Sunteți pe pagina 1din 5

FIA DISCIPLINEI

Universitatea Transilvania din Braov


Facultatea tiine Economice i Administrarea Afacerilor
Specializarea Management A!"# $ %&
I.
Denumire disciplin MA!A'EME!T"# ()&%E#*) Categoria +,F-,,-,S-,(./
II.
Structur disciplin +!r0 ore s1pt1m2nal.
Semestrul (urs Seminar #a3orator 4roiect
5& 6 6 ,a
III.
Statut disciplin *3ligatorie *pional1 Facultativ1
+se marc7eaz1 cu 8. 8 9 9
I.
!itular disciplin
!umele i prenumele
(urs
Mandu 4etrior
Seminar
(ristina !icolau
#a3orator
9
4roiect
Mandu 4etrior
&nstituia "niversitatea
Transilvania Braov
999999999999
(atedr1 - ,epartament Management i
&nformatic1 Economic1
999999999999
Titlul tiinific ,r0 :n tiine ;
management
,r0 :n tiine Militare
,octorand :n
Management
'radul didactic 4rofesor universitar Asistent univ0
<ncadrarea +norma de
3az1-asociat.
!orma de 3az1 !orma de 3az1
52rsta => ani 6? ani
.
"#iectivele disciplinei +curs i aplicaii.+ma@im ? r2nduri :n corelare cu o3iectivele i misiunea specializ1rii.
(od formular/ F,9AB
B
aprofundarea preg1tirii manageriale generale prin completarea acesteia cu elementele de 3az1 ale
managementului crizelorC
fundamentarea teoretic1 cu privire la/ crizele organizaionale macroeconomice i glo3aleC
:nelegerea i :nsuirea principalelor mecanisme i proceduri de gestionare a crizelor +conflictelor. care se
manifest1 la nivelul firmelor la nivel naional +regional. i glo3al :n conformitate cu legile i practicile
europene i internaionale contemporaneC
utilizarea eficient1 a te7nicilor cercet1rii operaionale pentru monitorizarea permanent1 a situaiei
identificarea i evaluarea factorilor de criz1 ela3orarea variantelor de r1spuns dezangaDarea resurselor din
starea de criz1 i crearea condiiilor de normalitate post ; criz1C
punerea :n practic1 a strategiilor privind diagnoza st1rii organizaionale planificarea aciunilor
manageriale evaluarea r1spunsului la criz1 i aDustarea corespunz1toare a planurilorC
a3ordarea temeinic1 i cu consecven1 a fenomenului criz1 :n conte@tul integr1rii i glo3aliz1rii folosind
nout1ile tiinifice i metodologice :n domeniuC
promovarea responsa3ilit1ii decizionale privind gestionarea crizelor de la nivel organizaional la nivel
internaional av2nd ca suport continua perfecionare profesional1 interdisciplinar1C
dezvoltarea lucrului :n ec7ip1 prin armonizarea scopurilor susinerea i valorificarea iniiativelor creative
direcionate spre meninerea ec7ili3rului organizaional climatului favora3il contracararea amenin1rilor
asumarea i controlul riscurilor aplicarea managementului adecvat pentru gestionarea crizelorC
utilizarea eficient1 a te7nicilor cercet1rii operaionale pentru/ optimizarea proceselor de repartiie i
transport analiza amenin1rilor i oportunit1ilor amplasarea corect1 a firmei optimizarea raportului :ntre
renta3ilitate i risc determinarea utilit1ilor i m1surarea consecinelor determinarea gradului de angaDare
la efort al organizaiei i pe aceast1 3az1 luarea unei decizii optime privind structura acesteiaC
operaionalizarea unui sistem de reguli i proceduri pe diverse studii de caz ce urm1resc construcia i
fundamentarea tiinific1 a procesului managerial pentru situaii de criz1C
dezvoltarea unor manifest1ri comportamentale care s1 faciliteze armonizarea scopurilor susinerea i
valorificarea iniiativelor creative direcionate spre meninerea ec7ili3rului organizaional climatul
favora3il contracararea amenin1rilor asumarea i controlul riscurilor prevenirea crizelor0
I.
Con$inutul disciplinei
I.%. Curs &capitole'su#capitole(
!r0ore
%. Cri)a organi)a$ional* organizaia modern1 :ntre sc7im3are i reorganizareC unele tendine cu
privire la evoluia firmelor i a mediului acestoraC criza delimit1ri i a3ord1ri conceptualeC factorii
care genereaz1 crizeleC tipologia crizelorC etapele caracteristicile i efectele crizelorC managementul
crizelor C concluziiC studiul de caz nr0B0
+. Cri)a de imagine a organi)a$iei.* definirea crizei de imagineC mecanisme de producereC cauze
caracteristici efecteC gestionarea crizei de imagineC studiile de caz nr0 6 $ > ? =0
,. Cri)a de comunicare* definirea i caracteristicile crizei de comunicareC cauzele i efectele crizei de
comunicareC gestionarea crizei de comunicareC 4lanul de comunicare pentru situaii de criz10
-. .anagerul /i comportamentul managerial 0n situa$ii de cri)* Tipurile de managerC riscuri
generate de comportamentul managerialC riscuri generate de procesul decizionalC comportamentul
managerial :n situaii de criz1C impactul comportamentului managerial asupra organizaiilorC
competenele liderului necesare gestion1rii crizelor organizaionale0 Studiul de caz nr0E0
1. 2iscul 0n a3aceri. No$iuni introductive* conceptele de incertitudine i risc :n afaceriC tipologia
risculuiC managementul riscului; studiul de caz nr0FC studiul de caz nr0G0
4. 2isc /i incertitudine 0n a3aceri*C introducereC conceptul de incertitudine i risc :n afaceriC studiul de
caz nr0BA; percepia risculuiC studiul de caz nr0BBC departaDarea evenimentelor :n funcie de gravitatea
risculuiC tipologia risculuiC managementul riscului0
5. .odelarea matematic a renta#ilit$ii /i riscului de e6ploatare. Corela$ia renta#ilitate 7 risc*
renta3ilitatea unei afaceri C determinarea alge3ric1 apragului de renta3ilitate la firmele
monoproductiveCstudiul de caz nr0B6C construcia grafic1 a pragului de renta3ilitate studiul de caz
nr0B$C determinarea alge3ric1 a pragului de renta3ilitate la firmele multiproductive calculul riscului de
e@ploatare studiul de caz nr0B> modelul intervalului de siguran1C modelul indicatorului de
poziieCmodelul coeficientului efectului de levier modelul ratei care e@prim1 direct riscul de
e@ploatareC riscul de e@ploatare studiul de caz nr0B?0
8. .odelaraea matematic a riscului de pro3it* introducereC riscul de profitC studiul de caz nr0B=C
determinarea riscului de profit estimateC studiul de caz nr0BE
9. Procesul deci)ional privind a3acerile 0n situa$ii de cri)* fundamentarea tiinific1 a procesului
+
+
+
+
+
+
+
+
+
(od formular/ F,9AB
6
decizional i atenuarea factorilor de riscC optimizarea deciziilor :n condiii de certitudineC optimizarea
deciziilor :n condiii de incertitudine i riscC studiul de caz nr0BFC studiul de caz nr0BG0
%:. Studiul de ca) comple6 nr.+:; "P!I.I<A2EA DECI<IIL"2 .ANA=E2IALE prin teoria
deservirii;
%%. Cri)a economic. E3ectele cri)ei economice* in3la$ia /i /oma>ul/ a3ord1ri conceptualeC tipologia
cauzele i efectele crizei economiceC gestionarea crizei economiceC perspectivele crizei economice
actualeC studiul de caz nr06B inflaia i omaDul0
%+. Cri)a energetic* introducereC criza energetic1;element structural al crizei economiceC Docul
petrolier i mizele economiceC studiul de caz nr066 (riza petrolului :n 3azinul M1rii (aspiceC
concluziiC
%,. Cri)a geopolitic* zona geopolitic1 de interes a )om2nieiC definirea cauzele i coninutul crizei
geopoliticeC managementul crizei geopolitice/ Studiul de caz nr06$ Cri)a din Asia de Sud Est;
%-. Cri)a glo#al /i perspectivele lumii contemporane* eseu despre glo3alizareC originile i
coninutul crizei glo3aleC efectele crizei glo3aleC managementul crizei glo3aleC concluzii0
+
+
+
+
+
Seminar /i aplica$ii practice &Planul de seminar( !r0ore
%. Cri)a organi)a$ional*
organizaia modern1 :ntre sc7im3are i reorganizareC
criza delimit1ri i a3ord1ri conceptualeC
factorii care genereaz1 crizeleC tipologia crizelorC etapele caracteristicile i efectele crizelorC
managementul crizelor 0
+. Cri)a de imagine a organi)a$iei*
definirea crizei de imagineC mecanisme de producereC
cauze caracteristici efecteC
gestionarea crizei de imagineC
studiile de caz nr0 6 $ > ? =0

6 ore
fiecare
seminar i
aplicaie
practic1
(od formular/ F,9AB
$
,. Cri)a de comunicare *
definirea i caracteristicile crizei de comunicareC
cauzele i efectele crizei de comunicareC
gestionarea crizei de comunicareC
4lanul de comunicare pentru situaii de criz10
-. .anagerul /i comportamentul managerial 0n situa$ii de cri)*
Tipurile de managerC riscuri generate de comportamentul managerialC
riscuri generate de procesul decizionalC
comportamentul managerial :n situaii de criz1C
impactul comportamentului managerial asupra organizaiilorC
competenele liderului necesare gestion1rii crizelor organizaionale0 Studiul de caz nr0E0
1. 2iscul 0n a3aceri. No$iuni introductive*
conceptele de incertitudine i risc :n afaceriC
tipologia risculuiC
managementul risculuiC
studiul de caz nr0FC studiul de caz nr0G0
4. 2isc /i incertitudine 0n a3aceri*
introducereC conceptul de incertitudine i risc :n afaceriC
studiul de caz nr0BAC percepia risculuiC studiul de caz nr0BBC
departaDarea evenimentelor :n funcie de gravitatea risculuiC
tipologia risculuiC managementul riscului0
5. .odelarea matematic a renta#ilit$ii /i riscului de e6ploatare. Corela$ia renta#ilitate 7 risc*
renta3ilitatea unei afaceri C
determinarea alge3ric1 apragului de renta3ilitate la firmele monoproductivestudiul de caz
nr0B6C
construcia grafic1 a pragului de renta3ilitate studiul de caz nr0B$C
determinarea alge3ric1 a pragului de renta3ilitate la firmele multiproductive studiul de caz
nr0=0 calculul riscului de e@ploatare studiul de caz nr0B>
modelul intervalului de siguran1C modelul indicatorului de poziieCmodelul coeficientului
efectului de levier modelul ratei care e@prim1 direct riscul de e@ploatareC
riscul de e@ploatare studiul de caz nr0B?0
8. .odelaraea matematic a riscului de pro3it*
riscul de profitC studiul de caz nrB=C
determinarea riscului de profit estimateC studiul de caz nr0BE
9. Procesul deci)ional privind a3acerile 0n situa$ii de cri)*
fundamentarea tiinific1 a procesului decizional i atenuarea factorilor de riscC
optimizarea deciziilor :n condiii de certitudineC
optimizarea deciziilor :n condiii de incertitudine i riscC studiul de caz nr0BFC studiul de caz
nr0BG0
%:. Studiul de ca) comple6 nr. +: ; "P!I.I<A2EA DECI<IIL"2 .ANA=E2IALE;
Aplicaie practic1
%%. Cri)a economic. E3ectele cri)ei economice* in3la$ia /i /oma>ul/
a3ord1ri conceptualeC tipologia cauzele i efectele crizei economiceC
gestionarea crizei economiceC
perspectivele crizei economice actualeC
studiul de caz nr06B inflaia i omaDul0
%+. Cri)a energetic*
criza energetic1;element structural al crizei economiceC
Docul petrolier i mizele economiceC
studiul de caz nr066 (riza petrolului :n 3azinul M1rii (aspiceC concluziiC
%,. Cri)a geopolitic*
zona geopolitic1 de interes a )om2nieiC
definirea cauzele i coninutul crizei geopoliticeC
managementul crizei geopolitice/ Studiul de caz nr06$ Cri)a ga)elor 2usia 7 Ucraina;
%-. Cri)a glo#al /i perspectivele lumii contemporane*
eseu despre glo3alizareC
originile i coninutul crizei glo3aleC
efectele crizei glo3aleC
managementul crizei glo3aleC concluzii0
6 ore
fiecare
seminar i
aplicaie
practic1
(od formular/ F,9AB
>
I.,. Lucrri de la#orator &dac este ca)ul(
?
I.-. !ematic proiect &dac este ca)ul(
TEMA 4)*&E(T"#"&/ HImpactul cri)ei economice actuale asupra evolu$iei 3irmei...&pe care se
e3ectuea) studiul de ca) la licen$(. Structura proiectului va cuprinde/ carcteri)area mediului de
a3aceri speci3ic 3irmei@ eviden$ierea principalelor elemente prin care se mani3est cri)a@
impactul asupra renta#ilit$ii@ strategia de rspuns. +=9F pagini.
II.
Ai#liogra3ie
B0 (7iciudean &0 'estionarea crizelor de imagine Ed0 (omunicare ro 6AA60
60 ,ufour I0 #0 (rizele internaionale Traducere er3an ,ragomirescu Ed0 (orint Bucureti 6AA60
$0 Mic7el I0 ,esprairies F0 )idel #0 (rize ; A3ordare psi7osocial1 clinic1 Editura 4olirom &ai BGGF0
>0 BroJnstone ,0 FranK &0 Enciclopedia )1z3oaielor Editura #ider Editura #uceaf1rul Bucureti 6AA?0
?0 Mandu0 40 Managementul crizelor geopolitice i geostrategice :n perspectiva :nceputului de mileniu Ed0
#u@ #i3ris Braov BGGG0
=0 Mandu040 (riza 'lo3al1 Editura #u@ #i3ris Braov 6AA=0
E0 Mandu 40 Te7nici operaionale aplicate :n management + metode studii de caz sc7eme. Editura #u@
#i3ris Braov 6AAE0
F0 Mandu40 Managementul riscului Ed0 &nfomarKet Braov 6AAF0
G0 Mandu 40 Suportul de curs Managementul crizelor 6AAEC
III.
Forme de
acti
vitat
e
.etode didactice 3olosite
(urs 4rezentarea pro3lemelor eseniale din curs cu aDutorul laptopului i al videoproiectoruluiC filme
pro3lematizateC studii se caz a@ate pe pro3lemele din cursC aplicaii practice metodiceC e@erciii0
Seminar 5erific1ri orale i scrise dez3ateri pro3lematizate prezentarea de referate aplicaii i pro3leme
de utilizare a metodelor cecet1rii operaionale de modelare matematic1 i optimizarea
proceselor manageriale0
#a3orator 9
4roiect Proiectul va con$ine
4 7 8 pagini iar tema va 3i a6at pe pro#lematica lucrrii de licen$. Predarea Proiectului
se 3ace pBn la %1 mai +:%+C la asistentul seminarist.
ID.
Forme de
activitate
Evaluare
+scris scris i oral oral test aplicaie practic1 altele.
Procent din nota 3inal
E@amen Scris9 test de verificare >AL cunotine teoreticeC =AL
aplicaii practice0
=AL
(olocviu
Seminar
#a3orator
4roiect >AL
Braov martie 6AB> Titular curs Mandu 4etrior
(od formular/ F,9AB
?