Sunteți pe pagina 1din 1

Diagnosticul autismului, n conformitate cu sistemul american de clasificare

DSM-IV se bazeaza pe:


A. Prezenta a sase sau mai multi itemi de la (!, ("!, (#!, sau cel putin doi de la
(!, sau c$te unul de la ("! si (#!.
1. %nrautatirea calitati&a a interactiunilor sociale, manifestata prin doua din
urmatoarele:
a. nrautatire marcata n folosirea comportamentului non&erbal, cum ar fi contactul
oc'i n oc'i, e(presie faciala, )esturi acompaniatoare ale relationarii interumane*
b. esecul n a realiza o relatie apropiata cu ni&elul de dez&oltare*
c. bloca+ spontan n cautarea placerilor, sau a contactului cu alti oameni (de
e(emplu, bloca+ n a arata interes pentru anumite obiecte!*
d. bloca+ n reciprocitatea emotionala si sociala.
2. %nrautatirea calitati&a n comunicare, manifestata prin unul din urmatoarele:
a. nt$rziere sau bloca+ n dez&oltarea limba+ului*
b. n cazurile cu limba+ adec&at, nrautatire marcata n abilitatea de a sustine sau de a
imita o con&ersatie*
c. folosirea stereotipa si repetiti&a a limba+ului*
d. bloca+ al capacitatii de +oc, corespunzator ni&elului de dez&oltare.
3. Patternuri be'a&ioriste restricti&e, stereotipe de intensitate si acti&itate
manifestate prin urmatoarele:
a. preocupari stereotipe, anormale n intensitate si orientare*
b. rutina, ritualuri morfofunctionale, infle(ibilitate*
c. manierisme motorii repetiti&e si stereotipe (tremor si miscari ale m$inilor, sau
miscari ale ntre)ului corp!*
d. preocupare persistenta fata de unele obiecte.
,. %nt$rzierea si functionarea anormala n urmatoarele domenii cu nceput la
apro(imati& # ani:
. Interactiuni sociale.
". -imba+ utilizat n comunicarea sociala.
#. .ocuri simbolice si ima)inati&e.
/. 0u poate fi atribuit dia)nosticului de sindrom 1ett sau tulburarilor
dezinte)rati&e ale copilariei.