Sunteți pe pagina 1din 25

Evaluarea Implementrii Priorit ilor i Proiectelor POR 2007 2013,

adresate mediului de afaceri

Proiect cofinan at din FEDR prin POR 2007 - 2013

Contract No. 2749/15.09.2010

Rezumat Executiv Raport de Evaluare


25 martie 2011

Persoan de contact
din partea East West Consulting

Andreea COMA (Director de Proiect)

earning (LLL) grant scheme.


Evaluarea Implementrii Priorit ilor i Proiectelor POR 2007
2013, adresate mediului de afaceri

Contract Nr. 2749/15.09.2010

Rezumat Executiv Raport de Evaluare

1.

DISCLAIMER

Con inutul acestui material nu reprezint n mod necesar pozi ia oficial a Uniunii
Europene.

Numele i adresa Beneficiarului:

Numele i adresa Consultantului

Ministerul Dezvoltrii Regionale i Turismului

East West Consulting (EWC)

Str. Apolodor nr. 17, latura Nord


050741, Bucureti 5, ROMNIA

Tel/ Fax: +40372111512

Chausse de La Hulpe 150, etajul 7,


B-1170 Bruxelles (Watermael-Boitsfort)
Belgia
Tel: BE: +32 (0) 2792 49 12;
RO: + 40 21 211 01 81/ + 40 21 20165 14
Fax: BE: +32 (0) 2792 49 11;
RO: + 40 211 01 81

CUPRINS

1.

Introducere .....................................................................................4

2.

Caietul de Sarcini..............................................................................4

3.

Metodologia de evaluare .....................................................................4

4.

Stadiul implementrii.........................................................................5

5.

Concluziile evalurii ..........................................................................6

Progresul realizat n atingerea obiectivelor programului din perspectiva stadiului actual al


implementrii i a caracteristicilor portofoliului de proiecte ..................................... 6
Analiza ghidurilor solicitantului...................................................................... 10
Analiza sistemului de implementare ................................................................ 11
Factorii care influen eaz performan a beneficiarilor n pregtirea i implementarea
proiectelor .............................................................................................. 12
6.

Tabel cu concluziile i recomandrile evalurii ....................................... 15

REZUMAT
al raportului de evaluare

1.

Introducere

Autoritatea de Management pentru Programul Opera ional Regional (AM POR) din cadrul
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului a contractat un consor iu format din East West
Consulting (EWC) Belgia, n parteneriat cu EWC Romnia, European Consultants Organisation
(Belgia) i NTSN CONECT SRL (Romnia) pentru a realiza evaluarea tematic a implementrii
proiectelor i priorit ilor Programului Opera ional Regional (POR) 2007-2013 destinate
mediului de afaceri. Obiectivul general al proiectului este de a contribui la mbunt irea
absorb iei fondurilor alocate prin POR 2007-2013 pentru dezvoltarea mediului de afaceri i de
a contribui la o mai bun programare pentru perioada post-2013. Obiectivele specifice ale
evalurii sunt: (1) realizarea unei analize a eficacit ii implementrii priorit ilor POR
destinate dezvoltrii mediului de afaceri regional; (2) accelerarea implementrii proiectelor
finan ate prin POR n domeniile care au ca scop crearea de noi locuri de munc; (3)
identificarea i analizarea unor proiecte de succes pentru a fi prezentate ca exemple de bun
practic; i (4) formularea unor recomandri pentru facilitarea absorb iei fondurilor i
realizarea obiectivelor specifice domeniului evaluat, precum i pentru o mai bun programare
n perioada post-2013.
2.

Caietul de Sarcini

Caietul de Sarcini al acestui proiect de evaluare con ine trei ntrebri principale de
evaluare, care la rndul lor sunt detaliate n teme i sub-teme de evaluare, respectiv:
ntrebarea 1 (perspectiva sistemului de implementare): n ce msur este influen at
eficacitatea implementrii proiectelor din cadrul AP /DMI analizate, de procedurile i
ghidurile aplicabile domeniului evaluat? (Progresul realizat n atingerea obiectivelor
programului din perspectiva stadiului actual al implementrii i a caracteristicilor
portofoliului de proiecte, analiza tipurilor de activit i care au avut o vitez mai mare,
respectiv mai mic de absorb ie, analiza diferen elor regionale din punct de vedere al
absorb iei fondurilor, analiza Ghidurilor Solicitantului, inclusiv a implementrii schemelor
de ajutor de stat, analiza eficacit ii sistemului de implementare)
ntrebarea 2 (perspectiva beneficiarilor): Care sunt factorii care au influen at
performan a beneficiarilor n pregtirea i implementarea proiectelor din cadrul AP /DMI
analizate? (Identificarea nevoii de finan are i pregtirea cererii de finan are, Cauze pentru
respingerea sau retragerea proiectelor, dificult ile generale ntmpinate de beneficiari n
implementarea proiectelor, cauzele cele mai frecvente de reziliere a contractelor de
finan are, cauzele pentru nregistrarea de ntrzieri n implementare, analiza
managementului financiar al proiectelor, al i factori externi care influen eaz
implementarea, cum este criza economic).
ntrebarea 3: Identificarea i analiza unor studii de caz n vederea folosirii acestora ca
exemple de bun practic.
3.

Metodologia de evaluare

Analiza situa iei curente i a evolu iei priorit ilor i proiectelor POR destinate mediului de
afaceri s-a realizat n principal cu ajutorul informa iilor furnizate de AM POR. Acestea
provin din raportrile sptmnale realizate de Organismele Intermediare (OI) pentru data
de 4 februarie 2011, care este data de referin a raportului de evaluare, din situa iile
privind fluxurile previzionate de numerar ntocmite de ctre Direc ia General Pl i

Programe (DGPP) din cadrul MDRT i din raportrile destinate reuniunii ultimului Comitet de
Monitorizare al POR, ntrunit n noiembrie 2010. Alte informa ii legate de portofoliul de
proiecte s-au ob inut prin interogarea Sistemului Unic de Management al Informa iei i prin
intermediul paginilor de internet ale AM POR i ale OI POR, precum i alte surse de
informa ii. Informa iile calitative cu privire la portofoliile de proiecte au fost completate
prin vizite n teren i interviuri cu reprezentan ii OI, coordonatorii celor apte Poli de
Cretere, beneficiari, evaluatori independen i i consultan i din toate regiunile rii.
Factorii care influen eaz performan a beneficiarilor au fost analiza i n principal prin
intermediul mai multor instrumente de lucru: interviuri la nivelul Organismelor
Intermediare, interviuri cu coordonatorii Polilor de Cretere, discu ii cu beneficiari,
consultan i i evaluatori independen i, organizate n toate regiunile i prin discu ii cu
reprezentan i ai unor bnci comerciale. Informa iile au fost validate prin intermediul a
apte ateliere de lucru cu beneficiari din cadrul DMI 4.3 i prin intermediul unui chestionar
trimis ctre peste 2.000 de aplican i i beneficiari din cadrul domeniilor majore de
interven ie (DMI) analizate ale POR.
Dificult ile ntmpinate n aplicarea metodologiei au constat n principal primirea unui
numr foarte redus de rspunsuri la chestionarele trimise beneficiarilor i aplican ilor i n
nivelul sub ateptri de participare a beneficiarilor la atelierele de lucru organizate n cadrul
proiectului. Evaluatorii consider ns c, n pofida acestor dificult i, au reuit sintetizarea
unor informa ii relevante n special prin analiza temeinic a vastei documenta ii disponibile i
prin realizarea unui numr semnificativ de interviuri i vizite n teren n toate regiunile rii,
care s-au dovedit a fi extrem de informative.
Finalizarea raportului de evaluare s-a realizat prin consultarea membrilor Comitetului de
Coordonare a Proiectului asupra diferitelor versiuni ale raportului i prin incorporarea, n
msura n care a fost posibil, a comentariilor acestora n raport. Versiunea final a raportului
de evaluare reprezint opinia independent a evaluatorilor.
4.

Stadiul implementrii

Tabelul urmtor prezint situa ia general a implementrii DMI analizate (n cazul DMI 1.1,
situa ia se refer doar la proiectele destinate mediului de afaceri), la data de referin a
raportului de evaluare, respectiv 4 februarie 2011:

1.1

440,30

9,9

Proiecte depuse,
intrate n evaluare i
selec ie
Val. Solicitat
Nr.
(mil. Lei)
9
19,43

4.1

1.152,94

26,0

227

4.2

989,04

22,3

4.3

857,85

19,4

3.969

5.2

990,41

22,4

4.430,53

100

Val. Solicitat
(mil. Lei)
9,82

1.446,20

20

314,44

17,64

2.321,70

1.455

769,16

379

167,62

2.135

1.384,92

279

2.849,29

138

1.231,12

63

525,63

78

1.092,54

4.492

8.685,38

1.686

3.464,12

464

1017,51

2.341

4.203,75

"

176,81

91

3.318,15

Nr.

Nr.

Val. Solicitat
(mil. Lei)
0

Proiecte n evaluare
/rezerv
Nr.
7
115
6

Total

Proiecte contractate
(exclusiv rezilieri)

&

Mil. Lei

Proiecte respinse
/retrase

&

DMI

Alocare (FEDR +
Buget de Stat)

Val. Solicitat
(mil. Lei)
9,61
1.557,51
159,17

5.

Concluziile evalurii

Progresul realizat n atingerea obiectivelor programului din perspectiva stadiului actual


al implementrii i a caracteristicilor portofoliului de proiecte
n cadrul DMI 1.1, portofoliul de proiecte destinate mediului de afaceri, care vizeaz
construirea de structuri de sprijin pentru afaceri, este compus dintr-un numr maxim de 35
de proiecte. Valoare estimat total a acestora este de 751 milioane lei, din care valoarea
solicitat din partea POR ar urma s fie de aproximativ 313 milioane lei. Datorit
progresului general mai lent din cadrul Axei Prioritare 1, dar i datorit interesului mai
sczut, majoritatea cererilor de finan are pentru proiectele destinate mediului de afaceri
care vor proveni de la Polii de Cretere, se afl n prezent n stadiu de pregtire. Cu toate
acestea, ntrzierile estimate fa de calendarul de depunere se situeaz n limite
rezonabile. Att datorit gradului de prioritate pe care l acord acestor proiecte, ct i
datorit veniturilor n scdere ale bugetelor locale, beneficiarii ntmpin probleme n
asigurarea cofinan rii proiectelor. n majoritatea cazurilor este necesar contractarea
unor credite bancare sau identificarea altor metode de mobilizare de capital. La
propunerea Polului de Cretere Braov se analizeaz n prezent oportunitatea utilizrii
instrumentului de finan are JESSICA pentru finan area proiectelor destinate mediului de
afaceri.
Cu unele excep ii, mai ales n cazul Polilor de Cretere (ale cror proiecte reprezint 77%
din portofoliul total), interesul beneficiarilor din rndul autorit ilor publice locale (APL)
pentru realizarea de proiecte destinate mediului de afaceri a fost sczut. n cazul Polilor de
Dezvoltare i al Centrelor Urbane, aceasta s-a datorat n primul rnd nivelului semnificativ
de cofinan are necesar, n condi iile implementrii proiectelor n sfera ajutorului de stat
dar i lipsei de ini iativ i de n elegere pentru acest tip de proiecte din partea
reprezentan ilor APL. Conform Ghidului Solicitantului, structurile de tip asociativ, care s
permit implicarea sectorului privat sau a mediului academic nu au fost considerate
aplican i eligibili. n cazul Polilor de Cretere, interesul pentru proiecte destinate mediului
de afaceri a fost stimulat de introducerea indicatorului care prevedea includerea unei
valori de 15% din sumele solicitate prin PIDU pentru acest tip de investi ii. Acest indicator a
fost modificat de ctre AM POR n cursul anului 2010 ntr-un numr de minim 15 proiecte
destinate mediului de afaceri, la nivel na ional. Polii de Cretere manifest un interes
diferit, de la caz la caz, pentru promovarea de proiecte destinate mediului de afaceri,
interes generat de oportunit ile specifice, dar i de necesit ile particulare (i prioritare)
de investi ii n alte tipuri de infrastructur. Pentru unii Poli de Cretere nu exist o nevoie
real de proiecte destinate mediului de afaceri, fie pentru c exist suficiente astfel de
proiecte promovate de mediul privat, fie pentru c exist investi ii similare, publice sau
private, cu capacitate n exces.
n cadrul DMI 4.1, actuala structur a portofoliului de proiecte nu reflect n totalitate
obiectivele POR, fapt care se datoreaz defini iei prea largi a structurilor de sprijin pentru
afaceri. Portofoliul de proiecte este dominat de cldirile pentru birouri, promovate de
investitori imobiliari care, n condiiile crizei economice au sesizat oportunitatea de
finan are din cadrul programului. Parcurile industriale i incubatoarele de afaceri,
promovate att de APL ct i de sectorul privat, reprezint 15% din proiectele depuse.
Sectorul privat de ine o pondere de 88% din numrul proiectelor depuse. APL au fost
descurajate de contribu ia proprie important, n condi iile n care parteneriatele cu
mediul privat nu au fost eligibile, conform prevederilor Ghidului Solicitantului. Aceast
decizie a fost justificat la momentul programrii de situa ia cadrului legislativ. Condi iile

de aplicare pentru parcurile industriale i incubatoarele de afaceri existente, de inute


indirect de APL, au fost dificile i au rezultat n depunerea a numai 4 proiecte din aceast
categorie. Aceasta s-a datorat unei comunicri insuficiente n faza de programare, datorate
reac iei ntrziate a reprezentan ilor asocia iei de profil, dar mai ales unor impedimente
obiective greu de surmontat, respectiv ncadrarea societ ilor de administrare n categoria
ntreprinderilor mari, conform defini iei europene i lipsa titlului de proprietate asupra
activelor administrate. Din punct de vedere regional, cererea de proiecte, att ca numr de
proiecte depuse ct i ca valoare, s-a concentrat n patru regiuni Bucureti Ilfov, Sud Vest,
Centru i Nord Vest, n trei dintre acestea fiind n concordan cu nivelul mai ridicat de
dezvoltare economic, dar i cu dezvoltarea sectorului imobiliar.
n cadrul DMI 4.2, regiunea Vest este singura regiune n care valoarea solicitat a
proiectelor depuse acoper integral alocarea regional, de asemenea proiectele prezentnd
un poten ial semnificativ de impact pozitiv socio-economic, asupra protec iei mediului i de
imagine. Conform hotrrii CM POR din mai 2010 privind realocarea fondurilor neaccesate
din cadrul DMI 4.2 i a deciziilor CDR privind DMI destinatare, alocarea POR destinat
mediului de afaceri se diminueaz cu aproximativ 54 milioane euro contribu ie FEDR. n
pofida insuccesului din prezent din cadrul DMI 4.2, datorat aprecierii inexacte a numrului
de proiecte poten iale, care ndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar i a capacit ii APL
de a concepe i cofinan a astfel de proiecte, considerm c aceast ini iativ rmne
foarte relevant pentru Romnia.
Portofoliul de proiecte aferent DMI 4.3, pe principalele paliere proiecte depuse,
contractate, finalizate - este foarte divers i acoper mai mult de 40 de activit i ale
economiei na ionale. n prezent, 205 proiecte din cadrul Apelului 1 sunt finalizate. Dintre
acestea, cele mai multe proiecte sunt din domeniul serviciilor (66%), urmate de sectorul
productiv (24%) i construc ii. n cadrul sectorului serviciilor, domeniul medical de ine
ponderea cea mai ridicat (34%), fiind urmat de activit i de proiectare /inginerie
/cadastru i consultan general. n cadrul Apelului 2, exist un numr important de
proiecte care vizeaz structuri de cazare, care nu au fost eligibile n Apelul 1. Domeniul
medical de ine n continuare o pondere semnificativ, cu toate c la cote diferite de la o
regiune la alta. Firmele din sectorul industrial, cu activit i productive, sunt n ansamblu
n numr relativ redus i cu o distribu ie difuz n ceea ce privete domeniile industriale
vizate. Cererea de proiecte a fost semnificativ: n ansamblu, n cadrul ambelor Apeluri,
gradul mediu de supralicitare fa de fondurile disponibile este de peste 275%. Exist
diferen e regionale importante n ceea ce privete intensitatea cererii, primele trei regiuni
clasate n ordinea numrului proiectelor depuse, fiind Nord Est, Nord Vest i Centru, iar pe
ultimele locuri se claseaz regiunile Vest, Sud Muntenia i Bucureti Ilfov. Acest clasament
este ns influen at de momentul nchiderii Apelului 2, diferit de la o regiune la alta, n
toate regiunile existnd un numr semnificativ de proiecte depuse care nu au intrat n
procesul de evaluare i selec ie.
n raport cu indicatorii de rezultat stabili i prin program, conform datelor disponibile din
proiectele finalizate i angajamentelor beneficiarilor din cadrul proiectelor contractate,
indicatorul crearea de noi locuri de munc permanente va fi realizat i chiar depit n
mod semnificativ. Exist ns exemple de proiecte din anumite sub-domenii de servicii i
domeniul industrial care au realizat mult mai multe locuri de munc noi dect n alte
sectoare, cum ar fi cel medical de exemplu, n cadrul acestuia din urm fiind ns realizate
activit i cu valoare adugat superioar i deci poten ial mai durabile. n mod
incontestabil, multe proiecte vor contribui de asemenea la men inerea de locuri de munc,
ceea ce reprezint un indicator neutilizat n prezent.

DMI 4.3 a fost caracterizat de un numr mare de contracte reziliate din ini iativa
beneficiarilor, n cadrul Apelului 1 (37% din punct de vedere numeric i 29% din punct de
vedere valoric), mai ales n sectoarele productiv, servicii (altele dect medicale) i
construc ii. Principalele cauze pentru ntrzieri i rezilieri au fost schimbrile n
conjunctura pie ei, datorate crizei economice, dar i durata mare dintre depunerea cererii
i semnarea contractului de finan are, precum i accesul dificil la finan are al
beneficiarilor, ulterior semnrii contractelor de finan are. O alt cauz important a fost
lipsa de experien n implementare i de disciplin a beneficiarilor. Din punct de vedere al
sistemului de implementare, principalul efect al rezilierilor de proiecte a constat n
creterea gradului de ncrcare a sistemului.
Structura portofoliului finan abil din cadrul DMI 5.2 reflect diversitatea tipurilor de
proiecte i beneficiari eligibili. Msura suspendrii depunerii de proiecte pentru structuri de
cazare a ajutat la asigurarea diversit ii. Categoriile de proiecte dominante sunt cele care
vizeaz structuri de cazare i centre de agrement, care de in cumulat 75% din proiectele
depuse. Cu toate c exist o domina ie a regiunilor Centru, Sud Est i Nord Est n ceea ce
privete numrul proiectelor, situa ia regional este mai echilibrat n ceea ce privete
valoarea solicitat. Numai aproximativ 50% din proiecte sunt localizate n zone turistice
consacrate, cum sunt sta iunile de interes na ional, dar i cele de interes local, sau n zone
clasificate drept zone cu poten ial turistic. n ansamblu, aceast diversitate tipologic n
combina ie cu relativul echilibru regional nu vor putea genera un impact semnificativ.
Exist unele exemple de concentrri de resurse n sta iuni turistice, dar acestea sunt
limitate att ca numr ct i din punct de vedere al valorii investi iilor. Exist pe de alt
parte exemple de proiecte-etalon, a cror implementare este de ateptat s contribuie
semnificativ la creterea atractivit ii turistice a zonelor n care sunt implementate. Nu
att caracterul restrictiv n sine, ct mai ales absen a unei interpretri informate a
regulilor privind ajutorul de stat, combinate cu alturarea n competi ia pentru fonduri
nerambursabile cu sectorul privat, au condus la limitarea numrului de proiecte de
infrastructur promovate de APL, care s pun n valoare poten ialul de cretere viitoare,
prin investi ii private, a turismului local i regional.
Conform estimrilor noastre, finan area disponibil va conduce la finalizarea a aproximativ
100 de structuri de sprijin pentru afaceri, 1.475 microntreprinderi i 97 structuri /obiective
turistice, ceea ce nseamn aproximativ un proiect finalizat din trei proiecte depuse. Prin
compararea obiectivelor ( intelor) propuse cu valorile estimate rezult c obiectivele
privind locurile de munc nou create vor fi atinse i chiar depite n mod semnificativ.
Prognozele actuale prezint ns unele limitri importante, cum ar fi numrul redus de
proiecte finalizate (extrapolrile bazndu-se astfel n principal pe indicatori aferen i
proiectelor contractate), dar i estimrile, n unele cazuri discutabile, privind crearea de
locuri de munc noi n cazul DMI 4.1. Avnd n vedere aceste constrngeri, conform
calculelor noastre, n cazul DMI 4.1 se vor atinge i chiar depi intele de peste 5 ori i n
cazul numrului de obiective de infrastructur i n cazul locurilor de munc nou create.
Depirea indicatorului privind numrul infrastructurilor de afaceri i a locurilor de munc
se poate realiza numai cu cele 16 proiecte contractate pn acum, pentru care au fost
raporta i indicatorii, i care solicit mai pu in de o treime din suma alocat. Pentru DMI 4.3
se poate aprecia c indicatorul microntreprinderi sus inute va fi atins n propor ie de
98,5% iar cel privind locurile de munc va fi depit de 2,3 ori. n cazul DMI 5.2, indicatorul
Obiective de infrastructur turistic sus inute nu va putea fi atins dect n propor ie de
32,4%, iar indicatorul privind locurile de munc va fi depit de 2,87 ori. Aceste previziuni
conduc spre concluzia c indicatorul de program de la nivelul POR, de creare a 15.000 de
noi locuri de munc ar trebui s poat fi realizat numai ca urmare a implementrii

proiectelor destinate mediului de afaceri. n plan calitativ, exist o diversitate de proiecte


n cadrul actualului portofoliu care reprezint att exemple de bun practic n ceea ce
privete atingerea obiectivelor programului, ct i exemple de exploatare oportunist a
posibilit ilor de finan are oferite de POR sau proiecte care prezint importan redus
pentru regiune, deci un poten ial diminuat de impact pozitiv i semnificativ. Un aspect
benefic este faptul c aceast diversitate a portofoliului va putea permite o mai bun
programare viitoare, prin stabilirea unor criterii de eligibilitate mai bine concepute pentru
realizarea unui impact relevant.
Nivelul pl ilor efectuate pn n prezent nu reprezint un eantion statistic suficient de
reprezentativ pentru identificarea unor domenii de activitate economic responsabile
pentru o absorb ie mai rapid a fondurilor programului. Estimrile realizate n cadrul DMI
4.3 pentru Apelul 1, indic pentru primele locuri sectoarele Productiv, Medical i Proiectare
/Inginerie /Cadastru (aceleai sectoare pentru care s-au nregistrat i cele mai puine
rezilieri) ns este de remarcat faptul c toate proiectele finalizate din cadrul DMI 4.3 au
asigurat o vitez de absorb ie relativ bun. n cazul DMI 5.2, proiectele care vizeaz
structuri de cazare, implementate de sectorul privat, domin autoritar n privin a
absorb iei, avnd avantajul semnrii mai rapide a contractelor de finan are i deci al unui
avans n implementare. n cadrul DMI 4.1, datele sunt mai puin semnificative n ceea ce
privete plile, ntruct doar dou proiecte, care vizeaz cldiri de birouri, au depus cereri
de rambursare. n acest caz, avansul n implementare aparine cldirilor pentru birouri, cu
cele mai multe contracte semnate i cele mai numeroase proiecte aflate ntr-un stadiu fizic
mai avansat de implementare.
n ceea ce privete diferen ele regionale privind gradul de absorb ie, acestea nu sunt
spectaculoase, datorit n primul rnd sumelor reduse cheltuite efectiv pn n prezent n
cadrul DMI analizate, care reprezint 3,5% din alocare. Astfel, clasamentul regional privind
absorb ia este generat de numrul de proiecte depuse, proiecte contractate i proiecte
aflate n stadiu avansat de implementare, reflectat de numrul de cereri de rambursare
depuse. DMI 4.1 nu prezint fr diferene regionale semnificative i de substan, ci mai
degrab diferen e generate de elemente conjuncturale, cum ar fi dezvoltarea din domeniul
imobiliar. n cadrul DMI 4.2, datorit unui element conjunctural - existena unor situri
corespunztoare n proprietatea APL regiunea Vest conduce detaat. n cadrul DMI 4.3,
regiunile campioane sunt Nord Vest i Centru, urmate de Nord Est. Factorii determinani
pentru primele dou regiuni sunt nivelul comparativ mai ridicat de dezvoltare al acestor
regiuni i tradi ia antreprenorial puternic. n cadrul DMI 5.2 domin regiunile Nord Est,
Sud Est i Centru, factorii determinani fiind rezervorul semnificativ de resurse turistice i
poten ialul turistic foarte dezvoltat din aceste regiuni. Din punct de vedere al pl ilor
efectuate regiunile fruntae sunt: regiunea Centru, al crei avans se datoreaz DMI 4.1,
urmat de regiunile Nord Est i Sud Est, care de in primul loc la pl i n cadrul DMI 4.3 i
DMI 5.2.
Din analiza cererii regionale de proiecte rezult c tratarea diferenelor regionale doar
printr-o alocare diferit, invers proporional cu PIB regional nu este suficient, fiind
necesar n viitor i o abordare calitativ mai accentuat a alocrilor regionale,
complementar abordrii cantitative din prezent. Alt concluzie, rezultat din estimrile
realizate privind proiectele necontractate, este aceea c exist un cost semnificativ att
pentru beneficiarii poten iali, ct i pentru sistemul de implementare, rezultat din
pregtirea i procesarea acestor proiecte. n unele cazuri, n viitor aceast pierdere de
resurse ar putea fi diminuat printr-o intire mai precis a beneficiarilor i proiectelor
finan abile, acest lucru este ns dificil de realizat n practic, datorit poten ialelor efecte

adverse, dintre care cel mai simplu poate s fie lipsa cererii de proiecte, dar i
subiectivismului. n cazul unor tipuri de proiecte, de exemplu proiecte de infrastructur
pentru turism, acest inconvenient s-ar putea nltura n viitor prin ob inerea unui consens,
la nivel regional, asupra unor liste prestabilite de proiecte finan abile.
Analiza ghidurilor solicitantului
Ghidurile solicitantului sunt un instrument esenial n transpunerea n practic a
obiectivelor POR. n general, legislaia a fost transpus ntr-un mod adecvat n Ghiduri.
Modul n care sunt definite grupurile int sau n care sunt selectate proiectele influeneaz
semnificativ atingerea obiectivelor POR. Astfel, performana absorbiei este influenat n
unele cazuri de permisivitatea ghidurilor, n sensul c acestea permit finan area unor firme
fr suficient capacitate de implementare, care ulterior reziliaz contractul de finan are.
Aplicarea analizei cost-beneficiu (ACB) este costisitoare din punct de vedere financiar i ca
durat i nu furnizeaz informa ii esen iale pentru selectarea proiectelor finan abile. Se
poate reduce timpul de evaluare a proiectelor prin renun area la aceast metod i
nlocuirea sa cu o metod mai uor de folosit i care s fie mai util procesului de evaluare,
i anume Analiza Cost Eficacitate.
innd seama de sumele limitate ce pot finan a doar o parte a agen ilor economici existen i,
selec ia celor ce vor fi finan a i ar trebui fcut mai riguros, cu ajutorul unor grile de
selec ie substan ial mbunt ite. Grilele de selec ie pot fi substan ial mbunt ite prin mai
multe msuri, cum ar fi:
o Pentru DMI de tip 4.3, ar trebui introduse mai multe criterii /subcriterii de selec ie
care s fie punctate pe baza unor indicatori economici cuantifica i n mod corect i care
s fie i parte din contract i s poat fi monitoriza i;
o Introducerea unor criterii noi care s msoare solvabilitatea firmei i posibilitatea de
a accesa un mprumut (rata ndatorrii globale i rata lichidit ii generale, inciden a de
pl i, active de inute etc.);
o Gruparea celor trei criterii orizontale ntr-un singur criteriu orizontal sau acordarea
unei ponderi mai mici criteriilor orizontale n raport cu criteriile economice-financiare
pentru a nu denatura punctajul final;
o n cazurile n care msurile privind respectarea criteriilor orizontale, propuse n
cererea de finan are, trebuie s se concretizeze n capitole de lucrri, achizi ii de
echipamente sau alte tipuri de ac iuni specifice, bugetul dedicat msurilor orizontale ar
trebui specificat distinct n cererea de finan are, alturi de bugetul consolidat al
proiectului, astfel nct msurile orizontale s nu rmn la nivel declarativ;
o Sporirea importan ei relative a criteriilor ce privesc experien a beneficiarului i
capacitatea acestuia de a implementa proiecte i de a conduce o afacere n domeniul
economic propus prin proiect;
o Eliminarea criteriilor redundante, care uneori conduc la acordarea n fapt de puncte
pentru acelai criteriu, formulat n alt fel.
n cazul proieciilor financiare, metodologia de calcul pentru proieciile veniturilor nu este
clar i de aceea nu se pot fundamenta corespunztor veniturile, ceea ce conduce la
alterarea rezultatelor privind indicatorii financiari. De asemenea, nu se specific modul de
calcul pentru valoarea rezidual; se las la latitudinea autorului acest aspect i toi
aplicanii apreciaz o valoare rezidual apropiat de zero, pentru ca indicatorul valoarea

10

net actualizat (VNA) s rezulte negativ; acest lucru este n contradicie cu durata
normat a utilajelor sau cldirilor achiziionate /construite.
AM POR, cu consultarea Consiliului Concuren ei, a transpus n mod corect i ntr-o manier
prudent legisla ia european privind ajutorul de stat n scheme de ajutor de stat pentru
fiecare DMI care vizeaz mediul de afaceri. Maniera de abordare a fost ns una oarecum
simplificat, din dorin a de a conferi siguran n rela ia cu reglementrile europene n
domeniul ajutorului de stat. Aplicarea legisla iei europene privind ajutorul de stat n
Romnia n contextul POR s-a realizat ntr-o perioad n care exista, i exist n continuare,
un nivel redus de cunotin e i n elegere a conceptelor de baz ale acesteia, att n
sectorul privat, ct mai ales n sectorul autorit ilor publice, n special APL. Acestea din
urm s-au vzut n situa ia de a concepe proiecte noi sau de a promova spre finan are
proiecte pregtite anterior n condi ii de cofinan are diferite de multe ori fa de
ateptrile ini iale (anterior aprobrii programului) i care, cel mai probabil, nu corespund
posibilit ilor reale de recuperare a investi iilor din proiectele propuse.

Analiza sistemului de implementare


Procedura de evaluare, selec ie i contractare este complex i n prezent, datorit fazei de
vrf pe care o nregistreaz aceast etap, presupune un volum foarte mare de activitate,
att la nivelul AM ct i la nivelul OI. Sistemul este func ional, datorit eforturilor depuse de
personalul implicat i datorit mecanismului de alocare flexibil a acestuia, att la nivelul AM
ct i la nivelul OI. Exist ns ntrzieri semnificative, care au efecte negative att asupra
viabilit ii unora dintre proiecte, mai sensibile fa de conjunctura de pia , dar i asupra
moralului beneficiarilor, una dintre consecin e fiind relaxarea acestora odat cu debutul
implementrii, ulterior semnrii contractului de finan are
Etapa de verificare a conformit ii administrative i a eligibilit ii se ncadreaz n general n
perioadele procedurate excepia notabil este DMI 4.3, Apelul 2, datorit, n principal,
numrului foarte mare de proiecte depuse. Exist ns, n acest caz, diferene regionale
notabile. Principalele etape responsabile de ntrzierile nregistrate n procesul de evaluare,
selec ie i contractare sunt perioada de contractare i evaluarea tehnico-financiar, i n
cadrul acesteia din urm perioada necesar mobilizrii comisiilor de evaluatori independen i.
Odat demarat evaluarea, n multe cazuri durata acesteia se prelungete semnificativ
datorit solicitrilor de clarificri. Perioada de verificare a proiectelor tehnice, n cazul DMI
4.1 i DMI 5.2, este de asemenea responsabil de ntrzieri, dar n mod diferit de la o regiune
la alta.
Motivul principal pentru care se nregistreaz ntrzieri n mobilizarea comisiilor de evaluare
este indisponibilitatea evaluatorilor independen i. Acetia nu au fost, n mod special pe
parcursul anului 2010, disponibili conform solicitrilor, n condi iile n care ritmul depunerilor
de proiecte, mai ales n cazul DMI 4.3, a fost extrem de mare i a existat de asemenea o
important acumulare de proiecte n ateptare din anul precedent. Indisponibilitatea
evaluatorilor este cauzat n principal de inexisten a unui numr suficient de mare de
profesioniti cu calificrile i disponibilitatea necesar, dispui s lucreze n cadrul POR n
condi iile diminurii substan iale a remunera iei efective oferite pentru acest gen de
activitate. Acest fenomen s-a manifestat n pofida msurilor (corecte, n principiu) adoptate
de AM POR n direc ia flexibilizrii contractrii evaluatorilor, prin implementarea de
contracte-cadru pentru furnizarea de servicii de evaluare.
n etapa de contractare, principalele ntrzieri se nregistreaz la nivelul AM POR, datorit
volumului mare de activitate de la nivelul responsabililor de Ax Prioritar, ns aceste

11

ntrzieri sunt n mare msur generate de numeroasele modificri sau clarificri


suplimentare necesare ca urmare a neconcordan elor din dosarul contractului de finan are,
ntocmit de OI.
Complexitatea procedurilor de evaluare, selec ie i contractare implic un volum foarte mare
de coresponden , al crui formalism, excesiv n multe cazuri, constituie, n mod cumulat, o
surs important de ntrzieri n economia de ansamblu a etapelor anterioare semnrii
contractelor de finan are.
Procesele de monitorizare i de verificare i plat func ioneaz corespunztor, n general i
se nscriu n perioadele procedurate. Procesarea cererilor de rambursare este eficace i
perceput ca atare de beneficiari. n monitorizare, dificult ile sunt legate de procesarea
greoaie a solicitrilor de acte adi ionale i de dificultatea urmririi indicatorilor de
monitorizare. De asemenea, procedura de monitorizare este perfectibil, conform
propunerilor existente, iar aprobarea noii proceduri de monitorizare, n curs la nivelul AM
POR, este de ateptat c va genera un plus semnificativ de eficacitate.
n ceea ce privete eficacitatea sistemului de monitorizare, acurate ea unor date de
monitorizare privind stadiul implementrii, att la nivel de proiect, ct i la nivel de
program, poate fi mbunt it printr-o mai bun armonizare a formatelor de raportare
utilizate la nivelul AM /OI. Eficacitatea procesului n ansamblu se poate mbunt i
semnificativ prin completarea formatelor de raportare utilizate n prezent cu un instrument
de monitorizare nou, cuprinztor, bazat pe datele din rapoartele de monitorizare trimestriale
ale OI, care s permit ob inerea unei imagini complete, pn la nivel de proiect asupra
progresului fizic i financiar.
Factorii care influen eaz performan a beneficiarilor n pregtirea i implementarea
proiectelor
n faza formulrii ideii de proiect i n procesul de elaborare i depunere a cererii de
finan are, experien a limitat a majorit ii beneficiarilor n ceea ce privete ntocmirea
unui proiect finan abil prin instrumente structurale este un factor repetitiv important. n
majoritatea cazurilor, beneficiarii apeleaz la asisten din partea unor consultan i.
Implicarea consultan ilor nu se realizeaz ns cu aceeai intensitate i efect n faza de
implementare, att pentru c beneficiarii apeleaz la acetia n mai pu ine cazuri, pentru
c nu vd utilitatea unei astfel de cheltuieli, ct i pentru c firmele de consultan sunt
mai pu in interesate de implicarea n aceast faz, pe care o consider mai pu in
remunerant. De asemenea, experien a n implementare a multora dintre firmele de
consultan este limitat.
Gradul de informare cu privire la oportunit ile de finan are existente prin POR s-a
mbunt it n timp, ceea ce a facilitat identificarea unor soluii la blocajul n care
ajunseser unele microntreprinderi, dar i alte tipuri de IMM, care aveau o idee clar de
dezvoltare a afacerii. Faptul c POR a fost considerat o surs mai ieftin de finanare, a
constituit un argument puternic pentru depunerea de aplica ii pentru finan are i pentru
finalizarea proiectelor, n cazul DMI 4.3. Principalii factori repetitivi cu influen negativ,
din perspectiva beneficiarilor au fost: timpul prea scurt de elaborare a proiectelor;
probleme la elaborarea bugetului proiectului; solicitarea unor documente considerate
inutile; greeli n faza de implementare; supraestimarea locurilor de munc; termene mult
prea scurte pentru furnizarea de clarificri, depunerea unor documente probatorii de ctre
beneficiar, care nu au fost corelate cu termenele de procesare a unor astfel de cereri din
partea institu iilor abilitate ale statului.
n privin a respingerii proiectelor au fost identificate diferen e sensibile la nivel de regiuni.
Evaluatorii consider c se nregistreaz un nivel ridicat de respingere a proiectelor, la
toate domeniile de interven ie. Cele mai frecvente motive de respingere sunt:

12

documentaie incomplet privind dreptul de proprietate; nerespectarea regulilor din


schemele de ajutor de stat; lipsa unor anexe obligatorii la depunerea cererii de finan are;
prezentarea unor documente expirate.
DMI 4.3 prezint cea mai bogat experien n implementare, n cadrul Apelului 1. n acest
caz, cele mai frecvente dificulti au fost legate de criza economic, de durata mare a
procesului de evaluare i selec ie i de lipsa de experien a unor beneficiari, att n
domeniile economice n care au implementat proiecte, ct i n ceea ce privete disciplina
necesar n cadrul programului.
O categorie important de factori negativi repetitivi apar n timpul fazei de pregtire i de
lansare a licitaiilor publice. Aceast faz depinde n mod substan ial de identificarea
surselor de finanare i se bazeaz pe experiena i cunotinele consultan ilor care, de
multe ori, nu exist sau nu reuesc s i ndeplineasc pn la capt sarcinile alocate.
Unele dintre principalele dificult i n implementare sunt legate de consecin a
modificrilor calendarului de activiti i de achiziii - ncheierea de acte adiionale, care
ntrzie procesul de implementare datorit duratei mari de aprobare.
Analiza ntrzierilor a reliefat existen a a trei categorii principale de proiecte cu un
comportament distinct n ceea ce privete ntrzierile n implementare: proiectele
microntreprinderilor, proiectele implementate de firme private n cadrul DMI 4.1 i DMI 5.2
i proiectele implementate de
APL n cadrul DMI 4.1 i DMI 5.2. n cazul
microntreprinderilor, ntrzierile au fost numeroase n cadrul Apelului 1, multe dintre
acestea, rezultnd n final n rezilieri de contracte de finan are. Au existat ns
circumstan e favorizante n cadrul Apelului 1, improbabil s se repete la acelai nivel
pentru Apelul 2. Dintre cauze, n afara celor obiective, este important s men ionm lipsa
de experien i disciplin a beneficiarilor. Considerm c efectul principal al ntrzierilor
nu a fost pn n prezent semnificativ la nivelul proiectelor, ci mai ales la nivelul sistemului
de implementare, ntrzierile genernd suprasolicitarea sistemului.
n categoria proiectelor implementate de APL n cadrul DMI 4.1 i 5.2, ntrzierile n
implementare se nregistreaz n special n faza de atribuire a contractelor de lucrri, de
asisten tehnic i de consultan . Pentru cea de-a treia categorie de proiecte care
genereaz ntrzieri, cele promovate de beneficiari priva i n cadrul DMI 4.1 i 5.2,
ntrzierile se datoreaz dificult ilor financiare sau conjuncturii sezoniere sau de pia ,
care genereaz o temporizare pragmatic a implementrii din partea beneficiarului. Pentru
ambele categorii de proiecte, ntrzierile este de ateptat s se dovedeasc gestionabile de
ctre beneficiari, ns defavorabile pentru implementarea financiar a programului n
ansamblu, din perspectiva regulii n+3/n+2.
n ceea ce privete managementul financiar al proiectelor din partea beneficiarilor, n
privina accesului la finanare este important de menionat situaia asimetric pe piaa
creditului datorat puterii de negociere excesiv a bncilor n raport cu beneficiarii de
finan are, n special n raport cu microntreprinderile. Pentru aceast categorie de
beneficiari, ncadrat a priori de ctre bnci ntr-o categorie de risc mai ridicat,
capacitatea de implementare corespunztoare a unui proiect cu finan are nerambursabil,
i implicit capacitatea de a primi de la autorit i sumele nerambursabile solicitate, este
nc privit cu scepticism. Bncile au criterii de analiz a bancabilit ii unui proiect
/bonit ii clientului i solicit date i informaii diferite fa de cele avute n vedere la
selec ia proiectului de ctre OI. In general, bncile urmresc, n analiza lor, indicatori
precum cifra de afaceri,venituri operaionale, capacitatea de a genera numerar, ratele de
profit, gradul de ndatorare, inciden a de pl i etc. n contextul crizei, s-a produs de
asemenea scderea valorii activelor depuse drept garan ii, astfel la reevaluare valoarea
cldirilor s-a redus pn la 50%, iar la echipamente cu 20%.

13

Accesul la credite necesare asigurrii cofinan rii i fluxului de numerar n implementare


continu s fie problematic pentru beneficiarii priva i cu putere financiar mai redus, n
special din categoria microntreprinderilor. Apari ia HG 606 /2010 privind posibilitatea
gajrii /ipotecrii activelor care fac obiectul proiectului este o msur eficace n privin a
prefinan rii, ns insuficient exploatat nc, datorit n primul rnd lipsei de informare la
nivelul beneficiarilor, att n ceea ce privete aceast oportunitatea n sine, ct i n ceea
ce privete oferta bncilor n general.
Mecanismul de prefinan are instituit prin program prezint o eficacitate diferit, n func ie
de categoriile de beneficiari: este n general foarte eficace pentru beneficiarii care nu intr
sub inciden a ajutorului de stat, eficace pentru beneficiarii mai poten i din punct de
vedere financiar, din cadrul DMI 4.1 i 5.2 i ineficace pentru microntreprinderi, datorit
garan iilor bancare solicitate. n mod mbucurtor, este de remarcat gradul redus de
ajustare negativ a cererilor de rambursare pn n prezent, inclusiv n cadrul DMI 4.3,
ceea ce relev o bun disciplin a beneficiarilor n managementul financiar pe parcursul
implementrii. n aceast etap, aspectele care se vor dovedi probabil mai sensibile sunt
legate de interpretarea regulilor privind cheltuielile eligibile, considerate de mul i
beneficiari drept insuficient de clare, ns nu exist pn n prezent exemple concrete de
controverse semnificative n acest sens.
Efectele negative ale crizei economice sunt vizibile n cadrul tuturor DMI analizate i n
cazul tuturor tipurilor de beneficiari, ns cu precdere sunt afectate microntreprinderile,
prin cderea pie elor de desfacere a produselor i serviciilor furnizate de acestea, i APL,
mai ales acelea care implementeaz proiecte ce intr n sfera ajutorului de stat. Pentru
microntreprinderi, criza economic a reprezentat principala cauz pentru rezilierea de
contracte de finan are n cadrul DMI 4.3 i constituie n continuare principalul obstacol n
accesarea de resurse financiare. n cazul APL, pe lng dificult ile n asigurarea
cofinan rii, criza economic reprezint n foarte multe cazuri motivul diminurii
capacit ii administrative de a implementa proiecte, datorit resurselor de personal
insuficiente n condi iile creterii volumului de activitate generat de gestionarea de
proiecte.

14

6.

Nr.
crt.

Tabel cu concluziile i recomandrile evalurii

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

Recomandri pentru actuala perioad de programare


1.

n cazul Polilor de Cretere, interesul pentru


proiecte destinate mediului de afaceri a fost
stimulat de introducerea indicatorului care
prevedea includerea unei valori de 15% din sumele
solicitate prin PIDU pentru acest tip de investi ii.
Pentru unii Poli de Cretere nu exist o nevoie real
de proiecte destinate mediului de afaceri.

AM POR, mpreun cu coordonatorii de pol, ar trebui s realizeze o


analiz a interesului i nevoilor reale ale APL pentru proiectele n
pregtire destinate mediului de afaceri i s revizuiasc
portofoliul actual n vederea renun rii la proiectele pentru care
nu exist suficient nevoie, sus inere i interes din partea
beneficiarilor.

Evitarea
finan rii unor
proiecte inutile

AM POR /CMC

2.

Principalele etape responsabile de ntrzierile


nregistrate n procesul de evaluare, selec ie i
contractare sunt perioada de contractare i
evaluarea tehnico-financiar, i n cadrul acesteia
din urm perioada necesar mobilizrii comisiilor de
evaluatori independen i. Motivul principal pentru
care se nregistreaz ntrzieri n mobilizarea
comisiilor de evaluare este indisponibilitatea
evaluatorilor independen i, datorat inexisten ei
unui numr suficient de mare de profesioniti, cu
calificrile i disponibilitatea necesar, dispui s
lucreze n cadrul POR n condi iile diminurii
substan iale a remunera iei efective oferite.

AM POR ar trebui s realizeze n continuare reformarea sistemului


de evaluare prin utilizarea de evaluatori independen i, prin:

Reducerea
perioadelor de
evaluare;
Creterea
calit ii
procesului
de
evaluare
a
proiectelor.

AM POR

1) implementarea unei metode de acces rapid i ct mai direct la


serviciile evaluatorilor independen i, prin gestionarea direct a
bazei de date cu evaluatori independen i;
2) stabilirea unui onorariu fix pentru serviciile de evaluare,
diferen iat pe DMI i tip de serviciu prestat i a unui buget fix de
cheltuieli incidentale pentru acoperirea cheltuielilor de deplasare;
3) stabilirea unor criterii exclusiv tehnice (i nu legate de pre ul
serviciului prestat), pe baza experien ei profesionale, a
preofesionalismului demonstrat anterior i pe baza disponibilit ii
de mobilizare, pentru nominalizarea evaluatorilor.
n situa ia n care capacitatea departamentului de asisten
tehnic este depit, n func ie de resursele disponibile, AM POR
ar trebui s aib n vedere achizi ionarea, pe baz de licita ie i n
condi ii de competi ie financiar, a unor servicii de asisten
tehnic pentru operarea bazei de date i asigurarea suportului

15

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

AM POR

logistic n activitatea de mobilizare a evaluatorilor.


3.

4.

Exist un risc suplimentar n ceea ce privete


caracterul subiectiv al evalurii independent generat
de faptul c evaluatorii de proiecte evalueaz n
regiunile /localit ile de domiciliu

AM POR ar trebui s impun prin contractul de asisten tehnic


condi ia ca evaluatorii independen i s nu evalueze proiecte n
regiunile de domiciliu.

Creterea
calit ii
procesului
evaluare
proiectelor

n etapa de contractare, principalele ntrzieri se


nregistreaz la nivelul AM, datorit volumului mare
de activitate de la nivelul responsabililor de Ax
Prioritar, ns aceste ntrzieri sunt n mare msur
generate de numeroasele modificri sau clarificri
suplimentare necesare ca urmare a neconcordan elor
din dosarul contractului de finan are, ntocmit de OI.

AM POR ar trebui s modifice procedura de contractare n scopul


responsabilizrii suplimentare a OI pentru acurate ea ntocmirii
dosarului contractului de finan are prin: 1) mrirea duratei
procedurale de 8 zile lucrtoare pentru ntocmirea dosarului
contractului de finan are i transmiterea acestuia la AM la 15 zile
lucrtoare; 2) introducerea unei trepte suplimentare de control de
calitate la nivelul OI (dac se consider necesar de ctre
acestea, suplimentar fa de 4 ochi), care s asigure
conformitatea cu modelul standard de dosar (a se vedea i
Recomandarea 5).

Reducerea
perioadei
de
contractare prin
introducerea
unei discipline
mai riguroase i
a unui control
calitativ
suplimentar, la
nivelul OI n
scopul asigurrii
unei
calit i
mai bune a
dosarelor
contractelor de
finan are
remise AM POR

AM POR

Reducerea
presiunii asupra
sistemului
de
implementare i

AM POR

5.

6.

AM POR ar trebui s organizeze un atelier de lucru cu participarea


a cel pu in 2 ofi eri OI din cadrul departamentului de evaluare
/selec ie /contractare (i a responsabilului OI desemnat cu
controlul final al dosarului contractului de finan are, conform noii
proceduri, dac se va considera necesar) respectiv cu responsabilii
de Ax Prioritar din cadrul AM POR i Directorul General AM POR
i /sau Directorul Direc iei Gestionare Program, pentru discutarea
deficien elor calitative constatate n ntocmirea dosarului
contractului de finan are i pentru explicitarea /dezvoltarea n
continuare a modelului standard al dosarului contractului de
finan are, astfel nct acesta s-i ndeplineasc rolul de model
pentru asigurarea calit ii la nivelul OI.
Au existat cauze obiective pentru ntrzieri i
rezilieri de contracte de finan are criza economic,
accesul dificil la finan are, durata mare a procesului
de evaluare i selec ie dar i cauze subiective,

AM POR ar trebui s analizeze oportunitatea limitrii, n


continuare, mai ales pentru DMI 4.3, a posibilitii de prelungire a
contractelor de finanare, att din punct de vedere al numrului

de
a

AM POR
POR

16

/OI

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

datorate beneficiarilor - lipsa de experien n


implementare i lipsa de disciplin. Din punct de
vedere al sistemului de implementare, principalul
efect al ntrzierilor i rezilierilor a constat n
creterea gradului de ncrcare a sistemului.

toatal de solicitri de prelungire admisibile, ct i din punct de


vedere al perioadei maxime admisibile pentru implementare.

reducerea
presiunii asupra
regulii n+3/n+2,

7.

Acurate ea unor date de monitorizare privind stadiul


implementrii, att la nivel de proiect, ct i la nivel
de program, poate fi mbunt it printr-o mai bun
armonizare a formatelor de raportare utilizate la
nivelul AM /OI. Eficacitatea procesului n ansamblu
se poate mbunt i semnificativ prin completarea
formatelor de raportare utilizate n prezent cu un
instrument de monitorizare nou, cuprinztor, bazat
pe datele din rapoartele de monitorizare trimestriale
ale OI

mbunt irea eficacit ii activit ii de monitorizare ar trebui


urmrit n continuare: 1) la nivelul AM POR, n cadrul Direc iei de
Monitorizare, prin realizarea unui instrument de monitorizare nou,
cuprinztor, bazat pe datele din rapoartele de monitorizare
trimestriale ale OI, care s permit ob inerea unei imagini
complete, pn la nivel de proiect asupra progresului fizic i
financiar;
AM POR, 2) la nivelul AM POR i OI POR, prin
armonizarea, n continuare, a formatelor de raportare
sptmnal utilizate.

Creterea
posibilit ilor
de analiz a
situa iei
existente i de
adoptare
a
msurilor
corective
necesare

AM POR
POR

/OI

8.

Accesul la credite necesare asigurrii cofinan rii i


fluxului de numerar n implementare continu s fie
problematic pentru beneficiarii priva i cu putere
financiar mai redus, n special din categoria
microntreprinderilor. Apari ia HG 606 /2010 privind
posibilitatea gajrii /ipotecrii activelor care fac
obiectul proiectului este o msur eficace n privin a
prefinan rii, ns insuficient exploatat nc,
datorit n primul rnd lipsei de informare la nivelul
beneficiarilor.

n contextul actual al diversificrii ofertei bancare destinate


beneficiarilor de finan ri din fonduri europene i a creterii
competi iei dintre bnci pe acest segment, AM POR i OI POR ar
trebui s aplice o politic mai agresiv de informare a
beneficiarilor asupra oportunit ilor de finan are existente pe
pia a bancar, inclusiv prin informri asupra noilor oportunit i
introduse prin HG 606 /2010. Aceast campanie ar trebui realizat
n primul rnd prin intermediul paginilor de internet ale AM /OI.

Informarea mai
bun
a
beneficiarilor
cu privire la
posibilit ile de
finan are

AM POR
POR

/OI

9.

n privin a accesului la finan are este important de


men ionat situa ia asimetric pe pia a creditului
datorat puterii de negociere excesiv a bncilor n
raport cu beneficiarii de finan are, n special n
raport cu microntreprinderile. Pentru aceastea,
ncadrate a priori de ctre bnci ntr-o categorie de
risc mai ridicat, capacitatea de implementare

Creditarea de tip punte pentru beneficiarii POR de ctre


sectorul bancar s-ar putea nlesni prin oferirea de informri
periodice din partea AM cu privire la gradul de respingere
/ajustare negativ a pl ilor solicitate prin cererile de
rambursare.

Creterea
ncrederii
bncilor
n
procesul
de
rambursare i n
gradul
de
disciplin
al

AM POR

17

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

corespunztoare a unui proiect cu finan are


nerambursabil, i implicit capacitatea de a primi de
la autorit i sumele nerambursabile solicitate, este
nc privit cu scepticism.
10.

Exist o diversitate de proiecte n cadrul actualului


portofoliu care reprezint att exemple de bun
practic n ceea ce privete atingerea obiectivelor
programului, ct i exemple de exploatare
oportunist a posibilit ilor de finan are oferite de
POR sau proiecte care prezint importan redus
pentru regiune, deci un poten ial diminuat de impact
pozitiv i semnificativ. Un aspect benefic este faptul
c aceast diversitate a portofoliului va putea
permite o mai bun programare viitoare, prin
stabilirea unor criterii de eligibilitate mai bine
concepute pentru realizarea unui impact relevant.

Efecte

Instuitu ia
responsabil

beneficiarilor
POR.

n vederea unei mai bune documentri pentru viitoarea perioad


de programare, n primul rnd ofi erii din cadrul Direc iei
Monitorizare Program AM POR ar trebui s realizeze fiecare, n
perioada 2011-2012, un numr de vizite pe teren la proiecte n
implementare /finalizate din domeniile de competen , pentru a
ob ine o imagine mai clar i nemijlocit asupra avantajelor i
dezavantajelor comparative n privin a oportunit ii finan rii
anumitor tipuri de proiecte.

Impact sporit al
fondurilor
disponibile
n
viitoarea
perioad
de
programare

AM POR

Recomandri pentru perioada viitoare de programare


1.

Condi iile de aplicare pentru parcurile industriale i


incubatoarele de afaceri existente, de inute indirect
de APL, au fost dificile i au rezultat n depunerea a
numai 4 proiecte din aceast categorie. Aceasta s-a
datorat unei comunicri insuficiente n faza de
programare,
datorate
reac iei
ntrziate
a
reprezentan ilor asocia iei de profil, dar mai ales
unor impedimente obiective greu de surmontat.

AM POR ar trebui s realizeze, cu sprijinul ADR, o analiz privind


viabilitatea i necesit ile de investi ii pentru structurile de sprijin
pentru afaceri existente, declarate ca atare parcuri industriale,
tehnologice, tiin ifice, incubatoare de afaceri. Obiectivul analizei
ar trebui s fie identificarea unor condi ii de eligibilitate pentru
aceste structuri, legate foarte strict de defini ia i conceptul pe
baza crora acestea sunt nfiin ate sau pentru structuri noi cu
aceleai caracteristici, pentru finan are n cadrul viitorului POR.

Modernizarea
bazei materiale
existente
i
relansarea
industrial
a
zonelor
cu
probleme

AM POR
POR

/OI

2.

APL au fost descurajate de contribu ia proprie


important, n condi iile n care parteneriatele cu
mediul privat nu au fost eligibile, conform
prevederilor Ghidului Solicitantului. Aceast decizie
a fost justificat la momentul programrii de situa ia
cadrului legislativ.

AM POR i OI POR ar trebui s-i intensifice eforturile de informare


a poten ialilor beneficiari de tip APL n privin a oportunit ilor de
cooperare i implicare a mediului privat de afaceri i a mediului
academic n realizarea de proiecte, inclusiv de tipul delor
destinate mediului de afaceri. Astfel de activit i de informare ar
trebui s vizeze posibilit ile de concesionare a proiectelor ctre

Impact sporit al
fondurilor
publice
cheltuite
prin
program;
antrenarea unor
resurse private

AM POR
POR

/OI

18

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

operatori priva i anterior aplicrii pentru finan are.

Instuitu ia
responsabil

suplimentare

3.

n pofida insuccesului din prezent din cadrul DMI 4.2,


datorat aprecierii inexacte a numrului de proiecte
poten iale, care ndeplinesc criteriile de eligibilitate,
dar i a capacit ii APL de a concepe i cofinan a
astfel de proiecte, considerm c aceast ini iativ
rmne foarte relevant pentru Romnia.

Modelul actual de schem de ajutor de stat din cadrul DMI 4.2 ar


trebui men inut n viitoarea perioad de programare. Este
important s se confirme o list de poten iale proiecte finan abile
i s se popularizeze experien a nregistrat n cadrul unor
proiecte pilot (din proiectele curente i din cadrul POS Mediu),
pentru o mai bun fundamentare a unor viitoare proiecte. Pentru
proiectele identificate, considerate prioritare pentru sntatea
uman, ar trebui utilizat asisten tehnic, nc din actuala
perioad de programare, pentru elaborarea de studii de
fezabilitate i pentru pregtirea proiectelor n general, pentru a
suplini capacitatea i resursele existente la nivelul beneficiarilor.

Solu ionarea
problemelor
ridicate
de
siturile poluate
i
cheltuirea
sumelor alocate

AM POR
POR

4.

n privin a accesului la finan are este important de


men ionat situa ia asimetric pe piaa creditului
datorat puterii de negociere excesiv a bncilor n
raport cu beneficiarii de finan are, n special n
raport cu microntreprinderile. Bncile au criterii de
analiz a bancabilit ii unui proiect /bonit ii
clientului i solicit date i informa ii diferite fa de
cele avute n vedere la selec ia proiectului de ctre
OI.

In pregtirea programului sau a programelor viitoare ar trebui s


se aib n vedere, pentru schemele de ajutor de tip de minimis,
nlocuirea schemelor clasice de grant cu scheme de finan are
combinate. Ar trebui s se aib n vedere, n principal implicarea
mai activ a sistemului bancar n selectarea si finan area
proiectelor adresate mediului de afaceri (IMM).

mbunt irea
accesului
la
finan are
al
beneficiarilor i
creterea
gradului
de
antrenare
a
resurselor
private

AM POR

5.

n cadrul DMI 4.3, exist exemple de proiecte din


anumite sub-domenii de servicii i domeniul
industrial care au realizat mult mai multe locuri de
munc noi dect n alte sectoare, cum ar fi cel
medical de exemplu, n cadrul acestuia din urm
fiind ns realizate activit i cu valoare adugat
superioar i deci poten ial mai durabile. n mod
incontestabil, multe proiecte vor contribui de
asemenea la men inerea de locuri de munc, ceea ce
reprezint un indicator neutilizat n prezent.

Viitoarea perioad de programare ar trebui s vizeze inte


diferen iate privind men inerea /crearea de locuri de munc n
cadrul schemelor de tip de minimis. Ar trebui identificate criterii
diferen iate de selec ie pentru proiecte care vizeaz
modernizarea (creterea competitivit ii), extinderea capacit ii
de produc ie, dezvoltarea unei activit i noi (de tip start up).

Acurate e
sporit
a
procesului
de
evaluare
i
selec ie printr-o
apreciere mai
obiectiv
a
beneficiilor
scontate

AM POR

19

/OI

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

6.

Nu att caracterul restrictiv n sine, ct mai ales


absen a unei interpretri informate a regulilor
privind ajutorul de stat, combinate cu alturarea n
competi ia pentru fonduri nerambursabile cu
sectorul privat, au condus la limitarea numrului de
proiecte de infrastructur promovate de APL, care s
pun n valoare poten ialul de cretere viitoare, prin
investi ii private, a turismului local i regional.

n viitoarea perioad de programare, alocrile pentru DMI 5.2,


extrem de relevant pentru dezvoltarea turismului n Romnia, ar
trebui realizate diferen iat pentru sectorul public i cel privat.
APL ar trebui orientate spre investi ii de interes public n
infrastructura localit ilor sau zonelor de ac iune i instruite, prin
oferirea de asisten de tip help desk, cu suficient timp nainte de
lansarea apelurilor de proiecte n vederea conceperii unor
proiecte nesusceptibile de a face obiectul regulilor de ajutor de
stat.

Creterea
calit ii
turismului
zonele
tradi ionale

AM POR

7.

Structura portofoliului finan abil din cadrul DMI 5.2


reflect diversitatea tipurilor de proiecte i
beneficiari eligibili. Numai aproximativ 50% din
proiecte sunt localizate n zone turistice consacrate,
cum sunt sta iunile de interes na ional, dar i cele de
interes local, sau n zone clasificate drept zone cu
poten ial turistic. n ansamblu, aceast diversitate
tipologic n combina ie cu relativul echilibru
regional nu vor putea genera un impact semnificativ
al programului.

Alocrile viitoare pentru sectorul privat n domeniul turismului ar


trebui s asigure o concentrare de resurse mult mai mare dect n
prezent i s fie orientate, prin intermediul ghidurilor, spre
proiecte cu valoare adugata mare pentru zonele de ac iune, de
exemplu structurile de cazare ar putea fi punctate conform
reprezentativit ii sau componentei culturala (active turistice
monument istoric) sau conform gradului n care reuesc s
contribuie, n mod durabil, la punerea n valoare a unor
monumente ale naturii sau /i conform ncadrrii ca localizare n
priorit ile zonale turistice ale Planului de Amenajare a
Teritoriului Na ional.

Creterea
calit ii
turismului
n
zonele balneare
tradi ionale

AM POR

8.

n cazul proiec iilor financiare, metodologia de


calcul pentru proiec iile veniturilor nu este clar i
de aceea nu se pot fundamenta corespunztor
veniturile, ceea ce conduce la alterarea rezultatelor
privind indicatorii financiari.

Ar trebui realizat revizuirea metodei de calcul a indicatorilor


financiari i a estimrii veniturilor, a valorii reziduale i a altor
indicatori pentru a reliefa con inutul economic al indicatorilor i a
elimina posibilit ile de denaturare prin includerea de date de
intrare fr legtur cu realitatea. S-ar putea realiza prin
contractarea de asisten tehnic, pe parcursul actualei perioade
de programare.

Creterea
calit ii
proiectelor
finan ate

AM POR

9.

Aplicarea analizei cost-beneficiu (ACB) este


costisitoare din punct de vedere financiar i ca
durat i nu furnizeaz informa ii esen iale pentru
selectarea proiectelor finan abile. Se poate reduce
timpul de evaluare a proiectelor prin renun area la

nlocuirea ACB cu alt metod care s furnizeze informaii


relevante pentru proiect, de exemplu introducerea analizei costeficacitate care prezint unele avantaje importante: este mai
simpl, necesit informaii doar n legtur cu costurile de

Simplificarea i
reducerea
barierelor
de
intrare pentru
aplican i;

AM POR

20

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

aceast metod i nlocuirea sa cu o metod mai uor


de folosit i care s fie mai util procesului de
evaluare.

investiii i de operare pe durata de via a proiectului.

ob inerea unor
informa ii utile
pentru selec ia
proiectelor

10.

n general legisla ia a fost transpus ntr-un mod


adecvat n Ghiduri. Modul n care sunt definite
grupurile int sau n care sunt selectate proiectele
influen eaz semnificativ atingerea obiectivelor POR.
innd seama de sumele limitate ce pot finan a doar
o parte a agen ilor economici existen i, selec ia
celor ce vor fi finan a i ar trebui fcut mai riguros,
cu ajutorul unor grile de selec ie substan ial
mbunt ite.

Ar trebui organizate consultri formale cu evaluatorii pentru a


prelua punctele de vedere i sugestiile de mbunt ire a
Ghidurilor i Grilelor de evaluare (similare cu ntlnirile regulate
cu reprezentan ii consultan ilor ACRAFE). n contractele de
asisten tehnic ar trebui inclus prevederea ca echipa de
evaluatori s redacteze propuneri de mbunt irea ghidurilor i a
grilelor. Aceste propuneri ar trebui s ofere soluii la problemele
aprute n evaluare, la nivel regional i care au caracter repetitiv.
Pe baza rapoartelor regionale ar trebui ntocmit un Raport Sintetic
cu recomandri de mbunt ire a Ghidurilor i care s fie analizat
ntr-un Grup de Lucru care s includ reprezentan ii ai
consultan ilor, ai OI i ai AM POR.

Creterea
calit ii
ghidurilor,
a
grilelor
de
evaluare i a
ntregului
proces
de
evaluare

AM POR

11.

innd seama de sumele limitate ce pot finan a doar


o parte a agen ilor economici existen i, selec ia
celor ce vor fi finan a i ar trebui fcut mai riguros,
cu ajutorul unor grile de selec ie substan ial
mbunt ite.

Grilele de evaluare ar trebui mbunt ite prin mai multe msuri,


cum ar fi:

mbunt irea
selec iei
proiectelor

AM POR

- Pentru DMI de tip 4.3, ar trebui introduse mai multe criterii


/subcriterii de selec ie care s fie punctate pe baza unor indicatori
economici cuantifica i n mod corect i care s fie i parte din
contract i s poat fi monitoriza i;

Instuitu ia
responsabil

- Introducerea unor criterii noi care s msoare solvabilitatea firmei


i posibilitatea de a accesa un mprumut (rata ndatorrii globale i
rata lichidit ii generale, inciden a de pl i, active de inute etc.);
- Gruparea celor trei criterii orizontale ntr-un singur criteriu
orizontal sau acordarea unei ponderi mai mici criteriilor orizontale
n raport cu criteriile economice-financiare pentru a nu denatura
punctajul final;
-n cazurile n care msurile privind respectarea criteriilor
orizontale, propuse n cererea de finan are, trebuie s se

21

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

concretizeze n capitole de lucrri, achizi ii de echipamente sau


alte tipuri de ac iuni specifice, bugetul dedicat msurilor
orizontale ar trebui specificat distinct n cererea de finan are,
alturi de bugetul consolidat al proiectului, astfel nct msurile
orizontale s nu rmn la nivel declarativ;
- Sporirea importan ei relative a criteriilor ce privesc experien a
beneficiarului i capacitatea acestuia de a implementa proiecte i
de aconduce o afacere n domeniul economic propus prin proiect;
- Eliminarea criteriilor redundante, care uneori conduc la acordarea
n fapt de puncte pentru acelai criteriu, formulat n alt fel.
12.

Performan a
absorb iei
este
influen at
de
permisivitatea ghidurilor, n sensul c acestea permit
finan area unor firme fr suficient capacitate de
implementare, care ulterior reziliaz contractul de
finan are.

AM POR ar trebui s analizeze oportunitatea introduceri prevederii


ca firmele care aplic pe domenii care susin mediul de afaceri,
altele dect microntreprinderile, s aib fie o cifr de afaceri
anual cel puin egal cu valoarea proiectului fie s de in n
proprietate active cu care s poat garanta investi ia propus.

Reducerea
gradului
de
reziliere
a
contractelor de
finan are

13.

Aplicarea legisla iei europene privind ajutorul de


stat n Romnia n contextul POR s-a realizat ntr-o
perioad n care exista, i exist n continuare, un
nivel redus de cunotin e i n elegere a conceptelor
de baz ale acesteia, att n sectorul privat, ct mai
ales n sectorul autorit ilor publice, n special APL.
Acestea din urm s-au vzut n situa ia de a concepe
proiecte noi sau de a promova spre finan are
proiecte pregtite anterior n condi ii de cofinan are
diferite de multe ori fa de ateptrile ini iale
(anterior aprobrii programului) i care, cel mai
probabil, nu corespund posibilit ilor reale de
recuperare a investi iilor din proiectele propuse.

Pentru viitoarea perioad de programare, AM POR ar trebui s


orienteze cu precdere investi iile realizate de APL spre
proiecte de interes public, ce nu intr sub inciden a regulilor
ajutorului de stat, mergnd pn la instituirea unor criterii de
eligibilitate n acest sens.

Impact sporit al
fondurilor
publice

AM POR

22

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

14.

AM POR, cu consultarea Consiliului Concuren ei, a


transpus n mod corect i ntr-o manier prudent
legisla ia european privind ajutorul de stat n
scheme de ajutor de stat pentru fiecare DMI care
vizeaz mediul de afaceri. Maniera de abordare a
fost ns una oarecum simplificat, probabil din
dorin a de a conferi siguran n rela ia cu
reglementrile europene n domeniul ajutorului de
stat.

La momentul elaborrii noilor Ghiduri ale Solicitantului ar


trebui s se introduc o etap de analiz, de la caz la caz, a
faptului dac un proiect anume reprezint o msur de ajutor de
stat sau nu, prin analiza celor patru criterii care definesc, n mod
cumulativ, ajutorul de stat.

Reducerea
costurilor
de
finan are
pentru
aplican i;
Reducerea
riscului de a nu
ncadra eronat
a
priori
un
proiect
n
categoria
ajutorului
de
stat

AM POR

Principalele etape responsabile de ntrzierile


nregistrate n procesul de evaluare, selec ie i
contractare sunt perioada de contractare i
evaluarea tehnico-financiar. Odat demarat
evaluarea,
durata
acesteia
se
prelungete
semnificativ datorit solicitrilor de clarificri.

Pentru
domeniul
/domeniile
de
interven ie
destinate
microntreprinderilor, AM POR ar trebui s realizeze o analiz, n
colaborare cu OI POR, a oportunit ii eliminrii etapei de
solicitare de clarificri n evaluarea tehnic i financiar, cel pu in
pentru proiectele cu o valoare total mai redus, sub un anumit
plafon de referin . Este de ateptat c o astfel de msur ar
contribui semnificativ la fluidizarea procesului de evaluare,
inclusiv la reducerea numrului de contesta ii depuse de aplican i.

Reducerea
perioadei
evaluare
proiectelor

AM POR
POR

17.

Complexitatea procedurilor privind evaluarea,


selec ia i contracatea implic un volum foarte mare
de coresponden , al crui formalism excesiv, n
multe cazuri, constituie, n mod cumulat, o surs
important de ntrzieri n economia de ansamblu a
etapelor anterioare semnrii contractelor de
finan are.

Pentru viitoarea perioad de programare, AM POR ar trebui s


promoveze, inclusiv prin implicarea Autorit ii de Audit,
flexibilizarea procedurii de comunicare prin utilizarea pe scar ct
mai larg a func iei de comunicare prin mijloace electronice cel
pu in la nivel de comunicare AM /OI.

Reducerea
timpilor
de
raportare
i
diminuarea
documenta iei
pe suport de
hrtie

AM POR /AA

18.

Procedura de monitorizare este perfectibil, conform


propunerilor existente, iar aprobarea noii proceduri
de monitorizare, n curs la nivelul AM POR, este de
ateptat c va genera un plus semnificativ de

n vederea facilitrii monitorizrii, dar i evalurii, AM POR ar


trebui s introduc sub form de capitol distinct sau anex n
contractul de finan are (dar i sub form de capitol distinct n
cererea de finan are), o sec iune de aproximativ jumtate de

Clarificarea
rezultatelor i
efectelor unui
proiect;

AM POR

15.

16.

AM POR ar trebui s analizeze posibilitatea elaborrii unor studii


de analiz ex ante a riscului de apari ie a cazurilor de ajutor de
stat, inclusiv n ceea ce privete afectarea comer ului intracomunitar i asupra impactului pe care l-ar avea demararea unei
proceduri comunitare. Pe baza studiului, se poate realiza o
analiz de risc, pentru fiecare viitor caz n parte, pentru a se lua
o decizie dac o animit msur trebuie notificat la Comisia
European pentru autorizare sau nu.

de
a

AM POR

23

/OI

Nr.
crt.

Concluzie

Recomandare

Efecte

Instuitu ia
responsabil

eficacitate.

pagin, care s descrie sintetic obiectivele proiectului, indicatorii


de rezultat i indicatorii de output (conform propunerii deja
formulate de OI Nord Vest), astfel nct s ofere posibilitatea
monitorizrii lor (i eventual aplicarea de penalit i n caz de
nerealizare). Aceast sec iune i metodologia de completare ar
trebui detaliate n Ghidul Solicitantului.

simplificarea
monitorizrii i
uurarea
calculului
indicatorilor de
domeniu
de
interven ie prin
nsumarea
indicatorilor de
proiect

19.

Tratarea diferen elor regionale doar printr-o alocare


diferit, invers propor ional cu PIB regional nu este
suficient, fiind necesar n viitor i o abordare
calitativ mai accentuat a alocrilor regionale,
complementar abordrii cantitative din prezent.

Pentru perioada viitoare de programare, ar trebui s se aib n


vedere specificul i nevoile fiecrei regiuni i s se in seama n
continuare n mecanismul de alocare a fondurilor de nivelul
disparit ilor regionale. n situa ia n care se va decide
conceperea unui singur program, la nivel na ional, acest deziderat
se poate realiza prin includerea unor Axe Prioritare regionale, cu
domenii de interven ie specifice.

Luarea
n
considerare
a
diferen elor
calitative dintre
regiuni
nu
numai a celor
cantitative
(prin
intermediul
alocrii inverse
cu PIB)

AM POR /CM
POR /CDR

20.

Exist un cost semnificativ, att pentru beneficiarii


poten iali, ct i pentru sistemul de implementare,
rezultat din pregtirea i procesarea acestor
proiecte. n cazul unor tipuri de proiecte, de
exemplu proiecte de infrastructur regional pentru
turism, acest inconvenient s-ar putea nltura prin
ob inerea unui consens, la nivel regional, asupra
unor liste prestabilite de proiecte finan abile.

n cazul unor DMI, de exemplu destinate infrastructurii turistice,


Planurile de Dezvoltare Regional ar trebui utilizate ca filtru
care s ajute la promovarea cu prioritate a unor proiecte de
interes regional, care s ob in consensul CDR prin aprobarea unor
liste regionale de proiecte. Utilizarea unor astfel de liste de
proiecte ar putea, de asemenea, s fundamenteze mai bine
alocrile regionale i s contribuie la eliminarea proiectelor fr
importan pentru regiune.

Luarea
n
considerare
a
diferen elor
calitative dintre
regiuni
nu
numai a celor
cantitative

AM POR /CM
POR /CDR

24

25