Sunteți pe pagina 1din 8

Universitatea Valahia din Targoviste

Facultatea de Drept si Stiinte Administrative


FACTORII DE PRODUCTIE
Profesor: Georgiana DINA
Student: Georgiana !ihaela G"#N#A
Anul IV$ grupa %&'
(&)%
FAT*+II D# P+*DUTI#

Activitatea economica este intr-o permanenta nevoie de premise care se diversifica odata
cu avansarea societatii in diferite domenii. Premisele care stau la baza poarta numele de factori
de productie, Acestea sunt clasificate pe 3 nivele: resurse naturale, populatie si capital.
Acesti factori pot functiona in activitatea economica doar simultan, prezenta lor fiind
necesara in orice moment al evolutiei, de aceea in ultimi ani s-a incercat sporirea preocuparilor
privind abordarea factorilor de productie, a combinarii si utilizarii lor cat mai efficient.
+#SU+S#-# NATU+A-#
Resursele naturale cuprind elemente multiple, prezente in natura, diferite ca genuri si
importanta. Intre aceste elemente intalnim: soarele, aerul, pamantul arabil, fierul, cupru,
aluminiu, reserve de combustibil, de petrol, de carbuni, vegetatia spontana, fauna spontana,
clima, relieful, etc.
William Petty spunea ca munca este tatal, iar pamantul, muma ei. in aceasta idee reiese ca
natura participa la productie. ar natura produce ea insasi bunuri si fara a!utorul oamenilor fiind
o productie autonoma, in vedere ce ceea a oamenilor este dependenta.
"a si in activitatea economica a oamenilor, natura desfasoara acte de distributie si
consumatie.
#arile legi care actioneaza in natura actioneaza si in productia realizata de oameni, de
e$emplu: legea ecnomisirii fortelor, legea randamentelor neproportionale, legea uzurii
potentialului productive si a reinnoiri lui, legea entropiei etc. din aceasta comunitate de legi
reiese ca productia nu este altceva decat o transformare de forma a materiei.
Activitatea de ansamblu a omenirii a fost si este posibila pentru ca natura a produs si
produce necesarul vietii biologice cat si a celei economice.
Clasificarea resurselor naturale:
A. in functie de destinatia folosirii resurselor:
Resurse naturale ce pot fi utilizate ca binuri de productie si ca bunuri de consum %aerul,
apa, soarele, etc.&
Resurse naturale ce pot fi utilizate doar ca bunuri de productie %minereuri de fier,
reserve de uranium etc.&

'. in functie de gradul de reinnoire al resurselor:
Resurse reinnoibile %apa, aerul, fauna, etc.&
Aceste resurse sunt limitate cantitativ si deteriorabile calitativ. (le se pot diminua cantitativ
datorita activitatilor umane ineficiente si a fenomenelor naturale.
Resurse nereinnoibile- create prin transformari naturale care nu se mai produc
% zacaminte de materii prime, resurse primare de energie aflate in adancuri etc&

urata de timp in care resursele se epuizeaza este influentata de volumul rezervelor si de
volumul e$tractiei anuale, dependente la randul lor de cerintele economice si starea te)nicii. "u
cat sursa consumata e reciclabila si durata de viata creste.
upa cum stim unele tari sunt dotate inegal ci factori naturali de productie ceea ceduce la
vindecarea sau cumpararea resurselor necesare.
Inegalitatea dotarii tarilor cu factori naturali in puterea economica si in nivelul de dezvoltare
economica al popoarelor. eoarece valoarea, structura, si calitatea resurselor, clima, relieful si
asezarea unei tari influenteaza direct si indirect:
Aria de cuprindee a activitatii productive, structura de ramura a economiei nationala,
gama produselor create si volumul special al acestora*
"alitatea bunurilor fabricate
"osturile de fabricatie si greutatea specifica a c)eltuielilor materiale in valoarea
productiei totale
"ompetitivitatea produselor frabricate pe piata interna si internationala
Repartitia populatiei pe sfere de activitate, numarul si ponderea celor care lucreaza in
producerea bunurilorde subzistenta si in celelalte ramuri.
+ivelul si structura consumului populatiei,standardul ei de viata
Participarea tarilor la diviziunea internationala a muncii, la sc)imburilor economice
mondiale.
'ogatii naturale nu inseamna automat viata economica mai intense. Avutia devine mai
substantiala daca este create de oameni prin )arnicia lor, eficacitatea muncii lor, prin producerea
si folosirea de masini si utila!e cu care se e$ploateaza si pelucreaza substantele naturale.
Populatia
Populatia, ca purtatoare a muncii, reprezinta un factor de productie. ar nu numai ca subiect
ce munceste, ci si ca beneficiar, consumator de bunuri.
Populatia, ca factor de productie, este sursa initiala si continua a progresului economic.
Aceasta sursa este inseparabila de structura interna a omului, de contradictia dintre dorinta lui de
a poseda bunuri in cantitati sporite si de o varietate in crestere, pe de o parte si puterile sale pe de
alta parte.
,. populatia apta de munca - acea populatie care poseda aptitudini fizice si intelectuale,
cunostinte si deprinderi practice, concretizata in productii materiale si servicii,utile societatii.
.. populatia inapta de munca - acea parte a populatiei care nu a a!uns la varsta de munc sau
care a deposit aceasta varsta. Aceasta categorie ii include sip e cei care sunt la varsta de munca
dar incapabili de a desfasura o activitate eficace, din cauza unor defecte fie fizice fie intelectoale.
3. populatia activa - populatia care are un loc de munca asigurat si lucreaza efectiv intr-o
unitate economica sau institutie care ii asigura un venit
/. populatia inactiva - sunt copii de varsta prescolara, elevii, studentii, militarii in termen,
pensionarii, oamenii retrasi din afacere, tinerii fara ocupatie etc.
"unoasterea numarului populatiei active permite calcularea ratei de activitate.
Rata de activitate in ultimii ani a inceput sa scada datorita cresterii duratei studiilor sia
numarului celor care studiaza, precum si reducerea numarului de pensionare.
Potentialul total al populatie active, ca factor de productie, creste mai mult decat numarul ei,
datorita in principal a doua cauze: ridicarea nivelului de pregatira al oamenilor, inzestrarea
te)nica crescanda a muncii.
Populatia active a fiecarei tari se modifica si structural. Avem in vedere
modificarea repartizarii populatiei active pe ramuri %agricola, industriala, etc. & sip e
sectoare mari %sector primar, secunar, tertiar &
modificarea ponderii diferitelor categorii socio-profesionale % cadre superioare, medii,
functionary, etc. &
modificarea repartizarii populatiei active pe mediul rural si urban
modificarea ponderii profesionale care solicita cu precadere effort intellectual, si a celor
care solicita cu precadere effort fizic.
Procesul et)nic, e$tinderea mecanizarii si automatizarii, a cibernetizarii si biologizarii
produselor, sporesc necesitatea si semnificatia efortului intellectual, a muncii comple$e, superior
calificate sireduc importanta efortului fizic, a muncii de !oasa pregatire.
(conomistul 0redric) 1ist sustinea ca 2 +atiunea trebuie sa sacrifice sis a sties a renunte la
unele bunuri materiale pentru ca sa dobandeasca forte spirituale sau sociale* ea trebuie sa
sacrifice avanta!e prezente, pentru a si le asigura pe cele viitoare3. In conceptia lui : 20orta de a
crea bogatii este 4 infinit mai importanta decat bogatia insasi* ea garanteaza nu numai
posesiunea si sporirea celor dobandite, ci si posibilitatea de inlocuire a celor pierdute.3

APITA-U-
"apitalul este un stoc de bunuri create prin munca servind nu consumatiei directe a
oamenilor, ci producerii de noi bunuri.
"a factor de productie creat prin activitatea umana, capitalul are o arie de cuprindere foarte
mare. in el fac parte constructiile industriale si agricole, drumurile, mi!loacele de transport si
comunicatii, masinile si utila!ele, materii prime, combustibilii. Acestor componente li se pot
adauga si informatia necesara activitatii economice.
In contrast cu aceasta diferenta de comportament fizic, toate partile capitalului isi transmit
valoarea asupra noilor bunuri. Altfel spus, valoarea capitalului folosit intra in costurile de
productie si in preturile bunurilo create cu a!utorul lor.
,. capitalul circulant : format din materii prime au$uliare, combustibil etc. din obiecte de
munca deci, se consuma integral si isi transmite valoarea bunurilor create, intr-un singur process
de productie. Prin vanzarea bunurilor, intreprinderea recupereaza valoarea muncii consummate.
.. capitalul fi$ : format din cladiri, masini, utila!e, mi!loace de transport, din mi!loace de
munca* se foloseste in numeroase procese de productie si isi transmite treptat valoarea asupra
bunurilor create.
#aterial capitalul fi$ se reinnoieste la intervale mari de timp, iar capitalul circulant, dupa
fiecare process de productie.
5zura morala si fizica:
Reinnoirea periodica a capitalului fi$ este necesar determinat de uzura lui fizica si morala.
5zura fizica se reduce la pierderea treptata a caracterelor te)nice ale capitalului fi$, la scaderea
capacitatii lui de productie,concretizata in diminuarea randamentelor orare si zilnice ale acestuia,
in sporirea c)eltuielilor de intretinere si reparatii, in cresterea consumurilor specifice de materii
prime, au$iliare etc. dupa un numar anumit de ani, capitalul fi$ nu mai poate fi economic folosit
si se reinnoieste fizic. 5zura morala a capitalului fi$ in functiune este o alta e$presie data
invec)irii ori depasirii lui te)nice, ca urmare a producerii si aparitiei pe piata a unor masini
avand randament superior.
Amortizarea: capitalului fi$ se poate face intr-o perioada mai mare sau ami mica de timp,
dependenta de ritmul procesului et)nic, dar si de optica intreprinderii si a statelor c)iar, de
politica economica a lor.
Amortizarea accelerate este scumpa pentru consummator, intrucat el plateste, prin pretul
produsului cumparat, o amortizare mai mare pe unitate de marfa. In realitate, lucrurile nu stau
asa. 6uplimentul de amortizare, inclus in preturile marfurilor, este mai mult decat compesat de
reducerile de c)eltuieli la ceilalti factorii de productie, antrenate de nivelul et)nic al productiei in
continua crestere si de dinamica pozitiva a calitatii produselor.
Indifferent de politica adoptata, amortizarea, ca operatie prin care se constituie fondul de
amortizare, poate fi:
amortizare lineara % presupune includerea in costiurile de productie a unei sume anuale,
egale, de amortizare, pe intreaga durata de functionare a capitalului fi$ &
amortizarea progresiva % presupune includerea in costul de productie a unor sume anule
care cresc de la un grup de ani la altul &
amortizarea regresiva %presupune includerea in costul de productie a unor sume anuale,
care scad de la un grup de ani la altul &.

!UNA . factor activ si determinant al productiei
0actorii de productie reprezinta resursele disponibile, atrase si utilizate in activitatea
economica, respectiv in productia de bunuri materiale si servicii. Resursele productive sunt:
terenurile, mineralele, constructiile, utila!ele si ec)ipamentele de productie, obiectele supuse
prelucrarii, energia, apa, cunostintele si e$perienta, informatiile, etc.
1a inceputurile dezvoltarii societatii au e$istat doi factori: munca si pamantul %natura&,
care pot fi considerati ca factori originari sau primari ai productiei, din unirea carora oamenii isi
asigurau e$istenta. #ai tarziu a aparut capitalul, ca factor derivat al productiei, care rezulta din
interactiunea primilor si a carui afirmare este legata de perioada in care ec)ipamentele de
productie au dobandit o importanta tot mai mare pentru activitatea economica.
(conomistul francez 7.'.6ay, reprezentant al scolii clasice este considerat initiatorul
teoriei celor trei factori de productie: munca, pamantul si capitalul.
In epoca moderna, procesul de amplificare si diferentiere a resurselor atrase si utilizate in
activitatea economica a continuat, celor trei factori clasici, adauganduli-se altii noi. #anualele si
alte lucrari de teorie economica, pornind de la rolul intreprinzatorului in economia de piata,
mentioneaza abilitatea acestuia ca factor distinct al activitatii economice.
Abilitatea intreprinzatorului este apreciata ca un tip special de resursa umana, care se
refera la capacitatea de a combina in modul cel mai eficient natura, munca si capitalul, la
creativitatea si initiativa de a produce bunuri si de a gasi noi cai de comercializare a acestora, la
asumarea riscului in a intreprinde actiuni economice etc.
#unca 8 factor originar, primar de productie - reprezinta o activitate constienta, specific
umana, manuala si9sau intelectuala indreptata spre un anumit scop, in cadrul careia oamenii isi
folosesc aptitudinile, cunostintele si e$perienta.
#unca a fost dintotdeauna si a ramas factorul de productie activ si determinant, ce
antreneaza si ceilalti factori de productie in vederea obtinerii de bunuri materiale si servicii
necesare satisfacerii trebuintelor lor imediate si de perspectiva.
:amenii cu aptitudinile si deprinderile lor, cu e$perienta si cunostintele dobandite sunt
producatorii tuturor bunurilor economice. Adam 6mit) -parintele economiei politice- arata ca
munca este sursa tuturor bogatiilor societatii, 2sursa unica a avutiei natiunilor3.
Avutia nationala reprezinta totalitatea bunurilor de care dispune o tara la un moment dat
si soldul sau de resurse financiar-valutare.
Adam 6mit) si avid Ricardo, reprezentantii economiei politice clasice de la sfarsitul
secolului al ;<III-lea si din secolul urmator, demonstreaza ca izvorul cresterii avutiei este
munca in general, natiunile fiind cu atat mai bogate cu cat diviziunea muncii este mai dezvoltata
iar productivitatea muncii mai ridicata.
Referindu-se la rolul muncii in ansamblul vietii economice, 7.#. =eynes remarca:
2munca este cea care produce totul, a!utata de ceea ce purta candva numele de mestesug, iar
astazi se c)eama te)nica, de resursele naturale care nu costa nimic sau se obtin in sc)imbul unei
rente, dupa cum sunt rare sau abundente.
Pentru aprecierea rolului muncii in epoca contemporana este necesar sa se tina seama si
de procese evidente cum sunt: reducerea relativa a timpului de munca, substituirea accelerata a
muncii prin capital, afirmarea efortului intelectual si creativ si inlocuirea tot mai mare a
activitatilor manuale traditionale prin automatizarea, robotizarea si informatizarea productiei.
>endintele mondiale pe termen lung in evolutia factorului munca pot fi puse in evidenta
prin analiza lui in planul cantitativ, structural si calitativ.
6ub raport cantitativ, munca trebuie analizata in legatura cu populatia, cu factorul
demografic in general. Populatia se prezinta intr-o dubla ipostaza:
a& ca suport al factorului munca*
b& ca destinatar al rezultatului productiei %consumator&.
imensiunile populatiei la un moment dat, ca si modificarile ei in timp depind de:
a& procesele demografice esentiale %natalitate si mortalitate, din evolutia carora rezulta
sporul natural al populatiei&
b& o serie de factori economico-sociali %durata medie a vietii, starea generala de sanatate,
nivelul de trai, reteaua si c)eltuielile pentru instruire, etc.&
inamica populatiei este influentata de migratia intrnationala a oamenilor, in prezent,
flu$urile migratorii ale populatiei sunt orientate din tarile mai putin dezvoltate spre cele
dezvoltate.
Populatia si economia unei tari nu evolueaza independent una fata de cealalta. Prin numar,
structura, nivel de instruire si stare de sanatate, populatia influenteaza permanent desfasurarea
activitatii economice, iar nivelul dezvoltarii economice influenteaza principalele fenomene
demografice si, implicit, dinamica dar mai ales structurile populatiei.
Pe plan structural, pentru analiza resurselor de munca prezinta interes piramida pe varsta a
populatiei, respectiv structura pe grupe de varsta a populatiei.%intereseaza in mod deosebit
grupele de varsta: ?-,@ ani* ,A-@B ani* A? ani si peste, care stau la baza unor analize economice
in functie de care se apreciaza asa-numitul optim al structurii populatiei.&
Pentru a avea o imagine cuprinzatoare asupra acestui factor de productie -munca- trebuiesc
studiate:
a& totalul fortei de munca disponibile in societate*
b& numarul de ore de munca pe saptamana.
Populatia in varsta de munca cuprinde totalitatea persoanelor in limitele legale de varsta,
indiferent daca participa sau nu la vreo activitate in cadrul diviziunii sociale a muncii. Potrivit
legislatiei internationale a muncii si celei din tara noastra sunt cuprinse in aceasta categorie,
persoanele intre ,@ si A@ ani.
Populatia apta de munca cuprinde toate persoanele avand varsta legala de munca si care au
capacitatea fizica si intelectuala de a desfasura o activitate economica. +u cuprinde persoanele
invalide.
Populatia activa cuprinde totalitatea persoanelor ocupate in procesul muncii in diferite
activitati profesionale, inclusiv persoanele care satisfac stagiul militar, elevii, studentii, precum si
persoanele in curs de sc)imbare a locului de munca. Populatia activa este conditionata de:
- natalitate,
- mortalitate,
- structura populatiei pe grupe de varsta si se$,
- evolutia demografica anterioara,
- factori economici si socio-culturali: capacitate economica de a crea noi locuri de munca,
de a asigura un ec)ilibru stabil si de durata intre cerere si oferta de munca, durata de scolarizare,
statutul social al femeii, migratia.
>endinta generala a efectivelor populatiei active a fost de crestere. e pilda, in perioada
,B@?-,BCD, populatia activa a globului a crescut de la ,.?AD milioane persoane la .??? milioane
persoane, cresteri e$trem de inegale pe tari si grupe de tari si care s-au datorat sporului
demografic* ponderea populatiei active in totalul populatiei inregistrind o scadere de la /.E la
/?E.
"auzele care au actionat in directia reducerii poderii populatiei active sunt:
a& de ordin demografic %intinerirea populatiei in tarile in curs de dezvoltare si imbatrinirea ei
in tarile dezvoltate, scaderea mortalitatii infantile, prelungirea duratei medii de viata, etc&*
b& de ordin te)nico-economic %progres te)nic, cresterea volumului de cunostinte si a calitatii
lor, cresterea duratei de scolarizare, mobilitatea profesionala, etc.&
c& de ordin social %promovarea sociala, valorizarea diplomei&
Populatia ocupata cuprinde toate acele persoane care au un loc de munca, care presteaza
efectiv o munca. +u cuprinde militarii in termen, elevii si studentii, persoanele in curs de
sc)imbare a locului de munca.
istributia de ocupatie a resurselor de munca a cunoscut sc)imbari permanente, sc)imbari
ce au fost determinate de progresul te)nico-stiintific si economic. "el mai folosit indiciu pentru
evidentierea unor astfel de modificari este repartizarea populatiei ocupate pe cele patru sectoare
de activitate. Pe termen lung, se remarca tendinta de reducere a populatiei ocupate in sectorul
primar, in timp ce in sectorul tertiar si cuaternar se inregistreaza o sporire a poderii populatiei
ocupate. e e$emplu, in decurs de un secol 6.5.A. a trecut de la situatia de stat primar la cea de
stat tertiar. In Romania, structura de ocupatie a populatie in ,BB? era urmatoarea: agricultura
.C,BE* industire si constructii //,@E* servicii .A,AE.
Populatia inactiva cuprinde totalitatea persoanelor care, indiferent de varsta nu participa la
procesul muncii sociale si sunt intretinute. e regula, in aceasta categorie se includ copiii avand
varsta sub limita legala de munca, persoanele cu un anumit grad de invaliditate, pensionarii,
batrinii peste limita varstei de munca, etc.
urata saptamanala a muncii a inregistrat, odata cu cresterea productivitatii muncii, o
puternica tendinta de reducere* intr-un secol aceasta s-a redus la aproape !umatate. +umai in
ultimele decenii s-a trecut de la /C de ore de munca saptamanal la /?-/. ore, purtandu-se discutii
in !urul a 3@ ore de munca saptamanal.
"a urmare a acestor modificari s-a produs o reducere neta a timpului de lucru in timpul total
al vietii oamenilor. aca in anul ,C?? o persoana muncea ec)ivalentul a ,, ani calendaristici
dintr-o speranta medie de viata de circa /@ de ani, s-a a!uns in anul .??? la C ani calendaristici
dintr-o durata medie de viata de circa D. de ani.
6ocietatea este interesata mai mult de aspectul calitativ al resurselor de munca, decat de cel
cantitativ. In sensul cresterii calitatii muncii se actioneaza in urmatoarele directii:
,.cresterea nivelului general de educatie si de pregatire profesionala a fortei de munca*
..asigurarea unui nivel ridicat de sanatate a fortei de munca*
3.promovarea unui sistem eficient de motivare a lucratorilor*
/.asigurarea unei calitati ridicate si pentru ceilalti doi factori ai productiei: pamantul si
capitalul.
"alitatea factorului munca se afla in strinsa relatie de dependenta atat cu nivelul de cultura
generala si de instruire profesionala, cat si cu nivelul de dezvoltare economica a tarii. e-a
lungul mileniilor, pe plan mondial, activitatea omului a trecut de la cea de cultivator de plante si
crescator de animale, la cea de producator si in prezent, se face trecerea la munca creativa. In
acest proces s-a trecut treptat, de la efortul fizic preponderent, la afirmarea tot mai puternica a
celui intelectual. Prin automatizarea, robotizarea si informatizarea productiei, locul si rolul
omului in economie se sc)imba. In aceste conditii, munca creativa devine factorul determinant al
vietii economice.
"resterea nivelului pregatirii profesionale capata o importanta deosebita pentru formarea
potentialului de munca si valorificarea lui, scoala cu diferitele sale trepte, profiluri si specializari
are un rol )otarator.
>otodata, progresul stiintei si te)nicii, amplificarea continua a comple$itatii proceslor de
productie, deprecierea rapida a stocului de cunostinte acumulate in prioada pregatitoare initiala,
impun in mod necesar perfectionarea pregatirii profesionale a populatiei ocupate. 0ormele de
realizare a acestui proces sunt multiple in functie de profesie si specialitate, de necesitatile
intrepriderilor, de cerintele postului ocupat, de interesul si perspectivele de promovare ale
salariatilor,etc.
Pe masura imbunatatirii continutului calitativ al muncii si al rodniciei ei, are loc si o tendinta
obiectiva de crestere a timpului liber pe durata vietii omului, e$presie si premisa a cresterii
rolului factorului uman, a gradului de civilizatie, in general.

S-ar putea să vă placă și