Sunteți pe pagina 1din 18

FISA DE POST - BUCATAR

Denumirea compartimentului:
COMPARTIMENTUL BUCATARIE

2. Denumirea postului:
BUCATAR

3. Numele si prenumele salariatului:
Steagu Eugen

4. Se subordoneaza:
Bucatarului sef;

5. Numele sefului ierarhic:
Lungu Anastasia

6. Subordoneaza:
2 bucatari

7. Drept de semnatura:
Intern: da
Extern:nu

8. Relatii functionale:

- cu sefii de birouri, personal administrativ, soferi de aprovizionare, contabilitate;
- cu personalul de deservire a clientilor.

9. Pregatirea si experienta:

studii medii;
diploma de calificare in domeniu ;
vechimea in specialitate: min. 3 ani, cu recomandare scrisa de la cel putin unul
dintre locurile de munca anterioare;
cunostinte medii de limba engleza;
rigurozitate in ceea ce priveste regulile de igiena in alimentatia publica;
imaginatie culinara, ordonat si disciplinat;
capabilitatea sa pregateasca produse alimentare reci si calde in conformitate cu meniul
restaurantului;
atitudine orientata catre client;
politete, abilitati bune de comunicare, persoana energica si amabila;
rezistenta mare la stres;
atitudine pozitiva si concilianta in relatiile cu clientii si colegii;
disponibilitate de a lucra in ture.

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Nu

11. Responsabilitati si sarcini:

- pregateste mncarurile din retetarul unitatii in conformitate cu standardele in vigoare;
- monteaza preparatele pe obiectele adecvate pentru servire si realizeaza elementele
estetice ale preparatelor;
- participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de comandat si
la realizarea comenzilor de aprovizionare;
- preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora;
- debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;
- asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a
produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor
igienico-sanitare in vigoare.
- raspundere pentru respectarea standardelor de calitate a preparatelor realizate si
respectarea termenelor de executie a acestora;
- pastrarea in bune conditii a ustensilelor si aparaturii;
- respectarea normelor de igiena si securitate a muncii;
- utilizarea resurselor existente, exclusiv in interesul firmei.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Amenda in valoare a unei zile de munca

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

FISA DE POST - DIRECTOR GENERAL

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE

2. Denumirea postului:
DIRECTOR GENERAL

3. Numele si prenumele salariatului:
Demian Mihaela

4. Se subordoneaza:
Consiliului de administratie;

5. Numele sefului ierarhic:
Spnachi Maria

6. Subordoneaza:
- Directorul Economic, Directorul Vanzari si Marketing, Directorul Resurse Umane,
Directorul Tehnic, Directorul Tehnologia Informatiei

7. Drept de semnatura:
Intern:Da
Extern:Da

8. Relatii functionale:

Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor
principale la nivel de firma.
In acest sens, are relatii cu: Directorii

9. Pregatirea si experienta:

NIVEL DE STUDII: studii superioare
CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 5 ani
PE POST: minim 3 ani
CUNOSTINTE NECESARE:
- Cunostinte privind procesul de vanzare
- Cunostinte privind tehnici de negociere
- Cunostinte de management
- Microsoft Office
- Cunoasterea in profunzime a pietei locale
- Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc
- Cunostinte minime de contabilitate primara
- Cunoasterea legislatiei in domeniu
APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:
- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Aptitudini de calcul
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Abilitati de negociere
- Acordare si transmitere de informatii
CERINTE PENTRU EXERCITARE:
- Inteligenta de nivel superior
- Spirit organizatoric
- Echilibru emotional
- Capacitate de a evalua si a lua decizii
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
- Punctualitate
CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit
practic, informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate,
conducerea si controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta
verbala.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

1. Stabileste obiectivele de dezvoltare ale firmei, in concordanta cu strategia elaborata
de Consiliul de Administratie
- Stabileste anual, impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele
generale de dezvoltare pe 12, 24 si 36 de luni
- Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
- Monitorizeaza trimestrial/semestrial/anual gradul de realizare a obiectivelor
- Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu
obiectivele firmei
2. Aproba bugetul si rectificarile acestuia
- Participa la elaborarea bugetului, analizeaza propunerile inaintate, opereaza corectiile
necesare si aproba bugetul final
- Aproba sistemul de raportare folosit pentru urmarirea realizarii bugetului
3. Identifica oportunitati de afaceri
- Monitorizeaza piata si identifica tendintele de dezvoltare
- Analizeaza oportunitatile/constrangerile de ordin legislativ, financiar, tehnologic si
social
- Identifica modalitati de dezvoltare a serviciilor oferite de firma in concordanta cu
tendintele pietei
- Identifica si atrage resursele necesare pentru implementarea noilor idei de afaceri
4. Reprezinta firma in relatiile protocolare cu furnizorii, clientii si alte
organisme/organizatii cu impact real/potential asupra rezultatelor firmei
- Asigura o buna imagine a firmei pe piata
- Participa la intalniri de afaceri cu furnizori, clienti, organisme financiare si institutii
guvernamentale din tara si din strainatate
- Dezvolta relatii pozitive cu persoane-cheie in vederea intaririi pozitiei firmei
5. Asigura managementul firmei
- Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei
- Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de
masurare a gradului de realizare a obiectivelor
- Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie,
financiare, service, resurse umane)
- Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de
calitate
- Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine
- Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la
atingerea obiectivelor stabilite
- Identifica nevoile de recrutare si participa la selectia, integrarea si dezvoltarea
managementului firmei
- Participa la programele de elaborare si actualizare a fiselor de post ale managerilor din
subordine
- Evalueaza periodic activitatea managerilor din subordine
- Negociaza si conciliaza situatiile conflictuale aparute in relatiile interpersonale
- Aproba planificarea concediilor de odihna pentru angajatii din subordine
- Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordine
- Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
6. Asigura reteaua de relatii necesara dezvoltarii activitatii firmei
- Evalueaza potentialul furnizorilor si al clientilor
- Stabileste posibile cai de colaborare si decide asupra parteneriatelor strategice
- Elaboreaza planuri de afaceri si le implementeaza
- Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului
de implicare in activitatea firmei
RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii
- Folosirea eficienta a resurselor firmei
- Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si
organismele guvernamentale
- Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor
contractuale si legislatiei muncii
- Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de
banci, furnizori si clienti
- Calitatea climatului organizational
- Calitatea managementului firmei
- Corectitudinea datelor raportate
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
- Coordonarea eficienta a personalului din subordine
- Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele
necesare
- Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma
AUTORITATEA POSTULUI:
- Decide asupra noilor directii de dezvoltare
- Stabileste planurile de vanzari si profit
- Aproba bugetele si corectiile necesare
- Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca
- Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei
- Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei
- Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici
- Aproba procedurile de interes general ale firmei
- Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei
- Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei
activitatii firmei
- Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la
dispozitie de firma
- Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine
- Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de
proba a angajatilor
- Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Nu

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

FISA DE POST CHELNER

1. Denumirea compartimentului:
local de alimentatie publica - restaurant

2. Denumirea postului:
Chelner

3. Numele si prenumele salariatului:
Tudoreanu Sergiu

4. Se subordoneaza:
sefului de sala

5. Numele sefului ierarhic:
Cristescu Ion

6. Subordoneaza:
Nu

7. Drept de semnatura:
Intern:Nu
Extern:Nu

8. Relatii functionale:
De colaborare: bucatar si ajutor de bucatar


9. Pregatirea si experienta:
Studii: scoli profesionale 3 ani, licee economice cu durata 4 ani, cursuri de scurta durata
4 luni
Ucenicie la locul de munca
Experienta/Vechime: 1 an ca picol
Alte cerinte specifice: aptitudinea de a lucra cu oamenii

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Coordoneaza activitatea picolilor
Raspunde de activitatea legata de buna servire a consumatorilor

11. Responsabilitati si sarcini:
Atributiile:
-Primirea clientilor
-Stabilirea relatiei cu acestia (salutul, pronuntarea numelui clientului daca este
cunoscut)
-Informarea clientilor sugestiva, verbala si prin lista
-Exercitarea operatiunilor obisnuite necesare servirii ca: mis-en-place in ordinea ceruta
de tehnica servirii (pentru micul dejun, dejun, cina rece sau calda)
-Servirea atenta si cuviincioasa a consumatorilor
-Strangerea bonurilor de masa
-Incasarea contravalorii produselor
-Respectarea programului de lucru

Responsabilitati:
-Executa debarasarea meselor dupa fiecare masa
-Satisfacerea momentana a consumatorului (obiectiv minimal), sa convinga clientii ca de
fiecare data cand va reveni, va avea aceleasi satisfactii

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Amenda in valoare unei zile de lucru.

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:
FISA DE POST - CONTABIL SEF

1. Denumirea compartimentului:

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL

2. Denumirea postului:

CONTABIL SEF

3. Numele si prenumele salariatului:

Popescu Vladimir

4. Se subordoneaza:

Directorului General;

5. Numele sefului ierarhic:

Demian Mihaela

6. Subordoneaza:

Personalul compartimentului economic

7. Drept de semnatura:

Intern:Da

Extern:Da

8. Relaii functionale:

-are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati functionale;
-are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de
activitate.

9. Pregatirea si experienta:

Studii:
-absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;
Vechime:
-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele
activitatii financiar-contabile;
Cunostinte:
-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-
contabil;
-sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul
financiar-contabil;
-sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate;
Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de
decizii sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
-obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale,
receptivitate, spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Daca este cazul

11. Responsabilitati si sarcini:

-organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod
eficient a activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in
vigoare;
-asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al
societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile
interne ale societatatii;
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea
imobilizarilor, contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei,
contabilitatea cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si
altor elemente patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in
vigoare;
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei,
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii
bilantului de deschidere, necompensarii);
-organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si
documentele ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care
exercita acest control;
-raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in
documente justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de
inregistrarea cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative
in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
-raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in
cadrul societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si
functia celui care il intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in
acestea;
-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel
putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de
cite ori directorul general al societatii o cere;
-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-
contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a
rezultatelor inventarierii;
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
-raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a
celorlalte dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta
persoana imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul
existentei faptice a valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;
-asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului
si terti in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
-supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului
informational;
-supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
-asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de
legislatia in vigoare;
-efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul
de administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;
-este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele
referitoare la activitatea serviciului;
-este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta
serviciului;
-avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta,
decontari, cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;
-participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
-intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si
propune pentru promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
-reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
-raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele
stabilite prin reglementari interne sau prin alte acte normative;
-raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri
pentru perfectionarea cunostintelor acestora;
-raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul
serviciului pe care il coordoneaza;
-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii
82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari
legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila;
-raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin
executarea defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Nu

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:


FISA DE POST CAMERISTA

1. Denumirea compartimentului:
Curatenie

2. Denumirea postului:
Camerista

3. Numele si prenumele salariatului:
Popa Ioana

4. Se subordoneaza:
Directorului general

5. Numele sefului ierarhic:
Demian Mihaela

6. Subordoneaza:
Nu

7. Drept de semnatura:
Intern:Nu
Extern:Nu

8. Relatii functionale:
9. Pregatirea si experienta:
Studii necesare: scoala elementara

10. Autoritate si libertate organizatorica:
Nu

11. Responsabilitati si sarcini:
Munca unei cameriste este aceea de a avea grija si de a pune la dispozitie tot ceea ce
este necesar pentru camerele de hotel si in alte zone din hotel, destinate oaspetilor.
Sarcini:
-sa curete camerele, holurile si alte incaperi, manual sau folosind echipament de
curatenie;
-sa curete si sa dezinfecteze baile;
-sa schimbe asternuturile in camere;
-sa schimbe sapunuri, sampoane, geluri de dus, prosoape, precum si alte produse
necesare;
-sa furnizeze mancare si bauturi incluse in serviciile hotelului;
-sa faca alte eventuale servicii oferite de hotel oaspetilor.
Responsabilitatile postului:
In raport cu aparatura si materialele utilizate: aspiratoare, maturi mecanice, stergatoare
de praf, prosoape, detergenti etc.

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:
Amenda in valoarea unei zile de munca.
13. Semnaturi:

14. Data semnarii:
FISA DE POST - RECEPTIONERA

1. Denumirea compartimentului:
ADMINISTRATIV

2. Denumirea postului:
RECEPTIONERA

3. Numele si prenumele salariatului:
Ciobanas Irina
4. Se subordoneaza:
Directorului general si asistentei directorului general;

5. Numele sefului ierarhic:
NUME SI PRENUME SEF IERARHIC

6. Subordoneaza:
Nu

7. Drept de semnatura:
Intern:Nu
Extern:Nu

8. Relatii functionale:

- cu toti angajatii organizatiei

9. Pregatirea si experienta:

a)studii medii sau superioare;
b)cunostinte de limba engleza sau franceza, operare pe calculator, dactilografiere,
telefonie;
c)disponibilitati de dialog, comportament civilizat.

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Nu

11. Responsabilitati si sarcini:

- asigura pastrarea registrului unic de intrari / iesiri al organizatiei;
- asigura activitatea de telefonie centrala a organizatiei;
- asigura activitatea de informatii generale pentru public;
- intocmeste planul fondului necesar protocolului;
- stabileste necesarul de consumabile pentru personalul companiei si comandarea
consumabilelor necesare (papetarie, protocol) ;
- pastreaza confidentialitatea tuturor informatiilor referitoare la organizatie;
- duce la indeplinire orice sarcina trasata de superiorul direct sau directorul general;
- raspunde de preluarea corespondentei sosita pe adresa firmei (plicuri, faxuri, oferte
etc);
- raspunde de buna circulatie a corespondentei (corespondenta este inmanata numai
destinatarului, iar, in cazul in care nu este precizat un destinatar, se inmaneaza sefului
direct;
- asigura si raspunde de expedierea in bune conditii a tuturor faxurilor si scrisorilor;
- tine o evidenta a tuturor numerelor de telefon, fax, precum si a adreselor care ii sunt
aduse la cunostinta in diferite moduri;
- asigura informarea asupra oricarui numar de telefon cerut de catre angajatii firmei
(chiar prin apelarea serviciului de informatii);
- preia toate apelurile telefonice si le directioneaza in functie de cererea interlocutorului,
afland identitatea acestuia pe care trebuie sa o comunice;
- tine evidenta solicitarilor directe si a apelurilor telefonice in absenta persoanelor
cautate si asigura operativ informarea acestora;
- primeste persoanele din afara si le indruma spre departamentele competente sau sala
de intalniri;
indeplineste activitatile de protocol;
- furnizeaza cu amabilitate informatiile solicitate;
- raspunde de redactarea de adeverinte, cereri diverse, delegatii respectand formatele
utilizate in firma;
- intocmeste situatii sau documente la cererea superiorului direct;
- raspunde de inregistrarea documentelor redactate si de evidenta lor;
- raspunde de transmiterea cererilor de abonamente la reviste si ziare; urmareste si
verifica primirea lor;
- asigura arhivarea in ordine a documentelor care ii sunt inmanate, a faxurilor trimise si
primite;
- face copii XEROX pentru documentele care ii sunt inmanate;

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Nu

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:
FIsA POSTULUI

1. Denumirea postului: BUCTAR-sEF
2. Nume, prenume: Stefanestu Dumitru
3. Cerintele postului:
a) studii medii; Domeniul de activitate: alimentar;locul desfasurarii activitatii:
restaurant.
b) vechimea n specialitate: min. 3 ani cu recomandare scrisa de la min. unul
dintre locurile de munca anterioare;
c) cerinte specifice:
- scoala de bucatari, cursuri de specializare, cunosterea proceselor tehnologice
de preparare a alimentelor, cunoasterea sortimentelor de alimente,cunoasterea
noilor tendinte n gastronomie, cunostinte de gastronomie internationala,
imaginatie, creativitate, afinitate pentru arta culinara, simtul ordinii si curateniei,
responsabilitate, autoritate, spirit de organizare, experienta n postul de
bucatar-sef;
d) alte cerinte specifice:
- limbi straine: franceza(mediu);
- abilitati de comunicare persoana deschisa, capabila de munca n conditii de
stres;
- absolvent al scolii de bucatari profesionisti;
- persoana capabila sa pregateasca produse alimentare reci si calde n
conformitate cu meniul restaurantului, persoana cu imaginatie culinara,
ordonata si disciplinata;
- rigurozitate n ceea ce priveste regulile de igiena n alimentatia publica;
- atitudine orientata catre client, abilitati bune de comunicare, persoana
energica si amabila;
- disponibilitate de a lucra n ture.
4.Relatii
a)ierarhice:
- subordonat:bucatar-sef;
- are n subordine: ajutori de bucatar;
b) functionale:
- cu sefii de birouri: personal administrativ, soferi de aprovizionare,
contabilitate, personal de deservire a clientilor.
5. Sarcinile postului:
- participa cu supervizare la determinarea necesarului de materii prime de
comandat si la realizarea comenzilor de aprovizionare;
- preia comenzile de la clienti si asigura servirea acestora;
- debaraseaza si asigura curatenia bucatariei;
- asigura implementarea si mentinerea standardelor de pastrare si depozitare a
produselor, semipreparatelor si preparatelor alimentare cu respectarea normelor
igienico-sanitare n vigoare.
Oferta:
- salariu fix motivant, bonusuri n functie de performante, cazare n cazul
candidatilor din alte judete, orase, atmosfera destinsa si motivari sub diverse
aspecte.
6. n functie de activitatea curenta a unitatii, salariatul va ndeplini orice alte
sarcini dispuse de catre conducere n legatura cu deservirea corespunzatoare a
clientilor unitarii, n functie de competentele sale profesionale.
7. Prezentul document se constituie n anexa la contractul individual de munca si
a fost ntocmit n 3 (trei) exemplare originale, unul pentru salariat si unul pentru
dosarul sau de personal.
8. Am luat la cunostinta.

Data comunicarii:
Salariat Departament Resurse Umane
Semnatura, Semnatura,
........ .......... .................................................FISA DE POST MENAJERA

1. Denumirea compartimentului:
Compartiment administrativ

2. Denumirea postului:
Menajera

3. Numele si prenumele salariatului:
Turcu Stefan

4. Se subordoneaza:
Responsabil compartiment administrativ

5. Numele sefului ierarhic:
Demian Mihaela
6. Subordoneaza:
Nu
7. Drept de semnatura:
Intern:Nu
Extern:NU

8. Relatii functionale:

9. Pregatirea si experienta:

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Nu

11. Responsabilitati si sarcini:
1. Efectueaza curatenia in birourile si grupurile sanitare ale firmei. Aceasta consta in
operatii ce se fac zilnic , inainte cu cel putin 30min de inceperea programului si in timpul
acestuia, ori de cate ori este nevoie si consta in :
- maturat ; spalat pe jos si dezinfectat obiectele sanitare; sters praful ; spalat vasele ;
udat florile ; spalat peretii in zonele care se murdaresc mai des ( daca este cazul ) .
- cel putin o data pe luna va spala geamurile ,jaluzelele , peretii etc.
2. Pregateste mancarea cainilor .
3. Raspunde de curatenia aleei din fata birourilor si a grupurilor sanitare din atelierele de
tamplarie si a celui care are intrarea direct din curte .
4. Face curat in baracile in care sunt cazati muncitorii , numai atunci cand acestea sunt
libere pe o perioada mai lunga . Acest lucru il va hotari seful compartimentului
administrativ .
5. Indeplineste orice dispozitie data de sefii ierarhici superiori .

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Nu

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:
FISA DE POST MASEUZA

1. Denumirea compartimentului:
Masaj

2. Denumirea postului:
Maseuza

3. Numele si prenumele salariatului:
Gordila Anghelina

4. Se subordoneaza:
directorului, patronului

5. Numele sefului ierarhic:
Demian Mihaela

6. Subordoneaza:
Nu

7. Drept de semnatura:
Intern: Nu
Extern:Nu

8. Relatii functionale:
cu colegele din centrul de infrumusetare

9. Pregatirea si experienta:

10. Autoritate si libertate organizatorica:

Nu

11. Responsabilitati si sarcini:
Raspunde de folosirea integrala a timpului de lucru, de efectuarea corecta a prestatiei,
de bunurile incredintate in folosinta.

A. sarcini generale conforme cu Regulamentul de ordine interioara al centrului.

B. sarcini speciale
- Primeste clientii care intra in firma (indiferent de adresabilitate) si ajuta la acomodarea
acestora.
- Informeaza clientii asupra programului de functionare, a altor prestatii din centru,
indiferent daca tin sau nu de compartimentul masaj.
- Efectueaza la cel mai inalt standard profesional activitati specifice calificarii: masaj,
reflexoterapie, impachetari, capsule, endermologie, etc.
- Supravegheaza in permanenta clientii, preocupindu-se de buna lor deservire si
informare profesional corecta.
- Asigura integral toate tehnicile de lucru necesare clientului.
- Raspunde cu promptitudine la solicitarile clientului.
- Raspunde de asigurarea unui climat de destindere si armonie.
- Asigura si raspunde de ordinea si curatenia la locul de munca si de aplicarea tuturor
masurilor de igiena.
- Asigura si raspunde de pastrarea si folosirea corecta a dotarilor in folosinta: aparatura,
mobilier, consumabile, etc
- Respecta normele de securitate a muncii si PSI.
- Utilizeaza si pastreaza in bune conditii echipamentele din dotare si asigura colectarea
corecta a resturilor si deseurilor.
- Poarta echipamentul de protectie prevazut de ROI, care va fi schimbat ori de cate ori
este nevoie, pentru pastrarea igienei si aspectului estetic personal.
- Respecta secretul profesional si codul de etica profesionala.
- Se ocupa de actualizarea cunostintelor profesionale, prin studiu individual sau alte
forme de educatie continua si conform cerintelor postului.
- Indeplineste si alte sarcini trasate de sefii ierarhici.
- La locul de munca ia masurile necesare de prevenire si stingere a incendiilor precum
si de economisire a energiei electrice
.
C. Sarcini deosebite

12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:

Nu

13. Semnaturi:

14. Data semnarii:

S-ar putea să vă placă și