Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA TEHNICA DE CONSTRUCTII

FACULTATEA DE INGINERIE A INSTALATIILOR

PROTECTIA LA ZGOMOT SI VIBRATII A CLADIRILOR SI


INSTALATIILOR

TEMA 2

Barbu Andrei Costin


Picu Mihnea

Tratarea acustica a Sali I-4 din Facultatea de Inginerie a


Instalatiilor
Sala I-4 este situata la etajul I ,are cei 4 pereti formati din beton de ciment
vopsit,pardoseala este din parchet iar plafonul din beton de ciment vopsit.Sala are
volumul de 227,65 m3 si are in componenta 2 ferestre si o usa.Sala este deja
mobilata cu 27 scaune si 17 banci.
1.Calculati aria de absortie a camerei si coeficientul de absorbtie mediu
pentru situatia incaperii cu multe persoane.
Pentru a determina aria de absorbtie a salii analizate vom folosi formula lui
Sabine:
Tr=0.161V/A
Pe care o vom folosi pentru determinarea ariei de absorbtie in functie de
timpul de reverberatie masurat experimental si care este odata de intrare in acest
calcul.
A=0.161V/Tr
Valorile diferite ale timpului de reverberatie ne conduc la valori diferite ale
ariei de absorbtie, mai mici pentru frecventele joase si mai mari pentru frecventele
inalte.

Pentru a determina coeficientul mediu de absorbtie al sali cu tot cu mese si


banci se va determina suprafata geometrica vazuta de unda sonora. Aceasta
suprafata este cuprinsa din suprafata peretilor, pardoselii, tavanului, suprafata
bancilor si suprafata scaunelor. Vom estima mai intai aceste suprafete:
l=6.7 m
L=7.67 m

Hincapere=4.43 m
Vincaperii=227.65 m3
Spardoseala=

7.676.7=

51.39

m2

Stavan=

7.676.7=

51.39

m2

Sperete=

(6.74.432)+(7.674.432)=

127.32

m2

Smese lemn=

17 mese (0.61.38) m2/masa=

14.076

m2

Sscaune lemn=

27 scaune 1 m2/scaun=
51.39+51.29+127.32=

27

m2

271.17

m2

Stotala=
m=

A/Stotala

Stim ca aria de absorbtie a salii reprezinta produsul dintre suprafata totala


geometrica a salii vazuta de unda sonora, Stotala (m2) si valoarea medie a
coeficientului de absorbtie m (-): A= Stotala m. Vom folosi aceasta relatie pentru a
determina valoarea coeficientului de absorbtie mediu in functie de aria de absorbtie
determinata anterior in functie de masurarile experimentale ale timpului de
reverberatie. Mentionam ca in sala se aflau 19 persoane la masurarea timpului de
reverberatie.
Determinarea experimentala a coeficientului de absorbtie mediu
T20

19 persoane

Pozitia 3

Frecventa

125 Hz

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

4000 Hz

V (m3)

227.65

227.65

227.65

227.65

227.65

227.65

Tr (s)

1.46

1.33

1.3

1.24

1.1

0.99

A (m2)

25.10

27.56

28.19

29.56

33.32

37.02

Stotala (m2)

271.17

271.17

271.17

271.17

271.17

271.17

0.09

0.10

0.10

0.11

0.12

0.14

m 19 pers (-)

2.Calculati aria de absortie a camerei si coeficientul de absorbtie mediu


pentru situatia camerei ocupate cu putine persoane.

In aceasta situatie aria de absorbtie si coeficientul mediu de absorbtie s au


calculat la fel ca la primul subpunc , mentionam ca in sala se aflau 5 persoane.
T20
Frecventa
3

V (m )
Tr (s)
A (m2)
Stotala (m2)
m 5 pers (-)

5 persoane
125 Hz
227.65
1.77
20.71
271.17
0.08

250 Hz
227.65
2.14
17.13
271.17
0.06

500 Hz
227.65
1.87
19.60
271.17
0.07

Pozitia 4
1000 Hz
227.65
1.98
18.51
271.17
0.07

2000 Hz
227.65
1.8
20.36
271.17
0.08

4000 Hz
227.65
1.52
24.11
271.17
0.09

3. Calculati aria de absortie caracteristica unei singure persoane.

In acest caz avand la dispozitie ariile de absortie pentru 19 persoane cat si


pentru 5 persoane printro singura interpolare vom afla aria de absorbtie specifica
unei singure persoane.
Aceasta este aria specifica celor 19 persoane
A 19 pers (m2)

25.10

27.56

28.19

29.56

33.32

37.02

Aceasta este aria specifica celor 5 persoane.


A 5 pers (m2)

20.71

17.13

19.60

18.51

20.36

24.11

Exemplul de calcul pentru frecventa de 125 Hz:


25.1-20.71=4.39
Prin aceasta diferenta aflam aria corespunzatoare a 19-5=14 persoane
4.39:14=0.31 -aria de absortie corespunzatoare unei persoane

Formula finala fiind:A1pers=(A19 pers-A5pers) 14

Frecventa
A1pers (m2)
Tr (s)

125 Hz
0.31
1.86

250 Hz
0.75
2.37

500 Hz
0.61
2.03

1000 Hz
0.79
2.19

2000 Hz
0.93
2.00

4000 Hz
0.92
1.67

4.Comparati timpul de reverberatie in urmatoarele situatii:

- Camera cu multe persoane


- Putine persoane
- Valoarea optimala
- Concluzii

In acest tabel este reprezentat timpul de reverberatie pentru cele 3 situatii


cerute.
Frecventa
Tr (s)
Tr (s)
Tr (s)

125 Hz
1.46
1.77
0.93

250 Hz
1.33
2.14
0.93

500 Hz
1.3
1.87
0.93

1000 Hz
1.24
1.98
0.93

2000 Hz
1.1
1.8
0.93

4000 Hz
0.99
1.52
0.93

Tr optimal (s) sa determinat cu ajutorul nomogramei de la pag.151


(Acustica Cladirii si a Instalatiilor) in care am intrat cu volumul corespunzator sali
noastre V=227.65 m3 si destinatia sali (Sala de curs-Categoria III).

Frecventa Hz

Se observa comparand valorile ca odata cu scaderea numarului de persoane


timpul de reverberatie creste. De asemenea se mai observa ca Tr optimal(s) este
depasit in cele doua cazuri. Pentru a putea scade timpul de reverberatie si a ajunge
aproape de cel optimal trebuie sa tratam acustic sala I-4. Solutiile de tratare le vom
regasi la punctul 5.

5.Descrieti patru solutii de tratare acustica din punct de vedere acustic si


geometric.

Solutia 1

In aceasta solutie vom pune dale acustice ROCKWOOL FIBRAL 567


de 325 mm grosime pe tavan.

Solutia 2

In aceasta solutie vom pune structura absorbanta acoperita cu


membrana perforate pe peretele 1.

6.Implementarea solutiilor

Solutia 1
Coeficientul de absorbtie pentru solutia de tratare acustica Anexa 7
coeficienti de absorbtie pag.207 (Acustica Cladirii si a Instalatiilor)
Frecventa
dale acustice (-)

125 Hz
0.70

250 Hz
0.85

500 Hz
0.85

1000 Hz
0.85

2000 Hz
1.00

4000 Hz
1.00

Astfel prin adaugarea de noi suprafete va creste aria de absorbtie


caracteristica incaperii analizate. Formula de calcul a noii valori a timpului de
reverberatie A=0.161V/Tr se va baza pe valoarea ariei de absorbtie determinate
experimental pentru incaperea existenta din care vom scadea aria tavanului tratat
si vom adauga noua arie de absorbtie Tr=0.161V/(A+Stotala dale acustice dale acustice)

Frecventa
3

V (m )
A sala 1 pers (m2)
Stavan
Stotala dale acustice (m2)
dale acustice (-)
Tr Solutia 1(s)

125 Hz
227.65

250 Hz
227.65

500 Hz
227.65

1000 Hz
227.65

2000 Hz
227.65

4000 Hz
227.65

15.53
51.39
30
0.70
1.00

12.63
51.39
30
0.85
0.96

14.63
51.39
30
0.85
0.91

13.75
51.39
30
0.85
0.93

15.25
51.39
30
1.00
0.81

18.29
51.39
30
1.00
0.76

In acest tabel A sala 1 pers (m2) este aria de absorbtie a camerei inainte de a fii
tratata avand in interior o singura persoana.
Ex calcul:
A sala 1 pers= (Stotala-Stavan)m 5 pers- 4A1pers
Stavan=7.676.7= 51.39 m2
Tr Solutia 1(s) este timpul de reverberatie corespunzator salii dupa tratarea acustica
Ex calcul:
125Hz Tr(s)= 0.161V/(A sala 1 pers+Stotala dale acusticedale acustice )= =0.161227.65/
(15.53+300.70)=1.00 s
Tr Solutia 1 (s)
Tr Optimal (s)

1.00
0.93

0.96
0.93

0.91
0.93

0.93
0.93

0.81
0.93

0.76
0.93

Frecventa Hz

In acest grafic observam ca dupa tratarea acustica a salii timpul de


reverberatie a scazut si chiar daca depaseste la frecventele 125Hz,250Hz cu putin
pe cel optimal putem spune ca Solutia 1este una buna.
Solutia 2
Coeficientul de absorbtie pentru solutia de tratare acustica Anexa 7
coeficienti de absorbtie pag.205 (Acustica Cladirii si a Instalatiilor).
Frecventa
struct abs (-)

125 Hz
0.66

250 Hz
0.61

500 Hz
0.80

1000 Hz
0.74

2000 Hz
0.79

4000 Hz
0.75

Astfel prin adaugarea de noi suprafete va creste aria de absorbtie


caracteristica incaperii analizate. Formula de calcul a noii valori a timpului de
reverberatie A=0.161V/Tr se va baza pe valoarea ariei de absorbtie determinate
experimental pentru incaperea existenta din care vom scadea aria primului perete
tratat si vom adauga noua arie de absorbtie Tr=0.161V/(A+Sabs struct abs)
Frecventa
3

V (m )
A sala 1 pers (m2)
Sperete1
Stotala struct abs (m2)
struct abs (-)

125 Hz
227.65

250 Hz
227.65

500 Hz
227.65

1000 Hz
227.65

2000 Hz
227.65

4000 Hz
227.65

17.18
29.7
29.7
0.66

14.00
29.7
29.7
0.61

16.20
29.7
29.7
0.80

15.23
29.7
29.7
0.74

16.88
29.7
29.7
0.79

20.22
29.7
29.7
0.75

Tr Solutia 2 (s)

1.00

1.14

0.92

0.99

0.91

0.86

In acest tabel A sala 1 pers (m2) este aria de absorbtie a camerei inainte de a fii
tratata avand in interior o singura persoana.
Ex calcul:
A sala 1 pers= (Stotala-Sperete1)m 5 pers- 4A1pers
Sperete1=6.74.43= 29.68 m2
Tr Solutia 2(s) este timpul de reverberatie corespunzator salii dupa tratarea acustica
Ex calcul:
125Hz Tr(s)=0.161V/(A sala 1 pers+ Stotala struct abs struct abs= =0.161227.65/
(17.18+29.680.66)=1.00 s
Tr Solutia 2 (s)
Tr optimal (s)

1.00
0.93

1.14
0.93

0.92
0.93

Frecventa Hz

0.99
0.93

0.91
0.93

0.86
0.93

In acest grafic observam ca dupa tratarea acustica a salii timpul de


reverberatie a scazut si chiar daca depaseste la frecventele 125Hz,250Hz si 1000Hz
cu putin pe cel optimal putem spune ca Solutia 2 este una buna.

7.Rezultate si comparatii
Frecventa
Tr optimal (s)
Tr Solutia 1(s)
Tr Solutia 2 (s)

125
Hz
0.9
3
1.0
0
1.0
0

250 Hz

500 Hz

1000
Hz

2000
Hz

4000
Hz

0.93

0.93

0.93

0.93

0.93

0.96

0.91

0.93

0.81

0.76

1.14

0.92

0.99

0.91

0.86

Frecventa Hz

Se observa ca din punct de vedere al rezultatului obtinut la Solutia 1


unde vom pune dale acustice ROCKWOOL FIBRAL 567 de 325 mm
grosime pe tavan este mai buna din punct de vedere al rezultatului iar
Solutia 2 unde vom pune structura absorbanta acoperita cu membrana

perforata pe peretele 1 este mai buna din punct de vedere economic


deoarece mana de lucru va fi mai usoara de facut la perete decat la tavan.

8. Concluzia

In concluzie ambele solutii de tratare acustica,cu prezentarea


avantajelor si dezavantajelor sunt eficiente si se pot folosi pentru a reduce
timpul de reverberatie si pentru al apropia de cel optimal.

S-ar putea să vă placă și