Sunteți pe pagina 1din 26

NOT INFORMATIV

La proiectul Hotrrii Guvernului


cu privire la aprobarea Reglementrii tenice !Ore"#$rupe %e ore"&
Prezentul proiect este elaborat n conformitate cu prevederile pct. 2.4. (28) al
Planului de aciuni Uniunea European !epublica "oldova privind apropierea de
practicile administrative #i le$islative ale UE #i internaionale privind standardele%
re$lementrile te&nice #i evaluarea conformitii% a 'e$ii nr. (8)*+ din ,8 martie
2--4 privind produsele alimentare%'e$ii nr.,8.)*+ din 24 aprilie 2--/ cu privire
la evaluarea conformitii produselor precum #i a 'e$ii nr. ,-0)*+ din ,/ martie
2--/ privind protecia consumatorilor.
1onform prevederilor prezentului proiect se stabilesc cerine de calitate la
prelucrarea #i comercializarea orezului. 2e asemenea sunt stabilite cerinele
eseniale pentru orezul nedecorticat utilizat ca materie prim la obinerea orezului
de cate$orii superioare.
3n aceea#i ordine de idei% este necesar de a meniona c prezentul proiect
stabile#te metode de determinare a proprietilor fizice%c&imice #i or$anoleptice ale
orezului.
!e$lementarea te&nic 45rez. 1rupe de orez6creeaz cadrul necesar aplicrii
prii 7 a ane8ei nr. 777 #i ane8ei nr. 7+ din !e$ulamentul 2--(9,2/491E al
1onsiliului din 22 octombrie 2--( de instituire a unei or$anizri comune a pieelor
a$ricole #i privind dispoziii specifice referitoare la anumite produse a$ricole
(!e$ulamentul unic 51P) (1E'E*: /2--(!,2/4)% a ane8ei nr. 77 din
!e$ulamentul (UE) nr. ,2(292--; al comisiei din ,, decembrie 2--; de stabilire a
normelor de punere n aplicare a !e$ulamentului (1E) nr. ,2/492--( al 1onsiliului
cu privire la ac&iziionarea i v<nzarea produselor a$ricole n cadrul sc&emei de
intervenie public precum #i 152E* =>?@ ,;8),;;0 cu privire la orez al
1omisiei 1ode8 ?limentarius .
Este n interesul cumprtorului de orez s cunoasc denumirea fiecrui
produs e8pus n vnzare% denumirea tratamentului sau prelucrrii la care a fost
supus acesta n procesul de obinere% denumirea formei sub care se prezint sau
denumirea soiului. 5biectivul enunat poate fi realizat cel mai bine printr)o
descriere a tuturor caracteristicilor produsului.
Piaa orezului este n continu cre#tere% att din punct de vedere al
volumului% ct #i valoric% datorit orientrii consumatorului spre specialitile din
acest domeniu. ?stfel% prin actualul proiect se urmre#te prezentarea informaiei
,
consumatorului n privina a ceea ce nseamn soi% metod de prelucrare #i
compoziie pentru a putea face o difereniere ntre oferte.
?doptarea unor condiii armonizate cu le$islaia european va duce la
sporirea responsabilitii importatorilor de orez s se asi$ure c produsele lor
ndeplinesc cerinele stabilite de prezenta re$lementare #i astfel% se va $aranta
primirea de ctre cumprtori a unui produs de calitate.
3n conte8tul celor e8puse% considerm necesar e8aminarea #i aprobarea
!e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orez6% menionnd c aplicarea ei n
practic prin asi$urarea respectrii #i conformrii cerinelor prescrise% va contribui
la sporirea calitii orezului.
Aundamentarea economico)financiar a prezentului proiect se va indica n
?naliza 7mpactului de !e$lementare.
Mini'tru Va'ile ()MA$OV
E8. "ariana !usu
>el.9Aa8. 2,- .,-
2
Proiect
G)V*RN)L R*+)(LI$II MOL,OVA
HOTR-R* nr# ...
%in..................../01/
1&i#inu
cu privire la aprobarea Reglementrii tenice !Ore"# $rupe %e ore"
3n conformitate cu 'e$ea nr. 42-)*+7 din 22 decembrie 2--. privind
activitatea de re$lementare te&nic ("onitorul 5ficial al !epublicii "oldova%
2--(% nr. /.)/8% art. ,4,)% cu modificrile #i completrile ulterioare% 'e$ea nr. (8)
*+ din ,8 martie 2--4 privind produsele alimentare ("onitorul 5ficial al
!epublicii "oldova% 2--4% nr. 8/)8(% art. 4/,)%'e$ea nr. ,8.)*+ din 24 aprilie
2--/ cu privire la evaluarea conformitii produselor ("onitorul 5ficial al
!epublicii "oldova% 2--/% nr. ,4,),40% art. 0..)% cu modificrile #i completrile
ulterioare #i 'e$ea nr. ,-0)*+ din ,/ martie 2--/ privind protecia consumatorilor
("onitorul 5ficial al !epublicii "oldova% 2--/% nr. ,2.),/,% art. 0-()% cu
modificrile #i completrile ulterioare% Buvernul HOTR2T*:
,. =e aprob !e$lementarea te&nic 45rez. 1rupe de orez6 (se ane8eaz).
2. Prezenta Cotrre intr n vi$oare dup . luni de la data publicrii n
"onitorul 5ficial al !epublicii "oldova.
/. 1ontrolul asupra e8ecutrii prezentei Cotrri se pune n sarcina
"inisterului ?$riculturii #i 7ndustriei ?limentare.
+RIM3MINI4TR) Vla%imir FILAT
$ontra'emnea"5
Viceprim3mini'tru6
mini'trul economiei Valeriu La"r
Mini'trul agriculturii
7i in%u'triei alimentare Va'ile (umacov
/
Reglementarea tehnic Orez. Crupe de orezcreeaz cadrul necesar
aplicrii prii I a anexei nr. III i anexei nr. IV din Regulamentul !!"#$%&#C'
al Consiliului din octom(rie !!"de instituire a unei organizri comune a
pieelor agricole i pri)ind dispoziii speci*ice re*eritoare la anumite produse
agricole +Regulamentul unic OCP, +C'-'./ %!!"R$%&)0 a anexei nr. II din
Regulamentul +1', nr. $"#!!2 al comisiei din $$ decem(rie !!2 de sta(ilire a
normelor de punere 3n aplicare a Regulamentului +C', nr. $%&#!!" al
Consiliului cu pri)ire la achiziionarea i )4nzarea produselor agricole 3n cadrul
schemei de inter)enie pu(lic precum i CO5'. 6789 $2:;$22< cu pri)ire la
orez al Comisiei Codex 8limentarius .
8nexa nr. $
-a =otr3rea >u)ernului
nr.??? din ?????????????!$?
Reglementarea tenic !Ore"# $rupe %e ore"&
I# ,omeniul %e aplicare
1# !e$lementarea te&nic 45rez. 1rupe de orez6(n continuare
Reglementare tehnic) stabile#te re$uli eseniale de calitate pentru orezul destinat
consumului uman%astfel cum e definit el n capitolul 77 al prezentei !e$lementri
te&nice #i n poziiile tarifare conform tabelului nr. ,:
Tabelul nr. 1
Poziia tarifar
conform
Nomenclatorului
mrfurilor al
Republicii
Moldova
Denumirea produselor
2in ,--. ,- 5rez nedecorticat ( orez paddD)
2in ,--. 2- 5rez decorticat (orez car$o sau orez brun)
2in ,--. /- 5rez semialbit sau albit% c&iar sticlos sau $lasat
,--. 4- --- 5rez spart
/# Prezenta !e$lementare te&nic nu se aplic:
,) produselor pe baz de orez% descrise la poziia tarifar ,;-4%precum #i
orezului destinat nsmnrilor% descris la poziia ,--. ,- ,-- n @omenclatorul
"rfuriloral !epublicii "oldova aprobat prin Cotrrea Buvernului nr. ,020 din
2;.,2.2--(E
2) produselor fabricate n $ospodrii individuale pentru consum propriu #i
nici asupra produselor care tranziteaz ara% dac nu prezint risc pentru sntatea
uman sau pentru mediu.
4
II# Terminologie
8# 3n cadrul prezentei !e$lementri te&nice termenii utilizai se definesc
astfel:
,)boabe albicioase) boabe care prezint un aspect opac i finos pe cel puin trei
sferturi din suprafa.
2)boabe atacate de caldur - boabe% ntre$i sau sparte% ce #i)au sc&imbat culoarea ca
urmare a unui proces de nclzire. ?ceast cate$orie include boabe ntre$i sau
sfr<mate care s)au n$lbenit ca urmare a procesului de alterare. 5rezul prefiert
depistat n compoziia orezului ne) prefiert% de asemenea% face parte din aceast
cate$orieE
/)boabe deteriorate- boabe% ntre$i sau sparte ce prezint neconformiti din cauza
influenei factorului umiditate% animale% boli sau un alt factor cu e8cepia
factorului termicE
4)boabe ntre!i ) boabe crora% independent de caracteristicile specifice fiecrui
stadiu de prelucrare% li s)a e8tras cel mult o parte din e8tremitateE
0)boabe cu malformaii naturale ) se consider malformaii naturale deformrile%
de ori$ine ereditar sau nu% fa de caracteristicile morfolo$ice tipiceale
varietiiE
.)boabe nedezvoltate boabe ntre$i sau sparte de orez nedesfcute #i9sau
nedezvoltateE
()boabe necoapte boabe a cror coacere este incompletE
8)boabe cu pete mici ) boabe care au un cerc mic% bine delimitat% de culoare nc&is
i cu o form mai mult sau mai puin re$ulatE seconsider% de asemenea% ca fiind
boabe cu pete mici boabele care prezint striuri ne$re u#oare i nu n
profunzimeEstriurile i petele nu trebuie s prezinte o aureol $alben sau de
culoare nc&isE
;)boabe ptate) boabe care au suferit% pe o zon restr<ns a suprafeei lor% o alterare
evident a culorii naturaleE petele pot fi de diferite culori ($ri spre ne$ru%
roietice% maro etc.)E se consider% de asemenea% ca fiind pete striurile ne$re
ad<nci. 2ac petele au o culoare (ne$ru% roz% maro roietic) a cror intensitate
este imediat vizibil i o dimensiune e$alcu sau mai mare dec<t Fumtate din
bob% acestea trebuie s fie considerate ca fiind boabe $albeneE
,-)boabe !albene) boabe care au suferit% dar nu n urma uscrii% total sau parial% o
modificare a culorii naturale i au luat diferite nuane% de la $alben desc&is la
$alben portocaliuE
,,)boabe striate cu rou) boabe care prezint% n lun$ime% striuri de culoare roie%
de diferite intensiti i tonuri% din cauza unor resturi de pericarpE
,2)boabe de culoarea ambrei) boabe care au suferit% dar nu n urma uscrii% o
modificare uniform% uoar i pe toat suprafaa% a culoriiE aceast modificare
sc&imb culoarea boabelor n $alben de ambr desc&isE
,/) boabe fr vrf) boabe crora li s)a e8tras toat e8tremitateaE
,4)boabe sparte "brizur de orez#) fra$mentele de boabe% cu lun$imea e$al cu sau
mai mic de trei sferturi din lun$imea medie a boabelor ntre$i E
brizura cuprinde:
0
a# brizur mare ) fra$mente de boabe cu lun$imea e$al cu sau mai mare de
Fumtate din lun$imea boabelorntre$i% dar care nu formeaz un bob ntre$E
b# brizur medie) fra$mente de boabe cu lun$imea e$al cu sau mai mare de un
sfert din lun$imea boabelorntre$i% dar care nu atin$ dimensiunea cea mai mic
a 4brizurii mari6E
c# brizur fin) (fra$mente de boabe cu lun$imea mai mic de un sfert din
lun$imea boabelor ntre$i% dar care nutrec printr)o sit cu oc&iuri de ,%4 mmE
d# fra!mentele de boabe ) fra$mente mici sau particule de boabe care pot trece
printr)o sit cu oc&iuri de ,%4 mm. acestea sunt asimilate boabelor zdrobite
(fra$mente de boabe rezultate n urma spar$erii bobului ntre$ n lun$ime).
,0)impuriti diverse ) elemente strine% altele dect orezulE
,.)orez nuclee ntre$i sau sparte obinute din specia 5rDza sativa '.E
,()orez albit ) orezul nedecorticat care a fost separat de pleav% de toate straturile
e8terioare #i interioare ale pericarpului% de totalitatea $ermenilor% n cazul
orezului cu bobul lun$ #i a orezului cu bobul miFlociu% #i de cel puin o parte% n
cazul orezului cu bobul rotund% dar pe care mai pot e8ista striuri albe
lon$itudinale pe ma8imum ,- G din cantitatea de boabeE
,8)orez mbo!it $ amestec de boabe de orez albit% obi#nuit #i% ntr)o foarte mic
proporie (de ordinul ,G)% de boabe de orez care au fost acoperite sau impre$nate
cu substane coninnd vitamineE
,;)orez cu bobul rotund) orezul cu lun$imea bobului mai mic sau e$al cu 0%2 mm
#i cu raportul lun$ime9lime mai mic de 2E
2-)orez cu bobul mi%lociu ) orezul cu lun$imea bobului mai mare de 0%2 mm% dar
mai mic sau e$al cu . mm #i cu raportul lun$ime9lime mai mic de /E
2,)orez cu bobul lun! $ orezul cu lun$imea bobului mai mare de . mm #i cu
raportul lun$ime9lime mai mare de 2 E
22)orez cu bobul lun! de cate!oria & ) orezul cu lun$imea bobului mai mare de .%-
mm #i cu raportul lun$ime9lime mai mare de 2 #i mai mic de /E
2/)orez cu bobul lun! de cate!oria ' ) orezul cu lun$imea bobului mai mare de .%-
mm #i cu raportul lun$ime9lime mai mare sau e$al cu /E
24)orez decorticat ) orezul nedecorticat care a fost separat doar de pleav. E8emple
de orez care se ncadreaz n aceastdefiniie sunt cele cu descrierea comercial
4orez brun6% 4orez car$o6% 4orez loonzain6 4orez sbramato6E
20)orez !lutinos "orez ceros# $ nuclee ale varietilor speciale de orez ce au o
prezentare alb sau opac. ?midonul orezului $lutinos este compus n totlitate din
amilopectine #i are tendina de a se lipi la pre$tireE
2.)orez nedecorticat "orez padd( sau orez mbrcat#) orez cu pleav dup treierat ale
crui boabe sunt nc strns nvelite n pleav floralE
2()orez prefiert "parboiled# - boabe de orez decorticat sau albit obinut din orez
nedecorticat #i decorticat care a fost umezit #i supus unui tratament termic pn la
$elatinizarea complet a amidonului #i uscare ulterioarE
28)orez semialbit) orezul nedecorticat care a fost separat de pleav% de o parte din
$ermeni #i de o parte sau de toate straturile e8terioare ale pericarpului% dar nu #i
de straturile interioareE
.
III# $erin9e generale
:# Produsele% inclusiv cele importate pot fi plasate pe piaa de consum% doar
dac sunt n conformitate cu prezenta !e$lementare te&nic.
;# 1onformitatea produselor cu prezentela!e$lementare te&nic se asi$ur
de ctre productor% importator #i comerciant precum #i alte persoane ce intr n
contact direct cu produsul respectiv.
<# @u se admite transportarea #i depozitarea produselor cerealiere mpreun
cu produse nealimentare sau cu produse cu miros specific.
=# 2epozitarea #i pstrarea orezului #i crupelor de orez se face n ncperi
curate% aerisite% ferite de razele solare #i de n$&e% la o temperatur de ma8imum
20
o
1 #i umiditatea relativ a aerului de ma8imum (0G.
># 'a plasarea pe piaa de desfacere% produsele% inclusiv cele importate%
trebuie s fie nsoite de avizul sanitar% eliberat conform 'e$ii nr.,- din -/.-2.2--;
privind suprave$&erea de stat a sntii publice.
?# 5rezul #i crupele de orez nu trebuie s conin metale $rele peste limita
stabilite de le$islaie #i care ar reprezenta o ameninare pentru sntatea populaiei.
10# !eziduurile de pesticide n orez trebuie s fie n conformitate cu limitele
stabilite de aclele normative n vi$oare.
IV# Ambalarea 7i eticetarea
11# 5rezul se ambaleaz n ambalaFe de desfacere #i de transport ce trebuie
s asi$ure pstrarea proprietilor i$ienice% nutriionale% te&nolo$ice #i
or$anoleptice.
1/# ?mbalaFele de transport trebuie s asi$ure inte$ritatea orezului #i
crupelor de orez% s fie curate% uscate% n stare bun% neinfectate #i fr miros strin.
18# 1ontainerele% inclusiv materialul de ambalare% trebuie s fie realizate din
materiale adecvate% care sunt si$ure pentru scopul lor destinat. ?cesta nu
trebuiescontamineze produsul cu substanel periculoase% arome i mirosuri
nedorite.
1:# ?tunci c<nd produsul e ambalat n saci% acetia trebuies fie curai%
durabii #i ferm cusui sau si$ilai.
1;# Etic&etarea orezului trebuie s fie conform prevederilor 'e$ii nr.(8)*+
din ,8 martie 2--4 privind produsele alimentare% Cotrrii Buvernului nr. ;;. din
2- au$ust 2--/ despre aprobarea @ormelor privind etic&etarea produselor
(
alimentare #i @ormelor privind etic&etarea produselor c&imice de menaF #i 'e$ii
nr. ,-0)*+ din ,/ martie 2--/ privind protecia consumatorilor.
1<# Etic&etarea trebuie s conin urmtoarele meniuni:
,) numele produsului indicat pe etic&et trebuie s fie n concordan cu
definiiile date la pct. / al prezentei !e$lementri te&niceE
2) numele #i adresa ambalatorului #i9sau a e8peditorului% care pot fi
substituite cu codul unic de identificare (72@5)% atribuit de or$anul nre$istrrii de
stat% cu indicarea n apropierea acestuia a meniunii 4ambalator #i9sau e8peditor6
sau a unei prescurtriE
/) denumirea soiului sau a tipului comercial pentru fiecare dintre produseE
4) denumirea fiecruia dintre produsele sau soiurile din ambalaFE
0) ara de ori$ine pentru fiecare produs% nscris n imediata apropiere a
denumirii produsuluiE
.) cate$oria.
1=# Pe colete nu este obli$atoriu s se menioneze indicaiile prevzute n
pct. ,. subpct. ,)% n cazul n care acestea conin ambalaFe de desfacere vizibile din
e8terior #i pe care snt nscrise aceste indicaii. 1oletele trebuie s fie lipsite de
orice marcaF de natur s induc n eroare consumatorul. 2ac aceste colete snt
prezentate pe palete% indicaiile trebuie s fie e8puse pe o fi# plasat vizibil% cel
puin pe dou din feele paletelor.
1># 7nformaia de pe containerelece nu sunt supuse comercializrii cu
amnuntul se nscrie fie pe container fie n documentele nsoitoare% cu e8epia
faptului c numele produsului% datele de identificare ale lotului% numele #i adresa
productorului sau ambalatorului trebuie s fie indicate n mod obli$atoriu #i pe
container.
1?# >otu#i% datele de identificare ale lotului% numele #i adresa productorului
sau ambalatorului pot fi nlocuite cu o marc de identificare% cu condiia ca o astfel
de marc este clar identificabil cu documentele nsoitoare.
/0# ?$entul economic #i asum rspunderea pentru conformitatea
produsului prin nscrierea datelor veridice pe etic&eta produsului.
V# $erin9e %e calitate 7i pre"entare pentru ore"ul ne%ecorticat
/1# 5rezul nedecorticat de calitate standard trebuie s fie de calitate bun%
comercial% n conformitate cu prezenta !e$lementare te&nic #i s nu aib miros
strin.
//# Umiditateanu trebuie s dep#easc ,/ G.
8
/8# !andament la prelucrare nu este mai mic cu mai mult de 0(cinci) puncte
dec<t randamentele de baz enumerate n ane8anr.,la prezenta !e$lementare
te&nicE
/:# = aib randamentul orezului albit de ./G boabe ntre$i% n $reutate (cu
o toleran de / G de boabe tiate) cu urmtoarele procente% n $reutate% de boabe
de orez albit care nu sunt de calitate ireproabil :
,) ,%0 G ) boabe albicioase de orez nedecorticat care se ncadreaz n
codurile @1 ,--. ,- 2( i ,--. ,- ;8
2) 2%- G ) boabe albicioase de orez nedecorticat care se ncadreaz n
codurile @1% altele dec<t ,--. ,- 2( i ,--. ,- ;8:
/) ,%- G ) boabe striate cu rou
4) -%0- G ) boabe cu pete mici
0) -%20 G ) boabe ptate
.) -%-2 G ) boabe $albene
() -%-0 G ) boabe de culoarea ambrei
/;# Procentul de impuriti diverse% procentul de boabe de orez din alte
soiuri i procentul de boabe care nu au o calitate ireproabil% dup cum sunt
acestea definite n pct. ,/% nu depesc procentele ma8ime stabilite n ane8a nr. 2%
calculate pe tipuri de orezE
/<# ?re un nivel de radioactivitate care nu depete nivelurile ma8ime
admisibile stabilite prin acte normative.
VI# $erin9e %e calitate 7i pre"entare pentru ore"ul %ecorticat6 albit 7i pre@iert
/=# 5rezul trebuie s fie liber de miros #i $ust anormal% de insecte vii #i de
acarieni.
/># Umiditatea nu trebuie s dep#easc ,0G.
/?# 7mpuritile de ori$ine animal% inclusiv insecte moarte% se permite nu
mai mult de -%, G din fracia masic.
80# 1oninutul de materie or$anic strinprecum semine de alte plante%
coFi% tr<e% particule de paie etc. nu trebuie s depeasc pentru:
,) 5rezul decorticat ,%0G (fracia de mas)E
2) 5rezul albit) -%0G (fracia de mas)E
/) 5rezul decorticat prefiert ) ,%0G (fracia de mas)E
4) 5rezul albit prefiert -%0G (fracia de mas).
81# 1oninutul de substane anor$anice strine precum pietri#% nisip% praf etc.
nu trebuie s dep#easc -%, G (fracie de mas).
;
8/# 1oninutul de boabe cu defeciuni #i alte alte tipuri de orez se permite n
limitele stabilite conform ane8ei nr./ #i ane8ei nr. 4 la prezenta !e$lementare
te&nic.
88# "etodele de analiz #i de prelevare a probelor se realizeaz conform
standardelor sau documentelor normative.
8:# "surarea bobului se efectueaz la orezul albit n conformitate cu
urmtoarea metod:
,) se preleveaz o prob reprezentativ din lotE
2) se triaz proba pentru a opera cu boabe ntre$i% inclusiv cu cele necoapteE
/) se efectueaz dou msurri% fiecare pe cte ,-- de boabe% #i se
calculeaz mediaE
4) se stabile#te rezultatul n milimetri% rotunFit cu o zecimalE
,-
8nexa nr.$
laReglementarea tehnic Orez. Crupe de orez
$riteriile privin% ran%amentul la prelucrare
,enumirea 'oiului Ran%amentul n ca"ul
boabelor ntregi
A n BC
Ran%amentul global
A n BC
8rgo0 6elenio0 Couachi .. (/
8lpe0 8rco0 @alilla0 @alilla
6ollana0 @om(a0 'lio0
Alipper0 -ido0 6ara0 7hainato0
7haiperla0 Veta0 >uadiamar
.0 (/
IspaniBi 80 CaBedonia .4 (/
@ra)o0 'uropa0 -oto0 Ri)a0
Rosa Carchetti0 6a)io0
Veneria
./ (2
8riete0 @ahia0 Carola0
Cigalon0 Cripto0 5rago0 'olo0
>ladio0 >raldo0 Doral0
Cercurio0 9i)a0 Onda0
Padano0 Panda0 Ri(e0 6.
8ndrea0 6aturno0 6enia0
6meraldo0 5ion0 Eeus
.2 (2
6trFmonas .2 (,
@aldo0 Redi0 Roma0 7e(re0
Volano
., (2
7hai(onnet0 Puntal .- (2
')ropi .- (-
8r(orio0 Rea 08 (2
Carnaroli0 'l(a0 Vialone
9ano
0( (2
8xios 0( .(
Roxani 0( ..
6oiuri nedenumite .4 (2
,,
8nexa nr.
laReglementarea tehnic Orez. Crupe de orez
+rocentaDe maEime a%mi'ibile ale imper@ec9iunilor pe tipuri %e ore"
Imper@eciuni ale
boabelor
Ore" cu bobul
rotun% co% N$
100< 10 ?/
Ore" cu bob me%iu
i lung %e categoria
A co%uri N$ 100< 10
?: i 100< 10 ?<
Ore" cu bobul lung
co% N$ 100< 10
@oa(e creoase +G, . 4 4
@oa(e striate cu rou
+G,
,- 0 0
@oa(e cu pete mari i mici
+G,
4 2%(0 2%(0
@oa(e de culoarea
chihlim(arului +G,
, -%0- -%0-
@oa(e gal(ene +G, -%,(0 -%,(0 -%,(0
5i)erse impuriti +G, , , ,
@oa(e de orez din alte
soiuri +G,
0 0 0
8nexa nr.%
laReglementarea tehnic Orez. Crupe de orez
+on%erea boabelor cu %e@ec9iuni n %i@erite tipuri %e ore"
(oabe %e@ecte Ore"
%ecorticat
Ore"
albit
Ore"
%ecorticat
pre@iert
Ore"
albit
pre@iert
@oa(e atacate de cldur+G,
4%- %0! :0! H0!
@oa(e deteriorate+G,
&0! %0! &0! %0!
@oa(e nedez)oltate+G,
$0! 0! $0! 0!
@oa(e al(icioase+G,
$$0! $$0! 9#8 9#8
@oa(e roii+G,
$0! &0! $0! &0!
@oa(e striate cu rou+G,
9#8 :0! 9#8 :0!
@oa(e cu pete+G,
9#8 9#8 &0! 0!
,2
8nexa nr.&
laReglementarea tehnic Orez. Crupe de orez
Nivelul maEim a%mi'ibil %e alte tipuri %e ore"
(oabe %e@ecte Ore"
%ecorticat
Ore"
albit
Ore"
%ecorticat
pre@iert
Ore"
albit
pre@iert
Orez nedecorticat +G,
2%0 !0% 0< !0%
Orez decorticat+G,
9#8 $0! 9#8 $0!
Orez al(it+G,
9#8 9#8 0! 0!
Orez glutinos+G,
$0! $0! $0! $0!
,/
ANALIFA IM+A$T)L)I ,* R*GL*M*NTAR*6
e@ectuat a'upra nece'it9ii elaborrii proiectului Hotrrii Guvernului cu
privire la aprobarea Reglementrii tenice ! Ore"# $rupe %e ore"&
?naliza impactului de re$lementare (n continuare ?7!) aproiectului
Cotrrii Buvernului cu privire la aprobarea !e$lementrii te&nice 4 5rez. 1rupe
de orez6 a fost elaborat n conformitate cu cu prevederile art.,/ al 'e$ii nr. 2/0)
*+7 din 2-.-(.2--. cu privire la principiile de baz de re$lementare a activitii de
ntreprinztor% ale art. /( (f
,
) al 'e$ii nr. /,( din ,8.-(.2--/ privind actele
normative ale Buvernului #i ale altor autoriti ale administraiei publice centrale #i
locale% precum #i ale punctului ; din "etodolo$ia de analiz a impactului de
re$lementare #i de monitorizare a eficienei actului de re$lementare% aprobat prin
Cotrrea Buvernului nr.,2/- din 24.,-.2--. cu privire la aprobarea "etodolo$ie
de analiz a impactului de re$lementare #i de monitorizare a eficienei actului de
re$lementare.
?naliza de fa% reprezint ar$umentarea necesitii adoptrii proiectului
nominalizat a Cotrrii de Buvern% n baza evalurii impactului potenial al acestuia
asupra activitii de ntreprinztor #i a intereselor societii.
1# ,e@inirea problemei
)omponenta %uridic
?ctualmente% cerinele de calitate pentru orez nu sunt re$lementate n mod
e8pres de careva acte normative sau le$islative. 2at fiind faptul c !epublica
"oldova nu este productor de orez ci doar importator anumite cerine de calitate
se re$asesc n le$islaia vamal ce re$lementeaz importul orezului. Pentru
determinarea calitii acestuia% a$enii economici utilizeaz standardele% care de
altfel sunt voluntare #i nu pot $aranta cerinele minime de calitate necesare de a fi
ndeplinite de orezul att materie prim precum #i sub form de crup.
3n plan $eneral domeniul dat este re$lementat de ctre 'e$ea nr. (8)*+ din
,8.-/.2--4 privind produsele alimentare n care sunt reflectate unele cerine n
privina produselor alimentare% de 'e$ea nr. 422)*+7 din 22.,2.2--. privind
securitatea $eneral a produselor% de 4!e$ulile #i normele sanitare privind aditivii
alimentari6 nr. -0a)-- din ,(.,2.2--, ("onitorul 5ficial al !epublicii "oldova%
2--2% nr. 0-)02% art. ,2/)% aprobate de "inisterul =ntii al !epublicii "oldova.
2in actele normative subordonate le$ilor ce in de plasarea pe pia a orezului
poate fi aplicat la moment Cotrrea Buvernului nr. ;;. din 2- au$ust 2--/
despre aprobarea @ormelor privind etic&etarea produselor alimentare #i @ormelor
privind etic&etarea produselor c&imice de menaF.
@ecesitatea interveniei Buvernului n domeniul orezului este impus de
'e$ea nr. 42,)*+7 din 22 decembrie 2--.% care prevede c utilizarea standardelor
naionale devine voluntar.
>otodat Cotrrea Buvernului cu privire la aprobarea !e$lementrii te&nice
45rez. 1rupe de orez6 creeaz cadrul necesar aplicrii prii 7 a ane8ei nr. 777 #i
ane8ei nr. 7+ din !e$ulamentul 2--(9,2/491E al 1onsiliului din 22 octombrie
2--( de instituire a unei or$anizri comune a pieelor a$ricole #i privind dispoziii
,4
specifice referitoare la anumite produse a$ricole (!e$ulamentul unic 51P)
(1E'E*: /2--(!,2/4)% a ane8ei nr. 77 din !e$ulamentul (UE) nr. ,2(292--; al
comisiei din ,, decembrie 2--; de stabilire a normelor de punere n aplicare a
!e$ulamentului (1E) nr. ,2/492--( al 1onsiliului cu privire la ac&iziionarea i
v<nzarea produselor a$ricole n cadrul sc&emei de intervenie public precum #i
152E* =>?@ ,;8),;;0 cu privire la orez al 1omisiei 1ode8 ?limentarius .
Este important de menionat c msurile propuse n prezenta cerin vor
realiza sarcina ce const n armonizarea le$islaiei naionale cu le$islaia #i
practicile UE% astfel% proiectul va dezvlui o $am comple8 #i universal de orez%
n baza utilizrii principiilor $enerale ale 1omisiei 1ode8 ?limentarius (1ode8
=tan nr. ,;8),;;0) ce prevede cerine minime pentru orez.
!eie#ind din necesitatea unei re$lementri adecvate #i n conformitate cu
ri$orile comunitii europene a procesului de prelucrare% pstrare #i comercializare
a orezului n proiectul Cotrrii Buvernului cu privire la aprobarea !e$lementrii
te&nice 45rez. 1rupe de orez6 au fost specificate o serie de cerine importante
privind randamentul la prelucrare% normele admisibile ale diverselor impuriti
precum #i ale umiditii.
Este necesar de a meniona% c doar cu respectarea acestor cerine
consumatorul auto&ton v)a avea acces la orez de calitate adecvat.
*lementul analitic. Motivul apariiei problemei +i estimarea dimensiunii
acesteia.
5rezul este% fr niciun dubiu% unul dintre cele mai importante alimente din
lume. Este a doua cea mai cultivat cereal% dup $r<u% aproape Fumtate din
populaia $lobului fiind dependent de ea pentru supravieuire.
"aForitatea asiaticilor consum orez la fiecare mas% asi$ur<ndu)i asfel mai
mult de /-G din caloriile necesare. Prin urmare% el este considerat o surs de
alimentaie e8celent% ce conine puine $rsimi% dar este bo$at n carbo&idrai.
3n ntrea$a lume sunt mai mult de 4-%--- de varieti distincte de orez.
2eseori% acesta este caracterizat dup mrimea sa ca fiind cu bob scurt% mediu sau
lun$. 5 alt modalitate de clasificare este potrivit $radului de procesare la care este
supus% realiz<ndu)se distincia dintre orezul inte$ral #i cel alb. ?stfel% cele mai
importante diferene dintre varietile de orez sunt caracteristicile de pre$tire%
formele% culorile #i% n unele cazuri% o diferen subtil a aromei.
3n ara noastr orezul a fost caracterizat mult timp de o ima$ine proast% o
percepie ne$ativ din partea consumatorului. =ortimentaia #i calitatea foarte
sczute alturi de folosirea numai n preparatele tradiionale au dus la un
comportament de consum moderat% cu cre#teri n perioadele de post. 3n prezent
ns% piaa a evoluat% consumatorul a devenit mai educat n materie de orez%
standardele au crescut #i noi sortimente au intrat pe pia.
Pan acum civa ani orezul nu a reprezentat o cate$orie de mare interes pe
piaa !epublicii "oldova. ?stfel% intrarea pe pia a unor noi Fuctori%
diversificarea sortimentului #i condiiile e8terne au dus la modificri diverse ale
acestei cate$orii.
,0
2e cele mai multe ori putem ntlni n comer sprtur de orez comercializat
sub denumirea de orez% astfel conform definiiilor din !e$ulamentul (1EE)
,2/492--( ce vor fi transpuse n !e$lementarea te&nic 45rez. 1rupe de orez6% vor
fi specificate clar dimensiunile bobului precum #i ponderea de impuriti pentru
fiece tip de orez n particular.
Pn la moment nu e8ist cerine stabilite cu privire la modul de etic&etare #i
ambalare% astfel consumatorul este dus n eroare prezentndui)se informaii $re#ite%
3n proiectul proiectului Cotrrii Buvernului cu privire la aprobarea
!e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orez6 se v)a re$lementa e8pres modul de
ambalare #i etic&etare.
1onform datelor A?5% pentru perioada 2--( ) 2-,- importul orezului a fost
n medie de ,,2;-./ tone % n valoare constituind .4.; mii dolari =U?.
>abelul nr. ,
Ani $antitatea6 t Poziia de
importan la
import, dup
cantitate
Valoarea6
mii G
Poziia de
importan la
import, dup
valoare
+re9ul6 GHt
2010 ,24// ,- 8.-0 ,0 .;2
2009 ,-2;4 ,, ((2/ ,, (0-
2008 .(0( 2- 04/; 20 8-0
2007 ,0.(8 ,- 4,-; 24 2.2
3n tabelul de mai sus se poate vedea locul care l)a ocupat orezul n totalul
importului din perspectiva cantitii precum #i valoric pentru fiecare an analizat n
parte.
=pre e8emplu: pentru anul 2-,- au fost importate ,24// tone de orez% acesta
clasndu)se pe locul ,- n topul celor mai mari cantiti de produse importate% iar
dac analizm n funcie de ponderea valorii acestuia n totalul importului pentru
acela#i an constatm c acesta s)a clasat pe a ,0)a poziie.
1onform datelor furnizate de =erviciul +amal% n tabelul de mai Fos se pot
vedea date cu privire la cantitatea de orez importat n ultimii / ani% precum #i
numrul a$enilor economici importatori cu cea mai mare pondere cca 8-G din
piaa orezului pentru perioada 2--;)2-,, (menionez c ace#tia au fost implicai n
procesul de consultare).
>abelul nr.2
AE ANI 2011 % 2010 % 2009 %
1# 4RL Almain
231012 2,36 585764 4,82
692704,
5 7,32
/# 4RL Vitalcomu'
5276000 !,01 4769000 "9,2!
410495
0 !",!0
8# IM 4I%"ucJer Mol%ova
858700 8,79 630000 5,18 0 0,00
:#4RLForKar%Internation
al 566401,8 5,80 754945 6,21 201264 2,13
;#4RLMol%agropro%uct
1593850 16,32 2729700 22,46
216664
5 22,91
,.
Total
8525963,
8 87,28 9469409 77,91
716556
3,5 7,7#
Total ,eneral pentru anul
de referinta
9768512,
362 100
12153965,
33 100
945795
0,31 100

#0
importat
ori
#1
importator
i
!
importa
tori
3n conte8ul celor e8puse putem afirma c orezul este un produs de prim
necesitate% iar dac anterior acesta nu era inclus n lista produselor de prim
necesitate% de ceva timp Buvernul a suplimentat acest list introducnd #i orezul.
>otodat a fost stabilit #i plafonul adaosului comercial permis pentru acest produs.
?cesta s)a datorat faptului c ultima perioad tot mai des se discut n pres
problema orezului% fie de calitatea neadecvat a acestuia% fie de fluctuaia
preurilor.
?u e8istat situaii cind acesta ar fi fost fabricat din amestecuri de mase
plastice sau din amidon de cartof% astfel fiind ameninat sntatea populaiei% iar
problema preurilor a fost mai mult o aciune de aFiotaF din partea a$enilor
economici.
-copul aciunilor statului.
Elaborarea Cotrrii Buvernului cu privire la aprobarea !e$lementrii
te&nice 45rez. 1rupe de orez6are drept scop primordial eliminarea de pe pia a
produselor de calitate nesatisfctoare% orientarea produciei spre satisfacerea
cerinelor consumatorilor #i facilitarea relaiilor comerciale pe baza concurenei
loiale% contribuind astfel la rentabilizarea produciei.
!ealizarea acestui scop s)a preconizat prin efectuarea urmtoarelor msuri:
) stabilirea caracteristicilor or$anoleptice #i fizico)c&imice ale orezuluiE
) stabilirea cerinelor de calitateE
) stabilirea cerinelor privind etic&etarea% ambalarea% depozitarea%
transportarea #i marcarea orezuluiE
) reducerea barierelor n calea comeruluiE
) armonizarea cu normele Uniunii Europene n domeniul orezului.
Este important de a meniona c Cotrea Buvernului cu privire la aprobarea
!e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orez6 este elaborat n conformitate cu pct.
2.4. (28) al Planului de aciuni Uniunea European !epublica "oldova privind
aproprierea de practicile administrative #i le$islative ale UE #i internaionale
privind standardele% re$lementrile te&nice #i evaluarea conformitii% precum #i cu
pct. 2.4. (/-) privind perfecionarea sistemului de inofensivitate alimentar pentru
consumatorii din !epublica "oldova #i facilitarea comerului prin reformarea #i
modernizarea sectoarelor sanitar #i fitosanitar.
?probarea actului normativ n cauz% va crea n $eneral un mediu normativ
favorabil% pentru etapa de semnare a >ratatului de preaderare cu UE. 'a fel% poate
fi considerat ca o implementare a cerinelor Planului de ?ciuni !epublica
,(
"oldova Uniunea European din 22 februarie 2--0% aprobat prin Cotrrea
Buvernului nr. /0. din 22 aprilie 2--0.
Prezenta 1erin va fi structurat dup cum urmeaz:
,) 1apitolul 7 42omeniul de aplicare6 : stabile#te sfera de aplicare a
prezentei !e$lementri te&nice% situaiile n care vor avea prioritate alte
re$lementri% precum #i poziiile tarifare conform nomenclatorului
mrfurilor al !epublicii "oldova pentru care se aplic prezentele 1erine.E
2) 1apitolul 77 ) 4>erminolo$ie6: define#te termenii care au relevan #i
constituie obiectul de re$lementare al !e$lementrii te&nice n cauzE
/) 1apitolul 777 ) 41erine $enerale6 n capitolul de fa sunt stabilite
1erinele de calitate $enerale #i comune pentru toate tipurile de orez ce
trebuie respectate n procesul de depozitare% transportare #i comercializareE
4) 1apitolul 7+ 4?mbalarea #i etic&etarea6 L stabile#te cerinele
eseniale ce trebuie respectate la ambalarea #i etic&etarea orezului E
0) 1apitolul + ) 41erine de calitate #i prezentare pentru orezul
nedecorticat6 capitolul 7+ stabile#te cerine specifice de comercializare a
orezului nedecorticatE
.) 1apitolul + 41erine de calitate #i prezentare pentru orezul
decorticat% albit #i prefiert6 ) acest capitol v)a descrie cerinele eseniale de
calitate pentru orezul decorticat% orezul albit% orezul decorticat prefiert #i
pentru orezul albit prefiert precum #i metodele de ncercri% indicii de
calitate etc.
() ?ne8a nr., ) 41riteriile privind randamentul la prelucrare6 stabile#te
randamentul $lobal la prelucrare precum #i randamentul n cazul boabelor
ntre$i pentru fiecare $en #i specie de orez care fac obiectul prezentelor
1erineE
8) ?ne8a nr. 2 4ProcentaFe ma8ime admisibile ale imperfeciunilor pe
tipuri de orez6 ane8a de fa enumr ponderea ce poate s o constituie
boabele cu diferite tipuri de imperfeciuni n $rupele de orez specificate
conform codurilor nomenclatorului mrfurilor !epublicii "oldova.
;) ?ne8a nr. / 4Ponderea boabelor cu defeciuni n diferite tipuri de
orez6 ane8a de fa arat fracia masic ale boabelor cu defeciuni (boabe
atacate de cldur% boabe deteriorate% boabe nedezvoltate% boabe albicioase%
boabe ro#ii% boabe striate cu ro#u% boabe cu pete) admise n fiecare dintre
cele 4 tipuri de orez: decorticat% albit% decorticat prefiert #i albit prefiert.
,-) ?ne8a nr. 4 4@ivelul ma8im admisibil de alte tipuri de orez6
arat fracia de mas a orezului nedeciorticat% orezului decorticat% orezului
albit #i orezului $lutinos admis n compoziia fiecruia dintre cele 4 tipuri de
orez: decorticat% albit% decorticat prefiert #i albit prefiert.
1# $O4T)RIL* MAMOR* 2I (*N*FI$IIL* ANTI$I+AT* AL*
INT*RV*NNI*I 4TAT)L)I
,8
.mpacturile ne!ative sau costurile interveniei statului. Prin aprobarea
!e$lementrii te&nice respective nu au fost depistate impacturi ne$ative.
.mpacturile pozitive sau beneficiile interveniei statului. 7mplementarea
cadrului Furidic va avea urmtoarele efecte pozitive:
) asi$urarea consumatorului auto&ton cu orez de calitate sporitE
) formarea unui mediu concurenial sntos n domeniuE
/# *VAL)AR*A A(OR,RILOR ALT*RNATIV*
1a urmare a definirii problemei #i scopului au fost identificate / opiuni.
5piunile propuse sunt urmtoarele:
5piunea , ) ? nu face nimic% a lsa lucrurile a#a cum suntE
5piunea 2 ) ?rmonizarea le$islaiei naionale cu cea comunitar n ceea ce
prive#te prelucrarea #i comercializarea orezuluiE
5piunea / 1ampanie de 7nformare.
3n tabelul de mai Fos sunt e8puse posibilele avantaFe #i dezavantaFe pentru fiecare
opiune.
Op9iunea AvantaDul po'ibil ,e"avantaDul po'ibil
1# A nu @ace nimic @u a fost identificat. ,. ,.1omercializarea
orezului de calitate
ndoielnic
2.1&eltuieli pentru
obinerea certificatului de
conformitate
/# Aprobarea Hotrrii
Guvernului cu privire la
aprobarea $erin9elor
minime %e calitate
pentru ore"
,. 7nstituirea unor norme
de comercializare care va
acoperi vidul normativ%
similare celor europene.
2. Barantarea respectrii
drepturilor consumatorilor
n ceea ce prive#te
asi$urarea acestora cu
produse calitative #i
asi$urarea dreptului la
informare.
,. 5bli$aia a$enilor
economici% care se
materializeaz sub form
de c&eltuieli suplimentare%
spre a se conforma noilor
re$lementri n domeniu.
2. 1re#terea preului de
comercializare a
produsului finit ca urmare
a investiiilor
suplimentare fcute spre
conformarea cu normele
europene.
8# $ampanie %e
in@ormare
,. ?$eni economici
(productori% importatori
#i comerciani)%
beneficiarii casnici%
publicul #i structurile de
stat informai despre
,. 1&eltuieli cu
afi#e%personal% reviste%
#edine% reclame etc.
necesare n procesul de
informare a populaiei.
2. !iscul ca a$enii
,;
cerinele minime de
calitate pentru orez.
2. Posibilitatea a$enilor
economici de a
implementa #i de a se
adapta treptat la cerinele
europene cu privire la
materialul de nmulire
le$umicol% fapt ce ar
distribui n timp
c&eltuielile acestora.
economici s desf#oare
activitatea n acela#i mod%
fr a se adapta cerinelor
internaionale n domeniu
#i plasarea pe pia a
orezului de calitate Foas.
/.2enaturarea concurenei
pe piaa de profil ca
urmare a diferenierii
preurilor prin
implementarea #i
adaptarea voluntar a
normelor europene.
O+NI)N*A I#8 nu *ace nimic.
@ecesitatea elaborrii #i implementrii unor re$lementri n vederea
prelucrrii #i comercializrii orezului nu porne#te doar de la dorina de armonizare
a le$islaiei naionale la cea european% ci #i de la situaia real e8istent la moment
pe piaa produselor din aceast cate$orie.
=ituaia recent nre$istrat pe pia cu privire la maForarea nentemeiat a
pereurilor de ctre a$enii economici a fcut necesar intervenia statului prin
Cotrrea Buvernului @r. .(- din -..-..2--8 cu privire la aprobarea completrilor
ce se opereaz n ane8a nr. / la Cotrrea Buvernului nr. 04( din 4 au$ust ,;;0
prin care orezul a fost inclus n lista produselor de prim necesitate astfel stabilind
#i plafonul adaosului comercial permis% acesta neputnd dep#i 2- G.
?stfel considerm necesar re$lementarea domeniului pentru a spori
snteatea #i si$urana populaiei% deoarece din moment ce a$enilor economici le)a
fost impus procentaFul ma8imal al adaosului comercial ace#tia ar ne$liFa latura
calitii% pentru a putea obine un profit ct mai mare.
?naliznd datele din tabelul nr. , cu privire la preul orezului la import
observm c n anul pn n anul 2--( preul mediu a fost de /.-- lei pentru o ton
de orez (/%. lei9H$)% iar n perioada urmtoare preul s)a mrit pn la apro8imativ
84-- lei9ton (8%4 lei9H$).
>otodat n din anul 2--8 orezul a intrat n lista produselor de prim
necesitate avnd adaosul comercial re$lementat (2-G). ?stfel considerm evident
3n aceste condiii opiunea nr. 7 % 4a nu face nimic6 #i de a menine aceia#i
situaie nu are nici un avantaF. !iscurile persist att la nivel social ct #i economic.
Ri'curi#
'a nivel naional nu va fi ndeplinit Planul @aional de armonizare a
le$islaiei pentru anul 2-,2% aprobat prin Cotrrea Buvernului nr. ;.2 din
,;.,2.2-,,.
?vantaFe poteniale @u au fost identificate.
2-
O+NI)N*A II#8rmonizarea legislaiei naionale la pre)ederile
comunitii europene 3n ceea ce pri)ete prelucrarea i comercializarea orezului.
(ene@icii
?ceast opiune va asi$ura armonizarea le$islaiecu partea 7 a ane8ei nr. 777
#i ane8ei nr. 7+ din !e$ulamentul 2--(9,2/491E al 1onsiliului din 22 octombrie
2--( de instituire a unei or$anizri comune a pieelor a$ricole #i privind dispoziii
specifice referitoare la anumite produse a$ricole (!e$ulamentul unic 51P)
(1E'E*: /2--(!,2/4) #i a ane8ei nr. 77 din !e$ulamentul (UE) nr. ,2(292--; al
comisiei din ,, decembrie 2--; de stabilire a normelor de punere n aplicare a
!e$ulamentului (1E) nr. ,2/492--( al 1onsiliului cu privire la ac&iziionarea i
v<nzarea produselor a$ricole n cadrul sc&emei de intervenie public.
Ieneficiile de pe urma aprobrii !e$lementrii te&nice n cauz% vor fi
sesizabile dup un termen ndelun$at. 3n mare parte beneficiile nu pot fi
cuantificate. 1a urmare a cre#terii ncrederii consumatorilor fa de aceast
cate$orie de produse va cre#te #i cererea pe pia.
2rept beneficiu putem meniona faptul c a$entul economic nu o s mai
suporte costuri pentru obinerea certificatului de conformitate de la 7nstitutul
@aional de =tandardizare% ntruct va fi lsat la bunul sim al
importatorului9distribuitorului declararea corespunderii produsului unei cate$orii
anume de calitate prin etic&etarea corespunztoare.
5piunea doi va $aranta principiul proporionalitii intereselor
consumatorilor #i proteciei drepturilor a$enilor economici.
Jinnd cont de faptul c n !epublica "oldova% e8ist deFa o autoritate care
suprave$&eaz #i controleaz asemenea $enuri de activiti% nu este necesar de a fi
create noi instituii de control pentru un domeniu att de restrns% astfel% vor fi
economisite resursele financiare publice.
$o'turi
3n mare parte% costurile sunt le$ate de elaborarea documentului.
?$enii economici furnizori% vor suporta costuri nesemnificative% n le$tur cu
conformarea #i adaptarea la noile cerine #i anume c&eltuielile acestora vor fi le$ate
de:
) efectuarea analizelor de laborator pentru stabilirea strii fitosanitare a orezuluiE
) obinerea avizului i$ienicE
) conformarea la noile cerine de etic&etare.
1osturile vor fi reflectate #i inevitabile pentru activitatea a$enilor economici
care au te&nolo$ii #i metode de prelucrare sub minimul stabilit de prezentele
1erine.
3n principiu considerm c a$enii economici suport mai multe c&eltuieli la
moment dect vor fi dup implementarea !e$lementrii te&nice n cauz.
Ri'curi
Poate e8ista o barier financiar pentru a$enii economici care vor fi
nevoii s modifice anumite condiii de activitate.
2,
O+NI)N*A III# Campanie In*ormaional.
1ampania informaional este o metod foarte util n problemele de natur
social #i cu toate c include costuri destul de mari% este mult mai util dect
re$lementarea. 1u toate acestea nu are mereu efectul scontat% iar n sfera econimic
nu #i prea $se#te utilizare.
1onsidernd aceast opiune% a$enii economici (productori% importatori #i
comerciani)% beneficiarii casnici% publicul #i structurile de stat urmeaz a fi
informai despre cerinele minime de calitate pentru orez.
1u toate c prin intermediul acestei opiuni treptat s)ar aFun$e la acelea#i
norme de calitate a orezului precum cele ale comunitii europene% dezavantaFul
este c n perioada de implementare consumatorul v)a fi dezorientat n ceea e
priveste sortimentul #i calitatea orezului plasat pe pia% precum #i imposibilitatea
efecturii controalelor oficiale.
$o'turi
1&eltuieli cu tiprirea foilor volante (a cror pre e de la , leu ) 2-- lei)%
afi#e (de la 2- lei /-- lei)% personal (/0-- lei 9lun)% reviste (de la ,0) ,-- lei)%
#edine (cca 0-- lei9 #edin)% reclame (c&eltuielile pentru o reclam la radio fiind
n medie de 4- euro9min #i la >+ n dependen de ora de difuzare #i popularitatea
televiziunii (de la /- euro9min pn la 0--euro9min) etc. necesare n procesul de
informare a populaiei.
?stfel considerm c opiunea respectiv nu va avea efectul scontat mai
fiind in acela#i timp #i destul de costisitoare.
Ri'curi
!iscul ca a$enii economici s desf#oare activitatea n acela#i mod% fr a
se adapta cerinelor internaionale n domeniu #i plasarea pe pia a orezului de
calitate Foas.
Un alt risc se e8prim prin denaturarea concurenei pe piaa de profil ca
urmare a diferenierii preurilor% deoarece implementarea #i adaptarea la normele
europene va fi voluntar #i nu vor e8ista mecanisme de impunere #i control.
:# 4TRAT*GIA ,* $ON4)LTANN
,rupuri de interes
7mpactul normelor care vor fi stipulate n !e$lementarea te&nic respectiv%
va fi diferit% n dependen de $rupul de interese% asupra cruia #i vor produce
efectul.
?stfel% primul $rup de interese societatea (consumatorii)% care #i manifest
interesul firesc n proteFarea #i cre#terea calitii vieii% prin livrarea spre consum a
orezului calitativ #i inofensiv.
?l doilea $rup de interese importatorii de orez% care vor fi afectai n urma
implementrii acestei Cotrri de Buvern% deoarece se va impune un nivel mai
nalt de calitate% ceea ce% iniial% va $enera c&eltuieli suplimentare% ns pe parcurs
va contribui la asi$urarea unei caliti sporite a orezului importat% obinerea
22
ncrederii #i a bunei reputaii din partea consumatorilor #i% nu n ultimul rnd% a
veniturilor suplimentare.
?l treilea $rup de interese ) reprezint or$anele de stat n domeniul:
) efecturii certificrii calitii orezului importatE
) implementrii politicilor n domeniul orezuluiE
) laboratoare acreditate.
Procesul consultativ
=e preconizeaz consultarea oficial a prezentei !e$lementri e&nicei
precum #i a ?nalizei 7mpactului de !e$lementare n conformitate cu le$islaia n
vi$oare% sub form de avizri ale acesteia #i adoptare n cadrul #edinelor publice%
cu or$anele de stat abilitate #i cu reprezentanii sectorului privat.
2e asemenea% s)a recurs la consultarea pasiv prin e8punerea9publicarea
Proiectului Cotrrii Buvernului privind aprobarea !e$lementrii te&nice 45rez.
1rupe de orezpe pa$ina Keb a "inisterului ?$riculturii #i 7ndustriei ?limentare
(KKK.maia.$ov.md).
Proiectul !e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orezurmeaz a fi coordonate cu
urmtoarele autoriti publice "inisterul Economiei% "inisterul Ainanelor%
"inisterul Lustiiei% inclusiv 1entrul de armonizare a le$islaiei pe ln$ "inisterul
Lustiiei% ?cademia de Mtiine a "oldovei% "inisterul ?facerilor E8terne #i
7nte$rrii Europene% 1onfederaia @aional a Patronatului% =erviciul +amal%
1entrul pentru 1ombaterea 1rimelor Economice #i 1orupiei% 7nspectoratului
Beneral de =uprave$&ere Aitosanitar #i 1ontrol =emincer%2irecia politici de
producie #i re$lementri de calitate a produselor ve$etale% 3.=. 41entrul de
=tandardizare #i =tabilire a 1alitii @utreurilor #i Produselor 1erealiere6.
>otodat% prezenta !e$lementare te&nic va fi coordonat cu Brupul de
lucru din cadrul 1omisiei de stat pentru re$lementarea activitii de ntreprinztor.
3n acea#i ordine de idei se preconizeaz #i consultarea ?nalizei 7mpactului
de !e$lementare efectuat asupra necesitii elaborrii proiectului Cotrrii
Buvernului cu privire la aprobarea !e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orez.
?stfel ntru nfptuirea acestui lucru s)a recurs la consultarea pasiv prin
e8punerea9publicarea ?7!)ului Preliminar pe pa$ina Keb a "inisterului
?$riculturii #i 7ndustriei ?limentare (KKK.maia.$ov.md).
=erviciul +amal% 7nspectoratul Beneral de =uprave$&ere Aitosanitar #i
1ontrol =emincer% 3.=. 41entrul de =tandardizare #i =tabilire a 1alitii @utreurilor
#i Produselor 1erealiere6% 2irecia politici de producie #i re$lementri de calitate a
produselor ve$etale preczm #i "inisterul Economiei% "inisterul =ntii%
"inisterul Ainanelor% ?cademia de Mtiine a !epublicii "oldovei% 1onfederaia
@aional a Patronatului au fost consultate oficial asupra acestui subiect prin
scrisoarea nr. -()0942- din ,/.,,.,2 respectiv prin scrisoarea -()4942, din
,/.,,.,2. ? fost primit o scrisoare de rspuns n care nu sunt propuneri #i obiecii.
>otodat prin scrisoarea nr. -()09/(( din ,;.,-.,2 ?7!)ul Preliminar a fost
e8pediat urmtorilor a$eni economici spre consultare #i avizare : =!' 4?lmain6%
=!'4+italcomus6% 7" N=OdzucHer "oldova6% =!' 4AorKard 7nternational6% =!'
2/
4"olda$roproduct6 (menionez ca pn la momentul de fa nu a fost primit nici o
scrisoare de rspuns din partea acestora).
;# A'pecte conclu"ive 7i recoman%ri A'umarC
A'pecte n privin9a implementrii
Prin intermediul proiectului nominalizat se prevede ca:
a) !esponsabilitatea implementrii Cotrrii Buvernului cu privire la aprobarea
!e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orezse pune n sarcina "inisterului
?$riculturii #i 7ndustriei ?limentare prin intermediul instituiilor subordonate.
7mplementarea acestor cerine nu va $enera costuri suplimentare semnificative
pentru autoritile publice responsabile pentru implementarea noilor re$lementri.
2up cum s)a menionat anterior% autoritile publice implicate n procesul
impunerii #i vor e8ercita atribuiile n limitele competenei funcionale.
b) Proiectul nominalizat este preconizat de a intra n vi$oare dup . luni din
momentul publicrii n "onitorul 5ficial al !epublicii "oldova #i va aciona pe
ntre$ teritoriul !epublicii "oldova pe o perioad nedeterminat de timp. =e
prevede termenul de ,2 luni pentru ca a$enii economici% subieci ai prezentelor
cerine s aib posibilitatea unei adaptri #i conformri $raduale la acestea% precum
#i spre distribuirea n timp a c&eltuielilor pentru implementare% iar drept urmare
preul produsului finit nu v)a cre#te brusc% fapt ce ar constitui un #oc pentru
consumatorul final.3n procesul consultrilor s)a stabilit c momentul publicrii este
optim pentru productorii din domeniul nominalizat% datorit necesitii acestora n
re$lementarea domeniului respectiv n termeni ct mai restrn#i.
>ermenul de intrare n vi$oare a acestei !e$lementri te&nice v)a fi
identificat n dependen de urmtorii indicatori:
,) termenul de elaborare a actului normativ naional armonizatE
2) implementarea sistemului de clasificareE
/) implementarea sistemului de etic&etare n conformitate cu standardele UEE
4) implementarea sistemului de suprave$&ere #i controlE
0) elaborarea $&idurilor% manualelor% instruciunilor pentru inspectorii ce vor fi
implicai n procesul de control.
Recoman%ri
Proiectul nominalizat nu numai c va permite armonizarea cu le$islaia
european% dar #i va asi$ura un nivel nalt de comercializare a orezului% ceea ce va
permite asi$urarea pieei interne cu produse calitative.
?stfel considerm oportun e8aminarea #i aprobarea Cotrrii Buvernului cu
privire la aprobarea !e$lementrii te&nice 45rez. 1rupe de orez% lund n
consideraie avantaFele evidente pe care le poate aduce proiectul preconizat n
comparaie cu lipsa de re$lementare n acest domeniu% innd cont de importana
produsului finit.
24
20
TA(*L)L ,* 4INT*F
a obiec9iilor6 comentariilor 7i propunerilor naintate pentru AIR preliminar
,rupul de
interese
-ubiectul
consultat
/biecii0propuneri naintate Rezultatul e1aminrii
obieciilor0propunerilor
8utoritile
pu(lice
"inisterul
Economiei
"inisterul
=ntii
"inisterul
Ainanelor
?cademia de
Mtiine a
!epublicii
"oldovei
1onfederaia
@aional a
Patronatului
=erviciul +amal
7nspectoratul
Beneral de
=uprave$&ere
Aitosanitar #i
1ontrol =emincer
3.=. 41entrul de
=tandardizare #i
=tabilire a 1alitii
@utreurilor #i
Produselor
1erealiere6
2irecia politici
de producie #i
re$lementri de
calitate a
produselor
ve$etale
Productori
i#sau
importatori
1onsultare
impersonal
(pasiv) prin
e8punerea
proiectului
preconizat pe site
)KKK.maia.$ov.m
d
,.=!' 4?lmain6%
or. 1&isinau% =tr.
Uzinelor (% of.
,-
=!'
2.=!'4+italcom
us% or. 1&isinau%
=tr. 7smail% ;.924
/. 7"
N=OdzucHer
"oldova6% or.
2roc&ia%=tr. 2(
?u$ust% ,
4. =!' 4AorKard
7nternational6%
or. 1&isinau% str.
7lie Untila% 4
2.