Sunteți pe pagina 1din 46

TeraOhm 5kV

MI 2077
Manual de utilizare
Versiunea 1.3, Nr. Cod 20 750 378
TeraOhm 5V
2
TeraOhm 5V
!istri"uitor# $C %&C '&%$OV $&(
)rodu*+tor#
M,T&,( d.d.
-or.ul 188
135/ -or.ul
$lo0enia
1 2002 Metrel
Ni*i o 2arte a a*estui material nu 2oate 3i re2rodus+ sau utilizat+ su" ori*e 3orm+ sau
2rin ori*e mi.loa*e 3+r+ 2ermisiunea s*ris+ a 3irmei M,T&,(.
2
TeraOhm 5V
Cuprins
1. Introducere general 5
1.1. Caracteristici-----------------------------------------------------------------------------------5
1.2. Standarde aplicate-----------------------------------------------------------------------------5
2. Descrierea instrumentului 6
2.1. Carcasa instrumentului-----------------------------------------------------------------------6
2.2. Panoul operatorului---------------------------------------------------------------------------6
2.3. Conectorii---------------------------------------------------------------------------------------7
2.4. Baza----------------------------------------------------------------------------------------------9
2.5. Accesoriile--------------------------------------------------------------------------------------9
3. Avertisment 10
S!"#$#CA%#A S#!B&'()#'&)-----------------------------------------------------------1*
!+S()# , P)CA(%# -")A'-----------------------------------------------------1*
4. Efectuarea msurtorilor 12
4. 1. Pornirea instrumentului---------------------------------------------------------------------12
Autocali.rarea-----------------------------------------------------------------------------------12
"ot/0----------------------------------------------------------------------------------------------12
(tilizarea luminii de 1undal--------------------------------------------------------------------13
$unc2ia &11---------------------------------------------------------------------------------------13
4.2. Con1i3urarea----------------------------------------------------------------------------------13
5. Msurtori 14
5.1. -eneralit/2i despre testarea la 4nalt/ tensiune CC--------------------------------------14
Scopul testelor izola2iilor-----------------------------------------------------------------------14
5est pentru dependen2a de tensiune 6 5est de tensiune 4n trepte-------------------------16
5.2. Borna de protec2ie----------------------------------------------------------------------------19
5.3. &p2iuni pentru 1iltru--------------------------------------------------------------------------2*
SC&P(' $#'5)+)##---------------------------------------------------------------------------21
5.4. !/surarea tensiunii--------------------------------------------------------------------------23
5.5. !/surarea rezisten2ei de izola2ie-----------------------------------------------------------23
)7#S5"%A , #7&'A%#------------------------------------------------------------------24
)7#S5"%A , #7&'A%#------------------------------------------------------------------25
1***8---------------------------------------------------------------------------------------------25
5.6. 5est de dia3nosticare-------------------------------------------------------------------------25
5S5 , ,#A-"&S5#CA)------------------------------------------------------------------27
5S5(' , ,#A-"&S5#CA)--------------------------------------------------------------27
1***8---------------------------------------------------------------------------------------------27
5.7. 5estarea tensiunii 4n trepte a rezisten2ei de izola2ie-------------------------------------29
5"S#("A :" 5)P5----------------------------------------------------------------------3*
5"S#("A :" 5)P5----------------------------------------------------------------------3*
1***8---------------------------------------------------------------------------------------------3*
5.9. 5ensiunea admisi.il/-------------------------------------------------------------------------31
5"S#(" CC A,!#S#B#'+-----------------------------------------------------------------32
5"S#("A CC A,!#S#B#'+---------------------------------------------------------------32
1***8---------------------------------------------------------------------------------------------32
6. !erarea cu re"ultatele 34
6.1. &pera2iile de memorare; re<ocare =i =ter3ere--------------------------------------------34
SA8----------------------------------------------------------------------------------------------34
3
TeraOhm 5V
6.2. 5rans1erul de date----------------------------------------------------------------------------36
#. $ntre%inerea 3&
7.1. #nspec2ia---------------------------------------------------------------------------------------39
7.2. :nlocuirea .ateriilor--------------------------------------------------------------------------39
7.3. Cur/2area--------------------------------------------------------------------------------------39
7.4. Cali.rarea-------------------------------------------------------------------------------------39
7.5. Ser<ice------------------------------------------------------------------------------------------39
&. '!ecifica%ii 41
9.1. !/sur/tori-------------------------------------------------------------------------------------41
9.2. Speci1ica2ii 3enerale--------------------------------------------------------------------------44
4
TeraOhm 5V
1. Introducere general
1.1. (aracteristici
)era*m 5+, este un aparat portabil alimentat la baterie / la reea proiectat pentru
msurarea rezistenei de izolaie folosind tensiuni nalte de pn la 5 kV pentru test.
Aparatul are la baz un sistem !"#$% &i '$A(.
!nstrumentul este proiectat &i fabricat pe baza cuno&tinelor &i a e)perienei *aste
acumulate de+a lun,ul multor ani de acti*itate lucrnd cu ec-ipamente de test
asemntoare.
.uncionaliti disponibile oferite de instrumentul )era*m 5+,/
"surtori ale rezistenei de izolaie pn la 5 0.
- 0ensiune de test pro,ramabil de la 251 V pn la 5 kV2
- 0emporizator pro,ramabil de la 3s pn la 31 min2
- 4escrcare automat a obiectului testat dup terminarea msurtorii2
- "surarea capacitii electrice.
"surarea rezistenei de izolaie *ersus tensiunea de test 5tensiune ridictoare62
- 'inci tensiuni de test discrete re,late proporional care se ncadreaz n
domeniul de msur prestabilit al tensiunii de test2
- 0emporizator pro,ramabil de la 3min pn la 31 min pe etap.
!ndice de polarizare #! &i raport de descrcare dielectric
- #! 7 (!8 5t26 / (!8 5t36
- 44 7 !dis 53min6 / '%
0ensiune admisibil 5''6 pn la 5.5 kV
- 0ensiune de test cu oscilaie triun,-iular pro,ramabil de la 251 V pn la 5
kV2
- 9scilaie triun,-iular de mare rezoluie 5apro). 21 V pe etap62
- 'urent limit pro,ramabil.
"surarea tensiunii &i a frec*enei pn la :11 V 'A/''
%n afi&a; $'4 5cu cristale lic-ide6 ofer rezultate u&or de citit &i toi parametrii asociai.
!nstrumentul este u&or de folosit &i nu este necesar ca operatorul s participe la cursuri
speciale de iniiere 5n plus fa de citirea &i nele,erea "anualului cu instruciuni6
pentru a utiliza acest instrument.
!nstrumentul permite memorarea rezultatelor testelor. %n soft<are profesional pentru
#' permite efectuarea simpl a transferului rezultatelor testelor &i a altor parametri n
ambele sensuri ntre instrument &i computer.
1.2. 'tandarde a!licate
9perarea instrumentului !=' / =8 :355>+2
'ompatibilitatea electroma,netic =8 511?3+32 =8 511?2+32
5
TeraOhm 5V
5="'6 !=' :332: 'lass @
i,urana =8 / !=' :3131+3 5instrument62
=8 / !=' :3131+2+33 5accesorii6
2. Descrierea instrumentului
2.1. (arcasa instrumentului
!nstrumentul este prote;at de o carcas de plastic care corespunde cerinelor clasei de
protecie definite n specificaiile ,enerale. 'arcasa este pre*zut cu o curea pentru
transport2 care este proiectat n a&a fel nct instrumentul s poat fi folosit n timp ce
acesta este a,at la ,tul operatorului. curte specificaii te-nice sunt disponibile la
baza carcasei.
2.2. -anoul o!eratorului
#anoul operatorului const dintr+un afi&a; $'4 5cu cristale lic-ide6 cu matrice cu puncte2
un comutator rotati* &i o tastaturA *ezi fi,ura de mai ;os.

$ ! B C 0
9 8 / 9 . .
= '
" = "
$ , ( , C T
$ T % & T
! 8 % $ A 0 ! 9 8
( = ! 0 A 8 ' =
0 e r a 9 - m 5 k V
V O L T A G E
D I A G N O S T I C
T E S T V O L T A G E
S T E P
V O L T A G E
W I T H S T A N D I N G
C O N F I G
4 e 5 2 a d
& o t a r 5 s 6 i t * h
1
2 3
/ . . 8
7
1 0
' e l t s l o t s
( C d i s 2 l a 5
2
1
7
1 0
4 . . 8
/ 8 8
3
4e52ad9tastatura, (C dis2la59a3i:a. (C, &otar5 s6it*h9*omutator rotati0, 'elt slots9ori3i*ii 2entru *urea.
.ig. 1. #anou frontal
$e,end/
3..........0asta ')A/) pentru demararea oricrei msurtori.
2..........0asta 01.. pentru pornirea 5986 sau oprirea 59..6 instrumentului.
3..........0asta MEM pentru a memora2 a re*oca &i a &ter,e rezultatele.
4..........0asta 'E2E() pentru pentru a introduce modul set3u! pentru funcia selectat
sau pentru a selecta parametrul acti* care trebuie re,lat.
5..........0asta


cursor pentru a selecta o opiune de mai sus.
:
TeraOhm 5V
:..........0asta

cursor pentru a selecta o opiune de mai ;os.


>..........0asta

cursor pentru a mic&ora parametrul selectat.


?..........0asta

cursor pentru a mri parametrul selectat.
D..........0asta E'( pentru a ie&i din modul selectat.
31........0asta 2ig*t pentru a aprinde 5986 sau a stin,e 59..6 lumina din fundal a
afi&a;ului.
2.3. (onectorii
!nstrumentul )era*m 5 +, conine urmtoarele cone)iuni/
- 'one)iunea conductorilor de test la trei fi&e de si,uran tip banan 532 22 362
- 'one)iunea cablului de comunicare la conectorul 546 ( 232 de D pini &i
- 'one)iunea cablului de alimentare a reelei la priza reelei 556.
1
; < % & !
& $ 2 3 2
% s e o r i , i n a l t e s t a c c e s s o r i e s o n l E F
" a ) . a l l o < e d e ) t e r n a l * o l t a , e
b e t < e e n t e s t t e r m i n a l s a n d , r o u n d
i s : 1 1 V F
" a ) . a l l o < e d e ) t e r n a l * o l t a , e
b e t < e e n a n E t < o t e s t t e r m i n a l s i s : 1 1 V F
2
3 4
3

2 3 0 V ~ 4 5 / 6 5 H z 1 0 W
5
Ui!iza"i numai a##es$rii %e es $ri&ina!e'
Tensiunea %e z&$m$ ma(im) permis) *nre +$rne!e %e es ,i p)m-n ese %e 600 V'
Tensiunea %e z&$m$ ma(im) permis) *nre %$u) +$rne %e es ese %e 600 V'
.ig. 2. 'onectori
$e,end/
3..........4orna de test pentru rezistena poziti* de izolaie.
2..........4orna de test pentru rezistena ne,ati* de izolaie.
3..........@orna de test 56A/D proiectat pentru a ,-ida e*acuarea posibilelor scur,eri
de curent n timpul msurrii rezistenei de izolaie.
>
TeraOhm 5V
4..........(onectorul separat ,al*anic /' 232 pentru conectarea instrumentului la #'.
5..........'onectorul reelei pentru conectarea instrumentului la sursa de alimentare a
reelei.
?
TeraOhm 5V
2.4. 4a"a
Ansamblul bazei instrumentului este prezentat n fi,ura de mai ;os. 'ureaua de
transport este fi)at la baza instrumentului prin intermediul unui capac de plastic 526.
=
5
7
/
2
1
3
! I $ C O N N , C T % ( ( T , $ T ( , % ! $ % N ! $ > I T C - O ? ? I N $ T & < M , N T ,
' , ? O & , & , M O V I N ; T - I $ ' % T T , & @ A ? < $ , C O V , & 8 - % B % & ! O < $ V O ( T % ; , C
! O N O T C - % & ; , I ? ' % T T , & @ C O M ) % & T M , N T C O N T % I N $ % ( 4 % ( I N , C , ( ( $ C
) O > , & $ < ) ) ( @ # = D 1 . 2 V 8 N i C d , N i M - & , C - % & ; , % ' ( , E I , C ( & 1 / F
o r = D 1 . 5 V 8 % ( 4 % ( I N , ' % T T , & I , $ E I , C ( & 1 / F
V O & O ? N , N ! , $ ' % T T , & I , ? % C - $ % ( ( , B < ( , I T < N ; , N V O M ; , & % T
, N T ? , & N , N < N ! ! % $ ; , & % T % < $ $ C - % ( T , N 8 ; , ? % - & ( I C - , $ ) % N N < N ; C
N I C - T % < ? ( % ! , N > , N N % ( 4 % ( B , ( ( , N V , & > , N ! , T $ I N ! C
$ T & O M V , & $ O & ; < N ; # = D 1 . 2 V 8 E I , C ( & 1 / F
o d e r
N i C d , N i M - % < ? ( % ! ' % &
= D 1 . 5 V 8 % ( 4 % ( B , ( ( , N E I , C ( & 1 / F
.ig. 3. @aza
$e,end/
3..........'urea de nailon 5permite operatorului s transporte instrumentul a,at de ,t6.
2..........'apac de plastic 5fi)eaz cureaua de nailon de instrument6.
3..........Gurub 5de&urubai pentru a scoate cureaua pentru transport sau pentru a
desc-ide instrumentul6.
4..........=tic-et cu domeniile de msur.
5..........'apacul compartimentului pentru baterii / si,urane.
:..........Gurub 5de&urubai pentru nlocuirea bateriilor sau a si,uranelor arse6.
>..........uport de cauciuc.
2.5. Accesoriile
Aceesoriile pot fi standard &i opionale. Accesoriile opionale pot fi li*rate la cerere. Vezi
lista ane)at pentru confi,uraia standard &i pentru opiuni sau contactai distribuitorul
dumnea*oastr sau consultai pa,ina <eb a firmei "=0(=$/ -ttp///<<<.metrel.si .
D
TeraOhm 5V
3. Avertisment
'nd utilizai aparatul )era*m 5+,2 este necesar s luai n considerare urmtoarele
a*ertismente n *ederea atin,erii ni*elului ma)im de si,uran n timpul efecturii
di*erselor msurtori &i teste2 precum &i pentru a ne asi,ura c ec-ipamentul de test
rmne intact/
'EM0I.I(A7IA 'IM426/I2/

C
3 sim8ol !e instrument care 9nseamn :(iti%i Manualul de utili"are cu
aten%ie s!ecial;<

3
sim8ol !e instrument care 9nseamn : tensiune !ericuloas mai mare
dec=t 1000 , !oate fi !re"ent la 8ornele de test;<;
M>'6/I DE -/E(A67IE 5E0E/A2E
Dac ec*i!amentul de test este folosit 9ntr3o manier care nu este s!ecificat
9n acest Manual de utili"are? nu se garantea" !rotec%ia la utili"area
ec*i!amentului;
0u folosi%i instrumentul @i accesoriile 9n ca"ul in care constata%i orice
deterioare a acestora;
/es!ecta%i toate normele de !recau%ie general cunoscute 9n vederea evitrii
riscului electrocutrii 9n tim!ul utili"rii instala%iilor electrice;
Interven%iile de service @i !rocedura de recali8rare tre8uie s fie efectuate
numai de ctre !ersoane com!etente @i autori"ate;
0umai !ersoanele com!etente @i instruite cores!un"tor tre8uie s utili"e"e
instrumentul;
4A)E/II2E
Deconecta%i to%i conductorii de test @i o!ri%i alimentarea de la re%ea 9nainte de a
desc*ide ca!acul com!artimentului !entru 8aterii;
0u conecta%i instrumentul la re%ea atunci c=nd acesta este alimentat cu 8aterii
alcaline; -ericol de eA!lo"ie; 0u alimenta%i instrumentul 9n tim! ce 8ateriile
alcaline sunt montate 9n interiorul acestuia;
)E0'I60EA DE B5M)
0u conecta%i instrumentul la o tensiune de re%ea diferit de aceea definit !e
etic*eta adiacent conectorului de re%ea; $n ca" contrar? instrumentul !oate fi
avariat.
0u conecta%i 8ornele de test la o tensiune de "gomot mai mare de 600 , (A
sau (( Cmediu de (A) IIID 9n vederea !revenirii oricror avarii ale
instrumentului de test;
31
TeraOhm 5V
6)I2IBA/EA I0')/6ME0)626I
.olosi%i numai accesorii de test standard sau o!%ionale furni"ate de
distri8uitorul dumneavoastr;
Ec*i!amentul de test tre8uie s fie o!rit CeA. fr alimentare la curentD 9nainte
de a conecta conductorii de test la ec*i!ament.
0u atinge%i nici una din !r%ile conductoare ale ec*i!amentului testat 9n tim!ul
testului.
Deconecta%i o8iectul testat Cdeconecta%i tensiunea de la re%eaD 9nainte de
9nce!erea msurrii re"isten%ei de i"ola%ie;
0u atinge%i o8iectul testat 9n tim!ul efecturii testului; -ericol de electrocutare;
$n situa%ia 9n care ave%i un o8iect de test ca!acitiv Cca8lu lung testat etc.D? este
!osi8il ca descrcarea automat a o8iectului s nu se fac imediat du!
terminarea msurtorii E mesaFul G-lease Hait? disc*arging< C:'e efectuea"
descrcarea? v rugm a@te!ta%i<D va fi afi@at.
MA0I-62A/EA $0(>/(>)6/I2/ (A-A(I)I,E
Aten%ie; sarcin de 40 n. 9ncrcat la 1 +, sau 1.6 n. 9ncrcat la 5 +,
re!re"int un !ericol !entru via%;
0u atinge%i niciodat o8iectul msurat 9n tim!ul testului !=n c=nd nu se
descarc integral.
)ensiunea de "gomot maAim 9ntre oricare doi conductori de test este de 600
, Cmediu (A) IIID.
33
TeraOhm 5V
4. Efectuarea msurtorilor
4. 1. -ornirea instrumentului
Autocali8rarea
#ornirea instrumentului se face apsnd tasta 01... 4up pornire2 instrumentul
efectueaz autocalibrarea 5.i,. 56.
=ste necesar s deconectai conductorii de test pentru msurare n timpul autocalibrrii.
Hn caz contrar2 instrumentul *a solicita deconectarea conductorilor de test &i se *a opri
59..6 &i se *a porni 5986 continuu.
4up nc-eierea autocalibrrii2 instrumentul este pre,tit pentru efectuarea operaiilor
normale.
Autocalibrarea pre*ine scderea acurateei la msurarea curentului slab. Aceasta
compenseaz efectele cauzate de uzur &i de sc-imbrile de temperatur &i umiditate
etc.
e recomand efectuarea unei noi calibrri cnd temperatura se modific cu mai mult
de 5'.
.ig. 4. #rimul afi&a;
.ig. 5. tarea autocalibrrii
0otI
4ac instrumentul detecteaz o stare incorect n timpul autocalibrrii2 urmtorul mesa;
de a*ertizare *a fi afi&at/
=((9(F
+0=0 $=A4 '988='0=4/
4!'988='0 A84 I!0'C 98 0C= !80(%"=80 ABA!8
+ '984!0!98 9%0 9. (A8B=/ #(= 0A(0 09 '980!8%=
0raducerea mesa;ului/
=(9A(=
+ '984%'09(!! 4= 0=0 %80 '98='0AJ!/
4='98='0AJ! G! (=#9(8!J! !80(%"=80%$
+ '984!J!! H8 A.A(A 49"=8!%$%! 4= "K%(K/ A#KAJ! 0A(0 #=80(% A
'980!8%A
32
TeraOhm 5V
"oti*ele posibile pentru condiiile n afara domeniului de msur sunt umiditatea
e)cesi*2 temperaturi prea ridicate2 etc. Hn acest caz2 este posibil efectuarea
msurtorilor2 dar rezultatele ar putea fi n afara specificaiilor te-nice.
6tili"area luminii de fundal
4up pornirea instrumentului2 lumina de fundal a afi&a;ului $'4 5cu cristale lic-ide6 se
aprinde automat. Aceasta poate fi stins 59..6 &i aprins 5986 apsnd tasta 2I5J).
$umina de fundal se stin,e automat la apro)imati* 31s dup pornirea instrumentului
5986 dac instrumentul este alimentat de baterii interne.
.unc%ia ff
!nstrumentul poate fi oprit numai prin apsarea tastei 01... .uncia de nc-idere
automat nu este disponibil din cauza posibilelor msurtori de lun, durat.
4.2. (onfigurarea
.uncia de confi,urare permite selectarea &i a;ustarea parametrilor care nu sunt direct
implicai n procedura de msurare 5.i,ura :6.
Hn partea de ;os a afi&a;ului apar stadiul alimentrii2 data &i ora 5acelea&i n toate
funciile6.
%rmtoarea procedur trebuie efectuat la a;ustarea unor parametri de confi,urare/
3. %tilizai s,eile &i pentru a selecta parametrul 5rndul6 care urmeaz a fi a;ustat.
2. %tilizai s,eile &i

pentru a modifica *aloarea parametrului selectat. 4ac
e)ist doi sau mai muli subparametri ntr+un sin,ur rnd 5e). data &i ora62 utilizai
tasta 'E2E() pentru a * deplasa la urmtorii subparametri &i napoi.
-entru a @terge toate loca%iile de memorieI
3. electai rndul MemorK (lear utiliznd s,eile &i .
2. Apsai tasta 'E2E()A mesa;ul L-ress MEM to confirm;M 5NApsai "=" pentru
confirmareM6 *a fi afi&at.
3. Apsai tasta MEM pentru a &ter,e toate locaiile de memorie sau E'( pentru
anularea aciunii.
$ele*ted 3un*tion
'atter5 status
Mains su22l5 !ate
Time
?un*tion de2endent
area
indi*ator
$ele*ted 3un*tion9?un*Gia sele*tat+H ?un*tion de2endent area9Bon+ de2endent+ de 3un*GieH 'atter5 status9$tadiul
"aterieiH Mains su22l5 indi*ator9Indi*ator alimentare reGeaH !ate9!ataH Time9Ora.
.ig. 6. tarea confi,urrii
33
TeraOhm 5V
#arametrul Valoarea 8ot
(ontrast 1O..311O A;ustarea contrastului afi&a;ului $'4
5cu cristale lic-ide6
.iltre 5.iltru6 .il32 .il22 .il32 9ff electarea filtrului de respin,ere a
z,omotului2 *ezi capitolul 5.2 9piunea
.iltru
Jour 59ra6 (e,larea orei 5or/ minute6
Date 54ata6 (e,larea datei curente 5ziua+luna+anul6
4aud rate
5Viteza @aud6
24112 4?112 D:112 3D211 Viteza transferului de date n modul de
comunicare
MemorK clear
5Gter,ere
memorie6
Gter,erea tuturor locaiilor de memorie
Initiali"ation
5!niializare6
8umai pentru fabrica intern &i ser*iceF
0abel 3. #arametri de confi,urare
5. Msurtori
5.1. 5eneralit%i des!re testarea la 9nalt tensiune ((
5!8.9("AJ!! %#$!"=80A(= #90 .! BK!0= H8 "A8%A$%$ "=0(=$ N0=C8!'!
4= "K%(A(= A !P9$AJ!=!M6
'co!ul testelor i"ola%iilor
"aterialele de izolaie constituie pri importante din aproape orice produs electric.
#roprietile materialului depind nu numai de caracteristicile compu&ilor acestuia2 ci &i
de temperatur2 poluare2 umezeal2 uzur2 solicitarea mecanic &i sarcina electric2 etc.
i,urana &i fiabilitatea operaional necesit ntreinerea re,ulat &i testarea
materialului izolaiei pentru a ,aranta meninerea n bune condiii de funcionare. #entru
testarea materialelor izolaiei2 se utilizeaz metode de test la nalt tensiune.
)ensiunea de test (( versus (A
0estarea cu tensiune '' este acceptat pe scar lar, ca fiind util2 ca &i tensiunea 'A
&i / sau cu impulsuri. 0ensiunea '' poate fi folosit pentru testele de a*arie2 mai ales
atunci cnd curentul de scur,ere capaciti* puternic interacioneaz cu msurtorile
utiliznd tensiune 'A sau cu impulsuri.Aceasta se aplic n special testelor de msurare
a rezistenei izolaiei. Hn acest tip de test2 tensiunea este definit de ctre ,rupul de
aplicare a produsului corespunztor. Aceast tensiune este mai mic dect tensiunea
admisibil de test2 astfel nct testele s poat fi efectuate mai frec*ent fr a solicita
materialul testat.
)este de i"ola%ie ti!ice
Hn ,eneral2 testele pentru rezistena de izolaie constau din urmtoarele proceduri
posibile/
- "surarea rezistenei de izolaie simple cunoscut &i sub numele de Nspot testM2
- "surarea dependenei de tensiune a rezistenei de izolaie2
- "surarea dependenei de timp a rezistenei de izolaie2
34
TeraOhm 5V
- 0est de sarcin recuperat dup descrcarea dielectric.
(ezultatele acestui test pot indica dac este necesar nlocuirea sistemului de izolaie.
=)emple tipice n care este ne*oie de testarea rezistenei izolaiei &i dia,noza acesteia
sunt/ sistemele de izolaie ale transformatoarelor &i ale motoarelor2 cablurile &i alte
ec-ipamente electrice.
/e!re"entarea electric a materialului de i"ola%ie
.i,ura urmtoare reprezint circuitul electric ec-i*alent al materialului de izolaie

Riso
Cpi
Rpi
Ciso
Riss1
Riss2
material
surface
Itest
+
-
Guard

I
P I

I
Ci s o

I
Ri s o
I
Ri s s

I t es t
(
iss3
&i (
iss2
Q rezisti*itatea suprafeei 5poziia cone)iunii de si,uran opionale6
(
iso
Q rezistena efecti* a materialului de izolaie
'
iso
Q capacitatea electric a materialului
'
pi
2 (
pi
Q reprezint efectele polarizrii.
.i,ura din dreapta arat curenii tipici pentru acel circuit.
!
test
7 curentul total de test 5!
test
7 !
#!
R !
(!9
R !
(!
6
!
#!
7 curent de polarizare a absorbiei
!
(!9
7 curent efecti* de izolaie
!
(!
7 curent de scur,ere la suprafa
C-e.a e(emp!e %e ui!izare a insrumenu!ui Tera$hm 5 kV
)estul de re"isten% de 8a" a i"ola%iei
Hn principiu2 orice standard care se refer la si,urana ec-ipamentului &i a instalaiilor
electrice impune efectuarea unei testri de baz a izolaiei. $a efectuarea testelor pentru
*alori mai mici 5n domeniul de msur "62 de obicei domin (
iso
. (ezulatatele sunt
corespunztoare si se stabilizeaz rapid.
- 0ensiunea2 timpul &i limita sunt de obicei furnizate de standardul sau re,lementarea
corespunztoare.
- 0ensiunea de test su,erat este frec*ent definit ca o *aloare de 32> ori mai mare
dect *aloarea tensiunii de linie a dispoziti*ului testat 5e). motor62 e). tensiunea de
test pentru un dispoziti* de :11 V ar fi de 3121 V4'. 0impul de msurare ar trebui
s fie re,lat la :1 s sau la timpul minim necesar pentru ncrcarea cisoid.
- %neori cerinele impuse includ luarea n considerare a temperaturii mediului ambient
pentru a;ustarea rezultatului la o temperatur standard de 41'.
- 4ac se constat interferene ale curenilor de scur,ere la suprafa cu msurtorile
efectuate 5*ezi (iss de mai sus62 utilizai cone)iunea de protecie 5*ezi 5.2.6. Acest
aspect de*ine critic atunci cnd se efectueaz msurtori ale *alorilor din domeniul
de msur B.
35
TeraOhm 5V
'te*a e)emple/
tandardS 0ensiune de test /
timp
Valoare
final
=8/!=' :1214 511 V 3 "
=8/!=' :1335+3 2111 V / 35 min
=8/!=' :134D+3 511 V 3111 /V
=8/!=' :15D?+3 511 V / 3 s 2 "
S Hn list sunt afi&ate numai *alori etalonF
)est !entru de!enden%a de tensiune E )est de tensiune 9n tre!te
Acest test arat dac izolaia pentru care se efectueaz testul a fost uzat electric sau
mecanic. Hn acest caz2 cantitatea &i mrimea anomaliilor izolaiei2 cum ar fi crpturi2
a*arii locale2 pri conductoare2 etc.2 sunt amplificate &i tensiunea total de a*arie este
redus. #oluarea &i umiditatea e)cesi*e au un rol important n special n cazul uzurii
mecanice.
- 0reptele tensiunii sunt de obicei apropiate de cele cerute n testul pentru ''
admisibil.
- %neori se recomand ca tensiunea ma)im pentru test s nu fie mai mare de :1O
din tensiunea admisibil.
4ac rezultatele testelor succesi*e arat o reducere a rezistenei izolaiei pentru care
s+au efectuat testele2 izolaia trebuie nlocuit.
3:
TeraOhm 5V
)est !entru de!enden%a de tim! E )est de detectare a erorilor
!84!'=$= 4= #9$A(!PA(=
copul acestui test de detectare a erorilor este de a e*alua influena prii de polarizare
a izolaiei 5(pi2 'pi6.
4up aplicarea unei tensiuni nalte unui izolant2 dipolii electrici distribuii n izolant se
aliniaz cu cmpul electric aplicat. Acest fenomen se nume&te polarizare. Hn timp ce
moleculele polarizeaz2 ia na&tere un curent de polarizare 5absorbie6 care reduce
rezistena total a izolaiei.
4e re,ul2 curentul de absorbie 5!
#!
6 scade brusc dup cte*a minute. 4ac rezistena
total nu cre&te2 nseamn c ceilali cureni 5e). scur,erile de curent de la suprafa6
domin rezistena total a izolaiei.
- #! este definit ca raportul dintre rezistenele msurate n dou poziii temporale.
(aportul tipic este de 31 min la 3 min2 dar aceasta nu este o re,ul.
- Hn mod obi&nuit2 testul este efectuat la aceea&i tensiune ca &i testul pentru rezistena
izolaiei.
- 4ac rezistena de un minut a izolaiei este mai mare de 5111 "2 atunci este
posibil ca aceast msurtoare s nu fie *alabil 5tipuri noi2 moderne de izolaie6.
- Crtia uleiat folosit la transformatoare sau la motoare este un material de izolaie
tipic pentru care este necesar acest test.
Hn ,eneral2 izolatorii care sunt n bun stare *or arta un indice de polarizare NmareM2
ceea ce nu se *a ntmpla n cazul izolatorilor care nu sunt n bun stare. $uai n
considerare faptul c aceast re,ul nu este ntotdeauna *alabil. #entru informaii
suplimentare2 consultai manualul "etrel )e*nici de testare a i"ola%iei.
Valori care se aplic n ,eneral/
Valoarea #! tadiul materialului testat
4e la 3 la 3.5 8u este acceptabil 5tipuri mai *ec-i6
4e la 2 la 4 5de obicei 36 e consider c izolaia este bun 5tipuri mai
*ec-i6
3 5rezisten foarte mare a
izolaiei6
0ipuri moderne de sisteme de izolaie 5bune6.
=)emple de *alori minime acceptate pentru izolaia motorului 5!=== 436/
'lasa A 73.52 'lasa @ 7 2.12 'lasa . 72.12 'lasa C 72.1.
4='K('A(=A 4!=$='0(!'K
%n efect suplimentar al polarizrii este sarcina recuperat 5din 'pi6 dup descrcarea
obi&nuit a testului nc-eiat. Aceasta poate constitui o msurtoare suplimentar pentru
e*aluarea calitii materialului de izolare. Acest efect apare n ,eneral la sistemele de
izolare cu o capacitate electric cisoid mare.
Valoare 44 tadiul materialului testat
T 4 prost
2 + 4 critic
U 2 bun
3>
TeraOhm 5V
3?
TeraOhm 5V
)est !entru tensiunea admisi8il
%nele standarde permit utilizarea unei tensiuni de '' ca alternati* pentru testarea
tensiunii admisibile de 'A. Hn acest scop2 tensiunea de test trebuie s fie prezent pe
suprafaa izolaiei pentru care se efectueaz testul pentru o anumit perioad de timp.
0estul este efectuat cu succes dac nu au loc a*arii sau descrcri disrupti*e. Hn
standarde se recomand ca testul s nceap cu o tensiune sczut &i s se a;un, la
tensiunea final de test ntr+o linie de pant care menine curentul de ncrcare 5n
cisoid6 sub limita pra,ului de curent. Hn mod normal2 testul dureaz 3 min.
0ensiunea admisibil de test sau dielectric se aplic de obicei urmtoarelor tipuri de
teste/
- 0este de prototip 5de acceptare6 atunci cnd se pre,te&te un nou produs pentru
fabricare2
- 0este de rutin 5producie6 pentru *erificarea si,uranei oferite de fiecare produs2
- 0est de ntreinere &i post+ser*ice pentru orice ec-ipament al crui sistem de izolaie
este afectat de o posibil de,radare.
'te*a e)emple de *alori ale tensiunii de test admisibile pentru ''/
tandard 5numai *alori etalon6 0ensiune
=8/!=' :3131+3 'A0 !! 311 V izolaie de baz 3??1 V
=8/!=' :3131+3 'A0 !! 311 V ! izolaie dubl 31:1 V
!=' :143D+3 5inter*al ntre piesele parcurse de curent electricV62
tensiune nedisrupti* de test 4 kV2 511 m 4>11 V
!=' :15D?+3 2321 V
Msurarea umidit%ii @i a re"isten%ei de i"ola%ie
'alitatea msurtorilor rezistenei de izolaie care nu sunt efectuate n condiii
ambientale de referin pot fi afectate de umiditate. %miditatea duce la formarea liniilor
de fu, pe suprafaa ntre,ului sistem de msurare2 e). izolatorul pentru care se
efectueaz testul2 conductorii de test2 instrumentul de msurare. !nfluena acesteia
reduce tolerana mai ales n cazul domeniilor de msur a rezistenei foarte ridicate Q
tera o-m. 'ele mai neprielnice condiii sunt acelea n care se formez condensA acesta
reduce si,urana. Hn cazul n care umiditatea este mare2 este recomandat *entilarea
zonelor de test nainte si n timpul efecturii msurtorilor. Hn cazul n care umiditatea
pro*ine de la condens2 sistemul de msurare trebuie lsat s se usuce &i ar putea dura
cte*a ore2 sau c-iar zile pn cnd acesta *a re*eni la normal.
5.2. 4orna de !rotec%ie
copul bornei de #(90='J!= este acela de a ndeprta posibilele scur,eri de curent
5e). cureni de suprafa6 care nu sunt rezultatul materialului de izolaie msurat2 ci al
contaminrii suprafeei &i al umiditii. Acest curent interfereaz cu msurtoarea2 e).
rezultatul rezistenei de izolaie este influenat de acest curent. @orna de #(90='J!=
este conectat intern la aceea&i tensiune ca &i borna ne,ati* de test 5cea nea,r6.
'le&tele crocodil de #(90='J!= trebuie s fie conectat la obiectul pentru care se
efectueaz msurtoarea n *ederea colectrii n mare parte a curentului de scur,ere
nedorit2 *ezi fi,ura de mai ;os.
3D
TeraOhm 5V
I (
I (
I (
< t < t
I % I %
I M I M
% %
L I G H T
O N / O F
F
E S C
M E M
S E L E C T
S T A R T
I N S U L A T I O N
R E SI S T A N C E
0 e r a 9 - m 5 k V
V O L T A G E
D I A G N O S T I C
T E S T V O L T A G E
S T E P
V O L T A G E
W I T H S T A N D I N G
C O N F I G
1 2 3
/ . . 8
7
1 0
I E & e d F
; u a r d
8 E ' l a * F
(ed7ro&u2 Buard7#rotecie2 @lack7ne,ru
.ig. #. 'onectarea bornei de #(90='J!= la obiectul pentru care se efectueaz
msurtoarea 5este artat un e)emplu de msurare a izolaiei cablului6
Hn care/
%t.........0ensiunea de test
!$..........'urent de scur,ere 5rezultat din praful de la suprafa &i umezeal6
!".........'urent material 5rezultat din condiii materiale6
!A..........'urent ampermetru 5A+meter6
(ezultat fr utilizarea bornei de #(90='J!=/ (!8 7 %t / !A 7 %t / 5!" R !$6 Vrezultat
incorect.
(ezultat cu utilizarea bornei de #(90='J!=/ /I0' L 6t 1 IA L 6t 1 IM Vrezultat corect.
e recomand utilizarea cone)iunii de #(90='J!= pentru msurarea rezistenelor de
izolaie ridicate 5T31B 6.
8ot/
@orna de protecie este prote;at mpotri*a scurtcircuitului intern 5311 W6.
5.3. !%iuni !entru filtru
.iltrele sunt ncorporate pentru a reduce influena z,omotului asupra rezultatelor
msurtorilor. Aceast opiune permite obinerea unor rezultate mai stabile2 n special n
21
TeraOhm 5V
cazul rezistenelor de izolaie ridicate. 0abelul de mai ;os conine o serie de definiii ale
opiunilor filtrului/
!%iune
filtru
(e 9nseamn
9ff .iltru care permite trecerea frec*enelor ;oase2 cu frec*ena redus la
1.5 Cz pentru linia de semnal.
.il3 .iltru suplimentar care permite trecerea frec*enelor ;oase2 cu
frec*ena redus la 1.15 Cz pentru linia de semnal.
.il2 .il3 cu timp de inte,rare mrit 54 s6.
.il3 .il2 cu operaia suplimentar de mediere ciclic a 5 rezultate.
0abel 2. 9piuni pentru filtru
'(-62 .I2)/>/II
.olosind un limba; simplu2 putem spune c filtrele aplatizeaz curenii msurai prin
intermediul operaiei de mediere a *alorilor &i reducerea lr,imii de band. =)ist
di*erse surse de perturbaie/
- 'urenii de 'A la frec*ena reelei &i oscilaiile ei2 &oc de conectare2 etc.2 pro*oac
instabilitatea rezultatelor. Ace&ti cureni sunt n mare parte intermodulaii produse
prin capacitatea electric de izolaie apropiat de piesele parcurse de curent electric2
- Ali cureni indu&i sau combinai n mediul electroma,netic al izolaiei testate.
- 'urentul de ondulaie din re,ulatorul de nalt tensiune intern2
- =fectele ncrcrii unor capaciti electrice mari &i / sau cabluri lun,i.
c-imbrile de tensiune sunt relati* mici n cazul izolaiilor de mare rezistenA astfel2 cel
mai important aspect este filtrarea curentului msurat.
0otI
9ricare dintre opiunile de filtrare selectate mre&te timpul de rspuns cu .il3 la :1 s2
.il2 la >1 s &i .il3 la 321 s.
- =ste necesar s se urmreasc ndeaproape selectarea inter*alelor de timp atunci
cnd se folosesc filtrele.
- 0impul minim de msurare recomandat atunci cnd se folosesc filtrele este timpul de
rspuns al opiunii de filtrare selectate.
EAem!lul 1I
9 tensiune de z,omot de 3 mA / 51 Cz adau, apro)imati* 35 O distribuie la
rezultatul msurat cnd se msoar 3 B.
$a selectarea opiunii .!$32 distribuia se *a reduce la mai puin de 2 O.
Hn ,eneral2 prin folosirea opiunilor .!$2 &i .!$3 se *a mbunti &i mai mult reducerea
z,omotului.
EAem!lul 2I
0estarea unui obiect cu urmtorii parametri/
%test 7251 V2 !z,omot 7 3 mA2 (7 2.4 B2 '7221 n.
Hn funcie de opiunile filtrului2 se *or obine urmtoarele rezultate/
9../ distribuia rezultatelor 31 O2
.il3/ distribuia rezultatelor 3.5 O2
23
TeraOhm 5V
.il2/ distribuia rezultatelor 3.5 O2
.il3/ distribuia rezultatelor 1.DO.
#entru acest e)emplu2 timpul de pre,tire este de asemenea mai mare &i pentru
opiunea .il3A timpul de captare a primului rezultat bun 50impul 36 este de apro)imati* 2
min.
22
TeraOhm 5V
5.4. Msurarea tensiunii
#rin selectarea acestei funcii2 urmtoarele stri sunt afi&ate 5starea iniial &i starea
rezultatelor dup nc-eierea msurtorii6.
Initial dis2la5 !is2la5 6ith results
Initial dis2la59%3i:a. iniGial, !is2la5 6ith results9%3i:a.ul rezultatelor
.ig. &. .uncia tensiunii Q strile afi&a;ului
-rocedura de msurareI
- 'onectai conductorii de test la instrument &i la sursa msurat.
- Apsai tasta ')A/) pentru nceperea msurtoriiA msurarea continu ncepe s
ruleze.
- Apsai din nou tasta ')A/) pentru oprirea msurtorii.
+ (ezultatul 5*ezi fi,ura de mai sus2 partea dreapt6 poate fi memorat opional
apsnd tasta MEM de dou ori2 *ezi capitolul :.3. 9peraiile de memorare2
re*ocare &i &ter,ere.
Aten%ie;
(onsulta%i ca!itolul Avertismente !entru msurile de !recau%ie !entru
!rotec%ie;
5.5. Msurarea re"isten%ei de i"ola%ie
#rin selectarea acestei funcii2 urmtoarele stri sunt afi&ate 5starea iniial &i starea
rezultatelor dup efectuarea msurtorii6.
Initial dis2la5 !is2la5 6ith results
Initial dis2la59%3i:a. iniGial, !is2la5 6ith results9%3i:a.ul rezultatelor
.ig. M. .uncia rezistenei de izolaie Q strile afi&a;ului
23
TeraOhm 5V
-rocedura de msurareI
- 'onectai conductorii de test la instrument &i la obiectul testat.
- electai funcia I0'62A)I0 /E'I')A0(E C/e"isten%a de i"ola%ieD utiliznd
comutatorul rotati*.
+ Apsai tasta ')A/) &i eliberai+oA msurtoarea continu ncepe s ruleze.
+ A&teptai pn cnd rezultatul testului s+a stabilizat &i apoi apsai din nou tasta
')A/) pentru a opri msurtoarea sau pn cnd temporizatorul re,lat se opre&te
5dac acesta a fost pornit6.
- A&teptai pn cnd obiectul testat *a fi descrcat.
+ (ezultatul 5*ezi fi,ura de mai sus2 dreapta6 poate fi memorat opional prin apsarea
tastei MEM de dou ori2 *ezi capitolul :.3. 9peraiile de memorare2 re*ocare &i
&ter,ere.
$e,enda simbolurilor afi&ate/
REZISTEN A DE IZOLA IE
8umele funciei selectate
Off (Fil1, Fil2, Fil3)
0ip de filtru acti*at2 *ezi capitolul 5.3.
'onfi,urarea
1000V
(e,lai tensiunea de test
U=1056V
0ensiunea de test efecti* Q *aloare
msurat
I=0.04nA
'urent de test efecti* Q *aloare
msurat
>1.00T (ezistena de izolaie Q re"ultat
C=1.3nF
'apacitatea electric a obiectului
msurat
tm:00min 15s
!nformaii temporizator Q durata testului
Bar
#rezentare analo, a rezultatului
Rmax=
Valoarea ma)im a rezultatului 5numai
dac temporizatorul a fost acti*at6
Rmin=
Valoarea minim a rezultatului 5numai
dac temporizatorul a fost acti*at6
8serva%iiI
- 4ac temporizatorul nu este acti*at2 atunci .. este afi&at n locul *alorii
temporizatorului.
- Hn timpul msurrii2 informaiile furnizate de temporizator conin timpul necesar
pentru efectuarea msurtorii 5tr62 iar dup nc-eierea duratei testului2 5tm6 este
afi&at.
- %n simbol de a*ertisment pentru nalt tensiune apare pe displaE n timpul
msurtorii pentru a a*ertiza operatorul de o posibil tensiune de test periculoas.
- Valoarea capacitii electrice este msurat n timpul descrcrii finale a obiectului
msurat.
24
TeraOhm 5V
'etarea !arametrilor pentru (ezistena de izolaie/
- Apsai tasta 'E2E()2 meniul de setare apare pe
afi&a;A *ezi fi,ura 31.
- electai parametrul 5rndul6 care urmeaz a fi setat
folosind tastele &i A
- A;ustai parametrul setat folosind tastele &i .
0recei la urmtorul sub+parametru prin apsarea
tastei 'E2E() 5dac e)ist doi sau mai muli sub+
parametri6 &i repetai a;ustarea.
- Hnc-eiai setarea a;ustrilor apsnd fie tasta E'(2
fie tasta ')A/) 5pentru a rula msurtoarea direct6
sau re,lnd poziia comutatorului rotati*. %ltimele
setri afi&ate *or fi memorate.
.ig. 10. "eniu de setare
pentru msurarea rezistenei
de izolaie
$e,enda simbolurilor afi&ate/
REZISTEN A DE IZOLA IE
8umele funciei selectate
PARAMETRI DE SETARE:
Unominal 1000V
etarea tensiunii de test Q etapa 51 V
Timer 10min 00s
4urata msurtorii
Timer on/off ON
98/ temporizatorul este acti*at2 9../
temporizatorul este dezacti*at
Time1 01min 00s
0impul de acceptare &i afi&are a primului
rezultat (min &i (ma)
Timer &i Time1 sunt temporizatori independeni. 0impul ma)im pentru oricare dintre
ace&tia este de 31 min &i :1 s.
Aten%ie;
(onsulta%i ca!itolul Avertismente !entru msurile de !recau%ie !entru
!rotec%ie;
5.6. )est de diagnosticare
#rin selectarea acestei funcii2 urmtoarele stri sunt afi&ate 5starea iniial &i starea
rezultatelor dup efectuarea msurtorii6.
Initial dis2la5 !is2la5 6ith results
!nitial displaE7Afi&a; iniial2 4isplaE <it- results7 Afi&a; cu rezultate
.ig. 11. trile afi&ate ale testului de dia,nosticare
25
TeraOhm 5V
Acesta este un test de lun, durat pentru e*aluarea calitii materialului de izolaie
testat. (ezultatele acestui test permit luarea unei decizii asupra nlocuirii pre*enti*e a
materialului de izolaie.
I0DI(E2E DE -2A/IBA/E C-ID
#! este raportul dintre *alorile (ezistenei de izolaie msurate dup un minut &i cele
msurate dup 31 minute. 0ensiunea de test de '' este prezent n timpul ntre,ii
perioade de msurare 5msurtoarea rezistenei de izolaie ruleaz de asemenea6. $a
terminarea testului2 raportul #! este afi&at/
( )
( ) min 1
min 10
)
)
iso
iso
P# =
8ot/ $a determinarea (iso 53min62 luai n considerare capacitatea electric a obiectului
pentru care se efectueaz testul. Acesta trebuie ncrcat n prima seciune de timp 53
min6. Apro)imai capacitatea electric ma)im utiliznd formula/
[ ]
[ ]
[ ] 8
s
$
(
t
C
.
.
3
10
3
max
=
2
n care/
t...........perioada primei uniti de timp 5e). 3min6
%..........tensiunea de test.
)E')A/EA DE'(>/(>/II DIE2E()/I(E CDDD
44 este testul de dia,nosticare a izolaiei efectuat dup nc-eierea msurtorii de
rezisten a izolaiei. #rocedura tipic este ca materialul de izolaie s rmn conectat
la tensiunea de test timp de 31 31 min &i s fie descrcat nainte de efectuarea
testului 44. 4up 3 minut este msurat un curent de descrcare pentru a detecta
reabsorbia sarcinii materialului de izolaie. %n curent de reabsorbie mare indic o
izolaie contaminat n principal de umezeal/
[ ]
[ ] [ ] $ C 8 (
mA #dis
,,
.
min 1
=
2
n care/
!dis 3min......curent de decrcare msurat la un minut dup descrcarea obi&nuit
%.................. tensiunea de test
'.................. capacitatea electric a obiectului testat.
-rocedura de msurareI
- 'onectai conductorii de test la instrument &i la obiectul msurat.
- Apsai tasta ')A/) pentru nceperea msurtorii.
+ A&teptai pn cnd temporizatorul acti*at se opre&teA rezultatul *a fi afi&at.
- A&teptai pn cnd obiectul testat s+a descrcat.
- (ezultatul 5*ezi partea dreapt a fi,urii 336 poate fi memorat opional prin apsarea
tastei MEM de dou ori2 *ezi capitolul :.3. 9peraiile de memorare2 re*ocare &i
&ter,ere.
2:
TeraOhm 5V
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TEST DE DIAGNOSTICARE
8umele funciei selectate
Off (Fil1, Fil2, Fil3)
0ipul de filtru acti*at2 *ezi capitolul 5.3.
'onfi,urarea
1000V
(e,larea tensiunii de test Q etapa 51 V
U=1056V
0ensiunea de test efecti* Q *aloare msurat
I=0.04nA
'urent de test efecti* Q *aloare msurat
>1.00T (ezistena izolaiei Q re"ultat
C=1.3nF
'apacitatea electric a obiectului msurat
tr:00min 15s
etarea *alorii temporizatorului
bar
#rezentare analo, a rezultatului (iso
R01min=>1T Valoarea rezistenei msurat dup timpul setat 3
R02min=>1T Valoarea rezistenei msurat dup timpul setat 2
R03min=>1T Valoarea rezistenei msurat dup timpul setat 3
PI1=0.99
#! ca raport al (12/(13
PI2=1.21
#! ca raport al (13/(12
DD=__
44 rezultat
8serva%iiI
- %n simbol de a*ertisment pentru nalt tensiune apare pe afi&a; n timpul msurtorii
pentru a a*ertiza operatorul n le,tur cu o posibil tensiune de test periculoas.
- Valoarea capacitii electrice este msurat n timpul descrcarii finale a obiectului
msurat.
- 4ac este acti*at2 instrumentul msoar 44 cnd capacitatea electric este n
domeniul de msur de la 5 n. la 51 ..
'etarea !arametrilor pentru 0estul de dia,nosticare/
- Apsai tasta 'E2E()2 meniul de setare apare pe
afi&a;A *ezi fi,ura 32.
- electai parametrul 5rndul6 care urmeaz a fi setat
folosind tastele &i A
- A;ustai parametrul setat folosind tastele &i .
- Hnc-eiai setarea a;ustrilor apsnd fie tasta E'(2
fie tasta ')A/) 5pentru a rula msurtoarea direct6
sau re,lnd poziia ntreruptorului rotati*. %ltimele
setri afi&ate *or fi memorate.
.ig. 12. "eniul de setare din
0estul de dia,nosticare
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TESTUL DE DIAGNOSTICARE
8umele funciei selectate
PARAMETRI DE SETARE:
Unominal 1000V
etarea tensiunii de test Q etapa 51
V
Time1 01min
!nter*al 5nod6 de timp pentru a lua
(13min ca rezultat
2>
TeraOhm 5V
Time2 02min
!nter*al 5nod6 de timp pentru a lua
(12min ca rezultat &i pentru a
calcula #!3
Time3 03min
!nter*al 5nod6 de timp pentru a lua
(13min ca rezultat &i pentru a
calcula #!2
DD on/off ON
98/ 44 acti*at2 9../ 44 dezacti*at
Time12 Time2 &i Time3 sunt temporizatori cu acela&i punct de pornire. Valoarea
fiecruia reprezint durata de timp parcurs de la nceperea msurtorii. 0impul ma)im
este de 31 min. %rmtoarea fi,ur arat relaia temporizatorilor.
0 Time1 Time2 Time3 t
$tart
&01min &02min
)I1
&03min
)I2
$to2
Ei3 ena"led !!F
Time1 Time2
Time2 Time3

if enabled 44744 dac este acti*at2 0ime7timp


.ig. 13. (elaia temporizatorilor
Aten%ie;
'onsultai capitolul A*ertismente pentru msurile de precauie pentru protecieF
5.#. )estarea tensiunii 9n tre!te a re"isten%ei de i"ola%ie
#rin selectarea acestei funcii 50=# V9$0AB=62 urmtoarele stri *or fi afi&ate 5starea
iniial &i starea rezultatelor dup efectuarea msurtorii6.
Initial dis2la5 !is2la5 6ith results
!nitial displaE7Afi&a; iniial2 4isplaE <it- results7 Afi&a;ul rezultatelor
.ig. 14. trile afi&ate ale tensiunii n trepte a rezistenei de izolaie
!zolaia este msurat n cinci perioade de timp e,ale la tensiuni de test de o cincime
pn la *aloarea ma)im admisibil de citire2 *ezi fi,ura 35. Aceast funcie arat
ni*elul rezistenei izolaiei msurate fa de tensiunea de test.
2?
TeraOhm 5V
-rocedura de msurareI
- 'onectai conductorii de test la instrument &i la obiectul msurat.
- Apsai tasta ')A/) pentru nceperea msurtorii.
+ A&teptai pn se opre&te temporizatorul acti*atA rezultatul este afi&at.
- A&teptai pn cnd obiectul testat s+a descrcat.
+ (ezultatul 5*ezi partea dreapt a fi,urii 346 poate fi memorat opional prin apsarea
tastei MEM de dou ori2 *ezi capitolul :.3. 9peraiile de memorare2 re*ocare &i
&ter,ere.
1
1 . 2 %
1 . 4 %
1 . : %
1 . ? %
%
%
0 2 0 3 0 4 0 5 0 t
.ig. 15. 0ensiune de test n cre&tere treptat
2D
TeraOhm 5V
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TENSIUNEA N TREPTE
8umele funciei selectate
Off (Fil1, Fil2, Fil3)
0ipul de filtru acti*at2 *ezi capitolul 5.3.
'onfi,urarea
1500V
(e,larea tensiunii de test Q etapa 251 V
U=1593V
0ensiunea de test efecti* Q *aloare msurat
I=0.00nA
'urent de test efecti* Q *aloare msurat
>1.50T (ezistena de izolaie Q re"ultat
C=0.6nF
'apacitatea electric a obiectului msurat
tm:05min 15s
4urata de test efecti*
R 300V=>300G %ltimul rezultat al primei etape 536
R 600V=>600G %ltimul rezultat al celei de+a doua etape 526
R 900V=>900G %ltimul rezultat al celei de+a treia etape 536
R1200V=>1.2TG %ltimul rezultat al celei de+a patra etape 546
R1500V=>1.5T %ltimul rezultat al celei de+a cincea etape 556
U1= 343V
0ensiunea primei etape 536
U2= 655V
0ensiunea celei de+a doua etape 526
U3= 948V
0ensiunea celei de+a treia etape 536
U4=1284V
0ensiunea celei de+a patra etape 546
U5=1593V
0ensiunea celei de+a cincea etape 556
8serva%iiI
- !nformaiile temporizatorului sunt afi&ate de la nceperea msurtorii pn la
terminarea msurtorii care constituie fiecare etap.
- !nformaiile temporizatorului arat durata complet a msurtorii dup nc-eierea
msurtorii.
- %n simbol de a*ertisment de nalt tensiune apare pe afi&a; n timpul msurtorii
pentru a a*ertiza operatorul de o posibil tensiune de test periculoas.
- Valoarea capacitii electrice este msurat n timpul descrcrii finale a obiectului
msurat.
-arametri de setare pentru testul de tensiune in trepte/
- Apsai tasta 'E2E()A meniul de setare apare pe
afi&a;2 *ezi fi,ura 3:.
- electai paramentru 5rndul6 care trebuie setat
folosind tastele &i A
- A;ustai parametrul setat folosind tastele &i .
- .inalizai a;ustrile setrilor apsnd fie tasta E'(2
fie tasta ')A/) 5pentru a rula msurtoarea direct6
sau sc-imbnd poziia ntreruptorului rotati*.
%ltimele setri afi&ate *or fi memorate.
.ig. 16. "eniu de setare
pentru testul de
tensiune n trepte
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TENSIUNEA N TREPTE
8umele funciei selectate
PARAMETRI DE SETARE:
Unominal 1000V
0ensiunea de test setat Q etapa 251V
31
TeraOhm 5V
Step Time 01min
4urata msurtorii pe etape
0otI
- Valoare ma)im pentru Step Time 50impul etapei6 este de 31 min.
Aten%ie;
'onsultai capitolul A*ertismente pentru msurile de precauie pentru protecieF
5.&. )ensiunea admisi8il
Aceast funcie ofer tesiunea admisibil de test a materialului de izolaie. Aceasta
conine dou tipuri de teste/
a6 0estarea tensiunii de a*arie a dispoziti*elor de nalt tensiune2 e). rezistena
supresoare de supratensiune &i
b6 0ensiunea de '' admisibil de test n scopul coordonrii izolaiei.
Ambele funcii implic detectarea curentului de a*arie. 0ensiunea de test cre&te pas cu
pas de la *aloarea de pornire pn la *aloarea de oprire ntr+o perioad de timp
predefinit &i este meninut la *aloarea de oprire pentru o perioad de test predefinit2
*ezi fi,ura de mai ;os.
% t % t
% s t o p
% b
% s t a r t % s t a r t
% s t e p
1 1
0 s t e p 0 e n d
t t
step7treapt / etap2 end7final
.ig. 1#. #rezentarea tensiunii de test fr a*arie 5partea stn,6
&i cu a*arie 5partea dreapt6
%t.........0ensiunea de test
%stop...0ensiunea de test final
%step...0reapt tensiune apro). 21 V 5*aloare fi) Q nu poate fi presetat6
%start...0ensiune de test iniial
0step. . .4urata tensiunii de test pe treapt / etap
0end....4urata tensiunii de test constante dup atin,erea *alorii .inale
t...........0imp
%b........0ensiunea de a*arie
#rin selectarea acestei funcii2 urmtoarele stri sunt afi&ate 5starea iniial &i starea
rezultatelor dup efectuarea msurtorii6.
33
TeraOhm 5V
Initial dis2la5 !is2la5 6ith results
!nitial displaE7Afi&a; iniial2 4isplaE <it- results7Afi&area rezultatelor
.ig. 1&. trile afi&ate ale funciei tensiunii admisibile
-rocedura de msurareI
- 'onectai conductorii de test la instrument &i la obiectul msurat.
- Apsai tasta ')A/) pentru nceperea msurtorii.
+ A&teptai pn cnd temporizatorii acti*ai se opresc sau pn cnd are loc o
a*arieA rezultatul *a fi afi&at.
- A&teptai pn cnd obiectul testat este descrcat.
+ (ezultatul 5*ezi partea dreapt a fi,urii 3?6 poate fi memorat opional prin apsarea
tastei MEM de dou ori2 *ezi capitolul :.3. 9peraiile de memorare2 re*ocare &i
&ter,ere.
0otI
- A*aria este detectat cnd curentul msurat a;un,e la ni*elul setat de curent sau
c-iar dep&e&te acest ni*el Itrig.
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TENSIUNE CC ADMISIBIL
8umele funciei selectate
1000V
0ensiunea de test + pornire
2000V
0ensiunea de test Q oprire
2053V
0ensiunea de test efecti* Q *aloare
msurat
I=0.04nA
'urent de test efecti* Q *aloare
msurat
tm:01min 00s
!nformaiile temporizatorului
8serva%iiI
- !nformaiile temporizatorului arat timpul necesar pentru terminarea fiecrei etape n
timpul msurtorii precum &i perioada total de msurare dup ce msurtoarea a
fost finalizat.
- %n simbol de a*ertisment de nalt tensiune apare pe afi&a; n timpul msurtorii
pentru a a*ertiza operatorul de o posibil tensiune de test periculoas.
$e,enda simbolurilor afi&ate/
TENSIUNEA CC ADMISIBIL
8umele funciei selectate
PARAMETRI DE SETARE:
Ustart 1000V
0ensiunea de test 5pornire62 treapta 7 51 V
Ustop 2000V
0ensiunea de test 5oprire62 treapta 7 51 V
32
TeraOhm 5V
Tstep 00min 00s
4urata tensiunii de test pe o sin,ur etap / treapt
Tend 00min 00s
4urata tensiunii de test constante dup atin,erea
*alorii finale
Itrigg 1.000mA
(e,lai curentul de scur,ere de declan&are2 treapta
/ etapa 7 31 A
-arametri de setare pentru tensiunea admisibil/
- Apsai tasta 'E2E()2 meniul de setare apare pe
afi&a;2 *ezi fi,ura 3D.
- electai parametrul 5rndul6 de setat folosind tastele
&i A
- A;ustai parametrul setat utiliznd tastele &i .
0recei la urmtorul subparametru apsnd tasta
'E2E() 5dac sunt doi sau mai muli subparametri6
&i repetai a;ustarea.
- .inalizai a;ustrile setrilor apsnd fie tasta E'(2 fie
tasta ')A/) 5pentru a rula msurtoarea direct6 sau
sc-imbnd poziia comutatorului. %ltimele setri
afi&ate sunt memorate.
.ig. 1M. "eniu de setare
pentru funcia de
tensiune admisibil
Tstep &i Tend sunt temporizatori independeni. 0impul ma)im pentru fiecare
temporizator este de 31 min &i :1 s. Tend ncepe dup finalizarea perioadei de oscilaie
triun,-iular. #erioada de oscilaie triun,-iular poate fi calculat pe baza urmtoarei
formule/
0ramp 0step5%stop Q %start6 / 21 V
0oscilaie triun,-iular 0treapt5%final Q %pornire6 / 21 V
4ac Tstep este setat la 00min 00s2 atunci tensiunea de oscilaie triun,-iular cre&te
cu apro)imati* 21 V la 2s.
Aten%ie;
'onsultai capitolul A*ertismente pentru msurile de precauie pentru protecieF
33
TeraOhm 5V
6. !erarea cu re"ultatele
6.1. !era%iile de memorare? revocare @i @tergere
!nstrumentul conine o stocare de si,uran alimentat la baterie pentru reinerea
rezultatelor memorate. Acest lucru permite utilizatorului n primul rnd s efectueze
msurtori &i ulterior s efectueze re*ocarea acestora2 s analizeze &i s tipreasc
rezultatele sau s le transfere la un computer pentru o analiz suplimentar.
4up apsarea tastei "="2 meniul este
afi&at conform fi,urii 21. 9peraiile a*e
5al*are62 clear 5Gter,ere6 &i recall
5(e*ocare6 sunt disponibile.
.ig. 20. "eniul operaiei de
memorare
SAVE CLR RCL nnnn
nnnn reprezint numrul de serie al
rezultatului memorat.
=)ist urmtoarele posibiliti care pot fi selectate cu tastele sau /
- #entru memorarea rezultatului / electai SAVE 5al*are6 &i confirmai memorarea
operaiei prin apsarea tastei MEM.
- #entru re*ocarea rezultatului memorat / electai RCL &i confirmai operaia de
re*ocare prin apsarea tastei MEMA ultimul rezultat memorat *a fi afi&at. "eniul
superior *a fi nlocuit de/
Recall: 0006
.i,ura 111: prezint numrul de serie al rezultatului memorat. 'elelalte rezultate
memorate pot fi de asemena re*ocate prin apsarea tastelor &i . #entru a prsi
acest meniu2 apsai tasta E'( sau 'tart2 sau re,lai comutatorul rotati*.
- #entru &ter,erea ultimului rezultat memorat / selectai CLR &i apsai tasta MEM.
#entru &ter,erea inte,ral a memoriei2 *ezi para,raful 4.2. 'onfi,urarea.
#e ln, rezultatul principal2 subrezultatele &i parametrii funciei selectate sunt
memorai. Hn continuare2 am introdus o list cu toate datele memorate pentru fiecare
funcie.
34
TeraOhm 5V
.uncia $ista datelor memorate
)ensiunea 8umele funciei
0ensiunea msurat
.rec*ena tensiunii msurate
8umrul de serie al rezultatului memorat
4ata S
9ra S
/e"isten%a de i"ola%ie 8umele funciei
Valoarea rezistenei de izolaie msurate
0ensiunea de test setat
0ensiunea de test efecti* Q *aloare msurat
'urent de test efecti* Q *aloare msurat
'apacitate electric a obiectului testat
4urata msurtorii
Valoarea ma)im detectat a rezistenei msurate
Valoarea minim detectat a rezistenei msurate
8umrul de serie al rezultatului memorat
4ata S
9ra S
)estul de diagnosticare 8umele funciei
%ltima rezisten de izolaie msurat
0ensiunea de test setat
0ensiunea de test efecti* Q *aloare msurat
'urentul de test efecti* Q *aloare msurat
'apacitatea curentului obiectului testat
4urata complet a msurtorii
Valoarea rezistenei de izolaie dup trecerea perioadei 03
Valoarea rezistenei de izolaie dup trecerea perioadei 02
Valoarea rezistenei de izolaie dup trecerea perioadei 03
#rima *aloare #!
A doua *aloare #!
Valoarea 44
8umrul de serie al rezultatului memorat
4ata S
9ra S
)ensiunea (( admisi8il 8umele funciei
%ltima tensiune de test msurat
0ensiunea de pornire setat
0ensiunea de oprire setat
Valoarea curentului de declan&are setat
'urentul de test efecti* Q *aloare msurat
0impul de test setat al etapei
0impul final setat
0impul de test efecti* 5la tensiunea de test de oprire6
8umrul de serie al rezultatului memorat
4ata S
9ra S
35
TeraOhm 5V
)ensiunea eta!ei 1
tre!tei
8umele funciei
%ltima rezisten de izolaie msurat
0ensiunea de test setat
0ensiunea de test efecti* Q *aloare msurat
'urentul de test efecti* Q *aloare msurat
'apacitatea electric a obiectului testat
4urata complet a msurtorii
(ezistena msurat n prima treapt / etap cu tensiunea
nominal corespunztoare acesteia
0ensiunea de test efecti* pentru prima treapt / etap Q
*aloare msurat
(ezistena msurat n a doua etap / treapt cu
tensiunea nominal corespunztoare acesteia
0ensiunea de test efecti* din a doua etap / treapt Q
*aloare msurat
(ezistena msurat n a treia etap / treapt cu tensiunea
nominal corespunztoare acesteia
0ensiunea de test efecti* din a treia etap / treapt Q
*aloare msurat
(ezistena msurat n a patra etap / treapt cu
tensiunea nominal corespunztoare acesteia
0ensiunea de test efecti* din a patra etap / treapt Q
*aloare msurat
(ezistena msurat n ultima etap / treapt cu tensiunea
nominal corespunztoare acesteia
0ensiunea de test efecti* din ultima etap / treapt Q
*aloare msurat
8umrul de serie al rezultatului memorat
4ata S
9ra S
0otI
S4ata &i ora memorrii rezultatelor de test sunt transferate la computer 5#'62 n timp
ce data &i ora revocrii sunt afi&ate cnd se face re*ocarea rezultatelor.
6.2. )ransferul de date
(ezultatele memorate pot fi transferate la computer 5#'6. %n pro,ram special de
comunicare are capacitatea de a identifica instrumentul &i de a descrca datele.
(um se face transferul datelor memorateI
+ 'onectai portul #' '9" la instrument utiliznd cablul serial de comunicare.
+ #ornii att instrumentul ct &i computerul 5#'6.
+ (ulai pro,ramul isolin+.eAe.
+ !nstrumentul &i computerul 5#'6 se recunosc reciproc automat.
+ #ro,ramul din computer permite efectuarea urmtoarelor operaii/
3:
TeraOhm 5V
++ descrcare de dateA
++ &ter,erea datelor din memorieA
++ modificarea &i descrcarea datelor referitoare la utilizatorA
++ pre,tirea unui formular de raport simpluA
++ pre,tirea unui fi&ier pentru importul ntr+o foaie de calcul.
#ro,ramul Isolin+.eAe este un soft<are care are la baz sistemul de operare Iindo<s
D5/D?. 'itii fi&ierul (=A4"=.0X0 pentru obinerea informaiilor referitoare la instalarea
&i rularea pro,ramului.
3>
TeraOhm 5V
#. $ntre%inerea
#.1. Ins!ec%ia
#entru a menine si,urana operatorului &i pentru a asi,ura fiabilitatea instrumentului2 se
recomand inspectarea instrumentului n mod re,ulat. Verificai ca instrumentul &i
accesoriile sale s nu fie a*ariate. 4ac se constat orice defect2 * ru,m s contactai
centrul dumnea*oastr de ser*ice2 distribuitorul sau productorul.
#.2. $nlocuirea 8ateriilor
!nstrumentul este proiectat pentru a fi alimentat la acumulatori la rndul lor alimentai de
la reea. Afi&a;ul $'4 5cu cristale lic-ide6 indic starea de baterie slab 5descrcat6.
'nd apare pe afi&a; Nlo<+batterEM 5baterie descrcat62 bateria trebuie nlocuit sau
rencrcatA conectai instrumentul la reea timp de 34 ore pentru ncrcarea
acumulatorilor.
0otI
8u este neaprat ne*oie ca operatorul s deconecteze instrumentul de la reea
dup perioada complet de rencrcare. !nstrumentul poate fi conectat la reea
permanent.
@ateriile sunt stocate n partea de ;os a carcasei instrumentului sub capacul
compartimentului pentru baterii. Hn cazul unor baterii cu deficiene2 urmai instruciunile
de mai ;os/
)oate 8ateriile tre8uie s fie 9nlocuite @i s fie de acela@i ti!.
-entru evitarea electrocutrii? o!ri%i instrumentul @i deconecta%i orice
accesoriu de msur conectat la acesta 9nainte de a desc*ide ca!acul
com!artimentului !entru 8aterii.
-entru a evita avarierea definitiv a circuitului intern? nu folosi%i instrumentul
conectat la re%ea fr a introduce acumulatorii 9n a!arat 9n !reala8il.
0ensiunea de alimentare nominal este de >.2 V ''. .olosii &ase baterii 8i'd sau
8i"C de dimensiuni ec-i*alente cu !=' $(34 5dimensiuni/ diametru 7 2: mm2 nlime
7 51 mm6. Vezi fi,ura urmtoare pentru polaritatea corect a bateriilor.
Acumulatorii ncrcai complet pot alimenta instrumentul pentru apro)imati* 21 ore.
0otI
@ateriile alcaline de tip standard !=' $(34 pot fi de asemenea utilizate pentru
nlocuirea acumulatorilor. Evita%i conectarea instrumentului la re%ea c=nd folosi%i
8ateriile alcaline. -ericol de eA!lo"ie. @ateriile alcaline de nalt calitate pot
alimenta instrumentul apro)imati* :1 ore.
3?
TeraOhm 5V
.ig. 21. #olaritatea corect a bateriilor introduse
8serva%ii;
!ntroducei bateriile corect. Hn caz contrar2 instrumentul nu *a funciona &i bateriile se
pot descrcaF
4ac instrumentul nu *a fi utilizat o perioad lun, de timp2 scoatei toate bateriile
din compartimentul lor.
(espectai instruciunile de manipulare &i ntreinere recomandate de productorul
bateriilor pe care le folosii.
#.3. (ur%area
.olosii o crp moale u&or umezit ntr+un amestec de ap cu deter,ent sau spirt
pentru a cura suprafaa instrumentului &i lsai+l s se usuce inte,ral nainte de a+l
utiliza.
8serva%iiF
8u folosii lic-ide pe baz de petrol sau -idrocarburiF
8u *rsai lic-id pe instrumentF
#.4. (ali8rarea
=ste esenial ca toate instrumentele de msur s fie calibrate n mod re,ulat. #entru
utilizarea zilnic ocazional2 se recomad efectuarea unei calibrri anuale. 'nd
instrumentul este folosit continuu n fiecare zi2 se recomad calibrarea din &ase n &ase
luni.
#.5. 'ervice
3D
TeraOhm 5V
#entru efectuarea de reparaii n ,aranie &i post ,aranie2 contactai distribuitorul
dumnea*oastr pentru informaii suplimentare.
41
TeraOhm 5V
&. '!ecifica%ii
&.1. Msurtori
/e"isten%a de i"ola%ie
0ensiunea de test nominal/ Hntre 251 &i 5111 V
'apacitatea curent a ,eneratorului de test/ T3 mA
'urent test de scurtcircuit/ 3.4 mA ma).
4escrcare automat a obiectului testat / da
4omeniu de msur (iso/ 1.32 " pn la 5 0S
6
Afi&a; domeniu de msur
(iso
(ezoluie Acuratee
1 DDD k 3 k
3.11 D.DD " 31 k
31.1 DD.D " 311 k
311 DDD " 3 " 55 O din citireR 3 di,ii6
3.11 D.DD B 31 "
31.1 DD.D B 311 "
311 DDD B 3 B
3.11 5.11 0 31 B
S
Valoarea ma)im admisibil de citire a rezistenei de izolaie este definit conform
urmtoarei ecuaii/
(
.
7 30 S %
test
YkVZ
0ensiune de test ''/
Valoarea tensiunii/ 9rice *aloare ntre 251 V &i 5111 V2 la inter*ale de 51 V.
Acuratee/ +1 / R31 O R 21 V.
#utere la ie&ire/ 5 I ma).
4omeniu de msur al
afi&a;ului Q 0ensiune test 5V6
(ezoluie Acuratee
1 5111 3 V 53 O din citireR 3 V6
'urent/
4omeniu de msur al
afi&a;ului ! 5mA6
(ezoluie Acuratee
3 3.4 mA 31 A
311 DDD A 3 A
31 DD.D A 311 nA
3 D.DD A 31 nA 55 O din citireR 1.15 nA6
311 DDD nA 3 nA
31 DD.D nA 1.3 nA
1 D.DD nA 1.13 nA
.iltrarea curentului de z,omot 5ncrcare prin rezisten6
43
TeraOhm 5V
9piune filtru 'urent ma)im [ 51Cz 5mA r.m.s6.
9.. 3.5
.il3 2.5
.il2 4.5
.il3 5
1
0
0,1 1 10

JVK
&esistan*e under test EM F
/enera$r Capa+i!i0 .s. 1esisan#e
100
2
3
/
5
= Out2ut
0oltaLe
M
M
M Note# eNam2les o3 sele*ted out2ut 0oltaLe
Benerator capabilitE *s. (esistance7 'apabilitatea ,eneratorului *s. (ezistenA 9utput *olta,e7tensiune
ie&ireA (esistance under test7(ezistena sub test 5"\6A
S8ote/ e)amples of selected output *olta,e 7 S8ot/ e)emple selectate de tensiune la ie&ire
)ensiune admisi8il
0ensiune ''
4omeniu de msur al afi&a;ului Q
0ensiune admisibil 5V6
(ezoluie Acuratee
1 5511 3 V 53 O din citire R 41 V6
'urent de scur,ere
4omeniu de msur al afi&a;ului !tri,,
5mA6
(ezoluie Acuratee
1 3.4 3 A 53 O din citireR 3 di,ii6
)ensiune
0ensiune 'A sau ''
4omeniu de msur al afi&a;ului Q
0ensiune de z,omot 5V6
(ezoluie Acuratee
1 :11 3 V 53 O din citire R 3 V6
42
TeraOhm 5V
.rec*ena tensiunii de z,omot
4omeniu de msur al afi&a;ului 5Cz6 (ezoluie Acuratee
1 &i 45 :5 1.3 Cz 1.2 Cz
8ot/
- pentru frec*ene ntre 1 &i 45 Cz afi&ate U45 Cz
- pentru frec*ene peste :5 Cz afi&ate T:5 Cz
(ezistena de intrare/ 3 " 31 O
43
TeraOhm 5V
(a!acitatea electric
4omeniu de msur '/ 51 .S
4omeniu de msur al afi&a;ului
'
(ezoluie Acuratee
1 DD.D n. 1.3 n.
55 O din citire R 2 di,ii6
311 DDD n. 3 n.
3 51 . 31 n.
SValoarea ma)im admisibil de citire a capacitii electrice este definit conform
ecuaiei urmtoare/
'
.
7 31. S %
test
YkVZ
Indicele de !olari"are -I
4omeniu de msur al afi&a;ului
#!
(ezoluie AcurateeS
1 DD.D 1.13 55 O din citire R 2 di,ii6
)est de descrcare dielectric DD
4omeniu de msur al afi&a;ului
44
(ezoluie AcurateeS
1 DD.D 1.13 55 O din citire R 2 di,ii6
4omeniu de msur al capacitii electrice pentru testul 44/ 5 n. pn la 51 ..
&.2. '!ecifica%ii generale
Alimentarea la baterii......................................>.2 V Q D V 4' 5: ] 3.2V 8i'd sau 8i"C
!=' $(346
Alimentarea la reea........................................231V 'A 5R:/+31 O6 45 Cz Q :5 Cz2 31 VA
9pional la cerere............................................335V 'A 5R:/+31 O6 45 Cz Q :5 Cz2 31 VA
'lasificarea proteciei......................................izolaie dubl
'ate,orie de supratensiune............................'A0 !!! :11 V
Brad de poluare..............................................2
Brad de protecie............................................!# 44
4imensiuni 5l ] H ] d6.......................................2:.5 ] 33 ] 3?.5 cm
Breutate 5fr accesorii2 cu baterii6.................2.3 k,
A*ertismente *izuale &i sonore.......................da
Afi&a;................................................................$'4 5cu cristale lic-ide6 puncte matriciale
.........................................................................cu lumin de fundal + 53:1 ) 33:6
"emorie.........................................................."emorie intern permanent de 3111
msurtori cu or &i dat.
4omeniul temperaturii de lucru.......................+31 51 ^'
4omeniu de temperatur nominal 5referin6..31 31 ^'
4omeniul temperaturii de stocare...................+21 R>1 '.
%miditate ma)im...........................................D5 O (C 51 41 ^'6 fr condensare
4omeniu de uniditate nominal 5referin6........41 :1 O (C
A%09'A$!@(A(=
44
TeraOhm 5V
Autocalibrarea sistemului de msur..............dup fiecare desc-idere a instrumentului
!0="%$ 4= '98='0A(=
0rei fi&e de si,uran tip banan.....................R9%02 +9%0 &i B%A(4.
(ezistena proteciei........................................311 k
4='K('A(=A
4up terminarea fiecrei msurtori.
(ezistena la descrcare/................................311 k 31 O
'9"%8!'A(= =(!A$K
'omunicare serial (232.............................separat ,al*anic
Viteza @aud/....................................................24112 4?112 D:112 3D211 baud2 3 stop bit2
no paritE.
'onector/.........................................................standard (232 D+pini 4 feminin.
'=A
'eas timp+real ncorporat...............................Afi&at permanent &i memorat ca parametru
mpreun cu rezultatul.
45