Sunteți pe pagina 1din 4

1

FORMULAR DE NSCRIERE COMPONENTA NR. 1 - SESIUNE DE INSTRUIRE N


DOMENIUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR

Subcomponenta 1.1
Resurse Umane /
Capacitate administrativ/
Asisten tehnic
Subcomponenta 1.2
Competitivitate /
Dezvoltare Regional
Subcomponenta 1.
!ediu / "ransport

#$"%&
Av'nd (n vedere c cele trei subcomponente se des) oar (n paralel* v rugm s bi)a+i o singur
subcomponent (n )unc+ie de speci)icul activit+ii ,i zona de interes a organiza+iei din care proveni+i.
Aceste sesiuni de instruire se adreseaz anga-a+ilor structurilor din administra+ia public central ,i/sau local
,i/sau alte organiza ii care& .i/ sunt implicate (n implementarea sau .ii/ au )inalizat sau .iii/ inten ioneaz s
pregteasc* un proiect/ proiecte )inan ate prin 0nstrumente Structurale.
1 rugm s 203A40 categoria (n care v (ncadra+i .$2506A"$R0U/&
Organizaia dvs. are n implementare
un proiect/e finanat/e din Instrumente
Structurale (v rugm s bifai
DA/!"#
DA ! Dac DA$ v rugm menionai codul
S%IS al proiectului#
Organizaia dvs. a finalizat
implementarea unui proiect finanat
din Instrumente Structurale
(v rugm s bifai DA/!"#
DA ! Dac DA$ v rugm menionai codul
S%IS al proiectului#
Intenionai s pregtii un proiect
finanat din Instrumente Structurale
(v rugm s bifai DA/!"#
DA ! Dac DA$ v rugm s completai
3ormularul de 7nregistrare a ideii
de proiect (poate fi descrcat de la
urmtoarea adres#
&ttp#//'''.fonduri(
structurale.ro/Detaliu.asp)*t+cursuri(
regiunea(bucuresti(si(ilfov
,
2
Ai beneficiat de un alt program de instruire n domeniul
managementului proiectelor n cadrul unor proiecte
finanate din Instrumente Structurale$ n ultimii - ani*
Dac DA$ n ce an*
DA #U
Condiiile de eligibilitate ale persoanelor care pot fi nscrise la aceste cursuri sunt (cumulative):
- s fie anga.ai ai structurilor din administraia public central /i/sau local /i/sau alte organiza ii care# (i" sunt
implicate n implementarea sau (ii" au finalizat sau (iii" inten ioneaz s pregteasc$ un proiect/ proiecte
finan at/e prin Instrumente Structurale0
NOT: se va acorda prioritate beneficiarilor care au proiecte n implementare datorit poten ialului ridicat
al transferului nv rii n practic imediat dup derularea instruirii. Totu i ncurajm i nscrierea
participan ilor interesa i de dezvoltarea de noi proiecte;
- s aib domiciliul legal ( stabil sau viza de flotant n regiunea n care urmeaz s participe la curs (pentru a
evita costurile suplimentare cu transport /i cazare". Pot participa i persoanele care au domiciliul legal n alt
regiune dect cea n care se desf oar cursul, dac dovedesc c au locul de munc n regiunea respectiv.
- s nu fi beneficiat de un alt program de instruire n domeniul managementului proiectelor n cadrul unor
proiecte finanate din Instrumente Structurale$ n ultimii - ani (pentru a evita dubla finanare"0
- s fie absolveni de studii superioare absolvite cu diploma de licen .
A"8#408999
#e(ndeplinirea uneia din condi+iile men+ionate mai sus atrage implicit respingerea poten+ialului cursant.
Selec+ia participan+ilor la sesiunile de instruire se va )ace pe principiul :primul venit* primul servit; (n limita
locurilor disponibile pentru )iecare subcomponent. <entru asigurarea unei reprezentativit+i c't mai mari* nu
vor putea )i selectate mai mult de = persoane de la o singur organiza+ie pentru participarea la sesiunile de
instruire (n managementul proiectului. 7n cazul (n care mai mult de = persoane din cadrul aceleia,i organiza+ii
se (nscriu la aceste sesiuni* organizatorii vor analiza (n ce msur e>ist locuri disponibile* )r a a)ecta ansele
de a bene)icia de instruire ale altor organiza+ii eligibile/selectate.
7n situa+ia (n care o persoan selectat s participe la curs renun+ pe parcursul derulrii sesiunii din diverse
motive* va suporta cheltuielile a)erente zilelor (n care a participat la cursul de instruire.
Alte in)orma+ii utile&
1. Costurile a)erente implementrii cursurilor de instruire .cazare* transport ,i mas pentru participan+i/ sunt
asigurate din bugetul proiectului* dup cum urmeaz&
1azare# camere single$ &otel de 2 stele
%as# mic de.un$ de.un /i cin pentru toate zilele de instruire
Decontarea transportului dus(ntors se va face astfel#
( 3$4 l benzin/,55 6m cu documente .ustificative (7on fiscal/factura si c&itanta carburant" /i ordin de
deplasare/delegaie completat$ semnat /i /tampilat de anga.ator$ cu precizarea "e deplaseaz cu auto propriu".
Distana luat n calcul la decontarea carburantului reprezint suma distanelor de la localitatea de domiciliu la locaia
de instruire /i retur. A"8#408999 8n cazul n care sunt mai multe persoane de la aceea/i organizaie$ nu se va deconta
n cazul deplasrii cu ma/ina dec9t un singur bon de benzin$ restul persoanelor pot deconta bilete de
tren/autobuz/microbuz.
-
3
!"emplu de calcul pentru o distan# de $%% &m' localitatea "(loca#ie instruire(localitatea " ) $%% *m . $%% *m " +,,-
) ..,, /0T10. 2umrul de litri rezultat se nmul#ete cu pre#ul unui litru de benzin de pe bon si rezult suma de
decontat n numerar, la fa#a locului, n ultima zi de curs.
au
( bilet de tren/autobuz/microbuz dus : ntors n original nsoit de ordin de deplasare/delegaie completat$ semnat /i
/tampilat de anga.ator. 8n cazul n care deplasarea se face cu vagon de dormit$ delegaia va include precizarea "e
deplaseaz cu vagon de dormit.3
Transportul feroviar se deconteaz clasa a( 00
a
pentru distan#e mai mici de $%% *m i clasa 0 pentru distan #e mai mari
de $%% *m, conform 45 678%9.%%8.
NOT:
Pentru persoanele care au domiciliul legal n acelai ora n care se desfoar sesiunea de instruire la care
particip, costurile aferente cazrii i transportului nu se vor putea deconta.
2. <entru buna des),urare a sesiunilor de instruire recomandm fiecrui potenial participant s evite situaia de a
fi nsoit de alte persoane. 8n cazuri e)cepionale$ c9nd acest lucru nu este posibil$ dorim s fie neles faptul c aceste
persoane /i asum riscurile ce ar putea fi generate de acest fapt$ iar costurile de cazare$ transport /i mas aferente
nsoitorilor vor fi pltite de ctre ei separat.
. ;entru alte detalii v rugm s contactai reprezentanii 1onsultantului Arc&idata s.r.l %ilano$ Sucursala 7ucure/ti#
Andreea 7a.an /i Ale)andru Sandovici ( la adresa# 7ucure/ti$ Str. ;uul de ;iatr$ nr. 4$ et. 2$ ap. 3$ precum /i la
numerele de telefon# 5324 <5< =-4 (Andreea 7.an$ Asistent de ;roiect"$ 5322 <3= <,> (Ale)andru Sandovici$
Asistent de ;roiect"0 fa)# 5-, 2,, 45 =? sau e(mail# formare@beneficiariAarc&idata.it
DA"8 D8S<R8 <AR"0C0<A#"&
0. #U!858 ?0
<R8#U!858
00. D8#U!0R8A
C$!<58"% A
$R6A#0@A4080
000. 3U#C40A
01. DA"8 D8
C$#"AC"&
B(mail#
Celefon (fi) /i mobil"#
Adresa de coresponden#
2
4
1 rugm s transmite+i tot 3ormularul completat la adresa de eAmail bucuresti@ilfovAfonduri(
structurale.ro Afonduri(structurale.ro $ (mpreun cu 3ormularul de 7nregistrare a 0deii de <roiect ,i urmtoarele
documente#
copie dup diploma de absolvire a studiilor superioare0
copie dup 1I0
copie dup certificatul de cstorie$ dac este cazul (pentru cazurile n care numele din documentul de
identitate este diferit fa de numele din diploma de licen"
copie dup certificatul de na/tere
declaraie (semnat" pe propria rspundere$ c nu ai mai beneficiat de un alt program de formare n domeniul
managementului de proiect n cadrul unor proiecte finanate din Instrumente Structurale$ n ultimii - ani.
?

S-ar putea să vă placă și