Sunteți pe pagina 1din 1

GRAFIC DE ACTIVITATI

Organizaia/Persoana fizica ASOCIATIA DE TINERET CULTURA SI EDUCATIE


SPERANTA RAMNICEANA
Proiectul FESTIVALUL DRAMATURGIEI BUZOIENE EDITIA A VII-A 2014
Perioada i locul desfurrii 15 MAI 15 NOIEMBRIE 2014,
RAMNICU SARAT SI PIATRA NEAMT
Nr. activitate ACTIVITIATI
iuni
e
iulie august septembrie octombrie noiembrie
A. 1.1 P!"#$%! &% '%(%)%*%$#$!+
S1 A1.1 Conferinta de lansare a proiectului
S2 A1.1 Sedinte de lucru ale echipei de proiect:
S A1.1 Ca!panie stradala de "izi#ilitate
S$ A1.1 Pregatirea regula!entului a fisei de inscriere%
lansarea in"itatiilor de participare catre liceele
#uzoiene%
S& A1.1 Contactarea 'uriului de specialitate% pri!irea
confir!arilor de participare% intoc!irea si
prezentarea progra!ului de participare
A1.2 P!"#$%!# *,-#$%!% .! .!&/#&0#! #
-,1-0&0%*, .! $!#$0 &!-$%01!# $!#$0 &%
2,1,*,"
A2.1 C,1-0&0%*! .! $!#$0 &!-$%01!# $03!,
$!#$0 /,02 &% 2,1,*,"
S1 A2.1 Concursul de teatru sectiunea trupe
S2 A2.1 Concurs de teatru foru!
S A2.1 Concurs de dra!aturgie scrisa
S$ A2.1 Concursul de teatru sectiunea !onolog
A2.2 F!&$%'%$#$!# .! 3!2%!! # -,1-0&0%*,
A2.4 V%(%,1#!# 01!% 3%!&! .! $!#$0 3,/!&%,1%&$
A2.4 V%(%$# %1 M01%-%3%0* P%#$# N!#2$
A4.1 C#23#1%! &$#.#*# .! D%&!2%1#!#
!(0*$#$!*,
A4.2 S!2%1# .! .%&!2%1#! # !(0*$#$!*,
S1 A.2 (nchiderea oficiala a proiectului
E'#*0#!
M,1%$,%(#!
M0*$%3*%-#! &% /,**,5-03
Presedinte A)C* + S,% -anager de proiect%
.olodea -atee"ici /eculae -arius