Sunteți pe pagina 1din 29

Mihai Eminescu (n!scut Mihail Eminovici) (n. 15 ianuarie 1850, Boto"ani - d.

15
iunie 1889, Bucure"ti) a fost unpoet, prozator "i jurnalist romn, socotit de cititorii romni
"i de critica literar! postum! drept cea mai important! voce poetic! din literatura
romn!.
[1]
Receptiv la romantismele europene de secol XVIII "i XIX, "i-a asimilat viziunile
poetice occidentale, crea#ia sa apar#innd unui romantism literar relativ ntrziat. n
momentul n care Mihai Eminescu a recuperat temele tradi#ionale ale Romantismului
european, gustul pentru trecut "i pasiunea pentru istoria na#ional!, c!reia a dorit chiar s!-
i construiasc! un Pantheon de voievozi, nostalgia regresiv! pentru copil!rie, melancolia
"i cultivarea st!rilor depresive, ntoarcerea n natur! etc., poezia european!
descopereaparadigma modernismului, prin Charles Baudelaire sau Stephane Mallarme,
bun!oar!. Poetul avea o bun! educa#ie filosofic!, opera sa poetic! fiind influen#at! de
marile sisteme filosofice ale epocii sale, de filosofia antic!, de la Heraclit la Platon, de
marile sisteme de gndire ale romantismului, de teoriile lui Arthur
Schopenhauer,Immanuel Kant (de altfel Eminescu a lucrat o vreme la traducerea
tratatului acestuia Critica ra#iunii pure, la ndemnul lui Titu Maiorescu, cel care i ceruse
s!-"i ia doctoratul n filosofia lui Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat pn! la
urm!) "i de teoriile lui Hegel.
R!d!cina ideologic! principal! a gndirii sale economice sau politice era conservatoare;
de altfel poetul a fost o figur! marcant! a acestui partid politic, iar prin articolele sale
publicate mai ales n perioada n care a lucrat laTimpul a reu"it s!-i deranjeze pe c#iva
lideri importan#i din acest mare partid care au lansat sloganul, celebru n epoc!, Ia mai
opri#i-l pe Eminescu !sta!. Publicistica eminescian! ofer! cititorilor o radiografie a vie#ii
politice, parlamentare sau guvernamentale din acea epoc!; n plus ziaristul era la nevoie
"i cronicar literar sau teatral, scria despre via#a monden! sau despre evenimente de mai
mic! importan#!, fiind un veritabil cronicar al momentului.
Eminescu a fost activ n societatea politico-literar! Junimea, "i a lucrat ca redactor
la Timpul, ziarul oficial alPartidului Conservator.
[2]
A publicat primul s!u poem la vrsta
de 16 ani, iar la 19 ani a plecat s! studieze la Viena.Manuscrisele poetului Mihai
Eminescu, 46 de volume, aproximativ 14.000 de file, au fost d!ruite Academiei
Romne de Titu Maiorescu, n "edinta din 25 ianuarie 1902.
[3]
Eminescu a fost internat
n 3 februarie 1889 la spitalul M!rcu#a din Bucure"ti "i apoi a fost transportat la sanatoriul
Caritas. n data de 15 iunie 1889, n jurul orei 4 diminea#a, poetul a murit n sanatoriul
doctorului $u#u. n 17 iunie Eminescu a fost nmormntat la umbra unui teidin cimitirul
Bellu din Bucure"ti. A fost ales post-mortem (28 octombrie 1948) membru al Academiei
Romne.

Biografie
Data !i locul na!terii


Familia


Statuia lui Mihai Eminescu din Cern!u%i
ntr-un registru al membrilor Junimii Eminescu nsu"i "i-a trecut data na"terii ca fiind 20
decembrie 1849, iar n documentele gimnaziului din Cern!u#i unde a studiat Eminescu
este trecut! data de 14 decembrie 1849. Totu"i, Titu Maiorescu, n lucrareaEminescu !i
poeziile lui (1889) citeaz! cercet!rile n acest sens ale lui N. D. Giurescu "i preia
concluzia acestuia privind data "i locul na"terii lui Mihai Eminescu la 15 ianuarie 1850, n
Boto"ani. Aceast! dat! rezult! din mai multe surse, printre care un dosar cu note despre
botezuri din arhiva bisericii Uspenia (Domneasc!) din Boto"ani; n acest dosar data
na"terii este trecut! ca 15 ghenarie 1850, iar a botezului la data de 21 n aceea"i lun!.
Data na"terii este confirmat! de sora mai mare a poetului, Aglae Drogli, care ns! sus#ine
c! locul na"terii trebuie considerat satul Ipote"ti.
[4]

Familia Eminescu
Mihai Eminescu este al "aptelea dintre cei unsprezece copii ai c!minarului Gheorghe
Eminovici, provenit dintr-o familie de #!rani romni din nordul Moldovei, "i al Raluc!i
Eminovici, n!scut! Jura"cu, fiic! de stolnic din Jolde"ti. Familia cobora pe linie patern!
din Transilvania de unde emigreaz! n Bucovina din cauza exploat!rii iob!ge"ti,
obliga#iilor militare "i a persecu#iilor religioase.
[necesit" citare]
Unii autori au g!sit r!d!cini ale
familiei Eminovici n satul Vad, din &ara F!g!ra"ului, unde mai exist! "i ast!zi dou!
familii Iminovici. Bunicii s!i, Vasile "i Ioana, tr!iesc n C!line"tii lui Cuparencu, nu
departe de Suceava, comuna ntemeiat! de emigran#ii transilv!neni. Bunicii paterni mor
din cauza epidemiei de holer! din 1844, "i poetul, n!scut mult mai trziu, nu-i cunoa"te "i
nu-i evoc! n scrierile sale. Gheorghe, primul b!iat al lui Vasile, tat!l poetului, trece din
Bucovina n Moldova "i ndepline"te func#ia de administrator de mo"ie. Este ridicat la
rangul de c!minar "i "i ntemeiaz! gospod!ria sa la Ipote"ti, n &inutul Boto"anilor.
Primul n!scut dintre b!ie#i, $erban (n.1841), studiaz! medicina la Viena, se
mboln!ve"te de tuberculoz! "i moare alienat n 1874. Niculae, n!scut n 1843, se va
sinucide n Ipote"ti, n 1884. Iorgu, (n. 1844) studiaz! la Academia Militar! din Berlin. Are
o carier! de succes, dar moare n 1873 din cauza unei r!celi contractate n timpul unei
misiuni. Ruxandra se na"te n 1845, dar moare n copil!rie. Ilie, n. 1846 a fost tovar!"ul
de joac! al lui Mihai, descris n mai multe poeme. Moare n 1863 n urma unei epidemii
de tifos. Maria, n.1848 sau 1849 tr!ie"te doar "apte ani "i jum!tate. Mihai a fost cel de-al
"aptelea copil. Aglae (n. 1852, d. 1906), a fost c!s!torit! de dou! ori "i are doi b!ie#i, pe
Ioan "i pe George. A suferit de boala Basedow-Graves. Dup! el s-a n!scut n jur
de 1854 Harieta, sora mai mic! a poetului, cea care l-a ngrijit dup! instaurarea bolii.
Matei, n. 1856, este singurul care a l!sat urma"i direc#i cu numele Eminescu. A studiat
Politehnica la Praga "i a devenit c!pitan n armata romn!. S-a luptat cu Titu Maiorescu,
ncercnd s! mpiedice publicarea operei postume. Ultimul copil, Vasile, a murit la un an
"i jum!tate, data na"terii sau a mor#ii nefiind cunoscute.
O posibil! explica#ie este c! n secolul al XIX-lea speran#a de via#! nu dep!"ea 40 de
ani, epidemiile de tifos, tuberculoz!, hepatit! erau frecvente, iar pentru sifilis nu exista
vreun tratament, boala fiind incurabil! pn! la inventarea penicilinei.
Copil"ria


Cl!direa National-Hauptschule dinCern!u#i, unde Mihai Eminescu a studiat n perioada 1858-60. n
prezent cl!direa ad!poste"te o "coal! auto. Strada Shkilna ($colii) nr. 4.
Copil!ria a petrecut-o la Boto"ani "i Ipote"ti, n casa p!rinteasc! "i prin mprejurimi, ntr-
o total! libertate de mi"care "i de contact cu oamenii "i cu natura, stare evocat! cu
adnc! nostalgie n poezia de mai trziu (Fiind b"iet sau O, r"mi).
ntre 1858 "i 1866, a urmat cu intermiten#e "coala primar! National Hauptschule ($coala
primar! ortodox! oriental!) laCern!u#i. Frecventeaz! aici "i clasa a IV-a n anul scolar
1859/1860. Nu cunoa"tem unde face primele dou! clase primare, probabil ntr-un
pension particular. Are ca nv!#!tori pe Ioan Litviniuc "i Ioan Zibacinschi, iar director pe
Vasile Ilasievici. Cadre didactice cu experien#!, nv!#!torii s!i particip! la via#a cultural!
"i ntocmesc manuale "colare. Termin! "coala primar! cu rezultate bune la nv!#!tur!.
Nu s-a sim#it legat, afectiv, de nv!#!torii s!i "i nu-i evoc! n scrierile sale. A urmat clasa
a III-a la Nationale Hauptschule din Cern!u#i, fiind clasificat al 15-lea ntre 72 de elevi. A
terminat clasa a IV-a clasificat al 5-lea din 82 de elevi, dup! care a f!cut dou! clase de
gimnaziu.


Cl!direa Ober-Gymnasium din Cern!u#i, unde poetul "i-a f!cut studiile n perioada 1860-63. Tot aici a
predat Aron Pumnul. n prezent, "coala general! nr. 1. Se g!se"te pe str. M. Eminescu, col# cu str. I.
Franko.
ntre 1860 "i 1861 a fost nscris la Ober-Gymnasium, liceu german din Cern!u#i nfiin#at
n 1808, singura institu#ie de nv!#!mnt liceal la acea dat! n Bucovina anexat! de
Imperiul habsburgic n 1775. Se impune n cursul anilor prin buna organizare
administrativ! "i marea severitate n procesul de nv!#!mnt. Profesorii se recrutau, cu
prec!dere, din Austria, ntocmesc studii "i colaboreaz! la publica#iile vremii. Se
nfiin#eaz! "i o catedr! de romn!, destul de trziu, dup! 1848. Este ocupat! de Aron
Pumnul. Cunoscut prin Lepturariu romnesc, n patru tomuri, tip!rit la Viena ntre 1862 "i
1865, cea dinti istorie a literaturii romne n texte. Frecventeaz! cursurile la Ober
Gymnasium "i fra#ii s!i, $erban, Nicolae, Gheorghe "i Ilie. Termin! clasa I cu rezultate
bune la nv!#!tur!. Nu are not! la romn! pe primul semestru "i este clasificat de Miron
C!linescu, erudit n istoria bisericii ortodoxe romne. Elevul Eminovici Mihai a promovat
clasa I, fiind clasificat al 11-lea n primul semestru "i al 23-lea n cel de-al doilea
semestru. n clasa a II-a, pe care a repetat-o, l-a avut ca profesor pe Ion G. Sbiera,
succesorul lui Aron Pumnul la catedr!, culeg!tor din crea#ie popular! "i autor de studii de
#inut! academic!. Aron Pumnul l-a calificat, n ambele semestre, cu note maxime la
romn!. A ob#inut insuficient pe un semestru la Valentin Kermanner (la limba latin!) "i la
Johann Haiduk, pe ambele semestre (la matematic!). Mai trziu a m!rturisit c!
ndep!rtarea sa de matematic! se datora metodei rele de predare.
n 16 aprilie 1863 a p!r!sit definitiv cursurile, de"i avea o situa#ie bun! la nv!#!tur!.
Avea note foarte bune la toate materiile. Ion G. Sbiera i-a dat la romn!
calificativul vorzglich (eminent). Plecnd de vacan#a Pa"telui la Ipote"ti, nu s-a mai
ntors la "coal!.


Promo%ia 1864 a gimnaziului din Cern!u%i. n medalion ar putea fi Eminescu
n 1864 elevul Eminovici Mihai a solicitat Ministerul nv!#!mntului
din Bucure"ti o subven#iepentru continuarea studiilor sau un loc de bursier. A fost refuzat,
nefiind nici un loc vacant de bursier. n 21 martie 1864, prin adresa nr. 9816 c!tre
gimnaziul din Boto"ani, i s-a promis c! va fi primit negre!it la ocaziune de vacan#", dup"
ce, ns", va ndeplini condi#iunile concursului. Elevul Eminovici a plecat la Cern!u#i unde
trupa de teatru Fanny Tardini-Vladicescu d!dea reprezenta#ii. La 5 octombrie 1864,
Eminovici a intrat ca practicant la Tribunalul din Boto"ani, apoi, peste pu#in timp, a fost
copist la comitetul permanent jude#ean.
La 5 martie 1865, Eminovici a demisionat, cu rug!mintea ca salariul cuvenit pe luna
februarie s! fie nmnat fratelui s!u $erban. n 11 martie tn!rul M. Eminovici a solicitat
pa"aport pentru trecere n Bucovina. n toamn! s-a aflat n gazd! la profesorul s!u, Aron
Pumnul, ca ngrijitor al bibliotecii acestuia. Situa#ia lui "colar! era de privatist. Cuno"tea
ns! biblioteca lui Pumnul pn! la ultimul tom.
Debutul n literatur"


Casa din Cern!u%i a lui Aron Pumnul, unde a locuit o perioad! "i Mihai Eminescu (strada Aron Pumnul
nr. 19)
1866 este anul primelor manifest!ri literare ale lui Eminescu. n 12/24 ianuarie moare
profesorul de limba romn! Aron Pumnul. Elevii scot o bro"ur!, L"cr"mioarele
nv"#"ceilor gimnazi!ti (L!crimioare... la mormntul prea-iubitului lor profesoriu), n care
apare "i poezia La mormntul lui Aron Pumnul semnat! M. Eminoviciu, privatist. La 25
februarie/9 martie (stil nou) debuteaz! n revista Familia, din Pesta, a lui Iosif Vulcan, cu
poezia De-a! avea. Iosif Vulcan l convinge s!-"i schimbe numele n Eminescu "i mai
trziu adoptat "i de al#i membri ai familiei sale. n acela"i an i mai apar n Familia alte
cinci poezii.
Sufleor !i copist
Din 1866 pn! n 1869, a pribegit pe traseul Cern!u#i Blaj Sibiu Giurgiu Bucure"ti.
De fapt, sunt ani de cunoa"tere prin contact direct a poporului, a limbii, a obiceiurilor "i a
realit!#ilor romne"ti, un pelerinaj transilv!nean al c!rui autor moral a fost Aron Pumnul.
Ct de clar este, respectnd documentele epocii cern!u#ene, respectnd adev!rul istoric
att ct exist! n ele, ct de cert este c! drumul lui Eminescu n Transilvania, departe de
a fi o mprejurare boem!, un imbold romantic al adolescen#ei, a fost - n fond -
ncheierea sublim! a unei lec#ii pentru toat! via#a: ideea unit!#ii na#ionale "i a culturii
romne aplicat! programatic "i sistematic, cu strategie "i tactic!, dup! toate normele "i
canoanele unei campanii ideologice. (Snziana Pop n Formula AS nr. 367)
A inten#ionat s!-"i continue studiile, dar nu "i-a realizat proiectul. n iunie 1866 a p!r!sit
Bucovina "i s-a stabilit la Blaj cu inten#ia m!rturisit! de a-"i rencepe studiile. n
perioada 27 - 28 august 1866, a participat la adunarea anual! a ASTREI, la Alba Iulia. n
toamn!, a p!r!sit Blajul "i a mers la Sibiu, unde a fost prezentat lui N. Densu"ianu. De
aici a trecut mun#ii "i a ajuns la Bucure"ti.
n 1867 a intrat ca sufleor "i copist de roluri n trupa lui Iorgu Caragiale, apoi secretar n
forma#ia lui Mihail Pascaly "i, la recomandarea acestuia, sufleor "i copist laTeatrul
Na#ional, unde l cunoa"te pe I. L. Caragiale. Cu aceast! trup! face turnee
la Br!ila, Gala#i, Giurgiu, Ploie"ti. A continuat s! publice n Familia; a scris poezii, drame
(Mira (dram")), fragmente de roman (Geniu pustiu), r!mase n manuscris; a f!cut
traduceri din german! (Arta reprezent"rii dramatice, de H. Th. Rtscher).
Este angajat n 1868 ca sufleor n trupa lui Mihail Pascaly, care concentrase mai multe
for#e teatrale: Matei Millo, Fanny Tardini-Vladicescu "i actori din trupa lui Iorgu Caragiale.
n timpul verii, aceasta trup! a jucat la Bra"ov, Sibiu, Lugoj, Timi"oara, Arad "i alte
ora"e b!n!#ene. Iosif Vulcan l-a ntlnit cu ocazia acestui turneu "i a ob#inut de la
Eminescu poeziile La o artist" "i Amorul unei marmure, publicate apoi
n Familia din 18/30 august "i 19 septembrie/1 octombrie. V!znd aceste poezii
n Familia, c!minarul Gheorghe Eminovici afl! de soarta fiului s!u, r!t!citor n lume.
Stabilit n Bucure"ti, Eminescu a f!cut cuno"tin#! cu I. L. Caragiale. Pascaly, fiind
mul#umit de Eminescu, l-a angajat ca sufleor a doua oar! "i copist al Teatrului Na#ional.
n 29 septembrie, Eminescu semneaz! contractul legal n aceast! calitate. Ob#ine de la
Pascaly o camer! de locuit, n schimb, ns!, se oblig! s! traduc! pentru marele
actor Arta reprezent"rii dramatice - Dezvoltat" !tiin#ific"i n leg!tura ei organic! de
profesorul dr. Heinrich Theodor Rotscher (dup! edi#ia a II-a). Traducerea, neterminat!,
scris! pe mai multe sute de pagini, se afl! printre manuscrisele r!mase. Acum ncepe "i
proiectul s!u de roman Geniu pustiu.
Student la Viena !i Berlin


Casa din Viena n care a locuit Eminescu (Kollergasse 3)


Pl!cu#a de pe casa din Viena n care a locuit Eminescu (Kollergasse 3)
ntre 1869 "i 1872 este student la Viena. Urmeaz! ca auditor extraordinar Facultatea de
Filozofie "i Drept (dar audiaz! "i cursuri de la alte facult!#i). Activeaz! n rndul societ!#ii
studen#e"ti (printre altele, particip! la preg!tirea unei serb!ri "i a unui Congres
studen#esc la Putna, cu ocazia mplinirii a 400 de ani de la zidirea m!n!stirii de
c!tre $tefan cel Mare), se mprietene"te cu Ioan Slavici; o cunoa"te, la Viena,
pe Veronica Micle; ncepe colaborarea la Convorbiri literare; debuteaz!
capublicist n ziarul Albina, din Pesta. Apar primele semne ale bolii".
ntre 1872 "i 1874 a fost student extraordinar la Berlin. Junimea i-a acordat o burs! cu
condi#ia s!-"i ia doctoratul n filozofie. A urmat cu regularitate dou! semestre, dar nu s-a
prezentat la examene.
Fi"ier:BCU-Ia'i.JPG
Biblioteca Central! Universitar! Mihai Eminescu Ia'i
La 1 aprilie 1869, a nfiin#at mpreun! cu al#i tineri, cercul literar Orientul, care avea ca
scop, ntre altele, strngerea basmelor,poeziilor populare "i a documentelor privitoare la
istoria "i literatura patriei. n data de 29 iunie, se fixeaz! comisiile de membri
ale Orientului, care urmau s! viziteze diferitele provincii. Eminescu era repartizat
pentru Moldova. n var! se ntlne"te ntmpl!tor n Ci"migiu cu fratele s!u Iorgu, ofi#er,
care l-a sf!tuit s! reia leg!turile cu familia. Poetul a refuzat hot!rt. n var!, a plecat cu
trupa Pascaly n turneu la Ia"i "i Cern!u#i. Cu ocazia ultimului turneu, Eminescu se
mpac! cu familia, iar tat!l s!u i-a promis o subven#ie regulat! pentru a urma cursuri
universitare la Viena, unde se aflau mai to#i colegii lui de la Cern!u#i. n 2 octombrie,
Eminescu s-a nscris la Facultatea de Filosofie ca student extraordinar, ca simplu auditor
deci, deoarece i-a lipsitbacalaureatul. Aici a f!cut cuno"tin#! cu Ioan Slavici "i cu al#i
studen#i romni din Transilvania"i din Bucovina. A reluat leg!turile cu vechii colegi de
la Cern!u#i "i de la Blaj. S-a nscris n cele dou! societ!#i studen#e"ti existente, care apoi
s-au contopit ntr-una singur! - Romnia jun". A nceput s! creasc! num!rul scrisorilor "i
telegramelor c!tre p!rin#i pentru trimiterea banilor de ntre#inere.
mpreun! cu o delega#ie de studen#i, Eminescu l viziteaz! de Anul Nou, 1870, pe fostul
domnitor Alexandru Ioan Cuza, laDbling. n semestrul de iarn! 1869-1870 Eminescu a
urmat cu oarecare regularitate cursurile. Dup! aceasta, Eminescu nu s-a mai nscris
pn! n iarna lui 1871-1872, cnd a urmat dou! semestre consecutive. n schimb, setea
lui de lectur! era nepotolit!. Frecventa, cu mult interes, biblioteca Universit!#ii. l
preocupau "i unele probleme cu care avea s! ias! n publicistic!.
Sosit incognito la Viena, Iacob Negruzzi i comunic! lui Eminescu impresia puternic!
provocat! de poet n snul societ!#iiJunimea din Ia"i, prin poeziile publicate de acesta
n Convorbiri literare. i propune ca dup! terminarea studiilor s! se stabileasc! la Ia"i.
La 6 august 1871, i se adreseaz! din Ipote"ti lui Titu Maiorescu, dndu-i oarecare rela#ii
privitoare la organizarea serb!rii. Printre tinerii de talent, participan#i activi la serbare, s-
au remarcat pictorul Epaminonda Bucevski "i compozitorul Ciprian Porumbescu.
n toamna anului 1871, din cauza unor curente contradictorii n snul societ!#ii Romnia
jun", Eminescu demisioneaz! mpreun! cu Slavici din comitetul de conducere. Amndoi
sunt acuza#i c! sunt ata"a#i ideilor Junimii din Ia"i. n studiul s!u despre Direc#ia nou",
Titu Maiorescu eviden#iaz! meritele de poet, poet n toat! puterea cuvntului, ale lui
Eminescu, citndu-l imediat dup! Alecsandri. Studiul se tip!re"te cu ncepere din acest
an n Convorbiri literare. La 16 decembrie1871, ntr-o scrisoare c!tre $erban, care se
afla n #ar!, i-a scris nec!jit c! duce o mare lips! de bani, avnd datorii pentru chirie, apoi
la birt, la cafenea, n fine, pretutindenea. Din aceast! cauz!, inten#ioneaz! s! se mute
la o alt! universitate, n provincie.
1872 este anul probabil al ntlnirii cu Veronica Micle, la Viena. n data de 10 februarie a
aceluia"i an, ntr-o scrisoare c!tre p!rin#i, se plnge c! a fost bolnav, din care cauz! se
afl! ntr-o stare sufleteasc! foarte rea, agravat! "i de "tirile triste primite de acas!. n 18
martie, a ajuns s! constate c! anul acesta e ntr-adev!r un an nefast din cauza bolii "i a
lipsurilor de tot felul, iar n 8 aprilie a cerut bani pentru a se nscrie n semestrul al II-lea.
Se plnge "i de lipsa unui pardesiu.


Mihai Eminescu n prima jum!tate a anilor 1870
n aceste mprejur!ri a p!r!sit Viena "i s-a ntors n #ar!. n 18 decembrie s-a nscris la
Universitatea din Berlin, ajuns aici cu ajutorul unei subven#ii lunare de 10 galbeni, din
partea Junimii. De data aceasta Eminescu era nmatriculat ca student, pe baza unui
certificat de absolvire de la liceul din Boto"ani. Cursurile la care se nscrisese, sau pe
care "i le notase s! le urmeze, erau foarte variate: din
domeniul filozofiei, istoriei, economiei "i dreptului.
n 26 iulie 1873 i s-a eliberat certificatul dorit. Rosetti i-a nlesnit ns! r!mnerea mai
departe la Berlin, prin m!rirea salariului. n8 decembrie s-a renscris la Universitate
pentru semestrul de iarn!.
n perioada 17/29 ianuarie - 7 mai 1874, a avut loc o bogat! coresponden#! ntre
Maiorescu "i Eminescu, n care i se propunea poetului s!-"i ob#in! de urgen#! doctoratul
n filosofie pentru a fi numit profesor la Universitatea din Ia"i. Ministrul nv!#!mntului i-a
trimis la Berlin suma de 100 galbeni pentru depunerea doctoratului. n timpul verii i s-a
dat sarcina de a cerceta oficial, pentru statul romn, documentele din Knigsberg.
Toamna a petrecut-o n tov!r!"ia lui Ioan Slavici, g!zduit la Samson Bodn!rescu.
Poetul a nceput s! sufere de o inflama#ie a ncheieturii piciorului. n 1 septembrie a fost
numit n postul de director al Bibliotecii Centrale din Ia"i. Pe lng! sarcinile de la
bibliotec!, Eminescu a predat acum lec#ii de logic! la Institutul academic n locul
luiXenopol. n 19 septembrie, printr-o scrisoare adresat! secretarului agen#iei diplomatice
din Berlin, a motivat de ce a abandonat aceast! sarcin! "i de ce a luat drumul c!tre #ar!.
n 7 octombrie, Maiorescu a luat cuno"tin#! prin Al. Lambrior c! Eminescu nu poate pleca
a"a curnd n str!in!tate ca s! fac! doctoratul, fiind oprit de ntmpl!ri grave n familie:
dou! surori se mboln!viser! de tifos la b!i n Boemia. n 10 octombrie, $erban, fratele
poetului, care d!duse semne de o aliena#ie mintal!, s-a internat n spital prin interven#ia
agen#iei romne din Berlin.
S-a ntors n noiembrie 1874 la Berlin pentru examene, iar n 8 noiembrie a promis c! va
veni ntr-o joi la serata literar! de la Veronica Micle, pentru a citi o poezie cu subiect luat
din folclor. n 28 noiembrie, agen#ia din Berlin a anun#at moartea lui $erban, fratele
poetului.
Rentoarcerea n #ar". R"t"ciri


Timbru po'tal romnesc din 1958
n prima parte a anului 1875 a pus ordine n bibliotec! "i a propus mbog!#irea ei cu
manuscrise "i c!r#i vechi romne"ti. Tot n acest an a nceput traducerea din german! a
unei gramatici paleoslave. L-a introdus pe Ion Creang! n societatea Junimea. R!mas
f!r! serviciu, Eminescu a primit postul de corector "i redactor al p!r#ii neoficiale la ziarul
local Curierul de la!i, unde numeroase rubrici redactate de el au fost publicate f!r!
semn!tur!. A frecventat cu regularitate "edin#ele Junimii. De multe ori l-a vizitat pe
Creang! n bojdeuca sa. A f!cut un drum la Bucure"ti, unde, prin Maiorescu, s-a
mprietenit cu Mite Kremnitz, Veronica Micle a r!mas, ns!, idolul s!u.
n 6 martie, ntr-un raport adresat lui Maiorescu, ministrul nv!#!mntului, a naintat o list!
bogat! de tip!rituri "i manuscrise vechi pentru achizi#ionare, iar n 14 martie, n cadrul
prelegerilor publice ale Junimii a rostit conferin#a pe care a tip!rit-o nConvorbiri
literare din 1 august sub titlul Influen#a austriac" asupra romnilor din principate.


Timbru po'tal din Republica Moldova din 1996
n 26 mai a naintat Ministerului un raport elogios asupra unei c!r#i didactice alc!tuit! de
Ion Creang! "i al#ii. n 3 iunie, schimbndu-se guvernul, Eminescu a fost pus n
disponibilitate prin decretul domnesc nr. 1013. n 15 iunie a primit scrisoarea lui
Maiorescu prin care i s-a propus func#ia de revizor "colar pentru districtele Ia"i "i Vaslui.
n 22 iunie, prin raportul s!u c!tre Ministerul nv!#!mntului, D. Petrino a cerut ca
Eminescu, fost bibliotecar, s! fie urm!rit pentru obiecte "i c!r#i sustrase. Ministerul a
naintat raportul Parchetului din Ia"i.
n 1 iulie a fost invitat s!-"i ia n primire noul post de revizor, iar n ziua urm!toare a
predat biblioteca lui D. Petrino, autorul bro"urii criticate de Eminescu prin articolul s!u O
scriere critic". Tot n aceast! vreme a fost nlocuit "i la "coal!, din cauza grevei declarate
de elevii unor clase. n 10 august a naintat Ministerului un raport asupra constat!rilor
f!cute cu ocazia conferin#elor cu nv!#!torii din jude#ul Ia"i. A remarcat pe institutorul Ion
Creang! de la $coala nr. 2 din P!curari, Ia"i. n 15 august s-a stins din viat! la Ipote"ti,
mama poetului, Raluca Eminovici.
n 5 septembrie a trimis un raport cu propuneri de reorganizare a "colilor din jude#ul
Vaslui, iar n 17 decembrie, judec!torul de instruc#ie n cazul raportului naintat la Parchet
de c!tre D. Petrino, a declarat c! nu este loc de urmare. n 20 septembrie 1877, i-a
comunicat lui Slavici c! se simte din ce n ce mai singur, iar n 12 octombrie a precizat,
c!tre acela"i, c! Ia"ii i-au devenit nesuferi#i. n a doua jum!tate a lunii octombrie, fiind
invitat s! intre n redac#ia ziarului Timpul, Eminescu a p!r!sit Ia"ii "i a venit la Bucure"ti,
unde s-a dedicat gazet!riei.
n 6 august 1879, a murit $tefan Micle. V!duva lui Micle a venit la Bucure"ti "i l-a rugat
s! intervin! pentru urgentarea pensiei sale. mpreun! au f!cut planuri de c!s!torie
nerealizabile.
ntr-o scrisoare din 1880 c!tre Henrieta, sora sa, s-a plns c! are mult de lucru "i c! este
bolnav trupe"te, dar mai mult suflete"te. Din partea familiei a primit numai imput!ri, n
special adresate de tat!l s!u. Nu a avut nici timp, nici dispozi#ie s!-l felicite m!car
pe Matei, care-i trimisese invita#ie de nunt!. Nu a publicat dect o poezie. Negruzzi i
scrie imputndu-i c! nu-i mai trimite nici o colaborare. A renun#at la c!s!toria proiectat!
cu Veronica Micle.
S-a rentors n #ar!, tr!ind la Ia"i ntre 1874-1877. A fost director al Bibliotecii Centrale,
profesor suplinitor, revizor "colar pentru jude#ele Ia"i "i Vaslui, redactor la ziarul Curierul
de Ia!i. A continuat s! publice n Convorbiri literare. A devenit bun prieten cu Ion
Creang!, pe care l-a determinat s! scrie "i l-a introdus la Junimea. Situa#ia lui material!
era nesigur!; a avut necazuri n familie (i-au murit mai mul#i fra#i, i-a murit "i mama). S-a
ndr!gostit de Veronica Micle.
n 1877 s-a mutat la Bucure"ti, unde pn! n 1883 a fost redactor, apoi redactor-
"ef (n 1880) la ziarul Timpul. A desf!"urat o activitate publicistic! excep#ional!, care i-a
ruinat ns! s!n!tatea. Acum a scris marile lui poeme (seria Scrisorile, Luceaf"rul etc.).
Nu a publicat nici o poezie n tot timpul anului 1882. n schimb a citit n mai multe rnduri
Luceaf!rul pe care Mite Kremnitz l-a tradus n german!, n "edin#eleJunimii de la Titu
Maiorescu. Este semnalat adeseori n cas! la Maiorescu. n 1 ianuarie, la gazet!,
Eminescu este flancat de un director "i un comitet redac#ional care urmau s!-i tempereze
avntul s!u polemic. Reorganizarea redac#iei este ns! inoperant!, fiindc! poetul
continu! s! scrie n stilul s!u propriu. n 13 septembrie, n absen#a poetului, probabil, se
citesc iar!"i vecinic frumoasele poezii de Eminescu n casa lui Maiorescu.
n luna ianuarie a anului 1883, Eminescu este internat pentru o vreme n spital. n lipsa
lui se cite"te la Maiorescu, n dou! rnduri, Luceaf!rul n limba german!.
Boala


Poesii - 1884
La Bucure"ti, n 23 iunie, pe o c!ldur! n!bu"itoare, Eminescu a dat semne de alienare
mintal!, iar la 28 iunie, boala a izbucnit din plin. n aceea"i zi a fost internat n sanatoriul
doctorului $u#u, cu diagnosticul de manie acut!. Conform p!rerii dr. Ion Nica, exprimat!
n cartea Eminescu, structura somato-psihica (1972), poetul suferea de psihoz!
maniaco-depresiv! - opinie adoptat! "i de criticul Nicolae Manolescu
[5]
.
Maiorescu a fost vizitat n 12 august de Gheorghe Eminovici "i de fratele poetului
(locotenentul), care au cerut rela#ii asupra bolnavului. Fondurile strnse din vnzarea
biletelor, n valoare de 2,000 lei, au fost ad!ugate contribu#iei amicilor pentru plecarea lui
Eminescu. Eminescu a fost trimis la Viena n 20 octombrie "i internat n sanatoriul de
la Ober-Dobling, fiind nso#it pe drum de un vechi prieten, Alexandru Chibici Revneanu.
n 1 ianuarie 1884 Eminescu a fost vizitat de Maiorescu "i de v!rul acestuia, C. Popazu,
din Viena, care aveau sarcina s!-l vad! ct mai des la sanatoriu. n 8 ianuarie a murit la
Ipote"ti, Gheorghe Eminovici, tat!l poetului. n 12 ianuarie Eminescu i-a scris lui Chibici
c! dore"te s! se ntoarc! n #ar!, iar n 4 februarie i-a scris lui Maiorescu, exprimndu-i
aceea"i dorin#!. Doctorul Obersteiner a recomandat la 10 februarie ca pacientul s! fac! o
c!l!torie prin Italia. n 26 februarie Eminescu a plecat n c!l!toria recomandat!, nso#it de
Chibici.
n 7 martie la Ipote"ti, fratele lui, Neculai Eminovici (Nicu) s-a sinucis prin mpu"care.
Eminescu a sosit la Bucure"ti n 27 martie, primit la gar! de mai mul#i amici. A plecat n 7
aprilie la Ia"i, cu acela"i nso#itor. n 24 septembrie a fost numit n postul de sub-
bibliotecar al Bibliotecii Centrale din Ia"i. n 25 octombrie a fost prezent la banchetul
anual al Junimii, iar n noiembrie a fost internat n spitalul Sf. Spiridon. n luna decembrie
a primit vizita lui Vlahu#!, care l-a gasit in deplinatate putere creatoare, si chiar
binedispus.
n perioada iulie - august 1885 a urmat o cur! la Liman, lng! Odessa, de unde a scris
cernd bani pentru plata taxelor. La nceputul lunii septembrie nc! nu venise la Ia"i.
Editura Socec i-a dat 500 lei n contul volumului de poezii.
n anul 1886 a fost men#inut n serviciul bibliotecii, unde a ndeplinit roluri "terse: a scris
statele de plat!, adresele pentru naintarea lor, diverse circulare pentru restituirea c!r#ilor
mprumutate "i pentru convocarea comisiei bibliotecii. n 15 martie, Albumul literar al
societ!#ii studen#ilor universitari Unirea i-a publicat poezia Nu m"-n#elegi. A fost nlocuit
n 9 noiembrie din postul de la bibliotec! "i, n urma unui consult medical, este
transportat la ospiciul de la Mn!stirea Neam#.
n prim!vara lui 1887, Eminescu a plecat la Boto"ani, la sora sa Henrieta, "i a fost
internat n spitalul local Sfntul Spiridon. n timpul acesta, la Ia"i s-au organizat comitete
de ajutorare, care au lansat liste de subscrip#ie public! pentru ntre#inerea "i ngrijirea
poetului. n 13 iulie a mers la Ia"i pentru un consult medical. Ace"tia au recomandat
trimiterea pacientului la Viena "i Hall, iar n 15 iulie Eminescu a plecat nspre destina#iile
recomandate, nso#it de doctorandul Grigore Foc"a. n 1 septembrie s-a ntors de la Hall
la Boto"ani, unde a stat sub ngrijirea doctorului Iszak "i a sorei sale, Henrieta. Trupa de
teatru a fra#ilor Vl!dicescu, cunoscu#i poetului, a dat n luna decembrie la Boto"ani, un
spectacol n beneficiul bolnavului.


Mormntul lui Mihai Eminescu
Eminescu a dorit n 1888 s!-"i termine unele lucr!ri de care "i-a amintit c! le-a l!sat n
manuscris. I-a amintit Henrietei de gramatica limbii sanscrite, r!mas! n manuscris la
Biblioteca Central! din Ia"i. Prin scrisoare recomandat! i-a cerut lui Maiorescu s!-i
trimit! biblioteca "i manuscrisele r!mase la Bucure"ti. Criticul ns! nu a dat niciun
r!spuns acestei scrisori. Iacob Negruzzi a depus pe biroul Camera Deputa#ilor o peti#ie
din partea unui num!r de cet!#eni din toate p!r#ile #!rii, pentru un proiect de lege prin
care s! se acorde poetului, de c!tre stat, o pensie viager!. Propunerea a fost sus#inut! "i
de Mihail Kog!lniceanu. Camera a votat un ajutor lunar de 250 lei. Veronica Micle a venit
la Boto"ani "i l-a determinat pe Eminescu s! se mute definitiv la Bucure"ti. n 15 aprilie,
poetul s-a stabilit definitiv la Bucure"ti. Aici a avut un modest nceput de activitate literar!.
n 23 noiembrie proiectul de lege a trecut la Senat, unde a fost sus#inut de Nicolae
Gane ca raportor. Legea s-a votat abia n luna aprilie a anului urm!tor.
Eminescu a fost internat n 3 februarie 1889 la spitalul M!rcu#a din Bucure"ti "i apoi a
fost transportat la sanatoriul Caritas. Medicul Zaharia Petrescu, mpreun! cu dr.
Alexandru $u#u, l-a examinat pe Mihai Eminescu, la 20 martie 1889. Concluzia raportului
medical a fost urm!toarea: dl. Mihail Eminescu este atins de aliena#ie mintal! n form!
de demen#!, stare care reclam! "ederea sa ntr-un institut.
[6]
n 13 aprilie s-a instituit o
curatel! pentru asisten#a judiciar! a bolnavului.
Moartea !i serviciul funerar
Moartea lui Eminescu s-a produs pe data de 15 iunie 1889, n jurul orei 4 diminea#a,
dup! ce la nceputul anului boala sa devenise tot mai violent!, n casa de s!n!tate a
doctorului $u#u din strada Plantelor, Bucure"ti. Ziarul Romnul anun#a ziua urm!toare la
"tiri: Eminescu nu mai este. Corpul poetului a fost expus publicului n biserica sf.
Gheorghe, pe un catafalc simplu, mpodobit cu cetin! de brad. Un cor dirijat de
muzicianul C.B!rc!nescu a interpretat litania Mai am un singur dor". Dup! slujba
ortodox! "i discursul lui Grigore Ventura, carul funebru, la care fuseser! nh!ma#i doar
doi cai, s-a ndreptat spre Universitate, unde D.Laurian roste"te al doilea discurs funebru.
Apoi cortegiul, la care se adaug! diver"i trec!tori o porne"te pe Calea Victoriei, Calea
Rahovei "i se ndreapt! spre cimitirul $erban Vod!, denumit azi Bellu. Patru elevi
ai $coala normal! de institutori din Bucure"ti au purtat pe umeri sicriul pn! la mormnt,
unde a fost ngropat sub teiul sfnt din cimitirul Bellu cum scria chiar Caragiale n
necrologul s!u, n Nirvana.
Despre moartea poetului, G. C!linescu a scris:
Astfel se stinse n al optulea lustru de via#" cel mai mare poet, pe care l-a ivit !i-l va ivi
vreodat", poate, p"mntul romnesc. Ape vor seca n albie !i peste locul ngrop"rii sale va
r"s"ri p"dure sau cetate, !i cte o stea va ve!teji pe cer n dep"rt"ri, pn" cnd acest
p"mnt s"-!i strng" toate sevele !i s" le ridice n #eava sub#ire a altui crin de t"ria
parfumurilor sale.
[7]

Tudor Vianu a spus: f!r! Eminescu am fi mai altfel "i mai s!raci"
Exist! teorii conspira#ioniste care afirm! c! ar fi murit ucis.
[8]

Neghina R, Neghina AM (Departmentul de Parazitologie, Universitatea de Medicina si
Farmacie Victor Babes", Timisoara) afirma ca dupa analizarea ipotezelor medicale,
concluzionam ca el a suferit de tulburare bipolara si a murit datorita intoxicarii cu mercur,
un tratament inadecvat administrat ca urmare unui diagnostic incorect (sifilis). Internat in
locuri inadecvate si tratat de catre medici incompetenti, el a suferit nu doar fizic ci si
moral, nu s-a putut adapta stressului si a murit in mod prematur".
[9]


Profilul psihologic


Bustul lui Mihai Eminescu din Constan%a


Bustul lui Mihai Eminescu in Vevey, Elve%ia
Cea mai realist! analiz! psihologic! a lui Eminescu i-o dator!m lui I.L. Caragiale care
dup! moartea poetului a publicat trei scurte articole pe aceast! tem!: n
Nirvana, Ironie "i Dou" note. Dup! p!rerea lui Caragiale tr!s!tura cea mai caracteristic!
a lui Eminescu era faptul c! avea un temperament de o excesiv! neegalitate
[10]
. Via#a
lui Eminescu a fost o continu! oscilare ntre atitudini introvertite "i extravertite.
[11]

A!a l-am cunoscut atuncea, a!a a r"mas pn" n cele din urm" momente bune: vesel !i trist;
comunicativ !i ursuz; blnd !i aspru; mul#umindu-se cu nimica !i nemul#umit totdeauna de
toate; aci de o abstinen#" de pustnic, aci apoi lacom de pl"cerile vie#ii; fugind de oameni !i
c"utndu-i; nep"s"tor ca un b"trn stoic !i iritabil ca o fat" nervoas". Ciudat" amestec"tur"!
fericit" pentru artist, nefericit" pentru om!
Criticul Titu Maiorescu, cel care l-a sprijinit moral "i material pe parcursul ntregii vie#i dar
mai ales dup! tragicul moment al declan"!rii bolii sale, s-a ocupat de poezia sa n dou!
dintre articolele sale, Direc#ia nou" n poezia !i proza romneasc"(1872), n care va
analiza doar cteva poezii publicate n revista Convorbiri literare pn! n momentul tip!ririi
articolului, este vorba despre Venere !i Madon", Mortua Est, "i Epigonii "i va reveni
ulterior dup! moartea poetului asupra ntregului set de poezii publicate antum n
studiul Eminescu !i poeziile sale, publicat la scurt! vreme dup! moartea sa prematur!.
Dar poate documentul cel mai uman, cel mai cald este scrisoarea pe care i-o trimite n
perioada n care poetul se ngrijea de s!n!tate, n str!in!tate, ntr-un sanatoriu din Viena,
asigurndu-l c! volumul s!u de Poesii, editat de Socec n edi#ie princeps n 1883, se
bucur! de o bun! recep#ie, fiind citit att de locuitorii mahalalei Tirchile"tilor ct "i de
doamnele de la Curtea Reginei Carmen Sylva, o alt! admiratoare declarat! a poetului,
cea care a intervenit pe lng! regele Carol I pentru a-i fi acordat! distinc#ia Bene
merenti", refuzat! totu"i de poet din motive politice. n portretul pe care i l-a f!cut poetului
n studiul Eminescu !i poeziile sale(1889), Titu Maiorescu accentueaz!
tr!s!turile introvertite ale lui Eminescu, care de altfel erau dominante. Maiorescu a
promovat imaginea unui vis!tor rupt de realitate, care nu suferea din cauza condi#iilor
materiale n care tr!ia, indiferent la ironiile "i laudele semenilor, caracteristica lui
principal! fiind senin!tatea abstract!
[12]
.
Ceea ce caracterizeaz" mai nti de toate personalitatea lui Eminescu este o a!a
covr!itoare inteligen#", ajutat" de o memorie c"reia nimic din cele ce-!i ntip"rise vreodat"
nu-i mai sc"pa (nici chiar n perioadele bolnave declarate), nct lumea n care tr"ia el dup"
firea lui !i f"r" nici o sil" era aproape exclusiv lumea ideilor generale ce !i le nsu!ise !i le
avea pururea la ndemn". n aceea!i propor#ie tot ce era caz individual, ntmplare extern",
conven#ie social", avere sau neavere, rang sau nivelare ob!teasc" !i chiar soarta extern" a
persoanei sale ca persoan" i era indiferent".
n realitate, a"a cum se poate constata din poeziile sau scrisorile sale, "i a"a cum "i
aminte"te Caragiale, Eminescu era de multe ori sub influen#a unor
impulsuri incon"tiente nest!pnite. Via#a lui Eminescu a fost o suprapunere de cicluri de
diferite lungimi formate din avnturi alimentate de visuri "i crize datorate impactului cu
realitatea. Ciclurile puteau dura de la cteva ore sau zile, pn! la s!pt!mni sau luni, n
func#ie de importan#a ntmpl!rilor, sau puteau fi chiar de mai lung! durat! cnd erau
legate de evenimentele care i-au marcat via#a n mod semnificativ, ca leg!tura
cu Veronica, activitatea politic! din timpul studen#iei, participarea la ntlnirile Junimii sau
ziaristica de la Timpul. D!m ca exemplu caracteristic acestor crize felul n care descrie el
nsu"i accesele sale de gelozie.
[13]

Tu trebuie s" !tii, Veronic", c" pe ct te iubesc, tot a!a uneori te ur"sc; te ur"sc f"r"
cauz", f"r" cuvnt, numai pentru c"-mi nchipuiesc c" rzi cu altul, pentru care rsul t"u nu
are pre#ul ce i-l dau eu !i nebunesc la ideea c" te-ar putea atinge altul, cnd trupul t"u e al
meu exclusiv !i f"r" mp"rt"!ire. Te ur"sc uneori pentru c" te !tiu st"pn" pe toate farmecele
cu care m-ai nebunit, te ur"sc presupunnd c" ai putea d"rui din ceea ce e averea mea,
singura mea avere. Fericit pe deplin nu a! fi cu tine, dect departe de lume, unde s" n-am
nici a te ar"ta nim"nui !i lini!tit nu a! fi dect nchizndu-te ntr-o colivie, unde numai eu s"
am intrarea.
Ioan Slavici, un alt mare scriitor junimist, descoperit tot de Mihai Eminescu la Viena, a
evocat n cteva texte cu caracter memorialistic att amintirile din perioada prieteniei lor
vieneze, ct "i s!rb!toarea consacrat! serb!rii de la Putna, organizat! la propunerea
societ!#ii Romniei june", din care cei doi au f!cut parte n epoca studiilor lor la
Universitatea din Viena.
Cultura sa filosofic!. Izvoarele operei eminesciene
Receptiv la marile romantisme europene de secol XVIII "i XIX, cunoscute n literatura de
specialitate sub numele High Romanticism, Romantism nalt, poetul "i-a asimilat viziunile
poetice occidentale, unii critici observnd mali#ios cum c! crea#ia sa ar apar#ine unui
Romantism relativ ntrziat, poetul fiind u"or desincronizat fa#! de Occident, care
str!b!tea n acei ani tranzi#ia c!tre Modernism. n momentul n care Mihai Eminescu a
recuperat temele tradi#ionale ale Romantismului european, gustul pentru trecut "i
pasiunea pentru istoria na#ional!, c!reia a dorit chiar s!-i construiasc! un Pantheon de
voievozi, mai ales n fragmentele unor piese de teatru, neterminate, unde-l avea drept
model principal pe William Shakespeare, numit ntr-o poezie postum!, C"r#ile, prieten
drag al sufletului meu", nostalgia regresiv! pentru copil!rie, melancolia "i cultivarea
st!rilor depresive, ntoarcerea n natur! etc., poezia european! descoperea paradigma
Modernismului, prin Charles Baudelaire sau Stephane Mallarme, bun!oar!. Poetul avea
o bun! educa#ie filozofic!, opera sa poetic! a fost influen#at! de marile sisteme filozofice
ale epocii sale, de filosofia antic!, de la Heraclit la Platon "i de marile sisteme de gndire
ale Romantismului, n special de tratatul lui Arthur Schopenhauer, Lumea ca voin#" !i
reprezentare, de idealismul lui Fichte "i Schelling sau de categoriile din tratatele
lui Immanuel Kant, de altfel a lucrat o vreme la traducerea tratatului s!u Critica ra#iunii
pure, iar la ndemnul lui Titu Maiorescu, cel care i ceruse s!-"i ia doctoratul n filosofia lui
Kant la Universitatea din Berlin, plan nefinalizat pn! la urm!, sau de ideile lui Hegel.
Pentru acest nalt con#inut filozofic al operei sale Constantin Noica, un cunoscut eseist "i
filosof romn din perioada interbelic! "i apoi postbelic! l-a denumit pe bun!
dreptate omul deplin al culturii romne. Pe plan poetic sau n opera sa n proz! Mihai
Eminescu era influen#at de mari creatori romantici germani, de Novalis, de la care a
preluat motivul florii albastre", de Goethe sau Lenau "i de al#i mari prozatori germani,
de E.T.A.Hoffmann, Jean Paul etc. Eminescu era interesat "i de filosofia indian!,
citise Rig-Veda n traducerea german!, iar cosmogonia din incipitul Scrisorii I a fost
preluat! din acest vechi text indian, "i i-a recomandat amicului s!u Ioan
Slavici, Analectele lui Confucius. Mai multe fragmente din cursurile de istoria filosofiei
audiate la Berlin scrise n limba german! s-au p!strat n caietele r!mase de la poet "i
sunt studiate de speciali"tii n opera sa, denumi#i n mod generic eminescologi. La
Universitatea din Berlin a audiat cursuri de economie politic!, filosofie, drept, egiptologie,
medicin! legal! etc. A fost influen#at de teoria metempsihozei sau rencarn!rii, care a
stat la r!d!cina prozei sale neterminate Avatarii faraonului Tla, "i de Cartea Mor#ilor din
mitologia egiptean!, cuno"tea "i utiliza figuri mitologice din mai multe culturi sau religii,
din Zoroastrism, Budism, Catolicism sau Ortodoxism. n peregrin!rile sale a adunat o
nsemnat! bibliotec! de c!r#i vechi, n alfabet chirilic, de c!r#i populare, cu care dorea s!
alc!tuiasc! o chrestoma#ie a culturii nostre str!vechi, dup! moartea sa ele au intrat n
arhiva Academiei Romne "i au fost utlizate de C.Chi#imia sau de Moses Gaster. Crea#ia
popular! a constituit un izvor foarte important al poeticii sale, Eminescu a scris multe
poeme n metrica poeziei populare, a cules cntece de petrecere sau basme, c!rora le-a
ad!ugat numeroase simboluri onirice sau fantastice. Luceaf!rul, poemul s!u cel mai
cunoscut, o quintesen#! a temelor "i motivelor eminesciene, a fost inspirat de o crea#ie
folcloric!, de basmul popular Fata n gr!dina de aur", publicat de Richard Kunisch, un
c!l!tor prin &!rile Romne, mai exact prin Oltenia, care reprodusese mai multe
asemenea crea#ii ntr-o carte de-a sa de c!l!torie, editat! n limba german! n 1861.
Eminescu la Junimea din Ia"i
Eminescu a fost un membru foarte activ al societ!#ii politico-literar! Junimea, unde
fusese invitat de criticul "i omul politic Titu Maiorescu, "i a lucrat ca redactor laTimpul,
ziarul oficial al Partidului Conservator.
[2]
A publicat primul s!u poem la vrsta de 16 ani,
iar la 19 ani a plecat s! studieze la Viena. Manuscrisele poetului Mihai Eminescu, 46 de
volume, aproximativ 14.000 de file, au fost d!ruite Academiei Romne de Titu Maiorescu,
n "edinta din 25 ianuarie 1902.
[3]

Activitatea literar!
Articol principal: Opera poetic" a lui Mihai Eminescu.
Activitatea de jurnalist politic
Articol principal: Eminescu jurnalist politic.
Activitatea de ziarist a lui Eminescu a nceput n vara anului 1876, nevoit s! o practice
din cauza schimb!rilor prilejuite de c!derea guvernului conservator. Pn! atunci el
fusese revizor "colar n jude#ele Ia"i "i Vaslui, func#ie ob#inut! cu sprijinul ministrului
conservator al nv!#!mntului, Titu Maiorescu. Imediat dup! preluarea conducerii
ministerului de c!tre liberalul Chi#u, Eminescu a fost demis din func#ia de revizor "colar "i
a lucrat ca redactor la Curierul de Ia!i, publica#ie aflat! atunci n proprietatea unui grup
de junimi"ti. La ini#iativa lui Maiorescu "i Slavici, Eminescu a fost angajat n
octombrie 1877 ca redactor la cotidianul Timpul, organul oficial alconservatorilor, unde a
r!mas n urm!torii "ase ani.
De"i a ajuns jurnalist printr-un concurs de mprejur!ri, Eminescu nu a practicat
jurnalismul ca pe o meserie oarecare din care s!-"i c"tige pur "i simplu existen#a.
Articolele pe care le scria au constituit o ocazie de a face cititorilor educa#ie politic!, a"a
cum "i propusese.
P"rerea mea individual", n care nu oblig pe nimeni de-a crede, e c" politica ce se face azi
n Romnia !i dintr-o parte !i dintr-alta e o politic" necoapt", c"ci pentru adev"rata !i deplina
n#elegere a institu#iilor noastre de azi ne trebuie o genera#iune ce-avem de-a o cre!te de-
acu-nainte. Eu las lumea ca s" mearg" cum i place dumisale misiunea oamenilor ce vor
din adncul lor binele #"rii e cre!terea moral" a genera#iunii tinere !i a genera#iunii ce va veni.
Nu caut adep#i la ideea cea nti, dar la cea de a doua sufletul meu #ine ca la el nsu!i.
[14]

Pentru Eminescu legea suprem! n politic! era conservarea na#ionalit!#ii "i nt!rirea
statului na#ional:
toate dispozi#iile cte ating via#a juridic" !i economic" a na#iei trebuie s" rezulte nainte
de toate din suprema lege a conserv"rii na#ionalit"#ii !i a #"rii, cu orice mijloc !i pe orice cale,
chiar dac" !i mijlocul !i calea n-ar fi conforme cu civiliza#ia !i umanitarismul care azi
formeaz" masca !i pretextul sub care apusul se lupt" cu toate civiliza#iile r"mase nd"r"t sau
eterogene.
[15]

De aceea o politic! eficient! putea fi realizat! numai #innd seam! de calit!#ile "i
defectele rasei noastre, de predispozi#iile ei psihologice. Prin atitudinea sa, Eminescu nu
dorea s! constrng! cet!#enii de alt! etnie s! devin! romni sau s!-i exclud! din via#a
public!. Ceea ce "i dorea era ca interesul na#ional s! fie dominant, nu exclusiv. Dar
ceea ce credem, ntemeia#i pe vorbele b!trnului Matei Basarab e c! #ara este, n linia
ntia, elemental na#ional "i c! e scris n cartea veacurilor ca acest element s! determine
soarta "i caracterul acestui stat.
[16]

Publicistica lui Eminescu acoper! perioada R!zboiului de Independen#!, a proclam!rii
independen#ei, a satisfacerii condi#iilor impuse de Congresul de la Berlinpentru
recunoa"terea independen#ei "i proclamarea regatului. Pe lng! aceste mari evenimente
politice "i sociale el s-a ocupat n articolele sale de toate problemele societ!#ii romne"ti
din acea vreme: r!scump!rarea c!ilor ferate, noua constitu#ie "i legea electoral!,
bugetul, nfiin#area B!ncii Na#ionale, d!rile, inamovibilitatea magistra#ilor, politica extern!
etc. Majoritatea articolelor scrise de Eminescu fac parte dintr-o polemic! continu! dus!
cu ziarele liberale "i n principal cu Romnul condus de C.A. Rosetti, liberalii aflndu-se
atunci la guvernare.
Receptarea operei eminesciene
Opera poetic! eminescian! a fost divizat! de destinul poetului n dou! sec#iuni, prima,
cea antum! a fost publicat! n timpul vie#ii poetului de Titu Maiorescu la editura Socec,
cu pu#in timp nainte ca mintea acestuia s! se ntunece n 1880. Cea mai mare parte a
crea#iei sale a r!mas n manuscris, predate de Titu MaiorescuBibliotecii Academiei
Romne, unde au fost folosite ini#ial de Perpesscius pentru edi#ia critic!, ini#iat! n 1939
la Editura Funda#iilor Regale Regele Carol al II-lea, "i finalizat! abia n anul 2000.
Manuscrisele au r!mas mult! vreme nefolosite, criticii au considerat c! ele con#in
bruioane sau simple schi#e ale operelor neterminate, din acest motiv Titu Maiorescu nici
nu "i-a pus problema posibilei lor edit!ri. Criticul literar care le-a pus ntr-o lumin! cu totul
special! a fost George C!linescu, cel care "i va sus#ine doctoratul n literatur! pornind
de la nuvela postum! Avatarii faraonului Tla "i care va recompune imaginea ntregii
opere n magistrala sa monografie Opera lui Mihai Eminescu, un studiu n patru volume,
editat ini#ial la Editura Funda#iilor Regale Regele Carol al II-lea pentru Literatur! "i Art!,
n perioada 1934-1936.
Dup! schimbarea de regim politic din 1947 poezia lui Mihai Eminescu a fost grav
cenzurat!, n manualele "colare au p!truns doar cteva texte, printre ele poezia mp!rat
"i proletar", iar poezia lui a fost redus! la o suprafa#! foarte mic! "i nlocuit! de poetica
poeziei proletcultiste, specific! acelei epoci de trist! amintire. Exegeza eminescian! a
revenit la nivelul ei abia dup! 1965 prin cteva momente semnificative, trebuind
men#ionate n acest context studiile unor eminescologi caIon Negoi#escu, Rosa del
Conte, Ioana Em.Petrescu, Zoe Dumitrescu Bu"ulenga, Petru Cre#ia, Ilina Gregori care s-
au ad!ugat canonului eminescologiei interbelice, la care "i-au adus contribu#ia mari critici
sau stilisticieni literari cum ar fi Tudor Vianu, Perpessicius, Dumitru Caracostea etc.
Un moment semnificativ al contest!rii poetului de c!tre un grup de critici literari
consacra#i, din care f!ceau parte Nicolae Manolescu, Ion Bogdan Lefter, Mircea
C!rt!rescu, un politolog - profesorul de "tiin#e politice Cristian Preda, dar "i de un num!r
de tineri scriitori, "i anume de cel care coordonase num!rul, redactorulCezar Paul-
B!descu, R!zvan R!dulescu, T.O.Bobe, studentul Marius Chivu, l-a constituit numarul
265 din 1998 al revistei Dilema", care a strnit o reac#ie foarte puternic! a lumii culturale
romne"ti dar "i a jurnali"tilor de la diverse publica#ii, toate aceste reac#ii fiind adunate
de Cezar Paul-B!descu ntr-o antologie intitulat! Cazul Eminescu". Acesta a selectat
numai reac#iile emo#ionale "i a trecut cu vederea pe cele avizate care veneau din partea
unor eminescologi ca Ilina Gregori,Eugen Simion, $tefan Cazimir etc. Multe din aceste
reac#ii au apar#inut simplilor cititori, iar la aceasta s-au ad!ugat reac#iilor semi-oficiale sau
oficiale, venite din partea unor reprezentan#i ai unor partide politice na#ionaliste, cum ar fi
Partidul Romnia Mare, sau a unor personalit!#i culturale din Republica Moldova, unde
Mihai Eminescu se bucur! de un cult foarte special.
"n universul operei, proza se arat! ca o dens! complementaritate de idei "i imagini a
poeziei, pe care, n numeroase feluri, o duce mai departe "i o explic!. Ne ntreb!m
adesea cum s-ar n#elege structura roului titanic ori demonic din poezia eminescian!
dac! n-ar interveni paginile cu motiv!ri ample "i coerente adnc din Geniu pustiu ori
S!rmanul Dionis? Sau cum s-ar p!trunde n lupta eroului cu categoriile de spa#iu "i timp
f!r! elucid!rile filosofice din S!rmanul Dionis? Trecerile de la o ipostaz! filosofic! la alta,
modific!rile n concep#ia despre lume "i erou a poetului, raportul dintre gndul filosofic "i
ideea mito-poetic! sau imagine se limpezesc numai luminate de proz!, care ofer!
adesea "i valori estetice de mna nti. (Zoe Dumitrescu-Bu"ulenga, Eminescucultur!
"i crea#ie)
"Eminescu este un povestitor fantastic c!ruia i se impune nu observarea realit!#ii, ci
recompunerea ei vizionar!, grea de semnifica#ii adnci. Nimeni naintea lui Eminescu "i
nimeni dup! el n-a reu"it mai bine n acea pictur! fantastic! a realit!#ii care aminte"te de
arta unui William Blake. (Tudor Vianu)
Opere antume
Opera Anul apari#iei Observa#ii
Din 1870
Venere !i Madon" 15 aprilie 1870, Convorbiri literare

Mortua est! 1 martie 1871, Convorbiri literare

Noaptea... 15 iunie 1871, Convorbiri literare

Floare albastr" 1 aprilie 1873, Convorbiri literare

Melancolie
1 septembrie 1876, Convorbiri
literare

Cr"iasa din pove!ti
1 septembrie 1876, Convorbiri
literare

Lacul
1 septembrie 1876, Convorbiri
literare

Dorin#a
1 septembrie 1876, Convorbiri
literare

Povestea codrului martie 1878, Convorbiri literare

Singur"tate martie 1878, Convorbiri literare

Departe sunt de
tine...
martie 1878, Convorbiri literare A ap!rut f!r! titlu
Pajul Cupidon 1 februarie 1879, Convorbiri literare

O, r"mi 1 februarie 1879, Convorbiri literare

De cte ori,
iubito...
septembrie 1879, Convorbiri literare

Att de fraged"... septembrie 1879, Convorbiri literare.

Afar"-i toamn"... octombrie 1879, Convorbiri literare

Sunt ani la mijloc... octombrie 1879, Convorbiri literare

Cnd nsu!i
glasul...
octombrie 1879, Convorbiri literare

Fream"t de codru octombrie 1879, Convorbiri literare

Revedere octombrie 1879, Convorbiri literare

Desp"r#ire octombrie 1879, Convorbiri literare

Din 1880
O, mam"... 1 aprilie 1880, Convorbiri literare

Scrisoarea I 1 februarie 1881, Convorbiri literare

Scrisoarea II 1 aprilie 1881, Convorbiri literare

Scrisoarea III 1 mai 1881, Convorbiri literare

Scrisoarea IV
1 septembrie 1881, Convorbiri
literare

Luceaf"rul
aprilie 1883, Almanahul Societ!#ii
Academice Romnia jun!

S-a dus amorul... 24 aprilie/6 mai 1883, Familia Nr. 18

Cnd amintirile... 15/25 mai 1883, Familia Nr. 20

Adio 5/17 iunie 1883, Familia Nr. 33

Doin" 1 iulie 1883, Convorbiri literare

Pe lng" plopii
f"r" so#...
28 august/9 septembrie 1883,
Familia Nr. 35

$i dac"...
13/25 noiembrie 1883, Familia Nr.
46

Criticilor mei 1883/84
Poeziile au fost scrise
ncepnd cu anul 1876.
Mai am un singur
dor
1883/84,

Somnoroase
p"s"rele...
1883/84,

Vene#ia 1883/84,

Iubind n tain"... 1883/84,

Trecut-au anii... 1883/84,

Din Noaptea... 12/24 februarie 1884, Familia Nr. 7

Sara pe deal 1 iulie 1885, Convorbiri literare

Scrisoarea V -
Dalila
1 ianuarie 1886, Epoca

Nu m" n#elegi
15 martie 1886, Album literar al
Asocia#iei studen#e"ti Unirea

La steaua 25 octombrie 1886, Romnia liber!

De ce nu-mi vii februarie 1887, Convorbiri literare

Kamadeva 1 iulie 1887, Convorbiri literare

Oricte stele... 1 februarie 1890, Convorbiri literare

Albumul iulie 1892, Convorbiri literare

Mihai Eminescu n con"tiin#a public!
n muzic"
Vezi !i: List" de compozi#ii pe versurile lui Mihai Eminescu
Teatru !i film
Geniu sublim (Eminescu), scenariu de film, scris n 1966 de scriitorul Cristian Petru
B!lan "i achizi#ionat oficial de Centrul Cinematografic Bucure"ti, sec#ia scenarii film, n
1967. Dup! emigrarea autorului n America, scenariul a fost publicat n 1996, la editura
Western Publishing din Chicago, cteva exemplare existnd "i n Romnia (Biblioteca
Academiei Romne, Biblioteca Central! Universitar! din Bucure"ti ".a.).
n anul 1986, revenit n RSS Moldoveneasc!, regizorul Emil Loteanu a regizat filmul
artistic de televiziune Luceaf"rul, despre via#a "i crea#ia poetului Mihai Eminescu.
Numismatic"
Pe o moned! comemorativ!, cu valoarea nominal! de 1 rubl!, emis! de Uniunea
Sovietic! n 1989, a fost gravat chipul lui Mihai Eminescu.
[17]
Moneda, pus! n
circula#ie pe 26 decembrie 1989, pentru a celebra centenarul Eminescu, a fost b!tut!
la monet!ria din Leningrad, cu un tiraj de 2 milioane de monede. De remarcat c!
prenumele poetului este scris Mihail "i nu Mihai, variant! recunoscut! de c!tre
eminescologi.
Notafilie
Banca Na#ional! a Romniei a pus n circula#ie mai multe emisiuni de bancnote, pe
care a fost gravat portretul lui Mihai Eminescu:
1. bancnota cu valoare nominal! de 1.000 de lei (ROL), n 1991;
2. bancnota cu valoare nominal! de 1.000 de lei (ROL), n 1993;
3. bancnota cu valoare nominal! de 1.000 de lei (ROL), n 1998;
4. bancnota cu valoare nominal! de 500 de lei (RON), n 2005.
Publicistic"
Portrete
n urma lui Mihai Eminescu au r!mas patru portrete fotografice. Primul, realizat
la Viena n 1869, cel mai cunoscut "i pe baza c!ruia s-a construit "i mitul geniului, se
pare c! e un portret neretu"at al unui fotograf austriac. Mai sunt alte trei portrete
retu"ate, unul din 1878, realizat de Frantz Dushek la Bucure"ti, unul din 1884-1885,
realizat de Nestor Heck la Ia"i, altul cu Eminescu , de Jean Bielig, realizat in 1887, "i
dup! acesta s-a f!cut o litografie de c!tre Th. Mayerhofer. Se pare c! pe acesta din urm!
l-a rupt Titu Maiorescu atunci cnd i-a fost ar!tat.
[18]


1869


1878


1885


1887