Sunteți pe pagina 1din 9

22.04.

2013
Vie!ile mele paralele (1957-2006; 2007-2013)
Sorin Antohi, n dialog cu Daniel Cristea-Enache
(foto: Mona Antohi, incluznd o fotografie de Olivier Menanteau, Berlin, 2005)
Vie!ile mele paralele (1957-2006; 2007-2013)
Sorin Antohi n dialog cu Daniel Cristea-Enache (4)
Daniel Cristea-Enache: Spunea!i c" tr"i!i retras n Romnia #i c" sta!i mai mult n str"in"tate; sau
lucra!i aici pentru proiecte din exterior. V" propun s" face!i un desf"#ur"tor al anilor dvs., dar nu
Atelier LiterNet Dialoguri Bibliopolis
Manuale
tocmai.ro
Mii de Anunturi Manuale. Vezi Ofertele Acum pe tocmai.ro!

numai al celor din urm", ci #i al celor de formare; astfel nct s" oferi!i elementele unei schi!e de
biografie intelectual".
$tiu prin ce a!i trecut n ultimii ani #i cred c" a!i pl"tit arhisuficient pentru culpele dvs. n ce m"
prive#te, snt al"turi de Sorin Antohi, pe care l rog s" se "povesteasc"".

Sorin Antohi: M-am pr"bu#it de sus n toamna lui 2006. Trecutul meu de informator al Securit"!ii #i
(im)postura de fals doctor n Istorie au fost, timp de cteva luni, subiectele mai multor sute de articole
#i comentarii n presa scris", ale unui num"r incalculabil de reac!ii n lumea virtual", pentru a nu mai
aminti de conversa!ii, aluzii, ntreb"ri directe etc. Era, s" ne amintim, apogeul financiar (investi!ii,
c#tiguri din publicitate, locuri de munc", drepturi de autor), justi!iar (mai ales retrospectiv) #i de
impact (tiraje, num"r de vizitatori virtuali) al sistemului mediatic romnesc.
Ecourile acelei pr"bu#iri nu se vor stinge prea curnd. Nu n timpul care mi-a mai r"mas de tr"it. n
imaginarul colectiv al romnilor care au fie #i cea mai mic" tangen!" cu dezbaterile publice, am r"mas
ca arhetip: Turn"torul Impostor. Am ie#it astfel din via!a public", pe calea f"r" de ntoarcere care
duce, prin dezonoare #i ostracizare, c"tre amnezia faptelor mele bune #i hipermnezia f"r" speran!" de
amnistie a celor rele. $tim c" societ"!ile sau m"car genera!iile produc #i fixeaz" un num"r relativ
restrns de fabule morale, istorii edificatoare, decizii de damnatio memoriae, figuri abominabile. Foarte
rar, nainte de uitarea definitiv", unele cazuri de acest gen snt rediscutate, dar sentin!ele se modific"
#i mai rar. O simpl" c"utare a numelui meu pe Google fixeaz" deliber"rile #i verdictul n toate
formulele: dezv"luiri, demasc"ri, eseuri etico-morale, Wikipedia (referin!" canonic" tacit" #i
insidioas", sintez" folcloric" a oric"rui subiect), diagnostice (unele de psihologie popular", altele
descinznd direct din epidemiologie #i eugenism), interven!ii pe bloguri #i forumuri...
Mi-am nsu#it tot ce se cuvenea a fi nsu#it din reac!iile pe care le-am putut citi, mi-am asumat toate
consecin!ele gre#elilor #i p"catelor mele, inserndu-le ntr-un cadru #i mai drastic de peniten!". n linii
mari, societ"!ile au dreptate, chiar dac" detaliile, inclusiv cele semnificative, #i multe interpret"ri
par!iale snt discutabile, ar admite recurs, ori snt gre#ite. La fel, au dreptate n ansamblu cei care
opereaz" corec!ia unui r"u public, de la publici#ti la plutonul de execu!ie, indiferent de motiva!iile lor
particulare sau de propriile vie!i - nu ntotdeauna nobile, neprih"nite, perfecte. Important" este
restabilirea binelui #i adev"rului. Cel pu!in n linii mari, att ct e nevoie. Oricum, cei care m" judec"
aspru pentru fapte pe care nu le-am comis ori pe care nu le n!eleg sau nu vor s" le n!eleag", care
m" pedepsesc dispropor!ionat ori pe nedrept, vor fi mereu mai blnzi dect snt eu cu mine nsumi.
Surplusul de pedeaps" pentru vini reale, precum #i pedeapsa injust" pentru vini imaginare, chiar dac"
#ubrezesc n ochii observatorului impar!ial lec!ia de justi!ie, nu au acela#i efect #i asupra mea. Un
ostrakon care n!elege mecanismul violen!ei mimetice trebuie s"-#i accepte, pe lng" pedeapsa
cuvenit", #i rolul (tot arhetipal) de !ap isp"#itor.
Din p"cate, pe lng" c" nu-l uit niciodat", nu pot face nimic pentru a-mi schimba trecutul. ncerc"rile
de a explica ce se putea explica au produs (cu unele excep!ii notabile) noi valuri de reac!ii
asem"n"toare celor amintite mai sus. La fel s-a ntmplat cu majoritatea ini!iativelor #i proiectelor
mele de dup" 2006, primite de cei mai mul!i (mai rar n Occident, aproape totdeauna n Romnia)
remarcabil de ostil #i interpretate numai prin grila furnizat" de arhetipul al c"rui punct de cristalizare
am nefericirea s" fiu. Ceea ce nu se poate explica (ra!ional), pe de alt" parte, mi chinuie fiecare clip"
#i poate va r"mne (#i pentru mine) un mister, dincolo de identificarea celor mai reprobabile motiva!ii.
Explorarea acestui mister are nevoie de un spa!iu mai amplu dect cel al unei schi!e de autoportret
intelectual, de aceea nici nu ncerc s-o ntreprind aici. n acel an fatidic pentru mine, care mi ncheie
simbolic biografia, ncepusem s" m"rturisesc n public #i n privat absolut tot ce credeam c" f"cusem
r"u vreodat", cople#it de revela!ia (adic" de con#tientizarea complet", n urma sugestiilor unor
prieteni la fel de stupefia!i ca mine, #i de evaluarea) unei dinamici de autodistrugere pe care nu
avusesem luciditatea #i t"ria de a o nfrunta pn" atunci. n momentele cele mai dramatice ale
scandalului public, un prieten foarte apropiat (#i mentor) mi-a sugerat s" m" opresc din m"rturisiri
(observase c" m"rturiseam #i ce nu f"cusem, ducnd la limit" autodistrugerea, poate fiindc" fusesem
l"murit de cei afla!i atunci lng" mine s" nu m" sinucid) #i mi-a scris c", dac" simt nevoia s" m"
confesez, s-o fac prin art", nu prin e-mail. $i al!ii mi-au sugerat s"-mi scriu autobiografia, unii dup"
lectura unor fragmente ocazionale sau a unor pagini de coresponden!" ori jurnal (consemnez din
adolescen!" fapte, idei, figuri #i repere mnemotehnice, nu nara!iuni). Nu cred c" o voi face, boala nu-
mi mai permite proiecte mari, de#i ar fi prilejul unei reflec!ii publice care ar putea servi un !el mai
nalt dect exhibi!ionismul narcisic - nu a# scrie despre mine dect n contextele vie!ii mele, mult mai
interesante dect o existen!" individual". Dar nc" sper s" v"d tip"rit" cartea bazat" pe o lung"
convorbire despre mine, vie!ile mele (paralele #i succesive), leg"turile dintre ele #i lumile n care am
tr"it, purtat" cu fostul meu student str"lucit, apoi colegul #i prietenul Balzs Trencsnyi. Va fi o carte
asem"n"toare celor de entretiens realizate de mine, cele mai multe accesibile gratuit pe situl Polirom
(alta, cu Claude Karnoouh, va ie#i n acest an). Cam n aceea#i manier", adic" vorbind despre mine n
context, despre oameni, idei, sisteme, lumi, am r"spuns #i ntreb"rilor altora, ncepnd cu cele ale
unui eminent student din ultimele promo!ii pe care le-am prins la CEU, Ferenc Lacz
(http://interviewwithantohi.blogspot.ro/; interviul e n englez"; de la el se poate ajunge #i la
versiunea maghiar").
n Romnia nu exist", din cte mi-am putut da seama, interes pentru ce-a# mai avea de spus dincolo
de asumarea vinov"!iei, autoflagelare (pe care nu o practic n public, de#i unii m-au acuzat #i de asta
n 2006) #i eventuale noi dezv"luiri ale abomina!iilor mele trecute #i prezente. Mi-am cam epuizat
pn" #i relevan!a de exemplu negativ. (Exist" #i excep!ii, desigur. Am chiar o list" de convorbiri lungi
solicitate de al!i prieteni mai tineri, sper s" am for!a fizic" de a le purta. La fel de adev"rat, nici eu nu
accept s" vorbesc cu cei care nu pot face dovada unui minim de competen!" cultural" #i comunicativ",
precum #i de o modest" cunoa#tere a cazului meu. Snt singurele mele condi!ii. Cei din mediul
jurnalistic mai serios mi pot fi ostili, nu e nici un fel de problem", iar viclenia sau agresivitatea
jurnali#tilor m" las" rece, mai ales c" face parte din fi#a postului.)
Unii mi-au #i transmis n fel #i chip c" m" socotesc mort, cei mai mul!i doar m-au ngropat (de viu),
poate pentru a uita mai lesne c" le-am f"cut #i vreun bine. Ct am putut, am f"cut bine din ra!iuni
superioare, f"r" s" cer ceva n schimb, f"r" s" a#tept gratitudine (dar apreciind pe cei care, ajuta!i de
mine, i ajutau apoi pe al!ii), chiar dac" notasem la ei tr"s"turi intelectuale #i de caracter mai
problematice, nu ca rezultat al lingu#elii ori manipul"rii. Adesea, citarea numelui meu n situa!ii
obligatorii (cnd unii scriu despre subiectele atinse de mine, eventual folosindu-mi ideile - cu
discre!ie...) e fie evitat" cu totul, fie nso!it" de men!iuni cel pu!in r"ut"cioase, dac" nu de-a dreptul
stigmatizante. Din multe bibliografii, liste cu nume de autori relevan!i, cu persoane prezente n
institu!ii #i proiecte #.a.m.d., numele meu a fost #ters. Pedeapsa pentru tot ce-am f"cut r"u include,
revin pentru a sublinia, uitarea voluntar" a tot ce voi fi f"cut vreodat" bun sau neutru. Deci cnd
vorbesc de moarte simbolic", orict ar suna de pre!ios, nu m" exhib n lumina istoriei antice sau a
teoriei girardiene, ci am n minte fapte concrete, afirma!ii scrise #i orale, publice #i private. Am
asumat #i asta, am disp"rut aproape complet din sfera public" romneasc". Cnd reapar, #tiu c" snt
v"zut ca revenant lipsit de onoare, nc" malefic, vorbind/scriind/f"ptuind dintr-un spa!iu-timp plasat
n alt univers, outre tombe. Dar nu am ce face, asum #i aceste consecin!e ale faptelor mele. Pedeapsa
excesiv" nu l transform" pe vinovat n victim" inocent". Iar n plan etic #i moral, a#a cum am scris
f"r" s" fiu prea bine n!eles n 2006, orizontul pedepsei #i isp"#irii este metafizic, absolut, etern. Cum
scria Paul Ricoeur, exist" trecuturi care nu trec. (Fiind fr"mntat ntotdeauna de aceast" problematic",
luptnd mul!i ani cu o con#tiin!" vinovat", am studiat-o intensiv, am tratat-o n c"r!i #i articole, n
cursuri #i #coli de var", n proiecte colective #i conferin!e. Un exemplu este convorbirea mea din 2003
cu Paul Ricoeur despre memorie, istorie, iertare, ap"rut" n englez", romn", maghiar", arab",
francez". Am acum la ndemn" un link numai pentru versiunea englez", cea mai citat":
http://www.janushead.org/8-1/ricoeur.pdf)
Am primit destule dovezi ale recunoa#terii unor merite #i contribu!ii (singurele aprecieri care conteaz"
pentru mine vin de la oamenii pe care-i admir; nu am fost niciodat" vanitos, de#i am fost uneori
mndru). Dar simt permanent c" am e#uat n cele mai multe proiecte #i mai ales n acela, mai
cuprinz"tor, care e via!a unui om. ntr-un fel, am devenit #i eu un specialist al e#ecului, cel pu!in n
practic", dac" nu cumva #i n teorie (care e o reflec!ie asupra practicii). Am pu!ine consol"ri din 2007
ncoace, dup" cezura major" a biografiei mele (au fost #i altele, dar nu ireversibile, nu ontologice).
Printre consol"ri, afec!iunea familiei #i fidelitatea unor prieteni, n!elegerea generoas" pentru omul
c"zut ar"tat" mie chiar de persoane pe care nu le cunoscusem sau de care nu fusesem foarte legat
nainte de a deveni paria. Boala cronic" tot mai grav" de care suf"r n ultimii #aisprezece ani mi-a
adus #i un bine, cel pu!in dup" 2006: mi-a nt"rit stoicismul, ajutndu-m" s"-mi contemplu moartea
simbolic"/moral" cu durere, regret #i ru#ine, dar f"r" a jindui la alt" via!". (Stoicismul este eficient
pentru tot ce-!i vine de la al!ii #i de la lume, dar nu te ap"r" prea bine de propriile recrimin"ri,
condamn"ri, ucronii n care iei mereu deciziile bune.). Iar dac" ni#te vie!i discontinue de revenant
profesional au mai fost posibile (din nou, ca toate lucrurile bune ale vie!ilor mele, #i acestea s-au
derulat preponderent n str"in"tate), ba chiar mi-au adus #i satisfac!ii dup" 2007, experien!a mea de
via!" dup" via!" este n primul rnd una de ruin" fizic" #i sf#iere moral".
O singur" nota bene naintea unui rapid tur al unora din aspectele vie!ilor mele intelectuale: cititorul
rndurilor de mai sus nu trebuie s" se gr"beasc" la concluzia c" scrierile mele despre Romnia snt
oarecum clinic marcate de e#ecul meu #i de reflec!ia mea asupra lui. De#i am fost capabil de multe
fapte regretabile #i de cteva reprobabile, de#i m" autoevaluez cu o severitate uneori masochist" (de
unde #i dorin!a de a m" autodistruge, tot mai intens" pe m"sur" ce mi se p"rea c" al!ii nu m" vor
dobor/discredita f"r" ajutorul meu decisiv - iat" o form" toxic" de hybris), privesc n jur cu mult"
ng"duin!", acceptnd toate ntreb"rile pe care #i le pun oamenii chiar #i cnd nu snt de acord cu
r"spunsurile lor, ncercnd s" n!eleg #i iertnd chiar atunci cnd nu n!eleg pn" la cap"t. A#a cum mi
vine greu s" admit c" e#ecul Romniei decenii mi se datoreaz" (s-au f"cut #i asemenea afirma!ii, care
mi exagerau mult capacitatea malefic" - r"ul s"vr#it, consecin!ele, exemplul negativ, contaminarea),
nu pot accepta nici leg"tura invers". Pe ct e omene#te posibil, ncerc s" privesc n jur lucid, realist,
comparativ (n spa!iu #i n timp), istoric.
Luca Pi!u se autodefinea cndva ca pesimist activ. Cred c" pesimismul este n acest caz o concluzie a
analizei lucide #i realiste a realului, nu o premis", iar decizia de a r"mne activ e cheia: de#i n!elegi ct
e de e greu, de#i pare imposibil (sau cel pu!in implauzibil, improbabil), de#i nu speri, ncerci s" faci
cte ceva. Nu numai optimi#tii duc lumea nainte, ci #i (sau poate mai curnd) pesimi#tii activi. Cine va
reciti dialogul meu cu unul din mentorii mei, Mihai $ora, probabil cel mai senin dintre marii no#tri
intelectuali (Mai avem un viitor?Romnia la nceput de mileniu, Polirom, 2001, accesibil gratuit pe situl
editurii), sau dialogul meu deja amintit cu Virgil Nemoianu, probabil cel mai cult dintre romnii pleca!i,
care are nostalgia central-european" a echilibrului #i armoniei n plin angajament polemic, va trebui
s" admit" c" nu eu snt ntotdeauna cel mai sceptic. $i nici cel care inspir" cititorului cel mai adnc
scepticism. Desigur, e nevoie de o lectur" atent" #i competent", care trece de m"rcile stilistice #i de
exasper"ri, pentru a cnt"ri dac" nu cumva pesimismul meu activ #i stoic nu are uneori elemente
utopice. Adesea, criticile mele (la adresa clasei politice, a unor figuri #i fenomene din societatea civil",
a mediului academic #i cultural etc.) sun" oarecum eufemistic #i i plaseaz" pe cei critica!i la o
altitudine pe care nu o au - altitudinea ideilor #i ideologiilor, a principiilor #i a bunelor practici, a
standardelor minime de competen!" #i performan!".
Am scris de mai multe ori despre experien!ele mele formative. Snt de citit n acest sens, pe lng"
interviul acordat lui Ferenc Lacz, mai ales postfa!a c"r!ii postume a regretatului meu prieten din
adolescen!" #i prima tinere!e, Dan Meri#ca, #i post-scriptumul edi!iei din 2005 a c"r!ii mele Utopica.
Studii asupra imaginarului social, ap"rut" la Idea. Mi-am omagiat dialogic mentorii (prin c"r!i, pe
Mihai $ora, Adrian Marino #i Alexandru Zub), ntlnirile care mi-au schimbat n multe sensuri cursul
vie!ii (pentru c"r!i, v. dialogurile cu Moshe Idel - cel care mi-a spus n toamna lui 2006 s" nu uit cine
snt, contribuind la ntoarcerea mea din pragul abisului -, Virgil Nemoianu, Cioran, Luca Pi!u, Claude
Karnoouh - apari!ia amnat" de care vorbeam, Balzs Trencsnyi; au existat #i mai multe dialoguri
care trebuiau s" intre ntr-o carte, Talking History, r"mas" n sertar - pe lng" convorbirea cu Paul
Ricoeur, publicat", mai snt #i cele inedite cu Hayden White, Jrn Rsen, Jrgen Kocka, Carol Gluck,
Peter Burke). Mai exist" referin!e la formarea mea n diverse interviuri n englez", difuzate la radio
sau televiziune, folosite n alte moduri (articole de ziar, reportaje, teze de doctorat), de multe ori n
contextul unor discu!ii despre istoria recent", teoria #i metodologia istoriei #i altele asemenea. Nu cred
c" le voi aduna vreodat" pe acestea din urm", dar cred c" experien!a dialogic" (o spun #i n sens
bahtinian) mi-a folosit #i mie: am nv"!at cte ceva din fiecare #i din toate.
Profilul meu intelectual cel mai complet ap"rut n pres" pn" acum nu este un autoportret, ci articolul
de dic!ionar semnat de Al. Cistelecan #i publicat n revista Cultura
(http://revistacultura.ro/nou/2011/05/sorin-antohi-un-santier-deschis-si-provocator/). De acolo #i de
la elementele disparate de portret din foarte numeroasele recenzii #i cronici ale c"r!ilor mele, ca #i de
la elementele autoreflexive din interviurile date de mine (ca acesta), s-ar putea porni cndva pentru a
construi o (auto)biografie intelectual".
Pentru acea ipotetic" lucrare, mai dau, nainte de a ncheia r"spunsul de fa!", cteva repere. M" tem
c" am excedat deja limitele unei interven!ii sumare.
Mai nti, un succint autoportret, inclus n cuvntul nainte al c"r!ii mele Exerci!iul distan!ei. Discursuri,
societ"!i, metode (Nemira, 1997, 1998, p. 7): "n confuzia cultural" a ceau#ismului trziu, scriind tot
mai ncifrat, abordam teme lipsite de leg"tur" cu ansamblul culturii oficiale, ori tratam altfel temele
canonice; dup" 1990, liber s"-mi urmez ambi!iile at!ia ani n"bu#ite, am fost adesea tentat s"
suspend temporar proiecte presante, pentru a participa la noul dialog public, de#i uneori aceasta
nsemna s" revin la etape \'filogenetice! consumate. Era ca #i cum a# fi vrut s" tr"iesc n fine toate
biografiile care-mi fuseser" mai nainte refuzate: s" fiu simultan istoric, filozof, sociolog, lingvist,
politolog, critic literar, antropolog, traduc"tor, intelectual public, profesor etc. Era o frenezie a
compensa!iei, ca ispita ubicuit"!ii dup" o ndelungat" deten!ie." Acum se #tie c" mai erau dou" vie!i
paralele, despre care atunci nu voiam s" vorbesc...
Apoi, trebuie neap"rat reconstituit" #i n!eleas" perioada mea formativ" decisiv", care s-a petrecut la
Ia#i ntre 1980 #i 1989, dup" ce supravie!uisem studiilor liceale f"r" a-mi g"si mentori (de#i am avut,
ca #i n gimnaziu, profesori la fel de buni) #i dup" ce tr"isem al!i patru ani de refuz al oric"rui viitor,
de via!" boem" #i lecturi avide f"r" scop (trecnd la suprafa!" prin studii tehnice #i stagiu militar).
Pentru a sonda lumea mea ie#ean" din anii 1980, este indispensabil" cartea lui Luca Pi!u Documentele
antume ale "Grupului din/de la Ia#i" (titlul fluctueaz"; Ia#i, Opera Magna, 2010; n 2012 a ap"rut o
edi!ie a treia, rev"zut" #i ad"ugit"). Pornind de la documente din arhiva CNSAS, Magistrul din
Ca#vana a realizat, n stilul s"u cu adev"rat inimitabil (#i nu fiindc" nu s-a ncercat; #i eu am fost n
tinere!e tentat s" imit aceast" scriitur" postmodern", din fascina!ie pentru model #i din dorin!a de a
p"c"li cenzura), o adev"rat" fresc" a lumii din jurul revistelor Dialog #i Via!a studen!easc". Pentru
numero#i cititori, lectura c"r!ii ar putea fi aproape o ncercare ini!iatic". Poate se vor g"si tineri istorici
#i istorici literari care s-o studieze atent #i s-o integreze n proiectele lor. S-au mai f"cut ncerc"ri de a
scrie despre acea lume, f"r" succese notabile (din cte #tiu). Am auzit de curnd c" o doctorand" a
altui membru al "grupului", Mihai Dinu Gheorghiu, va studia chestiunea grupurilor de intelectuali din
perioada ceau#ist". Vor mai fi fiind #i alte asemenea ini!iative.
Pentru anii 1990-2006, dincolo de publica!ii #i de scandalul care nchide intervalul #i prima parte a
biografiei mele, nu se #tie mare lucru n Romnia. Dup" 2007, s-a aflat iar despre mine doar n 2008,
cnd am e#uat de nc" dou" ori: n ncercarea de a face din revista Cuvntul o institu!ie, #i n tentativa
de a da modelul unor ac!iuni sistematice a Institutului Cultural Romn de racordare la mediul
academic interna!ional. Primul e#ec e mai u#or de n!eles: finan!atorul nu a mai vrut/putut s"-mi
sus!in" strategia dup" ce ea ncepea s" se concretizeze destul de spectaculos, iar o parte din echip" a
r"mas o vreme al"turi de el, pentru o agonie pu!in glorioas". Al doilea ar merita o discu!ie separat",
fiindc" am reu#it ce-mi propusesem (o conferin!" combinat" cu #coal" de var", combina!ie fericit" #i
func!ional", care ar merita reluat" pentru a construi un cmp de reflec!ie transna!ional" #i
intercultural" pe tema transferurilor ntre Romnia #i restul Europei), dar am avut parte de un atac
foarte dur #i bine organizat din partea unui grup de scriitori germani pleca!i din Romnia, n frunte cu
Herta Mller. Timp de vreo dou" luni, am intrat din nou n vrtejul mediatic. Pierderea net" nu a fost
numai a mea, fiindc" atunci am decis s" renun! la un proiect ambi!ios, aflat n stadiu final de preg"tire
dup" aproape doi ani de munc", al unui institut de studii interculturale cu baza la Bochum.
mi e ceva mai u#or s" spun ce-am f"cut n anii 2009-2013, fiindc" pot trimite la dou" adrese de
Internet: http://www.theberendelfoundation.com/ #i http://www.v-r.de/de/seriesdetail-16-
16/reflections_on_in_humanity-3097/. Prima adres" include o parte din referin!ele la munca mea la
Berendel Foundation, o funda!ie cu profil academic cu baza la Londra #i activ" n cadrul unei re!ele
globale de colaboratori #i parteneri. A doua adres" e a seriei de carte pe care o coordonez al"turi de
un coleg din Germania #i de altul din Taiwan. La adresa funda!iei se pot g"si #i alte asemenea
ini!iative n curs de cristalizare ori n desf"#urare, ntre care relansarea legendarelor Eranos Tagungen
(proxima va fi la M"n"stirea Neam!) #i lucrul la o enciclopedie a umanismului, pe care o coordonez
al"turi de Jrn Rsen, cel mai bun #i mai vechi prieten german al meu, #i de marele clasicist Hubert
Cancik. Cu ei #i cu al!ii, la Londra, Oxford, Berlin, Leipzig, Moscova, Sofia, Santiago de Compostela,
Barcelona, Taipei, Hong Kong, Villa di Corliano/Pisa, Montepulciano, Weimar, Tel Aviv, Ierusalim,
Aachen, Chi#in"u, Amsterdam (unde, n 2010, am fost reprimit n Comisia Interna!ional" de Istorie #i
Teorie a Istoriografiei, din care demisionasem n 2006) #i n alte locuri, am continuat s" muncesc #i s"
nv"! din 2007 ncoace, conlucrnd la concep!ia #i realizarea unor conferin!e, seminarii, ntlniri de
exper!i, publica!ii #.a.m.d. Tot din 2007 am avut mai mult timp s" c"l"toresc #i f"r" obliga!ii
profesionale presante, o experien!" care-mi r"m"sese aproape necunoscut". Am rev"zut #i chiar
v"zut pentru prima oar" diverse locuri din Romnia #i mai ales din lume, locuri pe care le #tiam numai
din c"r!i #i m" resemnasem s" nu le vizitez niciodat".
n concluzie: ncerc s" mai tr"iesc un timp (scurt, din cte mi spun doctorii) cu handicapul unei boli
grele, n vastul cmp de ruine al vie!ii mele, cu amintirea amar" a gre#elilor trecute #i a proiectelor
nemplinite, dar #i cu micile consol"ri aduse de memoria faptelor bune #i realiz"rilor, de certitudinea
afec!iunii #i pre!uirii unor oameni, de speran!a (ct poate spera un stoic suferind, sper; literalmente,
dum spiro spero) altor mpliniri, orict de modeste. Am scris aceste pagini n special pentru a oferi
altora teme de reflec!ie asupra propriilor vie!i, nu numai pentru a schi!a istoria unei rat"ri.
(va urma)
Tweet Tweet 1
Vota!i acest articol:
Media: 4.9/5 (38 voturi)
2 comentarii
Ad"ugare comentariu
Bravo Sorin Antohi
Vicus, 14.07.2013, 13:23
E pacat ca un om de valoarea intelectuala a lui Sorin Antohi a fost denigrat si condamnat de o serie de indivizi cu
la fel de mari pacate in trecut, poate chiar mai mari. Nu il scuz pe Sorin Antohi, dar cititi ce scrie Gabriel
Andreescu despre manipularea ordinara a arhivelor CNSAS.
r"spunde!i la acest comentariu
atat de la Sorin, cat si de la Mona Antohi am avut numai si numai de invatat...
Anamaria Pop, 23.04.2013, 08:42
Este un text dureros de bun! Sorin Antohi este o personalitate de mare profunzime, un mare ganditor, un mare
om de cultura. Imi pare rau ca pe vremea cand locuiau la Budapesta, cand am vizitat de cateva ori familia Antohi
(Mona Antohi fiind redactorul excelent al traducerilor mele aparute la Humanitas)... nu mi-am exteriorizat
suficient sincera mea apreciere fata de Sorin Antohi... Oricum, ma gandesc cu drag si seninatate la perioada
aceea - atat de la Sorin, cat si de la Mona Antohi am avut numai si numai de invatat...
r"spunde!i la acest comentariu
Ad"ugare comentariu
Despre LiterNet Hart" site Parteneri Autori Surse Newsletter Sus!ine LiterNet Termeni legali Confiden!ialitate
2001-2014 Asocia!ia LiterNet. Toate drepturile rezervate
Design: Bogdan Gheorghe
Publicitate: Web Hosting
55 Like Like