Sunteți pe pagina 1din 5

TESTE DOCIMOLOGICE

Istorie clasa a-X-a


Obiective:
- Formarea de priceperi i deprinderi de nvare despre independen a poporului romn,
- Utilizarea corect a unor termeni referitori la lecia predat,
- S defineasc termeni precum: Conventia de la Paris, Razoiul Crimeei, !le"erea lui
!le#andru $oan Cuza, %tinerea $ndependentei Romaniei,
- S aprecieze corect consecintele independentei Romaniei,
- S formeze deprinderi i cunoteri despre reformele introduse de !le#andru $oan Cuza pentru
unificarea rilor Romne,
- S ar"umenteze evenimentele petrecute n timpul luptei pentru independen , i cele petrecute
dup dula ale"ere a lui !le#andru $oan Cuza&

'ume:(((((( )ata:(((((&
Clasa a*+*a
,est la $storie
Nr. 1
Suiectele: Of. 1p.
1. %rdonati cronolo"ic: 1p.(!"#p.$
a& Conventia de la Paris&
& Razoiul Crimeei&
c& Re"imul politic al lui Carol $
d& Con"resul de pace de la Paris&
". Completati urmatoarele enunturi cu raspunsul corect: 1p.(!"#p.$
a& Unificarea statelor "ermane s*a realizat in -urul statului "erman numit((((
& $n urma razoiului cu )anemarca, Prusia a ane#at(((((((
c& Provincile !lsacia si .orena au fost ane#ate in urma razoiului(((((((&&
d& $ncoronarea imparatului "erman s*a realizat in palatul(((((((
%. Prezentati etapele unificarii statului /erman& "p.(!"#p.$
&. !le"eti varianta corecta: 1p.(!"#p.$
!& Unificarea /ermaniei s*a realizat in timpul cancelarului "erman:
a& 0etternic1 & %tto von 2ismarc3 c& 0er3el
2& Unificarea statelor italiene s*a realizat in 4567 cu capitala la:
a& Florenta & Sardinia c& Roma
C& $n anul 4586 s*a realizat unirea dintre !ustria si Un"aria numita:
a& Uniune vamala & )ualismul austro*un"ar c& Confederatia Rinului
)& $n urma razoiului ruso*turc, Romania si*a casti"at la 9 mai 4566:
a& $ndependenta & !utonomia c& Suveranitatea
#. Completeaza corect spatiile liere cu termeni din lista: 1p.(!1p.$
Imperiul.. a fost o uniune a doua state:. si . care
aveau acelasi.. aparare, finante si politica externa comuna. Fiecare din cele doua state
dispuneau de un si un guvern propriu. De asemenea, existau trei . comune
ale celor doua parti ale Imperiului:.. Afacerile Externe si Finantele.
Imparatul a pus bazele . Austro-ngar in anul...
Lista ter'e(ilor: Aparare, Suveran, Parlament, Ungaria, Dualism, Franz Iosif, Austro-
Ungar, ministere, 1867, Austria.
). Precizati doua prevederi ale Con"resului de pace de la Paris :45;8<& 1p.(!#p.$
*. 0entionati doua reforme adoptate de !le#andru $oan Cuza& 1p.(!"#p.$
+. 'umiti statele nationale care s*au format in a doua -umatate a sec& al =+$+*lea si precizati cum s*
a numit secolul al +$+ lea& 1p.(!#p.$
'ume:(((((( )ata:(((((&
Clasa a*+*a
,est la $storie
Nr. "
Suiectele: Of. 1p.
1. %rdonati cronolo"ic: 1p.(!"#p.$
a& !le"erea lui !le#andru $oan Cuza&
& Convocarea adunarilor ad*1oc&
c& %tinerea $ndependentei Romaniei&
d& !doptarea Constitutiei in timpul lui Carol $&
". Completati urmatoarele enunturi cu raspunsul corect: 1p.(!"#p.$
a& Unificarea statelor italiene s*a realizat in -urul dinastiei de((((((&&
& $n urma razoiului dintre Prusia si !ustria s*au pus azele Confederatiei((((((&
c& )ualismul !ustro*Un"ar a fost realizat de imparatul(((((((&
d& Re"atul $taliei din 4584 avea capitala la((((((&&
%. Precizati prevederile Con"resului de pace din 45;8 si a Conventiei de la Paris din 45;5& "p.
(!"#p.$
&. !le"eti varianta corecta: 1p.(!"#p.$
!& $n 45;9 a fost ales ca domn al Principatelor:
a& Carol $ & Ferdinand c& !le#andru $oan Cuza
2& Razoiul desfasurat intre 45;>*45;8 s*a numit:
a& Crimeii & $ndependenta c& Reintre"ire
C& $nstituirea "arantiei colective a celor 6 0ari Puteri s*a introdus in urma:
a& Conventiei de la Paris & Con"resului de pace de la Paris c& Con"resul de la 2erlin
)& Unificarea /ermaniei s*a realizat in urma:
a& reformelor& c& razoiului& d& revolutiei
#. Completeaza corect spatiile liere cu termeni din lista: 1p.(!1p.$
,,nificarea . s-a realizat in !urul.. cel mai puternic stat al
germane. In urma razboiului dintre "rusia si s-au pus bazele #onfederatiei
$ermane de.. Franta a fost invinsa in urma razboiului iar
provincile si. au fost anexate. In anul.. prin incoronarea imparatului
la. s-au pus bazele Imperiului $erman.
Lista ter'e(ilor: Prusia, 1871, Alsaia, Austria, frano-prusa, nor!, "ermania, #orena,
$ersailles, onfe!eratie,
). Precizati doua prevederi ale adunarilor ad*1oc& 1p.(!#p.$
*. 0entionati doua evenimente importante pentru statul roman care s*au realizat dupa perioada lui
!le#andru $oan Cuza& 1p.(!#p.$
+. 'umiti statele multinationale din a doua -umatate a sec& al +$+ lea si si precizati cum s*a numit
secolul al +$+ lea& 1p.(!#p.$
,-.EM DE E/-L0-.E 1I NOT-.E
Sunt puse detaliile de evaluare si notare, in dreptul fiecarui e#erci iu din test