Sunteți pe pagina 1din 46

MECANICA CEAHLAU SA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

CUPRINS:

1.DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE.1


2.ORGANIGRAMA SOCIETATII....2
3.ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR.3
4.CONSILIUL DE ADMINISTRATIE ...5
5.DIRECTOR GENERAL ......................................................................7
6.DIRECTOR COMERCIAL......................................................................8
7.DIRECTOR ECONOMIC....................................................................10
8.DIRECTOR TEHNIC.11
9.SECRETARIAT C.A., ACTIONARIAT SI RELATII CU PUBLICUL.12
10.OFICIUL JURIDIC................................................................................13
11.BIROUL RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV..............................14
12.BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE..........................................16
13.BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SI CONTROL TEHNIC DE CALITATE-....18
14.BIROUL PLUP,GRUPA-TEHNICO-ECONOMICA..........................................20
15.BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII, PREVENIRE, PROTECTIE, SERVICII LA
TERTI ....................................................22
16.SECTIA PRODUCTIE ....................................................................26
17.ATELIERUL PRODUCTIE SERIE MICA, UNICATE, MASINI LA TEMA SI
SDV-URI...................................................................30
18.BIROUL MARKETING....................................................................32
19.DEPARTAMENTVANZARI ............................................33
20.BIROUL ACHIZITII ............................................................................ 35
21.DEPARTAMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE, PRETURI, ANALIZAECONOMICA..37
22.BIROUL I.T .....................................................................................41
23. BIROUL STRATEGIE-CERCETARE- DEZVOLTARE..42
24.ATELIER PROIECTARE ....43

________________________________________________________________
CUPRINS
EDITIA 2011
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

DENUMIREA, FORMA JURIDIC, SEDIUL SI DURATA SOCIETATII


1. Denumirea societii
Denumirea societii este Mecanica Ceahlu.
In cuprinsul acestui act constitutiv Mecanica Ceahlu este denumita
societatea.
n toate documentele, facturile, anunurile, publicaiile i alte acte emannd de
la societate, denumirea societii va fi precedat sau urmat de cuvintele
Societate pe aciuni sau iniialele S.A..
2. Forma juridic a societii
Societatea Comercial Mecanica Ceahlu S.A. este persoana juridic de drept
privat, de naionalitate romn, avnd forma juridic de societate comercial pe
aciuni.
Aceasta i desfoar activitatea n conformitate cu legile romne i cu
prezentul Act Constitutiv.
3. Sediul societii
Sediul societii este n Romnia, municipiul Piatra Neam, str. Dumbravei nr. 6,
jud. Neam. Sediul societii poate fi schimbat n alt localitate din Romnia, pe
baza hotrrii adunrii generale a acionarilor, potrivit legii.
Societatea poate avea sucursale, reprezentane, agenii sau puncte de lucru
situate n aceeai localitate, n alte localiti din ar sau strintate.
Sucursalele, ageniile, reprezentanele si punctele de lucru sunt nscrise n
Anexa nr. 1 a Actului Constitutiv.
4. Durata societii
Durata societii este nelimitat, cu ncepere de la data nregistrrii la Oficiul
Registrului Comerului.
SCOPUL I OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETII
5. Scopul societii comerciale este realizarea obiectului de activitate n
vederea obinerii de profit.
6. Domeniul principal de activitate al societii este :
- fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere
conform COD CAEN 283
- activitatea principal este: fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura
si exploatari forestiere - COD CAEN 2830;
________________________________________________________________
DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE
EDITIA 2011
1
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ORGANIGRAMA SOCIETATII
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
AUDITOR FINANCIAR
AUDITOR INTERN
SECRETARIAT CA, ACTIONARIAT SI RELATII CU PUBLICUL
DIRECTOR GENERAL
Oficiul Juridic
Biroul Resurse Umane si Administrativ
Control Financiar de Gestiune
Biroul MQ si CTC
Biroul MEI-Prevenire ,Protectie- Servicii la terti
Biroul PLUP, Grupa Tehnico -Econiomica
Sectia de Productie
Atelier Prelucrari
Formatie debitare, presaj, sectoare calde
Formatie prelucrari mecanice
Atelier Montaj
Formatie sudura
Formatie montaj- vopsitorie
Atelier de productie serie mica, unicate, masini la tema
si SDV-uri
Formatie productie si intretinere SDV-uri
Formatier productie,unicate si masini la tema
DIRECTOR COMERCIAL
Biroul Marketing
Departament Vanzari
Biroul Achizitii
DIRECTOR ECONOMIC
Departament Financiar Contabilitate
Grupa Financiar
Birou Contabilitate- Preturi si Analiza economica
Birou IT
DIRECTOR TEHNIC
Biroul Strategie Cercetare- Dezvoltare
Atelier Proiectare
________________________________________________________________
ORGANIGRAMA SOCIETATII
EDITIA 2011
2
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR


Adunarea General a Acionarilor este organul de conducere al societii, care
decide asupra activitii acesteia i asigur politica ei economic i comercial.
Adunrile generale ale acionarilor sunt ordinare i extraordinare.
ATRIBUTII , COMPETENTE
1. Adunarea Ordinar se ntrunete cel puin o dat pe an, n cel mult cinci luni
de la ncheierea exerciiului financiar.
n afar de dezbaterea altor probleme nscrise la ordinea de zi, Adunarea
Ordinar este obligat:
a/ s examineze, s aprobe sau s modifice situaiile financiare anuale pe baza
rapoartelor prezentate de consiliul de administraie, de auditorul intern si auditorul
financiar i s fixeze dividendul;
b/ sa aprobe limitele si condiiile pentru acordarea de beneficii salariailor;
c/ s aleag sau s revoce, n condiiile legii, membrii Consiliului de
Administraie;
d/ s aleag sau s revoce si sa fixeze durata minima a contractului de audit
financiar;
e/ sa aleag sau sa revoce si sa fixeze durata contractului auditorului intern,
daca legea prevede aceasta obligaie;
f/ s fixeze remuneraia si alte drepturi cuvenite pentru exerciiul in curs,
membrilor Consiliului de Administraie;
g/ s se pronune asupra gestiunii Consiliului de Administraie;
h/ s stabileasc bugetul de venituri i cheltuieli i, dup caz, programul de
activitate pentru exerciiul financiar urmtor;
i/ s hotrasc gajarea, nchirierea sau desfiinarea uneia sau mai multor uniti
ale societii.
j/ sa fixeze limitele remuneraiei si alte drepturi acordate directorilor.
2 Adunarea Extraordinar se ntrunete ori de cte ori este necesar a se lua o
hotrre, pentru:
a/ schimbarea formei juridice a societii;
b/ mutarea sediului societii;
c/ schimbarea obiectului de activitate al societii;
d/ nfiinarea sau desfiinarea unor sedii secundare: sucursale, agenii,
reprezentane sau alte asemenea uniti fr personalitate juridic;
e/ prelungirea duratei societii;
f/ majorarea capitatului social ;
g/ reducerea capitalului social sau rentregirea lui prin emisiune de noi aciuni;
h/ fuziunea cu alte societi sau divizarea societii;
________________________________________________________________
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
EDITIA 2011
3
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
i/ dizolvarea anticipat a societii;
j/ conversia aciunilor dintr-o categorie n cealalt;

k/ emisiunea de obligaiuni;
l/ conversia unei categorii de obligaiuni n alt categorie sau n aciuni;
m/ ncheierea de acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s
nchirieze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul
societatii a cror valoare depete individual sau cumulat, pe durata unui exerciiu
financiar, 20% din totalul activelor imobilizate, mai puin creanele;
n/ oricare alt modificare a Actului constitutiv sau orice alt hotrre pentru
care este cerut aprobarea Adunrii Generale Extraordinare;
Adunarea General Extraordinar va putea delega Consiliului de Administraie,
exerciiul atribuiilor sale menionate la pct.1. lit. b, c, d si f. Delegarea atribuiilor
prevzute la pct.2 lit. c nu poate privi domeniul si activitatea principala a societatii.

________________________________________________________________
ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR
EDITIA 2011
4
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
ADMINISTRAREA SOCIETII
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
Societatea este administrat de 5 administratori, persoane fizice sau persoane
juridice alei
de Adunarea General Ordinara a Acionarilor, care formeaz
mpreuna Consiliul de Administraie.
Administratorii vor ndeplini mandate de 4 ani, n msura n care nu sunt
revocai de ctre Adunarea General Ordinara a Acionarilor, anterior expirrii
acestui termen.
Consiliul de Administraie este condus de un preedinte si poate avea unul sau
doi vicepreedini.
edina Consiliului de Administraie este prezidat de Preedinte iar n lipsa
acestuia de ctre Vicepreedinte sau alt membru desemnat de Consiliul de
Administraie.
1. ATRIBUTII
-stabileste directiile principale de activitate si de dezvoltare ale societatii;
-stabileste sistemul contabil si de control financiar si aproba planificarea
financiara.
-numeste si revoca directorii si stabileste remuneratia lor.
-supravegheaza activitatile
directorilor, solicitnd informaii cu privire la
conducerea operativa.
-pregteste raportul anual, organizeaza Adunarea Generala a Actionarilor si
implementeaza hotrrile acesteia.
-alte sarcini delegate de catre Adunarea General a Acionarilor.
-duce la ndeplinire hotrrile Adunrii Generale a Acionarilor.
-stabilete si aprob structura organizatoric a societii precum si normele de
constituire a compartimentelor funcionale si de producie.
-aproba regulamentul de organizare i funcionare a societii.
-negociaz contractul colectiv de munc cu reprezentanii sindicatelor i
salariailor.
-prezint Adunrii Generale Ordinare a Acionarilor situaiile financiare anuale
ale societii i raportul sau de activitate anual.
-supune aprobrii adunrii generale a acionarilor, n termen de 5 luni de la
ncheierea exerciiului financiar, situaiile financiare anuale, daca legea nu prevede
altfel.
-aproba regulamentul de funcionare al Consiliului de Administraie si al
comitetelor constituite.
-aproba si modifica mandatul general al directorilor, precum si regulamentul de
organizare si funcionare al comitetului de direcie.
-stabilete i propune Adunrii Generale a Acionarilor bugetul de venituri i
cheltuieli precum i programul de activitate pentru exerciiul financiar urmtor .
________________________________________________________________
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
EDITIA 2011
5
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


2/ COMPETENTE
-Consiliul de Administraie poate delega conducerea societatii unuia sau mai
multor directori numind pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numii
dintre administratori sau din afara Consiliului de Administraie. Preedintele
Consiliului de Administraie al societatii poate fi numit si Director General.
-stabileste remuneraia directorilor sau oricare alte sume sau avantaje , in
limitele aprobate de Adunarea Generala a Acionarilor.
-aproba ncheierea de acte juridice prin care s dobndeasc, s nstrineze, s
nchirieze, s schimbe sau s constituie n garanie bunuri aflate n patrimoniul
societii, n condiiile legii sau stabilite de Adunarea Generala a Acionarilor.
-formuleaza cererea pentru deschiderea procedurii insolvenei societatii si o
adreseaza AGA.
-sanctioneaza in conformitate cu prevederile contractului de management,
Contractului Colectiv de Munca directorii executivi pentru neindeplinirea atributiilor
de srviciu si pentru fapte de indisciplina .
3. RESPONSABILITATI
Administratorii sunt solidar rspunztori fa de societate pentru:
-realitatea vrsmintelor efectuate de asociai ;
-existena real a dividendelor pltite ;
-existena registrelor cerute de lege i corecta lor inere;
-stricta ndeplinire a ndatoririlor pe care legea, Actul Constitutiv sau Adunarea
Generala a Acionarilor le impun;
-buna administrare a societii cu respectarea legilor n vigoare;
-actele ndeplinite de directori cnd dauna nu s-ar fi produs dac ei ar fi
exercitat supravegherea impus de ndatoririle funciei lor.

________________________________________________________________
CONSILIUL DE ADMINISTRATIE
EDITIA 2011
6
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

DIRECTOR GENERAL
Directorul General este numit de Consiliul de Administraie, i desfoar
activitatea n baza contractului de mandat i asigur conducerea, organizarea i
funcionarea societii comerciale n conformitate cu prevederile legale n
vigoare, cu hotrrile adoptate de AGA i CA.
1.ATRIBUTII
Directorul General are, fr a fi limitative, urmtoarele atribuii:
- asigur reprezentarea firmei n relatiile cu terii i coordoneaz activitatea
ntregii echipe de management;
-reprezinta societatea in toate raporturile juridice in care aceasta este sau
urmeaza sa fie parte;
- angajeaza prin semnatura proprie societatea, in relatiile cu tertii, in
limitele competentelor aprobate de Consiliul de Administratie;
-informeaza Consiliul de Administratie cu privire la rezultatele economicofinanciare ale societatii ,periodic sau la termenele solicitate de acesta;
-deleaga autoritatea sa cadrelor de conducere aflate pe nivelele ierarhice
imediat inferioare pentru decizii de rutina;
-organizeaza, coordoneaza si controleaza activitatea de implementare si
mentinere a sistemului de management al calitatii;
-exercita alte atributii delegate de catre Consiliul de Administratie al
societatii, mentionate in Hotarari ale Consiliului de Administratie, precum si
atributiile ce decurg din dispozitii legale supletive.
2. COMPETENTE
- desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile legale si in
limitele stabilite de Consiliul de Administratie.
-aproba masurile de sanctionare administrativa a salariatilor atunci cand se
constata disfunctionalitati ca urmare a nerespectarii atributiilor de serviciu si a
disciplinei in munca.
3. RESPONSABILITATI
-sa desfasoare activitatea in conditii de profesionalism si excelenta;
-sa realizeze performantele minime stabilite de catre Adunarea Generala a
Actionarilor i Consiliul de Administratie ;
-sa prezinte Consiliului de Administratie periodic si/sau la finalul contractului
un raport amanuntit cu privire la activitatea desfasurata si la operatiunile
derulate sau in curs de derulare;
-sa incheie asigurarea de raspundere civila profesionala;
-raspunde prin rezultatele obtinute in fata Consiliului de Administratie
pentru activitatea manageriala in conformitate cu prevederile contractului de
management.
________________________________________________________________
DIRECTOR GENERAL
EDITIA 2011
7
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

DIRECTOR COMERCIAL
Directorul Comercial este numit de Consiliul de Administraie, i
desfoar activitatea n baza contractului de mandat i asigur conducerea,
organizarea i funcionarea activitilor de marketing, aprovizionare i vnzri n
conformitate cu prevederile legale n vigoare, cu hotrrile adoptate de AGA i
CA.
1. ATRIBUTII

Directorul Comercial are, fr a fi limitative, urmtoarele atribuii:


- asigur reprezentarea firmei n relaiile cu terii;
- organizeaz, coordoneaz si verific activitatea de marketing (prospectare
piat, targuri si expozitii);
- ntocmete programul de aprovizionare de pe piaa intern i din import n
corelaie cu programele de fabricaie i procedurile aprobate de Consiliul de
Administraie;
-elaborareaz programul anual de vanzri i l adapteaz continuu in funcie de
cerinele pieii;
-asigur vnzarea produselor din fabricaia proprie si a mrfurilor;
-asigur incasarea contavalorii produselor (marfurilor) vandute;
-asigur depozitarea si gestionarea corespunztoare a produselor finite .
2. COMPETENTE
-inlocuieste directorul general in perioada in care acesta nu este in societate;
- organizeaz, conduce si controleaz activitile din domeniile subordonate, cu
respectarea prevederilor legale a hotararilor Consiliului de Administratie,
deciziilor Directorului General;
-propune masuri administrative, financiare, strategice cu scopul de imbunatatire
a activitii din domeniile subordonate;
-propune msuri de sancionare administrativ a salariailor din subordine
atunci cand constat disfuncionaliti ca urmare a nerespectrii atribuiilor de
serviciu si a disciplinei in munc.
3. RESPONSABILITATI
-raspunde pentru modul de realizare a programului de marketing, aprovizionare
i vnzri si pentru eficiena cheltuielilor efectuate;
-raspunde pentru modul de depozitare a produselor finite si pentru
corectitudinea livrarilor catre clienti ;
-rspunde pentru corectitudinea actelor i faptelor de comer efectuate in
numele si pe contul societatii;
________________________________________________________________
DIRECTOR COMERCIAL
EDITIA 2011
8
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE


-sa incheie asigurarea de raspundere profesionala;
-raspunde de realizarea performantelor minime stabilite de Adunarea Generala
a Actionarilor i Consiliul de Administratie.

_______________________________________________________________
DIRECTOR COMERCIAL
EDITIA 2011
9
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

DIRECTOR ECONOMIC
Directorul Economic este numit de Consiliul de Administraie, i desfoar
activitatea n baza contractului de mandat i asigur conducerea, organizarea i
funcionarea activitilor financiar-contabile, bugete i IT.
1. ATRIBUTII
Directorul Economic are, fr a fi limitative, urmtoarele atribuii:
- asigur reprezentarea firmei n relaiile cu terii;
-organizeaz, coordoneaz i verific activitatea din domeniile: financiar,
contabilitate, elaborare bugete, intocmirea preturilor de lista pentru produsele
firmei;
-particip la negocierea preurilor de achiziii, stabilirea acestora i
supravegherea respectrii lor;
-efectueaz analizele ce privesc eficiena economic a comenzilor si a
produselor (postcalcul);
-coordoneaz activitatea din domeniul IT;
2. COMPETENTE
-angajeaz societatea prin semnatura, inscris alaturi de cea a directorului
general, sau a celorlali directori desemnai de Consiliul de Administraie, in
toate operatiunile patrimoniale;
-propune msuri de imbunatatire a situatiei economico financiare a
societatii;
- organizeaz, conduce si controleaz activitatile din domeniile subordonate
in conformitate cu prevederile legale si cu respectarea hotararilor Consiliului de
Administratie, a deciziilor Directorului General ;
-propune masuri administrative, financiare, strategice cu scopul de
imbunatatire a activitatilor din domeniile subordonate;
-propune masuri de sanctionare administrativ a salariatilor din subordine
atunci cand constata disfunctionalitati ca urmare a nerespectarii atributiilor de
serviciu si a disciplinei in munca.
3. RESPONSABILITATI
-sa desfasoare activitatea in conditii de legalitate i eficien;
-sa asigure realizarea performanelor minime stabilite de catre Adunarea
Generala a Actionarilor i Consiliul de Administratie;
-s aduc in atenia colaboratorilor i factorilor decizionali orice abatere de la
prevederile legale i de la nivelele stabilite prin BVC;
-sa incheie asigurarea de raspundere civila profesionala;
-s ndeplineasc cu responsabilitate sarcinile ce i revin din hotrrile
Consiliului de Administratie, recomandrile auditorilor, deciziile Directorului
General.
_______________________________________________________________
DIRECTOR ECONOMIC
EDITIA 2011
10
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
DIRECTOR TEHNIC

Directorul Tehnic este numit de Directorul General si ii desfoar


activitatea n baza contractului individual de munca incheiat cu societatea,
respectand dispozitiile legale, Hotararile Consiliului de Administratie si Deciziile
Directorului General.
1. ATRIBUTII

Directorul Tehnic are, fr a fi limitative, urmtoarele atribuii:


Organizeaza, coordoneaza si verifica activitatea in urmatoarele domenii:
- implementarea obiectului II de activitate;
-cercetare, dezvoltare, planificare tehnica si tehnologica;
-asimilare , omologare produse noi si tehnologii;
- ntocmirea i realizarea programelor de cercetare, proiectare, dezvoltare i
modernizare tehnic i tehnologic i cel de ridicare a nivelului calitii
produselor;
-prin intermediul conductorilor compartimentelor i activitilor subordonate,
asigur condiii corespunztoare de munc pentru prevenirea accidentelor i a
mbolnvirilor profesionale;
-planific i coordoneaz activitile funcionale din subordine n concordan cu
bugetele repartizate;
-propune promovarea, stimularea sau sancionarea personalului din subordine;
2. COMPETENTE
Directorul Tehnic coordoneaz i are responsabilitatea direct asupra
urmtoarelor structuri organizatorice i componente ale acestora:
- Atelier Proiectare
- Strategie- CercetareDezvoltare
3. RESPONSABILITATI:
- ndeplinete obligatiile asumate prin contractul individual de munca, cele
care i revin din hotatarile adoptate de AGA i CA i din reglementrile legale n
vigoare.
- raporteaz Directorului General i Consiliului de Administraie asupra
activitii desfurate;
- rspunde, mpreun cu toi factorii decizionali din subordine, asupra
derulrii n bune condiii a tuturor activitilor, lucrrilor, operaiilor din sfera
de competen;
_______________________________________________________________
DIRECTOR TEHNIC
EDITIA 2011
11
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL SECRETARIAT C.A.,
ACTIONARIAT SI RELATII CU PUBLICUL

Secretarul C.A. si actionariat este numit de catre Consiliul de Administratie si


se subordoneaza acestuia.
1. ATRIBUTII
A/ Secretar C.A. -actionariat
-organizeaza sedintele Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale a
Actionarilor, in conformitate cu dispozitiile Presedintelui Consiliului de
Administratie;
-redacteaza procesele-verbale de sedinta ale Consiliului de Administratie si
ale Adunarii Generale a Actionarilor;
-redacteaza si contrasemneaza hotararile Consiliului de Administratie si ale
Adunarii Generale a Actionarilor;
-inregistreaza in termen hotararile Consiliului de Administratie si ale Adunarii
Generale a Actionarilor, dupa caz, la Oficiul Registrului Comertului;
-redacteaza convocarile Consiliului de Administratie si ale Adunarii Generale
a Actionarilor si le transmite institutiilor si persoanelor interesate;
-preia materialele intocmite pentru sedintele Consiliului de Administratie si le
transmite membrilor acestuia in conformitate cu Procedura organizarii si
functionarii CA.
B/ Relatii cu publicul
-intretine o buna relatie de colaborare cu institutiile publice si mass-media si
pune la dispozitia acestora informatiile solicitate, cu aprobarea conducerii
societatii;
-asigura legatura intre societate si organismele pietei de capital (CNVM,
BVB).
-transmite organismelor pietei de capital rapoartele si celelalte documente
prevazute de actele normative;
-primeste solicitarile organismelor pietei de capital si le aduce prompt la
cunostinta Directorului General si membrilor Consiliului de Administratie;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne.
2. COMPETENTE
Sa organizeze activitatile desfasurate in conditii legale si de profesionalism,
cu respectarea hotararilor Adunarii Generale a Actionarilor si a Consiliului de
Administratie .
3. RESPONSABILITATI
Raspunde de modul de indeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Adunarea
Generala a Actionarilor si de Consiliul de Administratie.

_______________________________________________________________
BIROUL SECRETARIAT C.A., ACTIONARIAT
EDITIA 2011
SI RELATII CU PUBLICUL
12
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
OFICIUL JURIDIC

Asigura consultanta juridica conducerii societatii, tuturor birourilor,compartimentelor functionale, asigura reprezentarea si apararea drepturilor si intereselor
societatii in instanta si in raporturile cu alte persoane juridice sau fizice,
avizeaza si contrasemneaza actele care produc efecte juridice.
Oficiul Juridic este subordonat Directorului General al societii.
1/ ATRIBUTII
-asigura asistenta juridica de specialitate la incheierea actelor cu efecte
juridice;
-intocmeste si avizeaza pentru legalitate deciziile emise de catre Directorul
General al societatii, contractele in care societatea este parte, precum si orice
alte acte care necesita avizare;
-participa la negocierea clauzelor contractelor ce urmeaza a fi incheiate de
catre societate;
-colaboreaza cu compartimentele din cadrul societatii si le acorda asistenta
de specialitate cu privire la activitatile acestora;
-aduce la cunostinta compartimentelor din cadrul societatii actele normative
cu implicatii in activitatea acestora;
-redacteaz si depune in termen cererile de chemare in judecata,
intampinarile, notele de sedinta/probele si concluziile scrise, precum si motivele
care stau la baza exercitarii cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti,
atunci cand este cazul, n baza documentaiilor primite de la serviciile sau
compartimentele de resort, in dosarele in care societatea este parte;
-tine evidenta litigiilor in care societatea este parte;
-reprezinta societatea in dosarele in care este parte si/sau propune
delegarea dreptului de reprezentare;
-formuleaza note argumentate privind renuntarea la caile de atac, atunci
cand este cazul;
-participa la procedura de conciliere a litigiilor la solicitarea compartimentelor
din societate;
-rezint informri Consiliului de Administraie, la solicitarea acestuia, asupra
situaiei litigiilor in care societatea este parte;
-propune modele de contracte pentru desfasurarea activitatii societatii;
-gestioneaza si arhiveaza toate contractele economice in original;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne.
2/ COMPETENTE
-verifica respectarea dispoziiilor legale cu privire la desfasurarea activitattii
societatiii, analiznd cauzele care genereaz litigii, la solicitare .
-asigur consultanta pentru desfurarea activitii societii n strict
conformitate cu dispoziiile legale n vigoare.
3/RESPONSABILITATI
Raspunde de modul de indeplinire a tuturor sarcinilor trasate de Consiliul de
Administratie si de Directorul General.
_______________________________________________________________
OFICIUL JURIDIC
EDITIA 2011
13
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

BIROUL RESURSE UMANE SI ADMINISTRATIV


Biroul Resurse Umane si Administrativ este subordonat Directorului General
al societii.
In realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate, cu instituii si organisme din afara acesteia (ITM, Casa jud. de
pensii,etc.)
1. ATRIBUTII :
-proiecteaza structura organizatorica a societatii;
-previzioneaza necesarul de personal;
-recruteaza, selecteaza si angajeaza personal corespunzator posturilor
prevazute in organigrama;
-organizeaza cursuri de instruire, perfectionare si scolarizeaza salariati in
meserii noi si pentru domenii deficitare;
-organizeaza concursuri in vederea promovarii salariatilor pe functii;
-tine evidenta personalului la zi;
-previzioneaza cheltuiala cu salariatii si urmareste incadrarea in limitele
aprobate prin BVC;
-intocmeste, implementeaza si mentine documentele sistemului calitatii
(proceduri, instructiuni de lucru) din domeniul sau de activitate;
-indosariaza, arhiveaza in conformitate cu cerintele legale documentele in
care este reflectata activitatea biroului;
-executa operatiuni specifice activitatii de secretariat;
-arhiveaza documentele societii si elibereaza adeverinte, extrase, copii
dupa documentele arhivate;
-intocmeste documentaia specific activitii de transport extern, verific
documentele de transport si executa transport de persoane cu autovehiculele
societatii ;
-intocmeste documentatia si circuitul documentelor ce contin informatii
clasificate;
-pastreaza conditiile igienico- sanitare corespunzatoare in pavilionul administrativ;
-gestioneaza obiectele de inventar din cadrul pavilionului administrativ;
-seful serviciului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii si PSI
pentru salariatii din subordine.
2. COMPETENTE
- elibereaz sub semntura efului de compartiment, adeverine, note de
relaii, copii dup carnetul de munc sau dup orice alte documente din dosarul
personal pentru salariai ai societii comerciale, la cererea acestora, fr a
prejudicia societatea sau atingerea intereselor acestora ;
__________________________________________________________
BIROUL RESURSE UMANE SI
EDITIA 2011
ADMINISTRATIV
14
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
- aplica deciziile de sancionare pentru abaterile disciplinare si de
normele de protecia muncii n conformitate cu prevederile R.I.

la

3. RESPONSABILITATI
Seful compartimentului si subordonaii acestuia rspund disciplinar, material
sau penal dup caz, pentru prejudiciile aduse societii comerciale datorit
realizrii necorespunztoare a atribuiilor ce le revin precum si datorit
nerespectrii legislaiei n vigoare din sfera sa de activitate.

_______________________________________________________________
BIROUL RESURSE UMANE SI
EDITIA 2011
ADMINISTRATIV
15
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Compartimentul este subordonat Directorului General al societii si
ndrumat metodologic, atunci cnd acest lucru este necesar, de ctre Directorul
Economic.
Compartimentul C.F.G. are rolul verificrii aplicrii dispoziiilor legale cu
privire la gestionarea si gospodrirea mijloacelor materiale si bneti pe baza
documentelor nregistrate n contabilitate si a documentelor de eviden tehnicooperativ.
In realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate.
1. ATRIBUTII
-efectueaz control potrivit dispoziiilor legale n vigoare si normelor
metodologice elaborate de Ministerul Finanelor;
-intocmete lista sarcinilor periodice de control si o transmite spre aprobare
Directorului General;
-verific corectitudinea inventarierilor gestiunilor de ctre comisiile de
inventariere numite prin Decizie de conducerea societii, regularizarea si
valorificarea diferenelor constatate la termenele si n condiiile dispoziiilor
legale si/sau de serviciu;
-urmrete respectarea dispoziiilor legale cu privire la angajarea, drepturile,
obligaiile si rspunderilor gestionarilor;
-verific aplicarea corect a normativelor de timp pentru lucrrile productive
directe si indirecte si modul cum sunt introduse la plat lucrrile efectuate;
-verific respectarea deciziilor conducerii societii cu privire la sfera de
competene a compartimentului;
-verific legalitatea angajrilor, lichidrilor de personal si acordarea
drepturilor salariale conform prevederilor legale si ale Contractului Colectiv de
munc.
-consemneaz constatrile n acte de control (procese verbale sau note de
constatare) cu indicarea prevederilor legale nclcate si stabilirea exact a
consecinelor economice, financiare, patrimoniale, a persoanelor vinovate,
precum si msurile luate n timpul controlului si cele stabilite a se lua n
continuare;
-prezint conducerii societii, la termenele stabilite, actele de control;
-prezint, la cerere, conducerii executive sau Consiliului de Administratie
informri asupra activitii CFG n vederea eliminrii deficienelor
-efectueaz, din dispoziia conducerii, alte aciuni de control, cu
replanificarea celor prevzute n planul de munc trimestrial;
-intocmeste, implementeaza si mentine documentele sistemului calitatii
(proceduri, instructiuni de lucru) din domeniul sau de activitate;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne.
_______________________________________________________________
BIROUL CONTROL FINANCIAR
EDITIA 2011
DE GESTIUNE
16
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
2. COMPETENTE
In urma controalelor efectuate, propune masuri de sanctionare a salariatilor
atunci cand acestia incalca legea si cand constata disfunctionalitati ca urmare a
nerespectarii atributiilor de serviciu.
3. RESPONSABILITATI
Seful si subordonaii acestui compartiment rspund disciplinar, material sau
penal dup caz, pentru prejudiciile aduse societii comerciale datorit realizrii
necorespunztoare a atribuiilor ce le revin precum si datorit nerespectrii
legislaiei n vigoare din sfera sa de activitate.

_______________________________________________________________
BIROUL CONTROL FINANCIAR
EDITIA 2011
DE GESTIUNE
17
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SI
CONTROL TEHNIC DE CALITATE
Biroul este subordonat Directorului General al societii si urmrete ca
societatea s produc si s livreze produse si servicii de calitate, care sa asigure
satisfacia clienilor, n conformitate cu cerinele clienilor si a reglementarilor
aplicabile (standarde, norme naionale si internaionale, caiete de sarcini) si a
obligaiilor asumate prin contractele economice.
Activitatea biroului este organizata pe doua domenii: Managementul Calitii,
cu atribuii specifice monitorizrii si controlului sistemului de management al
calitii si Control Tehnic de Conformitate cu atribuii specifice identificrii prin
verificri si ncercri, a neconformitilor si abaterilor produselor de la
documentaia tehnic, adoptarea msurilor n vederea prevenirii rebuturilor si
reducerii costurilor calitii.
Activitatea biroului se desfoar n conformitate cu procedurile si
instruciunile de lucru cuprinse n sistemul de management al calitii din
S.C.MECANICA CEAHLAU S.A.
In realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate, cu societi comerciale si persoane fizice, furnizori sau clieni ai
unitii.
1. ATRIBUTII
-elaboreaza, editeaz si actualizeaz documentaia sistemului calitii;
-coordoneaz ntocmirea documentaiei sistemului calitii mpreun cu
responsabilii de managementul calitii din secii si compartimente si acord
asistena tehnic necesar;
-iniiaz si urmrete realizarea aciunilor corective/preventive de
mbuntire a documentelor sistemului calitii;
-pregtete documentaia pentru obinerea certificrii/recertificarii sistemului
calitii de ctre organismele acreditate;
-supravegheaz meninerea sistemului de management al calitatii certificat
conform procedurii organismului de certificare;
-certifica produsele din fabricaia societii;
-controleaza aplicarea documentelor sistemului managementului calitii si a
rezolvrii neconformitilor;
-evalueaz si avizeaz procedurile sistem, procedurile operationale si
instruciunile de lucru ce privesc sistemul calitii, din punct de vedere al
capabilitii acestora;
-gestioneaz ntregul set de documente si documentaii ce reprezint
sistemul de management al calitatii;
-controleaza
calitatea
materialelor
achizitionate,
a
reperelor
si
subansamblelor din cooperare;
-controleaza si verifica calitatea pe fluxul de fabricaie;
-controleaza, verifica functionalitatea, efectueaza probe si ncercri pe
produsul finit;
_______________________________________________________________
BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SI
EDITIA 2011
CONTROL TEHNIC DE CALITATE
18
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
-efectueaza probe de laborator pentru determinarea compozitiei chimice,
proprietatilor fizico-mecanice a materialelor, componentelor etc.
-efectueaza lucrari de intretinere a AMC-urilor, de reglare si de verificare a
acestora ;
-asigura interventiile in termen de garantie la utilajele livrate si care
inregistreaza reclamatii din partea clientilor;
-inregistreaz si arhiveaz documentele compartimentului n conformitate cu
procedurile si instruciunile n vigoare;
- seful biroului efectueaza instructajul de protectia muncii si PSI salariatilor din
subordine;
-seful biroului efectueaza instruiri pentru insuirea si aplicarea de ctre
personalul compartimentului a procedurilor sistem, a procedurilor operationale, a
instruciunilor de lucru, a standardelor si reglementrilor privind asigurarea calitii
produselor.
2. COMPETENTE
-supravegheaz meninerea sistemului de management al calitii certificat
conform procedurii organismului de certificare, de aplicare a politicii calitii si
confirm satisfacerea cerinelor clientilor pe toate verigile din sistemul calitii;
-coordoneaza si instruieste echipa auditorilor interni;
-avizeaza si difuzeaza in regim controlat documentele sistemului managementului calitatii;
-contacteaza si mentine relatii cu factori externi in probleme referitoare la
sistemul de management al calitatii;
-mpiedica primirea si introducerea n procesul de fabricaie a materialelor si
componentelor cu deficiene de calitate si poate opri fabricaia atunci cnd constat
abateri grave fa de procedurile si instructiunile de lucru si verificri interne
stabilite.
-propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu si nerespectarea
disciplinei in munca de catre personalul din subordine;
-propune sanctiuni pentru nerespectarea procedurilor si a instructiunilor de
lucru de catre personalul din compartimentele functionale si sectiile de productie;
3. RESPONSABILITATI
Seful compartimentului si personalul din subordine rspund disciplinar, material
sau penal dup caz pentru:
- neluarea msurilor necesare pentru asigurarea integritii patrimoniului
compartimentului si nstrinarea patrimoniului sau pri din acesta;
- crearea sau dobndirea n folosul lor sau a personalului din subordine a unor
avantaje materiale, prejudiciind unitatea;
- neadoptarea sau adoptarea cu ntrziere a unor msuri ce privesc domeniul de
activitate al compartimentului, avnd ca efecte livrarea produselor cu deficiene
majore de calitate cu consecine negative asupra derulrii contractelor si imaginii
firmei;
-seful compartimentului rspunde de implementarea sistemului de
management al calitii, certificarea acestuia, meninerea n funciune si
introducerea la timp a coreciilor necesare pentru nlturarea neconformitilor
constatate.

_________________________________________________________
BIROUL MANAGEMENTUL CALITATII SI
EDITIA 2011
CONTROL TEHNIC DE CALITATE
19
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL P.L.U.P.- GRUPA TEHNICO-ECONOMIOCA
Biroul este subordonat Directorului
General
si asigura coordonarea
activitatii sectiei de productie privind programarea,
lansarea si urmarirea
productiei.
n realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate.
1.

ATRIBUTII:

-in baza programului de vanzari anual intocmeste programul de fabricatie si


il repartizeaza pe trimestre si lunar, in functie de capacitatea de productie si
termenele de livrare;
-stabileste necesarul de muncitori direct productivi pe meserii pentru
realizarea programului de fabricatie;
-analizeaza structura programului de fabricatie, capacitatile de productie si
stabileste lista reperelor si subansamblelor ce se vor realiza in cooperare pe care
o inainteaza biroului Achizitii;
-accepta comenzi sau incheie contracte pentru piese ce pot fi executate in
limita capacitatilor de productie existente;
-lanseaza la sectia de Productie comenzile in executie care includ produsele
prevazute in programele de fabricatie impreuna cu intreaga documentatie de
lansare;
-urmreste zilnic realizarea comenzilor lansate si predarea produselor catre
Directia Comerciala;
-informeaza operativ conducerea societatii depre cauzele accidentale aparute
in sectia de Productie care pot influienta nerealizarea programului de fabricatie si
a contractelor incheiate;
-intocmeste si urmareste realizarea programului de executie prototipuri si
serie zero pentru produsele care se lanseaza in sectia de Productie. asigurand
incadrarea in termenele stabilite pentru omologare;
-gestioneaza intreaga documentatie tehnica si tehnologica de fabricatie a
produselor si o repartizeaza pe ateliere, urmarind in permanenta ca aceasta sa
fie actualizata functie de modificarile survenite;
-urmareste aprovizionarea sectiei cu SDV-urile precizate in tehnologie;
-intocmeste tehnologii in baza derogarilor sau comenzilor ocazionale de la
diversi clienti;
-analizeaz documentaia de execuie pentru produse si tehnologii noi si
stabilete graficul de omologare pe repere, subansamble, ateliere pe care-l
aprob eful de secie;
-urmrete respectarea cu strictee a documentaiei de execuie, a
documentelor sistemului calitii, a altor norme si standarde referitoare la
fabricarea produselor;
_______________________________________________________________
BIROUL P.L.U.P. GRUPA
EDITIA 2011

TEHNICO-ECONOMICA

20
REVIZIA 3
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

01.03.2011

-in baza programelor de fabricatie lansate , intocmeste grafice de executie


pe ateliere, formaii;
-inregistreaza notele de predare a produselor pe comenzi si face propuneri
pentru inchiderea acestora;
-tine evidenta salariatilor pe baza de pontaje intocmite de maistri,sefi de
ateliere sef de sectie si calculeaza drepturile salariale ale acestora;
-aplica normativele cu privire la echipamentul de lucru si protectie si
evidentiaza drepturile fiecarui salariat;
-introduce datele in sistemul informatizat
pentru calculul manoperei
aferente rapoartelor lunare;
-exercit controlul preventiv asupra documentelor si operaiilor stabilite prin
decizia conducerii societii;
-indosariaz si arhiveaz documentele ce fac obiectul activitii;
- introduce datele in sistemul informatizat a timpilor de functionare a
utilajelor (fisa U)
-participa la inventarierea periodic a patrimoniului;
- instructiuni de lucru) din domeniul sau de activitate;
-inregistreaz si arhiveaz documentele compartimentului n conformitate cu
prevederile legale;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne;
-seful serviciului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii pentru
salariatii din subordine.
2. COMPETENTE
-elaboreaza si urmareste realizarea programelor de fabricatie;
-seful biroului propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu
si nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3.RESPONSABILITATI
Seful si subordonaii acestui compartiment rspund disciplinar, material sau
penal dup caz, pentru prejudiciile aduse societii comerciale datorit realizrii
necorespunztoare a atribuiilor ce le revin.

_______________________________________________________________
BIROUL P.L.U.P. GRUPA
EDITIA 2011
TEHNICO-ECONOMICA
21
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII,
PREVENIRE, PROTECTIE SI SERVICII LA TERTI
Compartimentul este subordonat Directorului General si asigur organizarea
si desfurarea activitilor necesare meninerii n funciune a capacitilor
existente, punerea n funciune a noi capaciti de producie si folosirea
corespunztoare a acestora n condiiile respectrii legislaiei de mediu precum
si asigurarea de la teri a utilitilor necesare societii comerciale.
In realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate, cu instituii si organisme din afara acesteia.
1. ATRIBUTII
-planifica, organizeaza si contracteaza activitatile necesare asigurarii mentenanei corespunzatoare mijloacelor de producie;
-particip n comisia de constatare si cercetare a accidentelor tehnice la
utilaje si instalaii, stabilete msurile necesare pentru repunerea n funciune si
recuperarea pagubelor;
-fundamenteaz necesarul de utiliti (energie electric, gaze naturale,
energie termic, ap) cu defalcare pe principalii consumatori, innd seama de
programul de fabricaie si consumurile tehnologice;
-intocmete documentaia pentru obinerea de cote si repartiii , ncheie
contracte de livrare cu furnizorii si urmrete permanent asigurarea utilitilor
contractate;
-supravegheaza si urmareste permanent modul cum furnizorii se achita de
obligatiile contractuale;
-adopt msuri pentru ncadrarea n nivelele curbei de sarcin precum si de
ncadrarea n factorul de putere stabilit prin contract cu furnizorii de energie
electric;
-emite comenzi la uniti specializate pentru repararea sau modernizarea
instalaiilor si echipamentelor de asigurare a utilitilor;
-analizeaz deficienele din sistemele de alimentare cu combustibili, energie
electric, termic, ap, abur determinate de anumite cauze si stabilete
mpreun cu beneficiarii, msuri de nlturare si asigur aplicarea acestora la
instalaiile existente prin creterea randamentului de producere si transport;
-intocmete si ine la zi documentaia tehnic a instalaiilor energetice ale
societii precum si evidena reparaiilor planificate, accidentele si avariile
acestora;
-controleaz sigurana n funcionare a staiilor de alimentare cu energie
electric, a staiei de compresoare, a microcentralelor termice si completeaz
graficele de revizie si reparaie;
-intocmete si transmite la statistic balana energetic;
-executa operatiile prevazute in prescriptiile tehnice elaborate de ISCIR in
vederea supravegherii si exploatarii in siguranta a IMSP si IR;
____________________________________________________________
____
BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII
EDITIA 2011
PREVENIRE,PROTECTIE SI SERVICII LA TERTI 22
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

-intocmeste si propune programe strategice de dezvoltare a societatii, pe


termen scurt, mediu si lung;
-urmareste aplicarea tehnicii si tehnologiei achizitionate asigurand instruirea,
scolarizarea de personal corespunzator;
-intocmeste si propune programul de investiii al societatii;
-urmareste realizarea investitiilor aprobate;
-organizeaz licitaii pentru nchiriere, vnzare, dobndire mijloace fixe sau
active conform legislaiei n vigoare;
-organizeaza, coordoneaza si implementeaza prevederile legale referitoare
la Securitatea, Sntatea n Munc i Protecia Mediului;
-studiaza, analizeaza, evalueaza pe baza programului de activitate, riscurile
de accidentare si mbolnvire la locurile de munc si propune msurile de
prevenire corespunztoare, ce vor alctui Programul anual de prevenire i
protecie;
-analizeaz i propune teme de cercetare n domeniul S.S.M., ce urmeaz a
fi comandate compartimentului de cercetare- dezvoltare sau la institutele de
specialitate;
-avizeaz instruciunile de protecia muncii pe tipuri de utilaje si procese
tehnologice;
-particip la recepia obiectivelor de investiii sau retehnologizri de linii si
fluxuri de fabricaie urmrind modul cum au fost asigurate msurile de S.S.M;
-efectueaza instructajul introductiv de protectia muncii fiecarui nou angajat;
-informeaza conducerea societatii cu privire la rezultatele controalelor
efectuate de inspectorii ITM si despre masurile ce s-au impus;
-informeaz operativ conducerea societii si ITM Neam asupra accidentelor
de munc colective, mortale si cu invaliditate produse n unitate, precum si
despre starea de sntate a accidentailor spitalizai. Urmrete ca cercetarea
accidentelor de munc s se desfoare conform actelor normative n vigoare;
-propune normative de acordare a echipamentelor de lucru si de protecie, a
materialelor igienico-sanitare. Stabilete necesarul anual de aprovizionat pentru
anual de aprovizionat pentru astfel de echipamente si materiale si
urmrete repartizarea acestora funcie de normativele stabilite;
-asigur elaborarea, actualizarea si cunoaterea procedurii de lucru privind
efectuarea instructajelor de protecia muncii si verificrii cunotinelor nsuite i
elaboreaz tehnica de instruire pentru fiecare loc de munc;
-organizeaza activitatea Comitetului de Securitate i Sntate in Munc
conform reglementrilor legale n vigoare, prezinta raportul anual i aciunile
ntreprinse n cadrul comitetului privind situaia securitii i sntii n munc;
-colaboreaz cu reprezentanii angajailor din C.S.S.M., cu prestatorii de
servicii n domeniu i cu reprezentanii sindicatelor pentru realizarea
programelor

BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII


PREVENIRE,PROTECTIE SI SERVICII LA TERTI

23

EDITIA 2011
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
privind mbuntirea condiiilor de munc. Asigura achizitionarea, gestionarea
si distribuirea echipamentului de protectie , de lucru si alimentatiei de protectie,
potrivit prevederilor CCM;
-particip la evaluarea riscurilor privind mbolnvirile profesionale, propune
msurile de prevenire i urmrete modul de realizare ale acestora;
-efectueaza examenul medical la angajare si confirmarea locului de munc sau
a meseriei propuse n funcie de fia de expunere la riscuri i completeaz fia de
aptitudini;
-efectueaza controalele medicale periodice i ndrum activitatea de reabilitare
profesional, reconversia i reorientarea profesional n caz de accidente, boli
profesionale sau afeciuni cronice;
-prezint Comitetului de Securitate i Sntate n Munc rapoarte cu privire la
situaia strii de sntate a angajailor n relaie cu condiiile de munc, aciunile
medicale ntreprinse i eficiena acestora;
-pstrez la cabinetul de medicina muncii dosarele medicale i fiele de
expunere la riscuri profesionale informnd angajatorul asupra locurilor de munc cu
riscuri profesionale. Acord consultaii ocazionale solicitate de angajai pentru orice
simptome considerate a fi datorate condiiilor de munc i propune toate msurile
necesare unei supravegheri medicale individuale sau colective pentru meninerea
sntii i capacitii de munc;
-elaboreaz instruciuni proprii privind S.S.M. pe locuri de munc i urmrete
aplicarea i nsuirea acestora de ctre lucrtori;
-urmareste stadiul de realizare la termen a masurilor din Programul de
Conformare la Autorizatia de Mediu si functionarea in conformitate cu legile
Protectiei Mediului, a instalatiilor si utilajelor din dotarea tehnica a unitatii in scopul
evitarii si prevenirii accidentelor ecologice;
-asigura realizarea masurilor trasate cu ocazia controalelor Garzii de Mediu, a
Agentiei de Protectia Mediului, Directiei Apelor etc. si transmite lunar, trimestrial
sau anual rapoartele si situatiile solicitate de autoritatile teritoriale sau nationale;
-organizeaza si verifica desfasurarea activitatilor de gestionare, colectare si
transport a deseurilor
generate i deinute de unitate, inclusiv a deeurilor
periculoase, conform legilor in vigoare;
-implementeaza si mentine documentele sistemului managementului calitatii
proprii compartimentului;
-asigur secretariatul comisiei de autoaprare si PSI, urmrete realizarea la
termen a msurilor cuprinse n planul de autoaprare.
-gestioneaz, ntreine si ine la zi arhiva mijloacelor fixe, a obiectivelor de
investiii realizate, a documentelor care atest dreptul de proprietate asupra
bunurilor ce cuprind patrimoniul societii (active corporale, teren,.etc.);
-incheie contracte de prestari servicii utilitati cu chiriasii societatii;urmareste
derularea acestora si intocmeste documentele in vederea facturarii utilitatilor
consumate;
-coordoneaza si urmareste derularea contractelor cu tertii, inclusiv cu societatile

BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII


PREVENIRE,PROTECTIE SI SERVICII LA TERTI

24

EDITIA 2011
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
ce au preluat activitatile externalizate;
-primete si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitii si a reglementarilor interne.
2. COMPETENTE
-seful si salariatii responsabili cu protectia muncii, ISCIR, au competena de
a dispune oprirea imediat n caz de pericol (incendiu, accidente tehnice grave,
accidente de munca) a instalaiilor de producerea, transportul si alimentarea cu
utiliti (energie electric, ap, gaz metan, aer comprimat), precum si a unor
consumatori importani (cuptoare de inducie, cuptoare liniare de tratament
termic, bi de tratamente termice, instalaii de vopsire).
-salariatii responsabili cu protectia muncii, ISCIR, pot propune conducerii
societatii, sanctionarea persoanelor care se fac vinovate de incalcarea normelor
de Protectia Muncii , ISCIR si PSI.
-seful biroului propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu
si nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITATI
Salariatii compartimentului rspund disciplinar, material sau penal dup caz
pentru:
- prejudiciile aduse societii comerciale datorit realizrii necorespunztoare
a atribuiilor ce le revin precum si datorit nerespectrii legislaiei n vigoare din
sfera de activitate;
- neluarea msurilor necesare pentru asigurarea de la teri a utilitilor
(energie electric, gaz metan, ap si neadaptarea sau adaptarea cu ntrziere a
unor msuri care privesc sigurana n funcionare a utilajelor si instalaiilor de
producere, transport si alimentarea cu utiliti, conducnd la opriri de lung
durat a procesului de producie;
- recepia defectuoas a obiectivelor de investiii, a utilajelor si instalaiilor
achiziionate prin care se omit faze de lucrri, componente sau chiar utilaje,
aducnd astfel atingere patrimoniului societii;
- crearea sau dobndirea unor avantaje materiale prin operaiuni sau avize
ce determin prejudicii societii.

BIROUL MECANO-ENERGETIC, INVESTITII


PREVENIRE,PROTECTIE SI SERVICII LA TERTI

25

EDITIA 2011
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

SECTIA DE PRODUCTIE
Sectia de Producie este subordonata Directorului General . Principalele
activiti care se desfoar n secia de producie sunt:
-verificarea pregtirii tehnologice si organizarea fabricaiei prin
- verificarea asigurarii documentaiei tehnice si a SDV-urilor;
- organizarea procesului de fabricaie;
- asigurarea calitii execuiei;
-activitatea de producie
- utilizarea in mod productiv a capacitilor de producie,a resurselor
materiale si umane;
- desfurarea procesului de producie;
- controlul tehnic de conformitate;
- evidena produciei realizate;
-activitatea n domeniul resurselor umane
- utilizarea forei de munc pentru realizarea activitii productive din
secie;
- stabilirea nevoilor de recalificare, instruire;
Conducerea seciei este asigurat de eful de secie coordonator si seful de
sectie adjunct.
Conducerea procesului de producie se realizeaz prin: ef de atelier,
coordonator de activitate, maistru, ef de echip.
A/1. ATRIBUTIILE SEFULUI DE SECTIE COORDONATOR
-dispune si urmareste sa existe documentaia tehnic de execuie a
produselor cuprinse n programul de fabricaie;
-se asigura ca informatiile transmise prin documentatia tehnica si
tehnologica sunt insusite corespunzator la nivelul atelierului;
-in functie de solicitarile Directiei Comerciale stabilete prioritatile n execuia
produselor urmrind asigurarea fluiditii fabricaiei si evitarea stagnrilor;
-aprob graficele de execuie repere sau subansamble pe ateliere, respectiv
formaii de lucru din cadrul seciei;
-urmrete asigurarea aprovizionrii cu materii prime si materiale a sectiei n
conformitate cu graficele de execuie stabilite;adopt msuri pentru acoperirea
fortei de munca prin redistribuirea personalului in cadrul seciei;
-planifica si urmrete realizarea ritmic a programului de fabricaie n
cadrul seciei;
-urmareste si verifica evidena operativ a produciei (lansare, urmrire,
aprovizionare, eviden consumuri, decontare producie, nchidere comenzi,
etc.);
_______________________________________________________________
SECTIA DE PRODUCTIE
EDITIA 2011
26
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
-organizeaz evidena activelor corporale (cldiri, utilaje, instalaii,
etc.);acestea se predau cu documente efilor de ateliere, coordonatorilor de
activiti sau conductorilor formaiilor de lucru, altor persoane care le au n
exploatare;
-stabilete msuri pentru buna utilizare si asigurarea integritii mijloacelor
fixe aflate n evidena seciei;
-solicita biroului Mecano-energetic investitii, prevenire i protecie servicii la
teri respectarea programului de revizii si reparatii;
-organizeaza , traseaza sarcini sefilor de ateliere, maistrilor, coordonatorilor
de activitate in ceea ce priveste instruirea, insusirea si respectarea normelor
specifice de tehnica securitii muncii si PSI de catre toti salariatii sectiei;
-informeaz operativ conducerea societii si Serviciul mecano-energetic
investitii, prevenire i protecie servicii la teri despre accidentele de munc si
nu modific starea de fapt rezultat din producerea unui accident, n afar de
cazurile n care meninerea acestei stri ar genera alte accidente ori ar periclita
viaa accidentailor sau a altor persoane participante la procesul de munc;
-particip la analizele periodice pe linie de protecia muncii, organizate de
ctre biroul mecano-energetic investitii, prevenire i protecie servicii la teri.
analizeaz lunar modul cum se realizeaz normele de munc, nivelul salariilor
realizate de diferite categorii de personal, aprob documentele de plat a
salariilor personalului seciei;
-intocmete fiele posturilor pentru personalul din subordinea direct;
-identific si propune Biroului Resurse Umane i Administrativ, necesitile
de calificare, instruire, reorientare a personalului seciei.
A/2. COMPETENTE
Seful de secie coordonator , va lua msurile pe care le consider necesare
pentru realizarea n bune condiii a atribuiilor ce-i revin.
A/3. RESPONSABILITATI
Seful de secie coordonator rspunde disciplinar, material sau penal dup
caz pentru:
- neluarea msurilor necesare pentru asigurarea integritii patrimoniului
seciei pe care o conduce;
- crearea sau dobndirea n folosul su sau a personalului din subordine a
unor avantaje materiale, prejudiciind unitatea;
- neadoptarea sau adoptarea cu ntrziere a unor msuri pe linia respectrii
tehnologiilor de fabricaie avnd efecte grave n calitatea produselor executate
cu consecine negative asupra derulrii contractelor si imaginii firmei;
- utilizarea necorespunztoare a capacitilor de producie;
- nerealizarea produciei conform programului de fabricaie al seciei si
predarea la termen a produselor;
- neluarea msurilor referitoare la respectare normelor P.S.I. si Protecia
Muncii;
In lipsa sefului de sectie coordonator atributiile, competentele si
responsabilitatile acestuia sunt preluate de seful de sectie adjunct.
_______________________________________________________________

SECTIA DE PRODUCTIE

EDITIA 2011
27
REVIZIA 3
01.03.2011
MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

B/1. ATRIBUTIILE SEFULUI DE ATELIER (COORDONATOR ACTIVITATE)


Este numit de Directorul General la propunerea sefului de secttie
coordonator si se subordoneaz efului de secie coordonator.
Seful de atelier poate conduce direct formaiile de lucru sau are n subordine
formaii conduse de maitri sau efi de echip si are urmatoarele atributii:
-organizeaza, coordoneaza si verifica intreaga activitate a salariatilor din
subordine;
-in functie de sarcinile ce revin atelierului din programul de fabricatie,
repartizeaza lucrarile pe formatii punand la dispozitia fiecaruia mijloacele de
munca necesare; organizeaz si asigur aprovizionarea locurilor de munc cu
materiale, semifabricate;
-instruieste si urmareste insusirea de fiecare executant a metodelor de
lucru;
-verifica incadrarea in normele de consum si indeplinirea normei zilnice de
catre fiecare salariat;
-intocmete lunar rapoartele de producie;
-instruiete personalul din subordine n vederea cunoaterii de ctre acesta a
reglementrilor privind ordinea si disciplina tehnologic si de munc, a
prescripiilor de exploatare si ntreinere a instalaiilor si utilajelor din dotare si a
regulilor de manipulare, transport si depozitare pe fluxul de fabricaie;
-instruiete salariatii din subordine si supravegheaz aplicarea strict a
reglementrilor privind protecia muncii, a regulilor de igien a muncii, de
prevenire si stingere a incendiilor;
-monitorizezaz desfurarea activitilor n cadrul atelierului conform
procedurilor sistemului de management al calitii i stabilirea aciunilor
corective i preventive.
B/2. COMPETENTE
Seful de atelier are autoritatea si competena de a lua toate msurile pe
care le consider necesare pentru ndeplinirea n bune condiii a atribuiilor ce-i
revin n cadrul atelierului.
B/3.RESPONSABILITATI
Seful de atelier rspunde disciplinar, material sau penal dup caz, pentru:
- neluarea msurilor necesare in vederea asigurarii integritii patrimoniului
atelierului pe care-l conduce;
- crearea sau dobndirea n folosul su si a personalului din subordine a unor
avantaje materiale sau prin introducerea la plat a unor cantiti mai mari dect
cele realizate;
- utilizarea necorespunztoare a capacitilor de producie si nerealizarea
produciei conform graficelor stabilite;
- neluarea msurilor necesare pentru instaurarea unei discipline ferme a
personalului din subordine, pentru respectarea normelor PSI si Protecia muncii.
- neconformiti grave pe linia calitii produselor cu consecine negative
asupra derulrii contractelor stabilite si imaginii firmei;
_______________________________________________________________
SECTIA DE PRODUCTIE
EDITIA 2011
28
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
C/1. ATRIBUTIILE MAISTRULUI
Maistrul este conductorul nemijlocit al formaiei de lucru ncredinate i
rspunde de realizarea sarcinilor de producie aferente formaiei.
Maistrul are n subordine un numr de muncitori stabilii de ctre eful de atelier
sau eful de secie coordonator.
Principalele atribuii ale maistrului sunt:
-organizeaz, conduce si verifica activitatea salariatilor din formatia
subordonata;
-repartizeaza pe fiecare salariat sarcini concrete in functie de meserie, calificare
si potential urmarind respectarea tehnologiilor de executie, a parametrilor de
lucru, incadrarea in consumurile tehnologice ;
-tine evidenta zilnica a salariatilor, completand pontajul;
-intocmeste rapoartele de productie lunare ;
-instruiete muncitorii din formaie si supravegheaz aplicarea strict a
reglementrilor privind protecia muncii, a regulilor de igien a muncii, de
prevenire si stingere a incendiilor;
C/2. COMPETENTE
S dea dispoziii clare si precise, s asigure condiiile necesare pentru
executarea lor si s controleze sistematic modul cum sunt duse la ndeplinire.
C/3. RESPONSABILITATI
Maistrul rspunde disciplinar, material sau penal dup caz pentru neindeplinirea
atribuiilor prevzute n fia postului, efectuarea de lucrri de proast calitate de
ctre personalul din subordine, neluarea msurilor necesare pentru instaurarea
unei discipline ferme a personalului din subordine, pentru nerespectarea
normelor PSI si Protecia muncii.

_______________________________________________________________
SECTIA DE PRODUCTIE
EDITIA 2011
29
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANIC A CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

ATELIERUL PRODUCTIE SERIE MICA, UNICATE, MASINI LA TEMA SI SDV-URI


Atelierul Productie serie mica, unicate, masini la tema si SDV-uri este
subordonata Sefului de sectie coordonator. Principalul obiectiv al sectiei este
realizarea SDV-urilor, prototipurilor si masinilor la tema in conformitate cu
documentaia tehnic de execuie a produselor.
SEF SECTIE COORDONATOR
Seful de sectie coordonator este subordonat Directorului General
i
organizeaz/coordoneaz activitatile de producie prototipuri, unicate, maini la
tem i SDV-uri, urmrind modernizarea continu a produselor i proceselor
tehnologice, n scopul realizrii obiectivelor strategice i curente ale societii
comerciale.
Este numit de ctre Directorul General.
1. ATRIBUII,
- organizeaza, coordoneaza si verifica intreaga activitate din atelier;
- organizeaza evidenta si repartizarea spre administrare a patrimoniului pe
nivele ierarhice inferioare;
- organizeaza sistemul de inregistrare,urmarirea realizarii si inchiderea
comenzilor;
- urmareste si verifica in permanenta modul cum se realizeaza prototipurile,
S.D.V.urile si produsele de serie mica lansate spre executie asigurand corelarile
necesare intre atelierele de productie;
- colaboreaza cu compartimentele din societate in vederea solutionarii
proble-melor ce apar in derularea activitatii;
- organizeaza inregistrarea, predarea si decontarea productiei executata;
- analizeaz propunerile de dotare pe investiii cu utilaje, instalaii, AMC-uri,
tehnic de calcul care vizeaz retehnologizarea sau modernizarea unor
tehnologii de fabricaie si isi exprima punctul de vedere in legatura cu acestea;
- hotrte asupra propunerilor de dotare a sectiei cu scule dispozitive si
verificatoare in masura in care acestea ajuta la bunul mers al activitatii;
- asigur potrivit legislaiei n vigoare implementarea msurilor de asigurare
a securitii muncii i sntii salariailor din sectoarele pe care le coordoneaz,
stabilind responsabiliti i competene n acest domeniu pe nivele de
management imediat inferioare;
- asigur prin efii de compartimente instituirea unui climat normal de
munc, responsabilitate, corectitudine i promptitudine n realizarea atribuiilor
ce revin fiecrui salariat;
_______________________________________________________________
ATELIERUL PRODUCTIE SERIE MICA,
EDITIA 2011
UNICATE, MASINI LA TEMA SI SDV-URI
30
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
- aplic politica n domeniul calitii n sectorul pe care l coordoneaz,
stabilete i analizeaz obiectivele calitii, indicatorii de performan pentru
sectorul producie;
-intocmeste fisa postului pentru personalul din subordine;
2. COMPETENTE
-seful de secie coordonator , va lua msurile pe care le consider necesare
pentru realizarea n bune condiii a atribuiilor ce-i revin;
-propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu si
nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITATI
Seful de secie coordonator rspunde disciplinar, material sau penal dup
caz pentru:
- neluarea msurilor necesare pentru asigurarea integritii patrimoniului
seciei pe care o conduce;
- crearea sau dobndirea n folosul su sau a personalului din subordine a
unor avantaje materiale, prejudiciind unitatea;
- neadoptarea sau adoptarea cu ntrziere a unor msuri pe linia respectrii
tehnologiilor de fabricaie avnd efecte grave n calitatea produselor executate
cu consecine negative asupra derulrii contractelor si imaginii firmei;
- utilizarea necorespunztoare a capacitilor de producie;
- nerealizarea produciei conform programului de fabricaie al seciei si
predarea la termen a produselor;
- neluarea msurilor referitoare la respectare normelor P.S.I. si Protecia
Muncii;

_______________________________________________________________
ATELIERUL PRODUCTIE SERIE MICA,
EDITIA 2011
UNICATE, MASINI LA TEMA SI SDV-URI
31
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

BIROUL MARKETING
Compartimentul este subordonat Directorului Comercial al societatii si asigura
fundamentarea si indeplinirea obiectivelor unitatii in domeniul marketingului.
In realizarea atribuiilor ce ii revin colaboreaza cu celelalte birouri/servicii/
compartimente ale societatii.
1.ATRIBUTII
-prospecteaza piata, identifica posibilitatile de crestere a vanzarilor, sondeaza
opinia utilizatorilor cu privire la tendinte si necesitati in domeniul utilajelor
agricole;
-organizeaza participarea la targuri si expozitii de profil cu utilaje si /sau cu
cataloage de prezentare a acestora;
-intocmeste rapoarte cu privire la impresii, puncte de vedere, observatii
tehnice, comerciale ale potentialilor cumparatori despre produsele expuse;
-stabilete cile i mijloacele de realizare a reclamei comerciale;
-efectueaza studii de previzionare a vnzrilor;
-estimeaza dimensiunile pieei interne si externe;
-estimeaza cererea pentru produse noi pe piaa;
-contureaza caracteristicile pieei interne, a nevoilor de maini si echipamente
agricole la nivelul diferitelor categorii de agricultori;
-include in baza de date informatii despre clienii existeni si despre clieni
poteniali;
-intocmete, implementeaz si menine documentele sistemului calitii
(proceduri, instruciuni de lucru) din domeniul sau de activitate;
-inregistreaz si arhiveaz documentele compartimentului n conformitate cu
prevederile legale;
-seful biroului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii si PSI
pentru salariatii din subordine.
2. COMPETENTE
-realizeaza contacte si demersuri in numele societatii, in limitele impuse de
directorul comercial.
-seful biroului propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu
si nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITATI
Seful compartimentului si subordonaii acestuia rspund disciplinar, material
sau penal dup caz, pentru prejudiciile aduse societii comerciale datorit
realizrii necorespunztoare a atribuiilor ce le revin precum si datorit
nerespectrii legislaiei n vigoare din sfera sa de activitate.
_______________________________________________________________
SECTIA DE PRODUCTIE
EDITIA 2011
32
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

DEPARTAMENT VNZRI
Departamentul este subordonat Directorului Comercial al societii i asigur
fundamentarea i ndeplinirea obiectivelor societii n domeniul vanzarilor pe
plan national si international.
n realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate.
1. ATRIBUTII
-fundamenteaza programul anual, semestrial, trimestrial si lunar de vanzari
produse, marfuri si piese de schimb pe plan national si international;
-lanseaza in productie produsele prevazute in programul de vanzari in functie
de solicitarile pietei si capacitatile de productie existente;
-urmareste realizarea produselor contractate la termen, tine legatura cu
clientii
si transmite informatiile necesare despre modul de derulare a
contractelor;
-preia productia marfa de la sectiile de productie , o gestioneza
corespunzator mentinand calitatea si aspectul comercial al acesteia;
-negociaza in limita competentelor aprobate de directorul comercial clauzele
precontractuale;
-incheie contracte de vnzare-cumprare n rate, leasing i subnchiriere
urmrind introducerea unor clauze avantajoase pentru societate, cu aprobarea
Directorului General;
-incheie contracte de comision introducnd clauze avantajoase pentru
societate, condiionnd n acelai timp nivelul preului ce poate fi practicat de
ctre intermediari;
-livreaza catre clienti produsele contractate pe baza de factura si documente
care sa ateste calitatea si garantia;
-urmareste incasarea contravalorii facturilor emise;
-stabilete necesarul mijloacelor de transport pentru expedierea produselor;
-tine evidena derulrii contractelor asigurnd corelaia necesar ntre
termenele de livrare, stocul de produse i mijloace de transport;
-propune reealonarea termenelor de livrare a produselor datorit unor
cauze de for major;
-emite Procese Verbale de Compensare cnd situaiile o impun;
-intervine din punct de vedere comercial i juridic n situaia derulrii
necorespunztoare a contractelor de vanzare n vederea soluionrii nenelegerii
aprute n executarea lor;
-calculeaza penaliti pentru clientii rau platnici conform prevederilor
contractuale;
-intocmete i transmite rapoarte statistice specifice activitii;
_______________________________________________________________
DEPARTAMENT VNZRI
EDITIA 2011
33
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

-propune programe de fabricaie pentru perioade imediate (trimestru, an ) i


asigur elemente de strategie, prognoz pentru elaborarea Planului tehnic i
Planului de investiii i modernizri,pe care le comunic departamentului Finaciar,
Contabilitate, Preuri- Analiza-Economica, biroului MEI, Prevenire. Protectie si
servicii la terti, biroului P.L.U.P-Grupa tehnico-economica, biroului Achiziii,
pentru perioade de perspectiva;
-elaboreaz, implementeaz i menine toate documentele sistemului de
management al calitii aferente departamentului;
-inregistreaz si arhiveaz documentele compartimentului n conformitate cu
prevederile legale;
-seful departamentului efectueaza instructajul de protectia muncii si PSI
conform normelor in vigoare.
2. COMPETENE
-propune soluii pentru rezolvarea nenelegerii precontractuale;
-duce tratative cu beneficiarii contractelor pentru eventuale schimbri de
termene de livrare, cu aprobarea conducerii societii;
-reprezint societatea n relaii cu beneficiarii n limita competenelor
acordate.
-interzice livrarea produselor care nu corespund prevederilor calitative
stabilite n contractele ncheiate;
-seful departamentului propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de
serviciu si nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITI
Salariatii compartimentului rspund disciplinar, material sau penal, dup caz,
pentru:
-ndeplinirea necorespunztoare a atribuiilor compartimentului;
-crearea sau dobndirea n folosul lor a unor avantaje materiale prejudiciind
unitatea;
-neadoptarea sau adoptarea cu ntrziere a unor msuri ce privesc domeniul
de activitate al compartimentului, avnd ca efecte livrarea produselor cu
deficiene majore, cu consecine negative asupra derulrii contractelor i imaginii
firmei.

_______________________________________________________________
DEPARTAMENT VNZRI
EDITIA 2011
34
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL ACHIZITII
Biroul este subordonat Directorului Comercial al societii i asigur
aprovizionarea cu materii prime, materiale, piese de schimb, repere,
subansamble, etc, necesare realizarii activitatilor productive si auxiliare.
n realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu sectia de Productie, cu
toate compartimentele din societate si cu furnizorii din afara acesteia.
1.ATRIBUTII
- stabileste lunar, in functie de programul de fabricatie anual, necesarul de
materiale, componente, organe de asamblare etc.atit pentru cele din piata
interna si comunitara cit si pentru cele de pe piata extracomunitara .
-intocmeste documentatia de participare la licitatii desfasurate la BRM;
-efectueaza evaluarea furnizorilor conform procedurilor in vigoare;
-functie de rezultatele participarii la licitatie sau in urma evaluarilor
furnizorilor, incheie contracte de achizitii atit cu furnizorii interni, comunitari cit
si cu furnizori extracomunitari si urmareste derularea lor;
-contacteaza societati comerciale si se informeaza asupra posibilitatilor
tehnice de realizare a reperelor , subansamblelor in cooperare, pretul cu care
pot fi realizate, cheltuielile de transport si termenele de livrare;
-analizeaza ofertele ,conform procedurilor specifice, si incheie contractele de
executie si livrare urmarind indeplinirea conditiilor contractuale;
-urmareste ca furnizorii sa livreze produsele contractate cu respectarea
cantitatii, conditiilor de calitate si termenelor solicitate prin contract;
-participa in comisia de receptie, elaboreaza NRCD si decide asupra platii
facturilor;
-calculeaza penalitati pentru neindeplinirea prevederilor contractuale si
actioneaza in vederea incasarii lor;
-organizeaza si depoziteaza corespunzator marfurile receptionate;
-elibereaza in productie sau catre terti materialele gestionate;
-analizeaza stocurile de materiale si stabileste cu atelierul Proiectare
variantele de inlocuire prin derogari;
-intocmete i transmite rapoarte statistice specifice activitii;
-intocmeste, implementeaza si mentine documentele sistemului calitatii
(proceduri, instructiuni de lucru) din domeniul sau de activitate;
-inregistreaz si arhiveaz documentele compartimentului n conformitate cu
prevederile legale;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne;
-seful biroului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii pentru
salariatii din subordine;
_______________________________________________________________
BIROUL ACHIZITII
EDITIA 2011
35
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

2. COMPETENE
-elaboreaza si urmareste realizarea programelor de achizitii;
-avizeaza plata facturilor emise de furnizori;
-seful biroului propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu
si nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITI
Salariatii compartimentului rspund disciplinar, material sau penal, dup caz,
pentru:
- aducerea de prejudicii societatii prin depasirea nejustificata a cheltuielilor
stabilite de conducerea societatii;
- crearea de stocuri prin aprovizionari necorelate cu programele de fabricatie;
- alegerea unor furnizori altii decat cei selectati in urma participarii la licitatii
desfasurate la BRM sau dupa efectuarea evaluarii si care in timpul derularii
contractelor aduc prejudicii societatii ;

_______________________________________________________________
BIROUL ACHIZITII
EDITIA 2011
36
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE, PRETURI, ANALIZA -ECONOMICA
Departamentul Financiar-Contabilitate, Preturi, Analiza-Economica este
subordonat Directorului Economic.
Evidentiaza activitatea economica in conturi analitice si sintetice si
efectueaza operatiunile financiare ce privesc incasarile de la clienti si platile
catre furnizori, salariati, buget de stat, buget local, actionari, etc.
Desfoar activiti de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli,
stabilirea preurilor si tarifelor pentru produsele si serviciile realizate de
societate astfel nct activitatea economico- financiar a societii s fie
profitabil. Negociaza cu furnizorii si prestatorii de servicii preturile de achizitii,
respectiv pretul serviciilor.
1. ATRIBUTII:
-in functie de programul de fabricatie si pentru buna desfasurare a activitatii
stabileste programul de incasari si plati;
-evidentiaza debitele si creditele societatii urmarind efectuarea platilor,
respectiv incasarilor la termenele stabilite;
-incaseaza in limite legale, prin casieria societatii, contravaloarea bunurilor
vandute si a altor debite;
-intocmeste documentele legale privind plata drepturilor banesti pentru
salariati, actionari, auditori si administratori si dispune efectuarea platilor de
catre bancile comerciale care administreaza conturile societatii;
-intocmeste documentele legale de plata pentru achitarea obligatiilor fiscale
referitoare la impozitele si taxele cuvenite bugetului de stat si bugetelor locale,
impozitele si contributiile la fondurile speciale aferente drepturilor salariale si
altor beneficiari stipulate in actele normative aprobate si dispune efectuarea
platilor de catre bancile comerciale care administreaza conturile societatii;
-intocmeste si transmite lunar catre institutiile statului declaratii privind
indeplinirea obligatiilor de natura fiscala, cu respectarea dispozitiilor legale;
-evalueaza la valoarea lor nominala creantele si obligatiile fata de terti,
ocupandu-se de lichidarea acestora;
-evalueaza la cursul in vigoare creantele, obligatiile, precum si
disponibilitatile in devize;
-intocmeste si verifica decontarea cheltuielilor privind cazarea, diurna si
transportul salariatilor aflati in delegatie in tara si in strainatate;
-intocmeste situatia operativa a incasarilor din extrasele conturilor si din
registrul de casa ;
-intocmeste fisele fiscale, pe baza calculului deducerilor personale cuvenite,
si le transmite, in termen legal, atat unitatii fiscale, cat si personalului;
-efectueaza operatiuni contabile in conformitate cu prevederile Legii
contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
________________________________________________________________
DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE,
EDITIA 2011
PRETURI, ANALIZA - ECONOMICA
37
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
-intocmeste fisele de conturi, analizeaza si urmareste soldurile conturilor;
-inregistreaza in contabilitate operatiunile patrimoniale in mod cronologic, cu
respectarea succesiunii documentelor justificative, dupa data de intocmire sau de
intrare in institutie, si sistematic in conturi sintetice si analitice, cu ajutorul
registrului jurnal;
-inregistreaza in contabilitate toate operatiunile financiare legate de personal;
-pune la dispozitia comisiilor de inventariere documentele de evidenta a
bunurilor pentru fiecare gestiune;
-indruma activitatea de valorificare a inventarelor;
-intocmeste balanta de verificare;
-intocmeste situatiile financiare semestriale si anuale, ce se compun din bilant,
contul de profit si pierdere si anexe, acestea incluzand situatia patrimoniului si
fluxul de trezorerie;
-intocmeste analize economice privind starea finaciara a societatii la solicitarea
conducerii;propune masuri de imbunatatire economica a societatii;
-pune in aplicare prevederile legislatiei din acest domeniu si aduce la cunostinta
conducerii aparitia unor situatii financiare neprevazute;
-verifica si avizeaza pentru controlul financiar preventiv operatiunile prevazute
in Ordinul ministrului finantelor publice nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor
metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventive si a
deciziei interne privind organizarea CFP;
-indosariaza si arhiveaza documentele ce fac obiectul activitatii departamentului;
-inregistreaza preturile de achizitie a materialelor si componentelor necesare
productiei;
-inregistreaza preturile serviciilor consumate;
-calculeaza costurile pentru fiecare produs in parte in functie de consumurile de
materiale si manoper, cheltuielile indirecte si generale;
-propune preturi de productie prin comparatie cu preturile produselor similare
de pe piata tinand cont de costurile inregistrate si necesitatea obtinerii de profit;
-intocmeste nivele de pret pentru comenzi ocazionale;
-stabilete tarife pentru prestri de servicii altor uniti, tarife chirii, utiliti
pentru teri pe care le transmite birourilor interesate n vederea ntocmirii facturilor;
-stabilete preul unor materiale, piese, subansamble aflate pe stoc si care
urmeaz a se valorifica prin vnzare la teri;
-stabilete mpreun cu Serviciul Mecano-energetic investiii, prevenire,
protecie, servicii la teri, preul de vnzare a unor mijloace fixe ce nu se mai
utilizeaz sau a materialelor, componentelor rezultate din dezmembrarea unor
utilaje, instalaii si care urmeaz a se valorifica prin vnzare;
-solicita si centralizeaza toate informatiile necesare , puse la dispozitie de
centrele de cost ale societatii , in vederea fundamentarii si intocmirii bugetului de
venituri si cheltuieli;
-propune proiectul de buget pentru aprobare;
________________________________________________________________
DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE,
EDITIA 2011
PRETURI, ANALIZA - ECONOMICA
38
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
-verifica inchiderea comenzilor, respectarea ciclului de fabricatie si
incadrarea in BVC aprobat;
-analizeaz mpreun cu seciile si PLUP, Achiziii, cheltuielile colectate pe
comenzi si propune conducerii societii msuri n consecin privind
rentabilitatea produsului; cheltuiala la 1000 lei producie marf;
-propune plafoanele de pret pentru materiale in vederea participarii la licitatii
pe BRM , tinand cont de costurile de productie ale societatii.
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne;
-seful departamentului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii si
PSI pentru salariatii din subordine.
2. COMPETENTE
-seful departamentului inlocuieste directorul economic pe perioada cat
acesta lipseste din societate;
-dispune intocmirea documentelor de plata catre furnizori, prestatori de
servicii, institutiile financiare ale statului in limita disponibilitatilor financiare;
-vizeaza dispozitiile de plata si decontul cheltuielilor efectutate cu ocazia
deplasarilor in interes de serviciu sau alte scopuri;
-propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu si
nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
Competentele salariatilor cu atributii in domeniul preturilor:
-verific si avizeaz pentru control financiar preventiv fiele limit si bonurile
de consum aferente comenzilor de produse;
-vizeaz conformitatea preturilor la toate bonurile de transfer si notele de
predare la nivel de societate;
-verifica si avizeaza toate comenzile catre furnizorii societatii in ceea ce
priveste pretul , incadrarea pe comenzi si respectarea contractului incheiat cu
furnizorul;
-verific si vizeaz pentru control financiar preventiv documentele ce cuprind
operaii referitoare la drepturile patrimoniale ale societii n faza de angajare si
de plat, n raporturile cu alte persoane juridice si fizice n conformitate cu
prevederile actelor normative n vigoare;
-verifica si vizeaza referatele de necesitate pentru cheltuieli de regie;
3.RESPONSABILITATI
Seful de compartiment si personalul din subordine rspund disciplinar,
material sau penal dup caz pentru:
-organizarea si funcionarea necorespunztoare a evidenei contabile a
patrimoniului societii;
-incorectitudinea nregistrrilor contabile;
-tinuirea unor date, informaii cunoscute n urma verificrilor periodice sau
inopinante asupra modului de gestionare a patrimoniului, dac prin aceasta este
pus n pericol integritatea acestuia;
________________________________________________________________
DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE,
EDITIA 2011
PRETURI, ANALIZA - ECONOMICA
39
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
- stabilirea unor preuri pentru produse, servicii care conduc la rezultate
financiare nefavorabile societii;
- avizarea cu bun tiin a calculaiilor de pre propuse de furnizori care pot
pune societatea n situaia de a nregistra pierderi;
- tinuirea unor date, informaii cunoscute din analizele periodice efectuate
dac prin aceasta unitatea poate nregistra pierderi prin adoptarea cu ntrziere
a msurilor necesare;
- ntocmirea documentaiilor pentru stabilirea si modificarea preurilor si
tarifelor, n discordan cu normele legale care reglementeaz aceast
activitate;
-scoaterea din eviden fr documente corespunztoare aprobate
cu
intenia de a crea condiii pentru sustragerea unor mijloace fixe sau alte bunuri
materiale;
-neevidentierea sau evidentierea incorecta a debitelor si creditelor
financiare.
- stabilirea unor preuri pentru produse, servicii care conduc la rezultate
financiare nefavorabile unitii;
- avizarea cu bun tiin a calculaiilor de pre propuse de furnizori care pot
pune unitatea n situaia de a nregistra pierderi;
- tinuirea unor date, informaii cunoscute din analizele periodice efectuate
dac prin aceasta unitatea poate nregistra pierderi prin adoptarea cu ntrziere
a msurilor necesare;
- ntocmirea documentaiilor pentru stabilirea si modificarea preurilor si
tarifelor, n discordan cu normele legale care reglementeaz aceast
activitate;

________________________________________________________________
DEPARTAMENT FINANCIAR CONTABILITATE,
EDITIA 2011
PRETURI, ANALIZA - ECONOMICA
40
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
BIROUL I.T.
Biroul este subordonat Directorului Economic al societii si asigur
proiectarea, implementarea si exploatarea sistemului informatic al unitii
pentru creterea operativitii n prelucrarea datelor si asigurarea n timp real a
prelucrarii datelor n vederea adoptrii deciziilor necesare.
1. ATRIBUTII
-organizeaz si coordoneaz activitatea de informatic a societii comerciale
stabilind obiectivele pe termen scurt, mediu si lung, dotarea tehnic si logistic
necesar;
-proiecteaz aplicaii privind prelucrarea automat a datelor, efectund
analiza preliminar cu birourile beneficiare;
-asigur actualizarea bazei de date, funcie de modificri legislative,
modificri ale structurii organizatorice si ale informaiilor primare;
-acord asistena tehnic pentru implementarea lucrrilor noi, asigur
instruirea personalului din birourile beneficiare pentru elaborarea corect a
documentelor, actualizarea permanent a bazei de date si exploatarea
aplicaiilor;
-elaboreaz documentaia de specialitate pentru lucrrile si aplicaiile
realizate, precum si instruciuni de utilizare destinate birourilor funcionale;
-asigur exploatarea n condiii de siguran a reelei de calculatoare si a
tehnicii de calcul independente stabilete sistemul de protecie a informaiilor si
controleaz respectarea acestuia;
-stabilete necesarul de materiale consumabile pentru tehnica de calcul la
nivelul societii si repartizarea acestora pe utilizatori;
-asigur meninerea n stare de funcionare a echipamentelor de calcul, a
echipamentelor periferice si auxiliare din dotare;
-indosariaza si arhiveaza documentele ce fac obiectul activitatii biroului;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne.
2. COMPETENTE
-decide
darea n exploatare a aplicaiilor informatice implementate,
prioritile de rulare a aplicaiilor si sistemul de protejare a programelor si
informaiilor cuprinse n baze de date.
-propune sanctiuni pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu si
nerespectarea disciplinei in munca de catre personalul din subordine.
3. RESPONSABILITATI
Seful biroului si personalul din subordine rspund disciplinar, material sau
penal dup caz, pentru:
-realizarea cu ntrziere si de slab calitate a lucrrilor stabilite;
-utilizarea n cadrul sistemului informatic a unor programe fr drept de
utilizare contravenind prevederilor legale;
-lipsa ori neglijarea unor msuri de securitate a informaiilor societii
comerciale.
________________________________________________________________
BIROUL I.T.
EDITIA 2011
41
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE

BIROUL STRATEGIE-CERCETARE-DEZVOLTARE

Compartimentul este subordonat Directorului Tehnic si desfoar activiti


legate de cercetare, strategii
de dezvoltare si prognoza, avnd ca inta
implementarea celui de-al II-lea obiect de activitate precum si modernizarea
sectoarelor de activitate ale societii pentru o eficien maxim.
In realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate, cu instituii si organisme din afara acesteia.
1. ATRIBUTII
-intocmeste si propune programe strategice de dezvoltare a societatii, pe
termen scurt, mediu si lung;
-intocmeste si propune Planul Tehnic impreuna cu atelierul Proiectare;
-urmareste si controleaza indeplinirea obiectivelor de plan tehnic privind
asimilarea de produse i tehnologii noi si modernizarea celor existente;
-prospecteaza piata, cauta solutiile cele mai potrivite in vederea
achizitionarii de tehnica si tehnologie moderna;
-urmareste aplicarea tehnicii si tehnologiei achizitionate asigurand instruirea,
scolarizarea de personal corespunzator;
-intocmeste proiecte si documentatii pentru obtinerea de fonduri structurale;
-coordoneaz si urmrete programele de finanare privind dezvoltarea
societii;
-achizitioneaza pe baza de contracte masinile, utilajele, instalatiile finantate
din fondurile de dezvoltare;
-primeste si transmite documentele conform procedurilor sistemului de
managementul calitatii si a reglementarilor interne.
-seful biroului efectueaza instructajul periodic de protectia muncii si PSI
pentru salariatii din subordine.
2. COMPETENTE
Biroul are competena de a propune strategiile de dezvoltare si marketing
ale societii comerciale n toate domeniile de activitate.
3. RESPONSABILITATI
Seful biroului si personalul din subordine rspund de calitatea lucrrilor
executate, de aplicarea strategiilor de dezvoltare aprobate, la termenele
stabilite, de elaborarea, implementarea si mentinerea documentatiei sistemului
de management al calitatii aferente biroului.

________________________________________________________________
BIROUL STRATEGIE-CERCETARE-DEZVOLTARE
EDITIA 2011
42
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
ATELIER PROIECTARE
Atelierul este subordonat Directorului Tehnic si asigur ndeplinirea sarcinilor
n domeniul proiectarii tehnologice si SDV-urilor, proiectrii produselor noi, a
modernizrii celor existente, obiective stabilite pe baza studiului pieii de ctre
compartimentele specializate n activitatea de prospectare a pieii din cadrul
societii.
n realizarea atribuiilor ce-i revin colaboreaz cu toate compartimentele din
societate si cu sectia de Productie.
1.

ATRIBUTII

In domeniul modernizarii produselor din fabricaia curent,


proiectarea i asimilarea de produse noi:
- intocmete i fundamenteaz programul de asimilare produse i tehnologii
noi i modernizate;
- fundamenteaz programul de proiectare produse i modernizri funcie de
obiectivele planului tehnic;
- asigur elaborarea proiectelor constructive pentru produsele care fac
obiectul de activitate al societatii;
- studiaz evoluia pe plan mondial a concepiei constructive a produselor
similare i urmreste ridicarea nivelului tehnic al produselor fabricate de
societate;
- urmrete permanent comportarea n exploatare a produselor i efectueaz
cercetri n vederea reproiectrii constructive a acestora;
- elaboreaz teme de proiectare pentru produse noi i modernizarea celor
existente;
- asigur elaborarea documentaiilor tehnice i de omologare pentru serie
zero;
- verific documentaia de execuie constructiv i completeaz proiectele
elaborate de alte uniti de proiectare cu elementele necesare introducerii n
fabricaie;
- analizeaz i avizeaz nlocuirile de materiale din documentaia de
execuie, cu condiia meninerii sau mbuntirii calitii produselor;
- elaboreaz documentaiile tehnice legate de producia pentru export;
- elaboreaz documentaia de execuie pentru ambalajele produselor n
funcie de natura acestora, condiiile de depozitare, optimizarea transportului;
- elaboreaz caietele de sarcini, normele tehnice pentru produsele societii,
urmrind cuprinderea n acestea a condiiilor tehnice de calitate, constructive i
de fiabilitate, prescripii speciale de ambalare, marcare, depozitare a produselor,
precum i reguli de protecie specifice condiiilor de climat i mediu ale rilor n
care urmeaz s fie exportate;
-intocmete cartea tehnic a produselor proiectate sau modernizate pe baza
normelor de calitate sau a documentaiilor tehnice aprobate;
________________________________________________________________
ATELIER PROIECTARE
EDITIA 2011
43
REVIZIA 3
01.03.2011

MECANICA CEAHLAU SA
REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE
- furnizeaz toate datele i materialele necesare ntocmirii cataloagelor,
prospectelor referitoare la produsele executate n societate;
In domeniul asistenei tehnice privind realizarea produselor n
fazele: experimental, prototip, serie zero si serie
- acord asisten tehnic la realizarea i ncercarea prototipurilor;
- acord asisten tehnic pentru realizarea seriei zero i pentru efectuarea
ncercrilor produselor n scopul verificrii performanelor i a determinrii
condiiilor tehnice;
- acord asisten tehnic la ncercarea produselor n condiii climatice
speciale i ntocmete documentaia necesar n vederea obinerii certificatelor
de omologare. Particip la completarea dosarului cu documentaie specific n
vederea obinerii certificatului de omologare a produselor ncercate n condiii
climatice speciale;
- acord asisten tehnic la experimentarea produsului pentru determinarea
parametrilor funcionali de calitate i rezisten;
- acord asisten tehnic n timpul execuiei produselor nlturnd astfel
erorile de proiectare prin punerea de acord a proiectului cu produsul;
- intocmete n baza analizelor efectuate documentaia necesar aprobrii
scoaterii produselor nerentabile din fabricaie;
In domeniul probelor i ncercrilor produselor noi
- organizeaz i urmrete efectuarea probelor de cas pentru fazele
prototip, model experimental;
In domeniul elaborarii i modernizarii tehnologiilor
- elaboreaz tehnologiile de execuie i proiecteaz organizarea tehnologic
a liniilor de fabricatie pe care se vor aplica tehnologiile elaborate;
- elaboreaz tehnologii de execuie numai pe baza documentaiei tehnice
aprobate asigurnd condiiile de calitate i parametrii tehnico-funcionali
prescrii;
- reactualizeaz documentaia tehnologic n funcie de modificrile
survenite n execuie i dup omologarea seriei zero;
- analizeaz i avizeaz derogrile de materiale;
- stabilete ncadrarea tarifar a lucrrilor i norma tehnic de timp pe faze
i operaii;
- in documentaia tehnologic proiectat prescrie operaiile de control
interfazic i controlul final;
- asigur extinderea tipizrii proceselor tehnologice n vederea creterii
eficienei economice a activitii de proiectare tehnologic i a execuiei
produsului;
- acord asisten tehnic la omologarea proceselor tehnologice noi si
pentru produsele din fabricaia de serie;
________________________________________________________________
ATELIER PROIECTARE
EDITIA 2011
44
REVIZIA 3
01.03.2011