Sunteți pe pagina 1din 28

Mihail Sadoveanu

De la Wikipedia, enciclopedia liber!Membru titular al Academiei Romne
Mihail Sadoveanu

Mihail Sadoveanu n 1949
Pseudonim Mihai din Pa!cani, M. S. Cobuz
Na!tere 5 noiembrie 1880
Pa!cani, Romnia
Deces 19 octombrie 1961 (80 de ani)
Vn"tori-Neam# , Republica Popular" Romn"
Ocupa"ie romancier, nuvelist, ziarist, eseist, traduc"tor, poet,
func#ionar public, activist, politician
Na"ionalitate
romn"
P#rin"i Alexandru Sadoveanu - avocat
Profira Ursache - fiic" de r"ze!i
Activitatea literar#
Activ ca
scriitor
18961952
Mi!care/curent
literar
s"m"n"torism, realism,naturalism, fantastic, Realism
socialist
Subiecte roman istoric, roman de aventuri,roman
biografic, roman politic,nuvel" psihologic", fic#iune
poli#ist", memorii, literatur" de c"l"torie, roman
despre natur",roman
fantastic, reportaj,biografie, schi#", literatur" pentru
copii, genul liric
Specie literar# roman, nuvel", povestire
Opere
semnificative
Baltagul (1930)

Influen"e[ascunde]
Honor de Balzac, Ion Luca Caragiale, Miron
Costin, Mihai Eminescu, Gustave Flaubert,Nicolae
Gane, Nikolai Gogol,Wilhelm von Kotzebue, Ion
Neculce, Anton Pann, N. D. Popescu-Popnedea, mile
Zola,Barbu $tef"nescu Delavrancea

A influen"at pe[ascunde]
Jean Bart, Nicolae N. Beldiceanu, Al. Lascarov-Moldovanu, Dan
Lungu, Dumitru D. P"tr"!canu,Cezar Petrescu, Damian St"noiu, Dumitru
Vacariu,

modific"

Mihail Sadoveanu (n. 5 noiembrie 1880, Pa"cani - d. 19
octombrie 1961, Vn!tori-Neam#) a fost un scriitor, povestitor,
nuvelist, romancier, academician "i om politic romn. Unul dintre
cei mai prolifici prozatori romni din prima jum!tate a secolului al
XX-lea, avnd o carier! se ntinde pe parcursul a cincizeci de ani.
Este cunoscut pentru romanele sale istorice "i de aventuri.
Sadoveanu a fost unul din primii colaboratori ai revistei
tradi#ionalisteS!m!n!torul, nainte de a deveni un scriitor realist "i
adept al curentului poporanist reprezentat de revista literar!Via"a
Romneasc!. Opera sa se poate grupa n cteva faze care
corespund unor direc#ii sau curente literare dominante ntr-o
anumit! epoc!: o prim! etap! s!m!n!torist!, cea de nceput, a
primelor ncerc!ri, nuvele "i povestiri, o a doua mitico-simbolic!,
din perioada interbelic! (reflectat! n romane precum Creanga de
aur sauDivanul persian). n aceast! etap!, ac#iunea operelor sale
are loc n general n regiunea istoric! a Moldovei, cu teme
preluate din istoria medieval! "i modern! timpurie a Romniei, n
romane precum Neamul #oim!re$tilor,Fra"ii Jderi "i Zodia
Cancerului. Prin intermediul operelor precum Venea o moar! pe
Siret..., Baltagul "i alte scrieri, Sadoveanu acoper! o mai mare
perioad! de timp, ajungnd pn! n istoria contemporan!, n care
abordeaz! "i alte stiluri precum romanul
psihologic "i naturalismul. Ultima etap! corespunde realismului
socialist, n acord cu perioada socialist-comunist! la care
Sadoveanu va adera ideologic.
Ca om politic, a fost adept al na#ionalismului "i umanismului,
Sadoveanu oscilnd n perioada interbelic! ntre for#ele politice
de dreapta "i stnga. A f!cut parte mai nti din Partidul
Poporului, Partidul Na#ional Liberal-Br!tianu"i Partidul Agrar al
lui Constantin Argetoianu, ocupnd func#ia de Pre"edinte al
Senatului. A fost colaborator al cotidianelor de
stnga Adev!rul "i Diminea"a, "i a fost #inta unei campanii de
pres! venite din partea partidelor deextrem! dreapta. De"i a fost
un sus#in!tor al monarhiei n timpul regimului autoritar al lui Carol
al II-lea, "i schimb! orientarea politic! dup! cel de-al Doilea
R!zboi Mondial, f!cnd parte din Partidul Comunist Romn. n
aceast! perioad! este numit pre"edinte al Adun!rii Deputa#ilor "i face parte din cei cinci membri ai
Prezidiului provizoriu al Republicii Populare Romne, care a preluat conducerea statului dup! abdicarea
regelui. Scrie n favoarea Uniunii Sovietice "i a stalinismismului. Multe dintre operele "i discursurile sale,
printre care "i romanul politic Mitrea Cocor, dar "i celebrul slogan Lumina vine de la R!s!rit, sunt de
asemenea considerate ca propagand! n favoareacomuniz!rii.
A fost pre"edintele Uniunii Scriitorilor din Romnia "i, ncepnd cu anul 1921, membru al Academiei
Romne. A primit Premiul Lenin pentru Pace n 1961. n anul 1928 devine Mare Maestru al Marii Loji
Na#ionale din Romnia.
[1]
A fost cumnatul criticului literar Izabela Sadoveanu-Evan. Copiii
s!i, Profira "i Paul-Mihu Sadoveanu, au mers pe urmele tat!lui "i au devenit la rndul lor scriitori.
Cuprins
[ascunde]
1 Biografie
o 1.1 Origini
o 1.2 Primele ncerc!ri literare, c!s!toria "i familia
o 1.3 S!m!n!torul, Via"a Romneasc! "i debutul literar
o 1.4 Anii 1910 "i Primul R!zboi Mondial
o 1.5 Anii de maturitate. Cariera politic! timpurie
o 1.6 Anii '30. Al Doilea R!zboi Mondial
Literatura romn!
Pe categorii
Istoria literaturii romne
Evul mediu
Secolul 16 - Secolul 17
Secolul 18 -Secolul 19
Secolul 20 - Contemporan"
Curente n literatura romn!
Umanism - Clasicism
Romantism - Realism
Simbolism - Naturalism
Modernism - Tradi#ionalism
Sem"n"torism- Avangardism
Suprarealism - Proletcultism
Neomodernism - Postmodernism
Scriitori romni
List" de autori de limb" romn"
Scriitori dup" genuri abordate
Romancieri - Dramaturgi
Poe#i - Esei!ti
Nuveli!ti - Proz" scurt"
Literatur" pentru copii
Portal Romnia
Portal Literatur!
Proiectul literatur!
v d m
o 1.7 Sistemul comunist "i ascensiunea politic!
o 1.8 Ultimii ani, boala "i moartea
2 Contribu#ii literare
o 2.1 Context
o 2.2 Caracteristici
o 2.3 Debut
o 2.4 Primele teme majore
o 2.5 Hanu Ancu"ei, #oimii "i Neamul #oim!re$tilor
3 Politic!
o 3.1 Na#ionalism "i umanism
o 3.2 Opozi#ia fa#! de fascism "i sprijinirea Regelui Carol al II-lea
o 3.3 Parteneriatul cu comuni"tii
4 Mo"tenire
o 4.1 Influen#e
o 4.2 Tribut
5 Oper! (selectiv)
6 Literatur! proletcultist!
7 Monografii critice
8 Note
9 Bibliografie
10 Leg!turi externe
11 Vezi "i
Biografie[modificare | modificare surs!]
Origini[modificare | modificare surs!]
Mihail Sadoveanu s-a n!scut la Pa"cani, n vestul Moldovei. P!rin#ii lui Mihail Sadoveanu au
fost avocatul Alexandru Sadoveanu (d. 1921) din Oltenia,
[2]
"i Profira Ursache (d. 1895), fa#!
de r!ze"i anafabe#i
[3]
din localitatea Ver"eni.
[4]
P!rin#ii nefiind c!s!tori#i, paternitatea scriitorului "i a
fratelui sau Dimitrie (mort de scarlatin! n 1888), a fost recunoscuta abia n anul 1891. Familia "i avea
originile n Sadova, conform numelui ales (lit. din Sadova),
[5]
adoptat de aceasta abia n 1891.
[6][7]
Tat!l
Alexandru avea o c!snicie nefericit!, iar izolarea din via#a public! a avut un impact negativ asupra
ntregii familii.
[8]
Istoricul literar Tudor Vianuconsidera c! acest contrast dintre identit!#ile regionale "i
sociale au avut rolul lor n formarea autorului, deschizndu-i calea spre o universitalitate romneasc!,
notnd totodat! c! Sadoveanu era ata"at de r!d!cinile sale moldovene"ti.
[9]
Mihail a mai avut un frate,
tot cu numele de Alexandru, a c!rui so#ie a fost criticul literar Izabela Mor#un (cunoscut! mai trziu
ca Sadoveanu-Evan, veri"oara activistului socialist Vasile Mor#un).
[10]
Cel!lalt frate, Vasile Sadoveanu, a
fost un inginer agronom.
[11]

ncepnd cu anul 1887, Sadoveanu face "coala primar! la Pa"cani. Profesorul s!u preferat, Dl.
Busuioc, a fost cel care l-a inspirat s! scrie colec#ia de pove"ti Domnu Trandafir.
[12]
n timpul liber,
tn!rul Sadoveanu obi"nuia s! exploreze regiunea natal! mergnd pe jos, la vn!toare, pescuind, sau
doar pentru a contempla natura.
[13]
$i-a petrcut vacan#ele de var! "i la Ver"eni, la rudele mamei.
[7][14]
n
timpul c!l!toriilor sale, Sadoveanu vizita #!rani, iar felul cum se comportau n prezen#a autorit!#ilor i-au
modelat, conform criticilor, perspectiva asupra societ!#ii.
[15]
Urmeaz! gimnaziul Alecu Alecsandru
Donici la F!lticeni "i Liceului Na#ional din Ia"i.
[16][17][18]
La F!lticeni a fost coleg cu viitori scriitori Eugen
Lovinescu "i Ion Dragoslav, dar din cauza expedi#iilor n b!l#ile $omuzului "i la Nada Florilor va r!mne
repetent. Dup! moartea mamei sale termin! anii de gimnaziu n fruntea promotiei.
[18]

Primele ncerc!ri literare, c!s!toria "i familia[modificare | modificare surs!]

Fiicele lui Sadoveanu, portrete de Aurel B!e"u:Profira,

Despina-Lia,

Theodora
n 1896, la vrsta de 16 ani, Sadoveanu inten#ioneaz! s! alc!tuiasc!, mpreun! cu un coleg, o
monografie asupra lui $tefan cel Mare, renun#nd, ns!, din lips! de izvoare istorice.
[19]
Debuteaz! n
revista bucure"tean! Dracu n 1897,
[17][20]
cu schechiul Domni$oara M din F!lticeni, pe care l-a semnat
ca Mihai din Pa$cani.
[17]
n1898 ncepe s! colaboreze la foaia Via"a nou! al lui Ovid Densusianu,al!turi
de Gala Galaction, N.D. Cocea, Tudor Arghezi ".a., semnnd cu numele s!u, dar "i cu
pseudonimul M.S. Cobuz,
[19]
cu un alt scheci "i un poem.
[21]
Totu"i, Sadoveanu nu era de acord cu
agendalui Densusianu, criticnd mi"carea simbolist! romneasc! la care adera revista.
[21]
ncepe s!
scrie pentru reviste non-simboliste precum Opinia "iPagini Literare.
[17][21]
n paralel, a fondat "i tip!rit
manual pentru o scurt! perioad! un jurnal cunoscut sub numele de Aurora
[21]
sau Lumea.
[6]

Sadoveanu a plecat la Bucure"ti n anul 1900, cu inten#ia de a studia dreptul laUniversitatea din
Bucure"ti, renun#nd la scurt timp pentru a se dedica literaturii.
[6][17][22]
A nceput s! frecventeze
societatea boem! a capitalei,
[6]
hot!rnd n aceast! perioad! s! abandoneze poezia "i s! scrie numai
proz! realist!.
[22]
n 1901, Sadoveanu s-a c!s!torit cu Ecaterina Blu, cu care s-a stabilit la
F!lticeni,
[7][17][18][23]
unde a nceput s! lucreze la primele nuvele "i s-a decis s! tr!iasc! din cariera de
scriitor.
[17]
n 1902 apare primul manuscris al romanului Fra"ii Potcoav!, unele dintre fragmentele
acestuia fiind publicate n revista Pagini Alese cu pseudonimul M. S. Cobuz.
[24]
n iunie 1903,
Sadoveanu este incorporat "i face armata n apropiere de Trgu Ocna, perioad! care l-a inspirat s!
scrie Amintirile c!prarului Gheorghi#!.
[22]

Dup! ce a terminat armata, s-a retras la #ar!, unde "i-a stabilit o mare familie.
[25]
Ini#ial, familia
Sadoveanu a locuit ntr-o cas! de#inut! de celebrul povestitor Ion Creang!, mutndu-se apoi ntr-o nou!
cas!, aflat! n vecin!tatea Gr!dinii Lini$tii.
[18]
A avut unsprezece copii,
[19]
dintre care trei fiice: Despina,
Teodora "i Profira Sadoveanu, ultima poet! "i romancier!.
[26]
Dintre fii s!i, Dimitrie Sadoveanu a devenit
pictor,
[26]
n timp ce Paul-Mihu, cel mai tn!r (n. 1920), a scris romanul Ca floarea cmpului... publicat
postum.
[26][27][28]

S!m!n!torul, Via"a Romneasc! "i debutul literar[modificare | modificare surs!]


S!m!n!torul, nr. 20 din 14 mai 1906. Nicolae Iorga este trecut ca director, iar Sadoveanu, $tefan
Octavian Iosif "i I. Scurtu sunt ceilal#i editori
La invita#ia poetului $tefan Octavian Iosif n 1903,
[24][29]
Sadoveanu contribuie cu lucr!ri la revista
tradi#ionalist! S!m!n!torul, condus! la acea vreme de istoricul "i criticul Nicolae Iorga. A mai fost
colaborator al ziarului Voin"a Na"ional!, publicat de Partidul Na#ional Liberal "i condus de
politicianulVintil! Br!tianu. La nceputul lunii decembrie a aceluia"i an, n acest ziar va fi publicat #oimii,
o variant! dezvoltat! a Fra"ii Potcoav!, cu introducerea f!cut! de istoricul Vasile Prvan.
[24]
n 1904 se
ntoarce la Bucure"ti, pentru a ocupa postul de copist la Casa $coalelor, care se afla n
subordinea Ministerului Educa#iei, ntorcndu-se doi ani mai trziu la F!lticeni.
[17][30]
Dup! anul 1906, s-a
al!turat grupului de scriitoi format n jurul revistei Via"a Romneasc!, unde era "i cumnata sa Izabela.
[10]

S!m!n!torul "i Via"a Romneasc! aveau o mare influen#! n cadrul literaturii romne. Ele sus#ineau o
abordare tradi#ional! "i rural! a artei, de"i mai trziu au adoptat o politic! de stnga, cunoscut! sub
denumirea de Poporanism. Liderul acestei ideologii, Garabet Ibr!ileanu, a devenit un prieten apropiat al
lui Sadoveanu, invitndu-l la o excursie pe Rul R"ca.
[31]
n aceast! perioad! o tr!r!
scriitoare, Constan#a Marino-Moscu, l-a acuzat c! a plagiat lucr!rile sale n Mariana Vidra$cu, un roman
n serie care nu a fost terminat "i care a fost dat uit!rii.
[32]

1904 a fost anul n care Sadoveanu a debutat efectiv: a publicat patru volume
deodat!: #oimii, Povestiri, Dureri n!bu$ite "i Cr$ma lui Mo$ Petcu,
[7][17][19][22][33][34]
volume n care
Sadoveanu manifest! predilec#ie deosebit! pentru istorie. Acestea au marcat nceputul unei cariere
prolifice n literatur!, care avea s! dureze pentru mai mult de jum!tate de secol "i o lung! colaborare
cu editura Minerva.
[24]
Debutul a fost preg!tit din timp, bazndu-se pe exerci#iile literare din deceniul
trecut.
[24][33][35]
Nicolae Iorga va numi anul 1904 anul Sadoveanu,
[17][19][24][36]
n timp ce criticul Titu
Maiorescu, llider al mi"c!rii conservatoare Junimea, a acordat o recenzie pozitiv! volumului Povestiri,
propunndu-l totodat! la premiile Academiei Romne din 1906.
[24][37]
ntr-un eseu din 1908, Maiorescu l
numea pe Sadoveanu, al!turi de al#i scriitori, ntr-o list! cu cei mai mari scriitori ai Romniei.
[38]
Conform
lui Vianu, Maiorescu a v!zut n Sadoveanu "i al#i tineri scriitori triumful teoriei sale bazat! pe o form!
popular! a realismului, teorie de care vorbea n eseele sale nc! din 1882.
[39]
Sadoveanu i-a amintit pe
Iorga, Maiorescu, "i n special pe Constantin Banu and "i poetul s!m!n!torist George Co"buc ca cei
care l-au ajutat s! capteze interesul colegilor s!i scriitori "i a publicului.
[24]
Pn! atunci se confrunta cu
adversitate din partea oponen#ilor S!m!n!torului, n principal din partea criticului Henric Sanielevici "i al
recenziilor sale din Curentul Nou, n care volumele lui Sadoveanu erau considerate ca promovnd acte
imorale precum adulterul "i violul, ar!tnd totodat! c! programul lui Iorga de didacticism moral era unul
ipocrit.
[24]
Dup! cum avea s!-"i aminteasc! mai trziu, Sadoveanu era nsu"i deranjat de unele aprecieri
critice n leg!tur! cu opera sa, men#ionnd c! decanul S!m!n!torist l-a considerat odat! egalul
lui Vasile Pop (unul din proteja#ii lui Iorga, considerat supraapreciat de Sadoveanu).
[24]

n acela"i an, Sadoveanu devine unul din editorii S!m!n!torului, al!turi de Iorga "i de Iosif.
[40]
Revista
avea scopul de a stabili o cultur! na#ional!, o mi"care de emancipare fa#! de influen#ele
str!ine.
[41]
Totu"i, conform lui George C!linescu, aceast! ambi#ie s-a manifestat doar ntr-o mare
influen#! cultural!, jurnalul continund s! fie unul eclectic care aduna laolalt! tradi#ionali"tii rurali ai
tendin#ei na#ionale "i adep#i ai curentelor cosmopolite precum simbolismul.
[42]
C!linescu "i Vianu au
fost de acord cu faptul c! S!m!n!torul a fost, n mare parte, a promotorul unor mai vechi reguli trasate
de Junimea.
[43]
Vianu mai sus#inea c! contribu#ia lui Sadoveanu n cadrul cercului literar a fost
principalul element artistic n istoria sa, felicitndu-l pe Iosif pentru prdedic#ia sa, conform c!reia, n
timpul unei perioade de criz! literar!, Sadoveanu era persoana care putea oferi inova#ie.
[44]

A continuat s! publice ntr-un ritm impresionant, alte patru volume fiind date spre publicare n anul
1906.
[33]
n paralel, Sadoveanu continu! s! lucreze pentru institu#iile statului. n 1905, a fost numit ca
func#ionar de Ministerul Educa#iei, condus pe atunci de conservatorul Mihail Vl!descu. Supervizorul s!u
era poetul D. Nanu, "i i-a avut colegi pe George Vlsan "i Nicolae N. Beldiceanu.
[45]
Nanu a scris n
acea perioad!: Este o cl!dire plin! cu oameni de litere. Aici nu se lucreaz!. Oamenii fumeaz!, "i beau
cafeaua, creeaz! vise, poeme "i proz! [...]."
[45]
Slujba sa administrativ! este ntrerupt! de o a doua
ncorporare n 1906, n For#elor Terestre, fiind ridicat la grad de ofi#er.
[33]
Fiindc! era deja supraponderal,
mar"ul de la Probota din centrul Moldovei, pn! n Bucovina, i-au cauzat mari suferin#e.
[33]

Anii 1910 "i Primul R!zboi Mondial[modificare | modificare surs!]


Pagina de titlu a romanuluiNeamul %oim!re&tilor n edi#ia original! din 1915, cu ilustra#ii de Stoica
(Editura Minerva)
Sadoveanu s-a ntors la locul s!u de munc! n 1907, anul R!scoalei %!r!ne"ti. Ministrul Educa#iei, Spiru
Haret, l-a numit inspector al cercurilor culturale satesti si al bibliotecilor populare.
[46]
Inspirat de rezultatul
sngeros al revoltei, precum "i a ncerc!rilor lui Haret de a educa #!r!nimea, Sadoveanu atrage n mod
repetat aten#ia poli#iei dup! ce a publicat ghiduri de autoajutorare destinate plugarilor harnici, un fel
de activism social care a dus la o scurt! anchet!.
[47]

Mihail Sadoveanu a deveneit un scriitor profesionist ntre anii 1908-1909, dup! ce s-a al!turat Societ!#ii
Scriitorilor din Romnia, devenind "i pre"edintele acesteia la 2 septembrie 1909.
[48][49]
n acela"i an, el,
Iosif, "i Anghel, al!turi de Emil Grleanu, pun bazele publica#iei cu apari#ie lunar! Cump!na, care era
mpotriva eclcticismului lui Ovid Densusianu "i a "colii junimiste (din 1910 revista nu s-a mai
tip!ri).
[6][50]
Devine "i o prezen#! constant! la ntlnire intelectualilor avute la Cafeneaua Kbler.
[51]

n 1910 este numit n func#ia de director al Teatrului Na#ional din Ia"i, pozi#ie pe care o de#ine pn! n
1919.
[6][7][17][18]
n acest an public! volumele Povestiri de sear! (la Editura Minerva), Genoveva de
Brabant, bro"ura Cum putem sc!pa de nevoi $i cum putem dobndi p!mnt ".a. Colaboreaz! la
revista S!m!n!torul, dar se va sim#i mai apropiat spiritual de revista care ap!rea la Ia"i, Via"a
Romneasc!. Tot n 1910 traduce din francez! unul din studiile lui Hippolyte Taine despre geneza
operelor de art!.
[52]
$i-a dat demisia din Societatea Scriitorilor n noiembrie 1911, fiind nlocuit n postura
de pre"edinte de Emil Grleanu, dar a continuat s! r!mn! n ca membru n comitetul de conducere "i
ca cenzor.
[48][49]
A fost o prezen#! marcant! a ziarului Minerva, al!turi de Anghel "i criticul literar Dumitru
Karnabatt, "i a mai publicat n publica#ia tradi#ionalist! Luceaf!rul.
[53]

Sadoveanu a fost din nou chemat sub arme n timpul celui de-al Doilea R!zboi Balcanic din 1913, n
care Romnia s-a confruntat cu Bulgaria. Ajungnd la gradul de locotenent,
[17]
se opre"te pentru o
perioad! n F!lticeni cu al Cincisprezecelea Regiment de Infanterie, dup! care lupt! pentru scurt timp
pe front.
[31][33]
Se ntoarce la via#a de scriitor. Devenind bun prieten cu poetul "i umoristul George
Toprceanu, i nso#e"te pe el "i pe al#i scriiori n tururi culturale ntre 1914 "i 1915
[54]
n anul 1915
public! mai multe scrieri, cea mai important! fiind Neamul #oim!re$tilor.
[17][24]

ntre anii 1916-1917, odat! cu intrarea Romniei (care este invadat! de Puterile Centrale) n Primul
R!zboi Mondial, Sadoveanu a locuit n Moldova, singurul teritoriu r!mas sub autoritatea statului.
Scriitorul a oscilat ntre germanofilia prietenilor de la Via"a Romneasc!, care considerau r!zboiul ca
aduc!tor de s!r!cie "i suferin#! "i anganjamentele Romniei luate fa#! de Antanta.
[55]
Atunci a fost
reales pre"edinte al Societ!#ii Scriitorilor, avnd un mandat provizoriu care s-a terminat n 1918, cnd
Romnia a semnat pacea cu Puterile Centrale,
[48]
"i, ca militar n rezerv!, a fost editor al bro"urii
propagandistice regionale, Romnia.
[56]
I s-au al!turat Tudor Arghezi "i Toprceanu, care tocmai fusese
eliberat dintr-o lag!r de concentrare din Bulgaria, mpreun! fondnd, la Iasi, nsemn!ri Literare.
[31][54]
n
decembrie, revista "i anun#! ncetarea apari#iei. Noi, cei de la nsemn!ri literare, reintr!m n curentul ei
cu modestele noastre mijloace. Sadoveanu s-a stabilit n cartierul Copou din Ia"i, cump!rnd, renovnd
"i redecornd vila cunoscut! sub numele de Casa cu turn.
[7][57]
A fost re"edin#a lui Mihail
Kog!lniceanu n secolul al XIX-lea, "i, n timpul r!zboiului, l-a g!zduit pe compozitorul George
Enescu.
[57]
n aceast! perioad! colaboreaz! cu intelectualul de stnga Vasile Mor#un "i, mpreun! cu el
"i cu Arthur Gorovei, a fondat "i editat revista R!va$ul Poporului.
[18][58]

Anii de maturitate. Cariera politic! timpurie[modificare | modificare surs!]


M!n!stirea Agapia, unul din refugiile preferate ale lui Sadoveanu
n 1921 devine membru al Academiei Romne.
[7][17][19]
Doi ani mai trziu "i-a #inut discursul de recep#ie
n fa#a acestui for cultural, prin care f!cea aprecieri pozitive fat! de folclorul romnesc n general "i de
poezia folcloric!.
[7][17][59]
Via"a romneasc! "i porne"te iar munca pentru cultur! "i folos, al!turndu-se
nucleului de redactori din perioad! interbelic!, din care f!cea parte "i Garabet Ibr!ileanu, publicnd
fragmente din romanele sale (unele dintre ele ini#ial publicate la editura sa). n editura revistei ie"ene
public! volumul de nuvele Umbre "i bro"ura n amintirea lui Creang!, iar la Editura Luceaf!rul,
volumul Priveghiuri.
[60]
I-a g!zduit n casa sa scriitori precum Toprceanu, Gala Galaction, Otilia
Cazimir, Ionel "i P!storel Teodoreanu, "i Dumitru D. P!tr!"canu, dar "i pe dirijorul Sergiu
Celibidache.
[57]
Era apropiat al poetului socialist Ioan N. Roman, ajutndu-l s!-"i promoveze
scrierile,
[61]
de acela"i avantaj bucurndu-se memorialistul Gheorghe Jurgea-Negrile"ti,
[62]
"i satiristul
Radu Cosmin.
[63]

De"i avea probleme cardiace, Sadoveanu f!cea des vizite prin toat! Romnia, cu unele dintre
monumente inspirndu-i opera: M!n!sitrea Agapia "i V!ratec "i Cetatea Neam#ului.
[33]
Dup! 1923,
al!turi de Toprceanu,Demostene Botez "i al#i colaboratori ai revistei Via"a Romneasc!, obi"nuie"te s!
mearg! la vn!toare.
[54]
Este fermecat de priveli"tile pe care le-a v!zut n timpul unei vizite din 1927
la rul Arie".
[11][17]
n acela"i an ntreprinde vizite n Olanda, c!l!torind cu Orient
Expressul.
[17][33]
Popularitatea sa a nceput s! creasc!: n 1925, 1929, respectiv 1930, a publicat ctea
romane bine primite de critici: Venea o moar! pe Siret..., Zodia Cancerului "i Baltagul, iar cea de-a
cincizecea aniversare a sa este s!rb!torit! la nivel na#ional.
[17][36]
n 1930, Sadoveanu, Toprceanu "i
profesorul T. C. Stan redacteaz! "i public! o serie de abecedare.
[64]

n anul 1926 reprezint! Societatea Scriitorilor Romni, mpreun! cu Liviu Rebreanu, la Congresul de
la Berlin. n acela"i an intr! n Partidul Poporului, unde era "i prietenul s!u Octavian Goga,
[33]
cel care
"i formeaz! propriul Partid Agrar, la care trece "i Sadoveanu.
[65]
n timpul alegerilor din 1927, a c"tigat
un loc de deputatdin partea jude#ului Bihor. Dup! alegerile din 1931, el ocup! un loc de senator din
partea jude#ului Ia"i.
[33][66]
n perioada cabinetului #!r!nist condus de Nicolae Iorga, Sadoveanu a fost
pre"edinte al Senatului.
[33][66]
Numirea sa n func#ie a fost justificat! prin statutul de personalitate
cultural!.
[33]
n aceast! perioad! face parte din Partidul Na#ional Liberal-Br!tianu, un partid de dreapta
care era n opozi#ie cu principala grupare Na#ional-Libeeral!.
[67]
n paralel, ncepe s! contribuie la
cotidianul de stnga Adev!rul.
[68]
n 1928 public! Hanul Ancu"ei, apar#innd perioadei de maturitate a
scriitorului, un volum cuprinznd nou! povestiri, o mbinare a genului epic "i liric.
ntre 1927 "i 1930 a fost Venerabilul Lojii masonice ie"ene Dimitrie Cantemir,
[36]
iar din 1932 al Lojii
Moldova, din acela"i orient. ntre 1930 "i 1935 a ndeplinit urm!toarele demnit!#i masonice: Mare
Maestru Adjunct al Marii Loji Na#ionale din Romnia (MLNR), Pro Mare Maestru al MLNR, Mare Maestru
al MLNR "i Mare Maestru al Franc-Masoneriei Romne Unite.
[33][36][46][69]
Fratele s!u, Vasile Sadoveanu,
de profesie inginer agronom, a fost, de asemenea, mason.
[70]

Anii '30. Al Doilea R!zboi Mondial[modificare | modificare surs!]
"i public! lucr!rile ntr-un ritm galopant, culminnd cu primul volum din romanul istoric Fra"ii Jderi,
publicat n anul 1935. n 1936, preia direc#ia ziarului Adev!rul "i a edi#iei sale matinale, Diminea"a.
Al!turi de George Toprceanu, Mihai Codreanu "i Grigore T. Popa scot, ncepnd cu luna ianuarie ,
revista lunar! nsemn!ri ie$ene. La moartea lui Garabet Ibr!ileanu, Mihail Sadoveanu va evoca cu
cuvinte elogioase personalitatea criticului de la revista Via#a romneasc!. n aceast! perioad! este
implicat ntr-o disput! public! cu presa fascist! "i cea de extrem! dreapta, cotracarnd atacurile
acestora n ziarele proprii.
[71]
Sus#in!tori ai extremei dreapta organizau n public arderea volumelor
sale.
[72]
Scandalul s-a prelungit "i n urm!torii ani, Sadoveanu avnd n acest sens sprijinul prietenilor
s!i din comunitatea literar!.
[17][73]
Printre ei se afla "i Toprceanu, care la acea dat! se afla n spital, "i
care l-a sus#inut pn! la moartea cauzat! de cancerul hepatic.
[74]
n septembrie 1937, ca semn de
solidaritate "i de apreciere a muncii sale, Universitatea din Ia"i i ofer! lui Mihail Sadoveanu titlul
de doctor honoris causa.
[75]

La sfr"itul anilor '30 se retrage din politic!, din cauza dictaturilor de dreapta prin care trecea Romnia,
dar revine la nceputul anilor '40, oferindu-"i sprijinul Regelui Romniei Carol al II-lea "i al s!u Front al
Rena"terii Na#ionale, care ncerca s! blocheze venirea la putere a grup!rii radicale fasciste Garda de
Fier. Regele l nume"te membru al restrnsului senat corporatist.
[76]
n 1940, Editura Funda#iilor
Regale i-a publicat primul volum de Opere.
[24]
Dup! ce Conduc!torul Ion Antonescu nl!tur! Garda de
Fier n timpul rebeliunii legionare "i "i stabile"te propriul regim fascist, Sadoveanu r!mne apolitic "i
este din ce n ce mai prezent n via#a public!, #innd prelegeri pe teme culturale pentru postul na#ional
de radio.
[77]
Dup! publicarea n 1942 a ultimei p!r#i a romanului Fra"ii Jderi, Sadoveanu se retrage din
nou la #ar!, n zona Arie"ului, unde a construit o caban! "i o biseric!; acest loc i-a servit ca inspira#ie
pentru Povestirile de la Bradu-Strmb.
[78]
n timpul acelor ani, scriitorul, n vrst! de "aizeci de ani, o
ntlne"te pe Valeria Mitru, o jurnalist! feminist! cu mult mai tn!r! ca el,
[79]
cu care, dup! o scurt!
perioad! de timp, s-a c!s!torit.
[11]
n august 1944, Lovitura de stat de la 23 august 1944 l face pe
Antonescu s! ntoarc! armele, fiind acum de partea alia#ilor, cu trupele romne luptnd al!turi
de Armata Ro"ie. Paul-Mihu Sadoveanu moare pe front, pe 22 septembrie, n Transilvania.
[27]
Tot n
1944, Sadoveanu a candidat la pre"eden#ia Societ!#ii Scriitorilor Romni, dar este nvins de Victor
Eftimiu.
[36]
Cea de-a patruzecea aniversare de la debutul lui Sadoveanu a fost s!rb!torit! printr-o
ceremonie special! la Academie, unde Tudor Vianu a sus#inut un discurs prin care prezenta n
retrospectiv! ntreaga oper! a colegului s!u.
[24][36][80]

Sistemul comunist "i ascensiunea politic![modificare | modificare surs!]


Prezidiului Marii Adun!ri Na#ionale n 1948. De la stnga la dreapta: $tefan Voitec,
Sadoveanu,Gheorghe Stere, Constantin Ion Parhon, Ion Niculi
Dup! preluarea puterii de c!tre sistemul comunist, Sadoveanu a sprijinit noile autorit!#i, trecnd de la
propria versiune de realism la doctrina comunist! a realismului socialist. Aceasta a dus la colaborarea
cu Asocia#ia Romn! pentru strngerea Leg!turilor cu Uniunea Sovietic! (ARLUS), condus! de
medicul Constantin Ion Parhon. A fost gazda delega#iilor sovietice conduse de Andrei
V"inski "i Vladimir Kemenov n timpul vizitelor lor din 1944, dup! care devine pre"edintele sec#ii
literare "i filosofice a ARLUS (secondat de Mihai Ralea "iPerpessicius).
[81]
n februarie 1945, el se
al!tur! lui Parhon, Alexandru Rosetti, compozitorului George Enescu, biologului Traian S!vulescu "i
matematicianului Dimitrie Pompeiu ntr-un protest mpotriva politicilor culturale promovate de primul
ministru Nicolae R!descu "i cabinetul s!u, pentru a-l discredita pe anti-comunistul R!descu "i pentru a-l
face s! plece de la putere.
[82]
Dup! iunie 1946, Sadoveanu devine editor al revistei literare a
asocia#iei, Veac Nou, al!turi de Ion Pas, Gala Galaction, Horia Deleanu, Octav Livezeanu "i N. D.
Cocea.
[83]

Schimb!rile literare "i politice ale lui Sadoveanu au fost prezentate publicului n martie 1945, n timpul
conferin#ei publice despre Stalin care a avut loc la Bucure"ti, fiind doar una din conferin#ele care au avut
loc la nivel na#ional. Discursul s!u, intitulat Lumina vine de la R!s!rit, era o ncercare de a mbun!t!#i
imaginea Stalinismului n Romnia.
[84]
ARLUS va publica n acela"i an textele acestor conferin#e ntr-un
singur volum.
[69]
Tot n 1945, Sadoveanu a c!l!torit prin Uniunea Sovietic! cu Parhon, S!vulescu,
sociologul Dimitrie Gusti, lingvistul Iorgu Iordan, "i mathematicianul Simion Stoilow,
[85]
fiind invitat
de Academia Rus! de $tiin#e s! ia parte la cea de-a 220-a aniversare de la nfiin#area ei. Au
vizitat colhozuri "i cre"e, "i au sus#inut discu#ii cu agronomul Nicolai Tsitsin, apropiat al lui Stalin.
[86]
La
ntoarcere a mai scris alte texte controversate "i a #inut ample discursuri prin care l!uda sistemul
sovietic.
[87]
n acela"i an, Editura Cartea Rus! a ARLUS a mai publicat, printre altele, "i traducea
volumului Scheciurile unui sportiv de Ivan Turgenev.
[52]

n timpul alegerilor m!sluite din 1946, Sadoveanu a fost candidant al Blocului Partidelor
Democratice (BPD) n colegiile din Bucure"ti, c"tignd un loc n noulParlament al Romniei, cel
unificat.
[88][89]
n prima sesiune, cea din decembrie 1946, este ales pre"edintele
Parlamentului.
[90]
Locuie"te la Ciorogrla, primind din partea statului o vil! de#inut! anterior de Pamfil
$eicaru, jurnalist a c!rui sus#inere pentru regimurile fasciste l-au f!cut indezirabil pentru noul regim, fiind
nevoit s! plece din Romnia. Aceast! decizie a fost considerat! de Partidul Na#ional-
%!r!nesc drept corup#ie politic!, poreclindu-l pe Sadoveanu Contele de Ciorogrla".
[91][92]

n 1948, dup! abdicarea Regelui Mihai "i infiltrarea regimului comunist n sistem, Sadoveanu prime"te
cele mai nalte pozi#ii care au fost acordate vreodat! unui scriitor romn, primind astfel "i numeroase
beneficii materiale substan#iale.
[89][93]
ntre anii 1947-1948, el, al!turi de Parhon, $tefan
Voitec, Gheorghe Stere, "i Ion Niculi, devine membru al Prezidiului ales de BPD.
[94][95]
A r!mas membru
al Academiei, contribuind la epurarea condus! de comuni"ti, "i, al!turi de al#i intelectuali pro-sovietici,
este ales n conducerea Academiei.
[96]

Ultimii ani, boala "i moartea[modificare | modificare surs!]


Sadoveanu n ultimii ani de via#!
Dup! ce Societatea Scriitorilor a fost reorganizat! n Uniunea Scriitorilor din Romnia n 1949,
Sadoveanu a devenit pre"edintele onorific al acestei organiza#ii.
[48][97]
n 1950, este numit pre"edintele
acestei uniuni, nlocuindu-l pe Zaharia Stancu. Conform scriitorului Valeriu Rpeanu, aceast! numire a
fost un semn al marginaliz!rii lui Stancu dup! ce a fost exclus dinPartidul Comunist Romn, Uniunea
Scriitorilor fiind n acea perioad! condus! de fapt de Primul Secretar, poetul comunist Mihai
Beniuc.
[98]
Sadoveanu "i Beniuc au fost reale"i la primul congres al uniunii (1956).
[48][99]
ntre timp,
Sadoveanu public! mai multe volume realist-socialiste, printre care "i Mitrea Cocor (scris de Dumitru
Ciurezu "i modificat de Sadoveanu),
[100]
prin care se apreciau "i ncurajau politicile de colectivizare. Este
publicat n 1949 "i i aduce lui Sadoveanu primul Premiu de Stat pentru proz!.
[90]

n aceast! perioad! Sadoveanu este implicat n campaniile culturale sus#inute de comuni"ti. n luna
iunie a anului 1952, devine pre"edinte al Consiliului $tiin#ific al Academiei, cel care va modifica alfabetul
limbii romne. Astfel, se renun#! la litera , fiind nlocuit! peste tot cu (scriere preferat! de Sadoveanu
n primele sale lucr!ri).
[101]
n martie 1953, la pu#in timp dup! moartea lui Stalin, conduce mai multe
"edin#e ale Uniunii Scriitorilor, discutnd despre noile directive culturale ale URSS date de Georgy
Malenkov, "i fiind mpotriva tinerilor autori care nu au renun#at la proletcultism.
[102]
Se implic!
n mi"carea pentru pace n Blocul Estic, conducnd Comitetul Na#ional pentru Ap!rarea P!cii ntr-o
perioad! n care Uniunea Sovietic! dorea s! portretizeze inamicii din R!zboiul rece ca instigatori de
r!zboi "i singurii vinova#i pentru r!spndirea armelor nucleare.
[95]
A reprezentat Romnia la Consiliului
Mondial al P!cii, primind Premiul Intena#ional pentru Pace n 1951.
[103]
Din postura de parlamentar,
Sadoveanu a f!cut parte din comitetul ns!rcinat cu elaborarea noii constitu#ii din 1952, care, n form!
final!, reflecta influen#ele sovietice "i asimilarea stalinismului n discursurile politice romne"ti.
[104]
n
noiembrie 1955, la pu#in timp dup! ce mpline"te vrsta de 75 de ani, scriitorului i se confer! titlul
de Erou al Muncii Socialiste.
[105]
Dup! 1956 regimul a anun#at o u"oar! de-stalinizare, continund s!-l
recomande pe Mihail Sadoveanu ca unul din cele mai importante modele culturale ale regimului.
[106]

A donat Casa cu turn statului n 1950,
[57]
"i s-a mutat napoi n Bucure"ti, unde a de#inut o cas! n
apropierea Muzeului Zambaccian.
[11]
ntre 7 "i 11 ianuarie 1958, Sadoveanu, Ion Gheorghe
Maurer "i Anton Moisescu au fost pre"edin#i interimari ai Prezidiului Marii Adun!ri Na#ionale, care l-a
propulsat din nou n pozi#ia de "ef al statului. Contribu#iile literare, dar "i afinit!#ile ale politice, au dus la
acordarea Premiului Lenin pentru Pace n 1961.
[107]

Sufer! un infarct care i afecteaz! vorbirea "i l las! aproape orb.
[11]
Este ngrijit de o echip! de medici
condus! de Nicolae Gh. Lupu.
[11]
Familia Sadoveanu se retrage n zona Neam#ului, locuind ntr-o vil! de
stat aflat! n apropierea schitului Voividenia "i a localit!#ii Vn!tori-Neam#.
[11]
Este periodic vizitat de
prieteni din literatur! "i politic!, printre care "i Alexandru Rosetti.
[108]
Mihail Sadoveanu se stinge din
via#! la ora 9 diminea#a, la data de 19 octombrie 1961,
[5]
fiind nmormntat pe data de 21 octombrie
la Cimitirul Bellu din Bucure"ti. Succesorul s!u la pre"eden#ia Uniunii Scriitorilor, Mihai Beniuc, a fost
ales n cadrul Congresului din ianurie 1962.
[48]

Dup! moartea so#ului, Valeria Sadoveanu se stabile"te n apropierea M!n!stirii V!ratec, unde stabile"te
un cerc literar informal "i un grup ortodox de rug!ciune, la care a luat parte istoricul literar Zoe
Dumitrescu-Bu"ulenga "i poeta $tefana Velisar Teodoreanu, dedicndu-"i via#a pentru ap!rarea
comunit!#ii de c!lug!ri#e.
[109]
Ea a mai tr!it timp de 30 de ani dup! moartea lui Sadoveanu.
[109]

Contribu!ii literare[modificare | modificare surs!]
Context[modificare | modificare surs!]
Unul din liderii genera#iei sale, "i unul din cei mai reprezentativi scriitori romni, Mihail Sadoveanu este
totodat! recunoscut pentru calit!#ile sale de povestitor, scrierile despre natur! "i descrieri ale mediului
rural. Autor prolific, a publicat peste 100 de volume individuale
[110][111]
(120 conform
revistei americane Time).
[94]
Contemporanii s!i l-au plasat pe Sadoveanu al!turi de Liviu
Rebreanu "i Cezar Petrescu, fiind considera#i n perioada interbelic!, datorit! diferen#elor de stil "i
abordare, mari romancieri.
[112]
Criticul Ovid S. Crohm!lniceanu le descrie activitatea, concentrndu-se
pe ilustrarea vie#ii rurale, fiind totu"i p!rtinitor, semn c! perioada interbelic! a fost una agitat!,
[113]
n
timp ce istoricul literar Marcel Cornis-Pope i conider! pe Sadoveanu "i Rebreanu cei mai importan#i
romancieri ai primei jum!t!#i a secolului al XX-lea din Romnia.
[114]
n 1944, Tudor Vianu l considera
pe Sadoveanu cel mai important scriitor romn pe care l are Romnia [n prezent], primul dintre cei de-
o seam! cu el.
[115]

Subliniind originalitatea n contextul literaturii romne considerndu-l unul din scriitorii care militau pentru
tendin#a na#ional! (opus! moderni"tilor cosmopoli#i), George C!linescu a mai notat c!, printre multele
sale pove"ti "i romane, Sadoveanu mprumut! din stilul predecesorilor "i contemporanilor s!i Ion Luca
Caragiale,Ioan Alexandru Br!tescu-Voine"ti, Emil Grleanu, Demostene Botez, Otilia Cazimir, Calistrat
Hoga", I. A. Bassarabescu "i Ionel Teodoreanu.
[116]
De asemenea inclus! n acest curent, proza lui
Emil Grleanu e un ecou sintetic din N. Gane, M. Sadoveanu, Bratescu-Voinesti si I. Bassarabescu,
Grleanu e departe de a avea mijloacele poetice ale lui Sadoveanu, pe care totu"i l-a umbrit f!r!
dreptate.
[117]
Cornis-Pope crede c! proza lui Sadoveanu este o continuare a nara#iunii na#ionale
explorat! anterior de Nicolae Filimon, Ioan Slavici "i Duiliu Zamfirescu,
[114]
n timp ce istoricii literari
Vianu "i Zigu Ornea men#ioneaz! c! Sadoveanu s-a inspirat "i din temele "i genurile abordate de
autorul junimist Nicolae Gane.
[118]
n tinere#e, Sadoveanu l-a admirat "i i-a colec#ionat lucr!rile lui N. D.
Popescu-Popnedea, un autor prolific de almanahuri, romane istorice "i de aventur!.
[61]
Trecerea sa
la realism a fost inspirat! de citiriea operelor lui Gustave Flaubert "i n special ale lui Nikolai
Gogol.
[21]
Sadoveanu "i Gane au fost indirect influen#a#i de diplomatul rus Wilhelm von Kotzebue, autor
al pove"tii cu tem! romneasc! Laskar Vioresku.
[119]

n accep#iunea lui Vianu, crea#iile lui Sadoveanu au nsemnat o revolu#ie artistic! n cadrul "colii locale
realiste, comparabil! cu adoptarea perspectivei de c!tre arti"tii renascenti"ti.
[120]
Interesul lui Mihail
Sadoveanu pentru lumea satului "i viziunile sale asupra tradi#iilor au f!cut subiectul unor dezbateri n
cercurile moderniste. the rural world and his views on tradition were subjects of debate among the
modernists. Ini#iatorul modernismului n Romnia, Eugen Lovinescu, care a ncercat sincronizarea unei
literaturi urbane cu cea european!, a fost unul din cei mai mari critici ai lui Sadoveanu.
[24][121]
Totu"i,
Sadoveanu a fost bine primit de adversarii lui Lovinescu: Perpessicius "i editorul Contimporanului Ion
Vinea, care, n c!utarea autenticit!#ii literare, credea n reducerea decalajului
dintreavangardism "i folclor.
[122]
Aceast! opinie a fost mp!rt!"it! "i de istoricul literar suedez Tom
Sandqvist, care vedea n opera lui Sadoveanu ca puncte de leg!tur! cu modernismul interesul lui n
elemente p!gne "i elemente absurde ale folclorului local.
[123]
ntr-o disput! despre specificul na#ional, "i
par#ial ca r!spuns la cererea lui Vinea, eseistul "i poetul modernist Benjamin Fondane a sus#inut c!, n
semn de apreciere fa#! de cultura romn!, cu care a venit n contact sufletul lui Sadoveanu poate fi
u"or redus la sufletul slav.
[124]

Caracteristici[modificare | modificare surs!]
Personalitatea "i experien#a lui Sadoveanu au jucat un rol important n formarea stilului s!u literar. Dup!
c!s!toria din 1901, Mihail Sadoveanu a adoptat ceea ce C!linescu numea stilul de via#!
patriarhal.
[5]
C!linescu men#ioneaz! c! Sadoveanu "i-a educat personal pe cei mai mul#i dintre copiii
s!i, folosing chiar "i biciul.
[5]
Un epicureist, scriitorul era gospodar, vn!tor nr!it, pescar "i amator
de "ah.
[125]
Colegul s!u, epigramistul P!storel Teodoreanu, spunea despre el c! este un om cu gusturi
culinare rafinate, care #inea la buc!t!ria romneasc! "i vinul romnesc.
[126]
Stilul de via#! era n strns!
leg!tur! cu interesele sale literare; personajele principale din romanele sale duceau o via#! retras! "i
rudimentar! (C!linescu face leg!tura cu dorin#a scriitorului pentru ntoarcerea la vremurile
patriarhale),
[127]
Operele sale sunt apreciate pentru prezen#a naturii "i pentru descrierile am!nun#ite ale
festinurilor ritualice, ale partidelor de vn!toare "i de pescuit.
[94][128]

C!linescu consider! c! valoarea acestor descrieri a crescut n timp, "i c! autorul, odat! ce a renun#at la
liricizare, le-a folosit ca un mijloc pentru sim#uri pentru a se bucura de formele pe care natura le ofer!
omului.
[129]
A mai ad!ugat c! estetica lui Sadoveanu aminte"te de arta Epocii de Aur din Olanda: S-ar
putea spune c! Sadoveanu recl!de"te n Moldova zilelor noastre [...] ulcioarele cu vin olandeze "i
mesele pline cu vnat "i pe"te.
[129]
Vianu sus#ine c! Sadoveanu nu a folosit descrierea numai pentru
rolul ei estetic, ea fiind des prezentat! ntr-o manier! impresionist!, primind un rol specific, chiar discret,
n cadrul operelor, servind la elaborarea ac#iunii.
[130]
Tradi#ionalistul Garabet Ibr!ileanu, referindu-se la
scrierile lirice despre natur! ale lui Sadoveanu, a declarat c! scriitorul a reu"it s! dep!"easc!
natura.
[131]
La polul opus, modernistul Eugen Lovinescu s-a opus cu fermitate descrierilor unor peisaje
primordiale, considernd c!, de"i a adoptat ideologia realist!, rivalul s!u era prea influen#at
de romantism.
[24][132]
Atitudinea lui Lovinescu, dup! cum nota criticul Ion Simu#, se datora par#ial faptului
c! Sadoveanu a avut de la nceput "i de c"tigat "i de pierdut din nregimentarea sa temporar! n
s!m!n!torismul lui Iorga.
[24]
n 1962, n cadrul revistei Time apare un articol n care scrie c! stilul s!u
era nvechit, fiind mai aproape de cel al lui Leo Tolstoi "i Ivan Turgenev, de"i nu are puterea sau
abilit!#ile niciunuia dintre ei.
[94]
$i pentru C!linescu "i Vianu, Sadoveanu este un creator cu nclina#ii
romantice v!dite, care amintesc de celel ale lui Franois-Ren de Chateaubriand.
[133]
Spre deosebire de
Lovinescu, Vianu considera aceste nclina#ii ca neavnd un efect negativ pentru arta lui Sadoveanu.
[134]

V!zut! de criticul literal Ioan Stanomir ca marcat! de volubilitate,
[135]
"i astfel contrastnd cu natura sa
cunoscut! de taciturn "i de aparent! am!r!ciune,
[11][136]
forma limbii romne utilizate de Mihail
Sadoveanu, n special cea folosit! n romanele istorice, a fost apreciat! pentru folosirea arhaismelor "i
abordarea inventiv! alexicului romnesc. mprumutnd adesea idei "i mijloace de expresie din cronicile
moldovene ale lui Ion Neculce "i Miron Costin,
[137]
autorul mbin! cu creativitate mai multe dialecte
regionale "i registre lingvistice, ndep!rtndu-se de simpla imita#ie a limbajului istoric.
[138]
Povestite n
general la persoana a treia, n c!r#ile sale nu se reg!sesc diferen#e ntre limbajul folosit de povestitor "i
cel folosit de personaje.
[139]
Conform lui C!linescu, Sadoveanu are o capacitate de a vorbi autentic
enorm!, asem!n!toare cu cea a lui Caragiale "i a lui Ion Creang!.
[117]
Scriitorul nsu"i era facinat de
elocven#a oralit!#ii rudimentare, "i n special a discu#iilor b!ie"ilor pe care le-a auzit n timpul
c!l!toriilor sale.
[140]
Pornind de la observa#iile f!cute de mai mul#i critici, care au l!udat, n general,
calit!#ile poetice ale prozei lui Sadoveanu, Crohm!lniceanu a vorbit n detaliu despre rolul romancierului
moldovean n remodelarea limbajului literar. Aceast! contribu#ie deosebit! a fost descris! pentru prima
dat! la nceputul secolului al XX-lea, cnd Sadoveanu a fost aclamat de c!tre Titu Maiorescu pentru
adaptarea stilul s!u de a scrie la mediul social "i de circumstan#ele pove"tilor sale.
[141]
Cu toate acestea,
Vianu constat! c! scrierile din ultima perioad! a vie#ii lui Sadoveanu au tendin#a de a l!sa mai mult
spa#iu pentru neologisme, prezente n mare parte n acele pasaje n care vocea naratorului ia
cuvntul.
[142]

Un alt element unificator n crea#ia lui Sadoveanu este recurgerea la tipuri literare. nc! din 1904,
Maiorescu l-a l!udat pe tn!rul povestitor pentru descrierea precis! a personajelor conform perioadei
istorice n care tr!iau.
[143]
Tudor Vianu a subliniat c!, spre deosebire de mul#i dintre predecesorii s!i
reali"ti, Sadoveanu l vedea pe #!ranul romn ca pe un tip superor de om, un om eroic.
[144]
El a mai
ad!ugat c!: simplu, n sensul c! ace"ti oameni sunt mi"ca#i de cateva dispozitive [care] coincid cu
instincte fundamentale ale omenirii, [ei] sunt, n general, misterio"i.
[145]
n aceea"i not!, Sadoveanu
creeaz!, de asemenea, n#elep#i populari, ale c!ror opinii cu privire la viata sunt de o
natur! umanist! naturii, "i de multe ori descris n contrast cu principiile ra#ionalismului ra#ionalist
ale culturii occidentale.
[146]
Comentnd pe baza acestui aspect, prietenul lui Sadoveanu, George
Toprceanu, credea c! opera lui Sadoveanu a dep!"it no#iunile mai intelectuale ["i] mai mult artificiale
ale tipologiilor, "i c! "el creeaz! [...] oameni.
[147]
Subiectul principal al operei sale ulterioare, sus#ine
Sandqvist, a fost o lume arhaic! n care fermierii "i proprietarii de p!mnt erau oameni liberi, cu
drepturi egale
[148]
(sau, conform lui Simu#, o utopie a eroismului arhaic).
[24]

Astfel, C!linescu consider! c! opera lui Sadoveanu pare s! fie o crea#ie monolitic!, prin care un singur
om reflect! o singur! natur!, universal!, locuit! de un singur tip de om, "i a aduce aminte de o viziune
similar! a completitudinii arhaice a"a cum se g!se"te n literatura poetului Mihai
Eminescu.
[117]
Asem!narea cu viziunea lui Eminescu de "nostalgie, ntoarcere, protest, cerere, aspira#ie
spre o lume [rural!] pe care a p!r!sit-o a fost, de asemenea, men#ionat! de Vianu,
[149]
n timp ce
Toprceanu vorbea despre descoperirea paradoxal! c! [Sadoveanu] este cel mai mare poet de la
Eminescu ncoace.
[150]
Mihail Sadoveanu "i-a format viziunile tradi#ionaliste asupra literaturii
investignd folclorul romnesc, pe care l-a evocat ca surs! de inspira#ie n cadrul unui discurs #inut n
fa#a altor scriitori de laAcademia Romn!.
[7]
George C!linescu, n a sa monumental! lucrare, Istoria
literaturii romne de la origini pn! n prezent (1941), considera c! felul lui Sadoveanu de a fi se reflect!
"i n opera sa. Omul nsu"i personific! n chipul cel mai izbitor opera: voinic, trup mare, cap voluminos,
gesturi cump!nite de oier, vorbire mbel"ugat! dar prudent! "i monologic!, ocolind disputa; ns! l!sarea
n jos a gurii, zmbetul mpietrit al fe#ii, aduc pe fa#! o nep!sare ferin!; ochii nel!muri#i, reci, venind de
departe "i trecnd peste prezent, sunt ai unei rase necunoscute.
[151][117]
ntr-un articol din 1930, G.
C!linescu scria n 1937 n Adev!rul literar: l cred foarte necultivat, atitudine contestat! de al#i istorici
literari. Alexandru Paleologu l consider! o figur! proeminent! a intelectualit!#ii vremii, cel mai
intelectual scriitor de la Eminescu ncoace, n timp ce nsemn!rile sale private arat! c! el era un om
citit, bine familiarizat cu literaturile din mai multe #!ri.
[33]
De"i considerat un scriitor spontan, Sadoveanu
a ntmpinat greut!#i n elaborarea pove"tilor sale "i n cercet!rile contextului istoric, p!strnd multe
dintre detaliile investiga#iilor sale n jurnalele personale.
[33]

Debut[modificare | modificare surs!]
Volumul s!u de debut, Povestiri, a fost apreciat de George C!linescu ca fiind un volum care cuprinde
toate temele care vor fi dezvoltate n romanele ulterioare.
[5]
Totu"i, el le consider! pe unele ciudate,
ar!tnd c! Sadoveanu avea probleme n dezvoltarea nara#iunii.
[5]
Aceste scrieri cuprind n principal
episoade din via#a boierilor, ar!tnd felul n care se n#eleg ntre ei, cum se poart! cu servitorii "i cu #ara
lor.
[5]
ntr-una dintre pove"ti, intitulat! Cntecul de dragoste, Sadoveanu abordeaz! problema robiei,
ilustrnd moartea unui rob #igan care a fost ucis de st!pnul s!u gelos, n timp ce n R!zbunarea lui
Nour, un boier refuz! s! fac! pace cu Dumnezeu pn! cnd moartea fiului s!u va fi r!zbunat!.
[5]
Alte
fragmente se ocup! doar cu existen#a izolat! a #!ranilor: de exemplu, n ntr-un sat odat!, un b!rbat
misterios moare ntr-un c!tun din Moldova, iar localnicii, n imposibilitatea de a-i descoperi identitatea, i
vnd calul.
[152]
n N!luca, ac#iunea se desf!"oar! n jurul conflictului dintre doi b!trni care ncearc! s!-
"i ascund! trecutul ru"inos. George C!linescu observ! c!, n special n N!luca, Sadoveanu ncepe s!
exploreze tehnica discontinuit!#ii n contribu#iile sale literare. Mijlocul tehnic, de pe acum caracteristic al
autorului, de a sugera mocnirea sub cenu"! a pasiunilor e o respira#ie contemplativ! n care se evoc!
un element st!t!tor: natura vie ori moart!.
[152]

Urm!toarea colec#ie de pove"ti scurte, Dureri n!bu$ite, se bazeaz! pe natura moart! "i duce opera sa
n direc#ia realismului socialist "i a naturalismului (C!linescu presupune c! Sadoveanu a mprumutat
aceast! caracteristic! de la scriitorul francez mile Zola sau de la Alexandru Vlahu#!).
[153]
Pentru
C!linescu, aceast! alegere a fost una cu efecte d!un!toare pentru opera lui Sadoveanu, considernd
c! Dureri n!bu$ite este poate cea mai slab! dintre colec#iile sale de povestiri.
[152]
n opinia lui
Lovinescu, nclina#iile lui Sadoveanu asupra naturalismului nu nsemna c! pove"tile sale trebuie s! fie
obiective.
[132]
Lucr!rile redau momente dramatice ale existen#ei individuale. n Lupul, un animal este
urm!rit "i prins de un grup de #!rani; personajul eponim din Ion Ursu pleac! din sat pentru a
deveniproletar, "i devine alcoolic;
[154]
ucenicul din Sluga nu este capabil s! se r!zbune pe maistrul s!u
la momentul potrivit; n Doi feciori, un boier ajunge s! #in! la fiul s!u ilegitim, care lucra pe mo"ia sa "i
nu "i cuno"tea tat!l.
[152]

n 1905 Sadoveanu public! "i Povestiri din r!zboi, care cuprinde scene din via#a solda#ilor romni care
au luptat n R!zboiul de Independen#!. mpotrivindu-se unor serii de exager!ri reg!site n carte,
revista Time apreciaz! totu"i c! uneori el are abilit!#ile necesare pentru un scriitor de a face pove"ti
captivante chiar "i despre un r!zboi nvechit.
[94]
Concluzia ei este c! Scheciurile lui Sadoveanu au
virtu#iile - "i viciile - ale unor imprimeuri vechi de vn!toare "i ale scene de lupt! din perioada romantic!
a secolului al XIX-lea.
[94]

Primele teme majore[modificare | modificare surs!]


Valea rului Moldova, locul unde are ac#iunea n Cr$ma lui Mo$ Petcu
Sadoveanu revine la perspectiva sumbr! a vie#ii n volumul Cr$ma lui Mo$ Petcu, unde descrie via#a
satului nepertubart! de factorii externi. Casa lui Petcu, stabilit! pe malul rului Moldova, este un loc
lini"tit, vizitat de drume#i. Oamenii au n t!cere "i n violen#! o mecanic! lent!, stereotipic!, ca unii ce
nu pot cuprinde n ei dect o singur! dram!. n desf!"urarea ca de ceasornic a pove"tii lor unice,
prozatorul folose"te din ce n ce mai mult o limb! mai magistral!.
[152]
C!linescu mai aprecia la Cr$ma
lui Mo$ Petcu "i descrierea naturii, a c!rui scop este cel de a evoca eternitatea indiferent! a
conflictelor dintre protagoni"ti,
[152]
"i care, uneori, se bazeaz!, pe o mare bog!#ie de sunete "i
cuvinte.
[155]
I-a repro"at scriitorului o oarecare monotonie, concluzionnd c! Sadoveanu ajunge s!
foloseasc! aceste tehnici n aproape toate operele sale ulterioare.
[155]

Totu"i, pove"tile lui Sadoveanu din aceast! perioad! au revenit de multe ori la o perspectiv! naturalist!,
n special n seria de scheciuri "i nuvele care dezv!luie vie#ile modeste duse de angaja#ii C!ilor Ferate
Romne, ai tinerilor nrola#i n Armata Romn!, sau a femeilor de boieri care seduc adolescen#i, sau
provinciala mic! burghezie.
[156]
Altele fac referire la credin#ele unor oameni cu pu#in! carte n leg!tur! cu
autorit!#ile vremurilor: un #!ran crede cu nc!p!#nare c! Mica Unire din 1859 dintre %ara
Romneasc! "i Moldova a fost f!cut! pentru a asigura suprema#iea clasei sale sociale; o tn!r! femeie
dintr-o clas! social! inferioar! este menit! s! se c!s!toreasc! cu un boier din interes dar ajunge s!
aleag! o via#! liber!; "i un #igan dezerteaz! din armat! dup! ce i se spune s! fac! baie.
[157]
n La noi, la
Vii$oara, via#a unui b!trn degenereaz! n avari#ie "i bigotism, pn! n momentul cnd "i nfometeaz!
so#ia pn! ce aceasta moare.
[158]
Portretizarea pozitiv! a haiducilor ca nelegiuitori cinsti#i care ncearc!
s! nving! nedrept!#ile feudale, repet! anumite stereotipuri care se reg!sesc nfolclorul romnesc,
prezente la personaje precum: Vasile cel Mare, Cozma R!coare, Li#! Florea etc.
[159]
n opera
intitulat! Bordeenii, excentricii mizantropi condu"i de diabolocul Sandu Faliboga, i tlh!reau pe cei care
fugeau de autorit!#i "i a c!ror comportare sem!na cu cea ale coloni"tilor din America.
[160]
Lep!datu, un
copil nedorit, vorbe"te n numele ntregului grup: Ce a" putea s! fac? [...] dac! oriunde sunt aceste
trguri mari pline de oameni? A" avea un timp mai bun cu vitele; cu ele am crescut "i cu ele m-am
obi"nuit."
[161]
Romanticiznd evenimente obscure ale perioadei medievale timpurii n Vremuri de bejenie,
Sadoveanu schi#eaz! ap!rarea improvizat! a unei comunit!#i de refugia#i, ultima lor redut! n fa#!
de t!tarilor nomazi.
[162]

Hanu Ancu"ei, #oimii "i Neamul #oim!re$tilor[modificare | modificare surs!]


ntoarcerea cazacilor de Jzef Brandt, inspirat din invaziile cazace din secolul al XVII-lea
Nuvela Hanu Ancu"ei, descris! de George C!linescu ca fiind capodopera idilicului jovial "i a subtilit!#ii
barbare,
[127]
"i de Z. Ornea ca prima dovad! a noii ere a lui Sadoveanu,
[163]
este o povestire n
ram!de genul alegoriilor medievale precum Decameronul lui Giovanni Boccaccio "i Povestirile din
Canterburyale lui Geoffrey Chaucer.
[164]
Ea spune povestea unor drume"i care se ntlneau n hanul cu
acela$i nume. O mare parte din poveste se concentreaz! n jurul gusturilor culinare $i a re"etelor
comune, precum $i cu contrastul general ntre civiliza"ie $i modalit!"i rudimentare folosite de romni:
ntr-un episod din carte, un negustor lipscan i uime$te pe ceilal"i protagoni$ti, atunci cnd el le spune
despre mesele frugale $i inova"iile tehnice ale Europei de Vest.
[165]
Sadoveanu aplic! aceea$i tehnic!
narativ! n Soarele n balt!, despre care C!linescu spunea c! folose$te un stil mai complex.
[127]

n #oimii, primul roman istoric al lui Sadoveanu, personajul principal este Nicoar! Potcoav!, un boier
moldovean de la sfr"itul secolului al XVI-lea, care a devenit hatman al cazacilor zaporojeni "i domnitor
al Moldavei. Povestea, a c!rei idei principale au fost trasate de Sadoveanu pe vremea cnd nc! era un
adolescent,
[35]
se concentreaz! pe evenimentele timpurii din via#a lui Nicoar!, bazndu-se pe povestea
conform c!reia el "i fratele s!u Alexandru au fost fra#ii domnitorului Ioan Vod! cel Cumplit, au ncercat
s!-"i r!zbune fratele dup! ce a fost executat de c!tre otomani. Profitnd de situa#ie, ei ncearc! s! l
ucid! "i pe Ieremia Golia, un boier a c!rui presupus! tr!dare a dus la capturarea domnitorului Ioan
Vod! cel Cumplit, lund-o ca prizonier! pe fiica sa Ilinca.
[127]
Aceast! poveste are mai multe episoade
n care accentul se pune pe ilustrarea nelipsitelor festine, precum "i un fragment n care Potcoav! "i
alia#ii lui, cazacii zaporojeni, se apuc! de b!ut.
[127]
Acoperind mai mul#i ani din via#a lui Nicoar!, "i
culminnd cu nl!turarea de la putere, nara#iunea arat! victoria sa mpotriva pretenden#ilor Petru
$chiopul "i Golia, "i pre#ul pe care l-a avut de pl!tit pentru ascensiunea sa. Alexandru, care se
ndr!goste"te de Ilinca, cere ca prizonierul Golia s! nu fie ucis, ns! f!r! succes. n urma asasin!rii,
ambii fra#i devin am!r#i "i renun#! la putere.
[166]
C!linescu considera #oimii un roman care este nc!
ciudat, men#ionnd c! Sadoveanu era la prima experien#! cu acest gen de oper!.
[127]Viedere din zona Orhei, unde are loc o mare parte din ac#iunea romanului Neamul #oim!re$tilor
Neamul #oim!re$tilor este un Bildungsroman publicat n 1915 al c!rui personaj principal este Tudor
$oimaru. El s-a n!scut ntr-o familie de #!rani liberi din zona Orheiului, "i lupt! n b!t!liile din anul 1612
al!turi de $tefan Tom"an ncercarea acestuia de a pune mna pe tronul Moldovei. Dup! ce particip! la
cucerirea Ia"iului, se ntoarce acas! "i l ajut! pe boierul local Stroie s!-"i recupereze fiica, Magda, care
a fost r!pit! de cazaci. $oimaru, care #ine la Magda, este nfuriat de vestea c! tat!l ei i-a legat pe #!rani
de glie.
Politic"[modificare | modificare surs!]
Na#ionalism "i umanism[modificare | modificare surs!]
Implicarea lui Sadoveanu n politic! a fost marcat! de schimb!ri bru"te n convingeri, trecnd n timpul
carierei de politician de la doctrinele de dreapta la cele de stnga de mai multe ori n via#!. n strns!
leg!tur! cu opiniile sale tradi#ionaliste cu privire la literatura de specialitate, dar n contrast cu
apartenen#a sa politic! la cabinetul Partidul Conservator "i cel Liberal, Sadoveanu s-a al!turat
grupurilor na#ionaliste de diferite doctrine, asociindu-se att cuNicolae Iorga n 1906, ct "i cu grupul de
stnga Poporanist de la Via"a Romneasc!. El a ncercat s! refac! rela#iile dintre Iorga "i poporani"ti,
ns! f!r! succes.
[167]
n anii 1910, tradi#ionalistul anti-Iorga Ilarie Chendi vedea n Sadoveanu unul dintre
poporani"tii care promovau vindecarea spiritual! a poporului nostru, prin cultur!.
[168]

n aceast! perioad! el a formulat o perspectiv! rural! "i na#ionalist! asupra vie#ii, respingnd ceea ce el
consider! c! lumea hibrid! urban! pentru lumea realit!#ilor noastre na#ionale.
[169]
n analiza lui
C!linescu, asta nsemna c!, la fel ca predecesorii s!i, printre care "i conservatorul Eminescu,
Sadoveanu credea c! ora"ele erau victime ale categoriei suprapuse de str!ini, n particular a celor de
pe mo"ii.
[169]
Dup! R!scoala %!r!neasc! din 1907, Sadoveanu a trimis un raportMinistrului Educa#iei de
la acea vreme, Spiru Haret, informndu-l despre starea sistemului de educa#ie de la #ar! "i problemele
pe care trebuiau s! le nfrunte s!tenii din Moldova. Arendasii si proprietarii, fara deosebire de
nationalitate, isi bat joc de munca romanului. Toti surtucarii satului, primari, notari, scriitorasi, mulg fara
rusine, fara mila, aceasta vaca laptoasa. Se adaoga la acestia si preotul care aproape in toate partile
(Moldovei n.n.) e in discordie cu invatatorul". Acesta "care este un calic... sta linga taran si linga
nevoile lui", invatatorul fiind "un izolat. Si de multe ori taranii sint cu preotul si cu ceilalti impotriva
lui".
[46]
Cu Neamul #oim!re$tilor, problemele societ!#ii feudale "i a mercantilismului "i multe dintre
restric#iile economice, devin una din temele principale din operele sale, care mai trziu aveau s!-l
nf!#i"eze pe $tefan cel Mare ca primul campion al justi#iei sociale (Fra"ii Jderi).
[170]
n timpul Primului
R!zboi Mondial, Sadoveanu a aderat la rusofobia poporani"tilor "i era mpotriva Antantei, descriind
politica na#ional! a Imperiului Rus din Basarabia mult mai barbar! ca domina#ia habsburgic! a
Transilvaniei.
[171]
n 1916, a trecut brusc la tab!ra pro-Antanta: entuziasmul s!u n calitate de ofi#er de
propagand! a fost atins de controverse odat! ce Romnia a nregistrat nfrngeri masive; Sadoveanu
nsu"i a abandonat cauza Antantei de 1918, cnd a fost l!sat la vatr!, "i a continuat s! sus#in!
germanofilia lui Constantin Stere.
[172]

C!linescu i vede pe Sadoveanu "i pe Stere ca principalii ideologi ai Via"a Romneasc!, men#ionnd c!
el a fost totu"i notoriu cunoscut pentru inconsecven#! "i oportunismul lui.
[169]
A mai scris c! "i
Sadoveanu "i Stere erau mpotriva minorit!#ilor etnice, n special membrii ai comunit!#ii evreie"ti, pe
care i considera exploatatori, dar c!, n calitate de umani"ti, au avut o form! de simpatie uman! fa#!
de evrei "i str!ini lua#i individual.
[173]
Aspectul poporanist al literaturii lui Sadoveanu a fost, de
asemenea, subliniat de Garabet Ibr!ileanu la sfr"itul anilor 1920, atunci cnd s-a referit la contribu#iile
sale ca dovad! c! cultura romneasc! s-a rentors cu succes la originalitatea sa specific!.
[174]
n esen#!,
Crohm!lniceanu scrie c! Sadoveanu a fost legat de Via"a Romneasc! prin sus#inerea specificului
na#ional, preferin#a sa pentru povestirea la scar! larg!, "i viziunea sa de cur!#enie "i de naturale#e a
oamenilor.
[175]

Conform lui Z. Ornea, afilierea lui Sadoveanu la francmasonerie i-a format nu numai demofilia politic!,
dar, de asemenea, "i a sa "Weltanschauung, "i, din reflex, operele sale literare."
[176]
n consecin#!, dup!
cum sus#ine Ornea, Sadoveanu a devenit un sus#in!tor al democra#iei, o atitudine care l-au dus ntr-un
conflict deschis cu na#ionali"tii extremi"ti.
[177]
Al!turi de umanismul s!u, na#ionalistul Sadoveanu a fost
remarcat pentru a fi secular, "i, astfel, n contrast cu imagineaBisericii Ortodoxe Romne favorizat! de
na#ionali"tii de extrema dreapt!. Sadoveanu respingea no#iunea str!veche conform c!reia romnii erau
religio"i, sus#innd chiar faptul c! credin#a lor era limitat! la ritualuri "i tradi#ii.
[178]
A fost un sus#in!tor
nfocat al cooper!rii interna#ionale, n special ntre #!rile din Europa de Est "iEuropa Central!. Scriind
pentru revista Familia n 1935, la 17 de ani de la Unirea Transilvaniei cu Romnia "i la 15 ani
dup! Tratatul de la Trianon, Sadoveanu i s-a al!turat autorului maghiar Gyula Illys plednd pentru
rela#ii bune ntre cele dou! #!ri vecine.
[114]
Cum men#iona "i Crohm!lniceanu, de"i romanele interbelice
ale lui Sadoveanu pot descrie att conflicte ntre forma#iuni politice "i nen#elegeri benigne, au rol n cele
din urm! de a descuraja stereotipurile etnice, sugernd c! darurile "i calit!#ile diferitelor conduceri sunt
compatibile reciproc.
[179]
n conformitate cu Marcel Cornis-Pope, aceast! viziune de cooperare este
tema de fond aDivanul persian, o carte, demonstrnd valoarea dialogului intercultural ntr-un moment
politic tensionant."
[180]
Acela"i text a fost descris de c!tre Vianu ca dovad! a lui Sadoveanu de
n#elegere, blnde#e "i toleran#!.ref name="tvIII227">Vianu, Vol.III, p.227</ref>
n 1926, anul intr!rii sale n Alexandru Averescu n Partidul Popular, Sadoveanu "i-a motivat alegerea
sa, ntr-o scrisoare a Octavian Goga, avnd convingerea c!intelectualitatea are resursele necesare
pentru a participa n politic!: "S-ar p!rea c! este n primul rnd nevoie de contribu#ia intelectualilor, ntr-
o epoc! n care nivelul intelectual global este n sc!dere.
[33]
Sinceritatea lui a fost pus! la ndoial! de
c!tre contemporanii s!i: att de prietenul s!u Gheorghe Jurgea-Negrile"ti "i comunistul Petre
Pandrea din cauza solocit!rii, n 1926-1927, de c!tre Sadoveanu "i P!storel Teodoreanu a fonduri
publice solicitate de la Ministrul de InterneGoga, cu Sadoveanu motivnd c! el a vrut s! nfiin#eze o
revist! cultural!. Mai trziu a cheltui banii pe garderoba sa personal!.
[62]
n schimb, Adrian Cioroianu ia
act de faptul de episodul cu Partidul Poporului, "i mai ales circumspec#a reciproc! ntre Sadoveanu
"i Partidul Na#ional Liberal, subliniind simpatia scriitorului pentru intelectualii de stnga.
[181]
Sine
o marxist, Ovid S. Crohm!lniceanu a sugerat c!, nc! din 1930, atitudinea lui Sadoveanu a fost destul
de asem!n!toare cu cea avut! de grupurile comuniste.
[182]

Opozi#ia fa#! de fascism "i sprijinirea Regelui Carol al II-
lea[modificare | modificare surs!]
n timpul anilor '30, pe vremea cnd era la conducerea Adev!rului, Sadoveanu a fost #inta atacurilor
unor redactori ai unui ziar de dreapta detinut de antreprenori evrei, care sus#ineay c! el a ales s!-"i
abandoneze prerogative sale na#ionaliste.
[183]
Astfel, Sadoveanu devine #inta unei campanii de
pres! antisemite "i fasciste, avndu-l ca adversar pe Nichifor Crainic de la Sfarm!-Piatr! "i jurnali"tii
care aveau leg!tur! cu Garda de Fier. Publica#ia lui Crainic presupunea c! Sadoveanu "i-ar fi tr!dat
cauza na#ionalist!. ntr-unul din articole, Ovidiu Papadima l-a portretizat pe Sadoveanu ca victim! a
manipul!rii evreie"ti, "i a comparat apartenen#a sa la francmasonerie cu venerarea diavolului, lund n
dertere "i faptul c! era obez, n timp ce Crainic l compara cu propriul s!u personaj, tr!d!torul Ieremia
Golia.
[184]
Porunca Vremii se referea des la el ca Jidoveanu (de la jidov, un termen peiorativ de la
evreu), ilustrndu-l drept un agent al iudeo-comunismului motivat de perversitate, instignd publicul
s!-l h!r#uiasc! pe scriitor "i s! arunce n el cu pietre.
[185]
A protestat dup! ce autorit!#ile din F!lticeni au
refuzat s!-i nl!ture lui Sadoveanu titlul de cet!#ean de onoare, "i dup! ce Universitatea din Ia"i i-a
acordat titlul de doctor honoris causa. Prin vocea romancierului Nicolae Crevedia, el a sugerat chiar
faptul c! scriitorul ar trebui s! se sinucid! folosind pu"ca sa de vn!toare.
[186]
n 1937, Porunca Vremii i-
a felicitat pe ultra-na#ionali"tii care au organizat arderile publice ale c!r#ilor lui Sadoveanu din Dobrogea
de Sud "i din Hunedoara, precum "i pe oamenii anonimi care au trimis scriitorului pachete cu copii
distruse ale volumelor sale.
[187]
n aprilie 1937, campania anti-Sadoveanu a fost privit! cu indignare de
mai multe personalit!#i publice, care au publicat Apelul intelectualilor, semnat de Liviu
Rebreanu, Eugen Lovinescu, Petru Groza, Victor Eftimiu, George Toprceanu, Zaharia
Stancu, Demostene Botez, Alexandru A. Philippide, Constantin Balmu" "i al#ii.
[188]
Denun#nd aceast!
campanie ca fiind o asasinare moral!, apelul f!cea referire la faptul c! Sadoveanu este autorul celor
mai multe opere romne"ti din literatura noastr!.
[188]
Sadoveanu nsu"i "i-a ap!rat prietenul Tudor
Arghezi, care era acuzat de presa de extrem! dreapta c! a scris poezii cu caracter pornografic.
[68]

Revizuind consecin#ele cauzate de aceste scandaluri, Ovid S. Crohm!lniceanu sugereaz! c! tot ceea
ce a scris Mihail Sadoveanu din 1938 pn! n anul 1943 este ntr-un fel sau altul legat de cauza anti-
fascist!.
[189]
Conform lui Cornis-Pope, starea de dezaprobare a lui Sadoveanu fa#! de ac#iunile extremei
dreapta poate fi descoperit! n Creanga de aur, care este "i o parabol! politic! n care civiliza#ia
arhaice s!teasc! se opune pericolului tot mai mare al fascismului.
[180]
Totu"i, dup! cum sus#ine George
C!linescu, scriitorul nsu"i nu "i-a revizuit perspectivele sale na#ionaliste, continund s! cread! c!
preznen#a minorit!#ilor "i a str!inilor reprezenta un pericol pentru Romnia Mare, "i c! umanismul s!u
era o u"oar! tinctur!.
[169]
n una din rubricile sale, Sadoveanu le-a r!spuns celor care organizau aceste
acte de vandalism, men#ionnd printre altele faptul c! dac! ar fi citit romanele pe care le distrugeau, ei
ar fi descoperit o credin#! nfl!c!rat! n aceast! #ar!, de att de mult timp maltratat! de c!tre cei
vicleni.
[190]
A declarat pentru un alt ziar c! nu i va lua n seam! pe ace"ti calomniatori, considerndu-se
el nsu"i un adversar al Germaniei Naziste "i a oric!rei forme de sus#inere a regimului na#ional-
socialist n propria #ar!.
[188]

Sadoveanu devine astfel un sus#in!tor al regelui autoritar Carol al II-lea "i for#ele
sale corporatiste, Frontul Rena"terii Na#ionale, care au dus la dezvoltarea cultului personalit!#ii regelui.
n 1940, el a oferit controversatele laude la adresa conduc!torului prin intermediul jurnalului s!u
oficial, Revista Funda"iilor Regale, care l-a f!cut pe adversarul politic al lui Carol, psihologul Nicolae
M!rgineanu, s!-i considere pe Sadoveanu "i apropia#ii s!i ni"te tic!lo"i.
[191]
Carol i face un favor,
rennoindu-i mandatul de senator, func#ie acordat! "i lui George Enescu, Lucian Blaga, Emil
Racovi#! Iuliu Ha#ieganu, "i alte personalit!#i publice.
[76]
n timpul dictaturii lui Ion Antonescu, Sadoveanu
a stat n umbr! "i a r!mas apolitic. Totu"i, dup! cum scrie Cioroianu, a sprijinit invazia Uniunii
Societice "i cooperarea Romniei cu Puterile Axei pe frontul de Est, v!znd o oportunitate de a
recuceri Basarabia "i partea de nord a Bucovinei (pierdut! n 1940).
[90]
n prim!vara anului 1944, cu
cteva luni naintea nl!tur!rii Regelui Mihai de pe tron, el a fost abordat de simpatizan#ii s!i din mediul
academic, de asemenea "i ai clandestinului Partid Comunist Romn , s! semneze o scrisoare deschis!
care cerea condamnarea alian#ei Romniei cu Germania nazist!. Conform activistului comunist Belu
Zilber, care a luat parte la aceast! ac#iune, Sadoveanu, ca "i prietenii s!i, intelectualii Dimitrie
Gusti, Simion Stoilow "i Horia Hulubei, a refuzat s! semneze acest document.
[192]
Tot conform lui Zilber,
Sadoveanu "i motiveaz! acest refuz din cauz! c! el considera c! acea scrisoare nu trebuia s! fie
adresat! lui Antonescu, ciRegelui Mihai.
[192]
Totu"i, P!una-Mic! a fost una din pu#inele lucr!ri n proz!
din anii '40 care aborda tema deport!rii pe timp de r!zboi ai evreilor din Romnia de regimul lui
Antonescu;
[193]
Caleidoscop f!cea referie la Pogromul de la Ia"i din 1941 ca ru"inea noastr!,
apreciindu-i pe cei care i s-au opus.
[194]

Parteneriatul cu comuni"tii[modificare | modificare surs!]


Pre"edintele RSR Nicolae Ceau"escu(rndul din spate, dreapta) la casa memorial! a lui Sadoveanu de
la Voividenia (1966)
Dup! prelegerea Lumina vine de la R!s!rit, Sadoveanu a devenit cunoscut pentru portretizarea pozitiv!
a comuniz!rii "i a colectiviz!rii. El "i arat! aprecierea fa#! de unul dintre pilonii principali
ai stalinismului, Constitu#ia sovietic!.
[195]
n 1945, sus#innd c! a fost luminat de argumenta#ia lui
Stalin, el a cerut publicului s!-i citeasc! documentul pentru sinceritatea sa;
[196]
considera citirea
constitu#iei drept o revela#ie mistic!.
[197]
Adrian Cioroianu descrie acest lucru ca o sarcin! de lucru
primit! din partea ARLUS, ntr-o vreme cnd grupul mp!r#ea copii gratuite "i traduse ale consitu#iei
sovietice.
[198]
Entuziasmul din scrierile sale, de asemenea, se manifest! n comportamentul s!u public:
conform colegului s!u din ARLUS, Iorgu Iordan, Sadoveanu a izbucnit n plns n timpul unei excursii n
Uniunea Sovietic!, v!rsnd lacrimi de bucurie n cadrul unei vizite f!cute la o cre"! de la #ar!.
[199]
n
timpul alegerilor din 1946, Sadoveanu a dat vina pe vechea clas! politic! pentru problemele cu care se
confruntau #!ranii romni, nvinuindu-i chiar "i pentruinunda#ia din acel an.
[89]
Pn! atunci, partenerii s!i
politici se foloseau de faima sa literar!, iar n pamfletul s!u electoral scria: Nu exist! nici o ndoial! c!
miile de cititori ai operelor sale se vor gr!bi la 19 noiembrie s!-i dea votul
[95]
Dup! instalarea regimului
comunist n 1948, Sadoveanu sprijin! total autorit!#ile comuniste. n 1952, dup! adoptarea celei de-a
doua constitu#ii republicane "i odat! cu intensificarea represaliilor f!cute de autorit!#i aspura anti-
communi"tilor, Sadoveanu face una din multele sale afirma#ii controversate, declarnd c! fostul regat a
trecut printr-un lung interval de corup#ie organizat! "i de proast! organizare n toate domeniile. El
considera noul regim ca f!c!tor de justi#ie, unul uman "i demn, care "i face sim#it! prezen#a n cultur! "i
n educa#ia public!.
[200]

Criticile aduse alegerilor morale ale lui Sadoveanu far referire "i la faptul c!, n timp ce el a dus un trai
de lux, mul#i dintre colegii lui de genera#ie "i al#i intelectuali erau persecuta#i sau chiar ncarcera#i n
condi#ii inumane.
[201]
Dup! ce a tolerat epurarea din cadrul Academiei Romne, dup! cum men#ioneaz!
Cioroianu, Sadoveanu accept! s! fie coleg cu noua genera#ie reprezentat! de personaje minore din
punct de vedere cultural, dar de care noul regim avea nevoie, cum ar fi poetul Dumitru Theodor
Neculu#! "i istoricul Mihail Roller.
[202]
n calitatea sa oficial! de pre"edinte a MAN, Sadoveanu a semnat
decrete de pedeaps! cu moartea, sentin#e date de tribunalele comuniste,
[135]
"i, n urma Afacerii
T!m!d!u din vara anului 1947, a prezidat "edin#ele Camerei care a scos n afara legii partidul de
opozi#ie PN%: conform cercet!torului Victor Frunz!, el a fost un participant activ n acest! nscenare,
fiind deranjat de expunerea averii sale personal! n presa na#ional-#!r!nist!.
[203]
Mai trziu, Sadoveanu
a f!cut o referire la fostul s!u coleg, activistul na#ional #!r!nist Ion Mihalache, considernd c! vechea
abordare politic! agrarianist! l-a f!cut un personaj ridicol.
[135]
Ioan Stanomir consider! aceast!
afirma#ie drept o abjec#ie intelectual! "i inutl!, din moment ce Mihalache era deja prizonier politic "i
avea s! moar! n nchisorile comuniste.
[135]
Totu"i, din pozi#ia de pre"edinte a Uniunii Scriitorilor din
Romnia, scriitorul l ap!r! pe poetul Nicolae Labi", un comunist deziluzionat de excluderea
din Uniunea Tineretului Muncitor n vara anului 1954, pentru c! i pl!cea opera sa.
[204]
L-a mai ajutat "i
pe George C!linescu s!-"i publice romanul Scrinul negru, f!cnd pace ntre el "i liderul
comunist Gheorghe Gheorghiu-Dej.
[205][206]

Mihail Sadoveanu oferea propria defini#ie a politicii sale ntr-o conversa#ie cu scriitorul Ion Biberi (1946).
Nu am intrat n politic! pentru a fi singura persoan! care controleaz! lumea.
[66]
Sunt o persoan! de
dreapta, care urmeaz! zelul poporanist n spiritul revistei Via"a Romneasc!, dar unul adaptat noilor
circumstan#e.
[207]
Cioroianu observ! n aceste afirma#ii c!, ncercnd s! scape de trecutul s!u,
Sadoveanu se includea n grupl intelectualilor sociali"ti care erau dornici s! se lase cuceri#i de "armul
indescriptibil "i ntregul avnt dat de utopia comunist!, dar c! n realitate ar fi fost motivat de
fric!.
[208]
Parafraznd vocabularul comunist, Stanomir l descrie pe scriitor ca fiind una dintre
personalit!#ile burgheziei care au ajuns s!-i sus#in! pe comuni"ti f!r! a fi cu adev!rat unul din ei,
sus#innd c! dorin#a lui Sadoveanu era ca democra#ia s! fie n minile oamenilor, un model de
cameleonism.
[209]
Conform istoricului Vladimir Tism!neanu, Sadoveanu, ca "i Parhon, George
C!linescu, Traian S!vulescu "i al#ii, a fost unul dintre intelectualii non-comuni"ti atra"i de Partidul
Comunist Romn "i al s!u regim comunist (Tism!neanu eviden#iaz! "i faptul c! unul din factorii acestui
proces erau rela#iile bune n care se afla cu Gheorghiu-Dej, cel din urm! avnd abilitatea de a p!rea
inofensiv).
[210]
Al#ii au sus#inut c! apartenen#a lui Sadoveanu la Francmasonerie, care i avea ca
membrii pe extremi"tii de stnga pe Mihai Ralea "i Alexandru Claudian, fac#iune care sus#inea oficial
socialismul evolutiv, parteneri obi"nui#i ai comunismului "i care sanc#iona suprimarea
francmasoneriei.
[36]

Conform lui Adrian Cioroianu, Sadoveanu nu era un delegat al comuniz!rii, iar rolul s!u n acest
proces este unul care face obiectul multor dezbateri.
[211]
Descriind conversia la filosovietism ca fiind
pur contextual!,
[90]
Cioroianu eviden#iaz! faptul c! "i sintagma Lumina vine de la R!s!rit este un
mesaj codificat trimis de Sadoveanu altor francmasoni, avertizndu-i de pericolul pe care l prezentau
sovieticii asupra organiza#iei.
[211]
Istoricul constat! c!, de"i mesajele acestea nu erau unele sincere,
declara#iile lui Sadoveanu au fost un model de urmat pentru al#i intelectuali cum ar fi cazul lui Cezar
Petrescu.
[212]
Alte declara#ii f!cute de Sadoveanu afi"au, de asemenea, o anumit! neconcordan#! n
declara#ii, a"a cum este cazul unei prelegeri din 1952 #inut! n fa#a tinerilor scriitori care au participat la
$coala de literatur! controlat! de partid, unde el a negat vehement faptul c! cineva ar putea deveni
scriitor f!r! talenul primit de la mama natur!.
[213]

Mo#tenire[modificare | modificare surs!]
Influen#e[modificare | modificare surs!]
Proza lui Sadoveanu, n special tratarea cadrului natural, a servit ca inspira#ie n lucr!rile autorilor
precum Dumitru D. P!tr!"canu, Nicolae N. Beldiceanu, Jean Bart, "i Al. Lascarov-
Moldovanu;
[214]
tehnicile sale de povestitor au fost uneori mprumutate de Damian St!noiu,
[215]
"i de
prozatorul istoric Dumitru Vacariu.
[216]
Conform lui C!linescu, primele pove"ti de vrn!toare ale lui
Sadoveanu publicate de Via"a Romneasc!, mpreun! cu cele ale junimistului Nicolae Gane, au dus la
stabilirea acestui gen n cadrul literaturii romne, "i au deschis calea folosirii ideilor n operele lui Ioan
Alexandru Br!tescu-Voine"ti.
[217]
C!linescu mai notaez! c!Scrisorile unui r!ze$, una din primele opere
ale lui Cezar Petrescu, este profund inspirat! din opera lui Sadoveanu, "i c! folosirea aceluia"i dialect
moldovean este un o pasti"! mprumutat! de la Sadoveanu.
[218]
Deasemenea, Ion Vinea, n timp ce "i
exprima admira#ia fa#! de Sadoveanu, i considera pe to#i discipolii "i imitatoriii s!i ca scriitori-ciuperci
din p!durile lui Sadoveanu "i servitori care "i fur! [c!ciula] pentru a-i purta blazonul.
[219]
Aceast!
problem! a fost mai trziu discutat! de criticul Ioan Holban, care considera c! majoritatea pove"tilor
istorice inspirate de Sadoveanu sunt nesemnificative pentru literatura romn!.
[216]

n primele etape ale regimului comunist, programa "colar! era dependent! de recomand!rile ideologice.
n acea perioad!, Sadoveanu a fost unul din scriitori interbelici ale c!ror opere nc! se studiau n
"coli.
[220]
ntr-un manual de limba "i literatura romn! din 1953, ap!rea al!turi de autorii
comuno"ti Alexandru Toma "iAlexandru Sahia, cu opera Mitrea Cocor.
[221]
Studii ale scrierilor sale au
fost publicate de c!tre critici comuni"ti, printre care Ovid S. Crohm!lniceanu,
[222]
Paul Georgescu, Traian
$elmaru, Mihai Novicov, Eugen Campus "i Dumitru Isac,
[223]
n timp ce o reeditare din 1953
a Baltagulului a fost publicat n 30000 de exemplare (un num!r rar ntlnit n acel context).
[224]
n
urm!torii ani, Profira Sadoveanu ba devenit o promotoare cunoscut! a operei "i imaginii
sale,
[26]
publicnd c!r#i biliografice pentru copii, ilustrate de Mac Constantinescu (edi#ia din 1955).
[225]

De"i Sadoveanu a continuat s! fie apreciat drept un mare scriitor n perioada ceau"ist!, iar aniversarea
de "aptezeci de ani de la debut a fost s!rb!torit! printr-o ceremonie na#ional!,
[24]
reac#ia mpotriva
influen#elor sovietice au afectat n mod negativ prezentaririle activit!#ii sale; din bibliografia lui oficial! a
fost exclus! operaP!una-Mic!.
[93]
Printre cei care au scris memoriile lui Sadoveanu din ultimii ani de
via#! s-a num!rat Alexandru Rosetti, care a publicat o carte n acest sens n 1977.
[108]
Relansarea
oficial! a discursului na#ionalist n anii '60 i-au permis controversatului critic literar Edgar Papu s!
formuleze propria variant! de protocronism, care postula c! fenomele culturale ale Romniei dep!"eau
dezvoltarea cultural! a lumii. n acest context, Papu l considera pe Sadoveanu una din cele mai mari
voci precursoare, comparndu-l cu Rabindranath Tagore.
[226]
Dup! Revolu#ia Romn! din 1989,
Sadoveanu a influen#at "i noua genera#ie, care au abordat temele din operele sare ntr-o
manier! postmodernist! sau ironic!. Printre ei se num!r! Dan Lungu, care, conform criticului Andrei
Terian, a f!cut aluzie la nara#iunea-cadru din Hanu Ancu"ei pentru conceperea romanului Paradisul
g!inilor din 2004.
[227]
n 2001, un sondaj de opinie realizat printre litera#i de revista Observator Cultural a
enumerat "ase dintre romanele sale ca f!cnd parte din cele mai bune 150 de romane romne"ti.
[228]

Mai multe opere ale lui Mihail Sadoveanu au circulat "i n str!in!tate. Acest fenomen a nceput nc! din
1905, cnd au fost publicate mai multe traduceri n limba german!,
[229]
"i a continuat "i n anii '30,
cnd Venea o moar! pe Siret... a fost tradus la scurt timp dup! apari#ia romanului n limba
romn!.
[230]
n 1931, autoareafeminist! Sarina Cassvan a inclus traduceri n limba francez! a textelor
sale ntr-o antologie menit! s! promoveze cultura romn! la nivel interna#ional.
[231]
Tot n acea perioad!,
unele dintre textele lui some of Sadoveanu au fost traduse n chinez! de c!tre Lu Xun.
[232]

Tudor Vianu a atribuit primirea c!lduroas! a operelor sale de c!tre comunitatea interna#ional! abilit!#ii
sale de a reda propriul fel de a vedea "i de a sim#i natura "i umanitatea pe care l au romnii,
[229]
n
timp ce istoricul literar Adrian Marino eviden#iaz! faptul c! Sadoveanu "i Liviu Rebreanu au fost
excep#ionali pentru genera#ia fiind activ interesa#i de modul n care au fost traduse, editate "i publicate
operele lor n str!in!tate.
[233]

Mai trziu, facerea cunoscut! a operei lui Sadoveanu n Blocul Estic a devenit una din priorit!#ile
regimului comunist. Astfel, Mitrea Cocor a f!cut parte, mpreun! cu alte scrieri ale lui Zaharia
Stancu "i Eusebiu Camilar, din primul val de c!r#i romne"ti traduse n limba ceh! "i publicate
n Cehoslovacia comunist!.
[234]
Al!turi de lucr!ri similare de-ale lui Petru Dumitriu, Mitrea Cocor a fost
printre primele edi#ii traduse n limba englez! sanc#ionate de regimul comunist romn, avnd o prefa#!
f!cut! de Jack Lindsay n 1953.
[235]
Nou! ani mai trziu, colec#ia de pove"ti scurte a servit ca o moned!
de schimb cultural ntre Romnia "i Statele Unite.
[94]
Aprecierea de care se bucura Sadoveanu n
Uniunea Sovietic! de dup! cel de-al Doilea R!zboi Mondial l-au f!cut unul dintre scriitorii romni a c!rui
opere erau publicate "i n RSS Moldoveneasc!.
[111]

Jurnalele "i noti#ele lui Sadoveanu au fost strnse la nceputul anilor 2000 "i publicate n 2006 de
c!tre Editura Junimea "i de MLR. Principalii coordonatori ai acestui proiect au fost istoricii
literari Constantin Ciopraga "i Constantin Mitru, care a fost cumnatul lui Sadoveanu "i secretar
personal.
[46]
Operele sale sunt nc! populare: n 2004, cnd s-au mplinit 100 de ani de la debutul lui
Sadoveanu, #oimii a fost publicat pentru a cincisprezecea oar!.
[24]
Conform lui Simu#, ocazia n sine a
fost totu"i marcat! de impresia de indiferen#! general!, Sadoveanu p!rend "un continent scufundat,
amintit de noi doar cu smerenie "i confuzie".
[24]

Tribut[modificare | modificare surs!]
Sadoveanu este o prezen#! ocazional! n operele literare ale membrilor s!i de genera#ie colegii. A scris
seria de povestiri de vn!toare 'ara de dincolo de negur!n cinstea operei lui George Toprceanu cu
acela"i nume, cu ambii autori schi#nd portretul celuilalt cu admira#ie.
[236]
Toprceanu a mai parodiat
stilul prietenului s!u ntr-un scheci de cinci paragrafe, care f!cea parte dintr-o serie de astfel de
fragmente. A scris despre ntlnirile lor n diverse alte scrieri autobiografice, "i i-a dedicat prima versiune
a poemului Balada popii din Rudeni.
[237]
Sub numele de Nicolae P!dureanu, Sadoveanu este unul din
personajele romanului "i a autobiografiei deghizate n preajma revolu"iei, scris de colegul
s!u Constantin Stere.
[238]
Sadoveanu este apreciat n dou! opere ale lui Nicolae Labi", intitulate
colectivSadoveniene. Prima, intitulat! Mihail Sadoveanu, este un poem care face referire la proza lui
Sadoveanu, iar cealalt!, o poezie cu vers liber, are ca titlu Cozma R!coare.
[239]

n studiul critic asupra operei lui Sadoveanu, Eugen Lovinescu considera c! Sadoveanu s-a ntors la
literatura pur!, portretizndu-l drept un copil binecuvntat deMoirae sau de ursitoare cu daruri ironice,
cum ar fi nc!p!#narea de a aborda scrierile despre natur! n absen#a descrierii obiective (Vei tot
scrie; vei tot scrie "i nu te vei mai putea niciodat! opri din scris [...]. Cititorii vor obosi, dar nu vei r!mne
neobosit; tu nu trebuie s! te odihne"ti, a"a cum nici nu trebuie s! cuno"ti natura [...]).
[132]
George
C!linescu s-a opus acestei portretiz!ri, men#ionnd c! era o simpl! tehnic! literar! care cu greu
acoper! lipsa de substan#! a ideii [lui Lovinescu].
[132]
n perioada interbelic!, Mihail Sadoveanu a f!cut
obiectul unui studiu sociologic de-al filosofului Mihai Ralea de investigare a contribu#iilor sale literare, n
contextul evolu#iilor sociale.
[240]

Ary Murnu i-a dedicat un portret n cadrul unei picturi mai mari care i ilustra pe vizitatorii fideli
ai cafenelei Kbler.
[51]
Sadoveanu a mai ap!rut "i ntr-un tablou din 192 pictat de $tefan Dumitrescu,
parte a seriei cu persoanele influente de la Via"a Romneasc!.
[241]
n varianta original!, Mitrea
Cocor trebuia s! fie ilustrat! deCorneliu Baba, unul dintre cei mai cunoscu#i arti"ti vizuali romni ai
genera#iei sale.
[242][243]
Baba, care a fost criticat pentru formalismul s!u, a fost presat de autorit!#i s!
accepte acest lucru sau s! ri"te s! duc! o via#! precar!.
[242]
Rezultatul muncii sale a fost respins de
editur!, iar scheciurile sale nu au fost f!cute publice.
[242]
Baba a mai pictat "i portretul lui Sadoveanu,
despre care criticul de art! Krikor Zambaccian declara n 1958 c! este sinteza artei lui Baba, ilustrnd
un om de litere con"tient de misiunea ["i] de prezen#a activ! "i dominant! a con"tiin#ei
sale.
[244]
Constantin Mitru a mo"tenit pictura "i a donat-o inherited the painting and passed it on to
the Muzeului Literaturii Romne (MLR).
[245]
Un bust din marmur! reprezentndu-l pe Sadoveanu, f!cut
de Ion Irimescu, a fost ridicat n F!lticeni n 1977.
[246]
n Bucure"ti a fost amplasat! o plac! memorial!
pe strada Mo" Pitar, pe o cas! n care a locuit pentru o scurt! perioad!.
[247]
n timpul anilor '90, un al
bust al lui Sadoveanu, munca a mai mul#i sculptori, a fost dezvelit! la Chi"in!u, ca parte a ansablului
sculptural de pe Aleea Clasicilor.
[248]

Operele lui Sadoveanu au influen#at "i filmele romne"ti, n special cele din perioada comunist!. Cu
toate acestea, primul film bazat pe operele sale a fost o produc#ie german! din 1929. Scenariul era
bazat pe Venea o moar!... iar filmul era intitulat Sturmflut der Liebe, avndu-i n rolurile principale
pe Marcella Albani,Alexandru Giugaru "i Ion Brezeanu.
[249]
Primul film romnesc bazat pe romanele sale
a ap!rut abia n 1952, odat! cu ecranizarea romanului Mitrea Cocor, co-regizat de Marietta
Sadova (care a "i jucat n film) "i Victor Iliu.
[250][249][251]
El a fost supervizat ndeaproape pentru a se
potrivi cu ndrum!rile ideologice, fiind par#ial ref!cut la cererea autorit!#ilor.
[250][251]
Mircea Dr!gan a
regizat ecranizarea din 1965 a romanului Neamul #oim!re$tilor (cu un scenariu scris "i de Constantin
Mitru) "i Fra"ii Jderi (1973; la care au contribuit Mitru "i Profira Sadoveanu).
[249]
n 1969, la studiourile
romne"ti s-a filmat Baltagul, regizat de Mircea Mure"an, cu Sidonia Manolache n rolul Vitoriei
Lipan.
[249]
Zece ani mai trziu, Constantin Vaeni lanseaz! Vacan"! tragic!, bazat! pe Nada Florilor,
urmat! de o adaptare n 1980 a romanului Dumbrava minunat! "i de un film regizat de Stere Gulea Ochi
de urs (1983).
[249]
n 1989, cu pu#in nainte de Revolu#ia Romn!, Dan Pi#a a produs filmul Noiembrie,
ultimul bal, bazat pe romanul Locul unde nu s-a ntmplat nimic.
[249]

n timpul primelor decenii din era comunist!, Sadoveanu, Alexandru Toma "i mai trziu Tudor
Arghezi au fost de multe ori omagia#i cu s!rb!tori na#ionale, lucru care se datoreaz!, conform criticului
literar Florin Mih!ilescu, cultului personalit!#ii rezervat pentru Stalin "i Gheorghe Gheorghiu-
Dej.
[252]
Dup! moartea scriitorului, actuala Cas! Monteoru, care g!zduia ntlnirile Uniunii Scriitorilor din
Romnia, a fost cunoscut! sub numele de Casa Scriitorilor Mihail Sadoveanu. Casa cu turndin Ia"i, pe
care Sadoveanu a dona-o statului n 1950, a trecut printr-o perioad! de neglijare, fiind n cele din urm!
transformat! n 1980 n muzeu.
[57]
O alt! cas! a sa din F!lticeni a fost transformat! tot n muzei,
[253]
la
fel ca "i ultima sa locuin#!, cea de la Voividenia.
[11]
Cabana Bradu-Strmb a fost ocupat! de Securitate,
iar mai trziu de Poli#ia Romn!.
[78]
n fiecare an, munincipiul Ia"i l comemoreaz! pe scriitor prin
intermediul festivalului cultural Zilele lui Mihail Sadoveanu.
[254]
n 2004, la cea de a 100-a aniversare de
la debutul s!u, s-au #inut mai multe expozi#ii "i simpozioane organizate de MLR.
[254]
Evenimente similare
au loc "i n alte ora"e, precum simpozionul Pe urmele lui Sadoveanu care a avut loc n luna martie a
anului 2006 la Piatra Neam#.
[255]
ncepnd cu anul 2003, pentru a s!rb!tori pasiunea pentru "ah a lui
Sadoveanu, are loc concursul anual de "ah din cadrul Festivalului Interna#ional de $ah Mihail
Sadoveanu.
[256]
Un liceu "i o libr!rie din Bucure"ti i poart! numele, precum "i mai multe str!zi din Ia"i,
F!lticeni, Timi"oara, Oradea, Bra"ov, Gala#i, Suceava, C!l!ra"i, Trgu Jiu, Miercurea
Ciuc,Petro"ani, Mangalia "i alte localit!#i. n Pa"cani exist! un centru cultural, un liceu "i o bibliotec!
care i poatrt! numele. Sadoveanu este onorat "i de cet!#enii Republicii Moldova, unde, n 2005, s-au
s!rb!torit oficial 125 de ani de la na"terea lui Mihail Sadoveanu.
[111]
O strad! din Chi"in!u "i un liceu
din Cupcini sunt de asemenea numite dup! el.


Timbru romnesc comemorndu-l pe Sadoveanu (1980)Bustul lui Sadoveanu de pe Aleea Clasicilor dinChi&in!uPortretul lui Sadoveanu de pe un plic timbrat
Oper" (selectiv)[modificare | modificare surs!]


Mihail Sadoveanu n ultimii ani ai vie'ii
#oimii (1904)
Floare ofilit!, nuvele (1905)
Mormntul unui copil (1905)
Amintirile c!prarului Gheorghi"! (1905)
Vremuri de bejenie (1906)
La noi n Vii$oara (1906)
Esopia (1906)
nsemn!rile lui Neculai Manea, nuvele (1906)
Oameni $i locuri,Editura Minerva a Institutului de Arte Grafice,Bucure"ti (1908)
O istorie de demult (1907)
Duduia Margareta (1907)
Istoria marelui mp!rat Alexandru Macedon n vremea cnd era emirul lumii 5250 de ani (1907)
Povestiri de sear! (1909)
Genoveva de Brabant (1909)
Cum putem sc!pa de nevoi $i cum putem dobndi p!mnt (1909)
Cntecul amintirii (1909)
Apa mor"ilor (1911)
Povestiri de petrecere $i folos (1911)
Bordeenii, roman, (1912)
Un instigator (1912)
Priveli$ti dobrogene (1914)
Neamul #oim!re$tilor, roman (1915)
Foi de toamn! (1916)
Printre gene (1916)
44 de zile n Bulgaria (1916)
Umili"ii mei prieteni (1917)
Umbre (1919)
n amintirea lui Creang! (1919)
Priveghiuri (1919)
Povestiri pentru moldoveni (1919)
Cocostrcul albastru (1921)
Strada L!pu$neanu (1921)
Neagra #arului (1922)
Pildele lui cuconu Vichentie (1922)
Lacrimile ieromonahului Veniamin (1922)
Oameni din lun! (1923)
'i-aduci aminte (1923)
R!zboiul balcanic (1923)
Venea o moar! pe Siret (1924)
'ara de dincolo de negur! (1926)
Dumbrava minunat! (1926)
Povestiri pentru copii (1926)
Dimine"i de iulie. Stigletele (1927)
Demonul tinere"ii (1928)
Hanu-Ancu"ei (1928)
mp!r!"ia apelor (1928)
O ntmplare ciudat! (1928)
Olanda, reportaje de c!l!torie n Olanda (1928)
Zodia Cancerului sau Vremea Duc!i-Vod!, roman (1929)
Baltagul, roman (1930)
Dep!rt!ri, roman (1931)
M!ria Sa, puiul p!durii, roman (1930)
Nunta domni"ei Ruxandra, roman (1932)
Uvar (1932)
Creanga de aur, roman (1933)
Locul unde nu s-a ntmplat nimic (1933)
Soarele n balt! sau aventurile $ahului (1934)
Nop"ile de Snziene, roman (1934)
Via"a lui #tefan cel Mare, biografie (1934)
Trenul fantom! (1934)
Cele mai vechi amintiri (1934)
Cuibul invaziilor (1935)
Povestiri alese (1935)
Pa$tile blajinilor (1935)
Inima noastr!, (1935)
Povestiri pentru copii (1935)
Cazul Eugeni"ei Costea (1936)
Ion Creang!, conferin#! (1936)
Ion Neculce, conferin#! (1936)
'ara cangurului (1937)
Istorisiri de vn!toare (1937)
Ochi de urs (1938)
Valea Frumoasei (1938)
Morminte (1939)
Fra"ii Jderi, (1935-1942),
Vol. I, Ucenicia lui Ionu", (1935)
Vol. II, Izvorul Alb, (1936)
Vol. III, Oamenii M!riei Sale, (1942)
Divanul persian, roman (1940)
Cincizeci de ani de la moartea lui Creang!, conferin#! (1940)
Vechime (1940)
Ostrovul lupilor (1941)
Povestirile de la Bradu- Strmb (1941)
Anii de ucenicie (1944)
Fantazii r!s!ritene (1946)
Caleidoscop (1946)
Nada Florilor, amintirile unui pescar cu undi"a (1951)
Nicoar! Potcoav!, roman (1952)
nsemn!ri pe marginea articolului 80 (1952)
Aventuri n Lunca Dun!rii (1954)
Evoc!ri (1954)