Sunteți pe pagina 1din 271

STENDHAL

ROU I NEGRU
Cronica anului 1830
Traducere din limba francez GELLU NAUM
I
Adevrul, asprul adevr.
DANTON
CAPITOLUL I
Un orl
Put thousands together
Less bad. But the cage less gay.
1
HOE!
"erri#res p$a%e fi s$c$%i% drep% unul din%re cele mai frum$ase $r&ele din 'ranc(e)
*$m%+. *asele lui albe cu ac$peri&urile ,u-uia%e, din $lane r$&ii, se .n%ind pe p$v/rni&ul unei
c$line creia pilcurile de cas%ani vi-ur$&i .l sc$% la iveal cele mai mici ridica%uri. 0/ul D$ubs
cur-e la c/%eva su%e de pa&i mai 1$s de f$r%ifica,iile .nl,a%e $dini$ar de spani$li, &i acum
ruina%e.
!pre n$rd, "erri#res e adp$s%i% de $ creas% .nal%, una din ramurile mun,il$r 2ura.
*ulmile re%eza%e ale piscului "erra se ac$per de zpad din primele zile reci ale lui
$c%$mbrie. Un %$ren% care se prvle&%e din mun%e s%rba%e $r&elul .nain%e de a se arunca .n
D$ubs &i pune .n mi&care numer$ase 1$a-re3 .ndele%nicirea aceas%a f$ar%e simpl aduce $
$arecare via, %i(ni% ma1$ri%,ii l$calnicil$r, care sun% mai mul% ,rani dec/% $r&eni. 4i,
%$%u&i, nu 1$a-rele .mb$-,esc $r&elul. 'abricii de s%mburi c$l$ra%e, zise de Mul($use, i se
da%$reaz buns%area -eneral care, de la cderea lui Nap$le$n, a fcu% s fie recldi%e fa,adele
mai %u%ur$r casel$r din "erri#res.
De cum in%ri .n $ra&, %e asurze&%e larma unei ma&ini z-$m$%$ase &i .n-r$zi%$are .n
aparen,. 5eci de ci$cane -rele, cz/nd cu un vuie% care face s %remure pava1ul, sun% ridica%e
de)$ r$a% pus .n mi&care de pu($iul %$ren%ului. 'iecare din%re ci$canele aces%ea fabric,
zilnic, nu &%iu c/%e mii de cuie. Ni&%e fe%e vi$aie &i dr-u,e .n%ind .n fa,a ci$canel$r uria&e
buc,i de fier care sun% presc(imba%e, c/% ai clipi, .n cuie. Munca aceas%a, a%/% de -rea .n
aparen,, .l uime&%e .nde$sebi pe cl%$rul care p%runde pen%ru prima $ar .n mun,ii de la
-rani,a din%re 'ran,a &i Elve,ia. Dac, in%r/nd .n "erri#res, cl%$rul .n%reab cine e
pr$prie%arul frum$asei fabrici de cuie care)i asurze&%e pe cei ce %rec pe s%rada mare, i se
rspunde cu $ v$ce %r-na% 6De7 E a d$mnului primar8.
Oric/% de pu,in ar zb$vi cl%$rul pe s%rada as%a mare din "erri#res, care urc de la
D$ubs p/n c%re v/rful c$linei, pun rm&a- $ su% c$n%ra unu c va vedea ivindu)se un
brba% .nal%, cu $ .nf,i&are de $m $cupa% &i plin de sine.
*/nd se ive&%e el, %$a%e plriile se ridic cu -rab. 9rimarul are prul sur &i p$ar%
(aine cenu&ii. E cavaler al mai mul%$r $rdine, are $ frun%e .nal%, un nas ca un ci$c de vul%ur
&i, lua% .n .n%re-ul ei, fa,a nu)i e lipsi% de $ $arecare re-ulari%a%e3 ba c(iar, la prima vedere,
-se&%i c ea adau-, la demni%a%ea de primar, aspec%ul acela plcu% care se mai p$a%e .n%/lni la
pa%ruzeci &i $p%, cincizeci de ani. Dar, de.ndal, cl%$rul parizian e izbi% de)un $arecare aer de
mul,umire de sine &i de .nfumurare ames%eca% cu un nu &%iu ce mr-ini% &i nu prea is%e,. 4i
a%unci .n,ele-e c priceperea $mului aces%uia se mr-ine&%e la a face s i se pl%easc fr pic
de zbav ceea ce i se cuvine &i s pl%easc cl .nsu&i, c/% mai %/rziu cu pu%in,, ceea ce
da%$reaz.
A&a)i primarul din "erri#res, d$mnul de 0:nal. Dup ce a s%rb%u% s%rada cu un aer
-rav, in%r la primrie &i dispare din $c(ii cl%$rului. Dar dup $ sul de pa&i, dac aces%a .&i
c$n%inu plimbarea, d cu $c(ii de)$ cas des%ul de ar%$as &i, prin -rila1ul de fier care $
.mpre1muie&%e, zre&%e -rdini minuna%e. Mai sus, linia zrii, alc%ui% din c$linele
ur-undiei, e fcu% parc s desfe%e $c(ii. 9riveli&%ea as%a .l .ndeamn pe cl%$r s ui%e
a%m$sfera .mb/csi% de in%eresele bne&%i care .ncepuse s)l .nbu&e.
4i afl c pr$prie%arul casei e %$% d$mnul de 0:nal. L$cuin,a as%a frum$as, cldi% din
pia%r &i apr$ape -a%a acum, &i)a fcu%)$ din c/&%i-ul realiza% de pe urma marii fabrici de cuie.
'amilia lui, se spune, e de vi, spani$l s%rvec(e, &i, dup c/%e v$rbe&%e lumea, s)a s%a%$rnici%
.n par%ea l$cului cu mul% .nain%e de cucerirea lui Lud$vic al ;<")lea
=
.
De la >?>@
A
, d$mnului de 0:nal .i e ru&ine c e indus%ria&B >?>@ l)a fcu% primar .n
"erri#res. 5idurile .n %eras, sus,in/nd diversele pr,i ale -rdinii aces%eia mre,e care, din
%reap% .n %reap%, c$b$ar p/n la D$ubs, sun% &i ele rspla%a priceperii d$mnului de 0:nal .n
ne-$,ul cu fier.
! nu v a&%ep%a,i s -si,i .n 'ran,a -rdinile pi%$re&%i care .mpre1muiesc $ra&ele
manufac%uriere ale GermanieiB Leipzi-, 'ranCfur%, NDrnber- e%c. En 'ranc(e)*$m%+, cu c/%
ridici mai mul%e ziduri, cu c/% .,i %icse&%i pr$prie%a%ea cu pie%re r/ndui%e unele pes%e al%ele, cu
a%/% d$b/nde&%i drep%ul la s%ima vecinil$r. Grdinile d$mnului de 0:nal, .mpna%e de ziduri,
mai sun% admira%e &i pen%ru c el a cumpra%, cu bani -rei, anumi%e parcele din %erenul pe care
se .n%ind acum. De pild, 1$a-rul acela a crui ciuda% a&ezare pe malul r/ului D$ubs v)a
izbi% c/nd a,i in%ra% .n "erri#res &i unde a,i $bserva% numele !O0EL, scris cu li%ere uria&e pe
%blia care d$min ac$peri&ul, $cupa, acum zece ani, l$cul unde se ridic .n m$men%ul de fa,
zidul celei de)a pa%ra %erase a -rdinii d$mnului de 0:nal.
*u %$a% m/ndria lui, d$mnul primar a f$s% nev$i% s s%ruie mul% vreme pe l/n-
b%r/nul !$rel, un ,ran aspru &i .ncp,/na%, a %rebui% s)i numere mul% aur ca s)l ($%rasc
s)&i mu%e ma&ina .n al% par%e. */% prive&%e r/ule,ul public care punea 1$a-rul .n mi&care,
d$mnul de 0:nal, da%$ri% %recerii de care se bucur la 9aris, a primi% .ncuviin,area s)i
sc(imbe albia. 'av$area as%a i s)a fcu% dup ale-erile din >?=F
Lui !$rel i)a da% pa%ru p$-$ane pen%ru unu, la cinci su%e de me%ri mai .nc$l$, pe
malurile r/ului D$ubs. 4i, cu %$a%e c p$zi,ia as%a era mul% mai prielnic pen%ru ne-$,ul lui cu
c(eres%ea de brad, m$& !$rel, cum i se spune de c/nd s)a .mb$-,i%, s)a pricepu% s s%$arc din
nerbdarea &i din mania de-a fi proprietar, care .l r$dea pe vecinul su, $ sum de sase mii de
franci.
Nici v$rb c $amenii cu scaun la cap de prin par%ea l$cului au cri%ica% .nv$iala as%a.
Oda%, .n%r)$ zi de duminic, cu vre$ pa%ru ani .n urm, pe c/nd se .n%$rcea de la biseric
.mbrca% .n (ainele lui de primar, d$mnul de 0:nal .l vzu de depar%e pe b%r/nul !$rel,
.nc$n1ura% de cei %rei fii ai lui, privindu)l &i z/mbind. 5/mbe%ul acela a .nfip% un cui .n inima
d$mnului primar3 de)a%unci .l ba%e -/ndul c ar fi pu%u% s fac .nv$iala cu mai pu,ine parale.
*a s %e bucuri de s%ima %u%ur$r la "erri#res, principalul e ca, $ric/%e ziduri ai ridica,
nu cumva s ad$p,i vreunul din planurile aduse din <%alia de zidarii care, primvara, s%rba%
%rec%$rile mun,il$r 2ura ca s a1un- la 9aris. O as%fel de idee ns%ru&nic i)ar aduce
neprevz%$rului c$ns%ruc%$r ve&nica faim de cap sucit &i l)ar pierde pen%ru %$%deauna .n
$c(ii $amenil$r .n,elep,i &i cump%a,i care .mpar% drep%ul la s%im .n 'ranc(e)*$m%+.
De fap%, $amenii cu cap din par%ea l$cului eGerci% cel mai plic%ic$s despotism3 din
pricina cuv/n%ului aces%uia ur/%, &ederea .n $r&el es%e -reu de .ndura% pen%ru cineva care a
%ri% .n marea republic numi% 9aris. Tirania $piniei, &i .nc ce $pinie7 e la fel de ne-(i$ab
.n $r&elele 'ran,ei ca &i .n !%a%ele Uni%e ale Americii.
CAPITOLUL II
Un !ri"ar
Vaza! Nu e ea nimic, domnule
!espectul neghiobilor, uluirea
copiilor, in"idia boga#ilor, dispre#ul
$n#elep#ilor.
A0NA"E
H
Din fericire pen%ru repu%a,ia de c/rmui%$r a d$mnului de 0:nal, un imens zid de
sus#inere era necesar pr$menadei publice care se .n%inde de)a lun-ul c$linei, la vre$ su% de
me%ri deasupra cursului r/ului D$ubs. 9r$menada .&i da%$reaz p$zi,iei aces%eia admirabile
una din%re cele mai pi%$re&%i priveli&%i din 'ran,a. En fiecare primvar, .ns, apele pl$il$r $
brzdau, umpl/nd)$ de (/r%$ape &i fc/nd)$ de nef$l$si%. Nea1unsul aces%a, resim,i% de %$,i, .i
ddu d$mnului de 0:nal ferici%ul prile1 de a)&i im$r%aliza $c/rmuirea prin%r)un zid .nal% de
d$uzeci de pa&i &i lun- de vre$ %reizeci sau pa%ruzeci de s%/n1eni.
9arape%ul zidului, pen%ru care d$mnul de 0:nal fusese nev$i% s ba% de %rei $ri drumul
p/n la 9aris I cci penul%imul minis%ru de in%erne se declarase du&man de m$ar%e al
pr$menadei din "erri#res I parape%ul zidului se .nal, acum la pa%ru pici$are deasupra
s$lului. 4i, ca pen%ru a)i .nfrun%a pe %$,i mini&%rii prezen,i &i vii%$ri, .n m$men%ul de fa, e
.mp$d$bi% cu lespezi de pia%r ci$pli%.
De c/%e $ri, cu -/ndul la balurile de la 9aris, abia prsi%e, &i cu piep%ul rezema% de
lespezile acelea mari, cr$i%e din%r)$ preafrum$as pia%r cenu&ie b%/nd .n albas%ru, nu mi)am
ad/nci% privirile .n valea r/ului D$ubs7 Dinc$l$, pe malul s%/n-, &erpuiesc vre$ cinci sau &ase
v/lcele, .n fundul cr$ra $c(iul zre&%e limpede ni&%e p/raie. Dup ce au sl%a% din cascad .n
cascad, le vezi cz/nd .n D$ubs. En mun,ii ace&%ia, s$arele e f$ar%e cald, iar c/nd d$-$re&%e,
la nmiezi, visarea cl%$rului e adumbri%, de)a lun-ul %erasel$r, de mre,ii cas%ani. *re&%erea
l$r rapid &i frum$sul frunzi& verde cu sclipiri albas%re, cas%anii le da%$reaz pm/n%ului cra%
&i pus din p$runca d$mnului primar dinap$ia uria&ului su zid de sus,inere, cci, cu %$a%
.mp$%rivirea c$nsiliului municipal, el a lr-i% pr$menada cu mai mul% de &ase pa&i Jpen%ru
as%a, de&i el e ul%ra
@
, iar eu sun% liberal, .l laudK &i ia% de ce, dup prerea lui &i a d$mnului
"alen$d, ferici%ul direc%$r al A&ezm/n%ului pen%ru sraci
L
din "arrieres, %erasa p$a%e suferi $
c$mpara,ie cu aceea din !ain%)Germain)en)LaMe.
*/% despre mine, unul, eu nu)i -sesc dec/% un sin-ur cusur D0UMULU<
*0ED<NNE< Jnumele aces%a $ficial p$a%e fi ci%i% .n vre$ cincisprezece sau d$uzeci de l$curi,
pe plci de marmur, care i)au adus $ dec$ra,ie .n plus d$mnului de 0:nalK3 cusurul Drumului
credin,ei, dup a mea prere, e felul barbar .n care $c/rmuirea pune s fie %ia,i &i %un&i, p/n
.n ,esu%urile vii, pu%ernicii cas%ani. En l$c s se asemene, prin frunzi&urile l$r scunde, r$%unde
&i %ur%i%e, cu cele mai vul-are zarzava%uri, cas%anii n)ar d$ri dec/% s aib f$rmele acelea
mre,e pe care le au .n An-lia. Dar v$in,a d$mnului primar e desp$%ic, &i, de d$u $ri pe an,
%$,i arb$rii apar,in/nd c$munei sun% ciun%i,i fr mil. Liberalii din par%ea l$cului pre%ind, dar
ei eGa-ereaz, c m/na -rdinarului $ficial a deveni% &i mai necru,%$are de c/nd prin%ele
Masl$n a deprins $biceiul s la el cren-ile %ia%e.
9re$%ul aces%a %/nr a f$s% %rimis din esanO$n, acum vre$ c/,iva ani, ca s)l
suprave-(eze pe aba%ele *(+lan &i pe .nc vre$ c/%eva fe,e biserice&%i de prin .mpre1urimi. Un
b%r/n c(irur-)ma1$r din arma%a <%aliei
P
, re%ras la "erri#res, &i care c/% %rise fusese, dup
spusele d$mnului primar, &i iac$bin, &i b$napar%is%, a .ndrzni% .n%r)$ bun zi s i se pl/n- de
ciun%irea peri$dic a frum$&il$r c$paci.
I Emi place umbra, i)a rspuns d$mnul de 0:nal, ridic/ndu)&i -lasul a%/% c/% se cuvine
a%unci c/nd .i v$rbe&%i unui c(irur-, membru al Le-iunii de On$are3 .mi place umbra &i pun s
fie %ia,i c$pacii mei ca s fac umbr. *ci nu .n,ele- ca un c$pac s aib al% menire, mai
ales a%unci c/nd nu aduce veni%, ca f$l$si%$rul nuc.
<a% cuv/n%ul)c(eie care ($%r&%e %$%ul .n "erri#resB s% aduc% "enit. El sin-ur
reprezin% m$dul $bi&nui% de a -/ndi a pes%e %rei sfer%uri din%re l$calnici.
&% aduc% "enit e ideea care ($%r&%e %$%ul .n $r&elul aces%a care vi se va prea a%/% de
dr-u,. !%rinul n$u s$si%, .nc/n%a% de farmecul rc$r$asel$r &i ad/ncil$r v/lcele care .l
.mpre1muiesc, .&i .nc(ipuie mai .n%/i c l$calnicii sun% sensibili la frumos &i c(iar c v$rbesc
cam prea des despre frumuse,ea ,inu%ului l$r3 nu p$,i %-dui c nu fac mare caz de ea, dar
as%a fiindc frumuse,ea l$cului a%ra-e c/,iva s%rini, ai cr$r bani .i .mb$-,esc pe (an-ii, ceea
ce, prin mi1l$cirea accizului, aduce "enit ora'ului.
En%r)$ .nc/n%%$are diminea, de %$amn, d$mnul de 0:nal se plimba pe Drumul
credin,ei, la bra, cu s$,ia lui. 9e c/nd .&i ascul%a s$,ul care v$rbea cu un aer -rav, $c(ii
d$amnei de 0:nal urmreau cu nelini&%e mi&crile a %rei bie,a&i. *el mai mare din%re ei, care
s %$% fi avu% unsprezece ani, se apr$pia mereu de parape%, ca &i cum ar fi vru% s se ca,ere
deasupra. Un -las bl/nd .i r$s%ea a%unci numeleB Ad$lp(e, &i c$pilul renun,a la planurile lui
ambi,i$ase. D$amna de 0:nal prea $ femeie de %reizeci de ani, .nc des%ul de frum$as.
I !)ar pu%ea s se ciasc frum$sul d$mn de la 9aris, spunea d$mnul de 0:nal cu un
aer $fensa% &i cu $brazul mai palid dec/% de $bicei. Mai am &i eu c/,iva prie%eni la cas%elF
?
Dar, de&i vreau s v v$rbesc despre pr$vincia as%a pe d$u su%e de pa-ini, n)a& avea
cruzimea s v fac s .ndura,i lun-imea &i (ntors%turile sa"ante ale unui dial$- de pr$vincie.
'rum$sul d$mn de la 9aris, a%/% de $di$s primarului din "erri#res, era c(iar d$mnul
Apper%, care, cu d$u zile mai .nain%e, -sise mi1l$cul s p%rund nu numai .n pu&cria &i)n
A&ezm/n%ul pen%ru sraci din "erri#res, dar &i .n spi%alul adminis%ra% -ra%ui% de primarul &i de
pr$prie%arii mai de seam din par%ea l$cului.
I Dar ce necazuri p$a%e s),i fac d$mnul acela din 9aris, de vreme ce adminis%rezi
bunurile sracil$r cu cea mai desv/r&i% cins%eQ .n%reb sfi$as d$amna de 0:nal.
I El n)a veni% aici dec/% ca s re"erse defimarea, &i ap$i $ s publice ar%ic$le .n
ziarele liberalismului.
I Dumnea%a nu le ci%e&%i nici$da%, dra-ul meu.
I Dar ni se v$rbe&%e despre ar%ic$lele as%ea iac$bine3 asemenea lucruri ne dis%ra- &i
ne (mpiedic% s% facem binele. Eu, unul, n)am s i)$ ier% nici$da% pre$%ului.
CAPITOLUL III
#unul $racilor
)n preot "irtuos 'i neintrigant e o binefacere cereasc% pentru un sat.
'LEU0R
*
Trebuie &%iu% c pre$%ul din "erri#res, b%r/n de $p%zeci de ani, dar care da%$ra aerului
%are al mun,il$r $ sn%a%e &i un carac%er de nezdruncina%, avea drep%ul s vizi%eze $ric/nd
.nc(is$area, spi%alul &i c(iar A&ezm/n%ul pen%ru sraci. <ar d$mnul Apper%, care de la 9aris .i
fusese rec$manda% pre$%ului, avusese .n,elepciunea s s$seasc .n%r)un $r&el curi$s eGac% la
$ra sase diminea,a. 4i de.nda% se dusese la par$(ie.
*i%ind scris$area pe care i)$ %rimi%ea d$mnul marc(iz de la M$le, pair al 'ran,ei &i cel
mai b$-a% pr$prie%ar din ,inu%, prin%ele *(+lan czu pe -/nduri.
6!un% b%r/n &i iubi% aici, .&i spuse el, .n sf/r&i%, cu 1um%a%e de -las. N)au s
.ndrzneasc78
4i se .n%$arse .nda% spre d$mnul veni% de la 9aris cu $ privire .n care, .n ciuda v/rs%ei
.nain%a%e, lucea f$cul acela sacru care vde&%e plcerea de)a face $ fap% bun &i cam
pericul$as.
I "eni,i cu mine, d$mnule. ")a& ru-a .ns ca, .n fa,a %emnicerului, &i mai cu seam a
suprave-(e%$ril$r de la A&ezm/n%ul pen%ru sraci, s nu v ar%a,i prerea despre cele ce v$m
vedea ac$l$.
D$mnul Apper% .n,elese c avea de)a face cu un $m de inim. El urm pe venerabilul
pre$%, vizi% .nc(is$area, spi%alul, A&ezm/n%ul pen%ru sraci, puse $ sumedenie de .n%rebri &i,
.n ciuda rspunsuril$r ne$bi&nui%e, nu)&i .n-dui nici cel mai mic semn de dezapr$bare.
"izi%a dur mai mul%e $re. 9re$%ul .l p$f%i ap$i la mas pe d$mnul Apper%, care
pre%inse c are de %ermina% ni&%e scris$ri3 de fap%, nu v$ia s)l c$mpr$mi% &i mai mul% pe
-ener$sul su .ns$,i%$r. 9e la $rele %rei, se duser s sf/r&easc inspec%area A&ezm/n%ului
pen%ru sraci &i se .n%$arser, dup aceea, la .nc(is$are. Ac$l$ .l -sir .n pra-ul u&ii pe
%emnicer, un s$i de zdra($n de vre$ d$i me%ri .nl,ime &i cu pici$arele crcna%e3 fa,a lui
dez-us%%$are devenise (id$as de %eam.
I A(, prin%e, .i spuse el pre$%ului de cum .l zri, d$mnul s%a, pe care .l vd cu
dumneav$as%r, nu e cumva d$mnul Apper%Q
I *e)are a faceQ .i rspunse pre$%ul.
I 9i am primi% de ieri $rdinul cel mai s%ra&nic3 d$mnul prefec% mi l)a %rimis prin%r)un
1andarm, care a %rebui% s vin .n -al$p %$a% n$ap%ea, ca s nu)i .n-dui nici .n rup%ul capului
d$mnului Apper% s p%rund .n .nc(is$are.
I E,i fac cun$scu%, d$mnule N$ir$ud, spuse pre$%ul, c d$mnul care m .ns$,e&%e se
nume&%e Apper%. 0ecun$&%i c am drep%ul s in%ru .n .nc(is$are la $rice $r din zi &i din n$ap%e
&i .n %$vr&ia cui vreauQ
I Da, prin%e, spuse %emnicerul cu -las .nce% &i plec/ndu)&i capul ca un buld$- care se
supune cu prere de ru de %eama ci$ma-ului. Numai c, prin%e, am nevas% &i c$pii, iar dac
m p/r&%e careva, .mi pierd p$s%ul3 numai cu leafa .mi ,in zileleF
I 4i eu a& fi la fel de m/(ni% dac mi l)a& pierde pe)al meu, v$rbi pre$%ul cu $ v$ce
din ce .n ce mai mi&ca%.
I 9i nu)i %$%una7 fcu %emnicerul cu .nsufle,ire3 despre dumnea%a, prin%e, &%ie %$a%
lumea c ai $p% su%e de livre veni%, din averile pe care le aiF
Aces%ea sun% fap%ele care, c$men%a%e, eGa-era%e .n zeci de feluri diferi%e, frm/n% de
d$u zile %$a%e pa%imile du&mn$ase ale $r&elului "erri#res. En clipa de fa, ele fac $biec%ul
mrun%ei discu,ii din%re d$mnul de 0:nal &i s$,ia lui. De diminea,, urma% de d$mnul
"alen$d, direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru sraci, primarul se dusese la pre$% ca s)i
mr%uriseasc marea lui nemul,umire. 9e prin%ele *(+lan nu)l $cr$%ea nimeni, &i el sim,i
%$a% -reu%a%ea cuvin%el$r l$r.
I ine, d$mnil$r7 "$i fi al %reilea pre$%, .n v/rs% de $p%zeci de ani, des%i%ui% din
par$(ie .n ,inu%ul n$s%ru. !un% cincizeci &i &ase de ani de c/nd m aflu aici3 am b$%eza%
apr$ape %$a% lumea din $ra&, care nu era dec/% un %/r-u&$r la venirea mea. Ei cunun zi de zi pe
%inerii cr$ra, $dini$ar, %$% eu le)am cununa% bunicii. "erri#res e familia mea3 vz/ndu)l .ns
pe s%rin, mi)am zis 6Omul s%a, veni% de la 9aris, s)ar pu%ea s fie liberal, c d$ar s/ni des%ui3
dar ce ru le p$a%e face ei sracil$r &i de,inu,il$r n$&%riQ8
*um repr$&urile d$mnului de 0:nal &i mai cu seam ale d$mnului "alen$d, direc%$rul
A&ezm/n%ului pen%ru sraci, se fceau din ce .n ce mai amare, pre$%ul s%ri-ase cu -las
%remur%$rB
I ine, d$mnil$r7 Da,i)m afar din slu1b. Dar eu %$% .n $ra&ul n$s%ru am s
l$cuiesc. !e &%ie c, acum pa%ruzeci &i $p% de ani, am m$&%eni% $ m$&i$ar care)mi aduce $p%
su%e de livre. Am s %riesc din veni%ul s%a. Nu s%r/n- baniS din slu1ba mea, d$mnil$r, &i p$a%e
c de as%a nu prea m sperii c/nd e v$rba s)$ pierd.
D$mnul de 0:nal se .n,ele-ea f$ar%e bine cu s$,ia lui3 dar, ne&%iind ce s)i rspund la
ideea pe care ea $ repe%a .n%runa, sfi$asB 6*e ru p$a%e s le fac de,inu,il$r d$mnul acela de
la 9arisQ8, era c/% pe ce s se supere de)a binelea, c/nd ea ddu un ,ip%. Al d$ilea din%re bie,i
se urcase pe parape%ul zidului %erasei &i aler-a, de&i zidul se .nl,a cu vre$ &ase me%ri deasupra
viei afla%e de cealal% par%e. De %eam s nu)&i sperie c$pilul &i s)l fac s cad, d$amna de
0:nal se s%p/nea s)i spun vre$ v$rb. En sf/r&i%, c$pilul, care fcea (az de isprava lui,
ui%/ndu)se la maic)sa, $ vzu c/% e de palid &i, srind pe pr$menad, ddu fu-a la ea. 'ire&%e
c fu aspru d$1eni%.
Aceas% mic .n%/mplare sc(imb firul c$nversa,iei.
I "reau neapra% s)l iau .n cas la mine pe !$rel, fiul c(eres%e-iului, spuse d$mnul
de 0:nal3 $ s suprave-(eze c$piii, care .ncep s devin prea zburdalnici pen%ru n$i. E un
%/nr %e$l$-, sau a&a ceva, bun la%inis%, &i c$piii au s fac pr$-rese cu el3 are $ fire ener-ic,
a&a spune pre$%ul. O s)i dau %rei su%e de franci &i m/ncare. Aveam unele .nd$ieli .n privin,a
m$rali%,ii lui, cci era fav$ri%ul c(irur-ului luia b%r/n, membru al Le-iunii de On$are, care,
pe m$%iv c le e rud, l$cuia &i m/nca la familia !$rel. En f$nd, $mul s%a s)ar pu%ea prea bine
s nu fi f$s% dec/% un a-en% secre% de)al liberalil$r3 zicea c sufer de as%m &i c aerul
mun,il$r n$&%ri .i e prielnic, dar d$vada nu eGis%. A fcu% %$a%e campaniile cu u$napar%e .n
<%alia &i c(iar, dup c/% se spune, ar fi v$%a% pe vremuri .mp$%riva <mperiului. Liberalul s%a l)a
.nv,a% la%ine&%e pe !$rel)fiul &i i)a lsa% %$a% -rmada de cr,i adus cu el. A&a c nici nu mi)
ar fi %recu% prin -/nd s)l iau pe fiul c(eres%e-iului pe l/n- c$piii n$&%ri3 dar pre$%ul, c(iar .n
a1unul .n%/mplrii care ne)a .nvr1bi% pen%ru %$%deauna, mi)a spus c !$rel s%udiaz %e$l$-ia de
%rei ani, cu -/nd s in%re la seminar3 deci nu e liberal, &i e la%inis%.
Treaba as%a .mi c$nvine din mai mul%e m$%ive, c$n%inu d$mnul de 0:nal, privindu)&i
s$,ia cu un aer dipl$ma%ic. "alen$d se m/ndre&%e -r$zav cu cei d$i frum$&i cai n$rmanzi pe
care &i i)a cumpra% pen%ru %rsur. Dar precep%$r la c$pii n)are.
I Ar pu%ea prea bine s ni)l la pe aces%a.
I A&adar .mi apr$bi planulQ spuse d$mnul de 0:nal, mul,umindu)i s$,iei prin%r)un
z/mbe% pen%ru minuna%a ei idee. A%unci rm/ne ($%r/%.
I A(, D$amne7 *e repede iei $ ($%r/re, dra-ul meu.
I 'iindc sun% $m din%r)$ buca%, &i pre$%ul a pu%u% s)&i dea seama de as%a. ! nu ne
.n&elmB %rim aici .nc$n1ura,i de liberali. T$,i ne-us%$rii &%ia de s%amb m invidiaz, sun%
si-ur3 d$i sau %rei din%re ei se .navu,esc. Ei bine, mi)ar face plcere s)i vad pe c$piii
d$mnului de 0:nal duc/ndu)se la plimbare sub suprave-(erea preceptorului lor7 As%a le va
impune. unicul ne p$ves%ea adesea c, .n %inere,ea lui, avusese precep%$r. !)ar pu%ea s m
c$s%e $ su% de lud$vici, dar c(el%uiala %rebuie s$c$%i% necesar pen%ru a ne ,ine ran-ul.
H$%r/rea, lua% pe nea&%ep%a%e, $ puse pe d$amna de 0:nal pe -/nduri. Era $ femeie
.nal% &i bine fcu%3 fusese una din frumuse,ile ,inu%ului, cum se spune .n mun,ii ace&%ia.
Avea un $arecare aer de simpli%a%e &i %inere,e .n mi&cri3 -ra,ia ei naiv, plin de nevin$v,ie
&i de vi$iciune, i)ar fi f$s% de a1uns unui parizian ca s)i %rezeasc anumi%e idei de dulce
v$lup%a%e. Dac ar fi afla% despre s$iul aces%a de succes, d$amna de 0:nal s)ar fi sim,i% f$ar%e
ru&ina%. Nici c$c(e%ria &i nici dra-$s%ea nu)i a%inseser, nici$da%, inima. !e v$rbea c
d$mnul "alen$d, b$-a%ul direc%$r al A&ezm/n%ului pen%ru sraci, i)ar fi fcu% curie, dar fr
niciun rezul%a%, ceea ce)i punea vir%u%ea .n%r)$ lumin de$sebi%3 cci d$mnul "alen$d, un
%/nr v$inic, bine cldii, cu $bra1ii rumeni &i cu fav$ri,i mari, ne-ri, era una din%re fiin,ele
acelea -r$s$lane, neru&ina%e &i -l-i$ase care, .n pr$vincie se numesc 6brba,i bine8.
9e d$amna de 0:nal, fiin, f$ar%e sfi$as &i cu $ fire .n aparen, f$ar%e caprici$as, $
suprau .nde$sebi ve&nicul neas%/mpr &i izbucnirile z-$m$%$ase ale d$mnului "alen$d.
9en%ru c se ,inea depar%e de %$% ce la "erri#res .nsemna dis%rac,ie, .i ie&ise v$rba c ar fi
f$ar%e m/ndr de $b/r&ia ei. Ei nu)i %recuser nici$da% asemenea lucruri prin -/nd, dar se
sim,ise f$ar%e mul,umi% vz/nd c l$calnicii .&i rresc vizi%ele. N)$ s ascundem fap%ul c
%recea drep% pr$as% .n $c(ii so#iilor aces%$ra, pen%ru c, fr pic de &ire%enie fa, de s$,ul ei,
pierdea cele mai bune prile1uri ca s)&i cumpere plrii frum$ase de la 9aris sau de la
esanO$n. Dac era lsa% s r%ceasc sin-ur prin minuna%a ei -rdin, ea nu se pl/n-ea
nici$da%.
Era $ fire naiv, care nu a1unsese nici mcar p/n ac$l$ .nc/% s)&i 1udece s$,ul &i s)&i
mr%uriseasc fap%ul c $ plic%isea. E&i .nc(ipuia, fr s &i)$ spun, c .n%re s$, &i s$,ie nici nu
p$% eGis%a le-%uri mai dui$ase. D$mnului de 0:nal .l plcea mai ales a%unci c/nd v$rbea
despre planurile lui .n le-%ur cu c$piii, din%re care pe unul v$ia s)l fac $fi,er, pe)al d$ilea
ma-is%ra%, &i pe)al %reilea pre$%. En -eneral, ea s$c$%ea c d$mnul de 0:nal e cu mul% mai pu,in
plic%ic$s dec/% ceilal,i brba,i pe care .i cun$&%ea.
Era $ prere c$n1u-al cumin%e. 9rimarul din "erri#res .&i da%$ra faima de $m spiri%ual
&i mai cu seam de $m cu pur%ri alese c/%$rva -lume m$&%eni%e de la un unc(i. %r/nul
cpi%an de 0:nal servise, .nain%ea rev$lu,iei, .n re-imen%ul de infan%erie al d$mnului duce de
Orl+ans &i, c/nd venea la 9aris, era primi% .n sal$anele prin,ului. Ac$l$ cun$scuse pe d$amna
de M$n%ess$n, pe ves%i%a d$amn de Genlis &i pe d$mnul de Ducres%
>T
, $mul n$u%,il$r la
9alais)0$Mal.
>>
9ers$na1ele aces%ea erau dese$ri p$meni%e .n anecd$%ele d$mnului de 0:nal.
Dar, .nce%ul cu .nce%ul, amin%irea un$r lucruri a%/% de -reu de p$ves%i% devenise $ p$var
pen%ru el &i, de c/%va vreme, nu)&i mai repe%a dec/% .n cine &%ie ce $cazii de$sebi%e anecd$%ele
.n le-%ur cu casa de Orl+ans. Al%min%eri, cum era f$ar%e p$li%ic$s, .n afar de clipele c/nd
v$rbea despre bani, %recea, &i nu fr %emei, drep% cel mai aris%$cra%ic pers$na1 din "erri#res.
CAPITOLUL I%
Un &a& $i un 'iu
+ sara mia colpa
&e cosi ,
1-
MA*H<A"ELL<
6Nevas%a mea e .n%r)adevr de&%eap%7 .&i zicea, a d$ua zi, la &ase diminea,a, primarul
din "erri#res, pe c/nd c$b$ra c%re 1$a-rul lui m$& !$rel. De&i eu i)am v$rbi% mai .n%/i, ca
s)mi ps%rez superi$ri%a%ea cuveni%, nu mi)ar fi %recu% prin cap c, dac nu)l iau pe pre$,elul
s%a de !$rel, care, dup c/%e se spune, &%ie perfec% la%ine&%e, direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru
sraci, fr as%/mpr cum e, ar pu%ea s aib aceea&i idee ca &i mine &i s mi)l ia. 4i ce s)ar
mai .n-/mfa c/nd mi)ar v$rbi despre precep%$rul c$piil$r lui7F Dar, dup ce)l v$i an-a1a, $
s mai p$ar%e precep%$rul su%anQ8
D$mnul de 0:nal era pre$cupa% de .n%rebarea aceas%a c/nd zri de depar%e un ,ran,
.nal% de apr$ape d$i me%ri, care, de cu z$ri, prea f$ar%e -ri1uliu s ms$are bu&%enii a&eza,i
de)a lun-ul r/ului D$ubs, pe drumul de edec. Nranul nu prea pru .nc/n%a% vz/nd c se
apr$pie d$mnul primar, cci lemnele lui .mpiedicau %recerea &i erau puse ac$l$ .mp$%riva
disp$zi,iil$r le-ale.
M$& !$rel, cci el era, se mir pes%e msur &i mai cu seam se sim,i f$ar%e mul,umi%
auzind ne$bi&nui%a pr$punere a d$mnului de 0:nal .n le-%ur cu fiul su, 2ulien. El ascul%,
%$%u&i, cu aerul acela de %ris% nemul,umire &i de nepsare .n care &%ie s se .nvluie a%/% de
bine is%e,imea $amenil$r din par%ea l$cului. 0$bi .n vremurile s%p/nirii spani$le, ei mai
ps%reaz .nc, .n .nf,i&area l$r, %rs%ura aceas%a de fela( e-ip,ian.
0spunsul lui !$rel nu fu, la .ncepu%, dec/% $ lun- .n&iruire a %u%ur$r f$rmulel$r de
respec% &%iu%e pe de r$s%. En %imp ce r$s%ea cuvin%ele aces%ea de&ar%e cu un z/mbe% s%Un-aci
care)i sp$rea eGpresia de prefc%$rie &i &mec(erie fireasc .nf,i&rii lui, min%ea vi$aie a
b%r/nului ,ran cu%a s desc$pere ce m$%iv pu%ea s)l .ndemne pe un $m a%/% de respec%abil
s la .n cas pe (aimanaua de fiu)su. Era f$ar%e nemul,umi% de 2ulien, &i ia% c, %$cmai
pen%ru el, d$mnul de 0:nal .i $ferea suma nevisa% de %rei su%e de franci pe an, ba&ca (rana &i
.mbrcmin%ea. 9re%en,ia aceas%a din urm, pe care m$& !$rel avusese iscusin,a s i)$ pun .n
fa, pe nea&%ep%a%e, fusese &i ea primi% de d$mnul de 0:nal.
*ererea lui .i ddu de -/ndi% primarului. 6Dac !$rel nu e .nc/n%a% &i m-uli% de
pr$punerea mea, cum ar %rebui s fie .n m$d firesc, e limpede I .&i spuse elc i s)au mai fcu%
pr$puneri &i din al% par%e3 &i de unde ar pu%ea veni ele, dac nu de la "alen$dQ.8 De-eaba .l
z$ri d$mnul de 0:nal pe !$rel s cad imedia% la .nv$ialB viclenia b%r/nului ,ran se
.mp$%rivea cu .ndr%nicie. 6"$ia I spunea el I s se sf%uiasc mai .n%/i cu fiu)su8, ca &i
cum, .n pr$vincie, un %a% .ns%ri% s)ar sf%ui al%fel dec/% de $c(ii lumii cu un fiu care n)are un
ban.
Un 1$a-r ac,i$na% de ap e alc%ui% din%r)un &$pr$n ridica% pe mar-inea unei -/rle.
Ac$peri&ul &$pr$nului e spri1ini% de c/%eva -rinzi a&eza%e pe pa%ru bulumaci -r$&i. La vre$ $p%
sau zece pici$are .nl,ime, .n mi1l$cul &$pr$nului, se vede un fiers%ru care urc &i c$b$ar,
.n %imp ce un mecanism f$ar%e simplu .mpin-e .nain%ea lui un bu&%ean. O r$a%, pus .n
mi&care de r/u, ac,i$neaz aces% dublu mecanism, cel al fiers%rului care urc &i c$b$ar &i
cel care .mpin-e bini&$r bu&%eanul spre fiers%ru, ca s)l prefac .n sc/nduri.
Apr$piindu)se de &$pr$n, m$& !$rel, cu -lasul lui pu%ernic, .i s%ri- pe 2ulien3 dar nu
rspunse nimeni. %r/nul nu)i zri dec/% pe fiii lui mai mari, ni&%e -li-ani care, .narma,i cu
securi -rele, desc$1eau %runc(iurile de brad ca s le duc .nap$i la 1$a-r. Urmrind cu mare
-ri1 s nu se aba% de la dun-a nea-r .nsemna% pe lemn, fceau s se desprind, cu fiecare
l$vi%ur de secure, a&c(ii en$rme. Nu auzir -lasul %a%lui l$r. %r/nul se .ndrep% spre
&$pr$n3 in%r/nd .nun%ru, .l cu% de-eaba pe 2ulien la l$cul unde ar fi %rebui% s fie, l/n-
fiers%ru. El zri la vre$ cinci sau &ase pa&i mai sus, clare pe una din -rinzile ac$peri&ului. En
l$c s suprave-(eze cu -ri1 mersul .n%re-ului mecanism, 2ulien ci%ea. Nimic nu)i pu%ea fi mai
nesuferi% b%r/nului !$rel3 i)ar fi ier%a% p$a%e lui 2ulien s%a%ura firav, nep$%rivi% pen%ru munci
-rele, &i a%/% de $sebi% de)a fra,il$r si mai mari3 dar de mania as%a a ci%i%ului .i era sc/rb, el
.nsu&i ne&%iind s ci%easc.
De-eaba .i s%ri- de vre$ d$u sau %rei $ri pe 2ulien. A%en,ia cu care %/nrul urmrea
cele scrise .n car%e .l .mpiedica mai mul% dec/% z-$m$%ul 1$a-rului s aud v$cea rsun%$are
a %a%lui su. 9/n la urm, cu %$a% v/rs%a lui .nain%a%, aces%a sri sprin%en pes%e bu&%eanul
pus la %ia% &i, de)ac$l$, pe -rinda piezi& care spri1inea ac$peri&ul. O l$vi%ur pu%ernic fcu
s zb$are .n ap car%ea lui 2ulien3 $ a d$ua l$vi%ur, la fel de pu%ernic, da% .n cap, cu palma,
.l fcu s)&i piard ec(ilibrul. 2ulien era c/% pe ce s cad, de la apr$ape pa%ru me%ri, prin%re
mrun%aiele ma&inii .n plin mers, care l)ar fi fcu% buc,i, dar %aic)su .l .n&fac cu m/na
s%Un-a pe c/nd cdea.
I 9i bine, %r/n%$rule, $ s),i ci%e&%i .n%runa bles%ema%ele %ale de cr,i c/nd irebuie s
s%ai de paz la 1$a-rQ N)ai dec/% s ,i le buc(ise&%i seara, c/nd %e duci s),i prpde&%i vremea
la p$p.
2ulien, de&i buimci% de pu%erea l$vi%urii &i plin de s/n-e, se apr$pie de p$s%ul s$r%i%
lui, l/n- fiers%ru. Avea lacrimi .n $c(i, nu a%/% din pricina durerii fizice, c/% pen%ru
pierderea cr,ii a%/% de dra-i.
I ')%e)nc$a, vi%, s s%m de v$rb7
5-$m$%ul 1$a-rului .l .mpiedic &i de da%a as%a pe 2ulien s aud p$runca. Taic)su,
care c$b$r/se, nevr/nd s)&i dea $s%eneala s se ca,re iar pe ma&in, cu% $ pr1in de
scu%ura% nucile &i)l p$cni cu ea pes%e umr. Abia se ddu 1$s 2ulien, c b%r/nul !$rel &i .ncepu
s)l -$neasc fr pic de mil .nain%ea lui, m/n/ndu)l spre cas. 6Dumnezeu &%ie ce)$ s mai
p,esc78 .&i spunea %/nrul. En %reac%, privi cu %ris%e,e r/ul, unde .i czuse %$cmai car%ea la care
,inea cel mai mul%B .emorialul de la &f/nta +lena
>A
.
Avea $bra1ii .mpurpura,i &i $c(ii pleca,i. Era un %inerel de vre$ $p%sprezece)
n$usprezece ani, firav .n aparen,, cu %rs%uri nere-ula%e, dar fine &i cu nas acvilin. Oc(ii
mari, ne-ri, care .n clipele de lini&%e ar%au c(ibzuin, &i .nflcrare, erau .nsufle,i,i acum de
ura cea mai fer$ce. 9rul cas%aniu).nc(is crescu% f$ar%e 1$s .i fcea frun%ea mic &i, .n clipele
de m/nie, .i ddea un aer ru%ci$s. 9rin%re nenumra%ele varie%,i de c(ipuri $mene&%i, p$a%e
c nu eGis%a vreunul care s ,i se .n%ipreasc mai bine .n min%e dec/% cel al lui 2ulien. !%a%ura
lui mldi$as si bine cr$i% ar%a mai mul% sprin%eneal dec/% vi-$are. Enc din fra-ed
c$pilrie, aerul lui nespus de -/ndi%$r &i pal$area lui ne$bi&nui% .l fcuser pe %aic)su s
cread c nu va %ri del$c, sau c va %ri ca s fie $ p$var pen%ru familie. Mereu dispre,ui% de)
ai casei, .&i ura fra,ii &i %a%l3 de la 1$curile de duminic, din pia,, ie&ea %$%deauna b%u%.
*am de vreun an .nc$ace, frumuse,ea fe,ei lui .ncepuse s)i a%ra- simpa%ii prin%re
fe%e. Dispre,ui% de %$,i ca $ fiin, slab, 2ulien .l ad$rase pe b%r/nul c(irur-)ma1$r care, .n%r)$
bun zi, .ndrznise s)i v$rbeasc primarului despre ciun%irea cas%anil$r.
*(irur-ul .i pl%ea une$ri lui m$& !$rel ziua de lucru a fiului su &i)l .nv,a pe aces%a
la%ina &i is%$ria, adic ce &%ia el din is%$rieB campania din >PVL .n <%alia. Murind, el .i lsase
m$&%enire crucea Le-iunii de On$are, drep%urile lui la pensie ne.ncasa%e &i vre$ %reizeci sau
pa%ruzeci de v$lume, din%re care cel mai pre,i$s fcuse mai adineauri sal%ul .n g/rla public%,
ab%u% din ma%ca ei prin influen,a d$mnului primar.
De cum in%r .n cas, 2ulien .&i sim,i umrul ,in%ui% de m/na pu%ernic a %a%lui su3
%remur/nd, a&%ep% l$vi%urile.
I 0spunde)mi fr s min,i7 .i s%ri- .n urec(i v$cea aspr a b%r/nului ,ran, pe
c/nd m/na lui .l rsucea a&a cum m/na unui c$pil rsuce&%e un s$lda% de plumb. Oc(ii mari,
ne-ri &i .nlcrima,i ai lui 2ulien se p$menir fa%..n fa% cu $c(ii mici, cenu&ii si ru%ci$&i ai
b%r/nului c(eres%e-iu, care prea c vrea s)i ci%easc p/n .n fundul sufle%ului.
CAPITOLUL %
O &oc"al
0unctando restituit rem.
11
ENN<U!
>@
I 0spunde)mi fr s min,i, dac p$,i, c/ine buc(isi%$r, de unde)$ cun$&%i pe
d$amna de 0:nal &i c/nd ai v$rbi% cu eaQ
I N)am v$rbi% nici$da% cu ea, rspunse 2ulien. N)am vzu%)$ dec/% la biseric.
I Te)i fi z-/i% la ea, lepd%ur neru&ina%7
I Nici$da%7 4%ii d$ar c la biseric nu)l vd dec/% pe Dumnezeu, adu- 2ulien cu $
u&$ar f,rnicie, numai bun dup prerea lui s .nl%ure palmele da%e .n cap.
I T$%u&i, aici se ascunde ceva, urm ,ranul &ire%, &i %cu $ clip3 dar de la %ine n)$ s
aflu nimic, f,arnic bles%ema%7 La urma urmei, $ s scap de %ine &i 1$a-rul $ s mear- mai
bine. Te)ai v/r/% pe sub pielea prin%elui *(+lan, sau a cine &%ie cui, care ,i)a fcu% r$s% de)$
slu1b bun. Hai de),i s%r/n-e ca%rafusele, ca s %e duc la d$mnul de 0:nal, unde ai s fii
dascl la c$pii.
I *e)$ s mi se dea pen%ru as%aQ
I M/ncare, .mbrcmin%e &i %rei su%e de franci leaf.
I Nu vreau s fiu slu-.
I "i%, cine),i spune s fii slu-Q *rezi c eu a& primi ca fiu)meu s fie slu-Q
I !i cu cine $ s mn/nc la masQ
En%rebarea as%a .l .ncurc pe b%r/nul !$rel, care sim,i c, dac ar mai fi sc$s $ v$rb,
ar fi pu%u% s spun ceva nelal$cul lui3 de aceea se m/nie iar pe 2ulien, .l $cr. .n fel &i c(ip, .l
.nvin$v,i de lc$mie la m/ncare, ap$i .l ls &i se duse s se sf%uiasc cu ceilal,i fii ai lui.
*ur/nd 2ulien .l vzu, spri1ini% fiecare .n c/%e $ secure, ,in/nd sfa%. Dup ce)i privi
.ndelun-, d/ndu)&i seama c nu p$a%e s -(iceasc nimic, se duse de se a&ez .n cealal% par%e
a &$pr$nului, ca s nu)l dibuie ceilal,i. "$ia s cu-e%e la ves%ea nea&%ep%a% care .i sc(imba
s$ar%a, dar sim,ea c)i e cu nepu%in, s se s%p/neascB .&i .nc(ipuia, cu %$a% pu%erea
ima-ina,iei, ce)avea s vad .n frum$asa l$cuin, a d$mnului de 0:nal.
6Mai bine renun, la %$a%e, .&i spunea el, dec/% s m las pus la mas cu slu-ile. Ta%a $
s m sileasc, dar mai bine m$r. Am cincisprezece franci &i pa%ruzeci de bani pu&i de$par%e.
Am s fu- la n$ap%e .n d$u zile, pe drumuri l%uralnice, unde nu mi)e %eam de 1andarmi,
a1un- la esanO$n3 ac$l$, m .nr$lez .n arma%, &i, la nev$ie, %rec .n Elve,ia. A%unci, .ns, adi$
avansri, adi$ speran,e pen%ru mine, adi$ pre$,ia care duce la %$a%e78
Gr$aza aceas%a de)a m/nca la$lal% cu slu-ile nu)i era fireasc lui 2ulien3 ca s se
.mb$-,easc, ar fi fcu% &i al%e lucruri, mul% mai neplcu%e. !ila de slu-i i)$ insuflaser
0onfesiunile lui 0$usseau, sin-ura car%e cu a1u%$rul creia ima-ina,ia lui .&i .nc(ipuia lumea.
*$lec,ia bule%inel$r Marii Arma%e &i .emorialul de la &f/nta +lena .i c$mple%au c$ranul.
9en%ru aces%e %rei cr,i s)ar fi lsa% ucis. En al%a dec/% .n ele n)a crezu% nici$da%. Lu/ndu)se
dup $ v$rb de)a b%r/nului c(irur-)ma1$r, %$a%e celelal%e cr,i c/%e erau pe lume le s$c$%ea
mincin$ase &i scrise de ni&%e %icl$&i d$rnici s a1un-.
2ulien avea $ inim .nflcra% &i una din mem$riile acelea uimi%$are care dese$ri fac
cas bun cu pr$s%ia. *a s)l c/&%i-e pe b%r/nul pre$% *(+lan, de care .&i ddea prea bine
seama c depinde s$ar%a lui vii%$are, .nv,ase pe dinafar %$% N$ul Tes%amen% .n la%ine&%e3 &%ia,
de asemenea, car%ea Despre pap de d$mnul de Mais%re
>L
&i credea la fel de pu,in .n
am/nd$u.
*a &i cum ar fi f$s% .n,ele&i, !$rel &i fiii lui se ferir s)&i v$rbeasc .n ziua aceea.
*%re sear, 2ulien, duc/ndu)se la par$( s)&i la lec,ia de %e$l$-ie, nu s$c$%i nimeri% s)i
p$meneasc despre ciuda%a pr$punere fcu% %a%lui su. 69$a%e c e $ curs, .&i spunea el, &i
%rebuie s m prefac c am ui%a%)$.8
A d$ua zi, de cu z$ri, d$mnul de 0:nal %rimise dup b%r/nul !$rel, care, dup ce se
ls a&%ep%a% un ceas sau d$u, s$si, .n sf/r&i%, cer/ndu)&i de la u& $ mie de ier%ciuni,
ames%eca%e cu %$% a%/%ea %emeneli. Nsc$cind fel de fel de c(i,ibu&uri, !$rel .n,elese c fiu)su
va lua masa cu s%p/nul &i cu s%p/na casei, iar .n zilele c/nd v$r avea musafiri, .n%r)$ $daie
separa%, cu c$piii. 9us pe nazuri, pe msur ce)&i ddea seama c/% e de -rbi% d$mnul primar,
&i al%min%eri plin de ne.ncredere &i de mirare, !$rel ceru s vad $daia unde va d$rmi fiu)su.
Era $ .ncpere mare, f$ar%e bine m$bila%, dar .n care se &i .ncepuse cra%ul pa%uril$r cel$r %rei
c$pii.
'ap%ul aces%a lumin min%ea b%r/nului ,ran3 ceru de).nda%, cu .ndrzneal, s vad
ve&min%ele (rzi%e fiului su. D$mnul de 0:nal .&i desc(ise bir$ul si sc$ase $ su% de franci.
I *u banii &%ia, fiul dumi%ale se va duce la d$mnul Dur/nd, p$s%varul, &i)&i va lua
un c$s%um ne-ru, c$mple%.
I Dar dac s)$ .n%/mpla s)l iau acas, .n%reb ,ranul, care ui%ase de$da%
pl$c$nelile, (ainele ne-re au s)i rm/n luiQ
I 'ire&%e.
I ine, fcu !$rel cu $ v$ce %r-na%3 a%unci nu mai rm/ne s ne .nv$im dec/%
asupra unui sin-ur lucruB banii pe care $ s)i da,i.
I *um7 s%ri- d$mnul de 0:nal indi-na%, dar ne)am .nv$i% .nc de ieriB dau %rei su%e
de franci. *red c e mul%, dac nu c(iar prea mul%.
I A%/% a,i $feri% dumneav$as%r, nu zic ba, rspunse b%rinul !$rel, v$rbind &i mai
%r-na% .nc3 ap$i, prin%r)$ sclipire a min,ii care nu)i va mira del$c pe cei ce)i cun$sc pe
,ranii din 'ranc(e)*$m%e, adu-, ui%/ndu)se ,in% la d$mnul de 0:nalB 2l#ii ar da mai mult.
La auzul cuvin%el$r aces%$ra, primarul fcu fe,e)fe,e. Dar .&i veni, %$%u&i, .n fire, &i,
dup $ discu,ie savan% de d$u ceasuri .nc(eia%e, is%e,imea ,ranului .n%recu is%e,imea
b$-%a&ului, care nu mai are nev$ie de ea ca s %riasc. 4i czur la .nv$ial asupra %u%ur$r
numer$asel$r punc%e le-a%e de r/nduirea n$ii vie,i a lui 2ulien3 iar leafa nu numai c fu
ridica% la pa%ru su%e de franci pe an, dar urma s fie &i pl%i% dinain%e, la .ncepu%ul fiecrei
luni.
I A%unci $ s)i dau %reizeci &i cinci de franci, spuse d$mnul de 0:nal.
I Un $m b$-a% &i cu inima lar- ca d$mnul primar al n$s%ru ar pu%ea mer-e p/n la
%reizeci &i sase de franci, ca s r$%un1im suma, zise ,ranul cu $ v$ce mier$as.
I 'ie, spuse d$mnul de 0:nal, dar s isprvim $daia.
De da%a as%a, m/nia .l fcea s par ($%r/%. Nranul .&i ddu seama c nu %rebuia s
mear- mai depar%e. 4i a%unci d$mnul de 0+nal, la r/ndul lui, i)$ lu .nain%e. Nu v$i nici .n
rup%ul capului s)i pl%easc b%r/nului !$rel, f$ar%e z$ri% s primeasc bani pen%ru fiu)su, cei
%reizeci &i &ase de franci cuveni,i pen%ru prima lun. D$mnul de 0:nal se -/ndea c va %rebui
s)i p$ves%easc neves%e)sii r$lul pe care .l 1ucase .n %$a% aceas% %$cmeal.
I D)mi .nap$i su%a de franci, spuse el p$s$m$ri%. Durand .mi da%$reaz ni&%e bani. O
s m duc cu fiul dumi%ale s c$mand s%$fa nea-r.
Dup a%acul aces%a ener-ic, !$rel reveni, prevz%$r, la pl$c$nelile lui, care ,inur un
sfer% de ceas. 9/n la urm, vz/nd c, ($%r/% lucru, nu mai p$a%e fi v$rba de nimic .n plus,
plec. Ul%ima lui plecciune sf/r&i cu aces%e cuvin%eB
I M duc s v %rimi% bia%ul la cas%el.
A&a numeau l$calnicii l$cuin,a d$mnului primar a%unci c/nd v$iau s)i fac plcere
s%p/nului ei.
*/nd a1unse la 1$a-r, !$rel .l cu% zadarnic pe fiu)su. Tem/ndu)se de ce)ar pu%ea s
i se .n%/mple, 2ulien p$rnise de la miezul n$p,ii. "$ia s)&i pun la l$c si-ur cr,ile &i crucea
Le-iunii de On$are. 4i le dusese pe %$a%e la un %/nr ne-us%$r de lemne, prie%enul lui, numi%
'$uWu+, care l$cuia .n mun,i, deasupra $r&elului "erri#res.
*/nd se ivi iar, %aic)su .i spuseB
I Dumnezeu &%ie, %r/n%$r bles%ema%, dac ai s %e .nvrednice&%i vre$da% s)mi pl%e&%i
pre,ul (ranei pe care ,i)$ dau de a%/%a amar de ani7 <a),i b$arfele &i car)%e la d$mnul primar7
2ulien, mira% c nu)l ba%e, se -rbi s plece. Dar, de cum dispru din $c(ii cumpli%ului
su %a%, .&i .nce%ini pasul. !$c$%ise c, pen%ru f,rnicia lui, ar fi f$l$si%$r s fac un p$pas la
biserica.
"$rba as%a v mirQ .nain%e de)a a1un-e la ea, sufle%ul %/nrului ,ran avusese de b%u%
cale lun-.
Din cea mai fra-ed c$pilrie, de c/nd vzuse ni&%e dra-$ni din 0e-imen%ul L
>P
,
.nve&m/n%a,i .n man%ale lun-i, albe, cu cape%ele ac$peri%e de c$ifuri .mp$d$bi%e cu fire lun-i
&i ne-re din c$ad de cal, dra-$ni .n%$r&i din <%alia &i care .&i le-au caii la fereas%ra zbreli% a
casei prin%e&%i a lui 2ulien, bia%ul .nnebunise dup via,a de $s%a&. Mai ap$i, ascul%ase cu
nespus plcere p$ves%irile despre b%liile de la p$dul L$di, de la Arc$le &i de la 0iv$li
>?
,
is%$risi%e de b%r/nul c(irur-)ma1$r. 4i $bservase privirile .nflcra%e pe care m$&nea-ul le
arunca spre dec$ra,ia lui.
Dar pe c/nd 2ulien .mplinea paisprezece ani, .ncepuse s se cldeasc .n "erri#res $
biseric, pe drep% cuv/n% mrea, pen%ru un $ra& a%/% de mic. Mai cu seam cele pa%ru c$l$ane
de marmur .l uluir pe 2ulien3 i se dusese faima .n %$% ,inu%ul, din pricina du&mniei de
m$ar%e pe care $ iscaser .n%re 1udec%$rul de pace &i %/nrul par$( %rimis din esanO$n &i
s$c$%i% drep% spi$nul c$n-re-a,iei
>V
. 2udec%$rul de pace fusese c/% pe ce s)&i piard slu1ba,
cel pu,in a&a credea lumea. Nu cu%ezase el $are s se la <a (ar, cu un pre$% care, apr$ape la
fiecare d$u sp%m/ni, se ducea la esanO$n, unde, dup c/% se spunea, avea .n%revederi cu
preasfin,i%ul episc$pQ
En aces%e c$ndi,ii, 1udec%$rul de pace, %a%l unei familii numer$ase, ddu mai mul%e
sen%in,e care prur nedrep%e3 ele fur .ndrep%a%e, mai %$a%e, .mp$%riva cel$r ce ci%eau ziarul
Le 0onstitutionnel
=T
. *a%$licii %riumfar. E drep%, amenzile abia dac se ridicau la %rei sau
cinci franci3 dar una din%re ele %rebuia s fie pl%i% de)un ne-us%$r de cuie, rud cu 2ulien. En
m/nia lui, $mul s%ri-aseB 6*e sc(imbare7 4i c/nd %e -/nde&%i c de pes%e d$uzeci de ani
1udec%$rul de pace %recea drep% un $m a%/% de cins%i%78 *(irur-ul)ma1$r, prie%enul lui 2ulien,
murise.
Din%r)$ da%, 2ulien .nce%ase s mai v$rbeasc despre Nap$le$n3 spunea c are de -/nd
s se fac pre$% &i fu vzu% mereu, la 1$a-rul %a%lui su, .nv,/nd pe de r$s% $ iblie
la%ineasc pe care i)$ .mprumu%ase par$(ul. %r/nul aces%a cumsecade, .nc/n%a% de pr$-resele
bia%ului, pierdea seri .n%re-i ca s)l .nve,e %e$l$-ia. 'a, de d/nsul, 2ulien nu ar%a dec/%
sim,min%e pi$ase. *ine ar fi pu%u% bnui c $brazul aces%a de feci$ar, a%/% de palid &i bl/nd,
ascundea ($%r/rea nes%rmu%a% de a .nfrun%a mai de-rab de $ mie de $ri m$ar%ea dec/% s
nu izbu%easc .n via%Q
9en%ru 2ulien, a izbu%i .n via, .nsemna, .nain%e de $rice, a pleca din "erri#res3 .&i ura
din %$a% inima l$cul na%al. T$% ce vedea ac$l$ .i .n-(e,a ima-ina,ia.
De mic c$pil avusese clipe de eGal%are. 9e a%unci -/ndea, cu nespus plcere, c .n%r)$
bun zi avea s fie prezen%a% femeil$r frum$ase din 9aris &i c va &%i s le a%ra- a%en,ia prin
cine &%ie ce fap% ne$bi&nui%. De ce nu l)ar fi iubi% vreuna din%re ele, a&a cum pe $napar%e,
srac .nc, .l iubise s%rluci%$area d$amn de eau(arnaisQ De ani de zile, 2ulien nu)&i
pe%recea apr$ape niciun ceas din via, fr s)&i spun c $napar%e, l$c$%enen%ul necun$scu%
&i fr avere, se fcuse s%p/nul lumii prin spad. <deea aceas%a .i alina pr$priile lui nen$r$ciri,
pe care le credea mari, &i)i sp$rea bucuria, a%unci c/nd $ avea.
*ldirea bisericii &i sen%in,ele 1udec%$rului de pace .l luminar de$da%3 $ idee care)i
%recu prin min%e .l .nnebuni %imp de c/%eva sp%m/ni &i, .n sf/r&i%, puse s%p/nire deplin pe
el, cu a%$%pu%ernicia primei idei pe care un sufle% .nflcrai crede c a nsc$ci%)$.
6*/nd $napar%e a fcu% s se v$rbeasc despre el, 'ran,a se lemea s nu fie c$%r$pi%3
deci, meri%ele mili%are erau pe alunei necesare &i la m$d. As%zi p$,i vedea pre$,i .n v/rs% de
pa%ruzeci de ani av/nd lefuri de $ sul de mii de franci, adic de %rei $ri mai mari dec/%
faim$&ii -enerali de divizie ai lui Nap$le$n. Ei au nev$ie de $ameni care s le fie de a1u%$r.
<a%, 1udec%$rul s%a de pace, a%/% de c(ibzui%, a%/% de cins%i% p/n acum &i a%/% de b%r/n, s)a
.n1$si% de %eam s nu)l supere pe un %/nr vicar de %reizeci de ani. Trebuie s m fac pre$%.8
Oda%, cam pe la mi1l$cul pr$aspe%ei sale evlavii I %recuser d$i ani de c/nd 2ulien
s%udia %e$l$-ia I .l %rda $ izbucnire nea&%ep%a% a f$cului ce)i mis%uia inima, .n%/mplarea
avusese l$c la prin%ele *(+lan, pe c/nd lua masa cu mai mul,i pre$,i, cr$ra bunul par$( .l
prezen%ase drep% $ minune la .nv,%ur. 2ulien se p$menise a%unci <ud/ndu)l cu furie pe
Nap$le$n. Dup aceea .&i le-ase bra,ul drep% la piep% &i, pre%inz/nd c &i l)a scr/n%i% pe c/nd
mi&ca din l$c .n l$c un %runc(i de brad, .l pur% %imp de d$u luni .n p$zi,ia aceas%a
c(inui%$are. Ap$i, s$c$%ind c &i)a pedepsi% .ndea1uns %rupul, se ier%. <a%)l a&adar pe %/nrul
de n$usprezece ani, dar firav la .nf,i&are, &i cruia nu i)ai fi da% mai mul% de &ap%esprezece,
in%r/nd, cu $ le-%uric sub bra,, .n mrea,a biseric din "erri#res.
O -si .n%uneca% &i pus%ie. *u prile1ul unei srb%$ri, %$a%e feres%rele fuseser
ac$peri%e cu draperii de cul$are crmizie. Din pricina as%a, c/nd b%eau razele s$arelui,
lca&ul era .nvlui% .n%r)$ lumin s%rluci%$are, c/% se p$a%e de impun%$are &i de cucernic.
2ulien se .nfi$ra. !in-ur .n biseric, se a&ez .n s%rana cea mai ar%$as. Era cea cu arm$ariile
d$mnului de 0:nal.
9e pupi%rul ei 2ulien zri $ buc,ic de (/r%ie %ipri% care fusese desfcu% pen%ru a fi
ci%i%. E&i .ndrep% privirile spre ea &i ci%iB
32m%nunte asupra e4ecu#iei 'i a ultimelor clipe ale lui Louis 5enrel, e4ecutat la
Besan6on (n ziua de78
H/r%ia era rup%. 9e d$sul ei se pu%eau ci%i primele cuvin%e ale unui r/ndB 3Primul
pas8.
6*ine $ fi pus (/r%ia aiciQ se .n%reb 2ulien. !rmanul neferici% I adu- el I numele
lui are aceea&i %ermina,ie ca al meuF8
4i m$%$%$li (/r%ia.
*/nd ie&i, lui 2ulien i se nzri c vede s/n-e l/n- a-(easma%ar. Era a-(easm
risipi% pe 1$sB licririle draperiil$r crmizii, care ac$pereau feres%rele, $ fceau s par
s/n-e.
En cele din urm, 2ulien se ru&ina de spaima lui %ainic.
6Nu cumva sun% la&Q se .n%reb el. La arme!8
*uvin%ele aces%ea, a%/% de des repe%a%e .n p$ves%irile rzb$inice ale b%r/nului c(irur-,
lui 2ulien i se preau er$ice. 0idic/ndu)se, p$rni -rbi% spre l$cuin,a d$mnului de 0:nal.
En ciuda ludabilel$r ($%r/ri lua%e, de cum zri casa, la d$uzeci de pa&i .n fa,a lui, se
sim,i cuprins de)$ sfial de ne.nfr/n%. 9$ar%a de fier era desc(is. < se pru mrea,. Aici
%rebuia s in%re.
Nu numai pe 2ulien .l %ulbura s$sirea lui .n casa aceas%a. Da%$ri% sfiiciunii ei
nemr-ini%e, &i d$amna de 0:nal se sim,ea descumpni% -/ndindu)se la s%rinul care, prin
slu1ba lui, avea s se afle ne.nce%a% .n%re ea &i c$pii. Era $bi&nui% s)&i culce c$piii .n $daia ei.
Diminea,a pl/nsese cu lacrimi amare vz/nd cum sun% cra%e p%u,urile .n .ncperea des%ina%
precep%$rului. 4i zadarnic .i ceruse d$mnului de 0:nal ca pa%ul lui !%anislas);avier, cel mai
mic din%re c$pil, s fie readus .n camera ei.
Delica%e,ea feminin era eGa-era% la d$amna de 0:nal, .n min%ea creia se .nfiripase
cea mai nesuferi% ima-ine a unei fiin,e -r$s$lane &i ne,esla%e, adus anume ca s)i cer%e
$draslele, numai fiindc &%ia la%ina, $ limb barbar, din pricina creia aveau s)i fie biciui,i
c$piii.
CAPITOLUL %I
Plic&i$ala
Non so piu cosa son,
0osa facio.
-1
MO5A0T J'i-ar$K
*u vi$iciunea sa fireasc .n clipele c/nd se afla depar%e de privirile $amenil$r, d$amna
de 0:nal %$cmai ie&ea prin u&a)fereas%r a sal$nului dinspre -rdin, c/nd zri l/n- p$ar%
c(ipul unui ,rnu&, apr$ape c$pil .nc, -r$zav de palid &i cu $c(ii pl/n&i. T/nrul, care pur%a
$ cma& nespus de alb, ,inea sub bra, $ (ain vi$le% &i f$ar%e cura%, din l/n crea,.
Obra1ii ,rnu&ului erau a%/% de albi, $c(ii a%/% de bl/nzi, .nc/% .n min%ea cam
r$man,i$as a d$amnei de 0:nal se nscu mai .n%/i ideea c ar pu%ea s fie $ fe%i, de-(iza%
.n bia% &i veni% s)i cear cine &%ie ce fav$are d$mnului primar. < se fcu mil de srmana
fiin, $pri% .n pra-ul p$r,ii, &i care, vdi%, nu cu%eza s)&i ridice m/na spre cl$p$,el. Ui%/ndu)
&i pen%ru $ clip m/(nirea amar pricinui% de s$sirea precep%$rului, d$amna de 0:nal se
apr$pie. 2ulien, cu fa,a la p$ar%, n)$ vzu venind. De aceea %resri c/nd $ v$ce bl/nd r$s%i
l/n- urec(ea luiB
I *e cau,i, c$pilul meuQ
2ulien se .n%$arse brusc &i, uimi% de privirea fermec%$are a d$amnei de 0:nal, .&i
pierdu $ par%e din sfial. Enda%, minuna% de frumuse,ea ei, ui% %$%ul, c(iar &i ce cu%a ac$l$.
D$amna de 0:nal .&i repe%ase .n%rebarea.
I Am veni% ca s fiu precep%$r, d$amn, spuse el .n sf/r&i%, ru&in/ndu)se de lacrimile
pe care &i le &%er-ea de z$r.
D$amna de 0:nal rmase ca .mpie%ri%. Erau f$ar%e apr$ape unul de al%ul &i se priveau.
2ulien nu mai vzuse nici$da% $ fiin, a%/% de frum$s .mbrca% &i, mai ales, $ femeie cu %enul
a%/% de s%rluci%$r, v$rbindu)i a%/% de bl/nd. D$amna de 0:nal privea lacrimile mari prelinse
pe $bra1ii ,rnu&ului, a%/% de palizi mai adineauri, &i a%/% de .mbu1$ra,i acum. 4i .ncepu s
r/d, de$da%, cu veselia nebun a unei fe%i&cane3 r/dea de ea .ns&i, nevenindu)i s cread .n
fericirea ei. *um, aces%a es%e precep%$rul pe care &i)l .nc(ipuise ca pe un p$p murdar &i pr$s%
.mbrca%, veni% s)i d$1eneasc &i s)i ba% c$piiiQ7
I *um, d$mnule, spuse ea .n sf/r&i%, &%ii la%ine&%eQ *uv/n%ul 6d$mnule8 .l mir a%/%
de mul% pe 2ulien, .nc/% .l fcu s cad pe -/nduri $ clip.
I Da, d$amn, rspunse el sfi$s.
D$amna de 0:nal era a%/% de ferici%, .nc/% .ndrzni s)i spun lui 2ulienB
I N)$ s)mi cer,i prea mul% bie,ii c$pila&i, nu)i a&aQ
I Eu, s)i cer%Q .n%reb 2ulien mira%. De ceQ
I Nu)i a&a, d$mnule, adu- ea dup $ scur% %cere &i cu $ v$ce creia fiecare clip
.i sp$rea %ulburarea, nu)i a&a c ai s fii bun cu eiQ .mi f-duie&%iQ
! aud din n$u spun/ndu)i)se 6d$mnule8 cu %$a% seri$zi%a%ea, &i as%a s)$ fac $
d$amn a%/% de bine .mbrca%, .n%recea %$% ce)&i pu%use .nc(ipui 2ulienB .n %$a%e visurile de
mrire ale c$pilriei lui .&i zisese c nici$ adevra% d$amn nu va binev$i s)i v$rbeasc ded%
a%unci c/nd va pur%a $ unif$rm s%rluci%$are. La r/ndul ei, d$amna de 0:nal era .n&ela% de
frumuse,ea %enului, de $c(ii mari, ne-ri ai lui 2ulien &i de prul lui minuna%, care se
.nc/rli$n,ase mai mul% ca de $bicei, fiindc, v$ind s se rc$reasc, %/nrul .&i v/r/se capul .n
bazinul unei f/n%/ni publice. !pre marea ei bucurie, -sea $ sfiiciune de fe%i, la precep%$rul
aces%a funes%, de a crui asprime &i .nf,i&are respin-%$are se %emuse a%/%a pen%ru c$piii ei.
*$n%ras%ul din%re %emerile avu%e &i ceea ce vedea cu $c(ii era ceva cu %$%ul ne$bi&nui% pen%ru
sufle%ul a%/% de lini&%i% al d$amnei de 0:nal. En sf/rsi%, .&i veni .n fire. !i se mir c s% a&a, la
p$ar%, cu %/nrul aces%a fr (ain &i a&a de apr$ape de el.
I ! in%rm, d$mnule, spuse ea s%/n1eni%. Nici$da% un sim,m/n% a%/% de plcu% nu
%ulburase mai pr$fund sufle%ul d$amnei de 0:nal, nici$da% $ apari,ie a%/% de fermec%$are nu
se ivise dup %emeri mai nelini&%i%$are. A&adar, dr-u,ii ei de c$pii, pe care .i .n-ri1ea ca pe
$c(ii din cap, n)aveau s cad pe m/inile unui p$p murdar &i cicli%$r. De cum in%r .n
ves%ibul, se .n%$arse spre 2ulien, care $ urma sfi$s. Mirarea lui la vederea unei l$cuin,e a%/% de
frum$ase era un farmec .n plus pen%ru d$amna de 0:nal. Ea nu pu%ea s)&i cread $c(il$r, i se
prea, mai ales, c precep%$rul %rebuie neapra% s p$ar%e ve&min%e ne-re.
I E adevra%, d$mnule, .l .n%reb ea $prindu)se din n$u &i %em/ndu)se cumpli% s nu
se .n&ele, .n%r)a%/% de ferici% $ fcea credin,a, e adevra% c &%ii la%ine&%eQ
*uvin%ele aces%ea rsc$lir $r-$liul lui 2ulien &i risipir vra1a care)l cuprinsese de)un
sfer% de $r .nc$ace.
I Da, d$amn, .i rspunse el .ncerc/nd s par neps%$r3 &%iu la%ine&%e la fel de bine
ca &i prin%ele, &i c(iar, une$ri, sfin,ia)sa a avu% bun%a%ea s)mi spun c &%iu mai bine dec/%
el.
D$amna de 0:nal -si c 2ulien, care se $prise la d$i pa&i mai .nc$l$, avea un aer
f$ar%e ru%ci$s. Ea se apr$pie &i)i spuse cu -las sczu%B
I Nu)i a&a c .n primele zile n)$ s)mi ba,i c$pila&ii, c(iar dac n)au s)&i &%ie
lec,iileQ
Glasul a%/% de bl/nd &i apr$ape ru-%$r al unei d$amne a%/% de frum$ase .l fcu din%r)$
da% pe 2ulien s ui%e ce da%$ra faimei lui de la%inis%. Obrazul d$amnei de 0:nal se afla l/n-
al lui3 sim,i parfumul ve&min%el$r de var ale unei femei, lucru a%/% de uimi%$r pen%ru un bie%
,ran. !e r$&i f$c &i spuse cu un $f%a% &i cu un -las sf/r&i%B
I Nu v %eme,i, d$amn, am s v ascul% .n%ru %$%ul. Abia .n clipa aceea, c/nd
.n-ri1$rarea pen%ru c$pii i se risipi cu desv/r&ire, d$amna de 0:nal fu izbi% de ne$bi&nui%a
frumuse,e a lui 2ulien. Linia apr$ape feminin a %rs%uril$r &i aerul lui s%/n1eni% nu i se prur
del$c ridic$le unei femei care era ea .ns&i sfi$as. Enf,i&area viril, de $bicei c$nsidera%
necesar pen%ru frumuse,ea unui brba%, ar fi speria%)$.
I */,i ani ai, d$mnuleQ .l .n%reb ea pe 2ulien.
I Emplinesc cur/nd n$usprezece.
I ia%ul meu mai mare are unsprezece ani, urm d$amna de 0:nal pe deplin
lini&%i%. E,i va fi apr$ape un camarad, &i)ai s)i p$,i v$rbi .n a&a fel, .nc/% s v .n,ele-e,i.
Oda%, %aic)su a vru% s)l ba%, &i c$pilul a zcu% $ sp%m/n .n%rea-, de&i de)abia .l
a%insese.
6*/% de$sebire7 -/ndi 2ulien. 9e mine c(iar ieri m)a b%u% %a%a. *e ferici,i sun%
$amenii b$-a,i78
D$amna de 0:nal .ncepuse s urmreasc cele mai mici sc(imbri pe%recu%e .n
sufle%ul precep%$rului3 .i lua %ris%e,ea drep% %imidi%a%e &i v$i s)l .mbrb%eze.
I *um %e c(eam, d$mnuleQ .l .n%reb cu un accen% &i $ -ra,ie cr$ra 2ulien le sim,i
%$% farmecul, fr s)&i dea seama.
I M numesc 2ulien !$rel, d$amn. 4i %remur in%r/nd pen%ru prima $ar .n via,a mea
.n%r)$ cas s%rin3 am nev$ie de $cr$%irea dumneav$as%r, am nev$ie s)mi ier%a,i $ mie de
lucruri .n primele zile. N)am f$s% nici$da% la liceu3 eram prea srac. N)am v$rbi% nici$da% cu
al,i $ameni, .n afar de ruda mea, c(irur-ul)ma1$r, membru al Le-iunii de On$are, &i de
prin%ele *(+lan. El v p$a%e da referin,e bune despre mine. 'ra,ii mei m)au b%u% %$%deauna,
s nu)i crede,i dac au s m v$rbeasc de ru cumva. <er%a,i)mi -re&elile, d$amn3 n)$ s le
fac nici$da% cu in%en,ii rele.
En %impul aces%ui lun- discurs 2ulien se lini&%ea %rep%a% &i $ cerce%a pe d$amna de
0:nal. A%/% de mare es%e efec%ul -ra,iei desv/r&i%e, a%unci c/nd e fireasc unei femei &i mai
ales c/nd fiin,a pe care $ .mp$d$be&%e nu se -/nde&%e cu dinadinsul s fie -ra,i$as, .nc/%
2ulien, care se pricepea des%ul de bine la frumuse,ea femeiasc, ar fi pu%u% 1ura .n clipa aceea
c d$amna de 0:nal n)avea mai mul% de d$uzeci de ani. 4i i se nzri pe nea&%ep%a%e ideea
.ndrznea, s)i sru%e m/na. Dar, cur/nd i se fcu %eam de ideea lui. 9es%e $ clip, .ns, .&i
spuseB 6Ar fi $ la&i%a%e din par%ea mea s nu sv/r&esc $ fap% care ar pu%ea s)mi fie de f$l$s
&i s nu mic&$rez dispre,ul pe care pr$babil c d$amna aces%a .l are pen%ru un bie% munci%$r,
abia scpa% de la 1$a-r8 9$a%e c lui 2ulien .i ddur cura1 &i cuvin%ele 6bia% dr-u,8 repe%a%e
de vre$ &ase sp%m/ni .nc$ace, .n fiecare duminic, de c/%eva fe%e. En rs%impul frm/n%rii
aces%eia sufle%e&%i, d$amna de 0:nal .l sf%ui .n d$u)%rei v$rbe cum s)i ia pe c$pii.
*$ns%r/n-erea pe care 2ulien &i)$ impunea .l fcu din n$u s pleasc. !%in-(eri%, spuseB
I N)am s v ba% c$piii nici$da%, d$amn. ")$ 1ur .n fa,a lui Dumnezeu.
4i, r$s%ind cuvin%ele aces%ea, .ndrzni s)i ia m/na &i s)$ duc la buze. Ea se mir de
-es%ul lui &i -/ndi c s)ar cuveni s se supere. "remea fiind f$ar%e cldur$as, d$amna de
0:nal avea bra,ul -$l sub &al, iar mi&carea lui 2ulien, pen%ru a)i duce m/na la buze, i)l dez-$li
.n .n%re-ime. Dup c/%eva clipe ea se mus%r sin-ur3 i se pruse c nu se indi-nase des%ul de
repede.
D$mnul de 0:nal, care auzise -lasuri, ie&i din cabine%ul lui. *u acela&i aer mre, &i
pa%ern pe care .l lua la primrie c/nd $ficia $ cs%$rie, .i spuse lui 2ulienB
I Trebuie neapra% s),i v$rbesc .nain%e de)a da $c(ii cu c$piii.
Ap$i .l p$f%i pe 2ulien .n%r)$ .ncpere &i $ re,inu &i pe s$,ia sa, care v$ia s)i lase
sin-uri. Dup ce u&a fu .nc(is, d$mnul de 0:nal se a&ez, -rav.
I 9rin%ele mi)a spus c e&%i un bia% cumsecade. Aici, %$a% lumea .,i va da cins%irea
cuveni%, iar eu, dac v$i fi mul,umi%, %e v$i a1u%a p/n la urm s),i faci $ si%ua,ie. "reau ca
de)acum .nain%e s nu),i mai vezi nici rudele, nici prie%enii. 9ur%rile l$r nu p$% f$l$si c$piil$r
mei. <a% %reizeci &i &ase de franci pen%ru prima lun3 dar .,i cer cuv/n%ul c nu)i vei da niciun
ban din suma as%a %a%lui dumi%ale.
D$mnul de 0:nal .i pur%a pic b%r/nului fiindc fusese mai &ire% dec/% el.
I Acum, d$mnule, cci la p$runca mea %$a% lumea din cas .,i va spune d$mnule, &i
vei sim,i ce .nseamn s in%ri .n casa un$r $ameni ale&i, acum, d$mnule, s$c$% c n)ar fi
nimeri% ca fiii mei s %e vad .n (ain. !lu-ile l)au vzu%Q $ .n%reb d$mnul de 0:nal pe s$,ia
sa.
I Nu, dra-ul meu, .i rspunse ea pierdu% .n -/nduri.
I *u a%/% mai bine. Embrac as%a, .i spuse d$mnul de 0:nal %/nrului mira%, d/ndu)i $
redin-$% de)a lui. 4i)acum, (aide la d$mnul Durand, p$s%varul.
9es%e un ceas &i ceva, c/nd d$mnul de 0:nal se .n%$arse cu n$ul precep%$r .mbrca% .n
ne-ru din cap p/n)n pici$are, .&i -si s$,ia &ez/nd .n acela&i l$c. Ea se sim,i lini&%i% de
prezen,a lui 2ulien &i, privindu)l, ui% s)i mai fXe fric de el. 2ulien nu se mai -/ndea del$c la
ea3 .n ciuda ne.ncrederii .n s$ar% &i .n $ameni, sufle%ul lui, .n clipa aceea, era ca al unui c$pil3
i se prea c %rise ani .n%re-i din clipa c/nd, cu %rei $re mai .nain%e, %remurase .n biseric.
"zu .ns .nf,i&area rece a d$amnei de 0:nal &i pricepu c era m/ni$as fiindc .ndrznise
s)i sru%e m/na. Dar sim,m/n%ul de $r-$liu pe care i)l ddea a%in-erea ve&min%el$r, a%/% de
diferi%e de cele pur%a%e p/n a%unci, .l sc$%ea din min,i &i d$rea a%/% de mul% s)&i ascund
bucuria, .nc/% %$a%e mi&crile lui aveau ceva brusc &i nebunesc .n ele. D$amna de 0:nal .l
privea mira%.
I Trebuie s fii seri$s, d$mnule, dac vrei s fii respec%a% de c$piii &i de slu-ile mele,
.i spuse d$mnul de 0:nal.
I D$mnule, .i rspunse 2ulien, m s%in-(ere&%e .mbrcmin%ea as%a n$u. !un% un bie%
,ran &i n)am pur%a% nici$da% dec/% (ain. Dac .mi da,i v$ie, m)a& duce s m .ncui .n $daia
mea.
I *um ,i se pare n$ua n$as%r ac(izi,ieQ .&i .n%reb d$mnul de 0:nal s$,ia.
Din%r)$ p$rnire apr$ape ins%inc%iv, &i de care cu si-uran, c nu)&i ddu seama,
d$amna de 0:nal .i ascunse s$,ului ei adevrul.
I Nu sun% la fel de .nc/n%a% pe c/% e&%i dumnea%a de ,rnu&ul s%a. Te p$r,i cu el .n
a&a fel, .nc/% $ s devin un $braznic pe care, .n mai pu,in de)$ lun, vei fi nev$i% s)l dai
afar.
I Ei, &i dac)l dm afar, m va c$s%a cel mul% $ su% de franci, iar $r&elul "erri#res
se va $bi&nui s vad un precep%$r la c$piii d$mnului de 0:nal. Nu mi)a& fi a%ins sc$pul dac
l)a& fi lsa% pe 2ulien .n b$arfele lui de lucr%$r. Dac l)a& da afar, i)a& $pri, bine.n,eles,
c$s%umul ne-ru pe care i l)am c$manda% la p$s%var. 4i nu i)ar rm/ne dec/% (ainele de -a%a,
-si%e la cr$i%$r, cu care l)am .mbrca%.
Ora pe%recu% de 2ulien .n $daia lui i se pru d$amnei de 0:nal $ clip. *$piii, cr$ra
le fusese anun,a% s$sirea n$ului precep%$r, $ $m$rau cu .n%rebrile. En sf/r&i%, 2ulien se ivi.
Era al% $m. Ar fi -re&i% dac s)ar spune c prea -ravB era -ravi%a%ea .n carne &i $ase. 'u
prezen%a% c$piil$r &i le v$rbi cu un aer care)l mir p/n &i pe d$mnul de 0:nal.
I M aflu aici, d$mnil$r, le spuse el sf/r&indu)&i cuv/n%area, ca s v .nv, limba
la%in. !%i%i ce .nseamn s spui pe dinafar $ lec,ie. <a% sf/n%a Biblie, urm el, ar%/ndu)le un
v$lum in)A=, le-a% .n piele nea-r. Aici e par%ea care cuprinde p$ves%irea vie,ii d$mnului
n$s%ru <isus *ris%$s, par%ea numi% Noul 9estament. Am s v pun dese$ri s spune,i lec,iile
pe de r$s%. Acum, .ns, pune,i)mi mie .n%rebri.
Ad$lp(e, cel mai mare din%re c$pii, luase car%ea.
I Desc(ide)$ la .n%/mplare, urm 2ulien, &i ci%e&%e)mi primul cuv/n% din%r)un alinea%.
"$i spune pe de r$s% car%ea sf/n%, le-ea pur%rii n$as%re, a %u%ur$ra, p/n c/nd m ve,i $pri.
Ad$lp(e desc(ise car%ea, ci%i un cuv/n%, &i 2ulien spuse pe de r$s% .n%rea-a pa-in, cu
aceea&i u&urin, cu care ar fi v$rbi% fran,uze&%e. D$mnul de 0:nal .&i privea %riumf%$r s$,ia.
*$piii, vz/nd uimirea prin,il$r, desc(iseser $c(ii mari. Un servi%$r veni .n u&a sal$nului.
2ulien c$n%inu s v$rbeasc la%ine&%e. !ervi%$rul rmase mai .n%/i nemi&ca%, ap$i dispru.
*ur/nd, se ivir la u& cameris%a d$amnei &i buc%reasa3 Ad$lp(e desc(isese car%ea .n $p%
l$curi diferi%e &i 2ulien reci%ase mereu, cu aceea&i u&urin,.
I A(, d$amne7 ce pre$% %/nr &i dr-u,, spuse cu -las %are buc%reasa, $ fa% de
%reab &i evlavi$as.
Am$rul pr$priu al d$mnului de 0:nal fusese .ns z-/ndri%3 depar%e de)a se -/ndi s)l
eGamineze pe precep%$r, el se cznea s)&i amin%easc vreun ci%a% la%inesc. En sf/r&i%, izbu%i s
spun un vers din H$ra,iu. 2ulien nu &%ia $ b$ab la%ine&%e, .n afar de iblie. 4i rspunse,
.ncrun%/ndu)&i spr/nceneleB
I !f/n%a menire creia mi)am .nc(ina% via%a nu mi)a .n-dui% s ci%esc un p$e% a%/% de
lumesc.
D$mnul de 0:nal ci% $ sumedenie de pre%inse versuri din H$ra,iu. El le eGplic
c$piil$r cine a f$s% H$ra,iu, dar c$piii, mu,i de admira,ie, nu)i ascul%au del$c spusele. Ei .l
priveau pe 2ulien. !ervi%$rii se aflau %$% la u&. 2ulien s$c$%i c ar fi nimeri% s)&i prelun-easc
eGamenul.
I Trebuie ca &i d$mnul !%anislas);avier s)mi ara%e un pasa1 din car%ea sf/n%, .i
spuse el celui mai mic din%re c$pii.
Micul !%anislas, -r$zav de m/ndru, ci%i cu c(iu cu vai primul cuv/n% din%r)un alinea%,
iar 2ulien spuse pe dinafar .n%rea-a pa-in. 4i, ca %riumful d$mnului de 0:nal s fie
desv/r&i%, pe c/nd 2ulien reci%a, in%rar .n sal$n d$mnul "alen$d, s%p/nul cel$r mai frum$&i
cai n$rmanzi, &i d$mnul *(arc$% de Mau-ir$n, subprefec%ul 1ude,ului. !cena aceas%a .l fcu pe
2ulien s c/&%i-e %i%lul de d$mn3 nici mcar servi%$rii nu cu%ezar s i)l refuze.
!eara, .n%re-ul "erri#res nvli la d$mnul de 0:nal ca s vad minunea. 2ulien le
rspundea %u%ur$r cu un aer p$s$m$r/%, care .i ,inea la dis%an,. 'aima lui se rsp/ndi a%/% de
repede .n $ra&, .nc/%, pes%e c/%eva zile, d$mnul de 0:nal, %em/ndu)se s nu)i fie rpi%, .i
pr$puse s semneze un an-a1amen% pe d$i ani.
I Nu, d$mnule, rspunse 2ulien rece. Dac ve,i d$ri s m c$ncedia,i, am s fiu sili%
s plec. Un an-a1amen% care m lea- numai pe mine, fr s v $bli-e cu nimic pe
dumneav$as%r, nu e drep% &i .l refuz.
2ulien &%iu s se p$ar%e .n a&a fel, .nc/%, .n mai pu,in de)$ lun de la s$sirea lui .n cas,
p/n &i d$mnul de 0:nal .l respec%a. 'iindc pre$%ul era cer%a% cu d$mnii de 0:nal &i "alen$d,
nimeni nu pu%u s %rdeze vec(ea pasiune a lui 2ulien pen%ru Nap$le$n, despre care el nu
p$menea dec/% cu -r$az.
CAPITOLUL %II
Po&ri(iri $u'l&&i
+i nu se pricep s% ating% inimile dec/t :ignindu-le.
UN MODE0N
*$piii .l ad$rau. El nu)i iubea del$c. G/ndurile .i erau .n al% par%e. Orice ar fi fcu%
,/ncii &%ia nu)l sc$%eau din rbdri nici$da%. 0ece, drep%, neps%$r &i %$%u&i iubi%, fiindc
s$sirea lui alun-ase $arecum plic%iseala din cas, 2ulien fu un bun precep%$r. En ceea ce .l
privea, nu sim,ea dec/% ur &i sc/rb pen%ru .nal%a s$cie%a%e .n care era .n-dui%, de fap%, la
c$ada mesei, ceea ce eGplica p$a%e ura &i sc/rba. La c/%eva pr/nzuri de -al abia .&i pu%u
s%p/ni ura fa, de %$% ce)l .nc$n1ura. En%r)$ zi de !f/n%ul Lud$vic, mai ales, pe c/nd d$mnul
"alen$d ddea %$nul c$nversa,iei .n sal$nul d$mnului de 0:nal, 2ulien fu c/% pe ce s se
%rdeze &i fu-i .n -rdin, pre%eG%/nd c vrea s vad c$piii. 6*/%e laude i se mai aduc cins%ei7
-/ndi el. Ai zice c ea e sin-ura vir%u%e. 4i %$%u&i, c/% s%im, ce 1$snic respec% pen%ru un $m
care fr .nd$ial c &i)a dubla% &i &i)a .n%rei% averea de c/nd adminis%reaz bunurile sracil$r7
A& pune rm&a- c sc$a%e c/&%i-uri p/n &i din f$ndurile (rzi%e c$piil$r -si,i, ale aces%$r
srmani a cr$r nen$r$cire e &i mai sf/n% dec/% a al%$ra7 A(7 M$n&%rii7 M$n&%rii7 4i eu, de
asemenea, sun% un c$pil -si%, ur/% de %a%, de fra,ii mei, de %$a% familia.8
*u c/%eva zile .nain%e de !f/n%ul Lud$vic, 2ulien, plimb/ndu)se sin-ur prin dumbrava
numi% elvedere, afla% deasupra Drumului *redin,ei, &i spun/ndu)&i ru-ciunile zilnice,
.ncercase zadarnic s)&i $c$leasc fra,ii, pe care)i vzuse venind de depar%e, pe)$ p$%ec
sin-ura%ic. "z/nd ve&min%ele ne-re, .nf,i&area nespus de cura% a fra%elui l$r &i dispre,ul lui
sincer pen%ru ei, invidia munci%$ril$r aces%$ra -r$s$lani fusese a,/,a% .n asemenea msur,
.nc/% .l b%user p/n .l lsaser le&ina% &i plin de s/n-e. D$amna de 0:nal, care se plimba cu
d$mnul "alen$d &i cu subprefec%ul, a1unse din .n%/mplare .n dumbrav3 c/nd .l vzu, pe
2ulien .n%ins la pm/n%, .l crezu m$r% &i se sperie a%/% de %are, .nc/% .l fcu -el$s pe d$mnul
"alen$d.
D$mnul "alen$d se alarmase .ns prea devreme. 2ulien, ce)i drep%, -sea c d$amna
de 0:nal e f$ar%e frum$as, dar $ ura %$cmai din pricina frumuse,ii ei, prima s%avil care
fusese c/% pe ce s)i $preasc .n l$c calea n$r$cului. 4i .i v$rbea c/% mai rar cu pu%in,, ca s)$
fac s ui%e av/n%ul care, .n prima zi, .l .mb$ldise s)i sru%e m/na.
Ylisa, cameris%a d$amnei de 0:nal, se .ndr-$s%i cur/nd de %/nrul precep%$r &i .i
v$rbea dese$ri s%p/nei despre el. Din pricin c d$mni&$ara Ylisa .l iubea, 2ulien se alesese
cu ura unuia din%re vale,i. En%r)$ bun zi .l auzi spun/ndu)i YliseiB
I De c/nd a in%ra% .n cas precep%$rul s%a 1e-$s, nu mai vrei s s%ai de v$rb cu mine.
2ulien nu meri%a $ asemenea $car3 dar ins%inc%ul lui de bia% frum$s .l fcu s)&i
.n-ri1easc &i mai mul% .nf,i&area. Ura d$mnului "alen$d sp$ri &i ea. !punea pe fa, c a%/%a
c$c(e%rie nu i se p$%rivea del$c unui %/nr pre$%. *ci ve&m/n%ul pe care .l pur%a 2ulien
aducea a su%an.
D$amna de 0:nal $bserv c 2ulien .i v$rbea mai des dec/% de $bicei d$mni&$arei
Ylisa &i afl c discu,iile aces%ea erau pricinui%e de s%area mai mul% dec/% srcci$as a rufel$r
%/nrului. Avea a%/% de pu,ine rufe de sc(imb, .nc/% dese$ri era nev$i% s le dea la spla% .n
afar &i, pen%ru aces%e mici %reburi, Ylisa .i era f$l$si%$are. Nespusa lui srcie, pe care n)$
bnuise, mi&c inima d$amnei de 0:nal3 sim,i d$rin,a s)i fac daruri, dar nu .ndrzni,
.mp$%rivirea aceas%a lun%ric fu primul sim,m/n% penibil pe care i)l pricinui 2ulien. 9/n
a%unci, cuv/n%ul 2ulien fusese pen%ru ea asemn%$r cu un sen%imen% de bucurie cura% &i pe
de)a)n%re-ul in%elec%ual. 'rm/n%a% de -/ndul srciei lui 2ulien, d$amna de 0:nal .i spuse
s$,ului ei s)i druiasc ni&%e rufe.
I */% %e .n&eli7 .i rspunse el. *um7 s)i facem daruri unui $m de care sun%em cu
desv/r&ire mul,umi,i &i care ne slu1e&%e f$ar%e bineQ D$ar dac s)ar lsa pe %/n1al ar fX nev$ie
s)i s%imulm zelulF
D$amna de 0:nal se sim,i umili% de felul aces%a de)a privi lucrurile, de care nu)&i
dduse seama p/n la s$sirea lui 2ulien. 4i de c/%e $ri vedea cur,enia desv/r&i% a ,inu%ei, de
al%fel f$ar%e simpl, a %/nrului precep%$r, .&i spuneaB 6ie%ul bia%, cum s)$ fi descurc/ndQ8
Ence%ul cu .nce%ul, .n l$c s fie nec1i%, i se fcu mil c lui 2ulien .i lipseau a%/%ea.
D$amna de 0:nal era una din%re pr$vincialele acelea pe care, .n primele d$u
sp%m/ni dup ce le)ai cun$scu%, le p$,i crede cu mare u&urin, ni&%e pr$s%u,e. N)avea del$c
eGperien,a vie,ii &i nu era pre$cupa% s v$rbeasc, .nzes%ra% cu $ fire -in-a& &i
dispre,ui%$are, ins%inc%ul fericirii, firesc %u%ur$r fiin,el$r, $ fcea s nu dea mai nici$da%
a%en,ie fap%el$r $amenil$r -r$s$lani .n mi1l$cul cr$ra $ aruncase s$ar%a. Dac ar fi primi%
mcar un dram de cul%ur, na%urale,ea &i vi$iciunea -/ndirii i)ar fi ie&i% la iveal. Dar, .n
cali%a%ea ei de m$&%eni%$are, fusese crescu% la preacuvi$asele clu-ri,e de la !acr+)*$eur
==
,
.nsufle,i%e de)$ ur p%ima& .mp$%riva francezil$r du&mani ai iezui%ismului
=A
.
D$amna de 0+nal avusese des%ul bun)sim, s ui%e cur/nd, ca pe ceva absurd, %$% ce
.nv,ase la mns%ire3 dar, cum nu pusese nimic .n l$c, a1unsese s nu mai &%ie nimic.
Lin-u&irile care i se adresaser de %impuriu, .n cali%a%ea ei de m$&%eni%$are a unei mari averi &i
$ .nclinare s%a%$rnic spre evlavia p%ima& .i furiser un fel de a %ri cu %$%ul lun%ric. !ub
aparen,a unei desv/r&i%e .n-duin,e &i a unei depline renun,ri de a)&i eGerci%a v$in,a, pe care
s$,ii din "erri#res $ ddeau drep% pild s$,iil$r l$r &i care c$ns%i%uia m/ndria d$mnului de
0:nal, pur%area ei $bi&nui% era, de fap%, rezul%a%ul celei mai %rufa&e firi. *u%are principes,
da% drep% pild de .n-/mfare, lua cu mul% mai mul% .n seam fap%ele n$bilil$r de la cur%ea ei
dec/% lua .n seam femeia aceas%a, a%/% de bl/nda &i de m$des% .n aparen,, cuvin%ele &i
fap%ele s$,ului ei. 9/n la s$sirea lui 2ulien nu $ in%eresaser cu adevra% dec/% c$piii. $lile
l$r u&$are, necazurile, bucuriile l$r mrun%e abs$rbeau .n%rea-a sensibili%a%e a fiin,ei aces%eia
care, .n %$a% via,a ei, nu)l ad$rase dec/% pe Dumnezeu, c/nd fusese la clu-ri,ele din
esanO$n.
'r s binev$iasc a se des%inui cuiva, dac vreunul din bie,i avea $ simpl febr,
ea suferea de parc i)ar fi muri% c$pilul. En primii ani ai csniciei, un ($($% de r/s, $ mi&care
din umeri .ns$,i% de vre$ maGim %rivial .i .n%/mpinase .n%$%deauna des%inuirile un$r
asemenea necazuri, a%unci c/nd nev$ia de)a le .mpr%&i cuiva $ .mpinsese spre s$,ul ei.
Asemenea -lume, mai ales c/nd era v$rba de b$lile c$piil$r, s%rpun-eau inima d$amnei de
0:nal. <a% ce -sise .n l$cul lin-u&iril$r s%rui%$are &i mier$ase din mns%irea iezui% .n care
.&i pe%recuse %inere,ea. Educa,ia i)$ fcuse durerea. 9rea m/ndr ca s)&i .mpr%&easc aces%e
m/(niri c(iar &i prie%enei sale, d$amna Derville, .&i .nc(ipuia c %$,i brba,ii sun% ca s$,ul ei,
ca d$mnul "alen$d &i ca subprefec%ul *(arc$% de Mau-ir$n. Gr$s$lnia &i nesim,irea bru%al
fa, de %$% ce nu aducea bani, ran-uri sau dec$ra,ii, ura $arb .mp$%riva $ricrui fel de
1udeca% care .l c$n%raria i se preau la fel de fire&%i pen%ru brba,i ca &i fap%ul c pur%au cizme
&i plrii de p/sl.
Dup ani .ndelun-a,i, d$amna de 0:nal nu se pu%use .nc $bi&nui cu $amenii ace&%ia ai
banului, .n mi1l$cul cr$ra era nev$i% s %riasc.
<a% c(eia succesului d$b/ndi% de un %rnu& ca 2ulien. D$amna de 0:nal -si plceri
%ainice &i s%rluci%$are de farmecul n$u%,ii .n simpa%ia pen%ru fiin,a aceas%a n$bil &i m/ndr.
Ei ier% cur/nd s%/n-cia fr mar-ini care)i sp$rea farmecul &i asprimea pur%ril$r, pe care
izbu%i s i le .ndrep%e. 4i -si c meri%a $s%eneala s)l ascul,i, c(iar dac ar fi v$rbi% despre
lucrurile cele mai $bi&nui%e, c(iar dac ar fi v$rbi% despre un bie% c/ine s%rivi%, pe c/nd
s%rb%ea s%rada, de cru,a vreunui ,ran ce %recuse .n -$an. 9riveli&%ea unei asemenea
.n%/mplri durer$ase .i prile1uia d$mnului de 0:nal un r/s -r$s$lan, .n %imp ce ea vedea cum
frum$asele spr/ncene ne-re &i bine arcui%e ale lui 2ulien se .ncrun%. Mrinimia, n$ble,ea
sufle%easc, $menia i se prur .nce%ul cu .nce%ul c nu eGis% dec/% la pre$%ul aces%a %/nr. 4i
sim,i pen%ru el %$a% simpa%ia &i c(iar admira,ia pe care asemenea vir%u,i le zmislesc .n
sufle%ele alese.
La 9aris, si%ua,ia lui 2ulien fa, de d$amna de 0:nal ar fi f$s% repede simplifica%3 dar,
la 9aris, dra-$s%ea se na&%e din r$mane. T/nrul precep%$r &i sfi$asa lui s%p/n &i)ar fi -si% .n
%rei sau pa%ru r$mane, ba c(iar &i .n cuple)lele de pe scena %ea%rului GMmnase
=H
, limpezirea
si%ua,iei l$r. 0$manele le)ar fi ar%a% ce r$l s 1$ace, le)ar fi ar%a% ce m$del s imi%e, iar
vani%a%ea l)ar fi .mpins pe 2ulien, mai devreme sau mai %/rziu, s urmeze m$delul3 de&i fr
nici$ plcere &i p$a%e c(iar cu dez-us%.
En%r)un $r&el din AveMr$n sau din 9irinei, da%$ri% clima%ului fierbin%e, cel mai mic
prile1 ar fi deveni% ($%r/%$r. Dar sub cerurile n$as%re mai p$sace, un %/nr srac, &i care nu)i
ambi,i$s dec/% pen%ru c delica%e,ea inimii .l .mpin-e c%re unele din plcerile aduse de bani,
vede zilnic $ femeie de %reizeci de ani, cins%i% cu adevra%, $cup/ndu)se numai de c$piii ei &i
nelu/nd nici$da% ca pild de pur%are ce)i scris .n r$mane. T$%ul mer-e .nce%, %$%ul se face cu
pic%ura .n $r&elele de pr$vincie, unde eGis% mai mul% na%urale,e.
Adesea, -/ndindu)se la srcia %/nrului precep%$r, d$amna de 0:nal se .ndui$&a p/n
la lacrimi. 2ulien $ surprinse, .n%r)$ bun zi, pl/n-/nd de)a binelea.
I "ai, d$amn, vi s)a .n%/mpla% vre$ nen$r$cireQ
I Nu, dra-ul meu, .i rspunse ea. *(eam c$piii &i (ai s ne plimbm.
El lu de bra, &i se spri1ini .n%r)un fel care lui 2ulien i se pru ciuda%. Era pen%ru prima
$ar c/nd .i spunea 6dra-ul meu8.
!pre sf/r&i%ul plimbrii, 2ulien b- de seam c d$amna de 0:nal se r$&ea mereu.
Ence%inise pasul.
I Ni s)$ fi p$ves%i%, p$a%e, c sun% unica m$&%eni%$are a unei m%u&i f$ar%e b$-a%e,
care l$cuie&%e la esanO$n, spuse ea fr s)l priveasc. M%u&a mea m c$ple&e&%e cu
daruriF *$piii mei fac pr$-reseF a%/% de uimi%$areF .nc/% a& vrea s %e r$- s prime&%i un
mic dar, ca semn al recun$&%in,ei mele. E v$rba d$ar de c/,iva lud$vici, ca s),i faci rufrie.
DarF adu- ea r$&indu)se %$a%, &i nu mai sc$ase $ v$rbF
I *e, d$amnQ .n%reb 2ulien.
I Ar fi inu%il s)i p$mene&%i s$,ului meu despre as%a, urm ea, plec/nd capul.
I !un% un $m de r/nd, d$amn, dar nu sun% 1$snic, spuse 2ulien &i se $pri cu $c(ii
scpr/nd de m/nie &i .ndrep%/ndu)&i spinarea. La as%a nu v)a,i -/ndi% .ndea1uns. A& fi mai
1$snic dec/% $ slu- dac m)a& apuca s)i ascund d$mnului de 0:nal $rice .n le-%ur cu banii
mei.
D$amna de 0:nal .nmrmurise.
I D$mnul primar, c$n%inu 2ulien, mi)a da% de cinci $ri c/%e %reizeci &i &ase de franci
de c/nd l$cuiesc .n casa d$mniei)sale. !un% -a%a s)i ar% carne%ul meu de c(el%uieli d$mnului
de 0:nal sau $ricui, c(iar d$mnului "alen$d, care m ur&%e.
Dup izbucnirea aceas%a, d$amna de 0:nal rmsese palid &i %remur/nd, iar
plimbarea se sf/r&i fr ca niciunul, nici cellal% s mai p$a% -si vreun al% subiec% de v$rb.
!)$ iubeasc pe d$amna de 0:nal deveni un lucru din ce .n ce mai cu nepu%in, pen%ru inima
$r-$li$as a lui 2ulien3 c/% despre ea, .l respec%a, .l admiraB fusese cer%a%. !ub cuv/n% c
repar .n1$sirea pe care i)$ pricinuise fr v$ie, d$amna de 0:nal .&i .n-dui s)i ara%e -ri1a
cea mai dui$as. N$u%a%ea pur%rii aces%eia fu, %imp de $ sp%m/n, un prile1 de fericire
pen%ru ea. *a urmare, m/nia lui 2ulien se mai p$%$li3 era .ns depar%e de a vedea .n %$a%e as%ea
vreun semn de simpa%ie.
6<a% cum sun% $amenii b$-a,i, .&i spunea el. Te umilesc &i ap$i cred c p$% s .ndrep%e
%$%ul prin c/%eva maimu,reli78
<nima d$amnei de 0:nal era prea plin &i prea nevin$va% pen%ru ca, .n ciuda ($%r/rii
lua%e, s nu)i p$ves%easc s$,ului ei pr$punerea fcu% lui 2ulien &i felul .n care fusese
respins.
I *um, r$s%i d$mnul de 0:nal f$ar%e supra%, ai pu%u% %$lera un refuz din par%ea unui
ser"itorQ
4i pen%ru c d$amna de 0:nal pr$%es%a .mp$%riva aces%ui cuv/n%B
I "$rbesc, d$amn, ca rp$sa%ul principe de *$nd+ c/nd i)a prezen%a% n$ii sale s$,ii
pe &ambelaniB 9o#i oamenii %'tia, a spus el, sunt ser"itorii no'tri. Ni)am ci%i% pasa1ul aces%a din
.emoriile lui esenval
=@
, neapra% %rebui%$r pen%ru ps%rarea ran-ului. Orice $m care, nefiind
-en%il$m, %rie&%e .n casa %a &i prime&%e $ leaf .,i es%e slu-. M duc s)i spun c/%eva cuvin%e
aces%ui d$mn 2ulien &i s)i dau $ su% de franci.
I A(7 dra-ul meu, spuse d$amna de 0:nal %remur/nd, mcar n)$ face de fa, cu
slu-ile7
I Da, s)ar pu%ea ca ele s fie -el$ase, &i pe bun drep%a%e, apr$b s$,ul depr%/ndu)se
&i -/ndindu)se la mrimea sumei.
D$amna de 0:nal se prbu&i pe un scaun, apr$ape le&ina% de durere. 6O s)l
umileasc pe 2ulien, din vina mea78 < se fcu sil de s$,ul ei &i)&i ascunse fa%a .n palme. E&i
f-dui s nu)i mai des%inuiasc nici$da% nimic.
*/nd ddu $c(ii cu 2ulien %remura %$a%, inima i se fcuse a%/% de mic, .nc/% nu izbu%i
s r$s%easc mcar un cuvin,el. En zpceala ei, .i lu m/inile &i i le s%r/nse.
I Dra-ul meu, .n%reb ea .n sf/r&i%, e&%i mul,umi% de s$,ul meuQ
I *um s nu fiuQ .i rspunse 2ulien cu un z/mbe% amar. Mi)a drui% $ su% de franci.
D$amna de 0:nal .l privi nesi-ur.
I D)mi bra,ul, spuse ea .n cele din urm cu un accen% de d/rzenie, pe care 2ulien nu
i)l cun$scuse p/n a%unci.
*u%ez s mear- p/n la librarul din "erri#res, cu %$a% .n-r$zi%$area faim de
liberalism a aces%uia. Ac$l$ alese, de zece lud$vici, cr,i pen%ru c$piii ei. Dar cr,ile alese
erau cele pe care &%ia c le d$re&%e 2ulien. 4i ceru ca ac$l$, .n du-(eana librarului, fiecare
din%re c$pii s)&i scrie numele pe cr,ile primi%e. En %imp ce d$amna de 0:nal se sim,ea
ferici% de felul cum .ndrznise s)&i .ndrep%e -re&eala fa, de 2ulien, aces%a era uimi% de
mul,imea cr,il$r vzu%e la librar. Nu avusese nici$da% cura1ul s pun pici$rul .n%r)un l$c
a%/% de lumesc3 .i b%ea inima. Depar%e de a)&i da $s%eneala s bnuie ce anume frm/n%a
sufle%ul d$amnei de 0:nal, se ad/ncise .n -/nduri asupra p$sibili%,il$r pe care le)ar avea un
%/nr s%uden% .n %e$l$-ie s)&i pr$cure c/%eva din cr,ile acelea. En sf/r&i%, c(ibzui c s)ar
pu%ea, cu $arecare dibcie, s)l c$nvin- pe d$mnul de 0:nal despre necesi%a%ea de)a da ca
subiec%e de %eme pen%ru fiii lui, is%$ria -en%il$mil$r celebri nscu,i .n pr$vincie. Dup $ lun
de $s%eneli, 2ulien vzu .nfp%uindu)i)se ideea, &i as%a .n asemenea msur, .nc/%, pes%e c/%va
vreme .ndrzni, v$rbindu)i d$mnului de 0:nal, s)i pr$pun un lucru cu mul% mai neplcu%
n$bilului primarB era v$rba s c$n%ribuie la .mb$-,irea unui liberal, lu/nd un ab$namen% la
librar. D$mnul de 0:nal recun$&%ea c ar fi bine s i se dea fiului su mai mare ideea de "isu
-;
.n le-%ur cu mai mul%e lucrri despre care auzea p$menindu)se .n discu,ii, .ns a%unci c/nd
va a1un-e la 4c$ala mili%ar. 2ulien vedea c d$mnul primar se .ncp,/na s nu mear- mai
depar%e. nuia un m$%iv ascuns, dar nu pu%ea -(ici care anume.
I M -/ndeam, d$mnule, .i spuse el .n%r)$ zi, c ar fi $ mare necuviin, ca numele
unui n$bil adevra%, al unui 0:nal, de pild, s apar .n re-is%rele murdare ale librarului.
'run%ea d$mnului de 0:nal se .nsenin.
I De asemenea, ar fi $ n$% des%ul de rea pen%ru un bie% s%uden% .n %e$l$-ie dac s)ar
desc$peri .n%r)$ bun zi c numele lui a fi-ura% .n re-is%rul unui librar care .mprumu% cr,i,
c$n%inu 2ulien pe un %$n &i mai umil. Liberalii m)ar pu%ea acuza c am ceru% cr,ile cele mai
nele-iui%e3 cine &%ie dac n)ar mer-e p/n ac$l$ .nc/% s .n&ire .n urma numelui meu %i%lurile
cr,il$r cel$r mai pc%$ase.
Dar precep%$rul se depr%a de ceea ce urmrea. "edea a&%ern/ndu)se iar pe c(ipul
primarului $ eGpresie de s%in-(ereal &i de suprare. 2ulien %cu.
6L)am prins8, .&i spuse el.
9es%e c/%eva zile, cel mai mare din%re c$pii .l .n%reb, .n fa,a d$mnului de 0:nal,
despre $ car%e anun,a% .n La <uotidienne
=P
.
I *a s nu prile1uim nici$ urm de %riumf iac$binil$r &i ca s mi se dea, %$%u&i,
pu%in,a de a)i rspunde d$mnului Ad$lp(e, spuse %/nrul precep%$r, am pu%ea face un
ab$namen% la librar pe numele celui mai ne.nsemna% din%re servi%$rii dumneav$as%r.
I <a% $ idee care nu)i rea del$c, apr$b d$mnul de 0:nal c/% se p$a%e de vesel.
I T$%u&i, urm 2ulien cu aerul acela -rav &i neferici% care li se p$%rive&%e a%/% de bine
un$ra c/nd vd c sun% pe cale s d$b/ndeasc anumi%e lucruri mul% vreme r/vni%e, ar %rebui
specifica% c servi%$rul nu are drep%ul s ia niciun r$man. O da% in%ra%e .n cas, cr,ile aces%ea
prime1di$ase ar pu%ea s%rica min,ile fe%el$r care $ slu1esc pe d$amna, &i c(iar a servi%$rului
.nsu&i.
I Nu ui%a c mai sun% &i pamfle%ele p$li%ice, adu- d$mnul de 0:nal cu un aer de
superi$ri%a%e, v$ind s)&i ascund admira,ia pen%ru savan%a cale de mi1l$c nsc$ci% de
precep%$rul c$piil$r si.
"ia,a lui 2ulien era alc%ui%, a&adar,din%r)$ serie de mici %$cmeli, iar reu&i%a l$r .l
abs$rbea cu mul% mai mul% dec/% vdi%ul sen%imen% de simpa%ie pe care n)ar fi depins dec/% de
el ca s)l ci%easc .n inima d$amnei de 0:nal.
4i .n casa primarului din "erri#res .&i ps%rase p$zi,ia m$ral a .n%re-ii lui vie,i de
p/n a%unci. Ac$l$, ca &i la 1$a-rul %a%lui su, .i dispre,uia pr$fund pe cei al%uri de care
%ria, &i era ur/% de ei. 5ilnic, din p$ves%irile subprefec%ului, ale d$mnului "alen$d sau ale
al%$r prie%eni de)ai casei, .n le-%ur cu lucrurile pe%recu%e sub $c(ii l$r, vedea c/% de pu,in
seamn reali%a%ea cu prerile aces%$ra. Dac $ fap% $arecare i se prea minuna%, %$cmai ea
era defima% de cei din prea1ma lui. 4i .&i spunea .n%runa, .n -/ndB 6*e m$n&%ri, sau ce
pr$&%i78 N$s%im era fap%ul c, de cele mai mul%e $ri, cu %$a% m/ndria lui, nu .n,ele-ea $ b$ab
din c/%e se discu%au.
De c/nd se &%ia pe lume, nu v$rbise cins%i% dec/% cu b%r/nul c(irur-)ma1$r. En afara
c/%$rva lucruri privi%$are la campaniile lui $napar%e .n <%alia sau la c(irur-ie, (abar n)avea
de nimic. *ura1ul lui %ineresc .l .ndemna s ascul%e cu plcere p$ves%iri amnun,i%e despre
$pera,iile cele mai durer$ase. 4i .&i spunea 6Eu nici n)a& fi clipi%8
9rima da% c/nd d$amna de 0:nal .ncerc s discu%e cu el al%e lucruri dec/% despre
educa,ia c$piil$r, 2ulien se p$rni s)i v$rbeasc despre $pera,iile c(irur-icale. Ea pli &i)l ru-
s .nce%eze.
Despre al%ceva 2ulien nu &%ia nimic. As%fel, %rind al%uri de d$amna de 0:nal, %cerea
cea mai ciuda% se s%a%$rnicea .n%re ei de cum rm/neau sin-uri. En sal$n, $ric/% de umil i)ar
fi f$s% ,inu%a, ea .i -sea $ mare superi$ri%a%e in%elec%ual fa, de %$,i cei ce veneau .n cas.
Dac rm/neau .ns $ clip sin-uri, .l sim,ea s%in-(eri%. 4i era nelini&%i% din pricina aceas%a,
cci ins%inc%ul de femeie .i spunea c s%in-(ereala lui n)avea nimic dr-s%$s.
Dup nu &%iu ce idee lua% din vre$ p$ves%ire despre .nal%a s$cie%a%e, a&a cum $ vzuse
b%r/nul c(irur-)ma1$r, de .nda% ce se a&%ernea %cerea .n vreun l$c unde se afla si $ femeie,
2ulien se sim,ea umili%, ca &i cum %$%ul s)ar fi pe%recu% din vina lui. <ar sim,m/n%ul aces%a .i
era de)$ su% de $ri mai -reu de .ndura% a%unci c/nd se afla .n%re pa%ru $c(i cu cineva.
<ma-ina,ia, plin de n$,iunile cele mai eGa-era%e, cele mai ridic$l .nflcra%e despre ceea ce
%rebuie s spun un brba% a%unci c/nd se afl sin-ur cu $ femeie, nu)i druia, .n %ulburarea ei,
dec/% idei cu nepu%in, de admis. !ufle%ul .i plu%ea .n n$ri &i %$%u&i nu pu%ea s se smul- din
%cerea cea mai umili%$are. As%fel, .n %impul lun-il$r plimbri cu d$amna de 0:nal &i cu
c$piii, asprimea .nf,i&rii lui era sp$ri% de c(inurile cele mai cumpli%e. 2ulien se dispre,uia
pr$fund. Dac, din nen$r$cire, .ncerca s desc(id -ura, a1un-ea s spun lucrurile cele mai
ridic$le. 4i, ca $ culme a nen$r$cirii, .&i vedea &i)&i eGa-era absurdi%a%ea3 dar ceea ce nu vedea
era eGpresia $c(il$r lui a%/% de frum$&i &i ar%/nd un sufle% a%/% de .nflcra%, .nc/%, a&a cum li
se .n%/mpl ac%$ril$r de mare %alen%, ei ddeau une$ri un %/lc plin de farmec un$r lucruri care
nu)l aveau. D$amna de 0:nal $bserv c, a%unci c/nd rm/nea sin-ur cu ea, 2ulien nu izbu%ea
s spun nimic ca lumea dec/% dac vre$ .n%/mplare neprevzu% .l dis%ra &i)l fcea s nu se
mai -/ndeasc la r$s%irea frazel$r alese. *um prie%enii casei nu prea $ rsf,au cu idei n$i &i
s%rluci%$are, sclipirile min,ii lui 2ulien .i fceau nespus plcere.
De la cderea lui Nap$le$n, $rice urm de cur%enie es%e alun-a% cu asprime din
m$ravurile pr$vinciale. Oamenii se %em s nu fie des%i%ui,i. Lic(elele cau% un spri1in .n
c$n-re-a,ie iar ip$crizia a pr$-resa% -r$zav, p/n &i .n p%urile liberale. 9lic%iseala sp$re&%e
en$rm. Al%e plceri dec/% ci%i%ul &i a-ricul%ura nu mai eGis%.
D$amna de 0:nal, m$&%eni%$are b$-a% a unei m%u&i (ab$%nice, mri%a% la
&aisprezece ani cu un n$bil de vi,, nu vzuse &i nu sim,ise .n via,a ei nimic care s semene
c/% de c/% cu dra-$s%ea. Despre dra-$s%e nu)i v$rbise nimeni .n afar de du($vnicul ei,
preacumsecadele prin%e *(+lan, .n le-%ur cu insis%en,ele d$mnului "alen$d, &i i)$
zu-rvise .n cul$ri a%/% de dez-us%%$are, .nc/% nu &i)$ pu%ea .nf,i&a al%fel dec/% ca pe
desfr/narea cea mai 1$snic. Dra-$s%ea afla% din pu,inele r$mane pe care .n%/mplarea i le
pusese sub $c(i, $ s$c$%ea cu %$%ul eGcep,i$nal &i c(iar cu %$%ul .n afara na%urii. Da%$ri%
i-n$ran,ei aces%eia, d$amna de 0:nal, pe deplin ferici% &i cu -/ndul numai la 2ulien, era
depar%e de a)&i face cea mai mic mus%rare.
CAPITOLUL %III
)ici *n&+"!lri
9hen there =ere sighs, the deeper
for, suppression,
2nd stolen glances, s=eeter for
the theft,
2nd buming blushes, though for
no transgression.
DON 2UAN, c. >. s%. PH
=?
l/nde,ea .n-ereasc pe care d$amna de 0:nal $ da%$ra firii ei &i s%rii de fericire
ac%ual era %ulbura% .n%r)$ $arecare msur c/nd se -/ndea la Ylisa, cameris%a ei. 'a%a
cp%ase $ m$&%enire &i se sp$vedise prin%elui *(+lan, mr%urisindu)i -/ndul de)a se mri%a
cu 2ulien. 9re$%ul se bucur din %$a% inima de n$r$cul prie%enului su, dar mare .i fu mirarea
c/nd 2ulien .i rspunse, cu $ ($%r/re de neclin%i%, c $fer%a d$mni&$arei Ylisa nu)i pu%ea
c$nveni.
I <a seama, fiul meu, la ce se pe%rece .n inima %a, .i spuse pre$%ul .ncrun%/nd
spr/ncenele3 eu %e felici% pen%ru sf/n%a c(emare pe care $ sim,i, dac numai din pricina ei
dispre,uie&%i $ avere mai mul% dec/% .ndes%ul%$are. !)au .mplini% cincizeci &i &ase de ani de
c/nd ps%$resc .n "erri#res. 4i %$%u&i, dup c/% se pare, v$i fi da% afar din slu1b. As%a m
m/(ne&%e, de&i am un veni% de $p% su%e de livre. 4i .,i spun asemenea lucruri, ca s nu),i faci
iluzii despre s%area de pre$%. Dac %e -/nde&%i s %e dai bine pe l/n- cei mari, pieirea ve&nic
%e a&%eap% fr -re&. Ai pu%ea s faci avere, dar va %rebui s)i va%mi pe cei srmani &i
neferici,i, s)l lin-u&e&%i pe subprefec%, pe primar, pe $mul cu vaz &i s)i slu1e&%i pa%imile.
9ur%area as%a, care .n lume se c(eam a 'ti s% tr%ie'ti, p$a%e, pen%ru un mirean, s nu .nsemne
numaidec/% pierderea m/n%uirii sufle%e&%i, dar pre$,ii n)au .nc$%r$B ei %rebuie s s%r/n- avu,ie
sau .n lumea as%a, sau .n lumea cealal%, cale de mi1l$c nu eGis%. Du)%e, dra-ul meu,
c(ibzuie&%e bine &i .n%$arce)%e pes%e %rei zile s)mi dai un rspuns ($%r/%. Deslu&esc cu
m/(nire .n s%rfundul firii %ale $ %ainic .nflcrare care nu)mi ves%e&%e cump%area &i
renun,area desv/r&i% la bunurile pm/n%e&%i, %rebuinci$ase unui pre$%. Min%ea %a a-er m
face s nd1duiesc .n bineB dar .n-duie)mi s),i spun, adu- bunul pre$% cu $c(ii .n lacrimi,
dac ai fi pre$%, a& %remura pen%ru m/n%uirea %a.
2ulien se ru&ina de em$,ia care .l cuprinsese3 pen%ru prima da% .n via, vedea c e
iubi%3 pl/nse cu $ dui$&ie fr seamn &i se duse s)&i ascund lacrimile .n pdurea cea mare
de deasupra $r&elului.
6De ce m aflu .n s%area as%aQ se .n%reb el .n sf/r&i%. !im% c a& pu%ea s)mi dau de)$
su% de $ri via,a pen%ru bunul prin%e *(+lan, &i %$%u&i, ei mi)a d$vedi% mai adineauri c nu
sun% dec/% un ne-(i$b. 9e el, mai ales, %rebuie s)l .n&el, &i %$cmai el m)a dibui%. Enflcrarea
%ainic despre care .mi v$rbe&%e e d$rin,a mea de)a a1un-e. El m crede nevrednic pen%ru
pre$,ie, &i as%a %$cmai c/nd .mi .nc(ipuiam c 1er%firea unui veni% de cincizeci de lud$vici $
s)i fac cea mai .nal% prere despre cucernicia &i c(emarea mea.
En vii%$r, urm 2ulien, n)$ s m bizui dec/% pe acele %rs%uri ale carac%erului meu pe
care le)am pus la .ncercare. *ine ar fi crezu% c $ s)mi plac s lcrimez7 *)l v$i iubi pe cel
ce .mi va d$vedi c nu sun% dec/% un pr$s%78
Trei zile mai %/rziu 2ulien -sise m$%ivul pe care ar fi %rebui% s)l f$l$seasc din prima
zi3 m$%ivul aces%a era $ cal$mnie, dar ce)are a faceQ Ei mr%urisi pre$%ului, cu mul% &$vial
.n -las, c, din pricini pe care nu le pu%ea spune, ca s nu duneze al%cuiva, respinsese de la
.ncepu% cs%$ria plnui%. A&a, fire&%e, nu ddea vina pe pur%area Ylisei. 9rin%ele *(+lan -si
.n -es%urile lui $ .nflcrare prea lumeasc, .n%ru %$%ul de$sebi% de aceea care ar fi %rebui% s)l
.nsufle,easc pe un %/nr pre$%.
I Dra-ul meu, .i spuse el, mai de-rab f)%e un -$sp$dar de %reab, cins%i% de $ameni
&i cu &%iin, de car%e, dec/% un pre$% fr c(emare.
La aces%e n$i d$1eni 2ulien rspunse cu mul% iscusin, .n ce prive&%e p$%riveala
v$rbel$rB -si cuvin%ele pe care le)ar fi r$s%i% un %/nr seminaris% plin de r/vn3 dar %$nul cu
care le r$s%ea &i f$cul ru ascuns care .i licrea .n priviri .l nelini&%ir pe prin%ele *(+lan.
T$%u&i nu %rebuie s)i prevedem un vii%$r prea ne-ru lui 2ulien3 el nsc$cea c$rec%
cuvin%ele unei f,rnicii viclene &i pruden%e. 4i as%a nu e ru pen%ru v/rs%a lui. */% despre %$n
&i -es%uri, s nu ui%m c %rise prin%re ,rani3 p/n a%unci nu avusese .nc prile1ul s vad
marile m$dele. Mai ap$i, de cum i)a f$s% da% s se apr$pie de dumneal$r, &i -es%urile, &i
cuvin%ele i)au devenii admirabile.
D$amna de 0:nal se mir c averea de cur/nd d$b/ndi% n)$ fcea mai ferici% pe
cameris%a ci $ vedea duc/ndu)se mereu la pre$% &i .n%$rc/ndu)se cu $c(ii pl/n&i3 p/n la urm,
Ylisa .i v$rbi despre mri%i&ul ei.
D$amna de 0:nal se crezu b$lnav3 un s$i de fri-uri $ .mpiedicau s)&i -seasc
s$mnul3 nu mai %ria dec/% a%unci c/nd .i avea sub $c(i pe cameris% sau pe 2ulien. Nu)&i pu%ea
lua -/ndul de la ei &i de la fericirea pe care $ v$r -si .n csnicie. !rcia csu,ei, unde veni%ul
de cincizeci de lud$vici avea s)i sileasc s)&i duc %raiul, $ vedea zu-rvi% .n cul$ri
.nc/n%%$are. 2ulien s)ar fi pu%u% prea bine s a1un- av$ca% .n raM, la subprefec%ur, d$u
le-(e mai depar%e de "erri#res, &i a%unci ar pu%ea s)l mai vad din c/nd .n c/nd.
*rezu cu %$a% sinceri%a%ea c are s)&i piard min,ile3 i)$ spuse c(iar s$,ului ei &i, .n
cele din urm, czu la pa%. !eara, pe c/nd cameris%a $ servea, b- de seam c fa%a pl/n-ea.
En clipa aceea, $ ura din %$% sufle%ul &i %$cmai $ repezise. Dar .i ceru ier%are. Lacrimile Ylisei
curser &i mai .mbel&u-a%e3 fa%a spuse c, dac s%p/na i)ar .n-dui, i)ar p$ves%i %$a%
nen$r$cirea ei.
I "$rbe&%e, .i rspunse d$amna de 0:nal.
I Ei bine, d$amn, el nu m vrea. 9esemne c ruv$i%$rii i)au spus cine &%ie ce despre
mine &i .i crede.
I *ine nu %e vreaQ .n%reb d$amna de 0:nal abia respir/nd.
I *ine al%ul, d$amn, dac nu d$mnul 2ulienQ rspunse cameris%a suspin/nd.
9rin%ele n)a pu%u% s)i biruie .mp$%rivirea3 cci prin%ele -se&%e c nu %rebuie s respin-i $
fa% cins%i% d$ar fiindc a f$s% cameris%. La urma urmei, %a%l d$mnului 2ulien nu)i al%ceva
dec/% un c(eres%e-iu3 &i, c(iar elF cum .&i c/&%i-a p/inea .nain%e de)a in%ra la dumneav$as%rQ
D$amna de 0+nal n)$ mai ascul%a. 9reamul%a fericire apr$ape c .i rpise min,ile. *eru
s)i repe%e de mai mul%e $ri c 2ulien refuzase de)a binelea &i c refuzul lui nu .n-duia s
revin la $ ($%r/re mai .n,eleap%.
I "reau s fac eu $ ul%im .ncercare, .i spuse ea cameris%ei, .i v$i v$rbi d$mnului
2ulien.
A d$ua zi, dup)pr/nz, d$amna de 0:nal .&i drui desf%%$area v$lup%a%e de a pleda
cauza rivalei sale &i de a vedea m/na &i averea Ylisei refuza%e .n%runa, %imp de $ $r .n%rea-.
Ence%ul cu .nce%ul, 2ulien ls de$par%e cuvin%ele msura%e &i rspunse p/n la urm cu
mai mul% 1udeca% mus%rril$r cumin,i ale d$amnei de 0:nal. Ea nu se pu%ea .mp$%rivi
valului de fericire care .i npdise sufle%ul dup a%/%ea zile de deznde1de. 4i i se fcu ru.
*/nd fu dus &i a&eza% .n camera ei, ceru s rm/n sin-ur. Era pr$fund uimi%.
6Nu cumva sun% .ndr-$s%i% de 2ulienQ8 se .n%reb ea .n sf/r&i%.
Desc$perirea aceas%a, care .n $rice al% clip i)ar fi adus remu&cri &i zbucium ad/nc,
nu i se pru dec/% un spec%ac$l ne$bi&nui%, dar apr$ape indiferen%. En inima ei, is%$vi% de c/%e
.ndurase, nu)&i mai -sea l$c sensibili%a%ea necesar pasiunii.
D$amna de 0:nal .ncerc s lucreze, dar czu .n%r)un s$mn ad/ncB c/nd se %rezi, nu se
sperie pe c/% ar fi %rebui%. Era prea ferici% ca s mai p$a% lua ceva .n nume de ru. Naiv &i
nevin$va%, pr$vinciala aceas%a cumsecade nu)&i c(inuise nici$da% inima .ncerc/nd s)i
smul- pu,in sim,ire fa% de vre$ n$u nuan, de sen%imen% sau de ne)n$r$cire. Abs$rbi% cu
%$%ul, p/n la venirea lui 2ulien, de r$b$%eala nesf/r&i% care, depar%e de 9aris, es%e $ le-e
pen%ru $rice bun mam de familie, d$amna de 0:nal se -/ndea la pasiuni a&a cum ne -/ndim
n$i la l$%erieB .n&el%$rie si-ur &i fericire cu%a% de cei fr min%e.
*l$p$%ul ves%i $ra cinci. D$amna de 0:nal se r$&i %$a% c/nd auzi -lasul lui 2ulien
care)i aducea pe c$pii. Mai .ndem/na%ic de c/nd iubea, ca s p$a% eGplica de ce r$&ise, se
pl/nse c $ d$are .n-r$zi%$r capul.
I Ui%e, a&a sun% %$a%e femeile, .i rspunse d$mnul de 0:nal r/z/nd .n ($($%e.
T$deauna e c/%e ceva de dres la ma&inile as%ea.
De&i $bi&nui% cu asemene -lume, i$nul lui $ 1i-ni pe d$amna de 0:nal. *a s uiie, .l
privi pe 2ulien. 4i, dac ar fi f$s% cel mai ur/i $m din lume, .n clipa aceea mi i)ar fi plcu%.
<mi%a%$r -ri1uliu al $biceiuril$r aris%$cra,il$r, d$mnul de 0:nal se mu%, $ da% cu
venirea primel$r zile frum$ase ale primverii, la "er-M, sa%ul deveni% celebru prin aven%ura
%ra-ic a Gabriellei
=V
. La c/%eva su%e de pa&i depr%are de ruinele a%/% de pi%$re&%i ale s%rvec(ii
biserici -$%ice, d$mnul de 0:nal avea un vec(i cas%el cu pa%ru %urnuri &i $ -rdin .n%$cmi%
dup m$delul.Z%el%ela1inile)ries, cu numer$ase %ufe de meri&$r si cu alei de cas%ani %un&i de
d$u $ri pe an. O livad vecin, plan%a% cu meri, era l$cul de plimbare. La cap%ul livezii se
aflau vre$ $p% sau zece nuci mre,i3 frunzi&urile l$r uria&e se ridicau la pes%e d$uzeci de
me%ri .nl,ime.
I 'iecare din bles%ema,ii &%ia de nuci, spunea d$mnul de 0:nal de c/%e $ri s$,ia lui .l
admira, m c$s% rec$l%a de pe $ 1um%a%e de p$-$n. Gr/ul nu p$a%e cre&%e la umbra l$r.
9riveli&%ea de la ,ar i se pru cu %$%ul n$u d$amnei de 0:nal. Admira,ia ei nu mai
cun$&%ea mar-ini. !im,m/n%ul care $ .nsufle,ea .i %rezea iscusin, &i ($%r/re. *(iar a d$ua zi
dup s$sirea la "er-M, d$mnul de 0:nal fiind pleca% la $ra& pen%ru %reburile primriei, d$amna
de 0:nal %$cmi ni&%e lucr%$ri pe c(el%uiala ei. 2ulien .i dduse ideea s cr$iasc $ mic alee
a&%ernu% cu nisip, care ar fi s%rb%u% livada, ar fi %recu% pe sub nucii uria&i &i le)ar fi .n-dui%
c$piil$r s se plimbe diminea,a, fr ca r$ua s le ude pan%$fii. <deea aceas%a fu dus la
.ndeplinire .n mai pu,in de d$uzeci &i pa%ru de $re dup ce fusese c$ncepu%. D$amna de
0:nal pe%recu $ zi vesel .mpreun cu 2ulien, d/ndu)le .ndrumri lucr%$ril$r.
*/nd primarul din "erri#res se .n%$arse de la $ra&, mare .i fu mirarea -sind aleea -a%a
cr$i%. Dar &i pe d$amna de 0:nal $ mir s$sirea luiB ui%ase c eGis%. Timp de d$u luni el
v$rbi supra% despre .ndrzneala de)a face, fr s fie .n%reba%, $ repara,ie a%/% de imp$r%an%,
dar d$amna de 0:nal $ pl%ise din banii ei &i as%a .l mai c$ns$la pu,in.
Ea .&i pe%recea zilele aler-/nd cu c$piii prin livad &i prinz/nd flu%uri. E&i fcuser
ni&%e -lu-i mari, din v$al sub,ire, &i prindeau cu ele bie%ele lepid$p%ere. Numele aces%a barbar
d$amna de 0:nal .l .nv,ase de la 2ulien. *ci ea p$runcise s fie adus de la esanO$n
frum$asa lucrare a d$mnului G$dard
AT
, &i 2ulien .i p$ves%ea $biceiurile ciuda%e ale bie%el$r
-/n-nii.
Le .n,epau fr mil, prinz/ndu)le cu ace .n%r)$ ram de car%$n fcu% %$% de 2ulien.
D$amna de 0:nal &i 2ulien aveau, .n sf/r&i%, despre ce s v$rbeasc &i el scp de
.n-r$zi%$rul c(in pe care i)l pricinuiau clipele de %cere.
E&i v$rbeau .n%runa &i cu nemr-ini% in%eres, de&i nu)&i spuneau dec/% lucruri c/% se
p$a%e de nevin$va%e. "ia,a aceas%a ac%iv, plin &i vesel le plcea %u%ur$r, .n afar de
d$mni&$ara Ylisa, care avea de lucru p/n pes%e cap.
6Nici$da%, c(iar .n %impul carnavalului, c/nd erau baluri la "erri#res, spunea ea,
d$amna nu se .n-ri1ea a%/% de %$ale%ele ei3 acum sc(imb r$c(iile de d$u sau de %rei $ri pe
zi.8
*um n)avem de -/nd s m-ulim pe nimeni, n)$ s ne-m c d$amna de 0:nal, care
avea $ piele superb, .&i p$%rivea r$c(iile a&a fel .nc/% s)i lase bra,ele &i s/nii c/% mai
dez-$li,i. Era f$ar%e bine fcu% &i felul aces%a de)a se .mbrca $ prindea de minune.
I Nici$da% n-a#i fost at/t de t/n%r%, d$amn, .i spuneau prie%enii din "erri#res,
veni,i s la masa la "er-M. JA&a v$rbesc cei de prin par%ea l$cului.K
Un lucru ciuda%, cruia nu i)am dai prea mul% crezare, e fap%ul c d$amna de 0:nal se
-%ea a%/%a fr in%en,ie precis. Ei fcea plcere s se -%easc &i, fr s se -/ndeasc la
al%ceva, %$% %impul pe care nu)l pe%recea la v/n%$area de flu%uri cu c$piii &i cu 2ulien lucra la
cr$i%ul r$c(iil$r, .mpreun cu Ylisa. !in-urul ei drum la "erri#res a f$s% pricinui% de d$rin,a
de a)&i cumpra r$c(ii n$i de var, primi%e a%unci din Mul($use.
4i aduse la "er-M $ %/nr d$amn, rud de)a ei. De c/nd se mri%ase, d$amna de
0:nal se .mprie%enise .nce%ul cu .nce%ul cu d$amna Derville, care, pe vremuri, .i fusese c$le-
la !acr+)*$eur.
D$amna Derville fcea mul% (az de ceea ce ea numea ideile nebune&%i ale veri&$arei
sale.
I Dac a& fi sin-ur, nici nu mi)ar %rsni prin min%e asemenea lucruri, spunea ea.
De ideile aces%ea nea&%ep%a%e, care la 9aris ar fi f$s% numi%e 6p$rniri caprici$ase8,
d$amna de 0:nal se ru&ina ca de ni&%e pr$s%ii a%unci c/nd era cu s$,ul ei. Dar prezen,a
d$amnei Derville .i ddea cura1. Ea .i des%inuia mai .n%/i, cu v$ce sfi$as, -/ndurile3 c/nd
cele d$u prie%ene rm/neau mul% vreme sin-ure, -/ndurile d$amnei de 0:nal se .nsufle,eau3
$ diminea, lun- &i sin-ura%ic %recea a%unci ca $ clip, ls/ndu)le nespus de vesele. De da%a
aceas%a, .ns, cump%a%a d$amn Derville .&i -si veri&$ara mai pu,in vesel, dar mul% mai
ferici%.
*/% despre 2ulien, de c/nd se afla la ,ar se c$mp$r%a ca un adevra% c$pil, la fel de
bucur$s s aler-e dup flu%uri ca &i elevii lui. Dup a%/%a c$ns%r/n-ere &i dipl$ma,ie iscusi%,
sin-ur, depar%e de privirile $amenil$r, nefiindu)i del$c %eam, din ins%inc%, de d$amna de
0:nal, se lsa .n v$ia plcerii de a %ri, a%/% de pu%ernic la v/rs%a lui &i .n mi1l$cul cel$r mai
frum$&i mun,i din lume.
*(iar de la s$sirea d$amnei Derville, lui 2ulien i se pru c .i e prie%en &i se -rbi s)i
ara%e priveli&%ea din cap%ul aleii celei n$i, de sub nucii uria&i, priveli&%e, de fap%, de$p$%riv
de frum$as, dac nu .n%rec/ndu)le c(iar pe cele cu care Elve,ia sau lacurile <%aliei p$% desf%a
$c(iul. Dac urci p$v/rni&ul care .ncepe la c/,iva pa&i de)ac$l$, a1un-i .nda% la ni&%e prps%ii
ad/nci, mr-ini%e cu pduri de s%e1ar, ce se .n%ind p/n apr$ape de r/u. 9e cres%ele s%/ncil$r
aces%$ra abrup%e, 2ulien, ferici%, liber &i c(iar ceva mai mul%, re-e al casei, .&i c$nducea cele
d$u prie%ene &i se bucura de admira,ia l$r pen%ru priveli&%ile neasemui% de frum$ase.
I 9en%ru mine e ca &i cum a& ascul%a muzica lui M$zar%, spunea d$amna Derville.
<nvidia fra,il$r si, prezen,a de %iran ursuz a %a%lui su .n%unecaser .n $c(ii lui 2ulien
frumuse,ea priveli&%il$r din prea1ma $r&elului "erri#res. La "er-M nu mai -sea nici urm
din amin%irile acelea amare3 pen%ru prima da% .n via% nu mai vedea niciun du&man. */nd
d$mnul de 0:nal pleca la $ra&, ceea ce se .n%/mpla adesea, el .ndrznea s ci%easc3 &i cur/nd,
n$ap%ea, .n l$c s ci%easc, av/nd &i -ri1a s)&i d$seasc lampa .n fundul unei vaze de fl$ri
rs%urna%e, pu%u s)&i vad de s$mn3 ziua, .n r-azul din%re lec,iile c$piil$r, venea pe s%/ncile
aces%ea cu car%ea care era sin-ura le-e a pur%rii lui &i sin-urul $biec% care)i fcea plcere. En
ea -sea %$%$da% &i fericire &i eG%az, &i m/n-/iere .n clipele de deznde1de.
Unele lucruri pe care Nap$le$n le)a spus cu privire la femei, mai mul%e discu,ii despre
meri%ele r$manel$r la m$d sub d$mnia lui .i ddur a%unci, pen%ru prima $ar .n via,, c/%eva
idei pe care $rice al% %/nr de v/rs%a lui le)ar fi avu% de mul% vreme.
"enir cldurile cele mari ale verii. Ai casei .&i fcur $biceiul s)&i pe%reac serile sub
un %ei uria&, la c/,iva pa&i de cas%el. En%unericul era ad/nc. En%r)$ sear, 2ulien v$rbea cu
.nflcrare, bucur/ndu)se din %$a% inima c se pricepea s v$rbeasc frum$s &i c .l ascul%au
ni&%e femei %inere3 &i, %$% -es%icul/nd, a%inse m/na d$amnei de 0:nal, spri1ini% pe sp%arul
unuia din%re scaunele de lemn v$psi% care se pun prin -rdini.
M/na aceas%a se re%rase numaidec/% dar 2ulien -/ndi c ar fi de datoria lui s fac a&a
fel, .nc/% m/na ei s nu se mai re%ra- a%unci c/nd $ a%in-ea. <deea da%$riei de .ndeplini% &i
-/ndul ridic$lului sau mai de-rab al sen%imen%ului de inferi$ri%a%e cruia se eGpunea .n caz
de nereu&i% .i alun- din inim, c/% ai clipi, %$a% plcerea.
CAPITOLUL I,
O $ar la -ar
>idona domnului ?u@rin
A1
,
(nc/nt%toare schi#%!
!T0OME*[
A=
A d$ua zi c/nd $ revzu pe d$amna de 0:nal, privirile .i erau ciuda%e3 se ui%a la ea ca
la un du&man cu care %rebuia s se rzb$iasc. 9rivirile aces%ea, a%/% de diferi%e de cele din
a1un, $ zpcir pe d$amna de 0:nalB fusese bun cu 2ulien &i el prea supra%. Dar nu)&i
pu%ea dezlipi $c(ii de)ai lui.
9rezen,a d$amnei Derville .i .n-duia lui 2ulien s v$rbeasc m/i pu,in &i s se $cupe
mai mul% de ceea ce .&i pusese .n -/nd. 4i %$a% ziua nu fcea al%ceva dec/% s ci%easc din
car%ea inspira% care .i $,elea inima.
!cur% c/% pu%u mai mul% lec,iile c$piil$r, ap$i, c/nd prezen,a d$amnei de 0:nal .l fcu
din n$u s se -/ndeasc numai la -l$rie, ($%r. c %rebuie neapra% s)i .n-duie .n seara aceea
ca m/na ei s rm/n .n m/na lui.
Amur-ul &i apr$pierea clipei ($%r/%$are fcur s ba% inima lui 2ulien .n%r)un m$d
ne$bi&nui%. !e .nsera. 4i 2ulien $bserv, cu $ bucurie care .i lu parc $ pia%r uria& de pe
piep%, c n$ap%ea va fi .n%unec$as. *erul, ac$peri% de n$ri -r$&i, pur%a,i de)un v/n% fierbin%e,
prea c ves%e&%e apr$pierea unei fur%uni. *ele d$u prie%ene se plimbar p/n %/rziu. T$a%e
mi&crile l$r din seara aceea i se preau ciuda%e lui 2ulien. Ele se bucurau de vremea
zbuciuma% care, pen%ru unele sufle%e -in-a&e, pare c mre&%e plcerea de a iubi.
!e a&ezar, .n sf/r&i%3 d$amna de 0:nal lu l$c l/n- 2ulien, iar d$amna Derville l/n-
prie%ena ei. 9re$cupa% numai de ceea ce avea de -/nd s .ncerce, 2ulien nu izbu%i s sc$a% $
v$rb. Discu,ia l/ncezea.
6Oare am s fiu %$% a&a de speria% &i de neferici% la primul duel pe care .l v$i aveaQ8 se
.n%reba 2ulien, cci avea prea mul% ne.ncredere .n el &i .n al,ii ca s nu)&i dea seama de s%area
lui sufle%easc.
En nelini&%ea lui uci-%$are, ar fi prefera% $rice al% prime1die. De c/%e $ri n)a d$ri% ca
nu &%iu ce %reburi nea&%ep%a%e s)$ sileasc pe d$amna de 0:nal s in%re .n cas, s plece din
-rdin7 *$ns%r/n-erea la care 2ulien se supunea sin-ur era prea mare ca s nu)i -/%uie -lasul3
cur/nd, v$cea d$amnei de 0:nal deveni &i ea %remur%$are, dar 2ulien nu b- de seam. Era
prea cumpli% lup%a pe care da%$ria $ ddea .mp$%riva %imidi%,ii, pen%ru ca el s mai fie .n
s%are s $bserve ceva .n afara lui. Or$l$-iul cas%elului b%u cele %rei sfer%uri dup $ra n$u,
fr ca el s fi cu%eza% ceva. 2ulien, sc$s din fire de pr$pria lui la&i%a%e, .&i spuseB 6*/nd va
ba%e $ra zece, sau v$i face lucrul pe care %$a% ziua mi l)am f-dui% s)l fac as%)sear, sau
m urc .n $daia mea &i)mi zb$r creierii8.
Dup $ ul%im clip de a&%ep%are &i de zbucium, .n %impul creia 2ulien .&i pierduse
min,ile din pricina em$,iei c$v/r&i%$are, $r$l$-iul, afla% deasupra lui, ves%i $rele zece. 'iecare
b%aie a $r$l$-iului fa%al .i rsuna .n piep% &i $ sim,ea ca pe $ zv/cnire.
En sf/r&i%, pe c/nd ul%ima b%aie mai rsuna .nc, .n%inse m/na &i $ prinse pe a d$amnei
de 0:nal, care &i)$ re%rase de.nda%. 2ulien, fr s)&i dea prea bine seama ce face, $ prinse din
n$u. De&i era el .nsu&i em$,i$na%, rceala de -(ea, a m/inii pe care $ ,inea .l izbi3 $ s%r/nse,
ca .n%r)un spasm3 sim,i cum d$amna de 0:nal fcea $ ul%im .ncercare ca s se smul-, dar,
p/n la urm, m/na ei rmase .n%r)a lui.
!ufle%ul .i fu npdi% de fericire, nu pen%ru c $ iubea pe d$amna de 0:nal, ci fiindc
scpase de un c(in .n-r$zi%$r. 9en%ru ca nu cumva d$amna Derville s $bserve, se crezu
$bli-a% s v$rbeasc3 -lasul i se auzi a%unci pu%ernic &i rsun%$r. Glasul d$amnei de 0:nal,
dimp$%riv, %rda a%/%a em$,ie, .nc/% prie%ena ei $ crezu b$lnav &i)i pr$puse s mear- .n
cas. 2ulien sim,i prime1diaB 6Dac d$amna de 0:nal in%r .n sal$n, am s cad iar .n s%area
.n-r$zi%$are care m)a c(inui% %$a% ziua. <)am ,inu% prea pu,in m/na ca s p$% s$c$%i c am
d$b/ndi% ceva.8
En clipa c/nd d$amna Derville .&i re.nn$i pr$punerea de a in%ra .n sal$n, 2ulien s%r/nse
cu pu%ere m/na lsa% .n v$ia lui.
D$amna de 0:nal, care %$cmai se ridica, se a&az iar, spun/nd cu $ v$ce abia auzi%B
I En%r)adevr, sun% pu,in b$lnav, dar aerul cura% .mi face bine.
*uvin%ele ei pece%luir fericirea lui 2ulien, fericire nemr-ini% .n clipa aceea3 &i v$rbi,
ui% s se prefac, pru fermec%$r cel$r d$u prie%ene, care .l ascul%au. 4i %$%u&i, mai eGis%a
.nc pu,in lips de cura1 .n el$cin,a aceas%a, pe care $ d$vedea pe nea&%ep%a%e. 2ulien se %emea
-r$zav ca nu cumva d$amna Derville, $b$si% de v/n%ul care se s%/rnise .nain%ea fur%unii, s
vrea s se .n%$arc sin-ur .n sal$n. A%unci, ar fi rmas sin-ur cu d$amna de 0:nal. Avusese,
apr$ape din .n%/mplare, .ndrzneala aceea $arb care %e .mpin-e la fap%e3 dar sim,ea c ar fi
pes%e pu%erile lui s)i spun cea mai ne.nsemna% v$rb d$amnei de 0:nal. Oric/% de bl/nde ar
fi f$s% d$1enile ei, avea s fie .nvins, iar ceea ce d$b/ndise avea s fie nimici%.
Din fericire pen%ru el, .n seara aceea cuvin%ele lui mi&c%$are &i pline de emfaz
plcur d$amnei Derville, care de f$ar%e mul%e $ri .l -sea s%/n-aci ca un c$pil &i des%ul de
plic%ic$s. */% despre d$amna de 0:nal, cu m/na .n m/na lui 2ulien, ea nu se mai -/ndea la
nimic3 %ria, &i a%/%. Orele pe%recu%e sub %eiul cel mare, despre care le-endele din par%ea l$cului
spun c a f$s% sdi% de *ar$l Temerarul, erau pen%ru ea pline de fericire. Ascul%a fermeca%
suspinele v/n%ului din frunzi&ul des al %eiului &i r$p$%ul rarel$r pic%uri care .ncepuser s
cad pe frunzele cele mai 1$ase. 2ulien nu b- de seam un lucru care l)ar fi lini&%i% pe deplinB
d$amna de 0:nal, sili% la un m$men% da% s)&i la m/na din%r)a lui, c/nd se ridicase de pe
scaun ca s)&i a1u%e veri&$ara s .ndrep%e $ vaz de fl$ri rs%urna% de v/n% la pici$arele l$r, de
.nda% ce se a&ez la l$c .i ddu m/na apr$ape fr nici$ -reu%a%e, ca &i cum ar fi eGis%a% $
.n,ele-ere .n%re ei d$i.
Miezul n$p,ii b%use de mul%3 %rebuiau, .n sf/r&i%, s plece din -rdinB se despr,ir.
D$amna de 0:nal, fura% de fericirea de)a iubi, era a%/% de ne&%iu%$are, .nc/% nu)&i fcu
apr$ape nici$ mus%rare. 'ericirea .i rpi s$mnul. 9e 2ulien, is%$vi% de lup%ele pe care .n%rea-a
zi %imidi%a%ea &i $r-$liul le dduser .n inima lui, .l npdi .n sc(imb un s$mn ca de plumb.
A d$ua zi, se %rezi la cinci3 &i, lucru care ar fi duru%)$ cumpli% pe d$amna de 0:nal
dac ar fi &%iu%, abia se -/ndi la ea .n %reac%. E&i fcuse da%$ria, ba c(iar $ da%$rie er$ic. *u
inima plin de sim,m/n%ul aces%a, se .ncuie .n $daie &i .ncepu, cu $ plcere pr$asp%, s
ci%easc isprvile er$ului prefera%.
*/nd sun cl$p$%ul pen%ru mas, 2ulien ui%ase, ci%ind bule%inele Marii Arma%e, %$% ce
d$b/ndise .n a1un. *$b$r/nd .n sal$n, se -/ndi .n%r)$ d$arB 6Trebuie s)i spun femeii aces%eia
c $ iubesc8.
En l$cul priviril$r pline de v$lup%a%e pe care se a&%ep%a s le .n%/lneasc, ddu pes%e
c(ipul sever al d$mnului de 0:nal, care, s$si% de d$u $re din "erri#res, nu)&i ascundea
nemul,umirea c 2ulien pe%recuse $ diminea, .n%rea- fr s se $cupe de c$pii. Nimic nu
pu%ea fi mai dez-us%%$r dec/% $mul aces%a plin de sine, .mbufna% &i c$nvins c are drep%ul s)
&i ara%e suprarea.
'iecare cuv/n% acru al s$,ului ei .i s%rpun-ea inima d$amnei de 0:nal. */% despre
2ulien, el era a%/% de ad/nci% .n eG%az, a%/% de pre$cupa% .nc de marile fap%e care, %imp de $re
.n%re-i, i se perindaser pe dinain%ea $c(il$r, .nc/%, la .ncepu%, abia dac pu%u s)&i c$ncen%reze
a%en,ia &i s ascul%e cuvin%ele aspre pe care i le spunea d$mnul de 0:nal. En cele din urm, .i
rspunse des%ul de repezi%B
I Am f$s% b$lnav.
T$nul aces%$r v$rbe ar fi sc$s din sri%e un $m cu mul% mai pu,in suprci$s dec/%
primarul din "erri#res. !e -/ndi $ clip s)i rspund lui 2ulien d/ndu)l afar imedia%. 4i nu
se s%p/ni dec/% da%$ri% devizei pe care &i)$ furise sin-urB .n privin,a afaceril$r s nu %e
-rbe&%i nici$da%.
6Tinerelul s%a ne-(i$b, .&i spuse el .nda%, &i)a fcu% un fel de faim .n casa mea. Te
p$mene&%i c .l ia "alen$d la el $ri, &i mai &i, %e p$mene&%i c se .ns$ar cu Ylisa. En
am/nd$u cazurile, ar pu%ea s)si r/d de mine .n sinea lui.8
*u %$a% cumin,enia vdi% a un$r asemenea -/nduri, d$mnul de 0:nal nu .n%/rzie s
izbucneasc .n%r)un p$%$p de cuvin%e -r$s$lane, care, .nce%ul cu .nce%ul, .l .nfuriar pe 2ulien.
D$amna de 0:nal abia .&i s%p/nea lacrimile. De .nda% ce sf/r&ir pr/(zul, ea .i ceru lui
2ulien s)i dea bra,ul pen%ru plimbare &i se spri1ini prie%en$as de el. La %$% ce)i spunea
d$amna de 0+nal, 2ulien nu pu%ea dec/% s rspund cu 1um%a%e -lasB
B 2'a sunt oamenii boga#i!
D$mnul de 0:nal mer-ea al%uri de ei. Apr$pierea lui .i .n%ri% m/nia lui 2ulien. */nd
$bserv c d$amna de 0:nal se rezema prea cu dinadinsul de bra,ul lui, -es%ul ei .l sc/rbi &i,
.mpin-/nd)$ furi$s, .&i desfcu bra,ul din s%r/ns$are.
Din fericire, d$mnul de 0:nal nu vzu aceas% n$u $brznicie, care nu)i scp
d$amnei Derville3 prie%ena ei avea lacrimi .n $c(i. En clipa aceea, d$mnul de 0:nal .ncepu s
-$neasc cu pie%re $ ,rncu, care s%rb%ea un c$l, al livezii, %rec/nd prin%r)$ p$%ec $pri%
s%rinil$r.
I D$mnule 2ulien, %e r$-, s%p/ne&%e)%e3 -/nde&%e)%e c fiecare din%re n$i avem clipe
de m/nie, &$p%i repede d$amna Derville.
2ulien $ privi neps%$r, cu ni&%e $c(i .n care se zu-rvea cel mai suveran dispre,.
*u%%ura aceas%a $ mir pe d$amna Derville, &i p$a%e c ar fi mira%)$ &i mai mul% dac
ar fi bnui% ce eGprim .n%r)adevr3 ea deslu&i un fel de va- nde1de .n%r)$ rzbunare din cele
mai crun%e. 'r .nd$ial c asemenea clipe de umilire l)au zmisli% pe 0$bespierre.
I 2ulien al dumi%ale e f$ar%e vi$len%, m sperie, .i &$p%i ea d$amnei de 0:nal.
I Are drep%a%e s fie m/ni$s, .i rspunse aceas%a. Dup pr$-resele uimi%$are pe care
c$piii le)au fcu% da%$ri% lui, ce .nsemn%a%e are c .&i pe%rece $ diminea, fr s le
v$rbeascQ Trebuie s recun$&%i c brba,ii sun% prea aspri.
9en%ru prima $ar .n via,, d$amna de 0:nal sim,ea un fel de d$rin, de rzbunare
.mp$%riva s$,ului ei. Ura nemr-ini% pe care 2ulien $ nu%rea fa, de cei b$-a,i era c/% pe ce s
izbucneasc. N$r$c .ns c d$mnul de 0:nal .&i c(em -rdinarul &i rmase .mpreun cu el s
pun cren-i spin$ase &i s .nc(id as%fel p$%eca $pri% ce s%rb%ea livada. 2ulien nu rspunse
del$c la %$a%e a%en,iile care i se ar%ar .n %impul plimbrii. Abia se depr%ase d$mnul de
0:nal, c/nd am/nd$u prie%enele, pre%inz/nd c sun% $s%eni%e, .i ceruser fiecare c/%e un bra,.
En%re cele d$u femei, cr$ra %ulburarea ad/nc &i sfiiciunea le .mbu1$raser $bra1ii,
pal$area m/ndr, privirea .n%uneca% &i ($%r/% a lui 2ulien c$n%ras%au ciuda%. El le dispre,uia
pe am/nd$u, &i %$a%e sen%imen%ele l$r dui$ase.
6A(7 .&i spunea el, dac a& avea mcar un veni% de cinci su%e de franci ca s)mi p$%
%ermina s%udiile7 *um le)a& mai %rimi%e la plimbare78
!%p/ni% de -/ndurile aces%ea necru,%$are, pu,inul pe care binev$ia s)l .n,elea- din
cuvin%ele .nda%$ri%$are ale cel$r d$u prie%ene .i displcea &i i se prea fr sens, pr$s%esc,
u&ura%ic, .n%r)un cuv/n%, femeiesc.
"$rbind d$ar ca s v$rbeasc &i cu%/nd s .n%re,in $ c$nversa,ie c/% de c/%
.nsufle,i%, d$amna de 0:nal spuse .n%r)$ d$ar c s$,ul ei se .n%$rsese din "erri#res ca s se
%$cmeasc pen%ru ni&%e pnu&i de p$rumb cu unul din%re fermierii lui. J9rin par%ea l$cului
sal%elele sun% umplu%e cu pnu&i de p$rumb.K
I Acum n)$ s mai vin dup n$i, adu- d$amna de 0:nal. A rmas s se $cupe de
.mpr$sp%area sal%elel$r din cas, .mpreun cu vale%ul lui &i cu -rdinarul. Azi)diminea, a
umplu% sal%elele din %$a%e pa%urile de la primul ca% si acum a %recu% la al d$ilea.
2ulien pli3 se ui% cu $ privire ciuda% la d$amna de 0:nal &i cu% s rm/n sin-ur
cu ea, -rbind pasul. D$amna Derville .l ls s se depr%eze.
I !alva,i)mi via,a, .i spuse 2ulien. Numai dumneav$as%r pu%e,i s)$ face,i. 4%i,i c
vale%ul m ur&%e de m$ar%e. Trebuie s v mr%urisesc, d$amn, c am un p$r%re%3 l)am ascuns
.n sal%eaua de la pa%ul meu.
La aces%e cuvin%e, d$amna de 0:nal pli &i ea.
I Numai dumneav$as%r, d$amn, pu%e,i in%ra acum .n $daia mea3 cu%a,i, fr s se
ba-e de seam, .n c$l,ul sal%elei cel mai apr$pia% de fereas%r &i ve,i -si ac$l$ $ cu%iu, de
car%$n ne-ru, lus%rui%.
I 4i .nun%ru e un p$r%re%, fcu d$amna de 0:nal abia pu%/nd s se mai ,in pe
pici$are.
2ulien .i $bserv deznde1dea &i pr$fi% .nda% de ea.
I Mai am s v r$- ceva, d$amnB s nu privi,i p$r%re%ul acela. E %aina meaF
I E $ %ain, repe% d$amna de 0:nal cu -las s%ins.
Dar de&i fusese crescu% prin%re $ameni m/ndri de averea l$r &i sim,i%$ri numai la bani,
iubirea sdise mrinimie .n inima ei. 0ni% p/n .n ad/ncul sufle%ului, d$amna de 0:nal .i
ceru lui 2ulien, cu aerul celui mai firesc dev$%amen%, lmuririle necesare ca s duc la bun
sf/r&i% ceea ce avea de fcu%.
I A&adar, .&i spuse ea depr%/ndu)se, $ cu%iu, r$%und de car%$n ne-ru, lus%rui%.
I Da, d$amn, rspunse 2ulien cu asprimea pe care prime1dia $ d brba,il$r.
Ea se urc la ca%ul al d$ilea al cas%elului, palid, ca &i cum s)ar fi dus la m$ar%e. 4i ca $
culme a nen$r$cirii, sim,i c)i vine ru, dar nev$ia de a)i fi de f$l$s lui 2ulien .i ddu pu%eri.
6Trebuie s pun m/na pe cu%iu,a aceas%a8, .&i spuse -rbind pasul.
E&i auzi s$,ul v$rbind cu vale%ul c(iar .n $daia lui 2ulien. Din fericire, .ns, ei %recur
.n camera c$piil$r. Ea ridic sal%eaua &i .&i .nfund m/na cu a%/%a pu%ere, .nc/% .&i zdreli
de-e%ele. Dar de&i era f$ar%e sensibil la micile dureri de aces% fel, acum nu)&i ddu seama de
nimic, cci apr$ape .n acela&i %imp sim,i ne%ezimea cu%iu,ei de car%$n. O lu &i dispru.
Abia scpa% .ns de %eama de)a nu fi surprins de s$,ul ei, c(inul pricinui% de cu%iu,a
nea-r fu c/% pe ce s)$ d$b$are.
62ulien e, a&adar, .ndr-$s%i%, &i eu am .n m/n p$r%re%ul femeii pe care $ iube&%e.8
!%/nd pe)un scaun .n an%icamera apar%amen%ului, d$amna de 0:nal se ls prad
%u%ur$r c(inuril$r -el$ziei. Nemr-ini%a ei naivi%a%e .l f$l$si &i acum. Uimirea .i d$m$li
durerea. 2ulien se ivi, lu cu%iu,a fr s)i mul,umeasc, fr s spun $ v$rb &i ddu fu-a .n
$daia lui, unde aprinse f$cul &i $ arse c/% ai clipi. Era .nc palid, pierdu%, eGa-er/nd prime1dia
prin care %recuse.
69$r%re%ul lui Nap$le$n ascuns la un %/nr care face parad de)a%/%a ur .mp$%riva
uzurpa%$rului7 .&i spunea el cl%in/nd din cap. 9$r%re%ul lui Nap$le$n, -si% de d$mnul de
0:nal, care)i a%/% de p$rni% .mp$%riva .mpra%ului &i a%/% de furi$s acum7 <ar ca $ culme a
impruden,ei, pe car%$nul alb de pe spa%ele p$r%re%ului se afl c/%eva r/nduri scrise de m/na
mea &i nepu%/nd lsa urm de .nd$ial asupra admira,iei mele nemr-ini%e7 4i fiecare din
d$vezile aces%ea de dra-$s%e .nflcra% e da%a%7 Ul%ima am scris)$ abia alal%ieri. T$a%
repu%a,ia de care m bucur s)ar fi dus pe c$pc, .n%r)$ clip7 .&i spunea 2ulien privind cum
arde cu%iu,a3 &i repu%a,ia e sin-ura mea avere3 nu %riesc dec/% prin eaF &i cum %riesc,
Dumnezeule, D$amne78
9es%e un ceas, $b$seala &i mila fa, de sine .nsu&i .i umplur inima de dui$&ie. De
aceea, .n%/lnind)$ pe d$amna de 0:nal, 2ulien .i lu m/na &i i)$ sru% cu mai mul%
sinceri%a%e dec/% $ric/nd. Ea r$&i, ferici%, dar apr$ape .n aceea&i clip .l respinse m/nia% din
pricina -el$ziei. M/ndria lui 2ulien, rni% abia cu c/%eva ceasuri mai .nain%e, .l pr$s%i .n clipa
aceea. Nevz/nd .n d$amna de 0:nal dec/% $ femeie b$-a%, .i ls dispre,ui%$r m/na &i plec.
En -rdin, mai ap$i, pe c/nd se plimba -/ndi%$r, un z/mbe% amar i se ivi pe buze.
6M plimb aici, lini&%i%, ca un $m care n)are de da% s$c$%eal nimnui pen%ru %impul
lui7 Nu vd de c$pii7 M eGpun cuvin%el$r umili%$are ale d$mnului de 0:nal, &i el ar avea
drep%a%e s mi le spun.8
Ddu fu-a .n $daia c$piil$r.
Alin%rile celui mai mic, care)l iubea mul%, .i p$%$lir $arecum suferin,a care)l mis%uia.
6El nu m dispre,uie&%e .nc8, -/ndi 2ulien. Dar se mus%r cur/nd c)&i p$%$lise
m/(nirea, de parc ar fi da% iar d$vad de slbiciune. 6*$piii &%ia m alin% cum &i)ar alin%a
c,elu&ul de v/n%$are care le)a f$s% cumpra% ieri.8
CAPITOLUL ,
O ini" "ar i o a(r "ic
But passion most dissembles, yet betrays,
+"en by its darCnessD as the blacCest sCy
Eoretells the hea"iest tempest.
AA
DON 2UAN, c.>. s%. PA
Dup ce s%rb%u %$a%e camerele cas%elului, pe r/nd, d$mnul de 0:nal se .n%$arse .n
$daia c$piil$r, .mpreun cu servi%$rii care aduceau pnu&ile de p$rumb pen%ru sal%ele. <n%rarea
lui nea&%ep%a% fu pen%ru 2ulien asemeni pic%urii de ap care face s se reverse pa(arul.
Mai palid &i mai .n%uneca% dec/% de $bicei, 2ulien se repezi .nain%ea lui. D$mnul de
0:nal se $pri &i)&i privi servi%$rii.
I D$mnule, .i spuse 2ulien, crede,i c cu un al% precep%$r c$piii dumneav$as%r ar fi
fcu% acelea&i pr$-rese pe care le)au fcu% cu mineQ Dac nu, c$n%inu 2ulien fr s)i lase
d$mnului de 0:nal %imp s desc(id -ura, cum de .ndrzni,i s m mus%ra,i c nu m $cup
.ndea1uns de eiQ
D$mnul de 0:nal, abia venindu)&i .n fire din %eama care .l cuprinsese, .&i spuse c
,rnu&ul s%a v$rbea cu un %$n a%/% de ne$bi&nui% pen%ru c, pesemne, .i fcuse al%cineva $
pr$punere mai avan%a1$as &i vrea s)l prseasc. 2ulien, cu c/% v$rbea mai mul%, cu a%/% era
mai furi$s.
I 9$% s %riesc &i fr dumneav$as%r, d$mnule, adu- el.
I 5u, .mi pare f$ar%e ru c %e vd a%/% de nerv$s, .i rspunse d$mnul de 0:nal
b/lb/indu)se pu,in.
!ervi%$rii se aflau la c/,iva pa&i de ei, $cupa,i cu a&eza%ul pa%uril$r.
I Nu de as%a am nev$ie, d$mnule, urm 2ulien sc$s din fire. G/ndi,i)v la %icl$&ia
cuvin%el$r pe care mi le)a,i spus, &i .nc .n fa,a un$r femei7
D$mnul de 0:nal .n,ele-ea prea bine ce)i cerea 2ulien, &i $ lup% cumpli% .i sfi&ia
sufle%ul. <ar 2ulien, .nnebuni% de)a binelea de m/nie, se nimeri s)i s%ri-eB
I 4%iu unde s m duc, d$mnule, c/nd v$i prsi casa dumneav$as%r.
La auzul aces%$r cuvin%e, d$mnul de 0:nal .l &i vzu pe 2ulien ins%ala% la d$mnul
"alen$d.
I ine, spuse el .n sf/r&i%, $f%/nd de parc ar fi c(ema% c(irur-ul s)i fac cea mai
durer$as $pera,ie, primesc cererea dumi%ale. Encep/nd de p$im/ine, zi .n%/i a lunii, .,i v$i
pl%i cincizeci de franci pe lun.
Lui 2ulien .i veni s r/d &i rmase uimi%, %$a% m/nia i se %$pise.
6Nu)l dispre,uiam .ndea1uns pe animalul s%a, .&i spuse el. 9esemne c numai a&a se
pricepe s cear scuze un sufle% a%/% de 1$snic.8
*$piii, care ascul%aser cu -ura csca% .n%rea-a scen, ddur fu-a .n -rdin s)i
spun mamei c d$mnul 2ulien era %are m/nia%, dar c avea s aib cincizeci de franci pe lun.
2ulien .i urm din $bi&nuin,, fr s)i arunce mcar $ privire d$mnului de 0:nal, pe
care .l ls f$ar%e iri%a%.
6D$mnul "alen$d m c$s%, va s zic, $ su% &aizeci &i $p% de franci, .&i zicea
primarul. Trebuie neapra% s)i spun vre$ c/%eva v$rbe rspica%e despre felul cum se .n-ri1e&%e
de (rana c$piil$r -si,i.8
9es%e $ clip, 2ulien se afla din n$u fa, .n fa, cu d$mnul de 0:nalB
I "reau s m sp$vedesc prin%elui *(+lan3 am $n$area s v anun, c v$i lipsi
c/%eva $re.
I "ai, dra- 2ulien7 fcu d$mnul de 0:nal r/z/nd c/% se p$a%e de fals. 9$,i lipsi %$a%
ziua dac vrei, ba c(iar &i m/ine, scumpul meu. la calul -rdinarului p/n la "erri#res.
6Acum se duce s)i dea rspuns lui "alen$d, -/ndi d$mnul de 0:nal. Nu mi)a
f-dui% nimic, dar %rebuie s las s i se mai rc$reasc min,ile %inerelului s%uia.8
2ulien $ &%erse numaidec/% &i urc spre c$drii prin care se p$a%e mer-e de la "er-M la
"erri#res. Nu se -rbea s a1un- la prin%ele *(+lan. Depar%e de a)&i d$ri s se supun la $
n$u scen de ip$crizie, avea nev$ie s vad limpede .n inima lui &i s dea ascul%are un$r
sumedenii de sim,min%e care .l frm/n%au.
6Am c/&%i-a% $ b%lie, .&i spuse el de .nda% ce se vzu .n pdure, depar%e de privirile
$amenil$r. A&adar, am c/&%i-a% $ b%lie78
*uvin%ele aces%ea fceau ca .n%rea-a lui si%ua,ie s)i apar .n cele mai frum$ase cul$ri
&i)i mai lini&%ir pu,in frm/n%area.
6<a%)m cu $ leaf de cincizeci de franci pe lun. Tare %rebuie s se fi %emu% d$mnul
de 0:nal7 Dar de ceQ8
T$% -/ndindu)se de ce s)$ fi %emu% $mul acela ferici% &i pu%ernic, .mp$%riva cruia cu
un ceas mai .nain%e spume-a de m/nie, 2ulien se p$meni p/n la urm cu sufle%ul .nsenina%.
4i, %imp de c/%eva clipe, se sim,i apr$ape mi&ca% de .nc/n%%$area frumuse,e a c$drului prin
mi1l$cul cruia %recea. uc,i uria&e de s%/nc se prvliser $dini$ar .n pdure dinspre
mun%e. 'a-ii .nal,i se .nl,au apr$ape la fel de sus ca &i s%/ncile a cr$r umbr ddea $ rc$are
plcu%, la c/,iva pa&i de l$curile unde d$-$area s$arelui n)ar fi .n-dui% s p$p$se&%i.
2ulien se $di(nea $ clip la umbra s%/ncil$r uria&e, ap$i p$rnea din n$u la drum, pe
c$as%. *ur/nd, prin%r)$ p$%ec .n-us% pe care $ f$l$seau numai cei ce)&i m/nau caprele la
pscu%, se p$meni s%/nd .n pici$are pe)$ s%/nc imens, cu %$%ul despr,i% de res%ul $amenil$r.
9$zi,ia aceas%a fizic .l fcu s z/mbeascB ea .i ddea pu%in,a s .n%rezreasc p$zi,ia m$ral
pe care ardea de d$rin, s)$ cucereasc. Aerul cura% al aces%$r mun,i .nal,i .l .nsenin, ba c(iar
.l .nveseli sufle%ul. En $c(ii lui primarul din "erri#res rmsese %$% reprezen%an%ul %u%ur$r
b$-%a&il$r &i %u%ur$r ne$brza,il$r din lume3 dar 2ulien sim,ea c ura care .l .nsufle,ise, .n
ciuda vi$len%ei manifes%ril$r, n)avea nimic pers$nal .n ea. Dac n)ar mai fi da% cu $c(ii de
d$mnul de 0:nal, .n%r)$ sp%m/n ar fi ui%a% &i de el, &i de cas%el, &i de c/ini, &i de c$pii, &i de
%$a% familia lui.
6L)am sili%, nu &%iu prin ce mi1l$ace, s fac cea mai mare 1er%f. 9es%e cincizeci de
lud$vici pe an7 <ar cu $ clip mai .nain%e abia scpasem din cea mai -r$aznic prime1die. <a%
d$u vic%$rii .n%r)$ sin-ur zi3 a d$ua e fr meri%3 ar %rebui s)i -(icesc pricina. Dar s lsm
cerce%rile anev$i$ase pe m/ine.8
!%/nd .n pici$are pe s%/nc uria&, 2ulien privea cerul .nvpia% de)un s$are de au-us%.
La p$alele s%/ncii, prin iarb, c/n%au -reierii3 c/nd %ceau, $ lini&%e ad/nc se lsa .n prea1m.
En fa,a lui, priveli&%ea se desf&ura limpede, p/n depar%e. <ar deasupra zrea, din c/nd .n
c/nd, c/%e un uliu av/n%/ndu)se dinspre s%/nci &i descriindu)&i .n %cere r$%irile imense.
9rivirea lui 2ulien urmrea fr v$ie pasrea de prad. Mi&crile ei lini&%i%e &i pu%ernice .l
uimeau3 &i)ar fi d$ri% f$r,a &i iz$larea aceas%a.
Era des%inul lui Nap$le$n. Al lui va fi $are la fel .n%r)$ bun ziQ
CAPITOLUL ,I
O $ar
Fet 5uliaGs "ery coldness still =as Cind,
2nd tremulously gentle her small hand
Hithdre= itself from his, but left behind,
2 little pressure, thrilling and so bland
2nd slight, so "ery slight that to the mind,
9=os but a doubt
A1
DON 2UAN, c.>. !%. P>
Dar %rebui, %$%u&i s se ara%e &i la "erri#res. */nd ie&i de la par$(ie, $ .n%/mplare
ferici% i)l sc$ase .n calea lui 2ulien pe d$mnul de "alen$d, cruia se -rbi s)i p$ves%easc
despre mrirea lefii.
En%$rs la "er-M, nu ie&i .n -rdin dec/% a%unci c/nd se .nn$p%a de)a binelea. <nima .i
era is%$vi% din pricina numer$asel$r em$,ii pu%ernice care .l frm/n%aser .n %impul zilei.
6*e)am s le spunQ8 se .n%reba el nelini&%i%, -/ndindu)se la cele d$u d$amne. 4i nu)&i
ddea seama c sufle%ul i se afla eGac% la nivelul mrun%el$r .mpre1urri care, de $bicei,
s%/rnesc %$% in%eresul femeil$r. De mul%e $ri 2ulien i se prea de ne.n,eles d$amnei Derville &i
c(iar prie%enei ei, iar el, la r/ndul lui, nu pricepea dec/% pe 1um%a%e ce spuneau ele. <a%
urmarea f$r,ei &i, dac .mi e .n-dui% s v$rbesc as%fel, a mre,iei av/n%a%e a pa%imii ce)i
zbuciuma sufle%ul de %/nr ambi,i$s. 9en%ru fiin,a aceas%a ciuda% nu eGis%a zi fr fur%un.
<n%r/nd .n -rdin .n seara aceea, 2ulien era dispus s se $cupe de -/ndurile
frum$asel$r veri&$are. Ele .l a&%ep%au cu nerbdare. 2ulien se a&ez la l$cul $bi&nui%, l/n-
d$amna de 0:nal. *ur/nd se fcu .n%uneric bezn. 2ulien se -/ndi s prind m/nu,a alb pe
care $ vedea de mul% vreme l/n- m/na lui, rezema% de sp%arul unui scaun. D$amna de
0:nal &$vi pu,in, ap$i .&i re%rase m/na .n%r)un fel care vdea suprare. 2ulien era -a%a s se
dea b%u% &i c$n%inua v$i$s c$nversa,ia, c/nd .l auzi apr$piindu)se pe d$mnul de 0:nal.
Lui 2ulien .l mai rsunau .nc .n urec(i cuvin%ele -r$s$lane r$s%i%e diminea,.
6N)a& pu%ea s)mi ba% 1$c de d$mnul s%a c$ple&i% de %$a%e fericirile pe care ,i le d
averea, lu/ndu)i s$,ia de m/n c(iar de fa, cu elQ se .n%reb 2ulien. Da, am s i)$ fac, eu, cel
pe care l)a dispre,ui% a%/%a.8
Din clipa aceea, lini&%ea, a%/% de pu,in p$%rivi% firii lui 2ulien, se spulber3 d$ri din
%$a% inima ca d$amna de 0:nal s)&i lase m/na .n%r)a lui, &i nu se mai pu%u -/ndi la al%ceva.
D$mnul de 0:nal v$rbea m/ni$s despre p$li%ic3 d$i sau %rei indus%ria&i din "erri#res
se .mb$-,eau, ($%r/% lucru, mai mul% dec/% el &i v$iau s i se .mp$%riveasc .n ale-eri.
D$amna Derville .l ascul%a. 2ulien, enerva% de v$rbria primarului, .&i apr$pie scaunul de al
d$amnei de 0:nal. En%unericul .l ascundea %$a%e mi&crile, a&a c .ndrzni s)&i pun m/na
l/n- frum$sul bra, pe care r$c(ia .l lsa -$l. Tulbura%, nemai&%iind ce face, .&i apr$pie fa,a de
bra,ul acela frum$s &i .ndrzni s)&i lipeasc buzele de el.
D$amna de 0:nal se .nfi$ra. !$,ul ei se afla la c/,iva pa&i3 se -rbi s)i dea m/na lui
2ulien, .mpin-/ndu)l %$%$da% ceva mai depar%e. *um d$mnul de 0:nal .&i c$n%inua $crile
.mp$%riva $amenil$r de nimic &i a iac$binil$r care se .mb$-,esc, 2ulien se aplec pes%e m/na
lsa% .n v$ia lui &i $ ac$peri cu sru%ri p%ima&e, sau cel pu,in s$c$%i%e as%fel de c%re
d$amna de 0:nal. 4i %$%u&i, c(iar .n ziua aceea neferici%, bia%a femeie avusese d$vada c
brba%ul pe care .l ad$ra fr s &i)$ mr%uriseasc iubea pe al%cineva7 T$% %impul c/% lipsise
2ulien, ea se aflase .n prada unei deznde1di fr mar-ini, care .l dduse de -/ndi%.
6<ubesc, $areQ se .n%reba ea. ! fiu $are .ndr-$s%i%Q Eu, femeie mri%a%, s fiu
.ndr-$s%i%7 Dar pen%ru s$,ul meu n)am sim,i% nici$da% nebunia as%a .n%uneca% care m face
s nu)mi p$% dezlipi -/ndul de la 2ulien. De fap%, el nu)i dec/% un c$pil, plin de respec% pen%ru
mine. 0%cirea .mi va fi %rec%$are. *e)i pas s$,ului meu de sim,min%ele pe care le)a& pu%ea
nu%ri fa, de %/nrul aces%aQ 9e d$mnul de 0:nal l)ar plic%isi discu,iile mele cu 2ulien despre
%$% felul de lucruri de)ale .nc(ipuirii. El nu se -/nde&%e dec/% la afaceri. 4i nu)i fur nimic, ca
s)i drui lui 2ulien.8
Nici urm de f,rnicie nu p%ase cur,enia sufle%ului ei naiv, r%ci% de $ pa%im
nemai.ncerca% .nc p/n a%unci. !e .n&ela, &i %$%u&i, fr s)&i dea seama, un fi$r de vir%u%e $
.nfric$&a. Aces%a .i era zbuciumul c/nd 2ulien se ivi .n -rdin. Ei auzi -lasul &i, apr$ape .n
aceea&i clip, .l vzu a&ez/ndu)se l/n- ea. <ar inima .i fu rpi% de .nc/n%%$area fericire care,
de d$u sp%m/ni, mai mul% $ uimea dec/% $ ispi%ea. T$%ul i se prea n$u &i nea&%ep%a%. 4i, cu
%$a%e aces%ea, dup c/%eva clipe se .n%rebaseB 6E de)a1uns, a&adar, s)l am pe 2ulien l/n- mine
ca s)i ier% %$a%e pca%eleQ8 4i se .nfric$&ase. A%unci .&i re%rsese m/na de l/n- a lui.
!ru%rile p%ima&e, a&a cum nu mai sim,ise nici$da%, $ fcur s ui%e de$da% c el
p$a%e iubea $ al% femeie. *ur/nd, 2ulien nu i se mai pru vin$va%. 'ap%ul c s%rpun-%$area
durere isca% de bnuial .nce%ase, c/% &i prezen,a unei fericiri pe care nici mcar n)$ visase
vre$da%, .l druir eG%azul iubirii &i $ veselie nebun. !eara aceea a f$s% .nc/n%%$are pen%ru
%$a% lumea, .n afar de primarul din "erri#res, care nu)&i pu%ea ui%a indus%ria&ii .mb$-,i,i.
2ulien nu se mai -/ndea la .n%uneca%a lui ambi,ie &i nici la planurile a%/% de -reu de .ndeplini%.
9en%ru prima da% .n via, era s%p/ni% de pu%erea frumuse,ii. 9ierdu% .n%r)$ visare nedeslu&i%
&i bl/nd, a%/% de s%rin firii lui, s%r/n-/nd .nce%i&$r m/na care .i plcea pen%ru c i se prea
de $ frumuse,e desv/r&i%, ascul%a ca .n vis fream%ul frunzel$r de %ei f$&nind la adierea
n$p,ii &i (mi%ul depr%a% al dinil$r de la m$ara de pe D$ubs.
Dar em$,ia aceas%a era $ plcere, &i nu $ pasiune. De cum in%r .n $daia lui, 2ulien nu)
&i mai d$rea dec/% $ sin-ur fericireB aceea de a)&i lua car%ea fav$ri%. */nd ai d$uzeci de ani,
-/ndul la lume &i la impresia pe care %rebuie s $ faci asupra ei e mai imp$r%an% dec/% $rice.
*u %$a%e as%ea, ls car%ea cur/nd. T$% c(ibzuind asupra vic%$riil$r lui Nap$le$n,
$bservase ceva n$u .n pr$pria lui vic%$rie. 6Da, am c/&%i-a% $ b%lie, .&i spuse el, dar %rebuie
s)$ f$l$sesc, %rebuie s)i s%rivesc %rufia -en%il$mului s%uia $r-$li$s, a%/%a %imp c/% ba%e .n
re%ra-ere. A&a ar fi fcu% &i Nap$le$n. Trebuie s)i cer un c$ncediu de %rei zile ca s m duc
s)l vd pe prie%enul meu '$uWu+. Dac nu mi)l d, .l sperii iar cu plecarea, dar n)$ s se
.mp$%riveasc.8
D$amna de 0:nal nu pu%u .nc(ide $c(ii %$a% n$ap%ea. < se pru c p/n a%unci nu
%rise. Nu pu%ea .nce%a s se -/ndeasc la fericirea de a)l sim,i pe 2ulien ac$perindu)i m/na cu
sru%ri .nflcra%e.
De$da% .i veni .n min%e -r$aznicul cuv/n%B adul%er. T$a%e c/%e le p$a%e aduce
desfr/narea cea mai 1$snic pen%ru a murdri ideea despre dra-$s%ea sim,uril$r i se
.n-rmdir .n sufle%. G/ndurile aces%ea v$iau s)i %erfeleasc ic$ana -in-a& &i divin pe care
&i)$ furea despre 2ulien &i despre fericirea de a)l iubi. "ii%$rul i se .nf,i& .n cul$ri
.nfric$&%$are. !e vedea vrednic de dispre,.
'u $ clip -r$aznic. !ufle%ul i se r%ci .n ,inu%uri necun$scu%e. <n a1un, -us%ase $
fericire nemai.n%/lni%. 4i acum se p$meni din%r)$ da% prbu&i% .n%r)$ deznde1de cumpli%.
'iindc nu mai cun$scuse asemenea c(inuri, ele .i %ulburar min%ea. 4i $ clip .i %recu prin
min%e s)< mr%uriseasc s$,ului c)i e %eam s nu se fi .ndr-$s%i% cumva de 2ulien. A&a, ar fi
v$rbi% despre el. Din fericire, .&i amin%i $ p$va, da% de m%u&a ei .n a1unul cununiei. Era
v$rba despre prime1dia des%inuiril$r fcu%e unui s$, care, la urma urmei, e un s%p/n. En
durerea ei, d$amna de 0:nal .&i fr/n-ea m/inile.
!e ls %/r/% la v$ia .n%/mplrii de ima-ini c$n%radic%$rii si durer$ase. */nd se %emea
c nu)i iubi%, c/nd $ %$r%ur ideea .nfi$r%$are a pca%ului, ca &i cum a d$ua zi avea s fie
le-a% la s%/lpul infamiei, .n pia,a public din "erri#res, cu $ %bli, eGplic/nd lumii adul%erul
sv/r&i%.
D$amna de 0:nal n)avea del$c eGperien,a vie,ii3 c(iar fiind cu desv/r&ire %reaz &i cu
min%ea limpede, &i %$% n)ar fi vzu% nici$ de$sebire .n%re a fi vin$va% .n fa,a lui Dumnezeu &i a
fi c$ple&i% .n public de semnele cele mai z-$m$%$ase ale $pr$briului %u%ur$r.
*/nd -r$aznica idee a adul%erului &i %$a% m/r&via pe care, .n min%ea ei, pca%ul
aces%a .l aducea dup sine .l lsau $ clip de r-az, &i c/nd visa la plcerea de a %ri al%uri de
2ulien %$% a%/% de nevin$va% ca &i p/n a%unci, se p$menea sf/&ia% de -/ndul c(inui%$r c
2ulien iube&%e $ al% femeie. Ei vedea .nc pal$area de a%unci, c/nd se %emuse s nu)i piard
p$r%re%ul sau s n)$ c$mpr$mi% ls/ndu)l s fie vzu%. 9en%ru prima $ar zrise spaima pe
c(ipul lui a%/% de lini&%i% &i de n$bil. Nici$da% nu se ar%ase a%/% de mi&ca% pen%ru ea sau pen%ru
c$piii ei. 4i durerea aceas%a sp$ri% a%inse cea mai mare in%ensi%a%e din c/%e p$a%e s .ndure
sufle%ul $menesc. 'r s)&i dea seama, d$amna de 0:nal ,ip a%/% de %are, .nc/% .&i %rezi
cameris%a. 9e nea&%ep%a%e, vzu l/n- pa% licrirea unei lumini &i $ recun$scu pe Ylisa.
I 9e %ine %e iube&%eQ .i s%ri- ea, .nnebuni%. *ameris%a, mira% de -r$aznica %ulburare
.n care .&i -sise s%p/na, nu ddu, din fericire, nici$ a%en,ie ciuda%el$r ei cuvin%e. D$amna de
0:nal sim,i c fcuse $ impruden,.
I Am febr, .i spuse ea, &i cred c delirez pu,in. 0m/i l/n- mine.
Nev$ia de)a se s%p/ni $ %rezi de)a binelea. 4i -si a%unci c e mai pu,in neferici%
dec/% credea3 1udeca%a cump%a% .&i relu l$cul pe care i)l rpise s%area de s$mn$len,. *a s
scape de privirea fiG a cameris%ei, .l p$runci s)i ci%easc ziarul &i, .n &u&$%i%ul m$n$%$n al
v$cii Ylisei, care)i ci%ea un lun- ar%ic$l din La <uotidienne, d$amna de 0:nal lu ($%r/rea
vir%u$as de)a se pur%a fa, de 2ulien cu $ rceal desv/r&i% a%unci c/nd .l va revedea.
CAPITOLUL ,II
O cl&ori
La Paris se g%sesc oameni elegan#iD
(n pro"incie s-ar putea s% fie
oameni de caracter.
!<ERE!
A@
A d$ua zi, la cinci diminea,a, .nain%e de a da $c(ii cu d$amna de 0:nal, 2ulien $b,inu
de la s$,ul ei un c$ncediu de %rei zile. 4i, -/ndindu)se la m/na ei a%/% de frum$as, 2ulien
sim,i, .mp$%riva %u%ur$r a&%ep%ril$r, nev$ia s)$ revad. <e&i .n -rdin, dar d$amna de 0:nal
se ls mul% vreme a&%ep%a%. Dac 2ulien ar fi iubi%)$ .ns, ar fi zri%)$ s%/nd cu frun%ea
rezema% de -eam, dup 1aluzelele .nc(ise d$ar pe 1um%a%e de la ca%ul .n%/i. El privea. 9/n la
urm, .n ciuda ($%r/rii lua%e, d$amna de 0:nal se decise s c$b$are .n -rdin. Obra1ii, de
$bicei palizi, i se .mbu1$raser .n cul$rile cele mai vii. 'emeia aceas%a, a%/% de naiv, se vedea
c/% de c$l$ c e %ulbura%3 un sim,m/n% de 1en &i c(iar de m/nie .i .n%uneca senin%a%ea
ad/nc &i, mai presus dec/% %$a%e in%eresele vul-are ale vie,ii, senin%a%ea care ddea a%/%a
farmec .nf,i&rii ei .n-ere&%i.
2ulien se apr$pie cu -rab3 .l admira bra,ele a%/% de frum$ase, ivi%e pe sub &alul zv/rli%
pes%e umeri. 9r$spe,imea aerului dimine,ii prea c sp$re&%e &i mai mul% s%rlucirea $bra1il$r
ei, pe care zbuciumul din %impul n$p,ii .l fcuse &i mai sensibili la %$a%e impresiile.
'rumuse,ea aceas%a m$des%, mi&c%$are &i %$%u&i pur%/nd pece%ea un$r -/nduri cu -reu de
-si% la $amenii de r/nd, prea c)i desc$per lui 2ulien .nsu&iri ale sufle%ului necun$scu%e lui
p/n a%unci. 9ierdu% .n admirarea farmecel$r care .i m/n-/iau privirile nes,i$ase, 2ulien nu se
mai pre$cupa del$c de primirea prie%en$as la care se a&%ep%a. De aceea .l mir cu a%/% mai
mul% rceala ca de -(ea, pe care ea cu%a s i)$ ara%e3 .ndr%ul rcelii aces%eia, crezu c(iar c
.n%rezre&%e in%en,ia de a)l pune la l$cul lui.
5/mbe%ul de plcere .i pieri de pe buze3 2ulien .&i amin%i ce ran- are .n s$cie%a%e &i mai
ales .n $c(ii unei m$&%eni%$are n$bile &i b$-a%e. */% ai clipi, pe fa, nu i se mai ci%ea dec/%
%rufia &i m/nia .mp$%riva lui .nsu&i. Nu mai pu%ea de ciud c)&i .n%/rziase plecarea cu mai
mul% de $ $r, ca s aib par%e de $ primire a%/% de umili%$are.
6Numai un d$bi%$c se p$a%e m/nia pe al,ii, .&i spuse elB $ pia%r cade pen%ru c e -rea.
Oare $ s m p$r% mereu ca un c$pilQ */nd am s deprind bunul $bicei de a nu le drui din
sufle%ul meu $amenil$r s%$ra dec/% eGac% pen%ru c/% m pl%escQ Dac vreau s m bucur &i de
respec%ul l$r &i de al meu, %rebuie s le ar% c numai srcia mea are le-%uri cu b$-,ia l$r,
dar c inima mea .mi e la $ mie de le-(e depr%are de ne$brzarea l$r &i s% .n%r)$ sfer prea
.nal% ca s)$ p$a% a%in-e mrun%ele l$r (a%/ruri sau semne de dispre,.8
En %imp ce sim,min%ele aces%ea npdeau sufle%ul %/nrului precep%$r, c(ipul lui viu
cp% eGpresia %rufiei .n suferin, &i a fer$ci%,ii. D$amna de 0:nal .&i pierdu cump%ul.
0ceala vir%u$as cu care v$ise s)l .n%/mpine fcu l$c bunv$in,ei, unei bunv$in,e
.nsufle,i%e de uimirea nemsura% fa, de nea&%ep%a%a sc(imbare pe%recu% sub $c(ii ei.
*uvin%ele fr r$s% pe care $amenii &i le spun diminea,a, despre sn%a%e, despre vreme, le
pierir de pe buze la am/nd$i $da%. 2ulien, cruia niciun fel de pasiune nu)i %ulbura min%ea,
-si repede un prile1 s)i ara%e d$amnei de 0:nal c/% de pu,in se credea .n rela,ii de prie%enie
cu ea. Nu)i p$meni $ v$rb despre scur%a lui cl%$rie, $ salu% &i plec.
9e c/nd se ui%a la el cum se depr%eaz, .nmrmuri% de %rufia .n%uneca% pe care $
ci%ise .n privirea lui a%/% de plin de a%en,ie .n a1un, fiul ei mai mare, care venea aler-/nd din
fundul -rdinii, .i spuse .mbr,i&/nd)$B
I Avem vacan,. D$mnul 2ulien pleac .n%r)$ cl%$rie.
La auzul aces%$r cuvin%e, d$amna de 0:nal sim,i cum $ s%rba%e un fi$r ca de m$ar%e3
era neferici% din pricina vir%u,ii ei &i mai neferici% .nc din pricina slbiciunii.
4%irea afla% .l abs$rbi %$a%e -/ndurile &i i le m/n depar%e de cumin,ile ($%r/ri lua%e
.n n$ap%ea cumpli% pe care $ pe%recuse. Acum nu mai era v$rba s)i rezis%e iubi%ului aces%uia
a%/% de dra-, ci s)l piard pen%ru %$%deauna.
La pr/nz, fu nev$i% s s%ea la mas .mpreun cu ceilal,i. 4i, ca $ culme a nen$r$cirii,
d$mnul de 0:nal &i d$amna Derville nu v$rbir dec/% despre plecarea lui 2ulien. 9rimarul din
"erri#res $bservase ceva ne$bi&nui% .n %$nul cu care .l ceruse c$ncediu.
I 'r .nd$ial c ,rnu&ului n$s%ru i)a mai fcu% cineva pr$puneri de an-a1are. Dar
aces% cineva, fie el c(iar d$mnul "alen$d, $ s se sim% cam descura1a% de cei &ase su%e de
franci cu care va %rebui s)&i ridice c(el%uiala anual. <eri, La "erri#res, i)$ fi ceru% un r-az
de %rei zile s se mai -/ndeasc3 &i azi)diminea,, ca s nu fie sili% s)mi dea un rspuns,
d$mni&$rul pleac .n mun,i. ! fii la c(eremul unui %icl$s de lucr%$r care se $brznice&%e,
ia% unde am a1uns7
6Din m$men% ce s$,ul meu, cruia nici prin -/nd nu)i %rece c/% de ad/nc l)a 1i-ni% pe
2ulien, crede c el ne va prsi, ce %rebuie s cred eu a%unciQ -/ndi d$amna de 0:nal. A(, %$%ul
s)a sf/r&i%78
*a mcar s p$a% pl/n-e .n v$ie &i s nu fie nev$i% s rspund .n%rebril$r d$amnei
Derville, spuse c are $ durere de cap .n-r$zi%$are &i se culc.
I A&a sun% femeile, repe% d$mnul de 0:nal3 %$%deauna e c/%e ceva care nu mer-e la
ma&inriile as%ea c$mplica%e. 4i plec, .ncerc/nd s par -lume,.
9e c/nd d$amna de 0:nal se zbuciuma, prad cel$r mai cumpli%e c(inuri ale pa%imii pe
care i)$ (rzise s$ar%a, 2ulien .&i vedea v$i$s de drum, s%rb%/nd frum$asele priveli&%i ale
mun,il$r. Trebuia s %aie marele masiv de la n$rd de "er-M. 9$%eca pe care mer-ea, urc/nd
.nce%ul cu .nce%ul prin%re c$drii de fa-i, &erpuie&%e la nesf/r&i% pe p$v/rni&ul mun%elui .nal%
care deseneaz la miazn$ap%e valea r/ului D$ubs. *ur/nd, privirile cl%$rului, %rec/nd pes%e
cres%ele mai 1$ase ce mr-inesc r/ul D$ubs spre sud, a1unser p/n)n c/mpiile r$di%$are din
ur-undia &i eau1$laisB 4i, $ric/% de nesim,i%$r i)ar fi f$s% sufle%ul la asemenea frumuse,i,
%/nrul n$s%ru ambi,i$s nu se pu%ea .mpiedica s se $preasc l$cului din c/nd .n c/nd, ca s
admire $ priveli&%e a%/% de vas% &i a%/% de impun%$are.
En sf/r&i%, a%inse creas%a mun%elui celui mare pe l/n- care %rebuia s %reac pen%ru a
a1un-e, pe calea aceas%a piezi&, .n v/lceaua sin-ura%ic unde l$cuia '$uWu+, %/nrul ne-us%$r
de lemne, prie%enul lui. 2ulien n)avea z$r s dea $c(i nici cu el &i nici cu vre$ al% fp%ur
$meneasc. Ascuns ca $ pasre de prad .n mi1l$cul s%/ncil$r -$la&e de pe creas%a mun%elui,
pu%ea s zreasc din depr%are $rice $m care s)ar fi apr$pia% de el. 9e p$v/rni&ul apr$ape
abrup% al unei s%/nci, vzu $ mic -r$%. 9$rnind din n$u la drum, a1unse cur/nd la ea. 6Aici,
.&i spuse el cu $c(ii s%rlucind de bucurie, $amenii n)ar pu%ea s)mi fac niciun ru.8 Ei ddu
prin min%e s)&i sa%isfac plcerea de a)&i .nsemna -/ndurile, plcere a%/% de prime1di$as
pen%ru el .n $ricare al% l$c. Un b$l$van p%ra% .l servi drep% mas. 9ana .l zbura pe (/r%ie nu
mai vedea nimic .n prea1m. En sf/r&i%, $bserv c s$arele apune .ndr%ul mun,il$r .ndepr%a,i
din eau1$lais.
6De ce nu mi)a& pe%rece n$ap%ea aiciQ se .n%reb el. Am p/ine &i sun% liber78 !une%ul
aces%ui mre, cuv/n% .l .nflcra inima. ',rnicia .l .mpiedica s fXe liber p/n &i la '$uWu+.
*u capul spri1ini% .n palme, 2ulien rmase .n -r$%a aceea, mai mul,umi% dec/% fusese %$a%
via,a, frm/n%a% de visuri si de fericirea liber%,ii lui. 9e ne-/ndi%e, vzu s%in-/ndu)se, una
dup al%a, %$a%e razele amur-ului. En mi1l$cul beznei fr de sfir&i%, sufle%ul i se pierdu .n
c$n%emplarea a ceea ce .&i .nc(ipuia c va .n%/lni, .n%r)$ bun zi, la 9aris. "edea .n primul
r/nd $ femeie, cu mul% mai frum$as &i cu $ min%e neasemui% mai aleas dec/% %$a%e pe care le
pu%use .n%/lni .n pr$vincie. O iubea cu pa%im &i era iubi%. 4i dac se despr,ea de ea pen%ru
c/%eva clipe, $ fcea d$ar pen%ru a se ac$peri de -l$rie &i a)i meri%a &i mai mul% iubirea.
*(iar presupun/nd c ar avea ima-ina,ia lui 2ulien, $ricare %/nr crescu% .n mi1l$cul
%ris%el$r adevruri ale s$cie%,ii pariziene ar fi f$s% %rezi%, la aces% epis$d al r$manului su, de
fi$rul rece al ir$niei3 isprvile mari ar fi pieri% $ da% cu speran,a de a se .nfp%ui, ca s fac
l$c zicalei a%/% de cun$scu%eB 6Dac .,i la&i sin-ur iubi%a, e&%i .n prime1die, vai7 s fii .n&ela%
de d$u)%rei $ri pe zi8. 2ulien .ns, ca $rice ,ran %/nr, nu vedea .n%re el &i fap%ele cele mai
er$ice dec/% lipsa prile1ului de a le .nfp%ui.
Dar $ bezn ad/nc luase l$cul luminii de pes%e zi &i mai avea de mers d$u le-(e
p/n la c%unul unde l$cuia '$uWu+. Enain%e de a prsi -r$%a, 2ulien aprinse f$cul &i arse cu
-ri1 %$% ce scrisese.
9rie%enul lui se mir -r$zav c/nd .l auzi b%/ndu)i la p$ar%, la $ra unu n$ap%ea. Nu se
culcase .ncB .&i fcea s$c$%elile. Era un %/nr .nal%, nu prea frum$s, cu %rs%uri mari &i aspre,
cu un nas c/% %$a%e zilele &i cu mul% bun%a%e sufle%easc ascuns sub .nf,i&area aceas%a
neplcu%.
I Te)ai cer%a% cumva cu d$mnul de 0:nal de)mi pici a&a, pe nepus masQ
2ulien .l p$ves%i, dar cum se cuvenea, .n%/mplrile din a1un.
I 0m/i la mine, .i spuse '$uWu+. "d c)i cun$&%i pe d$mnul de 0:nal, pe d$mnul
"alen$d, pe subprefec%ul Mau-ir$n, pe prin%ele *(+lan &i c ai .n,eles c/% se p$a%e de bine
firea $amenil$r s%$ra. E&%i .n s%are s iei par%e la lici%a,ii. 4%ii mai mul% ari%me%ic dec/% mine
&i $ s)mi ,ii s$c$%elile. */&%i- bine cu ne-$,ul meu, dar nepu%in,a de a duce sin-ur %$a%e .n
spa%e &i %eama de a nu da pes%e un pun-a& dac mi)a& lua un %$var& m .mpiedic nec$n%eni%
s .nc(ei afaceri minuna%e. Nu)i nici$ lun de c/nd l)am fcu% s c/&%i-e &ase mii de franci pe
Mic(aud de !ain%)Amand, pe care nu)l mai vzusem de vre$ &ase ani &i pe care l)am .n%/lni%,
din .n%/mplare, la $ v/nzare, .n 9$n%arlier. De ce n)ai fi c/&%i-a% %u &%i &ase mii de franci, sau
mcar %rei miiQ *ci dac .n ziua aceea %e)a& fi avu% cu mine, a& fi par%icipa% la lici%a,ia pen%ru
%ierea acelui parc(e% de pdure &i %$a% lumea mi l)ar fi lsa% .nda%. ')%e %$var& cu mine.
9r$punerea aceas%a .l supr pe 2ulien, cci nu se p$%rivea cu nebunia lui. En %impul
cinei pe care cei d$i prie%eni &i)$ pre-%iser ei .n&i&i, ca er$ii lui H$mer, pen%ru c '$uWu+
%ria sin-ur, ne-us%$rul .l ar% lui 2ulien s$c$%elile lui &i)i d$vedi c/% de bn$s era ne-$,ul cu
lemne. '$uWu+ avea cele mai bune preri despre .n,elepciunea &i carac%erul lui 2ulien.
*/nd 2ulien rmase, .n sf/r&i%, sin-ur .n $di,a cldi% din b/rne de brad, .&i spuseB 6E
drep% c a& pu%ea s c/&%i- aici vre$ c/%eva mii de franci &i ap$i s .mbr,i&ez mai u&$r meseria
de $s%a& sau pe aceea de pre$%, dup m$da care va d$mni a%unci .n 'ran,a. ni&$rii a-$nisi,i
ar .nl%ura %$a%e piedicile mrun%e. Trind sin-ura%ic .n mun,ii ace&%ia, mi)a& mai risipi un pic
-r$aznica nepricepere .n privin,a a%/%$r lucruri care)i pre$cup pe %$,i ace&%i $ameni de sal$n.
Dar '$uWu+ nu vrea s se .ns$are &i)mi repe% .n%runa c sin-ur%a%ea .l face neferici%. E vdi%
c, dac d$re&%e s)&i la pe cineva fr niciun capi%al, $ face numai de dra-ul de a avea un
%$var& care s nu)l prseasc nici$da%.8
6*um, s)mi .n&el prie%enulQ8 se indi-n 2ulien. El, pen%ru care f,rnicia &i lipsa
$ricrui sen%imen% de simpa%ie $meneasc erau sin-urele mi1l$ace de a se descurca .n via,, nu
pu%u de da%a aceas%a s .ndure ideea de a fi c/% de c/% lipsi% de delica%e,e fa, de un $m care .l
iubea.
Dar, de$da%, 2ulien se sim,i ferici%B -sise un m$%iv de refuz. 6*um7 Dar a& pierde ca
un la& &ap%e sau $p% ani. A& fi $m abia la d$uzeci &i $p% de ani, v/rs% la care $napar%e
sv/r&ise cele mai -l$ri$ase fap%e7 Dup ce v$i fi c/&%i-a%, ne&%iu% de nimeni, ceva bani,
aler-/nd pe la v/nzrile as%ea de lemne &i c/&%i-/nd s%ima c/%$rva pun-a&i mrun,i, cine .mi
-aran%eaz c v$i mai avea f$cul sacru fr de care (u p$,i s),i faci un numeQ8
A d$ua zi diminea,, 2ulien .i rspunse cu mul% s/n-e rece bunului '$uWu+, care
s$c$%ea %$vr&ia ca &i fcu%, c sf/n%a c(emare pe care $ sim%e pen%ru a slu1i al%arul nu)i
.n-duia s primeasc. '$uWu+ nu se pu%ea dumiri.
I Dar nu %e -/nde&%i, .l repe% el, c %e fac as$cia%ul meu, sau, dac),i place mai mul%,
c),i dau pa%ru mii de franci pe anQ 4i vrei s %e .n%$rci la d$mnul de 0:nal, care %e
dispre,uie&%e cum .&i dispre,uie&%e n$r$iul de pe cizme7 */nd $ s ai .n pun- d$u su%e de
%aleri, cine %e va .mpiedica s in%ri la seminarQ a, mai mul% .nc, m le- s),i fac r$s% de cea
mai bun par$(ie din ,inu%. *ci, adu- '$uWu+ c$b$r/nd -lasul, eu le duc lemne de f$c &i
d$mnuluiF &i d$mnuluiF Le dau esen, de s%e1ar, cali%a%ea .n%/i, pe care ei mi)$ pl%esc la
pre,ul lemnel$r $bi&nui%e, dar s$c$% c nu eGis% bani mai bine plasa,i.
Nimic nu pu%u .nvin-e sf/n%a c(emare a lui 2ulien. '$uWu+ .l s$c$%i p/n la urm pu,in
nebun. A %reia zi, de cu z$ri, 2ulien .&i prsi prie%enul ca s)&i pe%reac ziua .n mi1l$cul
s%/ncil$r de pe mun%ele cel mare. E&i re-si -r$%a, dar .&i pierduse lini&%ea sufle%easc i)$ rpise
$fer%a prie%enului su. Asemeni lui Hercule, se afla la rsp/n%ia nu din%re pca% &i vir%u%e, ci
din%re medi$cri%a%ea drui% de $ buns%are asi-ura% &i %$a%e visele er$ice ale %inere,ii.
6A&adar, n)am $ %rie sufle%easc de neclin%i%8, .&i spunea el. 4i .nd$iala as%a .l durea cel mai
mul%. 6Nu sun% fcu% din acela&i alua% cu $amenii mari, de vreme ce mi)e %eam c $p% ani
ir$si,i ca s)mi c/&%i- p/inea ar pu%ea s)mi rpeasc f$r,a aceea sublim care duce la
sv/r&irea fap%el$r mre,e.8
CAPITOLUL ,III
Ciora!ii a.ura-i
)n romanI o oglind% pe care-o
plimbi de-a lungul unui drum.
!A<NT)0YAL
AL
*/nd 2ulien zri pi%$re&%ile ruine ale s%rvec(ii biserici din "er-M, .&i ddu seama c de
d$u zile nu se mai -/ndise, nici mcar .n %reac%, la d$amna de 0:nal. 6.n ziua c/nd am
pleca%, femeia aceas%a mi)a reamin%i% dis%an,a nemr-ini% care ne despar%e &i m)a %ra%a% ca pe
un fiu de lucr%$r. 'r .nd$ial, a vru% s)mi ara%e c/% de ru .l pare c mi)a lsa% m/na ei, .n
a1unF 4i %$%u&i, ce m/n frum$as are7 */% farmec7 */% n$ble,e .n privirile aces%ei femei78
9$sibili%a%ea de a se .mb$-,i pe l/n- '$uWu+ fcea ca -/ndurile lui 2ulien s fie
.n%ruc/%va mai pu,in aps%$are3 sim,m/n%ul viu al srciei &i al s%rii lui .n1$si%$are .n $c(ii
lumii nu)l mai nec1ea a%/% de des. *a &i cum s)ar fi afla% undeva, pe $ .nl,ime, pu%ea acum s
1udece &i s d$mine, ca s zic a&a, srcia crun% &i .ndes%ularea creia el .i spunea %$% b$-,ie.
Depar%e de a)&i privi ca un fil$s$f si%ua,ia, 2ulien avea %$%u&i des%ul lucidi%a%e ca s se sim%
sc(imba% dup cl%$ria aceas%a .n mun,i.
4i .l mir ad/nca %ulburare cu care d$amna de 0:nal ascul% scur%a p$ves%ire despre
cl%$ria sa, p$ves%ire ceru% de ea.
'$uWu+ avusese planuri de .nsur%$are, iubiri neferici%e3 des%inuirile .ndelun-i .n
le-%ur cu ele rpiser mul% %imp din c$nv$rbirile cel$r d$i prie%eni. Dup ce .n%/lnise prea
devreme fericirea, '$uWu+ $bservase c nu era el sin-urul iubi%. T$a%e p$ves%irile aces%ea .l
miraser pe 2ulien &i aflase din ele $ sumedenie de lucruri n$i. 9/n a%unci, via,a lui
sin-ura%ic, %ri% numai .n .nc(ipuire &i)n ne.ncredere, .l depr%ase de %$% ce l)ar fi pu%u%
lumina.
*/% lipsise 2ulien, pen%ru d$amna de 0:nal via,a nu fusese dec/% un lun- &ir de c(inuri
feluri%e, dar %$a%e de ne.ndura%3 se sim,ise cu adevra% b$lnav.
I Mai ales, .i spuse d$amna Derville c/nd .l vzu s$sind pe 2ulien, b$lnav cum e&%i,
disear nu cumva s ie&i .n -rdin. Umezeala aerului %e)ar pu%ea .mb$lnvi &i mai ru.
D$amna Derville vedea cu mirare c prie%ena ei, pe care d$mnul de 0:nal $ d$1enea
mereu c se .mbrac prea simplu, .&i pusese ni&%e ci$rapi a1ura,i &i ni&%e pan%$fi de %$a%
frumuse,ea, abia adu&i de la 9aris. De %rei zile .nc$ace, sin-ura dis%rac,ie a d$amnei de 0:nal
fusese s cr$iasc &i s)$ z$reasc pe Ylisa s)i c$as $ r$c(ie de var din%r)$ ,es%ur f$ar%e la
m$d. Abia pu%user %ermina r$c(ia, c/%eva clipe .nain%e de s$sirea lui 2ulien3 d$amna de
0:nal $ .mbrc imedia%. 9rie%ena ei nu mai avu nici$ .nd$ial. 6<ube&%e, neferici%a78 .&i spuse
d$amna Derville. 4i)i .n,elese %$a%e simp%$mele ciuda%e ale b$lii.
Ap$i $ vzu v$rbindu)i lui 2ulien. Obra1ii i se fceau c/nd albi ca varul, c/nd r$&ii ca
f$cul. En $c(ii ei, a,in%i,i .n $c(ii %/nrului precep%$r, se $-lindea $ ad/nc nelini&%e. D$amna
de 0:nal se a&%ep%a din%r)$ clip .n al%a ca el s se eGplice &i s)i anun,e c)i va prsi sau c
va rm/ne. 2ulien nici nu p$menea mcar despre asemenea lucruri, la care nu se -/ndea. Dup
un zbucium .n-r$zi%$r, d$amna de 0:nal .ndrzni, .n sf/r&i%, s)l .n%rebe, cu $ v$ce
%remur%$are, .n care i se $-lindea .n%rea-a pa%im
I Ai s),i prse&%i elevii ca s in%ri .n al% par%eQ
2ulien fu izbi% de v$cea nesi-ur &i de privirea d$amnei de 0:nal. 6'emeia as%a m
iube&%e, .&i spuse el3 dar dup ce)$ s)i %reac slbiciunea de care, .n %rufia ei, se cie&%e, &i
dup ce n)$ s)i mai fie %eam c plec, $ s)$ cuprind iar m/ndria.8 'elul aces%a de a privi
si%ua,ia s%rb%u ca un ful-er prin min%ea lui 2ulien. 0spunse &$vielnicB
I Mi)ar veni %are -reu s prsesc ni&%e c$pii a%/% de dr-u,i &i de "i#% at/t de aleas%,
dar p$a%e v$i fi nev$i% s)$ fac. Omul are .nda%$riri &i fa, de sine .nsu&i.
0$s%ind cuvin%ele de "i#% at/t de aleas% Jcuvin%e aris%$cra%ice pe care 2ulien le .nv,ase
de cur/ndK, .n el se isc un sim,m/n% ad/nc, p$%rivnic simpa%iei. 6.n $c(ii femeii aces%eia,
-/ndea 2ulien, eu nu sun% de vi, aleas.8
Ascul%/ndu)l, d$amna de 0:nal .l admira in%eli-en,a &i frumuse,ea, dar .&i sim,ea
inima zdr$bi% la -/ndul plecrii pe care el $ lsa s se .n%revad. T$,i cun$scu,ii din
"erri#res, veni,i s)$ vizi%eze c/% lipsise 2ulien, se .n%recuser .n c$mplimen%e pen%ru $mul
minuna% pe care s$,ul ei avusese n$r$cul s)l desc$pere %e miri unde. 4i as%a nu fiindc
$amenii ace&%ia ar fi pricepu% mare lucru din pr$-resele fcu%e de c$pii. 'ap%ul c el &%ia iblia
pe de r$s%, &i .nc .n la%ine&%e, .l umpluse pe l$calnicii din "erri#res de $ admira,ie .n s%are s
dureze, p$a%e, un veac.
*um nu v$rbea cu nimeni, 2ulien (abar n)avea de %$a%e aces%ea. Dac d$amna de
0:nal s)ar fi pu%u% s%p/ni c/% de c/%, l)ar fi luda% pen%ru faima d$b/ndi% &i, p$%$lindu)i as%fel
$r-$liul, ar fi avu% .n fa, un 2ulien bl/nd &i dr-u,, cu a%/% mai mul% cu c/% el -sea c r$c(ia
ei cea n$u e .nc/n%%$are. D$amna de 0:nal, mul,umi% si de frumuse,ea r$c(iei &i mai ales
de ceea ce .i spusese 2ulien .n aceas% privin,, d$ri s fac $ plimbare .n -rdin3 cur/nd,
.ns, mr%urisi c nu e .n s%are s umble. 4i se spri1ini de bra,ul cl%$rului, dar, .n l$c s)i
sp$reasc pu%erile, a%in-erea bra,ului aces%uia i le rpi cu %$%ul.
!e .n%unecase3 de .nda% ce se a&ezar unul l/n- al%ul, 2ulien, f$l$sindu)&i vec(iul
privile-iu, .ndrzni s)&i apr$pie buzele de bra,ul frum$asei lui vecine &i s)i la m/na. Nu se
-/ndea la d$amna de 0+nal, ci la .ndrzneala d$vedi% de '$uWu+ fa, de aman%ele lui3
cuvin%ele de "i#% aleas% .l mai apsau .nc inima. D$amna de 0:nal .l s%r/nse m/na, dar as%a
nu)i fcu niciun fel de plcere.
Depar%e de a se m/ndri sau mcar de a fi recun$sc%$r pen%ru sen%imen%ele pe care, .n
seara aceea, d$amna de 0:nal le %rda prin semne prea vdi%e, frumuse,ea, ele-an,a,
pr$spe,imea .l lsar apr$ape neps%$r. *ur,ia sufle%easc, lipsa $ricrui sim,m/n% de ur
prelun-esc, fr d$ar &i p$a%e, dura%a %inere,ii. 'a,a .mb%r/ne&%e .nain%e de %$a%e la cele mai
mul%e din%re femeile frum$ase.
2ulien fu p$sac %$a% seara3 p/n a%unci nu se m/niase dec/% .mp$%riva s$ar%ei &i a
s$cie%,ii3 dar, de c/nd '$uWu+ .i $ferise un mi1l$c 1$snic de a se .mb$-,i, era %are m/ni$s pe
el .nsu&i. Ad/nci% .n -/ndurile lui, de&i din c/nd .n c/nd le mai spunea c/%e $ v$rb cel$r d$u
prie%ene, p/n la urm, fr s)&i dea seama, ls m/na d$amnei de 0:nal. Ges%ul aces%a $
%ulbur ad/nc pe bia%a femeieB vzu .n el un semn al ursi%ei.
Dac ar fi f$s% si-ur de dra-$s%ea lui 2ulien, p$a%e c vir%u%ea ar fi -si% pu%ere s i se
.mp$%riveasc. Dar, %remur/nd de %eam c)l va pierde pen%ru %$%deauna, pa%ima $ r%ci .n%r)
a%/%a, .nc/% apuc ea m/na lui 2ulien care, .n visarea lui, &i)$ ,inea spri1ini% de sp%arul
scaunului. As%a .l %rezi pe %/nrul ambi,i$sB ar fi vru% s)i aib mar%$ri .n clipa aceea pe %$,i
n$bilii %rufa&i care, c/nd el s%%ea la c$ada mesei, al%uri de c$pii, .l priveau cu un z/mbe% a%/%
de $cr$%i%$r. 6'emeia as%a nu m mai dispre,uie&%e, .&i spuse el, deci, am da%$ria fa, de mine
.nsumi s)i fiu aman%.8 O asemenea idee nu i)ar fi veni% .n min%e .nain%e de mr%urisirile naive
ale lui '$uWu+.
H$%r/rea lua% pe nea&%ep%a%e fu un prile1 plcu% de a)&i pe%rece %impul. 2ulien .&i
spuneaB 6Una din%re aces%e d$u femei %rebuie s fie a mea8. Observ c l)ar fi a%ras mai mul%
s)i fac cur%e d$amnei Derville3 nu fiindc ar fi f$s% mai frum$as, ci pen%ru c .l cun$scuse
ca precep%$r, s%ima% pen%ru &%iin,a lui, &i nu ca bie% c(eres%e-iu, pur%/nd la subsu$ar $ (ain
de l/n crea,, a&a cum apruse pen%ru prima $ar .n fa,a d$amnei de 0+nal.
4i %$cmai sub .nf,i&area %/nrului lucr%$r, r$&ind p/n)n albul $c(il$r, .ncremeni% .n
fa,a p$r,ii &i ne.ndrznind s sune, &i)l .nc(ipuia d$amna de 0:nal cu cel mai mare dra-.
*(ibzuind mai depar%e asupra si%ua,iei sale, 2ulien vzu c nici prin min%e nu %rebuia
s)i %reac s)$ cucereasc pe d$amna Derville, care $bservase pesemne c d$amna de 0:nal .l
place. !ili% s se .n%$arc la aceas%a din urm, 2ulien se .n%rebB 6*e &%iu eu despre firea eiQ
D$ar a%/%B .nain%e de a pleca .n cl%$rie, .l luam m/na &i ea &i)$ re%r-ea3 as%zi, eu .mi re%ra-
m/na, iar ea $ prinde &i $ s%r/n-e .n%r)a ei. Ar fi un prile1 cum nu se p$a%e mai nimeri% s)i
pl%esc pen%ru %$% dispre,ul pe care mi l)a ar%a%. Dumnezeu &%ie c/,i aman,i $ fi avu%7 9$a%e c
acum m ale-e pe mine numai fiindc .n%/lnirile ne sun% mai lesnici$ase8.
Aceas%a e, vai7 nen$r$cirea unei civiliza,ii eGcesive7 La d$uzeci de ani, sufle%ul unui
%/nr, dac are c/% de c/% educa,ie, se afl la mii de le-(e depr%are de sp$n%anei%a%ea fr de
care dra-$s%ea es%e, adese$ri, cea mai plic%ic$as din%re $bli-a,ii.
6!un% da%$r fa, de mine s)$ cuceresc, c$n%inu mrun%a vani%a%e a lui 2ulien, cu a%/%
mai mul% cu c/%, dac nu v$i fi nici$da% b$-a% &i dac cineva se va -/ndi s)mi repr$&eze
1$snica slu1b de precep%$r, .l v$i pu%ea face s .n,elea- c dra-$s%ea m)a arunca% aici.8
2ulien .&i %rase din n$u m/na din%r)a d$amnei de 0:nal, ap$i i)$ prinse s%r/ns. 9e la
miezul n$p,ii, c/nd rein%rau .n sal$n, d$amna de 0:nal .l .n%reb cu 1um%a%e -lasB
I Ai s ne prse&%iQ 9leciQ 2ulien .i rspunse $f%/ndB
I !un% nev$i% s plec, cci v iubesc cu pa%imF E un pca%F 4i .nc ce pca%
pen%ru un %/nr cu -/ndul la pre$,ie7
D$amna de 0:nal se rezem de bra,ul lui, a%/% de apr$ape, .nc/% $bra1ii ei sim,ir
cldura $bra1il$r lui 2ulien.
'iecare din ei .&i pe%recu n$ap%ea .n%r)un c(ip de$sebi%. D$amna de 0:nal se pierdu .n
eG%azul celei mai .nal%e v$lup%,i m$rale. O fe%i, c$c(e%, care iube&%e de la $ v/rs% fra-ed,
se deprinde cu frm/n%rile dra-$s%ei3 iar c/nd a1un-e la v/rs%a adevra%ei pasiuni, farmecul
n$u%,ii dispare. Dar d$amna de 0:nal nu ci%ise nici$da% r$mane &i %$a%e nuan,ele fericirii
erau n$i pen%ru ea. Niciun adevr %ris% nu)i .n-(e,a inima, nici c(iar spec%rul vii%$rului. !e
vedea la fel de ferici% pes%e zece ani, pe c/% era .n clipa aceea. 9/n &i ideea vir%u,ii &i a
credin,ei 1ura% d$mnului de 0:nal, idee care $ %ulburase cu c/%eva zile mai .nain%e, se ivi
zadarnic &i fu alun-a% ca un $aspe%e ned$ri%. 6Nici$da% nu)i v$i .n-dui nimic lui 2ulien, .&i
spuse d$amna de 0:nal. "$m %ri &i de acum .nain%e a&a cum %rim de $ lun. Emi va fi
prie%en.8
CAPITOLUL ,I%
/oar'cl n0l1$c
J fat% de 'aisprezece ani a"ea
un ten ca o petal% de roz% 'i ('i
d%dea cu fard.
9OL<DO0<
AP
Lui 2ulien, $fer%a fcu% de '$uWu+ .l rpise lini&%ea &i bucuria3 acum nu mai &%ia ce
($%r/re s ia.
6"ai7 p$a%e c)mi lipse&%e v$in,a &i n)a& fi f$s% un bun $s%a& al lui Nap$le$n. *el pu,in,
adu- el, micul meu 1$c cu s%p/na casei $ s m dis%reze un %imp.8
Din fericire pen%ru el, c(iar .n .mpre1urarea aceas%a mrun%, seme,ia un$r asemenea
cuvin%e nu se p$%rivea del$c cu ceea ce sim,ea .nun%rul lui. Ei era %eam de d$amna de 0:nal,
din pricina r$c(iei ei a%/% de frum$ase. 0$c(ia as%a era, .n $c(ii lui, avan-arda 9arisului.
M/na% de $r-$liu, 2ulien nu v$ia s lase nimic la v$ia .n%/mplrii &i a inspira,iei m$men%ului.
Din mr%urisirile lui '$uWu+ &i dup pu,inul pe care .l ci%ise .n iblie despre dra-$s%e, .&i
.n%$cmi un plan de b%lie f$ar%e amnun,i%. 4i fiindc era nespus de %ulbura%, de&i nu)&i
mr%urisea as%a, .&i a&%ernu planul pe (/r%ie.
A d$ua zi diminea,, .n sal$n, d$amna de 0:nal rmase $ clip sin-ur cu el.
I Nu mai ai al% nume .n afar de 2ulienQ .l .n%reb ea.
La .n%rebarea aceas%a a%/% de m-uli%$are, er$ul n$s%ru nu &%iu ce s rspund. !e afla
.n fa,a unei .mpre1urri neprevzu%e .n plan. Dac n)ar fi fcu% pr$s%ia de a)&i alc%ui un plan,
min%ea lui a-er l)ar fi sc$s u&$r din impas3 fap%ul c fusese lua% pe nea&%ep%a%e n)ar fi fcu%
dec/% s)i sp$reasc vi$iciunea ideil$r.
A&a, .ns, fu s%/n-aci &i)&i eGa-era s%/n-cia. Dar d$amna de 0:nal i)$ ier% repede.
Ea nu vzu .n pur%area lui dec/% urmarea unei .nc/n%%$are nevin$v,ii. 4i ceea ce .l lipsea
brba%ului aces%uia, cruia %$a% lumea .l recun$&%ea marea in%eli-en,, era %$cmai aerul
nevin$v,iei.
I Micul %u precep%$r .mi inspir mul% ne.ncredere, .i spunea d$amna Derville. Am
impresia c se -/nde&%e .n%runa &i c %$% ce face e calcula%. E un prefcu%.
2ulien rmase pr$fund umili% de neferici%a .ncurc%ur s%/rni% de .n%rebarea d$amnei
de 0:nal, creia nu se pricepuse s)i rspund.
6Un brba% ca mine e da%$r s nu rabde $ asemenea .nfr/n-ere78 4i, f$l$sind clipa c/nd
%receau din%r)$ .ncpere .n al%a, se crezu $bli-a% s)i dea $ sru%are d$amnei de 0:nal.
Dar -es%ul lui fu c/% se p$a%e de nep$%rivi%, c/% se p$a%e de neplcu% &i pen%ru unul &i
pen%ru al%ul, c/% se p$a%e de neprevz%$r. */% pe ce s fie vzu,i7 D$amna de 0:nal .l crezu
nebun. !e sperie &i, mai ales, se sim,i 1i-ni%. 9r$s%ia as%a .l amin%ea de d$mnul "alen$d.
6*e mi s)ar fi .n%/mpla% dac a& fi f$s% sin-ur cu elQ8 .&i spunea ea. 4i, fiindc iubirea
.i era .n%uneca%, i se %rezi vir%u%ea.
Din clipa aceea fcu a&a fel, .nc/% s aib %$%deauna vreunul din c$pii pe l/n- ea.
5iua aceea fu plic%isi%$are pen%ru 2ulien3 &i)$ pe%recu de la un cap% la al%ul .ncerc/nd
s)&i .ndeplineasc, s%/n-aci, planul de cucerire. Nu se ui% mcar $ da% la d$amna de 0:nal
fr ca privirea lui s nu ascund un .n,eles %ainic3 %$%u&i, nu era a%/% de pr$s% .nc/% s nu)&i dea
seama c nu reu&e&%e s)i fie plcu% &i, cu a%/% mai mul%, s)$ cucereasc.
D$amna de 0:nal nu)&i mai revenea din uimire vz/ndu)l a%/% de s%/n-aci &i, %$%$da%,
a%/% de .ndrzne,. 6E sfiiciunea dra-$s%ei la un $m in%eli-en%7 -/ndi ea, .n cele din urm, cu $
bucurie de nespus. E cu pu%in, $are ca rivala mea s nu)l fi iubi% nici$da%Q8
Dup)mas, d$amna de 0:nal %recu .n sal$n ca s primeasc vizi%a d$mnului *(arc$%
de Mau-ir$n, subprefec%ul din raM. 4i .ncepu s lucreze ceva la un -(er-(ef f$ar%e .nal%.
L/n- ea se a&ez d$amna Derville. En%r)$ asemenea si%ua,ie &i ziua .n amiaza mare, er$ul
n$s%ru -si cu cale s)&i .n%ind pici$rul &i s a%in- frum$sul pici$r al d$amnei de 0:nal,
care, din pricina ci$rapului a1ura% &i a minuna%ului pan%$fi$r din 9aris, a%r-ea .n m$d vdi%
privirile -alan%ului subprefec%.
D$amna de 0:nal se .n-r$zi3 ls s)i cad f$arfecele, -(emul de l/n, acele, as%fel c
-es%ul lui 2ulien pu%u s %reac drep% $ .ncercare s%/n-ace de)a $pri cderea f$arfecel$r pe care
le vzuse alunec/nd. Din fericire, f$rfecu,a fcu% din $,el en-lezesc se sparse &i d$amna de
0:nal nu mai c$n%eni cu re-re%ele c 2ulien nu se aflase ceva mai apr$ape de ea.
I <)ai $bserva% cderea &i ai fi pu%u%)$ $pri, dar din r/vna dumi%ale nu m)am ales
dec/% cu $ l$vi%ur de pici$r.
!pusele ei .l .n&elar pe subprefec%, dar nu &i pe d$amna Derville. 6Ur/%e $biceiuri mai
are bia%ul s%a dr-u,78 -/ndi ea. una)cuviin, a unei capi%ale de 1ude, nu iar% del$c
asemenea -re&eli. D$amna de 0:nal -si m$men%ul s)i &$p%easc lui 2ulienB
I E,i p$runcesc s fi pruden%.
2ulien .&i ddea seama c fusese s%/n-aci &i era ,/fn$s. *(ibzui mul% vreme .n sinea
lui ca s afle dac %rebuia s se supere pen%ru cuvin%eleB .,i p$runcesc. 4i avu naivi%a%ea s
-/ndeascB 6Ea ar fi pu%u% s spun p$runcesc dac ar fi f$s% v$rba de ceva .n le-%ur cu
educa,ia c$piil$r, dar, .mpr%&indu)mi dra-$s%ea, %rebuie s presupun c sun%em e-ali. 'r
e-ali%a%e nu se p$a%e iubiF83 &i min%ea i se r%ci .n banali%,i despre dra-$s%e. E&i repe%a cu
m/nie versul lui *$rneille, .nv,a% de la d$amna Derville, cu c/%eva zile mai .nain%eB
77777777777Kubirea
0reeaz% egalit%#i 'i nu le caut%.
Encp,/n/ndu)se s 1$ace r$lul unui d$n1uan, 2ulien, care .n via,a lui nu avusese $
aman%, se pur% %$a% ziua ca un ne-(i$b fr seamn. 4i n)avu dec/% $ idee sn%$as3
plic%isi% de el .nsu&i &i de d$amna de 0:nal, vedea cu -r$az cum se apr$pie seara, c/nd avea
s s%ea .n -rdin, l/n- ea, pe .n%uneric. Ei spuse d$mnului de 0:nal c se duce la "erri#res s
v$rbeasc cu pre$%ul3 &i nu se .nap$ie dec/% n$ap%ea %/rziu.
La "erri#res, 2ulien .l -si pe prin%ele *(+lan .n d/rd$ra mu%a%ului3 fusese, .n sf/r&i%,
da% afar din slu1b &i vicarul Masl$n .i lua l$cul. Ei a1u% bunului pre$% &i)i veni ideea s)i
scrie lui '$uWu+ c sf/n%a &i irezis%ibila c(emare pe care $ sim,ea pen%ru slu1irea al%arului .l
.mpiedicase mai .n%/i s)i primeasc .nda%$ri%$arele pr$puneri, dar c vzuse $ asemenea pild
de nedrep%a%e .nc/% p$a%e c ar fi mai de f$l$s pen%ru el dac n)ar in%ra .n %a-ma preasf/n%.
2ulien se felici% pen%ru iscusin,a cu care &%ia s %ra- f$l$s de pe urma des%i%uirii
pre$%ului din "erri#res, ls/ndu)&i $ p$r%i, desc(is spre revenirea la ne-$,, dac .n sufle%ul
lui %ris%a pruden, ar .nvin-e cumva er$ismul.
CAPITOLUL ,%
C+n&cul cocoului
Pe grai latin, iubirea e amor,
Jb/r'ie a mor#ii 'i iz"or,
>in prima clip%, al m/hnirilorD
2marul bocet dup% cei ce mor,
Nelegiuiri 'i lacrime de dor,
Jbida grea a remu'c%rilor7
9A2E0A AMO0ULU<
Dac 2ulien ar fi avu% c/% de pu,in din iscusin,a pe care, fr niciun %emei, credea c $
are, ar fi pu%u% s se felici%e a d$ua zi de urmrile cl%$riei la "erri#res. Lipsa lui fcuse s i
se ui%e %$a%e s%/n-ciile. Dar &i .n ziua aceea el fu des%ul de p$sac3 c%re sear .ns, .l veni .n
min%e $ idee ns%ru&nic &i $ .mpr%&i pe da% d$amnei de 0:nal, cu $ rar .ndrzneal.
Abia se a&ezaser .n -rdin, c/nd, fr s mai a&%ep%e .n%unecimea deplin, 2ulien .&i
apr$pie -ura de urec(ea d$amnei de 0:nal &i, cu riscul de)a $ c$mpr$mi%e -r$aznic, .i spuseB
I D$amn, .n n$ap%ea as%a, la $ra d$u, am s vin .n $daia dumneav$as%r3 %rebuie s
v spun ceva.
2ulien %remura de -ri1 s nu)i fie respins pr$punerea3 r$lul de seduc%$r .l apsa a%/%
de -reu, .nc/%, dac &i)ar fi ascul%a% .ndemnul inimii, s)ar fi .ncuia% .n $daia lui pen%ru mai
mul%e zile &i s)ar fi feri% s le vad pe cele d$u d$amne. E&i ddea seama c prin pur%area lui
calcula% din a1un, s%ricase %$% ce pruse frum$s .n ziua preceden% &i nu mai &%ia, .n%r)adevr,
pe ce cale s apuce.
D$amna de 0:nal rspunse cu $ indi-nare sincer &i del$c eGa-era% la pr$punerea
ne$brza% pe care 2ulien cu%eza s i)$ fac. Lui i se pru c .n%rezre&%e dispre,ul .n scur%ul ei
rspuns. !i-ur e c rspunsul aces%a, r$s%i% .n &$ap%e, cuprinsese &i un ei, a&7 9re%eG%/nd c are
s le spun ceva c$piil$r, 2ulien se duse .n camera l$r &i, c/nd se .n%$arse, se a&ez l/n-
d$amna Derville, c/% mai depar%e de d$amna de 0:nal. As%fel, .ndepr% $rice p$sibili%a%e de
a)i lua m/na. *$nversa,ia fu seri$as, iar 2ulien se descurc f$ar%e bine, .n afara c/%$rva clipe
de %cere, .n %impul cr$ra .&i frm/n%a creierul. 6De ce nu p$% s nsc$cesc vre$ manevr
iscusi%, .&i spunea el, ca s)$ silesc pe d$amna de 0:nal s)mi ara%e semnele de dra-$s%e f,i&
care, acum %rei zile, m fceau s cred c e a mea7Q8
!e sim,ea descumpni% de s%area apr$ape deznd1dui% .n care .mpinsese lucrurile. 4i
%$%u&i, nimic nu l)ar fi .ncurca% mai mul% dec/% reu&i%a7
*/nd se despr,ir, la miezul n$p,ii, pesimismul .l fcu s cread c)&i c/&%i-ase
dispre,ul d$amnei Derville &i c, pesemne, nici cu d$amna de 0:nal nu s%%ea mai bine.
Amr/% &i umili%, 2ulien nu izbu%i s d$arm. G/ndul de a renun,a la $rice vicle&u-, la
$rice plan &i de)a lsa la v$ia .n%/mplrii le-%ura cu d$amna de 0:nal, mul,umin)du)se ca un
c$pil cu bucuriile aduse de fiecare zi, nici nu)i %recea prin min%e mcar.
E&i is%$vi creierul nsc$cind manevre savan%e, pe care, dup $ clip, le -sea absurde.
En%r)un cuv/n%, c/nd $r$l$-iul cas%elului b%u $ra d$u din n$ap%e, 2ulien era c/% se p$a%e de
neferici%.
!une%ul .l %rezi, a&a cum c/n%ecul c$c$&ului l)a %rezi% pe sf/n%ul 9e%ru. !e p$meni .n
pra-ul celei mai -rele .ncercri. De c/nd fcuse pr$punerea ne$brza%, nu se mai -/ndise la
ea. D$ar fusese a%/% de ru primi%7
6<)am spus c v$i veni la ea, la $ra d$u, .&i spuse 2ulien, ridic/ndu)se din pa%. 9$a%e
c sun% ne.ndem/na%ic &i neci$pli% ca $rice bia% de ,ran. D$amna Derville m)a fcu% de mul%e
$ri s .n,ele- as%a. Dar cel pu,in n)am s fiu un $m slab.8
2ulien era, pe bun drep%a%e, m/ndru de cura1ul lui3 nici$da% nu)&i impusese $
.nda%$rire mai anev$ie de .ndeplini%. */nd desc(ise u&a %remura .n a&a (al .nc/% abia se mai
pu%ea ,ine pe pici$are &i fu nev$i% s se rezeme de pere%e.
Era descul,. !e duse s ascul%e la u&a d$mnului de 0:nal, unde pu%u s aud sf$ri%ul
s%p/nului casei. A%unci .l apuc deznde1dea. A&adar, nu mai eGis%a niciun m$%iv care s)l
.mpiedice de a se duce la ea. Dar, D$amne7 ce)$ s fac ac$l$7 N)avea niciun plan &i, c(iar
dac ar fi avu% vreunul, se sim,ea a%/% de %ulbura%, .nc/% i)ar fi f$s% cu nepu%in, s)l pun .n
aplicare.
En sf/r&i%, suferind de)$ mie de $ri mai mul% dec/% dac s)ar fi dus .n .n%/mpinarea
m$r,ii, 2ulien se s%recur .n c$rid$rul cel mic, care ducea la $daia d$amnei de 0:nal. Ap$i
desc(ise u&a cu $ m/n %remur%$are &i fc/nd un z-$m$% .n-r$zi%$r.
Enun%ru era lumin3 pe cmin ardea $ candel. La nen$r$cirea as%a 2ulien nu se
a&%ep%ase. */nd .l vzu in%r/nd, d$amna de 0:nal sri repede din pa%.
I Nen$r$ci%ule7 s%ri- ea.
!e isc $arecare dez$rdine. 2ulien .&i ui% planurile %rufa&e &i reveni la r$lul lui firescB
s nu)i placi unei femei a%/% de .nc/n%%$are i se pru cea mai crun% nen$r$cire. Nu rspunse
la d$1enile ei dec/% arunc/ndu)i)se la pici$are, .mbr,i&/ndu)i -enunc(ii. 4i, pen%ru c ea .l
v$rbea cu mul% asprime, el izbucni .n lacrimi.
9es%e c/%eva $re, c/nd 2ulien ie&i din $daia d$amnei de 0:nal, s)ar fi pu%u% spune, .n
s%il de r$man, c nu mai avea ce s)&i d$reasc. En%r)adevr, da%$ri% dra-$s%ei pe care $
inspirase &i impresiei nea&%ep%a%e pe care $ fcuser asupra lui ni&%e farmece seduc%$are,
c/&%i-ase $ vic%$rie cu nepu%in, de a%ins prin %$a% iscusin,a lui a%/% de s%/n-ace.
Dar, prad unui ciuda% $r-$liu, ,inu m$r,i&, .n clipele cele mai dulci, s 1$ace .nc r$lul
unui brba% $bi&nui% s sub1u-e femeile3 &i fcu ef$r%uri de necrezu% ca s s%rice ce)avea mai
fermec%$r .n el. En l$c s se -/ndeasc la eG%azul pe care .l s%/rnise &i la remu&crile care
vdeau c/% de ad/nc era aces% eG%az, ideea da%$riei nu)l prsi nici$ clip. !e %emea c)l va
cuprinde $ remu&care -r$aznic &i c va fi ridic$l .n vecii vecil$r dac se va depr%a de
m$delul pe care .&i pr$pusese s)l urmeze. En%r)un cuv/n%, %$cmai ce fcea din 2ulien $ fiin,
superi$ar .l .mpiedica s -us%e fericirea a&%ernu% la pici$arele lui. Era asemeni acelei fe%e de
&aisprezece ani, cu bu1$ri minuna,i .n $bra1i, &i care, ca s mear- la bal, sv/r&e&%e ne-(i$bia
de a)&i da cu suliman.
En-r$zi% de apari,ia lui 2ulien, d$amna de 0:nal fu cuprins .n cur/nd de cea mai
cumpli% spaim. 9l/nsul &i deznde1dea lui $ mi&car ad/nc.
4i, c(iar c/nd nu mai avu ce s)i refuze, .l .mpin-ea depar%e de ea, cu sincer
indi-nare, &i ap$i i se arunca .n bra,e. T$a% pur%area aceas%a prea lipsi% de $rice n$im.
D$amna de 0:nal se credea $s/ndi%, fr pu%in, de ier%are &i cu%a s)&i ascund priveli&%ea
iadului, c$)ple&indu)l pe 2ulien cu cele mai calde m/n-/ieri. En%r)un cuv/n%, nu i)ar fi lipsi%
nimic er$ului n$s%ru, nici c(iar sim,irea arz%$are a femeii pe care.$ cucerise, dac ar fi &%iu%
s se bucure de ea. 9lecarea lui 2ulien nu fcu s)i .nce%eze eG%azul care $ cuprindea fr v$ia
ei &i nici lup%a cu remu&crile care $ sf/&iau.
6D$amne7 d$ar a%/%a .nseamn s fii ferici%, s fii iubi%Q8 Aces%a fu primul -/nd al lui
2ulien c/nd se .n%$arse la el .n $daie. T/nrul se afla .n s%area aceea de uimire &i de %ulburare,
plin de nelini&%e, care %e cuprinde dup ce ai $b,inu% un lucru mul% vreme r/vni%. <nima,
$bi&nui% s d$reasc, nu mai are ce d$ri &i, %$%u&i, nici amin%iri n)are .ncB Asemeni unui
s$lda% .n%$rs de la parad, 2ulien c/n%ri .n min%e, cu de$sebi% a%en,ie, %$a%e amnun%ele
pur%rii saleB 6Nu am ui%a% nimic din ce eram da%$r fa, de mine .nsumiQ Mi)am 1uca% bine
r$lulQ8
!i ce r$lQ Al unui brba% $bi&nui% s fie s%rluci%$r cu femeile.
CAPITOLUL ,%I
A 2oua 1i
Le turnGd his lip to hers, and =ith his hand
0allGd bacC the tangles of her =andering hair
AM
DON 2UAN, c.>. s%. >PT
Din fericire pen%ru -l$ria lui 2ulien, d$amna de 0:nal fusese prea a-i%a%, prea uimi%
ca s $bserve pr$s%ia brba%ului care .n clipa aceea devenise pen%ru ea %$%ul pe lume.
9e c/nd .l .ndemna s plece, vz/nd c se ivesc z$rile, spuneaB
I "ai, D$amne7 dac s$,ul meu a auzi% cumva vreun z-$m$%, sun% pierdu%.
2ulien, care avea %imp s)&i alea- cuvin%ele, .&i amin%i de aces%eaB
I Ai re-re%a via,aQ
I Nespus de mul% .n clipa as%a. Dar n)a& re-re%a c %e)am cun$scu%.
2ulien s$c$%i c ar fi nimeri%, pen%ru demni%a%ea lui, s plece c/nd s)$ lumina de)a
binelea &i fr s se fereasc.
A%en,ia c$n%inu cu care .&i s%udia cele mai mici -es%uri, .n nebuneasca idee de)a prea
brba% cu eGperien,, nu avu dec/% $ urmare ferici% c/nd $ revzu pe d$amna de 0:nal la
masa de pr/nz, pur%area lui fu $ cap$d$per de pruden,.
*/% despre ea, nu)l pu%ea privi fr s r$&easc p/n)n albul $c(il$r &i nu pu%ea %ri $
clip fr s)l priveasc. E&i ddea seama c/% e de %ulbura%, iar s%rdaniile de)a se s%p/ni nu
fceau dec/% s)$ %ulbure &i mai mul%. 2ulien .&i ridic $c(ii d$ar $ sin-ur da% asupra ei. La
.ncepu%, d$amna de 0:nal .l admir pruden,a. *ur/nd .ns, vz/nd c privirea lui nu se mai
.ndreap% spre ea, se nelini&%iB 6Oare nu m mai iube&%eQ se .n%reb ea. "ai7 sun% prea b%r/n
pen%ru el3 sun% cu zece ani mai mare.8
9e c/nd %receau din sufra-erie .n -rdin, ea .l s%r/nse m/na. 2ulien, mira% de semnul
aces%a de dra-$s%e a%/% de ne$bi&nui%, $ privi cu pa%im, cci i se pruse nespus de frum$as .n
%impul mesei &i, cu %$a%e c)&i ,inuse %$a% vremea $c(ii pleca,i, el nu fcuse al%ceva dec/% s)i
cerce%eze cu de)amnun%ul farmecele. 9rivirea aceas%a $ alin pe d$amna de 0:nal3 drep% e c
nu)i .ndepr% %$a% nelini&%ea, dar nelini&%ea .l .nbu&ea apr$ape %$a%e remu&crile fa, de
s$,ul ei.
En %impul pr/nzului, s$,ul nu $bservase nimic. Nu acela&i lucru se .n%/mplase .ns cu
d$amna Derville3 ea crezu c d$amna de 0:nal e -a%a s)&i dea sufle%ul. 4i, c/% fu ziua de
lun-, prie%ena .ndrznea, &i necru,%$are n)$ scu%i de &$ap%ele meni%e s)i zu-rveasc, .n
cul$ri ne-re, prime1dia care $ p/ndea.
D$amna de 0:nal ardea de nerbdare s rm/n sin-ur cu 2ulien3 v$ia s)l .n%rebe
dac $ mai iube&%e. 4i, cu %$a% bl/nde,ea ei s%a%$rnic, de c/%eva $ri abia se s%p/ni s nu)i
spun prie%enei sale s)$ lase .n pace.
!eara, .n -rdin, d$amna Derville p$%rivi a%/% de bine lucrurile, .nc/% se a&ez .n%re
d$amna de 0:nal &i 2ulien. D$amna de 0:nal, care a&%ep%ase cu nesa, clipa c/nd va avea
plcerea s)i s%r/n- m/na lui 2ulien &i s)$ duc la buze, nu mai fu .n s%are s)i spun un
cuv/n% mcar.
En%/mplarea aceas%a supr%$are $ fcu s se frm/n%e &i mai mul%. Un sin-ur -/nd $
r$dea .l d$1enise a%/%a pe 2ulien pen%ru impruden,a de a fi veni% la ea n$ap%ea %recu%, .nc/%
%remura %$a% c de as% da% n)$ s mai vin. 4i, prsind devreme -rdina, se re%rase .n
camera ei. Dar, nemaipu%/ndu)&i s%p/ni nerbdarea, se duse s)&i lipeasc urec(ea de u&a
$dii lui 2ulien. En ciuda nelini&%ii &i a pa%imii care $ ardea, nu .ndrzni, %$%u&i, s in%re. 'ap%a
aceas%a i se prea de)$ 1$snicie fr seamn, cci e p$meni% &i .n%r)un pr$verb de prin par%ea
l$cului.
Nu %$%i servi%$rii se culcaser .nc. 9ruden%a $ sili, p/n la urm, s se .n%$arc .n
camera ei. D$u $re de a&%ep%are i se prur d$u veacuri de c(in.
Dar 2ulien era prea credinci$s fa, de ceea ce s$c$%ea a fi da%$ria lui, ca s nu)&i duc
la .ndeplinire, punc% cu punc%, planul ($%r/%.
*/nd b%u $ra unu, ie&i bini&$r din $daie, se .ncredin,a c s%p/nul casei d$rmea ad/nc
&i in%r la d$amna de 0:nal. En n$ap%ea aceea se sim,i mul% mai ferici% l/n- iubi%a lui, cci se
-/ndi mai pu,in la r$lul pe care ,inea s)l 1$ace. Avu $c(i s vad &i urec(i s aud. <ar ceea
ce .i spuse d$amna de 0:nal cu privire la v/rs%, .l ddu mai mul% .ncredere .n sine.
I "ai, sun% cu zece ani mai mare dec/% %ine7 *um p$,i s m iube&%iQ7 .i repe%a ea .n
ne&%ire, fiindc -/ndul aces%a .l apsa inima.
2ulien nu)i .n,ele-ea durerea, dar vzu c e adevra% &i)&i ui% apr$ape %$a% %eama de)
a fi ridic$l.
<deea nesbui% c ar fi privi% ca un aman% de p$runc, din pricina $b/r&iei lui de r/nd,
.l dispru &i ea. 9e msur ce elanurile de .ndr-$s%i% ale lui 2ulien $ lini&%eau pe sfi$asa lui
aman%, aceas%a red$b/ndea $ fr/m de fericire, dar &i pu%in,a de a)&i 1udeca iubi%ul. !pre
n$r$cul lui, .n n$ap%ea aceea 2ulien renun, apr$ape cu %$%ul la aerul de .mprumu% care fcuse
din n$ap%ea %recu% $ izb/nd, &i nu $ plcere. Dac d$amna de 0:nal &i)ar fi da% seama de
-ri1a cu care el .&i 1uca r$lul, desc$perirea aceas%a %ris% i)ar fi rpi% pen%ru %$%deauna $rice
urm de fericire. Dar ea nu pu%u s vad al%ceva .n pur%area lui dec/% $ %ris% urmare a
nep$%rivirii de v/rs%.
*u %$a%e c d$amna de 0:nal nu se -/ndise nici$da% la %e$riile despre dra-$s%e,
de$sebirea de v/rs% es%e, dup aceea de avere, unul din l$curile c$mune cele mai des
p$meni%e .n -lumele pr$vinciale $ri de c/%e $ri e v$rba de iubire.
En c/%eva zile, 2ulien, cuprins de .n%rea-a ard$are a v/rs%ei, se .ndr-$s%i nebune&%e.
6Trebuie s recun$sc, .&i spunea el, c are un sufle% de .n-er &i c nu eGis% femeie mai
frum$as.8
Ui%ase apr$ape cu %$%ul r$lul pe care)l avea de 1uca%. a c(iar, .n%r)un m$men% de
r%cire, .l mr%urisi %$a%e nelini&%ile sale. <ar sp$vedania aceas%a .mpinse la culme pa%ima pe
care $ inspira. 6A&adar, n)am avu% nici$ rival ferici%78 c(ibzuia d$amna de 0:nal, ame,i% de
plcere. 4i .ndrzni s)l .n%rebe despre p$r%re%ul la care ,inea a%/%3 iar 2ulien .l 1ur c era
p$r%re%ul unui brba%.
*/nd d$amnei de 0:nal .i rm/nea des%ul s%p/nire de sine ca s mai fXe .n s%are s
-/ndeasc, nu)&i mai venea .n fire de mirare c p$a%e eGis%a a%/%a fericire &i nu pricepea cum
de n)$ bnuise nici$da%.
6A(7 .&i spunea ea, dac l)a& fi cun$scu% pe 2ulien acum zece ani, c/nd mai pu%eam
.nc s par dr-u,78
2ulien nici nu se -/ndea la asemenea lucruri. Dra-$s%ea lui .nsemna .nc ambi,ieB era
bucuria de a p$seda, el, bia%a fiin, neferici% &i a%/% de dispre,ui%, $ femeie a%/% de n$bil si
de frum$as. Ges%urile lui de ad$ra,ie, elanul lui .n fa,a farmecel$r aman%ei sf/r&ir prin a $
lini&%i .n%ruc/rva .n privin,a diferen,ei de v/rs%. Dac ar fi avu% c/% de c/% eGperien,a vie,ii, pe
care $rice femeie la %reizeci de ani $ are .n ,rile mai civiliza%e, d$amna de 0:nal s)ar fi
cu%remura% -/ndindu)se la dura%a unei iubiri care prea c %rie&%e numai din surpriz &i din
be,ia am$rului pr$priu.
En clipele c/nd .&i ui%a ambi,ia, 2ulien se pierdea de admira,ie p/n &i .n fa,a plriil$r
&i a r$c(iil$r d$amnei de 0:nal. Nu se mai s%ura de plcerea de a le sim,i parfumul.
Desc(idea dulapul iubi%ei &i rm/nea $re .n%re-i, mu% de admira,ie, .n fa,a lucruril$r superbe
afla%e ac$l$ &i a felului cum erau r/ndui%e. <ubi%a, rezema% de el, .l privea3 el privea
-iuvaerele &i %$a%e nimicurile care, .n prea1ma nun,ii, alc%uiesc zes%rea unei mirese.
6M)a& fi pu%u% mri%a cu un asemenea $m7 se -/ndea une$ri d$amna de 0:nal. *e
inim .nflcra%7 *e via, .nc/n%%$are al%uri de el7F8
<ar 2ulien .n via,a lui nu se aflase a%/% de apr$ape de cumpli%ele unel%e ale ar%ileriei
feminine. 6E cu nepu%in, s eGis%e ceva mai frum$s la 9aris8, .&i zicea el. 4i)a%unci nu mai
-sea nimic de c/r%i% .mp$%riva fericirii. Dese$ri, admira,ia sincer &i elanurile iubirii sale .l
fceau s ui%e de&ar% %e$rie din pricina creia fusese a%/% de msura% &i de ridic$l la .ncepu%ul
le-%urii cu d$amna de 0:nal. Avu m$men%e c/nd, .n ciuda $bi&nui%ei lui f,rnicii, -sea c e
nespus de plcu% s)i mr%uriseasc aces%ei femei de neam mare, care .l admira, nepriceperea
lui fa, de $ mul,ime de lucruri ne.nsemna%e. 0an-ul iubi%ei sale i se prea c)l .nal, deasupra
pr$priei lui fiin,e. La r/ndul ei, d$amna de 0:nal -sea cea mai plcu% v$lup%a%e m$ral .n a)
l ins%rui as%fel, .n%r)$ mul,ime de lucruri mrun%e, pe %/nrul aces%a de$sebi% de in%eli-en% &i
despre care %$a% lumea spunea c, .n%r)$ bun zi, va a1un-e depar%e. *(iar subprefec%ul &i
d$mnul "alen$d nu se pu%eau .mpiedica s)l admire, &i d$amnei de 0:nal i se prur mai
pu,in ne-(i$biF */% despre d$amna Derville, depar%e de ea asemenea sen%imen%e7 M/(ni%
pes%e msur de ceea ce credea c -(ice&%e, &i vz/nd c .n,elep%ele ei sfa%uri .l deveneau
nesuferi%e unei femei care li%eralmen%e .&i pierduse capul, plec de la "er-M fr s dea vre$
eGplica,ie &i, de al%min%eri, ceilal,i se ferir s i)$ cear. La plecarea ei d$amna de 0:nal vrs
c/%eva lacrimi, dar cur/nd i se pru c fericirea i)a sp$ri% &i mai mul%. 9rin plecarea d$amnei
Derville, ea se afla apr$ape %$a% ziua .n%re pa%ru $c(i cu iubi%ul ei.
Lui 2ulien .i era cu a%/% mai dra- %$vr&ia aman%ei sale cu c/%, de fiecare da% c/nd
rm/nea prea .ndelun- sin-ur, fa%ala pr$punere a lui '$uWu+ venea s)i %ulbure min%ea, .n
primele zile ale vie,ii aces%eia n$i avu m$men%e c/nd lui, care nu iubise nici$da% &i nu fusese
nici$da% iubi% de nimeni, .l plcu a%/% de mul% s fie sincer, .nc/% era c/% pe ce s)i
mr%uriseasc d$amnei de 0:nal ambi,ia care)i fusese p/n a%unci ra,iunea .ns&i a eGis%en,ei.
Ar fi d$ri% s)i aud sfa%ul .n privin,a ciuda%ei ispi%e s%/rni%e de pr$punerea lui '$uWu+, dar $
mic .n%/mplare puse cap% $ricrei sinceri%,i.
CAPITOLUL ,%II
Pri"ul a2.unc& al !ri"arului
J, ho= this spring of Ko"e resembleth
9he uncertain glory of an 2pril dayD
Hhich no= sho=s all the beauty ofthe sun,
2nd by and by a cloud taCes all a=ay!
A*
T\O GENTLEMEN O' "E0ONA
En%r)$ sear, pe c/nd apunea s$arele, 2ulien, s%/nd l/n- iubi%a lui, .n fundul livezii,
depar%e de privirile supr%$are ale $amenil$r, era pierdu% .n vise. 6"$r dura $are mereu
clipele aces%ea a%/% de plcu%eQ8 !ufle%ul .i era apsa% de -reu%a%ea ale-erii unui drum .n via,
&i depl/n-ea marea &i neferici%a criz care .nc(eie c$pilria &i s%ric primii ani ai unei %inere,i
srace.
I A(7 spunea el, pen%ru %inere%ul francez Nap$le$n a f$s% cu adevra% %rimisul lui
Dumnezeu pe pm/n%7 *ine $ s)l .nl$cuiascQ *e v$r face fr el srmanii, c(iar cei mai
avu,i dec/% mine, care au %$cmai c/,i bani le %rebuie ca s cape%e $ educa,ie bun, dar n)au
des%ui ca, la d$uzeci de ani, s cumpere un $m &i s)&i desc(id drumul spre $ carier7 Orice)
am face, adu- el $f%/nd amar, -/ndul aces%a fa%al nu ne va .n-dui nici$da% s fim ferici,i7
4i $ vzu de$da% pe d$amna de 0:nal .ncrun%/ndu)se &i lu/nd $ .nf,i&are
dispre,ui%$are &i receB ei, felul aces%a de -/ndire i se prea p$%rivi% pen%ru $ slu-. *rescu% .n
ideea c e f$ar%e b$-a%, i se prea de la sine .n,eles c 2ulien e la fel ca ea. Ei era de $ mie de
$ri mai scump dec/% via,a, &i pu,in .l psa de bani.
2ulien era depar%e de a -(ici ce)i %rece prin min%e, .ncrun%area ei .l readuse pe pm/n%.
Avu des%ul prezen, de spiri% ca s)&i p$%riveasc .n a&a fel fraza, .nc/% s)$ fac s .n,elea-
pe n$bila d$amn, a&eza% a%/% de apr$ape de el, .n iarb, c repe%ase ni&%e cuvin%e auzi%e .n
%impul cl%$riei, la un prie%en al lui, ne-us%$r de lemne. A&a -/ndeau cei lipsi,i de credin,.
I Tu, dra-ul meu, s nu %e ames%eci cu as%fel de $ameni, .i spuse d$amna de 0:nal,
ps%r/nd .nc pu,in din rceala care, pe nea&%ep%a%e, luase l$cul celei mai calde dui$&ii.
Encrun%area ei, sau mai de-rab remu&carea pen%ru impruden,a sv/r&i%, fu prima
.nfr/n-ere a iluziil$r care .l s%p/neau pe 2ulien. *are se -/ndiB 6E bun &i bl/nd, &i m
iube&%e mul%, dar a f$s% nscu% .n %abra du&man. Ei se %em, pesemne, mai cu seam de s$iul
aces%a de %ineri inim$&i, care, dup ce au primi% $ educa,ie .n-ri1i%, n)au des%ui bani ca s)&i
fac $ carier. *e s)ar fi ales din n$bili, dac ni s)ar fi .n-dui% s)i c$mba%em cu arme de
acela&i felQ7 Eu, de pild, s fiu primar la "erri#res, bine in%en,i$na% &i cins%i%, cum e .n f$nd &i
d$mnul de 0:nal, ce i)a& mai desfin,a pe vicar &i pe d$mnul "alen$d, cu %$a%e pun-&iile pe
care le fac7 *um ar mai %riumfa drep%a%ea la "erri#res7 4i nu %alen%ele l$r mi)ar pune piedici,
cci ei b/1b/ie .n%runa.8
En ziua aceea, fericirea lui 2ulien fu c/% pe ce s se s%a%$rniceasc. Dar er$ului n$s%ru .i
lipsea .ndrzneala de a fi sincer. <)ar fi %rebui% cura1ul de a da imediat b%lia3 d$amna de
0:nal se mirase de spusele lui 2ulien, cci $amenii din lumea ei repe%au adesea c .n%$arcerea
lui 0$bespierre ar fi f$s% .nde$sebi cu pu%in, da%$ri% %ineril$r de neam pr$s%, care .nva, prea
mul%e. D$amna de 0:nal .&i ps%r mul% vreme .nf,i&area aceea rece, &i 2ulien crezu c $
face dinadins. De fap%, ea se pur%a a&a pen%ru c, dup sila pen%ru cuvin%ele ur/%e, urmase
%eama de a nu)i fi spus, fr s vrea, vreun lucru neplcu%. M/(nirea as%a i se $-lindi pu%ernic
.n %rs%urile a%/% de cura%e &i a%/% de naive c/nd era ferici% &i depar%e de cei ce $ plic%iseauF
2ulien nu mai cu%ez s se lase .n v$ia visril$r. Mai calm, dar &i mai pu,in .ndr-$s%i%,
s$c$%i c n)ar fi pruden% s se mai duc .n $daie la d$amna de 0:nal. Mai bine s vin ea la el3
dac $ zrea vreun servi%$r umbl/nd prin cas, zeci de m$%ive feluri%e pu%eau s)$ 1us%ifice.
Dar &i s$c$%eala aceas%a .&i avea nea1unsurile ei. 2ulien primise de la '$uWu+ ni&%e cr,i
pe care el, ca unul ce s%udia %e$l$-ia, n)ar fi pu%u% nici$da% s i le cear unui librar. <ar cr,ile
primi%e nu .ndrznea s le desc(id dec/% n$ap%ea. 4i de mul%e $ri i)ar fi f$s% mai plcu% s nu)
l .n%rerup din ci%i% $ vizi% .n a&%ep%area creia, p/n .n a1unul .n%/mplrii din livad, nu &i)ar
fi pu%u% .n-dui s ci%easc .n lini&%e.
D$amnei de 0:nal .i da%$ra .n,ele-erea cr,il$r .n%r)un fel cu %$%ul n$u. Endrznise s)$
.n%rebe despre $ mul,ime de nimicuri, a cr$r necun$a&%ere $pre&%e .n l$c in%eli-en,a unui
%/nr nscu% .n afara lumii bune, $ric/% de&%ep%ciune fireasc s)ar presupune c are.
Educa,ia aceas%a a dra-$s%ei, fcu% de $ femeie cu %$%ul ne&%iu%$are, fu $ adevra%
fericire. 2ulien izbu%i s vad f%is s$cie%a%ea, asa cum es%e ea as%zi. 4i nimeni nu)i .n%unec
min%ea p$ves%indu)i cum a f$s% ea $dini$ar, cu d$u mii de ani .n urm, sau mcar acum
&aizeci de ani, pe vremea lui "$l%aire &i a lui Lud$vic al ;")lea. !pre nespusa lui bucurie, i se
lu un vl de pe $c(i &i .n,elese, .n sf/r&i%, ceea ce se pe%recea la "erri#res.
En primul plan pricepu c sun% ni&%e in%ri-i f$ar%e c$mplica%e, urzi%e, de vre$ d$i ani
.nc$ace, pe l/n- prefec%ul din esanO$n. Ele erau spri1ini%e de unele scris$ri s$si%e din 9aris
&i da%$ra%e un$r $ameni f$ar%e sus)pu&i. T$%ul ca s)l fac pe d$mnul de M$ir$d, $mul cel mai
(ab$%nic din %$% ,inu%ul, primul &i nu al d$ilea ad1unc% al primarului din "erri#res.
*$ncuren%ul aces%uia era un fabrican% f$ar%e b$-a% care %rebuia neapra% .mpins pe
l$cul de al d$ilea ad1unc%.
2ulien .n,elese, .n sf/r&i%, fr/n%urile de cuvin%e surprinse c/nd pr$%ipendada de prin
par%ea l$cului venea s la masa la d$mnul de 0:nal. Lumea aceas%a privile-ia% era ad/nc
pre$cupa% de ale-erea primului ad1unc%, pe care res%ul l$calnicil$r, &i mai ales liberalii, nici
n)$ bnuiau mcar. Ale-erea era imp$r%an% prin fap%ul, cun$scu% de %$a% lumea, c par%ea de
rsri% a s%rzii principale din "erri#res urma s fie .mpins .nap$i cu mai mul,i me%ri,
de$arece s%rada devenise drum re-al.
Or, dac d$mnul de M$ir$d, pr$prie%ar a %rei case pe par%ea care urma sa fie .mpins
.nap$i, a1un-ea prim)ad1unc% al primarului &i mai ap$i primar, .n cazul c/nd d$mnul de 0:nal
avea s fie numi% depu%a%, el pu%ea s .nc(id $c(ii &i s fac mici repara,ii casel$r dinspre
s%rad, repara,ii da%$ri% cr$ra casele lui mai pu%eau s dureze un veac. *u %$a% ad/nca
cucernicie &i cins%ea recun$scu% a d$mnului de M$ir$d, %$,i erau si-uri cva fi un $m de
.n,eles, cci avea $ dr$aie de c$pii. 9rin%re casele care urmau s fie .mpinse .nap$i, n$u
apar,ineau cel$r mai de seam fam,lii din "erri#res.
Lui 2ulien, in%ri-a aceas%a i se prea cu mul% mai imp$r%an% dec/% is%$ria b%liei de la
'$n%en$M
HT
, creia .i vedea numele pen%ru prima $ar .n%r)una din cr,ile %rimise de c%re
'$uWu+. EGis%au mul%e lucruri care .i dduser de -/ndi%, .nc de acum cinci ani, de c/nd
.ncepuse s se duc seara la pre$%. Dar discre,ia &i umilin,a min,ii fiind primele .nsu&iri ale
unui %e$l$-, nu .ndrznise nici$da% s pun .n%rebri.
En%r)$ zi, d$amna de 0:nal .l dduse $ p$runc vale%ului s$,ului ei, care .l du&mnea
pe 2ulien.
I 9i, d$amn, azi e ul%ima vineri a lunii, .i rspunse $mul, cu un aer ciuda%.
I Du)%e, .i spuse d$amna de 0:nal.
I 5u a&a7 fcu 2ulien, $ s se duc .n ma-azia aceea de f/n, f$s% biseric pe vremuri
&i acum reda% din n$u cul%ului3 dar pen%ru ceQ <a% una din %ainele pe care n)am izbu%i%
nici$da% s le p%rund.
I E $ ins%i%u,ie f$ar%e f$l$si%$are, desi des%ul de ciuda%, .i rspunse d$amna de
0:nal. 'emeile nu sun% primi%e. !in-urul lucru care se &%ie e c %$a% lumea se %u%uie&%e. De
pild, servi%$rul n$s%ru $ s)l .n%/lneasc ac$l$ pe d$mnul "alen$d, &i $mul aces%a, a%/% de
.nfumura% &i de pr$s%, n)$ s se supere c/nd se va auzi s%ri-a% pe nume de c%re !ain%)2ean &i $
s)i rspund la fel. Dac ,ii s afli ce se pe%rece ac$l$, am s le cer amnun%e d$mnil$r de
Mau-ir$n &i "alen$d. N$i pl%im d$uzeci de franci pen%ru fiecare servi%$r, ca s nu ne
s%r/n- de -/% .n%r)$ bun zi.
Timpul prea c zb$ar. G/ndul la farmecele iubi%ei sale .l fcea pe 2ulien s)&i ui%e
nea-ra ambi,ie. Nev$i% s nu)i v$rbeasc despre lucruri %ris%e &i seri$ase, da% fiind c fceau
par%e din %abere p$%rivnice, el sp$rea, fr s bnuiasc, fericirea pe care i)$ da%$ra &i pu%erea
pe care ea $ d$b/ndise asupra lui.
En clipele c/nd prezen,a c$piil$r, prea in%eli-en,i, .l silea s nu f$l$seasc dec/%
limba1ul rece al ra,iunii, 2ulien, privind)$ cu $c(i scpr%$ri de dra-$s%e, .l ascul%a cu $
supunere desv/r&i% eGplica,iile asupra mersului lumii. Dese$ri, pe c/nd p$ves%ea despre cine
&%ie ce %icl$&ie iscusi% sv/r&i% cu prile1ul c$ns%ruirii vreunui drum sau cu al apr$vizi$nrii,
min%ea d$amnei de 0:nal pierdea &irul pe nea&%ep%a%e &i .ncepea s delireze parc, iar 2ulien
era nev$i% s)$ d$1eneasc fiindc .&i .n-duia &i fa, de el acelea&i -es%uri m/n-/ie%$are ca &i
fa, de c$pii. 4i as%a din pricin c, .n unele zile, ea avea iluzia c)l iube&%e ca pe c$piii ei. Nu
%rebuia $are s)i rspund nec$n%eni% la .n%rebrile naive despre $ mie de lucruri simple,
cun$scu%e de $rice $drasl de familie bun, .nc de la v/rs%a de cincisprezece aniQ 9es%e $
clip, .ns, .i admira ca pe un s%p/n. <n%eli-en,a lui apr$ape $ .nspim/n%a3 i se prea c
.n%rezre&%e %$% mai limpede, zi de zi, .n %e$l$-ul aces%a %inerel, pe marele $m al vii%$rului, .l
vedea pap, .l vedea prim)minis%ru, ca pe 0ic(elieu.
I Am s %riesc $are des%ul ca s %e vd .n plin -l$rieQ .i spunea ea lui 2ulien. 9en%ru
un $m de seam l$cul eGis%, -a%a pre-%i%3 m$nar(ia &i biserica au nev$ie de el.
CAPITOLUL ,%III
Un r0 la %rri3r$
Nu mai e'ti oare "rednic dec/t
s% fii z"/rlit ca s%r"ul unui om de
r/nd, f%r% suflet, 'i (n "enele c%ruia
nu mai curge s/nge
D<!*. E9<!*O9ULU<
la *apela !ain%)*l+men%
En ziua de A sep%embrie, la $rele zece seara, un 1andarm %rezi .n%re-ul "erri#res,
s%rb%/nd la -al$p s%rada mare3 el aducea ves%ea c maies%a%ea)sa re-ele ]]] va s$si duminica
urm%$are, &i .n ziua aceea era mar,i. 9refec%ul au%$riz, sau mai bine zis ceru f$rmarea unei
-rzi de $n$are3 primirea %rebuia fcu% cu %$a% p$mpa cuveni%. O &%afe% fu %rimis la
"er-M. D$mnul de 0:nal veni n$ap%ea &i -si %$% $ra&ul .n fierbere. 'iecare .&i avea pre%en,iile
lui3 cei mai pu,in prin&i .n pre-%irile de primire .nc(iriau balc$ane ca s vad in%rarea re-elui.
*ine va c$manda -arda de $n$areQ D$mnul de 0:nal .&i ddu imedia% seama c/%
imp$r%an, avea, .n le-%ur cu casele care %rebuiau %rase .nap$i, s i se .ncredin,eze c$manda
d$mnului de M$ir$d. As%a pu%ea s .nsemne un pas .nain%e spre l$cul de prim)ad1unc%. En ceea
ce prive&%e cucernicia d$mnului de M$ir$d, nimic de zis3 ea fusese %$%deauna mai presus de
$rice c$mpara,ie, dar d$mnia)sa nu se urcase nici$da% pe cal. D$mnul de M$ir$d era un
brba% de vre$ %reizeci &i &ase de ani, -r$zav de sfi$s &i care se %emea la fel de mul% s nu cad
de pe cal &i s nu se fac de r/s.
9rimarul %rimise dup el, la $rele cinci diminea,a.
I "ede,i, d$mnule, v cer prerea ca &i cum a,i $cupa de pe acum p$s%ul pe care %$,i
$amenii cins%i,i vi)l d$resc, .n $ra&ul aces%a neferici%, manufac%urile pr$sper, par%idul liberal
devine mili$nar, aspir la pu%ere &i va &%i s fac din $rice $ arm .mp$%riva n$as%r. ! ne
-/ndim deci la in%eresul re-elui, al m$nar(iei &i, mai presus de %$a%e, la in%eresul sfin%ei
n$as%re biserici. *ui s$c$%i,i, d$mnule, c i)am pu%ea .ncredin,a c$manda -rzii de $n$areQ
*u %$a% -r$aza pricinui% de cai, d$mnul de M$ir$d primi p/n la urm cins%ea
aceas%a, ca un mar%ir. 6"$i &%i s m p$r% cum se cuvine8, .i spuse el primarului. Abia mai
rm/nea %imp pen%ru a fi puse la punc% unif$rmele care, acum &ap%e ani, fuseser f$l$si%e cu
prile1ul %recerii unui prin, de s/n-e.
9e la $rele &ap%e, d$amna de 0:nal s$si de la "er-M cu 2ulien &i cu c$piii. E&i -si
sal$nul .n,esa% de d$amne liberale care pr$p$vduiau unirea par%idel$r &i veniser s)$ r$a-e
s)&i .nduplece s$,ul ca s le dea l$curi .n -arda de $n$are &i la ai l$r. Una din%re ele sus,inea
c, dac s$,ul ei nu va fi ales, m/(nirea .l va .mpin-e la falimen%. D$amna de 0:nal scp
repede de %$a% mul,imea as%a. 9rea f$ar%e $cupa%.
2ulien se mir &i mai ales se supr c)i ascundea frm/n%rile ei. 64%iam eu c, .n fa,a
fericirii de a primi .n cas un re-e, $ s)i slbeasc dra-$s%ea, .&i spuse. T$a% zarva as%a $
zpce&%e. Dar m va iubi din n$u c/nd ideile cas%ei din care face par%e n)au s)i mai %ulbure
min%ea.8
Dar, lucru de mirare, sim,i c $ iube&%e &i mai mul%.
*um %api,erii .ncepuser s npdeasc $dile, 2ulien p/ndi mul% vreme &i .n zadar
prile1ul s)i spun $ v$rb, .n sf/r&i%, $ -si pe c/nd ie&ea de la el din $daie, duc/nd .n bra,e
unul din c$s%umele lui. Erau sin-uri. "ru s)i v$rbeasc. Ea fu-i, refuz/nd s)l ascul%e. 6Mare
pr$s% mai sun% c $ iubesc pe femeia as%a7 O .nnebune&%e ambi,ia la fel ca &i pe brba%ul ei.8
Ea era .ns &i mai .nnebuni% dec/% d$mnul de 0:nalB una din%re marile ei d$rin,e, pe
care nu i)$ mr%urisise nici$da% lui 2ulien, de %eam s nu)l 1i-neasc, era s)l vad
lepd/ndu)&i, mcar pen%ru $ zi, %ris%ul ve&m/n% ne-ru. *u $ iscusin, .n%r)adevr uimi%$are
pen%ru $ femeie a%/% de neprefcu%, cp%ase mai .n%/i de la d$mnul de Mair$d &i ap$i de la
subprefec%ul de Mau-ir$n, f-duiala c 2ulien va fi numi% .n -arda de $n$are &i prefera%
.nain%ea a cinci sau sase %ineri, fii de fabrican,i f$ar%e .ns%ri,i, din%re care cel pu,in d$i pu%eau
fi da,i ca pild de cucernicie. D$mnul "alen$d, care avea de -/nd s)&i .mprumu%e calea&ca
cel$r mai frum$ase d$amne din $ra&, as%fel ca minuna,ii lui cai n$rmanzi s p$a% fi admira,i,
c$nsim,i s)i dea unul lui 2ulien, de&i .i ura din %$% sufle%ul. Dar fiecare din%re cei ale&i .n
-arda de $n$are aveau ei .n&i&i, sau luaser cu .mprumu%, c/%e unul din%re frum$asele c$s%ume
de cul$area cerului, cu ep$le,i de c$l$nel, ar-in%ii, care mai s%rluciser cu &ap%e ani .n urm.
D$amna de 0:nal d$rea .ns un c$s%um n$u &i nu)i mai rmseser dec/% pa%ru zile ca s
%rimi% la esanO$n &i s i se aduc unif$rma, armele, c(ipiul e%c., adic %$% ce)i %rebuie cuiva
care face par%e din -arda de $n$are. N$s%im e c d$amna de 0:nal s$c$%ea impruden% s)i
lucreze (ainele lui 2ulien la "erri#res. Ninea s)i fac $ surpriz &i lui, &i $ra&ului.
*/nd sf/r&i cu alc%uirea -rzii de $n$are &i cu pre-%irea spiri%ului public, primarul
%rebui s pre-%easc $ mare cerem$nie reli-i$asB re-ele ]]] nu v$ia s %reac prin "erri#res
fr s vizi%eze frum$asele m$a&%e ale sf/n%ului *l+men%, ps%ra%e la raM)le)Hau%, .n
apr$piere de $ra&. !e cereau deci mul%e fe,e biserice&%i, &i as%a era lucrul cel mai -reu3
prin%ele Masl$n, n$ul par$(, se .mp$%rivea cu d/rzenie s fie c(ema% prin%ele *(+lan.
De-eaba .l ar%a d$mnul de 0:nal c face $ -re&eal d$mnul marc(iz de La M$le, ai crui
s%rm$&i fuseser vreme .ndelun-a% -uverna%$rii ,inu%ului, fusese desemna% s)l .ns$,easc pe
re-ele ]]] &i .l cun$&%ea de %reizeci de ani pe prin%ele *(+lan. 'r .nd$ial c va .n%reba de
el .nda% ce va s$si la "erri#res &i, dac .l va -si .n diz-ra,ie, e .n s%are s)l cau%e cu un alai
c/% mai numer$s .n csu,a unde s)a re%ras. *e palm ar .nsemna as%a7
I Dac apare prin%re pre$,ii mei, .mi pierd cins%ea &i aici &i la esanO$n, rspunse
pre$%ul Masl$n. Un 1ansenis%
H>
. D$amne, Dumnezeule7
I Orice ai spune, prin%e dra-, .l .n%$arse v$rba d$mnul de 0:nal, n)$ s pun .n
prime1die adminis%ra,ia din "erri#res s primeasc $ palm .n fa,a d$mnului de La M$le. Nu)l
cun$&%iB la cur%e e un $m de %reab3 dar aici, .n pr$vincie, e un s$i de -lume, ru%ci$s,
ba%1$c$ri%$r, &i nu cau% dec/% s pricinuiasc .ncurc%uri $amenil$r. Numai ca s se dis%reze,
ar fi .n s%are s ne fac de r/s .n fa%a liberalil$r.
Abia .n n$ap%ea de s/mb% spre duminic, dup %rei zile de discu,ii nesf/r&i%e, %rufia
prin%elui Masl$n se plec .n fa,a spaimei primarului, care se presc(imb .n cura1. Trebuir
s)i %rimi% $ scris$are mier$as prin%elui *(+lan, s)l r$a-e s la par%e la slu1ba de la
m$a&%ele din raM)le)Hau%, dac nu cumva .l v$r .mpiedica v/rs%a &i be%e&u-urile ei. 9rin%ele
*(+lan ceru &i $b,inu $ invi%a,ie &i pen%ru 2ulien, care %rebuia s)l .ns$,easc .n cali%a%e de
ip$diac$n.
Duminic de diminea,, mii de ,rani veni,i de prin mun,ii .nvecina,i npdir s%rzile
$r&elului "erri#res. Era $ vreme nemaip$meni% de frum$as. En sf/r&i%, pe la ceasurile %rei,
%$a% mul,imea aceas%a .ncepu s se frm/n%e3 pe $ s%/nc, la d$u le-(e de "erri#res, se zrea
un f$c mare. Era semnalul c re-ele in%rase pe %eri%$riul 1ude,ului. 4i, de.nda%, sune%ul %u%ur$r
cl$p$%el$r &i bubui%ul unui vec(i %un spani$l apar,in/nd $ra&ului ar%ar bucuria l$calnicil$r
pen%ru aces% evenimen% de seam.
2um%a%e din p$pula,ie se urc pe ac$peri&uri. T$a%e femeile se aflau .n balc$ane.
Garda de $n$are p$rni. Lumea admira unif$rmele s%rluci%$are, fiecare .&i recun$&%ea $ rud,
un prie%en. Unii fceau (az de d$mnul de M$ir$d, care, fric$s, .n%indea $ m/n pruden%, -a%a
.n fiecare clip s apuce $bl/ncul &eii. Dar un lucru fcu s fie ui%a%e %$a%e celelal%eB primul
clre, din al n$ulea r/nd era un %/nr frum$s, f$ar%e zvel% &i pe care, la .ncepu%, nu)l
recun$scu nimeni. *ur/nd, .ns, s%ri-%ul de indi-nare al un$ra, %cerea &i mirarea al%$ra
eGprimar uimirea -eneral. Oamenii recun$&%eau .n %inerelul s%a, clrind unul din bidiviii
d$mnului "alen$d, pe micul !$rel, fiul c(eres%e-iului. Din %$a%e piep%urile se .nl, un pr$%es%
.mp$%riva primarului, mai ales prin%re liberali. *um, pen%ru c lucr%$rul s%a mrun%, de-(iza%
.n p$p, era precep%$rul ,/ncil$r lui, primarul avea .ndrzneala s)l numeasc .n -arda de
$n$are, spre pa-uba d$mnil$r cu%are &i cu%are, fabrican,i cu dare de m/n7Q
I Dumneal$r, spunea s$,ia unui banc(er, s)ar cuveni s)l fac de ru&ine .n public pe
pu&%iul s%a ne$brza%, nscu% .n n$r$i.
I E viclean &i p$ar% sabie, .i rspunse un vecin3 $ s aib des%ul %icl$&ie ca s le
cres%eze mu%rele.
9rerile cel$r din familiile n$bile erau &i mai prime1di$ase. D$amnele se .n%rebau dac
numai primarul era vin$va% de necuviin,a aceas%a. En -eneral, lui i se recun$a&%e dispre,ul
pen%ru $b/r&ia de r/nd.
En %imp ce prile1uia a%/%ea cleve%iri, 2ulien se sim,ea cel mai ferici% din%re muri%$ri.
Endrzne, de felul lui, se ,inea pe cal mai bine dec/% ma1$ri%a%ea %ineril$r din $ra&ul aces%a de
mun%e. 4i vedea .n $c(ii femeil$r c se v$rbe&%e despre el.
Ep$le,ii lui s%rluceau mai %are fiindc erau n$i. *alul se ridica mereu .n d$u pici$are.
2ulien era .n culmea bucuriei.
'ericirea lui .n%recu $rice mar-ini c/nd, %rec/nd pe l/n- vec(iul me%erez, bubui%ul
%unule,ului fcu s)i sar calul afar din r/nd. 4i pen%ru c, prin cine &%ie ce .n%/mplare, se
nimeri s nu cad din &a, 2ulien se crezu er$u. < se prea c e un $fi,er de $rd$nan, al lui
Nap$le$n si c are c$manda unei ba%erii de ar%ilerie.
Mai eGis%a .ns $ fiin, si mai ferici% dec/% el. Mai .n%/i, .l vzu %rec/nd de la una din
feres%rele primriei. Urc/ndu)se ap$i .n calea&ca &i fc/nd repede un mare $c$l, a1unse %$cmai
la %imp ca s se .nfi$are .n clipa c/nd calul .l sc$ase afar din r/nd. En sf/r&i%, pur%a% la -al$p
.n calea&ca, ie&ind prin%r)$ al% p$ar% a $ra&ului, izbu%i s s$seasc la drumul pe unde avea s
%reac re-ele &i pu%u s urmreasc, de la c/,iva pa&i, -arda de $n$are .n mi1l$cul n$bilului
praf s%/rni% de c$pi%ele cail$r. 5ece mii de ,rani s%ri-ar 6Triasc re-ele78 .n clipa c/nd
primarul avu cins%ea s)i ureze bun veni% maies%%ii)sale. 9es%e un ceas, c/nd, dup ce
ascul%ase %$a%e discursurile, re-ele in%ra .n $ra&, %unule,ul .ncepu s %ra- -rbi%. Dar %$cmai
a%unci se .n%/mpl un acciden%, nu %unaril$r, care mai primiser b$%ezul f$cului la Lipsea &i
M$n%mirail
H=
, ci vii%$rului prim)ad1unc%, d$mnul de M$ir$d. *alul su .l %r/n%i u&urel .n
sin-ura bl%$ac afla% pe &$sea, ceea ce s%/rni mare %rb$i, cci %rebuir s)l sc$a% de ac$l$
ca s p$a% %rece calea&ca re-elui.
Maies%a%ea)sa c$b$r. la frum$asa biseric n$u, care .n ziua aceea fusese .mp$d$bi%
cu %$a%e draperiile ei crmizii. 0e-ele %rebuia s la masa &i, .nda% dup aceea, s se urce iar
.n calea&ca, pen%ru a se duce s se .nc(ine la ves%i%ele m$a&%e ale sf/n%ului *l+men%. */nd
re-ele a1unse la biseric, 2ulien p$rni .n -al$p spre casa d$mnului de 0:nal. Ac$l$ .&i lepd
$f%/nd frum$asa unif$rm albas%r, sabia, ep$le,ii, ca s .mbrace p$n$si%ul ve&m/n% ne-ru.
Encalec din n$u &i, .n c/%eva clipe, a1unse la raM)le)Hau%, care se afla .n v/rful unei c$line
.ne/n%%$are. 6En%uziasmul parc sp$re&%e numrul ,ranil$r, -/ndi 2ulien. La "erri#res n)ai
l$c s %e mi&%i de ei, &i ia% c al,ii, pes%e zece mii, s)au aduna% aici, .n 1urul s%rvec(ii
mns%iri.8 9e 1um%a%e ruina% .n %impul rev$lu,iei, mns%irea fusese refcu% cu mul%
mre,ie de c/nd cu res%aura,ia3 $amenii .ncepuser c(iar s v$rbeasc despre unele mirac$le
sv/r&i%e ac$l$. 2ulien se .n%/lni cu prin%ele *(+lan, care .l d$1eni aspru &i .l ddu un an%eriu
&i)un s%i(ar. El se .mbrc 8f%pede &i .l urm pe pre$%ul p$rni% s)l cau%e pe %/nrul episc$p de
A-de. Episc$pul aces%a, de cur/nd numi% si care avea .nda%$rirea s)i .nf,i&eze re-elui
m$a&%ele, era un nep$% de)al d$mnului de La M$le. Dar .l cu%ar zadarnicB episc$pul parc
in%rase .n pm/n%.
*lerul devenise nerbd%$r. E&i a&%ep%a cpe%enia .n .n%uneca%a -alerie -$%ic a
s%rvec(ii mns%iri. 'useser aduna,i d$uzeci &i pa%ru de pre$,i ca s .nc(ipuie vec(iul s$b$r
din raM)le)Hau%, alc%ui%, .nain%e de >P?V, din d$uzeci &i pa%ru de clu-ri. Dup ce
depl/nser vreme de %rei sfer%uri de ceas %inere,ea episc$pului, pre$,ii s$c$%ir c se cuvenea
ca cel mai v/rs%nic din%re ei s se duc la preasf/n%ul spre ai ves%i apr$pia%a s$sire a re-elui &i
a)i spune c ar fi vremea s c$b$are .n al%ar. %r/ne,ea prin%elui *(+lan fcu s fXe el ales.
*u %$a% suprarea pe care i)$ ar%a lui 2ulien, pre$%ul .l fcu semn s)l urmeze. Lui 2ulien
s%i(arul .l venea de minune. *u a1u%$rul nu &%iu cr$r mi1l$ace de %$ale% eclezias%ic, el .&i
ne%ezi frum$sul pr bucla%3 dar, prin%r)$ scpare, din pricina creia prin%ele *(+lan se m/nie
&i mai mul%, pe sub lun-ile p$ale ale an%eriului se pu%eau zri pin%enii -rzii de $n$are.
*/nd a1unser .n .ncperile episc$pului, ni&%e lac(ei impun%$ri &i .mp$p$,$na,i abia
-sir cu cale s)i rspund b%r/nului pre$% c sfin,ia)sa nu p$a%e fi vzu%. 4i r/ser de el
c/nd le spuse c, fiind cel mai v/rs%nic din alesul s$b$r de la raM)le)Hau%, are drep%ul s fie
primi% $ric/nd la episc$pul $fician%.
9e %rufa&ul 2ulien .l sc$ase din sri%e ne$brzarea lac(eil$r. 4i .ncepu s s%rba%
.ncperile vec(ii mns%iri, z-/l,/ind %$a%e u&ile pe care le .n%/lnea .n cale. Una din%re ele, mai
mic dec/% %$a%e celelal%e, se desc(ise, &i %/nrul nimeri prin%re vale,ii pers$nali ai sfin,iei)
sale, -%i,i .n ve&min%e ne-re &i cu lan, la -/%. */nd .l vzur a%/% de -rbi%, d$mnii aceia .l
crezur %rimis de episc$p &i)l lsar s %reac. El fcu c/,iva pa&i &i se p$meni .n%r)$ imens
.ncpere -$%ic, -r$zav de .n%unec$as &i cp%u&i% de la un cap% la al%ul cu s%e1ar ne-ru.
T$a%e feres%rele .n f$rm de $-iv, afar de una sin-ur, erau as%upa%e cu crmizi. Gr$s$lnia
crmizil$r nu era ascuns de nimic, fiind .n%r)un c$n%ras% durer$s cu s%rvec(ea mre,ie a
ziduril$r .mbrca%e .n s%e1ar. *ele d$u la%uri mari ale .ncperii aces%eia, ves%i% prin%re vec(ile
c%i%$rii bur-unde &i pe care ducele *ar$l Temerarul $ cldise pe la anul >HPT ca s)&i
isp&easc cine &%ie ce pca%, erau .mp$d$bi%e cu s%rane de lemn, b$-a% sculp%a%e. 9u%eau fi
vzu%e ac$l$, .nc(ipui%e .n lemn de diferi%e cul$ri, %$a%e %ainele Ap$calipsului
Mre,ia aceas%a %ris%, .n1$si% de priveli&%ea crmizil$r -$ale &i a m$l$zului .nc alb
.l mi&c pe 2ulien. !e $pri, %cu%. La cellal% cap% al .ncperii, l/n- sin-ura fereas%r prin
care se s%recura lumina zilei, vzu un s$i de $-lind .nrma% .n lemn de ma($n. Un %/nr,
.nve&m/n%a% .n su%an vi$le% &i cu s%i(ar de dan%ele, dar cu capul desc$peri%, s%%ea la vre$ %rei
pa&i de $-lind. M$bila aceas%a prea ciuda% .n%r)un asemenea l$c &i, fr d$ar &i p$a%e,
fusese adus din $ra&. 2ulien -si c %/nrul prea m/ni$s3 cu m/na dreap% el ddea
binecuv/n%ri, -rav, .n fa,a $-linzii.
6*e)$ fi as%aQ -/ndi 2ulien. Oare %/nrul pre$% sv/r&ea vre$ slu1b pre-%i%$areQ Te
p$mene&%i c e secre%arul episc$puluiF 4i)$ s fie la fel de $braznic ca &i lac(eiiF Dar ce)mi
pasQ Am s .ncerc.8
Enain%/nd, s%rb%u des%ul de .nce% .ncperea de)a lun-ul ei, cu $c(ii a,in%i,i .n%runa
spre sin-ura fereas%r nezidi%, ui%/ndu)se la %/nrul care c$n%inua s dea la bine)cuv/n%ri,
fcu%e .nce%i&$r, dar fr .n%rerupere, fr $ clip de r-az.
*u c/% se apr$pia mai mul%, cu a%/% .l ci%ea mai bine suprarea de pe c(ip. $-,ia
s%i(arului .mp$d$bi% cu dan%ele .l $pri pe 2ulien l$cului, fr v$ie, la c/,iva pa&i de minuna%a
$-lind.
6E da%$ria mea s)i v$rbesc8, .&i spuse el .n cele din urm, dar frumuse,ea .ncperii .l
%ulburase &i se sim,ea de pe acum 1i-ni% de cuvin%ele aspre ce .l pu%eau fi adresa%e.
T/nrul .l zri prin $-lind, se .n%$arse &i, lepd/ndu)&i pe nea&%ep%a%e .nf,i&area
supra%, .i spuse cum nu se p$a%e mai bl/ndB
I Ei, .n sf/r&i%, a,i repara%)$, d$mnuleQ
2ulien rmase .ncremeni%. *um %/nrul se .n%$arse cu fa,a, vzu crucea episc$pal pe
piep%ul luiB era episc$pul de A-de. 6*e %/nr e7 -/ndi 2ulien. ! %$% aib &ase sau $p% ani mai
mul% dec/% mine7F8
4i se ru&ina de pin%enii pe care .l pur%a.
I !fin,ia)v$as%r, rspunse el sfi$s, sun% %rimis de prin%ele *(+lan, cel mai v/rs%nic
din s$b$rul pre$,esc.
I A(7 Mi s)a v$rbi% f$ar%e bine despre el, spuse episc$pul cu $ v$ce .nda%$ri%$are ce
sp$ri .nc/n%area lui 2ulien. Dar .,i cer ier%are, d$mnule3 %e luasem drep% pers$ana care %rebuie
s)mi repare %iara. Au .mpac(e%a%)$ pr$s% la 9aris3 p/nza de ar-in% s)a s%rica% ru de %$% c%re
v/rf. O s ara%e c/% se p$a%e de ur/%, adu- m/(ni% %/nrul episc$p. 4i acum m mai fac s &i
a&%ep%7
I !fin,ia)v$s%r, dac .mi .n-dui,i, m duc s v cau% %iara.
'rum$&ii $c(i a lui 2ulien .&i a%inser ,in%a.
I Du)%e, d$mnule, .i rspunse episc$pul cu $ p$li%e,e fermec%$are. Am nev$ie de ea,
c(iar acum. Emi pare nespus de ru c sun% sili% s)i fac pe pre$,ii din s$b$r s m a&%ep%e.
*/nd 2ulien a1unse .n mi1l$cul .ncperii, se mai .n%$arse $ da% spre episc$p &i vzu c
.ncepuse iar s dea binecuv/n%ri. 6*e)$ mai fi &i as%aQ se .n%reb 2ulien. 'r .nd$ial c e $
pre-%ire pen%ru slu1ba care va avea l$c.8
A1uns .n c(ilia unde se aflau vale,ii, vzu %iara .n m/inile l$r. Ei, supun/ndu)se fr
v$ie privirii p$runci%$are a lui 2ulien, .l ddur %iara preasfin,iei)sale.
2ulien se sim,ea m/ndru c $ duce3 s%rb%/nd .ncperea cea mare, clca cu pas rar &i
,inea %iara cu mul% respec%. 9e episc$p .l -si %$% .n fa%a $-linzii, unde, cu %$a%e c m/na
dreap% .i $s%enise, ddea mereu binecuv/n%ri. 2ulien .l a1u% s)&i pun %iara. Episc$pul
cl%in din cap.
I O s &ad, .i spuse el mul,umi%. "rei s %e duci pu,in mai .nc$l$Q
Ap$i episc$pul p$rni -rbi% spre mi1l$cul .ncperii, dup care, apr$piindu)se de
$-lind cu pa&i rari, .&i relu .nf,i&area de $m supra% &i ddu, -rav, binecuv/n%ri.
2ulien .ncremenise de uimire. !e sim,ea ispi%i% s .n,elea-, dar nu .ndrznea.
Episc$pul se $pri &i)l .n%reb cu $ .nf,i&are de pe care pierise $rice urm de -ravi%a%eB
I *e prere ai de %iara mea, d$mnuleQ .mi &ade bineQ
I '$ar%e bine, sfin,ia)v$as%r.
I Nu cumva am pus)$ prea pe ceafQ As%a m)ar face s par cam ner$d. Dar nu %rebuie
pus nici prea pe frun%e, ca un c(ipiu $fi,eresc.
I *red c e f$ar%e bine a&eza%.
I 0e-ele ]]] e $bi&nui% cu fe,e biserice&%i b%r/ne &i, nici v$rb, f$ar%e seri$ase. N)a&
vrea del$c, din pricina v/rs%ei mai ales, s par prea u&ura%ic.
Episc$pul .ncepu din n$u s umble &i s dea binecuv/n%ri.
6E limpede, .&i spuse 2ulien, .ndrznind .n sf/r&i% s .n,elea-. 'ace eGerci,ii de
binecuv/n%a%.8 Dar dup c/%eva clipe, episc$pul spuseB
I Acum sun% -a%a. Du)%e, d$mnule, &i)i d de ves%e celui ce %e)a %rimis &i prin,il$r
din s$b$r.
9es%e pu,in vreme, prin%ele *(+lan, urma% de d$i pre$,i cei mai .n v/rs%, in%r
prin%r)$ u& c/% %$a%e zilele, sculp%a% nespus de frum$s, pe care 2ulien n)$ vzuse. De da%a
as%a .ns rmase ac$l$ unde .i era l$cul, .n urma %u%ur$r, &i nu pu%u s)l zreasc pe episc$p
dec/% pe deasupra umeril$r pre$,il$r care se .n-rmdeau la u&.
Episc$pul s%rb%u .nce% .ncperea3 c/nd a1unse .n pra-, pre$,ii se a&ezar .n r/nd.
Dup $ clip de ne$r/nduial alaiul p$rni .n-/n/nd un psalm. Episc$pul mer-ea la urm, .n%re
prin%ele *(+lan &i un al% pre$% f$ar%e b%r/n. 2ulien se s%recur c(iar l/n- sfin,ia)sa, ca
.ns$,i%$r al prin%elui *(+lan. Alaiul %recu prin lun-ile c$rid$are ale mns%irii din raM)le)
Hau%. De&i afar s%rlucea s$arele, c$rid$arele aces%ea erau .n%unec$ase &i umede. A1unser, .n
sf/r&i%, la p$r%icul mns%irii. Lui 2ulien, frumuse,ea cerem$niei .i luase -raiul. !ufle%ul .i era
s%p/ni% de ambi,ia pe care i)$ %rezise v/rs%a %/nr, sensibili%a%ea &i p$li%e,ea aleas a
episc$pului. 9$li%e,ea aceas%a era cu %$%ul al%ceva dec/% p$li%e,ea d$mnului de 0:nal, c(iar .n
zilele lui bune. 6*u c/% %e .nal,i mai mul% spre primele ran-uri ale s$cie%,ii, .&i spunea 2ulien,
cu a%/% mai mul% -se&%i pur%ri de aces%ea .nc/n%%$are.8
T$cmai p%rundeau .n biseric, prin%r)$ u& la%eral, c/nd, de$da%, un vuie%
.nspim/n%%$r fcu s rsune b$l,ile s%rvec(i. 2ulien crezu c au s se prbu&easc. Era %$%
%unule,ulB s$sise, adus de $p% cai, la -al$p. Abia s$si% &i pus .n p$zi,ie de %ra-ere de c%re
%unarii de la Lipsea, %rase cinci l$vi%uri pe minu%, de parc ar fi avu% prusacii .n fa,.
Dar bubui%ul lui minuna% nu)l %ulbur del$c pe 2ulien, care nu se mai -/ndea nici la
Nap$le$n, &i nici la -l$ria mili%ar. 6! fii a%/% de %/nr, .&i spunea el, &i s a1un-i episc$p de
A-de7 Dar unde)$ fi A-deQ 4i c/% veni% aduceQ 9$a%e c vre$ d$u sau %rei su%e de mii de
franci.8
"ale,ii .nal%preasfin,i%ului se ivir cu un baldac(in mre,, prin%ele *(+lan prinse unul
din cape%ele pr1inil$r pe care se .nl,a baldac(inul, dar 2ulien fu acela care .l pur%a de fap%.
Episc$pul se a&ez sub baldac(in. <zbu%ise, .n%r)adevr, s par b%r/nici$s3 admira,ia lui
2ulien nu mai cun$scu mar-ini. 6*e nu p$,i face c/nd e&%i .ndem/na%ic8, se -/ndi el.
0e-ele in%r. 2ulien avu fericirea s)l vad c/% se p$a%e de apr$ape. Episc$pul cuv/n%
cu -las mier$s &i fr s ui%e $ mic nuan, de %ulburare, f$ar%e p$li%ic$as pen%ru maies%a%ea)
sa.
N)$ s repe%m descrierea slu1bei s$lemne de la raM)le)Hau%3 %imp de d$u sp%m/ni
a umplu% c$l$anele %u%ur$r ziarel$r l$cale. Din cuv/n%area episc$pului, 2ulien afl c re-ele e
un urma& al lui *ar$l Temerarul.
Mai %/rziu, 2ulien avu prile1ul s verifice s$c$%elile banil$r c(el%ui,i pen%ru cerem$nie.
D$mnul de La M$le, care)i fcuse r$s% de)$ episc$pie nep$%ului su, ,inuse s)l &i cins%easc,
pl%ind el %$a%e c(el%uielile.
Numai cerem$nia de la raM)le)Hau% c$s%ase %rei mii $p% su%e de franci.
Dup cuv/n%area episc$pului &i rspunsul re-elui, maies%a%ea)sa lu l$c sub baldac(in,
ap$i .n-enunc(e cu mul% evlavie pe)$ perni,, l/n- al%ar. De 1ur .mpre1urul al%arului se aflau
.n&irui%e s%ranele, cu d$u %rep%e mai sus dec/% p$deaua. 9e ul%ima din %rep%ele aces%ea se
a&ezase 2ulien, la pici$arele prin%elui *(+lan, de parc ar fi pur%a% %rena vreunui cardinal .n
*apela !iG%in, la 0$ma. Urm un Te Deum, valuri de %m/ie, nesf/r&i%e bubui%uri de flin%e &i
de %un. Nranii erau ame,i,i de evlavie.
2ulien se afla la &ase pa&i de re-ele care se ru-a, .n%r)adevr, din %$a% inima. Observ,
pen%ru prima $ar, un $mule, cu privirea in%eli-en% &i care pur%a un ve&m/n% apr$ape fr
nici$ p$d$ab. Dar, pe deasupra ve&m/n%u)lui aces%uia f$ar%e simplu, era .n%ins $ e&arf de
cul$area cerului. Omule,ul s%%ea mai apr$ape de re-e dec/% mul,i al,i seni$ri ale cr$r
ve&min%e erau a%/% de .mp$d$bi%e cu aur, .nc/%, dup spusele lui 2ulien, nici nu se mai vedea
s%$fa. 9es%e c/%eva clipe afl c $mule,ul era d$mnul de La M$le si -si c are un aer %rufa&,
ba c(iar $braznic.
6Marc(izul s%a n)ar pu%ea s fie p$li%ic$s ca dr-u,ul de episc$p, -/ndi el. A(7 pre$,ia
%e face bl/nd &i .n,elep%. Dar re-ele a veni% s se .nc(ine la m$a&%e &i m$a&%ele nu le vd.
Unde)$ fi sf/n%ul *lemen%Q8
Un pre$% mrun%, vecin cu el, /i spuse c m$a&%ele se aflau .n par%ea de sus a cldirii,
.n capela arz%$are.
6*e)$ mai fi &i capela arz%$areQ8 se .n%reb 2ulien.
Dar nu v$i s cear lmuriri. Era din ce .n ce mai a%en%.
*u prile1ul vizi%ei unui suveran, e%ic(e%a cere ca episc$pul s mear- ne.ns$,i%. Dar,
p$rnind spre l$cul unde se afla capela arz%$are, .nal%preasfin,ia)sa .l c(em pe prin%ele
*(+lan, iar 2ulien cu%ez s)l urmeze.
Dup ce urcar $ scar lun-, ddur de)$ u& ne$bi&nui% de mic, al crei pervaz -$%ic
era p$lei% din bel&u- cu aur. 9$leirea fusese fcu% .n a1un.
En fa,a u&ii, s%%eau .n-enunc(ea%e d$uzeci &i pa%ru de fe%e din cele mai alese familii
ale $r&elului "erri#res, .nain%e de)a desc(ide u&a, episc$pul .n-enunc(e .n mi1l$cul fe%el$r
aces%$ra, una mai frum$as dec/% al%a. 4i, pe c/nd preasfin,ia)sa se ru-a cu -las %are, ele
preau c nu se mai sa%ur admir/ndu)i minuna%ele dan%ele, -ra,ia &i c(ipul %/nr &i a%/% de
plcu%. 9riveli&%ea as%a .l fcu pe 2ulien s)&i piard &i ul%ima rm&i, de 1udeca%. En clipa
aceea ar fi f$s% .n s%are s se ba% pen%ru inc(izi,ie, &i .nc din %$a% inima. U&a se desc(ise
de$da%. *apela cea mic se ivi, .ncins de lumini. 9e al%ar se zreau pes%e $ mie de luminri
.mpr,i%e .n $p% r/nduri, despr,i%e .n%re ele prin mnunc(iuri de fl$ri. Mireasma suav a
%m/iei celei mai pure ie&ea .n valuri prin u&a sanc%uarului. *apela, pr$asp% auri%, era f$ar%e
mic, dar &i f$ar%e .nal%. 2ulien $bserv c pe al%ar se aflau lum/nri de apr$ape cinci me%ri
.nl,ime. 'e%ele nu)&i pu%ur s%p/ni un ,ip% de admira,ie. En mica firid dinain%ea capelei nu
li se .n-duise s in%re dec/% cel$r d$uzeci &i pa%ru de fe%e, episc$pului, prin%elui *(+lan &i
lui 2ulien.
*ur/nd s$si re-ele, .ns$,i% numai de d$mnul de La M$le &i de marele &ambelan al
pala%ului. 9/n &i -arda rmsese afar, .n -enunc(i, prezen%/nd armele.
Maies%a%ea)sa mai cur/nd se npus%i dec/% se arunc pe pupi%rul de ru-ciune. 4i abia
a%unci 2ulien, lipi% de u&a auri%, zri, pe deasupra bra,el$r -$ale ale unei fe%e, minuna%a s%a%uie
a sf/n%ului *l+men%. !f/n%ul se afla ascuns sub al%ar, .n ve&min%e de %/nr $s%a& r$man. La -/%
avea $ ran lar- din care prea c ,/&ne&%e s/n-e. !culp%$rul se .n%recuse pe sineB $c(ii de
muribund, dar plini de (ar, erau pe 1um%a%e .nc(i&i. O mus%ci$ar abia mi1i% adumbrea -ura
aceea fermec%$are, .n%redesc(is &i pr/nd c se r$a-. La vederea s%a%uii, fa%a de l/n-
2ulien pl/nse cu lacrimi fierbin,i. Una din lacrimi pic pe m/na lui.
Dup $ clip de ru- .n cea mai ad/nc %cere, %ulbura% d$ar de dan-%ul depr%a% al
cl$p$%el$r %u%ur$r sa%el$r, la zece le-(e .mpre1ur, episc$pul de A-de .l ceru re-elui .n-duin,a
s v$rbeasc. 4i r$s%i $ scur% cuv/n%are, f$ar%e em$,i$nan%, cu v$rbe simple, dar al cr$r
efec% era sp$ri% %$cmai de simpli%a%ea l$r.
I ! nu ui%a,i .n veci, %inere cre&%ine, c $c(ii v$&%ri au vzu% pe unul din%re cei mai
mari re-i ai pm/n%ului .n-enunc(ea% dinain%ea slu1i%$ril$r D$mnului celui a%$%pu%ernic &i
cumpli%. <ar slu1i%$rii lui, fiin,e slabe, pri-$ni%e &i ucise aici, pe pm/n%, a&a cum vede,i prin
rana .nc s/n-er/nd a sf/n%ului *lemen%, v$r %riumfa .n ceruri. Nu)i a&a, fe%e cre&%ine, c v
ve,i amin%i de)a pururi ziua aceas%a &i c)i ve,i ur. pe cei fr de credin,Q De)a pururi ve,i fi
credinci$ase Dumnezeului a%/% de mare si de necru,%$r, dar bun.
0$s%ind cuvin%ele aces%ea, episc$pul se ridic au%$ri%ar.
I Emi f-dui,iQ le .n%reb el, .n%inz/nd bra,ul, cu un aer inspira%.
I '-duim, rspunser fe%ele izbucnind .n lacrimi.
I " primesc f-duiala, .n numele D$mnului celui necru,%$r7 adu- episc$pul cu
un -las ca de %une%.
<ar cerem$nia lu sf/r&i%.
0e-ele, el .nsu&i, pl/n-ea. Abia dup mul% vreme 2ulien se lini&%i .ndea1uns ca s
.n%rebe unde se aflau $semin%ele sf/n%ului, %rimise de la 0$ma lui 'ilip cel un, duce de
ur-undia. < se spuse c erau ascunse .n fermec%$area s%a%uie de cear.
Maies%a%ea)sa binev$i s .n-duie ca d$mni&$arele care .l .ns$,iser .n capel s p$ar%e
$ pan-lic r$&ie, av/nd br$da%e pe ea urm%$arele cuvin%eB U0^ *ELO0 '^0^ *0ED<NN^,
ADO0AN<E "E4N<*^.
D$mnul de La M$le .mpr,i zece mii de cl$ndire cu vin ,ranil$r. !eara, la "erri#res,
liberalii -sir prile1 s fac lumina,ii de)$ su% de $ri mai frum$ase dec/% re-ali&%ii. Enain%e de
a pleca, re-ele .l vizi% pe d$mnul de M$ir$d.
CAPITOLUL ,I,
A 0+n2i *n$a"n a $u'ri
0aracterul grotesc al (n%mpl%rilor
de toate zilele "% ascunde ade"%rata
durere a patimilor.
A0NA"E
9un/nd la l$cul l$r m$bilele $bi&nui%e .n $daia .n care fusese -zdui% d$mnul de La
M$le, 2ulien -si $ f$aie de (/r%ie f$ar%e -r$as, .mp%uri% .n pa%ru. *i%i .n 1$sul primei
pa-iniB
6EGcelen,ei)sale, d$mnului marc(iz de La M$le, pair al 'ran,ei, *avaler al $rdinel$r
re-elui8 e%c., e%c. Era $ cerere, scris cu li%ere mari, s%/n-ace.
6DOMNULE MA0*H<5,
Am avu% %$a% via,a principii reli-i$ase. 9e vremea asediului din VA
HA
, afurisi% fie)i
amin%irea, am f$s% la LM$n, eGpus l$vi%urii -(iulelel$r. M .mpr%&esc3 m duc .n %$a%e
duminicile la slu1ba de la biserica par$(ial. Nu am lipsi% nici$da% de la slu1bele de 9a&%i, nici
c(iar .n anul VA, afurisi% fie)i amin%irea. uc%reasa mea I .nain%e de rev$lu,ie aveam slu-i
I buc%reasa mea -%e&%e de p$s% vinerea. En "erri#res m bucur de s%ima %u%ur$r &i,
.ndrznesc s spun, pe meri%. La pr$cesiuni mer- sub baldac(in, al%uri de prin%ele)par$( &i
de d$mnul primar. La srb%$rile mai de$sebi%e p$r% $ lum/nare mare, cumpra% din banii
mei. Adeverin,e pen%ru %$a%e aces%ea eGis% la 9aris, la minis%erul de 'inan,e. *er d$mnului
marc(iz bir$ul de l$%erie din "erri#res, care nu se p$a%e s nu rm/n, pes%e pu,in %imp,
vacan%, .n%r)un fel sau al%ul, %i%ularul fiind f$ar%e b$lnav &i al%min%eri v$%/nd cu du&manii la
ale-eri e%c.
DE *HOL<N8
9e mar-inea cererii se afla $ n$% semna% De M$ir$d &i care .ncepea as%felB
2m a"ut cinstea s% "% "orbesc trecuta zi despre omul de ispra"% care face aceast%
cerere etc.
6"a s zic c(iar d$bi%$cul de *($lin .mi ara% ce cale %rebuie s urmez8, .&i spuse
2ulien.
La $ sp%m/n dup %recerea re-elui ]]] prin "erri#res, mai presus dec/%
numer$asele minciuni, rs%lmcirile pr$s%e&%i, discu,iile ridic$le e%c., e%c., al cr$r subiec%
fuseser r/nd pe r/nd re-ele, episc$pul de A-de, marc(izul de La M$le, cele zece mii de
cl$ndire cu vin, neferici%ul de M$ir$d czu% de pe cal &i care, .n nde1dea unei dec$ra,ii, nu
ie&i din cas $ lun dup cdere, mai presus de $rice, deci, se v$rbe&%e despre nemaip$meni%a
neru&inare de a)l fi c$c$,a% .n -arda de $n$are pe 2ulien !$rel, fiul unui c(eres%e-iu. En
privin,a as%a %rebuia s)i fi auzi% pe b$-a,ii fabrican,i de s%mburi cum, de diminea,a p/n
seara, r-u&eau la cafenea pr$p$vduind e-ali%a%ea. Nele-iuirea sv/r&i% era pus pe seama
femeii aceleia m/ndre, adic pe seama d$amnei de 0:nal. 9ricinaQ Oc(i&$rii dulci &i $br1$rii
a%/% de rumeni ai pre$,elului !$rel $ ar%au mai mul% dec/% era nev$ie.
*ur/nd dup .n%$arcerea la "er-M, !%anislas);avier, cel mai mic din%re c$pii, czu la
pa%3 &i, de.nda%, d$amna de 0:nal fu cuprins de remu&cri -r$aznice. Era prima $ar c/nd se
cia amar &i ne.nce%a% pen%ru dra-$s%ea ei3 prea c .n,ele-e, ca prin%r)un mirac$l, .n ce
%icl$&ie se lsase %/r/%. De&i evlavi$as din fire, nu se -/ndise p/n a%unci c/% de -reu
pc%uise .n fa,a D$mnului.
9e vremuri, la mns%irea !acr+)*$eur, .l iubise pe Dumnezeu cu pa%im3 &i acum se
%emea de el cu aceea&i %rie. 5buciumul care .l sf/&ia inima era cu a%/% mai cumpli%, cu c/%
spaima ei nu avea nimic ra,i$nal. 2ulien .&i ddu seama c $rice .ncercare de a i)$ .nl%ura, .n
l$c s)$ lini&%easc, $ sc$%ea din min,i3 d$amnei de 0:nal i se prea c ascul% v$cea iadului.
T$%u&i, cum 2ulien .l iubea &i el pe micul !%anislas, era firesc s)i v$rbeasc despre b$ala lui3
dar b$ala se a-rava cur/nd. A%unci, remu&crile ne.n%rerup%e .l rpir d$amnei de 0:nal p/n
&i s$mnul3 ea se cufund .n%r)$ %cere slba%icB dac ar fi desc(is -ura, &i)ar fi mr%urisi%
pca%ul .n fa,a lui Dumnezeu &i a $amenil$r.
I Te impl$r, .i spunea 2ulien de cum rm/neau sin-uri, %e impl$r, nu v$rbi.nimnui3
las)m s),i aud numai eu sp$vedania suferin,el$r. Dac m mai iube&%i, nu v$rbiB v$rbele
%ale nu p$% .nl%ura febra lui !%anislas.
Dar cuvin%ele de m/n-/iere nu a1u%au la nimicB el nu &%ia c d$amna de 0:nal .&i
v/r/se .n cap c, pen%ru a p$%$li m/nia lui Dumnezeu, %rebuia sau s)l urasc pe 2ulien, sau s)
&i vad c$pilul murind. 4i %$cmai pen%ru c sim,ea c nu)&i pu%ea ur. aman%ul era ea a%/% de
neferici%.
I 9leac de l/n- mine, .i spuse ea .n%r)$ zi lui 2ulien3 .n numele cerului, prse&%e
casa aceas%aB prezen,a %a aici .mi ucide fiul. Dumnezeu m pedepse&%e, adu- ea .n &$ap%,
m pedepse&%e &i e drep%. Am pc%ui% crun% &i %riam fr s m ciesc. <a% primul semn al
ui%rii lui Dumnezeu %rebuie s fiu de d$u $ri pedepsi%.
2ulien fu ad/nc mi&ca%. Nu pu%ea s vad .n deznde1dea ei nici f,rnicie &i nici
eGa-erare. 6.&i .nc(ipuie c, iubindu)m pe mine, .&i ucide c$pilul, &i %$%u&i, neferici%a m
iube&%e mai mul% dec/% pe c$pilul ei. <a%, fr d$ar &i p$a%e, cum $ ucide remu&carea. <a%
mre,ia .n sen%imen%e. Dar cum de)am pu%u% s)i inspir $ asemenea dra-$s%e, eu, a%/% de srac,
a%/% de pr$s% crescu%, a%/% de ne&%iu%$r, ba, c/%e$da%, a%/% de -r$s$lan .n pur%riQ8
En%r)$ n$ap%e, c$pilul se sim,i mai ru ca $ric/nd. 9e la d$u diminea,a, d$mnul de
0:nal veni s)l vad. Micu,ul, mis%ui% de febr, era -r$zav de r$&u &i nu)&i pu%u recun$a&%e
%a%l. De$da%, d$amna de 0:nal se arunc la pici$arele s$,ului ei. 2ulien .&i ddu seama c are
s mr%uriseasc %$%ul &i s se piard pen%ru %$%deauna.
Din fericire, pur%area ei ciuda% nu)i fu pe plac d$mnului de 0:nal.
I La revedere, la revedere7 .i spuse el plec/nd.
I Nu, ascul%)m, .i s%ri- s$,ia .n-enunc(ea% dinain%ea lui &i cu%/nd s)l $preasc.
Afl %$% adevrul. Eu sun% aceea care .mi ucid c$pilul. Eu i)am da% via, &i eu i)$ rpesc. M)a
pedepsi% cerul3 .n fa,a lui Dumnezeu sun% vin$va% de crim. Trebuie s m pierd &i s m
umilesc sin-ur3 p$a%e c 1er%fa as%a va p$%$li m/nia D$mnului.
Dac d$mnul de 0:nal ar fi avu% ima-ina,ie, ar fi pricepu% %$%ul.
I Enc(ipuiri, spuse el .ndepr%/ndu)&i s$,ia, care cu%a s)i .mbr,i&eze -enunc(ii.
T$a%e as%ea nu sun% dec/% .nc(ipuiri7 2ulien, m/ine, .n z$ri, s %rimi,i dup medic.
4i plec s se culce. D$amna de 0:nal se prbu&i .n -enunc(i, apr$ape le&ina%,
.mpin-/ndu)l cu un -es% c$nvulsiv pe 2ulien, care v$ia s)$ a1u%e.
2ulien rmase uimi%.
6<a%, deci, adul%erul7 .&i spuse el. E cu pu%in, $are ca mincin$&ii de p$piF s aib
drep%a%eQ Ei, care sv/r&esc a%/%ea pca%e, sa aib par%e de cun$a&%erea adevra%ei %e$rii a
pca%uluiQ Mare ciud,enie7F8
De d$uzeci de minu%e, de c/nd plecase d$mnul de 0:nal, 2ulien .&i vedea iubi%a cu
capul spri1ini% de p%u,ul c$pilului, .mpie%ri% &i apr$ape le&ina%. 6<a% $ femeie cu fire aleas,
a1uns .n culmea nefericirii, fiindc m)a cun$scu% pe mine8, .&i spuse el.
6Orele %rec repede. *e p$% face pen%ru eaQ Trebuie s m ($%rsc. Aici nu e v$rba de
mine. *e)mi pas de $ameni &i de banalele l$r prefc%$riiQ *e)a& pu%ea face pen%ru eaQF !)$
prsescQ Dar a& lsa)$ sin-ur, prad celui mai cumpli% c(in. Au%$ma%ul s%a de brba% pe
care .l are mai mul% .l face ru dec/% $ a1u%. O s)i spun cine &%ie ce v$rb aspr, fiindc e
neci$pli%, &i ea p$a%e .nnebuni, se p$a%e arunca pe fereas%r. Dac $ prsesc, dac nu mai
ve-(ez asupra ei, $ s)i mr%uriseasc %$%ul. 4i, cine &%ie, cu %$a% m$&%enirea pe care i)$ aduce
nevas%)sa, s)ar pu%ea ca el s fac scandal. a %e p$mene&%i c ar fi .n s%are, D$amne)
Dumnezeule7 s)i spun %$% cF)lui s%uia de p$p Masl$n, care a -si% .n b$ala unui c$pila&
de &ase ani un m$%iv s nu se mai mi&%e de)aici, &i nu fr un sc$p anumi%. En suferin,a si .n
%eama ei fa% de Dumnezeu, ui% %$% ce &%ie despre $m &i nu)l mai vede dec/% pe pre$%.8
I 9leac, .i spuse pe nea&%ep%a%e d$amna de 0:nal, desc(iz/nd $c(ii.
I Mi)a& da de $ mie de $ri via,a ca s aflu ce ,i)ar fi mai de f$l$s acum, .i rspunse
2ulienB nici$da% nu %e)am iubi% mai mul%, .n-erul meu scump, sau, mai bine)zis, abia din clipa
as%a .ncep s %e ad$r a&a cum meri,i. *e m)a& face depar%e de %ine &i cu -/ndul c eu ,i)am
pricinui% nefericirea7 Dar s nu mai v$rbim despre suferin,ele mele. Am s plec, da, am s
plec, dra-$s%ea mea. Dar dac %e prsesc, dac n)am s mai ve-(ez asupra %a, dac n)am s
m mai aflu mereu .n%re %ine &i s$,ul %u, %u ai s)i mr%urise&%i %$%ul &i ai s %e pierzi.
G/nde&%e)%e cu ce $car $ s %e alun-e din cas3 .n%re-ul "erri#res, .n%re-ul esanO$n au s
v$rbeasc despre scandalul s%a. T$a% vina va cdea asupra %a &i nici$da% n)$ s mai p$,i
spla $caraF
I As%a &i vreau, s%ri- ea. Am s sufrQ *u a%/% mai bine.
I Dar prin scandalul s%a .n-r$zi%$r ai s)l nen$r$ce&%i &i pe el7
I Dar m umilesc pe mine .nsmi, m %vlesc .n m$cirl &i p$a%e c a&a .mi salvez
c$pilul. Umilirea mea .n $c(ii %u%ur$r va fi, p$a%e, $ p$cin, public. A%/% c/% .mi .n-duie
slbiciunea mea s 1udec, nu)i $are as%a cea mai mare 1er%f pe care i)$ p$% aduce D$mnuluiQ
F 4i p$a%e c el se va .ndura s)mi primeasc umilirea &i s)mi lase c$pilul7 Ara%)mi $ al%
1er%f mai -rea3 sun% -a%a s)$ fac.
I Las)m pe mine s m pedepsesc. 4i eu sun% vin$va%. "rei s m clu-rescQ
Asprimea vie,ii din mns%ire va d$m$li p$a%e m/nia Dumnezeului %uF "ai, D$amne, de ce
nu p$% s iau asupra mea b$ala lui !%anislasF
I A(7 .l iube&%i7 s%ri- d$amna de 0:nal ridic/ndu)se &i arunc/ndu)i)se .n bra,e.
Dar, .n aceea&i clip, .l respinse cu -r$az.
I Te cred7 Te cred7 c$n%inu ea, cz/nd iar .n -enunc(i. O, sin-urul meu prie%en7 O,
de ce nu e&%i %u %a%l lui !%anislas7 A%unci n)a& mai pc%ui a%/%a iubindu)%e mai mul% dec/% pe
c$pilul %u.
I "rei s)mi .n-dui s rm/n &i s %e iubesc, de acum .nain%e, ca un fra%eQ E sin-ura
isp&ire .n,eleap% &i ea p$a%e d$m$li m/nia *elui de sus.
I Dar eu, s%ri- ea ridic/ndu)se, prinz/nd .n palme capul lui 2ulien &i ,in/ndu)l .n fa,a
$c(il$r, la dis%an,3 dar eu %e)a& iubi ca pe un fra%eQ A& avea $are pu%erea s %e iubesc ca pe un
fra%eQ
I Te v$i ascul%a, .i spuse el cz/ndu)i la pici$are, %e v$i ascul%a, $rice mi)ai p$runci3
as%a e %$% ce)mi rm/ne de fcu%. Min%ea mi)e .n%uneca%3 nu vd nici$ cale de ales. Dac %e
prsesc, .l mr%urise&%i %$% s$,ului %u &i %e pierzi $da% cu el. Nici$da%, dup $cara as%a, nu
va mai fi numi% depu%a%. Dac rm/n, m crezi cauza m$r,ii c$pilului &i %e s%in-i de durere.
"rei s .ncerci ce)ar .nsemna plecarea meaQ Dac vrei, am s m pedepsesc pen%ru pca%ul
n$s%ru, prsindu)%e %imp de $ sp%m/n.
M v$i duce s $ pe%rec .n si(s%rie, $riunde vei d$ri. La mns%irea raM)le)Hau%, de
pild3 dar 1ur)mi c, a%/%a %imp c/% v$i lipsi, n)$ s)i mr%urise&%i nimic s$,ului %u. G/nde&%e)
%e c, dac spui cuiva, nu v$i mai pu%ea s m .n%$rc.
Ei f-dui, 2ulien plec, dar fu c(ema% .nap$i pes%e d$u zile.
I 'r %ine e cu nepu%in, s)mi ,in 1urm/n%ul. Dac nu e&%i aici s)mi p$runce&%i
mereu cu privirea s %ac, am s)i v$rbesc. 'iecare ceas din via,a as%a m/r&av mi se pare c
dureaz $ zi.
En sf/r&i%, cerul se mil$s%ivi de mama aceas% neferici%, .nce%ul cu .nce%ul, !%anislas
scp de prime1die. Dar -(ea,a era spar%, min%ea ei cun$scuse ad/ncimea pca%ului sv/r&i%,
&i nu mai pu%u s)&i recape%e ec(ilibrul. 0e)muscrile rmaser, si ele devenir ceea ce
%rebuiau s fie .n%r)$ inim a%/% de cins%i%. "ia,a i se presc(imb .n rai &i .n iad %$%$da%B iad
c/nd nu)l vedea pe 2ulien, rai c/nd se afla la pici$arele lui.
I Nu)mi mai fac nici$ iluzie, .i spunea ea c(iar .n clipele c/nd .ndrznea s se lase cu
%$%ul .n v$ia dra-$s%ei. !un% $s/ndi%, sun% $s/ndi% fr pu%in, de ier%are. Tu e&%i %/nr, %e)au
ademeni% farmecele mele &i cerul %e p$a%e ier%a3 dar eu sun% $s/ndi%. *un$sc as%a dup un
semn si-ur. M %emB cine nu s)ar %eme .n fa,a priveli&%ii iaduluiQ Dar, .n fundul inimii, nu)mi
pare ru. Mi)a& sv/r&i din n$u pca%ul dac ar fi s)$ iau de la .ncepu%. ! nu m pedepseasc
Dumnezeu .n lumea as%a l$vindu)mi c$piii, &i a& avea mai mul% dec/% meri%. Dar mcar %u,
dra-ul meu 2ulien, e&%i $are ferici%Q .n%reb ea dup $ clip. Gse&%i c %e iubesc .ndea1unsQ
Ne.ncrederea &i $r-$liul lui 2ulien, care aveau nev$ie mai ales de $ dra-$s%e plin de
1er%fe, pierir .n fa,a unei 1er%fe a%/% de mari, a%/% de ne.nd$ielnice &i fcu%e clip de clip.
2ulien $ ad$ra pe d$amna de 0:nal. 6De&i e n$bil, iar eu sun% fiul unui lucr%$r, m iube&%eF
.n min%ea ei nu sun% un simplu servi%$r cu func,ii de aman%.8 Dar, .ndepr%/ndu)&i %eama
aceas%a, 2ulien czu prada nebuniil$r dra-$s%ei, %u%ur$r .nd$ielil$r ei uci-%$are.
I *el pu,in s %e fac ferici% .n pu,inele zile c/%e le mai avem de pe%recu% .mpreun7 .i
spunea d$amna de 0:nal, vz/ndu)l c se .nd$ie&%e de iubirea ei. ! ne -rbim3 p$a%e c
m/ine nu v$i mai fi a %a. Dac cerul m)ar pedepsi l$vindu)mi c$piii, de-eaba a& cu%a s
%riesc numai pen%ru a %e iubi, fr s)mi dau seama c pca%ul meu .l ucide. N)a& pu%ea
supravie,ui unei asemenea l$vi%uri. *(iar dac a& vrea, %$% n)a& pu%eaB mi)a& pierde min,ile.
A(, dac a& pu%ea s iau asupra mea pca%ul %u, a&a cum %u v$iai, cu a%/%a mrinimie, s iei
asupr),i b$ala lui !%anislas7
Aceas% mare criz m$ral sc(imb na%ura sim,m/n%ului care)l le-a pe 2ulien de
d$amna de 0:nal. Dra-$s%ea nu)i fu d$ar admira,ie .n fa,a frumuse,ii, ci $r-$liul c era a lui.
De aici .nain%e, fericirea fu pen%ru ei de $ na%ur cu mul% superi$ar, iar flacra care .l
mis%uia deveni cu mul% mai pu%ernic. *un$scur clipe de adevra% nebunie. 'ericirea l$r ar
fi pru% cu mul% mai mare .n $c(ii lumii. Dar nu)&i mai re-seau plcu%a senin%a%e, eG%azul
fr n$ri, plcerea u&$ar din primele %impuri ale dra-$s%ei l$r, c/nd ea nu se %emea dec/% c
2ulien n)$ iube&%e .ndea1uns. 'ericirea l$r avea c/%e$da% .nf,i&area crimei.
En clipele cele mai lumin$ase &i, aparen%, cele mai lini&%i%eB
I A(7 Dumnezeule mare7 "d iadul7 s%ri-a pe nea&%ep%a%e d$amna de 0:nal,
s%r/nd/ndu)i m/na lui 2ulien cu un -es% c$nvulsiv. *e c(inuri .nfi$r%$are7 4i le)am meri%a%,
pe bun drep%a%e7 .l s%r/n-ea &i se lipea de el, cum se lipe&%e iedera de zid.
De-eaba .ncerca 2ulien s)i lini&%easc sufle%ul zbuciuma%. D$amna de 0:nal .l lua
m/na &i i)$ ac$perea de sru%ri. Ap$i, cz/nd din n$u .n%r)$ visare nea-rB
I <adul, spunea ea, iadul ar fi $ izbvire pen%ru mine3 a& mai avea mcar .n lumea as%a
c/%eva zile de %ri% cu %ine3 dar iadul aici, pe pm/n%, m$ar%ea c$piil$r meiF 4i %$%u&i, p$a%e
c aces%a va fi pre,ul pen%ru ier%area pca%uluiF O(, D$amne7 nu)mi cere a%/% de mul% pen%ru
izbvirea mea. ie,ii c$pii nu ,i)au -re&i% cu nimic3 eu, numai eu sun% vin$va%B iubesc un
brba% care nu)mi es%e s$,.
2ulien $ vedea ap$i lini&%indu)se, .n aparen,. D$amna de 0:nal .ncerca s la vina
asupra ei, nev$ind s)i .nvenineze via,a celui pe care .l iubea.
En mi1l$cul aces%$r frm/n%ri ale dra-$s%ei, pricinui%e r/nd pe r/nd de remu&cri &i de
plcere, zilele %receau pen%ru ei cu iu,eala ful-erului. 2ulien .&i pierdu $biceiul de a c(ibzui.
D$mni&$ara Ylise se ducea din c/nd .n c/nd la "er)ri#res, pen%ru un mic pr$ces pe
care)l avea ac$l$. El -si pe d$mnul "alen$d p$rni% .mp$%riva lui 2ulien. *ameris%a .l ura pe
2ulien &i)i v$rbea dese$ri despre el direc%$rului A&ezm/n%ului pen%ru sraci.
I Dac v)a& spune adevrul, m)a,i nen$r$ci, d$mnule, .i mr%urisi ea .n%r)$ zi
d$mnului "alen$d. !%p/nii se .n,ele- .n%$%deauna .n%re ei c/nd e v$rba de lucruri
imp$r%an%eF 4i unele des%inuiri nu le sun% nici$da% ier%a%e bie,il$r servi%$riF
Dup frazele aces%ea $bi&nui%e, pe care nerbd%$area curi$zi%a%e a d$mnului "alen$d
-si mi1l$cul s le scur%eze, el afl lucruri c/% se p$a%e de umili%$are pen%ru $r-$liul lui.
D$amna de 0:nal, femeia cea mai dis%ins din %$% ,inu%ul, femeia pe care el $
.nc$n1urase cu a%/%ea a%en,ii vreme de &ase ani &i, din nefericire, .n vzul &i auzul %u%ur$r,
femeia a%/% de m/ndr, al crei dispre, .l fcuse de a%/%ea $ri s r$&easc, se .ncurcase cu un
pui de lucr%$r de-(iza% .n precep%$r. 4i ca nimic s nu lipseasc ciudei d$mnului direc%$r al
A&ezm/n%ului pen%ru sraci, d$amna de 0:nal .&i ad$ra aman%ul.
I Dar, adu- cameris%a $f%/nd, d$mnul 2ulien nu s)a $s%eni% del$c s)i suceasc
min,ile. !)a pur%a% &i cu d$amna de 0:nal la fel de rece cum se p$ar% de $bicei.
Ylise b-ase de seam abia la ,ar ce se pe%recea, dar era si-ur c le-%ura dura de
mai mul% vreme.
I Nici v$rb c de as%a n)a vru% s m la a%unci, mai spuse ea amr/%. 4i, pr$as%a de
mine, m)am dus s)i cer sfa%ul d$amnei &i s)$ r$- s v$rbeasc cu elF
En aceea&i sear, d$mnul de 0:nal primi din $ra&, $ da% cu ziarul, $ lun- scris$are
an$nim care .l aducea la cun$&%in,, .n cele mai mici amnun%e, ce se pe%recea .n casa lui.
2ulien .l vzu plind &i arunc/ndu)i priviri pline de ur pe c/nd ci%ea misiva scris pe (/r%ie
albs%ruie. */% ,inu seara, primarul nu)&i mai reveni din %ulburarea lui. De-eaba .l fcu 2ulien
cur%e, cer/ndu)i lmuriri asupra $b/r&iei cel$r mai n$bile familii din ur-undia.
CAPITOLUL ,,
Scri$oril anoni"
>o not gi"e dalliance
9oo much the reinI the strongest
oaths are stra=
9o the fire iG the blood
11
.
TEM9E!T
*am pe la miezul n$p,ii, pe c/nd ie&eau din sal$n, 2ulien -si prile1ul s)i spun
iubi%ei sale
I La n$ap%e nu ne vedem. !$,ul %u are bnuieli. A& pu%ea s 1ur c scris$area aceea
lun-, pe care $ ci%ea $f%/nd, e $ scris$are an$nim.
Din fericire, 2ulien .&i .ncuia $daia cu c(eia. D$amnei de 0:nal .l %rsni ideea nebun
c aver%ismen%ul lui n)ar fi dec/% un pre%eG% ca s n)$ vad. E&i pierdu cu desv/r&ire min,ile &i,
la $ra $bi&nui%, veni la u&a lui. 2ulien, care auzise z-$m$%ul pe c$rid$r, sufl ne.n%/rzia% .n
lamp. *ineva se cznea s)i desc(id u&a. ! fie d$amna de 0:nalQ ! fie s$,ul -el$sQ
A d$ua zi, de cu z$ri, buc%reasa, care ,inea la 2ulien, .l aduse $ car%e pe a crei
c$per% el ci%i aces%e cuvin%e scrise .n i%aliene&%eB ?uardate alia pagina 1AN
1O
.
9e 2ulien impruden,a aceas%a .l .nfric$&a. *u% pa-ina >AT &i -si, prins cu un ac,
scris$area de mai 1$s, scris .n -rab, sclda% .n lacrimi &i cu numer$ase -re&eli de $r%$-rafie.
De $bicei, d$amna de 0:nal scria f$ar%e .n-ri1i%B amnun%ul aces%a .l mi&c &i)l fcu s ui%e
pen%ru $ clip -r$aznica ei lips de prevedere.
6N)ai vru% s m prime&%i .n n$ap%ea as%aQ !un% clipe c/nd .mi vine a crede c nu ,i)am
ci%i% nici$da% p/n .n fundul sufle%ului. 9rivirile %ale m .nspim/n%. Mi)e fric de %ine.
D$amne7 $are nu m)ai iubi% nici$da%Q A%unci s$,ul meu n)are dec/% s ne desc$pere
dra-$s%ea &i s m .nc(id pe vecie .n%r)$ %emni,, la ,ar, depar%e de c$piii mei. 9$a%e c a&a
vrea Dumnezeu. M)a& prpdi cur/nd. Dar %u ai fi un m$ns%ru7
Nu m iube&%iQ Te)au plic%isi% nebuniile, remu&crile mele, nele-iui%uleQ7 "rei s m
pierziQ .,i spun eu, lesne, cum. Du)%e, ara% scris$area as%a .n %$% $ra&ul, sau mai bine ara%)$
numai d$mnului "alen$d. !pune)i c %e iubesc, ba nu, s nu r$s%e&%i asemenea blasfemie,
spune)i c %e ad$r, c pen%ru mine via,a n)a .ncepu% dec/% .n clipa c/nd %e)am vzu%3 c .n cele
mai nebune&%i ceasuri ale %inere,ii mele nici n)am visa% mcar fericirea pe care ,i)$ da%$rez3 c
.,i 1effesc via,a mea, sufle%ul meu. Tu &%ii c),i 1er%fesc &i mai mul% c(iar. Dar se pricepe $are
$mul acela la 1er%feQ !pune)i, spune)i ca s)i faci .n ciud, c pu,in .mi pas de %$,i ruv$i%$rii
&i c pen%ru mine nu eGis% dec/% $ sin-ur nen$r$cire pe lumea as%a, nen$r$cirea de a)l vedea
sc(imb/ndu)se pe sin-urul $m care m lea- de via,. *e fericire pen%ru mine s $ pierd, s i)
$ p$% drui ca 1er%f &i s nu m mai %em pen%ru c$piii mei.
'ii si-ur, scumpul meu, c dac eGis% $ scris$are an$nim, ea vine de la fiin,a as%a
$di$as, care vreme de &ase ani m)a urmri% cu v$cea)i -r$s$lan, p$ves%indu)mi despre cum
&%ie s sar clare, despre .nfumurarea lui ner$ad, .n&iruindu)mi la nesf/r&i% %$a%e .nsu&irile
lui.
Dar eGis%, .n%r)adevr, $ scris$are an$nimQ 0ule, ia% ce v$iam s discu% cu %ine.
Dar nu, bine ai fcu%. !%r/n-/ndu)%e .n bra,e, p$a%e pen%ru cea din urm $ar, n)a& fi pu%u%
nici$da% s discu% cu min%ea limpede, cum fac a%unci c/nd sun% sin-ur. De)acum .nain%e,
fericirea n$as%r nu va mai fi a%/% de u&$ar. Te va nec1i as%aQ Da, .n zilele c/nd nu vei primi
vre$ car%e plcu% de la d$mnul '$uWu+. 2er%fa s)a .mplini%3 m/ine, fie c eGis% sau nu $
an$nim, .l v$i spune &i eu s$,ului meu c am primi% una &i c %rebuie, de.nda%, s),i $fere $
ie&ire c$nvenabil, s -seasc vreun pre%eG% $n$rabil &i, c/% mai cur/nd, s %e %rimi% la rudele
%ale.
"ai, dra-ul meu, v$m fi despr,i,i d$u sp%m/ni, p$a%e c(iar $ lun7 Du)%e3
recun$sc, vei suferi la fel de mul% ca &i mine. Dar, .n sf/r&i%, ia% sin-urul mi1l$c de)a .nl%ura
urmrile scris$rii an$nime. Nu e prima pe care a primi%)$ s$,ul meu, &i .nc pe s$c$%eala mea.
"ai, cum mai r/deam p/n acum de ele7
T$a% pur%area mea are drep% sc$p s)l fac pe s$,ul meu s se -/ndeasc la fap%ul c
scris$area vine de la d$mnul "alen$d3 sun% si-ur c el a %rimis)$. Dac pleci de la n$i, rm/i
neapra% .n "erri#res. Am s fac .n a&a fel ca s$,ului meu s)i vin ideea s s%ea d$u
sp%m/ni ac$l$, ca s le d$vedeasc ner$zil$r c nu eGis% rceal .n%re mine &i el. Oda% la
"erri#res, .mprie%ene&%e)%e cu %$a% lumea, c(iar &i cu liberalii. 4%iu c %$a%e d$amnele %e v$r
cu%a.
Nu cumva s %e cer,i cu d$mnul "alen$d, nici s nu)i %ai urec(ile, cum spuneai .n%r)$
zi3 dimp$%riv, p$ar%)%e c/% mai frum$s cu el. 9rincipalul e s se cread la "erri#res c vei
in%ra la "alen$d sau la $ricare al%ul pen%ru educarea c$piil$r.
As%a n)$ s)$ rabde nici$da% s$,ul meu. Dar c(iar dac va %rebui s)$ fac, ei bine, %u
cel pu,in vei l$cui la "erri#res &i %e v$i vedea une$ri. *$piii mei, care %e iubesc a%/% de mul%,
v$r veni s %e vad. D$amne7 sim% c)mi iubesc &i mai mul% c$piii fiindc le e&%i dra-. *e
remu&cri7 *um au s sf/r&easc %$a%eQF Mi se r%ce&%e min%eaF .n sf/r&i%, .n,ele-i cum s
%e p$r,i3 fii bl/nd, p$li%ic$s, nu le ar%a dispre, $amenil$r aces%$ra neci$pli,i, %e r$- .n
-enunc(iB ei ne v$r ($%r. s$ar%a. Nu %e .nd$i riici $ clip c s$,ul meu $ s se p$ar%e cu %ine
al%fel de cum .l va p$runci opinia public%.
Tu ai s)mi faci r$s% de scris$area an$nim3 .narmeaz)%e cu rbdare &i cu $ perec(e de
f$arfece. Taie din%r)$ car%e cuvin%ele de mai 1$s, lipe&%e)le ap$i pe c$ala de (/r%ie albs%ruie,
pe care ,i)$ %rimi% al%ura%3 $ am de la d$mnul "alen$d. A&%eap%)%e la $ perc(ezi,ie3 arde
pa-inile cr,ii ciurui%e. Dac nu -se&%i cuvin%e -a%a fcu%e, ai rbdare &i f$rmeaz)le, li%er cu
li%er. *a s n)ai mul% b%aie de cap, ,i)am c$mpus $ scris$are an$nim f$ar%e scur%. "ai,
dac nu m iube&%i, dup cum m %em, ce lun- %rebuie s ,i se par scris$area mea7
!*0<!OA0E ANON<M^
_D$amn
T$a%e micile dumi%ale unel%iri sun% cun$scu%e3 dar pers$anele care au in%eres s le
.nbu&e sun% .n&%iin,a%e. Din%r)un res% de prie%enie, %e sf%uiesc s %e lepezi cu %$%ul de ,rnu&ul
dumi%ale. Dac ai s fii des%ul de cumin%e s)$ faci, s$,ul dumi%ale va crede c .n&%iin,area
primi% .l min%e &i)l v$m lsa .n -re&eala lui. G/nde&%e)%e c .,i cun$sc %aina. Tremur,
neferici%$7 Acum va %rebui mers drep% fa, de mine.`
*/nd vei %ermina de lipi% cuvin%ele din scris$are Jai recun$scu% .n ele felul de)a v$rbi
al direc%$ruluiQK, ie&i din cas, ne v$m .n%/lni.
M v$i duce .n sa% &i m v$i .n%$arce pr/nd %ulbura%3 de fap%, c(iar v$i fi a&a.
D$amne7 ce .ndrznesc s fac7 &i %$a%e as%ea fiindc ,ie #i s-a p%rut c% ghice'ti $ scris$are
an$nim. En sf/r&i%, cu fa,a rv&i%, .i v$i da s$,ului meu scris$area, spun/ndu)i c mi)a
.nm/na%)$ un necun$scu%. Tu du)%e &i %e plimb cu c$piii pe drumul dinspre pdure &i nu %e
.n%$arce p/n la $ra mesei.
Din v/rful s%/ncil$r, p$,i vedea %urnul (ulubriei. Dac lucrurile mer- bine, v$i pune
ac$l$ $ ba%is% alb3 dac nu, n)$ s pun nimic.
Oare inima %a, nerecun$sc%$rule, n)$ s %e fac s -se&%i vreun mi1l$c de a)mi spune
c m iube&%i, .nain%e s pleci la plimbareQ Orice s)ar .n%/mpla, fii si-ur de)un lucruB dup
despr,irea n$as%r defini%iv, n)am s mai %riesc nici$ zi mcar. A(7 mam rea7 Am scris
d$u v$rbe -$ale, dra- 2ulien. Nu le sim% del$c3 .n clipa as%a nu m p$% -/ndi dec/% la %ine &i
le)am scris d$ar ca s nu m d$1ene&%i. Acum, c/nd sun% amenin,a% s %e pierd, la ce m)a& mai
prefaceQ Da, mai bine s crezi c am inim de fiar, dec/% s min% .n fa,a brba%ului pe care .l
ad$r7 Am min,i% des%ul .n via,a mea. 'ie, %e ier% dac nu m mai iube&%i. N)am %imp s)mi
reci%esc scris$area. 9en%ru mine, mi se pare $ nimica %$a% s pl%esc cu via,a zilele ferici%e
pe%recu%e .n bra,ele %ale. Tu &%ii c ele m v$r c$s%a &i mai mul%.8
CAPITOLUL ,,I
Dialo0 cu un $&!+n
2las, our frailty is the cause, not =eI
Eor such as =e are made of, such =e be
1;
.
T\EL'TH N<GHT
Timp de $ $r .n%rea-, 2ulien adun cuvin%ele cu $ plcere de c$pil. 9e c/nd ie&ea din
$daie, .&i .n%/lni elevii .mpreun cu d$amna de 0:nal3 ea lu scris$area cu $ simpli%a%e &i un
cura1 ce d$vedeau un calm .nspim/n%%$r.
I !)a usca% lipiciul .ndea1unsQ .l .n%reb.
6Oare as%a s fie femeia .nnebuni% de remu&criQ -/ndi 2ulien. *e planuri are acumQ8
Era .ns prea m/ndru ca s)$ .n%rebe, dar nici$da%, p$a%e, n)$ plcuse a%/%.
I Dac lucrurile sf/rsesc ru, mi se va lua %$%ul, adu- ea cu acela&i s/n-e rece.
En-r$ap case%a as%a undeva, .n mun%e3 p$a%e c .n%r)$ zi $ s)mi fie sin-ura avere. 4i .l ddu $
case% mic, de s%icl, .mbrca% .n mar$c(in r$&u, plin cu aur &i c/%eva diaman%e. Acum,
pleac, .i spuse.
Embr,i&a c$piii &i)l sru% de d$u $ri pe cel mai mic din%re ei. 2ulien s%%ea neclin%i%.
D$amna de 0:nal se .ndepr% cu pa&i repezi &i fr s)l priveasc.
Din clipa c/nd desc(isese scris$area an$nim, via,a d$mnului de 0:nal devenise un
c(in. A%/% de z-udui% nu mai fusese din %impul duelului pe care %rebuise s)l aib .n >?>L &i, ca
s v$rbim drep%, -/ndul c ar pu%ea primi un -l$n%e .l fcuse a%unci mai pu,in neferici% dec/%
era acum. D$mnul de 0:nal cerce%a scris$area pe %$a%e pr,ileB 6Nu cumva e scris de)$
femeieQ 4i dac es%e, ce femeie a scris)$Q8 !e -/ndea, r/nd pe r/nd, la %$a%e femeile din
"errieres pe care le cun$&%ea, fr s)&i p$a% fiGa bnuielile asupra vreuneia. 6!)$ fi dic%a% un
brba%Q *are brba%Q8 Aici, aceea&i nesi-uran,3 era pizmui% &i, fr .nd$ial, ur/% de cei mai
mul,i din%re brba,ii pe care .l cun$&%ea. 6Trebuie s)mi .n%reb nevas%a8, -/ndi el din
$bi&nuin,, ridic/ndu)se de pe f$%$liul unde se prbu&ise.
6D$amne7 .&i spuse de .nda% ce se ridic &i se l$vi cu palma pes%e frun%e, de ea mai
ales %rebuie s m feresc3 acum .mi e du&man.8 4i, de m/nie, .l p$didir lacrimile.
9rin%r)$ dreap% cumpnire a uscciunii sufle%e&%i din care e f$rma% %$a%
.n,elepciunea prac%ic a pr$vincialil$r, d$mnul de 0:nal se %emea cel mai mul%, .n clipa aceea,
%$cmai de cei d$i prie%eni ai lui mai in%imi.
6En afar de ei, mai am p$a%e .nc vre$ zece prie%eni.8 4i .i %recu .n revis%, s$c$%ind pe
r/nd c/% l)ar cina fiecare. 6La %$,i, la %$,i $ s le fac cea mai mare plcere nen$r$cirea mea78
spuse el furi$s. Din fericire, d$mnul de 0:nal se credea f$ar%e invidia%, &i nu fr pricin. En
afar de casa a%/% de frum$as din $ra&, pe care re-ele ]]] $ cins%ise pen%ru %$%deauna
culc/ndu)se sub ac$peri&ul ei, .&i $r/nduise c/% se p$a%e de bine cas%elul de la "er-M. 'a,ada $
zu-rvise .n alb, iar feres%rele aveau ni&%e 1aluzele verzi de %$a% frumuse,ea. D$mnul de
0:nal -si $ clip de m/n-/iere sufle%easc -/ndindu)se la mre,ia cas%elului. Adevrul es%e
c silue%a cldirii se zrea de la %rei sau pa%ru le-(e depr%are, spre pa-uba c$nacel$r sau a
a&a)zisel$r cas%ele din vecin%a%e, cr$ra le fusese lsa% umila cul$are cenu&ie drui% de
%imp.
D$mnul de 0:nal se pu%ea bizui d$ar pe lacrimile &i pe mila unuia din%re prie%enii si,
epi%r$p al par$(iei3 dar bie%ul $m era un n%/n- care pl/n-ea din $rice. 4i, %$%u&i, el era
sin-ura scpare.
6Nu eGis% nen$r$cire mai mare dec/% a mea7 .&i spuse d$mnul de 0:nal cu %urbare. *e
sin-ur sun%78
6E cu pu%in, $are, se .n%reb $mul aces%a .n%r)adevr vrednic de pl/ns, e cu pu%in,
$are ca, .n nen$r$cirea mea, s n)am mcar un prie%en cruia s)i cer sfa%ulQ *ci sim% c)mi
pierd min,ile7 A(, 'alc$z7 a(7 Ducr$s8, eGclam el cu amrciune. A&a se numeau d$i prie%eni
ai lui din c$pilrie, pe care &i)i .ndepr%ase din %rufie, .n >?>H. Nu erau n$bili, iar d$mnul de
0:nal ar fi vru% s .nl%ure %$nul de e-ali%a%e f$l$si% .n%re ei .nc de pe c/nd erau c$pii.
Unul din%re ei, 'alc$z, brba% in%eli-en% &i inim$s, ne-us%$r de (/r%ie la "erri#res,
cumprase $ %ip$-rafie .n capi%ala 1ude,ului &i sc$%ea un ziar. *$n-re-a,ia ($%r/se s)l
ruinezeB ziarul fusese c$ndamna%, iar lui 'alc$z .l fusese re%ras breve%ul de %ip$-raf. En aces%e
%ris%e .mpre1urri, el .ncercase, pen%ru prima $ar dup zece ani, s)i scrie d$mnului de 0:nal.
4i primarul din "erri#res s$c$%ise c se cuvenea s)i rspund ca un r$manB 6Dac minis%rul
re-elui mi)ar face cins%ea s m .n%rebe, i)a& spuneB rui)na,i)i fr mil pe %$,i %ip$-rafii din
pr$vincie &i pune,i m$n$p$l pe %ip$-rafii, ca pe %u%un8. De scris$area aceas%a, %rimis unui
prie%en in%im &i admira% pe vremuri de .n%re-ul "erri#res, d$mnul de 0:nal .&i amin%ea acum
cu -r$az. 6*ine ar fi crezu% c, av/nd ran-ul, averea &i dec$ra,iile mele, $ v$i re-re%a .n%r)$
bun ziQ8 .n f$cul p$rniril$r aces%$ra de m/nie, c/nd .mp$%riva lui .nsu&i, c/nd .mp$%riva a %$%
ce)l .nc$n1ura, d$mnul de 0:nal pe%recu $ n$ap%e .n-r$zi%$are3 dar, din fericire, nu se -/ndi
s)&i p/ndeasc s$,ia.
6!un% $bi&nui% cu L$uise, .&i spunea el. Ea .mi cun$a&%e %$a%e %reburile. *(iar dac
m/ine as fi liber s m .ns$r, n)a& -si cu cine s)$ .nl$cuiesc.8 4i se c$mplcea s)&i .nc(ipuie
s$,ia nevin$va%3 felul aces%a de)a vedea lucrurile nu)l $bli-a s d$vedeasc %rie de carac%er
&i)i c$nvenea mai mul%3 parc nu s)au mai vzu% a%/%ea femei b/rfi%e7
6Dar ce7 se .nfuria el de$da%, p$rnind s umble de c$l$)c$l$3 s .ndur ca &i c/nd a& fi
un $m de nimic, un c$a%e)-$ale, s .ndur ca ea s)&i r/d de mine .mpreun cu aman%ul eiQ7 !
rabd ca .n%re-ul "erri#res s m ba%1$c$reasc pe fa, pen%ru bun%a%ea mea fr mar-iniQ
*/%e nu s)au mai spus despre *(armierQ7 JA&a se numea un s$, cu faim de .nc$rn$ra% .n %$%
,inu%ul.K */nd .l p$mene&%e cineva numele, nu z/mbesc $are %$,iQ E av$ca% bun, dar cine
v$rbe&%e vre$da% despre %alen%ul lui $ra%$ricQ A(7 *(armier7 spun $amenii, *(armier al lui
ernard7 4i)l numesc as%fel dup numele celui care .l necins%e&%e.8
6Mul,umesc lui Dumnezeu, -/ndea ap$i d$mnul de 0:nal, mul,umesc lui Dumnezeu
c n)am nici$ fa% &i c felul cum $ v$i pedepsi pe mam n)$ s duneze vii%$rului c$piil$r. L)
a& pu%ea prinde pe ,rnu& cu nevas%)mea &i i)a& pu%ea ucide pe am/nd$i3 .n cazul aces%a,
%ra-icul aven%urii ar .nl%ura p$a%e aspec%ul ridic$l.8 <deea .l plcu3 $ urmri .n %$a%e
amnun%ele. 6*$dul penal e de par%ea mea &i, $rice s)ar .n%/mpla, c$n-re-a,ia &i prie%enii mei
din 1uriu au s m scape.8 .&i pipi cu,i%ul de v/n%$are, care era f$ar%e ascu,i%3 dar ideea de a
vrsa s/n-e .l sperie.
6A& pu%ea s)l c$%$n$-esc bine pe ne$brza%ul s%a de precep%$r &i s)l iau la -$an3
dar ce scandal ar mai fi a%unci .n "erri#res, &i c(iar .n %$% ,inu%ul7 Dup c$ndamnarea ziarului
lui 'alc$z, c/nd redac%$rul)&ef a ie&i% din .nc(is$are, am pus &i eu umrul ca s)&i piard
p$s%ul pl%i% cu &ase su%e de franci. !e zice c scribul s%a cu%eaz s se ara%e din n$u prin
esanO$n3 %e p$mene&%i c ar fi .n s%are s)&i r/d de mine cu dibcie &i .n a&a fel .nc/% s)mi
fie imp$sibil s)l dau .n 1udeca%. !)l dau .n 1udeca%7F Obrznic%ura ar insinua .n mii de
feluri c a spus adevrul. Un brba% de neam mare &i care .&i ,ine ran-ul, ca mine, es%e ur/% de
%$a% plebea. Mi)a& vedea numele .n ziarele acelea .n-r$zi%$are din 9arisF O, D$amne7 *e
prpas%ie7 ! vd s%rvec(iul nume de 0:nal %/r/% .n m$cirla ridic$luluiF Dac v$i cl%$ri
vre$da%, va %rebui s)mi sc(imb numeleF *umQ7 !)mi prsesc numele s%a care .mi aduce
-l$ria &i pu%ereaQ As%a)i culmea mizeriei7
Dac nu)mi ucid nevas%a &i dac d$ar $ alun- cu $car, m%u&)sa din esanO$n .l va
pune .n palm %$a% averea ei. Nevas%)mea $ s se duc s %riasc la 9aris cu 2ulien3 as%a $
s se afle la "erri#res &i v$i fi lua% drep% un n%ru.8
Neferici%ul s$, $bserv ap$i, dup lumina alburie a lmpii, c se iveau z$rile &i ie&i .n
-rdin s respire pu,in aer pr$asp%. En clipa aceea era apr$ape ($%r/% s nu fac scandal,
-/ndindu)se mai ales c un scandal i)ar umple de bucurie pe bunii lui prie%eni din "erri#res.
9limbarea prin -rdin .l mai lini&%i pu,in. 6Nu, .&i spuse el, n)$ s m despar% de
nevas%)mea3 am prea mul% nev$ie de ea.8 4i .&i .nc(ipui, cu -r$az, ce)ar .nsemna casa fr
nevas%)sa, cci n)avea al% rud .n afar de marc(iza de 0F, $ b%r/n ner$ad &i
ru%ci$as.
Ei veni .n min%e $ idee f$ar%e .n,eleap%, dar .ndeplinirea ei cerea cu mul% mai mul%
%rie de carac%er dec/% avea bie%ul $m. 6Dac nu)mi alun- nevas%a, .&i zise el, m cun$scB .n%r)
$ bun zi, .n%r)$ .mpre1urare c/nd m)$ sc$a%e din sri%e, am s)i amin%esc c m)a .n&ela%. Ea e
m/ndr, ne v$m cer%a, &i %$a%e as%ea au s se .n%/mple .nain%e de a)&i fi m$&%eni% m%u&a. *e)au
s mai r/d de mine a%unci7 Nevas%)mea .&i iube&%e c$piii &i, p/n la urm, %$a% averea le va
fi %recu% l$r. <ar eu v$i fi b%aia de 1$c a $ra&ului. *um, $ s zic lumea, n)a f$s% mcar .n
s%are s se rzbune pe nevas%)saQ7 N)ar fi mai sn%$s s rm/n d$ar cu bnuielile &i s nu
sc$rm$nesc nimicQ A%unci, .ns, mi)a& le-a m/inile &i n)a& mai pu%ea s)$ .nvinuiesc de
nimic.8
O clipa mai %/rziu, d$mnul de 0:nal, .mpins de vani%a%ea lui rni%, .&i amin%i cu de)
amnun%ul %$a%e mi1l$acele p$meni%e la biliard, .n sal$nul *azin$ului sau al *ercului n$bilil$r
din "erri#res, c/nd vreun is%e, .n%rerupe 1$cul ca s se mai .nveseleasc pe s$c$%eala vreunui
s$, .nc$rn$ra%. */% de crude i se prur a%unci -lumele de s$iul aces%a7
6D$amne7 De ce nu)i m$ar% nevas%)meaQ7 A&a, ar fi cu nepu%in, s mai r/d cineva
de mine. De ce nu sun% eu vduvQ M)a& duce s)mi pe%rec &ase luni la 9aris, .n cea mai aleas
s$cie%a%e.8 Dup clipa as%a de fericire, s%/rni% de ideea vduviei, -/ndurile i se re.n%$arser la
mi1l$acele de)a afla adevrul. ! a&%earn $are la miezul n$p,ii, dup ce s)$ culca %$a% lumea,
un s%ra% de %r/,e .n fa,a u&ii lui 2ulienQ A d$ua zi diminea,, pe lumin, ar vedea urmele
pa&il$r.
6Me%$da as%a nu face d$i bani, .&i spuse el de$da%, furi$s. 9c%$asa de Ylisa ar zri
%r/,ele, &i imedia% %$a% casa ar &%i c sun% -el$s.8
En%r)$ al% p$ves%ire auzi% la *azin$u, s$,ul se .ncredin,ase c e .nc$rn$ra% lipind cu
pu,in cear un fir de pr care .nc(idea ca un si-iliu u&a neves%ei &i pe aceea a iubi%ului ei.
Dup a%/%ea $re de frm/n%are, mi1l$cul aces%a de a)&i limpezi s$ar%a i se pru, ($%r/%,
cel mai bun &i se -/ndi s)l f$l$seasc3 dar %$cmai a%unci se .n%/lni, la c$l,ul unei alei, cu
femeia pe care ar fi d$ri% s)$ vad m$ar%.
Ea se .n%$rcea din sa%. 'usese s ascul%e slu1ba la biserica din "er-M. Dup $ %radi,ie
f$ar%e nesi-ur pen%ru fil$s$fii cu min%ea rece, dar pe care d$amna de 0:nal $ credea,
bisericu,a f$l$si% as%zi se spunea c ar fi f$s%, $dini$ar, capela seni$rului din "er-M. <deea
aceas%a $ $bsedase pe d$amna de 0:nal %$% %impul c/% s$c$%ise c %rebuie s se r$a-e .n
bisericu,. 4i)l .nc(ipuia .n%runa pe s$,ul ei uci-/ndu)l pe 2ulien la v/n%$are, ca din
.n%/mplare, &i ap$i, seara, silind)$ s)i mn/nce inima.
6!$ar%a mea a%/rn de ceea ce)$ s -/ndeasc el c/nd m va ascul%a, .&i spunea
d$amna de 0:nal. Dup sfer%ul aces%a de $r fa%al, p$a%e c nu v$i mai -si prile1ul s)i
v$rbesc. El nu e un .n,elep%, nu se las c$ndus de ra,iune, a&a c a& pu%ea, cu min%ea mea
slab, s prevd ce va face &i ce va rspunde. "a ($%r. s$ar%a n$as%r, a %u%ur$ra, cci are
pu%erea s)$ fac. Dar s$ar%a depinde &i de iscusin,a mea, de felul cum v$i &%i s .ndrum ideile
ciuda%e &i pline de %$ane ale $mului aces%uia pe care m/nia .l $rbe&%e &i)l face s vad lucrurile
numai pe 1um%a%e. D$amne, am nev$ie de mul% iscusin, &i de calm7 De unde s le iauQ8
*almul &i)l re-si ca prin farmec c/nd in%r .n -rdin &i)&i zri de depar%e s$,ul. 9rul
&i ve&min%ele lui rv&i%e ar%au c nu d$rmise. Ea .l de%e $ scris$are dezlipi%, dar .mp%uri%.
D$mnul de 0:nal, fr s)$ desc(id, .&i privi s$,ia cu $c(i de nebun.
I <a% $ m/r&vie, .ncepu d$amna de 0:nal, $ m/r&vie pe care un individ suspec% &i
care pre%indea c %e cun$a&%e &i c),i da%$reaz recun$&%in, mi)a .nm/na%)$ pe c/nd %receam
prin spa%ele -rdinii n$%arului. E,i cer un sin-ur lucruB s)l %rimi,i acas, imedia%, pe d$mnul
2ulien7
D$amna de 0:nal se -rbi s)&i ara%e d$rin,a, p$a%e ceva mai .nain%e dec/% s)ar fi
cuveni%, ca s scape $da% de -r$aznica perspec%iv de)a fi nev$i% s r$s%easc aces%e cuvin%e.
4i $ cuprinse bucuria vz/nd c/% plcere .l fcea s$,ului su. Dup fiGi%a%ea privirii a,in%i%e
asupra ei, .&i ddu seama c 2ulien -(icise adevrul. Dar, .n l$c s)$ m/(neasc reali%a%ea
vdi% a nen$r$cirii, se -/ndi 6*/% in%eli-en,7 *e %ac% desv/r&i%7 4i .nc la un %/nr fr
eGperien,7 Unde n)ar pu%ea a1un-e mai %/rziu cu aces%e cali%,iQ "ai, &i a%unci succesele .l v$r
face s m ui%e78
*lipa de admira,ie fa, de brba%ul ad$ra% .l .nl%ur cu %$%ul %ulburarea.
4i se felici% pen%ru pasul fcu%. 6Am f$s% demn de 2ulien8, .&i spuse ea cu $ dulce &i
%ainic v$lup%a%e.
'r s sc$a% un cuv/n%, de %eam ca nu cumva s se an-a1eze, d$mnul de 0:nal
privea cea de)a d$ua scris$are an$nim, alc%ui%, dac ci%i%$rul .&i amin%e&%e, din li%ere
imprima%e &i lipi%e pe $ (/r%ie b%/nd .n albas%ru. 6.&i ba% 1$c de mine .n %$a%e felurile8, -/ndea
d$mnul de 0:nal, is%$vi%.
6Al%e insul%e de ci%i%, &i %$a%e din cauza neves%e)mii78 Abia se pu%u s%p/ni s n)$
c$ple&easc cu $crile cele mai -r$s$lane3 perspec%iva m$&%enirii din esan&$n izbu%i s)l
$preasc, .ns cu mare -reu%a%e. 0$s de d$rin,a de)a se a-,a de ceva, m$%$%$li ce)a de)a d$ua
scris$are an$nim &i .ncepu s se plimbe cu pa&i mari. !im,ea nev$ia s se depr%eze de
nevas%)sa. 9es%e c/%eva clipe, se .n%$arse l/n- ea, mai lini&%i%.
I Trebuie s iei $ ($%r%re &i s)l dai afar pe 2ulien, spuse ea de.nda%. La urma
urmei, nu)i dec/% fiul unui lucr%$r. O s)l desp-ube&%i cu c/,iva franci &i cum, al%min%eri, e
.nv,a%, $ s)&i -seasc lesne $ slu1b, de pild la d$mnul "alen$d, sau la subprefec%ul de
Mau-ir$n, care are c$pii. A&a, n)$ s)i pricinuie&%i niciun ruF
I "$rbe&%i ca $ pr$as% ce e&%i7 izbucni d$mnul de 0:nal cu $ v$ce .nfric$&%$are.
9arc %e p$,i a&%ep%a s -se&%i bun)sim, la $ femeieQ Nu da,i pic de a%en,ie, nici$da%,
lucruril$r care cer 1udeca%. Habar n)/ve,i de nimic7 Nepsarea &i lenea nu v dau -(es dec/%
la prins flu%uri, v$i, nepu%inci$asel$r, pe care din nefericire %rebuie s v avem .n familiile
n$as%re7F
D$amna de 0:nal .l ls s spun %$% ce avea de spus, &i el %urui mul% vreme, .&i vrs
f$cul, cum se spune prin par%ea l$cului.
I D$mnule, .i rspunse ea .n cele din urm, .,i v$rbesc ca $ femeie crun% l$vi% .n
$n$area ei, adic .n ce are mai scump.
D$amna de 0:nal .&i ps%r s/n-ele rece neclin%i% .n %$% %impul discu,iei aces%eia
penibile, de care depindea p$sibili%a%ea de)a mai %ri .nc sub acela&i ac$peri& cu 2ulien. *u%a
ideile pe care le s$c$%ea cele mai p$%rivi%e ca s .ndrume furia $arb a s$,ului ei. 0msese
nesim,i%$are la %$a%e $crile ce)i fuseser adresa%e, ba nici nu le ascul%ase mcar, cci a%unci se
-/ndea la 2ulien. 6O s fie $are mul,umi% de mineQ8
I Nrnu&ul s%a, pe care n$i l)am c$ple&i% cu a%en,ii &i c(iar cu daruri, p$a%e c n)are
nici$ vin, spuse ea .n cele din urm, dar nu)i mai pu,in adevra% c el mi)a prile1ui% cea din%/i
1i-nireF */nd am ci%i% m/r&via cuprins .n scris$are, m)am 1ura% c sau el, sau eu .,i v$m
prsi casa.
I "rei neapra% s ias scandal, s a1un-em am/nd$i de r/sul lumiiQ Dai ap la m$ar
mul%$ra din "erri#resF
I E drep%, %$a% lumea pizmuie&%e buns%area la care .n,elepciunea $c/rmuirii %ale a
&%iu% s ridice familia n$as%r &i $ra&ulF 4%ii ceQ Am s)l pun pe 2ulien s),i cear un
c$ncediu &i s plece $ lun de zile la ne-us%$rul acela de lemne din mun,i, prie%en vrednic de)
un lucr%$r mrun% ca el.
I Nu care cumva s)$ faci, v$rbi d$mnul de 0:nal des%ul de p$%$li%. *eea ce .,i cer,
.nain%e de %$a%e, e s nu)i spui $ v$rb. *um nu e&%i .n s%are s %e s%p/ne&%i, ne)ai .mpin-e la
cear%F d$ar &%ii c/% e de ,/fn$s d$mni&$rul s%a7
I 2ulien n)are pic de %ac%, urm d$amna de 0:nal. O fi el .nv,a%, %u %e pricepi la
asemenea lucruri, dar, .n ad/ncul sufle%ului, %$% ,ran rm/ne. En ce m prive&%e, am $ prere
pr$as% despre el din ziua c/nd a refuza% s)$ ia pe Ylisa, care .l asi-ura $arecare s%are, &i as%a
sub m$%iv c, din c/nd .n c/nd, ea .l vizi%eaz .n %ain pe d$mnul "alen$d.
I A(7 se minun d$mnul de 0:nal ridic/nd din spr/ncene, a&a ,i)a spus 2ulienQ
I Nu, nu %$cmai a&a, mi)a v$rbi% %$%deauna despre sf/n%a c(emare pe care $ sim%e
pen%ru al%ar3 dar, crede)m, prima c(emare a %ineril$r s%$ra e s aib ce m/nca. Mi)a da% de
.n,eles des%ul de lmuri% c &%ie despre vizi%ele %ainice ale Ylisei.
I 4i eu, eu (abar n)aveam de ele7 fcu d$mnul de 0:nal .nfuriindu)se iar &i aps/nd
fiecare cuv/n%. En casa mea se pe%rec lucruri despre care nu &%iu nimicF *umQ7 A f$s% ceva
.n%re Ylisa &i "alen$dQ
I De7 e $ p$ves%e vec(e, dra-ul meu, .i rspunse d$amna de 0:nal r/z/nd, &i p$a%e c
nu s)a .n%/mpla% nimic ru .n%re ei. Era pe vremea c/nd bunul n$s%ru prie%en "alen$d nu s)ar fi
supra% del$c dac lumea din "erri#res ar fi crezu% c .n%re mine &i el s)a s%a%$rnici% $ mic
dra-$s%e pla%$nic.
I M)am -/ndi% eu $ da% la as%a, s%ri- d$mnul de 0:nal plesnindu)se pes%e frun%e
furi$s &i %rec/nd de la $ desc$perire la al%a. Dar %u de ce nu mi)ai spus nimicQ
I Trebuia $are s .mpin- la cear% d$i prie%eni pen%ru $ %$an a .n-/mfrii scumpului
n$s%ru direc%$rQ *rei femei din lumea bun nu i)a %rimis el c/%eva scris$ri -r$zav de
spiri%uale &i c(iar ni,el cur%eni%$areQ
I Nu cumva ,i)$ fi scrisQ
I D$mnul "alen$d scrie mul%.
I Ara%)mi scris$rile, imedia%, .,i p$runcesc s mi le ar,i7 4i d$mnul de 0:nal se
.nl, c/% pu%u mai mul%.
I a as%a n)am s)$ fac, .i rspunse ea cu $ bl/nde,e care mer-ea apr$ape p/n la
nepsare. Am s ,i le ar% al% da%, c/nd ai s fii mai cumin%e.
I La dracu7 Ai s mi le ar,i c(iar acuma7 s%ri- d$mnul de 0:nal ame,i% de furie &i,
%$%u&i, mai ferici% dec/% fusese de d$usprezece ceasuri .nc$ace.
I Dar .mi 1uri c n)$ s %e cer,i nici$da% cu direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru sraci
din pricina scris$ril$r aces%$raQ .l .n%reb d$amna de 0:nal f$ar%e seri$as.
I *u cear% sau fr cear%, p$% s)i iau din m/ini c$piii -si,i7 Dar vreau scris$rile,
c(iar acum, c$n%inu el furi$s. Unde sun%Q
I En%r)un ser%ar al msu,ei mele de scrisF *(eia, .ns, fii si-ur c n)am s ,i)$ dau.
I M pricep eu s)l spar-7 s%ri- d$mnul de 0:nal aler-/nd c%re $daia s$,iei sale.
4i, .n%r)adevr, sparse cu $ dal% pre,i$asa msu, de ma($n n$dur$s, adus de la
9aris, pe care $ freca dese$ri cu pulpana (ainei, c/nd i se prea c zre&%e vre$ pa% pe ea.
D$amna de 0:nal urc .n -rab cele $ su% d$uzeci de %rep%e ale (ulubriei3 prinse
c$l,ul unei ba%is%e albe la una din -ra%iile de fier ale feres%ruicii. Era cea mai ferici% din%re
femei. *u $c(ii .n lacrimi, se ui%a spre c$ama .mpduri% a mun%elui. 6'r .nd$ial, .&i
spunea ea, de sub unul din fa-ii aceia s%$f$&i, 2ulien .mi p/nde&%e semnalul .mbucur%$r.8
"reme .ndelun-a% .ncerc s ascul%e, ap$i bles%em ,/r/i%ul m$n$%$n al -reieril$r &i c/n%ecul
psrelel$r. 'r z-$m$%ul aces%a supr%$r, un s%ri-% de bucurie, ,/&ni% din%re s%/ncile cele
mari, s)ar fi auzi% p/n aici. 9rivirea ei nes,i$as .n-(i,ea pan%a imens, c$l$ra% .n verde &i
uni% ca $ pa1i&%e, pe care $ f$rmau v/rfurile c$pacil$r. 6*um de nu)i d prin -/nd s
nsc$ceasc vreun semnal ca s)mi ara%e c fericirea lui e la fel de mare ca si a meaQ8 .&i
spunea ea .ndui$&a%. 4i nu se c$b$r. din (ulubrie dec/% a%unci c/nd $ cuprinse %eama c
s$,ul ei ar pu%ea veni s)$ cau%e ac$l$.
El -si furi$s. *i%ea frazele nesra%e ale d$mnului "a)len$d, pu,in $bi&nui%e s fie ci%i%e
cu a%/%a em$,ie.
9rinz/nd $ clip c/nd, prin%re eGclama,iile s$,ului, izbu%i s s%rec$are $ v$rb, d$amna
de 0:nal spuseB
I Eu %$% sun% de prere c ar fi mai bine ca 2ulien s plece .n%r)$ cl%$rie. Oric/%
%alen% ar avea el la la%in, la urma urmei rm/ne %$% ,ran, dese$ri neci$pli% &i lipsi% de %ac%. En
fiecare zi, crez/ndu)se p$li%ic$s, .mi face c$mplimen%e eGa-era%e &i de pr$s% -us%, .nv,a%e pe
dinafar din cine &%ie ce r$manF
I Nu ci%e&%e nici$da% r$mane, s%ri- d$mnul de 0:nal. As%a $ &%iu si-ur, fiindc am
avu% -ri1 s m .ncredin,ez, .,i .nc(ipui cumva c sun% un s%p/n $rb, care (abar n)are ce se
pe%rece .n casa luiQ
I Ei bine, dac nu ci%e&%e nicieri c$mplimen%ele cara-(i$ase pe care mi le adreseaz,
a%unci le nsc$ce&%e sin-ur, &i e cu a%/% mai ru pen%ru el. O fi v$rbi% despre mine pe %$nul
aces%a la "erri#resF Dar, fr s mer-em a%/% de depar%e I adu- d$amna de 0:nal pr/nd
c face $ desc$perire I $ fi v$rbi% &i .n fa,a Ylisei, ceea ce e ca &i cum ar fi v$rbi% .n fa,a
d$mnului "alen$d.
I A(7 fcu d$mnul de 0:nal z-uduind msu,a &i fc/nd s rsune $daia cu $ l$vi%ur
de pumn mai pu%ernic dec/% dduse vre$da% p/n a%unci, scris$area an$nim cu li%ere
%ipri%e &i scris$rile lui "alen$d au aceea&i (/r%ie.
6En sf/r&i%7F8 -/ndi d$amna de 0:nal3 dar se ar% zdr$bi% la auzul desc$peririi
aces%eia &i, neav/nd cura1 s mai adau-e niciun cuv/n%, se a&ez depar%e, pe divan, .n fundul
sal$nului.
Acum b%lia era c/&%i-a%. 4i avu mul% de furc p/n c/nd .l c$nvinse pe d$mnul de
0:nal s nu se duc s)i v$rbeasc presupusului au%$r al scris$rii an$nime.
I *um de nu),i dai seama c ar fi $ s%/n-cie nemaip$meni% dac i)ai face scandal
d$mnului "alen$d fr s ai d$vezi suficien%eQ7 E&%i invidia%, d$mnule7 A cui e vinaQ A
.nsu&iril$r pe care le ai c/rmuirea .n,eleap% a c$munei, cldirile pline de bun)-us% pe care le
ridici, zes%rea adus de mine &i, mai ales, fap%ul c pu%em nd1dui la m$&%enirea b$-a% a
scumpei mele m%u&i, m$&%enire a crei mrime se eGa-ereaz mereu, as%fel c e&%i unul din%re
cei mai de seam $ameni ai $ra&ului.
I Emi ui,i $b/r&ia n$bil, spuse d$mnul de 0:nal z/mbind un pic.
I E&%i unul din%re -en%il$mii cei mai dis%in&i ai ,inu%ului, urm cu -rab d$amna de
0:nal. Dac re-ele ar fi f$s% liber &i ar fi pu%u% s pun n$ble,ea la l$cul ce i se cuvine, fr
.nd$ial c ai fi fcu% par%e din *amera pair)il$r. 4i, .n si%ua,ia aceas%a s%rluci%$are, vrei s)i
mai dai invidiei ceva de b/rfi%Q A)i v$rbi d$mnului "alen$d despre an$nima lui .nseamn a
rsp/ndi .n .n%re-ul "erri#res, ce spunQ .n .n%re-ul esanO$n, .n %$% ,inu%ul c bur-(ezul s%a
mrun%, primi% p$a%e prin%r)$ nec(ibzuin, .n in%imi%a%ea unui !Pnal, a -si% mi1l$cul s %e
$fenseze. Dac scris$rile pes%e care ai da% ,i)ar d$vedi c am rspuns la dra-$s%ea d$mnului
"alen$d, ai fi da%$r s m ucizi, cci mi)as meri%a de)$ su% de $ri m$ar%ea, dar nu s)i ar,i
lui m/nie. G/nde&%e)%e c %$,i vecinii abia a&%eap% un m$%iv de rzbunare, pen%ru c le e&%i
superi$r3 -/nde&%e)%e c .n >?>L ai c$n%ribui% la unele ares%ri. Omul acela, refu-ia% pe
ac$peri&F
I M -/ndesc c n)ai nici s%im &i nici prie%enie pen%ru mine, $f% d$mnul de 0:nal
cu %$a% amrciunea pe care i)$ %rezea $ asemenea amin%ire, c n)am f$s% pair7F
I Eu cred, dra-ul meu, urm d$amna de 0:nal z/mbi%$are, c v$i fi mai b$-a% dec/%
%ine, c .,i sun% s$a, de d$isprezece ani &i c, pe %emeiul aces%a, am drep%ul s fiu &i eu
ascul%a%, mai ales .n pr$blema de as%zi. Dac ,ii la un $arecare d$mn 2ulien mai mul% dec/%
la mine, adu- ea cu $ sil pr$s% ascuns, sun% -a%a s plec la m%u&a mea, s)mi pe%rec $
iarn ac$l$.
*uvin%ele aces%ea, spuse la %impul &i cu %$nul p$%rivi%, cuprindeau $ ($%r/re neclin%i%
care .ncerca s se .nc$n1$are de p$li%e,e3 ele .l c$nvinser pe d$mnul de 0:nal. Dar, dup cum
e $biceiul .n pr$vincie, mai v$rbi mul% vreme, revenind asupra %u%ur$r ar-umen%el$r3 s$,ia sa
.l ls s v$rbeasc, fiindc -lasul lui mai ps%ra .nc urme de m/nie. En sf/r&i%, d$u ceasuri
de flecreal inu%il is%$vir pu%erile unui brba% pe care furia .l frm/n%ase $ n$ap%e .n%rea-.
4i ($%r. felul cum avea s se p$ar%e fa, de d$mnul "alen$d, fa% de 2ulien si c(iar fa% de
Ylisa.
O da% sau de d$u $ri, .n %impul scenei aces%eia ne$bi&nui%e, d$amna de 0:nal era c/%
pe ce s se sim% $arecum .ndui$&a% de nen$r$cirea .n%ru %$%ul real a brba%ului care, vreme
de d$isprezece ani, .i fusese prie%en. Dar adevra%ele pasiuni sun% e-$is%e. De al%fel, ea a&%ep%a
clip de clip mr%urisirea .n le-%ur cu scris$area an$nim primi% .n a1un, &i mr%urisirea
aceas%a nu veni. *a s p$a% fi pe deplin si-ur de sine, d$amna de 0:nal ar fi avu% nev$ie s
cun$asc ideile su-era%e $mului de care .l depindea s$ar%a. *ci, .n pr$vincie, s$,ii sun%
s%p/nii $piniei. Un brba% care se vai% devine cara-(i$s, fap% din ce .n ce mai pu,in
prime1di$s .n 'ran,a3 dar s$,ia lui, dac el nu)i d bani, a1un-e lucr%$are cu c/,iva -$l$-ani
pe zi, &i p/n &i sufle%ele mil$s%ive s%au la .nd$ial dac s)$ primeasc sau nu la munc.
O cad/n din%r)un (arem, la urma urmel$r, p$a%e s)&i .ndr-easc sul%anul3 el e
a%$%pu%ernic &i ea n)are nici$ nde1de c)i va pu%ea .nl%ura au%$ri%a%ea prin cine &%ie ce
mi1l$ace rafina%e. 0zbunarea s%p/nului e cumpli%, s/n-er$as, dar e $s%&easc,
mrinim$as $ l$vi%ur de pumnal pune cap% la %$a%e. Un s$, .ns, .n veacul al ;<;)lea, .&i
ucide nevas%a cu a1u%$rul dispre,ului public, .nc(i)z/ndu)i %$a%e u&ile sal$anel$r.
!im,m/n%ul prime1diei se %rezi cu %rie .n sufle%ul d$amnei de 0:nal de .nda% ce se
.n%$arse .n .ncperile ei. Dez$rdinea din $di $ izbiB br$a&%ele %u%ur$r cufra&e)l$r, a%/% de
dr-u,e, fuseser spar%e3 c/%eva buc,i din parc(e% fuseser sc$ase. 6Ar fi f$s% fr cru,are fa%
de mine7 .&i spuse ea. ! s%rice parc(e%ul din lemn c$l$ra%, care)i place a%/% de mul%7 */nd
vreunul din c$pii in%r aici cu -(e%u,ele ude, el se face f$c &i par. Acum l)a s%rica% pen%ru
%$%deauna78 9riveli&%ea furiei aces%eia alun- repede din inima d$amnei de 0:nal ul%imele
mus%rri pe care &i le mai fcea pen%ru izb/nda ei prea -rabnic d$b/ndi%.
9u,in .nain%e de)a suna cl$p$%ul pen%ru mas, 2ulien se .n%$arse .mpreun cu c$piii. La
deser%, dup ce servi%$rii plecaser, d$amna de 0:nal .i spuse cu un %$n f$ar%e receB
I Mi)ai mr%urisi% d$rin,a de a pe%rece d$u sp%m/ni la "erri#res. D$mnul de 0:nal
binev$ie&%e s),i .n-duie un c$ncediu. 9$,i pleca $ric/nd vrei. Dar, ca s nu)&i piard c$piii
vremea de-eaba, ,i se v$r %rimi%e zilnic lec,iile l$r &i le vei c$rec%a.
I !i-ur, adu- d$mnul de 0+nal cu un %$n f$ar%e acru, nu),i v$i da mai mul% de $
sp%m/n.
9e c(ipul lui, 2ulien deslu&i zbuciumul unei inimi ad/nc c(inui%e.
I Enc nu s)a ($%r/% .n%r)un fel sau al%ul, .i spuse 2ulien iubi%ei lui c/nd rmaser $
clip sin-uri .n sal$n.
D$amna de 0:nal .l p$ves%i repede %$% ce fcuse de diminea, &i p/n a%unci.
I Amnun%ele ,i le las pen%ru la n$ap%e, mai spuse ea r/z/nd.
69erversi%a%e de femeie7 -/ndi 2ulien. *e plcere, ce ins%inc% le .mpin-e s ne .n&eleQ8Q
I Gsesc c dra-$s%ea %e)a lumina% &i %e)a $rbi% .n acela&i %imp, .l zise el cu $arecare
rceal .n -las. As%zi %e)ai pur%a% admirabil3 dar e $are pruden% s ne vedem la n$ap%eQ *asa
as%a e .n,esa% de du&mani3 -/nde&%e)%e la ura p%ima& pe care mi)$ p$ar% Ylisa.
I Ura ei seamn -r$zav cu indiferen,a p%ima& pe care $ ai %u pen%ru mine.
I *(iar dac a& fi indiferen%, &i %$% ar %rebui s %e scap din%r)$ prime1die .n care eu %e)
am .mpins. Dac, din .n%/m$lare, d$mnul de 0:nal i)ar v$rbi Ylisei, cu un sin-ur cuv/n% ea ar
pu%ea s)l fac s -(iceasc %$%. 4i crezi c n)ar pu%ea s se ascund l/n- $daia mea, .narma%
p/n .n din,iQF
I *um, nici mcar cura1 n)aiQ7 fcu d$amna de 0:nal cu %$a% seme,ia unei d$amne
n$bile.
I Nu m)a& .n1$si nici$da% s v$rbesc despre cura1ul meu, .i rspunse 2ulien rece. Ar
fi $ %icl$&ie. Lumea n)are dec/% s m 1udece dup fap%e. Dar, adu- el, lu/ndu)i m/na, nu),i
.nc(ipui c/% de mul% ,in la %ine &i c/% m bucur c v$m pu%ea s ne lum rmas bun .nain%ea
crudei n$as%re despr,iri7
CAPITOLUL ,,II
/l 2 a $ !ur&a *n 1830
0u"/ntul i-a fost d%ruit omului ca s%-'i t%inuiasc% g/ndurile.
0. 9. MALAG0<DA
HP
De cum s$si la "erri#res, 2ulien se mus%r pen%ru pur%area lui nedreap% fa, de
d$amna de 0:nal. 6A& fi dispre,ui%)$ ca pe $ femeiu&c dac, din slbiciune, n)ar fi reu&i% .n
discu,ia cu d$mnul de 0:nal7 4%ie s se descurce ca un adevra% dipl$ma%, iar eu ,in cu
.nvinsul care .mi e du&man. 'ap%a mea e plin de mesc(inrie bur-(ez3 $r-$liul .mi e a%ins
fiindc d$mnul de 0:nal e %$% brba% &i, deci, face par%e din ilus%ra &i vas%a c$rp$ra,ie creia
am cins%ea s)i apar,in3 nu sun% dec/% un d$bi%$c78
9rin%ele *(+lan refuzase l$cuin,ele pe care liberalii cei mai cu vaz din ,inu% i le
$feriser pe .n%recu%e a%unci c/nd des%i%uirea din slu1b .l alun-ase de la par$(ie. *ele d$u
$di pe care le .nc(iriase erau %icsi%e cu cr,i. 2ulien, v$ind s ara%e $amenil$r din "erri#res ce
.nseamn un pre$%, lu de la %aic)su $ duzin de sc/nduri de brad &i le cr el .nsu&i .n
spinare de la un cap% la al%ul al s%rzii principale. Emprumu% scule de la un vec(i prie%en &i
.n%$cmi .nda% $ bibli$%ec pe care a&ez cr,ile prin%elui *(+lan.
I *redeam c de&er%ciunea lumii %i)a s%rica% sufle%ul, .i spunea b%r/nul pl/n-/nd de
bucurie. Dar fap%a as%a rscumpr c$pilria sv/r&i% cu unif$rma aceea s%rluci%$are din
-arda de $n$are, care ,i)a adus a%/,ia du&mani.
D$mnul de 0:nal p$runcise ca 2ulien s l$cuiasc la el. Nimeni nu bnui ce se
.n%/mplase. A %reia zi dup s$sirea la "erri#res, 2ulien vzu venind, c(iar .n $daia lui, un
pers$na1 a%/% de .nsemna% ca d$mnul subprefec% de Mau-ir$n. Abia dup d$u ceasuri .n%re-i
de flecreal fr r$s% &i de vicreli amare asupra ru%,ii lumii, a lipsei de cins%e din par%ea
$amenil$r care au .n seam adminis%rarea banil$r publici, a prime1diil$r prin care %recea bia%a
'ran,a e%c., e%c. 2ulien .n%rezri, .n sf/r&i%, m$%ivul vizi%ei. Erau .n capul scrii, iar bie%ul
precep%$r, pe 1um%a%e czu% .n diz-ra,ie, .l c$nducea cu %$% respec%ul cuveni% pe vii%$rul
prefec% al vreunui ferici% 1ude,, c/nd aces%a binev$i s se in%ereseze de averea lui, s)i laude
m$des%ia .n privin,a pre%en,iil$r bne&%i e%c., e%c. En sl/r&i%, d$mnul de Mau-ir$n, s%r/n-/ndu)l
.n bra,e cu aerul cel mai prin%esc, .l pr$puse s)l prseasc pe d$mnul de 0:nal &i s in%re la
un func,i$nar care avea c$pii de educa% &i care, ca &i re-ele 'ilip, mul,umea cerului nu a%/%a
pen%ru c .l druise urma&i, c/% pen%ru c .l .nvrednicise s se nasc .n prea1ma d$mnului
2ulien. 9recep%$rul l$r ar fi rspl%i% cu $p% su%e de franci, pl%ibili nu lunar, 6cci a&a nu e
n$bil, spuse d$mnul de Mau-ir$n, ci %rimes%rial, &i %$%deauna la .ncepu%ul %rimes%rului8.
"eni &i r/ndul lui 2ulien care, de $ $r &i 1um%a%e, a&%ep%a plic%isi% s ia cuv/n%ul.
0spunsul lui desv/r&i% &i, mai ales, lun- ca un $rdin .n scris, lsa s se .n,elea- %$%ul, de&i
nu spunea nimic precis. Ai fi pu%u% -si .n el, %$%$da%, respec% pen%ru d$mnul de 0:nal,
venera,ie pen%ru l$calnicii din "erri#res &i recun$&%in, pen%ru ilus%rul subprefec%.
!ubprefec%ul, uimi% c -se&%e un $m &i mai iezui% dec/% el, .ncerc zadarnic s sc$a% ceva
mai precis. 2ulien, .nc/n%a%, f$l$si prile1ul aces%a ca s se eGerseze &i .&i re.ncepu discursul .n
al,i %ermeni. Nici$da% vreun minis%ru cu darul v$rbirii, care vrea s ac$pere sf/r&i%ul unei
&edin,e, c/nd depu%a,ii par c v$r s se %rezeasc, n)a spus mai pu,ine lucruri .n mai mul%e
cuvin%e. De)abia ie&i d$mnul de Mau-ir$n, c 2ulien &i .ncepu s r/d ca un nebun. <ar pen%ru
a pr$fi%a de verva lui de iezui%, .l scrise d$mnului de 0:nal $ scris$are de n$u pa-ini, .n care
p$ves%ea %$% ce i se spusese &i .l cerea, umil, sfa%ul. 6Ticl$sul s%a nu mi)a spus, %$%u&i, cum
se nume&%e pers$ana care face $fer%a7 O fi d$mnul "alen$dF Te p$mene&%i c el vede, .n
eGilul meu la "erri#res, efec%ul scris$rii an$nimeF
Dup ce eGp+die scris$area, 2ulien, mul,umi% ca un v/n%$r care, la &ase diminea,a,
.n%r)$ minuna% zi de %$amn, nimere&%e .n%r)$ p$ian plin de M/na%, se duse s cear sfa%ul
prin%elui *(+lan. Dar, .nain%e de)a a1un-e la pre$%, cerul, v$ind s)i mai fac $ bucurie, i)l
sc$ase .n cale pe d$mnul "alen$d, cruia nu)i ascunse fap%ul c c ad/nc m/(ni%3 un bia%
srman ca el apar,ine %rup &i sufle% sfin%ei c(emri sdi%e de cer .n inima lui, dar c(emarea nu
e %$%ul .n lumea as%a. *a s munce&%i cu vrednicie .n via D$mnului &i s nu fii cu %$%ul mai
pre1$s de a%/,ia savan,i pr%a&i la munc, %rebuie .nv,%ur3 %rebuie s pe%reci la seminarul din
esanO$n d$i ani f$ar%e c$s%isi%$ri3 e, deci, neapra% nev$ie s faci ec$n$mii, &i as%a ar fi mul%
mai u&$r din%r)$ leaf de $p% su%e de franci pl%i% %rimes%rial, dec/% din%r)una de &ase su%e de
franci pe care $ c(el%uie&%i de la $ lun la al%a. 9e de al% par%e, cerul, pun/ndu)l l/n- c$piii
d$mnului de 0:nal &i, mai ales, insufl/ndu)i pen%ru ei $ dra-$s%e de$sebi%, nu prea s)i ara%e
$are c nu se cuvine s prseasc educa,ia l$r pen%ru a al%$raQF
2ulien a%inse un -rad a%/% de .nal% .n -enul aces%a de ar% a v$rbirii, care a .nl$cui%
rapidi%a%ea de ac,iune din vremea <mperiului, .nc/%, p/n la urm, .l fu sil lui .nsu&i s)&i
ascul%e cuvin%ele.
*/nd se .n%$arse acas, -si un vale% al d$mnului "alen$d3 vale%ul, .mbrca% .n mare
,inu%, .l cu%ase prin %$% $ra&ul ca s)i aduc $ invi%a,ie la mas pen%ru ziua aceea.
2ulien nu clcase nici$da% pra-ul d$mnului "alen$d3 c/%eva zile mai .nain%e nu se
-/ndise dec/% cum ar face s)i %ra- vre$ c/%eva ci$me-e pe spinare fr s fie %rimis .n
1udeca%. De&i masa era anun,a% la $ra unu, 2ulien -si c e mai cuviinci$s s se .nf,i&eze la
d$usprezece &i 1um%a%e .n cabine%ul de lucru al d$mnului direc%$r al A&ezm/n%ului pen%ru
sraci. 4i .l -si, desf&ur/ndu)&i %$a% imp$r%an,a, .n mi1l$cul unui maldr de d$sare.
'av$ri,ii lui ne-ri &i -r$&i, c(ica en$rm, fesul -recesc pus &%ren-re&%e pe v/rful capului, pipa
c/% %$a%e zilele, papucii br$da,i, lan,urile -r$ase de aur .ncruci&/ndu)i)se pes%e piep% .n %$a%e
direc,iile &i %$a% -%eala as%a de b$-%a& din pr$vincie care se crede $m cu mare %recere nu)l
impresi$na pe 2ulien3 ba c(iar se -/ndi &i mai mul% la ci$me-ele pe care i le da%$ra.
Oaspe%ele ceru s i se ac$rde cins%ea de a fi prezen%a% d$amnei "alen$d3 aceas%a .&i
fcea %$ale%a &i nu pu%ea primi pe nimeni. En sc(imb, avu plcerea s asis%e la %$ale%a d$mnului
direc%$r al A&ezm/n%ului pen%ru sraci. Trecur ap$i la d$amna "alen$d, care, cu lacrimi .n
$c(i, .l prezen% c$piii. D$amna aceas%a, una din%re cele mai cu vaz din "erri#res, avea $
fi-ur l%rea, &i brb%easc, pes%e care, cu $cazia aces%ei mari cerem$nii, dduse cu fard. 4i,
%$% %impul vizi%ei, d$amna "alen$d .n%ruc(ipa din plin pa%$sul ma%ern.
2ulien se -/ndea la d$amna de 0:nal. Ne.ncrederea lui .l fcea s fie %$%deauna
sim,i%$r numai la amin%irile s%/rni%e de c$n%ras%e, dar dup aceea ele .l mi&cau p/n la
.ndui$&are. Enclinarea aceas%a fu sp$ri% &i de .nf,i&area l$cuin,ei d$mnului "alen$d. El
duser s)$ vizi%eze. T$a%e c/%e se aflau ac$l$ erau mre,e &i n$i &i i se spuse pre,ul fiecrei
m$bile .n par%e. Dar 2ulien -si .n ele ceva 1$snic &i care mir$sea a bani fura,i. T$,i ai casei,
p/n &i slu-ile, preau c se silesc s)&i p$%riveasc $ ,inu% ca s nu fie dispre,ui,i.
9ercep%$rul $ra&ului, &eful imp$zi%el$r indirec%e, c$mandan%ul de 1andarmi &i .nc vre$
d$i sau %rei func,i$nari publici s$sir .mpreun cu s$,iile l$r. Dup ei venir c/,iva liberali
b$-a,i. Trecur la mas. 2ulien, plic%isi% p/n)n -/%, %$cmai se -/ndea c, dinc$l$ de pere%ele
sufra-eriei, se aflau bie,ii de,inu,i din a cr$r ra,ie de carne pesemne c se ciupise ca s fie
cumpra% %$% luGul s%a de pr$s%)-us% cu care v$iau s)l nuceasc.
6Te p$mene&%i c le)$ fi f$ame acum8, .&i zise el3 &i i se s%r/nse -/%le1ul. El fu cu
nepu%in, s mn/nce &i apr$ape c nu se sim,i .n s%are s v$rbeasc. Dar pes%e un sfer% de
ceas fu &i mai ru din c/nd .n c/nd se auzeau fr/n%uri din%r)un c/n%ec p$pular, cam -r$s$lan, e
drep%, c/n%a% de unul din%re de,inu,i. D$mnul "alen$d .l arunc $ privire unuia din%re servi%$rii
lui .mbrca,i .n mare ,inu%3 aces%a dispru &i, pes%e pu,in vreme, c/n%ecul amu,i. T$cmai
a%unci un vale% .l %urna lui 2ulien vin de 0in .n%r)un pa(ar verde, de %$a% frumuse,ea, iar
d$amna "alen$d avea -ri1 s)i a%ra- a%en,ia c vinul c$s% n$u franci s%icla, la fa,a l$cului.
2ulien, ,in/nd pa(arul verde .n m/n, .i spuse d$mnului "alen$dB
I Nu se mai aude c/n%ecul acela ur/%.
I La naiba7 *red &i eu, .i rspunse direc%$rul %riumf%$r, am pus s li se as%upe -ura
-$lanil$r.
*uvin%ele aces%ea fur prea %ari pen%ru 2ulien3 el avea pur%rile, dar n)avea .nc inima
$amenil$r .n mi1l$cul cr$ra %ria. 4i, .n ciuda ip$criziei a%/% de des f$l$si%e, 2ulien sim,i $
lacrim scur-/ndu)i)se de)a lun-ul $brazului.
Encerc s)&i ascund lacrima pe dup pa(arul verde, dar .l fu cu nepu%in, s
cins%easc vinul de 0in. 3&%-l (mpiedice s% c/nte! .&i spunea el .n -/nd. O, D$amne, &i %u
.nduri as%aQ78
Din fericire, nimeni nu)i $bserv .ndui$&area nep$%rivi%. 9ercep%$rul c/n%ase un
c/n%ec re-alis%, iar .n %impul refrenului, in%$na% de %$,i .n c$r, c$n&%iin,a lui 2ulien .&i spuneaB
6<a%, deci, ia% s$ar%a murdar care %e a&%eap% &i n)$ s %e bucuri de ea dec/% .n asemenea
c$ndi,ii &i .n %$vr&ia un$r as%fel de $ameni7 9$a%e vei avea $ slu1b pl%i% cu d$uzeci de
mii de franci, dar va %rebui ca, .n %imp ce %e .nd$pi cu carne, s nu)l la&i s c/n%e pe bie%ul
de,inu%3 vei da mese cu banii fura,i din %ainul lui nen$r$ci% &i, c/% $ s ,in $sp,ul %u, el $ s
fie &i mai neferici%7 O, Nap$le$n7 *e plcu% era pe vremea %a, c/nd pu%eai s a1un-i la $
si%ua,ie .nfrun%/nd prime1diile unei b%lii3 dar s sp$re&%i ca un la& suferin,a unui nen$r$ci%7
F
Mr%urisesc c slbiciunea d$vedi% de 2ulien .n m$men%ul aces%a .mi s%ric prerea
despre el. Er$ul n$s%ru pare vrednic s le fie c$le- c$nspira%$ril$r acel$ra cu mnu&i -albene,
care pre%ind c sc(imb .n .n%re-ime felul de via, al unei ,ri mari &i nu v$r s aib pe
c$n&%iin, nici cea mai u&$ar z-/rie%ur.
2ulien fu rec(ema% cu bru%ali%a%e la r$lul lui. D$ar nu ca s viseze &i s %ac fusese
p$f%i% la de1un .n%r)$ s$cie%a%e a%/% de aleas7
Un fabrican% de s%mburi, re%ras din afaceri, membru c$resp$nden% al Academiei din
esanO$n &i al Academiei din Uzes, i se adres, de la cellal% cap% al mesei, ca s)l .n%rebe
dac ceea ce v$rbea lumea despre pr$-resele lui uimi%$are .n s%udiul Noului 9estament era
adevra%.
4i, de$da%, se fcu %cere3 un Nou 9estament la%inesc se ivi ca prin minune .n m/inile
savan%ului membru a d$u academii. Dup ce 2ulien rspunse, fu ci%i%, la .n%/mplare, $
1um%a%e de fraz .n limba la%in. El spuse res%ul pe de r$s%B mem$ria .l slu1i cu credin,, &i
minunea aceas%a fu admira% cu %$a% -l-i$asa .nsufle,ire pe care $ d sf/r&i%ul unui $sp,.
2ulien se ui%a la c(ipurile sulemeni%e ale d$amnel$rB mul%e din%re ele erau des%ul de dr-u,e.
Mai ales nevas%a percep%$rului c/n%re,F
I *rede,i)m c mi)e ru&ine s v$rbesc a%/%a la%ine&%e .n fa,a d$amnel$r, spuse el
privind)$. Dac d$mnul 0ubi-neau, a&a se numea membrul cel$r d$u academii, ar avea
bunv$in,a s ci%easc la .n%/mplare $ fraz la%ineasc, .n l$c s rspund dup %eG%ul la%in, a&
.ncerca s %raduc pe nepre-%i%e.
Aceas% a d$ua pr$b .l ridic p/n la culmile -l$riei.
!e aflau de fa, mai mul,i liberali b$-a,i, ferici,i prin,i ai un$r c$pii care ar fi pu%u% s
primeasc burse &i, .n aceas% cali%a%e, c$nver%i,i subi% cu prile1ul ul%imel$r predici ,inu%e la
biseric. Dar, de&i d$vediser a%/%a fine,e p$li%ic, d$mnul de 0:nal nu)i primise nici$da% .n
casa lui. Oamenii ace&%ia cumsecade, care nu)l cun$&%eau pe 2ulien dec/% dup renumele lui &i
pen%ru c .l vzuser clare cu prile1ul vizi%ei re-elui ]]], erau cei mai z-$m$%$&i admira%$ri
ai si. 6*/nd $r s se sa%ure ne-(i$bii &%ia s ascul%e s%ilul biblic, din care nu pricep $ i$%Q8
se -/ndea 2ulien. Dar, dimp$%riv, s%ilul biblic .i dis%ra, prin ciud,enia lui, &i)i fcea s r/d.
Lui 2ulien .ns i se fcu sil.
*/nd b%u $ra &ase, se ridic -rav &i v$rbi despre un can$n al n$ii %e$l$-ii de Li-u$ri
H?
pe care %rebuia s)l .nve,e ca s i)l reci%e a d$ua zi prin%elui *(+lan.
I *ci pr$fesiunea mea, adu- el, z/mbind plcu%, e s)i fac pe al,ii s spun pe de
r$s% lec,iile, dar &i s le spun eu .nsumi.
!e r/se mul%, .l admirar3 aces%a)i spiri%ul la m$d .n "erri#res. 2ulien se ridicase,
vr/nd s plece, &i %$a% lumea .l urm, de&i nu s)ar fi cuveni%, a%/% de mare e pu%erea -eniului.
D$amna "alen$d .l mai re,inu .nc un sfer% de $r3 %rebuia neapra% s)i ascul%e c$piii r$s%ind
pe dinafar din ceasl$vB ei fcur cele mai cara-(i$ase -re&eli, dar numai 2ulien le $bserv &i
se feri s le dea .n vilea-. 6Habar n)au de cele mai elemen%are .nv,%uri ale reli-iei78 -/ndi el.
En sfir&i%, salu% &i crezu c va pu%ea s scape3 dar mai %rebui s .ndure &i $ fabul de La
'$n%aine.
I !crii%$rul aces%a e cu %$%ul im$ral, .i spuse 2ulien d$amnei "alen$d. En%r)$ anumi%
fabul, despre 1up/nul 2ean *($uar%, .ndrzne&%e s)&i r/d de lucruri care meri% cel mai
ad/nc respec%. E aspru 1udeca% de c%re cei mai pricepu,i c$men%a%$ri.
Enain%e de a pleca, 2ulien primi pa%ru sau cinci invi%a,ii la mas. 6T/nrul aces%a ne
cins%e&%e 1ude,ul8, spuneau cu -las %are $aspe,ii .nveseli,i, v$rbind %$,i $da%. 4i merser p/n
ac$l$ .nc/% p$menir despre v$%area unei burse din f$ndurile c$munale, ca s)i dea pu%in,a s)
&i urmeze s%udiile la 9aris.
9e c/nd ideea l$r nesbui% fcea s rsune sufra-eria, 2ulien, clc/nd sprin%en,
a1unsese la p$ar%.
I A(7 pleav $meneasc7 eGclam el, cu v$ce .ncea%, de %rei sau pa%ru $ri la r/nd,
bucur/ndu)se de aerul pr$asp% de afar.
En clipa aceea se sim,ea cu %$%ul aris%$cra%, el, pe care vreme .ndelun-a% .l l$viser
a%/%a z/mbe%ul dispre,ui%$r &i superi$ri%a%ea m/ndr desc$peri% .ndr%ul %u%ur$r d$vezil$r de
p$li%e,e primi%e .n casa d$mnului de 0:nal. Nu se pu%u .mpiedica s nu vad uria&a de$sebire.
6*(iar dac am ui%a, .&i spunea el pe drum, c(iar dac am ui%a c e v$rba de bani fura,i
bie,il$r de,inu,i pe care, pe deasupra, .l mai &i .mpiedic s c/n%e7 A -si% $are vre$da% de
cuviin, d$mnul de 0:nal s le spun $aspe,il$r c/% c$s% s%icla de vin adus la masQ 4i
d$mnul "alen$d s%a, c/nd .&i .n&ir pr$prie%,ile, &i nu se mai $pre&%e .n&ir/ndu)le, nu p$a%e
s p$meneasc despre casa lui, despre m$&ia lui e%c., dac e nevas%)sa de fa, fr s spun
casa %a, m$&ia %a7
<ar d$amna, a%/% de sensibil la plcerile de a avea pr$prie%,i, .l fcuse $ scen
.n-r$zi%$are .n %impul mesei unui servi%$r care sprsese un pa(ar cu pici$r 'i-i despere-chease
una din duzini3 servi%$rul .i rspunsese cu cea mai 1$snic ne$brzare.
6*e adun%ur7 c$n%inu 2ulien3 c(iar dac mi)ar da 1um%a%e din %$% ce fur, %$% n)a&
vrea s %riesc la$lal% cu ei. En%r)$ bun zi m)a& da de -$l3 n)a& fi .n s%are s)mi s%p/nesc
dispre,ul pe care mi)l inspir.8
Trebui, %$%u&i, p$%rivi% p$runcil$r d$amnei de 0:nal, s la par%e la mai mul%e $spe,e de
acela&i s$i3 2ulien a1unse la m$d3 i se ier%a unif$rma din -arda de $n$are sau, mai cur/nd,
%$cmai nes$c$%in,a aceas%a era adevra%a cauz a succesel$r lui. 9es%e c/%va vreme nu se mai
v$rbi .n "erri#res dec/% despre cine va .nvin-e .n lup%a pen%ru a)l avea pe %/nrul cr%urarB
d$mnul de 0:nal, sau direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru sraciQ D$mnii ace&%ia f$rmau,
.mpreun cu prin%ele Masl$n, un %riumvira% care de mul% vreme %iraniza $ra&ul. 9rimarul era
pizmui%, liberalii aveau m$%ive s se pl/n- .mp$%riva lui3 dar, la urma urmei, era n$bil, &i
deci fcu% s p$runceasc, pe c/nd d$mnului "alen$d nu)i lsase %aic)su nici &ase su%e de
franci veni% anual. 4i $amenii %rebuiser s %reac, fa, de el, de la mila pen%ru sur%ucul verde
&i p$n$si% pe care %$,i i)l cun$&%eau .n vremea %inere,ii lui. la invidia pen%ru caii n$rmanzi,
pen%ru lan,urile de aur, pen%ru (ainele aduse de la 9aris, pen%ru %$% bel&u-ul .n care se lfia
acum.
En vii%$area lumii aces%eia n$i pen%ru el, 2ulien crezu c desc$per un $m cins%i%B era
un -e$me%ru, se numea Gr$s
HV
, &i %recea drep% iac$bin. Dar cum 2ulien se 1urase s nu spun
nici$da% dec/% lucrurile care i se preau lui .nsu&i false, fu nev$i% s)l priveasc bnui%$r &i pe
d$mnul Gr$s. De la "er-M primea mereu pac(e%e cu %eme. Era sf%ui% s se duc des pe la
%aic)su, &i el se supunea aces%ei %ris%e necesi%,i. En%r)un cuv/n%, fcea %$% ce pu%ea ca s)&i
.n%re,in un bun renume, c/nd, .n%r)$ diminea,, .l cuprinse uimirea sim,indu)se %rezi% de d$u
m/ini care .l ac$pereau $c(ii.
Era d$amna de 0:nal, care venise la $ra&3 ls/ndu)&i c$piii s se 1$ace cu un iepure de
cas fav$ri%, adus cu ei, urcase scara srind c/%e pa%ru %rep%e de$da% &i a1unsese .n $daia lui
2ulien cu pu,in .nain%ea l$r. *lipa .n%/lnirii fu nespus de plcu%, dar &i nespus de scur%
d$amna de 0:nal dispruse c/nd c$piii s$sir cu iepurele, pe care v$iau s)l ara%e prie%enului
l$r. 2ulien .l primi cu bucurie pe %$,i, p/n &i pe iepure. < se prea c)&i re-se&%e familia3
sim,ea c)i iube&%e pe c$pii, c)i e dra- s)&i piard vremea flecrind cu ei. El mira bl/nde,ea
-lasuril$r, simpli%a%ea &i n$ble,ea pur%rii l$r3 sim,ea nev$ia s se spele de %$a%e pur%rile
-r$s$lane, de %$a%e -/ndurile %icl$ase .n mi1l$cul cr$ra %ria la "erri#res. 9re%u%indeni %eama
de a nu da -re&, pre%u%indeni .ncierarea din%re luG &i mizerie7 Oamenii la care pr/nzea, dac
v$rbeau p/n &i despre frip%ura din %i-aie, spuneau ni&%e lucruri .n1$si%$are pen%ru ei &i
dez-us%%$are pen%ru cei ce le ascul%au.
I "$i, n$bilii, ave,i de ce s v m/ndri,i, .i spunea el d$amnei de 0:nal. 4i)i p$ves%ea
despre %$a%e de1unurile pe care fusese nev$i% s le .ndure.
I "a s zic e&%i la m$d7 4i r/dea din %$a% inima -/ndindu)se la ru1ul cu care
d$amna "alen$d se credea $bli-a% s)&i dea de fiecare da% c/nd .l a&%ep%a pe 2ulien. Mi se
pare c vrea s),i fure inimaF adu- ea.
Masa fu c/% se p$a%e de plcu%. 9rezen,a c$piil$r, de&i s%in-(eri%$are .n aparen,,
sp$rea de fap% fericirea c$mun. ie,ii c$pii nu &%iau cum s)&i ara%e bucuria c .l revd pe
2ulien. !ervi%$rii avuseser -ri1 s le p$ves%easc despre cele d$u su%e de franci care i se
$fereau .n plus pen%ru educarea micil$r "alen$d.
9e la mi1l$cul mesei, !%anislas);avier, .nc palid de pe urma b$lii, $ .n%reb de$da%
pe maic)sa c/% pre,uia %ac/mul lui de ar-in% &i pa(arul din care bea.
I De ce vrei s &%iiQ
I 'indc vreau s le v/nd &i s)i dau banii d$mnului 2ulien ca s nu fie %ras pe sf$ar
dac rm/ne la n$i.
2ulien .l sru% cu $c(ii .n lacrimi. Maic)sa pl/n-ea de)a binelea, .n %imp ce 2ulien,
care .l luase pe !%anislas pe -enunc(i, .i spunea c nu %rebuie s mai .n%rebuin,eze eGpresia
%ras pe sf$ar care, f$l$si% .n aces% sens, face par%e din limba1ul lac(eil$r. "z/nd c/%
plcere .l fcea d$amnei de 0:nal, cu%a s eGplice prin eGemple pi%$re&%i, care .l .nveseleau
pe c$pii, ce .nseamn s fii %ras pe sf$ar.
I En,ele-, spuse !%anislas, a&a e c$rbul care a fcu% pr$s%ia s lase s)i cad br/nza,
lua% ap$i de vulpe, care era $ lin-u&i%$are.
D$amna de 0:nal, nebun de bucurie, .&i c$ple&ea c$piii cu sru%ri, lucru pe care nu
l)ar fi pu%u% face fr s se spri1ine pu,in pe 2ulien.
De$da%, usa se desc(iseB era d$mnul de 0:nal. Enf,i&area lui sever &i nemul,umi%
c$n%ras%a cu plcu%a v$i$&ie pe care prezen,a lui $ alun-. D$amna de 0:nal pli3 nu se mai
sim,ea .n s%are s %-duiasc ceva. 2ulien lu cuv/n%ul &i, v$rbind f$ar%e %are, .ncepu s)i
p$ves%easc d$mnului primar .n%/mplarea cu pa(arul de ar-in% pe care !%anislas v$ia s)l
v/nd. Era si-ur c is%$risirea aceas%a va fi pr$s% primi%. La .ncepu% d$mnul de 0:nal .&i
.ncrun% spr/ncenele, din $bi&nuin,, numai la auzul cuv/n%ului ar-in%. 69$menirea aces%ui
me%al, spunea el, e %$%deauna $ in%r$ducere la vre$ cerere fcu% pun-ii mele.8
Dar aici era v$rba de ceva mai mul% dec/% de bani3 era v$rba de $ sp$rire a bnuielil$r.
A%m$sfera de fericire care .l .nsufle,ea familia .n lipsa lui nu era meni% s .mpace lucrurile
fa, de un $m s%p/ni% de $ vani%a%e a%/% de ar,-$as. 4i, pe c/nd d$amna de 0:nal luda felul
plin de ele-an, &i de .n,elepciune cu care 2ulien .mb$-,ea cun$&%in,ele elevil$r siB
I Da, da7 &%iu7 M face $di$s .n $c(ii c$piil$r mei. El e u&$r s fie fa, de ei de $ su%
de $ri mai plcu% dec/% mine, care, .n f$nd, sun% s%p/nul. En sec$lul n$s%ru %$%ul se sile&%e s
.mbrace .n%r)$ lumin $di$as au%$ri%a%ea le-i%im. ia%a 'ran,7
D$amna de 0:nal nu zb$vi s cerce%eze nuan,ele felului cum $ primise s$,ul ei. Ea
.n%revzuse p$sibili%a%ea s s%ea $ zi cu 2ulien. Avea de fcu% $ mul,ime de %/r-uieli din $ra& &i
spuse c v$ia neapra% s la masa la cabare%. *$piii erau incUn%a%i d$ar c/nd auzeau cuv/n%ul
cabare%, pe care f,rnicia m$dern .l r$s%e&%e cu a%/%a plcere.
D$mnul de 0:nal .&i ls nevas%a la primul ma-azin cu n$u%,i .n care ea in%r &i p$rni
la anumi%e vizi%e. !e .n%$arse &i mai m$r$cn$s dec/% diminea,a3 era c$nvins c %$% $ra&ul se
$cupa numai de el &i de 2ulien. La drep% v$rbind, nimeni nu)l lsase s bnuiasc la%ura
1i-ni%$are a cel$r ce se v$rbeau pe s$c$%eala lui. D$mnul primar fusese .n%reba% d$ar dac
2ulien rm/nea la el cu &ase su%e de franci, sau dac primea cei $p% su%e de franci $feri,i de
d$mnul direc%$r al A&ezm/n%ului pen%ru sraci.
<ar direc%$rul, .n%/lni% fa, de mai mul,i $ameni, se pur%ase rece cu d$mnul de 0:nal.
9ur%area aceas%a .&i avea r$s%ul ei3 .n pr$vincie, fap%ele nes$c$%i%e nu sun% mul%e la numr3
senza,iile sun% a%/% de rare, .nc/% %rebuie sim,i%e p/n la ul%ima pic%ur.
D$mnul "alen$d era ceea ce, la $ su% de le-(e de 9aris, se nume&%e un .ncrezu%, adic
un s$i de $m ne$brza% &i neci$pli%. "ia,a lui, care cun$scuse numai succese de la >?>@
.nc$ace, .l .n%rise aces%e frum$ase .nsu&iri. En "erri#res el d$mnea, ca s zicem a&a, la
p$runca d$mnului de 0:nal3 dar, fiind cu mul% mai ac%iv, ner$&ind fa, de nimeni &i de nimic,
v/r/ndu)se .n %$a%e, nes%/nd l$cului $ clip, scriind, v$rbind, ui%/nd umilirile, neav/nd nici$
pre%en,ie pers$nal, sf/r&ea prin a slbi credi%ul primarului .n $c(ii pu%erii clericale. D$mnul
"alen$d le spusese cam a&a bcanil$r din par%ea l$cului 6Da,i)mi d$i in&i, pe cei mai pr$&%i
din%re v$i83 le spusese $amenil$r le-ii 6Ar%a,i)mi d$i in&i, pe cei mai ne&%iu%$ri din%re v$i83 le
spusese cel$r .nsrcina,i cu c$n%r$lul sn%,ii publice 6Numi,i)mi d$i in&i, cei mai &arla%ani
din%re v$i8 <ar dup ce .l s%r/nsese pe cei mai %icl$&i din fiecare breasl, le spuseseB 6!
d$mnim .mpreun8.
9ur%area $amenil$r aces%$ra .l 1i-nea pe d$mnul de 0:nal. Gr$s$lnia lui "alen$d nu
era 1i-ni% de nimic, nici mcar de fap%ul c micul aba%e Masl$n .l ddea de -$l fa, de %$a%
lumea.
Dar, .n mi1l$cul pr$speri%,ii aces%eia, d$mnul "alen$d avea nev$ie s se apere, prin
mici $brznicii de amnun%, .mp$%riva maril$r adevruri pe care sim,ea din plin c %$a%
lumea e .n drep% s i le spun. Ac%ivi%a%ea lui sp$rise &i mai mul% de c/nd cu %emerile s%/rni%e
de vizi%a d$mnului Apper%3 de a%unci fusese de %rei $ri la esanO$n3 %rimi%ea $ sumedenie de
scris$ri cu fiecare curs3 al%e scris$ri le %rimi%ea prin necun$scu,ii care %receau pe la el, pe
.nsera%. 9$a%e c -re&ise cer/nd .nl%urarea b%r/nului pre$% *(+lan, cci fap%a lui, dic%a% de
rzbunare, .l fcuse s fie privi%, de c%re mai mul%e evlavi$ase de familie bun, ca un $m plin
de venin. Al%min%eri, $b,inerea aces%ui lucru .l adusese cu %$%ul la c(eremul marelui vicar de
'rilair, de la care primea ni&%e .nsrcinri des%ul de ciuda%e. Aici a1unsese cu p$li%ica lui c/nd
.l venise p$f%a s scrie $ scris$are an$nim. 4i, ca $ culme a .ncurc%uril$r, nevas%)sa .l
declarase c v$ia s)l aib pe 2ulien la ea .n cas, ceea ce era culmea pen%ru vani%a%ea lui.
En si%ua,ia aceas%a, d$mnul "alen$d prevedea $ scen ($%r/%$are cu f$s%ul lui alia%,
d$mnul de 0:nal. 9rimarul pu%ea s)i spun cuvin%e aspre, de care lui pu,in i)ar fi psa%, dar
mai pu%ea &i s scrie la esanO$n sau c(iar la 9aris. Un vr al vreunui minis%ru pu%ea s pice
pe nea&%ep%a%e la "erri#res &i s)i la A&ezm/n%ul pen%ru sraci. D$mnul "alen$d se -/ndi la $
apr$piere de liberaliB de as%a invi%ase c/,iva din%re ei la mas, c/nd 2ulien spusese pe dinafar
pasa1e din iblie. A&a, pu%ea avea un spri1in pu%ernic .mp$%riva primarului. Dar ale-erile se
apr$piau &i era vdi% c A&ezm/n%ul &i un v$% nefav$rabil nu s)ar fi pu%u% .mpca. Descrierea
p$li%icii lui, -(ici% cu mul% limpezime de c%re d$amna de 0:nal, .l fusese fcu% lui 2ulien
pe c/nd el .l $ferea bra,ul ca s mear- din prvlie .n prvlie, &i, .nce%ul cu .nce%ul,
a1unseser la D0UMUL *0ED<NNE< unde pe%recur mai mul%e $re, apr$ape la fel de
ne%ulbura,i ca &i la "er-M.
En aces% %imp, d$mnul "alen$d .ncerca s am/ne scena ($%r/%$are cu f$s%ul su
pa%r$n, fc/nd pe .ndrzne,ul fa, de el. En ziua aceea me%$da .l reu&i, dar sp$ri suprarea
primarului.
Nici$da% vani%a%ea .n lup% cu %$% ce dra-$s%ea 1$snic pen%ru bani p$a%e avea mai ru
&i mai mesc(in n)au %/r/% un $m .n%r)$ s%are mai 1alnic dec/% aceea .n care se afla d$mnul de
0:nal c/nd in%r la cabare%. 4i dimp$%riv, nici$da% c$piii lui nu fuseser mai bucur$&i &i mai
veseli. *$n%ras%ul aces%a .l sc$ase, p/n la urm, din sri%e.
I Dup c/%e vd, familia mea m s$c$%e&%e de pris$s, spuse el, in%r/nd, cu un %$n pe
care v$ia s &i)l fac impun%$r.
Drep% $rice rspuns, s$,ia sa .l lu de$par%e &i)i v$rbi despre necesi%a%ea de a)l
.ndepr%a pe 2ulien. *easurile de fericire abia re-si% .l ddur pu%erea &i ($%r/rea necesare
s)&i urmeze planul pe care .l frm/n%a .n min%e de d$u sp%m/ni. *eea ce mrea pes%e
msur ad/nca %ulburare a bie%ului primar era fap%ul c .n $ra& se fceau -lume pe fa, despre
dra-$s%ea lui pen%ru numerar. D$mnul "alen$d era -ener$s ca un ($,, iar el, el se ar%ase mai
mul% prevz%$r dec/% mrinim$s la cele cinci sau &ase c(e%e fcu%e .n ul%ima vreme pen%ru
fr,ia 6!fin%ului <$sifS, pen%ru c$muni%a%ea 6'eci$arei8, pen%ru c$muni%a%ea 6!fin%ei
*uminec%uri8
@T
e%c., e%c., e%c.
9rin%re b$ierna&ii din "erri#res &i din .mpre1urimi, r/ndui,i cu iscusin, .n re-is%rele
fra,il$r s%r/n-%$ri de p$meni dup imp$r%an,a daniei, numele d$mnului de 0:nal fusese vzu%
de mai mul%e $ri pe ul%imul r/nd. De-eaba le spunea el c nu c/&%i- nimic. *lerul nu
-lume&%e .n aceas% privin,.
CAPITOLUL ,,III
Nca1uril unui $lu.4a
Kl piacere di alzar la testa tutto
lGanno , ben pagato da certi Quarti
dGora che bisogna passar.
O1
*A!T<
@=
Dar s)l lsm pe $mul aces%a mrun% .n v$ia mrun%el$r lui %emeri3 cine l)a pus s)&i
aduc .n cas un brba% inim$s c/nd lui .l %rebuia unul cu sufle% de slu-Q De ce nu &%ie s)&i
alea- $ameniiQ .n sec$lul al ;<;)lea, c/nd $ fiin, pu%ernic &i de neam mare .n%/lne&%e un
$m de inim, de $bicei .l ucide, .l eGileaz, .l $%rve&%e sau .l umile&%e .n a&a (al, .nc/% cellal%
face pr$s%ia s m$ar de durere. Aici, din .n%/mplare, .nc nu $mul de inim e cel ce sufer.
Marea nen$r$cire a $r&elel$r din 'ran,a &i a $c/rmuiril$r prin ale-eri, cum e aceea din Nea
R$rC, e c nu p$% ui%a eGis%en,a un$r fiin,e ca d$mnul de 0:nal. En mi1l$cul unui $r&el de
d$uzeci de mii de l$cui%$ri, $amenii ace&%ia f$rmeaz $pinia public, &i $pinia public e
cumpli% .n%r)$ ,ar care &i)a c/&%i-a% anumi%e drep%uri. O fiin, .nzes%ra% cu sufle% n$bil,
-ener$s &i care ,i)ar fi f$s% prie%en, dar care l$cuie&%e la $ su% de le-(e de %ine, %e 1udec dup
$pinia public a $ra&ului, $pinie fcu% de ner$zii nscu,i prin v$ia .n%/mplrii n$bili, b$-a,i
&i cu preri cump%a%e. "ai de cel ce se dis%in-e7
<media% dup cin, familia d$mnului de 0:nal plec la "er-M3 dar, a %reia zi, 2ulien .l
vzu pe %$,i .n%$rc/ndu)se din n$u la "erri#res.
Nu %recuse nici mcar $ $r de la venirea l$r &i, spre marea sa mirare, 2ulien desc$peri
c d$amna de 0:nal .l %inuie&%e ceva. */nd se ivea el, d$amna de 0:nal .&i .n%rerupea
c$nv$rbirile cu s$,ul ei, ba c(iar prea c ar d$ri s)l vad plec/nd. 2ulien nu a&%ep% s i se
ara%e de d$u.$ri lucrul aces%a, ci deveni rece &i rezerva%3 d$amna de 0:nal b- de seam
sc(imbarea &i nu cu% eGplica,ii. 6Nu cumva mi)$ fi -si% un .nl$cui%$rQ -/ndi 2ulien. 4i nu
mai depar%e dec/% alal%ieri era a%/% de in%im cu mine7 Dar se zice c a&a fac d$amnele din
lumea mare. !un% ca re-iiB .l c$ple&esc cu a%en,ii %$cmai pe minis%rul care, .n%$rs la el acas,
.&i va -si scris$area de diz-ra,ie.8
2ulien $bserv c .n discu,iile care .nce%au brusc c/nd se apr$pia el era dese$ri v$rba
despre $ cas mare, apar,in/nd c$munei "erri#res, $ cas vec(e, dar .ncp%$are &i c$m$d,
a&eza% pes%e drum de biseric, .n punc%ul cel mai c$mercial al $ra&ului. 6*e le-%ur p$a%e
eGis%a .n%re casa as%a &i un n$u aman%Q8 .&i spunea 2ulien. 4i, .n m/(nirea lui, .&i repe%a
dr-la&ele versuri r$s%i%e de 'rancise <, care i se preau n$i pen%ru c nu %recuse nici$ lun de
c/nd i le spusese d$amna de 0:nal. A%unci, c/%e 1urmin%e, c/%e m/n-/ieri nu dezmin,iser
fiecare din versurile aces%ea7
Eemeile se schimb%, deseori,
Nebuni sunt cei (ncrez%tori.
OA
D$mnul de 0:nal plec cu dili-en%a la esanO$n. *l%$ria se ($%r. .n d$u $re.
9rimarul prea f$ar%e nelini&%i%. La .n%$arcere, %r/n%i pe mas un pac(e% mare, .nveli% .n (/r%ie
cenu&ie.
I <a% &i pr$s%ia as%a, .i spuse el neves%e)sii.
9es%e un ceas, 2ulien .l vzu pe $mul care lipea afi&e cr/nd .n bra,e pac(e%ul cel mare
&i se -rbi s)l urmreasc. 6La primul c$l, de s%rad am s aflu %aina.8
A&%ep% nerbd%$r .n spa%ele $mului care, cu bidineaua lui, m/z-lea d$sul afi&ului.
4i pe c$ala abia lipi%, 2ulien vzu anun,ul f$ar%e amnun,i% pen%ru .nc(iriere, prin lici%a,ie
public, a casei aceleia mari &i vec(i despre care v$rbeau a%/% de des .n%re ei d$mnul &i
d$amna de 0:nal. Lici%a,ia avea s se .nc(eie a d$ua zi, la $ra d$u, .n sala primriei, dup a
%reia s%ri-are. 2ulien rmase nedumeri%3 %ermenul i se pru cam scur%B cum v$r avea %imp s)l
afle %$,i c$ncuren,iiQ Al%min%eri, din afi&ul aces%a, da%a% cu d$u sp%m/ni .n urm &i pe care
.l reci%i .n %rei l$curi diferi%e, nu afl nimic al%ceva.
2ulien se duse s vizi%eze casa de .nc(iria%. 9$r%arul, nevz/ndu)l c se apr$pie, .i
spunea .n %ain unui vecinB
I Ei, a&7 e $s%eneal zadarnic. 9rin%ele Masl$n i)a f-dui% c $ va avea cu %rei su%e
de franci3 &i cum primarul nu v$ia nici .n rup%ul capului, a f$s% c(ema% la episc$pie de c%re
sfin,ia)sa marele vicar de 'rilair.
"enirea lui 2ulien pru c)i s%in-(ere&%e -r$zav pe cei d$i prie%eni, care nu mai
sc$aser $ v$rb.
2ulien nu lipsi de la lici%a,ie. En sala pr$s% lumina% se aflau $ mul,ime de $ameni3 dar
%$a% lumea se m%sura cu pri"irea .n%r)un fel ciuda%. Oc(ii %u%ur$r erau a,in%i,i spre $ mas,
unde 2ulien zri, .n%r)$ s%rac(in de %uci, %rei mucuri de lum/nri aprinse. 9$r%relul s%ri-aB
I Trei su%e de franci, d$mnil$r7
I Trei su%e de franci7 E prea de %$%7 &$p%i un $m c%re vecinul su. 2ulien se afla .n%re
ei d$i. *asa face pes%e $p% su%e, am s ridic eu pre,ul.
I Enseamn s),i ba,i -ura de p$man. *e c/&%i-i dac %e pui ru cu prin%ele Masl$n,
cu d$mnul "alen$d, cu episc$pul, cu marele vicar de 'rilair, care e un $m cumpli%, &i cu %$a%
clica l$rQ
I Trei su%e d$uzeci, s%ri- cellal%.
I "i% .ncl,a%7 fcu vecinul3 &i %$cmai c/nd a veni% un spi$n al primarului7 adu-
el ar%/nd spre 2ulien.
2ulien se .n%$arse repede ca s)l pedepseasc pe cel ce v$rbise as%fel, dar cei d$i nici
nu se ui%au la el. *almul l$r .l fcu s)&i re-seasc &i el s%p/nirea de sine. En m$men%ul acela
ul%imul muc de lum/nare se s%inse, &i v$cea %r-na% a p$r%relului declar casa ca
apar,in/nd pen%ru n$u ani d$mnului de !ain%)Giraud, &ef de bir$u la prefec%ura dinF, pen%ru
suma de %rei su%e %reizeci de franci pe an.
De cum ie&i primarul din sal, .ncepur discu,iile.
I <a% %reizeci de franci pe care impruden,a lui Gr$-e$% i)a adus c$munei, spuse
cineva.
I Dar d$mnul de !ain%)Giraud $ s se rzbune pe Gr$-e$%. O s vad el7 rspunse
al%cineva.
I *e %icl$&ie7 eGclam un -rsan .n s%/n-a lui 2ulien. O cas pe care eu, unul, a& fi
da% $p% su%e de franci pen%ru fabrica mea, &i %$% a& fi fcu% $ afacere bun.
I Ei, a&7 sri un %/nr fabrican% liberal, pi d$mnul de !ain%)Giraud nu face par%e din
c$n-re-a,ieQ *ei pa%ru c$pii ai lui n)au $are burseQ !racu de el7 Trebuie s)i dea c$muna
"erri#res un suplimen% de leaf de cinci su%e de franci, as%a e %$%.
I 4i c/nd %e -/nde&%i c primarul n)a pu%u% s)l .mpiedice7 $bserv un al %reilea. O fi
el ul%ra, %reaba lui7 Dar, de fura%, nu fur.
I Nu furQ se ames%ec un al%ul. !i-ur, primarul prime&%eF Afl c %$,i -$l$-anii
&%ia in%r .n%r)$ pun- c$mun pe care &i)$ .mpar% .n%re ei, la sfir&i%ul anului. Dar ia%)l pe
bia%ul lui !$rel7 Hai s ne crm de)aici.
2ulien se .n%$arse acas f$ar%e nec1i% &i $ -si pe d$amna de 0:nal nespus de %ris%.
I "ii de la lici%a,ieQ .l .n%reb ea.
I Da, d$amn, de la lici%a,ia unde am avu% cins%ea s %rec drep% spi$nul d$mnului
primar.
I Dac m)ar fi ascul%a%, ar fi pleca% .n%r)$ cl%$rie.
En clipa aceea se ivi d$mnul de 0:nal3 era %are p$s$m$ri%. La mas nimeni nu sc$ase $
v$rb. D$mnul de 0:nal ($%r. ca 2ulien s vin cu c$piii la "er-M. *l%$ria nu fu del$c
vesel. D$amna de 0:nal .&i c$ns$la s$,ul
I Ar %rebui s fii $bi&nui% cu asemenea lucruri, dra-ul meu.
!eara s%%eau %cu,i .n 1urul cminului3 %r$sne%ul bu%ucil$r aprin&i le era sin-ura
dis%rac,ie. Treceau prin%r)una din clipele acelea de m/(nire care se aba% asupra familiil$r cel$r
mai s%r/ns uni%e. Unul din%re c$pii s%ri- veselB
I !un7 !un cineva7
I La naiba7 Dac e cumva d$mnul de !ain%)Giraud, care vine s m sc$a% din sri%e
sub cuv/n% c)mi mul,ume&%e, am s)i spun verde ce prere am. 9rea)i de %$%. 0ecun$sc%$r
are s)i fie lui "alen$d, iar eu sun% c$mpr$mis. *e)a& pu%ea zice dac bles%ema%ele de ziare
iac$bine s)ar a-,a de p$ves%ea as%a &i m)ar sc$a%e drep% un fel de d$mnul N$nan%e)cinW
@H
Q
Un brba% f$ar%e c(ipe&, cu fav$ri,i mari, ne-ri, in%r .n clipa aceea, p&ind .n urma
servi%$rului.
I D$mnule primar, eu sun% il signor Ger$nim$. <a% $ scris$are pe care d$mnul
cavaler de eauvaisis, a%a&a% la Ambasada din Nap$li, mi)a da%)$ pen%ru dumneav$as%r c/nd
am pleca%3 sun% abia n$u zile de a%unci, adu- signor Ger$nim$ v$i$s, privind)$ pe d$amna
de 0:nal. &ignor de eauvaisis, vrul dumneav$as%r &i bunul meu prie%en, d$amn, .mi
spunea c v$rbi,i i%aliene&%e.
"$i$&ia nap$li%anului %ransf$rm seara aceea %ris% .n%r)una f$ar%e vesel. D$amna de
0:nal ,inu m$r,i& s)l invi%e la cin &i puse %$a% casa .n mi&care3 v$ia cu $rice pre, s)l fac
pe 2ulien s ui%e denumirea de spi$n pe care $ auzise sun/ndu)i .n urec(i de d$u $ri .n ziua
aceea. &ignor Ger$nim$ era un c/n%re, ves%i%, cu pur%ri alese, &i %$%u&i un $m vesel, .nsu&iri
care, .n 'ran,a, nu se .mpac del$c una cu al%a. Dup cin, el c/n% un mic duettino cu d$amna
de 0:nal. 9$ves%i anecd$%e .nc/n%%$are. 9e la unu n$ap%ea, c$piii se .mp$%rivir c/nd 2ulien
le pr$puse s mear- la culcare.
I ! mai ascul%m d$ar p$ves%ea as%a7 spuse cel mai mare din%re ei.
I E p$ves%ea mea, signorino, v$rbi signor Ger$nim$. Acum $p% ani eram, ca &i
dumnea%a, un %/nr elev al *$nserva%$rului din Nap$li, adic vreau s spun c eram de v/rs%a
dumi%ale3 dar n)aveam cins%ea s fiu bia%ul ilus%rului primar al frum$sului $ra& "erri#res. La
auzul cuvin%el$r aces%$ra, d$mnul de 0:nal $f% u&$r &i)&i privi nevas%a. &ignor 5in-arelli,
urm c/n%re,ul eGa-er/ndu)&i un pic accen%ul care)i fcea pe c$pii s pufnesc .n r/s, signor
5in-arelli era un maes%ru -r$zav de sever. Nu)i del$c iubi% la *$nserva%$r3 dar vrea ca
$amenii s se p$ar%e %$%deauna cu el ca &i cum l)ar iubi. Eu mer-eam la spec%ac$le c/% pu%eam
de des3 m duceam la %ea%rul cel mic de la !an)*arlin$, unde ascul%am $ muzic divin3 dar, $,
D$amne7 cum s a-$nise&%i cei $p% -$l$-ani, c/% c$s%a in%rarea la par%erQ O sum uria&,
adu- el ui%/ndu)se la c$pii, iar c$piii se prpdir de r/s. &ignor Gi$vann$ne, direc%$rul
Tea%rului !an)*arlin$, m auzi c/n%/nd. Aveam &aisprezece ani.
I 6ia%ul s%a e $ c$m$ar, spuse el. "rei s %e an-a1ez, dra-ul meu prie%enQ8 m
.n%reb signor Gi$vann$ne.
I 64i c/% $ s)mi da,iQ8
I 69a%ruzeci de duca,i pe lun.8
As%a .nseamn, d$mnil$r, $ su% &aizeci de franci. Mi se prea c vd cerul
desc(iz/ndu)se .n fa,a meaF
I 6*um s fac .ns ca s)mi dea v$ie se"erul 5in-arelli s iesQ8 .l .n%rebai pe
Gi$vann$ne.
I 3Lascia far a me.8
I Las pe mine7 eGclam cel mai mare din%re c$pii.
I EGac%, %inere d$mn.
&ignor Gi$vann$ne .mi ziceB
I 60aro
OO
, mai .n%/i semneaz un mic an-a1amen%.8 !emnez3 el .mi d %rei duca,i. Nu
mai vzusem .n via,a mea a%/,ia bani. Ap$i m .nv, ce %rebuie s fac.
A d$ua zi cer $ audien, la cumpli%ul 5in-arelli. %r/nul lui cameris% .mi desc(ise
u&a.
I 6*e cau,i aici, pu&lamaQ8 m .n%reb 5in-arelli.
I 6.aestro, zic eu, m ciesc de pca%ele mele3 n)$ s mai ies nici$da% din
*$nserva%$r srind pes%e uluci. Am s m $s%enesc de d$u $ri mai mul% la .nv,%ur.8
I 6Dac nu m)a& %eme c va%m cea mai frum$as v$ce de bas pe care am auzi%)$
vre$da%, %e)a& v/r. la carcer, numai cu p/ine &i ap, vreme de d$u sp%m/ni, (aimana ce
e&%i78
I 6.aestro, zic eu, am s fiu $ pild pen%ru .n%rea-a &c$al, credete a me. Dar v cer
un (a%/rB dac vine cineva s m cear ca s c/n% .n afar, nu m lsa,i. " r$-, spune,i)i c nu
se p$a%e.8
I 69i cine naiba crezi %u c $ s aib nev$ie de un %icl$s ca %ineQ .,i .nc(ipui cumva
c ,i)a& .n-dui vre$da% s prse&%i *$nserva%$rulQ "rei $are s),i r/zi de mineQ 4%er-e)$,
&%er-e)$ de)aici7 face el, cu%/nd s)mi %ra- un pici$r .n cF, c %e pa&%e p/inea usca% &i
carcera78
9es%e un ceas, signor Gi$vann$ne s$se&%e la direc%$rB
I 6"in s v cer s m .mb$-,i,i, zice el. Da,i)mi)l pe Ger$nim$. ! c/n%e la mine la
%ea%ru, &i la iarn .mi mri% fa%a.8
I 6*e)ai de -/nd s faci din pu&lamaua as%aQ zice 5in-arelli. Eu nu vreau &i n)$ s)l
ai3 de al%min%eri, c(iar dac m)a& .nv$i eu, Ger$nim$ n)ar prsi nici .n rup%ul capului
*$nserva%$rul3 abia mi)a 1ura% as%a, mai adineauri.8
I 6Dac e v$rba numai de v$ia lui, spuse Gi$van)n$ne -rav, sc$,/nd an-a1amen%ul
meu din buzunar, carta canta!
@L
ia%)i semn%ura.8
'uri$s, 5in-arelli %rase imedia% de &nurul s$nerieiB
I 6! fie alun-a% Ger$nim$ din *$nserva%$r8, s%ri- el fierb/nd de m/nie.
4i m)au alun-a%, .n vreme ce eu r/deam cu ($($%e. En aceea&i sear, am c/n%a% aria del
.oltiplico. 9$lic(inelle, v$ind s se .ns$are, numr pe de-e%e lucrurile de care ar avea
nev$ie .n csnicie &i se .ncurc mereu .n s$c$%elile lui.
I A(, v)a& ru-a s ne cUn%a%i aria aceas%a, spuse d$amna de 0:nal.
Ger$nim$ c/n% &i %$,i r/ser cu lacrimi. Oaspe%ele nu se duse la culcare p/n la $ra
d$u n$ap%ea, ls/nd .n%rea-a familie .nc/n%a% de pur%rile alese, de bunv$in,a &i de veselia
lui.
A d$ua zi, d$mnul &i d$amna de 0:nal .l ddur rec$mandrile de care avea nev$ie la
cur%ea 'ran,ei.
6A&adar, pre%u%indeni e falsi%a%e, -/ndi 2ulien. <a%)l pe signor Ger$nim$ care se duce
la L$ndra cu $ leaf de &aizeci de mii de franci pe an. 'r priceperea direc%$rului de la !an)
*arlin$, v$cea lui divin n)ar fi f$s% p$a%e cun$scu% &i admira% dec/% cu zece ani mai
%/rziuF 9e cins%ea mea, mai mul% mi)ar plcea s fiu un Ger$nim$ dec/% un 0:nal. Nu)i el
prea $n$ra% .n s$cie%a%e, dar nici nu se nec1e&%e fc/nd lici%a,ii ca aceea de as%zi, &i via,a .l e
vesel.8
Un lucru .l mira pe 2ulienB sp%m/nile de sin-ur%a%e pe%recu%e la "erri#res, .n casa
d$mnului de 0:nal, fuseser vremuri de fericire pen%ru el. Nu)l cuprinsese sila &i nu avusese
idei ne-re dec/% la mesele unde fusese p$f%i%3 .n casa aceea sin-ura%ic nu pu%ea $are s
ci%easc, s scrie, s cu-e%e fr s)l %ulbure nimeniQ Nu)l smul-ea, clip de clip, din visurile
lui s%rluci%$are, cruda necesi%a%e de)a s%udia -es%urile unui sufle% 1$snic, &i c(iar cu sc$pul de
a)l .n&ela prin fap%e sau cuvin%e f,arnice.
6! fie $are fericirea a%/% de apr$ape de mineQF ! risipe&%i $ asemenea via, e
nimica %$a%3 a& pu%ea, dup bunul meu plac, fXe s m .ns$r cu d$mni&$ara Ylisa, fie s devin
as$cia%ul lui '$uWu+F8 *l%$rul care a urca% p$v/rni&ul unui mun%e se a&az pe creas% &i
$di(na .l place nespus de mul%. Ar fi el .ns ferici% dac l)ai sili s se $di(neasc .n%runaQ
En min%ea d$amnei de 0:nal .ncepuser s se adune -/nduri ne-re. En ciuda ($%r/rii
lua%e, .l mr%urisi lui 2ulien %$a% afacerea cu lici%a,ia. 6O s m fac s)mi ui% %$a%e
1urmin%ele8, se -/ndi ea.
4i)ar fi 1er%fi% via,a, fr s &$vie, pen%ru a)&i salva s$,ul, dac l)ar fi vzu% .n
prime1die. Avea una din acele inimi n$bile &i r$man,i$ase pen%ru care a .n%rezri p$sibili%a%ea
unei fap%e -ener$ase &i a nu $ .ndeplini .nsemna s)&i prile1uiasc remu&cri apr$ape la fel de
mari ca a%unci c/nd ar fi sv/r&i% $ crim. T$%u&i, .n unele zile funes%e, nu)&i pu%ea alun-a
ima-inea fericirii nemr-ini%e pe care ar fi -us%a%)$ dac, rm/n/nd vduv pe nea&%ep%a%e, s)
ar fi pu%u% mri%a cu 2ulien.
2ulien .l iubea c$piii mai mul% dec/% .l iubea %a%l l$r3 &i, cu %$a% pur%area lui sever,
dar dreap%, era ad$ra% de ei. D$amna de 0:nal .&i ddea seama c, mri%/ndu)se cu 2ulien, ar
fi %rebui% s prseasc aces% "er-M ale crui cr/n-uri .i erau a%/% de dra-i. !e vedea %rind la
9aris, c$n%inu/nd s dea c$piil$r $ educa,ie admira% de %$a% lumea. *$piii, ea, 2ulien s)ar fi
bucura% .mpreun de)$ fericire desv/r&i%.
*iuda% urmare a cs%$riei, a&a cum a fcu%)$ veacul al ;<;)lea7 9lic%iseala vie,ii
c$n1u-ale duce cu si-uran, la pieirea dra-$s%ei, a%unci c/nd dra-$s%ea a eGis%a% .nain%ea
nun,ii. 64i %$%u&i, ar zice un fil$s$f, cur/nd ea le aduce $amenil$r des%ul de b$-a,i ca s nu
munceasc sila ad/nc fa, de %$a%e plcerile lini&%i%e. <ar din%re femei, numai pe cele cu
sufle%ul usca% nu le .mb$lde&%e la dra-$s%e.8
9rerea fil$s$fului m face s)$ scuz pe d$amna de 0:nal, dar cei din "erri#res n)$
scuzau del$c, &i %$% $ra&ul, fr ca ea s bnuiasc, nu se $cupa dec/% de scandalul s%/rni% de
am$rurile ei. Da%$ri% aces%ui fap% de seam, .n %$amna aceea l$calnicii se plic%isir mai pu,in
dec/% de $bicei.
T$amna &i $ par%e a iernii %recur pe nesim,i%e. 'amilia %rebui s prseasc cr/n-ul
din "er-M. Lumea bun din "erri#res .ncepu s se indi-neze c ana%emele ei .l impresi$nau
a%/% de pu,in pe d$mnul de 0:nal. En mai pu,in de $ sp%m/n, ni&%e pers$na1e pline de
-ravi%a%e, care .&i sc$% p/rleala pen%ru seri$zi%a%ea l$r $bi&nui% %$cmai prin plcerea de)a
.ndeplini aces% s$i de misiuni, .l ddur bnuielile cele mai cumpli%e, dar f$l$sind cuvin%ele
cele mai msura%e.
D$mnul "alen$d, care lucra cu mul% prevedere, .l -sise Ylisei un l$c .n%r)$ familie
n$bil &i bine vzu%, unde se aflau cinci femei. Ylisa, spun/nd c se %eme s nu rm/n fr
slu1b pe %impul iernii, nu ceruse familiei aces%eia dec/% cam d$u %reimi din leafa primi% de
la d$mnul primar. 'r s)$ sf%uiasc nimeni, fa%a avu minuna%a idee de)a se sp$vedi f$s%ului
du($vnic *(+lan &i, %$%$da%, n$ului du($vnic, ca s le p$ves%easc am/ndur$ra amnun%e .n
le-%ur cu am$rurile lui 2ulien.
A d$ua zi dup s$sirea .n "erri#res, la $rele &ase diminea,a, prin%ele *(+lan %rimise
dup 2ulien.
I Nu %e .n%reb nimic, -ri el, %e r$-, &i, la nev$ie, .,i p$runcesc s nu)mi spui nimic3
dar .,i cer ca .n %rei zile s pleci la seminarul din esanO$n sau la l$cuin,a prie%enului %u
'$uWu+, -a%a $ric/nd s),i asi-ure $ via, minuna%. Am prevzu% &i am r/ndui% %$%ul, dar
%rebuie s pleci &i s nu %e mai .n%$rci .n "erri#res dec/% pes%e un an.
2ulien nu rspunse nimic3 se .n%reba dac %rebuie s)&i s$c$%easc $n$area 1i-ni% de
-ri1a ar%a% de c%re prin%ele *(+lan care, la urma urmei, nu)i era %a%.
I M/ine, la $ra as%a, v$i avea cins%ea s v revd, .i spuse el, .n sf/r&i%, pre$%ului.
9rin%ele *(+lan, care se a&%ep%a s duc $ lup% cr/ncen cu un $m a%/% de %/nr, v$rbi
mul%. Lu/nd a%i%udinea &i .nf,i&area cea mai umil, 2ulien nu sc$ase $ v$rb.
*/nd plec, .n cele din urm, aler- s)i dea de ves%e d$amnei de 0:nal, pe care $ -si
deznd1dui%. !$,ul ei %$cmai .l v$rbise, $arecum desc(is. !lbiciunea firii lui, spri1inindu)se
pe perspec%iva m$&%enirii din esanO$n, .l .ndemnase s $ c$nsidere cu desv/r&ire
nevin$va%. El mr%urisise ciuda%a s%are .n care -sise $pinia public din "erri#res. Lumea se
.n&ela, era am-i% de c%re invidi$&i, dar, la urma urmei, ce pu%ea faceQ
D$amna de 0:nal se -/ndi $ clip c 2ulien ar pu%ea primi $fer%a d$mnului "alen$d ca
s rm/n .n "erri#res. Dar nu mai era femeia nepricepu% &i sfi$as de acum un anB pa%ima ei
fa%al &i remu&crile .l luminaser min%ea. 4i avu cur/nd durerea s se c$nvin- sin-ur, pe
c/nd .&i ascul%a s$,ul, c $ despr,ire, mcar pen%ru c/%va vreme, devenise neapra% necesar.
6Depar%e de mine, 2ulien va cdea iar prad ambi,iei a%/% de fire&%i a%unci c/nd n)ai nimic. <ar
eu, D$amne7 eu s/nl a%/% de b$-a%7 4i %$a% b$-,ia e a%/% de zadarnic pen%ru fericirea mea7
O s m ui%e. 'rum$s cum e, va fi iubi% &i va iubi. A(7 nen$r$ci%a de mineF Dar de ce m p$l
pl/n-eQ *erul e drep%3 n)am f$s% .n s%are s curm pca%ul &i el .mi la min,ile. Era .n pu%erea
mea s)$ cumpr cu bani pe Ylisa3 nimic n)ar fi f$s% mai u&$r. Nu m)am s%rdui% s cu-e% $
clip3 nlucirile nebune&%i ale dra-$s%ei .mi rpeau %$% %impul. M)am nen$r$ci%F 8
D/ndu)i d$amnei de 0:nal cumpli%a ves%e a plecrii, 2ulien fu izbi% de un lucruB nu
-si nici urm de .mp$%rivire e-$is%. !e silea, .n m$d vdi%, s nu pl/n-.
I Trebuie s fim %ari, dra-ul meu. 4i .&i %ie $ &uvi, din pr. Nu &%iu ce am s m fac,
.i spuse ea, dar, dac m$r, f-duie&%e)mi s nu)mi ui,i nici$da% c$piii. De depar%e sau de
apr$ape, .ncearc s faci din ei $ameni cins%i,i. Dac va mai izbucni $ n$u rev$lu,ie, %$,i
n$bilii v$r fi masacra,i3 %a%l l$r p$a%e c va emi-ra din pricina ,ranului aceluia ucis pe
ac$peri&F "e-(eaz asupra familiei meleF D)mi m/na. Adi$, dra-ul meu7 Aces%ea sun%
ul%imele clipe. O da% 1er%fa sv/r&i%, nd1duiesc c v$i avea cura1ul, c/nd v$i fi .n lume, s
m -/ndesc la repu%a,ia mea.
2ulien se a&%ep%a s)$ vad dispera%. !impli%a%ea cu care .&i lua rmas bun .l mi&c.
I Nu, nu primesc s m despar% a&a de %ine. "$i pleca3 as%a v$r, &i c(iar %u $ vrei.
Dar, la %rei zile dup plecare, m v$i .n%$arce n$ap%ea s %e vd.
"ia,a d$amnei de 0:nal deveni al%a. A&adar, 2ulien $ iubea mul%, cci el .nsu&i -sise
ideea s)$ revad7 Durerea ei sf/&ie%$are se presc(imb .n%r)$ bucurie pu%ernic, a&a cum nu
mai sim,ise de c/nd %ria pe lume. Nimic nu i se mai pru -reu. !i-uran,a c)&i va revedea
iubi%ul alun-a l$% c(inul despr,irii. Din clipa aceea, &i pur%area &i .nf,i&area d$amnei de
0:nal fur n$bile, ($%r/ie, .n%$cmai a&a cum se cuvenea.
D$mnul de 0+nal se .n%$arse cur/nd3 .&i ie&ise cu %$%ul din fire. El v$rbi, .n sf/r&i%,
s$,iei sale, despre scris$area an$nim primi% cu d$u luni .nain%e.
I Am s)$ duc la *azin$u s le ar% la %$,i c e scris de %icl$sul de "alen$d, pe care
l)am sc$s din n$r$i ca s a1un-, da%$ri% mie, unul din%re cei mai b$-a,i $ameni din
"erri#res. Am s)l fac de r/s .n fa,a lumii &i ap$i am s)l pr$v$c la duel. 9rea e de %$%7
6D$amne7 s)ar pu%ea s rm/n vduv78 se -/ndi d$amna de 0:nal. Dar apr$ape .n
aceea&i clip .&i ziseB 6Dac nu .mpiedic duelul, cci e si-ur c a& pu%ea s)l .mpiedic, a%unci
devin uci-a&a s$,ului meu8.
Nici$da% ea nu)i m-ulise $r-$liul cu mai mul% pricepere, .n mai pu,in de d$u $re .l
fcu s vad, &i c(iar cu m$%ive -si%e de el, c %rebuia s)i ara%e mai mul% prie%enie dec/%
$ric/nd lui "alen$d, ba c(iar s)$ la pe Ylisa .nap$i .n cas. D$amna de 0:nal avu nev$ie de
cura1 ca s se ($%rasc s)$ revad pe fa%a aceea de la care i se %r-eau %$a%e nen$r$cirile. Dar
ideea .l fusese da% de 2ulien.
En sf/r&i%, dup ce i se su-erase de vre$ %rei sau pa%ru $ri, d$mnul de 0:nal a1unse
sin-ur la ideea, supr%$are din punc% de vedere bnesc, c lucrul cel mai neplcu% pen%ru el ar
fi f$s% ca, .n mi1l$cul fierberii &i al b/rfelil$r din "erri#res, 2ulien s rm/n precep%$r al
c$piil$r d$mnului "alen$d. 2ulien ar fi avu% %$% in%eresul s primeasc $fer%ele direc%$rului
A&ezm/n%ului pen%ru sraci. Dimp$%riv, pen%ru bunul nume al d$mnului de 0:nal era f$ar%e
imp$r%an% ca %/nrul s prseasc $r&elul &i s in%re la seminarul din esanO$n sau la cel din
Di1$n. Dar cum s)l ($%r&%i, &i ap$i cum avea s %riasc ac$l$Q
D$mnul de 0:nal, vz/nd necesi%a%ea imedia% a 1er%fei bne&%i, era &i mai
deznd1dui% dec/% s$,ia lui. <ar d$amna de 0:nal, dup discu,ia avu%, se afla .n si%ua,ia unui
$m cura1$s care, s%ul de via,, a lua% $ d$z de stramonium &i nu se mai mi&c dec/% prin
res$r%, ca s zicem a&a, &i nu)l mai in%ereseaz nimic. A&a s)a .n%/mpla% cu Lud$vic al ;<")lea
care, pe pa%ul de m$ar%e, a spusB 0/nd eram rege. Admirabile cuvin%e.
A d$ua zi, .n z$ri, d$mnul de 0:nal primi $ scris$are an$nim, c$mpus .n s%ilul cel
mai 1i-ni%$r cu pu%in,. En fiecare r/nd erau cuprinse cuvin%ele cele mai -r$s$lane privind
si%ua,ia lui. Era $pera vreunui subal%ern invidi$s. !cris$area aceas%a .l fcu din n$u s se
-/ndeasc la necesi%a%ea unui duel cu d$mnul "alen$d. Ap$i cura1ul i se av/n% p/n la
($%r/rea de)a %rece imedia% la fap%e. D$mnul de 0:nal plec sin-ur &i se duse la armurier s)
&i cumpere pis%$ale, pe care puse s i le .ncarce.
6De fap%, .&i spunea el, c(iar dac ar reveni pe lume $c/rmuirea aspr a .mpra%ului
Nap$le$n, eu n)a& avea s)mi repr$&ez niciun ban lua% prin pun-&ie. M)am fcu%, cel mul%, c
nu vd3 dar am .n ser%ar des%ule scris$ri care m .ndrep%,eau s pr$cedez a&a.8
9e d$amna de 0:nal m/nia lui rece $ .nspim/n%3 .l amin%ea neferici%a idee a
vduviei, pe care .ncerca zadarnic s)$ alun-e. !e .nc(ise cu s$,ul ei .n%r)$ camer. Dar
de-eaba .l v$rbi %imp de mai mul%e $reB n$ua scris$are an$nim .l clise ($%r/rea. En cele din
urm izbu%i s)i %ransf$rme cura1ul de)a %ra-e $ perec(e de palme d$mnului "alen$d .n acela
de a)i $feri &ase su%e de franci lui 2ulien ca s)&i pl%easc .n%re,inerea la seminar pe %imp de
un an. D$mnul de 0:nal, bles%em/nd de mii de $ri ziua c/nd avusese neferici%a idee s)&i
aduc un precep%$r .n cas, ui% de scris$area an$nim.
!e mai m/n-/ie pu,in c(ibzuind la un lucru pe care nu i)l spuse s$,iei sale cu dibcie,
&i f$l$sindu)se de ideile eGal%a%e ale %/nrului, nd1duia s)l fac s refuze, c(iar cu $ sum
mai mic, $fer%a d$mnului "alen$d.
D$amna de 0+nal avu &i mai mul% de furc s)l c$nvin- pe 2ulien c, 1er%find pen%ru
bunul renume al s$,ului ei $ slu1b pl%i% cu $p% su%e de franci pe an, $feri% .n m$d public de
direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru sraci, pu%ea, fr sfial, s primeasc $ desp-ubire.
I Dar nu m)am -/ndi%, spunea mereu 2ulien, nu m)am -/ndi% nici mcar $ clip s
primesc $fer%a lui "alen$d. M)a,i deprins prea mul% cu via,a ele-an%, &i -r$s$lnia $amenil$r
acel$ra m)ar ucide.
Dar cruda necesi%a%e, cu m/na ei de fier, fr/nse v$in,a lui 2ulien. Or-$liul .l fcea s)&i
.nc(ipuie c nu prime&%e dec/% cu %i%lu de .mprumu% suma $feri% de primarul din "erri#res3
v$ia c(iar s)i dea $ p$li, cu %ermen de pla% pes%e cinci ani, cuprinz/nd &i d$b/nzile.
D$amna de 0+nal mai avea c/%eva mii de franci ascun&i .n -r$%a cea mic de pe
mun%e.
Ea i)i $feri %remur/nd %$a% &i &%iind c va fi respins cu m/nie.
I "rei s p/n-re&%i amin%irea dra-$s%ei n$as%reQ .i spuse 2ulien.
En sf/r&i%, 2ulien plec din "erri#res. D$mnul de 0:nal se sim,i ferici%3 .n clipa c/nd
%rebuise s primeasc bani de la el, lui 2ulien i se pruse de ne.ndura% aceas% 1er%f &i)i
refuzase cu ($%r/re. D$mnul de 0:nal i se aruncase .n bra,e, cu $c(ii .n lacrimi. 4i cum
%/nrul .l ceruse un cer%ifica% de bun pur%are, el nu &%iuse cum s -seasc, .n en%uziasmul lui,
cuvin%e mai .nflcra%e ca s)l laude. Er$ul n$s%ru avea cinci lud$vici ec$n$misi,i &i %r-ea
nde1de s cape%e cam %$% a%/,ia, cu .mprumu%, de la '$uWu+.
Era f$ar%e em$,i$na%. Dar, la $ le-(e de $r&elul .n care lsa a%/%a dra-$s%e, nu se mai
-/ndi dec/% la fericirea de)a vedea $ capi%al, un mare $ra& f$r%ifica%, ca esanO$n.
En %impul scur%ei lui lipse de %rei zile, d$amna de 0:nal fu am-i% de una din cele mai
cumpli%e decep,ii ale dra-$s%ei. "ia,a i se scur-ea lini&%i%3 .n%re ea &i prpas%ia nen$r$cirii se
afla acea ul%im .n%/lnire pe care mai %rebuia s)$ aib cu 2ulien. Numra $rele &i minu%ele
rmase p/n la .n%/lnire. En cele din urm, .n %impul celei de)a %reia n$p,i de la plecare, auzi,
de depar%e, semnalul c$nveni%. Dup ce .nfrun%ase mii de prime1dii, 2ulien se ivi .n fa,a ei.
Din clipa aceea n)$ mai s%p/ni dec/% un -/ndB acum .l vd pen%ru ul%ima $ar. 4i .n
l$c s rspund la .nflcrarea iubi%ului, ea .l primi de parc abia mai p/lp/ia via,a .n ea. */nd
se cznea s)i spun c)l iube&%e, $ fcea cu a%/%a s%/n-cie de parc ar fi vru% s)i d$vedeasc
c$n%rariul. Nimic nu pu%ea s)$ aba% de la -/ndul crun% al despr,irii pen%ru vecie. nui%$rul
2ulien presupuse $ clip c)l &i ui%ase. *uvin%ele lui de suprare, .n aces% sens, fur primi%e
.ns cu lacrimi -rele, care cur-eau %cu%e, &i cu s%r/n-eri de m/n apr$ape c$nvulsive.
I Dar, pen%ru numele lui Dumnezeu, cum vrei s %e credQ rspundea 2ulien la
.mp$%rivirile reci ale iubi%ei sale. *(iar d$amnei Derville, c(iar unei simple cun$&%in,e &i %$% i)
ai ar%a de)$ su% de $ri mai mul% prie%enie sincer dec/% mie.
D$amna de 0:nal, .mpie%ri%, nu &%ia ce s)i rspund.
I Mai neferici% de)a%/%a e cu nepu%in, s fiuF !per c am s m$rF !im% c)mi
.n-(ea, inimaF
Aces%ea au f$s% cele mai lun-i rspunsuri pe care 2ulien le)a pu%u% cp%a de la ea.
*/nd apr$pierea z$ril$r .l sili s se despar%, lacrimile d$amnei de 0:nal secar de)a
binelea. El privi cum lea- de fereas%r $ fr/n-(ie .nn$da% fr s)i &$p%easc $ v$rb, fr s)
i .n%$arc sru%rile. 5adarnic .i spunea 2ulienB
I <a%)ne a1un&i ac$l$ unde ,i)ai d$ri% a%/% de mul%. De acum .nain%e vei %ri fr
remu&cri. N)ai s),i mai vezi .n m$rm/n% c$piii la $rice fleac de b$al.
I Emi pare ru c nu p$,i s)l mai .mbr,i&ezi pe !%anislas, .i spuse ea rece.
9/n la urm, 2ulien rmase ad/nc mira% de .mbr,i&rile lipsi%e de cldur ale aces%ui
cadavru viu3 &i nu se pu%u -/ndi la al%ceva, p/n depar%e, la mai mul%e le-(e. !ufle%ul .i era
m/(ni% &i, .nain%e de)a %rece mun%ele, c/% mai pu%u s zreasc %urla bisericii din "erri#res, se
.n%$arse &i privi adesea .n%r)ac$l$.
CAPITOLUL ,,I%
O ca!i&al
0e zgomot, c/#i oameni gonind
dup% treburi! 0/te idei pentru "iitor
(ntr-un cap de dou%zeci de ani! 0e
clipe de uitare pentru dragoste!
A0NA"E
En sfir&i%, pe un mun%e depr%a%, zri ni&%e ziduri ne-re3 era f$r%rea,a esanO$n)ului.
6*u %$%ul al%fel m)a& fi sim,i%, .&i spuse el $f%/nd, dac s$seam .n aceas% n$bil -arniz$an ca
s devin subl$c$%enen% .n%r)unui din re-imen%ele meni%e s)$ apere78
esanO$n nu e numai unul din%re cele mai frum$ase $ra&e ale 'ran,ei, ci e &i plin de
$ameni cura1$&i &i in%eli-en,i. Dar 2ulien nu era dec/% un flcu de ,ar &i n)avea nici$
p$sibili%a%e s se apr$pie de $amenii cu vaz.
Luase de la '$uWu+ un c$s%um $r&enesc &i, as%fel .mbrca%, %recu p$dul de la p$ar%a
$ra&ului. *u -/ndul la is%$ria asediului din >LPH, v$i s vad, .nain%e de)a se .nc(ide .n
seminar, me%erezele f$r%re,ei. De d$u sau de %rei $ri san%inelele erau c/% pe ce s)l ares%eze,
fiindc p%runsese .n l$curi unde -eni&%ii in%erzic %recerea publicului, ca as%fel ei s p$a%
vinde, .n fiecare an, cu d$isprezece sau cincisprezece franci, f/nul crescu% ac$l$.
Enl,imea ziduril$r, ad/ncimea &an,uril$r, .nf,i&area crun% a %urnuril$r .l rpir c/%eva
$re. <ar c/nd %recu prin fa,a cafenelei celei mari de pe bulevard, .ncremeni de admira,ie. 9u%ea
s %$% ci%easc cuv/n%ul 6cafenea8, scris cu li%ere de)$ &c(i$ap deasupra un$r u&i imense, c
nu)i venea s)&i cread $c(il$r. *u% s)&i d$mine %imidi%a%ea3 .ndrzni s in%re &i se p$meni
.n%r)$ sal lun- de vre$ %reizeci)pa%ruzeci de pa&i, cu %avanul .nal% de cel pu,in &ase me%ri. En
ziua aceea, %$%ul .l minuna.
La d$u mese de biliard 1$cul era .n %$i. *(elnerii s%ri-au punc%ele3 1uc%$rii aler-au .n
1urul mesel$r, prin%re numer$&ii spec%a%$ri s%r/n&i -rmad. "alurile fumului de %u%un ie&i% din
-urile %u%ur$r .nvluiau .ncperea .n n$ri albs%rii. !%a%urile .nal%e ale brba,il$r, umerii l$r
r$%unzi, mersul -re$i, fav$ri,ii en$rmi, redin-$%ele lun-i care .l ac$pereau, %$%ul a%r-ea
a%en,ia lui 2ulien. Aces%e n$bile vls%are ale an%icului is$n%ium nu v$rbeau dec/% prin s%ri-%e
&i)&i ddeau aere de rzb$inici neferici,i. 2ulien .l admira, neclin%i%3 se -/ndea la imensi%a%ea &i
la mre,ia unei capi%ale mari ca esanO$n. 4i nu cu%eza s cear $ ce&cu, cu cafea vreunuia
din d$mnii aceia cu priviri seme,e, care s%ri-au punc%ele la biliard.
Dar d$mni&$ara de la %e1-(ea $bservase .nc/n%%$rul c(ip al %/nrului %/r-$ve, care, la
%rei pa&i de s$b, cu un cufra& sub bra,, privea bus%ul re-elui %urna% .n%r)un -(ips alb de %$a%
frumuse,ea. 4i d$mni&$ara as%a, $ fiic a ,inu%ului 'ranc(e)*$m%+, .nal%, f$ar%e %rupe&, -%i%
cum se cuvine ca s nu fac de r/s $ cafenea, .i spuse de vre$ d$u $ri, cu un -lsci$r care
cu%a s fie auzi% numai de 2ulien 6D$mnule7 D$mnule78 <ar 2ulien, .n%/lnind privirea $c(il$r
ei alba&%ri, mari &i f$ar%e -ale&i, .&i ddu seama c lui i se v$rbea.
!e apr$pie de %e1-(ea &i de fa%a aceea frumu&ic, -rbi% de parc s)ar fi dus s
.n%/mpine $&%ile du&mane. Dar, din pricina .nvlm&elii, scp cufra&ul.
*u c/% mil nu l)ar privi pe pr$vincialul n$s%ru liceenii din 9aris care, la
cincisprezece ani, se pricep s in%re .n%r)$ cafenea cu un aer a%/% de dis%ins7 Dar ,/ncii ace&%ia,
a%/% de s%ila,i la cincisprezece ani, .ncep, la $p%sprezece ani, s devin ca toat% lumea.
Timidi%a%ea pasi$na% pe care $ .n%/lne&%i se p$a%e dep&i une$ri, &i a%unci ea ara% ce
.nseamn v$in,a. Apr$piindu)se de fe%i&cana a%/% de c(ipe&, care binev$ia s)i v$rbeasc I
6%rebuie s)i spun adevrul8, -/ndi 2ulien I deveni .ndrzne, fiindc .&i .nvinsese %imidi%a%ea.
I D$amn, vin pen%ru prima $ar .n via,a mea la esanO$n &i %are a& d$ri s cap%, cu
bani, $ p/ini&$ar &i)$ cea&c de cafea.
D$mni&$ara z/mbi pu,in &i ap$i r$&i3 se %emea ca %/nrul aces%a dr-u, s nu a%ra-
asupra lui a%en,ia ir$nic &i -lumele 1uc%$ril$r de biliard. *ci s)ar fi speria% &i n)ar mai fi
clca% pe)ac$l$.
I A&eza,i)v aici, l/n- mine, .i spuse ea ar%/ndu)i $ msu, de marmur, ascuns
apr$ape cu %$%ul de uria&a %e1-(ea de ma($n care a1un-ea p/n .n sal.
D$mni&$ara se plec pes%e %e1-(ea, ceea ce .l ddu prile1ul s)&i sc$a% la iveal %alia
superb. 2ulien $ remarc, bine.n,eles, &i %$a%e -/ndurile i se sc(imbar. 'rum$asa d$mni&$ar
pusese dinain%ea lui $ cea&c, za(r &i $ franzelu,. 4$via s c(eme c(elnerul ca s aduc el
cafeaua, d/ndu)&i seama c, la s$sirea lui, in%imi%a%ea cu 2ulien avea s se sf/r&easc.
2ulien, -/ndi%$r, c$mpara frumuse,ea aceas%a bl$nd &i vesel cu unele amin%iri care .l
frm/n%au adesea. <deea pa%imii pe care $ inspirase .l alun- apr$ape %$a% sfiiciunea.
'rum$asa d$mni&$ar n)avea %imp de pierdu%B ea ci%i .n $c(ii lui 2ulien.
I 'umul s%a de pip v face s %u&i,i. "eni,i s lua,i masa m/ine, .nain%e de $ra $p%
diminea,a3 a%unci sun% apr$ape sin-ur.
I *um v numi,iQ $ .n%reb 2ulien, cu z/mbe%ul m/n-/i$s al %imidi%,ii ferici%e.
I Amanda ine%.
I Emi da,i v$ie s v %rimi%, pes%e un ceas, un pac(e% mare c/% s%a care)l am la mineQ
'rum$asa Amanda se -/ndi pu,in.
I !un% suprave-(ea%3 ceea ce .mi cere,i m p$a%e c$mpr$mi%e3 %$%u&i, m duc s)mi
scriu adresa pe $ (/r%ie. 9une,i (/r%ia deasupra pac(e%ului &i %rimi%e,i)mi)l fr %eam.
I Numele meu e 2ulien !$rel, .i spuse %/nrul3 n)am nici rude &i nici cun$&%in,e .n
esanO$n.
I A(, .n,ele-, se bucur ea, veni,i s s%udia,i drep%ulQ
I "ai, nu, rspunse 2ulien3 sun% %rimis la seminar.
Dezam-irea cea mai deplin se a&%ernu pe c(ipul frum$asei Amanda3 care c(em un
c(elnerB acum avea cura1. *(elnerul .l %urn cafea lui 2ulien fr s se ui%e la el.
Amanda primea banii la %e1-(ea3 2ulien era m/ndru c .ndrznise s v$rbeasc3 la una
din mesele de biliard se iscase $ cear%. !%ri-%ele &i %-adele 1uc%$ril$r, rsun/nd .n sala
aceea imens, fceau un z-$m$% care .l uimea pe 2ulien. Amanda era vis%$are &i)&i c$b$r/se
privirile.
I Dac v$i,i, d$mni&$ar, v$rbi el de$da%, si-ur pe sine, v$i spune c sun% vrul
dumneav$as%r.
Aerul aces%a de au%$ri%a%e .l plcu Amandei. 6Nu e un %inerel $arecare8, se -/ndi ea. 4i
.l &$p%i f$ar%e repede, fr s)l priveasc, a%en% ca nu cumva s se apr$pie cineva de %e1-(eaB
I Eu sun% din Genlis, de l/n- Di1$n3 spune c &i dumnea%a e&%i %$% din Genlis &i c
e&%i vr cu mam.
I A&a am s fac.
I En fiecare 1$i, la $rele cinci, vara, d$mnii seminari&%i %rec pe aici, prin fa,a
cafenelei.
I Dac %e -/nde&%i la mine, c/nd v$i %rece, ,ine un buc(e,el de vi$le%e .n m/n.
Amanda .l privi mira%3 privirea aceas%a .l sc(imb cura1ul lui 2ulien .n .ndrzneal
sadea3 se r$&i -r$zav spun/ndu)iB
I !im% c %e iubesc cu dra-$s%ea cea mai .nflcra%.
I "$rbe&%e mai .nce%, .i rspunse ea, pr/nd .nspim/n%a%.
2ulien se -/ndi s)&i reamin%easc frazele ci%i%e .n%r)un v$lum rzle, din N$ua El$is
@P
,
pe care .l -sise la "er-M. Mem$ria .l slu1i de minune3 de vre$ zece minu%e .l reci%a N$ua
El$is d$mni&$arei Amanda, .nc/n%a%, &i era ferici% de vi%e1ia lui, c/nd, de$da%, frum$asa
casieri, lu $ .nf,i&are -lacial. Unul din%re iubi,ii ei se ivise la u&a cafenelei.
Aces%a se apr$pie de %e1-(ea, fluier/nd &i le-n/ndu)&i umerii3 ap$i .l privi pe 2ulien.
*/% ai clipi, ima-ina,ia aces%uia, mereu aprins, nu mai vzu al%ceva dec/% duelul. 9li,
.mpinse cea&ca de$par%e, cu% s par c/% mai s%p/n pe sine, &i)&i privi p$%rivnicul cu
de$sebi% a%en,ie. 4i cum p$%rivnicul .&i plecase capul ca s)&i umple, nes%in-(eri%, un p(ru,
cu rac(iu pe %e1-(ea, Amanda, din%r)$ cu%%ur, .l p$runci lui 2ulien s)&i plece $c(ii. !e
supuse &i, %imp de d$u minu%e, s%%u neclin%i% la l$cul lui, palid, d/rz &i ne-/ndindu)se dec/%
la ce avea s urmeze3 .n clipa aceea era cu adevra% un brba% bine. 0ivalul se mirase de
privirea lui 2ulien3 dup ce)&i s$rbi din%r)$ .n-(i,i%ur rac(iul, .i spuse ceva Amandei, .&i v/r.
am/nd$u m/inile .n buzunarele la%erale ale redin-$%ei lui -r$ase &i p$rni spre mesele de
biliard, &uier/nd &i ,in%indu)l pe 2ulien. Aces%a se ridic .nnebuni% de furie, dar nu &%ia cum s
fac s fie $braznic. E&i ls pac(e%ul &i, le-n/ndu)se de z$r, se .ndrep% spre biliard.
5adarnic .l &$p%ea pruden,aB 69i, cu un duel, de cum ai s$si% la esanO$n, s)a dus pe
-/rl pre$,ia78
69u,in .mi pas. Mcar n)$ s se spun c am .n-dui% unui $braznic s)&i ba% 1$c de
mine.8
Amanda .l vzu cura1ul .n c$n%ras% a%/% de mare cu naivi%a%ea pur%rii lui. En%r)$ clip .l
prefer lun-anului .n redin-$%. !e ridic &i, prefc/ndu)se c urmre&%e din $c(i un %rec%$r
de pe s%rad, veni &i se a&ez repede .n%re 2ulien &i biliard.
I Nu cumva s %e ui,i ur/% la d$mnul acela. E cumna%ul meu.
I *e)are a faceQ El m)a privi% .n%/i.
I "rei s m nen$r$ce&%iQ !i-ur c %e)a privi%, &i p$a%e c $ s vin s),i v$rbeasc. <)
am spus c e&%i $ rud de)a mamei &i c ai s$si% din Genlis. El e din 'ranc(e)*$m%+ &i n)a
%recu% nici$da% dinc$l$ de Dale, pe drumul spre ur-undia3 a&a c spune)i ce vrei, fr %eam.
2ulien %$% mai &$via3 a%unci ea adu- repede, ima-ina,ia de fa% de %e1-(ea pun/ndu)i
la .ndem/n minciuni cu duiumulB
I !i-ur c %e)a privi%, dar a fcu% as%a %$cmai c/nd m .n%reba cine e&%i3 e un brba%
m$1ic cu %$a% lumea, dar n)a vru% s %e insul%e.
2ulien se ui% dup a&a)zisul cumna%3 .l vzu p$n%/nd la rule%a cea mai depr%a% de
mesele de biliard. El auzi s%ri-/nd, cu v$cea)i -r$as, pe un %$n amenin,%$rB 6'ac eu 1$cul78
2ulien %recu repede pe l/n- d$mni&$ara Amanda &i se .ndrep% spre biliard. Amanda .l apuc
de bra,
I Mai .n%/i vin$ de pl%e&%e, .i spuse ea.
6Are drep%a%e, -/ndi 2ulien3 .l e %eam s nu plec fr s pl%esc.8 Amanda era la fel de
%ulbura% ca &i el &i se r$&ise %$a%3 .l ddu res%ul c/% pu%u mai .nce%, spun/ndu)i iar, .n &$ap%B
I 9leac imedia% din cafenea, al%fel nu %e mai iubesc del$c3 &i %$%u&i, .mi placi mul%F
2ulien plec, .n%r)adevr, dar a-ale. 6Nu e $are de da%$ria mea s m duc, &uier/nd, &i
s)l privesc pe nen$r$ci%ul laQ8 Ne($%r/rea .l ,inu apr$ape $ $r pe bulevard, .n fa,a
cafenelei3 se ui%a mereu dac nu iese $mul lui. Dar aces%a nu se ivi &i 2ulien plec de)ac$l$.
!e afla .n esanO$n abia de c/%eva ceasuri &i .l &i mus%ra cu-e%ul. %r/nul c(irur-)
ma1$r .l dduse, pe vremuri, de&i era b$lnav de -u%, c/%eva lec,ii de scrim3 as%a era %$a%
&%iin,a pe care 2ulien $ pu%ea pune .n slu1ba m/niei lui. Dar .ncurc%ura ar fi f$s% nimica %$a%
dac s)ar fi pricepu% s se supere al%fel dec/% %r-/nd palme3 cci, dac ar fi a1uns s se
.ncaiere, rivalul lui, un vl1-an c/% %$a%e zilele, l)ar fi b%u% mr &i l)ar fi lsa% lun-i% .n drum.
69en%ru un nen$r$ci% ca mine, fr $cr$%i%$ri &i fr bani, .&i spunea 2ulien, n)$ s fie
mare de$sebire .n%re seminar &i pu&crie3 %rebuie s)mi las (ainele civile la vreun (an &i s)mi
.mbrac iar su%ana. Dac izbu%esc s ies vre$da% din seminar pen%ru c/%eva $re, n)ar fi mare
lucru, cu (ainele mele civile, s)$ revd pe d$mni&$ara Amanda.8
!$c$%eala aceas%a nu era del$c rea3 dar 2ulien, %rec/nd pe dinain%ea %u%ur$r (anuril$r,
nu .ndrznea s in%re .n niciunul din%re ele.
En sf/r&i%, pe c/nd se afla .n fa,a Hanului ambasad$ril$r, privirea lui nelini&%i% .n%/lni
$c(ii unei femei d$l$fane, des%ul de %/nr .nc, -r$zav de rumen la fa,, cu $ .nf,i&are
ferici% &i v$i$as. 2ulien se apr$pie de ea &i)i p$ves%i cum s%au lucrurile.
I !i-ur, prin,ele, .i spuse (an-i,a 6ambasad$ril$r83 am s),i ps%rez (ainele civile,
ba am s pun s ,i le &i scu%ure c/% mai des. 9e vremea as%a nu)i bine s ,ii un c$s%um de
p$s%av fr s)l aerise&%i.
4i, lu/nd $ c(eie, .l c$nduse ea .ns&i .n%r)$ $daie, sf%uindu)l s fac $ lis% cu l$% ce
las ac$l$.
I D$amne, ce bine ar,i a&a, prin%e !$rel, .i spuse -rsana c/nd .l vzu c$b$r/nd .n
buc%rie. 4i am s p$runcesc s ,i. se serveasc un pr/nz pe cins%e3 ap$i, adu- .n &$ap%B n)
$ s %e c$s%e dec/% d$uzeci de -$l$-ani, .n l$c de cincizeci c/% pl%e&%e %$a% lumea. 'iindc
pungu#a dumi%ale %rebuie cru,a%.
I Am zece lud$vici, .i rspunse 2ulien cu $arecare %rufie.
I "ai7 D$amne7 rspunse (an-i,a .n-ri1$ra%3 nu v$rbi a&a de %are. N)ai idee c/,i
%icl$&i sun% .n esanO$n. Te fur c/% ai clipi, &i mai ales .n cafenele s nu in%ri nici$da%, c
sun% pline de (aimanale.
I Adevra%7 fcu 2ulien, cruia cuv/n%ul aces%a .l dduse de -/ndi%.
I ! vii %$%deauna numai la mine, &i)am s pun s ,i se fac de fiecare da% cafea. Nu
ui%a c ai s -se&%i aici $ric/nd $ prie%en &i $ mas bun cu d$uzeci de -$l$-ani3 sper c ne)
am .n,eles, nuQ 4i)acum, a&eaz)%e la mas, am s %e servesc c(iar eu.
I N)a& pu%ea s mn/nc, .i spuse 2ulien. !un% prea %ulbura%3 de)aici in%ru de)a drep%ul
la seminar.
una (an-i, nu)l ls s plece p/n ce nu)i umplu buzunarele cu de)ale -urii. En
sf/r&i%, 2ulien p$rni spre l$cul de care se %emea a%/%3 din pra-ul u&ii, femeia .l ar% drumul.
CAPITOLUL ,,%
S"inarul
9rei sute treizeci si 'ase mese de
pr/nz a optzeci 'i trei de centime, trei
sute treizeci 'i 'ase mese de sear% a
treizeci 'i opt de centime, 'ocolat%
cui are dreptul s% capeteD c/t c/'tig
poate s% ias% din smerenie
UN "ALENOD din esanO$n.
"z/nd de depar%e crucea de fier p$lei% pe p$ar%, 2ulien se apr$pie .nce%3 abia se mai
pu%ea ,ine pe pici$are. 6^s%a)i, va s zic, iadul pe pm/n%, din care n)am s mai p$% ie&i78 .n
cele din urm, se ($%r. s sune. *l$p$%ul rsuna ca .n pus%iu. 9es%e vre$ zece minu%e, un
brba% cu $bra1ii palizi &i .nve&m/n%a% .n ne-ru veni s)i desc(id. 2ulien .l privi &i)&i plec
.nda% $c(ii. 9$r%arul aces%a avea $ .nf,i&are ciuda%. 9upilele verzi &i b$mba%e ale $c(il$r i se
r$%un1eau ca la pisici3 liniile neclin%i%e ale ple$apel$r vdeau imp$sibili%a%ea $ricrei simpa%ii3
buzele sub,iri i se .n%indeau .n semicerc pes%e din,ii ie&i,i .n afar. 4i %$%u&i, .nf,i&area lui nu
amin%ea del$c crima, ci mai de-rab insensibili%a%ea aceea desv/r&i% care .l .nspim/n% &i
mai mul% pe %ineri. !in-urul sim,m/n% pe care privirea rapid a lui 2ulien .l pu%u -(ici pe fa,a
lui prelun- &i cuvi$as fu dispre,ul ad/nc pen%ru %$% ce ar fi avu% s)i spun, .n afara
lucruril$r le-a%e de .mpr,ia cerului.
2ulien .&i ridic anev$ie $c(ii &i, cu un -las care %remura din pricina b%il$r inimii, .l
lmuri c vrea s v$rbeasc cu prin%ele 9irard, direc%$rul seminarului. 'r s)i rspund un
cuv/n%, $mul ne-ru .l fcu semn s)l urmeze. Urcar d$u e%a1e, pe $ scar lar-, cu ramp de
lemn, ale crei %rep%e lsa%e .n 1$s a%/rnau pe par%ea $pus pere%elui &i preau -a%a s se
prbu&easc. O u&i,, pe care era prins $ cruce mare de cimi%ir, din sc/ndur v$psi% .n ne-ru,
fu desc(is anev$ie &i p$r%arul .l in%r$duse .n%r)$ .ncpere .n%unec$as &i scund, cu pere,i
vrui,i &i unde se aflau, drep% p$d$abe, d$u %abl$uri mari &i .nne-ri%e de vreme. Ac$l$, 2ulien
fu lsa% sin-ur3 se sim,ea d$b$r/% &i)i b%ea inima de)ai fi zis c vrea s)i spar- piep%ul. Ar fi
f$s% ferici% s p$a% pl/n-e. O %cere de m$ar%e d$mnea .n %$a% cldirea.
9es%e un sfer% de ceas, care i se pru lun- c/% $ zi, p$r%arul cu .nf,i&are sinis%r se ivi
.n pra-ul unei u&i, la cellal% cap% al .ncperii &i, fr s binev$iasc s)i spun $ v$rb, .l
fcu semn s .nain%eze. 2ulien in%r .n%r)$ .ncpere &i mai mare dec/% cea din%/i &i f$ar%e pr$s%
lumina%. 9ere,ii erau %$% vrui,i, iar m$bile nu eGis%au. D$ar .n%r)un un-(er, l/n- u&, 2ulien
vzu .n %reac% un pa% de sc/nduri, d$u scaune de paie &i un 1il, din lemn de brad, fr pern.
En cellal% cap% al .ncperii, l/n- un $c(i de fereas%r cu -eamul .n-lbeni% &i .mp$d$bi% cu
-(ivece de fl$ri ne.n-ri1i%e, zri un $m .mbrca% .n%r)$ su%an prpdi%, &ez/nd la $ mas.
9rea m/ni$s3 apuca, unul c/%e unul, $ sumedenie de p%r,ele fcu%e din (/r%ie, scria ceva pe
fiecare &i ap$i le a&eza pe mas. Nici nu lu .n seam prezen,a lui 2ulien. Aces%a .ncremenise
.n pici$are, cam pe la mi1l$cul $dii, ac$l$ unde .l lsase p$r%arul, care ie&ise .nc(iz/nd usa.
Trecur as%fel zece minu%e3 $mul .mbrca% ca vai de lume scria de z$r. Tulburarea &i
%eama lui 2ulien sp$rir .n%r)a%/%a, .nc/% bie%ul %/nr sim,ea c e -a%a s se prbu&easc. Un
fil$s$f ar fi zis, .n&el/ndu)se p$a%eB 6!%area as%a se da%$reaz impresiei pu%ernice pe care $
face ur/,enia asupra unui sufle% nscu% s iubeasc ceea ce e frum$s8.
Omul care scria ridic frun%ea. 2ulien nu $bserv as%a dec/% pes%e c/%va vreme, &i
c(iar dup ce vzu rmase %$% .ncremeni%, l$vi% ca de m$ar%e de privirea cumpli% care se
a,in%ise asupra lui. Oc(ii .mpien1eni,i ai lui 2ulien abia deslu&eau fa,a prelun- &i ac$peri%
%$a% cu pe%e r$&ii, .n afar de frun%ea -lbe1i% ca a unui m$r%. En%re $bra1ii aceia r$&ii &i
frun%ea alb s%icleau d$i $c(i mici &i ne-ri, fcu,i s .nspim/n%e p/n &i fiin,a cea mai
cura1$as. 'run%ea uria& era mr-ini% cu pr des, %ur%i% &i ne-ru ca sm$ala.
I Ai de -/nd s vii $da% mai apr$apeQ spuse .n cele din urm $mul, cu nerbdare .n
-las.
2ulien fcu un pas &$vielnic &i, .n sf/r&i%, -a%a s se prbu&easc &i palid cum nu mai
fusese .n via,a lui, se $pri la %rei pa&i de msu,a de sc/nduri, ac$peri% cu (/r%iu,ele p%ra%e.
I "in$ mai apr$ape, .i spuse $mul.
2ulien mai fcu un pas, .n%inz/nd m/na, de parc ar fi cu%a% ceva s se spri1ine.
I *um %e c(eamQ
I 2ulien !$rel.
I Ai .n%/rzia% mul%, .i spuse $mul, ,in%indu)l din n$u cu $ privire necru,%$are.
2ulien nu pu%u s)i .nfrun%e ui%%ura3 .n%inz/nd m/na ca pen%ru a cu%a un reazem, se
prbu&i pe p$dea.
Omul sun. 2ulien nu mai vedea &i nu mai pu%ea s se mi&%e3 dar auzi ni&%e pa&i care se
apr$piau.
'u ridica% &i a&eza% pe 1il,ul de lemn. Ap$i auzi v$cea $mului aceluia -r$aznic
spun/ndu)i p$r%aruluiB
I !e vede c l)a apuca% b$ala c$piil$r3 numai as%a mai lipsea.
*/nd 2ulien izbu%i s desc(id $c(ii, $mul cu fa,a r$&ie c$n%inua s scrie3 p$r%arul
dispruse. 6Trebuie s fiu cura1$s, .&i spuse er$ul n$s%ru, &i mai ales s ascund ce sim%B sim,ea
c)i e .n-r$zi%$r de ru3 dac mi se .n%/mpl ceva, Dumnezeu &%ie ce)au s)&i .nc(ipuie despre
mine.8 .n sf/r&i%, $mul ls scrisul &i, ui%/ndu)se piezi& la 2ulienB
I E&%i, sau nu .n s%are s)mi rspunziQ
I !un%, prin%e, .l rspunde 2ulien cu $ v$ce slbi%.
I '$ar%e bine.
Omul ne-ru se ridicase pe 1um%a%e &i cu%a cu nerbdare $ scris$ric .n ser%arul mesei
de brad, care se desc(ise sc/r,/ind. O -si, se a&ez fr -rab &i, ui%/ndu)se din n$u la 2ulien,
de parc ar fi vru% s)i smul- &i ul%ima fr/m de via,
I Emi e&%i rec$manda% de prin%ele *(+lan, care a f$s% cel mai bun par$( din epar(ie,
$m de aleas vir%u%e &i prie%enul meu de %reizeci de ani.
I A(, am cins%ea s v$rbesc cu prin%ele 9irard, spuse 2ulien cu -las s%ins.
I A&a se pare, .i rspunse direc%$rul seminarului, privindu)l supra%.
4i $c(i&$rii .l sclipir &i mai %are, ap$i mu&c(ii din c$l,urile -urii .l %resrir fr v$ie.
9rea un %i-ru, -us%/nd dinain%e plcerea de a)&i .n-(i,i prada.
I !cris$area prin%elui *(+lan e scur%, -ri el, ca &i cum ar fi v$rbi% sin-ur.
Kntelligenti pauca
OM
.n vremurile n$as%re nu scrii nici$da% prea pu,in. 4i ci%i cu -las %areB 6"i)l
rec$mand pe 2ulien !$rel, din par$(ia aceas%a, b$%eza% de mine acum vre$ d$uzeci de aniB e
fiul unui c(eres%e-iu .ns%ri%, dar care nu)i d un ban3 2ulien va fi un lucr%$r ales .n via
D$mnului. Mem$ria &i in%eli-en,a nu)i lipsesc defel &i are des%ul 1udeca%. Dar c(emarea pe
care $ sim%e fi)va ea %rainicQ E ea sincerQ8
I &incer%! repe% prin%ele 9irard, mira%, ui%/ndu)se la 2ulien3 dar de pe acum privirea
.i era mai pu,in lipsi% de $menie. &incer%! repe% el, c$b$r/nd -lasul &i d/nd s ci%easc mai
depar%eB
6" cer $ burs pen%ru 2ulien !$rel3 $ va meri%a, supun/ndu)se la eGamenele
%rebui%$are. L)am .nv,a% un pic de %e$l$-ie, din vec(ea &i buna %e$l$-ie a lui $ssue%,
Arnauld, 'leurM
@V
. Dac nu v e pe plac, %rimi%e,i)mi)l .nap$i3 direc%$rul A&ezm/n%ului pen%ru
sraci, pe care .l cun$a&%e,i bine, .l $fer $p% su%e de franci ca s)l aib ca precep%$r la c$pii.
*$n&%iin,a .mi e .mpca%, mul,umi% D$mnului. M deprind cu -r$aznica l$vi%ur. Vale et
me ama.
;N
8
*/nd ci%i semn%ura, prin%ele 9irard .&i .nce%ini -lasul &i r$s%i, $f%/ndB 0h@lan.
I E lini&%i% sufle%e&%e, spuse el3 .n%r)adevr, vir%u%ea lui meri% rspla%a as%a3 dea
D$mnul s am &i eu par%e de ea la nev$ie7
E&i .nl, $c(ii spre cer &i)&i fcu $ cruce. La vederea semnului aces%uia sf/n%, 2ulien
sim,i c)i mai scade pu,in -r$aza ad/nc pe care $ sim,ise cum .l .n-(ea, inima de c/nd
p&ise .n cldirea seminarului.
I Am aici %rei su%e d$uzeci &i unu de %ineri, d$ri%$ri s d$b/ndeasc (arul D$mnului,
spuse, .n sf/r&i%, aba%ele 9irard, cu -las sever, dar lipsi% de ru%a%e3 din%re ei, numai vre$ &ap%e
sau $p% .mi sun% rec$manda,i de $ameni ca prin%ele *(+lan3 as%fel, prin%re cei %rei su%e
d$uzeci &i unu vei fi al n$ulea. Dar $cr$%irea mea nu e nici$ fav$are &i nici slbiciune3 ea
.nsemneaz $ sp$ri%e a -ri1il$r &i a severi%,ii .mp$%riva pca%ului. Du)%e &i .ncuie u&a cu
c(eia7
2ulien se sili s umble &i izbu%i s nu cad. Observ c $ fereas%r de l/n- u& ddea
spre c/mpie. 9rivi c$pacii3 vederea l$r .l fcu bine, ca &i cum ar fi zri% ni&%e prie%eni vec(i.
I LoQuerisne linguam latinam J"$rbe&%i la%ine&%eQK, .l .n%reb prin%ele 9irard c/nd
se .n%$arse.
I Kta, pater optime Jda, preabunule prin%eK, rspunse 2ulien, venindu)&i pu,in .n fire.
'r .nd$ial c, de)$ 1um%a%e de $r .nc$ace, niciun $m de pe lume nu i se pruse mai pu,in
bun ca prin%ele 9irard.
*$nv$rbirea c$n%inu .n la%ine&%e. 9rivirea pre$%ului se .mbl/nzi3 2ulien .&i red$b/ndi
.n%ruc/%va s/n-ele rece. 6*e slab sun%, -/ndi el, c m)am lsa% s%p/ni% de aparen,ele lui de
vir%u%e7 Omul s%a $ fi %$% $ sec%ur, ca prin%ele Masl$n.8 4i 2ulien se bucur c)&i ascunsese
apr$ape %$,i banii .n -(e%e.
9rin%ele 9irard .l puse lui 2ulien .n%rebri .n le-%ur cu %e$l$-ia &i se minun de
cun$&%in,ele lui. Mirarea .l sp$ri &i mai mul% c/nd .l .n%reb .nde$sebi din !crip%uri. Dar c/nd
a1unse la .nv,%urile sfin,il$r prin,i, .&i ddu seama c 2ulien apr$ape n)avea (abar de
numele sf/n%ului <er$nim, al sf/n%ului Au-us%in, al sf/n%ului $naven%ura, al sf/n%ului "asile
e%c, e%c.
6De fap%, se -/ndi prin%ele 9irard, as%a e %endin,a aceea fa%al spre pr$%es%an%ism, pe
care i)am repr$&a%)$ .n%$%deauna prin%elui *(+lan. O cun$a&%ere ad/nci%, p$a%e c(iar prea
ad/nci% a sfin%el$r !crip%uri.8
J2ulien %$cmai .l v$rbise, fr s fie .n%reba%, despre ade"%ratul %imp c/nd fuseser
scrise ?eneza, Pentateucul e%c.K
6La ce duce medi%area fr limi% asupra sfin%el$r !crip%uri, dac nu la cercetarea
personal%, adic la pr$%es%an%ismul cel mai .nfi$r%$rQ -/ndi aba%ele 9irard. 4i, al%uri de
&%iin,a as%a nes$c$%i%, nimic despre sfin,ii prin,i, ca s p$a% c$mpensa $ asemenea %endin,.8
Dar uimirea direc%$rului seminarului nu mai cun$scu mar-ini a%unci c/nd, .n%reb/ndu)
l pe 2ulien asupra au%$ri%,ii papii, &i a&%ep%/ndu)se la maGimele vec(ii biserici -alicane
L>
%/nrul .l reci% %$a% car%ea d$mnului de Mais%re.
6*iuda% $m mai e &i *(+lan, -/ndi prin%ele 9irard3 i)$ fi ar%a% car%ea as%a ca s)l
.nve,e s)&i r/d de eaQ8
5adarnic .l puse el .n%rebri lui 2ulien pen%ru a .ncerca s -(iceasc dac credea seri$s
.n d$c%rina d$mnului de Mais%re. T/nrul nu rspundea dec/% cu mem$ria. Din clipa aceea,
2ulien se c$mp$r% .n%r)adevr f$ar%e bine, cci se sim,ea s%p/n pe sine. Dup un eGamen
nesf/r&i% de lun-, i se pru c severi%a%ea prin%elui 9irard fa, de el nu mai era dec/%
prefcu%. En%r)adevr, dac ar fi lsa% de$par%e principiile seri$zi%,ii aus%ere pe care de
cincisprezece ani &i le impusese fa, de elevii si in%ru %e$l$-ie, direc%$rul seminarului l)ar fi
.mbr,i&a% pe 2ulien .n numele l$-icii, a%/%a clari%a%e, precizie &i c$rec%i%udine -sea .n
rspunsurile lui.
6<a% $ min%e .ndrznea, &i sn%$as, .&i spuse el, dar corpus debile J%rupul e
&ubredK.8
I Ni se .n%/mpl des s caziQ .l .n%reb pe 2ulien, ar%/ndu)i cu de-e%ul p$deaua.
I E pen%ru prima $ar .n via,3 c(ipul p$r%arului m .nspim/n%ase, adu- 2ulien,
r$&indu)se ca un c$pil.
9rin%ele 9irard apr$ape c z/mbi.
I <a% unde duc de&ar%ele p$d$abe lume&%i3 dup c/%e se pare, %e)ai deprins cu fe,e
z/mbi%$are, adevra%e %ea%re ale minciunii. Adevrul e aus%er, d$mnule. Dar menirea n$as%r
.n lumea pm/n%easc nu e $are &i ea la fel de aus%erQ "a %rebui s ve-(ezi ca s),i fere&%i
sufle%ul de slbiciunea as%aB prea mult% sim#ire fa#% de frumuse#ile de'arte ale (nf%#i'%rii
e4terioare. Dac nu mi)ai fi f$s% rec$manda%, urm prin%ele 9irard v$rbind din n$u la%ine&%e,
cu vdi% plcere, dac nu mi)ai fi f$s% rec$manda% de un $m ca prin%ele *(+lan, ,i)a& v$rbi
limba1ul plin de de&er%ciuni al lumii aces%eia cu care pari a%/% de deprins. ursa .n%rea-
ceru% de dumnea%a, ,i)a& spune, e lucrul cel mai -reu de d$b/ndi% din lume. Dar prin%ele
*(+lan ar meri%a prea pu,in, dup cincizeci &i &ase de ani de munc ap$s%$lic, dac n)ar pu%ea
s $b,in pen%ru cineva $ burs la seminar.
Dup aces%e cuvin%e, prin%ele 9irard .l sf%ui pe 2ulien s nu in%re .n nici$ as$cia,ie
sau c$n-re-a,ie secre%, fr .nv$irea lui.
I " dau cuv/n%ul meu de $n$are7 .l f-dui 2ulien cu inima desc(is, ca un $m
cins%i%.
Direc%$rul seminarului z/mbi pen%ru prima $ar.
I *uv/n%ul s%a nu se p$%rive&%e aici, .i spuse el, cci amin%e&%e prea mul% de&ar%
$n$are a $amenil$r de lume, care .l m/n la a%/%ea -re&eli &i, dese$ri, la crime. Emi da%$rezi
smeri% supunere, a&a cum -rie&%e para-raful al &ap%esprezecelea din bula )nam +cclesiam
L=
a sf/n%ului 9ius al ")lea. Eu .,i sun% mai marele bisericesc. En casa aceas%a, preascumpul meu
fiu, a ascul%a .nseamn a %e supune. */,i bani aiQ
6<a%)ne a1un&i &i aici, .&i spuse 2ulien3 de as%a mi)a spus _preascumpul meu fiu`.8
I Treizeci &i cinci de franci, prin%e.
I Enseamn),i cu -ri1 cum .,i f$l$se&%i banii3 va %rebui s)mi dai s$c$%eal de ei.
*$nv$rbirea aceas%a penibil durase %rei $re3 2ulien c(em p$r%arul.
I D)i %/nrului !$rel c(ilia numrul >TA, .i spuse prin%ele 9irard.
En semn de pre,uire de$sebi%, .l (rzise lui 2ulien $ .ncpere separa%.
I Du)i lucrurile ac$l$, adu- el.
2ulien c$b$r. privirea &i)&i vzu cufra&ul c(iar l/n- el3 .l privise vreme de %rei
ceasuri, fr s)l recun$asc.
A1uns la numrul >TA, $ mic $di, de vre$ %rei me%ri p%ra,i, la ul%imul ca% al cldirii,
2ulien $bserv c fereas%ra ddea spre f$r%ifica,ii, iar dinc$l$ de ele se zrea frum$asa c/mpie
pe care r/ul D$ubs $ despar%e de $ra&.
I *e priveli&%e .nc/n%%$are7 eGclam 2ulien3 dar v$rbindu)&i as%fel, nu sim,ea del$c
ce eGprimau cuvin%ele r$s%i%e.
!enza,iile a%/% de pu%ernice, pe care le .ncercase .n scur%ul rs%imp de c/nd se afla la
esanO$n, .l is%$viser apr$ape cu desv/r&ire. A&ez/ndu)se l/n- fereas%r, pe unicul scaun
de lemn afla% .n c(ilie, czu de.nda% .n%r)un s$mn ad/nc. 4i nu auzi nici cl$p$%ul pen%ru cin,
nici cl$p$%ul pen%ru ru-ciune3 ceilal,i .l ui%aser.
A d$ua zi diminea,, c/nd .l %rezir primele raze de s$are, 2ulien se p$meni culca% pe
p$dea.
CAPITOLUL ,,%I
Lu"a $au ca c *l li!$& 4o0a&ului
&unt singur pe p%m/nt, nimeni nu
se (n"rednice'te s% se g/ndeasc% la
mine. 9o#i cei pe care (l "%d f%c/nd
a"ere au o neru'inare 'i o asprime
a inimii cu totul str%ine de inima
mea. Ri m% ur%sc din pricina
bun%t%#ii mele nesilite. Vai! cur/nd
"oi muri, fie de foame, fie ucis de
nefericirea de-a "edea inimile
oamenilor at/t de aspre.
ROUNG
LA
2ulien se -rbi s)&i scu%ure (ainele &i s c$b$are, .n%/rziase. Un suprave-(e%$r .l cer%
cu asprime3 .n l$c s cau%e s se 1us%ifice, 2ulien .&i .ncruci&a bra,ele pe piep%B
I Pecca"i, pater optime Jam pc%ui%, preabunule prin%eK, spuse el cu $ .nf,i&are
umil.
Encepu%ul aces%a avu mare succes. !eminari&%ii mai is%e,i .&i ddur seama c aveau de)
a face cu un $m care nu se afla la primii pa&i ai meseriei. En $ra de recrea,ie, 2ulien vzu c
s%/rnise curi$zi%a%ea %u%ur$r. Dar ceilal,i nu aflar de la el dec/% re,inere &i %cere. Dup
principiile pe care &i le furise, 2ulien .l s$c$%ea pe cei %rei su%e d$uzeci &i unu de c$le-i ni&%e
du&mani3 cel mai pericul$s din%re %$,i, .n $c(ii lui, era prin%ele 9irard.
9es%e pu,in vreme, 2ulien %rebui s)&i alea- un du($vnic &i i se ddu $ lis%.
6Ei, d$amne7 drep% cine m iaQ .&i spuse el. *red $are c nu .n,ele- ce (nseamn% s%
"orbe'ti8 4i)l alese pe prin%ele 9irard.
'r s)&i dea seama, pasul aces%a fusese ($%r/%$r. Un seminaris% %inerel de %$%, nscu%
.n "erri#res, &i care, din prima zi, se declarase prie%enul lui, .i spuse c dac l)ar fi ales pe
prin%ele *as%en#de, subdirec%$rul seminarului, p$a%e ar fi d$vedi% mai mul% pruden,.
I 9rin%ele *as%en#de e du&manul prin%elui 9irard, care e bnui% de 1ansenism,
adu- micul seminaris%, v$rbindu)i la urec(e.
T$,i pa&ii de .ncepu% ai er$ului n$s%ru, care se credea a%/% de pruden%, fur, ca &i
ale-erea du($vnicului, ni&%e fap%e nec(ibzui%e. 0%ci% de .nfumurarea unui $m cu ima-ina,ie
b$-a%, .&i lua in%en,iile drep% lucruri .mplini%e &i se credea un f,arnic desv/r&i%. Nebunia .l
.mpinse p/n ac$l$, .nc/% se mus%r sin-ur pen%ru succesele d$b/ndi%e .n ar%a aceas%a a
slbiciunii.
6"ai7 e sin-ura mea arm7 .&i spunea el. En al%e vremuri mi-a' fi c/'tigat p/inea prin
fap%e -ri%$are .n fa,a du&manului.8
2ulien, mul,umi% de pur%area lui, privea .n prea1m3 &i -sea pre%u%indeni aparen,a celei
mai cura%e vir%u,i.
"re$ $p% sau zece seminari&%i %riau .n mireasma sfin,eniei si aveau nluciri, ca sf/n%a
Tereza sau ca sf/n%ul 'rancisc c/nd a primi% pece%ea (arului pe mun%ele Vema, .n Apenini.
Dar as%a era $ mare %ain &i prie%enii l$r n)$ ddeau .n vilea-. ie,ii flci cu nluciri se aflau
apr$ape ve&nic la infirmerie. Al,i $ su% uneau credin,a neclin%i% cu s/r-uin,a $b$si%.
Munceau p/n la is%$vire, dar fr s prind mare lucru. "re$ d$i sau %rei se dis%in-eau prin%r)
un %alen% real &i, .n%re al,ii, mai ales un anume *(azel3 dar 2ulien sim,ea c nu)i sun% dra-i &i
nici el nu le era pe plac.
0es%ul cel$r %rei su%e d$uzeci &i unu de seminari&%i nu era alc%ui% dec/% din fiin,e
-r$s$lane, nu %$cmai si-ure c pricep cuvin%ele la%ine, pe care le repe%au c/% e ziua de lun-.
'ii de ,rani apr$ape %$,i, le plcea mai mul% s)&i c/&%i-e p/inea r$s%ind c/%eva cuvin%e
la%ine&%i dec/% d/nd cu sapa. Dup ce fcu $bserva,iile aces%ea, 2ulien .&i f-dui s
d$b/ndeasc succese rapide. 6.n $rice slu1b e nev$ie de $ameni in%eli-en,i, cci, la urma
urmei, e $ munc de .ndeplini%, .&i spunea el. !ub Nap$le$n a& fi f$s% ser-en%3 prin%re ace&%i
vii%$ri pre$,i v$i fi mare vicar.
T$,i nen$r$ci,ii &%ia, adu- el, plma&i din c$pilrie, au %ri%, p/n la venirea l$r aici,
cu lap%e c$vsi% &i cu p/ine nea-r. <n c$libele l$r, abia dac -us%au carne de cinci sau de &ase
$ri pe an. Asemenea $s%a&il$r r$mani, care s$c$%eau rzb$iul drep% vreme de $di(n, ,ranii
&%ia neci$pli,i sun% .nc/n%a,i de plcerile seminarului.8
2ulien nu ci%ea .n $c(ii l$r m$($r/,i dec/% nev$ia fizic sa%isfcu% dup mas &i
plcerea fizic a&%ep%a% .nain%e de mas. A&a ar%au $amenii .n mi1l$cul cr$ra %rebuia s se
dis%in-3 dar ceea ce 2ulien nu &%ia, ceea ce se fereau s)i spun era fap%ul c a fi primul la
feluri%e cursuri de d$-m, de is%$rie bisericeasc e%c., e%c., preda%e la seminar, nu .nsemna
pen%ru ei dec/% un pca% m%re#. De la "$l%aire .nc$ace, de la -uvernm/n%ul cel$r d$u
camere, care nu sun%, .n f$nd, dec/% ne(ncredere 'i cercetare personal% &i dau spiri%ului
p$p$arel$r pr$s%ul $bicei de a nu se (ncrede, iserica 'ran,ei a pricepu%, se pare, c adevra,ii
ei du&mani sun% cr,ile. En $c(ii isericii, supunerea inimii e %$%ul. !uccesele cuiva la s%udii,
c(iar la cele sfin%e, i se par suspec%e, &i pe bun drep%a%e. *ine)l va .mpiedica $are, pe $mul
superi$r, s %reac de cealal% par%e, ca !i#Mes sau Gr+-$ire
LH
Q Tremur/nd, iserica se a-a, de
pap ca de sin-ura ei salvare. !in-ur papa p$a%e .ncerca s paralizeze cerce%area pers$nal &i,
prin cucernicul fas% al cerem$niil$r de la cur%ea lui, s impresi$neze spiri%ul plic%isi% &i b$lnav
al $amenil$r de lume.
2ulien, p%runz/nd pe 1um%a%e aces%e diferi%e adevruri, pe care, %$%u&i, %$a%e cuvin%ele
r$s%i%e .n%r)un seminar %ind s le %-duiasc, cdea .n%r)$ melanc$lie ad/nc. Lucra mul% &i
izbu%i repede s .nve,e lucruri f$ar%e f$l$si%$are pen%ru un pre$%, &i f$ar%e false dup prerea
lui, cr$ra nu le ddea nici$ a%en,ie. Al%ceva credea c nu mai are de fcu%.
6! m fi ui%a% $are %$a% lumeaQ8 -/ndea el, ne&%iind c prin%ele 9irard primise &i
zv/rlise .n f$c c/%eva scris$ri %rimise din Di1$n &i din care, cu %$a%e f$rmele s%ilului celui mai
cuviinci$s cu pu%in,, rzb%ea pa%ima cea mai vie. 0emu&cri amare preau c se .mp$%rivesc
dra-$s%ei aces%eia. 6*u a%/% mai bine, .&i spunea prin%ele 9irard, cel pu,in %/nrul n)a iubi% $
femeie nele-iui%.8
En%r)$ zi, prin%ele 9irard desc(ise $ scris$are care prea pe 1um%a%e &%ears de
lacrimi3 era un adi$ pe vecie. 3$n sf/r'it, i se scria lui 5ulien, cerul s-a milosti"it f%c/ndu-m%
s% ur%sc nu pe acela pentru care am p%c%tuit, c%ci el (mi "a r%m/ne "e'nic tot ce am mai
scump pe lume, ci p%catul (n sine. 5ertfa a fost (ndeplinit%, dragul meu. Ri nu f%r% lacrimi,
dup% cum "ezi. ?/ndul m/ntuirii fiin#elor pentru care sunt datoare s% tr%iesc 'i pe care le-ai
iubit at/t de mult a biruit. )n >umnezeu drept, dar necru#%tor, nu se "a mai putea r%zbuna
pe ei pentru p%catele s%"/r'ite de maica lor. 2dio, 5ulien, fii drept fa#% de oameni 8
!f/r&i%ul scris$rii era apr$ape cu nepu%in, de ci%i%. !e ddea $ adres la Di1$n &i %$%u&i
se nd1duia c 2ulien nu va rspunde nici$da% sau c mcar va f$l$si cuvin%e pe care $
femeie re.n%$ars la vir%u%e le p$a%e ascul%a fr s r$&easc. Melanc$lia lui 2ulien, a1u%a% &i
de (rana pr$as% pe care $ livra seminarului an%repren$rul mesel$r de $p%zeci &i %rei de
cen%ime, .ncepu s)i &ubrezeasc sn%a%ea, c/nd, .n%r)$ diminea,, '$uWu+ se ivi pe
nea&%ep%a%e .n $daia lui.
I En sf/r&i%, am reu&i% s in%ru. Nu),i fac nici$ vin, dar de cinci $ri am veni% la
esanO$n ca s %e vd. 4i mereu am -si% p$r,ile .ncuia%e. Am p$s%a% un $m la p$ar%a
seminarului3 de ce naiba nu ie&i nici$da%Q
I E $ .ncercare la care m)am supus sin-ur.
I Te -sesc f$ar%e sc(imba%. En sf/r&i%, bine c %e vd7 D$u piese frumu&ele de c/%e
cinci franci mi)au d$vedi% c/% de ne-(i$b am f$s% c nu le)am drui% de cum am veni% prima
da%.
*ei d$i prie%eni v$rbir la nesf/r&i%. 2ulien pli c/nd '$uWu+ .i spuseB
I 'iindc veni v$rba, &%ii c mama elevil$r %i e apuca% de evlavia cea mai ad/ncQ
4i .l p$ves%i cu aerul acela firesc care face $ impresie a%/% de ne$bi&nui% asupra inimii
p%ima&e, c/nd .l rsc$le&%i, fr s &%ii, fibrele cele mai in%ime. Da, dra-ul meu, de evlavia cea
mai fierbin%e. !e zice c face pelerina1e. Dar, spre ve&nica $car a prin%elui Masl$n, care l)a
spi$na% a%/%a vreme pe prin%ele *(+lan, d$amna de 0:nal nu l)a d$ri% ca du($vnic. !e duce s
se sp$vedeasc la Di1$n sau la esanO$n.
I "ine la esanO$nQ .n%reb 2ulien cu frun%ea npdi% de r$&ea,.
I "ine des%ul de des, .i rspunse '$uWu+, privindu)l .n%reb%$r.
I Ai la %ine c/%eva numere din Le 0onstitutionnel
I *e spuiQ7 se mir '$uWu+.
I Te .n%reb dac ai c/%eva numere din Le 0onstitutionnel, urm 2ulien cu cea mai
mare lini&%e .n -las. Gaze%a se vinde aici cu %reizeci de -$l$-ani numrul.
I *um7 EGis% liberali p/n &i .n seminar7Q se mir '$uWu+. !rman 'ran,7 adu-
el, lu/nd -lasul f,arnic &i %$nul mier$s al prin%elui Masl$n.
"izi%a aceas%a ar fi fcu% $ ad/nc impresie asupra er$ului n$s%ru dac, c(iar a d$ua zi,
$ v$rb r$s%i% de seminaris%ul cel mic din "erri#res, care i se prea a%/% de c$pil, nu i)ar fi
prile1ui% $ .nsemna% desc$perire. De c/nd se afla .n seminar, pur%area lui nu fusese dec/% un
&ir .n%re- de -re&eli. 4i 2ulien r/se cu amrciune de sine .nsu&i.
En%r)adevr, fap%ele mai imp$r%an%e ale vie,ii &i le c$nducea cu aleas pricepere3 dar nu
se .n-ri1ea de amnun%e, iar iscusi,ii seminarului nu se ui% dec/% la amnun%e. De aceea &i
.ncepuse s fie privi% de c%re c$le-ii lui ca un spirit independent. El %rdaser $ sumedenie de
fap%e mrun%e.
En $c(ii l$r, el era pe de)a)n%re-ul s%p/ni% de)un pca% fr mar-iniB g/nde'te, :udec%
prin el (nsu'i, .n l$c s urmeze $rbe&%e autoritatea &i pilda. 9rin%ele 9irard nu)i fusese de
niciun a1u%$r3 nu)i adresase nici$da% niciun cuv/n%, .n afara %impului pe%recu% la sp$vedanie,
&i a%unci mai mul% .l ascul%a dec/% .l v$rbea. Dac l)ar fi ales pe prin%ele *as%an#de, ar fi f$s%
cu %$%ul al%ceva.
Din clipa c/nd 2ulien .&i ddu seama de nebunia lui, nu se mai plic%isi del$c. "$ia s
cun$asc %$a% ad/ncimea rului &i, .n aces% sc$p, ie&i pu,in din %cerea %rufa& &i .ncp,/na%
cu care .&i respinsese c$le-ii. A%unci .ns ei se rzbunar. Encercrile lui de apr$piere fur
.n%/mpina%e cu un dispre, care a1un-ea p/n la ba%1$cur. 0ecun$scu c, de c/nd in%rase .n
seminar, nu se scursese mcar $ $r, mai ales .n %impul recrea,iil$r, care s nu aib urmri
pen%ru sau .mp$%riva lui, s nu)i fi sp$ri% numrul du&manil$r sau s)i fi adus bunv$in,a
seminari&%il$r sincer vir%u$&i sau mai pu,in -r$s$lani dec/% ceilal,i. 0ul de .ndrep%a% era
imens &i %reaba f$ar%e anev$i$as. De acum .nain%e 2ulien avea s fie mereu cu $c(ii .n pa%ru3
era v$rba s d$vedeasc $ cu %$%ul al% fire.
Mi&crile $c(il$r, de pild, .l ddur mul% b%aie de cap. Nu fr pricin, .n asemenea
l$curi $c(ii se ,in pleca,i. 6*e .n-/mfa% eram la "erri#res7 .&i spunea 2ulien, .mi .nc(ipuiam
c %riesc &i abia m pre-%eam pen%ru via,. <a%)m, .n sf/r&i%, .n lume, a&a cum $ v$i -si
p/n ce)mi v$i sf/r&i de 1uca% r$lul, .nc$n1ura% de adevra,i du&mani. */% e de -rea f,rnicia
as%a de fiecare clip7 adu- el. 9e l/n- ea, muncile lui Hercule par $ nimica %$a%. Hercule
al vremuril$r m$derne es%e papa !iG%us al ")lea, .n&el/nd cincisprezece ani la r/nd, prin
m$des%ie, pa%ruzeci de cardinali care %$a% %inere,ea lui .l vzuser plin de via, si .nfumura%.
A&adar, &%iin,a nu face d$i bani aici7 .&i zicea el cu ciud3 .nv,%ura d$-mel$r, a
is%$riei sfin%e e%c. nu are .nsemn%a%e dec/% .n aparen,. T$% ce se spune .n le-%ur cu ele n)are
al% r$s% dec/% s .mpin- .n capcan nebunii de %eapa mea. "ai7 sin-urul meu meri% era fap%ul
c .nv,am repede, c pricepeam cu u&urin, balivernele as%ea, .n f$nd, le pre,uiesc ei $are la
adevra%a val$areQ Le 1udec ei ca mineQ 4i fceam %/mpenia s m m/ndresc cu ele7 N$%ele
mari pe care le)am d$b/ndi% .n%runa nu mi)au f$l$si% dec/% s)mi aduc du&mani .nver&una,i.
*(azel, de&i &%ie mai mul% car%e dec/% mine, .&i v/r %$%deauna .n c$mp$zi,ii vre$ ner$zie
care .l arunc .nap$i, pe l$cul al cincizecilea3 e primul d$ar c/nd nu)i des%ul de a%en%. A(7 $
v$rb, $ sin-ur v$rb de)a prin%elui 9irard c/% mi)ar fi f$s% de f$l$si%$are78
Din clipa c/nd 2ulien .ncepu s vad limpede, lun-ile eGerci,ii de pie%a%e asce%ic, ca
de pild ba%erea m%niil$r de cinci $ri pe sp%m/n, c/n%rile la !acr+)*$eur e%c., e%c., care i
se pruser .nfi$r%$r de plic%ic$ase, .l devenir m$men%ele de ac,iune cele mai in%eresan%e.
*u-e%/nd cu severi%a%e la sine .nsu&i &i mai ales cu%/nd s nu)&i eGa-ereze mi1l$acele
f$l$si%e, 2ulien nu %indea, din%r)$ l$vi%ur, ca seminari&%ii care slu1eau cel$rlal,i drep% pild, s
fac la %$% pasul vre$ fap% semnificati"%, adic s)&i d$vedeasc desv/r&irea cre&%ineasc. La
seminar eGis% un fel de a m/nca $ul fier% care vde&%e pr$-resul .n%ru cucernicie.
*i%i%$rul, care p$a%e z/mbe&%e, s binev$iasc a)&i amin%i %$a%e -re&elile sv/r&i%e de
aba%ele Delille
L@
.n %imp ce m/nca un $u, p$f%i% fiind la mas de una din%re marile d$amne de
la cur%ea lui Lud$vic al ;"<)lea.
2ulien cu% s a1un- mai .n%/i la non culpa
LL
adic la s%area %/nrului seminaris% al
crui mers, al crui fel de a)&i mi&ca m/inile, $c(ii e%c. nu vde&%e la urma urmei nimic
lumesc, dar nici nu vde&%e .nc fiin,a s%p/ni% de ideea vie,ii de ap$i &i de'ert%ciunea
deplin% a vie,ii pm/n%e&%i.
2ulien -sea mereu, scrise cu %ciune pe zidurile c$rid$arel$r, fraze ca aces%eaB 6*e
.nsemneaz &aizeci de ani de .ncercri, dac .l pui .n cumpn cu $ ve&nicie de plceri sau cu
$ ve&nicie de ulei cl$c$%ind .n iad78 4i nu le mai dispre,ui3 .n,elese c %rebuia s le ai mereu .n
fa,a $c(il$r. 6*e)am s fac %$a% via,aQ se .n%reba el3 am s le v/nd credinci$&il$r un l$c .n
cer. 4i cum s)i fac s vad l$cul aces%aQ 9rin de$sebirea din%re .nf,i&area mea &i .nf,i&area
unui mirean.8
Dup mai mul%e luni de %rud ne.n%rerup%, 2ulien %$% mai prea c g/nde'te. 'elul lui
de a)&i r$%i $c(ii &i de a)&i mi&ca buzele nu ar%a credin,a $arb, -a%a s cread &i s .ndure
%$%ul, c(iar mucenicia. 4i vedea, cuprins de furie, cum i)$ luau .nain%e, .n privin,a aceas%a,
,ranii cei mai neci$pli,i. Dar eGis%au pricini seri$ase ca ei s nu par c -/ndesc.
*/% silin, nu &i)a da% 2ulien ca s d$b/ndeasc &i el .nf,i&area aceea a credin,ei
.nflcra%e &i $arbe, -a%a s nu se .nd$iasc de nimic &i s .ndure %$%ul, a&a cum $ -se&%i a%/%
de des .n mns%irile din <%alia, &i din care n$u, mirenil$r, Guercin$
LP
ne)a lsa% m$dele a%/%
de perfec%e .n pic%urile lui biserice&%i
L?
.
En zilele de mare srb%$are li se ddeau seminari&%il$r c/rna,i cu varz cli%. "ecinii
de mas ai lui 2ulien $bservar c el rm/nea neps%$r fa, de fericirea as%a3 ia% una din
marile lui crime. *$le-ii vzur .n ea semnul dez-us%%$r al celei mai s%upide f,rnicii3 nimic
nu)i fcu mai mul,i du&mani. 6<a ui%a,i)v la %/r-$ve,ul s%a, la .n-/mfa%ul s%a, spuneau,ei3 se
preface c)i e sil de cel mai ales %ain, c/rna,i cu varz cli%7 !c/rba dracului7 .n-/mfa%ul7
afurisi%ul78
6"ai7 desv/r&i%a ne&%iin, le e de)un nemr-ini% f$l$s ,ranil$r aces%$ra %ineri, c$le-i
cu mine, se vi%a 2ulien .n clipele de deznde1de. */nd in%r .n seminar, pr$fes$rul n)are
nev$ie s le sc$a% din cap ideile lume&%i .n-r$zi%$r de mul%e pe care eu le)am adus cu mine,
iar ei mi le ci%esc pe fa,, $rice a& face.8
2ulien .l s%udia cu $ a%en,ie apr$ape invidi$as pe cei mai neci$pli,i din%re ,rnu&ii
s$si,i la seminar. Din clipa c/nd .&i lepdau s%raiele de aba, ca s fie .nve&m/n%a,i .n su%ane,
educa,ia li se mr-inea la un respec% imens &i fr mar-ini fa, de banii lic(izi &i pe&in, cum se
spune prin par%ea l$cului.
Aces%a e felul s$lemn &i er$ic de)a eGprima ideea sublim de bani -(ea,.
'ericirea, pen%ru seminari&%ii &%ia, ca &i pen%ru er$ii r$manel$r lui "$l%aire, c$ns%
mai ales .n a m/nca bine. 2ulien desc$peri apr$ape la %$,i un respec% .nnscu% pen%ru $mul care
p$ar% un c$s%um de p$s%av fin.
!im,m/n%ul aces%a pre,uie&%e :usti#ia care (mparte dreptatea, a&a cum ne)$ dau
%ribunalele n$as%re, la val$area sau c(iar sub val$area ei. 6*e p$,i c/&%i-a, repe%au ei adesea,
ce p$,i c/&%i-a d/nd .n 1udeca% unul cu os/nz%Q8
En mun,ii 2ura, aces%ea sun% cuvin%ele care v$r s ara%e un $m cu avere. 4i v pu%e,i
.nc(ipui c/% respec% au $amenii fa, de fiin,a cea mai b$-a%B $c/rmuirea7
! nu z/mbe&%i plin de respec% numai c/nd auzi p$menindu)se numele d$mnului
prefec%, %rece, .n $c(ii ,ranil$r din 'ranc(e)*$m%+, drep% $ lips de prevedere, &i, la cei
sraci, lipsa de prevedere e pedepsi% imedia% prin lipsa de p/ine.
Dup ce, .n primele luni, 2ulien sim,ise cum .l suf$c dispre,ul, acum .l cuprinse .n
cele din urm milaB prin,il$r cel$r mai mul,i din%re c$le-ii lui li se .n%/mplase adesea s se
.n%$arc seara, la vreme de iarn, .n c$ci$abele l$r &i s nu -seasc nici p/ine, nici cas%ane,
nici car%$fi. 64i)a%unci, de ce s %e miri, .&i spunea 2ulien, dac pen%ru ei $mul ferici% e mai
.n%/i de %$a%e cel ce)a m/nca% bine &i ap$i cel ce are $ (ain bun7 *$le-ii mei au $ v$ca,ie de
neclin%i%, adic vd .n pre$,ie $ lun- c$n%inuare a fericirii aces%eiaB s mn/nci bine &i s ai,
iarna, $ (ain cldur$as .n spinare.8
Oda%, i se .n%/mpl lui 2ulien s)l aud pe)un %/nr seminaris%, .nzes%ra% cu ima-ina,ie,
spun/ndu)i unui c$le- al suB
I De ce n)a& a1un-e &i eu pap, ca !iG%us al ")lea, care a pscu% p$rciiQ
I 9i papi se fac numai din%re i%alieni, .i rspunse cellal%3 dar nici v$rb c $ se se
%ra- la s$r,i prin%re n$i pen%ru p$s%uri de mari vicari, de can$nici &i p$a%e c(iar de episc$pi.
!fin,ia)sa 9. episc$p de *(/l$ns, e fiul unui d$-ar, iar %a%a e l$% d$-ar.
En%r)$ bun zi, la mi1l$cul unei lec,ii de d$-m, prin%ele 9irard %rimise dup 2ulien.
ie%ul %/nr se sim,i fericii s se smul- din a%m$sfera fizic &i m$ral .n care era cufunda%.
'u .n%/mpina% de prin%ele)direc%$r la fel de .ncrez%$r ca &i .n ziua c/nd in%rase .n
seminar.
I Lmure&%e)mi ce scrie pe car%ea as%a de 1$c, .i spuse el, privindu)l de parc ar fi vru%
s)l v/re .n pm/n%.
2ulien ci%iB
32manda Binet, cafeneaua SLa ?irafaT, (nainte de ora opt. &pune c% e'ti din ?enlis,
"%r cu mama. 8
2ulien .&i ddu seama ce prime1die -r$zav .l pa&%eB isc$adele prin%elui *as%an#de .l
furaser adresa.
I En ziua c/nd am in%ra% aici, spuse el privind frun%ea prin%elui 9irard, cci nu)i pu%ea
.nfrun%a privirea cumpli%, %remuram de %eamB prin%ele *(+lan .mi spusese c v$i -si un
lca& plin de p/ri &i de %$% s$iul de ru%,i3 c spi$narea &i denun,ul .n%re c$le-i sun% .ncura1a%e
aici. A&a vrea cerul, ca s le ara%e via,a, .n adevra%a ei fa,, %ineril$r pre$,i, &i s)i dez-us%e de
lume &i de de&er%ciunile ei.
I 4i %$cmai mie %e)ai -si% s)mi .n&iri baliverne7 se .nfurie prin%ele 9irard. !ec%ur
ce e&%i7
I La "erri#res, urm 2ulien neps%$r, fra,ii mei m b%eau c/nd aveau vre$ pricin
s m pizmuiasc pen%ru ceva.
I La fap%e7 La fap%e7 s%ri- prin%ele 9irard apr$ape sc$s din fire.
'r s)&i piard c/%u&i de pu,in cump%ul, 2ulien .&i relu p$ves%ireaB
I En ziua s$sirii mele la esanO$n, pe la amiaz, flm/nzisem &i am in%ra% .n%r)$
cafenea. <nima .mi era plin de sc/rb pen%ru un l$c a%/% de nele-iui%, dar m -/ndeam c
masa $ s m c$s%e mai ief%in dec/% la (an. Unei d$amne, care prea s fie s%p/na prvliei, i
s)a fcu% mil de .nf,i&area mea nevin$va%. 6Ora&ul e plin de %icl$&i, mi)a zis ea, &i m %em
de s$ar%a dumi%ale, d$mnule. Dac p,e&%i ceva ru, cere)mi a1u%$r, %rimi%e la mine .nain%e de
$ra $p%. Dac p$r%arii seminarului nu v$r s vin, spune)le c e&%i vrul meu &i c %e)ai nscu%
la GenlisF 8
I T$a% plvr-eala as%a va fi cerce%a%, s%ri- prin%ele 9irard, care, nemaipu%/nd
s%a l$cului, se plimba de c$l$)c$l$ prin .ncpere.
! se duc .nap$i .n c(ilia lui7
9rin%ele .l urm pe 2ulien &i)l .ncuie cu c(eia. 2ulien .ncepu imedia% s)&i c$%r$bie
prin cufra&ul .n fundul cruia fusese ascuns cu -ri1 neferici%a car%e de 1$c. Nu lipsea nimic,
dar mai mul%e lucruri fuseser mi&ca%e de la l$curile l$r3 &i %$%u&i, pur%ase %$%deauna c(ei,a la
el. 6*e n$r$c, .&i spuse 2ulien, c .n %impul $rbirii de care am da% d$vad nu m)am f$l$si%
nici$da% de .nv$irea de)a ie&i din &c$al, a%/% de des $feri% de prin%ele *as%an#de, cu $
bunv$in, lesne de pricepu% acum. 9$a%e c a& fi avu% slbiciunea s)mi sc(imb vesmin%ele si
s m duc s)$ vd pe frum$asa Amanda3 a%unci a& fi f$s% pierdu%. */nd li s)a spulbera% $rice
nde1de c v$r pu%ea f$l$si ceea ce aflaser .n c(ipul aces%a, ca s %ra- %$%u&i un f$l$s, au
fcu% un denun,.8
9es%e d$u ceasuri direc%$rul %rimise dup 2ulien.
I N)ai min,i%, .i spuse el privindu)l mai pu,in aspru3 dar s ps%rezi $ asemenea
adres e $ nec(ibzuin, de a crei -ravi%a%e nici nu),i p$,i da mcar seama. *$pil neferici%7 E,i
p$a%e pricinui necazuri .nc zece ani de)acum .nain%e.
CAPITOLUL ,,%II
Pri"a 5!rin- a (i-ii
Vremurile de ast%zi, >umnezeule! sunt arca >omnului. Nenorocire cui se atinge de
ea.
D<DE0OT
*i%i%$rul va binev$i s ne .n-duie s dm pu,ine fap%e clare &i precise din peri$ada
aceas%a a vie,ii lui 2ulien. 4i nu pen%ru c ele ne)ar lipsi3 dimp$%riv3 dar p$a%e c ceea ce a
vzu% 2ulien la seminar e prea ne-ru pen%ru c$l$ri%ul m$dera% pe care m)am s%rdui% s)l
ps%rez .n aces%e file. *$n%emp$ranii, care au suferi% anumi%e lucruri, nu)&i p$% amin%i de ele
dec/% cu $ -r$az .n s%are s nimiceasc $rice al% plcere, c(iar &i pe aceea de a ci%i $
p$ves%ire.
2ulien nu prea fcea pr$-rese .n .ncercrile lui de f,rnicie a -es%uril$r3 une$ri .l
apuca sila &i c(iar deznde1dea cea mai deplin. N)avea succes, &i as%a .n%r)$ meserie del$c
aleas. *el mai mic a1u%$r din afar ar fi f$s% de a1uns s)i redea cura1ul, cci n)avea cine &%ie
ce -reu%,i de .nvins3 dar era sin-ur, ca $ lun%re prsi% .n mi1l$cul $ceanului. 64i c(iar dac
a& reu&i, .&i spunea el, s)mi pe%rec $ via, .n%rea- prin%re $ameni de s$iul s%$ra7 Ni&%e
m/nci, care nu se -/ndesc dec/% la $ule 1umri .n-(i,i%e la pr/nz, sau ni&%e cas%anezi pen%ru
care nici$ %icl$&ie nu e prea nea-r7 Ei v$r a1un-e la pu%ere3 dar cu ce pre,, Dumnezeule)
D$amne7
"$in,a $mului e pu%ernic, as%a $ ci%esc pre%u%indeni3 dar e ea .n s%are s .nvin- a%/%a
silQ Menirea $amenil$r mari a f$s% u&$ar3 $ric/% de cumpli% era prime1dia, l$r li se prea
frum$as3 dar cine ar pu%ea s .n,elea-, .n afar de mine, c/% ur/,enie eGis% .n %$% ce m
.nc$n1$ar aiciQ78
A f$s% m$men%ul celei mai -rele .ncercri din via,a lui. */% de u&$r s)ar fi pu%u% .nr$la
.n%r)unui din%re frum$asele re-imen%e afla%e .n -arniz$an la esanO$n7 !au ar fi pu%u% s se
fac pr$fes$r de la%in3 .l %rebuia a%/% de pu,in ca s aib cu ce %ri7 Dar a%unci, adi$ carier,
adi$ vii%$r. 4i, pen%ru ima-ina,ia lui, as%a ar fi .nsemna% m$ar%e. <a%, mai amnun,i%, una din
acele %ris%e zile.
6En .n-/mfarea mea, m)am bucura% de a%/%ea $ri .nc(ipuindu)mi c sun% al%fel dec/%
ceilal,i %ineri ,rani7 Ei bine, am %ri% .ndea1uns ca s vd c deosebirea d% na'tere la ur%8, .&i
spuse el .n%r)$ diminea,. Adevrul aces%a ad/nc i)l d$vedise una din cele mai supr%$are
.nfr/n-eri.
!e %rudise $ sp%m/n ca s)i plac unui elev, care %ria .n (arul sfin,eniei. !e
plimbase cu el prin cur%e, .l ascul%ase cu frun%ea pleca% %$a%e d$bi%$ciile. 4i, de$da%,
izbucnise fur%una, bubuise %une%ul, iar cuvi$sul seminaris% .l s%ri-ase, respin-/ndu)l cu
-r$s$lnieB
I Ascul%, fiecare pen%ru el .n lumea as%a. Nu vreau s m l$veasc %rsne%ulB pe %ine
%e)ar pu%ea %rsni Dumnezeu ca pe)un nele-iui%, ca pe)un "$l%aire.
!cr/&nind din din,i de furie &i ridic/ndu)&i $c(ii spre cerul brzda% de ful-ere, 2ulien
s%ri-aseB 6A& meri%a s m .nec dac a& ad$rmi .n %impul fur%unii7 ! .ncercm cucerirea al%ui
pedan%.8
T$cmai suna pen%ru lec,ia de is%$rie sf/n%, ,inu% de prin%ele *as%an#de.
9e ,ranii ace&%ia %ineri, .nspim/n%a,i de -reu%a%ea muncii &i de srcia de)acas,
prin%ele *as%an#de .l .nv, .n ziua aceea c fiin,a a%/% de -r$zav .n $c(ii l$r, $c/rmuirea, nu
avea pu%ere real &i le-i%im dec/% .n vir%u%ea .mpu%ernicirii da%e de reprezen%an%ul lui
Dumnezeu pe pm/n%.
I 'ace,i)v vrednici de bun%a%ea papii, prin sfin,enia vie,ii v$as%re, prin supunere
$arb, fi,i ca un toiag (n m/inile lui, adu- el, &i $ s cp%a,i un l$c minuna%, de unde ve,i
p$runci ca ni&%e s%p/ni, fr niciun fel de c$n%r$l, un l$c de unde nu ve,i pu%ea fi clin%i,i3 un
l$c cruia $c/rmuirea .l pl%e&%e $ %reime din ceea ce i se cuvine, iar credinci$&ii, .ndruma,i de
predicile v$as%re, celelal%e d$u %reimi.
La sf/r&i%ul lec,iei, prin%ele *as%an#de se $pri .n cur%e.
I T$cmai pre$%ului i se p$%rive&%e zicala $mul sfin,e&%e l$cul, le spuse el elevil$r
s%r/n&i .n 1urul lui. Eu, unul, am cun$scu% par$(ii la mun%e, ale cr$r veni%uri din slu1be erau
cu mul% mai mari dec/% ale par$(iil$r de $ra&. Te umpleai de bani, fr s mai pui la s$c$%eal
psrile -rase, un%ul pr$asp% &i al%e mii de bun%,i mrun%e3 iar pre$%ul e cel din%/i c(ema%,
nu .ncape .nd$ial nu eGis% praznic s nu fie p$f%i%, srb%$ri% e%c.
De)abia plec prin%ele *as%an#de c elevii se &i s%r/nser -rupuri)-rupuri. 2ulien
rmase de$par%e3 .l lsau, ca pe)$ $aie r/i$as. En fiecare -rup pu%ea fi vzu% c/%e un elev d/nd
cu banul, &i dac -(icea eGac% ce cdea, cap sau pa1ur, c$le-ii erau si-uri c va cp%a,
cur/nd, una din%re par$(iile cu veni%uri .mbie%$are.
Urmar ap$i p$ves%irile. Nu &%iu care pre$% %/nr, abia (ir$%$nisi% de)un an de zile,
druind un iepure de cas servi%$arei unui pre$% b%r/n, izbu%ise s fie ceru% ca diac$n, iar
pes%e c/%va vreme, cci pre$%ul cel b%r/n se -rbise s m$ar, .l .nl$cuise .n par$(ia cea
mn$as. Un al%ul izbu%ise s m$&%eneasc par$(ia unui %/r- mare &i f$ar%e b$-a%, lu/nd par%e
la %$a%e mesele b%r/nului par$( parali%ic &i %indu)i cu -ra,ie puii frip,i.
!eminari&%ii, asemenea %ineril$r din $ricare al%e meserii, eGa-ereaz urmrile aces%$r
me%$de mrun%e, fiindc au ceva ne$bi&nui% .n ele &i s%/rnesc ima-ina,ia.
6Trebuie s cap% deprinderea discu,iil$r s%$ra8, .&i spunea 2ulien. */nd nu se v$rbea
despre c/rna,i &i despre par$(ii .ns%ri%e, se discu%a despre par%ea lumeasc a .nv,%uril$r
biserice&%i, adic despre cer%urile din%re episc$pi &i prefec,i, din%re primari &i par$(i. A%unci
2ulien vedea ivindu)se ideea unui al d$ilea Dumnezeu, dar a unui Dumnezeu mul% mai de
%emu% &i mul% mai pu%ernic dec/% cellal%3 iar aces% al d$ilea Dumnezeu era papa. !eminari&%ii
spuneau, dar c$b$r/nd -lasul &i numai c/nd erau si-uri c nu)i aude prin%ele 9irard, c dac
papa nu)&i ba%e capul s numeasc %$,i prefec,ii &i %$,i primarii din 'ran,a, ap$i n)$ face
fiindc i)a lsa% -ri1a as%a re-elui 'ran,ei, numindu)l fiu mai mare al isericii.
*am pe vremea aceea 2ulien .&i .nc(ipuia c ar pu%ea %ra-e f$l$ase &i ar fi bine vzu%
de ceilal,i dac ar p$meni de car%ea >espre pap% a d$mnului de Mais%re. La drep% v$rbind, .&i
uimi c$le-ii3 dar &i as%a a f$s% spre rul lui. Lmurind mai bine dec/% ei .n&i&i pr$priile l$r
preri, le devenise nesuferi%. 9rin%ele *(+lan fusese la fel de neprevz%$r fa, de 2ulien, ca &i
fa, de sine .nsu&i. Dup ce)l .nv,ase s 1udece &i s nu se lase am-i% de v$rbe -$ale, ui%ase
s)i spun c, pen%ru un $m de r/nd, $biceiul aces%a e $ crim3 cci $rice 1udeca% sn%$as
1i-ne&%e.
'ap%ul c 2ulien se pricepea s v$rbeasc fu s$c$%i% deci drep% un n$u pca%. *$le-ii
lui, %$% -/ndindu)se la el, a1unser s)&i ara%e prin%r)un sin-ur cuv/n% %$a% sc/rba pe care le)$
%rezeaB .l p$recliser MA0T<N LUTHE03 mai ales, ziceau ei, din pricina l$-icii aceleia
drce&%i care .l face s fie a%/% de .nfumura%.
Mul,i din%re %inerii seminari&%i aveau $bra1ii mai rumeni &i pu%eau s %reac drep% bie,i
mai c(ipe&i dec/% 2ulien3 dar el avea m/inile albe &i nu prea pu%ea s ascund unele deprinderi
de -in-a& cur,enie. Ensu&irea aceas%a .ns nu)i era del$c f$l$si%$are .n %ris%a cldire unde .l
aruncase s$ar%a. Nranii murdari prin%re care %ria -sir c are $biceiuri dezm,a%e. Ne %emem
c)l v$m plic%isi pe ci%i%$r p$ves%indu)i miile de nen$r$ciri ale er$ului n$s%ru. De pild, cei
mai v$inici din%re c$le-i .&i puser .n min%e s)l c$%$n$-easc3 2ulien fu nev$i% s se .narmeze
cu un c$mpas de fier &i s)i previn, dar numai prin semne, c)l va f$l$si. !emnele nu p$% fi
%recu%e pe de)a)n%re-ul .n rap$r%ul unei isc$ade &i nu p$% avea a%/%ea urmri c/%e au cuvin%ele.
CAPITOLUL ,,%III
O !roc$iun
9oate inimile erau mi'cate.
>umnezeu p%rea c% se cobor/se pe
uli#ele acela (nguste 'i gotice,
drapate (n negru 'i frumos a'ternute
cu nisip prin gri:a credincio'ilor.
ROUNG
De-eaba v$ia s par 2ulien pr$s% &i umil, cci nu izbu%ea s se fac iubi%3 era prea
de$sebi% de ceilal,i. 64i %$%u&i, .&i spunea el, pr$fes$rii sun% $ameni sub,iri &i ale&i din%r)$ mie3
cum de nu le place smerenia meaQ8 Unul sin-ur prea c se .n&al .n fa,a necurma%ei lui
bunv$in,e de a crede %$%ul &i de a se lsa pcli% .n%ru %$%ulB prin%ele *(as)ernard, maes%ru
de cerem$nii la ca%edral, unde, de vre$ cincisprezece ani, era .ndemna% s %ra- nde1de c va
cp%a un l$c de can$nic. En a&%ep%area l$cului, prin%ele preda el$cin,a bisericeasc la
seminar. */% %imp fusese cuprins de $rbire, 2ulien venea de $bicei primul s)i ascul%e lec,iile.
Din pricina as%a, prin%ele *(as .l ar%a prie%enie, iar c/nd ie&ea din clas, .l lua de bra, ca s
se plimbe un pic am/nd$i prin -rdin.
6Unde $ fi vr/nd s a1un-Q8 se .n%reba 2ulien, cci vedea cu mirare cum, %imp de $re
.n%re-i, prin%ele *(as .l v$rbea despre $d$arele ca%edralei. Dup spusele lui, ca%edrala avea
&ap%esprezece pa%rafire cusu%e cu aur, .n afara $d1diil$r de d$liu. 4i se a&%ep%a mul% de la
b%r/na s$,ie a preziden%ului de 0ubempre. D$amna aceas%a, .n v/rs% de n$uzeci de ani, .&i
ps%ra de cel pu,in &ap%ezeci de ani ve&min%ele de mireas, din s%$fe minuna%e de LM$n, ,esu%e
cu fir de aur. 6Enc(ipuie&%e),i, dra-ul meu, spunea prin%ele *(as $prindu)se brusc &i ($lb/nd
$c(ii, .nc(ipuie&%e),i c s%$fa s% ,eapn, a%/%a aur are .n ea. Apr$ape %$a% lumea din
esanO$n crede c, prin %es%amen%ul preziden%ei, comoara ca%edralei va sp$ri cu .nc zece
pa%rafire, fr s mai punem la s$c$%eal vre$ pa%ru)cinci $d1dii pen%ru srb%$rile cele mari.
a mer- &i mai depar%e, adu- prin%ele *(as c$b$r/nd -lasul3 am m$%ive s cred c
preziden%a ne va lsa $p% sfe&nice minuna%e, din ar-in% auri%, care se bnuie&%e c au f$s%
cumpra%e din <%alia de c%re ducele ur-undiei, *ar$l Temerarul3 vezi c unul din%re
s%rm$&ii ei a f$s% m/na dreap% a ducelui.8
6Unde $ fi vr/nd s a1un- de)mi .n&ir %$a%e vec(i%urile as%eaQ se .n%reba 2ulien.
Aceas% pre-%ire dibace dureaz de $ ve&nicie &i nu sc$a%e nimic la iveal. Gr$zav se mai
.nd$ie&%e de mine7 E mai iscusi% dec/% %$,i ceilal,i, cr$ra .n d$u sp%m/ni le -(ice&%i
neapra% sc$purile %ainice. En,ele-B ambi,ia .l r$ade de pes%e cincisprezece ani.8
En%r)$ sear, .n %impul lec,iei de scrim, 2ulien fu c(ema% la prin%ele 9irard, care .i
spuseB
I M/ine e srb%$area 0orpus >omini J2$ia "erdeK. 9rin%ele *(as)ernard are
nev$ie de dumnea%a ca s)l a1u,i la .mp$d$birea ca%edralei. Du)%e &i d)i ascul%are.
*/nd s plece, prin%ele 9irard .l $pri &i, cu mul% c$mp%imire, adu-B
I Ai s c(ibzuie&%i sin-ur dac vrei s f$l$se&%i prile1ul de)a %e aba%e prin $ra&.
I Kncedo per ignes Jam mul,i du&mani ascun&iK, .i rspunse 2ulien.
A d$ua zi, de cu z$ri, 2ulien p$rni spre ca%edral, cu $c(ii pleca,i. 9riveli&%ea uli,el$r &i
a vie,ii care .ncepea s se %rezeasc .n $ra& .l fcu bine. Unde %e ui%ai, fa,adele casel$r erau
.mp$d$bi%e pen%ru pr$cesiune. 0s%impul pe%recu% .n seminar i se pru lui 2ulien $ clip.
G/ndul .l zbura la "er-M &i la frum$asa Amanda ine% pe care ar fi pu%u% s)$ .n%/lneasc iar,
cci cafeneaua ei se afla la c/,iva pa&i. El zri de depar%e pe prin%ele *(as)ernard, .n pra-ul
ca%edralei a%/% de dra- lui3 prin%ele era d$l$fan, cu fa,a vesel &i prie%en$as. En ziua aceea
%riumfa.
I Te a&%ep%am, dra-ul meu, s%ri- el de cum ddu cu $c(ii de 2ulien3 fii bineveni%.
Truda zilei de as%zi va fi lun- &i anev$i$as3 s ne .n%rim mai .n%/i lu/nd $ -us%are. A d$ua,
$ v$m lua la zece, .n %impul slu1bei.
I A& vrea s nu rm/n nici$ clip sin-ur, prin%e, .i spuse 2ulien -rav. inev$i,i s
$bserva,i, adu- el, ar%/ndu)i $r$l$-iul de deasupra l$r, c am s$si% la cinci fr un minu%.
I A(7 ru%ci$&ii aceia din seminar %e)au b-a% .n sperie,i7 E&%i prea bun c %e
-/nde&%i la ei3 un drum e $are mai pu,in frum$s fiindc sun% spini .n %ufi&urile de pe mar-iniQ
*l%$rul %rece mai depar%e &i las spinii ur/ci$&i s rebe-easc .n drum. Acum, la lucru,
dra-ul meu, la lucru7
9rin%ele *(as avea drep%a%e spun/nd c munca va fi anev$i$as. En a1un avusese l$c
.n ca%edral $ mare cerem$nie funebr3 nu se pu%use pre-%i nimic3 %rebuia deci, .n%r)$ sin-ur
diminea,, s .mbrace cu un s$i de ve&m/n% din damasc r$&u, p/n la vre$ n$u me%ri
.nl,ime, %$,i s%/lpii -$%ici care f$rmeaz cele %rei na$suri. 9reasfin,i%ul episc$p adusese cu
dili-en%a, de la 9aris, pa%ru %api,eri3 dar d$mnii ace&%ia nu pu%eau s le fac pe %$a%e &i, .n l$c
s)i .ndrume pe nepricepu,ii l$r c$le-i din esanO$n, le sp$reau s%/n-cia r/z/nd de ei.
2ulien vzu c %rebuie s se urce el .nsu&i pe scar &i sprin%eneala .l prinse bine. !e
ar% -a%a s)i c$nduc pe %api,erii l$calnici. 9rin%ele *(as, .nc/n%a%, .l privea z/mbind de la $
scar la al%a. */nd s%/lpii fur .mbrca,i .n. damasc se ivi pr$blema a&ezrii a cinci uria&e
mnunc(iuri de pene pe baldac(inul cel mare, deasupra al%arului principal. Ac$l$ se afla $
b$-a% cunun din lemn p$lei%, spri1ini% pe pa%ru c$l$ane .nal%e, .n f$rm de spiral, ci$pli%e
.n marmur de <%alia. Dar, ca s a1un-i .n cen%rul baldac(inului, deasupra %abernac$lului,
%rebuia s mer-i de)a lun-ul unei vec(i c$rni&e din lemn, p$a%e m/nca% de cari, &i a&eza% la
pes%e d$isprezece me%ri .nl,ime.
"ederea drumului aces%uia, anev$i$s de s%rb%u%, %ie %$% c(eful de p/n a%unci al
%api,eril$r parizieniB se ui%au de 1$s, v$rbeau mul%, dar nici -/nd s se urce. 2ulien apuc
mnunc(iul de pene &i sui scara .n -$an. A&ez penele c/% se p$a%e mai bine pe $rnamen%ul
.n f$rm de cunun din cen%rul baldac(inului. */nd c$b$r., prin%ele *(as)ernard .l
.mbr,i&a.
I Jptime
LV
, s%ri- el3 am s)i p$ves%esc as%a preasfin,iei sale.
Luar -us%area de la $ra zece .n%r)$ a%m$sfer de mare veselie. Nici$da% prin%ele
*(as nu)&i vzuse biserica a%/% de frum$as.
I !cumpe .nv,cel, .i spunea el lui 2ulien, mama %ria din .nc(iria%ul 1il,uril$r .n
aceas% venerabil ca%edral, a&a c am f$s% crescu% aici de mic c$pil. Ter$area lui 0$bespierre
ne)a mina%3 dar, la $p% ani, c/,i aveam pe)a%unci, a1u%am la $ficierea li%ur-(iil$r &i mi se ddea
de m/ncare .n zilele c/nd aveau l$c slu1be. Nimeni nu se pricepea mai bine dec/% mine s
.mp%ureasc un pa%rafir. 4i nici$da% n)am %ia% vreun -al$n. De c/nd Nap$le$n a res%abili%
cul%ul reli-i$s, am fericirea s c$nduc %$%ul .n aceas% venerabil ca%edral. De cinci $ri pe an
$c(ii mei $ vd .mp$d$bi% cu $d$arele ei a%/% de frum$ase. Dar nici$da% n)a f$s% a%/% de
minuna%, nici$da% damascul n)a f$s% a%/% de bine prins ca as%zi, a%/% de .n%ins pe s%/lpi.
6En sf/r&i%, $ s)mi spun %aina, -/ndi 2ulien. A .ncepu% s v$rbeasc despre el3 a prins
a)&i desc(ide inima.8 Dar $mul aces%a, vdi% eGal%a%, nu sc$ase nici$ v$rb nelal$cul ei. 64i,
%$%u&i, a lucra% mul%, e ferici% &i n)a cru,a% vinul bun, .&i spuse 2ulien. *e $m7 *e pild pen%ru
mine7 Halal s)i fie8. J"$rba as%a ur/% $ &%ia de la b%r/nul c(irur-.K
*/nd se auzi sun/nd &anctus din li%ur-(ia cea mare, 2ulien vru s .mbrace un s%i(ar, ca
s mear- dup episc$p, .n mrea,a pr$cesiune.
I 4i ($,ii, dra-ul meu, ($,ii7 .l $pri prin%ele *(as. La ei nu %e -/nde&%iQ 9r$cesiunea
$ s ias3 biserica are s rm/n pus%ie3 iar n$i v$m ve-(ea am/nd$i. ! fim mul,umi,i dac
ne)$m ale-e numai cu d$i c$,i lips din -al$nul care .nc$n1$ar p$alele s%/lpil$r. E %$% un dar
al d$amnei de 0ubemprd3 l)a m$&%eni% de la faim$sul c$n%e, s%rm$&ul ei.
Aur cura%, dra-ul meu, adu- prin%ele, v$rbindu)i la urec(e, cu un aer vdi% eGal%a%.
Nimic nu)i fals7 .,i dau .n -ri1 aripa dinspre miazn$ap%e. Nu cumva s pleci. 9en%ru mine,
ps%rez aripa dinspre miazzi &i na$sul cel mare.
A%en,ie la c$nfesi$nale3 ac$l$ p/ndesc spi$nii ($,il$r, ca s prind clipa c/nd s%m cu
spa%ele spre $d$are.
*/nd %ermin de v$rbi%, $r$l$-iul b%u $ra unsprezece &i %rei sfer%uri. 4i .nda% se auzi
cl$p$%ul cel mare. 0suna de),i lua auzul3 dan-%ele pline &i s$lemne .l mi&car pe 2ulien.
<ma-ina,ia lui .&i lu zb$rul spre .nl,imi.
Mireasma %m/iei &i a pe%alel$r de %randafir, .mpr&%ia%e .n calea sfin%el$r %aine de
bie,a&ii ce)l .nf,i&au pe sf/n%ul <$an, .l eGal%ar &i mai mul%.
Dan-%ele a%/% de -rave ale cl$p$%ului n)ar fi %rebui% s %rezeasc .n 2ulien dec/% ideea
muncii a d$uzeci de $ameni pl%i,i cu cincisprezece sau d$uzeci de cen%ime &i a1u%a,i p$a%e
de cincisprezece sau d$uzeci de credinci$&i. Ar fi %rebui% s se -/ndeasc la fap%ul c
fr/n-(iile se r$d, c sup$r%ul de lemn pu%reze&%e, la prime1dia cl$p$%ului .nsu&i, care)se
prbu&e&%e la fiecare d$u veacuri3 ar fi %rebui% s c(ibzuiasc la mi1l$acele de a scdea leafa
cl$p$%aril$r, de a)i pl%i din banii lua,i pe vre$ indul-en, sau din al% veni% d$b/ndi% din
c$m$rile bisericii &i care nu)i sub,iaz pun-a.
En l$cul aces%$r -/nduri .n,elep%e, sufle%ul lui 2ulien, eGal%a% de dan-%ele a%/% de
pu%ernice &i de pline, r%cea prin spa,ii ima-inare. 6Nici$da% n)$ s p$a% el a1un-e nici pre$%
ca lumea, nici mare adminis%ra%$r. !ufle%ele care se em$,i$neaz a&a sun% bune, cel mul%, s
dea un ar%is%.8 Aici izbucne&%e, .n %$a% limpezimea ei, .n-/mfarea lui 2ulien. 9$a%e c
cincizeci din%re c$le-ii lui seminari&%i, cu $c(ii desc(i&i la reali%,ile vie,ii din pricina urii
-enerale &i a iac$binismului care .l se spune c s% la p/nd .ndr%ul $ricrui -ard, c/nd ar fi
auzi% cl$p$%ul cel mare al ca%edralei, s)ar fi -/ndi% numai la leafa cl$p$%aril$r. Ar fi c/n%ri%, cu
in%eli-en, de mari calcula%$ri, dac -radul de em$,ie al publicului face banii pl%i,i
cl$p$%aril$r. Dac 2ulien ar fi vru% s se -/ndeasc la in%eresele ma%eriale ale ca%edralei,
ima-ina,ia lui, av/n%/ndu)se dinc$l$ de ,elul pr$pus, s)ar fi $pri% la ec$n$misirea a pa%ruzeci
de franci din averea bisericii &i ar fi lsa% s se piard prile1ul de a evi%a $ c(el%uial de
d$uzeci &i cinci de cen%ime.
En %imp ce, pe $ vreme cum nu se p$a%e mai frum$as, pr$cesiunea s%rb%ea a-ale
$ra&ul &i se $prea .n fa,a s%rluci%$arel$r al%are ridica%e pe)n%recu%e de c%re au%$ri%,i, biserica
rmsese cufunda% .n%r)$ %cere ad/nc. !ub b$l,ile ei d$mneau penumbra &i rc$area
.mbie%$are3 aerul mai era .nc .mblsma% de mireasma fl$ril$r &i a %m/iei.
Tcerea, sin-ur%a%ea deplin, rc$area b$l,il$r prelun-i fceau &i mai plcu% visarea
lui 2ulien. *are nu se %emea c va fi %ulbura% de prin%ele *(as3 aces%a avea %reab .n al% par%e
a cldirii. !ufle%ul lui apr$ape c .&i prsise .nveli&ul pm/n%esc3 d$ar %rupul se mai plimba
cu pa&i mari prin aripa de miazn$ap%e a ca%edralei, .ncredin,a% lui spre paz. 4i era cu a%/%
mai lini&%i% cu c/% era si-ur c .n c$nfesi$nale nu se aflau dec/% ni&%e femei cucernice3 $c(ii lui
priveau fr s vad.
4i %$%u&i apr$ape c)l %rezi din visare .nf,i&area a d$u femei f$ar%e bine .mbrca%e,
din%re care una s%%ea .n-enunc(ea% .n%r)un c$nfesi$nal, iar cealal%, l/n- ea, pe un scaun.
2ulien le privi fr s le vad3 dar, fie din%r)un va- sim,m/n% al da%$riei, fie din admira,ie
pen%ru ,inu%a aleas &i %$%$da% simpl a aces%$r d$amne, b- de seam c .n c$nfesi$nal nu
se afla niciun pre$%. 6Dac d$amnele as%ea sun% evlavi$ase, -/ndi el, e ciuda% c n)au
.n-enunc(ea% .n fa,a vreunui al%ar3 iar dac sun% din lumea mare, cum de n)au $cupa% l$curi
mai bune, .n primul r/nd al vreunui balc$nQ *e frum$s e cr$i% r$c(ia as%a7 */% -ra,ie78 4i
.nce%ini pasul, cu%/nd s le priveasc mai .ndeapr$ape.
D$amna care .n-enunc(ease .n c$nfesi$nal .n%$arse pu,in capul c/nd auzi pa&ii lui
2ulien rsun/nd .n mi1l$cul %cerii ad/nci. 4i, de$da%, ddu un ,ip% &i le&in.
9ierz/ndu)&i cun$&%in,a, d$amna .n-enunc(ea% czu pe spa%e3 prie%ena ei, afla%
al%uri, se repezi s)$ a1u%e. En aceea&i clip, 2ulien vzu umerii d$amnei care se prbu&ea. Un
&ira- rsuci%, din perle mari &i fine, prea bine cun$scu% lui, .l izbi privirile. 4i ce s)a pe%recu% .n
sufle%ul lui c/nd a recun$scu% prul d$amnei de 0:nal7 *ci ea era. *ealal% d$amn, care
cu%a s)i spri1ine capul &i s n)$ lase s se prbu&easc cu %$%ul, era d$amna Derville. 2ulien,
pierz/ndu)&i cump%ul, se repezi spre ele3 cderea d$amnei de 0:nal ar fi %/r/%)$ p$a%e &i pe
prie%ena ei, dac nu le)ar fi sus,inu% el. "zu capul d$amnei de 0:nal, palid, fr urm de
sim,ire, blbnindu)i)se pe umr. O a1u% pe d$amna Derville s spri1ine p$vara aceas%a
.nc/n%%$are pe mar-inea unui scaun de paie3 .n-enunc(ease &i el.
D$amna Derville se .n%$arse &i .l recun$scuB
I 9leac, d$mnule, pleac7 .i spuse ea cl$c$%ind de m/nie. Nu cumva s %e zreasc.
"ederea dumi%ale ar .n-r$zi)$, cu si-uran,. Era a%/% de ferici% .nain%e de a %e cun$a&%e7
9ur%area dumi%ale e nespus de crud. 9leac, pleac de)aici, dac mai ai un pic de ru&ine.
Ei v$rbi cu a%/%a %rie .nc/% 2ulien, care se sim,ea slab .n clipa aceea, se depr%a. 6M)a
ur/% .n%$%deauna8, .&i spuse el -/ndindu)se la d$amna Derville.
T$cmai a%unci, c/n%rile pe nas ale pre$,il$r din frun%ea pr$cesiunii fcur s rsune
ca%edrala3 c$r%e-iul se .n%$rcea. 9rin%ele *(as)ernard .i s%ri- de mai mul%e $ri pe 2ulien,
care, la .ncepu%, nu)l auzi3 &i veni, .n sf/r&i%, s)l la de bra,, din spa%ele unui s%/lp unde 2ulien
se ascunsese, pe 1um%a%e m$r%. "$ia s)l .nf,i&eze episc$pului.
I Ni)e ru, fiul meuQ .l .n%reb el, vz/ndu)l a%/% de palid &i fr vla- apr$ape. Ai
munci% prea mul%. 9re$%ul .l ddu bra,ul. Hai, a&eaz)%e pe bncu,a as%a de l/n- a-(easma%ar,
.ndr%ul meu. Am s %e ascund. A1unseser l/n- u&a cea mare. Lini&%e&%e)%e, mai avem .nc
d$uzeci de minu%e p/n la ivirea preasfin,iei sale. Encearc s),i vii .n fire. */nd $ s %reac,
%e v$i ridica eu, cci sun% pu%ernic &i vi-ur$s, de&i nu mai sun% %/nr.
Dar, c/nd %recu episc$pul, 2ulien %remura .n a&a (al, .nc/% prin%ele *(as renun, s)l
mai .nf,i&eze.
I Nu %e m/(ni prea mul%, .i spuse el3 mai -sim n$i prile1ul.
!eara, duse la capela seminarului apr$ape cinci $cale de cear ec$n$misi%, dup c/%e
spunea, prin -ri1a lui 2ulien &i prin repeziciunea cu care &%iuse s s%in- luminrile. Nimic mai
pu,in adevra%. ie%ul bia% era s%ins el .nsu&i3 nu se mai -/ndise la nimic de c/nd $ vzuse pe
d$amna de 0:nal.
CAPITOLUL ,,I,
Pri"a a(an$ar
Ri-a cunoscut "eacul, 'i-a
cunoscut locul, 'i-acum e bogat.
90E*U0!O0UL
PT
2ulien nu)&i revenise .nc din ad/nca visare .n care .l cufundase .n%/mplarea din
ca%edral, c/nd, .n%r)$ diminea,, severul prin%e 9irard %rimise dup el.
I "d c prin%ele *(as)ernard .mi scrie despre dumnea%a, lud/ndu)%e. En -eneral,
sun% des%ul de mul,umi% de pur%area dumi%ale. E&%i cu %$%ul lipsi% de prevedere, &i c(iar zpci%,
fr ca as%a s se vad3 %$%u&i, p/n acum ai d$vedi% c inima .,i e bun &i c(iar -ener$as. E&%i
in%eli-en%. 4i .n%rezresc .n dumnea%a $ sc/n%eie care nu %rebuie lsa% s se s%in-. Dup
cincisprezece ani de munc, m aflu .n pra-ul plecrii mele din casa aceas%a3 pca%ul meu e c
le)am ac$rda% seminari&%il$r liber%a%ea de a)&i ($%r. ei sin-uri s$ar%a &i nici nu am $cr$%i%, nici
nu m)am pus .n calea as$cia,iei aceleia secre%e despre care mi)ai p$meni% la sp$vedanie.
Enain%e de a pleca, vreau s fac ceva pen%ru dumnea%a3 a& fi .ncerca% .nc de acum d$u luni,
cci meri,i, dac n)ar fi f$s% denun,ul acela .n le-%ur cu adresa Amandei ine%, -si% la
dumnea%a. Te numesc repe%i%$r pen%ru Noul 'i Vechiul 9estament.
Lui 2ulien, ame,i% de recun$&%in,, .l %recu prin min%e s cad .n -enunc(i &i s)i
mul,umeasc3 dar se ls m/na% de un -es% mai firesc. !e apr$pie de prin%ele 9irard &i,
apuc/ndu)i m/na, i)$ duse la buze.
I *e .nseamn as%aQ s%ri- direc%$rul supra%. Dar $c(ii lui 2ulien v$rbeau mai mul%
dec/% fap%a lui.
9rin%ele 9irard .l privi mira%, ca un $m care, de ani .ndelun-a,i, &i)a pierdu% $biceiul
de a .n%/lni em$,ii mai de$sebi%e. A%en,ia aceas%a .l fcu pe direc%$r s se dea de -$l. "$cea i
se %ulburB
I Ei bine, da, fiul meu, .mi e&%i dra-. Dumnezeu &%ie c e fr v$ia mea. Ar %rebui s
fiu nepr%ini%$r &i s n)am nici ur, nici iubire fa, de nimeni. Drumul %u va fi nespus de -reu.
"d .n %ine ceva care .l supr pe $amenii de r/nd. <nvidia &i cal$mnia %e v$r urmri
pre%u%indeni. Oriunde %e)ar m/na pr$nia cereasc, cei din prea1m %e v$r privi .n%$%deauna cu
ur3 iar dac se v$r preface c %e iubesc, va fi numai ca s %e %rdeze mai lesne. 9en%ru as%a,
nu)i dec/% un leacB nu)l c(ema .n a1u%$r dec/% pe Dumnezeu, care ,i)a drui%, pen%ru a %e
pedepsi de .n-/mfarea %a, necesi%a%ea aceas%a de a fi ur/%. ! ai $ pur%are nep%a%3 ia% sin-ura
scpare. Al%a nu vd. Dac ,ii la adevr cu $ d/rzenie de neclin%i%, mai cur/nd sau mai %/rziu
du&manii %i v$r fi .nvin&i.
Era a%/%a vreme de c/nd 2ulien nu mai auzise $ v$ce prie%eneasc, .nc/% %rebuie s)i
ier%m $ slbiciuneB izbucni .n lacrimi. 9rin%ele 9irard .l desc(ise bra,ele3 &i .mbr,i&area
aceas%a le fu plcu% am/ndur$ra.
2ulien era nebun de bucurie3 avansarea, prima pe care $ cp%a, .l aducea f$l$ase
nemsura%e. *a s le .n,ele-i, %rebuie s fi f$s% $s/ndi% s),i pe%reci luni .n%re-i fr $ clip de
sin-ur%a%e &i .n apr$pierea nemi1l$ci% a un$r c$le-i, din%re care numai c/,iva sun% plic%isi%$ri,
iar cei mai mul,i sun% de nesuferi%. Numai zbiere%ele l$r &i ar fi f$s% prea de a1uns ca s sc$a%
din min,i $ fire mai delica%. "eselia z-$m$%$as a ,ranil$r aces%$ra bine (rni,i &i bine
.mbrca,i nu &%ia s se bucure de ea .ns&i, nu se credea deplin dec/% a%unci c/nd ei .n&i&i
zbierau c/% .l ,ineau plm/nii.
Acum, 2ulien lua masa sin-ur, sau apr$ape sin-ur, un ceas mai %/rziu dec/% ceilal,i
seminari&%i. Avea $ c(eie a -rdinii &i pu%ea s se plimbe prin ea .n $rele c/nd era pus%ie.
!pre marea lui uimire, 2ulien $bserv c)l urau mai pu,in3 se a&%ep%ase, dimp$%riv, ca
ura s sp$reasc. D$rin,a lui %ainic de a nu i se v$rbi, prea vdi% &i care .l adusese a%/,ia
du&mani, nu mai fu s$c$%i% drep% un semn de %rufie ridic$l. 9en%ru fiin,ele -r$s$lane din
prea1ma lui ea .nsemna un sim,m/n% al demni%,ii, .ndrep%,i%. Ura sczu vz/nd cu $c(ii, mai
ales prin%re c$le-ii cei mici, deveni,i acum elevii lui, &i pe care el .l %ra%a cu mul% p$li%e,e.
Ence%ul cu .nce%ul, .&i a%rase c(iar par%izani3 nimeni nu mai -sea c are (az s i se spun
Mar%in Lu%(er.
Dar la ce bun s)i numim du&manii prie%eniQ Lucrul aces%a e ur/%, &i cu a%/% mai ur/% cu
c/% e mai adevra%. 4i %$%u&i, ac$l$ se afl sin-urii pr$fes$ri de m$ral pe care .l avem, iar fr
ei, ce ne)am faceQ
De c/nd cu n$ua func,ie a lui 2ulien, direc%$rul seminarului cu%a s nu)i mai
v$rbeasc nici$da% fr mar%$ri. 9ur%area aceas%a .nsemna pruden,, a%/% pen%ru maes%ru c/% &i
pen%ru discip$l3 dar cuprindea, mai ales, o punere la (ncercare. 9rincipiul de neclin%i% al
severului 1ansenis% 9irard, era 6Ni se pare c un $m are meri%eQ pune)i piedici la %$% ce
nzuie&%e, la %$% ce face. Dac meri%ul lui e real, va &%i s .nfr/n- sau s $c$leasc piedicile.8
Era .n an$%impul v/na%ului. Lui '$uWu+ .l veni .n min%e s %rimi% la seminar un cerb &i
un mis%re,, ca din par%ea prin,il$r lui 2ulien. Animalele ucise fur a&eza%e .n $daia de %recere
din%re buc%rie &i sala de mese. Ac$l$ le vzur %$,i seminari&%ii, pe c/nd se duceau la mas.
4i s%/rnir $ vie curi$zi%a%e. Mis%re,ul, a&a m$r% cum era, .l sperie pe cei mai mici, care .l
a%in-eau c$l,ii. Timp de $ sp%m/n, nu se mai v$rbi despre al%ceva .n seminar.
Darul, care si%ua familia lui 2ulien .n par%ea vrednic de respec% a s$cie%,ii, ddu $
l$vi%ur uci-%$are invidiei. 2ulien deveni $ superi$ri%a%e c$nsfin,i% prin avere. *(azel &i cei
mai ale&i din%re seminari&%i .ncepur s)i dea %/rc$ale, cu%/ndu)i prie%enia3 apr$ape c i se
vi%au pen%ru fap%ul c nu le spusese nimic despre averea prin,il$r &i)i pusese as%fel .n si%ua,ia
de a nu)&i ar%a respec%ul fa, de bani.
Avu l$c, ap$i, $ recru%are3 dar 2ulien fu scu%i% de ea, .n cali%a%ea lui de seminaris%.
Lucrul aces%a .l mi&c ad/nc. 6"a s zic s)a dus pen%ru %$%deauna clipa c/nd, cu d$uzeci de
ani mai .nain%e, ar fi .ncepu% pen%ru mine $ via, er$ic78
!e plimba, sin-ur, prin -rdina seminarului &i)i auzi v$rbind .n%re ei pe d$i din%re
zidarii care lucrau la zidul de .n-rdire.
I Ei, %rebuie iar s ne crm3 se face $ n$u recru%are.
I 9e vremea %luilalt, a& fi mers &i eu7 Un zidar pu%ea s a1un- $fi,er, ba c(iar
-eneral, dup cum s)a &i .n%/mpla%.
I Acuma, .n sc(imb, s vezi7 D$ar calicii se duc. *ine are cu ce, rm/ne acas.
I *ine s)a nscu% p/rli%, p/rli% rm/ne, as%a e.
I DaS ce crede,i, $ fi adevra% zv$nul c llal% a muri%Q .n%reb un al %reilea zidar.
I 9i, a&a zic .nd$pa,ii. * l$r le era fric de el.
I *e de$sebire7 *um mai mer-ea %reaba pe vremea lui7 4i c/nd %e -/nde&%i c
mare&alii l)au v/ndu%7 *e sc/rbe de %rd%$ri7
*$nv$rbirea aceas%a mai m/n-/ie pu,in inima lui 2ulien. 4i, depr%/ndu)se de zidari,
spuse $f%/ndB
Lui singur, dintre regi, poporul (l p%streaz% amintirea!
"eni vremea eGamenel$r. 2ulien rspunse .n%r)un m$d s%rluci%3 &i vzu c .nsu&i
*(azel cu%a s)&i ara%e %$a% &%iin,a.
En prima zi, eGamina%$rii, numi,i de faim$sul mare vicar de 'rilair, se nec1ir -r$zav
fiind nev$i,i s pun mereu primul, sau cel mul% al d$ilea pe lis%, numele aces%ui 2ulien !$rel,
care le fusese semnala% ca fiu sufle%esc al prin%elui 9irard. En seminar se fcur pariuri c, pe
lis%a eGamenului -eneral, 2ulien va avea numrul unu, ceea ce .l va aduce $n$area de a lua
masa la .nal%preasfin,ia)sa episc$pul. Dar, la sf/r&i%ul unui eGamen .n care fuseser .n%rebri .n
le-%ur cu prin,ii bisericii, un eGamina%$r mai dibaci, dup ce)l .n%reb pe 2ulien despre
sf/n%ul <er$nim &i despre pasiunea lui pen%ru *icer$, p$meni de H$ra,iu, de "er-iliu &i de al,i
au%$ri pr$fani. 'r &%irea c$le-il$r lui, 2ulien .nv,ase pe dinafar numer$ase pasa1e din ace&%i
au%$ri. Ame,i% de succese, ui% unde se afla &i, la cererea s%rui%$are a eGamina%$rului, reci% &i
dezv$l% pe lar-, cu .nflcrare, mai mul%e $de ale lui H$ra,iu. Dup ce .l ls s se dea de -$l
vre$ d$uzeci de minu%e, eGamina%$rul se sc(imb de$da% la fa, &i)l d$1eni aspru pen%ru
vremea pierdu% cu .nv,%urile aces%ea pr$fane &i despre ideile de&ar%e sau criminale pe care
&i le v/r/se .n cap.
I !un% un pr$s%, prin%e &i ave,i drep%a%e, .i rspunse 2ulien cu m$des%ie, recun$sc/nd
&ire%licul dibaci cruia .l czuse vic%im.
"icle&u-ul aces%a al eGamina%$rului fu s$c$%i% 1$snic p/n &i .n seminar, ceea ce nu)l
.mpiedic del$c pe marele vicar de 'rilair, $mul a%/% de abil, care $r-anizase cu a%/%a
savan%l/c re,eaua c$n-re-a,iei din esanO$n &i ale crui scris$ri %rimise la 9aris fceau s
%remure ma-is%ra,ii, prefec,ii, ba c(iar &i -eneralii din -arniz$an, s pun, cu m/na lui
a%$%pu%ernic, numrul >V? l/n- numele lui 2ulien. !im,ea nespus bucurie s)&i l$veasc
as%fel du&manul, pe prin%ele 9irard.
De zece ani de zile, se cznea .n%runa s)i la c$nducerea seminarului. 9rin%ele 9irard,
care urma el .nsu&i re-ula de c$ndui% ar%a% lui 2ulien, era sincer, cucernic, nein%ri-an%,
dev$%a% .nda%$riril$r sale. Dar cerul, .n m/nia lui, .l dduse $ fire suprci$as, fcu% s sim%
ad/nc $crile &i ura. Niciuna din%re 1i-nirile aduse nu %receau fr s lase urme ad/nci .n inima
aceas%a .nflcra%. De)$ su% de $ri &i)ar fi (rzi% demisia, dar se s$c$%ea f$l$si%$r .n l$cul
(rzi% de pr$nia cereasc. 6Empiedic pr$-resul iezui%ismului &i al id$la%riei8, .&i spunea el.
En vremea eGamenel$r, se .mpliniser apr$ape d$u luni de zile de c/nd nu mai
v$rbise cu 2ulien, &i %$%u&i czu la pa% $ sp%m/n a%unci c/nd, primind scris$area $ficial cu
rezul%a%ul c$ncursului, vzu numrul >V? .n drep%ul aces%ui elev pe care el .l privea ca pe
m/ndria seminarului. !in-ura alinare pen%ru firea aceas%a sever fu s)&i .ndrep%e asupra lui
2ulien %$a%e mi1l$acele de suprave-(ere. 4i se bucur c/nd nu desc$peri .n el nici m/nie, nici
d$rin, de rzbunare, nici deznde1de.
9es%e c/%eva sp%m/ni, 2ulien %resri primind $ scris$are cu &%ampila p$&%ei din 9aris.
6En sf/r&i%, -/ndi el, d$amna de 0:nal .&i amin%e&%e de f-duielile fcu%e.8 Un d$mn, care .&i
spunea 9aul !$rel &i se ddea drep% ruda lui, .l %rimi%ea un cec de cinci su%e de franci. En
scris$are mai era adu-a% c, dac 2ulien va c$n%inua s s%udieze cu aceea&i r/vn au%$rii la%ini
mai de seam, va primi .n fiecare an $ asemenea sum.
6E ea, e bun%a%ea ei7 .&i spuse 2ulien .ndui$&a%3 vrea s)mi aduc alinare3 dar de ce n)a
scris mcar un sin-ur cuv/n% de prie%enieQ8
En privin,a scris$rii se .n&ela .ns3 d$amna de 0:nal, sub influen,a prie%enei ei, d$amna
Derville, se afla .n prada cel$r mai ad/nci remu&cri. !e -/ndea adesea, fr s vrea, la fiin,a
ciuda% a crei .n%/lnire .l rsc$lise via,a, dar cu niciun c(ip nu i)ar fi scris.
Dac am v$rbi limba1ul seminarului, am recun$a&%e $ minune .n cei cinci su%e de
franci %rimi&i &i am pu%ea spune c, pen%ru a)i face un dar lui 2ulien, *erul .l f$l$sise de da%a
aceas%a pe marele vicar de 'rilair .n pers$an.
*u d$isprezece ani .n urm, sfin,ia)sa s$sise .n esanO$n cu un -eaman%ana& srcu,
de %$%, .n care, dup c/%e v$rbea lumea, i se afla %$a% averea. <ar acum a1unsese unul din%re cei
mai b$-a,i pr$prie%ari din 1ude,. En plin pr$speri%a%e, cumprase 1um%a%e din%r)$ m$&ie .n
%imp ce cealal% 1um%a%e se .n%/mpl s fie m$&%eni% de d$mnul de La M$le. De aici, un mare
pr$ces .n%re aces%e d$u pers$na1e.
*u %$a% si%ua,ia lui s%rluci% la 9aris, cu %$a%e func,iile ce le de,inea la cur%e, d$mnul
marc(iz de La M$le sim,i c era prime1di$s s lup%e la esanO$n .mp$%riva unui mare vicar,
despre care se v$rbea c nume&%e &i des%i%uie prefec,ii. En l$c s cear .ns $ -ra%ifica,ie de
cincizeci de mii de franci pes%e leaf, de-(iza% sub un nume $arecare &i %recu% .n bu-e%, &i
s)l lase pe marele vicar de 'rilair s c/&%i-e fleacul aces%a de pr$ces de cincizeci de mii de
franci, marc(izul se .ncp,/n. *redea c are drep%a%eB frum$as drep%a%e7
Dar, fie)ne .n-dui% s .n%rebmB ce 1udec%$r n)are un fiu sau un vr cruia s vrea s)
i fac un r$s% .n lumeQ
*a s desc(id $c(ii &i cel$r mai $rbi din%re $rbi, la $ sp%m/n dup prima sen%in,
cp%a%, marele vicar de 'rilair lu calea&ca preasfin,iei)sale episc$pului &i se duse el .nsu&i
s)i prind .n piep% av$ca%ului su crucea Le-iunii de On$are. D$mnul de La M$le, pu,in
nuci% vz/nd c/% e de %are par%ea advers &i sim,ind cum av$ca,ii lui .ncep s dea .nap$i, ceru
sfa% prin%elui *(+lan, care .l puse .n le-%ur cu prin%ele 9irard.
La vremea c/nd se desf&$ar p$ves%irea n$as%r, le-%urile l$r aveau $ vec(ime de
c/,iva ani. 9rin%ele 9irard pusese .n slu1ba cauzei aces%eia %$% sufle%ul lui .nflcra%.
En%/lnindu)se ne.nce%a% cu av$ca,ii marc(izului, s%udiase pricina &i, -sind)$ dreap%, devenise
pe fa, apr%$rul cauzei marc(izului .mp$%riva a%$%pu%ernicului mare vicar. Aces%a din urm
nu pu%u .ndura a%/%a ne$brzare, mai ales din par%ea unui amr/% de 1ansenis%7
6"ede,i ce .nseamn n$bilimea as%a de la cur%e, care se pre%inde a%/% de pu%ernic7 le
spunea marele vicar de 'rilair in%imil$r si. D$mnul de La M$le nu i)a %rimis nici mcar $
dec$ra,ie prpdi% $mului su din esanO$n &i $ s)l lase s fie sc$s din slu1b .n c(ip 1$snic.
4i %$%u&i, mi se scrie c aces% n$bil pair nu scap $ sp%m/n fr s)&i p$ar%e .nsemnele
ran-ului su prin sal$nul minis%rului 1us%i,iei, $ricare ar fi el. 8
*u %$a% %ruda prin%elui 9irard &i de&i d$mnul de La M$le fusese .n%$%deauna .n cele
mai bune rela,ii cu minis%rul 1us%i,iei &i mai ales cu subal%ernii lui, %$% ce pu%use s fac, dup
&ase ani de lup%, fusese s nu)&i piard cu desv/r&ire pr$cesul.
Afl/ndu)se .n c$resp$nden, c$n%inu cu prin%ele 9irard, pen%ru $ cauz urmri% cu
pasiune de am/nd$i, marc(izul .ndr-i p/n la urm felul de a fi al aces%uia, .nce%ul cu
.nce%ul, .n ciuda imensei de$sebiri din%re si%ua,iile l$r s$ciale, scris$rile cp%ar un %$n
prie%enesc. 9rin%ele 9irard .l p$ves%i marc(izului c v$iau s)l sileasc, prin %$% felul de
%icl$&ii, s)&i dea demisia. En m/nia pe care i)$ s%/rnise &ire%licul m/r&av, dup prerea lui,
f$l$si% .mp$%riva lui 2ulien, .l p$ves%i marc(izului cum se pe%recuser fap%ele.
De&i f$ar%e b$-a%, marc(izul de La M$le nu era del$c z-/rci%. Dar nu izbu%ise
nici$da% s)l fac pe prin%ele 9irard s primeasc mcar pla%a c(el%uielil$r de p$&%
pricinui%e de pr$ces. 4i se -/ndi s %rimi% cinci su%e de franci elevului su fav$ri%.
D$mnul de La M$le .&i ddu $s%eneala s scrie cu m/na lui r/ndurile %rimise. Aceas%a
.l .ndemn s se -/ndeasc la pre$%.
En%r)$ zi, prin%ele 9irard primi un rva& prin care era ru-a% s vin ne.n%/rzia%, pen%ru
$ afacere -rabnic, la un (an de la mar-inea esanO$nului. Ac$l$, .l -si pe in%enden%ul
d$mnului de La M$le.
I D$mnul marc(iz mi)a lsa% .n seam s v aduc calea&ca lui, .i spuse in%enden%ul.
Nd1duie&%e c, dup ce ve,i ci%i scris$area aceas%a, n)$ s ave,i nimic .mp$%riv s pleca,i la
9aris pes%e pa%ru sau cinci zile. Eu am s f$l$sesc r-azul pe care .l ve,i binev$i s mi)l da,i,
ca s vd cum mer- %reburile la m$&iile din 'ranc(e)*$m%+ ale d$mnului marc(iz. Dup
aceea, .n ce zi ve,i d$ri, v$m pleca la 9aris.
!cris$area era scur%B
6Lepda,i)v, prin%e dra-, de %$a%e (r,uielile mrun%e ale pr$vinciei, &i veni,i s
respira,i un aer mai lini&%i%, la 9aris. " %rimi% calea&ca mea, cu p$runc s v a&%ep%e
($%r/rea %imp de pa%ru zile. " v$i a&%ep%a eu .nsumi la 9aris, p/n mar,i. Nu)mi %rebuie
dec/% un da din par%ea dumneav$as%r, prin%e, ca s primesc, .n numele dumneav$as%r, una
din%re cele mai bune par$(ii din prea1ma 9arisului. *el mai avu% din%re vii%$rii dumneav$as%r
en$ria&i .nc nu v)a vzu% nici$da%, dar v es%e mai dev$%a% dec/% v pu%e,i .nc(ipui &i se
nume&%e marc(izul de La M$le.8
'r s)&i dea seama, severul prin%e 9irard .ndr-ea seminarul aces%a plin de du&mani
&i cruia, vreme de cinsprezece ani, .i .nc(inase %$a%e -/ndurile lui. !cris$area d$mnului de La
M$le fu pen%ru el ca ivirea c(irur-ului meni% s fac $ $pera,ie -rea &i necesar. Nu .ncpea
.nd$ial c avea s fie des%i%ui%. 4i)i ddu adminis%ra%$rului .n%/lnire pes%e %rei zile.
Timp de pa%ruzeci &i $p% de $re, prin%ele 9irard se zb%u .n ne($%r/re. En sf/r&i%, .i
rspunse d$mnului de La M$le &i c$mpuse, pen%ru sfin,ia)sa episc$pul, $ scris$are,
cap$d$per de s%il bisericesc, dar pu,in cam lun-. *u -reu s)ar fi pu%u% -si fraze mai fr
-re& care s eGprime un respec% mai sincer. 4i %$%u&i, scris$area aceas%a, (rzi% s)l pun pe
marele vicar de 'rilair .n%r)$ si%ua,ie -rea fa, de mai)marele su, cuprindea %$a%e pl/n-erile
-rave &i se c$b$ra p/n la %$a%e m/r&viile mrun%e care, dup ce fuseser .ndura%e cu
resemnare vreme de &ase ani, .l sileau pe prin%ele 9irard s prseasc di$ceza.
Ei furau lemnele din ma-azie, .l $%rviser c/inele e%c, e%c.
*/nd sf/r&i scris$area, prin%ele 9irard puse s)l %rezeasc pe 2ulien care, la $ra $p%
seara, d$rmea asemenea %u%ur$r cel$rlal,i seminari&%i.
I 4%ii unde se afl episc$piaQ .l .n%reb el .n%r)$ la%ineasc din%re cele mai alese. Du)i
scris$area as%a .nal%)preasfin,iei)sale episc$pului. Nu),i v$i ascunde c %e %rimi% .n mi1l$cul
(ai%ei de lupi. ! fii numai $c(i &i urec(i. ! nu fie fr/m de neadevr .n rspunsurile %ale3
dar nu ui%a c cel ce pune .n%rebarea s)ar bucura din %$a% inima dac ar pu%ea s),i fac ru.
Emi pare bine, fiul meu, c p$% s),i dau prile1ul .ncercrii aces%eia .nain%e de a %e prsi, cci,
nu),i ascund del$c, scris$area pe care $ duci e demisia mea.
2ulien nu se clin%i. El iubea pe prin%ele 9irard &i zadarnic .l &$p%ea pruden,aB 6Dup
plecarea $mului aces%uia cins%i%, clica cel$r de la !acr+)*$eur m va da .nap$i din slu1b &i
p$a%e c(iar m va alun-a8.
Nu se pu%ea -/ndi la el. *eea ce .l punea .n .ncurc%ur era d$rin,a de a r$s%i $ fraz
c/% mai p$li%ic$as &i nu era .n s%are s)$ -seasc.
I *e)i, dra-ul meu, nu pleciQ
I 9rin%e, .ncepu 2ulien sfi$s, se spune c de)a lun-ul a%/%$r ani de c/nd sun%e,i .n
frun%ea seminarului n)a,i pus nimic de$par%e. Eu am &ase su%e de franci.
Lacrimile .l .mpiedicar s urmeze.
I 2sta "a fi, de asemenea, notat acolo unde se cu"ine, .i rspunse f$s%ul direc%$r cu
rceal .n -las. Du)%e la episc$pie, se face %/rziu.
En%/mplarea v$i ca, .n seara aceea, marele vicar de 'rilair s fie de serviciu .n sal$nul
episc$pului3 .nal%)preasf/n%ul cina la prefec%ur. A&adar, marelui vicar de 'rilair .l .nm/n
2ulien scris$area3 el .ns nu)l cun$&%ea.
2ulien vzu, cu mirare, cum pre$%ul acela desc(idea fr %eam scris$area adresa%
episc$pului. *(ipul frum$s al marelui vicar vdi de.nda% uimire ames%eca% cu bucurie &i
deveni mai -rav. 9e c/nd ci%ea, 2ulien, a%ras de .nf,i&area lui plcu%, avu %imp s)l cerce%eze
pe)ndele%e. Marele vicar ar fi pru% &i mai -rav dac unele %rs%uri ale fe,ei n)ar fi f$s% de $
de$sebi% fine,e, fap% care ar fi pu%u% s)i %rdeze falsi%a%ea, dac p$ses$rul aces%ui frum$s c(ip
ar fi ui%a% $ clip s &i)$ ascund. Nasul, prea ie&i% .n afar, f$rma $ sin-ur linie, perfec%
dreap%, &i ddea, din nefericire, pr$filului al%min%eri f$ar%e dis%ins $ asemnare de ne%-dui%
cu pr$filul unei vulpi. De al%fel, pre$%ul aces%a, pe care prea c)l in%ereseaz a%/% de mul%
demisia prin%elui 9irard, era .mbrca% cu $ ele-an, care .l plcu nespus lui 2ulien3 nici$da%
%/nrul nu mai vzuse un pre$% .mbrca% cu a%/%a -us%.
2ulien afl abia mai %/rziu ce (ar de$sebi% avea marele vicar de 'rilairB se pricepea s)l
.nveseleasc pe episc$p, un b%r/n de %reab, fcu% s %riasc la 9aris, &i care privea &ederea la
esanO$n ca pe un eGil. Episc$pului aces%uia care avea vederea f$ar%e slab, .l plcea la
nebunie pe&%ele. Marele vicar de 'rilair sc$%ea $asele din pe&%ele adus la masa preasfin,iei
sale. 2ulien se ui%a %cu% la pre$%ul care reci%ea scris$area de demisie, c/nd, de$da%, u&a se
desc(ise cu z-$m$%. Un lac(eu .n ve&min%e b$-a%e, %recu -rbi%. 2ulien abia avu %imp s se
.n%$arc spre u& c vzu un b%r/nel cu $ cruce la -/% &i se pr$s%ernB episc$pul .l z/mbi cu
bun%a%e &i %recu mai depar%e. 'rum$sul vicar .l urm, iar 2ulien rmase sin-ur .n sal$nul
cruia pu%u s)i admire .n v$ie mre,ia cucernic.
Episc$pul de esanO$n, $m cu min%ea .ncerca%, dar nu slbi% de mizeriile
.ndelun-a%e ale emi-ra,iei, avea pes%e &ap%ezeci &i cinci de ani &i pu,in .l psa de ce)ar mai fi
pu%u s se .n%/mple pes%e zece ani.
I *ine e seminaris%ul cu privire vi$aie pe care mi s)a pru% c)l zresc .n %reac%Q
.n%reb el. N)ar %rebui, dup re-ulamen%ul ins%i%ui% de mine, s d$arm la $ra as%aQ
I E un seminaris% c/% se p$a%e de %reaz, v)$ 1ur, .nal%)preasfin%e, &i aduce $ ves%e
mare3 demisia sin-urului 1ansenis% care a mai rmas .n di$ceza sfin,iei)v$as%re.
*umpli%ul prin%e 9irard .n,ele-e, .n sf/r&i%, ce .nseamn s v$rbe&%i.
I Ei bine, spuse episc$pul r/z/nd, %are m .nd$iesc c)i vei -si un urma& pe msura
lui &i, ca s),i ar% c/% pre,uie&%e $mul aces%a, .l p$f%esc m/ine s la masa cu mine.
Marele vicar vru s s%rec$are c/%eva cuvin%e .n le-%ur cu ale-erea urma&ului. Dar
prela%ul, neav/nd c(ef s discu%e despre asemenea lucruri, .i spuseB
I Enain%e de a)i desc(ide u&a celuilal%, s aflm un pic de ce pleac aces%a. Trimi%e s
mi)l c(eme pe seminaris%3 adevrul sl&luie&%e .n -ura c$piil$r.
2ulien fu c(ema%. 6M aflu .n%re d$i inc(izi%$ri8, -/ndi el. Nici$da% nu se sim,ise mai
cura1$s.
En clipa c/nd in%ra, d$i vl1-ani de vale,i, mai bine .mbrca,i c(iar dec/% d$mnul
"alen$d, .l dezbrcau pe .nal%preasf/n%ul. Episc$pul, .nain%e de a a1un-e la prin%ele 9irard,
s$c$%i cu cale s)l cerce%eze pe 2ulien asupra s%udiil$r sale. El .n%reb pu,in din d$-m &i se
minun. *ur/nd, a1unse la scrii%$rii an%ic(i%,ii, la "er-iliu, la H$ra,iu, la *icer$. 6Numele
as%ea mi)au adus numrul >V?, -/ndi 2ulien. N)am ce pierde3 la s .ncerc s s%rlucesc.8 4i
izbu%i3 episc$pul, el .nsu&i mare cun$sc%$r al $perel$r clasice, rmase .nc/n%a%.
La cina de la prefec%ur, $ %/nr, pe bun drep%a%e celebr, reci%ase p$emul
Ma-dalenei
P>
.nal%preasf/n%ul, av/nd c(ef s v$rbeasc despre li%era%ur, ui% repede &i de
prin%ele 9irard &i de %$a%e celelal%e, ca s discu%e cu seminaris%ul pr$blema dac H$ra,iu a
f$s% b$-a% sau srac. *i% mai mul%e $pere, dar une$ri .l cam lsa mem$ria &i a%unci, pe da%,
2ulien spunea %$a% $da, de la un cap% la al%ul, cu un aer c/% se p$a%e de m$des%B pe episc$p .l
uimi fap%ul c 2ulien nu prsea del$c %$nul c$nversa,iei3 reci%a ca &i cum ar fi v$rbi% de
lucruri pe%recu%e .n seminar. Discu%ar .ndelun- despre "er-iliu, despre *icer$. En sf/r&i%,
prela%ul nu se pu%u .mpiedica s)l laude pe %/nrul seminaris%.
I E cu nepu%in, s .nve,i mai s/r-uinci$s.
I Enal%preasfin%e, seminarul v p$a%e $feri $ su% n$uzeci &i &ap%e de elevi mul% mai
vrednici de .nal%a v$as%r pre,uire.
I *um as%aQ .n%reb episc$pul, mira% de cifr.
I 9$% s .n%resc cu $ mr%urie $ficial ceea ce am avu% cins%ea s spun dinain%ea
.nal%preasfin,iei)v$as%re. La eGamenul anual al seminarului, rspunz/nd %$cmai la ma%eriile
care, .n clipa de fa,, mi)au adus cins%ea apr$brii v$as%re, am ie&i% al $ su%lea n$uzeci &i
$p%ulea.
I A(7 e fav$ri%ul prin%elui 9irard, r/se episc$pul, cu%/nd spre marele vicar de
'rilair3 ar fi %rebui% s ne a&%ep%m la as%a3 dar e un bia% sincer. Nu)i a&a, dra-ul meu, adu-
el, adres/ndu)se lui 2ulien, nu)i a&a c %e)au %rezi% din s$mn ca s %e %rimi% aiciQ
I A&a es%e, .nal%preasfin%e. N)am ie&i% din seminar dec/% $ da% .n via,a mea, ca s)i
a1u% prin%elui *(as)ernard la .mp$d$birea ca%edralei, .n 2$ia verde.
I Jptime, spuse episc$pul, dumnea%a ai d$vedi% a%/%a cura1, pun/nd mnunc(iul de
pene pe baldac(inQ .n fiecare an, c/nd %rebuie pus, m .nfi$r de %eam s nu se prpdeasc $
via, de $m. Dra-ul meu, ai s a1un-i depar%e3 dar nu vreau s),i s%vilesc vii%$rul, care va fi
s%rluci%, ls/ndu)%e s m$ri de f$ame.
4i, la p$runca episc$pului, fur adu&i biscui,i &i vin de Mala-a, din care 2ulien -us%
cu plcere, &i cu a%/% mai mul% marele vicar de 'rilair, care &%ia c episc$pului .l place s vad
$amenii m/nc/nd cu v$ie bun &i cu p$f%.
9rela%ul, din ce .n ce mai mul,umi% de felul cum .&i pe%recea sf/r&i%ul serii, v$rbi $
clip despre is%$ria eclezias%ic. 4i vzu c 2ulien nu pricepea $ i$%. A%unci %recu la s%area
m$ral a imperiului r$man, sub d$mnia .mpra,il$r din veacul lui *$ns%an%in
P=
!f/r&i%ul
p-/nismului era .ns$,i% de s%area aceea de nelini&%e &i de .nd$ial care, .n sec$lul al ;<;)lea,
m/(ne&%e min,ile %ris%e &i plic%isi%e. Episc$pul b- de seam c 2ulien nu cun$&%ea nici mcar
numele lui Taci%.
Env,celul .i rspunse cu nevin$v,ie, spre mirarea episc$pului, c au%$rul aces%a nu
se -sea .n bibli$%eca seminarului.
I As%a m bucur din %$a% inima, .i spuse episc$pul, vesel3 a&a, m sc$,i din
.ncurc%urB de zece minu%e m %$% .n%reb cum s),i mul,umesc pen%ru seara pe care ai &%iu% s
mi)$ faci a%/% de plcu% &i, de bun seam, .n%r)un fel cu %$%ul nea&%ep%a%. Nu nd1duiam s
-sesc un .nv,a% .n%r)un elev de)al seminarului meu. De&i darul nu e prea bisericesc, vreau s)
,i druiesc un Taci%.
9rela%ul puse s i se aduc $p% v$lume frum$s le-a%e &i ,inu s scrie el .nsu&i, la
.ncepu%ul primului v$lum, $ dedica,ie .n limba la%in, pen%ru 2ulien !$rel. Episc$pul se flea
cu frum$asele lui cun$&%in,e de limb la%in. 4i, .n cele din urm, .i spuse cu un %$n seri$s,
care nu semna del$c cu %$nul de p/n a%unciB
I Tinere, dac% ai s% fii (n#elept, vei avea .n%r)$ zi cea mai bun par$(ie din di$ceza
mea, &i nu prea depar%e de pala%ul meu episc$pal. Dar %rebuie s% fii (n#elept.
2ulien, cu v$lumele .n bra,e, plec de la episc$pie, f$ar%e mira%, pe c/nd suna miezul
n$p,ii.
Enal%preasf/n%ul nu)i p$menise niciun cuv/n% despre prin%ele 9irard. 2ulien era mira%,
mai ales, de p$li%e,ea aleas a sfin,iei)sale. Nici nu bnuise c pu%ea s eGis%e a%/%a bun)
cuviin, .n pur%ri, uni% cu $ demni%a%e a%/% de fireasc. 4i c$n%ras%ul .l izbi cu mai mul%
pu%ere, c/nd ddu cu $c(ii pe p$s$m$ri%ul prin%e 9irard, care .l a&%ep%a nerbd%$r.
I <uid tibi di4erunt J*e ,i)au spusQK .i s%ri- el cu -las %are, de cum .l zri.
2ulien se b/lb/i pu,in, .ncerc/nd s %raduc .n la%ine&%e cuvin%ele episc$pului.
I "$rbe&%e fran,uze&%e &i repe%)mi .n%$cmai cuvin%ele r$s%i%e de sfin,ia)sa, fr s
adau-i sau s scur%ezi nimic, .i spuse f$s%ul direc%$r al seminarului, cu v$cea lui aspr &i cu
felul lui -r$s$lan de a se pur%a. *e dar ciuda% din par%ea unui episc$p c%re un %/nr seminaris%,
spunea el rsf$ind minuna%ul Taci%, a crui muc(ie auri% prea c)l .n-r$ze&%e.
%eau $rele d$u c/nd, dup $ dare de seam f$ar%e amnun,i%, .l .n-dui elevului
fav$ri% s se duc la culcare.
I Las)mi primul v$lum din Taci%, cu dedica,ia sfin,iei)sale episc$pului, .i spuse el.
0/ndul aces%a scris .n la%ine&%e va fi para%rsne%ul care %e va feri aici dup plecarea mea. +rit
tibi, fili mi, succesor meus tanQuam leo Quaerens Quem de"oret. J*ci pen%ru %ine, fiul meu,
cel ce)mi va urma va fi ca un leu furi$s care .ncearc s %e .n-(i%.K
A d$ua zi diminea,, lui 2ulien i se pru ciuda% felul cum .l v$rbeau c$le-ii si. El se
ara% &i mai rezerva% dec/% de $bicei. 6As%a)i urmarea demisiei prin%elui 9irard, .&i zise el. Au
afla% %$,i despre ea, &i eu %rec drep% fav$ri%ul lui. 9esemne c eGis% &i $ urm de 1i-nire .n
pur%rile l$r.8 Dar el nu pu%u s)$ desc$pere. Dimp$%riv, nu vzu pic de ur .n privirile %u%ur$r
cel$r .n%/lni,i de)a lun-ul d$rmi%$arel$r. 6*e)$ fi as%aQ O capcan, nici v$rb. ! fiu cu $c(ii
.n pa%ru.8 En cele din urm, micul seminaris% din "erri#res .i spuse r/z/ndB
I 0ornelii 9aciti opera omnia J$perele c$mple%e ale lui Taci%K.
La auzul aces%$r cuvin%e, seminari&%ii se -rbir, care mai de care, s)l felici%e pe
2ulien, nu numai pen%ru mre,ul dar primi% de la .nal%preasf/n%ul, dar &i pen%ru c$nv$rbirea de
d$u $re cu care fusese cins%i%. !e cun$&%eau p/n &i cele mai mici amnun%e. Din clipa aceea,
nu mai avu ce s)&i d$reasc3 %$,i .ncercau s)i fie cur%eni%$ri .n m$dul cel mai 1$snic cu
pu%in,3 prin%ele *as%an#de, care c(iar .n a1un .l repezise fr pic de ru&ine, veni s)l
.mbr,i&eze &i s)l p$f%easc la mas.
9rin%r)$ ciud,enie a firii lui 2ulien, ne$brzarea fiin,el$r aces%$ra -r$s$lane .l nec1ise
%are mul%3 iar 1$snicia l$r .l pricinuia dez-us% &i niciun fel de plcere.
9e la amiaz, prin%ele 9irard .&i prsi elevii, dup ce le ,inu $ cuv/n%are scur%, dar
severB
I "re,i s v bucura,i de $n$rurile lume&%i, le spuse el, de %$a%e avan%a1ele s$ciale, de
plcerea de a le p$runci al%$ra, de a v ba%e 1$c de le-i &i de a nu fi pedepsi,i, $ric/% a,i clca
.n pici$are %$%ulQ !au nzui,i la m/n%uirea ve&nicQ *ei mai ne&%iu%$ri din%re v$i n)au dec/% s
desc(id $c(ii ca s de$sebeasc cele d$u ci.
De)abia ie&i pe p$ar%, c iezui,ii (ab$%nici se &i -rbir s c/n%e un 9e >eum .n capela
seminarului. Nimeni nu lu .n seri$s cuv/n%area f$s%ului direc%$r. 6E amr/% c a f$s%
des%i%ui%8, spuneau %$,i. Niciun seminaris% nu avu naivi%a%ea s cread .n demisia de bunv$ie
din%r)un p$s% prin care avea a%/%ea le-%uri cu %$% s$iul de mari furniz$ri.
9rin%ele 9irard se ins%ala .n cel mai frum$s (an din esanO$n3 &i, pre%eG%/nd ni&%e
%reburi pe care nu le avea, rmase ac$l$ d$u zile.
Episc$pul .l p$f%ise la mas3 &i, ca s -lumeasc pe s$c$%eala marelui vicar de 'rilair,
cu% s)l cins%easc .n m$d de$sebi%. T$cmai luau deser%ul c/nd s$si de la 9aris ciuda%a ves%e
c prin%ele 9irard fusese numi% .n minuna%a par$(ie din NF, la pa%ru le-(e de capi%al.
unul prela% .l felici% din %$a% inima. "zu, .n %$a% s$c$%eala as%a, un 1$c izbu%i%, care .l
.nveseli &i)l fcu s aib $ prere mai .nal% despre dibcia prin%elui 9irard. El ddu un
cer%ifica% eGcelen% .n la%ine&%e &i)i .nc(ise -ura marelui vicar de 'rilair c/nd aces%a .&i .n-dui
s)l d$1eneasc.
!eara, .nal%preasf/n%ul .&i s%rmu% admira,ia .n casa marc(izei de 0ubempr+. N$u%a%ea
a f$s% mare pen%ru %$a% s$cie%a%ea aleas din esanO$n3 se fcur %$% felul de presupuneri .n
le-%ur cu fav$area aceas%a ne$bi&nui%. Unii .l &i vedeau episc$p pe prin%ele 9irard. *ei mai
is%e,i .l crezur pe d$mnul de La M$le minis%ru &i)&i .n-duir, .n ziua aceea, s r/d de aerele
pline de fal pe care &i le ddea .n lume marele vicar de 'rilair.
A d$ua zi diminea,a, pe s%rzi, lumea apr$ape c se ,inea dup prin%ele 9irard, iar
ne-us%$rii ie&ir .n fa,a du-(enel$r c/nd el se duse s s%ea de v$rb cu 1udec%$rii
marc(izului. 9en%ru prima $ar, 1udec%$rii .l primir cu p$li%e,e. !everul 1ansenis%, indi-na%
de %$% ce vedea, ,inu $ lun- c$nsf%uire cu av$ca,ii ale&i pen%ru marc(izul de La M$le, ap$i
plec la 9aris. Dar avu slbiciunea s le spun cel$r d$i sau %rei prie%eni din c$le-iu, care .l
.ns$,iser p/n la calea&ca &i admirau arm$ariile zu-rvi%e pe ea c, dup ce c$ndusese
seminarul vreme de cincisprezece ani, prsea $ra&ul numai cu cinci su%e d$uzeci de franci
ec$n$misi,i. 9rie%enii .l .mbr,i&ar cu lacrimi .n $c(i &i)&i spuser .n%re eiB 6ie%ul prin%e, ar
fi pu%u% s se lipseasc de minciuna as%a3 a&a, e prea de r/s.8
Oamenii de r/nd, $rbi,i de pa%ima banului, nu pu%eau .n,ele-e c numai .n sinceri%a%ea
lui -sise prin%ele 9irard pu%erea %rebuinci$as s lup%e &ase ani .mp$%riva Mariei Alac$Wue
PA
,
.mp$%riva c$n-re-a,iei !acr+)*$eur, a iezui,il$r &i a episc$pului su.
CAPITOLUL ,,,
Un a"4i-io$
2zi nu mai e4ist% dec/t o singur%
noble#e, aceea a titlului de duceD
marchiz, e ridicol s% fiiD dar la auzul
cu"/ntului duce, to#i oamenii
(ntorc capul.
ED<NU0GH 0E"<E\
PH
Marc(izul de La M$le .l primi pe prin%ele 9irard fr vreunul din micile m$f%uri ale
maril$r seni$ri, a%/% de p$li%ic$ase, dar a%/% de ne$brza%e pen%ru cine le .n,ele-e. Ar fi
.nsemna% vreme pierdu% &i marc(izul era prea $cupa% cu %reburi imp$r%an%e ca s mai aib
vreme de pierdu%.
De &ase luni de zile se s%rduia s)l c$nvin- pe re-e &i, %$%$da%, s c$nvin- na,iunea
despre necesi%a%ea accep%rii unui anumi% -uvern3 drep% recun$&%in,, ar fi primi% %i%lul de duce.
Marc(izul .l cerea zadarnic, de ani de zile, av$ca%ului su din esanO$n, $ si%ua,ie
limpede &i precis asupra pr$cesului din 'ranc(e)*$m%+. Dar cum ar fi pu%u% s)l lmureasc
celebrul av$ca% .n%r)un pr$ces din care nici el nu .n,ele-ea nimicQ
H/r%iu,a da% de prin%ele 9irard lmurea %$%ul.
I Dra- prin%e, .i spuse marc(izul dup ce isprvi, .n mai pu,in de cinci minu%e,
%$a%e f$rmulele de p$li%e,e &i .n%rebrile asupra c(es%iunil$r pers$nale, dra- prin%e, .n
mi1l$cul a&a)zisei mele pr$speri%,i, .mi lipse&%e %impul de a m $cupa seri$s de d$u
lucru&$are, al%min%eri des%ul de imp$r%an%eB familia &i afacerile. En linii -enerale, m .n-ri1esc
de s$ar%a familiei &i vreau s)$ fac c/% mai s%rluci%$are3 dar m .n-ri1esc &i de pr$priile mele
plceri, care %rebuie s aib neapra% .n%/ie%a%e, cel pu,in dup prerea mea, adu- el ci%ind
mirarea .n $c(ii pre$%ului.
De&i un $m in%eli-en%, pre$%ul se minuna vz/nd un b%r/n care v$rbea a%/% de f,i&
despre plcerile lui.
I Oameni care s munceasc eGis%, nici v$rb, la 9aris, c$n%inu marele seni$r3 dar
s)au c$c$,a% %$,i la e%a1ul cinci3 &i de cum m apr$pii de vreunul, .&i &i la l$cuin,a la e%a1ul al
d$ilea, iar nevas%]sa .&i fiGeaz zi de primi% $aspe,i3 prin urmare adi$ munc, adi$ al%e
s%rdanii dec/% acelea de a prea $m de lume. As%a le e sin-ura -ri1 de cum .&i fac r$s% de
p/ine. 9en%ru pr$cesele mele, ba, la drep% v$rbind, pen%ru fiecare pr$ces lua% .n par%e, am
av$ca,i care se spe%esc3 unul mi)a muri% mai alal%ieri de $ b$al de piep%. Dar pen%ru afacerile
mele, .n -eneral, m crezi $are, prin%e, c de %rei ani mi)am pierdu% nde1dea s mai -sesc
un $m care, .n %imp ce scrie pen%ru mine, s)&i dea $s%eneala s se -/ndeasc pu,in la ce faceQ
De al%fel, %$a%e as%ea nu sun% dec/% $ in%r$ducere. 9e dumnea%a %e s%imez &i, a& .ndrzni s
adau-, de&i %e vd pen%ru prima $ar, c .mi e&%i dra-. "rei s)mi fii secre%ar, cu $p% mii de
franci anual sau c(iar &aisprezece miiQ De c/&%i-a%, %$% eu a& c/&%i-a, ,i)$ 1ur3 &i m)a& .n-ri1i s)
,i ps%rez par$(ia pen%ru ziua c/nd nu ne)am mai .n,ele-e.
9rin%ele 9irard refuz3 dar, spre sf/r&i%ul discu,iei, .ncurc%ura .n care .l vedea pe
marc(iz .l ddu $ ideeB
I Am lsa% .n fundul seminarului un bie% %/nr care, dac nu -re&esc, va fi ru
persecu%a%. Dac era un simplu clu-r, s)ar fi afla% de mul% in pace
UO
. 9/n acum, %/nrul
aces%a nu &%ie dec/% la%ina &i &fintele &cripturi3 dar nu)i del$c imp$sibil s vdeasc .n%r)$
bun zi mari .nsu&iri, fie ca predica%$r, fie ca du($vnic. Nu &%ii ce va face3 dar are f$cul sacru
&i p$a%e s a1un- depar%e. M -/ndeam s)l dau episc$pului n$s%ru, dac am fi avu% vre$da%
unul care s v semene pu,in la felul de a privi $amenii &i %reburile.
I De unde e %/nrul dumi%aleQ
I E fiul unui c(eres%e-iu din mun,ii n$&%ri, dar l)a& crede mai de-rab c$pilul din
fl$ri al vreunui b$-%a&. Am vzu% c a primi% $ scris$are an$nim sau pseud$)an$nim cu un
cec de cinci su%e de franci .n ea.
I A(, e 2ulien !$rel, spuse marc(izul.
I De unde &%i,i cum .l c(eamQ se mir pre$%ul. 4i, cum r$&ise din pricina .n%rebriiB
I As%a n)am s ,i)$ spun nici$da%, .i rspunse marc(izul.
I Ei bine, urm pre$%ul, pu%e,i .ncerca s vi)l face,i secre%ar3 e un %/nr ener-ic &i
in%eli-en%3 .n%r)un cuv/n%, meri% s .ncerca,i.
I De ce nuQ se .nv$i marc(izul. Dar nd1duiesc c nu)i .n s%are s se lase mi%ui% de
prefec%ul p$li,iei sau de al%cineva, ca s fie isc$ad .n casa meaQ A%/%a a& avea .mp$%riv.
Dup ce prin%ele 9irard .l lini&%i .n privin,a aceas%a, marc(izul lu $ (/r%ie de $ mie de
franci.
I Trimi%e)i banii ace&%ia de drum lui 2ulien !$rel3 spune)i s vin la mine.
I !e cun$a&%e c l$cui,i la 9aris, zise pre$%ul. Nu &%i,i ce %iranie apas asupra n$as%r,
a bie,il$r pr$vinciali, &i mai ales asupra pre$,il$r care nu se au bine cu iezui,ii. N)au s)i dea
drumul lui 2ulien !$rel, ba c(iar au s -seasc m$%ivele cele mai iscusi%e, au s)mi rspund
c e b$lnav, c scris$rile s)$r fi pierdu% la p$&% e%c, e%c.
I "$i lua zilele aces%ea $ scris$are din par%ea minis%rului c%re episc$p, ($%r.
marc(izul.
I Ui%am $ msur de prevedere, c$n%inu pre$%ul3 %/nrul, de&i e din%r)$ familie de
r/nd, are $ inim n$bil &i n)ar avea niciun r$s% dac i)a,i 1i-ni $r-$liul3 s)ar pr$s%i pur &i
simplu.
I As%a .mi place, spuse marc(izul3 am s)l fac c$le-ul fiului meu. E de a1uns a%/%aQ
9es%e c/%va vreme, 2ulien primi $ scris$are cu $ scriere necun$scu% &i pur%/nd
&%ampila p$&%ei din *(/l$n3 .n ea -si un manda% pen%ru ridicarea banil$r de la un ne-us%$r din
esanO$n &i .n&%iin,area s vin imedia% la 9aris. !cris$area era semna% cu un nume fic%iv, dar
desc(iz/nd)$ 2ulien %resri3 $ frunz czu la pici$are, aces%a era semnul s%abili% cu prin%ele
9irard.
Nu %recu niciun ceas de la primirea scris$rii &i 2ulien fu c(ema% la episc$pie, unde se
p$meni .n%/mpina% cu $ bun%a%e de)a drep%ul prin%easc. *i%/ndu)i din H$ra,iu, episc$pul .l
aduse, asupra .nal%ei si%ua,ii care .i era (rzi% la 9aris, laude f$ar%e iscusi%e, dar, drep%
mul,umire, aces%ea a&%ep%au eGplica,ii. 2ulien nu pu%u s spun nimic, .n%/i de %$a%e fiindc nu
&%ia nimic, &i .nal%)preasf/n%ul cp% mul% s%im pen%ru el. Unul din%re pre$,ii mrun,i ai
episc$piei .l scrise primarului, care se -rbi s aduc el .nsu&i un pa&ap$r% semna%, dar cu
numele cl%$rului lsa% .n alb.
Enain%e de miezul n$p,ii, 2ulien se afla la '$uWu+, a crui min%e a&eza% mai mul% se
mir dec/% se ar% .nc/n%a% de vii%$rul ce prea c)l a&%eap% pe prie%enul su.
I 9/n la urm, ai s cape,i vre$ slu1b de)a $c/rmuirii &i ea %e va sili s faci un lucru
pen%ru care ziarele %e v$r $cri zdravn, .i spuse ale-%$rul liberal. 4i, da%$ri% aces%ei ru&ini,
v$i afla ve&%i despre %ine. Amin%e&%e),i c, v$rbind c(iar din punc% de vedere bnesc, %$% e mai
bine s c/&%i-i $ su% de lud$vici .n%r)un ne-$, sn%$s de lemn, al cr$r s%p/n e&%i, dec/% s
prime&%i pa%ru mii de franci de la $c/rmuire, fie &i a re-elui !$m$l$n.
2ulien nu vzu .n v$rbele lui dec/% .n-us%imea de min%e a unui bur-(ez de la ,ar. El
avea s apar, .n sf/r&i% pe arena fap%el$r de seam. 'ericirea de a mer-e la 9aris, unde .&i
.nc(ipuia c sun% numai $ameni f$ar%e in%ri-an,i, f$ar%e ip$cri,i, dar la fel de p$li%ic$&i ca
episc$pul de esanO$n &i ca episc$pul de A-de, fcea s pleasc $rice al%ceva .n $c(ii lui. <
se .nf,i& prie%enului su ca un $m lipsi% de pu%erea de a dispune de el .nsu&i din pricina
scris$rii prin%elui 9irard.
A d$ua zi c%re amiaz, c/nd a1unse la "erri#res, se sim,ea $mul cel mai ferici% din
lume3 nd1duia s)$ revad pe d$amna de 0:nal. !e duse mai .n%/i la primul su $cr$%i%$r,
prin%ele *(+lan. Dar fu .n%/mpina% cu de$sebi% rceal.
I *rezi c)mi e&%i cumva .nda%$ra%Q .i v$rbi prin%ele *(+lan, fr s)i rspund la
salu%. Ai s iei masa cu mine &i, c/% m/ncm, v$i %rimi%e s ,i se .nc(irieze un cal3 ap$i vei
prsi $ra&ul f%r% s% dai ochii cu nimeni.
I A ascul%a .nseamn a %e supune, .i rspunse 2ulien ca un seminaris% -e%)be-e%3 &i nu
mai fu v$rba dec/% despre %e$l$-ie &i despre frum$sul -rai la%inesc.
Dup)mas 2ulien .ncalec, merse $ le-(e, ap$i, zrind un cr/n- &i nefiind nimeni .n
prea1m ca s)l p$a% vedea, se afund .n desi&. 9e .nsera%, %rimise calul .nap$i. Mai %/rziu,
in%r la un ,ran care se .nv$i s)i v/nd $ scar si s i)$ duc p/n la pduricea de deasupra
D0UMULU< *0ED<NNE< din "erri#res.
I !un% un bie% nesupus la .nc$rp$rareF sau un c$n%rabandis%, .i spuse ,ranul,
lu/ndu)&i rmas bun de la el, dar ce)are a face7 !cara e bine pl%i%, &i eu .nsumi am %recu% prin
ceasuri -rele .n via,a mea.
Era .n%uneric bezn. 9e la unu din n$ap%e, 2ulien, cu scara la spinare, in%r .n "erri#res.
*$b$r. c/% pu%u mai de-rab .n albia %$ren%ului care s%rb%ea minuna%ele -rdini ale d$mnului
de 0+nal la $ ad/ncime de pes%e %rei me%ri, prin%re d$u ziduri. Ap$i urc lesne cu scara.
6*um au s m primeasc dulii de pazQ8 se .n%reb el. Aces%a era lucrul cel mai de seam.
Dulii l%rar &i se npus%ir asupra lui, dar 2ulien fluier &i ei .ncepur s se -udure.
Urc/nd ap$i din %eras .n %eras, de&i %$a%e p$r,ile erau .nc(ise, izbu%i cu u&urin, s
a1un- sub fereas%ra $dii de d$rmi% a d$amnei de 0:nal. Encperea aceas%a, .n par%ea dinspre
-rdin, abia dac e ridica% cu vre$ %rei me%ri de la pm/n%.
2aluzelele aveau $ mic desc(iz%ur .n f$rm de inim, pe care 2ulien $ cun$&%ea prea
bine. !pre marea lui m/(nire, desc(iz%ura nu era lumina% dinun%ru de lumina vreunei
candele.
6D$amne7 .&i spuse el3 %e p$mene&%i c .n n$ap%ea as%a d$amna de 0:nal nu)i .n
camera ei7 Unde s)$ fi culca%Q 'amilia e, %$%u&i la "erri#res, fiindc am -si% c/inii3 dar a&
pu%ea s nimeresc, .n $daia as%a fr lumin, pes%e d$mnul de 0:nal sau pes%e vreun s%rin, &i)
a%unci s %e ,ii %rb$i78
*el mai cumin%e lucru ar fi f$s% s se .n%$arc3 dar de $ asemenea isprav i)ar fi f$s%
sil lui 2ulien. 6Dac dau pes%e un s%rin, fu- c/% p$% &i)mi las scara amane%3 dar dac e ea, ce
primire m a&%eap%Q A cuprins)$ cin,a &i evlavia cea mai ad/nc, nici v$rb, dar, $ricum, %$%
.&i mai amin%e&%e un pic de mine, de vreme ce mi)a scris.8 G/ndul aces%a .l .mb$ldi.
*u inima %remur/nd, dar ($%r/%, %$%u&i, s m$ar sau s $ vad, arunc pie%ricele .n
1aluzea3 niciun rspuns. E&i spri1ini scara de fereas%r &i ci$cni el .nsu&i, .n%/i .nce%i&$r, ap$i
mai %are. 6Oric/% ar fi de .n%uneric, %$% m p$% p$meni cu un -l$n%e8, .&i zise 2ulien. G/ndul
aces%a .l presc(imb isprava nebuneasc .n%r)$ fap% de cura1.
6!au $daia e nel$cui% .n n$ap%ea as%a, -/ndi el, sau $ricine ar d$rmi aici s)a de&%ep%a%
acum. A&a c nu mai am de ce s m feresc3 %rebuie d$ar s .ncerc s nu fiu auzi% de cei care
d$rm .n celelal%e $di.8
*$b$r., .&i pr$p%i scara de $ 1aluzea, se urc iar &i, %rec/ndu)&i m/na prin desc(iz%ura
.n f$rm de inim, avu n$r$cul s -seasc des%ul de repede s/rma le-a% de ivrul care
.nc(idea 1aluzeaua. Trase de s/rm &i, cu $ bucurie de nespus, sim,i c 1aluzeaua nu mai era
prins &i ceda la .mpin-erea lui. 6Trebuie s desc(id cu .nce%ul &i s fac s mi se recun$asc
-lasul.8 Desc(ise 1aluzeaua a%/%a c/% s)&i v/re capul &i &$p%i, de mai mul%e $ri la r/ndB 8&unt
un prieten8.
Tr-/nd cu urec(ea, se .ncredin,a c nimic nu %ulbura %cerea ad/nc a .ncperii. Da,
lucru ($%r/%, nu eGis%a nici urm de candel, s p/lp/ie mcar pe cmin3 &i as%a era un semn
c/% se p$a%e de ru.
69ze&%e)%e de pu&c78 2ulien c(ibzui $ clip3 ap$i, cu de-e%ul, .ndrzni s ci$cneasc
.n -eamB niciun rspuns. %u mai %are. 6*(iar dac va fi nev$ie s spar- -eamul, %rebuie s
sf/r&esc $da%.8 9e c/nd b%ea f$ar%e %are, i se pru c zre&%e, .n bezn, un fel de nluc alb
care s%rb%ea .ncperea. En sf/r&i%, .nd$iala .l pieri, vzu $ umbr care prea c se apr$pie cu
$ .nce%ineal de nedescris. 4i, de$da%, vzu un $braz rezem/ndu)se de -eamul prin care se
ui%a el.
2ulien %resri &i se %rase pu,in .nap$i. Dar bezna era a%/% de ad/nc, .nc/%, c(iar de la
depr%area aceas%a, nu pu%u s)&i dea seama dac era d$amna de 0:nal. !e %emu de un prim
s%ri-% de a1u%$r3 auzea c/inii d/nd %/rc$ale &i apr$ape m/r/ind la pici$arele scrii. 6!un% eu,
repe% el des%ul de %are, sun% un prie%en78 Niciun rspuns3 nluca alb pierise. 6.ndur)%e &i)mi
desc(ide, %rebuie s),i v$rbesc, sun% prea neferici%78 &i b%ea a%/% de %are, .nc/% mai)mai s
spar- -eamul.
!e auzi un clinc(e% u&$r3 ivrul feres%rei ceda3 2ulien .mpinse -eamul &i sri sprin%en .n
$daie.
Nluca alb se depr%a de el3 $ prinse .n bra,e3 era $ femeie. T$% cura1ul .l pieri. 6Dac
e ea, ce)$ s)mi zicQ8 4i ce se .n%/mpl cu el c/nd, dup un u&$r ,ip%, $ recun$scu pe
d$amna de 0:nalQ
O s%r/nse .n bra,e3 ea %remura, abia dac avea pu%ere s)l .ndepr%eze.
I Neferici%ule, ce faciQ
Ei %remura -lasul &i numai cu -reu pu%u .n-ima cuvin%ele aces%ea. 2ulien .&i ddu
limpede seama c era cu adevra% indi-na%.
I Am veni% s %e vd, dup paisprezece luni de crud despr,ire.
I Las)m, pleac imedia%. A(, prin%e *(+lan, de ce nu m)ai lsa% s)i scriuQ A& fi
.mpiedica% -r$zvia as%a. 4i .l respinse cu $ pu%ere .n%r)adevr de necrezu%. M ciesc de
pca%ul sv/r&i%3 cerul s)a .ndura% s m lumineze, repe%a ea, cu v$cea .n%re%ia% de suspine.
9leac7 Du)%e7
I Dup paisprezece luni de c(in, fii si-ur c n)am s %e prsesc fr s),i v$rbesc.
"reau s &%iu %$% ce)ai fcu%. A(7 Te)am iubi% des%ul ca s meri% a%/%a .ncredereF "reau s s%iu
%$%.
'r v$ia ei, d$amna de 0:nal sim,i c %$nul lui au%$ri%ar .l s%p/ne&%e inima.
2ulien, care $ ,inea cu pa%im &i se .mp$%rivea .ncercril$r ei de a scpa, .nce% s)$ mai
s%r/n- .n bra,e. Lucrul aces%a $ mai lini&%i pu,in pe d$amna de 0:nal.
I M duc s %ra- scara, spuse el, ca s nu ne dea de -$l dac vreun servi%$r, %rezi% de
z-$m$%, iese s cerce%eze ce se .n%/mpl.
I Dimp$%riv, pleac, pleac7 i se rspunse cu adevra% m/nie. *e)mi pas de
$ameniQ Dumnezeu vede -r$zvia la care m supui &i El m va pedepsi. Abuzezi .n m$d la&
de sim,min%ele pe care le)am avu% pen%ru dumnea%a, dar nu le mai am. En,ele-i, d$mnule
2ulienQ
El %r-ea scara f$ar%e .nce%, ca s nu fac z-$m$%.
I !$,ul %u e .n $ra&Q $ .n%reb, nu ca s)$ .nfrun%e, ci d$ar din%r)$ vec(e $bi&nuin,.
I Nu)mi mai v$rbi a&a, pen%ru numele lui Dumnezeu, sau .l c(em pe s$,ul meu. !un%
des%ul de vin$va% c nu %e)am alun-a% p/n acum, $rice s)ar fi .n%/mpla%. Mi)e mil de
dumnea%a, adu- ea, .ncerc/nd s)i rneasc $r-$liul pe care i)l &%ia a%/% de vulnerabil.
0efuzul aces%a de a)l %u%ui, brusc(e,ea cu care %ia $ le-%ur a%/% de dui$as, &i .n care
el mai credea .nc,
Empinser p/n la nebunie .nflcrarea dra-$s%ei lui 2ulien.
I *um7 e $are cu pu%in, s nu m mai iube&%i del$cQ .i spuse el cu una din acele
p$rniri ale inimii, a%/% de -reu de ascul%a% cu s/n-e rece.
Ea nu)i rspunse3 iar el pl/n-ea amar.
*u adevra%, nu mai avea pu%erea s v$rbeasc.
I A&adar, sun% cu desv/r&ire ui%a% de sin-ura fiin, care m)a iubi% vre$da%7 La ce
bun s mai %riesc de)aici .nain%eQ7
T$% cura1ul .l prsise din clipa c/nd nu se mai %emea c va da pes%e un brba%3 %$%ul .l
pierise din inim, .n afar de dra-$s%e.
4i pl/nse mul% vreme, .n %cere. El prinse m/na, ea v$i s &i)$ %ra-3 &i %$%u&i, dup ce
se zb%u c/%va vreme, i)$ ls. Era $ bezn de nep%runs3 &i se aflau unul lin- al%ul, a&eza,i
pe pa%ul d$amnei de 0:nal.
6*/% de$sebire fa, de ce)a f$s% acum paisprezece luni78 -/ndi 2ulien3 iar lacrimile se
p$rnir &i mai .mbel&u-a%e. 6A&adar, absen,a nimice&%e %$a%e sim,min%ele $mului78
I Endur)%e &i spune)mi ce ,i s)a .n%/mpla%, r$s%i .n sf/r&i% 2ulien, s%in-(eri% de %cere
&i cu un -las .neca% de lacrimi.
I 'r .nd$ial c r%cirile mele erau cun$scu%e .n %$% $ra&ul pe vremea plecrii
dumi%ale, rspunse d$amna de 0:nal cu $ v$ce aspr &i al crei accen% avea ceva %i$s &i
mus%r%$r pen%ru 2ulien. Ai fcu% a%/%ea lucruri nec(ibzui%e a%unci7F Dup c/%va vreme, pe
c/nd eram deznd1dui%, respec%abilul prin%e *(+lan a veni% s m vad. 5adarnic s)a
s%rdui%, vreme .ndelun-a%, s)mi smul- $ mr%urisire. En%r)$ zi, .l veni ideea s m c$nduc
.n biserica aceea din Di1$n, unde mi)am fcu% prima c$nfirmare .n%ru credin,. Ac$l$, el a
.ndrzni% s v$rbeasc cel din%/iF D$amna de 0:nal izbucni .n lacrimi. *e clip de ru&ine7
Am mr%urisi% %$%ul. Omul aces%a a%/% de bun a f$s% a%/% de .ndur%$r .nc/% nu m)a s%rivi% cu
indi-narea lui3 s)a m/(ni% &i el, la$lal% cu mine. 9e a%unci .,i scriam zilnic scris$ri pe care nu
.ndrzneam s ,i le %rimi%3 le ascundeam cu -ri1 &i, c/nd eram prea neferici%, m .ncuiam .n
$daia mea &i le reci%eam.
En sf/r&i%, i)am f-dui% prin%elui *(+lan c i le v$i daF Unele, scrise $arecum mai
pruden%, ,i le %rimisesem3 dar nu mi)ai rspuns la niciuna7
I Nici$da%, .,i 1ur, n)am primi% nici$ scris$are de la %ine, la seminar.
I D$amne, $are cine le)$ fi $pri%Q
I Enc(ipuie),i c(inul meu3 .nain%e de ziua c/nd %e)am vzu% la ca%edral, nici nu &%iam
dac mai %rie&%i sau nu.
I Dumnezeu s)a mil$s%ivi% s m fac s .n,ele- c/% pc%uisem fa, de el, fa, de
c$pii, fa, de s$,ul meu, urm d$amna de 0:nal. El nu m)a iubi% nici$da% cum credeam
a%unci c m iube&%i dumnea%aF
2ulien $ cuprinse .n bra,e, .n%r)adevr fr niciun -/nd, &i sc$s din min,i. Dar d$amna
de 0:nal .l .ndepr% si c$n%inu cu des%ul %rieB
I 0espec%abilul meu prie%en, prin%ele *(+lan, m)a fcu% s .n,ele- c, mri%/ndu)m
cu d$mnul de 0:nal, lui .l da%$ram %$a%e sim,min%ele, c(iar cele pe care nu le cun$scusem &i
nu le avusesem nici$da% .nain%ea unei le-%uri neferici%eF De c/nd am 1er%fi% scris$rile
acelea care .mi erau a%/% de scumpe, via,a mi s)a scurs, dac nu ferici%, cel pu,in des%ul de
lini&%i%F N)$ %ulbura3 fii prie%enul meuF cel mai bun din%re prie%eni. 2ulien .l ac$peri
m/inile cu sru%ri3 d$amna de 0:nal sim,i c el mai pl/n-e .nc. Nu pl/n-e, m m/(ne&%e
a%/%F !pune)mi &i dumnea%a ce)ai fcu%. 2ulien nu pu%ea v$rbi. "reau s &%iu ce via, ai dus la
seminar, repe% ea3 ap$i, ai s pleci.
'r s se -/ndeasc la ce p$ves%ea, 2ulien .l v$rbi de in%ri-ile &i de invidiile fr
numr de care se l$vise la .ncepu%, ap$i despre via,a mai lini&%i%, de c/nd fusese numi%
repe%i%$r.
I 4i a%unci, adu- el, aceas% lun- %cere avea r$s%ul, fr .nd$ial, s m fac s
.n,ele- ceea ce vd prea bine acum, c nu m mai iube&%i &i c ,i)am deveni% indiferen%F
D$amna de 0:nal .l s%r/nse m/inile. 4i a%unci, mi)ai %rimis cei cinci su%e de franci.
I EuQ Nici$da%7 spuse d$amna de 0:nal.
I Era $ scris$are cu &%ampila p$&%ei din 9aris, semna% 9aul !$rel, ca s .nl%ure $rice
bnuial.
!e isc $ mic discu,ie asupra $ri-inii p$sibile a aces%ei scris$ri. !i%ua,ia m$ral se
sc(imb. 'r s)&i dea seama, d$amna de 0:nal &i 2ulien prsiser %$nul s$lemn3 acum
v$rbeau ca ni&%e prie%eni dra-i. Nu se vedeau unul pe al%ul, a%/% era de .n%uneric, dar sune%ul
-lasului spunea %$%. 2ulien .&i pe%recu bra,ul pe dup mi1l$cul iubi%ei saleB -es%ul aces%a era
plin de prime1dii. Ea .ncerc s)i .ndepr%eze bra,ul, dar 2ulien, cu des%ul dibcie, .l a%rase
a%en,ia, .n clipa aceea, asupra unui punc% in%eresan% din p$ves%irea lui. ra,ul fu ca &i ui%a% &i
rmase ac$l$ unde se afla.
Dup numer$ase presupuneri asupra %rimi,%$rului scris$rii cu cinci su%e de franci,
2ulien .ncepuse s)&i depene mai depar%e p$ves%ea3 devenea ceva mai s%p/n pe sine v$rbind
despre via,a %recu%, care, pe l/n- ceea ce i se .n%/mpla acum, .l in%eresa a%/% de pu,in.
En%rea-a a%en,ie i se fiG asupra felului cum avea s)&i sf/r&easc vizi%a.
I Ai s pleci, i se repe%a din c/nd .n c/nd, cu -las %i$s.
6*e ru&ine pen%ru mine, dac v$i fi da% afar7 0emu&carea $ s)mi .nvenineze sufle%ul
%$a% via,a, .&i spunea 2ulien. 4i ea n)$ s)mi mai scrie nici$da%7 Dumnezeu &%ie c/nd am s
m mai .n%$rc aici78 Din clipa aceea, %$% ce era bun &i bl/nd pieri repede din inima lui 2ulien.
!%/nd l/n- femeia ad$ra%, apr$ape s%r/n-/nd)$ .n bra,e, .n $daia aceas%a unde fusese a%/% de
ferici%, .n mi1l$cul unei bezne ad/nci, sim,ind f$ar%e limpede c de c/%va %imp iubi%a lui
pl/n-ea, d/ndu)&i seama, dup cum .l %resl%au s/nii, c ea suspin, 2ulien avu nen$r$cirea s
devin rece &i calcula%, apr$ape la fel de calcula% &i de rece ca a%unci c/nd, .n cur%ea
seminarului, se vedea ,in%a vreunei -lume pr$as%e din par%ea cine &%ie crui c$le- mai v$inic
dec/% el. 2ulien .&i prelun-ea p$ves%irea &i v$rbea despre via,a neferici% pe care $ %rise de la
plecarea din "erri#res. 6A&adar, .&i spunea d$amna de 0:nal, dup $ absen, de un an, lipsi%
apr$ape cu %$%ul de ve&%i din par%ea mea, .n %imp ce eu .l ui%am, el nu se -/ndea dec/% la zilele
ferici%e pe care le %rise la "er-M.8 !uspinele .l devenir &i mai amare. 2ulien vzu c
p$ves%irea lui d r$ade. 9ricepu c %rebuia s f$l$seasc ul%ima armB %recu repede la
scris$area primi% din 9aris.
I Mi)am lua% rmas bun de la .nal%preasfin,i%ul episc$pF
I *um, nu %e mai .n%$rci la esanO$nQ Ne prse&%i pen%ru %$%deaunaQ
I Da, rspunse 2ulien, cu -las ($%r/%3 da, prsesc ni&%e l$curi unde am f$s% da%
ui%rii c(iar de c%re aceia pe care i)am iubi% cel mai mul% .n via,3 le prsesc &i n)am s le
mai vd nici$da%. 9lec la 9arisF
I 9leci la 9arisQ s%ri- des%ul de %are d$amna de 0:nal.
Glasul .i era apr$ape su-ruma% de lacrimi &i ar%a c/% de ad/nc e %ulbura%. 2ulien avea
nev$ie de .ncura1area aceas%aB se pre-%ea s .ncerce un pas care ar fi pu%u% s .n%$arc %$%ul
.mp$%riva lui3 &i, .nain%e ca ea s s%ri-e, nevz/nd din pricina beznei, (abar n)avea ce efec%
izbu%ise s $b,in. Acum, nu mai &$vi3 %eama de remu&cri .l .ndemna s fie pe deplin s%p/n
asupra lui3 &i adu- rece, ridic/ndu)seB
I Da, d$amn, %e prsesc pen%ru %$%deauna, fii ferici%, adi$7
!e .ndrep% spre fereas%r3 .n%inse m/na s)$ desc(id. D$amna de 0:nal se repezi spre
el &i i se arunc .n bra,e.
As%fel, dup $ discu,ie de %rei $re, 2ulien d$b/ndi ceea ce d$rise cu a%/%a pa%im .n
%impul cel$r d$u $re de la .ncepu%. Dac s)ar fi pe%recu% mai cur/nd, re.n%$arcerea la
sim,min%e dui$ase, ui%area remu&cril$r din par%ea d$amnei de 0:nal ar fi .nsemnai fericire
divin3 dar d$b/ndi%e as%fel, prin iscusin,, ele nu .nsemnar dec/% plcere. 2ulien ,inu cu %$%
dinadinsul, .mp$%riva s%ruin,el$r iubi%ei sale, s aprind candela.
I A&adar, vrei s nu)mi rm/n nici$ amin%ire c %e)am revzu%7 .i spuse el.
Dra-$s%ea, care fr .nd$ial c sl&luie&%e .n $c(ii ace&%ia fermec%$ri, vrei s fie pierdu%
pen%ru mineQ Albea,a m/inii aces%eia frum$ase vrei s n)$ vd, deciQ G/nde&%e)%e c %e
prsesc pen%ru vreme .ndelun-a%, p$a%e7
D$amna de 0+nal nu se mai pu%ea .mp$%rivi -/ndului aces%uia care $ fcu s
izbucneasc .n pl/ns. Dar z$rile .ncepeau s sc$a% la iveal %runc(iurile brazil$r pe mun,i, la
rsri% de "erri#res. En l$c s plece, 2ulien, bea% de v$lup%a%e, .l ceru d$amnei de 0:nal s
rm/n %$a% ziua ascuns .n $daia ei &i s n)$ prseasc dec/% n$ap%ea urm%$are.
I De ce nuQ rspunse ea. Acum, c/nd am deveni% iar $ pc%$as, nu mai am niciun
pic de respec% fa, de mine3 de da%a as%a, pca%ul m)a nen$r$ci% pe veci. 4i .l s%r/nse pe 2ulien
la piep%. !$,ul meu nu mai e cum .l &%ii, e bnui%$r. *rede c l)am pcli% .n %$a% p$ves%ea
as%a &i se ara% f$ar%e p$rni% .mp$%riva mea. Dac aude cel mai mic z-$m$%, sun% pierdu%, m
va alun-a ca pe $ nemernic ce sun%.
I A(, ia% $ fraz de)a prin%elui *(+lan, spuse 2ulien. Tu nu mi)ai fi v$rbi% nici$da%
a&a, .nain%e de despr,irea aceea crud, c/nd am pleca% la seminar3 pe a%unci m iubeai7
2ulien fu rspl%i% pen%ru s/n-ele rece cu care r$s%ise cuvin%ele aces%eaB .&i vzu iubi%a
ui%/nd, c/% ai clipi, prime1dia pricinui% de prezen,a s$,ului, pen%ru a se -/ndi la prime1dia &i
mai mare de a)l vedea pe 2ulien .nd$indu)se de iubirea ei. 5$rile se apr$piau cu pa&i %$% mai
repezi &i luminau din plin $daia3 2ulien re-si %$a%e v$lup%,ile $r-$liului c/nd pu%u s)$
revad, .n bra,ele lui &i apr$ape la pici$arele lui, pe femeia aceas%a .nc/n%%$are, sin-ura pe
care $ iubise &i care, cu c/%eva $re mai .nain%e, era cuprins %$a% de spaim fa, de un
Dumnezeu cumpli% &i de dra-$s%e pen%ru .nda%$ririle ei. H$%r/rile .n%ri%e prin%r)un an de
cumin,enie s%a%$rnic se spulberaser .n fa,a .ndrznelii lui.
*ur/nd se auzir z-$m$%e prin cas3 un -/nd care nu)i %recuse p/n a%unci prin min%e
veni s)$ %ulbure pe d$amna de 0:nal.
I Ticl$asa de Ylisa $ s in%re aici. *e ne facem cu scara as%a c/% %$a%e zileleQ .i spuse
ea lui 2ulien. Unde s)$ ascundemQ Am s)$ duc .n p$d, eGclam ea de$da%, cuprins de un fel
de v$i$&ie nea&%ep%a%.
I Dar va %rebui s %reci prin camera servi%$rului, se mir 2ulien.
I Am s las scara pe c$rid$r, am s c(em servi%$rul &i am s)i dau vre$ %reab de
fcu%.
I G/nde&%e)%e s pre-%e&%i $ eGplica,ie dac servi%$rul, %rec/nd prin fa,a scrii, pe
c$rid$r, $ va vedea cumva.
I Da, .n-erul meu, spuse d$amna de 0:nal d/ndu)i $ sru%are. Tu vezi de ai -ri1 s
%e ascunzi repede sub pa% dac, .n lipsa mea, in%r Ylisa aici.
2ulien se mir de veselia as%a nea&%ep%a%. 6A&adar, .&i zise el, apr$pierea unei
prime1dii ma%eriale, .n l$c s)$ %ulbure, dimp$%riv, $ .nvesele&%e, fiindc .&i ui% remu&crile7
'emeie cu adevra% superi$ar7 A(7 <a% $ inim creia %e p$,i m/ndri s)i fii s%p/n78 2ulien
era .nc/n%a%.
D$amna de 0:nal lu scara3 se vedea c/% de c$l$ c e prea -rea pen%ru ea. 2ulien se
pre-%ea s)$ a1u%e3 .l admira %alia zvel%, care prea a%/% de firav, c/nd, de$da%, fr niciun
a1u%$r, ea apuc scara &i $ ridic de parc ar fi f$s% un scaun. O duse repede prin c$rid$rul
e%a1ului al %reilea &i $ culc de)a lun-ul pere%elui. Ap$i c(em servi%$rul &i, ca s)i lase %imp s
se .mbrace, se urc .n (ulubrie. 9es%e cinci minu%e, c/nd se .n%$arse pe c$rid$r, nu mai -si
scara. *e se .n%/mplase cu eaQ Dac 2ulien nu s)ar fi afla% .n cas, pu,in i)ar fi psa%. Dar dac,
.n clipa aceea, s$,ul ei ddea cu $c(ii de scarQF Urmrile pu%eau fi %eribile. D$amna de
0:nal aler- pre%u%indeni. <n sf/r&i%, desc$peri scara sub ac$peri&, unde servi%$rul $ crase &i
c(iar $ ascunsese. En%/mplarea era ne$bi&nui%3 al% da% i)ar fi da% de -/ndi%.
6*e)mi pas de ce)$ s se .n%/mple pes%e d$uzeci &i pa%ru de $re, c/nd 2ulien va fi
pleca%Q .&i spuse ea. 9en%ru mine nu va fi a%unci $are l$%ul numai -r$az &i remu&careQ8
Ei %recea va-, prin min%e, -/ndul de a sf/r&i cu via,a, dar ce)are a face7 Dup $
despr,ire pe care $ crezuse ve&nic, 2ulien .l fusese reda%, .l revzuse, &i ceea ce fcuse el ca
s a1un- p/n la ea d$vedea a%/%a iubire7
<s%$risindu)i lui 2ulien .n%/mplarea cu scaraB
I *e)am s)i rspund s$,ului meu, dac servi%$rul .l p$ves%e&%e c a -si% scaraQ 4i se
-/ndi $ clipB $ s le %rebuiasc d$uzeci &i pa%ru de $re ca s)l dibuiasc pe ,ranul care ,i)a
v/ndu%)$. Ap$i, arunc/ndu)se .n bra,ele lui 2ulien &i s%r/n-/ndu)l cu $ mi&care c$nvulsivB
A(7 s m$r, s m$r a&a7 s%ri- ea, ac$perindu)l cu sru%ri. Dar ,ie %rebuie s),i fie %are f$ame,
adu-, r/z/nd.
I "in$3 mai .n%/i am s %e ascund .n $daia d$amnei Derville, care e %$%deauna
.ncuia% cu c(eia. Ea se duse s s%ea de paz la cellal% cap% al c$rid$rului, iar 2ulien %recu .n
-$an. Nu cumva s desc(izi, dac ba%e cineva la u&, .i spuse ea .ncuindu)l cu c(eia3 .n $rice
caz, n)$ s fie dec/% $ -lum a c$piil$r, fcu% .n 1$ac.
I Trimi%e)i .n -rdin, sub fereas%r, spuse 2ulien, ca s am bucuria s)i vd3 &i f)i s
v$rbeasc.
I Da, da, s%ri- d$amna de 0:nal, depr%/ndu)se.
!e .n%$arse cur/nd, aduc/nd p$r%$cale, biscui,i &i $ s%icl cu vin de Mala-a3 .l fusese
cu nepu%in, s fure p/ine.
I *e face s$,ul %uQ .n%reb 2ulien.
I !crie planuri pen%ru .nv$iala cu ,ranii.
Dar sunase $ra $p% &i .n cas era f$rf$%. Dac d$amna de 0:nal n)ar fi f$s% vzu%, ar
fi f$s% cu%a% pre%u%indeni3 fu nev$i% s)l prseasc. *ur/nd, se .n%$arse, ne,in/nd seama de
prime1dieB .l aducea $ cea&c de cafea. Tremura ca nu cumva 2ulien s m$ar de f$ame. Dup)
mas, reu&i s)i duc pe c$pii sub fereas%ra $dii d$amnei Derville. 2ulien -si c au crescu%
mul%, dar cp%aser un aer c$mun, sau mai de-rab .&i sc(imbase el prerile.
D$amna de 0:nal le v$rbi despre 2ulien. *el mai mare rspunse prie%en$s &i ar% c)i
prea ru dup f$s%ul l$r precep%$r, dar cei mai mici apr$ape .l ui%aser.
En diminea,a aceea, d$mnul de 0:nal nu plec de acas3 urca &i c$b$ra .n%runa scrile,
%$cmindu)se cu ,ranii, cr$ra le vindea rec$l%a de car%$fi. 9/n la pr/nz, d$amna de 0:nal nu
-si nici$ clip liber pen%ru priz$nierul ei. Dup ce masa fu anun,a% &i servi%, se -/ndi s
fure pen%ru el $ farfurie cu sup cald. *um se apr$pia fr z-$m$% de u&a $dii .n care se afla
2ulien, duc/nd cu -ri1 farfuria, se p$meni fa, .n fa, cu servi%$rul care ascunsese scara de
diminea,. En clipa aceea, el .nain%a, %$% fr z-$m$%, de)a lun-ul c$rid$rului, cu%/nd parc s
%ra- cu urec(ea. 9esemne c 2ulien umblase fr s la seama. !ervi%$rul se depr%a, cam
ru&ina%. D$amna de 0:nal in%r plin de cura1 la 2ulien3 .n%/lnirea cu servi%$rul .l sperie.
I Ni)e fric, .i spuse ea3 eu a& .nfrun%a %$a%e prime1diile din lume fr s clipesc. Nu
m %em dec/% de un lucruB de m$men%ul c/nd v$i rm/ne sin-ur, dup plecarea %a. 4i .l prsi
.n fu-.
I A(, .&i spuse 2ulien cu .nflcrare, remu&carea e sin-ura prime1die de care se %eme
sufle%ul aces%a minuna%7
En sf/r&i%, veni seara. D$mnul de 0:nal plec la *azin$.
D$amna de 0:nal .i spusese c are $ durere de cap .n-r$zi%$are &i se re%rase .n $daia
ei, unde se -rbi s scape de Ylisa, dup care se scul repede de %$%, ca s)i desc(id lui 2ulien.
!e nimeri .ns ca lui s)i fie, .n%r)adevr, -r$zav de f$ame. D$amna de 0:nal se duse
.n cmar s aduc p/ine. 2ulien auzi un ,ip%. D$amna de 0:nal se .n%$arse &i .l p$ves%i c, pe
c/nd in%ra .n cmar, pe .n%uneric, apr$piindu)se de un dulap .n care se ps%ra p/inea, &i
.n%inz/nd m/na, a%insese un bra, de femeie. Era Ylisa. Ea sc$sese ,ip%ul auzi% de 2ulien.
I *e fcea ac$l$Q
I 'ura dulce,uri, sau mai de-rab ne p/ndea, spuse d$amna de 0:nal, cu cea mai
desv/r&i% nepsare. Din fericire, am -si% un pa%eu &i $ p/ine mare.
I Dar ac$l$ ce aiQ $ .n%reb el, ar%/ndu)i buzunarele &$r,ului.
D$amna de 0:nal ui%ase c, .nc de la mas, &i le umpluse cu p/ine.
2ulien $ s%r/nse .n bra,e cu pa%ima cea mai arz%$are3 nici$da% nu i se pruse a%/% de
frum$as. 6*(iar la 9aris, .&i spunea el .ncurca%, n)a& pu%ea s .n%/lnesc un carac%er mai ales.8
Avea %$a% s%/n-cia unei femei pu,in $bi&nui%e cu asemenea -ri1i &i, .n acela&i %imp, cura1ul
unei fiin,e care nu se %eme dec/% de prime1dii de al% na%ur &i cu mul% mai cumpli%e.
9e c/nd 2ulien .nfuleca cu p$f%, iar iubi%a lui fcea -lume pe seama mesei cam
fru-ale, cci .i era -r$az s v$rbeasc seri$s, u&a $dii fu z-/l,/i% cu pu%ere. Era d$mnul de
0:nal.
I De ce %e)ai .ncuia%Q .i s%ri- el.
2ulien abia avu vreme s se v/re sub canapea.
I *umQ7 e&%i .mbrca%Q spuse d$mnul de 0:nal in%r/nd3 mn/nci &i ,i)ai .ncuia% u&a
cu c(eiaQ
En%r)$ zi $bi&nui%, .n%rebarea aceas%a, pus cu %$a% uscciunea c$n1u-al, ar fi
%ulbura%)$ pe d$amna de 0:nal, dar acum sim,ea c s$,ul ei n)avea dec/% s se aplece un pic ca
s dea cu $c(ii de 2ulien3 cci d$mnul de 0:nal se a&ezase pe scaunul unde s%%use 2ulien cu
un minu% mai .nain%e, c(iar .n fa,a canapelei.
Durerea de cap servi drep% scuz la %$a%e. En %imp ce d$mnul de 0:nal, la r/ndul lui, .l
p$ves%i pe lar- %$a%e amnun%ele par%idei pe care $ c/&%i-ase la biliardul *azin$ului I 6$
par%id de n$usprezece franci, pe cins%ea mea78 adu- el I d$amna de 0:nal zri pe scaun,
la %rei pa&i .n fa,a l$r, plria lui 2ulien. Devenind &i mai calm, .ncepu s se dezbrace &i, .n%r)
$ clip, %rec/nd repede prin spa%ele s$,ului, zv/rli $ r$c(ie pe scaunul cu plria.
D$mnul de 0:nal plec, .n sf/r&i%. Ea .l ru- pe 2ulien s re.nceap p$ves%ea vie,ii lui
din seminar. 6<eri nu %e)am ascul%a%3 .n %imp ce %u v$rbeai, m -/ndeam cum s)mi fac cura1 s
%e alun-.8
D$amna de 0:nal era nec(ibzuin,a .ns&i. "$rbea cu -las %are3 &i p$a%e c se fcuse
$ra d$u diminea,a, c/nd fur .n%rerup,i de $ b%aie pu%ernic .n u&. Era %$% d$mnul de 0:nal.
I Desc(ide, repede. !un% ($,i .n cas7 spuse el. !ain%)2ean le)a -si% scara azi)
diminea,.
I <a% sf/r&i%ul sf/r&i%ului, r$s%i d$amna de 0:nal, arunc/ndu)se .n bra,ele lui 2ulien.
O s ne ucid pe am/nd$i, nici v$rb s cread .n ($,i3 am s m$r .n bra,ele %ale, mai ferici%
.n m$ar%e dec/% am f$s% %$a% via,a. 4i nu)i rspunse nimic d$mnului de 0:nal, care se .nfurie,
&i)l sru% p%ima& pe 2ulien.
I !alveaz)$ pe mama lui !%anislas, .i spuse aces%a privind)$ p$runci%$r. Am s sar .n
cur%e prin fereas%ra cabine%ului &i am s fu- prin -rdin. *ainii m)au recun$scu%. ')mi un
pac(e% din (aine &i arunc)mi)l .n -rdin, de .nda% ce va fi cu pu%in,. 9/n a%unci, las)i s
spar- u&a. 4i mai ales nu mr%urisi nimic, .,i in%erzic. E mai bine ca el s aib numai bnuieli
dec/% cer%i%udini.
I Ai s m$ri srind7 fu sin-urul ei rspuns &i sin-ura ei -ri1.
!e duse cu el p/n la fereas%ra cabine%ului3 ap$i -si %imp s)i ascund (ainele. En
sf/r&i%, .l desc(ise s$,ului su, care fierbea de m/nie. Aces%a se ui% prin $daie, prin cabine%,
fr s sc$a% $ v$rb, &i dispru. Hainele lui 2ulien fur arunca%e pe fereas%r, el le prinse &i
ap$i p$rni .n -$an spre par%ea din vale a -rdinii, pe unde cur-ea r/ul D$ubs.
9e c/nd aler-a, auzi &uier/nd un -l$n%e &i, .nda% dup aceea, p$cne%ul unei pu&%i.
6Nu)i d$mnul de 0+nal, se -/ndi 2ulien3 el ar $c(i mul% mai pr$s%.8 *ainii -$neau
%cu,i pe de l%uri3 un al d$ilea -l$n%e nimeri pesemne laba unuia din%re ei, cci dulul se p$rni
s sc$a% ni&%e urle%e 1alnice. 2ulien sri pes%e zidul unei %erase, fcu vre$ cincizeci de pa&i la
adp$s%ul zidului &i .ncepu s -$neasc din n$u, .n al% direc,ie. Auzi -lasuri care se s%ri-au
&i)l vzu lmuri% pe servi%$r, du&manul lui, %r-/nd un f$c de pu&c. Un fermier .ncepu s
%ra- &i el, de cealal% par%e a -rdinii, dar 2ulien a1unsese acum pe malul r/ului, unde se
.mbrc.
9es%e un ceas, se afla la $ le-(e de "erri#res, pe drumul Genevei. 6Dac au bnuieli,
-/ndi 2ulien, a%unci m v$r cu%a pe drumul 9arisului.8
II
Nu e dr%gu#%, n-are obra:ii rumeni.

!A<NTE)EU"E
CAPITOLUL I
Plcril (i-ii la &ar
J rus Quando ego te aspiciam7
PL
"E0G<L<U
I 'r .nd$ial c d$mnul a&%eap% dili-en%a de as%zi pen%ru 9aris .i spuse s%p/nul
(anului unde se $prise s mn/nce.
I 9e cea de as%zi, sau pe cea de m/ine, mi)e %$%una, rspunse 2ulien.
9e c/nd fcea pe neps%$rul, dili-en%a s$si. Erau d$u l$curi libere.
I *um, %u e&%i, bie%ul meu 'alc$zQ .i spuse cl%$rul veni% dinspre Geneva celui care
se urca $ da% cu 2ulien.
I Te credeam s%a%$rnici% prin .mpre1urimile LM$nului, .n vre$ vale .nc/n%%$are, pe
l/n- 0(/ne, v$rbi 'alc$z.
I "ai de s%a%$rnicirea mea. 'u-.
I *um7 'u-iQ Tu, !ain%)Giraud, cu .nf,i&area as%a a%/% de cumin%e, ai sv/r&i% vre$
crimQ r/se 'alc$z.
I 9e cins%ea mea, %$% aia ar fi f$s%F 'u- de via,a .n-r$zi%$are din pr$vincie. Emi
place rc$area pduril$r &i lini&%ea c/mpului, dup cum &%ii3 de mul%e $ri m)ai .nvinui% c am $
fire vis%$are. N)am vru% .n via,a mea s aud v$rbindu)se de p$li%ic, &i acum p$li%ica m
alun-.
I Dar din ce par%id e&%iQ
I Din niciunul, &i as%a mi)a adus pieirea. 9$li%ica mea e ar%aB .mi place muzica,
pic%ura3 $ car%e bun .nseamn un lucru de seam pen%ru mine3 cur/nd .mplinesc pa%ruzeci &i
pa%ru de ani. */% mai am de %ri%Q *incisprezece, d$uzeci, %reizeci de ani cel mul%Q Ei bine,
cred c pes%e %reizeci de ani mini&%rii v$r fi ceva mai iscusi,i, dar la fel de cins%i,i ca &i cei de
as%zi. <s%$ria An-liei .mi ara% ca .n%r)$ $-lind vii%$rul n$s%ru. T$%deauna $ s se -seasc
vreun re-e d$rnic s)&i sp$reasc pu%erea3 %$%deauna ambi,ia de a deveni depu%a%, -l$ria &i
su%ele de mii de franci c/&%i-a,i de c%re Mirabeau
PP
nu)i v$r lsa s d$arm pe b$-%a&ii din
pr$vincie3 ei v$r numi as%a 6a fi liberal8 &i 6a iubi p$p$rul8. T$%deauna d$rin,a de a deveni
pair sau -en%il$m al *amerei va fi imb$ldul cel$r cu preri p$li%ice ul%ra. 9e nava s%a%ului,
%$a% lumea va v$i s ,in c/rma, cci %reaba as%a e bine pl%i%. Oare nu se va -si nici$da%
un bie% l$c&$r pen%ru un simplu cl%$rQ
I Hai, vin$ la fap%e7 *u firea %a lini&%i%, %rebuie s fie f$ar%e (azlii. Nu cumva
ul%imele ale-eri %e alun- din pr$vincieQ
I Necazul mi se %ra-e ceva mai de depar%e. Acum pa%ru ani aveam pa%ruzeci de ani &i
$ su% de mii de franci3 as%zi am pa%ru ani mai mul% &i, pr$babil, cincizeci de mii de franci
mai pu,in, pe care $ s)i pierd la v/nzarea cas%elului meu din M$n%fleurM, l/n- 0(/ne, .n%r)$
p$zi,ie minuna%. La 9aris eram s%ul p/n)n -/% de c$media as%a ve&nic, la care %e sile&%e
ceea ce v$i numi,i civiliza,ia sec$lului al ;<;)lea. Eram .nse%a% de via,a a&eza% si simpl. 4i)
mi cumpr un pe%ec de m$&ie .n mun,i, l/n- 0(/ne, un l$c cum nu mai e al%ul sub s$are.
9re$%ul sa%ului &i b$ierna&ii de prin .mpre1urimi .mi fac cur%e vreme de &ase luni3 .l p$f%esc la
mas3 am prsi% 9arisul, le spun, ca s nu mai discu% &i s nu mai aud .n via,a mea
discu%/ndu)se p$li%ic. Dup cum vede,i, nu sun% ab$na% la niciun ziar. *u c/% .mi aduce
p$&%a&ul mai pu,ine scris$ri, cu a%/% sun% mai mul,umi%.
!$c$%eala mea nu se p$%rivea del$c cu a pre$%ului3 .n scur% vreme, m p$menesc c,
sun% supus la mii de cereri indiscre%e, la (r,uieli e%c. Eu v$iam s druiesc d$u sau %rei su%e
de franci pe an pen%ru sraci3 banii .mi sun% ceru,i pen%ru as$cia,iile pi$aseB a sf/n%ului <$sif, a
'eci$arei e%c. 0efuzB a%unci mi se aduc $ sumedenie de 1i-niri. 4i fac pr$s%ia s le pun la
inim. Nu mai p$% ie&i diminea,a s m bucur de frumuse,ea mun,il$r n$&%ri, fr s dau de
vreun necaz care m %reze&%e din visare &i)mi amin%e&%e .n c(ip neplcu% $amenii &i ru%a%ea
l$r. La pr$cesiunea din prea1ma .nl,rii, de pild, al crei c/n%ec .mi place Jpr$babil e $
mel$die -receascK, $-$arele mele nu sun% binecuv/n%a%e, pen%ru c, spune pre$%ul, ele apar,in
unui necredinci$s. Dac vaca vreunei babe cucernice crap, baba spune c a crpa% din pricina
vecin%,ii unui (ele&%eu care e al meu, al nele-iui%ului, al fil$s$fului veni% de la 9aris &i, pes%e
$ sp%m/n, .mi -sesc %$,i pe&%ii cu bur%a .n sus, $%rvi,i cu var. elelele se ,in lan, de
pre%u%indeni &i sub %$a%e f$rmele. 2udec%$rul de pace, un $m cumsecade, dar care se %eme s
nu)&i piard slu1ba, nu)mi da nici$da% drep%a%e. Lini&%ea c/mpeneasc e pen%ru mine un
adevra% iad. Oda% ce m)au vzu% prsi% de pre$%, &eful c$n-re-a,iei din sa%, $da% ce m)au
vzu% lipsi% de spri1inul cpi%anului .n re%ra-ere, &eful liberalil$r, se npus%esc %$,i asupra mea,
p/n &i zidarul care de un an de zile %ria de pe urma mea, p/n &i fierarul care a vru% s m
.n&ele c/nd mi)a dres plu-urile. *a s am c/% de c/% un spri1in &i s)mi c/&%i-, %$%u&i, c/%eva
din pr$cese, m fac liberal3 dar, dup cum ai spus, vin ale-erile as%ea bles%ema%e &i mi se cere
un v$%F
I 9en%ru un necun$scu%Q
I Dimp$%riv, pen%ru un $m pe care .l cun$sc prea bine. Eu refuz. *umpli%
nec(ibzuin,7 De)a%unci, ia%)m &i cu liberalii .n spinare. !i%ua,ia mea devine de ne.ndura%.
*red c dac i)ar fi %rsni% prin min%e pre$%ului s m acuze c mi)am ucis servi%$area,
ar fi avu% c/%e d$uzeci de mar%$ri din fiecare %abr -a%a s 1ure c m)au vzu% sv/r&ind
crima.
I "rei s %rie&%i la ,ar fr s slu1e&%i pa%imile vecinil$r %i, fr ca mcar s le
ascul,i %rncnelileQ *e -re&eal7F
I En sf/r&i%, acum am .ndrep%a%)$. M$n%fleurM e sc$as la v/nzare, pierd cincizeci de
mii de franci, dac va fi nev$ie, dar sun% c/% se p$a%e de ferici% c prsesc iadul s%a al
f,rniciei &i al (r,uielil$r. M duc s cau% sin-ur%a%ea &i pacea c/mpeneasc .n sin-urul l$c
din 'ran,a unde mai eGis%, la e%a1ul pa%ru al vreunei cldiri, pe *(amps)ElMsees. 4i .nc mai
s%au pe -/nduri dac s)mi .ncep sau nu cariera p$li%ic .n car%ierul 0$ule, druind anafura
par$(iei.
I T$a%e as%ea nu s)ar fi .n%/mpla% pe vremea lui $napar%e, spuse 'alc$z cu $c(ii
sc/n%eind de m/nie &i de prere de ru.
I '$ar%e bine, dar de ce nu s)a pricepu% s s%ea l$cului $napar%e al %uQ T$% ce .ndur
as%zi, de la el mi se %ra-e.
Aici, 2ulien deveni &i mai a%en%. En,elesese de la primul cuv/n% c b$napar%is%ul 'alc$z
era f$s%ul prie%en din c$pilrie de care d$mnul de 0:nal se lepdase .n >?>L &i c fil$s$ful
!ain%)Giraud %rebuia s fie fra%e cu &eful acela de bir$u de la prefec%ura din ]]], care se
pricepea a%/% de bine s cape%e pe nimica %$a% casele c$munel$r sc$ase la meza%.
I 4i %$a%e as%ea de la $napar%e al %u mi se %ra-, urm !ain%)Giraud. Un $m cins%i% la
pa%ruzeci de ani &i cu cincizeci de mii de franci, c(iar dac nu e .n s%are s fac ru nimnui,
nu se p$a%e s%abili .n pr$vincie &i nu)&i p$a%e -si pacea ac$l$3 p$pii &i n$bilii .mpra%ului .l
alun-.
I A(, nu)l v$rbi de ru, se nec1i 'alc$z3 nici$da% 'ran,a nu s)a bucura% a%/%a de
s%ima p$p$arel$r ca .n cei %reisprezece ani c/% a d$mni% el. 9e a%unci eGis%a mre,ie .n %$% ce se
fcea.
I Empra%ul %u, lua)l)ar naiba, urm $mul de pa%ruzeci &i pa%ru de ani, n)a f$s% mare
dec/% pe c/mpurile lui de b%lie &i c/nd a refcu% finan,ele, pe la >?T=. *e)a .nsemna% %$a%
pur%area lui de mai ap$iQ *u &ambelanii, cu fas%ul &i recep,iile de la Tuileries n)a fcu% dec/%
s reedi%eze %$a%e necazurile m$nar(iei. Gre&elile fuseser .ndrep%a%e &i lucrurile pu%eau s mai
mear- a&a un veac sau d$u. N$bilii &i p$pii au vru% s revin la s%area dinain%e, dar n)au
m/n de fier ca s)$ impun publicului.
I !e cun$a&%e dup cum v$rbe&%i c ai f$s% pa%r$n de %ip$-rafie7
I *ine m alun- de pe m$&ieQ c$n%inu f$s%ul %ip$-raf, m/ni$s. 9$pii, pe care
Nap$le$n i)a rec(ema% prin c$nc$rda%
P?
, .n l$c s se p$ar%e cu ei a&a cum se p$ar% s%a%ul cu
medicii, cu av$ca,ii, cu as%r$n$mii, &i s nu vad .n ei dec/% ni&%e ce%,eni, fr s)i pese de
meseria cu care .&i c/&%i- p/inea. Ar mai eGis%a as%zi b$ieri $braznici, dac $napar%e al %u
n)ar fi fcu% bar$ni &i c$n,iQ Nu, fiindc le %recuse vremea. Dup p$pi, b$ierna&ii &%ia de la
,ar m)au sc$s cel mai mul% din sri%e si m)au sili% s m fac liberal.
Discu,ia dur la nesf/r&i%, cci subiec%ul aces%a va da de v$rbi% 'ran,ei .nc cincizeci
de ani de)acum .nc$l$. *um !ain%)Giraud $ ,inea m$r,i& c nu e c(ip s %rie&%i .n pr$vincie,
2ulien .l ddu, %imid, eGemplul d$mnului de 0:nal.
I 5u a&a, %inere, dar bun mai e&%i la inim7 eGclam 'alc$z3 de 0:nal s)a fcu%
ci$can ca s nu fie nic$val, &i .nc ci$can nprasnic. Dar .l &i vd .n%recu% de "alen$d. O
cun$&%i pe pu&lamaua as%aQ <a% adevra%ul $m al sec$lului. *e)$ s spun d$mnul de 0:nal al
dumi%ale c/nd, pes%e %rei sau pa%ru zile, $ s se vad sc$s din slu1b &i .nl$cui% cu "alen$dQ
I A%unci $ s rm/n .n%re pa%ru $c(i cu pca%ele lui, spuse !ain%)Giraud. A&adar,
cun$&%i $r&elul "erri#res, %inereQ $napar%e, b%u)l)ar Dumnezeu cu vec(i%urile lui
m$nar(ice cu %$%, a fcu% p$sibil d$mnia 0:nalil$r &i a *(+lanil$r, care a adus dup ea
d$mnia "alen$zil$r &i a Masl$nil$r.
Discu,ia aceas%a p$li%ic, del$c vesel, .l mir pe 2ulien &i)l .mpiedic s se lase .n v$ia
visel$r pline de v$lup%a%e.
9rimul aspec% al 9arisului, vzu% de depar%e, nu)l impresi$na prea mul%. <luziile despre
vii%$r mai aveau de lup%a% cu amin%irea, vie .nc, a cel$r d$uzeci &i pa%ru de $re abia
pe%recu%e la "erri#res. E&i 1ur c va avea %$%deauna -ri1 de c$piii iubi%ei sale &i c va lsa
%$%ul ca s)i $cr$%easc, dac ne$brzarea p$pil$r va aduce republica &i pri-$ana .mp$%riva
n$bilil$r.
*e s)ar fi .n%/mpla% .n n$ap%ea s$sirii la "erri#res dac, .n clipa c/nd .&i rezemase
scara la fereas%ra d$rmi%$rului d$amnei de 0:nal, ar fi -si% $daia $cupa% de un s%rin sau de
d$mnul de 0:nalQ
Dar &i c/%e plceri .n primele d$u $re, c/nd iubi%a lui v$ia, sincer, s)l alun-e &i c/nd
el .&i pleda cauza, s%/nd l/n- d/nsa, .n bezn7 Un sufle% ca al lui 2ulien e urmri% de
asemenea amin%iri %$a% via,a. 0es%ul .n%/lnirii .ncepuse de pe acum s se c$nfunde cu primele
%impuri ale dra-$s%ei %ri%e cu paisprezece luni .n urm.
2ulien fu de&%ep%a% din ad/nca lui visare, cci dili-en%a se $pri. T$cmai in%rau .n cur%ea
p$&%ei, pe s%rada 2.)2. 0$usseau.
I Du)m la Malmais$n, .i spuse el primului bir1ar .n%/lni%.
I La $ra as%a, d$mnuleQ *e s face,i ac$l$Q
I *e),i pasQ D)i drumuF
Orice pasiune adevra% nu vrea s &%ie de nimic al%ceva dec/% de ea. De as%a, mi se
pare, pa%imile sun% a%/% de ridic$le la 9aris, unde vecinul d z$r c %e -/nde&%i prea mul% la el.
N)am s descriu em$,ia pu%ernic ce l)a cuprins pe 2ulien la Malmais$n. A pl/ns7
6*um7 cu %$a%e zidurile acelea albe &i ur/%e, c$ns%rui%e .n anul aces%a &i care %aie parcul
.n feliiQ8 Da, d$mnuleB pen%ru 2ulien, ca &i pen%ru p$s%eri%a%e, nu se mai afla nimic .n%re
Arc$le, !f/n%a Elena si Malmais$n
PV
.
!eara, 2ulien &$vi mul% vreme p/n s in%re .n%r)$ sal de spec%ac$le3 avea idei
ciuda%e despre l$cul aces%a de pierzanie.
O ne.ncredere ad/nc .l .mpiedica s admire 9arisul viu3 nu)l em$,i$nau dec/%
m$numen%ele lsa%e de er$ul lui.
6<a%)m a&adar .n cen%rul in%ri-ii &i al ip$criziei7 Aici d$mnesc $cr$%i%$rii marelui
vicar de 'rilair.8
En seara celei de)a %reia zile, curi$zi%a%ea .nvinse d$rin,a de a vedea %$%ul .nain%e de a i
se .nf,i&a prin%elui 9irard. Aces%a .l eGplic, cu mul% rceal, felul de via, care .l a&%ep%a la
d$mnul de La M$le.
I Dac .n c/%eva luni n)ai s %e d$vede&%i f$l$si%$r, ai s %e .n%$rci la seminar, dar pe
u&a cea mare. Ai s l$cuie&%i la marc(iz, unul din%re n$bilii cei mai de frun%e ai 'ran,ei. Ai s
p$r,i ves%min%e ne-re, dar ca un $m .n d$liu, nu ca $ fa, bisericeasc. E,i cer ca de %rei $ri pe
sp%m/n s urmezi cursurile de %e$l$-ie .n%r)un seminar unde am s %e duc c(iar eu. En
fiecare zi, la amiaz, %e vei ins%ala .n bibli$%eca marc(izului, care se -/nde&%e s %e f$l$seasc
pen%ru .n%$cmirea scris$ril$r le-a%e de pr$cese &i pen%ru al%e afaceri. Marc(izul face $
.nsemnare, .n d$u cuvin%e, pe mar-inea fiecrei scris$ri primi%e, ce fel de rspuns %rebuie da%.
Am sus,inu% c, pes%e %rei luni, vei fi .n s%are s .n%$cme&%i sin-ur rspunsurile .n a&a fel .nc/%,
din d$usprezece supuse apr$brii marc(izului, el s p$a% semna $p% sau n$u. !eara, la $p%,
.l vei pune bir$ul .n $rdine, iar la zece vei fi liber. !)ar pu%ea .n%/mpla, urm prin%ele 9irard,
ca vre$ b%r/n d$amn, sau vreun brba% cu -las mier$s s %e fac s .n%rezre&%i avan%a1e
imense sau s),i $fere fr pic de ru&ine bani, ca s le ar,i scris$rile primi%e de marc(izF
I "ai, prin%e7 se r$&i 2ulien.
I E ciuda% c, srac cum e&%i, &i dup un an de seminar, .,i mai rm/n .nc asemenea
indi-nri pline de vir%u%e, spuse pre$%ul cu un z/mbe% amar. Tare $rb %rebuie s fi f$s%7 6! fie
$are pu%erea s/n-eluiQ8 se .n%reb aba%ele .n &$ap%, ca &i cum ar fi v$rbi% cu sine .nsu&i.
Lucrul cel mai ciuda%, adu- el privindu)l pe 2ulien, e c marc(izul %e cun$a&%eF Nu &%iu
cumF 9en%ru .ncepu%, .,i d $ leaf de $ su% de lud$vici pe an. E un $m care face %$%ul dup
%$ane, s%a e cusurul lui3 &i $ s se .n%reac la c$pilrii cu %ine. Dac va fi mul,umi%, leafa ,i se
p$a%e urca mai ap$i p/n la $p% mii de franci. Dar .,i dai seama, urm pre$%ul cu -las nu
%$cmai prie%en$s, c banii &%ia nu ,i)i d de $c(ii %i frum$&i. E v$rba s)i fii u%il. En l$cul %u,
eu as v$rbi pu,in &i, mai ales, n)a& v$rbi nici$da% despre ceea ce nu &%iu. A(, mai spuse
prin%ele 9irard, am lua% unele inf$rma,ii pen%ru %ine3 ui%am familia d$mnului de La M$le. Are
d$i c$pii, $ fa% &i un bia% de n$usprezece ani, de$sebi% de ele-an%, un s$i de %rsni% care nu
&%ie nici$da% acum ce)$ s nsc$ceasc pes%e un ceas. E de&%ep% &i cura1$s3 a lup%a% .n !pania.
Marc(izul sper, nu &%iu de ce, c %e vei .mprie%eni cu %/nrul c$n%e N$rber%. <)am spus c e&%i
un bun la%inis% &i s)$ fi -/ndi% p$a%e c ai s)i .nve,i fiul s r$s%easc vre$ c/%eva fraze, -a%a
fcu%e, despre *icer$ &i "er-iliu. Dac a& fi .n l$cul %u, nu m)a& lsa nici$da% lua% pes%e
pici$r de %/nrul aces%a frum$s3 &i, .nain%e de a rspunde semnel$r lui de .mprie%enire, de $
p$li%e,e desv/r&i%, dar cam .nvenina%e de ir$nie, l)a& lsa s .ncerce de mai mul%e $ri. N)am
s),i ascund fap%ul c %/nrul c$n%e de La M$le %e va privi la .ncepu% cu dispre,, fiindc nu e&%i
dec/% un bur-(ez ne.nsemna%. !%rm$&ul lui a f$s% cur%ean &i a avu% cins%ea s fie decapi%a% .n
Place de ?r,"e, la =L aprilie >@PH, pen%ru $ unel%ire p$li%ic. Tu nu e&%i dec/% fiul unui
c(eres%e-iu din "erri#res &i, mai mul%, prime&%i leaf de la %aic)su. */n%re&%e bine
de$sebirile aces%ea &i s%udiaz .n M$reri
?T
is%$ria familiei de La M$le3 %$,i lin-u&i%$rii care iau
masa la ei fac, din c/nd .n c/nd, ceea ce ei numesc aluzii delica%e .n privin,a aceas%a. <a seama
la felul cum vei rspunde ir$niil$r d$mnului c$n%e N$rber% de La M$le, c$mandan% al unui
escadr$n de (usari &i vii%$r pair al 'ran,ei3 s nu vii dup aceea s mi %e pl/n-i.
I Mi se pare, spuse 2ulien fc/ndu)se r$&u ca f$cul, c nici n)ar %rebui s)i rspund
unui $m care m dispre,uie&%e.
I Habar n)ai despre ce fel de dispre, e v$rba3 n)$ s se vdeasc dec/% prin laude
eGa-era%e. Dac ai fi un ne-(i$b, %e)ai pu%ea lsa .n&ela% de ele3 dar dac vrei s faci carier,
%rebuie s %e la&i .n&ela%.
I 4i c/nd %$a%e aces%ea nu)mi v$r mai fi pe plac, v$i fi $are un nerecun$sc%$r dac
m v$i .n%$arce .n c(iliu,a mea cu numrul >TAQ
I 'r .nd$ial, rspunse pre$%ul, %$,i binev$i%$rii casei %e v$r b/rfi, dar a%unci m v$i
ivi eu. 2dsum Qui feci. Le v$i spune c ($%r/rea a f$s% lua% de mine.
2ulien se sim,ea ad/nc m/(ni% de %$nul amar &i apr$ape rs%i% pe care .l $bserva la
prin%ele 9irard3 %$nul aces%a .nec ul%imul rspuns.
Adevrul es%e c pe prin%ele 9irard .l mus%ra c$n&%iin,a pen%ru dra-$s%ea pur%a% lui
2ulien, iar ames%ecul lui a%/% de direc% .n s$ar%a al%uia .l fcea s sim% un fel de %eam
reli-i$as.
I Ai s)$ vezi pe d$amna marc(iz de La M$le, adu- el cu aceea&i asprime .n -las,
ca &i cum &i)ar fi .ndeplini% $ .nda%$rire neplcu%. E $ femeie .nal% &i bl$nd, cucernic,
m/ndr, nespus de p$li%ic$as &i c/% se p$a%e de ne.nsemna%. E fiica b%r/nului duce de
*(aulnes, a%/% de bine cun$scu% pen%ru pre1udec,ile lui n$biliare. D$amna aceas%a n$bil e un
s$i de mic %ra%a%, bine c$n%ura%, a aceea ce f$rmeaz, .n f$nd, carac%erul femeil$r din ran-ul ei.
Ea, una, nu ascunde del$c fap%ul c a avea s%rm$&i care au lua% par%ea la cruciade e sin-urul
meri% .n fa,a cruia se pleac. anii nu vin dec/% mul% mai .n urmB %e mirQ nu ne mai aflm
.n pr$vincie, dra-ul meu. En sal$nul ei vei auzi mari seni$ri v$rbind despre prin,ii n$&%ri .n%r)
un fel ciuda% de u&ura%ic. */% despre d$amna de La M$le, ea c$b$ar -lasul, din respec%, de
c/%e $ri e r$s%i% numele unui prin, &i mai ales al unei prin,ese. Nu %e)a& sf%ui s spui vre$da%
.n fa,a ei c 'ilip al <<)lea sau Henric al "<<<)lea au f$s% ni&%e m$n&%ri. Au f$s% 0EG<, &i as%a le
d drep%uri imprescrip%ibile la respec%ul %u%ur$r &i mai ales la respec%ul cel$r de r/nd, ca %ine &i
ca mine. T$%u&i, adu- prin%ele 9irard, n$i sun%em fe,e biserice&%i, cci ea %e va s$c$%i as%fel3
&i, .n aceas% cali%a%e, ne prive&%e ca pe ni&%e slu-i, necesare pen%ru m/n%uirea ei.
I 9rin%e, spuse 2ulien, m %em c n)$ s rm/n mul% vreme la 9aris.
I '$ar%e bine3 dar la amin%e c $ameni de ran-ul n$s%ru nu)&i p$% face $ si%ua,ie dec/%
cu a1u%$rul maril$r seni$ri. *u acel nu)&%iu)ce, nedeslu&i% pen%ru mine, care eGis% .n firea %a,
dac nu),i faci $ si%ua,ie, vei fi pri-$ni%3 pen%ru %ine, cale de mi1l$c nu eGis%. Nu %e am-i.
Oamenii vd c nu),i fac plcere c/nd .ncearc s),i v$rbeasc3 .n%r)$ ,ar ca a n$as%r, .n care
si%ua,ia s$cial e %$%ul, dac nu a1un-i s fii prezen%a%, %e pa&%e nen$r$cirea. *e)ai fi a1uns la
esanO$n, fr %$ana as%a a marc(izului de La M$leQ En%r)$ bun zi vei .n,ele-e ce lucru
ne$bi&nui% face el pen%ru %ine &i, dac nu e&%i cumva $ fiar, .l vei ps%ra lui &i familiei lui $
ve&nic recun$&%in,. */,i srmani pre$,i, mul% mai .nv,a,i dec/% %ine, au %ri% ani &i ani la
9aris din cei cincisprezece -$l$-ani c/&%i-a,i de pe urma li%ur-(iei &i din cei zece -$l$-ani
lua,i de pe urma %recerii l$r pe la !$rb$na7F Adu),i amin%e ce),i p$ves%eam iama %recu%
despre primii ani ai pc%$sului aceluia de cardinal Dub$is
?>
. Nu cumva, din %rufie, .,i .nc(ipui
c e&%i mai %alen%a% dec/% elQ Eu, de pild, av/nd $ fire p$%$li% &i m$des%, -/ndeam c v$i
.nc(ide $c(ii .n seminarul meu3 am avu% naivi%a%ea s)l .ndr-esc. Ei bine, era s fiu alun-a%,
c/nd mi)am da% demisia. 4%ii care .mi era %$a% avereaQ *inci su%e d$uzeci de franci, nici mai
mul% nici mai pu,in3 n)aveam niciun prie%en &i abia dac pu%eam numra d$u, %rei cun$&%in,e.
D$mnul de La M$le, pe care nu)l vzusem nici$da%, m)a sc$s din impas3 a f$s% de a1uns s
r$s%easc un sin-ur cuv/n% &i mi s)a drui% $ par$(ie .n care %$,i en$ria&ii sun% $ameni .ns%ri,i,
cu pur%ri frum$ase3 c/% despre veni%ul ce mi)l aduce, mi)e &i ru&ine, .n%r)a%/% e de
dispr$p$r,i$na% cu munca mea. Ni)am v$rbi% a%/%a, d$ar ca s),i desc(id pu,in capul. 4i .nc
cevaB din nen$r$cire, am $ fire suprci$as3 s)ar pu%ea .n%/mpla s nu mai s%m de v$rb unul
cu al%ul. Dac aerele marc(izei sau -lumele pr$as%e ale fiului ei .,i v$r face cu %$%ul de
nesuferi% rm/nerea .n casa l$r, %e sf%uiesc s),i %ermini s%udiile .n vreun seminar, la %reizeci
de le-(e de 9aris, mai de-rab spre n$rd dec/% spre sud. En n$rd eGis% mai mul% civiliza,ie &i
mai pu,in nedrep%a%e3 &i ap$i, adu- el c$b$r/nd -lasul, %rebuie s),i mr%urisesc c
vecin%a%ea cu ziarele din 9aris .l sperie pe micii %irani. Dac $ s ne fac plcere s ne vedem,
iar casa marc(izului n)$ s),i c$nvin, .,i v$i $feri p$s%ul de diac$n &i v$m .mpr,i pe din
d$u ce aduce par$(ia. E,i da%$rez as%a &i .nc mai mul% dec/% a%/%, pen%ru $fer%a ne$bi&nui% pe
care mi)ai fcu%)$ la esanO$n, r$s%i el, nels/ndu)l pe 2ulien s)i mul,umeasc. Dac .n l$c
de cinci su%e d$uzeci de franci n)a& fi avu% nimic, m)ai fi salva%.
9rin%ele 9irard prea c)&i pierduse asprimea -lasului. !pre marea lui ru&ine, 2ulien
sim,i lacrimi .n $c(i3 ar fi d$ri% din %$a% inima s se arunce .n bra,ele prie%enului su &i nu se
pu%u .mpiedica s)i spun, cu aerul cel mai brb%esc cu pu%in,B
I Ta%a m)a ur/% .nc din lea-n3 as%a a f$s% una din marile mele suferin,e3 acum, .ns,
nu m mai pl/n- .mp$%riva ursi%ei, cci am -si% un %a% .n dumnea%a, prin%e.
I ine, bine, fcu pre$%ul s%/n1eni%3 ap$i, amin%indu)&i la %imp $ fraz de pe vremea
c/nd fusese direc%$rul seminaruluiB nu %rebuie nici$da% s spui ursi%a, fiul meu, spune
.n%$%deauna pr$nia cereasc.
Trsura se $pri3 bir1arul ridic ci$canul de br$nz al unei p$r,i uria&eB era 9ALATUL
LA MOLE3 &i, ca nu cumva s se .n&ele %rec%$rii, cuvin%ele aces%ea pu%eau fi ci%i%e pe $
marmur nea-r, deasupra p$r,ii.
Afec%area aceas%a .l displcu lui 2ulien. 6!e %em .n%r)a%/%a de iac$bini7 Li se nzare
c/%e un 0$bespierre &i c$%i-a lui de dup fiecare %ufi&3 c/%e$da% %e fac s m$ri de r/s cu
spaima l$r &i)&i scriu, %$%u&i, numele pe case .n a&a fel ca s fie recun$scu%e de depar%e, c/nd e
rsc$al, &i s fie 1efui%e.8 .i spuse prin%elui 9irard ce -/ndea.
I A(7 bie% c$pil, cur/nd)cur/nd ai s)mi fii diac$n. *e idee -r$aznic ,i)a veni% .n
min%e7
I Nimic nu mi se pare mai simplu, mr%urisi 2ulien.
Gravi%a%ea p$r%arului &i, mai ales, cur,enia cur,ii .l umplur de admira,ie. Era $ vreme
minuna%.
I *e ar(i%ec%ur mrea,7 .i spuse el prie%enului su. Era v$rba despre una din
cldirile acelea cu fa,ada -r$zav de pla%, din f$bur-ul !ain%)Germain, ridica%e cam pe vremea
m$r,ii lui "$l%aire. Nici$da% m$da &i frumuse,ea n)au f$s% mai depar%e una de al%a, ca a%unci.
CAPITOLUL II
In&rar *n lu"
2mintire (nduio'%toare 'i ridicol%D
primul salon (n care, la optsprezece
ani, te i"e'ti singur 'i f%r% niciun spri:in!
Pri"irea oric%rei femei era de-a:uns
s% m% intimideze. 0u c/t doream mai
mult s% plac, cu at/t de"eneam mai
st/ngaci (mi f%ceam, despre toate,
ideile cele mai false cu putin#%D
sau m% l%sam atras f%r% niciun moti",
sau "edeam un du'man (n orice om,
doar fiindc% m% pri"ise prea serios.
>ar, pe atunci, printre cumplitele
nenorociri ale timidit%#ii mele,
c/t de frumoas% era o zi frumoas%!
[ANT
2ulien se $pri ului% .n mi1l$cul cur,ii.
I *a% s pari mai cu 1udeca%, .i spuse prin%ele 9irard3 .n%/i .,i vin ni&%e idei
.n-r$zi%$are &i pe urm %e p$r,i ca un c$pil7 Unde e nil mirari al lui H$ra,iuQ JNici$da% s nu
ar,i .nflcrareK. G/nde&%e)%e c mul,imea as%a de lac(ei, vz/ndu)%e s%a%$rnici% aici, va cu%a
s r/d de %ine3 %e v$r s$c$%i un e-al, pus pe nedrep% deasupra l$r. !ub aparen,a
cumsecdeniei, a sfa%uril$r bune, a d$rin,ei de)a %e .ndruma, v$r .ncerca s %e .mpin- la cine
&%ie ce -u-umanii.
I ! .ncerce numai7 fcu 2ulien mu&c/ndu)&i buzele &i redevenind ne.ncrez%$r.
!al$anele de la primul e%a1, pe care le s%rb%ur ca s a1un- la bir$ul marc(izului, ,i
s)ar fi pru%, $, ci%i%$rule, la fel de %ris%e pe c/% erau de mre,e. Dac ,i)ar fi f$s% drui%e a&a
cum se aflau, n)ai fi primi% s l$cuie&%i .n ele3 ac$l$ e pa%ria csca%ului &i a ra,i$namen%ului
%ris%. 9e 2ulien .ns, .l .nc/n%ar &i mai mul%. 6*um p$,i fi neferici%, se -/ndea el, c/nd ai $
l$cuin, a%/% de splendid78
En sf/r&i%, cei d$i a1unser la cea mai ur/% din%re .ncperile aces%ei minuna%e l$cuin,eB
lumina abia dac se s%recura .nun%ru3 ac$l$ se afla un $mule, slab, cu privirea p%runz%$are
&i cu $ peruc bl$nd pe cap. 9rin%ele 9irard se .n%$arse spre 2ulien &i)l prezen%. Era
marc(izul. 2ulien pu%u cu -reu s)l recun$asc, .n%r)a%/% i se pru de p$li%ic$s. Nu mai era
marele seni$r, cu .nf,i&area a%/% de %rufa&, de la mns%irea din raM)la)Hau%. < se pru c
peruca are prea mul% pr. Da%$ri% aces%ei impresii, nu se in%imid del$c Urma&ul prie%enului
lui Henric al <<<)lea i se pru mai .n%/i c are $ .nf,i&are des%ul de ne.nsemna%. Era f$ar%e
slab &i nu s%%ea $ clip l$cului. Dar cur/nd $bserv c marc(izul avea, fa, de cel cu care
v$rbea, $ p$li%e,e mai plcu% c(iar dec/% a episc$pului de esanO$n. Audien,a nu dur nici
%rei minu%e. */nd ie&i, pre$%ul .i spuse lui 2ulienB
I L)ai privi% pe marc(iz de parc ai fi vru% s)l zu-rve&%i pe)$ p/nz. Eu nu m
pricep la ceea ce $amenii &%ia numesc p$li%e,e3 cur/nd, %u ai s &%ii mai mul%e dec/% mine .n
privin,a as%a3 dar, $ric/%, .ndrzneala privirii %ale nu mi s)a pru% p$li%ic$as.
!e urcar iar .n %rsur3 bir1arul $pri l/n- bulevard3 pre$%ul .l c$nduse pe 2ulien de)a
lun-ul un$r sal$ane. T/nrul vzu c ac$l$ nu se aflau m$bile. T$cmai privea $ minuna%
pendul auri%, .nf,i&/nd $ scen necuviinci$as dup prerea lui, c/nd un d$mn f$ar%e
ele-an% se apr$pie r/z/nd. 2ulien se .nclin pu,in.
D$mnul z/mbi &i)i puse m/na pe umr. 2ulien %resri, fcu un sal% .nap$i &i se r$&i de
m/nie. 9rin%ele 9irard, cu %$a% seri$zi%a%ea lui, r/se cu lacrimi. D$mnul era un cr$i%$r.
I Te las liber pen%ru d$u zile, .i spuse pre$%ul plec/nd3 abia a%unci vei pu%ea fi
prezen%a% d$amnei de La M$le. Un al%ul %e)ar pzi ca pe)$ feci$ar .n primele clipe ale &ederii
%ale .n aces% n$u abil$n. *azi .n pierzanie fr zbav, dac .,i es%e da% s cazi, &i v$i scpa &i
eu de slbiciunea de a),i pur%a de -ri1. 9$im/ine diminea,, cr$i%$rul aces%a are s),i aduc
d$u r/nduri de (aine3 .l vei da cinci franci bia%ului care ,i le va pr$ba. Al%min%eri, nu prea)i
face pe parizieni s),i aud sune%ul -lasului. Dac sc$,i $ v$rb, ei v$r -si de.nda% $ pricin
s r/d de %ine. E %alen%ul l$r. 9$im/ine, la pr/nz, s fii la mineF Hai, arunc)%e .n bra,ele
pierzanieiF Ui%am3 du)%e de),i c$mand .ncl,min%e, cm&i, $ plrie, la adresele n$%a%e
aici.
2ulien privi scrisul de pe adrese.
I E al marc(izului, spuse pre$%ul. Marc(izul e un $m ac%iv, care are -ri1 de %$a%e &i)i
place mai cur/nd s fac sin-ur lucrurile dec/% s p$runceasc al%$ra. Te la pe l/n- el ca s)l
scu%e&%i de -ri1ile as%ea. "ei avea des%ul min%e s .ndepline&%i cum %rebuie %$a%e lucrurile pe
care $mul aces%a a-er ,i le va spune pe 1um%a%eQ As%a, vii%$rul ne)$ va d$vediB la seama7
2ulien in%r, fr s sc$a% $ v$rb, la me&%erii n$%a,i pe adrese3 b- de seam c e
primi% cu respec%, iar cizmarul, %rec/ndu)i numele .n re-is%rul lui, scriseB d$mnul 2ulien de
!$rel.
La cimi%irul 9ere)Lac(aise, un d$mn f$ar%e .nda%$ri%$r &i mai ales f$ar%e sl$b$d la -ur
se $feri s)i ara%e lui 2ulien m$rm/n%ul mare&alului NeM
?=
, pe care $ p$li%ic iscusi% .l lipse&%e
de cins%ea unui epi%af. Dar, c/nd se despr,i de liberalul aces%a, care, cu lacrimi .n $c(i.
apr$ape c .l s%r/n-ea .n bra,e, 2ulien nu mai avea ceas. Emb$-,i% cu $ as%fel de eGperien,,
pes%e d$u zile, la amiaz, se .nf,i& prin%elui 9irard care .l privi .ndelun-.
I 9$a%e c ai s devii un .nfumura%, .i spuse pre$%ul cu severi%a%e. 2ulien prea un
%inerel .n mare d$liu3 ar%a .n%r)adevr bine, dar bunul pre$% era prea pr$vincial el .nsu&i ca s)
&i dea seama c 2ulien mai ps%rase .nc mi&carea aceea a umeril$r care, .n pr$vincie, vrea s
ara%e %$%$da% &i ele-an,, &i imp$r%an,. "z/ndu)l pe 2ulien, marc(izul .l 1udec -ra,iile cu
%$%ul al%fel dec/% pre$%ul &i .l .n%rebB
I Ai avea ceva .mp$%riv dac d$mnul !$rel ar lua lec,ii de dansQ
9rin%ele 9irard rmase .nmrmuri%.
I Nu, rspunse el .n cele din urm, 2ulien nu e pre$%.
Marc(izul, urc/nd d$u c/%e d$u %rep%ele unei scri,e d$snice, se duse el .nsu&i s)l
ins%aleze pe er$ul n$s%ru .n%r)$ frum$as mansard care ddea spre imensa -rdin a casei. 4i
.l .n%reb c/%e cm&i .&i cumprase.
I D$u, rspunse 2ulien, in%imida% c vede un seni$r a%/% de mare c$b$r/ndu)se p/n
la asemenea amnun%e.
I '$ar%e bine, urm marc(izul cu un aer seri$s &i cu un %$n $arecum p$runci%$r &i
scur%, care)i ddu de -/ndi% lui 2ulien3 f$ar%e bine7 mai ia),i .nc d$uzeci si d$u de cm&i.
<a% leafa dumi%ale pe primele %rei luni.
*$b$r/nd de la mansard, marc(izul c(em la el un $m mai .n v/rs%.
I Arsene, .i spuse, dumnea%a .l vei servi pe d$mnul !$rel.
9es%e c/%eva minu%e, 2ulien se afla sin-ur, .n%r)$ bibli$%ec minuna%3 clipa aceea .l fu
nespus de plcu%. *a s nu fie surprins .n%r)$ asemenea s%are de em$,ie, se ascunse .n%r)un
un-(er .n%unec$s3 de ac$l$ privea cu .nc/n%are c$%$rul luci%$r al cr,il$r 6Am s le p$% ci%i pe
%$a%e, .&i spuse el. *um s nu)mi plac aiciQ D$mnul de 0:nal s)ar fi crezu% dez$n$ra% pe
vecie dac ar fi fcu% mcar a su%a par%e din c/%e a fcu% marc(izul de La M$le pen%ru mine.
Dar s vedem ce am de c$pia%.8
Dup ce %ermin lucrul, 2ulien se apr$pie de cr,i3 c/% pe ce s .nnebuneasc de
bucurie vz/nd $ edi,ie "$l%aire. Ddu fu-a &i desc(ise u&a bibli$%ecii, ca nu cumva s fie lua%
pe nea&%ep%a%e. Ap$i -us% plcerea de a rsf$i, pe r/nd, cele $p%zeci de v$lume. 'iecare
v$lum era le-a% cum nu se p$a%e mai frum$s3 $ cap$d$per a celui mai bun le-%$r din
L$ndra. As%a fcu ca admira,ia lui 2ulien s nu mai cun$asc mar-ini.
9es%e un ceas, marc(izul in%r, privi c$piile &i $bserv cu mirare c 2ulien scria cela cu
d$i >, cella. 6Oare %$% ce mi)a spus pre$%ul despre &%iin,a lui s fie numai $ p$ves%eQ8
Marc(izul, f$ar%e dezam-i%, .i spuse cu bl/nde,eB
I Nu prea e&%i si-ur pe $r%$-rafieQ
I Adevra%, mr%urisi 2ulien, fr s)i dea prin min%e c)&i fcea ru3 .l mi&case
bun%a%ea marc(izului, care .l amin%ea %$nul b,$s al d$mnului de 0:nal.
6T$a% .ncercarea cu aces% pre$% %inerel din 'ranc(e)*$m%+ e pierdere de vreme, -/ndi
marc(izul3 &i aveam a%/%a nev$ie de un $m de .ncredere78
I 0ela se scrie cu un sin-ur >, .i spuse marc(izulB c/nd vei isprvi c$piile, cau% .n
dic,i$nar cuvin%ele de a cr$r $r%$-rafie nu e&%i prea si-ur.
La $ra &ase, marc(izul %rimise s)l c(eme &i se ui% cu vdi% m/(nire la cizmele lui
2ulien.
I Am -re&i% ui%/nd s),i spun c, .n fiecare zi, la $rele cinci &i 1um%a%e, %rebuie s %e
.mbraci.
2ulien .l privi fr s priceap despre ce e v$rba.
I Adic s),i pui pan%$fi. Ars+ne are s),i aduc amin%e3 as%zi am s %e scuz eu.
Dup ce r$s%i aces%e cuvin%e, d$mnul de La M$le in%r cu 2ulien .n%r)un sal$n
s%rlucind de aurrii. En $cazii asemn%$are, d$mnul de 0:nal nu ui%a nici$da% s mreasc
pasul ca s p$a% %rece primul pra-ul u&ii. Mica vani%a%e a f$s%ului su s%p/n .l fcu pe 2ulien
s calce pe pici$rul marc(izului, pricinuindu)i $ mare durere, da%$ri% p$da-rei. 6A(, mai e &i
bdran pe deasupra8, .&i spuse d$mnul de La M$le. Ap$i .l prezen% pe 2ulien unei femei
.nal%e, cu aspec% impun%$r. Era marc(iza. 2ulien -si c are un aer ne$brza%, cam ca al
d$amnei de Mau-ir$n, s$,ia subprefec%ului din plasa "erri#res, c/nd lua par%e la $sp,ul de la
!ain%)*(arles. 'iind em$,i$na% de mre,ia de$sebi% a sal$nului, 2ulien nu auzi ce spunea
d$mnul de La M$le. Marc(iza abia dac .l .nvrednici cu $ privire. En sal$n se mai aflau &i
c/,iva brba,i3 prin%re ace&%ia 2ulien .l desc$peri, cu $ plcere de nespus, pe %/nrul episc$p de
A-de, care binev$ise s)i v$rbeasc acum c/%eva luni, la cerem$nia de la raM)le)Hau%.
T/nrul prela% se sperie, nici v$rb, de privirile dubi$ase pe care, din sfiiciune, 2ulien le
a,in%ea asupra lui, &i nici nu se -/ndi mcar s)l recun$asc pe aces% pr$vincial.
Lui 2ulien i se pru c $amenii aduna,i .n sal$n aveau .n ei ceva %ris% &i sili%3 la 9aris se
v$rbe&%e .nce% &i fleacurile nu sun% eGa-era%e.
Un %/nr frum$s, cu mus%,i, f$ar%e palid &i f$ar%e zvel%, in%r pe la $rele &ase &i
1um%a%e3 %/nrul avea un cap f$ar%e mic.
I Te la&i %$%deauna a&%ep%a%, .i spuse marc(iza, creia el .l sru% m/na.
2ulien .n,elese c %/nrul era c$n%ele de La M$le. !i .l -si .nc/n%%$r, din capul
l$cului.
6E $are cu pu%in, ca el s fie $mul ale crui ir$nii 1i-ni%$are m v$r alun-a din casQ8
-/ndi 2ulien.
T$% privindu)l pe c$n%ele N$rber%, 2ulien $bserv c era .ncl,a% cu cizme &i pur%a
pin%eni. 6<ar eu %rebuie s fiu .n pan%$fi, ca un inferi$r, dup c/%e se pare8. !e a&ezar la mas.
2ulien $ auzi pe marc(iz r$s%ind $ v$rb aspr &i ridic/nd pu,in -lasul. Apr$ape .n aceea&i
clip zri $ %/nr, f$ar%e bl$nd &i f$ar%e bine fcu%, care venise s se a&eze c(iar .n fa,a lui.
Nu)i plcu del$c3 &i %$%u&i, privind)$ cu a%en,ie, .&i spuse c nu mai vzuse .n via,a lui ni&%e
$c(i a%/% de frum$&i3 dar $c(ii ace&%ia vdeau $ mare rceal sufle%easc. Mai ap$i, 2ulien -si
c ei aveau eGpresia $mului plic%isi% care .l cerce%eaz pe ceilal,i dar .&i aduce amin%e &i de
.nda%$rirea de a le impune. 64i d$amna de 0:nal avea $c(ii f$ar%e frum$&i, .&i spunea el3
lumea .i luda mereu3 dar ei n)aveau nimic c$mun cu $c(ii &%ia.8 2ulien n)avea des%ul
eGperien, ca s)&i dea seama c f$cul care licrea din c/nd .n c/nd .n $c(ii d$mni&$arei
Ma%(ilde I a&a auzise c $ c(eam I era f$cul vi$i al in%eli-en,ei. */nd $c(ii d$amnei de
0:nal se .nsufle,eau, a%unci m$cnea .n ei f$cul pa%imil$r sau indi-narea plin de mrinimie la
auzul vreunei fap%e rele. !pre sf/r&i%ul mesei, 2ulien -si cuv/n%ul care s eGprime frumuse,ea
$c(il$r d$mni&$arei de La M$leB 6!un% sc/n%eie%$ri8, .&i spuse el. Al%min%eri, fa%a semna lei%
cu maic)sa, care .l displcea din ce .n ce mai mul% &i .nce% s)$ mai priveasc. <n sc(imb,
c$n%ele N$rber% i se prea admirabil .n %$a%e privin,ele. 2ulien era a%/% de cuceri% de .nf,i&area
c$n%elui, .nc/% nu)i veni .n min%e s fie invidi$s &i nici s)l urasc pen%ru fap%ul c era mai
b$-a% &i mai n$bil dec/% el.
Gsi .ns c marc(izul pare plic%isi%. */nd s se aduc cel de)al d$ilea fel, d$mnul de
La M$le .i spuse fiului suB
I N$rber%, .,i cer s fii bun cu d$mnul 2ulien !$rel, pe care l)am lua% de cur/nd .n
s%a%ul meu ma1$r &i din care vreau s fac un $m, dac .mi va da p$sibili%a%ea. E secre%arul meu,
.i spuse marc(izul vecinului su, si scrie cela cu d$i l.
T$a% lumea se ui% la 2ulien3 el .&i .nclin capul, cam prea mul%, spre N$rber%. Dar, .n
-eneral, privirea lui plcu %u%ur$r.
9esemne c marc(izul v$rbise despre felul de educa,ie primi% de c%re 2ulien, cci unul
din%re $aspe,i .l puse $ .n%rebare .n le-%ur cu H$ra,iu. 6"$rbind despre H$ra,iu, l)am
c/&%i-a% pe episc$pul de esanO$n, .&i spuse 2ulien3 se vede c nu cun$sc al% au%$r.8 Encep/nd
din clipa aceea, .&i recap% s%p/nirea de sine. 4i as%a nu)i fu -reu, cci %$cmai ($%r/se c, .n
$c(ii lui, d$mni&$ara de La M$le nu va fi nici$da% $ femeie. De c/nd cu seminarul, avea cele
mi pr$as%e preri despre $ameni &i se lsa -reu in%imida% de ei. 4i ar fi f$s% pe deplin lini&%i%,
dac sufra-eria ar fi f$s% m$bila% cu mai pu,in mre,ie. De fap%, .ns, d$u $-linzi .nal%e de
pes%e d$i me%ri, .n care .l privea din c/nd .n c/nd pe cel ce)i pusese .n%rebarea despre H$ra,iu,
.l mai s%/n1eneau .nc. 9en%ru un pr$vincial, frazele lui nu erau prea lun-i. Avea $c(i frum$&i,
cr$ra sfiiciunea %em%$are sau ferici%, a%unci c/nd rspundea bine, le sp$rea s%rlucirea.
*$mesenii .l -sir plcu%. Un eGamen de aces% fel aducea un pic de v$i$&ie unui $sp, a%/% de
-rav. Marc(izul .l fcu semn celui care .l .n%rebase pe 2ulien s nu)l slbeasc del$c. 6Te
p$mene&%i c &%ie ceva78 se -/ndi el.
2ulien rspunse, nsc$cindu)&i ideile, &i pierdu .ndea1uns din %imidi%a%e ca s ara%e,
dac nu mul% spiri%, lucru imp$sibil pen%ru cine nu cun$a&%e limba f$l$si% la 9aris, cel pu,in
idei n$i, de&i .nf,i&a%e fr -ra,ie &i nu %$cmai la l$cul l$r3 iar cei de fa, .&i ddur seama c
s%p/ne&%e perfec% la%ina.
Adversarul lui 2ulien era un membru al Academiei de <nscrip,ii, care, din .n%/mplare,
&%ia la%ine&%e3 desc$perind .n 2ulien un cun$sc%$r al li%era%urii an%ice, nu se mai %emu c)l va
face de r/s &i cu% cu adevra% s)l .ncurce, .n f$cul lup%ei, 2ulien ui% .n sf/r&i% m$bila
mrea, din sufra-erie &i dezv$l%, cu privire la p$e,ii la%ini, ni&%e preri pe care adversarul lui
nu le mai ci%ise nicieri. *a un $m cins%i% ce era, aces%a .l aduse laude %/nrului secre%ar. Din
fericire, se .ncepu $ discu,ie asupra pr$blemei dac H$ra,iu a f$s% srac sau b$-a%3 dac fusese
un $m plcu%, v$lup%$s &i neps%$r, fc/nd versuri ca s se dis%reze, ca *(apelle
?A
, prie%enul
lui M$liere &i al lui La '$n%aine3 sau un p/rli% de p$e% premia%, un p$e% de cur%e, care fcea $de
pen%ru ziua de na&%ere a re-elui, ca !$u%(eM
?H
, acuza%$rul l$rdului Mr$n. !e v$rbi despre
s%area s$cie%,ii sub d$mnia lui Au-us%, &i sub a lui Ge$r-e al <")lea3 .n am/nd$u ep$cile,
n$bilimea fusese a%$%pu%ernic3 dar la 0$ma, ea .&i vedea pu%erea smuls de c%re Mecena
?@
,
care nu era dec/% un simplu cavaler3 iar .n An-lia, ea .l adusese pe Ge$r-e al <")lea, .nce%ul
cu .nce%ul, apr$ape la s%area unui d$-e al "ene,iei. Discu,ia aceas%a pru s)l mai sc$a% pe
marc(iz din %$r$peala .n care, de la .ncepu%ul mesei, .l cufundase plic%iseala.
A%unci c/nd se r$s%eau nume mai n$i, ca !$u%(eM, l$rd Mr$n, Ge$r-e al <")lea, pe
care le auzea pen%ru prima $ar, 2ulien nu .n,ele-ea nimic. Dar %$a% lumea vzu c, de c/%e
$ri venea v$rba despre fap%e pe%recu%e la 0$ma &i a cr$r cun$a&%ere pu%ea fi d$b/ndi% din
$perele lui H$ra,iu, Mar,ial, Taci% e%c, el avea $ superi$ri%a%e ne.nd$ielnic. 2ulien repe%
c/%eva idei prinse de la episc$pul de esanO$n, .n faim$asa c$nv$rbire avu% cu acel prela%3 &i
ele plcur de asemenea.
*/nd se plic%isir s %$% v$rbeasc despre p$e,i, marc(iza, pen%ru care era le-e s
admire %$% ce)l dis%ra pe s$,ul ei, binev$i s)l priveasc pe 2ulien. 6!%/n-cia aces%ui %/nr
pre$% p$a%e c ascunde un $m .nv,a%8, .l &$p%i marc(izei academicianul care se afla l/n- ea3
&i 2ulien auzi c/%e ceva din spusele academicianului. 'razele -a%a)fcu%e mul,umeau pe deplin
in%eli-en,a -azdei3 marc(iza &i)$ .nsu&i pe aceas%a, referi%$are la 2ulien, &i se sim,i mul,umi%
c)l p$f%ise pe academician la mas. 6.l dis%reaz pe d$mnul de La M$le8, -/ndi ea.
CAPITOLUL III
Pri"ii !ai
2ceast% nesf/r'it% "ale, plin% cu
lumini str%lucitoare 'i cu at/tea mii
de oameni, (mi la ochii. Niciunul
nu m% cunoa'te, to#i (mi sunt superiori.
.intea mi se pierde.
0E<NA
?L
, 9$emi dellSav.
A d$ua zi, f$ar%e devreme, pe c/nd 2ulien fcea c$piile scris$ril$r .n bibli$%ec,
d$mni&$ara Ma%(ilde in%r ac$l$, prin%r)$ u&i, la%eral, f$ar%e bine ascuns .ndr%ul cr,il$r3
.n %imp ce 2ulien admira inven,ia aceas%a, d$mni&$ara Ma%(ilde prea f$ar%e mira% &i
c$n%raria% c dduse pes%e el ac$l$. 2ulien -si c, de&i era .nc s$mn$r$as, avea $ .nf,i&are
aspr, m/ndr &i cam brb%easc. D$mni&$ara de La M$le avea $biceiul %ainic s fure cr,i
din bibli$%eca %a%lui ei, c/nd el nu era ac$l$. 9rezen,a lui 2ulien .l fcea zadarnic drumul din
diminea,a aceas%a &i $ nec1ea cu a%/% mai mul%, cu c/% venise s cau%e al d$ilea v$lum din
9rin,esa abil$nului de "$l%aire, ceea ce c$ns%i%uia un ada$s vrednic de $ educa,ie .n
.n%re-ime m$nar(ic &i reli-i$as, desv/r&i% de !acr+)*$eur. ia%a fa%, la n$usprezece ani,
pesemne c sim,ea nev$ia de lucruri care s)i a,/,e min%ea, de vreme ce se in%eresa de un
r$man. *$n%ele N$rber% se ivi .n bibli$%ec pe la $rele %rei3 venea s ci%easc un ziar, ca s
p$a% discu%a p$li%ic seara &i se bucur de .n%/lnirea cu 2ulien, a crui eGis%en, $ ui%ase. !e
pur% cum nu se p$a%e mai frum$s cu el3 .l invi% c(iar la $ plimbare clare.
I Ta%a ne)a .nv$i% p/n la cin.
2ulien .n,elese aces% ne)a &i i se pru .nc/n%%$r.
I "ai, d$mnule c$n%e, spuse 2ulien, dac ar fi f$s% v$rba s d$b$r un c$pac .nal% de
$p% me%ri, s)l fac sc/nduri, .ndrznesc s spun c m)a& descurca des%ul de bine3 dar s
clresc nu mi s)a .n%/mpla% dec/% de vre$ &ase $ri .n via,.
I Nu)i nimic, $ s fie acum a &ap%ea $ar, spuse N$rber%.
De fap%, 2ulien .&i amin%ea in%rarea re-elui]]] .n "erri#res &i credea c se pricepe la
clrie. Dar c/nd se .n%$arser de la $is de $ul$-ne, c(iar .n mi1l$cul s%rzii du ac, czu,
v$ind s se fereasc prea brusc de $ %rsuric, &i se umplu de n$r$i. *e bine c avea d$u
r/nduri de (aine7 La mas, marc(izul, v$ind s sc(imbe un cuv/n% cu el, .l .n%reb cum s)a
sim,i% la plimbare3 N$rber% se -rbi s rspund .n cuvin%e va-i.
I D$mnul c$n%e e f$ar%e bun cu mine &i)i mul,umesc, cci .mi dau seama c/%
pre,uie&%e, spuse 2ulien. A binev$i% s)mi dea calul cel mai bl/nd &i mai dr-u,3 dar, $ric/%, nu
pu%ea s m le-e de &a3 a f$s% $ lips de prevedere, care m)a fcu% s cad c(iar .n mi1l$cul
s%rzii aceleia lun-i de l/n- p$d.
D$mni&$ara Ma%(ilde .ncerc zadarnic s)&i s%p/neasc un ($($% de r/s, ap$i
curi$zi%a%ea $ .ndemn s cear amnun%e. 2ulien p$ves%i cu mul% simpli%a%e3 avea farmec
fr s)$ &%ie.
I Aces% %/nr pre$% cred c $ s a1un- depar%e, .i spuse marc(izul academicianului3
un simplu pr$vincial, .n%r)$ asemenea si%ua,ie7 as%a nu s)a mai vzu% &i nu se va mai vedea
vre$da%3 ba .nc .&i mai &i p$ves%e&%e -(ini$nul .n fa,a d$amnel$r7
2ulien .&i dispuse .n%r)a%/%a audi%$rii cu nen$r$cirea lui, .nc/%, la sf/r&i%ul mesei, c/nd
discu,ia -eneral se ab%u pe un al% f-a&, d$mni&$ara Ma%(ilde .l ceru fra%elui ei amnun%e
despre neferici%a .n%/mplare. En%rebrile se prelun-ir, iar 2ulien, .n%/lnindu)i privirile de mai
mul%e $ri, .ndrzni s)i rspund direc%, de&i nu i se adresase lui3 p/n la urm, r/ser %$,i %rei,
cum ar fi r/s %rei %ineri din%r)un sa% ascuns .n fundul unei pduri.
A d$ua zi, 2ulien asis% la d$u lec,ii de %e$l$-ie &i se .n%$arse ap$i s %ranscrie vre$
d$uzeci de scris$ri. L/n- l$cul lui, .n bibli$%ec, vzu un %/nr .mbrca% cu f$ar%e mul%
.n-ri1ire, dar firav la %rup &i cu invidia .n $c(i.
Marc(izul in%r.
I *e cau,i aici, d$mnule TanbeauQ .l .n%reb el aspru pe n$ul veni%.
I *redeam cF .ncerc %/nrul, z/mbind slu-arnic.
I Nu, d$mnule, nu credeai del$c. As%a e $ .ncercare, dar nu ,i)a izbu%i%.
T/nrul Tanbeau se ridic furi$s &i dispru. Era un nep$% al academicianului, prie%enul
marc(izei de La M$le, &i s%udia li%erele. Academicianul %r-ea nde1de c marc(izul .l va lua
nep$%ul ca secre%ar. Tanbeau, care lucra .n%r)$ camer depr%a%, afl/nd despre fav$area de
care se bucura 2ulien, v$i s se .nfrup%e &i el din ea &i, diminea,a, .&i ins%alase msu,a de scris
.n bibli$%ec.
La $ra pa%ru, 2ulien .ndrzni, dup $arecare &$vieli, s in%re la c$n%ele N$rber%.
Aces%a se pre-%ea s plece clare &i, fiind f$ar%e p$li%ic$s, se sim,i .ncurca%.
I Emi .nc(ipui c .n cur/nd vei lua lec,ii de clrie, .i spuse el lui 2ulien3 pes%e c/%eva
sp%m/ni, a& fi .nc/n%a% s clrim .mpreun.
I "$iam s)mi .n-dui,i s v mul,umesc pen%ru bun%a%ea ce mi)a,i ar%a%3 crede,i)
m, d$mnule, adu- 2ulien cu un %$n f$ar%e seri$s, c sim% %$% ce v da%$rez. Dac, din
.n%/mplare, calul dumneav$as%r n)a f$s% rni% din pricina s%/n-ciei mele de ieri &i dac e
liber, a& fi d$ri% s clresc acum.
I 5u, dra- !$rel, $ faci pe rspunderea dumi%ale. 9resupune c ,i)am spus %$% ce s)
ar fi pu%u% spune .n numele pruden,ei3 fap% e c)i $ra pa%ru &i c n)avem %imp de pierdu%.
<ar dup ce .nclecarB
I *e %rebuie s faci ca s nu caziQ .n%reb 2ulien.
I O mul,ime de lucruri, .i rspunse N$rber%, r/z/nd .n ($($%e3 de pild s %e la&i pe
spa%e.
2ulien p$rni .n -al$p. !e aflau .n pia,a Lud$vic al ;"<)lea.
I A(, %inere .ndrzne,, spuse N$rber%, sun% prea mul%e %rsuri pe aici, si .nc m/na%e
de nepricepu,i7 O da% czu%, %ilburM)urile
?P
l$r au s %e calce, cci ei n)$r s se .ndure s)&i
nen$r$ceasc animalele la -ur $prindu)le brusc.
De zeci de $ri, N$rber% .l vzu pe 2ulien -a%a)-a%a s cad3 dar, p/n la urm,
plimbarea se sf/r&i cu bine. La .n%$arcere, c$n%ele .i spuse d$mni&$arei de La M$leB
I E,i prezin% un %/nr care nu cun$a&%e %eama. La cin, v$rbind cu %aic)su de la un
cap% al mesei la cellal%, lud .ndrzneala lui 2ulien3 al%ceva nu pu%ea s laude din felul lui
de a clri. Diminea,, %/nrul c$n%e .i auzise pe r/nda&ii care ,eslau caii .n cur%e v$rbind
despre cderea lui 2ulien &i b%/ndu)&i 1$c .n c(ip insul%%$r de ea.
De&i i se ar%a a%/%a bunv$in,, 2ulien se sim,i, cur/nd, cu desv/r&ire sin-ur .n
mi1l$cul familiei aces%eia. T$a%e $biceiurile i se preau ciuda%e &i clca mereu pe de l%uri.
"ale,ii se prpdeau de r/s pe s$c$%eala -afel$r lui.
9rin%ele 9irard plecase la n$ua par$(ie. 6Dac 2ulien e $ %res%ie firav, s se fr/n-B
iar dac e un $m de inim, s se descurce sin-ur8, -/ndea el.
CAPITOLUL I%
Pala&ul La )ol
0e face el aici K-o fi pl%c/nd
&-or fi g/ndind s% plac%
0ON!A0D
Dac %$%ul i se prea ciuda% lui 2ulien .n n$bilul sal$n al pala%ului La M$le, la r/ndul
lui, &i %/nrul n$s%ru, palid &i .nve&m/n%a% .n ne-ru, li se prea f$ar%e ne$bi&nui% cel$r cafe
binev$iau s)l remarce. D$amna de La M$le .l pr$puse s$,ului ei s)l %rimi% dup cine &%ie ce
%reburi .n zilele c/nd v$r avea la mas anumi%e pers$na1e.
I Nin s duc eGperien,a p/n la cap%, rspunse marc(izul. 9rin%ele 9irard pre%inde
c facem $ -re&eal -rav a%unci c/nd s%rivim am$rul pr$priu al $amenil$r pe care .l admi%em
.n prea1ma n$as%r. Nu %e p$,i spri1ini dec/% pe ceea ce rezis% e%c. !$rel ne s%in-(ere&%e d$ar
fiindc nu)l cun$a&%e nimeni, al%min%eri e un surd$mu%.
6*a s m dumiresc, .&i spuse 2ulien, %rebuie s scriu numele pers$na1el$r pe care le
vd in%r/nd .n sal$n &i c/%e un cuvin%ele despre carac%erul fiecruia.8 .n primul r/nd, scrise
numele a cinci sau &ase prie%eni de)ai casei care .l fceau cur%e .n%r)$ d$ar, crez/ndu)l
pr$%e1a%, da%$ri% vreunei %$ane a marc(izului. Erau ni&%e bie%e fiin,e mai mul% sau mai pu,in
serbede3 dar, %rebuie s)$ spunem spre lauda aces%ei ca%e-$rii de $ameni care mai p$a%e fi
.n%/lni% as%zi prin sal$anele n$bilimii, c nu erau la fel de serbede pen%ru %$,i. Unii din%re ei
s)ar fi lsa% $cri,i de marc(iz, dar s)ar fi rev$l%a% la prima v$rb aspr a d$amnei de La M$le.
!%p/nii casei aveau .n firea l$r prea mul% %rufie &i prea mul% plic%is3 erau prea
deprin&i s ba%1$c$reasc pen%ru a se dis%ra, ca s mai p$a% nd1dui s aib prie%eni
adevra,i. Dar, .n afara zilel$r pl$i$ase &i a clipel$r de plic%iseal fer$ce, clipe nu prea dese,
-azdele vdeau .n%$%deauna $ p$li%e,e desv/r&i%.
Dac cei cinci sau &ase binev$i%$ri care .l d$vedeau $ prie%enie a%/% de prin%easc lui
2ulien n)ar mai fi clca% prin pala%ul La M$le, marc(iza ar fi f$s% amenin,a% s %riasc
m$men%e de mare sin-ur%a%e3 &i, pen%ru femeile de ran-ul ei, sin-ur%a%ea e .nfi$r%$are3 cci
es%e semnul dizgra#iei.
Marc(izul avea $ pur%are desv/r&i% fa, de s$,ia lui3 ve-(ea ca sal$nul s)i fie des%ul
de plin, de&i nu cu pairi, cci pe c$le-ii ace&%ia n$i nu)i s$c$%ea .ndea1uns de aris%$cra,i ca s)i
calce pra-ul ca prie%eni, &i nici .ndea1uns de amuzan,i ca s fie primi,i ca subal%erni.
Abia %/rziu de %$% pricepu 2ulien %ainele aces%ea. Despre p$li%ica $c/rmuirii, care
f$rmeaz calul de b%aie al discu,iil$r din casele bur-(eze, nu se v$rbe&%e .n casele cel$r din
clasa marc(izului dec/% .n clipele de anan-(ie.
Nev$ia de dis%rac,ie e .nc a%/% de mare, c(iar .n veacul aces%a al plic%isului, .nc/% p/n
&i .n zilele de primire era de a1uns ca marc(izul s ias din sal$n ca %$a% lumea s fu-.
Al%min%eri, pu%eai s v$rbe&%i liber despre $rice, numai s nu faci -lume nici pe s$c$%eala lui
Dumnezeu, nici pe a pre$,il$r, nici pe a re-elui, nici pe a demni%aril$r, nici pe seama ar%i&%il$r
$cr$%i,i de cur%e &i nici pe seama a %$% ce es%e s%a%$rnici%3 &i s nu r$s%e&%i nici$ v$rb bun
despre eran-er, despre ziarele $p$zi,iei, despre "$l%aire, despre 0$usseau, despre $ricine .&i
.n-duie s spun c/% de c/% lucruril$r pe nume3 dar, mai ales, s nu v$rbe&%i nici$da% despre
p$li%ic.
Nici$ su% de mii de lud$vici ren%, nici %$a%e semnele n$biliare nu p$% lup%a .mp$%riva
unei asemenea le-i a sal$anel$r. *ea mai ne.nsemna% licrire de idee era s$c$%i% $
-r$s$lnie. En ciuda ele-an,ei, a p$li%e,ei desv/r&i%e &i a d$rin,ei de a fi pe plac, plic%iseala se
ci%ea pe %$a%e fe,ele. Tinerii, veni,i din $bli-a,ie, se %emeau s v$rbeasc despre vreun lucru
care pu%ea duce la bnuiala c au vre$ idee $arecare sau c ci%esc cr,i in%erzise3 &i %ceau,
dup ce r$s%eau c/%eva fraze frum$s r$%un1i%e despre 0$ssini sau despre s%area %impului.
2ulien $bserv c, de $bicei, discu,iile erau sus,inu%e de d$i vic$n,i &i de cinci bar$ni
pe care d$mnul de La M$le .l cun$scuse .n emi-ra,ie. D$mnii ace&%ia se bucurau de un veni%
anual .n%re &ase &i $p% mii de livre3 pa%ru din%re ei ,ineau cu ziarul La <uotidienne &i %rei cu
?azette de Erance
??
. Unul avea zilnic de p$ves%i% vre$ .n%/mplare de la *as%el, neui%/nd
nici$da% s repe%e cuv/n%ul admirabil. 2ulien $bserv c aces%a avea cinci dec$ra,ii, pe c/nd
ceilal,i nu aveau, .n -eneral, dec/% %rei.
En sc(imb, pu%eai vedea .n an%icamer zece lac(ei .nve&m/n%a,i .n livrele &i, %$a%
seara, din sfer% .n sfer% de ceas, se servea .n-(e,a% sau ceai3 iar cam pe la miezul n$p,ii, urma
un fel de cin cu vin de *(ampa-ne.
Aceas%a era &i pricina care .l fcea pe 2ulien s rm/n, c/%e$da%, p/n la sf/r&i%3
al%fel, i se prea apr$ape de ne.n,eles fap%ul c ar pu%ea cineva s ascul%e seri$s c$nversa,ia
$bi&nui% din sal$nul p$lei% cu mre,ie. Une$ri .l privea pe cei ce discu%au ca s vad dac nu
cumva r/deau ei .n&i&i de spusele l$r. 6D$mnul de Mais%re al meu, pe care .l &%iu pe de r$s%, a
v$rbi% de)$ su% de $ri mai bine dec/% &%ia, &i %$% e f$ar%e plic%isi%$r.8
Dar nu numai 2ulien .&i ddea seama de suf$carea aceas%a. Unii din%re $aspe,i se
c$ns$lau m/nc/nd .n%runa .n-(e,a%3 al,ii se m/n-/iau la -/ndul c %$% res%ul serii v$r pu%ea
spune.6*(iar acuma vin din pala%ul La M$le, unde am afla% c 0usia8 e%c.
De la unul din%re binev$i%$ri, 2ulien afl c nu se .mpliniser .nc &ase luni de c/nd
d$amna de La M$le rspl%ise vizi%ele s%rui%$are de)a lun-ul a mai bine de d$uzeci de ani,
fc/ndu)l prefec% pe bie%ul bar$n Le $ur-ui-n$n, f$s% subprefec% de la res%aura,ie .nc$ace.
Aces% mare evenimen% clise din n$u zelul d$mnil$r $aspe,i3 mai .nain%e, s)ar fi
supra% pen%ru %e miri ce3 acum nu)i mai supra nimic. Lipsa de a%en,ie fa, de vreunul era
d$ar rare$ri direc%, dar 2ulien surprinsese la mas d$u sau %rei scur%e sc(imburi de cuvin%e
.n%re marc(iz &i s$,ia lui, f$ar%e neplcu%e pen%ru cei din prea1ma l$r. Aces%e prea n$bile fiin,e
nu)&i ascundeau sincerul dispre, pen%ru %$% ce nu)&i avea $b/r&ia .n s%rm$&i care se urcaser%
(n calea'ca regelui. 2ulien $bserv c numai la auzul cuv/n%ului cruciad% li se ivea pe c(ip $
ad/nc seri$zi%a%e, ames%eca% cu de$sebi% respec%. 0espec%ul $bi&nui% avea %$%deauna $ nuan,
de .n-duin, .n el.
En mi1l$cul aces%ei mre,ii &i a aces%ei plic%iseli, pe 2ulien nu)l in%eresa dec/% d$mnul
de La M$le3 $da%, .l auzi cu plcere spun/nd c n)are niciun ames%ec .n numirea bie%ului Le
$ur-ui-n$n. Era d$ar $ a%en,ie fa, de marc(iz3 2ulien .ns cun$&%ea adevrul de la
prin%ele 9irard.
En%r)$ diminea,, pe c/nd lucra .mpreun cu pre$%ul .n bibli$%eca marc(izului, la
ve&nicul pr$ces .mp$%riva lui 'rilair, 2ulien .n%reb pe nea&%ep%a%e
I 9rin%e, fap%ul c iau zilnic masa cu d$amna marc(iz e $ .nda%$rire a mea, sau e $
bunv$in, fa, de mineQ
I E $ mare cins%e7 rspunse pre$%ul, indi-na%. Nici$da% d$mnul NF, academicianul,
care de cincisprezece ani face %$% ce p$a%e ca s)i fie pe plac, n)a $b,inu% $ asemenea cins%e
pen%ru nep$%ul su, d$mnul Tanbeau.
I 9en%ru mine e par%ea cea mai -rea din slu1b. Nici la seminar nu m plic%iseam a%/%.
*/%e$da% $ vd csc/nd p/n &i pe d$mni&$ara de La M$le, care $ricum, %rebuie s fie
$bi&nui% cu amabili%a%ea prie%enil$r casei. M %em s nu ad$rm. " r$-, $b,ine,i)mi .nv$irea
s iau masa, pe c/,iva -$l$-ani, la vreun (an $arecare.
9re$%ul, ca un adevra% parveni%, era f$ar%e sensibil la cins%ea de a lua masa cu un mare
seni$r. 9e c/nd el se s%rduia s)l fac pe 2ulien s priceap aces% sim,m/n%, un z-$m$% u&$r
le a%rase a%en,ia. 2ulien .n%$arse capul, $ vzu pe d$mni&$ara de La M$le care .l ascul%a, &i se
r$&i. D$mni&$ara de La M$le venise s cau%e $ car%e &i auzise %$%3 ceea ce $ .ndemn s cape%e
$arecare s%im pen%ru 2ulien. 6El nu e nscu% s se pl$c$neasc a&a ca pre$%ul cel b%r/n.
D$amne, ce ur/% mai e78
La mas, 2ulien nu .ndrzni s)$ priveasc pe d$mni&$ara de La M$le, dar ea avu
bun%a%ea s)i v$rbeasc, .n seara aceea, erau a&%ep%a,i $ mul,ime de $aspe,i, a&a c .l sf%ui s
rm/n. Tinerel$r fe%e din 9aris nu le plac nici .n rup%ul capului brba,ii v/rs%nici, mai ales
c/nd nu sun% .mbrca,i .n-ri1i%. Lui 2ulien nu)i %rebuise prea mul% spiri% de p%rundere ca s)&i
dea seama c %$,i c$le-ii d$mnului Le $ur-ui-n$n, rma&i .n sal$n, aveau cins%ea de a fi
,in%a $bi&nui% a ir$niil$r d$mni&$arei de La M$le. En seara aceea, fie c $ fcu sau nu
dinadins, ea se pur% cumpli% de crud cu plic%ic$&ii.
D$mni&$ara de La M$le era cen%rul unui mic -rup care se f$rma apr$ape .n fiecare
sear .n spa%ele uria&ului 1il, al marc(izei. Ac$l$ se aflau marc(izul de *r$isen$is, c$n%ele de
*aMlus, vic$n%ele de Luz &i .nc vre$ d$i sau %rei %ineri $fi,eri, prie%eni cu N$rber% &i cu s$ra
lui. D$mnii ace&%ia &edeau pe $ canapea mare &i albas%r. La cap%ul canapelei, $pus cap%ului
unde se afla s%rluci%$area Ma%(ilde, 2ulien &edea %cu% pe un scunel de paie nu prea .nal%.
L$cul aces%a m$des% era r/vni% de %$,i lin-u&i%$rii3 ac$l$ .l men,inea N$rber%, cuviinci$s, pe
%/nrul secre%ar al %a%lui su, av/nd -ri1 s)i spun din c/nd .n c/nd c/%e $ v$rb sau s)i
r$s%easc numele $ da% sau de d$u $ri pe sear. En ziua aceea, d$mni&$ara de La M$le .l
.n%reb ce .nl,ime pu%ea s aib c$lina pe care se afla f$r%rea,a din esanO$n. 2ulien nu pu%u
s spun dac era mai .nal% sau nu dec/% M$n%mar%re. Adesea r/dea &i el din %$a% inima de
ceea ce se v$rbea .n aces% mic -rup3 dar nu era .n s%are s nsc$ceasc ceva asemn%$r. < se
prea c ascul% $ limb s%rin pe care pu%ea s)$ .n,elea-, dar nu pu%ea s)$ v$rbeasc.
En seara aceea, prie%enii Ma%(ildei erau p$rni,i cu .nver&unare .mp$%riva %u%ur$r cel$r
ce in%rau .n uria&ul sal$n. Mai .n%/i .l aleser pe prie%enii casei, ca pe unii mai .ndeapr$ape
cun$scu,i. Nici v$rb c 2ulien era numai urec(i3 .l in%eresa %$%ul, &i f$ndul lucruril$r, &i felul
de a le lua .n r/s.
I A(, ia%)l pe d$mnul Desc$ulis, spuse Ma%(ilde3 nu mai are peruc7 Nu cumva $ fi
vr/nd s a1un- prefec% da%$ri% in%eli-en,ei saleQ .&i ara% frun%ea c(eal care, pre%inde el, e
ac$peri% cu -/nduri .nal%e.
I Omul s%a cun$a&%e pe %$a% lumea, spuse marc(izul de *r$isen$is. "ine &i pe la
unc(iu)meu, cardinalul. E .n s%are s spun ani de zile c/%e $ minciun unui prie%en, &i are
d$u sau %rei su%e de prie%eni. 4%ie s cul%ive prie%enia, s%a e %alen%ul lui. A&a cum .l vede,i, nu
pre-e% s se pr$p%easc, de la &ap%e diminea,a iarna, la u&a vreunui prie%en. Din c/nd .n c/nd,
se cear% &i a%unci scrie &ap%e sau $p% scris$ri, de dra-ul cer%ei. Ap$i se .mpac &i scrie &ap%e
sau $p% scris$ri pen%ru plcerile de nespus ale prie%eniei. Dar e ne.n%recu%, mai ales c/nd face
pe $mul sincer &i cins%i%, care nu ascunde nimic. Manevra as%a $ f$l$se&%e c/nd are ceva de
ceru%. Unul din%re marii vicari ai unc(iului meu p$ves%e&%e cu mare (az via,a de dup
res%aura,ie a d$mnului Desc$ulis. Am s vi)l aduc.
I Ei, a&7 eu nu cred .n asemenea v$rbe, spuse c$n%ele de *aMlus3 ele se nasc din
invidie de breasl .n%re $ameni mrun,i.
I Numele d$mnului Desc$ulis va rm/ne .n is%$rie, c$n%inu marc(izul3 d$mnia)sa a
fcu% res%aura,ia al%uri de aba%ele de 9rad%
?V
&i de d$mnii de TalleMrand
VT
&i 9$zz$ di $r-$
V>
.
I Omul s%a a m/nui% mili$ane, spuse N$rber%, &i nu prea cred c vine aici s .ncaseze
v$rbele de du( ale %a%ei, adesea .n-r$zi%$are. 6De c/%e $ri ,i)ai %rda% prie%enii, dra-ul meu
Desc$ulis8, .l s%ri-a %a%a mai deunzi, din cellal% cap% al mesei.
I Dar e adevra% c a %rda%Q .n%reb d$mni&$ara de La M$le. 4i ap$i, cine n)a %rda%Q
I *um, .i spuse c$n%ele de *aMlus lui N$rber%, a veni% &i d$mnul !ainclair, ves%i%ul
liberalQ *e naiba $ fi cu%/nd aiciQ Trebuie s m apr$pii de el, s)i v$rbesc &i s)l fac s
v$rbeasc3 se zice c e f$ar%e de&%ep%.
I M .n%reb cum are s)l primeasc marc(izaQ spuse d$mnul de *r$isen$is. Omul
aces%a are ni&%e idei a%/% de eG%rava-an%e, de -ener$ase, de independen%eF
I <a%, spuse d$mni&$ara de La M$le, privi,i)l pe $mul independen% .nclin/ndu)se
p/n la pm/n% dinain%ea d$mnului Desc$ulis &i lu/ndu)i m/na. Era c/% pe ce s cred c $ s)$
duc la buze.
I 9esemne c Desc$ulis s% mai bine cu -uvernul dec/% ne .nc(ipuim n$i, adu-
d$mnul de *r$isen$is.
I !ainclair vine aici ca s fie ales la Academie, spuse N$rber%3 ui%)%e, *r$isen$is, ce
%emenele .l face bar$nului LF
I !)ar .n1$si mai pu,in dac i)ar cdea .n -enunc(i, $bserv d$mnul de Luz.
I Dra- !$rel, spuse N$rber%, dumnea%a, care e&%i in%eli-en%, dar abia ai veni% din
mun,i, ca% s nu salu,i nici$da% a&a cum salu% aces% mare p$e%, c(iar dac l)ai avea .n fa,
pe Dumnezeul)%a%l.
I A(, ia% &i $mul de spiri% prin eGcelen,, d$mnul bar$n a%$n
V=
, spuse d$mni&$ara
de La M$le, imi%/nd pu,in v$cea lac(eului care %$cmai anun,a s$sirea n$ului $aspe%e.
I *red c p/n &i slu-ile r/d de el. *e nume, bar$n a%$n7 fcu d$mnul de *aMlus.
I *e .nsemn%a%e are numeleQ nu spunea el, mai deunzi, urm Ma%(ilde, .nc(ipui,i)
vi)l pe ducele de $uill$n
VA
anun,a% pen%ru prima da%3 prerea mea e c $amenii au nev$ie
d$ar de pu,in $bi&nuin,F
2ulien se .ndepr% de l/n- canapea. Nefiind .nc .ndea1uns de sensibil la
fermec%$area fine,e a unei ir$nii u&$are ca s p$a% face (az de $ -lum, avea pre%en,ia ca ea
s fie .n%emeia% pe ceva adevra%. En cuvin%ele %ineril$r aces%$ra el nu vedea dec/% $
defimare %$%al, &i as%a .l supra. <p$cri%a lui bun)cuviin, de pr$vincial sau de en-lez
mer-ea p/n ac$l$ .nc/% vedea .n ele invidie, &i aici fr d$ar &i p$a%e c se .n&ela.
6*$n%ele N$rber%, .&i spunea el, pe care l)am vzu% fc/nd %rei ci$rne pen%ru $
scris$are de d$uzeci de r/nduri, adresa% c$l$nelului su, s)ar sim,i ferici% dac .n %$a% via,a
lui ar fi scris $ pa-in ca ale d$mnului !inclair.8
Trec/nd ne$bserva%, ca $ fiin, ne.nsemna% ce era, 2ulien se apr$pie pe r/nd de mai
mul%e -rupuri3 .l urmri de depar%e pe bar$nul a%$n &i v$i s)l aud v$rbind. Omul aces%a
plin de spiri% prea nelini&%i%, &i 2ulien .l vzu venindu)&i pu,in .n fire d$ar dup ce -si vre$
%rei sau pa%ru fraze us%ur%$are. T/nrului secre%ar i se pru c felul lui de spiri% avea nev$ie de
spa,iu.
ar$nul nu pu%ea s arunce c/%e un cuv/n%3 .l %rebuiau cel pu,in pa%ru fraze de c/%e &ase
r/nduri fiecare ca s s%rluceasc.
I Jmul acesta #ine discursuri, nu st% de "orb%, spunea cineva .n spa%ele lui 2ulien.
En%$rc/ndu)se, r$&i de plcere c/nd auzi numele celui ce v$rbiseB c$n%ele *(alve%. Era
pers$na1ul cel mai fin el ep$cii. 2ulien .l ci%ise adesea numele .n .emorialul de la &f/nta
+lena &i .n pa-inile de is%$rie dic%a%e de c%re Nap$le$n. *$n%ele *(alve% v$rbea scur%3 ideile
lui preau ni&%e ful-ere, 1us%e, ad/nci. Dac v$rbea despre ceva, se sim,ea imedia% cum
discu,ia face un pas .nain%e. 4%ia mul%e &i era $ plcere s)l ascul,i. Al%min%eri, .n p$li%ic, era
un cinic neru&ina%.
I Eu unul sun% independen%, .i spunea el unui d$mn cu %rei .nal%e dec$ra,ii &i de care
pesemne c .&i b%ea 1$c. De ce a& avea $are &i as%zi aceea&i prere pe care am avu%)$ &ase
sp%m/niQ .n felul aces%a, $pinia mea ar fi un %iran pen%ru mine.
9a%ru %ineri seri$&i, s%/nd r$a% .n 1urul lui, s%r/mbar din nas3 dumneal$r nu le plcea
s se -lumeasc. *$n%ele .&i ddu seama c mersese prea depar%e. Din fericire, .l zri pe
preacins%i%ul d$mn alland, un f,arnic nemaip$meni%. *$n%ele .ncepu s)i v$rbeasc3 c/,iva
se s%r/nser .n 1urul l$r, cci bnuiau c bie%ul alland va fi fcu% de d$u parale. 'c/nd
.n%runa caz de m$ral &i m$rali%a%e, de&i era f$c de ur/%, &i dup ce in%rase .n lume .n%r)un m$d
-reu de p$ves%i%, d$mnul alland se .nsurase cu $ femeie f$ar%e b$-a%, m$ar% acum, ap$i .&i
luase $ a d$ua s$,ie, f$ar%e b$-a% &i ea, care nu era vzu% .ns nici$da% .n lume. D$mnul
alland se bucura, .n %$a% smerenia, de un veni% de &aizeci de mii de livre pe an &i .&i avea
pr$priii lui lin-u&i%$ri. *$n%ele *(alve% .l v$rbi despre %$a%e aces%ea fr pic de cru,are.
*ur/nd, .n 1urul l$r se s%r/nser vre$ %reizeci de pers$ane. T$a% lumea z/mbea, p/n &i %inerii
cei seri$&i, nde1dea sec$lului.
6De ce)$ fi venind la d$mnul de La M$le, unde se vede c/% de c$l$ c e ,in%a %u%ur$r
ba%1$curil$rQ8 -/ndi 2ulien &i se apr$pie de prin%ele 9irard ca s)l .n%rebe.
D$mnul alland $ &%erse.
I un, spuse N$rber%, ia% c a pleca% unul din%re cei ce)l spi$neaz pe %a%a. N)a mai
rmas dec/% &c(i$pul de Napier.
6Oare as%a s fie c(eia eni-meiQ se .n%reb 2ulien. Dar dac e a&a, de ce .l prime&%e
marc(izul pe d$mnul allandQ8
8!everul prin%e 9irard s%r/mba din nas .n%r)un c$l, al sal$nului, auzindu)i pe lac(ei
r$s%ind numele $aspe,il$r n$u)s$si,i.
I A&adar, m aflu ca .n%r)$ %aini, de ($,i, spunea el, ca asile3 nu vd s$sind dec/%
$ameni p%a,i.
4i as%a din pricin c severul prin%e nu &%ia la ce %e p$,i a&%ep%a .n lumea bun. Dar,
prin prie%enii lui 1anseni&%i avea cun$&%in,e f$ar%e eGac%e asupra $amenil$r aces%$ra, care nu
p%rund .n sal$ane dec/% da%$ri% de$sebi%ei l$r viclenii puse .n slu1ba %u%ur$r par%idel$r, sau
mul,umi% averii l$r scandal$ase. Timp de c/%eva minu%e, .n seara aceea, el rspunse din %$a%
inima la .n%rebrile pline de zel ale lui 2ulien, ap$i se $pri de$da%, m/(ni% c %rebuie s spun
numai lucruri rele despre %$a% lumea &i cindu)se ca de un pca%. *u firea lui m/ni$as, mai
fiind &i 1ansenis% pe deasupra &i s$c$%ind mila cre&%ineasc drep% $ .nda%$rire, via,a lui .n lume
era $ ve&nic lup%.
I Ur/% mai e &i abalele 9irard7 spunea d$mni&$ara de La M$le, pe c/nd 2ulien se
apr$pie din n$u de canapea.
T/nrul secre%ar se supr .n sinea lui3 %$%u&i, fa%a avea drep%a%e. Nici v$rb, prin%ele
9irard era cel mai cins%i% $m din sal$n, dar fa,a lui plin de bubuli,e r$&ii &i c(inui% de
zbuciumul c$n&%iin,ei .l fcea s par (id$s .n clipa aceea. 6! %e mai iei dup fe,ele
$amenil$r7 -/nd 2ulien3 %$cmai c/nd -in-&ia sufle%easc a prin%elui 9irard se mus%r pen%ru
cine &%ie ce vin ne.nsemna%, el pare mai .nfi$r%$r3 iar pe c(ipul lui Napier, al spi$nului
s%uia cun$scu% de %$,i, p$,i ci%i $ fericire cura% &i lini&%i%.8 4i %$%u&i, prin%ele 9irard fcuse
mari c$ncesii cel$r ce -/ndeau ca el3 avea un servi%$r &i era f$ar%e .n-ri1i% .mbrca%.
2ulien $bserv c .n sal$n se pe%recea ceva ciuda%B %$a%e privirile se .n%$rceau spre u&
&i se lsase $ %cere nea&%ep%a%. Lac(eul .l anun, pe faim$sul bar$n de T$llM, asupra cruia,
din pricina ale-eril$r, era fiGa% a%en,ia %u%ur$r. 2ulien se apr$pie &i .l vzu bine. ar$nul
prezidase un c$le-iu de v$%areB &i avusese ideea s%rluci% s &%erpeleasc p%r,elele de (/r%ie
pur%/nd v$%urile unui par%id. Dar, ca desp-ubire, le .nl$cuise %rep%a% cu al%e p%r,ele de (/r%ie
pur%/nd un nume care)i era lui pe plac. Manevra aceas%a ($%r/%$are fusese zri% de c/,iva
ale-%$ri care se -rbiser s)l felici%e pe bar$nul de T$llM. !rmanul, era .nc speria% de
scandal. Ni&%e ruv$i%$ri r$s%iser cuv/n%ul %emni,. D$mnul de La M$le .l primi f$ar%e rece.
ie%ul bar$n nu zb$vi mul%.
I Ne prse&%e a%/% de repede ca s se duc la d$mnul *$m%+
VH
, spuse c$n%ele
*(alve%3 &i ceilal,i r/ser.
En mi1l$cul c/%$rva mari seni$ri care nu sc$%eau $ v$rb &i a un$r in%ri-an,i, p%a,i .n
cea mai mare par%e dar %$,i in%eli-en,i, veni,i .n seara aceea cu duiumul .n sal$nul d$mnului de
La M$le Jse v$rbea despre el c va in%ra .n -uvernK, micul Tanbeau fcea primii pa&i spre
carier. 4i dac nu d$vedea .nc prea mul% fine,e .n preri, .n sc(imb, dup cum v$m vedea,
se desp-ubea prin %ria cuvin%el$r.
I De ce s nu)l c$ndamne pe $mul s%a la zece ani de pu&crieQ spunea el %$cmai
c/nd 2ulien se apr$pia de -rupul din care fcea par%e. "iperele %rebuie sur-(iuni%e .n fundul
%emni,el$r, s m$ar la .n%uneric, al%fel veninul l$r se .mpr&%ie &i devine mai pericul$s. La ce
f$l$se&%e $ amend de $ mie de %aleriQ E srac, cu a%/% mai bine3 dar par%idul lui $ s pl%easc
pen%ru el. <)ar %rebui cinci su%e de franci amend si zece ani de %emni,.
6Ei, d$amne7 despre ce fiar $ fi v$rbindQ8 -/ndi 2ulien, care admira %$nul .nf$ca% &i
-es%urile sacada%e ale c$le-ului su. 'a,a mic &i sup% a nep$%ului fav$ri% al academicianului
era (id$as .n clipa aceea. 2ulien afl cur/nd c era v$rba despre cel mai mare p$e% al ep$cii
V@
.
I A(, m$ns%rule7 &$p%i 2ulien apr$ape cu -las %are &i lacrimi -ener$ase .l umezir
$c(ii. A(, zdrean,7 am s),i pl%esc eu pen%ru cuvin%ele as%ea.
64i %$%u&i, -/ndi el, ia% c$piii pierdu,i ai par%idului prin%re ai crui &efi se numr &i
marc(izul. <ar $mul aces%a ilus%ru, pe care .l b/rfe&%e, c/%e dec$ra,ii, c/%e lefuri -rase n)ar fi
pu%u% aduna fr s munceasc, dac s)ar fi v/ndu%, nu zic 1$snicului minis%er al d$mnului de
Nerval, ci unuia din%re mini&%rii aceia $arecum cins%i,i, pe care i)am vzu% sc(imb/ndu)se unul
dup al%ul.8
De depar%e, prin%ele 9irard .l fcu semn lui 2ulien3 d$mnul de La M$le %$cmai .i
spusese ceva. Dar c/nd 2ulien, care .n clipa aceea ascul%a, cu $c(ii pleca,i, %/n-uirile unui
episc$p, scp .n sf/r&i%, &i pu%u s se apr$pie de prie%enul su, .l -si .n -(earele nesuferi%ului
de Tanbeau. M$ns%rul s%a mic .l ura de m$ar%e, s$c$%indu)l drep% reazemul si%ua,iei lui 2ulien,
&i venise s)l lin-u&easc pu,in.
B 0/nd oare ne "a m/ntui moartea de putregaiul %sta b%tr/n *u asemenea cuvin%e,
de $ %rie biblic, v$rbea .n clipa aceea micul li%era% despre respec%abilul l$rd H$lland
VL
.
!in-urul lui meri% era c &%ia f$ar%e bine bi$-rafia $amenil$r .n via, &i fcuse $ scur% %recere
.n revis% a %u%ur$r cel$r ce pu%eau nd1dui s aib vre$ influen, $arecare sub d$mnia n$ului
re-e al An-liei.
9rin%ele 9irard in%r .n%r)un sal$n al%ura%3 2ulien .l urmB
I Marc(izului nu)i plac m/z-li%$rii de (/r%ie, ia seama3 as%a e sin-ura meserie pe
care n)$ p$a%e suferi. ! &%ii la%ine&%e, -rece&%e dac p$,i, s cun$&%i is%$ria e-ip%enil$r, a
per&il$r e%c. &i el %e va cins%i &i %e va $cr$%i ca pe un savan%. Dar dac ai s scrii cumva lucruri
seri$ase, care dep&esc si%ua,ia %a .n lume, a%unci %e va numi m/z-li%$r de (/r%ie &i),i va pur%a
pic. *um, l$cuie&%i .n casa unui mare seni$r &i nu cun$&%i fraza ducelui de *as%ries
VP
despre
dSAlember% &i 0$usseauB 6^&%ia v$r s le 1udece pe %$a%e &i n)au mcar $ mie de franci veni%Q8
64i aici, ca &i la seminar, nu p$,i ascunde nimic78 se -/ndi 2ulien, care scrisese de
cur/nd vre$ $p% sau zece pa-ini, cu fraze des%ul de umfla%eB un fel de el$-iu is%$ric al
b%r/nului c(irur-)ma1$r care, zicea el, .l fcuse $m. 64i d$ar caie,elul s%a, .&i spuse 2ulien, a
f$s% %$%deauna .ncuia% cu c(eia.8 !e urc .n $daia lui, arse manuscrisul &i reveni .n sal$n.
Lic(elele sclipi%$are plecaser, mai rmseser d$ar d$mnii cu dec$ra,ii.
En 1urul mesei, pe care servi%$rii $ aduseser -a%a servi%, se aflau vre$ &ap%e)$p%
d$amne f$ar%e n$bile, f$ar%e cuceri%$are, f$ar%e afec%a%e, .n v/rs% de %reizeci &i cinci de ani.
!%rluci%$area marc(iz de 'ervaWues in%r, cer/ndu)&i scuze c vine a%/% de %/rziu. Trecuse de
miezul n$p,ii3 se a&ez l/n- marc(iza de La M$le. 2ulien se sim,i ad/nc mi&ca%3 marc(iza de
'ervaWues avea $c(ii &i privirea d$amnei de 0:nal.
Grupul d$mni&$arei de La M$le era .nc des%ul de numer$s. 'a%a se dis%ra .mpreun
cu prie%enii ei, b%/ndu)&i 1$c de neferici%ul c$n%e T(aler. Aces%a era fiul unic al unui cm%ar
faim$s, celebru pen%ru averile pe care le adunase .mprumu%/nd bani re-il$r, ca ace&%ia s se
p$a% rzb$i cu p$p$arele. %r/nul %$cmai murise, ls/ndu)i fiului su un veni% lunar de $
su% de mii de lud$vici &i un nume, vai, prea bine cun$scu%7 !i%ua,ia aceas%a ciuda% ar fi ceru%
sau $ fire simpl, sau $ v$in, nespus de pu%ernic.
Din nefericire, c$n%ele nu era dec/% un $m plin de %$% s$iul de pre%en,ii, pe care i le
v/r/ser .n cap lin-u&i%$rii.
D$mnul de *aMlus spunea sus &i %are c i se insuflase d$rin,a de a)i cere m/na
d$mni&$arei de La M$le Jcreia marc(izul de *r$isen$is, vii%$r duce, cu un veni% anual de $
su% de mii de livre, .l fcea cur%eK.
I "ai, nu)l .nvin$v,i,i c are &i el $ d$rin,, spunea N$rber% cu mil.
*ci ceea ce .l lipsea, p$a%e, .n cea mai mare msur bie%ului c$n%e de T(aler, era
%$cmai pu%in,a de a d$ri ceva. 9rin la%ura aceas%a a carac%erului, ar fi f$s% vrednic s $cupe un
%r$n. *er/nd mereu sfa%ul %u%ur$r, n)avea cura1 s urmeze p/n la cap% niciunul.
Numai .nf,i&area lui, ea sin-ur, spunea d$mni&$ara de La M$le, ar fi f$s% de a1uns
s)i inspire $ veselie ve&nic. ie%ul c$n%e prea un ames%ec ciuda% de nelini&%e &i dezam-ire3
%$%u&i, din c/nd .n c/nd i se vdeau f$ar%e limpede aerele de .n-/mfare &i %$nul %i$s care i se
cuvine $mului celui mai b$-a% din 'ran,a, mai ales c/nd e des%ul de ar%$s &i n)a .mplini% .nc
%reizeci &i &ase de ani.
I E de $ %imidi%a%e plin de $brznicie, spunea d$mnul de *r$isen$is.
*$n%ele de *aMlus, N$rber% &i .nc vre$ d$i sau %rei %ineri mus%ci$&i .l zeflemiser .n
v$ie, fr ca el s bnuiasc &i, .n sf/r&i%, .l lsar .n pace c/nd b%ea $ra unuB
I " a&%eap% cumva la p$ar% faim$&ii dumneav$as%r cai arabi, pe)$ vreme ca as%aQ
.l .n%reb N$rber%.
I Nu3 e $ al% perec(e, mai pu,in scump, rspunse d$mnul de T(aler. *alul din
s%/n-a m c$s% cinci mii de franci, iar cel din dreap%a nu pre,uie&%e dec/% $ su% de lud$vici3
dar v r$- s m crede,i c nu)l .n(am dec/% n$ap%ea. 4i as%a fiindc %rapul lui seamn lei% cu
al celuilal%.
En%rebarea lui N$rber% .l fcu pe c$n%e s se -/ndeasc la fap%ul c un $m ca el se
cuvine s aib pasiunea cail$r &i c nu %rebuie s &i)i lase muia,i de pl$aie. A&a c plec, iar
ceilal,i prsir sal$nul $ clip mai %/rziu, b%/ndu)&i 1$c de el.
6A&adar, se -/ndea 2ulien auzindu)i r/z/nd pe c/nd c$b$rau scara, mi)a f$s% da% s vd
cealal% eG%remi%a%e a si%ua,iei mele7 Eu, care n)am mcar un veni% de d$uzeci de lud$vici pe
an, m)am p$meni% al%uri de un $m care are un veni% de d$uzeci de lud$vici pe ceas3 &i se
r/dea de elF O asemenea priveli&%e %e lecuie&%e de invidie.8
CAPITOLUL %
Sn$i4ili&a&a $i o no4il 2oa"n (la(ioa$
J idee ce"a mai "ie pare aici o
grosol%nie, (ntr-at/ta s-au obi'nuit
cu "orbele serbede. Nenorocire celui
care n%scoce'te "orbind!
'AULA!
V?
Dup mai mul%e luni de .ncercare, ia% unde a1unsese 2ulien .n ziua c/nd in%enden%ul
casei .l .nm/n cel de al %reilea sfer% al lefii. D$mnul de La M$le .l .nsrcinase cu urmrirea
adminis%rrii m$&iil$r sale din re%ania &i N$rmandia. 2ulien cl%$rea adesea .n%r)ac$l$. T$%
el se $cupa, .n cali%a%e de &ef, cu %$a% c$resp$nden,a le-a% de faim$sul pr$ces .mp$%riva
marelui vicar 'rilair. 9irard .l ins%ruise .n privin,a aceas%a.
9$rnind de la c/%eva cuvin%e n$%a%e de marc(iz pe mar-inea %u%ur$r (/r%iil$r primi%e,
2ulien c$mpunea scris$ri care apr$ape %$%deauna erau semna%e.
La &c$ala de %e$l$-ie, pr$fes$rii se pl/n-eau de pu,ina lui s/r-uin,, dar .l s$c$%eau,
%$%u&i, prin%re elevii cei mai ale&i. Treburile aces%ea feluri%e, duse cu %$a% r/vna unei ambi,ii
b$lnvici$ase, alun-aser cur/nd din $bra1ii lui 2ulien bu1$rii pr$aspe,i cu care venise din
pr$vincie. 9al$area lui era s$c$%i% un meri% .n $c(ii %ineril$r c$le-i seminari&%i3 2ulien .l -si
mul% mai pu,in ru%ci$&i, mai pu,in r$bi,i banului dec/% pe cei din esanO$n3 ei .l credeau
b$lnav de plm/ni. Marc(izul .l druise un cal.
Tem/ndu)se s nu fie .n%/lni% .n plimbrile lui clare, 2ulien le spusese c a&a)i
prescriseser medicii. 9rin%ele 9irard .l dusese prin mai mul%e cercuri de 1anseni&%i. 2ulien fu
mira%3 .n min%ea lui, ideea reli-iei era s%r/ns le-a% cu a f,rniciei &i cu speran,a c/&%i-ului
bnesc. El admir pe $amenii ace&%ia cucernici &i severi care nu se -/ndeau la pun-. */,iva
1anseni&%i se .mprie%eniser cu el &i)i ddeau sfa%uri. O lume n$u i se desc(idea .n fa,. La
1anseni&%i cun$scu un c$n%e Al%amira, .nal% de apr$ape d$i me%ri, liberal $s/ndi% la m$ar%e .n
,ara lui &i evlavi$s. *$n%ras%ul aces%a ciuda% .n%re evlavie &i dra-$s%ea de liber%a%e .l uimi.
2ulien nu prea se avea bine cu %/nrul c$n%e. N$rber% -sea c rspunde prea .n,epa% la
ir$niile c/%e unuia din%re prie%enii si. 2ulien, .n%rec/nd $ da% sau de d$u $ri msura bunei)
cuviin,e, .&i impusese s nu)i mai v$rbeasc nici$da% d$mni&$arei Ma%(ilde. En pala%ul La
M$le, %$,i erau de $ p$li%e,e desv/r&i% fa, de el3 &i %$%u&i se sim,ea czu% .n diz-ra,ie. unul
sim, de pr$vincial lmurea si%ua,ia aceas%a prin zicala -r$s$lanB numai ce e nou e 'i frumos.
9$a%e c era ceva mai clarvz%$r dec/% .n primele zile, sau p$a%e c primele farmece
ale p$li%e,ei pariziene %recuser.
De .nda% ce lsa lucrul, .l cuprindea $ plic%iseal de m$ar%e3 era urmarea pus%ii%$are a
minuna%ei p$li%e,i, a%/% de msura%, a%/% de perfec% -rada% dup si%ua,ie, care carac%erizeaz
.nal%a s$cie%a%e. O inim c/% de c/% sensibil, sim%e vicle&u-ul.
Nici v$rb, i se p$a%e lua .n nume de ru pr$vinciei %$nul c$mun sau pu,in p$li%ic$s3
dar c/nd dau un rspuns, $amenii pun un pic de pasiune. En pala%ul La M$le, am$rul pr$priu
al lui 2ulien nu era nici$da% 1i-ni%3 dar adesea, la sf/r&i%ul unei zile, el sim,ea nev$ia s
pl/n-. En pr$vincie, un c(elner .,i ara% bunv$in, dac ,i se .n%/mpl ceva c/nd in%ri .n
cafeneaua lui3 dar dac .n%/mplarea are ceva neplcu% pen%ru am$rul %u pr$priu, pl/n-/ndu)
%e, c(elnerul va repe%a de zece $ri cuv/n%ul care %e d$are. La 9aris, $amenii au delica%e,ea s
se ascund c/nd rid, dar le rm/i %$%deauna s%rin.
Trecem sub %cere $ sumedenie de mici fap%e care l)ar fi fcu% ridic$l pe 2ulien, dac
n)ar fi f$s% $arecum deasupra ridic$lului. O sensibili%a%e nebun .l .mpin-ea s sv/r&easc
mii de s%/n-cii. T$a%e plcerile lui erau calcula%e3 %r-ea zilnic cu pis%$lul, era unul din%re
bunii elevi ai celui mai faim$s maes%ru de arme. De .nda% ce avea $ clip liber, .n l$c s)$
f$l$seasc ci%ind, ca al%da%, aler-a la mane1 &i cerea caii cei mai nrva&i. En plimbrile cu
maes%rul de clrie, era apr$ape %$%deauna %r/n%i% la pm/n%.
Marc(izul .l pre,uia din pricin muncii s/r-uinci$ase, a %cerii &i a in%eli-en,ei lui, &i,
.nce%ul cu .nce%ul, .l .ncredin,a urmrirea %u%ur$r afaceril$r ceva mai -reu de descurca%, .n
clipele c/nd ambi,ia lui nemsura% .l mai ddea r-az, marc(izul fcea afaceri cu mul%
pricepere3 av/nd pu%in,a s afle ul%imele &%iri, c/&%i-a mai %$%deauna la burs. *umpra case,
pduri, dar .&i ie&ea repede din srile. 0isipea su%e de lud$vici &i in%en%a pr$cese pen%ru sule de
franci. $-%a&ii care au $. fire m/ndr cau% dis%rac,ia &i nu c/&%i-ul .n afaceri. Marc(izul
avea nev$ie de un &ef de s%a%)ma1$r care s)i pun .n%r)$ $rdine clar &i u&$r de pricepu% %$a%e
afacerile bne&%i.
D$amna de La M$le, de&i avea un carac%er a%/% de cumpni%, r/dea une$ri de 2ulien.
D$amnele din lumea mare nu p$% s sufere nepre"%zutul pricinui% de sensibili%a%e3 cci es%e
an%ip$dul bunei)cuviin,e. De d$u sau de %rei $ri, marc(izul .l lu aprareaB 6Dac e cara-(i$s
.n sal$nul dumi%ale, .n sc(imb e ne.n%recu% .n bir$u8. 2ulien, la r/ndul lui, crezu c .n,ele-e
%aina marc(izei. Ea binev$ia s se in%ereseze de %$%, de .nda% ce i se anun,a s$sirea bar$nului
de La 2$uma%e. ar$nul era $ fiin, rece si neps%$are. Mic de s%a%, slab, ur/%, f$ar%e ele-an%,
.&i pe%recea via,a la *as%el &i, .n -eneral, nu spunea nici$da% nimic despre nimic. Aces%a .i era
felul de a -/ndi. <ar d$amna de La M$le ar fi f$s% nespus de ferici%, pen%ru prima $ar .n
via,, dac l)ar fi pu%u% .nsura cu fiica ei.
CAPITOLUL %I
/l 2 a ro$&i cu(in&l
$nalta lor menire este s% :udece
(n lini'te micile e"enimente
din "ia#a zilnic% a popoarelor.
$n#elepciunea lor trebuie s% pre(nt/mpine
marile m/nii st/rnite de pricini
m%runte, sau de e"enimente pe care
glasul faimei le preschimb%,
duc/ndu-le departe.
G0AT<U!
VV
De&i n$u veni%, cum .ns, din m/ndrie, nu punea nici$da% .n%rebri, 2ulien nu fcu
ne-(i$bii prea mari. Oda%, fiind nev$i% s in%re .n%r)$ cafenea de pe s%rada !ain%)H$n$r+, din
pricina unei pl$i %$ren,iale czu%e pe nea&%ep%a%e, se .n%/mpl ca un brba% .nal%, .mbrca% cu $
redin-$% de cas%$rina
>TT
, mira% de privirea lui p$s$m$ri%, s)l priveasc eGac% a&a cum, pe
vremuri, la esanO$n, .l privise aman%ul d$mni&$arei Amanda.
2ulien se cise prea de mul%e $ri pen%ru fap%ul c lsase nepedepsi% prima insul%, ca
s mai rabde aceas% privire. El ceru eGplica,ii. rba%ul .n redin-$% .l adres imedia% cele mai
murdare in1uriiB %$a% lumea din cafenea fcu r$a% .n 1urul l$r3 %rec%$rii se $preau .n fa,a u&ii.
Din%r)$ prevedere de pr$vincial, 2ulien pur%a %$%deauna la el ni&%e pis%$ale mici3 cu m/inile .n
buzunare, s%r/n-ea pis%$alele, abia pu%/nd s se s%p/neasc. T$%u&i, fu cumin%e &i se mr-ini
d$ar s)i repe%e, din minu% .n minu%, brba%ului aceluiaB 0e adres% a"e#i, domnule V%
dispre#uiesc.
!%a%$rnicia cu care se le-ase de aces%e &ase cuvin%e, sf/r&i prin a s%/rni uimirea cel$r de
fa,.
I 9i, de7 %rebuie s)i dea adresa cellal%, care %$% v$rbe&%e .n%runa.
rba%ul .n redin-$%, auzind cuvin%ele aces%ea, dese$ri r$s%i%e, .l arunc lui 2ulien .n
fa% cinci sau &ase cr,i de vizi%. Din fericire niciuna nu)i a%inse $brazul, cci 2ulien .&i
f-duise s nu f$l$seasc pis%$alele dec/% .n cazul c/nd va fi a%ins. Omul plec, .n%$rc/ndu)
se din c/nd .n c/nd ca s)l amenin,e cu pumnul &i s)i spun %$% felul de cuvin%e 1i-ni%$are.
9e 2ulien .l %recuser sud$rile. 6A&adar, ul%imul $m de pe s%rad e .n s%are s m
%ulbure .n%r)a%/%a7 .&i spunea el furi$s. *um s)mi ucid sensibili%a%ea as%a umili%$areQ Unde s
-sesc un mar%$rQ8 N)avea niciun prie%en. Avusese mai mul%e cun$&%in,e, dar %$a%e, fr
eGcep,ie, dup &ase sp%m/ni de rela,ii, se depr%aser de el. 6!un% nes$ciabil, -/ndi el, &i
ia%)m crun% pedepsi% din pricina as%a.8 En sf/r&i%, .l ddu prin min%e s)l cau%e pe un f$s%
l$c$%enen% din re-imen%ul al VL)lea, pe nume Li+ven, un bie% $m cu care se eGersase de mai
mul%e $ri la scrim. 2ulien .l v$rbi sincer.
I "reau s),i fiu mar%$r, .i spuse Li+ven, dar cu $ c$ndi,ieB dac nu),i rne&%i
adversarul, a%unci ai s %e ba,i cu mine, pe l$c.
I Ne)am .n,eles, rspunse 2ulien .nc/n%a%3 &i p$rnir .mpreun s)l cau%e pe d$mnul
*. de eauv$isis, la adresa scris pe cr,ile de vizi%, %$cmai .n fundul car%ierului !ain%)
Germain.
Era $ra &ap%e diminea,a. Abia c/nd .&i anun, s$sirea, lui 2ulien .l %recu prin min%e c
s)ar pu%ea prea bine ca d$mnul de eauv$isis s fie %/nra rud a d$amnei de 0:nal, f$s%
$dini$ar func,i$nar la ambasada din 0$ma sau din Nap$li, &i care .l dduse scris$are de
rec$mandare c/n%re,ului Gerbnim$.
2ulien .l .nm/nase unui vl1-an de vale% $ car%e de vizi% din%re cele arunca%e .n a1un &i
$ car%e de vizi% cu numele lui.
'ur lsa,i s a&%ep%e, el &i mar%$rul, %rei sfer%uri de ceas .nc(eia%e3 .n sf/r&i% vale%ul .l
c$nduse .n%r)un apar%amen% de$sebi% de ele-an%. Ac$l$ .l a&%ep%a un %/nr v$inic, dar .mbrca%
ca $ ppu&3 %rs%urile lui aveau desv/r&irea &i banali%a%ea frumuse,ii -rece&%i. *apul
%/nrului, izbi%$r de .n-us%, avea $ claie de pr bl$nd, nespus de frum$s3 era freza% cu
de$sebi% -ri1, niciun fir nu era mai lun- ca al%ul. 6*a s se frezeze a&a ne)a lsa% s a&%ep%m
a%/%a .nfumura%ul s%a bles%ema%8, -/ndi l$c$%enen%ul din al VL)lea re-imen%. Hala%ul
.mpes%ri,a%, pan%al$nul de cas, %$a%e, p/n &i papucii br$da,i, erau puse la punc% &i .n-ri1i%e
cum nu se mai p$a%e. Enf,i&area %/nrului, n$bil &i searbd, vdea idei cuviinci$ase &i pu,in
$bi&nui%eB idealul $mului amabil, -r$aza de neprevzu% &i de ba%1$cur, mul% -ravi%a%e.
2ulien, cruia l$c$%enen%ul din 0e-imen%ul VL .i eGplicase c a %e lsa s a&%ep,i a%/%,
dup ce ,i s)a arunca% cu -r$s$lnie car%ea de vizi% .n $braz, .nseamn $ insul% .n plus, in%r
buzna la d$mnul de eauv$isis. Avea de -/nd s fie $braznic, dar ,inea, %$%$da%, s se p$ar%e
ele-an%.
El izbi .ns a%/% de mul% bl/nde,ea manierel$r d$mnului de eauv$isis, aerul lui .n
acela&i %imp calcula%, m/ndru &i mul,umi% de sine, precum &i ele-an,a neasemui% a
in%eri$rului, .nc/% .l pieri .n%r)$ clip $rice p$f% de a fi $braznic. En fa,a lui nu se afla brba%ul
din a1un. 4i .l mira .n%r)a%/%a fap%ul c dduse pes%e un $m a%/% de dis%ins .n l$cul neci$pli%ului
.n%/lni% la cafenea, .nc/% nu mai fu .n s%are s r$s%easc $ v$rb. Ar% una din cr,ile de vizi%
care .i fuseser zv/rli%e.
I E numele meu, spuse %/nrul -%i% dup ul%ima m$d, cruia (ainele ne-re ale lui
2ulien, la &ap%e diminea,a, nu prea .l inspirau respec%3 dar nu .n,ele-, $n$areaF
'elul de a r$s%i aces%e ul%ime cuvin%e .l rede&%ep% lui 2ulien $ par%e din suprare.
I "in s m ba% .n duel cu dumneav$as%r, d$mnule3 &i)i eGplic pe scur% %$a%
.n%/mplarea.
D$mnul *(arles de eauv$isis, dup ce c(ibzui ad/nc, sim,i c nu)i displace felul
cum era cr$i% c$s%umul ne-ru al lui 2ulien. 6E lucra% la !%aub, se vede c/% de c$l$, .&i spunea el
pe c/nd ascul%a p$ves%irea fap%el$r3 1ile%ca e fcu% cu -us%, cizmele nu sun% rele3 dar, pe de
al% par%e, s %e .mbraci .n ne-ru, din z$ri7F 9esemne ca s scape mai u&$r de -l$n%e8, .&i
spuse cavalerul de eauv$isis.
De .nda% ce i se ddur lmuriri, .l v$rbi lui 2ulien cu $ p$li%e,e desv/r&i% &i apr$ape
de la e-al la e-al. Discu,ia ,inu des%ul de mul%3 pr$blema era delica%. Dar, p/n la urm,
2ulien fu nev$i% s cread ceea ce vedea cu $c(ii. T/nrul a%/% de maniera% pe care .l avea .n
fa, nu semna nici c/% ne-ru sub un-(ie cu neci$pli%ul care .l insul%ase .n a1un.
2ulien, cruia .l venea -reu s plece, prelun-i eGplica,iile &i $bserv vani%a%ea
cavalerului de. eauv$isis, cci a&a spusese aces%a c)l c(eam, v$rbind despre sine, mira% de
fap%ul c 2ulien .l numea pur &i simplu d$mnule.
Ei admira -ravi%a%ea, ames%eca% cu $ $arecare .n-/mfare m$des%, dar care nu)l
prsea nici$ clip. Era mai ales uimi% de felul ciuda% .n care .&i mi&ca %/nrul limba c/nd
r$s%ea cuvin%eleF Dar, la urma urmei, .n %$a%e aces%ea nu eGis%a niciun fel de pricin ca s)i
cau%e cear%.
T/nrul dipl$ma% se $feri cu mul% -ra,ie s se ba%, dar f$s%ul l$c$%enen% din al VL)lea
re-imen%, care &edea de un ceas cu pici$arele r&c(ira%e, cu m/inile .n &$lduri &i cu c$a%ele .n
afar, ($%r. c prie%enul su, d$mnul !$rel, nu pu%ea s)i cau%e cear% cu luminarea unui $m
fiindc i se furaser cr,ile de vizi%.
2ulien plec f$ar%e nec1i%. Trsura cavalerului de eauv$isis a&%ep%a .n cur%e, .n fa,a
scrii3 din .n%/mplare, 2ulien .&i ridic privirea &i recun$scu .n vizi%iu pe $mul din a1un.
*a s)l vad, s)l %ra- de p$alele (ainei, s)l %r/n%easc 1$s de pe capr &i s)l
nuceasc .n l$vi%uri de crava&a n)a f$s% nev$ie dec/% de $ clip. D$i lac(ei .ncercar s)l
apere pe vizi%iu3 2ulien .ncas c/,iva pumni3 .n aceea&i clip, sl% c$c$&ul unuia din%re
pis%$ale &i %rase .n ei. Lac(eii $ rupser la fu-. T$%ul ,inu un minu%.
*avalerul de eauv$isis c$b$ra scara cu -ravi%a%ea cea mai n$s%im, r$s%ind .n%runa,
cu v$cea lui afec%a%, de mare seni$rB
I *e)i as%aQ *e)i as%aQ
Nici v$rb c era f$ar%e d$rnic s afle %$%ul, dar imp$r%an,a dipl$ma%ic nu)i .n-duia
s ara%e mai mul% curi$zi%a%e. */nd afl despre ce era v$rba, pe fa,a lui %rufia se lu iar la
.n%recere cu calmul ir$nic, care nu %rebuie s lipseasc nici$da% de pe c(ipul unui dipl$ma%.
L$c$%enen%ul din 0e-imen%ul VL .n,elese c d$mnul de eauv$isis d$rea s se ba%,
dar .ncearc, %$%$da%, .n m$d dipl$ma%ic, s)i lase prie%enului su f$l$asele ini,ia%ivei.
I De da%a aceas%a mi se pare c eGis% pricin pen%ru duel7 eGclam el.
I 4i eu cred la fel, rspunse dipl$ma%ul. 9e %icl$sul s%a .l dau afar, le spuse el
lac(eil$r3 s %reac al%cineva .n l$cul lui pe capr. U&i,a %rsurii fu desc(is3 cavalerul ,inu
m$r,i& s)l $n$reze pe 2ulien &i pe mar%$rul lui. !e duser s)l cau%e pe un prie%en al d$mnului
de eauv$isis, care le indic unde s)ar pu%ea -si un l$c re%ras pen%ru duel. 9e drum,
c$nversa,ia se desf&ur .n%r)adevr cum se cuvine. *iuda% nu era dec/% dipl$ma%ul .n (ala%.
6D$mnii ace&%ia, de&i f$ar%e n$bili, nu sun% del$c plic%ic$&i, ca pers$anele care vin s
la masa la d$mnul de La M$le, -/ndi 2ulien3 &i .n,ele- de ce .&i .n-duie s fie necuviinci$&i8,
adu- el dup $ clip. T$cmai se v$rbea despre ni&%e dansa%$are pe care publicul le
aplaudase .n%r)un bale%, cu $ zi .nain%e. D$mnii fceau aluzie la ni&%e anecd$%e pipera%e, despre
care 2ulien &i mar%$rul lui, l$c$%enen%ul din 0e-imen%ul VL, (abar n)aveau. 2ulien nu sv/r&i
pr$s%ia de a pre%inde c le cun$a&%e3 .&i mr%urisi f$ar%e firesc ne&%iin,a. !inceri%a%ea aceas%a .l
plcu prie%enului cavalerului3 el p$ves%i anecd$%ele .n cele mai mici amnun%e &i cu f$ar%e
mul% (az.
Un lucru .l mira nespus pe 2ulien3 %rsura se $prise $ clip, din pricina unui al%ar ce era
ridica% .n mi1l$cul drumului pen%ru pr$cesiunea de 2$ia "erde3 iar d$mnii .&i .n-duir mai
mul%e -lumeB par$(ul, dup ei, era fiul unui episc$p. En casa d$mnului de La M$le, care v$ia
s a1un- duce, n)ar fi .ndrzni% nimeni, nici$da%, s r$s%easc asemenea cuvin%e.
Duelul se %ermin c/% ai clipiB 2ulien se alese cu un -l$n%e .n bra,3 rana .l fu le-a% cu
ba%is%e uda%e .n rac(iu, iar cavalerul de eauv$isis .l ru- f$ar%e p$li%ic$s pe 2ulien s)i
.n-duie s)l c$nduc acas c(iar cu calea&ca .n care veniser. */nd 2ulien r$s%i numele
pala%ului La M$le, %/nrul dipl$ma% sc(imb $ privire cu prie%enul su. Trsura lui 2ulien se
afla ac$l$, dar lui i se prea mul% mai in%eresan% s)i aud v$rbind pe ace&%i d$mni dec/% pe
bunul l$c$%enen% din re-imen%ul VL.
6D$amne7 D$ar a%/%a .nseamn un duel7 -/ndea 2ulien. *e fericire c l)am re-si% pe
vizi%iu7 */% a& fi suferi% dac ar fi %rebui% s mai .ndur .nc $ da% $cara as%a .n%r)$ cafenea78
Discu,ia plin de (az nu se .n%rerupse del$c. 2ulien .&i ddu seama c afec%area dipl$ma%ic
era &i ea bun de ceva.
6"a s zic plic%iseala nu e neapra% le-a% de discu,iile din%re aris%$cra,i7 .&i spunea el.
^&%ia r/d de pr$cesiunea de 2$ia "erde, .ndrznesc s p$ves%easc anecd$%e f$ar%e neru&ina%e,
&i .nc cu amnun%e a%/% de pi%$re&%i7 Nu le lipse&%e dec/% prerea despre p$li%ic, iar lipsa as%a
e mai mul% dec/% c$mpensa% prin -ra,ia %$nului &i prin frazele fr cusur. 2ulien sim,ea c)i
plac -r$zav de mul%. *e ferici% a& fi s)i vd c/% mai des78
Enda% ce se despr,ir, d$mnul cavaler de eauv$isis se -rbi s ia inf$rma,ii3 dar ele
nu)l mul,umir c/%u&i de pu,in.
Ardea de nerbdare s)&i cun$asc $mul3 se cuvenea s)i fac $ vizi%Q 9u,inele lucruri
pe care le aflase nu erau del$c .ncura1a%$are.
I Gr$aznic7 .i spuse el mar%$rului su. E cu nepu%in, s mr%urisesc c m)am b%u%
cu un simplu secre%ar al d$mnului de La M$le, ba unde mai pui c am f$s% .mpins la as%a
fiindc vizi%iul meu mi)a fura% cr,ile de vizi%7
I Nici v$rb c %e)ai pu%ea face de r/s.
En aceea&i sear, cavalerul de eauv$isis &i prie%enul su spuser pre%u%indeni c
d$mnul !$rel, al%min%eri un %/nr desv/r&i%, era c$pilul din fl$ri al unui prie%en in%im al
marc(izului de La M$le. 5v$nul fu crezu% cu u&urin,. O da% s%a%$rnici%, %/nrul dipl$ma% &i
prie%enul su binev$ir s)i fac lui 2ulien c/%eva vizi%e .n %impul cel$r d$u sp%m/ni pe care
el le pe%recu fr s ias din camer. 2ulien le mr%urisi c fusese la Oper $ sin-ur da% .n
via,a lui.
I E .nspim/n%%$r, i se rspunse3 lumea se duce numai ac$l$3 prima da% c/nd vei
ie&i din cas, %rebuie s mer-i s ascul,i 0ontele Jrly.
1N1
La Oper, cavalerul de eauv$isis .l prezen% faim$sului c/n%re, Ger$nim$, care se
bucura a%unci de un succes uria&.
2ulien apr$ape c .l fcea cur%e cavalerului3 ames%ecul aces%a de respec% fa, de sine
.nsu&i, de %rufie %ainic &i de .n-/mfare %inereasc .l .nc/n%a. De pild, cavalerul se b/lb/ia
pu,in, fiindc avea $n$area s vad adesea un mare seni$r, care avea defec%ul aces%a.
Nici$da% 2ulien nu -sise .n%runi%e .n%r)$ sin-ur fiin, &i ridic$lul plin de (az, &i perfec,iunea
manierel$r pe care un bie% pr$vincial %rebuie s)&i dea $s%eneala s le imi%e.
Era vzu% mereu la Oper, .mpreun cu cavalerul de eauv$isis3 prie%enia aceas%a fcu
s)i fie r$s%i% numele.
I A&adar, .i spuse .n%r)$ zi marc(izul de La M$le, ia%)%e c$pilul din fl$ri al unui
b$-a% -en%il$m din 'ranc(e)*$m%+, prie%en in%im cu mine7
Marc(izul .l %ie v$rba lui 2ulien, care v$ia s spun c el n)a c$n%ribui% cu nimic la
rsp/ndirea aces%ui zv$n.
I D$mnului de eauv$isis nu i)a plcu% c s)a b%u% cu fiul unui c(eres%e-iu.
I 4%iu, &%iu, spuse d$mnul de La M$le3 acum %rebuie s .n%resc eu p$ves%ea as%a, care
.mi c$nvine. Dar am s %e r$- un lucru, care n)$ s),i rpeasc mai mul% de $ 1um%a%e de $r
pe zi3 de c/%e $ri sun% spec%ac$le la Oper, du)%e, la unsprezece &i 1um%a%e, s prive&%i din
ves%ibul ie&irea cel$r din lumea bun. Une$ri vd c mai ai apuc%uri de pr$vincial, &i %rebuie
s le dezbari de ele3 de al%fel, nu)i ru s cun$&%i, mcar din vedere, $amenii de seam, pe
l/n- care s)ar pu%ea ca, .n%r)$ bun zi, s),i dau vre$ misiunea de .ndeplini%. Treci pe la bir$ul
de ab$namen%e al Operei, ca s %e cun$asc3 bile%ele de in%rare sun% ac$l$.
CAPITOLUL %II
O cri1 2 !o2a0r
Ri am fost (naintat (n slu:b% nu
prin meritul meu, ci pentru c%
st%p/nul a"ea podagr%.
E0TOLOTT<>
>T=
9$a%e c ci%i%$rul e mira% de %$nul aces%a liber &i apr$ape prie%enesc3 as%a fiindc am
ui%a% s)i spun c de vre$ &ase sp%m/ni marc(izul era re,inu% .n cas de $ criz de p$da-r.
D$mni&$ara de La M$le &i mama ei se aflau la HMeres, la mama marc(izei. *$n%ele
N$rber% .&i vedea %a%l d$ar c/%eva clipe3 se aveau f$ar%e bine unul cu al%ul, dar n)aveau ce s)
&i spun. D$mnul de La M$le, nev$i% s se mul,umeasc numai cu 2ulien, se minun vz/ndu)
l c/% e de is%e,, .l punea s)i ci%easc ziarele3 cur/nd, %/nrul secre%ar fu .n s%are s)i alea-
pasa1ele cele mai in%eresan%e. EGis%a un ziar n$u de care marc(izul nici nu v$ia s aud3 1urase
s nu)l ci%easc nici$da%, &i .n fiecare zi p$menea lucrul aces%a. 2ulien r/dea. Marc(izul,
m/ni$s .mp$%riva vremuril$r de as%zi, .l puse s)i ci%easc din Ti%us Liviu3 %raducerea
impr$viza% a %eG%ului la%in .l dis%ra.
En%r)$ zi, marc(izul .i spuse cu %$nul acela de p$li%e,e eGcesiv, care de mul%e $ri .n
sc$%ea din sri%e pe 2ulienB
I En-duie)mi, dra-ul meu !$rel, s),i druiesc un c$s%um albas%ru3 c/nd vei d$ri s)l
.mbraci &i s vii la mine, vei fi, .n $c(ii mei, fra%ele mai mic al c$n%elui de *(aulnes, adic
fiul prie%enului meu, b%r/nul duce.
2ulien nu prea .n,ele-ea despre ce e v$rba3 &i c(iar .n aceea&i sear .ncerc s fac $
vizi% .mbrca% .n c$s%umul albas%ru. Marc(izul .l %ra% ca pe un e-al. 2ulien avea $ inim .n
s%are s sim% adevra%a p$li%e,e, dar nu prea avea idei despre nuan,ele ei. Enain%e de %$ana
aceas%a a marc(izului ar fi 1ura% c nu p$a%e fi primi% cu mai mul%e a%en,ii. 6*e %alen%
minuna%78 .&i spunea 2ulien3 c/nd se ridic s plece, marc(izul .l ceru scuze c nu p$a%e s)l
c$nduc din pricina p$da-rei.
<deea aceas%a ns%ru&nic .ncepu s)l frm/n%e pe 2ulienB 64i)$ fi b%/nd 1$c de mineQ8
-/ndi el. !e duse s se sf%uiasc cu prin%ele 9irard, care, mai pu,in p$li%ic$s dec/% marc(izul,
nu)i rspunse dec/% fluier/nd &i sc(imb/nd v$rba. A d$ua zi diminea,, 2ulien se .nf,i&
marc(izului .mbrca% .n ne-ru, cu mapa &i cu scris$rile de semna%. Marc(izul .l primi ca &i
mai .nain%e. !eara, .n c$s%um albas%ru, %$nul fu cu %$%ul diferi% &i abs$lu% la fel de p$li%ic$s ca
.n a1un.
I *a s nu %e plic%ise&%i prea %are .n vizi%ele pe care ai bun%a%ea s i le faci unui bie%
b%r/n b$lnav, spuse marc(izul, ar %rebui s)i p$ves%e&%i %$a%e micile .n%/mplri din via,a
dumi%ale, dar cins%i% &i fr s %e -/nde&%i la al%ceva dec/% s le is%$rise&%i c/% mai lmuri% si
mai cu (az. *ci %rebuie s ne dis%rm, urm marc(izul3 a%/%a e adevra% .n via,. Un $m nu)
mi p$a%e salva zilnic via,a .n rzb$i &i nici nu)mi p$a%e drui .n fiecare zi un mili$n3 dar dac
l)a& avea pe 0ivar$l> aici, l/n- 1il,ul meu, mi)ar scu%i zilnic $ $r de suferin,e &i de
plic%iseal. L)am cun$scu% bine, la Hambur-, pe vremea emi-ra,ieiF
4i marc(izul .l p$ves%i lui 2ulien anecd$%ele lui 0ivar$l
>TA
cu (ambur-(ezii, care se
adunau c/%e pa%ru ca s .n,elea- $ v$rb de du(.
D$mnul de La M$le, sili% s se mul,umeasc numai cu %$vr&ia aces%ui micu,, v$i s)l
a,/,e. 4i)i s%/rni $r-$liul. 'iindc i se cerea adevrul, 2ulien se ($%r. s spun %$%, ascunz/nd
d$ar d$u lucruriB admira,ia lui fana%ic pen%ru un $m pe care marc(izul nu)l pu%ea suferi &i
desv/r&i%a lui lips de credin,, care nu prea se p$%rivea unui vii%$r pre$%. En%/mplarea
ne.nsemna% cu cavalerul de eauv$isis czu %$cmai la %imp. Marc(izul r/se cu lacrimi de
scena din cafeneaua de pe s%rada !ain%)H$n$re, cu vizi%iul care .l c$ple&ea cu $cri. A f$s%
ep$ca unei perfec%e sinceri%,i .n rela,iile din%re s%p/n &i pr$%e1a%ul su.
9e d$mnul de La M$le .ncepu s)l in%ereseze %$% mai mul% firea aceas%a ciuda%. La
.ncepu% m-ulea unele preri ridic$le ale lui 2ulien, ca s rid mai bine de ele3 cur/nd, .ns, i
se pru mai nimeri% s .ndrep%e cu bl/nde,e %$a%e ideile false ale %/nrului. 6*eilal,i pr$vinciali
care s$sesc la 9aris admir %$%ul, -/ndea marc(izul3 aces%a ur&%e %$%ul. Ei sun% prea afec%a,i, el
nu e .ndea1uns, iar pr$&%ii .l iau drep% un pr$s%.8
*riza de p$da-r fu prelun-i% de vremea rece a iernii &i ,inu c/%eva luni.
6Un$ra le e dra- un c/ine de v/n%$are, .&i spunea marc(izul3 de ce mi)ar fi ru&ine s)l
.ndr-esc pe pre$%ul s%a %inerelQ E un $ri-inal. M p$r% prin%e&%e cu el. Ei bine, ce)i ru .n
as%aQ T$ana, dac nu)mi %rece cur/nd, m va c$s%a un diaman% de cinci su%e de lud$vici,
.nscris .n %es%amen%.8
De .nda% ce marc(izul se c$nvinse de %ria de carac%er a pr$%e1a%ului su, .ncepu s)i
dea zilnic c/%e $ n$u %reab.
2ulien $bserv cu -r$az c aces% mare seni$r se .n%/mpla s)i dea $rdine c$n%radic%$rii
cu privire la unul &i acela&i fap%.
6<a% un lucru care ar pu%ea s m c$mpr$mi% seri$s de %$%.8 4i 2ulien nu mai lucr cu
el dec/% aduc/nd un re-is%ru .n care scria ($%r/rile $ da% lua%e, iar marc(izul le semna. 2ulien
an-a1ase un slu1ba& pen%ru c$pierea ($%r/ril$r cu privire la fiecare pr$blem, .n%r)un re-is%ru
special. En acela&i re-is%ru punea, de asemenea, &i c$piile %u%ur$r scris$ril$r.
<deea i se pru marc(izului, la .ncepu%, nespus de ridic$l &i de plic%isi%$are. Dar, .n
mai pu,in de d$u luni, .l vzu f$l$asele. 2ulien .l pr$puse s mai la un slu1ba&, cu prac%ic de
banc, pen%ru ,inerea .n par%id dubl a s$c$%elii %u%ur$r veni%uril$r &i a %u%ur$r c(el%uielil$r
m$&iil$r pe care el %rebuia s le adminis%reze.
Msurile aces%ea .l limpezir .n%r)a%/%a marc(izului %reburile pr$prii, .nc/% pu%u s)&i
druiasc plcerea de a mai .ncerca d$u sau %rei specula,ii n$i, fr a1u%$rul misi%ului, care .l
fura.
I Opre&%e %rei mii de franci pen%ru dumnea%a, .i spuse el .n%r)$ zi %/nrului su
minis%ru.
I D$mnule, pur%area mea ar pu%ea fi lua% .n nume de ru.
I A%unci, cum s facemQ .n%reb marc(izul supra%.
I ! binev$i,i a lua $ ($%r/re &i s)$ scrie,i cu mina dumneav$as%r .n re-is%ru3
($%r/rea aceas%a .mi va drui $ sum de %rei mii de franci. De al%fel, prin%ele 9irard a avu%
ideea c$n%abili%,ii. Marc(izul, cu mu%ra marc(izului de M$ncade
>TH
c/nd ascul%a s$c$%elile
d$mnului 9$iss$n, in%enden%ul lui, scrise ($%r/rea.
!eara, c/nd 2ulien aprea .n c$s%umul albas%ru, nici nu p$menea despre afaceri.
un%a%ea marc(izului era a%/% de m-uli%$are pen%ru am$rul pr$priu mereu .nse%a% al er$ului
n$s%ru, .nc/% cur/nd, fr v$ia lui, sim,i un s$i de simpa%ie pen%ru b%r/nul aces%a cumsecade.
4i nu pen%ru c 2ulien ar fi f$s% sensibil, a&a cum se .n,ele-e as%a la 9aris3 dar nu era nici fiar,
&i nimeni, de la m$ar%ea c(irur-ului)ma1$r, nu)i v$rbise cu a%/%a bun%a%e. Observ cu mirare
c marc(izul .l cru,a am$rul pr$priu cu a%/%a p$li%e,e, cum nu fcuse nici$da% b%r/nul
c(irur-. En cele din urm .n,elese c aces%a fusese mai m/ndru de dec$ra,ia lui dec/% era
marc(izul de .nsemnele n$ble,ii. Ta%l marc(izului fusese un mare seni$r.
En%r)$ zi, dup audien,a de diminea,, .n c$s%um ne-ru &i pen%ru afaceri, 2ulien .l dis%ra
pe marc(iz, care .l re,inu d$u ceasuri, vr/nd neapra% s)i dea ni&%e bani adu&i de misi% de la
urs.
I !per, d$mnule marc(iz, s nu m aba% de la ad/ncul respec% pe care vi)l p$r%,
ru-/ndu)v s)mi .n-dui,i un cuv/n%F
I "$rbe&%e, dra-ul meu.
I inev$iasc d$mnul marc(iz s nu se supere c)i refuz darul. *ci nu)i es%e adresa%
$mului .n ne-ru, &i ar s%rica pe de)a)n%re-ul pur%area pe care ave,i bunv$in,a s i)$ .n-dui,i
$mului .n albas%ru.
El salu% cu mul% respec% &i ie&i fr s)l priveasc. Ges%ul aces%a .l plcu marc(izului,
care i)l p$ves%i, seara, prin%elui 9irard.
I Trebuie s),i mr%urisesc, .n sf/r&i%, ceva, dra- prin%e. 4%iu ce)i cu $b/r&ia lui
2ulien &i),i dau v$ie s nu mai ps%rezi nici$ %ain .n privin,a ei.
6'elul cum s)a pur%a% de diminea, e n$bil, -/ndi marc(izul, iar eu .l .nn$bilez.8
9es%e c/%va vreme, marc(izul pu%u, .n sf/r&i%, s ias din cas.
I Du)%e de pe%rece d$u luni la L$ndra, .i spuse el lui 2ulien. *urierii speciali &i al,ii
.,i v$r aduce ac$l$ scris$rile primi%e de mine, .mpreun cu n$%ele pen%ru rspunsuri. "ei scrie
rspunsurile &i mi le vei .nap$ia, pun/nd fiecare scris$are .n rspunsul ei. Am s$c$%i% c
.n%/rzierea nu p$a%e fi mai mare de cinci zile.
G$nind cu dili-en,a pe drumul spre *alais, 2ulien se mira de ne.nsemn%a%ea
pre%insel$r %reburi pen%ru care era %rimis.
N)$ s spunem cu ce sim,m/n% de ur &i apr$ape de -r$az calc pe pm/n%ul
en-lezesc. El cun$a&%em pa%ima pen%ru $napar%e. En fiecare $fi,er el vedea un sir H$ds$n
L$ae
>T@
, .n fiecare seni$r, un l$rd a%(rus%
>TL
, p$runcind %icl$&iile de la !f/n%a Elena &i
primind drep% rspla% un minis%er vreme de zece ani.
La L$ndra cun$scu, .n sf/r&i%, .n-/mfarea fr mar-ini. !e .mprie%enise ac$l$ cu d$i
%ineri n$bili ru&i, care .l ini,iar.
I Dumnea%a e&%i predes%ina%, dra- !$rel, .i spuneau ei3 ai din nscare .nf,i&area
aceas%a rece si la $ mie de le-(e dis%an, de senza,ia prezen%, .nf,i&are pe care n$i ne %rudim
a%/%a s ne)$ dm.
I Nu ,i)ai .n,eles veacul, .i spunea prin,ul [$ras$ffB f .n%$%deauna c$n%rariul a ceea
ce se a&%eap% de la dumnea%a. <a%, pe cins%ea mea, sin-ura reli-ie a vremii. Nu fi nebun, nici
afec%a%, cci a%unci s)ar a&%ep%a de la dumnea%a nebunii &i pur%ri afec%a%e, iar principiul nu va
mai fi .ndeplini%.
2ulien se ac$peri de -l$rie .n%r)$ zi, .n sal$nul ducelui de 'i%z)'$lCe, care .l p$f%ise la
mas, precum fcuse &i prin,ul [$ras$ff. <nvi%a,ii a&%ep%ar cam $ $r. 'elul cum se pur%
2ulien .n mi1l$cul cel$r d$uzeci de pers$ane care)l a&%ep%au e &i as%zi p$meni% prin%re %inerii
secre%ari de ambasad de la L$ndra. EGpresia fe,ei lui a f$s% de nepre,ui%.
*u %$a% .mp$%rivirea dandM)l$r, prie%enii lui, el ,inu s)l vad pe faim$sul 9(ilip
"ane, sin-urul fil$s$f pe care l)a avu% An-lia de la L$cCe .nc$ace. El -si %ermin/ndu)&i al
&ap%elea an de pu&crie. 6.n ,ara as%a, n$bilimea nu -lume&%e, -/nd 2ulienB pe deasupra, "ane e
dez$n$ra%, %erfeli%8 e%c.
2ulien .l -si v$i$s3 ura .mp$%riva aris%$cra,iei .l alun-a plic%iseala. 6Aces%a, .&i spuse
2ulien, prsind .nc(is$area, e sin-urul $m vesel pe care l)am vzu% .n An-lia.8
<deea cea mai f$l$si%$are %iranil$r e ideea de Dumnezeu8, .i spuse "aneF
0es%ul sis%emului .l suprimm, fiind s$c$%i% cinic.
La .n%$arcereB
I *e idee n$s%im .mi aduci din An-liaQ .l .n%reb d$mnul de La M$leF 2ulien
%cea. *e idei n$i .mi aduci, n$s%ime sau nuQ .l .n%reb marc(izul cu .nsufle,ire.
I En primul r/nd, spuse 2ulien, cel mai cumin%e en-lez e nebun un ceas pe zi3 .l
vizi%eaz dem$nul sinuciderii, care ac$l$ e zeu.
=. !piri%ul &i -eniul .&i pierd d$uzeci &i cinci la su% din val$are, c/nd debarc .n
An-lia.
A. Nimic pe lume nu e mai frum$s, mai minuna%, mai .ndui$&%$r dec/% priveli&%ile din
An-lia.
I Acum e r/ndul meu, .ncepu marc(izul. Mai .n%/i, de ce ai spus, la balul
ambasad$rului 0usiei, c .n 'ran,a eGis% %rei su%e de mii de %ineri de d$uzeci &i cinci de ani
care d$resc din %$% sufle%ul rzb$iulQ *rezi cumva c as%a e plcu% pen%ru re-iQ
I Nu mai &%ii cum s faci c/nd v$rbe&%i cu marii n$&%ri dipl$ma,i, spuse 2ulien. T$,i
au mania s .nceap discu,ii seri$ase. <ar dac rm/i la &%irile din ziare, %reci drep% un pr$s%.
Dac .,i .n-dui s spui ceva adevra% &i n$u, ei se mir, nu se pricep s),i rspund, iar a d$ua
zi diminea,a, la $rele &ap%e, .,i %rimi% v$rb prin primul secre%ar al ambasadei c ai f$s% cum nu
se cuvine s fii.
I Nu)i ru, rspunse marc(izul r/z/nd. De al%fel, d$mnule cu 1udeca% ad/nc, pun
rm&a- c n)ai -(ici% pen%ru ce %e)ai dus .n An-lia.
I <er%a,i)m, v$rbi 2ulien, am f$s% ac$l$ ca s iau masa $ da% pe sp%m/n la
ambasad$rul re-elui, care e cel mai p$li%ic$s $m din lume.
I Te)ai dus s cau,i dec$ra,ia aceas%a, .i spuse marc(izul. Nu vreau s %e fac s lepezi
ve&m/n%ul ne-ru, dar m)am $bi&nui% cu %$nul mai vesel pe care l)am lua% fa, de $mul
.mbrca% .n albas%ru. 9/n la n$i $rdine, ascul% a%en% urm%$areleB c/nd v$i vedea dec$ra,ia,
vei fi pen%ru mine fiul mai mic al prie%enului meu, ducele de *(aules care, fr s &%ie, e de
&ase luni slu1ba& .n dipl$ma,ie. Observ, adu- marc(izul cu un aer f$ar%e seri$s &i %ind
brusc .ncercrile de mul,umire, $bserv c nu vreau s %e sc$% din pr$fesiunea dumi%ale. As%a
.nseamn %$%deauna $ -re&eal &i $ nen$r$cire &i pen%ru pr$%ec%$r &i pen%ru cel pr$%e1a%. */nd
pr$cesele mele %e v$r plic%isi, sau c/nd n)$ s)mi mai fii pe plac, am s cer pen%ru dumnea%a $
par$(ie bun, cum e aceea a prie%enului n$s%ru, prin%ele 9irard, &i nimic mai mult, mai spuse
marc(izul cu un %$n %i$s.
Dec$ra,ia .l m-uli $r-$liul lui 2ulien3 deveni mai v$rbre,. !e crezu de mai pu,ine $ri
1i-ni% &i lua% drep% ,in%a cuvin%el$r acel$ra cu mai mul%e .n,elesuri &i nu %$cmai p$li%ic$ase,
care, .n%r)$ discu,ie .nsufle,i%, .l p$% scpa $ricui.
Dec$ra,ia .l aduse $ vizi% ne$bi&nui%B d$mnul bar$n de "alen$d, veni% la 9aris ca s
mul,umeasc -uvernului pen%ru bar$nia pr$asp% primi% &i s s%ea de v$rb cu $c/rmuirea.
ar$nul de "alen$d urma s fie numi% primar .n "erri#res, .nl$cuindu)l pe d$mnul de 0:nal.
2ulien r/se cu p$f%, .n sinea lui, c/nd d$mnul de "alen$d .l ddu s .n,elea- recen%a
desc$perire c d$mnul de 0:nal ar fi iac$bin. De fap%, .n ale-erea ce urma s aib l$c, n$ul
bar$n era candida%ul -uvernului, iar pen%ru marele c$le-iu al 1ude,ului, .n%r)adevr f$ar%e
ul%ra, candida d$mnul de 0:nal din par%ea liberalil$r.
5adarnic se s%rdui 2ulien s afle ceva despre d$amna de 0:nal3 bar$nul pru s)&i
amin%easc de vec(ea l$r rivali%a%e &i nu sc$ase $ v$rb .n privin,a aceas%a. En cele din urm .l
ceru lui 2ulien v$%ul su .n ale-erile care urmau s aib l$c. T/nrul secre%ar f-dui s)i scrie.
I Ar %rebui, d$mnule cavaler, s m prezin,i d$mnului marc(iz de La M$le.
6En%r)adevr, ar trebui, -/ndi 2ulien3 dar un pun-a& ca s%a7F8
I Adevrul e, .i rspunse el, c sun% prea ne.nsemna% .n casa La M$le, ca s)mi
.n-dui s prezin% pe cineva.
2ulien .i spuse %$%ul marc(izului, seara, c/nd .l p$ves%i pre%en,ia lui "alen$d, ca &i
fap%ele &i -es%urile lui de la >?>H .nc$ace.
I Nu numai c ai s mi)l prezin,i m/ine pe pr$asp%ul bar$n, ($%r. de La M$le cu un
aer f$ar%e seri$s, dar c(iar .l invi% la mas, pen%ru p$im/ine. "a fi unul din%re n$ii n$&%ri
prefec,i.
I En cazul aces%a, spuse 2ulien rece, eu cer pen%ru %a%a l$cul de direc%$r al
A&ezm/n%ului pen%ru sraci.
I '$ar%e bine, zise marc(izul, redevenind vesel3 se ac$rd. M a&%ep%am s)mi faci
m$ral. Te f$rmezi.
Afl/nd de la d$mnul de "alen$d c %i%ularul bir$ului l$%eriei de "erri#res murise, lui
2ulien i se pru c ar avea (az s)i dea l$cul aces%a d$mnului de *($lin, b%r/nul d$bi%$c a
crui cerere $ -sise pe vremuri .n $daia d$mnului de La M$le. Marc(izul r/se cu p$f% de
cererea pe care 2ulien i)$ spuse pe de r$s%, fc/ndu)l s semneze scris$area adresa%
Minis%rului 'inan,el$r pen%ru numirea lui de *($lin.
Enda% dup numirea d$mnului de *($lin, .ns, 2ulien afl c l$cul fusese ceru% de
c%re depu%,ia 1ude,ului pen%ru d$mnul Gr$s, celebru -e$me%ruB $mul aces%a mrinim$s n)
avea dec/% $ mie pa%ru su%e de franci veni% anual &i, .n fiecare an, .l .mprumu%a &ase su%e de
franci %i%ularului care murise, ca s)l a1u%e s)&i creasc c$piii.
2ulien se mir de ceea ce sv/r&ise. 6Nu)i nimic, .&i spuse el3 pe vii%$r va %rebui s mai
fac &i al%e nedrep%,i dac vreau s a1un- &i, pe deasupra, va %rebui s &%iu s le &i ascund sub
cuvin%e dui$ase3 bie%ul d$mn Gr$s7 El a meri%a% dec$ra,ia, dar eu $ am, &i %rebuie s lucrez .n
spiri%ul $c/rmuirii care mi)a drui%)$.8
CAPITOLUL %III
Car 2cora-i "ai 2 !r-
2pa ta nu m% r%core'te, spuse
duhul (nsetat. Ri totu'i, e f/nt/na
cea mai rece din tot >iar-BeCirul.
9ELL<*O
>TP
En%r)$ zi 2ulien se .n%$rcea de la minuna%a m$&ie din "illeWuier, si%ua% pe malurile
!enei, m$&ie creia d$mnul de La M$le .l pur%a un de$sebi% in%eres, pen%ru c, din%re %$a%e, era
sin-ura ce apar,inuse ves%i%ului $niface de La M$le. Acas, $ -si pe marc(iz &i pe fiica ei,
s$si%e de la HMeres.
2ulien era acum un dandy &i se pricepea .n ar%a de a %ri la 9aris. T/nrul secre%ar se
pur% cu $ rceal desv/r&i% fa% de d$mni&$ara de La M$le. 9rea c a ui%a% cu %$%ul
vremurile c/nd ea .l cerea cu a%/%a v$ie bun amnun%e despre ar%a lui de a cdea de pe cal.
D$mni&$ara de La M$le .l -si mai .nal% &i mai palid. Talia &i ,inu%a lui nu mai aveau
nimic pr$vincial3 dar nu %$% a&a era &i felul lui de a v$rbiB .n privin,a aceas%a mai ps%ra .nc
prea mul% seri$zi%a%e, prea mul% sim, prac%ic. *u %$a%e .nsu&irile aces%ea, pline de .n,elepciune
da%$ri% $r-$liului, 2ulien n)avea nimic slu-arnic sau de r/nd .n felul de a v$rbi3 sim,eai d$ar
c prea mul%e lucruri i se preau .nc pline de .nsemn%a%e. Dar se vedea c e .n s%are s
d$vedeasc ceea ce spune.
I Ei cam lipse&%e sp$n%anei%a%ea, dar nu)i lipse&%e spiri%ul, .i spunea d$mni&$ara de La
M$le marc(izului, -lumind cu el despre dec$ra,ia ac$rda% lui 2ulien. 'ra%ele meu ,i)a ceru%)$
%imp de un an &i 1um%a%e, &i d$ar e un La M$le7F
I Da, dar 2ulien e plin de surprize, ceea ce La M$le despre care .mi v$rbe&%i n)a
d$vedi%)$ nici$da%.
'u anun,a% s$sirea d$mnului duce de 0e%z.
Ma%(ilde se sim,i cuprins de $ le(ami%e de ne.nvins3 re-sea s%rvec(ile p$leieli &i pe
vec(ii $aspe,i ai sal$nului prin%esc. E&i furea $ ima-ine .n-r$zi%$r de plic%isi%$are despre
via,a pe care avea s)$ duc iar&i la 9aris. 4i %$%u&i, la HM#res, re-re%ase 9arisul.
6*u %$a%e as%ea, am n$usprezece ani7 -/ndea ea3 e v/rs%a fericirii, dup c/%e spun %$,i
pr$&%ii &%ia p$lei,i cu aur.8 4i privea cele $p% sau zece v$lume de p$ezii n$i, aduna%e pe
msu,a din sal$n, c/% %imp fusese .n 9r$ven,a. Avea nefericirea s fie mai in%eli-en% dec/%
d$mnii de *r$isen$is, de *aMlus, de Luz &i dec/% ceilal,i prie%eni. 4%ia dinain%e %$% ce aveau s)
i v$rbeasc despre frum$sul cer al 9r$ven,ei, despre p$ezie, despre ,inu%urile din sud e%c., e%c.
Oc(ii ei a%/% de frum$&i, .n care se $-lindea plic%isul cel mai pr$fund, ba mai mul%,
deznde1dea c -se&%e plcerea, se $prir asupra lui 2ulien. 6El, cel pu,in, nu e c(iar la fel cu
ceilal,i.8
I D$mnule !$rel, .i spuse ea cu v$cea aceea vie, %i$as &i fr pic de femini%a%e,
f$l$si% de %inerele femei din lumea bun, d$mnule !$rel, dumnea%a vii desear la balul
d$mnului de 0e%zQ
I D$mni&$ar, n)am avu% cins%ea s)i fiu prezen%a% d$mnului duce. JAi fi zis c
v$rbele r$s%i%e &i %i%lul aces%a .l s%r/n-eau -ura pr$vincialului $r-$li$s.K
I <)a spus fra%elui meu s %e aduc la el3 &i, dac ai veni, mi)ai da unele amnun%e
asupra m$&iei "illeWuier3 e v$rba s mer-em ac$l$, la primvar. A& vrea s &%iu dac e de
l$cui% cas%elul &i dac .mpre1urimile sun% a%/% de frum$ase pe c/% se spune. A%/%ea lucruri sun%
luda%e de-eabaF 2ulien nu)i rspunse. "in$, la bal, cu fra%ele meu, adu- ea pe un %$n
f$ar%e sec.
2ulien se .nclin respec%u$s. 6A&adar, c(iar .n mi1l$cul balului, am de da% s$c$%eli
%u%ur$r membril$r familiei. Nu sun% pl%i% $are ca $m de afaceriQ8 4i, .n sinea lui, .&i spuseB
6a .nc numai Dumnezeu &%ie dac ceea ce am s)i p$ves%esc fiicei n)$ s se ba% cap .n cap
cu planurile %a%lui, ale fra%elui, ale mamei7 Aici e $ adevra% cur%e de prin, d$mni%$r.
Trebuie s fii de $ nuli%a%e perfec% &i s nu)i prile1uie&%i, %$%u&i, nimnui drep%ul s se pl/n-.
Tare nu)mi place d$mni&$ara as%a7 -/ndi el, privind mersul d$mni&$arei de La M$le, pe care
maic)sa $ c(emase s)$ prezin%e c/%$rva d$amne, prie%ene ale ei. EGa-ereaz %$a%e m$dele,
r$c(ia .l cade de pe umeriF e &i mai palid dec/% .nain%e de cl%$rieF *e pr fr cul$are,
de bl$nd ce e7 Ai zice c %rece lumina prin el7F */% %rufie .n felul cum salu%, .n privire7 *e
-es%uri de re-in78
D$mni&$ara de La M$le .&i s%ri-ase fra%ele, %$cmai c/nd aces%a v$ia s plece din sal$n.
*$n%ele N$rber% se apr$pie de 2ulienB
I Dra- !$rel, .i spuse el, de unde vrei s %e iau la miezul n$p,ii, ca s mer-em la
balul d$mnului de 0e%zQ M)a ru-a% anume s %e duc ac$l$.
I 4%iu cui .l da%$rez a%/%a bunv$in,, rspunse 2ulien, .nclin/ndu)se p/n la pm/n%.
Nepu%/nd -si, spre ciuda lui, niciun cusur p$li%e,ii &i c(iar in%eresului cu care N$rber%
.l v$rbise, .ncepu s se le-e de rspunsul da% de el, 2ulien, la cuvin%ele aces%ea .nda%$ri%$are. 4i
-si c rspunsul avea ceva .n1$si%$r.
N$ap%ea, s$sind la bal, .l izbi mre,ia pala%ului d$mnului de 0e%z. *ur%ea din fa, era
ac$peri% cu $ imens p/nz crmizie, plin de s%ele auriiB mai mul% ele-an, cu -reu s)ar fi
pu%u% -si. !ub c$r%ul aces%a, cur%ea fusese %ransf$rma% .n -rdin de p$r%$cali &i de $leandri
.nfl$ri,i. 9en%ru c vasele fuseser .n-r$pa%e cu -ri1, $leandrii &i p$r%$calii preau c ies din
pm/n%. Drumul pen%ru %rsuri era presra% cu nisip.
9riveli&%ea i se pru nemaip$meni% pr$vincialului n$s%ru. Nici nu)&i pu%use .nc(ipui
a%/%a mre,ie3 c/% ai clipi, $rice urm de suprare .l dispru din min%e. En %rsur, pe c/nd
veneau la bal, N$rber% fusese ferici%, iar el vzuse %$%ul .n ne-ru3 de .nda% ce in%rar .n cur%e,
r$lurile se sc(imbar.
N$rber% nu era sensibil dec/% la amnun%e, care, .n mi1l$cul mre,iei aces%eia, nici
v$rb c nu fuseser lua%e .n seam. !$c$%ea cam c/% c$s% fiecare lucru &i, pe msur ce
a1un-ea la $ sum %$%al des%ul de ridica%, 2ulien $bserva cum .l cuprindea -el$zia &i cum .l
pierea v$ia bun.
*/% despre el, se p$meni c in%r cuceri%, fermeca% &i apr$ape sfi$s din pricina em$,iei,
.n primul din%re sal$anele .n care se dansa. La u&a celui de)al d$ilea sal$n era .mbulzeal &i se
afla a%/% lume, .nc/% .l fu cu nepu%in, s mai .nain%eze. !al$nul aces%a .nf,i&a Al(ambra din
Granada.
I Trebuie s recun$&%i c e re-ina balului, spunea un %inerel cu mus%a,, care .l
.n-(i$n%ea pe 2ulien cu umrul .n piep%.
I D$mni&$ara '$urm$n%, care %$a% iarna a f$s% cea mai frum$as, sim%e c a c$b$r/%
pe l$cul al d$ilea, .i rspunse vecinul suB ui%)%e numai ce aer ciuda% are.
I 5u, .&i d %$a% silin,a s plac. la %e ui%, la %e ui% ce z/mbe% -ra,i$s, c/nd e
sin-ur la c$n%radans. 9e cins%ea mea, e de nepre,ui%.
I D$mni&$ara de La M$le pare s &%ie s)&i s%p/neasc plcerea pricinui% de
%riumful de care .&i d f$ar%e bine seama. Ai zice c se %eme ca nu cumva s)i plac celui cu
care s% de v$rb.
I '$ar%e bine7 As%a)i ar%a de a cuceri.
2ulien se s%rduia zadarnic s)$ zreasc pe femeia aceea fermec%$are3 &ap%e sau $p%
in&i mai .nal,i dec/% el .l .mpiedicau s)$ vad.
I EGis% mul% c$c(e%rie .n sfiiciunea ei a%/% de n$bil, urm %/nrul cu mus%,i.
I 4i $c(ii ei mari, alba&%ri, care .&i pleac a%/% de .nce% privirile .n clipa c/nd ai 1ura
c sun% -a%a s se dea de -$l, v$rbi vecinul. 9e cins%ea mea, %are mai e iscusi%7
I <a %e ui% c/% de c$mun pare frum$asa '$urm$n% pe l/n- ea, spuse al %reilea.
I Aerul aces%a sfi$s vrea s .nsemneB 6*/% bunv$in, v)a& ar%a dac a,i fi un brba%
vrednic de mine78
I Dar cine p$a%e fi vrednic de fermec%$area Ma%(ildeQ spuse primulB vreun prin,
d$mni%$r, frum$s, in%eli-en%, v$inic, un er$u .n lup% &i .n v/rs% de cel mul% d$uzeci de ani.
I 'iul nele-i%im al .mpra%ului 0usieiF cruia .n cins%ea cs%$riei i se va drui $
d$mnieF sau pur &i simplu c$n%ele T(aler, cu .nf,i&area lui de ,ran .ns%ri%F
!e fcu l$c la u& si 2ulien izbu%i s in%re.
6Dac pare a%/% de de$sebi% .n $c(ii ppu&il$r s%$ra, meri% s)$ s%udiez, -/ndi el. A&a
am s .n,ele- ce .nseamn perfec,iunea pen%ru $amenii de %eapa l$r.8
9e c/nd $ cu%a din $c(i, Ma%(ilde .l privi. 6M c(eam da%$ria8, .&i spuse 2ulien3 dar
suprarea lun%ric %recuse &i numai urmele ei .l rmseser pe c(ip. *uri$zi%a%ea .l fcea s se
apr$pie cu $ plcere pe care r$c(ia f$ar%e dec$l%a% a Ma%(ildei i)$ sp$ri des%ul de repede, .n%r)
un fel prea pu,in m-uli%$r, de fap%, pen%ru am$rul lui pr$priu. 6'rumuse,ea ei e plin de
%inere,e8, -/ndi 2ulien. "re$ cinci sau &ase %ineri, prin%re care .l recun$scu pe cei ce v$rbiser
la u&, se aflau .n%re el &i ea.
I Dumnea%a, d$mnule, care ai f$s% aici %$a% iarna, .i spuse ea, nu -se&%i c balul de
as%zi e cel mai frum$s din %$% sez$nulQ 2ulien nu)i rspunse. *adrilul aces%a de *$ul$n
>T?
mi
se pare admirabil3 iar d$amnele .l danseaz minuna%.
Tinerii se .n%$arser s vad cine era ferici%ul de la care ea ,inea s aib neapra% un
rspuns. 4i rspunsul nu fu del$c .ncura1a%$r.
I N)a& pu%ea s fiu un 1udec%$r prea bun, d$mni&$ar3 eu .mi pe%rec via,a scriindB e
primul bal de $ asemenea mre,ie pe care .l vd.
Tinerii cu mus%,i erau scandaliza,i.
I Dumnea%a e&%i un .n,elep%, d$mnule !$rel urm ea cu %$% mai mul% in%eres .n -las3
prive&%i %$a%e balurile &i serbrile aces%ea ca un fil$s$f, ca 2ean)2acWues 0$usseau. Asemenea
nebunii %e mir fr s %e .nc/n%e.
Un sin-ur cuv/n% fu de a1uns ca s s%in- ima-ina,ia lui 2ulien &i s)i alun-e $rice
iluzie din sufle%. Gura lui cp% eGpresia unui dispre, $arecum eGa-era%.
I */nd e v$rba s 1udece lumea bun, rspunse el, 2ean)2acWues 0$usseau nu)i
pen%ru mine dec/% un pr$s%3 n)a .n,eles)$ del$c &i a privi%)$ cu $c(ii unui lac(eu parveni%.
I T$%u&i, a scris 0ontractul &ocial, spuse Ma%(ilde cu ad/nc respec% .n -las.
I De&i pr$p$vduia republica &i rs%urnarea demni%,ii m$nar(ice, parveni%ul aces%a
era %$%$da% bea% de fericire dac vreun duce .&i sc(imba direc,ia plimbrii de dup)amiaz ca
s)l .ns$,easc pe vreunul din%re prie%enii lui.
I A(7 da, ducele de LuGemb$ur- la M$n%m$rencM .l .ns$,e&%e pe un $arecare d$mn
*$inde% pe drumul 9arisului
>TV
urm d$mni&$ara de La M$le cu plcerea &i av/n%ul primei
bucurii a pedan%eriei. Era ame,i% de &%iin,a ei, apr$ape ca &i academicianul care a desc$peri%
eGis%en,a re-elui 'ere%rius
>>T
.
9rivirea lui 2ulien rmase p%runz%$are &i aspr. Ma%(ilde avusese un m$men% de
en%uziasm3 rceala celui cu care v$rbea $ ului cu %$%ul. !i se mir cu a%/% mai mul%, cu c/% era
$bi&nui% s)i uluiasc ea pe al,ii.
En clipa aceea, marc(izul de *r$isen$is se apr$pia -rbi% de d$mni&$ara de La M$le.
La un m$men% da%, a1unsese la %rei pa&i de ea, dar nu pu%u s mai .nain%eze din pricina
mul,imii. 4i $ privi, iar piedica din cale .l fcu s z/mbeasc. L/n- el se afla %/nra marc(iz
de 0$uvraM, $ veri&$ar a Ma%(ildei. Aceas%a se ,inea de bra,ul marc(izului, care .i era s$,
abia de d$u sp%m/ni. Marc(izul de 0$uvraM, f$ar%e %/nr &i el, prea cuprins de %$a%
dra-$s%ea nuc a brba%ului .nsura% numai din in%eres, prin mi1l$cirea n$%aril$r, &i care
nimere&%e $ mireas nespus de frum$as. La m$ar%ea unui unc(i al su, f$ar%e b%r/n, d$mnul
de 0$uvraM avea s devin duce.
9e c/nd marc(izul de *r$isen$is, nepu%/nd s s%rba% prin mul,ime, $ privea sur/z/nd
pe Ma%(ilde, ea .&i a,in%i $c(ii mari, de un albas%ru ca al cerului, asupra lui &i a cel$r din
prea1m. 6*e -rup an$s%7 .&i spunea ea. <a%)l pe *r$isen$is, care vrea s)mi devin s$,3 e
bl/nd, p$li%ic$s, are maniere desv/r&i%e, ca &i d$mnul de 0$uvraM. Dac n)ar fi a%/% de
plic%isi%$ri, ar pu%ea fi dr-u,i. 4i el are s m .ns$,easc la bal, cu acela&i aer mr-ini% &i
mul,umi%. La un an dup nun%, %rsura mea, caii mei, r$c(iile mele, cas%elul meu, la d$uzeci
de le-(e de 9aris, %$a%e v$r fi cum nu se p$a%e mai desv/r&i%e, a&a fel .nc/% s fac s m$ar
de invidie vre$ parveni%, vre$ c$n%es de 0$iville, de pild3 &i ap$iQF8
Ma%(ilde se plic%isea -/ndindu)se la vii%$r. Marc(izul de *r$isen$is izbu%i s se
apr$pie de d$mni&$ara de La M$le &i s)i v$rbeasc, dar ea visa, fr s)l ascul%e. !une%ele
cuvin%el$r lui se pierdeau .n zumze%ul balului. Ma%(ilde .l privea fr s)&i dea seama pe
2ulien, care se depr%ase cu un aer respec%u$s, dar m/ndru &i nemul,umi%. 4i .n%r)un un-(er,
depar%e de f$rf$%a lumii, .l zri pe c$n%ele Al%amira, $s/ndi% la m$ar%e .n %ara lui si cun$scu%
ci%i%$rului. !ub Lud$vic al ;l")lea, unul din%re s%rm$&ii c$n%elui se .nsurase cu $ principes
de *$n,i3 amin%irea aces%ui fap% .l ferea .n%r)$ msur de p$li,ia c$n-re-a,iei.
69en%ru mine, numai c$ndamnarea la m$ar%e p$a%e s dis%in- un brba%, -/ndi
Ma%(ilde3 e sin-urul lucru care nu se cumpr. A(, frum$ase cuvin%e am mai spus7 *e pca%
c nu mi)au veni% .n min%e c/nd pu%eau s)mi fac cins%e78 Ma%(ilde avea des%ul bun)-us% ca
s nu repe%e .n%r)$ c$nversa,ie lucrurile -/ndi%e mai .nain%e3 dar avea, de asemenea, &i des%ul
vani%a%e ca s nu fie .nc/n%a% de ea .ns&i. O aparen, de fericire .l ac$peri $brazul,
ascunz/ndu)i plic%iseala. Marc(izul de *r$isen$is, care nu %cuse $ clip, crezu c are succes
&i deveni &i mai v$rbre,.
6*e)ar pu%ea $biec%a un ruv$i%$r cuvin%el$r mele de adinea$riQ se .n%reb Ma%(ilde. <)
a& rspunde cri%iculuiB un %i%lu de bar$n, de vic$n%e se p$a%e cumpra3 $ dec$ra,ie se druie&%e3
fra%ele meu a cp%a% una, &i ce)a fcu% pen%ru eaQ Un -rad se cap% &i el. 5ece ani de
-arniz$an sau $ rud minis%ru de rzb$i, &i a1un-i c$mandan% de escadr$n, ca N$rber%. O
avere mare7F ia% ceva mai anev$ie de d$b/ndi% &i deci mai demn de s%im. N$s%im lucru7 Nu
se p$%rive&%e del$c cu ceea ce spun cr,ileF Ei bine, pen%ru avere %e .ns$ri cu fa%a d$mnului
0$%sc(ild. 5u c sun% pline de .n,elepciune cuvin%ele mele de mai adinea$ri. T$i $s/ndirea la
m$ar%e e sin-urul lucru pe care n)a cu%eza% nimeni s)l cear.8
I El cun$&%i pe c$n%ele Al%amiraQ .l .n%reb ea pe d$mnul de *r$isen$is.
Ma%(ilde prea pica% din al% lume, iar .n%rebarea ei avea a%/% de pu,in le-%ur cu %$%
ce)i .ndru-a bie%ul marc(iz de cinci minu%e .nc$ace, .nc/% el rmase nuci%. 4i %$%u&i, era un
$m in%eli-en% &i renumi% ca a%are.
6Ma%(ilde are ciud,enii, -/ndi el3 e un nea1uns, dar .l druie&%e s$,ului $ p$zi,ie
s$cial a%/% de aleas7 Nu &%iu cum face marc(izul de La M$le3 e le-a% cu %$a%e pers$nali%,ile
mai de seam din %$a%e par%idele3 e un $m care nu se p$a%e prbu&i nici$da%. 4i de al%fel,
ciud,enia aceas%a a Ma%(ildei p$a%e s par -eniali%a%e. */nd e&%i c$b$r/%$rul uneia din%re
cele mai n$bile familii &i ai mul% avere, -eniul nu mai e ridic$l, ba .nc %e &i $n$reaz7
Al%min%eri, a%unci c/nd vrea, Ma%(ilde izbu%e&%e cu a%/%a desv/r&ire s .n%runeasc ames%ecul
aces%a de in%eli-en,, %rie de carac%er &i bun)sim,, care e c(eia amabili%,ii perfec%eF8 Dar
cum e -reu s faci bine d$u lucruri $da%, marc(izul .i rspunse Ma%(ildei fr pic de
cldur, ca &i cum ar fi r$s%i% $ lec,ie pe dinafarB
I *ine nu)l cun$a&%e pe bie%ul Al%amiraQ
4i)i ddu amnun%e despre c$nspira,ia lui neizbu%i%, cara-(i$as, absurd.
I Gr$zav de absurd7 eGclam Ma%(ilde, ca &i cum ar fi v$rbi% sin-ur. Dar el, cel
pu,in a fcu% ceva. "reau s cun$sc un $m3 adu)mi)l aici, .i spuse ea marc(izului, care $
privea f$ar%e mira%.
*$n%ele Al%amira era unul din%re admira%$rii cei mai f,i&i ai aerului %rufa& &i apr$ape
$braznic al d$mni&$arei de La M$le3 dup a lui prere, ea era una din%re marile frumuse,i ale
9arisului.
I *e minuna% ar fi pe un %r$n7 .i spuse el marc(izului de *r$isen$is3 &i se ls dus
fr .mp$%rivire.
EGis% des%ui $ameni pe lume care sus,in m$r,i& c nu se afl lucru mai de pr$s%)-us%
dec/% $ c$nspira,ie3 c$nspira,ia mir$ase c/% de c$l$ a iac$binism. 4i ce p$a%e fi mai
dez-us%%$r dec/% un iac$bin care d -re&Q
Din $c(i, Ma%(ilde r/dea, .mpreun cu d$mnul de *r$isen$is, de liberalismul lui
Al%amira3 dar .l ascul%a cu plcere.
6Un c$nspira%$r la bal e un c$n%ras% des%ul de n$s%im8, -/ndea ea. <ar cel pe care .l
avea .n fa,, cu mus%,ile lui ne-re, i se prea c seamn cu un leu la $di(n3 dar $bserv
cur/nd c min%ea lui era s%p/ni% de $ sin-ur ideeB )tilitatea, admira#ia pentru utilitate.
En afara .mbun%,iril$r pe care -uvernm/n%ul bicameral le)ar fi pu%u% aduce .n ,ara
lui, %/nrul c$n%e -sea c nimic nu e vrednic de lua% .n seam. 4i $ prsi cu dra- inim pe
Ma%(ilde, fiin,a cea mai fermec%$are din %$% balul, pen%ru c vzuse in%r/nd un -eneral
peruan.
9ierz/ndu)&i nde1dile .n privin,a Eur$pei, bie%ul Al%amira era nev$i% s cu-e%e c
a%unci c/nd s%a%ele Americii de !ud v$r fi %ari &i pu%ernice, ele v$r izbu%i s)i redea Eur$pei
liber%a%ea pe care le)$ %rimisese Mirabeau
>>>
.
O sumedenie de %ineri mus%ci$&i se apr$piaser de Ma%(ilde. D$mni&$ara de La M$le
.&i ddea seama c Al%amira nu fusese cuceri% &i)i era ciud c plecase3 .l vedea $c(ii ne-ri
lucind pe c/nd .l v$rbea -eneralului peruan. Ma%(ilde .l privea pe %inerii francezi cu $ ad/nc
seri$zi%a%e, pe care niciuna din%re rivalele ei n)$ pu%ea imi%a. 6*are din%re ei ar fi .n s%are s
.nfrun%e c$ndamnarea la m$ar%e, presupun/nd c(iar c ar avea %$,i s$r,ii de izb/nd de par%ea
luiQ8 -/ndi ea.
9rivirea ei ciuda% .l m-ulea pe cei nu prea in%eli-en,i3 dar .l nelini&%ea pe ceilal,i.
Ace&%ia se -/ndeau cu %eam la vre$ v$rb de du(, creia nu i)ar fi pu%u% rspunde u&$r.
6Ob/r&ia n$bil .,i d $ su% de .nsu&iri a cr$r lips m)ar 1i-niB pen%ru as%a .l am pild
pe 2ulien, se -/ndea Ma%(ilde3 dar %$%$da% ea face s pleasc .nsu&irile sufle%e&%i care .,i p$%
aduce $s/ndirea la m$ar%e.8
T$cmai a%unci, cineva de l/n- ea spuneaB
I *$n%ele Al%amira es%e al d$ilea fiu al prin,ului de !an Nazar$)9imen%el3 unul din
neamul 9imen%el a .ncerca% s)l salveze pe *$nradin, decapi%a% .n >=L?. 'amilia lui e s$c$%i%
prime cele mai n$bile din Nap$li.
6As%a .n%re&%e adevrul maGimei mele, .&i spuse Ma%(ilde3 $b/r&ia n$bil .nl%ur
%ria de carac%er, fr de care nu p$,i a1un-e s fii $s/ndi% la m$ar%e7 .mi e s$r%i% deci s ba%
c/mpii .n seara as%a. 4i fiindc nu sun% dec/% $ femeie ca $ricare al%a, ei bine7 %rebuie s
dansez.8 *ed s%ruin,el$r marc(izului de *r$isen$is, care de $ $r .l cerea s danseze un
-al$p. 4i, ca s)&i ui%e nen$r$cirile fil$s$fice, Ma%(ilde ,inu s fie cu %$%ul seduc%$are.
D$mnul de *r$isen$is se sim,i .nc/n%a%.
Dar nici dansul, &i nici d$rin,a de a)i plcea unuia din%re cei mai dr-u,i brba,i de la
cur%e nu pu%ur s)$ dis%reze pe Ma%(ilde. ! aib mai mul% succes ar fi f$s% cu nepu%in,. Era
re-ina balului, lucrul aces%a .l vedea bine, dar pu,in .l psa.
6*e via, searbd am s duc cu un brba% ca de *r$isen$is7 -/ndea ea, pes%e un ceas,
c/nd el $ c$nducea la l$cul ei. Unde p$% $are -si plcerea dac, dup ce am lipsi% &ase luni,
n)$ p$% afla aici, .n mi1l$cul unui bal r/vni% de %$a%e femeile 9arisuluiQ .&i spunea,
melanc$lic. 4i unde mai pui c sun% .nc$n1ura% de $ma-iile unei s$cie%,i cum nu se p$a%e
.nc(ipui mai aleas. ur-(ezi nu sun% aici dec/% vre$ c/,iva pairi &i, p$a%e, vreun 2ulien, d$i.
T$%u&i, -/ndi ea din ce .n ce mai %ris%, ce bunuri nu mi)a drui% s$ar%aQ 'al, avere, %inere,e,
vai, %$%ul, .n afar de fericire.
*ele mai .nd$ielnice din%re bunurile drui%e de s$ar% sun% %$cmai acelea despre care ei
mi)au v$rbi% %$a% seara. <n%eli-en,a mea, cred, cci vd c le e fric %u%ur$r. Dac %inerii
ace&%ia .ndrznesc s .nceap $ discu,ie despre ceva seri$s, dup cinci minu%e rm/n cu -ura
csca%, de parc ar face cine &%ie ce mare desc$perire .n%r)un lucru pe care eu .l %$% spun de un
ceas. !un% frum$as, am .nsu&irea aceas%a pen%ru care d$amna de !%cel
>>=
ar fi 1er%fi% $rice, &i
%$%u&i, adevrul e c m plic%isesc de m$ar%e. O fi eGis%/nd vreun m$%iv s m plic%isesc mai
pu,in a%unci c/nd .mi v$i sc(imba numele cu acela al marc(izului de *r$isen$isQ Dar,
D$amne, .&i zise ea, sim,ind apr$ape c)i vine s pl/n-, nu)i el un brba% desv/r&i%Q E $
cap$d$per a educa,iei veacului aces%uia3 cum .l prive&%i, &i -se&%e de spus ceva plcu%, &i
c(iar spiri%ual, e cura1$sF Dar !$rel e ciuda%, .&i spuse ea, &i .n $c(i nu)i mai licri
plic%iseala, ci suprarea. L)am anun,a% c vreau s)i v$rbesc, &i el nu binev$ie&%e s vin
.ndr%78
CAPITOLUL I,
#alul
Lu4ul toaletelor, str%lucirea
lumin%rilor, parfumurileD at/tea
bra#e frumoase, at/#ia umeri
frumo'i, buchete de flori, arii de
!ossini care te r%pesc, tablouri
de 0iceri
11A
! &unt uimit de
admira#ie!
*^L^TO0<<LE LU< U5E0R
I 9ari supra%, .i spuse marc(iza de La M$le3 .,i a%ra- a%en,ia c nu)i prea frum$s s
%e p$r,i a&a la bal.
I M d$are capul, rspunse Ma%(ilde dispre,ui%$are3 e prea cald aici.
En clipa aceea, ca &i cum ar fi vru% s)i dea drep%a%e d$mni&$arei de La M$le, b%r/nul
bar$n de T$llM se sim,i ru &i czu3 fur nev$i,i s)l sc$a% din sal$n &i se v$rbi despre
ap$pleGie. A f$s% $ .n%/mplare neplcu%.
Dar Ma%(ilde nu)i ddu nici$ a%en,ie. Ea .&i fcuse un $bicei s nu se sinc(iseasc de
b%r/ni &i de %$,i cei cun$scu,i c spun lucruri %ris%e.
D$mni&$ara de La M$le dans ca s scape de discu,ia despre ap$pleGia care nici
mcar nu era ap$pleGie, cci pes%e d$u zile bar$nul apru iar .n lume.
6Dar d$mnul !$rel nici -/nd s vin8, .&i spuse ea dup ce dans. 4i apr$ape c .l
cu% cu privirea, p/n ce .l zri .n%r)un al% sal$n. Lucru de mirare, 2ulien prea c)&i pierduse
.nf,i&area neps%$are &i rece care .i era fireasca3 nu mai semna cu un en-lez.
6"$rbe&%e cu c$n%ele Al%amira, $s/ndi%ul meu la m$ar%e7 .&i spuse Ma%(ilde. <ar .n
$c(i .l luce&%e $ flacr lainic3 parc ar fi un prin, de-(iza%3 privirea .l e &i mai m/ndr.8
T$% v$rbind cu c$n%ele Al%amira, 2ulien se apr$pie de l$cul unde se afla Ma%(ilde3 ea .l
privi ,in%, s%udiindu)i %rs%urile, ca s cau%e .n ele .nal%ele .nsu&iri care .l p$% aduce unui $m
$n$area de a fi c$ndamna% la m$ar%e.
9e c/nd %recea pe l/n- eaB
I Da, .i spunea el c$n%elui Al%amira, Dan%$n era un $m7 6D$amne7 ! fie &i el un
Dan%$nQ -/ndi Ma%(ilde.
Dar pare a%/% de n$bil, iar Dan%$n era a%/% de slu%, un mcelar cred.8 *um 2ulien se afla
%$% l/n- ea, Ma%(ilde nu &$vi s)l c(eme3 avea c$n&%iin,a &i m/ndria c pune $ .n%rebare cu
%$%ul ne$bi&nui% pen%ru $ fa%.
I Dan%$n nu era mcelarQ .l .n%reb ea.
I a da, .n $c(ii un$r anumi%e pers$ane, .i rspunse 2ulien, cu privirea .nc
.nflcra% din pricina discu,iei cu Al%amira &i ascunz/ndu)&i c/% se p$a%e de pr$s% dispre,ul.
Dar, din nefericire pen%ru cei din lumea bun, era av$ca% la MerM)sur)!eine3 cu al%e cuvin%e,
d$mni&$ar, adu- el cu un %$n ru%ci$s, a .ncepu% a&a cum au .ncepu% &i c/,iva din%re pairi)i
pe care .l vd aici. E adevra% c Dan%$n avea un cusur -r$zav .n $c(ii frumuse,iiB era f$ar%e
ur/%.
Ul%imele cuvin%e fur r$s%i%e repede, cu un -las ne$bi&nui% &i, cu si-uran,, f$ar%e pu,in
p$li%ic$s.
2ulien mai zb$vi $ clip, .nclin/ndu)se u&$r, plin de supunere $r-$li$as. 9rea c
spuneB 6!un% pl%i% s v rspund &i %riesc din leaf8. Dar de privi% nu binev$i s)$ priveasc.
Ma%(ilde, cu minuna,ii ei $c(i lar- desc(i&i &i a,in%i,i asupr)i, prea sclava lui. En sf/r&i%,
fiindc %cerea s%ruia .n%re ei, 2ulien $ privi a&a cum un vale% .&i prive&%e s%p/nul c/nd
a&%eap% s i se dea $ p$runc. De&i $c(ii .l .n%/lneau din plin $c(ii Ma%(ildei, mereu a,in%i,i
asupra lui cu $ privire ciuda%, 2ulien se depr%a cu vdi% -rab.
6El, care e .n%r)adevr a%/% de frum$s, s laude ur/,enia7 .&i spuse, .n sf/r&i% Ma%(ilde,
smul-/ndu)se din visare. 4i nici$da% nu e acela&i7 Nu seamn del$c cu *aMlus sau cu
*r$isen$is. !$rel s%a are ceva din .nf,i&area %a%ei, a%unci c/nd .l imi% a%/% de bine pe
Nap$le$n, la bal.8 Ma%(ilde .l ui%ase cu %$%ul pe Dan%$n. 6H$%r/% lucru, as%)sear m
plic%isesc.8 .l lu de bra, pe N$rber% &i, spre marea lui m/(nire, .l sili s dea $ rai% prin
sal$ane. El venise ideea s urmreasc discu,ia din%re $s/ndi%ul la m$ar%e &i 2ulien.
Era en$rm de mul% lume. Ma%(ilde izbu%i %$%u&i s)< a1un- din urm .n clipa c/nd, la
d$i pa&i de ea, Al%amira se apr$pia de $ %av ca s la .n-(e,a%. 9e 1um%a%e .n%$rs, el .l v$rbea
lui 2ulien. Lin- bra,ul lui, c$n%ele zri m/neca unui frac br$da% &i $ m/n .n%ins dup
.n-(e,a%. r$deria .l s%/rni curi$zi%a%ea &i se .n%$arse cu %$%ul ca s vad a cui e m/na. En clipa
aceea, privirea lui n$bil &i naiv cp% $ u&$ar eGpresie de dispre,.
I El vezi pe $mul aces%aQ .l &$p%i el lui 2ulien3 e prin,ul de Araceli, ambasad$r alF
*(iar azi)diminea, i)a cerul eG%rdarea mea minis%rului de eG%erne al 'ran,ei, d$mnului de
Nerval. <a%)l, cel de c$l$, care 1$ac =hist. <ar d$mnul de Nerval n)ar avea nimic .mp$%riv
s m predea, cci .n >?>L i)am preda% &i n$i vre$ d$i sau %rei c$nspira%$ri. Dac m %rimi%e
re-elui meu, .n d$uzeci &i pa%ru de $re sun% sp/nzura%. 4i m va (nh%#a unul din%re d$mni&$rii
&%ia dr-u,i &i mus%ci$&i.
I Ticl$&ii7 spuse des%ul de %are 2ulien. Ma%(ilde nu pierdea $ silab din discu,ia l$r.
9lic%iseala .l pierise.
I Nu sun% ei cei mai mari %icl$&i, urm c$n%ele de Al%amira. Ni)am v$rbi% despre
mine ca s),i dau $ pild vie. la %e ui% la prin,ul de Araceli3 din cinci .n cinci minu%e .&i
prive&%e $rdinul L/na de Aur3 nu se mai sa%ur de plcerea de a)&i vedea m$f%ul s%a pe piep%.
ie%ul $m, .n f$nd nu e dec/% un anacr$nism7 Acum $ su% de ani, L/na de Aur .nsemna $
cins%e de$sebi%, dar pe a%unci n)ar fi pu%u% s)$ cape%e. As%zi, prin%re cei de $b/r&ie aleas,
%rebuie s fii un Araceli ca s %e mai m/ndre&%i cu ea. Ar fi f$s% .n s%are s sp/nzure un $ra&
.n%re- ca s)$ cape%e.
I *u pre,ul aces%a a d$b/ndi%)$Q .n%reb 2ulien .n-ri1$ra%.
I Nu %$cmai, rspunse Al%amira rece. 9$a%e c a .neca% vre$ %reizeci de pr$prie%ari
b$-a,i din ,ara lui, s$c$%i,i liberali.
I *e fiar7 adu- 2ulien.
D$mni&$ara de La M$le, plec/ndu)&i capul cu cel mai viu in%eres, se apr$piase de el,
.nc/% frum$sul ei pr apr$ape c)i a%in-ea umrul.
I E&%i .nc %/nr7 urm Al%amira. E,i spuneam c am $ s$r mri%a% .n 9r$ven,a3 e
frum$as, bun, bl/nd, e $ mam eGcelen%, credinci$as fa, de .nda%$ririle ei, evlavi$as
fr s fie (ab$%nicF
6Unde $ fi vr/nd s a1un-Q8 se .n%reb d$mni&$ara de La M$le.
I E ferici%, urm c$n%ele Al%amira. 4i era ferici% &i .n >?>@. 9e a%unci m
ascunsesem la ea, la m$&ia de l/n- An%ibes. Ei bine, .n clipa c/nd a afla% de eGecu%area
mare&alului NeM, a .ncepu% s 1$ace de bucurie.
I E $are cu pu%in,Q fcu 2ulien .nmrmuri%.
I As%a .nseamn spiri% de par%id, c$n%inu Al%amira. En veacul al ;<;)lea, nu mai
eGis% pasiuni adevra%e3 ia% de ce se plic%isesc a%/%a $amenii .n 'ran,a. !e sv/r&esc cele mai
cumpli%e cruzimi, dar fr cruzime.
I *u a%/% mai ru7 spuse 2ulien. */nd se fac crime %rebuie mcar fcu%e cu plcere3
a%/%a au bun .n ele, &i nu le p$,i 1us%ifica, c/% de c/%, dec/% m$%iv/ndu)le as%fel.
D$mni&$ara de La M$le, ui%/nd de)a binele de $bli-a,iile ei, se v/r/se apr$ape cu %$%ul
.n%re Al%amira &i 2ulien. N$rber%, care $ ,inea de bra,, $bi&nui% s i se supun, privea la
.n%/mplare prin sal$n &i, pen%ru a)&i ps%ra $ ,inu% cuviinci$as, se fcea c s% l$cului din
pricina mul,imii.
I Dumnea%a ai drep%a%e, spunea Al%amira3 %$%ul se sv/r&e&%e fr plcere &i fr s fie
,inu% min%e, c(iar &i crimele. Mi)ar fi lesne s),i ar%, c(iar aici la bal, vre$ zece in&i care ar
pu%ea fi $s/ndi,i ca uci-a&i. Ei au &i ui%a%)$, iar lumea a ui%a% &i ea
>>H
. Mul,i din%re ei sun%
mi&ca,i p/n la lacrimi c/nd vreun c,elu& .&i fr/n-e lbu,a. La cimi%irul 9ere)Lac(aise, c/nd
le ac$peri,i m$rmin%ele cu fl$ri, dup cum spune,i cu a%/%a -ra,ie la 9aris, se ara% c ei
.n%runeau %$a%e vir%u,ile vi%e1il$r cavaleri &i se v$rbe&%e despre marile isprvi ale s%rm$&ului
care %ria pe vremea lui Henric al <")lea. Dac, .n ciuda bunv$in,ei prin,ului de Araceli, nu
v$i fi sp/nzura% &i m v$i pu%ea bucura vre$da% de averea mea de la 9aris, %e v$i p$f%i la un
$sp, cu $p% sau zece uci-a&i .ncrca,i de $n$ruri &i lipsi,i de remu&cri. La $sp,, dumnea%a &i
cu mine v$m fi sin-urii cu m/inile nep%a%e de s/n-e, dar eu v$i fi dispre,ui% &i apr$ape ur/%,
ca un m$ns%ru s/n-er$s &i iac$bin, iar dumnea%a vei fi dispre,ui% pur &i simplu ca un $m de
r/nd, s%recura% .n%r)$ s$cie%a%e aleas.
I E f$ar%e adevra%, spuse d$mni&$ara de La M$le. Al%amira $ privi mira%3 2ulien nu
binev$i s se ui%e la ea.
I Nine seama c rsc$ala .n frun%ea creia m)am afla%, urm c$n%ele Al%amira, a da%
-re& numai pen%ru c n)am vru% s fie %ia%e cape%e &i s .mpar% par%izanil$r n$&%ri &ap%e sau $p%
mili$ane, afla%e .n%r)$ cas de bani a crei c(eie se -sea la mine. 0e-ele meu, care as%zi abia
a&%eap% s m sp/nzure &i care .nain%e de rsc$al m %u%uia, mi)ar fi drui% cea mai .nal%
dec$ra,ie dac as fi fcu% s cad cele %rei cape%e &i a& fi .mpr,i% banii din cas, cci a& fi
d$b/ndi% cel pu,in pe 1um%a%e izb/nda, iar %ara mea ar fi avu% $ c$ns%i%u,ie, bun sau reaF
A&a e via,a, ca $ par%id de &a(.
I 9e a%unci nu cun$&%ea,i 1$cul, spuse 2ulien cu privirea .nflcra%3 acum, .nsF
I "rei s spui c a& re%eza cape%ele &i c n)a& fi un -ir$ndin
>>@
, cum .mi ddeai s
.n,ele- mai deunziQF .,i v$i rspunde, urm Al%amira cu %ris%e,e .n -las, a%unci c/nd vei
ucide un $m .n duel, ceea ce e mai pu,in -r$aznic dec/% s)l dai pe m/na clului.
I 9e cins%ea mea7 spuse 2ulien, cine vrea sc$pul vrea &i mi1l$acele3 dac .n l$c s fiu
un bie% a%$m, a& avea vre$ pu%ere, a& pune s fie sp/nzura,i %rei $ameni ca s salvez via,a la
al,i pa%ru.
Oc(ii lui vdeau flacra c$n&%iin,ei &i dispre,ul pen%ru de&ar%ele 1udec,i ale $amenil$r3
ei .n%/lnir privirea d$mni&$arei de La M$le, f$ar%e apr$ape, &i dispre,ul, .n l$c s li se
presc(imbe .n -ra,ie &i p$li%e,e, pru c sp$re&%e &i mai mul%.
Ma%(ilde se sim,i ad/nc l$vi%3 dar nu mai avu pu%erea s)l ui%e pe 2ulien3 &i se depr%a
m/(ni%, lu/ndu)&i fra%ele de ac$l$.
6Trebuie s beau pun& &i s dansez mul%, .&i spuse ea3 vreau s ale- ce e mai bun &i s
fiu admira% cu $rice pre,. <a%)l pe faim$sul ne$brza%, c$n%ele de 'ervaWues.8 fi primi
invi%a,ia la dans. 6Acum s vd care din n$i e mai $braznic, -/ndi ea, dar ca s)mi ba% 1$c de
el, %rebuie s)l fac s v$rbeasc.8 *ur/nd %$,i ceilal,i nu mai dansar dec/% de f$rm. Nu v$iau
s piard niciunul din cuvin%ele mu&c%$are ale Ma%(ildei. D$mnul de 'ervaWues se zpci &i,
ne-sind dec/% v$rbe ele-an%e, .n l$c de idei, mai mul% se s%r/mba. Ma%(ilde, care era nec1i%,
fu necru,%$are cu el &i .&i fcu un du&man. Dans p/n la ivirea z$ril$r &i plec, .n sf/r&i%,
fr/n% de $b$seal. Dar, .n %rsur, .&i f$l$si fr/ma de pu%ere care .l mai rmsese ca s se
.n%ris%eze &i s se sim% neferici%. 'usese dispre,ui% de 2ulien &i ea nu pu%ea s)l
dispre,uiasc.
2ulien se afla .n culmea fericirii, ame,i%, fr s vrea, de muzic, de fl$ri, de
frumuse,ea femeil$r, de ele-an,a %u%ur$r &i, mai presus de %$a%e, de .nc(ipuirea lui care visa
$n$ruri pen%ru el &i liber%a%e pen%ru %$,i.
I *e bal minuna%7 .i spuse el c$n%elui. Nimic nu)i lipse&%e.
I Ei lipse&%e -/ndirea, rspunse Al%amira.
4i c(ipul lui %rda acel dispre, care e cu a%/% mai cumpli%, cu c/% se vede c p$li%e,ea se
s%rduie&%e s)l ascund.
I A&a e, d$mnule c$n%e. G/ndirea e .nc a cel$r ce c$nspir, nuQ
I Eu m aflu aici numai da%$ri% numelui meu. Dar .n sal$anele v$as%re -/ndirea e
privi% cu du&mnie. Ea nu %rebuie s se .nal,e mai sus dec/% spiri%ele din%r)un cuple% de
v$devil3 a%unci e rspl%i%. Dar pe $mul care -/nde&%e, dac are cumva f$r, &i n$u%a%e .n
scprrile min,ii, v$i .l numi,i cinic. Nu l)au numi% a&a 1udec%$rii v$&%ri pe *$urier
>>L
Q L)a,i
v/r/% &i pe el .n .nc(is$are, ca &i pe +ran-er. La v$i, c$n-re-a,ia d pe m/na p$li,iei
c$rec,i$nale %$% ce pre,uie&%e, c/% de c/%, ca in%eli-en,, iar lumea bun aplaud. As%a fiindc
s$cie%a%ea v$as%r .mb%r/ni% pune c$nvenien,ele mai presus de $riceF "$i nu v ve,i .nl,a
nici$da% deasupra bravurii mili%are3 ve,i avea mul,i Mura%
>>P
, dar niciun \as(in-%$n
>>?
. En
'ran,a nu vd dec/% vani%a%e. Un $m, care -/nde&%e lucruri n$i .n %imp ce v$rbe&%e, a1un-e
repede s spun cine &%ie ce lucru nec(ibzui%, iar s%p/nul casei se s$c$%e&%e dez$n$ra%.
9e c/nd c$n%ele Al%amira r$s%ea cuvin%ele aces%ea, %rsura lui, .n care se .n%$rcea acas
&i 2ulien, se $pri .n fa,a pala%ului La M$le. 2ulien era .ndr-$s%i% de c$nspira%$r. Al%amira .l
fcuse aces% frum$s c$mplimen%, izv$r/% fr d$ar &i p$a%e din%r)$ ad/nc c$nvin-ereB
6Dumnea%a nu e&%i u&ura%ic, cum sun% .n -eneral francezii, &i .n,ele-i principiul u%ili%,ii8. 4i se
nimerise c, %$cmai cu $ zi .nain%e, 2ulien vzuse Marin$ 'alier$, %ra-edie de d$mnul *asimir
Delavi-ne
>>V
.
6<srael er%ucci$
>=T
nu avea $are mai mul% carac%er dec/% %$,i n$bilii aceia vene,ieniQ
.&i spunea plebeianul n$s%ru rev$l%a%3 &i %$%u&i, erau $ameni a cr$r n$ble,e .&i avea $b/r&ia pe
la anul PTT, cu un veac .nain%e de *ar$l cel Mare, pe c/nd cei mai n$bili, afla,i .n seara aceea
la balul d$mnului de 0e%z, abia dac .&i -seau s%rm$&i, cu c(iu, cu vai, prin veacul al ;l<<)
lea. Ei bine, prin%re a%/,ia n$bili vene,ieni, c$b$r/%$ri ai un$r familii s%rluci%e, d$ar <srael
er%ucci$ e ,inu% min%e.
O c$nspira,ie nimice&%e %$a%e %i%lurile drui%e de capriciile s$ciale. En ea, fiecare pune
m/na din%r)$ l$vi%ur pe ran-ul la care .l d drep%ul felul su de a privi m$ar%ea. <n%eli-en,a, ea
.ns&i, .&i pierde $arecum din d$mnia eiF
*e)ar fi a1uns Dan%$n, as%zi, .n veacul "alen$zil$r &i al 0:nalil$rQ Nici mcar
subs%i%u% de pr$cur$r re-alF
*e spunQ !)ar fi v/ndu% c$n-re-a,ieiB ar fi f$s% minis%ru, cci, la urma urmei, marele
Dan%$n a fura%. 4i Mirabeau s)a v/ndu%. Nap$le$n furase mili$ane din <%alia, al%fel l)ar fi $pri%
srcia .n drum, ca pe 9ic(e-ru
>=>
. Numai La 'aMe%%e
>==
n)a fura% nici$da%. Trebuie s furiQ
Trebuie s %e vinziQ8 -/ndi 2ulien. En%rebarea as%a .l fcu s .ncremeneasc l$cului. E&i pe%recu
%$% res%ul n$p,ii ci%ind is%$ria rev$lu,iei.
A d$ua zi, pe c/nd .&i c$mpunea scris$rile .n bibli$%ec se -/ndea %$% la discu,ia cu
Al%amira.
6De fap%, .&i spunea el, dup $ .ndelun-a% visare, dac liberalii spani$li ar fi
prime1dui% p$p$rul prin crime, n)ar fi f$s% m%ura,i cu a%/%a u&urin,. Dar ei erau ni&%e c$pii
m/ndri &i -uraliviF ca mine7 eGclam de$da% 2ulien, %rezindu)se parc, pe nea&%ep%a%e din
vis. Dar ce mare isprav am sv/r&i% eu, ca s am drep%ul s 1udec ni&%e bie,i in&i care, $ric/%,
mcar $ da% .n via,, au .ndrzni% &i au p$rni% s fac cevaQ Am .ncepu% s semn cu $mul
care, ridic/ndu)se de la mas, s%ri-B m/ine n)am s mn/nc3 &i as%a n)$ s m .mpiedice s fiu
v$inic &i vesel, ca as%zi. *ine &%ie ce sim,i c/nd e&%i pe cale s .mpline&%i $ fap% mrea,QF8
Aces%e idei fur %ulbura%e de s$sirea neprevzu% a d$mni&$arei de La M$le, care in%r .n
bibli$%ec. 9e 2ulien .l .nsufle,ise .n%r)a%/%a admira,ia pen%ru marile .nsu&iri ale lui Dan%$n,
Mirabeau, *arn$%
>=A
, care au &%iu% s nu se dea .nvin&i, .nc/% privirea i se $pri asupra
d$mni&$arei de La M$le, dar fr s se -/ndeasc la ea, fr s)$ salu%e &i apr$ape fr s)$
vad. */nd, .n sf/r&i%, $c(ii lui mari &i lar- desc(i&i $ zrir, flacra din priviri i se s%inse.
D$mni&$ara de La M$le $bserv lucrul aces%a cu amrciune.
5adarnic .l ceru ea un v$lum din Kstoria Eran#ei de "+lM
>=H
, afla% pe raf%ul cel mai de
sus &i care .l sili pe 2ulien s se duc &i s la cea mai .nal% din%re cele d$u scri. Adusese
scara, cu%ase car%ea &i i)$ dduse, fr s se p$a% -/ndi la ea. <ar c/nd duse scara la l$c, era
a%/% de pre$cupa%, .nc/% izbi cu c$%ul, un -eam al bibli$%ecii3 ci$burile, cz/nd pe parc(e%, .l
%rezir, .n sf/r&i%. !e -rbi s)i cear scuze d$mni&$arei de La M$le3 vru s fie p$li%ic$s &i nu
fu dec/% p$li%ic$s. Ma%(ilde vzu bine c)l s%in-(erea &i c i)ar fi plcu% mai mul% s se
-/ndeasc la ceea ce .l frm/n%a .nain%e de venirea ei dec/% s)i v$rbeasc. Dup ce .l privi
.ndelun-, plec, a-ale. 2ulien $ privi cum se .ndepr%eaz. El plcea c$n%ras%ul din%re
simpli%a%ea r$c(iei de azi &i ele-an,a plin de mre,ie a %$ale%ei din a1un. De$sebirea din%re
eGpresia fe,ei ei a%unci &i acum era apr$ape la fel de izbi%$are. 'a%a aceas%a, a%/% de m/ndr la
balul ducelui de 0e%z, avea .n clipa de fa, $ privire apr$ape ru-%$are. 6En%r)adevr, .&i spuse
2ulien, r$c(ia as%a nea-r .l sc$a%e &i mai mul% .n eviden, frumuse,ea %aliei. Are un mers de
re-in3 dar de ce $ fi .n d$liuQ Dac .n%reb cumva de pricina d$liului, iar $ s se spun c am
fcu% $ s%/n-cie.8 2ulien .&i pierduse cu %$%ul .nsufle,irea ad/nc. 6Trebuie s reci%esc %$a%e
scris$rile fcu%e .n diminea,a as%a3 Dumnezeu &%ie c/%e cuvin%e sri%e &i c/%e ne-(i$bii am s
-sesc .n ele.8 9e c/nd ci%ea prima scris$are, silindu)se s fie a%en%, auzi c(iar l/n- el
f$&ne%ul unei r$c(ii de m%ase3 se .n%$arse repede3 d$mni&$ara de La M$le se afla la d$i pa&i
de mas &i r/dea. Aceas% n$u .n%rerupere .l supr pe 2ulien.
*/% despre Ma%(ilde, ea sim,ise prea bine c nu .nsemna nimic pen%ru %/nrul aces%a3
iar r/sul era meni% s)i ascund .ncurc%ura &i izbu%i s)$ fac.
I De bun seam, %e -/nde&%i la ceva f$ar%e in%eresan%, d$mnule !$rel. Te -/nde&%i
cumva la vre$ p$ves%ire ciuda% despre c$nspira,ia care ni l)a %rimis la 9aris pe d$mnul c$n%e
Al%amiraQ !pune)mi &i mie despre ce)i v$rba, abia a&%ep% s aflu, n)am s is%$risesc nimnui
nimic, ,i)$ 1ur7 4i se mira sin-ur, auzindu)se v$rbind as%fel. 6*um7 se ru-a de un $m care .l
da%$ra supunere &i ascul%areQ8 Ma%(ilde se sim,i &i mai .ncurca% &i adu- cu un %$n $arecum
u&ura%icB ce %e)a pu%u% presc(imba pe dumnea%a, care de $bicei e&%i a%/% de rece, .n%r)un s$i de
pr$fe% de)al lui Mi*(+lan-el$Q
En%rebarea aceas%a vie &i indiscre%, rnindu)l ad/nc pe 2ulien, .l readuse .n sufle% %$a%
nebunia.
I A fcu% bine Dan%$n c a fura%Q r$s%i el brusc &i cu un aer din ce .n ce mai fi$r$s.
0ev$lu,i$narii din 9iem$n%, din !pania %rebuiau $are s)&i c$mpr$mi% p$p$rul prin crimeQ
Trebuiau s le dea un$r $ameni fr pic de meri% %$a%e l$curile de frun%e din arma%, %$a%e
dec$ra,iileQ Oare $amenii care ar fi pur%a% dec$ra,iile as%ea nu s)ar mai fi %emu% de
re.n%$arcerea re-eluiQ Trebuia s fie 1efui% vis%ieria din T$rin$Q En%r)un cuv/n%, d$mni&$ar,
spuse apr$piindu)se de ea cu $ .nf,i&are cumpli%, $mul care vrea s alun-e ne&%iin,a &i crima
de pe pm/n% %rebuie s %reac asemenea unei fur%uni &i s fac rul la .n%/mplareQ
Ma%(ilde sim,i c i se face fric3 nu pu%u s)i .nfrun%e privirea &i se ddu d$i pa&i
.nap$i. El mai privi $ clip3 ap$i, ru&ina% c a cuprins)$ %eama, ie&i din bibli$%ec, clc/nd cu
pa&i u&$ri.
CAPITOLUL ,
R0ina )ar0uri&
Kubire! (n care nebunie nu
izbute'ti s% ne faci a g%si pl%cerea
!cris$rile unei *^LUG^0<NE 9O0TUGHE5E
>=@
2ulien .&i reci%ea scris$rile, c/nd se auzi cl$p$,elul pen%ru masB 6*e ridic$l %rebuie s
fi f$s% .n $c(ii aces%ei ppu&i pariziene7 .&i zise el3 cura% nebunie c i)am spus fr $c$l la ce
m -/ndeam7 Dar p$a%e c nebunia nu e c(iar a%/% de mare. De da%a as%a, adevrul era demn
de mine. 4i ap$i, de ce a veni% s m .n%rebe lucruri a%/% de in%imeQ A f$s% $ indiscre,ie din
par%ea ei. 4i a cam .n%recu% msura bunei)cuviin,e. D$ar prerile mele despre Dan%$n nu fac
par%e din slu1ba pen%ru care %a%l ei m pl%e&%e.8
<n%r/nd .n sufra-erie, 2ulien .&i ui% suprarea din pricina r$c(iei de mare d$liu pur%a%
de d$mni&$ara de La M$le, care .l mir cu a%/% mai mul% cu c/% nimeni din familie nu era
.mbrca% .n ne-ru.
Dup cin, 2ulien se p$meni lecui% cu %$%ul de p$rnirea .nsufle,i% care .l s%p/nise .n
ziua aceea. Din fericire, academicianul cun$sc%$r al limbii la%ine se afla prin%re $aspe,i. 6<a%
cine va r/de cel mai pu,in de mine dac, dup cum bnuiesc, .n%rebarea mea cu privire la
d$liul d$mni&$arei de La M$le va fi $ s%/n-cie8, .&i spuse 2ulien.
Ma%(ilde .l privea cu $ eGpresie ciuda%. 6Aceas%a)i c$c(e%ria femeil$r de pe aici, a&a
cum mi)a zu-rvi%)$ d$amna de 0:nal, -/ndi 2ulien. Azi)diminea, nu m)am pur%a% prie%en$s
cu ea &i nu i)am .mplini% %$ana de a s%a de v$rb. Din pricina as%a, m pre,uie&%e &i mai mul%.
Dar diav$lul nici v$rb c %$% diav$l rm/ne. 9es%e c/%va vreme, %rufia ei dispre,ui%$are va &%i
s se rzbune. De la ea m a&%ep% la lucruri &i mai rele. */% de$sebire fa, de aceea pe care
am pierdu%)$7 *e farmec firesc &i ce naivi%a%e -seam la ea7 .l cun$&%eam -/ndurile .nain%e ca
ea s fi -/ndi%3 i le vedeam zmislindu)se3 .n inima ei n)aveam al% p$%rivnic dec/% %eama de a)
&i pierde c$piii7 <ar %eama as%a .ndrep%,i% &i fireasc .mi era plcu% p/n &i mie, care
sufeream din pricina ei. Am f$s% un pr$s%. <deile despre 9aris m)au .mpiedica% s pre,uiesc
femeia aceea sublim. */% de$sebire, Dumnezeule mare7 4i pes%e ce dau aiciQ "ani%a%e
de&ar% &i dispre,ui%$are, %$a%e nuan,ele am$rului pr$priu, &i nimic al%ceva.8
T$cmai se ridicau de la mas. 6Nu cumva s)mi scape academicianul8, .&i spuse
2ulien. 9e c/nd s%rb%eau -rdina, se apr$pie de el cu un aer bl/nd &i supus &i)i .mpr%&i furia
.mp$%riva succesului lui Lernani
>=L
.
I Dac am mai fi pe vremea $rdinel$r de .n%emni,are7F .i spuse el.
I A%unci n)ar mai fi avu% .ndrzneala, eGclam academicianul cu un -es% d la
Talma
>=P
.
"$rbind despre $ fl$are, 2ulien ci% c/%eva cuvin%e din ?eorgicele lui "er-iliu &i
afirm c nimic nu e-ala versurile aba%elui Delille. En%r)un cuv/n%, .l m-uli .n %$a%e felurile
pe academician. Ap$i, cu aerul cel mai neps%$rB
I *red c d$mni&$ara de La M$le a m$&%eni% vreun unc(i dup care p$ar% d$liu.
I *um7 e&%i de)ai casei si nu)i cun$&%i nebuniaQ !e mir academicianul $prindu)se
l$cului. De fap%, e ciuda% c maic)sa .l .n-duie asemenea lucruri3 dar, .n%re n$i fie v$rba, nu
prin %ria carac%erului s%rlucesc ai casei. Are d$mni&$ara Ma%(ilde %rie de carac%er pen%ru
%$,i &i ea .l c$nduce. As%zi e AT aprilie7 4i academicianul se $pri l$cului, privindu)l pe 2ulien
cu un aer plin de is%e,ime. 2ulien z/mbi c/% pu%u mai spiri%ual.
6*e le-%ur p$a%e s eGis%e .n%re a c$nduce $ cas .n%rea-, a pur%a $ r$c(ie nea-r &i
AT aprilieQ se .n%reb el. !un%, pesemne, mul% mai nepricepu% dec/% .mi .nc(ipuiam.8
I " mr%urisescF .i spuse el academicianului, c$n%inu/nd s)l .n%rebe cu privirea.
I ! ne plimbm un pic prin -rdin, se bucur academicianul .n%rezrind cu plcere
prile1ul de a is%$risi $ p$ves%e lun- &i ele-an%. *um7 E $are cu pu%in, s nu &%ii ce s)a
.n%/mpla% la AT aprilie >@PHQ
I UndeQ .n%reb 2ulien mira%.
I En 9lace de Gr#ve.
2ulien era a%/% de mira%, .nc/% cuvin%ele aces%ea nu)i spuser nimic. *uri$zi%a%ea,
a&%ep%area unui lucru %ra-ic, a%/% de p$%rivi% firii lui, fceau s)i s%rluceasc .n $c(i flacra
aceea pe care p$ves%i%$rului .l place a%/% de mul% s)$ vad la cel ce ascul%. Academicianul,
.nc/n%a% c -se&%e urec(i nepri(ni%e, .l p$ves%i pe .ndele%e lui 2ulien cum, la AT aprilie >@PH,
celui mai frum$s brba% al veacului aceluia, lui $niface de La M$le &i lui Annibal de
*$c$nass$, un -en%il$m piem$n%ez, prie%en cu el, le)au f$s% re%eza%e cape%e .n 9lace de Gr#ve.
La M$le era aman%ul nespus de dra- al re-inei Mar-are%a de Navarra3 &i ,ine seama, adu-
academicianul, c d$mni&$ara de La M$le se nume&%e .athilde-.arguerite. La M$le era .n
acela&i %imp fav$ri%ul ducelui de AlenO$n &i prie%enul in%im al re-elui de Navarra, deveni% mai
ap$i Henric al <")lea, s$,ul aman%ei sale. En ziua de lsa%a secului din acel an >@PH, cur%ea se
afla la !ain%)Germain cu bie%ul re-e *ar$l al <;)lea, care %r-ea s m$ar. La M$le v$ia s)i
rpeasc pe prin,i, prie%enii lui, pe care *a%erina de Medici .i ,inea priz$nieri la cur%e. Enain%a
cu d$u su%e de clre,i p/n sub zidurile de la !ain%)Germain. Dar pe ducele de AlenO$n .l
cuprinse %eama, iar La M$le fu azv/rli% pe m/na clului.
*eea ce $ %ulbur .ns mai mul% pe d$mni&$ara Ma%(ilde, dup cum mi)a mr%urisi% ea
.ns&i acum &ap%e sau $p% ani, c/nd avea d$isprezece ani, cci e de $ in%eli-en,, de $
in%eli-en,7F 4i academicianul ridic $c(ii spre cer. *eea ce $ %ulbur mai mul% .n ca%as%r$fa
aceas%a p$li%ic e fap%ul c re-ina Mar-ueri%e, ascuns .n%r)$ cas din Place de ?r,"e, a
.ndrzni% s)i cear clului capul re%eza% al aman%ului ei. 4i, la miezul n$p,ii urm%$are, a lua%
capul cu ea, .n calea&ca, &i l)a .n-r$pa% cu m/na ei .n%r)$ bisericu, de la p$alele c$linei
M$n%mar%re.
I E cu pu%in,Q eGclam 2ulien em$,i$na%.
I D$mni&$ara Ma%(ilde .&i dispre,uie&%e fra%ele pen%ru c, dup cum &%ii, el nu se
-/nde&%e del$c la p$ves%ea as%a vec(e &i nu p$ar% d$liu .n ziua de AT aprilie. De la faim$asa
eGecu,ie &i .n amin%irea prie%eniei s%r/nse din%re La M$le &i *$c$nass$, care *$c$nass$, ca
i%alian ce era, se numea Annibal, %$,i brba,ii din familia de La M$le .l p$ar% numele. 4i,
adu- academicianul c$b$r/nd -lasul, aces% *$c$nass$ a f$s%, dup spusele lui *ar$l al <;)
lea .nsu&i, unul din%re cei mai cruzi uci-a&i din =H au-us% >@P=
>=?
. Dar cum e cu pu%in,,
dra-ul meu !$rel, s nu cun$&%i asemenea lucruri, dumnea%a care e&%i de)ai caseiQ
I <a%, a&adar, de ce, de d$u $ri .n %impul mesei, d$mni&$ara de La M$le i)a spus
Annibal fra%elui ei. *redeam c n)am auzi% eu bine.
I Era $ d$1ana. Mie mi se pare ciuda% c marc(iza rabd asemenea nebuniiF !$,ul
d$mni&$arei $ s aib mul%e de p%imi%7
*uvin%ele aces%ea fur urma%e de cinci sau &ase fraze ir$nice. "$i$&ia si in%imi%a%ea
care luceau .n $c(ii academicianului .l izbir pe 2ulien. 6!un%em d$u slu-i, $cupa%e s)&i
b/rfeasc s%p/nii, -/ndi ei. Dar nimic nu %rebuie s m mire din par%ea aces%ui academician.8
En%r)$ zi, 2ulien .l surprinsese .n-enunc(ea% .n fa,a marc(izei de La M$le3 .l cerea un
debi% de %u%un pen%ru un nep$% din pr$vincie. !eara, $ %/nr cameris% a d$mni&$arei de La
M$le, care .l plcea pe 2ulien a&a cum .l plcuse pe vremuri Ylisa, .i ddu ideea c s%p/na ei
nu se .mbrcase .n d$liu ca s a%ra- privirile. *iud,enia as%a era $ %rs%ur a firii ei. El iubea
cu adevra% pe $niface de La M$le, aman%ul dra- al celei mai in%eli-en%e re-ine din veacul
lui m$r% fiindc v$ise s)&i elibereze prie%enii.
4i .nc ce prie%eni7 9rimul principe de c$r$an &i pe Henric al <")lea.
Deprins cu na%urale,ea desv/r&i% care s%rlucea .n .n%rea-a pur%are a d$amnei de
0:nal, 2ulien vedea numai prefc%$rie la %$a%e femeile din 9aris3 &i dac se mai nimerea s fie
&i pu,in %ris%, nu le spunea $ v$rb. D$mni&$ara de La M$le, .ns, nu semna c/%u&i de pu,in
cu celelal%e femei.
Encepu prin a nu mai s$c$%i drep% uscciune sufle%easc -enul de frumuse,e le-a% de
n$ble,ea ,inu%ei. 4i avu lun-i c$nv$rbiri cu d$mni&$ara de La M$le, care, une$ri dup cin, se
plimba cu el prin -rdin, de)a lun-ul feres%rel$r desc(ise ale sal$na&ului. En%r)$ zi, ea .i spuse
c ci%ea is%$ria lui dSAubin-+
>=V
&i pe ran%eme
>AT
. 6*iuda% lec%ur, -/ndi 2ulien3 &i marc(iza
nu)i d v$ie s ci%easc r$manele lui \al%er !c$%%78
En al% zi, .l p$ves%i, cu $c(ii aceia s%rlucind de plcere, care d$vedesc c/% e de sincer
admira,ia, urm%$area fap% a unei %inere femei de pe vremea lui Henric al <<<)lea, ci%a% .n
.emoriile lui E%$ile
>A>
. Afl/nd c s$,ul .l e necredinci$s, ea .l .n1un-(ie.
Am$rul pr$priu al lui 2ulien era m-uli%. O fiin, .nc$n1ura% de a%/%a respec% &i care,
dup spusele academicianului, c$nducea .n%rea-a cas, binev$ia s)i v$rbeasc cu un aer care
apr$ape c pu%ea fi s$c$%i% prie%enesc.
6M .n&elam, -/ndi pes%e pu,in vreme 2ulien3 as%a nu e familiari%a%e3 eu .l sun% d$ar
un s$i de c$nfiden%, ca .n %ra-edie, &i)mi v$rbe&%e numai din nev$ia de a v$rbi. Trec drep% un
savan% .n familie. El v$i ci%i pe ran%eme, pe dSAubi-n+, pe E%$ile. A&a, v$i pu%ea s d$vedesc
falsi%a%ea un$r .n%/mplri despre care .mi p$ves%e&%e d$mni&$ara de La M$le. "reau s ies din
r$lul de c$nfiden% pasiv.8
Ence%).nce%, discu,iile cu fa%a aceas%a, ce d$vedea $ c$mp$r%are a%/% de impun%$are &i
%$%$da% a%/% de apr$pia%, devenir mai a%r-%$are. 2ulien .&i ui% %ris%ul r$l de plebeian
rev$l%a%. O -sea cul%iva% &i c(iar .n,eleap%. 9rerile ei din -rdin se de$sebeau mul% de cele
pe care le ddea .n vilea- .n sal$n. Une$ri avea fa, de el un en%uziasm &i $ sinceri%a%e care
c$n%ras%au pe de)a)n%re-ul cu felul ei $bi&nui% de a fi, a%/% de m/ndru &i de rece.
I 0zb$aiele li-ii
>A=
sun% vremurile er$ice ale 'ran,ei, .i spuse ea .n%r)$ bun zi, cu
$c(ii sc/n%eind de in%eli-en, &i de en%uziasm. A%unci fiecare se lup%a s d$b/ndeasc un lucru
pe care .l d$rea, s a1u%e %abra din care fcea par%e iar s nu c/&%i-e pr$s%e&%e vre$ dec$ra,ie,
ca pe vremea .mpra%ului v$s%ru. 0ecun$a&%e c pe a%unci eGis%au mai pu,in e-$ism &i micime
sufle%easc. "eacul acela .mi e dra-.
I <ar $niface de La M$le a f$s% er$ul lui, .i rspunse 2ulien.
I Mcar a f$s% iubi% a&a cum cred c e plcu% s fii. *are din%re femeile de as%zi s)ar
.ncume%a s a%in- capul re%eza% al iubi%ului eiQ
D$amna de La M$le .&i c(em fiica. ',rnicia, ca s fie f$l$si%$are, %rebuie s se
ascund3 iar 2ulien, dup cum se vede, .i mr%urisise pe 1um%a%e d$mni&$arei de La M$le
admira,ia lui pen%ru Nap$le$n.
6<a% superi$ri%a%ea ne,rmuri% pe care $ au fa, de n$i, -/ndi el c/nd rmase sin-ur .n
-rdin. <s%$ria s%rm$&il$r .l .nl, deasupra sim,min%el$r vul-are &i nu sun% sili,i s se
-/ndeasc .n%runa la %raiul de %$a%e zilele7 *e mizerie7 .&i mai spuse el cu amrciune. Nu sun%
vrednic s 1udec asemenea lucruri mre,e. "ia,a nu)mi es%e dec/% un &ira- de f,rnicii, fiindc
n)am $ mie de franci veni%, ca s)mi cumpr p/ine.8
I La ce %e -/ndeai, d$mnuleQ .l .n%reb Ma%(ilde, care se .n%$rsese .n fu-.
Lui 2ulien .i era sil s se %$% dispre,uiasc. Din $r-$liu, .i spuse desc(is la ce se
-/ndea. 4i se r$&i -r$zav v$rbindu)i despre srcia lui unei fiin,e a%/% de b$-a%e. *u%a s
ara%e limpede, prin %$nul lui m/ndru, c nu cerea nimic. Nici$da% Ma%(ildei nu i se pruse
mai frum$s ca .n clipa aceea3 .i desc$peri $ sensibili%a%e &i $ sinceri%a%e care .i lipseau adesea.
9es%e vre$ lun, 2ulien se plimba -/ndi%$r prin -rdina pala%ului La M$le3 dar
.nf,i&area lui nu mai avea asprimea &i seme,ia fil$s$fic pe care i le .n%iprea ve&nicul
sen%imen% al inferi$ri%,ii. T$cmai $ c$ndusese p/n la u&a sal$nului pe d$mni&$ara de La
M$le, care pre%indea c)&i scr/n%ise pici$rul aler-/nd cu fra%ele ei.
6!)a spri1ini% de bra,ul meu .n%r)un fel f$ar%e ciuda%, .&i spunea 2ulien. Oi fi eu $are
.nfumura%, sau %e p$mene&%i c, .n%r)adevr, m placeQ *ci m ascul% cu a%/%a dui$&ie, c(iar
c/nd .l p$ves%esc %$a%e c(inurile $r-$liului meu7 Ea, care e a%/% de m/ndr cu %$a% lumea7
Tare mira,i ar mai fi cei din sal$n dac ar vedea)$ cum ara% aici. H$%r/% lucru, nu are fa, de
nimeni $ .nf,i&are a%/% de bl/nd si de bun.8
2ulien cu% s nu eGa-ereze prie%enia aceas%a bizar pe care $ c$mpara el .nsu&i cu $
pace .narma%. En fiecare zi c/nd se .n%/lneau, .nain%e de a v$rbi pe acela&i %$n, apr$ape in%im,
din a1un, preau c se .n%reabB as%zi $ s fim prie%eni, sau du&maniQ 2ulien .n,elesese c dac
s)ar fi lsa% 1i-ni% mcar $ sin-ur da% de fa%a aceas%a a%/% de %rufa&, fr s)i rspund, ar fi
pierdu% %$%ul. 6Dac va %rebui s m cer%, nu e mai bine s .ncep din capul l$cului ap r/ndu)
mi 1us%ele drep%uri ale m/ndriei mele dec/% respin-/nd semnele de dispre, care ar urma
imedia% dup cea mai u&$ar ui%are a respec%ului ce)l da%$rez demni%,ii mele pers$naleQ8
De mai mul%e $ri, .n zilele c/nd era pr$s% dispus, Ma%(ilde .ncerc s)i v$rbeasc de
sus3 fcea cu $ rar iscusin, .ncercrile aces%ea, dar 2ulien le respin-ea fr cru,are.
En%r)$ zi, $ .n%rerupse bruscB
I D$mni&$ara de La M$le are de da% vre$ p$runc secre%arului %a%lui eiQ .n%reb el.
!ecre%arul e da%$r s)i ascul%e p$runcile &i s i le .ndeplineasc respec%u$s3 al%min%eri, .ns, n)
are s)i adreseze niciun cuv/n%. D$ar nu e pl%i% ca s)i spun la ce se -/nde&%e.
'elul aces%a de a fi si ciuda%ele .nd$ieli ale lui 2ulien, .l alun-ar plic%iseala pe care $
sim,ea de fiecare da% .n sal$nul acela a%/% de mre,, dar unde %$%ul sperie &i unde nu se cuvine
s r/zi de nimic.
6N$s%im ar mai fi ca ea s m iubeasc7 Dar fie c m iube&%e, fie c nu, urm 2ulien .n
sinea lui, $ricum, p$% s)i spun ce -/ndesc unei fe%e in%eli-en%e .n fa,a creia vd c %remur
%$a% lumea si, mai mul% dec/% %$,i, marc(izul de *r$isen$is, %/nrul aces%a a%/% de p$li%ic$s,
a%/% de bl/nd, a%/% de brav, .n%runind .n pers$ana lui %$a%e darurile $b/r&iei n$bile &i ale averii,
din care unul sin-ur ar fi de a1uns ca s m fac ferici%7 E nebun dup ea &i $ va lua de
nevas%. */%e scris$ri nu m)a pus d$mnul de La M$le s le scriu cel$r d$i n$%ari, pen%ru
.n%$cmirea c$n%rac%ului7 4i eu, care m sim% a%/% de ne.nsemna% c/% %imp ,in pana .n m/n,
dup d$u ceasuri, aici, .n -rdin, i)$ iau .nain%e %/nrului aces%uia a%/% de plcu%3 cci, $ric/%,
preferin,ele sun% izbi%$are, direc%e. !)ar pu%ea ca ea s)l urasc din pricin c)i va fi s$,. Are
des%ul m/ndrie pen%ru as%a. <ar bunv$in,a pe care mi)$ ara%, s)ar pu%ea s mi)$ ac$rde
numai ca unei slu-i de .ncredere.
Dar nu, $ri sun% nebun, $ri .mi face cur%e3 cu c/% m p$r% mai rece &i mai respec%u$s
fa, de ea, cu a%/% m cau% mai s%rui%$r. !)ar pu%ea s fie d$ar $ %$an sau $ prefc%$rie3 dar
vd cum i se .nflcreaz privirea c/nd m ivesc pe nea&%ep%a%e. ! fie $are a%/% de viclene
femeile din 9arisQ *e)mi pas7 Aparen,ele sun% de par%ea mea3 s ne bucurm deci, de
aparen,e. D$amne, c/% e de frum$as7 */% .mi plac $c(ii ei mari &i alba&%ri, vzu,i de apr$ape
&i privindu)m a&a cum face dese$ri7 *e de$sebire .n%re primvara de)acum &i primvara
%recu%, c/nd %riam neferici%, av/nd drep% spri1in d$ar %ria mea de carac%er, prin%re cei %rei
su%e de f,arnici ri la sufle% &i 1$snici7 Eram apr$ape la fel de ru ca &i ei.8
En zilele de .nd$ialB 6'a%a as%a .&i ba%e 1$c de mine, -/ndea 2ulien. !)a .n,eles cu
fra%ele ei ca s m duc de nas. Dar pare c dispre,uie&%e a%/% de mul% lipsa de ener-ie a acelui
fra%e7 _E cura1$s, &i)a%/%a %$%, .mi spune ea. 4i n)are mcar $ prere .ndrznea, care s se
depr%eze, c/% de c/%, de m$d7` !un% mereu nev$i% s)i iau aprarea. O fa% de n$usprezece
ani7 La v/rs%a as%a p$,i fi $are credinci$s, clip de clip, f,rniciei pe care ,i)ai impus)$Q
9e de al% par%e .ns, de c/%e $ri d$mni&$ara de La M$le .&i a,in%e&%e asupra mea $c(ii
ei mari &i alba&%ri, cu $ anumi% eGpresie ciuda%, c$n%ele N$rber% pleac .n%$%deauna. As%a .mi
d de bnui%3 nu cumva s)$ fi indi-n/nd c s$r)sa .l d a%/%a a%en,ie unei slugi a casei, cci
a&a l)am auzi% pe ducele de *(aulnes v$rbind despre mine. Amin%indu)&i aceas%a, m/nia lua
l$cul %u%ur$r cel$rlal%e sim,min%e. ! fie $are numai dra-$s%e pen%ru vec(iul fel de a v$rbi,
din par%ea ducelui s%uia maniacQ8
6E a%/% de frum$as7 .&i mai spunea 2ulien, cu $ privire de %i-ru. Are s fie a mea, ap$i
am s plec, &i vai de cel ce va .ndrzni s)mi s%ea .n cale78
<deea aceas%a puse cu %$%ul s%p/nire pe el3 la al%ceva nu se mai pu%ea -/ndi. 4i zilele i
se preau c %rec ca $rele.
En fiecare clip c/nd .ncerca s se $cupe de vreun lucru seri$s, -/ndul .l zbura &i se
%rezea dup un sfer% de ceas cu inima b%/nd, cu min%ea nuci%, s%p/ni% de $ sin-ur ideeB
6M iube&%e ea $areQ8
CAPITOLUL ,I
Pu&ra uni '&
$i admir frumuse#ea, dar m%
tem de inteligen#a ei.
MY0<MYE
Dac 2ulien &i)ar fi f$l$si%, pen%ru cerce%area cel$r ce se pe%receau .n sal$n, %impul
pierdu% cu eGa-erarea frumuse,ii Ma%(ildei sau cu furiile .mp$%riva m/ndriei fire&%i a familiei
de La M$le, m/ndrie de care Ma%(ilde se lepda fa, de el, ar fi .n,eles .n ce c$ns%a d$mnia ei
asupra %u%ur$r cel$r din prea1m. De cum .l displceai d$mni&$arei de La M$le, ea &%ia s %e
pedepseasc prin%r)$ ir$nie a%/% de calcula%, a%/% de bine aleas, a%/% de cuviinci$as .n
aparen,, spus la vreme a%/% de p$%rivi%, .nc/% clip de clip, cu c/% de -/ndeai mai mul%, cu
a%/% ,i se ad/ncea rana. 4i, .nce%ul cu .nce%ul, ea devenea cumpli% pen%ru am$rul pr$priu
1i-ni%. *um Ma%(ilde nu punea mare pre, pe $ mul,ime de lucruri care pen%ru res%ul familiei
erau ,in%a un$r d$rin,e s%rui%$are, ea prea %$%deauna calm .n $c(ii cel$rlal,i. !al$anele
aris%$cra,iei sun% plcu%e s ,i le amin%e&%i d$ar c/nd pleci de ac$l$, &i a%/%a %$%3 p$li%e,ea
sin-ur nu ,i se pare c pre,uie&%e mare lucru dec/% .n primele zile. 2ulien sim,ea as%a, dup
.nc/n%area de la .ncepu%, urmaser primele nedumeriri. 69$li%e,ea, .&i spunea el, nu .nseamn
dec/% a nu %e m/nia de pe urma pur%ril$r -r$s$lane.8 Ma%(ilde se plic%isise dese$ri, p$a%e c
s)ar fi plic%isi% $riunde. 4i a%unci, s .n,epe cu ir$nia era pen%ru ea $ dis%rac,ie, $ adevra%
plcere.
9$a%e numai ca s aib vic%ime ceva mai amuzan%e dec/% bunicii, dec/% academicianul
si dec/% ceilal,i cinci sau &ase subal%erni care r$iau .n 1urul l$r le dduse ea speran,e
marc(izului de *r$isen$is, c$n%elui de *aMlus &i cel$rlal,i d$i sau %rei %ineri de neam mare.
T$,i ace&%ia nu erau pen%ru ea dec/% n$i prile1uri de ir$nie.
Trebuie s mr%urisim cu prere de ru, fiindc Ma%(ilde ne e dra-, c ea primise
scris$ri de la mai mul,i din%re ei &i c, une$ri, c(iar le rspunsese. Dar ne -rbim s adu-m
c pers$na1ul aces%a e $ eGcep,ie fa, de m$ravurile veacului. *ci, .n -eneral, nu lipsa de
pruden, le p$a%e fi repr$&a% elevel$r n$bilei mns%iri !acr+)*$eur.
En%r)$ zi, marc(izul de *r$isen$is .l .nap$ie Ma%(ildei $ scris$are des%ul de
c$mpr$mi,%$are, pe care ea i)$ %rimisese .n a1un. T/nrul credea c fap%a aceas%a de mare
pruden, .l va .nl,a .n $c(ii ei. Dar Ma%(ildei %$cmai nec(ibzuin,a .i plcea .n scris$ri. O
.nc/n%a s se 1$ace cu s$ar%a. 4i vreme de &ase sp%m/ni nu)i mai adres un cuv/n%
marc(izului.
!cris$rile %ineril$r aces%$ra $ dis%rau3 dar, dup prerea ei, ele semnau lei% una cu al%a.
En %$a%e era v$rba despre pa%ima cea mai ad/nc, cea mai melanc$lic.
I !un% cu %$,ii unul &i acela&i $m desv/r&i%, -a%a s plece .n cruciad, .i spunea ea
unei veri&$are. *un$&%i ceva mai plic%ic$s dec/% as%aQ <a% ce fel de scris$ri am s primesc
%$a% via,a7 Ele nu se v$r sc(imba dec/% din d$uzeci .n d$uzeci de ani, dup $cupa,ia care
va fi la m$d. 9e vremea imperiului, cred c scris$rile au f$s% mai pu,in serbede. A%unci
%inerii din lumea bun vzuser sau sv/r&iser fap%e care aveau .n%r)adevr mre,ie .n ele.
Ducele de NF, unc(iul meu, a lup%a% la \a-ram
>AA
.
I Dar c/% in%eli-en, .,i %rebuie ca s dai $ l$vi%ur de spadQ 4i, dup ce li se
.n%/mpl as%a, plvr-esc a%/%a despre ea7 spuse d$mni&$ara de !ain%e)H+r+di%+, veri&$ara
Ma%(ildei.
I Mie asemenea p$ves%iri .mi plac. ! iei par%e la $ b%lie ade"%rat%, la $ b%lie a
lui Nap$le$n, unde erau uci&i zece mii de $s%a&i, mi se pare c e $ d$vad de cura1. */nd
.nfrun,i prime1dia, ,i se .nal, sufle%ul &i scapi de plic%iseala .n care bie,ii mei ad$ra%$ri par
cufunda,i3 iar plic%iseala as%a e m$lipsi%$are. *ruia din%re ei i)a %recu% prin min%e s fac ceva
eG%ra$rdinarQ "$r s m la de nevas%, -r$zav isprav7 Eu sun% b$-a%, iar %a%a .&i va avansa
-inerele. A(7 dac s)ar -si mcar unul care s aib pu,in (az7
'elul Ma%(ildei de a vedea lucrurileB plin de .nsufle,ire, limpede, ne$bi&nui%, .l s%rica,
precum se vede, limba1ul. Adesea, c/%e un cuv/n% pe care)l r$s%ea era pr$s% privi% de prie%enii
ei a%/% de p$li%ic$&i. 4i dac Ma%(ilde n)ar fi f$s% la m$d, prie%enii ei ar fi mr%urisi%, p$a%e, c
limba1ul .i era pu,in cam prea c$l$ra% pen%ru -in-&ia femeiasc.
D$mni&$ara de La M$le, la r/ndul ei, era cu %$%ul nedreap% fa, de frum$&ii cavaleri
care mi&un .n $is de $ul$-ne. Ma%(ilde privea vii%$rul nu cu -r$az, cci ar fi .nsemna% s
aib un sim,m/n% viu, ci cu $ sil rar .n%/lni% la v/rs%a ei.
*e pu%ea s)&i mai d$reascQ Averea, $b/r&ia n$bil, in%eli-en,a, frumuse,ea, dup
cum se spunea &i dup cum credea &i ea, i le druise s$ar%a din plin.
<a% care erau -/ndurile celei mai invidia%e m$&%eni%$are din f$bur-ul !ain%)Germain,
pe vremea c/nd .ncepuser s)i plac plimbrile cu 2ulien. Or-$liul lui $ uimea &i admira
iscusin,a aces%ui mic)bur-(ez. 6"a izbu%i s a1un- episc$p, ca aba%ele MaurM8
>AH
, .&i spunea
Ma%(ilde.
*ur/nd, .mp$%rivirea cins%i% &i neprefcu% cu care er$ul n$s%ru .n%/mpina mul%e
din%re prerile ei .ncepu s)$ pre$cupe3 se -/ndi mul% la aceas% pur%are3 .l p$ves%ea prie%enei ei
cele mai mici amnun%e ale discu,iil$r &i -sea c nici$da% nu izbu%e&%e s le redea cum
%rebuie.
4i, de$da%, $ idee .l s%rful-era min%eaB 6Am fericirea s iubesc, .&i spuse ea .n%r)$ zi,
cuprins de $ nemr-ini% bucurie. <ubesc, iubesc, nu)ncape .nd$ial7 La v/rs%a mea, $ fa%
%/nr, frum$as, in%eli-en% unde p$a%e -si senza,ii dac nu .n dra-$s%eQ Orice a& face, nu
m)a& fi pu%u% .ndr-$s%i nici$da% de *r$isen$is, de *aMlus &i tutti Quanti
>A@
. !un% desv/r&i,i,
prea desv/r&i,i p$a%e3 .n sf/r&i%, m plic%isesc.8
Ma%(ilde revzu .n min%e %$a%e descrierile pasiunii pe care le ci%ise .n .anon Lescaut,
Noua Leloiz%, &crisorile unei c%lug%ri#e portugheze e%c, e%c. ine.n,eles c nu se -/ndea
dec/% la marile pasiuni3 dra-$s%ea de r/nd era nevrednic pen%ru $ fa% de v/rs%a &i $b/r&ia ei.
Numea dra-$s%e numai sim,m/n%ul acela er$ic pe care .l pu%eai .n%/lni .n 'ran,a pe vremea
lui Henric al <<<)lea &i a lui ass$mpierre
>AL
. O asemenea dra-$s%e nu cun$a&%e 1$snicele
%emeri .n fa,a s%avilel$r &i, dimp$%riv, %e .mpin-e la fap%e mre,e. 6*e nen$r$cire pen%ru mine
c nu mai eGis% $ cur%e adevra%, cum era a *a%erinei de Medici sau a lui Lud$vic al ;l<<)
lea7 M sim% la .nl,imea a %$% ce e mai cu%ez%$r &i mai mre,. *e n)a& face din%r)un re-e
inim$s ca Lud$vic al ;l<<)lea dac mi)ar suspina la pici$are7
L)a& duce .n "endeea, cum spune a%/% de des bar$nul T$llM, &i de ac$l$ el &i)ar
recuceri .n%re- re-a%ul3 &i)a%unci, adi$, le-iuire smuls de p$p$rF iar 2ulien mi)ar s%a al%uri.
*e)i lipse&%eQ Un nume &i averea. Numele &i l)ar furi, iar averea ar d$b/ndi)$. Lui *r$isen$is
nu)i lipse&%e nimic &i, %$%u&i, n)$ s fie %$a% via,a dec/% un duce pe 1um%a%e ul%ra, pe 1um%a%e
liberal, $ fiin, ne($%r/%, $c$lind %$%deauna eG%remele, &i, deci, nu s-ar afla niciodat% (n
frunte.
*e fap% mare nu e $ eG%rem c/nd p$rne&%i la sv/r&irea eiQ <ar $amenil$r de r/nd ea
li se pare cu pu%in, d$ar dup ce a f$s% sv/r&i%. Da, iubirea, cu %$a%e minunile ei, .mi va
s%p/ni inima3 $ sim%, dup f$cul care m .nsufle,e&%e. *erul .mi da%$ra (arul aces%a. D$ar nu
de-eaba &i)a aduna% %$a%e darurile .n%r)$ sin-ur fiin,7 'ericirea mea va fi vrednic de mine.
Nici$ zi n)$ s mi se par aid$ma cu ziua din a1un. D$vedesc de pe acum mre,ie &i cura1,
numai prin simplul fap% c .ndrznesc s iubesc un brba% care .mi es%e a%/% de depar%e prin
p$zi,ia lui s$cial. ! vedemB $ s m meri%e el &i de)acum .nain%eQ La prima slbiciune pe
care am s)$ vd la el, .l prsesc. O fa% de ran-ul meu &i cu firea cavalereasc pe care %$,i
binev$iesc s mi)$ ac$rde Jcuvin%ele aces%ea le &%ia de la %a%l eiK nu %rebuie s se p$ar%e
pr$s%e&%e.
Nu m)a& pur%a $are a&a dac l)a& iubi pe marc(izul de *r$isen$isQ A%unci a& avea &i eu
par%e de fericirea veri&$arel$r mele, fericire pe care $ dispre,uiesc din %$% sufle%ul. 4%iu
dinain%e %$% ce mi)ar spune bie%ul marc(iz, %$% ce i)a& rspunde. *e pre, p$a%e avea $ dra-$s%e
care %e face s c&%iQ E ca &i cum ai fi evlavi$s. A& lua par%e la semnarea unui c$n%rac% de
cs%$rie, a&a cum a fcu% cea mai mic din%re veri&$arele mele, iar bunicii ar lcrima
.ndui$&a,i, dac nu cumva s)ar nec1i din pricina vreunei ul%ime c$ndi,ii v/r/%e cu $ zi .nain%e
.n c$n%rac% de c%re n$%arul celeilal%e pr,i.8
CAPITOLUL ,II
S 'i oar un Dan&on6
Ne"oia de zbucium, iat% ce
st%p/nea firea preafrumoasei
.arguerite de Valois, m%tu'a mea,
c%s%torit% de tin%r% cu regele
Na"arrei, pe care (l "edem acum
domnind (n Eran#a, sub numele de
Lenric al KV-lea. Ne"oia de a risca
alc%tuia (ntreaga tain% a firii
acestei prea pl%cute principeseD de
aici certurile 'i (mp%c%rile cu fra#ii ei,
(nc% de la "/rsta de 'aisprezece ani.
>ar ce putea pune (n :oc o t/n%r%
fat% 0e are mai de pre#I bunul
renume 'i stima (ntregii sale "ie#i.
Mem$riile ducelui de
DSANGOULYME, c$pil din fl$ri
al lui *ar$l al <;)lea.
6En%re 2ulien &i mine nu va fi niciun c$n%rac%, nu eGis% niciun fel de n$%ar3 %$%ul e
er$ic, %$%ul se va na&%e prin v$ia s$ar%ei. En afar de n$ble,e, care lui .l lipse&%e, dra-$s%ea mea
e aid$ma cu a Mar-ueri%ei de "al$is pen%ru %/nrul de La M$le, cel mai dis%ins $m de pe
vremea ei. E $are vina mea dac %inerii de la cur%e sun% par%izani a%/% de c$nvin&i ai cu"iin#ei,
.nc/% plesc d$ar -/ndindu)se la cea mai mic aven%ur c/% de c/% ne$bi&nui%Q O cl%$rie
ne.nsemna%, .n Grecia sau .n Africa, e pen%ru ei culmea .ndrznelii, de&i nu se pricep s
mear- dec/% cu %urma. De cum se p$menesc sin-uri, .l cuprinde -r$aza, nu de suli,a vreunui
beduin, ci de ridic$l, &i -r$aza as%a .l .nnebune&%e.
Dra-ului meu 2ulien, dimp$%riv, nu)i place s ac,i$neze dec/% sin-ur. N)ai s -se&%i
nici$da% la fiin,a as%a de$sebi% cea mai mic in%en,ie de a cu%a spri1inul &i a1u%$rul cuiva7 .l
dispre,uie&%e pe %$,i, ia% de ce eu nu)l dispre,uiesc.
Dac, cu %$a% srcia lui, 2ulien ar fi n$bil, dra-$s%ea mea n)ar fi dec/% $ pr$s%ie
vul-ar, $ mezalian, de r/nd3 &i)a%unci n)a& d$ri)$, cci i)ar lipsi ceea ce pune pece%ea
maril$r pasiuniB imensi%a%ea piedicii care %rebuie birui% &i nea-ra nesi-uran, a fap%el$r.8
D$mni&$ara de La M$le era a%/% de abs$rbi% de aces%e frum$ase -/nduri, .nc/% a d$ua
zi, fr s)&i dea seama, .l lud pe 2ulien .n fa,a marc(izului de *r$isen$is &i a fra%elui ei.
Ensufle,irea ei fu a%/% de f,i&, .nc/% ace&%ia se suprar.
I 'ere&%e)%e de %/nrul aces%a a%/% de ener-ic, $ sf%ui N$rber%, dac .ncepe iar
rev$lu,ia, el $ s ne duc pe %$,i la -(il$%in.
Ma%(ilde se feri s)i rspund &i se -rbi s r/d de el &i de *r$isen$is, v$rbindu)le
despre %eama pe care le)$ pricinuie&%e $ fire ener-ic. 6Teama as%a nu e, de fap%, dec/% %eama
de neprevzu%, frica de a rm/ne .nlemni% .n fa,a neprevzu%uluiF8
I Mereu, d$mnil$r, mereu v sperie %eama de ridic$l, m$ns%rul care, din nefericire, a
rp$sa% .n >?>L.
6En%r)$ ,ar .n care eGis% d$u %abere, nu mai p$a%e eGis%a ridic$lul8, spunea d$mnul
de La M$le. 'iic)sa .l .n,elesese ideea.
I A&adar, d$mnil$r, le spuse ea du&manil$r lui 2ulien, dup ce $ s v %eme,i %$a%
via,a, $ s vi se spunB
Rtii, nu era un lup, ci numai umbra lui.
Ma%(ilde .l prsi cur/nd. *uvin%ele fra%elui ei i se preau de nesuferi% &i $
.nspim/n%aserB dar, c(iar de a d$ua zi, vzu .n ele cea mai aleas laud.
6En veacul n$s%ru, c/nd $rice ener-ie a pieri%, ener-ia lui .l sperie. Am s)i repe%
cuvin%ele fra%elui meu, vreau s vd ce)$ s)mi rspund. Dar am s ale- una din clipele c/nd
.l s%rlucesc $c(ii. A%unci nu m p$a%e min,i. ! fie $are un Dan%$nQ7 .&i mai spuse ea dup $
.ndelun- &i nedeslu&i% visare. Ei bine7 ! zicem c .ncepe rev$lu,ia. *e r$luri ar mai 1uca
a%unci *r$isen$is &i fra%ele meuQ E scris dinain%eB resemnarea sublim. "$r fi ni&%e berbeci
er$ici, ls/ndu)se -/%ui,i fr s sc$a% $ v$rb. 9/n &i .n fa,a m$r,ii, sin-ura l$r %eam ar fi
s nu par de pr$s%)-us%. 9e c/nd dra-ul meu 2ulien i)ar zbura creierii iac$binului veni% s)l
ares%eze, dac ar mai eGis%a $ c/% de slab speran, de salvare. El nu se %eme c ar pu%ea
sv/r&i ceva de pr$s%)-us%.8
Aces%e ul%ime cuvin%e $ fcur s cad pe -/nduri3 .l %rezeau amin%iri durer$ase &i)i
%iau %$% elanul. El amin%eau ir$niile d$mnil$r de *aMlus, de *r$isen$is, de Luz &i ale fra%elui
ei. Dumneal$r .l repr$&au lui 2ulien .nf,i&area preo#easc%B umil &i f,arnic.
6Dar ba%1$curile l$r amare &i fap%ul c le repe% a%/% de des d$vedesc, .n ciuda l$r, c
2ulien e $mul cel mai de$sebi% din c/,i am .n%/lni% iarna as%a, se -/ndi ea iar, cu $c(ii
s%rlucind de bucurie. *e imp$r%an, au defec%ele &i s%/n-ciile luiQ Are mre,ie, &i as%a .l
supr pe ei, care, al%min%eri, sun% a%/% de buni &i de .n-dui%$ri. !i-ur c e srac &i c a .nv,a%
ca s a1un- pre$%3 ei sun% c$mandan,i de escadr$ane &i n)au avu% nev$ie de s%udii3 e mai u&$r
a&a.
*u %$a%e c ve&nicul lui c$s%um ne-ru &i .nf,i&area de pre$% pe care bie%ul bia% e
nev$i% s)$ aib ca s nu piar de f$ame nu)l fac prea ar%$s, superi$ri%a%ea lui .l sperie, e c/% se
p$a%e de limpede. Enf,i&area as%a de pre$% el &i)$ leapd de cum rm/nem sin-uri c/%eva
clipe. <ar c/nd dumneal$r spun un cuv/n% pe care .l cred is%e, &i n$u, nu se ui% mai .n%/i la
2ulienQ Am vzu% eu bine. 4i %$%u&i, sun% si-uri c el n)$ s le v$rbeasc dec/% dac e .n%reba%.
Numai mie .mi v$rbe&%e, fiindc bnuie&%e c am $ inim mare. La $biec,iile l$r, el nu
rspunde dec/% eGac% c/% %rebuie ca s nu dep&easc buna)cuviin,. 4i imedia% redevine
respec%u$s. *u mine discu% $re .n%re-i &i nu e si-ur pe ideile lui c/% %imp am de fcu% cea mai
u&$ar $biec,ie. <n sf/r&i%, %$a% iarna nu s)a pe%recu% nimic de$sebi%3 n)a f$s% v$rba dec/% s ne
a%ra-em a%en,ia prin cuvin%e. 4i c(iar %a%a, un $m superi$r &i care va duce depar%e faima
familiei, .l respec% pe 2ulien. T$,i ceilal,i .l ursc, nimeni nu)l dispre,uie&%e, .n afar de
preacucernicele prie%ene ale mamei.8
*$n%ele de *aMlus avea sau se prefcea c are $ mare pasiune pen%ru cai3 .&i pe%recea
via,a .n -ra1d &i, dese$ri, lua c(iar masa ac$l$. Aceas% mare pasiune, uni% cu $biceiul de a nu
r/de nici$da%, .l ridica .n $c(ii prie%enil$r si3 era vul%urul micului l$r -rup.
A d$ua zi, de .nda% ce se adunar cu %$,ii .ndr%ul 1il,ului d$amnei de La M$le,
2ulien nefiind de fa,, d$mnul de *aMlus, sus,inu% de *r$isen$is &i de N$rber%, p$rni cu
.nsufle,ire la a%ac .mp$%riva bunei preri pe care Ma%(ilde $ avea despre %/nrul secre%ar3 &i
fcu as%a ca din senin, apr$ape din prima clip c/nd ddu cu $c(ii de d$mni&$ara de La M$le.
Ea .n,elese aceas% viclenie de la $ p$&% &i se sim,i .nc/n%a%.
6<a%)i uni,i pe %$,i .mp$%riva unui $m de -eniu care n)are nici mcar zece lud$vici
veni% &i nu le p$a%e rspunde dec/% a%unci c/nd es%e .n%reba%, .&i spuse ea. !e %em de el, de&i
p$ar% un bie% ve&m/n% ne-ru. Dar cum ar fi dac ar avea ep$le,iQ8
Nici$da% nu fusese mai sc/n%eie%$are. 4i pr/nd c -lume&%e, .i c$ple&i cu ba%1$curi
amare, de la primele a%acuri, pe d$mnul de *aMlus &i pe alia,ii lui. */nd f$cul ir$niil$r aces%$r
s%rluci,i $fi,eri se s%inseB
I Dac m/ine vreun b$ierna& din mun,ii 'ranc(e *$m%+)ului, .i spuse ea d$mnului de
*aMlus, &i)ar amin%i c 2ulien e c$pilul lui din fl$ri &i i)ar drui un nume &i c/%eva mii de
franci, pes%e &ase sp%m/ni 2ulien ar pur%a mus%,i, ca &i dumneav$as%r, d$mnil$r3 .n &ase
sp%m/ni ar fi $fi,er de (usari, ca dumneav$as%r, d$mnil$r. 4i a%unci mre,ia carac%erului nu
i)ar mai fi ridic$l. !i v)a& vedea nev$i%, d$mnule vii%$r duce, s rm/ne,i la vec(iul &i
-re&i%ul ar-umen% al superi$ri%,ii n$ble,ii de pala% asupra n$ble,ii de pr$vincie. 4i ce v)ar mai
rm/ne dac a& vrea s mer- p/n la cap% &i a& avea ru%a%ea s)i dau drep% %a% lui 2ulien
vreun duce spani$l, priz$nier de rzb$i la esanO$n din vremea lui Nap$le$n &i care, mus%ra%
de c$n&%iin,, l)ar recun$a&%e pe pa%ul de m$ar%eQ
T$a%e aces%e presupuneri c 2ulien ar fi un fiu nele-i%im, d$mnii de *aMlus &i de
*r$isen$is le -sir lipsi%e de bun)-us%. <a% %$% ce vzur ei .n ra,i$namen%ul Ma%(ildei.
Oric/% de s%p/ni% ar fi f$s% N$rber%, cuvin%ele s$r)sii erau a%/% de limpezi, .nc/% .&i lu
un aer -rav care, %rebuie s mr%urisim, se p$%rivea prea pu,in cu .nf,i&area lui z/mbi%$are &i
bun. 4i .ndrzni s spun c/%eva cuvin%e.
I E&%i b$lnav, dra-ul meu7 .i rspunse Ma%(ilde cu $arecare seri$zi%a%e .n -las.
Trebuie s %e sim,i %are b$lnav dac la -lume rspunzi cu m$ral. Tu, &i m$ral7 Nu cumva
vrei s cape,i un p$s% de prefec%Q
Ma%(ilde ui% repede aerul .n,epa% al c$n%elui de *aMlus, suprarea lui N$rber% &i
m/(nirea %cu% a d$mnului de *r$isen$is. Trebuia s la $ ($%r/re asupra unei idei fa%ale care
i se s%recurase .n sufle%.
62ulien e des%ul de sincer cu mine, .&i spuse ea3 la v/rs%a lui, .n%r)$ si%ua,ie de
inferi$ri%a%e &i r$s, cum e, de $ ambi,ie nemaip$meni%, ar avea nev$ie de $ prie%en. 9$a%e c
prie%ena aceas%a sun% eu3 dar nu)i vd dra-$s%ea. *u .ndrzneala lui, mi)ar fi v$rbi% despre ea.8
Nesi-uran,a, dial$-ul cu sine .ns&i, care .ncep/nd de a%unci, $ frm/n% pe Ma%(ilde
clip de clip, fc/nd)$ s -seasc n$i ar-umen%e $ri de c/%e $ri .l v$rbea 2ulien, .l alun- cu
%$%ul plic%iseala a%/% de $bi&nui% p/n a%unci.
'iic a unui $m cu min%e aleas, care pu%ea s devin minis%ru &i s)i res%i%uie clerului
pdurile sale, d$mni&$ara de La M$le avusese par%e, la mns%irea !acr+)*$eur, de cele mai
c$ple&i%$are lin-u&iri. Nen$r$cirea aces%a nu mai pu%ea fi .ndrep%a%. < se v/r/se .n cap c
da%$ri% $b/r&iei &i b$-,iei sale, ea %rebuie s fie mai ferici% dec/% $ricare al%a. <a% de unde
se %ra- plic%isul prin,il$r &i %$a%e nebuniile l$r.
Ma%(ilde nu scpase de influen,a neferici% a aces%$r idei. Oric/% min%e ai avea, la
zece ani nu %e p$,i apra .mp$%riva lin-u&iril$r unei .n%re-i mns%iri, mai ales c/nd ele par
a%/% de .n%emeia%e.
Din clipa c/nd ($%r/se c e .ndr-$s%i% de 2ulien, Ma%(ilde nu se mai plic%isi. !e
felici%a zilnic pen%ru ideea de a se lsa prad unei mari pasiuni. 62$aca as%a e prime1di$as,
-/ndea ea. Dar cu a%/% mai bine7 De)$ mie de $ri cu a%/% mai bine7
'r $ mare pasiune, am %/n1i% de plic%iseal .n cea mai frum$as ep$c a vie,ii, .n%re
&aisprezece &i d$uzeci de ani. *ei mai frum$&i ani i)am &i pierdu% p/n acum3 sin-ura plcere
ce mi se $fer es%e s ascul% ,icnelile prie%enel$r mamei, care, dup c/% se spune, .n >PV=, la
*$blen%z
>AP
, nu erau c(iar a%/% de severe pe c/% le sun% as%zi cuvin%ele.
4i %$cmai c/nd aces%e -rave .nd$ieli frm/n%au sufle%ul Ma%(ildei, 2ulien nu)i .n,ele-ea
del$c privirile s%rui%$are a,in%i%e asupra lui. !im,ea, fire&%e, $ rceal din ce .n ce mai mare .n
pur%area c$n%elui N$rber% &i $ n$u criz de %rufie .n pur%area d$mnil$r de *aMlus, de Luz &i
de *r$isen$is. Dar se $bi&nuise cu as%a. Nen$r$cirea as%a i se .n%/mpla, une$ri, dup vre$
seral, .n %impul creia s%rlucise mai mul% dec/% s)ar fi cuveni% si%ua,iei lui. 'r primirea
de$sebi% din par%ea Ma%(ildei &i fr curi$zi%a%ea pe care i)$ s%/rnea %$% -rupul l$r, 2ulien s)ar
fi feri% s)i urmeze .n -rdin pe dis%in&ii %ineri cu mus%,i c/nd, dup cin, $ .ns$,eau ac$l$ pe
d$mni&$ara de La M$le.
6Da, nu e cu pu%in, s m .n&el, .&i spunea 2ulien3 d$mni&$ara de La M$le m prive&%e
.n%r)un fel ciuda%. Dar c(iar a%unci c/nd frum$&ii ei $c(i alba&%ri, a,in%i,i asupra mea, par mai
sinceri, zresc .n ei ceva s%udia%, $ fr/m de s/n-e rece &i de ru%a%e. E cu pu%in, ca as%a s
fie iubireQ */% de$sebire c/nd m -/ndesc la privirile d$amnei de 0:nal78
En%r)$ sear, dup cin, 2ulien, care .l urmase pe d$mnul de La M$le .n cabine%ul su,
se .n%$rcea -rbi% .n -rdin. 9e c/nd se apr$pia de -rupul Ma%(ildei fr -/nd s se fereasc,
auzi c/%eva cuvin%e spuse cu -las %are. D$mni&$ara de La M$le .&i nec1ea fra%ele. 2ulien .&i
auzi numele, r$s%i% limpede, de d$u $ri. A%unci, se ivi. 4i de$da% s ls $ %cere ad/nc, pe
care ceilal,i .ncercar zadarnic s)$ .mpr&%ie. D$mni&$ara de La M$le &i fra%ele ei preau prea
aprin&i ca s p$a% sc(imba v$rba. D$mnii de *aMlus &i *r$isen$is, de Luz &i .nc un prie%en
al l$r .l primir cu $ rceal de -(ea,. A%unci el se depr%a.
CAPITOLUL ,III
Un co"!lo&
0u"intele f%r% leg%tur%, (nt/lnirile
(nt/mpl%toare se preschimb% (n
do"ezi c/t se poate de limpezi pentru
omul cu imagina#ie, dac% are c/t
de c/t foc (n inim%.
!*H<LLE0
A d$ua zi, 2ulien .l surprinse iar pe N$rber% &i pe s$r)sa v$rbind despre el. La s$sirea
lui, se ls $ %cere de m$ar%e, ca &i .n a1un. A%unci bnuielile .n%recur $rice limi%. 6Oare
%inerii &%ia amabili au de -/nd s)&i ba% 1$c de mineQ Trebuie s mr%urisesc c un asemenea
lucru e mul% mai cu pu%in,, mul% mai firesc dec/% $ pre%ins pasiune a d$mni&$arei de La
M$le pen%ru un p/rli% de secre%ar. Mai .n%/i, au $amenii &%ia pasiuniQ */nd e v$rba de
mis%ificare, nu)i .n%rece nimeni. Emi pizmuiesc bia%a mea superi$ri%a%e .n v$rbire. <nvidia e
.nc una din slbiciunile l$r. A&a %$%ul pare lmuri%. D$mni&$ara de La M$le vrea s)mi v/re
.n cap c m place, numai ca s m fac de r/s .n fa,a pre%enden%ului ei.8
nuiala aceas%a crud sc(imb %$a% s%area m$ral a lui 2ulien. Ea .i .n%/lni .n inim
un mu-ure de iubire, pe care nu)i fu -reu s)l dis%ru-. <ubirea lui 2ulien se .n%emeia d$ar pe
rara frumuse,e a Ma%(ildei sau, mai de-rab, pe ,inu%a ei de re-in &i pe r$c(iile ei minuna%e.
En privin,a aceas%a, 2ulien rmsese %$% un parveni%. Dup c/% se spune, un ,ran de&%ep% c/nd
a1un-e pe primele %rep%e ale s$cie%,ii, rm/ne uimi% mai ales .n fa,a vreunei femei frum$ase
din lumea bun. Nu carac%erul Ma%(ildei .l mi&case pe 2ulien p/n .n ziua aceea. Avea des%ul
bun)sim, ca s)&i dea seama c nu)i cun$&%ea del$c firea. T$% ce vedea pu%ea s nu fie dec/% $
aparen,.
De pild, Ma%(ilde n)ar fi lipsi% pen%ru nimic .n lume de la li%ur-(ia de duminic3
apr$ape zilnic .&i .ns$,ea mama la biseric. <ar dac, .n sal$anele pala%ului La M$le, vreun
nec(ibzui% ui%a unde se afla &i)&i permi%ea cea mai u&$ar aluzie la vre$ -lum .mp$%riva
in%eresel$r adevra%e sau presupuse ale %r$nului sau ale al%arului, Ma%(ilde devenea .n%r)$
clip de $ rceal de -(ea,. 9rivirea ei, a%/% de a%r-%$are, .mbrca nemr-ini%a %rufie
neps%$are a unui vec(i p$r%re% de familie.
Dar 2ulien se c$nvinsese c avea %$%deauna, la ea .n camer, unul sau d$u din
v$lumele cele mai fil$s$fice ale lui "$l%aire. El .nsu&i fura dese$ri c/%eva %$muri din frum$asa
edi,ie a%/% de minuna% le-a%. Depr%/nd pu,in fiecare v$lum al%ura%, ascundea lipsa celui pe
care .l lua3 dar .&i ddu cur/nd seama c)l mai ci%ea cineva pe "$l%aire.
A%unci f$l$sise un &ire%lic de seminar3 puse c/%eva fire de pr pes%e v$lumele care
bnuia c ar pu%ea s)$ in%ereseze pe d$mni&$ara de La M$le. 4i v$lumele dispreau sp%m/ni
de)a r/ndul.
D$mnul de La M$le, supra% pe librarul lui, care .i %rimi%ea %$a%e falsele .emorii, .l
puse pe 2ulien s)i cumpere n$u%,ile mai de$c(ea%e. Dar, pen%ru ca veninul s nu se .mpr&%ie
.n %$a% casa, secre%arul avea $rdin s ascund cr,ile aces%ea, .n%r)$ mic bibli$%ec a&eza% .n
camera marc(izului. !i 2ulien se c$nvinse cur/nd c, $ric/% de pu,in du&mn$ase fa, de
in%eresele %r$nului &i ale al%arului ar fi f$s% cr,ile aces%ea n$i, ele nu .n%/rziau s dispar.
!i-ur, nu era N$rber% cel care le ci%ea.
EGa-er/nd eGperien,a aceas%a, 2ulien credea c d$mni&$ara de La M$le are v$i%a
prefc%$rie a unui Mac(iavelli. Dar pre%insa %icl$&ie i se prea plin de farmec, apr$ape
sin-urul farmec m$ral al Ma%(ildei. 9lic%isi% de f,rnicie &i de v$rbrie asupra vir%u,ii,
a1un-ea acum la eGcese.
4i, mai mul% .&i s%/rnea ima-ina,ia dec/% era %/r/% de dra-$s%e.
Abia dup ce se pierdea .n visri, -/ndindu)se la %alia nespus de ele-an% a
d$mni&$arei de La M$le, la -us%ul desv/r&i% al .mbrcmin,ii ei, la m/inile ei albe, la
frumuse,ea bra,el$r ei, la gra#ia fireasc% a %u%ur$r mi&cril$r ei, se p$menea .ndr-$s%i%.
A%unci, ca s)i .n%re-easc farmecul, &i)$ .nc(ipuia ca pe $ *a%erina de Medici. Nimic nu i se
prea prea pr$fund sau prea m/r&av pen%ru carac%erul pe care i)l .mprumu%a. Era idealul
Masl$nil$r, al 'rilairil$r &i al *as%anezil$r, admira,i de el .n %inere,e, .n%r)un cuv/n%, era
idealul lui despre 9aris.
4i, $are, a eGis%a% vre$da% ceva mai cara-(i$s pe lume dec/% s crezi .n pr$funzimea
sau .n %icl$&ia carac%erului parizianQ
6!e prea p$a%e ca aces% trio s)&i ba% 1$c de mine,8 -/ndea 2ulien. 4i dac nu)i vedem
.nc eGpresia p$s$m$r/% &i rece, reapru% .n $c(i de c/%e $ri rspunde priviril$r Ma%(ildei,
.nseamn c)i cun$a&%em prea pu,in firea. O ir$nie amar respinse d$vezile de prie%enie pe
care d$mni&$ara de La M$le, mira%, se .ncume% s le ara%e de d$u sau %rei $ri.
Mira% de ciud,enia lui nea&%ep%a%, inima fe%ei, de $bicei rece, plic%isi% &i sim,i%$are
numai .n fa,a in%eli-en,ei, deveni a%/% de p%ima& pe c/% era .n firea ei s fie. Dar carac%erul
Ma%(ildei cuprindea &i mul% $r-$liu, iar na&%erea sen%imen%ului care fcea ca .n%rea-a ei
fericire s depind de al%cineva fu .ns$,i% de $ ad/nc %ris%e,e.
2ulien .nv,ase des%ule de c/nd s$sise la 9aris, ca s)&i dea seama c %ris%e,ea ei n)avea
nimic c$mun cu %ris%e,ea searbd pricinui% de plic%iseal. En l$c s fie nes,i$as, ca pe
vremuri, de sera%e, de spec%ac$le &i de $ricare al% s$i de pe%receri, Ma%(ilde le $c$lea acum.
Muzica, a&a cum $ c/n%au francezii, $ plic%isea de m$ar%e, &i %$%u&i, 2ulien, care
s$c$%ea c e de da%$ria lui s fie de fa, la sf/r&i%ul spec%ac$lel$r de la Oper, b- de seam
c se lsa c$ndus ac$l$ c/% pu%ea mai des. Lui 2ulien i se pru c d$mni&$ara de La M$le .&i
mai pierduse .n%ruc/%va din %ac%ul desv/r&i% care ddea a%/%a farmec %u%ur$r fap%el$r &i
v$rbel$r ei. Une$ri, Ma%(ilde le rspundea prie%enil$r cu -lume 1i-ni%$are prin %ria .n,ep%urii
l$r. < se pru c .l prive&%e ca pe $ pac$s%e pe marc(izul de *r$isen$is. 6Gr$zav %rebuie s mai
,in de *r$isen$is la bani dac n)$ las bal% pe fa%a as%a, $ric/% de b$-a% ar fi ea78 -/ndea
2ulien. 4i indi-na% de 1i-nirile aduse demni%,ii masculine, se pur%a &i mai rece cu Ma%(ilde.
De mul%e $ri a1unse s)i rspund c(iar necuviinci$s.
Oric/% de ($%r/% ar fi f$s% s nu se lase .n&ela% de mr%uriile dra-$s%ei Ma%(ildei, ele
erau a%/% de vdi%e .n unele zile, &i 2ulien, ai crui $c(i .ncepuser s se desc(id, le -sea a%/%
de plcu%e, .nc/% se sim,ea une$ri .ncurca% din pricina l$r.
6Dibcia &i rbdarea nemr-ini% a %ineril$r s%$ra din lumea mare v$r birui p/n la
urm pu,ina mea eGperien,, .&i spunea elB %rebuie s plec &i s pun cap% $ da% la %$a%e.8
Marc(izul %$cmai .l .ncredin,ase adminis%rarea mai mul%$r m$&i$are &i acare%uri pe care le
avea .n sudul pr$vinciei Lan-ued$c. O cl%$rie era necesar. D$mnul de La M$le .l .n-dui
cu -reu s $ fac. En afar de pr$blemele le-a%e de marile lui ambi,ii, 2ulien devenise un al
d$ilea el .nsu&i.
69/n la urm %$% nu m)au prins .n curs, .&i spunea el, $cup/ndu)se cu pre-%irile de
plecare. 'ie c d$mni&$ara de La M$le .&i ba%e cu adevra% 1$c de prie%enii ei, fie c $ face
numai ca s)mi c/&%i-e .ncrederea, .n ce m prive&%e, m)am dis%ra%, &i a%/%a %$%. Dac n)au pus
ceva la cale .mp$%riva fiului c(eres%e-iului, pur%area d$mni&$arei de La M$le e de ne.n,eles,
dar nu numai pen%ru mine, ci &i pen%ru marc(izul de *r$isen$is. <eri, de pild, suprarea ei nu
era del$c prefcu%, &i am avu% plcerea s)l vd .n1$si%, .n fav$area mea, pe un %/nr la fel de
n$bil &i de b$-a% pe c/% sun% eu de calic &i de plebeu. A f$s% una din%re cele mai mari vic%$rii
din c/%e am d$b/ndi% vre$da%3 $ s m .nveseleasc .n dili-en%, de)a lun-ul c/mpiil$r din
Lan-ued$c.8
2ulien .&i %inuise plecarea, dar Ma%(ilde &%ia mai bine dec/% el c avea s prseasc
9arisul a d$ua zi, &i .nc pen%ru mul% vreme. 9l/n-/ndu)se de $ durere de cap .n-r$zi%$are,
sp$ri% de zpu&eala din sal$n, se plimb mul% vreme prin -rdin &i .l urmri .n%r)a%/%a cu
-lumele ei .n,ep%$are pe N$rber%, pe marc(izul de *r$isen$is, pe *aMlus, pe de Luz, &i .nc
pe vre$ d$i %ineri care cinaser .n pala%ul La M$le, .nc/% .l sili s plece. <ar pe 2ulien .l privea
.n%r)un fel ciuda%.
69$a%e c privirea ei nu e dec/% $ prefc%$rie, -/ndi 2ulien3 dar de ce are respira,ia
a%/% de nefireasc &i de ce e a%/% de %ulbura%Q Ei, a&7 .&i spuse el. *ine sun% eu, ca s le 1udec
pe %$a%eQ Aici e v$rba de cea mai sublim &i mai aleas din%re femeile 9arisului. 0espira,ia
as%a -/f/i%$are, care era c/% pe ce s m dea -a%a, $ fi .nv,/nd)$ de la Le$n%ine 'aM
>A?
, care .l
place a%/% de mul%.8
0mseser sin-uri3 c$nversa,ia l/ncezea, vdi%. 6Nu7 2ulien nu sim%e nimic pen%ru
mine8, .&i spunea Ma%(ilde, cu adevra% neferici%.
*/nd el v$i s)&i la rmas bun, d$mni&$ara de La M$le .l s%r/nse bra,ul cu pu%ereB
I En seara as%a vei primi $ scris$are de la mine, .i spuse ea cu v$ce a%/% de sc(imba%,
.nc/% era de nerecun$scu%. 'ap%ul aces%a .l mi&c .nda% pe 2ulien. Ta%a, c$n%inu ca, are $
s%im .ndrep%,i% pen%ru serviciile pe care i le aduci. Trebuie s nu pleci m/ine3 -se&%e un
pre%eG%.
4i se depr%a, .n fu-.
Avea $ %alie minuna%. 9ici$r mai frum$s, cu nepu%in, s -se&%i. 4i aler-a cu a%/%a
-ra,ie, .nc/% 2ulien rmase fermeca%. Dar ar pu%ea cineva -(ici la ce se -/ndea dup ce
Ma%(ilde dispruseQ .l 1i-nise %$nul p$runci%$r cu care fusese r$s%i% cuv/n%ul %rebuie. 4i pe
Lud$vic al ;")lea, .n clipa m$r,ii, l)a supra% -r$zav cuv/n%ul %rebuie, f$l$si% cu s%/n-cie de
medicul su3 iar Lud$vic al ;")lea nu era %$%u&i un parveni%.
9es%e un ceas, un lac(eu .l .nm/n lui 2ulien $ scris$are3 era pur &i simplu $ declara,ie
de dra-$s%e. 8
6!%ilul nu e prea afec%a%8, .&i spuse 2ulien, cu%/nd, prin $bserva,iile lui li%erare, s)&i
s%p/neasc bucuria care .l s%r/n-ea $bra1ii &i)l silea s r/d fr v$ia lui.
6A&adar, r$s%i el de$da%, nemaipu%/ndu)&i s%p/ni pa%ima prea pu%ernic, eu, un bie%
,ran, am primi% $ declara,ie de dra-$s%e de la $ femeie din lumea mare7 */% despre mine, m)
am ,inu% bine, adu- el, s%p/nindu)&i pe c/% pu%ea bucuria. Am &%iu% s)mi ps%rez
demni%a%ea. N)am spus nici$da% c iubesc.8
Encepu s s%udieze f$rmele li%erel$r3 d$mni&$ara de La M$le avea un scris frum$s,
mrun%, en-lezesc. 2ulien sim,ea nev$ia unei $cupa,ii fizice, ca s)&i ui%e bucuria care mer-ea
p/n la nebunie.
3Plecarea dumitale m% sile'te s% "orbesc7 2r fi peste puterile mele s% nu te mai
"%d.8
Un -/nd .l izbi pe 2ulien ca $ desc$perire, .n%rerup/ndu)l din s%udierea scris$rii
Ma%(ildei &i sp$rindu)i bucuria. 6L)am .nvins pe marc(izul de *r$isen$is, eu, care nu spun
dec/% lucruri seri$ase7 4i el e a%/% de dr-u,7 Are mus%,i &i $ unif$rm .nc/n%%$are3 &i se
pricepe s -seasc %$cmai c/nd %rebuie c/%e un cuv/n% ales &i plin de (az.8
2ulien pe%recu $ clip nespus de plcu%a3 r%cea la .n%/mplare prin -rdin, bea% de
fericire.
Mai %/rziu se urc .n bir$u &i ru- s fie primi% de marc(izul de La M$le, care, din
fericire, era acas.
Ei d$vedi lesne, ar%/ndu)i c/%eva (/r%ii $ficiale s$si%e din N$rmandie, c -ri1a pen%ru
pr$cesele n$rmande .l silea s)&i am/ne plecarea .n Lan-ued$c.
I M bucur c nu pleci, .i spuse marc(izul c/nd sf/r&ir discu,ia despre afaceri. $mi
face pl%cere s% te "%d.
2ulien prsi .ncperea3 cuvin%ele aces%ea .l s%/n1eneau.
64i eu am s)i seduc fa%a7 Am s .mpiedic p$a%e pen%ru %$%deauna cs%$ria cu
marc(izul de *r$isen$is, care .l face s vad vii%$rul .n cul$ri lumin$ase3 dac el nu es%e duce,
mcar fa%a lui va avea drep%ul pe care .l au ducesele, de a se a&eza .n fa,a re-elui.8 2ulien se
-/ndi s plece .n Lan-ued$c cu %$a% scris$area Ma%(ildei, cu %$a% eGplica,ia da%
marc(izului. Dar licrirea aceas%a a vir%u,ii se s%inse repede.
6*e bun sun%7 .&i spuse el. Eu, un plebeu, s am mil de $ familie de ran-ul aces%eia7
Eu, pe care ducele de *(aulnes .l nume&%e slu-7 *um .&i sp$re&%e marc(izul imensa lui
avereQ "/nz/nd ren%e c/nd afl de la pala% c a d$ua zi s)ar pu%ea s fie $ l$vi%ur de s%a%. 4i
eu, zv/rli% pe ul%ima %reap% de $ s$ar% vi%re-, eu, cruia s$ar%a as%a i)a da% %$%u&i $ inim
n$bil, dar nu &i $ mie de franci ren%, adic nu i)a drui% p/ine, la drept "orbind, nici m%car o
f%r/m% de p/ine, eu, s dau cu pici$rul unei plceri care mi se $fer7 Unui izv$r cris%alin care
vine s)mi s%in- se%ea .n deser%ul arz%$r al medi$cri%,ii, unde m %/rsc din -reu7 9e cins%ea
mea, nu sun% c(iar a%/% de pr$s%3 fiecare pen%ru sine, .n de&er%ul aces%a de e-$ism care se
nume&%e via,8.
E&i amin%i c/%eva din privirile pline de dispre, ale d$amnei de La M$le, &i mai ales ale
doamnelor prie%ene cu ea.
9lcerea de a)l fi .nvins pe marc(izul de *r$isen$is puse defini%iv cap% &$vielii
pricinui%e de rm&i,a aceas%a de vir%u%e.
6*/% a& mai vrea s se supere marc(izul de *r$isen$is7 .&i spuse 2ulien. *u c/%
si-uran, i)a& da acum $ l$vi%ur de spad7 4i fcu un -es% ca &i cum l)ar fi .mpuns. 9/n
acum eram un bdran, abuz/nd .n m$d 1$snic de pu,inul meu cura1. Dup primirea scris$rii,
.l sun% e-al.8
6Da, spunea el cu $ v$lup%a%e nemr-ini% &i v$rbind arar, meri%ele n$as%re, ale
marc(izului &i ale mele, au f$s% c/n%ri%e, iar bie%ul c(eres%e-iu din 2ura a birui%. un7 urm el3
ia% c am -si% semn%ura ce va .ns$,i rspunsul meu. ! nu v .nc(ipui,i cumva, d$mni&$ar
de La M$le, c ui% cine sun%. Am s v fac s .n,ele-e,i &i s sim,i,i din plin c pen%ru fiul unui
c(eres%e-iu %rda,i un urma& al ves%i%ului GuM de *r$isen$is, care l)a .n%$vr&i% pe !f/n%ul
Lud$vic .n cruciad.8
2ulien nu)&i mai pu%ea s%p/ni bucuria. 4i fu nev$i% s ias iar .n -rdin, cci $daia
lui, .n care se .ncuiase, i se prea prea s%rim% ca s p$a% respira .n ea.
6Eu, un bie% ,ran din 2ura, .&i repe%a el .n%runa, $s/ndi% s p$r% mereu aces% %ris%
ve&m/n% ne-ru7 "ai, acum d$uzeci de ani a& fi pur%a% $ unif$rm, ca &i ei7 9e a%unci, un $m
ca mine sau era ucis, sau a1un-ea general la treizeci 'i 'ase de ani.8 !cris$area pe care $ ,inea
.n m/n, .l ddea s%a%ura &i .nf,i&area unei er$u. 6As%zi, ce)i drep%, cu ve&m/n%ul s%a ne-ru,
la pa%ruzeci de ani p$,i avea $ su% de mii de franci leaf pe an &i .nal%e dis%inc,ii, ca episc$pul
de eauvais.
Ei bine, .&i spusese el r/z/nd ca un Mefis%$, sun% mai de&%ep% dec/% ei3 am ales
unif$rma veacului meu.8 4i sim,i cum .l sp$re&%e ambi,ia &i dra-$s%ea pen%ru ve&m/n%ul
pre$,esc, 6a,i cardinali din%r)$ familie mai de 1$s dec/% a mea n)au -uverna%7 *$mpa%ri$%ul
meu Granvelle
>AV
, de pild.8
Ence%ul cu .nce%ul, fierberea din sufle%ul lui 2ulien se p$%$li3 pruden,a .i ie&i la iveal.
4i .&i spuse, ca maes%rul su, Tar%uffe, al crui r$l .l &%ia pe de r$s%B
30u"intele-i B un "icle'ug cinstit le socotesc.
$n "orbe at/t de dulci, nici g/nd s% m% (ncred,
P/n% c/nd eu, r/"nind la farmecele ei,
Nu "oi afla, (n ele, al "orbelor temei..8
9artuffe
ac%ul <", scena @.
6Tar%uffe a f$s% dus la pierzanie %$% de $ femeie, &i d$ar era ceva de capul luiF
0spunsul meu ar pu%ea fi ar%a% &i al%$raF, dar am -si% un leac pen%ru as%a, adu- el,
r$s%ind cuvin%ele arar &i cu un accen% .n care se ci%ea cruzimea s%p/ni%3 v$m .ncepe cu
frazele cele mai .nflcra%e din scris$area sublimei Ma%(ilde. Da, dar s zicem c pa%ru lac(ei
de)ai d$mnului de *r$isen$is se npus%esc asupra mea &i)mi smul- $ri-inalul. Nu, cci sun%
bine .narma% &i, dup cum se &%ie, am $biceiul s %ra- .n lac(ei. Ei bine7 Unul din%re ei are
cura13 se repede la mine. < s)au f-dui% $ su% de nap$le$ni. Eu .l ucid sau .l rnesc, dup cum
se nimere&%e3 as%a &i v$r. M arunc .n %emni,, c/% se p$a%e de le-al3 sun% %/r/% .n fa,a
%ribunalului c$rec,i$nal &i %rimis, .n baza celei mai depline le-ali%,i &i nepr%iniri a
1udec%$ril$r, s le ,in de ur/% la 9$issM d$mnil$r '$n%an
>HT
&i Ma-al$n
>H>
. Ac$l$, m culc de)a
valma cu pa%ru su%e de -$laniF 4i s)mi fie mil de $amenii &%ia7 urm el, ridic/ndu)se
furi$s. 9arc l$r le e mil de cei ce nu sun% n$bili, a%unci c/nd le cad .n -(eare78
Aces%e cuvin%e fur ul%ima %resrire a recun$&%in,ei fa, de d$mnul de La M$le,
%resrire care, fr v$ia lui, .l frm/n%ase p/n a%unci.
6Fini&$r, d$mnil$r -en%il$mi, v .n,ele- micul &ire%lic mac(iavelic3 nici prin%ele
Masl$n &i nici d$mnul *as%an#de de la seminar nu s)ar fi pricepu% s lucreze mai bine. Emi
ve,i smul-e scris$area pro"ocatoare, iar eu v$i fi a d$ua edi,ie a c$l$nelului *arbn
>H=
, din
*$lmar. O clip, d$mnil$r3 am s %rimi% scris$area fa%al spre ps%rare, .n%r)un pac(e% bine
si-ila%, prin%elui 9irard. El e un $m cins%i%, un 1ansenis%, &i, ca a%are, un $m feri% de ispi%a
banil$r. Da, dar el desc(ide scris$rileF 9e as%a i)$ v$i %rimi%e lui '$uWu+.8
Trebuie s recun$a&%em c 2ulien avea $ privire .nfi$r%$are &i $ .nf,i&are (id$as3
prea un uci-a&, pur &i simplu. Era un neferici%, .n lup% cu .n%rea-a s$cie%a%e.
I La arme! eGclam 2ulien. 4i %recu din%r)un sal% pes%e %rep%ele per$nului casei. <n%r
ap$i .n du-(eana scrii%$rului
>HA
din c$l,ul s%rzii3 .l sperie.
I ' $ c$pie, .i spuse el, d/ndu)i scris$area d$mni&$arei de La M$le.
9e c/nd $mul lucra, 2ulien .l scria el .nsu&i lui '$uWu+3 .l ru-a s)i ps%reze un lucru
pre,i$s. 6Dar, .&i spuse el .n%rerup/ndu)se, cenzura p$&%ei .mi va desc(ide scris$area &i v va
da)$ pe aceea pe care $ cu%a,iF3 nu, d$mnil$r.8
2ulien se duse &i cumpr $ iblie en$rm de la un librar pr$%es%an%, ascunse cu
dibcie scris$area Ma%(ildei .n c$per%, .mpac(e%a %$%ul &i %rimise pac(e%ul cu dili-en%a pe
adresa unuia din%re lucr%$rii lui '$uWu+, cruia nimeni .n 9aris nu)i cun$&%ea numele.
*/nd isprvi, se .n%$arse vesel .n pala%ul La M$le. 6.n%re n$i acum78 .&i spuse el
.ncuindu)se .n $daie &i lepd/ndu)&i (aina.
30um, domni'oar%! .i scrise el Ma%(ildei, chiar domni'oara de La .ole e aceea care,
prin mi:locirea lui 2rsene, lacheul tat%lui ei, (l trimite o prea seduc%toare scrisoare unui biet
cherestegiu din 5ura, ca s%-'i r/d% de nai"itatea lui f%r% doar 'i poate78 4i %ranscrise frazele
cele mai clare din scris$area pe care $ primise.
!cris$area lui ar fi fcu% cins%e pruden,ei dipl$ma%ice a d$mnului cavaler de
eauv$isis. Era abia $ra zece. 2ulien, bea% de fericire &i plin de sim,m/n%ul pu%erii, a%/% de
n$u pen%ru un srman ca el, in%r la Opera <%alian. Ac$l$ .l ascul% c/n%/nd pe prie%enul su
Ger$nim$. Nici$da% muzica nu)l eGal%ase mai mul%. Era un Dumnezeu.
CAPITOLUL ,I%
G+n2uril uni '&
0/te nedumeriri! 0/te nop#i
nedormite! >oamne! 2m s% a:ung
oare "rednic% de dispre# .% "a
dispre#ul el (nsu'i >ar el pleac%,
se duce departe.
Alfred de MU!!ET
Ma%(ilde se frm/n%ase mul% p/n s)i scrie.
Oricum i)ar fi f$s% .ncepu%urile dra-$s%ei pen%ru 2ulien, cur/nd iubirea .n%recu $r-$liul,
care, de c/nd se &%ia pe lume, .l s%p/nise sin-ur inima. !ufle%ul ei m/ndru &i rece era npdi%
pen%ru prima $ar de un sim,m/n% p%ima&.
Dar dac pa%ima .l d$mina $r-$liul, ea rmsese .nc supus deprinderil$r lui. D$u
luni de zbucium &i de senza,ii n$i .l re.nn$iser, ca s zicem a&a, %$a% fiin,a m$ral.
Ma%(ildei i se prea c .n%rezre&%e fericirea. 9erspec%iva aceas%a, a%$%pu%ernic pen%ru
inimile .ndrzne,e a%unci c/nd sun% le-a%e de $ min%e aleas, avu de lup%a% mul% vreme
.mp$%riva demni%,ii &i a %u%ur$r sim,min%el$r da%$riei $bi&nui%e. En%r)$ zi, Ma%(ilde in%r .nc
.nain%e de $ra &ap%e diminea,a la maic)sa, ru-/nd)$ s)$ lase s se refu-ieze la "illeWuier.
Marc(iza nici nu binev$i mcar s rspund la cererea ei &i $ sf%ui s se culce iar. Aceas%a
fusese ul%ima %resrire a cumin,eniei $bi&nui%e &i a respec%ului fa, de ideile primi%e.
Teama de a nu pc%ui &i de a nu l$vi .n ideile s$c$%i%e drep% sfin%e de $ameni precum
*r$isen$is, de Luz, *aMlus, .l s%p/nea prea pu,in inima3 asemenea fiin,e nu i se preau fcu%e
s)$ .n,elea-3 le)ar fi ceru% sfa%ul dac ar fi f$s% v$rba s)&i cumpere $ calea&ca sau $ m$&ie.
Adevra%a ei %eam era ca nu cumva 2ulien s fie nemul,umi% de ea.
6Dar dac &i el n)$ fi av/nd dec/% aparen,ele unui $m superi$rQ8
Ma%(ilde ura din %$% sufle%ul lipsa de carac%er3 aces%a era sin-urul cusur de care .l
.nvinuia pe frum$&ii %ineri din prea:m%. *u c/% ei bat:ocoreau mai elegant %$% ce se ab%ea de
la m$d, sau $ urmau pr$s%, crez/nd c $ urmeaz, cu a%/% scdeau mai mul% .n $c(ii
Ma%(ildei.
Ei erau vi%e1i, a%/%a %$%. 64i .nc ce fel de vi%e1i7 .&i spunea ea3 vi%e1i .n duel, dar duelul
nu e dec/% $ cerem$nie. T$%ul e &%iu% dinain%e, c(iar &i ce %rebuie s spui c/nd cazi. En%ins pe
iarb, cu m/na pe inim, %rebuie s r$s%e&%i cuvin%e mrinim$ase de ier%are pen%ru adversar &i
c/%eva fraze pen%ru $ iubi% ima-inar, sau care .n ziua m$r,ii sale se duce la bal ca s nu
%rezeasc bnuielile. Ei &%iu s .nfrun%e prime1dia c$mand/nd un escadr$n fereca% .n $,el3 dar
prime1dia de unul sin-ur, ne$bi&nui%, nea&%ep%a%, cu adevra% ur/%Q8
6"ai, .&i spunea Ma%(ilde, numai la cur%ea lui Henric al <<<)lea se mai -seau $ameni
mari &i prin carac%er &i prin $b/r&ie7 A(7 Dac 2ulien ar fi lup%a% la 2arnac sau la
M$nc$n%$ur
>HH
, n)a& mai avea .nd$ieli .n privin,a lui. 9e vremurile acelea de brb,ie si de
f$r,, francezii nu erau ni&%e ppu&i. 5iua b%liei apr$ape c era ziua cea mai lipsi% de
frm/n%ri. "ia,a nu le era .nc(is ca $ mumie e-ip%ean, sub un .nveli& mereu c$mun %u%ur$r,
mereu acela&i. Da, .&i mai spuse ea, d$vedeai mai mul% cura1 adevra% c/nd plecai sin-ur, la
$rele unsprezece n$ap%ea, ie&ind din pala%ul !$iss$ns, l$cui% de *a%erina de Medici, dec/%
as%zi, c/nd p$rne&%i .n Al-eria. "ia,a unui $m era un &ir de .n%/mplri neprevzu%e. Acum,
civiliza,ia a iz-$ni% .n%/mplarea, iar neprevzu%ul nu mai eGis%. Dac se ive&%e cumva .n unele
idei, nu sun% des%ule s-e,i spiri%uale care s ,in%easc .n el, dac se ive&%e .n evenimen%e, nici$
la&i%a%e nu .n%rece %eama care ne cuprinde. Orice nebunie ne)ar .mpin-e frica s facem, ni se
iar%. "eac de-enera% &i plic%isi%$r7 *e)ar fi zis $niface de La M$le dac, .nl,/ndu)&i din
m$rm/n% capul re%eza%, ar fi vzu%, .n >PVA, &ap%esprezece urma&i de)ai lui ls/ndu)se prin&i ca
ni&%e $i, ca s fie -(il$%ina,i d$u zile mai %/rziuQ M$ar%ea l$r era si-ur, dar ar fi f$s% de
pr$s%)-us% s se apere &i s ucid mcar un iac$bin, d$i. A(7 .n vremurile er$ice ale 'ran,ei, .n
veacul lui $niface de La M$le, 2ulien ar fi f$s% c$mandan% de escadr$n, iar fra%ele meu I un
%/nr pre$% cu pur%ri cuviinci$ase, cu .n,elepciunea .n $c(i &i cu adevrul pe buze.8
*u c/%eva luni .nain%e, Ma%(ilde .&i pierduse $rice nde1de c ar mai pu%ea .n%/lni $
fiin, ceva mai de$sebi% de %iparul c$mun.
!im,ise $ $arecare plcere .n-duindu)&i s le scrie c/%$rva %ineri din lumea bun.
Endrzneala aceas%a, a%/% de pu,in p$%rivi%, a%/% de nec(ibzui% pen%ru $ fa%, pu%ea s)$
dez$n$reze .n $c(ii d$mnului de *r$isen$is, ai %a%lui su, ducele de *(aulnes, &i ai %u%ur$r
cel$r din familia de *(aulnes care, vz/nd c se desface cs%$ria, ar fi d$ri% s afle m$%ivul.
9e a%unci, .n ziua c/nd scria vre$ scris$are, Ma%(ilde nu pu%ea d$rmi. Dar scris$rile ei nu erau
dec/% rspunsuri.
Acum .ns, .ndrznea s spun c iube&%e. 4i)i scria cea dint/i Jce cuv/n% -r$aznic7K
unui brba% de pe ul%imele %rep%e ale s$cie%,ii.
Dac ar fi f$s% desc$peri%, fap%a ei pu%ea s)i p%eze $n$area pe vecie. *are din%re
d$amnele veni%e .n vizi% la maic)sa ar fi .ndrzni% s)i la aprareaQ *e cuvin%e li s)ar fi pu%u%
indica pen%ru a fi repe%a%e, ca s slbeasc pu%erea l$vi%urii cumpli%ului dispre, al sal$anel$rQ
! v$rbe&%i, &i %$% era .n-r$zi%$r, dar s scrii7 +4ist% lucruri care nu se scriu niciodat%!
spusese Nap$le$n, afl/nd despre capi%ularea de la aMlen
>H@
. 4i unde mai pui c p$ves%ea i)$
spusese 2ulien, ca &i cum i)ar fi da% dinain%e $ lec,ie7
Dar %$a%e as%ea nu .nsemnau .nc nimic3 nelini&%ea ad/nc a Ma%(ildei avea al%e
pricini. Ui%/nd ce impresie -r$aznic avea s fac asupra cel$r din lumea bun, ui%/nd pa%a de
ne&%ers &i p$vara dispre,ului, cci .&i fcea de r/s cas%a, Ma%(ilde .l scria unei fiin,e cu %$%ul
de$sebi%e dec/% cei de seama lui *r$isen$is, de Luz, *aMlus.
Hul, necunoscutul din carac%erul lui 2ulien, ar fi .nspim/n%a% pe $ricine, c(iar le-/nd
$ simpl rela,ie $bi&nui% cu el. 4i ea avea s &i)l fac aman%, p$a%e, c(iar s%p/n.
6*/%e pre%en,ii n)ar pu%ea el s aib, dac .mi va fi vre$da% s%p/nQ7 Ei bine, .mi v$i
spune a%unci ca MedeeaB (n mi:locul at/tor prime:dii, (mi mai r%m/n +).8
Ma%(ilde era c$nvins c 2ulien n)are pic de respec% pen%ru n$ble,ea de s/n-e. a, mai
mul%, p$a%e c el n)$ iube&%e del$c7
En aces%e ul%ime clipe de &$vieli cumpli%e, i se %rezi $r-$liul feminin. 6!$ar%a unei fe%e
ca mine %rebuie s fie pe de)a)n%re-ul ciuda%8, .&i spunea Ma%(ilde sc$as din fire. 4i)a%unci,
%rufia, care i se v/r/se .n sufle% .nc din lea-n, .&i .ncepu lup%a .mp$%riva vir%u,ii. 4i %$cmai .n
clipa aceea, plecarea lui 2ulien veni s -rbeasc %$%ul.
JDin fericire, asemenea firi sun% f$ar%e rare.K
!eara, %/rziu, 2ulien avu ru%a%ea s c$b$are la p$r%ar un cufr f$ar%e -reu3 ca s)l care,
.l c(em pe vale%ul .ndr-$s%i% de cameris%a d$mni&$arei de La M$le. 6Manevra as%a s)ar
pu%ea s n)aib niciun rezul%a%, .&i spuse el, dar, dac .mi reu&e&%e, ea m va crede pleca%.8 4i
ad$rmi, f$ar%e .nveseli% de -luma fcu%. Ma%(ilde nu .nc(ise $c(ii %$a% n$ap%ea.
A d$ua zi, la revrsa%ul z$ril$r, 2ulien ie&i din cas fr s fie vzu%, dar se .n%$arse
.nain%e de $p%.
De cum in%r .n bibli$%ec, d$mni&$ara de La M$le se &i ivi .n u&. El .i ddu
scris$area de rspuns. *redea c e de da%$ria lui s)i v$rbeasc3 pe c/% se prea, nimic n)ar fi
f$s% mai u&$r, dar d$mni&$ara de La M$le nu vru s ascul%e &i fu-i. 2ulien fu .nc/n%a%, cci nu
&%ia ce s)i spun.
6Dac %$%ul nu)i $ -lum pus la cale .mpreun cu c$n%ele N$rber%, e limpede c
numai privirile mele neps%$are au s%/rni% dra-$s%ea ciuda% pe care fa%a as%a din%r)$ familie
a%/% de n$bil .&i .nc(ipuie c $ are pen%ru mine. <ar dac m)a& lsa vre$da% a%ras de
frumuse,ea ppu&ii s%eia .nal%e &i bl$nde, ar .nsemna s fiu mai ne-(i$b dec/% se cuvine.8
<deea aceas%a .l fcu s fie mai rece &i mai calcula% ca $ric/nd.
6En b%lia care se pre-%e&%e, .&i spuse el, %rufia $b/r&iei va fi ca $ c$lin .nal%,
f$rm/nd un fel de p$zi,ie mili%ar .n%re ea &i mine. Ac$l$, sus, %rebuie manevra%. 0u am fcu%
c n)am pleca% din 9aris3 am/narea plecrii m .n1$se&%e &i m eGpune, dac %$%ul nu e dec/% $
-lum. *e prime1die m)ar fi amenin,ai dac plecamQ .mi b%eam 1$c de ei, dac ei .&i ba% 1$c
de mine. <ar dac dra-$s%ea Ma%(ildei e c/% de c/% adevra%, a%unci $ fceam s sp$reasc
.nsu%i%.8
!cris$area d$mni&$arei de La M$le .l m-ulise a%/% de mul% pe 2ulien, .nc/%, r/z/nd de
ceea ce i se .n%/mpla, ui%ase s se -/ndeasc de nu cumva ar fi f$s% mai bine s plece.
Era scris .n firea lui 2ulien s fie f$ar%e sensibil fa% de -re&elile sv/r&i%e. Ul%ima lui
-re&eal .l nec1ea a%/% de %are, .nc/% apr$ape c nu se mai -/ndea del$c la vic%$ria de necrezu%
c/&%i-a% .nain%e de aceas% ne.nsemna% .nfr/n-ere, c/nd, pe la ceasurile n$u, d$mni&$ara de
La M$le se ivi .n pra-ul bibli$%ecii, .l arunc $ scris$are &i fu-i.
6Mi se pare c va urma un r$man .n scris$ri, .&i spuse 2ulien ridic/nd plicul. <namicul
face $ mi&care -re&i%, iar eu v$i rspunde prin rceal &i vir%u%e.8
< se cerea un rspuns ($%r/%$r, cu $ %rufie care .l sp$ri bucuria lun%ric. 2ulien .&i
drui plcerea de a)i .n&ela, de)a lun-ul a d$u pa-ini, pe cei ce v$iau s)&i r/d de el &i, %$%
prin%r)$ -lum, ddu de ves%e, la sf/r&i%ul rspunsului, c s)a ($%r/% s plece a d$ua zi
diminea,.
*/nd %ermin scris$area, .&i ziseB 6 Grdina m va a1u%a s i)$ dau8, &i ie&i .n -rdin.
De)ac$l$, privi la fereas%ra $dii d$mni&$arei de La M$le.
Encperea aceas%a se afla la primul e%a1, l/n- apar%amen%ul marc(izei, dar mezaninul
era des%ul de .nal%.
E%a1ul se afla a%/% de sus, .nc/% plimb/ndu)se cu scris$area .n m/n pe aleea de %ei,
2ulien nu pu%ea fi zri% de la fereas%ra d$mni&$arei de La M$le. $l%a f$rma% de %eii %ia,i cu
mare -ri1 .mpiedica vederea. 6*um adicQ7 eGclam 2ulien .nciuda%, iar am sv/r&i% $
-re&eal7 Dac au cumva de -/nd s)&i ba% 1$c de mine, a m lsa vzu% cu $ scris$are .n
m/n .nseamn a le face pe plac du&manil$r.8
Odaia lui N$rber% se afla c(iar deasupra camerei Mal(ildei, iar dac 2ulien ar fi ie&i% de
sub b$l%a cren-il$r %ia%e ale %eil$r, c$n%ele &i prie%enii lui i)ar fi pu%u% urmri %$a%e mi&crile.
D$mni&$ara de La M$le se ivi la -eam. 2ulien .l ar% .n %reac% scris$area3 ea cl%in
u&$r din cap. <media%, 2ulien p$rni .n -$an spre $daia lui &i se .n%/lni, ca din .n%/mplare, pe
scara principal, cu frum$asa Ma%(ilde, care .i lu scris$area cu un calm desv/r&i% &i cu $c(i
sur/z%$ri.
6*/% pa%im pu%eai ci%i .n $c(ii srmanei d$amne de 0:nal c/nd, c(iar dup &ase luni
de le-%uri in%ime, .ndrznea s primeasc $ scris$are de la mine7 .&i spuse 2ulien. *red c .n
via,a ei nu m)a privi% cu $c(i z/mbi%$ri.8
0es%ul rspunsului nu &i)l spuse cu aceea&i limpezime3 s)i fi f$s% $are ru&ine c
%emeiurile erau prea u&ura%iceQ 6Dar %$%$da%, -/ndea el, c/% de$sebire .n ele-an,a %$ale%ei de
diminea,, .n ele-an,a %aliei7 5rind)$ pe d$mni&$ara de La M$le de la %reizeci de pa&i
depr%are, un $m cu bun)-us% i)ar -(ici imedia% ran-ul s$cial. 4i as%a, nici v$rb, e un meri%
vdi%.8
T$% -lumind, nu)&i mr%urisea .nc -/ndul .n%re-3 d$amna de 0:nal nu avusese niciun
marc(iz de *r$isen$is s i)l 1er%feasc. !in-urul lui rival fusese subprefec%ul acela nemernic,
d$mnul *(arc$%, care se in%i%ula de Mau-ir$n, fiindc neamul Mau-ir$nil$r s)a s%ins.
La $ra cinci, 2ulien primi a %reia scris$are3 aceas%a .l fu arunca% din u&a bibli$%ecii.
D$mni&$ara de La M$le fu-i &i de da%a as%a. 6*e manie7 .&i spuse el r/z/nd. ! scrii, c/nd am
pu%ea s%a de v$rb a%/% de lesne7 <namicul vrea s aib scris$ri de la mine, e limpede, &i are
nev$ie de c/% mai mul%e78 !cris$area aceas%a, 2ulien nu se -rbi s)$ desc(id. 6<ar fraze
ele-an%e78 -/ndea el. Dar, ci%ind)$ pli. !cris$area cuprindea numai c/%eva r/nduri.
6Am nev$ie s),i v$rbesc %rebuie s),i v$rbesc as%)sear3 .n clipa c/nd va suna $ra
unu dup miezul n$p,ii s fii .n -rdin, la scara cea mare a -rdinarului, de l/n- f/n%/n3
reazem)$ de fereas%ra mea &i urc)%e la mine. E lun plin3 dar ce)are a faceQ8
CAPITOLUL ,%
S 'i un co"!lo&6
2h! 0/t de chinuitor e r%stimpul
dintre z%mislirea unui mare plan 'i
(ndeplinirea lui! 0/te spaime
zadarnice! 0/te 'o"%ieli! + "orba
de "ia#%.
B Ba e "orba de ce"a mai multI
de onoare.
!*H<LLE0
6Lucrul devine seri$s, -/ndi 2ulienF &i pu,in cam prea s%rveziu, adu-ase el dup ce
mai c(ibzui. *um7 D$mni&$ara as%a frum$as p$a%e s)mi v$rbeasc .n bibli$%ec cu $
liber%a%e, slav D$mnului, deplin, marc(iza, de fric s nu)i ar% cine &%ie ce s$c$%eli, nu
calc nici$da% pe aici. D$mnul de La M$le &i c$n%ele N$rber%, sin-urele pers$ane care vin .n
aceas% .ncpere, lipsesc apr$ape %$a% ziua de acas3 iar .n%$arcerea l$r p$a%e fi $bserva%
des%ul de lesne, &i fermec%$area Ma%(ilde, pen%ru m/na creia niciun principe d$mni%$r n)ar
fi .ndea1uns de n$bil, vrea ca eu s sv/r&esc $ nec(ibzuin, .n-r$zi%$are7
E limpede, .mi v$r pieirea sau cel pu,in v$r s)&i ba% 1$c de mine. Mai .n%/i, au vru%
s m piard cu scris$rile mele3 &i le)au -si% pline de pruden,3 acum le %rebuie $ isprav
limpede ca lumina zilei. D$mni&$rii &%ia dr-la&i m mai cred &i -r$zav de pr$s% sau de
.nfumura%. Drace7 !ub cea mai minuna% lun plin, s %e ca,ri a&a, pe $ scar, la un e%a1 de
pes%e $p% me%ri .nl,ime7 Au s aib %imp s m vad p/n &i cei din cldirile vecine7 'rum$s
$ s)mi mai s%ea, c$c$,a% pe scar78 2ulien se urc .n $daia lui &i .ncepu s)&i fac ba-a1ele
fluier/nd. Era ($%r/% s plece fr s rspund mcar.
Dar ($%r/rea aceas%a cumin%e nu)i lini&%i inima. 6Dac .n%/mpl%$r, .&i spuse el
de$da%, dup ce)&i .nc(ise cufrul, dac, .n%/mpl%$r, Ma%(ilde e de bun)credin,7 A%unci a&
%rece, .n $c(ii ei, drep% un la& nemaip$meni%. Eu nu sun% de neam mare &i)mi %rebuie .nsu&iri
de$sebi%e, vdi%e, fr presupuneri binev$i%$are, d$vedi%e a&a cum se cuvine prin fap%e
-ri%$areF8
"reme de un sfer% de ceas, 2ulien c(ibzui. 6La ce bun s ne-Q .&i spuse el .n sf/r&i%3 .n
$c(ii ei a& fi un la&. 4i a& pierde nu numai fiin,a cea mai s%rluci%$are din .nal%a s$cie%a%e, dup
cum $ numeau %$,i la balul d$mnului duce de 0e%z, dar &i dumnezeiasca plcere de a)l vedea
1er%fi% pen%ru mine pe marc(izul de *r$isen$is, fiul unui duce, el .nsu&i vii%$r duce. Un %/nr
.nc/n%%$r, av/nd %$a%e cali%,ile care .mi lipsesc mie3 (az .n discu,ii, $b/r&ie n$bil, avereF
<ar prerea de ru $ s m urmreasc %$a% via,a, &i nu pen%ru ea, c d$ar aman%e eGis%
des%ule7
7>ar nu e4ist% dec/t o singur% onoare,
spune b%r/nul din Die-$
>HL
, &i aici e lmuri% &i limpede c dau .nap$i .n fa,a primului
peric$l care .mi iese .n cale3 cci duelul acela cu d$mnul de eauv$isis a f$s% un fel de -lum.
Acum e cu %$%ul al%ceva. 9$% fi .n1un-(ia% de vreun servi%$r, dar as%a nu e cine &%ie ce
prime1die3 a& pu%ea s fiu dez$n$ra%.
!e)n-r$a& -luma, bie%e, .&i mai spuse el cu $ veselie &i un accen% -asc$n. E v$rba de
honur. Nici$da% un bie% p/rli%, arunca% de s$ar% a%/% de 1$s cum am f$s% arunca% eu, nu va mai
da pes%e $ asemenea plea&c3 prile1uri ferici%e $r mai fi ele, dar %$a%e de m/na a d$uaF8
2ulien c(ibzui vreme .ndelun-a%, plimb/ndu)se de c$l$)c$l$ cu pa&i -rbi,i &i
$prindu)se brusc din c/nd .n c/nd. En $daia lui fusese adus un minuna% bus% de marmur al
cardinalului 0ic(elieu, care, fr s vrea, .l a%r-ea privirile. us%ul prea c .l prive&%e cu
severi%a%e, ca &i cum l)ar fi mus%ra% c n)are .ndrzneala care %rebuie s)i fie a%/% de fireasc
$ricrui francez. 69e vremea %a, $m de seam, a& fi &$vi% $areQ8
6En cel mai ru caz, .&i spuse p/n la urm 2ulien, dac presupun c %$%ul n)ar fi dec/%
$ curs, e des%ul de sinis%ru &i de c$mpr$mi,%$r pen%ru $ fa%. !e &%ie d$ar c eu nu sun% $mul
care s %ac. "$r %rebui deci s m ucid. As%a se p$%rivea pe la >@PH, pe vremea lui $niface
de La M$le, dar as%zi nimeni nu va mai .ndrzni. Oamenii s)au sc(imba%. D$mni&$ara de La
M$le e a%/% de invidia%7 M/ine, pa%ru su%e de sal$ane ar vui despre ru&inea ei, &i cu c/%
plcere .nc7 !ervi%$rii b/rfesc .n%re ei pe seama a%en,iei de$sebi%e care mi se d, $ s%iu, i)am
auzi%F 9e de al% par%e, scris$rile ei7F 4i)ar pu%ea .nc(ipui c le am asupra mea. 9rins .n
$daia ei, s)ar npus%i s mi le ia. A& avea a%unci de)a face cu d$i, %rei, pa%ru $ameni, cine &%ieQ
Dar $amenii &%ia, de unde .l v$r luaQ Unde s -se&%i la 9aris servi%$ri care s)&i ,in -uraQ
Tribunalul .l sperieF Drace7 Alde *aMlus, de *r$isen$is, de Luz, ei .n&i&i. O asemenea clip,
&i mu%ra de n%ru pe care am s)$ fac prin%re ei s)ar pu%ea s)i ispi%easc. 9ze&%e)%e s n)$
p,e&%i ca Ab+lard
>HP
, d$mnule secre%ar7 Nu, zu, d$mnil$r7 O s pur%a,i urmele pe care am s
vi le las, v v$i l$vi pes%e fa,, ca $s%a&ii lui *ezar, la 9(arsalaF */% despre scris$ri, p$% s le
pun la l$c si-ur.8
2ulien c$pie ul%imele d$u scris$ri, le ascunse .n%r)un v$lum din frum$asa edi,ie a lui
"$l%aire, afla% .n bibli$%ec, &i duse el .nsu&i $ri-inalele la p$&%.
<ar c/nd se .n%$arse, .&i spuse uimi% &i .nfric$&a%B 6En ce nebunie vreau s m arunc78 !i
un sfer% de ceas nu .ndrzni s se mai -/ndeasc la fap%a pe care urma s)$ sv/r&easc .n
%impul n$p,ii.
6Dar, dac refuz, $ s)mi fie sil de mine .nsumi7 'ap%a as%a $ s .nsemne %$a% via,a
un mare m$%iv de .nd$ial &i, pen%ru mine, asemenea .nd$ieli sun% cele mai cumpli%e
nen$r$ciri. Nu le)am sim,i% $are c/nd cu iubi%ul AmandeiQ Mai de-rab cred c mi)a& ier%a $
crim vdi%3 dup ce a& mr%urisi)$, nu m)a& mai -/ndi la ea.
*umQ7 ! fiu rivalul unui brba% care p$ar% unul din%re cele mai ilus%re nume ale
'ran,ei, &i s m declar eu sin-ur, cu inima u&$ar, .nvinsul lui7 De fap%, e $ la&i%a%e s nu m
duc. *uv/n%ul aces%a ($%r&%e %$%ul, eGclam 2ulien ridic/ndu)seF 4i)ap$i, fa%a e)a%/% de
frum$as7 Dac nu)i $ %rdare la mi1l$c, ce nebunie sv/r&e&%e pen%ru mine7F <ar dac e $
curs, la dracuS d$mnil$r7 Depinde de mine s iau -luma .n seri$s, &i c(iar a&a v$i face. Dar
dac .mi v$r le-a m/inile de cum p%rund .n $daieQ Te p$mene&%i c au pus ac$l$ cine &%ie ce
ma&in in-eni$asF E ca un duel, -/ndi 2ulien r/z/nd3 nu eGis% l$vi%ur pe care s n)$ p$,i
para, spune maes%rul meu de scrim, dar bunul Dumnezeu, care ,ine s dea %u%ur$r lucruril$r
un sf/r&i%, face ca unul din d$i s ui%e l$vi%ura de aprare. De al%fel, ia% cu ce am s le
rspund.8 .&i sc$ase pis%$alele din buzunar3 &i, de&i capsele erau bune, le .mpr$sp%a.
Mai avea .nc mul%e ceasuri de a&%ep%a%3 ca s nu s%ea de-eaba, 2ulien .l scrise lui
'$uWu+B
6Dra- prie%ene, nu desc(ide scris$area al%ura% dec/% .n caz de nen$r$cire, adic
d$ar c/nd vei auzi c mi s)a .n%/mpla% ceva ne$bi&nui%. A%unci, &%er-e numele pr$prii de pe
manuscrisul pe care)l vei primi &i f dup el $p% c$pii, pe care s le %rimi,i ziarel$r din
Marsilia, $rdeauG, LM$n, ruGelles e%c.3 zece zile mai %/rziu, %ipre&%e manuscrisul &i %rimi%e
primul eGemplar d$mnului marc(iz de La M$le3 iar dup d$u sp%m/ni, .mpr&%ie celelal%e
eGemplare, n$ap%ea, pe s%rzile din "erri#res.8
Micul mem$riu 1us%ifica%iv, scris .n f$rm de p$ves%ire, pe care '$uWu+ %rebuia s)l
desc(id numai .n caz de nen$r$cire, 2ulien .l %iclui .n a&a fel .nc/% s fie c/% mai pu,in
c$mpr$mi,%$r cu pu%in, pen%ru d$mni&$ara de La M$le, dar %$%$da% .&i zu-rvi f$ar%e eGac%
si%ua,ia lui.
T$cmai isprvise de .nc(is pac(e%ul, c/nd sun cl$p$%ul pen%ru cin3 clinc(e%ul fcu
s)i ba% inima. <ma-ina,ia lui 2ulien, .nfierb/n%a% .nc de p$ves%irea pe care abia $ scrisese,
era npdi% de presim,iri %ris%e. !e &i vedea .n(,a% de servi%$ri, le-a% burduf &i v/r/% .n%r)$
pivni,, cu un clu& .n -ur. Ac$l$, un servi%$r .l pzea .ndeapr$ape, iar dac $n$area n$bilei
familii ar fi ceru% ca aven%ura s aib un sf/r&i% %ra-ic, n)ar fi f$s% del$c -reu s se mear- p/n
la cap%, d/ndu)i)se una din $%rvurile acelea care nu las urme3 ap$i ar fi f$s% dus, fr via,,
.n $daia lui.
Mi&ca% de pr$pria p$ves%ire, ca un au%$r drama%ic, 2ulien se %emea cu adevra% s in%re
.n sufra-erie. !e ui% la servi%$rii -%i,i .n mare ,inu%. Le s%udia fe,ele. 6*are din%re ei $r fi
ale&i pen%ru eGpedi,ia din n$ap%ea as%aQ se .n%reba el. En familia de La M$le, amin%irile de la
cur%ea lui Henric al <<<)lea sun% a%/% de vii, a%/% de des amin%i%e, .nc/%, dac s)ar crede insul%a,i,
ei ar fi mai cr/nceni dec/% al,ii de ran-ul l$r.8 2ulien $ privi pe Ma%(ilde, ca s)i ci%easc .n
$c(i planurile familiei3 fa%a era palid &i avea $ .nf,i&are cu %$%ul medieval. Nici$da% nu i se
pruse mai n$bil3 &i era, .n%r)adevr, frum$as &i impun%$are. 2ulien se sim,i apr$ape
.ndr-$s%i%. VPallida morte futura8, .&i spuse el. J9al$area ei ves%e&%e planurile)i mari.K
Dup cin, se plimb mul% vreme, zadarnic, prin -rdin3 d$mni&$ara de La M$le nu
se ivi. Dac i)ar fi pu%u% v$rbi .n clipa aceea, &i)ar fi lua% $ mare p$var de pe inim.
De ce s nu mr%urisimQ Lui 2ulien .i era %eam. 'iindc se ($%r/se s %reac la fap%e,
se lsa prad sim,m/n%ului aces%uia, fr ru&ine. 6Numai s am .n clipa ($%r/%$are cura1ul
care %rebuie, .&i spunea el, &i pu,in .mi pas de ce sim% acum.8 Ap$i se duse s cerce%eze
si%ua,ia &i s cumpneasc -reu%a%ea scrii.
6E $ uneal% de care .mi e scris s m f$l$sesc &i aici, ca &i la "erri#res7 r/se el. Dar
c/% de$sebire7 9e a%unci, adu- el $f%/nd, nu eram sili% s privesc cu ne.ncredere fiin,a
pen%ru care .nfrun%am prime1dia. 4i c(iar prime1dia era cu %$%ul al%a7 *(iar dac a& fi f$s% ucis
.n -rdina d$mnului de 0:nal, n)a& fi f$s% dez$n$ra%. <ar m$ar%ea mea ar fi f$s% ar%a%, fr
nici$ -reu%a%e, ca un lucru de ne.n,eles. 9e c/nd aici, c/%e p$ves%iri -r$aznice n)au s se
nsc$ceasc .n sal$anele familiei de *(aulnes, ale familiei de *aMlus, ale familiei de 0e%z
e%c., pre%u%indeni, .n sf/r&i%. 9en%ru p$s%eri%a%e v$i fi un m$ns%ru.8
6Numai pen%ru d$i sau %rei ani, urm el r/z/nd de sine .nsu&i. Dar -/ndul aces%a .l
dis%ru-ea. 4i mie unde mi se va pu%ea face drep%a%eQ *(iar dac '$uWu+ .mi va %ipri pamfle%ul
dup m$ar%e, aces%a nu va fi s$c$%i% dec/% $ %icl$&ie .n plus. *um7 !un% primi% .n%r)$ cas &i,
drep% rspla% pen%ru $spi%ali%a%ea de care m bucur, pen%ru bunv$in,a cu care sun% c$ple&i%,
%ipresc un pamfle% cu lucrurile pe%recu%e aici7 A%ac $n$area unei femei7 A(, e de $ mie de $ri
mai bine s m las .n&ela%78 !eara aceea a f$s% .n-r$zi%$are.
CAPITOLUL ,%I
Ora unu 2u! "i1ul no!-ii
?r%dina era foarte mare 'i
amena:at%, abia de c/#i"a ani, cu un
gust des%"/r'it. >ar copacii erau
b%tr/ni, de peste un "eac. 2"ea
ce"a c/mpenesc.
MA!!<NGE0
>H?
2ulien se pre-%ea %$cmai s)i scrie un c$n%ra$rdin lui '$uWu+, c/nd b%u $ra
unsprezece. 0suci cu z-$m$% c(eia .n br$asca u&ii, ca si cum s)ar fi .ncuia% .n $daie. Ap$i
plec, %ip%il, s vad ce se pe%rece .n %$a% casa, mai ales la e%a1ul pa%ru, unde erau camerele
servi%$ril$r. Nu $bserv nimic de$sebi%. Una din cameris%ele d$amnei de La M$le avea
musafiri3 servi%$rii, f$ar%e veseli, pe%receau b/nd pun&. 6*ei ce r/d a&a, -/ndi 2ulien, nu v$r
lua par%e la eGpedi,ia n$c%urn3 al%fel, ar fi mul% mai seri$&i.8
En cele din urm, se a&ez .n%r)un c$l, .n%unec$s al -rdinii. 6Dac plnuiesc s se
ascund de servi%$rii casei, a%unci .l v$r pune s sar pes%e zidul -rdinii pe cei adu&i s m
surprind. Dac d$mnul de *r$isen$is .&i va ps%ra c/% de c/% s/n-ele rece .n %$a% %reaba as%a,
a%unci va s$c$%i c e mul% mai pu,in c$mpr$mi,%$r pen%ru fa%a cu care vrea s se .ns$are,
pun/ndu)i s %abere asupra mea .nain%e ca eu s p%rund .n $daia d$mni&$arei de La M$le.8
2ulien fcu $ recun$a&%ere mili%ar, f$ar%e precis. 6E v$rba de $n$area mea, -/ndi el3
dac mi se .n%/mpl una b$acn, n)$ s m p$% scuza fa, de mine .nsumi, spun/ndu)miB nu
m a&%ep%amF8
*erul era supr%$r de senin. Luna rsri pe la unsprezece3 la d$usprezece &i 1um%a%e
lumina din plin fa,ada cldirii care ddea spre -rdin.
6E nebun8, .&i spunea 2ulien. */nd b%u $ra unu, fereas%ra c$n%elui N$rber% mai era
.nc lumina%. Lui 2ulien nu)i fusese a%/%a fric de c/nd se &%ia pe lume3 vedea numai
peric$lele aven%urii &i nu sim,ea pic de en%uziasm.
!e duse de lu scara uria&, a&%ep% cinci minu%e, ca s lase %imp pen%ru un even%ual
c$n%ra$rdin, iar la $ra unu &i cinci minu%e rezem scara de fereas%ra Ma%(ildei. Urc %rep%ele
bini&$r, cu pis%$lul .n m/n, mir/ndu)se c nu e a%aca%. */nd se apr$pie de fereas%r, aceas%a
se desc(ise fr z-$m$%.
I En sf/r&i%, d$mnule, .i spuse Ma%(ilde nespus de %ulbura%, de un ceas .,i urmresc
mi&crile.
2ulien era f$ar%e .ncurca%3 nu &%ia ce s fac, nu sim,ea nici urm de iubire. En
.ncurc%ura lui, se -/ndi c ar %rebui s fie .ndrzne, &i .ncerc s)$ sru%e pe Ma%(ilde.
I Las)m7 fcu ea .ndepr%/ndu)l.
'$ar%e mul,umi% c fusese respins, se -rbi s arunce $ privire prin prea1m3 luna era
a%/% de lumin$as, .nc/% umbrele pe care le arunca .n $daia d$mni&$arei de La M$le preau
ne-re. 6!)ar pu%ea prea bine ca ac$l$ s fie ascun&i $ameni, iar eu s nu)i vd8, -/ndi 2ulien.
I *e ai .n buzunarul de la &$ldQ .l .n%reb Ma%(ilde, .nc/n%a% c a -si% un subiec% de
discu,ie.
!uferea .n-r$zi%$r3 %$a%e sim,min%ele de cumin,enie &i de sfial, a%/% de fire&%i unei
fe%e de familie bun, puseser din n$u s%p/nire pe ea &i $ c(inuiau.
I Am %$% s$iul de arme &i de pis%$ale, .i rspunse 2ulien, la fel de mul,umi% c -se&%e
ceva de spus.
I Trebuie s iei scara, .l sf%ui Ma%(ilde.
I E .n-r$zi%$r de mare &i ar pu%ea s spar- -eamurile sal$nului de 1$s sau ale
mezaninului.
I Geamurile %rebuie feri%e, v$rbi Ma%(ilde, .ncerc/nd zadarnic s)&i -seasc %$nul
$bi&nui% de discu,ie3 ai pu%ea, cred, s c$b$ri scara cu $ fr/n-(ie, le-a% de primul fus%ei. Am
%$%deauna la mine $ pr$vizie de fr/n-(ii.
6As%a)i femeie .ndr-$s%i%7 -/ndi 2ulien. 4i mai .ndrzne&%e s)mi spun c m
iube&%e7 A%/%a s/n-e rece, a%/%a 1udeca% .n msurile de prevedere .mi ara% .ndea1uns c nu l)
am .nvins pe d$mnul de *r$isen$is, dup cum fceam pr$s%ia s cred, ci c, pur &i simplu, i)
am lua% l$cul. Dar, la urma urmei, ce)mi pasQ7 9arc eu $ iubescQ7 .l .nvin- pe marc(iz prin
fap%ul c s)ar nec1i -r$zav dac ar afla c are un .nl$cui%$r &i s)ar nec1i &i mai %are dac ar &%i
c .nl$cui%$rul sun% eu. *u c/% seme,ie m privea ieri sear, la cafeneaua T$r%$ni
>HV
7 !e fcea
c nu m cun$a&%e7 4i cu ce aer ru%ci$s m)a salu%a%, ap$i, c/nd n)a mai avu% .nc$%r$78
2ulien le-ase fr/n-(ia de ul%imul fus%ei al scrii &i $ c$b$ra .nce%i&$r, aplec/ndu)se
mul% .n afara balc$nului, ca s nu a%in- -eamurile. 6Minuna% prile1 s fiu ucis, dac e cineva
ascuns .n $daia Ma%(ildei8, -/ndi el. Dar pre%u%indeni c$n%inua s d$mneasc $ lini&%e ad/nc.
!cara a%inse pm/n%ul. 2ulien izbu%i s $ culce pe s%ra%ul de fl$ri eG$%ice, de)a lun-ul
zidului.
I *e)$ s zic mama c/nd .&i va vedea frum$asele ei plan%e s%rivi%e cu %$%ulQF spuse
Ma%(ilde. Trebuie s arunci fr/n-(ia, adu- ea, calm. Dac ar zri)$ cineva a-,a% de
balc$n, cu -reu s)ar pu%ea -si vre$ eGplica,ie.
I 4i cum eu plecQ .n%reb 2ulien, -lumind &i imi%/nd felul de a v$rbi al cre$lil$r. JUna
din%re cameris%e era nscu% la !an Die-$K.
I Dumnea%a, pleca% pe u&, spuse Ma%(ilde, .nc/n%a% de ideea aceas%a.
6A(7 E vrednic de %$a% iubirea mea78 -/ndi ea.
2ulien %$cmai dduse drumul fr/n-(iei .n -rdin. Ma%(ilde .l s%r/nse de bra,. El se
crezu prins de un du&man &i se .n%$arse brusc, sc$,/nd un pumnal. 'e%ei i se pruse c auzise
desc(iz/ndu)se $ fereas%r. !%%eau am/nd$i nemi&ca,i, cu respira,ia %ia%. Luna .l lumina din
plin. 5-$m$%ul nu se mai auzi, a&a c se lini&%ir.
Dar se sim,ir din n$u f$ar%e s%/n1eni,i, &i unul, &i al%ul. 2ulien cerce% dac u&a era
.ncuia% cu %$a%e zv$arele, se -/ndea s se ui%e &i sub pa%, dar nu .ndrznea3 s)ar fi pu%u%
ascunde ac$l$ un lac(eu sau d$i. 9/n la urm, %em/ndu)se s nu se ciasc mai %/rziu din
pricina lipsei lui de prevedere, se ui%.
Ma%(ilde czuse prad frm/n%ril$r celei mai cumpli%e %imidi%,i3 .i era -r$az de
si%ua,ia .n care se afla.
I *e)ai fcu% cu scris$rile meleQ .n%reb ea .n cele din urm.
6*e prile1 minuna% s)i zpcesc pe dumneal$r, dac %ra- cumva cu urec(ea, &i s evi%
lup%a78 -/ndi 2ulien.
I 9rima e ascuns .n%r)$ uria& iblie pr$%es%an% pe care dili-en%a de ieri a dus)$
depar%e de)aici.
"$rbea c/% se p$a%e de rspica%, d/nd amnun%ele aces%ea .n a&a fel .nc/% s fie auzi% de
$ricine s)ar fi afla% ascuns .n cele d$u mari dulapuri de ma($n pe care nu se .ncume%ase s le
cerce%eze.
I *elelal%e d$u sun% la p$&% &i urmeaz acela&i drum ca &i prima.
I Dumnezeule)D$amne7 Dar de ce %$a%e precau,iunile as%eaQ se mir Ma%(ilde.
6De ce)a& min,iQ8 se -/ndi 2ulien &i .l mr%urisi %$a%e bnuielile lui.
I De)as%a erau scris$rile %ale a%/% de reci7 v$rbi Ma%(ilde cu un -las care amin%ea mai
mul% nebunia dec/% dui$&ia.
2ulien .ns nu $bserv nuan,a aceas%a. 'ap%ul c era %u%ui% .l zpci cu %$%ul sau, cel
pu,in, .i risipi bnuielile3 .ndrzni s)$ s%r/n- .n bra,e pe fa%a aceas%a a%/% de frum$as &i care
.l inspira a%/%a respec%. 4i nu fu cu %$%ul respins.
A%unci 2ulien .&i f$l$si mem$ria, ca pe vremuri, la esanO$n, c/nd se afla al%uri de
Amanda ine%, &i spuse pe de r$s% c/%eva din%re cele mai frum$ase fraze ci%i%e .n N$ua El$is.
I Ai $ inim cu adevra% brb%easc, .i rspunse ea, fr s ascul%e ce spunea.
Mr%urisesc, am vru% s),i .ncerc cura1ul. 9rimele %ale bnuieli &i ($%r/rea pe care ai lua%)$
ara% c e&%i si mai .ndrzne, dec/% credeam.
Ma%(ilde se s%rduia s)l %u%uiasc &i se vedea c/% de c$l$ c era mai a%en% la felul
aces%a ne$bi&nui% de a v$rbi dec/% la c$n,inu%ul cuvin%el$r pe care le r$s%ea. 'ap%ul c)l %u%uia,
pe un %$n lipsi% de dui$&ie, nu)i fcea nici$ plcere lui 2ulien3 se mira c nu sim%e del$c
fericirea3 iar ca s)$ sim%, .&i f$l$si min%ea. !e -/ndi c e pre,ui% de fa%a as%a a%/% de m/ndr &i
care nu era nici$da% darnic .n privin,a laudel$r3 &i, -/ndindu)se as%fel, izbu%i s)&i
m-uleasc am$rul pr$priu.
E drep% c nu sim,ea v$lup%a%ea aceea sufle%easc pe care $ aflase une$ri l/n- d$amna
de 0:nal. Nu era pic de dui$&ie .n sim,min%ele lui din aces%e prime clipe. Nu era dec/%
fericirea c ambi,ia .l fusese p$%$li%, &i 2ulien era mai cu. seam ambi,i$s. "$rbi iar&i despre
$amenii asupra cr$ra avea bnuieli &i despre msurile nsc$ci%e .mp$%riva l$r. 4i, pe c/nd
v$rbea, se -/ndea cum s %ra- f$l$ase de pe urma vic%$riei lui.
Ma%(ilde, f$ar%e s%/n1eni% .nc &i pr/nd dis%rus de ceea ce .ndrznise s fac, era
.nc/n%a% c -sise un n$u subiec% de discu,ie. "$rbir despre p$sibili%,ile de a se revedea.
2ulien pu%u s se bucure de in%eli-en,a &i cura1ul de care ddu d$vad pe c/nd discu%au. Aveau
de)a face cu $ameni f$ar%e a-eri la min%e, micul Tanbeau era cu si-uran, $ isc$ad, dar nici
Ma%(ildei &i nici lui nu le lipsea is%e,imea.
*e pu%ea fi mai u&$r dec/% s se .n%/lneasc .n bibli$%ec, la urma urmei, ca s se)
n,elea-Q
I 9$% in%ra, fr s s%/rnesc bnuieli, .n $rice par%e a casei, adu- 2ulien, apr$ape
p/n &i .n camera d$amnei de La M$le.
Dar %rebuia neapra% s.%reac prin camera mamei, ca s a1un- .n aceea a fiicei. Dac
Ma%(ilde -sea c e mai bine s vin %$%deauna pe scar, s)ar fi eGpus ferici% ca nimeni al%ul
prime1diei aces%eia ne.nsemna%e.
Ascul%/ndu)l, Ma%(ilde era uimi% de %$nul lui %riumf%$r. 6A&adar .mi e s%p/n78 .&i
spuse ea. 4i $ cuprinser de pe acum prerile de ru. 2udeca%a ei limpede se .n-r$zea de marea
nebunie sv/r&i%. Dac ar fi pu%u%, Ma%(ilde s)ar fi nimici% &i pe ea, &i pe 2ulien. En clipele
c/nd, prin pu%erea v$in,ei, .&i .nbu&ea remu&crile, %imidi%a%ea &i pud$area .n suferin, $
fceau %are neferici%. Nu)&i .nc(ipuise nici$da% c se va afla .n%r)$ asemenea s%are
.n-r$zi%$are.
6Trebuie, %$%u&i, s)i v$rbesc, .&i spuse Ma%(ilde .n cele din urm3 a&a se $bi&nuie&%e, .l
v$rbe&%i aman%ului.8 4i a%unci, ca s)&i fac da%$ria, &i cu $ -in-&ie afla% mai mul% .n
cuvin%ele pe care le f$l$sea dec/% .n sune%ul -lasului, .l p$ves%i feluri%ele ($%r/ri pe care le
luase .n privin,a lui, .n aces%e ul%ime zile.
Ma%(ilde ($%r/se c dac va d$vedi cura1ul s se urce p/n la ea cu a1u%$rul scrii, a&a
cum .l ceruse, avea s i se druie %$a%. Dar nici$da% nu s)au spus cu un %$n mai -lacial &i mai
p$li%ic$s lucruri a%/% de -in-a&e. En%r)a%/% de rece era .n%/lnirea l$r7 Te)ar fi fcu% s ur&%i
dra-$s%ea, nu al%a7 *e lec,ie de m$ral pen%ru $ fa% fr min%e7 Meri% $are s),i pierzi
vii%$rul pen%ru asemenea clipQ
Dup .ndelun-i &$vieli, care pen%ru un $bserva%$r superficial ar fi pu%u% s par
zmisli%e de ura cea mai .nver&una%, a%/% de -reu se lsau .nvinse, c(iar .n fa,a unei v$in,e
a%/% de pu%ernice, de sen%imen%ele pe care $ femeie &i le da%$reaz sie .ns&i, Ma%(ilde sf/r&i
prin a fi pen%ru el $ aman% plcu%.
E drep% c av/n%urile ei am$r$ase preau cam v$i%e. Dra-$s%ea p%ima& era .nc mai
mul% un m$del imi%a% dec/% $ reali%a%e.
D$mni&$ara de La M$le credea c .ndepline&%e $ .nda%$rire fa, de ea .ns&i &i fa, de
iubi%ul ei. 6ie%ul bia%, .&i spunea ea, a avu% un cura1 desv/r&i%, &i acum %rebuie s fie ferici%,
al%fel a& d$vedi eu lips de carac%er.8 Dar &i)ar fi rscumpra% din %$a% inima, cu pre,ul unei
ve&nicii de nefericire, s%area cumpli% .n care se afla.
*u %$a% lup%a pe care %rebuia s)$ duc cu ea .ns&i, Ma%(ilde &%iu s fie pe deplin
s%p/n asupra cuvin%el$r ei.
Niciun re-re%, nici$ d$1an nu %ulburar n$ap%ea aceea, care lui 2ulien i se pru mai
cur/nd ciuda% dec/% ferici%. 6D$amne, c/% de$sebire fa, de ul%imul lui p$pas de d$uzeci &i
pa%ru de $re la "erri#res7 9ur%rile as%ea alese ale 9arisului sun% .n s%are s s%rice %$%ul, p/n &i
dra-$s%ea8, .&i spunea el, ar%/ndu)se c/% se p$a%e de nedrep%.
*u-e%a la lucrurile aces%ea, s%/nd .n pici$are, .nun%rul unui imens dulap de ma($n,
unde fusese v/r/% la primele z-$m$%e auzi%e .n .ncperile vecine, care erau ale d$amnei de La
M$le. Ma%(ilde .&i .ns$,i mama la li%ur-(ie, cameris%ele prsir cur/nd apar%amen%ul, &i
2ulien se s%recur lesne de)ac$l$, mai .nain%e ca ele s se .n%$arc pen%ru a)&i %ermina %reburile.
9$rni ap$i clare &i cu% un-(erele cele mai pus%ii ale pduril$r din prea1ma 9arisului.
!e sim,ea mai mul% uimi% dec/% ferici%. Enc/n%area care, din c/nd .n c/nd, .l umplea inima se
asemna cu bucuria .ncerca% de un %/nr subl$c$%enen% care, .n urma vreunei isprvi
nemaip$meni%e, a f$s% .nl,a% din%r)$ da% la -radul de c$l$nel, de c%re c$mandan%ul suprem3
se sim,ea plu%ind la $ .nl,ime uria&. T$% ce .n a1un se aflase deasupra lui acum .i s%%ea
al%uri, sau c(iar mul% dedesub%. Ence%ul cu .nce%ul .nc/n%area lui 2ulien sp$ri, pe msur ce
mer-ea mai depar%e.
Dac n)avea pic de dui$&ie .n inim, pricina, $ric/% de ciuda% ar prea, era fap%ul c
Ma%(ilde, prin %$a% pur%area ei, .&i .ndeplinise $ .nda%$rire. En %$% ceea ce se pe%recuse .n
n$ap%ea aceea, ea nu -sise nimic neprevzu%, .n afar de nefericirea &i de ru&inea afla%e .n
l$cul deplinei fericiri despre care v$rbesc r$manele.
6! m fi .n&ela% p$a%e. ! nu)l iubesc $areQ8 se .n%reb ea.
CAPITOLUL ,%II
O (c7 $!a2
K no= mean to be seriousD B it is time.
&ince laughter no=-a-days is deemGd
too serious
2 :est at "ice by "irtueGs called a crime
1ON
.
DON 2UAN, c. ;<<<
Ma%(ilde nu veni la cin. !eara, c$b$r. $ clip .n sal$n, dar nici nu se ui% la 2ulien.
Lui, pur%area as%a i se pru ciuda%. 6Dar, se -/ndi, pesemne c nu le cun$sc eu $biceiurile3 $
s)mi eGplice ea cum s%au lucrurile.8 T$%u&i, .mpins de $ vie curi$zi%a%e, 2ulien cerce% a%en%
fa,a Ma%(ildei3 &i %rebui s)&i spun c prea rece &i ru%ci$as. Nici v$rb, nu mai era
aceea&i femeie care, n$ap%ea %recu%, sim,ea sau se prefcea c sim%e eG%azul fericirii, prea
pu%ernic ca s fie adevra%.
A d$ua &i a %reia zi, aceea&i rceal din par%ea ei3 nici nu)l privea, nici nu)i $bserva
mcar eGis%en,a. 2ulien, r$s de cea mai vie nelini&%e, se afla la $ mie de le-(e dis%an, de
sim,m/n%ul %riumfului, sin-urul care .l .nsufle,ise .n prima zi. 6Nu cumva $ fi av/nd de -/nd
s se .n%$arc la vir%u%eQ8 Dar cuv/n%ul aces%a era prea bur-(ez pen%ru m/ndra Ma%(ilde.
6En via,a $bi&nui%, de zi cu zi, nu e del$c reli-i$as, -/ndea 2ulien3 reli-ia .l place
d$ar fiindc e f$ar%e f$l$si%$are pen%ru cas%a din care face par%e. Dar simpla -in-&ie
sufle%easc n)ar fi .n s%are s)$ fac s se ciasc amarnic de pca%ul sv/r&i%Q8 2ulien s$c$%ea
c e primul ei aman%.
6Trebuie, %$%u&i, s mr%urisesc, .&i spunea el al%e$ri, c nu are nimic naiv, simplu sau
-in-a& .n felul ei de a fi3 nici$da% n)am vzu%)$ mai m/ndr dec/% acum. M dispre,uie&%e
$areQ Ar fi demn de ea s se ciasc pen%ru ce a fcu%, numai din pricina $b/r&iei mele de
r/nd.8
9e c/nd 2ulien, plin de pre1udec,ile lua%e de prin cr,i &i din amin%irile de la "erri#res,
urmrea nluca unei aman%e dr-s%$ase &i care nu se mai -/nde&%e la pr$pria ei via, din
clipa c/nd &i)a fcu% ferici% iubi%ul, vani%a%ea Ma%(ildei era p$rni% .mp$%riva lui.
9en%ru c de d$u luni .nc$ace nu se mai plic%isea, Ma%(ildei nu)i mai era %eam de
plic%iseal3 as%fel, fr s aib (abar, 2ulien .&i pierduse cea mai de seam cali%a%e.
6Mi)am lua% s%p/n7 .&i spunea d$mni&$ara de La M$le, ls/ndu)se prad celei mai
amare m/(niri. E $m de $n$are, &%iu3 dar, dac .l .n%ri% vani%a%ea, se va rzbuna, d/nd .n
vilea- na%ura le-%uril$r n$as%re.8 Ma%(ilde nu mai avusese niciun aman%, &i .n clipa aceas%a a
vie,ii, care %reze&%e c/%eva iluzii dui$ase p/n &i .n inimile cele mai s%erpe, pe ea $ c(inuiau
-/ndurile cele mai ne-re.
6Are $ pu%ere ne,rmuri% asupra mea, fiindc m s%p/ne&%e prin %er$are &i m p$a%e
pedepsi nprasnic, dac .l .nd/r1esc.8 Numai -/ndul aces%a, &i ar fi f$s% de a1uns s)$ fac pe
d$mni&$ara de La M$le s)l defimeze. *ura1ul era cea mai de seam .nsu&ire a carac%erului
ei. Nimic n)ar fi pu%u% s)$ mi&%e mai mul% sau s)i lecuiasc plic%iseala din sufle%, mereu
renscu%, .n afara -/ndului c)&i 1$ac la n$r$c .n%rea-a eGis%en,.
A %reia zi, cum d$mni&$ara de La M$le se .ncp,/na s nu)l priveasc, 2ulien $ urm,
dup cin, vdi% .mp$%riva v$in,ei ei, .n sala de biliard.
I Dumnea%a, d$mnule, .,i .nc(ipui pesemne c ai d$b/ndi% ni&%e drep%uri
a%$%pu%ernice asupra mea, de vreme ce, .nclc/ndu)mi v$in,a f$ar%e lmuri% ar%a%, pre%inzi
s)mi v$rbe&%i7 .i spuse ea cu $ m/nie abia s%p/ni%. 4%ii c nimeni pe lume n)a .ndrzni% p/n
acum asemenea lucruri fa, de mineQ
Nimic mai n$s%im dec/% discu,ia din%re ace&%i d$i aman,i3 fr s)&i dea seama, erau
.nsufle,i,i unul .mp$%riva al%uia de ura cea mai aprins. Dar cum niciunul, nici al%ul n)aveau $
fire prea rbd%$are, de&i, al%min%eri, v$rbeau f$ar%e cuviinci$s, a1unser cur/nd s)&i declare
c sun% cer%a,i pen%ru %$%deauna.
I E,i 1ur c v$i ps%ra pe vecie %aina, spuse 2ulien. A& adu-a c(iar c nici$da% nu ,i)
a& mai adresa un cuv/n%, dac bunul dumi%ale renume n)ar avea de suferi% de pe urma unei
asemenea sc(imbri prea vdi%e.
!i, salu%/nd)$ respec%u$s, plec.
E&i .ndeplini fr prea mul% b%aie de cap ceea ce s$c$%ea drep% $ .nda%$rire3 era
depar%e de a se crede .ndr-$s%i% de d$mni&$ara de La M$le. 'r .nd$ial c, .n urm cu %rei
zile, c/nd fusese ascuns .n dulapul cel mare de ma($n, n)$ iubea. Dar, din clipa c/nd se vzu
cer%a% pen%ru %$%deauna cu ea, .n sufle%ul lui se pe%recu $ sc(imbare ful-er%$are.
Mem$ria lui necru,%$are .ncepu s)i amin%easc p/n &i cele mai mici amnun%e ale
n$p,ii aceleia care, .n reali%a%e, .l lsase a%/% de rece.
*(iar .n n$ap%ea .n care .&i declaraser c nu)&i v$r mai v$rbi nici$da%, 2ulien sim,i
c)&i pierde min,ile c/nd se vzu sili% s)&i mr%uriseasc fap%ul c n)$ iubea pe d$mni&$ara de
La M$le.
Un zbucium .n-r$zi%$r urm dup aceas% desc$perireB %$a%e sim,min%ele .i erau
zdruncina%e.
9es%e d$u zile, .n l$c s fie m/ndru fa, de d$mnul de *r$isen$is, apr$ape c l)ar fi
.mbr,i&a%, cu lacrimi .n $c(i.
Obi&nuin,a de a fi nen$r$ci% .l ddu $ licrire de bun)sim,3 2ulien se ($%r. s plece .n
Lan-ued$c, .&i fcu ba-a1ele &i se duse s)&i la un l$c la dili-en%.
Dar sim,i c)i vine ru c/nd, s$sind ac$l$, afl c, prin%r)$ .n%/mplare ne$bi&nui%,
eGis%a un l$c liber pen%ru a d$ua zi, .n dili-en%a de T$ul$use. Opri l$cul &i se .n%$arse acas,
cu -/ndul s)i anun,e marc(izului plecarea.
D$mnul de La M$le se afla .n $ra&. Mai mul% m$r% dec/% viu, 2ulien se duse s)l
a&%ep%e .n bibli$%ec. Enc(ipui,i)v cum s)a sim,i%, -sind)$ ac$l$ pe d$mni&$ara de La M$le7
*/nd .l vzu in%r/nd, .l privi cu un aer ru%ci$s, asupra cruia era cu nepu%in, s se
.n&ele.
Empins de durerea lui, ului% de surpriz, 2ulien avu slbiciunea s)i spun, cu un -las
nespus de dui$s, un -las p$rni% din inimB
I A&adar, nu m mai iube&%iQ
I M cu%remur c/nd m -/ndesc c m)am da% primului veni%, .i rspunse Ma%(ilde,
pl/n-/nd de furie .mp$%riva ei .ns&i.
I Primul "enit! s%ri- 2ulien &i se repezi s ia $ vec(e spad medieval, ps%ra% ca
rari%a%e .n bibli$%ec.
*(inul lui, pe care)l s$c$%ea a1uns la ul%ima limi% .n clipa c/nd .i v$rbise d$mni&$arei
de La M$le, sp$rise de $ su% de $ri la vederea lacrimil$r de ru&ine ale Ma%(ildei. Ar fi f$s%
cel mai ferici% din%re $ameni dac ar fi pu%u% s)$ ucid.
9e c/nd 2ulien se cznea s %ra-, cu $arecare -reu%a%e, spada din %eaca s%rvec(e,
Ma%(ilde, .nc/n%a% de $ senza,ie a%/% de n$u, .nain%a m/ndr spre el3 lacrimile .l secaser.
*(ipul marc(izului de La M$le, al binefc%$rului su, se ivi de.nda% .n fa,a $c(il$r
lui 2ulien. 6Am s)i ucid fiica7 .&i spuse el. *e -r$zvie78 4i fcu un -es% ca &i cum ar fi vru%
s arunce spada. 6!i-ur, -/ndi el, Ma%(ilde are s izbucneasc .n r/s c/nd .mi va vedea -es%ul
de mel$dram.8 <deea aceas%a .l fcu s)&i recape%e %$a% s%p/nirea de sine. 9rivi lama vec(ii
spade cu mul% curi$zi%a%e, ca &i cum ar fi cu%a% pe ea vre$ pa% de ru-in, ap$i $ v/r. la l$c .n
%eac &i, cu cea mai mare lini&%e, $ a-, la l$cul ei, .n cuiul de br$nz de care era a%/rna%.
T$a%e mi&crile lui, f$ar%e .nce%e spre sf/r&i%, ,inur un minu% nesf/r&i%3 d$mni&$ara de
La M$le .l privea mira%. 6"a s zic, era c/% pe ce s fiu ucis de aman%ul meu78 .&i spunea
ea.
G/ndul aces%a $ fcea s se sim% .n cele mai frum$ase vremuri din veacul lui *ar$l al
<;)lea &i ale lui Henric al <<<)lea.
!%%ea neclin%i% .n fa,a lui 2ulien, care %$cmai pusese spada la l$c, &i)l privea cu $c(i
din care pierise ura. Trebuie s recun$a&%em c era de)a drep%ul seduc%$are .n clipa aceea3 cu
si-uran, c nici$da% vre$ al% femeie nu semnase mai pu,in a ppu& parizian Jcuv/n%ul
aces%a era principala $biec,ie a lui 2ulien .mp$%riva femeil$r din par%ea l$culuiK.
6<ar $ s m cuprind slbiciunea pen%ru el, -/ndi Ma%(ilde3 nici v$rb c se va crede
iar d$mnul &i s%p/nul meu, dac am s cad din n$u, %$cmai c/nd i)am v$rbi% cu a%/%a
($%r/re.8 A&a c fu-i.
I D$amne7 c/% e de frum$as7 eGclam 2ulien, vz/nd)$ c fu-e3 ia% fiin,a care mi se
arunca .n bra,e cu a%/%a pa%im, nu sun% nici $p% zile de a%unciF 4i clipele acelea nu se v$r
mai .n%$arce nici$da%7 4i %$a% vina e a mea7 .n clipa c/nd se pe%recea ceva a%/% de ne$bi&nui%,
a%/% de .nsemna% pen%ru mine, eu rm/neam neps%$r7F Trebuie s recun$sc c m)am nscu%
cu $ fire prea c$mun &i prea nen$r$ci%.
Marc(izul in%r. 2ulien se -rbi s)i anun,e plecarea lui.
I UndeQ .n%reb d$mnul de La M$le.
I En Lan-ued$c.
I a nu, dac .mi dai v$ie3 e&%i meni% un$r lucruri mul% mai imp$r%an%e. Dac pleci,
vei pleca spre n$rdF ba c(iar, v$rbind mili%re&%e, %e c$nsemnez .n cas. M)ai .nda%$ra dac
n)ai lipsi nici$da% mai mul% de d$u)%rei $re3 s)ar pu%ea s am nev$ie de dumnea%a din%r)un
m$men% .n%r)al%ul.
2ulien salu% &i plec fr s rspund un cuv/n%, ls/ndu)l pe marc(iz f$ar%e mira%. Nu
era .n s%are s v$rbeasc3 &i se .ncuie .n $daia lui. Ac$l$, pu%u s)&i eGa-ereze .n v$ie s$ar%a
lui crud.
6A&adar, -/ndi el, nici nu p$% mcar s plec undeva, depar%e7 Dumnezeu &%ie c/%e zile
m va mai $pri marc(izul la 9aris. D$amne7 *e)am s m facQ 4i n)am un prie%en s m
sf%uiascB prin%ele 9irard nu mi)ar .n-dui s %ermin nici prima fraz, c$n%ele Al%amira mi)ar
pr$pune s in%ru .n vre$ c$nspira,ie. 4i %$%u&i, .nnebunesc, sim% as%a3 .nnebunesc7 *ine m va
pu%ea cluziQ *e)am s m facQ8
CAPITOLUL ,%III
Cli! cu"!li&
Ri ea (mi m%rturise'te! $mi
spune totul, p/n% (n cele mai mici
am%nunte! Kar ochii ei at/t de
minuna#i, pri"ind #int% (n ochii mei
zugr%"esc dragostea pe care o
simte pentru altul!
!*H<LLE0
D$mni&$ara de La M$le, .nc/n%a%, nu se -/ndea dec/% la fericirea c era c/% pe ce s
fie ucis. a c(iar .&i spunea 6E vrednic s)mi fie s%p/n, fiindc era -a%a s m ucid. */,i
%ineri frum$&i din lumea bun ar %rebui c$n%$pi,i la$lal% ca s a1un- la $ asemenea p$rnire
p%ima&Q Trebuie s recun$sc c era %are dr-u, c/nd s)a urca% pe scaun ca s pun spada la
l$c, eGac% .n p$zi,ia pi%$reasc .n care $ a&ezase %api,erul dec$ra%$r7 La urma urmei, n)am f$s%
prea nebun .ndr-$s%indu)m de el.8
En clipele acelea, dac s)ar fi ivi% vreun prile1 s re.nceap le-%urile de dra-$s%e cu
2ulien, ar fi fcu%)$ cu plcere. 2ulien, .ncuia% .n $daia lui, dup ce rsucise de d$u $ri c(eia
.n br$asc, se zb%ea .n cea mai cumpli% disperare. En nebunia lui, se -/ndea s i se arunce la
pici$are. Dac, .n l$c s s%ea ascuns .n%r)un l$c d$snic, ar fi r%ci% prin -rdin &i prin cas,
a&a fel .nc/% s nu scape prile1urile ivi%e, p$a%e c .n%r)$ sin-ur clip -r$aznica suferin, i s)ar
fi sc(imba% .n fericirea cea mai vie.
Dar %$cmai iscusin,a aceas%a, a crei lips i)$ repr$&m, l)ar fi .mpiedica% s fp%uiasc
-es%ul acela sublim de a lua spada, -es% care, .n clipa aceea, .l fcea s par a%/% de frum$s .n
$c(ii d$mni&$arei de La M$le. T$ana aceas%a, prielnic lui 2ulien, dur %$a% ziua3 Ma%(ilde se
-/ndea cu .nc/n%are la scur%ele clipe .n care .l iubise &i le re-re%a.
6De fap%, .&i spunea ea, dra-$s%ea mea pen%ru bie%ul bia% n)a dura%, .n $c(ii lui, dec/%
de la $ra unu dup miezul n$p,ii, c/nd l)am vzu% ivindu)se pe scar cu buzunarele pline de
pis%$ale, &i p/n la $ra $p% diminea,a. *ci un sfer% de $r mai %/rziu, pe c/nd ascul%am
li%ur-(ia la !ain%)"aiere, am &i .ncepu% s m -/ndesc c el se va crede s%p/nul meu &i c s)ar
pu%ea prea bine s .ncerce a m supune prin %er$are.8
Dup cin, .n l$c s fu- de 2ulien, d$mni&$ara de La M$le .i v$rbi &i apr$ape c)i
ceru s)$ urmeze .n -rdin3 el se supuse. Encercarea aceas%a nu)l ferici. Ma%(ilde, fr s)&i
dea prea bine seama, se ls .nvins de dra-$s%ea care $ cuprinsese iar. Ei plcea nespus de
mul% s se plimbe cu el &i privea plin de curi$zi%a%e m/inile care, .n diminea,a aceea,
apucaser spada ca s)$ ucid.
Dup $ asemenea fap%, dup %$% ce se .n%/mplase, nu mai pu%ea fi v$rba de vec(ile l$r
discu,ii.
Ence%ul cu .nce%ul, Ma%(ilde .ncepu s)i des%inuiasc fr $c$l s%rile ei sufle%e&%i. En
discu,iile de felul aces%a, -sea $ ciuda% v$lup%a%e3 &i a1unse s)i p$ves%easc p/n &i despre
a%rac,ia %rec%$are sim,i% c/ndva pen%ru d$mnul de *r$isen$is, pen%ru d$mnul de *aMlusF
I *um7 4i pen%ru d$mnul de *aMlusQ eGclam 2ulien3 &i %$a% amara -el$zie a unui
iubi% prsi% izbucni .n cuvin%ele aces%ea.
Ma%(ilde i le s$c$%i ca a%are si nu se sim,i del$c 1i-ni%.
*$n%inu s)l c(inuiasc pe 2ulien, descriindu)i .n cele mai mici amnun%e, c/% se
p$a%e mai pi%$resc &i cu %$nul celei mai desv/r&i%e sinceri%,i, sim,min%ele de $dini$ar.
2ulien .n,ele-ea c .l p$ves%e&%e ceea ce vedea parc aievea .n fa,a $c(il$r. 4i .&i ddu seama,
cu durere c, v$rbind, Ma%(ilde .&i dezvluia ei .ns&i pr$pria)i inim.
Mai mare c(in al -el$ziei nu p$a%e s eGis%e.
! bnuie&%i c un rival e iubi% %e d$are des%ul de mul%, dar s auzi p$ves%indu),i)se .n
cele mai mici amnun%e despre dra-$s%ea pen%ru el, &i as%a s)$ fac femeia pe care $ ad$ri, e,
fr .nd$ial, culmea suferin,ei.
O, c/% era de l$vi% .n clipele acelea $r-$liul care .l fcuse pe 2ulien s se cread mai
presus dec/% cei de %eapa lui *aMlus &i a lui *r$isen$is7 *u c/% durere lun%ric &i vie eGa-era
cele mai ne.nsemna%e cali%,i ale aces%$ra7 *u c/% bun)credin, plin de .nflcrare se
dispre,uia pe sine .nsu&i7
Ma%(ilde i se prea fermec%$are3 niciun cuv/n% n)ar fi .n s%are s eGprime imensa lui
ad$ra,ie. 9limb/ndu)se al%uri de ea, .l privea pe furi& m/inile, bra,ele, ,inu%a de re-in. Era
-a%a s)i cad la pici$are, zdr$bi% de dra-$s%e &i de durere, &i s)i s%ri-eB 6'ie),i mil78
64i fiin,a aceas%a a%/% de frum$as, a%/% de superi$ar %u%ur$r, ea, care m)a iubi% $da%,
.n cur/nd nici v$rb c .l va iubi pe d$mnul de *aMlus78
2ulien era c$nvins de sinceri%a%ea Ma%(ildei3 sinceri%a%ea spusel$r ei era prea vdi%. 4i
pen%ru ca nefericirea s)i fie deplin, une$ri, descriindu)i sim,min%ele pe care le .ncercase
fa, de d$mnul de *aMlus, d$mni&$ara de La M$le .l v$rbea ca &i cum l)ar fi iubi% acum. En
-lasul ei rsuna dra-$s%ea, fr .nd$ial. 2ulien vedea limpede as%a.
Dac i s)ar fi %urna% plumb %$pi% pe piep%, &i %$% ar fi suferi% mai pu,in. *um s p$a%
bnui bie%ul bia%, a1uns .n culmea aceas%a a nefericirii, c %$cmai fiindc .l v$rbea lui sim,ea
d$mni&$ara de La M$le a%/%a plcere s rsc$leasc firavele sim,min%e de dra-$s%e avu%e
$dini$ar pen%ru d$mnul de *aMlus sau de LuzQ
Nimic n)ar pu%ea s .nf,i&eze c(inui%$rul zbucium al lui 2ulien. Ascul%a des%inuirile
amnun,i%e .n le-%ur cu dra-$s%ea sim,i% pen%ru al,ii, pe aceea&i alee de %ei unde, abia cu
c/%eva zile mai .nain%e, a&%ep%ase $ra unu ca s p%rund .n $daia Ma%(ildei. Nu eGis%
suferin, mai cumpli% pe care $ fiin, $meneasc s)$ p$a% .ndura.
'elul aces%a de in%imi%a%e c(inui%$are dur $ sp%m/n nesf/r&i%. Ma%(ilde, c/nd
prea c nu $c$le&%e prile1urile de a)i v$rbi, c/nd prea c le cau% dinadins3 iar subiec%ul la
care am/nd$i reveneau, cu un s$i de v$lup%a%e crud, era p$ves%irea sim,min%el$r ei pen%ru
al,iiB .l p$ves%ea despre scris$rile pe care le scrisese, .l reda p/n &i cuvin%ele f$l$si%e .n
fiecare din%re ele, .i spunea pe dinafar fraze .n%re-i. En ul%imele zile, prea c .l prive&%e pe
2ulien cu un fel de bucurie plin de ru%a%e. *(inurile lui erau nespus de plcu%e Ma%(ildei.
!e vede limpede c 2ulien n)avea del$c eGperien,a vie,ii3 nici mcar nu ci%ise r$mane3
cci, dac ar fi f$s% ceva mai pricepu%, i)ar fi spus c/% de c/% lini&%i% fe%ei pe care $ ad$ra &i care
.l fcea mr%urisiri a%/% de ciuda%eB
60ecun$a&%e c, de&i sun% mai pre1$s dec/% %$,i d$mnii &%ia, pe mine m iube&%iF8
9$a%e c ea ar fi f$s% ferici% s vad c e da% de -$l3 cel pu,in, succesul ar fi depins .n
.n%re-ime de c(ipul .n care 2ulien &i)ar fi eGprima% prerea aceas%a &i de m$men%ul ales. En
$rice caz, ar fi ie&i% cu bine &i vic%$ri$s din%r)$ si%ua,ie care Ma%(ildei .ncepea s i se par
m$n$%$n.
I A&adar, nu m mai iube&%i pe mine, care %e ad$r7 .i spuse .n%r)$ zi 2ulien .nnebuni%
de dra-$s%e &i de durere. Era apr$ape cea mai mare pr$s%ie pe care ar fi pu%u% s)$ fac8.
"$rbele lui nimicir, c/% ai clipi, %$a% plcerea pe care $ .ncerca d$mni&$ara de La
M$le v$rbindu)i despre s%rile ei sufle%e&%i. Encepuse s se mire c, dup cele .n%/mpla%e,
2ulien nu se sim,ea 1i-ni% de ceea ce .i p$ves%ea3 ba a1unsese c(iar s)&i .nc(ipuie, p/n c/nd
2ulien nu r$s%ise cuvin%ele acelea pr$s%e&%i, c n)$ mai iubea. 6M/ndria fr .nd$ial c i)a
s%ins iubirea, .&i spunea ea. Nu e $mul care s rabde, fr s se rzbune, fap%ul c le dau
.n%/ie%a%e un$r fiin,e ca de Luz, *aMlus, *r$isen$is, c(iar dac recun$a&%e c)i sun% a%/% de
superi$ri. Nu, n)am s)l mai vd la pici$arele mele78
*u c/%eva zile mai .nain%e, .n nefericirea lui plin de nevin$v,ie, 2ulien ludase de
mai mul%e $ri, sincer, cali%,ile s%rluci%e ale aces%$r d$mni3 ba c(iar le eGa-erase. Nuan,a
aceas%a nu)i scpase d$mni&$arei de La M$le. Ea se mirase, dar nu)i -(icise cauza. *u
sufle%ul frem%/nd de durere, a%unci c/nd luda un rival pe care .l credea iubi%, 2ulien se
bucura de n$r$cul aces%uia.
*uvin%ele a%/% de cins%i%e dar a%/% de pr$s%e&%i ale lui 2ulien sc(imbar .n%r)$ clip %$%ulB
fiind si-ur c e iubi%, Ma%(ilde .l dispre,ui cu desv/r&ire.
*/nd .l auzi r$s%ind v$rbele acelea s%/n-ace, %$cmai se plimbau .mpreun3 Ma%(ilde .l
prsi .nda% &i ul%ima ei privire vdea cel mai ad/nc dispre,. En sal$n, %$a% seara, nici nu)&i
mai arunc $c(ii asupra lui. A d$ua zi, acela&i dispre, .l s%p/ni inima3 nici nu mai pu%ea fi
v$rba de fi$rul care, %imp de $ sp%m/n, $ fcuse s)l s$c$%easc cu a%/%a plcere pe 2ulien
drep% cel mai apr$pia% prie%enB .i era sil s)l vad. !im,min%ele Ma%(ildei a1un-eau p/n la
dez-us%3 niciun cuv/n% nu e .n s%are s eGprime dispre,ul nemr-ini% care $ cuprindea c/nd
ddea cu $c(ii de el.
2ulien nu pricepuse nimic din %$% ce se pe%recuse %imp de $ sp%m/n .n sufle%ul
Ma%(ildei, dar dispre,ul i)l vzu limpede. 4i avu bunul)sim, s se iveasc .n fa,a ei c/% mai rar
cu pu%in, &i s n)$ mai priveasc del$c.
Dar .l duru .n-r$zi%$r c %rebuie s se lipseasc .n%ruc/%va de prezen,a ei. < se prea c
nefericirea .l sp$re&%e %$% mai mul%. 6*ura1ul unei inimi de brba% nu p$a%e mer-e mai depar%e
de)a%/%a8, .&i spunea el. !%%ea zile .n%re-i cu $c(ii pe fereas%r, .n p$dul casei3 1aluzelele erau
%rase cu -ri1 &i, de)ac$l$, pu%ea mcar s)$ zreasc pe d$mni&$ara de La M$le c/nd venea .n
-rdin.
4i suferea cumpli% c/nd, dup cin, $ vedea plimb/ndu)se cu d$mnul de *aMlus, de
Luz sau cu vreun al%ul, pen%ru care ea mr%urisise c, $dini$ar, sim,ise fi$rul dra-$s%eiF
2ulien nici nu)&i .nc(ipuise c ar pu%ea s eGis%e a%/%a suferin,a3 .l venea s urle de
durere3 sufle%ul lui, a%/% de d/rz, era acum zdruncina% p/n .n s%rfunduri.
Orice -/nd care nu se .ndrep%a c%re d$mni&$ara de La M$le .l fcea sil3 nu mai era .n
s%are s scrie nici cele mai simple scris$ri.
I E&%i nebun, .l d$1eni marc(izul.
2ulien, %remur/nd de %eam s nu se dea de -$l, .i spuse c e b$lnav &i izbu%i s)l
c$nvin-. Din fericire pen%ru el, la mas marc(izul -lumi pe seama vii%$arei lui cl%$rii.
Ma%(ilde .n,elese c pu%ea s lipseasc f$ar%e mul% vreme. Trecuser c/%eva zile de c/nd
2ulien $ $c$lea, iar %inerii a%/% de s%rluci,i, care erau .nzes%ra,i cu %$% ce)i lipsea fiin,ei aces%eia
palide &i p$s$m$ri%e, $dini$ar a%/% de dra-, nu mai aveau pu%erea s)i alun-e -/ndurile.
6O fa% $arecare, .&i spunea ea, &i)ar fi cu%a% iubi%ul prin%re %inerii care a%ra- %$a%e
privirile .n%r)un sal$n3 dar una din %rs%urile -eniului es%e s nu)&i lase min%ea %/r/% pe
f-a&ul lsa% de $amenii $bi&nui,i. Al%uri de un brba% ca 2ulien, cruia nu)i lipse&%e dec/%
averea pe care eu $ am, a& a%ra-e mereu a%en,ia &i n)a& %rece ne$bserva% prin via,. Depar%e de
a m %eme .n%runa de $ rev$lu,ie, ca veri&$arele mele, care de frica p$p$rului nu .ndrznesc
nici mcar s cer%e un bir1ar c/nd nu m/n cum %rebuie, a& fi si-ur c 1$c un r$l, &i .nc un r$l
imp$r%an%, cci brba%ul ales are carac%er &i $ ambi,ie nemr-ini%. *e)i lipse&%eQ 9rie%eni,
baniQ .l dau eu.8 Dar, .n%r)$ $arecare msur, se -/ndea la 2ulien ca la $ fiin, mai pre1$s de
ea, de care %e faci iubi% c/nd ai c(ef.
CAPITOLUL ,I,
O!ra 4u'
J, ho= this spring of Ko"e resembleth
9he uncertain glory of an 2pril dayD
Hhich no= sho=s all the beauty of the sun,
2nd by an by a cloud taCes all a=ay!
1O1
!HA[E!9EA0E
9re$cupa% de vii%$r &i de r$lul ne$bi&nui% pe care nd1duia s)l 1$ace, Ma%(ilde
a1unse cur/nd apr$ape s re-re%e discu,iile s%erpe &i me%afizice avu%e adesea cu 2ulien. Ob$si%
de -/nduri a%/% de .nal%e, une$ri re-re%a, de asemenea, &i clipele de fericire afla%e l/n- el3 dar
aces%e ul%ime amin%iri nu erau lipsi%e de remu&crile care $ npdeau din c/nd .n c/nd.
6*(iar dac are $ slbiciune, .&i spunea ea, $ fa% ca mine nu %rebuie s)&i ui%e
.nda%$ririle dec/% fa, de un $m de$sebi%3 n)$ s se p$a% spune c m)au sedus mus%,ile lui
frum$ase sau -ra,ia de clre,, ci cuvin%ele lui pr$funde despre vii%$rul 'ran,ei, ideile lui
asupra asemnrii p$sibile .n%re evenimen%ele ce v$r izbucni cur/nd &i rev$lu,ia de la >L??,
din An-lia. Am f$s% sedus, le rspundea ea remu&cril$r, sun% $ bia% femeie, dar cel pu,in nu
m)am lsa% zpci%, ca $ ppu&, de farmece eG%eri$are. <ar dac va fi rev$lu,ie, de ce n)ar
1uca 2ulien !$rel r$lul lui 0$land
>@=
, iar eu pe al d$amnei 0$land
>@A
Q .mi place mai mul% r$lul
aces%a dec/% al d$amnei de !%cel3 .n veacul n$s%ru, pur%area im$ral ar fi $ piedic. 4i cu
si-uran, c nu v$i mai fi .nvin$v,i% de .nc $ slbiciune3 as muri de ru&ine.8
Trebuie s mr%urisim .ns c nu %$a%e -/ndurile Ma%(ildei erau a%/% de seri$ase pe c/%
s)ar prea dup cele reda%e mai sus.
El privea pe 2ulien &i)i -sea $ -ra,ie .nc/n%%$are, p/n &i .n cele mai mici -es%uri.
6'r .nd$ial, .&i spunea ea, am izbu%i% s dis%ru- .n sufle%ul lui c(iar &i cele mai
ne.nsemna%e idei pe care le avea despre drep%uri. Aerul neferici% &i ad/nc p%ima& cu care
bie%ul bia% mi)a mr%urisi% dra-$s%ea lui, acum $ sp%m/n, e, de al%min%eri, $ d$vad3
%rebuie s recun$sc c pur%area mea a f$s% cu %$%ul ne$bi&nui% a%unci c/nd m)am supra%
pen%ru $ v$rb care rsp/ndea .n 1ur a%/%a respec% &i a%/%a iubire. Nu sun% $are femeia luiQ *e
mi)a spus era f$ar%e firesc &i, %rebuie s recun$sc, f$ar%e plcu%. *ci 2ulien m mai iubea .nc,
dup ve&nicele plimbri .n care i)am v$rbi% cu des%ul cruzime, e drep%, numai despre fi$rul
dra-$s%ei isca% de plic%iseala vie,ii, fi$r ce)l .ncercam pen%ru %inerii ace&%ia din lumea bun,
a%/% de pizmui,i de el7 A(, dac ar &%i c/% de pu,in prime1di$&i sun%7 Dac ar &%i c/% de &%er&i
sun% &i c/% sun% de cr$i,i dup acela&i %ipar, .n c$mpara,ie cu el78
G/ndind as%fel, Ma%(ilde desena la .n%/mplare, cu crei$nul, pe $ fil de album. 9r$filul
unui cap, %ermina% %$cmai a%unci, $ uimi &i $ .nc/n%3 semna lei% cu 2ulien. 6*erul m
ves%e&%e7 <a% unul din mirac$lele dra-$s%ei7 .&i spuse ea, bucur$as. 'r s &%iu, i)am fcu%
p$r%re%ul.8
Ap$i, fu-ind .n $daia ei, se .ncuie ac$l$ &i se s%rdui mul% vreme, .ncerc/nd cu %$a%
seri$zi%a%ea s)i fac p$r%re%ul lui 2ulien, dar nu izbu%i3 %$% pr$filul sc(i,a% la .n%/mplare era cel
mai asemn%$r3 Ma%(ilde se sim,i ferici%, vz/nd .n as%a d$vada si-ur a unei mari pasiuni.
Nu ls albumul din m/ini dec/% f$ar%e %/rziu, c/nd marc(izul %rimise s)$ c(eme ca s
mear- la Opera <%alian. Ma%(ilde nu se -/ndi dec/% la un lucruB s)l cau%e din $c(i pe 2ulien,
iar d$amna de La M$le s)i cear s le .ns$,easc.
Dar el nu se ivi3 &i .n l$1 nu se aflau dec/% $ameni de r/nd. T$% %impul c/% dur primul
ac% al $perei, Ma%(ilde se -/ndi la brba%ul pen%ru care sim,ea eG%azul celei mai .nflcra%e
iubiri3 iar .n ac%ul al d$ilea, c/%eva cuvin%e de dra-$s%e, c/n%a%e pe $ mel$die, %rebuie s
recun$a&%em, demn de *imar$sa .l p%runser .n inim. Er$ina $perei spuneaB 6Trebuie s
m pedepsesc pen%ru nemr-ini%a dra-$s%e pe care i)$ p$r%3 .l iubesc prea mul%78
De cum auzi mel$dia aceas%a sublim, %$% ce eGis%a pe lume dispru pen%ru Ma%(ilde. <
se v$rbea3 ea nu rspundea3 maic)sa $ d$1eni, ea abia ridic $c(ii s)$ priveasc. EG%azul ei
a1unse la $ s%are de eGal%are &i de pasiune asemn%$are cu zbuciumul cel mai pu%ernic prin
care, de c/%eva zile, %recuse 2ulien. Mel$dia dui$as, plin de $ -ra,ie divin, cuvin%ele a%/% de
p$%rivi%e, dup c/% i se prea, cu si%ua,ia ei .l umpleau %$a%e clipele c/nd nu se -/ndea de)a
drep%ul la 2ulien. Da%$ri% dra-$s%ei pen%ru muzic, .n seara aceea Ma%(ilde era a&a cum
d$amna de 0:nal era %$%deauna c/nd se -/ndea la 2ulien. Dra-$s%ea p$rni% din cap es%e, fr
d$ar &i p$a%e, mai plin de .n,elepciune dec/% cea adevra%, izv$r/% din inim, dar n)are
dec/% clipe de .nflcrare3 ea se cun$a&%e prea bine, se cerce%eaz ne.nce%a%3 .n l$c s
zpceasc min%ea, e cldi% numai pe ra,iune.
*/nd se .n%$arser acas, la %$a%e d$1enile d$amnei de La M$le, Ma%(ilde rspunse c
nu se sim%e bine &i)&i pe%recu $ par%e din n$ap%e repe%/nd la pian c/n%ecul acela dui$s. 4i
fred$na cuvin%ele faim$asei arii care $ vr1iseB
>e"o punirmi, de"o punirmi,
se troppo amai etc.
>@H
0ezul%a%ul aces%ei n$p,i de nebunie fu ideea c a izbu%i% s)&i .nvin- dra-$s%ea.
JAceas% pa-in nu)i va fi prielnic neferici%ului au%$r, din mai mul%e pricini. !ufle%ele reci .l
v$r .nvinui de indecen,. Dar el nu le aduce %inerel$r care s%rlucesc .n sal$anele 9arisului
$cara de a bnui c, mcar vreuna din%re ele, ar pu%ea s aib s%rile de nebunie care arunc $
lumin ur/% asupra carac%erului Ma%(ildei. Ma%(ilde e un pers$na1 cu %$%ul ima-inar &i c(iar
plsmui%, cu mul% .n afara m$ravuril$r s$ciale care, prin%re %$a%e veacurile, v$r asi-ura un l$c
a%/% de ales civiliza,iei celui de)al n$usprezecelea sec$l.
Nu pruden,a le lipse&%e fe%el$r care au f$s% p$d$aba baluril$r din iarna aceas%a.
4i nu m -/ndesc nici c ele ar pu%ea fi .nvinui%e de prea mul% dispre, fa, de $ avere
s%rluci%, fa, de cai, de m$&ii frum$ase &i de %$% ce asi-ur un %rai plcu% .n lume. Depar%e de
a vedea numai plic%iseal .n %$a%e aces%ea, ele sun%, .n -enere, ,in%a d$rin,el$r cel$r mai
s%rui%$are &i, dac eGis% pa%im .n inimi, ele .i sun% pricina.
De asemenea, nu dra-$s%ea are menirea de a)i ferici pe %inerii .nzes%ra,i cu $arecare
.nsu&iri, ca 2ulien3 ei se a-a, cu -(earele &i cu din,ii de vre$ clic, &i c/nd clica se
.mb$-,e&%e, %$a%e bunurile s$cie%,ii pl$u pes%e ei. "ai de $mul s%udi$s care nu face par%e
din nici$ clic3 p/n &i succesele cele mai ne.nsemna%e &i mai nesi-ure .l v$r fi privi%e cu $c(i
ri, iar .nal%a vir%u%e se va sim,i %riumf%$are, fur/ndu)l. Da, d$mnule, un r$man e ca $ $-lind
pur%a% de)a lun-ul unui drum b%u% de mul% lume. El va rsfr/n-e .n $c(i c/nd seninul
cerului albas%ru, c/nd n$r$iul m$cirlel$r din cale. <ar pe cel ce p$ar% p$vara $-linzii .n spa%e
.l ve,i .nvin$v,i c e im$ral7 O-linda lui ara% n$r$iul, iar v$i .nvinui,i $-linda7 Mai bine a,i
.nvinui drumul pe care se afl m$cirla &i, mai mul% .nc, pe inspec%$rul drumuril$r, care
.n-duie s zac apa &i s se f$rmeze m$cirla.
Acum, c/nd ne)am .n,eles c e cu nepu%in, s eGis%e .n veacul n$s%ru, la fel de pruden%
pe c/% de vir%u$s, un carac%er ca al Ma%(ildei, m %em mai pu,in c v$i sc$a%e $amenii din
sri%e dac v$i c$n%inua p$ves%ea nebuniil$r aces%ei fe%e.K
A d$ua zi, de diminea, p/n seara, Ma%(ilde p/ndi prile1ul s se c$nvin- de biruin,a
asupra pa%imii ei nebune. 4i nu urmri al%ceva dec/% s)l sc/rbeasc cu %$%ul pe 2ulien3 .n
sc(imb, .l urmri cu a%en,ie %$a%e mi&crile.
2ulien era prea neferici% &i mai ales prea frm/n%a% ca s priceap $ manevr de
dra-$s%e a%/% de c$mplica%, &i cu a%/% mai pu,in .n s%are s)&i dea seama .n ce msur .i era
fav$rabil3 de aceea .l czu vic%im3 &i p$a%e c nici$da% suferin,a lui n)a f$s% mai c(inui%$are
ca .n ziua aceea. 'ap%ele .i erau a%/% de nesbui%e, .nc/% dac vreun %ris% fil$s$f i)ar fi zis 6*a%
s %ra-i c/% mai -rabnic f$l$ase de pe urma aces%$r p$rniri prielnice, cci .n s$iul aces%a de
dra-$s%e nscu% din cap, a&a cum se p$a%e vedea la 9aris, acela&i fel de a fi nu p$a%e dura mai
mul% de d$u zile8, el nu l)ar fi .n,eles. Dar $ric/% ar fi f$s% de eGal%a%, 2ulien era $m de $n$are
&i avea, ca prim .nda%$rire, discre,ia. 4i lucrul aces%a .l .n,elese. ! cear sfa%, s)&i verse
f$cul .n fa,a primului veni% ar fi f$s% $ alinare asemn%$are cu a neferici%ului care, s%rb%/nd
un pus%iu d$-$ri%$r, prime&%e din cer un s%r$p de ap rece ca -(ea,a. En,elese prime1dia, se
%emu s nu)i rspund cu un &uv$i de lacrimi vreunui curi$s care l)ar fi pu%u% .n%reba3 &i se
.ncuie .n $daia lui.
O vzu pe Ma%(ilde plimb/ndu)se mul% vreme prin -rdin3 c/nd, .n sf/r&i%, plec de
ac$l$, 2ulien c$b$r. &i se apr$pie de $ %uf de %randafiri, din care ea rupsese $ fl$are.
N$ap%ea era .n%unec$as3 2ulien pu%u s se lase .n v$ia durerii, fr %eam c va fi
vzu%. < se prea vdi% c d$mni&$ara de La M$le e .ndr-$s%i% de vreunul din %inerii $fi,eri
cu care v$rbise a%/% de v$i$as. El iubise &i pe el, dar .&i dduse seama c e un $m de nimic.
64i, .n%r)adevr, a&a sun%7 .&i spunea 2ulien, pe deplin c$nvins3 sun% pe de)a)n%re-ul $
fiin, &%ears, vul-ar, plic%isi%$are pen%ru ceilal,i, de nesuferi% pen%ru mine .nsumi.8 T$a%e
.nsu&irile lui bune, %$% ce iubise cu .nflcrare .l sc/rbeau de m$ar%e3 &i, .n aceas% s%are de
imagina#ie sucit%, .ncerca s 1udece via,a cu .nc(ipuirea lui. O asemenea -re&eal e
carac%eris%ic $mului superi$r.
De mai mul%e $ri .l veni .n min%e ideea sinuciderii3 ima-inea m$r,ii i se prea plin de
farmec, ca $ minuna% $di(n, ca pa(arul cu ap rece drui% neferici%ului care, .n de&er%, se
s%in-e de se%e &i de zduf.
6Dar m$ar%ea i)ar sp$ri dispre,ul fa, de mine7 -emu el. *e amin%ire i)a& lsaQ8
*zu% .n prpas%ia as%a fr fund a nefericirii, unui $m nu)i mai rm/ne al% scpare
dec/% cura1ul. 2ulien n)avu des%ul .n,elepciune ca s)&i spunB 6Trebuie s .ndrznesc83 dar,
cum privea spre fereas%ra Ma%(ildei, zri, prin%re 1aluzele, c ea s%in-ea luminaB revedea .n
min%e $daia aceea fermec%$are .n care, vai, nu fusese dec/% $ da% .n via,. Mai depar%e, .ns,
nu mer-ea cu .nc(ipuirea.
%u $ra unu dup miezul n$p,ii3 ca s)&i spun, c/nd auzi $r$l$-iulB 6Am s m urc
pe scar8, lui 2ulien nu)i %rebui dec/% $ clip.
A f$s% ca $ licrire de -eniu3 ideile bune .l npdir cu -rmada. 6Mai neferici% s)ar
pu%ea $are s fiuQ8 se .n%reb el. Ddu fu-a la scar. Grdinarul $ le-ase cu un lan,. '$l$sind
c$c$&ul unui pis%$l, pe care .l fr/m, 2ulien, .nsufle,i% .n clipa aceea de $ pu%ere
supra$meneasc, rsuci unul din inelele lan,ului ce le-a scara3 .n c/%eva minu%e $ desprinse &i
$ rezem de fereas%ra Ma%(ildei.
6O s se supere, $ s m c$ple&easc cu dispre,ul ei, dar ce)mi pasQ !)i dau d$ar un
sru%, ul%imul sru%, ap$i m urc .n $daia mea &i)mi pun cap% zilel$rF uzele mele .l v$r
a%in-e $brazul .nain%e de a muri78
Urc scara, parc zbur/nd, &i b%u .n 1aluzele3 dup c/%eva secunde, Ma%(ilde .l aude,
vine s)i desc(id, dar scara $ .mpiedic3 2ulien se a-, de c/rli-ul de fier meni% s ,in
1aluzelele desc(ise &i, .n prime1die s se prbu&easc de $ mie de $ri, %ra-e scara cu pu%ere,
mi&c/nd)$ pu,in din l$c.
Ma%(ilde p$a%e s desc(id 1aluzelele.
El se npus%e&%e .n .ncpere, mai mul% m$r% dec/% viuB
I Tu eraiQ7 .i spuse ea, arunc/ndu)i)se .n bra,eF
*ine ar pu%ea s descrie nemr-ini%a fericire a lui 2ulienQ <ar fericirea Ma%(ildei era
apr$ape la fel de mare. El v$rbea .nvin$v,indu)se, denun,/ndu)se .n fa,a lui.
I 9edepse&%e)m pen%ru cumpli%a mea %rufie, .l &$p%ea, s%r/n-/ndu)l .n bra,e de parc
ar fi vru% s)l .nbu&e3 .mi e&%i s%p/n, eu .,i sun% sclav, &i %rebuie s),i cer ier%are, .n
-enunc(i, c am vru% s m rzvr%esc. 4i, desprinz/ndu)se din bra,ele lui, i se arunc la
pici$are. Da, %u e&%i s%p/nul meu, .i spunea ea .nc bea% de fericire &i de dra-$s%e3 de aici
.nain%e, d$mne&%e ve&nic asupra mea, pedepse&%e),i fr cru,are sclava c/nd va mai .ncerca s
se rzvr%easc.
En al% clip, i se smul-e din bra,e, aprinde lum/narea &i 2ulien abia izbu%e&%e s)$
.mpiedice s)&i re%eze un sm$c .n%re- de pr.
I "reau s)mi amin%esc ve&nic c sun% slu-a %a, r$s%e&%e eaB dac vre$da% sc/rnava
%rufie .mi va mai r%ci min,ile, ara%)mi &uvi,ele as%ea &i spune)miB 6Acum nu mai e v$rba de
dra-$s%e, nu mai e v$rba de em$,ia care .,i p$a%e %ulbura inima .n clipa de fa,, ai 1ura% s mi
%e supui, ,ine),i 1urm/n%ul8.
Dar e mai cumin%e s %rec pes%e descrierea unei asemenea r%ciri a min,ii &i a unei
fericiri a%/% de ne,rmuri%e.
"ir%u%ea lui 2ulien se d$vedi a fi e-al cu fericirea lui.
I Trebuie s c$b$r %$% pe scar, .i spuse el Ma%(ildei, c/nd vzu lumina z$ril$r albind
deasupra ($rnuril$r depr%a%e, spre rsri%, dinc$l$ de -rdini. 2er%fa pe care mi)$ impun e
vrednic de %ine3 renun, la c/%eva ceasuri de cea mai ului%$are fericire pe care $ p$a%e .ncerca
un sufle% $menesc3 e $ 1er%f fcu% pen%ru a nu),i &%irbi bunul renume3 dac .mi cun$&%i inima,
vei .n,ele-e c/% de -reu .mi vine. Ai s fii $are %$%deauna pen%ru mine ceea ce e&%i acumQ Dar
e v$rba de $n$are, &i a%/%a .mi e de a1uns. Afl c, dup prima n$as%r .n%/lnire, bnuielile n)
au f$s% .ndrep%a%e numai .mp$%riva ($,il$r. D$mnul de La M$le a pus $ameni de paz .n
-rdin. D$mnul de *r$isen$is e .nc$n1ura% de spi$ni, se &%ie %$% ce face .n fiecare n$ap%eF
Auzind aces%ea, Ma%(ilde izbucni .n r/s. Maic)sa &i $ cameris% se %rezir din s$mn3
de dinc$l$ de u& se auzir -lasuri care .n%rebau ce s)a .n%/mpla%. 2ulien $ privi, ea pli .n
vreme ce)&i cer%a cameris%a &i nu binev$i s)i rspund d$amnei de La M$le.
I Dar dac le d prin -/nd s desc(id fereas%ra, au s vad scara7 .i spuse 2ulien.
O mai s%r/nse $ da% .n bra,e, se npus%i pe scar &i mai mul% alunec dec/% c$b$r. .n
-rdin3 c/% ai clipi, a%inse pm/n%ul.
Trei secunde mai %/rziu, scara se afla pe aleea de %ei, iar $n$area Ma%(ildei era salva%.
2ulien, venindu)&i .n fire, se p$meni plin de s/n-e &i apr$ape -$lB se rnise, alunec/nd fr s
la seama de)a lun-ul scrii.
'ericirea nemr-ini% .l fcuse s)&i recape%e %$a% ener-ia carac%eruluiB dac d$uzeci
de $ameni i)ar fi ie&i% .nain%e ca s)l a%ace, pe el, sin-ur, .n clipa aceea ar fi sim,i% d$ar $
plcere mai mare. !pre n$r$cul lui, vir%u%ea $s%&easc nu)i fu pus la .ncercare.
2ulien culc scara la l$cul $bi&nui%3 .l le- iar lan,ul3 &i nu ui% s .nl%ure urmele pe
care le lsase pe brazda de fl$ri eG$%ice de sub fereas%ra Ma%(ildei.
9e c/nd ne%ezea cu palma, prin .n%uneric, pm/n%ul m$ale, ca s se asi-ure c urmele
erau &%erse cu %$%ul, sim,i cz/ndu)i ceva pes%e m/nB era un sm$c .n%re- din prul Ma%(ildei,
pe care ea &i)l %iase &i i)l arunca.
Ma%(ilde se afla la fereas%r.
I <a% ce),i %rimi%e slu-a %a, .i spuse ea des%ul de %are. E semnul supunerii ei ve&nice.
0enun, s mai 1udec, fii s%p/nul meu.
2ulien, .nvins, abia se s%p/ni s nu la scara &i s se urce din n$u la ea. 9/n la urm,
.ns, ra,iunea birui.
! in%re din -rdin .n cas nu era del$c u&$r. <zbu%i s desc(id cu f$r,a u&a unei
pivni,e3 a1uns .nun%ru, fu nev$i% s)&i f$r,eze, fc/nd c/% mai pu,in z-$m$% cu pu%in,, u&a
pr$priei sale $di. En zpceala lui ui%ase, din -rab, .n camera Ma%(ildei, p/n &i c(eia, afla%
.n buzunarul (ainei. 6Numai de i)ar da ei prin min%e s ascund rm&i,ele as%ea pm/n%e&%i78
-/ndi el.
En sf/r&i%, $b$seala .i birui fericirea &i, pe c/nd se .nl,a s$arele, 2ulien czu .n%r)un
s$mn ad/nc.
*l$p$%ul de pr/nz abia izbu%i s)l %rezeasc. 2ulien in%r .n sufra-erie. *ur/nd veni &i
Ma%(ilde ac$l$. Or-$liul lui 2ulien %resri de fericire c/nd vzu dra-$s%ea ce s%rlucea .n $c(ii
fiin,ei aces%eia, a%/% de frum$as &i .nc$n1ura% de a%/%a respec%3 dar, cur/nd, pruden,a lui avu
prile1 s se .n-r$zeasc.
!ub cuv/n% c nu avusese des%ul %imp ca s)&i a&eze prul, Ma%(ilde se piep%nase .n
a&a fel, .nc/% 2ulien s p$a% zri, de la prima $c(ire, c/% de mare era 1er%fa fcu% pen%ru el,
%indu)&i c$si,ele, n$ap%ea %recu%. Dac un c(ip a%/% de frum$s pu%ea fi slu,i% .n%r)un fel
$arecare, Ma%(ilde izbu%ise s)$ fac3 1um%a%e din frum$sul ei pr bl$nd)cenu&iu era re%eza% la
un de-e% de pielea capului.
En %impul mesei, pur%area Ma%(ildei se p$%rivi pe de)a)n%re-ul aces%ei prime
impruden,e. !)ar fi zis c ,inea cu %$% dinadinsul s le ara%e %u%ur$r pa%ima ei nebun pen%ru
2ulien. Din fericire, .n ziua aceea, d$mnul de La M$le &i marc(iza erau f$ar%e pre$cupa,i de $
n$u pr$m$,ie de dec$ra,i cu *$rd$nul Albas%ru, ce urma s fie fcu%, &i .n care d$mnul de
*(aulnes nu fi-ura. !pre sf/r&i%ul mesei, v$rbind cu 2ulien, Ma%(ilde se p$meni spun/ndu)i
st%p/ne. El r$&i p/n .n albul $c(il$r.
'ie din .n%/mplare, fie pen%ru c a&a v$ise d$amna de La M$le, %$a% ziua Ma%(ilde nu
rmase sin-ur nici$ clip. !eara, %rec/nd din sufra-erie .n sal$n, -si, %$%u&i, prile1ul s)i
spun lui 2ulienB
I *rezi cumva c e vreun pre%eG% din par%ea meaQ Mama a ($%r/% ca una din
cameris%ele ei s d$arm n$ap%ea .n apar%amen%ul meu.
5iua aceea %recu ca un ful-er. 2ulien era .n culmea fericirii. A d$ua zi, de la &ap%e
diminea,a, se &i ins%alase .n bibli$%ec3 nd1duia c d$mni&$ara de La M$le se va .ndura s
vin ac$l$3 .l scrisese $ scris$are nesf/r&i%.
Dar n)$ vzu dec/% mul% mai %/rziu, la mas. Era piep%na% cu cea mai mare -ri13 cu $
.ndem/nare de ne.n%recu%, .&i ac$perise l$cul de unde .&i re%ezase prul. Ma%(ilde .l privi pe
2ulien $ da% sau de d$u $ri, dar cu $c(i a%/% de p$li%ic$&i &i de lini&%i,i7 Nici v$rb s)i mai
spun st%p/ne.
De mirare, 2ulien abia mai pu%ea s respireF Ma%(ilde se cia apr$ape pen%ru %$% ce
fcuse.
*(ibzuind ad/nc, ($%r/se c 2ulien era $ fiin,, dac nu cu %$%ul $bi&nui%, cel pu,in
nu .ndea1uns de aleas ca s meri%e %$a%e ciuda%ele nebunii pe care cu%ezase s le fac pen%ru
el. En -eneral, nu se mai -/ndea del$c la dra-$s%eB .n ziua aceea .i era sil de iubire.
Lui 2ulien .l b%ea inima ca unui c$pilandru de &aisprezece ani. Gr$aznica .nd$ial,
uimirea, deznde1dea .l s%p/nir r/nd pe r/nd, %$% %impul mesei, care i se pru c nu se mai
sf/r&e&%e.
De cum pu%u s se ridice .n c(ip cuviinci$s de la mas, mai mul% se npus%i dec/%
aler- spre -ra1d, .&i .n&eu sin-ur calul &i p$rni la -al$p3 se %emea s nu)l cuprind vre$
slbiciune care s)i .n1$seasc $n$area. 6Trebuie s)mi ucid sufle%ul, is%$vindu)mi %rupul, .&i
spunea el -al$p/nd prin pdurea de la Meud$n. *e)am fcu%Q *e)am spus, ca s meri% $
asemenea ur-isireQ As%zi nu %rebuie s fac &i nu %rebuie s spun nimic, -/ndi el, pe c/nd se
.n%$rcea acas.
Trebuie s fiu la fel de m$r% %rupe&%e pe c/% sun% de m$r% sufle%e&%e. 2ulien a muri%, d$ar
cadavrul lui se mai mi&c.8
CAPITOLUL ,,
%a1a .a!on1
Knima nu-i cuprinde din capul
locului toat% nem%rginirea nenorocirii
saleD e mai mult tulburat dec/t
emo#ionat. >ar, pe m%sur% ce
:udecata (l re"ine, simte c/t de ad/nc%
e lo"itura primit%. 9oate pl%cerile
"ie#ii s-au dus 'i nu mai poate sim#i
dec/t ghearele dezn%de:dii care (l
sf/'ie. >ar la ce bun s% "orbim
despre durerea trupeasc% 0e durere,
numai trupeasc%, se poate asemui
cu aceasta
2EAN)9AUL
>@@
*/nd sun cl$p$%ul pen%ru cin, 2ulien abia avu %imp s se .mbrace3 .n sal$n $ -si pe
Ma%(ilde, care s%ruia pe l/n- fra%ele ei &i pe l/n- d$mnul de *r$isen$is s nu se duc s)&i
pe%reac seara la !uresnes, la d$amna mare&al de 'ervaWues.
*u -reu ar fi pu%u% s fie mai seduc%$are &i mai dr-la& fa, de ei. Dup cin, venir
d$mnii de Luz, de *aMlus &i .nc vre$ c/,iva prie%eni ai l$r. !)ar fi zis c d$mni&$ara de La
M$le reluase, $ da% cu vec(iul cul% al prie%eniei fr,e&%i, &i pe acela al pur%rii celei mai
cuviinci$ase. De&i vremea era minuna% .n seara aceea, s%rui s nu ias .n -rdin3 v$ia s nu
se depr%eze de 1il,ul .n care s%%ea d$amna de La M$le. *anapeaua albas%r deveni as%fel
cen%rul -rupului, ca .n %impul iernii.
Ma%(ildei .i era sil de -rdin, sau cel pu,in i se prea plic%ic$as de %$%B -rdina era
le-a% de amin%irea lui 2ulien.
Nen$r$cirea slbe&%e in%eli-en,a. Er$ul n$s%ru fcu pr$s%ia s se a&eze pe scunelul de
paie, care $dini$ar fusese mar%$rul un$r vic%$rii a%/% de s%rluci%e. En ziua aceea nimeni nu)i
adres niciun cuv/n%3 prezen,a lui %recu ne$bserva%, ba, mai ru .nc, prie%enii d$mni&$arei
de La M$le, care s%%eau l/n- el, la mar-inea canapelei, se prefceau $arecum c)i .n%$rc
spa%ele, sau cel pu,in a&a i se pru lui.
6E $ diz-ra,ie ca la cur%ea re-al8, -/ndi el. 4i)i ddu prin min%e $ clip s)i s%udieze
pe cei ce pre%indeau c)l d$b$ar cu %rufia l$r.
Unc(iul d$mnului de Luz avea $ misiune imp$r%an% pe l/n- re-e3 din pricina as%a,
frum$sul $fi,er, de c/%e $ri .ncepea $ c$nversa,ie cu vreun n$u)veni%, nu ui%a s repe%e
amnun%ul de$sebi% c unc(iul su p$rnise la $ra &ap%e spre !ain%)*l$ud &i c nd1duia s)&i
pe%reac n$ap%ea ac$l$. Ai fi zis c d amnun%ul aces%a .n%r)$ d$ar, dar .l repe%a .n%runa.
*erce%/ndu)l pe d$mnul de *r$isen$is cu $c(iul necru,%$r pe care ,i)l d nefericirea,
2ulien $bserv marea influen, a%ribui% de %/nrul aces%a .nda%$ri%$r &i bl/nd un$r f$r%e $cul%e.
!i as%a .n asemenea msur, .nc/% se .n%ris%a &i se nec1ea dac cineva punea un evenimen%
imp$r%an% pe seama unei cauze simple &i cu %$%ul fire&%i. 6Are un -run%e de nebunie8, .&i
spuse 2ulien. 'irea lui seamn -r$zav cu a .mpra%ului AleGandru
>@L
, a&a cum mi l)a descris
prin,ul [$ras$ff. En primul an al &ederii lui la 9aris, bie%ul 2ulien, pr$asp% ie&i% din seminar,
uimi% de farmecul a%/% de n$u pen%ru el al %u%ur$r aces%$r %ineri .nc/n%%$ri, nu pu%use dec/% s)
i admire. Adevra%ul l$r carac%er abia .ncepea s)l .n%rezreasc.
62$c aici un r$l nedemn8, -/ndi el de$da%. Dar %rebuia acum s)&i prseasc
scunelul de paie cu c/% mai pu,in s%/n-cie. "$i s nsc$ceasc ceva, .l ceru ima-ina,iei lui,
care r%cea pe al%e melea-uri, s -seasc un lucru n$u. Ar fi f$s% necesar s)&i f$l$seasc
mem$ria, dar mem$ria lui, %rebuie s mr%urisim, nu prea era .nzes%ra% cu asemenea
cun$&%in,e3 bie%ul bia% nu &%ia .nc s se descurce .n lume, de aceea se pur% cu a%/%a
ne.ndem/nare, .nc/% .l $bserv %$a% lumea c/nd se ridic s plece din sal$n, .n%rea-a lui fiin,
vdea suferin,a. De %rei sfer%uri de ceas 1uca r$lul unui subal%ern ned$ri%, .n fa,a cruia nimeni
nu)&i da $s%eneala s ascund ce -/nde&%e despre el.
Observa,iile cri%ice pe care abia le fcuse asupra rivalil$r si .l .mpiedicaser, %$%u&i,
s)&i la prea .n %ra-ic nefericirea3 ca s)&i .mbrb%eze m/ndria, 2ulien avea amin%irea cel$r
pe%recu%e cu d$u n$p,i mai .nain%e. 6Oric/% mi)ar fi de superi$ri, -/ndi 2ulien in%r/nd sin-ur
.n -rdin, Ma%(ilde nu a f$s% pen%ru niciunul ceea ce de d$u $ri .n via,a mea s)a .ndura% s
fie pen%ru mine.8
Dar .n,elepciunea lui se mr-ini d$ar la a%/%. Nu pricepea nimic din firea ciuda%ei fiin,e
pe care s$ar%a $ (rzise a fi s%p/n abs$lu% pe .n%rea-a lui fericire.
En ziua urm%$are, nu fcu al%ceva dec/% s)&i is%$veasc %rupul &i s)&i sleiasc de
pu%eri calul. !eara, nu mai .ncerc s se apr$pie de canapeaua albas%r, creia Ma%(ilde .i era
a%/% de credinci$as. Observ c N$rber% nu mai binev$ia nici mcar s)l priveasc a%unci
c/nd se .n%/lneau prin cas. 6El, care de $bicei e a%/% de p$li%ic$s, -/ndi 2ulien, %rebuie s fac
$ sf$r,are cu %$%ul ne$bi&nui% ca s se p$ar%e a&a.8
!$mnul ar fi .nsemnai $ mare fericire pen%ru 2ulien. En ciuda $b$selii, amin%iri prea
seduc%$are .ncepeau s)i npdeasc min%ea. Dar nu avu .n,elepciunea s vad c lun-ile lui
curse clare, prin pdurile din prea1ma 9arisului, nu fceau dec/% s)i is%$veasc lui %rupul,
nea%in-/nd cu nimic inima sau min%ea Ma%(ildei, &i)i lsau s$ar%a la v$ia .n%/mplrii.
< se prea c un sin-ur lucru i)ar fi pu%u% alina .n%r)$ mare msur suferin,a3 s)i
v$rbeasc Ma%(ildei. Dar ce)ar fi .ndrzni%, %$%u&i, s)i spunQ
T$cmai la as%a cu-e%a ad/nc, .n%r)$ diminea,, pe la $rele &ap%e, c/nd, pe nea&%ep%a%e,
Ma%(ilde in%r .n bibli$%ec.
I !%iu, d$mnule, c vrei s)mi v$rbe&%i.
I Dumnezeule7 *ine ,i)a spusQ
I 4%iu eu, ce),i pasQ Dac e&%i un $m lipsi% de $n$are, m p$,i dis%ru-e, sau cel pu,in
p$,i .ncerca s)$ faci3 dar prime1dia as%a, pe care n)$ cred adevra%, fire&%e c n)$ s m
.mpiedice s fiu sincer. Nu %e mai iubesc, d$mnule3 ima-ina,ia mea nebun m)a .n&ela%F
9rimind l$vi%ura aceas%a nprasnic, 2ulien, d$b$r/% de dra-$s%e &i de durere, .ncerc
s se 1us%ifice. Nici nu s)ar fi pu%u% ceva mai absurd. Te p$,i 1us%ifica pen%ru vina c nu)i placi
cuivaQ Dar min%ea nu mai era del$c s%p/n pe fap%ele lui. Un ins%inc% $rb .l .mpin-ea s)&i
.n%/rzie ($%r/rea .n privin,a s$ar%ei sale. < se prea c, a%/%a vreme c/% v$rbe&%e, %$%ul nu e
.nc sf/r&i%. Ma%(ilde nici nu)l ascul%a mcar3 p/n &i sune%ul v$rbel$r lui $ sc$%ea din sri%e3
nu)&i .nc(ipuise c el va avea .ndrzneala s)$ .n%rerup.
En diminea,a aceea, $ c(inuiau la fel de mul% &i remu&crile pen%ru cins%ea pierdu%, &i
cele ale $r-$liului. Ma%(ilde era nimici%, am pu%ea spune, de ideea .n-r$zi%$are c dduse
drep%uri asupra ei unui ne.nsemna% pre$%, unui fiu de ,ran. 6E apr$ape ca &i cum a& avea s
m ciesc de vre$ slbiciune pen%ru unul din%re lac(ei8, .&i spunea ea .n clipele c/nd .&i
eGa-era nen$r$cirea.
9en%ru firile .ndrzne,e &i m/ndre, nu e dec/% un pas de la m/nia .mp$%riva pr$priei l$r
fiin,e, p/n la furia .mp$%riva cel$rlal,i3 iar p$rnirile furiei le sun%, .n aces% caz, nespus de
plcu%e.
*/% ai clipi, d$mni&$ara de La M$le .l c$ple&i pe 2ulien cu d$vezile celui mai ad/nc
dispre,. Era de$sebi% de in%eli-en%, &i in%eli-en,a ei se pricepea de minune .n ar%a de)a c(inui
am$rul pr$priu &i de a)i pricinui rni din%re cele mai durer$ase.
9en%ru prima da% .n via,, 2ulien se afla .n fa,a unei in%eli-en,e superi$are, .nsufle,i%
de ura cea mai pu%ernic .mp$%riva lui. Depar%e de a)i da prin -/nd s se apere c/% de c/% .n
clipa aceea, a1unse s se dispre,uiasc sin-ur. "z/ndu)se c$ple&i% cu d$vezile unui dispre,
a%/% de cr/ncen &i c(ibzui% cu a%/%a pricepere, .nc/% nimicea $rice urm de prere bun pe care
ar mai fi pu%u% s)$ aib fa, de sine, lui i se pru c Ma%(ilde are drep%a%e &i c ar fi pu%u% s)i
spun &i mai mul%e c(iar.
*/% despre Ma%(ilde, $r-$liul ei sim,ea $ plcere nespus l$vind as%fel .n am/nd$i,
pen%ru ad$ra,ia care $ s%p/nise cu c/%eva zile mai .nain%e.
N)avea nev$ie s nsc$ceasc &i s -/ndeasc pen%ru prima da% cruzimile pe care i le
arunca cu a%/%a sa%isfac,ie. Nu fcea dec/% s repe%e ceea ce, de $ sp%m/n, .l %$% spunea, .n
ad/ncul inimii, av$ca%ul pr,ii p$%rivnice dra-$s%ei.
'iecare cuv/n% sp$rea .nsu%i% cr/ncena suferin, a lui 2ulien. Encerc s fu-, dar
d$mni&$ara de La M$le .l $pri, ,in/ndu)l au%$ri%ar de m/n.
I 'ii bun &i la amin%e, .l zise el, c v$rbe&%i prea %are &i c p$,i fi auzi% din camera
de)al%uri.
I *e)mi pas7 .i rspunse d$mni&$ara de La M$le, m/ndr3 cine ar .ndrzni s)mi
spun c m audeQ "reau s),i lecuiesc pen%ru %$%deauna mrun%ul dumi%ale am$r pr$priu de
ideile pe care &i le)a pu%u% furi despre mine.
*/nd 2ulien izbu%i s ias din bibli$%ec era a%/% de ului%, .nc/% abia dac .&i sim,ea
nefericirea. 6Nu m mai iube&%e7 .&i repe%a el .n%runa cu -las %are, de parc ar fi vru% s)&i
spun .n ce si%ua,ie se afl. !)ar prea c m)a iubi% $p% sau zece zile, pe c/nd eu $ v$i iubi
%$a% via,a. ! fie $are cu pu%in,Q D$ar acum c/%eva zile ea nu .nsemna nimic, dar abs$lu%
nimic pen%ru inima mea78
"$lup%,ile $r-$liului .l umpleau sufle%ul Ma%(ildei3 izbu%ise, deci, s %ermine pen%ru
%$%deauna7 G/ndul c .&i .nvinsese cu desv/r&ire dra-$s%ea a%/% de pu%ernic $ fcea nespus
de ferici%. 6A&a, d$mni&$rul va .n,ele-e, $ da% pen%ru %$%deauna, c n)a avu% &i nu va avea
niciun fel de pu%ere asupra mea.8 4i era a%/% de ferici%, .nc/%, .n%r)adevr, .n clipa aceea nu
mai sim,ea pic de dra-$s%e.
Dup $ scen a%/% de crud, a%/% de umili%$are, $rice fiin, mai pu,in p%ima& dec/%
2ulien nu s)ar mai fi pu%u% -/ndi la dra-$s%e. 'r s ui%e nici$ secund ce)&i da%$ra sie&i,
d$mni&$ara de La M$le .i spuse lucruri neplcu%e, a%/% de bine %iclui%e, .nc/% pu%eau s par
adevruri, c(iar c/nd le 1udecai cu min%ea rece.
Din scena aceas%a ului%$are, 2ulien %rase .n primul m$men% c$ncluzia c Ma%(ilde era
s%p/ni% de un $r-$liu nemr-ini%. *redea cu %rie c %$%ul se sf/r&ise, pen%ru %$%deauna, .n%re
ei, &i %$%u&i, a d$ua zi, la masa de pr/nz, se pur% %imid &i s%/n-aci fa, de ea. Era un cusur pe
care nu)l avusese p/n a%unci. *ci &i .n lucrurile mici, ca &i .n cele mari, &%iuse limpede ce
%rebuia &i ce v$ia s fac, &i pr$ceda .n%$cmai.
En ziua aceea, dup)pr/nz, c/nd d$amna de La M$le .l ceru $ br$&ur ce .ndemna la
rzvr%ire, dar %$%u&i rar, pe care de diminea, pre$%ul i)$ adusese .n %ain, 2ulien, lu/nd
br$&ura de pe c$ns$l, %r/n%i fr s vrea $ vec(e vaz de p$r,elan albas%ru, c/% se p$a%e de
ur/%.
D$amna de La M$le se ridic sc$,/nd un s%ri-% de m/(nire &i veni s priveasc de
apr$ape ci$burile vasului dra-.
I "aza as%a vec(e 1ap$nez, spuse ea, $ aveam de la m%u&a mea, s%are,a de la
*(elles3 era unul din darurile fcu%e de $landezi ducelui de Orl+ans, re-en%ul, care $ lsase
fiicei saleF
Ma%(ilde urmrise mi&crile d$amnei de La M$le, .nc/n%a% c s)a spar% vaza aceea,
care i se prea .n-r$zi%$r de ur/%. 2ulien %cea, fr s par prea %ulbura%3 $ vzu pe
d$mni&$ara de La M$le la un pas de msu,.
I "aza as%a e sfr/ma% pen%ru vecie, .i spuse el3 &i %$% a&a s)a .n%/mpla% cu un
sim,m/n% care, c/ndva, mi)a s%p/ni% inima3 v r$- s m scuza,i pen%ru %$a%e nebuniile la
care m)a .mpins. 4i ie&i din sal$n.
I !)ar zice c aces% d$mn !$rel e m/ndru &i .nc/n%a% de fap%a lui, spuse d$amna de La
M$le, pe c/nd 2ulien prsea .ncperea.
*uvin%ele ei nimerir de)a drep%ul .n inima Ma%(ildei. 6En%r)adevr, -/ndi ea, mama a
-(ici% .n%$cmai, aces%a)i sim,m/n%ul care)l .nsufle,e&%e.8 !i abia a%unci i se s%inse bucuria
pen%ru scena pe care i)$ fcuse .n a1un. 6Da, %$%ul s)a sf/r&i%, .&i spuse ea cu $ nepsare
aparen%3 .mi rm/ne d$ar pilda vie3 -re&eala mea e -r$aznic, umili%$are7 Dar m va face
.n,eleap% pen%ru %$% res%ul vie,ii.8
6De ce am min,i%Q se -/ndea 2ulien. De ce m mai c(inuie .nc iubirea pen%ru nebuna
as%aQ8
<ubirea, depar%e de a i se s%in-e, dup cum nd1duia, sp$ri cu mul% repeziciune. 6E
nebun, .n%r)adevr, .&i spunea el, dar e $are, din pricina as%a, mai pu,in demn de a fi iubi%Q
E cu pu%in, s eGis%e femeie mai frum$asQ T$a%e plcerile vii pe care p$a%e s le $fere cea
mai ele-an% din%re civiliza,ii nu se -sesc, $are, cu pris$sin, .n%runi%e la d$mni&$ara de La
M$leQ8 Amin%irile fericirii %recu%e nu)i ddeau pace lui 2ulien &i nimiceau de.nda% %$% ce
1udeca%a sn%$as ar fi .ncerca% s fac.
2udeca%a lup% zadarnic .mp$%riva aces%ui s$i de amin%iri3 .ncercrile ei necru,%$are nu
fac dec/% s le sp$reasc farmecul.
La d$uzeci &i pa%ru de $re dup spar-erea vec(ii vaze 1ap$neze, 2ulien era, ($%r/%
lucru, unul din%re cei mai neferici,i $ameni.
CAPITOLUL ,,I
No&a $cr&
0%ci toate c/te "i le po"estesc
le-am "%zut cu ochii meiD 'i dac%
m-am putut (n'ela "%z/ndu-le, e sigur
c% nu m% (n'el deloc spun/ndu-"i-le.
!cris$are c%re Au%$r
Marc(izul %rimise s)l c(eme3 d$mnul de La M$le prea .n%ineri%, $c(ii .l s%rluceau.
I ! v$rbim pu,in despre mem$ria dumi%ale, i se adres el lui 2ulien. Lumea zice c e
nemaip$meni%7 Ai pu%ea s .nve,i pa%ru pa-ini &i s %e duci ap$i s le spui pe de r$s% la
L$ndraQ Dar fr s sc(imbi un cuv/n%7F
Marc(izul m$%$%$lea nerv$s ziarul La <uotidienne din ziua aceea &i .ncerca zadarnic
s)&i ascund $ seri$zi%a%e pe care 2ulien nu i)$ mai vzuse, nici c(iar c/nd fusese v$rba
despre pr$cesul 'rilair.
T/nrul secre%ar avea acum des%ul eGperien, ca s sim% c %rebuia s par pe deplin
c$nvins de %$nul u&ura%ic cu care i se v$rbea.
I Numrul aces%a din La <uotidienne nu)i prea amuzan%3 dar, dac d$mnul marc(iz
.mi .n-duie, m/ine diminea, v$i avea $n$area s i)l spun pe dinafar de la un cap% la al%ul.
I *umQ7 9/n &i anun,urileQ
I '$ar%e eGac% &i fr s lipseasc $ v$rb.
I 9e cuv/n%ul dumi%aleQ .n%reb marc(izul, devenind de$da% seri$s.
I Da, d$mnule. Numai %eama de)a nu mi)l ,ine mi)ar pu%ea %ulbura mem$ria.
I <eri am ui%a% s),i spunB nu),i cer s)mi 1uri c n)ai s repe,i nici$da% ceea ce vei
auzi3 %e cun$sc prea bine ca s nu),i aduc $ asemenea 1i-nire. Am -aran%a% pen%ru dumnea%a &i
%e v$i duce .n%r)un sal$n unde se v$r .n%runi d$usprezece pers$ane3 vei lua n$% de ce va
spune fiecare din%re ele.
Nu %e frm/n%a, cci nu va fi $ c$nversa,ie .nc/lci%, ci fiecare va v$rbi la r/ndul lui,
nu vreau s spun .n $rdine, adu- marc(izul, relu/ndu)&i %$nul fin &i -lume, care .i era a%/% de
firesc. En %imp ce n$i v$m v$rbi, dumnea%a ai s scrii vre$ d$uzeci de pa-ini3 ap$i ne v$m
.n%$arce aici, .mpreun, &i v$m reduce cele d$uzeci de pa-ini la pa%ru. Aces%e pa%ru pa-ini va
%rebui s mi le spui pe de r$s% m/ine diminea,, .n l$cul numrului .n%re- din La <uotidienne.
Enda% dup aceea, vei pleca3 va %rebui s mer-i cu dili-en%a, ca $rice %/nr care cl%$re&%e
pen%ru pr$pria lui plcere. !c$pul dumi%ale va fi s nu a%ra-i a%en,ia nimnui. "ei a1un-e
l/n- un pers$na1 de vaz. Ac$l$, vei avea nev$ie de &i mai mul% .ndem/nare. "a %rebui s)i
.n&eli pe %$,i cei care se v$r afla .n prea1ma lui3 cci, prin%re secre%arii &i prin%re slu-ile lui,
eGis% $ameni v/ndu,i du&manil$r n$&%ri3 ei ne p/ndesc a-en,ii, .n %recere, ca s afle ce
misiune au. "ei avea $ scris$are de rec$mandare, fr .nsemn%a%e. En m$men%ul c/nd
eGcelen,a)sa %e va privi, vei sc$a%e din buzunar ceasul meu, pe care ,i)l .mprumu% pen%ru
cl%$rie. <a)l la dumnea%a &i, ca s fim c(i%, d)mi)l pe)al dumi%ale. Ducele .n pers$an va
binev$i s scrie, dup dic%area dumi%ale, cele pa%ru pa-ini .nv,a%e pe de r$s%. Dup aceea, &i
numai dup aceea, la bine seama, vei pu%ea, dac eGcelen,a)sa %e va .n%reba, s)i p$ves%e&%i
despre c$nsf%uirea la care vei fi de fa,. *eea ce %e va .mpiedica s %e plic%ise&%i de)a lun-ul
drumului e fap%ul c, .n%re 9aris &i re&edin,a minis%rului, se afl $ameni care abia a&%eap% s
%ra- un -l$n%e .n prin%ele !$rel. A%unci misiunea dumi%ale s)ar .nc(eia, &i as%a ar .nsemna $
mare .n%/rziere3 cci, dra-ul meu, cum s aflm despre m$ar%ea dumi%aleQ Oric/% bunv$in,
ai avea, ,i)ar fi cu nepu%in, s ne)$ anun,i sin-ur. D fu-a imedia% &i cumpr),i ni&%e (aine,
urm marc(izul, f$ar%e seri$s. ! ar,i ca acum d$i ani. As%)sear nu %rebuie s pari prea bine
.mbrca%, .n %impul cl%$riei, dimp$%riv, vei fi ca de $bicei. As%a %e mir &i ne.ncrederea
dumi%ale bnuie&%e cevaQ Da, dra-ul meu, unul din respec%abilele pers$na1e pe care le vei auzi
spun/ndu)&i prerea e $ric/nd .n s%are s %rimi% ni&%e inf$rma,ii, da%$ri% cr$ra ,i s)ar pu%ea
da cel pu,in $pium, seara, .n vreun (an unde vei p$p$si.
I Mai bine fac %reizeci de le-(e .n plus &i $c$lesc drumul direc%, spuse 2ulien. E
v$rba de 0$ma, dup cum bnuiescF
Marc(izul lu $ .nf,i&are semea, &i nemul,umi% pe care 2ulien nu i)$ mai vzuse de
la raM)le)Hau%.
I As%a $ vei afla, d$mnule, c/nd v$i s$c$%i eu c se cuvine s ,i)$ spun. Nu)mi plac
.n%rebrile.
I Nu era $ .n%rebare, rspunse 2ulien cu cldur3 v)$ 1ur, d$mnule, -/ndeam cu -las
%are, cu%am .n min%e drumul cel mai si-ur.
I Da, se pare c -/ndurile .,i erau depar%e. Nine min%e c un ambasad$r, mai ales la
v/rs%a dumi%ale, nu %rebuie s par nici$da% c vrea s f$r,eze .ncrederea ar%a%.
2ulien se sim,i f$ar%e m/(ni%3 -re&ise. Am$rul lui pr$priu cu%a $ scuz &i n)$ pu%ea
-si.
I Afl c de c/%e $ri cineva face vre$ pr$s%ie d vina pe sim,min%ele lui, adu-
marc(izul.
9es%e un ceas, 2ulien, cu $ .nf,i&are m$des%, .mbrca% .n ni&%e (aine vec(i, cu $
crava% de un alb .nd$ielnic &i cu ceva bdran .n %$a% ,inu%a lui se afla .n an%icamera
marc(izului.
"z/ndu)l, marc(izul izbucni .n r/s, &i numai a%unci 2ulien fu c$nvins c ar%a cum i
se ceruse.
6Dac %/nrul aces%a m %rdeaz, .&i spunea d$mnul de La M$le, a%unci .n cine s %e
mai .ncreziQ 4i %$%u&i, c/nd faci ceva, %rebuie s ai .ncredere .n $mul acela. 'iul meu &i
s%rluci,ii lui prie%eni de acela&i ran- sun% inim$&i &i credinci$&i c/% $ su% de mii de $ameni3
dac e nev$ie s se lup%e, &i)ar da via,a pe %rep%ele %r$nului3 ei &%iu %$%F .n afar de ce ne
%rebuie .n m$men%ul de fa,. ! m la naiba dac vd prin%re ei vreunul capabil s .nve,e pe de
r$s% pa%ru pa-ini &i s s%rba% $ su% de le-(e fr s i se dea de urm. N$rber% ar &%i s m$ar
ca si s%rm$&ii lui, dar as%a)i .n s%are s fac &i un recru%.. Marc(izul czu pe -/nduriB 4i c(iar
dac ar fi v$rba s)&i dea via,a, $f% el, p$a%e c !$rel s)ar pricepe %$% a%/% de bineF8
I ! ne urcm .n %rsur, spuse marc(izul, ca &i cum ar fi vru% s)&i alun-e $ idee
neplcu%a.
I D$mnule, .i spuse 2ulien, .n %imp ce)mi p$%riveau c$s%umul aces%a, am .nv,a% pe de
r$s% prima pa-in din La <uotidienne de as%ziF
Marc(izul lu ziarul, 2ulien spuse pe de r$s% ar%ic$lele, fr s -re&easc un sin-ur
cuv/n%. 6un, .&i spuse marc(izul, f$ar%e dipl$ma% .n seara aceea3 c/% %imp reci%, flcul n)$
s la seama prin ce s%rzi %recem.8
A1unser .n%r)un sal$n .ncp%$r &i des%ul de 1alnic ca aspec%, par%e cp%u&i% cu lemn,
par%e %apisa% cu ca%ifea verde. En mi1l$cul sal$nului, un lac(eu m$($r/% isprvea de .n%ins $
mas mare de sufra-erie, pe care mai ap$i $ %ransf$rm .n mas de lucru, cu a1u%$rul unui
imens c$v$r verde, p%a% de cerneal, rm&i, din cine &%ie ce minis%er.
!%p/nul casei era $ namil de brba%, al crui nume nu fu r$s%i%3 2ulien -si c ara% &i
v$rbe&%e ca un $m care mis%uie .n%runa.
La un semn al marc(izului, 2ulien se a&ezase .n c$ada mesei. *a s nu par c s%
de-eaba, .ncepu s ascu% pene pen%ru scris. 4i numr cu c$ada $c(iului &ap%e brba,i, dar nu
pu%u s)i vad dec/% din spa%e. D$i din%re ei i se pru c)i v$rbesc d$mnului de La M$le de la
e-al la e-al, pe c/nd ceilal,i preau mai mul% sau mai pu,in respec%u$&i.
Un n$u pers$na1 in%r, fr s fie anun,a%. 6*iuda%, .&i spuse 2ulien, aici $aspe,ii nu
sun% anun,a,i. Oare msura aceas%a de prevedere $ fi lua% .n cins%ea meaQ8 T$a% lumea se
ridic .n pici$are ca s)l primeasc pe n$ul)veni%. 9ur%a &i el aceea&i .nal% dec$ra,ie pe care $
mai aveau %rei din%re cei afla,i .n sal$n. !e v$rbea des%ul de .nce%. *a s)l 1udece pe n$ul)
veni%, 2ulien fu nev$i% s se mul,umeasc d$ar cu ce pu%ea afla de pe c(ipul &i ,inu%a lui. Era
mrun,el &i -ras, cu $bra1ii r$&ii, cu $c(i care sclipeau &i fr al% eGpresie dec/% aceea a unei
ru%,i de mis%re,.
Dar a%en,ia lui 2ulien fu s%rui%$r a%ras de $ al% fiin,, cu %$%ul diferi%, care s$sise
c(iar a%unci3 un brba% .nal%, f$ar%e slab, &i care pur%a vre$ %rei sau pa%ru ves%e. 9rivirea .i era
bl/nd, -es%urile pline de p$li%e,e.
6!eamn lei% cu b%r/nul episc$p de esanO$n8, -/ndi 2ulien. rba%ul aces%a,
apar,in/nd fr .nd$ial %a-mei biserice&%i, nu ar%a mai mul% de cincizeci, cincizeci &i cinci de
ani, &i avea $ .nf,i&are cum nu se p$a%e mai prin%easc.
!$si &i %/nrul episc$p de A-de. *are pru f$ar%e mira% c/nd, arunc/ndu)&i $c(ii
asupra cel$r de fa,, .l zri pe 2ulien. De la cerem$nia din raM)le)Hau%, nu)i mai adresase
niciun cuv/n%. 9rivirea lui mira% .l .ncurc &i)l supr pe 2ulien. 6*um adic7 .&i spunea el, de
c/%e $ri cun$sc un $m, s fie spre rul meuQ T$,i ace&%i mari seni$ri, pe care nu i)am mai
vzu% p/n acum, nu m in%imideaz del$c, .n %imp ce privirea aces%ui %/nr episc$p m
.n-(ea,7 Trebuie s recun$sc c sun% $ fiin, f$ar%e ciuda% &i f$ar%e nen$r$ci%.8
Un $mule, -r$zav de ne-rici$s in%r cur/nd, cu mare z-$m$%, &i .ncepu s v$rbeasc
.nc de la u&3 avea $bra1ii -lbe1i,i &i prea cam ,icni%. De cum in%r limbu%ul aces%a
necru,%$r, se f$rmar -rupuri, fire&%e, ca s evi%e plic%iseala de a)l ascul%a.
Depr%/ndu)se de cmin, $aspe,ii se apr$piau de cap%ul mesei, unde se afla 2ulien. 4i
el se sim,ea din ce .n ce mai .ncurca%3 cci, la urma urmei, $ric/% silin, &i)ar fi da%, nu pu%ea
s nu)i aud &i $ric/% de pu,in eGperien, ar fi avu%, .n,ele-ea %$a% .nsemn%a%ea lucruril$r
despre care se v$rbea pe fa,3 &i c/% de mul% ar fi vru% .nal%ele pers$na1e pe care le avea .n
prea1m ca spusele l$r s rm/n secre%e7
9/n acum, de&i lucrase c/% mai .nce% cu pu%in,, 2ulien ascu,ise vre$ d$uzeci de
pene3 $cupa,ia aceas%a nu mai pu%ea s)i fie de f$l$s. De-eaba cu%a el vre$ p$runc .n $c(ii
d$mnului de La M$le3 marc(izul .l ui%ase.
6*eea ce fac e cara-(i$s, .&i spunea 2ulien ascu,ind penele, dar ni&%e $ameni ca &%ia,
cu mu%re a%/% de ne.nsemna%e si .nsrcina,i de al,ii, sau de ei .n&i&i, cu misiuni a%/% de
imp$r%an%e, %rebuie s fie f$ar%e suscep%ibili. 9rivirea mea neferici% are .n ea ceva .n%reb%$r &i
nu prea respec%u$s, care cu si-uran, c i)ar supra. <ar dac las $c(ii .n 1$s, fac impresia c
vreau s)mi .n%ipresc .n min%e cuvin%ele l$r.8
2ulien se sim,ea f$ar%e .ncurca%3 auzea lucruri cu %$%ul ne$bi&nui%e.
CAPITOLUL ,,II
Di$cu-ia
!epublicaI pentru unul, care
ast%zi 'i-ar :ertfi totul de dragul
binelui public, se g%sesc mii 'i
milioane care nu 'tiu ce (nseamn%
altce"a (n afar% de pl%cerile 'i de
"anitatea lor. La Paris, e'ti respectat
dup% tr%sura pe care o ai, 'i nu
dup% "irtute.
NA9OLEON, .emorial
Lac(eul in%r -rbi%, anun,/ndB d$mnul duce de ]]].
I Taci din -ur, e&%i un pr$s%7 .i spuse ducele, in%r/nd.
0$s%ise a%/% de frum$s &i cu a%/%a mre,ie cuvin%ele, .nc/% 2ulien -/ndi c priceperea de
a se supra pe un lac(eu era %$a% &%iin,a aces%ui .nal% pers$na1. 2ulien ridic privirea &i $
c$b$r. de.nda%. G(icise a%/% de bine c/% de imp$r%an% era n$ul)veni%, .nc/% se %emea ca
privirea lui s nu .nsemne $ indiscre,ie.
Ducele era un $m de vre$ cincizeci de ani, -%i% ca un dandy &i clc/nd ca pe arcuri.
Avea un cap .n-us%, cu nasul mare &i fa,a .nc$v$ia% parc, .mpins %$a% .nain%e3 cu -reu s)ar
fi pu%u% -si un aer mai n$bil &i mai ineGpresiv. !$sirea lui ($%r. desc(iderea &edin,ei.
Glasul d$mnului de La M$le .l .n%rerupse pe nea&%ep%a%e pe 2ulien din $bserva,iile pe
care le fcea asupra %rs%uril$r cel$r prezen,i.
I "i)l prezin% pe aba%ele !$rel, spunea marc(izul3 e .nzes%ra% cu $ mem$rie ului%$are3
abia acum un ceas i)am v$rbi% despre misiunea cu care ar pu%ea fi $n$ra% &i, ca s)mi
d$vedeasc pu%erea mem$riei lui, a .nv,a% pe de r$s% prima pa-in din La <uotidienne.
I A(7 &%irile din s%rin%a%e ale bie%ului NF, spuse s%p/nul casei. Ap$i lu -rbi%
ziarul &i, privindu)l cu un aer cara-(i$s, %$cmai fiindc ,inea s)&i dea imp$r%an,B "$rbe&%e,
d$mnule, .i spuse el.
!e fcu %cere ad/nc3 %$a%e privirile se a,in%iser asupra lui 2ulien3 el reci% a%/% de
bine, .nc/%, dup vre$ d$uzeci de r/nduri, ducele .i spuseB
I A1un-e7
Omule,ul cu privire de mis%re, lu l$c. El era pre&edin%e, cci, de cum se a&ez, .l ar%
lui 2ulien $ msu, de 1$c &i)i fcu semn s)$ aduc l/n- el. 2ulien se ins%ala la msu,, cu %$%
ce)i %rebuia pen%ru scris. Numr d$usprezece pers$ane a&eza%e .n 1urul c$v$rului verde.
I D$mnule !$rel, spuse ducele, %reci .n camera de al%uri. "ei fi c(ema%.
!%p/nul casei pru f$ar%e .n-ri1$ra%.
I 2aluzelele nu sun% %rase, .l &$p%i el vecinului. N)are r$s% s %e ui,i pe fereas%r, .i
s%ri- el ap$i, pr$s%e&%e, lui 2ulien.
6<a%)m v/r/% .n%r)$ c$nspira,ie, -/ndi aces%a. Din fericire, e $ c$nspira,ie care nu
duce la e&af$dul din Place de ?r,"e. <ar dac m v$i afla .n prime1die, .l sun% da%$r
marc(izului a%/%ea lucruri, ba c(iar &i mai mul%. ine)ar fi s)mi dea prile1ul s .ndrep% %$a%
m/(nirea pe care nebuniile mele i)$ p$% pricinui .n%r)$ bun zi78
T$% -/ndindu)se la nebuniile &i la nefericirea lui, privea de 1ur .mpre1ur, a&a fel ca s
nu ui%e l$cul nici$da%. A%unci abia .&i aduse amin%e c nu)l auzise pe marc(iz spun/ndu)i
lac(eului numele s%rzii, &i c marc(izul luase $ bir1, lucru pe care nu)l mai fcuse nici$da%.
2ulien fu lsa% mul% vreme cu -/ndurile lui. !e afla .n%r)un sal$n %apisa% cu ca%ifea
r$&ie &i cu lun-i %rese de aur. 9e $ msu, vzu un crucifiG mare, din filde&, iar pe cmin,
car%ea >espre Pap%, a d$mnului de Mais%re, cu mar-inile p$lei%e &i minuna% le-a%. 2ulien $
desc(ise, ca s nu par c %ra-e cu urec(ea. En sal$nul de al%uri se v$rbea din c/nd .n c/nd cu
-las %are. En sf/r&i%, u&a se desc(ise &i fu c(ema%.
I G/ndi,i)v, d$mnil$r, c din clipa aceas%a v$rbim .n fa,a ducelui de ]]], spuse
pre&edin%ele. D$mnul, urm el, ar%/ndu)l pe 2ulien, e un %/nr slu1i%$r al al%arului, dev$%a%
sfin%ei n$as%re cauze, &i care va repe%a cu u&urin,, da%$ri% mem$riei sale uimi%$are, p/n &i
cele mai ne.nsemna%e cuvin%e r$s%i%e de n$i. Ave,i cuv/n%ul, d$mnule, spuse el adres/ndu)se
pers$na1ului cu aer prin%esc &i .mbrca% .n %rei sau pa%ru ves%e.
2ulien -si c ar fi f$s% mai firesc s i se r$s%easc numele d$mnului cu mul%e ves%e. 4i,
lu/nd (/r%ia, scrise mul% vreme.
JAici, au%$rul ar fi vru% s pun $ pa-in de punc%e, punc%e.
I Nu prea ar avea farmec, e de prere edi%$rul, iar pen%ru $ car%e a%/% de u&ura%ic,
lipsa de farmec .nseamn m$ar%ea.
I 9$li%ica, r$s%e&%e mai depar%e au%$rul, e un b$l$van le-a% de -/%ul li%era%urii, un
b$l$van care, .n mai pu,in de &ase luni, $ .neac. 9rin%re lucrurile care in%ereseaz ima-ina,ia,
p$li%ica e ca un f$c de pis%$l, %ras .n mi1l$cul unui c$ncer%. 5-$m$%ul lui e asurzi%$r, fr s fie
.ns ener-ic. 4i nu se p$%rive&%e cu sune%ul nici unui ins%rumen%. 9$li%ica as%a .l va 1i-ni de
m$ar%e pe cel pu,in 1um%a%e din%re ci%i%$ri &i va plic%isi cealal% 1um%a%e, care a -si%)$ mul%
mai in%eresan% &i mai vie .n ziarul de diminea,F
I Dac pers$na1ele dumi%ale nu discu% despre p$li%ic, rspunde edi%$rul, a%unci nu
sun% francezi din anul >?AT, iar car%ea dumi%ale nu mai es%e $ $-lind, a&a cum ai pre%en,iaFK
9r$cesul)verbal al lui 2ulien cuprindea d$uzeci &i &ase de pa-ini3 ia% un rezuma% firav
de %$%3 cci a %rebui%, ca %$%deauna, s fie suprima%e pr,ile ridic$le, care fiind f$ar%e
numer$ase ar fi pru% $di$ase sau de necrezu% Jvezi La ?azette des 9ribunau4
1OU
.
Omul cu mul%e ves%e &i cu aerul prin%esc Jp$a%e c era episc$pK z/mbea dese$ri, &i
a%unci $c(ii lui, .ncercui,i de ni&%e ple$ape mereu .n mi&care, cp%au $ lucire ciuda% &i $
eGpresie mai pu,in &$vielnic dec/% de $bicei. 9ers$na1ul aces%a, care fu pus s v$rbeasc
primul .n fa,a ducelui J6Dar despre ce duce e v$rbaQ8 se .n%reba 2ulienK, pr$babil ca s eGpun
prerile &i s .ndeplineasc func,ia de pr$cur$r -eneral, i se pru lui 2ulien c &$vie &i c nu
aduce c$ncluzii ($%r/%e, pca% $bi&nui% la asemenea ma-is%ra,i. En %$iul discu,iei, ducele c(iar
.l d$1eni din pricina as%a.
Dup mai mul%e fraze de m$ral &i de .n-duin, fil$s$fic, $mul cu mai mul%e ves%e
spuseB
I N$bila An-lie, c$ndus de c%re un $m de seam, ca nemuri%$rul 9i%%
>@?
, a c(el%ui%
pa%ruzeci de miliarde de franci ca s pun s%avil rev$lu,iei. Dac adunarea de fa, .mi
.n-duie s eGprim cu $arecare sinceri%a%e $ idee durer$as, fa, de un $m ca $napar%e, mai
cu seam c/nd nu)i pu%eai pune .mp$%riv dec/% $ c$lec,ie de in%en,ii bune, numai mi1l$acele
pers$nale ar fi f$s% ($%r/%$areF
I A(7 iar se face el$-iul asasina%ului7 spuse -azda, nelini&%i%.
I !cu%e&%e)ne de predicile dumi%ale sen%imen%ale, .l .n%rerupse pre&edin%ele, supra%3
$c(ii lui de mis%re, licrir, plini de cruzime. *$n%inu, .i spuse el $mului cu mai mul%e ves%e.
Obra1ii &i frun%ea pre&edin%elui se fcuser r$&ii ca f$cul.
I N$bila An-lie, v$rbi mai depar%e $mul cu mul%e ves%e, e s%rivi% as%zi, cci fiecare
en-lez, .nain%e de a)&i pl%i p/inea, e sili% s pl%easc d$b/nda cel$r pa%ruzeci de miliarde de
franci f$l$si,i .mp$%riva iac$binil$r. Ea nu mai are un 9i%%F
I El are pe ducele de \ellin-%$n
>@V
, r$s%i un pers$na1 cu .nf,i&are mili%reasc,
lu/ndu)&i un aer f$ar%e imp$r%an%.
I " r$-, lini&%e, d$mnil$r, s%ri- pre&edin%ele3 dac ne cer%m, de-eaba l)am mai
c(ema% aici pe d$mnul !$rel.
I !e &%ie c dumnealui e plin de idei, spuse ducele, privindu)l .n,epa% pe cel ce
.n%rerupsese, un f$s% -eneral de)al lui Nap$le$n.
2ulien .&i ddu seama c v$rbele aces%ea fceau aluzie la ceva pers$nal &i f$ar%e
1i-ni%$r3 -eneralul %ransfu- se .n-lbeni de m/nie.
I 9i%% nu mai eGis%, d$mnil$r, urm $mul cu mul%e ves%e, descura1a%, ca unul care nu
mai spera s se fac .n,eles de cei ce)l ascul%. !i c(iar dac ar eGis%a un n$u 9i%% .n An-lia, nu
p$,i .n&ela de d$u $ri un p$p$r, cu acelea&i mi1l$aceF
I <a% de ce un -eneral .nvin-%$r, un $napar%e, e cu nepu%in, s mai eGis%e de aici
.nain%e .n 'ran,a, r$s%i cu -las %are mili%arul care .n%rerupea mereu.
De da%a aceas%a, nici pre&edin%ele &i nici ducele nu cu%ezar s se supere, de&i lui 2ulien
i se pru c ci%e&%e .n $c(ii l$r p$f%a de)a $ face. Ei .&i plecar privirile, iar ducele se mul,umi
s $f%eze .n a&a fel, .nc/% s)l aud %$,i.
Dar $mul cu mul%e ves%e .&i pierduse rbdarea.
I "d c unii v$r s sf/r&esc mai repede, spuse el .nflcra% &i lepd/nd cu %$%ul
p$li%e,ea z/mbi%$are &i limba1ul a%/% de msura%, pe care 2ulien i le credea .nnscu%e3 unii v$r
s sf/r&esc mai repede3 &i nu ,in del$c seama de ef$r%urile pe care le fac pen%ru a nu 1i-ni
urec(ile nimnui, $ric/% de lun-i ar pu%ea ele s fie. Ei bine, d$mnil$r, v$i v$rbi pe scur%. 4i
v v$i spune pe &leauB An-lia nu mai are un -$l$-an pen%ru a)l pune .n slu1ba cauzei n$as%re.
*(iar 9i%% .n pers$an, dac s)ar .n%$arce, &i %$% n)ar izbu%i, cu %$% -eniul lui, s)i mai
pcleasc pe micii pr$prie%ari en-lezi, cci ei &%iu c scur%a campanie de la \a%erl$$ i)a
c$s%a%, numai ea, un miliard de franci. 4i fiindc vre,i s v$rbesc pe &leau, adu- $mul cu
mul%e ves%e, .nflcr/ndu)se din ce .n ce, am s v spunB 2:uta#i-"% singuri, cci An-lia nu
mai are $ -uinee pen%ru v$i, iar c/nd An-lia nu pl%e&%e, a%unci Aus%ria, 0usia, 9rusia, care au
numai cura1, dar n)au bani, nu sun% .n s%are s fac mai mul% de)$ campanie, d$u, .mp$%riva
'ran,ei.
!)ar pu%ea nd1dui ca %inerii $s%a&i s%r/n&i de iac$bini s fie b%u,i de la prima
campanie, sau p$a%e de la a d$ua3 dar la a %reia, c(iar dac v$i %rece drep% un rev$lu,i$nar .n
$c(ii dumneav$as%r, care &%i,i cum s%au lucrurile, la a %reia campanie ve,i avea .n fa, $s%a&ii
din >PVH, care nu mai erau ,ranii .nre-imen%a,i .n >PV=.
De as% da%, .n%reruperea p$rni din %rei sau pa%ru l$curi de$da%.
I D$mnule, .i spuse lui 2ulien pre&edin%ele, du)%e &i %ranscrie pe cura%, .n sal$nul de
al%uri, .ncepu%ul pr$cesului)verbal pe care l)ai fcu%.
2ulien plec, spre marea lui prere de ru. Omul cu mul%e ves%e se referea %$cmai la
pr$babili%,ile care f$rmau subiec%ul $bi&nui% al medi%a,iil$r lui.
6!e %em s nu r/d de ei8, -/ndi 2ulien. */nd .l c(emar iar, d$mnul de La M$le v$rbea
cu $ seri$zi%a%e care .l prea plin de (az lui 2ulien, fiindc .l cun$&%ea.
IFDa, d$mnil$r, mai ales despre p$p$rul aces%a neferici%, se p$a%e spuneB
Va fi el zeu, mas%, sau lighean
Va fi zeu7 spune fabulis%ul. *uvin%ele aces%ea, a%/% de n$bile &i de ad/nci, par c sun%
ale dumneav$as%r. Lucra,i prin pu%erile pr$prii &i n$bila 'ran, va re.nvia, apr$ape a&a cum
au furi%)$ s%rm$&ii n$&%ri &i cum au pu%u% .nc s)$ mai vad $c(ii n$&%ri, .nain%e de m$ar%ea
lui Lud$vic al ;"<)lea. An-lia, n$bilii ei l$rzi, cel pu,in, ursc la fel de %are ca &i n$i 1$snicul
iac$binism3 fr banii en-leze&%i, Aus%ria, 0usia &i 9rusia nu p$% s dea mai mul% de d$u sau
%rei b%lii. A%/%a va fi $are de a1uns ca s readuc $ ferici% $cupa,ie, de felul aceleia pe care
d$mnul de 0ic(elieu a pierdu%)$ pr$s%e&%e .n anul >?>PQ Eu, unul, nu cred.
La aces%e cuvin%e, se auzi iar $ .n%rerupere, .nbu&i% .ns de un ss%%7 p$rni% din %$a%e
pr,ile. En%reruperea prea p$rni% %$% de la f$s%ul -eneral al .mpra%ului, care r/vnea $rdinul
*$rd$nului Albas%ru si ,inea s fie %recu% prin%re redac%$rii de frun%e ai n$%ei secre%e.
I Eu, unul, nu cred, urm d$mnul de La M$le, c/nd z-$m$%ul .nce%. 4i aps pe eu,
unul, cu $ ne$brzare care .l .nc/n% pe 2ulien. 6A p$%rivi%)$ bine7 .&i spunea el, fc/nd s)i
aler-e pana pe (/r%ie apr$ape %$% a%/% de repede pe c/% v$rbea marc(izul. *u $ v$rb la l$cul
ei, d$mnul de La M$le reduce la nimic cele d$uzeci de campanii ale -eneralului s%uia
%ransfu-.8 4i nu numai din s%rin%a%e pu%em a&%ep%a $ n$u $cupa,ie mili%ar, c$n%inu
d$mnul de La M$le cu un -las mai cumpni%. T$% %inere%ul aces%a care scrie ar%ic$le
incendiare .n Le ?lobe
>LT
ne va da %rei sau pa%ru mii de %ineri cpi%ani, prin%re care s)ar pu%ea
-si un [leber, un H$c(e, un 2$urdan, un 9ic(e-ru
>L>
, dar mai pu,in bine in%en,i$na,i.
I Nu ne)am pricepu% s)l -l$rificm, spuse pre&edin%ele. Trebuia s)l facem
nemuri%$r.
I En sf/r&i%, %rebuie s eGis%e .n 'ran,a d$u %abere, urm d$mnul de La M$le, dar
d$u %abere bine dis%inc%e, clar despr,i%e. ! &%im pe cine %rebuie s zdr$bim. De)$ par%e
ziari&%ii, ale-%$rii, $pinia public, .n%r)un cuv/n% %inere%ul &i %$,i cei ce)l admir. 9e c/nd el se
ame,e&%e cu z-$m$%ul v$rbel$r -$ale, n$i avem avan%a1ul si-ur de a c$nsuma bu-e%ul.
Aici, .nc $ .n%rerupere.
I Dumnea%a, d$mnule, .i spuse d$mnul de La M$le celui ce)l .n%rerupsese, cu $
mre,ie &i $ u&urin, admirabile, dumnea%a nu c$nsumi, dac %e supr cuv/n%ul, dumnea%a
.n-(i,i pa%ruzeci de mii de franci din bu-e%ul s%a%ului &i $p%zeci de mii pe care .l prime&%i din
lis%a civil. Ei bine, d$mnule, fiindc m sile&%i, v$i avea .ndrzneala s %e iau ca eGemplu.
Dup cum n$bilii dumi%ale s%rm$&i l)au urma% pe sf/n%ul Lud$vic la cruciad, s)ar cuveni,
pen%ru cei $ su% d$uzeci de mii de franci, s ne ar,i mcar un re-imen%, $ c$mpanie, dar ce
spun7 $ 1um%a%e de c$mpanie, fie ea &i de cincizeci de $ameni, -a%a de lup% &i dev$%a,i, pe
via, &i pe m$ar%e, cauzei n$as%re. Dar n)ai dec/% slu-i care, .n caz de rsc$al, %e)ar .n-r$zi &i
pe dumnea%a.
Tr$nul, al%arul, n$ble,ea p$% pieri ca m/ine, d$mnil$r, dac nu ve,i crea, .n fiecare
1ude,, $ f$r, de cinci su%e de $ameni de"ota#i3 &i spun de"ota#i, -/ndindu)m nu numai la
bravura francezului, ci &i la s%a%$rnicia spani$lului.
2um%a%e din arma%a aceas%a ar %rebui alc%ui% din c$piii n$&%ri, din nep$,ii n$&%ri, din
-en%il$mi adevra,i, .n sf/r&i%. 'iecare din%re ei ar avea al%uri nu un mic)bur-(ez flecar, -a%a
s)&i pun .n piep% c$carda %ric$l$r
>L=
, dac se va ivi iar un >?>@
>LA
, ci un ,ran simplu &i
cins%i%, a&a cum a f$s% *a%(elineau
>LH
3 -en%il$mul n$s%ru .l va fi .nd$c%rina% &i)i va fi fra%ele de
lap%e, dac se p$a%e. 'iecare din%re n$i s)&i 1er%feasc $ cincime din veni% ca s)&i f$rmeze
$as%ea aceas%a mic &i dev$%a% de cinci su%e de $ameni pe 1ude,. A%unci v ve,i pu%ea bizui pe
$ $cupa,ie s%rin. Os%a&ul s%rin nu va p%runde nici$da%, nici mcar p/n la Di1$n, dac nu
va fi si-ur c -se&%e cinci su%e de $s%a&i prie%eni .n fiecare 1ude,.
0e-ii s%rini nu v v$r ascul%a dec/% a%unci c/nd le ve,i da de ves%e c ave,i d$uzeci
de mii de -en%il$mi, -a%a s la armele ca s le desc(id p$r,ile 'ran,ei. 6!erviciul aces%a e
durer$s8, ve,i spune3 d$mnil$r, $ri ne prime1duim capul, $ri pl%im aces% pre,. En%re liber%a%ea
presei &i eGis%en,a n$as%r ca -en%il$mi e $ lup% pe via, &i pe m$ar%e. Deveni,i indus%ria&i sau
,rani, $ri lua,i armele .n m/ini. 'i,i %imizi, dac vre,i, dar nu fi,i s%upizi3 desc(ide,i $c(ii.
Alc%ui,i)v ba%ali$anele, v)a& spune, ca .n c/n%ecul iac$binil$r
>L@
3 a%unci se va -si
vreun n$bil GU!TA")ADOL'
>LL
care, mi&ca% de peric$lul ce amenin, principiul m$nar(ic,
se va npus%i la %rei su%e de le-(e depr%are de ,ara lui &i va face pen%ru v$i ceea ce Gus%av a
fcu% pen%ru principii pr$%es%an,i. "re,i s c$n%inua,i a .n&ira v$rbe -$ale, fr s %rece,i la
fap%eQ 9es%e cincizeci de ani, nu v$r mai eGis%a .n Eur$pa dec/% pre&edin,i de republic &i
niciun re-e. <ar $ da% cu li%erele 0,E,G,E, pier &i pre$,ii, &i aris%$cra,ii. 4i pen%ru ziua aceea,
nu mai vd dec/% candida#i, fc/ndu)le cur%e ma:orit%#ilor murdare.
De-eaba $ s spune,i c .n clipa de fa, 'ran,a n)are nici mcar un sin-ur -eneral de
seam, cun$scu% &i iubi% de %$,i, c arma%a nu e $r-aniza% dec/% pen%ru in%eresele %r$nului &i
ale al%arului, c au f$s% .nl%ura,i %$,i s$lda,ii vec(i, pe c/% vreme fiecare din re-imen%ele
prusace &i aus%riece numr c/%e cincizeci de sub$fi,eri cli,i .n lup%e. D$u su%e de mii de
%ineri, apar,in/nd micii bur-(ezii, ard de nerbdare s se ba%F
I Lsa,i adevrurile neplcu%e, spuse cu .n-/mfare un pers$na1 -rav, pesemne f$ar%e
sus)pus .n ierar(ia clerical, cci d$mnul de La M$le .l z/mbi frum$s .n l$c s se supere, ceea
ce c$ns%i%ui un semn imp$r%an% pen%ru 2ulien. Lsa,i adevrurile neplcu%e &i s rezumm,
d$mnil$rB $mului cruia %rebuie s i se re%eze un pici$r can-rena%, i)ar s%a ru s)i spun
c(irur-uluiB pici$rul s%a b$lnav e f$ar%e sn%$s. <er%a,i)mi eGpresia, d$mnil$r, dar n$bilul
duce de ]]] es%e c(irur-ul n$s%ru.
6<a%, .n sf/r&i%, c a f$s% r$s%i% &i v$rba cea mare, -/ndi 2ulien3 deci c%reF v$i p$rni
.n -al$p, la n$ap%e.8
CAPITOLUL ,,III
Clrul8 !2uril8 li4r&a&a
Legea de c%petenie a oric%rei
fiin#e este s% se conser"e, adic% s%
tr%iasc%. Voi sem%na#i cucut% 'i
"re#i s% "ede#i p/rguindu-se spice!
MA*H<A"ELL<
9ers$na1ul cel -rav c$n%inua3 se vedea bine c se pricepe3 v$rbea cu $ v$ce bl/nd &i
p$%$li%, care .l plcu nespus lui 2ulien, eGpun/nd aces%e mari adevruriB
I >. An-lia n)are un ban de pus .n slu1ba n$as%r3 ec$n$mia &i Hume
>LP
sun% la m$d
ac$l$. Nici c(iar sfin,ii nu ne)ar da bani, iar d$mnul r$u-(am
>L?
va r/de de n$i.
=. 'r aurul en-lezesc, e cu nepu%in, s $b,inem mai mul% de d$u campanii din
par%ea m$nar(il$r Eur$pei3 &i d$u campanii nu v$r fi de a1uns .mp$%riva micii bur-(ezii.
A. Necesi%a%ea de a f$rma un par%id .narma% .n 'ran,a, fr de care principiul m$nar(ic
al Eur$pei nu va cu%eza s fac nici mcar cele d$u campanii.
Al pa%rulea punc%, pe care .ndrznesc s vi)l pr$pun ca eviden%, es%e aces%aB
Kmposibilitatea de a forma (n Eran#a un partid (narmat, f%r% a:utorul clerului. "i)l
spun fr sfial, d$mnil$r, fiindc am s vi)l d$vedesc. Trebuie s dm %$%ul clerului.
>. 9en%ru c, .ndele%nicindu)se zi &i n$ap%e cu %reburile lui &i fiind cluzi% de c%re
$ameni f$ar%e des%$inici, care s%au depar%e de iure&ul fur%unil$r, la %rei su%e de le-(e de
-rani,ele v$as%reF
I A(7 0$ma, 0$ma7 fcu s%p/nul casei.
I Da, d$mnule, !oma7 urm cardinalul cu m/ndrie. Oricare v$r fi f$s% -lumele, mai
mul% sau mai pu,in is%e,e, la m$d pe vremea %inere,ii dumi%ale, eu v$i spune fr .nc$n1ur c,
.n >?AT, numai clerul, .ndruma% de 0$ma, &%ie s le v$rbeasc $amenil$r de r/nd. *incizeci de
mii de pre$,i repe% acelea&i cuvin%e, .n ziua indica% de mai)marii l$r, iar p$p$rul, care, la
urma urmei, ne d $s%a&i, va fi mai mi&ca% de -lasurile pre$,il$r lui dec/% de %$a%e p$ezi$arele
din lumeF JAceas% aluzie pers$nal s%/rni murmure.K
*lerul are $ .n,elepciune cu mul% mai mare dec/% a v$as%r, c$n%inu cardinalul
ridic/nd -lasul3 %$,i pa&ii pe care i)a,i fcu% spre ,in%a aceas%a principal, e4isten#a unui partid
(narmat (n Eran#a, au f$s% .nfp%ui,i de n$i. 4i .ncepu s dea eGempleF *ine a %rimis $p%zeci
de mii de flin%e .n "endeeaQF e%c, e%c.
A%/%a vreme c/% nu)&i are pdurile
>LV
, clerul n)are nimic. Dac izbucne&%e un rzb$i,
minis%rul de finan,e scrie subal%ernil$r lui c nu mai sun% bani dec/% pen%ru pre$,i, .n f$nd,
'ran,a nu e credinci$as, &i)i place rzb$iul. Oricine i l)ar drui, va fi de d$u $ri p$pular,
cci a face rzb$i .nseamn a)i .nf$me%a pe iezui,i, ca s v$rbim ca $amenii de r/nd3 a p$rni
rzb$iul, .nseamn a)i scpa pe m$n&%rii ace&%ia ai %rufiei, pe francezi, de amenin,area
in%erven,iei s%rine. *ardinalul era ascul%a% cu bunv$in,F Ar %rebui, spuse el, ca d$mnul de
Nerval s prseasc minis%erul, numele lui s%/rne&%e m/nia fr niciun r$s%.
La auzul aces%$r cuvin%e, %$,i se ridicar &i .ncepur s v$rbeasc de$da%. 6<ar am s
fiu %rimis dinc$l$8, -/ndi 2ulien, dar p/n &i .n,elep%ul pre&edin%e .l ui%ase eGis%en,a.
T$a%e privirile se .ndrep%ar spre un $m pe care 2ulien .l recun$scu. Era d$mnul de
Nerval, primul)minis%ru, pe care .l zrise la balul d$mnului duce de 0e%z.
>ezordinea a:unse la culme, cum spun ziarele c/nd v$rbesc despre &edin,ele de la
camer. Abia dup un sfer% de $r, lini&%ea se mai res%abili pu,in.
A%unci d$mnul de Nerval se ridic si, lu/nd un %$n de ap$s%$lB
I N)am s afirm c nu ,in s rm/n la pu%ere, spuse el cu -las ciuda%. Mi s)a ar%a%,
d$mnil$r, c numele meu sp$re&%e pu%erea iac$binil$r, .mpin-/ndu)i .mp$%riva n$as%r pe
mul,i din%re m$dera,i. M)a& re%ra-e, deci, bucur$s3 dar cile D$mnului pu,ini $ameni le vd.
<ar eu, adu- el privindu)l ,in% pe cardinal, eu am $ menire3 cerul mi)a spusB sau vei muri pe
e&af$d, sau vei res%abili m$nar(ia .n 'ran,a &i vei readuce camerele la si%ua,ia parlamen%ului
de pe vremea lui Lud$vic al ;")lea. 4i as%a, d$mnil$r, o "oi face.
D$mnul de Nerval %cu, se a&ez, si .n sal$n se a&%ernu $ %cere ad/nc.
6<a% un ac%$r bun8, -/ndi 2ulien. !e .n&ela, ca de $bicei, .nc(ipuindu)&i $amenii mai
de&%ep,i dec/% sun%. Enflcra% de discu,iile unei seri a%/% de .nsufle,i%e si mai ales de
sinceri%a%ea aces%$r discu,ii, .n clipa aceea d$mnul de Nerval credea .n menirea lui. Era un $m
cu mul% cura1, dar cu pu,in min%e.
En %cerea care urm dup frum$asele cuvin%e o "oi face, b%u miezul n$p,ii. 2ulien
-si c sune%ul pendulei avea ceva impun%$r &i funebru. Era em$,i$na%.
Discu,iile re.ncepur cur/nd, din ce .n ce mai aprinse &i, mai ales, pline de $ naivi%a%e
de ne.nc(ipui%. 6Oamenii &%ia au s m $%rveasc, -/ndea 2ulien une$ri. *um naiba de spun
asemenea lucruri .n fa,a unui plebeuQ8
*/nd b%u $ra d$u, se mai v$rbea .nc. Gazda ad$rmise de mul%3 d$mnul de La M$le
fu nev$i% s sune, ca s cear al%e luminri. D$mnul de Nerval, minis%rul, plecase la d$u fr
un sfer%, nu fr s fi cerce%a% de mai mul%e $ri c(ipul lui 2ulien, .n $-linda pe care $ avea
al%uri. La plecarea lui, %$,i prur c rsufl u&ura,i.
9e c/nd se sc(imbau luminrile, pers$na1ul cu mul%e ves%e &$p%i c%re vecinul suB
I Dumnezeu &%ie ce)$ s)i spun $mul s%a re-elui7 Ar pu%ea s ne descrie ca pe ni&%e
cara-(i$&i &i s ne dis%ru- vii%$rul. Trebuie s recun$&%i c a d$vedi% mul% .nfumurare, ba
c(iar $brznicie, venind aici.
O mai fcea &i .nain%e de a fi minis%ru3 fap%ul c e minis%ru sc(imb %$%, .neac %$a%e
in%eresele unui $m, as%a ar fi %rebui% s)$ sim%.
De cum ie&ise minis%rul, -eneralul lui $napar%e .nc(isese $c(ii. *ur/nd, p$meni
despre sn%a%e, despre rnile lui, se ui% la ceas &i plec.
I A& pune rm&a-, spuse $mul cu mul%e ves%e, c -eneralul alear- dup minis%ru3 $
s se scuze c s)a afla% aici &i)$ s pre%ind c ne pcle&%e.
*/nd servi%$rii, d$rmind de)a)mpici$arelea, %erminar de sc(imba% lum/nrileB
I En sf/r&i%, s a1un-em la $ ($%r/re, d$mnil$r, spuse pre&edin%ele3 s nu mai
.ncercm s ne c$nvin-em unul pe al%ul. ! ne -/ndim la pur%%$rul n$%ei, care, pes%e
pa%ruzeci &i $p% de $re, se va afla sub $c(ii prie%enil$r n$&%ri din afar. !)a v$rbi% despre
mini&%ri. Acum, c/nd d$mnul de Nerval ne)a prsi%, pu%em spuneB ce ne pas de mini&%riQ .l
v$m face n$i s vrea.
*ardinalul apr$b, cu un z/mbe% fin.
I Mi se pare c nu)i -reu del$c s ne rezumm p$zi,ia, spuse %/nrul episc$p de A-de
cu f$cul m$cni% al celui mai eGal%a% fana%ism.
9/n a%unci %cuse3 privirea, pe care 2ulien i)$ vzuse la .ncepu% bl/nd &i p$%$li%, i se
.nflcrase dup prima $r de discu,ii. Acum, sufle%ul i se revrsa ca lava "ezuviului.
I De la >?TL la >?>H, spuse el, An-lia a -re&i% c n)a ac,i$na% direc% &i pers$nal
.mp$%riva lui Nap$le$n. Enda% ce $mul aces%a a fcu% duci si &ambelani, .nda% ce a res%abili%
m$nar(ia, misiunea pe care i)$ .ncredin,ase Dumnezeu luase sf/r&i%3 el nu mai era bun dec/%
pen%ru 1er%f. !fin%ele !crip%uri ne ara% .n mai mul%e l$curi cum %rebuie sf/r&i% cu %iranii.
JAici, urmar $ sumedenie de ci%a%e la%ine&%i.K
As%zi, d$mnil$r, nu %rebuie 1er%fi% un sin-ur $m, ci 9arisul. En%rea-a 'ran, c$piaz
9arisul. La ce bun s .narma,i cei cinci su%e de $ameni pe 1ude,Q .ncercarea e prime1di$as &i
va ,ine la nesf/r&i%. La ce bun s ames%eca,i .n%rea-a 'ran, .n lucruri care privesc numai
9arisulQ Numai 9arisul, cu ziarele &i cu sal$anele lui, a pc%ui%3 piar, deci, n$ul abil$n.
En%re al%ar &i 9aris, %rebuie s se ($%rasc $da%. *a%as%r$fa aces%a prive&%e c(iar in%eresele
lume&%i ale %r$nului. De ce n)a .ndrzni% 9arisul nici s rsufle mcar sub Nap$le$nQ .n%reba,i
%unul de la !ain%)0$c(F
2ulien &i d$mnul de La M$le plecar abia pe la %rei diminea,a.
Marc(izul era ru&ina% &i $b$si%. 9en%ru prima $ar, v$rbindu)i lui 2ulien, -lasul lui
prea ru-%$r. El cerea cuv/n%ul c nu va des%inui nici$da% eGcesele de zel, a&a le numea el,
la care .n%/mplarea .l fcuse s fie mar%$r.
I Nu)i p$meni nimic despre ele prie%enului n$s%ru din s%rin%a%e, dec/% dac s%ruie
seri$s s)i cun$asc pe %inerii n$&%ri nebuni. *e le pas l$r dac s%a%ul va fi d$b$r/%Q Ei v$r fi
cardinali &i se v$r refu-ia la 0$ma. <ar n$i, .n cas%elele n$as%re, v$m fi mcelri,i de ,rani.
N$%a secre% pe care marc(izul $ redac%a dup cuprinz%$rul pr$ces)verbal de d$uzeci
&i &ase de pa-ini, scris de 2ulien, fu -a%a abia pe la cinci fr un sfer%.
I !un% $b$si% de m$ar%e, spuse marc(izul, &i as%a se vede bine din n$%a care, spre
sf/r&i%, e lipsi% de clari%a%e3 .n via,a mea n)am fcu% un lucru de care s fiu a%/% de
nemul,umi%. Hai, dra-ul meu, adu- el, du)%e &i %e $di(ne&%e c/%eva $re &i, ca s nu %e
rpeasc cineva, am s %e .ncui eu .n camera dumi%ale.
A d$ua zi, marc(izul .l c$nduse pe 2ulien la un cas%el sin-ura%ic, des%ul de depar%e de
9aris. Ac$l$ se aflau ni&%e -azde ciuda%e, pe care 2ulien .l s$c$%i pre$,i. < se ddu un pa&ap$r%
cu un nume fals, dar av/nd %recu%, .n sf/r&i%, adevra%a ,in% a cl%$riei, pe care el se prefcea
c n)$ &%ie. Ap$i se urc sin-ur .n%r)$ calea&ca.
Marc(izul avea %$a% .ncrederea .n mem$ria lui 2ulien3 .l pusese s spun de mai mul%e
$ri, pe de r$s%, n$%a secre%3 dar se %emea s nu fie prins pe drum.
I *au% mai ales s pari un .nfumura% care se plimb ca s)&i $m$are %impul, .l sf%ui
el prie%en$s c/nd ie&eau din sal$n. En adunarea n$as%r de asear p$a%e c se aflau mai mul,i
%rd%$ri.
*l%$ria fu scur% &i %ris%. De .nda% ce 2ulien se despr,i de marc(iz, ui% &i n$%a
secre% &i misiunea sa, ca s nu se mai -/ndeasc dec/% la dispre,ul Ma%(ildei.
En%r)un sa%, la c/%eva le-(e de Me%z, cpi%anul p$&%ei .i spuse c nu mai sun% cai. Erau
$rele zece seara3 2ulien, f$ar%e supra%, ceru s cineze. En %imp ce se plimba pe dinain%ea p$r,ii,
pe nesim,i%e, ca din .n%/mplare, %recu .n cur%ea -ra1duril$r. Nu se afla ac$l$ niciun cal.
6Enf,i&area $mului aces%uia era, %$%u&i, ciuda%, .&i spunea 2ulien3 privirea lui
-r$s$lan m isc$dea.8
Encepuse, dup cum se vede, s nu mai cread c(iar .n %$% ce i se spunea. !e -/ndea s)$
&%ear- dup cin &i, ca s afle c/%e ceva despre l$curile acelea, ie&i din $daie &i se duse s se
.nclzeasc la va%ra din buc%rie. *are nu)i fu bucuria d/nd ac$l$ pes%e si-n$r Ger$nim$,
ves%i%ul c/n%re,7
Enfunda% .n%r)un 1il,, l/n- va%r, nap$li%anul $f%a cu -las %are &i v$rbea el sin-ur mai
mul% dec/% cei d$uzeci de ,rani -ermani care .l .nc$n1urau buimci,i.
I Oamenii &%ia m ruineaz, .i s%ri- el lui 2ulien. Am f-dui% s c/n% m/ine la
MaMen%a. 4ap%e prin,i de c$r$an au da% fu-a s m ascul%e. Dar (ai s lum aer, adu- el cu
un -es% semnifica%iv. Dup ce fcur vre$ su% de pa&i, c/nd era cu nepu%in, s)i mai aud
cinevaB 4%ii ce se)n%/mpl aiciQ .n%reb Ger$nim$3 cpi%anul de p$&% e un pun-a&. 9e c/nd m
plimbam, i)am da% c/,iva -$l$-ani unui &%ren-ar care mi)a spus %$%. En%r)un -ra1d, la cellal%
cap% al sa%ului, se afl $ duzin de cai. "$r s .n%/rzie vreun curier.
I Adevra%Q fcu 2ulien cu un aer nevin$va%.
Dar %$%ul nu era s desc$pere .n&el%$ria, ci s plece3 &i %$cmai as%a Ger$nim$ &i
prie%enul su nu izbu%ir.
I ! a&%ep%m p/n se lumineaz, spuse .n cele din urm c/n%re,ul. *ei de)aici n)au
.ncredere)n n$i. 9$a%e c)mi p$ar% s/mbe%ele mie sau dumi%ale. M/ine diminea,, c$mandm
$ mas bun3 .n %impul c/nd ne)$ prepar, ie&im s ne plimbm, ne s%recurm, .nc(iriem cai &i
a1un-em la p$&%a urm%$are.
I Dar ba-a1ele dumi%aleQ .n%reb 2ulien, care se -/ndea c p$a%e c(iar Ger$nim$
fusese %rimis s)i s%ea .n cale.
'ur nev$i,i s cineze &i s se culce. 2ulien .&i fcea abia primul s$mn, c/nd .l %rezir
pe nea&%ep%a%e v$cile a d$i $ameni care v$rbeau .n $daie, fr s par prea s%/n1eni,i.
El recun$scu pe cpi%anul de p$&%, care ,inea .n m/n un felinar $rb. Lumina era
.ndrep%a% spre cufrul cale&%ii, adus .n camer la p$runca lui 2ulien. L/n- cpi%anul de p$&%
se afla un $m care sc$%$cea lini&%i% .n cufrul desc(is. 2ulien nu)i vedea deslu&i% dec/%
m/necile (ainei, ne-re &i f$ar%e s%rim%e.
6E $ su%an8, .&i spuse el &i apuc .nce%i&$r pis%$lul de sub pern.
I ! nu v %eme,i c are s se %rezeasc, prin%e, spunea cpi%anul de p$&%. Li s)a da%
s bea din vinul prepara% c(iar de dumneav$as%r.
I Nu -sesc nici urm de (/r%ii, rspunse pre$%ul. Mul% rufrie, parfumuri, p$mezi,
fleacuri3 e un %/nr care se ,ine la m$d &i nu se -/nde&%e dec/% la plcerile lui. Trimisul
%rebuie s fie mai de-rab cellal%, care se preface c v$rbe&%e cu accen% i%alienesc.
*ei d$i se apr$piar de 2ulien ca s)i sc$%$ceasc prin buzunarele c$s%umului de
cl%$rie. El se sim,ea ispi%i% s)i ucid ca pe ni&%e %/l(ari. Urmrile n)ar fi f$s% prea de %emu%.
4i avea mare c(ef s)$ facF..A& fi un d$bi%$c, .&i spuse el, mi)a& c$mpr$mi%e misiunea.8
Dup ce)i sc$%$ci buzunarele, pre$%ul spuseB
I ^s%a nu e dipl$ma%.
Ap$i se depr% &i bine fcu.
6Dac m a%in-e, .n pa%, e vai de el7 .&i spunea 2ulien3 s)ar pu%ea prea bine s vin s
m .n1un-(ie, &i as%a n)a& rbda)$.8
9re$%ul .n%$arse capul. 2ulien .n%redesc(ise ple$apele3 care nu)i fu mirarea c/nd .l
recun$scu pe prin%ele *as%an#de7 .n%r)adevr, de&i cei d$i ,inuser s v$rbeasc pe &$p%i%e, lui
i se pruse, de la bun .ncepu%, c recun$a&%e una din v$ci. 4i sim,i $ p$f% nebun s
s%/rpeasc de pe fa,a pm/n%ului unul din cei mai m/r&avi %icl$&i.
6Dar misiunea mea78 se -/ndi el.
9re$%ul &i ac$li%ul lui prsir .ncperea. Un sfer% de ceas mai %/rziu, 2ulien se prefcu
c se %reze&%e. 5bier &i de&%ep% %$a% casa.
I !un% $%rvi%7 s%ri-a el, sufr .n-r$zi%$r7
*u%a un m$%iv s aler-e .n a1u%$rul lui Ger$nim$. El -si pe 1um%a%e suf$ca%, din
pricina laudanumului
>PT
%urna% .n vin.
2ulien, %em/ndu)se de)$ as%fel de -lum, nu m/ncase dec/% ci$c$la%a adus de la 9aris.
Dar nu izbu%i s)l %rezeasc pe Ger$nim$ &i s)l ($%rasc s plece.
I Dac mi s)ar da %$% re-a%ul Nap$lelui, spunea c/n%re,ul, &i %$% n)a& renun,a acum la
plcerea de)a d$rmi.
I Dar cele &ap%e cape%e .nc$r$na%eQ
I ! a&%ep%e.
2ulien plec sin-ur &i a1unse fr al% inciden% la .nal%ul pers$na1. E&i pierdu $ diminea,
.n%rea- cer/nd audien,. Din fericire, pe la pa%ru, ducele avu c(ef de plimbare. 2ulien .l vzu
plec/nd pe 1$s &i nu &$vi se s apr$pie de el &i s)i cear de p$man. A1uns la d$i pa&i de
.nal%ul pers$na1, sc$ase ceasul marc(izului de La M$le &i)l ar%, .n%r)un fel $arecum nefiresc.
I )rmeaz%-m% de departe, i se spuse fr s fie privi%.
La un sfer% de le-(e mai .nc$l$, ducele in%r pe nea&%ep%a%e .n%r)un mic 0afe-Lauss
>P>
.
4i .n%r)una din $di,ele (anului aces%uia de ul%ima m/n, avu 2ulien $n$area s)i spun pe de
r$s% ducelui cele pa%ru pa-ini. <ar c/nd %ermin, i se spuseB
B $ncepe iar 'i "orbe'te mai rar.
9rin,ul lu n$%e.
B .ergi pe :os la sta#ia de po't% "ecin%. Las%-#i acolo baga:ele 'i calea'ca. >u-te la
&trasbourg cum "ei putea, 'i pe ziua de dou%zeci 'i dou% Jerau .n zece ale luniiK, la ora
dou%sprezece 'i :um%tate, s% fii tot aici, (n acest 0ate-Lauss. Nu pleca dec/t peste o :um%tate
de or%. 9%cere!
Aces%ea fur sin-urele cuvin%e pe care le auzi 2ulien. Dar ele erau de a1uns ca s)l
umple de cea mai ad/nc admira,ie. 6A&adar, ia% cum se discu% lucrurile, -/ndi el3 ce)ar
spune aces% mare $m de s%a% dac ar auzi %rncneala p%ima& de acum %rei zileQ8
Lui 2ulien .l %rebuir d$u zile ca s a1un- la !%rasb$ur-. < se prea c n)are nimic de
fcu% ac$l$, a&a c p$rni pe un drum f$ar%e $c$li%. 6Dac diav$lul de prin%e *as%an#de m)a
recun$scu%, n)$ s)mi piard u&$r urmaF *e s)ar mai bucura s)&i r/d de mine &i s m
.mpiedice s)mi .ndeplinesc misiunea78
9rin%ele *as%an#de, &eful p$li,iei c$n-re-a,iei de pe %$a% -rani,a de n$rd, din fericire,
nu)l recun$scuse. <ar iezui,ii din !%rasb$ur-, de&i f$ar%e zel$&i, nici nu se -/ndir mcar s)i
dea vre$ a%en,ie lui 2ulien, care, cu dec$ra,ia la redin-$%a albas%r, prea un %/nr mili%ar
f$ar%e .nfumura%.
CAPITOLUL ,,I%
S&ra$4our0
Eascina#ie! tu ai toat% energia
iubirii 'i toat% puterea cu care ea
'tie s% pun% la (ncercare nenorocirea.
Numai pl%cerile ei "r%:ite, dulcile
ei (nc/nt%ri trec dincolo de sfera ta.
Nu puteam s% spun, c/nd o pri"eam
dormindI e toat% a mea, cu frumuse#ea
ei (ngereasc% 'i cu dulcile ei sl%biciuni!
Kat-o (n st%p/nirea mea, a'a cum
cerul, (n marea lui mil%, a z%mislit-o
(ntru (nc/ntarea unei inimi de b%rbat.
Od de !*H<LLE0
!ili% s pe%reac $ sp%m/n la !%rasb$ur-, 2ulien cu% s)&i umple %impul medi%/nd
la -l$ria mili%ar &i la dev$%amen%ul fa, de pa%rie. ! fi f$s% $are .ndr-$s%i%Q Nici el nu &%ia,
ci d$ar $ -sea .n sufle%u)i c(inui% pe Ma%(ilde, s%p/n a%$%pu%ernic a fericirii &i a
ima-ina,iei sale. Avea nev$ie de .n%rea-a %rie a carac%erului ca s nu se afunde .n deznde1de.
Ei era cu nepu%in, s se -/ndeasc la ceva, dac n)avea vre$ le-%ur $arecare cu d$mni&$ara
de La M$le. Ambi,ia, simplele succese ale vani%,ii .l fceau $dini$ar s ui%e de sim,min%ele
pe care d$amna de 0:nal i le s%/rnise. Ma%(ilde abs$rbise %$%ul, $ -sea pre%u%indeni, .n vii%$r.
<ar vii%$rul aces%a, $ricum l)ar fi privi% 2ulien, .l vedea s$r%i% insuccesului. El, pe care la
"erri#res l)am vzu% plin de)a%/%a .n-/mfare, a%/% de $r-$li$s, czuse .n%r)un eGces de
m$des%ie ridic$l.
*u %rei zile mai .nain%e, l)ar fi ucis bucur$s pe prin%ele *as%an#de3 acum, la
!%rasb$ur-, dac un c$pil s)ar fi lua% la (ar, cu el, i)ar fi da% drep%a%e c$pilului. G/ndindu)se
iar la adversarii, la du&manii .n%/lni,i .n via,, -sea acum c el, 2ulien, fusese cel vin$va%.
4i as%a, fiindc acum avea ca du&man necru,%$r ima-ina,ia lui pu%ernic, f$l$si%
$dini$ar, fr .nce%are, d$ar ca s)i ara%e .n vii%$r succese a%/% de s%rluci%e.
!in-ur%a%ea deplin a vie,ii de cl%$r sp$ri &i mai mul% pu%erea aces%ei %ris%e
ima-ina,ii. *e c$m$ar i)ar fi f$s% un prie%en7 6Dar, .&i spunea 2ulien, eGis% $are pe lume vre$
inim care s ba% pen%ru mineQ 4i c(iar dac a& avea un prie%en, $n$area mi)ar p$runci $are
s ps%rez $ ve&nic %cereQ8
Tris%, se plimba clare .n 1urul $r&elului [e(l, un bur- de pe malul 0inului,
im$r%aliza% de DesaiG
>P=
&i G$uvi$n !ain%)*Mr
>PA
. Un ,ran -erman .l ar%a p/raiele, drumurile,
insuli,ele 0inului, cr$ra cura1ul aces%$r d$i -enerali le)a adus faim. 2ulien ,inea fr/ul cu
m/na s%/n-, iar cu dreap%a desfcea minuna%a (ar% care .mp$d$be&%e Mem$riile mare&alului
de !ain%)*Mr. Un s%ri-% de bucurie .l fcu s)&i ridice privirea.
En fa,a lui se afla prin,ul [$ras$ff, prie%enul din L$ndra, care .l dezvluise, cu c/%eva
luni mai .nain%e, primele re-uli ale .nal%ei .nfumurri. *redinci$s aces%ei mari ar%e, [$ras$ff,
s$si% .n a1un la !%rasb$ur- &i abia de $ $r la [e(l, [$ras$ff, care .n via,a lui nu ci%ise un r/nd
despre asediul din >PVL, .ncepu s)i eGplice %$%ul lui 2ulien. Nranul -erman .l privea mira%3
cci &%ia fran,uze&%e a%/%a c/% s)&i dea seama de -re&elile b$acne pe care le fcea prin,ul.
2ulien .ns avea cu %$%ul al%e preri dec/% ,ranul se ui%a cu uimire la frum$sul prin,, admira
-ra,ia cu care clrea.
6'erici% fire7 .&i spunea el. *e bine .l vin pan%al$nii, cu c/% ele-an, e %uns7 "ai7 dac
a& fi f$s% &i eu ca el, p$a%e c, dup ce m)ar fi iubi% %rei zile, d$mni&$arei de La M$le nu i s)ar
fi fcu% sil de mine.8
*/nd prin,ul isprvi %$% ce avea de spus cu privire la asediul de la [e(l, .l ziseB
I Ar,i de parc ai fi un sc(imnic3 eGa-erezi principiul seri$zi%,ii pe care ,i l)am
eGpus la L$ndra. M/(nirea nu p$a%e fi de bun)-us%3 %rebuie numai s pari plic%isi%. Dac e&%i
%ris%, .nseamn c),i lipse&%e ceva, c nu ,i)a reu&i% ceva. 2sta (nseamn% s% te ar%#i inferior.
Dac e&%i plic%isi%, dimp$%riv, .nseamn c es%e inferi$r ceea ce a .ncerca% zadarnic s),i plac.
D),i seama $da%, dra-ul meu, c/% de -rav e -re&eala7
2ulien .l arunc ni&%e bani ,ranului, care .l ascul%a cu -ura csca%.
I ine, spuse prin,ul, ai ar%a% -ra,ie &i un n$bil dispre,7 '$ar%e bine7 4i)&i p$rni calul
la -al$p.
2ulien .l urm, cuprins de $ admira,ie pr$s%easc.
6A(7 Dac a& fi f$s% &i eu a&a, ea nu l)ar fi prefera% pe *r$isen$is78 *u c/% .l suprau
mai mul% cara-(i$sl/curile prin,ului, cu a%/% se dispre,uia mai v/r%$s c nu i le admir si se
s$c$%ea neferici% c nu)i si el .n s%are de a&a ceva.
Dez-us%ul de sine .nsu&i nu p$a%e mer-e mai depar%e.
9rin,ul, -sindu)l cu adevra% %ris%, .i spuse pe c/nd rein%rau .n !%rasb$ur-B
I Ascul%, dra-ul meu, ,i)ai prpdi% cumva banii, sau e&%i .ndr-$s%i% de vre$
fe%i&can de la %ea%ruQ
Glumele aces%ea despre dra-$s%e .l umezir $c(ii lui 2ulien 6De ce nu i)a& cere sfa%ul
%/nrului aces%uia a%/% de .nda%$ri%$rQ8 se .n%reb el de$da%.
I Ei bine, dra-ul meu, .i spuse el prin,ului, m .n%/lne&%i la !%rasb$ur- f$ar%e
.ndr-$s%i% &i c(iar prsi%.
O femeie .nc/n%%$are, din%r)un $ra& vecin, m)a prsi% dup %rei zile de dra-$s%e, &i
sc(imbarea aceas%a m ucide.
Ei zu-rvi ap$i prin,ului, sub nume de .mprumu%, fap%ele &i firea Ma%(ildei.
I Opre&%e)%e, .i spuse [$ras$ff3 ca s cape,i .ncredere .n medicul dumi%ale, am s),i
%ermin eu .nsumi sp$vedania. !$,ul aces%ei %inere femei are $ avere uria&, sau ea mai
de-rab, ea face par%e din cea mai aleas n$bilime. Trebuie s fie neapra% m/ndr de ceva.
2ulien fcu un semn, cu capul. Nu mai avea cura1 s v$rbeasc.
I '$ar%e bine, spuse prin,ul, ia% %rei leacuri des%ul de amare, pe care ai s le iei
imedia%B
>. !)$ vezi .n fiecare zi pe d$amnaF cum $ c(eamQ
I D$amna Dub$is.
I *e nume7 fcu prin,ul izbucnind .n r/s3 dar, iar%)m, pen%ru dumnea%a e sublim.
Trebuie s)$ vezi .n fiecare zi pe d$amna Dub$is3 &i, mai ales, nu %e ar%a .n $c(ii ei nici rece &i
nici supra%3 amin%e&%e),i marele principiu al veacului n$s%ruB fii .n%$cmai pe d$s de cum se
a&%eap% din par%ea dumi%ale. Ara%)%e eGac% cum erai cu $ sp%m/n .nain%e de a %e $n$ra cu
farmecele ei.
I A(7 A%unci eram lini&%i%, $f% 2ulien cu disperare. *redeam c mi)e mil de eaF
I 'lu%urele .&i arde aripile la luminare, urm prin,ul3 c$mpara,ia as%a e vec(e de c/nd
lumea.
>. O vei vedea .n fiecare zi.
=. "ei face cur%e unei femei din prea1ma ei, dar fr s pari prea .ndr-$s%i%, .n,ele-iQ
N)am s),i ascund c r$lul dumi%ale e -reu3 vei 1uca %ea%ru &i, dac se va bnui c faci aces%
lucru, e&%i pierdu%.
I Ea e a%/% de vi$aie, iar eu a%/% de pu,in7 !un% pierdu%, spuse 2ulien %ris%.
I a nu3 e&%i d$ar mai .ndr-$s%i% dec/% %e credeam. D$amna Dub$is es%e pre$cupa%
numai de pr$pria ei pers$an, ca %$a%e femeile cr$ra cerul le)a drui% prea mul% n$ble,e sau
prea mul,i bani. 'emeia aceas%a se prive&%e numai pe sine .ns&i, .n l$c s se ui%e la dumnea%a
&i, deci, nu %e cun$a&%e del$c. En cele d$u sau %rei p$rniri de dra-$s%e pe care &i le)a .n-dui%,
fc/nd un mare ef$r% de ima-ina,ie, ea vedea .n dumnea%a numai er$ul visa% &i nu ceea ce e&%i
.n reali%a%eF Dar, ce naiba, %e .nv, abecedarul, dra- !$rel. *(iar a%/% de naiv s fiiQF Nu
zu7 (ai s in%rm .n ma-azinul s%a3 ui%e $ crava% nea-r, f$ar%e frum$as3 parc ar fi de la
2$(n Anders$n, de pe urlin-)%$n)s%ree%3 f)mi plcerea s)$ cumperi &i arunc c/% c$l$ funia
ur/% &i nea-r pe care $ p$r,i la -/%.
<a spune, urm prin,ul pe c/nd ie&eau din cel mai ele-an% ma-azin de ar%ic$le
brb%e&%i din !%rasb$ur-, .n ce fel de lume se .nv/r%e&%e d$amna Dub$isQ Dumnezeule7 *e
nume7 Nu %e supra, dra-ul meu !$rel, e cu nepu%in, s m s%p/nescF *ui ai s)i faci cur%eQ
I Unei mir$n$si,e desv/r&i%e, fiica unui ne-us%$r de ci$rapi, pu%red de b$-a%. Are
$c(ii cei mai frum$&i din lume &i .mi plac nespus de mul%3 nici v$rb c s% pe %reap%a cea mai
de sus a s$cie%,ii din par%ea l$cului3 dar, .n mi1l$cul %u%ur$r mre,iil$r, ea r$&e&%e &i)&i pierde
cump%ul de cum p$mene&%e cineva despre ne-$, sau despre du-(ene. 4i, din nefericire, %a%l
ei a f$s% unul din%re cei mai mari ne-us%$ri din !%rasb$ur-.
I A&adar, r/se prin,ul, dac p$mene&%i cuv/n%ul industrie, p$,i fi si-ur c frum$asa se
-/nde&%e la ea &i nu la dumnea%a. Trs%ura aceas%a ridic$l e pica% din ceruri &i f$ar%e u%il,
cci %e va .mpiedica s faci cea mai mic nebunie .n prea1ma $c(il$r ei frum$&i. !uccesul .,i e
asi-ura%.
2ulien se -/ndea la d$amna mare&al de 'ervaWues, care venea adesea .n pala%ul La
M$le. D$amna mare&al era $ s%rin frum$as, care se mri%ase cu mare&alul .nain%e cu un an
ca el s m$ar. En%rea-a ei via, prea c n)are al% sc$p dec/% s fac s se ui%e c era fiica unui
industria'3 iar ca s fie s$c$%i% cineva la 9aris, devenise un fel de pild de vir%u%e.
2ulien .l admira sincer pe prin,B ce n)ar fi da% s aib &i el apuc%urile ridic$le ale lui
[$ras$ff7 Discu,iile l$r se prelun-ir la nesf/r&i%3 [$ras$ff era .nc/n%a%B nici$da% un francez
nu)l ascul%ase a%/%a vreme. 6A&adar, am a1uns, .n sf/r&i%, s m fac ascul%a%, d/ndu)le lec,ii
mae&%ril$r mei78 .&i spunea prin,ul ferici%.
I "a s zic ne)am .n,eles, .l repe%a el pen%ru a zecea $ar lui 2ulien3 nu ar%a nici
urm de pasiune c/nd .l vei v$rbi %inerei frumuse,i, fiic a ne-us%$rului de ci$rapi din
!%rasb$ur-, .n prezen,a d$amnei Dub$is. 4i, dimp$%riv, pasiune .nflcra%, a%unci c/nd .l
scrii. ! ci%easc $ scris$are de dra-$s%e plin de sim,ire e cea mai mare plcere pen%ru $
mir$n$si,3 cci as%a .nseamn $ clip de r-az. A%unci nu mai 1$ac %ea%ru &i .ndrzne&%e s)&i
ascul%e inima3 deci, c/%e d$u scris$ri pe zi.
I As%a nici$da%7 spuse 2ulien descura1a%3 mai cur/nd m)a& lsa pisa% .n%r)$ piu dec/%
s c$mpun %rei fraze3 sun% un cadavru, dra-ul meu, nu spera nimic de la mine. Las)m s m$r
la mar-inea drumului.
I Dar cine .,i spune s %icluie&%i frazeQ Am .n besac%eaua mea &ase %$muri cu scris$ri
de dra-$s%e, .n manuscris. !un% scris$ri pen%ru %$a%e felurile de femei, am &i pen%ru cele mai
vir%u$ase. Oare [alisCM nu i)a fcu% cur%e la 0ic(em$nd)la)Terasse, &%ii, l/n- L$ndra, celei
mai frum$ase QuaCere
>PH
din An-liaQ
La d$u n$ap%ea, c/nd .&i prsi prie%enul, 2ulien se sim,ea mai pu,in neferici%.
A d$ua zi, prin,ul c(em un c$pis% &i, pes%e d$u zile, 2ulien cp% cincizeci &i %rei de
scris$ri de dra-$s%e, numer$%a%e cu -ri1, (rzi%e vir%u,ii celei mai sublime &i mai %ris%e.
I Nu sun% cincizeci &i pa%ru, .i spuse prin,ul, pen%ru c bie%ul [alisCM a f$s% iz-$ni%3
dar ce),i pas de ce)$ s .nduri de la fiica unui ne-us%$r de ci$rapi, de vreme ce vrei s
cucere&%i d$ar inima d$amnei Dub$isQ
En fiecare zi, se plimbau clare3 prin,ul era nebun dup 2ulien. Nemai&%iind cum s)i
d$vedeasc prie%enia lui nea&%ep%a%, .l $feri p/n la urm m/na uneia din%re veri&$arele lui, $
m$&%eni%$are b$-a% din M$sc$va.
I 4i, $ da% .nsura%, adu- el, influen,a pe care $ am eu &i dec$ra,ia pe care $ p$r,i
dumnea%a %e v$r face c$l$nel .n d$i ani.
I Dar dec$ra,ia nu mi)a da%)$ Nap$le$n, a&a cum s)ar cere.
I *e)are a faceQ rspunse prin,ul. N)a nsc$ci%)$ elQ 4i as%zi e %$% cea mai de pre,
din Eur$pa.
2ulien era c/% pe ce s primeasc3 dar da%$ria .l p$runcea s se duc la .nal%ul pers$na13
despr,indu)se de [$ras$ff, .l f-dui s)i scrie. 9rimi rspunsul la n$%a secre% pe care $
adusese &i p$rni .n -$an spre 9aris3 dar de .nda% ce rmase sin-ur d$u zile la r/nd, -/ndul
de a prsi 'ran,a &i pe Ma%(ilde i se pru un c(in mai -r$aznic dec/% m$ar%ea. 6N)am s m
.ns$r cu mili$anele pe care mi le $fer [$ras$ff, .&i spuse el, dar am s)i urmez sfa%urile.8
6La urma urmei, se pricepe .n ar%a de a seduce. Nu se -/nde&%e dec/% la as%a, de pes%e
cincisprezece ani, cci acum are %reizeci. Nu se p$a%e spune c)i lipsi% de in%eli-en,3 e rafina%
&i viclean3 en%uziasmul &i p$ezia nu se p$%rivesc cu firea lui3 e ca un pr$cur$r3 s%a)i .nc un
m$%iv ca s nu se .n&ele. Trebuie, &i)i v$i face cur%e d$amnei de 'ervaWues. 9$a%e c ea m va
plic%isi pu,in, dar .l v$i privi $c(ii frum$&i, care seamn a%/% de bine cu cei care m)au iubi%
cel mai mul% pe lume. D$amna de 'ervaWues e s%rin3 v$i avea deci de s%udia% un carac%er
necun$scu%.
!un% nebun, m pierd, %rebuie s urmez sfa%urile unui prie%en &i s nu m mai .ncred .n
mine .nsumi.
CAPITOLUL ,,%
Slu.i&oara (ir&u-ii
>ar dac% gust din pl%cerea asta
cu at/ta pruden#% 'i luare-aminte,
ea nu "a mai fi o pl%cere pentru
mine.
LO9E DE "EGA
Abia .n%$rs la 9aris, de cum ie&i din cabine%ul marc(izului de La M$le, care pru
%ulbura% de &%irile primi%e, er$ul n$s%ru ddu fu-a la c$n%ele Al%amira. 9e l/n- avan%a1ul de)a
fi f$s% c$ndamna% la m$ar%e, s%rinul aces%a frum$s .n%runea .n firea lui cucernicia &i
seri$zi%a%ea3 meri%ele c$n%elui &i, mai presus de $rice, $b/r&ia lui n$bil .i erau cu %$%ul pe plac
d$amnei de 'ervaWues, &i de aceea se vedeau dese$ri.
2ulien .l mr%urisi cu -ravi%a%e c e f$ar%e .ndr-$s%i% de ea.
I D$amna de 'ervaWues pers$nific vir%u%ea cea mai pur &i mai .nal%, de&i e pu,in
cam iezui% &i cam %ea%ral, .i rspunse c$n%ele. !un% unele zile c/nd .l .n,ele- fiecare cuv/n%
pe care .l r$s%e&%e, dar nu)i .n,ele- fraza .n%rea-. De mul%e $ri, m face s cred c nu &%iu
fran,uze&%e a%/% de bine pe c/% se spune. 9rie%enia ei va face s se v$rbeasc despre dumnea%a
&i .,i va da $ $arecare -reu%a%e .n lume. Dar (ai la us%$s, spuse c$n%ele Al%amira, care era $
min%e $rd$na%3 el i)a fcu% cur%e d$amnei mare&al.
D$n Die-$ us%$s .l ls mul% vreme s)i eGplice cum s%au lucrurile, fr s sc$a% $
v$rb, ca un av$ca% c/nd d c$nsul%a,ii. Avea un cap mare, de clu-r, cu mus%,i ne-re &i era
de $ seri$zi%a%e fr seamn3 al%min%eri, d$n Die-$ era un bun carbonaro.
I En,ele-, .i spuse el .n cele din urm lui 2ulien. Dar $ mai fi avu% sau nu aman,i
d$amna mare&alQ Ai $are s$r,i de izb/ndQ <a% .n%rebarea. En ceea ce m prive&%e, eu p$% s),i
spun c am da% -re&. Acum, c/nd mi)a %recu% suprarea, 1udec a&aB dese$ri, ea se supra din
senin &i, dup cum am s v p$ves%esc, nu iar% del$c u&$r. Mie nu mi se pare c ar avea firea
aceea nes%vili% care e carac%eris%ic -eniil$r &i care face ca %$a%e fap%ele l$r s par pline de
pasiune. Dimp$%riv, s$c$% c .&i da%$reaz rara frumuse,e &i cul$rile pr$aspe%e din $bra1i
felului de)a fi al $landezil$r, calmi si lini&%i,i.
9e 2ulien .l sc$%eau din sri%e .nce%ineala si calmul de neclin%i% al spani$lului3 din c/nd
.n c/nd, fr v$ia lui, m$rmia c/%e $ fr/n%ur de cuv/n%.
I "rei s m ascul,iQ .l .n%reb -rav d$n Die-$ us%$s.
I <er%a,i furia francese3 sun% numai urec(i, spuse 2ulien.
I D$amna mare&al de 'ervaWues es%e, deci, f$ar%e .nclina% spre ur3 ea urmre&%e
fr mil $ameni pe care nu i)a vzu% nici$da%, av$ca,i, bie,i scrii%$ra&i care au c$mpus
c/n%ece, ca de pild *$ll+
>P@
, &%i,iQ
&unt #icnit, socot,
.i-e drag% .arote etc.
4i 2ulien %rebui s .ndure .n%re-ul c/n%ec. !pani$lului .l plcea s c/n%e fran,uze&%e.
Nici$da% c/n%ecul aces%a minuna% n)a f$s% ascul%a% cu mai mul% nerbdare. */nd se
sf/r&i, d$n Die-$ us%$s spuseB
I D$amna mare&al a fcu% s fie da% afar din slu1b au%$rul c/n%eculuiB
$ntr-o zi, la c/rcium%, iubirea7
2ulien se cu%remur la -/ndul c se va p$rni s i)l c/n%e. us%$s se mul,umi d$ar s)l
analizeze. En%r)adevr, era nele-iui% &i cam necuviinci$s.
I */nd d$amna mare&al s)a m/nia% .mp$%riva c/n%ecului aces%uia, spuse d$n Die-$, i)
am a%ras a%en,ia c $ femeie de ran-ul ei n)ar %rebui s ci%easc %$a%e pr$s%iile c/%e se public.
Oric/%e pr$-rese ar face credin,a &i seri$zi%a%ea, .n 'ran,a va eGis%a .n%$%deauna $ li%era%ur de
cabare%. */nd d$amna de 'ervaWues a fcu% s i se la au%$rului, un bie% p/rli%, pl%i% cu
1um%a%e de leaf, p$s%ul de $ mie $p% su%e de franci anual, i)am spusB 6Lua,i seama, a,i l$vi%
cu armele dumneav$as%r un ins care fcea rime &i el v p$a%e rspunde cu armele luiB va scrie
un c/n%ec despre vir%u%e. !al$anele p$lei%e v$r fi de par%ea dumneav$as%r dar $amenii care
iubesc r/sul .l v$r repe%a cuvin%ele .n,ep%$are.8 4i &%i,i, d$mnule, ce mi)a rspuns d$amna
mare&alQ 69en%ru sf/n%a cauz a crucii, 9arisul m)ar pu%ea vedea .ndur/nd mar%iriul3 ar fi un
spec%ac$l n$u .n 'ran,a. 9$p$rul ar .nv,a s respec%e meri%ul. Ar fi cea mai frum$as zi din
via,a mea.8 4i nici$da% n)a avu% $c(i mai frum$&i dec/% a%unci.
I !un% minuna,i, recun$scu 2ulien.
I "d c sun%e,i .ndr-$s%i%F A&adar, urm -rav d$n Die-$ us%$s, ea n)are firea
p%ima& care .mpin-e la rzbunare. 4i dac, %$%u&i, .l place s le fac ru $amenil$r e fiindc
se sim%e neferici%. Ei bnuiesc $ nefericire l%untric%. N)$ fi $are $ mir$n$si, plic%isi% de
meseria eiQ !pani$lul .l privi .n %cere, un %imp. As%a e %$a% pr$blema, &i de)aici ai pu%ea s
%ra-i $arecare nde1de, adu- el cu -ravi%a%e. M)am -/ndi% &i eu mul% la ea, vreme de d$i ani,
c/% i)am f$s% slu- preapleca%. T$% vii%$rul dumi%ale, d$mnule .ndr-$s%i%, depinde de aceas%
mare pr$blemB e $are $ mir$n$si, plic%isi% de meseria ei &i care e rea pen%ru c e neferici%Q
I !au e cumva numai ceea ce ,i)am mai spus de zeci de $riB adic d$ar vani%a%e
fran,uzeascQ v$rbi Al%amira, ie&ind .n sf/r&i%, din mu,enia lui ad/nc. G/ndul la %a%l ei,
ves%i%ul ne-us%$r de p/nze%uri, nen$r$ce&%e firea as%a m$($r/% &i searbd de felul ei. 9en%ru
ea, n)ar mai pu%ea eGis%a dec/% $ sin-ur fericireB s l$cuiasc la T$led$ &i s fie c(inui% de un
du($vnic care, zi de zi, s)i ara%e iadul cu %$a%e p$r,ile desc(ise.
9e c/nd 2ulien ie&ea, d$n Die-$ .i spuse din ce .n ce mai -ravB
I Aflu de la Al%amira c sun%e,i de)ai n$&%ri. En%r)$ bun zi, ne ve,i a1u%a s ne
recucerim liber%a%ea, de aceea am de -/nd s v dau &i eu $ m/n de a1u%$r .n aceas% mic
dis%rac,ie. E bine s cun$a&%e,i s%ilul d$amnei mare&al3 ia% pa%ru scris$ri, scrise de m/na ei.
I Am s le c$piez &i am s vi le dau .nap$i, se bucur 2ulien.
I 4i nici$da%, nimeni nu va afla un cuv/n% din %$% ce am v$rbi% .mpreunQ
I Nici$da%, pe $n$area mea7 eGclam 2ulien.
I A%unci, Dumnezeu s v a1u%e7 adu- spani$lul, &i)i c$nduse %cu%, p/n la scar,
pe Al%amira &i pe 2ulien.
!cena aceas%a .l mai .nveseli pu,in pe er$ul n$s%ru3 apr$ape c)i venea s z/mbeasc.
6A&adar, ia%)l pe evlavi$sul Al%amira, a1u%/ndu)m .n%r)$ .ncercare de adul%er8, .&i spunea el.
T$% %impul c/% durase -rava c$nv$rbire cu d$n Die-$ us%$s, 2ulien fusese a%en% la
b%ile $r$l$-iului pala%ului Ali-re.
!e apr$pia $ra cinei &i avea s)$ revad pe Ma%(ilde7 .n%$rs acas, se .mbrc cu mul%
-ri1.
6<a% prima pr$s%ie, .&i spuse 2ulien pe c/nd c$b$ra scara3 %rebuie s nu m aba% cu
niciun c(ip de la re,e%a prin,ului.8
!e urc iar .n camer &i)&i puse un c$s%um de cl%$rie, c/% se p$a%e mai simplu.
6Acum, -/ndi el, s iau seama la priviri.8 Era abia $ra cinci &i 1um%a%e &i cina se
servea la &ase. El veni ideea s c$b$are .n sal$nul pe care .l -si pus%iu. La vederea canapelei
albas%re, $c(ii i se umplur de lacrimi3 cur/nd, $bra1ii .ncepur s)i ard. 6Trebuie s %ermin
cu sensibili%a%ea as%a pr$s%easc, .&i spuse el m/ni$s3 m va da de -$l.8 Lu un ziar, ca s fac
ceva, &i %recu de %rei sau de pa%ru $ri din sal$n .n -rdin.
Dar nu .ndrzni s)&i ridice privirea p/n la fereas%ra d$mni&$arei de La M$le dec/%
%remur/nd &i ascunz/ndu)se dup %runc(iul unui s%e1ar uria&. 'ereas%ra era .nc(is3
2ulien sim,i c)i vine ru &i rmase mul% vreme spri1ini% de %runc(iul s%e1arului3 ap$i,
cl%in/ndu)se, p$rni s revad scara -rdinarului.
"eri-a lan,ului, rup% $dini$ar de el .n .mpre1urri, vai7 a%/% de de$sebi%e, nu fusese
repara%. En%r)un av/n% nebunesc, 2ulien $ duse la buze.
Dup ce r%ci, mul% vreme din sal$n .n -rdin, 2ulien se sim,i is%$vi%3 aces% prim
succes .l bucur. 9rivirile .mi v$r fi s%inse &i nu m v$r mai da de -$l. Ence%ul cu .nce%ul,
s$sir &i ceilal,i .n sal$n3 dar, de c/%e $ri se desc(idea u&a, 2ulien sim,ea $ nelini&%e uci-%$are
.n inim.
!e a&ezar la mas. En sf/r&i%, apru &i d$mni&$ara de La M$le, credinci$as $biceiului
ei de)a se lsa a&%ep%a%. */nd .l vzu pe 2ulien, se r$&i ca f$cul3 s$sirea lui nu)i fusese
anun,a%. Urm/nd sfa%urile prin,ului [$ras$ff, 2ulien .l privea m/inile3 %remurau. Gr$zav de
%ulbura% el .nsu&i din pricina desc$peririi aces%eia, 2ulien avu n$r$cul s nu par dec/% $s%eni%.
D$mnul de La M$le .l aduse laude. 9es%e $ clip, marc(iza i se adres &i ea,
binev$i%$are fa, de aerul lui $b$si%. 2ulien .&i spunea .n%runaB 6Nu %rebuie s)$ privesc prea
mul% pe d$mni&$ara de La M$le, dar nici nu %rebuie s)i $c$lesc privirea. Trebuie s par eGac%
cum eram cu $ sp%m/n .nain%ea nen$r$ciriiF8 <zbu%i s fac des%ul de bine lucrul aces%a &i
rmase .n sal$n. A%en%, pen%ru prima $ar, fa, de marc(iz, .&i ddu %$a% silin,a s)i fac s
v$rbeasc pe cei aduna,i .n prea1ma ei &i s men,in c$nversa,ia .nsufle,i%.
9$li%e,ea .l fu rspl%i%B pe la $rele $p%, se anun, s$sirea d$amnei mare&al de
'ervaWues. 2ulien dispru c/%va vreme &i se .n%$arse .mbrca% cu cea mai mare .n-ri1ire.
!emnul aces%a de respec% .l fcu nespus plcere d$amnei de La M$le, care vru s)&i ara%e
mul,umirea v$rbindu)i d$amnei de 'ervaWues despre cl%$ria lui 2ulien. Aces%a se a&ez
l/n- d$amna mare&al, .n a&a fel .nc/% Ma%(ilde s nu)i vad fa,a. !%/nd .n felul aces%a, dup
%$a%e re-ulile ar%ei, d$amna de 'ervaWues deveni pen%ru el $biec%ul admira,iei celei mai
pr$funde, cci prima din%re cele cincizeci &i %rei de scris$ri primi%e .n dar de la prin,ul
[$ras$ff .ncepea prin%r)$ %irad asupra aces%ui sim,m/n%.
D$amna mare&al spuse c se duce la Opera uffa. 2ulien ddu &i el fu-a ac$l$3 &i)l
.n%/lni pe cavalerul de eauv$isis, care .l c$nduse .n%r)$ l$1 a d$mnil$r -en%il$mi din
serviciul re-elui, c(iar l/n- l$1a d$amnei de 'ervaWues. 2ulien nu)&i mai lua $c(ii de la ea.
6Trebuie s ,in un 1urnal de asediu, .&i spuse c/nd se .n%$arse acas3 al%fel $ s)mi ui%
a%acurile.8 !e czni s scrie d$u sau %rei pa-ini asupra %emei aces%eia plic%ic$ase &i izbu%i,
minune7 s nu se -/ndeasc apr$ape del$c la d$mni&$ara de La M$le.
*/% %imp cl%$rise, Ma%(ilde apr$ape c .l ui%ase. 6La urma urmei, nu)i dec/% un $m
de r/nd, se -/ndea ea3 numele lui .mi va amin%i .n%$%deauna cea mai mare -re&eal a vie,ii
mele. Trebuie s m .n%$rc, cu sufle%ul desc(is, la vul-arele idei de cumin,enie &i de cins%e3 $
femeie n)are dec/% de pierdu% a%unci c/nd le ui%.8 4i se ar% dispus, .n sf/r&i%, s .n-duie
.nc(eierea %ra%a%ivel$r de cs%$rie cu marc(izul de *r$isen$is, pre-%i%e de a%/%a vreme.
*r$isen$is era nebun de bucurie3 &i ar fi rmas uimi% dac i s)ar fi spus c sim,m/n%ul aces%a
al Ma%(ildei, care .l fcea s se m/ndreasc a%/%a ascundea resemnarea.
*/nd .l revzu pe 2ulien, %$a%e ideile d$mni&$arei de La M$le se sc(imbar. 6De fap%,
el e s$,ul meu, .&i spuse ea3 dac m .n%$rc .n%r)adevr pe calea cumin,eniei, fire&%e c numai
cu el %rebuie s m mri%.8
!e a&%ep%a s)$ plic%iseasc cu insis%en,ele lui supr%$are &i cu vaie%ele lui de nefericire3
.&i pre-%ea rspunsurile3 cci, fr .nd$ial, dup cin va .ncerca s)i v$rbeasc. Dar, .n l$c
s fac a&a, 2ulien rmsese neclin%i% .n sal$n &i nici nu se ui%ase mcar spre -rdin.
Dumnezeu &%ie cu c/% cazn7 6E mai bine ca eGplica,ia s aib l$c c(iar acum8, -/ndise
d$mni&$ara de La M$le3 &i ie&ise sin-ur .n -rdin. Dar 2ulien nu se ivi. Ma%(ilde se
plimbase pe l/n- u&ile de s%icl ale sal$nului3 .l vzuse descriindu)i cu .nflcrare d$amnei
de 'ervaWues vec(ile cas%ele .n ruin care .ncununeaz c$lnicele de pe malurile 0inului &i le
fac a%/% de frum$ase. 2ulien .ncepuse s se priceap la nsc$cirea frazel$r sen%imen%ale &i
pi%$re&%i care, .n unele sal$ane, sun% numi%e spirituale.
9rin,ul [$ras$ff ar fi f$s% %are m/ndru dac s)ar fi afla% la 9arisB sera%a aceas%a era
eGac% cum $ prevzuse el.
4i ar fi apr$ba% &i pur%area lui 2ulien din zilele urm%$are.
O in%ri- a membril$r -uvernm/n%ului $cul% avea s prile1eluiasc .nm/narea c/%$rva
c$rd$ane albas%reB d$amna mare&al de 'ervaWues d$rea ca un unc(i al ei s fie fcu% cavaler al
$rdinului. Marc(izul de La M$le avea aceea&i pre%en,ie pen%ru s$crul su3 ei .&i reunir
ef$r%urile, iar d$amna mare&al veni apr$ape zilnic .n pala%ul La M$le. De la ea afl 2ulien c
marc(izul era pe cale s a1un- minis%ruB el $ferea 0amarilei
>PL
un plan f$ar%e in-eni$s pen%ru
nimicirea drep%uril$r c$ns%i%u,i$nale, fr %ulburri, .n decurs de %rei ani.
Dac d$mnul de La M$le a1un-ea minis%ru, 2ulien pu%ea8 nd1dui s devin episc$p3
dar, .n $c(ii lui, pes%e %$a%e aces%e in%erese imp$r%an%e se lsase parc un vl. Enc(ipuirea lui
nu le mai .n%rezrea dec/% f$ar%e nedeslu&i% &i, ca s zicem a&a, f$ar%e depr%a%e. Gr$aznica
suferin, a inimii, care .l presc(imbase .n%r)un maniac, .l fcea s)&i vad .n%rea-a via, le-a%
numai de felul cum se pur%a cu d$mni&$ara de La M$le. !$c$%ea c, dup vre$ cinci sau &ase
ani de -ri1i, va izbu%i s se fac iar iubi%.
Min%ea lui, a%/% de calcula% pe vremuri, a1unsese, dup cum se vede, la nebunie
deplin. Din %$a%e .nsu&irile de $dini$ar, nu)i mai rm/nea dec/% $ $arecare d/rzenie.
*redinci$s .n amnun%e planului dic%a% de prin,ul [$ras$ff, se a&eza .n fiecare sear l/n-
1il,ul d$amnei de 'ervaWues, dar .i era cu nepu%in, s -seasc mcar un cuv/n% de spus.
Ef$r%ul pe care &i)l impunea ca s par lecui% .n $c(ii Ma%(ildei .l sec%uia %$a%e
pu%erile sufle%ului &i rm/nea l/n- d$amna mare&al ca $ fiin, abia)abia .nsufle,i%3 p/n &i
$c(ii lui, a&a cum se .n%/mpl c/nd %e d$b$ar cea mai cumpli% durere %rupeasc, .&i
pierduser $rice urm de s%rlucire.
<ar d$amna de La M$le, al crei fel de)a privi lumea era %$%deauna $ simpl imi%a,ie a
preril$r s$,ului ei, care ar fi pu%u% s)$ fac duces, de c/%eva zile ridica .n slvi meri%ele lui
2ulien.
CAPITOLUL ,,%I
Iu4ira "oral
9here also =as of course in 2deline
9hat calm patrician polish in the address,
Hhich neGer can pass the eQuinoctial line
Jf any thing =hich Nature, =ould e4pressI
5ust as a .andarin finds nothing fine,
2t least his manner suffers not to guess
9hat any thing he "ie=s can greatly please.
1UU
DON 2UAN, c. ;<<<, s%.?H
6EGis% un -run%e de nebunie .n felul de)a vedea al .n%re-ii familii de La M$le,
-/ndea d$amna mare&al3 sun% %$,i vr1i,i de pre$,elul l$r, care nu &%ie dec/% s ascul%e, cu ni&%e
$c(i des%ul de frum$&i, ce)i drep%78
2ulien, la r/ndul lui, -sea .n pur%area d$amnei mare&al $ pild apr$ape desv/r&i% a
calmului patrician, care vde&%e $ p$li%e,e eGac% &i, mai ales, imp$sibili%a%ea $ricrei em$,ii
vii. !p$n%anei%a%ea .n mi&cri, lipsa s%p/nirii de sine ar fi scandaliza%)$ pe d$amna de
'ervaWues apr$ape la fel mul% ca lipsa de mre,ie fa, de inferi$ri. *el mai slab semn de
sensibili%a%e i s)ar fi pru% un s$i de be#ie moral% de care %rebuie s r$&e&%i &i care duneaz
da%$riei ce $ are fa, de ea .ns&i $rice pers$an suspus. *el mai plcu% lucru pen%ru d$amna
de 'ervaWues era s v$rbeasc despre ul%ima v/n%$are a re-elui3 iar car%ea ei fav$ri% era
.emoriile ducelui de &aint-&imon, mai ales pen%ru par%ea -eneal$-ic.
2ulien cun$&%ea l$cul care, dup felul cum cdeau luminile, se p$%rivea cel mai bine
-enului de frumuse,e al d$amnei de 'ervaWues. !e a&eza ac$l$ .nain%e de s$sirea ei, dar avea
-ri1 s)&i .n%$arc a&a fel scaunul, .nc/% s n)$ zreasc pe Ma%(ilde. Mira% de s%ruin,a cu
care se ferea de ea, d$mni&$ara de La M$le prsi .n%r)$ zi canapeaua albas%r &i, lu/ndu)&i
lucrul, veni s se a&eze la $ msu, vecin cu 1il,ul d$amnei mare&al. 9e sub b$rurile plriei
d$amnei de 'ervaWues, 2ulien $ vedea des%ul de apr$ape. Oc(ii ei, de care .i depindea s$ar%a,
mai .n%/i .l .n-r$zir, ap$i .l silir s ias din mu,enia lui $bi&nui%3 v$rbi, &i .nc f$ar%e bine.
< se adresa d$amnei mare&al, dar sin-ura lui ,in% era s)i %ulbure inima Ma%(ildei. 4i
se .nflcra .n%r)a%/%a, .nc/% d$amna de 'ervaWues a1unse s nu mai .n,elea- ce)i spunea.
En $c(ii ei, aces%a era un prim meri%. Dac lui 2ulien i)ar fi veni% ideea s &i)l
.n%re-easc prin c/%eva fraze din mis%ica -erman, fraze de .nal% reli-i$zi%a%e &i de iezui%ism,
d$amna mare&al l)ar fi s$c$%i% din%r)$ da% prin%re $amenii ale&i, c(ema,i s re-enereze veacul.
6'iindc d$vede&%e a%/%a lips de -us% .nc/% p$a%e s)i v$rbeasc $ sear .n%rea- &i cu
a%/%a .nflcrare d$amnei de 'ervaWues, .&i spunea d$mni&$ara de La M$le, n)am s)l mai
ascul%.8 4i %$a% seara aceea .&i ,inu cuv/n%ul, de&i cu -reu.
La miezul n$p,ii, c/nd Ma%(ilde lu sfe&nicul ca s)&i .ns$,easc mama .n camera ei,
d$amna de La M$le zb$vi pe scar, lud/ndu)l -r$zav pe 2ulien. Ma%(ilde, de as%)da%, se
supr de)a binelea3 nu)&i mai -si %$a% n$ap%ea s$mnul. Un -/nd $ lini&%iB 6*el pe care eu .l
dispre,uiesc p$a%e s par un $m ales .n $c(ii d$amnei mare&al8.
<ar 2ulien, pen%ru c nu s%%use cu m/inile .n s/n, era mai pu,in neferici%3 din
.n%/mplare, ddu cu $c(ii de p$r%$f$liul din piele ruseasc, .n care prin,ul [$ras$ff .nc(isese
cele cincizeci &i %rei de scris$ri de dra-$s%e, drui%e lui. 2ulien vzu $ n$%, .n 1$sul primei
scris$riB 2 se trimite num%rul 1 la o s%pt%m/n% dup% (nt/lnire.
6Am .n%/rzia%7 eGclam 2ulien, cci $ vd de mai mul% vreme pe d$amna de
'ervaWues.8 4i .ncepu imedia% s c$pieze aceas% prim scris$are de dra-$s%e3 era un s$i de
predic plin de fraze despre vir%u%e, uci-%$r de plic%isi%$are3 2ulien avu fericirea s ad$arm
la pa-ina a d$ua.
9es%e c/%eva ceasuri, z$rii .l -sir rezema% de mas. Unul din cele mai cumpli%e
m$men%e ale vie,ii lui era acela c/nd .n fiecare diminea,, %rezindu)se, .&i afla nefericirea, .n
ziua aceea .ns, %ermin apr$ape r/z/nd c$pia scris$rii. 6*um de e cu pu%in, s fi eGis%a%
vreun %/nr care s fie a&a78 .&i spunea el. 4i numr c/%eva fraze, de pes%e n$u r/nduri
fiecare. En 1$sul $ri-inalului, zri $ n$% scris cu crei$nulB
&crisoarea trebuie s-o duci personalI c%lare, cra"at% neagr%, redingot% albastr%. $l
dai scrisoarea portarului, cu un aer tare m/hnitD profund% melancolie (n pri"iri. >ac% z%re'ti
"reo camerist%, 'terge-#i lacrimile, pe furi'. 2dreseaz%-i un cu"/nt cameristei.
T$a%e aces%ea fur .ndeplini%e .n%$cmai.
6*eea ce fac e f$ar%e .ndrzne,, -/ndi 2ulien pe c/nd ie&ea din re&edin,a 'ervaWues3 dar
cu a%/% mai ru pen%ru [$ras$ff. ! .ndrzne&%i s)i scrii unei vir%u$ase a%/% de ves%i%e7 O s)mi
ara%e cel mai ad/nc dispre,, iar lumea se va prpdi de r/s pe s$c$%eala mea. De fap%, as%a e
sin-ura c$medie la care p$% fi sensibil. Da, $ s)mi fac plcere s umplu de $car fiin,a
$di$as creia .l spun eu. Dac ar fi s)mi dau crezare, a& sv/r&i $rice crim, numai ca s m
dis%rez.8
De)$ lun de zile, cea mai plcu% clip din via,a lui 2ulien era aceea c/nd .&i ducea
calul la -ra1d. [$ras$ff .l in%erzisese cu %$a% %ria s)&i priveasc, $rice s)ar fi .n%/mpla%,
iubi%a care .l prsise. Dar pasul calului, pe care ea .l cun$&%ea prea bine, &i felul cum 2ulien
b%ea cu crava&a .n u&a -ra1dului ca s c(eme vreun r/nda& $ a%r-ea une$ri pe Ma%(ilde
.ndr%ul perdelei de la fereas%r. 9erdeaua de muselin era a%/% de sub,ire, .nc/% 2ulien pu%ea
s vad prin ea. 9rivind .n%r)un anumi% fel, pe sub b$rul plriei, zrea d$ar silue%a Ma%(ildei,
fr s)i p$a% vedea &i $c(ii. 69rin urmare, .&i spunea el, nici ea nu mi)i p$a%e vedea pe ai
mei, a&a c nu &%ie dac $ privesc sau nu.8
!eara, d$amna de 'ervaWues se pur% cu el ca &i cum n)ar fi primi% diser%a,ia fil$s$fic,
mis%ic &i reli-i$as pe care, diminea,a, i)$ .nm/nase p$r%arului cu a%/%a melanc$lie, .n a1un,
.n%/mplarea .l ar%ase lui 2ulien cum s fie el$cven%3 de aceea se a&ez .n a&a fel .nc/% s vad
$c(ii Ma%(ildei. Ea, la r/ndul ei, de cum s$si d$amna mare&al, se ridic de pe canapeaua
albas%r3 as%a .nsemna c)&i prsea s$cie%a%ea. D$mnul de *r$isen$is pru dezam-i% de n$ua
ei %$an3 suferin,a lui vdi% .l fcu pe 2ulien s ui%e ce era mai durer$s .n pr$pria lui
nen$r$cire.
!i%ua,ia aceas%a nea&%ep%a% .l fcu s v$rbeasc minuna%3 &i, cum am$rul se s%rec$ar
c(iar &i .n inimile care slu1esc drep% %emplu cel$r mai .nal%e vir%u,i, d$amna mare&al .&i spuse
pe c/nd urca .n %rsur ca s pleceB 6Marc(iza de La M$le are drep%a%e, %/nrul aba%e e f$ar%e
dis%ins. 9esemne c, .n primele zile, prezen,a mea l)a in%imida%. De fap%, in casa as%a %$% ce
.n%/lne&%i e u&ura%ic3 vd numai vir%u,i spri1ini%e pe b%r/ne,e &i care au avu% mare nev$ie de
-(ea,a anil$r. 9$a%e c %/nrul a pricepu% de$sebirea3 &i scrie frum$s3 dar %are m %em ca nu
cumva cererea de a)l lumina cu sfa%urile mele, cuprins .n scris$are, s nu fie la urma urmei,
dec/% un sen%imen% de care nu)&i d el seama.
T$%u&i, c/%e c$nver%iri n)au .ncepu% a&a7 *eea ce m face s %ra- nde1di bune .n
privin,a aces%eia e de$sebirea din%re s%ilul lui si s%ilul %ineril$r ale cr$r scris$ri am avu%
prile1ul s le vd. E cu nepu%in, s nu recun$&%i dui$&ia evlaviei, $ seri$zi%a%e ad/nc &i mul%
c$nvin-ere .n scrisul aces%ui %/nr pre$%3 s)ar pu%ea s aib blinda vir%u%e a lui Massill$n
>P?
.8
CAPITOLUL ,,%II
Cl "ai *nal& 2"ni&-i 4i$ric&i
&er"icii! talente! merit! haida-de!
s% faci parte dintr-o clic% oarecare!
TYLYMAfUE
>PV
As%fel, ideea unui episc$pa% se c$n%$pea pen%ru prima $ar cu ima-inea lui 2ulien .n
min%ea unei femei care, mai cur/nd sau mai %/rziu, avea s .mpar% .n 'ran,a cele mai alese
demni%,i ale bisericii. Dar n$r$cul aces%a nu l)ar fi pu%u% mi&ca del$c pe 2ulien3 pen%ru
m$men%, min%ea nu i se pu%ea .nl,a la nimic al%ceva .n afar de nefericirea lui ac%ual3 iar
nefericirea .l sp$rea din %e miri ce3 de pild, vederea pr$priei lui $di .l devenise de nesuferi%.
!eara, c/nd in%ra ac$l$ cu luminarea aprins, fiecare m$bil, fiecare p$d$ab c/% de
ne.nsemna% i se prea c prinde -las ca s)i ves%easc, acru, vreun amnun% al nefericirii.
6As%zi %rebuie s muncesc iar ca un $cna&, .&i spuse in%r/nd .n $daie, cu $ vi$iciune
pe care n)$ mai avusese de mul% vreme3 s sperm c a d$ua scris$are va fi mai pu,in
plic%isi%$are dec/% prima.8
A d$ua scris$are era .ns &i mai plic%isi%$are. *eea ce c$pia i se prea a%/% de absurd,
.nc/% a1unse s c$pieze, r/nd cu r/nd, fr s se mai -/ndeasc la sensul cuvin%el$r.
6E mai plin de fraze umfla%e c(iar &i dec/% d$cumen%ele $ficiale ale %ra%a%ului de la
Muns%er
>?T
, pe care pr$fes$rul de dipl$ma,ie m punea s le c$piez, la L$ndra8, .&i spuse el.
Abia a%unci .&i amin%i de scris$rile d$amnei de 'ervaWues, ale cr$r $ri-inale ui%ase s
le .nap$ieze -ravului spani$l d$n Die-$ us%$s. Le cu%3 erau, .n%r)adevr, apr$ape la fel de
.nc/lci%e ca &i ale %/nrului n$bil rus. Nu se .n,ele-ea nimic din cuprinsul l$r. "$iau s spun
%$% &i s nu spun nimic. 6As%a)i (arfa e$lian a s%ilului, -/ndi 2ulien. En mi1l$cul cel$r mai
.nal%e cu-e%ri despre (a$s, despre m$ar%e, despre ve&nicie e%c. nu vd al%ceva real dec/% $
%eam -r$zav de ridic$l.8
M$n$l$-ul, pe care l)am prescur%a% acum, fu repe%a% vreme de d$u sp%m/ni .n &ir.
! ad$arm c$piind un s$i de c$men%ariu al 2pocalipsului, s duc a d$ua zi, cu un aer
melanc$lic, scris$area, s)&i .ndrep%e calul spre -ra1d cu speran,a c va zri r$c(ia Ma%(ildei,
s lucreze, s mear- seara la $per, a%unci c/nd d$amna de 'ervaWues nu venea .n casa
familiei de La M$le, aceas%a era desf&urarea m$n$%$n a vie,ii lui 2ulien. *are devenea mai
in%eresan% c/nd d$amna de 'ervaWues $ vizi%a pe marc(iz3 a%unci, 2ulien pu%ea s zreasc
$c(ii Ma%(ildei pe sub b$rul plriei d$amnei mare&al &i devenea v$rbre,. 'razele lui
pi%$re&%i &i sen%imen%ale .ncepeau s cape%e .n%$rs%uri mai de$sebi%e &i %$%$da% mai ele-an%e.
E&i ddea perfec% seama c ceea ce spunea i se prea absurd Ma%(ildei, dar v$ia s)$
uimeasc prin ele-an,a felului de a r$s%i cuvin%ele. 6*u c/% are s fie mai fals ceea ce spun, cu
a%/% am s)i plac mai mul%8, -/ndea 2ulien3 &i a%unci, cu $ .ndrzneal .nspim/n%%$are,
eGa-era unele aspec%e ale na%urii. Observase des%ul de repede c, pen%ru a nu prea vul-ar .n
$c(ii d$amnei mare&al, %rebuia mai ales s se fereasc de ideile simple &i cu 1udeca%. 4i $
,inea .n%runa a&a, sau .&i prescur%a amplificrile, dup succesul sau dup indiferen,a pe care le
vedea .n $c(ii cel$r d$u n$bile d$amne cr$ra %rebuia s le plac.
En -eneral via,a .i era mai pu,in (id$as .n zilele c/nd nu fcea nimic.
6Ei, ia%)m %ranscriindu)l pe al cincisprezecelea din discursurile as%ea .nfi$r%$are, .&i
spunea el .n%r)$ sear3 primele paisprezece i)au f$s% .nm/na%e cu %$a% -ri1a p$r%arului
d$amnei mare&al. "$i avea cins%ea s)i umplu %$a%e ser%arele bir$ului. 4i %$%u&i, ea se p$ar%
cu mine eGac% ca &i c/nd nu i)a& scrie7 *um au s se sf/r&easc %$a%e as%eaQ !%a%$rnicia mea $
s)$ plic%iseasc la fel de mul% pe c/% m plic%ise&%e &i pe mineQ Trebuie s recun$sc c rusul,
prie%enul lui [$ras$ff, .ndr-$s%i% de frum$asa QuaCer% din 0ic(em$nd, a f$s%, la vremea lui,
un $m nemaip$meni%3 ceva mai plic%isi%$r nici nu se p$a%e .nc(ipui.8
*a %$a%e fiin,ele medi$cre pe care .n%/mplarea le pune .n fa,a manevrel$r unui mare
-eneral, 2ulien nu pricepea $ i$% din a%acul eGecu%a% de %/nrul rus asupra frum$asei
en-lez$aice. 9rimele pa%ruzeci de scris$ri n)aveau al% r$s% dec/% s)$ fac s)i ier%e .ndrzneala
de a)i scrie. Aceas% fiin, bl/nd, care p$ale c se plic%isea nespus de mul%, %rebuia deprins
cu $biceiul de)a primi scris$ri p$a%e ceva mai pu,in serbede dec/% via,a ei de %$a%e zilele.
En%r)$ diminea,, i se .nm/n lui 2ulien $ scris$are3 el recun$scu .nsemnele d$amnei de
'ervaWues &i rupse pece%ea cu $ -rab care, cu c/%eva zile .nain%e, i s)ar fi pru% imp$sibil3 nu
era dec/% $ invi%a,ie la cin.
2ulien cu% .nfri-ura% ins%ruc,iunile prin,ului [$ras$ff. Din nefericire, %/nrul rus
,inuse s fie u&ura%ic ca D$ra%
>?>
, ac$l$ unde s)ar fi cuveni% s fie simplu &i deslu&i%3 2ulien nu
pu%u s -(iceasc ce p$zi,ie m$ral %rebuia s ad$p%e la cina d$amnei mare&al.
!al$nul era de $ mre,ie ului%$are, p$lei% ca -aleria Dianei de la Tuileries, cu %abl$uri
zu-rvi%e .n ulei pe pere,i. 9e %abl$urile aces%ea se aflau, ici)c$l$, pe%e de cul$are mai
desc(is. 2ulien afl mai %/rziu c unele subiec%e i se pruser cam necuviinci$ase -azdei,
.nc/% pusese s fie c$rec%a%e %abl$urile. 6!ec$l m$ral.S8 -/ndi el.
En sal$n, vzu %rei din%re pers$na1ele care fuseser de fa, la redac%area n$%ei secre%e.
Unul din%re ei, preasfin,i%ul episc$p de ]]], unc(iul d$amnei mare&al, avea f$aia
beneficiil$r
>?=
&i, dup c/% se spunea, nu era .n s%are s refuze nimic nep$a%ei lui. 6*e pas uria&
am fcu%, .&i spuse 2ulien z/mbind cu melanc$lie, &i c/% de rece m las7 <a%)m lu/nd masa
cu faim$sul episc$p de ] ] ].8
*ina fu medi$cr, iar c$nversa,ia de nesuferi%. 69arc ar fi %abla de ma%erii a unei cr,i
pr$as%e, -/ndi 2ulien. T$a%e marile subiec%e care frm/n% min%ea $meneasc sun% discu%a%e cu
.ndrzneal. Dar dac s%ai s ascul,i %rei minu%e, nu &%ii ce)i mai de mirareB .nfumurarea celui
ce v$rbe&%e sau .nfi$r%$area lui i-n$ran,.8
*i%i%$rul l)a ui%a%, fr d$ar &i p$a%e, pe scrii%$ra&ul numi% Tanbeau, nep$%ul
academicianului &i vii%$rul pr$fes$r, care, prin 1$snicele lui cal$mnii, prea meni% s
$%rveasc sal$nul pala%ului La M$le.
Omule,ul s%a .i ddu pen%ru prima $ar lui 2ulien ideea c s)ar pu%ea prea bine ca
d$amna de 'ervaWues, de&i nu rspundea la scris$rile lui, s priveasc cu bunv$in,
sen%imen%ul care le dic%a. !ufle%ul ne-ru al lui Tanbeau era zdr$bi% c/nd se -/ndea la succesul
lui 2ulien. 6Dar cum, pe de al% par%e, un $m de meri%, ca &i un ne-(i$b, de al%fel, nu p$a%e fi
.n d$u l$curi de$da%, dac !$rel devine aman%ul sublimei d$amne mare&al, .&i spunea
vii%$rul pr$fes$r, ea .l va -si un l$c&$r bun .n ierar(ia bisericeasc, iar eu a& scpa de el din
pala%ul La M$le.8
9rin%ele 9irard .l ,inu &i el lui 2ulien $ nesf/r&i% predic asupra succesel$r lui .n casa
de 'ervaWues. 9redica cuprindea -el$zia de sec% din%re aus%erul 1ansenis% &i sal$nul iezui%ic,
re.nn$i%$r &i m$nar(ic, al vir%u$asei d$amne mare&al.
CAPITOLUL ,,%III
)anon L$cau&
Kar odat% ce se con"insese de-a
binelea de nerozia 'i de m%g%ria
stare#ului, el o scotea la cap%t de
obicei destul de bine, spun/nd
negru la ce era alb, 'i alb la ce
era negru.
L<*HTEME0G
>?A
<ns%ruc,iunile lui [$ras$ff rec$mandau cu %$a% %ria s nu c$n%razic nici$da% .n
discu,ii pers$ana creia i se scria. Nu %rebuia s ias, sub niciun m$%iv, din r$lul admira%$rului
celui mai eG%a%ic3 scris$rile p$rneau %$%deauna de la aceas% presupunere.
En%r)$ sear, la $per, .n l$1a d$amnei de 'ervaWues, 2ulien ridica .n slvi bale%ul dup
.anon Lescaut. !in-ura pricin pen%ru care v$rbea a&a era fap%ul c)l -sea cu %$%ul lipsi% de
val$are.
D$amna mare&al spuse c bale%ul era cu mul% mai pre1$s dec/% r$manul aba%elui
9rev$s%.
6*um $are7 se -/ndi 2ulien mira%, dar &i amuza%, $ fiin, a%/% de vir%u$as laud un
r$man78 D$amna de 'ervaWues .&i mr%urisea, de d$u sau de %rei $ri pe sp%m/n, dispre,ul
cel mai deplin pen%ru scrii%$rii care, prin lucrrile l$r serbede, .ncearc s c$rup un %inere%,
vai7 prea .nclina% spre r%cirile sim,uril$r.
I En -enul aces%a im$ral &i prime1di$s, .anon Lescaut, dup c/% se spune, $cup un
l$c de frun%e, c$n%inu d$amna mare&al. !lbiciunile &i spaimele binemeri%a%e ale unui sufle%
cu adevra% pc%$s sun% descrise .n r$man cu mul% pr$funzime3 as%a nu l)a .mpiedica%, %$%u&i,
pe $napar%e al dumi%ale s spun la !f/n%a Elena c .anon Lescaut e $ car%e scris pen%ru
lac(ei.
*uvin%ele aces%ea .l .nvi$rar din%r)$ da% pe 2ulien. 6*ineva a vru% s m piard .n
fa,a d$amnei mare&al3 i)a v$rbi% despre .nflcrarea mea pen%ru Nap$le$n. 4i as%a a supra%)$
.ndea1uns ca s se lase ispi%i% a m face s)i sim% suprarea.8 Desc$perirea .l .nveseli pen%ru
%$a% seara &i)l fcu s fie amuzan%. 9e c/nd .&i lua rmas bun de la d$amna mare&al, .n fa,a
$perei, ea .i spuseB
I Nu ui%a, d$mnule, c nimeni nu %rebuie s)l iubeasc pe $napar%e a%unci c/nd m
iube&%e pe mine3 p$a%e, cel mul%, s)l accep%e ca pe $ necesi%a%e impus de pr$viden,. De
al%fel, $mul aces%a n)avea sufle%ul des%ul de mldi$s ca s -us%e $perele de ar%.
60/nd m% iube'te pe mine7 .&i repe%a 2ulien3 cuvin%ele as%ea sau nu spun nimic, sau
spun %$%ul. <a% secre%ul limba1ului care ne lipse&%e n$u, bie,il$r pr$vinciali.8 4i se -/ndi
mul% vreme la d$amna de 0:nal, c$piind $ scris$are nesf/r&i% c%re d$amna mare&al.
I *um se face, .i spuse ea a d$ua zi, afec%/nd $ nepsare care lui i se pru pr$s%
1uca%, cum se face c dumnea%a .mi v$rbe&%i despre Londra &i despre !ichemond .n%r)$
scris$are c$mpus ieri)sear, pe c/% se pare, dup ie&irea de la $perQ
2ulien se sim,i .ncurca%3 c$piase r/nd cu r/nd scris$area, fr s se -/ndeasc la ce
scria, &i se vede c ui%ase s .nl$cuiasc L$ndra &i 0ic(em$nd, afla%e .n $ri-inal, prin 9aris &i
!ain%)*l$ud. Encepu d$u sau %rei fraze, dar nu izbu%i s le duc p/n la cap%3 abia se
s%p/nea s nu r/d cu ($($%e. En cele din urm, cu%/ndu)&i cuvin%ele, a1unse la aceas% ideeB
I Enflcra% de -/ndurile cele mai sublime asupra cel$r mai ad/nci nzuin,e ale inimii
$mene&%i, sufle%ul meu, scriindu)v, s)ar fi pu%u% s aib $ clip de r%cire.
6Am impresi$na%)$, .&i spuse el, deci p$% s)mi cru, plic%iseala din res%ul serii.8 4i
prsi .n -$an re&edin,a 'ervaWues. !eara, reci%ind $ri-inalul scris$rii din a1un, a1unse cur/nd
la pasa1ul fa%al, .n care %/nrul rus v$rbea despre L$ndra &i despre 0ic(em$nd. 2ulien se mir
vz/nd c scris$area era apr$ape dr-s%$as.
*$n%ras%ul din%re u&urin,a aparen% a cuvin%el$r lui &i pr$funzimea sublim, apr$ape
ap$calip%ic, a scris$ril$r %rimise, .l .nl,ase .n $c(ii d$amnei mare&al. Ei .l plcea, mai ales,
lun-imea frazel$r3 nici urm de s%ilul acela sl%re,, adus la m$d de "$l%aire, $mul a%/% de
im$ral7 De&i er$ul n$s%ru fcea pe dracu .n pa%ru ca s alun-e $rice in%en,ie de bun)sim, din
cuvin%ele lui, ele mai