Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD

FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC


STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: ANALIZE DE LABORATOR, ANUL DE STUDIU I,
Nr.
crt
1.

2.

3.

4.

5.

Data
25.01.2014

07.02.2014

03.02.2014

05.02.2014

30.01.2014

Disciplina
Tehnici de
microscopie
Perspective
comunitare
privind org. i
funcionarea
laboratorului
clinic medical
Metodolog
cercetrii
tiinifice
Legislaia
medical
comunitar
Principii de
taxonomie i
biodiversitate
microbian

DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

Profesor
examinator
Prof.Univ.Dr.
Cachi Dorina

Asistent
Lect. univ. dr.
Mihali Ciprian

Prof.Univ.Dr.
Mo Liana

Asist Univ. Dr.


Sasu Lavinia

Conf. Univ. Dr.


Violeta Turcu

Lect.Univ.Dr
Iulian Stana

Prof.Univ.Dr
Gavril Ardelean

Asist Univ. Dr.


Sasu Lavinia

Prof.Univ.Dr.
Hermenean Anca

Asist Univ. Dr.


Sasu Lavinia

Reprezentant
Consiliul
Facultii
Lect.Univ.Dr
Brad Mihai
Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Lect.Univ.Dr
Brad Mihai
Lect.Univ.Dr
Brad Mihai
Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Din partea
Senatului
Universitii
Conf. univ. dr.
Boja Nicuor

Ora
11,00

Locul
Sala 27
Sala 27

Conf. univ. dr.


Boja Nicuor

13,00

Conf. univ. dr.


Boja Nicuor

12,00

Conf. univ. dr.


Boja Nicuor

11,00

Conf. univ. dr.


Boja Nicuor

15,00

Sala 27

Sala 27
Sala27

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Obs
.

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: ANALIZE DE LABORATOR, ANUL DE STUDIU II,
Nr.
crt
6.
7.

Data

Disciplina

Profesor
examinator

23.01.2014

Biotehnologii
Lect. univ. dr.
microbiene de epurare
Rodica Mereu
a apelor

25.01.2014

Aspecte speciale de
biotehnologie

Parazitologie,
03.02.2014 bacteriologie si
virusologie
Monitorizarea
modificrilor
hematologiece i
9.
imunologice n
condiiile conduitei
activitii profesionale
specifice
8.

DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

Prof.Univ.Dr.
Cachi Dorina
Prof.Univ.Dr.
Bratosin Daniela

Prof. univ. dr.


Coralia Cotoraci

Asistent
Asist Univ. Dr.
Sasu Lavinia
Lect.Univ.Dr.
Iulian Stana
Lect.Univ.Dr.
Iulian Stana
Asist univ. dr.
Alciona Sasu

Reprezentant
Consiliul
Facultii

Din partea
Senatului
Universitii

Ora

Locul

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

12,00

Sala 27

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

12,00

Sala 27

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

14,00

Sala 27

Lect. univ. dr.


Brad Mihai

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Obs
.

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA WEB, ANUL DE STUDIU I,
Nr.
crt
10.
11.
12.
13.

Data

Disciplina

22.01.2014

Etica pe internet

24.01.2014

Baze de date in
internet

29.01.2014

Grafica si
fotografie pe web

31.01.2014

Aplicatii Web

DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

Profesor
examinator

Asistent

Prof.univ.dr.
Jalobeanu Mihai

Lect.univ.dr.
Ciobanu Monica

Reprezentant
Consiliul
Facultii
Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela

Lect. univ. dr.


Socaciu Tiberiu

Conf.univ.dr.
Popescu Marius

Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela

Lect.univ.dr.
Ciobanu Monica

Prof.univ. dr.
Schebesch K.

Conf.univ.dr. Naaji Lect.univ. dr.


Antoanela
Mihilescu F.

Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela
Lect. univ. dr
Brad Mihai

Din partea
Senatului
Ora
Universitii
Conf.univ.dr. Boja
14,00
Nicuor
Conf.univ.dr. Boja
Nicuor
15,00

Locul
Sala
Z10
Sala Z4

Conf.univ.dr. Boja
Nicuor
18,00

Sala Z5

Conf.univ.dr. Boja
16,00
Nicuor

Sala Z5

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Obs
.

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: TEHNOLOGII PENTRU DEZVOLTAREA WEB, ANUL DE STUDIU II,
Nr.
crt
14.
15.
16.

Data

Disciplina

21.01.2014

Web gis si
imagine satelitara

24.01.2014
27.01.2014

Aplicatii pentru
tehnologii mobile
Tehnologii java
avansate

Profesor
examinator

Asistent

Reprezentant
Consiliul
Facultii

Prof.univ.dr.
Jalobeanu Mihai

Lect.univ.dr.
Ciobanu Monica

Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela

Conf.univ.dr.
Popescu Marius

Lect. univ. dr.


Socaciu Tiberiu

Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela

Lect. univ. dr.


Socaciu Tiberiu

Conf.univ.dr.
Popescu Marius

Conf.univ.dr.
Naaji Antoanela

DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

18.01.2014

Managementul
proiectelor

Din partea
Senatului
Ora
Universitii
Conf.univ.dr. Boja
Nicuor
15,00
Conf.univ.dr. Boja
15,00
Nicuor
Conf.univ.dr. Boja
Nicuor
15,00

Locul

Obs
.

Sala Z5
Sala Z5
Sala 27

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Conf.univ.dr. Naaji
Antoanela

Lect.univ.dr.
Ciobanu Monica

Lect. univ. dr Brad


Mihai

Conf.univ.dr. Boja
Nicuor

10,00

Sala Z5

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: MANAGEMENT I MARKETING FORESTIER, ANUL DE STUDIU II,
Nr.
crt
1

Data

31.01.2014

05.02.2014

Disciplina
Sisteme moderne
de exploatare i
transport a
lemnului
Economie i
management
forestier

Gestionarea
durabil a
07.02.2014
fondului cinegetic
i salmonicol
DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

31.01.2014

Cercet area
tiinific n
domeniul
specializrii

Profesor
examinator

Asistent

Reprezentant
Consiliul
Facultii

Lector Univ. Dr.


Mihai Brad

Lector Univ. Dr.


Boja Florin

Prof. Univ. Dr.


Daru Aurel

Prof.univ.dr. Maior
Corneliu

Lector Univ. Dr.


Boja Florin

Lector Univ. Dr.


Mihai Brad

Lector Univ. Dr.


Boja Florin

Conf.univ.dr.
Boja Nicuor

Lector Univ. Dr.


Mihai Brad

Din partea
Senatului
Universitii
Conf.univ.dr.
Boja Nicuor
Conf.univ.dr.
Boja Nicuor

Prof. Univ. Dr.


Daru Aurel

Ora

Locul

12,00

Sala
C43

14,00

Sala
C43

12,00

Sala
C43

Obs
.

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Prof.univ.dr. Daru
Aurel

Lect.univ.dr. Boja
Florinel

Lect. univ. dr Brad


Mihai

Conf.univ.dr. Boja
Nicuor

14,00

Sala C43

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: MANAGEMENT I MARKETING FORESTIER, ANUL DE STUDIU I,

Reprezentant
Consiliul
Facultii

Din partea
Senatului
Universitii

Lector univ. dr.


Deac Dan

Conf. univ. dr.


Eugen Reme

Lector univ. drd.


Lucaciuc tefan

Conf. univ. dr.


Pribeanu
Gheorghe

Antreprenoriat
i consultan n
afaceri

Prof. univ. dr.


oim Horaiu

Comportamentul
consumatorului
i comunicarea
de marketing

Conf. univ. dr.


Anghelina
Andrei

Nr.
crt.

Data

Profilul
(Specializarea)

An de
studiu

22/01/2014

MMF

Cercetarea
conjuncturii
pieei

Prof. univ. dr.


Schebesch Klaus

30/01/2014

MMF

Dreptul
afacerilor

01/02/2014

MMF

03/02/2014

MMF

Disciplina

Profesorul
examinator

Asistent

Ora

Sala

Conf. univ. dr.


Dumiter Florin

17:00

Aula

Conf. univ. dr.


Andrei
Anghelina

Prof. univ. dr.


Klaus Schebesch

16:00

105

Lect. univ. dr.


Blaga Radu

Conf. univ. dr.


David Delia

Conf. univ. dr.


Andrei
Anghelina

10:00

Aula

Lect. univ. dr.


Blaga Radu

Conf. univ. dr.


Andrei
Anghelina

Prof. univ. dr.


oim Horaiu

16:00

105

UNIVERSITATEA DE VEST VASILE GOLDI DIN ARAD


FACULTATEA DE TIINE ALE NATURII, INGINERIE I INFORMATIC
STUDII MASTERALE
PROGRAMAREA EXAMENELOR SESIUNEA DE IARN- MASTERAT
AN UNIVERSITAR 2013-2014
SPECIALIZAREA: ANALIZE DE LABORATOR, ANUL DE STUDIU II,
Nr.
crt
17.
18.
19.

Data

Disciplina

Profesor
examinator

23.01.2014

Biotehnologii
Lect. univ. dr.
microbiene de epurare
Rodica Mereu
a apelor

25.01.2014

Aspecte speciale de
biotehnologie

Parazitologie,
03.02.2014 bacteriologie si
virusologie

DECAN,
Prof. univ.dr. Mathe Endre

Prof.Univ.Dr.
Cachi Dorina
Prof.Univ.Dr.
Bratosin Daniela

Asistent
Asist Univ. Dr.
Sasu Lavinia
Lect.Univ.Dr.
Iulian Stana
Lect.Univ.Dr.
Iulian Stana

Reprezentant
Consiliul
Facultii

Din partea
Senatului
Universitii

Ora

Locul

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

12,00

Sala 27

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

12,00

Sala 27

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

Lect. univ. dr.


Popescu Cristina

14,00

Sala 27

Conf.Univ.Dr
Turcu Violeta

SECRETAR EF,
Ing. Stog Marlena

Obs
.