Sunteți pe pagina 1din 18

Plan de afacere

Creterea i realizarea pomuoarelor


(zmeur, coacz, agri).
Antreprenor: Dorogan Viorica
Adresa:
Satul Cetrosu
!"nul Drocia, !epu#lica $oldo%a
&elefon: '()( *+,),
&el-.S$ '()( /+,0(+,,1

&rifu2i */1/
Cuprins
1. Descrierea afacerii
*. Analiza S34&
(. Descrierea produsului
,. &enologia de cretere
5. Plan de mar6eting
+. Planul financiar
). Plan opera2ional
*
Descrierea afacerii
Aceast afacere pre%ede ini2ierea i dez%oltarea unei planta2ii de pomuoare (zmeur, coacz,
agri) 7n satul &rifu2i. Voi dez%olta aceast afacere 7n cola#orare cu familia mea astfel le %oi
oferi mem#rilor familiei mele ocazia de a se 7ncadra 7n munc sezonier. Planta2ia se %a afla pe
terenul prin2ilor mei pe care"l %oi arenda cu suma de 1// lei-lun. Pentru succesul afacerii
mizez pe e8perien2a profund a prin2ilor i pe cunotin2ele mele la ni%el de amator. Pentru a
lansa afacerea dispun de capital propriu 7n suma *1,9/ lei i am ne%oie de *5+15lei. Consider
c aceast afacere 7mi %a aduce un profit 7n al doilea an o dat cu culegerea roadei de
1/*//lei,iar 7n anul trei de */,// lei care"mi %a permite s m 7ntre2in i s"mi realizez
planurile de %iitor.
Viziunea
&erenul de care dispunem /,,a sdit cu #utai de zmeur, agri, coacz de o 7nalt calitate i
producti%itate. Planta2ia dotat cu sistem de irigare modern ,, Prin picurare :, o pia2 de
desfacere sta#il 7n raionul Soroca i 7n raioanele %ecine ca: Drocia, ;loreti. Clien2i
permanen2i i c7t mai multe persoane la ni%el de poten2iali clien2i care 7mi aduc un profit
financiar suficient pentru a m 7ntre2ine, a"mi continua studiile la uni%ersitate, i"mi ofer
posi#ilitatea de a"mi dez%olta afacerea 7n perspecti%.
Scopul:
<ni2ierea i dez%oltarea unei planta2ii de pomuoare (coacz, agri, zmeur) 7n satul &rifu2i.
4#iecti%ele:
De a"mi consolida cunotin2ele i de a m dez%olta continuu 7n domeniul
managementului afacerii i profilul ei.
De a planta #utaii de pomuoare (coacz, agri, zmeur) pe o suprafa2 de /,,a i a
procura stropitoare i ecipamentul necesar pentru 7ngri=irea plantelor 7n termen de *
luni de la lansarea proiectului.
De a"mi promo%a produsele le ni%elul zonei de nord i a m infiltra pe pia2a de
desfacere pe parcursul a * ani.
De a ridica calitatea produsului pentru a men2ine clien2ii e8isten2i i a atrage clien2i noi.
De a o#2ine un profit de 1/*// lei din %7nzarea produsului 7n decurs de * ani care m"ar
asigura financiar.
(
Analiza S34&
Descrierea produsului
Pomuoarele (coacza, zmeura, agriul) s7nt nite fructe dulci, aromate care trezesc interesul
cumprtorului prin aspectul apetisant.
Coaczul > este o cultur foarte apreciat pentru %aloare alimentar i terapeutic a
fructelor. Acestea con2in cantit2i mari de %itamina C i su#stan2e #iologice cu efect terapeutic
pentru organizmul uman. Coaczul este o specie de pomuoare care intr 7n rod 7n al doilea an
Puncte tari Puncte sla#e
Cunosc procesul de cretere a pomuoarelor
la ni%el de amator.
Produc2ia nu este afectat de segmentarea de
pia2.
?ipsa concuren2ei puternice pe pie2ele de
desfacere spre care m orientez eu 7n
prezent.
Surse proprii de in%esti2ii > 5/// lei.
@u am teren personal.
@u dispun de e8perien2 de antreprenor.
@u dispun de utila=ul necesar: pomp,
filtru, sistem de irigare, stropitoare.
!esurse financiare insuficiente.
4portunit2i !iscuri
C7tigarea grantului oferit de 3<@!4A
$oldo%a > 15//B.
<nstruire i consultan2 oferit de C!& ,,
DAC<A :.
C8perien2a prin2ilor care 7mi ofer
posi#ilitatea de cola#orare cu ei.
&erenul necesar (/., a) este 7n proprietatea
familiei i am oportunitatea de al arenda la
un pre2 con%ena#il.
Sursa de ap amplasat 7n apropierea
terenului.
Dmpreun cu toat familia a%em for2ele
necesare pentru prelucrarea terenului.
Produc2ia solicitat pe pia2.
Cola#orarea cu fa#rici productoare de
sucuri, iaurturi, dulce2uri, #om#oane c7t i
din domeniul cosmetologiei i medicinei.
Calamit2ile naturale (%7nturi, ploi cu
grindin, 7nge2).
Scim#area legisla2iei.
$rirea impozutului.
Apari2ia anumitor duntori, parazi2i de
plante.
Produc2ia este altera#il.
,
de la plantare i poate oferi 7n anii de maturizare i plin dez%oltare ) > 1/ t-a. Cste un fruct
care se recolteaz uor i dup recoltare fructele se pot pstra 7n stare proaspt 7n 7ncperi cu
temperatura de p7n la + > 0
o
C timp de ( > 5 zile. Coaczul se 7nmul2ete uor prin #utai
%erzi care sunt sdi2i. Dnl2imea medie a unei tufe este de 1,5 > * m. ?starii principali cresc de
la #aza tufei, 7n numr de */ > *5 #uc2i. Cei mai #uni lstari de rod sunt la %7rsta de 1" ( ani.
Perioada de rodire este 7ntre anii , > 1/, c7nd se poate o#2ine o road de * > ( 6g-tuf. Coaczul
7ncepe perioada de %egeta2ie prim%ara de%reme.
Dnfloritul 7ncepe 7n a doua =umtate a lunii aprilie i dureaz 1/ > 1* zile. ;ructul copt poate
atinge 1" *,5 gr. Coaczul poate fi culti%at 7n zone cu temperatura medie anual de 0 > 1/
o
C, i
rezist la temperaturi de p7n la "*0"(/
o
C. Planta suport um#rirea par2ial dar se dez%olt mai
a#undent 7n condi2ii de lumin deplin. Poate fi culti%at pe soluri argilo"lutoase, argiloase,
#ogate 7n umus. Eone prielnice pentru culti%are 7n 2ara noastr sunt zona de nord i centru a
repu#licii.
Agriul > este o specie mai pu2in rsp7ndit de c7t coaczul. ;ructific regulat i
a#undent, 7ncep7nd cu al doilea an de la plantare, are rezisten2 sporit la ger, umiditate i se
7nmul2ete uor. ;ructele de agri se utilizeaz 7n di%erse faze de coacere i prezint o materie
prim foarte #un pentru diferite ramuri ale industriei alimentare. Dn func2ie de soi, de
7ntre2inerea solului i tufelor, recolta de la o tuf poate constitui p7n la 1*"*/ 6g .
Agriul este un ar#ust puternic ramificat, pre%zut cu i fr gimpi de /,)"1,0m. Planta
matur const din mai multe ramuri pornite de la #aza tufei care cresc i se ramific 7n primii
ani de%enind ramuri de scelet. Pe msur ce 7nainteaz 7n %7rst, ritmul de cretere scade, 7n
timp ce 7ncrctura de rod crete. !amurile de agri triesc )"0 ani, dup aceea ele se 7nltur i
se 7nlocuiesc cu altele noi de la #aza tufei. Agriul 7ncepe s fructifice 7n cel de"al doilea an de
cretere, iar din anul ,"5 d recolte depline. Agriul 7nflorete foarte de%reme cu un ritm lent,
iar 7nge2urile de prim%ar 7l pot afecta doar par2ial. Aceast plant prefer zonele mai
rcoroase, cu temperaturi medii anuale de 0"1/
/
C, temperaturi medii de %egeta2ie 1+"1)
/
C.
;lorile i fructele mici pot rezista p7n la "*"(
/
C, 7n func2ie de starea de umezeal din
atmosfer.
Agriul crete i fructific #ine pe terenurile =oase, moderat de umede, fertile.
Zmeura este o plant care se culti% 7n toate zonele dar o rsp7ndire mai larg o are 7n
zona de nord a repu#licii datorit condi2iilor care"i sunt prielnice. Emeura are o arom plcut
i este apreciat ca produs alimentar. Planta intr 7n rod 7n al doilea an de la plantare i permite
recuperarea in%esti2iilor 7n timp scurt. &ufa de zmeur este de dimensiune mic i necesit
pentru cretere un spa2iu redus, de aceea 7l putem culti%a pe l7ng cas. Aceast cultur are
rezisten2 la ger "*/
o
C. &ufa este alctuit din zulpini de form cilindric care au durata de
%ia2 de doi ani, apoi cresc lstari noi. !dcina zmeurului este ramificat i ptrunde la o
ad7ncime de 1/"(/cm 7n pm7nt. Producti%itatea zmeurului depinde de numrul lstarilor i
lungimea lor, lstari lungi dau recolte mai mari, 7n compara2ie cu cei lungi i sla#i. ;ructele
cresc i se dez%olt intens astfel timp de (/"(5 zile a=unge la maturitate. Emeura are cerin2e
deose#ite fa2 de lumin, 7n condi2ii #une fructele sunt mai dulci, aromate, gustoase i mai
colorate. Emeur consum mai mult ap 7n lunile iunie"august care corespund cu creterea i
dez%oltarea fructelor. !dcinile zmeurului au ne%oie de o8igen i de aceea efectum af7narea
la 7nceputul perioadei de %egeta2ie. Pentru planta2ia de zmeur %om alege soluri luto"nisipoase,
#ogate 7n umus.
&enologia de cretere
Coaczul Planta2ia de coacz se 7nfiin2eaz pentru 1/"1* ani. $aterialul pe care"l %om
folosi pentru planta2ie tre#uie s fie sntos, cu lemnul copt, mugurii #ine dez%olta2i i cel pu2in
5 rdcini la #utai. Vom folosi #utaii de 1"* ani. Direc2ia r7ndurilor tre#uie s fie orientat @"
5
S. Distan2a de sdire tre#uie s fie: 7ntre r7nduri 1,5"*,/m, i /,5"/,0 7ntre #utai. Vom planta
#utaii 7n gropi cu dimensiunile ,/-,/-,/ cm. ?a plantare se ud 5"+ litri de ap pentru plant.
Principalele lucrri le constituie: sparea solului dup cderea frunzelor, 7n cursul %erii pritul
i irigarea solului i prim%ara culti%area i cur2irea #utailor. Dn primii doi ani de dez%oltare
7ntre r7nduri pot fi culti%ate plante de talie mic cum sunt: cartoful, sfecla, morco%ul, mazrea,
fasole pentru psti. De asemenea prim%ara %om efectua cur2itul #utailor, cu scopul de
formare 7n scurt timp a unei plante %iguroase i capa#ile de rod, %om 2ine cont de numrul de
lstari ce cresc anual i de capacitatea de rod a tufei.
Vom atrage aten2ia asupra aspectului e8terior al coaczului pentru a o#ser%a pre%enti%
apari2ia unor duntori sau a unor #oli. Cele mai rsp7ndite #oli sunt: finarea, antracnoza i
rugina coaczului care se trateaz folosind preparatul Aaratan de 10F sau #aileton de *5F
care se administreaz prin stropire. Principalii duntori sunt: sfredelitorul tulpinilor, pducii
de frunze, pducele de lstar, pducile l7nos care se nimicesc prin stropire cu preparatul
Actellic de 5/F i se 7nltur pr2ile atacate ale #utaului. <rigarea prin picurare a coaczei este
o metod nou, renta#il pentru culti%area ar#utilor fructiferi. A%anta=ul ei se refer la faptul
c are loc consumul mic de ap, care se distri#uie p7n la cele mai ad7nci rdcini, are loc
eliminarea srurilor din zona rdcinilor i putem folosi o surs de ap cu de#it mic. !ecoltarea
coaczei are loc la sf7ritul lunii iunie i acest moment se sta#ilete 7n func2ie de culoarea
fructului, gustul i aroma lui. Coacza fiind recoltat se poate pstra 7n 7ncperi rcoroase timp
de 0"1/ zile, iar 7n depozite frigorifice cu temperatura de /
o
C, 9/F , umiditate timp de (/"(5 de
zile.
Agriul > Planta2ia de agri se 7nfiin2eaz pentru 15"*5 de ani. &erenul tre#uie s fie fertil i
cur2it de #uruiene, culti%at. Distan2ele 7ntre r7nduri tre#uie s fie de 1,*"1,5m iar pe r7nd /,)5"
1,/m. $aterialul sditor tre#uie s fie sntos, cu muguri #ine dez%olta2i, cu 1"* ramuri cu
lungimea de *5"(/cm i ,"5 rdcini de scelet. Dnainte de plantare #utaii se %or scurta pentru
a 7nltura rdcinile afectate. Agriul se planteaz 7n gropi cu dimensiunile ,/-,/-(/cm. 4 dat
cu plantarea se ud cu 5"+ litri de ap pentru plant. Dn primii doi ani 7ntre r7nduri pot fi
culti%ate plante agro"alimentare. Sditul se %a face anual cu direc2ia r7ndurilor de la nord spre
sud. ?ucrrile necesare %or fi: trei lucrri de prire anual, toamna 7n =urul fiecrei tufe se %or
face lucrri de spat cu ad7ncimea de +"0cm. Prim%ara %om culti%a terenul i %om efectua
lucrri de cur2ire a #utailor. <rigarea se %a efectua de doua ori pe lun 7n timpul dez%oltrii
tufelor i o dat pe sptm7n 7n timpul coacerii fructului. Principalele #oli i duntori sunt
aceleai ca i la coacz, i de aceea folosim pentru com#atere Actelic de 5/F, zeam
#ordolez. ;ructele agriului se recolteaz atunci c7nd au culoare, gust i arom specific
soiului. Dn 7ncperi o#inuite fructele se pstreaz *", zile iar 7n 7ncperi special amena=ate se
pstreaz p7na la */"*5 zile la temperatura de 1
o
C.
Zmeura Planta2ia se 7nfiin2eaz pentru 1/"1* ani. Preala#il sectorul se cur2 de #uruieni
i se aplic 7ngrminte organice. Se %a 2ine cont de faptul c r7ndurile tre#uie s se orienteze
de la nord spre sud pentru ca plantele s fie #ine luminate. Pentru o #un pregtire a solului se
recomand administrare de 7ngrminte organice. &impul cel mai potri%it pentru plantare este
toamna, 7nainte de 7nge2uri i prim%ara, luna martie"aprilie. $aterialul sditor tre#uie s fie
sntos i #utaul tre#uie s ai# o 7nl2ime de 15"*/cm. Pentru plantare sunt recomandate
urmtoarele distan2e: 7ntre r7nduri 1,+"*,/m, pe r7nd /,("/,5m. Dnainte de plantare %om controla
cu aten2ie plantele pentru a le sdi pe cele cu muguri i ne afectate de ger. Vom e8ecuta gropi
de (/-(/cm pentru plantare manual. Dndat dup plantare se efectueaz udatul c7te 5"+l ap
pentru plant. ?ucrrile de care a%em ne%oie sunt: culti%area, pritul 7n dependen2 de flu8ul
de #uruieni, cur2irea, spatul. Dn decursul perioadei de %egeta2ie, zmeurul are ne%oie de
cantit2i mari de ap, de aceea a%em ne%oie de sistem de irigare. Dn condi2iile e8istente zmeura
poate fi atacat de aa #oli: antracnoza, ptarea #run a lstarilor, septorioza, rugina i
putregaiul cenuiu. Pentru com#atere folosim zeama #ordolez de (F i 7nlturm pr2ile
afectate ale plantei. De asemenea poate fi atacat i de duntori ca: grgri2a mugurilor de
+
zmeur, g7ndacul mic, 27n2arul tulpinelor, pducile lstarilor i al fructelor. Pentru nimicirea lor
%om stropi plantele cu preparatul Actellic de 5/F i %om 7nltura pr2ile atacate ale #utailor.
Emeura 7ncepe a se coace 7n luna iunie i semnele caracteristice sunt gustul i aroma fructului.
recoltarea se face diminea2a sau seara pe rcoare. ?a temperatura de /
o
C zmeura se pstreaz ("
5 zile. Dn perioada de plin maturitate pentru consum se recomand sa se recolteze din * 7n *
zile.
Planul de mar6eting:
Pia2a de desfacere
Voi %inde pomuoarele pe pia2a din oraul Soroca, pentru c produc2ia este solicitat i m
aflu 7n apropierea acestui loc de realizare. De asemenea 7n cola#orare cu prin2i care dispun de
transport propriu %oi putea realiza pomuoarele i pe pie2ile din raioanele %ecine ca: Drocia,
;loreti. C8ist posi#ilitatea de transportare a produc2iei la Gl2i, Ciinu pentru a le realiza
A@.!4, 7n anii de maturitate a plantelor 7n care %oi o#2ine o road #ogat. Dn perspecti%
prognozez s"mi dez%olt afacerea astfel %oi a%ea posi#ilitatea de a realiza produc2ia 7nceind
contracte cu firme productoare de sucuri, iaurturi, dulce2uri i gemuri, #uturi rcoritoare,
cofetrie i patiserie, supermar6ete, restaurante i firme comerciale de e8port.
Clien2ii
Clien2ii mei %or fi 7n deose#i persoanele de genul feminin de diferite %7rste. Consider, c a
pute a%ea clien2i fideli care ar fi: doamnele cstorite care sistematic merg la cumprturi,
doamnele 7n etate care atrag o mare aten2ie asupra snt2ii i celelalte categorii de cumprtori
care"mi %or cumpra produc2ia ocazional.
Concuren2ii
Caracteristica Afacerea mea S!? Alfa @istru Pocro%ca Dum#r%eni East7nca
Pr2ul , , 5 , ,
Calitatea
produsului
5 5 5 , ,
?ocalizarea
afacerii
5 5 , , 5
Distri#uirea
produsului
, 5 5 , ,
<maginea
7ntreprinderii
5 5 5 ( (
&otal 1) 1, *( 19 */
Concluzie: la momentul ini2ierii afacerii cotientizez c am concuren2i, unul dintre cei mai
puternici fiind S!? Alfa @istru, dar nu suntem concuren2i direc2i deoarece a%em diferite pie2e
de desfacere. Ca o#iecti% ma=or rm7ne a fi munca la ridicarea calit2ii produc2iei pentru a fi
lider pe pia2.
$etode de promo%are
Dn primul an de acti%itate nu %oi aplica nici o metod de promo%are, deoarece realizrile %or
aprea din anul al <<. 4 dat cu dez%oltarea pomuoarelor %oi da un anun2 la tele%iziunea local
Sor&% i un anun2 7n ziarul local 4#ser%atorul de @ord prin care %oi aduce la cunotin2
clien2ilor c dispun de asemenea produc2ie. &oate acestea le %oi face la lansarea produselor pe
pia2. Ca metod permanent de promo%are %oi folosi cr2ile de %izit, discu2ia cu clientul, %oi
edita flaHere de dou tipuri: care %or con2ine informa2ii succinte pri%itor la %aloarea terapeutic
i medicinal a pomuoarelor, al doilea tip de flaHere %or con2ine recete de deserturi apetisante
)
7n care ca ingredient %or intra pomuoarele. Periodic %oi participa la Eiua Vinului 7n oraul
Soroca i la alte e8pozi2ii.
Strategia pre2urilor
Dn realizarea produc2iei m %oi orienta pe politica de concuren2i pentru am"i putea realiza la
timp pomuoarele i de asemenea o s 2in cont de costul produc2iei, pentru ca 7n urma realizrii
s #eneficiez de profit. Dn urma analizrii pie2ei locale am constatat c aceast produc2ie este
solicitat de clien2i i analiz7nd celtuielile consider c aceast afacere este profita#il.

;urnizorii
Denumirea mrfii Cost -#uc ;urnizorul
Gutai
Emeur 5 lei-#uc <nstitutul de pomicultur din !. $oldo%a
tel.)+,,*) )0))5(,str.Costiu=eni 1,.
Singerei s. Ciscareni ?iliana si Anatol Spinu
.& (/*+*/) ,1/(09 /+9)(0099.
S.A:4rei"Vit: (/*(5) *0/0/.
Agri 1/ lei-#uc <nstitutul de pomicultur din !. $oldo%a
str.Costi=eni 1,,tel. )+,,*).
Stefan"Voda s.Crocmaz <on Dimitro%ici .& tel.
(/*,*) ,+(1*.
;leti s.!ediul de sus S.!.?. ,,.ospodarul
!ediul: &el: (/*59) *()9*
Coacz 0 lei-#uc <nstitutul de pomicultur din !. $oldo%a, str.
Costiu=eni 1,, &el: )9(9)0.
&eleneti s.Czneti Constantin Dorofei .&, &el:
(/*50) )*,1,
Clrrai s.Gamut !omeo Colun .& &el:
/+9*//99(
Aparat de stropit 5// lei Agro"magazin, o. Soroca Str. Itefan Cel $are 15,
&el: (/*(/) *559(
Cimicale 1(/ lei Agro"magazin, o. Soroca Str. Itefan Cel $are 15,
&el: (/*(/) *559(
$angementul afacerii
$anager
?ucrtori sezonieri
$anager > Gruma ?ilia %oi fi responsa#il de: cutarea lucrtorilor sezonieri, depistarea noilor
pie2e, a unor noi oportunit2i de %indere, %oi gestiona editarea materialelor pentru promo%are,
0
%oi cuta transport pentru deplasarea produc2iei 7n anii cu mai mult road %oi 7nceia
contracte de %7nzare"cumprare cu diferite magazine, mar6eturi. ?ucrtorii sezonieri %or presta
ser%icii sezoniere i %or fi responsa#ili de calitatea 7ndeplinirii lucrrilor agricole.
Planul financiar:
Sinecostul unui produs
Costuri Jnitate &otal pentru produs (lei)
1. Conturi materie prim
Dngrminte (//6g (9/
Cimicate 1/-*/lei *//
*. Costuri de personal
Culti%at ,lei-/,1a 1+/
Spat
*om-0/zi 1+/
Prit
,om-0/zi (*/
Cur2it
1om-0/zi 0/
!ecoltare
,om-0/zi (*/
(. Costuri administrati%e
Cnergie electric
1*15lei 1*15
&ransport
*///lei *///
Arend
1//-lun 1*//
&otal
+/,5
9
Plan in%esti2ional.
Gilant pre%izionat
$i=loace necesare Surse proprii (lei) Surse atrase (lei) &otal
Gutai */*/5 */*/5
" Emeur
!u#in Gulgresc
+ lei-1 #uta
1*,5 #uc.-+**5
" Agri
;inic
1/ lei-1 #uta
5(/ #uc.-5(//
" Coacaz
.olu#ca
0 lei-1 #uta
1/05 #uc.-0+0/
Aparat de stropit manual
5// 5//
Spalier
(,) Guc-5/ lei 1)(5/
S7rm zincat *9// m-(196g (51/
Patent 1+*/ 1+*/
Cimicale 1)/
" Actellic 5/F 1//
" &opaz )/
Costum pentru stropire 1,// 1,//
Pregtirea terenului 0// 0//
" Culti%area , lei-/,1/ a
" Sdirea 0/-zi > , persoane
" Pritul 0/-zi > , persoane
Ser%icii de telefon, energie
electric *// *//
&ransport 15/ 15/
&otal */*9/ *5+15 ,59/5
&otal general */*9/'1*// arenda *5+15 ,59/5
1/
Acti% Pasi%
Clemente de acti% Suma (lei) Clemente de pasi% Suma (lei)
Acti%e pe termen lung Capital propriu */*9/
Gutai */*/5
Patent 1+*/
Acti%e curente .rant *5+15
Cimicale 1)/
Costum pentru stropire 1,//
Aparat de stropit 5//
Spalier 1)(5/
S7rm zincat
(51/
Pregtirea terenului 0//
Ser%icii *//
Alte celtuieli 15/
&otal acti% ,59/5 &otal pasi% ,59/5
11
;lu8ul mi=loacelor #neti < an
@r. ;lu8ul
mi=loacelor
#neti
?unile
Aprilie $ai <unie <ulie August Septem#rie 4ctom#rie @oiem#rie Decem#rie
1 Suma de #ani la
7nceputul
perioadei
,1,/ (+// (/9/ *55/ *(+/ *1,/ 1)*/ 1+*/ 15*/
* Venituri #neti / / / / / / / / /
( Celtuieli
#neti
5,/ 51/ 5,/ 19/ **/ ,*/ 1// 1// 1//
, !ezultat
financiar: profit
sau pierdere
" 5,/ " 51/ " 5,/ " 19/ " **/ " ,*/ " 1// " 1// " 1//
5 Suma de #ani la
sf7ritul
perioadei
(+// (/9/ *55/ *(+/ *1,/ 1)*/ 1+*/ 15*/ 1,,/
;lu8ul mi=loacelor #neti al <<"lea an
@r. ;lu8ul
mi=loacelor
#neti
?unile
$artie Aprilie $ai <unie <ulie August Septem#rie 4ctom#rie @oiem#rie Decem#rie
1 Suma de #ani la
7nceputul
perioadei
1,,/ 1*// 11// +0/ (()/ +/(/ 0)*/ 11,1/ 11/)/ 1/9//
* Venituri #neti / / / (/5/ (/5/ (/5/ (/5/ / / /
( Celtuieli
#neti
,*/ 1// ,*/ (+/ (9/ (+/ (+/ (,/ 1// 1//
, !ezultat
financiar: profit
sau pierdere
" ,*/ " 1// " ,*/ *+9/ *++/ *+9/ *+9/ " (*/ " 1// " 1//
5 Suma de #ani la 1*// 11// +0/ (()/ +/(/ 0)*/ 11,1/ 11/)/ 1/9)/ 1/0)/
sf7ritul
perioadei
Plan opera2ional pentru < an de acti%itate.
Denumirea acti%it2ii. Volumul de
munca
(zile,ore)
martie aprilie mai iunie iulie august septem#rie octom#rie noiem#rie decem#rie
Cla#orarea i
depunerea proiectului
spre finan2are
(1 zile '
<nregistrarea afacerii
(patenta)
5zile '
Pregtirea terenului
"culti%area 1zi '
"acizi2ionarea
#utailor, aparatului
de stropit.
**zile '
"trasarea 5ore '
"gaurirea )ore '
Sadirea #utailor * zile '
Pritul < dat 1zi '
Pritul a << oar 1zi '
Sparea terenului 5zile '
Plan opera2ional pentru al << an de acti%itate
Denumirea acti%it2ii
Volumul de
munc
(zile, ore)
ianuarie fe#ruarie martie aprilie mai iunie iulie august septem#rie octom#rie noiem#rie
decem
#rie
Afinarea solului 1zi '
Cur2irea #utailor ( zile '
Pritul < data 1zi '
Stropirea plantelor
contra duntorilor
* ore '
Pritul a << oar 1zi '
Promo%area
" lansare (anun2 in
ziar, spot pu#licitar)
(1 zile '
"periodic
(participarea la
e8pozi2ii, Eiua
Vinului)
1zi '
"permanente(discu2ii
cu clientul, carte de
%izita, flaHere cu
descrierea produc2iei,
cu recete de deserturi
7n care se includ
fructele realizate,
degusta2ii)
* ore-zi ' ' ' ' '
Culegerea roadei i
realizarea
) ore ' ' ' ' '
"zmeur ( ore ' '
"agriul * ore ' ' '
"coacaza
* ore '
!ealizarea ' ' ' '
Sparea terenului
( zile '
!aport pri%ind rezultatele financiare pentru < an de acti%itate.
1) V7nzri
(lunare de
produse i
ser%icii)
Anul I
ianuarie fe#ruarie martie aprilie mai iunie iulie august septem#rie octom#rie noiem#rie decem#rie
Costul
materiei
prime
*/*/5 (/ (/
Arend /,,a 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1// 1//
Cnergie
electrica
1*/ 9/ 9/ 9/ 9/
Salariile (*/ (*/ (*/ (*/
Pu#licitate
<ntre2inere 1//
Altele 5/
*)&otal
celtuieli
curente
*/),5 51/ +,/ *,/ (*/ ,*/ 1// 1//
Profit #rut 1"*
&a8ele i
impozitele
Profit net (",
Profit cumulat
!enta#ilitatea
profitului @et
5-1K1//F
!aport pri%ind rezultatele financiare pentru al << an de acti%itate.
!iscurile i depirea lor:
!iscurile prognozate care ar afecta direct afacerea mea sunt:
Ploile cu grindin, ploile acide, seceta i lipsa de clien2i.
Cele neprognozate ar putea fi:
<nsta#ilitatea sistemului politic, un e%entual cutremur sau alte calamit2i naturale.
Pentru a le depi consider c e necesar s"mi asigur terenul agricol pentru a e%ita pierderile 7n cazul unor
manifestri ale for2elor naturii. De asemenea pe parcursul dez%oltrii afacerii %om 2ine cont de noile
ino%a2ii care apar 7n domeniul agriculturii pentru a ne dota cu noi utila=e necesare care ne"ar a=uta s
depim aceste o#stacole.
Concluzii:
Consider c aceast afacere este una profita#il deoarece 7n primul an de rod %oi a%ea un %enit de 1/*//
lei, iar profitul %a fi de 5*// lei, iar 7n al doilea an de rod c7nd plantele %or fi 7n plin dez%oltare %enitul %a
fi de */,// lei iar profitul de 15,//. pentru %iitor preconizez s mresc teritoriul sdit cu #utai ca in
timpul recoltrii culegerea s se efectueze pe etape. Aceast oportunitate 7mi %a aduce %enituri mai mari,
1) V7nzri
(lunare de
produse i
ser%icii)
Anul II
ianuarie fe#ruarie martie aprilie mai iunie iulie august septem#rie octom#rie
(()/ +/(/ 0)*/ 11,1/ 11/)/
Costul materiei
prime
5// (/ (/
Arend /,,a 1// 1// 1// 1// 1// 1//
Cnergie
electrica
9/ 9/ 9/ 1*/ 9/ 9/
Salariile 1+/ 1*/ 1+/ 1+/ (*/
Pu#licitate 15/ (//
<ntre2inere 1//
Altele 5/
*) &otal
celtuieli
curente
*// *// (+/ 91/ 5(/ )// (5/ 19/ 19/ ,*/
Profit #rut 1"* "*// "*// "(+/ "91/ "5(/ *+)/ 5+0/ 05(/ 11**/ 1/+5/
&a8ele i
impozitele
(0/ (0/ (0/ (0/ (0/ (0/
Profit net (", 1/9/ ,5*/ ,+)/ ,/(/ 5((/ (1//
Profit cumulat 1,)/ +()/ 11,*/ 150(/ *15,/ *5/*/
!enta#ilitatea
profitului @et
5-1K1//F
/,51 /,)9 /,0, /,05 /,00 /,))
7mi %a da posi#ilitatea ca a%7nd o cantitate mai mare de produc2ie s 7ncei contracte de %7nzare"cumprare
cu diferite supermar6eturi, cofetrii, fa#rici de lactate. Dnfiin27nd aceast afacere 7mi %d %iitorul 7n ea i
posi#ilitatea de dez%oltare 7n continuare.
Amplasarea afacerii i forma =uridic:
Afacerea este amplasat 7n raionul Soroca, satul &rifu2i. Se %a afla la 15/ 6m deprtare de la Ciinu, 1,
6m de la Soroca, ,/ 6m de la Drocia, ,5 6m de la oraul ;loreti. ;orma =uridic pe #aza creia 7mi %oi
desfura acti%itatea este patenta.