Sunteți pe pagina 1din 2

Cronologie

29 iunie 1819 - Se na te la Bucure ti Nicolae Blcescu, fiul pitarului Barbu sin Petre cpitanul i
al Zinci Blcescu. Fiul ia nuele aei, tatl urin! !e tipuriu. "rea# Colegiul !e la Sf.
Sa$a, a$%n! profesori pe Florin &aron i pe 'elia!e (!ulescu) portretul lui Blcescu la
a!olescen i-l face *on +,ica -ntr-una !in Scrisorile sale.
18.8 - /up colegiul Sf. Sa$a este iunc,er -n o tirea ro%n.
1801 - 2preun cu Bolliac i 3ftiie 4urgu, particip la conspira ia lui /. Filipescu, !ar aceasta
e u%n!, urea# o !eten ie la nstirea 4rgineni, un!e sntatea i se #!runcin.
180. - 2preun cu *on +,ica i cu Cristian 5ell -nteeia# societatea secret Fr ia, care a$ea
-n $e!ere pregtirea i crilor re$olu ionare !e la 1808.
*a fiin la Bucure ti Societatea literar care a$ea legturi !irecte cu Fr ia.
1800 - &pare -n Prop irea, re$ista lui 6oglniceanu i a lui &lecsan!ri, pria scriere istoric,
Puterea arat i arta ilitar !e la -nteeierea Prin ipatului 7ala,iei i p%n acu, pe care
*orga o consi!er 8un inunat capitol !e istorie, care n-ar sta tocai ru nici sub con!eiul unui
istoric !e a#i9. 2n Prop irea apare stu!iul lui Blcescu Coentarii asupra btliei !e la C%pia
(igi sau Co o$o.
180: - 180; - 2 i !esf oar acti$itatea &socia ia literar, al crei coitet era alctuit !in C.+.
Filipescu, t. +olescu, *ancu 7crescu i *. 7oinescu **, -ntre ebrii creia se afla i Nicolae
Blcescu.
Se -nfiin ea# la Paris Societatea stu!en ilor ro%ni al crei pre e!inte era *on +,ica) Blcescu
a fost ebru al acesteia.
180: - 2preun cu &ugust 5reboniu <aurian e!itea# re$ista 4aga#in istoric pentru /acia, un!e
apar tiprite pentru pria oar cronici untene ti i ol!o$ene ti. &ici Blcescu public biografii
istorice= *oan 5utu, 4iron Costin, Sptarul *oan Cantacu#ino, Postelnicul Constantin
Cantacu#ino.
Sub -ngri>irea lui Blcescu i a lui <aurian apare priul $olu !in Cronicarii rii (o%ne ti.
180? - 5ot -n 4aga#in... Blcescu public /espre starea social a uncitorilor plugari -n
Principatele (o%ne -n !eosebite tipuri.
N. Blcescu -ncepe re!actarea operei sale capitale, (o%nii supt 4i,ai 7oie$o! 7itea#ul.
180; - Face o cltorie !e stu!ii -n Fran a i -n *talia.
1808, februarie - Particip la re$olu ia !in Paris.
&pare Poporul su$eran, re$ist con!us !e /iitrie Bolintineanu, prin care se proo$au i!eile
i crii re$olu ionare !e la 1808. &ici, Blcescu public articolele /espre -proprietrirea
ranilor i /repturile ro%nilor ctre 2nalta Poart.
iunie - septebrie - Nicolae Blcescu este frunta ul i crii re$olu ionare !in ara (o%neasc)
aceasta fiin! -nfr%nt, Blcescu este e@ilat la Paris) apoi, agra$%n!u-i-se boala !e pl%ni, se
stabile te pe ici perioa!e !e tip -n !i$erse localit i !in Fran a i *talia.
1809 - 2preun cu tefan +olescu i cu *on Brtianu, Nicolae Blcescu face parte !in coitetul
perio!icului <a 5ribune !es Peuples, e!itat !e scriitorul polone# &!a 4icAieBic#.
18:1 - &pare la Paris stu!iul Cuestion DconoiEue !es PrincipautDs /anubiennes
5ot la Paris, sub con!ucerea lui Blcescu i a ai ultor e@ila i, apare (o%nia $iitoare, -ntr-un
singur nur) aici, au fost publicate c%te$a opere iportante ale literaturii ro%ne C%ntarea
(o%niei, !e &lecu (usso F$ersiune france#G, 4ersul re$olu iei -n istoria ro%nilor, !e Nicolae
Blcescu i <a o pasere trectoare, !e /. Bolintineanu.
18:1 - Se -nfiin ea# la Paris, sub -n!ruarea lui Blcescu, Huniea ro%n, societate politic i
cultural a tinerilor) printre ace tia se nur i &l. *. I!obescu, un -ptiit a!irator al lui
Blcescu.
18:2 - 4oare la Palero Nicolae Blcescu, -nteeietor al istoriografiei o!erne, principalul
aniator al re$olu iei !e la 1808, un patriot ar!ent, artir al neaului.
& urit la Palero, !ar nu a fost -ngropat la groapa sracilor cu s-a scris, ci transportat la
%nstirea Capucinilor, speciali#at -n uificri. 4uia lui se poate $e!ea i ast#i -n galeria
acelei %nstiri, cu en iunea= JNicolae Blcescu, pri inistru al 7alac,ieiJ.
18?1 - 18?. - &pare postu, -n (e$ista ro%n a lui I!obescu, (o%nii supt 4i,ai-7oie$o!
7itea#ul.
18;; - &l. *. I!obescu -ngri>e te e!itarea -n $olu a celei ai iportante scrieri a lui Blcescu,
(o%nii supt 4i,ai-7oie$o! 7itea#ul.
Nicolae Blcescu -n literaturKo!ificare L o!ificare sursM
Cail Petrescu, Blcescu Fpies !e teatruG, 1908)
+eorge Clinescu, *ubita lui Blcescu Fnu$elG, 1909)
Cail Petrescu, "n o -ntre oaeni Froan ras neterinatG, 19:.-19:;)
3ugen Hebeleanu, Blcescu Fpoe, 19:2G.
NuisaticKo!ificare L o!ificare sursM
1908= Cu prile>ul -plinirii priului centenar !e la (e$olu iile !e la 1808, noile autorit i
couniste ale (o%niei au eis o e!alie N one! !e argint, cu !iaetrul !e .8 , greutatea
!e 2: g, iar titlul !e 8.:O Frestul !e 1?:O fiin! cupruG, cu arginea nete!, -ntr-un tira> !e
:11.111 !e e@eplare, a$%n! pe a$ers efigia lui Nicolae Blcescu, circular, te@tul C3N53N&("<
&N"<"* (37I<"5*IN&( 1808, iar !e o parte i !e alta a efigiei se poate citi nuele
personalit ii ani$ersate= N*CI<&3 B&<C3SC") !easupra urului st%ng se afl ini ialele '.*.,
ale gra$orului 'aralab *onescu. Pe re$ers se afl stea noului stat counist ro%n, iar circular
au fost gra$ate inscrip ia (3P"B<*C& PIP"<&(& (I4&N&, ilesiul 1908 i !ou stele -n
cinci col uri. 4e!alia are toate caracteristicile unei one!e, cu e@cep ia $alorii noinale, care
lipse te. Nurul are !e e@eplare eise se e@plic i prin !orin a noilor autorit i !e a face
cunoscut po#i ia lor fa !e cel care a fost re$olu ionarul Nicolae Bcescu, consi!erat ca fiin!
un -nainta al i!eologiei couniste, precu i noua ste a statului. K?M
211;= Banca Na ional a (o%niei a eis, -n scopuri nuisatice, o one! !e aur Fcu
$aloarea noinal !e :11 !e leiG, a$%n! titlul !e 999O, -ntr-un tira> !e a@iu 2:1 !e
e@eplare, care -l coeorea# pe Nicolae BlcescuK;M. 4one!a c%ntre te .1,11. grae.K8M
Cu prile>ul -plinirii a 191 !e ani !e la na terea lui Nicolae Blcescu, Banca Na ional a
(o%niei a pus -n circula ie, la .1 !ecebrie 2119, trei one!e, una !e aur Fcu $aloare
noinal !e :11 !e lei, -ntr-un tira> !e :11 !e e@eplareG, una !e argint Fcu $aloare noinal !e
11 !e lei, -ntr-un tira> !e 1.111 !e e@eplareG i alta !e tobac cuprat Fcu $aloare noinal !e 1
leu, -ntr-un tira> !e 1.111 !e e@eplareG

Evaluare