Sunteți pe pagina 1din 11

Psihologia educaiei

Curs nr.3- 2012/2013


DEZVOLT!E CO"#$T$V%
Educaia &i'ea'( selec)area *i )rans+i)erea &alorilor de la socie)a)e la indi&id.
Coninu)ul aces)or &alori es)e e,)re+ de di&ersi-ica). di-erenia) /e 0n -uncie de aria
&i'a)( *i anu+e1 &alori cul)urale. *)iini-ice. )ehnologice. +orale. es)e)ice e)c.
ceas)( /roces a+/lu *i co+/le, de )rans+i)ere a &alorilor se reali'ea'( /rin
ra/or)are la /ar)iculari)(ile de &2rs)(. la /ar)iculari)(ile &ieii /sihice ale su3iecilor
su/u*i /rocesului educaional. ceas)( /resu/une cunoa*)erea /rinci/alelor ele+en)e
ale de'&ol)(rii /sihice.
Cunoa*)erea es)e /oa)e cel +ai i+/or)an) seg+en) /rin in)er+ediul c(ruia se
reali'ea'( /e l2ng( ada/)area indi&idului la +ediu *i /rogresul socie)(ii. Cunoa*)erea
i+/lic( din /unc) de &edere /sihologic a+/le /rocese i+/lica)e *i s)ruc)ura)e 0n ceea
ce se nu+e*)e in)elec)ul u+an.
Intelectul es)e sis)e+ul de /rocese. de ac)i&i)(i *i relaii 4g2ndire. +e+orie.
li+3a5. i+aginaie. a)enie. in)eligen(6 ce de/(*e*)e e,/eriena sen'orial( dar se
3a'ea'( /e ea7 ce se cons)i)uie *i -uncionea'( /lenar la ni&el u+an7 ce &i'ea'( *i
u'ea'( de /ro/rie)(i s/eci-ice ale creierului u+an dar se cons)ruie*)e /rin +odelare *i
in)egrare socio-cul)ural(.
Procesele in)elec)uale au un coninu) ca)egorial generic ne/u)2nd -i reduse la un
-a/) singular. Ele se a/ro/ie de noiuni. idei care /e +(sur( ce de&in din ce 0n ce +ai
a3s)rac)e cu/rind *i e,/lic( o arie -oar)e &as)( de reali)(i. 8un) lega)e de /re'en).
)recu). &ii)or chiar *i a)unci c2nd una din di+ensiuni es)e +ai /regnan)(.
Procesele cogni)i&e logice -olosesc in-or+aia des/re )recu)ul o3iec)ual /en)ru a
e,/lica /re'en)ul *i )o)oda)( -olosesc /re'en)ul o3iec)ual /en)ru a /re-igura &ii)orul.
Procesele logice in)elec)uale 0nde/linesc -uncii /redic)i&e7 ele se des-(*oar( 0n /lan
+en)al care se su/ra adaug( c2+/ului sen'orial. s/a)io-)e+/oral. ces) /lan +en)al
dis/une de al)-el de o rela)i&( au)ono+ie 0n ra/or) cu /lanul sen'orial.
Gndirea. inclusa 0n in)elec). es)e de-ini)orie /en)ru indi&id 0n cadrul ac)ului de
cunoa*)ere. Ea aduce o +odi-icare de su3s)an(. schi+3( na)ura in-or+aiei. 8e -ace
as)-el sal)ul de la neesenial la esenial. de la indi&idual la general. de la concre) la
a3s)rac). "2ndirea an)renea'( celelal)e dis/oni3ili)(i /sihice ale indi&idului *i le
orien)ea'(. diri5ea'(. &alori-ic( /e aces)ea.
Psihologia +odern( de-ine*)e g2ndirea ca un sis)e+ ordona) de o/eraii. de
/relucrare. in)er/re)are *i &alori-icare a in-or+aiei 3a'a) /e /rinci/iile a3s)rac)i'(rii.
generali'(rii *i an)ici/(rii *i su3ordona) sarcinii alegerii al)erna)i&ei o/)i+e din
+uli+ea celor iniial /osi3ile. "2ndirea /resu/une g(sirea r(s/unsului la o si)uaie
/ro3le+a)ic(.
"2ndirea es)e +i5loci)( de e,/eriena an)erioar(. de in-or+aia de la ni&elul
+e+oriei. de ins)ru+en)ele &er3ale. de sche+ele de ordin logic. de /ro/riile sale
/roduse. "2ndirea o/erea'( cu 0nsu*irile a3s)rac)e. generale. eseniale. cu +odele
ideal- a3s)rac)e ce nu /o) -i reduse /rin re/re'en)(ri in)ui)i&e *i care nu au un
cores/onden) o3iec)ual concre) dar care dis/un de un +are )o) 0n 0nelegerea )eore)ic( a
reali)(ii.
Psihologii au 0ncerca) s( g(seasc( ce -uncii 0nde/line*)e g2ndirea. s)-el.
Pradines consider( c( g2ndirea are -uncii de 0nelegere *i e,/licaie7 9. Piage) adaug(
la aces)ea -uncia de creaie. 0n )i+/ ce P.P.#e&eanu consider( c( esenial( /en)ru
g2ndire es)e cons)ruc)i&i)a)ea *i re'olu)i&i)a)ea la ni&el +en)al.
"2ndirea are dou( la)uri -unda+en)ale1
a. latura informaional ce &i'ea'( ansa+3lul noiunilor. conce/)elor ca -or+e
generali'a)e de re-lec)are a 0nsu*irilor eseniale ale o3iec)elor *i -eno+enelor. Din
aceas)( /ers/ec)i&a conce/)ele se 0+/ar) 0n 1 du/( gradul de generali'are 0n
indi&iduale. /ar)iculare. generale7 du/( /re'ena sau a3sena unui cores/onden) direc)
0n reali)a)e 0n concre)e *i a3s)rac)e7 du/( calea de -or+are *i coninu)ul lor 0n e+/irice
*i *)iini-ice. La)ura in-or+aional( /resu/une corelarea. ierarhi'area conce/)elor 0n
ceea ce es)e cunoscu)( ca -iind /ira+ida conce/)elor. Cu c2) 0n /ira+id( e,is)( +ai
2
+ul)e noiuni cu a)2) /ira+ida es)e +ai dina+ic(7 cu c2) o noiune se a-l( 0n &2r-ul
/ira+idei cu a)2) ea are o arie de cunoa*)ere +ai larg(
3. latura operaional ce &i'ea'( ansa+3lul de o/eraii. de /rocedee +en)ale
de )rans-or+are. relaionare. /relucrare. co+3inare a in-or+aiilor 0n &ederea o3inerii
unor cuno*)ine noi sau a re'ol&(rii unor /ro3le+e. Din aceas)( /ers/ec)i&( o/eraiile
sun) -unda+en)ale 4cons)i)uie schele)ul g2ndirii61 -anali'a. sin)e'a. a3s)rac)i'area.
generali'area. concre)i'area o/er2nd cu 0nsu*irile eseniale ale o3iec)elor- *i.
ins)ru+en)ale ce sun) u)ili'a)e 0n anu+i)e ac)e de g2ndire *i au un carac)er /ar)icular.
Princi/alele +odali)(i ins)ru+en)ale sun) 1
gndirea algoritmic ce /resu/une /arcurgerea riguroasa a unor succesiuni
de /a*i. Ea es)e au)o+a)i'a)(. s)ereo)i/( *i li+i)ea'( /osi3ili)(ile g2ndirii crea)oare. :n
cadrul ei -uncionea'( /rinci/iul econo+iei g2ndirii care cons)( 0n /reluarea unor da)e
da)ori)( -rec&enei -oar)e +ari a unor clase de /ro3le+e ase+(n()oare7
gndirea euristic ce are o des-(*urare ar3orescen)( *i -uncionea'( du/(
/rinci/iul au)oorgani'(rii g2ndirii 0n si)uaiile noi /en)ru su3iec)7
gndirea reproductiv 0n /lanul -inali)(ii7
gndirea creatoare ce are 0n &edere res)ruc)urarea da)elor du/( un nou
/rinci/iul re'ul)2nd soluionarea ra/id( a /ro3le+ei7
gndirea convergent care /resu/une res)r2ngerea c2+/ului idea)i&7
gndirea divergent 0n care are loc 0nde/(r)area de la /unc)ul iniial. de
/ornire.
O/eraiile g2ndirii dis/un de o serie de /ro/rie)(i1 au)oregla3ili)a)ea- 0nscrierea
ca in-or+aie de co+and( a unui re'ul)a) /en)ru o in-or+aie &ii)oare7 re&ersi3ili)a)ea-
/en)ru -iecare o/eraie e,is)( una o/us( a c(rei e-ec)uare duce la res)a3ilirea si)uaiei
iniiale7 generali)a)ea- una *i aceea*i o/eraie se a/lic( 0n re'ol&area unei serii -oar)e
e,)inse de /ro3le+e /ar)iculare7 co+3inaia- /oa)e in)ra 0n co+3inaie cu celelal)e.
8)ruc)urile cogni)i&e ale g2ndirii sun) sis)e+e de o/eraii *i in-or+aii care se
carac)eri'ea'( /rin)r-un anu+i) grad de organi'are. di-ereniere a ele+en)elor
3
co+/onen)e /rin)r-o rela)i&( cons)an( *i o/era)i&i)a)e7 sun) conec)a)e cu ale s)ruc)uri
cogni)i&e.
Carac)eris)icile s)ruc)urilor cogni)i&e sun)1 co+/le)i)udinea ce are 0n &edere c2)
de e,)inse sun)7 dac( sun) 3oga)e sau nu 0n coninu). dac( sun) ar)icula)e sau nu. dac(
sun) si+/le sau co+/le,e7 o/era)i&i)a)ea nu se re-er( la coninu)ul g2ndirii ci la cu+ se
g2nde*)e. s)-el 0n s)ruc)ura g2ndirii e,is)( +a)rici care /o) -i /er+u)a)e 0n -uncie de
necesi)(i7 e&oluia- s)ruc)urile se -or+ea'( 0n decursul &ieii indi&idului un rol
i+/or)an) a&2ndu-l 0n&(area7 -inali)a)ea ce &i'ea'( e-ec)ele ada/)a)i&e sau nu necesare
0n re'ol&area de /ro3le+e. e-ec)ele -iind 0n -uncie de cali)a)ea lor.
8)ruc)urile g2ndirii au rol in +edierea. -il)rarea da)elor ce in)r( 0n g2ndire.
c)i&i)(ile g2ndirii sun)1
conce/)uali'area- -or+area noiunilor. e,)ragerea *i generali'area legilor7
0nelegerea ca des-acere a i+/licaiilor din di-eri)e si)uaii co+/le,e7
re'ol&area /ro3le+elor ce ur+(resc de/(*irea unei si)uaii /en)ru care
indi&idul nu are r(s/uns i+edia)7
crea)i&i)a)ea- ela3orarea de soluii noi. originale la si)uaiile /ro3le+(
;runner consider( c( oric(rui co/il 0i /oa)e -i /reda) orice o3iec) de 0n&((+2n)
cu condiia )raducerii aces)ui o3iec) de 0n&((+2n) 0n)r-una din +odali)(ile de
re/re'en)are a reali)(ii1
1. <odali)a)ea acional(- /rin in)er+ediul aciunii7
2. <odali)a)ea iconic(- /rin in)er+ediul i+aginilor7
3. <odali)a)ea si+3olic(- o/erarea cu si+3oluri
ces)e +odali)(i nu cons)i)uie ni*)e e)a/e 0n de'&ol)area g2ndirii -oar)e riguros
de)er+ina)e in)re ele. ci +odali)(i /redo+inan)e de aciune ce /o) -i 0n)2lni)e la ni&elul
-iec(rei &2rs)e.
=nele din conce/)ele /re'en)e ale indi&idului sun) de)er+ina)e de e,/eriena
/sihologic( an)erioar(. $+/resiile. i+aginile nu se &ola)ili'ea'( ci dis/ar 0n )recu). se
sedi+en)ea'( as)-el 0nc2) s( -ie /osi3il( reac)uali'area lor.
>lores considera +e+oria ca relaia -uncional( e,is)en)( 0n)re dou( gru/e de
condui)e &aria3ile se/ara)e /rin)r-un in)er&al de dura)( &aria3il(. Condui)ele /ri+e
?
a/arin -a'ei de achi'iionare *i cele ul)erioare a/arin -a'ei de ac)uali'are a
in-or+aiei.
<e+oria re/re'in)( cea +ai co+/le,( -or+( de ierarhi'are *i sis)e+a)i'are
a&2nd un carac)er +i5loci). <e+oria de )i/ in)eligen) -ace a/el la 5udeca)(.
raiona+en)e. clasi-ic(ri. Es)e 0n esen( un /roces in)eligen) /en)ru c( /resu/une
cu/lare 0n)re aciunile +ne'ice *i cele cogni)i&e.
Procesele +e+oriei sun)1 +e+orare. s)ocare. recu/erare a in-or+aiei *i
readucerea in /re'en).
1. Memorarea cons)( 0n in)roducere 0n +e+orie a unor in-or+aii *i se /oa)e
reali'a uneori +ai +ul) sau +ai /uin au)o+a) sau 0n +od in)eniona). E,is)( o serie de
-ac)ori care asigur( o +e+orare e-icien)(1 cunoa*)erea de c()re su3iec) a condiiilor 0n
care in-or+aia &a -i recu/era)( din +e+orie7 gradul de s/eci-icare. de de)er+inare a
in-or+aiei ce ur+ea'( a -i +e+ora)(7 na)ura )ra)(rii in-or+aiei 0n )i+/ul -a'ei de
0n)i/(rire.
2. Pstrarea informaiilor es)e lega)( de -eno+enul de ui)are. =i)area es)e
de/enden)( de )recerea )i+/ului *i es)e +asi&( i+edia) du/( +e+orare *i +ai len)( 0n
/erioada ur+()oare. =i)area se da)orea'(1 inco+/a)i3ili)(ii din)re condiiile +e+or(rii
*i cele ale recu/er(rii7 inca/aci)(ii +ani-es)a)e de indi&id la un +o+en) da) 0n a a&ea
acces la cele +e+ora)e.
3. Reactualizarea cons)( 0n e,)ragerea in-or+aiei 0n &ederea u)ili'(rii sau
reu)ili'(rii ei. !ecu/erarea se /oa)e reali'a uneori s/on)an. u*or. -iresc sau /oa)e e*ua.
E,is)( dou( )i/uri de e*ecuri1 cel /ro&oca) de a3sena +e+or(rii *i cel /ro&oca) de
inca/aci)a)ea de recu/erare. !ecu/erarea &a -i o/)i+( c2nd se /roduce in acela*i
condiii de 0n&(are.
:n -uncie de dura)a +e+oriei e,is)(1 +e+oria de scur)( dura)(7 +e+oria de
lung( dura)(. )@inson *i 8hi-rin au ela3ora) +odelul s)ruc)ural al +e+oriei. Ei
/os)ulea'( e,is)ena a 3 )i/uri de s)ruc)uri +ne'ice1 +e+oria sen'orial(- in-or+aiile
&in de la ni&elul organelor de si+ *i sun) su3 o -or+( /ri+i)i&(7 +e+oria de scur)(
dura)(- e considera)( de ei ca o o+i/o)en)(. cen)ral(. )o)u*i are o ca/aci)a)e li+i)a)( de
reinere a in-or+aiei. !einerea se -ace cu a5u)orul o/eraiilor de re/e)iie. Ea nu are
A
un rol /asi& ci 0n)reine *i o/eraii de con)rol /u)2nd -ace *i cod(ri su/li+en)are7
+e+oria de lung( dura)(.
Imaginaia re/re'in)( ca/aci)a)ea /sihic( a o+ului de a o/era cu i+agini
+en)ale de co+3inare sau cons)rucie i+agis)ica in2nd de /roducerea noului 0n -or+a
unor recons)i)uiri in)ui)i&e a unor )a3louri +en)ale. a unor /roiec)e7 /roces de
co+3inare *i reco+3inare a da)elor din e,/eriena an)erioar( 0n &ederea do32ndirii
unor i+agini noi -(r( cores/onden) 0n reali)a)e sau 0n e,/eriena indi&idului7 /roces de
crearea a noului in -or+a ideal(.
Pre'en)(+ 0n cele ce ur+ea'( de'&ol)area cogni)i&( 0n -uncie de /rinci/alele
s)adii ale de'&ol)(rii.
:n on)ogene'a )i+/urie 40-1 an6 sun) +ai /regnan)e -unciile /ri+are 3iologice
a)2) ale sen'oriali)(ii de con)ac) 4+iros. gus)6. a/oi cele de )ac) c2) *i a aceleia de
dis)an( 4&('. au'6. Prin de'&ol)area -unc)ionali)(ii anali'a)orilor se cons)i)uie *i se
organi'ea'( /erce/ia ca /roces de cunoa*)ere. Perce/ia se s)ruc)urea'( su3 -or+a a
dou( +odele1
+odelul /erce/)i&- con)e+/la)i& -/re'en) la 2 luni7
+odelul /erce/)i&- acional- /re'en) la 3 luni.
Pe +asur( de'&ol)(rii e,/erienei /erce)i&-sen'oriale se s)i+ulea'( -unciile
+ne+ice *i de&in ac)i&e re/re'en)(rile cu /er)inen)e re'onane a-ec)i&e. care
con)ri3uie la creerea i+aginii co+/le,e *i coeren)e a lu+ii incon5ura)oare.
De'&ol)area sen'orio-+o)orie 0nregis)rea'a o serie de /rogrese. -(r( de care nu
se /oa)e reali'a de'&ol)area ul)erioar( a in)elec)ului. Piage) a descris B e)a/e 0n
de'&ol)area sen'orio-+o)orie cu i+/licaii /ro-unde /en)ru de'&ol)area /sihica a
co/ilului1 de la na*)ere /2n( la 1 lun(- /redo+in( re-le,ele. La 0nce/u) aces)ea sun)
necondiiona)e. a/oi -or+(ndu-se cele condi)iona)e7 de la 1 lun( la ? luni se /roduce
aco+odarea *i coordonarea re-le,elor. To)oda)( se ela3orea'( lanuri si re-le,e )o) +ai
co+/le,e7 de la ? luni la C luni se ado/)( /rocedee /rin care se lungesc /erioadele de
o3ser&are a lucrurilor sau a /ersoanelor in)eresan)e7 de la C luni la 12 luni se reali'ea'(
-or+e )o) +ai co+/le,e de ada/)are 0n care rolul /rinci/al 0l 5oac( an)ici/aia7 de la 12
luni la 1C luni se ela3orea'( +i5loace noi de e,/lorare *i cunoa*)ere 3a'a)e /e
B
e,/erien( ac)i&(7 de la 1C luni la 2? luni in)er&in +i5loace de achi'iie *i aco+odare
3a'a)e /e co+3inaii +in)ale ce au +are &aloare -or+a)i&(.
Piage) consider( c( 0n)re 2-? ani are loc )recerea la un s)adiu +ai a&ansa) al
/lanului +in)al. s)adiul /reo/era)or. Carac)eris)ic /en)ru aces)a es)e s)ruc)ura
0nelegerii ce es)e i+/regna)( de su3iec)i&i)a)e *i de/enden( de relaia co/ilului cu
o3iec)ul.
De'&ol)area curio'i)(ii co/ilului an)e/re*colar 41-3 ani6 0+3rac( 3 -or+e1
1. cre*)erea curio'i)(ii -a( de relaiile *i in)errelaiile din)re -eno+ene7
2. disonanele cogni)i&e /er)ur3( /lanul +en)al *i creea'( )ensiuni cogni)i&e7
3. a)racia in)erdiciei.
De'&ol)area in)eligenei /rac)ice a +i*c(rilor ani+a)e de curio'i)a)e con)ri3uie
la acu+ularea de e,/erien( u+an( *i la )rans-or+area aces)ei e,/eriene 0n condui)(.
Du/( Piage) in)eligena are )re/)e cali)a)i& di-eri)e care /e +(sur( ce sun) de/(*i)e se
res)ruc)urea'( ca de/enden( si -uncie.
:n aceas)a /erioad( a g2ndirii do+in(1 +o+en)e de g2ndire si+3olic(
/erce/)ual( la 1 an7 g2ndire si+3olic( /reconce/)ual( 42- ? ani67 g2ndirea &er3al( )inde
s( de&in( conce/)ual(7 g2ndirea si+3olica /reconce/)ual( 0nce/e du/( 12 luni. iar
du/( Piage) la 2-? ani. La &2rs)a de 3 ani 0n)2lni+ g2ndire /reconce/)ual( cu ele+en)e
in)ui)i&e.
:n /re*colari)a)e 43-B ani6 se de'&ol)( ca/aci)a)ea de cunoa*)ere *i co+unicare.
e+anci/area /ersonali)(ii. re/re'en)(rile *i ca/aci)(ile /erce/)i&-o3ser&a3ile.
i+aginaia. co+/or)a+en)ele si s)ra)egiile +in)ale. :nce/ s( a/ar( o serie de
con)radicii lega)e de cerinele in)erne *i /osi3ili)a)ea de a -i sa)is-(cu)e. :n /lanul
cunoa*)erii de'&ol)area i+aginaiei i+/lic( /osi3ili)a)ea de a se )rans/une in orice
si)uaie. de aici dorina co/ilului de a crea.
:n)re 3-? ani se 0nregis)rea'( o cre*)ere a in)ereselor. as/iraiilor. a/)i)udinilor
+(run)e. )oa)e aces)ea -iind i+/lica)e in sa)is-acerea /l(cerii de a e,/lora +ediul. :n)re
?-A ani se de'&ol)( li+3a5ul iar 5ocul de&ine ac)i&i)a)ea de 3a'(. Curio'i)a)ea de&ine
+ai a+/l( si condui)ele de&in +ai nuana)e. 9uc(ria de)er+in( carac)erul 5ocului.
D
:n)re A-B ani /re*colarul are o +ai +are -or(. agili)a)e. in)eligen(. Es)e +ai
a)en) *i 0nelege +ai 3ine si)uaiile. De'&ol)area cogni)i&( se +a)eriali'ea'( /e )oa)e
/lanurile /rin 1 cunoa*)ere clar( ce se -ace /rin i+i)aie7 curio'i)a)e care se reali'ea'(
/rin e,/lorarea carac)eris)icilor lega)e de +e+3rii -a+iliei 4&is a &is de
co+/or)a+en)ul *i iden)i)a)ea lor6 *i de /ersonalul gr(diniei7 in)eres -a( de condiiile
de &ia)a /rin a)racia care o +ani-es)( c()re ac)i&i)(i *i /ro-esiuni s/eci-ic- u+ane si
c()re lu+ea unel)elor7 consolidarea generali'(rilor can)i)a)i&e. logice. de +(ri+e. de
can)i)a)e. s/aiale7 /erce/erea +ul) +ai o3iec)i&a a s/aiului.
"radul de 0nelegere cre*)e *i co/ilul 0nce/e s( 0n&ee o serie de /oe'ii /e care
le re/roduce cu /l(cere. >i,area es)e -luc)uan)( 4ui)a re/ede
:n)reaga de'&ol)are a in)eligenei in)r( 0n)r-o nou( e)a/(. De la -a'a si+3olic(
4du/( 3 ani6 se /arcurge o e)a/( de in&en)i&i)a)e ce /reg()e*)e g2ndirea o/era)i&(
co+/le,(. P2n( la B ani g2ndirea do32nde*)e o o/era)i&i)a)e general( rela)i& co+/le,(
care /une 0n e&iden( cons)i)uirea -isurilor logice. /are la ? ani -oar)e -rec&en)
0n)re3area Ede ceFG ce re/re'in)( un indiciu /en)ru ne&oia de sesi'are a relaiilor din
reali)a)e. $n)erogaia 0*i schi+3( 0n general direcia 0n -uncie de +ediu *i se cons)a)(
un in)eres +ai +are /en)ru uni&ersul )ehnico-*)iini-ic.
Hcolari)a)ea 4B-10 ani6 a -os) descris( -ie ca un s-2r*i) al co/il(riei dac( ine+
con) de -a/)ul ca acu+ ac)i&i)a)ea -unda+en)al( es)e 0n&(area. sau ca o e)a/( de de3u)
/ri+ar al adolescenei.
c)i&i)a)ea in)elec)ual( in-luenea'( +a5or de'&ol)area in)elec)ual( a co/ilului
0n aceas)a /erioad(. u loc schi+3(ri ale carac)erului in&es)iga)i&. co+/rehensi& al
/erce/iei si o3ser&aiei. /rin de'&ol)(ri ale as/ec)elor lega)e de s/aiul +ic *i anu+e
0n ceea ce /ri&e*)e1 orien)area s/aial( /e -oaia de h2r)ie7 decodi-icarea /rin
di-ereniere a li)erelor scrise7 /erce/ia s/aiului.
Procesul de al-a3e)i'are cu/rinde an)renarea +e+oriei. re/re'en)(rilor. a)eniei.
in)eligenei *i are ca /unc) de /lecare orien)area 0n s/aiu. Pro3le+a)ica ci)i)- scrisului
i+/lic( as/ec)e lega)e de /erce/erea +(ri+ilor. logic( s/aial(. /ro/oria li)erelor *i a
gra-e+elor. Procesul se reali'ea'( )re/)a) su3 in-luena /erce/iilor &i'uale. audi)i&e.
@ines)e'ice *i cu/rinde 0n e&oluia lui )rei e)a/e1
C
1.Etapa identificrii sunetelor 4li)erelor6 ca ele+en)e co+/onen)e ale cu&in)elor
4e)a/a /rea3ecedar(6 0n care1 se reali'ea'( des/(rirea cu&in)elor 0n sila3e7 se -or+ea'(
o &i'iune +ai larg( asu/ra li+3ii &or3i)e *i a /osi3ili)(ilor ei de u)ili'are7 are loc
e,ersarea ce duce la o +ai +are -le,i3ili)a)e *i /reci'ie a +i*c(rilor +2inii *i
de'&ol)(rii +uscula)urii -alangelor7 /erce/ia de&ine )o) +ai -uncional( *i 0nlesne*)e
0n&(area7 ca/aci)a)ea de scriere se /reg()e*)e /rin reali'area de 3ei*oare. c2rlige.
cerculee.
2.Etapa diferenierii sunetelor de corespondentele lor grafice 4e)a/a a3ecedar(6
0n care1 se reali'ea'( asociaii +en)ale7 al-a3e)i'area de&ine )o) +ai ac)i&(7 se
di-erenia'( li)erele +ari de )i/ar *i de +2n( de cele +ici.
36 Etapa consolidrii posibilitii de nsu!ire a simbolisticii implicate n
alfabet !i n scriere !i citire- e)a/a /os)a3ecedar(1 cu/rinde de o3icei clasele a $$-a - a
$V-a77 se consolidea'( ci)i) scrisul7 e,/ansi&i)a)ea *i -luena ci)i)ului se de'&ol)(
con)inuu.
O/erarea cu si+3oluri *i conce/)e es)e +ul) +ai e&iden)( dec2) 0n /erioada
/re*colar(. "imbolurile sun) c(i de e,/ri+are a e&eni+en)elor concre)e *i e&idenia'(
carac)eris)icile o3iec)elor *i aciunilor. #onceptele re/re'in)( se)ul co+un de a)ri3u)e
ce se /o) acorda unui gru/ de sche+e. i+agini sau &alori. Conce/)ul re/re'in)( ceea ce
es)e co+un +ai +ul)or e&eni+en)e. Ele sun) 0n e&oluie /er+anen)( da)ori)(
achi'iiilor /rin 0n&(are *i a de'&ol)(rii o/era)i&i)(ii g2ndirii. :n g2ndire in)er&ine )o)
+ai +ul) s/iri)ul cri)ic *i se reali'ea'( o/erarea cu se)uri de reguli.
!egulile au ca ele+en) de 3a'a o/eraiile ce sun) ins)ru+en)e ale relaion(rii
e-ec)ua)e de g2ndire *i in)eligen( cu conce/)e sau in-or+aii. Piage). 0n Psihologia
in)eligenei. a considera) c( 0n)reaga e&oluie a g2ndirii )inde s/re g2ndirea logic(
-or+al(. Ca a)are se /oa)e &or3i de un ni&el al de'&ol)(rii in)eligenei si de o )i/ologie
a g2ndirii e&iden)( 0n)re B-10 ani. Din aces) /unc) de &edere e,is)(1 &arian)e de g2ndire
concre)- in)ui)i&(7 &arian)e de g2ndire )eore)ic(7 &arian)e de g2ndire social(.
Pu3er)a)ea +archea'( 0ncheierea co/il(riei *i 0nce/u)ul +a)uri'(rii 410/11 ani *i
1?/1A ani6. !i)+ul de cre*)ere a can)i)(ii *i cali)(ii in-or+aiei cre*)e du/( &2rs)a de
10 ani. <e+oria 0nce/e s( 5oace un rol i+/or)an). s)-el +e+oria e,ac)( es)e
I
0nlocui)( cu cea logic(. 8e 0nregis)rea'( schi+3(ri 0n ra/or) de a+/loarea *i na)ura
solici)(rilor *colare. Progra+ul *colar cre*)e. are loc con)ac)ul cu c2) +ai +uli
/ro-esori. cu di-eri)e s)iluri *i cerine.
:n /u3er)a)e se +odi-ic( a)i)udinea -a( de E)oceal(G. ce es)e considera) ca un
indiciul unei sla3e ca/aci)(i in)elec)uale. >i,area se -ace su3 -or+a unei re-lec)(ri
rela)i& -idele a +a)erialului ce )re3uie +e+ora). P(s)rarea ierarhi'ea'( +ai ac)i& la 11-
12 ani ceea ce )re3uie s( se /(s)re'e 0n -uncie de cri)eriile logice *i de eseniali)a)e.
!ecunoa*)erea o/erea'( cu +ai +ul)e asociaii 0n)re re/re'en)(ri. La ni&elul
re/roducerii se cons)a)( o s)ruc)urare a re/roducerii &er3ale 0n s)il /ro/riu la &2rs)a de
12-13 ani. c)i&i)a)ea de re/e)iie de&ine o +e)od( de -i,are.
P2n( la &2rs)a de 12 ani g2ndirea /u3erului es)e una concre)(. Du/( 12 ani
o/eraiile g2ndirii *i cali)(ile aces)uia sun) 0n)r-un /lin /roces de consolidare.
$n)elec)ul es)e ali+en)a) cu in-luene +ai 3oga)e. cu o3s)acole. 8e creea'( o3i*nuina
de a u)ili'a des sche+e. conce/)e. i+agini. si+3oluri.
Pu3erul o/erea'( )o) +ai ac)i& cu /ro3a3ili)(i. 8e 0nregis)rea'( un /rogres
e&iden) 0n ceea ce /ri&e*)e re&ersi3ili)a)ea g2ndirii. Cre*)e -ineea anali'ei +en)ale
e&idenia)( /rin +odul cu+ se rein ase+(n(rile *i deose3irile.
!anda+en)ul ac)i&i)(ii in)elec)uale cre*)e. :n ac)i&i)a)ea de cunoa*)ere se
consolidea'( o3i*nuina de a g2ndi. 8e +archea'( )re/)a) *i unele )endine lega)e de
dorina de a-ir+are. orgoliu. a+3iie.
dolescena 41?-1C ani6 es)e un +o+en) se+ni-ica)i& al de'&ol)(rii /sihice
De'&ol)area in)elec)ual( re-lec)( a&idi)a)ea /en)ru achi'iii de cuno*)ine. 8e
e&idenia'( g2ndirea discursi&(. 8e cons)i)uie conce/ia des/re lu+e *i &ia(.
Vehicularea cuno*)inelor se 3a'ea'( /e +e+oria logic( ce a)inge o de'&ol)are
co+/le,( /rin organi'area +ecanis+elor +ne'ice. 8)ilul /ro/riu de +e+orare are
e-ec)e deose3i)e 0n 0n&(are. dolescen)ul ci)e*)e +ul) *i e rece/)i& la in-luenele cu
care &ine 0n con)ac). $n)eligena se +a)uri'ea'( la 1B-1C ani a)ing2nd un ni&el +a,i+
de o/era)i&i)a)e.
Du/( 1C ani o/era)i&i)a)ea /roceselor cogni)i&e 0nregis)rea'( un ni&el de
s/eci-ici)a)e 0n -uncie de do+eniul /ri+ordial de ac)i&i)a)e.
10
.
CO#>E!E#T$! =#$V D!.
=!E !OJ#
11