Sunteți pe pagina 1din 13

Programa analitic (curruculumul cursului)

Denumirea cursului Drept fiscal


Titularul cursului Conf.univ.dr. Armeanic Alexandru
Ciclul (L-
licena, M-
masterat)
L
Codul
cursului
S.05.O.039.2 !nul """ Semestrul #
$r. credite 5
Lim%a de
instruire
&om'n(rus
)orma de e*aluare +inal
(E examen, V-
verificare)
,
Ore din -lanul de .n*/m'nt 0
Ore studiu
indi*idual
90
Total ore -e
semestru
050
Facultatea
Economie General
i Drept
Specialitatea 381.1 Drept
Catedra Drept pulic

Categoria +ormati* a cursului (F-fundamental, G-general, S-de secialitate, !-
s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu)
S
Categorie de o-/ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- "i"nal, L- li$er alegere) O
$umrul ma1im de studen/i care se -ot .nscrie la curs 250
Condi/ii de acces
O%ligatorii
2nsu3irea *oca%ularului 4uridic. Cunoa3terea 3i .nsu3irea
institu/iilor 4uridice +iscale .n sens material 3i -rocedural.
&ecomandate
Cunoa3terea literaturii 4uridice de s-ecialitate auto5tone 3i
a Codului )iscal al &e-u%licii 6oldo*a.
)undamentare Disci-lina 7Dre-t +iscal8 anali9ea9 institu/ia ra-ortul 4uridic +iscal de
autoritate: necesar -entru a-licarea -ractic a legisla/iei +iscale .n *igoare:
Aprobat la edina catedrei
Drept public,
proces-verbal
nr. 1 din 30.08.2012
Aprobat la Consiliul
Facultii !cono"ie
#eneral i $rept
%$ecanul Facultii&
proces-verbal
nr. din
Aprobat la Co"isia "etodico-tiini'ic
a Facultii !cono"ie #eneral i $rept
nr.(( din (((((((
)e' catedr,
(((((((((((
$ecan, *reedintele
Consiliului
(((((((((((((
*reedintele Co"isiei
((((((((((((((((
$umrul total de ore (-e semestru) din -lanul
de .n*/m'nt
(&-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de
la$"rat"r, '-r"iect sau lucrri ractice)
Total C S L P
0 30 30 ; ;
-entru *iitorii 4uri3ti .ntru -artici-area la controale +iscale 3i re-re9entan/ .n
instan/ -e dosare din s+era +iscal.
O%iecti*ele(&e9ultatele
.n*/rii
!iectivul -rinci-al al disci-linei const .n studierea reglementrii 4uridice
+iscale .n *igoare -rin -risma at.t al as-ectelor teoretice: c.t 3i a celor
-ractice. "e#ultatele $nv%rii *or +orma a%ilit/i .ntru cunoa3terea temeinic
al institu/iilor 4uridice +iscale -entru -restarea calitati* de asisten/ 4uridic .n
-ractica din domeniul dat.
&n re#ultat studen%ii vor do'ndi(
- &"metene de cun"a(tere) s anali9e9e elementele de indi*iduali9are
ale im-o9itelor 3i ta1elor< s sta%ileasc semnele distincti*e ale
im-o9itelor 3i ta1elor: -rocedura +iscal 3i de e1ecutare silit< s
anali9e9e natura 4uridic de o%liga/ie +iscal.
- &"metene de c"nducere a activitil"r) s con3tienti9e9e im-ortan/a
a-licrii con+orme a legisla/iei +iscale .n tim- 3i s-a/iu< s inter-rete9e
con/inutul normelor legale de natur +iscal.
- &"metene de gesti"nare a inf"rmaiei= s e1-lice esen/a a-licrii
im-o9itelor 3i ta1elor .n rela/iile dintre su%iec/i ai ra-ortului 4uridic +iscal<
s determine eta-ele -rocedurii +iscale< s ela%ore9e cereri de c5emare
.n instan/ .n ca9ul a-licrii necon+orme a legisla/iei +iscale.
- &"metene etice) -erce-erea o-ortunit/ilor -e care le o+er
cunoa3terea materiei dre-tului +iscal al a+acerilor 3i natura ra-orturilor
4uridice ale su%iec/ilor de dre-t -u%lic<
- &"metene de cercetare= solu/ionarea -ro%lemelor .n sistemul
-rocedural al dre-tului +iscal: -recum 3i .ncadrarea 4uridic al +a-telor
s*.rite de contri%ua%il .n sera +iscal.
Con/inutul cursului
(materia)
6odulul ". Dre-tul +iscal 3i legisla/ia +iscal (2(2(>).
6odulul "". Teoria general -ri*ind im-o9itele 3i ta1ele (2(2(>).
6odulul """. ,1ecutarea o%liga/iei +iscale (2(2(>).
6odulul "#. Procedura e1ecutrii silite a o%liga/iei +iscale (>(>(?).
6odulul #. &eglementarea 4uridic a im-o9itului -e *enit a-licat -ersoanelor
ce -ractic acti*itatea de antre-renoriat (>(>(?).
6odulul #". "m-o9itul -e *enit al -ersoanelor +i9ice ce nu -ractic acti*itatea
de antre-renoriat (>(>(?).
6odulul #"". "m-unerea *eniturilor din circula/ia a*erii (0(0(2).
6odulul #""". &eglementarea 4uridic a im-o9itelor indirecte (>(>(?).
6odulul "@. "m-o9itul -e %unurile imo%iliare (2(2(>).
6odulul @. Ta1ele -erce-ute .n +ondul rutier (0(0(2).
6odulul @". &egimul 4uridic al ta1elor locale (2(2(>).
6odulul @"". !dministrarea +iscal (2(2(>).
Ai%liogra+ia minimal
Codul )iscal al &e-u%licii 6oldo*a: ado-tat -rin Legea nr. 003;@""" din
2>.0>.099B
!rmeanic !.: Clima $. Ca-itolul 00. Particularit/ile e1aminrii litigiilor
+iscale. 2n= 6anualul 4udectorului la e1aminarea -ricinilor ci*ile. C5i3inu=
,ditura Cartier 4uridic: 200:
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: &otaru !.: Palade "u.: Cu4uman T.: Tetelea ,.:
Dre-t +iscal: ed. 76useum8 : C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: Dre-t +iscal: ed. 7!.S.,.6.8: C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: )iscalitatea .n statele contem-orane: ed. 7C, DS68: C5i3inu
2003.
EFGHIJKLM N.O.: PJKQIL L MJKQIQRQS TFJRQ: LHU. VNMJKLWLXJ YFSZZ8:
[QZXRJ 099B.
Cliga ".: Dre-t +inanciar: ed. \umanitas: Aucure3ti 099?.
]aguna D.D.: Dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7!.L.L.8: Aucure3ti 2003.
]aguna D.D.: Tratat de dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7Oscar Print8: Aucure3ti
2000.
Te5nologiile didactice
metodele de -redare;.n*/are;cercetare;e*aluare ^ e1-unere: inter-retarea
normelor 4uridice: anali9a -racticii 4udiciare<
mi4loacele didactice ; note de curs ale titularului: cunoa3terea 3i a-licarea
-ractic a -rogramului la calculator 76oldLe18: etc.
6odalitatea e*alurii
+inale
Evaluare final ) examen.
Sta%ilirea notei +inale
(-onderea e1-rimat
.n _)
Dou teste -e -arcursul semestrului *+,
&eu3ita curent (e*aluarea +ormati*) -+,
&e9ultatul la e1amen(*eri+icare (e*aluarea +inal) *+,
Tim-ul total (ore -e semestru) al acti*it/ilor de studiu indi*idual -retinse studentului
0. Desci+rarea 3i studiul noti/elor de
curs
5
?. Pregtire -re9entri orale
5
2. Studiu du- manual: su-ort de curs 00 9. Pregtire e1aminare +inal 20
3. Studiul %i%liogra+iei minimale indicate 5 00. Consulta/ii 5
>. Documentare su-limentar .n
%i%liotec
5 00. Documentare -e teren 5
5. !cti*itate s-eci+ic de -regtire
seminar 3i(sau la%orator
5 02. Documentare -e "$T,&$,T 00
. &eali9are teme: re+erate: eseuri:
traduceri etc.
5 03. !lte acti*it/i ;
B. Pregtire teste: lucrri de control 00 0>. !lte acti*it/i ;
TOT!L ore studiu indi*idual (-e semestru) ` 90 ore
Data com-letrii= 30.0?.2002 Semntura titularului= aaaaaaaaaaaaaaa
Programa analitic (curruculumul cursului)
Denumirea cursului Drept fiscal
Titularul cursului Conf.univ.dr. Armeanic Alexandru
Ciclul (L-
licena, M-
masterat)
L
Codul
cursului
S.05.O.039.2 !nul """ Semestrul #
$r. credite 5
Lim%a de
instruire
&om'n(rus
)orma de e*aluare +inal
(E examen, V-
verificare)
,
Ore din -lanul de .n*/m'nt 0
Ore studiu
indi*idual
90
Total ore -e
semestru
050
Facultatea
Economie General
i Drept
Specialitatea Drept
Catedra Drept pulic


Categoria +ormati* a cursului (F-fundamental, G-general, S-de secialitate, !-
s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu)
S
Categorie de o-/ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- "i"nal, L- li$er alegere) O
$umrul ma1im de studen/i care se -ot .nscrie la curs 25
Aprobat la edina catedrei
Drept public,
proces-verbal
nr. 1 din 30.08.2012
Aprobat la Consiliul
Facultii !cono"ie
#eneral i $rept
%$ecanul Facultii&
proces-verbal
nr. din
Aprobat la Co"isia "etodico-tiini'ic
a Facultii !cono"ie #eneral i $rept
nr.(( din (((((((
)e' catedr,
(((((((((((
$ecan, *reedintele
Consiliului
(((((((((((((
*reedintele Co"isiei
((((((((((((((((
$umrul total de ore (-e semestru) din -lanul
de .n*/m'nt
(&-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de
la$"rat"r, '-r"iect sau lucrri ractice)
Total C S L P
0 30 30 ; ;
Condi/ii de acces
O%ligatorii
2nsu3irea *oca%ularului 4uridic. Cunoa3terea 3i .nsu3irea
institu/iilor 4uridice +iscale .n sens material 3i -rocedural.
&ecomandate
Cunoa3terea literaturii 4uridice de s-ecialitate auto5tone 3i
a Codului )iscal al &e-u%licii 6oldo*a.
)undamentare
Disci-lina 7Drept fiscal8 anali9ea9 institu/ia ra-ortul 4uridic +iscal de
autoritate: necesar -entru a-licarea -ractic a legisla/iei +iscale .n *igoare:
-entru *iitorii 4uri3ti .ntru -artici-area la controale +iscale 3i re-re9entan/ .n
instan/ -e dosare din s+era +iscal.
O%iecti*ele(&e9ultatele
.n*/rii
!iectivul -rinci-al al disci-linei const .n studierea reglementrii 4uridice
+iscale .n *igoare -rin -risma at.t al as-ectelor teoretice: c.t 3i a celor
-ractice. "e#ultatele $nv%rii *or +orma a%ilit/i .ntru cunoa3terea temeinic
al institu/iilor 4uridice +iscale -entru -restarea calitati* de asisten/ 4uridic .n
-ractica din domeniul dat.
&n re#ultat studen%ii vor do'ndi(
- &"metene de cun"a(tere) s anali9e9e elementele de indi*iduali9are
ale im-o9itelor 3i ta1elor< s sta%ileasc semnele distincti*e ale
im-o9itelor 3i ta1elor: -rocedura +iscal 3i de e1ecutare silit< s
anali9e9e natura 4uridic de o%liga/ie +iscal.
- &"metene de c"nducere a activitil"r) s con3tienti9e9e im-ortan/a
a-licrii con+orme a legisla/iei +iscale .n tim- 3i s-a/iu< s inter-rete9e
con/inutul normelor legale de natur +iscal.
- &"metene de gesti"nare a inf"rmaiei= s e1-lice esen/a a-licrii
im-o9itelor 3i ta1elor .n rela/iile dintre su%iec/i ai ra-ortului 4uridic +iscal<
s determine eta-ele -rocedurii +iscale< s ela%ore9e cereri de c5emare
.n instan/ .n ca9ul a-licrii necon+orme a legisla/iei +iscale.
- &"metene etice) -erce-erea o-ortunit/ilor -e care le o+er
cunoa3terea materiei dre-tului +iscal al a+acerilor 3i natura ra-orturilor
4uridice ale su%iec/ilor de dre-t -u%lic<
- &"metene de cercetare= solu/ionarea -ro%lemelor .n sistemul
-rocedural al dre-tului +iscal: -recum 3i .ncadrarea 4uridic al +a-telor
s*.rite de contri%ua%il .n sera +iscal.
Con/inutul cursului
(materia)
6odulul ". PJKQIQRQS TFJRQ L MJKQIQRQS HJXQMQUJWSKbZWRQ (2(2(>).
6odulul "". cdeJf WSQFLf MJKQIQR L ZdQFQR (2(2(>).
6odulul """. gZTQKMSMLS MJKQIQRGh QdfHJWSKbZWR (2(2(>).
6odulul "#. YFLMiULWSKbMQS LZTQKMSMLS MJKQIQRGh QdfHJWSKbZWR (>(>(?).
6odulul #. jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf TQUQhQUMQIQ MJKQIJ
TFLlSMfSlJf UKf KLm HJMLlJneLlZf
TFSUTFWMLlJWSKbZXQo USoWSKbMQZWn (>(>(?).
6odulul #". YQUQhQUMGo MJKQI: TFLlSMfSlGo UKf pLHLkSZXLh KLm MS
HJMLlJneLlZf TFSUTFLMLlJWSKbZXQo USfWSKbMQZWL (>(>(?).
6odulul #"". PJKQIQQdKQqSMLS UQhQUJ LH QdFJeSMLf LlieSZWRJ (0(0(2).
6odulul #""". jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf XQZRSMMGh MJKQIQR (>(>(?).
6odulul "@. PJKQI MJ MSURLqLlQS LlieSZWRQ (2(2(>).
6odulul @. rQFQqMGS ZdQFG (0(0(2).
6odulul @". jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf lSZWMGh ZdQFQR (2(2(>).
6odulul @"". PJKQIQRQS JUlLMLZWFLFQRJMLS (2(2(>).
Ai%liogra+ia minimal
;Codul )iscal al &e-u%licii 6oldo*a: ado-tat -rin Legea nr. 003;@""" din
2>.0>.099B
;!rmeanic !.: Clima $. Ca-itolul 00. Particularit/ile e1aminrii litigiilor +iscale.
2n= 6anualul 4udectorului la e1aminarea -ricinilor ci*ile. C5i3inu= ,ditura
Cartier 4uridic: 200:
;!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: &otaru !.: Palade "u.: Cu4uman T.: Tetelea ,.:
Dre-t +iscal: ed. 76useum8 : C5i3inu 2000.
;!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: Dre-t +iscal: ed. 7!.S.,.6.8: C5i3inu 2000.
;!rmeanic !.: )iscalitatea .n statele contem-orane: ed. 7C, DS68: C5i3inu
2003.
;EFGHIJKLM N.O.: PJKQIL L MJKQIQRQS TFJRQ: LHU. VNMJKLWLXJ YFSZZ8:
[QZXRJ 099B.
;Cliga ".: Dre-t +inanciar: ed. \umanitas: Aucure3ti 099?.
;]aguna D.D.: Dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7!.L.L.8: Aucure3ti 2003.
Te5nologiile didactice
metodele de -redare;.n*/are;cercetare;e*aluare ^ e1-unere: inter-retarea
normelor 4uridice: anali9a -racticii 4udiciare<
mi4loacele didactice ; note de curs ale titularului: cunoa3terea 3i a-licarea
-ractic a -rogramului la calculator 76oldLe18: etc.
6odalitatea e*alurii
+inale
Evaluare final ) examen.
Sta%ilirea notei +inale
(-onderea e1-rimat
.n _)
Dou teste -e -arcursul semestrului *+,
&eu3ita curent (e*aluarea +ormati*) -+,
&e9ultatul la e1amen(*eri+icare (e*aluarea +inal) *+,
Tim-ul total (ore -e semestru) al acti*it/ilor de studiu indi*idual -retinse studentului
0. Desci+rarea 3i studiul noti/elor de
curs
5
?. Pregtire -re9entri orale
5
2. Studiu du- manual: su-ort de curs 00 9. Pregtire e1aminare +inal 20
3. Studiul %i%liogra+iei minimale indicate 5 00. Consulta/ii 5
>. Documentare su-limentar .n
%i%liotec
5 00. Documentare -e teren 5
5. !cti*itate s-eci+ic de -regtire
seminar 3i(sau la%orator
5 02. Documentare -e "$T,&$,T 00
. &eali9are teme: re+erate: eseuri:
traduceri etc.
5 03. !lte acti*it/i ;
B. Pregtire teste: lucrri de control 00 0>. !lte acti*it/i ;
TOT!L ore studiu indi*idual (-e semestru) ` 90 ore
Data com-letrii= 30.0?.2002 Semntura titularului= aaaaaaaaaaaaaaa

Programa analitic (curruculumul cursului)
Denumirea cursului Drept fiscal
Titularul cursului Conf.univ.dr. Armeanic Alexandru
Ciclul (L-
licena, M-
masterat)
L
Codul
cursului
S.0B.O.0>2.2 !nul "# Semestrul #""
$r. credite 5
Lim%a de
instruire
&om'n(rus
)orma de e*aluare +inal
(E examen, V-
verificare)
,
Ore din -lanul de .n*/m'nt 0
Ore studiu
indi*idual
03>
Total ore -e
semestru
050
Facultatea
Economie General
i Drept
Specialitatea Drept
Catedra Drept pulic

Aprobat la edina catedrei
Drept public,
proces-verbal
nr. 1 din 30.08.2012
Aprobat la Consiliul
Facultii !cono"ie
#eneral i $rept
%$ecanul Facultii&
proces-verbal
nr. din
Aprobat la Co"isia "etodico-tiini'ic
a Facultii !cono"ie #eneral i $rept
nr.(( din (((((((
)e' catedr,
(((((((((((
$ecan, *reedintele
Consiliului
(((((((((((((
*reedintele Co"isiei
((((((((((((((((
$umrul total de ore (-e semestru) din -lanul
de .n*/m'nt
(&-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de
la$"rat"r, '-r"iect sau lucrri ractice)
Total C S L P
0 02 > ; ;
Categoria +ormati* a cursului (F-fundamental, G-general, S-de secialitate, !-
s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu)
S
Categorie de o-/ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- "i"nal, L- li$er alegere) O
$umrul ma1im de studen/i care se -ot .nscrie la curs 25
Condi/ii de acces
O%ligatorii
2nsu3irea *oca%ularului 4uridic. Cunoa3terea 3i .nsu3irea
institu/iilor 4uridice +iscale .n sens material 3i -rocedural.
&ecomandate
Cunoa3terea literaturii 4uridice de s-ecialitate auto5tone 3i
a Codului )iscal al &e-u%licii 6oldo*a.
)undamentare
Disci-lina 7Dre-t +iscal8 anali9ea9 institu/ia ra-ortul 4uridic +iscal de
autoritate: necesar -entru a-licarea -ractic a legisla/iei +iscale .n *igoare:
-entru *iitorii 4uri3ti .ntru -artici-area la controale +iscale 3i re-re9entan/ .n
instan/ -e dosare din s+era +iscal.
O%iecti*ele(&e9ultatele
.n*/rii
!iectivul -rinci-al al disci-linei const .n studierea reglementrii 4uridice
+iscale .n *igoare -rin -risma at.t al as-ectelor teoretice: c.t 3i a celor
-ractice. "e#ultatele $nv%rii *or +orma a%ilit/i .ntru cunoa3terea temeinic
al institu/iilor 4uridice +iscale -entru -restarea calitati* de asisten/ 4uridic .n
-ractica din domeniul dat.
&n re#ultat studen%ii vor do'ndi(
- &"metene de cun"a(tere) s anali9e9e elementele de indi*iduali9are
ale im-o9itelor 3i ta1elor< s sta%ileasc semnele distincti*e ale
im-o9itelor 3i ta1elor: -rocedura +iscal 3i de e1ecutare silit< s
anali9e9e natura 4uridic de o%liga/ie +iscal.
- &"metene de c"nducere a activitil"r) s con3tienti9e9e im-ortan/a
a-licrii con+orme a legisla/iei +iscale .n tim- 3i s-a/iu< s inter-rete9e
con/inutul normelor legale de natur +iscal.
- &"metene de gesti"nare a inf"rmaiei= s e1-lice esen/a a-licrii
im-o9itelor 3i ta1elor .n rela/iile dintre su%iec/i ai ra-ortului 4uridic +iscal<
s determine eta-ele -rocedurii +iscale< s ela%ore9e cereri de c5emare
.n instan/ .n ca9ul a-licrii necon+orme a legisla/iei +iscale.
- &"metene etice) -erce-erea o-ortunit/ilor -e care le o+er
cunoa3terea materiei dre-tului +iscal al a+acerilor 3i natura ra-orturilor
4uridice ale su%iec/ilor de dre-t -u%lic<
- &"metene de cercetare= solu/ionarea -ro%lemelor .n sistemul
-rocedural al dre-tului +iscal: -recum 3i .ncadrarea 4uridic al +a-telor
s*.rite de contri%ua%il .n sera +iscal.
Con/inutul cursului
(materia)
6odulul ". Dre-tul +iscal 3i legisla/ia +iscal.
6odulul "". Teoria general -ri*ind im-o9itele 3i ta1ele.
6odulul """. ,1ecutarea o%liga/iei +iscale.
6odulul "#. Procedura e1ecutrii silite a o%liga/iei +iscale.
6odulul #. &eglementarea 4uridic a im-o9itului -e *enit a-licat -ersoanelor
ce -ractic acti*itatea de antre-renoriat.
6odulul #". "m-o9itul -e *enit al -ersoanelor +i9ice ce nu -ractic acti*itatea
de antre-renoriat.
6odulul #"". "m-unerea *eniturilor din circula/ia a*erii.
6odulul #""". &eglementarea 4uridic a im-o9itelor indirecte.
6odulul "@. "m-o9itul -e %unurile imo%iliare.
6odulul @. Ta1ele -erce-ute .n +ondul rutier.
6odulul @". &egimul 4uridic al ta1elor locale.
6odulul @"". !dministrarea +iscal.
Ai%liogra+ia minimal
Codul )iscal al &e-u%licii 6oldo*a: ado-tat -rin Legea nr. 003;@""" din
2>.0>.099B.
!rmeanic !.: Clima $. Ca-itolul 00. Particularit/ile e1aminrii litigiilor
+iscale. 2n= 6anualul 4udectorului la e1aminarea -ricinilor ci*ile. C5i3inu=
,ditura Cartier 4uridic: 200:
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: &otaru !.: Palade "u.: Cu4uman T.: Tetelea ,.:
Dre-t +iscal: ed. 76useum8 : C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: Dre-t +iscal: ed. 7!.S.,.6.8: C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: )iscalitatea .n statele contem-orane: ed. 7C, DS68: C5i3inu
2003.
EFGHIJKLM N.O.: PJKQIL L MJKQIQRQS TFJRQ: LHU. VNMJKLWLXJ YFSZZ8:
[QZXRJ 099B.
Cliga ".: Dre-t +inanciar: ed. \umanitas: Aucure3ti 099?.
]aguna D.D.: Dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7!.L.L.8: Aucure3ti 2003.
]aguna D.D.: Tratat de dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7Oscar Print8: Aucure3ti
2000.
Te5nologiile didactice
metodele de -redare;.n*/are;cercetare;e*aluare ^ e1-unere: inter-retarea
normelor 4uridice: anali9a -racticii 4udiciare<
mi4loacele didactice ; note de curs ale titularului: cunoa3terea 3i a-licarea
-ractic a -rogramului la calculator 76oldLe18: etc.
6odalitatea e*alurii
+inale
Evaluare final ) examen.
Sta%ilirea notei +inale
(-onderea e1-rimat
.n _)
Dou teste -e -arcursul semestrului *+,
&eu3ita curent (e*aluarea +ormati*) -+,
&e9ultatul la e1amen(*eri+icare (e*aluarea +inal) *+,
Tim-ul total (ore -e semestru) al acti*it/ilor de studiu indi*idual -retinse studentului
0. Desci+rarea 3i studiul noti/elor de
curs
20
?. Pregtire -re9entri orale
5
2. Studiu du- manual: su-ort de curs 20 9. Pregtire e1aminare +inal 20
3. Studiul %i%liogra+iei minimale indicate 20 00. Consulta/ii 5
>. Documentare su-limentar .n
%i%liotec
9 00. Documentare -e teren 5
5. !cti*itate s-eci+ic de -regtire
seminar 3i(sau la%orator
5 02. Documentare -e "$T,&$,T 00
. &eali9are teme: re+erate: eseuri:
traduceri etc.
5 03. !lte acti*it/i ;
B. Pregtire teste: lucrri de control 00 0>. !lte acti*it/i ;
TOT!L ore studiu indi*idual (-e semestru) ` 03> ore
Data com-letrii= 30.0?.2002 Semntura titularului= aaaaaaaaaaaaaaa

Programa analitic (curruculumul cursului)
Denumirea cursului Drept fiscal
Titularul cursului Conf.univ.dr. Armeanic Alexandru
Ciclul (L-
licena, M-
masterat)
L
Codul
cursului
S.0B.O.0>2.2 !nul "# Semestrul #""
$r. credite
5
Lim%a de
instruire
&om'n(rus )orma de e*aluare +inal
(E examen, V-
,
Aprobat la edina catedrei
Drept public,
proces-verbal
nr. 1 din 30.08.2012
Aprobat la Consiliul
Facultii !cono"ie
#eneral i $rept
%$ecanul Facultii&
proces-verbal
nr. din
Aprobat la Co"isia "etodico-tiini'ic
a Facultii !cono"ie #eneral i $rept
nr.(( din (((((((
)e' catedr,
(((((((((((
$ecan, *reedintele
Consiliului
(((((((((((((
*reedintele Co"isiei
((((((((((((((((
verificare)
Ore din -lanul de .n*/m'nt 0
Ore studiu
indi*idual
03>
Total ore -e
semestru
050
Facultatea
Economie General
i Drept
Specialitatea Drept
Catedra Drept pulicCategoria +ormati* a cursului (F-fundamental, G-general, S-de secialitate, !-
s"ci"-umanistic, M-de "rientare ctre alt d"meniu)
S
Categorie de o-/ionalitate a cursului (#- "$ligat"rie, %- "i"nal, L- li$er alegere) O
$umrul ma1im de studen/i care se -ot .nscrie la curs 25
Condi/ii de acces
O%ligatorii
2nsu3irea *oca%ularului 4uridic. Cunoa3terea 3i .nsu3irea
institu/iilor 4uridice +iscale .n sens material 3i -rocedural.
&ecomandate
Cunoa3terea literaturii 4uridice de s-ecialitate auto5tone 3i
a Codului )iscal al &e-u%licii 6oldo*a.
)undamentare
Disci-lina 7Dre-t +iscal8 anali9ea9 institu/ia ra-ortul 4uridic +iscal de
autoritate: necesar -entru a-licarea -ractic a legisla/iei +iscale .n *igoare:
-entru *iitorii 4uri3ti .ntru -artici-area la controale +iscale 3i re-re9entan/ .n
instan/ -e dosare din s+era +iscal.
O%iecti*ele(&e9ultatele
.n*/rii
!iectivul -rinci-al al disci-linei const .n studierea reglementrii 4uridice
+iscale .n *igoare -rin -risma at.t al as-ectelor teoretice: c.t 3i a celor
-ractice. "e#ultatele $nv%rii *or +orma a%ilit/i .ntru cunoa3terea temeinic
al institu/iilor 4uridice +iscale -entru -restarea calitati* de asisten/ 4uridic .n
-ractica din domeniul dat.
&n re#ultat studen%ii vor do'ndi(
- &"metene de cun"a(tere) s anali9e9e elementele de indi*iduali9are
ale im-o9itelor 3i ta1elor< s sta%ileasc semnele distincti*e ale
im-o9itelor 3i ta1elor: -rocedura +iscal 3i de e1ecutare silit< s
anali9e9e natura 4uridic de o%liga/ie +iscal.
- &"metene de c"nducere a activitil"r) s con3tienti9e9e im-ortan/a
a-licrii con+orme a legisla/iei +iscale .n tim- 3i s-a/iu< s inter-rete9e
con/inutul normelor legale de natur +iscal.
- &"metene de gesti"nare a inf"rmaiei= s e1-lice esen/a a-licrii
im-o9itelor 3i ta1elor .n rela/iile dintre su%iec/i ai ra-ortului 4uridic +iscal<
s determine eta-ele -rocedurii +iscale< s ela%ore9e cereri de c5emare
.n instan/ .n ca9ul a-licrii necon+orme a legisla/iei +iscale.
- &"metene etice) -erce-erea o-ortunit/ilor -e care le o+er
cunoa3terea materiei dre-tului +iscal al a+acerilor 3i natura ra-orturilor
4uridice ale su%iec/ilor de dre-t -u%lic<
- &"metene de cercetare= solu/ionarea -ro%lemelor .n sistemul
-rocedural al dre-tului +iscal: -recum 3i .ncadrarea 4uridic al +a-telor
$umrul total de ore (-e semestru) din -lanul
de .n*/m'nt
(&-curs te"retic, S-seminar, L-activiti de
la$"rat"r, '-r"iect sau lucrri ractice)
Total C S L P
0 02 > ; ;
s*.rite de contri%ua%il .n sera +iscal.
Con/inutul cursului
(materia)
6odulul ". PJKQIQRQS TFJRQ L MJKQIQRQS HJXQMQUJWSKbZWRQ.
6odulul "". cdeJf WSQFLf MJKQIQR L ZdQFQR.
6odulul """. gZTQKMSMLS MJKQIQRGh QdfHJWSKbZWR.
6odulul "#. YFLMiULWSKbMQS LZTQKMSMLS MJKQIQRGh QdfHJWSKbZWR.
6odulul #. jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf TQUQhQUMQIQ MJKQIJ
TFLlSMfSlJf UKf KLm HJMLlJneLlZf
TFSUTFWMLlJWSKbZXQo USoWSKbMQZWn.
6odulul #". YQUQhQUMGo MJKQI: TFLlSMfSlGo UKf pLHLkSZXLh KLm MS
HJMLlJneLlZf TFSUTFLMLlJWSKbZXQo USfWSKbMQZWL.
6odulul #"". PJKQIQQdKQqSMLS UQhQUJ LH QdFJeSMLf LlieSZWRJ.
6odulul #""". jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf XQZRSMMGh MJKQIQR.
6odulul "@. PJKQI MJ MSURLqLlQS LlieSZWRQ.
6odulul @. rQFQqMGS ZdQFG.
6odulul @". jFLULkSZXJf FSIKJlSMWJmLf lSZWMGh ZdQFQR.
6odulul @"". PJKQIQRQS JUlLMLZWFLFQRJMLS.
Ai%liogra+ia minimal
Codul )iscal al &e-u%licii 6oldo*a: ado-tat -rin Legea nr. 003;@""" din
2>.0>.099B
!rmeanic !.: Clima $. Ca-itolul 00. Particularit/ile e1aminrii litigiilor
+iscale. 2n= 6anualul 4udectorului la e1aminarea -ricinilor ci*ile. C5i3inu=
,ditura Cartier 4uridic: 200:
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: &otaru !.: Palade "u.: Cu4uman T.: Tetelea ,.:
Dre-t +iscal: ed. 76useum8 : C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: #olcinsc5i #.: Dre-t +iscal: ed. 7!.S.,.6.8: C5i3inu 2000.
!rmeanic !.: )iscalitatea .n statele contem-orane: ed. 7C, DS68: C5i3inu
2003.
EFGHIJKLM N.O.: PJKQIL L MJKQIQRQS TFJRQ: LHU. VNMJKLWLXJ YFSZZ8:
[QZXRJ 099B.
Cliga ".: Dre-t +inanciar: ed. \umanitas: Aucure3ti 099?.
]aguna D.D.: Dre-t +inanciar 3i +iscal: ed. 7!.L.L.8: Aucure3ti 2003.
Te5nologiile didactice
metodele de -redare;.n*/are;cercetare;e*aluare ^ e1-unere: inter-retarea
normelor 4uridice: anali9a -racticii 4udiciare<
mi4loacele didactice ; note de curs ale titularului: cunoa3terea 3i a-licarea
-ractic a -rogramului la calculator 76oldLe18: etc.
6odalitatea e*alurii
+inale
Evaluare final ) examen.
Sta%ilirea notei +inale
(-onderea e1-rimat
.n _)
Dou teste -e -arcursul semestrului *+,
&eu3ita curent (e*aluarea +ormati*) -+,
&e9ultatul la e1amen(*eri+icare (e*aluarea +inal) *+,
Tim-ul total (ore -e semestru) al acti*it/ilor de studiu indi*idual -retinse studentului
0. Desci+rarea 3i studiul noti/elor de
curs
20
?. Pregtire -re9entri orale
5
2. Studiu du- manual: su-ort de curs 20 9. Pregtire e1aminare +inal 20
3. Studiul %i%liogra+iei minimale indicate 20 00. Consulta/ii 5
>. Documentare su-limentar .n
%i%liotec
9 00. Documentare -e teren 5
5. !cti*itate s-eci+ic de -regtire
seminar 3i(sau la%orator
5 02. Documentare -e "$T,&$,T 00
. &eali9are teme: re+erate: eseuri:
traduceri etc.
5 03. !lte acti*it/i ;
B. Pregtire teste: lucrri de control 00 0>. !lte acti*it/i ;
TOT!L ore studiu indi*idual (-e semestru) ` 03> ore
Data com-letrii= 30.0?.2002 Semntura titularului= aaaaaaaaaaaaaaa