Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect de lectie

Religie ortodoxa
Clasa a IV-a

Proiect de lectie
Propunator: Prof. Vlad George
Data: 28.05.2014
Unitatea de invatamant: Scoala Primara altita
!la"a : a #V$a
Su%iectul lectiei: Sfantul Ioan Iocob Romanul
&ipul lectiei: comunicare' in"u"ire de noi cuno"tinte
Scopul lectiei: do%andirea unor cuno"tinte de"pre viata Sfantului #oan #aco% (omanul) pentru a$# aduce cin"tirea cuvenita*
Obiective operationale:
+a "far"itul lectiei elevii vor fi capa%ili:
,1$ "a re-ume a"pecte "emnificative din viata Sfantului #oan #aco% (omanul*
,2$"a identifice virtuti ale Sfantului #oan #aco% .o-evitul*
,/$"a identifice fapte din viata "fantului care ar putea marturi"i credinta in Dumne-eu*
,4$ "a enumere modalitati de cin"tire a Sfantului #oan*
,5$ "a formule-e invataturi nece"are progre"ului vietii "pirituale*
Strategia didactica
1. 0etode "i procedee: conver"atia) e1plicatia)demon"tratia cu "u%"titute)e1ercitiul)pove"tirea)%rain"torming*
2. 0i2loace de invatamant: icoana Sfantului #oan #aco% (omanul) fi"e) video$proiector) carte de poe-ii a "fantului)2etoane)ta%le
magnetica*
/. 3orme de organi-are: activitate frontala "i individuala*
(e"ur"e :
1.Oficiale :
Programa "colara pentru di"ciplina (eligie) cla"a a #V$a*
Planificarea calendari"tica orientativa) cla"a a #V$a*
Proiectarea unitatii de invatare: Sfintii$prietenii copiilor
2. Temporale
numar de lectii : 1
durata: 45 minute
/.Bibliografice:
i%lia "au Sfanta Scriptura) 4ditura #n"titutului i%lic "i de 0i"iune al i"ericii ,rtodo1e (omane) ucure"ti 1582.
!redinta ,rtodo1a) &rinita") #a"i )1555.
!uco") !on"tantin ) 4ducatia religioa"a) 4ditura 6Polirom7 ) #a"i )1555
!uco" )!on"tantin8coordonator9) P"i:opedagogie pentru e1amene de definitivat "i grade didactice) 4ditura
6Polorom7 ) #a"i) 1558
Ser%u) Pr. Prof. Univ. Dr. Se%a"tian) ,pri") Doru) 0onica) 0etodica predarii religiei) 4ditura 6(eintregirea7 );l%a
#ulia)2000
Scenariul didactic
<r.
crt.
4tapele lectiei ,%.
op.
&imp
8min
9
!ontinutul in"tructive $educativ 0etode
"i
procedee
0i2loace
de
invataman
t
3orme de
organi-ar
e
4valuare
1 2 / 4 5 = > 8 5
1. 0omentul
organi-atoric
2 Salutul
Rugaciunea Hristos a inviat!
Notarea absentelor
Pregatirea pentru inceperea orei
2
Pregatirea elevilor
pentru receptarea
noilor cuno"tinte

2
Se cere elevilor sa dea nume de sfinti cunoscuti de ei.
Se adreseaza elevilor urmatoarele intrebari:
-e observati in aceasta icoana!
-e puteti spune despre acest sfant! " e calugar#
--Seamana cu calugarii din zilele noastre! " $a#
$aca are epitra%il inseamana ca este preot.
-e are in mana sfantul! " o foaie cu niste versuri#
&ceasta inseamna ca el a scris poezii.
-e concluzii putem trage pana aici despre acest sfant !
" e calugar' preot' poet#
;"ta-i vom invata "i vom afla mai multe de"pre un
"fant al "ecolului ??.
%rain"tormin
g
!onver"atia
Demon"trati
a cu
"u%"titute

#coana
Sfantului
#oan
#aco%
(omanul

frontal apreciere
a ver%ala
Se anunta "i "e "crie pe ta%la data "i titlul lectiei:
Sfantul Ioan Iacob Romanul 8 i "e "pune "i
.o-evitul pentru ca a trait in pu"tiul .o-eva din &ara
Sfanta9
Se preci-ea-a o%iectivele lectiei
/ ;nuntarea titlului
"i a o%iectivelor
lectiei
2
41plicatia activitate
frontala
4 !omunicarea '
#n"u"irea de noi
cuno"tinte
,/ 15
Se vor prezenta imagini sugestive cu viata Sfantului
(oan (acob Romanul
+ectura
e1plicatia
3ilm cu
imagini
ilu"rand
viata
Sfantului
#oan
#aco%
video
proiector
activitate
frontala
5 3i1area
cuno"tintelor
04
10 um il cinstim pe Sfantul (oan (acob!
- prin ridicarea de biserici in cinstea lui)
- prin purtarea numelui)
- prin slu*be' cantari religioase' rugaciuni)
-zi de sarbatoare inc%inata lui)
- prin pictarea de icoane)
conver"atia
activitate
frontala
,1
Se reali-ea-a impreuna cu elevii 6Carticica Sfantului
Ioan Iacob
Dupa citirea lectiei )elevii vor e1trage ideile principale
"i le vor "crie pe "patele imaginii core"pun-atoare.
;poi vor decupa "i ordona evenimentele din viata
"fantului.
Se citesc de pe flip-+art ideile principale ale lectiei.
Pe flip-+art vor fi prezentate amanunte din viata sfantului.
- s-a nascut pe ,- iulie ./.-)
- la nastere a primit numele de (lie)
- a ramas orfan de mic)
- a fost crescut de bunica' care l-a invatat dragostea de
$umnezeu' deprinzandu-l cu postul' rugaciunea si
41plicatia
e1ercitiul
foarfec
#magini cu
viata
"fantului
cap"ator
activitate
individual
a
apreciere
ver%ala
cercetarea bisericii)
- la ,0 de ani pleaca la manastirea Neamt)
- la calugarie a primit numele de (oan)
-dupa o vreme pleaca in 1ara Sfanta)
- dornic de meditatie si rugaciune s-a retras la 2anastirea
Sfantul 3%eorg%e Hozevitul)
- a trait retras intr-o pestera rugandu-se foarte mult)
- a adormit in $omnul pe 4 august ./50)
- dupa 20 de ani a fost gasit intreg;
= ;"ociere "i
generali-are
,2
,5
5 !e virtuti 8calitati9 a avut "fantul@
$ #ncercuiti in"u"irile 8virtutile 9care l$au
caracteri-at pe Sfantul #oan #aco%.
%landete ) mandrie) drago"te) rautate) ura) nade2de)
credinta) cura2 )"merenie) egoi"m) drept) a"cultare
Se cere elevilor "a formule-e invataturi pentru "ufletul
lor) pornind de la modelul oferit de Sfantul #oan #aco%.
$ Sa$+ iu%im din tot "ufletul pe Dumne-eu A
$ Sa avem credinta puternicaA
$ Sa marturi"im credinta prin faptele noa"treA
Se va citi elevilor cateva "trofe dintr$o poe-ie.
e1ercitiul
conver"atia
3lip$Bart
2etoane
ta%le
magnetica
carte de
poe-ii
;ctivitate
frontala ;precieri
ver%ale
> ;precierea
activitatii
elevilor
1
Se fac aprecieri generale "i individuale privind atat
pregatirea elevilor pentru lectie cat "i implicarea in
predarea noilor cuno"tinte.
Se notea-a elevii care au participat la lectie.
activitat
e
frontala
;preciere
ver%ala
notare
8 Preci-area "i
e1plicarea temei
pentru aca"a
1 Se anunta ) "e e1plica "i "e notea-a tema pe ta%la:
De"enea-a pe a doua pagina a cartii reali-ate de
tine un dar pe care ai dori "a$l oferi "fantului.
e1plicatia activitat
e
frontala
5 #nc:eierea activitatii 1 (ugaciunea 6.ri"to" a inviatA7
Salutul