Sunteți pe pagina 1din 12

Capitolul 2 Circuite de redresare

1. Figura 2.1 prezintă:

1p

Tr D R L i L V p V s v L
Tr
D
R L
i L
V p
V s
v L

Figura 2.1

a) un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistivă;

c) un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistiv-inductivă;

d) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

2.

1p

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu Tr. a fost notat:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

3.

1p

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu R L a fost notat:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

4.

1p

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu D a fost notat:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

13

Circuite de redresare

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

5.

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu

1p

V p a fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

6.

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu

1p

V s a fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

7.

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu

1p

v L a fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

8.

Figura 2.1 prezintă un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă. Cu

1p

i L a fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

9.

Dioda D prezentată în figura 2.1 conduce:

1p

 

a) numai pe alternanţa pozitivă;

b) numai pe alternanţa negativă;

c) uneori pe alternanţa pozitivă, alteori pe alternanţa negativă;

d) atât pe alternanţa pozitivă, cât şi pe alternanţa negativă

10.

Figura 2.2 prezintă formele de undă caracteristice unui:

2p

14

Elemente de electronică analogică - teste

V s ωt v L V s V L ωt π 2 π 3 π
V s
ωt
v L
V
s
V
L
ωt
π 2
π
3 π
4 π
Figura 2.2

a) redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistivă;

c) redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistiv-inductivă;

d) redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

11.

Valoarea componentei continue de la ieşirea redresorului prezentat în figura 2.1 este

4p

a)

V

L

=

2 V

s

;

 
 

π

 

b)

V

=

V

s

;

L

2π

 

V

s

 

c)

V

L

=

;

 

π

V 2 s .
V
2
s
.

π

 

d)

V

=

L

unde

 

V

s

- valoarea amplitudinii tensiunii alternative din secundar; - valoarea componentei continue

V

L

12.

Figura 2.3 prezintă:

 

1p

V

Tr D 1 i L R L V s p V s D 2
Tr
D 1
i L
R L
V
s
p
V
s
D
2

Figura 2.3

v L

a) un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) un redresor dublă alternanţă cu priza mediană;

15

Circuite de redresare

c) un redresor dublă alternanţă în punte;

d) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

13.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu Tr.

1p

a

fost notat:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

14.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu R L

1p

a

fost notat:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

15.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu D 1

1p

şi D 2 au fost notate:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementele neliniare, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

16.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu V p

1p

a

fost notată:

 

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

17.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu V s

1p

a

fost notată:

 

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

18.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu v L

1p

a

fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

16

Elemente de electronică analogică - teste

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

19.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. Cu i L a

1p

fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

20.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. În

2p

funcţionare normală:

a) pe alternanţa pozitivǎ atât dioda D 1 cât şi dioda D 2 conduc;

b) pe alternanţa pozitivǎ dioda D 1 conduce, iar dioda D 2 este blocatǎ;

c) pe alternanţa pozitivǎ dioda D 1 este blocatǎ, iar dioda D 2 conduce;

d) pe alternanţa pozitivǎ atât dioda D 1 cât şi dioda D 2 sunt blocate.

21.

Figura 2.3 prezintă un redresor dublă alternanţă cu priza mediană. În

2p

funcţionare normală:

a) pe alternanţa negativă atât dioda D 1 cât şi dioda D 2 conduc;

b) pe alternanţa negativă dioda D 1 conduce, iar dioda D 2 este blocatǎ;

c) pe alternanţa negativă dioda D 1 este blocatǎ, iar dioda D 2 conduce;

d) pe alternanţa negativă atât dioda D 1 cât şi dioda D 2 sunt blocate.

22.

Figura 2.4 prezintă formele de undă caracteristice unui:

2p

V s ωt v L V s V L ωt π 2 π 3 π
V
s
ωt
v
L
V
s
V
L
ωt
π
2
π
3 π
4 π

Figura 2.4

a) redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) redresor dublă alternanţă cu sarcină rezistivă;

17

Circuite de redresare

c) redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistiv-inductivă;

d) redresor dublă alternanţă cu sarcină rezistiv-inductivă.

23.

4p

Valoarea componentei continue de la ieşirea redresorului prezentat în figura 2.3 este

a)

b)

c)

d)

unde

2 V s V = ; L π V s V = ; L 2π
2
V s
V
=
;
L
π
V s
V
=
;
L
V s
V
=
;
L
π
V
V
=
2
s
.
L

π

V

V

s

L

- valoarea amplitudinii tensiunii alternative din secundar; - valoarea componentei continue

24. Figura 2.5 prezintă:

1p

V p

Tr

D D 4 1 V s D D 3 2
D
D
4
1
V
s
D
D
3
2

Figura 2.5

R L

a) un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) un redresor dublă alternanţă cu priza mediană;

c) un redresor dublă alternanţă în punte;

d) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

25

1p

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. Cu Tr. a fost notat:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

26. Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. Cu R L a fost

18

Elemente de electronică analogică - teste

1p

notat:

a)

rezistenţa de sarcină;

b)

elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c)

transformatorul de alimentare;

d)

amplitudinea tensiunii alternative din primar;

27.

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. Cu D 1 , D 2 , D 3

1p

şi D 4 au fost notate:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementele neliniare, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

28.

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. Cu V p a fost

1p

notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

29.

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. Cu V s a fost

1p

notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

30.

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. În funcţionare

2p

normală:

a) pe alternanţa pozitivǎ diodele D 1 , D 2 , D 3 şi D 4 conduc;

b) pe alternanţa pozitivǎ diodele D 1 şi D 3 conduc, iar diodele D 2 şi D 4 sunt blocate;

c) pe alternanţa pozitivǎ diodele D 1 şi D 3 sunt blocate, iar diodele D 2 şi D 4 conduc;

d) pe alternanţa pozitivǎ diodele D 1 , D 2 , D 3 şi D 4 sunt blocate.

31.

Figura 2.5 prezintă un redresor dublă alternanţă în punte. În funcţionare

2p

normală:

a) pe alternanţa negativă diodele D 1 , D 2 , D 3 şi D 4 conduc;

b) pe alternanţa negativă diodele D 1 şi D 3 conduc, iar diodele D 2 şi D 4 sunt blocate;

19

Circuite de redresare

c) pe alternanţa negativă diodele D 1 şi D 3 sunt blocate, iar diodele D 2 şi D 4 conduc;

d) pe alternanţa negativă diodele D 1 , D 2 , D 3 şi D 4 sunt blocate.

32.

4p

Valoarea componentei continue de la ieşirea redresorului prezentat în figura 2.5 este

a)

b)

c)

d)

unde

2 V s V = ; L π V s V = ; L 2π
2
V s
V
=
;
L
π
V s
V
=
;
L
V s
V
=
;
L
π
V
s
V
=
2
.
L

π

V

V

s

L

- valoarea amplitudinii tensiunii alternative din secundar; - valoarea componentei continue

33. Figura 2.6 prezintă:

1p

Tr D C R L i L + v V V L p s Figura
Tr
D C
R L
i
L
+
v
V
V
L
p
s
Figura 2.6
a) un redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;
b) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistivă;

c) un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv;

d) un redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

34.

1p

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu Tr. a fost notat:

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) condensator de filtraj.

35. Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu R L

20

Elemente de electronică analogică - teste

1p

a fost notat:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) condensator de filtraj.

36.

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu D

1p

a

fost notat:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) condensator de filtraj.

37.

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu C

1p

a

fost notat:

 

a) rezistenţa de sarcină;

b) elementul neliniar, asigură efectul de redresare;

c) transformatorul de alimentare;

d) condensator de filtraj.

38.

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu V p

1p

a

fost notată:

 

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

39.

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu V s

1p

a

fost notată:

 

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

40.

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu v L

1p

a

fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

21

Circuite de redresare

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

41.

1p

Figura 2.6 prezintă un redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv. Cu i L a fost notată:

a) amplitudinea tensiunii alternative din primar;

b) amplitudinea tensiunii alternative din secundar;

c) valoarea instantanee a tensiunii de pe sarcină;

d) valoarea instantanee a curentului prin sarcină.

42. Dioda D prezentată în figura 2.6 conduce:

1p

a) pe durata alternanţei pozitivă;

b) pe durata alternanţei negativă;

c) un interval relativ mic de timp, interval cuprins în alternanţa pozitivǎ, pentru restul perioadei dioda fiind blocatǎ.

d) un interval relativ mic de timp, interval cuprins în alternanţa negativă, pentru restul perioadei dioda fiind blocatǎ

43. Figura 2.7 prezintă formele de undă caracteristice unui:

2p

V V s V L V l τ t T
V
V s
V L
V l
τ t
T

Figura 2.7

a) redresor mono-alternanţă cu sarcină rezistivă;

b) redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistivă;

c) redresor mono-alternanţă cu filtru capacitiv;

d) redresor dublă alternanţă cu sarcina rezistiv-inductivă.

44.

4p

Valoarea componentei continue a tensiunii de pe sarcină (V L ) de la ieşirea redresorului prezentat în figura 2.6:

a) creşte o dată cu creşterea curentului din sarcină;

b) scade o dată cu creşterea curentului din sarcină;

c) nu depinde de valoarea curentului din sarcină;

d) rămâne constantă o dată cu creşterea curentului din sarcină.

45.

4p

Valoarea componentei alternative a tensiunii de pe sarcină (V l ) de la ieşirea redresorului prezentat în figura 2.6:

22

Elemente de electronică analogică - teste

a) creşte o dată cu creşterea curentului din sarcină;

b) scade o dată cu creşterea curentului din sarcină;

c) nu depinde de valoarea curentului din sarcină;

d) rămâne constantă o dată cu creşterea curentului din sarcină.

23

Circuite de redresare

Răspunsuri

1.

Răspuns corect a.)

24.

Răspuns corect c.)

2.

Răspuns corect c.)

25

Răspuns corect c.)

3.

Răspuns corect a.)

26.

Răspuns corect a.)

4.

Răspuns corect b.)

27.

Răspuns corect b.)

5.

Răspuns corect a.)

28.

Răspuns corect a.)

6.

Răspuns corect b.)

29.

Răspuns corect b.)

8.

Răspuns corect d.)

30.

Răspuns corect b.)

9.

Răspuns corect a.)

31.

Răspuns corect c.)

10.

Răspuns corect a.)

32.

Răspuns corect a.)

11.

Răspuns corect c.)

33.

Răspuns corect c.)

12.

Răspuns corect b.)

34.

Răspuns corect c.)

13.

Răspuns corect c.)

35.

Răspuns corect a.)

14.

Răspuns corect a.)

36.

Răspuns corect b.)

15.

Răspuns corect b.)

37.

Răspuns corect d.)

16.

Răspuns corect a.)

38.

Răspuns corect a.)

17.

Răspuns corect b.)

39.

Răspuns corect b.)

18.

Răspuns corect c.)

40.

Răspuns corect c.)

19.

Răspuns corect d.)

41.

Răspuns corect d.)

20.

Răspuns corect b.)

42.

Răspuns corect a.)

21.

Răspuns corect c.)

43.

Răspuns corect c.)

22.

Răspuns corect b.)

44.

Răspuns corect b.)

23.

Răspuns corect a.)

45.

Răspuns corect c.)

24