Sunteți pe pagina 1din 2

Documente necesare la colocviu de practica

A. Contractul de practica ( 1 exemplar) - model conventie + anexe - ACESTE DOCUMENTE


SUNT GENERATE DIN PLATFORMA WWW.COMUNITATEADEPRACTICA.RO

1. Conventia de practica semnata si stampilata de catre partenerul de practica, tutore si
student - practicant
2. Anexa 1- Portofoliu de practica semnat de tutore si student
3. Anexa 2 Prevederi specifice proiectului Comunitatea de practica semnat de student.
Doar pentru cei care isi desfasoara activitatea de practica prin proiect.

B. Documente de desfurare a practicii (1 exemplar din fiecare) - ACESTE DOCUMENTE
SUNT GENERATE DIN PLATFORMA WWW.COMUNITATEADEPRACTICA.RO - VEZI SECTIUNEA
DOCUMENTE STUDENT DISPONIBILA LA BUTONUL INFOPRACTICA.

1. Rapoarte lunare de practica cate unul pentru fiecare luna de stagiu - semnate de Tutore
si student - model
2. Caiet de practica semnat de Tutore si student - model
3. Raport final de practica semnat de Tutore si student - model

VA RUGAM SA ATASATI POZE/IMAGINI REPREZENTATIVE DIN PERIOADA STAGIULUI.
4. In functie de modalitatea de desfasurare a stagiului de practica:
- Adeverina de efectuare a stagiului de practica semnata si stampilata de companie in
care sa se ateste ca ati efectuat 280 ore de practica pt master / 90 de ore de practica pt
licenta. (Fiecarea companie are model personalizat, in cazul in care nu exista puteti
folosi modelul acesta) SAU
- Adeverinta de angajat SAU
- Act doveditor tanar antreprenor SAU
- Lista studenti participanti la proiect semnata de catre tutorele dvs sin ASE SAU
- Adeverina de efectuare a stagiului de practica semnata si stampilata de companie in
care sa se ateste ca ati efectuat 280 ore de practica pt master / 90 de ore de practica pt
licenta

C. Documente evaluare tutore ( 1 exemplar original):

1. Fisa de observare semnata de tutore se download-eaza de aici si se completeaza si se
semneaza de catre tutore. Tutorii care au intrat pe conturile lor pot sa o completeze pe
platforma si sa o dowloadeze si semneze.
2. Evaluare practica semnata de tutore tutore se download-eaza de aici si se completeaza si
se semneaza de catre tutore. Tutorii care au intrat pe conturile lor pot sa o completeze pe
platforma si sa o dowloadeze si semneze.

D. Desfasurarea colocviului de practica
Colocviul de practica este un examen oral. Pentru acesta va trebui sa pregatiti un dosar cu
toate documentele de mai sus puse in ordinea prezentata. Perioada de desfasurare a
colocviului va fi anuntat la orar.