Sunteți pe pagina 1din 3

REFERATE

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 157


METODE CONVENIONALE DE RECONSTRUCIE OSOAS"
VERSUS TEHNICI PIEZOCHIRURGICALEV. NICOLAE
1
, DANA ELENA DUMITRA
2
, S. NICOLAE
3

1,2,3
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

Cuvinte cheie:
recontrucie osoas",
piezochirurgie,
osteotomie, despicare
osoas", sinus floor
augmentation
Rezumat: Metodele conven%ionale de reconstruc%ie osoas" implantar" prin tehnici de bone splitting sau
sinus floor augmenation prezint" o serie de inconveniente (perfora%ia membranei sinusale, deraparea
frezei, nc"lzirea osului cu apari%ia unor zone necrotice, presiune mult prea mare la nivelul piesei de
mn") pe care le voi prezenta n cadrul acestui articol eviden%iind totodat" importan%a utiliz"rii noii
tehnologii de piezochirurgie n osteotomiile osoase implantare. Tehnica de osteotomie folosind aparatul
piezochirurgical este o modalitate relativ recent" de tratament la noi n %ar". De'i primele cercet"ri n
acest domeniu au nceput n a doua jum"tate a anilor )90, o dezvoltare apreciabil" a piezochirurgiei a
avut loc ncepnd cu anii )96. Acest interes crescnd se datoreaz" num"rului tot mai mare de cercet"ri
'i studii clinice, precum 'i abunden%ei bibliografice, toate acestea prezentnd rezultate promi%"toare pe
termen lung. Aceast" tehnic" permite astfel ob%inerea unei rate de succes mult superioare altor metode
de chirurgie (conven%ionale). Aceste avantaje semnificative permit utilizarea cu succes a tehnicii bazate
pe ultrasunet, reducnd n egal" m"sur" durata de interven%ie precum 'i riscurile apari%iei
complica%iilor 'i implicit, morbidit"%ii pacientului. Cerin%ele n continu" cre'tere ale pacien%ilor pentru
tratamentul implanto-protetic n diferite forme de atrofie osoas" 'i consacrarea la nivel mondial a
acestei alternative terapeutice impune studierea aprofundat" a acestei teme, cu ncercarea implicit" de
nl"turare a e'ecurilor anterioare.

Keywords: bone
reconstrution,
piezosurgery,
osteotomy, bone
splitting, sinus floor
augmentation
Abstract: The conventional methods of bone implant reconstruction through techniques of bone splitting
or sinus floor augmentation, feature a series of disadvantages (perforation of sinus membrane, side-
slipping of the cutter (milling cutter), bone warming with the appearance of some necrotic areas, higher
pressure within the hand piece-instrument), which we will present during this research, highlighting at
the same time the importance of using the new technology of piezosurgery in the case of bone osteotomy
implants. The technique of osteotomy using the piezosurgery machine is a relatively new method in our
country. Although the first research in this domain started in the second period of the 1990s, a highly
appreciated development in piezosurgery took place starting with 1996. This growing interest is due to
the rising number of clinical research and studies, as well as to the bibliographical abundance, all of
these showing promising results on the long run. Thus, this technique allows obtaining a high success
rate, superior to other (traditional) surgery methods. These important advantages allow using
successfully an ultra-sound technique, as well as reducing the period of intervention and the risks of
complications and thus, those of the patients death. The continuing high demands of patients for the
prosthetic-implant treatment in different cases of bone atrophy and world wide acknowledgment of this
alternative therapy, implies a deep research on this theme, trying to eliminate the previous failures.


1
Autor corespondent: V. Nicolae, Bl. Victoriei, Nr. 44-46, Sibiu, Romnia, E-mail: dento.medica@yahoo.com, Tel: +40721 212878
Articol intrat n redacie n 26.09.2012 #i acceptat spre publicare n 13.11.2012
ACTA MEDICA TRANSILVANICA Decembrie 2012;2(4):157-159
I In nd di ic ca a% %i ii i ' 'i i c co on nt tr ra ai in nd di ic ca a% %i ii i a al le e t te eh hn ni ic ci il lo or r d de e
o os st te eo ot to om mi ie e ' 'i i i in ns se er r% %i ie e a a i im mp pl la an nt tu ur ri il lo or r
Condiiile anatomice locale #i loco-regionale trebuie
de asemenea s% fie adecvate pentru a permite inseria unui
num%r corespunz%tor de implanturi cu lungime #i diametru
adecvat. Att condiiile generale ct #i cele locale trebuie s%
contribuie la configurarea unui prognostic favorabil al vieii
funcionale a implantului. nainte de planificarea tratamentului
pe implanturi, trebuie efectuat% n toate cazurile o evaluare
adecvat% preoperatorie a pacientului.
I ndicaiile generale implic% inexistena vreunui
inconvenient din punct de vedere al st%rii generale de s%n%tate a
pacientului pentru a se efectua intervenia chirurgical% de
inserie a implantului. Toate modific%rile semnelor vitale impun
temporizarea interveniei chirurgicale #i monitorizarea
pacientului pn% la echilibrarea st%rii generale.
Contraindicaiile generale includ cele obi#nuite n
orice intervenie chirurgical% oral%, precum #i cele specifice
implantologiei, care in mai mult de calitatea structural% #i
fiziologic% a osului #i mucoperiostului.
I ndicaiile locale sunt reprezentate de edentaii ce se
constituie n indicaii de elecie, atunci cnd vorbim #i de tehnici
de reconstrucie osoas% al%turi de inseria implantelor n vederea
institurii tratamentului implanto-protetic.
Contraindicaiile locale sunt mp%rite n dou% mari
grupe: anatomice #i patologice, acestea din urm% fiind mp%rite
la rndul lor n definitive )i temporare.
Contraindicaiile patologice definitive reprezentate
de: cancerul de mandibul% sau de maxilar, leziunile premaligne
(leucoplazie, lichen plan), osteitele fibroase, nr%ut%esc
dramatic prognosticul tratamentului, fie prin afectarea statusului
REFERATE

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 158
general al pacientului, fie prin modific%rile pe cale le produc
asupra structurii osoase.
Contraindicaiile patologice temporare reprezentate
de aftele bucale, herpesul, leziunile parodontale, cariile
complicate, supuraiile perimaxilare, procesele osteitice minore
#i delimitate, igiena bucal% deficitar%, resturile radiculare,
bruxismul, permit iniierea interveniilor de osteotomie #i
inserie a implantelor dup% vindecarea lor #i nl%turarea
obiceiurilor vicioase.
E Ev va al lu ua ar re ea a o of fe er rt te ei i o os so oa as se e ' 'i i a a e el le em me en nt te el lo or r d de e a an na at to om mi ie e c cu u
i im mp po or rt ta an n% %+ + n n r re ec co on ns st tr ru uc c% %i ia a o os so oa as s+ +
Examinarea imagistic% ca metod% de diagnostic
ajut%toare n cadrul terapiei pe implante este util% pentru
evaluarea n cadrul planului de tratament al esutului dur existent
#i pentru detectarea eventualelor procese patologice prezente la
nivelul zonei interesate.
Radiografia retroalveolar# ofer% informaii precise #i
detaliate asupra regiunii investigate. Utilizat% mai rar n
investigarea preoperatorie deoarece cuprinde o suprafa%
examinat% prea redus%, ns%, folosit% mpreun% cu
ortopantomografia ofer% informaii precise pe arii restrnse.
Ortopantomografia - ofer% o bun% imagine de
ansamblu despre dinii prezeni, dinii inclu#i, procesele
patologice existente sau a tumorilor, prezena iatrogeniilor,
structurile anatomice nvecinate, precum #i despre n%limea
procesului alveolar, reprezentnd astfel o faz% indispensabil% n
cadrul planific%rii tratamentului. Prin aplicarea corespunz%toare
a modului de calibrare a imaginii n zona de interes se pot
efectua, de asemenea, m%sur%tori suficient de precise ale
n%limii osului din zona perimplantar%.
Tomografia computerizat# (CT) ofer% o multitudine
de informaii valoroase, permind evaluarea tuturor
parametrilor osului disponibil (n%lime, l%ime, lungime #i
angulaie osoas%); aprecierea densit%ii osoase cu indicarea
grosimii corticalei osoase; vizualizarea cu precizie a elementelor
anatomice care limiteaz% oferta osoas% (podeaua foselor nazale,
a sinusului maxilar, canalul mandibular, gaura mentonier%,
canalul incisiv #i fosa glandei submandibulare); simularea prin
programe speciale a inseriei viitorului implant, cu stabilirea
exact% a angulaiei, lungimii #i diametrului acestuia.
M Ma at te er ri ia al le e ' 'i i t te eh hn ni ic ci i d de e r re ec co on ns st tr ru uc c% %i ie e o os so oa as s+ +
Principalele materiale capabile s% stimuleze
neoformarea osoas% sunt grefele osoase #i modelatorii biologici
ad%ugai grefelor osoase. Tipurile de grefe utilizate la ora
actual% sunt:
Grefele autogene = grefe recoltate de la propriul
organism, din zone endoorale sau exoorale;
Grefele alogene = grefe recoltate de la cadavrele
aceleia#i specii.
Grefele xenogene = grefe recoltate de la alte specii.
Cel mai frecvent se folose#te sursa bovin%. Acest tip de gref%
necesit% a fi deproteinizat% pentru a i se reduce reaciile
antigenice.
Grefele aloplaste = grefe formate din materiale
sintetice (ceramici, compozite, polimeri, fosfat de Ca,
hidroxiapatit%). Pot fi bioinerte, realiznd o leg%tur% mecanic%
cu osul gazd% (materiale ceramice), sau pot fi bioactive,
realiznd o leg%tur% chimic% cu osul gazd% (fosfatul de Ca,
hidroxiapatita).
Atunci cnd se recurge la un procedeu particular de
regenerare osoas% - regenerarea osoas% ghidat% se vor ad%uga
#i membranele barier% la materialele menionate mai sus. Exist%
dou% mari categorii de membrane: resorbabile #i neresorbabile.
Principalele tehnici de augmentare utilizate n prezent sunt:
Osteoplastia;
Adiia de grefe osoase la nivelul crestelor edentate;
Liftingul sinusal;
Osteodistracia;
Bone splitting despicare osoas%;
Transpoziia de nerv alveolar.
S-a constatat faptul c%, prin combinarea judicioas% a
mai multor tehnici se poate ajunge mai repede #i eficient la
rezultatul scontat.
Eleva%ia sinusului maxilar const% n ridicarea
membranei sinusale de pe podeaua sinusului maxilar #i
introducerea sub ea a unui material de gref% osoas%. Se obine o
cre#tere n dimensiune a osului disponibil din zon%. Ridicarea
membranei sinusale este indicat% n edentaii laterale, terminale,
subtotale #i totale maxilare, n care, n%limea osoas% este
insuficient% pentru inseria unor implanturi mai mici de 10 mm,
fiind limitat% de prezena sinusului maxilar.
n ceea ce prive#te tehnica chirurgical% propriu-zis%,
exist% dou% variante ale procedeului chirurgical de sinus lifting,
difereniate n funcie de calea de abord sinusal: sinus lifting
intern #i cel extern. n sinus lifting intern, abordul sinusal se face
prin osteotomia coamei crestei edentate, iar n cel extern,
abordarea se realizeaz% prin osteotomia peretelui lateral al
sinusului maxilar. Alegerea uneia din cele dou% tehnici
chirurgicale se face n funcie de cantitatea de os disponibil
prezent iniial.
n tehnica sinus lifting extern, osteotomia peretelui
lateral maxilar #i elevarea membranei sinusale se poate realiza
folosind tehnici clasice (freze rotative diamantate, decolatoare
manuale speciale) sau tehnica piezochirugiei folosind capete
speciale, att pentru osteotomie ct #i pentru elevarea
membranei.
Despicarea crestelor edentate (bone splitting) este un
procedeu cunoscut n literatura englez% de specialitate drept
splitting osteotomy #i este indicat la nivelul crestelor edentate
nguste, pe aproximativ 2/3 din n%limea lor, avnd drept scop
cre#terea l%imii acestora, pentru inseria unor implante cu
diametre adecvate. Ea se realizeaz% de-a lungul crestei edentate,
cu instrumentar convenional (freze rotative, fer%str%u oscilant,
d%li gradate) sau cu instrumentar piezochirurgical, iar n funcie
de deficitul l%imii osului disponibil se poate aplica fie anterior
inseriei implanturilor, fie simultan. La nivelul mandibulei
trebuie efectuate osteotomii de degajare, pentru a evita o
fracturare a osului cortical. Umplerea cavit%ii osoase rezultate
n urma bone-splittingului se poate face cu os granular acoperit
sau nu de membran%.
T Te eh hn ni ic ca a p pi ie ez zo oc ch hi ir ru ur rg gi ic ca al l+ +
Piezochirurgia este o tehnic% de osteotomie foarte
avantajoas% pentru structuri delicate n regiunile orale #i
maxilofaciale. Acioneaz% cu precizie asupra oaselor fine #i
fragile, tehnica prin ultrasunete fiind superioar% tehnicii
instrumentelor mecanice manuale datorit% unei deosebite
precizii, u#or manevrabil%, ablaie osoas% eficient% #i accidentale
avarii asupra structurilor esuturilor moi adiacente. Consider c%,
aceasta este premiza esenial% pentru obinerea unui rezultat
durabil #i stabil din punct de vedere funcional #i estetic
Metoda piezo implic% folosirea unui aparat cu
ultrasunete ce acioneaz% prin vibraii tridimensionale controlate
#i este indicat% n manopere din domenii diverse ale medicinei
dentare, cum sunt chirurgia oral%, implantologia, parodontologia
#i endodonia.
Instalaia cu ultrasunete a aparatului de piezochirurgie
acioneaz% prin vibraii de nalt% frecven% cuprinse ntre 24.000
#i 29.500 Hz, modulate, de frecvene joase de 10-60 Hz,
asigurnd astfel o eficien% #i un control maxim n timpul
lucrului.
Aparatul este prev%zut cu dou% programe: programul
Bone, special conceput pentru aciunea asupra esutului osos
REFERATE

AMT, vol. II, nr. 4, 2012, pag. 159
#i programul Root, destinat interveniilor de endodonie #i
parodontologie;
Pompa peristaltic% ata#at% aparatului #i conectat% cu
flaconul de ser fiziologic realizeaz% tocmai aceast% reglare a
irigaiei;
Instrumentele aparatului de piezochirurgie se mpart
n:
instrumente t"ietoare, indicate n recolt%rile de os, n
efectuarea extraciilor dentare atraumatice #i n
realizarea osteotomiilor #i osteoplastiilor;
instrumente de 'lefuit, indicate n realizarea
neoalveolelor, n crearea ferestrelor osoase din
cadrul procedeelor de sinus lifting, precum #i n
realizarea osteotomiilor #i osteoplastiilor;
instrumente net"ietoare, indicate n elevaia
membranei sinusale, repoziionarea nervului alveolar
inferior #i n parodontologie, n planarea radicular%.
O alt% clasificare utilizat% este cea legat% de culoarea
instrumentelor. Instrumentele aurii sunt special destinate aciunii
asupra esutului osos, iar cele argintii sunt indicate n manopere
efectuate asupra dinilor #i esuturilor moi.
n concluzie, principalele indicaii ale piezochirurgiei
n implantologia oral% sunt reprezentate de recoltarea grefelor
osoase, crearea ferestrelor osoase #i elevaia membranei
sinusale, crearea neoalveolelor #i despicarea crestelor edentate
nguste.

BIBLIOGRAFIE
1. Misch CE. Early Crestal Bone Loss Etiology and Its Effect
on Treatment Planning for Implants, Dental Learning
Systems Co., Inc Postgraduate Dentistry. 1995;3(2):3-17.
2. Misch CM, Misch CE. The Repair of Localized Several
Defects for Implant Placement using Mandibular Bone
Grafts. Implant Dentistry. 1995;4:261.
3. Vercellotti T, De Paoli S, Nevins M. The piezoelectric
bony window osteotomy and sinus membrane elevation:
Introduction of a new technique for simplification of the
sinus augmentation procedure. Int J Periodont Restor Dent.
2001;21:561-567.
4. Vercellotti T, Pollack AS. A new bone surgery device:
sinus grafting and periodontal surgery. Compend Contin
Educ Dent. 2006;27:319-325.
5. Vercellotti T, De Paoli S, Nevins M. The piezoelectric
bony window osteotomy and sinus membrane elevation:
Introduction of a new technique for simplification of the
sinus augmentation procedure. Int J Periodont Restorative
Dent. 2001;21:561.
6. Nicolae V. Abord%ri chirurgicale n implantologia
Oral%/Editura Universit%(ii Lucian Blaga Sibiu; 2009. p.
102-146.