Sunteți pe pagina 1din 71

AUTOEDUCAIE I DEZVOLTARE PROFESIONAL

I. Informaii generae

Da!e "e #on!a#! ae !i!$arior "e #$r% & Nume: Lector universitar doctor Jucan Dana
Da!e "e i"en!ifi#are #$r% i #on!a#! !$!ori&
Numele cursului A$!oe"$#aie 'i "e()o!are *rofe%iona+
Birouri: - sediul Facultii de Codul cursului PED
Psiholoie i !tiine ale Educaiei" str# $nul" %emestrul anul &&" sem# '
str# %indicatelor" ( )i*ul cursului - o+liatoriu
Contact:
E-mail: orian,dana-.ahoo#com

Consultaii: miercuri" orele '/-'0Con"iionri *rere#,i(i!e
%tudenii vor utili1a conce*te i cunotine acumulate la cursurile de Psiholoia
de1voltrii" )i*oloia relaiilor inter*ersonale i re1olvarea con2lictelor" )eoria i
metodoloia consilierii colare# $ceste cunotine s*oresc considera+il accesi+ilitatea temelor
*ro*use# %unt im*ortante i in2ormaiile do+3ndite *rin e4*erien *ersonal" 5n conte4tul
activitilor de consiliere *ro2esional derulate *e *arcursul 5nvm3ntului *reuniversitar#

De%#rierea #$r%$$i
Disci*lina Autoeducaie i dezvoltare profesional este studiat de masteran1ii
anului &&" s*eciali1area Con%iiere '#oar+ 'i a%i%!en+ *%i,o*e"agogi#+. Disci*lina 5i
'
*ro*une s evidenie1e diversitatea analitic a 2enomenului autoeducaiei i *e cel al
de1voltrii *ersonale 6ca i com*onent a de1voltrii *ro2esionale7 i s arumente1e
necesitatea inter*retrii didactice a realitii educaionale" cu 2ocali1are e4*res *e
realitatea societii contem*orane#
$utoeducaie i de1voltare *ro2esional re*re1int o disci*lin *edaoic al crei
o+iect de studiu a cunoscut 5n ultimele decenii anali1e *edaoice su+staniale# 8n *re1ent"
marea ma9oritate a s*ecialitilor acce*t c autoeducaia re*re1int
6auto7*roiectarea-6auto7reali1area unei :educaii *entru sine;
6auto72ormarea individuali1at 6care im*lic valori2icarea de*lina a *ro*riei
e4*eriene" 2r inter2erena altor<altei medieri7=
:auto2ormarea metaconitiv; 6care vi1ea1 ca*acitatea de :a 5nva s 5nvei
:<;educa+ilitate conitiv" inde*endena de coninutul 5nvrii;7
auto2ormarea *ermanent 6care ana9ea1 ca*acitatea de asumare a sarcinilor
centrate asu*ra *ro*riei 2ormri" s*eci2ice 2iecarei v3rste colare i *ost-colare7
Disci*lina 5i *ro*une anali1area modi2icrilor *aradimatice 5nreistrate la nivelul
studierii 2enomenului autoeducaiei" *recum i a *rinci*alelor direcii de aciune i
cercetare didactic#
O-ie#!i)ee $rmri!e
Princi*alele o+iective vi1ate de studierea disci*linei A$!oe"$#aie 'i "e()o!are
*rofe%iona+ sunt &
- Familiari1area cu *rinci*alele re*ere teoretice din domeniul de1voltrii i a
de1voltrii *ersonalitii
- &denti2icarea statutului i a im*ortanei educaiei 5n cadrul 2actorilor care contri+uie
la de1voltarea *ersonalitii
- $nali1area *rinci*alelor direcii de aciune 5n cadrul educaiei *ermanente
/
- De1voltarea cunotinelor eseniale re2eritoare la 2enomenul autoeducaiei i a
modalitilor de 2ormare i de1voltare a acestui 2enomen 5n coal" 5n r3ndul
elevilor#
- Formarea i de1voltarea de com*etene *rivind autoeducaia i de1voltarea
*ro2esional a elevilor
Organi(area !emeor .n #a"r$ #$r%$$i
C$r%$ e%!e organi(a! .n / mo"$e&
Modulul 1 *re1int *rinci*alele direcii ce vi1ea1 aciunile de cercetare didactic 5n
cadrul educaiei *ermanente
Modulul 2 a+ordea1 *ro+lematica autoeducaiei i a de1voltrii *ersonale i *ro2esionale
cu accent *e de1voltarea com*etenelor 5n cadrul acestor domenii
Modulul 3 cel mai am*lu" 2ace re2eriri la *ro+lematica 2ormrii i de1voltrii *ro2esionale#
Forma!$ 'i !i*$ a#!i)i!+ior "e #$r%
Cursul este unul a*licativ" centrat *e 2ormarea de a+iliti" ast2el c accentul se *une
*e *arcurerea de e4erciii" *e *arcurerea de situaii de re1olvare de *ro+leme# Pe
*arcurs" masteran1ii sunt invitai s reali1e1e di2erite sarcini de lucru" de ru* sau
individuale" *rodusele de 5nvare 2iind incluse 5n *orto2oliul *ersonal#
Parcurerea activitilor va *resu*une at3t 5nt3lniri 2a 5n 2a 6consultaii7" c3t i
activitatea individual# $ctivitatea individual se va concreti1a 5n *arcurerea materialelor
+i+liora2ice o+liatorii i re1olvarea temelor de lucru#

0a!eriae -i-iografi#e o-iga!orii
>
&n su*ortul de curs" la 2inalul 2iecarui modul sunt *reci1ate re2erinele +i+liora2ice
o+liatorii" iar la s23ritul cursului se resete +i+liora2ia interal" inclusiv cu re2erine
de surse in2ormative on-line#
%ursele +i+liora2ice au 2ost ast2el sta+ilite 5nc3t s o2ere *osi+ilitatea a*ro2undrii
in2ormaiilor teoretice" c3t i a identi2icrii unor materiale cu caracter *ractic-a*licativ
ra*ortate la a+iliti" caracteristici *ersonale" *rorame individuale de im*lementare a
deci1iei de carier etc#
?e2erine +i+liora2ice o+liatorii *entru cursul interal:
$mundson" N#" 6/@@A7" Active Engagement and the Influence of Constructivism" 5n B#
BcBahon i C# Patton 6Eds7" Career Counselling: Constructivist Approaches. ?outlede#
Bandura" $#" 6'DED7" Regulation of cognitive processes through perceived self-efficac!
Develo*mental Ps.cholo." /A" (/A-(>D
B+an" $# 6ed7# 6/@@'7# Consiliere educa"ional#. $hid metodologic pentru orele de
dirigen"ie %i consiliere# Ed# ?iso*rint" Clu9-Na*oca#
Beat." %#" $#" 6'DEF7" &he effect of inservice training on the a'ilit of teachers to
o'serve learning stles of students! Dissertation $+stracts &nternational" 0(" 'DDE$"
Doctoral dissertation" Greon %tate Hniversit." 'DEF
BetsIorth" D# J#" Bouchard" )# J#" Coo*er" C# ?#" Jrotevant" K# D#" Kansen" J#C#" %carr %#"
Cein+er" ?# $# 6'DD07# $enetic and environmental influences on vocational interests
assessed using adoptive and 'iological families and t(ins reared apart and together.
Journal o2 Locational Behaviour" 00" /F>-/(E#
BlaMe." E#" %*ence" %#" 6'DD@7" )eveloping Metacognition. ERIC )igest" E?&C
Clearinhouse on &n2ormation ?esources %.racuse NN
BoIer J#" K#" Kilard E#" ?#" 6'DE'7" &heories of learning" EnleIood Cli22s" NJ:
Prentice-Kall
Boco" B#" Jucan" D.1 6/@@(7" &eoria %i metodologia instruirii %i &eoria %i metodologia
evalu#rii. Repere %i instrumente didactice pentru formarea profesorilor" Editura Casa
Crii de !tiin" Clu9-Na*oca
0
Boco" B#" Jucan" D" 6/@@E7" *undamentele pedagogiei. &eoria %i metodologia
curriculumului. Repere %i instrumente didactice pentru formarea profesorilor! Clu9-
Na*oca" Paralela 0A
Chelcea" %#" 6'D(A7" Chestionarul +n investiga"ia sociologic#" Ed# !tiini2ic
Enciclo*edic" Bucureti"
Chircev" $#" 6'D((7" ,ro'lematica progresului-succesului %colar" 5n :Proresul colar;"
Clu9-Na*oca" *# F-E"
Chircev" $#" %alade"D#"6'DFD7" Contri'u"ii la orientarea %colar# %i profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#" %alade"D#" 6'D(F7" .rientarea %colar# %i preorientarea profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#" %alade"D#" 6'D('7" /tudii de orientare %colar# %i profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#"Dsclescu"?#" %alade" D#" 6'D(F7" .p"iuni %colare %i preg#tirea pentru
munc#" E#D#P#" Bucureti"
Chi" L#" 6/@@'7" Activitatea profesorului +ntre curriculum %i evaluare" Editura Presa
Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
Chi" L#" 6/@@/7" ,rovoc#rile pedagogiei contemporane" Editura Presa Hniversitar
Clu9ean" Clu9-Na*oca
Chi" L#" 6/@@A7" ,edagogia contemporan# - ,edagogia pentru competen"e" Editura Casa
Crii de !tiin" Clu9-Na*oca
DaIis" ?# L# O Lo2Puist" L# K# 6'DE07# A pschological theor of (or0 ad1ustment: An
individual-differences model and its applications. Binnea*olis: Hniversit. o2 Binnesota
Press#
Doudin" P#$#" Bartin" D#" 6'DD/7" )e l2interes de l2approache metacognitive en
pedagogie" Centre Landois de ?echerches" PedaoiPue Laussaune"
Dran" &#" G1unu" D#" )oma" Jh#" 6'DDF7" )ic"ionar de orientare %colar# %i profesional#"
Ed# $2elin" Bucureti"
Dumitriu" Jh#" 6/@@07" /istemul cognitiv %i de3voltarea competen"elor" Editura Didactic
i Pedaoic" Bucureti
EriMson" E# K# 6'DE@7# Identit and the life ccle" NeI NorM: Norton#
A
Ferenc1i" &#" Preda"L#" 6'DE>7" ,remise logico-%tiin"ifice %i psihodidactice ale form#rii
g4ndirii interdisciplinare la elevi" 5n :?evista de *edaoie;" nr#/" *# D-'@"
Fleishman" E# $#" Quaintance" B# R#" Broedlin" L# $#" 6'DE07# &a5onomies of human
performance: the description of human tas0s" Grlando Fla#" $cademic Press#
Jardner" K#" 6'DD>+7" Multiple intelligences: &he theor in practice" Basic BooMs" NeI
NorM"
Jati" &#" Rraus1" B#" O Gsi*oI" %# K# 6'DDF7# A ta5onom of difficulties in career
decision-ma0ing# 6ournal of Counseling ,scholog! 73" A'@-A/F#
Jati" &#" Gsi*oI" %# K#" Rraus1" B#" O %aMa" N# 6/@@@7# 8alidit of the career decision-
ma0ing difficulties 9uestionnaire: Counselees: versus career counselors: perceptions.
6ournal of 8ocational ;ehavior! <=! >>-113.
Kussen" )#" 6'DD07" )he &nternational Enciclo*edia o2 Education"
&onescu" B#" Chi" L#" 6coord#7" 6/@@'7" ,edagogie. /uporturi pentru formarea
profesorilor! Editura Presa Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
&ucu" ?#"B#" 6/@@'7" Instruirea %colar#. ,erspective teoretice %i aplicative" Editura Polirom"
&ai
Joia E# 6/@@F7" Instruirea constructivist# - o alternativ#. *undamente. /trategii" Editura
$ramis" Bucureti
Jurcu" N#" 6'DE@7"Aptitudini profesionale" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca"
Raan" %#" 6'DD/7" Cooperative ?earnin" Raan
Rna**" L# O Rna**" ?#?# 6'DE/7# Career .ccupational ,reference /stem Interest
Inventor" %an Dieo" C$: ED&)%#
Rna**-Lee" L# J# 6'DDA7# Hse o2 the CGP%.stem in Career $ssessment" 6ournal of Career
Assessment! 3" 0''-0/E#
Lscu" L#" 6/@@@7"Contri'u"ii clu1ene +n cercetarea %i +ndrumarea selec"iei %i orient#rii
%colare %i profesionale! scurt istoric" 5n vol# :%tudii de *edaoie;" Ed# PHC" Clu9-
Na*oca" *# 0F-A>"
Lscu" L#" 6/@@@7".rientarea %colar# %i profesional#" vol# &" Ed# Na*oca %tar" Clu9-
Na*oca"
Lemeni" J O Biclea" B# 6/@@07# Consiliere %i orientare - $hid de educa"ie pentru
carier## $%C? Press" Clu9-Na*oca#
F
Lo2Puist" L# K# O DaIis" ?# L# 6'DD'7# Essentials of person-environment-correspondence
counseling# Binnea*olis: Hniversit. o2 Binnesota Press#
Barcia" J#E# 6'DE@7# &dentit. in adolescence# &n: $ndelson" J# 6Ed#7" @and'oo0 of
adolescent pscholog# 6*# 'AD-'E(7" NeI NorM: Cile.#
Boldovan" &#" 6'DD@7"8acational interes in some trade emploees (or0ing in the
manufactured coods net(or0! in %tudia Hniversitatis" :Ba+e-Bol.ai;" Ps.choloia
Paedaoia" nr#'" *# 0@-0/
G1unu" D#" 6'DD@7"Cunoa%terea statutului %i rolului profesional %i gene3a op"iunii
profesionale" 5n :?evista de *edaoie;" nr# ''" *# (-D"
G1unu" D#" Po*" E#" 6'D(D7" Educa"ie %i profesiune" Ed# Politic" Bucureti"
Pitariu" K#" 6'DE>7",sihologia selec"iei %i form#rii profesionale" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca"
?oca"$l#" STrT"B#" 6'D(/7! Aptitudinile. Colecia P%NCKE" Ed# !tiini2ic" Bucureti"
%u*er" D# E# 6'DF(7# ,scholog of interests and vocation# Buenos $ires" $rentina"
Ra*elus1#
%u*er" D# E# 6'DD@7# $ li2e-s*an" li2e-s*ace a**roach to career develo*ment# &n BroIn" D#"
BrooMs" L#" O $ssociates" Career choice and development: Appling contemporar
theories to practice 6%econd edition7# %an Francisco: Josse.-Bass Pu+lishers#
)horndiMe" E# L# 6'D'(7# Earl. interests: their *ermanence and relation to a+ilities# /chool
and /ociet! <" '(E-'(D#
S*5ran" B#" 6'DD@7" Eficien"a cunoa%terii factorilor de personalitate +n orientarea
%colar# %i profesional# a elevilor" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca#
0a!eriae i in%!r$men!e ne#e%are *en!r$ #$r%
%ecvenele de 2ormare reclam accesul studenilor la urmtoarele resurse:
%u*orturi de curs 5n 2ormat electronic" list de +i+liora2ie selectiv" mi9loace multimedia
de *re1entare *oIer*oint" calculator" video-*roiector# %unt recomandate i +aterii de teste
utili1ate 5n activitile de consiliere *ro2esional#
Caen"ar a #$r%$$i
(
Pe *arcursul semestrului 5n care se studia1 disci*lina de 2a" sunt *roramate dou
5nt3lniri 2a 5n 2a 6consultaii7 cu toi masteran1ii" la sediul Facultii de Psiholoie i
!tiine ale Educaiei din Clu9-Na*oca" str# %indicatelor nr# (#
Pentru *rima 5nt3lnire se recomand lectura atent a *rimelor dou module= la cea de
a doua se discut ultimul modul i se reali1ea1 o secven reca*itulativ *entru *retirea
e4amenului#
Pentru a valori2ica ma4imal tim*ul alocat celor dou 5nt3lniri masteran1ii sunt
atenionati asu*ra necesitii su*limentrii lecturii recomandate 5n su*ortul de curs#
%arcinile de lucru ce se vor da masteran1ilor vor 2ace *arte din *orto2oliul de evaluare
2inal#
Poi!i#a "e e)a$are 'i no!are
8n cadrul 5nt3lnirilor menionate se va avea 5n vedere o evaluare 2ormativ continu"
reali1at *e +a1a o+servrii com*ortamentului de 5nvare al masteran1ilor" *e
demonstrarea activismului 5n cadrul discuiilor i al ca*acitii de a se im*lica 5n situaiile
de re1olvare a *ro+lemelor ridicate 5n acord cu tematica a+ordat#
Evaluarea 2inal se va reali1a *e +a1a unui e4amen scris des2urat 5n sesiunea de la
2inele semestrului i 5n evaluarea *roduselor de *orto2oliu solicitate *e *arcurs# Nota
2inal se com*une din (@U 6( *uncte2 e4amen" >@U 6> *uncte7 *roduse de *orto2oliu#
Pentru *redarea *orto2oliului se va res*ecta termenul de de*unere# Grice a+atere de
la reul aduce du* sine *enali1ri sau *ierderea *uncta9ului cores*un1tor acelui
*orto2oliu#
Daca masterandul consider c activitatea sa a 2ost su+a*reciat de ctre evaluator
atunci *oate solicita 2eed+acM su*limentar *rin contactarea titularului *rin email#
Eemen!e "e "eon!oogie a#a"emi#+
E
?elaiile dintre cadrul didactic i masteran1i vor 2i de ti* democratic" 2avori13nd
im*licarea activ i interactiv 5n conte4tul activitilor educaionale#
%e va avea 5n vedere ca orice material ela+orat de ctre masteran1i *e *arcursul
activitilor s 2ac dovada oriinalitii#
?e1ultatele 2inale vor 2i *use la dis*o1iia studentilor *rin a2ia9 electronic#
Contestaiile *ot 2i adresate 5n ma4im /0 de ore de la a2iarea re1ultatelor iar soluionarea
lor nu va de*i 0E de ore de la momentul de*unerii#
0a%!eran(i #$ "i(a-ii!+i&
%e are 5n vedere 2acilitarea accesului eal al tuturor cursanilor la activitile didactice
i de evaluare# 8n acelai tim*" se o2er dis*oni+ilitatea de a ada*ta coninutul i metodele
de transmitere sau evaluare a cunotinelor" 5n 2uncie de ti*ul de di1a+iliti *re1entate de
masteran1i#
S!ra!egii "e %!$"i$ re#oman"a!e
Pentru studierea acestui curs sunt necesare a*ro4imativ dou ore de studiu *entru
2iecare modul i *atru ore *entru reali1area *roduselor de *orto2oliu solicitate# %e im*une
5ns" cu reularitate" lecturarea su*ortului de curs ca i a +i+liora2iei o+liatorii
recomandate" 5n acord cu 2iecare modul 5n *arte# )otodat" re1olvarea lucrrilor de
evaluare din *orto2oliu arantea1 5neleerea coninutului tematic i identi2icarea unor
a+iliti *ro*rii 5n acord cu orientarea *entru carier#
II. S$*or!$ "e #$r% *ro*ri$3(i%
Cursul este structurat *e > module care" la r3ndul lor" vor 2i orani1ate du* cum
urmea1 :
D
0ODULUL I
E"$#aia *ermanen!+
S#o*$ 'i o-ie#!i)ee mo"$$$i
/copul acestui modul este s *re1inte *rinci*alele direcii ce vi1ea1 aciunile de
cercetare didactic 5n cadrul educaiei *ermanente
.'iectivele modulului:
O
4
- s de2ineasc 5n mod o*eraional conce*tele: educaia *ermanent" educaia adulilor"
educaia *rinilor
O
5
- s sur*rind o+iectivele educaiei *ermanente
Con#e*!ee *remerg+!oare:
educaia *ermanent" educaia adulilor" educaia *rinilor
S#,ema ogi#+ a mo"$$i
'# Clari2icri conce*tuale
/# De2iniii
># G+iectivele educaiei *ermanente
Conin$!$ informaiona "e!aia!
4. Carifi#+ri #on#e*!$ae
Provocrile lumii contem*orane" re2orma 5n domeniul educaiei" au dus la
im*unerea i o*eraionali1area 5n *lan teoretic-e4*licativ" dar i *ractic-a*licativ" a unor
sintame cum ar 2i: 5nvare de-a lunul 5ntreii viei 6li2elon learnin7" educaie de-a
lunul 5ntreii viei 6li2elon education7" educaie *ermanent" educaia adulilor" educaia
*rinilor" auto5nvare 6sel2 learnin7" autoinstruire" autoeducaie 6sel2 education7"
auinto2ormare i auto2ormare educativ" autonomie educativ" educaie lo+al#
8ntre aceste sintame se sta+ilesc relaii com*le4e" de di2erite ti*uri: de su+ordonare"
de su*raordonare" de includere" de ti* cau1-e2ect" de interin2luenare etc# $st2el:
5nvarea de-a lunul 5ntreii viei este o com*onent a educaiei 6care se
su*ra*une *este educaia *ermanent7
'@
educaia adulilor i educaia *rinilor re*re1int com*onente ale educaiei
*ermanente
auto5nvarea" autoinstruirea i autoeducaia re*re1int un e2ect" dar i un *roces
*aralel" care 5nsoete *rocesul educativ" deci *ot 2i considerate com*onente ale educaiei
*ermanente
educaia lo+al re*re1int un e2ect al universalitii i *ermanenei educaiei"
datorat 2enomenului de lo+ali1are#
Educaia *ermanent re*re1int o direcie im*ortant de evoluie a activitii de
2ormare-de1voltare a *ersonalitatii" care urmrete valori2icarea tuturor dimensiunilor i
2ormelor educaiei *roiectate i reali1ate *e tot *arcursul e4istenei umane i 5n orice
moment al e4istenei umane#
5. Definiii
E"$#aia *ermanen!+ re*re(in!+ a%!fe %im$!an&
Un #on#e*! *e"agogi# f$n"amen!a1 "e !i* in!egra!or1 #are .ngo-ea(+ !oa!e
re%$r%ee a#!i)i!+ii "e formare3"e()o!are a *er%onai!+ii $mane 6%!a"ii1 #onin$!$ri1
forme1 fa#!ori21 )aorifi#a-ie *e )er!i#aa 'i *e ori(on!aa %i%!em$$i e"$#aiona7
8Un #on#e*! *e"agogi# o*eraiona #are e9!in"e a*i#aiie %ae :a%$*ra !$!$ror
a%*e#!eor e"$#aiei:
Un *rin#i*i$ *e"agogi# #are %$%ine organi(area go-a+ a $n$i %i%!em e"$#aiona
in!egra1 "e%#,i% *en!r$ !oa!e !i*$rie "e e"$#aie7
O orien!are a ni)e "e *oi!i#+ a e"$#aiei1 #are $rm+re'!e *erfe#ionarea a#!i)i!+ii
"e formare3"e()o!are a *er%onai!+ii $mane *e !oa!+ *erioa"a )ieii *rin
)aorifi#area "e*in+ a re%$r%eor a#e%!eia "e a$!oin%!r$ire 'i "e a$!oe"$#aie.
/. O-ie#!i)ee e"$#aiei *ermanen!e
Educaia *ermanent determin reconsiderri" rede2iniri i o*eraionali1ri noi 5n
*lanul teoretic" conce*tual i 5n *lanul *ractic" acional al educaiei# Pentru ca toate acestea
s *oat 2i" la r3ndul lor" identi2icate i e4*licitate tiini2ic" este necesar s 2ie cunoscute
o+iectivele de eneralitate ma4im ale educaiei *ermanente 6B# &onescu" /@@@7
''
transformarea calitativ# %i modelarea integral# a +ntregii personalit#"i 5n direcia
de1voltrii trsturilor *o1itive" a 5nsuirilor" a 5nclinaiilor etc# 2iecrui individ
2ormarea i de1voltarea intereselor epistemologice dura+ile" a interesului *entru
5nvare continu" *ermanent" ada*tativ i antici*atoare
asiurarea i de1voltarea *ermanent a *remiselor *entru auto+nv#"are!
autoeduca"ie! autoperfec"ionare! autonomie cognitiv# %i educativ#" a+solut necesare
omului contem*oran
cultivarea dis*oni+ilitii de a +nv#"a" de a *arcure *rocese de cali2icare"
*olicali2icare" recali2icare" reconversie" reciclare" *er2ecionare etc#" de a-i 2orma i
de1volta sistemul de com*etene *retins de domeniul 5n care 5i des2oar sau va tre+ui s
5i des2oare activitatea
asiurarea unei educa"ii pentru schim'are" cultivarea unei atitudini deschise 2a
de acce*tarea" *roducerea i crearea noului" a schim+rii" a inovaiilor i creaiilor
cultivarea unei atitudini po3itive %i constructive" de1voltarea motivaiei *entru
educaia *ermanent" a *lcerii de a 5nva" de a se instrui i autoinstrui" de a se educa i
autoeduca #a#m#d#
cultivarea unei atitudini metacognitive 5n 5nvare i 5n educaie" a interesului
*entru *er2ecionarea *ro*riilor strateii i *rocese metaconitive" valori1area autentic a
sintamelor Aa +nv#"a s# +nve"iA 6res*ectiv a construirii de noi cunotine i a restructurrii
*ermanente i sistemice a achi1iiilor deinute i a schemelor conitive7 i Aa +nv#"a s#
deviiA 5ntr-o societate tot mai com*le4
cultivarea unei atitudini refle5ive - a re2leciei *ersonale" a dialoului intern" a
investiaiilor re2le4ive i a unei atitudini res*onsa+ile 5n instrucie i educaie
*romovarea evalu#rii i a autoevalu#rii permanente" c3t mai o+iective" a
re1ultatelor interveniilor i aciunilor *ro*rii i ale celorlali
cultivarea unei atitudini optimiste" de1voltarea unor sentimente de siuran" de
securitate" de 5ncredere 5n sine i 5n *otenialul *ro*riu" o*timism 5n con2runtarea cu
di2icultile intelectuale i *ractice i 5n a+ordarea di2eritelor situaii de via
'/
*romovarea unei atitudini prosociale" a res*ectului i toleranei 2a de cellalt" a
dis*oni+ilitii de a cola+ora i coo*era" de a acce*ta diversitatea *unctelor de vedere
raionale" de a-i revi1ui o*iniile i conduita #a#m#d#
*romovarea unei atitudini prospective" contienti1area 2a*tului c educaia i
autoeducaia tre+uie s in cont de *ers*ectivele i *rovocrile viitorului
S$mar&
$cest modul *re1int *rinci*alele direcii ce vi1ea1 aciunile de cercetare didactic
5n cadrul educaiei *ermanente
Sar#ini i !eme #e )or fi no!a!e&
Formulai alte o+iective s*eci2ice educaiei *ermanente#
;i-iografie mo"$&
Bonta" &# 6/@@(7" ,edagogie. &ratat" ediia a L&-a rev1ut i aduit" Editura
B&C $LL" Bucureti#
Clin" B# 6'DDF7" &eoria educa"iei. *undamentarea epistemologic# %i
metodologic# a ac"iunii educative" Editura $LL" Bucureti#
Chi" L# 6/@@'7" Activitatea profesorului +ntre curriculum %i evaluare" Editura
Presa Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca#
Cuco" C# 6/@@/7" ,edagogie" ediia a &&-a" rev1ut i aduit" Editura Polirom"
&ai#
&onescu" B# 6/@@(7" Instruc"ie %i educa"ie" ediia a &&&-a rev1ut" VLasile JoldiV
Hniversit. Press" $rad#
Bonteil" J-B# 6'DD(7" Educa"ie %i formare" Editura Polirom" &ai#
Nicola" &# 6/@@>7" &ratat de pedagogie %colar#" Editura $ramis" Bucureti#
Lideanu" J# 6'DEE7" Educa"ia la frontiera dintre milenii" Editura Politic"
Bucureti#
WWW )ic"ionar de pedagogie 6'D(D7" Editura Didactic i Pedaoic" Bucureti#
0ODULUL II
A$!oe"$#aie 'i "e()o!are *er%ona+ 'i *rofe%iona+
'>
S#o*$ 'i o-ie#!i)ee mo"$$$i
/copul acestui modul este s a+orde1e *ro+lematica autoeducaiei i a de1voltrii
*ersonale cu accent *e de1voltarea com*etenelor 5n cadrul acestor domenii
.'iectivele modulului:
O
4
- s de2ineasc 5n mod o*eraional conce*tele: autoeducaie" de1voltare *ersonal"
O
5
- s 2ormule1e o+iectivele autoeducaiei
Con#e*!ee *remerg+!oare: autoeducaie" de1voltare *ersonal" de1voltare *ro2esional"
S#,ema ogi#+ a mo"$$i
'# $utoeducaia
/# De1voltare *ersonal i *ro2esional
># $utonomia educativ
Conin$!$ informaiona "e!aia!
4. Definiii
)ermenul de autoeducaie *rovine de la recescul VautosVXsine 5nsui i latinescul
VeducatioVXeducaia *rin sine 5nsui# $utoeducaia *oate 2i de2init ca 2iind activitatea
2iinei umane des2urat 5n sco*ul *er2ecionrii *ro*riei *ersonaliti# Boduri de
mani2estare a autoeducaiei:
%e *oate des2ura sistematic" *lani2icat" dar *oate 2i i nesistematic"
ne*lani2icat" s*oradic#
Poate 2i orientat s*re sociali1are 62ormarea *ersonalitii *otrivit
e4ienelor sociale7 sau s*re individuali1are 6*strarea unicitii 2iinei
umane7#
Poate urmri 2ormarea trsturilor *o1itive sau neative#
De1voltarea calitilor sau 5nlturarea nea9unsurilor#
Formarea su+ as*ect moral" 2i1ic" estetic" sau 5m+oirea cunotinelor
5ntr-un anumit domeniu#
?a*ortul educaieautoeducaie de*inde de 2actori interni i e4terni# VNu e4ist
educaie 2r autoeducaie;# Educaia i autoeducaia tre+uie s ai+ un ra*ort echili+rat i
continuu# $utoeducaia nu este o*usul educaiei i nu se identi2ic cu ea# $utoeducaia are
'0
aceleai elemente ca i educaia 6sco*" o+iect" su+iect" mi9loace" metode7#V &ndividul *oate
2i su+iect al educaiei la orice v3rst" autoeducaia im*lic un anumit rad de maturitate
6*readolescen" adolescen7# $utoeducaia i-a demonstrat necesitatea *ermanenei#
Numai ast2el se *oate 2ace 2a e4ienelor de1voltrii sociale" economice i cultural-
*olitice a e*ocii 5n care trim# $utoeducaia se reali1ea1 numai *rin 2ore *ro*rii" 2r
a9utorul sau a*elul la 2actori educativi e4terni# $utoeducaia este o urmare" dar i o
condiie a e2icenei educaiei" este o com*letare a educaiei#
Elevul tre+uie s 5nvee cum s 5nvee i cum s devin 5ntr-o continu devenire#
Educaia *entru autoeducaie este lsat *e seama ansei= *reocu*rile autoeducative sunt
insu2icient re*re1entate 5n mediul colar# Jreutile 5nt3m*inate de adolesceni 5n a+sena
unui 5ndrumri adecvate nu *ot 2i de*ite totdeauna 5n mod 2ericit# $utoeducaia este un
*roces care im*lic o anumit Ystrateie tem*oral; at3t social" c3t i individual# Bunca
*entru autoeducaie tre+uie 5nce*ut la 5nce*utul adolescenei" atunci c3nd s-au creat de9a
condiiile *siholoice necesare unei ast2el de activiti# $utoeducaia are rolul de a
de1volta ca*aciti intelectectuale" de a modela trsturi 2undamentale ale *ersonalitii
elevilor" la v3rsta la care se decide i se *reci1ea1 idealul *ro2esional i nivelul de
as*iraii#
&nce*3nd cu varsta de '' ani elevii 5nce* s ia sinuri deci1ii " dei *e la '>-'0 ani
ei revin la *ro2esor *entru a-i cere a9utorul= *e la v3rsta de '> ani numrul elevilor cu
activiti *re2erate este 5n cretere" acetia 5nce* s 2ie tot mai mult *reocu*ai de
orani1area tim*ului lor li+er= *e la '0 ani tinerii 5i *ro*un multe" dar sunt inca*a+ili s-i
sincroni1e1e aciunile 5n tim* i s*aiu" 5n unele 1ile Ynemaiv13ndu-i ca*ul de tre+uri;"
5n tim* ce 5n alte 1ile Ynu au ce 2ace;= la '0 ani t3nrul ine s-i arumete1e deci1iile 5ns
simte li*sa unor in2ormaii# La 'A ani el tie ce vrea sa 2ac" este totui mai *uin ca*a+il
s se automo+ili1e1e 5n activitate" s de*un un e2ort susinut= nevoia de cunotine des*re
natura i com*ortarea uman devine mai acut# G+iectul *reocu*rilor de autocunoatere
al adolescenilor se schim+ cu 5naintarea 5n v3rst= dac la '> ani 5l *reocu* mai mult
2i1icul su" la 'A ani 5l *reocu* 3ndurile i ideile sale" iar *e la 'F-'E ani
com*ortamentul" normele morale" tem*eramentul su 5n com*araie cu al altora#
Pro2esorul tre+uie s tre1easc elevilor si interesul *entru auto*er2ecionare#
&n cadrul autoeducaiei *ot 2unciona i metodele euristice" lucrul cu manualul i resursele
'A
e4tracolare= *ro+lemati1area este un alt mi9loc care concur la a*ariia autoeducaiei#
&nvarea *roramat este un mi9loc de autoinstruire atunci c3nd *ermite iniierea 5ntr-un
domeniu care constituie o+iectul autoinstruirii# Pro2esorul e o surs su*limentar de
in2ormaie# Ca mem+ru al unui ru*" t3nrul ado*t cerinele colectivului" care devin un
2actor de autoeducaie# )oate acestea tre+uie cunoscute de educator i ru*ul din care
t3nrul 2ace *arte#
$utoeducaia re*re1int o direcie de evoluie a activitii de 2ormare-de1voltare a
*ersonalitii umane care im*lic trans2ormarea o+iectului educaiei 5n su+iect al
educaiei" ca*a+il de autoevaluare i de auto*roiectare *edaoic#
De2inirea autoeducaiei" la nivelul unui conce*t *edaoic 2undamental" *resu*une
5neleerea 2unciei i structurii s*eci2ice activitii de 6auto72ormare-6auto7de1-voltare a
*ersonalitii umane#
Funcia *rinci*al a autoeducaiei ana9ea1 trans2ormarea o+iectului educaiei 5n
su+iect al educaiei 5n urma unui *roces care im*lic valori2icarea unui ansam+lu de
aciuni educaionale" *roiectate i reali1ate *ermanent la un nivel calitativ su*erior" 5ntr-o
*erioad de tim* determinat# $utoeducaia *resu*une:
-6auto7*roiectarea-6auto7reali1area unei :educaii *entru sine;=
- 6auto72ormarea individuali1at 6care im*lic valori2icarea de*lina a *ro*riei e4*eriene"
2r inter2erena altor<altei medieri7=
-:auto2ormarea metaconitiv; 6care vi1ea1 ca*acitatea de :a 5nva s 5nvei
:<;educa+ilitate conitiv" inde*endena de coninutul 5nvrii;7=
- auto2ormarea *ermanent 6care ana9ea1 ca*acitatea de asumare a sarcinilor centrate
asu*ra *ro*riei 2ormri" s*eci2ice 2iecarei v3rste colare i *ost-colare7#
%tructura autoeducaiei evidenia1 e4istena unor elemente comune" a*roa*e
identice" situate la nivelul structurii aciunii educaionale# Di2erena s*eci2ic *rovine din
*o1iia di2erit a Vo+iectului educaieiV care 5n ca1ul VautoeducaieiV devine Vsu+iectV al
*ro*riei sale activiti de 2ormare-de1voltare a *ersonalitii" res*ectiv Vsu+iectV al
*rocesului de auto2ormare-autode1voltare a *ersonalitii#
%altul calitativ este marcat la nivelul structurii aciunii educaionale *rin
cone4iunea invers intern 6c#i#i#7 reali1at" care *ro+ea1 ca*acitatea" do+3ndit de
'F
Vo+iectul educaieiV" de autoevaluare a re1ultatelor i de autocunoatere a resurselor
*ro*riei sale activiti 6structura aciunii educaionale7#
Prin interiori1area de*lin a aciunii educaionale e2iciente" aceast ca*acitate
*oate evolua 5n direcia auto*roiectrii *edaoice a unor mesa9e educaionale orientate
s*re 6auto72ormarea-6auto7de1voltarea *ermanent a o+iectului educaiei# Este momentul
5n care o+iectul educaiei devine e2ectiv su+iect ale educaiei#
Coninutul autoeducaiei re2lect ra*orturile dintre activitatea de 2ormare-de1voltare i
activitatea de auto2ormare-autode1voltare a *ersonalitii umane" ra*orturi mediate
calitativ *rin intermediul Veducaiei *ermanenteV# $st2el" a educa 5n *ers*ectiva educaiei
*ermanente 5nseamn" 5n esen" a determina un autentic *roces de autoeducaie#
?a*ortul educaie-autoeducaie construiete *ractic un nou echili+ru 5ntre 2actorii e4terni
i 2actorii interni ai activitii de 2ormare-de1voltare a *ersonalitii" 2actori situai *e o
linie de evoluie ascendent# $st2el educaia" a2lat iniial alturi de mediu 5n i*osta1a unui
2actor e4tern" devine tre*tat - *rin educaie *ermanent i autoeducaie -un 2actor intern
sta+il" care re2lect" la nivel 2uncional i structural" ca*acitatea intrinsec a *ersonalitii
umane de 6auto7*er2ecionare continu a activitii sale individuale i sociale#
Educaia asiur" la acest nivel" atinerea sco*ului *edaoic 2undamental al orani1aiei
colare moderne i *ostmodeme: a 2ace din o+iectul educaiei su+iectul *ro*riei sale
educaii" din omul care ca*t educaie" omul care se educ el 5nsui#
Coninutul autoeducaiei *oate 2i anali1at din *ers*ectiva *rocesului de de1voltare a
*ersonalitii 5n di2erite eta*e ale vieii# 8n acest conte4t" autoeducaia" 5n calitatea sa de
activitate des2urat 5n sco*ul *er2ecionrii *ro*riei *ersonaliti are simultan:
- un caracter su+iectiv" re*re1ent3nd un *rodus al educaiei su*erior *roiectat" orani1at"
coordonat" 6auto7*er2ecionat=
- un caracter auto-relator" re*re1ent3nd saltul 2uncional de la cone4iunea invers e4tern
6su+iect-o+iect7 la cone4iunea invers intern 6su+iect-su+iect7=
- un caracter corelativ" re*re1ent3nd letura structural e4istent 5ntre autoinstruire-
autoinstruire *ermanent-autoeducaie-autoeducaie *ermanent=
- un caracter *rocesual" re*re1ent3nd linia de continuitate dintre eta*a autoeducaiei
*oteniale i eta*a autoeducaiei reale" *osi+il du* do+3ndirea Vcontiinei de sineV
'(
Betodoloia autoeducaiei avansea1 Vun model 2iloso2icV al educaiei" +a1at *e
re2lecie" dar i Vun model economicV +a1at *e 2olosirea cu ma4im e2icien a tim*ului
educaiei# $ceste modele de1volt la nivelul sistemului educaional 6colar" e4tracolar"
*ostcolar7 *atru cateorii de metode de cultivare a autoeducaiei:
- metode de autocontrol: autoo+servaia" autoanali1a" intros*ecia=
- metode de autostimulare: autoconvinerea" autocomanda" autocritica" autosuestia"
comunicarea *rin interaciune" e4em*lul" 9ocul individual i colectiv" autoe4ersarea=
- metode de autoconstr3nere: autode1a*ro+area" autocunoaterea" autorenunarea"
autores*inerea=
- metode de stimulare a creativitii: strateii creative de ti* didactic" lectura" scrierea
creativ= asocierea de idei" *lanul re1umativ" autoevaluarea" autoa*ro+area"
autoavertismentul#
?eactuali1area unui Vmodel *siholoicV de a+ordare a educaiei *ermite avansarea
urmtoarei ta4onomii a strateiilor ana9ate 5n auto2ormarea-autode1voltarea *ersonalitii
umane: metode i *rocedee de stimulare a *roceselor intelectuale 6interate *edaoic la
nivel de: autoconvinere" autosuestie7= metode i *rocedee de stimulare a *roceselor
a2ective 6interate *edaoic la nivel de autostimulare" autoconsolare" autocondamnare"
auto*ede*sire7= metode i *rocedee de stimulare a *roceselor volitive 6interate *edaoic
la nivel de: autointeriori1are" autocomanda" autoa*ro+are7
Pro+lematica autoeducaiei" a+orda+il 5n condiiile societii contem*orane"
ana9ea1 noi reconsiderri conce*tuale i metodoloice:
- clari2icarea ra*ortului dintre VeteroeducaieV 6educaia *rin alii7 i VautoeducaieV
6educaia *rin sine7" 5n termeni de interaciune: educaia e2icient" +a1at *e
autocunoatere i autoevaluare X *remisa autoeducaiei=
- eliminarea *olaritilor e4clusiviste 65ntre VeteroeducaieV i VautoeducaieV7 sau
a+solutiste 6ru*erea educaiei de autoeducaie sau" din contr" tratarea educaiei
doar ca autoeducaie X condiia autoeducaiei=
- contienti1area im*ortanei Videalului de viaV *entru declanarea i des2urarea
corect a *rocesului de autoeducaie X determinarea autoeducaiei=
- im*licarea modelului moral i cultural de auto*er2ecionare 5n activitatea de
autoeducaie X autodeterminarea autoeducaiei#
'E
%*re deose+ire de autoinstruire" care vi1ea1 s2era intelectual" autoeduca"ia este
leat i de 2ormarea unei culturi morale" sociale" estetice i 2i1ice# Ea re*re1int *rocesul
contient" voluntar" intenional" com*le4" de trans2ormare calitativ" de modelare i
*er2ecionare a *ro*riei *ersonaliti din *unct de vedere moral" volitiv" emoional"
caracterial" social" estetic" al trsturilor 2i1ice" *roces des2urat *rin sine# 8nsui individul
care se educ ia deci1iile necesare orani1rii i des2urrii activitilor educative"
acionea1 5n mod inde*endent i 5i monitori1ea1 i controlea1 activitatea= este" *ractic"
o educaie *rin sine 5nsui" reali1at raie unor in2luene 2ormative motivate intrinsec#
5. A$!onomia e"$#a!i)+
Griinea termenului VautonomieV se a2l tot 5n lim+a reac" 5n cuv3ntul VnomosV"
care 5nseamn VleeV i care ne suerea1 c autonomia re*re1int ado*tarea *ro*riei lei"
2r a9utor din a2ar 6deci nu este vor+a de li*s de reuli i lei7# 8n s2era educaiei" un
su+iect este autonom atunci c3nd are im+olduri interioare 5n acest sens" 5i asum 5n mod
voluntar" contient i res*onsa+il sarcini educaionale i *oate continua s se instruiasc i
s se educe" 5n a+sena unui a9utor venit din e4terior# %u+iectul" care *oate 2i individual
sau colectiv" este cel care ia deci1ii re2eritoare la demersurile sale educaionale 5n 2uncie
de *arametri si *siholoici i de *articularitile sale" deci nu este de*endent de un alt
su+iect 65n ca1ul 5n care su+iectul care se instruiete i se educ este de*endent de un alt
su+iect" avem de-a 2ace cu heteronomie7# E4em*le de demersuri autonome" de estionare a
*ro*riei 2ormri: 2i4area i o*eraionali1area o+iectivelor *ro*riei 5nvri 6o+iective
auto*ro*use7" ierarhi1area *rioritilor" sta+ilirea *ailor o*eraionali 5n noua cunoatere"
orani1area tim*ului dis*oni+il" aleerea modalitilor de documentare i in2ormare"
selectarea strateiilor metaconitive" selectarea strateiilor de lucru i a strateiilor de
autoevaluare #a#m#d#
$utonomia re*re1int un conce*t *edaoic com*le4" care se lea de
DEZVOLTAREA PERSONAL PROFESIONAL1 adic de li+ertatea de aleere" de
ca*acitatea de a 2ace 2a schim+rilor" de luciditate" res*onsa+ilitate" onestitate" atitudine
re2le4iv" atitudine critic" sociali1are" coo*erare" orani1are" creativitate" contienti1area
*ro*riilor *osi+iliti i limite" a a+ilitilor i strateiilor metaconitive #a#
%tudiile tiini2ice au artat c" dei este un a*arent *arado4" interaciunile cu ceilali i
autonomia sunt leate 5ntre ele" 5n sensul c Vo autonomi1are a de1voltrii urmea1 unei
'D
interde*endene sociale iniiale" interde*enden ce 5ntemeia1 autonomi1areaV 6C# Doise"
J#" Bun." 'DDE" *a# 'DD7# D# Little 6'DD'" *a# 07" a2irm c: VEsenial - autonomia este
o ca*acitate de detaare" re2lecie critic" de luare de deci1ie i aciune inde*endent#
Presu*une" de asemenea" ca su+iectul s de1volte un anumit ti* de relaie *siholoic 2a
de coninutul i *rocesul 5nvrii sale# Ca*acitatea *entru autonomie reiese at3t din modul
5n care su+iectul 5nva" c3t i din modul 5n care el este 5n stare s trans2ere ceea ce a
5nvat 5n conte4te mai lariV#
8n letur cu *rocesele de reali1are a auto5nvrii" autoinstruirii" autoeducaiei"
auto2ormrii educative i a autonomiei educative" tre+uie s*us c ele nu *ot 2i reali1ate
dintr-o dat" +rusc" automat i c" dim*otriv" decur 5n eta*e sau tre*te" 5n cadrul crora"
indivi1ii se *retesc 5n acest sens# Punctul comun al *roceselor de auto5nvare"
autoinstruire" autoeducaie" auto2ormare i do+3ndire a autonomiei este 2a*tul c individul
devine" tre*tat" *ro*riul su+iect i *ro*riul instrument al de1voltrii sale" aa cum antici*a
Paul Lenrand 6'D(>7" 2orm3ndu-se *rin valori2icarea la ma4imum a *ro*riului su
*otenial# %unt *rocese re1ultante ale unei educaii calitative" cu e2icien ma4im" dar" 5n
acelai tim*" consu+staniale *rocesului educaional" cruia 5i condiionea1 e2iciena" 5n
virtutea 2a*tului c: V8n orice e*oc" elul 5l constituie do+3ndirea independen"ei omului ca
individ# El accede la ea *rin ra*ortare la 2iina *ro*riu-1isV 6R# Jas*ers" 'DEF" *a# '>>7#
/. De()o!area *er%ona+
DEZVOLTAREA PERSONAL *re%$*$ne "emer%$ri *er%onae a$!oim*$%e
%a$ g,i"a!e "e $n a!$1 .n %en%$ o*!imi(+rii "i)er%eor a%*e#!e #e in "e *ro*riie
a*!i!$"ini1 #om*e!ene1 #ogniii1 emoii1 e!#.
De()o!area *er%ona+ *rofe%iona+ *re%$*$ne&
E)a$area *ro*riior *erformane 5n com*araie cu cerinele locului
de munc *re1ent < viitor *rin %oi#i!area *ermanent a unui fee"-a#<
din *artea coleilor i<sau a clienilor#
I"en!ifi#area $n$i %!i *er%ona "e .n)+are *entru direcionarea
de1voltrii com*etenelor
/@
Ea-orarea unui *lan de "e()o!are *er%ona+ i a*licarea acestuia
U!ii(area "i)er%eor me!o"e "e in)e%!igare a in!ere%eor *er%onae
5n sco*ul de1voltrii sau 5m+untirii cunotinelor i com*etenelor#
I"en!ifi#area i e9*oa!area o*or!$ni!+ior de de1voltare *ersonal#
$ te de1volta *ersonal 5nseamn a te de1volta 5n mod intenionat estion3nd
situaii *ro+lematice *rin e4ercitarea deli+erat a controlului contient cu sco*ul
5m+untirii re1ultatelor# Presu*une recunoaterea sl+iciunilor *ersonale i de*unerea
e2ortului necesar *entru de*irea acestora# De1voltarea *ersonal im*lic schim+are#
Hneori este vor+a des*re schim+area altor *ersoane sau des*re schim+area mediului
e4terior *entru a ne 5m+unti sentimentele sau condiiile 5n care trim# De cele mai multe
ori 5ns este vor+a 5n *rimul r3nd des*re schim+ri la nivelul *ro*riului com*ortament" al
sentimentelor" a+ilitilor" 3ndurilor sau *roceselor incontiente" *ro*rii#
De1voltarea *ersonal este reali1at *rin aciunea *rii contiente i raionale a *ersoanei
asu*ra celorlalte as*ecte interioare ale acesteia" a aciunilor ei i a situaiilor 5n care se
a2l# Fa*tul c *3n nu demult nu se vor+ea des*re de1voltare *ersonal nu 5nseamn c
oamenii nu o reali1au# Dar 2a*tul c acum acest domeniu este deschis oricui 5nseamn c
de1voltarea *ersonal a oricrei *ersoane *oate 2i o*timi1at#
A%!fe .n '#oa+1 #on%iier$ #on!ri-$ie .n mo" "e#i%i) a
"e()o!area *er%ona+ *rofe%ionaa a ee)ior *rin&
De()o!area #a*a#i!+ii "e a$!o#$noa'!ere 'i a a!i!$"inii
*o(i!i)e fa+ "e %ine
De()o!area a-ii!+ior "e in!erreaionare .n #on!e9!e
)aria!e
De()o!area #om*e!eneor "e $!ii(are a informaiior .n
*ro#e%$ "e .n)+are 6"emer% #are #on!ri-$ie .n mo" "e#i%i)
a "e()o!area *er%ona+ *rofe%iona+2
/'
Do-=n"irea a-ii!+ior "e e9*orare 'i *anifi#are a #arierei
E9er%area a-ii!+ior "e managemen! a $n$i %!i "e )ia+ "e
#ai!a!e
S$mar&
$cest modul se re2er la as*ectele *rivind activitatea intelectual i *rinci*alele
strateii e2iciente de activitate intelectual
Sar#ini i !eme #e )or fi no!a!e&
&denti2icai modaliti de de1voltare a ca*acitii de autocunoatere i modaliti de
de1voltare a atitudinii *o1itive 2a de sine la elevi
Descriei >-0 modaliti de de1voltare a a+ilitilor de interrelaionare a elevilor" 5n
conte4te variate
Preci1ai i detaliai situaii de 5nvare 5n care elevii *ot do+3ndi a+iliti de
e4*lorare i *lani2icare a carierei
Descriei modaliti de e4ersare a a+ilitilor de manaement al unui stil de via
de calitate la elevi
;i-iografie mo"$&
Clin" B#" 6'DDF7" &eoria educa"iei" Ed# $LL" Bucureti
Chi" L#" 6/@@'7" Activitatea profesorului +ntre curriculum %i evaluare" Editura Presa
Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
Chi" L#" 6/@@/7" ,rovoc#rile pedagogiei contemporane" Editura Presa Hniversitar
Clu9ean" Clu9-Na*oca
Cristea" %#" 6/@@@7" )ic"ionar de pedagogie" Ed# Litera Litera &nernaional" Chiinu-
Bucureti
De Bello" )#" C#" 6'DDF7" @o( parents perceive students: learning stle# ,rincipal! B=" >E->D
Deese" J#" O E#" 6'D(D7" @o( to /tud" BcJraI-Kill" &nc#" NeI NorM
Dra*eau" Ch#" 6/@@@7" Cnva"# cum s# +nve"i repede: &ehnici de +nv#"are accelerat#" Editura
)eora" Bucureti
//
Dumitriu" Jh#" 6/@@07" /istemul cognitiv %i de3voltarea competen"elor" Editura Didactic
i Pedaoic" Bucureti
Dumitru" &#" $l#" 6/@@@7" )e3voltarea g4ndirii critice %i +nv#"are eficient#! Editura de Lest"
)imioara
Dunn" ?#" i Jris" %#" 6'DDE7" ?earning /tles: ?in0 'et(een &eaching and ?earning" 5n
Dunn i Jris" editori" ?earning /tles and the Dursing ,rofession" NLN Press" NeI NorM
Dunn" ?#" 6'DD@7" Rita )unn ans(ers 9uestions on learning stles! Educational
Leadershi* " 0E 6/7 " 'A-'D
Dunn" ?#" O Dunn" R#" 6'DD/7" &eaching secondar students through their individual
learning stles: ,ractical approaches for grades B-12" Boston: $ll.n and Bacon
Dunn" ?#" Dunn" R#" O Price" J#" E#" 6'DED7" ?earning stle inventor" LaIrence" R%:
Price %.stems
Dunn" ?#" O Jris" %#" $#" 6'DDA7" ?earning stles: Euiet revolution in American
secondar schools" Cest*ort" C): Praeer
Dunn" ?#" Jris" %#" $#" Glson" J#" Jorman" B#" O Beasle." B#" 6'DDA7" A meta-
analtical validation of the )unn and )unn learning stles model" Journal o2 Educational
?esearch! EE 6F7 " >A>->F'
0ODULUL III
DEZVOLTAREA PROFESIONAL
S#o*$ 'i o-ie#!i)ee mo"$$$i
/copul acestui modul este s a+orde1e *ro+lematica 2ormrii i a de1voltrii
*ro2esionale#
.'iectivele modulului:
O
4
- s identi2ice *ro+lemele 2undamentale ale consilierii colare i *ro2esionale
O
5
- s caracteri1e1e 2actorii im*licai 5n consilierea educaional i *ro2esional
Con#e*!ee *remerg+!oare: autoeducaie" de1voltare *ersonal" de1voltare *ro2esional"
S#,ema ogi#+ a mo"$$i
'#Preci1ri teoretice des*re consilierea educaional i *ro2esional 6vocaional7
/>
/# Pro+leme 2undamentale ale consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale
># Factorii im*licai 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional
0# &nteresele" a*titudinile i reuita social# Coordonate teoretice
A# ?euita colar indicator 5n de1voltarea *ro2esional
Conin$!$ informaiona "e!aia!
4.Pre#i(+ri !eore!i#e "e%*re #on%iierea e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+
6)o#aiona+2
Gamenii au interese" a*titudini" as*iraii i ca*aciti di2erite" iar *ro2esiunile sunt
numeroase i 2iecare dintre ele *retind anumite caliti 2i1ice" 2i1ioloice i *siholoice#
Nu orice individ *oate *ro2esa cu succes eal orice *ro2esiune# ?andamentul ma4im 5n
munc se o+ine numai dac se sta+ilite un acord de*lin 5ntre *articularitile individului
i cerinele *ro2esiunii#
Dar" *entru a sta+ili acest acord i a 5ndruma co*ilul s*re o coal sau o *ro2esiune
anumit" tre+uie 5nde*linite dou condiii eseniale: cunoaterea co*ilului 6de ctre cei
care 5l 5ndrum i de ctre el 5nsui7 i cunoaterea colilor i *ro2esiunilor s*re care 5i
5ndrumm *e co*ii 6cunoaterea calitilor 2i1ioloice i *siholoice cerute de anumite
coli" a nivelului de *retire colar necesar7# )oat aceast activitate de cunoatere"
in2ormare i 5ndrumare a elevilor s*re coli i *ro2esiuni este cu*rins 5n noiunea de
consiliere educaional i *ro2esional" vocaional#
8n condiiile societii contem*orane" consilierea educaional i *ro2esional"
vocaional *re1int o im*ortan deose+it *entru ma9oritatea com*artimentelor vieii
sociale# Fa*tul c s-a dovedit a 2i un mi9loc e2icient de armoni1are a tendinelor de
autoreali1are individual cu cerinele de de1voltare a societii" a 2cut din ea o *ro+lem
de interes eneral i" 5n acelai tim* o *ro+lem de mare actualitate#
Consilierea educaional i *ro2esional" vocaional considerat ca o *arte
com*onent a *rocesului instructiv educativ" constituie unul dintre o+iectivele
2undamentale ale 5nvm3ntului# De aici se des*rinde rolul deose+it *e care 5l are coala
/0
5n instruirea i educarea indivi1ilor" deci i 5n orientarea lor educaional i *ro2esional"
vocaional#
8n *re1ent" 5n literatura de s*ecialitate se vehiculea1 o serie de termeni cu re2erire
la asistarea de1voltrii 5n carier# Dintre acetia" termenii care au cea mai mare 2recven
de utili1are sunt: orientarea carierei" consilierea carierei i educaia *entru carier#
)ermenul de orientare *entru carier are aco*erirea cea mai lar# $cesta su+sumea1
celelalte ti*uri de intervenie 5n carier#
Dincolo de di2erenele de a+ordare inerente 2iecrei intervenii de asistare a carierei
e4ist 5ns elemente comune care determin succesul lor# $ceste elemente sunt: e4*unerea
la in2ormaii ocu*aionale= clari2icarea as*iraiilor vocaionale= 2urni1area de structuri
conitive interative *entru in2ormaiile des*re sine" ocu*aii i relaiile com*le4e dintre
acestea= su*ort social 5n e4*lorarea *ro*riei *ersoane i a diverselor trasee educaionale i
*ro2esionale#
Htilitatea interveniilor de asistare a carierei este susinut at3t de date directe ale
studiilor de *siholoie vocaional" c3t i de date indirecte" leate de e2ectul *e care
manaementul de2ectuos al *ro*riei cariere 5l are asu*ra strii de +ine a *ersoanelor#
Noi$nea "e #on%iiere e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+>)o#aiona+3f$n"amen!ee
ei *%i,oogi#e 'i %o#iae
Cele dou laturi ale consilierii" colar i *ro2esional" iniial *aralele i relativ
inde*endente" au devenit simultane# Grice aciune orientat 5n direcia consilierii
educaionale se 2ace *rin *risma consilierii *ro2esionale" vi13nd reali1area unor sarcini a
acesteia" iar consilierea *ro2esional este o continuare 2ireasc a celei colare#
Pornind de la aceast interde*enden" consilierea educaional i
*ro2esional<vocaional re*re1int un ansam+lu de aciuni i in2luene *edaoice"
sociale" medicale" ce se e4ercit 5n mod continuu" cu sco*ul reali1rii de ctre indivi1i a
o*iunilor colare i *ro2esionale" 5n concordan cu *articularitile *ersonalitii i cu
cerinele conte4tului social la care se ra*ortea1# Consilierea educaional i
*ro2esional<vocaional este deci o com*onent intrinsec a aciunii educative i re1ultat
al unor in2luene mai mult sau mai *uin orani1ate# &ncluderea consilierii 5n aciunea
educativ se 9usti2ic *rin converena 2inalitii lor#
/A
Nota de2initorie a consilierii" asu*ra creia insist tot mai muli s*ecialiti" este
caracterul ei educativ# %u+sumarea consilierii *rocesului educativ e4*rim 5n esen
interde*endena dintre ele# $t3t consilierea" c3t i educaia" vi1ea1 de1voltarea
*ersonalitii umane# $ceasta 5nseamn c ele se con2und# $ciunea educaional vi1ea1
de1voltarea *ersonalitii umane 5n concordan cu cerinele idealului educativ" iar
consilierea urmrete de1voltarea acelor com*onente ale *ersonalitii care s-i *ermit
individului reali1area unei o*iuni colare i *ro2esionale *otrivit *osi+ilitilor sale i
cerinelor im*use de e4ercitarea *ro2esiunii# Educaia i consilierea ne a*ar" deci" ca dou
laturi com*lementare ale aceluiai *roces: *retirea individului 5n vederea interrii sale
sociale" *retire reali1at de ctre cadrul didactic" 5n coal#
$2irm3nd c consilierea este o aciune educativ" 5nseamn im*licit a acce*ta
*osi+ilitatea sta+ilirii unei analoii cu structura de ansam+lu a aciunii educaionale#
Con2orm acestei structuri" e2ectul tuturor mesa9elor emise ctre su+iect de*inde i de
intensitatea *artici*rii sale la asimilarea lor# Din analoia celor dou *rocese 6educaional
i de consiliere7" re1ult c individul are un rol activ 5n *rocesul de consiliere colar i
*ro2esional# )ot ceea ce *ornete de la aent" din e4terior" contri+uie la *retirea
momentului aleerii" 5ns deci1ia *ro*riu-1is este un act *ersonal al celui 5n cau1#
$utodeterminarea devine ast2el un *rinci*iu de +a1 al consilierii" con2orm cruia elevul
este constructorul *ro*riei sale *ers*ective *ro2esionale" iar coala i ceilali 2actori"
co*artici*ani la aceast o*eraie#
Bomentul o*iunii *entru un ti* de coal sau o *ro2esiune include o anumit
9onciune 5ntre 2actorii *ersonali i cei sociali 6cerine i *osi+iliti ale societii7#
Becanismul deci1iei *resu*une cunoaterea mecanismului *ro2esiunilor i
autocunoaterea *ro*riei *ersonaliti# Deci1ia re*re1int actul 2inal al lu*tei motivelor"
care sunt leate at3t de recunoaterea material i moral a *ro2esiunii" *recum i de
anumite dorine" interese" as*iraii ale individului# Cunoaterea *ro2esiunii i
autocunoaterea *ersonalitii declanea1 o serie de 2actori care 5i *un am*renta asu*ra
deci1iei# 8n consecin" e2iciena consilierii se re1um la calitatea autoorientrii# $ceste
treceri nu se reali1ea1 de la sine" ci *rintr-un *roces condus i diri9at de ctre *ro2esori#
Procesul consilierii im*lic trei cateorii de *rocese *siholoice: intelectuale"
a2ectiv-motivaionale i volitiv-caracteriale# Cele intelectuale se re2er la de1voltarea
/F
a*titudinilor enerale i s*eciale" a calitilor *roceselor *sihice de cunoatere" la 2ormarea
unui stil individual de munc# Cele a2ectiv-motivaionale se re2er la mo+ilurile interne
care contri+uie la direcionarea i sta+ili1area o*iunii unei s2ere de *reocu*ri care" tre*tat
se va restr3ne la limitele unei *ro2esiuni concrete: interese" n1uine" 5nclinaii" as*iraii"
atracii" atitudini#
Cele volitiv-caracteriale sunt indis*ensa+ile *entru mo+ili1area *ersonalitii 5n
vederea reali1rii sco*urilor" dorinelor i as*iraiilor sale: *erseverena" 2ermitatea"
consecvena" draostea 2a de munc#
&nterde*endena dintre cele trei cateorii de 2enomene *siholoice im*licate 5n
*rocesul consilierii 5m+rac 2orma unor discordane i concordane# Discordanele *ot
a*rea 5ntre com*onentele a2ectiv-motivaionale i cele intelectuale 65ntre ceea ce dorete
i *otenialul intelectual a*titudinal de care dis*une7" 5ntre com*onentele a2ectiv-
motivaionale i intelectuale" *e de o *arte" i cele volitiv-caracteriale" *e de alt *arte
65ntre ceea ce dorete i ceea ce se *oate7# Coninutul educativ al consilierii *resu*une
anihilarea acestor discordane i im*rimarea unui sens ascendent de1voltrii *ersonalitii#
Fundamentarea social a consilierii tre+uie cutat 5n condiiile sociale i 5n
*articularitile de1voltrii societii contem*orane# $dic" consilierea tre+uie s se 2ac
nu numai 5n 2uncie de individ" ci i de cerinele societii# Dac din *unct de vedere al
individului" im*ortant este ca" consilierea s-i asiure condiii *rielnice de1voltrii
*ersonalitii i s-i o2ere satis2acii 5n munc" din *unct de vedere social im*ortant este
ca" consilierea s rs*und unor o+iective economice" ast2el 5nc3t *rin valori2icarea
*otenialului uman s asiure creterea *roductivitii muncii#
Im*or!ana *ro#e%$$i "e #on%iiere e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+>)o#aiona+ .n
'#oa+
Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional nu constituie un *roces 5n
sine# Ea are via+ilitate numai 5n msura 5n care contri+uie la interarea social a
indivi1ilor# Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional a devenit o cerin tot mai
*ronunat ca urmare a diversi2icrilor solicitrilor sociale" a evoluiei *ermanente a
societii# Cerinele sociale mereu s*orite necesit i o clu1ire adecvat a tinerilor *entru
*unerea 5n valoare la cote ma4ime a as*iraiilor i ca*acitilor 2iecruia# De aceea" 5n
/(
des2urarea cu succes a muncii de orientare se cere o str3ns corelare a acesteia cu
*roresul tiinei i tehnicii" *recum i cu *rocesul educaiei 5n ansam+lul lui# La o 9ust
interare socio-*ro2esional se *oate a9une numai *rin asiurarea unei converene
o*time 5ntre *otenialul individual" as*iraiile t3nrului i solicitrile sociale#
Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional constituie o *unte de trecere
s*re reali1area social-*ro2esional a *ersonalitii# Este de mare im*ortan ca aceast
trecere s 2ie 2cut +ine i la tim*# G ast2el de consiliere educaional i
*ro2esional<vocaional tre+uie s 2avori1e1e la ma4imum *romovarea tuturor indivi1ilor#
$ceasta 5nseamn a si din tim* 2orme de reali1are a 2iecrei *ersonaliti i de a
des2ura o in2luen educativ care s *romove1e 2i4area unor o*iuni 5n con2ormitate cu
*osi+ilitile de valori2icare a dis*oni+ilitilor individuale" i cu cerinele sociale#
Procesul de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional este unul com*le4
i adesea reu de reali1at" datorit aciunii unor 2actori multi*li# 8n cadrul aciunii de
consiliere se sta+ilesc anumite valene care *ermit sta+ilirea unei 9uste sau mai *uin 9uste
as*iraii s*re viitor# Calitatea o*iunii *ro2esionale de*inde 5n mare *arte de radul de
concordan 5n *reri 5ntre individ-2amilie-coal# $ceast *unere de acord este
condiionat de reali1area coninutului orientrii colare i *ro2esionale" de 2olosirea
*osi+ilitilor *e care ea ni le o2er 5n vederea *retirii individului *entru intrarea sa 5n
via#
5. Pro-eme f$n"amen!ae ae #on%iierii e"$#aionae 'i *rofe%ionae>)o#aionae
Gdat cu ad3ncirea divi1iunii sociale a muncii s-au am*li2icat i *reocu*rile
*entru 5ndrumarea tinerilor s*re un domeniu sau altul al activitii sociale" al unei munci
tot mai s*eciali1ate# 8n 2a1ele inci*iente" consilierea educaional i
*ro2esional<vocaional intra 5n atri+uiile 2amiliei# Beseria *rinilor se transmitea
co*iilor" 2ie 5n mod em*iric" 2ie *rin *reocu*ri s*eciale 5ntre*rinse de ctre *rini#
$*ariia" 5n a2ara 2amiliei" a unor 2orme distincte de *retire *entru munc a
im*us o alt o*tic asu*ra orientrii# $cest moment este marcat de a*ariia la nivel social
a :uceniciei;#
Grientarea 5n 2amilie i *rin intermediul uceniciei au dominat societatea uman
*3n la s23ritul e*ocii medievale# 8ns" odat cu accentuarea divi1iunii muncii" 2amilia i
ucenicia nu mai *uteau 2ace 2a cerinelor noilor *ro2esiuni#
/E
$ a*rut ast2el *ro+lema orientrii i seleciei tinerilor 5n 2uncie de nevoile
*roduciei *recum i de dis*oni+ilitile lor# Grientarea colar trecea ast2el din s2era unor
*reocu*ri *ractice 5n s2era unor *reocu*ri teoretice# 8nce* s se conture1e *rimele teorii
*rivitoare la orientarea i selecia *ro2esional# &niiatorul acestei vi1iuni a 2ost ininerul
american FriedericM CinsloI )a.lor care a im*us un nou sistem de orani1are a muncii
6'D@@7" +a1at *e cunoaterea detaliat a micrilor necesare di2eritelor o*eraii din 2lu4ul
tehnoloic al unui *roces# 8n cadrul conce*iei sale *redominau *rinci*iile seleciei i nu
ale orientrii# Limita acestui sistem o re*re1int 5ns su+a*recierea 2actorului uman#
$st2el" *siholoii au 5nce*ut s se ocu*e tot mai mult de re*unerea 5n dre*turi a
2actorului uman#
$ceasta a dus la conturarea orientrii colare i *ro2esionale ca disci*lin
autonom" 2a*t *osi+il odat cu de1voltarea *siholoiei 6e4*erimentale i di2ereniale7" a
*edaoiei i a tiinelor des*re societate" care au *us la dis*o1iie instrumentele de
investiare a *ersonalitii i au *ermis e4*licarea mecanismelor 2ormrii i de1voltrii
acesteia" au ad3ncit studiul *ro2esiunilor i al dinamicii vieii sociale#
Psiholoii italieni C# Javello i E# ?iccordi 6'DFF7 distin *atru conce*ii
*rinci*ale care s-au succedat 5n tim*" s-au contra1is i au coe4istat de la a*ariia orientrii
colare i *ro2esionale ca disci*lin i *3n 5n 1ilele noastre: conce*ia *siho2i1ioloic-
a*titudinal" conce*ia caracteroloic" conce*ia clinic sau dinamic i conce*ia
*siho*edaoic 6educativ sau 2ormativ7#
'7# Conce*ia *siho2i1ioloic-a*titudinal# $ceast conce*ie se constituie ca
2undament teoretic al *racticii orientrii de la s23ritul secolului al Z&Z-lea i 5nce*utul
secolului al ZZ-lea" 2iind re*re1entat de *siholoii F# Parsons" K# B[nster+er" K# Pier\n
i alii# Ca 2actor *redominant 5n orientarea *ro2esional sunt considerate 5nsuirile
individuale de ordin 2i1ioloic 6v1" au1" vite1 de *erce*ie" tim* de reacie" etc#7# $ceast
conce*ie interea1 orientarea *ro2esional 5n *sihotehnic i limitea1 *reocu*rile
muncii de orientare la msurarea a*titudinilor# Gr" reduc3nd totul la a*titudini" se
neli9ea1 celelalte varia+ile ale *ersonalitii : atitudine" interesele" motivaiile" etc#" a2late
5ntr-o continu evoluie i de o deose+it im*ortan *entru viitorul colar i *ro2esional al
individului#
/D
/7# Conce*ia caracteroloic# ?e*re1entanii acestei conce*ii 6Fr# Banmasten"
Ed# Cla*arede" G# Decrol." %tron i alii7 consider c atitudinile" trsturile caracteriale"
sunt mai im*ortante dec3t a*titudinile 5n cadrul *rocesului de orientare colar i
*ro2esional# %uccesul *ro2esional al individului este dat de *re1ena interesului *entru
*ro2esiune" 5n sensul c la indivi1ii cu a*titudini identice" *re1ena sau a+sena interesului
*entru *ro2esiune determin succesul sau esecul *ro2esional#
>7# Conce*ia clinic sau dinamic *une 5n centrul *reocu*rilor din domeniul
orientrii colare i *ro2esionale" 5nclinaiile individului# Li*sa 5nclinaiilor *entru un
domeniu sau altul de activitate ar duce la insatis2acii i inada*tare colar sau
*ro2esional# ?e*re1entanii acestei conce*ii 6Leon Calter" Cilliam %tern i alii7 susin
c e4amenul de orientare tre+uie s 2ie 2cut de ctre *siholoul clinician i nu de ctre
*sihotehnician" *siho*edao sau consilier de orientare# Ca instrumente de diano1
*sihic sunt *reconi1ate testele *roiective 6de *ersonalitate7" care *ermit de1vluirea
5nclinaiilor individului#
07# Conce*ia *siho*edaoic 6educativ sau 2ormativ7 situea1 *e *rim *lan
necesitatea educrii individului 5n vederea o*iunii colare sau *ro2esionale" care tre+uie
2cut 5n concordan cu cerinele vieii sociale" dar i cu ca*acitile acestuia#
%*eci2ic *entru aceast conce*ie este 2a*tul c orientarea *ro2esional este str3ns
leat de orientarea colar" am+ele 2iind interate 5n 5nvm3nt#
Hnul din *recursorii acestei conce*ii moderne des*re orientare este J# Fontene"
care" vor+ind des*re :as*ectul *edaoic al orientrii *ro2esionale;" *ledea1 *entru
cola+orarea tuturor 2actorilor antrenai 5n acest *roces" dintre care cel mai im*ortant este
coala# $cest 2actor" s*une Fontene" tre+uie s cultive la elevi draostea 2a de munc"
5n eneral" i draostea 2a de *ro2esie 5n s*ecial" 5n vederea 2ormrii idealului
*ro2esional#
Printre teoreticienii contem*orani care ader la aceast conce*ie se numr $#
Leon" B# ?euchlin" ?# Jal" K# Callon i alii# Locul central 5n activitatea de orientare"
conce*ut ca aciune educativ de lun durat" 5l ocu* cunoaterea i de1voltarea
a*titudinilor" intereselor" motivaiei i a celorlalte 5nsuiri de *ersonalitate#
>@
$ceast conce*ie a c3tiat o lar ade1iune at3t *e *lan teoretic c3t i *ractic" 5n
ma9oritatea rilor lumii contem*orane" dar ea nu re*re1int *unctul terminus al evoluiilor
conce*iilor des*re orientare# 8n 1ilele nostre" conce*ia *siho*edaoic iniiat de J#
Fonteue" i ada*tat de ceilali re*re1entani menionai mai sus" s-a 5m+oit *rin
5ncor*orarea 5n sine a elementelor *o1itive din celelalte conce*ii des*re orientare# $st2el"
conce*ia *siho*edaoic actual acord atenie s*orit atitudinilor 6*e care *une accent
conce*ia caracteroloic7" dar nu neli9ea1 nici 5nclinaiile" de*istate *rin teste de
*ersonalitate 6caracteristicile conce*iei clinice sau dinamice7#
De asemenea motive" unii autori consider c nu se *oate vor+i de o conce*ie
unic asu*ra orientrii colare i *ro2esionale contem*orane ci" mai mult" de :un ansam+lu
de trsturi caracteristice" care *ar s indice direciile de1voltrii ei viitoare; J# Fontene :
:L]orientation *ro2essionelle;" Neuchatel" Paris" 'D/'" *#'/@
Conin$!$ #on%iierii '#oare 'i *rofe%ionae
$ consilia *ro2esional individul 5nseamn 5n *rimul r3nd a-l cunoate#
Cunosc3ndu-l *e t3nr i acion3nd 5n s*ri9inul valori2icrii *osi+ilitilor lui" contri+uim
ca :a doua natere;" des*re care vor+ete J#J# ?ousseau ca 2iind *ro*rie adolescenei" s
*oat constitui un moment revelator 5n *retirea *entru via#
Cunoaterea *ersonalitii 5n 2ormarea i de1voltarea ei este un *roces com*le4 i
de lun durat# De aceea" *reocu*area 5n aceast direcie tre+uie s ai+ un caracter
*ermanent# Pro+lema cunoaterii *ersonalitii individului interesea1 *e toi cei care
caut s vin 5n s*ri9inul orientrii" dar 5n s*ecial 2amilia i coala# $cestea vor *utea
c3tia aderena co*ilului la s2atul lor 2inal de orientare numai 5n msura 5n care 5l vor
crete 5n s*iritul interesului *entru cunoaterea de sine#
$ consilia *ro2esional t3nrul 5nseamn deci i a-l a9uta 5n *reala+il 5n
autocunoatere# Posi+ilitatea *rinci*al de reali1are a autocunoaterii o o2er activitatea#
$-l a9uta *e individ 5n acest sens 5nseamn a-i asiura condiii 2avora+ile de mani2estare"
de autoa*reciere i de autoreali1are *rin com*le4itatea unor activiti# Cut3nd s
5nelea c3t mai mult *rin *ro*ria 2iin" adolescentul se *reocu* de desco*erirea
individualitii sale# $dolescentul care i-a desco*erit adevrata lui 5nclinaie" va ti s i-o
cultive" s*ri9init de 2actorii educativi din 9ur#
>'
Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional se mai +a1ea1 i *e
*reocu*area 5n direcia cultivrii 5nclinaiilor" de1voltrii intereselor i a*titudinilor"
2ormrii *rice*erii i de*rinderilor" *recum i *romovrii motivaiilor su*erioare# Este
necesar s se de*easc 2a1a constatativ 5n cunoatere i autocunoatere" i s se treac
la reali1area sarcinilor 2ormative i auto2ormative# 8n aceast aciune s se *lece de la
ideea recunoscut de *siholoi" c nu e4ist co*il normal care s nu *osede anumite
caliti" care s nu ai+ anumite laturi *o1itive ale *ersonalitii sale# $ceste trsturi
2avora+ile tre+uie 5ns cunoscute i a9utate 5n de1voltarea i valori2icare lor#
&m*ortant este 5ns nu numai s cunoatem i s cultivm ca*aciti" ci i s *utem
reali1a *redicia de1voltrii ulterioare a *ersonalitii individului# Predicia de1voltrii
individualitii t3nrului se +a1ea1 *e anali1a re1ultatelor activitii colare coro+orat cu
trsturile de *ersonalitate mani2estate 6a*titudini" trsturi de caracter" motivaii" etc#7#
Hneori 5ns" 2actorii e4terni condiionea1 radul de reali1are a *rediciei de1voltrii
*ersonalitii individului#
$ reali1a consilierea educaional i *ro2esional<vocaional *resu*une i a
e4ercita o in2ormare colar i *ro2esional cores*un1toare# Prin aceasta se reali1ea1
*unerea la curent a individului cu reeaua colar" cu s*eci2icul colilor i *ro2esiunilor" cu
calitile necesare 5n e4ercitarea anumitor *ro2esiuni" cu 2rumuseea i di2icultile *e care
le *re1int anumite *ro2esiuni#
G alt veri im*ortant a consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale a
t3nrului o constituie acordarea s2atului de orientare# $ceast eta* este o 5m*linire a unei
*reocu*ri susinute" mani2estat *e o *erioad mai 5ndelunat de tim*# )3nrul *oate
*rimi s2aturi multi*le *e linia orientrii *ro2esionale" mai mult sau mai *uin autori1ate#
%2atul de orientare nu tre+uie s o+lie la aleere" ci s 5nlesneasc reali1area unei o*iuni
9uste# Hltimul cuv3nt 5l are tot t3nrul# Grientarea a9ut deci autoorientrii colare i
*ro2esionale#
Cristali1area as*iraiei *ro2esionale constituie un moment de seam 5n viaa
individului# Ea este cu at3t mai convintoare cu c3t i1vorte din motivaia intrinsec a
*ersonalitii t3nrului" i este totodat 5n concordan cu s2atul de orientare acordat#
Gdat cu cultivarea 5nclinaiilor" cu 2ormarea i de1voltarea a*titudinilor elevului" se
>/
conturea1 o o*iune *ro2esional mai sta+il# $s*iraia *ro2esional a t3nrului tinde s
se de2initive1e" iar *reocu*rile sale se orientea1 s*re domeniul de activitate *re2erat#
Com*onentele consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaional *resu*un
aciuni distincte *entru 2iecare din ele" dar 5n acelai tim*" se 2ac necesare aciunile care s
le asam+le1e 6ve1i 2i#'7


Fi#'# Com*onentele consilierii colare i *ro2esionale
%co*ul i o+iectivele consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale
%co*ul consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaional este aleerea cea mai
*otrivit a colii i a *ro2esiunii viitoare 65n acord cu calitile elevilor i nevoile sociale7"
5n aa 2el 5nc3t individul s *oat da ma4imum de randament 5n munc i s o+in
ma4imum de satis2acii *ro2esionale#
Dac *ro2esiunea aleas cores*unde intereselor" a*titudinilor i as*iraiilor
individului" acesta muncete cu *lcere i o+ine re1ultate +une# Dim*otriv" dac coala i
*ro2esiunea :nu i se *otrivesc;" re1ult mai multe consecine neative :
- randamentul 5n munc este sla+=
- nu e4ist :sta+ilitatea *ro2esional; necesar=
- a*are u1ura *rematur a individului=
>>
CHNG$!)E?E
$
CHNG$!)E?E$
%&%)EBHLH& DE
FG?B$?E
$C^&HN&LE DE
G?&EN)$?E
!CGL$?_ !&
CHNG$!)E?E$
ELELHLH&
- a*are sentimentul de *ermanent nemulumire a omului o+liat s 2ac 1ilnic
aceeai activitate care nu-i *lace#
Din acestea re1ult du+la im*ortan a consilierii educaionale i
*ro2esionale<vocaional:
a# im*ortana social deoarece ea contri+uie la interarea social a indivi1ilor i
condiionea1 *roductivitatea muncii=
+# im*ortana *ersonal care determin satis2acia moral i material a individului#
Ca s se reali1e1e sco*ul orientrii colare i *ro2esionale" tre+uie s se 5nde*lineasc
tre*tat mai multe sarcini sau o+iective# Cunoaterea lor corect de ctre oricare educator
determin s*orirea e2icacitii aciunii de orientare colar i *ro2esional#
Princi*alele o+iective ale consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale sunt sarcini
ale *rocesului educativ din coal :
de1voltarea intereselor" a*titudinilor" de*rinderilor=
cunoaterea *ersonalitii elevilor i de1voltarea ca*acitii lor de autocunoatere=
in2ormarea elevilor cu *rivire la lumea *ro2esiunilor=
acordarea s2atului de consiliere colar i *ro2esional#
De()o!area in!ere%eor1 a*!i!$"inior 'i "e*rin"erior
Procesul de 5nvm3nt din coal" 5n cadrul cruia se asimilea1 cunotine" se
2ormea1 de*rinderi intelectuale i *ractice i se educ trsturi *o1itive de *ersonalitate
este susinut de aciunea de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional" dar o i
susine la r3ndul su# Prin valori2icarea coninutului 5nvm3ntului de ctre *ro2esori"
acetia contri+uie la de1voltarea intereselor elevilor" a 5nclinaiilor i a*titudinilor lor" la
2ormarea *rice*erilor i de*rinderilor" la do+3ndirea unei atitudini active 5n *rocesul de
5nvm3nt#
%timularea 5nclinaiilor elevilor" 5ncura9area i solicitarea lor di2ereniat" va
*ermite nu numai re1olvarea sarcinilor colare" ci i *retirea lor *siholoic *entru
aleerea colii i *ro2esiunii" *otrivit dis*oni+ilitilor 2iecruia#
C$noa'!erea *er%onai!+ii ee)ior 'i "e()o!area #a*a#i!+ii or "e a$!o#$noa'!ere.
Cunoaterea elevilor constituie nu numai o condiie a succesului colar" ci i a
9ustei orientri colare i *ro2esionale# Cunoaterea 2iecrui elev este necesar din *unctul
de vedere al consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale 5n di2erite eta*e ale
>0
colari1rii sale 6intrarea 5n coal" terminarea imna1iului" terminarea liceului7# 8n toate
aceste momente" cadrele didactice vor acorda asistena *siho*edaoic necesar elevilor"
*entru a 2ace o aleere a colii sau a *ro2esiunii *otrivit a*titudinilor i intereselor lor#
Cunoaterea sistematic i e2icient a elevilor *resu*une ela+orarea i 2olosirea unor
mi9loace i tehnici s*eci2ice: 2ie *siho*edaoice" chestionare de interese" teste
*siholoice i docimoloice" a*arate de la+orator" *ro+e de lucru" etc#
A%ig$rarea $nei informaii *rofe%ionae #ore%*$n(+!oare.
Cunoaterea de ctre elevi a structurii 5nvm3ntului" a ti*urilor de coli *e care le
*ot urma la un moment dat" cunoaterea caracteristicilor *rinci*alelor *ro2esiuni"
constituie condiia unei aleeri cu adevrat contiente i li+ere a colii sau *ro2esiunii
viitoare# Coninutul di2eritelor *ro2esiuni" mo+ilitatea care le caracteri1ea1" rolul lor
social" sunt cerine im*ortante ale orientrii colare i *ro2esionale#
A#or"area %fa!$$i "e #on%iiere e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+.
La 2inali1area aciunii de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional"
tre+uie s cola+ore1e toi *ro2esorii" a9ut3nd la 2ormularea s2atului de orientare *entru
2iecare elev# !coala are datoria s contri+uie la 5ndrumarea elevului i s-l a9ute s ia
hotr3ri 9uste i 5ntemeiate" dei deci1ia 2inal tre+uie s-i a*arin elevului# Cola+orarea
cu 2amilia este necesar" *entru a o *utea atrae i determina s *artici*e la ela+orarea
acestei recomandri 2inale#
G anali1 a o*iunilor *re1entate mai sus" a motivaiei lor i a evoluiei enerale a
elevilor" *oate a9uta la ela+orarea unei recomandri 9udicioase i trainice" care s a9ute
elevul s se mo+ili1e1e si s-i 5nsueasc cu succes cunotinele 5n activitatea ulterioar#
Prin#i*iie #on%iierii e"$#aionae 'i *rofe%ionae>)o#aionae
Princi*iile consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale sunt idei enerale"
care determin coninutul" orani1area" mi9loacele i metodele consilierii#
Desi 5n lucrrile de *edaoie i *siholoie nu e4ist o clasi2icare unic a acestor *rinci*ii"
ideile de +a1 sunt" 5n eneral" aceleai#
'7# Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional este conce*ut ca o aciune
educativ" 5n care se 2ace *retirea *siholoic a elevilor 5n vederea aleerii colii i a
*ro2esiunii# Prin :*retire *siholoic; se 5nelee 5nsuirea unor cunotine i 2ormarea
>A
unor de*rinderi" de1voltarea intereselor" 5nclinaiilor i a a*titudinilor 6enerale i
s*eciale7" cultivarea as*iraiilor 5nalte i a idealului *ro2esional" 2ormarea unei motivaii
su*erioare *entru aleerea colii i a *ro2esiunii" 2ormarea unor caliti de voin i
caracter 6ca*acitate de e2ort" e4ien 2a de sine" consecven7#
/7# ?olul cel mai im*ortant 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional
5l are coala" care educ *ersonalitatea elevului 6i im*licit trsturile necesare aleerii
colii i *ro2esiunii7# Dac coala este considerat *rinci*alul 2actor de educaie" re1ult c
coala este i 2actorul central 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional#
$ceasta nu 5nseamn c tre+uie minimali1at rolul 2amiliei" care este de asemenea hotr3tor
5n o*iunea co*iilor#
>7# Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional este un *roces educativ
continuu i 5ndelunat" care durea1 tot tim*ul colari1rii" i al crui moment 2inal 5l
re*re1int aleerea *ro2esiunii# Deci" consilierea elevilor nu este o sarcin re1ervat *entru
s23ritul unui ciclu de 5nvm3nt" i reali1at 5ntr-o eta* scurt= ea 5nce*e de tim*uriu
6din *rimele clase7" iar a*oi cunoate anumite eta*e de intensitate ma4im" c3nd elevul
este o+liat s 2ac o aleere#
07# 8n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional" co*ilul 6elevul7 tre+uie
s ai+ un rol activ: el tre+uie s *artici*e la :*roiectarea; viitorului su# Pentru aceasta el
tre+uie s se cunoasc c3t mai o+iectiv" s se in2orme1e" s se :auto2orme1e; 6s-i
de1volte interesele" a*titudinile" calitile de voin i caracter7" ast2el ca 5n 2inal s se
*oat :autoorienta;#
A7# Consilierea educaional i *ro2esional<vocaionale *resu*une un acord 5ntre
2actorul su+iectiv individul 6cu 5nsuirile *ersonalitii lui7 i 2actorul o+iectiv
societatea 6care are anumite cerine7#
F7# $cordul dintre *articularitile individului i cerinele de ordin *siholoic" 2i1ic
i 2i1ioloic ale *ro2esiunii constituie un alt *rinci*iu# Nu *oate 2i vor+a de o orientare
tiini2ic" e2icace" 2r reali1area acestui acord#
$nali13nd mai a*ro2undat s*eci2icul" com*le4itatea" im*licaiile i semni2icaia
consilierii" literatura de s*ecialitate recent a*rut 2ormulea1 *rinci*ii care le
com*letea1 *e cele *re1entate mai sus i care asiur 5n mai mare msur caracterul
tiini2ic al acestui *roces# $st2el" s-a conturat *rinci*iul caracterului social al consilierii
>F
*ro2esionale" *rinci*iul 2ormativ" *rinci*iul 2le4i+ilitii i *rinci*iul *ermanenei
orientrii *ro2esionale#
Cunoaterea i a*licarea acestor *rinci*ii 5n consilierea educaional i
*ro2esional<vocaional de ctre toi 2actorii im*licai 5n aceast aciune" i 5n *rimul r3nd
de ctre 2actorii colari" asiur corectitudinea orientrii 5n 2iecare din as*ectele sale c3t i
asam+larea acestora 5ntr-o aciune 5n care 2actorii im*licai sunt valori2icai 5n
interde*endena lor#
/. Fa#!orii im*i#ai .n #on%iierea e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+>)o#aiona+
'7# Elevul#
8n *rocesul de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional sunt im*licate o
multitudine de 2actori dintre care cel mai 5nsemnat este elevul deoarece 5ntreul *roces se
des2oar asu*ra lui i 5n 2olosul lui# &m*ortant este ca elevul s *artici*e 5n acest *roces
5n mod contient i activ" deci s nu se re1ume la a *relua 2r s anali1e1e o*iunea
*rinteasc sau *ro*unerea altor 2actori de orientare#
Pentru ca elevul s 2ie 2actor activ 5n *rocesul *ro*riei orientri colare i
*ro2esionale tre+uie s 2ie contient de im*ortana actului de aleere a *ro2esiunii care 5i
va direciona viaa sau un anumit numr de ani i de riscurile la care 5l e4*une o aleere
reit# $*oi" *artici*area contient i activ a elevului 5n acest *roces *resu*une ca el s
cunoasc criteriile unei +une aleeri *ro2esionale 6concordana dintre 5n1estrrile lui i
s*eci2icul i cerinele *ro2esiunii= o*ortunitatea i *ers*ectiva aleerii unei anumite
*ro2esiuni= datele o2erite de *iaa muncii= *osi+ilitile 2amiliale i materiale *entru
5nsuirea acelei *ro2esiuni etc#7 i s o*ere1e corect cu ele#
E4istena *rinci*iului autodeterminrii individuale 5n aleerea *ro2esiunii ne
suerea1 ideea c 2inalul *rocesului de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional
ar tre+ui s 2ie autoorientarea *ro2esional a elevului# $ceasta *resu*une 5ns ca*acitatea
de autocunoatere i autoevaluare a elevului care la v3rsta colar mi9locie" din ciclul
imna1ial" a9une destul de reu i 5ntr-un numr restr3ns de ca1uri la asemenea
*er2ormane#
>(
Gricum" at3t orientatorul c3t i elevul orientat sunt datori s considere
com*onentele o+iective i cele su+iective *e care le *re1int individualitatea 2iecrui elev#
Com*onentele o+iective *rivesc 5n1estrarea oranic i a*titudinal a elevului# Ele
acionea1 ca elemente 2avori1ante sau ca i contraindicaii 5n aleerea *ro2esiunii# $st2el"
e4istena unei 5n1estrri a*titudinale s*eciale su*erioare 6cum sunt a*titudinile *entru
arte7" la nivel de talent" 2avori1ea1 o*iunea *entru o *ro2esiune artistic" iar li*sa
acestora 5l contraindic *e elevul 5n cau1 *entru asememnea *ro2esiuni# $leerea unei
*ro2esiuni su*erioare 6care se 5nsuete *rin 5nvm3ntul su*erior7 este condiionat de
*osesia unei inteliene su*erioare# Pre1ena unor de2iciene oranice cum sunt *iciorul
*lat aduce contraindicaia *entru *ro2esiunile care se *ractic ortostatic# Persoanele cu
de2ecte locomotorii sunt contraindicate *entru *ro2esiuni care se *ractic 5n micare etc#
Com*onentele su+iective se constituie din a*titudini" maniere de ra*ortare la
realitate" motivaie" orientare a4ioloic etc# Ele in2uenea1 2recvent 2ormularea o*iunii
*ro2esionale a adolescenilor i" ca urmare" 5n ca1urile in2luenrii reite a aleerii
*ro2esiunii#
Dat 2iind im*ortana celor de mai sus" cunoaterea individualitii elevului
orientat este inaliena+il 5n des2urarea unui *roces de consiliere educaional i
*ro2esional<vocaional
/7# !coala#
Grientarea" este 5n esen" o aciune educativ" ce vi1ea1 de1voltarea *ersonalitii
umane" *retirea ei 5n concordan cu cerinele i solicitrile ulterioare de studiu i
munc# Pornind de la aceast idee" se acce*t 2a*tul c coala re*re1int *rinci*alul 2actor
al consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale# Hrmrind reali1area idealului
educaional" coala reali1ea1 im*licit i orientarea#
Este cunoscut 2a*tul c a*ariia i mani2estarea a*titudinilor nu se 2ace de la sine i
5n mod simultan" unele a*r3nd mai devreme" altele mai t3r1iu# Pentru a 2avori1a a*ariia
lor" munca i e4erciiul sunt a+solut necesare# Deci coala" *rocesul de 5nvm3nt" asiur
condiii *rielnice de*istrii i de1voltrii a*titudinilor" *retind terenul *entru orientare#
Cercetrile 5ntre*rinse au demonstrat 2a*tul c succesul sau eecul *ro2esional este
determinat 5ntr-o mai mare msur de 2actorii motivaionali i caracteriali" dec3t de
intelien i a*titudini# &m*ortant este 2ormarea unei motivaii *o1itive 6interese"
>E
motivaii" atitudini7" i a unor trsturi de caracter 6*erseveren" 2ermitate" *utere de
munc7" care-i vor *une am*renta asu*ra e4ercitrii oricrei *ro2esiuni# Din acest *unct
de vedere" coala dis*une de *osi+iliti nelimitate *entru 2ormarea acestora#
!coala" datorit naturii cadrului su instituional" *oate acumula" *entru a *une la
dis*o1iia elevilor interesai" numeroase resurse de documentare asu*ra *ro2esiunilor cum
sunt: colecia volumelor de monora2ii i micromonora2ii *ro2esionale" *anouri de
in2ormare *ro2esional" ma*e ale domeniilor *ro2esionale etc# *recum i asu*ra reelei
colare : 5ndrumtoare" +rouri *rivind concursurile de admitere etc#
Ca+inetele colare de consultaie *siho*edaoic" chiar dac sunt" 5n *re1ent"
restr3nse ca numr" menin la dis*o1iia elevilor" *rinilor i a diriinilor un s*ecialist
6*edao sau *siholo7 a+ilitat 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional#
Centrele de asisten *siho*edaoic" 2uncion3nd 5n su+ordinea ins*ectoratelor
colare 9udeene" o2er consultan i aciuni de consiliere educaional i
*ro2esional<vocaional" *rinilor i diriinilor# $cestora li se adau *u+licarea" de
ctre ins*ectoratele colare 9udeene i casele 9udeene ale cor*ului didactic de
5ndrumtoare" +rouri" *liante etc# *rivind reeaua colar" orani1area i coninutul
concursurilor de admitere 5n coli *ro2esionale" licee" coli *ostliceale#
>7# ?olul 2amiliei 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional
?e2eritor la aciunea educativ a 2amiliei" ea este e2icient numai atunci c3nd
o+iectivele urmrite sunt concordante cu cele urmrite de coal# $ciunea educativ a
2amiliei 5n *rivina consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale este *osi+il numai
*e 2ondul cola+orrii cu coala#
%arcinile 2amiliei ar *utea 2i concentrate 5n 9urul a dou o+iective 2undamentale:
cunoaterea co*ilului i educarea lui din *unct de vedere *sihic 6a*titudinal" motivaional"
caracterial7" 5n vederea orientrii 5n concordan cu *articularitile *siho2i1ice i cerinele
societii# Bi9loacele de care dis*un *rinii 5n vederea reali1rii acestor sarcini sunt
multi*le: o+servaia" convor+irea" urmrirea re1ultatelor activitii co*ilului la 5nvtur"
descrierea unor *ro2esiuni" stimularea co*ilului 5n vederea des2urrii unor activiti
6intelectuale sau *ractice7" e4em*lul *ersonal" etc#
07# Piaa muncii#
>D
Piaa muncii se constituie din o2erta de *osturi 5n diversele *ro2esiuni *e *erioade de tim*
a*ro*iate i *e 1one eora2ico-economice cu di2erite e4tinderi 6localiti" 9udee" 1one"
reiuni sau la nivel naional7# Becanismul *ieii muncii este dat de dinamica *ro2esiunilor"
de dinamica economiei i cea social# Ea re2lect at3t modi2icrile la nivelul 5ntreii
economii" cum este" de e4em*lu" creterea *onderii *ro2esiunilor din domeniile serviciilor
*entru *o*ulaie concomitent cu reducerea *onderii locurilor de munc din unele domenii
industriale cum sunt cele enero2ae i cele intens *oluante i din aricultur" c3t i
modi2icrile ce intervin 5n unele 1one restr3nse sau localiti cum este" de e4em*lu"
dis*ariia sau restr3nerea drastic a industriei mici 6monoindustriei7 sau a celei
dominante 5n acel loc#
Buna in2ormare asu*ra *ieii muncii este strict necesar *entru des2urarea unui
*roces realist de consiliere *ro2esional# Necunoaterea sau neconsiderarea acesteia 5n
*rocesul de consiliere *ro2esional va avea e2ecte neative la nivelul individual i social
concreti1ate 5n urmrile *e care le aduce 5nsuirea unor *ro2esiuni *e care cei ce le
st*3nesc nu au unde s le *ractice#
A7# Factori con9uncturali#
%e denumete cu acest termen un ru* de 2actori" de di2erite naturi" care
in2luenea1 *rocesul de aleere *ro2esional a unor elevi sau tineri i care au 5n comun
2a*tul c acionea1 ne*roramat" nesistematic i cu intensiti di2erite de la o *erioad la
alta sau de la o *ersoan la alta# &ntervenia lor 5n demersul aleerii *ro2esiunii este 5ns
su2icient de semni2icativ *entru a 2i luai 5n considerare odat ce cercetrile de
s*ecialitate 5i identi2ic nu numai 5ntre sursele de in2ormare *ro2esional ci i 5ntre 2actorii
indicai de su+iecii cercetai ca 2iind activi 5n conturarea unor o*iuni *ro2esionale#
8n cateoria 2actorilor con9uncturali se *ot include: microru*ul" *restiiul
*ro2esiunilor" o*inia *u+lic" moda" mi9loacele 6mediile7 de in2ormare" vocaia i tradiia#
a7# Bicroru*ul" contituit dintr-un numr restr3ns de *rieteni" colei" vecini are" asu*ra
unor adolesceni" in2luene *uternice determin3ndu-i s ia hotr3ri *e care le consider
+une numai 2iindc eman de la mem+rii acestuia# $cest 2enomen tre+uie *rivit cu atenie
i" c3nd este ca1ul" 5nlocuit cu o consiliere colar i *ro2esional adecvat 2iindc
adeseori *oate avea e2ecte neative concreti1ate 5n o*iuni *ro2esionale eronate"
0@
insatis2acii i insuccese 5n *erioada de 2ormare *ro2esional i" dac aceasta nu este
*rsit" e2ectele neative se *ot *reluni *3n 5n *erioada de *racticare a *ro2esiunii#
+7# Prestiiul *ro2esiunilor#
Este cunoscut 2a*tul c sunt *ro2esiuni care se +ucur de o *reuire deose+it din
*artea *o*ulaiei i *ro2esiuni 2a de care se mani2est mari re1erve sau chiar sunt
desconsiderate# &erarhi1area *ro2esiunilor du* criteriul *restiiului lor se o+serv i 5n
2recvena cu care se o*tea1 *entru *ro2esiunile cu un mare *restiiu i 5n evitarea aleerii
*ro2esiunilor li*site de *restiiu#
c7# G*inia *u+lic este cea care vehiculea1 *restiiul *ro2esiunilor i care a*recia1 unele
*ro2esiuni i unele domenii *ro2esionale sau le sancionea1 *e altele 5n 2uncie i de
con9uncturile economice i sociale ale unor *erioade de tim*#
d7# Boda acionea1" ca *este tot" i 5n domeniul *ro2esiunilor# $st2el" de e4em*lu" 5n anii
](@ i ]E@ *ro2esiunile ininereti erau la mod i ca urmare" un mare numr de tineri"
*otrivii sau mai *uin *otrivii *entru ele" le-au urmat#
8n *erioada actual se *are c sunt la mod alte *ro2esiuni ca" de e4em*lu"
economist" avocat" manechin" 2otomodel etc# $ceasta se re2lect 5n creterea 2recvenei
o*iunilor elevilor *entru ele#
e7# Locaia#
Locaia este starea de direcionare ctre o anumit *ro2esiune datorit 5n1estrrilor
native 2oarte accentuate care vi1ea1 a*titudinea la nivelul talentului i care" 5l conduc
im*erios *e su+iect s*re *ro2esiunea care 5l atrae ire1isti+il# Locaia acionea1 ast2el ca
o 2or interioar de orietare s*re *ro2esiune#
Nivelurile in2erioare ale vocaiei" care acionea1 de asemenea 2avori1ant 5n
aleerea *otrivit a *ro2esiunii" sunt 5nclinaiile" determinate i ele de 5n1estrrile
a*titudinale i interesele *ro2esionale#
27# )radiia este unul dintre cei mai vechi 2actori des*re care se tie c a acionat 5n
2ormularea o*iunii *ro2esionale# $ciunea tradiiei 2amiliale com+inat cu tradiia local
acionea1 5nc semni2icativ 5n mediul rural direcion3nd o *arte din tineretul rural s*re
domeniul ariculturii#
7# ?olul mass mediei 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional
0'
Consilierea *resu*une in2ormarea tuturor celor im*licai 5n reali1area ei 6*ro2esori" *rini
co*ii7" asu*ra colilor i *ro2esiunilor care ar *utea constitui o+iectul o*iunilor#
Bi9loacele mass media dein un rol im*ortant 5n acest sens# $vanta9ul acestor mi9loace
6radioul" televi1iunea" 2ilmul" *resa" materiale ti*rite7" const 5n 2a*tul c o2er in2ormaii
*reioase" 5ntr-o 2orm accesi+il unui numr mare de +ene2iciari" cu *rivire la diverse
as*ecte *e care le solicit o *ro2esiune sau alta# $cestea *ot in2luena direct aleerea
*ro*riu-1is" sau indirect" *rintr-o *retire *siholoic *reala+il#
%*ecialitii sunt 5ns de *rere c mi9loacele mass media nu re1olv *ro+lema
in2ormrii" 2iind a+solut necesar interveia colii 5n acest sens" a crei aciune este 5n
concordan cu *articularitile individuale ale elevilor i cu cerinele societii#
$ciunea 2actorilor im*licai 5n consilierea educaional i *ro2esional<vocaional este
urmtoarea:
Fi#/# $ciunea 2actorilor consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale
0# &nteresele" a*titudinile i reuita social# Coordonate teoretice
0/
ELELH
L
%CG$L$ `
-ca+inete scolare
de asistenta
*siho*edaoica=
-cerine de
consiliere *siho-
*edaoica
F$B&L&$
D&N$B&C$
P?GFE%&H-
N&LG?
P&$^$
BHNC&&
F$C)G?&&
CGNJHNC)H-
?$L&
-microru*ul
-*restiiul
*ro2esiunilor
-o*inia *u+lica
-moda
-mass media
-vocaia
-tradiia
Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional
De1voltarea a+ilitilor de *lani2icare a traseului educaional i al carierei se
im*une ca o necesitate 5n condiiile 5n care ne con2runtm cu o o2ert educaional i
ocu*aional tot mai diversi2icat" iar schim+area traseului *ro2esional 5n decursul vieii
active este o realitate i re*re1int o modalitate ada*tativ de a9ustare la dinamica *ieei
muncii#
Plani2icarea carierei elevilor re*re1int *rocesul *rin care acetia 5i conturea1 o
direcie de 2ormare educaional i *ro2esional" 5i sta+ilesc sco*uri 5n letur cu aceasta
i iniia1 aciuni 5n vederea atinerii sco*urilor# E2iciena acestui *roces este de*endent
de a+ilitile *e care le do+3ndesc elevii 5n urmtoarele domenii de com*eten:
a#$utocunoatere" adic e4*lorarea i structurarea in2ormaiilor des*re sine 5n vederea
de1voltrii conce*tului de sine 6as*ect de care ne vom ocu*a 5n cele ce urmea17"
+#$nali1a traseelor educaionale i *ro2esionale" adic colectarea in2ormaiilor des*re
o*ortunitile educaionale i ocu*aionale=
c#Proiectarea carierei! adic aleerea unei o*iuni din mulimea variantelor dis*oni+ile la
un moment dat=
d# Bodaliti de *romovare *ersonal 5n vederea de1voltrii *ro2esionale" adic
sistemati1area i *re1entarea in2ormaiilor des*re a+ilitile" interesele i e4*erienele
educaionale i *ro2esionale *ro*rii 5n vederea atinerii sco*urilor de carier#
$utocunoaterea
$utocunoaterea re*re1int o com*onent esenial 5n *rocesul de *lani2icare a
carierei i constituie de cele mai multe ori *rimul *as 5n acest *roces# $utocunoaterea se
re2er la e4*lorarea i structurarea in2ormaiilor des*re *ro*ria *ersoan 5n vederea
conturrii conce*iei de sine a *ersoanei#
Conce*tul de sine st la +a1a lurii deci1iilor de carier" 2iind criteriul *rinci*al de
anali1 a o*iunilor educaionale sau ocu*aionale i de identi2icare a o*iunii care
cores*unde cel mai mult ate*trilor elevului #
&n2ormaiile des*re sine cele mai relevante *entru *lani2icarea carierei sunt:
interesele! valorile! aptitudinile %i personalitatea. $ceste as*ecte re2lect cel mai +ine
e4*ectanele leate de carier i atitudinea *e care *ersoana o are 2a de sine i carier 5n
eneral
0>
8n *rocesul de1voltrii *ro2esionale" educarea intereselor i a*titudinilor re*re1int
nu numai o sarcin de im*ortan ma9or" ci i un mi9loc de *rono1" un indicator al
9ustei aleeri a colii" *ro2esiunii viitoare" modul 5n care acestea a*ar" se de1volt i se
con2iurea1" av3nd o lar semni2icaie *entru evoluia *ersonalitii# Cunoasterea
modului de mani2estare" a cilor de 2ormare i de1voltare i a *osi+ilitilor de evaluare i
autoevaluare a acestora" tre+uie s constituie o *reocu*are constant *entru oricare
educator# 8n corelaie cu celelalte 5nsuiri ale *ersonalitii" interesele i a*titudinile *ot
deveni un *uternic enerator al a2irmrii *ersonale i al interrii sociale# Fr a se
con2runta cu dorinele" atraciile i *re2erinele *ro2esionale" interesele" 5nclinaiile i
a*titudinile constituie un *uternic 2actor motivaional" care intervine" uneori cu *ondere
mare" 5n 2ormularea i reali1area *roiectului de viitor al elevului#
&m*ortana intereselor i a*titudinilor 5n de1voltarea *ro2esional crete i mai
mult dac ne 3ndim c ele sunt 5n mare msur de*endente de activitatea educativ" c
ele *ot 2i diri9ate" cultivate i de1voltate 5n condiii controla+ile" aceast cultivare servind
at3t cau1a individului" c3t i cerinele de ordin social# Educa+ilitatea lor s*orete
rs*underea colii i a*ro*ie consilierea educaional i *ro2esional<vocaional de
munca educativ a cor*ului *ro2esoral#
In!ere%ee *rofe%ionae 'i im*or!ana #$noa'!erii or .n *ro#e%$ #on%iierii ee)ior
8n vederea aleerii unei *ro2esiuni 5n care s e4iste o converen a ca*acitilor" a
intereselor enerale ale societii" este necesar de*istarea" e4*lorarea i 5ncercarea de a
de1volta i a*oi valori2ica la ma4imum interesele *ro2esionale ale 2iecrui individ#
Pentru aceasta" am sit necesar elucidarea conce*tului de interes" urmrind a*oi
ene1a intereselor" de1voltarea lor *3n la v3rsta *readolescenei i a adolescenei" c3nd se
de2initivea1 temeliile viitoarei activiti *ro2esionale#
8n investiarea intereselor conitive" cu *recdere a celor din *erioada
*readolescenei" am avut 5n vedere c3teva consideraii teoretice:
- 5n *rimul r3nd" interesul constituie :una din varia+ilele de e4*rimare i
orientare a *ersoanei umane" o e4*resie a motivaiei sale conitive; 6&#
Dran"'D(A" *#'@F7
00
- *rin sta+ilirea unui sistem metodoloic menit s stimule1e i s de1volte
interesele conitive ale *readolescenilor" 5n str3ns corelare cu *rocesul de
consiliere educaional i *ro2esional<vocaional" se *oate contri+ui la
s*orirea e2icienei *rocesului de 5nvm3nt=
- *rin stimularea i cultivarea intereselor conitive" ca 2actor motivaional al
orientrii" :se reali1ea1 o orientare vocaional; interesele de cunoatere
coinci13nd cu cele *ro2esionale=
- v3rsta *readolescenei este caracteri1at *rintr-o de1voltare deose+it a
intereselor conitive" aceasta av3nd un rol im*ortant 5n activitatea de
orientare=
- datorit a*ro*ierii muncii 2i1ice de cea intelectual" se im*une e4istena
unei *onderi mai mari a intereselor conitive" o deschidere a s*iritului s*re
in2ormare=
- 5ntre aceast varia+il i a*titudini se sta+ilesc corelaii *o1itive" de o mare
im*ortan *entru activitatea de orientare
- *rin de1voltarea 5n *rocesul de 5nvm3nt a acestor varia+ile 6interesele"
a*titudinile" etc#7" se evit orientrile ar+itrare" reite" i se diminuea1
in2luena 2actorilor e4trinseci# 8ntre aceste varia+ile" interesul conitiv
ocu* un loc central#
&nteresele" ca i a*titudinile" tem*eramentul i caracterul" 2ac *arte din trsturile
caracteristice unei *ersoane# Ele e4*rim orientarea *ersonalitii" tendina de a acorda cu
*recdere atenie unor o+iecte" 2enomene sau activiti# Fa*tul c interesul se 5m+in cu
+ucuria cunoaterii" c re*re1int o dis*o1iie *o1itiv i c el constituie un 5ndemn s*re
cunoatere i activitate" 2ace ca el s se ocu*e un loc im*ortant 5n munca i conduita
omului# Pre1ena sau a+sena unor interese" lrimea i *ro2un1imea lor" radul lor de
sta+ilitate" natura i corelaia lor cu alte 5nsuiri *sihice" constituie adeseori note de2initorii
ale unei *ersoane# &nteresul devine 5n viaa co*ilului o 2or stimulatoare i mo+ili1atoare"
un *unct de s*ri9in i de a2irmare# $tunci c3nd elevul are un interes *entru un o+iect de
5nvm3nt sau *entru un en de activitate" el lucrea1 cu mai mult *lcere" cu mai mare
randament i cu mai mult 5ndem3nare i *reci1ie 5n domeniul res*ectiv# !i invers" c3nd 5i
li*sete interesul" 5nvtura i se *are rea i o+ositoare#
0A
$*ariia interselor nu urmea1 acelai drum la toi co*iii i nici la acelai co*il 5n
ca1ul tuturor intereselor# Hn interes *oate s a*ar 2oarte reu i altul 2oarte uor" du*
cum unele interese a*ar la unii 2oarte de tim*uriu" iar la alii 2oarte t3r1iu# 8n cele mai
multe ca1uri" interesul a*are ca re1ultat al unei activiti cores*un1toare 5ncununate de
succes# Pre1ena unor interese nu 5m*iedic a*ariia altora" ci dim*otriv le strimulea1# 8n
eneral" 5ntre di2eritele interese e4ist o letur" o in2luen reci*roc#
Pe 2ondul eneral al intereselor" coala tre+uie s de1volte cu deose+it ri9
interesul elevilor *entru *ro2esiune# Educarea interesului elevului *entru *ro2esiune
5nseamn orientarea ateniei lui asu*ra domeniului *ro2esiunilor" 5nseamn tre1irea
dorinei sale de a 5m+ria o *ro2esiune# $-i 2orma i educa interesul *entru *ro2esiune
5nseamn mai de*arte a-l a9uta *e elev s-i de1volte i s-i sta+ili1e1e interesul *entru
acele activiti *entru care are a*titudini# &m*ortana cunoaterii intereselor const nu
numai 5n 2a*tul c ele arat direcia 5n care se orientea1 co*ilul" ci i *entru c ele indic
rece*tivitatea lui *entru 5nsuirea datelor din domeniul res*ectiv# &nteresul *uternic *entru
anumite activiti *oate contri+ui la de1voltarea multor 5nclinaii i a*titudini#
&nteresele sunt determinate de sectoarele 2undamentale ale *ersonalitii" i anume
de orientarea a4ioloic" de *articularitile dinamice" de a*titudini i de motivaie nu
numai nemi9locit" dar i *rin intermediul *er2ormanelor" al reali1rii activitilor#
&n2ormaia *rovenit din 5nsui *rocesul e4ecutrii unor activiti" *recum i din e2ectul
o+inut *rin activitate" este sursa 2undamental i verita+il din care se alimentea1
interesul# Dac interesul se +a1ea1 5ntr-adevr *e o ast2el de in2ormaie" atunci aceasta ar
*utea re2lecta 2idel relaia dintre structura *ersonalitii i *articularitile reale ale sarcinii
sau ale *ro2esiunii#
8n ast2el de condiii" interesul se 2ormea1 5n *rimul r3nd" *e +a1a unor in2ormaii
indirecte" mi9locite de alii *rin cuv3nt" sau o+inute *rintr-un contract su*er2icial cu
di2erite domenii de activitate# Dar" datorit veriilor intermediare 5n cursul transmiterii" a
codi2icrilor i decodi2icrilor" multe in2ormaii se *ot de2orma# Ca urmare" interesul ast2el
2ormat su+ in2luene e4terne" necon2runtate cu re1onanele e4terne ale *ersonalitii" *oate
s nu cores*und relaiilor dintre structura *ersonalitii i *articularitile o+iective ale
*ro2esiei# 8n acest ca1" nu *oate 2i vor+a de un interes real" ci numai de unul nominal *e
care su+iectul ni-l 2ormulea1" dar nu cores*unde realitii# Conce*tul de interes a 2ost
0F
introdus de Condillac i Kelvetius# Dei utili1at 5n toate domeniile" el este" 5n ultim
instan" *siholoic#Con2orm teoriei 2uncionaliste a lui Cla*arbde" interesul re*re1int
:2actorul care a9ustea1" care acord mediul cu necesitile oranismului;6 Ed# Cla*arbde:
Bucureti" 'D/07#
8n literatura *siholoic se 5nt3lnesc i de2iniii ale interesului 5n 2uncie de di2erite
*rocese *sihice" con2orm crora :interesul este atenia 5n stare latent" iar atenia este
interesul 5n aciune; 6Bc# Douall7" o :2or emoional 5n aciune; 6J# DeIe.7" sau :un
*roces emotiv care *roduce dorina de meninere si continuare a teniei 2a de o situaie
sau un com*le4 de situaii; &# Po*a 6Psiholoia intereselor; 5n :?evista de *siholoie;"
vol#&&&" nr#/ a*rilie-iunie" Clu9" 'D0A7#
G de2iniie mai com*let i semni2icativ este dat de J# Piaet" care consider
interesul dre*t ra*ortul dintre un o+iect i o necesitate" 5ntruc3t un o+iect devine interesant
5n msura 5n care rs*unde unei necesiti# &nteresul este deci :orientarea *ro*rie tuturor
actelor de asimilare mintal; 6J# Piaet"'DF(7#
$lte conce*ii des*re interes *un accent *e relaia dintre interes i atitudine 5n
activitatea uman" ca de *ild de2inirea interesului ca su+structur a *ersonalitii" i
anume :c acea com*onent motivaional a *ersonalitii care se e4*rim *rintr-o
atitudine *o1itiv" activ i *erseverent 2a de anumite o+iecte 62enomene7 sau activiti;
6&# Dran" o*#cit#" *#'/7#
Procesul de 2ormare a oricrui interes este 5nsoit de interesul de cunoatere" o
:atitudine a omului 6co*ilului7 de investiare a o+iectelor 62enomenelor7" sau activitilor"
atitudine determinat de tre+uina de cunoatere i cultivat *rin educaie;6 &# Dran"
o*#cit#" *#'/7# $cest 2enomen de corelare" mai *recis de identi2icare a 2ormrii intereselor
cu *rocesele de cunoatere este e4*lica+il 5n condiiile 5n care la +a1a ene1ei oricrui
interes st tre+uina de investiare i orientare# Este de neconce*ut interesul *entru un
domeniu de activitate 6art" s*ort" tehnic" etc#7" 2r dorina de cunoatere a acestora" cci"
5nainte de a *ractica arta" s*ortul" activitile tehnice" dorim s ne in2ormm asu*ra
*ro+lemelor im*licate 5n domeniile res*ective# $m considerat necesar studierea acestei
com*onente" tocmai 2iindc aceasta are rol acional" at3t 5n *rocesul de do+3ndire a
cunotinelor necesare viitoarei *ro2esiuni" c3t i 5n 2ormarea unei atitudini *o1itive 2a de
ea# &nteresul a 2ost 5ncadrat i 5n *rinci*iul eneral al :homeosta1iei; 6cannon7" adic 5n
0(
acea tendin a oranismului de meninere constant a condiiilor interne de via" c3t i
acea de echili+rare *ermanent dintre oranism i mediul 5ncon9urtor#
)re+uina a*are ca un *roces *siho2i1ioloic de resta+ilire a acestui echili+ru" de
ada*tare la mediu# Hna din tre+uinele umane este i aceea de e4*loatare i cunoatere a
mediului" tre+uin care st la +a1a 2ormrii interesului# &nteresul nu se *oate 5ns
de1volta dec3t su+ in2luena condiiilor socio-culturale i a educaiei" cci interesul nu este
un dat" ci un re1ultat al educaiei# P3n a a9une la acest stadiu 2inal" de *rodus al
condiiilor socio-culturale i educative" interesele *arcur c3teva stadii im*ortante :
a7# 2orma cea mai sim*l o re*re1int :interesul-atracie;" care nu are o motivaie *recis=
+7# interesele i1olate" care sunt limitate de la o tem la alta" care 5nce* s stimule1e
activitatea co*ilului" a elevului=
c7# interesele enerali1ate" care sunt mani2estate 2a de toate o+iectele de 5nvm3nt=
d7# interesul s*eciali1at" central" 5n 9urul cruia se ru*ea1 toate celelalte interese i care
constituie" de 2a*t" *rinci*alul 2actor mo+ili1ator 5n aleerea viitoarei *ro2esiuni# 6$#
Chircev" D# %alade"'D(F7#
Du* cum s*uneam mai sus" interesul de cunoatere re*re1int stimulul intern
care" constienti1at i declan3nd o aciune" devine motiv al aciunii# $cest interes de
cunoatere" alturi de o multitudine de as*iraii" sco*uri" idealuri" declanea1 curio1itatea
e*istemic" tendina *sihic ce se mani2est 5nc de la o v3rst 2raed *rintr-o serie de
5ntre+ri: de loc" de nume" de tim* 6Piaet7# Datorit caracterului la+il al *roceselor
*sihice la co*ilul de v3rst *recolar i colar mic" interesele sunt i ele 2luctuante"
em*irice" su*er2iciale" orientate s*re imediat i concret" diri9ate de *rimele im*ulsuri
tem*eramentale# Pe msura 5naintrii 5n *readolescen" datorit lririi ori1ontului de
cunoatere" de e4*erien" are loc o de1voltare multilateral a intereselor *e 2ondul
de1voltrii 5ntreii *ersonaliti" interese a2late 5ntr-un ra*ort dialectic de
intercondiionare# %*re deose+ire de v3rstele mai mici" acum are loc o sta+ili1are a
intereselor conitive" i o cretere a selectivitii 5n aleerea unor o+iecte sau activiti i o
s*orire a interesului *entru acestea#
Direcionarea intereselor ctre o activitate adecvat *ersonalitii individului se
*oate 2ace cu mai mare uurin la aceast v3rst" cu c3t co*ilul dorete s asimile1e c3t
mai multe cunotine 5n domeniul *re2erat" i cu c3t se remarc caracterul activ al
0E
intereselor sale# Preadolescena este v3rsta la care *rivirile co*ilului se 5ndrea*t s*re
viitor" 5ndeose+i s*re viitorul *ro2esional# Barea sete de cunoatere care caracteri1ea1
aceast v3rst" 5l conduce *e *readolescent la investiaii" 2a*t care 2ace *osi+il a+ordarea
*ro2esiunii din *ers*ectiva cunoaterii ei# &n2ormaia *rovenit din *rocesul e4ecutrii unei
activiti alimentea1 interesul *entru acea activitate# 8n acest ca1 avem de a 2ace cu
interesul nemi9locit" cu e2ecte *o1itive 5n activitatea elevului" i s*ri9init *e o motivaie
intrinsec# De multe ori se 5nt3m*l ca in2ormaiile cu *rivire la o activitate s 2ie *rimite
din e4*eriena altora i acce*tare su+ in2uena celor din 9ur# $ceste in2ormaii mi9locite
duc la 2ormarea unor interese nereale" nominale" cu e2ecte neative 5n activitatea colar i
*ro2esional de mai t3r1iu" 5n ca1ul 5n care aceste interese nominale intr 5n con2lict cu
cele reale#
$ciunea indirect a interesului *entru *ro2esiune asu*ra interesului de cunoatere
este o caracteristic a *readolescenei" care tre+uie avut 5n vedere 5n activitatea de
consilierea educaional i *ro2esional<vocaional# J# Piaet a2irma c aceast *erioad
de v3rst :este +ine aleas" deoarece 5n civili1aiile noastre ea este v3rsta la care" din *unct
de vedere *siholoic" co*ilul este 5n stare s se eli+ere1e de datul imediat 5n direcia
intereselor i a *roiectelor care scot la iveal" mai devreme sau mai t3r1iu" adevratele sale
a*titudini;6 J# Piaet: 'D(/7#
G alt caracteristic a v3rstei *readolescenei" *e care o avem 5n vedere 5n
activitatea de consiliere educaional i *ro2esional<vocaional" este *re2erina s*orit
*entru activitile i 2enomenele e4tracolare" cu intensiti di2erite 5n 2uncie de mediu"
v3rst" se4" etc# %e constat c 5n mediul ur+an" odat cu intrarea 5n *readolescen"
interesele colare scad iar cele e4tracolare cresc" 2enomen e4*lica+il *rin tendina
*readolescentului *entru cunoaterea :necunoscutului;# 8n mediul rural" datorit
*restiiului s*orit al colii 5n r3ndul *rinilor i al co*iilor" 2enomenul creterii intereselor
e4tracolare este mult estom*at" sau chiar du+lat de o cretere a intereselor *entru
activitile colare#
$lte cau1e care ar e4*lica interesul *entru activiti e4tracolare ar 2i urmtoarele :
a7# *rin o+liativitatea lor" activitile colare se 2ac mai *uin interesante=
+7# modul de *redare nu este de natur s stimule1e interesul=
c7# coala se interea1 insu2icient 5n via=
0D
d7# nu e4ist o letur *uternic 5ntre teorie i *ractic#
&nteresele e4tracolare se mani2est 5n circa o*t domenii *rinci*ale" i anume:
tehnic" tiin" s*ort" art" cosmos" s*ort" natur" activiti *ractice" i oameni# Pe l3n
valenele conitive i a2ective" interesul" la v3rsta *readolescenei" *re1int valene
a4ioloice# Du* cum s*une un *siholo 2rance1" interesul :se structurea1 odat cu
ela+orarea unui sistem de valori" a unei ierarhii de valori" devenind ast2el o linie directoare
a com*ortamentului; 6%# Larce+eau" 'DAE7
Dar aceast ierarhi1are a valorilor" i totodat 5ncadrarea ideii de *ro2esiune 5ntr-o
lume a valorilor" nu *oate 2i dec3t re1ultatul unei munci educative sistematice" care const"
5n esen" 5n ridicarea elevului din lumea necesitilor continente 5n lumea semni2icaiilor
sociale#
$+ordarea i 5neleerea *ro2esiunii dintr-o *ers*ectiv social e4*rim tocmai
:aceast orientare s*re lumea valorilor; 6&# Dran" o*#cit#" 7
8n conclu1ie" *utem s*une c 5ntreaa activitate a elevului este stimulat"
direcionat i susinut de interesul conitiv# Considerm c *rocesul consilierii
educaionale i *ro2esionale<vocaional este 5n mod hotr3tor in2uenat de aceast
varia+il cu 2uncie stimulatoare i direcional *uternic" av3nd o contri+uie 5nsemnat 5n
2ormarea o*iunilor i as*iraiilor colare i *ro2esionale" 5n luarea deci1iei i o*iunii
2inale#
$v3nd 5n vedere cele s*use mai sus" educatorii au im*ortanta sarcin de a educa i
cultiva aceste interese" *rin contienti1area relaiei dintre cunotinele transmise la lecii i
viitoarea coal *entru care o*tea1 elevii" *e de o *arte" i *ro2esiunea la care as*ir" *e
de alt *arte# Cunosc3nd necesitatea cultivrii interesului *entru viitoarea *ro2esiune"
educatorul tre+uie s acione1e 5n direcia orientrii elevului s*re de1voltarea i
sta+ili1area intereselor 5n domeniul 5n care *re1int a*titudini#
A*!i!$"inie 'i ro$ or .n #on%iierea e"$#aiona+ 'i *rofe%iona+>)o#aiona+
Consilierea educaional i *ro2esional<vocaional re*re1int unul din mi9loacele
de re1olvare a *ro+lemei interrii sociale i *ro2esionale" *rin ae1area ei *e temeiuri
tiini2ice mai solide" *recum i *rin *er2ecionarea cilor i modalitilor de re1olvare
*ractic#
A@
Pentru a se *une +a1ele unei orientri 9uste i e2iciente" s-a recurs la sirea unor
criterii consistente ale orientrii colare i *ro2esionale" care au constituit una dintre
*ro+lemele teoretice de *rim ordin ale acestui studiu#
Hnul dintre aceste criterii 5l constituie a*titudinile" care" corelate cu celelalte
varia+ile 6motivaia" interesele i atitudinile7" re*re1int *rin cunoaterea lor un mi9loc de
sta+ilire a *er2ormanelor" i deci de orientare a t3nrului s*re ru*ul de *ro2esiuni
adecvate#
Este di2icil de se*arat cei *atru 2actori care concurea1 i conlucrea1 5n reuita
*ro2esional# Lom 5ncerca" 5n cele ce urmea1" s ne re2erim la locul i im*ortana
a*titudinilor 5n *rocesul consilierii *ornind de la diversele acce*iuni ale acestui conce*t i
*3n la des*rinderea rolului *e care 5l au ele 5n activitatea de consilierea educaional i
*ro2esional<vocaional a elevilor#
Cunoaterea tiini2ic a a*titudinilor are o im*ortan deose+it" nu numai *entru
im*ortana lor 5n *rocesul consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale ci i *entru
sirea unor ci de o*timi1are" de de1voltare a lor 5n i *rin activitate#
?eiese c de*rinderile" a*titudinile i talentul au o mare im*ortan social" ele
re*re1ent3nd valori cu caracter social" :+unuri cu valoare converti+il *e *iaa mondial a
valorilor; 6$l# ?oca" B# STrT'D(/7
?econsiderarea i a+ordarea *ro+lemei a*titudinilor nu este im*us doar de 2actorii
sociali 6divi1iunea tot mai accentuat a muncii" creterea solicitrilor 2a de om" etc#7" ci
i de anumite condiii interne caracteristice eta*ei actuale de de1voltare a cercetrii
tiini2ice# ?eali1rile din domeniul *siholoiei 6cercetrile lui Piaet" LiotsMi" Jal*erin"
Leontiev i alii7" *recum i ale altor tiine 6enetica" teoria in2ormaiei" ci+ernetica7" au
deschis lari *ers*ective studierii *ro+lemei a*titudinilor#
$v3nd 5n vedere at3t *osi+ilitile teoretice actuale ale *siholoiei" c3t i cerinele
*ractice ale societii" se im*une o cercetare mai riuroas i mai *ro2und a a*titudinilor"
*entru a contri+ui ast2el mai su+stanial la re1olvarea unor *ro+leme im*ortante ale
5nvm3ntului" ale consilierii educaionale i *ro2esionale<vocaionale#
$*titudinile" str3ns leate de interese" re*re1int valori cu caracter social ce intr
5n *atrimoniul colectivitii care le cultiv# Grice individ normal dis*une 5ntr-un rad
oarecare de tot 2elul de a*titudini# Desiur" a*titudinile s*ortive" matematice" mu1icale"
A'
artistice" tehnice" nu sunt la 2el de de1voltate la toi indivi1ii" dar nu e4ist indivi1i" 5n
a2ar de ca1urile *atoloice" care s nu ai+ nici 5n cea mai mic msur a*titudini
s*ortive" matematice" artistice sau tehnice# Bineneles c din *unct de vedere al nivelului
de de1voltare a di2eritelor a*titudini" *ot e4ista di2erene semni2icative 5ntre indivi1i i ar
2i tot at3t de reit ca" de e4em*lu" 5n de1voltarea *ro2esional sau 5n e4ienele *e care le
avem 2a de oameni s nu inem cont de aceste di2erene#
Lor+im de a*titudine atunci c3nd ne 3ndim la *er2ormana" la e2ectul" la
re1ultatul ce se reali1ea1 *rintr-un anumit *roces" sau *rin anumite con2iuraii"
structurri de *rocese# Grice *roces *sihic" ra*ortat la 2uncia sau la e2ectul su"
do+3ndete caracterul de a*titudine# De e4m*lu" *rocesul 3ndirii" ra*ortat la oricare din
2unciile sale" cum ar 2i re1olvarea de *ro+leme" a+stracti1area" enerali1area" do+3ndete
caracterul de a*titudine i devine o com*onent esenial a e4istenei#
Cu c3t a*titudinea este mai de1voltat" cu at3t mai mult se am*li2ic i se com*lic
structura ei 2uncional# $*titudinile se caracteri1ea1 tocmai *rin *otenialitile active *e
care le conin# 8n a*titudini" *otenialitile latente ale individului se trans2orm 5n
*otenialiti active# Datorit a*titudinilor" individul este 5n stare ca 5n domeniul res*ectiv
de activitate s-i construiasc oric3nd i cu uurin de*rinderi noi" s-i restructure1e
de*rinderile vechi" s com+ine 5n con2iuraii noi de*rinderile de care dis*une#
$*titudinea asiur o *lasticitate" o malea+ilitate 5n re1olvarea *ro+lemelor din cadrul
unei anumite cateorii de *reocu*ri#
%tructurile di2eritelor a*titudini tre+uie v1ute nu static" ci 5n *rocesul de 2ormare
i reconstruire# Hnele dintre aceste structuri sunt mai varia+ile" iar altele sunt mai sta+ile#
Jradul de sta+ilitate a acestor structuri de*inde de o serie 5ntrea de 2actori ca" de
e4em*lu" de sta+ilitatea sarcinilor *e care omul tre+uie s le 5nde*lineasc" de
*otenialitile ereditare *e +a1a crora a*titudinile se reali1ea1#
!i 5n structura a*titudinilor *ro2esionale *utem distine 2actori enerali i 2actori
mai s*eciali1ai# %tructura unei a*titudini *ro2esionale *rin in2luena *redominant a
2actorilor de ru*" a 2actorilor care se a*ro*rie de 6enerali7" i 5n s*ecial 5n *re1ena
unui 2oarte *ronunat" devine o intelien *ro2esional# 8n ast2el de ca1uri este vor+a
des*re o intelien modelat du* anumite as*ecte ale realitii# $st2el a*are inteliena
*ractic" inteliena ver+al" s*aial" tehnic" inteliena literar" artistic" social" etc#
A/
Bodul 5n care se 2ace structurarea a*titudinilor i coninutul structurilor este determinat 5n
*rimul r3nd de *otenialitile active i latente de care dis*une *ersoana" de motivaia i de
celelalte trsturi ale *ersonalitii#
Numeroase cercetri" *recum i e4*eriena *ractic" ne arat c la elevi se *oate
structura un com*le4 de a*titudini solicitat de s*eci2icul activitii colare# $cest com*le4
2uncional" denumit a*titudine colar" im*lic 5n *rimul r3nd 2actorul eneral al
intelienei 67" inteliena ver+al-educaional 6v#ed7" i un 2actor a2ectiv-motivaional-
atitudinal 62actorul 4 al lui C#P# $le4ander7#
$titudinea colar modelat du* *ro2ilul colii" du* stilul de munc din coal"
etc#" *oate s se deose+easc uneori" chiar i 2oarte mult" de structura 2uncional a
a*titudinilor solicitate de *ro2esiunea *e care elevii o vor alee#
Prin aceasta se e4*lic 2a*tul c 5nt3lnim destul de 2recvent o discre*an
semni2icativ 5ntre *er2ormanele colare ale unor *ersoane i reali1rile de mai t3r1iu ale
acestora# Hneori elevi cu note +une la coal a9un s 2ie mai t3r1iu mediocri" sau chiar i
mai sla+i 5n activitatea *ro2esional# Nu sunt rare nici ca1urile de sens invers" 5n care elevi
mediocri sau sla+i la 5nvtur" dac 5i ale 5n mod adecvat *ro2esiunea" *ot s ai+
reali1ri i satis2acii *ro2esionale serioase#
8n cele ce urmea1" vom 5ncerca o succint caracteri1are a a*titudinilor *e +a1a
datelor consemnate 5n literatura de s*ecialitate#
$*titudinea are la +a1 de1voltarea su*erioar a unor *rocese i 5nsuiri *sihice# 8n
a*titudine este im*licat 2uncionalitatea" adic ridicarea la un nivel su*erior i 2oarte
e2icace a aciunii *sihice# 8n eneral" a*titudinea este considerat ca o calitate a unor
o*eraii i *rocese *sihice" caracteri1ate *rintr-un nivel 2uncional su*erior i o orani1are
s*eci2ic" calitate relevat de e2iciena i reuita unora din activitile umane# Cu alte
cuvinte" a*titudinea" re*re1int *er2ormana" e2ectul" re1ultatul ce se reali1ea1 *rintr-un
anumit *roces sau *rin anumite con2iuraii i structuri *sihice# Grice *roces *sihic
:ra*ortat la 2uncia sau la e2ectul su do+3ndete caracterul de a*titudine; 6$# Chircev" D#
%alade" *#(>7#
Din cele artate mai sus *utem deduce c nu e4ist indivi1i 2r a*titudini" doar o
de1voltare 5ntr-o mai mare sau mai mic msur a ca*acitilor de la a*titudini sim*le la
a*titudini com*le4e#
A>
$*titudinile com*le4e 6inteliena" a*titudinile matematice" mu1icale" s*ortive"
etc#7" sunt considerate mai mult su+ as*ectul *er2ormanelor" ale e2ectului" neli93ndu-se"
de reul" as*ectul lor *rocesual" iar cele mai *uin com*le4e 6sen1oriale" motrice"
numerice" etc#7" se consider din *unct de vedere *rocesual" neli93ndu-se as*ectul 2unciei
*e care *rocesul o 5nde*linete# $*titudinile se corelea1 i cu alte com*onente *sihice 5n
reuita activitii" cum ar 2i : a+ilitile" de*rinderile" miestria" motivaia" etc#
$*titudinile i de*rinderile au trsturi comune" se intercorelea1" dar nu *ot 2i
considerate ca unul i acelai *roces# De*rinderile se limitea1 la e4ecutarea unor ti*are de
aciune 2ormate *rin e4erciiu# $*titudinile 5ns au o s2er mult mai lar de mani2estare"
ele cu*rin13nd totalitatea *roceselor necesare *entru reali1area unei activiti com*le4e i
varia+ile 5n condiii variate#
$*titudinile se deose+esc de de*rinderi *rin *otenialitile active *e care le
conin# 8n a*titudini" *otenialitile active decur din cele latente# 8n +a1a *otenialitilor
active se contruiesc de*rinderi noi" com*onente di2erite de cele iniiale# $*titudinea
asiur ast2el o *lasticitate 5n reali1area sarcinilor iniiale#
G alt corelare 5n reuita activitii se reali1ea1 5ntre a*titudini i motivaie# Fr o
*reocu*are 5ntr-un anumit domeniu" a*titudinile enerale s*eciali1ate nu se *ot de1volta#
)re+uie relevat" de asemenea" i rolul atitudinilor 5n cadrul acestei relaii# %e a2irm c
:*roresele 5n de1voltarea unei a*titudini sunt cu at3t mai mari cu c3t este mai *o1itiv
atitudinea su+iecilor 2a de activitatea res*ectiv" i cu c3t aceast activitate are o
semni2icaie *ersonal mai mare *entru ei; 6?# %Mem*" Penuin BooMs" 'D('7
$ctivitatea uman com*le4 i *resu*une 5m+inarea 5n 2orm orani1at a
diverselor mi9loace de aciune# 8n eneral" activitile umane se des2oar 5ntr-un cadru
*ro2esional s*eciali1at# Ca urmare" este necesar 5m+inarea i 5ntre*trunderea mai multor
a*titudini sim*le#
$*titudinile com*le4e se re2er la enul de activitate 5n care su+iectul are o reuit
deose+it# 8n di2erite *ro2esiuni sau domenii de activitate" are loc o structurare s*ecial a
a*titudinilor# La co*il" aceste structuri nu sunt cristali1ate" nu e4ist dec3t *otenialiti
nereali1ate# E4ist 5ns *osi+ilitatea de1voltrii a*titudinilor i a talentului 5n mai multe
direcii" 2a*t *entru care educaiei" cadrelor didactice" consilierilor le revine sarcina 2oarte
im*ortant de a de*ista i valori2ica aceste a*titudini#
A0
La v3rste mai mari" a*ar a*titudinile s*eciali1ate# Dar aceast structur nu este
2i4" 2inal" de2initv# Ele se restructurea1 i se reconstruiesc 5n *ermanen" 5n 2uncie de
sarcinile ce se *un 5n 2aa individului#
$*titudinile se de1volt i se restructurea1 5n cadrul unei *ro2esiuni" alctuind o
adevrat ierarhie# %tructura a*titudinii *ro2esionale" *rin in2luena *redominant a
2actorilor de ru* i 5n *re1ena unei inteliene 2oarte *ronunate" devine intelien
*ro2esional# $ceasta este modelat du* anumite sarcini i as*ecte ale realitii# $*are
ast2el inteliena ver+al" s*aial" literar" artistic" social" etc#
E4*eriena a demonstrat c s*eci2icul activitii colare reclam structurarea unui
anumit com*le4 de a*titudini# $*titudinea colar se *oate deose+i uneori 2oarte mult de
*ro2esiunea s*re care se va 5ndre*ta elevul" de structura 2uncional a a*titudinilor
solicitate de aceast *ro2esiune# Deci o anumit discre*an va interveni 5ntre aceste dou
structuri" 2a*t *entru care orientarea nu-i va atine sco*ul#
G *retire adecvat" o activitate echili+rat" va reui s contri+uie la creterea
*lasticitii acestor structuri 2uncionale# Prin urmare" e4istena mai multor structuri
variate" care intr 5n 2unciune succesiv" *oate contri+ui :la creterea e2icienei 2actorilor
*rimari" *rin con2iurarea *osi+ilitii mai mari de restructurare a con2iuraiei lor; 6 $l#
?oca" B# STrT" o*#cit#" *#AD7
Preocu*rile diverse 5ns" 2r o dominant *recis conturat" de o+icei nu duc la
re1ultatele dorite# Preocu*rile secundare nu tre+uie s ai+ ca sco* reali1area de
*er2ormane deose+ite 5n domeniul res*ectiv" ci doar in2luenarea *o1itiv a activitii din
domeniul *reocu*rilor *redominante" de cele mai multe ori a celei din domeniul viitoarei
*ro2esiuni#
?. Re$'i!a '#oar+ @ in"i#a!or .n "e()o!area *rofe%iona+
G *ro+lem cu numeroase im*licaii 5n *rocesul orientrii de1voltrii *ro2esionale
este i aceea a reuitei colare#
8n *erioada colari1rii" reuita colar re2lect e2iciena socio-economic a
5nvm3ntului" iar mai t3r1iu se resete 5n alt indicator" i anume reuita social i
*ro2esional#
AA
$*recierea reuitei colare" a randamentului *e care-l d elevul 5n eneral" are
valoare de dianostic dar i una *ronostic# 8n cadrul activitii colare *e ansam+lu"
:dianosticm stilul muncii elevului cu *osi+ilitatea de a interveni *reventiv i ameliorativ
*entru 5m+untirea lui" i *ronosticm" totodat" *rin nivelul de a*reciere ritmurile de
de1voltare i devenirea *ro2esional a elevului 5n cau1;6 ?# Dsclescu" 'D(A" *#E>7
Ne dm seama deci de im*ortana *e care o are randamentul colar 6care *oate 2i
reuit sau eec7" *entru de1voltarea *ro2esional#
Pentru studiul acestei *ro+leme" vom de2ini mai 5nt3i termenii de randament colar
i reuit colar#
?andamentul colar este e4*rimat de :ra*ortul dintre cantitatea de munc investit
de elev i re1ultatele cantitative i calitative o+iunte de acesta" 5n limite de tim* *recise;#
6?# Dsclescu" o*#cit#" *#E'7
?euita colar se re2er la e2ectele structurrii o*time a sistemului de relaii
im*licat 5n aciunea s*eci2ic a unui ansam+lu de 2actori care cu*rinde : elevul" coala 5n
eneral" cadrele didactice" 2amilia" instituiile e4tracolare" i care *rin e2ortul susinut"
con9uat" al 2actorilor 6amintii7 duce la atinerea sco*ului educaiei 5n coal i *rin
coal 5n via#
?euita colar tre+uie *rivit din mai multe unhiuri de vedere" deoarece ea este
re1ultatul 2avora+il al unui *roces com*le4 de inter2erare i intercondiionare a mai mutor
2actori care e4*lic succesele sau insuccesele elevului# Factorii care contri+uie la reuita
colar sunt 2oarte variai" i sunt at3t de natur su+iectiv" c3t i o+iectiv : interesele i
a*titudinile" de*rinderile de munc intelectual" mediul 2amilial" starea de an4ietate"
mediul colar" motivaia reali1rilor colare" etc# $cesti 2actori se intercorelea1 i se
condiionea1 reci*roc#
La +a1a e2orturilor de reuit 5n activitatea colar se a2l" 5ntotdeauna" o motivaie
social" 5ntruc3t *er2ormanele colare sunt o 2orm a a2irmrii de sine" dar i a dorinei
sociale de succes# Diri9area educaional a *rocesului de intelectuali1are" sociali1are i
umani1are a motivelor" de interiori1are a sistemului de valori culturale i de conduite
*siho-sociale" vi1ea1 a*ro*ierea tre*tat a elevului de viitorul su rol *ro2esional# 6$#
Chircev si $dina Chircev: %tudia universitas" Ba+e-Bolia." Clu9" *#(-/D7
AF
%e *une *ro+lema cum a*ar i se de1volt aceste motive ale 5nvrii" cum
in2luenea1 randamentul colar acest ti* de motive i cum devin acestea surse de
motivaie 5n activitatea de 5nvare d Coninutul conitiv al motivelor" cum ar 2i : dorina
de autoreali1are" de a2irmare *ro*rie *rin succes colar" de valori2icare *ersonal" 5m+rac
2orma as*iraiilor *ro2esionale" de2inite ca :ansam+lu inter2uncional de tendine introene
sociali1ate; 6 $# Chircev" D# salade" o*#cit#" *#/07
Bodelele din lista rolurilor *ro2esionale e4istente sunt *reluate 5n mod di2erit de
su+ieci# La o cateorie de tineri" *roiectele i as*iraiile lor sunt satis2cute doar 5n *lanul
imainarului" al reveriei" la alii 5ns" valoarea 2uncional a asi*raiilor cores*unde cu
aceea a unor autentice motive introene# La acestia din urm" as*iraiile devin dominante
5n ierarhia de motive ale 5nvrii# $ceste as*iraii mo+ili1ea1 elevii la e2ort intelectual i
moral" o+in3nd re1ultate 2oarte +une 5n activitatea lor# %uccesul do+3ndete o nou
semni2icaie *entru elev" 2iind un mi9loc de estimare a *osi+ilitilor sale intelectuale i
morale# )re*tat" succesele colare imediate nu mai satis2ac as*iraiile elevului" care sunt
ra*ortate la un o+iectiv mai 5nde*rtat *ro2esiunea# ?e1ultatele la 5nvtur 5nce* s
devin indici o+iectivi ai reuitei ulterioare 5n via# $ceste re1ultate devin criterii de
evaluare a *osi+ilitilor de aco*erire 65nde*rtare7 de rolul *ro2esional ales de ctre elev
i servesc dre*t su*ort al sentimentului de 5ncredere sau ne5ncredere 5n viitorul su
*ro2esional#
Nu este su2icient ca modelul de rol s 2ie doar acce*tat a2ectiv de elev# Este
necesar ca acesta s a*recie1e ca*acitatea sa de a de*i o serie de o+stacole e4terne sau
interne" s se autode2ineasc# Dar acest *roces destul de 5ndelunat i marcat totodat de
unele con2licte i momente de tensiune# Pe 2ondul acestor motive enerale ale 5nvrii"
acionea1 un alt 2actor motivaional" de ti*ul as*iraiilor cu direcionare *ro2esional# 8n
de*enden de acest 2actor motivaional se constituie la unii elevi o atitudine selectiv" o
*re2erin *entru anumite materii#
$m v1ut *3n aici c *rocesul *siho*edaoic i *sihosocial de 2ormare a
motivelor este destul de com*licat i 5ndelunat# $s*iraiile *ro2esionale se conturea1 *e
2ondul motivelor enerale ale 5nvturii" 5n str3ns cone4iune cu de1voltarea a*titudinilor"
de*rinderilor" 5nclinaiilor i atitudinilor elevului#
A(
8ntr-o eta* mai avansat de de1voltare" as*iraiile tind s ocu*e un loc central 5n
orani1area ierarhic a celorlalte motive# La acest nivel are loc interiori1area modelului de
rol" relaionat 2uncional cu randamentul colar#
8n de*enden de nivelul 2uncional al acestor interrelaii" se remarc tendina ti*ic de
orientare a elevilor 5n c3teva cateorii :
'7# ?andamentul colar remarca+il al elevilor este stimulat de as*iraiile *ro2esionale"
*recise" clare i +ine conturate# Planurile lor de viitor" idealurile de via sunt active" de
ana9are social# 8ntre nivelul de as*iraie i reuita colar e4ist o concordan"
ma9oritatea o*t3nd *entru o cali2icare su*erioar# $ceeai direcionare se o+serv i 5n
ceea ce *rivete *re2erinele i interesele elevilor *entru anumite activiti e4tracolare#
$titudinea selectiv 2a de activitile res*ective este dictat de dorina elevului de a-i
5ntrei *retirea cerut de viitorul su *ro2esional#
/7# E4ist i ca1ul 5n care re1ultatele +une la 5nvtur nu se rs2r3n *o1itiv asu*ra
as*iraiilor i a interiori1rii modelului *ro2esional# %u+iecii au 5ncredere e4aerat 5n
*ro*riile *osi+iliti" dar nu se *ot decide" ceea ce atest c nu au a9uns 5nc la maturi1area
*e care o reclam o*iunea *ro2esional#
>7# $s*iraiile *ro2esionale ale acestei cateorii de elevi +uni i 2oarte +uni la 5nvtur se
de1volt 5n direcii :e4tracolare;# Elevul mani2est interes i se *retete numai la
materiile *entru care are 5nclinaii i care vor constitui +a1a viitoarei sale *ro2esiuni#
07# Din cateoria elevilor cu *er2ormane mediocre i sla+e se di2erenia1 dou tendine
de ru*are :
a7# elevii ale cror as*iraii sunt 5n concordan cu limitele *retirii lor intelectuale 5n
aleerea viitoarei *ro2esiuni=
+7# elevii ale cror as*iraii de*esc cu mult *osi+ilitile lor de autoreali1are 5n domeniul
de activitate *ro2esional *entru care o*tea1#
)endinele de ru*are *re1entate mai sus relev nivele di2erite de maturi1are
*sihosocioloic a elevilor" rade di2erite de *retire 5n vederea ada*trii lor sociale du*
a+solvirea colii# $ceast maturi1are este asiurat *rin 5nvm3ntul colar
instituionali1at# 8n acest conte4t este evident 2a*tul c coala nu se *oate limita numai la
2ormarea noiunilor tiini2ice" la de1voltarea *rinci*iilor i de*rinderilor intelectuale" la
AE
educarea ca*acitilor i a*titudinilor# !coala tre+uie s acione1e 5n direcia 2ormrii
a2ectiv-motivaionale a elevilor" cu*rin13nd i as*iraiile lor *ro2esionale#
8n acest 2el" o*iunea *ro2esional va ana9a *ersonalitatea t3nrului 5n ansam+lu"
iar aleerea 2cut este 5n concordan at3t cu dorinele c3t i cu *osi+ilitile sale reale" ea
re*re1int o aranie a reuitei 5n viitoarea *ro2esie" a reuitei 5n via#
+#$nali1a traseelor educaionale i *ro2esionale
Hn alt as*ect im*ortant 5n *lani2icarea traseului colar i al carierei se re2er la
com*ortamentul sistematic de colectare de in2ormaii re2eritoare la o*ortunitile
educaionale i la ocu*aii# $ceste in2ormaii vi1ea1: natura activitii care urmea1 a 2i
e2ectuat" cerinele educaionale *entru a accede la un 9o+" *ers*ectivele de ana9are"
mediul socio-*ro2esional" veniturile" etc# Corectitudinea in2ormaiilor o+inute este
esenial *entru a *utea 2ace aleeri com*ati+ile cu interesele" valorile i stilul de via
dorit#
E4ist mai multe *osi+iliti de in2ormare care *ot 2i utili1ate 5n anali1a traseelor
educaionale i *ro2esionale: +rouri" *liante" nomenclatoare" *ro2ile ocu*aionale" 1iare i
reviste" sisteme com*uteri1ate de in2ormare" materiale audio-video#
Brourile cu*rind in2ormaii succinte i relevante des*re o2erta unei anumite
instituii# Ele *reci1ea1 5n eneral: numele i ti*ul instituiei" sco*ul acesteia" o2erta cu
cele mai im*ortante elemente# Brourile care cu*rind descrieri ale unor *ro2esii *oart
denumirea de monora2ii *ro2esionale i sunt descrieri mai e4tinse ale unei *ro2esii"
ocu*aii sau 2amilii de ocu*aii i conin in2ormaii e4tinse des*re acestea" ilustrate cu
imaini i studii de ca1#
Pliantele *re1int in2ormaii des*re o2erte s*eci2ice" uneori 2oarte *unctuale 6de
e4em*lu" o coal de var" un cerc de studiu" o *re1entare *u+lic" un seminar sau
IorMsho*" etc#7
Siarele i revistele descriu 5n cadrul ru+ricilor de s*ecialitate o serie de o*ortuniti
educaionale sau *ro2esionale 65n eneral cele nou a*rute *e *ia7# Ele *re1int" de
AD
asemenea" diverse as*ecte leate de *iaa muncii" in2ormaii utile i de actualitate des*re
variate domenii de activitate#
Nomenclatoarele de meserii *re1int o modalitate de ru*are a ocu*aiilor 5n 2uncie
de anumite criterii#
Pro2ilele ocu*aionale sunt descrieri ale ocu*aiilor du* o structur standardi1at
6aceeai *entru 2iecare ocu*aie7" ceea ce 2acilitea1 com*ararea lor# $ctuali1area
*ro2ilelor ocu*aionale 5n ara noastr a 5nce*ut 5n anul 'DDE i este reali1at de Jru*ul de
lucru *entru in2ormare i consiliere *rivind cariera" Bucureti #
%istemele com*uteri1ate de in2ormare cu *rivire la carier au devenit din ce 5n ce
mai cutate 5n ultimii ani# Bulti*le %ite-uri de &nternet *ermit accesarea ra*id a unui
numr im*resionant de in2ormaii" at3t des*re o2ertele educaionale" c3t i cele
ocu*aionale i ale *ieei muncii#
Baterialele audio-video *ermit elevilor s o+in ra*id i comod in2ormaii de
interes des*re traseele educaionale i ocu*aionale# $ceste mi9loace *ot 2urni1a i
in2ormaii des*re ocu*aii i as*ecte relevante 5n *rocesul de *lani2icare a carierei#
?eeaua social
?eeaua social re*re1int" 5n *lani2icarea carierei" ansam+lul relaiilor inter*ersonale ale
unei *ersoane relaii care *ot 2acilita o+inerea unor in2ormaii leate de o*ortunitile de
construire i de1voltare a carierei#
Deci1ia de carier
Deci1ia de carier re*re1int activitatea care conduce la selectarea unei alternative
de carier din mulimea de variante e4istente#
8n *rinci*iu" deci1ia de carier se consider a 2i doar elementul ultim" de selectare
e2ectiv a alternativei o*time" 2r a se avea 5n vedere 5ntreul demers *rin care trece
*ersoana *entru a reali1a aceast aleere#
c#Proiectarea carierei
$ceast eta* *resu*une sta+ilirea unui *roiect de aciune *entru *unerea 5n
*ractic a deci1iei" *ornind de la alternativa selectat#
F@
Proiectul de carier re*re1int *lanul care hidea1 *ersoana s*re succes 5n
im*lementarea deci1iei#
Proiectul carierei cu*rinde: sco*ul" o+iectivele" strateiile. &m*lementarea deci1iei
*resu*une a*licarea *lanului sta+ilit#
d# Bodaliti de *romovare *ersonal 5n vederea de1voltrii *ro2esionale:
'# Curriculum Litae
Curriculum Litae re*re1int o 5nreistrare a datelor *ersonale" a nivelului de
*retire i a e4*erienei *ro2esionale# Grice CL re*re1int un intrument *ersonal de
marMetin care tre+uie *re1entat 5ntr-o manier care s *un 5n eviden a+ilitile"
calitile i e4*eriena 5n cel mai avanta9os mod# De asemenea" este o *re1entare detaliat
a e4*erienei educaionale i *ro2esionale a *ersoanei" *recum i a com*etenelor"
de*rinderilor i cali2icrilor#
CL-ul este redactat cu sco*ul de a convine *e cineva" 5n mod invaria+il un
ana9ator" care sa te ia 5n considerare# %co*ul *rinci*al *entru care se ela+orea1 i se
trimite este *roramarea la un interviu#
Hn CL tre+uie insotit de o scrisoarea de intentie la 2el de im*ortant ca 5nsi CL-
ul#
%crisoarea de intenie su+linia1 as*ectele cele mai im*ortante" iar atunci c3nd
ana9atorul 5i 5ndrea*t atenia s*re CL" in2ormaiile *e care acesta le conine o2er mai
multe detalii" *ro+ea1 declaraiile 2cute 5n scrioarea de intenie#
E4ist c3teva elemente de +a1 care tre+uie incluse 5n a*roa*e oricare CL:
&n2ormaii *ersonale
Nivel de *retire i cali2icri
E4*eriena *ro2esional
Pro2ilul calitilor candidatului
Ko++.-uri i interese
F'
?e2erine
&n2ormaii *ersonale
eNumele"
e$dresa
e Numr de tele2on
e Data naterii
e Naionalitatea
e %tare civil
Nivel de *retire i cali2icri
%tudii universitare: &nstituia de 5nvm3nt urmat" *erioada 5n care s-au urmat cursurile"
cali2icarile 6licen" etc7" s*eciali1area o+inut<care urmea1 s 2ie o+inut i c3teva
detalii des*re cursuri# Evident" aceste detalii varia1 de*in13nd de *o1iia *entru care se
a*lic CL-ul i relevana *roramului de studii urmat# %e *strea1 acelai 2ormat i
*entru studiile *ostuniversitare: dac *roramul *ostuniversitar este mai im*ortant 5n
*rocesul de a*licare sau necesit mai multe clari2icri 6s*re e4em*lu titul *oate 2i uor
am+iuu7" atunci a9ustea1 CL-ul#
?ecunoateri academice: *remii recente sau alte recunoateri academice dau mai
mult reutate unui CL#
&nvm3ntul secundar sau alte ti*uri de 5nvm3nt: CL-ul *romovea1 *ertinena
a*licaiei i 5n acest 2el im*ortana acordat recunoaterilor academice# Cea mai +un
soluie este s se *re1inte cali2icrile 5m*reun cu instituiile de 5nvm3nt su*erior
urmate 65nsoite de data la care au 2ost urmate aceste cursuri7" dec3t s se *re1inte se*arat#
E4*eriena *ro2esional
Nu toi candidaii dis*un de e4*erien *ro2esional relevant" 5n mod direct"
*entru *o1iia *entru care 5i susin a*licaia# Hnele *ersoane *re2er s-i *re1inte
e4*eriena *ro2esional 5n dou cateorii: e4*erien relevant i e4*erien 5n alte
activiti# De 2a*t" 5n esen" 5ntreaa e4*erien *ro2esional este relevant# Ba9oritatea
ana9atorilor sunt interesai de aceleai caliti" eseniale sau trans2era+ile#
F/
Pro2ilul calitilor candidatului
$ceste caliti sunt v1ute ca nite a+iliti sau com*etene# Calitile sunt
tran2era+ile de la un loc de munc la un altul di2erit# Jama de caliti trans2era+ile sau
caliti eseniale *e care le dorete ana9atorul *oate varia# Desiur" se *oate meniona 5n
CL :e4celente ca*aciti de comunicare;" dar ana9atorii vor avea nevoie s *ro+e1e cum
i unde s-au o+inut aceste a+iliti i ca*aciti#
Ko++.-uri i interese
%e o2er su2iciente in2ormaii des*re activitile din tim*ul li+er" reali1ri" 2r s
se e4aere1e#
?e2erinele
%e menionea1 numele" adresa i *o1iia celor dou *ersoane care o2er re2erine" 5n 9osul
*ainii CL-ului# De asemenea" se menionea1 numele" adresa" numrul de tele2on i
*o1iia 6sau c3teva indicaii des*re natura relaiei *e care cel care o2er re2erinele o are cu
*osesorul CL-ului7 celor dou *ersoane care o2er re2erine# &n unele ca1uri candidaii
ataea1 la scrisoarea de intenie o scrisoare de recomandare o2erit de reul de 2ostul
ana9ator# $ceast scrisoare 5n 2a*t nu are rol de a o2eri re2erine i este o recomandare#
Cererea de re2erine re*re1int o relaie con2idenial 5ntre *ersoana care o2er re2erine i
*otenialul ana9ator# Este *osi+il ca ana9atorul s solicite *ersoanei care o2er re2erine
s rs*und la anumite 5ntre+ri care nu sunt aco*erite de scrisoarea de recomandare#
/# %crisoarea de intenie
Hn CL trimis ctre un *otenial ana9ator tre+uie 5ntotdeauna 5nsoit de o scrisoare
de intenie# Este *rimul document care va 2i citit i *e termen scurt *oate 2i chiar mai
im*ortant decat CL-ul 5n sine#
%crisoarea de intenie tre+uie adresat individual 2iecrei com*anii 5n *arte# %e
2olosete un 2ormat $0" *e o sinur *ain care s conin un te4t de > sau 0 *arara2e#
$semntoare CL-ului" se redactea1 5ntr-un stil clar i concis# %e evidenia1 6ideal ar 2i
F>
utili13nd un lim+a9 di2erit de cel 2olosit 5n CL7 relevana a*licaiei# De asemenea" se
valori1ea1 nivelul de *retire" calitile i e4*eriena#
Cu*rinsul scrisorii de intenie:
numele candidatului i in2ormaii de contact 6adresa" numrul de tele2on" e-mail7=
numele *ersoanei din orani1aie care reali1ea1 *rocedura de selecie 6este indicat
ca scrisoarea s 2ie adresat unei *ersoane i nu unei instituii7# $ceste in2ormaii
sunt o+inute din anunul *entru *ost=
2ormula de salut
introducerea" care tre+uie s conin: *ostul vi1at i sursa din care au 2ost o+inute
in2ormaii leate de *ost#
dou sau trei 2ra1e care se re2er la com*etenele candidatului acest sement se
a4ea1 *e *rinci*alele a+iliti i cunotine cerute *entru acel *ost i modul 5n
care candidatul 5nde*linete aceste cerine=
c5teva 2ra1e des*re motivul *entru care acest *ost este *otrivit *entru candidat=
solicitare *oliticoas a unui rs*uns 5n letur cu *ostul vi1at=
semntura de m3n a candidatului i data de 5ntocmire a scrisorii de intenie#
A%*e#!e a*re#ia!e "e angaAa!ori .n!r3o %#ri%oare "e in!enie&
este ela+orat s*eci2ic *entru 2iecare *ost vi1at=
lim+a9ul este clar i concis=
se 5ncadrea1 5n ma4imum o *ain $0=
este redactat 5ntr-un *rocesor de te4t 6Cord7" 5n a2ara ca1ului 5n care este
solicitat o 2orm scris de m3n=
*re1int in2ormaii des*re *ersoan care nu *ot 2i o+inute din CL=
in2ormaiile coninute se re2er la *otrivirea dintre cerinele *ostului i
caracteristicile candidatului#
># Cartea de vi1it
F0
Cartea de vi1it este o modalitate scurt de *re1entare a in2ormaiilor i a datelor de
contact ale unei *ersoane i cu*rinde de reul: numele i *renumele *ersoanei= 2uncia
sau *ro2esia acesteia= instituia 5n care 5i des2oar activitatea= adresa com*let= adresa
de e-mail= numrul de tele2on#
Cartea de vi1it re2lect statutul social i nivelul de de1voltare *ro2esional al unei
*ersoane i 2acilitea1 contactul i 5ntreinerea relaiilor sociale i *ro2esionale cu alte
*ersoane" o2erind in2ormaiile relevante#
De1voltarea *ro2esional nu re*re1int o aciune sinular" ci este un *roces
continuu" o activitate de a9ustare a sco*urilor de carier la caracteristicile *ersonale i
o2erta educaional i ocu*aional a2late 5n *ermanent de1voltare# E2iciena *rocesului
de de1voltare *ro2esional este dat de a+ilitile *e care le do+3ndesc elevii 5n domeniul:
autocunoaterii" a e4*lorrii educaionale i ocu*aionale" a lurii deci1iilor de carier i
*romovarea *ersonal 5n conte4tul urmririi unor sco*uri clare de carier# $ceste
com*etene se *ot urmri at3t *rin activiti de consiliere de scurt durat 6IorMsho*-uri"
*releeri" vi1ite cu caracter in2ormativ" de1+ateri" etc7 c3t i *rin intervenii de lun
durat 6*rorame de orientare" educaie *entru carier"7 etc#
&&&# $ne4e
Bi+liora2ia com*let a cursului:
$l+er" J#" CooM" L#" Fiore" )#" Friend" B#" O %ano" %#" 6'DD/7" Educational approaches
and options for integrating students (ith disa'ilities: $ decision tool" )rianle ParM"
NC: ?esearch )rianle &nstitute
FA
$mundson" N#" 6/@@A7" Active Engagement and the Influence of Constructivism" 5n B#
BcBahon i C# Patton 6Eds7" Career Counselling: Constructivist Approaches. ?outlede#
Bandura" $#" 6'DED7" Regulation of cognitive processes through perceived self-efficac!
Develo*mental Ps.cholo." /A" (/A-(>D
B+an" $# 6ed7# 6/@@'7# Consiliere educa"ional#. $hid metodologic pentru orele de
dirigen"ie %i consiliere# Ed# ?iso*rint" Clu9-Na*oca#
B3r1ea" C#" 6'DDA7" Arta %i %tiin"a educa"iei! Editura Didactic i Pedaoic" Bucureti
Beat." %#" $#" 6'DEF7" &he effect of inservice training on the a'ilit of teachers to
o'serve learning stles of students! Dissertation $+stracts &nternational" 0(" 'DDE$"
Doctoral dissertation" Greon %tate Hniversit." 'DEF
BetsIorth" D# J#" Bouchard" )# J#" Coo*er" C# ?#" Jrotevant" K# D#" Kansen" J#C#" %carr %#"
Cein+er" ?# $# 6'DD07# $enetic and environmental influences on vocational interests
assessed using adoptive and 'iological families and t(ins reared apart and together.
Journal o2 Locational Behaviour" 00" /F>-/(E#
BlaMe." E#" %*ence" %#" 6'DD@7" )eveloping Metacognition. ERIC )igest" E?&C
Clearinhouse on &n2ormation ?esources %.racuse NN
BoIer J#" K#" Kilard E#" ?#" 6'DE'7" &heories of learning" EnleIood Cli22s" NJ:
Prentice-Kall
Boco" B#" 6/@@/7" Instruire interactiv#. Repere pentru reflec"ie %i ac"iune" Ediia a-&&-a"
rev1ut" Editura Presa Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
Boco" B#" Jucan" D.1 6/@@(7" &eoria %i metodologia instruirii %i &eoria %i metodologia
evalu#rii. Repere %i instrumente didactice pentru formarea profesorilor" Editura Casa
Crii de !tiin" Clu9-Na*oca
Boco" B#" Jucan" D" 6/@@E7" *undamentele pedagogiei. &eoria %i metodologia
curriculumului. Repere %i instrumente didactice pentru formarea profesorilor! Clu9-
Na*oca" Paralela 0A
Brans2ord" J#"D#" BroIn" $#"L#" CocMin" ?#?# 6Eds#7 6/@@@7" @o( people learn: ;rain!
mind! e5perience and school" Commission on Behavioral and %ocial %ciences" National
?esearch Council" Cashinton" D#C#: National $cadem. Press
Carroll" J# B# 6'DD>7# @uman cognitive a'ilities: A surve of factor-analtic studies# NeI
NorM: Cam+ride Hniversit. Press#
FF
Chelcea" %#" 6'D(A7" Chestionarul +n investiga"ia sociologic#" Ed# !tiini2ic
Enciclo*edic" Bucureti"
Chircev" $#" 6'D((7" ,ro'lematica progresului-succesului %colar" 5n :Proresul colar;"
Clu9-Na*oca" *# F-E"
Chircev" $#" %alade"D#"6'DFD7" Contri'u"ii la orientarea %colar# %i profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#" %alade"D#" 6'D(F7" .rientarea %colar# %i preorientarea profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#" %alade"D#" 6'D('7" /tudii de orientare %colar# %i profesional#" E#D#P#"
Bucureti"
Chircev" $#"Dsclescu"?#" %alade" D#" 6'D(F7" .p"iuni %colare %i preg#tirea pentru
munc#" E#D#P#" Bucureti"
Chi" L#" 6/@@'7" Activitatea profesorului +ntre curriculum %i evaluare" Editura Presa
Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
Chi" L#" 6/@@/7" ,rovoc#rile pedagogiei contemporane" Editura Presa Hniversitar
Clu9ean" Clu9-Na*oca
Chi" L#" 6/@@A7" ,edagogia contemporan# - ,edagogia pentru competen"e" Editura Casa
Crii de !tiin" Clu9-Na*oca
Cohen" E# J#" 6'DD07")esigning $roup(or0" )eachers Collee Press" NeI NorM"
Cohen" L#" Baniou" L#" 6'DED7" Research methods in Education" NeI NorM
Cristea" %#" 6/@@@7" )ic"ionar de pedagogie" Ed# Litera Litera &nernaional" Chiinu-
Bucureti
DaIis" ?# L# O Lo2Puist" L# K# 6'DE07# A pschological theor of (or0 ad1ustment: An
individual-differences model and its applications. Binnea*olis: Hniversit. o2 Binnesota
Press#
Deese" J#" O E#" 6'D(D7" @o( to /tud" BcJraI-Kill" &nc#" NeI NorM
Doudin" P#$#" Bartin" D#" 6'DD/7" )e l2interes de l2approache metacognitive en
pedagogie" Centre Landois de ?echerches" PedaoiPue Laussaune"
Dran" &#" G1unu" D#" )oma" Jh#" 6'DDF7" )ic"ionar de orientare %colar# %i profesional#"
Ed# $2elin" Bucureti"
Dumitriu" Jh#" 6/@@07" /istemul cognitiv %i de3voltarea competen"elor" Editura Didactic
F(
i Pedaoic" Bucureti
Dumitru" &#" $l#" 6/@@@7" )e3voltarea g4ndirii critice %i +nv#"are eficient#! Editura de Lest"
)imioara
EriMson" E# K# 6'DE@7# Identit and the life ccle" NeI NorM: Norton#
Ferenc1i" &#" Preda"L#" 6'DE>7" ,remise logico-%tiin"ifice %i psihodidactice ale form#rii
g4ndirii interdisciplinare la elevi" 5n :?evista de *edaoie;" nr#/" *# D-'@"
Fleishman" E# $#" Quaintance" B# R#" Broedlin" L# $#" 6'DE07# &a5onomies of human
performance: the description of human tas0s" Grlando Fla#" $cademic Press#
Jardner" K#" 6'DD>+7" Multiple intelligences: &he theor in practice" Basic BooMs" NeI
NorM"
Jati" &#" Rraus1" B#" O Gsi*oI" %# K# 6'DDF7# A ta5onom of difficulties in career
decision-ma0ing# 6ournal of Counseling ,scholog! 73" A'@-A/F#
Jati" &#" Gsi*oI" %# K#" Rraus1" B#" O %aMa" N# 6/@@@7# 8alidit of the career decision-
ma0ing difficulties 9uestionnaire: Counselees: versus career counselors: perceptions.
6ournal of 8ocational ;ehavior! <=! >>-113.
Jlava" $#" 6/@@(7" Metacogni"ia %i optimi3area +nv#"#rii" )e1 de doctorat" Hniversitatea
:Ba+e-Bol.ai;" Clu9-Na*oca
Kussen" )#" 6'DD07" )he &nternational Enciclo*edia o2 Education"
&onescu" B#" ?adu" &#" 6/@@'7" )idactica modern#" Dacia" Clu9-Na*oca
&onescu" B#" Chi" L#" 6coord#7" 6/@@'7" ,edagogie. /uporturi pentru formarea
profesorilor! Editura Presa Hniversitar Clu9ean" Clu9-Na*oca
&ucu" ?#"B#" 6/@@'7" Instruirea %colar#. ,erspective teoretice %i aplicative" Editura Polirom"
&ai
Jina" &#" Nere" &#" 6'DD07" Cnv#"area eficient#" Editura Editis" Bucureti
Joia E#" 6/@@F7" Instruirea constructivist# - o alternativ#. *undamente. /trategii" Editura
$ramis" Bucureti
Joia E# 6/@@F7" Instruirea constructivist# - o alternativ#. *undamente. /trategii" Editura
$ramis" Bucureti
Jurcu" N#" 6'DE@7"Aptitudini profesionale" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca"
Raan" %#" 6'DD/7" Cooperative ?earnin" Raan
FE
Rna**" L# O Rna**" ?#?# 6'DE/7# Career .ccupational ,reference /stem Interest
Inventor" %an Dieo" C$: ED&)%#
Rna**-Lee" L# J# 6'DDA7# Hse o2 the CGP%.stem in Career $ssessment" 6ournal of Career
Assessment! 3" 0''-0/E#
Lscu" L#" 6/@@@7"Contri'u"ii clu1ene +n cercetarea %i +ndrumarea selec"iei %i orient#rii
%colare %i profesionale! scurt istoric" 5n vol# :%tudii de *edaoie;" Ed# PHC" Clu9-
Na*oca" *# 0F-A>"
Lscu" L#" 6/@@@7".rientarea %colar# %i profesional#" vol# &" Ed# Na*oca %tar" Clu9-
Na*oca"
Lemeni" J O Biclea" B# 6/@@07# Consiliere %i orientare - $hid de educa"ie pentru
carier## $%C? Press" Clu9-Na*oca#
Lo2Puist" L# K# O DaIis" ?# L# 6'DD'7# Essentials of person-environment-correspondence
counseling# Binnea*olis: Hniversit. o2 Binnesota Press#
Barcia" J#E# 6'DE@7# &dentit. in adolescence# &n: $ndelson" J# 6Ed#7" @and'oo0 of
adolescent pscholog# 6*# 'AD-'E(7" NeI NorM: Cile.#
Biclea" B#" 6'DDEF! Cnv#"area %colar# %i psihologia cognitiv#" 5n B# &onescu 6coord#7"
Educaia i dinamica ei" Ed# )ri+una 8nvm3ntului Bucureti
Boldovan" &#" 6'DD@7"8acational interes in some trade emploees (or0ing in the
manufactured coods net(or0! in %tudia Hniversitatis" :Ba+e-Bol.ai;" Ps.choloia
Paedaoia" nr#'" *# 0@-0/
Neacu" &#" 6'DEA7" Metode %i tehnici moderne de +nv#"are" )i*ora2ia Hniversitii" Bucureti
G1unu" D#" 6'DD@7"Cunoa%terea statutului %i rolului profesional %i gene3a op"iunii
profesionale" 5n :?evista de *edaoie;" nr# ''" *# (-D"
G1unu" D#" Po*" E#" 6'D(D7" Educa"ie %i profesiune" Ed# Politic" Bucureti"
Pitariu" K#" 6'DE>7",sihologia selec"iei %i form#rii profesionale" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca"
?oca"$l#" STrT"B#" 6'D(/7! Aptitudinile. Colecia P%NCKE" Ed# !tiini2ic" Bucureti"
%tan" C#" 6/@@'7" &eoria educa"iei. Actualitate %i perspective" Presa Hniversitar Clu9ean"
Clu9-Na*oca
%u*er" D# E# 6'DF(7# ,scholog of interests and vocation# Buenos $ires" $rentina"
Ra*elus1#
FD
%u*er" D# E# 6'DD@7# $ li2e-s*an" li2e-s*ace a**roach to career develo*ment# &n BroIn" D#"
BrooMs" L#" O $ssociates" Career choice and development: Appling contemporar
theories to practice 6%econd edition7# %an Francisco: Josse.-Bass Pu+lishers#
)horndiMe" E# L# 6'D'(7# Earl. interests: their *ermanence and relation to a+ilities# /chool
and /ociet! <" '(E-'(D#
S*5ran" B#" 6'DD@7" Eficien"a cunoa%terii factorilor de personalitate +n orientarea
%colar# %i profesional# a elevilor" Ed# Dacia" Clu9-Na*oca#
S#$r!+ -iografie a !i!$ar$$i "e #$r%
Dana B$#an este lector universitar doctor la Catedra de !tiinele Educaiei"
Facultatea de Psiholoie i !tiine ale Educaiei" Hniversitatea YBa+e-Bol.ai; din
Clu9-Na*oca# Dintre tematicile de cercetare *ro*rie se remarc autoe2iciena
academic" activitatea intelectual" eronomia 5nvrii" ca *ri interante ale
domeniului de1voltrii *ersonale#
(@
('

S-ar putea să vă placă și