Sunteți pe pagina 1din 12

Stabilirea tehnologiilor de aplicare a rezultatelor cercetrii

Pe baza rezultatelor obinute n partea de cercetare se urmrete


proiectarea unui sector de producie a fontelor cu grafit nodular, sector avnd
urmtoarele caracteristici:
Capacitatea turntoriei. .!"" t.p.b.#an
$reutatea pieselor.. "%&" 'g.#buc.
$radul de comple(itate... )) % mediu
*egimul de lucru.. n trepte n dou sc+imburi
$radul de mecanizare.. semimecanizat
1. ALEGEREA I DETERMIAREA !M"R!L!I DE !TILA#E
,urntoria de font cu grafit nodular proiectat are capacitatea de !""
tone#an. -ceast turntorie e(ecut piese mici i uoare pentru industria
constructoare de maini avnd un caracter al produciei de serie mare fiind o
turntorie de capacitate mi.locie.
/laborarea alia.ului lic+id se realizeaz n cuptoare cu inducie. 0e va
proiecta sectorul de elaborare.
Pentru dimensionarea utila.elor i suprafeelor te+nologice este necesar a
se ine seama de mrimea greutii i volumului gabaritic al pieselor turnate.
,urntoria face parte din categoria turntoriilor de piese mici, iar din punct de vedere
al comple(itii se ncadreaz n grupa a ))%a.
*epartiia pieselor turnate pe grupe de greutate.
Tabelul 1
Grupa de
greutate
Greutatea $edie
a pie%elor &'g(
Total pie%e bune Seria de
)abrica*ie
+ie%e bune
,uc*i-an
tone-an 1
! 2 3 & 4
" 5 6 ".& !" " serie mare !3"."""
! 5 !6 .& 7" & serie mare !"."""
2 ! 5 &6 2.& !4 7 serie mare 4.83
3 & 5 "6 8.& !3" !" serie mare 2!."""
& " 5 !&6 8.& !"3 8 de serie .4&8
4 !& 5 2&6 2" 33 ! de serie 3.7&8
8 2& 5 &"6 3!.& 94 7 de serie !.!&7
T.TAL 1/00 100
de %erie 1i
%erie $are
23/.2/4
1.1.DETERMIAREA ,ILA5!L!I DE METAL +ETR! 100 +"R5I
67"R7"T!R" METALI7" LA ELA,.RARE
Tabelul 1.1
+ara$etrii Si$bol 8aloare
*ecomandat n
literatur
:1;
-doptat
:1;
Calculat
:t#an;
Piese turnate bune
*ebut de piese turnate
*eele de turnare i maselate
Pierderi nerecuperabile
a
b
c
d
2& 5 3&
! 5 &
&" 5 4"
5 !
3"
!
&!

.!""
4"
.&4"
2"
,otal material lic+id a<b<c<d 9" 5 "" 9& !.7&"
Pierderi prin ardere la elaborare e 3 5 8 & &"
,otal ncrctur metalic a<b<c<d<e "" "" 2."""
2
1./. DETERMIAREA 7ATIT"5II DE ALIA# LI79ID
Cantitatea de alia. lic+id necesar anual rezult din tabela de bilan cumulnd
valorile calculate pentru: piese bune, rebut, reele i maselote i pierderile
nerecuperabile.
=
>
? a < b < c < d t#an unde: *elaia :.;
=
>
? cantitatea de alia. lic+id necesar anual n t#an
a6 b6 c6 d vezi tabelul % bilanul de metal
=
>
? .!"" < 4" < .&4" < 2" ? !.7&" t#an
=
>
? !.7&" t#an
1.:. 7AL7!L!L IDI7EL!I DE S7.ATERE +IESE
,!E DI T.TAL ALIA# LI79ID ELA,.RAT
L
pb
Q
Q
is =
unde: *elaia :.!;
is ? valoarea indicelui de scoatere
=
pb
? producia, capacitatea turntoriei, t#an
=
>
? necesarul anual de alia. lic+id
1 . 3!
""
. 3!
7&" . !
!"" .
=
= =
is
is
1.2. REGIM!L DE L!7R! I ;.D!L DE TIM+ AL T!R"T.RIEI
. *egimul de lucru
0e aplic regimul de lucru n trepte, n dou sc+imburi. operaiunile
principale se succed n ordinea formare, turnare, dezbatere pentru tot atelierul.
!. @ondul de timp
aA @ondul de timp anual calendaristic @
c
*elaia :.2;
@
c
? B
c
( !3#+#an ? 7.84" +#an
unde: B
c
5 numrul zilelor calendaristice
bA @ondul de timp nominal 5 @
n
@
n
? @
c
5 CB
d
< B
st
A unde B
d
< B
st
zile libere *elaia :.3;
@
n
? !&& zile
@
n
? 4.!" + la trei sc+imburi
cA @ondul de timp anual efectiv 5 @
e
an h
p
F F
n e
#
""
""
=
*elaia :.&;
unde: p 5 procentul anual de pierderi de timp
an ore Fe
an h F
e
# 48! . 2
# 48! . 2
""
" ""
2
!
!" . 4
=
=

=
1.<. 7AL7!L!L AGREGATEL.R +ETR! ELA,.RARE
ALIA# LI79ID
,e+nologia de elaborare recomandat pentru obinerea fontei cu grafit nodular
este n cuptoare cu inducie cu creuzet cu frecvena industrial de tip ).C.,.
Becesarul orar de alia. lic+id este urmtorul:

h t Q
h
# 49 . "
"7" . 3
7&" . !
= =
*elaia :.4;
Pentru asigurarea necesarului de alia. lic+id se asigur dou cuptoare cu inducie
cu creuzet tip )C,%!.& cu urmtoarele caracteristici:
Capacitatea creuzetului t
Puterea transformatorului de alimentare 24" 'D-
Puterea cuptorului 2&8 'E
Productivitatea teoretic de topire a ncrcturii solide ".&4 t#+
Furata teoretic de topire a ncrcturii .!7 +
,ensiunea de alimentare ".27 'D
Furata ciclului de topire !.&4 +
Productivitatea anual a cuptorului n lucru n dou sc+imburi .&4" t
1.=. 7AL7!L!L E7ESAR!L!I DE .ALE DE T!RARE +ETR!
T!RAREA ALIA#!L!I LI79ID 6 ;.RME

=
eu oi
oi phi
oi
F Q is
t Q
N
*elaia :.8;
unde: B
oi
5 numrul oalelor de tip GiH necesare
=
pbi
5 necesare anual de piese bune turnate n oalele de tip GiH in t#an
is 5 indicele de scoatere
=
oi
5 capacitatea unei oale de tip GiH n t#an
@
eu
5 fondul anual efectiv de timp pentru utila.e +#an
I 5 coeficient de ncrcare 5 utilizare al oalei
t
ci
5 durata unui ciclu complet pentru o oal de tip GiH +#
Capacitatea de alia. lic+id ma(im pentru o oal folosit la turnarea primei grupe
de pise.
is
Q
o
& . "
!" =
unde: is 5 indicele de scoatere
!
3! . "
& . "
!" = =
o
Q
0e alege oala tip JC "."!. Cu acest tip de oal se toarn piesele din grupele
5 3. Pentru piesele din grupele & 5 8 cantitatea minim de alia. lic+id a unei oale.
kg Q
m
& . ""
. 3!
& . 3!
= =
0e alege o oal de tip PC ".", transportat mecanic.
Caracteristicile celor dou tipuri de oale sunt date n tabel .!.
Tabelul 1./.
0imbol
oal
Capa%
citate
:'g;
Fimensiuni :mm;
$rosime :mm; Jasa
,ablei Cptuelii apro(imativ
F F K K K! >ate%
ral
la
fund
lateral la
fund
Cp%
tuea%
l, 'g
oala
goal
'g
JCL."! !" !"& 4" !&" 3& 7" 2 2 3 !" 2.& 7
PC "." "" 23" !7" 3"" 4" !4& 2 3 !& 2& ! 9"
Feci
&& . &
8 . " 48! . 2 "! . " 3! . "
. " !"" .
=

=
oi
N
oale *elaia :.8;
0e adopt B
oia
? 9 oale cu turnare prin cioc, tip JC"."!"
!! . !
8 . " 48! . 2 . " 3! . "
! . " !"" .
=

=
oi
N
oale
0e adopt B
oia!
? 2 oale de turnare prin cioc tip PC ".".
1.3. 8ERI;I7AREA +RI 7AL7!L A 7.RE7TIT!DIII !M"R!L!I
DE .ALE AD.+TAT
Bumrul de oale adoptat Crotun.it la o valoare ntreag dup aplicarea reelei
de calcul pentru B
oi
A, este corect dac:
aA indicele de ncrcare 5 utilizare al oalei,
7 . " 4 . " = =
oad
oic
u
N
N
i
*elaia
:.7;
B
oic
5 numr de oale calculat
B
oad
5 numr de oale adoptat
Derificare: pentru primul tip de oale
4 . "
9
&& . &
= =
u
i
pentru al doilea tip de oale
83 . "
2
!! . !
= =
u
i
bA Bumrul de forme ce pot fi turnate cu oalele adoptate GB
oia
H atisface
nevoile produciei, adic N
tc
N n
oia

n 5 numr de forme turnate dintr%o


oal ntr%un ciclu de turnare GtcH
B
a
5 necesarul anual de forme
3 Fe
N
N
a
=
B
a
5 necesarul anual de forme
B 5 necesarul orar de forme
7 . "" 9
& . 8 . "
3! . " !"
=

=
oia
N
tc
n
*elaia :.9;
87 . 4
248! !
3&283
=

= =
eu
a
F
N
N
*elaia :.";
0e toarn i dou piese pe forma
Feci:
N N
tc
n
oia

Pentru al doilea tip de oal
. &
248!
78&
3 2
& . 3! ! . "
3! . " ""
= = =
=

=
eu
a
oia
F
N
N
N
tc
n
Feci:
N N
tc
n
oia

1.>. RITMI7ITATEA 7"+T!IRII .ALEL.R DE T!RARE
Pentru primul tip de oal JC"."!"
so
sj
c
N
N
R

=
o
nzidiri#oal ( an *elaia :.;
unde: *
c
5 ritmicitatea cptuirii oalei
B
s.
5 numrul de ar.e anual preluat de oalele de acest tip
B
o
5 numrul de oale de acelai tip
d
o
5 durabilitatea oalei
222
2" 9

"! . " 3! . "


8&4

=
c
o o o
pb
c
R
d N Q is
Q
R
nzidiri # oala ( an pentru oala tip JC"."!"
2&!
2" 2

. " 3! . "
333
=

=
c
R
nzidiri # oala ( an pentru oala tip PC"."
1.4. MI#L.A7E DE RIDI7AT I TRAS+.RTAT DI SE7T.R!L DE
ELA,.RARE
m
eu
pb
MRT
n
F is
Q
N

=
*elaia :.!;
unde: BJ*, 5 numrul mi.loacelor de ridicat i transportat
nm 5 norma de micare
& . " ! . "
248! 3! . "
!""
=

=
MRT
N
% mi.loace de ridicat
0e adopt un pod rulant :;
/.1. DIMESI.AREA I .RGAI?AREA TE9.L.GI7" A
SE7T.R!L!I
Fimensiunea sectorului de elaborare este determinat de:
- tipul agregatelor de elaborare utilizate6
- modul de structurare al +alei privind organizarea amplasrii utila.elor ce
deservesc agregatele de elaborare6
- modul de dispunere a mi.loacelor de ridicat i transportat ce deservesc
sectorul de elaborare6
- legtura funcional a +alei sectorului de elaborare cu celelalte sectoare
nvecinate ale seciei.
-gregatele de elaborare utilizate fiind cuptoare cu inducie cu creuzet
respect urmtoarele norme minime de amplasare:
- distana de la utila. la perete: ! m6
- distana de la utila. la un stlp, cel mai apropiat, msurat, perpendicular:
.& m6
- distana minim ntre cuptoare: ! m.
Podul rulant este astfel amplasat nct s deserveasc cele dou cuptoare cu
inducie, ncrcarea lor.
Mn cadrul sectorului se asigur legtura cu depozitele de materii prime i
materiale au(iliare i cile de acces la acestea. :";
Fimensiunile sectorului i modul de amplasare al utila.elor sunt prezentate n
desenul ane( al sectorului de elaborare e(ecutat conform 0,-0.
Kala prezint 4 rnduri de stlpi transversali i & rnduri de stlpi
longitudinali.
Fatele iniiale necesare pentru dimensionarea sectorului sunt:
- capacitatea turntoriei: =?!"" t#an6
- gradul de mecanizare: ridicat6
- productivitatea suprafeei: P
s
- te+nologic C2." N 2.&A
0e adopt 2.! t#m
!
- total C.4 N !.!A
0e adopt .4 t#m
!
0uprafaa total a turntoriei 0
t
, se calculeaz cu relaia:
[ ]
!
m
P
Q
S
s
t
=
*elaia :.2;
unde:
= 5 capacitatea turntoriei :t#an;
P
s
5 productivitatea suprafeei totale :t#m
!
;
0uprafaa sectorului de formare, 0
f
:
0
f
? C3" N 4"A 0
t
:1; *elaia :.3;
0e adopt 0
f
? 4" ( 0
t
:1;
0
f
? ".4 ( 8&" ? 3&" :m
!
;
0uprafaa sectorului de elaborare 0
e
:
0
e
? C3" N 4"A ( 0
f
:1; *elaia :.&;
0e adopt 0
e
? 4" ( 0
f
:1;
0
e
? ".4 ( 3&" ? !8" :m
!
;
Lrganizarea te+nologic a sectorului.
0ectorul este organizat astfel nct s asigure un flu( de materiale optim,
distane minime n circulaia materialelor.
Jaterialele de ar.are sunt preluate din bancarelor depozitelor cu a.utorul
podului rulant cu grefier i transportate n zona cuptoarelor cu inducie unde sunt
ncrcate cu a.utorul unei macarale.
-lia.ul lic+id este supus modificrii n oala de turnare i transportat n oala
manual sau mecanizat spre linia de formare tip conveior. :!;
DES!L;!RAREA ;.TEI 7! 7a7
/
;ig./.Agitator $ecanic pentru de%ul)urarea )ontelor @n cuptorul cu
induc*ie cu creuzet
%suport refractar6 !%bloc inductor6 2%creuzet grafit6 3%sistem de ridicare%coborre
creuzet6 &%ti. stativ6 4%bra orizontal mobil6 8%sistem ridicare%coborre motor6 7%
motor c.c.6 9%ti. antrenare6 "%rotor agitare6 %bra g+idare6 !contragreutate6 2%
topitura6 3%ecran protecie.
Mn practic, se utilizeaz carbura de calciu industrial, din sistemul binar
CaC
!
% CaL, cu temperatur de topire mai sczut Csub !."""O CA.
Carbura de calciu particip la desulfurarea printr%o reacie e(oterm, deci
determin micorarea temperaturii fontei:
CaC
!
<@e0 <@e" ?Ca0 <2@e <!C" <!."" PQ.
Fesulfurarea cu carbur de calciu este efectiv numai n condiiile unui
contact interes cu font lic+id. -ceasta poate fi realizat prin mai multe metode,
desulfurarea avnd loc pe .g+eabul de evacuare din cubilou sau Cmai ales A n oal.
:. E;I7IE5A TE9I7. A E7..MI7" 6 !IT"5I AT!RALE
/ficiena te+nico%economic n uniti naturale este redat n tabelul .2. Mn
tabel sunt prezentai indicatorii nodulari folosind modificarea grafitizant prin
intermediul adaosurilor @e0iCaJn0, @e0iCa,i0, 0iCa i @e0.
Mn acelai timp pentru elaborarea unei fonte prin procedeul clasic consumul
este tcc#tal. ? ".47!2. 0e obine o reducere de &1 a consumului.
Prin te+nologia propus cresc consumurile de materii prime i energie n
sectorul de formare, fiind necesar n plus operaia de vopsire a cavitii formei sau
de introducere n camera de reacie a modificatorului grafitizant. Pe de alt parte scad
foarte mult c+eltuielile legate de tratamentul termic al pieselor turnate, necesare la
piesele cu carburi libere n structur.
Consumurile pentru tratamentul termic al pieselor turnate din fonta cu grafit
nodular R
u
? 3&" PE+ # t.p.b
Tabelul 1.:.
Br.
crt.
Componenta ncrcturii
CJaterialeA
c.e.c. pentru
materiale tcc#tmat
Cuptor cu
inducie t#tal..
@. g. n.
,cc#tal.

!
2
3
Combustibil convenional
/nergie electric
-p industrial
-er comprimat
%
".2&" tce#JE
! ( "
%3
JE+#m
2
9" ( "
%&
JE+#m
2
%
".4! JE+#t
2& Bm
2
#t
2& Bm
2
#t
".""9"
".!!"8
".""!&
".""7&
& ,L,-> S,)>),TU) % % ".!3"8
4
8
7
9
"

!
@ont brut @P
@ont recirculant
Feeuri de oel
@eJn
@e0i 8&
/lectrozi carburare
CaC
!
."4
%
%
.4&
3.2!
2.4
1
".7
".37
".23
".""
".""2&
"."
".9"7
%
%
".""4
"."&"
"."24
"."
!
,L,-> MBCT*CT,S*T
J/,->
% % ".!323
2
3
&
4
8
Vgure(
Cuarit
@e0iCaJg
Postmodificator 0iCa<@e0
Bisip peliculizat
".3&3
"."8
&.77"
3.&&
"."4
"."
"."&
"."!&
".""23
".""&
".""3&
".""&3
".38"
"."&3
"."""2
7
,L,-> /B/*$)/
)B,/$*-,T
% % ".4&48
Lbservaii: c.e.c. 5 consum de energie cumulat
tcc 5 tone consum cumulat,
tal. 5 tona de alia.