Sunteți pe pagina 1din 8

Tudor Arghezi

Universul operei
Debutul l are la 16 ani n revista Liga ortodox. nce!nd din 1"1#
Arghezi are o activit at e $orat e sus%inut & n cadrul crei a conduce
revist e 'i ziare cu( sunt )ronica& )uget ro(!nes c& *a%iunea& +ilete
de aagal. n 1",- edit eaz ri(ul volu( )uvint e otrivite. n
1".- ri(e't e re(i ul na%ional de oezie. /ste autor al unei iese de
teat ru0 1eringa. n 1"22 devine (e(br u al Acade(i ei 3o(!ne. Are
tabl et e n 1"," 4coane de le(n& n 1"56 6oart a neagr & n 1".6
+ilete de aagal 'i n 1"6# Tablet e de cronicari. A scris ro(ane
ca 7chii (aicii do(nul ui 81"5.9& )i(itirul buna vestire 81"569 'i
Lina 81".,9.
Din oezia lui Arghezi se desrinde un univers te(atic ce oate $i gruat0
1.) Lirica de dragoste& n cadrul crei a oet ul exri ( at a' a (e nt ul de
$iin%a iubit& de lu(e 'i de via% n gener al. Are versuri n care r!nt
iubirea 'i se ore't e asur a iubitei crei a i $ace ortret ul0
7bra:ii ti (i; s dragi
)u ochii lor ca lacul
n care se oglindesc
Azurul 'i coacul.
Arghezi cultiv o elegie erotic
3.) Poezia filozofico-religioas : Psal mi
<na din laturile do(inate ale oeziei argheziene st sub se(nul cut rilor
$ilozo$ico; religioas e. )a to%i (ari oe%i ai lu(ii 'i Arghezi a $ost
rscolit de o serie de roble(e $unda(ent al e legat e de rost ul o(ului
e (!nt & a nceut urilor exist en% ei o(ului n univers& a
ersectivelor care i se deschid& a (or%ii care une cat zbat erilor
o(ului entru n$ru(us e% ar e a vie%ii. 6oet ul s; a rzboit cu $anto(el e
divinit%ii (or%ii. 4sita cunoa't erii o gsi ( n 6sal (i di cadrul
volu(ului )uvint e otrivite. =otivul cut rii divinit%ii rezent n
oezia argezi an nc de la ri(el e oezii de du debut devin n
6sal (i o obsesi e tiranic 'i ea se relunge' t e n 1 tihuri de sear
'i >ore. 6oet ul est e la nceut chinuit de ndoieli& dac exist sau
nu Du(nezeu& de aceea n 6sal (ul al ?4.;lea sune0 6ari c!nd a $i&
ari c!nd c nu (ai e'ti. Arghezi nu oat e n%elege tcer ea lui
Du(nezeu 'i n acel a'i 6sal ( arat dorin% a de a $i n stare s intre n
cont act direct cu Du(nezeu0
Referat.clopotel.ro
1
1iguri& acu( n (area ta oveste
3(!n cu tine s ( (ai (sor
@r s vreau s ies biruitor
?reau s te ii 'i s urlu0 /steA
7scil!nd ntre dorin% a de a a$ir(a exist en% a lui Du(nezeu 'i
g!ndul c acest a s; ar ut ea reduce doar la o iluzie zadarnic
ntre%inut oet ul excla(0
6entru credin% sau entru tgad&
Te caut d!rz 'i $r de $olos.
6oet ul a:unge s l !ndeas c e Du(nezeu ca e un v!nat 'i
s l a(eni n% e cu ni(icirea $izic0
Te dr(ui esc n zgo(ot 'i;n tcer e
Bi te !ndes c n ti( ca e v!nat
1 vd0 e'ti 'oi(ul (eu cel cut at
1 te ucid sau s; ngenunchi a cere
n 6sal(ul al 44.;lea oetul este (ai nendulecat0
)ercase( eu cu aerul (eu
1 te rst orn e tine Du(nezeu
T!lhar de ceneri (i $cui solia
1; %i :e$uiesc cu vulturii tria.
/l a:unge s un sub se(nul ntrebrii exist en% a lui Du(nezeu
entru c de la $a(ilia s$!nt a tot ut ernicul n; a (ai tri(is nici un
se(n ent ru scriitorii de r!nd& de aceea n unul din 6sal (ii ublica%i
n 1"2" arat c0
nver'unat de iedici s le s$r!( (i vine
Dar trebui e; (i da sea(a s; nce de; abia cu tine.
Te(a (or%ii oune oet ul n oezia De; a v;a%i ascuns din
volu(ul )uvint e otrivite. 6oezia duce cu g!ndul la =ai a( un
singur dor 'i =iori%a. 6oet ul si(t e aroi er ea (or%ii 'i a't eat cu
lini'te interioar . 6oezia est e un test a(ent oral lsat coiilor de care
se va desr %ii de (oart e. Acela'i resenti (ent al (or%ii l vo( gsi
n oezia 6oat e c est e ceasul sau 7ra zece. De la tea( 'i $ric
n $a% a (or%ii oet ul a:unge la groaz n oezia Duhovniceas c. n
alte oezii Arghezi exri ( sai (a n $a%a (or%ii& a'a cu( est e n
oezia Duhovniceas c. At!t n oezia De; a v;a%i ascuns c!t 'i n
Duhovniceas c oet ul s e ore't e asur a $elului de (ani$est ar e a
(or%ii. 1ai (a se trans$or ( aoi n groaz& (oart ea est e vzut ca
un ciolu de care ni(eni nu oat e sca 'i care l va ia e o( c!nd
nici nu se a't eat .
4.) 7 alt te( a liricii lui Arghezi est e cel al universului miniatural al
lu(ii (runt e 'i u(il0 a $lorilor& al g!zelor& lu(ea coilului. 6oet ul
si(t e nevoi a s cunoasc cul(ile li(ezi ale inocen% ei s; 'i consacr e
iubirea $iin%elor (ici& coiilor& ani(al elor do(es ti ce& g!zelor& $lorilor
de c!( 'i de grdin. n volu(el e de oezii cu( sunt )rticic de
Referat.clopotel.ro
2
sear & 1tihuri entru coii& >ore sau n volu(el e n roz
cart ea cu :ucrii& 6risaca nt!lni ( o lu(e de sri& insect e& c!ini&
oi& isici& ginile din curt e& n altel e r!ndunicel e& greierel e& $urnicile
devin ersona: el e unor oe(e de o (are ging'i e
Referat.clopotel.ro
3
liric. La $el ca 'i un coil Arghezi se las nc!nt at de sect acol ul 'i
nect ar ul. n oezia 7 lcust gsi ( o (ic bi:uterie nsu$le%it 0
=i;a u(bl at n di e
7 goang cu lrie
Bi c(a' e staco: ae .
Avea $ust e 'i (ant a
Tiat e din cati$ea
Bi iet ari cu solzi de %il&
)t u'it care; un $el de sticl.
n alte oezii ca >or de 'oareci 'oarecel e est e nu(it o
:ucrie cu sca(at oni& g!za (ic& nu(it vaca lui Du(nezeu& est e
o boab de cati$ea crei a
Du(nezeu c!nd i;a $cut
@iin%a di scuiat 'i lut
)u o ensul de zdrean%
A vosit; o cu $aian%
Bi i;a us ca din gre'eal
Dou co'i cu ct u' eal
n sinare
)a s zboare.
<niversul acest a (runt gravit eaz (ai ales n lu(ea
gosodri ei n care coilul ocu un loc $oart e i(ort ant . Acest
univers al coilului est e oul at de Cdrean% )el cu ochii de $aian%
dar 'i de creioane colorat e cu care coilul deseneaz realiz!nd
i(aginea unor case n care oet ul dore't e s triasc to%i (reun.
Testament
/ste oezia care deschide volu(ul )uvinte otrivite din 1",- un $el de
(ani$est literar.
n ce rive'te titlul se(ni$ic o (o't enire lsat ur(a'ilor.
Test a(ent ul se $or(eaz de obicei sre s$!r'it ul vie%ii sau al
nchegrii unei oer e. 6aradoxal la Arghezi test a(e nt ul est e a'ezat
n deschi der ea direct oar e ale crea%i ei sale. /ste n acel a'i ti( un
(as a: trans (i s rin vre(e gener a%iilor viitoare c!t 'i roriului crez
artistic ur(rit cu asiduit at e de; a lungul ntregii vie%i.
6oezia Testa(ent curinde o seria de idei deosebite de valoroase dintre care
a(inti(0
1.) legtura dintre gener a%ii 'i resons abilit at ea ur(a'ilor $a% de
naint a'i. 1criitorul se adres eaz $iului su cruia nu; i las (o't enir e
Dret bunuri& du (oart e&
Dec!t un nu(e adunat e;o carte&
acest a $iind crea%i a artistic& dar cart ea est e entru ei hrisovul cel
dint !i& 'i n acel a'i ti( un unct $inal& dar 'i o treat n ur(a
crei a se a't erne un lung trecut de trud 'i su$erin% & o adevr at
istorie. @a% de aceast istorie a durerii (ultisecul ar e crea%i a oetic
Referat.clopotel.ro
4
rerezint clia a't et at al (linirii. /a est e de $at subli(ar ea rin
art a (uncii 'i u(ilin% ei ndurat e de gener a%iile de %rani care l;au
recedat
Referat.clopotel.ro
5
)a s schi (b (& acu(& nt!ia oar&
1aa; n condei 'i brazda; n cli(ar
+tr!nii; au adunat & rintre lvani
1udoarea (uncii sutelor de ani.
Aceast cart e est e ie'irea la lu(in din negur a trecut ul ui cu
nd!r:ire 'i ndrzneal & est e exresi a unui act de rzbunar e& (o'uind
de de(ult 'i izbucnind n slova de $oc a oeziei. Din a(intirea 'i
ndat orirea $a% de strbuni oet ul $ure't e un idol& un Du(nezeu0
A( luat cenu' a (or%ilor din vatr
Bi;a( $cut; o Du(nezeu din iatr&
>otar nalt& cu dou lu(i de oal e&
6zind n iscul dat ori ei tale.
De $at oetul se adreseaz $iului n nu(el e naint a'ilor& cart ea
devine act de edesire& de rzbunar e0
Durer ea noast r surd 'i a(ar
7 gr(dii e; o singur vioar&
6e care ascult!nd;o a :ucat
1t!nul& ca un %a n:unghi at .
6oet ul nu vorbe't e n nu(el e su& ci n nu(el e nea(ul ui de
iobagi. 4zbvirea 'i rzbunar ea strbunilor de $at0
/;ndret %irea ra(ur ei obscur e
4e'it la lu(in din dur e.
n%elesul ad!nc al cr%ii nscut din os!nd 'i (!ni e acu(ul at
sca o(ului co(un ne'tiut or 'i nederins s tl (ceas c ceea ce
se ascunde n ad!ncurile ei. ?ersurile sunt (et a$orice& iar (et a$or a
se bazeaz e verbul de ac%iune nu(el e est e adunat e; o cart e&
sear a est e rzvrtit & cuvint el e sunt $r(!nt at e& ocara se
toarce& ose(i nt el e sunt vrsat e.
2.) izvorul 'i nat ur a li(ba:ului oetic& (odalit %ile de exresi e
literar& lut a cu (at eri a li(bii. Lexicul oeziei are recizat sursa 'i
anu(e li(ba oul ar 0
Din graiul lor cu;nde(nuri entru vite
/u a( iscat cuvinte otrivite.
Aceast li(b a $ost $olosit de strbuni. Aceast li(b nu est e
reluat ci trecut rintr; un roces creat or. 6oet ul a select at acel e
cuvint e caabile s exri (e durerea vie%ii naint a'ilor c!nd a$ir(
@r(!nt at e (ii de st!ni
Le;a( re$cut n versuri 'i icoane.
Arghezi 'i exri ( re$erin% a ent ru cuvint el e vechi exresive
rin sensul lor. )riteriul selectiv are rolul de a art a istoria social a
nea(ul ui su de iobagi 'i ideea de vechi (e. ?ocabul arul $olosit
suger eaz su$erin% . Ave( cuvint e0 r!i& br!nci& gr oi ad!nci.
Cona de cuvinte de$ine't e lu(ea art ei. n cadrul oeziei gsi (
$olosit e cuvint e arhaice 8hrisov9& se $olose't e verbul a cunoa't e cu
sensul de a 'tie. Ave( $or(e regional e saric& se $olose't e
ronu(el e ersonal care nso% e't e verbel e la er$ect ul si(lu
Referat.clopotel.ro
6
caract eri stic graiului oltenes c& str(o'ii oet ul ui $iind olteni& $cui&
gr(dii. Lu(ea
Referat.clopotel.ro
7
desr e care vorbe't e oet ul est e o lu(e cu sarici a cror roveni en%
dur a ur(at; o de; a lungul veacurilor un urcu' e br!nci& rin r!i 'i
groi ad!nci. Li(ba suger eaz ideea de c azn& de e$ort uri ne'tiut e&
dar 'i de (otrivire tenace 'i surd. Dlasurile care au a(u%it au $ost
de rsunder e $a' de strbuni. 7se(i nt el e& cenu' a devin si(bolul
nzuin% elor ne (linit e 'i care 'i cer (linirea rin oer a oet ul ui.
6rin crea%i a oet ul ui s; a e$ect uat o (ut a%i e n rit(ul istoriei. Aceast
(ut a%i e est e de $at conseci n% a actului de trans$or (ar e a vorbelor
srace 'i si(le ntr; o %est ur nou de cuvint e cu (et a (or$oza
graiului cotidian n art . La Arghezi actul de crea%i e devine sinoni ( cu
(unca. 6oet ul 'i revendi c rivilegiul de a $i tans suva care curge
dea veacuri n cuvint el e 'i crora le nobilcas sensul. /xist n
oezie dou zone care al i(enteaz exresi a oet ului0
1.9 li(ba:ul oular 'i $a(iliar al lu(ii din care s; a ridicat oet ul&
lu(ea subst antivelor r!i& groi& vite& lvani 'i care est e lu(ea celor
care au stat sub ovar a 'i blest e(ul biciului& al ocrii& al noroai elor&
al bubelor 'i (ucegai ului.
,.9 /xist aoi lu(ea cuvint elor care rin antit ez rezint lu(ea
art ei. Aceast lu(e a art ei o redau subst antivel e concret e0 icoane&
(uguri& coroane& 'i cele abstr act e0 visuri& $ru(us e%i& re% uri noi.
6oezia ncee cu o roozi%ie negativ care restr !nge s$era
no%iunii de avu%i e 'i o deli(it eaz de celelalt e bunuri. nce!nd cu
versul al 444.;lea co(l e(ent el e 'i subordonat el e sunt aglo(er at e
naint ea roozi%iilor rincial e. 1tro$a ur(t oar e ncee cu o
roozi%ie i(er ativ care are valoare de nde(n& orunc& dar 'i o
dat orie de la care ur(a'ii nu au voie s se sustrag. Tret at rit(ul se
schi (b dat orit reeti%iilor incluse. n ulti(a stro$ tensiunea scade
dintr; o dat & verbel e la articiiu exri ( star ea de asivit at e& de
iner%ie siritual . 4(resi a est e ntrit de eit et ul lene' a'ezat
naint ea circu(st an% i al ei 'i care arat aozi%ia dintre realizarea art ei
'i $elul recet rii ei de noi0
ntins lene' e canaea&
Do(ni% a su$er n cart ea (ea.
1lova de $oc 'i slova $urit
(rechet e; n cart e se (rit
)a $ierul cald (br%i'at n cle't e.
=esa:ul trans(is rin oezie s; a dezvolt at e coordonat el e unei
conce%ii desr e art care a r(as nealt er at de; a lungul ntregii
activit%i al lui Arghezi.
Referat.clopotel.ro
8

S-ar putea să vă placă și