Sunteți pe pagina 1din 3

GUVERNUL ROMNIEI

LEGE
pentru modificarea i completarea Legii nr. 165/2013 privind msurile pentru
finalizarea procesului de restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor
preluate n mod abuziv n perioada regimului comunist n Romnia


Art. I - Legea nr.165/2013 privind msurile pentru finalizarea procesului
de restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod abuziv n
perioada regimului comunist n Romnia, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, se modific i se completeaz dup
cum urmeaz:

1. Alineatul (2) al articolului 1 se modific i va avea urmtorul cuprins:

Art. 1 - (2) n situaia n care restituirea n natur a imobilelor preluate n
mod abuziv n perioada regimului comunist nu mai este posibil, msurile
reparatorii n echivalent care se pot acorda sunt compensarea cu bunuri oferite
n echivalent de entitatea nvestit cu soluionarea cererii formulate n baza Legii
nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate n mod abuziv n
perioada 6 martie 1945 22 decembrie 1989, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare, msurile prevzute de Legea fondului funciar nr.
18/1991, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i Legea nr.
1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole
i celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991
i ale Legii nr.169/1997, cu modificrile i completrile ulterioare, precum i
msura compensrii prin puncte, prevzut n Capitolul III din prezenta lege.

2. Alineatul (2) al articolului 5 se modific i va avea urmtorul cuprins:

"(2) Comisia se compune din urmtoarele persoane:
a) primarul comunei/oraului/municipiului, care are i calitatea de
preedinte al Comisiei;
b) secretarul comunei/oraului/municipiului;
c) reprezentantul instituiei prefectului, care asigur colaborarea direct
i operativ a Comisiei cu celelalte instituii cu responsabiliti n aplicarea
prevederilor prezentei legi;
d) un specialist n msurtori topografice i n identificarea tarlalelor i
parcelelor din cadrul unitii administrativ-teritoriale ( specialist cadastru, inginer
topograf, inginer agricol, subinginer agricol, referent agricol);
e) un reprezentant al oficiului teritorial de cadastru i publicitate
imobiliar.

3. La articolul 12, alineatele (1) i (2) se modific i vor avea urmtorul
cuprins:

Art. 12. - (1) n situaia n care restituirea terenurilor agricole pe vechile
amplasamente nu este posibil, dup validarea ntinderii dreptului lor de
proprietate de ctre comisiile judeene de fond funciar sau, dup caz, de ctre
Comisia de Fond Funciar a Municipiului Bucureti, fostului proprietar sau
motenitorilor acestuia li se atribuie un teren pe un alt amplasament, n
urmtoarea ordine:
a) pe terenurile din rezerva comisiei locale de fond funciar;
b) pe terenurile proprietate public, trecute n condiiile legii n
proprietatea privat a statului, sau pe terenurile proprietate privat a statului,
care au fost administrate pe raza unitii administrativ-teritoriale de institute, de
staiuni de cercetare ori de alte instituii publice;
c) pe terenurile ocupate de izlazuri;
d) pe terenurile proprietate public, trecute n condiiile legii n
proprietatea privat a statului, sau pe terenurile proprietate privat a statului,
care au fost administrate de institute, de staiuni de cercetare ori de instituii
publice pe raza localitilor nvecinate, aflate n acelai jude;
(2) Pentru terenurile prevzute la alin. (1) lit. c), regimul juridic i
categoria de folosin se pot schimba numai cu avizul prealabil al Ministerului
Agriculturii i Dezvoltrii Rurale i cu acordul cetenilor cu drept de vot din
unitatea administrativ - teritorial, acord exprimat n urma organizrii unui
referendum local, potrivit legii, n termenul prevzut la art. 6 alin. (1).

4. Alineatul (5) al articolului 17 se modific i va avea urmtorul
cuprins:
(5) Secretariatul Comisiei Naionale preia toate atribuiile, drepturile i
obligaiile Secretariatului Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despgubirilor i se
asigur de ctre Autoritatea Naional pentru Restituirea Proprietilor.
5. Dup alin. (6) al articolului 21 se introduce un alineat nou, alin. (6
1
)
care va avea urmtorul cuprins:
(6
1
) n cazul n care prin documentele existente n dosarul de
despgubire nu se pot stabili amplasamentul sau caracteristicile tehnice ale
imobilului pentru care se stabilesc despgubiri, evaluarea se face prin aplicarea
valorii minime pentru zona sau categoria de imobil prevzut de grila notarial
pentru localitatea respectiv, conform alin. (6).

Art. II (1) Persoanele ndreptite la despgubiri n temeiul Legii
nr.10/2001, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, pot opta pentru
returnarea dosarelor nregistrate la Secretariatul Comisiei Centrale pentru
Stabilirea Despgubirilor ctre entitile nvestite cu soluionarea notificrii, n
vederea restituirii n natur sau prin compensare cu alte bunuri, a imobilelor, n
termen de 60 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi.
(2) De prevederile alin. (1) beneficiaz i persoanele ndreptite la
despgubiri n temeiul legilor funciare, inclusiv cele care au optat potrivit art. 42
din Legea nr. 165/2013 dup expirarea termenului legal.

Art. III n termen de 30 zile de la data intrrii n vigoare a prezentei
legi, Guvernul va modifica n mod corespunztor normele metodologice de
aplicare a Legii nr. 165/2013 privind msurile pentru finalizarea procesului de
restituire, n natur sau prin echivalent, a imobilelor preluate n mod abuziv n
perioada regimului comunist n Romnia, aprobate prin Hotrrea Guvernului nr.
401/2013.

PRIM-MINISTRU,

Victor-Viorel PONTA