Sunteți pe pagina 1din 2

Chestionar mediul IT

V 2.03 RO
Nume client:
Exercitiu financiar auditat:
Nume si prenume:
unctie:
Informatii despre tehnologia informatiei care sta la baza procesului de raportare financiara
A. Mediul IT
!. "u existat erori de sistem # intreruperi semnificati$e de sistem in timpul anului %
&aca da' $a ru(am sa furni)ati detalii:

2. "u existat schim*ari semnificati$e pentru mediului IT in anul curent %
&aca da' $a ru(am sa furni)ati detalii:

3. +unt planificate schim*ari semnificati$e ale mediului IT pentru anul urmatorul celui auditat %
&aca da' $a ru(am sa furni)ati detalii:

B. Managementul securitatii
!
Nu &a
Nu &a
Nu &a
Chestionar mediul IT
V 2.03 RO
,. "pro*a mana(ementul:
&repturile de acces pentru utili)atorii noi
-odificarea drepturilor de acces
&repturile de acces pentru utili)atorii administrator %
&aca da' descrieti cum se desfasoara acest proces.

.. +e asi(ura mana(ementul ca sunt de)acti$ate conturile de utili)ator ale persoanelor care parasesc
firma %
Daca da, va rugam descrieti procesul care are loc, inclusiv modul in care sunt instiintati
administratorii IT in legatura cu plecarea temporara sau definitiva a unor persoane din firma
(incetarea contractului de munca, pensionare, etc.):

/. Re$i)uieste mana(ementul periodic drepturile de acces acordate pentru a confirma daca acestea mai
sunt adec$ate %
Daca da, descrieti cum se desfasoara acest proces.

2
Nu &a
Nu &a
Nu &a