Sunteți pe pagina 1din 11

CONSILIEREA PRINILOR

- clasa a II-a A
Planificarea temelor - an colar 2013-2014
SEMESTRUL I -17 ore

NOT:
n cadrl fiec!rei acti"it!#i de consiliere se "a acorda n s$a#i de tim$ $entr anali%a sita#iei colare
a ele"ilor din s!$t!m&na $recedent!' $recm i $entr $re%entarea con#intrilor ce "or fi a(ordate )n
s!$t!m&na imediat rm!toare*
Nr.
crt
.
Tema Modul de
des!"urare
S!#t.
data
O$s.
1* Pro%ramarea temelor #e&tru co&s'l'erea #!r'&('lor)
1* +isctarea c $!rin#ii a $ro(lemelor s$ecifice "&rstei colarilor
de ,-- ani.
2* Pre%entarea de c!tre $!rin#i a $osi(ilelor teme $e care le $ro$n
$entr de%(atere i rm!rire )n acest an colar.
3* * Pre%entarea de c!tre $!rin#i a $osi(ilelor teme $e care le $ro$n
$entr de%(atere i rm!rire )n acest an colar.
4* /ta(ilirea %ilei i orei $entr desf!rarea edin#elor de
consiliere*
+isc#ii ti$
mas! rotnd!
Anali%!
Pro$neri i
ar0mentare

I
2* Pro$leme de reada#tare a "colarulu' m'c la #ro%ramul "colar)
1* Pre%entarea sita#iei ada$t!rii ele"ilor la cerin#ele $erioadei de
reacomodare la cerin#ele i $ro0raml colar.
2* Pre%entarea de c!tre $!rin#i a $ro0ramli co$iilor )n afara colii.
anali%a nor sita#ii-$ro(lem!' )n $len i )n $articlar.
3* /ta(ilirea' $rin de%(atere i $ro$neri' a ni $ro0ram s!n!tos de
$re0!tire i recreere $entr colari' $e care s!-l res$ecte acas!.
4* +isc#ii )n rma $rimei s!$t!m&ni de coal! ada$tarea co$iilor
la $ro0raml de )n"!#are $ro(leme $articlare*
Informare
Pre%entare
Anali%!
+isc#ii
II
3* Cum &e #utem a*uta co#''' la teme "' +& clasa a II-a,
1* Pre%entarea nei sec"en#e de lec#ie )n care ele"ii a de $reci%at
modl de efectare a re%ol"!rii nor cerin#e noi.
2* Anali%area sita#iilor )n care ele"ii a a"t ne"oie de indica#ii i
s$ri1in.
3* Preci%area i demonstrarea im$ortan#a re"ederii de c!tre ele"i
2c3iar de c!tre $!rin#i4 a noti#elor i e5erci#iilor temei aferente
$redate )n clas!.
4* 6ta$ele $e care tre(ie s! le $arcr0! $!rintele )n acordarea
s$ri1inli efect!rii temelor: "erificarea co$illi dac! a
re"!%t7citit con#intl $redat )n clas!' anali%a modli )n care
co$ill a )n#eles cerin#a' )ncercarea co$illi de a re%ol"a sin0r
2oral sa $e ciorn!4' a$oi acordarea s$ri1inli efecti" dac! mai este
ca%l*
5. Material pentru prini: Etapele ajutorului acordat de ctre
prini la teme (brour).
+emonstrare
Anali%!
Informare
8ror!
informati"!
III
4* Comu&'carea #!r'&te-co#'l $a-at! #e +&credere rec'#roc! I.
1
1* Pro"ocarea $!rin#ilor de a relata din modalit!#ile de comnicare
c co$iii lor )n sita#ii ti$ice: c&nd a tim$ sficient i c&nd snt
$resai de tim$ de alte res$onsa(ilit!#i. c&nd snt calmi i (ine
dis$i i c&nd snt stresa#i i irita#i de sita#ii com$let
inde$endente de rela#ia c co$ill.
2* Pre%entarea $osi(ilelor reac#ii emo#ionale ale co$iilor la modrile
diferite )n care comnic! $!rin#ii c ei.
3* +isctarea efectli atitdinii oscilante 2)ntre r!(dare i
ner!(dare' )ntre toleran#! i ner"o%itate' )ntre )n#ele0ere7coo$erare
i ac%are etc*4 din $artea $!rin#ilor as$ra )ncrederii co$illi )n
acetia.
4* /fatri $entr $!rin#i de la al#i $!rin#i )m$!rt!irea
e5$erien#elor $ro$rii.
9* :aterial instrcti" edcati" $entr $!rin#i: Interaciunile pozitive
prini-copii condiii eseniale n realizarea unei bune adaptri
colare.- referat.
+e%(atere ti$
mas! rotnd!
Informare
Pre%entare
Anali%!
;eferat
9 Cum c/"t'%! u& #!r'&te +&crederea total! a co#'lulu' s!u,
1* Pro"ocarea $!rin#ilor la dest!iniri sincere as$ra efectli
edin#ei anterioare )n comnicarea c co$ill )n s!$t!m&na trect!.
2* +e%(ateri i $!reri as$ra frec"en#ei comnic!rii oscilante ca
atitdine a $!rin#ilor fa#! de $ro(lemele co$iilor.
3* Ne)ncrederea ni co$il )n $!rintele s! - consecin#! a e"it!rii
contactelor distante' re$resi"e' ac%atoare' dar i a <cri%elor de
de%n!de1de= $e care $!rin#ii le manifest! e5a0erat la re$etarea nor
sita#ii $ro(lem! create de ne$tin#a' ne$rice$erea sa ref%l
co$iilor*
4* Pre%entarea re#etei de c&ti0are a )ncrederii totale a co$illi:
atitdinea consec"ent-nitar! a $!rin#ilor' indiferent de factorii
e5terni ai sita#iei de comnicare' e"itarea e5$lo%iilor de $ede$se
sa amenin#!ri ca%ate de a(ateri <din rm!=' tratate s$erficial'
oferirea co$illi con"in0erea c! este ascltat i tratat c dre$tate*
9* :aterial instrcti" edcati" $entr $!rin#i: ncrederea copiilor n
prini- referat.
Informare
Pre%entare
Anali%!
;eferat
.
>* 0oar dra%ostea &u este su'c'e&t!
1* ?om$letarea ni test des$re ce )n#ele0 $!rin#ii $rin dra0oste
$entr co$iii lor.
2* +e%(atere sc3im( de $!reri )ntre $!rin#i des$re dra0ostea
$!rinteasc! eficient! $entr de%"oltarea co$illi i dra0ostea care
$reln0ete de$enden#a co$illi de $!rinte.
3* ?3estionar <?e loc le re"ine co$iilor )n "ia#a dmnea"oastr!=
com$letarea de c!tre $!rin#i' $re%entarea inter$ret!rii' cantificarea
r!s$nsrilor de c!tre $!rin#i )n mod $articlar.
4* n"!#!tri reli0ioase des$re dra0ostea $!rin#ilor7mamei $entr
co$iii s!i*
9* Pre%entarea materialli instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
Prini PP/
Principii de baz ale educaiei prin iubire- referat*
?om$letare de
mini-c3estionar
Pre%entare
+isc#ii
Anali%!
Po@er Point
.I
,* Co#'lul meu este altel dec/t cum su&t s'%ur c! este,
1* Pre%entarea de c!tre )n"!#!toare a nor sita#ii 0enerale )n care
ma1oritatea co$iilor se manifest! diferit )n afara s$ra"e03erii
familiei dec&t c&nd snt )n medil acesteia.
2* Pro"ocarea de disc#ii' e"ental m!rtrisiri din $artea $!rin#ilor'
as$ra nor sita#ii )n care a aflat $recm co$iii lor a $rocedat
Informare
Pre%entare
Anali%!
:as! rotnd!
?3estionar
.II
2
contrar ate$t!rilor lor.
3* ?o$ill este tentat foarte or s!-i re%ol"e reale frstr!ri' dar i
)nc3i$ite frstr!ri ale li' manifest&nd-i ade"!rata $ersonalitate.
4* /0erarea anali%ei o(iecti"e a manifest!rilor e5trafamiliale ale
co$illi $entr a )n#ele0e $osi(ile a(ateri de la normele im$se de
familie.
9* +isctarea tendin#ei foarte frec"ente din $artea $!rin#ilor de a
acce$ta anmite neconcordan#e reale dintre edca#ia $e care a dat-
o co$iilor lor i efectele reale ale acesteia as$ra com$ortamentli
co$illi.
>* :aterial demonstrati" tilul copilului !eu PP/.
,* ?3estionar $entr $!rin#i "#t de bine !i cuno$c propriul
copil%2relarea c3estionarli din clasa I $entr a constata
$ro0resl $!rin#ilor )n cnoaterea $ro$rili co$il4*
-* Co&l'ctele "' co&l'ctual'tatea d'& med'ul "colar
1* Informarea $!rin#ilor des$re ti$rile de conflicte din medil
colar: ele"-ele"' ele" cadr didactic' ele" $!rinte $ersonal' ele"
$!rinte al alti ele"' $!rinte $!rinte i $!rinte cadr didactic.
2* Pre%entarea conce$telor de conflict i conflictalitate: conflictele
snt 0enerate de st!rile de conflictalitate. conflictele reale snt
st!ri e5$lo%i"e' st!rile latente snt conflictalit!#i care men#in
$osi(ilitatea a$ari#iei nor rela#ii $ertr(atoare la ni"el fi%ic' $si3ic
i emo#ional.
3* ?onflictele reale i conflictele )ntre#inte: anali%a nor sita#ii
reale de conflictalitate i constatarea 0ra"it!#ii lor ca $osi(ile srse
de disconfort real as$ra co$iilor' $!rin#ilor i cadrelor didactice.
4* Pre%entarea materialli instrcti"-edcati" $entr $!rin#i
"on&lictualitatea i prelun'irea lor n con&licte referat*
Informare
:as! rotnd!
Acti"itate
interacti"! )ntre
$!rin#i
;eferat
.III
A* Co&l'ctele +&tre ele1' 2 remed'ere "' #re1e&'re
1*+isctarea conflictelor reale constatate )n colecti"l clasei
anali%a frec"en#ei i 0ra"it!#ii acestora.
2* Pro$neri de m!sri $re"enti"e din $artea $!rin#ilor' anali%a i
sta(ilirea ni $roiect comn $!rin#i-cadr didactic $entr m!srile
i atitdinea corect! fa! de co$iii im$lica#i.
3* ?o$ill declanator de conflicte contrarea ni $rofil
$si3olo0ic $entr a )n#ele0e moti"a#iile acesti ti$ de co$il.
4* Pedea$sa i recom$ensa m!sri ce $ot ameliora tendin#a nor
co$ii de conflictali%are a atmosferei 0r$li.
9* Pre%entarea materialli instrcti"-edcati" $entr $!rin#i
"on&lictele ntre ele(i referat*
Informare
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-)n"!#!tor
;eferat
I3
10* Suletul ascu&s 2 co#'lul meu are ta'&e "' temer' a(! de
#!r'&('4am'l'e,
1* :!rtrisiri i de%(ateri li(ere as$ra nor ca%ri de co$ii care a
clacat la n moment dat' )n $ofida traseli e5ce$#ional $&n! )n acel
moment 2ca%rile n tre(ie nominali%ate' $ot fi cnoscte $rin
intermediari sa c3iar din mass-media4.
2* ?om$letarea nor mini-c3estionare )n care $!rin#ii s! medite%e
as$ra as$ectelor edcati"e )n care e5a0erea%! i a celor nde
constat! c! a fost mai $#in aten#i 2"#nd $unt pi$lo'%) "#nd $unt
neatent%) "#nd $i!t c a! &cut de$tul%) i!t (reodat c nu $unt
nele$ de copilul !eu c#nd l n( de bine%).
3* :oment de sinceritate $entr $!rin#i: Putei '$i cel puin o
$ituaie tipic din relaia cu copilul du!nea(oa$tr n care $untei
:as! rotnd!
:ini-
c3estionare
+isc#ii
interacti"e
8ror! $entr
$!rin#i
3
3
contient c ace$ta $e &erete) c*iar $e te!e $ ( cear a+utorul%.
4* Pre%entarea materialli instrcti"-edcati" $entr $!rin#i
u&letul a$cun$ al copilului,
&aturi pentru a &i un printe bun- (ror!*
11* C/&d 1re' s! '' cu m'&e "' c/&d te ascu&-' de m'&e5 co#'lul
meu, 2Acti"itate comn! c ele"ii i $!rin#ii4
(-ot: edina e$te di&icil de or'anizat la !odul ideal) dar
participarea a doi-trei ele(i i doi-trei prini poate &i $u&icient
pentru a deter!ina prinii $ $e '#ndea$c la ace$te a$pecte).
1* Acordarea s$re com$letare de co$ii a nor r!s$nsri la )ntre(!ri
)n care s! $reci%e%e care snt sita#iile c&nd doresc s! fie )m$ren!
c $!rin#ii i care snt cele c&nd )i doresc s! n fie $!rin#ii de fa#!'
$recm i cele )n care se feresc de $!rin#ii lor.
2* ?om$letarea' )n $aralel' de c!tre $!rin#i a r!s$nsrilor la
)ntre(!ri care "i%ea%! sita#iile c&nd consider! ei c! tre(ie s! fie )n
$rea1ma co$iilor' c&nd tre(ie s! le acorde )ncredere i
inde$enden#! i c&nd tre(ie s$ra"e03ea#i c stricte#e.
3* ?itirea r!s$nsrilor de c!tre co$ii i de c!tre $!rin#i se face dac!
acetia )m$ren! c $!rin#ii 3ot!r!sc acest lcr' )n ca% contrar'
r!s$nsrile co$iilor se citesc de c!tre )n"!#!toare.
4* Anali%a fiec!rei sita#ii enmerate i sta(ilirea ca%elor'
rm!rilor' $recm i a nor $osi(ile m!sri ameliorati"e.
9* Pre%entarea materialli $entr $!rin#i: .e ce !er' unii copii
ncruntai la coal%PP/*
?om$letarea de
r!s$nsri la
)ntre(!ri s$ort
$entr
acti"itatea de
consiliere de
c!tre co$ii i de
c!tre $!rin#i
Informare
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i ele"i -
)n"!#!tor
3I
12* 6&crederea +& s'&e "' +&crederea +& ce'lal('
1* Pre%entarea de c!tre )n"!#!tor a ni material accesi(il des$re
ne"oia oamenilor' indiferent de "&rst!' de a a"ea )n "ia#a lor
$ersoane de )ncredere. des$re starea de )ncredere )n sine care se
)n"a#! )n $rima co$il!rie' )n cadrl familiei.
2* +isc#ii des$re cra1l co$iilor de a-i manifesta desc3is
$referin#ele' ideile' $reten#iile' st!rile delimitarea )ncrederii )n
sine de manifestarea efectelor r!sf!#li e5a0erat.
3* Inde$enden#a co$iilor i )ncrederea )n for#ele $ro$rii se )n"a#! )n
$rima co$il!rie doar dac! $!rin#ii )i ofer! cadre reale )n care acetia
s! ca$ete )ncredere )n ei.
4* ?a%ele li$sei de )ncredere )n sine: mstrarea i critica frec"ent!
din $artea $!rin#ilor' dar i $rote1area e5a0erat! a acestora de c!tre
$!rin#ii e5trem de i(itori i 0ri1lii.
9* ?once$#ia 0reit! a mltor $!rin#i c! ocrotirea $ermanent! )n
$rimii ani de "ia#! de c!tre $!rin#i ofer! co$illi n statt si0r.
>* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i: referat /5 pai $pre
ncrederea n &orele proprii. 2din cartea c Bedin#e c $!rin#ii4 -
distri(irea materialli $!rin#ilor*
Informare
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-)n"!#!tor
;eferat
3II
13* St'ma de s'&e 2 #relu&%'re a +&creder'' +& or(ele #ro#r''
1* Pre%entarea manifest!rilor com$ortamentale care demonstrea%!
$re%en#a stimei de sine crescte sa' dim$otri"!' sc!%te.
2* :oment de sinceritate $entr $!rin#i: dest!iniri as$ra nor
as$ecte care le-a determinat atitdini $ternice sa st!ri frstrante.
3* Ti$rile stimei de sine: $o%iti"! (a%at! $e manifest!ri i
credin#e )n conformitate c re0lile sociale i ne0ati"! (a%at! $e
aro0an#!' )nc!lcarea re0lilor' re%ol"area ne"oilor $ersonale )n
detrimentl celorlal#i.
4* Anali%a i des$rinderea acelor e5$erien#e din co$il!rie care
Informare
:as! rotnd!
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-$!rin#i
;eferat
3III
4
de%"olt! stima de sine $o%iti"! sa ne0ati"!.
9* :as! rotnd! $e tema cnoaterii factorilor ce d!nea%! )n mod
ascns' dar dra(il' st!rii de (ine c $ro$ria $ersoan!:
$erfec#ionisml' res$in0erea de c!tre ceilal#i' modele ne0ati"e'
stresl )n familie' starea material!' li$sa de coeren#! a standardelor
c care "ine co$ill )n contact.
>* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i 0actorii care
duneaz copilului n &or!area unei atitudini poziti(e &a de
$ine.
14* C'&e este Mo" Cr!c'u&, 2 acti"itate comn! c $!rin#ii i co$iii
1* Or0ani%area c $!rin#ii' )n secret a nei acti"it!#i sr$ri%! $entr
co$ii: $artici$area acestora la confec#ionarea de $odoa(e $entr
?r!cin al!tri de co$iii lor.
2* Parteneriat c $!rin#ii $entr desf!rarea acti"it!#ii dedicat!
s!r(!torilor de iarn! <?ine este :o ?r!cinC=.
3* ?once$erea $roiectli de $arteneriat )m$ren! c $!rin#ii
$ro$neri ale acestora*
4* Proiectarea nei tom(ole c lcrri' 1c!rii' dlciri $entr to#i
co$iii clasei.
9* :ateriale demonstrati"e: $re%ent!ri Po@er Point c ser(!ri
dedicate s!r(!torilor de iarn!*
Informare
Pro$neri
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-$!rin#i
Po@er Point
3I.
19* Cum #erce# co#''' $a&'' "' 1aloarea lucrur'lor,
1* Pre%entarea im$ortan#ei cnoaterii "alorii lcrrilor' inclsi" a
(anilor' de la o "&rst! mic!.
2* +isctarea modalit!#ilor )n care $!rin#ii i-a )n"!#at $&n! acm
"aloarea (anilor sc3im( de im$resii i e5$erien#e.
3* 65ist! o "&rst! de la care $tem )ncredin#a co$iilor sme de
(aniC - de%(atere as$ra modli cel mai eficient $rin care co$iii
$ot )n#ele0e ce re$re%int! (anii )n "ia#a cotidian!.
4* :oment demonstrati" $entr $!rin#i: Ma'azinul copiilor
2or0ani%area ni 1oc de rol c o(iecte i (ani reali $entr a "erifica
e5$erien#a i a(ilitatea co$iilor de a m&ni (anii4:
Informare
:as! rotnd!
+isc#ie
interacti"! )ntre
$!rin#i
Doc de rol al
co$iilor
3. E
1>* Rolul %ru#ulu' +& de-1oltarea co&du'te' soc'ale a co#'lulu'
1* Pre%entarea im$ortan#ei le0!trilor care se sta(ilesc )ntre co$ii )n
cadrl 0r$rilor din care face $arte: 0r$l de cole0i' 0r$l de
1oac! oca%ional!' 0r$l de $rieteni' 0r$l reli0ios.
2* Pre%entarea im$ortan#ei sentimentli de a$artenen#! la n 0r$
$entr )nsirea re0lilor de (a%! a com$ortamentli social.
3* +e%(atere c $!rin#ii as$ra manifest!rilor co$iilor )n cadrl
0r$rilor $e care acetia le $refer!: c ce re0li' e5$rim!ri'
satisfac#ii sa' dim$otri"!' frstr!ri "in acas!.
4* :odalit!#i corecte de ss#inere a $artici$!rii co$iilor la acti"it!#i
de 0r$: cnoaterea 0r$rilor de c!tre $!rin#i' s$ra"e03erea
discret! a acestora' e"itarea tendin#ei 0reite a $!rin#ilor de a
inter"eni $ersonal )n re0lile 0r$li.
9* :aterial s$ort $entr $!rin#i:
1olul 'rupului n dez(oltarea per$onalitii copilului re&erat.
Informare
:as! rotnd!
+e%(atere
;eferat
3.I
1,* Rela(''le de #r'ete&'e "' de-1oltarea auto&om'e' soc'ale a
co#'lulu'
1* Pre%entarea im$ortan#ei le0!trilor de $rietenie )ntre co$ii $entr
formarea i de%"oltarea tre$tat! a atonomiei sociale a acestora.
2* +efinirea conce$tli de $rietenie la "&rsta colar! mic!:
$articlarit!#i' manifestare' criterii de clasificare d$! moti"ele
Informare
Anali%! #i
de%(atere $e
con#intl
informati"
+isc#ii
FGII
5
a$ari#iei.
3* +efinirea conce$tli de atonomie social! cores$n%!toare
"&rstei: formarea nor de$rinderi elementare de ada$tare la "ia#a
cotidian! i formarea ca$acit!#ii de sta(ilire i men#inere de rela#ii
c al#ii' res$ect&nd re0li i standarde s$ecifice "&rstei.
3* +e%(atere c $!rin#ii as$ra com$ortamentelor $o%iti"e datorate
le0!trilor de $rietenie' o(ser"ate de acetia la $ro$rii co$ii.
4* :odalit!#i corecte de ss#inere i )ncra1are a $rieteniilor dintre
co$ii de c!tre $!rin#i.
9* :aterial s$ort $entr $!rin#i:
"e rol +oac 'rupul de prieteni% re&erat.
interacti"e )ntre
$!rin#i
SEMESTRUL al II-lea - 17 ore
NOT:
n cadrl fiec!rei acti"it!#i de consiliere se "a acorda n s$a#i de tim$ $entr anali%a sita#iei colare
a ele"ilor din s!$t!m&na $recedent!' $recm i $entr $re%entarea con#intrilor ce "or fi a(ordate )n
s!$t!m&na imediat rm!toare*
Nr*
crt*
Tema :odl de
desf!rare
/!$t*
data
O(s*
1-* La ce 1'sea-! co#'lul meu, 2 acti"itate comn! c $!rin#i i ele"i
1* ?itirea de c!tre ele"i a nei com$neri d$! $lan de )ntre(!ri'
constrit! )n clas!' )n care acetia de%"!lie "isele' dorin#ele'
re0retele lor' cea mai frmoas! %i din "ia#a lor i cea mai trist! %i
din "ia#a lor 2)n fnc#ie de dorin#ele $!rin#ilor' acestea $ot s! fie
citite de c!tre $!rin#i sa )n"!#!tor aici $!rin#ii $ot fi in"ita#i s!
recnoasc! lcrarea co$illi lor dar mai indicat este s! le
citeasc! co$iii i s! se constate reac#ia $!rin#ilor.
2* +isc#ii $articlare $!rin#i-co$ii 2este indicat n moment de
comnicare intim! $entr a e5$loata fa"ora(il momentl4 i
e5$rimarea nei im$resii de c!tre $!rin#i as$ra momentli.
3* Po"estiri ale $!rin#ilor din anii co$il!riei lor: des$re ce i-a
dorit' (crii i triste#i' amintiri $l!cte etc*.
4* :aterial s0esti" $entr ss#inerea temei $ro$se:
2atl i &iul - PP/*
Pre%entare
:as! rotnd!
Po@er Point
+e%(atere
FGIII
1A* M!m'co5 su&t s'&%ur5 &u 1re' s! te *oc' cu m'&e,
1* ?om$letarea ni mini-c3estionar des$re c&nd $!rin#ii 2careC4 s-
a 1cat c co$ill lor' $reci%area 1ocli i efectl $entr $!rinte i
$entr co$il.
2* :oment de sinceritate )ntre $!rin#i des$re ce cred des$re 1ocrile
co$iilor i des$re $artici$area $eriodic! la anmite 1ocri ale
acestora.
3* Pre%entarea im$ortan#ei 1ocli )n de%"oltarea 0&ndirii'
memoriei' ima0ina#iei' a ca$acit!#ii de acce$tare a re0lilor' a
$re0!tirii $entr "ia#a social!.
4* Pre%entarea clasific!rii 1ocrilor d$! efectl acestora as$ra
$ersonalit!#ii co$illi: 1ocri de recreere' 1ocri $entr consmarea
sr$lsli de ener0ie' 1ocrile ata"ice de )n"!#are a rolrilor
social-mane' 1ocri $re0!titoare $entr )n"!#are de cnotin#e'
de$rinderi' com$ortamente' 1ocri com$lementare sa
?om$letare de
mini-
c3estionar
:as! rotnd!
+e%(atere
;eferat
Po@er Point
FIF
6
com$ensatorii nor sec"en#e intense de )n"!#are' 1ocri cat3ar3ice
de $rificare a tendin#elor antisociale' 1ocri de $re0!tire $entr
"ia#! $rin deri"area )n fic#ine 2)nc3i$ire4.
3 Mo!ent co!un prini-copii $c*i!b! rolurile4.
20* P!r'&('' am$'('o"' #e&tru co#''' lor 2 at'tud'&e #o-'t'1! sau
&e%at'1!,
1* +e%(atere $e tema dorin#ei $!rin#ilor $entr reali%area $rin co$iii
lor: <?m "! dori#i s! "! fie co$illC=*
2* Pre%entarea diferen#ei fra0rante dintre am(i#ia $!rin#ilor de a-i
a1ta co$iii s! se de%"olte conform $terii i dot!rii lor i am(i#ia
acelor $!rin#i care doresc s!-i reali%e%e $ro$riile "isri ne)m$linite
im$n&nd-le co$iilor lor.
3* Perfec#ionisml $!rin#ilor modalitate de )n0r!dire a
$ersonalit!#ii co$illi: inde$enden#a' ima0ina#ia' )ncrederea
informare'
4* Pre%entarea nor ca%ri stereoti$e de $!rin#i care )ncearc! s!-i
reali%e%e $ro$riile "isri $rin co$iii lor f!r! s! #in! cont de dot!rile
i a$titdinile acestora.
9* Paralel! )ntre 0reelile $arentale i nele stilri de edcator
similare.
3 0loarea roie !aterial $u'e$ti( PP.
+e%(atere
Pre%entare
Informare
Anali%!
Po@er Point
FF
21* 0'& &ou des#re autor'tatea5 l'#sa de autor'tate "' alsa
autor'tate #are&tal!
1* :as! rotnd! des$re cm se im$n $!rin#ii )n fa#a co$iilor i
care snt sita#iile ti$ice )n care $!rin#ii )i $ierd atoritatea fa#! de
acetia.
2* ?e este falsa atoritate $arental! i care snt ca%ele a$ari#iei i
)ntre#inerii ei: $rin #inerea co$illi la distan#!' $rin ra#ionamente
$reln0ite' $rin ne0ociere c cedare din $artea $!rin#ilor' $rin
mitire $entr re%ol"are de moment' $rin e5ces de aten#ie etc*
3* Pre%entarea ca%rilor ti$ice )n care n $!rinte este considerat de
co$ill s! ca li$sit de atoritate de%(atere des$re sita#ii )n care
$!rin#ii )i manifest! contradic#iile de atitdine )n fa#a co$illi.
4* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
Mituri de$pre autoritatea prinilor- re&erat.
:as! rotnd!
disc#ii
interacti"e
)ntre $!rin#i
Anali%!
de%(atere
;eferat
FFI
22* 0'& &ou des#re t'#ur'le de #!r'&(') 7Ce-am co&statat des#re
&o'5 ca #!r'&(',8
1* ?om$letarea nor c3estionare anonime' $rin (ifarea
r!s$nsrilor' $entr a )ntocmi n ta(lo al ti$rilor de reac#ii
frec"ente i a constri $ortretl atitdinal medi al $!rinteli din
clas!.
2* ;ememorarea ti$rilor $arentale: dictatorial' democratic
atoritar' $ermisi"' indl0ent' ne0li1ent' inconsec"ent )n atitdine.
3* 6fectele directe ale stilli $arental as$ra de%"olt!rii
$ersonalit!#ii co$illi.
3* Hmilirea' dis$re#l' soma#ia' 1i0nirea )n fa#a altor $ersoane
com$ortamente $arentale "iolente f!r! contact fi%ic c im$act
as$ra ec3ili(rli $si3ic al co$illi*
4* :ateriale instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
tiluri parentale PP.
2ipuri de prini referat distri(it $!rin#ilor*
?3estionar s(
anonimat
Pre%entare
Anali%!
/onda1
Po@er Point
;eferat
FFII
23* Autod'sc'#l'&a se +&1a(! #r'& d'sc'#l'&area #o-'t'1! FFIII
7
* 1* +efinirea conce$tli de disci$linare $o%iti"!: e5em$le concrete.
2* +e%(atere as$ra im$ortan#ei modelli $arental )n disci$linarea
$o%iti"!.
3* Atodisci$lina la co$ill de "&rst! colar! mic! arie de
de%"oltate real! i ate$t!ri e5a0erate disc#ii c $!rin#ii as$ra
dimensinii atodisci$linei reale asmate de co$il i as$ra falsei
atodisci$line manifestat! $rin im$nere.
4* m$!rt!irea reci$roc! de c!tre $!rin#i a modli )n care
corectea%! 0reelile i a(aterile co$iilor lor anali%a efectelor
acestor m!sri din $risma noilor conce$te.
9* Pre%entarea materialli instrcti" $entr $!rin#i:
Metode de di$ciplinare poziti( PP,
"ele !ai rele apte lucruri pe care le poi $pune copilului tu
brour pentru prini.
:as! rotnd!
+e%(atere
Po@er Point
8ror! $entr
$!rin#i
24* 6&t!r'rea &e%at'1! 9 alsa educa('e de +&dre#tare a
com#ortame&telor &e%at'1e
1* +efinirea corect! i accesi(il! a conce$tli de ntrire ne'ati(
e5em$le concrete.
2* ?a%e ale com$ortamentli $!rin#ilor care recr0 des la
)nt!rirea ne0ati"!: ner!(darea' $erfec#ionisml' li$sa de em$atie c
$ro$ril co$il' se"eritatea dictatorial!' ne$rice$erea i de%interesl
de a trata ca%ele i concentrarea as$ra )nl!tr!rii efectelor.
3* :oment de sinceritate $entr $!rin#i: dest!iniri a nor
stereoti$ii atitdinale $rin care e5a0erea%! critic&nd-i co$ill ca
$ersonalitate i n a(aterea $nctal!.
4* 65$licarea efectli )nt!ririi ne0ati"e as$ra co$illi care
)nce$e s! se simt! intil' inca$a(il i ca o $o"ar! $entr $!rin#i.
9* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
2e*nici de decelerare a co!porta!entelor ne'ati(e- re&erat.
Informare
Anali%!
+e%(atere
interacti"!
)ntre $!rin#i
/tdi
;eferat
FFIG
29* Re%ul'le de 1'a(! NU SE NE:OCIA;<
1* +efinirea conce$tli de re'ul de (ia $reci%area
ni"ersalit!#ii re0lilor 0eneral-im$ortante de "ia#! i a re0lilor
<locale=' care deri"! din acestea.
2* 65$licarea im$ortan#ei nicit!#ii re0lilor ma1ore de "ia#! $entr
to#i oamenii nei societ!#i i a $ericolli a$ari#iei discrimin!rii
$rin ne0ocierea re0lilor.
3* 65erci#i de desco$erire a re0lilor de "ia#! $e domenii sociale:
)n familie' la coal!' )n locri $(lice.
4* +e%(atere i disc#ii interacti"e )ntre $!rin#i: .e ce nu e$te
indicat ne'ocierea re'ulilor de (ia cu copiii%
9* Anali%a ca%rilor )n care anmite re0li <$ar= a fi ne0ociate c
co$iii )n#ele0eri i ada$tare a sarcinilor' dar n ne0ociereI
9* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
1e'ulile de aur ale con(ieuirii 5!ului cu ceilali oa!eni) cu el
n$ui i cu re$tul lu!ii Pre%entare PP/*
Informare
:as! rotnd!
+e%(atere
;eferat -PP/
FFG
2>* =u&ele ma&'ere 2 calea s#re starea de $'&e cu s'&e "' cu ce' d'&
*ur 2 se +&1a(! d'& #r'm'' a&' a' 1'e(''<
1* :as! rotnd! $ri"ind conce$tl de !aniere' )n 0eneral' i de
bune !aniere' )n s$ecial.
2* 6nmerarea i clasificarea (nelor maniere im$ortante $entr o
con"ie#ire social! s!n!toas! $si3ic i fi%ic: arta dialo0li'
lim(a1l ci"ili%at' res$ectarea (nrilor $(lice i ale celorlal#i'
$nctalitatea' res$ectarea li(ert!#ii de o$inie' /$ri1inl acorda#i
:as! rotnd!
+e%(atere
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-$!rin#i
8ror! $entr
FFGI
8
celor c ne"oi s$eciale.
3* Informare reci$roc! )ntre $!rin#i des$re ca%ri concrete de sita#ii
nedorite sr"enite ca rmare a li$sei de (ne maniere )ntre
co$ii7adl#i.
4* J3id de (ne maniere %ilnice $entr adl#i i co$ii.
9* :aterial s$ort $entr $!rin#i 6i$ta bunelor !aniere n &a!ilie
- PPT*
$!rin#i i co$ii
2,* Cu1'&tele s'm#le care $loc>ea-!5 s#er'e sau r!&esc
1* Doc de e5$resii <?e-i s$n co$illi me dac! $l&n0e $entr
lcrri $e care e le simt f!r! im$ortan#!C= - notarea c&tor"a dintre
cele mai folosite c"inte )n e5$resiile $!rin#ilor*
2* Ko"itra li <tre(ie= e5$licarea efectli $e care )l are
c"&ntl trebuie' folosit )n adres!ri care $ar normale: ordin'
ne)n#ele0ere' ltimatm e5em$le i anali%!.
3* /ecretl )nlocirii li <+e ceLC= c <+in ce ca%!LC=
2acce$tarea ca%ei7e5$lica#iei4' c <?e s-a )nt&m$latLC=
2dis$oni(ilitate $entr )n#ele0erea moti"a#iei4 e5em$le i
com$arare.
4* 6"itarea folosirii etic3et!rii co$illi folosind tim$l $re%ent' c
conota#ie 0eneral! as$ra $ersonalit!#ii co$illi: NH <6ti n
de%ordonatI=' ci <Ai fost de%ordonatI=. NH <6ti neatentI=' ci <Ai
fost neatent c&ndLI= de%(atere $e e5em$le concrete.
"u! $ co!unic cu copilul !eu% referat i (ror! $entr
$!rin#i*
Informare
+isc#ii
interacti"e
$!rin#i-$!rin#i
;eferat
8ror! $entr
$!rin#i
FFGII
2-* I&de#e&de&(a "' ormarea res#o&sa$'l't!('' #r'& '&de#e&de&(!
la "colar'' m'c'
1* Pre%entarea de c!tre $!rin#i a as$ectelor )n care ofer! co$iilor
inde$enden#! as$ra deci%iilor lor e5tra0erea moti"elor $entr
care fac acest lcr'
2* Pro"ocarea $!rin#ilor la anali%a $ro$riilor con"in0eri as$ra a
ceea ce ar $tea $ermite i ar fi cate0oric )m$otri"! )n
com$ortamentl inde$endent al co$iilor lor.
3* Pre%entarea im$ortan#ei form!rii sentimentli de inde$enden#!
la co$ii )n $aralel c asmarea res$onsa(ilit!#ii inde$enden#ei
actelor acestora.
4* +e%(atere as$ra atitdinilor e5treme ale $!rin#ilor: de
neacordare a inde$enden#ei fie din ne)ncredere' fie s$ra-$rotec#ie'
$recm i cea de acordare a nei inde$enden#e totale i
nes$ra"e03eate fie din neim$licare' fie din $ermisi"itate e5a0erat!
9* J3id de )ndrmare as$ra lcrrilor sim$le $e care le $oate face
co$ill' form&nd-i com$ortamente inde$endente corecte*
3 7ndependena i do!nul -8 referat*
Pre%entare
Informare
+e%(atere
;eferat
FFGIII
2A* :re"el'le #!r'&('lor +& educa('a #!r'&('lor
1* :oment informati" as$ra ti$rilor de 0reeli $arentale de
edca#ie: din $rea mlt! 0ri1! i din s$ra-$rotec#ie' din i0noran#! i
neim$licare sa din $rea mlt! se"eritate i li$sa em$atiei.
2* +e%(atere des$re 0reelile ca%ate de <fricile= c care nii
$!rin#i s$rae"alea%! realitatea efectl de tensine' )ncordare i
$ermanent! stare de alert! c care cresc co$iii.
3* ntocmirea' )m$ren! c $!rin#ii i $rin rememorarea ideilor
de%(!tte )n edin#ele anterioare' a nei liste de a(ilit!#i edcati"e
$rioritare $entr edcarea s!n!toas! a co$iilor )n familie.
4* +isctarea im$ortan#ei em$atiei i )ncrederii de care are ne"oie
Informare
+e%(atere
:as! rotnd!
8ror! $entr
$!rin#i
Po@er Point
FFIF

9
co$ill din $artea $!rin#ilor dre$t cele mai si0re c!i de a a"ea
ate$t!ri realiste de la co$il i de a-l face s! se simt! "aloros i
i(it' )n si0ran#! i c )ncredere )n $terile sale.
9* :aterial s$ort $entr $!rin#i:
9reelile prinilor n educaia copiilor referat i (ror!
$entr $!rin#i. 9*id de bune practici pentru prini PP/*
30* 0asc!l' "' #!r'&(' a(! +& a(! cu co#'lul de ast!-' (Material
preluat de la doa!na zere!i :ndrea) po$tat pe .idactic.ro)
1* Pre%entarea 0eneral! a conditelor refractare ale co$iilor' cele
care deseori snt inter$retate s$erficial de c!tre adl#i' ascn%&nd
ade"!rata fa#!7sferin#!7$ro(lem! a co$illi.
2* T!cerea co$illi $re%entare' recnoatere a manifest!rilor de
c!tre $!rin#i' inter$retare i atitdine edcati"! corect!.
3* /imlarea sita#ii ti$ice de manifestare' rm!ri ale <$!c!lirii
adl#ilor=' condite sta(ile rmate re$et!rii acesteia de c!tre co$il.
4* +isimlarea manifestare $re#ioas! de a desco$eri i "indeca
fricile' fo(iile' frstr!rile co$illi )n fa%e care $ermit s$ri1inirea
emo#ional! a acestia.
9* ;eac#ia ad"ers! desco$erirea 0reelilor de edca#ie i atitdine
care a de%"oltat res$in0erea adltli' modalit!#i 0radale de
)nl!trare.
>* Jestl "iolent fi%ic ca%e: modelele adl#ilor' nedre$t!#irea
co$illi )n mod re$etat' $rea$linl de <faim!= sa de "ino"!#ie.
,* :aterial s$ort $entr $!rin#i:
.a$cli i prini &a n &a cu copilul de a$tzi PPT*
Informare
+e%(atere
:as! rotnd!
8ror! $entr
$!rin#i
Po@er Point
FFF
31* Recom#e&sa "' #edea#sa +& med'ul "colar) (in(itat p$i*olo'ul
colar):
1* :oment de sinceritate $!rin#i )n"!#!tor des$re ce cred cei dint&i
des$re )ndre$t!#irea i eficien#a modalit!#ilor de recom$ensare i
$ede$sire a co$iilor )n cadrl colar scrt c3estionar.
2* +e%(atere as$ra ctmelor care )ndre$t!#esc se"eritatea
atorit!#ii colare 2c rm!ri disci$linatorii imediate i de moment4
i $romo"area s$ri1inli 0radat $otri"it constrc#iei $si3ice i
emo#ionale $articlare a fiec!ri co$il 2ane"oios ca tim$ i re%ltate
imediate' dar (enefic $e termen ln0' tera$etic4.
3* ?ola(orarea c $si3olo0l colar $re%entarea s$eciali%at! a
efectelor recom$enselor meritate i a ale0erii ti$li de $edea$s!
eficient! i stimlatorie $entr )ndre$tarea $ro(lemei.
4* ;eali%area de <trasee= $articlari%ate de a$licare a $ede$selor i
recom$enselor $otri"ite fiec!ri co$il $rin consltarea $!rin#ilor.
9* :aterial s$ort:
1eco!pen$a i pedeap$a n !ediul colar re&erat.
Informare
/crt
c3estionar
anonim $entr
$!rin#i
+ialo0 c
$si3olo0l
colar
;eferat
FFFI
32* 0'& &ou des#re locul "' rolul am'l'e' +& #rocesul de educare a
co#''lor)
1* Informare des$re im$ortan#a familiei )n contrarea ti$li de
colar: de scces' c 0rad o$tim de ada$ta(ilitate' c stim! de sine
ridicat!' $redis$s la afirmare $e diferite $aliere edcati"e etc.
2* Informare i disc#ie des$re familie i edcarea caracterli
colarli mic accentarea realit!#ii c! ti$l de caracter $ersist! )n
mare $arte $e tot $arcrsl "ie#ii' nele as$ecte fiind ire"ersi(ile.
3* :as! rotnd! des$re im$ortan#a familiei )n ale0erea modelli
de "ia#! dintre adl#ii din familie manifest!ri ale $!rin#ilor care
snt $relate de c!tre co$ii )n mod atomat.
Informare
:as! rotnd!
8ror!
informati"!
$entr $!rin#i
;eferat
FFFII
10
4* Informare des$re ra$ortl $!rinte-co$il 2istorie i actalitate4 i
disc#ii interacti"e )ntre $!rin#i $e aceast! tem!*
9*:aterial s$ort $entr $!rin#i:
6ocul i rolul &a!iliei n proce$ul de educare a copiilor referat*
33* 0asc!l' "' #!r'&(' 2 res#o&sa$'l' +m#reu&! de traseul 1''torulu'
co#'lulu' (reluare a temei din clasa I prin accentuarea
eperienelor acumulate pe parcurs!"
1* :as! rotnd!: n no ti$ de co$il $entr $!rin#i' n no ti$ de
ele" $entr dasc!l rmare a e"ol#iei societ!#ii' a ritmli tot mai
alert )n care se scced e"enimentele din "ia#a fiec!ria dintre noi' a
"enicei <cri%e de tim$= )n care tr!im.
2* Pre%entare: ne"oia de fndament comn i reci$rocitate )ntre
$!rin#i i dasc!l $entr a da co$illi o ima0ine clar!' nitar! a ceea
ce tre(ie s! fie i s! fac!.
3* Informare - sita#ii delicate din manifest!rile co$iilor' care
tre(ie )n#elese i tratate la fel de dasc!l i de $!rinte: t!cerea
co$illi' simlarea la care a$elea%! neori sa deseori'
disimlarea' reac#ia ad"ers! sa re%isten#a7)m$otri"irea' 0estrile
"iolente' fo(ia' mincina' i%olarea' e5(eran#a necontrolat!'
res$in0erea atorit!#ii adltli etc.
4* :aterial instrcti"-edcati" $entr $!rin#i:
1elaia dintre da$cli i prini. :(anta+ele unei bune
co!unicri referat*
:as! rotnd!
Pre%entare
Informare
+e%(atere
;eferat
FFFIG
34* ='la&( la '&al de clasa a II-a) e1olu('a co#'lulu' meu ca "colar5
e1olu('a mea ca #!r'&te
='la&( asu#ra e1olu('e' co#''lor du#! al do'lea a& de "coal!)
1* Anali%a ac3i%i#iilor co0niti"e' sociale' com$ortamentale ale
co$iilor' com$arati" c momentl )nce$erii colarit!#ii.
2* Pre%entarea $ro0ramelor de stdi $entr "acan#a de "ar! )n
"ederea consolid!rii7rec$er!rii nor con#intri: lectri' c!r#i de
1ocri didactice' ?+-ri edca#ionale' emisini TG indicate.
3* ?3estionare relat $entr $!rin#i < "e ateptri a! de la copilul
!eu% "e ateptri cred c are copilul !eu de la !ine%
Anali%a
Pre%entarea
?3estionare
$entr $!rin#i
FFFG
11