Sunteți pe pagina 1din 25

coala Na ional de Studii Politice i Administrative

Master Brand Management i Comunicare Corporativ


PERCEP IA CONSUMATORIOR ASUPRA
M!RCII "E AP! MINERA! #A$UA CARPATICA%
Comportamentul Consumatorului
Proiect de ec&ip
Radu Andreea
Stoica Adriana
Stoian Andra 'eorgiana
Bucure ti( )*+,
Despre produs
A-ua Carpatica( de inut de compania .alvis /olding( ac ionea0 pe pia a auto&ton din
)**)1 Compania 2ene3icia0 de un top management pro3esionist( care a stat la 2a0a altor mrci de
succes din Rom4nia( i anume "orna( Poiana Negri i I0vorul Al21 Misiunea companiei este de a
asigura consumatorilor produse de o calitate 5nalt( 3iind 3oarte orienta i ctre s3era 2io i ctre
men inerea snt ii oamenilor1
%A-ua Carpatica( situat 5n regiunea "ornelor( este singurul i0vor de ap mineral din lume
cu un con6inut de Nitra6i 7A0otati8 0ero 7NO9:* mgr;litru8 3iind( 5ntr<un mod practic =i dovedit dup
> ani de anali0e( cea mai pur ap mineral din lume%1
+
Este mesa?ul cu care A-ua a intrat pe pia 1
.i0ea0 categoria premium de consum i se adresea0 unui pu2lic educat( care pune
accentul pe in3ormare i care ia deci0ia de cumprare pe 2a0a unor caracteristici ale produsului pe
care le<a studiat 5n preala2il1
Principalii competitori de pe pia a din Rom4nia sunt@ @ "orna1 Borsec( /arg&ita( Perla
/arg&itei( Bi2orteni( Bucovina( pe pia a interna ional 2randul adres4ndu<se doar pie ei /ORECA1
.alorile cele mai importante ale 2randului A-ua Carpatica sunt puritatea i unicitatea1 Mai
mult( se mi0ea0 pe 2ene3iciul pe care apa 5l are pentru sntate i pe aciditatea natural1
Comunicarea 2randului are 5n vedere simplitatea printului concentrat pe o singura
caracteristic a produsului 7puritatea a2solut8 i eviden iat prin designul am2ala?ului1 Claritatea
este intrit de utili0area negrului pe 3ond transparent1
Scopul cercetrii:
Cercetarea 5 i propune s identi3ice opiniile consumatorilor despre marca de ap mineral
A-ua Carpatica( cum se raportea0 ace tia la ea i cu ce se di3eren ia0 ea de alte mrci pre0ente pe
pia a rom4neasc1
Obiective generale ale cercetrii:
+
AAA1a-uacarpatica1ro
)
+1 Investigarea o2iceiurilor de consum ale consumatorilor din Rom4nia 5n ceea ce prive te apa
mineral 5n general( dar i a di3eritelor tipuri de ap mineral 5n particular@ ap mineral
car2oga0oas i ap mineral necar2oga0oas 7plat81
)1 Investigarea percep iei consumatorilor de ap mineral despre marca A-ua Carpatica1
91 "e3inirea po0i ionrii mrcii A-ua Carpatica pe pia a de ape minerale din Rom4nia1
,1 Evaluarea unor elemente speci3ice mrcii A-ua Carpatica@
< calitateB
< designB
< comunicare1
Metodologie:
Pentru a atinge o2iectivele enumerate mai sus( se va 3ace o cercetare calitativ( 3olosind ca
metod 3ocus<grupul1 Pentru 3iecare 3ocus grup organi0at se vor selecta c4te +* participan i 1
Caracteristicile pe 2a0a crora se vor selecta participan ii@
< 3emei; 2r2a i
< v4rste cuprinse 5ntre )* i >* de ani
< mediul de re0iden @ ur2an
< studii medii i superioare
< venituri medii i ridicate 7minim +,** RON; lun8
< consumatori de ap minerale( de cel pu in )<9 ori pe sptm4n
Pentru organi0area 3ocus grupurilor i crearea unui cadru relaCat( 5n care oamenii s se simt
5ncura?a s< i eCprime opiniile( am g4ndit trei categorii distincte de consumatori@
+1 3emei<mame( cu v4rste cuprinse 5ntre )* i ,* de ani( interesate s o3ere copiilor o alimenta ie c4t
mai sntoasB
)1 3emei i 2r2a i cu v4rste cuprinse 5ntre )* i 9> de ani( cu acces la in3orma ii( cu o via activ(
care caut s 3ie mereu energiciB
91 3emei i 2r2a i cu v4rste cuprinse 5ntre 9> i >* de ani( anga?a i cu vec&ime( care sunt adep ii
unui stil de via sntos1
Pentru selectarea participan ilor la 3ocus<grupuri( se vor aplica c&estionare de selec ie 5n
r4ndul persoanelor selectate aleator din 0onele aglomerate( c4t i din &ipermarDeturi( 5n 3unc ie de
caracteristicile pre0entate anterior1
9
Chestionar de selec ie
Bun 0iuaE Numele meu este Adriana Stoica i lucre0 5n cadrul companiei MercurF
Researc&( companie care este speciali0at 5n studiul pie ei1 Momentan( organi0m mai multe
discu ii de grup despre apa mineral i doresc s tiu dac sunte i interesat; s participa i1 Gnainte
5ns de a v invita la o discu ie 3a 5n 3a ( a vrea s v adrese0 c4teva 5ntre2ri pentru a a3la pe
ce grup s<ar plia mai 2ine pro3ilul dumneavoastr1
1. Selec ia
G+1 "umneavoastr sau cineva apropiat dumneavoastr 7rude;prieteni8 lucra i;lucrea0 5n
urmtoarele domenii de activitateH
< Cercetare de pia ( v4n0ri( comunicare sau marDeting 7Se 5nc&eie18
< Pu2licitate( rela ii pu2lice 7Se 5nc&eie18
< Iurnalism( media 7Se 5nc&eie18
< Industria apelor minerale 7Se 5nc&eie18
G)1 A i participat vreodat la o discu ie de grup( indi3erent de temH
<"a 7Se merge la G918
<Nu 7Se merge la G>18
G91 C4nd a avut loc aceast discu ie de grupH
< Cu mai mult de J luni 5n urm 7Se merge la G,18
< Cu mai pu in de J luni 5n urm 7Se 5nc&eie18
G,1 Care a 3ost tema discu iei de grup la care a i participatH
< Apa mineral 7Se 5nc&eie18
< Orice alt su2iect 7Se merge la G>18
G>1 O2i nui i s consuma i ap mineral( 3ie ea car2oga0oas sau platH
< Nu 7Se 5nc&eie18
< "a 7Se merge la GJ18
,
GJ1 C4t de des a i consumat 5n ultimele 9 luni apa mineral( car2oga0oas sau platH
< Niciodat1 7Se 5nc&eie18
< AproCimativ o dat pe sptm4n1 7Se 5nc&eie18
< "e cel pu in )<9 ori pe sptm4n1 7Se merge la GK18
GK1 Ce mrci de ap mineral a i consumat 5n ultimele 9 luniH Numi i 9 mrci1
< "ac se men ionea0 A-ua Carpatica i vor2im cu o 3emeie( se merge la GL1
< "ac se men ionea0 A-ua Carpatica i vor2im cu un 2r2at( se merge la GM1
< "ac nu se men ionea0 A-ua Carpatica( se 5nc&eie1
GL1 "umneavoastr ave i copiiH
< Nu 7Se merge la GM18
< "a 7Se merge la GM18
GM1 7 i pentru 3emei i pentru 2r2a i8 C4t de important este pentru dumneavoastr s ave i un regim
alimentar sntosH
< Nu acord o aten ie deose2it regimului meu alimentar1 7Se 5nc&eie18
< Gncerc s am un regim alimentar c4t mai sntos1 7Se merge la G+*18
G+*1 Considera i c apa mineral este o surs important de vitamine i minerale 5ntr<un regim de
via de sntosH
< Nu1
< "a1
1. Date personale
Nume i prenume@
"ata na terii@
Ultima 3orm de 5nv m4nt a2solvit@
Salariul dvs@ 7alege i varianta care vi se potrive te8
< su2 +*** RON lunar
< 5ntre +*** i +,** RON lunar
>
< peste +,** RON lunar
Adres@
Tele3on@
E<mail@
Se 5nc&eie c&estionarul de selec ie1 "ac persoanele c&estionate 5ndeplinesc cerin ele pre0entate 5n
Metodologie 7socio<demogra3ice8( ele vor 3i selectate pentru 3ocus grup i vor 3i reparti0ate 5ntr<unul
din cele trei grupuri1 "up ce selec ia este 3cut( persoanele alese vor 3i anun ate din timp de locul(
data i ora des3 urrii discu iei de grup1 i se aduc la cuno tin recompensele pe care aceast
cercetare le comport( precum i alte detalii legate de organi0area 3ocus grupului1
Ghid de conversa ie
Bun 0iuaE Gn primul r4nd( v mul umesc c a i acceptat s participa i la aceast discu ie de
grup( care va constitui 2a0a unei cercetri mai ample despre pia a apei minerale din Rom4nia1
Numele meu este Adriana Stoica i sunt anga?at 5n cadrul companiei de studii de pia MercurF
Researc&1 .oi modera aceast discu ie care va dura circa ) ore1 . invit s v eCprima i li2er
opiniile deoarece 5n aceast discu ie nu eCist rspunsuri corecte sau gre ite1 ECprima i<v opinia
personal( necen0urat i de asemenea asculta i opiniile celorlal i participan i 3r a critica1
Scopul acestei 5nt4lniri este s a3lu prerea consumatorilor( adic a dumneavoastr( despre
apa mineral 5n general( ce pre3erin e ave i etc1 Pentru ca anali0a ulterioar pe care compania o va
reali0a s 3ie c4t mai corect i e3icient( voi 5nregistra aceast discu ie cu acordul dumneavoastr
7pentru a nu pierde timpul alocat discu iilor cu notarea rspunsurilor dumneavoastr81 Toat discu ia
va rm4ne con3iden ial i anonim( iar 5nregistrarea va 3i 3olosit doar 5n scopul cercetrii temei1
a) Introducere
Pentru 5nceput( v invit s v pre0enta i pe r4nd( s spune i numele( prenumele( v4rsta i statutul
dumneavoastr 3amilial1111
b) Generalit i
+1 Cu to ii a i declarat c sunte i interesa i s ave i un mod de via c4t mai sntos1 . rog s<mi
spune i c4teva o2iceiuri pe care le ave i; c4teva practici pentru a avea un stil de via sntos
J
7eCemple< nu se citesc@ fac sport diminea a/seara, m plimb n aer liber, nu mnnc grsimi i
dulciuri, beau minim 2l de ap zilnic etc81
)1 Pentru c a i men ionat consumul de ap( o s v rog s scrie i pe 3oile din 3a a dumneavoastr
primele trei cuvinte care v vin 5n minte atunci c4nd au0i i cuvantul #ap%1 Nu este necesar s v
g4ndi i 3oarte mult( important este s 3i i spontani1 7eCemple@ via , vitalitate, puritate, sntate
etc81
Obiectivul acestui exerci iu este s aflm care este universul asociat cuvntului ap, pentru a
n elege ulterior care sunt atributele pe care consumatorii le caut atunci cnd consum ap 1 e
insist cteva minute pe aceast tem pentru a afla detalii i motive pentru care oamenii asociaz
apa cu respectivele atribute! "e asemenea, se sondeaz pentru a afla care din aceste atribute se
potrivesc i sintagmei ap mineral!
c) Mrci competitoare
+1 Acum c am a?uns i la apa mineral( v rog s scrie i pe 3oaie primele mrci de ap mineral din
Rom4nia care v vin 5n minte 7)<9 mrci81 Obiectivul acestui exerci iu este de a afla cum se
pozi ioneaz celelalte mrci de ap mineral din #omnia!
)1 Pentru 3iecare marc evocat( ce v vine 5n minteH Asocia i 3iecare marc 7primele ) de eCemplu8
cu c4te un cuv4nt sau o sintagm1
91 Ce 5nseamn aceast marc pentru dumneavoastr 7top o3 mind8 H e sondeaz detalii legate de
sentimente i atitudini privitoare la caracteristicile men ionate!
,1 $e%nic proiectiv@ .or2eam mai devreme despre sntate1 /aide i s ne imaginm c Pm4ntul
este vi0itat de eCtratere trii m4ine1 Gnt4lni i pe strad un eCtraterestru care v 5ntrea2 care este cea
mai sntoas ap mineral 7car2oga0oas sau plat8 pe care o poate 2ea 5n Rom4nia1 Ce marc i<a i
recomanda i de ce H
d) Diagnosticarea identit ii mrcii !ua Carpatica
+1 Una dintre mrcile cunoscute de ap mineral din Rom4nia este A-ua Carpatica( de inut de
compania .alvis /olding i care ac ionea0 pe pia a auto&ton din )**)1 Compania 2ene3icia0 de
un top management pro3esionist( care a stat la 2a0a altor mrci de succes din Rom4nia( i anume
"orna( Poiana Negri i I0vorul Al21 Misiunea companiei este de a asigura consumatorilor produse
de o calitate 5nalt( 3iind 3oarte orienta i ctre s3era 2io i ctre men inerea snt ii oamenilor1
K
Ast3el motto<ul companiei este@ cea mai pur ap mineral1 ti i de ce acest mottoH A i au0it despre
atri2utele acestei apeH e ncura&eaz discu iile libere pe aceast tem, preri, idei etc!
)1 S ne imaginm c marca de ap mineral A-ua Carpatica este o persoan1 Cum a i descrie
aceast persoanH Spune i care crede i c este povestea eiB imagina i<v cum arat( ce stil de via
are etc1 e ncura&eaz discu iile libere, creative, se cer detalii despre activit ile persoanei
imaginate i despre valorile dup care se g%ideaz n via !
91 . rog s plasa i pe o aC mrcile de ap mineral men ionte anterior( inclusiv marca A-ua
Carpatica1 .e i alege 5mpreun( de comun acord c4teva 79<,8 criterii dup care se va 3ace aceast
clasi3icare 7de eCemplu@ compo0i ia micro<2iologic i 3i0ico<c&imic( pre ( design etc81 e va
desena pe tabl cte o ax pentru fiecare criteriu, unde vor fi pozi ionate mrcile amintite anterior!
'xa va fi de forma ()*+,*+,, unde + este punctul central!
copul acestei aplica ii este de a vedea cum se pozi ioneaz marca '-ua .arpatica, n raport cu
celelalte mrci de pe pia n func ie de cele mai importante criterii pentru consumatori (deoarece
nu le sunt impuse, ci trebuie s le aleag singuri,!
,1 Care crede i c este cel mai relevant criteriu pentru alegerea unei ape mineraleH "umneavoastr
ce ave i 5n vedere atunci c4nd cumpra i o marc de ap mineral 5n detrimentul altei mrciH e
insist pe detalii pentru a vedea ce anume este relevant pentru consumatori n alegerea unei
anumite mrci!
>1 "ac eCist persoane care au ac&i0i ionat cel pu in o dat o sticl de ap mineral A-ua
Carpatica@ . rog s v aminti i c4nd a i ac&i0i ionat prima dat o sticl de ap mineral A-ua
Carpatica( ce anume v<a determinat s o 3ace iH e sondeaz motive / reclame, design)ul sticlei,
ingredientele de pe etic%et, v)au ndemnat alte persoane etc!!
J1 Ce prere ave i despre design<ul sticlei de ap mineral A-ua CarpaticaH 7"ac nu este cunoscut
sau reamintit( se arat o imagine clar cu aceast sticl81 Na de marca de ap mineral pe care o
consuma i cel mai des( cum a i aprecia design<ul sticlei de A-ua CarpaticaH
O mai atractiv
O la 3el de atractiv
O mai neatractiv
e ncura&eaz motivarea rspunsului!
.rede i c ambala&ul/design)ul sticlei este important0 "e ce0 e cer detalii 1

e) Sondarea opiniilor consumatorilor despre publicitatea mrcii !ua Carpatica "spoturi)
L
1entru grupul nr *, se proiecteaz spotul '-ua .arpatica despre copii!
(%ttps///222!3outube!com/2atc%0v4z1M2ro)5)67,! e observ reac iile participan ilor! e cer
preri despre mesa&ul acestui spot!
+1 Crede i c acest spot re3lect personalitatea mrcii A-ua CarpaticaH "ac lum 5n considerare tot
ceea ce a i spus mai devreme despre aceast marc( considera i c acest spot este 5n concordan cu
ceea ce credea i despre A-ua CarpaticaH e ncura&eaz detalierea opiniilor pe aceast tem!
copul acestui exerci iu este de a vedea dac publicitatea reu e te s exprime personalitate mrcii
i dac consumatorii sunt receptivi la aceast comunicare!
)1 1entru celelalte dou grupuri, se proiecteaz urmtorul spot publicitar '-ua .arpatica, despre
puritatea acestei ape/ %ttps///222!3outube!com/2atc%0v486i&o93x:d;! <xerci iul se desf oar la
fel ca n cazul grupului *!
91 Ce prere ave i despre aceste spoturi@ reu esc s transmit mesa?ul corect despre marcH Sunt
creative( v rm4n 5n minteH Cum a i aprecia aceste spoturi 5n raport cu spoturile pu2licitare pentru
alte mrci de ap mineral 7pe care o consuma i cel mai des de eCemplu81 e insist pe detalii i
discu ii libere despre spoturi!
#) Obiceiuri de consum
+1 Acum c am discutat despre mai multe mrci de ap mineral( v rog s<mi spune i ce variant de
sticl ac&i0i iona i cel mai des@ *(>l( +(>l( )l( mai mult de )l1 e sondaz motivele alegerilor fcute,
dac sunt ac%izi ionate pentru consum individual, pentru familie etc!
)1 "e unde ac&i0i iona i de o2icei aceste sticleH
OMaga0in tip cas&PcarrF
O/ipermarDet
OSupermarDet
OMaga0in tip discount
OMaga0in tip 2utic
. mul umesc pentru participare1
Re0ultate@
$ocus grup 1@ 3emei<mame( cu v4rste cuprinse 5ntre )* i ,* de ani( interesate s o3ere copiilor o
alimenta ie c4t mai sntoasB
b) Generalit%i:
M
+1 a rugmintea de a speci3ica unele o2iceiuri sau practici pe care le des3=oar pentru un stil de
via6 sntos( cele mai pregnante rspunsuri au con6inut cuvintele@
Sport;mi=care Q pre0ent 5n +* rspunsuri
Consum de ap 7)l<0i8 Q pre0ent 5n +* rspunsuri
Nructe =i legume Q pre0ent 5n M rspunsuri
Nr dulciuri 5n eCces Q pre0ent 5n J rspunsuri
Somn odi&nitor Q pre0ent 5n > rspunsuri
Alte raspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de )*R@ relaCare( lipsa stresului( plim2ri 5n aer curat
)1 Pe prima po0i6ie 5n topul cuvintelor care vin automat 5n minte la au0ul cuv4ntului ap se
situea0 cuv4ntul puritate, pre0ent 5n K rspunsuri1
Pe a doua po0i6ie din media rspunsurilor se a3l cuv4ntul sntate( pre0ent 5n , rspunsuri( 5n timp
ce pe a treia po0i6ie se a3l via=( 5n 9 raspunsuri1
Gn restul rspunsurilor( 5n mod aleatoriu( se a3l cuvintele nevoie, necesitate, vitalitate, sete,
rcorire1
Gntre2a i din ce motive asocia0 aceste cuvinte apei( discu iile s<au aCat 5n ?urul motivului educa iei
medicale datorit careia tiu ca tre2uie sa consumi minimum doi litri de ap pe 0i( aceasta av4nd un
rol decisiv 5n sntatea lor1 "e asemenea( 5i asocia0 puritatea i vitalitatea 5n urma 2acDgroundului
de reclame pe care le<au privit p4n acum i care se centrea0 pe acelea i elemente1
Apei minerale 5i asocia0( cel mai adesea( no iunea de rcorire( pentru c aceast compo0i ie a sa
o3er o sen0a ie mai pregnant de acest 3el dec4t apa plat1
c8 Mrci competitoare
+1 a rugmintea de a speci3ica primele mrci de apa mineral din Rom4nia care le vin 5n minte(
cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele mrci@
Borsec Q pre0ent 5n +* rspunsuri
"orna < pre0ent 5n +* rspunsuri
I0vorul al2 Q pre0ent 5n M rspunsuri
I0vorul Minunilor Q pre0ent 5n K rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de 9*R@ Bucovina( A-ua Carpatica( Perla /arg&itei(
Bil2or( .ittel
+*
)1 Borsec Q puritate de ctre L responden i
"orna Q 3amilie de ctre J responden i
I0vorul al2 Q calitate de ctre K responden i
C&iar dac nu s<a situatia 5n primele po0i ii( 5n unele a 3ost asociat cu sntate i gust rcoritor de
ctre , persoane1
91 Niind alese ca i Top o3 Mind mrcile Borsec i "orna( discu iile au artat c pentru 9 din +*
3emei Borsec 5nseamn apa de pe masa 3amiliilor lor( pentru ) din +* 5nseamna tradi ie( iar pentru
alte ) din +* 3emei 5nseamna gustul 2un la 5ndem4n tot timpul1 Borsec tre0e te sentimente de
siguran ( comoditate i gust de ap 2un1
Pentru 9 3emei din +* "orna 5nseamn cel mai 2un gust al apei( pentru alte ) apa 5n care au
5ncredere ca i condi ii de provenien i compo0i ie1 "orna este apa pre3erat de ctre 3emeile
p4n 5n )> de ani din grupul nostru( acestea spun4nd c este apa anilor lor de universitate i pur i
simplu cea care le 3ace cu oc&iul 5n ra3t 5n detrimental celorlalte( pro2a2il din motive de eCperien
personal1
,1 a rugmintea de a< i imagina c ar tre2ui s recomande cea mai 2un ap mineral unui
eCtraterestru venit 5n Rom4nia( > 3emei au rspuns Borsesc pentru c pstrea0 tradi ia rom4neasc
i este cea mai cunoscut de rom4ni1 9 3emei au rspuns "orna pentru c are un gust 2un( iar 9
3emei au raspuns Bucovina( pentru gustul i sticla potrivit pentru ei1
d8 "iagnosticarea identit ii mrcii A-ua Carpatica
+1 Motto<ul companiei este@ cea mai pur ap mineral1 ti i de ce acest mottoH A i au0it despre
atri2utele acestei apeH
Trei dintre responden i au au0it c A-ua Carpatica are un con inut sc0ut de nitra i i nitri i( al i
doi consider c este o ap sntoas( cu o compo0i ie 3i0ico<c&imic ec&ili2rat( iar ceilalti cinci nu
au au0it de atri2ute ale acestei ape1
)1 Gncerc4nd s creione0e o imagine personali0at a apei A-ua Carpatica( responden ii i<au
imaginat<o ca 04n a pove tilor( ca o 3emeie de a3aceri elegant( clasic( mereu asortat( ca o
persoan mereu activ( dar mereu atent la sntatea ei( cu 2un gust 5n materie de &aine i
alimenta ie( 5ngri?it i modern1
++
91 S<au votat criteriile@
< compo0i ie c&imic ec&ili2rat
< pre
< am2ala?
Gn 3unc ie de acestea( pe o scal de la <+* la S+*( unde * este centrul aCei( 2randurile cele mai
cunoscute( inclusiv A-ua Carpatica( se situea0( 5n urma mediei rspunsurilor i supunerii la vot
prin discu ie pe urmatoarea aC@
Pentru compo0i ie c&imic ec&ili2rat
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica@ S L
Borsec@ S L
"orna@ S K
Pentru pre
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUU11*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica@ S9
Borsec@ SJ
"orna@ S,
Pentru am2ala?
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica@ S L
Borsec@ S>
"orna@ S )
,1 Rspunsurile pregnante( J din +*( s<au re3erit la am2ala?( speci3icand prospetimea pe care o
inspira( supletea si eleganta1 ) raspunsuri s<au re3erit la pret( iar alte doua la cat de sanatoasa este
apa1
+)
>1 Opt rspunsuri re3eritoare la am2ala?ul 3oarte atractiv( cu desc&idere larg si elegant( iar dou
rspunsuri cu re3erire la in3orma iile pe care le a3lser din reclame( cum c A-ua Carpatica este cea
mai sntoas ap mineral1
J1 Toate cele +* rspunsuri au spus 3aptul c am2ala?ul A-ua Carpatica este mai atractiv dec4t al
celorlalte ape minerale( motiv4nd elegan a( simplitatea( desc&iderea larg( designul modern( di3ert1
Opt din 0ece responden i au considerat c am2ala?ul este important( pentru c le con3er un anumit
con3ort( cu at4t mai mult cu c4t am2ala?ul este unul modern si simplu( tre2uie s se asorte0e
vestimenta iei( s nu o2oseasc oc&iul prin culori intense i mult teCt1
e) Sondarea opiniilor consumatorilor despre publicitatea mrcii !ua Carpatica "spoturi)
+1 Se consider c spotul este unul potrivit pentru 3elul 5n care responden ii cunosc A-ua Carpatica(
precum o ap sntoas pentru ei i 3amiliile lor1 Se o2serv 0am2ete 5n timpul 3ilmule ului( la
adresa copiilor1 Se consider c eCprim cel mai 2ine 3elul 5n care at4t ei( c4t i copii acestora( 2eau
ap 3r a ti ce con ine( i se crede c eCprim 3oarte 2ine mesa?ul1
91 Comparativ cu alte ape minerale( discu iile re0um 3aptul c reclama pentru A-ua Carpatica este
una practic( nu este 2a0at pe 3ante0ie precum reclamele "orna( sau pe poveste( sau pe tradi ie( ci
pe in3orma ii eCacte( pe date statistice i pe realitatea de 0i cu 0i1 Se spune c este o reclam care 5 i
rm4ne 5n minte prin mesa?( nu prin arta de a 3ace o reclam i c eCprim simplu i 2ine mesa?ul1
#) Obiceiuri de consum
1. Cei mai mul i dintre participan ii de la 3ocus grup optea0 pentru varianta de sticl de *(> l( cea
de<a doua op iune 3iind de ) l1 A treia variant este sticla de peste )l( propor iile 3iind de 9*<9><9>
Printre cele mai invocate motive ale alegerilor enumerate se numr@ nevoi care se necesit
satis3cute imediat 7ac&i0i ionare gra2ita pentru sticla de *1>l8( la locul de munc 7)l8( pentru 3amilie
7peste )l81
)1 OMaga0in tip cas&PcarrF Q 9 rspunsuri
O/ipermarDet Q > rspunsuri
OSupermarDet Q L rspunsur
OMaga0in tip discount Q * rspunsuri
OMaga0in tip 2utic Q K rspunsuri
+9
$ocus grup &@ 3emei i 2r2a i cu v4rste cuprinse 5ntre )* i 9> de ani( cu acces la in3orma ii( cu o
via activ( care caut s 3ie mereu energiciB
b) Generalit%i:
1. a rugmintea de a speci3ica unele o2iceiuri sau practici pe care le des3=oar pentru un stil de
via6 sntos( cele mai pregnante rspunsuri au con6inut cuvintele@
Merg la sala de sport Q pre0ent 5n L rspunsuri
Au o alimenta ie corect Q pre0ent 5n +* rspunsuri
Evit mancarea de tip 3ast<3ood Q pre0ent 5n J rspunsuri
Consum minimum ) litri de ap pe 0i Q pre0ent 5n L rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de )*R@ somn su3icient( evitarea 0a&rului( lipsa
tutunului ( des3 urarea de activit i 5n aer li2er
&. Pe prima po0i6ie 5n topul cuvintelor care vin automat 5n minte la au0ul cuv4ntului ap se
situea0 cuv4ntul sntate, pre0ent 5n L rspunsuri1
Pe a doua po0i6ie din media rspunsurilor se a3l cuv4ntul vitalitate pre0ent 5n J rspunsuri( 5n timp
ce pe a treia po0i6ie se a3l sete( 5n , raspunsuri1
Gn restul rspunsurilor( 5n mod aleatoriu( se a3l cuvintele nevoie, necesitate, sete, rcorire( via ,
puritate!
c) Mrci competitoare
1.a rugmintea de a speci3ica primele mrci de apa mineral din Rom4nia care le vin 5n minte( cele
mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele mrci@
Borsec Q pre0ent 5n +* rspunsuri
A-ua Carpatica< pre0ent 5n +* rspunsuri
"orna < pre0ent 5n M rspunsuri
I0vorul al2 Q pre0ent 5n L rspunsuri
I0vorul Minunilor Q pre0ent 5n K rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de ,*R@ Bucovina( Perla /arg&itei( Poiana Negri(
Bil2or( .ittel
+,
&.a rugmintea de a evoca pentru 3iecare marc evocat cu cate un cuv4nt sau o sintagm( cee mai
pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele cuvinte;sintagme/ pur, natural, izvor de energie, izvor
din mun i!
'1 a rugmintea de a recomanda o marc de ap mineral 7Car2oga0oas sau plat8 unui
eCtraterestru( cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele 2randuri@
A-ua Carpatica Q pre0ent 5n M rspunsuri
Borsec Q pre0ent 5n +* rspunsuri
"orna Q pre0ent 5n K rspunsuri
Bucovina< pre0ent 5n > rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de )KR@ Perla /arg&itei( I0vorul Al2( .ittel
d) Diagnosticarea identit ii mrcii !ua Carpatica
1. To i participan ii din grupul ) al 3ocus<grupului au au0it de motto<ul A-ua Carpatica i K*R
dintre responden i au cuno tin despre atri2utele acestei ape 7con inutul sc0ut de nitra i i nitri i81
&. a rugmintea de a asocia apa A-ua Carpatica cu o persoan( cele mai pregnante rspunsuri au
inclus urmtoarele idei i detalii@
Persoan artoas; cu un looD interesant Q pre0ent 5n L rspunsuri
Persoan preocupat de un stil de via sntos Q pre0ent 5n J rspunsuri
Persoan pasionat de sport i nutritie Q pre0ent 5n 9 rspunsuri
Alte rspunsuri includ@ persoane preocupate de aspectul 3i0ic( persoane tinere care pun accentul pe
sntate i 3rumuse e
'1 S<au votat criteriile@ am2ala?( compo0i ie c&imic( pre
Gn 3unc ie de acestea( pe o scal de la <+* la S+*( unde * este centrul aCei( 2randurile cele mai
cunoscute( inclusiv A-ua Carpatica( se situea0( 5n urma mediei rspunsurilor i supunerii la vot
prin discu ie pe urmatoarea aC@
mbala(
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S M
+>
Borsec SK
"orna S 9
Compo)i ie chimic
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S L
Borsec SK
"orna S J
*re
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S 9
Borsec SJ
"orna S L
+1 a rugmintea de a numi cel mai relevant criteriu pentru alegerea unei ape minerale( cele mai
pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele criterii@
"esign Q M rspunsuri
Compo0i e Q K rspunsuri
Pret Q 9 rspunsuri
,. a rugmintea de a men iona ce anume i<a determinat s cumpere ap minerala A-ua Carpatica(
cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele motive@
"esign<ul sticlei Q +* rspunsuri
Ingredientele de pe etic&ete Q K rspunsuri
Reclame Q 9 rspunsuri
Alte rspunsuri au inclus motive precum@ recomandrile celorlal i( curio0itatea( pre ul
-. To i responden ii au a3irmat c design<ul sticlei de ap mineral A-ua Carpatica este mai atractiv
dec4t alt ap mineral pe care o consum datorit 3ormei inovative( simplit ii( lipsa unei etic&ete
din &4rtie lipit( elegan ei 7datorat transparen ei( culorii capacului etc18
.. a 5ntre2area %.rede i c ambala&ul/design)ul sticlei este important0 "e ce0 e cer detalii % to i
cei +* responden i consider c am2ala?ul este important i contri2uie la imaginea lor de ansam2lu
+J
atunci c4nd se a3l 5n posesia unei sticle de ap mineral ; le asigur un anumit con3ort ; con3irm
pasiunea pentru un anumit stil de via 1
e) Sondarea opiniilor consumatorilor despre publicitatea mrcii !ua Carpatica "spoturi)
1. Spotul este agreat de ctre responden i care 5l consider relevant pentru ceea ce vrea marca s
transmit1 Pune accent pe compo0i ie i re3lect e3ectele po0itive asupra snta ii1Totodat
consider imaginea cu pa&arul 3oarte elegant relevant pentru ideea c apa mineral A-ua Carpatica
este destinat unor persoane care pun accent pe 3rumuse e( elegan i stil1
)1 Comparativ cu alte spoturi ale celorlalte mrci de ap mineral( unde se pune accentul pe tradi ie(
pe apartenen a la Rom4nia( 5n acesta( se mi0ea0 pe inova ie i tiin 1
#) Obiceiuri de consum
1. Cei mai mul i dintre participan ii de la 3ocus grup optea0 pentru varianta de sticl de *(> l( cea
de<a doua op iune 3iind de ) l1 A treia variant este sticla de peste )l 1 Printre cele mai invocate
motive ale alegerilor enumerate se numr@
Comoditate < K rspunsuri
Pre < > rspunsuri
Motivul ac&i0i ionrii 7Namilie sau invididual8 , rspunsuri
&. a 5ntre2area %"e unde ac&i0i iona i de o2icei aceste sticleH# cele mai pregnante rspunsuri au
3ost@
OMaga0in tip cas&PcarrF Q J rspunsuri
O/ipermarDet Q +* rspunsuri
OSupermarDet Q , rspunsuri
OMaga0in tip discount Q 9 rspunsuri
OMaga0in tip 2utic Q L rspunsuri
OAltele; CareH
+K
$ocus grup ' / 3emei i 2r2a i cu v4rste cuprinse 5ntre 9> i >* de ani( anga?a i cu vec&ime( care
sunt adep ii unui stil de via sntos1
28 'eneralit6i@
1. a rugmintea de a speci3ica unele o2iceiuri sau practici pe care le des3=oar pentru un stil de
via6 sntos( cele mai pregnante rspunsuri au con6inut cuvintele@
Au o alimenta ie sntoas Q pre0ent 5n L rspunsuri
"orm su3icient Q pre0ent 5n +* rspunsuri
Pre3er plim2rile 5n aer li2er< pre0ent 5n J rspunsuri
Consum minimum ) litri de ap pe 0i Q pre0ent 5n 9 rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de 9>R@ evit 0a&rul( 3ac sport
&. Pe prima po0i6ie 5n topul cuvintelor care vin automat 5n minte la au0ul cuv4ntului ap se
situea0 cuv4ntul sntate, pre0ent 5n +* rspunsuri1
Pe a doua po0i6ie din media rspunsurilor se a3l cuv4ntul via pre0ent 5n K rspunsuri( 5n timp ce
pe a treia po0i6ie se a3l puritate( 5n , raspunsuri1
Gn restul rspunsurilor( 5n mod aleatoriu( se a3l cuvintele nevoie, necesitate, sete, rcorire1
c) Mrci competitoare
1.a rugmintea de a speci3ica primele mrci de apa mineral din Rom4nia care le vin 5n minte( cele
mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele mrci@
Borsec Q pre0ent 5n +* rspunsuri
"orna< pre0ent 5n +* rspunsuri
I0vorul minunilor < pre0ent 5n M rspunsuri
Poiana Negri Q pre0ent 5n L rspunsuri
A-ua Carpatica Q pre0ent 5n K rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de ,*R@ Bucovina( Perla /arg&itei( Bil2or( .ittel
&. a rugmintea de a evoca pentru 3iecare marc evocat cu cate un cuv4nt sau o sintagm( cele mai
pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele cuvinte;sintagme/ pur, natural, izvor din mun i!
'1 a rugmintea de a recomanda o marc de ap mineral 7Car2oga0oas sau plat8 unui
eCtraterestru( cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele 2randuri@
Borsec Q pre0ent 5n +* rspunsuri
+L
"orna Q pre0ent 5n K rspunsuri
Bucovina< pre0ent 5n > rspunsuri
Alte rspunsuri aduse 5n discu6ie( 5n propor6ie de )KR@ Perla /arg&itei( I0vorul Al2( I0vorul
Minunilor( A-ua Carpatica
d) Diagnosticarea identit ii mrcii !ua Carpatica
1. Ma?oritatea participan ilor din grupul ) al 3ocus<grupului au au0it de motto<ul A-ua Carpatica i
>*R dintre responden i au cuno tin despre atri2utele acestei ape1
&. a rugmintea de a asocia apa A-ua Carpatica cu o persoan( cele mai pregnante rspunsuri au
inclus urmtoarele idei i detalii@
Persoane cu venituri mari( din mediul ur2an < pre0ent 5n K rspunsuri
Persoane care sunt interesate s< i pstre0e sntatea Q pre0ent 5n , rspunsuri
Persoane care pun accentul pe imagine Q pre0ent 5n 9 rspunsuri
Alte rspunsuri includ@ persoane preocupate de aspectul 3i0ic( persoane tinere care pun accentul pe
sntate i 3rumuse e
'1 S<au votat criteriile@ pre ( compo0i ie( am2ala?
Gn 3unc ie de acestea( pe o scal de la <+* la S+*( unde * este centrul aCei( 2randurile cele mai
cunoscute( inclusiv A-ua Carpatica( se situea0( 5n urma mediei rspunsurilor i supunerii la vot
prin discu ie pe urmatoarea aC@
*re
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S ,
Borsec S>
"orna S L
Compo)i ie chimic
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S J
Borsec SL
"orna S ,
mbala(
+M
T < +*UUUUUUUUUUUUUUUUUU1*UUUUUUUUUUUUUUUS+*
A-ua Carpatica S K
Borsec SK
"orna S J
+1 a rugmintea de a numi cel mai relevant criteriu pentru alegerea unei ape minerale( cele mai
pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele criterii@
Pre < M rspunsuri
Compo0i ie Q J rspunsuri
"esign <) rspunsuri
,. a rugmintea de a men iona ce anume i<a determinat s cumpere ap minerala A-ua Carpatica(
cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele motive@
Ingredientele de pe etic&ete Q +* rspunsuri
Reclame Q K rspunsuri
"esign<ul sticlei Q 9 rspunsuri
Alte rspunsuri au inclus motive precum@ recomandrile celorlal i( curio0itatea( pre ul
-. Marea ma?oritate a responden ilor consider design<ul sticlei de ap mineral A-ua Carpatic la
3el de de atractiv ca i design<ul celorlalte mrci de ap minerala1
.1 a 5ntre2area %.rede i c ambala&ul/design)ul sticlei este important0 "e ce0 e cer detalii % L din
+* responden i nu pun un mare accent pe am2ala?ul sticlei consider4nd pre ul i compo0i ia
c&imic criterii mai importante 5n alegerea unei anumite mrci de ap mineral1
e) Sondarea opiniilor consumatorilor despre publicitatea mrcii !ua Carpatica "spoturi)
1. Responden ii aprecia0 in3orma ia pe care acest spot o o3er consider4nd<o relevant pentru
sntatea lor1
)1 Recunosc totu i c in3orma ia nu se sedimentea0 5n memorie pentru c spotul nu are nicio
asociere cu ceva 3amiliar1
#) Obiceiuri de consum
)*
1. Cei mai mul i dintre participan ii de la 3ocus grup optea0 pentru varianta de sticl de *(> l( cea
de<a doua op iune 3iind de ) l1 A treia variant este sticla de peste )l 1 Printre cele mai invocate
motive ale alegerilor enumerate se numr@
Motivul ac&i0i ionrii 7Namilie sau invididual8 Q L rspunsuri
Pre < K rspunsuri
Comoditate < > rspunsuri
&. a 5ntre2area %"e unde ac&i0i iona i de o2icei aceste sticleH# cele mai pregnante rspunsuri au
3ost@
OMaga0in tip cas&PcarrF Q +* rspunsuri
O/ipermarDet Q K rspunsuri
OSupermarDet Q J rspunsuri
OMaga0in tip discount Q J rspunsuri
OMaga0in tip 2utic Q L rspunsuri
Interpretarea re0ultatelor@
Interpretarea re0ultatelor
b) Generalit i
1. 0n urma celor ' #ocus grupuri1 putem observa c rspunsurile #emeilor i brba ilor cu
v2rste p2n 3n ', de ani1 rspunsurile se aseamn. st#el c1 3n top ' rspunsuri 3n r2ndul
discu iilor despre obiceiurile pentru un stil de via sntos se a#l sportul1 consumul de ap
"minimum & l4)i)1 consumul de #ructe i legume. 0n r2ndul #emeilor i brba ilor peste ', de
ani1 cu vechime 3n munc1 3n topul obiceiurilor care cred c le aduc o via sntoas se a#l
odihna1 hrana sntoas1 plimbrile 3n aer liber1 i abia apoi consumul de ap su#icient
organismului uman. Observm o nevoie de educa ie 3n acest sens 3n r2ndul publicului de
v2rsta a doua.
&. 5a au)ul cuv2ntului ap1 responden ii #emei se g2ndesc mai degrab la sntate1 puritate1
via 1 3n timp ce responden ii brba i asecia) cuv2ntul cu vitalitate1 dar i puritate i via .
Gntre2a i din ce motive asocia0 aceste cuvinte apei( discu iile s<au aCat 5n ?urul motivului educa iei
medicale datorit careia tiu ca tre2uie sa consumi minimum doi litri de ap pe 0i( aceasta av4nd un
)+
rol decisiv 5n sntatea lor1 "e asemenea( 5i asocia0 puritatea i vitalitatea 5n urma 2acDgroundului
de reclame pe care le<au privit p4n acum i care se centrea0 pe acelea i elemente1
Apei minerale 5i asocia0( cel mai adesea( no iunea de rcorire( pentru c aceast compo0i ie a sa
o3er o sen0a ie mai pregnant de acest 3el dec4t apa plat1
c8 Mrci competitoare
+1 Gn K* la sut din ca0uri( mrcile care le vin 5n minte responden ilor atunci c4nd tre2uie s
numeasc o ap mineral i care( deci( au cea mai mare vi0i2ilitate( sunt Borsec( "orna i I0vorul
al21 Gn +>R din ca0uri se a3l A-ua Carpatica( iar 5n alte +>R Bucovina( Perla /arg&itei etc1
)1 Asocierea unor cuvinte acestor mrci a 3ost una destul de asemntoare( inclu04nd( 5n grupurile de
3emei de peste 9> de ani cuvintele puritate( natural( rcoare( vitalitate( munte( 3r s se poate 3ace o
anume disociere 5ntre mrci sau 5ntre caracteristicile responden ilor1 Gn primul grup( cel al 3emeilor
tinere( 5ntre )* i 9* de ani( asocierea a condus spre cuvinte precum 3amilie( cas( siguran ( ceea ce
ne 3ace s credem c 3emeile la 5nceput de drum 5n crearea unei 3amilii acord mai mult importan
gri?ii pentru mem2rii 3amiliei i pentru siguran a acestora1
91 "e asemenea( mrcile Top o3 Mind 7"orna i Borsec8( tre0esc acelea i sentimente 5n r4ndul
3emeilor de v4rsta 5nt4i( dar care au un copil sau 5 i 5ntemeia0 o 3amilie1
,1 Pu i s 5 i imagine0e ce ap mineral ar recomanda unui eCtraterestu a?uns 5n Rom4nia(
rspunsurile cele mai multe s<au 5nv4rtit 5n ?urul acelora i 2randuri top o3 mind( ?usti3icate de
responden i prin acelea i calit i ale acestora 7tradi ie( calitate( gust 2un( prestan 8( ceea ce denot
o 5ncredere a consumatorilor 5n mrcile de ap pe care le<au speci3icat1 "iscu iile 5n acest sens au
decurs spontan( responden ii 3iind amu0a i i tiind sigur ce ap ar recomanda1 Scopul eCisten ei
unui eCtraterestru( i nu a unui om( a 3ost aceea ca respectivul s nu 3i avut contact cu apa
5m2uteliat i a testat spre ce marc se 5ndreapt 5ncrederea consumatorilor1 Cele mai pregnante
rspunsuri@ "orna( Borsec( Bucovina1
d) Diagnosticarea identit ii mrcii !ua Carpatica
+1 Peste K*R dintre responden i au cuno tin despre compo0i ia apei A-ua Carpatica( tiind c
aceasta con ine o cantitate mic de nitra i i nitri i1 )*R dintre ei au spus c este o ap sntoas(
din ceea ce au re inut din reclame( iar restul de +*R nu au au0it de atri2utele sale1 Rspunsurile au
venit spontan( responden ii 3iind siguri pe ceea ce cunosc despre produs1
))
)1 "in ?ocul imaginrii apei A-ua ca 3iind o persoan( a reie it imaginea cea mai pregnant a
acesteia 5n mintea consumatorului@ elegant( trie te sntos( delicat( 5ngri?it( modern1 Imaginea
creeat a 3ost aceea i 5n r4ndul tuturor grupurilor1
91 Criterii votate pentru a clasi3ica pe o aC primele trei 2randuri care apar 5n mintea consumatorului
au 3ost@ compo0i ie( pret( am2ala?1 Ast3el( A-ua Carpatica s<a a e0at pe aC dep ind a teptrile
consumatorilor 5n privin a pre ului 7considerat scump81 A 3ost considerat eCtrem de atractiv
7cea mai atractiv dintre competitori8 5n ceea ce prive te am2ala?ul i considerat ec&ili2rat din
punct de vedere al compo0i iei de ctre cei care cuno teau de?a ceea ce con ine A-ua( plas4ndu<se
deasupra celorlalte mrci i din acest punct de vedere1 "up criteriul pre ( dar i dup cel al
am2ala?ului( 5i urmea0 Borsec( "orna clas4ndu<se pe ultimul lor la toate criteriile1
,1 Acelea i 9 criterii rm4nd constante 5n deci0ia de cumprare a oricrei ape@ pre ( am2ala?(
compo0i ie1
,. a rugmintea de a men iona ce anume i<a determinat s cumpere ap minerala A-ua Carpatica(
cele mai pregnante rspunsuri au inclus urmtoarele motive@ reclame( design( pre ( urm4nd i
compo0i ia( despre care aud 5n reclame( nu o citesc aproape niciodat pe etic&ete1
J1 To i responden ii din primul grup au a3irmat c design<ul sticlei de ap mineral A-ua Carpatica
este mai atractiv dec4t alt ap mineral pe care o consum datorit 3ormei inovative( simplit ii(
lipsa unei etic&ete din &4rtie lipit( elegan ei 7datorat transparen ei( culorii capacului etc18 Gn
sc&im2( 2r2a ii o consider la 3el de atractiv ca i celelalte sticle( neacord4nd aten ie acestui
aspect1
K1 To i responden ii de seC 3eminim consider c am2ala?ul este important i contri2uie la imaginea
lor de ansam2lu atunci c4nd se a3l 5n posesia unei sticle de ap mineral ; le asigur un anumit
con3ort ; con3irm pasiunea pentru un anumit stil de via 1 J*R din pu2licul masculin consider
pre ul i compo0i ia mai importante dec4t am2ala?ul i nu pun mare pre pe acesta la cumprare1
e) Sondarea opiniilor consumatorilor despre publicitatea mrcii !ua Carpatica "spoturi)
+1 Se consider c spotul este unul potrivit pentru 3elul 5n care responden ii cunosc A-ua Carpatica(
precum o ap sntoas pentru ei i 3amiliile lor1 Se o2serv 0am2ete 5n timpul 3ilmule ului( la
adresa copiilor1 Se consider c eCprim cel mai 2ine 3elul 5n care at4t ei( c4t i copii acestora( 2eau
ap 3r a ti ce con ine( i se crede c eCprim 3oarte 2ine mesa?ul1
)9
91 Comparativ cu alte ape minerale( discu iile re0um 3aptul c reclama pentru A-ua Carpatica este
una practic( nu este 2a0at pe 3ante0ie precum reclamele "orna( sau pe poveste( sau pe tradi ie( ci
pe in3orma ii eCacte( pe date statistice i pe realitatea de 0i cu 0i1 Se spune c este o reclam care 5 i
rm4ne 5n minte prin mesa?( nu prin arta de a 3ace o reclam i c eCprim simplu i 2ine mesa?ul1
)*R dintre responden ii masculini consider c spotul nu se sedimentea0 2ine 5n memorie1
#) Obiceiuri de consum
+1 Gn toate cele 9 situa ii ordinea alegerii sticlelor de ap este @ *(> l( ) l i peste ) 1 Mamele cu
v4rste cuprinse 5ntre )* i ,* de ani aleg ast3el pentru c ac&i0i ionea0 gr2it 7atunci c4nd sunt 5n
parc cu cei mici( cand 3ac s&opping etc8( iar cei cei cu v4rste cuprinse 5ntre )* i 9> de ani aleg din
comoditate acest am2ala?1 Persoanele din ultimul 3ocus<grup aleg i ei pe prima po0i ie varianta de
*(> l atunci c4nd vine vor2a de consumul individual1 Totodat acestea( au 5n vedere i pre ul i las
comoditatea pe ultimul loc1
)1 In timp ce 3emeile cu v4rste cuprinse 5ntre )*<>* de ani ac&i0i ionea0 5n mare parte apa din
supermarDeturi i maga0inele de tip 2utic7de unde 3ac 5n general cumprturile i pentru cei mici8(
cei din al doilea 3ocus grup pre3er &ipermarDeturile dar i maga0inele de tip cas&PcarrF 7de unde
3ac s&opping ( 5n general( la s34r it de sptm4n81 Tot maga0inele de tip cas&PcarrF sunt 5n 3runtea
pre3erin elor i 3emeilor si 2r2a ilor cu v4rste cuprinse 5ntre 9> i >* de ani( care au 5n vedere i
raportul calitate pre ( urmate de maga0inele de tip 2utic ( la care au acces mai u or1 /ipermarDetul
rm4ne totu i 5n top 9( pentru toate cele 9 categorii de pu2lic1
),
)>