Sunteți pe pagina 1din 11

DIABETUL N TIMPUL SARCINII

Prevalen a diabetului zaharat n ppula ia !eneral" e#te n $re tere i n #tr%n#"


le!"tur" $u $re terea in$iden ei bezit" ii la nivel &ndial'
Sar$ina $n(er" un #tatu# de rezi#ten " la in#ulin" i hiperin#uline&ie) $e pate
predi#pune unele (e&ei la diabet !e#ta inal' Rezi#ten a la in#ulin" n ti&pul #ar$inii
depinde de &ultitutide de (a$tri) in$lu#iv de tulbur"rile #e$re iei de hr&n de
$re tere i $rtizl *anta!ni ti in#ulini$i+) de $ele ale #e$re iei de la$t!en pla$entar
u&an *$u rl n &etabli#&ul !lu$zei i a$izilr !ra i+ #au de tulbur"rile #e$re iei de
in#ulinaz"'
Diabetul !e#ta inal e#te de(init $a intleran a la !lu$z" $u debut #au pri&,
dia!n#ti$ n ti&pul #ar$inii' A#t(el) intleran a la !lu$z" pate (i anteriar" #ar$inii i
ne$un#$ut" p%n" n &&entul dia!n#ti$ului #au pate ap"rea dat" $u #ar$ina'
Diabetul !e#ta inal apare la -)- , .). / din ttalul #ar$inilr) n (un$ ie de
$riteriile de dia!n#ti$ utilizate i de !rupul etni$ #tudiat' In$iden a diabetului !e#ta inal
e#te n $re tere n paralel $u $re terea in$iden ei diabetului zaharat tip - (re$vent
a#$iat bezit" ii'
E#tr!enii i pr!e#terernul pt $ntribui i ei la deze$hilibrul balan ei
!lu$z"0in#ulin") $a i $re terea aprtului $alri$) #$"derea e(rtului (izi$ i $re terea
adipzit" ii &aterne'
Cla#i(i$are
Diabetul e#te $la#i(i$at n &&entul de (a " pe baza pr$e#ului pat!eni$
i&pli$at'
De(i$itul ab#lut de in#ulin" $ara$terizeaz" diabetul de tip 1) n ti&p $e #e$re ia
de(i$itar" #au rezi#ten a la in#ulin" e#te #pe$i(i$" diabetului de tip -'
Cla#i(i$area n ti&pul #ar$inii
n ti&pul #ar$inii diabetul reprezint" $ea &ai $&un" patl!ie a#$iat"'
Pa$ientele pt (i #eparate n2 $ele $are au (#t dia!n#ti$ate $u diabet nainte de #ar$in"
*diabet pregestational+ i $ele dia!n#ti$ate n ti&pul #ar$inii * diabet gestational+'
Pentru pri&a dat" n literatura de #pe$ialitate) 3hite $la#i(i$" diabetul !e#ta inal
n - $la#e 2 A1, $ntrlat prin diet" i e(rt (izi$ 4 A- , $u ne$e#ar in#ulini$' Cn(r&
$la#i(i$"rii lui 3hite) diabetul pre!e#ta inal pri&e te literele de la B la 5' n $la#i(i$area
a$e#tuia intr" i in(r&a ii de#pre a(e$tarea altr r!ane *$hi) rini$hi) $rd) #i#te&
nerv#+'
Dia!n#ti$ul n ti&pul #ar$inii
E6i#t" $ntrver#e n $eea $e prive te prt$lul de #$reenin! pentru D7' Unii
e6per i) pre$u& A&eri$an Clle!e ( 8b#tetri$ian and 79ne$l!i#t# re$&and"
#$reenin! univer#al) pentru $" nu tate !ravidele $are (a$ D7 au (a$tri de ri#$'
A#$iatia A&eri$ana de Diabet nu re$&and" #$reenin! la !ravidele $u ri#$ #$"zut2
v%r#t" #ub -: de ani) IMC ; -:) ("r" (a$trii de ri#$ &ai <# &en ina i'
La pri&ul $n#ult &edi$al n ti&pul #ar$inii #e deter&in" !li$e&ia) lu%nd n
$n#iderare (a$trii de ri#$ pentru diabetul !e#ta inal' Da$" !li$e&ia = <eun e#te n
li&ite nr&ale *; 1>: &!0dl+) #e va repeta !li$e&ia n #"pt"&%nile -?,-. de #ar$in"'
@a$trii de ri#$ pentru diabetul !e#ta inal #unt2
, 8bezitatea * !reutatea n #ar$ina A 11>/ din !reutatea ideal") inde6ul de &a#"
$rpral" IMCA B>+
, Ante$edente per#nale de diabet !e#ta inal
, 7li$zuria
, Sindr&ul de var pli$hi#ti$
, 5iperten#iunea arterial"
, I#tri$ de &a$r#&ie (etal" * !reutate A ?>>> !ra&e+
, Me&bru al unui !rup etni$ $u prevalen " $re#$ut" de DC tip - *hi#pani$i) a(r,
a&eri$ani) a&erindieni) a#iati$i #udDe#ti$i) de#$enden i din in#ulele Pa$i(i$ului+
, Avrturi #pntane n ante$edente
, Ante$edente hered,$laterale de diabet zaharat * rude de !radul I+'
E6i#t" &ai &ulte $riterii de dia!n#ti$ ale diabetului !e#ta inal) (ie$are a#$ia ie
diabeti$" interna inal" * a&eri$an") au#tralian") $anadian") 358+ #tabilind anu&ite
li&ite) a#e&"n"tare de alt(el) ale !li$e&iei = <eun i ale te#tului de tleran " ral" la
!lu$z"'
n SUA #e pra$ti$" du" tipuri de te#te pentru depi#tarea diabetului !e#ta inal2
1' Te#t #$reenin! la tate pa$ientele $u :> !ra&e !lu$z" * !l$#e $hallen!e
te#t+2 #e deter&in" api !li$e&ia la 1 r"
-' Te#tul de tleran " ral" la !lu$z" D TT87 *te#t dia!n#ti$+' Pate (i
e(e$tuat n du" &duri2
, 7li$e&ia a <eun) api in!e#tie a 1>> !ra&e !lu$z" i #e deter&in" !li$e&ia
la 1 ) - ) B re
#au
, 7li$e&ia a <eun) api in!e#tie a E: !ra&e !lu$z") $u deter&inarea !li$e&iei la
1) - ) B re'
A$e#te te#te #e (a$ n (un$ ie de (a$trii de ri#$ prezen i2 da$" !ravida nu are
(a$tri de ri#$ #e (a$e te#t #$reenin! * !lu$#e $hallen!e te#t+ n #"pt"&%nile -?,-. de
!e#ta ie' n #$hi&b) da$" !ravida prezint" (a$tri de ri#$) te#tul #$reenin! #e (a$e la
debutul #ar$inii) la luarea n eviden "4 da$" te#tul e ne!ativ) #e repet" n #"pt"&%na -?'
Se $n#ider" anr&al da$" !li$e&ia e#te &ai &are de 1B>,1?> &!0dl) #itua ie $e apare
la apr6i&ativ 1:/ dintre $azuri i n $are #e (a$e TT874 dintre a$e#te pa$iente) 1:/
vr (i dia!n#ti$ate $u D7' Cn(r& !hidurilr de dia!n#ti$ i trata&ent al S$iet" ii
A&eri$ane de Diabet) !li$e&ia #eri$" nr&al" e#te ; F: &!0dl) iar dup" n$"r$area
ral" $u !lu$z" 1>> !ra&e) !li$e&ia #eri$" trebuie #" (ie la 1h ; 1.> &!0dl i la -h ;
1:: &!0dl' Ce dep" e te a$e#te valri e#te $n#iderat diabet !e#ta inal'
E@ECTELE MATERNE i @ETALE ALE DIABETULUI
Mrtalitatea perinatal" datrat" diabetului !e#ta inal a #$"zut din 1FG> de la --
/ la 1 / n 1FF> datrit" dia!n#ti$"rii &al(r&a iilr $n!enitale) a dezvlt"rii terapiei
inten#ive nenatale i a &ana!e&entului &etabli$'
Avrtul #pntan
La pa$ientele $u diabet pre!e#ta inal i $u un $ntrl pr#t al valrilr !li$e&iei
#,a b#ervat $a in$iden a avrtului #pntan e#te de apr6i&ativ -?/' @a$trul de ri#$
predi$tiv e#te !li$e&ia preprandial" A 1-> &!0dl #au he&!lbina !li$at" pe#te 1-/'
Na terea pre&atur"
In$iden a na terii pre&ature la pa$ientele diabeti$e e#te de apr6i&ativ 1> /)
$&parativ $u ?):/ nt%lnit" n ppula ia !eneral" i e#te a#$iat" #e pare) n pri&ul
r%nd) hiperdi#ten#iei datrate plihidra&ni#ului'
Mal(r&a iile
Aprape <u&"tate din de$e#ele (etale #unt $auzate de &al(r&a iile (etale' De
re inut (aptul $" diabetul nu e#te (a$tr de ri#$ pentru an&aliile $r&z&iale' Cele
&ai (re$vente &al(r&a ii a#$iate $u diabetul #unt2 re!re#ia $audal") #itu# inver#u#)
#pina bi(ida) hidr$e(alia) de(e$te ale #i#te&ului nerv# $entral) anen$e(alia) an&alii
$ardia$e) atrezia anal"0re$tal") a!enezia renal") rini$hiul pli$hi#ti$) dupli$itatea
ureteral") et$'
E#te !eneral $un#$ut (aptul $" in$iden a an&aliilr $n!enitale e#te a#$iat"
$ntrlului inade$vat al valrilr !li$e&iei' De e6e&plu) #tre#ul 6idativ indu# de
hiper!li$e&ie inhib" e6pre#ia &i!r"rii $re#tei neurale $radia$e i du$e la de(e$te
$ardia$e'
Aparent valrile nr&ale ale he&!lbinei !li$ate #e a#$iaz" $u un ri#$ #$"zut
de &al(r&a ii (etale) dar a$e#t lu$ru e#te n$" $ntrver#at i #tudiile ulteriare ar
trebui #" $lari(i$e a$ea#t" iptez"'
Alterarea $re terii (etale
Ma$r#&ia are in$iden " $re#$ut" $%nd valrile &edii ale !li$e&iei dep" e#$ 1B>
&!0dl'
Re#tri$ ia de $re tere intrauterin" #e pate nt%lni la &a&ele diabeti$e i e#te a#$iat"
$u an&aliile va#$ulare &aterne i de per(uzie uter,pla$entar") pre$u& i n $azul unei
an&alii $n!enitale (etale'
Ma$r#&ia
E6i#t" de(ini ii relativ variabile ale a$e#tui ter&en n (un$ ie de autr' AC87
de(ine te &a$r#&ia $a i !reutatea la na tere a ("tului pe#te ?:>> !ra&e'
Apr6i&ativ trei&e din pa$ientele $are au avut un ("t &a$r#& n ante$edente vr
da na tere unui ("t &are la #ar$in" ulteriar"' Prble&a $ea &ai &are e#te
&ini&izarea e(e$telr #e$undare i #$pul e#te de a evita trau&ati#&ul la na tere
a#$iat $u di#t$ia de u&"r'
@e ii &a$r#&i din &a&ele diabeti$e au $ara$teri#ti$i antrp&etri$e di(erite de
al i (e i &ari pentru v%r#ta !e#ta inal"' A#t(el ei prezint" depzite adipa#e n e6$e# pe
u&eri i trun$hi) $eea $e (avrizeaz" di#t$ia de u&"r #au $re te in$iden a na terii prin
$ezarian"'
5iper!li$e&ia &atern" du$e la hiperin#uline&ie (etal") iar a$ea#ta din ur&"
#ti&uleaz" #e$re ia de hr&n de $re tere' A#t(el apare &a$r#&ia' De a#e&enea
hiperin#uline&ia (etal" pate du$e la hip!li$e&ie la na tere' 5ip!li$e&ia (etal" la
na tere * !li$e&ia ; B: &!0dl+ #e nt%lne te n 1,- / p%n" la ?)G/ din (e ii din &a&e
diabeti$e'
La (e ii din &a&e diabeti$e au (#t identi(i$a i n $antitate $re#$ut" I7@ I i II
* in#ulin DliHe !rIth (a$tr#+' A$e tia #e !"#e#$ la nivelul tuturr r!anelr i pt
e6pli$a de a#e&enea &a$r#&ia (etal"'
Al i (a$tri i&pli$a i n &a$r#&ia (etal" #unt 2 peptidul C #eri$) (a$trul de
$re tere epider&al * E7@+) leptina i adipne$tina'
Martea (etal" ine6pli$abil"
Martea (etal" ("r" $auz" aparent" e#te un (en&en relativ uni$ n $azul
#ar$inilr $&pli$ate $u diabet' E#te ine6pli$abil" pentru $" (a$trii de !enul in#u(i$ien a
uter,pla$entar") dezlipirea de pla$ent") re#tri$ ia de $re tere intrauterin" #au li!,
plihidra&ni# nu #unt eviden iabile' @e ii #unt de bi$ei &ari pentru v%r#ta
!e#ta inal") &artea (etal" ap"r%nd n <ur de B: #"pt"&%ni' Studii e(e$tuate prin
$rd$entez" au ar"tat la unii dintre (e i alterarea &etabli#&ului a$id,bazi$ $u
#$"derea p5,ului) $re terea PC8 - ) a la$tatului i a eritrpietinei' A$e#te valri au du#
la ipteza $" hiper!li$e&ia (avrizeaz" unele abera ii $rni$e n tran#prtul 6i!enului i
&preuna $u prezen a &etabli ilr (etali altera i ar putea l"&uri &rtea (etal"
in6epli$abil"'
8 alt" b#erva ie ("$ut" a (#t a$eea $" la unele &a&e diabeti$e pla$enta #u(er"
unele &di(i$"ri $u& ar (i2 de!enere#$en a hidrpi$") alterarea tran#prtului de 6i!en
datrat in#u(i$ien ei pla$entare) $eea $e e6pli$" &artea (etal" in uter'
5idra&ni#ul
De i #ar$inile diabeti$e #unt ade#ea $&pli$ate $u plihidra&ni#) $auza
prezen ei a$e#tuia e#te n$" ne$lar"' 8 e6pli$a ie ar (i a$eea $" hiper!li$e&ia (etal"
deter&in" pliurie' Jalrile $re#$ute ale !lu$zei din li$hidul a&niti$ #unt paralele $u
valrile inde6ului li$hidului a&niti$ * A@I+'
M8RTALITATEA i M8RBIDITATEA NE8NATALK
Anterir e6i#ten ei te#telr de evaluare (un$ inal" i a &aturit" ii (etale)
na terea pre&atur" #e e(e$tua deliberat n vederea evit"rii &r ii (etale ine6pli$abile'
De i a$ea#t" $nduit" a (#t abandnat") e6i#t" i n &&entul de (a " in$iden "
$re#$ut" a na terilr pre&ature n r%ndul #ar$inilr diabeti$e a#$iate $u pree$la&p#ie
#au valri ne$ntrlate ale !li$e&iei' Mrtalitatea nenatal" datrat" i&aturit" ii
pul&nare a (#t &ult redu#" datrit" &i<la$elr &derne de terapie nenatal"' Cu
tate a$e#tea) &rbiditatea a#$iat" na terii pre&ature $ntinu" #" (ie prble&"
#eria#"'
Sindr&ul de detre#" re#piratrie
Maturarea pul&nar" e#te nt%rziat" la (e ii din &a&e diabeti$e' A$e#t (apt a
$ndu# la ipteza $" n a$e#te $azuri in$iden a detre#ei re#piratrii e#te &ai $re#$ut"'
De (apt) $rela ia e6i#t" ntre v%r#ta !e#ta inal" i diabet n #ine i nu ntre a$e#ta i
detre#a re#piratrie '
5ip!li$e&ia
Aprape t i (e ii din &a&e diabeti$e (a$ hip!li$e&ie i&ediat dup" na tere'
A$e#t lu$ru e#te e6pli$at prin hiperplazia $elulelr in#ulare beta deter&inate de
hiper!li$e&ia &atern"' S,a identi(i$at a#$iere ntre hip!li$e&ia (etal" i valrile
pe#te 1?: &!0dl ale !li$e&iei &aterne' Identi(i$area i trata&entul pr&pt trebuie
realizat n vederea prevenirii #e$helelr ulteriare'
5ip$al$e&ia
De(init" $a i valare a $al$iului #eri$ #ub . &!0dl) are $a i $auze p#ibile2
abera ii ale e$n&iei $al$iu,&a!neziu) a#(i6ia) na terea pre&atur") v%r#ta
!e#ta inal" i pree$la&p#ia'
5iperbilirubine&ia i pli$ite&ia
Pli$ite&ia e#te identi(i$at" la apr6i&ativ ?>/ din #ar$inile $&pli$ate $u
diabet' Ea pate deter&ina tr&bz" de ven" renal"' 5iperbilirubine&ia nu are $auz"
$ert") put%nd (i e6pli$at" prin pli$ite&ia $u he&liz" i na terea pre&atur"'
Cardi&ipatia
Cpiii din &a&e $u diabet pt avea $ardi&ipatie hipertr(i$" $e pate
$azinal pr!re#a #pre in#u(i$ien " $ardia$" $n!e#tiv"' De $ele &ai &ulte ri a$ea#ta
di#pare p%n" la G luni' @e ii #unt &a$r#&i i hiperin#uline&ia e#te $ea $are e6pli$"
apari ia $ardi&ipatiei'
A(e$tarea $!nitiv" pe ter&en lun!
Studiile e(e$tuate au ar"tat $" diabetul &atern nu pare a prezenta un (a$tr de
ri#$ pentru a(e$tarea $!nitiv" ulteriar" (etal"'
M tenirea diabetului
Ri#$ul $a un $pil #" & tenea#$" un diabet de tip I e#te de 1,B /' Se pare $"
al"ptatul e#te i&pli$at n apari ia diabetului din $pil"rie'
E@ECTELE DIABETULUI ASUPRA MAMEI
A#$ierea dintre diabet i #ar$in" pate a(e$ta !rav #"n"tatea &a&ei' E(e$tele
#ar$inii pe ter&en lun! a#upra diabetului nu au (#t de#$ri#e' De i de$e#ul &atern e#te
nebi nuit) uneri a$e#ta pate #urveni n a#$iere $u $eta$idz") hiperten#iune)
pree$la&p#ie i pielne(rit"'
Ne(rpatia diabeti$"
n SUA diabetul e#te $auza prin$ipal" a #tadiului (inal al blii renale' In$iden a
IRC e#te aprape B>/ n a#$iere $u DC tip I i ?,->/ pentru DC tip II' A(e$tarea
renal" e#te $ara$terizat" ini ial de prezen a &i$ralbu&ine&iei) $a ulterir #" apar"
prteinuria i a#$ierea $u hiperten#iunea #uprad"u!at"' A(e$tarea renal" la !ravidele
$u diabet apare n $$a : /' Aprape invariabil a$e#tea #e vr a#$ia $u pree$la&p#ie i
na tere nainte de ter&en' Studiile e(e$tuate au ar"tat $" prezen a #ar$inii pe (ndul
unui diabet nu deter&in" #e$hele pe ter&en lun! n $eea $e prive te (un$ ia renal"
$&parativ $u ppula ia !eneral"'
Retinpatia diabeti$"
Ja#$ulpatia retinian" e#te $&pli$a ie (re$vent" a a&belr (r&e de diabet)
tip I i II' Prevalen a ei e#te #tri$t le!at" de durata diabetului' La &&entul
dia!n#ti$ului aprape 1B/ prezint" a(e$tare retinian"' E#te $auza prin$ipal" de rbire
la (e&eile de -?,G? ani'
Stadializarea retinpatiei diabeti$e #e (a$e a#t(el2
, #tadiul I e#te prezent la aprape tate blnavele $u diabet zaharat de $el pu in
1: ani i e#te $ara$terizat prin &i$ranevri#&e ale va#elr retiniene) $u
e6travazarea pla#&ei n #traturile retiniene' Ulterir apar e6#udate i he&ra!ii
&i$i) l$alizate'
, #tadiul II #e $ara$terizeaz" prin leziuni i#$he&i$e) $u in(ar$te $u a#pe$t Lv"t#M
,#tadiul III , prli(erativ) $n#t" n apari ia neva#$ulariza iei $a ur&are a
i#$he&iei retiniene) $u invadarea &e&branei interne a retinei i e6tinderea #pre
$rpul vitr#' Se pate prdu$e ruptura $apilarelr $u he&ra!ie) iar prin
vinde$are) $ntra$ ia vitr#ului i dezlipirea retinei' A#t(el pa$ientele n #tadiul
prli(erativ al retinpatiei prezint" a(e$tarea #e&ni(i$ativ" a vederii'
Neurpatia diabeti$"
Neurpatia peri(eri$" #i&etri$" #enzitiv,&trie e#te de bi$ei nebi nuit" la
(e&eile n#"r$inate' 8 (r&" de#ebit") re#pe$tiv !a#trpatia diabeti$" e#te relativ
(re$vent" i pate deter&ina !re uri) v"r#"turi) prble&e nutri inale i $ntrl #lab al
valrilr !li$e&iei' Trata&entul $u &et$lpra&id i inhibitri de re$eptri 5 - pate avea
uneri #u$$e#'
Pree$la&p#ia
5iperten#iunea indu#" #au e6a$erbat" de prezen a diabetului e#te $auza
prin$ipal" a na terilr nainte de ter&en' Severitatea a$e#teia e#te $u at%t &ai &are $u
$%t e6i#t" de<a a(e$tare diabeti$" a altr r!ane *va#$ulit") prteinurie) diver#e in(e$ ii+'
Ceta$idza diabeti$"
De i a(e$teaz" aprape 1 / din #ar$inile diabeti$e) e#te (arte #eria#" i pate
pune via a n peri$l' E#te #pe$i(i$" diabetului de tip I i apare $el &ai (re$vent n
a#$iere $u di#!ravidia e&etizant") ad&ini#trarea de beta,&i&eti$e) t$liz")
$rti$terapie #au n prezen a unr in(e$ ii' In$iden a de$e#ului (etal a#$iat
$eta$idzei e#te de apr6i&ativ ->/' A$ea#ta din ur&" apare (re$vent la valri ale
!li$e&iei &ai &i$i de$%t ar ap"rea n ppula ia !eneral" i e#te deter&inat" n pri&ul
r%nd de nn,$&plian a la trata&ent'
In(e$ iile
Aprape tate tipurile de in(e$ ii pt ap"rea n #ar$inile diabeti$e' Aprape .>/
din pa$ientele $u DC tip I (a$ in(e$ ie n ti&pul #ar$inii) $&parativ $u -: / la
pa$ientele nn,diabeti$e' Cele &ai (re$vente in(e$ ii #unt 2 $andidza) in(e$ iile urinare)
in(e$ iile $"ilr re#piratrii i in(e$ iile puerperale pelvine' In$iden a in(e$ iilr de pla!"
la pa$ientele diabeti$e e#te de du",trei ri &ai &are de$%t n ppula ia !eneral"'
C8NDUITA TERAPEUTICK n SARCINA DIABETICK
La (e&eile diabeti$e #au $u i#tri$ de diabet !e#ta inal #e re$&and" $n#ultul
&edi$al pre$n$ep inal i in(r&area a#upra ri#$ului pe $are il i&pli$" #ar$ina at%t
a#upra &a&ei) $%t i a#upra ("tului'
8bie$tivele prin$ipale ale $n#ilierii pre,$n$ep inale a pa$ientei diabeti$e #unt
ur&"tarele2
1' Ri#$ul &edi$al &atern
, Evaluarea individual" a #tatu#ului retinian) $ardiva#$ular) renal
, Utilizarea #tati#ti$ilr a$tuale a#upra i&pa$tului #tatu#ului &edi$al &atern
a#upra evlu iei #ar$inii
-' Ri#$ul (etal i nenatal
, Cntrlul an&aliilr $n!enitale
, Cntrlul !li$e&iei
, Pre&aturitatea) &a$r#&ia) leziunile la na tere
, Tulbur"ri &etabli$e nenatale
, Utilizarea #tati#ti$ilr a$tuale
B' C&pli$a ii b#tetri$ale
, E6a$erbarea 5TA
, Ri#$ de pree$la&p#ie) na tere pre&atur"
, Ne$e#itatea repau#ului la pat #au a pera iei $ezariene
?' Cnte6tul (a&ilial i #$ial
, Re#ur#ele per#nale pentru (a$ilitarea $ntrlului !li$e&i$ peridi$
, A$&darea $u repau#ul la pat atun$i $%nd e#te ne$e#ar
:' Cn#idera ii e$n&i$e
, P#ibilitatea ntreruperii a$tivit" ii pr(e#inale'
MANA7EMENTUL PACIENTEL8R DIABETICE

Se&ni(i$a ia &a<r" a dia!n#ti$ului i trata&entului diabetului !e#ta inal
$n#t" n di&inuarea ri#$ului de $&pli$a ii la na tere2 &a$r#&ia) di#t$ia de u&"r)
hip!li$e&ia nenatala) i$terul) pli$ite&ia) #indr&ul de detre#" re#piratrie
hip$al$e&ia) &al(r&a iile (etale ) &rtalitatea perinatal" #au pree$la&p#ia'
Pa$ientele $u diabet !e#ta inal0pre!e#ta inal trebuie #", i &nitrizeze
#in!ure !li$e&ia) a$a#") $u un !lu$&etru) de $el pu in ? ri pe zi) = <eun i
p#tprandial) la 1 h dup" n$eputul (ie$"rei &e#e' 7li$e&ia = <eun) &atinal") trebuie #"
(ie E>,F> &!0dl) iar !li$e&ia p#tprandial" la 1 h) #ub 1-> &!0dl) a$$ept%ndu,#e $a
li&ite #uperiare 1B>,1?> &!0dl' A$e#te li&ite #unt &ult &ai #trin!ente la (e&eile
!ravide de$%t la pa$ientele diabeti$e) $are nu #unt n#"r$inate'
Studiul 5AP8 arat" $" $re terea nivelului !li$e&iei #eri$e &aterne e#te a#$iat
$u2 !reutatea nu,n"#$utului AF>/ i peptidul C #eri$ din $rdnul &bili$al AF>/ i
ntr, &"#ur" &ai &i$" $u na terea prin $ezarian" i hip!li$e&ia nu,n"#$utului) $u
na terea pre&atur") di#t$ia de u&"r) hiperbilirubine&ia i pree$la&p#ia'
La pa$ientele $u diabet !e#ta inal trata&entul va n$epe printr, diet"
individualizat") n (un$ ie de !reutatea $rpral" i n"l i&e) de pre(erin " #tabilit" de
un dieteti$ian) i printr, a$tivitate (izi$" &derat") re!ulat") da$" nu e6i#t"
$ntraindi$a ii &edi$ale i b#tetri$ale' Aprtul $alri$ e#te dependent de inde6ul de
&a#" $rpral"2 B> H$al0H!$ la !ravidele $u IMC --,-:4 -?H$al0H!$ la !ravidele $u IMC
-G,-F4 1-,1: H$al0H!$ la !ravidele $u IMCA B>' C&pzi ia &e#elr e#te i ea
e$hilibrat"2 BB,?>/ $arbhidra i) B:,?>/ !r"#i&i) ->/ prteine' A$ea#t" di#tribu ie
$alri$" nr&alizeaz" !li$e&ia la E:,.>/ dintre !ravidele $u diabet !e#ta inal'
Da$" !li$e&ia nu pate (i &en inut" n li&ite nr&ale $u a$e#te &"#uri #au da$"
!li$e&ia = <eun e#te &ai &are de F> &!0dl la &ai &ulte deter&in"ri ntr, periad" de -
#"pt"&%ni) #au !li$e&ia la 1 h p#tprandial e#te &ai &are de 1-> &!0dl) atun$i #e
n$epe trata&entul in#ulini$'
Se ad&ini#treaz" in#ulin" u&an") (iind &ai pu in i&un!eni$") de pre(erat
rapid") dzele i ti&pul de ad&ini#trare (iind #tabilite n (un$ ie de &nitrizarea
!li$e&i$" la d&i$iliu' Dintre anal!ii #inteti$i de in#ulin") $ei $u a$ iune rapid" * Li#pr)
A#part+ #e $n#ider" $" #unt la (el de #i!uri i de e(i$ien i $a in#ulina u&an"' Anal!ii
de in#ulin" $u a$ iune lun!" *7lar!ine+ ne$e#it" dvezi #upli&entare de #i!uran "
pentru a (i ad&ini#tra i n #ar$in"' Antidiabeti$ele rale nu #unt n$" re$&andate n
#ar$in") ne(iind aprbate de @DA ' Ttu i) un #tudiu rand&izat) e(e$tuat de RIen et
al) prin $are au $&parat e(i$a$itatea i rea$ iile adver#e ale &et(r&inului ver#u#
in#ulina n trata&entul diabetului !e#ta inal) a avut rezultate #i&ilare n $ele du"
!rupuri) tate pa$ientele (iind n pri&ul tri&e#tru de #ar$in" $%nd #,a ini iat trata&entul'
n !rupul tratat $u &et(r&in) na terea pre&atur" a (#t &ai (re$vent") dar hip!li$e&ia
nenatal" a (#t &ai pu in #ever"' Met(r&inul a (#t &ult &ai u r a$$eptat) EG /
dintre pa$iente de$lar%nd $" ar &ai lua &et(r&in la #ar$ina ulteriar") #pre de#ebire
de !rupul tratat $u in#ulin") $are ar repeta trata&entul n prpr ie de -E)- /' Ttu i
?G)B/ dintre pa$ientele tratate $u &et(r&in au ne$e#itat ad&ini#trarea de in#ulin" pe
par$ur#ul #ar$inii pentru &en inerea $ntrlului !li$e&i$'
Un alt antidiabeti$ ral prpu# n SUA a (#t 7l9buride) #tudiile ar"t%nd
e(i$a$itate relativ bun" n &en inerea valrilr !li$e&i$e $u $&plian " $re#$ut" a
pa$ientelr' Cntrleaz" hip!li$e&ia (etal" la na tere &ai bine de$%t terapia in#ulini$"'
C&parativ $u Met(r&in) dar ?/ dintre pa$iente au ne$e#itat terapie in#ulini$"
$n$&itent"'
Mana!e&entul diabetului !e#ta inal n #ar$in" pre#upune2 $ntrl #"pt"&%nal
#au la - #"pt"&%ni) $u deter&inarea prteinuriei i $learen$e,ul la $reatinin" din urin"0
-? h din $auza ri#$ului de pree$la&p#ie' Se re$&and" na terea la ter&en) da$"
!li$e&ia e#te nr&al") nu #unt $&pli$a ii i nu e6i#t" $ntraindi$a ii pentru anal!ezie
epidurala0rahiane#tezie) ane#tezie !eneral"' Cezariana e#te indi$at" n $azul apre$ierii
e$!ra(i$e a !reut" ii (etale de pe#te ?:>> !ra&e' In#ulina e#te rar ne$e#ar" n ti&pul
na terii i per(uzia $u #er (izil!i$ e#te #u(i$ient" pentru !ravid" #" r"&%n"
nr&!li$e&i$" n ti&pul na terii' P#tpartu& #e deter&in" !li$e&ia n pri&a zi i n
!eneral nu e#te ne$e#ar" in#ulin" p#tpartu& *F:/ dintre !ravidele $u diabet
!e#ta inal revin la nr&al p#tpartu&+'
La 1,? luni *$el &ai (re$vent G #"pt"&%ni+ #e (a$e TT87 $u E: !ra&e !lu$z" i
!li$e&ia la - re (iind$" B,: / dintre (e&eile $u diabet !e#ta inal vr dezvlta diabet
zaharat p#partu& i vr ne$e#ita trata&ent' Dintre pa$ientele $u diabet !e#ta inal
aprape <u&"tate vr dezvlta diabet zaharat la -> de ani) ri#$ul (iind &ai &are atun$i
$%nd terapia in#ulini$" a (#t in#tituit" nainte de #"pt"&%na -? de #ar$in"' P#tpartu&)
re$la#i(i$area #tatu#ului !li$e&i$ &aternal #e (a$e la $el pu in G #"pt"&%ni' @e&eile $u
hiper!li$e&ie bazal" p#tpartu& #au a(e$tarea tleran ei la !lu$z" vr (i reevaluate
anual) av%nd un ri#$ $re#$ut de a dezvlta diabet zaharat'
Se vr evita pe $%t p#ibil &edi$a&entele $are $re#$ rezi#ten a la in#ulin"
*!lu$$rti$izi) a$id ni$tini$+' A$e#te pa$iente trebuie #" aib" un $ntrl pti& al
!li$e&iei) nainte de nu" #ar$in"' Pt (i ad&ini#trate $ntra$eptive rale $u dze &i$i
de e#tr!eni,pr!e#tern) da$" nu e6i#t" $ntraindi$a ii &edi$ale'
La pa$ientele $u diabet pre!e#ta inal &ana!e&entul n$epe prin $n#ilierea
pre$n$ep inal"' La &&entul $n$ep iei pa$ienta ar trebui #" aib" valrile !li$e&iei
bine $ntrlate i pentru a preveni de(e$tele de tub neural ar trebui #a ia a$id (li$ ?>>
&i$r!r0zi' Cu tate a$e#tea G>/ dintre #ar$inile ap"rute la (e&eile diabeti$e #unt
neplani(i$ate'
n pri&ul tri&e#tru #$pul $el &ai i&prtant e#te $ntrlul valrilr !li$e&i$e'
A$e#ta #e realizeaz" prin ad&ini#trarea $ntrlat") n reprize) zilni$ a dzei de in#ulin"'
Spre de#ebire de diabetul !e#ta inal) antidiabeti$ele rale nu #e utilizeaz" n $azul
diabetului pree6i#tent' n a$ea#t" periad" !li$e&ia e#te &ai !reu $ntrlat") (e&eile
("$%nd &ai (re$vent epi#ade de hip!li$e&ie *apr6i&ativ E>/+' De a#e&enea)
trebuie avut" n vedere i adptarea unui re!i& i!ien,dieteti$ ade$vat *dup" $u& a (#t
&en inat &ai #u#+'
n tri&e#trul al dilea #e realizeaz" e$!ra(ii de depi#tare a &al(r&a iilr (etale
neurl!i$e &preun" $u &"#ur"tarea al(a,(etprteinei #eri$e &aterne *1G,->
#"pt"&%ni+' Dup" periada de in#tabilitate !li$e&i$" din pri&ul tri&e#tru) eu!li$e&ia
e#te &ai u r de atin#) iar dup" -? de #"pt"&%ni e#te ne$e#ar" $re terea dzei de
in#ulin") datrit" $re terii $n$entra iei de hr&ni &aterni anta!ni ti a$e#teia'
n tri&e#trul al treilea #e (a$e atent" evaluare at%t &atern" $%t i (etal"' Sunt
ne$e#are2 $ntrlul !li$e&iei) evaluarea hepati$") renal" i #i#te&i$" n vederea
identi(i$"rii pr&pte a unei $&pli$a ii' Se realizeaz" &nitrizarea e$!ra(i$" (etal"
pentru apre$ierea $re terii (etale' n$ep%nd $u #"pt"&%na B? #e re$&and" te#tele
bi(izi$e2 te#t nn,#tre#) te#t de $ntra$ ie #au pr(il bi(izi$' Mdalitatea de na tere #e
#tabile te individual) tin%nd $nt de v%r#ta #ar$inii) prezen a #au nu a di(eritelr
$&pli$a ii) #tatu#ul b#tetri$al i !reutatea ("tului'
n !eneral nu e#te re$&adat" $ntra$ep ia hr&nal" p#tpartu& datrit"
a(e$t"rii va#$ulare) iar &ntarea de di#pzitive intrauterine $re te ri#$ul apari iei
in(e$ iilr pelvine' n a$e#te $ndi ii #e ia tt &ai &ult n $al$ul p#ibilitatea #teriliz"rii
$hirur!i$ale n p#tpartu& la pa$ientele $u diabet pre!e#ta inal'
Ca i $n$luzie) trebuie re inut $" intleran a la !lu$z" intrapartu& #e a#$iaz"
$u un ri#$ $re#$ut at"t pentru ("t) $%t i pentru &a&"' Printr, ur&"rire atent" i
$&plian " bun" at%t a pa$ientei) $%t i a per#anelr din antura<ul a$e#teia) #e pate
a#i!ura evlu ie bun" a #ar$inii' Abrdarea e#te (a$ut" pluridi#$iplinar) pa$ienta (iind
atent &nitrizat" i evaluat" de interni#t) end$rinl!) b#tetri$ian i nenatl!'

S-ar putea să vă placă și