Sunteți pe pagina 1din 2

SECOLUL XX NTRE DEMOCRAIE I TOTALITARISM

caracteristici: votul universal (Anglia 1918, SUA 1920, extins i asupra femeilor), alegeri
liere, respe!tarea "repturilor i liert#$ilor !et#$eneti, pluralism politi! (%n Anglia, pe l&ng#
'arti"ul (onservator i ') *ieral, apare i 'arti"ul *aurist+ %n ,talia, al#turi "e 'arti"ul *ieral,
a mai ap#rut i 'arti"ul 'opular), separarea puterilor %n stat
%n statele democratice occidentale, prin interme"iul unor guvern#ri "e "reapta s-a avut %n ve"ere
re"resarea e!onomi!#, "ar !u efe!te antiso!iale+
%n statele din centrul i estul Europei, !onstituite %n urma "esfiin$#rii marilor imperii german,
austro-ungar i $arist, sistemul "emo!rati! treuia !onsoli"at prin a"optarea unei politi!i
reformatoare %n segmentul e!onomi! i %n !el politi!
regimuri politice: ra!"a, %ntre 1918-19.0, a !unos!ut un regim "emo!rati! repuli!an,
!ara!teri/at prin instailitate guvernamental#, "up# 19.0 prin noua (onstitu$ie s-a instituit un
regim parlamentar !lasi! pree"inte "in 1909 (1arles "e 2aulle, prin reforma !onstitu$ional# "in
1932, s-a stailit alegerea pree"intelui prin vot universal "e !#tre !et#$eni+ Marea #rita!ie
primul-ministru, ef al ma4orit#$ii parlamentare, %i alegea minitrii i avea puteri exe!utive extinse,
astfel, s-a remar!at, "in partea ') (onservator 5avi" *lo6" 2eorge (1920-1922), 7inston
(1ur!1ill (19.0-19.0+ 1901-1900) i 8argaret 91at!1er+ %n SUA, s-a men$inut regimul pre/i"en$ial,
puterea pree"intelui fiin" !ontrolat# "e un parlament i!ameral+
Perioada de criz (1929-1933): statele "emo!rati!e s-au !onfruntat !u grave proleme
e!onomi!e i so!iale, !are au avut "rept !onse!in$e fie men$inerea regimurilor lierale,
fie "egenerarea %n regimuri totalitare
B. IDEOLO$II I %RACTICI %OLITICE TOTALITARE
o Premisele instaurrii regimurilor totalitare:
- ,nfla$ia, s!#"erea nivelului "e trai %n anii marii !ri/e+ instailitatea politi!# intern#
- politi!a revanar"# i revi/ionist# a unor state europene, nemul$umite "e !on$inutul
tratatelor "e pa!e semnate la sf&ritul 'rimului :#/oi 8on"ial
1 Caracteristici generale: - existen$a parti"ului uni! i a unui "i!tator %n fruntea statului+
- %n!#l!area "repturilor omului+ - li!1i"area ori!#rei forme "e opo/i$ie+ - !onstituirea poli$iei
politi!e+ - !en/ura presei+ - propagan"# intens# "e promovare i sus$inere a regimului
o Regimuri totalitare:
&'ascismul (! Italia:
o Instaurarea regimului:
- oct' &)** fas!itii ('arti"ul ;a$ional <as!ist), !on"ui "e =enito 8ussolini (,l 5u!e), au
%ntreprins marul asupra Romei
- !oiem+rie &)** 'arlamentul i-a a!or"at puteri "epline
1 suri de consolidare a regimului:
- a %mr#!at forma !orporatist# (organi/area so!iet#$ii %n grupuri profesionale !orpora$ii) i
a promovat i"eea >statului na$iune?+
- "esfiin$area sin"i!atelor+
- suprimarea liert#$ii presei+
- inter/i!erea parti"elor politi!e i eliminarea opo/an$ilor politi!i+
- %nfiin$area mili$iilor fas!iste >@vra?, a organi/a$iilor paramilitare Cmile negre i !allila i
a 9riunalului spe!ial (1920)+
- st#vilirea au/urilor i a !orup$iei
"#$ritul regimului: anga4area ,taliei %n !el "e-al 5oilea :#/oi 8on"ial %n a!$iuni extremiste, a
!on"us la o sl#ire a popularit#$ii lui 8ussolini i
2 a fost exe!utat "e patrio$ii italieni %n 19.0)
Na,ismul (! $erma!ia: i"eologie fun"amentat# "e A"olf Aitler %n lu!rarea >8ein Bampf?+ era
promovat# i"eea !re#rii unui imperiu (rei!1) german prin nevoia "e >spa$iu vital? pentru rasa
arian#+ antisemitismul !omponent# esen$ial# a programului lui Aitler
- ia!' &)-- pree"intele Ain"enurg l-a numit !an!elar al 2ermaniei pe Aitler,
- &)-. "up# moartea lui Ain"enurg, Aitler s-a pro!lamat >fu1rer?
o suri de consolidare a regimului%
- s!oaterea %n afara legii a parti"elor politi!e i eliminarea a"versarilor politi!i+
- "esfiin$area sin"i!atelor+
o!uit sin"i!atele, &ineretul 'itlerist organi/a$ie paramilitar#+
- %nfiin$area poli$iei politi!e - 2estapo
- m#suri antisemite: eliminarea evreilor "in avo!atur#, spitale, !oli, a"ministra$ie+ prin
- !en/ura presei+
- intensifi!area propagan"ei na/iste %n pres#, ra"io, !inematografie
- instituirea !ontrolului iseri!ii
o "#$ritul regimului% aprilie 19.0, frontul "e lupt# s-a restr&ns %n 4urul =erlinului+ la C0
aprilie 19.0 Aitler s-a sinu!is+ 9 mai 19.0 2ermania a !apitulat)
-' Comu!ismul (! Rusia/ i"eologie fun"amentat# "e Barl 8arx, promova i"eea prelu#rii
puterii "e !#tre proletariat pe !ale revolu$ionar# %n statele mai "e/voltate+ *enin a "e/voltat
a!east# teorie i a sus$inut preluarea puterii i %ntr-un stat mai pu$in evoluat (:usia)+ teoria
marxist# sus$inea egalitatea so!ial# i men$inerea statului !a instrument al >"i!taturii?
proletariatului)
*0 oct'12 !o3) &)&2 lo3itura 4e stat "e!lanat# "e olevi!i %n frunte !u *enin la 'etrogra", !u
s!opul prelu#rii puterii i "enumit# Re(olu)ia din *ctom+rie
- &)** s-a format Uniunea :epuli!ilor Sovieti!e So!ialiste (:usia Sovieti!#+ U!raina,
=ielorusia, 9rans!au!a/ia
- &)*. 5 &)0- !onsoli"area regimului %n timpul lui ,) D) Stalin
suri de consolidare a regimului%
- e!onomi!e: na$ionali/area fari!ilor i #n!ilor, a terenurilor+ in"ustriali/area for$at#+
!ooperativi/area for$at# a agri!ulturii ("in 1929), %nlo!uirea propriet#$ii private !u !ea "e stat+
Stalin a impus o e!onomie !entrali/at# i planifi!at# rigi" (planurile !in!inale)
- politi!e: promovarea uniparti"ismului 'arti"ul (omunist al Uniunii Sovieti!e, %nfiin$area
poli$iei se!rete ((EBA+ ;BD5+ B2=)+ "esfiin$area parti"elor politi!e, li!1i"area opo/an$ilor politi!i
%n %n!1isori sau %n lag#rele "e mun!# for$at# (2ulag-ul sovieti!) %n anii 8arii 9erori, "in 19C3 i
19C9, au !#/ut vi!time "in r&n"ul tuturor !ategoriilor so!io-profesionale+ suprimarea liert#$ii
presei+
- militare: %nfiin$area Armatei :oii
- instituirea !ultului personalit#$ii lui Stalin