Sunteți pe pagina 1din 1

CONTESTATIE

NORME METODOLOGICE din 19 decembrie 2007


de aplicare a Legii nr. 2302007 pri!ind "n#iin$area% &rgani'area (i #)nc$i&narea a*&cia$iil&r de
pr&prie+ari

EMITENT, G-.ERN-L
/-0LIC1T 2N, MONITOR-L O3ICI1L nr. 43 din 15 ian)arie 2005
1RT. 17
617 C&mi+e+)l e8ec)+i! al a*&cia$iei de pr&prie+ari are )rm9+&arele a+rib)$ii,
ntocmete proiectul bugetului de venituri i cheltuieli i
pregtete desfurarea adunrilor generale
Asocia!ia de proprietari va constitui un fond pentru repararea p9r$il&r de
c&n*+r)c$iiin*+ala$ii a#la+e "n pr&prie+a+e c&m)n9% #&nd c) peri&ad9 de #&l&*ire limi+a+9% care
!a #i dep)* "n c&n+)l a*&cia$iei de pr&prie+ari (i nu va putea fi folosit dec"t
cu acordul adunrii generale a asocia!iei de proprietari# n
conformitate cu bugetul de venituri i cheltuieli$
A% S&'(INIAT IN ACEASTA CONTESTATIE )O&A AS*ECTE CA+E A&
,OST INCA(CATE IN SE)INTA CO%ITET&(&I E-EC&TI. )IN )ATA )E
/0$12$01/3
/$ Comitetul intocmeste nu aproba bugetul
0$ Orice modificare la buget trebuie supusa# spre anali4a si aprobare#
A)&NA+II 5ENE+A(E
)upa cum ati observat nu se mai face plasa de A*A CA()A de la subsol#
dar se face plasa de A*A +ECE care la prima ofertare avea valoarea de
%A- 6$111 de lei iar domnul presedinte a adus o oferta cu 217 mai
scumpa adica 8$911 de lei$
*rodun ca aceasta cheltuiala sa nu se faca decat cu aprobarea A)&NA+II
5ENE+A(E in care se vor pre4enta inca : oferta aduse de locatari din
bloc$ )aca vrea cineva sa aduca este bine daca nu voi aduce eu : oferte#
deoarece cea adusa de domul *resedinte mi se pare cam mare$ Sper sa ma
insel
Cu stima
Adrian Turcanu
(ocatar '( 3/9