Sunteți pe pagina 1din 36

INTRODUCERE

Compania Lukoil-Moldova a fost fondat n corespundere cu Actul de Constituire din 19


decembrie 1995. Ea este subordonat Companiei Petroliere use Lukoil.
!ni"ial# Lukoil-Moldova a fost or$ani%at ca societate pe aciuni de tip nchis. La temelia
crerii &A Lukoil-Moldova au stat dou ntreprinderi'
Lukoil Europe Limited (Londra# Marea )ritanie*;
Societatea de producere i comer SRL Vlado (C+i,inu# epublica Moldova*.
Capitalul statutar nre$istrat al companiei n anul -../ constituia 0-. 111 dolari &2A# sau -
.-. 3/1 lei moldovene,ti ( rata de sc+imb a )ncii 4a"ionale din - decembrie -../ era de 0./351
M6L72&6*# ,i includea 83 8.9 ac"iuni ordinare la valoarea nominal de /1 lei pe ac"iune. La acel
moment capitalul ac"ionar era distribuit dup cum urmea%'
Lukoil Europe Limited : 5/- 011 dolari americani (- -/- .19 lei* pentru 55 183
ac"iuni de"inute sau 60%;
SRL Vlado : -<9 111 dolari americani (9<9 .08 lei* pentru -/ 8/. ac"iuni de"inute
sau 40%.
Pe data de 5 februarie 1999 &A Lukoil-Moldova a fost reor$ani%at n societate cu
rsu!dere "imitat. =ondul statutar numra /-0 111 dolari &2A# din care ..># sau /13 3<1 dolari
&2A reveneau companiei Lukoil Europe Limited# ,i respectiv# -> sau / -01 dolari &2A repre%enta
cota-parte a Lukoil Europe ?radin$ Limited. =ondul statutar a crescut pn la 8 1/5 083 dolari
americani n anul 5111# drepturile de proprietate fiind transferate companiei Lukoil Europe Ltd.
@n a!u" #00# caita"u" socia" a fost maAorat pn la 50 111 111 dolari &2A.
@n pre%ent# &L Lukoil-Moldova este lider pe pia"a produselor petroliere din epublica
Moldova. $ri!cia"e"e tiuri de acti%it&i practicate sunt' ac+i%i"ionarea# transportarea# pstrarea ,i
comerciali%area produselor din petrol ,i a $a%ului lic+efiat; construc"ia ,i eBploatarea depo%itelor de
produse petroliere ,i de $a% lic+efiat; construc"ia ,i eBploatarea sta"iilor de deservire ,i alimentare auto.
Printre remise"e principale de cre'tere a volumului vn%rilor din ultimii ani se numr
calitatea produselor petroliere# calitate recunoscut n toat lumea# precum ,i politica de marketin$
adecvat implementat de companie pe pia"a auto+ton.
@n corespundere cu le$isla"ia eBistent a epublicii Moldova# ntreprinderea import doar
ben%in fr plumb ,i alte tipuri de combustibil care se conformea% standardelor interna"ionale.
$ri!cia"e"e obiecti%e actuale al companiei sunt' furni%area ntreprinderilor ,i asocia"iilor
a$ricole cu toate materialele lubrifiante ,i combustibile necesare; colaborarea cu cumprtorii
an$rosi,ti ai produselor petroliere; eBtinderea re"elei sta"iilor de alimentare auto concomitent cu
8
cre,terea constant a nivelului prestrii serviciilor; satisfacerea permanent a proprietarilor de
autoturisme cu diferite tipuri de ben%in calitativ ,i cu cifra octanic mare.
$ri!cia"ii arte!eri de afaceri ai &L Lukoil-Moldova sunt =edera"ia us# Marea
)ritanie# 2craina# omCnia ,i )ul$aria. Primele dou au un interes vdit n activitatea companiei
locale ,i n prosperarea acesteia deoarece ele au contribuit n ntre$ime cu fonduri bne,ti la crearea
Lukoil-Moldova# astfel# fiind cointeresate n remunerarea adecvat a capitalului investit ,i n
recuperarea acestuia. Ele de fapt repre%int principalele surse de finan"are permanente pentru
ntreprindere. A,adar compania-fiic este practic n totalitate dependent de usia ,i Marea )ritanie#
acestea din urm impundu-i cursul de ac"iune necesar de urmat# obiectivele de reali%at# normativele ,i
limitele financiare cu care trebuie de conformat etc.
Ct despre 2craina# omCnia ,i )ul$aria# ele repre%int furni%orii de ba% a &L Lukoil-
Moldova# repre%enta"i de rafinriile de petrol de la Odesa, Ploieti (Petrotel-Lukoil) i ur!as
respectiv. Astfel# sub aspect $eo$rafic# pia"a furni%orilor se afl n imediat apropiere de epublica
Moldova. Acest lucru este de fapt o premis pentru Lukoil-Moldova# deoarece permite reducerea la
maBimum posibil a costurilor aferente transportrii produselor petroliere destinate comerciali%rii#
ceea ce se rsfrn$e po%itiv asupra c+eltuielilor opera"ionale# reducndu-le. 6in acest motiv# ,i o marA
comercial (adaosul comercial* mic poate produce un profit brut ,i7sau opera"ional satisfctor.
Cel mai important document ce coordonea% ,i influen"ea% activitatea &L Lukoil-Moldova
este (e)ea ri%i!d $ia&a $roduse"or $etro"iere. @n calitate de acte normative de ordin secundar pot
servi dispo%i"iile ,i +otrrile emise de Duvernul epublicii Moldova'
-. "ot#r$rea %r& '() din -1.19.5115 cu privire la &c+ema de amplasare a sta"iilor
de alimentare ,i a depo%itelor de produse petroliere ,i $a%e pe teritoriul
epublicii Moldova;
5. "ot#r$rea %r& )))* din 55.13.5115 despre aprobarea e$ulamentului de
comerciali%are cu amnuntul a produselor petroliere.
-
Este necesar de remarcat acti%itatea de bi!efacere 'i so!sori*are dus de ctre &L
Lukoil-Moldova ,i direc"ionat cu precdere spre pensionari# veterani# orfelinate ,i alte or$ani%a"ii
ob,te,ti# care n total# n anii 5111-511/ a alctuit pu"in peste 0#/ milioane dolari.
6e,i eBist o vast ba% Auridic ce coordonea% activitatea pe pia"a produselor petroliere
auto+ton# &L Lukoil-Moldova se confrunt cu a,a-numita concuren" din partea produselor de
co%tra+a%d#. @n conformitate cu datele statistice neoficiale# de la 01# pn la /1> din produsele
petroliere comerciali%ate sunt de provenien" contrabandist# ceea ce evident conduce la o reducere
considerabil a veniturilor din bu$etul de stat.
-
Le$ea privind Pia"a Produselor Petroliere# Eotrrea nr. .1- din -1.19.5115 ,i Eotrrea nr. ---9 din 55.13.5115 le $si"i
aneBate la raport (AneBele -#5 ,i 8*.
0
Caito"u" 1+ ,tudierea structurii or)a!i*atorice a -!treri!derii
Compania Lukoil-Moldova este or$ani%at ca societate cu r#spu%dere limitat#& Cotele sociale
ale ntreprinderii apar"in n ntre$ime companiei petroliere en$le%e Lukoil Europe Ltd# care ca ,i
&L Lukoil-Moldova este compania-fiic a Companiei Petroliere use cu acela,i nume. Astfel# n
mod evident# ,orma de proprietate a companiei este privat# cu capital miBt.
$ri!cia"a acti%itate a companiei anali%ate const n ac+i%i"ionarea# transportarea# pstrarea ,i
comerciali%area produselor din petrol ,i a $a%ului lic+efiat pe pia"a auto+ton# ,i crearea infrastructurii
necesare desf,urrii n condi"ii normale a acesteia. @n strict conformitate cu specificul activit"ii
companiei a fost elaborat structura or)a!i*atoric a acesteia# sau or)a!i)rama .AneBa 0/.
Astfel# compania Lukoil-Moldova este condus de un 6irector Deneral# cruia i se
subordonea% trei vicedirectori cu func"ii specifice# contabilul-,ef# serviciile de securitate ,i Auridic.
@n subordinea vicedirectorului pe vn%ri intr urmtoarele sec"ii' sec"ia aprovi%ionri (livrri* ,i
comer" en $ros# n cadrul creia se includ depo%itele pentru pstrarea produselor petroliere; sec"ia
comer" en detail# unde intr ,i ben%inriile; sec"ia comer" lubrifiante ,i mrfuri ambalate. 6eci# poate fi
conc+is c activitatea opera"ional# sau ciclul de eBploatare propriu-%is# ncepnd cu aprovi%ionrile ,i
terminnd cu ncasarea contravalorii mrfurilor vndute# este concentrat n aceste subdivi%iuni. Acest
fapt este demonstrat ,i de numrul salaria"ilor an$aAa"i aici# ,i anume circa 301 persoane din totalul de
aproBimativ -111.
Pentru a or$ani%a n mod ct mai eficient activitatea economic a companiei# n cadrul acesteia
func"ionea% sec"iile planificare financiar ,i te+nolo$ii informa"ionale# subordonate vicedirectorului
financiar. =unc"iile primei sunt citate ceva mai Aos. Privind obli$a"iile ,i responsabilit"ile sec"iei
te+nolo$ii informa"ionale pot fi men"ionate' dotarea per ansamblu a companiei cu te+nic de calcul ,i
softFare corespun%tor de ultim $enera"ie# asi$urarea protec"iei maBime a ba%elor de date ,i
informa"iilor stocate +ardFare# ct ,i a sc+imbului rapid de date prin re"ea; nlturarea operativ a
oricrei deficien"e ntlnite pe parcurs n te+nica de calcul# etc.
@n competen"a vicedirectorului resurse umane intr administrarea lucrului de ordin $eneral ,i
administrativ# lui subordonndu-se sec"iile resurse umane# comer" cu produse nepetroliere# deservire
/
te+nic ,i serviciul transport. Astfel# men"inerea unei ordini de lucru calitativ n companie# asi$urarea
func"ionalit"ii miAloacelor fiBe repre%int cteva sarcini importante din cadrul acestor subdivi%iuni.
Contabilitatea# serviciul securitate ,i sec"ia Auridic se ocup cu ducerea eviden"ei opera"iunilor
economice# asi$urarea securit"ii $enerale a companiei# ,i repre%entarea societ"ii n fa"a ter"ilor
respectiv.
Principalele mrfuri comerciali%ate de &L Lukoil-Moldova pe pia" sunt' motorina#
lubrifiantele# kerosenul# $a%ul lic+efiat# pcura# ma%utul# bitumul# combustibilul reactiv ,i ben%ina (A
.3# A ./# A .5# A 9<*.
La nceputul activit"ii sale economice# &L Lukoil-Moldova nu de"inea nici o ben%inrie sau
sta"ie de deservire te+nic. 2nul dintre obiectivele de ba% ale companiei era asimilarea pie"ei
produselor petroliere. Clien"ii companiei n acea perioad erau repre%enta"i de $ospodrii din
compleBul a$ro-industrial.
@ns# -!ce-!d cu a!u" 1990# compania a pus nceputul de%voltrii ,i lr$irii re"elei de
comerciali%are cu amnuntul# dnd n eBploatare trei sta"ii de alimentare auto n mun. C+i,inu. @n anii
ce au urmat# Lukoil-Moldova ,i-a lr$it continuu re"eaua de sta"ii PECG. Astfel# pn la - decembrie
-... societatea a construit nou sta"ii# iar la altele dou a efectuat repara"ii capitale. @n afar de
aceasta# la data de 5/ mai -... a fost dat n eBploatare depo%itul de produse petroliere din mun. )l"i#
care la momentul actual se pre%int ca cea mai modern n republic. @n anul 5111# ca urmare a
fu*iu!ii cu coma!ia 1E"ita253# care de"inea cea mai numeroas re"ea de PECG n Moldova# re"eaua
Lukoil s-a mrit cu 59 ben%inrii# cu un depo%it pentru pstrarea produselor petroliere ,i unul pentru
pstrarea $a%ului lic+efiat (ultimele dou n satu" ,oco"e!i*. @n ianuarie 511- re"eaua a suferit o
cre,tere semnificativ# cu -< sta"ii de alimentare ,i cu dou depo%ite pentru pstrarea produselor
petroliere n ora,ele 6roc+ia ,i Clra,i# n urma asocierii cu 1Emberto! 4ssets Cor+3+ @n al doilea
semestru al anului 5110# n le$tur cu nte"irea concuren"ei din partea Petrom Moldova ,i ?ireB
Petrol# ct ,i pentru men"inerea po%i"iei de lider pe pia"a epublicii Moldova# conducerea companiei a
decis lr$irea de mai departe a re"elei de comerciali%are cu amnuntul a produselor petroliere#
predominant pe calea lurii n arend a ben%inriilor n re$iunile neocupate de &L Lukoil-Moldova.
2n moment foarte important pentru companie l-a constituit ac5i*i&io!area -! ari"ie #005 a
com"e6u"ui de a"ime!tare cu carbura!t a" 4eroortu"ui di! C5i'i!u# dat n eBploatare n iunie
5119.
La momentul actual# compania de"ine proprietatea sau ia n arend ./ PECG# inclusiv'
5/ ben%inrii;
<9 sta"ii miBte de alimentare;
8 sta"ii de alimentare cu $a%.
<
&ta"iile de alimentare sus-men"ionate sunt amplasate n imediat apropiere de toate nodurile
republicane de transport# ntlnindu-se n 83 raioane din 01 (eBceptnd raioanele )asarabeasca ,i
Cimi,lia*# ,i acoper n propor"ie de circa o treime .7 80%/ cererea de produse petroliere ,i $a% de pe
pia"a na"ional. @n afar de acestea# Lukoil-Moldova de"ine 0 depo%ite de produse petroliere ,i unul
pentru pstrarea $a%ului lic+efiat. La sta"iile de alimentare func"ionea% -/ baruri# </ ma$a%ine# 9 sta"ii
de deservire te+nic ,i -1 spltorii auto. Parcul de automobile al companiei numr 31 unit"i#
inclu%nd att ma,ini de pasa$eri# ct ,i autocamioane pentru deservirea depo%itelor ,i ben%inriilor.
MaAoritatea sta"iilor PECG ale &L Lukoil-Moldova ofer un spectru lar$ de servicii# inclusiv
deservirea te+nic a autove+iculelor ,i splarea acestora# n timp ce proprietarii lor au posibilitatea s
savure%e plcerea s+oppin$-ului sau s se relaBe%e ntr-o cafenea. G relativ nou activitate a companiei
este proiectarea ,i instalarea $as-+older-ilor : capacit"i autonome pentru pstrarea $a%ului lic+efiat ,i
alimentarea cu acesta a surselor de ncl%ire# ce func"ionea% pe ba% de combustibil solid sau lic+id.
@n scopul de a prote-a mediul am+ia%t ,i a diminua poluarea atmosferic# n cadrul depo%itelor
companiei sunt ntreprinse urmtoarele ac"iuni' re%ervoarele cu combustibil sunt dotate cu pontoane#
cu valve de respirare ,i cu alte ec+ipamente. Pentru prevenirea polurii apelor re%iduale# depo%itele
petroliere ,i sta"iile PECG sunt utilate cu filtre speciale.
5
6at fiind faptul c mi-am ndeplinit activitatea de practic cu precdere n ,ec&ia 4!a"i* 'i
$"a!ificare 9i!a!ciar: consider corect ,i adecvat de a pre%enta succint statutul acesteia (n
continuare .rup*.
@n cele ce urmea%# sunt pre%entate caracteristicile !e%erale'
Drupa se subordonea% Hicedirectorului =inan"e;
Drupa este condus de ,eful $rupei;
Ieful poate fi numit sau destituit din func"ie de ctre 6irectorul Deneral.
Printre sarci%ile naintate $rupei se numr'
-. Administrarea planificrii economice a companiei# cu scopul atin$erii cele mai mari posibile
eficien"e economice;
5. Gr$ani%area anali%ei economice compleBe a activit"ii companiei cu scopul accelerrii
reducerii c+eltuielilor# folosirii eficiente a resurselor materiale# umane ,i financiare# cre,terii
rentabilit"ii activit"ii ntreprinderii;
8. Gr$ani%area ,i perfec"ionarea elaborrii bu$etelor din cadrul companiei;
0. Elaborarea proiectelor de pre"uri en-$ros ,i en-detail pentru produc"ia ce se comerciali%ea% ,i
aprobarea pre"urilor planificate.
/u%ciile sunt divi%ate n patru cate$orii'
-. @n domeniul "a!ificrii'
5
&curtul istoric al activit"ii &L Lukoil-Moldova este aneBat la raport (AneBa /*.
9
a* Gr$ani%area ,i elaborarea proiectelor de perspectiv ,i bu$etelor curente (operative* pe
subdivi%iuni ,i per ansamblu n corespundere cu indicatorii de control# limitele ,i normativele
economice pe termen lun$# ct ,i comen%ile directe ale consumatorilor;
b* !ntroducerea corectivelor corespun%toare n bu$etele companiei ,i ale subdivi%iunilor n ca%ul
sc+imbrii situa"iei $enerale economice.
5. @n domeniul or)a!i*rii "a!ificrii eco!omice'
a* pre$tirea materialelor necesare spre anali%a proiectelor de bu$ete ,i re%ultatelor activit"ii
inte$rale a companiei# ct ,i pe subdivi%iuni# n cadrul adunrilor;
b* or$ani%area lucrului cu privire la normarea ,i formarea pre"urilor n companie;
c* or$ani%area lucrului privitor la utili%area eficient a fondurilor de ba% ,i de rulment# resurselor
materiale ,i umane; cu privire la utili%area re%ervelor.
8. @n domeniul a!a"i*ei 'i e%ide!&ei statistico2oerati%e'
a* Controlul eBecutrii bu$etelor anuale# trimestriale# lunare# decimale ,i %ilnice n cadrul
subdivi%iunilor structurale ale companiei;
b* Gr$ani%area ,i $estiunea lucrului privitor la anali%a economic compleB a activit"ii
economice a companiei;
c* Pre%entarea tuturor documentelor necesare# ce "in de re%ultatele anali%ei activit"ii economice;
d* Controlul asupra corectitudinii calculelor efectuate de subdivi%iunea dat privitor la eficien"a
economic.
0. @n domeniul acti%it&ii metodo"o)ice'
a* 2tili%area $+idelor metodice# elaborarea formelor ,i documentelor# ordinii ,i termenelor de
efectuare a lucrului;
b* Gr$ani%area n comun cu sec"ia resurse umane a perfec"ionrii calificrii an$aAa"ilor tuturor
serviciilor economice ale companiei.
Su+di0i1iu%ile de ba% cu care se interferea% activitatea $rupei sunt'
-. Contabilitatea;
5. &ec"ia comer" en-detail ,i en-$ros;
8. &ec"ia deservire te+nic;
0. &ec"ia resurse umane.
2repturile de care beneficia% $rupa sunt pre%entate mai Aos'
-. @n ordinea stabilit s primeasc de la subdivi%iuni informa"ia ,i documentele necesare pentru
efectuarea lucrului $rupei ,i ndeplinirea func"iilor;
3
5. @n ordinea stabilit s dea eBplica"ii ,i recomandri subdivi%iunilor n ceea ce prive,te
eBecutarea deci%iilor luate de companie aferente activit"ii $rupei;
8. @n ordinea stabilit s transmit subdivi%iunilor documentele ce trebuie de eBecutat obli$atoriu
,i care "in de competen"a $rupei;
0. & informe%e 6irectorul Deneral# n limitele competen"ei# despre deficien"e ,i s dea propuneri
de nlturare a lor.
Drupa poart r#spu%dere pentru'
-. @ndeplinirea necalitativ ,i la momentul inoportun a func"iilor ,i obiectivelor;
5. EBecutarea necalitativ ,i la momentul inoportun a deci%iilor ,i ordinelor conducerii
companiei;
8. Pre%entarea de informa"ii ,i documente ce nu corespund realit"ii;
0. 4erespectarea disciplinei de produc"ie ,i de munc;
/. Asi$urarea protec"iei# salvarea datelor personale.
Caito"u" #+ ,tructura fi!a!ciar a -!treri!derii+
9ormarea 'i rearti*area caita"u"ui+
.
Anali%a economico-financiar ce mi-am propus s o efectue% se ba%ea% pe date proaspete culese
cu precdere din Raortu" 9i!a!ciar di! a!u" #000 al companiei Lukoil-Moldova.
@nainte de a studia structura financiar a ntreprinderii# este necesar de a n"ele$e %oiu%ea de
capital ,i esen"ialitatea acestuia n asi$urarea performan"elor activit"ilor de antreprenoriat. EBist
multe abordri ale acestui termen. Astfel# el este definit ca un ansamblu de valori materiale# spirituale
re%ultate din activitatea uman# ,i valori cu eBpresie monetar de"inute n scopul ob"inerii de venit.
@ntr-o alt abordare# capitalul este pre%entat ca o un factor de produc"ie repre%entat de resursele
materiale acumulate# care# prin asociere cu ceilal"i# particip la procesul de producere de noi bunuri ,i
$enerea% profit
8
. Mai eBist o sumedenie de accep"iuni# privind aceast no"iune (de eBemplu# ca fiind
aportul proprietarilor n ntreprindere# capital social# propriu etc.*.
@ns# n mod $eneral ,i cert se poate afirma c capitalul repre%int o totalitate de surse de
finan"are a activit"ii firmei. El repre%int su+sta%a creterii eco%omice, a0$%d capacitatea de a se
multiplica n ca%ul unei $estiuni eficiente. =iind ntr-o simbio% cu ceilal"i factori de produc"ie#
capitalul parcur$e n mod inevitabil mai multe fa%e intermediare pn a $enera un surplus de moned
(de aprovi%ionare# de produc"ie# de comerciali%are# de reinvestire*# avnd astfel un caracter ciclic.
Pentru a anali%a din punct de vedere financiar o ntreprindere# este necesar de a interpreta
capitalul ca o %oiu%e co%ta+il## ntruc+ipat de dou cate$orii distincte din pasivul bilan"ului contabil'
caita" roriu ,i caita" -mrumutat+
Cum s-a men"ionat n capitolul -# compania Lukoil-Moldova repre%int o societate cu
rspundere limitat. La momentul actual capitalul statutar al acesteia constituie #4 000 000 2&6#
ec+ivalentul a 808 044 90; lei moldovene,ti# rmnnd nesc+imbat din anul 5115.
Caacitatea de -!datorare a ntreprinderii# n strns corela"ie cu )radu" de -!datorare al ei
eBprim posibilit"ile acesteia de a primi credite sau mprumuturi care s fie $arantate ,i a cror
rambursare inclusiv ,i plata dobCn%ilor s nu cree%e $reut"i financiare ntreprinderii. 6in ei deriv ,i
caacitate de -!datorare maBim# care arat n ce msur se poate ndatora ntreprinderea pstrnd o
marA de si$uran". Ace,ti indicatori sunt de o importan" maAor n primul rnd pentru poten"ialii
creditori ai firmei# caracteri%nd $radul de risc comportat de ace,tia n le$tur cu ncasarea propice a
dobn%ii ,i a creditului respectiv. Cei mai utili%a"i indicatori n acest sens sunt'
3oe,icie%tul sau !radul de $%datorare !lo+al#
4
propriu 5 3apital
totale 5 2atorii
36. =
3oe,icie%tul sau !radul de $%datorare la terme%
)
perma%e%t 5 3apital
7L 5 2atorii
367 =
u!de< Caita" $erma!e!t = Caita" roriu > Datorii T(
8
83 eco%omiei de pia# moder%e& Casa de Editur ,i Pres Viaa Rom9%easc## )ucure,ti# -..-# pa$. 8-.
-1
3apacitatea ma:im# de $%datorare a ntreprinderii se va calcula dup urmtoarea formul'
propriu 5 3apital 4 3;6 =
@n tabelul 5.- este pre%entat informa"ia necesar pentru anali%.
Tabe"u" #+1
I!dicatori
(a fi!e"e erioadei
recede!te
(a fi!e"e erioadei cure!te
2atorii 7otale, lei 4)4 4*< =>? 4<* >@= =<'
3apital Propriu, lei 44> <>> >?@ )<< )*4 4@>
CIG 0,9282 1,6118
2atorii 7erme% Lu%!, lei ( (
3apital perma%e%t, lei 44> <>> >?@ )<< )*4 4@>
CIT 0 0
C?I 450 800 6;6 88# 844 406
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
&e remarc faptul c ntreprinderea studiat nu are datorii pe termen lun$. Astfel# totalul
datoriilor se formea% eBclusiv pe seama 6?&. Acest lucru %u este +e%e,ic# deoarece 6?&# de fapt sunt
ni,te resurse temporare# care este necesar de rambursat n perioade scurte# ceea ce nu ntotdeauna este
posibil n condi"iile instabilit"ii sectorului petrolier. Pro+lema i speci,icul co%tract#rii 27S de c#tre
compa%ie 0a ,i a%ali1at pe parcurs& 6e altfel# nu de$eaba# 6?L intr n componen"a capitalului
permanent. @n a,a mod# apelnd la mprumuturi pe termen lun$# firma va dobndi un oarecare r$a% de
timp n rambursare# timp n care ,i poate mbunt"i performan"ele. ?otu,i# &L Lukoil-Moldova
respect limita necesar impus indicatorului de ndatorare $lobal# care a nre$istrat o cre,tere
semnificativ (cu 90> fa" de anul precedent*# ceea ce nseamn c capacitatea ma:im# de $%datorare#
n perioada curent# a sc#1ut n valoare absolut cu -5/ 188 5-1 lei.
Anali%nd re%ultatele din ?ab. 5.- putem constata c n anul 5113# &L Lukoil-Moldova &.A.
este capabil s contracte%e suplimentar capital de mprumut n valoare maBim de 64 50; 900 "ei.
Pentru a se conforma limitelor indicatorilor de mai sus# plafonul superior al 6?L va constitui 166 10#
#8; "ei# iar 6?& vor trebui s fie mic,orate cu 101 668 881 "ei. e%ultatele pre%entate deriv din
formulele ce urmea%'
-.
e:iste%te 5 totale 5 2atorii 3;6 2atoriiSup =
5.
27L perma%e%t 5 3apital 27LSup =
8.
27LSup 2atoriiSup 27SSup =
2nul dintre cei mai frecvent folosi"i coeficien"i n anali%a structurii surselor de finan"are a
activelor ntreprinderii# este coeficie!tu" de auto!omie (de autofinan"are*. Anume acest indicator se
aplic# n maAoritatea ca%urilor# n sistemul bancar al epublicii Moldova n procesul aprecierii
credibilit"ii clientului# ,i anume el arat ct de si$ur ntreprinderea este capabil s ntoarc datoria'
--
pasi0 5 7otal
propriu 5 3apital
auto%omie 5 de 5 ul 3oe,icie%t =
Coeficientul n cau% reflect# pe de o parte# cota capitalului propriu n sum total a surselor de
finan"are# iar pe de alt parte : ponderea patrimoniului format pe seama miAloacelor proprii n suma
total a activelor ntreprinderii. 6in punct de vedere al creditorului# dup prerea preponderent a
speciali,tilor# riscul de credit este minimi%at dac acest coeficient alctuie,te cel pu"in 1#/.
Efectund calculele necesare am constatat c coeficientul de autofinan"are a ntreprinderii a
nre$istrat n anul 511< valoarea de 0:5#: iar n 5119 : 0:8;. Astfel# n decursul perioadei# indicatorul a
sc%ut semnificativ# situndu-se sub nivelul de si$uran". 6eci# ntreprinderea va ntmpina $reut"i n
contractarea creditelor necesare pentru de%voltarea de mai departe.
Pentru a cre,te valoarea de pia" a ntreprinderii# utili%area capitalului trebuie s fie eficient.
Acest lucru se concreti%ea% n ob"inerea unor rentabilit"i superioare ratei dobn%ii pe pia". @n acest
conteBt se utili%ea% indicatorii'
B )((
total 5 3apital
impo1itare 5 la 5 pi%a 5 o,it Pr
ec
R =
;
B )((
opriu Pr 5 3apital
%et 5 o,it Pr
,i%
R =
unde R
ec
: re!tabi"itatea eco!omic sau a caita"u"ui tota":
R
fi!
@ re!tabi"itatea fi!a!ciar sau a caita"u"ui roriu+
@n ca%ul n care rentabilitatea cap. total este mai mare dect rata dobn%ii pe pia"# se indic a
apela la surse mprumutate n limite re%onabile pentru finan"area activit"ii ulterioare# deoarece n acest
ca% are loc cre,terea eficien"ei utili%rii cap. propriu# adic cre,te rentabilitatea financiar. 6ependen"a
dintre ace,ti indicatori ,i structura financiar a companiei se face observat prin prisma efectu"ui de
"e%ier fi!a!ciar<
( )
opriu Pr 5 3apital
7otale 5 2atorii
do+
R
ec
R
& , & l
E
,i%
R =
.
6at fiind faptul c &L Lukoil-Moldova a nre$istrat n anul 5119 un re%ultat net financiar
ne$ativ impuntor de -180 50# 040 "ei# to"i indicatorii sus nominali%a"i au o valoare nesatisfctoare. G
situa"ie similar este caracteristic ,i pentru perioada de $estiune precedent. Acest lucru ne duce cu
$ndul la faptul c ntreprinderea nu a selectat structura financiar conform criteriului re%ta+ilit#ii& Ii
n acest ca% o ulterioar contractare de resurse mprumutate# indiferent de scaden"a lor poate avea
co!seci!&e !e)ati%e irecuerabi"e pentru ntreprindere n ca%ul n care nu pot fi $site solu"ii de
ob"inere a unui profit satisfctor# sau cel pu"in de reducere a pierderilor. Este evident c n ca%ul
nostru# urmtorul indicator# ,i anume rata de acoperire a do+$%1ilor C
platit 5 de 5 2o+i%da
platit 5 de 5 2o+i%da impo1itare 5 la 5 pi%a 5 o,it Pr
ad
R
+
=
:#
care arat dac firma este capabil s ac+ite dobn%ile aferente creditelor ,i mprumuturilor din
beneficiul ob"inut# nre$istrea% ,i el valori ne$ative.
@n acest conteBt# pentru a ani+ila pu"in radicalismul celor eBpuse anterior# este necesar de
men"ionat specificul formrii structurii financiare n cadrul companiei anali%ate. Astfel# &L Lukoil-
-5
Moldova nu apelea% la credite sau mprumuturi de pe pia"a local# acestea fiind foarte costisitoare.
Ea are alt alternativ : contractarea suportului financiar de peste +otare# de la compania-mam# sau de
la alte companii afiliate acesteia# remise"e fiind' a* costul mic comparativ cu cel de pe pia"a
auto+ton; b* posibilitatea de a beneficia de amnri ale pl"ilor restante# compania-mam fiind
cointeresat n ob"inerea de performan"e pe termen lun$ ale companiei-fiic. Pe de asupra# compania-
mam ntr-un mod subiectiv# ,i mic,orea% riscul# acordnd &L Lukoil-Moldova suport financiar#
deoarece aceasta din urm practic nu mai are al"i creditori din afara ec+ipei transna"ionale. Mai mult
ca att# cotele de participa"ie apar"in n eBclusivitate companiei en$le%e Lukoil Europe Ltd# care e
subordonat oficiului central din =edera"ia us# ceea ce nseamn c nimeni n afar de L2JG!L nu
are putere de deci%ie asupra ntreprinderii anali%ate.
Caito"u" 8+ ,tudierea structurii acti%e"or e terme! "u!) 'i a modu"ui de fi!a!&are
6enumirea de 4cti%e provine de la caracteristica bunurilor economice de a se afla n continu
mi,care ,i transformare# n cadrul circuitului economic. Ele cuprind acele bunuri# care posed o avere
concret# ct ,i drepturile de crean".
Activele se mpart n' active pe termen lun$ ,i active curente. Cele e terme! "u!) au re%isten"
durabil# nu se consum la prima utili%are ,i includ' acti0e %emateriale (bunurile care nu au o form
fi%ic concret# dar se repre%int prin documente*# materiale (bunurile ce mbrac o form fi%ic
natural ,i au o durat de func"ionare util*# acti0e ,i%a%ciare pe terme% lu%! (includ investi"iile ,i
crean"ele pe termen lun$*.
Pentru a determina $radul de investire a capitalului firmei n active pe termen lun$# adic
ponderea A?L n totalul activelor# poate fi calculat rata imobili%rilor'
-8
@
4
acti0e 5 7otal
lu%! 5 terme% 5 pe 5 8cti0e
ilor imo+ili1ar 5 Rata =
G pondere mai mare de dou treimi a A?L n totalul patrimoniului semnific probabilitatea mare
de apari"ie a dificult"ilor de tre%orerie# concreti%ate n ac+itarea datoriilor curente. Anume situa"ia dat
s-a instalat n ca%ul &L KLukoil-Moldova# rata imobili%rilor constituind 1#3. n 5119# fiind n
cre,tere cu 9 puncte procentuale fa" de anul precedent. Cre,terea ratei este posibil sub influen"a a doi
factori# dup cum se vede din formul : a valorii A?L ,i a activului total. @n tabe"u" 8+1 este redat
calculul influen"ei factorilor men"iona"i prin metoda substitu&ii"or -! "a!&+
Tabe"u" 8+1
&ubstitu"ia
=actorii de influen" ata
imobili%rilor
Mrimea
influen"ei
6enumirea
factorului A?L ?otal active
- 8<- 1/1 ..8 001 .</ 059 1#35 - -
5 830 /<9 8-1 001 .</ 059 1#39 0:05 A?L
8 830 /<9 8-1 080 119 319 1#3. 0:0# ?otal Active
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
Anali%nd datele din tabel se observ c cre,terea cu 9> a ratei imobili%rilor a fost cau%at n
primul rnd de cre,terea mrimii A?L# care a contribuit cu />. Celelalte 5> au fost determinate de
descre,terea Activului ?otal din bilan". Gdat ce 87L au crescut# iar 87 au descrescut# re%ult c
acti0ele cure%te au su,erit o micorare sumar#& Acest lucru semnific o mic,orare a rentabilit"ii
investi"iilor n active pe termen lun$# ,i7sau o investire nefondat a capitalurilor n A?L.
6e obicei partea component principal a A?L o constituie mi-loacele ,i:e# care sunt ni,te bunuri
economic# valoarea de intrare a crora dep,e,te plafonul de 8111 lei ,i care se afl n sfera produc"iei#
comerciali%rii ,i prestrii de servicii o perioad mai mare de un. Astfel# ele poart un caracter
roducti% ,i indic )radu" de te5!o"o)i*are al ntreprinderii# Aucnd un rol eBtrem de important n
asi$urarea continuit"ii activit"ii.
Ponderea miAloacelor fiBe n total active pe termen lun$ se calculea% prin intermediul formulei'
lu%! 5 terme% 5 pe 5 8cti0
,i:e 5 ;i-loace
R;/ =
@n dependen" de natura activit"ii ntreprinderii# depinde ,i mrimea acestui indicator. Astfel# n
ntreprinderile constructoare de ma,ini# de eBemplu# acest indicator este destul de impuntor# ceea ce
se datorea% numeroaselor utilaAe ,i te+nolo$ii scumpe necesare producerii autoturismelor. Ii
dimpotriv# un indicator sc%ut se nre$istrea% n ntreprinderile cu o slab dotare te+nic.
@n ca%ul &L KLukoil-Moldova# acest indicator are valoarea de o unitate. =aptul dat nu
semnific c n cadrul ntreprinderii toate A?L sunt repre%entate de M=. Gbiectivitatea interpretrii
re%ultatului este redus de u%ura A?L acumulat la sfr,itul anului 5119# care diminuea% valoarea
acestora. 4e$liAnd acest efect# ob"inem un re%ultat mai obiectiv de 1#.3. Ponderea mare poate fi
eBplicat prin prisma mai multor factori' -* specificul activit"ii de comerciali%are a produselor
-0
petroliere necesit un nivel nalt de dotare te+nic (ben%inrii# depo%ite de pstrare# autocisterne# utilaAe
de men"inere a securit"ii mediului etc.*; 5* M= caracteristice activit"ii date sunt eBtrem de
costisitoare. 4u trebuie de i$norat ,i posibilitatea unei investiri peste norm a capitalului n M= (n
5119 intrrile au constituit peste 0/ mln. lei*. Cunoscnd faptul c performan"ele ne$ative nre$istrate
de companie n anul 5119 anali%at au fost ameliorate pe parcursul anului 5113 ,i n pre%ent# pot
conc+ide c proiectele investi"ionale au aparent un $rad ridicat de profitabilitate.
Pentru a determina starea ,i eficien"a utili%rii miAloacelor fiBe n cadrul ntreprinderii &L
Lukoil-Moldova# vor fi calcula"i urmtorii indicatori'
-. 3oe,icie%tul de u1ur# a mi-loacelor ,i:e'
,i:e ;i-loace i%0e%tar de Valoarea
acumulata D1ura
E
DF
L L L L
L
=
2n $rad de u%ur mai mare de 1#/ indic necesitatea repara"iei capitale n cadrul ntreprinderii#
rennoirii ori moderni%rii miAloacelor fiBe.
5. Rata medie de acumulare a u1urii mi-loacelor ,i:eA
,i:e 5 ;i-loace 5 i%0e%tar 5 de 5 Valoarea
!estiu%e 5 de 5 perioadei 5 cursul 5 i% 5 calculata 5 D1ura
E
D1 & 8c
=
8. 3oe,icie%tul de re$%%oire a ;/A
,i:e 5 ;i-loace 5 i%0e%tar 5 de 5 Valoarea
!estiu%e 5 de 5 perioada 5 i% 5 rate i%t 5 ;/ 5 Valoarea
E
rei%
=
@n ca%ul n care J
rein
MJ
Ac.2%.
# re%ult c resursele fondului de u%ur acumulate pe parcursul
perioadei de $estiune la ntreprindere asi$ur finan"area nlocuirii ,i moderni%rii M= ,i recuperea%
inte$ral u%ura efectiv acumulat n aceea,i perioad.
0. Re%ta+ilitatea mi-loacelor ,i:eA
,i:e 5 mi-loace 5 medie 5 Valoarea
l operatio%a 5 1ultatul Re
R
;/
=

M=
este un indicator ce arat eficien"a utili%rii M= n activitatea de ba% a firmei# indicnd c"i
lei profit din activitatea opera"ional se ob"in la un leu investit n miAloace fiBe.
?oate datele ini"iale necesare calculului indicatorilor de eficien" a miAloacelor fiBe# ct ,i
re%ultatele nre$istrate de ace,tia n anii 511< ,i 511/ sunt pre%entate n Tabe"u" 8+#+ Este necesar de
remarcat faptul c valoarea medie anual a miAloacelor fiBe ,i u%ura acestora din anul 511< a fost
calculat pe ba%a datelor din aportul =inanciar din anul 511<&
Tabe"u" 8+1
I!dicatori
(a fi!e"e erioadei
recede!te
(a fi!e"e erioadei
cure!te
4baterea abso"ut
-/
D1ura acumulat# / //3 -53 3 19< /5. N5 /-3 01-
D1& per& !estiu%e 5 13. <38 5 /1< 01< N0-< 958
;i-loace ,i:e 80- 180 8<5 83< /-3 5-. N0/ 038 3/9
;i-l& ,i:e i%trate 01 </- 110 0/ 1// -.5 N0 010 -33
Val& medie ;/ 885 9<0 -11 8<8 99< 5.- N8- 1-5 -.-
Re1& operaio%al / <0< 0/5 -1 80/ -90 N0 <.3 955
E
DF
0:016 0:0#1 N1#11/
E
8c&D1&
0:006 0:006 1
E
rei%
0:119 0:116 -1#118
R
;/
0:010 0:0#; N1#1--
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
Cum se observ din tabel# to"i coeficien"ii au o valoare constant n dinamic# devierile fiind de
ordinul %ecimilor ,i c+iar miimilor. .radul de u1ur# n ambii ani nre$istrea% o mrime infim de
circa 5># ceea ce demonstrea% starea impecabil n care se afl M= de la &L Lukoil-Moldova ,i
continua rennoire ,i moderni%are a acestora. 3oe,& de re$%%oire l ntrece cu mult pe cel de acumulare
al u1urii# ceea ce denot folosirea la destina"ia cuvenit a miAloacelor din fondul de u%ur. 6iferen"a
mare o dat n plus sus"ine eBa$erarea politicii de investi"ii materiale a companiei# n opinia mea. Acest
lucru este sus"inut ,i de faptul c rentabilitatea M= e la un nivel prea mic# constituind 5> n 511< ,i
8> n 5119. ?otu,i o u,oar cre,tere se face observat.
Pentru a studia sursele de finan"are ale A?L este recomandabil a efectua a%ali1a structural# a
patrimo%iului %et (a acti0elor %ete), care se calculea% dup cum urmea%'
Patrimo%iul GetH7otal 8cti0e C 2atorii 7otaleH3apital Propriu
El de fapt arat mrimea activelor formate pe seama resurselor de finan"are proprii# fr a apela
la credite. 6eoarece att activele# ct ,i datoriile se mpart n 5 cate$orii (pe ?& ,i pe ?L*# apare
posibilitatea anali%ei structurale a patrimoniului net# prin calcularea 87L Gete i 87S Gete, ceea ce
permite a urmri respectarea principiului de ec5i"ibru fi!a!ciar e terme! "u!) privind formarea
A?L pe seama surselor de finan"are permanente. !ntroducem datele necesare n Tabe"u" 8+8<
Tabe"u" 8+8
4cti%e Datorii 4cti%e Nete
Como!e!t
e
,uma Como!e!t
e
,uma ,uma
#006
,uma
#000 #006 #000 #006 #000
Active ?L 8<-1/1..
8
830/<98-
1
6atorii ?L 1 1 8<-1/1..
8
830/<98-
1
Active ?& 9..-0080 0.0010.9 6atorii ?& 5-559</3
0
5<938//<
.
-
)@4@<4)=
(
-
4)>@'=(*
4
?otal 001.</05
9
08011931
9
?otal 5-559</3
0
5<938//<
.
553<3330
8
-<<-9558
3
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
-<
Apari"ia valorii ne$ative a activelor curente nete# ceea ce nu este altceva dect /o%dul de Rulme%t
Get, confirm faptul c ec+ilibrul financiar pe ?& sau ecIili+rul ,i%a%ciar mi%im este dere$lat# adic
creditele pe ?&# mprumuturile pe ?&# iar n ca%ul nostru : datorii"e comercia"e e T, (care de"in o
pondere de .3> n total datorii comerciale* : sunt plasate n active pe termen lun$. Hoi reveni la
aceast problem n capitolele ulterioare.
&e remarc ,i apelarea &L Lukoil-Moldova la leasin$ pentru finan"area A?L# ,i anume la
leasin$-ul financiar. Astfel# cIeltuielile pri0i%d are%da ,i%a%at# a acti0elor materiale pe 7L n anul de
$estiune s-au maAorat cu 5. 5-. 8.< lei# constituind 1#;;94845 "ei# ceea ce repre%int aproBimativ
88:8% din valoarea a$re$at de bilan" a activelor materiale pe ?L. 6eci# aparent# o treime din activele
materiale pe ?L sunt luate n arend finan"at# aici remarcndu-se n primul rnd sta"iile de alimentare
auto. Leasin$ul este avantaAos pentru companie# mai ales n condi"iile eBisten"ei unui re%ultat financiar
ne$ativ# deoarece are loc o e,alonare a pl"ilor pentru miAlocul trecut n folosin" prin contract. Ca
urmare# se crea% ,anse indirecte ca cel pu"in pe ?& s fie ameliorat situa"ia financiar a ntreprinderii.
Caito"u" 4+ ,tudierea structurii acti%e"or cure!te+ ?etoda de )estiu!e a "or+
4cti%e"e cure!te repre%int partea patrimoniului ntreprinderii# care se caracteri%ea% la modul
$eneral prin transformarea func"ional permanent# prin consumarea lor ntr-un sin$ur ciclu de
eBploatare sau opera"ional ,i prin transmiterea inte$ral a valorii asupra produselor n care au fost
incorporate. Ele au menirea de a asi$ura func"ionalitatea curent a firmei# din care cau% trebuie de
$estionat ntr-un mod ct mai precaut ,i eficient.
8cti0ele cure%te sunt mpr"ite n bilan"ul contabil n patru cate$orii de ba%# conform criteriul
,ormei dei%ute' stocuri de mrfuri ,i materiale (form material*; crean"e pe termen scurt# investi"ii pe
termen scurt ,i miAloace bne,ti (form bneasc ce urmea% a fi ncasat# ce a fost deAa plasat# ,i cu
eBprimare efectiv n conturi bne,ti# respectiv*.
-9
Aceast parte a patrimoniului ntreprinderii are cel mai nalt $rad de mobilitate ,i transformare#
parcur$nd continuu mai multe fa*e di! cadru" cic"u"ui oera&io!a" care se succed reciproc ,i ntr-o
ordine strict determinat# dup cum urmea%'
a* /a1a de apro0i1io%are& Pe parcursul acestei perioade activele curente sub form de
miAloace bne,ti se transform n active curente sub form de stocuri de materii prime ,i
materiale.
b* /a1a de p#strare (stocare)& Este perioada de aflare a materialelor la depo%itele
ntreprinderii# din momentul intrrii acestora n depo%it pn la transmiterea lor n
producere.
c* /a1a de producere& @n fa%a dat a ciclului de eBploatare# stocurile de materii prime ,i
materiale se transform n semifabricate ,i produse finite# trecnd prin fa%a intermediar
de roduse -! curs de e6ecu&ie.
d* /a1a de comerciali1are (des,acere)& Aici# stocurile de semifabricate ,i produse finite sunt
vndute clien"ilor# adic are loc ie,irea din ntreprindere ale acestora. Etapa se finali%ea%
fie cu ncasarea efectiv a contravalorii produselor vndute# fie cu apari"ia de crean"e.
e* /a1a de $%casare C perioada necesar ncasrii crean"elor provenite din comerciali%area
mrfurilor# produselor ,i prestarea serviciilor.
@n particular# ciclul operaio%al al SRL Lu!oil"#oldo$a% este pu"in diferit. Ii anume# fa%a de
producere lipse,te# deoarece compania nu prelucrea% produsele petroliere# ci le ac+i%i"ionea% $ata
prelucrate n marea maAoritate pe calea importului# urmnd doar s le comerciali%e%e pe pia"a
epublicii Moldova. A,adar# produsele date se includ n cate$oria de mrfuri. Cele eBpuse mai sus
sunt demonstrate n urma studierii structurii stocurilor de mrfuri ,i materiale din bilan"ul companiei.
Astfel# observm c stocurile de produse finite ,i produse n curs de eBecu"ie lipsesc# eviden"iindu-se
stocurile de mrfuri# care de"in o o!dere remarcabi" n totalul &MM# de 90%: ceea ce# de fapt# nu
trebuie s constituie un motiv de n$riAorare# deoarece celelalte tipuri de stocuri este normal s fie mici
,i nu contrabalansea% mrfurile. Astfel# GMH&6 n anul 5119 au constituit -> din total# iar
materialele : 5>. @n componen"a materialelor se eviden"ia% &aterialele de construcie, ns ele nu au
valoare mare n compara"ie cu valoarea M=# deoarece utilaAele ,i instala"iile# dup cum s-a men"ionat
sunt ntr-o stare perfect. Plus la aceasta# compania apelea% la serviciile firmelor de construc"ii n ca%
de necesitate.
6at fiind faptul c &L Lukoil-Moldova a fost nfiin"at de compania transna"ional cu acela,i
nume cu scopul asi&il'rii pieei de des(acere din repu)lic', ea comerciali%ea% produsele petroliere n
totalitate pe pia"a intern# importnd mrfurile n principal de la trei furni%ori# care sunt controla"i de
Compania us &A Lukoil'
1* Ra(in'ria petrolier' din +ul,aria, -e(tochi& +ur,as.
-3
2* Ra(in'ria de petrol /etrotel din /loie0ti, Ro&1nia.
2* Ra(in'ria 0i depo3itele petroliere din 4desa, 5craina*
@n ca%ul n care rafinriile sus men"ionate nu dispun temporar de mrfurile necesare companiei
Lukoil-Moldova# ea este nevoit s caute produsele necesare pe pia"a eBtern sau intern la un pre"
avantaAos# pentru a nu provoca ntreruperi n livrare. @ns n acest ca%# de obicei pre"ul de ac+i%i"ionare
este mai mare# deoarece nu se ba%ea% pe acorduri de pre"uri pe ?L ca n ca%ul celor trei furni%ori.
Mrfurile ac+i%i"ionate sunt vndute fie an$ro# persoanelor Auridice# fie en-detail : persoanelor
fi%ice :# n cantit"i aproBimativ e$ale. Livrarea mrfurilor# n primul rnd# ctre PO are loc n ba%a
contractelor de $n3are"cu&p'rare, care pot fi cu plat# $% a0a%s (total sau par"ial* ,i cu plat# la
terme%, ct ,i n ba%a (acturilor (iscale
6
* Principalele documente Austificative de efectuare a pl"ilor
utili%ate de companie sunt aneBate la raport. Anali%nd formularele contractelor de vn%are-cumprare
se tra$e conclu%ia c vn%area produselor petroliere se face prin eliberarea tic+etelor ce au un nominal
nscris pe ele# ,i care se clasific conform tipului de mrfuri livrate. ?ic+etele de obicei au un temen de
valabilitate de Aumtate de an. Plata pentru mrfuri se efectuea% cu precdere prin virament# banca ce
desrve,te &L Lukoil-Moldova fiind )C 2nibank &A (afiliat acesteia*. =acturile fiscale sunt
obli$atorii# deoarece compania este pltitor de ?HA. @n facturile aneBate la raport se observ c suma
acci%elor este 1. Acest lucru se datorea% faptului c suma acestuia a fost ac+itat n ba%a declara"iei
fiscale la import ,i deAa este inclus n pre"ul de vn%are fr ?HA.
@n Tabe"u" 4+1 voi anali%a structural activele curente.
Tabe"u" 4+1
I!dicatorii
4!u" recede!t: #006 4!u" cure!t: #000
4baterea: %
,uma: "ei Cota: % ,uma: "ei Cota: %
&tocuri MM 51 098 --- 5/#<5 -/ 303 /05 85#1< >6:44
Crean"e ?& /3 //3 991 98#53 85 8/1 1-8 </#08 20:;5
!nvesti"ii ?& 1 1 1 1 0
MiA. bne,ti -1- .3- 1#-8 - 10- 8.0 5#-- >1:9;
Alte act. ?& 931 /95 1#.9 511 /03 1#01 20:50
Tota" 09 914 484 100 49 440 490 100 0
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
Anali%nd datele din tabel# pot men"iona c ponderea crean"elor pe ?& ,i a miAloacelor bne,ti n
totalul activelor curente n ambele perioade de $estiune de"in o pondere eBtrem de mare# respectiv
mic (n mediu 91># respectiv ->*. Acest fapt este ntemeiat de ob"inerea unui re%ultat financiar
ne$ativ n ambii ani. @n perioada curent ponderea crea%elor a descrescut cu 9#3/># descre,tere
nso"it de creterea po%derii mi-loacelor +#%eti cu cca. 5>. Acest fapt demonstrea% aparent o mai
bun politic de $estiune a clien"ilor ,i de monitori%are a crean"elor (care va fi elucidat o dat cu
anali%a indicatorilor de eficien"*. Ponderea S;; n total n mediu a constituit 81># ns s-a observat
0
Copii ale contractelor de vn%are-cumprare (la termen ,i n avans*# ct ,i a facturilor fiscale (la ac+i%i"ionare ,i la livrare*
sunt aneBate la raport (AneBele /-<*
-.
o u,oar cretere n anul 5119 cu <#00>. @n condi"iile unei descre,teri n mrime absolut a &MM#
ntemeiat de descreterea 0e%itului di% 0$%1#ri ob"inut de companie n perioada curent (pre"urile
fiind practic constante*# pot afirma c mrirea relativ a &MM este cau%at n principal de descre,terea
sumei totale a AC# ,i nu poate indica n mod obiectiv eficien"a $estiunii stocurilor. Este de men"ionat ,i
lipsa investi"iilor pe ?&# ceea ce este lo$ic n condi"iile insuficien"ei de miAloace bne,ti.
Pentru a ne aprofunda n studiul eficien"ei $estionrii ,i utili%rii activelor curente ale companiei#
este necesar de a efectua un studiu al rota"iei acestora. @n acest scop# voi utili%a urmtorii i!dicatori 'i
e"eme!te'
1+ Coeficie!tu" de rota&ie sau !umru" de rota&ii a"e acti%e"or cure!te: care ne arat
cte rota"ii efectua% activele circulante (curente* ntr-o perioad# n ca%ul nostru# an# adic#
n linii $enerale# cte cicluri opera"ionale se desf,oar n ntreprindere pe parcursul unui
an'
;edii 5 3ure%te 5 8cti0e
Vi%1ari 5 di% 5 Ve%it
E
GR
=
#+ Durata u!ui cic"u sau %ite*a de rota&ie
5
eBprimat n %ile# care arat n cte %ile
activele curente fac o rota"ie deplin sau peste ct timp un leu investit n activele
circulante va fi recuperat'
GR
E
d
8<1
=
8+ Efectu" de acce"erare .-!ceti!ire/ re"ati% a vite%ei de rota"ie'
) d d ( J
@<(
) VV
E
( )
=
#
unde' 1 : perioada precedent;
-: perioada curent.
e%ultatele efectului de accelerare relativ a vite%ei de rota"ie a activelor curente se interpretea%
dup cum urmea%'
- n ca%ul n care durata unui ciclu din perioada curent e mai mic dect durata
corespun%toare perioadei precedente (EP1*# adic se accelerea% vite%a de rota"ie# are loc
o eliberare de resurse financiare# ob"inerea de surplus financiar;
- ,i invers# dac EM1# adic vite%a de rota"ie sufer o ncetinire# atunci are loc o imobili%are
a capitalului bnesc n diferite fa%e ale ciclului de eBploatare (cre,terea stocurilor#
cre,terea soldului de crean"e etc.*.
@n ca%ul &L KLukoil-Moldova se ob"in urmtoarele re%ultate'
Tabe"u" 4+#
/
Acest indicator nu "ine cont de perioada de ac+itare a datoriilor pe termen scurt. !ndicatorul care include ,i rota"ia 6?& va
fi anali%at n Capitolul 9 la studierea lic+idit"ii ntreprinderii.
51
I!dicatori
(a fi!e"e erioadei
recede!te .0/
(a fi!e"e erioadei
cure!te .1/
4baterea
abso"ut
Ve%it di% 0$%1#ri 5-5 8<9 55< -50 .1. .90
-39 0/9 5/5
8cti0e cure%te medii 33 <09 5/8Q <0 <99 0</#/ -58.<.939#/
E
GR
#:89 1:98 20:46
d(1ile) 150:#0 1;6:40 >86:18
E (4((* ,a# de 4((<)(lei) 1# 580 000
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*; J - calculate pe +a1a datelor di% 4((=
Anali%nd datele din tabelul 0.5 observm c d(Kd), diferen"a constituind aproBimativ 8< %ile.
e%ult c are loc o ncetinire a vite%ei de rota"ie a activelor curente n cadrul ntreprinderii &L
KLukoil-Moldova# care n mrime absolut a sc%ut cu 1#/ unit"i. 6in acest motiv s-a ob"inut un e,ect
de $%ceti%ire, adic a fost imobili%at o sum total de -5 /59 111 lei. Astfel# pentru a mri vite%a de
rota"ie la nivelul celei din anul 511<# este necesar de recuperat din activele curente resurse bne,ti n
valoare total de -5 /89 111 lei.
@n acest conteBt# este necesar de studiat ,i perioada medie de $%casare a crea%elorA
0i%1ari 5 di% 5 Ve%it
crea%te 5 medie 5 Valoarea J @<(
cr & d =
.
Itiind c n anul 511/# crean"ele totale numrau 91 850 /-. lei# ,i anali%nd bilan"ul contabil din
5119# se constat c durata medie de ncasare a crean"elor n anul de $estiune a su,erit o ma-orare cu
apro:imati0 44 1ile (de la -1. %ile la -8- %ile*. La prima vedere aceast situa"ie este arado6a"#
deoarece din tabe"u" 4+1 se vede c suma crean"elor pe termen scurt s-a redus cu #6 #0; 050 "ei+
Aceasta se eBplic prin efectul de ncetinire men"ionat mai sus. Itiind valorile n dinamic a d i d&cr ,i
c C?& ,i &MM sunt cele mai ponderabile n componen"a AC# se poate conclu%iona# c ,i durata de
rotaie a stocurilor de m#r,uri s-a maAorat n anul 5119. Astfel# imobili%rile ,i $sesc eBpresie att n
&MM# ct ,i n C?&. 6e aici re%ult c ritmul de descretere a 0e%itului di% 0$%1#ri a ,ost mai mare
dec$t cel corespu%1#tor descreterii S;; i 37S& 6eci# se sublinia% faptul c att &MM# ct ,i C?& au
fost $estionate ntr-un mod ineficient# toate aparen"ele po%itive de mai sus astfel se anulea%.
Ca orice bunuri economice# activele curente necesit a fi fi!a!&ate permanent. Pri%cipiul ecIili+rului
,i%a%ciar sus"ine c activele pe termen lun$ trebuie s fie finan"ate pe seama surselor stabile# adic pe
seama capitalului permanent (CPrN6?L*# de unde reiese c activele curente trebuie s fie finan"ate pe
seama datoriilor pe termen scurt. @ns aceasta este o condi"ie minim de asi$urare a unei activit"i
reu,ite n ntreprindere. 6e multe ori# ea nu este suficient# deoarece stocurile pot s se devalori%e%e
(deteriorare# pierdere din pre"# rpire# etc.*# iar o parte a crean"elor s nu fie ac+itate. 6in aceast cau%#
este necesar o oarecare mar-# de si!ura%## adic trebuie ca mrimea activelor curente s
dep,easc mrimea datoriilor pe termen scurt. Aceasta repre%int n sine# fo!du" de ru"me!t !et sau
acti%e"e cure!te !ete+ &urplusul de resurse permanente utili%at pentru renoirea stocurilor ,i crean"elor
se numeste fond de rulment. 6eci# el este eBpresia reali%rii ec+ilibrului financiar pe termen lun$ ,i a
5-
contribu"iei la nfptuirea ec+ilibrului financiar pe termen scurt# repre%entnd surplusul de resurse
permanente utili%at pentru rennoirea stocurilor ,i crean"elor.
Modul de calcul a fondului de rulment poate fi pre%entat prin urmtoarele formule'
1+ 9o!d de ru"me!t = Caita" erma!e!t @ 4cti%e e terme! "u!)=
= Resurse erma!e!te2 4"ocri erma!e!te
#+ 9o!d de ru"me!t = 4cti%e cure!te @ Datorii e terme! scurt
6up cum am men"ionat n capitolul anterior# ,o%dul de rulme%t n cadrul &L Lukoil-
Moldova are o valoare ne$ativ de -4)> @'= (*4 lei, fiind n cretere de,icitar# fa" de perioada
precedent# datorit maAorrii# n primul rnd a datoriilor comerciale. Astfel# criteriul destina"iei
fondurilor nu este respectat# ceea ce poate duce ntreprinderea la o serie de pro+leme# ce apar n lan" ca
urmare a imposibilit"ii de a rambursa datoriile scadente' sta"ionri n procesul desf,urrii activit"ii
opera"ionale din cau%a lipsei resurselor materiale ,i $reve din cau%a re"inerii salariilor; amen%i#
penalit"i de pltit creditorilor# furni%orilor# bu$etului n le$tur cu nclcarea termenelor de ac+itare.
@n acest conteBt# devine necesar aprecierea 0ite1ei de rotaie a 27S, care indic perioada medie
de timp necesar ac+itrii datoriilor# ,i compararea acesteia cu durata de rota"ie a AC (d*# calculat
ceva mai sus.
0i%1ari 5 di% 5 Ve%it
27S 5 medie 5 Valoarea J @<(
dts & d =
.
6ac dLd&dts, c+iar ,i n condi"iile unui fond de rulment ne$ativ# firma are ,anse s-,i asi$ure
ec+ilibrul financiar ntr-o oarecare perioad de timp# n condi"iile n care# $% di%amic#, 0ite1a de rotaie
a acti0elor cure%te %u se micorea1#& La &L Lukoil-Moldova (6?& n 511/ au constituit 51- 0/8
583 lei*# d&dts pentru anul 5119 a nre$istrat o valoare de aproBimativ <.1 %ile# ntrecnd de 8#09 ori
indicatorul d pentru acela,i an. Astfel# situa"ia nu este nici pe departe bun privind asi$urarea
ecIili+rului financiar. Pe de asupra# d&dts practic s-a dublat comparativ cu anul precedent# iar diferen"a
dintre d i d&dts a avut o evolu"ie ne$ativ. Astfel# poate fi afirmat faptul c strate$ia aleas de
companie n anul 5119 de contractare suplimentar a datoriilor pe termen scurt nu s-a scontat cu
efectul dorit. @n aceste condi"ii# este necesar reevaluarea ,i reor$ani%area priorit"ilor companiei ,i a
metodelor de ie,ire din situa"ia precar instalat# pentru a ameliora ct de ct re%ultatul financiar ne$ativ
nre$istrat. Paralel cu aceasta# compania-mam ar trebui s-,i revi%uiasc politica de sus"inere
financiar a &L Lukoil-Moldova# acordndu-i finan"e pe termen lun$# n ca% c dore,te
supravie"uirea acesteia# mai ales n condi"iile cri%ei financiare.
55
Caito"u" 5+ ,tructura %e!ituri"or 'i c5e"tuie"i"or -!treri!derii+ 9ormarea 'i
uti"i*area rofitu"ui
Ae!itu" repre%int afluBul $lobal de avantaAe economice n cursul perioadei de $estiune re%ultat n
procesul activit"ii ordinare a ntreprinderii# sub form de maAorare a activelor sau de mic,orare a
datoriilor# care conduc la cre,terea capitalului propriu# cu eBcep"ia sporurilor pe seama aporturilor
proprietarilor ntreprinderii.
@n func"ie de sursele de intrare la ntreprindere# veniturile se divi%ea% n patru $rupe' 0e%ituri di%
acti0itatea operaio%al#, 0e%ituri di% acti0itatea i%0estiio%al#, 0e%ituri di% acti0itatea ,i%a%ciar# i
0e%ituri e:cepio%ale&
Ae!ituri"e di! acti%itatea oera&io!a" cuprind sumele re%ultate din activitatea de ba% a
ntreprinderii. Acestea includ'
a* 0e%iturile di% 09%1#ri, la care se refer' ncasrile din vCn%area produselor# mrfurilor# prestarea
serviciilor; opera"iile de troc# opera"iile de construc"ie;
b*alte 0e%ituri operaio%ale care# la rCndul lor# includ' sumele primite sau de primit din ie,irea
(vCn%area# sc+imbul* activelor curente cu eBcep"ia produselor finite ,i mrfurilor; din arenda curent;
veniturile din amen%i# penalit"i# desp$ubiri# recuperri de daune materiale; re%ultate din modificarea
metodelor de evaluare a activelor curente.
Ae!ituri"e di! acti%itatea de i!%esti&ii cuprind sumele re%ultate din ie,irea ,i recalcularea
activelor pe termen lun$ ale ntreprinderii; sumele ncasate din vCn%area activelor nemateriale#
terenurilor# miAloacelor fiBe; dividende calculate; dobCn%ile la titlurile de valoare procurate ,i
mprumuturile acordate; sume# repre%entCnd diferen"e din reevaluarea activelor pe termen lun$ ie,ite;
sumele ecartului de reevaluare aferente activelor pe termen lun$ ie,ite; sumele ob"inute din lic+idarea
miAloacelor fiBe peste valoarea probabil rmas.
Ae!ituri"e di! acti%itatea fi!a!ciar cuprind' sumele re%ultate din transmiterea n folosin" altor
persoane Auridice ,i fi%ice# pe un termen mai mare de un an# a activelor nemateriale ,i materiale pe termen
lun$; valoarea activelor intrate cu titlu $ratuit; venituri sub form de diferen"e de curs valutar# subven"ii
primite din bu$et; prime# premii# sume sponsori%ate etc.
Ae!ituri e6ce&io!a"e: la care se refer sumele primite de la or$anele de stat# de la persoanele
fi%ice ,i Auridice# companii de asi$urri sub form de recuperare a pierderilor provocate de calamit"i
naturale# perturbri politice ,i alte evenimente eBcep"ionale.
Co!sumuri"e repre%int resursele utili%ate pentru fabricarea produselor ,i prestarea serviciilor n
scopul ob"inerii veniturilor. Acestea sunt neaprat le$ate de procesul de produc"ie# $sesc reflectarea
58
material n stocurile de produc"ie finit ,i produc"ie n curs de eBecu"ie si sunt recuperate n urma
vn%rii acestora.
@n dependen" de reflectarea consumurilor n costul produselor finite# deosebim co!sumuri
directe si co!sumuri i!directe de produc"ie.
Co!sumuri"e directe sunt identificate nemiAlocit pe un anumit produs' materii prime ,i
materiale# ener$ie# retribuirea muncii lucrtorilor din activitatea de produc"ie.
Co!sumuri"e i!directe nu pot fi identificte direct pe un produs# ele fiind antrenate n deservirea
,i $estiunea subdivi%iunilor de productie' u%ura miAlocelor fiBe cu destina"ie productiv# retribuirea
muncii muncitorilor auBiliari# consumurile de ntre"inere aparatului de produc"ie n stare de lucru.
Consumurile indirecte se mpart la rndul lor n' consumuri variabile (se modific propor"ional cu
volumul produc"iei* ,i consumuri constante ( rmn nemodificate indiferent de varia"ia volumului
produc"iei fabricate*.
C5e"uie"i"e repre%int resursele ,i pierderile care apar ca re%ultat al activit"ii economico-
financiare ,i nu sunt le$ate nemiAlocit de procesul de produc"ie.
C+eltuielile se divi%ea% pe tipuri de activit"i ca ,i veniturile' a* c+eltuieli ale activit"ii opera"ionale;
b* c+eltuieli ale activit"ii investi"ionale; c* c+eltuieli ale activit"ii financiare; d* pierderi eBcep"ionale;
e* c+eltuieli privind impo%itul pe venit.
C+eluielile nu se includ n costul vn%rilor# se reflect n raportul privind re%ultatele financiare ,i
se scad din venituri la determinarea re%ultatului perioadei de $estiune.
@n ca%ul &L Lukoil-Moldova structura $eneral a veniturilor ,i c+eltuielilor din anii 2006 0i
2007 este urmtoarea'
Tabe"u" 5+1
I!dicatori
$erioada de
)estiu!e
.?D(/
$erioada
recede!t
.?D(/
4baterea
abso"ut .>B2/
Henitul din vn%area produselor activit"ii
opera"ionale
-50 .1. .90 5-5 8<9 55< 2;0 450 #5#
Costul vn%rilor
.3 /03 9/3 -39 /31 8<3 2;9 081 610
Alte venituri opera"ionale
0 013 3.8 9-1 8/< >8 69; 580
C+eltuieli comerciale
/ 813 3-< 0 08- /.8 >;00 ##8
C+eltuieli $enerale ,i administrative
-- 3-- 8-8 9 -<1 9-9 >4 650 596
Alte c+eltuieli opera"ionale
8 810 31< 3 5/3 0/5 24 958 646
Henituri din activitatea de investitii
8<. </< / 980 5<3 25 864 61#
C+eltuieli din activitatea de investitii
550 9<< / 9-/ <38 25 490 910
Henituri din activitatea financiara
/< -0< 0-< 50 918 0/- >81 44# 965
C+eltuieli din activitatea financiara
-53 3.0 80/ .. 919 /-< >#9 1;6 ;#9
50
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
@n ca%ul societ"ii cu rspundere limitat KLukoil-Moldova# tipul de ba% al veniturilor este cel
din activitea opera"ional# urmat de cel din activitatea financiar. @n structura veniturilor opera"ionale#
ponderea semnificativ# o de"ine# cum e ,i normal# 0e%itul di% 0$%1#ri# nre$istrnd o cot impuntoare
de 96%+ Acesta provine n totalitate din 0$%1area m#r,urilor# care este unica activitate de ba% a
companiei. Este de men"ionat ,i ponderea mare a cIeltuielilor !e%erale i admi%istrati0e n totalul
c+eltuielilor opera"ionale eBceptnd costul vn%rilor (5;%*# n structura crora se eviden"ia%
cIeltuielile pri0i%d u1ura mi-loacelor ,i:e i reparaia lor& Acest lucru este determinat de numrul
impuntor de miAloace fiBe# care necesit a fi ntre"inute permanent. 6in tabelul de mai sus putem
observa c pe parcursul anului 5119 au avut loc scderi semnificative a veniturilor din vn%ri# cu 39
0/9 5/5 lei# nso"ite de scderea semnificativ a costului vn%rilor# cu 3. 18- <-1 lei. Cre,teri
semnificative au fost nre$istrate ,i n ca%ul veniturilor din activitatea financiar# cu 8- 005 .</ lei#
precum ,i a c+eltuielelor din activitatea financiar cu o cantitate mai mic# de 5. -3< 35< lei. @n
structura veniturilor din act. financiar o propor"ie impuntoare o de"in di,ere%ele ,a0ora+ile de curs
0alutar. &e remarc c att 0e%iturile# ct ,i cIeltuielile di% act& de i%0estiii su%t mici ca po%dere# ceea
ce se eBplic prin faptul c la companie nu au avut loc ie,iri semnificative de active pe termen lun$ ,i
prin faptul c nu au fost efectuate investi"ii pe pia"a de capital# din lips de resurse bne,ti.
Pentru a aprecia mai bine nivelul de de%voltare a ntreprinderii# a modului n care sunt utili%ate
resursele economice ,i financiare de care dispune# vom calcula venitul net ob"inut pe fiecare activitate
n parte# dup cum urmea%'
1+ $rofitu" brut H Ve%ituri di% 0$%1#ri C 3ostul 0$%1#rilor;
#+ Re*u"tatu" acti%it&ii oera&io!a"e .Ro/ H Pro,itul +rut M alte ce%ituri operatio%ale C
cIeltuieli comerciale C cIeltuieli !e%erale si admi%istrati0e C alte cIeltuieli operatio%ale;
8+ Re*u"tatu" acti%it&ii i!%esti&io!a"e .Ri!%/ 8 Ve%iturile i%0estiio%ale - 3Ieltuielile
i%0estiio%ale;
4+ Re*u"tatu" acti%it&ii fi!a!ciare .Rfi!/ 8 Ve%iturile ,i%a%ciare C 3Ieltuielile ,i%a%ciare;
5+ Re*u"tatu" acti%itatii eco!omico2fi!a!ciare .R4E9/ H Rop M(-) Ri%0 M(-) R,i%;
6+ Re*u"tatu" e6cetio!a" .RE6/ se calculea% ca diferen"a dintre veniturile eBcep"ionale ,i
pierderile aprute n le$tur cu apari"ia de evenimente nefavorabile ntreprinderii. Gb"inerea
profitului e posibil de ,acto doar n ca%ul primirii de la ter"i a resurselor financiare cu titlu
$ratuit# menite s nlture consecin"ele evenimentelor eBcep"ionale# n ca%ul n care el
recuperea% pierderile
0+ Re*u"tatu" erioadei de )estiu!e C! "a imo*itare H R8E/ M(-) Re:&
Tabe"u" 5+#
5/
I!dicatori
$erioada de
)estiu!e
.?D(/
$erioada
recede!t
.?D(/
4baterea
abso"ut
.>B2/
Profitul brut 5< 8<- 5-< 50 93< 3/3
>1 504
85;
e%ultatul activit"ii opera"ionale -1 80/ -90 / <0< 0/5
>4 69;
0##
e%ultatul activit"ii investi"ionale -00 3.1 -3 /3/ >1#6 805
e%ultatul activit"ii financiare -95 909 .5. -9/ 110 1</
># #56
186
e%ultatul activit. Economico : =inanciare -<5 5/9 3</ -<. 88. 153
>0 0;1
168
e%ultatul perioadei de $estiune pn la impo%itare -<5 5/9 3</ -<. 88. 153
>0 0;1
168
Profitul net -<5 5/9 3</ -<. 88. 153
>0 0;1
168
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
Anali%nd tabelul /.5# ,i facnd o le$tur cu anali%a tabelului /.-# observm c n perioada de
$estiune descre,terea veniturilor din vn%ri a avut loc ntr-un ritm inferior mic,orrii costurilor# ceea
ce caracteri%e% activitatea de produc"ie drept una eficient (dac e anali%at separat*# cu o cre'tere a
rofitu"ui brut cu - /90 8/3 lei. e%ultatul din act. financiar este ne$ativ# ceea ce se datorea%
nivelului ridicat al c+eltuielilor respective# care dep,esc cu aproBimativ 98 mln lei veniturile ,i n
componen"a crora intr doar cIeltuielile pri0i%d leasi%!ul ,i%a%ciar. Acest lucru o dat n plus sus"ine
ideea men"ionat anterior privind i%0estirea peste m#sur# a miAloacelor bne,ti n M=. Ca re%ultat al
activit"ii desfa,urate de ctre &L Lukoil-Moldova pe parcursul anului 5119# se men"ionea% o
descre,tere a pierderii nete cu 9 13- -<8 lei fa" de perioada precedent. ?otu,i profitul ob"inut este
ne$ativ# din care cau% diminuea% n continuare capitalul propriu# ceea ce !u este be!efic deoarece
va mri n continuare ndatorarea# ,i a,a eBtrem de mrit. Astfel# aceast ameliorare este una
aparent. Este de men"ionat c# n pofida ob"inerii unei pierderi la sfr,itul perioadei de $estiune# &L
Lukoil-Moldova# nu uit totu,i de acti%itatea de bi!efacere# care a alctuit n 5119 8<1 9-1 lei.
Acest lucru nu ar fi corect de Audecat ca fiind nentemeiat.
@ntreprinderea ac+it impo%ite ,i taBe conform le$isla"iei# cum ar fi' impo%it pe venit# taBa pentru
amenaAarea teritoriului# impo%it pe imobil# ?HA# acci%e. Cotele impuntoare le de"in# evident# ?HA ,i
acci%ele.
5<
Caito"u" 6+ Or)a!i*area circu"a&iei b!e'ti "a -!treri!dere+

6esf,urarea proceselor economico-financiare din ntreprindere presupune eBisten"a a dou
cate$orii de fluBuri' f"u6uri rea"e 'i f"u6uri fi!a!ciare# ,i n acest sens &L Lukoil-Moldova nu
este o eBcep"ie.
Astfel# f"u6uri"e rea"e se refer la transformrile materiale pe care capitalul sub form de active
fi%ice le nre$istrea% n procesul utili%rii lui# de la stocurile de materie prim pCn la cele de produse
finite# iar f"u6uri"e fi!a!ciare se refer la utili%area miAloacelor bne,ti n cadrul procesului economic#
inclusiv n derularea sc+imburilor prin intermediul banilor.
@ntreprinderile mari# dinamice prefer s de"in active u,or lic+ide# rapid ne$ociabile# decCt
numerar n cas sau n cont. Ii# totu,i# determinarea soldului minim de mi-loace +#%eti care# pe de o
parte# ar asi$ura capacitatea de plat a ntreprinderii n ca%ul apari"iei unor dere$lri n re$imul
ncasrilor# ori ar face posibil efectuarea unor pl"i neprev%ute# pe de alt parte# repre%int o practic
atCt n cadrul economiilor de%voltate# cCt ,i a celor aflate de tran%i"ie.
Tre*oreria repre%int un ansamblu de activit"i ,i opera"iuni# efectuate de o structur
speciali%at# referitor la $estiunea ncasrilor ,i pl"ilor# astfel nct s fie asi$urat# n permanen"# o
armonie corespun%toare ntre cele dou cate$orii de opera"iuni.
@n opinia multor speciali,ti n domeniu# tre%oreria poate fi definit ca'
1+ Tre*orria= 4cti%e Cure!te2Datorii T,=
9o!d de ru"me!tD
#+ Tre*orria= E!csri b!e'ti2 $"&i"e
cure!te+
O+iecti0ul principal al tre%oreriei ntreprinderii este optimi%area permanent a raportului dintre
ncsrile ,i pl"ile bne,ti# astfel nct aceasta s-,i poat reali%a# n condi"ii de ra"ionalitate ,i
eficien"# obiectivul su de activitate.
Sarci%ile tre%oreriei se concreti%ea% n'
- accelerarea ncasrilor ,i evaluarea variantelor de investire pe termen scurt a
eBcedentului de tre%orerie;
- aprecierea ,i evaluarea diferitelor surse de finan"are pe termen scurt# care s asi$ure o
rentabilitate a fondurilor investite;
59
- ale$erea miAloacelor de plat adaptate nevoilor ntreprinderii;
- elaborarea bu$etului de tre%orerie (a numerarului# fluBului de miAl. bne,ti*.
Tre*oreria !et .TN/ reflect ima$inea disponibilit"ilor monetare ,i a plasamentelor pe termen
scurt# aprute din evolu"ia curent a ncasrilor ,i pl"ilor# respectiv a plasrii eBcedentului monetar#
adic nu este altceva dect totalitatea celor mai lic+ide active din bilan"' i%0estiii pe 7S i mi-loace
+#%eti. @n ca%ul nostru# investi"iile lipsesc# deci TN este ec+ivalent cu soldul de miAloace bne,ti la
sfr,itul perioadei. A,adar# studiind bilan"ul contabil# sau raportul privind fluBul miAloacelor bne,ti#
poate fi tras conclu%ia c &L Lukoil-Moldova a ob"inut n anul curent un f"u6 !et tota" -! sum
de 989 418 "ei+ Rinnd cont c soldul miAloacelor bne,ti la finele perioadei de $estiune precedente a
constituit -1- .3- lei# ob"inem un so"d fi!a" cure!t de 1 041 894 "ei+ @ns# este evident c aceste
resurse ob"inute# de,i au avut un trend cresctor# totu,i sunt prea irelevante pentru volumul de
activitate al companiei ,i nu constituie un motiv de mbucurare. &e observ c acest re%ultat difer
foarte mult de profitul net ob"inut# care n $enere este mult sub nivelul 1. Acest lucru s-a datorat n
mare msur cre,terii eBtrem de mari a sumei totale a 6?&# mai ales a celor aferente facturilor
comerciale# care au adus ncasri de bani# ns nu s-au reflectat n rap. privind re%ultatele financiare
(metoda i!direct de a!a"i* a f"u6u"ui miF"oace"or b!e'ti*.
2n lucru de men"ionat referitor la structura ncasrilor ,i pl"ilor n cadrul &L Lukoil-
Moldova# este faptul c au fost efectuate "&i impuntoare n valoare de #850###5 "ei e!tru
rocurarea acti%e"or e terme! "u!)+
9nali3a (lu:ului &i;loacelor )'ne0ti prin &etoda indicatorilor este o component important
utili%at la studierea or$ani%arii circula"iei bne,ti la ntreprindere# iat de ce n continuare mi-am
propus s calcule%'
Rata suficie!&ei acti%e"or erfect "ic5ide care arat numrul de %ile n decursul crora
ntreprinderea poate lucra n mod obi,nuit# normal# folosind eBclusiv disponibilit"ile bne,ti absolut
lic+ide fr atra$erea surselor de finan"are din eBterior. 4ivelul acestei rate se calculea% cu aAutorul
formulei'
le operatio%a 5 +a%esti 5 Plati
@<( J +a%esti 5 mi-loace 5 Sold
licIide 5 per,ect 5 acti0elor 5 i su,icie%te 5 Rata =
;
Pentru mana$erii ntreprinderii aceast rat serve,te n calitate de instrument opera"ional de
diriAare a activit"ii curente# ntruct permite stabilirea momentului de apari"ie a nevoii de finan"are din
eBterior.
Coeficie!tu" rei!%estirii miF"oace"or b!e'ti: ce reflect cota miAloacelor bne,ti# care au fost
ob"inute n urma activita"ii opera"ionale ,i re"inute (lsate* la ntreprindere n decursul perioadei# din
suma miAloacelor plasate pe termen lun$ n activele disponibile (adic din capitalul permanent*.
Calcularea coeficientului se efectuea% dup formula'
53
27S acti0e 5 7otal
& 2i0 5 Plata l operatio%a 5 %et 5 /lu:ul
+a%esti 5 & mi-l 5 ii rei%0estir 5 ul 3oe,icie%t

=
@n ba%a calculelor efectuate putem afirma c rata suficie!&ei acti%e"or erfect "ic5ide este
destu" de mic. La sfr,itul anului &L Lukoil-Moldova dispune de pu"ine active lic+ide# ceea ce
nu i-ar permite efectuarea pl"ilor bne,ti opera"ionale fr aAutor eBtern pe parcursul unei perioade ce
ar dep,i # *i"e ca"e!daristice. 6e asemenea# din calculele efectuate# re%ult c coeficie!tu" de
rei!%estire a miF"oace"or ba!e'ti !u a ati!s !i%e"u" recoma!dat de ;210%# deci cota miAloacelor
bne,ti# care au fost ob"inute n urma activita"ii opera"ionale ,i re"inute la ntreprindere n decursul
perioadei# din suma miAloacelor plasate pe termen lun$ n activele disponibile este foarte mic# ceea ce
confirm o dat n plus c la ntreprindere "ise'te autofi!a!&area.
Caito"u" 0+ 4recierea situa&iei fi!a!ciare a -!treri!derii
8%ali1a ,i%a%ciar# constituie un instrument de $estiune care contribuie la cunoa,terea situa"iei
financiare a ntreprinderii# a factorilor ,i a cau%elor care au determinat-o. Ea este utili%at de
conducerea firmei n primul rnd pentru fundamentarea obiectivelor strate$ice de men"inere ,i de
de%voltare a ntreprinderii ntr-un mediu concuren"ial. Anali%a are ca o+iecti0 eviden"ierea
modalit"ilor de reali%are a ec+ilibrului financiar# a etapelor valorificrii capitalului financiar ,i
treptelor de acumulare bneasc# de formare a re%ultatului financiar final.
EBist mai multe metode de anali% financiar a ntreprinderii# ns n continuare o vom folosi pe
cea a indicatorilor# care include' i%dicatorii re%ta+ilit#ii; i%dicatorii licIidit#ii i sol0a+ilit#ii;
i%dicatorii 0alorii de pia#; i%dicatorii !estiu%ii acti0elor i i%dicatorii !estiu%ii pasi0elor, ultimii doi
fiind calcula"i n capitolele anterioare.
I!dicatorii re!tabi"it&ii
Re!tabi"itatea semnific capacitatea ntreprinderii de a reali%a profit necesar reproduc"iei#
de%voltrii ,i remunerrii capitalului ntreprinderii.
Cel mai des utili%ate rate de rentabilitate sunt urmtoarele'
5.
-. Rata re%ta+ilit#ii 0$%1#rilor (R0*- arat profitul ob"inut la un leu vn%ri'
> -11 Q
L
L Pr
0i%1arilor Volumul
+rut o,it
R
0
=
5. Rata re%ta+ilit#ii acti0elor (Ra*- reflect cte unit"i monetare au fost necesare ntreprinderii
pentru ob"inerea unei unit"i conven"ionale de profit# indeferent de sursa atra$erii acestor
miAloace. Acest indicator trebuie s fie superior ratei infla"iei# pentru ca ntreprinderea s
poat men"ine substan"a sa financiar.
> -11 Q
L
L L L Pr
acti0 7otal
impo1itare la pi%a o,it
R
a
=
8. Re%ta+ilitatea ,i%a%ciar# (R,*- eBprim capacitatea ntreprinderii de a reali%a profit net din
capitalurile proprii an$aAate n activitate'
> -11 Q
L
L Pr
propriu 3apital
%et o,it
R
,
=
0. Rata Pro,itului Operaio%al (R
op
*- reflect capacitatea ntreprinderii de a ob"ine profit din
activitatea de ba% la un leu vn%ri'
> -11 Q
L
L L L Pr
Gete Vi%1ari
la operatio%a a acti0itate di% o,it
R
op
=
Tabe"u" 0+1
I!dicatorii
(a fi!e"e erioadei
recede!te
(a fi!e"e erioadei
cure!te
4baterea
abso"ut .>B2/
Profit brut# lei 50 93< 3/3 5< 8<- 5-< >1 504 85;
Holumul vn%rilor# lei 5-5 8<9 55< -50 .1. .90 2;0 450 #5#
R
$
, < 11,68 21,11 =9,62
Profit pn la impo%ita-re#
lei
-<. 88. 153 -<5 5/9 3</ >0 0;1 168
?otal Activ# lei 001 .</ 059 080 119 319 26 950 6#0
R
a
, < "1>,72 "16,2> =1,28
Profit net# lei -<. 88. 153 -<5 5/9 3</ >0 0;1 168
Capital Propriu# lei 553 <33 308 -<< -95 583 26# 516 605
R
(
, < "20,22 "27,67 "7,1>
Profit din activitatea
opera"ional# lei
/ <0< 0/5 -1 80/ -90 >4 69; 0##
Hn%ri 4ete# lei 5-5 8<9 55< -50 .1. .90 2;0 450 #5#
R
op
, < 2,66 8,29 =>,62
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
81
@n ba%a calculelor efectuate n tabelul 9.-# putem observa c rata re%ta+ilit#ii 0e%iturilor a avut o
cre,tere n dinamic# ceea ce denot faptul c la u% leu 0$%1#ri %ete &L Lukoil-Moldova a ob"inut
un pro,it +rut mai mare cu ',?@ +a%i comparativ cu aceea,i perioad a anului precedent. &peciali,tii
consider c nivelul de si$uran" pentru R
0
este de 51>. Astfel# se observ c# $ra"ie cre,terii n
perioada curent# indicatorul dat s-a situat deasupra plafonului. 6e asemenea# o cre,tere important se
observ n ca%ul re%ta+ilit#ii operaio%ale. Astfel# profitul opera"ional la un leu vn%ri s-a maAorat n
5119 cu /#<8 bani# sau de 8#-5 ori. Ace,ti doi indicatori anali%a"i# mpreun demonstrea% o cre,tere a
capacit"ii companiei de a ob"ine profit din activitatea de ba%.
?(ectul po3iti$# a fost ns# ca urmare a ob"inerii unui re%ultat net ne$ativ# co!traba"a!sat att de
rentabilitatea activelor (economic*# ct ,i de cea a capitalului propriu (financiar*# ce au nre$istrat
ni,te cote mult sub %ero. 6in tabel reiese c n anul curent spre eBemplu# din un leu capital propriu
investit s-a ob"inut o pierdere de 89#/ bani. Acest fapt# ne pune n $ard cu privire la asi$urarea unei
activit"i eficiente pe viitor# deoarece +arierele de trecut su%t prea %umeroase i mari. Mai mult ca att#
c+iar ,i cei mai cointeresa"i investitori sau7,i proprietari nu au o rbdare nelimitat. 6eci# ,ansele c ei
vor cere o di%olvare a ntreprinderii n timp scurt# dac nu vor fi ob"inute ameliorri a situa"iei# se
mresc.
4!a"i*a "ic5idit&ii 'i so"%abi"it&ii
Prin licIiditate se n"ele$e capacitatea ntreprinderii de a transforma activele sale n bani# iar
!radul de licIiditate caracteri%ea% capacitatea de plat a ntreprinderii.
Dradul n care ntreprinderea poate face fa" datoriilor pe termen scurt se nume,te sol0a+ilitate#
care se msoar prin intermediul ratelor de lichiditate'
-. Rata licIiditaii imediate (Li*- permite s facem Audec"i asupra capacit"ii de rambursare
instantanee a debitorilor# "innd cont de disponibilit"ile eBistente la moment. &e calculea%
conform formulei'
7S 2atorii
+a%esti ;i-loace
Li
L
L
=
?eoria economic aprecia% c o valoare de 1#5-1#8 ar eBprima ra"ionalitatea unei ntreprinderi
bine administrate din punct de vedere financiar.
5. Rata licIidit#ii relati0e (Lr*- pune n eviden" capacitatea ntreprinderii de a-,i ac+ita
datoriile devenite scadente fr a fi obli$at s-,i vnd stocurile.
7S 2atorii
3rea%te +a%esti ;i-loace
Lr
L
L +
=
4ivelul coeficientului trebuie sa fie# de re$ul# inferior lui -# dar aprecierea realist impune ,i o
anali% atent a valorilor reali%abile pe termen scurt (crean"elor*# ntrucCt la formarea lor contribuie# n
8-
mod substan"ial# politica de credit comercial promovat de ntreprindere# precum ,i starea financiar a
clien"ilor si. &e recomand totu,i un nivel de 1#9--#1.
8. Rata licIidit#ii cure%te (Lc*- relev posibilitatea ntreprinderii de a-,i transforma# ntr-un
termen scurt# bunurile patrimoniale curente n miAloace bne,ti pentru a efectua pl"ile
eBi$ibile.
7S 2atorii
cure%te 8cti0e
Lc
L
L
=
Practica mondial aprecia% c valoarea minim a acestui indicator trebuie s fie -# iar valorile
cuprinse ntre -#5--#3 indic o situa"ie financiar favorabil# care insufl ncredere creditorilor.
Practica "rilor cu economie de pia" de%voltat a demonstrat c eBisten"a la ntreprindere a
miAloacelor bne,ti n propor"ie de ---#/> din totalul activului este suficient pentru asi$urarea
efecturii pl"ilor imediate.
6e aceea# n aprecierea capacit"ii de plat pe termen scurt a ntreprinderii poate fi inclus ,i
indicatorul ce rele0# !radul de asi!urare a $%trepri%derii cu mi-loace +#%eti# calculat conform
rela"iei'
> -11 Q
L
L
acti0 7otal
+a%esti ;i-loace
Em+ =
Tabe"u" 0+#
I!dicatorii
(a fi!e"e erioadei
recede!te
(a fi!e"e erioadei
cure!te
4baterea
abso"ut .>B2/
MiAloace bne,ti# lei -1- .3- - 10- 8.0
>989 418
Crean"e# lei /3 //3 991 85 8/1 1-8
2#6 #0; 050
6atori ?&# lei 5-5 59< /30 5<9 38/ /<.
>55 55; 9;5
Active curente# lei 9. .-0 080 0. 001 0.9
280 408 980
?otal Activ# lei 001 .</ 059 080 119 319 26 950 6#0
Li 0,000> 0,006
=0,002>
Lr 0,28 0,12
"0,1>
Lc 0,28 0,19
"0,19
@&), < 0,02 0,26
=0,11
SursaA Raportul /i%a%ciar al Lukoil-;oldo0a di% a%ul 4((*&
Anali%a lic+idit"ii ,i solvabilit"ii &L Lukoil-Moldova denot faptul c compania pe
parcursul unui an a m#rit de > ori capacitatea sa de acIitare imediat# a datoriilor pe termen scurt cu
miAloacele bne,ti eBistente. Halorile absolute ob"inute pentru lic+iditatea relativ sunt cu mult mai
mari ca cele pentru lic+iditatea imediat# ceea ce se datorea% %um#rului mare de crea%e. &cderea n
dinamic a indicatorului lic+idit"ii relative pune n eviden" reducerea capacit"ii ntreprinderii de a-,i
ac+ita datoriile devenite scadente fr a fi obli$at s-,i vnd stocurile cu 1#-/ puncte. Acest fapt este
cau%at de o cretere a 27S peste ritmul de descretere a 37S. 6e asemenea# sc#derea 0ite1ei de
rotaie a 37S# men"ionat n capitolul 0 a contribuit esen"ial la scderea indicatorului anali%at. @n
85
acela,i timp se observ o diminuare a capacit"ii ntreprinderii de a ac+ita datoriile pe termen scurt#
utili%nd n acest scop activele curente# pe cnd mbunt"irea situa"iei tre%oreriei totu,i nu a favori%at
prea mult cre,terea !radului de asi!urare cu dispo%i+ilit#i +#%eti a ntreprinderii# care n valoare
absolut %u a ati%s %i0elul recoma%dat de ---#/>. A,adar# nici un indicator al lic+idit"ii nu
corespunde limitelor ,i normelor re%onabile# ceea ce ne determin s ne ntrim prerea cu privire la
insolvabilitatea companiei.
I!dicatorii %a"orii de ia&
!ndicatorii valorii de pia" caracteri%ea% $enerali%at performan"ele unei ntreprinderi# ntruct ei
stabilesc le$tura ntre pre"ul ac"iunilor pe pia" ,i valoarea contabil ata,at acestor ac"iuni.
@ntruct ca form de or$ani%are Lukoil-Moldova este o societate cu rspundere limitat n
continuare nu pot fi calcula"i ace,ti indicatori. &e poate afirma doar# c ntreprinderea dat
contribuie la formarea valorii de pia" a compa%iei-mam## care se cotea1# la +ursele
i%ter%aio%ale.
Caito"u" ;+ $"a!ificarea -! cadru" -! cadru" -!treri!derii+
4!a"i*a bu)ete"or fu!c&io!a"e+
Prin "a!ificare se n"ele$e pro$ramarea# coordonarea ,i conducerea pe ba% de plan a activit"ii
ntreprinderii. Ea urmre,te mai multe scopuri ,i sarcini'
- estimarea volumului de produc"ie necesar satisfacerii cererii pe pia";
- dimensionarea necesarului de resurse materiale ,i financiare pentru reali%area pro$ramului
stabilit;
- dimensionarea c+eltuielilor# veniturilor ,i re%ultatelor financiare;
- stabilirea mrimii optime a capitalului de mprumut la care este necesar de apelat pentru
atin$erea obiectivelor propuse ,i procurarea lui la cel mai mic cost posibil;
88
- elaborarea unor instrumente de control operativ a modului de nfptuire a prevederilor care s
permit aAustarea la noile condi"ii aprute pe pia";
- asi$urarea valorificrii surplusului monetar;
- asi$urarea ec+ilibrului financiar pe ?& ,i ?L.
@n ca%ul n care toate scopurile ,i sarcinile enumerate mai sus sunt reali%ate# are loc cre,terea
valorii de pia" a ntreprinderii# care este obiectivul primordial n economia actual.
6%strume%tele de co%trol asupra e:ecut#rii pre0ederilor# men"ionate anterior# nu sunt altceva
dect +u!etele& 4o"iunea dat este mai vast# deoarece bu$etele# pe ln$ co!tro"# cuprind tot
a")oritmu" de oera&ii prin care s se aAun$ la efectul final dorit# dar au ,i rolul de coordo!are a
eforturi"or comu!e+ 6eci# bu$etele repre%int principalele instrumente ale planificrii financiare# att
a celei pe termen lun$ (starate!ice*# ct ,i a celei pe termen scurt (operaio%ale*. ?otu,i# cele e
terme! scurt (care pot fi %ilnice# sptmnale# lunare# trimestriale# semestriale ,i anuale* su!t
rimordia"e pentru ntreprindere# deoarece acestea corespund ntr-o msur mai mare realit"ii ,i
necesit eforturi mai mici n aAustarea ct mai rapid n ca%ul sc+imbrii factorilor de influen". Gr# cu
ct bu$etele sunt mai distan"ate n timp# cu att mai mult ele ,i pierd din esen"ialitate.
&unt mai multe tipuri de bu$ete pe termen scurt# cum ar fi' +u!etele ,u%cio%ale care includ'
bu$etul vCn%rilor# bu$etul produc"iei# bu$etul resurselor materiale# bu$etul salariilor# bu$etul resurselor
$enerale ,i administrative# bu$etul c+eltuielilor comerciale; ,i +u!etele ,i%a%ciare, care include' bu$etul
circula"iei bne,ti# bilan"ul contabil# bu$etul veniturilor ,i c+eltuielilor# bu$etul de investi"ii. 2ltimele
sunt elaborate dup formularea celor func"ionale# ,i eBprim situa"ia $eneral previ%ionat la
ntreprindere n decursul unei perioade# fiind destinate mana$erilor firmei spre aprobare.
$a'ii )e!era" acceta&i -! rocesu" bu)etar su!t<
6& Primul pas# n procesul de elaborare a bu$etelor# l constituie pre0i1iu%ea 09%1#rilor, sau
ela+orarea +u!etului 0$%1#rilor. Aceast pro$no% se ba%ea% pe informa"iile culese cu precdere din
cercetrile de marketin$ ale pie"ei# capacitatea de produc"ie# politica comercial# re"eaua de distribuire#
etc. Este semnificativ aici urmrirea dinamicii vn%rilor ,i profesionalismul ,i intui"ia speciali,tilor.
Estimrile cuprind volumul vCn%rilor atCt pentru fiecare $rup de produse# cCt ,i pentru diverse tipuri
de produse individuale# ,i valoarea ncasrilor efective din aceste vCn%ri. Astfel# apare necesitatea
elaborrii +u!etului de $%cas#ri di% 0$%1#ri# n care se "ine cont ,i de vn%rile pe credit ce nu aduc
imediat bani n cas.
66& 6up preci%area volumului vCn%rilor are loc elaborarea pla%ului de producie# care are drept
obiectiv armoni%area prevederilor bu$etului vCn%rilor cu capacitatea productiv a ntreprinderii# n condi"iile
satisfacerii cCt mai complete a prevederilor comerciale. Aici are loc previ%iunea volumului de produc"ie ce
decur$e direct din bu$etul vCn%rilor# iar apoi se purcede la evaluarea c+eltuielilor materiale# a for"ei de
80
munc ,i miAloacelor fiBe necesare producerii volumului planificat de produc"ie. ?ot n aceast fa% sunt
elaborate ,i celelalte tipuri de +u!ete ,u%cio%ale# care deAa nu au o le$tur direct cu activitatea de ba%
a ntreprinderii.
666& @n cadrul celui de-al treilea pas# toate fluBurile ,i refluBurile de numerar planificate pentru
fiecare din diferitele bu$ete func"ionale se combin ,i se elaborea% +u!etul %umerarului# care nu este
altceva decCt o previ%iune detaliat a a,teptrilor privind cas+-floF-urile sau fluBul net al miAloacelor
bne,ti la sfr,itul perioadei de planificare. @n strict concordan" cu acesta se formulea% +u!etul
0e%iturilor i cIeltuielilor (raportul pri0i%d re1ultatele ,i%a%ciare) ,i n final +ila%ul co%ta+il prelimi%ar&
@n cadrul &L Lukoil-Moldova# activitatea &ec"iei de Planificare =inanciar ,i Economic este
destul de specific# ceea ce se datorea% faptului c apar"ine n ntre$ime din punct de vedere
or$ani%atorico-Auridic Companiei Petroliere use &A Lukoil.
eie,ind din faptul c compania-mam este una transna"ional# pentru a simplifica procedura de
raportare financiar ,i a o armoni%a ntre diferite "ri n care este pre%ent compania# sunt utili%ate
,ta!darde"e I!ter!a&io!a"e de Raortare 9i!a!ciar U, G44$# elaborate de &2A. La aceste
standarde au aderat maAoritatea companiilor-fiici din Europa de Hest ,i Central. @n epublica Moldova#
ns se utili%ea% propriile standarde de raportare financiar# implementarea standardelor interna"ionale
fiind deocamdat n fa% de proiect. Printre asemenea "ri se numr ,i 2craina de eBemplu. 6in aceast
cau%# n cadrul companiei-mam a fost recent implementat un so,tNare multi,u%cio%al moder% de
+u!etare# a%ali1# i co%trol. Accelerarea apari"iei acestuia a fost impus ,i de cri%a financiar $lobal
actual. Acest activ nematerial este proprietatea &A Lukoil# cu drepturi de autor# din care cau% nu este
permis descrierea detaliat a modului de func"ionare al acestuia.
Principalele a0a%ta-e ale acestuia sunt' a/ nltur barierele dintre raportarea interna"ional ,i cea
na"ional# oferind posibilitatea tuturor "rilor-membre s reali%e%e procesul de planificare ntr-un mod
eBplicit ,i clar pentru toat comunitatea petrolier Lukoil; b/ mbunt"irea calit"ii ,i eficien"ei
planificrii# prin reducerea n primul rnd a timpului de munc necesar anali%ei# datorit automati%rii; c/
permite "rilor cu raportare na"ional s ntocmeasc propriile rapoarte necesare de pre%entat autorit"ilor
locale fr a efectua mari aAustri; d/ $radul nalt de securitate; e/ limitarea minim a riscului de eroare n
calcule# datorit sistemelor avansate de verificare# etc.
@n linii $enerale# &L Lukoil-Moldova elaborea% bu$ete lunare# trimestriale# semestriale ,i
anuale. Ca ba% pentru formularea bu$etelor pe perioade mici de timp serve,te bu$etul anual. Acesta se
elaborea% n strict conformitate cu directi%e"e -!ai!tate ntreprinderii de ctre compania-mam (de
obicei pentru urmtorii doi ani*# care cuprind limite# norme# ce "in de nivelul indicatorilor de rentabilitate#
lic+iditate ,.a.m.d. pe care compania-fiic trebuie s le respecte. G dat elaborat# bu$etul anual este
8/
pre%entat compa%iei ruse spre apro+are, mpreun cu notele eBplicative. 6up aprobarea acestuia# el este
mpr"it pe luni# trimestre ,i semestre.
Pentru a pre%enta principalele fa%e prin care trec bu$etele din cadrul firmei am ales bu$etarea lunar.
Presupunem c perioada de previ%iune financiar este "u!a martie+ Astfel# n ultima decad a lunii
februarie# are loc elaborarea pro!%o1ei, care are un caracter estimativ ,i probabil. Apoi# monitori%nd pe
parcurs activitatea companiei# n prima decad a lunii martie se elaborea% pla%ul# care este de fapt bu$etul
efectiv. =a%a urmtoare se petrece n ultima decad a lunii martie# cnd se pre%int re1ultatele ateptate#
care sunt cele mai obiective estimri# deoarece luna deAa se sfr,e,te# astfel# fiind minimi%at probabilitatea
apari"iei modificrilor semnificative de structur a bu$etului. =a%a final are loc n prima decad a lunii
aprilie# cnd se nscriu re%ultatele efective pe luna de raportare. @n mod evident toate aceste fa%e sunt
controlate de compania-mam.
)u$etele ,u%cio%ale ,i ,i%a%ciare elaborate n cadrul &L Lukoil-Moldova sunt' bu$etul de
aprovi%ionri ,i vn%ri (cel de produc"ie evident lipse,te*; mi,carea stocurilor de mrfuri ,i materiale;
bu$etul c+eltuielilor; mi,carea 6?& ,i 6?L; bu$etul de capital (de investi"ii*; mi,carea activelor pe termen
lun$; raportul privind re%. financiare# cas+-floF-urile; mi,carea obli$a"iilor privind impo%itele# bilan"ul
contabil. &eparat se ntocme,te ,i lista indicatorilor financiari. La mod $eneral# etapele procesului bu$etar
coincid cu cele pre%entate la nceputul capitolului.
Cteva eBemple de bu$ete elaborate n cadrul companiei anali%ate# cum ar fi +u!etul de apro0i1io%#ri
i 0$%1#ri (pe tipuri de m#r,uri i pe ,ur%i1ori), micarea 87L i stocurilor cure%te i +u!etul cIeltuielilor
sunt aneBate la raport. Este de men"ionat c din motivele enun"ate mai sus# datele ce se ntlnesc n aceste
)u,ete 0i (or&ulare sunt ipotetice, 0i nu corespund realit'ii# fiind important structura lor. Astfel# $ra"ie
implementrii pro$ramului informatic unic de bu$etare se observ c structura bu$etelor este cu mult mai
complicat dect structura $eneral acceptat n cadrul ntreprinderilor cu capital auto+ton. 6ac structura ar
fi identic# aceste informa"ii nu ar pre%enta relevan" pentru compania-mam.
CONC(UHII
@ntreprinderea &L Lukoil-Moldova repre%int o companie de comer" cu produse petroliere.
Capitalul su este n totalitate strin# ea fiind subordonat n totalitate companiei-mam din =edera"ia
us. A fost nfiin"at n luna decembrie a anului -../. Capitalul su statutar# n momentul
nre$istrrii# constituia 0-. 111 dolari americani# fiind maAorat treptat# pn la 50 111 111 2&6.
@n linii $enerale# situa"ia financiar a ntreprinderii este una precar# compania situndu-se la
limita insolvabilit"ii. Aactorii"cheie ce au deter&inat starea ,eneral' ne,ati$' sunt'
8<
-. ponderea eBtrem de mare a datoriilor pe termen scurt n totalul pasivului bilan"ier;
5. lipsa datoriilor pe termen lun$# care repre%int ni,te surse durabile de finan"are;
8. $estiunea ineficient a activelor curente# cu precdere a stocurilor de mrfuri ,i
materiale ,i a crean"elor;
0. cre,terea nentemeiat a activelor pe termen lun$ n structura activului bilan"ier# att n
valoare absolut# ct ,i ca pondere;
/. lipsa miAloacelor bne,ti;
<. deficitul eBtrem de mare al fondului de rulment net.
?o"i factorii enumera"i mai sus sunt strns corela"i ntre ei# interferndu-se ,i condi"ionndu-se
reciproc. @ntreprinderea poate fi comparat n acest sens cu un or$anism viu# care este sntos doar
atunci cnd toate or$anele ,i sistemele vitale func"ionea% eficient. @n ca% c starea unui component se
nrut"e,te# dac nu sunt luate msuri operative# se produce o reac"ie n lan"# ce se termin cu
a!ra0area s#%#t#ii de a%sam+lu.
Astfel# consider# c primele or$ane vitale ce s-au mbolnvit n cadrul &L Lukoil-Moldova
sunt structura financiar a companiei ,i metodele de $estiune ale activelor curente ,i a celor pe termen
lun$. Pentru a elucida aceast situa"ie# consider necesar a face o le,'tur' ntre pro$eniena surselor
mprumutate 0i direciile de utili3are a acestora.
Astfel# datoriile pe termen scurt sunt unicele surse de finan"are eBterne. @ns cel mai important
lucru aici# este c ele sunt practic n totalitate repre%entate de datorii privind ,acturile comerciale di%
str#i%#tate. Acest fapt semnific c# de fapt# compania nu are la mn bani efectivi# ci mrfuri
ac+i%i"ionate pe credit# care# pentru a fi transformate n lic+idit"i# necesit a fi comerciali%ate ntr-o
perioad scurt# ca facturile s fie ac+itate. 6in evolu"ia activelor pe termen lun$ (care au crescut* ,i a
celor curente (care s-au mic,orat* reiese faptul c mrfurile ac+i%i"ionate# pe msur ce erau vndute#
contravaloarea monetar a acestora# n loc s fie utili%at pentru ac+itarea cu furni%orii ,i pentru
reinvestirea n activele circlante# era ,olosit# pe%tru cump#rarea sau are%darea mi-loacelor ,i:e i a
tere%urilor. Acest fapt este i!admisibi"# mai ales c veniturile din vn%ri au descrescut semnificativ#
adic nu a fost necesar o reutilare ,i mrire a capacit"ilor de comerciali%are.
6up prerea mea# anume cele men"ionate mai sus au adus compania la limita insolvabilit"ii.
4u ar fi corect de a afirma c principalii factori de deci%ie ce au comis $re,eli n cadrul ntreprinderii
sunt doar mana$erii locali# din epublica Moldova. @n mod inevitabil# vinova"i de $estiunea
neeficient a companie se fac ,i conductorii de vrf ai companiei-mam# care trebuie s controle%e ,i
monitori%e%e la un nivel de nalt calitate activitatea desf,urat de &L Lukoil-Moldova.
@n perspectiv# pentru a supra$ieui# se i&pune n mod obli$atoriu reevaluarea ,i sc+imbarea
total# n primul rnd a structurii financiare a ntreprinderii ,i a politicii de investi"ii. Astfel# c+it c
ndatorarea $lobal se va mri# totu,i &L Lukoil-Moldova trebuie s ne$ocie%e cu compania-mam
89
posibilitatea contractrii de mprumuturi pe termen lun$# ceea ce ar permite ob"inerea unui fond de
rulment satisfctor# care la rndul lui ar putea contribui la reducerea datoriilor pe termen scurt.
Activitatea de investire n miAloace fiBe# ar fi necesar de stopat pe un anumit timp# deoarece
capacitatea de comerciali%are e cu mult mai mare dect cererea de produse pe pia"# n plus# activele pe
termen lun$ sunt ntr-o stare eBcelent. @nc o solu"ie ar fi ne$ocierea cu statul moldovenesc a
posibilit"ilor de subven"ionare a activit"ii &L Lukoil-Moldova# care pe parcursul anilor a
contribuit cu circa <> n veniturile bu$etului de stat din defalcri privind impo%itele ,i taBele.
6at fiind faptul c am anali%at re%ultatele companiei ob"inute n 5119# este necesar de men"ionat#
c n anii #00;2#009 situa"ia &L Lukoil-Moldova# n pofida a$ravrii cri%ei financiare# s2a
-mbu!t&it sem!ificati%. Acest lucru denot c au fost fcute sc+imbri radicale n ceea ce prive,te
coordonarea ,i politicile de $estiune a activit"ii ntreprinderii. Mai mult ca att# familia L2JG!L a
devenit mai solidar n condi"iile cri%ei# ceea ce neaprat va contribui la nsnto,irea de mai
departe a companiei.
83