Sunteți pe pagina 1din 13

Tema 2.

TRANZACII BURSIERE LA VEDERE CU INSTRUMENTE


FINANCIARE PRIMARE
Prelegeri 4 ore
2.1. Organizarea tranzaciilor la vedere pe diverse piee bursiere
2.2. Mecanismul derulrii unei tranzacii bursiere la vedere
2.2.1. Ordinele bursiere i tipologia lor
2.2.2. Determinarea cursului bursier
2.2.3. Clearingul i decontrile
ng!elac!e" #. $ursa i piaa e%trabursier. & $ucureti' (ditura
(conomica" 2))). & *.133+1,-" 1./+22).
ng!elac!e" #. *iee de capital i burse de valori. & $ucureti' (ditura
devrul" 1002. + *.-3+1)1" 1)2+12,.
$ursa de valori 1 $oucer" 2.3 $ieu" .3 Clin" O. & C!iinu' (ditura (uro+
in Consulting" 100-. & *.-,+-..
Ciobanu" #!. $ursele de 4alori i tranzaciile la burs. & $ucureti' (ditura
(conomica" 100.. + *.20+-).
#!ilic+Micu" $. $ursa de valori. & $ucureti' (ditura (conomica" 100.. &
*.11+10" 5/+.1" 2)0+220.
*opa" 6. $ursa. & $ucureti' (ditura devrul" vol.6" 1003. + *.11+10" 5/+.1"
2)0+220.
Cuvinte cheie: tranzacii la vedere (spot); iniierea tranzaciei;
perfectarea tranzaciei; executarea contractului; ordine bursiere: ordinul "la
pia", ordin limit, ordin stop, ordinul "la zi", ordinul cu termenul "totul sau
nimic"; licitaie; negociere; casa de clearing; casa de compensaie; curs bursier.
2.1. O7#8697( :789C;662O7 2 4(D(7( *( D64(7<( *6(;(
$=7<6(7(
>ormele de organizare a comerului bursier depind" de obicei" de starea pieei de valori
mobiliare" i anume de'
o Prof!"imea #ie$ei ?cu c@t volumul ordinelor investitorilor este mai mare"
cu at@t este mai proAund piaa secundarB3
o M%rimea #ie$ei ?cu c@t este mai mare cererea i oAerta la valorile
mobiliare" cu at@t piaa bursier este mai e%tinsB3
o Ni&ell 'e re"i()e!$% ?este Cn legtur direct cu diapazonul preurilor Cn
care participanii pieei pot cumpra sau vinde valori mobiliareB.
Dac condiiile de Auncionare a pieei se modiAic" apare ruptura Cntre cerere i oAert i
preurile sunt inAluenate de mai muli Aactori ?vezi ane%a 1B.
Pie$ele *r(iere i!)er!a$io!ale (e a(eam%!% #ri!+
De!mirea ,om#o!e!)elor *r(elor 'e &alori -i a!me+ piaa oAicial e%ist Cn >rana
i #ermania3 piaa secundar i piaa DCn aAara coteiE Cn celelalte ri europene. Fn <= &
piaa bursier" e%trabursier" piaa a treia i piaa a patra. Fn Gaponia+piaa bursier.
.*ie,)l !ego,ierii+ pe piaa oAicial ?piaa titlurilor naionale Cn Marea $ritanieB se
tranzacioneaz titluri Ainanciare naionale3 pe piaa DCn aAara coteiE ?piaa de titluri
internaionale Cn Marea $ritanieB se negociaz titluri Ainanciare primare.
Pie$ele *r(iere i!)er!a$io!ale (e 'eo(e*e(, /! f!,$ie 'e ,ara,)erl #ie$ei
Pia$a i!)ermi)e!)%+
1. 8egocierile se realizeaz Cntr+o perioad delimitat Cn cursul zilei3
2. Cursul se stabilete prin Ai%ing" adic Cn Aiecare zi se Ai%eaz un curs oAicial la o anumit
or3
3. 2a aceast pia se Cnscriu aa ri ca' >rana" ustria" 6srael" 7om@nia" 7. Moldova etc.
Pia$a ,o!)i!%+
1. Cotaia se desAoar Cn tot cursul zilei de burs3
2. Cursul nu este nici unic i nici intermitent" adic cursul se modic continuu" astAel
stabilindu+se patru cursuri diAerite'
+ la desc!idere3
+ la Cnc!idere3
+ curs ma%im3
+ curs minim
Pieele financiare
internaionale se afl
permanent ntr-o
concuren acerb.
TOKYO
GERMA!A
FRANA
MAREA "R!TA!E
#$A
3. 2a aceast pia se Cnscriu' <=" Canada" 2ondra etc.
*e piaa tranzaciilor la vedere se poate vinde1cumpra o multitudine de active Ainanciare
?mai puin cele special destinate tranzaciilor la termenB. Cu toate acestea ponderea tranzaciilor
la vedere este relativ mic Cn totalul tranzaciilor bursiere i aceasta Cn principal datorit Aaptului
c tranzacia nu poate Ai Cnc!eiat Ar ca iniiatorul ei s posede la momentul respectiv" pe de o
parte Aondurile bneti necesare i pe de alt parte" valorile mobiliare tranzacionate.
*rezint o serie de ,ara,)eri()i,i printre care'
+ persoana care adreseaz ordinul de v@nzare1cumprare Ci asum obligaia ca imediat sau
Cn perioada de lic!idare normal s pun la dispoziia partenerului titlurile v@ndute sau
suma de bani reprezent@nd preul tranzaciei3
+ se deruleaz pe baza contului Dcas!E desc!is de client la Airma broHer cu care lucreaz3
+ derularea tranzaciei se Aace la cursul zilei ?speciAic ordinelor clienilor i Cn raport cu
posibilitile de alocare Cn cadrul edinelor de tranzacionareB3
+ termenul de e%ecutare diAer Cn Auncie de reglementrile pieei3
+ scopul acestor tranzacii este reprezentat de interesul privind Aormarea1modiAicarea
structurii unui portoAoliu sau pentru mobilitatea capitalurilor ?nu sunt e%cluse nici
operaiunile speculative' cumprarea de titluri Cn vederea rev@nzrii dup creterea
cursului sau v@nzarea de titluri cu intenia de a Ai rscumprate ulterior la un curs mai
sczutB.
Tra!"a,$iile la &e'ere ,!o(,)e -i (* 'e!mirea 'e )ra!"a,$iile #e *a!i g0ea$a 1for ,a(02
sunt acele operaiuni bursiere la care cumprtorul trebuie s ac!ite integral cu bani titlurile pe
care le+a ac!iziionat i" respectiv v@nztorul trebuie sa posede i s remit imediat broHerului la
care a dat ordinul" titlurile care Aac obiectul tranzaciei.
*entru eAectuarea acestor tranzacii IAor cas!I investitorul Ci desc!ide la societatea de
broHeraJ prin care opereaz un ,o!) 'e i!&e()i$ii (im#l sau , #la)a ,a(0. ici se ine evidena
operaiilor eAectuate de investitor" a titlurilor pe care le poseda acesta" a cursurilor etc.
Pe #ie$ele 'e )i# ameri,a! e3i()% mai ml)e #o(i*ili)%$i 'e li,0i'are a ,o!)a,)elor +
cu lic!idare imediata ?cas! deliverKB c@nd e%ecutarea ?livrarea1plata titlurilorB are loc
c!iar in ziua Cnc!eierii contractului bursier3
cu lic!idare normala ?regular settlementB c@nd e%ecutarea eAectiva a contractului se Aace
dup 1intr+un anumit numr de zile de la Cnc!eierea contractului3
cu lic!idare pe baza de aranJament special " de regula prin Cnelegerea prilor" dar cu o
livrare nu mai t@rziu de -) de zile3
cu lic!idare la emisiune ?L!en issuedB pentru titlurile Ainanciare care Cnc nu au Aost
emise" dar se cunoate data la care va avea loc emisiunea.
Pe #ie$ele 'e )i# ero#ea! lic!idarea contactului trebuie eAectuat ma%im Cn decurs de trei
zile Cncep@nd Aie din ziua tranzaciei Aie din ziua urmtoare Cnc!eierii contractului Cn burs.
Fn situaia Cn care clientul nu+i respect obligaiunile asumate" broHerul va proceda la
lic!idarea poziiei clientului su" dup cum urmeaz'
prin v@nzarea titlurilor respective la valoarea lor de pia" din momentul Cn care obligaia
scadent de depunere a Aondurilor nu a Aost Cndeplinit3
prin cumprarea titlurilor de pe pia la cursul curent" Cn vederea lic!idrii poziiei unui
client care nu a predat integral titlurile v@ndute.
Orice diAeren neAavorabil rezultate din aceste operaiuni este suportat de client.
Mecanismul de derulare atCt pentru pieele americane cCt i pentru cele europene este acelai "
diAerena const@nd Cn termenul stabilit pentru predare sau plata titlurilor.
.rga!i"area TB #e 'i&er(e #ie$e *r(iere 'e#i!'e 'e+
tipul licitaiei practicate de burse Cn diAerite ri
miJlocitorii pieei bursiere
Tipuri de licitaii:
Li,i)a$ii (im#le & c@nd v@nztorii p@n la Cnceperea licitaiei Ci Cnainteaz oAertele
privind v@nzarea titlurilor de valoare la preul iniial i dac e%ist concuren Cntre
cumprtori" preul" respectiv" crete pas cu pas ?dimensiunea pasului se stabilete p@n la
Cnceperea licitaieiB" p@n c@nd nu va rm@ne un singur cumprtor i !@rtiile de valoare
sunt v@ndute la cel mai Cnalt pre oAerit.
Li,i)a$ie 4ola!'e"%5 + la care preul iniial al v@nztorului este Cnalt i persoana care
duce licitaia consecvent propune sume tot mai mici" p@n c@nd una este acceptat. Fn
asemenea caz" !@rtiile de valoare sunt v@ndute primului cumprtor" cruia Ci este
convenabil cursul propus.
La li,i)a$ia 4#e !e&%")e6 1la /!)7m#lare28 (a li,i)a$ia f%r% fre,&e!$% + toi
cumprtorii Ci Cnainteaz ta%ele simultan i !@rtiile de valoare le capt acela care a
oAerit un pre mai bun .
Li,i)a$ie '*l% de Aelul'
9 #e #ia$a (#e,ial% 'e /m#rm) , #a( rar : c@nd piaa este mai puin lic!id i
e%ist o ruptur mare dintre cerere i oAert.
9 li,i)a$ie !e/!)rer#)% : prezena cererii i oAertei sunt permanente pe piaa
valorilor mobiliare.
Mijlocitorii pieei. Age!$ii 'e *r(% & specialiti prin activitatea crora se asigur Auncionarea
nemiJlocit a mecanismelor bursei" care la r@ndul lor pot Ai grupai Cn'
+ broHeri ?intermediari de bursB3
+ dealeri ?comerciani de bursB
2.2. MECANISMUL DERUL;RII UNEI TRANZACII BURSIERE LA
VEDERE
Tra!"a,$iile la &e'ere 1SP.T2 reprezint operaiunile prin care v@nztorul & cumprtorul Ci
asum obligaia de a pune la dispoziia partenerului Cn cel mult 5/ ore titlurile v@ndute sau suma
de bani ce reprezint contravaloarea tranzaciei.
Cm#%r%)orl trebuie s depun Cn contul desc!is la societatea de burs contravaloarea
titlurilor.
V7!"%)orl trebuie s depun Cn contul desc!is la societatea de burs toate titlurile e%puse
pentru v@nzare.
Me,a!i(ml tranzaciilor la vedere este considerat cel mai simplu" av@nd urmtoarele etape'
- adresarea i Cnregistrarea ordinelor
- Aormarea cursului
- e%ecutarea ordinelor
- transmiterea inAormaiilor ctre client privind e%ecutarea
- eAectuarea reglementrilor Cn conturile clienilor
- realizarea modiAicrilor cu privire la dreptul de proprietate
Mecanismul tranzaciei bursiere la vedere poate Ai reprezentat astAel'
1 & iniierea :$ de cumprtor1v@nztor3
2 & desc!iderea conturilor pentru cei doi clieni3
3 & *lasarea ordinelor Aerme de ctre clieni broHerilor3
$1 & :ransmiterea ordinelor de ctre broHerii societilor de burs" broHerilor din incinta bursei3
$2 & Aormarea preului titlului care Aace obiectul tranzaciei3
$3 & e%ecutarea ordinelor la burs sau Cnc!eierea contractelor3
$5 & notiAicarea Cnc!eierii contractelor ?transAerul drepturilor i obligaiilor privind produsul
bursierB3
C1 & transAerul titlurilor din contul societii de burs a v@nztorului Cn contul societii de burs
a cumprtorului3
C2 & notiAicarea privind transAerul titlurilor3
C3 & plata preului titlurilor prin debitarea contului cumprtorului i Cncasarea acestuia prin
creditarea contului v@nztorului.
6ndiAerent de natura contractului i de sistemul tranzacional" realizarea eAectiv a unei operaiuni
bursiere presupune urmtoarele etape'
i!i$ierea )ra!"a,$iei" prin stabilirea legturii Cntre client i societatea de burs i
transmiterea de ctre primul a ordinului de v@nzare1cumprare3
#erfe,)area )ra!"a,$iei" respectiv negocierea i Cnc!eierea contractului de ctre agenii de
burs3
e3e,)area ,o!)ra,)li" adic Cndeplinirea obligaiilor i obinerea drepturilor rezultate
din tranzacie.
a2 I!i$ierea o#era$i!ii<
*entru eAectuarea oricrei tranzacii bursiere v@nztorul1cumprtorul de titluri trebuie s
intre Cn legtur cu un agent al pieei bursiere" care lucreaz Aie Cn incinta bursei de valori" Aie pe
piaa interdealeri ?O:CB.
>irma de broHer
Departamentul
pentru tranzacii

2
$ursa
$
2
Casa de
Compensaii
C
1"
C
3
Client cumprtor Client v@nztor
Departamentul
pentru tranzacii

2
>irma de broHer
2 3

1
$3
$1
$3
$1
$
5
C2
C
2
Fn mod tipic" clientul se adreseaz unei societi de burs ?Airm de broHeraJB care poate
lucra Cn incinta bursei + av@nd" de regul" calitatea de membru al bursei de valori + sau poate s
lucreze Cn aAara bursei. legerea unui broHer care este membru al bursei prezint o serie de
avantaJe pentru client" deoarece calitatea de membru oAer garanii de seriozitate i proAesionalism.
<e poate Cns lucra i cu o Airm din aAara bursei" dar aceasta" Cn e%ecutarea operaiunii" va apela la
un agent de burs care este prezent Cn sala de negocieri. Fn cazul unui broHer independent" clientul
Cl va contacta personal sau teleAonic pentru a+i transmite ordinul de v@nzare1cumprare3 situaia este
caracteristic pentru pieele bursiere mai puin dezvoltate. Dac broHerul este o societate de burs"
clientul va contacta serviciul de tranzacii al acesteia" i va transmite ordinul su broHerului de
titluri" urm@nd ca acesta s+l trimit" spre e%ecutare" broHerilor de incint.
Prima fa"% Cn procesul iniierii unei tranzacii este 'e(,0i'erea 'e ,%)re firma *ro=er a
!i ,o!) Cn Aavoarea clientului" prin intermediul cruia se asigur reglementarea Ainanciar a
operaiunii. cesta poate Ai un cont n numerar sau cas ?engl. cas accountB" care + ca i un cont
utilizabil prin cecuri + impune e%istena unui disponibil care s acopere nevoile de Ainanare a
operaiunii.
*entru toate tranzaciile pe care le e%ecut" broHerul percepe un comision" care
recompenseaz serviciile sale 1,omi(io!l (e a'ag% la #re$l 'e ,m#%rare -i (e (,a'e 'i!
#re$l 'e &7!"are2. Dac este vorba de o Airm de broHeraJ" acest comision se distribuie Cntre
broHerii proAesioniti ai Airmei i Airma Cnsi.
doua Aaz a iniierii tranzaciei bursiere este #la(area or'i!li 1&e"i (*ie,)l 2.2.> ,
#ri&ire la or'i!ele *r(iere2 de ctre client" prin legtura personal sau" mai Arecvent" teleAonic
cu broHerul.
*2 Nego,ierea ,o!)ra,)li
Fnc!eierea contractelor" deci e%ecutarea ordinelor de burs" se Aace diAerit pe diAerite piee"
Cn raport cu sistemul de tranzacii adoptat" precum i cu procedura speciAic Aiecrei burse" aa cum
aceasta este consacrat Cn regulament.
!n practica internaional s"au consacrat mai multe modaliti de negociere i anume'
Nego,ierea #e *a"% 'e ,ar!e) 'e or'i!e presupune centralizarea de ctre agenii de burs a
ordinelor primite de la clieni Cntr+un document numit carnet de ordine ?engl. order boo#B3 el
conine ordinele repartizate Cn raport cu gradul lor de negociabilitate ?ordinele de cumprare de
la preul cel mai mare la preul cel mai mic i" Cn sens contrar" ordinele de vCnzareB. Carnetul de
ordine poate s Aie desc!is pentru consultare de ctre agenii de burs teri. Contractarea are" de
regul" un caracter bilateral i se produce atunci cCnd un agent de burs a rspuns Aavorabil la
oAerta Acut de un altul.
Nego,ierea #ri! /!(,rierea #e )a*l% presupune prezentarea ordinelor astAel CncCt ele s poat
Ai vzute de toi agenii de burs care particip la edina respectiv. ceasta se realizeaz prin
Cnscrierea pe un tabel electronic a primelor dou ?cele mai buneB preuri de vCnzare ?as#B i
cumprare ?bidB. Contractarea are loc atunci cCnd un agent de burs ter accept o cotaie
Cnscris pe tabl.
Nego,ierea #ri! a!!$area #*li,% a or'i!elor De regul" Aiecare titlu este repartizat pentru
tranzacionare la unul din ringurile aAlate Cn incinta bursei ?de aici denumirea de tranzacionare
Cn ringB. 8egocierile sCnt desc!ise de un Auncionar al bursei" care strig titlul ce urmeaz a Ai
negociat. poi agenii de burs anun cu voce tare preurile lor as# i bid i caut parteneri
interesai. Contractarea are loc atunci cCnd un agent de burs care a strigat cotaiile sale
primete un rspuns aAirmativ din partea altui agent de burs.
Nego,ierea /! 6groa#%6 ?engl. pit tradingB este o variant a metodei descrise mai sus.
I#roapaI ?engl. pitB este un spaiu semicircular" Aoarte aglomerat" unde iau loc agenii de burs
i Ci strig preurile de vCnzare1cumprare" putCnd aciona Cn cont propriu ?dealeriB sau Cn contul
unor teri ?broHeriB. (ste una din metodele cele mai spectaculoase de negociere i se practic
pentru titlurile sau produsele Ainanciare care se bucur de un dever mare la burs ?Cn prezent"
este cazul contractelor Autures i al opiunilorB.
Nego,ierea #e *lo,ri 'e )i)lri ?engl. negociated trades sau bloc# tradingB are loc" de regul"
Cn aAara slii principale de negocieri a bursei" Cntr+un spaiu special amenaJat din incinta
instituiei. $locurile de titluri sCnt contracte de volum mare ?1)))) de aciuni sau mai multeB i"
deoarece dimensiunea contractelor este atCt de Cnsemnat CncCt poate inAluena situaia pieei"
negocierea lor este supus unui regim special' Cn tranzacii se ine seama de inAormaiile venite
din sala de negocieri" dar contractarea blocurilor de titluri se realizeaz separat" urmCnd apoi ca
tranzacia s Aie raportat la burs dup ce aceasta a Aost Cnc!eiat.
Nego,ierea ele,)ro!i,% presupune utilizarea te!nologiei moderne Cn procesul de transmitere a
ordinelor i de prezentare a acestora Cn burs. (lectronizarea poate merge mai departe"
cuprinzCnd e%ecutarea ordinelor ?contractareaB i lic!idarea contractelor ?engl. settlementB.
=nul din primele sisteme de tranzacii complet automatizate a Aost instituit la :oronto" Cn 10.."
sub denumirea <istemul de :ranzacionare sistat de Calculator ?$omputer %ssisted &rading
'(stem, $%&'B.
Tra!"a,$io!area #rograma)%. tenia Cntregii lumi concentrat asupra programelor asistate de
calculator pentru tranzacionarea aciunilor a cunoscut o oprire abrupt" cel puin Cn <tatele =nite" la
data de 2) octombrie 10/." a doua zi dup cra!. :ranzacionarea programat este" de Aapt"
tranzacionarea aciunilor prin intermediul computerului. (ste un Aenomen recent pe pieele de valori"
posibil datorit puternicelor programe soAtLare care pot analiza preurile titlurilor de valoare
instantaneu" Cn evaluarea condiiilor pieei" computerul activeaz ordinele de v@nzare i cumprare
atunci c@nd valorile selectate ating anumite preuri de prag. Drept rezultat" orice tentativ de orientare
poate Ai mrit de mai multe ori de mii de computere care v@nd Cn acelai moment. :raderii utilizeaz
computerele pentru a tranzaciona asupra micii diAerene care e%ist Cntre costul aciunilor i opiuni.
Computerele Aac ceea ce sunt programate s Aac' v@nd" c@nd preurile Cncep s scad i cumpr"
atunci c@nd preurile Cncep s urce" Ar amestecul discreional al omului. =nii comentatori spun c
tranzacionarea programat a reacionat e%agerat la prbuirea din Mall <treet" acceler@nd cra!ul.
,2 E3e,)area ,o!)ra,)li
FntClnirea + prin intermediul mecanismului bursier + a dou ordine de sens contrar
?vCnzare1cumprareB" coninCnd aceleai condiii reAeritoare la scaden" volum i pre" duce la
perAectarea contractului. cesta genereaz Cn sarcina prilor contractante obligaia de predare a
titlurilor + pentru vCnztor + i de plat a preului acestora + pentru cumprtor. Operaiunile Cn
cadrul acestei etape sunt'
:ransAerul titlurilor de la v@nztor la cumprtor
8otiAicarea transAerului ?Cntiinare scrisB
*lata preului de ctre cumprtor i Cncasarea acestuia de ctre v@nztor
*rocesul prin care ceste obligaii interdependente sCnt Cndeplinite se numete e%ecutarea
contractului sau lic!idarea tranzaciei ?vezi subiectul 2.2.3B.
2.2.>. .RDINELE BURSIERE ?I TIP.L.@IA L.R
Ordinul de la clieni este de Aapt o oAert Aerm ?Cn cazul v@nzriiB" respectiv o comand ?Cn cazul
cumprriiB av@nd ca obiect tranzacionarea unui anumit volum de titluri Ainanciare" Cn anumite
condiii comerciale.
*rin urmare" ordinul trebuie s cuprind o serie de elemente'
sensul operaiunii ?v@nzare1cumprareB"
produsul bursier ?speciAicarea titlului Ainanciar care Aace obiectul ordinuluiB"
cantitatea oAerit sau comandat ?numrul de IcontracteIB"
tipul tranzaciei ?operaiune cas!" Autures etc.B" Cn cazul celor la termen preciz@ndu+se
scadena.
Cea mai important indicaie este cea legat de pre" respectiv cursul la care se oAer sau se
comand produsul bursier. Din acest punct de vedere" Cn practic s+au consacrat c@teva tipuri de
ordine.
.r'i!e ,om!e +,are i!'i,% #re$l la i!i$ierea )ra!"a,$iei 'e ,%)re ,lie!$i
Ordinul "la pia" ?engl. mar#et order" Ar. au mieuxB este un ordin de v@nzare1cumprare
la cel mai bun pre oAerit de pia. Ordinul Ila piaI poate Ai e%ecutat oric@nd" atCt timp cCt piaa
Auncioneaz.
*ractic" un ordin de cumprare "la pia" impune obinerea celui mai sczut pre e%istent
Cn burs Cn momentul c@nd broHerul de incint primete instruciunea de e%ecutare a ordinului. =n
ordin de vnzare "la pia" trebuie e%ecutat la cel mai mare pre e%istent c@nd broHerul de incint
primete ordinul. Dac broHerul nu reuete s e%ecute ordinul Cn condiiile respective" se spune c
a Ipierdut piaaI" iar Airma de broHeraJ este obligat s+l despgubeasc pe client pentru pierderile
suAerite de acesta din eroare proAesional ?sau" eventual" AraudaB broHerului su de burs3 dar astAel
de situaii s@nt rare.
=n ordin limit ?engl. limit orderB este cel Cn care clientul precizeaz preul ma%im pe care
Cnelege s+l plteasc Cn calitate de cumprtor" respectiv preul minim pe care Cl accept Cn calitate
de v@nztor. cest ordin nu poate Ai e%ecutat dec@t dac piaa oAer condiiile precizate prin ordin.
=nui ordin cu limit de pre Ci este asociat Cntotdeauna clauza Ila un pre mai bunI3 aceasta
Cnseamn c" dac broHerul poate cumpra titlurile la un pre mai mic sau le poate vinde la un pre
mai mare" el este obligat s o Aac imediat. Fn caz contrar ei sunt rspunztori pentru a Ai Ipierdut
piaaI.
)rdinul *fr pre+ instrucioneaz e%ecutarea la cel mai bun pre al pieei.
)rdinul+ta#e+ instrucioneaz cumprarea Cntregii cantiti disponibile Cn pia la cel mai bun pre
de vCnzare.
OrdinulE!itE instrucioneaz vnzarea ntregii cantiti disponibile n pia la cel mai bun pre
de cumprare.
)dinul ,matc+ (perece) creeaz un ordin opus celui existent n pia, de exemplu , dac
exist un ordin Ordinul E!itE creeaz unul +ta#e+.
.r'i!ele ,o!'i$io!a)e
=n ordin stop sau de limitare a pierderii ?engl. stop loss orderB acioneaz oarecum Cn sens
contrar ordinului cu limit de pre. (l devine un ordin de v@nzare1cumprare la pia" atunci cCnd
preul titlului evolueaz Cn sens contrar ateptrii clientului" respectiv crete1scade la nivelul
speciAicat.
stAel" un ordin stop de v-nzare este plasat la un pre inAerior nivelului curent al pieei
pentru prezervarea proAitului obinut la un titlu cumprat anterior cu un pre mai mic sau reducerea
pierderii la anumite titluri deinute de client.
Dac" de e%emplu" clientul a cumprat o aciune la 3, i cursul acesteia se aAl Cn cretere"
el va menine disponibilul su de titluri3 dac" Cns" dup ce a aJuns la 5)" cursul titlului Cncepe s
scad" el va plasa un Istop loss orderI la" s zicem" 30. De Cndat ce preul va aJunge la 30 ?sau mai
JosB" ordinul su devine unul la pia" iar broHerul este obligat s vCnd titlul la cel mai bun pre
obtenabil3 Cn Aelul acesta clientul limiteaz deteriorarea valorii titlului" respectiv Ci conserv o
parte din proAitul asociat titlului cumprat.
=n ordin stop de cumprare este plasat la un nivel superior cursului curent al pieei"
urmrindu+se reducerea pierderii la o poziie de vCnzare luat anterior.
De e%emplu" un client vinde Ipe datorieI aciuni la 2/" anticipCnd o scdere Cn valoarea
titlului3 dac scderea se produce" el va Cnregistra un proAit deoarece este debitor pe un titlu mai
ieAtin3 dac" dimpotriv cursul titlului crete" el poate pierde" cu atCt mai mult cu cCt piaa merge
mai sus. *entru a se proteJa Cmpotriva sporirii cursului" el plaseaz un ordin stop la" s zicem 20.
Dac preul crete la acest nivel ?sau la unul superiorB" ordinul devine automat la pia i broHerul
este obligat s cumpere la cel mai bun pre. *ierderea suAerit de client va Ai astAel limitat la
diAerena dintre cursul la care se Aace tranzacia i cel la care s+a luat poziia sort.
Fn general" ordinelor de burs le sunt asociate i alte instruciuni pentru broHeri'
.r'i!e , re()ri,$ii 'e )im# + ()a*ile(, &ala*ili)a)ea a,e()ora
+ )rdinul "la zi" ?engl. da( orderB Cnseamn c ordinul este valabil numai pentru edina
de burs din ziua respectiv3 dac nu se speciAic altAel" toate ordinele s@nt considerate
Ila ziI3
+ )rdinul descis se poate e%ecuta p@n la anularea din 7egistru de ctre agentul de
burs care l+a introdus 3
+ )rdinul bun p-n la o dat se poate e%ecuta p@n la Cnc!iderea edinei din data
speciAicat?zi" lun" anB
+ )rdinul bun p-n la sf-r.itul sptm-nii poate Ai e%ecutat pCn Cn ultima zi din
sptm@n cu edina de burs 3
+ )rdinul bun p-n la sf-r.itul lunii se poate e%ecuta p@n la sA@ritul ultimei zile din
luna cu edina de burs 3
+ )rdinul bun p-n la un timp se poate e%ecuta p@n la o anumit or" minut i se
combin cu un ordin prezentat anterior" de e%emplu" bun p@n la sA@ritul sptm@nii.
+ )rdinul execut .i dispari care dup e%ercitarea parial" diAerena p@n la total este
anulat.
.r'i!ele , )erme!i (#e,iali +
+ Ordinul cu termenul Itotul sau nimicI ?engl. all or noneB e%prim dorina clientului de a
cumpra1vinde un volum important de titluri la un anumit curs i Cntr+o perioad
precizat3 ordinul este e%ecutat numai dac piaa oAer atCt condiiile de cantitate" cCt i
pe cele de pre3
+ Ordinul cu termenul De%ecuie minim D impune e%ecutarea imediat Cn Cntregime la cel
puin volum minim indicat" urm@nd ca diAerena p@n la cantitatea total s Aie
e%ecutat total sau Cn trane 3
+ Ordinul cu termenul Dbloc minim D instrucioneaz e%ecutarea numai a cantitilor cel
puin egale cu cantitatea minim" cantitile mai mici decCt minimul se e%ecut cu
termenul totul sau nimic.
Ordinile cu termeni speciali nu au prioritate Cn e%ecuie.
Fn e%ecutarea ordinelor de burs" una din obligaiile eseniale ale broHerilor este respectarea
reglilor 'e #riori)a)e.
*rin prioritate de pre se Cnelege Aaptul c agenii de burs trebuie s e%ecute ordinele de
cumprare la preuri mai mari Cnaintea celor date la preuri mai mici3 similar" ordinele de vCnzare la
preuri mai mici vor Ai e%ecutate Cnaintea celor la preuri mai mari. Cu alte cuvinte" cumprtorii cu
cele mai mari preuri i vCnztorii cu cele mai mici preuri vor Ai servii primii. Fn aceast
succesiune se trec Cn carnetul broHerului ordinele primite de la clieni.
Fn cazul ordinelor date la acelai pre" se procedeaz conAorm urmtoarelor reguli'
prioritatea Cn timp ?sau precedenaB Cnseamn c primul ordin plasat va Ai primul e%ecutat3
prioritatea de volum + regul complementar la prioritatea Cn timp + arat c primul ordin e%ecutat
va Ai cel cu volumul cel mai mare3 e%ecutarea pro rata Cnseamn c toate ordinele la acelai pre
vor Ai e%ecutate Cn raport cu volumul lor3 aceast regul se aplic atunci cCnd piaa nu permite
e%ecutarea integral a ordinelor" alocCndu+se pentru Aiecare o rat din volumul disponibil al pieei.
2.2.2. DETERMINAREA CURSULUI BURSIER
Cr(l *r(ier (e formea"% #ri! ,o!fr!)area 'ire,)% a ,ererii , ofer)a8 #e *a"a
or'i!elor /!regi()ra)e la *r(% la ! mome!) 'a) #e!)r fie,are &aloare mo*iliar% /!(,ri(%
la ,o)a *r(ei.
:e!nica clasic de Aormare a cursului se bazeaz pe concentrarea i centralizarea cererii i a
oAertei i ca urmare cumularea ordinelor de cumprare se realizeaz de la cel mai ridicat nivel
de curs ctre cel mai sczut nivel de curs" Cn timp ce cumularea ordinelor de v@nzare se Aace pe
limite de curs" Cn sens cresctor.
(N(M*2='
Ordine de cumprare *re lei1aciune Ordine de v@nzare *re lei1aciune
3)) Dla piaI 2,) Dla piaE
1)) 2-") 1,) 25")
1,) 2,", 2,) 25",
2,) 2,") 3)) 25".
2)) 25". 5)) 2,")
3)) 25", 2,) 2-")
3,) 25")
Centralizarea ordinelor
CERERE
Ni&el ,r(
.FERT;
Cmla) Par$ial Par$ial Cmla)
Mi!iml 'i!)re
,erere -i ofer)%
3)) 3)) Dla piaI 9 1.-)) 3))
5)) 1)) 2-. 2,) 1.-)) 5))
,,) 1,) 2,., 9 1.3,) ,,)
/)) 2,) 2,. 5)) 1.3,) /))
>.AAA 2AA 24.B CAA DEA DEA
1.3)) 3)) 25., 2,) -,) -,)
1.-,) 3,) 25. 1,) 5)) 5))
1.-,) 9 Dla piaI 2,) 2,) 2,)
N.T; EFPLICATIV;' 8umrul ma%im de aciuni pentru care e%ist atCt cerere " cCt
i oAert comparabil este de 0,). Pre$l 'e e,0ili*r 'i!)re ,erere -i ofer)% e()e 'e 248B.
2a acest curs se vor e%ecuta urmtoarele ordine '
:oate ordinele de cumprare i de vCnzare la cursul pieei3
Ordinele de cumprare adresate la un curs mai mare sau egal cu cursul de
ec!ilibru3
:oate ordinele de vCnzare adresate la un curs mai mic sau egal cu cursul de
ec!ilibru3
Fn e%emplul dat se constat un dezec!ilibru Cntre cererea cumulat ?1.))) de aciuniB i
oAerta cumulat ?0,) de aciuniB. 4olumul tranzaciilor posibil de realizat Aiind de 0,) de
aciuni" Cnseamn c ordinele de cumprare adresate la cursul de ec!ilibru vor Ai e%ecutate
parial" respectiv rmCn 1,) de aciuni. Ordinele de cumprare la aceast limit" dei sunt
la Dcursul atinsI" se spune c sunt Dparial serviteI. Cererea nesatisAcut reprezint .)) de
aciuni ?,) rmase Cn pia la cursul de 25.." 3)) la 25., i 3,) la 25.B. 8umrul de
aciuni rmase nev@ndute este de -,) ?5)) la 2,. i 2,) la 2-.B.
:oate ordinele nee%ecutate ?at@t cele de v@nzare" c@t i cele de cumprareB" dac se
aAl Cn perioada de valabilitate" sunt Cnmagazinate i preluate Cmpreun cu noile ordine primite
Cn mecanismul Aormrii cursului.

2.2.C. CLEARIN@UL ?I DEC.NT;RILE
Fn principiu" e%ist dou sisteme de e%ecutare a contractului bursier' prin lic!idare direct
sau prin lic!idare centralizat ?cliringB.
Li,0i'area 'ire,)% ?engl. cas and carr(B a Aost utilizat mai ales Cn perioadele de Cnceput
ale bursei de valori3 ea presupune" Cn esen" transmiterea titlurilor de la societatea de burs care a
vCndut la societatea de burs care a cumprat i transmiterea Cn sens invers a contravalorii titlurilor
pentru Aiecare din contractele care au Aost Cnc!eiate Cn burs. Mecanismul lic!idrii cuprinde
urmtoarele Aaze principale'
+ compararea documentelor privind contractul' broHerul vCnztorului Cl contacteaz dup
edina de burs ?teleAonicB pe broHerul cumprtorului i are loc veriAicarea Cnscrisurilor care
atest Cnc!eierea contractului3
+ livrarea titlurilor are loc printr+un curier pe care broHerul Cl trimite la cel de al doilea ?de
regul" Cn dimineaa urmtoarei zile de bursB3
+ cCnd mesagerul pred titlurile" broHerul cumprtorului Ci elibereaz un cec conin@nd
contravaloarea acestora.
Fn condiiile deverului actual de la bursele consacrate aceast modalitate este" practic"
inutilizabil' ea ar presupune procesarea zilnic a unui volum de contracte care poate s mearg de
la cCteva sute de mii la cCteva sute de milioane.
Li,0i'area ,e!)rali"a)% 1#ri! ,liri!g2 utilizeaz principiul compensrii obligaiilor de
acelai Ael i de sens contrar' vCnzrile Acute Cn burs sCnt compensate cu cumprrile" astAel CncCt
participanilor la tranzacii le revine obligaia de a regla soldurile astAel rezultate. (ste vorba" de
Aapt" de dou activiti de compensaie' Cn primul rCnd" cea reAeritoare la livrarea1primirea titlurilor"
participantul cu sold negativ trebuind s Aac livrarea" iar cel cu sold pozitiv avCnd dreptul la
primirea titlurilor3 Cn al doilea rCnd" cea privind lic!idarea bneasc" respectiv dreptul de Cncasare
de ctre cel cu poziie net de vCnztor i obligaia de plat din partea celui cu poziie net de
cumprtor. *rimul sistem de cliring a Aost organizat Cn #ermania ?>ranHAurtB Cn 1/-..

Li,0i'area ,e!)rali"a)% #re(#!e i!)er&e!$ia a 'o% orga!i(me (#e,iali"a)e+ ,a(a 'e
'e#o"i)8 care Auncioneaz ca antrepozit central pentru toate titlurile deinute de membrii si"
participanii la piaa bursier" -i ,a(a 'e ,liri!g" care eAectueaz compensaiile i determin
soldurile creditoare1debitoare ale membrilor si reAeritoare la titluri i" respectiv" la Aondurile
bneti corespunztoare.
Casa de depozit este organismul care asigur pstrarea centralizat a titlurilor membrilor
si3 depozitarea se poate Aace atCt pentru titlurile materializate sub Aorm de certiAicate de aciuni"
obligaiuni sau alte Cnscrisuri" cCt i pentru titlurile sub Aorm electronic ?engl. boo# entr(B"
marcate Cntr+un sistem computerizat de conturi. <copul crerii acestei instituii este de a raionaliza
procesul de pstrare i livrare a titlurilor" garant@nd securitatea acestora i permi@nd circulaia lor
operativ.
Casa de compensaie ?cliringB Joac rolul central Cn mecanismul derulrii" prestCnd pentru
membrii si serviciile legate de lic!idarea tranzaciei. >iecare burs de valori lucreaz cu o cas de
compensaie" care poate Ai organizat ca un departament al bursei" ca o Airm cu statut de Ailial a
bursei sau ca o organizaie independent de burs3 Cn unele cazuri" bncile asigur serviciile de
cliring pentru titluri. De asemenea" marile piee O:C pot dispune de un organism propriu de
compensaie.
De regul" casa de compensaie este o societate comercial ?corporaie" Cn <=B sau o
organizaie Ar scop lucrativ ?Cn GaponiaB" Aormat prin asocierea membrilor bursei i a altor
societi Ainanciare i bancare. Membrii casei de compensaie contribuie cu capital la Aormarea
Aondului de cliring + baza Ainanciar a instituiei + care are dou Auncii principale' s garanteze
obligaiile pe care aceasta i le asum i s diAuzeze ?diminuezeB riscurile asociate tranzaciilor
bursiere eAectuate de membri. Dac un membru nu este Cn msur s+i respecte obligaiile de
livrare1plat ctre casa de compensaie" datoria sa este acoperit din contribuia adus la Aondul de
cliring" urmCnd ca partea sa la Aond s Aie completat de Airma de broHeraJ membr Cn cel mai scurt
timp.
Cliringul titlurilor poate avea loc Cn dou moduri'
+ *rin procedura tradiional a livrrii1primirii Aizice a titlurilor. Fn acest caz" casa de
compensaie d instruciuni instituiei care pstreaz titlurile ?casa de depozitB de a preda titlurile
care Aac obiectul contractului de la deintorul acestora ?v@nztorulB ctre cumprtor. cest proces
de transAer al titlurilor presupune eAectuarea Aormalitilor privind Cnregistrarea noului proprietar al
titlurilor.
+ *rin procedura reglementrii Cn Icontul electronicI ?engl. boo# entr(B. Fn acest caz"
IdepozitulI de titluri Cmbrac Aorma unei Cnregistrri Cn cont" iar transAerul are loc prin
creditarea1debitarea conturilor de titluri" Ar e%istena i circulaia unor Cnscrisuri de tipul
certiAicatelor de aciuni.
Cliringul bnesc se Aace prin creditarea1debitarea conturilor desc!ise de casa de
compensaie pentru vCnztorii1cumprtorii de titluri. *ractic" casa de compensaie Ci asum toate
obligaiile de a Aace pli membrilor si" Cn sc!imbul prelurii tuturor drepturilor acestora de a
primi Cncasri rezultate din tranzaciile Cnc!eiate Cn burs.
Fntreaga activitate de e%ecutare a contractului se realizeaz prin intermediul societilor de
burs ?departamentul de lic!idare a tranzaciilorB" nee%istCnd o relaie direct Cntre vCnztorii i
cumprtorii de titluri ?clienii broHerilorB.
Eistena acestor organisme simpli!ic mult operaiile de lichidare a tranzaciilor
"i spore"te+
+ operativitatea3
+ Cncrederea3
+ interesul clienilor pentru angaJarea mai multor tranzacii.
(%emplu'
=n investitor deine un capital de 1))))) u.m. Cursul aciunilor NNN este de 2)) u.m.1ac."
iar investitorul preconizeaz o cretere a cursului peste patru zile. Fn perioada acestor zile
cursul devine 21) u.m.1ac i investitorul decide s vCnd aciunile. Care va Ai rezultatul
investitorului Cn urma realizrii unei tranzacii la vedereO
Re"ol&are+
#. $umrul de aciuni cumprate
8 & numrul de aciuni cumprate3
< & suma investit3

$
'
/ =
" unde C & cursul aciunilor
,))
2))
1)))))
= = /

%. &aloarea tranzaciei de cumprare '&Tc(
$c / 0&
c
=
4tcP,))%2))P1))))) u.m.
). &aloarea tranzaciei de v*nzare '&Tv(
$v / 0&v =
4:vP,))%21)P1),))) u.m.
+. ,ro!itul
0&c 0&v zultatul = 7e
7ezultatulP1),)))+1)))))P,))) u.m.
Fn contul clientului la broHer'
Debit Credit
Cumprare
,))% 2)) P1)))))
4Cnzare
,))% 21) P1),)))
:otal Debit 1))))) :otal credit 1),)))
Sol' Cre'i)or EAAA .m
Da,% (,0im*%m /!)re*area la e3em#l 'e mai (( 9 Care &a fi re"l)a)l #e!)r
i!&e()i)or /! ,o!i$iile !ei )a3e 'e !ego,ieri 'e A8EGH
?comisionul se adaug la preul de cumprare i se scade din preul de v@nzareB
Fn contul clientului la broHer'
Debit Credit
Cumprare
,))% 2)) P1)))))
Q,))
4Cnzare
,))% 21) P1),)))
+,2,
:otal Debit 1)),)) :otal credit 1)55.,
Sol' Cre'i)or CDBE .m