Sunteți pe pagina 1din 4

LICEUL TEHNOLOGIC NUCET

REFERAT
WOLFGANG AMADEUS MOZART
ELEV : CARAMALU GEORGE ALEXANDRU
CLASA : a XII-a C

1
Wolfgang Aa!"#$ Mo%a&' (nscut Johannes Chrysostomus Wolfgangus Teophilus
Mozart) s-a nscut la 27 ianuarie 17! la "alz#urg$ pe atunci capitala unui principat-
arhiepiscopat (germ% &'rst#istum) ce fcea parte (in"f)ntul *mperiu +oman (e ,a iune
-erman ((up 1./0 (e1enit *mperiul 2ustriac)% Tatl lui$ 3eopol( Mozart$ era un talentat
1iolonist 4n orchestra (e la curtea principelui arhiepiscop (in "alz#urg$ i era apreciat pentru
aptitu(inile sale pe(agogice% 5n registrul (e #otez$ Mozart a fost 4nregistrat cu numele6 Johannes
Chrysostomus Wolfgangus Theophilus% Mai t)rziu$ 4n *talia$ i-a luat numele (e 72ma(eus7$
tra(ucerea latin a lui 8Theophilus9 (8*u#itor (e :umnezeu9)%
5nc (e mic copil$ Mozart ( (o1a(a geniului su muzical% 3a 1)rsta (e ani$ 4nainte (e a ti s
scrie$ compune c)te1a piese pentru pian$ transcrise ime(iat (e tatl su% 5n ianuarie 17!2$
3eopol( Mozart o# ine (e la arhiepiscopul "chratten#ach un conce(iu (e trei sptm)ni$ pentru
7a arta lumii acest miracol7% 5n realitate$ acest turneu 1a (ura ; ani% <rima apari ie are loc
la M'nchen$ un(e Wolfgang c)nt la cla1ecin 4n fa a prin ului elector (e =a1aria$ (up care
familia Mozart pleac la >iena$ t)nrul Wolfgang concert)n( 4n fa a familiei imperiale% ?rmeaz
un lung turneu european6 2ugs#urg$ 2achen$ =ru@elles$ <aris i >ersailles% +m)ne un an
la 3on(ra$ apoi se 4ntoarce 4n 2ustria$ trec)n( prin &ran a $ Al1e ia i =a1aria% 5ntre (ecem#rie
17!; i martie 1771 4ntreprin(e un lung turneu 4n
*talia6 >erona$ Milano$ &loren a $ +oma i ,apoli au fost principalele sta iuni (e concerte% <este
tot$ pu#licul era fascinat (e talentul acestui copil precoce$ 4ntre timp (e1enit a(olescent%
<unctul (e greutate in creatia lui Mozart il constituie opera% (In o)"&a n# )#& '&ag*+a
$* n*+* $*)l# +o*+a, +* *n +"a *-lo+*", a"$'"+a'a, #n!" " lo+ $* )"n'&# la+&** $*
)"n'&# &a$, o n"+#)a'a&" ."$"la $* "lan+ol*" .*$a'oa&", Mo%a&' "$'" *n "l""n'#l l#*
+a )"$'"l" *n a)a, +a S/a0"$)"a&" *n !&aa, +a 1""'/o."n *n $*fon*"22
<rimele opere pana la Indomeneo (17./) pot fi consi(erate ca apartinan( unei perioa(e
(e pregatire% *n primii (oisprezece ani a scris in (iferite genuri (ramatice6 opere #ufe6 La finta
semplice si La finta giardiniera$ opere seria6 Mitridate si Lucia Sillo$ pastorale6
Asconia in Alba$ Il re pastore si singspielul Bastien si Bastienne$ pe te@te italiene si
germane%
Bperele care i-au a(us gloria sunt6 Indomeneo, Rapirea din Serai, Nunta lui Figaro,
on !uan, "osi fan tutte, La clemen#a di $ito si Flautul fermecat% Mozart a(opta
proce(eele canta#ile italiene$ (ar acestora li se a(auga si influenta melo(iilor franceze$ germane
care se contopesc in interiorul conceptiei italiene% Melo(ia 1ocala ramane atotstapanitoare ca si
la italieni$ insa acompaniamentul este mai (ez1oltat$ mai amplu% ?1ertura opereiLa finta
semplice (esi este scrisa la (oisprezece ani$ uimeste prin (ez1oltarea si tratarea simfonica% Aste
2
scrisa ca o forma simfonica in(epen(enta% ?n gen fata (e care se simte cu mult mai apropiat si
mai li#er este singspielul% Bastien si Bastienne pregateste (rumul pentru Rapirea din
Serai$ irectorul de teatru si Flautul Fermecat%
Mitriade si Lucio Silla (o1e(este maiestria cu care stapaneste genul opera seria%
"tilul 1ocal (e1ine stralucitor $ iar recitati1ele sunt mai interesante%
:upa (oua opere seria re1ine iar la opera #ufa$ crean( La finta giardiniera% <erioa(a
(e 8pregatire9 se incheie cu Indomeneo reprezentata la M'nchen in 17.1% 3i#retul este scris
(e a#atele >arosseo imprumutat (intr-o trage(ie franceza$ #azata pe o legen(a e Ala(ei
mitologice% Indomeneo este tipul operei seria tragice% 2ici se im#ina (oua principii muzicale6
principiul numerelor inchise si principiul muzicii scenice$ care urmeaza actiunea%
Cu Rapirea din Serai face un pas inainte% +euseste sa se (escatuseze (e sa#loanele
tra(itionale si realizeaza scrierea unei opere in lim#a nationala% *nRapirea din Serai Mozart
se (eparteaza (e (ramaturgia o#isnuita$ apropiin(u-se (e come(ia muzicala% 2ceasta opera
reprezinta toto(ata si punctual culminant al e1olutiei singspielului ca opera nationala germana%
*n 17.!$ Mozart a scris pentru >iena$ Nunta lui Figaro$ (upa su#iectul cele#rei
come(ii a lui =eaumarchais$ Le marriage de Figaro$ in prelucrarea a#atelui 3orenzo (a
<onte (upa in(icatiile lui Mozart% *ncepan( cu aceasta opera$ Mozart arata un interes (eose#it
pentru alegerea su#iectelor pentru opera%
Bpera #ufa italiana 1a capata o nuanta (eose#ita la Mozart$ o seriozitate si o profunzime
inegala#ila in (ez1oltarea caracterelor si a i(eilor muzicale% :in acest punct Nunta lui
Figaro ocupa locul primei opere de caracter%
3a un an (upa Nunta lui Figaro$ Mozart a scris opera on !uandrama giocosa9$
in (oua acte$ pe un li#ret (e :a <onte% *n aceasta opera$ Mozart urmareste aprofun(area
psihologica si crearea unei (rame muzicale%
2cti1itatea creatoare a lui Mozart in (omeniul operei se incheie cu singspielulFlautul
Fermecat$ compus la cererea unui prieten$ actorul "chiCane(er$ proprietarul unui teatru
muzical care se afla in pragul falimentului%
3a #aza operei sta un #asm minunat opus prin continut tragismului lui on !uan% &ata
(e celelalte opere$ Flautul Fermecat 1ine sa im#ogateasca singspielul cu elemente preluate
(in opera seria si #ufa printr-o noua ten(inta$ aceea (e feerie%
Cu Flautul fermecat$ Mozart si-a spus ultimul cu1ant in (omeniul muzicii (ramatice%
&ata (e celelalte opere D Nunta lui Figaro, on !uan D singspielul Flautul
fermecat este o opera (e o in(i1i(ualitate aparte (atorita ca(rului feeric in care se (esfasoara
actiunea #asmului$ precum si a muzicii (e o no#ila inspiratie%
5ntre 17.0 i 17.!$ Mozart realizeaz 4n me(ie o compozi ie la fiecare (ou sptm)ni$
cele mai multe a(e1rate capo(opere% <remiera operei :on -io1anni are loc la <raga i este
primit (e pu#lic cu entuziasm% ?rmeaz opera CosE fan tutte$ reprezentat cu mai pu in succes%
Mozart pier(e treptat (in popularitate$ 4ntre timp murise i protectorul su$ 4mpratul *osif **$ cel
care 4l numise 7compozitor al cur ii imperiale7%
3
5n martie 17;/ ( ultimul su concert pu#lic$ interpret)n( concertul pentru pian F>;%
Compune 4nc opera &lautul fermecat$ cu care o# ine un succes enorm% 5ncep)n( (in luna
noiem#rie 17;1$ sntatea lui Mozart se (egra(eaz 4ns progresi1% "e pare c suferea (e o fe#r
reumatismal recurent cuinsuficien renal % Cauza (ecesului nu este clar% :iagnosticul
me(icului constatator era6 hitziges &rieselfie#er (8fe#r cueczem9)% 2lte cauze pomenite
erau6 fe#r reumatic (infec ie streptococic)$ sifilis$ trichineloz$ <urpura "chGnlein-
Henoch (8hiperemie generalizat9)$ congestie renal$ insuficien car(iac i 1enisec ie %
<ro#a#il cauza mor ii lui Mozart tre#uie cutat 4ntr-o #oal contractat 4n timpul copilriei lui%
Me(icina mo(ern tin(e spre o infec ie cu streptococi$ care nu a fost tratat 4n mo( a(ec1at$ i
ca urmare s-a pro(us o insuficien car(iac i care a antrenat i afectarea altor organe%
"pecula iile nu au lipsit$ suspect)n(u-se o otr1ire pus la cale (e ri1alii lui$ cum ar fi
fost 2ntonio "alieri%
4