Sunteți pe pagina 1din 4

1

CONTRACT DE SPRIJIN FINANCIAR


Burs de merit acordata prin proiectul
KANT - Competente Antreprenoriale de Nivel European
ID 61396
finanat prin
Programul Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa Prioritar 3 Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de intervenie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Nr. _________ din ________________________


n conformitate cu dispoziiile Contractului de finanare POSDRU/92/3.1/S/61396 ncheiat ntre
SC MPA SRL SIBIU Partener principal i Ministerul Muncii, Familiei i Proteciei Sociale, Direcia
General Autoritatea de Management pentru Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea
Resurselor Umane, avnd n vedere condiiile de realizare a obiectivelor i activitilor proiectului KANT
- Competente Antreprenoriale de Nivel European, se ncheie prezentul contract:

I. PRILE CONTRACTANTE

SC ________________ SRL, cu sediul in _________________, Strada _________________ nr _____,
cod postal _______________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr ___/____/_____, Cod
de Inregistrare Fiscala ________________, telefon __________________, fax _________________, Cod
IBAN ____ ____ ____ ____ ____, deschis la ___________________________ - Sucursala
____________, reprezentat de _________________, ____________, n calitate platitor a bursei de
merit, pe de o parte,

i
Dl/D-na. ______________________________________________, nscut/ la data de _____________, n
localitatea ____________________, cu domiciliul stabil n Romnia, localitatea __________________,
str. _________________________________, nr. ____, bl. ____, sc. ____, et. ____, ap. ____, jud.
_________________, tel. __________________, e-mail ____________________________________
posesor(area) al(a) actului de identitate ____ seria ____, nr. __________, CNP _____________________,
n calitate de beneficiar/ a bursei de merit, pe de alta parte
Au convenit s ncheie prezentul contract de sprijin financiar (burs de merit), cu respectarea urmtoarelor
prevederi:
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului l constituie reglementarea raporturilor dintre SC ___________________ SRL i
________________________________ beneficiarul sprijinului financiar (burs de merit) privind
acordarea bursei de merit in valoare de 2.000 lei in cadrul proiectului KANT - Competente
Antreprenoriale de Nivel European, cu precizarea drepturilor i obligaiilor prilor semnatare, n
concordan cu legislaia general n vigoare, precum i cu regulamentul care vizeaz condiiile de
acordare a burselor de merit din cadrul proiectului.

2


III. DURATA CONTRACTULUI
Art. 3.1. Prezentul contract se ncheie pe o perioad de 12 luni, ncepnd de la data semnrii lui.
IV. OBLIGAIILE PRILOR CONTRACTANTE decurg din Contractul de finanare
POSDRU/92/3.1/S/61396, ncheiat ntre partenerul principal SC MPA SRL SIBIU si MMFPS -
DGAMPOSDRU, precum i din prezentul contract.
4.1. SC _______________ SRL, partener n cadrul proiectului KANT - Competente Antreprenoriale de
Nivel European, i asum urmtoarele obligaii:
a) s achite beneficiarului suma aferent bursei de merit intr-o singura transa n valoare totala de 2.000 lei,
n condiiile prezentului contract i n limita fondurilor disponibile din prefinanri i rambursri virate n
contul proiectului de ctre AMPOSDRU, cu condiia respectrii de ctre beneficiar a obligaiilor
prevzute prin acest contract.
b) sa acorde beneficiarului de bursa, asistenta si consiliere specializata gratuita privind demararea unei
afaceri, asa cum se prevede in cadrul activitatilor A3.7, A4 si A5.1
c) s monitorizeze, s raporteze i s asigure condiiile necesare derulrii contractului de finanare
POSDRU/92/3.1/S/61396;
d) s pun la dispoziia Autoritii de Management i a auditorului toate documentele financiare care
justific plata burselor de merit;
e) s asigure managementul i implementarea proiectului n concordan cu prevederile Contractului de
finanare POSDRU/92/3.1/S/61396, n conformitate cu cele mai bune practici n domeniu;
f) s garanteze confidenialitatea datelor cu caracter personal ale beneficiarilor de bursa de merit, conform
Directivei CE/95/46 privind protecia persoanelor fizice n ceea ce privete prelucrarea datelor cu caracter
personal i libera circulaie a acestor date, transpus prin Legea nr. 677/2001, precum i cu prevederile
Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal i protecia vieii private n sectorul
comunicaiilor electronice, transpus prin Legea nr. 506/2004.

4.2 Dl/D-na. ............................................................................. beneficiar/ a bursei de merit garanteaz
ndeplinirea urmtoarelor obligaii:
a) s cunoasc i s respecte Regulamentul privind modalitatea de acordare a burselor de merit in cadrul
proiectului KANT - Competente Antreprenoriale de Nivel European;
b) sa participe la cel puin un program de formare profesional din programele desfurate n cadrul
proiectului:
formare profesional antreprenorial;
formare profesionala in management de proiect;
formare si certificare europeana a competentelor antreprenoriale (European Business Competence
ECB*L) nivel A;
formare si certificare europeana a competentelor antreprenoriale (European Business Competence
ECB*L) nivel B;
c) s depun, in termenul stabilit, la sediul MPA, respectiv sediile EUROED, PRO-XPERT si TEAM
CONSULTING, dosarul cu documentaia necesar intrrii in competitia pentru obtinerea unei burse de
merit;
d) s obin un punctaj suficient de mare pentru pentru a fi declarat ctigtor.
e) s nfiineze o entitate economic (din cele definite n Legea nr. 31/1990 privind societile comerciale
i n OUG nr. 44/2008 privind privind desfurarea activitilor economice de ctre persoanele fizice
autorizate, ntreprinderile individuale i ntreprinderile familiale)

3

f) s restituie integral, contravaloarea tuturor sumelor de care a beneficiat, la valoarea reactualizat, n
cazul n care beneficiarul bursei nu ndeplinete obligaiile stabilite prin prezentul contract si in cazul in
care beneficiarul de bursa nu frecventeaz edinele de asisten si consiliere n afaceri sau nu prezint
documentele justificative privind nfiinarea unei firme noi; n cazul nerestituirii n termen a sumei
datorate se vor calcula penalizri de ntrziere n cuantum de 0,15% pe zi, pn la momentul plii, pe care
beneficiarul se oblig s le achite.
g) s nu participe la alte programe similare de acordare a bursei de merit, cu surs de finanare european
sau alte surse, pentru a evita dubla finanare, conform reglementrilor AM / OIPOSDRU;
h) s permit necondiionat i la solicitarea reprezentanilor S.C. MPA S.R.L., ai partenerilor din cadrul
Proiectului, ai Autoritii de Management ori ai altor organisme competente, accesul n cadrul entitii
economice pentru a verifica documentele care au stat la baza acordrii bursei de merit, pe ntreaga
perioad a derulrii Proiectului i un termen de 3 ani de la data finalizrii acestuia;
i) s nu nceteze existena entitii economice ntr-un termen de 1 an de la primirea bursei de merit;
j) beneficiarul bursei declar prin prezenta meniune, pe propria rspundere, cunoscnd c falsul n
declaraii este pedepsit n conformitate cu art. 292 din Codul penal, c nu a beneficiat i nu beneficiaz de
alt burs finanat prin POSDRU pentru situaii similare pentru care i se acord bursa de merit.

V. NCETAREA I REZILIEREA CONTRACTULUI
5.1. Contractul nceteaz de drept la data expirrii perioadei prevzute la cap. III din prezentul contract.
5.2. Contractul nu poate fi denunat din iniiativa beneficiarului de bursa. n cazul ncetrii prezentului
contract din iniiativa beneficiarului, aceasta se oblig s returneze integral contravaloarea sumelor
ncasate pn la momentul denunrii contractului. Denunarea unilateral se face printr-o notificare scris,
trimis cu cel puin 15 zile nainte de data la care se dorete ncetarea Contractului.
5.3. n cazul nerespectrii de ctre beneficiar a obligaiilor i condiiilor din prezentul contract, acesta se
reziliaz de drept, fr intervenia instanei de judecat, cu o notificare prealabil de 15 zile. n cazul n
care, n decursul acestui termen, partea n culp remediaz situaia, Contractul continu s i produc
efectele, n caz contrar, beneficiarul are obligaia ca, n termen de 15 de zile de la data rezilierii acestuia,
s restituie integral sumele ncasate n baza prezentului contract.
5.4. n cazul n care beneficiarul bursei a folosit documentele falsificate pentru obinerea bursei, contractul
se va rezilia de drept, fr nici o punere n ntrziere i fr a fi nevoie de intervenia instanei ori de alte
formaliti.
5.5. Rezilierea contractului de finanare POSDRU/92/3.1/S/61396 atrage rezilierea de drept a contractului
de fa.

VI. FOR MAJOR
Prile sunt exonerate de rspundere pentru neexecutarea, executarea cu ntrziere sau necorespunztoare a
obligaiilor contractuale n caz de for major.
Prin for major, prile neleg un eveniment imprevizibil pe perioada derulrii Contractului,
independent de voina Prilor, ce face imposibil executarea obligaiilor contractuale i ale crui
consecine sunt insurmontabile pentru partea care le invoc.

VII. SUSPENDAREA CONTRACTULUI
7.1. Contractul se poate suspenda numai pe motive temeinice, neimputabile beneficiarului, cu aprobarea
celeilalte prti contractante. n categoria motivelor temeinice intr: afeciuni de sntate, fora major.
7.2. Perioada de suspendare nu poate fi mai mare de 30 de zile.


4


VIII. LEGEA APLICABILA SI LITIGII
Prezentul Contract se supune legilor romneti i se afl sub jurisdicia instanelor romne. Conflictele n
legtur cu ncheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau ncetarea prezentului contract vor fi
soluionate pe cale amiabil. n eventualitatea n care stingerea divergenelor nu poate fi convenit pe cale
amiabil, soluionarea acestora va fi realizat de ctre instana judectoreasc competent material de la
sediul pltitorului bursei.
IX. DISPOZIII FINALE
9.1. Prevederile prezentului contract se completeaz cu prevederile contractului de finanare
POSDRU/92/3.1/S/61396 i a legislaiei naionale n vigoare privind finantarile nerambursabile acordate
prin FSE;
9.2.Prezentul contract poate fi modificat de ctre SC ______________ SRL n vederea integrrii unor
modificri legislative, instruciuni ale AMPOSDRU survenite ulterior datei semnrii acestuia. Orice
modificare privind clauzele contractului de acordare a bursei sociale n timpul derulrii acestuia se va face
prin act adiional semnat de prile contractante.
9.3. Beneficiarul bursei este de acord ca datele sale cu caracter personal s intre n baza de date a SC
______________ SRL, care i rezerv dreptul de a le prelucra n scopul desfurrii Proiectului.
Prezentul Contract s-a ncheiat n dou exemplare originale, cte unul pentru fiecare parte i
ncepe s intre n vigoare ncepnd cu data de _____________________, data semnrii lui.

SC ______________ SRL
Reprezentant legal,
BENEFICIAR BURS DE MERIT,

...........................................................
(numele i prenumele)

............................................................
(semntura)

S-ar putea să vă placă și