Sunteți pe pagina 1din 23

MARIAN D.

DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
CAPITOLUL I
COMUNICAREA CA PROCES GENERAL
1.1. Definitia si caracteristicile
comunicrii
Comunicarea poate fi definit ca:
procesul prin care o persoan sau un !rup" transmite un
con#inut conceptual o atitudine$ o stare emo#ional$ o
dorin# etc." unei alte persoane sau unui alt !rup%
&
arta transmiterii informa#iilor$ ideilor 'i atitudinilor de la o
persoan la alta%
(
trecerea unei informa#ii de la un emi#tor la un receptor%
)
comunicarea repre*int o caracteristic fundamental a
fiin#ei umane 'i e+prim uni,ersalul$ spre deose-ire de
comunica#ie$ care se refer la instrumentele$ la te.nicile 'i
te.nolo!iile ce /nlesnesc 'i amplific procesul de
comunicare /ntre indi,i*i 'i /ntre colecti,it#i$ conferindu0
le$ /n anumite ca*uri$ un caracter de mas%
1
a face cunoscut$ a da de 'tire$ a informa$ a /n'tiin#a$ a
spune%
2
&
Monica 3oicu$ Costac.e Rusu 4 ABC-ul comunicrii manageriale$ 5ditura
Danu-ius%$ 6rila$ &778$ pa!. &&
(
id.
)
id.
1
id.
2
id.
&
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
ansam-lul proceselor fi*ice 'i psi.olo!ice prin care se
efectuea* opera#ia /n rela#ie cu una sau mai multe persoane
/n ,ederea o-#inerii unor anumite o-iecti,e%
<
=aul >at*la?ic@ considera comunicarea ca fiind conditio
sine Aua non a ,ie#ii omene'ti 'i a ordinii sociale%
B
. =rerile difer$
/ns$ de la autor la autor$ a'a /ncCt unii ,d /n comunicare$ ca act /n
sine$ o premis necesar pentru func#ionarea oricrui sistem social.
Ace'tia arat c termenul de comunicatio% nu se refer doar la
comunicare ci 'i la comunitate$ care la rCndul ei /nseamn
or!ani*are$ implicCnd o-li!atoriu comunicarea /ntre indi,i*ii care o
alctuiesc.
8
9 form simpl de comunicare a fost propus de Darl 6E.ler$
/n &7)1$ /n lucrarea sa Die :prac.t.eorie% Fi!. &"$ completat
ulterior de Roman Ga@o-son Fi!. ("
Fig. 1 Triada E.M.R. a lui Karl Buhler
9
<
id.
B
Mic.ael Dunc*i@$ Astrid Hipfel 4 Introducere n !tiin"a #u$lici%ticii !i a
comunicrii$ 5d. =resa Uni,ersitar CluIean$ &778$ pa!. &(
8
id.
7
Ion Jaine' 4 Introducere n teoria comunicrii$ 5ditura Funda#iei RomCnia
de mCine%$ 6ucure'ti$ &778$ pa!. &8
(
emitor
mesaj
Feed-back
Feed0-ac@
receptor
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
Fig. !chema lui Roma" #akobso"
5.M.R. K emi#tor$ mesaI$ receptor
:c.ema lui Ga@o-son este mai comple+$ deoarece acesta i0a
adu!at trei componente C.C.C. K cod$ canal$ conte+t
Dic#ionar de termeni:
5 K emi#tor$ cel care emite un mesaI sau ini#ia* comunicarea
R K receptor$ cel care prime'te mesaIul
M K mesaIul$ informa#ia emis de 5 'i receptat de R
Rela#ia de comunicare se reali*ea* dup cum urmea*:
emi#torul trimite un mesaI$ care ,a fi /nscris /ntr0un cod prin
procesul numit codareL odat aIuns la receptor$ mesaIul ,a fi supus
ac#iunii de decodare$ adic de descifrare a informa#iei transmise.
MesaIul /n cau* are /ntotdeauna un scop -ine determinat$ /n sensul
c emitentul are scopul de a oferi informa#ia$ iar receptorul are
scopul de a o recepta.
Roman Ga@o-son arat /n lucrarea sa =ro-leme de stilistic%
ce presupune procesul comunicrii: un transmi#tor emi#tor$
,or-itor"$ care trimite un mesaI unui destinatar receptor$ asculttor"$
mesaIul raportCndu0se la un conte+t. MesaIul e constituit din
elementele unui cod care tre-uie s fie comun celor doi parteneri
afla#i /n contact%
&M
. Tre-uie s fim aten#i la distinc#ia dintre cod 'i
mesaI$ care nu sunt acela'i lucru 4 primul este a-stract$ are un numr
&M
Ion Jaine'$ op.cit.$ pa!. &B
)
E
CONTE&T'MESA('CON)INUT
mijloace
scop
CONTACT'CO*'LIMBA(
CO*ARE'*ECO*ARE
R
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
redus de semne (8" 'i poate fi ,er-al sau scris$ /n timp ce al doilea
este concret$ nuan#at 'i mai -o!at. De asemenea$ codul ,er-al
dispune de ,or-ire$ mimic$ !estic$ pri,ire$ iar cel scris numai de
punctua#ie 'i de unele cate!orii !ramaticale. :uprema#ia mesaIului /n
raport cu codul este e,ident$ una dintre principalele tendin#e ale
comunicrii fiind o cCt mai -un adec,are a codului la mesaI.
Comunicarea poate s apar su- mai multe forme$ spre
e+emplu$ ca mesaI scris scrisoare$ raport"$ mesaI oral dialo!" sau
ec.ipament de comunica#ie mass0media".
&&
Tre-uie s fim foarte
aten#i atunci cCnd ne referim la comunicare$ deoarece nu orice mesaI
sau sc.im- de mesaIe /nseamn a comunica. 5ste ne,oie ca
interlocutorii emi#tor 'i receptor"$ indiferent de numrul lor$ s
asculte 'i s /n#elea! cCt mai corect 'i mai e+act mesaIele transmise.
=rocesul de comunicare este di"amic 'i ire$ersibil. Faptul c
este dinamic se refer la calitatea pe care o are comunicarea de a
e,olua 'i de a se adapta la ne,oile interlocutorilor$ iar
ire,ersi-ilitatea const /n /ntiprirea mesaIului ori!inal /n mintea
receptorului.
&(

T.e >orld 6oo@ Dictionary define'te comunicarea ca a,Cnd
urmtoarele sensuri:
&. furni*area de informa#ii sau 'tiri pe cale oral sau scris
(. scrisoare$ mesaI$ informa#ie sau 'tiri
). un miIloc de a trece de la unul la cellaltL le!tur
1. actul de a transmiteL transfer
&)
=entru =ierre ;uiraud$ comunicarea repre*int transferul de
informa#ie prin intermediul mesaIelor% iar /n opinia lui Ro-ert
5scarpit a comunica nu /nseamn numai a emite 'i a primi$ ci a
&&
Monica 3oicu$ Costac.e Rusu$ op.cit.% pa!. &&0&(
&(
id.
&)
Ion Jaine'$ op.cit.$ pa!. 8
1
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
participa$ la toate ni,elurile$ la o infinitate de sc.im-uri felurite care
se /ncruci'ea* 'i interferea* unele cu altele%.
&1
Nn lucrarea sa >irtsc.aft und ;esellsc.aft% 5conomie 'i
societate"$ Ma+ >e-er arat c interac#iunea 'i comunicarea sunt
dou feluri de ac#iune social
&2
$ interac#iunea fiind termenul mai
cuprin*tor 'i /n#eles ca sinonim pentru ac#iunea social$ /n ,reme ce
comunicarea e definit ca interac#iune cu aIutorul unor sim-oluri. Nn
acest conte+t$ procesul comunicrii este ,*ut ca transfer de sensuri
/ntre partenerii comunicrii. Din cele preci*ate mai sus am putea
desprinde urmtoarea defini#ie a comunicrii 4 comportament care$
din punctul de ,edere al celui care comunic$ are ca #el transmiterea
de mesaIe cu aIutorul unor sim-oluri ctre una sau mai multe
persoane
&<.
Matematicienii Claude :.annon 'i >arren >ea,er$ am-ii
an!aIa#i la 6ell Telep.one Oa-oratory% $ au ela-orat /n anul &717 un
prim model de comunicare$ pe care /l ,om pre*enta mai Ios$ pornind
de la defini#ia comunicrii Fi!. )".
&1
id.$ pa!. 7
&2
Mic.ael Dunc*i@$ Astrid Hipfel $ op.cit.% pa!. &1
&<
id.
2
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
s u r s a d e
i n f o r m a r e
: u r s a d e
- r u i a I
t i n t P
m
e
s
a
I
s
e
m
n
a
l
i n t e r f e r e n t a
t r a n s m i t a t o r c a n a l r e c e p t o r
s
e
m
n
a
l
u
l
c
a
r
e

s
o
s
e
s
t
e
m
e
s
a
I
Fig. & Modelul comu"icrii dup !ha""o" 'i (ea$er
1)
5i au pre*entat comunicarea din punct de ,edere te.nic$ ca /n
ca*ul unei con,or-iri telefonice$ /n care apar: sursa de informa#ii
persoana care ,or-e'te" care transform mesaIul /n semnale pe care
le transmite prin emi#tor telefonul"$ aparat care este /n acela'i timp
'i canalul detecta-il de ctre receptor. Qinta emi#torului este creierul
asculttorului sau receptorului$ care la rCndul lui tre-uie s
decodifice mesaIul$ adic s /l retransforme /ntr0o informa#ie
inteli!i-il. Codul$ ne referim aici atCt la codificare$ cCt 'i la
decodificare$ presupune ni'te re!uli de transformare a mesaIului
dintr0o form /n alta. Nn ceea ce pri,e'te sursa de -ruiaI$ aceasta
poate /nsemna *!omot$ pertur-are$ diminuCnd recep#ia optim a
mesaIului.
:in!ura deficien# a acestui model de comunicare liniar /n
sens unic const /n lipsa feed0-ac@0ului$ respecti, a caracterului
reciproc al comunicrii. Nu sunt luate /n considerare situa#iile care
pot aprea /n ca*ul /n care comunicarea nu este -un. :c.ema lui
&B
ibid.% pa!. &<
<
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
:.annon 'i a lui >ea,er este construit pur matematic$ fr a #ine
seama de caracterul comunicrii umane intepersonale$ /n care reac#ia
in,ers e+ist$ cei doi$ emi#torul 'i receptorul sc.im-Cndu0'i
permanent rolurile. 5i au pre*entat comunicarea ca pornind dintr0un
punct 'i finali*Cndu0se /n altul$ fr a a,ea o form circular.
TrecCnd dincolo de sc.ema simpl a procesului de
comunicare$ ,om /ncerca s e,iden#iem !rafic o paradi!m a
sistemului de comunicare uman. Autorul ei$ Dan 3oiculescu
consider c /n mod cert comunicarea uman este un sistem
comple+ 'i din aceast cau* tre-uie /n#eleas .olistic%
&8
.
Comunicarea$ ca act /n sine$ este un sistem de transmitere a
mesaIelor$ care sunt preluate de ctre oameni receptori" de la
oamenii din Iurul lor emi#tori" 'i prelucrate pentru a fi /n#elese.
=aradi!ma sistemului de comunicare$ ca sum de cinci procese$ poate
fi e+plicat prin sc.ema pre*entat mai Ios Fi!. 1" :
+ K categori,areL percep#ia$ memorarea 'i redarea
informa#iilor indi,idul$ aflat fie pe po*i#ie de emisie$ fie de recep#ie$
locali*ea* informa#ii pe care le clasific 'i le /nma!a*inea* pentru
folosin# ulterioar"
- K conce#tuali,areL natura cunoa'terii$ o-#inerea 'i
interpretarea informa#iilor o dat memorate$ datele sunt interpretate$
primesc sensuri noi"
. K %im$oli,areL natura sim-olurilor 'i selectarea lor
sensurile noi repre*int 'i moduri noi de e+primare a con#inutului"
/ K organi,areL modul de ordonare 'i sta-ilire a cadrului de
rela#ii noile sim-oluri sunt adaptate al conte+tul social /n func#ie de
selectarea cadrului de rela#ii"
&8
Dan 3oiculescu 4 Negocierea 0 1orm de comunicare n rela"iile
interumane$ 5ditura Rtiin#ific$ 6ucure'ti$ &77&$ pa!. (M
B
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
2 K o#era"ionali,areL modul de transmitere a mesaIului dup
definiti,are urmea* transmiterea mesaIului printr0o form fi*ic"

cate!ori*are
memorare"
conceptuali*are
interpretare"
sim-oli*are
selectare"
or!ani*are
ordonare"
opera#ionali*are
transmitere"
&
2 (
) 1
Fig. * +aradigma sistemului de comu"icare
19

1.2. Canale de comunicare
Canalele de comunicare se /mpart /n dou mari cate!orii:
,er-ale 'i non0,er-ale$ pe de o parte$ 'i formale 'i neformale$ pe de
alt parte. Canalul de comunicare are un rol important /n transmiterea
mesaIului de la emitent la receptor. Totalitatea canalelor formea*
mediul de comunicare$ de care depinde calitatea 'i e+actitatea
receptrii mesaIului.
&7
ibid.% pa!. &70(M
8
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
5 C o d i f i c a r e M C a n a l M D e c o d i f i c a r e R
C o d i f i c a r e M C a n a l M D e c o d i f i c a r e
Fig. , +rocesul de comu"icare
-
Canalele pot aprea su- mai multe forme: sunet$ ima!ine$
miros$ !ustL receptorii le prefer pe unele /n defa,oarea altora. De
pild$ unii indi,i*ii prefer ima!inile tele,i*iune$ film"$ al#ii lectura
cr#i$ *iare$ re,iste" iar al#ii sunetul radioul" etc.
Nn pri,in#a caracterului formal al canalelor se arat c$ de
o-icei$ acestea repre*int traseele pe care le parcur! informa#iile /n
cadrul unei institu#ii. =utem identifica patru tipuri de astfel de canale
/n func#ie de direc#ia de propa!are a informa#iilor: ,erticale
ascendente$ ,erticale descendente$ ori*ontale 'i o-lice
(&
.
Comunicrile ,erticale ascendente S" asi!ur transmiterea
informa#iilor de la ni,elurile inferioare la cele superioare precum 'i
feed0-ac@0ul. Cele descendente T" sunt cele mai rspCndite$ au loc /n
mod constant 'i continuu iar informa#iile transmise ,in de la ni,eluri
ierar.ice superioare spre cele inferioare. Comunicrile ori*ontale
U" /nseamn mai de!ra- dialo!$ permi#Cnd comunicarea /ntre
mem-rii !rupului$ care se afl la acela'i ni,el ierar.ic. Comunicrile
o-lice V "au uneori un caracter neformal$ dar /n !eneral sunt folosite
pentru re*ol,area pro-lemelor ur!ente$ oferind o cale de e,itare a
contactului pe scar ierar.ic.
((

(M
Monica 3oicu$ Costac.e Rusu$ op.cit. pa!. )M
(&
ibid.%pa!. &)(
((
id.
7
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
Canalele de comunicare neformale apar /n momentul /n care
au loc discu#ii sau comunicri neoficiale$ cum ar fi cele /ntre prieteni
sau cunoscu#i. Un canal neformal foarte cunoscut nou tuturor ia
na'tere odat cu apari#ia .$o"ului. H,onul poate s ai- impact
ne!ati, sau po*iti, /n func#ie de cine l0a lansat$ de scopul pe care
urmre'te s /l atin! etc. De'i *,onurile sunt pri,ite cu indiferen#
de mul#i oameni$ ele merit s fie anali*ate pentru a ,edea dac au la
-a* un fapt real$ dac ne0ar putea afecta /n ca*ul /n care se
ade,ere'te$ dac sunt sau nu 'anse s fie ade,rate. 5ste ade,rat c$
de multe ori$ persoane interesate s produc pa!u-e sau s induc /n
eroare reu'esc cu succes acest lucru pentru c nimeni nu ,erific
dac *,onul e ade,rat sau nu. De e+emplu: se *,one'te c mcelria
W folose'te carne de cal /n prepararea crnii tocate. :e poate ca
*,onul s nu fie ade,rat$ dar oamenii$ receptorii mesaIului nu
,erific acest lucru ci nu mai cumpr de acolo pentru simplul moti,
c a'a au au*it%.
Canalele de comunicare$ prin natura lor$ afectea* modalit#ile
de receptare$ de acceptare$ de e,aluare 'i de procesare. 9 dat cu
sc.im-area canalelor$ se sc.im- 'i impactul mesaIului asupra
receptorului. De aceea$ tre-uie mult aten#ie /n identificarea
canalelor care ofer re*ultate optime pentru procesul de comunicare.
Cum este 'i firesc$ canalele mai eficiente au un impact mai mare.
1.3. Bariere de comunicare
/"di$idualitatea "oastr este pri"cipala barier 0" calea u"ei
bu"e comu"icri.
&
12icki !ta"to"3
()
Ion Jaine'$ op.cit.% pa!. ()
&M
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
Nn cadrul procesului de comunicare$ pe lCn! elementele
constituti,e 'i fr de care nu poate e+ista propriu0*is comunicarea 4
emitent$ receptor$ mesaI$ cod$ canal etc.$ apar o serie de o-stacole sau
de -ariere. Termenul cel mai u*itat este cel de -ariere ale
comunicrii.
5 M e s a I M e s a I C a n a l R
* ! o m o t e p e r t u r - a
F e e d 0 - a c @
Fig. 4 Barierele 0" procesul de comu"icare
Asemeni canalului de comunicare$ care prin natura sa
pstrea* intact sau deformea* con#inutul$ respecti, sensul
mesaIului$ o-stacolele reduc fidelitatea 'i eficien#a transferului de
mesaI.
5+ist patru tipuri de -ariere de comunicare :
-ariere de lim-aI dificult#i de e+primare$ e+presii 'i cu,inte
confu*e sau cu sensuri diferite"
-ariere de mediu supor#i informa#ionali necorespun*tori$
diferen#e /ntre pre!tirea emi#torului si a receptorului$
climat de munc necorespun*tor"
-ariere datorate po*i#iei emitentului sau receptorului
ima!inea despre cellalt /nso#it uneori de idei
&&
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
preconcepute$ sentimentele comunicatorilor$ percep#ia
eronat despre su-iectul /n discu#ie"
-ariere de concep#ie presupuneri$ lipsa de aten#ie 'i de
interes la receptare$ e+primarea !re'it a mesaIului$
conclu*ii !r-ite"
:olu#iile pentru /nlturarea acestor -ariere constau /n :
planificarea comunicrii$ determinarea scopului acesteia$ ale!erea
momentului oportun pentru efectuarea ei$ clarificarea ideilor /nainte
de punerea /n practic$ folosirea unui lim-aI adec,at.
9 alt clasificare /mparte o-stacolele /n:
-ariere fi*ice distan#a$ spa#iul"
-ariere sociale concep#ii diferite despre ,ia#"
-ariere !noseolo!ice lipsa e+perien#ei$ cuno'tin#elor"
-ariere sociopsi.olo!ice o-iceiuri$ tradi#ii$ preIudec#i"
Dar se pare c e+ist mai multe decCt cele e,iden#iate pCn
acum:
-ariere !eo!rafice distan#a /n spa#iu"
-ariere istorice distan#a /n timp"
-ariere statalo0politice re!imuri politice diferite"
-ariere economice lipsa miIloacelor financiare"
-ariere te.nice lipsa te.nicii"
-ariere lin!,istice necunoa'terea sau sla-a cunoa'tere a
lim-ilor strine"
-ariere psi.olo!ice percep#ie$ memorie$ con,in!eri"
-ariere de re*onan# mesaIul nu rspunde ne,oilor
indi,idului"
Comunicarea este eficient 'i producti, numai atunci cCnd
e+ist un lim-aI 'i un ,oca-ular comun. Ideal ar fi s e+iste un lim-aI
&(
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
uni,ersal neutru$ /ns din pcate nu se poate /nc ,or-i de a'a ce,a.
Cu toate acestea$ situa#ii de comunicare relati, ideal se /ntClnesc /n
comunit#ile /nc.ise$ /n la-oratoarele 'tiin#ifice$ unde s0au format /n
timp te.nici comune de pro-lemati*are 'i or!ani*are mental.
(1

1.4. Reele de comunicare
=entru ca s se poat ,or-i de o re#ea 'i /n special de una de
comunicare$ este imperios ne,oie s e+iste cel pu#in doi indi,i*i care
s comunice$ s fac sc.im- de informa#ii. Re#eaua presupune un
ansam-lu de canale de comunicare care tre-uie s fie dispuse /ntr0o
anumit confi!ura#ie.
Toate re#elele se caracteri*ea* prin faptul c au form
!eometric$ au un anumit numr de ,eri!i 'i un anumit !rad de
fle+i-ilitate care le permite s se transforme /n alt tip de re#ea. Alte
elemente comune$ care contri-uie la o mai -un identificare a
or!ani*rii 'i$ implicit$ a comunicrii din interiorul !rupului$ ar fi:
indicele de cone+iune al lui Ouce$ suma distan#elor dintre
participan#i$ indicele de centralitate al fiecrei po*i#ii din re#ea$
indicele de centralitate al re#elei$ indicele de periferie.
(2

CCte,a dintre cele mai cunoscute tipuri de re#ele sunt: cerc$ /n
W$ /n X 'i /n lan#.
(<
Nn cadrul re#elei /n form de cerc to#i participan#ii -eneficia*
de 'anse e!ale /n procesul de comunicare 'i se adaptea* u'or
sarcinilor care le re,in. ;radul de satisfac#ie este ridicat deoarece nici
(1
ibid.% pa!. ()0(2
(2
Monica 3oicu$ Costac.e Rusu $ op. cit.% pa!. &)1
(<
ibid.% pa!. &))
&)
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
unul nu ocup po*i#ie de lider. 5ste un tip de comunicare specific
!rupurilor creati,e 'i neformale.
5 A
6
C
D
Fig. ) Reea 0" 5orm de cerc
)
Nn re#eaua /n form de stea e+ist 'i un lider$ po*i#ia A$ ceilal#i
mem-ri a,Cnd unele restric#ii de comunicare. 5ste un tip de re#ea
specific !rupurilor neformale iar satisfac#ia !rupului este moderat$
pentru c flu+urile informa#ionale sunt controlate de persoana de la
centru.
5
A
6
C
D
(B
id.
&1
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
Fig. 6 Reea 0" 5orm de stea sau 7
Re#eaua /n form de lan# este specific !rupurilor neformale 'i
permite tuturor mem-rilor s comunice simultan. Apare aici 'i un
lider$ iar satisfac#ia !rupului este moderat.
5 A 6 C D
Fig. 8 Reea 0" 5orm de la"
6
Re#eaua /n X este practicat /n conducerile centrali*ate$
acti,it#ile acestor !rupuri fiind preponderent operati,e. Din cau*a
centrali*rii puternice satisfac#ia medie a !rupului este redus.
5
A 6
C
D

Fig. 1- Reea 0" 5orm de 9
8
(8
id.
(7
id.
&2
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
Nn func#ie de aceste re#ele difer climatul unui !rup 'i tipul de
lider. Astfel$ s0au putut clasifica !rupurile$ s0a putut calcula
performan#a comunica#ional a di,erselor !rupuri. Conceptul de
distan# repre*int numrul de oc.iuri pe care tre-uie s0l parcur!
mesaIul de la emi#tor la receptor. Cu cCt un indi,id are o po*i#ie mai
central /n re#ea$ cu atCt pa'ii$ pe care /i are de parcurs /n rela#ia cu
ceilal#i indi,i*i$ sunt mai mul#i. Dar$ cu cCt suma distan#ei este mai
mic$ cu atCt re#eaua este mai performant.
=ot fi sta-ilite pentru !rup rutele pe care circul comunicarea$
altfel numite re#ele de comunicare% 'i care structurea* sc.emele
sociale$ sc.emele dintre indi,i*i. Unit#ile sau situa#iile de a!re!are
ale indi,i*ilor sunt urmtoarele: diada% triada% tetrada.
Cea mai simpl unitate este diada sau un fel de :molecul
social; 'i este format dintr0un cuplu de persoane aflate /ntr0o
situa#ie de comunicare. CCnd climatul afecti, este foarte intens$ diada
are tendin#a de a se i*ola de !rup de,enind :atom al comu"icrii;.
Acest lucru se e+plic prin faptul c$ /n diade$ poten#ialul de
comunicare este a-sor-it de comunicarea /n doi$ de sc.im-uri de
mesaIe /n doi. A-ra.am Moles interpretea* acest fapt /n sensul c
fiecare dintre noi are un anumit poten#ial de comunicare$ pe care el /l
nume'te :$ale" comu"icaio"al;.
Triada este micro!rupul de trei persoane 'i nu se refer /n
special la triun!.iul conIu!al. Aici e+ist dificult#i de restructurare
datorate raporturilor afecti,e care domin comunicarea. De ceY
=entru c raporturile afecti,e tind s cree*e ci pri,ile!iate de
comunicare. Nn ca*ul triadei$ aproape /n orice situa#ie$ unul dintre
mem-ri Ioac rolul de personalitate dominatoare.
Nn cadrul tetradei$ rela#ia de comunicare se reali*ea* /ntr0un
!rup format din patru indi,i*i. Aceast rela#ie conser, e!alitatea
&<
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
persoanelor$ e+ist c.iar urme de sta-ilitate a !rupului iar
comunicarea se poate sta-ili ca o comunicare /ntre dou diade. De
e+emplu$ prieteniile /ntre cupluri.
De la tetrad /ncolo /ncepe stratificarea puternic a !rupului$
apar rela#ii de dominare. Din perspecti, comunica#ional$ al
patrulea tip ar fi$ psi.olo!ic ,or-ind$ !rupul de prieteni. Nn !eneral$
un !rup este format din 208 persoane le!ate printr0o rela#ie socio0
afecti,$ dar una clar 'i distinct$ un fel de rela#ie ,i*i-il care are
drept scop comunitatea de reac#ii la anumi#i stimuli. =entru a fi mai
e+plici#i putem da urmtorul e+emplu: Toi sar la btaie dac u"
membru al grupului este atacat. Acest lucru se /ntCmpl deoarece
apar procese de identificare intern$ se creea* un lim-aI comun$ o
solidaritate foarte puternic care determin coe.iu"ea de5e"si$ a
!rupului fa# de celelalte !rupuri.
)M
)M
3asile DCncu 4 Note de cur%3 Cultur !i comunicare de ma%
&B
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
1.5. Mijloace de comunicare
Nn opo*i#ie cu alte preri conform crora de*,oltarea
comunicrii s0a reali*at concomitent cu e,olu#ia societ#ii$ potri,it lui
Mars.all McOu.an$ istoria omenirii se /mparte /n patru etape mari /n
func#ie de e,olu#ia miIloacelor de comunicare. Aceast etapi*are nu
#ine cont de impactul pe care l0au a,ut factorii sociali 'i economici
din societate.
Iat$ cronolo!ic$ etapele despre care ,or-eam mai sus:
era tri-alismului prealfa-etic cultura oral"
era scrisului ;recia antic dup Jomer"
era tiparului &2MM0&7MM"
era electronic
)&
epoca modern"
Al#i autori consider c$ de fapt$ cele patru etape pot fi incluse
/n trei tipuri fundamentale de cultur$ tot /n func#ie de te.nicile de
comunicare folosite:
cultura oral$ tri-al$ mitic urec.ea 4 or!an de sim#
pri,ile!iat"
cultura ,i*ual sau ;ala+ia ;uten-er! oc.iul 4 or!an de
sim# pri,ile!iat"
cultura electronic$ audio,i*ual sau 5ra Marconi
)(
6ernard 3oyenne identific$ la rCndul lui$ patru moduri de
comunicare ce se suprapun$ /n fond$ cu etapele propuse de McOu.an:
comunicarea direct
comunicare indirect
comunicarea multipl
)&
Ion Jaine'$ op.cit.% pa!. (<
)(
ibid.% pa!. (<0(B
&8
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
comunicarea colecti,
))
Dincolo de /ncercrile de clasificare se afl miIloacele de
comunicare propriu0*ise care se caracteri*ea* prin$ 'i ,om aminti
cCte,a dintre a,antaIele acestora: capacitatea de a transmite simultan
un pac.et de informa#iiL comunicarea rapid la distan#L di,ersitatea
mare de ser,iciiL asi!urarea unui feed0-ac@ rapidL comunicarea
operati,L comoditatea /n e+ploatareL /nre!istrarea mesaIuluiL costul
mai mult sau mai pu#in sc*ut$ /n func#ie de miIloc etc. Desi!ur$
miIloacele de comunicare au 'i de*a,antaIe$ /ns acestea sunt
nesemnificati,e /n raport cu a,antaIele pe care le ofer: costul ridicat
'i aria restrCns de operare a unora dintre eleL calitatea sla- a
ec.ipamentuluiL lipsa controlului asupra mesaIelor /n unele situa#ii
etc.
)1
MiIloacele de comunicare sunt e+trem de ,ariate: dialo!ul sau
comunicarea interpersonal$ *!omotele$ memoriile$ documentele$
po'ta clasic$ po'ta ,oice 'i po'ta electronic$ telefonul$ fa+ul$
tele+ul$ telefa+ul$ calculatorul$ internetul$ mass0media. =ro!resul
te.nic a permis de*,oltarea 'i /m-unt#irea continu a miIloacelor$
atCt de indispensa-ile /n perioada actual. : nu uitm c totul a
pornit de la *!omot$ !est$ cu,Cnt$ care treptat au contri-uit la apari#ia
scrisului$ modalitate de comunicare ce a constituit ade,ratul start a
ceea ce se poate numi ast*i sistemul miIloacelor de comunicare de
mas sau nu.
))
id.
)1
Monica 3oicu$ Costac.e Rusu$ op.cit.% pa!. )1
&7
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
1.. !ipuri de comunicare
:tudiul comunicrii 'i$ /n principal$ al formelor de comunicare
uman a /nceput s prind contur /n deceniile cinci 'i 'ase ale
secolului nostru prin acti,itatea Institutului de Cercetare Mental
Institute of Mental Researc.". Aici$ nume precum =aul >at*la?ic@
'i Don D. Gac@son psi.iatri" 'i0au adus din plin contri-u#ia la
aprofundarea dimensiunii non0,er-ale a comunicrii. De'i
cercetrilor lor erau de ordin medical$ re*ultatele la care au aIuns le0
au permis formularea unui numr de a+iome ce caracteri*ea*
comunicarea interuman. Fr a intra /n detalii le ,om enumera /n
cele ce urmea*:
Comunicarea este ine,ita-il$ respecti, non0comunicarea este
imposi-il.
Comunicarea se desf'oar la dou ni,eluri: informa#ional 'i
rela#ional$ cel de0al doilea oferind indica#ii de interpretare a
con#inutului celui dintCi.
Comunicarea este un proces continuu$ ce nu poate fi tratat /n
termeni de cau*0efect sau stimul0rspuns.
Comunicarea /m-rac fie o form di!ital$ fie o form analo!ic.
Comunicarea este ire,ersi-il.
Comunicarea presupune raporturi de for# 'i ea implic tran*ac#ii
simetrice 'i complementare.
Comunicarea presupune procese de aIustare 'i acordare.
&,
)2
Re4i%ta Studia Uni4er%itati% Ba$e!-Bol5ai$ 5p.emerides$ anul WOII$ &77B$
pa!. 7M07(
(M
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
Nn func#ie de autori$ comunicarea se /mparte dup cum
urmea*: unii arat c e+ist dou tipuri de -a* ale comunicrii 4
,er-al 'i non0,er-al$ fiecare dintre ele -eneficiind de o du-l
iposta*: /ntr0un sin!ur sens sau /n am-ele sensuri$ a'a dup cum
reiese din sc.ema urmtoare:
6 Z Y
c o m u n i c a r e
, e r - a l a n o n 0
6 6 Z Y 6
0 l i m - a I u l t a c e r i i
0 l i m - a I u l s p a t i u l u i
0 p a r a l i m - a I u l
0 c o n t a c t u l , i * u a l
0 e + p r e s i a f a c i a l a
0 l i m - a I u l t r u p u l u i
0 ! e s t u r i l e
Fig. 11 Tipurile comu"icrii uma"e
&4
6ernard 3oyenne sus#ine c e+ist patru moduri sau modele de
comunicare Fi!. &(". Nn opinia sa acestea sunt:
comunicarea direct
comunicarea indirect
comunicarea multipl
comunicarea colecti,
)B
)<
ibid.% pa!. 7)
)B
Ion Jaine'$ op.cit.% pa!. (B
(&
C9MUNICAR5 :I N5;9CI5R5
c o m u n i c a r e a
d i r e c t a
& . c o m u n i c a r e a u m a n a n o n 0 , e r - a l a :
0 l i m - a I u l ! e s t u r i l o r
0 c o m u n i c a r e a s o n o r a n e a r t i c u l a t a
0 c o m u n i c a r e a c r o m a t i c a
0 l i m - a I u l t a c t i l
( . c o m u n i c a r e a , e r - a l a
c o m u n i c a r e a
i n d i r e c t a
c o m u n i c a r e a
m u l t i p l a
c o m u n i c a r e a
c o l e c t i , a
Fig 1 Tipuri de comu"icare 1Ber"ard <o=e""e3
Comunicarea direct presupune o form complet de
comunicare$ actul comunicrii reali*Cndu0se prin miIloace de
transmitere a informa#iilor astfel:
9ne0to0one de la o persoan ctre alt persoan"
9ne0to0many de la o persoan ctre mai multe persoane"
Many0to0one de la mai multe persoane ctre o persoan"
Many0to0many de la mai multe persoane ctre mai multe
persoane"
)8
Comunicarea indirect a repre*entat trecerea de la fa*a
culturii orale la fa*a culturii ,i*uale$ pro,ocCnd o ruptur /ntre
lumea ma!ic a au*ului 'i lumea indiferent a ,*ului%
)7
.
Caracteristicile acestui tip de comunicare constau /n lipsa apropierii
fi*ice$ care nu mai este o-li!atorie ca /n ca*ul comunicrii directeL
transmiterea informa#iilor poate fi /n lan# cu posi-ilitatea declan'rii
de ecouri asupra indi,i*ilor sau !rupurilorL rspunsul feed0-ac@0ul"
este mai lent decCt /n comunicarea direct.
)8
ibid.% pa!. (8
)7
ibid.% pa!. 11
((
MARIAN D.DUMITRU
marian.dumitru@myopera.com
:e poate ,or-i de comunicarea multi#l odat cu apari#ia
tiparului$ care a re,olu#ionat istoria comunicrii. Caracteristicile sunt
cele ale comunicrii indirecte cu deose-irea c$ de aceast dat$
numrul mesaIelor este mai mare 'i ele sunt transmise ra*ant$ prin
propa!are. De altfel$ in,entarea tiparului a introdus /n procesul de
comunicare posi-ilitatea multiplicrii mesaIelor /ntr0un anumit
numr$ implicit fidelitatea informa#iei$ propa!area ei /n lan# 'i
caracterul multidirec#ional al difu*rii.
Nn ca*ul comunicrii colecti4e$ emi#torul 'i receptorul nu mai
sunt indi,i*i$ ci !rupuri$ care sunt alctuite la rCndul lor din indi,i*i
'i !rupuri mai mici. MesaIele sunt multiple 'i numeroase$ ele
tre-uind s treac$ /n mod o-li!atoriu$ printr0un or!an de informare$
care este mass0media. Din acest moti,$ atCt mesaIul$ cCt 'i
comunicarea se sociali*ea*$ adic de,in colecti,e.
()