Sunteți pe pagina 1din 345

Anne Rice

Cronicile vampirilor 3
Regina damnatilor
IEPURE TRAGIC
Iepure tragic, un tablou.
Urechi ciulite, verzi, ca frunza de porumb,
fruntea ntunecat spre stele aintit...
Doar un tablou la mine pe perete, singuratic
aa cum i iepurii snt,
aa cum nici mcar nu snt. Flci roii, durdulii,
totul numai art, botul adulmecn zare,
un obicei greu de pierdut sau nu...
Iepure tragic poi fi tu nsuti! verzuirocat
spinarea, pieptul mic, dar viguros, albastru.
Dar dac eti vreodat ispitit de astfel de schimbare,
s te pzeti de "rupul cel #devrat, el
te rstoarn de pe armsarul tragic,
i spulber culoarea tragic, aa, ca o nluc
ce spulber i marmura! i orice ran i se nchide atunci
atit de repede, nctpn i apa
te poate pizmui
$ictai pe foaia alb de hrtie, iepurii sporesc
mai mult dect blestemul aruncat slbaticei lor nmuliri,
iar urechile ciulite li se preschimb n coarne.
Dar tu nu te lsa vr%it de tragicul vieii!
&nd te nha aceast capcan pentru iepuri
toate culorile par sbii de lumin,
iar foarfecele Dumnezeul viu.
STAN RICE
'ome (amb (1!"#
SNT EU$ %e&tat$ vampir'l( )* mai +ine+i minte, -ampir'l acela a.'n& mare
c/nt*re+ de roc0 1i care 1i2a &cri& pove&tea vie+ii( Un 3lond c' oc4i cen'1ii$ &t*p/nit de
dorin+a ne&t*vilit* de2a 5i /n v*6'l l'mii /ntregi7 Sig'r c* +ine+i minte7 Tot ce mi2am
dorit e' a 5o&t &* /ntr'c4ipe6 r*'l /n ace&t &ecol &tr*l'cit$ /n care o 5*pt'r* in5ernal* ca
mine n'21i mai g*&e1te loc'l( 8a c4iar mi2am /nc4ip'it c* 5ac o 5apt* 3'n* .'c/nd rol'l
diavol'l'i(
9i tocmai porni&em pe calea cea dreapt* c/nd am &tat 'ltima oar* de vor3*(
Tocmai m* lan&a&em la San :ranci&co /mpre'n* c' o orc4e&tr* de 3ie+i m'ritori(
;i&c'l concert'l'i a av't 'n 5ormida3il &'cce&( Iar pove&tea vie+ii mele a 5o&t
3ine primit*$ at/t de mor+ii2vii$ c/t 1i de m'ritori(
Apoi &2a petrec't ceva neprev*6't( E'$ cel p'+in$ n' m* a1teptam la a1a ceva( Iar
c/nd v2am p*r*&it$ eram$ c'm &e 6ice$ la marginea pr*pa&tiei(
Ei 3ine$ &2a terminat( ;'p* c'm &e vede$ c4iar de tot n' m2am pr*p*dit( Alt5el$ n'
v2a1 mai +ine de vor3*( 9i pe&te toate &2a a1e6at /n cele din 'rm* p'l3ere de &tele< iar
ga'ra ne/n&emnat* din p/n6a convingerilor ra+ionale a 5o&t 1i ea c/rpit* de 3ine$ de r*'(
Iat*2m* ac'm mai tri&t$ dar mai c'mp*nit 1i mai &cr'p'lo&( 9i m'lt mai p'ternic
totodat*$ de1i partea mea omenea&c* n' mai e at/t de a&c'n&* pe c/t era odinioar*$ o
5*pt'r* 5r*m/ntat* 1i ne&*t'l*$ care /1i ador* 1i /1i dete&t* totodat* g*oacea nepieritoare
1i de nep*tr'n& /n care e 5erecat*(
Setea n' mi &2a potolit nici ac'm$ de1i niciodat* n2am av't mai p'+in* nevoie de
&/nge( A1 p'tea c4iar &* ren'n+
1=
ANNE RICE
de2a 3inelea( n&* dorin+a ce mi2o &t/rne&te orice 5*pt'r* vie e at/t de ne&*+ioa&*$
/nc/t 1ti' c* n2am &* m* pot opri vreodat*(
;e 5apt$ nici n2a 5o&t c/ndva n'mai nevoia de &/nge$ de1i &/ngele e tot ce /1i poate
dori o 5*pt'r*( E mai degra3* taina 5aptei> &or3it'l &/ngel'i$ omor'l$ inimile /nl*n+'ite
/n dan&'l /n care victima /1i pierde vlaga$ iar e' &pore&c$ &or3ind moartea ce arde o
clip* a&emenea vie+ii(
Am*gire$ oric'm( Nici o moarte n' poate 5i tot at/t de /nc*p*toare ca via+a( Alt5el$
la ce 3'n m2a1 /n5r'pta din via+a altora$ n', Iar i63*virea mea e tot at/t de /ndep*rtat*
pe c/t a 5o&t vreodat*( C' at/t mai r*' pentr' mine c* 1ti' toate a&tea(
:ire1te$ trec /n contin'are drept om ca to+i oamenii< noi &/ntem /n &tare de a&ta$
/ntr2'n 5el &a' alt'l$ oric/t de v/r&tnici am 5i( G'ler ridicat$ p*l*rie pe oc4i$ oc4elari
negri$ m/inile2n 3'6'nare a&ta2i tot( )ai no'$ m* &c4im3 /n 4ain* de piele a.'&tat*
pe talie$ pantaloni &tr/m+i 1i g4ete potrivite la orice oca6ie( ;ar$ din vreme /n vreme$
/m3rac 1i l'cr'ri de m*ta&e$ pl*c'te celor de prin p*r+ile &'d'l'i$ 'nde loc'ie&c ac'm(
;ac* cineva &e 'it* la mine prea /ndeaproape$ 'n mic tr'c telepatic e de a.'n&> '
nu te miri de ce vezi) Ada'g 1i 'n 6/m3et ca pe vrem'ri$ atent &* n' mi &e 6*rea&c*
tot'1i col+ii$ iar om'l /1i vede lini1tit de dr'm(
Uneori la& deoparte orice deg4i6are 1i /mi de6v*l'i adev*rata /n5*+i1are( Plete$
4aina de cati5ea care2mi aminte1te timp'l de2alt*dat*$ /n degete do'*2trei inele c'
&maragde( )* &trecor /n gra3* prin m'l+imea din centr'l ace&t'i 5r'mo& 1i cor'pt ora1
&'dic &a' p*1e&c pe ni&ip'ri l'nare de2a l'ng'l +*rm'l'i 1i re&pir 3ri6a 5ier3inte a
&'d'l'i(
Nimeni n' m* prive1te mai m'lt de2o clip*( Prea m'lte l'cr'ri nede&l'1ite ne
/ncon.oar*$ &paime$ amenin+*ri$ taine care ne atrag o clip*$ apoi ne la&* reci( napoi la
previ6i3il$ la cotidian( Prin+'l n' mai &o&e1te$ oricine o 1tie< 1i poate c* :r'moa&a din
P*d'rea Adormit* a m'rit(
REGINA DAMNAILOR 11
%a 5el &ta' l'cr'rile 1i c' ceilal+i &'pravie+'itori a&emenea mie$ c' care /mpart
col+'l *&ta de l'me$ c*ld'ro& 1i /nver6it$ cap*t'l &'d2e&tic al Americii de Nord$ c'
ora1'l &tr*l'citor$ )iami( ;ac* e?i&t* 'n loc ideal de v/n*toare pentr' nem'ritorii
/n&eta+i de &/nge$ ace&ta tre3'ie &* 5ie(
E 3ine c* 1i ceilal+i &/nt l/ng* mine< e e&en+ial$ 6*' a1a e tot ce mi2am dorit mai
m'lt> o ad'nare in5ernal* de /n+elep+i$ de &tatornici$ de v/r&tnici 1i de tineri 6*natici(
;in p*cate$ n2am 5o&t niciodat* c4in'it mai c'mplit la g/nd'l c* a1 r*m/ne 'n
nec'no&c't printre m'ritori$ mon&tr' lacom ce &/nt7 N' g*&e&c vreo m/ng/iere nici
m*car /n m'rm'r'l d'lce al gla&'rilor de dincolo de l'me( G'&t'l gloriei trec*toare a
5o&t prea i&pititor vitrine pline de di&c'ri$ admiratori care +op*ie 1i apla'd*
/ngr*m*di+i /n 5a+a &cenei((( Ce importan+* avea c* n' credea' c2a1 5i vampir c'
adev*rat7 /n clipele acelea eram laolalt*( Iar n'mele me' era pe 3'6ele lor7
;e2ac'm di&c'rile &2a' ep'i6at$ iar e' n2am &* mai a&c'lt niciodat* c/ntecele
acelea( R*m/ne doar ce am &cri&$ /mpre'n* c' Interviu cu un *ampir, pre6entat c'
gri.* drept 5ic+i'ne( Pro3a3il c* a1a 1i tre3'ie &* 5ie( Am pricin'it prea m'lte neca6'ri$
o &* vin* vremea &* vor3im(
@oc'rile mele de2a vampir'l ero' 1i martir a' pricin'it 'n de6a&tr'$ 1i tot'l doar
ca &* da' o clip* la iveal* adev*r'l gol2gol'+(((
Crede+i c* a&ta mi2a &ervit drept lec+ie$ n', Ei 3ine$ c4iar a1a &2a 1i /nt/mplat$ 6*'
c* da7
At/t de d'rero& tot'1i &* te pier6i /nc* o dat* /n 'm3r*$ &* 5ii iar %e&tat$ 3andit'l
5*+arnic$ &trigoi'l ne1ti't$ la p/nd* d'p* 3ie+i m'ritori nea.'tora+i 1i 5*r* 4a3ar de
e?i&ten+a 'nor mon1tri ca mine7 E c4in'itor &* redevii 'n &tr*in$ /ntr'na retra&$ /n l'pt*
c' 3inele 1i c' r*'l din iad'l ve1nic al tr'p'l'i 1i al &'5let'l'i7
n &ing'r*tatea de ac'm$ vi&e6 la o camer* 3*t't* de l'n* /n care ar 5i o 5*pt'r*
5ermec*toare ce m2ar dori al*t'ri de ea< o adole&cent* 5raged* care &*2mi 5i citit cartea
1i &*2mi 5i a&c'ltat c/ntecele< o 5r'm'&e+e 4r*nit* c' ideal'ri$ 'na dintre admiratoarele
care$ /n &c'rt'l r*&timp
12
ANNE RICE
al gloriei mele de1arte$ /mi trimitea' pe 4/rtie par5'mat* g/nd'rile lor de&pre
poe6ie 1i de&pre p'terea il'6iilor< vi&e6 &* m* &trecor /n camera /nt'necoa&* 'nde pe o
noptier* &e g*&e1te poate cartea mea$ c' 'n min'nat &emn de cati5ea /ntre 5oi< vi&e6 &*2
i m/ng/i 'm*r'l 1i &*2i &'r/d c/nd privirile noa&tre &e /nt/lne&c( %e&tat7 Am cre6't
mere' /n tine( Am 1ti't mere' c* vei veni7
i c'prind o3ra.ii /n palme 1i m* aplec &* o &*r't( ;e&ig'r$ draga mea$ r*&p'nd e'$
t' nici n' 1tii c/t* nevoie am de tine$ c/t /mi lip&e1ti$ c/t de m'lt te i'3e&c(
Poate c* 'ltimele /nt/mpl*ri$ gro6*vii ne3*n'ite la care am 5o&t martor$ d'rerea
inevita3il* pe care am /nd'rat2o m2ar 5ace 1i mai atr*g*tor /n oc4ii 'nei a&t5el de
5iin+e( E c'mplit de adev*rat c* &'5erin+a ne 5ace mai pro5'n6i$ d* 'n pl'& de &tr*l'cire
c'lorilor 1i 'n mai larg eco' c'vintelor( A&ta /n&* dac* n' ne &trive1te$ dac* n' ne
con&'m* optimi&m'l 1i &pirit'l$ p'terea vi6ionar* 1i re&pect'l pentr' l'cr'rile &imple$
dar indi&pen&a3ile(
mi cer iertare pentr' am*r*ci'nea vor3elor mele(
N2am nici 'n drept la a1a ceva( ;e la mine a pornit tot'l< 1i am &co&2o la cap*t$
c'm &e 6ice( S/nt at/+ia al+ii care n2a' re'1it( Pe dea&'pra$ a' &'5erit 1i m'ritorii( 9i e
de neiertat( Pentr' a&ta o &* pl*te&c ve1nic(
;ar e' tot n2am pricep't 3ine ce &2a /nt/mplat( N' 1ti' dac* a 5o&t o tragedie ori
doar /nt/mplare 5*r* ro&t( Nici dac* din 3oac*na mea n2ar 5i p't't &* ia&* ceva m*re+$
care &*2mi /ng*d'ie &* &cap de ri&ipire 1i de co1mar 1i &* a.'ng /n l'mina ar6*toare a
m/nt'irii(
Poate c* nicic/nd n2o &* a5l' adev*r'l( Sig'r e c* tot'l &2a terminat( Iar imperi'l
no&tr'$ mic'l no&tr' t*r/m partic'lar$ e ac'm mai /mp'+inat$ mai /nt'necat 1i mai /nte2
meiat dec/t oric/nd( Ce2a 5o&t &2a d'& pentr' totdea'na(
Ci'dat e c* n2am prev*6't catacli&m'l$ dar niciodat* n'2mi da' &eama ce &5ir1it
va avea ce2am /ncep't( )* 5a&cinea6* ri&c'l$ clipa c/nd tot'l e c' p'tin+*( ;oar a&ta
m* mai atrage /n traver&area eternit*+ii$ c/nd nimic n' mai are 5armec(
REGINA DAMNAILOR 13
;e 5apt$ a1a eram 1i2n timp'l vie+ii$ ac'm do'* &'te de ani$ 5*r* &tare$ nelini1tit$
d*deam orice pentr' o clip* de i'3ire &a' pentr' o /nc*ierare( C/nd am plecat la Pari&
&* 5ac teatr'$ prin 1!A=$ doar /ncep't'rile m* 5*cea' &* vi&e6$ ridicarea cortinei
repetat* &ear* de &ear*(
Poate c* cei v/r&tnici a' dreptate( )* g/nde&c la adev*ra+ii nem'ritori$ 3*'torii de
&/nge care2a' &tr*3*t't 'n mileni'$ care a5irm* c* nimeni n' &e &c4im3*$ oric/+i ani ar
5i &* treac*< n' 5acem dec/t &* devenim tot mai m'lt noi /n1ine(
Alt5el &p'&$ de /n+elep+it$ te /n+elep+e1ti d'p* &ecole de2a r/nd'l$ dar ai 1i vreme &*
dai la iveal* toat* tic*lo1ia de care te cred capa3il d'1manii /nc* de la /ncep't'l /nce2
p't'l'i(
Iar e' &/nt tot diavol'l de at'nci$ t/n*r'l care &e dore1te /n l'minile rampei$ 'nde
&* 5i' v*6't c/t mai 3ine$ poate 1i /ndr*git( Una n'2mi e de&t'l 5*r* cealalt*( Iar e' +in
at/t de m'lt &* am'6$ &* /nc/nt$ &* 5ac a1a$ /nc/t &* mi &e ierte toate p*catele((( )* tem
c* momentele /nt/mpl*toare de intimitate 1i de &ecret* rec'noa1tere n'2mi vor 5i nicio2
dat* de a.'n&(
Am &*rit /n&* pe&te o &eam* de l'cr'ri$ n'2i a1a,
;ac* mi2a+i citit pove&tea vie+ii$ a+i vrea &* 1ti+i la ce m* re5er( ;e&pre ce de6a&tr'
vor3e&c /ntr'na,
P*i$ 4ai &* ar'nc*m o privire /n 'rm*( C'm v2am &p'&$ am &cri& cartea 1i am
imprimat di&c'l pentr' c* voiam &* 5i' /n v*6'l l'mi5, &* 5i' l'at drept ceea ce &/nt$
c4iar dac* n' neap*rat /n &en&'l propri' al c'v/nt'l'i(
C/t prive1te ri&c'l ca m'ritorii &* priceap*$ &* /1i dea &eama c* &/nt e?act ceea ce
6iceam c* &/nt nici a&ta n' m* l*&a indi5erent( S* ne v/ne6e$ &* ne di&tr'g*$ era /ntr2
'n 5el dorin+a mea cea mai 5ier3inte( Unii ca noi n' merit* &* e?i&te< ar tre3'i &* 5im
&t/rpi+i( nc4ip'i+i2v* o a&emenea 3*t*lie7 A4$ &*2i /n5r'nt pe cei care 1ti' cine &/nt e'
de 5apt7
Nicic/nd n' m2am a1teptat /n&* c4iar la o a&t5el de con5r'ntare$ iar rol'l
c/nt*re+'l'i de roc0 era o ma&c* prea 5r'moa&* pentr' 'n mon&tr'(
14
ANNE RICE
N'mai cei a&emenea mie m2a' l'at /n &erio& 1i a' 4ot*r/t &* m* pedep&ea&c*( 9i
de 3'n* &eam* c* am contat 1i pe a&ta(
;e 5apt$ i&toria noa&tr* am pove&tit2o /n a'to3iogra5ia mea$ am dat pe 5a+*
&ecretele cele mai a&c'n&e$ pe care .'ra&em &* n' le de&t*in'i niciodat*( )2am &eme+it
/n 5a+a o3iectivelor 1i /n l'minile rampei( N' 1ti' ce &2ar 5i /nt/mplat /n&* dac* m2ar 5i
di3'it vre'n om de 1tiin+*$ ori dac* vre'n poli+i&t mai 6elo& m2ar 5i oprit pentr' vreo
gre1eal* de cond'cere c' cinci min'te /nainte de r*&*rit'l &oarel'i$ ori dac* a1 5i
nimerit la p'1c*rie$ p'& &'3 l'p*$ identi5icat 1i cla&i5icat$ 1i toate a&tea$ &pre &ati&5ac+ia
celor mai /nver1'na+i &ceptici dintre m'ritori$ &* &e 5i petrec't /n timp'l 6ilei$ c/nd &/nt
lip&it de p'teri(
Adev*rat$ p'+in pro3a3il &* mi &e 5i /nt/mplat a1a ceva( Nici at'nci$ nici ac'm(
(;e1i ar p'tea 5i tare no&tim$ 6*' a1a7#
Tot'1i$ era inevita3il ca ri&c'l &*2i /n5'rie pe ceilal+i$ &* dorea&c* to+i &* m* ard*
de vi' &a' &* m* ciop/r+ea&c* /ntr2o mie de 3'c*+ele nem'ritoare( Cei mai m'l+i dintre
cei 5oarte tineri &/nt prea idio+i ca &* priceap* c/t de &ig'r* e po6i+ia noa&tr*( Pe m*&'r*
ce &e apropia noaptea concert'l'i$ m2am ap'cat &* vi&e6 la a&t5el de 3*t*lii( Ce pl*cere
&*2i di&tr'g pe tic*lo1ii care2mi &eam*n*$ &* tai potec* printre vinova+i$ &*2mi di&tr'g
la ne&5/r1it propria imagine(
C' toate a&tea$ 1ti+i$ 3'c'ria de2a 5i acolo$ c/nt/nd$ .'c/nd$ /nc/nt/nd$ a&ta era
important$ la 'rma 'rmelor( ;e 5apt$ voiam &* tr*ie&c( Actor'l m'ritor$ care pleca&e c'
do'* &'te de ani /n 'rm* la Pari& 1i /1i g*&i&e moartea pe 3'levard$ p'tea$ /n &5/r1it$ &*
ai3* clipa l'i de glorie(
;ar &*2mi contin'' pove&tirea( Concert'l a av't &'cce&( )i2am tr*it tri'm5'l /n
5a+a a cinci&pre6ece mii de 5ani m'ritori care 'rla' din r*&p'teri< mai era' acolo 1i doi
dintre nem'ritorii /ndr*gi+i de mine$ Ga3rielle 1i %o'i&$ crea+iile mele$ i'3irile de care
5'&e&em de&p*r+it de at/ta amar de ani(
REGINA DAMNAILOR 15
nainte de &5/r1it'l nop+ii$ vampirii care /ncerca&er* &* m* pedep&ea&c* a' 5o&t
6dro3i+i( At/ta doar c* /n ace&te 4*r+'ieli am av't 'n aliat nev*6't< d'1manii no1tri &2
a' tre6it /n 5l*c*ri /nainte de2a 5i /n &tare &* ne 5ac* cel mai mic r*'(
n prea.ma 6orilor$ eram prea /m3*tat de victorie ca &* m* g/nde&c la vreo
prime.die( N2am +in't &eam* de averti&mentele /n5ocate ale l'i Ga3rielle m*
&im+eam at/t de 3ine c' ea /n 3ra+e din no'< c/t prive1te pre&im+irile negre ale l'i
%o'i&$ le2am re&pin& ca /ntotdea'na(
Apoi /nv*lm*1eala$ e&calada m'ntel'i(((
9i /n vreme ce &oarele &e ridica pe&te -alea Carmel'l'i$ iar e' /nc4ideam oc4ii$
a1a c'm orice vampir tre3'ie &* 5ac* /n acele clipe$ mi2am dat &eama c* n' mai eram
&ing'r /n cotlon'l me' &'3p*m/ntean( N' n'mai pe cei mai tineri dintre vampiri /i
&t/rni&em c' m'6ica mea< c/ntecele mele /i tre6i&er* din amor+ire 1i pe cei mai v/r&tnici
dintre noi(
)2am pomenit /ntr2'na dintre acele clipe de c'mp*n* /ntre ri&c 1i po&i3litate( Ce2
avea &* 'rme6e, Aveam &* di&par$ /n &5/r1it$ ori &* rena&c,
Ca &* pove&te&c 'rmarea$ tre3'ie &* ne /ntoarcem p'+in /n trec't(
S* /ncep c' vreo 6ece nop+i /nainte de concert'l 5atal 1i &* v* la& &* v* &trec'ra+i
/n mintea 1i /n &'5let'l celor atra1i de m'6ica 1i de cartea mea /ntr2'n 5el &a' alt'l$
per&oane de care pe2at'nci n' 1tiam c4iar nimic(
C' alte c'vinte$ &2a' tot petrec't /nt/mpl*ri pe care a tre3'it &* le recon&tit'i mai
t/r6i'( Ceea ce v* o5er ac'm e acea&t* recon&tit'ire(
S* p*r*&im$ a1adar$ grani+ele &trimte 1i lirice ale per&oanei /nt/i &ing'lar< ca alte
mii de &criitori m'ritori$ &* &*rim /n min+ile 1i /n &'5letele a n'meroa&e per&ona.e( S*
galop*m /n l'mea per&oanei a treia 1i a p'nctelor de vedere m'ltiple(
9i$ 5iindc* veni vor3a$ c/nd per&ona.ele ace&tea g/nde&c ori &p'n de&pre mine c*
a1 5i ar*to& ori ire6i&ti3il 1i a1a mai departe$ n' v* /nc4ip'i+i c* e' le2a1 5i p'& ideile
a&tea
1B
ANNE RlCE
n cap( Nici pomeneal*7 E ceea ce mi &2a i&tori&it &a' ceea ce e' /n&'mi am a5lat
datorit* p'terii 5*r* gre1 a telepatiei< n2a1 &p'ne 3aliverne nici /n privin+a a&ta$ nici /n
oricare alta( A&ta e$ ce &* 5ac> &/nt 'n mon&tr' c4ipe1( Ace&ta2i lo6'l tra& de mine(
Tic*lo&'l$ care m2a 5*c't &* devin ce &/nt ac'm$ d'p* /n5*+i1are m2a ale&( A&ta2i tot(
Accidente de2a&tea &e prod'c /ntr'na(
n de5initiv$ tr*im /ntr2o l'me a accidentelor$ 'nde n'mai principiile e&tetice a'
tr*inicie( -e1nic o &* ne /n5r'nt*m c' 3inele 1i c' r*'l$ n*6'ind 'n ec4ili3r' moral<
/n&* p/lp/irea ploii v*ratice /n l'mina lampioanelor &a' &tr*l'cirea or3itoare a 'nei
canonade /n noapte$ a&t5el de 5r'm'&e+e cr'd* e dincolo de orice di&c'+ie(
Iar ac'm$ 5i+i /ncredin+a+i> c4iar dac* v* p*r*&e&c$ o &* 1ti' &* m* /ntorc la
moment'l c'venit( Adev*r'l e c* n' pot &* &'5*r &* n' 5i' e' cel care pove&te1te la
per&oana /nt/i de la 'n cap*t la alt'l7 C'm ar 6ice ;avid Copper5ield$ 4a3ar n2am dac*
&/nt ero'l &a' victima ace&tei pove&tiri( Cric'm$ cel mai /n&emnat &/nt e'$ n', E' &/nt
cel care i&tori&e1te de 5apt(
Ce &*2i 5aci$ n'2i tot'l &* 5ii 'n @ame& 8ond printre vampiri( Tr'5ia &* mai ra3de
ni+el( C4iar dac* n2o &* crede+i o iot* din ce v* &p'n$ vrea' &* 1ti+i ce ni &2a /nt/mplat
c' adev*rat( ;ac* /ntr2alt* parte n'$ m*car /n 5ic+i'ne &* am 1ir$ alt5el o &* o ia' de2a
3inelea ra6na(
P/n* la 'rm*toarea noa&tr* /nt/lnire$ a1adar$ v* p*&tre6 /n g/nd< v* i'3e&c< a1 dori
&* 5i+i aici((( n 3ra+ele mele(
CU-NT NAINTE
;EC%ARADIE
scris cu creion negru pe un perete rou dintro camer dosnic a unui bar din
'an Francisco numit
FII&# (UI D+#&U(#
Copii ai /nt'neric'l'i7
%'a+i aminte la cele ce 'rmea6*>
PRI)A CARTE> Interviu cu un *ampir, p'3licat* /n 1!B$ era o i&torie adev*rat*(
Cricare dintre noi p'tea &* o &crie e pove&tea 5el'l'i /n care am devenit ceea ce
&/ntem$ pove&tea ne5ericirilor 1i a c*'t*rilor noa&tre( ;oar c* %o'i&$ nem'ritor'l /n
v/r&t* de do'* &'te de ani care d* tot'l pe 5a+*$ cere /n+elegere din partea m'ritorilor(
%e&tat$ tic*lo&'l care i2a tran&mi& l'i %o'i& ;ar'l nt'necat$ n' i2a mai o5erit aproape
nimic /n pl'&> nici l*m'riri$ nici alinare( Parc* a+i mai a'6it a&ta$ n', %o'i& n2a
ren'n+at nici ac'm &* /1i ca'te &alvarea$ de1i nici m*car Armand$ cel mai v/r&tnic
nem'ritor pe care l2a /nt/lnit el vreodat*$ n2a 1ti't &*2i &p'n* ce2i c' noi 1i din cine ne
tragem( Nici a&ta n' v* mir*$ n'2i a1a$ vampiri de am3e &e?e, %a 'rma 'rmelor$ n2a
e?i&tat niciodat* o 1coal* de vampiri cati4e+i la 8altimore(
A1a a 5o&t p/n* la p'3licarea>
CERDII A ;CUA> *ampirul (estat, ap*r't* c4iar &*pt*m/na a&ta( &u &'3titl'l>
FEd'ca+ia 1i primele l'i
20
ANNE RICE
avent'ri(F N' v* vine &* crede+i, )erge+i 1i veri5ica+i &p'&ele mele la prima
li3r*rie de m'ritori care v* ie&e /n cale( 9i apoi intra+i /n cel mai apropiat maga6in de
m'6ic* 1i cere+i di&c'l care tocmai a &o&it intit'lat c' aceea1i mode&tie *ampirul
(estat. ;ar dac* n' re'1i+i &* le g*&i+i$ de&c4ide+i2v* televi6or'l$ /n ca6'l /n care n' v*
e &il* de2a1a ceva$ 1i a1tepta+i &* &e pre6inte vre'n'l dintre nen'm*ratele 5ilme c'
m'6ica roc0 a l'i %e&tat( ncep/nd c' 6i'a de ieri$ ele &e /n1ir'ie /ntr2'n mod
de6g'&t*tor pe mic'l ecran( C &* pricepe+i pe loc cine e %e&tat( 9i n2o &* v* mire &*
a5la+i c* pl*n'ie1te ceva ce trece p/n* 1i dincolo de ace&te nemaipomenite .igniri> vrea
&* ia&* c4iar pe &cen* &* de3'te6e c' 'n concert c4iar aici$ la noi /n ora1( ;a$ tocmai
/n &eara de GalloHeen$ a+i g4icit7
S* l*&*m /n&* pentr' moment ner'1inarea 3olnav* din oc4ii l'i preternat'rali$
oc4i ce &tr*l'ce&c /n toate vitrinele maga6inelor de di&c'ri( Sa' gla&'l l'i p*tr'n6*tor
ce intonea6* n'me tainice 1i i&tori&iri legate de cei mai v/r&tnici dintre noi( ;e ce oare
5ace el toate a&tea, Ce ne &p'n c/ntecele l'i, /n cartea l'i tot'l e pomenit( El n' ne2a
o5erit n'mai 'n cate4i&m$ ci o adev*rat* 8i3lie(
S/ntem p'rta+i /n neg'ra timp'rilor 3i3lice$ /n 5a+a p*rin+ilor no1tri dint/i$ En0il 1i
A0a&4a$ &t*p/nitori ai v*ii Nil'l'i /nainte de a &e 5i n'mit Egipt( C/t prive1te &cornelile
privitoare la 5el'l /n care ar 5i devenit ei primii 3*'tori de &/nge de pe 5a+a p*m/nt'l'i$
trece+i /ng*d'itori pe&te ele$ a3ia dac* a' ceva mai m'lt* noim* dec/t legendele de&pre
apari+ia vie+ii pe p*m/nt &a' de&pre de6voltarea 5*t'l'i din cel'le micro&copice /n
p/ntecele m'ritoarelor( Adev*r'l e&te c* din acea&t* perec4e venera3il* ne tragem 1i
c*$ ne place &a' n'$ &/nt de&t'le motive &* credem c* toate p'terile min'nate$ de care
n' ne p'tem lip&i$ p'rced din tr'p'l 'n'ia dintre ei doi( A&ta /n&eamn* c*$ dac*
A0a&4a 1i En0il intr* m/n*2n m/n* /ntr2'n c'ptor /ncin&$ ardem 1i noi o dat* c' ei( Iar
dac* ei &e 5ac pra5 1i p'l3ere$ 1i noi &/ntem &p'l3era+i7
REGINA DAMNAILOR
21
N' ne lip&e1te /n&* n*de.dea( Cei doi n' &2a' clintit din loc de mai 3ine de
cinci6eci de &ecole7 ;a$ da$ c4iar a1a7 %*&/nd$ 3ine/n+ele&$ deoparte a5irma+ia
ner'1inat* a l'i %e&tat$ d'p* care el i2ar 5i tre6it pe am/ndoi c/nt/nd'2le din vioar* la
picioarele tron'l'i( ;ac* /n&* n' +inem &eama de pove&tirea l'i &mintit*$ d'p* care
A0a&4a i2ar 5i prin& /n 3ra+e 1i l2ar 5i /mp*rt*1it c' &/ngele ei$ &/ngele no&tr' cel dint/i$
r*m/n tot'1i 'nele l'cr'ri mai demne de cre6are$ /nt*rite de i&tori&iri din vec4ime$
an'me c* cei doi nici m*car n2a' mai clipit /nc* dinainte de pr*3'1irea imperi'l'i
roman( Tot timp'l ace&ta a' &tat /ntr2o cript*$ a1e6a+i acolo de c*tre )ari'&$ 'n
&tr*vec4i vampir roman$ care 1tie$ 5*r* /ndoial*$ ce e 3ine pentr' noi to+i( 9i tocmai el
e&te cel care i2a cer't l'i %e&tat &* n' de6v*l'ie /n r'pt'l cap'l'i taina(
C per&oan* de /ncredere cam necredincioa&*$ ace&t %e&tat( Care &* 5ie ro&t'l
c*r+ii$ al di&c'l'i$ al 5ilmelor$ al concert'l'i, Aproape impo&i3il &* a5li c'm /i merge
mintea tic*lo&'l'i *&t'ia$ /n&* 'n l'cr' e limpede> c/nd vrea &* 5ac* ceva$ n' &e la&*
p/n* n2o &coate la cap*t( %a 'rma 'rmelor$ n'2i el acela care a 5*c't vampir 'n copil,
8a 1i pe propria l'i mam*$ pe Ga3rielle$ care ani de 6ile d'p* a&ta i2a 5o&t i'3it*(
;iavol'l *&ta /mpieli+at 1i2ar p'ne oc4ii p/n* 1i pe papa de la Roma$ doar ca &* /1i 5ac*
'n 4at/r7
Cam a&ta e< %o'i&$ 'n 5ilo&o5 vaga3ond$ de care nici 'n'l dintre noi n2a 5o&t /n
&tare &* dea$ a de6v*l'it pentr' nen'm*ra+i &tr*ini cele mai a&c'n&e taine ale moralei
noa&tre( Iar %e&tat a c'te6at &* ne dea pe 5a+* i&toria$ 5*c/nd /n acela1i timp parad* de
dar'rile &ale &'pranat'rale /n 5a+a marel'i p'3lic de m'ritori(
Urmea6* /ntre3area> ;e ce n2a' di&p*r't /nc* ace1ti doi nelegi'i+i, ;e ce n' i2am
1ter& de pe 5a+a p*m/nt'l'i, Prime.dia pe care o repre6int* pentr' noi 4oarda ne&5/r1it*
a m'ritorilor n' e nici pe departe de neocolit( S*tenii n' &/nt /nc* la '1a ca&tel'l'i c'
tor+e aprin&e /n m/ini$ amenint/nd &* dea 5oc la tot ce /nt/lne&c /n cale( ;ar
22
ANNE RICE
mon&tr'l ca't* c' l'minarea o &c4im3are a atit'dinii m'ritorilor( 9i c4iar dac* noi
&/ntem m'lt prea /n+elep+i ca &* mai p'nem paie pe 5oc 1i a&t5el &*2i cread* 'nii 1i al+ii
&cornelile$ o3r*6nicia a&ta /ntrece orice m*&'r*( Nimic n'2l poate &c*pa de pedeap&*(
Alte o3&erva+ii> ;ac* pove&tea l'i %e&tat e adev*rat* 1i m'l+i &/nt cei care .'r*
c* a1a ar 5i$ 5*r* &* 5ie /n &tare &* &p'n* pe ce li &e 3i6'ie credin+a n2ar 5i oare c'
p'tin+* ca )ari'&$ cel /n v/r&t* de do'* mii de ani$ &* vin* 1i &*2l pedep&ea&c* pe
%e&tat pentr' nea&c'ltare, Sa' poate c* regele 1i regina$ de2or avea 'rec4i de a'6it$ &e
vor tre6i c4iar ei a&c'lt/nd c'm li &e repet* n'mele la ne&5/r1it pe toate 'ndele radio de
.'r /mpre.'r'l planetei( 9i ce &e va /nt/mpla /n ca6'l ace&ta c' noi, C &* pro&per*m
&'3 no'l lor regim, Sa' vor 4ot*r/ 6i'a di&tr'gerii totale, Cric'm$ n2am p'tea ocoli
toate a&tea dac* l2am di&tr'ge rapid pe %e&tat,
Plan'l$ prin 'rmare> ;i&tr'ge+i2l pe %e&tat /mpre'n* c' 3anda l'i de /ndat* ce ar
/ndr*6ni &* &e arate7 ;i&tr'ge+i2i pe to+i cei care2i .'r* credin+*7
Un averti&ment> E c' nep'tin+* &* n' &e a5le prin .'r'l no&tr' vec4i 3*'tori de
&/nge( :iecare dintre noi /i va 5i 6*rit 'neori &a' le va 5i &im+it pre6en+a( %a 'rma
'rmelor$ de6v*l'irile l'i %e&tat n' doar c* ne t'l3'r*$ dar mai 1i da' la iveal* an'me
porniri oar3e din noi( 9i e &ig'r c* a.'ta+i de p'terile lor nem*&'rate$ celor v/r&tnici n'
le &cap* nimic din m'6ica l'i %e&tat( Ce 5*pt'ri &tr*vec4i$ c'mplite$ c'no&c/nd'2ne
trec't'l$ atra&e de cine 1tie ce +int* &a' doar de po5ta de2a &e 5ace c'no&c'te$ &2or 5i
mi1c/nd pe ne&im+ite$ /n&* 5*r* gre1$ ca &* r*&p'nd* c4em*rii l'i,
Copii ale ace&tei ;eclara+ii a' 5o&t trimi&e la toate loc'rile de /nt/lnire ale
vampirilor 1i &pre a&c'n6i1'rile noa&tre din l'mea /ntreag*( ;ar 5iecare tre3'ie &* ia
aminte 1i &* d'c* vor3a mai departe> %e&tat tre3'ie di&tr'& 1i o dat* c' el mama l'i$
Ga3rielle$ 3anda l'i$ %o'i& 1i Armand$ 1i orice alt nem'ritor care2i .'r* credin+*(
Petrecere 3'n* de GalloHeen$ vampiri de am3e &e?e( Ne vedem la concert( S*
5acem a&t5el$ /nc/t %e&tat &* n' mai co3oare niciodat* de pe &cena pe care c'tea6* &*
'rce(
;IN col+'l &*lii$ 'nde &e a1e6a&e$ 'n individ 3lond$ /m3r*cat c' o 4ain* de cati5ea
ro1ie$ citi 1i r*&citi ;eclara+ia( N' i &e vedea' oc4ii /n &patele oc4elarilor /nt'neca+i 1i
&'3 3or'l larg al p*l*riei cen'1ii( )*n'1ile din piele de c*prioar* era' tot cen'1ii$ iar
3ra+ele 1i le +inea /ncr'ci1ate pe piept( St*tea re6emat de lam3ri'l /nalt$ l*c'it /n negr'$
iar c' toc'l g4etei &e &pri.inea de &ting4ia 'n'i &ca'n(
)are a5'ri&it mai e1ti t'$ %e&tat7 Un prin+ 1trengar7 1opti el 1i p'5ni /n r/&$ apoi
&cr't* &ala larg* 1i /nt'necat*( N' era 'r/t de&en'l acela 5in 1i complicat$ 5*c't c'
cerneal* neagr*$ a&emenea 'nor p/n6e de p*ian.en pe 6id'l al3( i pl*cea' 1i ca&tel'l /n
r'in* 1i cimitir'l$ 1i copac'l '&cat care parc* &e ag*+a de l'na plin*( N' era mai m'lt
dec/t 'n cli1e'$ 5*c't /n&* a&t5el$ /nc/t &* n' par*$ 'n ge&t arti&tic apreciat /ntotdea'na
de el( Ar*to& era 1i tavan'l de &t'c pe 5ri6a c*r'ia dan&a' dr*c'&ori 1i vr*.itoare c*lare
pe m*t'roaie( Iar 3e+i1oare aprin&e r*&p/ndea' /n aer mirea6m* de mirodenii indiene
5olo&ite de el /n&'1i drept t*m/ie c/ndva$ c' &ecole /n 'rm*$ /n cripta Celor Ce Tre3'ie
P*6i+i(
;a$ era 'n'l dintre cele mai min'nate loc'ri tainice de /nt/lnire( )ai p'+in pl*c'+i
era' cei ce &e g*&ea' aici$ gr'p'ri de &il'ete palide &tr/n&e la me&ele negre$ /n .'r'l
l'min*rilor( Era' m'lt prea m'l+i pentr' ora1'l ace&ta modern 1i civili6at( 9tia' 1i ei
a&ta( Ca &* g*&ea&c* /n acea&t* &ear* vreo prad*$ avea' &* 5ie &ili+i &* &e d'c* departe$
de .'r /mpre.'r'l ora1'l'i$ iar cei nev/r&tnici tre3'ia' &* v/ne6e( Cei tineri &/nt nevoi+i
&* 'cid*( :l*m/n6e&c prea tare 1i n2a' /ncotro(
24
ANNE RICE
n clipa de 5a+* /n&* to+i cei de acolo n' &e g/ndea' dec/t la el( Cine era$ de 'nde
veni&e, Era oare 5oarte v/r&tnic 1i 5oarte vig'ro&, Ce avea de g/nd, /ntr'na acelea1i
/ntre3*ri$ de1i /ntotdea'na /ncerca$ a&emeni oric*r'i alt'ia /n trecere pe acolo$ &* &e
&trecoare c' priviri 5'ri1ate$ c' mintea 5erecat*$ /n 3ar'rile pentr' vampiri(
P'tea ac'm &*2i la&e c' /ntre3*rile pe 3'6e( C3+in'&e ceea ce dorea$ le c'no1tea
inten+iile( 9i mai avea /n 3'6'nar 1i ca&eta c' m'6ica l'i %e&tat( nainte de2a &e
/napoia aca&*$ avea &* 5ac* ro&t 1i de o ca&et* video c' 5ilmele l'i roc0(
Se ridic* &* plece( n acela1i moment &e l'* d'p* el 'n'l dintre tineri( n vreme ce
&e apropia' de '1*$ de .'r /mpre.'r &e l*&* o lini1te 5or+at*$ n' &e mai a'6ea' nici
g/nd'ri$ nici vor3e(
;e 'nde vii d'mneata, N' pari &* 5ii de pe2aici$ &p'&e politico& t/n*r'l(
N' p'tea &* 5i av't mai m'lt de do'*6eci de ani la moarte$ iar a&ta n' p*rea &* &e
5i petrec't c' mai m'lt de 6ece ani /n 'rm*( 1i /ncondeia oc4ii$ /1i vop&ea 3'6ele 1i /1i
c*ni&e c/teva 1'vi+e de p*r /n c'lori 3ar3are$ de parc* n'2i era' dea.'n& p'terile
preternat'rale( C/t de ie1it din com'n p'tea &* arate$ c/t de nepotrivit c' ceea ce era de
5apt$ 'n &trigoi '&c*+iv 1i v/n.o&$ care$ c' p'+in noroc$ p'tea &* treac* 1i de mia de ani(
Ce2i 5*g*d'i&er* oare /n termenii ace1tia de a6i, C* va c'noa1te treptele trecerii
n'mite 8ardo$ c* are &* pl'tea&c* printre a&tre$ c* va /nt/lni t*r/m'rile eterice$ c* o &*
a'd* m'6ica &5erelor 1i apla'6ele 'nei &ing're palme,
T/n*r'l vor3i iar*1i>
Care2i po6i+ia ta /n privin+a l'i %e&tat 1i a ;eclara+iei,
mi pare r*'$ /n&* ac'm tre3'ie &* plec(
E1ti /n&* de 3'n* &eam* la c'rent c' 5aptele l'i %e&tat$ &t*r'i t/n*r'l$ t*ind'2i
dr'm'l &pre '1*(
A1a ceva n' mai era politico&(
l cercet* ceva mai atent pe /ndr*6ne+( Era oare ca6'l &*2i &t/rnea&c* pe to+i, S* n'
mai /ncete6e apoi vor3ele &ecole de2a r/nd'l, N' /1i p't' re+ine 'n 6/m3et( )ai 3ine
n'( Avea &* 5ie de&t'l* 4ara3a3'r* pe2aici /n c'r/nd$ m'l+'mit* drag'l'i &*' %e&tat(
REGINA DAMNAILOR 25
;rept r*&p'n&$ prime1te2mi &5at'l mai 3ine$ 6i&e el 3l/nd t/n*r'l'i inc4i6itor(
N' p'te+i &*2l di&tr'ge+i pe %e&tat< nimeni n' poate( ;ar din ce pricin*$ drept &* 5i'$ n'
pot &* &p'n nimic(
%'at pe nepreg*tite$ t/n*r'l &e &im+i oarec'm o5en&at(
Ac'm /ng*d'ie2mi 1i mie o /ntre3are$ contin'* cel*lalt( ;e 'nde pornirea a&ta
/mpotriva l'i %e&tat, N2ar 5i mai 5ire&c &* v* dea de g/nd mie6'l de6v*l'irilor &ale,
-oi$ novicii$ n' n*6'i+i &*2l /nt/lni+i pe )ari'&$ gardian'l Celor Ce Tre3'ie P*6i+i, S*2i
vede+i c' propriii vo1tri oc4i pe p*rin+ii no1tri dint/i,
P'& /n /nc'rc*t'r*$ t/n*r'l deveni oarec'm di&pre+'itor( ;e g*&it o vor3* i&tea+* de
r*&p'n&$ n' 5' /n &tare( ;e 5apt$ r*&p'n&'l era de&t'l de limpede /n &'5let'l l'i 1i /n
&'5letele t't'ror celor ce2i o3&erva'( Poate c* Cei Ce Tre3'ie P*6i+i e?i&t*$ poate c*
n'< poate c* nici )ari'& n' e?i&t*( n &c4im3$ e?i&ten+a l'i %e&tat era de net*g*d'it$
aidoma celor 1ti'te de ace&t nem'ritor nepricep't$ iar e?i&ten+a 3le&temat'l'i 1i
ne&*+io&'l'i de %e&tat p'nea /n prime.die pro&peritatea tainic* a t't'ror celor de2'n
neam c' el( 9i a&ta doar pentr' a 5i i'3it 1i apla'dat de m'ritori(
C/t pe2aci &*2i r/d* /n o3ra67 Ce 3*t*lie 5*r* ro&t7 C'm &* n' ve6i c/t de ad/nc
/n+elegea %e&tat timp'rile a&tea 5*r* &trop de credin+*( Adev*rat$ d*d'&e /n vileag
&ecrete pe care tre3'ia &* le p*&tre6e ca pe oc4ii din cap$ dar c' a&ta n' tr*da&e pe
nimeni 1i nimic(
Din2te 3ine$ &* n' dai pe&te %e&tat$ &p'&e el 6/m3i2tor /ntr2'n &5/r1it( Pe l'mea
a&ta &e a5l* p'+ini nem'ritori adev*ra+i( E c' p'tin+* &* &e n'mere printre ei(
Apoi /l l'* pe &'&$ /l d*d' la o parte din calea l'i 1i trec' dincolo$ /n &ala propri'2
6i&* a 3ar'l'i(
Salon'l din 5a+*$ &pa+io& 1i c' 3ogate ornamente draperii de cati5ea neagr* 1i
aplice de alam* l'&tr'it* era /n+e&at de m'ritori g*l*gio1i( ;in ramele a'rite de pe
6id'rile tapi&ate c' &atin privea' vampiri c'no&c'+i din 5ilme( Pe 5ond'l conver&a+iilor
ame&tecate 1i al 4o4otelor &tridente de r/& ale 3e+ivilor$ o org* r*&p/ndea &'netele
pa&ionate ale Toccatei 1i :'gii de 8ac4( l atr*gea acea&t*
26
ANNE RICE
atmo&5er* de6l*n+'it*( i pl*cea' p/n* 1i aromele mal+'l'i /nvec4it$ ale vin'l'i &a'
i6'l +ig*rilor( 9i2n vreme ce /1i croia dr'm prin m'l+ime &pre ie1ire$ &e 3'c'ra &* &imt*
/n /ng4e&'ial* contact'l oamenilor ace&tora 5ragili 1i 3ine2miro&itori( Ce pl*cere
totodat* c* m'ritorii n'2i d*dea' nici o aten+ie7
n 5ine$ aer'l 'med al &tr*6ii Ca&tro$ plin* de l'me la ora a&ta de /ncep't de &ear*$
c/nd cer'l /nc* mai p*&trea6* o &tr*l'cire argintie( ;e .'r /mpre.'r$ 3*r3a+i 1i 5emei &e
gr*3ea' &* n' 5ie &tropi+i de pic*t'rile de ploaie care c*dea' dintr2o parte$ dar &e
oprea' la traver&*rile de la inter&ec+ii$ a1tept/nd &* &e &c4im3e c'loarea &ema5or'l'i ca
&* treac* dr'm'l( )ega5oanele de la maga6in'l de di&c'ri din 5a+* di5'6a' 'n c/ntec
de2al l'i %e&tat$ at/t de p'ternic$ /nc/t acoperea 6gomot'l a'to3'6elor 1i 5/1/it'l
ca'ci'c'rilor pe 1o&ea'a 'd*>
,n vis o in n brae,
Iubire, nger, mam.
-i o srut ntruna,
Iubit, muz, fiic.
.a ma adus pe lume,
.u moartea iam adus
/archizei preafrumoase.
-i am pornit spre diavol
&a doi orfani, de mn.
/iaude ea cntarea, cntarea din vechime,
&ntarea despre rege, despre a sa regin,
-i despre legmntul clcat, despre tristee 0
1ri e pierdutn zare
Unde nimic na%unge0
+evino, 2abrielle,
Frumoasa mea marchiz.
REGINA DAMNAILOR27
&astelul en ruin,
$ierdut n nea e satul,
Dar tu a mea eti venic.
Era oare de.a pe aici maic*2&a,
-ocea &e &tin&e /ntr2o &'it* de note dimin'ate$ ca apoi &* 5ie acoperit* /ncet'l c'2
ncet'l de 6gomotele din .'r( n5r'nt/nd v/nt'l 'med de2a5ar*$ /1i 5*c' dr'm &pre col+'l
&tr*6ii( Simpatic*$ &tr*d'+a a&ta plin* de l'me( -/n6*tor'l de 5lori /nc* /1i mai o5erea
3'c4etele &'3 prelata tara3ei( )*celar'l era a&altat de c'mp*r*torii care tocmai
ie1i&er* de la &l'.3*( Iar /n 3ra&erii m'ritorii /1i l'a' ma&a de &ear* &a' /nt/r6ia' c' 'n
6iar /n m/n*( C/teva 6eci de oameni a1tepta' a'to3'6'l$ iar pe trot'ar'l din 5a+* &e
5orma&e o coad* la intrarea 'n'i cinematogra5(
Ga3rielle era 1i ea pe2acolo( Sim+ea a&ta /ntr2'n 5el t'l3're$ /n&* ne/ndoielnic(
C/nd a.'n&e la col+'l &tr*6ii$ &e &pri.ini c' &patele de &t/lp'l 5elinar'l'i ca &*
re&pire aer'l proa&p*t co3or/t de la m'nte( C agrea3il* priveli1te a centr'l'i &e
de&c4idea de2a l'ng'l 1i de2a lat'l &tr*6ii )ar0et( Ai 5i 6i& 'n 3'levard pari6ian( Iar de
.'r /mpre.'r &e2n1ira' colinele d'lci ale ora1'l'i 1i 5ere&trele ve&ele$ &c*ldate /n
l'min*(
;a$ dar /n ce loc preci& &e g*&ea ea oare, Ga3rielle$ 1opti el( 1i /nc4i&e oc4ii(
A&c'lt*( %a /ncep't n' de&l'1i dec/t vacarm'l miilor de voci$ imagini /ngr*m*dite
'nele pe&te altele( %'mea /ntreag* amenin+a &* /l &oar3* c' ne&5/r1ita ei .elanie(
2abrielle. T'm'lt'l &e &tin&e treptat( :' i63it de 'n val de d'rere plecat de la 'n
m'ritor care trec' prin apropiere( %a 5erea&tra 'nei cl*diri /nalte$ coco+ate pe deal$ o
5emeie pe moarte vi&a la copil*ria ei( Apoi$ c'prin& de o t*cere groa&* 1i /nt'necat*$
v*6' ce c*'ta> Ga3rielle &e opri&e 3r'&c( i a'6i&e c4emarea( 9tia c* e o3&ervat*( C
5emeie /nalt*$ 3lond*$ c' p*r'l /mpletit /ntr2o &ing'r* coad* pe &pate$ 'ndeva pe o
&trad* c'rat* din centr'$ c' l'me p'+in*$ n' prea departe de loc'l 'nde &e a5la el( n
pantaloni$ p'rta o .ac4et* 0a0i pe&te 'n p'lover maroni' '6at( C p*l*rie de&t'l de
a&em*n*toare c'
28
ANNE RICE
a l'i /i acoperea oc4ii /n a1a 5el$ /nc/t a3ia dac* i &e vedea o parte a 5e+ei dea&'pra
g'ler'l'i ridicat( Tocmai /1i p'nea g/nd'rile la ad*po&t$ /ncon.'r/nd'2&e c' 'n &c't
invi6i3il( Imaginea di&p*r'(
;a$ c4iar aici$ /1i a1tepta 5i'l$ pe %e&tat( ;e ce oare &e tem'&e /ntotdea'na el
pentr' o 5iin+* rece$ 5*r* 5ric*, Ea doar pentr' %e&tat &e temea( 8ine( Era m'l+'mit( 9i
%e&tat avea &* 5ie m'l+'mit(
;ar cel*lalt, %o'i&$ 3l/nd'l %o'i&$ c' p*r'l negr' 1i oc4ii ver6i$ al c*r'i pa&
6gomoto& 1i 5l'ierat'l /n timp'l mer&'l'i atr*gea' aten+ia t't'ror trec*torilor( (ouis,
unde eti0
Pe loc av' imaginea l'i %o'i& intr/nd /ntr2o camer* goal*( Tocmai 'rca&e &cara
din&pre pivni+a 'nde /1i 5*c'&e &omn'l de pe&te 6i$ &'3 o 3olt* a&c'n&* de 'n perete(
N' /1i d*dea &eama c* e o3&ervat( C' gri.*$ 5*c' c/+iva pa1i prin camera plin* de pra5
1i &e opri l/ng* 5erea&tra m'rdar*$ ca &* privea&c* 1ir'l ne&5/r1it al ma1inilor( Aceea1i
ca&* pe &trada ;ivi&adero( ;e 5apt$ nimic n' &e &c4im3a&e /ntre timp la 5*pt'ra acea&ta
elegant* 1i &en6'al*$ care &t/rni&e oarece t'm'lt c' pove&tea din Interviu cu un
*ampir. At/ta doar c* ac'm /l a1tepta pe %e&tat( l t'l3'ra&er* vi&ele< &e temea pentr'
%e&tat 1i era r*&colit de vec4i im3old'ri nede&l'1ite(
:*r* voie$ l*&* imaginea &* &e 1tearg*( Avea o adev*rat* &l*3ici'ne pentr' ace&t
%o'i&( ;ar &l*3ici'nea a&ta n' era /n+eleapt*$ pentr' c*$ de1i %o'i& era ed'cat 1i plin
de tandre+e$ /i lip&ea' p'terile 'imitoare ale l'i Ga3rielle &a' ale a5'ri&it'l'i ei de 5i'(
%o'i& p'tea &* &'pravie+'ia&c* tot'1i la 5el de m'lt ca 1i ei$ de a&ta era &ig'r( Ci'date
mai &/nt /ndr*6nelile la care tre3'ie &* rec'rgi pentr' a re6i&ta timp'l'i7 Poate c* e 1i
5el'l /n care te &'p'i &or+ii( ;ar at'nci$ c'm &e e?plic* ce &e petrec'&e c' %e&tat$
/nvin&$ p*r*&it plin de r*ni$ tot'1i din no' /n picioare, %e&tat$ care n' &e &'p'ne
nicic/nd(
Ga3rielle 1i %o'i& /nc* n' &e /nt/lni&er*( ;ar tot'l era /n reg'l*( Care ce2avea de
5*c't, S* le /nle&nea&c* /nt/lni2rea, Ce idee((( %a 'rma 'rmelor$ %e&tat avea &* o 5ac*
/n c'r/nd(
REGINA DAMNAILOR 29
9i iar 6/m3i( F)are a5'ri&it mai e1ti t'$ %e&tat/ ;a$ da$ 'n prin+ 1trengar(F Pe r/nd$
/i evoc* &il'eta 1i 5iece am*n'nt al c4ip'l'i( Cc4ii al3a1tri$ de g4ea+*$ &porind'21i
c'loarea c/nd r/de< 6/m3et'l genero&< 5el'l /n care /1i /m3ina &pr/ncenele c' o
/m3'5nare copil*rea&c*< momentele de ve&elie 1i de 'mor &ardonic( P/n* 1i +in'ta l'i
5elin* p'tea &* 1i2o /n5*+i1e6e( At/t de neo3i1n'it* la 'n tr'p at/t de v/n.o&( At/ta
vigoare$ ve1nic acea&t* vigoare /m3inat* c' 'n optimi&m ne+*rm'rit(
Adev*r'l e c* nici n' 1tia ce atit'dine &* adopte 5a+* de ce &e /nt/mpla$ dar tot'l
era 5a&cinant 1i di&tractiv( N'2i trecea$ de 3'n* &eam*$ prin minte &*2l pedep&ea&c* pe
%e&tat pentr' de6v*l'irea &ecretelor( Iar %e&tat conta&e$ de&ig'r$ 1i pe a1a ceva$ dar n'
po+i niciodat* &* 5ii &ig'r((( Poate c*$ de 5apt$ l'i %e&tat nici n'2i prea p*&a( n privin+a
a&ta nici el n' 1tia mai m'lt dec/t &minti+ii aceia din 3ar(
Ceea ce avea /n&emn*tate ac'm pentr' el era c*$ pentr' prima dat* d'p* at/ta
amar de ani$ &e &'rprindea g/ndind /n termeni de trec't 1i de viitor$ c* dintr2o dat*
pricepea c' limpe6ime care era nat'ra ace&tor noi vrem'ri( Cei Ce Tre3'ie P*6i+i
deveni&er* o 5ic+i'ne p/n* 1i pentr' propriii lor copii7 Trec'&e vremea c/nd 3*'torii de
&/nge$ care &em*na' pret'tindeni teroarea$ le c*'ta' morm/nt'l ca &* &oar3* din
&/ngele lor d*t*tor de p'teri( Nimeni n' mai credea /n ei$ nim*n'i n'2i mai p*&a7
E&en+a epocii aici &e a5la> m'ritorii avea' ac'm 'n &pirit m'lt mai practic 1i
re&pingea' la 5iecare pa& mirac'lo&'l( C' 'n c'ra. nemai/nt/lnit$ a' /ntemeiat o
remarca3il* &pirit'alitate n'mai pe adev*r'ri a5late /n &/n'l l'mii materiale(
;o'* &'te de ani &e &c'r&e&er* de c/nd$ pe o in&'l* din )editerana$ &t*t'&e de
vor3* c' %?&tat c4iar de&pre a&t5el de l'cr'ri /n5*pt'irea vi&'l'i 'nei l'mi 5*r* 6ei$
dar c' o moral* dev*rat*$ /n care i'3irea aproapel'i &* 5ie &ing'ra dogm*( 1 lume
creia noi nui aparinem. Iar ac'm o a&t5el de l'me era aproape reali6at*( %e&tat
intra&e /n legend*$ 'nde2ar tre3'i &* 5ie to+i 3*tr/nii diavoli$ 1i ar 5i vr't &* ia d'p* el
tot tri3'l 3le&temat$ incl'&iv pe Cei Ce
30
ANNE RICE
Tre3'ie P*6i+i$ c4iar dac* ei poate c* nici n' tre3'ia' &* a5le a&ta vreodat*(
Simetria l'cr'rilor /l 5*c' &* 6/m3ea&c*( N' n'mai c* ceea ce 5*cea %e&tat /l
/n5rico1a 1i /l 'mplea totodat* de admira+ie$ dar era pe de2a2ntreg'l c/1tigat de partea
l'i( P'tea &* /n+eleag* per5ect momeala pe care o repre6enta 5aima(
P*i$ el /n&'1i 5'&e&e /nc/ntat /ntr2'n 5el de2a drept'l r'1ino& de 5apt'l c* /1i v*6'&e
n'mele &cri.elit pe 'n perete de circi'm*( R/&e&e 3at.ocoritor$ e drept$ /n&* /i 5*c'&e
mare pl*cere &* r/d* de a1a ceva(
;oar l'i %e&tat /i p'tea trece prin cap intriga 'nei a&t5el de pie&e$ la 'rma 'rmelor$
a&ta 1i era$ nimic altceva$ 'n actor de 3'levard al vec4i'l'i regim$ devenit o vedet* /n
epoca acea&ta plin* de 5r'm'&e+i 1i de inocen+*7
Av'&e&e el /n&* dreptate &*2l m'1tr'l'ia&c* pe +/nc'l din 3ar 1i &*2i &p'n* c*
nimeni n'2l poate di&tr'ge pe prin+'l 1trengar, Tot'l era doar imagina+ie romantic*(
P'3licitate de 3'n* calitate( #devrul e c oricare dintre noi poate fi distrus... ,ntrun
fel sau altul. $n i &ei &e "rebuie $zii, asta e de netgduit.
Iar novicii ace1tia$ to+i &opiii ntunericului c'm /1i 6icea' ei /n1i1i$ era' aproape
nep'tincio1i( N' prin n'm*r ar 5i mai p'ternici( ;ar /n privin+a celor v/r&tnici, Cel
p'+in$ dac* %e&tat n2ar 5i pomenit de )ael 1i de Pandora( ;ar n' e?i&ta' oare 3*'tori
de &/nge 1i mai vec4i dec/t ace1tia$ 'nii de care nici m*car el n2a a5lat vreodat*, Se
g/ndi la amenin+area 6g/riat* pe perete> F5*pt'ri &tr*vec4i$ c'mplite((( c'no&c/nd'2ne
trec't'l$ atra&e de cine 1tie ce +int* &a' doar de po5ta de2a &e 5ace c'no&c'te$ &2or 5i
mi1c/nd pe ne&im+ite$ /n&* 5*r* gre1$ ca &* r*&p'nd* c4em*rii l'i,F
:' &'rprin& &* &imt* c*2l trec 5iorii< era 5rig$ dar pre+ de o clip* av' impre&ia c*
vede o .'ngl* 'n loc plin de verdea+*$ de miro&'ri tari$ 'nde c*ld'ra era
ne&*n*toa&*$ &'5ocant*( Imaginea &e 1ter&e 5*r* nici o e?plica+ie$ ca at/tea alte &emnale
1i me&a.e 5'lger*toare pe care le primea( ;e m'lt* vreme /nv*+a&e c'm &* /1i 5erece
mintea dinaintea ne&5/r1it'l'i 5l'? de voci 1i de imagini pe care
REGINA ;A)NADI%CR
31
p'terile &ale /i /ng*d'ia' &* le perceap*< tot'1i$ din c/nd /n c/nd$ ceva violent &a'
nea1teptat$ ca 'n +ip*t a&c'+it$ trecea dincolo de 3arier*(
Cric'm$ r*m*&e&e de&t'l* vreme /n ora1'l ace&ta( N2avea nici cea mai mic*
dorin+* &* &e ame&tece$ orice ar 5i 5o&t &* &e /nt/mple7 Se &im+ea /nc'rcat de propriile
&entimente( I &e 5*c'&e dor de ca&*( St*t'&e prea m'lt* vreme departe de Cei Ce
Tre3'ie P*6i+i(
;ar ce m'lt /i pl*cea &* 'rm*rea&c* activitatea m'l+imii de m'ritori$ parada
de6ordonat* a ma1inilor l'cioa&e( Nici m*car d'4orile otr*vitoare ale ora1'l'i n'2l
deran.a'( N' era' mai nepl*c'te dec/t p'toarea Romei antice$ a Antio4iei &a' a Atenei
c/nd mormanele de g'noaie 4r*nea' m'1tele ori 'nde te 'itai$ iar aer'l d'4nea a
3oal* 1i a 5oamete( ;a$ da$ ora1ele a&tea cali5orniene$ c'rate$ pline de c'lori pa&telate$
/l /nc/nta'( Ar 5i p't't &* /nt/r6ie la ne&5/r1it printre loc'itorii lor c' oc4i limpe6i 1i
4ot*r/+i(
Tre3'ia tot'1i &* &e /ntoarc* aca&*( )ai era' de&t'le 6ile p/n* la concert$ avea &*2l
vad* at'nci pe %e&tat$ dac* &e 4ot*ra((( Ce pl*c't e &* n' 1tii preci& ce ai de g/nd &*
5aci$ oric'm$ n' mai m'lt dec/t toat* l'mea a&ta care nici m*car n' credea /n e?i&ten+a
l'i7
Traver&* &trada Ca&tro 1i o l'* gra3nic /n &'& pe trot'ar'l lat al &tr*6ii )ar0et(
-/nt'l mai &l*3i&e< aer'l era aproape c*ld'+( )ergea c' 'n pa& egal$ i'te$ 3a c4iar &e 1i
p'&e pe 5l'ierat$ a1a c'm 5*cea ade&ea %o'i&( Se &im+ea 3ine( Uman( Apoi &e opri /n
5a+a maga6in'l'i de televi6oare 1i aparate de radio( Pe 5iecare ecran$ mic 1i mare$ &e
vedea %e&tat c/nt/nd(
R/&e din no'$ pe 5'ri1$ de tot acel ame&tec de ge&t'ri( S'net'l n' &e a'6ea$
/ngropat 5iind /n m*r'ntaiele aparatelor( Ar 5i 5o&t nevoie &* ca'te 5recven+a ca &*
poat* a'6i ceva( ;ar n' era oare min'nat &* privea&c* /n cea mai total* 1i nemiloa&*
lini1te &c*l/m3*iala 3lond'l'i prin+ 1trengar,
Camera de l'at vederi &e retr*&e&e ca &*2l 5ilme6e pe %e&tat /n picioare$ parc* /n
vid$ c/nt/nd la vioar*( C
32
ANNE RICE
noapte /n&telat* /l /ncon.'ra din c/nd /n c/nd( Apoi$ aproape 3r'&c$ &e de&c4i&e o
'1* d'3l* 1i ap*r' cripta Celor Ce Tre3'ie P*6i+i$ aproape aidoma c' cea real*7 Iar
/n*'ntr' A0a&4a 1i En0il$ adic* ni1te actori /n co&t'me egiptene$ c' pielea al3*$ c'
l'ngi plete negre 1i /mpodo3i+i c' 3i.'terii &clipitoare(
8ine/n+ele&( C'm de n'21i d*d'&e &eama c* %e&tat o &* /mping* p/n* la limit*
v'lgaritatea 1i am*girea c4in'itoare, Se /nclin* 1i /ncep' &* a&c'lte emi&i'nea( -ocea
l'i %e&tat acoperea vioara>
1, #3asha) 1, .n3il)
"aina no dezvluii,
#devrul nul rostii,
"cerea eun dar mai util)
9i2n vreme ce$ c' oc4ii /nc4i1i$ violoni&t'l contin'* &* c/nte$ A0a&4a &e ridic* lin
de pe tron( C/nd /1i de&c4ide oc4ii$ l'i %e&tat /i &cap* vioara din m/n*< c' mi1c*ri de
3alerin*$ A0a&4a /l atrage$ &e apleac* &*2i &'g* &/ngele 1i totodat* /i o5er* propri'l ei
g/t(
:ilm'l era 5*c't mai 3ine dec/t 1i2ar 5i imaginat el vreodat* ce m*ie&trie7 C/nd
vine moment'l &* &e tre6ea&c* 1i En0il$ ace&ta &e ridic* 1i /naintea6* ca o p*p'1*
mecanic* &pre cei doi ca &* /1i recapete regina( %e&tat e ar'ncat pe pardo&eala criptei(
Aicea 5ilm'l &e &55r1ea( Apari+ia &alvatoare a l'i )ari'& n' 5*cea parte din 5ilm(
A4a$ va &* 6ic* e' n' devin o cele3ritate a mic'l'i ecran$ m'rm'r* el 1i 6/m3i
cam acr'(
naint* &pre intrarea /n maga6in$ 'nde l'minile 5'&e&er* &tin&e(
Ca &* poat* intra$ t/n*ra 5emeie /l a1tepta /n 5a+a '1ii$ c' ca&eta video /n m/n*(
S/nt aici toate do'*&pre6ece$ &p'&e ea( C piele m*&linie de toat* 5r'm'&e+ea 1i
oc4i c*pr'i &omnolen+i( 8r*+ara de argint de la m/n* /i &tr*l'cea( Ce i&pititor7 Ea primi
3anii c' m'l+'miri$ 5*r* &*2i n'mere( S2a' dat pe vreo 6ece po&t'ri( %e2am g*&it pe&te
tot( Am i&pr*vit c' /nregi&trarea /nc* de ieri &ear*(
REGINA ;A)NADI%CR 33
Ai 5*c't o trea3* 3'n*$ &p'&e el( )'l+'me&c(
)ai &coa&e 'n teanc de 3ani(
N2a 5o&t mare 3*taie de cap$ &p'&e ea(
N' voia &* ia 3ac1i1(
4a o s primeti
%'* 3anii$ ridic/nd din 'meri$ 1i2i p'&e /n 3'6'nar(
N2a 5o&t mare 3*taie de cap( l atr*gea' e?pre&iile a&tea colorate de a6i( l atra&e 1i
mi1carea 3r'&c* a &/nilor ei /m3el1'ga+i$ prod'&* de /n*l+area 'merilor$ ca 1i r*&'cirea
rapid* a 1old'rilor &'3 p/n6a a&pr* a 3l'gilor$ care /i &'3linia &'ple+ea 1i 5r*ge6imea( C
5loare /n 5l*c*ri( C/nd de&c4i&e '1a$ /i atin&e '1or p*r'l /nt'necat 1i m*t*&o&( ;e
neconcep't &* te 4r*ne1ti c' &/ngele c'iva care tocmai +i2a dat o m/n* de a.'tor$ o
5iin+* inocent*( N2o &* 5ac a1a ceva7 Tot'1i$ o r*&'ci &pre el$ c' m/na /nm*n'1at*
&trec'rat* /n p*r &*2i &pri.ine cap'l>
;oar 'n mic &*r't$ &c'mpa mea(
Ea /1i /nc4i&e oc4ii< /ntr2o clipit* el /i &tr*p'n&e artera 1i /i &im+i &/ngele pe lim3*(
;oar 'n &trop( C &c/nteie min'&c'l* de c*ld'r* /n inim*$ care &e &i &tin&e pe loc( Apoi
r*ma&e c' 3'6ele pe g/t'l 5raged( i &im+ea p'l&'l( ;orin+a de a &or3i tot'l deveni gre'
de &'portat( Crim* 1i pedeap&*( i d*d' dr'm'l( i nete6i 3'clele moi 1i /i a+inti oc4ii
t'l3'ri(
#i s uii totul.
At'nci$ la revedere$ /i &p'&e ea$ 6/m3ind(
RE)ASE nemi1cat pe trot'ar'l p'&ti'( Iar &etea$ 'itat*$ +in't* /n 5r/'$ &e e&tomp*
treptat( Privi c'tia de carton /n care era ca&eta(
FPe vreo 6ece po&t'ri$ &p'&e&e ea( %e2am g*&it pe pe&te tot(F -a&*6ic* dac* a1a
&t*tea' l'cr'rile$ /n mod inevita3il$ cei ce era' /n pa6a l'i /l v*6'&er* de.a pe %e&tat pe
enorm'l televi6or din 5a+a tron'l'i( Era m'lt de c/nd 5i?a&e &'&$ dea&'pra acoperi1'l'i$
5ar5'ria antenei radiale care prindea toate emi&i'nile prin &atelit din l'mea /ntreag*(
Un mecani&m min'&c'l al calc'lator'l'i &c4im3a po&t'rile o dat* pe or*( ;e ani de
6ile &t*tea' 1i 5i?a' c' oc4ii lor mor+i imaginile colorate /n permanent*
34
ANNE RICE
mi1care( Care clipi&er* m*car a'6ind vocea l'i %e&tat &a' v*6/nd'2&e pe ei /n1i1i
oglindi+i pe ecran, /1i a'6i&er* ei oare n'mele intonate ca /ntr2'n imn,
Ei 3ine$ o &* a5le 5oarte c'r/nd( C &* le p'n* ca&eta( C &* &e 'ite atent la 5e+ele lor
/ng4e+ate 1i l'cioa&e ca &* &'rprind* ceva vreo reac+ie n' n'mai re5le?ele
l'minii(
FA4$ )ari'&$ )ari'&$ n2ai &* te dai 3*t't niciodat*$ n'2i a1a,F
Nici t'$ c' vi&'rile tale pro&te1ti$ n' e1ti mai 3'n dec/t %e&tat(
ERA mie6'l nop+ii c/nd a.'n&e aca&*(
nc4i&e '1a 3lindat*$ l*&/nd /n &pate 5'rt'na de 6*pad*$ 1i$ timp de o clip*$ &e l*&*
/nv*l'it de aer'l cald( -i&col'l /i /ng4e+a&e 5a+a 1i 'rec4ile$ prec'm 1i degetele
/nm*n'1ate( Ce pl*c't* era c*ld'ra7
N' &e a'6ea dec/t 6gomot'l 5amiliar al 'ria1elor generatoare 1i p'l&a+iile &la3e
venind de la televi6or'l din cript*$ de la m'lte &'te de metri ad/ncime( N' era oare
c4iar vocea l'i %e&tat, 8a da( :*r* nici o /ndoial*$ era' 'ltimele c'vinte melancolice
ale vre'n'ia dintre c/ntece(
:*r* gra3*$ /1i &coa&e m*n'1ile( Se de&coperi 1i /1i aran.* p*r'l c' m/na( 1i
plim3* atent privirea prin 4ol'l cel mare 1i prin &alon'l al*t'rat$ c*'t/nd cea mai
ne/n&emnat* 'rm* a trecerii c'iva pe2acolo(
;e 3'n* &eam* c* 'na ca a&ta era aproape c' nep'tin+*( Se g*&ea la m'l+i
0ilometri de l'mea modern*$ /ntr2o ne&5/r1it* /ntindere /ng4e+at* 1i acoperit* de
6*pad*( ;in o3i1n'in+*$ &e 'ita /n&* /ntotdea'na /ndeaproape la tot ce2l /ncon.'ra(
E?i&ta' 'nii care ar 5i p't't &* p*tr'nd* /n acea&t* 5ort*rea+*$ n'mai &* 5i 1ti't 'nde &e
a5l*(
Tot'l era /n reg'l*( Se opri /n 5a+a imen&'l'i acvari'$ 'n 3a6in de dimen&i'nile
'nei camere$ &pri.init de 6id'l &'dic al con&tr'c+iei( C' c/t* gri.* con&tr'i&e el 3a6in'l
a2ce&ta$ c' pano'ri din cea mai &olid* &ticl*$ c' ec4ipamentele cele mai 5ine( Se 'it* la
c/rd'rile de pe1ti m'lticolori ce dan&a' dincolo de geam 1i apoi &e pierdea' /n 5al&ele
ad/nc'ri( C imen&* alg* de mare &e leg*na$ o p*d're c'prin&* de 'n ritm 4ipnotic$
d'p* c'm pre&i'nea aerator'l'i o /mpingea dintr2'n loc /ntr2alt'l( Spectacol'l
REGINA DAMNAILOR 35
ace&ta /l captiva /ntotdea'na$ &e l*&a prin& de 5armec'l monotoniei( Cc4ii negri 1i
rot'n6i ai pe1tilor /i d*dea' 5iori$ t'5i1'rile acelea marine$ ml*dioa&e$ c' 5r'n6e gal2
3ene$ /l t'l3'ra' /ntr'c/tva$ dar mai m'lt dec/t orice era 5a&cinat de mi1care$ de
mi1carea aceea ne/ncetat*(
n cele din 'rm*$ &e /ndep*rt* de acvari' d'p* ce mai ar'nc* o privire l'mii
aceleia at/t de p're$ incon1tiente de propriile ei 5r'm'&e+i(
;a$ tot'l era a1a c'm &e c'vine(
Ce pl*c't era /n camerele a&tea 3ine /nc*l6ite( C/t prive1te mo3ilele /m3r*cate /n
piele$ /mpr*1tiate /n .'r'l imen&'l'i covor gro&$ r'3ini'$ nici 'na n' 5'&e&e depla&at*$
/n c*min$ lemne /ndea.'n&( C*r+ile aliniate pe eta.erele de pe pere+i( Iar colo$
magneto&cop'l$ gata pentr' a primi ca&eta c' I%e&tat( A&ta dorea$ &* &e a1e6e l/ng* 5oc
1i &* privea&c* 5ilmele video$ 'n'l d'p* alt'l( N'2l intriga' n'mai c/ntecele /n &ine$
dar 1i me1te1'g'l$ ame&tec'l dintre no' 1i vec4i 5el'l /n care %e&tat 5olo&i&e
mi.loacele video ca &* treac* drept 'n c/nt*re+ de roc0$ 'n m'ritor ca oricare alt'l care
vrea &* treac* drept 6e'(
1i &coa&e l'nga pelerin* cen'1ie 1i o a6v/rli pe 'n &ca'n( ;e ce oare /i 5*cea at/ta
pl*cere pove&tea a&ta, N'trim c' to+ii c'mva dorin+a de a 4'li cele &5inte$ de a
amenin+a 6eii c' p'mn'l, Poate c* a&ta era( C' &ecole /n 'rm*$ pe vremea Romei
antice$ c'm &e &p'ne ac'm$ el$ copil 3ine cre&c't$ &e di&tra&e /ntotdea'na de
ner'1inarea der3edeilor(
nainte de orice altceva$ ar tre3'i$ de&ig'r$ &* co3oare /n cript*( ;oar c/teva clipe$
at/t c/t &* &e a&ig're c* tot'l era /n reg'l*( S* veri5ice televi6or'l$ c*ld'ra$ comple?ele
&i&teme electrice( S* mai p'n* c/+iva c*r3'ni 1i mirodenii( Era at/t de '1or ac'm &* 5ie
/ngri.it* gr*dina a&ta de rai c' a.'tor'l &'r&elor 'ria1e de l'min* care /ntre+inea'
copacii 1i 5lorile a&emenea &oarel'i de a c*r'i l'min* /n&* n' &e 3'c'ra&er* nicic/nd(
)irodeniile tot'1i era' pre&*rate pe c*r3'nii /ncin1i$ ca /ntotdea'na$ c' m/na( 9i
mere' &e g/ndea la acea prim* dat* c/nd o 5*c'&e(
Era vremea &* ia 1i o c/rp* moale ca &*2i 1tearg* c' gri.*$ c' re&pect$ pe p*rin+i
&* c're+e pra5'l de pe corp'rile lor$ de pe 3'6e 1i de pe oc4i$ de pe oc4ii aceia
36
ANNE RICE
nemi1ca+i$ de g4ea+*( C/nd te g/nde1ti c* a mai trec't o l'n*( Un adev*rat
&acrilegi'(
/iai dus dorul, iubiii mei #3asha i .n3il0 Aceea1i pove&te(
Se g/ndea$ ca 1i alte da+i$ c* ei n2avea' 4a3ar$ c* p'+in le p*&a lor$ 5ie c* venea$ 5ie
c* pleca( )/ndria /n&* /i o5erea 1i o alt* po&i3ilitate> oare ne3'n'l /nc4i& c' 1apte
lac*te la 3alam'c n' &imte c4iar nimic pentr' &ervitor'l care /i ad'ce ap*, Compara+ia
n' e potrivit* pro3a3il( C' &ig'ran+* c* n' e o compara+ie pl*c't*(
Adev*rat$ &e p'&e&er* /n mi1care pentr' %e&tat$ prin+'l 1trengar$ da$ da A0a&4a
ca &*2i o5ere &/ngele ei mirac'lo&$ En0il ca &* &e r*63'ne( Iar %e&tat p'tea &* contin'e
la ne&5/r1it &* 5ac* 5ilme video de&pre a1a ceva( ;ar a&ta n' dovedi&e oare$ o dat*
pentr' totdea'na$ c* nici 'n'l dintre ei n' mai era /n toate min+ile, ;e&ig'r$ 'n
moment lic*ri&e /n ei o &c/nteie de via+*$ n' mai m'lt< n' 5'&e&e apoi prea gre' &*2i
read'c* la lini1te 1i la nemi1care pe tron'l de1ert*ci'nii lor(
C' toate ace&tea$ &e &im+i&e pro5'nd m/4nit( %a 'rma 'rmelor$ el n' 'rm*ri&e
niciodat* &* dep*1ea&c* emo+iile m'ritorilor$ ci &* Ie ra5ine6e mai degra3*$ &* le
de&copere iar*1i 1i iar*1i$ &* &e 3'c're de ele c' o c'prindere tot mai ad/nc*(( n
moment'l acela 5'&e&e gata &* &e /ntoarc* /mpotriva l'i %e&tat c' o 5'rie total 'man*(
"inere, de ce nu iai lua tu n gri% pe &ei &e "rebuie $zii, de vreme ce ei i
arat atta bunvoin0 #cum miar cdea bine s scap de corvoad. $ovara asta no
duc dect de prin zorii cretinismului
Adev*r'l e c*$ privind'2&e mai atent$ n' a&ta &im+ea( Nici at'nci$ nici ac'm( At/ta
doar c* &e l*&a&e o clip* p'rtat de m/nie( Contin'a &* /l i'3ea&c* pe %e&tat( :iecare
/mp*r*+ie are nevoie de 'n prin+ 1trengar( Iar t*cerea regel'i 1i a reginei era poate o
3inec'v/ntare$ dar /n egal* m*&'r* 1i 'n 3le&tem( In privin+a a&ta dntec'l l'i %e&tat
de6v*l'ia adev*r'l( ;ar cine2ar p'tea oare &* &p'n* care e realitatea,
C &* co3oare &ing'r mai t/r6i' c' ca&eta video 1i$ de 3'n* &eam*$ o &* vad* el
dac* ceva &e petrece$ dac* &'r2
REGINA DAMNAILOR 37
prinde 5ie 1i cea mai ne/n&emnat* tre&*rire$ cea mai '1oar* &clipire /n privirile lor(
Uite c* iar o iei ra6na((( %e&tat te 5ace &* te &im+i t/n*r 1i nerod( Gata &* te 4r*ne1ti
pe &eama inocen+ei 1i &* vi&e6i de6a&tre(
;e c/te ori$ de2a l'ng'l &ecolelor$ n' i &e ivi&er* a&t5el de &peran+e$ pentr' ca &* i
&e 5r/ng* apoi inima de d'rere( Trec'&er* ceva ani de c/nd le ad'&e&e 5ilme /n c'lori c'
r*&*rit'l &oarel'i$ c' cer al3a&tr'$ c' piramidele Egipt'l'i( A4$ ce min'ne7 n 5a+a lor
c'rgea Nil'l$ c' 'ndele &clipind /n &oare( El /n&'1i pl/n&e&e$ at/t de per5ect* era il'6ia>
i 5'&e&e c4iar team* &* n'2i 5ac* r*' &oarele din 5ilm$ de1i 1tia 3ine c* n' era c'
p'tin+*( ;ar n*&cocirea era /n &tare de 'na ca a&ta> &* &tea acolo$ privind r*&*rit'l
&oarel'i$ pe care n'2l mai v*6'&e de pe c/nd era m'ritor(
;ar Cei Ce Tre3'ie P*6i+i r*m*&e&er* /n contin'are c' o privire goal*$ total
indi5erent*$ dac* n' c'mva &'rprin&*$ o ne&5/r1it* mirare 5*r* o3iect$ care l'a p/n* 1i
dan&'l 5irelor de pra5 din aer drept ne&ecat i6vor de 5a&cina+ie,
Cine2ar p'tea &* 1tie, Ei avea' mai m'lt de patr' mii de ani /nainte m*car ca el &*
&e 5i n*&c't( Poate c* vocile omenirii /i a&'r6ea'$ at/t de a&c'+it le era &im+'l telepatic<
poate c* miliarde de imagini /n ve1nic* &c4im3are /i or3ea' c' de&*v/r1ire( ;e alt5el$
1tia el c'm a&emenea l'cr'ri 5'&e&er* gata &*2l &coat* din min+i 1i pe el p/n* ce
/nv*+a&e &* 5iltre6e &'nete 1i imagini(
i trec'&e prin minte c4iar &* ad'c* aparate medicale &o5i&ticate care &*2i /ng*d'ie
&* a5le ce &e /nt/mpl*$ &* le 5i?e6e electro6i pe cap$ &* le 'rm*rea&c* activitatea cere2
3ral*7 ;ar i &e p*r'&e de6g'&t*toare 5olo&irea 'nor a&t5el de 'nelte 'r/te 1i
ne/n&'5le+ite( %a 'rma 'rmelor$ era vor3a de regele 1i de regina l'i$ de Tat*l 1i de
)ama neam'l'i &*'( Ei domnea' &'3 acoperi1'l l'i /n pace$ 5*r* &* 5ie p'1i la
/ndoial*$ de do'* milenii(
C &ing'r* gre1eal* /1i rec'no1tea( n timp'l din 'rm* era 5oarte agre&iv( N' mai
.'ca rol'l de mare preot c/nd le
38
ANNE RICE
intra /n camer*( N'( Avea 'n ton 3ici'itor 1i &arca&tic$ iar a&ta n' era demn de el(
Poate c* era ceea ce &e n'me1te F5ire modern*F( C'm ar 5i p't't cineva &* tr*ia&c*
/ntr2o l'me a rac4etelor &pre l'n* 5*r* o con1tiin+* de &ine ira&ci3il*$ gata &*
&ocotea&c* drept amenin+are orice vor23'li+* de pro&t g'&t, Iar el n' d*d'&e niciodat*
'it*rii &ecol'l /n care &e a5la(
Cric'm$ mai /nt/i$ era nece&ar &* co3oare /n cript*( 9i &* /1i p'ri5ice g/nd'rile a1a
c'm &e c'vine( N' &e va d'ce la ei plin de indignare 1i nici di&perat( )ai t/r6i'$ d'p*
ce avea &* vad* 5ilm'l de pe ca&et*$ o &*2l dea 1i pentr' ei( C &* r*m/n* acolo$ &*2i
o3&erve( ;ar ac'm era lip&it de p'teri(
Intr* /n a&cen&or'l de o+el 1i ap*&* pe 3'ton( Scr/1net'l aparat'rii electronice 1i
3r'&ca &en6a+ie de pierdere a gravita+iei /i prod'&er* o '1oar* &en6a+ie de pl*cere(
Epoca a&ta de a6i era plin* de at/tea 6gomote noi7 Te &im+eai /nviorat( )ai era 1i
&'per3a '1'rin+* c' care co3ora at/tea &'te de metri printr2'n p'+ c' pere+ii de g4ea+*
pentr' a a.'nge la camerele l'minate electric de dede&'3t(
;e&c4i&e '1a 1i intr* /n coridor'l acoperit de covoare( ;in cript* &e a'6ea iar*1i
%e&tat c/nt/nd$ 'n ritm mai vioi$ mai ve&el$ iar vocea l'i acoperea &'&pinele r*&'cite$
ml*diate electronic 1i to3ele care r*&'na' ca ni1te t'nete(
Ceva n' era tot'1i c'm &e c'venea( naint/nd pe coridor$ /1i d*d' pe loc &eama(
)'6ica &e a'6ea prea tare$ prea limpede( Iar '1ile de la anticamera criptei era' larg
de&c4i&e7
A.'n& la intrare$ con&tat* c* '1ile comandate electronic 5'&e&er* /mpin&e c/t colo(
C'm 5'&e&e oare c' p'tin+*, El era &ing'r'l care c'no1tea cod'l pentr' toate 1ir'rile
acelea de 3'toane de pe calc'lator( A do'a perec4e de '1i 5'&e&e la r/nd'l ei de&c4i&*$
1i2a treia la 5el( ;e 5apt$ &e 'ita de2a drept'l /n cript*$ privirea i &e oprea direct pe
peretele al3 de marm'r*( %'minile colorate proiectate de televi6or parc* era' ale
5oc'l'i din c*min(
REGINA DAMNAILOR 39
Iar vocea l'i %e&tat prindea eco' /n /nc*perea aceea c' pere+i de marm'r* 1i c'
tavan 3oltit(
5drobiine, frai i surori,
lupta a nceput.
$ricep ce vedei voi atunci
cnd m privii pe mine.
Tra&e /ncet aer /n piept( Nici 'n alt &'net /n a5ar* de melodie$ care ac'm &e
e&tompa$ /nloc'it* de 5lec*reala m'ritoare( ;ar n' era prin prea.m* nici 'n intr'&( N'$
1i2ar 5i dat &eama( Nimeni n' p*tr'n&e&e /n vi6'ina l'i( in&tinct'l i2o &p'nea clar(
Sim+i o d'rere a&c'+it* /n piept( Apoi 'n &'5l' 5ier3inte pe 5a+*( Nemaipomenit7
Trec' prin anticamerele de marm'r* 1i &e opri la '1*( Se r'ga oare, -i&a, 9tia c*
'rma &*2i vad* pe Cei Ce Tre3'ie P*6i+i /n +in'ta lor o3i1n'it*( 9i /n c'r/nd o &*
g*&ea&c* 1i o e?plica+ie a '1ilor de&c4i&e$ vre'n &c'rt circ'it &a' vreo &ig'ran+* ar&*(
C' toate a&tea$ 3r'&c$ 5' c'prin& n' de 5ric*$ ci de o pre&im+ire$ ca 'n t/n*r mi&tic
pe cale &* /1i vad* 6e'l /n carne 1i oa&e &a' &*2i apar* /n palme &tigmatele(
P*tr'n&e calm /n &ala tron'l'i(
Timp de2o clip* n' /1i d*d' &eama de nimic( -edea ceea ce &e a1tepta &* vad*$
camera l'ng*$ plin* de copaci 1i de 5lori$ 3anca de piatr* care &l'.ea drept tron$ iar mai
departe enorm'l ecran de televi6or pe care &e perinda' oc4i 1i g'ri 1i de 'nde &e
a'6ea' r/&ete 5*r* importan+*( Apoi /nregi&tr* realitatea> pe tron n' mai era a1e6at
dec/t 'n corp< iar corp'l ace&ta era aproape complet tran&parent7 C'lorile violente care
venea' de la ecran'l televi6or'l'i /ndep*rtat &e vedea' direct prin el7
N' &e poate$ n' era c' p'tin+*7 /arius, uitte atent $n i simurile tale se pot
nela. A&emenea 'n'i m'ritor t'l3'rat$ /1i d'&e m/inile la cap$ &* &e concentre6e(
Ce vedea era &patele l'i En0il$ care deveni&e 'n &oi de &tat'ie de &ticl* l*ptoa&*$
prin care &e 5iltra' l'mini colo2
40
ANNE RICE
rate( ;oar p*r'l negr' /i r*m*&e&e ne&c4im3at( 8r'&c$ o p/lp/ire /i c*6' pe c4ip$
care &tr*l'ci palid(
El cl*tin* din cap( N' e c' p'tin+*( Apoi /1i 5*c' &ing'r c'ra.> FP*&trea6*2+i
calm'l$ )ari'&$ 1opti$ ia2o c' 3ini1or'l(F
;ar i &e ame&teca' /n minte o m'l+ime de 3*n'ieli( -eni&e cineva$ cineva mai
&tr*vec4i 1i mai p'ternic dec/t el$ cineva care d*d'&e de Cei Ce Tre3'ie P*6i+i 1i care
&*v/r1i&e ceva /n5ior*tor7 9i a&ta n'mai din vina l'i %e&tat7 %e&tat$ care de&t*in'i&e
&ecret'l l'mii /ntregi(
Sim+i c'm i &e /nmoaie gen'nc4ii( Inimagina3il7 N' mai av'&e&e a&t5el de
&l*3ici'ni omene1ti de at/t de m'lt* vreme$ /nc/t le 'ita&e c' de&*v/r1ire( :*r* gra3*$
&coa&e o 3ati&t* 5in* din 3'6'nar( 1i 1ter&e 3ro3oanele &/ngerii de &'doare de pe
5r'nte( Porni apoi &pre tron 1i /i d*d' ocol p/n* ce$ /n 5ine$ &e a5l* c4iar /n 5a+a corp'l'i
regel'i(
Era En0il$ a1a c'm 5'&e&e de do'* mii de ani$ c' p*r'l l'i negr' /mpletit /n codi+e
l'ngi at/rn/nd'2i p/n* la 'meri( )arele g'ler de a'r a1e6at pe piept'l neted$ 5*r* p*r$
5'&ti+a de p/n6* 5in* imac'lat*$ c' pli&e'rile 3ine aran.ate$ inelele de pe degetele
nemi1cate$ toate era' la loc'rile lor(
;ar corp'l parc* era de &ticl*7 9i complet golit pe din*'ntr'7 P/n* 1i or3itele
mari$ &clipitoare$ ale oc4ilor$ era' tran&parente$ cerc'le+e e&tompate de5inind iri&'l(
N'$ ia &tai( Uit*2te 3ine( ;a$ iat*$ &e pot vedea oa&ele$ parc* &/nt tot din carne$ &/nt
acolo$ la 5el ca 1i 5ina re+ea de vene 1i artere$ parc* e 1i ceva ce &eam*n* a pl*m/ni
/n*'ntr'$ dar &/nt tran&paren+i ac'm$ tot'l are aceea1i con&i&ten+*( Carece i &e
/nt/mpla&e,
Iar tran&5ormarea contin'a( C4iar &'3 oc4ii l'i$ c'loarea l*ptoa&* pierea( Tr'p'l
&e '&ca$ devenea 1i mai tran&parent(
l atin&e c' gri.*( N' era deloc &ticl*( C coa.*(
;ar atingerea de6ec4ili3ra&e corp'l$ care &e cl*tin*$ apoi c*6' pe pardo&eala de
marm'r*$ c' oc4ii aceia de&c4i1i$ c' mem3rele /n+epenite /n vec4ea lor po6i+ie(
S'net'l prod'& ad'cea c' cel al 'nei in&ecte care &e a1a6* din 63or(
REGINA DAMNAILOR 41
;oar p*r'l &e mi1c*( P*r'l moale 1i negr'( ;ar 1i el &e tran&5orma&e( Se de&5*cea
/n 3'c*+ele( Se 5r/ngea /n +ep'1e mici 1i &clipitoare( C'rent'l prod'& de ventilatoare le
/mpr*1tie ca pe ni1te paie( 9i c'm p*r'l n' mai acoperea g/t'l$ v*6' acolo do'* 'rme
/nnegrite de col+i( Era' r*ni care n' &e vindeca&er* /nc*$ a1a c'm ar 5i tre3'it$ c*ci tot
&/ngele t*m*d'itor 5'&e&e e?tra& din corp(
FCine2a 5*c't a&ta,F$ m'rm'r* el$ &tr/ng/nd m/na dreapt* /n p'mn$ de parc* a&ta
p'tea &*2l /mpiedice &* +ipe( Cine2i 5'ra&e p/n* 1i 'ltima pic*t'r* de via+*,
)oartea &e c'i3*ri&e /n tr'p'l acela( N' mai era nici o /ndoial*( ;ar ce &e
a&c'ndea oare /n &patele ace&t'i ori3il &pectacol,
Regele no&tr'$ Tat*l no&tr'$ aI 5o&t di&tr'&( Iar e' contin'' &* 5i' /n via+*< re&pir(
A&ta n' poate /n&emna dec/t c* principi'l primordial e con+in't /n ea. Ea a 5o&t cea
dint/i$ /n ea a 5o&t &'r&a dintotdea'na( -i pe ea a luato cineva)
S* ca'te /n pivni+*( S* ca't prin ca&*( ;ar a&tea era' doar ni1te g/nd'ri r*t*cite$
ne3'ne1ti( N' intra&e nimeni$ 1tia 3ine a&ta( ;oar o 5iin+* ar 5i p't't &*v/r1i c'mplita
5apt*( ;oar o 5iin+* p'tea &* 1tie c* l'cr'l era c' p'tin+*7
R*ma&e nemi1cat( C' oc4ii 5i?a+i pe corp'l de pe .o&$ v*6' c'm devenea /n
/ntregime tran&parent( ;e2ar p'tea m*car &*2l pl/ng*$ ar tre3'i &*2l pl/ng* cineva( S2a
d'&$ &2a d'& c' tot ce a 1ti't el c/ndva$ c' tot ce a v*6't 1i a tr*it( P/n* 1i a&ta &e
termina( ;ar i &e p*rea c' nep'tin+*$ de neaceptat(
n&* n' era &ing'r( Cineva &a' ceva tocmai ie1i&e din &ala tron'l'i$ &e &im+ea
o3&ervat(
Timp de2'n moment 'n moment de total* ne3'nie r*ma&e c' oc4ii a+inti+i
a&'pra tr'p'l'i regel'i pr*3'1it( ncerca &* /n+eleag* pe c/t p'tea$ /n lini1te$ ce &e
petrecea /n .'r( :*pt'ra &e apropia de el ac'm$ 5*r* nici 'n &'net< c' coada oc4i'l'i
g4ici o pre6en+* gra+ioa&*$ care ocoli tron'l 1i &e opri l/ng* el(
9tia cine era 'm3ra$ cine tre3'ia &* 5ie$ era$ de a&emenea$ con1tient c* &e
apropia&e de el c' pa1ii 'nei 5iin+e /n via+*( C' toate ace&tea$ c/nd ridic* oc4ii$ n' era
/n nici 'n 5el preg*tit pentr' o a&emenea &'rpri6*(
42
ANNE RlCE
A0a&4a$ /n picioare$ la c/+iva centimetri de el( C' pielea ei de totdea'na$ al3*$
5erm* 1i opac*( J/m3ind$ o3ra.ii /i &tr*l'cea' &ide5ii$ avea oc4ii vii 1i 'me6i$ c' '1oare
rid'ri /n .'r( Cc4ii /i &clipea' de o evident* vitalitate(
C privi /n t*cere( i v*6' degetele pline de inele ridic/nd'2&e &pre 'm*r'l l'i(
nc4i&e oc4ii$ apoi /i de&c4i&e din no'( ;e do'* mii de ani /i vor3i&e /n toate lim3ile
p*m/nt'l'i /i adre&a&e r'g*min+i$ o implora&e$ &e pl/n&e&e$ /i 5*c'&e m*rt'ri&iri
iar ac'm n' g*&ea nimic de &p'&( i privea doar 5ream*t'l 3'6elor$ &clipirea caninilor$
rec'noa1terea /ng4e+at* din oc4i 1i ad/ncit'ra d'lce dintre &/ni$ &'3 colier'l de a'r(
Ai 5*c't o trea3* 3'n*$ &p'&e ea( )'l+'me&c7
Avea o voce .oa&*$ pro5'nd*$ 5r'moa&*( ;ar intona+ia$ vor3ele &p'&e((( era' ale
l'i7 Era' vor3ele pe care el le &p'&e&e 5etei de la maga6in'l de di&c'ri$ /n ora1$ c'
c/teva ore /n 'rm*7
;egetele /l &tr/n&er* de 'm*r(
A4$ )ari'&$ )ari'&$ contin'* ea &*2l imite$ n2ai &* te dai 3*t't niciodat*$ n'2i
a1a, Nici t'$ c' vi&'rile tale pro&te1ti$ n' e1ti mai 3'n dec/t %e&tat(
Iar*1i ro&tea c4iar vor3ele l'i$ e?act ce /1i &p'&e&e &ing'r la San :ranci&co$ pe
&trad*( R/dea de el7
9i el ce &im+ea, C 5ric* teri3il*, Ur*$ poate, C 'r* care 6*c'&e /n el timp de
&ecole$ ame&tecat* c' m/4nire 1i c' plicti&eal*$ c' regrete pentr' inima l'i de m'ritor$
o 'r* care &e 'm5la ac'm /n el c'm n' /1i /nc4ip'i&e nicic/nd( N' /ndr*6nea nici &* &e
mi1te$ nici &* vor3ea&c*( Ura a&ta era at/t de nea1teptat* 1i de 'imitoare$ 1i /i
c'prin&e&e /ntr2at/t /ntreaga 5*pt'r*$ /nc/t n' p'tea 5ace nimic nici &* o &t*p/nea&c*$
nici &* o priceap*( i era c' nep'tin+* &* /1i 5orm'le6e vre'n g/nd(
;ar ea 1tia( ;e&ig'r( 9tia tot'l$ /i c'no1tea orice g/nd$ orice c'v/nt$ orice 5apt*$
a&ta /i com'nica de 5apt( 9ti'&e tot'l dintotdea'na$ tot'l$ orice voi&e &* 1tie$ 1ti'&e7
9ti'&e 1i c* acel corp inert de l/ng* ea n' &e mai p'tea ap*ra( Iar clipa care ar 5i tre3'it
&* repre6inte 'n adev*rat tri'm5 era c'mplit*7
REGINA DAMNAILOR 43
R/&e /nceti1or$ privind'2l( Pentr' el r/&'l ace&ta era gre' de &'portat( ;orea din
toat* 5iin+a &*2i 5ac* r*'$ &* o di&tr'g*$ /mpre'n* c' to+i 'rma1ii ei 3le&tema+i 1i
mon&tr'o1i7 S* pierim to+i o dat* c' ea7 ;e i2ar 5i &tat /n p'tin+*$ ar 5i di&tr'&2o pe loc7
I &e pKra c* ea ar cl*tina cap'l /n &emn de apro3are$ ar*t/nd'2i c* /l /n+elegea( Ce
teri3il* in&'lt*( Ei 3ine$ n' /n+elegea( N'2i mai tre3'ia m'lt 1i avea &* i63'cnea&c* /n
lacrimi$ ca 'n copil( Se 5*c'&e o gre1eal* nemaipomenit*$ &e prod'&e&e ceva teri3il(
Sc'mp'l me' &ervitor$ &p'&e ea$ c' 'n 6/m3et plin de 5al&* am*r*ci'ne$ 1tii
3ine c* n2ai p't't niciodat* &* m* opre1ti(
;ar ce dore1ti, Ce plan'ri ai,
mi pare r*'$ ro&ti ea c' ne&p'&* polite+e$ a1a c'm /i 6i&e&e el t/n*r'l'i din 3ar(
Ac'm tre3'ie &* plec(
A'6i 6gomot'l /nainte de a vedea c'm &e crap* pardo&eala$ c' 'n &cr/1net de
metal &5/1iat( C*dea$ iar ecran'l televi6or'l'i e?ploda&e 1i cio3'ri 5ine /i p*tr'ndea' /n
piele ca nen'm*rate mici p'mnale( Url* ca 'n om$ de data a&ta c4iar de 5ric*( G4ea+a
&e cr*pa$ m'gind$ pr*3'1ind'2&e apoi pe&te el(
A0a&4a7 C*dea /ntr2o cr*p*t'r* imen&*$ &e &c'5'nda /ntr2'n 5rig ar6*tor(
A0a&4a7 'rl* el iar*1i(
;ar ea di&p*r'&e$ iar el /1i contin'a c*derea( Apoi g4e+'rile &parte$ pr*3'1ind'2&e$
/l prin&er* &'3 ele$ /l /ngropar*$ &trivind'2i 3ra+ele$ picioarele$ 5a+a( Sim+i c'm i &e
&c'rgea &/ngele din r*ni 1i /ng4e+a( N' p'tea &* &e mi1te( N' p'tea &* re&pire( ;'rerea
era teri3il*$ in&'porta3il*( n mod ine?plica3il$ rev*6' o clip* aceea1i .'ngl* pe care o
percep'&e mai devreme( @'ngla 'med*$ 5ier3inte$ prin care /nainta o 'm3r*( Apoi
imaginea di&p*r'( C/nd 'rl* din no'$ de data a&ta era pentr' a2l preveni pe %e&tat>
$rime%die. (estat, ia aminte) 'ntem cu toii n prime%die.
Apoi n' mai &im+i dec/t 5rig'l 1i d'rerea 1i /1i pierd' c'no1tin+a( -i&a$ &oarele
&tr*l'cea dea&'pra 'nei pa.i1ti
44
ANNE RICE
ver6i( ;a$ &oarele cel 3inec'v/ntat( Era /n mre.ele vi&'l'i ac'm( 9i 5emeile$ ce
5r'mo& era p*r'l lor ro1'( ;ar ce era oare acolo$ &'3 5r'n6ele o5ilite de pe cata5alc,
PARTEA NTI
CALEA SPRE VAMPIRUL LESTAT
6zuind s potrivesc ntrun cola%
albina, zarea muntoas, umbra copitei mele 6zuind s le rnduiesc laolalt,
legate prin firul
gndului raional, strlucit, molecular ntins
dea lungul a tot ce e7ist
6zuind
s spun c vd n tot ce vd
locul unde andreaua
a nceput tapiseria ns, vai,
totul pare i parte, i ntreg
triasc lumina ochilor i inima senin.
STAN RICE
din F:o'r ;aL& in Anot4er CitLF
'ome (amb 89:;<=
1
%EGEN;A GE)ENE%CR
' o rosteti
n ritmic
nlnuire.
Fpturile vii
amnunt cu amnunt.
' o rosteti
cum se cuvine, cu ritmul
nchegat n form.
Femeie. 4rae ridicate. Devornd umbre.
STAN RICE
din FElegLF
>hitebo? (1!B#
S'n2o /n loc'l me'$ te rog$ &p'&e el( Sp'ne2i c* am av't vi&e e?trem de
ci'date$ c* era' /n leg*t'r* c' gemenele( Tre3'ie &2o &'ni7
:iic*2&a n' avea c4e5 &2o 5ac*( Se 'ita la el c'm &e c4in'ia &*21i +in* cartea(
)/inile /i era' ac'm d'1mani$ a1a 6icea ade&ea( %a no'*6eci 1i 'n' de ani de2a3ia mai
p'tea +ine /n m/n* 'n creion$ de2a3ia mai /ntorcea o pagin*(
;ar$ tat*$ 5emeia aceea poate c* nici n' mai e /n via+*(
To+i cei pe care2i c'no&c'&e era' mor+i( El &'pra2vie+'i&e colegilor$ &'rorilor 1i
5ra+ilor l'i$ tr*i&e mai m'lt c4iar dec/t doi dintre copiii l'i( ntr2'n 5el tragic$ &'pra2
48
ANNE RlCE
vie+'i&e 1i gemenelor$ c*ci nimeni n'2i mai citea ac'm cartea( Nim*n'i n'2i mai
p*&a de Flegenda gemenelorF(
N'$ n'$ &'n2o$ /i &p'&e iar( Tre3'ie &2o &'ni( S*2i &p'i c* am av't 'n vi& de&pre
gemene( %e2am v*6't /n vi&(
;e ce2ar p'tea &2o intere&e6e a1a ceva,
:iic*2&a l'* agenda tele5onic* 1i /ncep' &* o r*&5oia&c* pe /ndelete( )or+i$ to+i
oamenii ace1tia$ mor+i de m'lt( Cei care cola3ora&er* c' tat*l ei /n at/tea e?pedi+ii$
editori 1i 5otogra5i care l'cra&er* /mpre'n* c' el la carte( ;ar 1i adver&arii$ de la cei
care 6i&e&er* c* /1i ri&ipe1te via+a degea3a$ c* cercet*rile l'i n' a' d'& la nimic$ p/n* la
cei mai vir'len+i$ care /l ac'6a&er* c* 5al&i5ica&e 5otogra5iile 1i c* min+i&e c' privire la
grote$ l'cr'ri pe care tat*l ei n' le 5*c'&e nicic/nd(
Ea de ce2ar mai 5i /n via+*$ 5emeia care 5inan+a&e toate e?pedi+iile de dem'lt$
5emeia 3ogat* care le trimi&e&e at/+ia 3ani timp de2at/+ia ani,
Tre3'ie &2o rogi &* vin*7 S*2i &p'i c* e 5oarte important$ &*2i de&crii ce am
v*6't /n vi&(
S* vin*, Tocmai la Rio de @aneiro$ pentr' c* 'n 3*tr/n av'&e&e vi&e ci'date, :iica
de&coperi pagina 3'n*$ de&ig'r$ era acolo 1i n'mele$ 1i n'm*r'l de tele5on( 9i data' de
n'mai doi ani$ data era notat* al*t'ri(
Tr*ie1te la 8ang0o0$ tat*(
Care c/t o 5i cea&'l la 8ang0o0, N2avea nici o idee(
C &* vin* p/n* la mine( S/nt &ig'r c2o &* vin*(
nc4i&e oc4ii 1i &e &pri.ini iar de pern*( Era at/t de mic'+ ac'm$ parc* intra&e la
ap*( ;ar c/nd de&c4i&e oc4ii$ cel care o privea era din no' tat*l ei$ /n ci'da pielii
/ng*l3enite 1i a&prite$ c' pete negre pe do&'l m/inilor 63/rcite$ c' crani'l ple1'v(
;*dea impre&ia c* a&c'lta m'6ica ac'm$ c* a'6ea vocea cati5elat* a l'i %e&tat( C
&* mic1ore6e vol'm'l dac* /l +inea trea6( N' prea &e omora ea d'p* c/nt*re+ii de roc0$
dar ace&ta /i pl*cea(
Sp'ne2i c* tre3'ie neap*rat &*2i vor3e&c7 6i&e el 3r'&c$ de parc* 1i2ar 5i revenit
dintr2'n le1in(
REGINA DAMNAILOR 49
8ine$ tat*$ dac* a1a vrei t'( Se2ntoar&e &* &ting* lampa de pe noptier*( Ac'm$
c'lc*2te(
S* n' ren'n+i p/n* n' dai de ea( Sp'ne2i((( gemenele7 %e2am v*6't pe gemene(
Era /n prag'l camerei c/nd o mai c4em* c' 'n'l din gemetele acelea nea1teptate$
care2o &peria' de 5iecare dat*( ;in 4ol'l l'minat$ /l v*6' c'm arat* c' deget'l c*r+ile
de pe ra5t'rile de pe perete(
Ad'2mi2o$ /i &p'&e(
Se c4in'ia &* &e ridice /n cap'l oa&elor(
Cartea$ tat*,
;e&pre gemene$ po6ele(((
%'* de pe ra5t vec4i'l vol'm 1i i2l ad'&e$ i2l p'&e /n poal*( i propti pernele mai
&'& 1i aprin&e iar*1i veio6a(
I &e &tr/ngea inima &*2l &imt* at/t de '1or c/nd /l ridica$ &*2l vad* c4in'ind'2&e &*
/1i p'n* oc4elarii c' rame de argint pe na&( El /1i l'a&e creion'l /n m/n*$ &*2l a.'te la
citit$ gata &* ia note$ c'm 5*c'&e dintotdea'na$ dar apoi /l &c*p*$ iar ea /l prin&e 1i2l
p'&e la loc pe ma&*(
T' d'2te 1i &'n2o7 /i 6i&e(
A5irm* din cap( ;ar r*ma&e acolo$ /n ca6 c* ar mai avea nevoie de ea( ;in camera
ei m'6ica &e a'6ea ac'm 1i mai tare$ era 'n'l dintre c/ntecele /n care vocea era mai
metalic*$ mai r*g'1it*( ;ar el n' p*rea &* 3age de &eam*( C' mare gri.* /i de&c4i&e
cartea 1i d*d' paginile p/n* la prima plan1* d'3l* /n c'lori(
C'no1tea 5oarte 3ine toate 5otogra5iile a&tea$ /1i amintea c'm$ mic* 5iind$ 'rca&e
panta l'ng* a m'ntel'i CKrmei /mpre'n* c' el$ p/n* la grot*( Acolo o g4ida&e prin
/nt'neric 1i pra5$ l'min/nd c' lanterna /n &'&$ 1i2i ar*ta&e de&enele &cri.elite pe &t/nc*(
Acolo$ cele do'* &il'ete$ le ve6i, -e6i 5emeile acelea c' p*r ro1',
%a /ncep't /i 5'&e&e gre' &* de&l'1ea&c*$ /n l'mina c4ioar* a lanternei$ &il'etele
r'dimentare$ &cri.elite c' vre'n 3*+( :'&e&e m'lt mai &impl' &* &t'die6e mai t/r6i'
ceea ce revela' magni5ic 5otogra5iile m*rite(
"= ANNE RlCE
;ar n2avea &* 'ite niciodat* acea prim* 6i$ c/nd el /i ar*ta&e 5iecare mic de&en$
'n'l d'p* alt'l> gemenele dan&/nd /n ploaia care c*dea &'3 5orm* de mici Unii dintr2
'n nor a3ia &c4i+at< gemenele /n gen'nc4i de2o parte 1i de alta a cata5alc'l'i pe care
era /ntin& 'n corp c'5'ndat /n &omn &a' /n moarte< gemenele 5*c'te pri6oniere 1i
a1tept/nd .'decata /n 5a+a 'n'i tri3'nal 5ioro&< gemenele evad/nd( Apoi c/teva 5ig'ri
aproape 1ter&e$ din care n' &e mai p'tea rec'pera nimic< 1i2n 5ine$ o &ing'r* 5emeie$
pl/ng/nd$ c' lacrimile care c*dea' /n mici linii$ /ntocmai ca ploaia$ din oc4i care$ la
r/nd'l lor$ n' era' dec/t do'* linii negre(
Toate de&enele 5'&e&er* &cri.elite pe 1t/nc* 1i colorate apoi c' diver1i pigmen+i>
portocali' pentr' p*r$ cret* al3* pentr' 4aine$ verde pentr' plantele din .'r$ c4iar 1i
al3a&tr' pentr' cer'l de dea&'pra cap'l'i( Trec'&er* 1a&e mii de ani de c/nd 5'&e&er*
5*c'te /n grota a&ta /nt'necat*(
N' era' mai noi nici de&enele practic identice$ de&coperite /ntr2o alt* pe1ter*
5oarte p'+in pro5'nd*$ aproape de v/r5'l &t/nco& al l'i G'aLna Picc4'$ la cap*t'l
cel*lalt al p*m/nt'l'i(
l /n&o+i&e 1i de data aceea pe tat*l ei$ la 'n an d'p* prima c*l*torie( Traver&a&er*
r/'l Ur'3am3a 1i /nainta&er* prin .'ngla per'vian*( ;e&enele repre6enta' acelea1i
do'* gemene$ dar &til'l$ 5oarte a&em*n*tor$ pre6enta tot'1i 'nele deo&e3iri(
Pe peretele neted de &t/nc* era' de&enate acelea1i &cene> ploaia$ gemenele dan&/nd
ve&ele( Apoi$ &cena din 5a+a cata5alc'l'i$/n care toate am*n'ntele era' 6'gr*vite c'
drago&te( Acolo era /ntin& corp'l 'nei 5emei$ 1i 5iecare 5at* avea /n m/ini c/te 'n
min'&c'l plato' 5oarte 3ine de&enat( Ceremonia era /ntrer'pt* de ni1te &olda+i /narma+i
c' &*3ii( Gemenele$ /n lacrimi$ era' 5*c'te pri6oniere( Urma .'decata 1i evadarea( n
alt de&en$ aproape 1ter&$ dar par+ial /nc* vi6i3il$ gemenele avea' /ntre ele 'n copil$ 'n
3alot min'&c'l c' do'* p'ncte /n loc de oc4i 1i c' 'n mo+ de p*r ro1'< /n 'rm*tor'l /l
/ncredin+a' ca pe o
REGINA DAMNAILOR 51
comoar* altor per&ona.e$ c*ci din no' ap*rea' amenin+*tori c/+iva &olda+i(
In cel din 'rm*$ era repre6entat* 'na &ing'r* dintre ele$ printre copacii 5r'n6o1i ai
.'nglei$ c' 3ra+ele /ntin&e$ de parc* o c*'ta pe &ora ei$ iar pigment'l ro1' 5olo&it pentr'
p*r era &/nge '&cat(
1i amintea 5oarte 3ine ce emo+ionat* 5'&e&e( mp*rt*1i&e e?ta6'l tat*l'i ei la
ideea c* a g*&it gemenele /n do'* loc'ri at/t de /ndep*rtate 'n'l de alt'l$ repre6entate
de acelea1i de&ene primitive$ a&c'n&e /n pe1terile acelea$ 'na din m'n+ii Pale&tinei 1i
cealalt* din Per'(
%or li &e p*rea eveniment'l i&toric cel mai important$ nimic n'2l p'tea egala(
;'p* vre'n an$ &e de&coperi&e /ntr2'n m'6e' din 8erlin 'n va& pe care era'
repre6entate acelea1i 5ig'ri$ c' plato'rile /n m/ini$ /n 5a+a cata5alc'l'i de piatr*( Era
/nc* o repre6entare r'dimentar* 1i 5*r* nici 'n 5el de indica+ie doc'mentar*( ;ar ce
importan+* avea a&ta, I &e &ta3ili&e vec4imea d'p* cele mai moderne metode$ la M===
de ani /(Gr($ iar pe va&$ /n lim3a &'merian* de c'r/nd de&ci5rat*$ 5*r* 'rm* de /ndoial*$
&e g*&ea' c'vintele care conta&er* at/t de m'lt pentr' ei to+i>
F%egenda gemenelorF
;a$ toate ace&tea li &e p*r'&er* ne&p'& de /n&emnate( Era' 3a6a 'nor cercet*ri de2
o via+*( A&ta p/n* la pre6entarea re6'ltatelor(
I &e r/&e&e /n na&( Sa' n' 5'&e&e 3*gat /n &eam*( C a&t5el de leg*t'r* /ntre %'mea
vec4e 1i %'mea no'* era de neconcep't( Gaide$ 4aide$ de&ene 5*c'te ac'm 1a&e mii de
ani7 /l cla&a&er* printre F&avan+ii ne3'niF$ laolat* c' cei ce vor3ea' de cine 1tie ce
&tr*vec4i a&trona'+i( Sa' c' cei care credea' /n Atlantida &a' /n regat'l )' di&p*r't(
;i&c'ta&e /n contradictori'$ +in'&e con5erin+e$ /i implora&e &*2l cread*$ &* vin* c'
el &* vad* pe1terile$ &* vad* tot'l c' oc4ii lor7 %e pre6enta&e e1antioane de pigmen+i$
rapoarte de la3orator$ &t'dii am*n'n+ite ale plantelor pre6ente /n de&ene &a' ale
4ainelor al3e p'rtate de gemene(
52
ANNE RICE
Alt'l ar 5i ren'n+at( Toate 'niver&it*+ile 1i toate 5'nda+iile /i /ntor&e&er* &patele(
N' avea 3ani nici pentr' copii( Accepta&e 'n po&t de pro5e&or$ ca &* /1i c/1tige
e?i&ten+a$ iar &eara &cria &cri&ori m'6eelor din l'mea /ntreag*( n 5el'l ace&ta mai
5'&e&er* identi5icate o pl*c'+* de argil* la )anc4e&ter 1i alta la %ondra$ am/ndo'* c'
de&ene repre6ent/nd'2le pe gemene7 %'/nd 3ani c' /mpr'm't$ &e d'&e&e &* le
5otogra5ie6e( Scri&e&e de&pre ele 1i articolele 5'&e&er* p'3licate de ni1te revi&te
nec'no&c'te( Contin'a&e &* ca'te(
Apoi ap*r'&e ea$ acea&t* 5emeie t*c't* 1i &tranie$ care /l a&c'lta&e$ &e 'ita&e la
materiale 1i2i 5*c'&e cado' 'n papir'&$ de&coperit la /ncep't'l &ecol'l'i no&tr' /ntr2o
pe1ter* din Egipt'l S'perior 1i care con+inea 'nele dintre acelea1i de&ene 1i c'vintele
F%egenda gemenelorF(
-2am ad'& 'n cado'$ &p'&e&e(
Apoi c'mp*ra&e va&'l de la 8erlin pentr' el( 9i2i o3+in'&e ta3letele de argil* din
Anglia(
Pe ea o 5a&cina' mai c' &eam* de&coperirile l'i din Per'( i o5eri&e &'me de 3ani
nelimitate pentr' a &e /ntoarce /n America de S'd &* /1i contin'e cercet*rile(
Ani 1i ani /n 1ir cerceta&e pe1ter* d'p* pe1ter* pentr' a g*&i pro3e &'plimentare$
vor3i&e c' &*tenii de&pre mit'rile 1i pove1tile cele mai vec4i$ e?amina&e ora1ele /n
r'in*$ templele$ p/n* 1i vec4ile 3i&erici cre1tine$ pentr' a de&coperi dac* n' avea' /n
con&tr'c+ie pietre l'ate din &tr*vec4ile temple p*g/ne(
;ar trec'&er* 6eci de ani 1i n' mai g*&i&e nimic(
P/n* la 'rm*$ din el /n&'1i n' mai r*m*&e&e dec/t o r'in*( P/n* 1i ea$ protectoarea
l'i$ /i &p'&e&e &* ren'n+e( N' voia &*2l vad* con&'m/nd'21i toat* via+a pentr' a&ta( S*
la&e cercet*rile a&tea 'nora mai tineri( ;ar el &e /nc*p*+/na&e( Era de&coperirea l'i7
%egenda gemenelor7 A1a c* ea contin'a&e &*2i trimit* 3ani$ iar el /1i contin'a&e
cercet*rile p/n* ce$ de 3*tr/ne+e$ n' mai 5'&e&e /n &tare &* 'rce pe m'nte &a' &* /1i
croia&c* dr'm prin .'ngl*(
n 'ltimii ani nici con5erin+e n' mai +inea dec/t arareori( N' re'1ea &* le tre6ea&c*
tinerilor &t'den+i intere&'l
REGINA DAMNAILOR 53
pentr' ace&t mi&ter$ nici c4iar ar*t/nd'2le papir'&'l$ va&'l &a' ta3letele de argil*(
%a 'rma 'rmelor$ o3iectele a&tea n'21i g*&ea' nic*ieri loc'l potrivit$ n' +inea' de o
perioad* clar de5init*( Iar grotele$ oare ar mai 5i 5o&t cineva /n &tare &* le g*&ea&c*,
;ar ea$ protectoarea l'i$ /i r*m*&e&e 5idel*( i c'mp*ra&e ca&a a&ta la Rio 1i 5*c'&e
'n depo6it /n 3anc* pe n'mele l'i$ care 'rma &*2i revin* 5iicei d'p* moartea l'i( C'
3anii ei 5'&e&er* pl*tite &t'diile 5etei 1i at/tea altele( Era ci'dat c* tr*ia' at/t de 5*r*
gri.i( Era ca 1i c'm el ar 5i atin& c'lmile &'cce&'l'i /n cele din 'rm*(
S'n2o$ repet* el(
Iar /ncep'&e &* &e agite$ pip*ia c' m/inile goale 5otogra5iile( ;e 5apt$ 5iic*2&a n'
&e mi1ca&e din loc( R*m*&e&e l/ng* el$ privind pe&te 'm*r'l l'i 5otogra5iile$ &il'etele
gemenelor(
8ine$ tat*(
9i2l l*&* /n compania c*r+ii(
TRECU pe la el &*2l &*r'te a3ia t/r6i' a do'a 6i d'p*2ma&*( In5irmiera /i pove&ti
c* pl/n&e&e ca 'n copil( C/nd /l &tr/n&e de m/n*$ el de&c4i&e oc4ii(
Ac'ma 1ti' ce le2a' 5*c't$ /i &p'&e( Am v*6't toat* &cena7 Un &acrilegi'$ a&ta a
5o&t(
:iica /ncerc* &*2l potolea&c*( i &p'&e c* a tele5onat( C* 5emeia venea(
N' mai era la 8ang0o0$ tat*( Se m'ta&e /n 8irmania$ la Rangoon( ;ar am dat
de ea acolo 1i &2a 3'c'rat m'lt &* ai3* 1tiri de la tine( )i2a &p'& c* /n c/teva ore
porne1te /ncoace( -rea &* 1tie tot ce2ai vi&at(
Ce 5ericire( -enea( nc4i&e oc4ii 1i /ntoar&e cap'l pe pern*(
C'm &e la&* &eara$ o &* vi&e6 din no'$ 1opti el( C &* re/nceap* toat* tragedia(
Cdi4ne1te2te$ tat*$ &p'&e ea( P/n* la &o&irea ei(
N timp'l nop+ii m'ri( C/nd 5iic*2&a intr* /n camera l'i$ era de.a rece( In5irmiera
a1tepta indica+ii( El r*m*&e&e
54
ANNE RICE
c' oc4ii pe .'m*tate de&c4i1i$ c' o privire oar3*$ ca orice mort( Pe c'vert'r* era
creion'l$ iar /n m/n* +inea o 3'cat* de 4/rtie mototolit* r'p&e&e pagina de gard* de
la pre+ioa&a l'i carte(
Ea n' &e p'&e pe pl/n&( Pentr' 'n moment r*ma&e complet nemi1cat*( 1i amintea
de pe1tera din Pale&tina$ de lantern*( F%e ve6i, %e ve6i pe cele do'* 5emei,F
i /nc4i&e c' 'n ge&t 3l/nd oc4ii 1i /l &*r't* pe 5r'nte( ;e&5*c' degetele reci 1i
+epene 1i citi cele c/teva c'vinte pe care le &cri&e&e c' o m/n* trem'r*toare>
FN @UNG%E )ERGE(F
Ce &en& p'tea' &* ai3*,
Ac'm era prea t/r6i' &* o mai averti6e6e pe 5emeie( Pro3a3il c2avea &* a.'ng*
c4iar /n &eara aceea( ;'p* tot dr'm'l acela l'ng(((
Ei 3ine$ o &*2i dea 4/rtia$ poate c* o intere&a$ 1i o &*2i pove&tea&c* ce2i &p'&e&e
taic*2&*' de&pre gemene(
N
SCURTA -IATE :ERICITE A %UI 8A8O @ENPS 9I A 8AN;EI CU CC%DI
#ici se poate cumpra
un hamburger mortal.
(a ce bun s pndeti
la porile cereti
o moarte sntoas0
$oi s cazi grmad
chiar la col de strad.
Un strop de maionez
i, peste carne, ceap.
*rei s mnnci bine
mai pui i de la tine.
@$oftete, ialtdat
1 so facem i mai lat)@
STAN RICE
din FTe?a& S'iteF
'ome (amb (1!"#
;E9I /i /ng4e+a&er* m/inile de la v/nt'l rece$ 8a3L @en0& m*ri vite6a motocicletei
GarleL ;avid&on p/n* pe&te &'t*( mplini&e pai&pre6ece ani vara trec't* c/nd i2o
5*c'&er*$ c/nd deveni&e 'n cadavr' vi' 1i n2avea dec/t vreo patr'6eci de 0ilograme /n
total( ;e2at'nci nici n' &e mai piept*na&e$ n' era nici o nevoie$ iar codi+ele ei 3londe
5i'2
56
ANNE RICE
t'ra' /n v/nt pe&te .ac4eta de piele neagr*( Aplecat* pe g4idon$ /ncr'ntat* 1i c'
g'ra /m3'5nat*$ avea 'n aer r*'t*cio& 1i inteligent( Cc4ii ei mari 1i al3a1tri era'
ine?pre&ivi(
In c*1ti /i 'rla *ampirul (estat, a1a /nc/t n' percepea nimic altceva dec/t vi3ra+ia
motocicletei enorme de &'3 ea 1i /nne3'nitoarea &en6a+ie de &ing'r*tate care o /n&o+i&e
de c/nd p*r*&i&e ora1'l G'n 8arrel$ c' cinci nop+i /n 'rm*( )ai era 1i 'n vi& care o tot
&/c/ia$ 'n vi& care &e repeta c' reg'laritate /n 5iecare noapte$ /nainte de2a &e tre6i din
&omn(
n vi&'l acela era' do'* ro1covane gemene$ do'* per&oane ar*toa&e$ apoi
/ncepea' toate acele l'cr'ri ori3ile( N'2i pl*cea deloc vi&'l ace&ta 1i$ /n pl'&$ &im+ea
c* /nne3'ne1te de at/ta &ing'r*tate(
8anda c' Col+i n'2i ie1i&e /n /nt/mpinare la &'d de ;alla&$ a1a c'm &e /n+ele&e&er*(
;o'* nop+i /i a1tepta&e l/ng* cimitir$ apoi /1i d*d'&e &eama c* ceva$ 5oarte$ 5oarte grav
&e /nt/mpla&e( N2ar 5i pornit ei &pre Cali5ornia 5*r* ea( )ergea' &*2l vad* pe -ampir'l
%e&tat /n concert$ dar avea' tot timp'l( N'$ ceva era$ c' &ig'ran+*$ /n nereg'l*( A1a
&im+ea ea(
C4iar pe vremea c/nd era m'ritoare$ 8a3L @en0& avea tot 5el'l de pre&im+iri(
Iar ac'm$ c* 5*cea parte din r/nd'l mor+ilor$ dar'l ei &pori&e de vreo 6ece ori( 9tia
c* 8anda c' Col+i e /n mare prime.die( Piller 1i c' ;avi& n2ar 5i p*r*&it2o niciodat*(
Piller /i &p'&e&e c4iar c* o i'3e1te( ;e ce nai3a ar 5i tran&5ormat2o dac* n2ar 5i 5o&t
a1a, :*r* el 1i2ar 5i g*&it moartea la ;etroit(
S/ngera c'mplit$ doctor'l 5*c'&e 3ine trea3a 1i 5*t'l n' mai e?i&ta$ dar 1i ea avea
&* moar*$ c*ci /i t*ia&e ceva pe din*'ntr'$ n'mai c* ei nici n'2i p*&a$ din ca'6a 4eroi2
nei l'ate( Apoi &e2nt/mpla&e c4e&tia aceea ci'dat*( Se ridica&e p/n* la tavan 1i /1i
privi&e corp'l r*ma& .o&7 9i n' era din ca'6a drog'l'i( Avea impre&ia c* o m'l+ime de
l'cr'ri noi avea' &* i &e /nt/mple(
REGINA DAMNAILOR 57
ntre timp$ .o& /n camer*$ ap*r'&e Piller$ 1i de &'&$ 'nde pl'tea ea$ /1i d*d'&e
&eama c* era 'n )ort( ;e 3'n* &eam* c* pe at'nci 4a3ar n2avea c'm /1i 6icea( 9tia
doar c* tip'l acela n' era /n via+*( P'rta 3l'gi negri$ avea p*r'l negr' 1i oc4i negri
enormi( Pe &patele 3l'6on'l'i de piele &cria F8anda c' Col+iF( Se a1e6a&e pe marginea
pat'l'i$ l/ng* corp'l ei$ 1i &e apleca&e pe&te ea(
Ce dr*g'+* po+i &* 5ii$ mititico7 /i 6i&e&e(
E?act vor3ele pro?enet'l'i care o p'&e&e &* /1i /mpletea&c* p*r'l /n codi+e 1i &* /l
prind* c' agra5e colorate /nainte de2a o trimite &* 5ac* trot'ar'l(
9i2apoi$ vr'''m7 Era /napoi /n corp'l ei 1i &e 'mpl'&e de ceva mai 5ier3inte 1i
mai 3'n dec/t orice drog 1i2l a'6i&e &p'n/nd'2i>
N2o &* mori$ 8a3L @en0&$ n2ai &* mai mori niciodat*7 Iar ea avea din+ii /n5ip+i
/n g/t'l l'i 1i$ a4$ parc* era /n
paradi&7
;ar c'm r*m/nea c' partea de&pre nem'rire, Ac'm n' mai era at/t de &ig'r*(
C/nd o 1ter&e&e din ;alla& val v/rte.$ a3andon/nd de5initiv &peran+a de a reg*&i
8anda c' Col+i$ v*6'&e c'm ar&e&e p/n*2n temelie ca&a de pe 8'levard'l Elve+ian$
'nde le era ad*po&t'l( Toate geam'rile era' &parte( %a 5el &e petrec'&er* l'cr'rile 1i la
C0la4oma CitL( 9i c' to+i )or+ii din ad*po&t'rile acelea ce &e2nt/mpla&e, Era vor3a
de 3*'torii de &/nge dintr2'n mare ora1$ de cei 1mec4eri care /1i 6icea' vampiri(
Se pr*p*di&e de r/& c/nd /i pove&ti&er* Piller 1i c' ;avi& de&pre )or+ii aceia$ c'm
&e /m3r*ca' /n co&t'me la trei pie&e 1i &e d'cea' la concerte de m'6ic* cla&ic* 1i /1i
6icea' vampiri( 8a3L @en0& ar 5i p't't &* moar* de r/&( 9i ;avi& g/ndea c* avea 4a6
c4e&tia a&ta$ dar Piller o tot averti6a( i &p'nea &* &e 5erea&c* de ei ca de nai3a(
Piller 1i c' ;avi&$ /mpre'n* c' Tim 1i c' R'&&$ o d'&e&er* la ad*po&t'l din
8'levard'l Elve+ian c' p'+in /nainte de plecarea ei &pre G'n 8arrel(
S* +ii minte 'nde2i ca&a a&ta$ /i &p'&e&e ;avi&( 9i &* te 5ere1ti de ea(
i ar*ta&er* 'nde &e a5la' ad*po&t'rile de vampiri din toate ora1ele mari prin care
trec'&er*( ;ar /i &p'&e&er*
58
ANNE RICE
toat* pove&tea /nc* de c/nd i2l ar*ta&er* pe prim'l$ pe cel de la St( %o'i&(
:'&e&e /ntr2adev*r 5ericit* c' 8anda c' Col+i de c/nd pleca&er* de la ;etroit$
4r*nind'2&e pe &eama 3*r3a+ilor pe care2i ademenea de prin c/rci'mile de la marginea
1o&elei( Tim 1i c' R'&& era' &impatici$ dar Piller 1i ;avi& era' prietenii ei &peciali$ ei
era' 1i 1e5ii 8andei c' Col+i(
;in c/nd /n c/nd mergea' /n c/te2'n ora1 1i g*&ea' c/te2o ca&* p*r*&it*$ /n vre'n
loc retra&$ iar c/teodat* g*&ea' /n ea vreo doi2trei vaga3on6i care &em*na' c' 3*tr/n'l
ei$ c' 1epci /n cap 1i c' m/inile 3*t*torite de m'nc*( At'nci /1i o5erea' 'n adev*rat
c4iol4an pe &eama lor( Nici o prime.die$ /i &p'&e&e Piller$ de *1tia n'2i pa&* nim*n'i(
S*rea' pe ei$ 4op7 1i le &or3ea' i'te &/ngele$ p/n* la 'ltima pic*t'r*$ p/n* la 'ltima
3*taie a inimii( N2avea nici 'n 4a6 &* c4in'i ni1te 5iin+e ca a&tea$ &p'nea Piller(
Tre3'ia &* +i &e 5ac* mil* de ei( :*ceai ce 5*ceai 1i2apoi d*deai 5oc la 3arac* &a' /i
d'ceai a5ar*$ &*pai o groap* ad/nc* 1i2i ar'ncai /n*'ntr'( ;ac* n2ap'cai &* 5aci nimic
din toate a&tea$ ca &* ma&c4e6i tot'l$ rec'rgeai la o mic* 1mec4erie> te t*iai la 'n deget
1i l*&ai &* cad* vreo do'* pic*t'ri de &/nge pe 'rmele de m'1c*t'r*$ pe 'nde le
&'p&e&e1i &/ngele$ 1i ca prin miracol cele do'* 'rme de din+i$ clic7 di&p*rea'( Nimeni
n2avea c'm &* g4icea&c* ceva$ p*rea &* 5ie vor3a de 'n acce& de apople?ie &a' de2o
cri6* de inim*(
8a3L @en0& &e di&tra&e pe cin&te( Era /n &tare &* cond'c* o enorm* GarleL
;avid&on$ p'tea ridica 'n cadavr' c' o &ing'r* m/n*$ era capa3il* &* &ar* pe&te capota
'nei ma1ini$ ce mai$ era 5anta&tic( 9i pe at'nci n' o 'rm*rea vi&'l *&ta 3le&temat$ vi&'l
pe care /l av'&e&e prima dat* pe c/nd era la G'n 8arrel c' gemenele acelea ro1cate
1i c' 'n corp de 5emeie de pe 'n cata5alc( &e fceau acolo0
Ce2avea &* &e 5ac* ea dac* n' reg*&ea 8anda c' Col+i, Acolo /n Cali5ornia$ %e&tat
avea &* apar* pe &cen* pe&te do'* 6ile( 9i to+i )or+ii de pe l'me o &* vin* &*2l vad*$
cel p'+in$ a1a pre&'p'nea ea$ a1a &e g/ndi&e toat* 8anda c'
REGINA DAMNAILOR 59
Col+i$ deci era de pre&'p'& c* o &* 5ie c' to+ii /mpre'n*( 9i2at'nci$ pe ea ce nai3a
o ap'ca&e &* &e piard* de 8and* 1i de ce o l'a&e &pre St( %o'i& ca ne3'na,
Ceea ce dorea era ca tot'l &* &e petreac* iar ca /nainte$ 5ir2ar &* 5ie7 A4$ &/ngele
era 3'n$ &* te lingi pe 3'6e$ c4iar 1i ac'm$ de c/nd era &ing'r* 1i avea nevoie de 'n
c'ra. ne3'n ca &* 1i2l proc're$ ca /n noaptea a&ta$ c/nd /l ademeni&e pe 3*tr/n'l acela
de la &ta+ia de 3en6in* /n &patele cl*dirii( 8ine$ de&ig'r$ c/nd /i r'p&e&e g/t'l c' m/inile
1i /i &'p&e&e &/ngele$ tot'l 5'&e&e &'per3$ de parc* &e /ndopa c' c4i5tel'+e 1i c' carto5i
pai$ c' &irop de c*p1'ni$ c' 3ere 1i c' /ng4e+at* de ciocolat*( Era ca o do6* de drog$ ca
o pri6* de cocain* &a' ca 4a1i1'l( Era mai gro6av dec/t orice amor7 %e +inea loc'l la
toate(
;ar tot'l 5'&e&e mai gro6av c/nd era c' 8anda c' Col+i( Ei o /n+ele&e&er* c/nd i &e
5*c'&e le4amite de to+i 4odorogii aceia &eci$ c/nd i &e 5*c'&e po5t* &* g'&te ceva t/n*r
1i cr'd( Nici o pro3lem*( E4ei$ 6i&e&e Piller$ 1ti' e' ce2+i tre3'ie$ vre'n copil 5'git de2
aca&*( nc4ide oc4ii 1i dore1te2+i2l( N' trec'&e m'lt 1i 'ite2a1a$ pe 1o&ea ap*r'&e 'n
copilandr'$ pe n'mele de Par0er$ care 5*cea a'to&top'l( Se a5la' la vreo opt 0ilometri
de 'n mare ora1 din nord'l regi'nii )i&&o'ri( Un 3*ie+andr' dr*g'+$ c' p*r 63'rlit$
l'ng 1i negr'$ doar de vreo doi&pre6ece ani$ dar de&t'l de /nalt pentr' v/r&ta l'i 1i c'
c/teva 5ire /n 3ar3*$ &e l*'da c* ar avea 1ai&pre6ece ani( Se 'rca&e pe motocicleta ei 1i
o l'a&er* prin p*d're c' to+ii( Apoi 8a3L @en0& &e /ntin&e&e .o&$ l/ng* el$ 5oarte
dr*g'+*$ pe 'rm*$ cran+7 &e termina&e c' Par0er(
:'&e&e /ntr2adev*r delicio&$ 6emo&$ ace&ta ar 5i c'v/nt'l( ;ar n' /1i d*dea &eama
dac* 5'&e&e c' adev*rat mai 3'n dec/t 4odorogii aceia( C' ei parc* era mai am'6ant(
S/nge de 3*tr/ior cin&tit$ a1a2i 6icea ;avi&(
;avi& era 'n )ort negr'$ dar 'n negr' al nai3ii de 5r'mo&$ cel p'+in$ a1a2l vedea
8a3L @en0&( Avea pielea '1or a'rie$ l'ci'l oric*r'i )ort$ n'mai c* pe al3i a&ta2i 5*cea
&* par* tot timp'l c* &ta' /n l'min* 5l'ore&cent*( Pe dea&'pra$ ;avi& avea 1i gene
&'per3e$ incredi3il de l'ngi
60
ANNE RICE
1i de de&e( Se mai 1i /mpodo3ea c' tot a'r'l pe care /l g*&ea( %e l'a victimelor
toate o3iectele de a'r$ inele$ cea&'ri$ lan+'ri(
9i c/t de m'lt /i pl*cea l'i ;avi& &* dan&e6e( T't'ror le pl*cea &* dan&e6e( ;ar
;avi& /i /ntrecea pe to+i( Se d'cea' /n cimitire &* dan&e6e$ apro?imativ pe la trei
noaptea$ d'p* ce &e 4r*ni&er* 1i /1i /ngropa&er* victimele 1i tot re&t'l( P'nea' enorm'l
radio2ca&eto5on pe 'n morm/nt 1i d*dea' vol'm'l la ma?im$ /l a&c'lta' pe -ampir'l
%e&tat 'rl/nd( F)arele Sa3atF$ ace&ta era 'n c/ntec nemaipomenit pentr' dan&( A4$
5r*+ioare$ ce min'n*+ie &* te r*&'ce1ti 1i &* te2nv/rte1ti$ 1i &* +op*i prin aer &a'$ p'r 1i
&impl'$ &* te 'i+i la ;avi& /n mi1care$ &a' la Piller /n mi1care$ &a' la R'&& care &e2
nv/rtea p/n* c*dea .o&( Ace&ta mai 6ic 1i e' dan& al )or+ilor vii(
;ac* 3*'torii de &/nge din marile ora1e n' aprecia' a1a ceva$ era' /ntr2o 'rec4e(
;oamne7 Ce n2ar 5i dat &*2i poat* pove&ti l'i ;avi& vi&'l pe care2l tot avea de
c/nd &e d'&e&e la G'n 8arrel( C'm /i veni&e 3'm23'm7 c/nd r*m*&e&e /n caravana
maic*2&ii &* o a1tepte prima dat*( Un vi& at/t de clar$ c' gemenele ro1cate$ iar /ntre ele
cadavr'l acela /nnegrit$ c' pielea p/rlit* 1i cr*pat*( 9i ce nai3a era pe plato'rile acelea
din vi&, A4$ da$ pe 'n'l era o inim* 1i pe cel*lalt 'n creier$ &5inte Gri&toa&e7 9i2n .'r'l
cadavr'l'i$ 1i al plato'rilor to+ii oamenii aceia /n gen'nc4i( I &e 5*cea pielea de g*in*(
Iar vi&'l o tot 'rm*rea de at'nci( l avea$ 5ir2ar &* 5ie$ doar ce2nc4idea oc4ii 1i2apoi
/nc* o dat* c4iar /nainte de a &e ridica de 'nde &e piti&e pe&te 6i(
Piller 1i c' ;avi& ar /n+elege( Ei ar 1ti dac* /n&emna ceva( Era' dornici &* o /nve+e
tot'l(
C/nd trec'&er* prima dat* prin St( %o'i&$ /n dr'm &pre &'d$ 8anda p*r*&i&e
3'levard'l 1i o l'a&e pe 'na dintre &tr*6ile acelea mari &tr*.'ite de por+i de 5ier$ care
&/nt n'mite la St( %o'i& Fdr'm'ri privateF( i &p'&e&er* c* acela era cartier'l Central
Qe&t End( 8a3L @en0& aprecia&e gro6av copacii aceia mari( C*ci /n &'d'l Te?a&'l'i n'
&/nt niciodat* &'5icient de m'l+i copaci mari( n &'d'l
REGINA DAMNAILOR 61
Te?a&'l'i n' era mai nimic$ /n general( Iar aici copacii era' at/t de /nal+i$ c*
5*cea' 3olt* dea&'pra cap'l'i( Pe &tr*6i &e2a'6ea 5i1/it'l 5r'n6i1'l'i /n v/nt$ iar ca&ele
era' mari$ c' acoperi1'ri +'g'iate 1i c' m'lte l'mini /n*'ntr'( Ad*po&t'l de vampiri
era o ca&* de c*r*mid* c' arcade ma're$ c'm 6icea Piller(
N' te d'ce mai aproape$ /i &p'&e&e ;avi&(
Piller r/&e&e( El n' &e temea de )or+ii din ora1ele a&tea mari( Piller m'ri&e de
1ai6eci de ani$ era 3*tr/n( 9tia tot(
-or /ncerca &* /+i 5ac* r*'$ 8a3L @en0&$ &p'&e&e el tot'1i$ /mping/nd'21i
motocicleta /nc* 'n pic pe &trad*(
Era 'n 3*iat c' 5a+a l'ng*$ p'rta 'n cercel de a'r la o 'rec4e 1i avea oc4i mici$
g/nditori(
-e6i t'$ *&ta e 'n ad*po&t vec4i$ &e g*&e1te la St( %o'i& /nc* de la &5/r1it'l
&ecol'l'i trec't(
;ar de ce2ar dori &* ne 5ac* r*', /ntre3a&e 8a3L @en0&(
C4iar c*2i tre6ea c'rio6itatea ca&a aceea( C' ce &e oc'pa' )or+ii care loc'ia' /n
ca&e, Ce 5el de mo3ile po&eda', Cine pl*tea 5act'rile$ ;oamne &5inte,
I &e p*r'&e c* vede 'n candela3r'$ prin perdele$ /ntr2'na din camerele de la
intrare( Un mare candela3r' elegant( P*i da$ a&ta 6ic 1i e' via+*7
$ S* n' /+i 5aci gri.i pentr' ei$ &p'&e&e ;avi&$ citind'2i g/nd'rile( N' cre6i c*
vecinii /i con&ider* a3&ol't normali, Uit*2te la ma1ina aceea de pe alee$ 1tii ce e, E 'n
8'gatti$ 3a3L( Cealalt* de l/ng* ea e 'n )ercede&28en6(
9i ce nai3a2i r*' de2ar 5i 'n Cadillac ro6, Ei a&ta i2ar 5ace pl*cere &* ai3e$ o
decapota3il* care pap* 3en6in* c' gr*mada$ dar pe care po+i &* o cond'ci c' o &'t*
opt6eci la or* pe dr'm drept( A&ta era c4iar ca'6a t't'ror neca6'rilor de care d*d'&e$
care o 5*c'&er* &* a.'ng* la ;etroit$ o &c/r3* care cond'cea 'n Cadillac ro6( n
de5initiv$ dac* 5*ceai parte dintre )or+i n'2n&emna c* tre3'ie neap*rat &* cond'ci o
GarleL 1i &* dormi /n +*r/n* 6i de 6i7
N2ai dec/t$ dr*g'+*$ /i &p'&e&e ;avi&$ citind'2i iar g/nd'l( N'2+i dai &eama,
C/nd tr*ie1ti ca ei$ /ntr2'n mare
62 ANNE RlCE
ora1$ 'm3li c' o gr*mad* de 3aga.e d'p* tine( E?plic*2i t'$ Piller( Pe mine n' m*
3agi /ntr2o ca&* ca a&ta pentr' nimic /n l'me$ &* dorm /ntr2'n co1ci'g$ /n pivni+*(
I63'cni&e /n r/&( %a 5el 1i Piller( C c'prin&e&e 1i pe ea r/&'l( Tot'1i$ c'm era oare
/n*'ntr', P'nea' 1i ei televi6or'l &eara t/r6i' &* &e 'ite la 5ilmele c' vampiri, ;avi&
&e t*v*lea de2a drept'l pe .o& de at/ta r/&(
;e 5apt$ noi n' &/ntem dec/t ni1te vaga3on6i pentr' ei$ 8a3L @en0&$ &p'&e&e
Piller$ ei vor &* cond'c* tot'l( ;e pild*$ con&ider* c* noi n2avem nici m*car drept'l
&* 5acem parte dintre )or+i( Sa'$ de pild*$ organi6ea6* adev*rate ceremonii c/nd 5ac
'n no' vampir$ c'm /i 6ic ei(
Ce 5el, Ca o n'nt*, A1a ceva,
Cei doi r/&e&er* din no'(
N' c4iar( )ai degra3* ca o /nmorm/ntare7
:*cea' prea m'lt 6gomot( ;e&ig'r c* )or+ii din ca&a a&ta avea' &*2i a'd*( ;ar l'i
8a3L @en0& n'2i era 5ric* dac* l'i Piller n'2i era( R'&& 1i Tim 'nde era', Se d'&e&er*
la v/n*toare,
C4e&tia e$ mai &p'&e&e Piller$ c* ei &e cond'c d'p* tot 5el'l de reg'li$ 1i dac*
vrei &* 1tii$ /mpr*1tie pe&te tot 6von'l c*2l vor pedep&i pe %e&tat /n noaptea
concert'l'i$ c/nd$ de 5apt$ 1tii ceva$ nimeni n' cite1te cartea l'i c' mai m'lt* &5in+enie
dec/t ei$ de parc* ar 5i 8i3lia( :olo&e&c c' to+ii termenii 5olo&i+i de el$ ;ar'l /nt'necat$
9mec4eria )agic*$ c'm &*2+i &p'n$ e c4e&tia cea mai idioat* pe care am v*6't2o
vreodat*$ vor &*2l p'n* pe r'g$ dar$ /n acela1i timp$ 5olo&e&c cartea l'i drept man'al'l
l'i EmilL Po&t$ domni1oara 8'ne )aniere(((
N2o &* p'n* ei niciodat* m/na pe %e&tat$ m/r/i&e ;avi&( Nici /n r'pt'l cap'l'i7
%e&tat n' poate 5i di&tr'&$ e$ pe 3'ne$ impo&i3il7 A' mai /ncercat 1i al+ii$ ve6i matale$
1i n2a' re'1it7 Tip'l e a3&ol't 1i totalmente nem'ritor(
Pe to+i dracii$ &e d'c c' to+ii la concert$ ca 1i noi$ &p'&e&e Piller$ doar c* noi
vrem &*2l &'&+inem$ /n ca6 de nevoie(
8a3L @en0& n' pricep'&e c4iar tot'l( Ga3ar n2avea cine era EmilL Po&t &a'
domni1oara 8'ne )aniere( N' &e
REGINA DAMNAILOR 63
pre&'p'nea c* era' c' to+ii nem'ritori, ;e ce i2ar veni l'i %e&tat po5ta &* &e 5/+/ie
prin l'me c' 8anda c' Col+i, Ce nai3a$ doar el era o adev*rat* &tea a roc0'l'i7
Pro3a3il c* avea propria l'i lim'6in*7 9i c/t de 5r'mo&$ mort &a' vi'$ ce contea6*7 Un
p*r 3lond$ &* mori$ n' alta$ 1i 'n 6/m3et de pici pe &pate 1i /l la1i &*2+i /n5ig* col+ii /n
g/t7
ncerca&e 1i ea &* citea&c* l'crarea l'i %e&tat toat* i&toria )or+ilor de la
/ncep't'l /ncep't'rilor dar con+inea prea m'lte c'vinte grele$ a1a c*$ 3'5$ adormea(
Piller 1i ;avi& /i &p'&e&er* c* avea &* /1i dea &eama c* p'tea &* citea&c* m'lt mai
repede ac'ma$ doar &* n2ar'nce cartea din m/n*( Ei avea' /n permanen+* c/te 'n
e?emplar din cartea l'i %e&tat a&'pra lor$ pl'& c/te 'n'l din prima carte$ aceea care
avea 'n titl' de n'2i venea niciodat* e?act pe lim3*$ parc* &e n'mea FConver&a+ii c'
-ampir'lF &a' F;i&c'+ie c' -ampir'lF$ &a' F/nt/lnire c' -ampir'lF$ /n 5ine$ ceva de
gen'l *&ta( ;avi& citea din ea c/teodat* c' gla& tare$ dar 8a3L @en0& tot n' re'1ea &*
r*m/n* trea6*$ 4or24or24or7 )ort'l acela$ %o'i&$ &a' c'm nai3a /l c4ema$ deveni&e
)ort la NeH Crlean&$ iar cartea era plin* de tot 5el'l de de&crieri$ c' 3ananieri$
portic'ri din 5ier 5or.at 1i m'1c4i verde(
8a3L @en0&$ *1tia vec4i din E'ropa a' o e?perien+* 5anta&tic*$ le 1ti' pe toate$
/i &p'&e&e ;avi&( Ei 1ti' c'm a 5o&t la /ncep't$ ei 1ti' c* p'tem &* contin'*m tot a1a
dac* ne +inem 3ine$ &* tr*im 1i o mie de ani 1i &* ne tran&5orm*m /n &tat'i de marm'r*(
Nemaipomenit$ ce &* 6ic$ ;avi&$ &p'&e&e 8a3L @en0&( E de&t'l c* n' po+i &*
intri /ntr2'n local 3ine l'minat 5*r* &* &e 6g/ia&c* to+i la tine( Cine mai vrea &* 1i arate
ca o &tat'ie de marm'r*,
8a3L @en0&$ n' mai ai nici o nevoie &* intri /n local'ri de2a&tea$ /i &p'&e&e
;avi& 5*r* &* &e enerve6e$ dar /n+ele&e&e 5oarte 3ine ce2avea ea de 6i&(
;*2le /ncolo de c*r+i( )'6ica l'i %e&tat /i pl*cea gro6av$ iar c/ntecele l'i n'
/nceta' de a2i o5eri ceva$ mai c' &eam* acela de&pre Cei Ce Tre3'ie P*6i+i regina 1i
64
ANNE RICE
regele din Egipt de1i n' /n+ele&e&e 3oa3* din el p/n* n'2i e?plica&e Piller(
S/nt p*rin+ii t't'ror vampirilor$ 8a3L @en0&$ )ama 1i Tat*l( Pricepi$ con&tit'im
c' to+ii 'n lan+ ne/ntrer'pt de r'de de &/nge$ de la regele 1i regina din Egipt'l vec4i$ pe
care /i n'mim Cei Ce Tre3'ie P*6i+i( Iar motiv'l pentr' care tre3'ie p*6i+i e c*$ dac*2i
di&tr'gi pe ei$ /i di&tr'gi /n acela1i timp pe to+i cei de 'n neam c' noi(
Ce de pro&tii$ i &e p*r'&e ei(
%e&tat i2a v*6't$ contin'a&e ;avi&( I2a de&coperit a&c'n1i pe o in&'l*
grecea&c*$ a1a c* 1tie de&pre ce vor3e1te( ;e&pre a&ta tot pove&te1te /n c/ntecele l'i
1i *&ta2i adev*r'l(
Iar )ama 1i Tat*l n' &e mi1c*$ n' vor3e&c 1i n' mai a' nevoie &* 3ea &/nge$
copil'le$ /i mai &p'&e&e Piller( ;*dea impre&ia c* era d'& pe g/nd'ri$ c* era aproape
tri&t$ pe 3'ne( Sta' acolo 1i &e 'it* /n gol$ c'm a' 5*c't de mii de ani( Nimeni n2are
nici cea mai mic* idee de&pre tot ce 1ti' ei(
Pro3a3il c* nimic$ r*&p'n&e&e 8a3L @en0& de6g'&tat*( Pe c'v/nt'l me'$ ce 4a6
mai are &* 5ii nem'ritor7 9i ce vrei &* 6ici$ c* )or+ii aceia de la ora1 ne2ar p'tea
di&tr'ge, Ce ne2ar p'tea 5ace,
:oc'l 1i &oarele &/nt mi.loacele cele mai &ig're$ r*&p'n&e&e Piller$ '1or
enervat( Di2am mai pove&tit a&ta( Ac'm te rog &* 5ii atent* la mine( Po+i oric/nd &* te
3a+i c' )or+ii de la ora1( T' e1ti o d'r*( Adev*r'l e c* 1i lor le e 5ric* de tine$ c'm +i2e
1i +ie 5ric* de ei( Cric'm$ cel mai &*n*to& e &* o 1tergi c/nd dai de 'n'l pe care n'2l
c'no1ti( A&ta2i reg'la pe care o re&pect* orice )ort(
;'p* ce pleca&er* din prea.ma ad*po&t'l'i$ av'&e&e parte de /nc* o &'rpri6* din
partea l'i Piller> /i pove&ti&e de&pre 3ar'rile pentr' vampiri( %ocal'ri mari$ elegante$
la NeH Oor0 1i la San :ranci&co &a' la NeH Crlean&$ 'nde )or+ii /1i d*dea' /nt/lnire
/n &aloanele din &pate$ /n vreme ce &*lile din 5a+* era' pline de tot 5el'l de m'ritori
cretini veni+i &* 3ea &a' &* dan&e6e( n loc'rile a&tea nici 'n )ort
REGINA DAMNAILOR 65
n' /1i permitea &* te di&tr'g*$ c4it c* erai vre'n 1mec4er de la ora1$ vre'n
e'ropean ori vre'n m/rlan$ ca ea(
Te gr*3e1ti &* intri c/t mai repede /n vre'n 3ar de2ace&ta$ /i &p'&e&e el$ dac*
p'ne oc4ii pe tine vre'n )ort dintr2'n mare ora1(
;ar la v/r&ta mea n' pot &* intr' /ntr2'n 3ar$ replica&e 8a3L @en0&(
A&ta c4iar c* era 3'n*( 9i el$ 1i ;avi& &e pr*p*di&er* de r/&( R/dea' de c*dea' pe
.o& de pe motociclete(
G*&e1te t' 3ar'l acela$ p*p'1*$ 6i&e&e Piller$ apoi te 'i+i ni+el 'r/t la ei 1i le
&p'i doar> F;e&c4ide+i '1a7F
Ce2i drept$ &e mai 'ita&e ea 'r/t la 'nii 1i re'1i&e &* o3+in* ce voia$ a&ta2i mergea
ca pe roate( Iar adev*r'l era c* n' v*6'&er* niciodat* vre'n 3ar pentr' vampiri( ;oar
a'6i&er* de&pre ele( Ga3ar n2avea' pe 'nde &e g*&ea'( C/nd p*r*&i&er*$ /n 5ine$ St(
%o'i&$ ea avea /n g/nd o gr*mad* de /ntre3*ri(
;ar ac'm$ /naint/nd &pre nord$ /n dr'm &pre acela1i ora1$ n'2i mai p*&a dec/t de2
'n &ing'r l'cr'> &* a.'ng* nai3ii mai repede la ad*po&t'l acela( Sal't$ vampirilor$ iat*2
m*7 Avea &* o ia c' tot'l ra6na dac* era o3ligat* &* mai r*m/n* de 'na &ing'r*(
n c*1ti &e opri m'6ica( Se termina&e ca&eta( N' p'tea &'porta lini1tea a&ta pe
5ond'l m'get'l'i v/nt'l'i( i reveni vi&'l< le v*6' din no' pe gemene$ apoi ap*r'r*
ni1te &olda+i( ;oamne7 ;ac* n' 5*cea ceva &* oprea&c* tot co1mar'l *&ta$ o l'a iar de
la /ncep't$ ca o ca&et* m'6ical*(
Din/nd g4idon'l c' o &ing'r* m/n*$ o 3*g* pe cealalt* la piept$ &'3 3l'6on$ &*
de&c4id* ca&eto5on'l( ntoar&e ca&eta(
C/nt*$ 3*tr/ne7 &p'&e c' o voce a&c'+it*$ dar impercepti3il* /n m'get'l
v/nt'l'i$ nici ea /n&*1i n' 1i2o a'6i(
De &ei &e "rebuie $zii
&e am putea s tim
&e desluire near salva0
A4a$ ace&ta era cel care2i pl*cea cel mai m'lt( Pe ace&ta /l a&c'lta 1i c/nd
adormi&e$ a1tept/nd2o pe maic*2&a &* vin* de la &ervici'$ acolo$ la G'n 8arrel( N'
c'vintele o
66
ANNE RICE
t'l3'ra'$ ci 5el'l /n care le c/nta$ &'&pin/nd la micro5on ca 8r'ce Spring&teen$ de
+i &e r'pea inima$ n' alta(
C/ntec'l &em*na c' 'n imn( Avea gen'l acela de &onoritate$ dar /n mi.loc'l
&'netelor acelora era %e&tat c/nt/nd'2i doar ei$ iar reg'laritatea 3*t*ilor 3ateriei o
p*tr'ndea p/n* la o&(
8ine$ 3*tr/ne$ 3ine$ n'mai t' mi2ai mai r*ma& dintre to+i )or+ii$ %e&tat$ 6i2i
nainte7
%a cinci min'te /nainte de2a a.'nge la St( %o'i&$ iar o ap'ca' g/nd'rile de&pre
maic*2&a 1i de&pre c/t de ci'dat 1i de ori3il &e petrec'&e tot'l(
8a3L @en0& nici m*car n' le &p'&e&e l'i Piller 1i l'i ;avi& de ce &e d'cea pe2
aca&*$ dar ei 3*n'i&er*$ /n+ele&e2&er*dece(
8a3L @en0& &im+i&e nevoia &2o 5ac*$ tre3'ia &* treac* pe la p*rin+ii ei /nainte ca
8anda c' Col+i &* pornea&c* &pre ve&t( Nici ac'm n' &im+ea nici 'n regret( C'
e?cep+ia moment'l'i 3i6ar$ c/nd maic*2&a tr*gea &* moar* acolo .o&(
E adev*rat c* 8a3L @en0& n2o p't'&e /ng4i+i pe maic*2&a niciodat*( C con&idera
de2a drept'l t/mpit*$ &* &e oc'pe c/t era 6i'a de l'ng* de 5a3ricat cr'ci din &coici
tranda5irii 1i 3'c*+ele de &ticl*$ pe care le d'cea apoi la talcioc'l de la G'n 8arrel$ &*
le v/nd* c' 6ece dolari 3'cata( Era' at/t de 'r/te$ 3'ne n'mai &* 5ie date la g'noi$ ni1te
pocitanii c' 'n mic Ii&'& r*&'cit /n &'&$ p'& /n mi.loc$ 5*c't din m*rgel'+e ro1ii 1i
al3a&tre 1i alte t/mpenii(
N' era n'mai a&ta$ tot ce 5*cea maic*2&a o enerva la c'lme 1i o 5*cea &* o dete&te(
N' era de&t'l c* &e d'cea tot timp'l la 3i&eric*$ dar mai 1i vor3ea oamenilor /ntr2'n
an'me 5el$ c' 'n gla& miero&$ iar /n privin+a 3*r3at'l'i ei$ &e 5*cea c* n' 3ag* de
&eam* c*2i 3e+iv 1i 6icea n'mai dr*g*l*1enii de&pre toat* l'mea(
8a3L @en0& n' &e l*&a&e niciodat* pro&tit*( C3i1n'ia &* &tea /ntin&* pe 3anc4eta ei
din r'lot* 1i &e tot /ntre3a ce2o 5*cea oare pe 5emeia a&ta &* &e poarte a1a, C/nd avea
&* e?plode6e tot'1i$ ca 'n 3aton de dinamit*, C 5i oare prea proa&t*, )aic*2&a n2o
mai privea /n oc4i de ani de 6ile( C/nd /mplini&e doi&pre6ece ani &e d'&e&e la maic*2&a
REGINA DAMNAILOR 67
1i2i &p'&e&e> F9tii c2am 5*c't2o$ n'2i a1a, Sper c* n'2+i trece prin cap c* a1 mai 5i
virgin*7F Iar maic*2&a n' &co&e&e nici o vor3*$ &e 'ita&e /n alt* parte c' oc4ii ei
enormi$ 5*r* e?pre&ie 1i idio+i$ 1i /1i rel'a&e trea3a la cr'cile din &coici$ /ng/n/nd 'n
c/ntecel$ c'm 5*cea de o3icei(
Cdat* cineva important de la ora1 /i &p'&e&e maic*2&ii c* era o adev*rat* arti&t*
pop'lar*(
-e6i2+i de trea3*$ /1i 3ate .oc de tine$ /i &p'&e&e 8a3L @en0&( N'2+i dai &eama,
Nici m*car n2a' c'mp*rat vreo 'r/+enie de2aia$ n'2i a1a, 9tii c' ce &eam*n* c4e&tiile
a&tea d'p* p*rerea mea, C' ni1te cercei enormi care &e v/nd pe nimica toat* prin
3a6ar'ri7
Iar n' 6i&e&e nimic( 8a mai /ntor&e&e 1i o3ra6'l cel*lalt(
-rei &* m*n/nci ceva$ &c'mpo,
Era ca 'n proce& de&c4i& 1i2nc4i& apoi imediat$ &e l*m'ri&e p/n* la 'rm* 8a3L
@en0&( A1a c* pleca&e devreme din ;alla&$ &pre Cedar Cree0 %a0e$ 'nde 1i a.'n&e&e /n
mai p'+in de2o or*$ 1i d*d'&e pe&te pano'l 3ine c'no&c't care an'n+a min'nat'l ei
ora1 de 3a1tin*>
8INE2ADI -ENIT %A GUN 8ARRE%( NICIC;ATE NU -EDI REGRETA(
1i a&c'n&e&e imediat motocicleta /n do&'l r'lotei$ n' era nimeni aca&*$ a1a c* &e
c'lca&e ni+el imediat$ c' m'6ica l'i %e&tat /n c*1ti 1i c' 5ier'l de c*lcat la /ndem/n*(
C/nd avea &* intre maic*2&a$ m'l+am$ madam$ tronc$ o &*2i dea 'na c' el(
Apoi ap*r'&e vi&'l( Nici n' adormi&e 3ine c/nd /ncep'&e( Ca 1i c'm vocea l'i
%e&tat &2ar 5i e&tompat 1i2n loc'l l'i$ tro&c$ vi&'l o tr*&e&e pe alt* l'me(
Se g*&ea /ntr2'n loc 5oarte /n&orit( C poieni+* la m'nte( 9i2n poian* era' gemenele
a&tea$ do'* 5emei 5r'moa&e c' p*r'l ro1' ond'lat$ /n gen'nc4i am/ndo'*$ ca ni1te
/ngeri picta+i /n 3i&eric*$ c' m/inile /mpre'nate ca /ntr2o r'g*ci'ne( ;e .'r /mpre.'r
era o m'l+ime de oameni$ to+i /m3r*ca+i /n ve1minte l'ngi$ ca per&ona.ele din 8i3lie(
Se a'6ea 1i m'6ic*$ ni1te 3*t*i /n5'ndate$ cam /n5rico1*toare$ 1i 'n corn$ parc* era 'n
pro4od l'g'3r'(
BA ANNE RlCE
;ar partea cea mai &ini&tr* era cadavr'l$ corp'l /nnegrit al 'nei 5emei$ /ntin& pe
'n &oi de cata5alc de piatr*( Parc* 5'&e&e &co& dintr2'n c'ptor7 Iar pe plato'ri &e
g*&ea'$ pe 'n'l o inim* l'cioa&*$ pe cel*lat 'n creier( 4/m$ a3&ol't$ era vor3a de2o
inim* 1i de 'n creier(
n clipa aceea &e tre6i&e /n&p*im/ntat*( ;'c*2&e nai3ii de vi&7 /n prag era maic*2
&a( 8a3L @en0& &*ri&e /n picioare 1i2o lovi&e c' 5ier'l de c*lcat p/n* n' &e mai mi1ca&e(
i d*d'&e /n cap c/t p't'&e de tare( Ar 5i tre3'it &* 5ie moart* d'p* a&emenea lovit'ri$
dar n' era /nc*$ 1i2at'nci veni&e moment'l acela a3&ol't ne3'n(
)aic*2&a 6*cea pe podea$ mai m'lt moart* dec/t vie$ dar o privea 5i?$ la 5el c'm
avea &* &e /nt/mple mai t/r6i' 1i c' taic*2&*'( 8a3L @en0& 1edea /n 5otoli'$ c' 'n picior
at/rn/nd'2i pe&te 'n 'n 3ra+ al ace&t'ia$ &pri.inind'2&e /ntr2'n 'm*r 1i r*&'cind'21i o
codi+* c' m/na$ dar era /nc* c' g/nd'l la gemenele din vi&$ la corp'l moartei 1i la
l'cr'rile de pe plato'ri$ ce nai3a /n&emna' toate a&tea, A1tepta tot'1i &* o vad*
complet moart*( )ori odat*$ proa&ta nai3ii$ 4ai$ mori$ n' conta pe mine &*2+i mai da'
'na7
8a3L @en0& n' 1tia 3ine nici ac'm ce &e2nt/mpla&e( Era ca 1i c'm g/nd'rile maic*2
&ii &e tran&5orma&er*$ &e dilata&er*$ &e m*ri&er*( Poate c* 1i ea pl'tea ac'm &pre tavan$
c'm i &e /nt/mpla&e 1i l'i 8a3L @en0& c/nd 5'&e&e pe p'nct'l de a m'ri$ /nainte de2a 5i
&alvat* de Piller( Cricare ar 5i 5o&t ca'6a$ g/nd'rile era'$ p'r 1i &impl'$ 'imitoare( S*
te 5ac* pra5$ n' alta7 ;e parc* maic*2&a 1tia dintr2o dat* tot7 ;e&pre 3ine 1i de&pre r*'$
1i c/t de important* era i'3irea$ i'3irea adev*rat*$ c'm era mai important* dec/t toate
reg'lile din l'me$ &* n' 3ei$ &* n' 5'me6i$ &* te rogi l'i Gri&to&( N' &em*na c' o
predic* preo+ea&c*( Era ceva ne/nc4ip'it de c'prin6*tor(
)aic*2&a$ /ntin&* pe .o&$ &e g/ndea c'm lip&a de drago&te din inima 5iicei ei$ 8a3L
@en0&$ era la 5el de /ngro6itoare ca o 3oal* genetic*$ datorit* c*reia ar 5i venit pe l'me
5*r* vedere &a' 5*r* vreo m/n*$ &a' vre'n picior( ;ar n' a&ta era important( Tot'l avea
&* &e aran.e6e( 8a3L
REGINA DAMNAILOR 69
@en0& avea &* &e ridice dea&'pra e?i&ten+ei ei act'ale$ a1a c'm aproape c* &e2
nt/mpla&e c/nd /i d*d'&e Piller &*r't'l acela mortal$ 1i avea &* /n+eleag* 1i ea tot'l( Ce
nai3a /n&emna' c4e&tiile a&tea, Era ceva de&pre tot ce ne2ncon2.oar* ca parte dintr2'n
mare /ntreg$ 1i 5i3rele din covor$ 1i 5r'n6ele copac'l'i din 5a+a 5ere&trei$ 1i apa care
pic'ra la c4i'vet* &a' norii care &e mi1ca' pe&te Cedar Cree0 %a0e 1i copacii
de&5r'n6i+i$ care nici n' era' c4iar at/t de 'r/+i c'm con&idera 8a3L @en0&( N'$ tot'l
p*rea dintr2o dat* at/t de 5r'mo&$ c* nici n' &e p'tea de&crie( Iar mama l'i 8a3L @en0&
1ti'&e dintotdea'na de e?i&ten+a ace&tei 5r'm'&e+i7 A1a percep'&e ea tot'l( )ama l'i
8a3L @en0& o ierta pentr' toate( 8iata 8a3L @en0&$ care n' 1tia nimic$ care n' &e
min'na&e de 5r'm'&e+ea 5irelor ver6i de iar3* &a' a l'ci'l'i &coicilor la l'mina l*mpii(
Apoi mama ei m'ri&e( Slav* domn'l'i7 ;e&t'l7 ;ar 8a3L @en0& &e p'&e&e pe
pl/n&( Apoi t/r/&e corp'l a5ar* din r'lot* 1i /l /ngropa&e /n &pate$ 5*c'&e o groap*
ad/nc*$ 5iind 5ericit* c* 5ace parte dintre )or+i 1i c* are at/ta 5or+*$ /nc/t &* n2o
o3o&ea&c* at/tea lope+i de p*m/nt(
Apoi &o&i&e aca&* 1i taic*2&*'( C' el 5'&e&e o adev*rat* di&trac+ie7 /l /ngropa&e
c4iar /nainte &* 5ie complet mort( N2o &* 'ite niciodat* ce e?pre&ie i &e 6'gr*vi&e pe
5a+* c/nd intra&e pe '1* 1i2o v*6'&e acolo c' topor'l /n m/n*(
Ce2i c' tine$ te con&ideri drept %i66ie 8orden,
Cine drac' mai era 1i %i66ie 8orden a&ta,
Apoi$ c' 3*r3ia /mpin&* /nainte$ ridica&e p'mn'l &* o lovea&c*$ at/t era de &ig'r
pe el(
Soi r*' ce e1ti7
i cr*pa&e 5r'ntea /n do'* c' topor'l( Ce2i drept$ a&ta 5'&e&e gro6av$ c/nd v*6'&e
c*2i de&pic* +ea&ta>
N2ai dec/t &* crapi$ tic*lo&'le7
i acoperi&e 5a+a c' +*r/n*$ /n vreme ce el o 5i?a /nc*( Parali6at$ incapa3il &* mai
5ac* vreo mi1care$ &e g/ndea c*2i din no' copil$ /1i /nc4ip'ia c*2i la o 5erm* &a' ceva
de gen'l *&ta$ pe 'ndeva prin NeH )e?ico( 8ol3oro&ea$ ca 'n +/nc( 6enorocitule, am
tiut eu c aveai rahat n loc de creieri. #cum se simte i putoarea)
70
ANNE RICE
;ar$ /nainte de toate$ ce nai3a o ap'ca&e &* &e /ntoarc* acolo, ;e ce &e de&p*r+i&e
de 8anda c' Col+i,
;ac* n' &2ar 5i de&p*r+it de Piller 1i de ;avi&$ ar 5i ac'ma c' ei la San :ranci&co$
/n a1teptarea concert'l'i l'i %e&tat( Poate c* ar 5i intrat /mpre'n* /ntr2'n 3ar de2al
vampirilor( A&ta dac* ar 5i a.'n& m*car p/n* acolo( ;ac* n' c'mva &e /nt/mpla ceva
5oarte$ 5oarte grav(
9i2ac'm ce nai3a o ap'ca&e &* o ia /napoi, Poate ar 5i tre3'it &* &e d'c* direct
&pre ve&t( N' mai r*m/nea' dec/t do'* nop+i$ a&ta2i tot(
Pe to+i dracii$ /n de5initiv$ /n &eara concert'l'i o &*21i ia o camer* la vre'n motel$
&*2l 'rm*rea&c* m*car la televi6or( ;ar /nainte de a&ta$ voia c' tot dinadin&'l &* dea
m*car de 'n )ort de la St( %o'i&( N' p'tea &* contin'e de 'na &ing'r*(
Pro3lema era c'm g*&ea ea cartier'l Central Qe&t End( Unde nai3a era,
8'levard'l ace&ta i &e p*rea c'no&c't( nainta /nceti1or$ &per/nd &* n' dea de
vre'n poli+i&t mai 6elo& care &* o 'rm*rea&c*( :ire1te$ ar 5i mai rapid* dec/t el$ a1a &e
/nt/mpla /ntotdea'na$ dar ce n2ar da &*2i ia&* vre'n'l /n cale pe vre'n dr'm mai
do&nic( C4e&tia e c* n2avea c4e5 &* 5ie al'ngat* din St( %o'i&(
Iar ac'm$ c4iar c* rec'no1tea loc'rile( ;a$ da$ *&ta era Central Qe&t End$ &a' c'm
nai3a /i 6icea$ a1a c* o l'* la dreapta imediat 1i contin'* pe o &trad* vec4e$ plin* de
copaci 'm3ro1i 1i r*m'ro1i( i reap*r' /n minte maic*2&a$ iar3a verde$ norii( ;e2a3ia
/1i &t*p/ni 'n &'&pin(
)*car de n' &2ar &im+i at/t de &ing'r*7 Apoi v*6' por+ile$ da$ da$ a&ta era &trada(
Piller /i &p'&e&e c* )or+ii n' 'it* niciodat* nimic( C* 1i creier'l ei o &* 5ie ca 'n mic
calc'lator( Poate c* era adev*rat( C4iar a&tea era' por+ile$ por+i mari de 5ier$ larg
de&c4i&e 1i acoperite de ieder* &*l3atic*( Pro3a3il c* gen'l ace&ta de Fdr'm privatF
nici n' &e2nc4idea vreodat*(
ncetini treptat$ apoi opri total motor'l( :*cea prea m'lt* g*l*gie pe aleea a&ta
/nt'necat* 'nde &e /n1ira' n'mai ca&e mari( N2ar 5i e?cl'& ca vreo &c/r3* &* c4eme
REGINA DAMNAILOR 71
poli+ia( Co3or/ 1i &e ap'c* &*2mping* motocicleta( N2avea picioarele &'5icient de
l'ngi ca &* 5ac* altc'mva( ;ar a&ta n2o deran.a( i pl*cea &* mearg* pe covor'l gro& de
5r'n6e moarte( i pl*cea &trada a&ta lini1tit*(
;oamne$ dac2a1 5i 1i e' 'n vampir dintr2'n mare ora1$ tot pe2aici mi2ar pl*cea &*
loc'ie&c$ &e g/ndi ea$ apoi v*6'$ mai /ncolo$ /n cap*t'l &tr*6ii$ ca&a2ad*po&t a
vampirilor$ pere+ii de c*r*mid* 1i arcadele ma're( Inima /i 3*tea ca ne3'na /n piept(
Tot'l era ar&7
%a /ncep't n'2i veni &* cread*( Apoi v*6' c* era adev*r'l gol2gol'+$ c*r*mi6ile
era' pline de d/re negre$ 5ere&trele era' &parte$ n' &e mai vedea nici 'n geam /ntreg pe
nic*ieri( S5inte Gri&toa&e7 Sim+ea c* /nne3'ne1te( Se apropie 1i mai m'lt$ /mping/nd'2
1i motocicleta 1i m'1c/nd'21i o 3'6* at/t de tare$ c*2i d*d' &/ngele( Ce porc*rie7 Cine
nai3a 5*cea c4e&tiile a&tea, Era' cio3'ri de &ticl* p/n* 1i pe pel'6*$ p/n* 1i2n copaci$
a1a c* tot'l &clipea de .'r /mpre.'r$ dar pro3a3il c* n' 1i pentr' oc4ii de m'ritor( Ei i
&e p*rea c*2& ornamentele 'n'i pom de Cr*ci'n dintr2'n co1mar( 9i p'tea teri3il a
lemn ar&( )iro&'l /m3/c&ea tot aer'l(
;oar n2avea &* &e p'n* pe pl/n&7 Nici &* 'rle7 ;ar /n clipa aceea a'6i ceva( N' era
'n &'net real$ ci o c4e&tie pe care o /nv*+a&e de la Piller> &im+ea pre6en+a 'n'i )ort
acolo7
N'2i venea &* cread* /n noroc'l *&ta 1i p'+in /i p*&a de ce2o &* 'rme6e$ era
4ot*r/t* &* intre( ;a$ era cineva acolo( ;ar &emnal'l era 5oarte &la3( Se mai apropie
c/+iva metri$ c*lc/nd c' tot dinadin&'l c' 6gomot pe 5r'n6ele moarte( N' &e vedea nici
o l'min*$ dar &e mi1ca ceva /n*'ntr'$ ceva care &im+ea pre6en+a ei( C'm &t*tea
indeci&*$ c' inima 3*t/nd'2i ca 'n ciocan$ /n acela1i timp /n&p*im/ntat*$ dar 1i dornic*
&* intre$ pe tera&a din 5a+a ca&ei ap*r' cineva$ 'n )ort care &e 'ita drept la ea(
)'l+'me&c'2+i +ie$ doamne7 1opti ea( 9i n' era nici vre'n &cli5o&it /n co&t'm la
trei pie&e( N'$ era 'n 3*iat t/n*r$ poate n' av'&e&e dec/t vreo doi ani mai m'lt dec/t
72
ANNE RICE
ea c/nd i2o 5*c'&er*$ dar ar*ta nemaipomenit( n prim'l r/nd c* avea p*r'l
arginti'$ 'n p*r &c'rt arginti' 1i n'mai 3'cle$ ceea ce era &'per3 la 'n t/n*r( 9i2apoi$
era tare /nalt$ cam 'n metr' opt6eci$ era &velt 1i 5oarte elegant /m3r*cat$ d'p* p*rerea
ei( Avea o piele at/t de al3*$ c* .'rai c*2i de g4ea+*$ 1i p'rta 'n p'lover pe g/t$ maro
/nc4i&$ care i &e m'la pe piept$ 1i 4ain* 1i pantaloni din piele maro$ c' o croial*
modern*$ care2i venea m*n'1*$ nimic de2a 5ace c' co&t'mele de piele ale
motocicli1tilor( Ar*ta 5ormida3il tip'l$ era mai 5r'mo& dec/t to+i cei din 8anda c' Col+i
p'1i la 'n loc(
Intr*7 &p'&e el /ntr2o &'5lare( I'te(
Nici n' /1i d*d' 3ine &eama c/nd 63'r* /n &'& pe trepte( Prin aer mai pl'tea /nc*
cen'1*$ /ncep'r* &* o '&t're oc4ii 1i2o ap'c* t'&ea( @'m*tate din tera&* &e pr*3'1i&e(
1i 5*c' dr'm c' gri.* p/n* /n 4ol( )ai r*m*&e&e o parte din &cara interioar*$ dar$
dea&'pra$ acoperi1'l n' mai e?i&ta deloc( Candela3r'l c*6'&e$ era &part 1i plin de
5'ningine( Parc* era o ca&* 3/nt'it* de &ta5ii$ +i &e 5*cea pielea de g*in*(
)ort'l era /n &alon$ adic* /n ce mai r*m*&e&e din el$ d*dea c' picior'l /n
diver&ele re&t'ri ar&e de pe .o& 1i2n mo3ilele &coro.ite$ de parc* ar 5i c*'tat c' 5'rie
ceva(
Di &e 6ice 8a3L @en0&$ n'2i a1a, &p'&e el$ adre&/nd'2i 'n ci'dat 6/m3et 5al&$
care2i de&coperi din+ii perla+i 1i col+ii mititei 1i2i 5*c' oc4ii cen'1ii &* &tr*l'cea&c*( Te2
ai r*t*cit$ mi &e pare(((
E2n reg'l*$ /nc* 'n'l care cite1te g/nd'rile$ ca ;avi&( Ace&ta mai are 1i2'n accent
&tr*in(
;a$ 1i ce2i c' a&ta, r*&p'n&e ea(
Spre &'rprinderea ei$ /i percep' 1i ea n'mele$ /l c4ema %a'rent( Ace&ta era 'n
n'me di&tin&$ 'n n'me c' &onoritate 5ran+'6ea&c*(
R*m/i pe loc$ 8a3L @en0&$ &p'&e el( Pro3a3il c* 1i accent'l era 5ran+'6e&c(
Eram trei aici /n ca&* 1i doi a' 5o&t di&tr'1i de 5oc( Poli+ia n2o &* deo&e3ea&c* nimic /n
cen'1*$ dar t' o &*2+i dai &eama ce e pe .o&< 5ii atent* &* n' calci pe ceva((( n2o &*2+i
5ac* nici o pl*cere(
REGINA DAMNAILOR 73
;oamne7 N' &p'nea deloc pro&tii$ avea dreptate$ era 'n' c4iar /n 5'nd'l 4ol'l'i$
ai 5i cre6't c*2i 'n co&t'm de 4aine pe .'m*tate ar&$ /ntin& pe .o&$ p*&tr/nd vag 5orma
'n'i om$ &ig'r c* da$ &e &im+ea 1i d'p* miro&$ /n co&t'm'l acela 5'&e&e 'n )ort$
r*m*&e&er* intacte doar m/necile 1i cr*cii pantalon'l'i$ 1i panto5ii( n mi.loc &e
/ntindea 'n &oi de 3alt* cen'1ie$ gre+oa&*$ parc* era 'n ame&tec de gr*&ime c' o
p'l3ere$ n' c' cen'1*( Carag4io&$ c'm ie1ea man1eta c*m*1ii$ impeca3il*$ din m/nec*(
Ace&ta 5'&e&e 'n co&t'm la trei pie&e$ mai m'lt ca &ig'r(
i venea &* vome6e( Di &e mai p'tea /nt/mpla a1a ceva c/nd erai )ort, -oia &* o
1tearg* de2aicea( ;ac* &e /ntorcea acela care2i di&tr'&e&e, Galal nem'rire7
N' te mi1ca$ /i &p'&e )ort'l$ 1i2o &* plec*m am/ndoi de2aici imediat ce &e
poate(
C' c/t mai i'te$ c'2at/t mai 3ine$ &p'&e ea(
Trem'ra ca 5r'n6a$ 5ir2ar &* 5ie( -a &* 6ic* a&ta2n&emna &* te ia &'dorile reci7
El g*&i&e o c'tie de metal 1i &cotea din ea to+i 3anii care n' ar&e&er*(
Gei$ amice$ e' m* car$ /l averti6* ea(
Sim+ea c* pl'tea ceva /n .'r$ n' 3*ltoaca de pe .o& o /ngri.ora( Se g/ndi la
ad*po&t'rile din ;alla& 1i din C0la4oma$ ar&e 1i ele$ 1i la 5el'l /n care n' mai d*d'&e
deloc de cei din 8anda c' Col+i( El /i capta&e de.a g/nd'rile a&tea$ &e vedea( I &e
/nd'lcir* tr*&*t'rile 5e+ei$ iar p*rea ne&p'& de 5r'mo&( Ar'nc* pe .o& c'tia 1i veni &pre
ea at/t de rapid$ c* o &perie 1i mai tare(
;a$ ma chere, &p'&e el c' o voce e?trem de pl*c't*$ toate ad*po&t'rile a' ar&(
Pe toat* Coa&ta de E&t a' di&p*r't toate$ ca 'n 1ir de l'mini c/nd &e prod'ce 'n
&c'rtcirc'it( Nici la Pari& n' r*&p'nde nimeni$ nici la 8erlin(
C l'* de 3ra+ 1i o cond'&e &pre ie1irea din 5a+*(
Ai idee cine nai3a 5ace c4e&tia a&ta, /ntre3* ea(
Cine nai3a ar p'tea 1ti$ cherie0 S/nt di&tr'&e 1i ca&ele$ 1i 3ar'rile vampirilor$ 1i
to+i cei care2i ie& /n cale( Tre3'ie &* plec*m de2aici( Gai$ p'ne motocicleta /n mi1care(
!M ANNE RlCE
;ar ea &e opri&e 3r'&c( Ceva d*dea t/rcoale pe2a5ar*( R*ma&e nemi1cat* la
marginea tera&ei( Era ceva( i era team* 1i &* /nainte6e$ 1i &* &e /ntoarc* /n ca&*(
Ce2i c' tine, o /ntre3* el /n 1oapt*(
Ce /nt'neric era pe2aicea$ c' copacii *1tia imen1i 1i ca&ele a&tea mari$ care parc*
era' toate 3/nt'ite de 5antome$ iar ea a'6ea ceva$ ceva 5oarte '1or((( ca o r*&'5lare(
Ceva de gen'l ace&ta(
8a3L @en0&7 Gr*3e1te2te7
;ar 'nde ne d'cem, /l /ntre3* ea(
Ac'm percepea ceva aproape ca 'n &'net(
n 'nic'l loc 'nde p'tem merge( %a el$ draga mea$ la %e&tat( El e acolo$ la San
:ranci&co$ ne a1teapt*$ el n2a p*+it nimic7
;aaa, &p'&e ea$ 'it/nd'2&e la &trada /nt'necat* ce &e de&c4idea /n 5a+*( 8'n$
mergem /n c*'tarea l'i %e&tat( P/n* la motociclet* n' mai era' dec/t 6ece pa1i( S*ri pe
ea$ 8a3L @en0&( Alt5el$ el pleac* 5*r* tine( S* n' 5aci 'na ca a&ta$ tic*lo&'le$ n' te
atinge de motocicleta mea7
;ar ac'm &'net'l acela &e a'6ea clar$ 8a3L @en0& n' mai a'6i&e /n via+a ei ceva
a&em*n*tor( E drept c* devenit )ort$ a'6eai o gr*mad* de c4e&tii( A'6eai tren'rile la
n' 1ti' c/+i 0ilometri &a' a'6eai ce /1i &p'nea' oamenii /n avioanele care 63'ra' pe
dea&'pra cap'l'i(
)ort'l cel*lalt a'6i 1i el 6gomot'l( N'$ a'6i g/nd'l ei de&pre &'net'l acela(
Ce2i a&ta, 1opti el(
Ii&'&e$ 1i el era &periat( Iar ac'm 1i el a'6i(
C tra&e d'p* el pe trepte( Ea &e poticni 1i aproape c*6'$ dar el o ridic* 1i o p'&e pe
motociclet*(
Jgomot'l &e /nte+i&e( Era &acadat$ ca o m'6ic*( Ac'm devenea at/t de a&'r6itor$ c*
n' mai a'6ea nici ce2i &p'nea )ort'l de l/ng* ea( Porni motor'l$ r*&'ci m/nerele
g4idon'l'i ca &*2i dea motor'l'i 3en6in*$ iar cel*lalt era de.a 'rcat pe loc'l din
&patele ei( ;oar c* 6gomot'l era at/t de p'ternic ac'm$ Ii&'&e$ c* nici( n' mai p'tea
g/ndi( Nici motor'l motocicletei n' &e mai a'6ea7
REGINA DAMNAILOR 75
Se 'it* /n .o&$ /ncerc/nd &* vad* ce nai3a &e2nt/mpla$ dac* /ncep'&er* &* mearg*$
deoarece nici m*car de a&ta n' /1i mai d*dea &eama( Apoi &e 'it* /n &'& 1i pricep' c*
&e 'ita direct &pre &'r&a vacarm'l'i( Era dincolo de copaci$ /n /nt'neric(
)ort'l &*ri&e de pe motociclet* 1i 3ol3oro&ea ceva la adre&a :ig'rii aceleia$ de
parc* o vedea( Nici g/nd$ &e 'ita de .'r /mpre.'r$ ca 'n ne3'n care vor3e1te de 'n'l
&ing'r( ;ar ea n2a'6ea ce &p'ne( Ea &im+ea doar o pre6en+*$ &im+ea c*2i prive1te
cineva 1i c* 3*iat'l /1i r*cea g'ra de poman*7
S*ri 1i ea de pe motociclet*$ care c*6'&e pe o parte( Jgomot'l &e opri( Apoi /i
r*&'nar* timpanele(
((( tot ce dore1ti7 &p'nea )ort'l de l/ng* ea$ orice$ doar &p'ne ce$ o &* 5acem
tot ce dore1ti7 S/ntem &l'gile tale(((7
Apoi 5'gi de l/ng* 8a3L @en0&$ aproape &* o dea .o&$ 1i /ndrept* motocicleta(
Gei$ &trig* ea$ dar /n clipa /n care pornea &pre el$ /l v*6' c'm i63'cne1te /n
5l*c*ri 1i c'm /ncepe &* +ipe(
Apoi 5' r/nd'l ei &* +ipe( Urla 1i iar 'rla( )ort'l$ /n 5l*c*ri$ &e 6v/rcolea /n cerc'ri
pe p*m/nt( n &patele ei$ e?plod* ad*po&t'l( Sim+i c*ld'ra pe &pate( -*6' c'm &*rea'
/n aer tot 5el'l de c4e&tii( Cer'l &e l'mina&e de parc* era' /n plin* 6i(
#h, sfinte Iisuse, f s rmn n via, f s rmn n via)
Un cr/mpei de &ec'nd* &e g/ndi c*2i cr*pa&e inima( Av' inten+ia &* &e 'ite /n .o&
&* vad* dac* i &e cr*pa&e piept'l 1i dac* inima /i &c'ipa &/ngele a5ar*$ ca o lav* topit*
dintr2'n v'lcan$ dar v*paia din ea /i a.'n&e p/n* /n cap 1i2apoi$ 63/rr7 o l'a&e /n &'&(
Se ridica tot mai &'& printr2'n t'nel /nt'necat$ apoi pl'ti /n /n*l+imi$ privind de2
acolo /ntreaga &cen*(
;a$ e?act ca mai /nainte( Ac'm vedea 1i ce2i 'ci&e&e$ &e vedea o &il'et* al3* c4iar
/n p/lc'l de copaci( n c'rte
76 ANNE RlCE
5'mega' 4ainele cel'ilalt )ort( Iar corp'l ei era con&'mat de 5l*c*ri(
Ce2o 'imi cel mai m'lt era &il'eta al3*( Parc* era o &tat'ie$ &em*na c' :ecioara
)aria /ntr2o 3i&eric* catolic*( Se 'it* c' aten+ie la ra6ele argintii$ &tr*l'citoare$ care
p*rea' c* porne&c de la ea /n toate direc+iile$ ca o l'min* mi1c*toare( Pe m*&'r* ce &e
ridic* tot mai &'&$ v*6' c'm ra6ele &e /ntindea' 1i &e 'nea' c' altele$ comp'n/nd 'n
&oi de pla&* 'ria1* care acoperea /ntreaga l'me( n interior'l pla&ei era' prin1i o
m'l+ime de )or+i$ ca ni1te m'1te /ntr2o p/n6* de p*ian.en( Era' ca ni1te g*m*lii de
l'min*$ p'l&a' 1i &e 'nea' c' &il'eta al3*$ era 'n &pectacol aproape 5r'mo&$ dac* n2ar
5i 5o&t at/t de tri&t( A4$ 3ietele &'5lete ale t't'ror )or+ilor ace&tora$ /nc4i&e /n corp'ri
dintr2o materie inde&tr'cti3il*$ incapa3ili &* /m3*tr/nea&c* ori &* moar*(
;ar ea era li3er*( Pla&a &e a5la ac'm la o mare di&tan+* de ea( 9i de&coperea at/t
de m'lte l'cr'ri(
I &e p*rea c* mii 1i mii de al+i oameni mor+i pl'tea' acolo &'& ca /ntr2'n &trat
cen'1i' de cea+*( Unii /1i c*'ta' dr'm'l$ al+ii &e 3*tea' /ntre ei$ iar al+ii &e 'ita' c'2
at/ta tri&te+e /n .o&$ 'nde m'ri&er*$ de parc* n' 1tia' &a' re5'6a' &* cread* c* era'
mor+i( Era' c4iar 'nii care /ncerca' &* &e 5ac* v*6'+i &a' a'6i+i de cei /n via+*$ dar
aceia n' re'1ea'(
1i d*dea &eama c* era moart*( I &e mai /nt/mpla&e o dat*( Trecea$ p'r 1i &impl'$
prin &trat'l ace&ta de oameni tri1ti care /nt/r6ia' pe dr'm( Ea /n&* /1i 'rma calea7
E?i&ten+a ei mi6era3il* de pe p*m/nt o 'mplea de tri&te+e( ;ar n' a&ta era important
ac'm(
%'mina &tr*l'cea din no'$ l'mina aceea ne/nc4ip'it de 5r'moa&* pe care o
/ntre6*ri&e de.a c/nd 5'&e&e pe p'nct'l de2a m'ri prima dat*( naint* &pre ea$ p*tr'n&e
/n ea( Iar a&ta era o min'n*+ie( Nicic/nd n' mai v*6'&e a&emenea c'lori$ at/ta
limpe6ime$ niciodat* n' mai a'6i&e o m'6ic* de o a&emenea p'ritate( N' e?i&ta'
vor3e care &* le de&crie< n' e?i&ta nici o lim3* capa3il* de a1a ceva( Iar de data a&ta
nimeni n2o mai ad'cea /napoi7
REGINA DAMNAILOR 77
C*ci 5iin+a care /i venea /n /nt/mpinare$ &* o ia de m/n* 1i &* o a.'te era((( mama
ei7 9i n2avea &* o mai la&e &* plece(
Niciodat* n' &im+i&e at/ta drago&te pentr' mama ei$ dar aici drago&tea era pe&te
tot< l'min*$ c'lori$ drago&te n' &e mai deo&e3ea'(
A4$ 3iata 8a3L @en0&$ &e g/ndi ea$ 'it/nd'2&e o 'ltim* dat* &pre p*m/nt( ;ar ac'm
ea n' mai era 8a3L @en0&( N'$ deloc(
3
JEIDA PAN;CRA
1dinioar stpneam cuvntul.
4ou i uliu. 4rzdar.
.ra atta limpezime peatunc(
'lbatici ca nite coarne
rsucite,
locuiam n case de piatr.
6e atmam pletele pe fereastr s se caere
brbaii
n dosul urechii, grdin de bucle.
$e oricare deal un rege
al dealului. 6oaptea firele erau smulse
din estur. Destrmai, brbaii urlau.
"oi atrii se dezvluiau. 6oi stpneam
cuvntul.
STAN RICE
din FT4e Qord& CnceF
>hitebo? (1!B#
:EPTURA care &tr*3*tea poteca a3r'pt* 1i /n6*pe6it* at/t de repede$ /nc/t nimeni
n2ar 5i p't't +ine pa&'l c' ea$ era /nalt* 1i /m3r*cat* /n ve1minte negre care n'2i l*&a'
la vedere dec/t oc4ii(
Cer'l /n&telat n2avea aproape nici 'n nor /n aer'l rare5iat al /n*l+imilor Gimalaiei$
iar /n 5a+*$ departe nici c' p'terile ei n' p'tea calc'la di&tan+a &e cont'ra$
REGINA DAMNAILOR 79
n toat* &plendoarea &a$ ver&ant'l ma&iv$ go5rat$ al Evere&t'l'i$ dea&'pra 'nei
coroane de nori al3i t'r3'len+i( ;e c/te ori &e 'ita la el i &e t*ia re&pira+ia$ n' n'mai
pentr' c* era at/t de 5r'mo&$ dar 1i pentr' c* p*rea &* p*&tre6e /n+ele&'ri pro5'nde
care$ 3ine/n+ele&$ n' acolo &e g*&ea'(
Era oare vor3a de venera+ie pentr' ace&t ma&iv, ;a$ /l p'teai venera 5*r* gri.*$
c*ci m'ntele n2avea &*2+i vor3ea&c* niciodat*( -/nt'l 1'ier*tor care /i /ng4e+a pielea
n' era vocea c'iva 1i n' e?prima nimic( ;ar m*re+ia acea&ta /nt/mpl*toare 1i total
indi5erent* o impre&iona p/n* la lacrimi(
Aceea1i &en6a+ie i2o d*dea 1i imaginea pelerinilor care 'rca' coa&ta$ m'lt mai .o&$
ca ni1te 5'rnici /naint/nd pe poteca incredi3il de /ng'&t*( Credin+a lor oar3* o 'mplea
de tri&te+e( ;ar 1i ea mergea tot &pre acela1i templ' a&c'n& /n m'n+i( Se /ndrepta &pre
acela1i 6e' a3.ect 1i am*gitor(
S'5erea de 5rig( :a+a 1i pleoapele /i era' acoperite de c4ici'r*( I &e lipi&e 1i de
gene$ /n min'&c'le cri&tale( :iecare pa& printr2'n v/nt de o a&emenea 5or+* era di5icil
p/n* 1i pentr' ea( N2ar 5i p't't &*2i prod'c* c4iar d'rere &a' moarte$ era prea v/r&tnic*
pentr' a&ta( S'5erin+a ei i6vora din ceva mental( Se tr*gea din nemaipomenita tr*inicie
a 5or+elor nat'rii$ din imaginea ne&c4im3at*$ de ore /ntregi$ a 6*pe6ilor imac'late$
or3itor de al3e(
N2avea importan+*( Ac'm c/teva nop+i o trec'&e 'n 5ior pe c/nd &tr*3*tea 'na din
&tr*6ile pline de l'me 1i plin* de miro&'ri pe&tilen+iale din vec4i'l ;el4i$ iar de2a2
t'nci &e repeta o3&edant$ cam o dat* pe or*$ de parc* &e c'trem'ra mie6'l p*m/nt'l'i(
n 'nele momente avea impre&ia clar* c* )ama 1i Tata &e tre6ea' la via+*(
Undeva$ departe$ /n cripta /n care2i in&tala&e i'3it'l ei )ari'&$ Cei Ce Tre3'ie P*6i+i$
/n 5ine$ &e mi&ca&er*( N'mai o re/nviere de nat'ra a&ta p'tea &* propage 'n &emnal at/t
de p'ternic 1i /n acela1i timp con5'6> tre3'ie c* A0a&4a &i En0il &e ridica&er* din
ori3ila
80
ANNE RICE
lor nemi1care de pe tron'l pe care /l /mp*r+ea' de 1a&e mii de ani(
;ar$ 5*r* /ndoial*$ toate a&tea era' doar p'r* imagina+ie$ ca 1i c'm ai 5i cer't
m'ntel'i &*2+i vor3ea&c*( C*ci pentr' ea ace1ti &tr*vec4i p*rin+i ai t't'ror 3*'torilor
de &/nge n' era' doar o legend*( Ea /i v*6'&e c' oc4ii ei$ n' ca n'mero1i al+i 'rma1i ai
lor( Ea deveni&e nem'ritoare c4iar pe prag'l &anct'ar'l'i lor< &e t/r/&e /n gen'nc4i 1i2o
atin&e&e pe )am*< &tr*p'n&e&e &'pra5a+a aceea &clipitoare 1i neted* ce 5'&e&e c/ndva
pielea ei 1i &'p&e&e din 1'voi'l de &/nge &acr'( Ce min'ne i &e p*r'&e c4iar 1i at'nci
ace&t 5l'id vi' care +/1nea din corp'l 5*r* via+*$ prec'm 1i vindecarea imediat* a
'rmelor m'1c*t'rii(
;ar pe2at'nci$ c' &ecole /nainte$ c/nd credea /n ei din toate p'ternile$ /mp*rt*1i&e
c' )ari'& convingerea c* )ama 1i Tata n' 5*cea' altceva dec/t &* doarm* /n pace$ c*
avea &* vin* /n&* clipa c/nd &e vor tre6i 1i le vor vor3i din no'(
%a l'mina l'm/n*rilor$ ea 1i c' )ari'& intona&er* imn'ri /n cin&tea lor$ c' m/inile
ei p'&e&e t*m/ie la ar& 1i le ad'&e&e 5lori< de a&emenea$ .'ra&e &* n' de6v*l'ie
niciodat* altor 3*'tori de &/nge 'nde &e a5la &anct'ar'l$ ca n' c'mva aceia &*2l
nimicea&c* pe )ari'&$ &*2i d'c* de2acolo pe p*rin+ii cei dint/i 1i &* &e 4r*nea&c*
ne&ting4eri+i c' &/ngele lor originar 1i atotp'ternic(
;ar toate a&tea &e2nt/mpla&er* c' m'lt timp /n 'rm*$ c/nd l'mea era /mp*r+it* /n
tri3'ri 1i imperii$ c/nd eroii 1i /mp*ra+ii era' /n&c*'na+i drept 6ei de pe o 6i pe alta( Pe
vremea aceea o preoc'pa' ideile 5ilo6o5ice cele mai &'3tile(
Ac'm /n+elegea ce2n&eamn* &* tr*ie1ti ve1nic )'n+ii 1tia'(
$rime%die. :ior'l /i &tr*3*t' iar*1i tot corp'l$ ca 'n c'rent electric( Apoi pieri(
;'p* a&ta av' vi6i'nea 'n'i loc plin de verdea+* 1i m'&tind de 'me6eal*$ 'nde
p*m/nt'l era moale 1i vegeta+ia &'5ocant*( ;ar 1i imaginea a&ta pieri imediat(
Se opri$ or3it* o clip* de &tr*l'cirea 6*pe6ii /n l'mina l'nii$ 1i ridic* oc4ii &pre
&telele ce &clipea' dincolo de p/n6a rare5iat* a 'n'i nor( ncerc* &* capte6e vocile altor
REGINA DAMNAILOR 81
nem'ritori( ;ar n' percep' nimic limpede$ nimic vital$ doar 'n 6'm6et nede&l'1it
venind de la templ'l &pre care &e /ndrepta$ iar din 'rma ei$ 'rc/nd din ora1'l m'rdar 1i
&'prapop'lat$ m'6ica de pe di&c'rile /nregi&trate de ticnit'l acela$ de 3*'tor'l acela de
&/nge$ Fidol'l roc0'l'iF$ -ampir'l %e&tat(
Era de&tinat &* piar* 'rma1'l ace&ta modern impet'o& care /ndr*6ni&e &* /1i
5a&one6e c/ntecele pornind de la adev*r'ri tr'nc4iate( C/+i tineri de gen'l *&ta n'
v*6'&e ea a.'n1i /n c'lmea gloriei 1i2apoi 'ita+i(
Tot'1i$ c'ra.'l l'i o intriga 1i$ /n acela1i timp$ o &candali6a( Se p'tea oare ca
&trig*t'l de alarm* pe care /l percep'&e &* 5ie c'mva legat de c/ntecele l'i t/ng'itoare
1i r*g'1ite,
#3asha, .n3il,
#plecai urechea la copiii votri)
C'm de /ndr*6nea &* repete n'mele &acre /n 5a+a l'mii m'ritorilor, I &e p*rea
impo&i3il$ contra ra+i'nii$ ca 'n a&t5el de individ &* n' 5ie eliminat imediat( )on&tr'l
ace&ta$ care &e 3'c'ra de o incredi3il* cele3ritate$ d*dea pe 5a+* &ecrete pe care n'mai
)ari'& ar 5i p't't &* i le 5ac* c'no&c'te( At'nci 'nde era )ari'&$ care2i p'rta&e pe Cei
Ce Tre3'ie P*6i+i de la 'n &anct'ar &ecret la alt'l timp de do'* mii de ani, N' tre3'ia
&* &e mai g/ndea&c* la )ari'&$ la di&en&i'nile care2i &epara&er* de at/ta vreme$ /nc/t
&im+ea c* i &e &parge inima de d'rere(
nregi&trarea vocii l'i %e&tat di&p*r'&e ac'm$ acoperit* de alte /nregi&tr*ri$ de
vi3ra+iile ce emana' din ora1e 1i &ate$ de ve1nicele &trig*te di&tincte de d'rere ale
m'ritorilor( C'm &e /nt/mpla ade&ea$ de1i dotat* c' 'n a'6 p'ternic$ n' p'tea di&tinge
&emnale i6olate( :l'?'l enorm de &'nete 5*r* 5orm*$ /ngro6itor o cople1ea$ a1a
c* n' mai permi&e nici 'n'i &'net &*2i parvin*( Era din no' doar c' v/nt'l(
A4$ ce /n&emna' oare pentr' )ama 1i Tata toate vocile ace&tea ce venea' de pe
tot p*m/nt'l$ c*ci p'terea lor n' 5*c'&e dec/t &* crea&c* /n mod inevita3il de la /nce2
82
ANNE RICE
p'+'rile i&toriei /ncoace( Care ei mai avea' po&i3ilitatea &* p'n* 'n ecran /ntre ei
1i 5l'?'l ace&ta ne/ncetat, Sa' &* &electe6e$ din c/nd /n c/nd$ doar ceea ce voia' &*
a'd*, Poate c* 1i /n privin+a a&ta era' la 5el de indi5eren+i ca 1i /n celelalte$ poate c*
vacarm'l ace&ta ne/ntrer'pt /i 5*cea &* r*m/n* /mpietri+i$ incapa3ili de a ra+iona$
creier'l 5iin2d'2le l'at c' a&alt de ne&5/r1itele pl/ngeri ale m'ritorilor 1i ale
nem'ritorilor din l'mea /ntreag*(
Privi 'ria1'l v/r5 col+'ro& din 5a+*( Tre3'ia &* contin'e$ /1i &tr/n&e 1i mai tare
gl'ga care2i acoperea 5a+a( Rel'* 'rc'1'l(
C'm poteca o &coa&e la 'n mic promontori'$ v*6' /n 5ine 1i loc'l &pre care &e
/ndrepta( Templ'l &e ridica dincolo de 'n imen& g4e+ar$ pe o &t/nc* /nalt*( Era o
con&tr'c+ie de piatr* al3* aproape invi6i3il* pe 5ond'l al3$ iar t'rn'l clopotni+ei /i
di&p*rea /n v*l*t'cii de 6*pad* care tocmai re/ncepea' &* cad*(
Care c/t timp /i va tre3'i ca &* a.'ng* acolo$ c4iar la vite6a ei, 9tia ce avea de
5*c't$ dar avea oroare de a&ta( Tre3'ia &* ridice m/inile$ &* /n5r/ng* legile nat'rii 1i
propria ei ra+i'ne 1i &* treac* pe&te gol'l care o &epara de templ'$ co3or/nd 3l/nd doar
d'p* ce a.'ngea de partea cealalt* a canion'l'i /ng4e+at( Nici o alta dintre m'ltiplele
ei p'teri n2o 5*cea &* &e &imt* at/t de lip&it* de &en&$ at/t de in'man*$ at/t de departe de
5iin+a de r/nd$ m'ritoare$ care 5'&e&e ea c/ndva(
;ar voia &*$ a.'ng* la templ'( Era nece&ar( A1a c* ridic* 3ra+ele /ncet$ con1tient*
de gra+ia mi1c*rii( nc4i&e oc4ii o clip*$ imp'n/nd'21i &* &e ridice$ 1i /1i &im+i corp'l
/ndrept/nd'2&e /n &'&$ de parc* n' avea nici o gre'tate$ ca o &impl* 5or+*$
neincomodat* de materie$ c*l*torind pe coama v/nt'l'i doar gra+ie propriei voin+e(
%*&* v/nt'l &* o poarte /ndel'ng< corp'l i &e r*&'ci$ o l'* /n direc+ia /n care era
/mpin&( Se ridic* din ce /n ce mai &'&$ l*&/nd p*m/nt'l /n 'rm*$ trec' printre nori c'
5a+a la &tele( C/t de grele i &e p*rea' ve1mintele< n' era oare pe p'nct'l de a deveni
invi6i3il*, N' era acea&ta etapa 'rm*toare, Un 5ir de pra5 /n oc4i'l ;omn'l'i$ &e
g/ndi(
REGINA DAMNAILOR 83
Sim+i o d'rere /n piept( Ce oroare$ &* n' mai 5ii legat de nimic((( I &e 'mpl'r*
oc4ii de lacrimi(
Ca /ntotdea'na /n a&emenea momente$ trec't'2i /ndep*rtat de m'ritoare$ de care
&e ag*+a$ /i ap*r'$ mai m'lt ca oric/nd$ 'n mit demn de a 5i pre+'it$ /n vreme ce toate
celelalte credin+e o l*&a' rece( #m trit, am iubit, am avut un trup fierbinte. ,l vedea
pe )ari'&$ cel ce o crea&e$ n' a1a c'm era /n pre6ent$ ci c'm era la /ncep't$ c/nd de2
a3ia deveni&e nem'ritor 1i2l ardea &ecret'l acela &'pranat'ral> FPandora$ i'3ita mea(((
Pandora$ vino c' mine$ &* cerem 3inec'v/ntarea )amei 1i a Tatei( -ino /n &anct'ar(F
;e&prin&* de tot'l$ di&perat*$ ar 5i p't't &* 'ite ce de&tina+ie avea( S2ar 5i p't't
l*&a p'rtat* p/n* la &oare( ;ar percep' din no' &emnal'l acela t*c't$ &'3 5orm* de
p'l&a+ie$ $rime%die, care2i reaminti &cop'l c*l*toriei$ /ntin&e 3ra+ele$ /1i imp'&e &* o ia
din no' &pre p*m/nt 1i v*6' c'rtea templ'l'i$ c' r'g'rile 5'meg/nde( Da, acolo.
-ite6a c' care co3ora o 'imi< pe moment$ 5' c4iar de6orientat*( Se tre6i /n c'rte$
av' o &en6a+ie &c'rt* c* o doare pe&te tot$ apoi &e &im+i doar /n5rig'rat*$ dar calm*(
Urletele v/nt'l'i era' e&tompate( )'6ica din templ' &tr*3*tea prin pere+i ca o
p'l&a+ie 4al'cinant*$ prod'&* de tam3'rine 1i to3e$ /n care &e ame&teca' voci$ 5orm/nd
/mpre'n* o incanta+ie l'g'3r* 1i repetitiv*( n 5a+a ei &e ridica' r'g'rile care tro&nea'
1i &cotea' &c/ntei$ 'nde &e /nnegrea' cadavrele /ngr*m*dite pe&te gr*me6ile d$e lemne(
;'4oarea era teri3il*( Tot'1i$ r*ma&e /ndel'ng &* &e 'ite la 5l*c*ri$ &* le o3&erve c'm
con&'ma' carnea care &5/r/ia$ mem3rele /nnegrite$ &moc'rile de p*r$ din care ie1ea'
3r'&c v*l*t'ci de 5'm al3( Se &'5oca de d'4oare< aer'l p'r de m'nte n' p*tr'ndea p/n*
aici(
Privi '1a din dep*rtare pe care &e intra /n incinta templ'l'i( Avea &* /1i 5olo&ea&c*
din no' p'terile$ c' am*r*ci'ne( #a. Se tre6i c*lc/nd pe&te prag$ dincolo de '1a care
&e de&c4i&e&e( :' 6*p*cit* de l'mina din*'ntr'$ ca 1i de aer'l cald 1i de incanta+iile
a&'r6itoare(
FA6im7 A6im7 A6im7F repeta' ritmic credincio1ii< era' c' &patele la ea$ c*ci &e
/ng4e&'ia' c' to+ii &pre cen2
84
ANNE RICE
tr'l &*lii l'minate de l'min*ri$ c' m/inile /n &'&$ agit/nd'21i2le /n acela1i ritm c'
capetele( FA6im7 A6im7 A6im2A6im2A6im7 Aaaaa2Jiiiiim7F ;in c*delni+e &e ridica
5'm 1i nen'm*ratele &il'ete &e2nv/rtea' /n cerc$ 3*t*torind pardo&eala c' picioarele
goale$ ned/nd'2i nici o aten+ie( 1i +inea' oc4ii /nc4i1i$ tr*&*t'rile de pe 5e+ele m*&linii
era' calme$ doar 3'6ele li &e mi1ca'$ repet/nd n'mele venerat(
1i 5*c' loc printre cei /ng4e&'i+i$ 5emei 1i 3*r3a+i 6dren+*ro1i$ &a' c' 4aine 3ogate
de m*ta&e colorat* 1i c' 3i.'terii de a'r 3*t/nd'2le piept'l$ c' to+ii repet/nd$ c' ori3il*
monotonie$ aceea1i invoca+ie( Sim+i /n n*ri i6'l de 5e3r*$ de 5oame$ de cadavr'$ c*ci
n'mero1i era' cei c*lca+i /n picioare$ ne3*ga+i de nimeni /n &eam* /n ace&t delir( Se
crampona de o coloan*$ ca 1i c'm ar 5i ar'ncat o ancor* /n acel 5l'vi' t'm'lto& de
mi1care 1i 6gomot(
Apoi /l 6*ri pe A6im /n mi.loc'l m'l+imii( Pielea l'i ar*mie era 'med* 1i
&clipitoare /n l'mina l'm/n*rilor$ avea pe cap 'n t'r3an de m*ta&e neagr*$ iar l'nga
l'i ro3* 3rodat* era p*tat* de 'n ame&tec de &/nge de m'ritor 1i de nem'ritor( Cc4ii
l'i negri$ mac4ia+i c' creion negr'$ era' enormi( ;an&a c' mi1c*ri ond'latorii /n
ritm'l &'rd al to3elor$ ar'nc/nd'21i 3ra+ele /nainte$ apoi retr*g/nd'2le$ de parc* d*dea
c' p'mnii /ntr2'n 6id invi6i3il( C' pap'cii din picioare 3*tea ritm'l 5renetic pe
pardo&eala de marm'r*( Pe la col+'rile g'rii /i c'rgea &/nge( Pe 5a+* i &e citea cea mai
pro5'nd* 3eatit'dine(
Tot'1i$ /1i d*d'&e &eama de pre6en+a ei( :*r* &* &e /ntrer'p* din dan& o privi drept
/n oc4i$ iar ea /i v*6' 3'6ele m/n.ite de &/nge 5orm/nd 'n 6/m3et(
$andora, frumoas, nemuritoare $andora...
Era g4i5t'it de pe 'rma 5e&tin'l'i$ &e 'm5la&e 1i era conge&tionat de at/ta &/nge$
c'm rareori mai v*6'&e 'n nem'ritor( 1i d*d' cap'l pe &pate$ &e roti$ apoi &coa&e 'n
&trig*t a&c'+it( Servitorii l'i &e apropiar*$ p'rt/nd c'+ite ceremoniale$ 1i2i 5*c'r*
t*iet'ri la /nc4eiet'rile m/inilor(
Credincio1ii &e /ng4e&'ir* &* &'g* c/teva pic*t'ri din &/ngele &acr' care +/1nea din
vene( Incanta+iile era' 1i mai
REGINA ;A)NADI%CR A"
a&'r6itoare$ mai /n5ocate$ acoperind 'rletele celor care /l /ncon.'ra'( ;eodat* /l
v*6' l'at pe &'&$ c' tot corp'l /ntin& pe 'merii &'itei l'i$ c' pap'cii a'rii /ndrept/nd'2
1i v/r5'l a&c'+it &pre tavan'l acoperit de mo6aic'ri$ iar c'+itele /i 5*c'r* din no' inci6ii
la gle6ne 1i la /nc4eiet'rile m/inilor$ 'nde r*nile precedente &e 1i /nc4i&e&er*(
)'l+imea delirant* parc* devenea 1i mai den&* pe m*&'r* ce mi1c*rile era' mai
5renetice$ corp'rile 1iroind de &'doare o /ng4e&'ia'$ 5*r* &* /1i dea &eama de( r*ceala
1i /n+epeneala corp'l'i ei at/t de v/r&tnic$ prin 4ainele moi$ di5orme$ de l/n*( N' &e
mi1c*( Se l*&* /ncon.'rat*$ tra&* &pre centr'( l v*6' din no' pe A6im$ dep'& din no'
pe propriile picioare$ d'p* ce i &e 5*c'&er* at/tea t*iet'ri /n carne$ d'p* ce /i c'r&e&e
&/ngele$ &e v*ic*ri&e$ dar c' r*nile de.a vindecate( C /m3ie &* &e apropie( n t*cere$ /l
re5'6*(
l privi c'm /ntinde apoi 3ra+'l 1i ap'c* la /nt/mplare o victim*$ o 5emeie t/n*r* c'
oc4ii mac4ia+i 1i c' cercei mari de a'r$ c*reia /i &5/1ie g/t'l &'3+ire(
)'l+imea n' mai &canda per5ect &ila3ele incanta+iei de mai /nainte< din piept'rile
t't'ror &e ridic* /n clipa aceea 'n &trig*t(
C' oc4ii ie1i+i din or3ite$ /n aparen+* oripilat de pro2pria2i p'tere$ A6im /i &'p&e
tinerei &/ngele p/n* la 'ltima pic*t'r* dintr2o &ing'r* &'5lare$ apoi ar'nc* tr'p'l pe
pietrele din 5a+*$ 'nde r*ma&e &trivit$ repede /ncon.'rat de ceilal+i credincio1i$ care
/ntindea' m/ini r'g*toare &pre 6e'l lor$ ne&ig'r ac'm pe picioare(
Se /ntoar&e c' &patele< ie1i /n aer'l rece de a5ar*$ /ndep*rt/nd'2&e de c*ld'ra
r'g'rilor( )iro&ea c'mplit a 'rin*$ a m*r'ntaie( Se &pri.ini de perete$ privind /n &'&$
g/ndind'2&e la m'nte$ ned/nd nici o aten+ie &ervitorilor care trec'r* pe l/ng* ea t/r/nd
tr'p'rile noilor victime 1i ar'nc/nd'2le /n 5l*c*ri(
Se g/ndi 1i la pelerinii pe care /i 6*ri&e pe c*rarea ce d'cea la templ'$ 1ir'l acela
ne&5/r1it care 'rca lent$ 6i 1i noapte$ &tr*3*t/nd m'n+ii p'&tii c*tre loc'l ace&ta 5*r*
n'me( C/+i m'rea' oareI 5*r* &* a.'ng* m*car p/n* la
86
ANNE RICE
pr*pa&tia acea&ta, C/+i pierea' /n 5a+a por+ilor$ /n a1teptare clipei c/nd li &e
permitea &* intre,
Ce oroare7 9i tot'1i$ n' avea importan+*( Era o oroare ce d'ra de mii de ani(
R*ma&e /n a1teptare( Apoi &im+i c4emarea l'i A6im(
Se /ntoar&e 1i trec' din no' de '1*$ trec' apoi de o alta 1i a.'n&e /ntr2o anticamer*
pictat* &'per3 'nde$ a1e6at pe 'n covor c' r'3ine pe margini$ o a1tepta A6im$ t*c't$
/ncon.'rat de comorile &ale$ o3iecte de a'r 1i de argint o5erite la /nt/mplare$ /n vreme
ce din &al* &e a'6ea /n &'rdin* o m'6ic* lang'roa&*$ dar /n5rico1*toare(
I'3ita mea$ &p'&e el(
i l'* 5a+a /n m/ini 1i o &*r't*( ;in g'r* /i tran&mi&e 'n 1'voi de &/nge cald$ a1a c*$
pentr' o clip*$ Pandora 5' 'na c' e?ta6'l incanta+iilor$ al dan&'l'i 1i al &trig*telor
credincio1ilor( 9'voi'l 5ier3inte al adora+iei m'ritorilor( A3andon total( ;rago&te(
;a$ drago&te( C clip* av' imaginea l'i )ari'&( ;e&c4i&e oc4ii 1i &e d*d' c' 'n
pa& /napoi( Timp de 'n moment v*6' doar pere+ii pe care era' picta+i p*'ni$ crini< apoi
v*6' gr*me6ile de a'r l'citor( n 5ine$ privirea /i r*ma&e pe A6im(
Imagine 5idel* a neam'l'i din care &e tr*gea$ n' era &'p'& &c4im3*rii$ c'm n'
era' nici &atele din care venea' adoratorii l'i$ pe&te m'n+ii /n6*pe6i+i$ doar pentr' a
&5/r1i /n ace&t mod ori3il 1i a3&'rd( A6im /1i /ncep'&e domnia /n temp'l ace&ta c' vreo
mie de ani /n 'rm*$ de 'nde nici 'n credincio& n' mai pleca&e vi' vreodat*( Pielea l'i
moale$ a'rie$ 4r*nit* de ne&ecat'l 1'voi de &/nge al &acri5ica+ilor$ p*li&e doar p'+in$ pe
c/nd a Pandorei n' mai avea a&pect 'man de cel p'+in vreo cinci &ecole( Poate doar
oc4ii 1i p*r'l negr' mai avea' ceva de2a 5ace c' via+a( Era 5r'moa&*$ o 1tia$ dar el
po&eda o vigoare enorm*$ care o dep*1ea c' tot'l( $uterea rului. Idolatri6at de
credincio1i$ /nv*l'it /n legend*$ domnea$ 5*r* preoc'parea trec't'l'i &a' a viitor'l'i$
la 5el de enigmatic c'm 5'&e&e dintot2dea'na /n oc4ii ei(
REGINA DAMNAILOR 87
N' dorea &*2nt/r6ie pe acolo( %oc'l o de6g'&ta mai m'lt dec/t ar 5i vr't &*
g4icea&c* cel*lalt( i com'nic* /n t*cere &cop'l venirii ei$ /i pove&ti de &emnal'l de
alarm* pe care2l capta&e( Era ceva /n nereg'l* pe 'ndeva$ &e prod'cea o &c4im3are$
ceva ce n' &e mai /nt/mpla&e niciodat*7 /i pove&ti 1i de t/n*r'l 3*'tor de &/nge din
America$ cel care imprima&e di&c'ri 1i care c/nta de&pre )am* 1i de&pre Tat*$ 1i
c*rora le 6icea c4iar pe n'me( N' 5*cea dec/t &* /1i de&c4id* g/nd'rile /n 5a+a l'i$ 5*r*
&* 5ac* vreo dram*(
l o3&erv* pe A6im c' aten+ie$ &im+ind'2i imen&a p'tere pe care o avea de a2i citi
g/nd'rile cele mai /nt/mpl*toare$ 5*r* ca el &* la&e &*2i &cape nici cel mai mic &ecret(
Sc'mpa mea Pandora$ &p'&e el di&pre+'itor( Ce2mi pa&* mie de )am* 1i de
Tat*, Pentr' mine n' repre6int* nimic( 9i ce2mi pa&* de nepre+'it'l t*' )ari'& 1i de
ne/ncetatele l'i &trig*te de a.'tor, N' m* prive1te c/t'1i de p'+in7
R*ma&e /ncremenit*( )ari'& &triga d'p* a.'tor( A6im &e p'&e pe r/&(
E?plic*2te$ /i 6i&e ea(
El r/&e din no'( Apoi /i /ntoar&e &patele( Ea n' p'tea 5ace altceva dec/t &* a1tepte(
Cel care o 5*c'&e 5'&e&e )ari'&( To+i ceilal+i p'tea' &*2i perceap* vocea$ n'mai ea n'(
Pro3a3il c* ce capta&e ea era doar eco'l indi&tinct al &trig*t'l'i l'i$ percep't de
ceilal+i7 'punemi tot, #zim. De ce s faci din mine un duman0
C/nd o privi din no'$ era d'& pe g/nd'ri$ iar 5a+a2i pli2n'+* avea o e?pre&ie
aproape 'man*$ a1a c'm &e 'ita la ea$ c' m/inile dolo5ane$ pline de gropi+e$
/mpre'nate 1i proptite de 3'6a de .o&$ 'med*( -oia &* o3+in* ceva de la ea( N' &e mai
vedea nici 'rm* de di&pre+ &a' de mali+ie(
E 'n averti&ment$ &p'&e el( Apare tot timp'l$ trece ca 'n eco' printr2'n lan+ de
receptori2tran&mi+*tori care2l percep 5iind mai aproape de loc'l de 'nde i6vor*1te$
departe de2aici( Jice c* &/ntem c' to+ii /n prime.die( Apoi e 'rmat de 'n &trig*t de
a.'tor$ care e mai &la3( Cere a.'2
88
ANNE RICE
tor ca &* /ncerce &* /ndep*rte6e prime.dia( ;ar ace&t &trig*t n' arat* c* ar 5i prea
&ig'r de el( Dine mai c' &eam* ca averti&ment'l &* 5ie l'at /n &eam* de noi to+i(
9i care &/nt c'vintele,
El ridic* din 'meri(
N' le2am a&c'ltat( N' m* intere&ea6*(
A47 e?clam* ea 1i2i /ntoar&e &patele(
l a'6i c'm &e apropia de ea$ /i &im+i m/inile pe 'meri(
Ac'm tre3'ie &*2mi r*&p'n6i t' la o /ntre3are$ &p'&e el( C /ntoar&e &pre el(
Ceea ce m* preoc'p* pe mine e vi&'l de&pre gemene( Ce &en& are vi&'l ace&ta,
-i&'l de&pre gemene( N' avea r*&p'n& la /ntre3area l'i( ntre3area n' avea nici
'n &en& pentr' ea( N' av'&e&e nici 'n vi& ca ace&ta(
El o privea /n t*cere$ de parc* o credea mincinoa&*( Apoi vor3i din no'$ 5oarte
lent$ p/ndind'2i reac+iile(
E vor3a de do'* 5emei c' p*r ro1'( %i &e /nt/mpl* l'cr'ri ori3ile( mi apar /n
vi& c4iar /nainte de2a m* tre6i( %e v*d violate /n 5a+a 'nei m'l+imi$ /ntr2o ad'nare( N'
1ti' nici cine &/nt$ nici 'nde are loc viol'l( 9i n' &/nt &ing'r'l care /1i p'ne /ntre3*ri(
Prin l'mea /ntreag* &/nt 1i al+i 6ei ai /nt'neric'l'i care a' vi&'l ace&ta 1i care ar vrea
&* 1tie de ce(
Jei ai /nt'neric'l'i7 N' &/ntem nici 'n 5el de 6ei$ g/ndi ea c' di&pre+(
El 6/m3i( %oc'l /n care &e g*&ea' n' era oare 'n templ', Care n' a.'ngea' p/n*
la ea gemetele credincio1ilor, N' &im+ea 1i ea par5'm'l &/ngel'i lor,
N' 1ti' nimic de&pre 5emeile ace&tea$ /i &p'&e ea( Gemene c' p*r ro1'( N'( i
atin&e degetele c' 'n ge&t aproape &ed'c*tor( A6im$ n' m* c4in'i( E' vrea' &*2mi
vor3e1ti de&pre )ari'&( ;e 'nde vine &trig*t'l l'i,
Sim+ea c/t de tare l2ar 'r/ imediat dac* n'2i &p'nea ace&t &ecret(
;e 'nde, o /ntre3* el provocator( Tocmai aici e mie6'l pro3lemei$ n'2i a1a,
Cre6i c* ar /ndr*6ni &* ne &p'n* 'nde e &anct'ar'l )amei 1i al Tatei, ;ac* a1 crede
a&ta$ i2a1 r*&p'nde$ c'm &* n'$ imediat$ 6*' c* da( )i2a&
REGINA DAMNAILOR 89
l*&a 1i templ'l ca &* m* d'c &*2l ca't( ;oar c* n' poate p*c*li pe nimeni( 9ti'
3ine c* mai degra3* &2ar l*&a nimicit dec/t &* com'nice 'nde e &anct'ar'l(
;e 'nde provine &trig*t'l, /ntre3* ea din no' c' r*3dare(
Ce2i c' vi&ele a&tea, &p'&e el$ /nnegrind'2&e de 5'rie( -i&'l de&pre gemene$
a&ta vrea' &* mi &e e?plice7
Di2a1 e?plica cine &/nt 1i ce vor dac* a1 1ti ceva(
Se g/ndi la c'vintele c/ntecelor l'i %e&tat( C/ntece de&pre Cei Ce Tre3'ie P*6i+i 1i
de&pre criptele din &'3&ol'rile ora1elor e'ropene$ c/ntece de&pre c*'t*ri 1i tri&te+e(
Nimic de&pre gemenele ro1cate$ nimic(((
:'rio&$ /i 5*c' &emn &* &e oprea&c*(
%e&tat7 &p'&e el c' de6g'&t( N'2mi aminti de tip'l ace&ta in5am( ;e ce n2a 5o&t
/nc* di&tr'&, S/nt oare to+i 6eii /nt'neric'l'i c'5'nda+i /n &omn$ ca )ama 1i Tata, C
privi$ plin de 3*n'ieli( Iar ea a1tept*( 8ine$ te cred$ &p'&e el$ /n 5ine( )i2ai &p'& tot ce
1tii,
;e&ig'r(
E' /mi /nc4id 'rec4ile la tot ce vine de la )ari'&$ +i2am 6i&( Go+'l )amei 1i al
Tatei( N2are dec/t &* 'rle p/n* la &5/r1it'l l'mii( ;ar pentr' tine$ Pandora$ pentr'$ tine$
ca /ntotdea'na$ n'tre&c n'mai drago&te$ a1a c* o &* m* m'rd*re&c 3*g/nd'2m* /n toate
c4e&tiile a&tea( Treci marea /n %'mea No'*( Ia2o &pre nord'l /ng4e+at$ dincolo de
'ltimele p*d'ri$ &pre marea de la ap'&( Acolo o &*2l g*&e1ti pe )ari'&$ pri6onier /ntr2o
citadel* de g4e+'ri ve1nice( Sp'ne c* n' &e poate mi1ca( Iar /n privin+a
averti&ment'l'i$ e tran&mi& 5*r* claritate$ dar c' /nc*p*+/nare( S/ntem /n prime.die(
Tre3'ie &* d*m o m/n* de a.'tor$ a&t5el /nc/t el &* poat* p'ne cap*t t't'ror ace&tora(
Ca &* poat* merge la %e&tat(
A4a7 ;eci t/n*r'l e cel care2a declan1at toate a&tea7 C &tr*3*t' 'n 5ior violent$
d'rero&( -*6' c' oc4ii
min+ii 5e+ele lip&ite de via+* ale )amei 1i Tatei$ mon1tri inde&tr'cti3ili &'3 5orm*
'man*( l privi$ nel*m'rit*$ pe A6im( El &e opri&e o clip*$ dar n' termina&e( l a1tept*
&* contin'e(
90
ANNE RICE
N'$ &p'&e el c' voce &c*6't*$ 5*r* 5'rie de data a&ta( ;ar prime.dia e?i&t*$
Pandora$ e &ig'r( C mare prime.die$ dar n2aveam nevoie de )ari'& ca &* ne2o an'n+e(
A&ta are de2a 5ace c' gemenele ro1cate( Era ac'm nea1teptat de &incer$ parc* 'ita&e de
orice re+inere( A&ta o 1ti'$ contin'* el$ pentr' c* e' eram de.a v/r&tnic c/nd a 5o&t creat
)ari'&( Gemenele$ Pandora( %a&*2l pe )ari'&( )ai degra3* 5ii atent* la vi&e(
Ea r*m*&e&e 5*r* gla&$ a&c'lt/nd'2l( El o privi /ndel'ng$ apoi parc* i &e mic1orar*
oc4ii$ parc* &e tran5ormar* /n pietre( l &im+i c'm &e retrage$ c'm &e de&prinde de ea 1i
de toate l'cr'rile de&pre care vor3i&er*( n cele din 'rm*$ nici n2o mai v*6'(
1i a'6ea adoratorii gem/nd in&i&tent< /i era din no' &ete< dorea &2a'd* imn'ri 1i
dorea &/nge( Se2ntoar&e &* ia&* din camer*$ apoi privi /napoi(
-ino c' mine$ Pandora7 R*m/i c' mine m*car o or*7 Avea o voce neclar*$ ca
de om 3eat(
Invita+ia o l'* pe nepreg*tite( Se g/ndi o clip*( Trec'&er* ani de c/nd n' mai
c*'ta&e acea&t* &'3lim* pl*cere( N' &e g/ndea n'mai la &/nge /n &ine$ dar 1i la 'ni'nea
momentan* c' 'n alt &'5let( 8r'&c$ acea&t* vol'ptate /i era la /ndem/n*$ printre
pelerinii care 'rca&er* pe m'ntele cel mai /nalt din l'me pentr' a m'ri /n 5el'l ace&ta(
Se g/ndi 1i la dr'm'l care o a1tepta pentr' a2l g*&i pe )ari'&$ la &acri5iciile pe care le
implica acea&t* c*'tare(
-ino$ i'3ita mea(
l l'* de m/n*( Se l*&* cond'&* a5ar* din camer*$ p/n* /n centr'l &*lii aglomerate(
Iar*1i o &'rprin&e &tr*l'cirea l'm/n*rilor< 1i$ din no'$ &/ngele( )iro&'l m'ritorilor o
/mpre&'ra$ o c4in'ia(
Strig*tele credincio1ilor era' a&'r6itoare( 8*tea' at/t de tare din picioare$ c* &e
6g'd'ia' pere+ii$ &e c'trem'ra tavan'l a'rit( :'m'l de t*m/ie /i d*dea '&t'rimi la oc4i(
1i amintea vag de &anct'ar$ c'2at/ta vreme /n 'rm*( l revedea pe )ari'& +in/nd2o /n
3ra+e( A6im$ /n 5a+a ei$ /i &coa&e pelerina$ de&coperind'2i 5a+a$ 3ra+ele goale$ tr'p'l
acoperit doar de o roc4ie &impl* de &to5* neagr*$ p*r'l
REGINA DAMNAILOR 91
negr'$ 3ogat( 1i v*6' imaginea re5lectat* /n mii de perec4i de oc4i(
Jei+a Pandora7 &trig* el din toate p'terile$ c' cap'l pe &pate(
I63'cnir* imediat 'ralele credincio1ilor$ acoperind d'd'it'l to3elor( Nen'm*rate
m/ini o m/ng/ia'( FPandora7 Pandora7 Pandora7F Incanta+ia acea&ta &e ame&teca c'
&trig*tele de FA6im7F
n 5a+a ei dan&a 'n 3*r3at c' pielea m*&linie$ c*ma1a al3* de m*ta&e i &e lipi&e de
tr'p$ din ca'6a tran&pira+iei( Cc4ii l'i negri$ &clipind &'3 &pr/nceneleRnegre$ /i ar'nca'
o /n5l*c*rat* provocare( .u voi fi victima ta, zei) 8r'&c$ /n l'mina aceea lic*ritoare
n' mai v*6' nimic altceva /na25ar* de oc4ii$ de 5a+a l'i( l /m3r*+i1*$ &trivind'2i
coa&tele din gra3*$ apoi /1i /n5ip&e din+ii /n g/t'l l'i( *iu. S/ngele i &e r*&p/ndi /n tr'p$
/i a.'n&e la inim*$ /i in'nd* compartimentele inimii$ apoi /1i trimi&e 5ier3in+eala /n
toate m*d'2larele2i /ng4e+ate( Uita&e de &en6a+ia a&ta ne/nc4ip'it de vol'pt'oa&* 1i
&im+ea din no' po5t*$ dorin+*7 )oartea 3*r3at'l'i o 6g'd'i$ /i t*ie re&pira+ia( C &im+i
p/n* /n creieri( Era or3it*$ gemea de pl*cere( Apoi$ in&tantane'$ vederea /i deveni at/t
de ac't*$ /nc/t r*ma&e /mpietrit*( Coloanele de marm'r* parc* tr*ia'$ re&pira'( Ar'nc*
corp'l$ apoi ap'c* 'n alt t/n*r 3*r3at$ gol p/n* la 3r/'$ pe .'m*tate le1inat de 5oame$
dar de o vigoare /n 5a+a mor+ii care o 5*cea &* /1i piard* mintea(
8/nd'2i &/ngele$ /i r'p&e g/t'l delicat 1i /1i a&c'lt* propria inim* care &e dilata$
&im+i 5l'?'l de &/nge p/n* la &'pra5a+a pielii( nainte de2a /nc4ide oc4ii$ /1i privi pro2
priile m/ini prin6/nd c'loare$ da$ parc* era' m/ini de om$ iar t/n*r'l re6i&ta mor+ii$ o
/nt/r6ia$ apoi ced* 3r'&c$ /n vreme ce ea percepea din no' l'mina 1i 6gomot'l din .'r(
*iu.
@Pandora7 Pandora7 Pandora7F
;oamne$ n' e?i&t* nici o dreptate, Nici 'n &5/r1it,
Se leg*na /n ritm c' m'ritorii care dan&a' /n 5a+a ei$ c' 5e+e di&crete &a' &ini&tre(
S/ngele /i 5ier3ea /n vine de parc* voia &* i &e in5iltre6e /n 5iecare cel'l* a corp'l'i(
N ANNE RlCE
Urm*toarea victim* &e lipi de ea$ era 'n alt t/n*r c' 3ra+e &'3+iri$ care o /m3r*+i1*$
m/ng/ind2o c' p*r'l l'i moale< pe 3ra+e avea 'n 5el de p'5$ oa&ele /i era' 5ragile 1i
'1oare( Avea impre&ia c* 5iin+a m'ritoare era ea$ iar ei n' era' dec/t roadele propriei ei
imagina+ii(
i r'p&e cea5a pe .'m*tate 1i &e 'it* la oa&ele al3e care ie1ea' din coloana r'pt*$
apoi &'p&e moartea in&tantanee o dat* c' &/ngele ce +/1nea violent din artera &5/1iat*(
;ar inima$ inima care 3*tea /nc*$ voia &* o vad*$ &* o g'&te( Propti tr'p'l pe 3ra+'l
drept$ iar c' m/na &t/ng* de&pic* &tern'l$ de&5*c' coa&tele 1i c*'t* /n cavitatea
5ier3inte 1i /n&/ngerat* &* dega.e6e inima(
Inima n' /nceta&e /nc* &* 3at*( %'cea ca 'n ciorc4ine de &tr'g'ri /nro'ra+i(
Credincio1ii o &trivea' din toate p*r+ile$ iar ea ridic* inima dea&'pra cap'l'i$ ca pe 'n
tro5e'$ 1i /ncep' &* o &toarc* /nceti1or$ l*&/nd &*2i c'rg* pe degete$ apoi /n g'r* 5l'id'l
vi' al vie+ii( Ce vol'ptate &'prem*$ de2ar p'tea d'ra la ne&5/r1it7
FJei+*7 Jei+*7F
A6im o 'rm*rea c' privirea$ 6/m3ind( ;ar ea n'2l privi( Se 'it* la inima aceea
63/rcit*$ &toar&* de 'ltima pic*t'r* de &/nge( C/nd /i d*d' dr'm'l &* cad*$ /1i v*6'
m/inile pline de via+*$ m/n.ite de &/nge( Sim+ea via+a$ c' 5ier3in+eala ei /n+ep*toare$ 1i
/n m'1c4ii 5e+ei( C amenin+a 'n 5l'? de amintiri$ 'n val de vi6i'ni 5*r* &en&( l al'ng*(
;e data a&ta$ n' voia &* mai devin* &clava memoriei(
Ap'c* ve1m/nt'l negr'( Sim+i c'm e acoperit*$ at/tea m/ini &e /ntin&e&er* &* o
a.'te &* trag* gl'ga pe&te p*r$ &* /1i acopere partea de .o& a 5e+ei( Apoi$ nel'/nd /n
&eam* ova+iile 5ier3in+i ce2i era' adre&ate$ &e /ntoar&e 1i ie1i a5ar*$ ating/nd'2i 1i$ din
c/nd /n c/nd$ accident/nd'2i pe credincio1ii care2i &t*tea' /n cale(
n c'rte$ r*coarea o /nvior*( 1i d*d' '1or cap'l pe &pate ca &* re&pire aer'l
cre&telor ad'& de ra5alele de v/nt$ care a+/+a' 5l*c*rile r'g'rilor 1i2apoi p'rta' c' ele /n
dep*rtare 5'm'l acr'( %'mina l'nii c*dea limpede pe m'n+ii acoperi+i de 6*pad*(
REGINA DAMNAILOR 93
R*ma&e acolo a&c'lt/nd circ'la+ia &/ngel'i prin vene$ 1i &e mir*$ c' m/nie 1i
di&perare$ c* /nc* o mai /nviora 1i2i d*dea p'tere( Ne/nc4ip'it de tri&t*$ /nd'rerat*$ &e
'it* /n .'r la &'per3'l pei&a. de1ertic care /ncon.'ra templ'l$ apoi la 5/1iile trec*toare
de nori( Ce c'ra. /i d*dea ace&t &/nge( Ce &en6a+ie$ c4iar trec*toare$ c* tot 'niver&'l era
armonio& de1i provenea din act'l ei a3omina3il$ de neiertat(
Acolo 'nde ra+i'nea n' p'tea o5eri nici o e?plica+ie$ o 5*cea' &im+'rile( N2ai
/ncotro$ creat'r* nenorocit*$ pentr' a&ta tr*ie1ti(
Se depla&* p/n* la cel mai apropiat r'g 1i$ atent* &* n' /1i p/rlea&c* 4ainele$ l*&*
5l*c*rile &*2i c're+e m/inile$ &* ard* &/ngele 1i re&t'rile inimii &5/1iate de pe ele(
:l*c*rile n' era' nici pe departe la 5el de 5ier3in+i ca &/ngele din venele ei( C/nd &im+i$
/n cele din 'rm*$ o '1oar* d'rere$ 'n vag &emnal c* &e prod'&e&e c'r*+irea$ &e
/ndep*rt* de 5oc 1i /1i privi m/inile al3e$ imac'late(
;ar tre3'ia &* p*r*&ea&c* loc'l ace&ta( Se &im+ea c'prin&* de 5'rie$ de noi
re&entimente( )ari'& avea nevoie de ea( $rime%die. Semnal'l de alarm* /i parveni din
no'$ mai p'ternic dec/t /nainte$ c*ci &/ngele pe care2l a3&or3i&e o tran&5orma /ntr2'n
receptor mai p'ternic( Se p*rea c* &emnal'l n' venea de la o &ing'r* per&oan*( Era ca
o /mpletire de voci$ ca eco'l 'nor c'no1tin+e com'ne( I &e 5*c' team*(
C' oc4ii /mp*ien.eni+i de lacrimi$ /1i goli mintea de orice g/nd( Ridic* delicat
3ra+ele$ n'mai 3ra+ele( A&cen&i'nea /ncep'( :*r* nici 'n &'net$ rapid$ invi6i3il* pentr'
oc4ii m'ritorilor$ la 5el ca v/nt'l(
S'&$ dea&'pra templ'l'i$ tr'p'l /i trec' printr2'n 5'ior &'3+ire de cea+*( Grad'l de
l'mino6itate o 'imi( Pe&te tot al3 &clipitor( Iar .o&$ pei&a.'l crenelat al v/r5'l'i de
m'nte 1i al g4e+ar'l'i or3itor$ contin'/nd c' petele /nt'necate ale p*d'rilor 1i ale
v*ilor( C'i3*rite ici 1i colo &e 6*rea' ciorc4ini de l'mini 1i &e de&ena' la /nt/mplare
&ate 1i ora1e( Ar 5i p't't &* r*m/n* ore /ntregi &* privea&c* ace&t
94
ANNE RICE
&pectacol( ;ar /n c/teva &ec'nde 'n alt nor acoperi tot'l( Si iar era &ing'r* /n 5a+a
&telelor(
Stelele d're$ &clipitoare p*rea' &* o /m3r*+i1e6e de parc* ar 5i 5o&t de2a lor(
;ar$ de 5apt$ &telele n2avea' nevoie de nimeni 1i de nimic( Se &im+i terori6at*( Apoi 5'
c'prin&* de o pro5'nd* tri&te+e care &em*na$ /n de5initiv$ 5oarte 3ine c' 3'c'ria( Gata
c' l'pta$ gata c' c4in'rile(
Parc'rg/nd c' privirea toate con&tela+iile /n &plendida lor de5ilare$ /1i /ncetini
a&cen&i'nea 1i /ndrept* am/ndo'* 3ra+ele &pre ap'&(
R*&*rit'l &oarel'i era c' no'* ore /n 'rma ei( A&t5el$ /1i /ncep' c*l*toria$
/mpotriva &en&'l'i de /naintare a &oarel'i$ galop/nd /n acela1i timp c' noaptea$ &pre
cealalt* parte a glo3'l'i(
M
ISTCRIA %UI ;ANIE%$
IU8ITU% ;IA-C%U%UI$
SAU TNERU% ;IN INTERVIU CU UN VAMPIR
&e snt aceste umbre pe care leateptm,
creznd c ntro sear vor cobor din ceruri
cu limuzina0
"randafirul,
dei el tie,
nu are limb
s poat vorbi
$artea muritoare din mine rde.
6u e tot una codul cu mesa%ul.
-i ce e altceva un nger
de nui nluc travestit0
STAN RICE
din FC5 GeavenF
4od? of >or3 89:AB=
ERA 'n t/n*r /nalt$ 6velt$ c' p*r 3lond2cen'1i' 1i oc4i viole+i( P'rta doar o
c*ma1* groa&* gri$ cam .egoa&*$ 1i 3l'gi$ 1i2i era 5rig /n v/nt'l /ng4e+at care 3ici'ia
&trada )i2c4igan la ora cinci(
Se n'mea ;aniel )alloL( Avea trei6eci 1i doi de ani$ de1i p*rea mai t/n*r$ de1i
d*dea impre&ia c* e 'n ve1nic &t'dent$ c*ci avea gen'l de 5a+* care n' /m3*tr/ne1te
96 ANNE RlCE
niciodat*( )erg/nd$ morm*ia /n 3ar3*$ de 'n'l &ing'r> FArmand$ am nevoie de
tine( Armand$ concert'l are loc m/ine &ear*( 9i o &* &e /nt/mple ceva teri3il$ ceva
/ngro6itor(((F
i era 5oame( Trec'&er* vreo trei6eci 1i 1a&e de ore de c/nd m/nca&e 'ltima oar*(
N' mai era nimic /n 5rigider'l din c*m*r'+a l'i m'rdar* de la 4otel 1i$ /n a5ar* de a&ta$
5'&e&e dat a5ar* de acolo c4iar /n diminea+a aceea$ c*ci n' pl*ti&e c4iria( Ce gre' era
&* /1i amintea&c* de toate deodat*(
8r'&c /1i aminti vi&'l care2l o3&eda$ vi&'l care2i revenea de c/te ori /nc4idea oc4ii$
1i a&ta2i t*ie din no' orice po5t* de m/ncare(
n vi& /i ap*rea' gemenele( 9i tr'p'l ar& de 5emeie din 5a+a lor$ c' p*r'l p/rlit 1i
pielea crocant*( Inima ei$ l'cioa&*$ ca 'n 5r'ct enorm$ era pe 'n plato' al*t'ri( Iar
creier'l de pe cel*lalt plato' ar*ta e?act ca 'n creier ra&ol(
Armand 1tia ce2n&emna' toate a&tea$ tre3'ia &* 1tie( N' era 'n vi& de r/nd( Avea
preci& ceva de2a 5ace c' %e&tat( 9i Armand avea &* apar* /n c'r/nd(
;oamne$ era at/t de &l*3it$ delira de2a drept'l( Avea nevoie &* /ng4it* ceva$ m*car
vre'n lic4id( n 3'6'nare n2avea nici 'n 3an$ n2avea dec/t 'n cec vec4i$ o parte din
drept'rile l'i de a'tor pentr' cartea pe care2o &cri&e&e &'3 'n p&e'donim c' vreo
doi&pre6ece ani mai /nainte$ Interviu cu un vampir.
Alta era l'mea pe vremea aceea$ c/nd n' era dec/t 'n t/n*r reporter$ c'treier/nd
3ar'rile c' magneto5on'l d'p* el$ /n c*'tarea 'n'i c/t de mic adev*r intere&ant din
g'ra petrec*re+ilor noctam3'li( Ei 3ine$ /ntr2'na din nop+i$ la San :ranci&co$ g*&i&e 'n
&'3iect de inve&tiga+ie a3&ol't nemaipomenit( 9i 3r'&c$ l'mina vie+ii de 6i c' 6i &e
d'&e&e pentr' totdea'na(
Ac'm era o r'in* care mergea prin C4icago c' 'n pa& prea i'te$ &'3 cer'l .o& de
octom3rie( C' o d'minic* /n 'rm* 5'&e&e la Pari&$ iar /n vinerea dinainte la
Edin3'rg4( nainte de Edin3'rg4 5'&e&e la Stoc04olm$ iar /nainte de
REGINA DAMNAILOR
97
a&ta n'21i mai amintea( Cec'l repre6ent/nd drept'rile de a'tor /l a.'n&e&e din
'rm* la -iena$ dar n' mai avea idee c/nd &e /nt/mpla&e a&ta(
Prin toate loc'rile pe 'nde trecea /i 3*ga /n &perie+i pe cei pe care2i /nt/lnea(
%e&tat 5olo&i&e o 5ra6* 5oarte convena3il* pentr' a&ta /n a'to3iogra5ia l'i> FUn m'ritor
plicti&itor$ dintre cei care a' v*6't &pirite(((F Ace&ta &/nt e'7
Unde p'&e&e cartea aceea$ *ampirul (estat0 A4$ tre3'ie c* i2o 5'ra&e cineva /n
parc$ c4iar /n d'p*2amia6a aceea$ c/nd ;aniel adormi&e pe o 3anc*( N2are dec/t &* o
p*&tre6e( ;aniel o 5'ra&e la r/nd'l l'i 1i o citi&e de.a de trei ori(
;ar$ dac* ar mai 5i av't2o$ ar 5i re'1it$ poate$ &* o v/nd*$ ca &* poat* c'mp*ra
m*car 'n pa4ar de coniac$ &* &e de6g4e+e ni+el( Ce valoare net* repre6enta el /n ace&t
moment$ vaga3ond'l care &e t/ra /ng4e+at 1i /n5ometat pe &trada )ic4igan$ p'rt/nd o
'r* ne&p'&* v/nt'l'i care2l p*tr'ndea c' &'5larea l'i /ng4e+at* prin 4ainele '6ate 1i
m'rdare, Jece milioane, C &'t* de milioane, Ga3ar n2avea( Armand ar 5i 1ti't$
3ine/n+ele&(
*rei bani, Daniel0 1 s fac eu rost. 6imic mai simplu.
%a o mie cinci &'te de 0ilometri mai la &'d$ Armand /l a1tepta pe in&'la lor$
proprietate partic'lar*$ in&'la care$ de 5apt$ /i apar+inea doar l'i ;aniel( ;ac* ar 5i
po&edat o 5i&* /n moment'l acela$ m*car o 5i&*$ ar 5i p't't &* o 3age /ntr2'n tele5on 1i
&*2i &p'n* l'i Armand c* voia aca&*( ;in /nalt'l cer'l'i ar veni &*2l ia( -enea'
/ntotdea'na( Cri c' avion'l cel mare$ 'nde avea in&talat 'n dormitor /n cati5ea$ ori c'
cel mai mic$ c' pla5on'l .o& 1i 5otolii de piele( I2ar /mpr'm'ta oare cineva pe toat*
&trada a&ta o 5i&* /n &c4im3'l 'nei plim3*ri c' avion'l p/n* la )iami, Pro3a3il c* n'(
#rmand, te rog) *reau s fiu n siguran lng tine cnd o s urce pe scen
(estat mine sear.
Cine i2ar p'tea pre&c4im3a cec'l /n 3ani, Nimeni( Era 1apte &eara$ iar maga6inele
elegante de pe &trada )ic4igan era' mai toate /nc4i&e$ /n pl'& n2avea c' el nici m*car
98
ANNE RlCE
vreo carte de identitate$ c*ci n' 1tia c'm$ porto5el'l /i di&p*r'&e de alalt*ieri( Ce
&ini&tr' era ap'&'l cen'1i' de iarn*$ ai 5i 6i& c* cer'l t*c't$ acoperit de nori .o1i$
metalici$ era /n 5ier3ere( P/n* 1i maga6inele avea' 'n aer neo3i1n'it de l'g'3r'$ c4iar
dac* avea' 5a+ade de marm'r* &a' de granit$ iar /n vitrine n'mai 3og*+ii ce &clipea' ca
relicvele ar4eologice$ prote.ate de geam'ri$ la m'6e'( 1i 3*g* m/inile /n 3'6'nare &*
le mai /nc*l6ea&c*$ apoi v/r/ 3*r3ia /n piept /n 5a+a ra5alei de v/nt care2l i63ea c' 5'rie$
ad'c/nd primii &tropi de ploaie(
P'+in /i p*&a de cec$ de 5apt( Nici n' &e p'tea imagina 5orm/nd 'n n'm*r de
tele5on( Nimic n'2i p*rea real$ /n de5initiv$ nici m*car 5rig'l( ;oar vi&'l$ &entiment'l
c* 'rma &* &e prod'c* 'n de6a&tr'$ /l declan1a&e c'mva %e&tat$ care /n&* /n moment'l
de 5a+* era incapa3il &* intervin*(
;ac* era o3ligat$ m/nca 1i re&t'ri de la g'noi$ p'tea dormi 1i /ntr2'n parc( Ce
conta( ;ar$ dac* &e mai /ntindea /n aer li3er$ pe 5rig'l *&ta /ng4e+a 1i ri&ca &* ai3* iar
vi&'l acela(
C'm /nc4idea oc4ii$ c'm /l vi&a( 9i de 5iecare dat* era 1i mai l'ng$ c' 1i mai
m'lte am*n'nte( Gemenele ro1cate era' de2o 5r'm'&e+e emo+ionant*( N' voia &* le
mai a'd* 'rl/nd(
Prima dat*$ /n camera de 4otel$ nici n' d*d'&e vreo aten+ie vi&'l'i( N2av'&e&e nici
'n &en& pentr' el( %'a&e iar*1i /n m/n* a'to3iogra5ia l'i %e&tat$ neridic/nd oc4ii din ea
dec/t c/nd pe ecran'l mic'l'i televi6or al32negr'$ caracteri&tic pentr' 'n a&emenea
4otel$ ap*rea vre'n 5ilm video c' %e&tat(
:'&e&e 5a&cinat de /ndr*6neala l'i %e&tat< ce &impl' /i 5'&e&e &* &e dea drept
c/nt*re+ de roc0$ c' oc4ii l'i &tr*p'ng*tori$ c' corp'l &velt$ dar 6drav*n$ 1i c' 6/m3et'l
acela de 1mec4er( N' p'teai tot'1i &* g4ice1ti( Sa' poate c* p'teai( ;ar el n' d*d'&e
/nc* niciodat* oc4ii c' %e&tat(
El era e?pert /n ce2l privea pe Armand$ /i &t'dia&e /n am*n'n+ime 1i corp'l de
adole&cent 1i 5a+a( A4$ ce pl*cere delirant* /i prod'&e&er* paginile de&pre Armand din
REGINA DAMNAILOR
99
cartea l'i %e&tat$ /n pl'&$ &e2ntre3a&e tot timp'l dac* in&'ltele /n+ep*toare 1i
anali6a pa&ionat* n'2l 'mpl'&er* pe Armand de 5'rie(
nm*rm'rit$ ;aniel &e 'ita&e la 5ilm'l dat pe )T-$ care2i 5*cea portret'l l'i
Armand ca mare 1e5 al vampirilor$ ce &e ad'na' /n cimitir'l pari6ian$ cel ce pre6ida
ceremoniile demoniace p/n* la &o&irea l'i %e&tat$ iconocla&t'l &ecol'l'i al
opt&pre6ecelea$ care r*&t'rna&e toate reg'lile &tr*vec4i(
C' &ig'ran+* c* Armand dete&ta&e 5apt'l c* /ntreaga l'i pove&te 5'&e&e
tran&5ormat* /n c/teva imagini indecente$ c' m'lt mai &c4ematice dec/t pre6entarea
5*c't* c' gri.* /n carte( Armand$ care n' /nceta de a &e 5eri de 5iin+ele 'mane 1i care
re5'6a p/n* 1i &* vor3ea&c* de&pre nem'ritori( ;ar era impo&i3il &* n' 5ie la c'rent(
Toat* g*l*gia a&ta doar pentr' m'l+ime a&em*n*toare p'3lic*rii raport'l'i 'n'i
antropolog de c'r/nd /ntor& din cerc'l re&tr/n& &t'diat 1i care vinde &ecretele tri3'l'i$
doar pentr' a &e pla&a c/t mai &'& /n cla&ament'l celor mai 3'ne v/n6*ri(
;ar n2a' dec/t &* &e r*63oia&c* /ntre ei 6eii in5ernali( )'ritor'l ace&ta a 'rcat p/n*
/n v/r5'l m'ntel'i 'nde /ncr'ci1ea6* ei &*3iile( 9i &2a /ntor&( A 5o&t re&pin&(
n noaptea 'rm*toare vi&'l &e reprod'&e&e c' limpe6imea 'nei 4al'cina+ii( 1i
d*d'&e &eama c* n' p't'&e &* 5ie inven+ia l'i( Nicic/nd n' mai v*6'&e oameni ca
aceia$ nici a&t5el de ornamente din o& 1i lemn(
-i&'l &e prod'&e&e iar*1i pe&te trei nop+i( Se 'ita&e la televi6or$ la 'n 5ilm c'
%e&tat$ pentr' a cinci&pre6ecea oar*$ poate cel de&pre Tat*l 1i )ama vampirilor$ din
Egipt$ n'mi+i Cei Ce Tre3'ie P*6i+i>
1, #3asha) 1, .n3il,
&opii v sntem noi,
dar ceavem de la voi0
"cerea voastr are
un pre nc mai mare chiar dect adevrul0
100
ANNE RICE
Apoi ;aniel vi&a&e( Gemenele &e preg*tea' pentr' ceremonia o&p*+'l'i( Avea' &*
m*n/nce organele de pe plato'rile de argil*( Una creier'l$ cealalt* inima(
Se &c'la&e c' o &en6a+ie de groa6*$ de iminen+* a 'n'i de6a&tr'( Ceva /ngro6itor
'rma &* &e /nt/mple$ ceva /ngro6itor pentr' noi to+i((( At'nci 5*c'&e prima dat*
leg*t'ra /ntre vi& 1i %e&tat( -oi&e &* tele5one6e pe loc( %a )iami era patr' diminea+a(
;e ce nai3a n2o 5*c'&e, Armand &e g*&ea$ c' &ig'ran+*$ pe tera&a vilei$ privind 5lotila
de 3*rci al3e /ntr2'n d'2te vino ne/ntrer'pt /ntre coa&t* 1i In&'la Nop+ii( FAlo$ da$
t' e1ti ;aniel, i2ar 5i r*&p'n& Armand c' vocea aceea &en6'al* care2l 4ipnoti6a(
Calmea6*2te$ ;aniel$ 1i &p'ne2mi 'nde te a5li(F
;ar ;aniel n' tele5ona&e( Trec'&er* 1a&e l'ni de c/nd pleca&e de pe In&'la Nop+ii$
iar de data a&ta &e pre&'p'nea c* pleca&e de5initiv( P*r*&i&e o dat* pentr' totdea'na
l'mea covoarelor$ a lim'6inelor 1i a avioanelor per&onale$ a 3ar'rilor c' eta.erele
pline de 3*'t'ri rare 1i a d'lap'rilor pline de 4aine croite pe m*&'r*$ a pre6en+ei
t*c'te$ dar cople1itoare a amant'l'i &*' nem'ritor care /i /mplinea orice dorin+*
p*m/ntean*(
;ar ac'm era 5rig$ iar el n' mai avea nici camer*$ nici 3ani 1i era /n&p*im/ntat(
"u tii unde m aflu, demone. -tii cea fcut (estat. -i tii c vreau s m ntorc
acas.
Ce2ar r*&p'nde Armand la a&ta,
Dar nui aa, Daniel, nu tiu. #scult. ,ncerc s aflu. Dar nu snt Dumnezeu,
Daniel.
%a&* a&tea( -ino$ Armand( -ino( %a C4icago e /nt'neric 1i 5rig( )/ine$ %e&tat o &*
c/nte pe o &cen* la San :ranci&co( 9i o &* &e /nt/mple ceva r*'( )'ritor'l *&ta$ care
&/nt e'$ 1tie(
:*r* &* /ncetinea&c* pa&'l$ ;aniel 3*g* m/na &'3 c*ma1* 1i pip*i medalion'l
gre'$ de a'r de care n' &e de&p*r+ea niciodat* am'leta l'i$ c'm /i 6icea Armand$ c'
pa&i'nea l'i pentr' dramatic$ pe care n2o rec'no1tea$ dar care n2avea limite /n care
&e g*&ea 'n 5lacon
REGINA DAMNAILOR 101
min'&c'l ce con+inea c/teva pic*t'ri de &/nge din venele l'i Armand(
;ac* n2ar 5i g'&tat niciodat* din &/ngele acela$ ar mai avea oare vi&'l ace&ta$
vi6i'nea a&ta$ pre&entiment'l ace&ta 5'ne&t,
Se2ntorcea l'mea &* &e 'ite d'p* el< c' &ig'ran+* c* iar*1i vor3ea de 'n'l &ing'r(
Iar v/nt'l /l 5*cea &* &'&pine c' 6gomot( Pentr' prima oar* de at/+ia ani$ &im+ea tenta+ia
&* de&c4id* medalion'l 1i apoi 5lacon'l 1i &* &imt* c'm /i ardea lim3a &/ngele acela(
Armand$ vino7
%a pr/n6 vi&'l &e repeta&e din no'$ mai /n5ior*tor dec/t oric/nd(
Era a1e6at /n &c'ar'l de l/ng* Pia+a T'rn'l'i de Ap*( Cineva /1i l*&a&e 6iar'l pe o
3anc*$ iar el /l de&c4i&e&e 1i citi&e an'n+'l> F)/ine &ear*> -ampir'l %e&tat /n concert la
San :ranci&co(F
%a C4icago &e tran&mitea concert'l /n direct$ prin ca3l'$ la ora 6ece( Ce pl*c't
pentr' cei care avea' loc'in+*$ care p'tea' &* /1i pl*tea&c* c4iria 1i electricitatea$ /i
venea &* r/d* de toate a&tea /n 4o4ote$ ce &'rpri6* le re6erva %e&tat la to+i7 ;ar &im+i
iar 'n 5ior de g4ea+*$ de2a drept'l d'rero&(
9i dac* Armand n' 1tia nimic, ;ar maga6inele de di&c'ri de pe In&'la Nop+ii
e?p'nea' de&ig'r /n vitrine di&c'l *ampirul (estat. In 3ar'rile elegante r*&'na 5*r*
/ndoial* m'6ica l'i 4ipnotic*$ o3&edant*(
n moment'l acela l'i ;aniel /i veni&e c4iar 1i ideea de a &e d'ce de 'n'l &ing'r
/n Cali5ornia( N' era impo&i3il &* &e /nt/mple o min'ne$ &* g*&ea&c* pa1aport'l la
4otel 1i &* poat* &* &e legitime6e c' el /n orice 3anc*( Era 3ogat$ a4$ at/t de 3ogat$
ace&t 3iet 3*iat m'ritor(((
;ar c'm de2i veni&e &* ia o 4ot*r/re, Soarele /i /nc*l6i&e 5a+a 1i 'merii$ c'm era
/ntin& pe 3anc*( ;in 6iar'l /mp*t'rit /1i 5*c'&e o pern*(
Iar av'&e&e vi&'l acela$ care parc* at/ta a1tepta(((
Era mie6'l 6ilei /n l'mea gemenelor< &oarele &c*lda /n l'min* poiana( Era lini1te$
n' &e a'6ea dec/t c/ntec'l p*&*relelor(
102 ANNE RlCE
Gemenele &t*tea' /ngen'nc4eate 'na l/ng* alta$ direct pe &ol( Era' 5oarte palide$
oc4ii le era' nemaipomenit de ver6i$ iar p*r'l lor l'ng 1i ar*mi' le c*dea n'mai 3'cle
pe 'meri( P'rta' ve1minte 5ine$ 5*c'te din in'l cel mai al3$ c'mp*rate tocmai de la
t/rg'l din Nineve4 de &*tenii care voia' &* le onore6e pe p'ternicele lor vr*.itoare$ de
care a&c'lta' &piritele(
C&p*+'l 5'nerar era gata( C*r*mi6ile c'ptor'l'i 5'&e&er* di&locate 1i d'&e de
acolo$ iar din tr'p'l 5ript$ r*ma& pe piatra plat*$ ie1ea' a3'ri 1i 6em'ri gal3ene$ acolo
'nde pielea cr*pa&e( Carne /nnegrit*$ acoperit* doar c' 5r'n6ele /n care 5'&e&e p'&* la
copt( Pe ;aniel /l 'mplea de &il*(
;ar printre cei pre6en+i nimeni n' &im+ea a1a ceva$ nici gemenele$ nici &*tenii
care &t*tea' /n gen'nc4i de .'r /mpre.'r$ a1tept/nd &* /nceap* o&p*+'l(
C&p*+'l era drept'l 1i o3liga+ia gemenelor( $e piatra aceea era mama lor, trupul
nnegrit era al mamei lor. 9i ceea ce 5'&e&e omene&c$ tre3'ia &* r*m/n* c' oamenii(
Poate c* avea &* 5ie nevoie de o 6i 1i o noapte pentr' a con&'ma tot'l$ dar to+i avea'
&* r*m/n* de veg4e p/n* la &5/r1it(
8r'&c$ 'n val de agita+ie c'prinde m'l+imea din poian*( Una dintre gemene ridic*
plato'l pe care &e a5l* creier'l 1i oc4ii$ iar cealalt* d* din cap 1i2l ridic* pe cel*lalt$ pe
care &e a5l* inima(
A&t5el /mp*r+eala e 5*c't*( Se a'd 3*t*ile 'nei to3e$ dar ;aniel n'2l vede pe cel
care 3ate /n ea( 8*t*i lente$ ritmate$ 3r'tale(
FS*2nceap* o&p*+'l7F
;ar deodat* &e a'de 'n +ip*t de groa6*$ e?act c'm ;aniel 1tia de.a c* o &* &e
/nt/mple( 1prii soldaii) ;ar el n2are nici o p'tere( Toate a&tea &2a' /nt/mplat c/ndva$
'ndeva$ ac'm e &ig'r de a&ta( N' e 'n vi&$ e o vi6i'ne( Iar el n' e acolo( Solda+ii ia'
c' a&alt poiana$ &*tenii &e /mpr*1tie$ gemenele la&* din m/ini plato'rile 1i &e ar'nc*
pe&te tr'p'l din care ie& a3'ri( ;ar a&ta e o ne3'nie7
REGINA DAMNAILOR 103
Solda+ii le &m'lg de acolo 5*r* nici 'n e5ort$ piatra plat* e r*&t'rnat* 1i tr'p'l cade
pe .o&$ &e &5*r/m* /n 3'c*+i$ creier'l 1i inima pic* /n +*r/n*( Gemenele 'rl* la ne&5/r1it(
Url* 1i &*tenii$ 5'gind &* &e &alve6e$ dar &olda+ii /i do3oar* la p*m/nt( C*r*rile de
m'nte &/nt pline de mor+i 1i de r*ni+i( Cc4ii mamei moarte a' c*6't de pe plato'$ a1a
c* &/nt c*lca+i /n picioare( Tot a&t5el &e /nt/mpl* c' inima 1i c' creierii(
Una dintre gemene$ c' 3ra+ele imo3ili6ate la &pate$ invoc* &piritele &* le r*63'ne(
Ace&tea vin$ /1i 5ac &im+it* pre6en+a &'3 5orma 'n'i v/rte. de v/nt$ dar n' e de&t'l(
;e &2ar &5/r1i odat*( ;ar ;aniel n' &e poate tre6i(
Ac'm tot'l e iar*1i calm( n aer pl'te1te 'n 5'm gro&( Nimic n2a mai r*ma& /n
picioare din &at'l 'nde oamenii ace1tia a' tr*it de &ecole( C*r*mi6ile &/nt /mpr*1tiate$
oalele de l't &parte$ tot ce p'tea &* ard* a ar&( Copii c' g/t'l t*iat 6ac goi pe p*m/nt$
prad* m'1telor( Nimeni n' le va mai 5rige tr'p'rile$ nimeni n' &e va mai /n5r'pta din
acea&t* carne( P'terea 1i mi&terele lor n' vor mai 5ace parte dintr2'n alt tr'p( 9acalii &e
apropie( Solda+ii a' plecat( Unde &/nt gemenele, %e a'de pl/ng/nd$ dar n' le g*&e1te(
C 5'rt'n* gro6av* &2a a3*t't pe&te dr'm'l /ng'&t 1i /ntortoc4eat ce co3oar* p/n* la
vale 1i &pre de1ert( Spiritele ad'c t'net'l( Spiritele 5ac &* cad* ploaia(
;e&c4i&e oc4ii( C4icago$ &trada )ic4igan$ ora pr/n6'l'i( -i&'l di&p*r'&e$ ca 1i
c'm &2ar 5i &tin& o lamp*( R*ma&e acolo trem'r/nd$ tran&pir/nd(
;e 'ndeva$ de aproape$ &e2a'6ea vocea l'i %e&tat la radio( C/nta de&pre Cei Ce
Tre3'ie P*6i+i(
/am, "at,
6u vorbii,
"aina no dezvluii
Dar voi glasul nlai,
&ntecele smi cntai.
*oi copii
#i umbrelor
104
ANNE RICE
'trngeiv toi n cor.
&lntul nostru s tot creasc ,nspre bolta cea cereasc.
6imeni s nu ne dezbine,
Frailor, surorilor,
*enii cu toi la mine.
Se ridica&e$ /ncep'&e &* mearg*( Spre pia+a T'rn'l'i de Ap*$ care &em*na at/t de
tare c' In&'la Nop+ii$ plin* de enorme maga6ine$ de m'6ic* 1i de l'mini$ de &ticl*
&clipitoare(
Ac'm era aproape ora opt &eara 1i mer&e&e 5*r* /ncetare ca &* n' mai adoarm*$ ca
&* n' mai vi&e6e( Era departe de orice m'6ic*$ de orice l'min*( ;ata viitoare c/t o &*
d're6e oare, C &* a5le dac* r*m/n /n via+* &a' dac* mor, :r'moa&ele mele$ 3ietele
mele 5r'moa&e(((
Se opri$ &e2ntoar&e o clip* c' &patele la v/nt$ &* a&c'lte dac* 3*tea vre'n orologi'
pe 'ndeva$ apoi de&coperi o pend'l* m'rdar* dea&'pra 'nei te.g4ele de c/rci'm*$ da$
%e&tat tocmai &e tre6ea pe Coa&ta de -e&t( Cine era c' el, Poate %o'i&, 9i concert'l$
n' mai era' dec/t do'*6eci 1i patr' de ore p/n* la concert( Ce de6a&tr'7 #rmand, te
rog.
I63'cni o ra5al* de v/nt care /l /mpin&e c/+iva pa1i pe trot'ar$ 5*c/nd'2l din no' &*
trem're din toate m*d'larele( Avea m/inile /ng4e+ate( Care /i mai 5'&e&e vreodat* at/t
de 5rig, /nc*p*+/nat$ traver&* &trada )ic4igan o dat* c' m'l+imea ad'nat* la &ema5or
1i r*ma&e /n 5a+a vitrinei 'nei li3r*rii$ 'nde &e vedea e?p'&* cartea$ *ampirul (estat
;e&ig'r c* Armand o citi&e$ devor/nd 5iecare c'vin+el$ /n 5el'l acela &trani' /n
care citea el$ /ntorc/nd paginile 'na d'p* alta 5*r* nici o /ntrer'pere$ 5'lger/nd c' oc4ii
c'vintele p/n* ce termina cartea$ pentr' ca apoi &* o ar'nce deoparte( C'm &e p'tea ca
o 5iin+* &* 5ie de o 5r'm'&e+e at/t de &tr*l'citoare$ 1i tot'1i &* in&pire o a&emenea((( ce
era oare$ rep'l&ie, N'$ n' &im+i&e niciodat* a1a ceva 5a+* de Armand$ ca &* 5ie &incer(
Ceea ce &im+i&e din2totdea'na &e n'mea dorin+* ne&t*vilit*$ ar6*toare(
REGINA DAMNAILOR 105
C t/n*r* 5at* din li3r*rie l'* /n m/n* 'n e?emplar din cartea l'i %e&tat$ apoi &e
'it* la el prin geam( S'5larea l'i 5*c'&e o po.g4i+* de a3'r pe geam( 6u fi ngri%orat,
drguo, snt un om bogat. # putea s cumpr tot magazinul sta, cu toate crile din
el i s il fac cadou. 'nt domnul i stpnul unei insule ntregi, snt iubitul
Diavolului, caremi mplinete orice dorin. *rei s vii s m iei de bra0
Se 5*c'&e noapte de m'lt /n :lorida( In&'la Nop+ii era de.a plin* oc4i de vi6itatori(
)aga6inele$ re&ta'rantele$ 3ar'rile /1i de&c4i&e&er* larg '1ile la ap'&'l &oarel'i$
pe cele cinci nivel'ri ale 4ol'l'i c' covoare pe .o&( Sc*rile r'lante argintii /1i /nce2
p'&er* 6'm6et'l o3i1n'it( ;aniel /nc4i&e oc4ii 1i /1i imagin* pere+ii de &ticl* de
dea&'pra tera&elor port'l'i( Aproape c* a'6ea 6gomot'l a&'r6itor al 5/nt/nilor ale c*ror
ape dan&a' prin aer$ aproape c* vedea l'ngile 3ra6de de narci&e 1i de lalele care era'
ve1nic /n 5loare$ c4iar /n a5ara &e6on'l'i$ aproape c* a'6ea m'6ica 4ipnotic* ale c*rei
3*t*i ritmice &em*na' c' cele ale 'nei inimi a&c'n&e(
Armand r*t*cea$ pro3a3il$ prin camerele vag l'minate ale vilei$ la n'mai c/+iva
pa1i de t'ri1ti 1i de clien+ii din maga6ine$ dar tot'1i complet i6olat*$ c' '1i de o+el 1i
pere+i al3i 'n 'ria1 palat$ c' 5ere&tre din tavan p/n* la podea 1i c' tera&e /ntin&e$
coco+at dea&'pra pla.ei de ni&ip al3( Sing'ratic$ dar 5oarte aproape de agita+ia
ne/ncetat*$ avea 'n &alon imen& care d*dea direct &pre l'minile &clipitoare ce venea'
din )iami(
Sa' poate ie1i&e direct pe c'loarele galeriei comerciale$ pe vre'na din '1ile care
n' &e vedea' de2a5ar*( FS* tr*ie&c 1i &* re&pir printre m'ritoriF$ c'm n'mea el acea&t*
ac+i'ne /n 'niver&'l acela &ig'r 1i li3er pe care /l inventa&er* el 1i c' ;aniel( C/t de
m'lt i'3ea Armand 3ri6a c*ld'+* din&pre Gol5$ ne&5/r1ita prim*var* de pe In&'la
Nop+ii7
Nici o l'min* n' &e &tingea p/n* /n 6ori(
FTrimite pe cineva d'p* mine$ Armand$ am nevoie de tine7 9tii 3ine c* vrei &* vin
aca&*(F
1=B
ANNE RICE
Era aceea1i ve1nic* pove&te( N' era nevoie &* ai3* vi&e ci'date &a' &* reapar*
%e&tat$ 'rl/nd ca %'ci5er$ /n 5ilme 1i pe ca&ete(
Tot'l mergea 3ine c' l'nile c/nd ;aniel &e &im+ea o3ligat &* o ia ra6na din ora1 /n
ora1$ &* 3at* caldar/m'l la NeH Oor0 &a' la C4icago$ &a' la NeH2Crlean&( Apoi$ 3r'&c$
nimic n' mai era /n reg'l*( Se pomenea c* n' &e mai mi1ca&e de pe &ca'n de vreo
cinci ore( Sa' &e tre6ea 3r'&c /ntr2'n pat n' tocmai c'rat$ &periat$ incapa3il &* /1i
amintea&c* /n ce ora1 &e a5la &a' pe 'nde 5'&e&e /n 6ilele precedente( Apoi venea d'p*
el ma1ina$ l'a avion'l 1i a.'ngea aca&*(
;ar oare n' Armand era la originea ace&t'i &cenari', N' el era acela care2i
provoca l'i ;aniel ace&te acce&e de ne3'nie, N' el era acela care$ prin cine 1tie ce
male5ic* magie$ 5*cea ca orice pl*cere &*2i devin* ne&'5erit*$ 5*cea ca orice mi.loc de
&'36i&ten+* &* di&par*$ ca &* &e 3'c're doar la vederea c4ip'l'i 5amiliar al 1o5er'l'i
care2l cond'cea la aeroport$ ace&t om ne5iind niciodat* impre&ionat de 5el'l /n care &e
pre6enta &a' &e comporta ;aniel$ c' o 3ar3* de c/teva 6ile$ c' 4ainele m'rdare,
C/nd$ /n 5ine$ a.'ngea pe In&'la Nop+ii$ Armand nega orice ame&tec(
Ai venit /napoi la mine$ pentr' c* a1a ai vr't t'$ ;aniel$ /i &p'nea calm
Armand$ c' o 5ig'r* radioa&* 1i lini1tit*$ dar c' oc4ii plini de drago&te( 9tii 3ine c*2n
a5ar* de mine n' mai ai pe nimeni( A5ar* n' te2a1teapt* dec/t ne3'nia(
C +ii pe2aceea1i coard*$ r*&p'ndea invaria3il ;aniel(
9i tot l'?'l acela /l c'prindea din no' /n mre.ele &ale$ c' cati5elele pat'rilor$
m'6ic*$ pa4are de vin care2i ateri6a' drept /n m/n*( Camerele era' ve1nic pline de
5lori$ iar m/nc*r'rile care2i pl*cea' &o&ea' de2a gata pe t*vi de argint(
Armand &e r*&t'rna /n enorm'l l'i 5otoli' negr' de cati5ea$ 'n adev*rat Ganimede
/n pantaloni al3i 1i c*ma1* al3* de m*ta&e$ 'it/nd'2&e la televi6or in5orma+ii$ ca&ete
pe care &e /nregi&tra&e pe &ine citind poe6ie c' gla&
REGINA DAMNAILOR 107
tare$ ne&'5eritele emi&i'ni de p*l*vr*geal*$ pie&e de teatr'$ 5ilme m'6icale$ 5ilme
m'te(
-ino /ncoace$ ;aniel$ a1a6*2te( N' m* a1teptam &* te v*d at/t de c'r/nd(
Tic*lo& ce e1ti$ r*&p'ndea ;aniel( 9tii 3ine c* ai vr't &* 5i' aici$ c* t' m2ai
5*c't &* vin( N' mai m/ncam$ n' mai dormeam$ n' mai 5*ceam nimic altceva dec/t &*
'm3l' de colo p/n* colo c' g/nd'l la tine( T' ai aran.at tot'l(
Armand 6/m3ea( Uneori c4iar r/dea( Armand avea 'n r/& 5r'mo&$ 3ogat$ care
e?prima /ntotdea'na gratit'dine 1i 'mor( C/nd r/dea$ ar*ta 1i &'na ca 'n m'ritor de
r/nd(
Calmea6*2te$ ;aniel( +i 3ate /ngro6itor inima( )i &e 5ace 5ric*(
i ap*rea o c't* pe 5r'nte$ iar vocea /i devenea mai grav*$ de mil*(
Sp'ne2mi ce +i2ar 5ace pl*cere$ ;aniel$ 1i2l vei avea( ;e ce tot 5'gi de2aca&*,
)in+i$ tic*lo&'le( Rec'noa1te mai 3ine c* voiai &* revin( C &* m* c4in'ie1ti la
ne&5/r1it$ n'2i a1a$ apoi ai &* te 'i+i la mine c'm mor 1i o &* +i &e par* intere&ant( E
adev*rat ce &p'nea %o'i&( A&ta vrei de la &clavii t*i m'ritori$ &*2i ve6i c'm mor$ n'
contea6* nici at/tica pentr' tine( C &* te 'i+i la c'm m* &c4im3 la 5a+* c/nd o &*2mi
trag &'5let'l(
Rec'no&c lim3a.'l l'i %o'i&$ &p'nea c' r*3dare Armand( Te rog n'2mi mai
cita din cartea aceea( )ai degra3* a1 vrea &* mor e' dec/t &* te v*d pe tine m'rind$
;aniel(
At'nci$ d*2mi2o$ pe to+i dracii7 ;*2mi odat* nem'rirea7 E2at/t de aproape de
mine$ la 5el ca 3ra+ele tale(
N'$ ;aniel$ tot ace&ta e r*&p'n&'l$ mai degra3* mor e' dec/t &* 5ac a&ta(
;ar c4iar dac* n' Armand era la originea ne3'niei a2ce&teia care2l ad'cea mere'
aca&*$ era &ig'r c* Armand 1tia tot timp'l pe 'nde &e a5l*( 9i a'6ea /ntotdea'na c/nd
era c4emat de ;aniel( S/ngele /i 'nea$ era o3ligatori' acele pic*t'ri pre+ioa&e de
&/nge 5ier3inte de nem'ritor pe care le &or3ea din c/nd /n c/nd( Niciodat* at/t de m'lt$
108
ANNE RICE
nc/t &*2i prod'c* l'i ;aniel altceva dec/t vi&e 1i &etea de eternitate$ &* 5ac* &*2i
dan&e6e /n 5a+a oc4ilor 5lorile de pe tapet( n orice ca6$ n2avea nici 'n d'3i'$ Armand
/l reg*&ea /ntotdea'na(
N PRI)II ani$ c4iar /nainte de a 5i 5*c't vre'n &c4im3 de &/nge$ Armand /l
'rm*ri&e pe ;aniel c' a3ilitatea 'n'i vr*.itor( N' e?i&ta&e vre'n loc pe p*m/nt 'nde
;aniel &* poat* &* &e a&c'nd*(
C/t de /n&p*im/nt*tor 1i$ totodat*$ /m3*t*tor$ 5'&e&e /ncep't'l$ c' doi&pre6ece ani
/n 'rm*$ la NeH Crlean&$ c/nd ;aniel 5*c'&e prim'l pa& /ntr2o ca&* d*r*p*nat* din
Cartier'l Gr*dinilor 1i pricep'&e c* era /n 3/rlog'l l'i %e&tat7
Pleca&e de la San :ranci&co de vreo 6ece 6ile$ d'p* ce o noapte /ntreag* &t*t'&e
de vor3* c' %o'i&$ vampir'l$ 1i av'&e&e con5irmarea$ teri3il* pentr' el$ c* tot ce i &e
pove&ti&e era adev*rat( %o'i& /l l'a&e 3r'&c /n 3ra+e 1i2i demon&tra&e p'terile &ale
&'pranat'rale$ golind'2l aproape total de &/nge$ l*&/nd'2l aproape mort( Urmele deS pe
g/t /i di&p*r'&er*$ dar amintirea clipelor acelora /l ad'&e&e /n prag'l ne3'niei( :e3ril$
'neori delir/nd$ c*l*torea c/te o &'t*2do'* de 0ilometri pe 6i( Se oprea la motel'ri
ie5tine$ &e &ilea &* ia ceva /n g'r*$ &e oc'pa de copierea 3en6ilor intervi'l'i pe care le
trimitea apoi la 'n editor neHLor0e6$ a&t5el /nc/t cartea era aproape gata /nainte c4iar
ca el &* 5i a.'n& m*car la poarta l'i %e&tat(
;ar p'3licarea roman'l'i n2avea dec/t o importan+* &ec'ndar*< era 'n eveniment
legat de valorile 'nei l'mi de2ac'm /ndep*rtate 1i e&tompate pentr' el(
nainte de orice$ voia &* dea de %e&tat( Tre3'ia &*2l &coat* din p*m/nt$ din iar3*
verde$ pe cel care /l 5*c'&e pe %o'i&$ pe cel ce &'pravie+'ia 'ndeva /n ace&t ora1 'med$
decadent$ 5r'mo& tot'1i$ care poate era doar /n a1teptarea l'i ;aniel ca &* ia&* din
amor+eal*$ ca &* 5ie ad'& /napoi /n &/n'l ace&t'i &ecol ce /l /n&p*im/nta&e at/t de tare 1i2
l 5*c'&e &* &e a&c'nd*(
Era c' &ig'ran+* ceea ce 'rm*ri&e %o'i&( Alt5el$ de ce &*2i o5ere ace&t'i emi&ar
m'ritor at/tea indica+ii c' privire
REGINA DAMNAILOR 109
la loc'l 'nde ar p'tea 5i g*&it %e&tat, Tot'1i$ 'nele am*n'nte &e dovedea'
ine?acte( Era oare &emn'l 'nei d'plicit*+i din partea l'i %o'i&, %a 'rma 'rmelor$ ce
importan+* avea( %a &ervici'l de ar4ive al ora1'l'i$ ;aniel d*d'&e de act'l de
proprietate$ la n'm*r'l 1i pe &trada indicat*$ pe n'mele ce n' p'tea 5i con5'ndat$
%e&tat de %ionco'rt(
Por+ile nici m*car n' era' /nc4i&e 1i$ o dat* ce /1i t*ia&e dr'm printre 3*l*riile din
gr*din*$ re'1i&e &* &parg* lac*t'l de la '1a de intrare aproape 5*r* nici 'n e5ort(
N2avea c' el dec/t o lantern* mic* de 3'6'nar c/nd intra&e( ;ar l'na era &'& pe
cer$ &tr*l'cea /n toat* &plendoarea ei c' o l'min* al3* ce &e &trec'ra printre crengile
&te.ar'l'i( -*6'&e 5oarte limpede toate eta.erele c' c*r+i care acoperea' pere+ii
aproape /n /ntregime$ p/n* la tavan$ /n 5iecare camer*( Nici 'n m'ritor n2ar 5i 'mpl't
ra5t'rile de c*r+i c' at/ta metodic* ne3'nie( Apoi$ /n dormitor'l de la eta.$ aplec/nd'2&e
/n gen'nc4i /n pra5'l de pe covor'l aproape p'tred$ g*&i&e pe .o& cea&'l de a'r pe care
era gravat n'mele l'i %e&tat(
A4$ moment'l acela /n5ior*tor /n care pend'l'l &e opri&e din 3alan&'l l'i &pre o
demen+* din ce /n ce mai grav* ca &* &e 5i?e6e pe o no'* o3&e&ie avea &*2i
'rm*rea&c* p/n* la cap*t'l p*m/nt'l'i pe ace1ti nem'ritori pali6i 1i ad'c*tori de
moarte$ a c*ror e?i&ten+* de2a3ia /i 5'&e&e revelat*(
Ce 'rm*ri&e /n primele &*pt*m/ni, Spera&e &* a.'ng* /n po&e&ia adev*r'rilor
&'per3e ale vie+ii /n&*1i, N' era nicic'm &ig'r c* 1tiind toate a&tea avea &* g*&ea&c*
'n &cop al e?i&ten+ei proprii care era at/t de /nc*rcat* de de6il'6ii( N'$ ceea ce dori&e
5'&e&e &* &cape de tot ce /ndr*gi&e mai /nainte( ;'cea dor'l l'mii violente 1i &en6'ale
a l'i %o'i&(
+ul. N'2i mai era 5ric*(
Se g*&ea /n po6i+ia e?plorator'l'i pierd't /n .'ngl* care d* 3r'&c de 6id'rile
legendar'l'i templ'$ c' toate 3a&orelie5'rile acoperite de p/n6e de p*ian.eni 1i vi+*
&*l3atic*< n' mai are importan+* dac* va mai tr*i ca &*
110 ANNE RlCE
pove&tea&c* ce a v*6't< ceea ce contea6* e adev*r'l din 5a+a l'i(
;e2ar re'1i m*car &* /mping* /nc* ni+el poarta$ &* vad* toat* &plendoarea( ;e l2ar
l*&a &* intre7 Poate c* ce dorea era doar nem'rirea( Ar p'tea cineva &*2i repro1e6e
a&ta,
Se &im+i&e 5oarte 3ine 1i /n &ig'ran+* &ing'r /n ca&a d*r*p*nat* a l'i %e&tat$ 'nde
m*ce1'l /1i &trec'ra 5lorile pe 5ere&trele &parte$ iar pat'l c' 3aldac4in n' mai era dec/t
'n &c4elet c' perdelele p'trede(
#proape de ei, de ntunericul pe carel preferau, de tristeea lor devorant. C/t de
m'lt /i pl*c'&e decaden+a ace&tei ca&e$ &ca'nele aproape p'tredeR c' tapi+eria &5/1iat*$
re&t'rile de cati5ea$ covor'l m/ncat de molii(
;ar relicva g*&it*( A4$ relicva /n&emna tot'l$ cea&'l de a'r care p'rta pe el
n'mele 'n'i nem'ritor7
;'p* o vreme de&c4i&e&e d'lap'l de 4aine( Redingotele negre &e 5*c'&er* pra5 la
prima atingere( Pe eta.erele de cedr' &e alinia' g4ete &coro.ite$ c'r3ate(
.ti aici, (estat. Sco&e&e magneto5on'l$ /l p'&e&e .o&$ p'&e&e prima 3and* 1i
d*d'&e dr'm'l vocii 3l/nde a l'i %o'i& /n camera aceea plin* de 'm3re( Cre /n 1ir$ &e
a'6i&er*(
Apoi$ c4iar /nainte de venirea 6orilor$ v*6'&e o &il'et* /n 4ol( Era limpede c*
&il'eta voi&e &* 5ie v*6't*( C3&erva&e 5a+a aceea copil*roa&* /n l'mina l'nii 1i p*r'l
ca&tani'( I &e c'trem'ra&e p*m/nt'l &'3 picioare 1i2l c'prin&e&e /nt'neric'l( Ultim'l
c'v/nt ro&tit 5'&e&e n'mele Armand(
Ar 5i tre3'it &* moar* at'nci( Care ce caprici' al &or+ii /l &alva&e,
Se tre6i&e /ntr2o cel'l* /nt'necoa&* 1i 'med*( Pe pere+i 1iroia ap*( Pip*ind prin
/nt'neric$ d*d'&e de o 5erea&tr* 6idit* 1i de o '1* 3lindat*(
;ar care2i era r*&plata c* d*d'&e de 'n alt 6e' al panteon'l'i &ecret de
Armand$ cel mai v/r&tnic dintre nem'ritorii de&cri1i de %o'i&$ Armand$ c*petenia
vampirilor din Pari&'l &ecol'l'i al no'*&pre6ecelea$ cel ce cond'&e&e Teatr'l
-ampirilor$ care /i com'nica&e l'i
REGINA DAMNAILOR 111
%o'i& teri3il'l &ecret c* n' &e 1tia nimic de&pre originile lor(
;aniel 6*c'&e /n acea&t* /nc4i&oare timp de vreo trei 6ile 1i trei nop+i( Impo&i3il
de preci6at( :'&e&e 5oarte aproape de moarte$ a&ta era &ig'r$ /ngre+o1at de miro&'l
propriilor e?cremente 1i /nne3'nit de in&ecte( ;ar era animat de o 5ervoare de2a
drept'l mi&tic*( Se apropia din ce /n ce mai m'lt de adev*r'rile &'m3re 1i palpitante
pe care i le de6v*l'i&e %o'i&( n acea&t* &tare de &emicon1tien+*$ /l vi&a&e pe %o'i&$
%o'i& vor3ind'2i /n c*m*r'+a aceea m'rdar* din San :ranci&co$ &p'n/nd'2i din
totdeauna au e7istat fiine ca noi, din totdeauna, %o'i& /m3r*+i1/nd'2l$ %o'i& c' oc4ii
l'i ver6i 3r'&c /nt'nec/nd'2&e c/nd /l l*&a&e pe ;aniel &*2i vad* caninii t*io1i(
A patra noapte ;aniel &e tre6i&e 1i /n+ele&e&e c* n' mai era &ing'r /n cel'l*( U1a
de&c4i&* d*dea &pre 'n c'loar( ;e 'ndeva &e a'6ea c'rg/nd ap*$ de parc* era vor3a de
'n ad/nc canal &'3teran( ncet'l c' /ncet'l oc4ii i &e o3i1n'i&er* c' l'mina ver6'ie
care venea din&pre '1* 1i apoi remarca&e o 5iin+* palid* &pri.init* de 6id(
P'rta 'n co&t'm negr' impeca3il$ o c*ma1* al3* apre2tat* era imita+ia per5ect*
a 'n'i om din &ecol'l al do'*6ecilea( P*r'l ca&tani' era t'n& &c'rt$ doar 'ng4iile /i
&clipea' '1or$ c4it c* l'mina era &la3*( Ca 'n cadavr' n'mai 3'n de p'& /n co1ci'g$
at/t de 3ine era aran.at$ preg*tit(
-ocea 5'&e&e 3l/nd*$ c' o 'rm* de accent( N' p*rea e'ropean< mai d'r 1i mai
m/ng/ietor /n acela1i timp$ ceva mai degra3* ar*3e&c &a' grece&c$ cam a&ta era
melodia intona+iei( -or3ele era' &p'&e c' gri.*$ 5*r* m/nie(
Pleac*( Ia2+i 1i 3en6ile de magneto5on( S/nt acolo$ l/ng* tine( Am a5lat de
cartea pe care o &crii( Nimeni n2o &* cread* nici o vor3*( Ac'm pleac* 1i ia toate a&tea(
Deci nai s m omori. -i nici nu m transformi n unul deal vostru. G/nd'ri
idioate$ di&perate$ dar n' era /n &tare &* 1i le +in* /n 5r/'( -*6'&e ce2n&eamn* p'terea
lor7 N' /nc*pea' aici nici minci'ni$ nici 1mec4erii( 9i /1i d*d'&e
112 ANNE RlCE
&eama c* pl/nge$ ca 'n copil$ at/t era de &l*3it de 5ric* 1i de 5oame(
S* te tran&5orm /n 'n'l de2al no&tr', Accent'l &e /ngro1a&e$ vor3ele era'
c/ntate( ;e ce a1 5ace2o, /1i /ng'&ta&e oc4ii( N2a1 5ace a&ta nici m*car 'n'ia pe care l2
a1 con&idera cel mai mare d'1man$ pe care a1 vrea &*2l v*d p*rp*lind'2&e /n iad7 ;e ce
i2a1 5ace2o 'n'i 3iet idiot inocent ca tine,
$entru c o vreau. *reau s triesc venic. ;aniel &e ridica&e$ &t*tea ac'm pe
picioarele proprii$ c4in'ind'2&e &*2l vad* mai 3ine pe Armand( Undeva /n .o&'l
4ol'l'i ardea 'n 3ec &la3( *reau s rmn cu (ouis i cu tine.
R/&e&e$ ad/nc$ 3l/nd( ;ar 3at.ocoritor(
n+eleg ac'm de ce te2a ale& con5ident( E1ti naiv 1i &'per3( ;ar 1tii$ &2ar p'tea
&* te 5i ale& doar pentr' 5r'm'&e+e( T*cere( Ai oc4i de o c'loare neo3i1n'it*$ aproape
viole+i( 9i$ /n mod 3i6ar$ pari a 5i /n acela1i timp 1i arogant 1i pl/ng*re+(
Fm nemuritor. "e implor)
R/&e&e din no'( C' p'+in* tri&te+e( Apoi &e l*&a&e iar t*cerea$ &e a'6ea din no' apa
aceea care c'rgea din 3el1'g 'ndeva$ la di&tan+*( Camera &e vedea mai 3ine ac'm$ era
o mi6era3il* pivni+* /mp'+it*( Sil'eta p*rea mai 'man*( Pielea aceea neted* parc*
prin&e&e o '1oar* n'an+* ro6(
Era adev*r'l c'rat tot ce +i2a pove&tit( ;ar nimeni n2o &* cread* vreodat* a1a
ceva( 9i$ 1tiind ce 1tii$ p/n* la 'rm*$ ai &* /nne3'ne1ti( A1a &e /nt/mpl* /ntotdea'na(
;ar t' n2ai /nne3'nit /nc*(
6u. &e se ntmpl acum e real. "u eti #rmand i stai de vorb cu mine. Iar eu
nu snt nebun.
A1a e( 9i mi &e pare c4iar intere&ant((( intere&ant c*2mi c'no1ti n'mele 1i c*
e1ti /nc* /n via+*( N' mi2am &p'& niciodat* n'mele c'iva care &* mai 5ie pe l'mea
a&ta( Armand e6ita&e( N' +in &* te 'cid( N' c4iar ac'm(
At'nci i &e 5*c'&e 5ric* l'i ;aniel pentr' prima oar*( ;ac* te 'itai mai atent la
creat'rile a&tea$ /+i d*deai &eama ce era'( %a 5el &e /nt/mpla&e 1i c' %o'i&( N'$ n'
REGINA DAMNAILOR 113
mai era' vii( Era' &ini&tre imita+ii ale celor vii( Iar acea&ta din 5a+a l'i$ 'n
manec4in de adole&cent c' pielea l'cioa&*7
Am &* te la& &* pleci de2aici$ /i mai &p'&e&e Armand c' o voce 3l/nd*$ e?trem
de politicoa&*( -rea' &* te 'rm*re&c$ &* v*d 'nde te d'ci( C/t* vreme te voi g*&i
intere&ant$ n2o &* te 'cid( Pe de alt* parte$ &2ar p'tea &* n' m* intere&e6i deloc$ a1a c*
n2am &*2mi da' o&teneala &* te 'cid( A&ta e oric/nd c' p'tin+*( n a&ta &* /+i p'i &pe2
ran+a( 9e poate$ de a&emenea$ dac* ai noroc$ &*2+i pierd 'rma( n de5initiv$ 1i p'terile
mele a' limite( Ai toat* l'mea la di&po6i+ie ca &* te a&c'n6i$ /n pl'&$ ai avanta.'l c*
po+i &* 'm3li /n timp'l 6ilei( Ac'm pleac*( Ia2o la goan*( -rea' &* v*d ce 5aci$ &* a5l'
cine e1ti(
Ac'm pleac*( Ia2o la goan*7
%'a&e prim'l avion din diminea+a aceea &pre %i&a3ona$ +in/nd &tr/n& /n m/n*
cea&'l l'i %e&tat( ;ar$ d'p* do'* nop+i$ la )adrid$ /ntorc/nd cap'l /ntr2'n a'to3'6$ /l
v*6'&e pe Armand a1e6at la c/+iva centimetri de el( ;'p* o &*pt*m/n*$ a5l/nd'2&e la
-iena$ &e 'ita&e2pe 5erea&tra ca5enelei 1i2I v*6'&e pe Armand 'rm*rind'2l din &trad*(
%a 8erlin$ Armand &e &'i&e /n acela1i ta?i c' el 1i r*m*&e&e acolo privind'2l p/n* ce
;aniel &e 4ot*r/&e &* &ar* din ma1in* /n mi.loc'l circ'la+iei 1i &* o ia la goan*(
;'p* c/teva l'ni$ ace&te /nt/lniri t*c'te 1i 6g'd'itoare 5*c'&er* loc 'nor atac'ri
mai &erioa&e(
C dat*$ /ntr2'n 4otel din Praga$ &e tre6i c' Armand &c't'r/nd'2l c' violen+*$ 'rl/nd
la el(
Ac'm vor3e1te$ /+i ordon7 Scoal*2te 1i vor3e1te c' mine( -rea' &* vii c' mine
la plim3are$ &*2mi ar*+i ora1'l *&ta( Ce te2a 5*c't &* vii aici,
Pe c/nd mergea c' 'n tren prin Elve+ia$ ridica&e oc4ii din carte 1i d*d'&e de
Armand a1e6at /n 5a+a I'i$ privind'2l c' in&i&ten+* pe dea&'pra g'ler'l'i de 3lan*(
Armand /i &m'l&e&e cartea din m/n* 1i in&i&ta&e &*2i e?plice de ce o citea$ ce era$ ce2
n&emna de&en'l de pe copert*,
%a Pari&$ Armand /l 'rm*ri&e noapte de noapte pe 3'levarde 1i pe &tr*6ile do&nice$
doar rareori /ntre3/nd'2l de&pre loc'rile pe 'nde &e d'cea$ de&pre l'cr'rile pe care
114 ANNE RlCE
le 5*cea( %a -ene+ia$ &e 'ita&e pe 5erea&tr* din 4otel'l ;anieli 1i2l v*6'&e pe
Armand privind'2l de la o 5erea&tr* de vi6avi(
Apoi trec'&er* c/teva &*pt*m/ni 5*r* &* mai 5ie vi6itat( ;aniel trec'&e de la groa6*
la o ci'dat* &tare de a1teptare$ /ntre3/nd'2&e dac* n' c'mva /1i pierd'&e min+ile( ;ar$
la aeroport'l din NeH Oor0$ cine2l a1tepta$ dac* n' Armand, /n noaptea 'rm*toare$ la
8o&ton$ Armand era de.a /n re&ta'rant'l CopleL c/nd ;aniel /1i 5*c'&e apari+ia(
;*d'&e 1i comanda pentr' ;aniel( Te rog &* iei loc( E&te oare ;aniel la c'rent c*
Interviu cu un *ampir ap*r'&e /n li3r*rii,
Tre3'ie &* m*rt'ri&e&c c* acea&t* mic* cele3ritate m* 'mple de pl*cere$ /i
&p'&e&e Armand c' o polite+e de&*v/r1it* 1i c' 'n 6/m3et perver&( Ceea ce m* 'ime1te
e c* t' ocole1ti cele3ritatea7 N' +i2ai p'& n'mele pe copert* ca a'tor$ ceea ce vrea &*
6ic* ori c* e1ti prea mode&t$ ori c* e1ti 'n la1( Cric'm$ am/ndo'* concl'6iile &/nt la 5el
de plicticoa&e(
N' mi2e 5oame$ 4ai &* plec*m de2aici$ &p'&e&e ;aniel c' voce &la3*(
C' toate a&tea$ pe ma&* /ncep'&er* &* apar* tot 5el'l de m/nc*r'ri$ 'na d'p* alta<
toat* l'mea &e 'ita la ei(
N' 1tiam ce +i2ar 5ace pl*cere &* m*n/nci$ a1a c* am comandat tot ce2avea' pe
li&t*(
Cre6i c* ai &* m* &co+i din min+i$ n'2i a1a, i2o /ntor&e&e ;aniel( Ei 3ine$ n2ai &*
re'1e1ti( S*2+i &p'n de ce( ;e c/te ori te v*d$ /mi da' &eama c* n' e' te2am inventat$
c*$ prin 'rmare$ &/nt /n toate min+ile7
Apoi &e p'&e&e pe m/ncat$ c' po5t*$ c' 5'rie 'n pic de pe1te$ 'n pic de m'1c4i
de vac*$ 'n pic de vi+el$ ni1te pr*.it'rele$ 'n pic de 3r/n6*$ 'n pic din toate cele$ toate
la 'n loc$ ce2i p*&a$ iar Armand &e di&tra&e de min'ne$ n' &e mai &*t'ra r/6/nd$ &t*tea
acolo ca 'n 1colar 1i2l privea c' 3ra+ele /ncr'ci1ate pe piept( R/&'l acela 3ogat$
m*t*&o&$ at'nci i2l a'6i&e ;aniel prima dat*( Era at/t de &ed'c*tor7 Av'&e&e gri.* &* &e
/m3ete /n vite6a cea mai mare(
REGINA DAMNAILOR 115
nt/lnirile devenea' din ce /n ce mai l'ngi( Conver&a+ii$ meci'ri amicale$
verita3ile cert'ri a&ta era ac'm reg'la( C dat*$ Armand /l &co&e&e din pat pe ;aniel
la NeH Crlean& 1i +ipa&e la el>
P'ne m/na pe tele5on'l acela$ vrea' &* 5aci 'n n'm*r la Pari&$ vrea' &* v*d
dac* &e poate /ntr2adev*r vor3i c' Pari&'l(
Pe to+i dracii$ n2ai dec/t &* o 5aci &ing'r$ +ipa&e 1i ;aniel( Ai cinci &'te de ani 1i
n' e1ti /n &tare &* te &erve1ti de 'n tele5on, Cite1te mod'l de /ntre3'in+are( ;oar n'
e1ti t' nem'ritor'l cel mai idiot de pe l'me, N2am de g/nd &2o 5ac /n loc'l t*'7
C/t de 'imit 5'&e&e Armand7
8ine$ dac* vrei$ 5ac n'm*r'l( ;ar t' pl*te1ti nota(
:ii 5*r* gri.*$ &p'&e&e candid Armand( Sco&e&e de prin 3'6'nare 6eci de 4/rtii
de c/te o &'t* de dolari$ le /mpr*1tia&e pe tot pat'l(
;i&c'ta' din ce /n ce mai m'lt 5ilo6o5ie c/nd &e /nt/lnea'( C dat*$ &co+/nd'2l dintr2
'n teatr' la Roma$ Armand /l /ntre3a&e ce credea el de&pre moarte( Pre&'p'nea c* cei
care &/nt /nc* /n via+* 1tia' l'cr'rile a&tea7 9tia oare ;aniel de ce2i era cel mai 5ric* l'i
Armand,
C'm trec'&e de mie6'l nop+ii 1i era 3eat$ 1i e?ten'at$ iar la teatr' adormi&e t'n /n
lo.a l'i c/nd /l de&coperi&e Armand$ l'i ;aniel n'2i p*&a c/t'1i de p'+in de c4e&tiile
a&tea(
Am &*2+i m*rt'ri&e&c de ce mi2e mai m'lt 5ric*$ &p'&e&e Armand$ pa&ionat ca
'n &t'dent( C* d'p* moarte n' e dec/t 4ao&$ c* e 'n vi& din care n' te mai po+i tre6i( I2
maginea6*2+i c* e1ti ve1nic /n deriv* /ntre con1tient* 1i incon1tien+*$ c* /ncerci /n
6adar &*2+i aminte1ti cine e1ti &a' cine erai( Imaginea6*2+i c* te c4in'i ve1nic &*
reg*&e1ti l'ciditatea celor vii(
;aniel 5'&e&e /n&p*im/ntat( Ceva din ce &p'nea el &'na adev*rat( N' e?i&ta' oare
i&torii de&pre c/te 'n medi' care p'rta conver&a+ii c' &pirite incoerente$ dar e?trem de
pre6ente, N' 1tia( C'm nai3a &* 1tie, Poate c* d'p* moarte n' mai era dec/t vid'l cel
mai complet(
116
ANNE RICE
A&ta2l c4in'ia pe Armand care nici m*car n' /ncerca &* /1i a&c'nd* &'5erin+a(
Cre6i c* pe mine n' m* /ngro6e1te, /l /ntre3a&e ;aniel$ &cr't/nd'2i 5a+a palid*(
C/+i ani mai am de tr*it, Po+i t' &*2mi &p'i doar privind'2m*, Sp'ne2mi(
Alt* dat*$ c/nd /l tre6i&e din &omn la Port2a'2Prince$ Armand avea c4e5 &* di&c'te
de&pre r*63oi( Ce g/ndea' realmente de&pre r*63oi oamenii ace&t'i &ecol, 9tia oare
;aniel c* pentr' Armand toat* pove&tea a&ta c' nem'rirea /ncep'&e 5oarte devreme$
c/nd n' era dec/t 'n 3*ie+an2dr', 9apte&pre6ece ani avea$ iar pe vremea aceea a&ta
/n&emna 5oarte$ 5oarte p'+in( %a 1apte&pre6ece ani /n &ecol'l al do'*6ecilea 3*ie+ii era'
adev*ra+i mon1tri< le cre1tea 3ar3*$ avea' p*r pe piept$ dar tot copii era'( Pe vremea
l'i n' 5'&e&e a1a( Iar copiii m'ncea' pe2at'nci ca 1i c'm ar 5i 5o&t ad'l+i(
;ar &e /ndep*rta de &'3iect( Pro3lema era c* Armand n' c'no1tea &entimentele pe
care le re&im+ea 'n 3*r3at( N' le c'no&c'&e niciodat*( :ire1te$ c'no&c'&e pl*cerile
tr'pe1ti$ a&ta 5*cea parte din morav'rile timp'l'i( Pe at'nci nimeni n'21i /nc4ip'ia c*
pe copii n' i2ar intere&a pl*cerile tr'p'l'i( ;ar c'no1tea 5oarte p'+in violen+a
verita3il*( ;ac* 'cidea$ era pentr' c* deveni&e vampir< pentr' c* &/ngeleT era at/t de
g'&to&( ;ar de ce era' 3*r3a+ii at/t de 5a&cina+i de r*63oi, ;e 'nde le venea pa&i'nea
a&ta de a &e /n5r'nta /ntre ei c' o arm* /n m/n*, Ce era nevoia a&ta 5i6ic* de a
di&tr'ge,
C/teodat* ;aniel /1i d*dea &ilin+a &*2i r*&p'nd*> pentr' 'nii era vor3a de nevoia
de a21i a5irma propria e?i&ten+* prin e?terminarea cel'ilalt( ;e&ig'r c* Armand
c'no1tea tenta+ia a&ta(
9ti'7 9ti'7 Ce contea6* c* 1tii$ dac* n' /n+elegi, r*&p'n&e&e Armand c'
5e3rilitate 1i c' 'n accent mai marcat din pricina agita+iei( ;ac* n' po+i &* legi o
percep+ie de alta, N' ve6i$ e' a&ta n' re'1e&c &* 5ac(
C/nd &e d'&e&e d'p* ;aniel la :ran05'rt$ /l 5r*m/nta nat'ra i&toriei$
impo&i3ilitatea de a p'ne pe 4/rtie o e?plica+ie coerent* a evenimentelor 5*r* &* n'
prod'ci o
REGINA ;A)NADI%CR 11!
n1ir'ire mincinoa&*( Impo&i3ilitatea de a con&tr'i adev*r'ri prin generalit*+i$
impo&i3ilitatea de a /nv*+a 5*r* a 5ace apel la ele(
;in c/nd /n c/nd ace&te /nt/lniri n' era' complet egoi&te( ntr2'n 4an din Anglia$ /l
&c'la&e din &omn vocea l'i Armand care /i &p'nea &* ia&* din cl*dire imediat( n mai
p'+in de o or* 4an'l 5'&e&e mi&t'it de 5oc(
Alt* dat*$ a5l/nd'2&e /ntr2o p'1c*rie neHLor0e6*$ 'nde a.'n&e&e pe motive de
3e+ie 1i vaga3onda.$ 5'&e&e &co& de acolo de Armand care pl*ti&e ca'+i'nea 1i care
ar*ta la 5el de 'man ca oricine$ c'm &e /nt/mpla /ntotdea'na$ d'p* ce &e 4r*nea( Se
d*d'&e drept 'n t/n*r avocat$ /m3r*cat /ntr2o 4ain* de tHeed 1i pantaloni de &to5*( l
d'&e&e apoi pe ;aniel /ntr2o camer* la 4otel'l CarlLle$ 'nde /l l*&a&e &* doarm* p/n*
la tre6irea din 3e+ie$ 5*c/nd'2i cado' o vali6* plin* de 4aine noi 1i l*&/nd'2i 'n porto5el
plin de 3ani a&c'n& /ntr2'n'i din 3'6'nare(
n 5ine$ d'p* vre'n an 1i .'m*tate de e?i&ten+* delirant*$ ;aniel /ncep'&e la r/nd'l
l'i &*2i p'n* /ntre3*ri l'i Armand( C'm era de 5apt via+a la -ene+ia pe vremea l'i,
Uit*2te la 5ilm'l *&ta$ care &e petrece /n &ecol'l al opt&pre6ecelea$ &p'ne2mi ce n'2i
corect(
;ar Armand$ /n mod ci'dat$ r*m/nea m't(
N' pot &p'ne nimic din toate a&tea$ c*ci n2am nici 'n 5el de e?perien+*( -e6i
t'$ e' am e?trem de p'+ine capacit*+i de &inte6*< m* de&c'rc /n pre6ent c' vite6a 5'l2
ger'l'i( )*2ntre3i c'm era Pari&'l, E' /+i pot event'al r*&p'nde dac* a plo'at &a' n'
la Pari& /n noaptea de " i'nie 1!3(
Tot'1i$ /n alte momente vor3ea c' 5ra6e rapide de&pre ceea ce2l /ncon.'ra$ de
incredi3ila c'r*+enie din ace&t &ecol$ de ori3ila vite6* a &c4im3*rilor(
Uit*2te la toate inven+iile a&tea 5anta&tice$ c'm ar 5i vapor'l c' a3'ri &a'
dr'm'l de 5ier$ care devin ne5olo&itoare &a' care cad /n de&'et'dine c4iar /nainte de
&5/r1it'l &ecol'l'i( ;ar /+i po+i t' imagina ce /n&emna' ele d'p* 1a&e mii de ani de
galere c' &clavi 1i parc'rgerea dr'm'ri2
118
ANNE RlCE
lor pe cal, Ac'm$ 5etele de la 3ordel /1i proc'r* c4imicale c' care di&tr'g &*m/n+a
celor c' care &e c'lc* 1i tr*ie&c p/n* la 1apte6eci 1i cinci de ani /n camere pline de tot
5el'l de aparate tr*6nite care r*core&c aer'l &a' /ng4it literalmente pra5'l( 9i c' toate
c* &e 5ac 5ilme de epoc* 1i li3r*riile &/nt pline de c*r+i ie5tine de i&torie$ p'3lic'l n'
p*&trea6* amintiri preci&e de&pre nimic< 5iece pro3lem* &ocial* e &t'diat* /n 5'nc+ie de
norme care$ de 5apt$ n2a' e?i&tat niciodat*$ oamenii &e con&ider* priva+i de vre'n l'?
&a' alt'l$ &a' de pace 1i lini1te$ c/nd$ de 5apt$ a&tea n2a' 5o&t niciodat* /n po&e&ia
vre'n'i popor(
;ar -ene+ia de pe vremea ta, Pove&te1te(((
Ce &* pove&te&c, C/t era de m'rdar*, C/t era de 5r'moa&*, S*2+i &p'n c*
oamenii 'm3la' /n 6dren+e$ c* avea' din+i &trica+i 1i r*&'5larea /mp'+it*$ c* &e
pr*p*dea' de r/& la o e?ec'+ie, -rei &* 1tii care2i di5eren+a e&en+ial*, Individ'l e teri3il
de &ing'r /n 6i'a de a6i( J*'$ a&c'lt*2m*( Noi tr*iam /ng4e&'i+i 1a&e &a' 1apte /ntr2o
camer*$ c/nd eram e' vi'( Str*6ile ora1'l'i era' pline de l'me< ac'm$ /n cl*dirile a&tea
/nalte tot 5el'l de &'5lete &e 3'c'r* de i6olarea lor l'?oa&*$ idioti6ate de privit prin
ecran'l televi6or'l'i la 'n 'niver& c' care n2a' nici 'n contact$ 'nde &e p'p* 1i &e
/m3r*+i1ea6* al+ii( E normal ca o a&t5el de via+* de &ing'r*tate &* prod'c* o
'ni5ormi6are a c'no1tin+elor$ 'n no' nivel de con1tiin+*$ 'n c'rio& &ceptici&m(
;aniel era ade&ea 5a&cinat de tot ce &p'nea Armand$ avea c4iar c4e5 &* p'n* tot'l
pe 4/rtie( ;ar Armand contin'a &*2l /n&p*im/nte( ;aniel era ve1nic'l 5'gar(
NU29I mai amintea 3ine c/t* vreme mai trec'&e p/n* ce &e opri&e din 4oin*rit$
de1i noaptea re&pectiv* era de ne'itat(
Poate c* trec'&er* vreo patr' ani de c/nd /ncep'&e .oc'l ace&ta( ;aniel petrec'&e o
var* l'ng* 1i calm* /n Italia 1i2n tot timp'l acela n'2l v*6'&e nici m*car o dat* pe
demon'l &*' per&onal(
REGINA DAMNAILOR 119
%oc'ia /ntr2o pen&i'ne mode&t*$ la o ar'nc*t'r* de 3*+ de r'inele vec4i'l'i ora1
Pompei$ /1i petrec'&e 6i'a citind$ &criind$ /ncerc/nd &* de5inea&c* tran&5orm*rile pe
care i le ad'&e&e c'noa1terea 5'gitiv* pe care o po&eda c' privire la &'pranat'ral 1i
ceea ce ar 5i tre3'it &* /nve+e de la cap*t$ dorin+a$ imaginarea$ vi&area( Ac'm &e
l*m'ri&e c* era po&i3il* nem'rirea pe p*m/nt( Ac'm 1tia a&ta 5*r* nici o /ndoial*$ doar
c* la ce2i 5olo&ea dac* n' o po&eda el /n&'1i,
Ji'a &e plim3a pe &tr*6ile e?cavate ale vec4i'l'i ora1 roman( C/nd era l'n* plin*$
tot pe2acolo &e plim3a 1i noaptea( I &e p*rea c* rec*p*ta&e &*n*tatea mental*( C* /i
revenea c4e5'l de via+*( C/nd &trivea 5r'n6e ver6i /ntre degete$ par5'm'l de proa&p*t
era /m3*t*tor( C/nd &e 'ita la &tele$ n' mai era plin de re&entimente$ ci mai degra3* de
tri&te+e(
Alteori ardea de ner*3dare &*2l revad* pe Armand$ ca 'n m'ri3'nd care n' poate
tr*i 5*r* eli?ir'l pre&cri&( Energia l'i /nv*l'itoare$ /n care &e &c*lda&e de patr' ani$ /i
lip&ea( -i&a c* Armand e l/ng* el< &e tre6ea pl/ng/nd pro&te1te( Apoi venea diminea+a
1i r*m/nea c' tri&te+ea /n &'5let$ dar calm(
Apoi Armand reveni&e(
Era t/r6i'$ &pre 6ece &eara$ iar cer'l$ c'm &e2nt/mpla ade&ea /n &'d'l Italiei$ era de
o &ineal* &clipitoare( ;aniel &e plim3a&e &ing'r pe dr'm'l dintre Pompei propri'26i& 1i
-ila )i&terelor$ c' &peran+a de a n' da de vre'n pa6nic care &*2l al'nge(
C/nd a.'n&e&e /n 5a+a vec4ii vile$ &im+i&e c'm pogoar* /n .'r'l l'i 'n &oi de
lini1te( N' era nici 'n pa6nic( Nici 'n &'5let de om( ;oar c* 3r'&c /1i 5*c'&e apari+ia
Armand /n 5a+a intr*rii( Iar*1i Armand(
Se de&prin&e&e 5*r* nici o vor3* din 'm3r* ca &* intre /n cerc'l de l'min* al l'nii$
&e pre6enta ca 'n adole&cent /n 3l'gi m'rdari 1i geac* '6at*$ /1i &trec'ra&e 'n 3ra+ pe
&'3 al l'i ;aniel 1i2l &*r'ta&e pe 5a+*( Avea pielea cald*$
de2a3ia &'p&e&e ni1te &/nge proa&p*t( %'i ;aniel i &e p*r'&e c4iar c*2i &im+ea
miro&'l$ c* par5'm'l cel'i ce 5'&e&e vi' r*m*&e&e ag*+at de 4ainele l'i Armand(
-rei &* intri /n ca&a a&ta, 1opti&e Armand(
%'i Armand n'2i re6i&ta niciodat* vre'n lac*t( ;aniel &im+i&e 3r'&c c'm /l ap'c*
'n trem'r$ parc*2i venea &* pl/ng*( ;e ce oare emo+ia a&ta, Era at/t de 5ericit &*2l
vad*$ &*2l &imt* al*t'ri$ 5ir2ar &* 5ie7
P*tr'n&e&er* /n camerele acelea /nt'necoa&e$ c' tavan'l .o&$ iar pre&i'nea 3ra+'l'i
l'i Armand pe &patele l'i ;aniel era ci'dat de pl*c't*( A4$ intimitatea a&ta$ c*ci$ /n
de5initiv$ de&pre a&ta era vor3a(((( A4$ t' e1ti((( &ecreta mea(((
'ecreta iubire.
;a(
Apoi ;aniel /n+ele&e&e /n timp ce &t*tea' /mpre'n* /n mi.loc'l &'5rageriei 'nde &e
g4icea'$ pictate pe pere+i$ cele3rele 5re&ce repre6ent/nd 5lagel*rile rit'ale$ c* Armand
n2avea &*2l 'cid*$ la 'rma 'rmelor( N2avea &* o 5ac*( N2o &*2l 5ac* vampir$ dar nici n2
o &*2l omoare( ;an&'l n' &e termina a1a(
;ar c'm de n' +i2ai dat &eama, &p'&e&e Armand$ citind'2i g/nd'rile( Sig'r c*
te i'3e&c( ;ac* n' m2a1 5i /ndr*go&tit de tine$ de m'lt te2a1 5i 'ci&$ po+i &* 5ii &ig'r(
Ra6ele de l'n* &e &trec'ra' printre .al'6elele de lemn$ 5*c/nd &* dan&e6e &il'etele
&en6'ale de pe pere+i$ deta1/nd'2&e de pe 5ond'l ro1'$ de c'loarea &/ngel'i(
;aniel e?amina&e atent 5iin+a din 5a+a l'i$ creat'ra a&ta care ar*ta ca 'n om$
vor3ea ca 'n om$ dar n' era om( C &c4im3are ori3il* i &e prod'&e&e /n con1tiin+*> avea
/n 5a+* 'n &oi de in&ect* gigantic*$ o &*l3*tici'ne mon&tr'oa&* care devora&e milioane
de oameni( Tot'1i$ el era /ndr*go&tit de acea&t* 5*pt'r*( i i'3ea pielea al3*$ neted*$
oc4ii negri enormi( l i'3ea n' pentr' aparen+a l'i de adole&cent g/nditor 1i 3l/nd$ ci
tocmai pentr' c* era o 5iin+* /n5ior*toare$ a3omina3il*$ re&ping*toare$ 1i$ /n acela1i
timp de o 5r'm'&e+e 5*r* &eam*n( l i'3ea a1a c'm 'nii i'3e&c r*'l$ care le d* 5iori
p/n* /n ad/nc'l &'5let'l'i( C/nd
REGINA DAMNAILOR 121
te g/nde1ti c* p'tea 'cide a1a$ c/nd /i venea$ c* l'a via+a doar &tr*p'ng/nd c'
din+ii carnea c'iva$ iar apoi /n&'1in2d'21i tot ce po&eda victima(
Uit*2te ce 4aine avea pe el( C*ma1a cea mai 3anal*$ de 'n al3a&tr' de&c4i&$ geac*
c' na&t'ri de metal( ;e 'nde le avea, ;e la o victim*$ e limpede$ 5ace ca v/n*torii care
&cot c'+it'l 1i .'poaie v/nat'l c/t e cald( Nici o mirare c* miro&ea' a &/nge 1i &are$ de1i
n' &e vedea nici o pat*( 1i t*ia&e c' gri.* p*r'l$ de parc* n2avea &*2i crea&c* la loc$
p/n* la 'm*r$ /n do'*6eci 1i patr' de ore7 Ace&ta era r*'l /n carne 1i oa&e( C 4imer*(
Iar eu vreau s fiu ca el, deasta nu suport sl e7aminez.
Armand &c4i+a&e 'n vag 6/m3et tandr'( Apoi oc4ii i &e a3'ri&er*( Se apleca&e &pre
;aniel c' oc4ii /nc4i1i 1i /1i lipi&e 3'6ele de g/t'l l'i(
9i de data a&ta$ ca at'nci$ /n c*m*r'+a de pe &trada ;ivi&adero$ la San :ranci&co$
c' %o'i&$ &im+i c'm din+i a&c'+i+i /i &tr*p'ng pielea g/t'l'i( C d'rere 3r'&c* /l
/nv*l'i&e$ /n&o+it* de 'n val de c*ld'r*(
P/n* la 'rm*$ tot m* 'ci6i, /l c'prin&e&e 'n 5el de toropeal* 1i o 5ier3in+eal*
enorm*$ n' mai &im+ea dec/t c'm &e tope1te de drago&te( ;a$ 5*2o(
;ar Armand n' &'p&e&e dec/t c/teva pic*t'ri( i d*d'&e dr'm'l 1i2l /mpin&e&e
3l/nd$ p'n/nd'2i m/nile pe 'meri$ 5or+/nd'2l &* /ngen'nc4e6e( ;aniel &e 'ita&e /n &'& 1i
v*6'&e c'm +/1nea &/ngele din /nc4eiet'ra l'i Armand( :'&e&e c'trem'rat de g'&t'l
acelor pic*t'ri( ntr2o clipit* parc* tot ora1'l Pompei &e tre6i&e /n .'r'l l'i$ &e a'6ea'
1oapte$ pl/n&ete$ p'l&a+iile 'nei &'5erin+e &tr*vec4i$ ale mor+ii( )ii de oameni pierea'
/n 5'm 1i cen'1*( )'rea' c' miile /mpre'n*( mpreun. ;aniel r*m*&e&e ag*+at de
Armand( S/ngele /nceta&e &* mai c'rg*( Av'&e&e parte doar de2o g'r* n' mai m'lt(
Ac'm e1ti al me'$ i'3it'l me' nea&em'it de 5r'mo&$ &p'&e&e Armand(
n diminea+a 'rm*toare$ c/nd &e tre6i&e$ era la 4otel'l E?cel&ior din Roma( At'nci
/1i d*d'&e &eama c* n' avea &* mai 5'g* niciodat* de Armand( N' trec'&e nici m*car
o
1NN ANNE RlCE
122
or* d'p* a&5in+it c/nd Armand reveni&e( Pleca' la %ondra ac'm$ /i a1tepta .o&
ma1ina &*2i d'c* la avion( ;ar avea' timp de&t'l$ n'2i a1a$ pentr' /nc* o /m3r*+i1are$
/nc* 'n mic &c4im3 de &/nge(
-ino$ &*r't*2m* aici$ pe g/t$ 1opti&e Armand$ &'&+in/nd'2i cap'l c' o m/n*(
Ce d'lce c'trem'rare t*c't*( %'mina 3ec'rilor &e /n6eci&e parc*$ era 1i mai
&tr*l'citoare$ camera nici n' &e mai vedea(
Era' aman+i( ;a$ tr*ia' 'n amor plin de e?ta6$ /m3*t*tor(
T'2mi e1ti pro5e&or( T' ai &* m* /nve+i tot'l de&pre &ecol'l ace&ta( Am /nv*+at
de.a l'cr'ri care2mi &c*pa&er* /nc* de la /ncep't( Po+i &* dormi c/nd &e /nal+* &oarele$
dar nop+ile tale /mi apar+in mie(
SE ar'nca&er* drept /n viitoarea vie+ii( Armand era 'n actor /nn*&c't$ iar 5apt'l c*
/1i g*&ea o victim* devreme &eara /l 5*cea &* treac* drept 'man ori'nde ar 5i mer&(
Avea pielea 5ier3inte /n primele ore$ 5a+a l'i e?prima o enorm* c'rio6itate pa&ionat*$
/m3r*+i1*rile l'i era' 5e3rile$ rapide(
Ar 5i tre3'it &* 5ii la 5el de nem'ritor ca el &*2i po+i +ine pa&'l( ;aniel &e pomenea
mo+*ind la concertele$ la operele &a' la &'tele de 5ilme 'nde2l t/ra Armand( 9i2apoi$
era' petrecerile ne&5/r1ite$ 6gomotoa&ele ad'n*ri la C4el&ea &a' )aL5air$ 'nde
Armand di&c'ta politic* &a' 5ilo6o5ie c' &t'den+ii$ &a' c' 5emeile de l'me$ &a' c' ori2
cine &t*tea &*2l a&c'lte( I &e 'me6ea' oc4ii de emo+ie$ 1i2n voce n' i &e mai &im+ea
re6onan+a aceea &'pranat'ral*$ c*ci imita la per5ec+ie accent'l 'man al celorlati tineri
din camer*(
Era 5a&cinat de toate 5el'rile de 4aine$ n' neap*rat pentr' c* era' 5r'moa&e$ dar
pentr' ce /n&emna'( P'rta 3l'gi 1i c*m*1i groa&e$ ca ;aniel< p'rta p'lovere /mpletite
de m/n* 1i 3ocanci de m'ncitor$ .ac4ete de piele c' 5ermoar 1i oc4elari negri c'
oglind*$ ridica+i pe v/r5'l cap'l'i( m3r*ca 1i co&t'me pe m*&'r*$ 4aine de &ear*$ 5rac
c' papion al3 &a' orice altceva /i trecea prin cap< o &ear*
REGINA DAMNAILOR 123
'm3la c' p*r'l &c'rt$ ca orice t/n*r &t'dent de la Cam3ridge$ /n alta 1i2l l*&a l'ng
1i ond'lat pe 'meri$ ca pletele 'n'i /nger(
%'i ;aniel i &e p*rea c* &ear* de &ear* 'rca' c/te patr' eta.e pe cine 1tie ce alt*
&car* /nt'necoa&* &pre apartament'l vre'n'i alt pictor$ &c'lptor &a' 5otogra5$ &a' ca &*
vad* vre'n 5ilm nedat pe pia+* /nc*$ dar revol'+ionar( Petrecea' ore /ntregi /n
apartamentele ne/nc*l6ite ale 5r'moa&elor c' oc4i 5oco1i care c/nta' m'6ic* roc0 1i
care prepara' ceai'ri de plante$ ve1nic l*&ate neatin&e de Armand(
At/t 5emeile c/t 1i 3*r3a+ii &e /ndr*go&tea' de Armand$ care$ 3ine/n+ele&$ era
Finocent$ pa&ionat 1i ne&p'& de inteligent7F Ce &* 6ic7 ;e 5apt$ p'terea de &ed'c+ie a l'i
Armand ac+iona 5*r* ca el &* /1i dea m*car o&teneala( n m*&'ra /n care l'cr'rile &e
p'tea' aran.a$ &arcina de a &e c'lca c' toate 5iin+ele a&tea ne5ericite /i revenea l'i
;aniel$ /n vreme ce Armand privea in&talat /ntr2'n 5otoli' pe2aproape$ 6/m3ind tandr'
1i apro3ator$ ca 'n C'pidon c' oc4i de c*r3'ne( Era' tari &cenele a&tea$ ep'i6ante
pentr' nervii l'i ;aniel care accepta ace&t e?4i3i+ioni&m c' tot a3andon'l in&pirat de
d'3l'l &cop al 5iec*r'i ge&t intim pe care2l avea pentr' cel*lalt corp( Tot'1i$ o dat*
act'l con&'mat$ r*m/nea golit de orice &entiment$ 'it/nd'2&e 5i? la Armand$ c' r*ceal*$
iritat(
%A NEQ OCRP 5*c'&er* t'r'l verni&a.elor$ a ca5enelelor$ a 3ar'rilor$ 3a
adopta&er* c4iar 'n t/n*r dan&ator c*r'ia /i pl*tea' c'r&'rile la 1coala de coreogra5ie(
Se in&tala' pe tera&ele .oa&e ale ca5enelelor din So4o &a' GreenHic4 -illage$
omor/nd'21i timp'l c' oricine accepta &* &e a1e6e la ma&a lor( Urma' c'r&'ri &erale de
literat'r*$ de 5ilo6o5ie$ de i&toria artei &a' de politic*( St'dia' 3iologia$ /1i c'mp*ra'
micro&coape 1i colecta' &pecimene( St'dia' c*r+i de a&tronomie 1i monta' tele&coape
gigantice pe acoperi1'rile loc'in+elor lor de c/teva 6ile &a' de c/teva
124 ANNE RlCE
l'ni( Se d'cea' la meci'ri de 3o?$ la concerte roc0$ la &pectacole pe 8roadHaL(
Apoi pe Armand /ncep'&er* &*2l o3&ede6e inven+iile te4nologice$ 'na d'p* alta(
)ai /nt/i$ 5'&e&er* ro3o+ii de 3'c*t*rie$ c' care 5*cea cele mai &ini&tre com3ina+ii$
3a6/nd'2&e mai c' &eam* pe c'loarea ingredientelor< d'p* aceea veni&e r/nd'l
c'ptoarelor c' micro'nde$ /n care 5ri2gea g/ndaci 1i 1o3olani( ;i&po6itivele pentr'
g'noi /l /nc/nta&er*< 3*ga /n ele 1erve+ele de 4/rtie 1i pac4ete /ntregi de +ig*ri(
Urma&er* tele5oanele( Tele5ona /n l'mea /ntreag*$ vor3ind ore /ntregi c' tot 5el'l de
m'ritori din A'&tralia &a' din India( n cele din 'rm*$ 5'&e&e c'cerit de televi6i'ne$
apartament'l lor &e 'mpl'&e rapid de di5'6oare p'ternice 1i de ecrane care clipea' /n
permanen+*(
Crice 5ilm care ar*ta 'n cer al3a&tr' /l 5ermeca( 9i tre3'ia /ng'rgitate 3'letine de
1tiri$ &eriale$ doc'mentare$ p/n* la 'rm* privea orice 5ilm /nregi&trat pe o ca&et*$ ori2
care i2ar 5i 5o&t valoarea(
n 5ine$ ar*ta 'n intere& deo&e3it pentr' an'mite 5ilme( Privea la ne&5/r1it 5ilm'l
l'i RidleL Scott$ 4lade +unner, era 5a&cinat de actor'l c' o &tat'r* mon'mental* din
5ilm$ R'tger Ga'er$ care .'ca rol'l 1e5'l'i androi6ilor 1i care$ a.'n& 5a+* /n 5a+* c'
creator'l &*'$ /l &*r'ta$ apoi /i cr*pa cap'l( Scena a&ta /l 5*cea /ntotdea'na &* r/d* 5*r*
gra3*$ aproape ca 'n &pirid'1$ ce2l am'6a era 6gomot'l oa&elor care era' &trivite 1i
privirea din oc4ii l'i Ga'er$ al3a1tri ca o+el'l(
Uite$ aici parc*2i amic'l t*'$ %e&tat$ /i 1opti o dat* l'i ;aniel( %e&tat ar avea c'
&ig'ran+*((( c'm &e 6ice,((( t'pe'l$ &* 5ac* 'na ca a&ta7
;'p* 4lade +unner 5'&e&e r/nd'l 'nei comedii engle6e1ti c/t &e poate de &t'pide$
"ime 4andits, /n care cinci pitici 5'r* o FGart* a crea+ieiF 1i$ g4ida+i de ea$ c*l*tore&c
/n timp$ prin g*'rile din re+ea'a l'i( Pic* dintr2'n &ecol /n alt'l$ 5'r*$ 5ac &candal$ toate
a&tea /n compania 'n'i 3*ie+el$ p/n* ce ateri6ea6* c' to+ii /n 3/rlo2g'l diavol'l'i(
REGINA DAMNAILOR 125
Apoi o an'mit* &cen* deveni&e 5avorita l'i Armand> /ntr2'n teatr' /n r'in*$ din
Ca&tiglione$ piticii /i c/nt* l'i Napoleon FE' 1i 'm3ra meaF$ ceea ce /l 5*cea &*21i
piard* calm'l l'i &'pranat'ral 1i devenea complet 'man> c*dea pe .o& /n 4o4ote de r/&$
r/dea p/n* /i d*dea' lacrimile(
;aniel era o3ligat &* rec'noa&c* c* n'm*r'l c' FE' 1i 'm3ra meaF avea 'n
5armec maca3r'$ piticii &e d*dea' pe&te cap$ &e 3*tea'$ p/n* la 'rm* /nc'rca' tot'l$ iar
m'6icienii din 5o&a orc4e&trei$ oameni ai &ecol'l'i al opt&pre6ecelea$ n' /n+elegea' ce2
avea' de 5*c't c' c/ntec'l ace&ta din &ecol'l al do'*6ecelea( Napoleon era la /ncep't
total ned'merit$ apoi r/dea /n 4o4ote7 Ce geni' comic avea /ntreaga &cen*7 ;ar de c/te
ori p'tea 'n m'ritor &* o tot revad*, N'mai Armand n' &e mai &*t'ra(
Tot'1i$ d'p* 1a&e l'ni$ l*&a&e deoparte 5ilmele 1i l'a&e 'n video c' care /1i 5*cea
propriile 5ilme( l t/ra pe ;aniel pe&te tot prin NeH Oor0$ l'a intervi'ri t't'ror
noctam3'lilor( Armand t'rna$ de a&emenea$ 5ilme /ntregi /n care 5ig'ra n'mai el$
recit/nd poe6ii /n italiene1te &a' /n latine1te$ &a' doar privind drept /nainte c' 3ra+ele
/ncr'ci1ate pe piept$ o palid* &il'et* opale&cent* a c*rei imagine era c/nd net*$ c/nd
mai neclar*$ /ntr o l'min* &c*6't*$ ve1nic a'rie(
Apoi reali6a&e c'm 1i /n ce loc$ ;aniel n' 1tia o /nregi&trare video care2l
ar*ta pe el$ c'lcat /ntr2'n co1ci'g /n timp'l &omn'l'i &*' catatonic de pe&te 6i( %'i
;aniel /i era impo&i3il &* &e 'ite la ca&eta a&ta( Armand /n&* r*m/nea c' orele &* o
privea&c*$ p'&* c' /ncetinitor'l$ o3&erv/nd'21i p*r'l t*iat$ &eara$ c'm cre1tea treptat$ /n
vreme ce el era /ntin& ca 'n mort$ c' oc4ii /nc4i1i 1i c' cap'l pe perna de &atin(
Urma&er* calc'latoarele( Umplea di&c4et* d'p* di&c4et* c' &crierile &ale &ecrete(
nc4iria apartamente pe&te apartamente /n )an4attan$ ca &*2i /ncap* toate
proce&oarele de te?t 1i toate ma1inile c' .oc'ri video(
:inalmente$ &e /ndr*go&ti&e de avioane(
;aniel 5'&e&e dintotdea'na 'n 4oinar 5or+at$ 5'gi&e de Armand /n toate col+'rile
l'mii$ iar apoi$ /mpre'n* c'
126 ANNE RlCE
Armand$ l'a&e nen'm*rate avioane( Nimic no' /n a&ta( ;ar ac'm e?plorarea avea
'n &cop preci&< tre3'ia &* /1i petreac* toat* noaptea /n aer( Pleca' la 8o&ton$ de2acolo
la Qa&4ington$ trecea' prin C4icago 1i2apoi &e /ntorcea' la NeH Oor0$ a&ta deveni&e
l'cr' de r'tin*( Armand era a2tent la tot$ la pa&ageri$ la &tevarde&e$ vor3ea c' pilo+ii$
&e a5'nda /n 5otoliile ad/nci de cla&a /nt/i a&c'lt/nd motoarele( Cel mai m'lt /l /nc/nta'
avioanele c' reac+ie c' do'* nivel'ri( %a p'+in* vreme d'p* a&ta voi&e &* /ncerce par2
c'r&'ri 1i mai /ndr*6ne+e> p/n* la Port2a'2Prince &a' San :ranci&co$ &a' la Roma$
)adrid &a' %i&a3ona$ n' conta$ important era ca Armand &* ateri6e6e /n toat*
&ig'ran+a &pre diminea+*(
n 6ori Armand$ practic$ di&p*rea( ;aniel n' de&coperi&e niciodat* 'nde &e c'lca
Armand$ E drept c* /n 6ori ;aniel /n&'1i era 5r/nt de picioare( ;aniel n' mai v*6'&e
l'mina &oarel'i /n mie6'l 6ilei de cinci ani(
Ade&ea Armand &e g*&ea de.a /n camer* c/nd &e tre6ea ;aniel( )iro&ea a ca5ea
proa&p*t*$ &e a'6ea m'6ic* -ivaldi &a' pianin* mecanic*$ c*ci l'i Armand /i
pl*cea' la 5el am/ndo'*$ iar Armand 5*cea d'2te vino prin camer*$ a1tept/nd'2l pe
;aniel &* &e &coale(
Gai$ i'3it'l me'$ mergem la 'n 3alet a&t*2&ear*( -rea' &*2l v*d pe 8ari1ni0ov(
;'p* 3alet co3or/m p/n* /n -illage( Di2ad'ci aminte de gr'p'l acela de .a66 care mi2a
pl*c't a&t*2var*, S2a /ntor&( Gai$ tre3'ie &* m* 4r*ne&c$ i'3it'l me'( Tre3'ie &* ie1im(
;ac* ;aniel era lene1$ Armand /l /mpingea &'3 d'1$ /l &*p'nea$ /l limpe6ea$ /l
&coatea de &'3 d'1$ /l 1tergea 3ine$ /i r*dea 3ar3a c' drago&te$ ca 'n 3*r3ier demodat$
/n 5ine$ /l /m3r*ca$ d'p* ce2i alegea ceva din gardero3a plin* de l'cr'ri m'rdare &a'
l*&ate /n p*r*&ire(
;aniel adora &*2i &imt* m/inile acelea tari$ de c'loarea opal'l'i$ ating/nd'2i
pielea$ parc* era m/ng/iat c' m*n'1i &atinate( Cc4ii aceia c*pr'i p*rea' &*2l &tr*p'ng*<
a4$ ce delicioa&* de6orientare$ ce &'per3* certit'dine c* era l'at /n 3ra+e$ &co& /n a5ara
conte?t'l'i material$ 1i c* la 'rm*
REGINA DAMNAILOR 127
avea &* &imt* degetele acelea 5ine /ncon.'r/nd'2i 3l/nd g/t'l$ 1i din+ii care2i
&tr*p'ngea' pielea7
nc4idea oc4ii$ i &e /n5ier3/nta tot tr'p'l$ apoi l'a de2a drept'l 5oc c/nd 3'6ele /i
era' atin&e de &/ngele l'i Armand( A'6ea din no' &'&pinele /ndep*rtate$ a'6ea
pl/n&ete$ venea' oare de la &'5letele celor pierd'+i, Avea /n clipele acelea &en6a+ia c*
tot'l era legat 1i l'mino&$ ca 1i c'm toate vi&ele l'i era' p'&e /n leg*t'r* 1i e?prima'
ceva e?trem de important$ apoi tot'l &e e&tompa(((
C dat* /l ap'ca&e pe Armand$ /l +in'&e &tr/n&$ din toate p'terile 1i /ncerca&e &*2i
&tr*p'ng* pielea de pe g/t( Armand 5'&e&e r*3d*tor$ /1i 5*c'&e &ing'r rana$ apoi /i
permi&e&e &* /1i apropie g'ra de ea pentr' 'n moment 5oarte l'ng$ mai l'ng ca
niciodat*$ da$ da$ ca apoi &*2l /ndep*rte6e c' 3l/nde+e(
;aniel n' mai era /n &tare &* ia nici o 4ot*r/re( El tr*ia pend'l/nd /ntre do'* &t*ri>
di&perare &a' e?ta6 /ntre care drago&tea era tr*&*t'ra de 'nire( N' 1tia niciodat* /n ce
moment o &* i &e dea o por+ie de &/nge( N' avea idee dac* l'cr'rile din .'r avea' 'n
alt a&pect din ca'6a ace&t'ia garoa5ele parc* /l privea' in&i&tent din va6*$ 6g/rie2
norii d*dea' impre&ia c* era' ni1te plante 4idoa&e +/1nite pe&te noapte din &emin+e de
o+el &a' dac* n' c'mva /1i pierdea$ p'r 1i &impl'$ min+ile(
Apoi$ /ntr2o noapte$ Armand /i &p'&e&e c* &e &im+ea preg*tit &* intre /n &ecol'l
ace&ta pe '1a din 5a+*$ c*2l /n+elegea ac'm &'5icient( -oia &* po&ede 3og*+ii Fincalc'la2
3ileF( -oia o loc'in+* plin* c' toate acele l'cr'ri pe care /ncep'&e &* le pre+'ia&c*(
-oia &* ai3e ia4t'ri 1i avioane$ 1i ma1ini voia milioane de dolari( -oia &*2i c'mpere
l'i ;aniel tot ce 1i2ar p'tea dori vreodat*(
Ce vrei &* &p'i$ milioane7 r/&e&e de el ;aniel( N' por+i 4ainele dec/t o dat*$
apoi le ar'nci$ /nc4irie6i apartamente de care 'i+i 1i pe 'nde &/nt( Ai idee m*car ce2i
acela 'n cod teritorial &a' o tran1* de impo6are, E' &/nt cel care c'mp*r* toate
a5'ri&itele alea de 3ilete de avion( A'6i$ milioane7 C'm &* 5acem noi milioane, )ai
3ine
128 ANNE RlCE
mai 5'r* 'n )a&erati 1i ren'n+* la ideea a&ta$ pentr' n'mele l'i ;'mne6e'7
;aniel$ t' e1ti dar'l me' de la %o'i&$ /i &p'&e&e c' drago&te Armand( Ce m2a1
5ace 5*r* tine, /n+elegi tot'l pe do&( ;e&c4i&e&e oc4ii largi$ ca 'n copil( -rea' &* 5i' /n
centr'l l'cr'rilor$ c'm eram c' ani /n 'rm* la Pari&$ la Teatr'l -ampirilor( Di2ad'ci
aminte( -rea' &* 5i' 63en2g4i'l din 5r'ntea omenirii(
;ANIE% 5'&e&e 6*p*cit de vite6a c' care mer&e&er* l'cr'rile(
Tot'l /ncep'&e c' de&coperirea 'nei comori /n apropiere de coa&tele @amaic*i(
Armand anga.a&e 'n vapor ca &*2i arate l'i ;aniel 'nde &* /nceap* opera+iile de
rec'perare$ /n n'mai c/teva 6ile 5'&e&e tra& la &'pra5a+* 'n galion &paniol c' o
/nc*rc*t'r* enorm* de a'r 1i 3i.'terii( ;'p* a&ta 'rma&e o de&coperire ar4eologic*
ni1te nepre+'ite 5ig'rine de Clmec( Rapid 5'&e&er* reperate alte do'* epave( Un teren
c'mp*rat pe nimica toat* /n America de S'd &e dovedi a 5i o 5o&t* min* de &maralde
de m'lt 'itat*(
1i c'mp*rar* o ca&* 'ria1* /n :lorida$ ia4t'ri$ 3*rci c' motor$ 'n avion mic$ dar
e?trem de 3ine ec4ipat(
;e2ac'ma era' o3liga+i &* &e /m3race ca ni1te prin+i /n orice oca6ie( Armand
&'praveg4ea&e el /n&'1i 1edin+ele de l'are a m*&'rilor 1i de pro3* pentr' toate
co&t'mele l'i ;aniel$ pentr' c*m*1i pe m*&'r*$ pentr' panto5i( Alegea +e&*t'rile
pentr' o colec+ie incredi3il* de 4aine &port$ pantaloni$ 4alate de ca&*$ 5'lare de
m*ta&e( :ire1te$ ;aniel avea nevoie de impermea3ile c' c*pt'1eal* de 3lan* de n'rc*
pentr' climat'l mai rece 1i co&t'me de &ear* pentr' ca6ino'rile de la )onte Carlo$ de
3'toni de a'r c' pietre pre+ioa&e$ p/n* 1i de o pelerin* l'ng* 1i neagr* de piele de
c*prioar*$ care &e potrivea per5ect$ c' &tat'ra l'i de om al &ecol'l'i al do'*6ecilea(
%a a&5in+it$ c/nd ;aniel &e tre6ea$ 4ainele i &e 1i p'&e&er* la /ndem/n*( :erea&c*
;'mne6e' &* &c4im3e vre'n
REGINA DAMNAILOR 129
am*n'nt$ 3ati&ta de in &a' 1o&etele negre de m*ta&e( Cina /l a1tepta /n imen&a
&'5ragerie c' 5ere&trele de&c4i&e &pre pi&cin*( Armand &e g*&ea de.a la 3iro'l l'i din
/nc*perea al*t'rat*( Era at/ta trea3* de 5*c't> tre3'ia &* con&'lte 4*r+i$ &* mai ad'ne
ni1te 3og*+ii(
;ar c'm re'1e1ti &* le de&coperi, /ntre3a&e ;aniel$ privind'2l c'm /1i nota
tot'l$ c'm indica direc+ii noi$ pentr' alte ac4i6i+ii(
;ac* po+i &* cite1ti /n min+ile oamenilor$ po+i o3+ine tot ce vrei$ /i r*&p'n&e&e
r*3d*tor Armand(
A4$ vocea a&ta at/t de d'lce 1i de calm*$ c4ip'l ace&ta de&c4i&$ de adole&cent$
1'vi+a de p*r ca&tani' ve1nic al'2nec/nd'2i negli.ent pe&te oc4i$ tr'p'l din care parc*
emana n'mai &enin*tate$ n'mai 3'n*&tare 5i6ic*(
;*2mi 1i mie ce vrea' e'$ pretin&e&e ;aniel(
+i da' tot ce2ai p'tea &* dore1ti vreodat*7
;a$ dar n' ce iam cer't e'$ n' ceea ce vrea'7
R*m/i /n via+*$ ;aniel( N' era dec/t o 1oapt* &la3*$ ca 'n &*r't( ;*2mi voie &*2
+i &p'n$ din toat* inima$ c* e mai 3ine &* 5ii vi' dec/t mort7
N' vrea' &* 5i' vi'$ Armand$ e' vrea' &* tr*ie&c ve1nic 1i2o &*2+i &p'n dac*2i
mai 3ine &* 5ii vi' dec/t mort(
Adev*r'l e c* toate 3og*+iile a&tea /l /nne3'nea' 1i mai tare$ /l 5*cea' &* /1i &imt*
1i mai ac't condi+ia de m'ritor( C dat*$ c/nd naviga c' Armand /n apele calde ale
Gol5&tream'l'i$ &'3 'n cer c' mii de &tele$ &im+i c' di&perare nevoia de2a po&eda pe
ve1nicie cer'l acela( l privea c' 'n ame&tec de drago&te 1i de 'r* pe Armand care era
la c/rm*( Care c4iar avea Armand &*2l la&e &* moar*,
@oc'l de2a ac'm'lat'l comorilor contin'a&e(
Tot 5el'l de ta3lo'ri$ Pica&&o$ ;ega&$ -an Gog4$ con&iderate a 5i 5o&t 5'rate$ era'
rec'perate de Armand 5*r* nici o e?plica+ie 1i date l'i ;aniel pentr' rev/n6are &a'
pentr' /nca&area recompen&elor promi&e( ;e 3'n* &eam* c* cei care le p*&tra&er*
ac'n&e n' /ndr*6nea' &* &e dea pe 5a+*$ a&ta /n ca6'l /n care &'pravie+'ia' &ilen+ioa&ei
vi6ite noct'rne a l'i Armand /n &anct'arele /n care 5'&e2
130 ANNE RlCE
&er* e?p'&e comorile re&pective( Uneori identitatea po&e&orilor ta3lo'rilor nici n'
era c'no&c't*( %a licita+ie ad'cea' milioane( ;ar nici a&ta n' era de a.'n&(
Perle$ r'3ine$ &maralde$ tiare de diamant$ /i &o&ea' pe tav* l'i ;aniel(
N2avea gri.*$ 5'&e&er* 5'rate$ n' va veni nimeni &* le pretind* /napoi(
Pe 5erocii tra5ican+i de drog'ri din )area Carai3ilor Armand /i .e5'ia de tot ce2
avea'> arme$ vali6e pline c' 3ani$ le l'a p/n* 1i 3*rcile(
;aniel &e tot 'ita la teanc'rile de 3ilete ver6i /n vreme ce &ecretarele le n'm*ra'
1i le /mpac4eta' /n E'ropa$ pentr' a 5i dep'&e pe diver&e cont'ri ci5rate /n diver&e
3*nci din E'ropa(
Ade&ea ;aniel a&i&ta la plecarea l'i Armand la v/n*toare /n apele calde ale
&'d'l'i$ de 'n'l &ing'r$ /ntr2o 3arc* c' motor$ 5*r* nici o l'min* la 3ord$ 'n
adole&cent /m3r*cat /n c*ma1* neagr* de m*ta&e 1i pantaloni negri$ c' p*r'l l'ng$
ca&tani' /n 3*taia v/nt'l'i( Ce adver&ar mortal7 Undeva pe2acolo$ /n dep*rtare$
nev*6'+i de pe +*rm$ &/nt tra5ican+ii$ iar el le pica drept /n &pinare$ ca 'n pirat
&ing'ratic$ ca moartea /n&*1i( Se 'ita' oare /n &'&$ /nainte de2a &e &c'5'nda /n apele
ad/nci$ c' p*r'l r*&5irat pe ap*$ &*2l vad* c' o 'ltim* privire pe cel ce le ad'cea
moartea, Un 3*ie+andr'7 9i ei care credea' c* /ntr'c4ipea6* r*'l(((
N2a1 p'tea &* vin c' tine, N2a1 p'tea &* te prive&c c/nd /i omori,
N'(
n cele din 'rm*$ ad'na&er* &'5icient capital< Armand era gata &* treac* la
ac+i'ne(
i cer' l'i ;aniel &* c'mpere orice i &e pre6enta$ 5*r* &* cear* vre'n &5at 1i 5*r*
nici o e6itare> a 5lotil* de va&e de croa6ier*$ 'n lan+ de re&ta'rante &a' 4otel'ri( Ac'm
avea' la di&po6i+ie patr' avioane partic'lare( Armand 5olo&ea opt tele5oane(
n cele din 'rm*$ reali6ar* vi&'l cel mare> In&'la Nop+ii$ crea+ia per&onal* a l'i
Armand$ c' cinci eta.e /n
REGINA ;A)NADI%CR 131
care &e ad*po&tea' teatre$ re&ta'rante 1i maga6ine( El concep'&e toate plan'rile
pentr' ar4itec+i( %e d*d'&e li&te intermina3ile c' materialele pe care le dorea$ +e&*t'2
rile$ &c'lpt'rile pentr' 5/nt/ni$ p/n* 1i 5lorile &a' copacii /n oale pe care /i voia(
Privi+i$ In&'la Nop+ii7 ;e la a&5in+it p/n* /n 6ori era invadat* de t'ri1ti$ vapor d'p*
vapor venea /nc*rcat de la )iami( n &aloane m'6ica n' /nceta niciodat*$ /n &*lile de
dan& la 5el( A&cen&oarele c' pere+i de &ticl* n2avea' odi4n*$ 'rca' ve1nic &pre cer(
8a6inele$ p/raiele$ ca&cadele l'cea' /ntre mal'ri acoperite de 5lorile cele mai
proa&pete 1i mai 5ragile(
P'teai c'mp*ra orice pe In&'la Nop+ii> diamante$ Coca2cola$ c*r+i$ piane$
papagali$ 4aine 5*c'te de croitorii cei mai la mod*$ p*p'1i de por+elan( Aveai la
di&po6i+ie cele mai 5ine m/nc*r'ri din l'me( n cinematogra5e &e d*dea' cinci 5ilme pe
noapte( G*&eai aici tHeed engle6e&c 1i piel*rie &paniol*$ m*t*&'ri indiene$ covoare
c4ine6e1ti$ argint*rie$ cornete c' /ng4e+at* 1i vat* de 6a4*r$ por+elan'ri 5ine 1i panto5i
italiene1ti(
Sa' p'teai &* tr*ie1ti al*t'ri de l'mea a&ta$ /n cel mai &ecret l'?$ intr/nd 1i ie1ind
din v/rte. d'p* c'm aveai c4e5(
Toate &/nt ale tale$ ;aniel$ &p'&e&e Armand$ mi1c/nd'2&e lent prin camerele
&pa+ioa&e$ aeri&ite$ din propria lor -il* a )i&terelor$ care &e2ntindea pe trei eta.e
pl'& pivni+e inter6i&e l'i ;aniel( :ere&trele era' de&c4i&e 1i de la ele &e vedea
g4irlanda de l'mini a coa&tei la )iami 1i norii al3icio1i &'& pe cer(
Era &ompt'o& ame&tec'l ace&ta de no' 1i vec4i( U1ile a&cen&oarelor &e de&c4idea'
5*r* 6gomot direct /n &aloanele drept'ng4i'lare pline de tapi&erii medievale 1i de
candela3re antice< enorme ecrane de televi6or &e aprindea' /n toate camerele(
Apartament'l l'i ;aniel avea pere+ii plini de pict'ri rena&centi&te$ iar pe .o& era'
covoare per&ane( Tot ce era mai 5r'mo& din 1coala vene+ian* &e g*&ea /n 3iro'l l'i
Armand$ c' covoare al3e pe podele$ dar tot acolo era' 1i 'ria1ele calc'latoare$
13N
ANNE RlCE
intercom'ri$ ecranele monitoarelor( Primea' c*r+i$ revi&te 1i 6iare din l'mea
/ntreag*(
A&ta e ca&a ta$ ;aniel(
9i a1a 5'&e&e$ ;aniel o i'3i&e$ tre3'ia &* o rec'noa&c*$ iar ceea ce i'3ea c4iar mai
m'lt era li3ertatea$ p'terea 1i l'?'l care2l a1tepta' ori'nde mergea(
mpre'n* c' Armand 5'&e&e /n ad/nc'l .'nglei centr2americane la mie6'l nop+ii$
&* vad* r'inele maia1e< 'rca&er* pe ver&ant'l Annap'rnei &* vad* din dep*rtare pi&c'l
&'3 l'mina l'nii( Se plim3a&er* /mpre'n*$ la /nt/mplare$ pe &tr*6ile aglomerate din
To0io$ din 8ang0o0 1i Cairo &a' din ;ama&c$ %ima$ Rio 1i Patmand'( Ji'a$ ;aniel &e
l*5*ia /n l'?'l celor mai 3'ne 4otel'ri locale< noaptea o l'a ra6na$ 5*r* 5ric*$ l/ng*
Armand(
;in c/nd /n c/nd$ il'6ia vie+ii civili6ate era r'pt*( Uneori$ cine 1tie prin ce col+ de
l'me$ Armand int'ia pre6en+a altor vampiri( i e?plica l'i ;aniel c*2l acoperea c' 'n
&c't nev*6't$ dar era tot'1i /ngri.orat( i ordona &* &tea n'mai pe l/ng* el(
:*2m* ca tine 1i n2o &* mai ai a te teme pentr' mine(
N'2+i dai &eama ce &p'i$ r*&p'ndea Armand( Ac'm e1ti doar o 5a+* anonim*$ ca
oricare alta$ printre miliardele de m'ritori( ;ac* ai 5ace parte dintre noi$ ai &tr*l'ci ca
o l'm/nare /n /nt'neric( ;aniel n' p'tea &* accepte( Te2ar repera 5*r* nici 'n e5ort$
contin'a Armand( Se /n5'ria&e$ dar n' contra l'i ;aniel( Adev*r'l e c* n'2i 5*cea nici
o pl*cere$ niciodat*$ &* vor3ea&c* de&pre mor+ii /n via+*( N'2+i dai &eama c* cei
&tr*vec4i /i di&tr'g &i&tematic pe cei noi, /i p'&e&e el /ntre3area( Pe a&ta n' +i2a
e?plicat2o drag'l t*' %o'i&, A&ta 5ac c4iar 1i e' prin toate loc'rile pe 'nde ne
in&tal*m c'r*+ teren'l de toat* vierm'iala a&ta$ /i e?termin pe to+i cei tineri( ;ar
nici e' n' &/nt invinci3il( Se opri&e parc* ne4ot*r/t dac* &* mai contin'e( Iar apoi> )*
port ca orice animal de prad*( Am 1i e' d'1manii mei$ care &/nt mai v/r&tnici 1i mai
p'ternici 1i care m2ar di&tr'ge imediat dac* a&ta ar pre6enta vre'n intere& pentr' ei$
&/nt convin&(
REGINA DAMNAILOR 133
)ai v/r&tnici dec/t tine, ;ar e' credeam c* t' e1ti cel mai v/r&tnic$ &p'&e&e
;aniel(
N' mai vor3i&er* de ani de 6ile de&pre Interviu cu un *ampir. ;e 5apt$ n'
di&c'ta&er* de&pre detaliile din carte niciodat*(
N'$ nici g/nd$ n' &/nt e' cel mai v/r&tnic$ r*&p'n&e&e Armand( P*rea '1or
&t/n.enit( S/nt doar cel mai 3*tr/n dintre cei pe care i2a c'no&c't amic'l t*' %o'i&( )ai
&/nt 1i al+ii( N' le c'no&c n'mele$ rareori i2am v*6't la 5a+*( ;ar le &imt pre6en+a din
c/nd /n c/nd( Ai p'tea 6ice c* 5iecare /l &imte pe cel*lalt( 9i 5iecare &emnali6ea6*> FN'
te2apropia de mine(F
n noaptea 'rm*toare /i o5eri&e medalion'l$ am'leta$ c'm /i 6icea el( nt/i$
dep'&e&e pe el 'n &*r't$ apoi /l 5reca&e c' m/na$ ca 1i c'm ar 5i vr't &*2l /nc*l6ea&c*(
Strani' rit'al7 9i mai &trani' era c4iar o3iect'l /n &ine$ c' litera FAF &cri.elit* pe el$
p'rt/nd /n*'ntr' mic'l 5lacon c' &/ngele l'i Armand(
Uite$ de&c4i6i capac'l dac* &e apropie de tine( Spargi 5lacon'l imediat( -or
&im+i p'terea care te prote.ea6*( N' vor /ndr*6ni(((
Cric'm$ o &*2i la1i &* m* 'cid*( C 1tii 3ine$ &p'&e&e c' r*ceal* ;aniel( %*&at
pe dina5ar*( )ai 3ine d*2mi p'terea &* m* ap*r &ing'r(
;e at'nci /ncolo n' &e mai de&p*r+i&e de medalion( E?amina&e c' aten+ie$ la
l'mina 3ec'l'i$ acel FAF 1i toate grav'rile din .'r$ doar pentr' a de&coperi c*
repre6enta' ni1te &il'ete tor&ionate$ 'nele m'tilate$ altele c4in'ind'2&e /n agonie$
'nele 6*c/nd moarte( ;e2a drept'l ori3il( ;*d'&e dr'm'l lan+'l'i &'3 c*ma1*$ &im+i&e
medalion'l rece pe piept$ oric'm$ n' mai era la vedere(
Tot'1i$ ;aniel n' avea &* mai vad* &a' &* mai &imt* vreodat* pre6en+a 'nei alte
5iin+e &'pranat'rale( 1i amintea doar ca prin vi& de %o'i&$ de parc* 5'&e&e o
4al'cina+ie din ca'6a 5e3rei( Armand era &ing'r'l 1i 'nic'l &*' oracol$ 6e'l &*'
dia3olic$ i'3itor 1i nemilo&(
Am*r*ci'nea &a &e ad/ncea 6i d'p* 6i( -ia+a /mpre'n* c' Armand /l mi&t'ia$ /l
/nne3'nea( Era' ani de c/nd nici
134
ANNE RlCE
m*car n' &e mai g/ndi&e la 5amilia l'i$ la prietenii c' care o3i1n'ia &* &e vad*( Se
oc'pa&e de trimiterea reg'lat* a 'nor cec'ri pentr' r'de$ dar ele n' mai repre6enta'
ac'm pentr' el dec/t ni1te n'me pe o li&t*(
T' n2ai &* mori niciodat*$ dar &tai &* te 'i+i la mine c'm mor$ noapte de
noapte(
Ce cert'ri 'r/te$ ce cert'ri teri3ile$ d'p* care Armand &e pr*3'1i&e$ &5/r1it$ c' oc4ii
/mp*ien.eni+i de m/nie$ p'n/nd'2&e apoi pe 'n pl/n& incontrola3il$ de parc* 1i2ar 5i
amintit emo+ii 'itate$ care amenin+a' &*2l di&tr'g*(
N' o 5ac$ n' pot &2o 5ac( Cere2mi &* te 'cid$ mi2ar 5i mai '1or dec/t a&ta( N'
1tii ce pretin6i$ 4a3ar n2ai( N' /n+elegi c* n' e dec/t o nemaipomenit* gre1eal*, N'
ve6i c* oricare dintre noi ar da orice n'mai &* tr*ia&c* o via+* normal* de m'ritor,
S* ren'n+i la nem'rire pentr' o via+* normal*, N' te cred( A&ta e prima dat*
c/nd a'd din g'ra ta o minci'n* at/t de ner'1inat*(
C'm /ndr*6ne1ti &* &p'i a1a ceva,
N' da /n mine( S2ar p'tea &* m* omori( E1ti at/t de p'ternic7
E' a1 ren'n+a( ;ac* n2a1 5i 'n la1 nenorocit$ c/nd deci6ia e de l'at /n &erio&$
dac* n' mi2ar 5i /n contin'are c'mplit de 5ric* de moarte$ c4iar 1i d'p* cinci &'te de
ani petrec'+i /n ace&t v/rte.(
N'$ n2ai ren'n+a( :rica n2are nimic de2a 5ace c' a&ta( Imaginea6*2+i c* ai 5i
o3ligat &* te /ntorci /n &ecol'l t*' &* tr*ie1ti via+a normal* de m'ritor( Ai accepta &*
pier6i toat* e?perien+a act'al*, Ace&t viitor /n care te 3'c'ri de o p'tere 1i de 'n l'?
c'm nici Gingi& Gan n2ar 5i vi&at, 9i c4iar dac* la1i de o parte progre&ele te4nice( Te2
ai re&emna &* n2ai idee de de&tin'l l'mii, A4$ n'2mi &p'ne c2ai p'tea(
Scenele a&tea n' d*dea' niciodat* nici 'n re6'ltat( Se termina' c' /m3r*+i1area
o3i1n'it*$ c' &*r't'l 5ier3inte prin care 5*cea' &c4im3'l de &/nge$ c' p/n6a de vi&e
care /l acoperea ca o mare pla&*$ c' &etea aceea de ne&tin&7 Te i'3e&c7 )ai d*2mi7 ;a$
mai ia( ;ar niciodat* de&t'l(
REGINA DAMNAILOR 135
N2avea nici 'n ro&t(
Ce2i prod'&e&er* /n de5initiv /n tr'p 1i /n &'5let tran&5'6iile ace&tea, :apt'l c*
vedea c' mai m'lt* aten+ie c*derea 'nei 5r'n6e, Armand n2avea de g/nd &*2i o5ere
nicic/nd nem'rirea7
Armand /l o3&erva pe ;aniel plec/nd din c/nd /n c/nd$ e?p'n/nd'2&e ri&c'rilor
vie+ii de 6i c' 6i$ dar pre5era ri&c'l /n loc &* o 5ac*( ;aniel n' p'tea 5ace nimic$ n'
p'tea o5eri nimic(
R*t*cirea$ 5'ga$ re/ncep'&e$ dar Armand n'2l mai 'rm*rea( Armand a1tepta de
5iecare dat* p/n* c/nd ;aniel /l implora &*2l ad'c* /napoi aca&*( Sa' p/n* c/nd ;aniel
n' mai era nici m*car /n &tare &*2l c4eme$ c/nd era pe moarte( At'nci$ 1i n'mai at'nci$
&e d'cea Armand &*2l ad'c*(
P%CAIA lovea trot'arele largi ale &tr*6ii )ic4igan( %i3r*ria &e goli&e$ l'minile &e
&tin&e&er*( Undeva 'n orologi' 3*tea ora no'*( Se &pri.inea de vitrin*$ 'it/nd'2&e la
circ'la+ia din 5a+*( N2avea 'nde &* &e d'c*( Ce2ar 5i &* 3ea pic*t'ra de &/nge din
5lacon, ;e ce n',
%e&tat era /n Cali5ornia$ porni&e la v/n*toare de.a$ poate c4iar /n clipa a&ta /1i
g*&i&e o victim*( Preg*tirea &cenei pentr' concert /ncep'&e$ n'2i a1a, )'ritori care
in&tala' re5lectoarele$ micro5oanele$ &ca'nele$ 5*r* &* ai3* idee de me&a.ele &ecrete
care &e tran&mitea' /n .'r$ de &ini1tri &pectatori care avea' &* &e a&c'nd* /n mi.loc'l
m'l+imii indi5erente 1i care$ inevita3il$ a.'ngea la o i&terie total*( A4$ poate c* ;aniel
5*c'&e 'n calc'l a3&ol't gre1it( Poate c* Armand era acolo7
%a /ncep't acea&t* ipote6* i &e p*r'&e complet impo&i3il*$ apoi deveni o
certit'dine( C'm de n'21i d*d'&e &eama mai /nainte,
Sig'r c* acolo era Armand7 ;ac* /n ceea ce &cri&e&e %e&tat era m*car o 'rm* de
adev*r$ Armand &e d'&e&e &* rec'noa&c* teren'l$ &* 5ie martor al eveniment'l'i$ &*2i
ca'te poate pe cei c*rora le pierd'&e 'rma pe&te &ecole$
13B
ANNE RlCE
care veni&er* &*2l vad* pe %e&tat$ a&c'lt/nd de2aceea1i c4emare(
Ce importan+* p'tea &* mai ai3* amant'l &*' m'ritor$
= 5iin+* 'man* care2i &ervi&e de .'c*rie timp de vreo 6ece ani, N'( Armand &e
d'&e&e 5*r* el( Iar de data a&ta n'2l mai &alva(
Se &im+ea /n5rig'rat$ mic$ &t/nd acolo( Se &im+ea /n5ior*tor de &ing'r(
N'2i mai p*&a de pre&im+iri$ de vi&'l acela c' gemenele$ de /ngri.orarea pe care i2
o provoca&e( Toate l'cr'rile a&tea /i ap*rea' ac'm ca ni1te aripi mari$ negre$ care2l
atingea' /n treac*t( Ca v/nt'l indi5erent care &'5la ac'm( Ce conta era c* Armand &e
d'cea 5*r* el &pre o &oart* pe care ;aniel n2avea &* o /n+eleag* niciodat* pe deplin(
l 'mplea de oroare 1i de o am*r*ci'ne pro5'nd*( ;e parc* i &e /nc4idea' /n 5a+*
toate '1ile( ngri.orarea pe care i2o prod'&e&e vi&'l &e 'nea c' o 5ric* 3oln*vicioa&*(
A.'n&e&e la cap*t'l 5ir'l'i( Ce mai avea de 5*c't, S*t'l de toate$ /1i /nc4ip'i c* de2
ac'm 1i In&'la Nop+ii /i era inter6i&*$ /1i repre6enta /n minte vila c' pere+ii ei al3i$
coco+at* &'&$ dea&'pra pla.ei$ inacce&i3il*( 1i imagin* c* 1i viitor'l
1 &e d'&e&e o dat* c' trec't'l( )oartea n' /n&emna dec/t /n+elegerea moment'l'i
pre6ent> c*$ la 'rma 'rmelor$ n' mai 'rmea6* nimic altceva(
)ai mer&e c/+iva pa1i< n'21i mai &im+ea m/inile( Ploaia /i 'da&e c*ma1a leoarc*( i
venea &* &e /ntind* pe trot'ar 1i &* la&e din no' vi&'l c' gemenele &*2l c'prind*( I &e
plim3a' prin cap 5ra6ele l'i %e&tat( )oment'l rena1terii era n'mit de el 9mec4eria
)agic*( Iar acea&t* l'me$ care permitea e?i&ten+a 'nor mon1tri at/t de per5ec+i$ da$
c4iar a1a$ 5'&e&e 3ote6at* Gr*dina S*l3atic*(
%a&*2m* &* te i'3e&c /n Gr*dina S*l3atic*$ iar l'mina care a di&p*r't din e?i&ten+a
mea o &* revin* ca o imen&* e?plo6ie de 5r'm'&e+e( A1 p*r*&i tr'p'l *&ta m'ritor( 9i a1
intra direct /n eternitate( A1 5i de2al vo&tr'( Era complet ame+it( Se /mpiedica&e,
Cineva /i vor3ea( Cineva /l /ntre3a c'm &e &imte( N'$ n' m* &imt 3ine( ;e ce m2a1
&im+i 3ine,
REGINA DAMNAILOR 137
Apoi &im+i o m/n* pe 'm*r(
Daniel.
Ridic* privirea(
Armand era pe acela1i trot'ar(
%a /ncep't n'2i veni &* cread*$ era dorin+a l'i cea mai 5ier3inte$ apoi /1i d*d'
&eama c* n' vi&a&e( Armand era c4iar acolo( Se 'ita la el /n t*cere$ c' acel calm pe
care p*rea &*2l po&ede /ntotdea'na$ c' o 5a+* /mp'rp'rat* pe care paloarea nenat'ral*
aproape n' &e mai di&tingea( C/t de normal p*rea$ dac* 5r'm'&e+ea p'tea 5i &ocotit*
ceva normal( n acela1i timp$ c'm &e demarca de l'cr'rile materiale care2l atingea'$ /n
ca6'l de 5a+* de 4aina al3* '1or mototolit* 1i de pantalonii pe care2i p'rta( n &patele
l'i &e pro5ila imen&a capot* cen'1ie a Roll&2'l'i$ ca o vi6i'ne de pe alt* l'me$ c'
pic*t'rile de ploaie care +op*ia' pe acoperi1'l arginti'(
Caide, Daniel. De data asta miai dat de furc, nu %ucrie.
;e ce &im+ea at/ta ner*3dare /n ordin$ c/nd m/na care2l &pri.inea era at/t de
p'ternic*, Era rar &*2l ve6i pe Armand c'2adev*rat 5'rio&( A47 ;ar c/t de tare adora
;aniel acea&t* 5'rie7 I &e /nm'iar* gen'nc4ii( Sim+i c'm e l'at pe &'&( Apoi &im+i
cati5ea'a moale a 3anc4etei din &pate a ma1inii( Se pr*3'1i /n 5a+*$ pe 3ra+e$ 1i /nc4i&e
oc4ii(
;ar Armand /l ridic* &pre el c' 3l/nde+e 1i /l l'* /n 3ra+e( C/t era de pl*c't &*
dormi$ /n 5ine$ /n 3ra+ele l'i Armand7 ;ar avea at/tea &*2i &p'n* l'i Armand$ de&pre
vi&$ de&pre carte(((
N' cre6i c* 1ti', /i 1opti Armand( i .'ca /n privire o l'min* ci'dat*$ ce mai
era 1i a&ta, Armand p*rea 5ragil$ v'lnera3il$ i &e d'&e&e tot calm'l( Ridic* la 3'6ele l'i
;aniel 'n degetar plin de coniac(
Iar t' pierd't /n l'me$ ad*'g*$ 5'gind de mine de la Stoc04olm la Edin3'rg$
de2acolo la Pari&( ;rept cine m* iei de2+i imagine6i c* &/nt capa3il &* te 'rme6 la
vite6a a&ta /n at/tea direc+ii, Tocmai c/nd prime.dia(((
13A
ANNE RICE
i &im+i dintr2o dat* 3'6ele &*r't/nd'2l pe 5a+*$ a4$ ac'm mi2e mai 3ine$ /mi place
&* m* &*r'+i( mi place &* m* cocolo1e&c /n 3ra+ele 'n'i mort$ a4$ &tr/nge2m* mai tare(
1i a&c'n&e 5a+a /n 'm*r'l l'i Armand( 'ngele tu.
N' ac'm$ drago&tea mea(
Armand /i p'&e degetele pe 3'6e$ /ndep*rt/nd'2l( -ocea cald*$ controlat*$ era
3r'&c plin* de emo+ie(
A&c'lt* 3ine ce am &* &p'n( ;e .'r /mpre.'r'l glo3'l'i cei din neam'l me'
&/nt pe cale de a 5i di&tr'1i(
Distrui. :' c'prin& de panic*$ corp'l /ntreg i &e /ncorda$ de1i era mo5t de
o3o&eal*( ncerc* &* /1i concentre6e aten+ia a&'pra l'i Armand$ dar /i ap*r'r* din no'
/n 5a+a oc4ilor gemenele c' p*r'l ro1'$ &olda+ii$ corp'l /nnegrit al mamei r*&t'rnat /n
cen'1*( ;ar care era &en&'l, Care era 'rmarea,((( ;e ce &e2nt/mpla' toate a&tea,
N' 1ti' ce &* &p'n$ r*&p'n&e Armand(
Se re5erea la vi& c/nd vor3i$ pentr' c* 1i el /l av'&e&e( Ridic* coniac'l la 3'6ele
l'i ;aniel(
A4$ ce c*ld'r* min'nat*7 Avea &* le1ine dac* n' 5*cea 'n e5ort( nainta' ac'm
5*r* 6gomot$ /n vite6*$ pe a'to&trad*$ ie1i&er* din C4icago$ iar ploaia 3*tea /n geam'ri$
era' /nc4i1i aici$ /n ace&t c'i3 de cati5ea$ doar ei doi( ;ar Armand &e dep*rta&e$ c' 'n
aer a3&ent$ de parc* a&c'lta o m'6ic* /ndep*rtat*$ +in/nd'21i 3'6ele gata &* ro&tea&c*
ceva(
'nt Ung tine, snt n siguran Ung tine.
N'$ ;aniel$ n' e1ti /n &ig'ran+*$ /i r*&p'n&e el( Poate nici m*car timp de o
noapte$ poate nici c4iar pentr' o or*(
;aniel /ncerc* &* g/ndea&c*$ &* 5orm'le6e o /ntre3are$ dar era prea &l*3it$ prea
adormit( )a1ina era at/t de con5orta3il*$ mi1carea ei at/t de lini1titoare((( Iar*1i geme2
nele(
S'per3ele gemene i &e &trec'ra' iar*1i /n minte( nc4i&e oc4ii timp de2o clipit* 1i
&e l*&* pe 'm*r'l l'i Armand$ &im+ind 3ra+'l ace&t'ia c'm /i c'prinde &patele(
;in dep*rtare /i veni vocea l'i Armand>
Ce m* 5ac e' c' tine$ drago&tea mea, Tocmai ac'm$ c/nd e' /n&'mi &/nt at/t de
/n5rico1at,
REGINA DAMNAILOR 139
;in no' /nt'neric( ncerc* &* &e agate de g'&t'l coniac'l'i de pe lim3*$ de
atingerea 3ra+'l'i l'i Armand$ dar /ncep'&e &* vi&e6e(
Gemenele mergea' prin de1ert< &oarele era &'& pe cer( %e ardea 3ra+ele al3e$ le
3*tea pe 5a+*( %i &e cr*pa&er* 3'6ele de &ete( Avea' 4ainele p*tate de &/nge(
:ace+i &* cad* ploaia$ 1opti ;aniel$ voi 1ti+i c'm &e 5ace$ 5ace+i &* cad* ploaia7
Una dintre gemene c*6' /n gen'nc4i$ &ora ei &e aplec* 1i o c'prin&e c' 3ra+ele(
P*r ro1' pe&te p*r ro1'(
Undeva$ /n dep*rtare$ a'6i din no' vocea l'i Armand( Armand care &p'nea c*
era' /n inima de1ert'l'i( C* acolo nici m*car &piritele n' era' /n &tare &* ad'c* ploaia(
;ar de ce, Spiritele n' p'tea' 5ace orice dorea',
Sim+i c'm Armand /l &*r'ta din no' 3l/nd(
Gemenele intr* ac'm pe o potec* /ng'&t* /ntre &t/nci( Nici aici n' e 'm3r*$
&oarele e c4iar dea&'pra capetelor lor$ iar pov/rni1'rile &t/ncoa&e &/nt prea /n1el*toare
ca &* 5ie 'rcate( 1i contin'* mer&'l( N2ar p'tea cineva &* le a.'te, Se /mpiedic* 1i cad
la 5iecare pa& ac'm( St/ncile par prea 5ier3in+i pentr' a &e &pri.ini de ele( n cele din
'rm*$ 'na dintre ele cade c' 5a+a la p*m/nt$ iar cealalt* &e apleac* a&'pra ei$ 5*c/nd'2i
'm3r* c' p*r'l(
A4$ de2ar veni noaptea mai i'te$ c' v/nt'l ei rece(
;eodat* 5ata care o prote.ea6* pe cea c*6't* /nal+* cap'l( Se mi1c* ceva /ntre
&t/nci( Apoi e iar lini1te( Cade o piatr*$ iar eco'l repet* &'net'l &la3 1i cri&talin printre
v*i( Apoi ;aniel vede oameni care co3oar* coa&ta pr*pa&tiei$ oameni ai de1ert'l'i$
care arat* la 5el de mii de ani$ c' pielea /nc4i&* la c'loare$ c' ve1minte grele$ al3e(
Gemenele &e ridic* /n gen'nc4i /mpre'n* /n vreme ce oamenii &e apropie( Ei le
o5er* ap*( %e &trope&c pe am/ndo'* c' ap* rece( At'nci gemenele /ncep &* r/d* 1i &*
vor3ea&c* agitate$ at/t de '1'rate &e &imt$ dar oamenii n' /n+eleg nimic( Apoi ele trec
la ge&t'ri$ care e?prim* at/t de '1or tot'l$ 'na arat* p/ntec'l celeilalte 1i$ d'c/nd'21i
3ra+ele la piept$ 5ace ge&t'l 'niver&al al leg*nat'l'i 'n'i copil( A4a$ da( Camenii o
ridic* pe viitoarea mam*( 9i
1M= ANNE RlCE
porne&c c' to+ii &pre oa6*$ /n .'r'l c*reia &/nt cort'rile lor(
n 5ine$ l'ngite l/ng* 'n 5oc /n 5a+a cort'rilor$ gemenele dorm$ &/nt /n &ig'ran+*
printre oamenii de1ert'l'i$ printre 3ed'ini( Era oare po&i3il ca i&toria 3ed'inilor &* 5ie
at/t de &tr*vec4e$ &* d're6e de mii 1i mii de ani, /n 6ori$ 'na dintre gemene &e ridic*$ e
cea care n' poart* 'n copil /n p/ntece( S'3 privirea &'rorii ei$ &e d'ce c*tre m*&linii
oa6ei( Ridic* 3ra+ele$$iar la /ncep't d* impre&ia c* &al't* &oarele care r*&are( Ceilal+i &2
a' tre6it 1i ei< &e ad'n* &* &e 'ite la ea( Apoi &e ridic* 'n v/nt$ la /ncep't 3l/nd$ a3ia
mi1c/nd 5r'n6ele m*&linilor( ;'p* aceea vine ploaia$ /ncepe &* cad* o d'lce ploaie
'1oar*(
At'nci el de&c4ide oc4ii( Se g*&ea /n avion(
RECUNCSCU mic'l dormitor imediat$ d'p* pere+ii al3i de pla&tic 1i d'p*
calitatea lini1titoare a l'minii g*l3'i( Toate materialele 5olo&ite era' &intetice$ tari 1i
&clipitoare$ ca imen&ele coa&te ale creat'rilor prei&torice( S2a /nc4eiat oare cerc'l,
Te4nologia modern* a recreat c*m*r'+a l'i Iona din p/ntec'l 3alenei(
Era /ntin& pe pat'l care n' avea nici capete$ nici cadr'$ nici picioare( Cineva /l
&p*la&e pe 5a+* 1i2i r*&e&e 3ar3a( A4$ ce pl*c't era7 J'm6et'l motoarelor crea 'n &oi de
imen&* lini1te$ 3alena re&pira$ &tr*p'ng/nd &'pra5a+a ocean'l'i( I &e de&l'1ir* toate
l'cr'rile din .'r( C cara5* c' 8o'r3on( I2ar pl*cea &* 3ea ni+el( ;ar era prea e?ten'at
pentr' a 5ace cea mai mic* mi1care( Ceva n' era /n reg'l*((( Ridic* o m/n*$ c*'t* la
g/t( Am'leta n' mai era la loc'l ei7 ;ar ce importan+* mai avea a&ta( ;oar /l avea
al*t'ri pe Armand(
Armand era in&talat la m*&'+a de l/ng* 5erea&tra ca 'n oc4i de 3alen* 1i tr*&e&e
p/n* .o& pleoapa al3* de pla&tic( 1i t*ia&e p*r'l( Era /m3r*cat /n 4aine negre de &to5*
5in* ac'm$ ca 'n cadavr' gata de /nmorm/ntare$ n'2i lip&ea' nici m*car panto5ii negri
3ine l'&tr'i+i( Ce &ini&tr'7 N' mai lip&ea dec/t &* vin* cineva &* citea&c* P&alm'l al
do'*6eci 1i treilea( Sc4im3*2te /n al3$ te rog(
REGINA DAMNAILOR 141
E1ti pe moarte$ /i &p'&e Armand c' voce &tin&*(
9i /n valea mor+ilor$ de nimic n' mi2e team*$ c*ci &/nt c' tine((( 1i a1a mai
departe$ 1opti ;aniel( Avea g/t'l complet '&cat( l d'rea cap'l( Ce ro&t mai avea &*
&p'n* la ce2i era g/nd'l( Tot'l 5'&e&e &p'& 1i r*&p'n& de m'lt(
Armand com'nica din no' c' el$ de data a&ta /n t*cere$ trimi&e&e ca o ra6* la&er
&pre creier'l l'i ;aniel>
#re vreun rost s ne mai nec%im cu toate amnuntele0 #i sczut la nici
aizeci.de 3ilograme. #lcoolul te consum pe dinuntru. Diai pierdut pe %umtate
minile. 6imic pe lume nu te mai bucur.
n a5ar* de convor3irile c' tine din c/nd /n c/nd( Ce '1or a'd tot ce &p'i7
Dac o fi s nu m mai vezi nici pe mine, lucrurile se vor nruti i mai tare.
Dac continui n felul acesta, n cinci zile nu mai eti n via.
Ce per&pectiv* in&'porta3il*7 ;ar$ dac* a1a &ta' l'cr'rile$ de ce2am r*t*cit de
colo2colo,
T*cere(
C/t de clar devenea tot'l( N' era n'mai 6gomot'l motoarelor$ contri3'ia la &tarea
a&ta 1i c'rioa&a leg*nare a avion'l'i$ ne/ncetata mi1care nereg'lat* ond'latorie$ de
parc* trecea pe&te 4/rtoape /n aer$ apoi cotea &a' 'rca la deal( 8alena /1i 'rma dr'm'l
ei de 3alen*$ c'm /i 6icea 8eoH'l5(
P*r'l l'i Armand era piept*nat c' gri.* pe o parte( Avea cea&'l de a'r la m/n*$ o
min'ne a te4nicii$ c'm /i pl*cea l'i( Ce carag4io& tre3'ie &* 5i 5o&t min'tar'l acela
5o&5ore&cent /n co1ci'g'l 'nde &e 3*ga pe&te 6i( Co&t'm'l era '1or demodat$ c'
reverele /ng'&te( -e&ta neagr* de la co&t'm era$ c' &ig'ran+*$ din m*ta&e$ a1a d*dea
impre&ia$ /n orice ca6( ;ar 5a+a$ a4$ ar*ta 3ine$ era clar c* &e 4r*ni&e$ din 3el1'g c4iar(
Ii mai aduci aminte ce iam spus mai devreme0
;a$ &p'&e ;aniel( Adev*r'l era /n&* c* &e c4in'ia &* /1i ad'c* aminte( Apoi
3r'&c /i reveni tot'l /n minte$ d'rero&( mi pove&teai ceva de&pre di&tr'gerea total*( 9i
c* e' &/nt pe moarte( Ei mor$ e' mor( Ei mor pentr' c*
1MN ANNE RlCE
&/nt nem'ritori< e' doar pentr' c* &/nt /n via+*( -e6i c* n2am 'itat nimic7 ;a$ 1i2
ac'm mi2ad'c aminte c* voiam &* 3ea' 1i ni1te 3o'r3on(
6u pot face nimic care s te fac s vrei s trieti0
Te implor$ n2o l'a de la cap*t< ori &ar din avion7 #tunci vrei sasculi ce am de
spus0 'i dai silina s
asculi0
Cre6i c2a1 p'tea &* m* /mpotrive&c, N' pot &c*pa de vocea ta dac* t' ai 4ot*r/t
c* tre3'ie &* a&c'lt( Parc* am 'n micro5on /n miniat'r* in&talat direct /n cap7 Ce2&
a&tea, %acrimi, Ai de g/nd &* m* pl/ngi,
Pre+ de o clip* Armand p*r' e?trem de t/n*r( Ce tran&5ormare7
S* te ia nai3a$ ;aniel$ &p'&e el$ de data a&ta c' vor3e(
Pe ;aniel /l trec' 'n 5ior( N' &'porta &*2l vad* c* &'5er*( ;aniel t*c'(
9tii c* ceea ce &/ntem noi e&te o a3era+ie a nat'rii$ &p'&e Armand$ c* n2ar
tre3'i &* e?i&t*m( N' era nevoie &* cite1ti cartea l'i %e&tat ca &*2+i dai &eama de a&ta(
Cricare dintre noi ar 5i p't't &*2+i e?plice c* ce &2a /nt/mplat a 5o&t a3omina3il$ c* a
5o&t o 5'6i'ne dia3olic*(((
;eci ce2a &cri& %e&tat e adev*rat(
Intra&e 'n demon /n tr'p'l reginei 1i al regel'i din Egipt( n 5ine$ 'n &pirit r*'( Pe
vremea aceea /i 6icea' demon(
N2are importan+* dac* e adev*rat &a' n'( Nici n' mai e important c'm a
/ncep't tot'l( Important e c'm &e va &5/r1i$ c*ci &5/r1it'l &2ar p'tea &* 5ie pe aproape(
Iar*1i &entiment'l de panic*$ atmo&5era vi&'l'i$ +ipetele a&c'+ite ale gemenelor(
:ii atent$ &p'&e Armand r*3d*tor$ ad'c/nd'2l /napoi din vi&( %e&tat a tre6it pe
cineva &a' ceva(((
Pe A0a&4a((( pe En0il(
Se poate( S2ar p'tea &* 5ie mai m'lt de 'n'2doi( Nimeni n' 1tie e?act( Se tot
a'de vag 'n averti&ment de&pre o prime.die iminent*$ dar nimeni n' 1tie e?act de
'nde vine( Ceea ce &e 1tie e c* &/ntem 'rm*ri+i &i di&tr'1i$
REGINA DAMNAILOR 143
c* toate ad*po&t'rile$ loc'rile de /nt/lnire$ etcetera$ &2a' tran&5ormat /n 5'm(
9i e' am a'6it averti&ment'l de&pre prime.die$ 1opti ;aniel( Uneori 5oarte
p'ternic$ /n toi'l nop+ii$ apoi$ /n alte momente$ doar ca 'n eco'( %e v*6' din no' pe
gemene( Avea categoric o leg*t'r* c' gemenele( ;ar de 'nde 1tii toate a&tea$ de&pre
ad*po&t'ri$ de&pre(((
;aniel$ n' m* p'ne la /ncercare( N' ne r*m/ne prea m'lt timp( P'r 1i &impl'$
1ti'( 9i ceilal+i 1ti'( E ca 'n c'rent care trece prin 5irele 'nei enorme pla&e(
A4a(
;e c/te ori g'&ta&e din &/ngele vampiric$ ;aniel av'&e&e o vi6i'ne limpede a
ace&tei +e&*t'ri imen&e de c'no1tin+e$ de leg*t'ri$ de imagini pe .'m*tate ne/n+ele&e(
;eci era adev*rat$ +e&*t'ra /ncep'&e c' )ama 1i Tat*l(((
C' ani /n 'rm*$ /l /ntrer'p&e Armand$ n' mi2ar 5i p*&at /n nici 'n 5el de toate
a&tea(
Ce vrei &* &p'i,
;ar ac'm n' vrea' ace&t &5/r1it( n acela1i timp$ n' vrea' &* mai contin'e
co1mar'l *&ta dac* t' n'((( Se &c4im3* vi6i3il la 5a+*( Parc* era el /n&'1i &'rprin&( N'
pot accepta ca t' &* mori(
;aniel n'2i r*&p'n&e(
C ci'dat* t*cere pl'ti 'n moment /n aer( P/n* 1i avion'l l'neca 5*r* nici 'n
o3&tacol printre c'ren+ii de aer( Armand$ ale c*r'i vor3e de6min+ea' calm'l vocii &ale$
era a1e6at acolo$ at/t de r*3d*tor$ at/t de &t*p/n pe &ine(
)ie n' mi2e 5ric*$ de vreme ce t' e1ti l/ng* mine$ &p'&e 3r'&c ;aniel(
;ovad* /n pl'& c* e1ti ne3'n( ;ar la&*2m* &*2+i &p'n partea cea mai
mi&terioa&*(
Care,
%e&tat n2a p*+it nimic( 1i contin'* plan'rile( Iar cei care &2a' ad'nat /n .'r'l
l'i n' p*+e&c nimic(
9tii &ig'r,
R/& &c'rt$ cati5elat(
Iar /ncepi, C/t de 'man* tr*&*t'r*( Cri m* &'pra2aprecie6i$ ori m* &'3e&time6i(
Rareori nimere1ti adev*r'l(
144
ANNE RlCE
Ce &* 5ac, S/nt ec4ipat c' in&tr'mente de5ect'oa&e( Cel'lele tr'p'l'i me' &/nt
&'p'&e 'n'i proce& de deteriorare permanent*$ n'mit /m3*tr/nire(((
S2a' ad'nat la San :ranci&co( Se /ng4e&'ie /n &alon'l din &pate al 'nei taverne
n'mit* :iica l'i ;rac'la( Poate c* 1ti' ce &e /nt/mpl*$ deoarece o 1ti' al+ii$ 5iecare
minte p'ternic* c'lege imagini de la altele 1i le tran&mite$ con1tient &a' incon1tient(
Poate c* 'n'l dintre martori telegra5ia6* imaginea &pre ceilal+i( N2a1 p'tea &* &p'n
e?act c'm &e /nt/mpl*( G/nd'ri$ &entimente$ voci$ &/nt$ p'r 1i &impl'$ pre6ente( Circ'l*
pe re+ea( Unele &/nt clare$ altele e&tompate( ;in c/nd /n c/nd averti&ment'l le /ntrece
pe toate( $rime%die. Ca 1i c'm orice tran&mi&ie din l'mea noa&tr* &2ar /ntrer'pe pentr'
o clip*( Apoi celelalte voci /1i reia' di&c'r&'l(
;ar ce2i c' %e&tat, Unde e %e&tat,
N2a 5o&t dec/t 6*rit ici 1i colo( Nimeni n2a re'1it &*2i prind* 'rma p/n* la
3/rlog( E prea inteligent &* permit* a1a ceva( ;ar /i tac4inea6* pe to+i( Traver&ea6*
/ntr2o vite6* ne3'n* San :ranci&co /ntr2o ma1in* Por&c4e neagr*( S2ar p'tea ca el nici
&* n' 1tie ce &e /nt/mpl*(
C'm e?plici a&ta,
P'terea de com'nicare varia6*( C/nd a&c'l+i g/nd'2rile celorlal+i$ po+i$ la r/nd'l
t*'$ &* 5ii a&c'ltat( %e&tat &e a&c'nde( Poate a t*iat orice contact c' noi ceilal+i(
;ar gemenele, :emeile din vi&$ ele cine &/nt,
A&ta n' 1ti'( N' to+i a' av't vi&ele a&tea( ;ar m'l+i a' a5lat de ele 1i c' to+ii
par &* &e team* de ele$ c' to+ii &/nt convin1i c*$ /ntr2'n 5el &a' alt'l$ %e&tat e de vin*(
C* %e&tat e la originea a tot ce &e /nt/mpl*(
Un adev*rat demon printre demoni$ r/&e /nceti1or ;aniel(
;/nd '1or din cap$ Armand &e ar*t* de acord$ c' tri&te+e$ c' gl'ma l'i( Aproape c*
l*&* &*2i &cape 'n 6/m3et(
Iar t*cere( Jgomot de motoare(
n+elegi ce2ncerc &* &p'n, Pe&te tot /n l'me$ cei din neam'l no&tr' a' 5o&t
ataca+i$ /n a5ar* de acolo(
REGINA DAMNAILOR 145
Acolo 'nde &e a5l* %e&tat(
E?act( ;oar c* di&tr'g*tor'l &e depla&ea6* cam la /nt/mplare( Se pare c*
tre3'ie &* &e a5le /n apropiere de ceea ce vrea &* di&tr'g*( S2ar p'tea &* a1tepte
moment'l concert'l'i pentr' a termina ce a /ncep't(
Pe tine n' te poate di&tr'ge( Alt5el$ ar 5i 5*c't2o de.a(((
R/&'l acela &c'rt$ '1or 3at.ocoritor$ aproape ina'di3il( Poate com'nica 1i r/&'l
prin telepatie,
ncrederea ta /n mine m* emo+ionea6*$ ca de o3icei$ dar n' e moment'l &* ca6i
/n admira+ie pentr' mine( Acea&t* 5or+* n' poate c4iar tot'l( N' &e mi1c* c4iar c'
vite6a l'minii( Tre3'ie &* /n+elegi ce am 4ot*r/t( Ne d'cem d'p* %e&tat$ pentr' c* nici
'n alt loc n' e &ig'r /n moment'l de 5a+*( -ampirii i6ola+i a' 5o&t de&coperi+i /n
loc'rile cele mai a&c'n&e 1i tran&5orma+i /n cen'1*(((
9i pentr' c* vrei &* 5ii c' %e&tat( Nici 'n r*&p'n&( 9tii 3ine c* a&ta vrei$ de 5apt(
;e2a3ia a1tep+i &*2l reve6i( -rei &* 5ii pe2aproape dac* are nevoie de tine( ;ac* c'mva
i63'cne1te o 3*taie((( Nici 'n r*&p'n&( Iar dac* %e&tat e la origine$ poate c* tot el va
re'1i &* 1i oprea&c* tot'l(
Armand tot n' r*&p'n&e( P*rea /nc'rcat(
E m'lt mai &impl' dec/t at/t$ &p'&e el$ /n &5/r1it( Simt o3liga+ia &* m* d'c(
Avion'l p*rea &* 5ie 'n o3iect ce pl'tea pe o &p'm* de 6gomot( ;aniel &e 'ita
&omnoro& la o pat* de l'min* care &e depla&a pe tavan(
1 sl vad, n fine, pe (estat. ,1i aminti de vec4ea ca&* a l'i %e&tat din NeH
Crlean&( %a cea&'l pe care /l c'le&e&e din pra5'l de pe .o&( Iar ac'm &e /ntorcea la San
:ranci&co$ 'nde /ncep'&e tot'l$ /napoi la %e&tat( ;oamne$ dorea 3o'r3on'l acela( ;e
ce n' voia Armand &* i2l dea, Se &im+ea at/t de &5/r1it( C &* mearg* am/ndoi la
concert$ o &*2l vad* 1i el pe %e&tat(((
;ar /l c'prin&e din no' &entiment'l acela ori3il$ din ce /n ce mai p'ternic$ in&pirat
de vi&e(
146 ANNE RlCE
N' m* l*&a &* le mai vi&e6 pe 5emeile a&tea$ m'rm'r* el 3r'&c(
I &e p*r' c* Armand 6i&e&e da(
;eodat* /l &im+i pe Armand l/ng* pat( Um3ra l'i /l acoperea( P/ntecele 3alenei
p*rea mai mic$ &e limita parc* doar la l'mina care2l /ncon.'ra pe Armand(
Uit*2te la mine$ drago&tea mea$ &p'&e el(
nt'neric( Apoi por+ile /nalte &e de&c4idea'$ iar l'mina l'nii m*t'ra gr*dina( &e e
locul acesta0
A4$ era /n Italia$ a&ta tre3'ia &* 5ie$ aer'l era c*ld'+$ /nv*l'itor 1i l'na l'mina
1ir'rile de ar3ori 1i de 5lori$ iar acolo$ n'2i a1a$ era -ila )i&terelor$ la doi pa1i de
vec4i'l Pompei(
;ar c'm am a.'n& aici,
Se /ntoar&e &pre Armand$ care era l/ng* el$ /m3r*cat /n ni1te ci'date 4aine
demodate$ de cati5ea neagr*( Pre+ de o clip* n' 5' /n &tare &* 5ac* nimic altceva dec/t
&* &e 4ol3e6e la Armand$ la 4aina l'ng* de cati5ea pe care o p'rta 1i la g4etre$ la p*r'l
l'ng 1i ond'lat$ de c'loare ca&tanie(
N' &/ntem aici /n realitate$ &p'&e Armand( 9tii 3ine c* n' &/ntem(
Se /ntoar&e 1i intr* /n gr*din*$ c*tre vil*$ toc'rile l'i 5*c/nd 'n mic 6gomot pe
pietrele '6ate de piatr*(
;ar tot'1i era real7 Uit*2te la pere+ii d*r*p*na+i 1i la 5lorile 5orm/nd 3ra6dele largi$
'ite$ &e v*d p/n* 1i 'rmele pa1ilor l'i Armand pe p*m/nt'l reav*n7 9i &telele de pe cer$
a4$ &telele7 Se /ntoar&e 1i r'p&e din l*m/i'l din &pate o 5r'n6* par5'mat*(
Armand &e2ntoar&e 1i el$ /l l'* de 3ra+( ;in p*m/nt &e ridica par5'm'l 3ra6delor
&*pate de c'r/nd( #h, aici a putea s mor.
;a$ &p'&e Armand$ ai p'tea( 9i c4iar a&ta o &* &e /nt/mple( ;'p* c'm 1tii$ n2am
mai 5*c't a&ta niciodat*( Di2am mai &p'&$ dar n' m2ai cre6't( Ac'm ai citit de&pre a&ta
/n cartea l'i %e&tat( N2am 5*c't2o niciodat*( Pe el l2ai cre6't,
REGINA DAMNAILOR 147
Sig'r c* te2am cre6't( Ai 5*c't 'n leg*m/nt$ mi2ai e?plicat tot'l( ;ar$ Armand$
/ntre3area mea e c'i i2ai 5*c't leg*m/nt'l *&ta,
R/&(
S'net'l vocilor lor r*&'na /n gr*din*( Ce tranda5iri$ ce cri6anteme$ ce 5lori
enorme7 ;in -ila )i&terelor &e rev*r&a l'min*( Se a'6ea m'6ic*, ;oamne$ /ntreaga
r'in* era l'minat* &'3 cer'l incande&cent de &tele(
;eci o &* m* 5aci &*2mi r'p leg*m/nt'l( C &* cape+i ceea ce cre6i c* vrei( ;ar
'it*2te 3ine la gr*dina a&ta$ c*ci o dat* ce am 5*c't2o n2o &*2mi mai a'6i niciodat*
g/nd'2rile 1i n2ai &* mai ve6i ce v*d e' vreodat*( Un val de t*cere va c*dea /ntre noi(
;ar vom 5i ca ni1te adev*ra+i 5ra+i$ n'2+i dai &eama, /ntre3* ;aniel(
Armand era at/t de aproape$ c* parc* &e &*r'ta'( ;e .'r /mpre.'r era' /ncon.'ra+i
de enorme dalii gal3ene 1i gladiole al3e$ pline de 'n par5'm /m3*t*tor( Se opri&er* &'3
'n copac '&cat invadat de glicine &*l3atice< ciorc4inii delica+i de 5lori trem'ra' /n
adiere$ cr*cile al3e &clipea' ca ni1te oa&e( Iar /n dep*rtare$ din vil*$ &e2a'6ea' voci( S2
ar 5i 6i& c* era' /n*'ntr' oameni care c/nta'(
;ar 'nde ne a5l*m$ de 5apt, /ntre3* ;aniel( Sp'ne2mi7
Di2am &p'&( S/ntem /ntr2'n vi&( ;ac* vrei c' tot dinadin&'l 'n n'me$ po+i &*2i
&p'i prag'l dintre via+* 1i moarte( Am &* te trec prag'l ace&ta( ;e ce, Pentr' c* &/nt
'n la1( 9i pentr' c* te i'3e&c prea m'lt ca &* te pierd(
Ce 3'c'rie pe ;aniel$ ce tri'm5 rece 1i &plendid7 So&i&e$ /n 5ine$ moment'l m'lt
a1teptat( N' avea &* mai 5ie antrenat /n in5ernala goan* a timp'l'i( N' avea &* mai
5ac* parte dintre milioanele de anonimi care dormea' &'3 p*m/nt'l ace&ta &pongio& 1i
miro&itor$ &'3 5lorile ve1te.ite$ 5*r* &* mai 1tie de ceva$ or3i pentr' ve1nicie(
N2am ce &* promit( C'm a1 p'tea, Di2am &p'& ce ne a1teapt*(
N'2mi pa&*( ;e vreme ce &/nt c' tine(
Cc4ii l'i Armand era' /nro1i+i$ o3o&i+i$ /m3*tr/ni+i( 9i ce 4aine min'nate avea$
c'&'te de m/n*$ dar pr*5'ite de
148 ANNE RlCE
parc* apar+inea' 'nei 5antome( Care a1a ar*ta' &piritele c/nd ren'n+ai la e5ort'l de
a le mai c4ema,
N' pl/nge7 N'2i cin&tit$ &p'&e ;aniel( C'm po+i &* pl/ngi c/nd pentr' mine a&ta
/n&eamn* rena1terea( E oare c' p'tin+* &* n' 1tii ce2n&eamn* a&ta pentr' mine$ &* n'2+i
5i dat &eama niciodat*,
Se 'it* 3r'&c /n &'&$ &* c'prind* c' privirea tot /ntin&'l pei&a.'l'i /nc/nt*tor$ vila
din dep*rtare$ colinele ce &e de&l'1ea' /n .'r( Apoi /ntoar&e cap'l &pre cer$ care /l
'mpl' de 'imire( N' mai v*6'&e niciodat* at/tea &tele(
Parc* cer'l /n&'1i &e prel'ngea la ne&5/r1it$ iar &telele era' at/t de pline 1i de
&tr*l'citoare$ c* de&en'l con&tela+iilor &e pierdea( N' &e mai vedea'( N2avea' nici 'n
&en&( ;oar victoria &'3lim* a energiei p're$ a materiei( Apoi rec'no&c' Pleiadele
con&tela+ia pre5erat* a gemenelor condamnate din vi& 1i 6/m3i( %e v*6' pe gemene
/mpre'n* pe 'n v/r5 de m'nte$ era' 5ericite$ 1i 5' 1i el 3'c'ro& pentr' ele(
Sp'ne doar o vor3*$ drago&tea mea$ 6i&e Armand$ 1i o voi 5ace( P/n* la 'rm*$
mergem /n iad /mpre'n*(
;ar n'2+i dai &eama, &p'&e ;aniel$ toate deci6iile pe care le ia' oamenii &e 5ac
la 5el( Cre6i c* mama are idee ce o &* i &e /nt/mple copil'l'i pe care /l poart* /n
p/ntece, ;oamne &5inte$ &/ntem pierd'+i$ a&c'lt*2m* pe mine( Ce importan+* are dac*
/mi 5aci ace&t dar 1i &e dovede1te c*2i o gre1eal*7 N' e?i&t* gre1eal*7 E?i&t* n'mai
di&perare$ iar e' n'mai a&ta /mi doresc) -rea' nem'rirea ca &* tr*ie&c ve1nic c' tine(
;e&c4i&e oc4ii( Tavan'l ca3inei avion'l'i$ c' l'minile &ale g*l3'i re5lectate de
pere+ii cal6i$ /m3r*ca+i /n lemn$ 1i2n .'r gr*dina$ par5'm'l$ miracol'l 5lorilor aproape
pr*3'1ind'2&e &'3 propria gre'tate(
St*tea' /mpre'n* &'3 copac'l '&cat din care at/rna' ciorc4inii &taco.ii de glicin*(
:lorile /i m/ng/ia' 5a+a$ le &im+ea petalele cer'ite pe 5a+*( i reveni ceva /n minte$ ceva
ce 1ti'&e c/ndva c* /n lim3a 'n'i popor &tr*vec4i e?i&ta 'n &ing'r c'v/nt pentr'
5loare 1i pentr' &/nge( Sim+i 3r'&c c'm /i e p*tr'n&* pielea g/t'l'i de din+i a&c'+i+i(
REGINA DAMNAILOR 149
Inima /i 5' 3r'&c &tr/n&* ca /ntr2o meng4in*( Pre&i'nea era in&'porta3il*( Tot'1i$
pe&te 'm*r'l l'i Armand vedea c'm noaptea al'neca /n .'r'l l'i$ c'm &telele cre1tea'
1i tot cre1tea'$ era' la 5el de mari ca ciorc4inii de 5loare( A&ta era$ 63'ra' &pre &tele7
ntr2o 5r/nt'r* de clip* /l v*6' pe %e&tat la volan'l 'nei ma1ini negre( Avea 'n aer
leonin$ c' pletele 3*t'te de v/nt$ c' privirea ve&el*(( Se /ntoar&e &pre ;aniel 1i2i ar'nc*
o privire$ apoi i63'cni /n r/&(
9i %o'i& era acolo( %o'i& era /n picioare$ 'it/nd'2&e pe 5erea&tra camerei de pe
&trada ;ivi&adero$ a1tept/nd$ apoi /i adre&* l'i ;aniel c/teva vor3e>
;a$ vino$ ;aniel$ dac* *&ta e de&tin'l t*'7
Ei n' p*rea' &* 1tie de ad*po&t'rile ar&e7 Sa' de gemene7 Nici de &trig*t'l de
alarm*7
Ac'm &e g*&ea' c' to+ii /ntr2o camer* plin* de l'me$ de 5apt$ era' /n -ila
)i&terelor$ iar %o'i&$ /m3r*cat /ntr2'n 5rac$ &e &pri.inea de 1emine'( Era' c' to+ii
pre6en+i7 C4iar 1i gemenele7
Slav* ;omn'l'i$ e1ti aici7 &p'&e ;aniel 1i /l &*r't* 1i pe2'n o3ra6$ 1i pe
cel*lalt pe %o'i&( Uite$ 1i pielea mea e la 5el de al3* ca a ta7
Scoa&e deodat* 'n &trig*t c/nd inima /i 5' l*&at* /n pace$ iar aer'l /i 'mpl'
pl*m/nii( Iar*1i gr*dina( ;e .'r /mpre.'r era iar3*( Gr*dina$ c' iar3* c' tot$ /l
acoperea'( 6u m lsai aici, ntins pe pmnt)
8ea$ ;aniel7
Preot'l ro&ti vor3e /n latine1te c/nd /i d*d' vin'l de &5/nta c'minec*t'r*(
Gemenele /1i l'ar* plato'rile &acre pe care era' inima 1i creier'l(
Ace&ta e creier'l$ acea&ta e inima mamei noa&tre 1i le voi m/nca /n onoarea
&pirit'l'i mamei(((
;oamne$ mai d*2mi7
R*&t'rna&e potir'l pe pardo&eala de marm'r* a 3i&ericii$ c/t de ne/ndem/natic
p'tea &* 5ie$ dar$ ;oamne$ c/t de m'lt dorea &/ngele acela7
Se ridic*$ &trivind'2l pe Armand$ &or3ind c' 5'rie$ c' &or3it'ri l'ngi( Se
r*&t'rna&er* /m3r*+i1a+i pe pat'l moale
1"= ANNE RlCE
de 5lori( Armand era /ntin& al*t'ri$ el avea g'ra lipit* de g/t'l l'i$ iar &/ngele
c'rgea ca dintr2o 5/nt/n* ne&ecat*(
Intr* /n -ila )i&terelor$ /i &p'&e %o'i&( %o'i& /l atingea pe 'm*r( Te a1tept*m7
Gemenele era' /m3r*+i1ate$ &e m/ng/ia' pe p*r'l ro1'$ l'ng 1i c/rlion+at(
;e2a5ar* &e a'6ea' +ipetele tinerilor ad'na+i /n 5a+a a'ditori'l'i$ pentr' c* n' mai
era' 3ilete( Avea' &* &e in&tale6e pe teren'l de parcare de vi6avi p/n* /n &eara
'rm*toare(
Noi avem 3ilete, /ntre3* el( Armand$ 3iletele7 $rime%die. G4ea+*( Strig*t'l
vine de la cineva care e
prin& &'3 g4e+'ri7
Ceva /l lovi$ c' p'tere( Ac'm plana(
;ormi$ drago&tea mea(
-rea' /napoi /n gr*din*$ la vil*7
ncerc* &* de&c4id* oc4ii( l d'rea p/ntecele( Ce d'rere ci'dat*$ ce departe era7
9tii c* e prin& &'3 g4e+'ri,
;ormi$ &p'&e Armand$ acoperind'2l c' p*t'ra( C/nd te vei tre6i$ o &* 5ii
/ntocmai ca mine( )ort(
SAN :RANCISCC( nainte c4iar de a de&c4ide oc4ii$ /1i d*d' &eama c* era
acolo( Av'&e&e 'n vi& ori3il$ ce 3ine c* &c*pa de el &e &'5oca$ &e tre6ea apoi /n
/nt'neric 1i era p'rtat de c'rent'l 5'rio& al m*rii7 ;ar vi&'l &e e&tompa( Un vi& /n care
n' &e vedea nimic$ &e2a'6ea doar apa$ &e &im+ea doar apa7 Un vi& /n care m'ri&e de
5ric*( :'&e&e 5emeie /n vi&$ nea.'torat*$ 5*r* lim3*$ n' p'tea &* +ipe(
;'c*2&e7
Era ceva 5amiliar /n v/nt'l care2l 3*tea din 5a+*$ o pro&pe+ime imac'lat* c*reia
aproape c*2i &im+ea g'&t'l( ;e&ig'r$ era la San :ranci&co( Sim+ea 5rig'l /n5*1'r/nd'2i
tot tr'p'l ca 'n ve1m/nt$ dar /n*'ntr' p'rta o c*ld'r* delicioa&*(
6emuritor. $entru venicie.
;e&c4i&e oc4ii( Armand /l ad'&e&e aici( Prin o3&c'ritatea v/&coa&* a vi&'l'i$ /l
a'6i&e tot'1i pe Armand
REGINA DAMNAILOR 151
&p'n/nd'2i &* r*m/n* acolo( Armand /i &p'&e&e c* acolo era /n &ig'ran+*(
Aici(
U1ile de &ticl* care oc'pa' tot peretele op'& era' larg de&c4i&e( Iar camera /n
&ine$ 3ogat*$ 3ine mo3ilat*$ era 'n'l dintre loc'rile acelea min'nate pe care n'mai
Armand 1tia &* le de&copere 1i pe care le i'3ea at/t de m'lt(
Era &'5icient &* te 'i+i la perdelele tran&parente de dantel* &'5late de v/nt( Sa' la
motiv'l de pene al3e c/rlion+ate$ &clipitoare$ din covor'l de A'3L&&on( Se ridic* /n
picioare 1i ie1i pe tera&*(
C +e&*t'r* de ram'ri &e ridica /ntre el 1i cer'l 'med$ &clipitor( :r'n6i1'l +eap*n al
'n c4iparo&( Iar acolo$ .o&$ printre ram'ri$ &e 6*rea pod'l Golden Gate( Pe l/ng*
imen&ele t'rn'ri$ ca 'n 5'm gro&$ al3$ pl'tea' 5'ioare de cea+*$ care /ncerca' &*
/ng4it* pilonii$ ca3l'rile$ apoi &e di&per&a'$ iar pod'l$ pe care circ'la+ia n' &e oprea
niciodat*$ &clipea din no' c' toate l'minile l'i$ ce p*rea' &* con&'me cea+a(
Ce &plendoare$ tot &pectacol'l ace&ta7 9i cont'r'l /nt'necat al colinelor din
dep*rtare$ acoperite c' o mantie de l'mini( A4$ dar era &'5icient &* &e 'ite la c/te 'n
am*n'nt acoperi1'rile 'de care &e /ntindea' /n&pre vale &a' ram'rile nod'roa&e din
5a+a oc4ilor( Era ca o piele de ele5ant coa.a a&ta de copac$ ca pielea 'nei vie+'itoare(
6emuritor... pentru venicie.
1i trec' degetele prin p*r 1i &im+i o 5'rnicare pl*c't*( Sim+ea 'rma degetelor pe
cre1tet c4iar 1i d'p* ce /ndep*rta&e m/na( -/nt'l /l /n+epa min'nat( 1i aminti de ceva(
8*g* m/na /n g'r* &* /1i pip*ie caninii( A4a$ era' min'nat de l'ngi 1i de a&c'+i+i(
Cineva /l atin&e( Se /ntoar&e at/t de i'te$ c* aproape /1i pierd' ec4ili3r'l( Tot'l era
5anta&tic de di5erit7 Se controla$ apoi$ c/nd /l v*6' pe Armand$ &im+i c*2i vine &*
pl/ng*( C4iar 1i /n cea mai deplin* 'm3r*$ oc4ii l'i Armand &clipea' c' o l'min*
vi3rant*( Pe 5a+* p'rta
152 ANNE RlCE
e?pre&ia drago&tei celei mai pro5'nde( ntin&e m/na c' gri.* 1i2i atin&e genele(
Sim+ea dorin+a &*2i ating* liniile 5ine care i &e de&ena' pe 3'6e(F Armand /l &*r't*(
ncep' &* trem're( Contact'l c' g'ra acea&ta$ at/t de rece$ de m*t*&oa&*$ p*rea 'n
&*r't &c4im3at /n minte$ avea p'ritatea electric* a 'n'i g/nd7
Gai /n*'ntr'$ novicele me'$ &p'&e Armand( Avem la di&po6i+ie mai p'+in de2o
or*(
;ar ceilal+i(((
Armand 5'&e&e plecat pentr' a a5la ceva important( ;e&pre ce era vor3a,
%'cr'rile groa6nice care &e2nt/mpla'( Ad*po&t'rile di&tr'&e de 5oc( Tot'1i$ /n
moment'l acela nimic n' conta mai m'lt pentr' el dec/t c*ld'ra pe care o &im+ea /n
corp$ &en6a+ia de 5'rnic*t'ri c/nd &e mi1ca(
Se ad'n* /n gr'p'ri$ complotea6*$ &p'&e Armand( -or3ea oare c' gla& tare,
Pro3a3il c* da( ;ar ce clar i &e a'6ea vocea7 Se tem c' to+ii de di&tr'gerea total*$ dar
la San :ranci&co n' &2a /nt/mplat /nc* nimic( Unii 6ic c* %e&tat e cel care a 5*c't toate
ororile a&tea$ ca &*2i ad'ne pe to+i l/ng* el( Al+ii &p'n c* e opera l'i )ari'& &a' c4iar a
gemenelor( Sa' a Celor Ce Tre3'ie P*6i+i$ care da' lovit'rile a&tea c4iar de2acolo de
'nde a' &anct'ar'l$ 5iind 5oarte p'ternici(
Gemenele7 Sim+i iar c'm /l /nv*l'ie 3e6na vi&'l'i$ tr'p'l de 5emeie$ lip&a lim3ii$
&im+i din no' cea mai pro5'nd* teroare( N'mai c* ac'm nimic n'2l mai p'tea atinge(
Nici vi&ele$ nici intrigile( Era copil'l l'i Armand(
;ar toate a&tea vor tre3'i &* a1tepte$ &p'&e 3l/nd Armand( Tre3'ie &* vii c'
mine 1i &* 5aci ce &p'n e'( Tre3'ie &* /nc4eiem ce am /ncep't(
S* /nc4eiem,
Se termina&e( Se &im+ea ren*&c't(
Armand /l ad'&e /n*'ntr' din v/nt( -*6' re5le?ele 3arelor de alam* de la pat$ o
va6* ornamentat* c' dragoni a'rii /i p*r' animat*( Pian'l c' coad* parc* 6/m3ea din
toate clapele( ;a$ p'ne m/na$ &imte 5ilde1'l$ &imte ci'c'rii de cati5ea de la a3a.'r'l
l*mpii(((
REGINA DAMNAILOR 153
9i m'6ica$ de 'nde venea m'6ica a&ta, Se a'6ea o trompet* c/nt/nd o 3'cat*
melancolic* de .a66( Se opri captivat de melodia a&ta tri&t*$ /n care notele &e topea'
'nele /n altele( Era incapa3il &* &e mi1te /n clipa aceea( Ar 5i dorit &*2i &p'n* l'i
Armand c* /n+elegea tran&5orm*rile prin care trecea$ dar n' p'tea 5ace altceva dec/t &*
&e la&e p*tr'n& de &'netele acelea 5r/nte(
ncerc* &*2i m'l+'mea&c* pentr' m'6ic*$ dar iar*1i$ propria l'i voce /i p*r'
nea1teptat de ci'dat* era mai a&c'+it*$ dar mai r*&'n*toare( P/n* 1i lim3a 1i2o
&im+ea alt5el$ iar a5ar*$ cea+a$ 'it*2te la ea$ m*t'ra ac'm tera&a$ 1tergea noaptea c'
tot'l7
Armand avea r*3dare( Armand /n+elegea( Armand /l cond'&e /ncet prin camera
/nt'necat*(
Te i'3e&c$ /i &p'&e ;aniel(
E1ti &ig'r, r*&p'n&e Armand(
A&ta /l 5*c' &* r/d*(
Ie1ir* pe 'n coridor l'ng( C &car* &e pierdea /n 'm3ra de .o&( 8al'&trada era
l'&tr'it*( Armand /l /ndemna &* /nainte6e( Iar l'i /i venea &* &e 'ite la covor'l de &'3
picioare$ era 'n 1ir /ntreg de medalioane c' crini( Armand /l /mpin&e /ntr2o camer*
l'minat* ca 6i'a(
Inten&itatea l'minii /i t*ie$ p'r 1i &impl'$ re&pira+ia( Canapele de piele .oa&e$
&ca'ne$ &tr*l'cea'( A4$ dar ta3lo'l de pe perete7
C/t de vii p*rea' &il'etele din ta3lo'$ 5ig'ri c' o 5orm* nede5init* care$ de 5apt$
era' doar imen&e pete de c'loare$ gal3en inten&$ ro1'( Tot ce p*rea vi' era c4iar vi'$
tot'l era per5ect c' p'tin+*( ;ac* pictai 5iin+e 5*r* 3ra+e$ /not/nd /ntr2o mare de c'lori$
a1a le era dat &* e?i&te pentr' totdea'na( Care te p'tea' 1i privi c' oc4ii aceia mici$
/mpr*1tia+i, Sa' vedea' doar rai'l 1i iad'l propri'l'i lor t*r/m &tr*l'citor$ at/rnate pe
perete c' o 3'cat* de &/rm* r*&'cit*,
;oar la g/nd'l ace&ta$ la a'6'l pl/ngerii g't'rale a trompetei$ 1i2i venea &* pl/ng*$
dar tot'1i n' pl/ngea( naint/nd$ &im+i&e /n n*ri o arom* p'ternic*$ e?citant* la c'lme(
;oamne$ a&ta ce mai era, Tot corp'l i &e /ncorda
154
ANNE RICE
ine?plica3il( 8r'&c /1i d*d' &eama c* drept /n 5a+a l'i era o copil*(
St*tea pe 'n &ca'n a'rit$ privind'2l$ avea gle6nele /ncr'ci1ate$ iar p*r'l ca&tani' /i
l'cea /n .'r'l 5e+ei palide( Era /m3r*cat* prea &'3+ire$ iar 4ainele era' cam m'rdare(
Pro3a3il 5'gi&e de2aca&* doar /n 3l'gii g*'ri+i 1i2ntr2o c*ma1* m'rdar*( Ce ta3lo'
/nc/nt*tor de 5'gar*$ n'2i lip&ea' nici pi&tr'ii de pe 5a+*$ nici r'c&ac'l negr' &lino& de
la picioare( ;ar ce 5orm* &'per3* avea' 3ra+ele mic'+e$ ce delicate /i era' picioarele7
9i oc4ii$ ce oc4i c*pr'i avea7 R/dea aproape 5*r* 6gomot$ dar n' era 'n r/& ve&el$
parc* venea de la 'n ne3'n( Avea 1i 'n &'net &ini&tr'$ ce ci'dat7 /1i d*d' &eama c*2i
l'a&e 5a+a /ntre m/ini$ iar ea /i &'&+inea$ 6/m3itoare$ privirea$ o3ra.ii 5ier3in+i color/nd'2
i2&e '1or din timiditate(
S/ngele$ acela era miro&'l7 /i ardea' degetele( ;oamne$ /i vedea p/n* 1i venele de
&'3 piele7 Iar 6gomot'l inimii$ 1i pe acela /l a'6ea( Era din ce /n ce mai p'ternic$
&'na((( lic4id( Se d*d' /napoi(
;'2o$ d'2o de2aici7 &trig* el(
E pentr' tine$ 1opti Armand( Ia2o imediat(
"
PGAO)AN$ PGAO)AN A% )EU
6u st nimeni s asculte.
#cum e potrivit s cni,
aa cum face pasrea,
nu pentru o palm de loc
ori pentru ai impune puterea,
ci pentru propria mplinire.
' lsm s se nasc ceva
din nimic.
STAN RICE
din FTe?a& S'iteF
4od? of >or3 89:AB=
PNE /n noaptea a&ta$ noaptea a&ta /ngro6itoare$ 6i&e&e de&pre &ine$ /n gl'm*$ c*
n' 1tie nici cine e$ nici de 'nde vine$ dar c* 1tie ce2i place(
Iar ce2i pl*cea &e g*&ea de .'r /mpre.'r'l l'i> tara3ele de 5lori de la col+'ri$
cl*dirile 'ria1e de o+el 1i &ticl*$ l'minate pentr' &ear* c' 3ec'ri l*ptoa&e$ copacii$
de&ig'r$ iar3a de &'3 picioare( 9i$ de a&emenea$ toate o3iectele din pla&tic 1i metale
l'cioa&e pe care 1i le c'mp*ra la /nt/mplare> .'c*rii$ calc'latoare$ tele5oane( i pl*cea
&* le de&l'1ea&c* &en&'l$ &* le manip'le6e la per5ec+ie$ apoi &* le &trivea&c* p/n*
devenea' mingi m'lticolore c' care
1"B ANNE RlCE
p'tea &* .ongle6e &a' &* le ar'nce pe 5ere&trele largi c/nd n' era nimeni prin .'r(
i pl*cea m'6ica pentr' pian$ cinematogra5'l 1i poe6iile pe care le de&coperea /n
c*r+i(
I'3ea 1i a'tomo3ilele care con&'ma'$ ca l*mpile$ petrol'l din p*m/nt( 9i imen&ele
avioane c' reac+ie care mergea' d'p* acelea1i principii te4nice$ doar c* pe dea&'pra
norilor(
Se oprea /ntotdea'na din mer& c/nd trecea vre'n'l pe dea&'pra l'i$ pentr' a
a&c'lta vocile 1i r/&etele celor care c*l*torea'(
Cond'cerea 'nei ma1ini era 'na dintre pl*cerile cele mai e?traordinare( ntr2o
noapte cond'&e&e 'n )ercede& arginti' 5*r* nici o oprire$ pe dr'm'rile netede$ de la
Roma la :loren+a 1i apoi la -ene+ia( i pl*cea$ de a&emenea$ televi6i'nea tot
proce&'l electric legat de ea$ c' milioanele de p'ncte micro&copice de l'min*( :ig'rile
acelea prietenoa&e de pe ecran$ &plendid mac4iate$ /i +inea' companie$ vor3ind'2i /n
cea mai mare intimitate(
i pl*cea 1i roc0'l( Crice m'6ic* /i pl*cea( i pl*c'&e 5oarte m'lt c/ntec'l l'i
%e&tat FRecviem pentr' marc4i6*F( N' d*dea prea mare aten+ie c'vintelor(
)elancolia$ &'netele /n5'ndate ale 3ateriei 1i ale talgerelor /l emo+iona'( 9i2i venea &*
dan&e6e(
i pl*cea' imen&ele ma1in*rii gal3ene care repara' dr'm'rile noaptea pe l/ng*
marile ora1e$ /ncon.'rate de nen'm*ra+i m'ncitori /n 'ni5orm*< 1i a'to3'6ele c' eta.
de la %ondra 1i de&ig'r c*2i pl*cea' oamenii to+i m'ritorii ace1tia inteligen+i de
pret'tindeni(
i pl*cea &* &e plim3e noaptea prin ;ama&c 1i &*2i apar* /n minte &cene di&parate
din via+a antic* a ace&t'i ora1( Pe &tr*6i &e plim3a' romani$ greci$ per1i$ egipteni(
i pl*cea' 3i3liotecile 'nde g*&ea 5otogra5iile mon'mentelor antice prin c*r+ile
mari$ c' coper+i l'cioa&e 1i c' miro& pl*c't( :*cea el /n&'1i 5otogra5ii ale ora1elor noi
din .'r 1i 'neori re'1ea &* &'prap'n* pe&te ele imagini care2i ap*rea' /n minte( ;e
pild*$ pe&te imaginea Romei de a6i &'prap'&e&e 5ig'ri de romani /n t'nici &c'rte 1i
&an2
REGINA DAMNAILOR 157
dale$ /n loc'l celor moderni$ /m3r*ca+i /n 4ainele a&tea grele 1i di6gra+ioa&e(
A4$ era' /ntotdea'na 5oarte m'lte l'cr'ri pl*c'te /n .'r m'6ica pentr' vioar*
de 8artB0$ 5eti+ele /m3r*cate /n roc4ii al3e ca nea'a$ ie1ind din 3i&eric* la mie6'l
nop+ii$ d'p* ce c/nta&er* la &l'.3a de Cr*ci'n(
;e 3'n* &eam* c*2i pl*cea 1i &/ngele victimelor( Se2n+elegea de la &ine( A&ta nici
n' 5*cea parte din gl'ma de&pre pl*cerile l'i( )oartea n' i &e p*rea am'6ant*( 1i
p/ndea victimele /n t*cere< n' voia &* le c'noa&c*( ;oar de2i vor3ea vre'n'l 1i &c*pa
c' via+* imediat( N' era 5r'mo&$ d'p* p*rerea l'i$ &* le vor3e1ti 5iin+elor ace&tora
d'lci$ c' oc4i 3l/n6i$ pentr' ca apoi &* le 4*p*i &/ngele$ &* le r'pi oa&ele 1i &* &'gi
m*d'va$ &* le &trive1ti tr'p'l p/n* n' r*m/nea nimic din el( C*ci a1a &e 4r*nea el
ac'm$ /n mod'l ace&ta violent( N' prea mai &im+ea nevoia de a 3ea &/nge< dar /i 5*cea
pl*cere( Iar dorin+a era mai p'ternic* dec/t voin+a$ /l devora ca 'n 5oc p'ri5icator$
neav/nd nimic de2a 5ace c' &etea( Ar 5i p't't &* omoare c4iar doi2trei pe noapte(
Tot'1i$ era &ig'r$ dar a3&ol't &ig'r$ c* 1i el 5'&e&e o 5iin+* 'man* c/ndva( C* &e
plim3a&e 1i el /n mie6'l 6ilei$ c/nd 3*tea &oarele$ da$ da$ 5*c'&e a&ta c/ndva$ de1i ac'm
era &ig'r c* n' p'tea &* o mai 5ac*( Se vedea pe &ine &t/nd la o m*&'+* &impl* de lemn
1i t*ind o pier&ic* c' 'n c'+it mic de aram*( Ce 5r'mo& era 5r'ct'l din 5a+a l'i7 9i2i 1tia
g'&t'l( 9tia 1i g'&t'l p/inii 1i al 3erii( -edea c'm &clipea &oarele pe&te toat* /ntinderea
de ni&ip gal3en care &e /ntindea pe 6eci de 0ilometri a5ar*( Fntinde2te la 'm3r* 1i
dormi c/nd 3ate &oarele7F /i &p'&e&e cineva /ntr2o 6i( :'&e&e aceea oare 'ltima 6i din
via+a l'i de om, Cdi4ne1te2te$ da$ c*ci a&t* &ear*$ regele 1i regina vor ad'na toat*
c'rtea 1i &e va /nt/mpla ceva groa6nic$ ceva(((
;ar n'21i amintea c' preci6ie ce(
:*r* &* 1tie c'm$ a1a 1ti'&e$ adic* a1a &t*t'&er* l'cr'rile p/n* /n &eara aceea( Seara
aceea(((
Nici a'6ind c/ntecele l'i %e&tat$ n' /1i aminti&e( Per&ona.'l era 5a&cinant$ cam a&ta
era tot( Ce pove&te7 Un
158
ANNE RlCE
c/nt*re+ de roc0 care &e l*'da c* ar 5i 3*'tor de &/nge( C4iar dac* ar*ta de parc*
venea de pe alt* l'me dar cam la 5el ar*ta' c' to+ii la televi6or( :oarte m'l+i
oameni din l'mea ame+itoare a roc0'l'i ar*ta' ca de pe alt* l'me( Iar /n vocea l'i
%e&tat era at/ta emo+ie omenea&c*(
N' doar emo+ie< mai era 1i o enorm* am3i+ie$ de a&emenea$ omenea&c*( %e&tat
voia &* devin* ero'( ntr2'n'i din c/ntece &p'nea printre altele> F;e&l'1i+i2mi ro&t'l>
rol'l me' e r*'l U ;ac* /l .oc 3ine$ 3ine2i tot ce 5ac(F
:a&cinant( N'mai o 5iin+* 'man* p'tea &* invente6e 'n a&t5el de parado?( 9tia el
a&ta 5oarte 3ine$ de 3'n* &eam*$ c*ci 1i el 5'&e&e o 5iin+* 'man*(
E2adev*rat c* ac'm avea o percep+ie &'pranat'ral* a l'cr'rilor( A&ta a1a era(
:iin+ele 'mane n2avea' capacitatea l'i de a privi n'mai 'n mecani&m ca &*2i 1i
/n+eleag* principi'l( ;e a&emenea$ tot'l i &e p*rea Fc'no&c'tF a&ta +inea tot de
p'terile l'i &'pranat'rale( n de5initiv$ nimic n'2l &'prindea vreodat*( Nici 5i6ica
c'antic*$ nici teoriile evol'+ioni&te$ nici pict'rile l'i Pica&&o$ nici proce&'l ini+iat de
inoc'larea micro3ilor la copii tocmai pentr' a2i prote.a contra vre'nei 3oli( N'$ i &e
p*rea c* av'&e&e con1tiin+a ace&tor l'cr'ri c4iar /nainte de orice amintire de&pre &ine(
nainte de2a 5i p't't &p'ne> FG/nde&c$ deci e?i&t7F
;ar l*&/nd de o parte toate a&tea$ &e p'tea l*'da tot'1i c*21i p*&trea6* 'n 'ng4i de
vedere 'man( A&ta n2o p'tea nega nimeni( Sim+ea &'5erin+ele 'mane c' o ac'itate ci'2
dat* 1i /n5ior*toare( n+elegea ce /n&eamn* drago&tea 1i &ing'r*tatea$ a4$ da$ 1tia a&ta
mai 3ine dec/t orice$ o &im+ea 1i mai pro5'nd c/nd a&c'lta c/ntecele l'i %e&tat( ;e
aceea &e &ilea &* n' dea aten+ie vor3elor(
)ai era ceva( C' c/t 3ea mai m'lt &/nge omene&c$ c' at/t mai omene&c ar*ta el
/n&'1i(
C/nd ap*r'&e mai /nt/i /n acea&t* epoc*$ n' avea deloc o /n5*+i1are 5irea&c*( Era 'n
&c4elet re&ping*tor$ &e a5la /n Grecia pe o 1o&ea &pre Atena$ oa&ele /i era' acoperite de
vene de ca'ci'c$ iar pe dea&'pra avea 'n &trat de piele livid*( ngro6ea pe oricine l2ar
5i v*6't( To+i &e /ndep*rta'
REGINA DAMNAILOR 159
n&p*im/nta+i( ;ar el citea /n min+ile celorlal+i &e v*6'&e pe &ine a1a c'm era
v*6't /n+elegea 1i /i p*rea r*'(
%a Atena 5*c'&e ro&t de m*n'1i$ de 'n ve1m/nt larg de l/n* c' na&t'ri de pla&tic 1i
de panto5i moderni( Se 3anda.a&e$ a&t5el /nc/t &* n' i &e 6*rea&c* dec/t oc4ii 1i g'ra(
Pe&te p*r'l negr'$ n*cl*it$ /1i tr/nti&e o p*l*rie cen'1ie de 5etr'(
Camenii tot mai c*&ca' oc4ii la el$ dar n' o l'a' la goan* +ip/nd( %a l*&area nop+ii
&e &trec'ra prin m'l+imea ad'nat* /n pia+a Cmnia$ acolo n'2i d*dea nimeni nici o
aten+ie( Ce min'nat* era agita+ia modern* a ora1'l'i &tr*vec4i$ 'n centr' 'nde venea'
din l'mea /ntreag* cei dornici &* /nve+e 5ilo6o5ia 1i arta( Privea &pre Acropole 1i vedea
Partenon'l a1a c'm 5'&e&e odinioar*$ /ntreg$ per5ect$ o adev*rat* ca&* a 6ei+ei( N'
r'ina de a6i(
Grecii r*m*&e&er* oameni min'na+i$ 3l/n6i 1i /ncre6*tori$ dar p*r'l 1i c4ip'rile
era' ceva mai /nt'necate din pricina ame&tec'l'i c' &/ngele t'rce&c( N' le p*&a lor de
4ainele l'i ci'date( Era adora3il c/nd le vor3ea lim3a c' vocea l'i cald*$ calm*$ de1i
'neori c' gre1eli care2i 5*cea' &* &e pr*p*dea&c* de r/&( Corp'l i &e /ntrema /ncet'l c'
/ncet'l( Tot mai era tare ca piatra( ;ar &e &c4im3a( ntr2o noapte$ &co+/nd'21i c/rpele de
pe 5a+*$ v*6'&e c* de2ac'm avea o 5a+* ca to+i oamenii( ;eci a1a ar*ta el(
Avea oc4i mari 1i negri$ c' linii 5ine pe la col+'ri 1i pleoape cam prea netede(
G'ra pl*c't*$ 6/m3itoare( Na&'l drept$ de&enat c' delicate+e$ n'2i di&pl*cea(
Spr/ncenele /i pl*cea' mai m'lt$ drepte$ negre$ 5*r* vreo linie 5r/nt*$ 5*r* &* 5ie
&t'5oa&e ori prea /nalte( C e?pre&ie agrea3il* 1i o privire de contin'* mirare care
in&pira celorlal+i /ncredere( ;a$ da$ era 5a+a 5oarte 5r'moa&* a 'n'i t/n*r 3*r3at(
;'p* acea&t* con&tatare$ n'21i mai acoperi&e 5a+a 1i /ncep'&e &* poarte 4aine
moderne$ pantaloni 1i c*m*1i( Era tot'1i o3ligat &* &e +in* deoparte( Prea era neted 1i
al3(
1B= ANNE RlCE
C/nd /l /ntre3a' c'm /l c4eam*$ r*&p'ndea P4aLman( Ga3ar n2avea de ce(
C/ndva$ av'&e&e 1i n'mele de 8en.amin$ 1i a&ta o 1tia( Av'&e&e 1i alte n'me((( dar
c/nd, P4aLman7 Era prim'l &*' n'me$ n'mele &ecret$ cel pe care n'2l 'ita&e
niciodat*( 9tia &* de&ene6e do'* mici imagini care /n&emna' P4aLman$ dar$ de 'nde
mo1teni&e &emnele a&tea$ n' avea nici cea mai mic* idee(
P'terea pe care 1i2o de&coperea /l 'imea pe&te m*&'r*( P'tea &* &tr*3at* 6id'rile$
&* ridice 'n a'tomo3il 1i &*2l ar'nce c/t colo pe c/mp( C' toate a&tea$ era &'3+ire 1i
p*rea 5ragil( 1i p'tea &tr*p'nge m/na c' lama 'n'i c'+it 1i a&ta /i d*dea &en6a+ii
nemaipomenite7 D/1nea &/ngele( Apoi rana &e a&t'pa< ca &* &coat* c'+it'l$ tre3'ia &* o
rede&c4id*(
Nici 'n o3&tacol n'2i &t*tea /n cale( ;e parc* n' avea gre'tate o dat* ce &e 4ot*ra
&* &e ca+ere 'ndeva( ntr2o noapte$ d'p* ce &e 'rca&e pe o cl*dire /nalt* din mi.loc'l
ora1'l'i$ &e l*&a&e &e cad* ca 5'lg'l /n &trad*(
Ce &en6a+ie min'nat*7 Avea con1tiin+a di&tan+elor enorme pe care le2ar 5i p't't
parc'rge$ dac* ar 5i av't c'ra.'l( C/ndva &e ridica&e p/n* la nori$ era &ig'r( ;ar poate
c* n'(((
Avea 1i alte p'teri( C/nd &e tre6ea$ &ear* de &ear*$ a'6ea 'n concert /ntreg de voci
de prin l'mea /ntreag*( J*cea /n /nt'neric$ &c*ldat de &'net'l vocilor( A'6ea vor3e
grece1ti$ engle6e1ti$ romKne1ti$ 4indi( A'6ea r/&ete$ +ipete de d'rere( ;ac* era
nemi1cat$ a'6ea 1i g/nd'rile 'n torent con5'6$ dement$ care2l /n&p*im/nta( N' /1i
d*dea &eama de 'nde venea' vocile( Cri c'm &e 5*cea c* o voce &e ridica pe&te
celelalte( Era ca 1i c'm ar 5i 5o&t ;'mne6e' 1i a&c'lta r'g*ci'nile credincio1ilor(
;in c/nd /n c/nd$ di&ting/nd'2&e per5ect de celelalte$ /i a.'ngea' la 'rec4i 1i voci
de nem'ritori( Al+ii ca el$ prin .'r$ care g/ndea'$ &im+ea'$ trimitea' &emnale de alarm*(
Dipetele lor p'ternice$ /ndep*rtate$ argintii$ era' '1or de &eparat din vacarm'l 'man(
;ar a&ta /i provoca doar &'5erin+*( i ad'cea aminte nede&l'1it c* ar 5i 5o&t /nc4i&
/ntr2'n loc /nt'necat$ 'nde
REGINA DAMNAILOR 161
n2av'&e&e drept tov*r*1ie dec/t voci$ timp de 5oarte m'lt* vreme( ;e &paima
&im+it* at'nci n' dorea &* /1i amintea&c*( S/nt l'cr'ri pe care vrem &* le 'it*m( Ca de
pild* c* ai 5o&t ar& ori /ngropat de vi'( Sa' &*2+i aminte1ti tot ce +i &2a /nt/mplat 1i &* te
p'i pe pl/n&$ &* ver1i lacrimi 5ier3in+i de amar 1i c4in(
;a$ da$ i &e /nt/mpla&er* tot 5el'l de nenorociri( )ai 5'&e&e pe p*m/nt /n alte
epoci$ c' alte n'me( ;ar av'&e&e ve1nic caracter'l ace&ta 3l/nd 1i optimi&t$ ve1nic
i'3i&e tot'l( Era oare 'n &'5let migrator, N'$ av'&e&e ve1nic acela1i tr'p( ;e a&ta era
at/t de '1or$ at/t de p'ternic(
Inevita3il$ &e 3aricada contra vocilor( ;e 5apt$ /1i aminti&e de2'n vec4i &5at> Pe cei
care n' /nva+* &* &e i6ole6e de 6gomote /i p/nde1te ne3'nia( Ac'm /i era &impl'( %e
5*cea &* n' &e mai a'd*$ ridic/nd'2&e 1i de&c4i6/nd larg oc4ii( ;e 5apt$ a&c'ltat'l
devenea 'n e5ort( Contin'a' la ne&5/r1it 1i &e tran&5orma' /ntr2'n &ing'r 6gomot
iritant(
;incolo de ele /l a1tepta &plendoarea 5iec*r'i moment( Vt /i privea pe m'ritori$
era at/t de &impl' &* e&tompe6e g*l*gia g/nd'rilor lor( Se ap'ca &* c/nte$ de pild*$ &a'
/1i 5i?a aten+ia pe ceva la /ndem/n*( Ce lini1te 3inec'v/ntat*7 %a Roma di&trac+iile &e
pre6enta' la tot pa&'l( Ce m'lt /i pl*cea' ca&ele acelea romane 6'gr*vite /n c'lori
ro1ietice$ p*m/ntii &a' verde /nc4i&( 9i &tr*6ile /ng'&te$ pietr'ite( Era capa3il &*
cond'c* 5oarte rapid orice ma1in* pe 3'levardele pline de m'ritori neaten+i &a' p'tea
&* &e plim3e pe -ia -eneto p/n* g*&ea o 5emeie de care &* &e /ndr*go&tea&c* pentr'
c/tva timp(
Iar oamenii &ecol'l'i ace&t'ia$ at/t de de1tep+i$ /l /nc/nta'( Avea' c'no1tin+e
enorme$ de1i n' era' dec/t ni1te &impli m'ritori( ;ac*$ &* 6icem$ era a&a&inat 'n 1e5 de
&tat /n India$ /ntr2o or* tot p*m/nt'l +inea doli'( Tot 5el'l de cata&tro5e$ de inven+ii 1i
de miracole ale medicinei /m3og*+ea' min+ile celor mai 'mili oameni( Realitatea
e?i&ta cot la cot c' 5ante6ia( E?i&ta' c4elneri+e care noaptea &cria' romane$ devenind
cele3re( )'ncitorii l'a' c' /mpr'm't ca&ete video 1i &e /ndr*go&tea' de reginele
goale din 5ilme( Cei 3oga+i &e /mpodo3ea' c' 3i.'terii
1BN
ANNE RICE
5al&e$ iar cei &*raci /1i o5erea' c/te 'n diamant min'&c'l( Prin+e&ele verita3ile &e
av/nta' pe C4amp& ElL&Be& /m3r*cate /n 6dren+e decolorate c' mare art*(
A4$ c/t ar 5i vr't &* 5ie 5iin+* 'man*( %a 'rma 'rmelor$ el ce era, Iar ceilal+i c'm
ar*ta', Cei c*rora n' voia &* le a'd* vocea( N' 5*cea' parte din Prima Genera+ie$ de
a&ta era &ig'r( Celor din Prima Genera+ie n' le era deloc c' p'tin+* &* ia contact prin
telepatie( ;ar ce nai3a /n&emna Prima Genera+ie, Nici a&ta n'21i amintea7 /l c'prin&e
o mic* panic*( N' te mai g/ndi la a1a ceva( Scria poe6ii /ntr2'n caiet$ poe6ii moderne$
&imple$ dar al c*ror &til i &e p*rea c'mva c'no&c't(
Se m'ta 5*r* /ncetare din E'ropa /n A&ia )ic*$ 'neori merg/nd$ alteori ridic/nd'2
&e /n aer 1i dorind &* ateri6e6e /ntr2'n an'me loc( Cei care ar 5i vr't &* i &e ame&tece /n
via+* &'com3a' 5armec'l'i &*'$ iar 6i'a &e a&c'ndea /n loc'ri /nt'necate 5*r* &* /1i ia
prea m'lte preca'+ii( %a 'rma 'rmelor$ &oarele n'2l mai p'tea di&tr'ge( ;ar /n l'mina
6ilei n' p'tea 5ace nimic( I &e /nc4idea' oc4ii imediat ce &e vedea l'mina 6ilei( -oci$
toate vocile acelea$ ceilal+i 3*'tori de &/nge care 'rla' de d'rere$ apoi nimic( Se tre6ea
&eara$ gata &* /1i reia privit'l la &tele$ ve1nic a1e6ate /n acelea1i 5orma+ii(
P/n* la 'rm*$ prin&e c'ra.'l de2a re/nnoi e?perien+ele de 63or( C dat*$ la I&tan3'l$
&e ridic* drept /n &'&$ 'rc/nd ca 'n 3alon pe&te acoperi1'ri( :*cea t'm3e$ r/dea /n 4o2
4ote$ apoi /1i ale&e drept de&tina+ie -iena$ 'nde a.'n&e /nainte de &o&irea 6orilor( N'2l
v*6'&e nimeni( Se mi1ca m'lt prea repede ca &* 5ie m*car /ntre6*rit( Pe de alt* parte$
n' &e ap'ca de a&t5el de e?perien+e dac* ri&ca &* 5ie v*6't(
)ai avea o calitate intere&ant*( P'tea c*l*tori doar c' &pirit'l$ l*&/nd'21i corp'l /n
'rm*( 8'n$ n' era c4iar o c*l*torie de2adev*ratelea( Era ca 1i c'm ar 5i p't't &* vad*
la di&tan+*$ de parc* &2ar 5i 'itat la l'cr'ri de departe$ /ntin& lini1tit$ &e g/ndea de pild*
la 'n loc an'me$ /ndep*rtat$ pe care voia &*2l vad*$ 1i 3r'&c era c4iar acolo( E drept c*
e?i&ta' 1i m'ritori care p'tea' 5ace a&ta$ ori /n vi&$ ori c/nd era' tre.i$ dar n'mai d'p*
ce &e concentra'
REGINA DAMNAILOR 163
c' mare gri.*( Uneori trecea pe l/ng* corp'rile lor adormite 1i21i d*dea &eama c*
&pirit'l lor c*l*torea( ;ar de v*6't acele &'5lete$ n' le vedea niciodat*( N' vedea nici
5antome &a' vre'n &oi de &pirite$ de alt5el((((
;ar 1tia de e?i&ten+a lor( .7istau /n mod o3ligatori'(
1i amintea vag c*$ pe c/nd era m'ritor$ preo+ii de la templ' /i d*d'&er* &* 3ea o
po+i'ne 5oarte p'ternic* gra+ie c*reia 5*c'&e o c*l*torie de acela1i gen$ ie1i&e din
corp'l l'i 1i 'rca&e &pre 5irmament( Apoi preo+iiR /l c4ema&er* /napoi( El n' voi&e &*
revin*( Se g*&ea printre cei dragi care m'ri&er*( ;ar 1ti'&e c* era o3ligat &* &e
/ntoarc*( A&ta &e a1tepta de la el(
Era adev*rat$ 5'&e&e 5iin+* 'man*( Categoric( 1i amintea /nc* ce &en6a+ie /i
d*d'&e &'doarea de pe piept'l gol c/nd &e /ntin&e&e /n camera aceea plin* de pra5$ iar
preo+ii /i ad'&e&er* po+i'nea( i 5'&e&e 5ric*( ;ar pe at'nci era o3ligatori' pentr' to+i
&* treac* prin e?perien+a a&ta(
Poate era mai 3ine c* ac'm era ce era$ ca &* 5ie /n &tare &* 63oare c' corp c' tot(
:apt'l c* n' 1tia$ c* n' 1i amintea$ c* n' /n+elegea de ce ac'm p'tea 5ace a&t5el de
l'cr'ri 1i de ce &e 4r*nea doar c' &/nge 'man /l tort'ra pro5'nd(
%a Pari& &e d'cea &* vad* 5ilmele c' FvampiriF$ /ntre3/nd'2&e ce era adev*rat din
ele 1i ce era 5al&( Tot 5el'l de l'cr'ri i &e p*rea' 5amiliare$ dar m'lte altele era'
&t'pide( %e&tat &e in&pira&e pentr' co&t'ma+ie din 5ilmele a&tea vec4i$ /n al3 1i negr'(
)a.oritatea Fcreat'rilor /nt'neric'l'iF p'rta' acela1i co&t'm> pelerina neagr*$ c*ma1a
al3* c' pla&tron$ &'per3'l 5rac negr'$ pantalonii negri(
Ce pro&tie$ dar 5ilmele acelea /l con&ola'( %a 'rma 'rmelor$ era vor3a de 3*'tori
de &/nge$ care &e p'rta' 5r'mo&$ care i'3ea' poe6ia 1i care &'gea' &/ngele m'ritorilor(
1i c'mp*ra&e toate 3en6ile de&enate de&pre vampiri 1i t*ia&e din revi&te po6ele
'nor 5r'mo1i 3*'tori de &/nge$ ca -ampir'l %e&tat( Poate c* ar tre3'i &* /ncerce 1i el
'n co&t'm din acelea< a&ta l2ar con&ola( I2ar da impre&ia c* 5ace parte dintr2'n gr'p$
c4iar dac* ar 5i 'n'l 5ictiv(
164 ANNE RlCE
%a %ondra$ intr/nd d'p* mie6'l nop+ii /ntr2'n maga6in c'5'ndat /n /nt'neric$ /1i
g*&i&e co&t'm'l de vampir( Gain*$ pantaloni$ panto5i de lac$ o c*ma1* apretat* ca o
5oaie de papir'&$ o cravat* al3*( A4$ da$ 1i o &'per3* pelerin* neagr* de cati5ea$ c'
c*pt'1eal* de &atin al3< /i at/rna p/n* la podea(
Se r*&'ci&e c' gra+ie /n 5a+a oglin6ii( Ce l2ar 5i invidiat -ampir'l %e&tat7 9i c/nd te
g/nde1ti c* el$ P4aLman$ n' era 'n m'ritor deg4i6at /n vampir pe &cen*< el era verita2
3il$ /1i piept*na&e p*r'l negr' pentr' prima oar*( G*&i&e par5'm'ri 1i 'ng'ente /n
vitrinele de &ticl* 1i &e aran.a&e c'm &e cerea pentr' o &ear* e?cep+ional* /n ora1(
;e&coperi&e 'ndeva c/teva inele 1i 3'toni de a'r(
Ei$ da$ ac'm ar*ta 3ine$ c'm 5'&e&e c/ndva /n alte ve1minte( 9i deodat*$ cei de pe
&tr*6ile %ondrei /l adora'7 :*c'&e deci ceea ce tre3'ia( l 'rma' pe&te tot /n plim3*rile
&ale iar el 6/m3ea 1i &al'ta pe toat* l'mea 1i le 5*cea 1i c' oc4i'l din c/nd /n c/nd(
C4iar c/nd 'cidea era mai pl*c't( -ictima r*m/nea vr*.it*$ ca 1i c'm rec'no1tea
&pectr'l care o ataca$ ca 1i c'm nelegea. Se apleca$ a1a c'm 5*cea -ampir'l %e&tat /n
5ilmele de la televi6or 1i 3ea mai /nt/i c' 3l/nde+e din artera de la g/t$ /nainte de a21i
5ace victima 3'c*+ele(
;e&ig'r c* toate a&tea n' era' dec/t o gl'm*( C ma&carad* 3anal*$ care n2avea
nimic de2a 5ace c' e?i&ten+a real* a 'n'i 3*'tor de &/nge$ c' groa6nic'l &ecret de care
/1i ad'cea vag aminte din c/nd /n c/nd 1i pe care &e gr*3ea &*2l 'ite din no'( Cric'm$
pentr' moment era am'6ant &* 5ie FcinevaF &a' FcevaF(
ntr2adev*r$ moment'l era &plendid( Iar el n' avea nimic altceva dec/t moment'l(
%a 'rma 'rmelor$ 1i perioada acea&ta avea &*2i ia&* din minte$ n'2i a1a, Nop+ile a&tea$
c' toate am*n'ntele at/t de clare ac'm$ &e vor volatili6a< iar /ntr2'n viitor$ poate mai
comple? 1i mai o&til$ &e va tre6i din no' 5*r* &* /1i mai ad'c* aminte de altceva$ /n
a5ar* de propri'l n'me(
Se /ntor&e&e /n 5ine aca&*$ la Atena(
REGINA DAMNAILOR 165
R*t*cea prin m'6e' noaptea$ c' 'n m'c de l'm/nare /n m/n*$ &e 'ita la pl*cile de
morm/nt pe care era' &c'lptate &il'ete ce /l 5*cea' &* pl/ng*( :emeia moart* era a1e2
6at* mor+ii avea' /ntotdea'na acea&t* po6i+ie 1i /ntindea 3ra+ele &pre copil'l
l*&at /n 'rm*$ /n 3ra+ele 3*r3at'l'i( i revenea' /n minte n'me$ de parc*2l atingea'
ni1te liliecii( $leac n .gipt! acolo o si aminteti. ;ar n' &e p'tea 4ot*r/( Era prea
c'r/nd pentr' a dori din no' ne3'nia 1i 'itarea( %a Atena &e &im+ea /n &ig'ran+*$
r*t*cind prin vec4i'l cimitir de l/ng* Acropole$ 'nde n' mai era nici o &tel* pe
morminte< n'2i p*&a de 6gomot'l circ'la+iei din apropiere$ p*m/nt'l era &'per3 aici( 9i
apar+inea /nc* mor+ilor(
1i proc'ra&e o gardero3* /ntreag* de vampir( 1i c'mp*ra&e p/n* 1i 'n co1ci'g$
dar n'2i pl*cea &* &e 3age /n*'ntr'( )ai /nt/i$ pentr' ca n' avea 5orma tr'p'l'i
omene&c co1ci'g'l *&ta$ apoi$ pentr' c* pe capac n' era nici o 5a+* &c'lptat* 1i nici
in&crip+ii care &* g4ide6e &'5let'l cel'i mort( N' era c'viincio&( A&ta era mai degra3*
'n &oi de c'5*r pentr' 3i.'terii$ d'p* p*rerea l'i( ;ar pentr' c* era vampir$ &e g/ndea
el$ e mai 3ine &*2l ai3*$ m*car de 4a6( )'ritorii care era' invita+i aca&* /l adora'( %e
&ervea vin ro1' ca &/ngele /n pa4are de cri&tal( %e recita F8alada 3*tr/n'l'i marinarF
&a' le c/nta c/ntece /n lim3i ci'date$ nec'no&c'te lor$ pe care le adora'$ de a&emenea(
Uneori le citea propriile l'i poe6ii( Ce m'ritori &impatici7 Co1ci'g'l &ervea de
3anc4et* de 1e6't /n apartament'l /n care n' mai era nici o alt* mo3il*(
ncet'l c'2ncet'l$ c/ntecele c/nt*re+'l'i american$ care21i 6icea -ampir'l %e&tat$
/ncep'&er* &*2l t'l3're( N'2l mai di&tra'( Nici 5ilmele vec4i n'2l mai di&tra'( Iar
-ampir'l %e&tat c4iar /l deran.a( Ce 3*'tor de &/nge 1i2ar permite &* vi&e6e acte de
p'ritate 1i de c'ra., 9i pe 'rm*$ ton'l c/ntecelor era at/t de tragic(
8*'tor de &/nge((( Uneori$ c/nd &e tre6ea$ &ing'r pe podea'a apartament'l'i /ncin&
1i neaeri&it$ o dat* c' 'ltimele lic*riri ale 6ilei /nc* vi6i3ile prin perdelele de la
5ere&tre$ &im+ea c'm p*r*&e1te 'n vi& ap*&*tor$ /n care n'
1BB
ANNE RlCE
&e a'6ea' dec/t gemete 1i &c/ncete de d'rere( ntr2'n pei&a. noct'rn 5antomatic$
'rm*ri&e do'* 5emei c' p*r'l ro1' care &'5eri&er* o nemaipomenit* nedreptate$ do'*
&'per3e gemene pe care /ncerca /n 6adar &* le a.'ng* din 'rm*( ;'p* ce &olda+ii /i
t*i&er* lim3a$ ro1cata din vi& le2o &m'l&e&e din m/ini 1i o /ng4i+i&e( C'ra.'l ei /i
'imi&e(((
A4$ n' te mai 'ita la a1a ceva7
l d'rea' o3ra.ii$ de parc* pl/n&e&e 1i el$ de parc* av'&e&e &en6a+ia de &'5erin+*(
:*r* gra3*$ redevenea calm( Uit*2te la lamp*( Uit*2te la 5lorile gal3ene( Nimic altceva
/n .'r( ;oar Atena$ c' 0ilometrii ei de &tr*6i pe care &e2n1ir'ia' cl*diri identice$
ornamentate c' &t'cat'ri$ apoi imen&'l templ' /n r'in* de pe deal$ domin/nd tot'l$ /n
ci'da aer'l'i /m3/c&it( Sear*( Cra divin* la care toat* l'mea &e gr*3ea$ ie1ea' c' miile
de la l'cr'$ &e /ng4e&'ia' pe &c*rile r'lante$ co3ora' la metro'( Pia+a SLntagma era
plin* de lene1ii 3*'tori de vin &a' de '6o$ &'5erind din ca'6a c*ld'rii per&i&tente c4iar
1i &eara( Acolo era' 1i c4io1c'rile care vindea' revi&te 1i 6iare venite din l'mea
/ntreag*(
ncet* &* mai a&c'lte m'6ica -ampir'l'i %e&tat( N' &e mai d'cea prin 3ar'rile
americane 'nde &e a'6ea' c/nte2cele l'i( C/nd &e2nt/lnea c' vre'n &t'dent care p'rta la
3r/' 'n mic ca&eto5on porta3il$ &e2ndep*rta de el(
Apoi$ /ntr2o &ear*$ /n inima pie+ii Pla0a$ printre l'minile 1i 6gomotele de la
re&ta'rante$ v*6' c/+iva 3*'tori de &/nge care &e gr*3ea' prin m'l+ime( I &e opri inima
/n piept( Sing'r*tatea 1i 5rica /l cople1ea'( R*ma&e parali6at( Apoi &e l'* d'p* ei pe
&tr*6ile a3r'pte$ intr/nd &i ie1ind din diver&e &*li de dan&$ 'nde 'rla' mega5oanele( i
&t'die c' aten+ie c'm &e &trec'ra' /n gra3a lor printre t'ri1ti$ 5*r* &*2i &imt*(
;oi 3*r3a+i 1i o 5emeie /n co&t'me '1oare de m*ta&e neagr*( :emeia avea /n
picioare &andale incomode c' toc /nalt( P'rta' oc4elari c' oglind*$ argintii< 1optea'
/ntre ei$ apoi i63'cnea' /n r/&ete a&c'+ite< plini de 3i.'terii 1i par5'ma+i$ /1i e?4i3a'
&tr*l'cirea &'pranat'ral* a ten'l'i 1i a pletelor(
REGINA DAMNAILOR 167
C' e?cep+ia ace&tor am*n'nte ne/n&emnate$ era' 5oarte deo&e3i+i de el( Corp'l lor
n' p*rea &* 5ie prea d'r$ nici n' avea' pielea a1a de al3*( Era' 5*c'+i /nc* din 5oarte
m'lte +e&'t'ri 'mane$ era' ni1te cadavre animate /nc*( Un ro6 /n1el*tor 1i 5*r* nici o
p'tere( 9i ce mare nevoie avea' de &/nge( C4iar /n moment'l acela &'5erea' c'mplit$
/i tort'ra &etea de &/nge( Pro3a3il c* a&ta le era &oarta /n 5iece noapte( C*ci &/ngele
tre3'ia &* /1i contin'e l'cr'l a&'pra t't'ror +e&'t'rilor acelora moi( N' doar &* le
/n&'5le+ea&c*$ dar &* le 1i tran&5orme /n altceva$ printr2'n proce& 5oarte lent(
n ce2l privea$ +e&'t'rile l'i &e tran&5orma&er* de m'lt* vreme( N' mai avea nici
'rm* de +e&'t omene&c( ;e1i po5ta de &/nge /i r*m*&e&e$ n' mai avea nevoie de el
pentr' marea &c4im3are( 1i d*d' &eama c* pe el &/ngele doar /l /nviora$ /i &porea
capacit*+ile telepatice$ dar'l 63or'l'i &a' p'terea de a c*l*tori /n a5ara corp'l'i$ ori
acea 5or+* 5i6ic* prodigioa&*( A4$ ac'm /n+elegea7 ;eveni&e o ga6d* per5ect* pentr'
acea&t* energie 5*r* n'me care /i tran&5orma pe to+i(
;a$ e?act a1a era( Ei era' c' m'lt mai tineri$ a&ta era( Ei de2a3ia /1i /ncep'&er*
c*l*toria &pre nem'rirea vampiric*( Care n'21i amintea 1i el(((, Ei 3ine$ n' prea /1i
amintea$ dar tia c* era' novici$ poate n2avea' nici m*car o &'t* &a' do'* de ani7 Era
v/r&ta cea mai prime.dioa&*$ c/nd p'tea' c*dea prad* ne3'niei$ dac* n' c'mva era'
di&tr'1i de al+ii mai p'ternici$ dac* n' era' 5ereca+i /n cripte &a' ar1i$ &a' ceva de
gen'l ace&ta( :oarte m'l+i n' trecea' de v/r&ta a&ta( ;ar el de c/nd e?i&ta oare$ el care
era din Prima Genera+ie, ;oar la g/nd'l ace&ta 1i i &e 5*cea ame+eal*7
Se opri l/ng* 6id'l v*r'it al 'nei gr*dini$ /ntin&e m/na /n &'& 1i ap'c* o creang*$
5r'n6ele r*coroa&e /i atin&er* 5a+a( 8r'&c$ &e &im+i invadat de 'n val de tri&te+e$ o
tri&te+e m'lt mai teri3il* dec/t 5rica( Apoi a'6i pe cineva +ip/nd$ n' /n .'r$ ci /n cap'l
l'i( Cine era, Stop7
168
ANNE RlCE
Ei 3ine$ el n' avea de g/nd &* le 5ac* vre'n r*' copiilor *&tora 5ragili7 N'$ ar 5i
dorit doar &*2i c'noa&c*$ &*2i /m3r*+i1e6e( %a 'rma 'rmelor$ &/ntem din aceea1i
5amilie$ 3*'tori de &/nge$ 1i voi$ 1i e'7
;ar pe m*&'r* ce &e apropia$ tot tran&mi+/nd'2le /n t*cere &al't'l l'i e?'3erant$ /i
v*6' /ntorc/nd'2&e &pre el 1i privind'2l c' 5e+e /ngro6ite( C l'ar* la goan*( Co3or/r* pe
ni1te &tr*d'+e /ntortoc4iate de pe coa&ta deal'l'i$ &e /ndep*rtar* de pia+a Pla0a$ nimic
din ce le2ar 5i &p'&$ nimic din ce2ar 5i 5*c't n'2i p'tea opri(
R*ma&e pe loc$ t*c't$ /nd'rerat c'm n' mai 5'&e&e niciodat*( Apoi &e /nt/mpl*
ceva ci'dat 1i teri3il( Se l'* d'p* ei p/n* /i v*6' din no'( Se /n5'ria&e$ &e /n5'ria&e
5oarte tare( ' fii blestemai ' fii pedepsii c mai fcut s sufr) 8r'&c$ &im+i c'm
porne1te ceva din el$ c4iar din 5r'nte$ av' 'n 5el de &pa&m /ng4e+at c4iar &'3 o&'l
5r'n+ii( In&tantane'$ acea&t* ra6*$ ca o lim3* invi6i3il*$ /l i63i pe cel din 'rm* dintre
cei trei$ pe 5emeie$ iar corp'l ei i63'cni /n 5l*c*ri(
R*ma&e &t'pe5iat( Tot'1i$ /n+elegea ce &e2nt/mpla&e( C p*tr'n&e&e c' o energie
direc+ionat* preci&( Prod'&e&e o &c/nteie /n &/ngele ei p'ternic$ &/nge com3'&ti3il$ ca 1i
al l'i$ iar &c/nteia &e propaga&e /n tot corp'l prin circ'it'l &angvin( )erg/nd p/n* la
m*d'va &pin*rii$ 5*c'&e ca /ntreg'l tr'p &* e?plode6e( n c/teva &ec'nde /nceta&e &*
mai e?i&te(
;oamne7 El 5*c'&e a&ta7 /nd'rerat 1i terori6at$ r*ma&e 'it/nd'2&e la 4ainele 5*r*
con+in't$ near&e$ dar /nnegrite 1i p*tate de o materie v/&coa&*( R*m*&e&e doar ni1te p*r
pe pietre$ dar 1i acela ardea c' 'n 5'm gro&(
Poate c* /l /n1ela' oc4ii( ;ar n'$ era clar c* el o 5*c'&e( Sim+i&e ce 5ace( Iar ei /i
5'&e&e /ngro6itor de 5ric*7
9ocat$ &e re/ntoar&e /n t*cere aca&*( 9tia c* n' mai 5olo&i&e 5or+a a&ta niciodat*$ c*
nici n' 5'&e&e con1tient c* o are( C avea oare n'mai de p'+in* vreme$ datorit*
metamor5o6ei de &ecole$ care2i '&ca&e total cel'lele$ care2l 5*c'&er* la 5el de al3 1i de
tare ca alveolele 'n'i c'i3 de vie&pi,
REGINA DAMNAILOR 169
Sing'r /n apartament$ c' 3e+i1oare de t*m/ie 1i l'min*ri aprin&e &pre con&olare$ /1i
p*tr'n&e iar m/na c' lama de c'+it$ &* vad* c'm +/1ne1te &/ngele( Era gro& 1i 5ier3inte$
&e 5*c'&e o 3alt* &tr*l'citoare pe ma&* la l'mina l*mpii$ de parc* era ceva vi'( ;e
5apt$ c4iar era7
Se &t'die apoi /n oglind*$ /1i d*d' &eama c*$ d'p* at/tea &*pt*m/ni de v/n*toare
/nc*p*+/nat* 1i de 4ran* imp'&*$ ten'l l'i p*rea 3ron6at( C3ra.ii avea' o n'an+*
g*l3'ie$ 3'6ele p*rea' ro6( C' toate a&tea$ era ca o piele de 1arpe a3andonat* /ntre
pietre> era mort$ '1or 1i tare$ doar c* prin el circ'la 5*r* /ncetare &/nge( S/nge 3le&te2
mat( ;ar creier'l$ a4$ creier'l$ c'm ar*ta oare ac'm, Era tran&l'cid$ ca o 3'l* de
cri&tal prin care &e vedea' vini1oarele de &/nge merg/nd prin toate compartimentele,
P'terea acolo re6ida$ n'2i a1a$ p'terea 1i arma l'i invi6i3il*(
Plec/nd din no'$ /1i e?er&a acea&t* no'* de&coperire pe animale$ mai c' &eam* pe
pi&ici$ pe care$ n' 1tia din ce motiv$ n' p'tea &* le &'5ere era' ni1te creat'ri ale r*'2
l'i 1i pe 1o3olani$ de care to+i oamenii &/nt de6g'&ta+i( N' &e mai prod'cea acela1i
5enomen( %e omora c' ra6a aceea ca o lim3* invi6i3il* de energie$ dar n' l'a' 5oc( %e
cr*pa inimile 1i creier'l$ dar &/ngele lor n' era com3'&ti3il( A1a c* n' ardea'(
Era 5a&cinat$ dar$ /n acela1i timp$ oripilat de e?perien+ele a&tea( FCe &'per3 &'3iect
de &t'di' a1 p'tea 5i7F m'rm'r* el$ c' oc4ii 3r'&c plini de lacrimi( )antalele$
cravatele al3e$ 5ilmele c' vampiri$ ce p'tea' /n&emna toate a&tea pentr' el, .l cine
era, n definitiv0 Era 3'5on'l 6eilor$ 'n vaga3ond etern$ care n'21i amintea dec/t de
diver&e momente ale ve1niciei, Apoi v*6' /ntr2o vitrin* 'n a5i1 enorm repre6ent/nd'2l
pe -ampir'l %e&tat$ care parc* r/dea de el< &e /ntoar&e imediat pe c*lc/ie$ dar o ra6* de
energie di&tr'&e&e de.a vitrina(
A4$ ce 5r'mo&$ ce 5r'mo&7 ;a+i2mi p*d'rea$ &telele( n noaptea aceea &e ridica&e
5*r* 6gomot dea&'pra p*m/nt'2l'i 1i 63'ra&e p/n* la ;elp4i( Co3or/nd pe iar3a 'med*$
porni pe .o& &pre loc'l 'nde 5'&e&e c/ndva oracol'l$ &pre r'inele templ'l'i(
1!=
ANNE RICE
;ar n' &e p'tea decide &* p*r*&ea&c* Atena( Tre3'ia &*2i g*&ea&c* pe cei doi
3*'tori de &/nge$ &* le e?plice c* /i p*rea r*'$ c* n' va mai 5olo&i niciodat*$ niciodat*
p'terea aceea /mpotriva lor( Avea nevoie de 'n r*&p'n& de2al lor7 Tre3'ia &* r*m/n* c'
el7 Era 4ot*r/t(
n noaptea 'rm*toare$ /nc* de la tre6ire /ncerc* &* le capte6e vocile( ;'p* vreo
or* /i a'6i ridic/nd'2&e din mormintele lor( Ad*po&t'l le era /ntr2o ca&* din pia+a Pla0a$
la parter'l c*reia &e a5la 'n re&ta'rant 6gomoto&$ plin de 5'm( Ei dormea' /n pivni+ele
de acolo pe&te 6i$ /1i d*d' el &eama$ iar noaptea &e ridica' &* &e 'ite la m'ritorii care
venea' la re&ta'rant &* c/nte 1i &* dan&e6e( Re&ta'rant'l &e n'mea %amia$ vec4i'l
c'v/nt grec care /n&emna vampir$ c4itarele electrice intona' m'6ic* vec4e grecea&c*$
tinerii 3*r3a+i dan&a' /ntre ei$ mi1c/nd'21i 1old'rile &ed'c*tor$ ca 5emeile$ iar vin'l
c'rgea( Pe pere+i &e g*&ea' 5otogra5ii din vec4ile 5ilme c' vampiri 8ela %'go&i
interpret/nd'2l pe ;rac'la$ palida Gloria Golden /n rol'l 5iicei l'i dar 1i a5i1e
recente repre6ent/nd 'n 3lond c' oc4ii al3a1tri$ -ampir'l %e&tat(
;eci avea' 1i ei &im+'l 'mor'l'i$ /1i 6i&e el( ;ar cei doi vampiri$ /nne3'ni+i de
d'rere 1i de 5ric*$ &t*tea' /mpre'n* c' oc4ii a+inti+i la intrare /n clipa /n care /1i 5*c' el
apari+ia( C/t de nea.'tora+i p*rea'7
N' &e mi1car* c/nd ap*r' /n '1*$ c' &patele la &trada l'minat* p'ternic( Care ce le
trec' prin minte v*6/nd'2i mantia l'ng*, C* era 'n mon&tr' co3or/t de pe a5i1ele lor$
doar ca &* le ad'c* moartea c/nd aproape nimic pe l'me n2o p'tea 5ace,
*in spre voi n pace. 6u doresc dect s v vorbesc. 6imic nu m va mai mnia.
*in spre voi..cu dragoste.
Perec4ea p*rea tran&5ormat* /n &tan* de piatr*( Apoi 3r'&c$ 'n'l din cei doi &e
ridic* de la ma&*$ 1i am/ndoi &coa&er* 3r'&c ni1te +ipete in5ernale( :oc'l /l or3i$ c'm /i
or3i 1i pe m'ritorii din .'r$ care &e repe6ir* ca ne3'nii &* ia&* din /nc*pere /n &trad*(
Cei doi 3*'tori de &/nge era' /n 5l*c*ri$ m'rea'$ parc* 5*cea' 'n dan& maca3r'$
mi1c/nd 3ra+ele 1i picioarele( Toat* ca&a l'a&e 5oc$ 3/rnele &cotea'
REGINA DAMNAILOR 171
5'm$ &ticlele e?ploda'$ &c/ntei portocalii &e ridica' p/n* la cer'l pl'm3'ri'(
El 5*c'&e a&ta, El ad'cea moartea celorlal+i$ c' &a' 5*r* inten+ie,
%acrimi de &/nge /i +/1nir* din oc4i$ c'rg/nd'2i pe c*ma1a al3* apretat*( Ridic* 'n
3ra+ pentr' a21i prote.a 5a+a c' mantia( Era 'n ge&t de re&pect 5a+* de oroarea care &e
petrec'&e &'3 oc4ii l'i$ 5a+* de &'5erin+a altor 3*'tori de &/nge(
N'$ n' p't'&e &* o 5ac* el( Se l*&* /mpin& 1i dat la o parte de m'ritorii din .'r(
-aier'l &irenelor pompierilor /i &p*rgea 'rec4ile( Clipi din oc4i$ /ncerc/nd &* vad*
ceva$ /n ci'da 5ar'rilor giratorii or3itoare(
Apoi av' 'n moment de /n+elegere 3r'&c*> n' el era acela care 5*c'&e a&ta( Pentr'
c* v*6'&e 5iin+a care o 5*c'&e7 Era acolo( C &il'et* /nv*l'it* /ntr2o mantie cen'1ie de
&to5*$ aproape invi6i3il* pe 5ond'l 'nei &tr*d'+e /nt'necate$ /l privea c' in&i&ten+*(
n clipa /n care li &e /nt/lni privirea$ ea /i pron'n+* /ncet n'mele>
P4aLman$ a4$ P4aLman al me'7
%'i i &e goli total mintea( N' mai era nimic /n ea( Ca 1i c'm ar 5i 5o&t p*tr'n& de o
l'min* al3*$ or3itoare$ care mi&t'i&e c' 5oc'l ei toate am*n'ntele( Timp de o clip*
r*ma&e &enin$ 5*r* &* mai &imt* nimic( N' mai a'6ea nici 6gomot'l celor care &e
oc'pa' de 5oc$ n' mai &im+ea nici /m3r/ncelile celor care 5'gea'(
R*ma&e c' oc4ii 5i?a+i la acea&t* &il'et*$ la acea&t* creat'r* &plendid* 1i delicat*
c'm 5'&e&e /ntotdea'na( l c'prin&e o in&'porta3il* groa6*( i revenea tot'l /n minte$
tot ceea ce v*6'&e$ ce 5'&e&e 1i ce 1ti'&e vreodat*(
Secolele i &e de&c4idea' /n 5a+*( )ileniile &e /ntindea' la ne&5/r1it$ d'c/nd'2&e
/napoi$ tot /napoi$ p/n* la /ncep't'l /ncep't'l'i( Prima Genera+ie( Ac'm /1i d*dea
&eama de tot( Trem'ra( Pl/ngea( Apoi &e a'6i e?clam/nd c' m/nia 'nei ac'6a+ii>
T'7
1!N ANNE RlCE
;eodat*$ 5' &tr*3*t't de 'n 5'lger in&tantane'$ &im+in2d'2i /ntreaga 5or+*( C*ld'ra
aceea /l i63i drept /n piept 1i2l d*d' c' c/+iva pa1i /napoi(
$e toi zeii, vrei s m distrugi i pe mine) ;ar ea n'2i p'tea a'6i g/nd'l7 Se &im+i
a6v/rlit p/n* la 6id'l v*r'it( Sim+i c* /l d'rea cap'l /n5ior*tor(
;ar contin'a &* vad*$ &* &imt*$ &* g/ndea&c*7 Iar inima /i 3*tea la 5el de reg'lat ca
/nainte( N' l'a&e 5oc7
Apoi$ concentr/nd'21i in&tantane' 5or+a$ /i r*&p'n&e ace&tei energii invi6i3ile c' o
ra6* proprie$ de o e?trem* violen+*(
Iar vrei &*2mi 5aci r*'$ )aie&tate7 &trig* el /n lim3a &tr*vec4e(
C/t de 'man* /i &'na vocea7
;egea3a /n&*( Str*d'+a era goal*( Ea di&p*r'&e(
Sa' mai 3ine 6i& /1i l'a&e 63or'l$ ridic/nd'2&e drept /n &'&$ c'm 5*c'&e 1i el
ade&ea$ dar at/t de i'te$ c* nici 'n oc4i n2o p'tea vedea( ;ar el o &im+i&e 3*t/nd /n
retragere( Se 'it* /n &'& 1i o v*6' 5*r* e5ort n' mai era dec/t o tr*&*t'r* de creion
mi1c/nd'2&e printre 5/1iile de nori al3i2cio1i c*tre ap'&(
Jgomotele din .'r /l read'&er* la realitate> &e a'6ea' &irene$ voci$ tro&net'l ca&ei
care ardea$ &tr'ct'ra de lemne care c*dea( )ic'+a &trad* era plin* de l'me< /n celelalte
re&ta'rante m'6ica nici n' &e opri&e( Se retra&e$ plec* din pia+*$ pl/ng/nd$ ar'nc/nd o
'ltim* privire loc'l'i 'nde &e ad*po&ti&er* 3*'torii de &/nge ac'm mor+i( A4$ trec'&er*
at/tea mii de ani$ nici n'2i p'tea n'm*ra$ 1i &e p'rta acela1i r*63oi(
CRE /n 1ir r*t*ci pe &tr*d'+e do&nice 1i /nt'necate(
Atena &e calma( Camenii dormea' dincolo de pere+ii de lemn( Pava.ele era'
l'cioa&e de la ro'* care c*dea ca o ploicic*( I&toria i &e g4em'ia /n &pate ca o imen&*
coc4ilie de melc$ /l /n5'nda /n p*m/nt c' gre'tatea ei de nede&cri&(
Urc*$ /n 5ine$ pe 'n deal 1i intr* /ntr2'n re&ta'rant r*coro& 1i elegant dintr2'n 4otel
5*c't n'mai din o+el 1i &ticl*( Tot'l era /n al3 1i negr'$ c'm era 1i el$ p/n* 1i &ala
REGINA DAMNAILOR 173
de dan& avea pardo&eala /n caro'ri al3e 1i negre$ me&ele era' negre$ iar
3anc4etele era' /m3r*cate /n piele neagr*(
:*r* &* &e 5ac* o3&ervat$ &e a1e6* pe o 3anc4et*$ /n pen'm3r* 1i21i d*d' 5r/' li3er
lacrimilor( Pl/n&e ca 'n pro&t$ c' cap'l c'lcat pe 3ra+(
N' /l c'prin&e ne3'nia< nici n'2l /nv*l'i 'itarea( Se plim3a prin &ecole$ revi6it/nd
loc'rile pe care le c'no&c'&e pe vremea c/nd n'21i amintea de nimic( Pl/n&e pentr' to+i
cei pe care2i c'no&c'&e 1i2i i'3i&e(
Ceea ce /l 5*cea &* &'5ere mai pre&'& de orice era &im+*m/nt'l &'5ocant al
/ncep't'l'i$ al adev*rat'l'i /ncep't$ care av'&e&e loc c4iar /nainte de acea 6i de
dem'lt c/nd &t*t'&e /ntin& /n ca&a l'i de l/ng* Nil la ora &ie&tei de pr/n6$ 1tiind c* &eara
tre3'ia &* &e pre6inte la palat(
Adev*rat'l /ncep't &e prod'&e&e c' 'n an /naintea ace&t'i moment$ at'nci c/nd
regele &*' /i por'nci&e> F;e n2a1 avea re&pect'l pe care2l am pentr' regina mea$ e'
/n&'mi m2a1 3'c'ra de ace&te do'* 5emei( A1 demon&tra c* n' &/nt vr*.itoare tem'te(
T' ai &2o 5aci /n loc'l me'(F
Retr*ia acel moment< &ting4ereala care /i c'prin&e&e pe to+i c'rtenii ad'na+i &*
privea&c*< 3*r3a+i 1i 5emei c' oc4i negri$ /m3r*ca+i /n cele mai 5ine 5'&tanele de in$ c'
per'ci ela3orate$ 'nii pitind'2&e d'p* coloanele &c'lptate$ al+ii apropiind'2&e m/ndri
de tron( Gemenele ro1cate era' /n 5a+a l'i$ &'per3ele l'i pri6oniere$ de care &e
/ndr*go&ti&e /n timp'l captivit*+ii lor( N' pot &2o 5ac( ;ar o 5*c'&e( S'3 oc4ii
c'rtenilor$ ai regel'i 1i ai reginei$ /1i p'&e&e /n .'r'l g/t'l'i marele colan de a'r al
regel'i$ ca &*2l repre6inte pe rege( Co3or/&e treptele podi'm'l'i$ 'rm*rit de privirea
gemenelor$ 1i le necin&ti&e$ 'na d'p* alta(
N' era c' p'tin+* &* mai &imt* d'rerea a&ta(
S2ar 5i t/r/t &* &e a&c'nd* /n mie6'l p*m/nt'l'i de2ar 5i av't p'terea( Ce 5ericit
5'&e&e 5*r* memorie$ ar 5i dorit &* 'ite tot'l iar( S* &e d'c* la ;elp4i$ &* r*t*cea&c*
prin iar3a par5'mat*( S* c'leag* 5loricele &*l3atice( A4$ &2or
174
ANNE RlCE
de&c4ide oare pentr' el$ c'm &e de&c4idea' la &oare$ dac* le +inea la l'mina
l*mpii,
Apoi /1i d*d' &eama c* n' mai voia &* 'ite( Se &c4im3a&e ceva< ceva
tran&5orma&e moment'l ace&ta /n ceva c' tot'l &pecial( .a &e ridica&e din &omn7 C
v*6'&e c' propriii l'i oc4i pe o &trad* /n Atena7 Trec't'l 1i pre6ent'l &e con5'nda'(
St*p/nind'21i lacrimile$ &e &pri.ini de &p*tar$ a&c'lt*$ &e g/ndi(
n 5a+a l'i &e 6v/rcolea' perec4ile$ dan&/nd pe pardo&eala ca o ta3l* de 1a4(
:emeile /i 6/m3ea'( %e p*rea oare 'n 5r'mo& Pierrot de por+elan c' 5a+a l'i al3* 1i c'
o3ra.ii m/n.i+i de pete ro1ii, Ridic* oc4ii &pre imen&'l ecran de televi6i'ne care era
in&talat pe 'n perete$ la /n*l+ime( G/nd'rile /i devenea' la 5el de p*tr'n6*toare ca
p'terea emanat* de tr'p(
Ac'm era l'na octom3rie$ dintr2'n an de pe la &5/r1i2t'l &ecol'l'i al do'*6ecilea
d'p* na1terea l'i Gri&to&( ;oar c' vreo c/teva nop+i mai /nainte le v*6'&e pe gemene
/ntr2'n vi&7 N'$ n' p'tea da /napoi( Pentr' el adev*rata &'5erin+* de2a3ia /ncepea$ dar
n' mai conta( Era mai vi' dec/t oric/nd(
1i 1ter&e 5a+a lent c' o 3ati&t* mic* de p/n6*( 1i &p*l* degetele /n pa4ar'l de vin
din 5a+*$ ca 1i c'm 1i le2ar 5i 3inec'v/ntat( C/nd ridic* oc4ii din no'$ pe ecran era
-ampir'l %e&tat$ c/nt/nd o melodie c' intona+ii tragice(
;emon c' oc4i al3a1tri$ c' p*r'l 3lond 5l't'r/nd'2i /n .'r'l cap'l'i$ c' 3ra+e
6dravene$ c' tor&'l de 3*r3at t/n*r( Se mi1ca /n ritm'l acela &incopat c' elegan+*$ avea
3'6e &ed'c*toare$ iar vocea e?prima$ c' /ngri.ite mod'la+ii$ toat* tri&te+ea c/ntec'l'i(
Iar tu mi vorbeai tot timpul acesta, nui aa0 / chemai) ,i repetai numele)
Imaginea video p*rea c* i &e 'it* drept /n oc4i$ c*2i r*&p'nde$ c* n'mai pentr' el
c/nt*$ c/nd era clar c* nici n'2l vedea( &ei &e "rebuie $zii) +egele i regina mea.
A&c'lt* de data a&ta c' aten+ie 5iece &ila3* artic'lat* c' gri.*$ pe dea&'pra &'net'l'i
al*m'rilor 1i to3elor(
REGINA DAMNAILOR 175
;oar c/nd imaginea 1i &'net'l &e &tin&er*$ &e ridic* 1i p*r*&i re&ta'rant'l$ mer&e ca
'n or3 pe coridoarele r*coroa&e de marm'r* ale 4otel'l'i 1i ie1i /n /nt'neric'l de2
a5ar*(
l c4ema' vocile$ voci ale 3*'torilor de &/nge din l'mea /ntreag*$ tran&mi+/nd
&emnal'l( -oci care e?i&ta&er* dintotdea'na( -or3ea' de nece&itatea de a &e ad'na
pentr' a preveni ori3il'l de6a&tr'( /ama cutreier l'mea( -or3ea' 1i de vi&'l c'
gemenele$ pe care n'2l /n+elegea'( Iar el 5'&e&e or3 1i &'rd la toate a&tea7
FS/nt at/tea l'cr'ri pe care nici t' n' le /n+elegi$ %e&tatF$ 1opti el(
Se 'rc* pe 'n promontori' 1i privi &pre Cra1'l S5/nt c' templele &ale din
dep*rtare$ r'ine de marm'r* l'cind /n l'mina &la3* a &telelor(
F:ii 3le&temat*$ regina mea7 1opti( Iad'l &* te /ng4it* pentr' ce ne2ai 5*c't la
to+i7F
Condamna+i la ve1nicie$ 'm3l/nd /nc* pe p*m/nt p/n* 1i /n &ecol'l ace&ta al
o+el'l'i 1i al 3en6inei$ al 6gomotoa&elor &im5onii de &'nete electronice 1i a lini1tii
circ'itelor integrate ale calc'latoarelor(
8r'&c /1i aminti de 'n alt 3le&tem$ c' m'lt mai /n5ior*tor dec/t al l'i( :'&e&e ro&tit
la 'n an d'p* groa6nic'l moment al viol'l'i celor do'* 5ete$ 5'&e&e 3le&tem'l 'rlat /n
c'rtea palat'l'i /ntr2o noapte c' &tele la 5el de /ndep*rtate 1i indi5erente ca 1i ac'm(
FIa' toate &piritele de martori$ c*ci ele c'no&c viitor'l$ at/t ceea ce va 5i c/t 1i
ce voi 5i e'> E1ti regina damna+ilor 1i a&ta vei 5i /n vecii vecilor7 Ai de&tin'l de a 5ace
n'mai r*'( ;ar /n cea&'l /n care vei a.'nge la apoge'l p'terilor tale$ e' te voi /nvinge(
Uit*2te 3ine la mine$ c*ci e' te voi r*&t'rna7F
;e c/te ori$ /n primele &ecole$ /1i ad'&e&e aminte oare de 3le&tem'l acela, /n c/te
loc'ri$ prin de1ert 1i prin m'n+i 1i prin v*ile 5ertile ale n'rilor$ le c*'ta&e pe cele do'*
&'rori c' p*r'l ro1', Printre 3ed'ini$ care le ad*po&ti&er* c/ndva$ printre v/n*torii care
/nc* mai p'rta' piei de animale$ printre loc'itorii ora1'l'i Ieri4on$ cel
1!B ANNE RlCE
mai vec4i ora1 din l'me7 ;eveni&er* /nc* de pe at'nci o legend*(
Apoi 5'&e&e atin& de 3inec'v/ntata ne3'nie< /1i pierd'&e complet memoria$ n' mai
p'rta ranc4i'n* nim*n'i$ n' mai &im+ea nici o &'5erin+*( Era P4aLman 1i n' re&im+ea
dec/t drago&te pentr' tot ce era /n .'r'l l'i$ era o 5iin+* care /n+elegea &en&'l bucuriei.
-eni&e oare cea&'l r*63'n*rii, S* 5i re6i&tat 1i gemenele c'mva prin &ecole$ ca 1i
el, /i reveni&e oare memoria tocmai /n vederea ace&t'i moment,
A4$ g/nd'l min'nat$ cople1itor$ c* a &o&it ora re/nt/lni2rii celor din Prima
Genera+ie$ c* a 3*t't cea&'l victoriei lor(
Apoi$ c' 'n 6/m3et amar$ &e g/ndi la &etea de glorie$ at/t de omenea&c*$ a
-ampir'l'i %e&tat( Da, frate, iartmi dispreul) -i eu tind spre glorie, i eu aspir s
fiu bun. 'ar prea ns c pentru noi nu se afl nici iertare, nici viitor. 6u ne
ateapt dect ceea ce vd acum, cnd privesc ruinele seculareE natere i moarte, i
suferine nenchipuite pentru noi toi.
)ai ar'nc* o 'ltim* privire ora1'l'i c'prin& de &omn$ ora1'l'i modern$ 'r/t 1i ro&
de gri.i$ 'nde 5'&e&e at/t de 5ericit$ printre nen'm*ratele morminte &tr*vec4i(
Apoi 'rc* drept /n &'& 1i /n c/teva &ec'nde 5' dea&'pra norilor( Ac'm venea
p'nerea la adev*rata /ncercare a dar'l'i min'nat pe care2l avea$ iar &entiment'l c*
avea 'n +el /l 'mplea de 3'c'rie$ oric/t de /n1el*tor ar 5i 5o&t ace&ta( C l'* &pre ap'&$
c*tre -ampir'l %e&tat$ c*tre vocile care /l implora' &* le e?plice vi&'l c' gemenele( C
l'* &pre ap'&$ tot a1a c'm 5*c'&e ea c' p'+in /nainte(
)antia i &e 'm5l* ca ni1te aripi$ aer'l pl*c't$ r*coro&$ /l /nv*l'i$ iar el i63'cni /n
r/&$ de parc* pentr' o clip* redeveni&e 5ericit'l 'it'c de mai /nainte(
B
ISTCRIA %UI @ESSE$
A )ARII :A)I%II
9I A CR;INU%UI TA%A)ASCA
6imic nu mpart morii.
&hiar dac din morminte
spre noi ntind 8v %ur,
aa el= nu inima iontind,
doar hrcile i le ntind,
partea cu care scruteaz.
STAN RICE
din FT4eir S4areF
4od? of >or3 (1A3#
#coperi chipul! mi arde privirea! a murit tinr.
@CGN QE8STER
178
ANNE RICE
iii
TA%A)ASCA
&ercettori ai $aranormalului 'ntem cu ochii n patru -i niciodat abseni.
%ondra Am&terdam Roma
@ESSE gemea /n &omn( Era o 5emeie c' tr*&*t'ri delicate$ de vreo trei6eci 1i cinci
de ani$ c' p*r ro1' l'ng 1i 3'clat( Se g4em'i&e /n pat'l de lemn c' &altea de p'5 care
era at/rnat de tavan c' patr' lan+'ri r'ginite(
Undeva /n ca&a aceea mare 3*tea o pend'l*( Tre3'ie &* &e &coale( N' mai era'
dec/t do'* ore p/n* la concert'l l'i %e&tat( ;ar n' p'tea &* le la&e pe gemene(
Era 'n epi&od no'$ care &e de&5*1'ra 5oarte repede$ d'p* ce tot vi&'l 5'&e&e
groa6nic de neclar$ ca toate celelalte /n care2i ap*r'&er* gemenele( Tot'1i$ /n+ele&e&e
c* gemenele era' din no' /n regat'l de&ertic( %e /ncon.'ra o m'l+ime amenin+*toare(
Ele ar*ta' alt5el ac'm$ era' 5oarte palide( Poate c* l'&tr'l acela 5o&5ore&cent era doar o
il'6ie$ dar d*dea' impre&ia c* &tr*l'ce&c /n &emi/nt'neric$ iar mi1c*rile le era' lente$
parc* 'rma' ritm'l 'n'i dan&( Camenii din .'r p'rta' tor+e$ iar ele &e +inea' 'na de
alta< ceva n' era deloc c'm tre3'ia$ deloc( Una din ele era ac'm oar3*(
Avea pleoapele /nc4i&e$ pielea moale 5iind ridat* 1i /n5'ndat* /n or3ite( ;a$ i &e
&co&e&er* oc4ii( Cealalt*$ de ce &coatea oare &'netele acelea groa6nice, F%ini1te1te2te$
n' te mai 63ateF$ &p'nea cea oar3*$ /n lim3a aceea vec4e pe care o /n+elegea
/ntotdea'na /n vi&( ;e la cealalt* venea 'n geam*t ori3il$ g't'ral( N' p'tea vor3i( I &e
t*ia&e lim3a7
REGINA DAMNAILOR 179
N' mai vrea' &* v*d nimic$ vrea' &* m* tre6e&c( ;ar &olda+ii /1i 5*cea' loc prin
m'l+ime$ 'rma &* &e /nt/mple ceva ori3il$ c*ci gemenele &e potolir* 3r'&c( Solda+ii le
l'ar* 1i le de&p*r+ir*(
N' le &epara+i7 N' v* da+i &eama ce /n&eamn* a&ta pentr' ele, ndep*rta+i tor+ele(
N' le da+i 5oc7 N' le arde+i p*r'l7
Car3a /ntindea m/inile d'p* &ora ei$ &trig/nd2o pe n'me> F)e0are7F )e0are$ cea
5*r* lim3*$ care n' p'tea r*&p'nde$ gemea ca 'n animal r*nit(
)'l+imea &e d*d' la o parte$ 5*c' loc p'rt*torilor 'nor 3rancarde grele$ pe care
era' ad'&e do'* &arco5age imen&e de piatr*( Era' din piatr* cioplit* 1i capac'l amin2
tea 5orma 'man*$ 5a+a$ mem3rele( Ce 5*c'&er* gemenele ca &* merite &* 5ie /nc4i&e /n
ace&te &arco5age, N' pot &* &'port a&ta$ 3rancardele p'&e pe p*m/nt$ gemenele t/r/te
c*tre ele$ capacele ridicate( N' 5ace+i 'na ca a&ta7 Cea oar3* &e l'pt* de parc* ar vedea
&cena$ dar e 3ir'it*$ e l'at* pe &'& 1i p'&* /+i &arco5ag'l de piatr*( )'t*$ terori6at*$
)e0are prive1te$ de1i ea /n&*1i e tra&* &pre cel*lalt &arco5ag( N' p'ne+i capac'l &a' +ip
e' /n loc'l l'i )e0are$ 'rl' e' pentr' am/ndo'*7
@e&&e &e ridic* c' oc4ii larg de&c4i1i( Ea +ipa&e(
Sing'r* /n toat* ca&a$ 5*r* nimeni care &* o a'd*$ +ipa&e din toate p'terile$ /nc* &e
mai a'6ea eco'l( N' &e /nt/mpl* nimic< lini1tea &e rea1tern' /n .'r'l ei$ doar pat'l
&c/r+/ia '1or$ leg*n/nd'2&e pe lan+'ri( Se2a'6ea doar c/nte2c'l p*&*relelor de2a5ar*$ din
p*d'rea dea&*< 1i2avea con1tiin+a$ /n mod ci'dat$ c* pend'la 3*t'&e ora 1a&e(
-i&'l &e e&tompa rapid( C' di&perare$ /ncerc* &*2l mai p*&tre6e$ &* revad* 'nele
am*n'nte care /i &c*pa&er*$ c'm era' /m3r*ca+i oamenii aceeia ci'da+i$ ce arme
p'rta'$ ce c4ip avea' gemenele( ;ar n' r*ma&e dec/t vra.a vi&'l'i 1i o con1tiin+*
ci'dat* a celor /nt/mplate$ o dat* c' certit'dinea c* %e&tat era legat /ntr2'n 5el de
vi&ele a&tea(
nc* &omnoroa&*$ /ntin&e m/na d'p* cea&( N' mai era vreme dac* voia &* 5ie c4iar
l/ng* &cen*$ /n marele a'ditori'$ la intrarea l'i %e&tat(
180 ANNE RlCE
Av' tot'1i o e6itare$ privind 3'c4et'l de tranda5iri al3i de pe ma&a de l/ng* pat(
A5ar*$ pe 5erea&tra de&c4i&*$ v*6' cer'l colorat /n portocali' &pre &'d( Ridic* 5oaia
care &e g*&ea l/ng* 5lori 1i o mai citi o dat*(
;raga mea$
Tocmai am primit &cri&oarea ta$ c*ci &/nt departe de ca&* 1i a d'rat ceva timp p/n*
m2a a.'n& din 'rm*( n+eleg ce 5a&cinant* +i &e pare 5iin+a a&ta$ %e&tat( )'6ica l'i e
c/ntat* 1i la Rio( Am citit de.a c*r+ile pe care mi le2ai trimi&( C'no&c 1i cercet*rile pe
care le2ai /ntreprin& /n privin+a 5iin+ei ace&teia$ pentr' Crdin'l Talama&ca( C/t de&pre
vi&ele c' gemenele$ o &* vor3im c/nd ne vedem( A' o mare importan+*( C*ci 1i al+ii a'
av't vi&e a&em*n*toare( Te con.'r$ 3a mai m'lt$ /+i ordon &* n' te d'ci la ace&t
concert( Tre3'ie &* r*m/i la Sonoma p/n* ce &o&e&c e'( Plec din 8ra6ilia imediat ce
pot(
A1teapt*2m*( Te i'3e&c(
)*t'1a ta$ )a4aret
F)a4aret$ /mi pare r*'F$ 1opti ea( N' p'tea concepe &* n' &e d'c*( 9i dac* era
cineva pe l'me care &* o poat* /n+elege$ aceea era )a4aret(
Crdin'l Talama&ca$ pentr' care l'cra de doi&pre6ece ani l'ngi$ n2o &* o ierte
niciodat* pentr' ne&ocotirea ordinelor( ;ar )a4aret c'no1tea motiv'l$ )a4aret era
motiv'l( )a4aret avea &* o ierte(
Ce ame+eal*7 Co1mar'l tot n2o l*&a /n pace( C3iectele din camer* n' &e mai
vedea' 3ine /n /nt'neric'l din camer*$ dar ap'&'l era at/t de limpede$ c* p/n* 1i
colinele parc* re5lecta' l'mina( Iar tranda5irii p*rea' aproape 5o&5ore&cen+i$ ca pielea
al3* a gemenelor din vi&(
Tranda5iri al3i$ /ncerc* &* /1i ad'c* aminte ce &e &p'nea de&pre tranda5irii al3i( C*
&e trimit la /nmorm/nt*ri( ;oar c* )a4aret n' inten+iona&e a1a ceva$ n' era c' p'tin+*(
REGINA DAMNAILOR 181
ntin&e m/na d'p* o 5loare$ dar toate petalele &e de&prin&er* 3r'&c( Ce arom*7 %e
d'&e la 3'6e 1i dintr2o dat* /i reveni /n minte o &cen* dintr2o var* de dem'lt$ c/nd o
&'rprin&e&e pe )a4aret /ntr2o camer* l'minat* doar de l'm/n*ri$ /ntin&* pe 'n pat plin
de petale de tranda5iri$ al3e$ ro6 1i gal3ene$ pe care le ad'na c' m/inile 1i 1i le pre&*ra
pe 5a+* 1i pe g/t(
C4iar v*6'&e @e&&e &cena a&ta, )'lte dintre petalele de tranda5iri i &e
ame&teca&er* /n p*r'l 3ogat$ ro1'( E?act ca al l'i @e&&e( E?act ca cel al gemenelor din
vi&$ 3ogat$ ond'lat$ 'nele 1'vi+e p*r/nd a'rii(
C &cen* dintre &'tele de mici 5ragmente de amintire pe care n' le p'tea p'ne
deloc cap la cap pentr' a recon&tit'i 'n /ntreg( ;ar n' mai conta ce21i amintea 1i ce
n'21i mai amintea din vara aceea de dem'lt( C a1tepta -ampir'l %e&tat> dac* n'
a.'ngea &* capete 'n r*&p'n&$ a.'ngea oric'm la o /nc4eiere$ a&em*n*toare c'
/nc4eierea vie+ii prin moarte(
Se ridic*( 1i p'&e .ac4eta '6at*$ care2i deveni&e ca o a do'a piele /n 'ltima
vreme$ pe&te c*ma1a 3*r3*tea&c* de&c4i&* la g/t 1i pe&te 3l'gii de toat* 6i'a( Se /nc*l+*
c' ci6mele de piele '6ate( ;*d' c' peria prin p*r(
Ac'm tre3'ia &* /1i ia la revedere de la ca&a a&ta /n care d*d'&e 3'6na diminea+*(
Plecarea o 5*cea &* &'5ere( ;ar 1i mai tare o 5*c'&e &* &'5ere 5apt'l c* veni&e(
A@UNSESE la marginea poienei /n 6ori 1i &e min'na&e /n t*cere c*$ d'p*
cinci&pre6ece ani$ ca&a era ne&c4im3at*$ c* era aceea1i &tr'ct'r* nereg'lat*$ &*pat* /n
3'6a m'ntel'i$ c' acoperi1'rile 1i coloanele tera&elor /m3r*cate /n 6orele al3a&tre( S'&
de tot$ pe .'m*tate a&c'n&e /n ver&ant'l acoperit de iar3*$ &e vedea' c/teva 5ere&tr'ici
care re5lecta' l'mina dimine+ii(
Se &im+i&e ca 'n &pion$ 'rc/nd treptele$ c' vec4ea c4eie /n m/n*( ;'p* toate
aparen+ele$ nimeni n' mai trec'&e pe aici de vreo c/teva l'ni 3'ne( Cri'nde te 'itai
doar pra5 1i 5r'n6e moarte(
182
ANNE RlCE
Tot'1i$ pe ma&* o a1tepta' tranda5irii /n va6a de cri&tal$ iar pe '1*$ prin& c' o
pione6*$ g*&i&e 'n plic con+in/nd &cri&oarea 1i c4eia cea no'*(
Cre /ntregi r*t*ci&e de colo p/n* colo prin ca&*$ revi6i2ta&e camerele$ e?plora&e(
Nici g/nd &* /1i vad* de o3o&eal*$ de 5apt'l c* 'm3la&e toat* noaptea /n ma1in*( Se
&im+i&e o3ligat* &* ia la r/nd coridoarele /nt'necate$ &* &e mi1te prin camerele acelea
&pa+ioa&e 1i cople1itoare( Niciodat* n' i &e p*r'&e /n m*&'ra a&ta c2avea de2a 5ace c'
'n palat 3ar3ar$ ale c*r'i tavane era' 5*c'te din enorme 3/rne pe care &e &pri.inea'
&c/nd'ri t*iate gro&olan 1i ale c*r'i 1emine'ri rot'nde$ de piatr*$ avea' 4orn'ri
enorme$ r'ginite$ dea&'pra(
P/n* 1i mo3ilele era' ma&ive$ me&ele din pietre de moar*$ &ca'nele 1i
3anc4etele ne5ini&ate din lemn$ /nc*rcate de perne moi$ eta.erele pentr' c*r+i$ /n
ni1e &co3ite direct /n pere+ii nev*r'i+i$ de l't(
Ca&a a&ta avea m*re+ia 'n'i palat medieval( ;iver&ele o3iecte de art* maia1e$
c'pele etr'&ce$ &tat'etele 4itite$ p*rea' la ele aca&* /n decor'l dominat de perva6'rile
late ale 5ere&trelor 1i de podelele de piatr*( Era ca o 5ort*rea+*( Te &im+eai /n &ig'ran+*
/n*'ntr'(
;oar crea+iile l'i )a4aret ad'cea' c'loare$ de parc* 1i2ar 5i e?tra&2o din copacii
1i din cer'l de a5ar*( N' le e?agera&e deloc 5r'm'&e+ea /n memorie( Pe&te tot era'
at/rnate covoare de l/n*$ moi 1i groa&e$ /n care predomina' motivele de iar3* 1i 5lori
&*l3atice$ de parc* 5iecare era pa.i1tea /n&*1i( Era' 1i nen'm*rate perne matla&ate$
5*c'te din petice$ cre/nd 5orme ci'date$ &il'ete &'3+iri 1i &im3ol'ri c'rioa&e( 9i$ /n 5ine$
enormele c'vert'ri matla&ate ag*+ate pe pere+i$ adev*rate tapi&erii moderne$ c' motive
naive$ p/raie 1i c/mp'ri$ m'n+i 1i p*d'ri$ cer'ri pe care ap*rea' /n acela1i timp 1i
&oarele$ 1i l'na$ nori magni5ici$ c4iar 1i ploaie( Era' impregnate de magia pict'rii
primitive$ miliardele de 3'c*+ele de p/n6* 5iind
REGINA DAMNAILOR 183
c'&'te c' gri.* 'na l/ng* alta pentr' a crea am*n'ntele$ de pild* &tropii ca&cadei
&a' 5r'n6a /n c*dere( @e&&e &e &im+i&e 5oarte t'l3'rat* rev*6/nd'2le(
N @URU% pr/n6'l'i$ cam /n5ometat* 1i '1or ame+it* d'p* l'nga noapte
nedormit*$ /1i 5*c'&e c'ra. &* trag* 6*vor'l de la '1a din &pate$ care cond'cea /n
camerele &ecrete$ 5*r* 5ere&tre$ din inima m'ntel'i( Pier6/nd'21i r*&'5let'l$ alerga&e pe
coridor'l &*pat /n piatr*( i 3*t'&e p'ternic inima c/nd g*&i&e ne/nc'iat* '1a 3i3liotecii
1i aprin&e&e l'minile(
A4$ ac'm cinci&pre6ece ani$ petrec'&e aici$ p'r 1i &impl'$ cea mai 5r'moa&* var*
din via+a ei( Toate avent'rile min'nate pe care le tr*i&e d'p* aceea$ v/n*toarea de 5an2
tome /n cadr'l Crdin'l'i Talama&ca$ n'2n&emna' nimic pe l/ng* vara aceea magic*$
de ne'itat(
Ea 1i )a4aret &e a5la' c4iar /n acea&t* 3i3liotec*$ 'nde d'd'ia 'n 5oc /n 1emine'(
C/t de tare o 'imi&er* 1i o /nc/nta&er* vol'mele nen'm*rate c'prin6/nd i&toria 5ami2
liei7 Era acolo toat* &pi+a F)arii :amilii$ c'm o n'mea /ntotdea'na )a4aret$ 5ir'l de
care ne +inem prin la3irint'l n'mit via+*F( C' c/t* drago&te d*d'&e .o& de pe ra5t'ri$
pentr' @e&&e$ toate vol'mele acelea 1i de&c4i&e&e toate c'ierele care con+inea' vec4i
pergamente7
n vara aceea @e&&e n' re'1i&e &* accepte toate implica+iile celor a5late( Se
in&tala&e c' /ncet'l o t'l3'rare /n ea$ c'r&'l realit*+ii o3i1n'ite parc* 5'&e&e &'&pendat$
ca 1i c'm papir'&'rile acoperite de o &criere pe care n2o p'tea cla&i5ica apar+inea' mai
degra3* 'n'i vi&( nc* de pe vremea aceea @e&&e era 'n ar4eolog c' e?perien+*( :*c'&e
&*p*t'ri /n Egipt 1i la Ieri4on( Tot'1i$ n' p't'&e de&ci5ra &crierea aceea ci'dat*(
$entru numele lui Dumnezeu, de cnd datau lucrurile acelea0
Ani /ntregi d'p* aceea /ncerca&e &* /1i ad'c* aminte ce alte doc'mente mai
v*6'&e( ntr2o diminea+*$ era &ig'r*$ intra&e /n 3i3liotec* 1i de&coperi&e o camer*
&ecret*$ /n &pate$ c' '1a de&c4i&*(
184
ANNE RICE
)er&e&e pe 'n coridor l'ng$ trec'&e pe l/ng* alte camere nel'minate( n cele din
'rm*$ de&coperi&e 'n /ntrer'p*tor 1i &e tre6i&e /ntr2o &al* imen&*$ 'n 5el de depo6it$
plin c' ta3lete de argil* pe care era' de&ene min'&c'le7 N' era nici o /ndoial*$ le
+in'&e /n m/n*7
Se mai /nt/mpla&e ceva< ceva ce n' avea deloc c4e5 &* /1i reamintea&c*( :'&e&e
pe2acolo 1i o alt* &al*, Ce 1tia &ig'r era c* d*d'&e de o &car* de metal /n &piral*$ pe
care co3or/&e p/n* la ni1te /nc*peri ce era' &*pate direct /n p*m/nt( Pe pere+i era'
c/teva 3ec'ri mic'+e 5i?ate /n vec4i 5a&'ng'ri '1oare de por+elan( Tr*&e&e de c/te 'n
l*n+i1or ca &* le aprind*(
Era &ig'r* de a&ta( Apoi de&c4i&e&e$ /n mod &ig'r$ o mare '1* din lemn de
&eW'oia(((
Ani /ntregi d'p* aceea /i tre3'i&e ca &* /1i ad'c* aminte c/te ceva$ n2avea dec/t
cr/mpeie de amintire> o camer* larg*$ c' tavan'l .o&$ mo3ilat* c' &ca'ne de &te.ar$ o
ma&* 1i c/teva 3anc4ete care p*rea' &* 5ie 5*c'te din piatr*( 9i ce mai era pe2acolo,
Ceva ce i &e p*r'&e la /ncep't ne&p'& de 5amiliar( Iar apoi(((
Apoi$ /n aceea1i noapte$ 'ita&e tot'l$ /n a5ar* de &car*( Se 5*c'&e 3r'&c ora 6ece
&eara$ ea de2a3ia &e tre6i&e$ 1i l/ng* pat era )a4aret /n picioare( )a4aret &e apropia&e
1i o &*r'ta&e( Ce &*r't min'nat$ plin de c*ld'r*< /i trimi&e&e 'n 5ior prin tot corp'l(
)a4aret /i &p'&e&e c* o g*&i&er* a5ar* l/ng* p/r/'$ adormit* /n poian* 1i c* pe la ap'&'l
&oarel'i o ad'&e&er* /n ca&*(
%/ng* p/r/', C/teva l'ni 3'ne /1i aminti&e c'm adormi&e acolo( ;e 5apt$ amintirea
era c4iar mai 3ogat*> /1i amintea de pacea 1i de calm'l p*d'rii$ de c/ntec'l apei
trec/nd pe&te pietre( ;ar de 3'n* &eam* c* l'cr'rile n' &e /nt/mpla&er* a1a$ ac'm era
convin&*(
Nici /n 6i'a de a6i$ d'p* cinci&pre6ece ani$ n' de&coperi&e care dintre amintiri
era' cele corecte( Ac'm camerele era' /nc'iate( P/n* 1i vol'mele /ngri.ite con+in/nd
i&toria 5amiliei &e g*&ea' /n do&'l 'nor vitrine /nc'iate$ pe care n2avea c'ra.'l &* le
5or+e6e(
REGINA DAMNAILOR 185
Tot'1i$ niciodat* n' av'&e&e mai m'lt* /ncredere /n ce21i amintea( ;a$ ta3lete de
argil* acoperite de de&ene c'nei5orme repre6ent/nd per&oane$ copaci$ animale( %e
v*6'&e$ le l'a&e de pe ra5t'ri 1i le ridica&e la l'mina &la3*( Scara 1i camera care o
/n&p*im/nta&e$ mai m'lt$ care o 'mpl'&e de groa6*$ da(((5'&e&er* acolo(
C' toate a&tea$ aici c'no&c'&e 'n adev*rat rai$ mai c' &eam* /n 6ilele 1i2n &erile
calde de var*$ c/nd &t*t'&e ore /n 1ir de vor3* c' )a4aret$ c/nd dan&a&e c' )a4aret 1i
c' )ael la l'mina l'nii( ;at* 'it*rii era d'rerea re&im+it* d'p* aceea$ c/nd /ncerca&e
&* /n+eleag* de ce o trimi&e&e )a4aret /napoi aca&*$ la NeH Oor0$ pentr' a n2o mai
l*&a &* revin* niciodat* /n ca&a a&ta(
;raga mea$
Adev*r'l e c* +in prea m'lt la tine( -ia+a mea ar /ng4i+i2o total pe2a ta dac*
r*m/nem /mpre'n*( +i tre3'ie li3ertate$ @e&&e$ ca &*2+i 5aci plan'rile tale$ &* /+i
reali6e6i am3i+iile$ vi&'rile(((
N' &e /ntor&e&e ca &* &cape de vec4ea tri&te+e$ ci pentr' a c'noa1te din no'$ m*car
pentr' c/teva ore$ 3'c'ria re&im+it* /n trec't(
%UPTN;U2SE c' &omn'l d'p*2amia6*$ o l'a&e pe aleea l'ng* printre &tre.ari(
-ec4ile poteci era' '1or de g*&it printre ar3orii de &eW'oia( %a 5el ca 1i poiana$ /ncon2
.'rat* de 5erigi 1i de tri5oi$ pe mal'l a3r'pt al p/r/'l'i ce c'rgea /nvol3'rat printre
pietre(
Aici o cond'&e&e o dat* )a4aret printr2'n /nt'neric total$ intra&er* /n ap* 1i apoi
'rma&er* o potec* din pietre( )ael le a.'n&e&e din 'rm*( )a4aret /i t'rna&e ni1te vin
1i c/nta&er* /mpre'n* 'n c/ntec pe care @e&&e n' 5'&e&e /n &tare &* 1i2l mai amintea&c*
d'p* aceea$ de1i$ din c/nd /n c/nd$ &e tre6ea 5redon/nd'2i melodia ci'dat* c' o ine?2
plica3il* e?actitate$ pentr' ca apoi$ imediat ce devenea con1tient* de ce c/nta$ &* n'
mai nimerea&c* nici o not*(
186
ANNE RICE
Ar 5i p't't &* adoarm* pe mal'l p/r/'l'i$ leg*nat* de &'netele d'lci venind din
p*d're$ ca /n a1a26i&a amintire de ani 1i ani /n 'rm*(
-erdele vi' al ar+arilor te or3ea c/nd capta rarele ra6e de &oare( Ar3orii de &eW'oia
p*rea' mon&tr'o1i /n lini1tea aceea ne/ntrer'pt*( Ca ni1te mam'+i$ indi5eren+i$
ridic/nd'21i corolele la &'te de metri$ ating/nd cer'l c' dantelele /nt'necate ale
5r'n6elor lor(
9i 1tia c/t de o3o&itor va 5i concert'l l'i %e&tat a&t*2&ear*$ /n 'rletele
admiratorilor( ;ar /i era 5ric* &* n' re/nceap* co1mar'l c' gemenele dac* &e c'lca(
PNE la 'rm*$ &e /ntor&e&e aca&* 1i l'a&e tranda5irii 1i &cri&oarea c' ea( Se d'&e&e
/n vec4ea ei camer*( Era ora trei( Cine r*&'cea cea&'rile /n ca&a a&ta$ de m*&'ra' /n
contin'are timp'l, -i&'l c' gemenele o p/ndea( ;ar era prea o3o&it* ca &* &e mai
l'pte c' &omn'l( %oc'l /i p*rea min'nat( Aici n' era' 5antome de gen'l celor c' care
av'&e&e de2at/tea ori de a 5ace /n m'nca ei( ;oar pace( Se /ntin&e&e /n vec4i'l pat
at/rnat de tavan$ pe&te c'vert'ra pe care ea /n&*1i o 5*c'&e /n vara aceea c' a.'tor'l l'i
)a4aret( 9i &omn'l veni&e 1i o dat* c' el$ vi&'l(
ACU) /i mai r*m/nea' do'* ore ca &* a.'ng* la San :ranci&co$ dar tre3'ia mai
/nt/i &* plece din ca&*$ poate iar*1i pl/ng/nd( Se c*'t* /n 3'6'nare( Avea pa1aport'l$
actele$ 3anii$ c4eile(
1i l'* po1eta de piele$ /i trec' 3areta pe 'm*r$ apoi &e gr*3i prin l'ng'l c'loar
c*tre &car*( nt'neric'l &e l*&a i'te$ iar c/nd c'prindea p*d'rea$ /n*'ntr' n' &e mai
vedea nimic(
n 4ol'l cel mare de la intrare /nc* mai p*tr'ndea 'n pic de &oare c/nd a.'n&e
acolo( Prin 5ere&trele din&pre ap'& intra' c/teva ra6e l'ngi /n care pl'tea pra5'l 1i
il'mina' marea tapi&erie de pe perete(
@e&&e /1i +in' re&pira+ia$ 'it/nd'2&e /nc* o dat* la ea( Era tapi&eria ei pre5erat*$ din
ca'6a comple?it*+ii$ a m*rimii$ /nt/i d*dea impre&ia c* n' era dec/t o ma&* de pete
REGINA DAMNAILOR 187
nt/mpl*toare$ apoi$ /ncet'l c' /ncet'l$ &e di&tingea 'n pei&a. /mp*d'rit( C clip*2l
vedeai$ apoi n'( A1a i &e /nt/mpla&e de o mie de ori 1i /n vara aceea c/nd$ ame+it* de
at/ta vin$ &e tot plim3a&e prin 5a+a ei< 3a pierdea de&en'l$ 3a /l reg*&ea> m'n+ii$
p*d'rea$ mic'l &at din valea verde(
Fmi pare r*'$ )a4aretF$ 1opti ea din no'( Tre3'ia &* plece( C*l*toria ei &e
apropia de &5/r1it(
;ar c'm /ntoar&e privirea$ ceva din c'vert'ra 5*c't* din petice /i atra&e aten+ia( Se
'it* din no'$ &t'die din no' tot'l( N' era' acolo ni1te &il'ete pe care n' le mai o3&er2
va&e niciodat*, Iar n' mai vedea dec/t o gr*mad* de petice c'&'te 'n'l l/ng* alt'l(
Apoi$ /ncet$ reap*r' coa&ta m'ntel'i$ m*&linii$ /n 5ine acoperi1'rile ca&elor din &at$
care n' era' dec/t ni1te coli3e g*l3'i /mpr*1tiate prin 5'nd'l neted al v*ii( ;ar
&il'etele, N' le mai g*&ea( ;ar c/nd /ntoar&e cap'l din no' le 6*ri iar c' coada
oc4i'l'i> do'* 5emei min'&c'le c' p*r'l ro1'$ /m3r*+i1ate7
%ent$ aproape c' pr'den+*$ &e /ntoar&e c' 5a+a la tapi&erie$ /i &t*tea inima /n loc(
;a$ acolo( N' c'mva era tot o il'6ie,
Traver&* camera p/n* ce a.'n&e c4iar l/ng* peretele c' tapi&eria( ntin&e m/na 1i o
atin&e( ;a$ 5iecare dintre micile p*p'1i de c/rp* avea na&t'ri ver6i drept oc4i$ c/te 'n
na& c'&'t c' gri.* 1i c/te o g'r* ro1ie7 Iar p*r'l$ p*r'l era din 5ir ro1'$ c*6/nd /n val'ri
ond'late pe 'merii al3i(
Se 'ita la ele 5*r* &*2i vin* &* cread*( 9i tot'1i$ le avea /n 5a+*$ era' c4iar
gemenele7 C'm &t*tea /mpietrit* /n 5a+a tapi&eriei$ camera /ncep' &* &e /nt'nece(
Ultimele ra6e al'neca&er* dincolo de ori6ont( Cont'r'rile din tapi&erie &e e&tompa'
&'3 oc4ii ei$ n' &e mai p'tea de&ci5ra nimic(
Ca prin vi&$ a'6i pend'la 3*t/nd &5ert'l de or*( S* tele5one6e la Talama&ca( S*
vor3ea&c* c' ;avid la %ondra( S*2i &p'n* m*car o parte din toate a&tea$ m*car ceva(((
;ar era c' nep'tin+*$ 1tia 3ine a&ta( Sim+i c'm i &e 5r/nge inima de ci'd* c* orice i &2ar
/nt/mpla ei /n &eara a&ta$ cei din Talama&ca n2o &* c'noa&c* niciodat* /ntreaga pove&te(
ANNE RICE
Se 5or+* &* plece$ &* /nc'ie '1a /n 'rm* 1i &* traver&e6e veranda larg*$ &*
pornea&c* pe alee(
N' re'1ea &* /1i /n+eleag* 3ine propriile &entimente$ de ce era at/t de 6dr'ncinat*$
de ce2i venea &* pl/ng*( I &e con5irma' &'&pici'nile$ &e con5irma tot ce cre6'&e c* 1tie(
C' toate a&tea$ era /n&p*im/ntat*( ;e 5apt$ c4iar pl/ngea(
#teapto pe /aharet.
;ar n' p'tea 5ace a&ta( )a4aret ar 5i vr*.it2o$ i2ar 5i /nc'rcat toate ideile$ ar 5i
convin&2o &* la&e deoparte tot mi&ter'l de drag'l ei( A1a &e2nt/mpla&e 1i2n vara aceea
de dem'lt( n &c4im3$ %e&tat n2avea nimic de a&c'n&( -ampir'l %e&tat era principala
pie&* din ace&t p'66le( ;ac* re'1ea &*2l vad* 1i &*2l ating*$ avea &* ai3* o con5irmare a
t't'ror &'&pici'nilor(
)ercede&2'l ei ro1' porni de la prima c4eie( mpr*1tiind pietri1'l de pe alee$
/ntoar&e ma1ina 1i porni pe dr'm'l /ng'&t$ nepavat( Capota era ridicat*< c4iar dac* ar
5i /ng4e+at p/n* la San :ranci&co$ n2avea importan+*( Adora v/nt'l rece pe o3ra.i$ adora
vite6a(
;r'm'l &e c'5'nd* 3r'&c /n 3e6na p*d'rii( Nici m*car ra6ele l'nii n' p*tr'ndea'
prin de&i1( )*ri vite6a( 8r'&c$ tri&te+ea i &e p*r' 1i mai in&'porta3il*$ dar lacrimile n'
mai venea'( n c'r/nd a.'ngea la -ampir'l %e&tat(
C/nd$ /n 5ine$ a.'n&e la dr'm'l de +ar*$ m*ri 1i mai m'lt vite6a 1i &e p'&e pe
c/ntat$ dar nici m*car o &ila3* n'2i a.'ngea la 'rec4i$ din ca'6a v/nt'l'i( Era total
/nt'neric c/nd traver&* or*1el'l Santa Ro1a 1i o l'* pe A'to&trada 1=1$ &pre &'d(
;in larg'l ocean'l'i venea cea+a marin*( Colinele din&pre e&t 1i ve&t p*rea'
5antomatice( Tot'1i$ 1o&ea'a era l'minat* de panglica ne/ntrer'pt* a l'minilor din
&pate ale ma1inilor( N' mai avea r*3dare( nc* o or* p/n* la Golden Gate( ;ar n' mai
era tri&t*( Toat* via+a ei 5'&e&e &ig'r* de ea 1i noroc'l /i &'r/&e&e< c/teodat* c4iar /1i
pierd'&e r*3darea c' oamenii mai pr'den+i pe care2i c'no&c'&e$ /n ci'da &entiment'l'i
de 5atalitate de a&t*2&ear*$ /n ci'da con1tiin+ei ac'te c* &e2ndrepta &pre o mare
prime.die$ avea impre&ia c* 1i de data a&ta &tea'a ei norocoa&*
REGINA DAMNAILOR 189
veg4ea a&'pra ei( N'2i era 5ric* /n adev*rat'l &en& al c'v/nt'l'i(
;E CN; &e n*&c'&e$ av'&e&e noroc$ d'p* p*rerea ei( %a c/teva min'te n'mai
d'p* accident'l de ma1in* care o co&ta&e via+a pe t/n*ra ei mam* /n&*rcinat* /n l'na a
1aptea$ 5'&e&e de&coperit* pe marginea 1o&elei 'n no' n*&c't e?p'l6at &pontan de
corp'l moartei 1i care 'rla din to+i pl*m/nii la &o&irea am3'lan+ei(
Timp de do'* &*pt*m/ni$ c/t &t*t'&e la reanimare la &pital'l regional$ nici n'me n'
av'&e&e$ condamnat* ore /ntregi &* n2ai3* parte dec/t de r*ceala a&epti6at* a ma1inilor<
dar in5irmierele o /ndr*gi&er*$ /i d*d'&er* c4iar porecla Fvr*3i'+aF 1i o m/ng/ia' &a' /i
c/nta' ori de c/te ori p'tea'(
Ani d'p* aceea /i &cri&er*$ trimi+/nd'2i po6ele pe care i le 5*c'&er*$ pove&tind'2i
mici i&torii$ l'cr' care contri3'i&e la &entiment'l c* 5'&e&e i'3it*(
P/n* la 'rm*$ 5'&e&e rec'no&c't* de )a4aret$ care o identi5ica&e drept 'nica
&'pravie+'itoare a 5amiliei Reeve& din Carolina de S'd< o l'a&e c' ea la NeH Oor0 1i o
pla&a&e /n 5amilia 'nor veri de departe$ care avea' alt n'me 1i care venea' din alt*
regi'ne( A&t5el$ @e&&e cre&c'&e /ntr2'n apartament &ompt'o& care &e /ntindea pe do'*
eta.e$ /ntr2o cl*dire de pe 3'levard'l %e?ington$ c' )aria 1i )att4eH GodHin drept
p*rin+i$ care2i o5eri&er* n' n'mai drago&tea lor$ dar 1i tot ce21i p'tea dori( P/n* la
doi&pre6ece ani dormi&e /n camer* c' o d*dac* engle6oaic*(
N'21i amintea c/nd a5la&e c* m*t'1a ei$ )a4aret$ /i o5eri&e o avere$ c* p'tea
merge la orice 'niver&itate 1i p'tea &* /1i aleag* orice carier* ar 5i dorit( )att4eH
GodHin era doctor$ )aria 5'&e&e dan&atoare 1i pro5e&oar* de dan&< am/ndoi era'
5oarte &inceri /n i'3irea pentr' ea$ /n dorin+a de a 5i /mpre'n*( Era 5iica lor$ 5iica pe
care 1i2o dori&er* dintotdea'na< anii &c'r1i /mpre'n* 5'&e&er* 5erici+i$ 3oga+i(
)a4aret /ncep'&e &*2i &crie /nc* de c/nd de2a3ia /nv*+a &* citea&c*( Scri&orile ei
era' min'nate$ ade&ea pline de
190
ANNE RICE
il'&trate colorate 1i de 3ancnote ci'date venind din +*rile pe 'nde tr*ia )a4aret(
@e&&e avea 'n &ertar plin de r'pii 1i de lire italiene /nainte de2a /mplini 1apte&pre6ece
ani( Ce era mai important era c* avea o prieten* /n )a4aret$ care2i r*&p'ndea la orice
r/nd pe care2l &cria c' drago&te 1i deo&e3it* aten+ie(
)a4aret /i indica ce &* citea&c*$ o /nc'ra.a &* 5ac* m'6ic* 1i &* picte6e$ /i aran.a
vacan+e de var* /n E'ropa 1i$ /n cele din 'rm*$ /n&crierea la Univer&itatea Col'm3ia$
'nde @e&&e /ncep'&e &* &t'die6e lim3ile 1i civili6a+iile vec4i(
)a4aret /i aran.a vi6ite la verii e'ropeni de 5iecare Cr*ci'n> /n Italia$ la 5amilia
Scartino$ 3anc4eri ce loc'ia' /ntr2o vil* de l/ng* Siena< la Pari&$ la 5amilia 8orc4ardt$
ceva mai mode&t*$ 'nde era primit* c' 'rale de tri3'l n'mero&$ dar ve&el(
n vara c/nd /mplini&e 1apte&pre6ece ani mer&e&e la -iena &* c'noa&c* ram'ra de
r'1i emigra+i din 5amilie$ tineri intelect'ali 1i m'6icieni plini de ent'6ia&m pe care /i
adora&e( Apoi mer&e&e /n Anglia$ pentr' a2i c'noa1te pe cei din ram'ra engle6* a
5amiliei Reeve&$ veri direc+i ai celor din Carolina de S'd$ care p*r*&i&er* Anglia c'
&ecole /n 'rm*(
%a opt&pre6ece ani /1i vi6ita&e verii Petralona$ greci 3oga+i$ c' 5ig'ri e?otice$ /n
vila lor de pe in&'la Santorini( Ace1tia tr*ia' /ntr2'n l'? aproape 5e'dal$ /ncon.'ra+i de
&ervitori +*rani( %a venirea ei$ organi6a&er*$ c' &pontaneitate$ o croa6ier* pe ia4t'l lor
per&onal$ ca &2o plim3e la I&tan3'l$ Ale?andria 1i /n Creta(
@e&&e aproape c* &e2ndr*go&ti&e de t/n*r'l Con&tantin Petralona( )a4aret o
an'n+a&e c* 3 c*&*torie /ntre ei ar 5i 3ine v*6't* de toat* l'mea$ dar c* ea era cea care
4ot*ra( @e&&e /i d*d'&e 'n &*r't de adio i'3it'l'i ei 1i l'a&e avion'l pentr' America$
&e2ntor&e&e la 'niver&itate ca &* prepare prima e?pedi+ie de &*p*t'ri ar4eologice /n
Ira0(
;ar c4iar oc'pat* la 'niver&itate /n acei ani$ r*m*&e&e 5oarte apropiat* de 5amilie(
Toat* l'mea era 5oarte dr*g'+* c' ea( A&ta era$ de 5apt$ reg'la /n 5amilie> to+i
REGINA DAMNAILOR 191
era' dr*g'+i c' to+i ceilal+i( To+i credea' /n 5amilie( -i6itele /ntre di5eritele ram'ri
era' moned* c'rent*< c*&*toriile dintre mem3rii diver&elor ram'ri crea&er* o p/n6* de
rela+ii e?trem de complicate< 5iecare ca&* 5amilial* avea camere ve1nic preg*tite
pentr' r'dele care2ar 5i p't't veni /n vi6it*( Ar3orii genealogici parc* n' &e mai termi2
na'$ merg/nd p/n* /n trec't'l cel mai /ndep*rtat< &e pove&tea' tot 5el'l de anecdote
de&pre diver1i mem3ri ai 5amiliei mor+i de trei &a' patr' &ecole( @e&&e &e &im+ea legat*
enorm de to+i oamenii ace1tia$ oric/t de deo&e3i+i ar 5i p*r't(
%a Roma 5'&e&e c'cerit* de verii care o plim3a' c' ma1inile lor :errari la vite6e
nepermi& de mari$ c' radio'rile date la ma?im'm$ iar &eara o ad'cea' aca&*$ adic*
/ntr2'n adora3il 1i vec4i palat$ 'nde +evile era' &tricate 1i intra ploaia prin acoperi1(
-erii evrei din &'d'l Cali5orniei 5orma' o nemaipomenit* ec4ip* de m'6icieni$ deco2
ratori 1i prod'c*tori care de cinci6eci de ani /ncoace avea' de a 5ace c'
cinematogra5'l 1i c' toate marile &t'2dio'ri de 5ilm( -ec4ea lor ca&* dintr2o &trad*
care d*dea /n 3'levard'l GollLHood &l'.ea de ad*po&t pentr' vreo d'6in* de actori /n
1oma.( @e&&e p'tea &* loc'ia&c* /n camerele din pod dac* voia< ma&a &e &ervea la ora
1a&e t't'ror celor care loc'ia' &a' trecea' pe2acolo(
;ar cine era 5emeia acea&ta$ )a4aret$ care 5'&e&e din2totdea'na mentor'l ei
/ndep*rtat$ dar plin de aten+ie$ care /i &ervi&e de g4id /n timp'l &t'diilor$ c' &cri&orile
ei 5recvente$ pline de &5at'ri$ ce2i o5eri&e a'toritatea la care ea reac+iona&e at/t de
rodnic$ de care /n &ecret avea at/ta nevoie,
To+i verii pe care2i vi6ita&e vreodat* @e&&e o c'no1tea' pe )a4aret$ care era
pentr' ei o pre6en+* palpa3il*$ de1i vi6itele ei era' at/t de rare$ /nc/t devenea' 'n
eveniment( Ea +inea ar4ivele )arii :amilii$ adic* 1tia tot'l de&pre diver&ele ram'ri$ c'
n'me at/t de di5erite$ de prin at/tea loc'ri din l'me( Ea era aceea care organi6a ade&ea
re'ni'nile de 5amilie$ 3a c4iar aran.a c*&*toriile /n &cop'l de a 'ni 'nele ram'ri$ ea era
cea care n' e6ita niciodat* &*2i
192
ANNE RICE
a.'te la nevoie$ c/teodat* a&ta /n&emn/nd di5eren+a dintre via+* 1i moarte(
naintea ei$ ace&ta 5'&e&e rol'l mamei ei$ n'mit* ac'm 8*tr/na )a4aret$ iar
/nainte 5'&e&e )*t'1a cea )are )a4aret$ 1i tot a1a$ p/n* departe /n trec't$ de c/nd /1i
amintea 5iecare( F-a 5i /ntotdea'na o )a4aretF &e 6icea din 3*tr/ni /n 5amilie$ /n
italian* &a' /n german*$ /n r'&* &a' /n idi1$ &a' /n greac*( Adic*$ /n 5iecare genera+ie o
de&cendent* de &e? 5eminin l'a n'mele de )a4aret 1i o3liga+ia de a &e oc'pa de
ar4ive &a' cam a1a &e p*rea$ c*ci n'mai )a4aret c'no1tea am*n'ntele(
FE' c/nd pot &* te v*d,F /i &cri&e&e de m'lte ori$ pe&te ani$ @e&&e( Colec+iona&e
toate tim3rele de pe &cri&orile trimi&e din ;el4i$ Rio$ )e?ic$ 8ang0o0$ To0io$ %ima$
Saigon$ )o&cova(
:amilia /ntreag* era 5oarte devotat* ace&tei 5emei 1i 5a&cinat* de ea$ dar /ntre ea 1i
@e&&e e?i&ta /nc* o leg*t'r*$ p'ternic* 1i &ecret*(
;in prima copil*rie @e&&e trec'&e prin e?perien+e Fneo3i1n'iteF total di5erite de
cele ale oamenilor din .'r(
;e e?empl'$ @e&&e p'tea citi g/nd'rile oamenilor$ 5*r* &* 1tie e?act c'm$ 5*r* &*
poat* da vreo e?plica+ie ver3al*( 9tia$ c/nd oamenii n' o i'3ea' &a' c/nd o min+ea'(
Avea 'n talent deo&e3it pentr' lim3i &tr*ine$ c*ci /n mod 5recvent /n+elegea
Fe&en+ial'lF c4iar dac* n' c'no1tea voca3'lar'l(
9i vedea 5antome$ oameni &a' cl*diri care n' p'tea' 5i acolo(
C/nd era 5oarte mic*$ vedea ade&ea$ de la 5erea&tra ei din )an4attan$ cont'r'l
neclar$ cen'1i'$ al 'nei ca&e elegante( 9tia c* n' era adev*rat 1i a&ta o 5*cea &* r/d* la
/ncep't$ era carag4io& c'm ap*rea 1i di&p*rea$ 'neori era tran&parent*$ alteori era la 5el
de clar* ca toat* &trada$ c' l'minile aprin&e pe d'p* perdelele de dantel*( Trec'&er*
ani 1i ani p/n* a5la&e c* acea ca&*25antom* 5'&e&e c/ndva proprietatea ar4itect'l'i
Stan5ord Q4ite( :'&e&e demolat* de 5oarte m'lt* vreme(
:ormele 'mane pe care le percepea n' era' la /ncep't prea clare( ;impotriv*$
era' doar apari+ii rapide$
REGINA DAMNAILOR 193
5'lger*toare$ care ade&ea &e com3ina' c' o ine?plica3il* nepl*cere pe care o
re&im+ea$ trec/nd prin an'mite loc'ri(
Pe m*&'r* ce cre&c'&e$ ace&te 5antome deveni&er* mai clare 1i mai per&i&tente( C
dat*$ /ntr2o d'p*2amia6* ploioa&*$ &il'eta tran&l'cid* a 'nei 5emei /n v/r&t* avan&a&e
/ncet &pre ea$ apoi o traver&a&e de2a drept'l( I&teri26at*$ @e&&e intra&e /n goan* /n
maga6in'l cel mai apropiat$ de 'nde v/n6*torii /i c4ema&er* pe )att4eH 1i pe )aria la
tele5on( @e&&e /ncerca&e de nen'm*rate ori &* o de&crie pe 5emeia aceea$ &*2i de&crie
5a+a t'l3'rat*$ privirea 5i?* care p*rea &* ignore realitatea din .'r(
Ade&ea prietenii n'2i d*dea' cre6are l'i @e&&e c/nd le pove&tea a&t5el de l'cr'ri(
Tot'1i$ era' 5a&cina+i 1i o r'ga' &* contin'e( @e&&e r*m/nea c' 'n &entiment ac't de
v'lnera3ilitate( A1a c* /ncerca &* n' mai &p'n* nimic de&pre 5antome$ de1i pe la
'n&pre6ece2doi&pre6ece ani vedea din ce /n ce mai de& a&t5el de &'5lete pierd'te(
P/n* 1i /n mi.loc'l m'l+imii de pe 8'levard'l "$ /n mie6'l 6ilei$ 6*ri&e creat'ri din
ace&tea palide$ r*t*citoare( Pe la 1ai&pre6ece ani$ plim3/nd'2&e prin Central Par0 /ntr2o
diminea+*$ v*6'&e de&l'1it 'n t/n*r a1e6at pe o 3anc* n' departe de ea( Parc'l era plin
de l'me$ era g*l*gie< dar t/n*r'l d*dea impre&ia c* e&te complet deta1at$ c* n' 5ace
parte din realitatea din .'r( @e&&e /ncep'&e &* n' mai perceap* &'netele$ de parc* 5iin+a
aceea le a3&or3ea( :*c'&e o r'g*ci'ne$ &* piar* 5antoma( n loc de a&ta$ el &e /ntor&e&e
&pre ea 1i o privi&e c' in&i&ten+*( ncerca&e c4iar &*2i vor3ea&c*(
@e&&e o +in'&e /ntr2o goan* p/n* aca&*( Intra&e /n panic*( Creat'rile a&tea o
c'no1tea' ac'm$ le &p'&e&e ea )*riei 1i l'i )att4eH( ;e 5rica lor n' mai voia &* ia&*
din ca&*( n cele din 'rm*$ )att4eH /i d*d'&e 'n calmant 1i2i &p'&e&e c* va p'tea &*
doarm*( 9i2i l*&a&e '1a de la dormitor de&c4i&*$ ca &* n'2i 5ie 5ric*(
C'm &t*tea /n pat$ /ntre &omn 1i tre6ie$ /n camer* intra&e o 5at*( @e&&e /1i d*d'&e
&eama c* o c'no1tea pe 5ata a&ta< de 3'n* &eam*$ 5*cea parte din 5amilie$ 5'&e&e
dintot2dea'na acolo$ c4iar l/ng* @e&&e$ &t*t'&er* m'lt* vreme de
194
ANNE RlCE
vor3*$ n'2i a1a$ n' era deloc &'rprin6*tor c* era at/t de dr*g'+*$ at/t de i'3itoare$
at/t de 5amiliar*( Era o adole&cent*$ de aceea1i v/r&t* c' @e&&e(
Se a1e6a&e pe pat'l l'i @e&&e 1i2i &p'&e&e &* n'21i 5ac* gri.i$ c* d'4'rile n' p'tea'
&*2i 5ac* nici 'n r*'( :antomele n' ataca' niciodat* pe nimeni( N' avea' nici o p'tere(
Era' doar demne de mil*( FScrie2i m*t'1ii )a4a2retF$ /i &p'&e&e 5ata$ apoi o p'pa&e pe
@e&&e 1i2i d*d'&e la o parte p*r'l din oc4i( Calmant'l /1i 5*c'&e e5ect'l( @e&&e n'21i mai
p'tea +ine oc4ii de&c4i1i( Avea pe lim3* o /ntre3are pe care2ar 5i vr't &* i2o p'n*$
de&pre accident'l de ma1in* de la na1terea ei$ dar n2o p't'&e 5orm'la at'nci( FAdio$
&c'mpoF$ 6i&e&e 5ata$ iar @e&&e adormi&e /nainte ca ea &* ia&* din camer*(
C/nd &e tre6i&e$ era ora do'* diminea+a( n ca&* era /nt'neric( ncep'&e &cri&oarea
pentr' )a4aret imediat$ pove&tin2d'2i toate incidentele &tranii de care21i ad'cea
aminte(
;e2a3ia &pre ora me&ei de &ear* tre&*ri&e 3r'&c$ amin2tind'21i de 5ata aceea( Era
impo&i3il ca o a&t5el de 5iin+* &* tr*ia&c* &'3 acela1i acoperi1$ &*2i 5ie at/t de 5amiliar*$
&* 5ie ve1nic pe2aproape( C'm de accepta&e o a&t5el de idee, P/n* 1i /n &cri&oare
repeta&e> F8ine/n+ele&$ )iriam a 5o&t pe2aici$ )iriam a 6i&(((F ;ar cine era )iriam,
Un n'me pe certi5icat'l de na1tere al l'i @e&&e( Era mama ei(
@e&&e n' mai pove&ti&e nim*n'i de&pre cele /nt/mplate( ;ar &e &im+ea /ncon.'rat*
de o c*ld'r* pl*c't*( Sim+ea c* )iriam era pe2acolo< era convin&* de a&ta(
Scri&oarea de la )a4aret &o&i&e d'p* cinci 6ile( )a4aret o credea( Ace&te apari+ii
ale d'4'rilor n' era' deloc &'rprin6*toare( Ele e?i&ta' c' &ig'ran+*$ iar @e&&e n' era
'nica per&oan* care le vedea>
;e2a l'ng'l timp'l'i$ /n 5amilia noa&tr* a' e?i&tat m'lte per&oane care vedea'
d'4'ri( n epoci de m'lt trec'te$ d'p* c'm 1tii$ oamenii de gen'l ace&ta era'
con&idera+i vraci 1i vr*.itoare( Ade&ea a&tei de calit*+i apar la per&oane care +i &e
a&eam*n* 5i6ic> c' oc4ii ver6i$ pielea al3*$ p*r'l ro1'( S2ar p*rea c* ace&te caractere
ereditare &/nt compati3ile( Poate
REGINA DAMNAILOR 195
c* /ntr2o 6i &e va g*&i 'n &avant care &* e?plice ace&t 5enomen( Pentr' moment$
po+i &* 5ii &ig'r* c* p'terile pe care le ai &/nt a3&ol't nat'rale(
Ceea ce n' vrea &* 6ic*$ oric'm$ c* ar 5i con&tr'ctive( ;e1i d'4'rile &/nt reale$ ele
n' prod'c aproape nici 'n 5el de e5ect a&'pra realit*+ii7 Pot 5i p'erile$ vindicative$
per5ide( N' ai c'm &* a.'+i ace&te entit*+i care /ncearc* &* com'nice c' tine$ iar 'neori
ceea ce ve6i n'2i dec/t o 5antom* 5*r* via+*$ adic* 'n eco' vi6'al al 'nei per&onalit*+i
di&p*r'te(
S* n' /+i 5ie 5ric* de ele$ dar nici n' le l*&a &*2+i con&'me timp'l( C*ci ele ador*
a&ta$ imediat ce 1ti' c* le percepi( n privin+a l'i )iriam$ &*2mi &p'i dac* mai apare(
;ar de vreme ce ai 5*c't ceea ce /+i recomanda$ adic* mi2ai &cri&$ n' cred c* va mai
con&idera nece&ar &* revin*( ;'p* toate pro3a3ilit*+ile$ ea e dea&'pra tri&telor
3'5onerii prin care &e mani5e&t* cel mai ade&ea celelalte( Scrie2mi de&pre l'cr'rile
a&tea ori de c/te ori te &im+i /n&p*im/ntat*( ;ar /ncearc* &* 5ii di&cret* c' ceilal+i( Cei
care n' le v*d n' te vor crede niciodat*(
Scri&oarea acea&ta &e dovedi o comoar* nepre+'it* pentr' @e&&e( Ani de2a r/nd'l o
p*&tr* /n po1et*$ o l'* c' ea pe&te tot 'nde &e d'cea( N' n'mai c* )a4aret o credea$
dar /i 1i e?plica&e c'm &* /n+eleag* 1i &* &e acomode6e c' p'terile ace&tea care o
&t/n.enea'( Tot ce2i &cri&e&e )a4aret avea &en&(
@e&&e &e mai &perie 1i d'p* aceea din c/nd /n c/nd de d'4'ri< i &e /nt/mpla c4iar &*
le mai pove&tea&c* /nc* celor apropia+i de&pre a&ta( ;ar$ /n general$ 5*c' ce2i &p'&e&e
)a4aret 1i n' &e mai &im+i opre&at* de ace&te mani5e&t*ri( Era ca 1i c'm &e retr*&e&er*
/ntr2o &tare de veg4e( Era' perioade c/nd 1i 'ita de ele(
)a4aret /i &cria din ce /n ce mai de&( Era con5identa 1i prietena ei cea mai 3'n*(
C/nd intr* la colegi'$ /1i d*d' &eama c* m*t'1a ei /i deveni&e prin &cri&ori mai
apropiat*
1B
ANNE RICE
dec/t oricine altcineva( 9i a.'n&e&e de m'lt la concl'6ia c* n' &e vor c'noa1te
niciodat* /n per&oan*(
;ar /ntr2o &ear*$ pe c/nd era /n an'l trei la Univer&itatea Col'm3ia$ /ntorc/nd'2&e
aca&*$ g*&i&e l'minile aprin&e$ 5oc'l ar6/nd /n 1emine'$ iar /n 5a+a l'i$ c' 'n v*trai /n
m/n*$ o 5emeie &velt*$ /nalt*$ c' p*r'l ro1'(
Ce 5r'm'&e+e7 Prima impre&ie cople1itoare a&ta 5'&e&e( P'drat* 1i mac4iat* c'
m*ie&trie$ 5a+a avea o e?pre&ie oriental*$ de6min+it* imediat de inten&a &tr*l'cire a
oc4ilor ver6i 1i de p*r'l ro1' 3ogat c'rg/nd'2i /n val'ri pe 'meri(
Sc'mpa mea$ &p'&e&e 5emeia$ e' &/nt )a4aret( @e&&e &e repe6i&e &* i &e ar'nce
/n 3ra+e( ;ar )a4aret /i
opri&e elan'l$ o +in'&e c' 3l/nde+e la di&tan+*$ ca &* o privea&c* mai 3ine( Apoi o
acoperi&e de &*r't*ri$ de parc* n' /ndr*6nea &* o ating* /n alt mod$ o +inea la di&tan+*$
de 3ra+e$ c' m/nile /nm*n'1ate( @e&&e /1i amintea de moment'l acela c' mare drag(
@e&&e o m/ng/ia&e la r/nd'l ei pe p*r'l acela moale 1i de&( Sem*na at/t de tare c' al ei(
T' e1ti copil'l me'$ 1opti&e )a4aret( E1ti tot ce mi2am dorit mai m'lt
vreodat*( Nici n' po+i &* ai idee ce 5ericit* &/nt(
n &eara aceea )a4aret i &e p*r'&e 5*c't* din g4ea+* 1i 5oc( Avea o per&onalitate
e?trem de p'ternic*$ dar p'rta /n ea o imen&* c*ld'r*( ;eopotriv* &'pl* 1i &tat'ar*$ c'
talia min'&c'l*$ c' 5'&tele ei vaporoa&e$ c' pelerina l'ng* de &to5* maro care parc*
pl'tea /n .'r'l ei la 5iecare mi1care$ )a4aret po&eda o gra+ie mi&terioa&* 1i t'l2
3'r*toare$ avea o a'r* ci'dat*$ ca acele 5emei2manec4in$ care 1i2a' tran&5ormat corp'l
/ntr2o oper* de art*(
Petrec'&er* o noapte l'ng* /n ora1< 5*c'&er* t'r'l galeriilor de art*$ intra&er* la 'n
teatr'$ apoi mer&e&er* la 'n re&ta'rant$ t/r6i' de tot$ de1i )a4aret n' voia &* ia nimic(
i &p'&e&e c* era prea emo+ionat*( Nici m*car m*n'1ile n' 1i le &co&e&e( -oia n'mai &*
a&c'lte ce2i pove&tea @e&&e( Iar @e&&e /i vor3i&e 5*r* /ncetare$ de&pre Univer&itatea
Col'm3ia$ de&pre l'cr*rile ei de ar4eologie$ de&pre vi&'l de a 5ace &*p*t'ri /n
)e&opotamia(
REGINA ;A)NADI%CR 1!
Acea&t* /nt/lnire 5'&e&e complet deo&e3it* de intimitatea rela+iilor epi&tolare( Se
plim3a&er* p/n* 1i prin Central Par0$ prin /nt'neric'l cel mai a3&ol't$ )a4aret
e?plic/nd'2i l'i @e&&e c* n' avea' nici cel mai mic motiv &* &e team* de ceva( 9i$ /ntr2
adev*r$ tot'l i &e p*r'&e 5oarte normal l'i @e&&e( Plim3area 5'&e&e min'nat*$ de parc*
'm3la' am/ndo'* pe potecile din p*d'rea 5ermecat*$ 5*r* team* de nimic$
contin'/nd'21i c' voce &c*6't* conver&a+ia animat*( Ce impre&ie divin* de &ig'ran+*7
Spre 6orii 6ilei$ )a4aret o cond'&e&e /napoi aca&*$ promi+/nd'2i c* o va invita /n
Cali5ornia 5oarte c'r/nd( Avea o ca&* acolo$ /n m'n+ii Sonoma(
Trec'&er* doi ani p/n* la &o&irea invita+iei( @e&&e tocmai /1i o3+in'&e diploma(
Urma &* plece /n %i3an$ /n i'lie$ pentr' a l'cra pe 'n 1antier de &*p*t'ri ar4eologice(
FTre3'ie &* vii pentr' do'* &*pt*m/niF$ /i &cri&e&e )a4aret(
Scri&oarea con+inea 1i 3ilet'l de avion( %a aeroport 'rma &* o a1tepte )ael$ F'n
5oarte 3'n prietenF(
;E9I la vremea aceea n' rec'no&c'&e a&ta$ &e2nt/mpla2&er* l'cr'ri ci'date /nc*
de la /ncep't'l vacan+ei(
)ael$ de pild*$ ce per&ona.7 Era 'n 3*r3at 5oarte /nalt$ c' p*r'l l'ng 1i 3lond
c*6/nd'2i /n 3'cle$ c' oc4i al3a1tri$ ad/nci+i( Era ceva aproape t'l3'r*tor /n 5el'l /n
care &e mi1ca$ /n 5el'l /n care vor3ea$ /n e?trema preci6ie c' care cond'cea ma1ina
&pre nord$ &pre +in't'l Sonoma( Ai 5i 6i& c* poart* co&t'm'l o3i1n'it al t't'ror
cre&c*torilor de vite de pe2acolo$ din piele /ntoar&*$ c' ci6mele de aligator tipice$ doar
c* pe m/ini avea m*n'1i 5ine de piele neagr*$ iar la oc4i oc4elari c' ram* de a'r 1i
lentile al3a&tre(
Tot'1i$ 5'&e&e 3'c'ro& &* o c'noa&c*$ iar ea /l pl*c'&e pe loc( i &p'&e&e toat*
pove&tea vie+ii ei /nc* dinainte de a 5i a.'n& la Santa Ro1a( Avea 'n r/& min'nat( ;e
vreo do'* ori pe @e&&e o ap'ca&e$ p'r 1i &impl'$ ame+eala privind'2l( ;e ce oare,
-ila /n &ine era ceva de neimaginat( Cine con&tr'i&e oare a1a ceva, )ai /nt/i$ &e
g*&ea la cap*t'l 'n'i dr'm
198
ANNE RlCE
nepavat$ 5oarte gre' de parc'r&< apoi$ camerele din &pate 5'&e&er* con&tr'ite
&*p/nd /n m'nte$ parc* &e l'cra&e c' ni1te e?cavatoare gigantice( Urma acoperi1'l(
:'&e&e oare 5*c't din c4ere&tea t*iat* din tr'nc4i'ri de &eW'oia de v/r&t*
mat'&alemic*, 8/rnele de &'&+inere p*rea' &* ai3* circ'm5erin+a de c/te trei metri 1i
.'m*tate( Pere+ii din l't nev*r'it d*dea' impre&ia c* ar 5i milenari( Trec'&er* oare prin
Cali5ornia ni1te e'ropeni at/t de dem'lt$ /nc/t &*((( dar ce conta$ la 'rma 'rmelor, Ca&a
era magni5ic*$ &'3 toate a&pectele( Adora 1emine'rile enorme de metal$ covoarele din
piei de animale$ imen&a 3i3liotec* 1i o3&ervator'l primitiv$ c' 'n tele&cop antic$ din
alam*(
i pl*c'&er* 1i &ervitorii ve&eli care &o&ea' /n 5iecare diminea+* de la Santa Ro&a
&* 5ac* c'rat$ &* &pele r'5ele$ &* g*tea&c* 5el'ri de m/ncare &ompt'oa&e( N'2i p*&a c*
era l*&at* at/t de m'lt &ing'r*( Adora plim3*rile prin p*d're( Se d'cea la Santa Ro&a
d'p* 6iare 1i romane( St'dia tapi&eriile din petice( Prin ca&* era' tot 5el'l de o3iecte
vec4i$ necla&i5ica3ile$ pe care le &t'dia c' enorm* pl*cere(
-ila avea tot con5ort'l( Antenele enorme montate pe m'nte ad'cea' televi6i'nea
/n ca&*$ emi&i'ni din l'mea /ntreag*( %a &'3&ol &e g*&ea 'n adev*rat cinematogra5$ c'
proiector$ ecran 1i o colec+ie impre&ionant* de 5ilme( n d'p*2amie6ile c*ld'roa&e
p'tea &* /noate /n pi&cina amena.at* pe partea &'dic* a vilei( Pe la a&5in+it$ c/nd c*dea
3r'&c r*coarea cali5ornian*$ /n toate 1emine'rile ardea' 5oc'ri gigantice(
:ire1te$ l'cr'l cel mai important pentr' ea 5'&e&e &* de&copere i&toria 5amiliei ei$
pe care o c'prindea' nen'm*ratele vol'me /m3r*cate /n piele$ care tra&a' originile
t't'ror ram'rilor )arii :amilii c' &ecole /n 'rm*( :'&e&e emo+ionat* &* de&copere
al3'mele c' &'te de 5otogra5ii 1i c'5erele pline c' portrete pictate$ 'nele doar
miniat'ri ovale$ altele p/n6e mari$ pline de pra5(
ncep'&e prin a &t'dia i&toria propriei ei 5amilii$ Reeve&$ din Carolina de &'d
care 5'&e&er* 5oarte 3oga+i /nainte de R*63oi'l Civil 1i apoi &e r'ina&er*( :otogra5iile
REGINA DAMNAILOR 199
lor o /ntor&e&er* complet pe do&( n 5ine$ /1i vedea &tr*3'nii c' care &em*na< /1i
reg*&ea propriile tr*&*t'ri pe 5e+ele lor( Avea' pielea al3* ca 1i ea$ avea' aceea1i
e?pre&ie7 ;o'* dintre 5emei avea' acela1i p*r ro1'$ ond'lat7 Pentr' @e&&e$ care 5'&e&e
adoptat*$ toate l'cr'rile ace&tea c*p*ta' o &emni5ica+ie 5oarte &pecial*(
;e2a3ia c*tre &5/r1it'l vacan+ei /ncep'&e @e&&e &* reali6e6e implica+iile ar4ivelor
5amiliei$ pe m*&'r* ce cerceta &'l'rile &cri&e /n latina primitiv*$ /n greac*$ p/n* 1i /n
4ierogli5e egiptene( Pe c/t de neclar /i era /n minte moment'l de&coperirii t*3li+elor de
argil* din &ala &'3teran*$ pe at/t de limpede /i era amintirea conver&a+iilor c' )a4aret(
-or3i&er* ore /n 1ir de&pre cronicile 5amiliale(
@e&&e o implora&e &*2i dea voie &* &e oc'pe de i&toria 5amiliei( -oia &* ren'n+e la
propriile &t'dii pentr' 3i3lioteca acea&ta( -oia &* trad'c* 1i &* adapte6e te?tele vec4i$
1i &* le 3age pe calc'lator( ;e ce n2ar p'3lica i&toria )arii :amilii, C a&t5el de
genealogie era e?trem de neo3i1n'it*$ ca &* n' 6icem 'nic*( Nici m*car capetele /nco2
ronate e'ropene n' mai g*&ea' 'rma &tr*mo1ilor lor dinainte de ev'l medi'(
)a4aret &'porta&e c' r*3dare e?ce&ele ei de ent'6ia&m$ amintind'2i doar c* o
a&t5el de &arcin* cerea 'n timp enorm 5*r* &* o5ere mari recompen&e( %a 'rma
'rmelor$ n' era dec/t evol'+ia 'nei 5amilii de2a l'ng'l &ecolelor< 'neori cronicile n'
/nregi&tra' dec/t ni1te li&te de n'me &a' &c'rte de&crieri a 'nor vie+i pa1nice$
en'mer*ri de date de na1tere 1i de dece& &a' /n&cri&'ri dovedind emigrarea(
Conver&a+iile acelea p'rtate la l'mina d'lce din 3i3liotec*$ 'nde &e ame&teca' at/t
de pl*c't miro&'rile de piele vec4e$ de pergament$ de l'min*ri 1i de 5oc /n 1emi2ne'$ /i
r*m*&e&er* gravate /n minte( )a4aret$ maie&t'oa&* ca /ntotdea'na$ a1e6at* l/ng* 5oc$
c' oc4ii ei ver6i acoperi+i de oc4elari mari c' lentile '1or colorate$ o p'nea /n gard*
pe @e&&e c* acea&t* m'nc* ri&ca &*2i con&'me tot timp'l$ &*2i inter6ic* reali6area 'nor
l'cr'ri mai importante( Ceea ce conta era e?i&tenta )arii :amilii$ n' ar4i2
N==
ANNE RICE
vele ei$ vitalitatea 5iec*rei genera+ii$ c'noa1terea 1i i'3irea dintre neam'ri(
Cronologia n' 5*cea dec/t &* a.'te la /n5*pt'irea ace&tor +el'ri(
;ar @e&&e n' mai &im+i&e /n via+a ei ceva a&em*n*tor c' dorin+a de a &e oc'pa de
acea&t* m'nc*( )a4aret avea &*2i permit* &* r*m/n*$ n'2i a1a, Avea /n 5a+* ani pe care
p'tea &*2i dedice ace&tei 3i3lioteci$ pentr' a de&coperi$ /n cele din 'rm*$ originile
5amiliei7
;oar mai t/r6i' /1i d*d'&e &eama c* ace&te origini con&tit'ia' 'n mi&ter pro5'nd$
'n'l doar din nen'm*ratele mi&tere care o 'imi&er* /n vara aceea( ;oar mai t/r6i'
/ncep'&er* &* o t'l3're tot 5el'l de am*n'nte(
;E PI%;E$ )a4aret 1i )ael n'21i 5*cea' niciodat* apari+ia /nainte de c*derea
&erii$ iar e?plica+ia c*21i petrec'&er* 6i'a dormind n' era$ de 5apt$ o e?plica+ie(
Unde dormea'$ /n de5initiv, Camerele lor r*m/nea' goale toat* 6i'a$ c' '1ile date de
perete$ iar din d'lap'ri &e rev*r&a' cele mai n*&tr'1nice ve1minte( Pe la ap'&'l &oa2
rel'i ap*rea' 3r'&c$ de parc* &2ar 5i materiali6at din aer( @e&&e ridica$ de pild*$ oc4ii
dintr2o carte( )a4aret era /n camer*$ l/ng* 1emine'$ per5ect mac4iat*$ /m3r*cat* parc*
pentr' 'n rol$ p'rt/nd 3i.'terii &'per3e /n 'rec4i 1i la g/t$ care &tr*l'cea' la l'mina
trem'r*toare a 5oc'l'i( )ael$ /m3r*cat ca de o3icei /n .ac4eta 1i pantalonii l'i de
piele$ &e &pri.inea de 'n perete(
C/nd @e&&e /i /ntre3a de&pre orarele ace&tea ci'date$ )a4aret /i d*dea r*&p'n&'ri
care o convingea' pe loc7 Era' am/ndoi ni1te 5iin+e 5oarte palide$ dete&ta' &oarele 1i &e
c'lca' 5oarte t/r6i'7 Ceea ce era adev*rat( C4iar a1a$ pe la patr' diminea+a era' /nc*
/ntr2o di&c'+ie /n5ocat* pe teme politice &a' i&torice$ 5iecare a&'m/nd'21i o per&pectiv*
e?trem de 3i6ar* 1i de grandioa&*$ n'mind vec4ile ora1e pe n'mele lor antice$ 'neori
p'rt/nd conver&a+ia /ntr2o lim3* &tranie$ c' 'n ritm rapid$ pe care @e&&e nici m*car n2o
p'tea cla&i5ica$ ce &* mai vor3im de /n+ele&( 8'c'r/nd'2&e tot'1i de p'terile ei
paranormale$ a.'ngea
REGINA DAMNAILOR 201
'neori &* g4icea&c* &en&'l celor &p'&e< dar n' rec'no1tea nici 'n'l din c'vintele
acelea ci'date(
;e a&emenea$ /n mod evident$ )a4aret avea o nem'l+'mire c' privire la )ael(
Era &a' n' amant'l ei, N' &2ar 5i 6i&(
9i2apoi$ o intriga 5el'l /n care21i vor3ea' )ael 1i )a4aret$ de parc* /1i citea'
g/nd'rile 'n'l alt'ia( 8r'&c$ )ael 6icea$ de e?empl'> F;oar +i2am &p'& &* n2ai nici o
gri.*7F c/nd$ de 5apt$ )a4aret n'2i adre&a&e nici o vor3*( Uneori era 1i @e&&e implicat*
/n gen'l ace&ta de com'nicare( Era &ig'r* c* o dat* )a4aret o c4ema&e$ /i cer'&e &*
co3oare /n &alon'l principal$ dar @e&&e p'tea &* .'re c*2i a'6i&e vocea n'mai /n minte(
8ine$ ea /n&*1i avea acea&t* p'tere telepatic*( ;ar o avea' oare 1i )ael$ 1i
)a4aret,
)e&ele alt* enigm*( Ap*rea' /n 5a+a ei n'mai m/nc*r'rile care2i pl*cea'( N'
era nici o nevoie &* le &p'n* &ervitorilor ce2i place 1i ce n'( Ei 1tia'7 )elci$ &tridii
'mpl'te$ 5ett'cine alia car3onara$ m'1c4i Qellington$ toate 5el'rile ei 5avorite /i era'
&ervite &ear* de &ear*( -in'rile era' de o calitate e?cep+ional*$ niciodat* n' mai
g'&ta&e a1a ceva( Tot'1i$ )a4aret 1i )ael n' &e prea atingea' de nimic$ parc*
ci'g'lea' ca ni1te p*&*rele( Cel mai ade&ea &t*tea' la ma&* 5*r* &* /1i &coat* m*car
m*n'1ile(
;ar vi6itatorii ci'da+i care venea' din c/nd /n c/nd, Santino$ de e?empl'$ 'n
italian 3r'net care veni&e pe .o& /ntr2o &ear*$ /n&o+it de 'n t/n*r amic ce &e n'mea Eric(
Santino o privi&e /ndel'ng pe @e&&e$ de parc* avea de a 5ace c' 'n animal e?otic$ apoi
/i &*r'ta&e m/na 1i2i o5eri&e 'n &'per3 inel c' &maralde$ care di&p*r'&e la c/teva &eri
d'p* aceea 5*r* nici o e?plica+ie( 9i el di&c'ta&e timp de vreo do'* ore /n lim3a aceea
ci'dat* c' )a4aret$ 1i apoi pleca&e 5'rio&$ /n&o+it de tovar*1'l l'i$ Eric$ '1or intimidat(
)ai era' apoi petrecerile e?travagante din 'nele nop+i( N' &e tre6i&e @e&&e de
do'* ori pe la trei &a' patr' diminea+a ca &* vad* ca&a plin* de l'me, Prin toate came2
rele &e a'6ea' voci 1i r/&ete( To+i oa&pe+ii avea' 'n aer
N=N
ANNE RICE
com'n( Era' 5oarte pali6i 1i avea' oc4i nemaipomeni+i$ la 5el ca )ael &a'
)a4aret( ;ar /n 'nele oca6ii l'i @e&&e /i 5'&e&e 5oarte &omn( Nici m*car n'21i amintea
c/nd &e 'rca&e /n pat( P*&tra&e amintirea 'n'i moment doar$ c/nd &e tre6i&e /ncon.'rat*
de c/+iva 3*r3a+i tineri e?trem de 5r'mo1i$ care2i 'mpl'&er* 'n pa4ar c' vin ro1'$
'rm*tor'l l'cr' pe care 1i2l amintea 5iind c*$ 3r'&c$ &e 5*c'&e diminea+*( Era /n pat(
Soarele &e &trec'ra pe 5erea&tr*( Ca&a era goal*(
A'6i&e$ de a&emenea$ diver&e 6gomote ci'date$ la ore in&olite( G'r'it'l 'n'i
elicopter &a' al 'n'i avion mic$ de pild*( ;ar nimeni n' &'5la o vor3* de&pre ce &e2
nt/mpla&e(
n &c4im3$ niciodat* n' 5'&e&e mai 5ericit*7 8i6areriile a&tea n' merita' &* o
preoc'pe7 /ntotdea'na c*p*ta r*&p'n&'ri de la )a4aret$ care /i 1tergea' in&tantane'
din minte orice /ndoial*( @e&&e &e mira tot'1i c2a.'ngea &* /1i &c4im3e a1a de i'te
p*rerile( ;e o3icei$ era 5oarte &ig'r* de opiniile ei( Sentimentele 1i le c'no1tea pe dat*(
;e 5apt$ avea o 5ire /nc*p*+/nat*( Tot'1i$ 1i ac'm$ la orice vor3* a l'i )a4aret avea
imediat o e6itare /ntre do'* atit'dini> ori FCe tot &p'i e complet ridicol7F ori F;e 3'n*
&eam*7F
;ar @e&&e &e di&tra prea 3ine ca &* /1i 5ac* pro3leme( ;in primele &eri di&c'ta&e c'
)ael 1i )a4aret de&pre ar4eologie( )a4aret era 'n i6vor ne&ecat de in5orma+ii$ de1i
'neori avea idei 5oarte ci'date(
;e e?empl'$ &'&+inea c* agric'lt'ra ap*r'&e pentr' c* 'nele tri3'ri$ de1i tr*ia'
5oarte 3ine 5*c/nd doar v/n*toare$ avea' nevoie /n permanen+* de plante 4al'cinogene
pentr' an'mite rit'al'ri religioa&e( Sa' pentr' c* voia' &* 5a3rice 3ere( P'+in /i p*&a
c* n' e?i&ta' m*rt'rii ar4eologice care &* con5irme a1a ceva( )ai &ap* t' p'+in( C &*
le g*&e1ti(
)ael citea &'per3$ c' voce tare$ poe6ii< )a4aret c/nta c/teodat* la pian$ note
lente$ meditative( Eric reap*r'&e /n c/teva &eri 1i c/nta&er* /mpre'n*(
Ad'&e&e c' el c/teva 5ilme din @aponia 1i din Italia$ pe care le privi&er* c'
/nc/ntare( :'&e&e vor3a de FGaidan,
REGINA DAMNAILOR 203
'n 5ilm .apone6 impre&ionant$ de1i cam /n&p*im/nt*tor$ 1i de Hulieta 'piritelor,
care2o 5*c'&e pe @e&&e &* i63'cnea&c* /n lacrimi(
To+i ace1ti oameni o g*&ea' pe @e&&e 5oarte intere&ant*( ;e 5apt$ )ael /i p'nea
/ntre3*ri nemaipomenit de ci'date( :'ma&e vreodat* /n via+a ei o +igar*, Ce g'&t avea
ciocolata, C'm de avea c'ra.'l &* circ'le /n ma1in* c' vre'n t/n*r &a' &* intre /n
apartament'l l'i, N'21i d*dea &eama c* ar p'tea &* o omoare, Ea aproape c*
i63'cni&e /n r/&( N'$ &erio&$ in&i&ta&e el$ a&ta &e p'tea /nt/mpla( El$ 'n'l$ &e enerva
c4iar n'mai la g/nd'l ace&ta( Uit*2te /n 6iare( n marile ora1e 5emeile era' tratate de
3*r3a+i ca ni1te c*prioare la v/n*toare(
Era mai 3ine &* &c4im3e &'3iect'l$ &*2l roage &*2i pove&tea&c* de&pre c*l*toriile
l'i( S*2i de&crie loc'rile prin care 'm3la&e pove&tea at/t de min'nat( Tr*i&e m'l+i
ani /n .'nglele ama6oniene( ;ar re5'6a categoric &* &e 'rce /ntr2'n FaeroplanF( Era
prea prime.dio&( ;ac* e?ploda, Gainele Fde &to5*F n'2i pl*cea'$ pentr' c* n' era'
&'5icient de &olide(
Un incident c'rio& av'&e&e loc /ntre ei( -or3i&er* de&pre 'na 1i alta la ma&*( Ea /i
e?plica&e de&pre 5antomele pe care le vedea din c/nd /n c/nd$ iar el &e re5eri&e c' ci'd*
la ace&tea drept d'4'ri ale mor+ilor care21i pierd'&er* mintea$ ale mor+ilor ne&*n*to1i$
ceea ce o 5*c'&e &* r/d* 5*r* &* vrea( ;ar el avea dreptate< 5antomele n' &e p'rta' oare
ca 1i c'm n2avea' minte, C4iar a&ta era$ de 5apt$ /n&p*im/nt*tor la ele( Care /ncet*m
total &* mai e?i&t*m c/nd m'rim, Sa' mai r*m/nem c/tva timp &'3 o 5orm* non2
cere3rat*$ ap*r/nd /n 5a+a oamenilor /n cele mai nepotrivite momente 1i /ndr'g/nd
n'mai pro&tii celor care a' calit*+i de medi', C/nd a &p'& vreo &ta5ie ceva intere&ant
c'iva,
N' &/nt dec/t cele /nc* legate de p*m/nt$ &p'&e&e )ael( Cine poate 1ti /n&*
'nde mergem d'p* ce ne de6leg*m /n 5ine de tr'p 1i de pl*cerile &ale,
%a ora aceea @e&&e era ame+it* 6drav*n 1i &im+ea c'm o c'prinde groa6a la
amintirea ca&ei25antom* a l'i Stan5ord
N=M ANNE RlCE
Q4ite 1i a d'4'rilor aproape invi6i3ile pe care ea le vedea /n mi.loc'l m'l+imii la
NeH Oor0( 1i concentra&e 3r'&c toat* aten+ia a&'pra l'i )ael$ care pentr' prima oar*
n' p'rta nici m*n'1ile$ nici oc4elarii 5'm'rii( S'per3'l )ael$ c*r'ia /i &clipea' oc4ii
al3a1tri$ c' p'pila neagr* ca t*ci'nele(
n a5ar* de a&tea$ contin'a&e )ael$ mai e?i&t* 1i alte d'4'ri$ pre6ente din
totdea'na( S/nt cele care n2a' av't nicic/nd tr'p 1i &/nt 5'rioa&e din pricina a&ta(
Ce idee c'rioa&*7
;e 'nde 1tii, /l /ntre3a&e @e&&e$ privind'2l drept /n oc4i(
)ael era nea&em'it de 5r'mo&( :r'm'&e+ea l'i reie1ea din &'ma micilor de5ecte
na&'l p'+in coroiat$ ma?ilar'l cam proeminent$ 5a+a o&oa&* /ncadrat* de coama de
p*r de c'loarea pai'l'i( P/n* 1i oc4ii era' cam prea ad/nci+i$ dar c' at/t mai vi6i3ili(
;a$ era 5r'mo&$ /+i venea &*2l /m3r*+i1e6i$ &*2l &*r'+i$ &*2l c4emi /n pat((( ;e 5apt$
atrac+ia pe care o &im+i&e de la /ncep't pentr' el /i p*r' 3r'&c cople1itoare(
Apoi av'&e&e o il'minare( 6u era o fiina uman. Pretindea doar c*2i 5iin+*
'man*( Era 5oarte limpede( ;ar$ /n acela1i timp$ ce carag4io& din partea ei &*
g/ndea&c* a1a ceva7 ;ac* n' era om$ ce nai3a p'tea &* 5ie, C*ci d'4 &a' 5antom* n'
era( 9i a&ta era limpede(
)i &e pare c* n' p'tem 1ti 'nde &e de&parte real'l de ireal$ ad*'ga&e ea 5*r* &*
vrea( ;ac* te 'i+i &'5icient de m'lt* vreme la ceva$ 3r'&c +i &e pare mon&tr'o&(
n realitate$ c4iar /ntor&e&e cap'l de la el 1i privea 5i? va6a c' 5lori de pe ma&*(
Era' /n ea tranda5iri care21i pierdea' petalele 1i ram'ri de 5erig* 1i de clopo+ei ro1ii(
P*rea' de pe alt* l'me$ ca in&ectele privite prea /ndel'ng$ parc* d*dea' 5iori7 Ce era'$
/n de5initiv, In clipa aceea va6a &e &p*r&e&e /n 3'c*+i$ iar apa &e r*&p/ndi&e de .'r
/mpre.'r( )ael$ c' o &pontan* &inceritate$ ro&ti&e>
A4$ iart*2m*$ n2am vr't(
-a6a &e &p*r&e&e c' adev*rat$ n' era nici o 'rm* de /ndoial*( :*r* nici 'n motiv$
5*r* vreo lovit'r*( )ael ple2
REGINA DAMNAILOR 205
ca&e &* &e plim3e prin p*d're 1i$ /nainte de a ie1i din camer*$ o &*r'ta&e pe 5r'nte$
iar m/na /i trem'ra&e 3r'&c c/nd /ncerca&e &* o m/ng/ie pe p*r$ a1a c* ren'n+a&e(
E2adev*rat c*$ de data aceea$ @e&&e 3*'&e cam m'lt( ;e 5apt$ pe tot timp'l
vacan+ei aceleia @e&&e 3*'&e cam m'lt( ;ar nimeni n' p*rea &* 3age de &eam*(
;in c/nd /n c/nd$ mergea' /mpre'n* 1i dan&a' /n poian*$ c/nd era l'n*( ;an&a'
&pontan$ 5iecare &ing'r$ mi1c/nd'2&e /n cerc'ri$ privind /n &'& &pre cer( )ael 5redona
&a' )a4aret c/nta c/ntece /n lim3a aceea nec'no&c't*(
n ce &tare de &pirit era oare pe2at'nci de21i petrecea ore /n 1ir /n 5el'l ace&ta,
C'm de n'21i p'&e&e /ntre3*ri$ nici m*car /n g/nd$ de&pre ve1nicele m*n'1i pe care
)ael le p'rta p/n* 1i /n ca&* &a' de&pre oc4elarii negri p'rta+i noaptea la plim3are,
Apoi$ /ntr2o noapte$ @e&&e &e d'&e&e la c'lcare practic 3eat*$ c4iar /nainte &* &e
crape de 6i'*$ 1i av'&e&e 'n vi& c'mplit( )ael 1i )a4aret &e tot certa'( )ael &p'nea
tot timp'l> F;ar dac* moare, ;ar dac* o omoar* cineva$ &a' d* pe&te ea o ma1in*,
;ar dac*((( dar dac*(((F Jgomot'l deveni&e in&'porta3il(
C/teva nop+i mai t/r6i' &e declan1a&e cata&tro5a aceea ori3il* 1i deci&iv*( )ael
5'&e&e p'+in plecat$ apoi &e /ntor&e&e( Ea 3*'&e vin ro1' toat* &eara 1i &t*t'&e c' el pe
tera&*$ el o &*r'ta&e$ iar ea le1ina&e$ dar /1i d*dea tot'1i &eama ce &e /nt/mpl*( C
&tr/ngea /n 3ra+e$ /i &*r'ta &/nii$ dar ea &im+ea c'm o c'prinde o 3e6n* c'mplit*( 9i2i
ap*r'&e din no' 5ata din vi&'l av't la NeH Oor0$ pe care o v*6'&e at'nci c/nd /i 5'&e&e
5ric*( )ael n2o p'tea vedea$ dar @e&&e 1tia 5oarte 3ine cine era$ era mama ei$ )iriam$
1i21i d*dea &eama c*$ de data a&ta$ )iriam era cea /n5rico1at*( )ael /i d*d'&e 3r'&c
dr'm'l(
Unde e, &triga&e el 5'rio&(
@e&&e de&c4i&e&e oc4ii( Ap*r'&e )a4aret 1i /l lovi&e at/t de tare pe )ael$ c*2l
r*&t'rna&e pe&te 3al'&trad*( @e&&e /ncep'&e &* 'rle 1i$ gr*3ind'2&e &* &e 'ite /n .o&$ o
/mpin&e&e$ 5*r* &* vrea$ pe 5ata din vi&(
N=B ANNE RlCE
l v*6'&e pe )ael .o& de tot$ /n poian*< n' p*+i&e nimic( Era impo&i3il$ dar a&ta
era( Se ridica&e de.a /n picioare 1i2i 5*cea l'i )a4aret o plec*ci'ne ceremonioa&*( Era
l'minat de la 5ere&trele de la parter< pe v/r5'l degetelor /i trimitea 'n &*r't l'i )a4aret(
Acea&ta p*rea tri&t*$ dar /i 6/m3i&e( Ro&ti&e c/teva vor3e c' gla& &c*6't$ acompaniate
de 'n ge&t c*tre )ael$ de parc* voia &*2i com'nice c* n' e &'p*rat* pe el(
%'i @e&&e /i 5'&e&e groa6* c* )a4aret ar 5i p't't &* &e &'pere pe ea$ dar$ c/nd o
privi&e /n oc4i$ /1i d*d'&e &eama c* n2avea nici 'n motiv de /ngri.orare( Apoi$
privind'2&e$ v*6'&e c* tot piept'l roc4iei /i era &5/1iat( Acolo 'nde o &*r'ta&e )ael
&im+ea o d'rere a&c'+it*$ dar$ c/nd &e /ntor&e&e &pre )a4aret$ parc* 5'&e&e c'prin&* de
'n delir$ n'21i mai a'6ea nici propriile vor3e(
9edea pe pat'l ei$ &pri.init* de perne 1i2m3r*cat* c' o c*ma1* l'ng* de noapte( i
pove&tea l'i )a4aret c* o v*6'&e iar*1i pe maic*2&a$ c* 5'&e&e pe tera&*( ;ar n' era
dec/t o mic* parte din tot ce pove&ti&e$ pentr' c* i &e p*r'&e c* &t*tea' de vor3*
am/ndo'* de ore /ntregi( ;e&pre ce oare, )a4aret /i &p'&e&e c* o &* 'ite tot'l(
C5$ ;oamne$ c/t* &ilin+* /1i d*d'&e apoi ca &* /1i amintea&c*( Amintirile acelea
tr'nc4iate o c4in'i&er* ani de 6ile( )a4aret /1i l*&a&e pe &pate p*r'l 3ogat 1i l'cio&( Se
plim3a&er* /mpre'n* prin ca&a /nt'necat* ca do'* 5antome$ )a4aret o &tr/n&e&e /n
3ra+e$ din c/nd /n c/nd o &*r'ta&e$ iar la r/nd'l ei$ o l'a&e /n 3ra+e pe )a4aret( Corp'l
l'i )a4aret parc* era o piatr* tare care re&pira(
Urca&er* /ntr2o camer* &ecret* care &e g*&ea tocmai /n v/r5'l m'ntel'i( Era' acolo
ni1te calc'latoare enorme care 3/6/ia' 1i tot 5el'l de l'mini ro1ii care clipea' ici 1i
colo( Pe 'n ecran drept'ng4i'lar ce &e /ntindea pe tot peretele &tr*l'cea' l'mini+ele
'n'i enorm ar3ore genealogic pre5ig'rat electronic( Ace&ta era ar3orele )arii :amilii$
ale c*r'i ram'ri mergea' c' c/teva milenii /n trec't( Tot'l pornea dintr2o &ing'r* 1i
'nic* r*d*cin*7 :ilia+ia l'at* /n con&idera+ie +inea de mame$ a1a c'm &e 5*c'&e
/ntotdea'na la popoarele vec4i> la egipteni$ de
REGINA DAMNAILOR 207
pild*$ de&cenden+a &e 5*cea prin prin+e&ele de &/nge regal( %a 5el &e petrec'&e 1i c'
tri3'rile e3raice p/n* /n 6ilele noa&tre(
n moment'l acela @e&&e /n+ele&e&e toate am*n'ntele$ n'mele de loc'ri &tr*vec4i$
/ncep't'rile omenirii7 ;oamne$ oare c4iar c'no&c'&e p'nct'l de 'nde /ncep'&e
tot'l, Av'&e&e /n 5a+* &'tele de genera+ii materiali6ate &'3 5orm* gra5ic* /n 5a+a
oc4ilor, C3&erva&e evol'+ia 5amiliei prin +*rile antice din A&ia )ic* 1i )acedonia$
apoi /n Italia$ /n /ntreaga E'rop*$ pe 'rm* /n %'mea No'*7 Acea&ta p'tea 5i$ /n
de5initiv$ ar3orele oric*rei 5amilii7
Niciodat* d'p* aceea n' mai 5'&e&e /n &tare &* /1i reamintea&c* detaliile ace&t'i
imen& ar3ore electronic( )a4aret /i &p'&e&e doar c* o &* 'ite tot'l( Era mirac'lo& c*
tot'1i /1i mai amintea c/te ceva(
Ce altceva &e mai /nt/mpla&e, Care 5'&e&e o3iect'l l'ngii lor conver&a+ii,
)a4aret pl/n&e&e$ a&ta 1i2o amintea( Pl/n&e&e$ &co+/nd micile &'nete 5eminine pe
care le &coate orice 5emeie c/nd pl/nge( Niciodat* n' i &e p*r'&e at/t de 5r'moa&*< c'
tr*&*t'rile 3r'&c /nd'lcite$ tot'1i l'minoa&e$ c' p'+inele rid'ri e?trem de 5ine a3ia
vi6i3ile( Cric'm$ era' /ntr2'n loc p'+in l'minat$ @e&&e n' vedea nimic di&tinct( 1i
amintea de 5a+a aceea ar6/nd ca 'n c*r3'ne aprin& /n /nt'neric$ c' oc4ii ver6i /nro'ra+i$
dar at/t de emo+ionan+i$ c' genele 3londe l'cind de parc* ar 5i 5o&t p'drate c' a'r 5in(
Era' aprin&e l'min*ri /n camer*( n 5a+a 5ere&trelor &e ridica p*d'rea( @e&&e o
implora&e$ apoi prote&ta&e( ;ar$ ;oamne &5inte$ care 5'&e&e &'3iect'l di&c'+iei,
1 s uii totul. 6ui vei aminti nimic.
C/nd de&c4i&e&e oc4ii a do'a 6i la l'mina &oarel'i$ 1ti'&e c* tot'l l'a&e &5/r1it$ c*
pleca&er*( n primele clipe n'21i aminti&e c4iar de nimic$ dec/t c* &e &p'&e&e ceva ire2
voca3il(
Apoi g*&i&e pe m*&'+a de noapte o &cri&oare>
;raga mea$
N'2+i prie1te &* te a5li /n .'r'l no&tr'( )i2e team* c* ne2am ata1at prea m'lt c'
to+ii de tine$ c*
N=A ANNE RlCE
te in5l'en+*m m'lt prea m'lt 1i c* te /mpiedic*m &*2+i contin'i cariera pe care +i2
ai ale&2o(
Te rog &* ne ier+i c* te2am l*&at &ing'r* at/t de 3r'&c( S/nt convin&* c* pentr' tine
e mai 3ine a1a( Am l*&at vor3* &* te d'c* ma1ina la aeroport( Avion'l t*' pleac* la ora
patr'( )att4eH 1i )aria te vor a1tepta la NeH Oor0(
:ii &ig'r* de drago&tea mea care n' /ncape /n vor3e( C/nd a.'ngi aca&*$ o &*
g*&e1ti o alt* &cri&oare de la mine( C/ndva$ /ntr2o noapte$ pe&te c/+iva ani$ o &*
redi&c't*m de&pre i&toria 5amiliei( Poate c* vei p'tea at'nci &* devii a.'toarea mea
pentr' +inerea ar4ivelor$ dac* vei mai dori( Pentr' moment /n&* n' tre3'ie &* te la1i
acaparat* de acea&t* &arcin*( N' tre3'ie &*2+i &acri5ici cei mai 5r'mo1i ani din via+a ta(
C' toat* drago&tea$ a ta pentr' totdea'na$ )a4aret
@ESSE n2o mai rev*6'&e niciodat*(
Scri&orile &o&ea' c' aceea1i reg'laritate$ pline de a5ec+i'ne$ de intere&$ de &5at'ri(
;ar n2avea &* mai 5ie nici o vi6it*( @e&&e n' mai primi nici o invita+ie /n ca&a din
p*d'rea Sonoma(
n l'nile 'rm*toare @e&&e 5'&e&e cople1it* de dar'ri$ /ntre altele o ca&* vec4e /n
pia+a Qa&4ington din Green2Hic4 -illage$ a ma1in* no'*$ o &'3&tan+ial* &'m* /n pl'&
la venit'l ei l'nar$ 5*r* &* mai vor3im de o3i1n'itele 3ilete de avion pentr' a 5ace
vi6ite diver1ilor mem3ri ai 5amiliei din l'mea /ntreag*( %a moment'l c'venit )a4aret
/i 5inan+a&e c4iar o 3'n* parte din mi&i'nea ar4eologic* /ntreprin&* de @e&&e la Ieri4on(
;e 5apt$ /n to+ii anii care 'rma&er*$ @e&&e nici n' ap'ca &* 5orm'le6e o dorin+*$ c* ea /i
era /mplinit*(
REGINA DAMNAILOR 209
Tot'1i$ @e&&e r*m*&e&e pro5'nd marcat* de vara aceea( C dat*$ la ;ama&c$ /l
vi&a&e pe )ael 1i &e tre6i&e pl/ng/nd(
TREIA la %ondra 1i l'cra la 8riti&4 )'&e'm c/nd /ncep'r* &*2i revin* /n 5or+*
amintirile( N'21i d*d'&e niciodat* &eama ce an'me provoca&e ace&t 5enomen( Poate
c*$ p'r 1i &impl'$ ceea ce &p'&e&e )a4aret 1 s uii n' mai avea e5ect( ;ar &2ar
5i p't't &* 5ie altceva la mi.loc( ntr2o &ear*$ trec/nd prin pia+a Tra5algar /l v*6'&e pe
)ael &a' poate era cineva care &em*na per5ect c' el( 8*r3at'l$ la o di&tan+* 3'nicic*
de ea$ o privi&e c' in&i&ten+* c/nd ridica&e 1i ea oc4ii 1i2l v*6'&e( Tot'1i$ c/nd ea /i
5*c'&e c' m/na$ el /i /ntor&e&e &patele 1i pleca&e 5*r* &* dea vre'n &emn c* o c'no1tea(
:'gi&e d'p* el$ /ncerca&e &*2l a.'ng*$ dar el di&p*r'&e 5*r* 'rm*(
R*m*&e&e .ignit*$ decep+ionat*( ;'p* trei 6ile /n&* primi&e 'n cado' anonim$ o
3r*+ar* din argint 3*t't( Era o vec4e 3i.'terie celtic*$ de&coperi&e ea apoi$ pro3a3il c*
5*cea o avere( Era oare c' p'tin+* ca )ael &*2i 5i trimi& o3iect'l acela &'per3 1i
nepre+'it, Ea a1a voia &* cread*(
;e 5iecare dat* c/nd &tr/ngea /n m/n* 3r*+ara$ /i &im+ea pre6en+a( 1i amintea de
&eara aceea de dem'lt$ c/nd vor3i&er* de 5antomele 5*r* minte( J/m3ea 5*r* &* vrea(
Era ca 1i c'm ar 5i 5o&t l/ng* ea$ ca 1i c'm ar 5i &tr/n&2o /n 3ra+e 1i ar 5i &*r'tat2o( i
pove&ti&e l'i )a4aret /n 'rm*toarea &cri&oare de cado'l primit( N' &e mai de&p*r+i&e
niciodat* de 3r*+ar*(
@e&&e +inea 'n .'rnal /n care21i nota amintirile ce2i revenea'( ;e a&emenea$ vi&ele
1i am*n'ntele de care21i amintea prin c/te o &tr*5'lgerare( ;ar de&pre a&ta n'2i &'5la
nici o vor3* l'i )a4aret /n &cri&ori(
:'&e&e 1i /ndr*go&tit* la %ondra$ dar pove&tea &e termina&e pro&t 1i &e &im+ea
&ing'r*( At'nci ale&e&e Crdin'l
210
ANNE RICE
Talama&ca moment'l de a intra /n contact c' ea$ iar via+a ei /1i &c4im3a&e
de5initiv c'r&'l(
@ESSE loc'ia /ntr2o ca&* vec4e de l/ng* C4el&ea$ n' departe de ca&a 'nde loc'i&e
c/ndva C&car Qilde( Tot pe2acolo tr*i&e la 'n moment dat 1i @ame& )cNeill Q4i&tler$
apoi 8ram Sto0er$ a'tor'l roman'l'i Dracula. @e&&e i'3ea cartier'l( :*r* &* 5i 1ti't$
/nc4iria&e o ca&* 3/nt'it* de m'lt* vreme de 5antome( -*6'&e din primele l'ni c/teva
l'cr'ri ci'date( Apari+ii &la3e$ o&cilatorii$ ade&ea pre6ente prin a&t5el de loc'ri< eco'ri$
c'm le 6i&e&e )a4aret$ ale 'nor per&oane care tr*i&er* acolo c' m'l+i ani /nainte( @e&&e
le l*&a /n pace(
Tot'1i$ 5iind oprit* pe &trad* /ntr2o d'p*2amia6* de c*tre 'n .'rnali&t care /i
e?plica&e c* &cria 'n articol de&pre acea ca&* 3/nt'it*$ @e&&e /i pove&ti&e 5*r* nici 'n
a&c'n6i1 de&pre l'cr'rile pe care le v*6'&e( Ni1te 5antome o3i1n'ite la %ondra> o
5emeie 3*tr/n* care ie1ea din 3'c*t*rie c' o can* de ap* /n m/n*$ 'n 3*r3at /n
redingot* 1i c' .o3en care ap*rea c/teva clipe pe treptele &c*rii(
Articol'l ie1i&e de&t'l de melodramatic( Era evident c* @e&&e vor3i&e prea m'lt( I
&e atri3'ia' p'teri FparanormaleF 1i era con&iderat* drept 'n Fmedi' /nn*&c'tF$ care
vedea a&t5el de l'cr'ri tot timp'l( Cineva din ram'ra din Oor0&4ire a 5amiliei Reeve& /i
d*d'&e tele5on &* o tac4ine6e pe tema a&ta( 9i @e&&e con&idera&e c* era am'6ant( ;ar$
/n a5ar* de acea&t* atit'dine$ n'2i prea p*&a de toate a&tea( Era c'5'ndat* /n &t'diile ei
la 8riti&4 )'&e'm( Pentr' ea$ ceea ce &cri&e&e .'rnali&t'l acela n' conta /n nici 'n 5el(
;oar c*$ citind articol'l$ o &'na&e cineva de la Talama&ca(
Aaron %ig4tner$ 'n domn /n v/r&t*$ c' a&pect demodat$ c' p*r'l al3 1i c' maniere
impeca3ile$ o invita&e &* ia ma&a c' el( C ma1in* Roll& RoLce$ vec4e dar /ntre+in't*
c' gri.*$ /i d'&e&e la 'n mic cl'3 partic'lar de o de&*v/r&it* elegan+*(
Pentr' @e&&e 5'&e&e 'na dintre cele mai ci'date /nt/lniri( ;e 5apt$ /i amintea de
vara aceea de dem'lt$ n' pentr' c*
REGINA DAMNAILOR 211
i2ar 5i &em*nat$ ci pentr' c* era o e?perien+* la 5el de deo&e3it* ca 1i aceea$
ne&em*n/nd c' nimic din tot ce i &e mai /nt/mpla&e vreodat*(
%ig4tner era 'n adev*rat dandL$ d'p* p*rerea l'i @e&&e$ c' p*r'l l'i al3$ 3ogat 1i
e?celent /ngri.it$ 1i2m3r*cat /ntr2'n co&t'm croit impeca3il$ de tHeed ;onegal( Era
&ing'r'l om pe care2l v*6'&e vreodat* 'm3l/nd c' 'n 3a&ton de argint(
:*r* &* piard* vremea 1i /ntr2'n mod 5oarte pl*c't /i e?plica&e l'i @e&&e c* rol'l
l'i era acela de de&coperitor de paranormali 1i c* l'cra pentr' 'n Fordin &ecret$ n'mit
Talama&caF$ al c*r'i 'nic &cop era acela de a colecta date 1i de a p*&tra ar4ive de&pre
mani5e&tarea 5enomenelor paranormale( Talama&ca &e intere&a de oamenii care avea'
p'teri paranormale( Celor care avea' calit*+i p'ternice de medi' li &e o5erea apoi c4iar
po&i3ilitatea de a deveni mem3ri 1i de a 5ace o adev*rat* carier* /n domeni'l
Finve&tiga+iilor p&i4iceF( Era vor3a mai degra3* de a 'rma o voca+ie$ c*ci Talama&ca
imp'nea devo+i'ne total*$ loialitate 1i re&pectarea reg'lilor Crdin'l'i(
@e&&e aproape c* i63'cni&e /n r/&( ;ar &e p*rea c* %ig4tner era preg*tit pentr'
a&t5el de &ceptici&me( i ar*t* imediat c/teva F1iretlic'riF pe care le 'tili6a /n a&t5el de
o2ca6ii( Spre 'imirea l'i @e&&e$ re'1i&e &* mi1te c/teva o3iecte de pe ma&* 5*r* &* le
ating*( Era 'n talent &impl'$ &p'&e&e el$ care /i &ervea drept carte de vi6it*(
C' oc4ii 4ol3a+i$ 5*r* &* poat* ro&ti vre'n c'v/nt$ @e&&e &e 'ita&e la &olni+a care &e
plim3a pe ma&*$ de parc* era /n6e&trat* c' o voin+* proprie( C/nd %ig4tner /i pove&ti&e
c* 1tia tot'l de&pre ea$ &'rpri6a 5'&e&e total*( 9tia de 'nde venea$ 'nde21i 5*c'&e
&t'diile( 9tia c* din cea mai 5raged* copil*rie v*6'&e d'4'ri( Crdin'l de+inea
in5orma+ii datorit* &'r&elor o3i1n'ite$ e?i&ta de2ac'ma 'n do&ar /ntreg de&pre @e&&e(
)ai c' &eam* n' tre3'ia &* &e &imt* o5en&at*(
Tre3'ia &* /n+eleag* c* Talama&ca /1i 5*cea anc4etele c' cel mai mare re&pect
pentr' individ'l re&pectiv( ;o&ar'l con+inea e?cl'&iv ceea ce com'nica&e c4iar ea
vecinilor$ pro5e&orilor &a' colegilor de cla&*( @e&&e /l avea la
212 ANNE RlCE
di&po6i+ie c/nd voia( A1a &e petrecea' /ntotdea'na l'cr'rile la Talama&ca(
Event'al &e /ncerca o l'are de contact c' per&oanele &t'diate( Per&oanei re&pective i &e
d*dea' toate in5orma+iile$ care alt5el era' &trict con5iden+iale(
@e&&e /l 3om3arda&e pe %ig4tner c' /ntre3*rile( n+ele&e&e 5oarte repede c*$ de1i
1tia m'lte l'cr'ri de&pre ea$ n' avea /n nici 'n 5el in5orma+ii de&pre )a4aret &a'
de&pre )area :amilie(
Ceea ce o tenta&e p/n* la 'rm* 5'&e&e ace&t ame&tec de preci6ii 1i de lac'ne( ;ac*
)a4aret ar 5i 5o&t pomenit* o &ing'r* dat*$ ar 5i /ntor& &patele$ pentr' totdea'na$ Crdi2
n'l'i Talama&ca$ c*ci loialitatea ei 5a+* de )area :amilie era de ne6dr'ncinat( ;ar
Talama&ca n' era intere&at* dec/t de capacit*+ile ei paranormale( n ci'da &5at'rilor l'i
)a4aret$ @e&&e era intere&at* de ace&te capacit*+i(
I&toria Crdin'l'i &e dovedea nemaipomenit de pa&ionant*( Sp'nea adev*r'l om'l
ace&ta, Un ordin &ecret$ a c*rei /n5iin+are &e &it'a prin an'l !"A$ 'n ordin care /nc* de
pe at'nci ac'm'la&e doc'mente de&pre vraci 1i vr*.itoare$ de&pre medii 1i v*6*tori de
d'4'ri, Era e?trem de impre&ionat*$ la 5el c'm 5'&e&e c/ndva de ar4ivele )arei
:amilii(
%ig4tner re'1i&e &* ia&* /nving*tor 1i d'p* al doilea t'r de /ntre3*ri( Era evident
c*21i c'no1tea &'3iect'l pe toate p*r+ile( -or3i&e c' m'lt* preci6ie de per&ec'+ia
catarilor$ de de&5iin+area Crdin'l'i Templierilor$ de e?ec'tarea l'i Grandier 1i de alte
6eci de a&t5el de FevenimenteF i&torice( @e&&e n' re'1i&e nici m*car o dat* &*2l /n5'nde(
;impotriv*$ el 5*cea al'6ie la vraci 1i magicieni antici de care ea n2a'6i&e niciodat*(
n &eara aceea$ c/nd a.'n&e&er* la &edi'l Crdin'l'i$ 'ndeva /n a5ara %ondrei$
&oarta l'i @e&&e era aproape 4ot*r/t*( N' mai pleca&e din vila aceea dec/t d'p* o
&*pt*m/n* 1i at'nci doar pentr' a p*r*&i de5initiv apartament'l din C4el&ea 1i a &e
in&tala la &edi'l Crdin'l'i Talama&ca(
Acea&t* vil* era o cl*dire 'ria1* con&tr'it* prin 1"==$ pe care Crdin'l o
ac4i6i+iona&e Fn'maiF c' vreo do'*
REGINA DAMNAILOR 213
&'te de ani /n 'rm*( ;ac* 3i3liotecile 1i &aloanele elegante$ /m3r*cate /n
lam3ri'ri$ 5'&e&er* amena.ate 1i ornamentate d'p* moda din 1A==$ c' &t'cat'ri 1i
5ri6e$ &ala de me&e 1i m'lte dintre dormitoare era' /nc* de pe vremea epocii
eli&a3etane(
@e&&e 5'&e&e imediat c'cerit* de atmo&5era ace&t'i loc$ de mo3ilele a'&tere$ de
imen&ele 1emine'ri din piatr* 1i de podelele l'&tr'ite de &te.ar( :'&e&e$ de a&emenea$
/nc/ntat* de primirea pe care i2o re6erva&er* mem3rii Crdin'l'i$ care /i adre&a&er*
c/teva c'vinte prietene1ti$ pentr' a &e re/ntoarce apoi lini1ti+i la di&c'+iile lor &a' la
lect'ra 6iarelor /n va&tele &aloane l'minate ca 6i'a( S'rprin6*toarea 3og*+ie a ace&tei
ca&e n' 5*cea dec/t &* con5irme declara+iile l'i %ig4tner( Iar atmo&5era era at/t de
pa1nic*$ at/t de &enin*( Te &im+eai 3ine 5i6ic( Camenii de aici n' pretindea' a 5i altceva
dec/t era'(
:'&e&e mai c' &eam* &'3.'gat* de 3i3lioteci$ care /i amintea' de acea var* tragic*
1i de 'n loc a&em*n*tor$ a c*r'i 3i3liotec* plin* de comori &tr*vec4i /i 5'&e&e re5'6at*(
Aici$ nen'm*rate vol'me con&emna' proce&ele vr*.itoarelor$ apari+iile de 5antome$
mani5e&ta+iile de &piriti&m$ ca6'rile de po&e&i'ne dia3olic*$ de tele0ine6ie$ de
re/ncarnare$ 1i a1a mai departe( n &'3&ol'rile cl*dirii era' amena.ate m'6ee$ pline de
o3iecte mi&terioa&e a&ociate 5enomenelor paranormale( E?i&ta' an'mite /nc*peri /n
care n' p'tea' intra dec/t mem3rii &eniori ai Crdin'l'i( Per&pectiva de a avea acce& la
ace&te &ecrete /ntr2o 3'n* 6i o /nc/nta&e(
E ve1nic m'lt de l'cr'$ /i &p'&e&e Aaron 5*r* &* in&i&te( -e6i$ toate ar4ivele
&/nt /n latine1te$ dar n' p'tem pretinde celor mai tineri care intr* /n Crdin &* c'noa&c*
latina( n 6ilele noa&tre nici n' &e poate p'ne pro3lema$ /n ace&te depo6ite$ ve6i$
doc'menta+ia privind mare parte din o3iecte n2a 5o&t ad'&* la 6i de patr' &ecole(((
Aaron era$ 3ine/n+ele&$ la c'rent c* @e&&e c'no1tea n' n'mai latina$ dar 1i greaca$
vec4ea lim3* egiptean* 1i lim3a &'merian*$ de a&emenea( ;ar 4a3ar n2avea c* @e&&e
g*&i&e
214 ANNE RlCE
'n &'3&tit't pentr' comorile pierd'te ale acelei veri /ndep*rtate$ c*21i g*&i&e o alt*
F)are :amilieF(
C4iar /n aceea1i &ear* o ma1in* 5'&e&e trimi&* la vec4ea adre&* a l'i @e&&e /n
C4el&ea$ &*2i ad'c* l'cr'rile de care avea nevoie( No'a ei camer*$ pe 'n col+ orientat
&pre &'d2ve&t al cl*dirii$ era o /nc*pere con5orta3il* 1i pl*c't*$ c' 'n tavan 5*c't /n
c4e&oane 1i c' 'n 1emine' &til T'dor(
@e&&e n' mai voia &* p*r*&ea&c* nicic/nd acea&t* ca&*$ iar Aaron era con1tient de
a&ta( n vinerea aceleia1i &*pt*m/ni$ la n'mai trei 6ile d'p* in&talarea ei$ 5'&e&e primit*
ca novice /n Crdin( I &e acorda&e o impre&ionant* 3'r&* l'nar*$ 'n 3iro' al*t'rat
camerei &ale$ 'n 1o5er per&onal$ oric/nd la di&po6i+ia ei$ 1i 'n a'tomo3il vec4i$ dar
e?trem de con5orta3il( ;emi&iona&e de la 8riti&4 )'&e'm 5*r* nici o /nt/r6iere(
Reg'lament'l era &impl'( Avea la di&po6i+ie doi ani pentr' a 5i 5ormat*$ timp /n
care tre3'ia &* 5ie totdea'na di&poni3il* pentr' a /n&o+i pe al+i mem3ri /n orice col+ al
l'mii c/nd era nevoie( Avea voie &* vor3ea&c* de&pre Crdin oric'i din 5amilia ei &a'
prietenilor( ;ar per&oanele &t'diate$ anc4etele 1i do&arele r*m/nea' con5iden+iale( 9i /i
era inter6i& &* p'3lice ceva de&pre Talama&ca( ;e 5apt$ orice Fmen+ionare p'3lic*F a
Crdin'l'i era inter6i&*$ orice al'6ie privind mi&i'nile &peci5ice tre3'ind &* r*m/n*
vag*$ 5*r* a 5i date /n vileag n'mele per&oanelor &a' a loc'rilor implicate(
Ea 'rma &* &e oc'pe mai c' &eam* de ar4ive$ de trad'ceri 1i de FadaptareaF
vec4ilor cronici 1i proce&e2ver3ale( C 6i pe &*pt*m/n* tre3'ia &* &e con&acre
cla&i5ic*rii diver&elor pie&e ad'nate /n m'6eele din &*lile &'3terane( Cric'm$ m'nca
de teren cercet*rile directe legate de ca&ele 3/nt'ite de &ta5ii 1i de alte 5enomene de
gen'l ace&ta avea &* treac* pe prim'l plan oric/nd era nece&ar*(
N'2i &cri&e&e l'i )a4aret de&pre 4ot*r/rea l'at* dec/t d'p* vreo l'n*( n &cri&oare
/1i d*d'&e 5r/' li3er t't'ror &entimentelor( i i'3ea pe oamenii ace1tia$ i'3ea m'nca
REGINA ;A)NADI%CR N1"
pe care o 5*cea( ;e 3'n* &eam* c* 3i3lioteca de aici /i amintea de ar4ivele
5amiliei de la Sonoma 1i de vremea c/nd 5'&e&e at/t de 5ericit*( )a4aret o /n+elegea$
de&ig'r(
R*&p'n&'l m*t'1ei ei o 'imi( )a4aret c'no1tea e?i&ten+a Crdin'l'i Talama&ca(
;e 5apt$ )a4aret p*rea de2a drept'l 5amiliari6at* c' i&toria l'i( i &p'&e&e 5*r* nici 'n
pream3'l c/t de m'lt aprecia&e e5ort'rile ace&t'i ordin de a &c*pa de la r'g pe m'l+i
inocen+i /n perioada per&ec'+iilor contra vr*.itoarelor din &ecol'l al cinci&pre6ecelea 1i
al 1ai&pre6ecelea(
Di2a' vor3it c' &ig'ran+* de F5iliera de evadareF gra+ie c*reia nen'm*ra+i
ne5erici+i ac'6a+i de vr*.itorie a' 5o&t l'a+i din &atele 1i c*t'nele 'nde &e a5la'$ 'nde
ri&ca' &* 5ie ar1i pe r'g$ 1i ad*po&ti+i la Am&terdam$ 'n ora1 l'minat$ 'nde minci'nile
1i a3&'rdit*+ile c' privire la vr*.itorie n' g*&ea' cre6are(
@e&&e n' av'&e&e c'no1tin+* de&pre a1a ceva$ dar c'r/nd 'rma &* veri5ice
e?actitatea am*n'ntelor( Tot'1i$ )a4aret emitea 'nele re6erve c' privire la Talama&ca>
Pe c/t de m'lt admir 'mani&m'l lor 5a+* de cei per&ec'ta+i de2a l'ng'l &ecolelor$
tot pe at/ta con&ider c* cercet*rile lor n2a' re6'ltate intere&ante( S* &peci5ic de ce> 5*r*
/ndoial* c* d'4'rile$ 5antomele$ vampirii$ v/rcolacii$ vr*.itoarele$ entit*+i ce n' pot 5i
de5inite$ pot &* e?i&te /ntr2adev*r 1i c* Talama&ca /1i poate dedica /nc* 'n mileni'
&t'di'l'i lor$ dar /ntre3area e ce 5olo& ad'ce a&ta omenirii, /n ce m*&'r* e in5l'en+at
de&tin'l ei,
;e 3'n* &eam*$ /ntr2'n trec't /ndep*rtat$ cei care vedea' d'4'rile$ cei care
vor3ea' c' ele$ a' e?i&tat( Poate c* vr*.itoarele 1i 1amanii /1i avea' rol'l 1i
/n&emn*tatea lor /n cadr'l tri3'rilor( Pe 3a6a e?perien+elor ace&tora e?trem de &imple
&2a' con&tr'it adev*rate religii$ &2a' dat n'me mitice 'nor entit*+i de 'n vag a3&ol't 1i
a&t5el &2a a.'n& la 'n mod impre&ionant de e?primare a com3ina+iilor de credin+e
&'per&ti+ioa&e(
n i&toria omenirii toate ace&te religii n2a' av't mai c'r/nd 'n rol negativ dec/t
po6itiv,
;*2mi voie &*2+i &'gere6 c*$ oric'm am interpreta i&toria$ noi am dep*1it &tadi'l la
care contact'l c' d'4'rile poate &* ne 5ie de vre'n 5olo&( Sceptici&m'l ma.orit*+ii
indivi6ilor c' privire la 5antome$ la medii 1i la tot re&t'l$ e&te total .'&ti5icat( S'pra2
nat'ral'l$ &'3 orice 5orm* ar e?i&ta$ nu ar trebui &* &e ame&tece /n nici 'n 5el /n i&toria
'manit*+ii(
Pe &c'rt$ e' &'&+in c*$ /n a5ar* de m/ng/ierea ad'&* vre'n'i &'5let t'l3'rat ici 1i
colo$ Talama&ca &tr/nge doc'mente de&pre 5enomene care n' a' 1i n' tre3'ie &* ai3*
nici o importan+*( Talama&ca e&te o organi6a+ie intere&ant*( ;ar n' poate &* reali6e6e
l'cr'ri importante(
E' te i'3e&c( +i re&pect deci6ia( n acela1i timp$ &per c* o &*2+i treac* acea&t*
pa&i'ne$ c* ai &* te /ntorci la l'mea adev*rat* c/t de c'r/nd(
@e&&e c'geta&e /ndel'ng /nainte de a2i r*&p'nde( :apt'l c* )a4aret n' aprecia
ceea ce 4ot*r/&e o c4in'ia( Tot'1i$ /i era limpede c*$ dac* l'a&e acea&t* 4ot*r/re$ o
5*c'&e 1i din vina l'i )a4aret$ care /i inter6i&e&e &* &e oc'pe de &ecretele 5amiliei$ pe
c/nd Talama&ca o adopta&e(
C/nd$ /n &5/r1it$ /i &cri&e&e$ o a&ig'ra&e pe )a4aret c* mem3rii Crdin'l'i n'21i
5*cea' nici o il'6ie c' privire la &emni5ica+ia m'ncii lor( i &p'&e&er* l'i @e&&e c* tot'l
r*m/nea &ecret$ c* /n cele mai m'lte ca6'ri n' tre3'ia &* &e a1tepte nici la glorie$ nici
la vreo &ati&5ac+ie palpa3il*( 9i c* ei era' primii care &* cread*$ e?act ca )a4aret$ /n
lip&a de importan+* a mediilor$ d'4'rilor 1i a 5antomelor(
;ar oare n' e?i&ta' milioane de oameni care credea' c* de&coperirile
ar4eologilor n2avea' nici o importan+*, @e&&e o implora&e pe )a4aret &* /n+eleag* ce
m'lt conta' toate ace&tea pentr' ea( n 5inal$ &pre propria &'rprindere$ &cri&e&e
'rm*toarele r/nd'ri>
N2am &* pove&te&c niciodat* nimic aici de&pre )area :amilie 1i de&pre ca&a din
Sonoma &a' de&pre l'cr'rile mi&terioa&e care mi &2a' /nt/mplat acolo( Ar 5i 5oarte
dornici &* a5le 'n a&t5el de mi&ter( E' /+i &/nt loial* +ie( ;ar$ /ntr2o 6i$ te rog &*2mi
permi+i &* m* /ntorc /n Cali5ornia$ &*2mi dai oca6ia &* vor3e&c de&pre l'cr'rile pe care
le2am o3&ervat( n 'ltima vreme mi2a' revenit /n minte diver&e momente petrec'te
acolo( Am av't c/teva vi&e &'rprin6*toare( Cric'm$ /mi p'n toat* /ncrederea /n
.'decata ta( Ai 5o&t at/t de generoa&* c' mine( N' m* /ndoie&c nici o clip* de
drago&tea ta( Te rog$ de a&emenea$ &* /n+elegi c/t de m'lt te i'3e&c 1i e'(
)a4aret /i r*&p'n&e&e doar c' c/teva r/nd'ri>
@e&&e$
E' &/nt o per&oan* /nc*p*+/nat* 1i plin* de 3i6arerii> aproape /ntotdea'na am
o3+in't tot ce voiam( ;in c/nd /n c/nd$ n'2mi da' &eama e?act ce con&ecin+e pot avea
actele mele a&'pra celorlal+i( N2ar 5i tre3'it &* te invit niciodat* /n ca&a mea din
Sonoma< a 5o&t 'n act egoi&t din partea mea$ pentr' care n2am nici o &c'6*( A1a c* te
rog &* m* a.'+i &*2mi /mpac con1tiin+a 1i 'it* c' de&*v/r1ire c* vi6ita aceea a av't loc(
N'2+i 5ace gri.i c' privire la amintirile tale$ dar nici n' te c4in'i &* le de&ci5re6i(
Tr*ie1te2+i via+a ca 1i c'm vacan+a aceea t'l3'r*toare n2ar 5i e?i&tat niciodat*( C/ndva
am &* r*&p'nd la toate /ntre3*rile$ dar n2am &* mai /ncerc niciodat* &*2+i modi5ic
de&tin'l( Te 5elicit pentr' no'a ta voca+ie( I'3irea mea pentr' tine r*m/ne ve1nic
ne&c4im3at*(
Urma&er* cado'ri &ompt'oa&e( -ali6e din piele pentr' c*l*toriile l'i @e&&e 1i 'n
impermea3il d'3lat c' 3lan* de n'rci$ ca &*2i tin* de cald /n climat'l a3omina3il din
N1A
ANNE RICE
Anglia$ +ar* pe care Fn'mai dr'i6ii o /ndr*gea'F$ c'm &cri&e&e )a4aret(
@e&&e 5'&e&e /nc/ntat* de 4ain*$ pentr' c* 3lana era pe din*'ntr' 1i n' atr*gea
aten+ia( -ali6ele /i era' 5oarte 'tile( )a4aret contin'a &*2i &crie 'neori 1i de do'*2trei
ori pe &*pt*m/n*( R*m/nea la 5el de plin* de aten+ii ca /ntotdea'na(
;ar$ pe m*&'r* ce trecea' anii$ @e&&e deveni&e mai di&tant*$ &cri&orile ei era' mai
&c'rte 1i mai &poradice$ 5*r* /ndoial* din ca'6a caracter'l'i con5iden+ial al m'ncii ei
/n cadr'l Crdin'l'i Talama&ca( P'r 1i &impl'$ n' p'tea &*2i de&crie l'i )a4aret
l'cr'rile de care &e oc'pa(
@e&&e /1i contin'a vi6itele la ceilal+i mem3ri ai )arii :amilii de Cr*ci'n 1i de
Pa1ti( C/nd verii ei trecea' pe la %ondra$ &e vedea' ca &* ia ma&a &a' &* &e plim3e
/mpre'n*( Toate contactele ace&tea era' /n&* &'per5iciale 1i de &c'rt* d'rat*( -ia+a l'i
@e&&e era acaparat* de Talama&ca(
UN NCU 'niver& /i ap*r' l'i @e&&e l'cr/nd la trad'cerea din latin* a ar4ivelor>
de&coperi raport'ri de&pre 5amilii &a' indivi6i dota+i c' p'teri paranormale$ de&pre
ca6'ri FevidenteF$ de vr*.itorie$ de&pre 5armece Fadev*rateF care prod'cea' cata&tro5e$
/n 5ine$ de&pre proce&ele vr*.itoarelor$ ve1nic a&em*n*toare 1i ve1nic 5a&cinante$
implic/nd cel mai ade&ea inocen+i 5*r* nici o p'tere de ap*rare( )'ncea 6i 1i noapte$
trad'cerea o 5*cea direct pe calc'lator$ re'1ind &* e?trag* 'n material i&toric
ine&tima3il din pergamentele '6ate(
;ar i &e de&c4i&e&e /nc* o l'me$ 1i mai 5ermec*toare$ legat* de ace&t domeni'(
Nici la 'n an d'p* primirea ei /n Crdin$ @e&&e 5'&e&e martor* la apari+ii de &ta5ii
&'5icient de /n&p*im/nt*toare ca &*2i &coat* din ca&ele lor p/n* 1i pe cei mai ec4ili3ra+i
dintre oameni( ntre altele$ v*6'&e 'n copil c' p'teri tele0inetice ridic/nd o ma&* de
&te.ar 1i ar'nc/nd2o pe 5erea&tr*( Com'nica&e /n cea mai deplin* t*cere c' cititorii de
g/nd'ri care primea' toate me&a.ele trimi&e( -*6'&e &ta5ii c' m'lt mai palpa3ile dec/t
1i2ar 5i
REGINA DAMNAILOR 219
nc4ip'it( :'&e&e martor* la tot 5el'l de 5enomene p&i4ometrie$ &criere
a'tomat*$ levita+ie$ tran&ele mediilor le v*6'&e$ l'a&e noti+e$ dar r*m/nea /ntr2o
contin'* mirare(
Avea oare &* &e o3i1n'ia&c* vreodat* c' ele, S* le ia de 3'ne, P/n* 1i cei mai
vec4i mem3ri ai Crdin'l'i m*rt'ri&ea' c* 1i ei era' /n contin'are 6g'd'i+i de 5eno2
menele la care a&i&ta'(
Pe de alt* parte$ propria ei p'tere de a vedea era e?cep+ional*( Iar 5olo&irea
con&tant* i2o de6volta 1i mai m'lt( n doi ani de c/nd era la Talama&ca$ @e&&e vi6ita&e
ca&e 3/nt'ite de &ta5ii prin toat* E'ropa 1i /n Statele Unite( :iecare do'* 6ile de calm
petrec'te /n 3i3liotec* era' 'rmate de cel p'+in o &*pt*m/n* petrec't* /n vre'n 4ol
plin de c'rent$ 'nde apari+ia intermitent* a vre'n'i &pectr' t*c't /i 'mpl'&e de &paim*
pe ceilal+i(
Rareori tr*gea /nv*+*minte /n&* din ace&te apari+ii( A.'n&e&e 1i ea la concl'6ia
t't'ror celorlal+i mem3ri ai Crdin'l'i> c* n' &e p'tea alc*t'i nici o teorie coerent*
de&pre 5enomenele oc'lte care &* de&crie a3&ol't toate ci'd*+eniile de care avea' parte
/n m'nca lor( )'nca era pa&ionant*$ dar a3&ol't 5*r* roade( @e&&e n' era &ig'r* pe &ine
c/nd &e adre&a ace&tor Fentit*+i neodi4niteF$ &a' d'4'rilor 5*r* minte$ c'm le 6i&e&e
c/ndva )ael at/t de 3ine( Tot'1i$ @e&&e le recomanda &* &e m'te &pre &5ere Fmai /nalteF$
&* /1i ca'te lini1tea 1i$ a&t5el$ &*2i la&e 1i pe m'ritori /n pace(
Era 'nica atit'dine po&i3il*$ de1i o /n&p*im/nta ideea c* /n ace&t mod le 5or+a
poate &* p*r*&ea&c* &ing'ra 5orm* de e?i&ten+* pe care le mai era dat &* o ai3*( ;ar
dac* la cap*t n' era dec/t moartea$ iar apari+iile &e prod'cea' doar c/nd vre'n d'4 mai
tenace n' voia &* o accepte, Era prea c'mplit ace&t g/nd era ori3il &* /1i imagine6e
l'mea d'4'rilor doar ca 'n 5el de &tr*l'cire a lemn'l'i p'tred /nainte de 3e6na total*(
Cric'm$ @e&&e re'1ea &* gonea&c* 5antomele din ca&e( At'nci era /nc/ntat* de
'1'rarea pe care o re&im+ea' cei ce vie+'ia' /n acele ca&e( ncep'&e &* ai3*
&entiment'l
NN=
ANNE RICE
pro5'nd c* via+a ei avea 'n &en& e?cep+ional( Era o via+* plin* de avent'ri( N2ar 5i
&c4im3at2o pentr' nimic /n l'me(
n 5ine$ aproape( ;ac* ar 5i ap*r't /n prag )a4aret cer/nd'2i &* revin* /n ca&a din
Sonoma 1i &* &e oc'pe de ar4ivele )arei :amilii$ ar 5i l*&at tot'l /n 'rm* 5*r* nici o
e6itare( ;ar poate c* nici at'nci$ /n 5ond(
Tot l'cr/nd la ar4ivele ordin'l'i$ @e&&e d*d'&e pe&te 'nele doc'mente care o
&ili&er* &* /1i p'n* m'lte /ntre3*ri /n privin+a )arii :amilii(
Tran&criind doc'mentele privind vr*.itoria$ @e&&e de&coperi&e c* de &ecole
Talama&ca +inea &'3 o3&erva+ie diver&e F5amilii de vr*.itoareF care po&eda' averi
con&idera3ile$ /n aparen+* do3/ndite printr2o evident* interven+ie &'pranat'ral*(
Crdin'l /nc* mai &t'dia a&t5el de 5amilii7 :iecare genera+ie /n 5amiliile de gen'l ace&ta
avea Fo vr*.itoareF care p'tea$ d'p* c'm &p'nea' rapoartele$ &* atrag* 1i &*
manip'le6e diver&e 5or+e &'pranat'rale$ pentr' a a&ig'ra ac'm'larea con&tant* de
3'n'ri de c*tre 5amilie$ a&ig'r/nd'2i &'cce&'l /n toate domeniile de activitate 'man*(
Se p*rea c* p'terile ace&tea &e tran&mitea' ereditar$ adic* pe 3a6a 'nor caracteri&tici
5i6ice$ dar$ de 5apt$ nimeni n' 1tia ceva e?act( n pre6ent 'nele dintre ace&te 5amilii /1i
ignora' total propria i&torie 1i n'21i d*dea' &eama c* avea' /n mi.loc'l lor o
Fvr*.itoareF c4iar /n &ecol'l al do'*6ecilea( ;e reg'l*$ Talama&ca /1i d*dea o&teneala
&* ia contact'l c' a&emenea per&oane$ dar ade&ea ame&tec'l Crdin'l'i era re5'6at(
Alteori &e l'a 4ot*r/rea de neame&tec$ rela+ia 5iind con&iderat* drept prea
Fperic'loa&*F$ deoarece indivi6ii vi6a+i realmente p'tea' 5ace 5armece c' re6'ltate
ne5a&te(
)ai m'lte &*pt*m/ni la r/nd$ t'l3'rat*$ dar ne/ncre6*toare$ @e&&e n' ac+iona&e /n
nici 'n 5el( ;ar n'2i ie1ea din minte model'l organi6*rii 'nor a&t5el de 5amilii( Sem*na
prea m'lt c' &tr'ct'ra )arii :amilii$ a1a c'm /i 5'&e&e ea e?plicat* de )a4aret(
Apoi &e ap'ca&e &* 5ac* 'nicele cercet*ri pe care le p'tea /ntreprinde 5*r* &*
tr*de6e pe nimeni( Trec'&e atent
REGINA DAMNAILOR 221
n revi&t* toate do&arele 5amiliilor de vr*.itoare din po&e&ia Crdin'l'i( Control* 1i
r*&control* tot'l( C*'ta&e cele mai vec4i cronici 1i le &t'dia&e c' l'pa(
N' e?i&ta nici o men+i'ne de&pre )a4aret( Nici o in5orma+ie de&pre cineva din
vreo ram'r* a )arii :amilii$ nici 'n n'me propri' de care @e&&e &* 5i a'6it vreodat*(
Nici m*car cea mai mic* noti+* care &*2i tre6ea&c* &'&pici'ni(
Se &im+i&e e?trem de '1'rat*$ dar$ /n cele din 'rm*$ n' 5'&e&e prea 'imit*(
In&tinct'l /i &p'&e&e c* n' era pe pi&ta cea 3'n*( )a4aret n' era vr*.itoare( N' /n
&en&'l acela al c'v/nt'l'i( (ucrurile erau mult mai complicate.
E adev*rat$ de a&emenea$ c* @e&&e n' /ncerca&e niciodat* /n mod &erio& &*
clari5ice acea&t* &it'a+ie( N' voia &* emit* nici o teorie c' privire la acea&t* pro3lem*$
a1a c'm n' voia nici /n alte domenii( 9i n' n'mai o dat* /i veni&e ideea c*$ dac* &e
&im+ea 3ine /n &/n'l Crdin'l'i Talama&ca$ era 1i pentr' c*$ av/nd at/tea mi&tere /n .'r$
'ita de mi&ter'l care o privea per&onal( ncon.'rat* de 5antome 1i &pectre$ 1i copii
po&eda+i$ n' &e mai g/ndea dec/t rareori la )a4aret 1i la )area :amilie(
CN; primi&e rang'l de mem3r' plin$ @e&&e era de.a o &omitate /n privin+a
reg'lilor Crdin'l'i$ a proced'rilor 1i a protocol'l'i anc4etelor( n pl'&$ 1tia per5ect
c/nd 1i c'm &* a.'te poli+ia /n ca6'rile de crim* 1i /n ce 5el &* evite contact'l c' pre&a(
A.'n&e&e$ de a&emenea$ &* poarte 'n re&pect deo&e3it Crdin'l'i$ care n' era o
organi6a+ie dogmatic*( N' imp'nea mem3rilor &* cread* /n vreo dogm*$ ci doar &* 5ie
cin&ti+i 1i e?trem de pr'den+i /n m/n'irea 5enomenelor pe care le &t'dia'(
Talama&ca era intere&at* de repeti+ii$ de &imilit'dini$ de modele( E?i&ta o
a3'nden+* de termeni$ dar n' 'n voca3'lar rigid( ;o&arele era' cla&ate /n a1a 5el$ /nc/t
&* &e poate 5ace leg*t'ri /ntre ele /n toate direc+iile c' p'tin+*(
C' toate ace&tea$ 1i teoreticienii era' &t'dia+i( @e&&e citi&e toate c*r+ile &emnate de
marii detectivi ai &'pranat'ral'l'i$ de medii &a' cercet*tori /n domeni'l alien*rii
mentale( St'dia&e tot'l 1i cerceta&e tot ce era legat de pro3lemele oc'lti&m'l'i(
222
ANNE RICE
Ade&ea /i revenea' /n minte &5at'rile l'i )a4aret( Ceea ce2i &p'&e&e era adev*rat(
:antomele$ &pectrele$ cei care citea' g/nd'rile altora 1i care mi1ca' o3iecte 5*r* &* le
ating* era' 5a&cinan+i doar pentr' o3&ervatorii imedia+i( Pentr' omenire /n&*$ /n &en&'l
cel mai larg al c'v/nt'l'i$ toate ace&tea n' /n&emna' mare l'cr'( I&toria omenirii n'
avea &* 5ie 6g'd'it* de vreo mare de&coperire /n domeni'l oc'lt'l'i nici ac'm$ nici
c/ndva /n viitor(
Cric'm$ @e&&e n2ar 5i ren'n+at /n r'pt'l cap'l'i la m'nca ei( Prin&e&e g'&t'l
ace&tor emo+ii$ ace&tor &ecrete( Se a5la /n p/ntecele Crdin'l'i 1i$ de1i &e o3i1n'i&e c'
l'?'l din .'r'l ei dantelele vec4i$ pat'l c' 3aldac4in$ tac/m'2rile din argint c'rat$
ma1ina c' 1o5er$ &ervitorii devenea din ce /n ce mai &o3r* 1i mai re6ervat*(
%a trei6eci de ani era o 5emeie palid*$ 5ragil*$ c' p*r'l ca v*paia de&p*r+it /n do'*
de o c*rare 1i l*&at &'5icient de l'ng pe 'meri$ /nc/t &* n2o deran.e6e( N' &e mac4ia$ n'
&e par5'ma 1i n' p'rta nici o 3i.'terie$ /n a5ara 3r*+*rii celtice( Co&t'm'l ei o3i1n'it &e
comp'nea dintr2o .ac4et* de ca1mir$ p'rtat* c' pantaloni de &to5* &a' c' 3l'gi$ dac* &e
g*&ea /n America( Era c' toate ace&tea o per&oan* atr*g*toare$ care /i c'cerea pe
3*r3a+i prea '1or c4iar c/nd n2avea nici o inten+ie( Avea avent'ri c' 'nii dintre ei$ dar
ace&tea n' d'ra' m'lt( 9i rareori avea' importan+*(
Cel mai m'lt conta' prieteniile pe care le lega&e c' ceilal+i mem3ri ai Crdin'l'i<
to+i /i era' ca ni1te 5ra+i &a' &'rori( Era' e?trem de ata1a+i 'nii de al+ii( Atmo&5era de
com'nitate din .'r'l ei o /nc/nta( %a orice or* din noapte &e p'tea co3or/ /n &alon'l
ve1nic l'minat$ 'nde &e g*&ea' /ntotdea'na c/teva per&oane tre6e$ care citea' &a'
&t*tea' de vor3*$ /n5r'nt/nd'2&e pe vreo tem* &a' alta 5*r* &* ridice gla&'l( Sa' &e
p'tea trece pe la 3'c*t*rie$ 'nde 3'c*tar'l de noapte /+i p'tea prepara pe loc orice$ 'n
mic de.'n l'at c' noaptea /n cap &a' o cin* t/r6ie$ orice /+i doreai(
@e&&e ar 5i p't't r*m/ne acolo p/n* la &5/r1it'l 6ilelor( Ca 1i ordinele catolice$
Talama&ca &e /ngri.ea de mem3rii /n v/r&t* &a' deveni+i in5irmi( A m'ri /n &/n'l
Crdin'l'i /n&emna a m'ri /ncon.'rat de tot l'?'l 1i de toate /ngri.i2
REGINA DAMNAILOR 223
rile medicale imagina3ile$ a petrece 'ltimele clipe a1a c'm doreai$ &ing'r /n
pat'lt*' &a' /n mi.loc'l prietenilor care te +inea' de m/n*$ te m/ng/ia'$ te &'&+inea'(
;ac* voiai$ p'teai &* te d'ci &* &tai c' 5amilia( ;ar cei mai m'l+i pre5era' &* r*m/n*
acolo p/n* la moarte( nmorm/nt*rile era' demne 1i 5a&t'oa&e( %a Talama&ca moartea
5*cea parte din via+*( %a 5iecare /nmorm/ntare participa 'n mare n'm*r de 3*r3a+i 1i
5emei /n doli'(
;a$ @e&&e /1i g*&i&e aici o 5amilie( ;ac* tot'l &2ar 5i der'lat normal$ ar 5i r*ma& c'
ei pentr' totdea'na(
;oar c*$ pe la /nc4eierea cel'i de2al opt'lea an$ &e /nt/mpl* ceva care avea &*2i
&c4im3e iar*1i tot c'r&'l vie+ii$ ceva ce prod'&e /n cele din 'rm* r'pt'ra dintre ea 1i
Talama&ca(
Reali6*rile l'i @e&&e de p/n* at'nci era' impre&ionante( ;ar /n vara an'l'i 1A1
/nc* mai l'cra &'3 direc+ia l'i Aaron %ig4tner 1i n' av'&e&e dec/t rareori c/te2'n
contact c' mem3rii con&ili'l'i Crdin'l'i &a' c' p'+inii reali re&pon&a3ili ai
Talama&c*i(
A1a c* 5' &'rprin&* /n moment'l /n care ;avid Tal3ot$ cond'c*tor'l Crdin'l'i$ o
invit* la 3iro'l l'i din %ondra( ;avid era 'n 3*r3at plin de energie$ pe la vreo 1ai6eci
1i cinci de ani$ c' p*r'l c*r'nt$ 3ine 5*c't$ cordial( i o5eri 'n pa4ar de vin de Xere& 1i
/i vor3i vre'n &5ert de or* de&pre 'na 1i alta /nainte de a intra /n &'3iect(
i prop'nea l'i @e&&e &* &e oc'pe de o mi&i'ne complet di5erit*( i p'&e /n m/n* 'n
roman ce &e g*&ea pe pia+*$ intit'lat Interviu cu un vampir. Apoi /i &p'&e &*2l citea&c*(
@e&&e r*ma&e /nc'rcat*(
;e 5apt$ &p'&e ea$ l2am citit( ;e c/+iva ani( ;ar ce2are de2a 5ace c' noi o carte
ca a&ta,
@e&&e /1i c'mp*ra&e c/ndva 'n e?emplar /ntr2'n aeroport 1i /l citi&e pe ner*&'5late
/n timp'l 'n'i l'ng 63or intercontinental( Pove&tirea$ c4ip'rile &p'&* de 'n vampir
'n'i t/n*r ga6etar din San :ranci&co$ o l*&a&e c' o impre&ie nepl*c't*$ ca 'n vi& 'r/t(
N' ar 5i p't't &p'ne c* o aprecia&e( ;e 5apt$ pre5era&e &* ar'nce cartea la g'noi
224
ANNE RICE
d'p* aceea dec/t &* o la&e pe o 3anc*$ de 5ric* &* n'2i cad* /n m/n* vre'n'ia
capa3il &* cread* toate pro&tiile acelea(
Per&ona.ele principale din carte ni1te nem'ritori teri3il de intere&an+i$ dac*
&t*teai &* te g/nde1ti 5orma&er* o mic* 5amilie dia3olic* /n NeH Crlean&2'l
dinaintea R*63oi'l'i de Sece&i'ne$ 'nda /1i v/na&er* victimele timp de mai 3ine de
cinci6eci de ani( %e&tat era cap'l r*'t*+ilor 1i 1e5'l gr'p'l'i( %o'i&$ &'3altern'l l'i$
c4in'it de /ndoieli$ era ero'l c*r+ii 1i /n acela1i timp pove&titor'l( Cla'dia$ min'nata
lor F5iic*F vampiric*$ era o 5ig'r* tragic*$ mintea i &e /m3og*+ea$ iar corp'l /i r*m/nea
cel al 'nei eterne 5eti+e de 1a&e ani( C*'t*rile de1arte ale l'i %o'i& pentr' primirea
i63*virii 5orma'$ de 5apt$ &'3iect'l c*r+ii$ dar ceea ce o impre&iona&e mai c' &eam* pe
@e&&e 5'&e&e 'ra Cla'diei 5a+* de cei doi vampiri care o crea&er* 1i$ /n cele din 'rm*$ o
di&tr'&e&er*(
Pove&tea din cartea a&ta n' e&te 5ic+i'ne$ &e m'l+'mi &*2i &p'n* ;avid( ;ar n'
e clar c' ce &cop a 5o&t p'3licat*( P'3licarea ei$ p/n* 1i &'3 5orma 'n'i roman$ ne2a
alarmat(
C'm adic* n' e 5ic+i'ne, /ntre3* @e&&e( N' /n+eleg(
A'tor'l a &emnat &'3 'n p&e'donim$ contin'* ;avid$ iar cec'rile repre6ent/nd
drept'rile de a'tor &/nt adre&ate 'n'i t/n*r care vaga3ondea6* prin l'me 1i n' &e la&*
contactat de noi( Era tot'1i reporter /nainte$ ca ga6etar'l din roman( ;ar n' a&ta ne
intere&ea6* pentr' moment( )i&i'nea pe care +i2o /ncredin+*m con&t* /n depla&area la
NeH Crlean& 1i veri5icarea doc'mentar* a evenimentelor de&cri&e /n carte$ care a'
av't loc /nainte de R*63oi'l de Sece&i'ne(
C clip*$ o clip*( ;e 5apt$ /mi &p'ne+i c* e?i&t* vampiri, C* ace&te per&ona.e
%o'i& 1i %e&tat$ 1i 5eti+a Cla'dia &/nt 5*pt'ri reale,
;a$ e?act$ r*&p'n&e ;avid( :*r* a2l 'ita pe Armand$ mentor'l Teatr'l'i
-ampirilor de la Pari&( +i aminte1ti de Armand$ n'2i a1a,
@e&&e /1i amintea prea 3ine de Armand 1i de teatr'( Armand$ nem'ritor'l cel mai
v/r&tnic din roman$ avea
REGINA DAMNAILOR 225
corp'l 1i c4ip'l 'n'i adole&cent de 1apte&pre6ece ani( C/t prive1te teatr'l$ ace&ta
5'&e&e de&cri& ca 'n loc de groa6*$ /n care &ear* de &ear* era' ma&acrate$ c4iar pe
&cen*$ 5iin+e 'mane$ /n 5a+a 'n'i p'3lic /ncre6*tor care21i imagina c* e vor3a doar de
'n &pectacol(
Calitatea de co1mar tipic* /ntregii c*r+i /i revenea clar /n minte l'i @e&&e( )ai ale&
p*r+ile de&pre Cla'dia( Cla'dia m'ri&e la Teatr'l -ampirilor( :'&e&e di&tr'&* de
an&am3l'l de vampiri cond'& de Armand(
;avid$ tre3'ie &* /n+eleg ad literam ce2mi &p'ne+i, C* a&t5el de 5*pt'ri e?i&t*
c' adev*rat,
A3&ol't$ r*&p'n&e ;avid( nc* de la /n5iin+area Crdin'l'i ne2am oc'pat de
o3&ervarea ace&t'i tip de 5*pt'r*( ;e 5apt$ Talama&ca &2a creat tocmai pentr' &t'dierea
lor$ dar a&ta2i alt* pove&te( ;'p* toate pro3a3ilit*+ile$ roman'l ace&ta n' con+ine nici
'n per&ona. inventat$ tocmai ace&ta e &cop'l mi&i'nii tale> &* ad'ni pro3e de&pre
e?i&ten+a ca&ei de la NeH Crlean& de&cri&* /n roman 1i de&pre cele trei per&oane
Cla'dia$ %o'i&$ %e&tat(
@e&&e i63'cni /n r/&( N' &e p't' &t*p/ni( Realmente$ r/&e din toat* inima( E?pre&ia
plin* de r*3dare a l'i ;avid o 5*c' &* r/d* 1i mai tare( ;ar el n' 5' &'rprin&$ la 5el c'm
n' 5'&e&e &'rprin& nici Aaron %ig4tner c/nd intra&e /n contact c' ea c' opt ani /n 'rm*(
Atit'dinea ta e&te e?celent*7 coment* ;avid$ c' 'n '1or 6/m3et ironic( N2am
vrea &* ai prea m'lt* imagina+ie &a' &* 5ii prea /ncre6*toare( ;oar c* ace&t gen de
&t'di' cere 5oarte m'lt* aten+ie$ @e&&e$ 1i re&pectarea &trict* a reg'lilor( Crede2m* c/nd
&p'n c* e 'n domeni' 5oarte prime.dio&( :ire1te$ ai li3ertatea de a re5'6a mi&i'nea
c4iar de la /ncep't(
N' m* 5ace+i &* r/d din no'$ v* rog$ replic* @e&&e( C'v/nt'l Fprime.dieF n' &e
pron'n+a dec/t rareori &a'
aproape niciodat* la Talama&ca( Ea /l v*6'&e doar &'3 5orm* &cri&* pe do&arele
de&pre 5amiliile de vr*.itoare( E drept c* a.'n&e&e &* cread* /n e?i&ten+a ace&tor 5amilii
5*r* &* /1i p'n* mari pro3leme( -r*.itoarele era' tot
NNB
ANNE RlCE
oameni$ iar d'4'rile p'tea' 5i manip'late$ d'p* c/t &e p*rea( ;ar &* cread* /n
vampiri,
8'n$ 4ai &2o l'*m alt5el$ &p'&e ;avid( nainte de a te 4ot*r/$ 4ai &* e?amin*m
c/teva o3iecte depo6itate la noi /n maga6ii$ care a' apar+in't ace&tor 5*pt'ri(
Ideea era ire6i&ti3il*( n &'3&ol'rile &edi'l'i Crdin'l'i era' nen'm*rate /nc*peri
/n care @e&&e n' av'&e&e niciodat* voie &* p*tr'nd*( N2avea de g/nd &* piard* acea&t*
oca6ie(
Pe c/nd co3ora &c*rile /mpre'n* c' ;avid$ /i reveni /n minte 3r'&c 1i e?trem de
clar atmo&5era ca&ei din Sonoma( Acela1i coridor l'ng c' 3ec'ri c4ioare din loc /n loc$
ca /n &'3&ol'l ca&ei l'i )a4aret( C c'prin&e o 5e3rilitate 1i mai mare(
)ergea /n &patele l'i ;avid /n t*cere$ trec/nd de '1i /nc'iate 'na d'p* alta( -*6'
c*r+i$ pe 'n ra5t /ntre6*ri o 4/rc*$ /ntr2'n col+$ pe .o&$ 'n vra5 de 4aine$ /n alte camere
era' mo3ile$ pict'ri /n 'lei$ c'5ere 1i ca&e de 5ier$ 1i$ mai c' &eam*$ pra5 pe&te toate
cele(
Toate o3iectele a&tea di&parate$ &p'&e ;avid c' 'n ge&t di&pre+'itor$ &/nt legate
/ntr2'n 5el &a' alt'l de amicii no1tri 3*'tori de &/nge 1i nem'ritori( ;e 5apt$ 5ormea6* o
&pe+* 5oarte materiali&t*( %a&* /n 'rma lor tot 5el'l de g'noaie( N' rareori$ c/nd &e
plicti&e&c de 'n an'mit loc &a' de o identitate$ la&* /n p*r*&ire c/te o ca&* /ntreag*$ c'
mo3ile$ 4aine$ c4iar 1i c' co1ci'g'ri 5oarte ornamentate 1i c4iar intere&ante( ;ar
e?i&t* c/teva l'cr'ri deo&e3ite pe care vrea' &* +i le ar*t( Cred c* vor 5i &'5icient de
conving*toare(
Conving*toare, E?i&ta ceva conving*tor /n domeni'l /n care l'cra' ei, Ce d'p*2
amia6* plin* de &'rpri6e7
;avid o cond'&e /n 'ltima /nc*pere$ 5oarte mare 1i c' pere+ii d'3la+i de pl*ci de
co&itor$ 'nde aprin&e l'mini p'ternice care venea' din pla5on(
Pe peretele din 5'nd era &pri.init 'n ta3lo' de 5oarte mari dimen&i'ni( Imediat /1i
d*d' &eama c* +inea de Rena1tere$ poate din 1coala vene+ian*( Era pictat c' tempera
pe lemn( 9i avea &'per3'l l'&tr' al pict'rilor de 5el'l
REGINA DAMNAILOR 227
ace&ta$ o &tr*l'cire pe care nici 'n material &intetic n2o p'tea crea( @o&$ /n col+'l
din dreapta$ &e vedea titl'l &cri& /n latin*$ c' litere mici romane$ 1i n'mele arti&t'l'i(
FTenta+ia l'i AmadeoF
de )ari'&
Se d*d' c/+iva pa1i /napoi &*2l &t'die6e(
Un cor de /ngeri &'per3i$ c' aripi negre$ plana' dea&'pra 'nei &il'ete
/ngen'nc4eate$ 'n adole&cent c' p*r'l 1aten2a2r*mi'( Cer'l de co3alt din &patele l'i$
v*6't printr2o &erie de arcade$ era &em*nat c' nori a'ri+i( Pardo&eala de marm'r* din
5a+a per&ona.'l'i avea o per5ec+i'ne 5otogra5ic*$ /i &im+eai r*coarea$ vedeai vini1oarele
pietrei(
;ar 5r'm'&e+ea pict'rii venea mai c' &eam* de la 5el'l /n care era' tratate
per&ona.ele( :e+ele /ngerilor era' modelate c' o e?trem* preci6ie$ 4ainelor lor /n
c'lori pa&telate 1i aripilor negre n' le lip&ea nici 'n detali'( Iar 3*iat'l$ 3*iat'l era$ p'r
1i &impl'$ vi'7 /n oc4ii l'i c*pr'i &tr*l'cea o l'min* care trecea dincolo de p/n6*7
Pielea p*rea '1or 'med*( ;*dea impre&ia c* avea &* &e mi1te &a' &* vor3ea&c* /n clipa
'rm*toare(
;e 5apt$ ta3lo'l era prea reali&t pentr' a apar+ine Rena1terii( :ig'rile era'
&peciale$ n' ideali6ate( Unii /ngeri p*rea' c* &e am'6*$ al+ii c* &e /ntri&tea6*( )ateria2
l'l 4ainei 1i al .am3ierelor 3*iat'l'i era prea reali&t redat( Se p'tea' vedea p/n* 1i
'nele c/rpit'ri$ o mic* r'pt'r* 1i pra5'l de pe o m/nec*( 9i /nc* alte am*n'nte de
acela1i gen> pe pardo&eal*$ ici 1i colo$ &e vedea' 5r'n6e '&cate$ iar /ntr2o parte era'
a3andonate pe .o&$ 5*r* nici o motiva+ie$ do'* pen&'le(
Cine e&te ace&t )ari'&, 1opti ea(
N'mele n'2i &p'nea nimic( Niciodat* n' mai v*6'&e 'n ta3lo' din 1coala italian*
c' at/tea elemente t'l3'r*toare( ngeri c' aripi negre(((
;avid n'2i r*&p'n&e( i ar*t* c' deget'l adole&cent'l(
228
ANNE RICE
Pe 3*iat a1 dori &*2l o3&ervi mai atent$ &p'&e el( N' el e&te adev*rat'l &'3iect
al &t'di'l'i pe care /l vei /ntreprinde$ dar repre6int* o important* leg*t'r*(
S'3iect'l, %eg*t'ra((( Era prea captivat* de ta3lo'(
Privi+i$ &/nt acolo /n col+ 1i ni1te oa&e$ oa&e de om pe care &2a dep'& pra5'l$ de
parc* le2ar 5i m*t'rat cineva din cale( ;ar ce vor &* /n&emne toate a&tea,
;a$ m'rm'r* ;avid( C/nd &e 5olo&e1te c'v/nt'l Ftenta+ieF e de o3icei vor3a de
diavoli care /ncon.'r* 'n &5/nt(
ntocmai$ r*&p'n&e ea( Iar me1te1'g'l arti&t'l'i e&te e?cep+ional( C' c/t &e 'ita
mai m'lt la ta3lo'$ c' at/t &e &im+ea mai t'l3'rat*( ;e 'nde ave+i ta3lo'l ace&ta,
Crdin'l a 5*c't ac4i6i+ia acea&ta c' c/teva &ecole /n 'rm*( Emi&ar'l no&tr' de
la -ene+ia l2a &alvat dintr2o ca&* ar&* care d*dea &pre Canal Grande( -ampirii &/nt
ve1nic a&ocia+i c' incendiile$ apropo( E&te arma lor o3i1n'it* c/nd &e r*63oie&c /ntre
ei( Totdea'na a' loc incendii( n Interviu cu un vampir &/nt de&cri&e c/teva$ dac* /+i
aminte1ti( %o'i& d* 5oc 'nei ca&e din NeH Crlean& c/nd /ncearc* &*2l di&tr'g* pe
creator'l 1i mentor'l l'i$ %e&tat( )ai t/r6i'$ acela1i %o'i& d* 5oc Teatr'l'i -ampirilor
la Pari&$ d'p* moartea Cla'diei(
)oartea Cla'diei((( @e&&e &im+i 5iori pe 1ira &pin*rii 1i &e &'rprin&e tre&*rind(
;ar prive1te c' aten+ie ace&t adole&cent$ &p'&e ;avid( ;e&pre el di&c't*m
ac'm(
Amadeo( N'mele /n&emna Fcel ce /l i'3e1te pe ;'mne6e'F( Era de o 5r'm'&e+e
rar*$ nici vor3*( 9ai&pre6ece$ poate 1apte&pre6ece ani$ c' o 5a+* c' tr*&*t'ri reg'late$
3ine propor+ionat*$ care$ /n mod c'rio&$ avea o e?pre&ie de implorare(
;avid /i p'&e ceva /n m/n*( Ea /1i de&prin&e c' gre' privirea de la ta3lo' 1i
/ntoar&e oc4ii &pre o3iect( Avea /n m/n* 'n dag4erotip de pe la &5/r1it'l &ecol'l'i al
no'*&pre6ecelea( ;'p* ce /l privi 'n moment e?clam*>
;ar e aceea1i per&oan*7
REGINA ;A)NADI%CR NN
E?act( Pe dea&'pra$ repre6int* o adev*rat* per5orman+* te4nic*( Portret'l a
5o&t reali6at aproape pe /nt'neric$ d'p* a&5in+it$ c/nd 'n alt &'3iect nici n2ar 5i p't't 5i
5otogra5iat( Po+i o3&erva c* aproape nimic n' e vi6i3il /n a5ar* de c4ip'l l'i(
A1a era$ &ing'ra deo&e3ire 5a+* de ta3lo' era piept*n*t'ra la mod*(
Ai p'tea ar'nca o privire 1i aici$ &p'&e ;avid( ;e data acea&ta$ /i ar*t* o
revi&t* din &ecol'l al opt&pre6ecelea$ c' coloane /ng'&te$ litere mici 1i il'&tra+ii /n
peni+*( Acela1i 3*iat co3ora dintr2o calea1ca era o &c4i+* rapid*$ dar &e vedea c*
3*iat'l 6/m3ea( Articol'l &e re5er* la el 1i la teatr'l l'i$ Teatr'l -ampirilor( E vor3a de
'n 6iar engle6e&c din 1!A( Adic*$ vreo opt6eci de ani /nainte de dag4erotip$ d'p*
p*rerea mea( E 1i o de&criere a teatr'l'i$ prec'm 1i a ace&t'i t/n*r(
2 Teatr'l -ampirilor((( Se 'it* atent la adole&cent'l /ngen'nc4eat din ta3lo'(
8ine$ dar ace&ta e Armand$ e per&ona.'l din roman7
ntocmai( Se pare c* pre5er* ace&t n'me( E pro3a3il c* n'mele era Amadeo
c/nd era /n Italia$ dar 1i l2a tran&5ormat /n Armand /n &ecol'l al opt&pre6ecelea 1i l2a
5olo&it de2at'nci /ncoace(
N' m* l'a+i a1a de repede$ v* rog$ &p'&e @e&&e( -re+i &*2mi &p'ne+i c* e?i&t*
doc'mente de&pre e?i&ten+a Teatr'l'i -ampirilor, ;e&coperite de oamenii no1tri,
8ine/n+ele&( ;o&ar'l e enorm( Nen'm*rate c*r+i de memorii de&cri' ace&t
teatr'( Po&ed*m p/n* 1i copiile actelor de proprietate( 9i aici a.'ngem la o alt* leg*t'r*
dintre do&arele noa&tre 1i roman'l Interviu cu un *ampir. Proprietar'l teatr'l'i e&te 'n
an'me %e&tat de %ionco'rt$ care l2a c'mp*rat /n 1!$A( Iar cl*direa$ /nc* e?i&tent* /n
Pari&'l act'al$ n' 1i2a &c4im3at proprietar'l nici /n 6i'a de a6i(
S2a veri5icat 1i a&ta, /ntre3* @e&&e(
Tot'l &e g*&e1te /n do&ar$ &p'&e ;avid$ cBpii ale actelor vec4i 1i ale celor
recente( Po+i &t'dia 1i &emn*t'ra l'i %e&tat dac* vrei( El are mania grandorii(
Semn*t'ra l'i
N3=
ANNE RICE
acoper* c/te o .'m*tate de pagin*( Avem cBpii d'p* mai m'lte doc'mente( -rem
&* +i le /ncredin+*m( S* pleci c' ele la NeH Crlean&( )ai e?i&t* 1i 'n articol de 6iar
de&pre incendi'l care a deteriorat teatr'l$ care &eam*n* ca do'* pic*t'ri c' de&crierea
5*c't* de %o'i&( ;ata core&p'nde c' cea pomenit* /n roman( :ire1te$ tre3'ie &*
reveri5ici tot'l( 9i tre3'ie &* cite1ti din no' roman'l$ c' mare aten+ie(
%A &5/r1it'l &*pt*m/nii @e&&e l'* avion'l pentr' NeH Crlean&( Avea &arcina &*
adnote6e 1i apoi &* ca'te dove6i pentr' tot ce ap*rea /n roman> propriet*+i$ v/n6*ri
c'mp*r*ri$ articole /n 6iare 1i revi&te din epoca aceea$ orice p'tea &'&+ine teoria c*
per&ona.ele 1i evenimentele din roman era' reale(
;ar l'i @e&&e tot n'2i venea &* cread*( :*r* /ndoial* c* era ceva /n toat* c4e&tia
a&ta$ dar era 'ndeva o c4ic4i+*( C4ic4i+a con&ta$ pro3a3il$ /n 5apt'l c* 'n &criitor inteli2
gent 1i 1mec4er d*d'&e pe&te ni1te doc'mente intere&ante 1i +e&'&e /n .'r'l lor o
5ic+i'ne /ntreag*( %a 'rma 'rmelor$ 3iletele de teatr'$ titl'rile de proprietate$
programele 1i tot re&t'l n' dovede&c neap*rat e?i&ten+a 'nor nem'ritori 3*'tori de
&/nge(
C/t privea reg'lament'l pe care @e&&e tre3'ia &*2l re&pecte$ ace&ta era de2a drept'l
grote&c(
N' avea voie &* r*m/n* la NeH Crlean& dec/t de la r*&*rit'l &oarel'i p/n* la patr'
d'p*2amia6a( %a patr' tre3'ia &* plece c' ma1ina la 8aton Ro'ge$ ora1'l cel mai
apropiat$ 'nde 'rma &* /1i petreac* nop+ile /n &ig'ran+*$ /ntr2'n 4otel modern de
1ai&pre6ece eta.e( ;ac* i &e p*rea c'mva c* ar 5i &pionat* &a' c* ar 'rm*ri2o cineva$
tre3'ia &* &e re5'gie6e imediat /n mi.loc'l 'nei m'l+imi( ;e2acolo$ dintr2o ca3in* 3ine
l'minat*$ c' aglomera+ie /n .'r$ tre3'ia &* tele5one6e imediat la &edi'l din %ondra al
Crdin'l'i(
N' avea voie$ /n nici 'n ca6$ &* /ntreprind* Fapropierea 5i6ic*F de vre'n vampir(
Parametrii p'terilor vampirilor n' era' c'no&c'+i la Talama&ca( Se 1tia /n&* 'n l'cr'
&ig'r> /+i citea' g/nd'rile( 9i &em*na' con5'6ie /n &pirit(
REGINA ;A)NADI%CR N31
E?i&ta' m'lte pro3e care dovedea' c* p'terea lor 5i6ic* era enorm*( C' &ig'ran+*
c* p'tea' &* omoare(
;e a&emenea$ 'nii dintre ei c'no1tea'$ 5*r* nici o /ndoial*$ e?i&ten+a Crdin'l'i
Talama&ca( ;e2a l'ng'l &ecolelor di&p*r'&er* c/+iva mem3ri$ la 'n moment &a' alt'l$
/n c'r&'l 'nor mi&i'ni a&em*n*toare c' a ei(
@e&&e tre3'ia &* citea&c* c' aten+ie$ /n 5iecare 6i$ .'rnalele locale( Talama&ca avea
motive &* cread* c* /n moment'l pre6ent n' &e g*&ea' la NeH Crlean& nici 'n 5el de
vampiri( Alt5el n2ar 5i trimi&2o acolo pe @e&&e( ;ar %e&tat &a' Armand$ &a' %o'i&
p'tea' ap*rea /n orice clip*( ;ac* @e&&e d*dea pe&te vre'n articol de&criind vre'n
dece& mi&terio&$ avea ordin &* p*r*&ea&c* imediat ora1'l 1i &* n' &e mai /ntoarc* acolo(
%'i @e&&e toate preca'+iile ace&tea i &e p*rea' de tot 4a6'l( N' o impre&iona&er* 1i
nici n2o /n5rico1a&er* t*iet'rile din 6iarele acelea vec4i de&pre diver&e di&pari+ii
mi&terioa&e(
n de5initiv$ poate c* di&p*r'+ii aceia 5'&e&er* victimele 'n'i c'lt &atanic( Cric'm$
p*rea' &* 5i 5o&t m'lt prea 'mani(
n pl'&$ @e&&e /1i dorea mi&i'nea acea&ta(
Pe dr'm &pre aeroport ;avid o /ntre3a&e de ce(
;ac* /ntr2adev*r n' po+i accepta ceea ce &p'n e'$ c'm &e 5ace c* accep+i &*
5aci cercet*ri /n leg*t'r* c' cartea,
N' r*&p'n&e&e pripit(
E ceva ce m* deran.ea6* la roman'l ace&ta( Tran&5orm* /n ceva atr*g*tor via+a
'nor mon1tri( %a /ncep't nici n'2+i dai &eama< e 'n co1mar de care n' te po+i de3ara&a(
Apoi$ 3r'&c$ te &im+i 3ine /n atmo&5era aceea( -rei &* r*m/i( Nici tragedia Cla'diei n'
r'pe 5armec'l(
9i(((,
-rea' tocmai &* dovede&c c* n'2i dec/t 5ic+i'ne$ &p'&e&e @e&&e(
Talama&ca &e m'l+'mi&e c' e?plica+ia acea&ta$ mai c' &eam* c* venea de la 'n
cercet*tor e?perimentat(
N3N
ANNE RICE
;ar /n c'r&'l l'ng'l'i 63or p/n* la NeH Oor0$ @e&&e /n+ele&e c* mai e?i&ta 'n
motiv$ pe care n' p'tea &* i2l &p'n* l'i ;avid( ;e2a3ia dac* /l rec'no1tea /n &inea ei(
Interviu cu un vampir /i ad'cea aminte de vacan+a de var* la )a4aret$ 4a3ar n2avea de
ce( Se tot oprea din citit$ g/ndind'2&e la vara aceea( i revenea' /n minte tot 5el'l de
am*n'nte( 8a c4iar /ncep'&e &* ai3* 1i vi&e de&pre a&ta( P'r* coinciden+*$ /1i 6icea( C'
toate ace&tea$ e?i&ta o leg*t'r*$ era ceva /n atmo&5era c*r+ii$ /n p'rtarea 1i toanele
per&ona.elor$ era ceva care 5*cea ca l'cr'rile &* par* 'na 1i &* 5ie c' tot'l alta( ;ar n'2
1i d*dea &eama ce( n mod c'rio&$ i &e 3loca&e .'decata$ la 5el ca 1i memoria(
PRI)E%E 6ile petrec'te la NeH Crlean& 5'&e&er* cele mai ci'date din e?perien+a
ei de cercet*tor al paranormal'l'i(
Cra1'l avea o 5r'm'&e+e care amintea de Carai3e$ era 'med$ plin de par5'm'ri
tari$ 5' pe loc c'cerit*( ;ar pe ori'nde &e d'cea$ F&im+ea l'cr'ri ci'dateF( Parc* tot
ora1'l era 3/nt'it de 5antome( Ca&ele impo6ante de dinainte de r*63oi te c'cerea' c'
t*cerea 1i c' mi&ter'l lor( P/n* 1i &tr*6ile din Cartier'l :rance6$ pline de t'ri1ti$ p*&tra'
o atmo&5er* deopotriv* &en6'al* 1i &ini&tr*$ care o /ndemna tot timp'l ori &* o ia ra6na$
ori &* &e oprea&c* pe c/te o 3anc*$ /n vi&are$ /n pia+a @ac0&on(
N' p'tea &* &'5ere 5apt'l c* era o3ligat* &* p*r*&ea&c* ora1'l la ora patr'( Gotel'l
/nalt Min 8aton Ro'ge era 'n mon'ment al con5ort'l'i 1i al l'?'l'i modern care2o
/nc/nta de&t'l de m'lt( ;ar n' &e p'tea &c't'ra de am3ian+a lenevoa&*$ molatec*$ a
NeH Crlean&2'l'i( n 5iecare diminea+* &e tre6ea pe .'m*tate Con1tient* c* av'&e&e
vi&e de&pre vampiri( 9i de&pre )a4aret(
Apoi$ d'p* patr' 6ile de cercet*ri$ 5*c' o &erie de de&coperiri care o determinar*
&* alerge imediat la 'n tele5on( E?i&ta&e mai m'lt ca &ig'r 'n %e&tat de %ionco'rt
/n&cri& pe rol'l de impo6ite din %o'i&iana( ;e 5apt$ /n 1ABN deveni&e proprietar'l 'nei
ca&e de pe Strada Regal*$ p'&* pe n'mele l'i de c*tre a&ociat'l &*' /n a5aceri$ %o'i&
REGINA DAMNAILOR 233
de Pointe d' %ac( Ace&ta po&eda&e 1apte propriet*+i diver&e prin %o'i&iana$ 'na
dintre ele 5iind planta+ia de&cri&* /n Interviu cu un vampir. @e&&e r*ma&e c' g'ra
c*&cat*( ;e a&emenea$ /nc/ntat*(
;ar mai 5*c' 1i alte de&coperiri( Cineva c' n'mele de %e&tat de %ionco'rt po&eda$
1i /n pre6ent$ diver&e ca&e prin tot ora1'l( Iar &emn*t'ra l'i$ vi6i3il* pe acte din 1A"
1i 11= era identic* c' cea din &ecol'l al opt&pre6ecelea(
A4$ era prea 5r'mo&7 @e&&e &e di&tra de min'ne(
Imediat &e d'&e &* 5otogra5ie6e propriet*+ile l'i %e&tat( ;o'* dintre ele era' vile
c' por+i r'ginite /n Cartier'l Gr*dinilor$ l*&ate /n p*r*&ire 1i$ clar$ neloc'ite( ;ar
celelalte$ incl'&iv ca&a de pe Strada Regal*$ do3/ndit* /n 1ABN$ era' /n gri.a 'nei
agen+ii locale$ care le /nc4iria 1i trimitea &'mele o3+in'te 'n'i avocat pari6ian(
@e&&e n' mai p'tea &'porta( i tele5on* l'i ;avid &*2i trimit* 3ani( -oia &*
r*&c'mpere contract'l de /nc4iriere de la c4iria1ii de pe Strada Regal*$ c*ci era c'
&ig'ran+* ca&a /n care loc'i&er* %e&tat$ %o'i& 1i Cla'dia( -ampiri &a' n'$ loc'i&er*
acolo7
;avid trimi&e rapid 3anii$ dar 1i in&tr'c+i'ni 5oarte &tricte> &* n' &e apropie /n nici
'n ca6 de vile /n r'in*( @e&&e /i r*&p'n&e imediat c* e?amina&e de.a cele do'* loc'ri(
N' trec'&e nimeni pe2acolo de ani de 6ile(
Ca&a din ora1 o intere&a /n&*( Pe la &5/r1it'l &*pt*m/nii era tit'lara contract'l'i(
:o1tii c4iria1i p*r*&ir* ca&a /nc/nta+i$ c' 3'6'narele pline de 3ani( A1a c* l'ni de
diminea+a$ din 6ori$ @e&&e intr* /n apartament'l gol de la eta.(
Ca&a /m3*tr/ni&e &'per3( -ec4ile 1emine'ri$ tavanele de &t'c$ '1ile$ toate era' la
loc'l lor7
@e&&e &e p'&e imediat pe trea3* /n camerele care d*dea' &pre &trad*$ c' o
1'r'3elni+* 1i o dalt*( %o'i& de&cri&e&e 'n incendi' care av'&e&e loc /n ace&te &aloane$
/n care %e&tat 5'&e&e grav atin&( Ei 3ine$ @e&&e avea de g/nd &* vad* dac* 5oc'l acela
l*&a&e 'rme(
;'p* n'mai o or*$ &coa&e la iveal* c/teva 3/rne care p'rta' 'rme de 5oc7 C/nd
5'&e&er* reparate &tric*ci'nile$
234
ANNE RICE
6'gravii 5ie 3inec'v/nta+i 'mpl'&er* g*'rile c' 6iare vec4i$ datate din 1ABN(
Tot'l &e potrivea de min'ne c' pove&tea l'i %o'i&( Era an'l /n care p'&e&e ca&a pe
n'mele l'i %e&tat$ 5*c/nd plan'ri de plecare la Pari&$ apoi av'&e&e loc incendi'l$ d'p*
care$ el 1i Cla'dia 5'gi&er* din ora1(
;e&ig'r$ @e&&e n' voia &* ren'n+e la &ceptici&m'l ei$ dar per&ona.ele din roman
prindea' /n mod 5oarte c'rio& via+*( -ec4i'l tele5on negr' din 4ol avea ac'm linia
t*iat*( Era o3ligat* &* ia&* din ca&* pentr' a2i tele5ona l'i ;avid$ 1i a&ta o enerva( -oia
&*2i pove&tea&c* tot'l imediat(
;ar n' ie1i( ;impotriv*$ r*ma&e pe g/nd'ri /n &alon ore /n 1ir$ &im+ind 5ier3in+eala
ra6elor de &oare care 3*tea' pe parc4et$ a&c'lt/nd c'm &c/r+/ia /ntreaga cl*dire( C ca&*
de v/r&ta a&ta n' poate 5i lini1tit* niciodat*$ n' /n climat'l acela 'med( ;*dea impre&ia
c* tr*ie1te( Pe2aici 5antome n' era'$ oric'm$ n' vedea nici 'na( Tot'1i$ n2avea nici
impre&ia c* ar 5i &ing'r*( ;impotriv*$ parc* o /ncon.'ra o c*ld'r*( Cineva parc* o
/mpin&e 3r'&c$ &* o tre6ea&c*( N'$ i &e p*r'&e n'mai( N'2i nimeni pe2aici /n a5ar* de
ea( C pend'l* 3*t/nd ora patr'((((
A do'a 6i /nc4ine o ma1in* de de6lipit tapet'l la a3'r 1i &e p'&e pe l'cr' /n
celelalte camere( -oia &* dea de tapet'l original pentr' a determina data$ dar$ de 5apt$
c*'ta ceva an'me( ;e 'ndeva$ din apropiere$ &e a'6ea c/ntec'l 'n'i canar$ poate din
vre'n alt apartament$ poate din vre'n maga6in$ tril'rile l'i /i di&tr*gea' aten+ia( Era'
min'nate( N' 'ita de canar$ c* alt5el o &* moar*( ;in no'$ adormi(
Se tre6i t/r6i'$ d'p* c*derea /nt'neric'l'i( A'6ea de 'ndeva de pe aproape
acord'rile 'n'i clavecin( R*ma&e /ndel'ng &* le a&c'lte /nainte de a de&c4ide oc4ii(
Era )o6art$ c/ntat 5oarte rapid( Prea rapid$ dar ce m*ie&trie7 C ca&cad* de note$ o
virt'o6itate 'imitoare( n 5inal$ &e 5or+* &* &e ridice$ &* aprind* l'mina de &'& 1i &*
3age din no' /n pri6* ma1ina de de6lipit(
)a1ina era grea< &tropii de ap* 5ier3inte i &e prelingea' pe 3ra+( n 5iecare camer*
re'1i&e &* &m'lg* c/te o
REGINA ;A)NADI%CR N3"
5/1ie de tapet p/n* la peretele de origine$ apoi trec'&e la 'rm*toarea( ;ar 3/6/it'l
monoton al ma1inii o enerva( Parc* di&tingea gla&'ri /n 3/6/it'l acela oameni care
r/dea'$ care vor3ea' /ntre ei$ cineva parc* in&i&ta$ 1optind ceva /n 5ran+'6e1te$ &e a'6ea
1i pl/n&'l 'n'i copil &a' poate era o 5emeie,
Cpri ma1ina( N' &e mai a'6ea nimic( Era o il'6ie a'ditiv* prod'&* de 6gomot'l
acela care &e plim3a prin camerele goale(
1i rel'* l'cr'l 5*r* &* ai3* con1tiin+a timp'l'i trec't &a' a 5apt'l'i c* n' m/nca&e$
&a' c* i &e 5*cea iar &omn( Contin'* l'cr'l la tapet c' ma1ina aceea grea p/n* ce d*d'
3r'&c de ceea ce c*'ta&e> /n dormitor'l din mi.loc era pictat* o 5re&c* direct pe perete(
Un moment r*ma&e nemi1cat* de emo+ie( Apoi contin'* &* l'cre6e c' 5rene6ie(
;a$ era c4iar 5re&ca c' Fp*d'rea 5ermecat*F pe care o comanda&e %e&tat pentr'
Cla'dia( C' mi1c*ri rapide$ re'1i &* &coat* la iveal* alte 1i alte p*r+i din ea(
FInorogi 1i p*&*ri a'rii$ 1i copaci /nc*rca+i de 5r'cte$ c' crengile aplecate dea&'pra
p/raielor &tr*l'citoare(F Era e?act c'm o de&cri&e&e %o'i&( n cele din 'rm*$ re'1i &*
&coat* la l'min* o mare parte din 5re&ca aceea care &e /ntindea pe to+i pere+ii( Acea&ta
5'&e&e camera Cla'diei$ 5*r* nici o /ndoial*( C ap'c* ame+eala( N' &e mai +inea pe
picioare din ca'6a 5oamei( Se 'it* la cea&( Un' noaptea(
Cra 'n'7 R*m*&e&e aici .'m*tate din noapte( Ar tre3'i &* plece imediat7 Era
prima dat* /n to+i ace1ti ani c* n' re&pecta o reg'l*7
;ar n' &e p't' 4ot*r/ &* &e mi1te( Se &im+ea e?trem de o3o&it*$ c4it c* emo+ia era
imen&*( Era &pri.init* de placa de marm'r* a 1emine'l'i$ iar l'mina de la 3ec'l din
pla5on era l'g'3r*$ 1i o( d'rea at/t de tare cap'l( Tot'1i$ contin'* &* &tea c' oc4ii
a+inti+i la p*&*rile a'rite$ la 5loricelele de&enate c' preci6ie$ la acei copaci min'na+i(
Cer'l era pictat /ntr2o c'loare ro1ietic*$ dar era l'n* plin*$ &oarele 5iind a3&ent$ 1i pe
cer era o p'6derie de &tel'+e( %a
N3B
ANNE RICE
v/r5'rile &telelor /nc* &e mai di&tingea' 3'c*+ele de argint 5a&onat(
Trec/nd /n revi&t* imaginile$ a.'n&e &* vad* 1i 'n 6id de piatr* pictat /ntr2'n col+(
n &patele l'i &e 6*rea 'n ca&tel( Ce pl*c't ar 5i 5o&t &* o iei la plim3are prin p*d're
p/n* la ca&tel 1i &* intri pe poarta de lemn7 Ca o trecere pe 'n alt t*r/m( A'6ea /n cap o
melodie$ ceva aproape 'itat$ ceva ce o3i1n'ia &* c/nte )a4aret(
Apoi$ dintr2o dat*$ deo&e3i o real* de&c4i6*t'r* /n perete$ ma&cat* de poarta
pictat*7
Se aplec*( Se 'it* atent la liniile de pe perete( ;a$ avea /n 5a+* o de&c4i6*t'r*
p*trat*$ pe care n2o o3&erva&e &'3 a3'rii de la ma1ina de de6lipit( Se a1e6* /n
gen'nc4i l/ng* ea 1i o atin&e( Era o '1i+* real* de lemn( %'* imediat 1'r'3elni+a 1i2
ncerc* &* o de&c4id*( ;egea3a( Ap*&* pe o lat'r*$ apoi pe cealalt*( N' re'1ea dec/t &*
&trice pict'ra de pe perete$ 5*r* nici 'n re6'ltat(
Apoi &e l*&* pe c*lc/ie 1i &e 'it* c' aten+ie( C poart* pictat* ce acoperea o '1i+* de
lemn( n drept'l m/ner'l'i por+ii 'n p'nct mai '6at( A4a7 /ntin&e m/na 1i atin&e
p'nct'l acela( U1i+a &e de&c4i&e &ing'r*( C/t &e poate de &impl'(
Ridic* lanterna( C ni1* /m3r*cat* /n lemn( 9i /n*'ntr'$ c/teva o3iecte( Un carne+el
legat /n piele7 Un 1irag de m*t*nii$ a1a p*rea$ 1i o p*p'1*$ o p*p'1* 5oarte vec4e$ c'
cap de por+elan(
Un moment e6it* &* le ating*( Avea &en6a+ia c* violea6* 'n morm/nt( ;in*'ntr'
venea 'n par5'm '1or( ;oar n' vi&a$ n'2i a1a, N'$ o d'rea prea tare cap'l ca &* 5ie vi&(
8*g* m/na /n ni1* 1i l'* mai /nt/i p*p'1a(
Corp'l era r'dimentar comparat c' modelele moderne$ tot'1i mem3rele 5*c'te
din lemn &e /m3ina' corect 1i era' 5r'mo& cioplite( Roc4i+a al3* 1i panglica lat* de
c'loarea lev*n+icii din talie era' p'trede$ &e r'pea' /n 3'c*+ele( ;ar cap'l de por+elan
era &'per3$ oc4ii al3a1tri$ din 3ile grele$ era' per5ec+i$ per'ca de p*r 3lond era intact*(
FCla'diaF$ 1opti ea(
REGINA DAMNAILOR 237
Propria voce o 5*c' &*21i dea &eama ce lini1te era /n .'r( N' &e mai a'6ea nici 'n
6gomot de circ'la+ie la ora a&ta( ;oar tro&net'l &c/nd'rilor vec4i( Pe o m*&'+* de l/ng*
ea o lamp* c' petrol /mpr*1tia o l'min* d'lce( 9i iar*1i clavecin'l$ de data a&ta cineva
c/nta C4opin$ -al&'l min'telor$ c' acela1i talent nemaipomenit( R*ma&e privind /n
t*cere p*p'1a din poal*( Ii venea &*2i pieptene p*r'l$ &*2i aran.e6e panglica(
i revenir* /n minte momentele c'lminante din Interviu cu un vampir, di&tr'gerea
Cla'diei la Pari&( Cla'2dia$ prin&* de l'mina 'cig*toare a &oarel'i /ntr2'n p'+ de
aeri&ire din care n' avea c'm &* ia&*( @e&&e &im+i o d'rere &'rd*$ apoi /1i a'6i inima
3*t/nd rapid( Cla'dia pieri&e$ /n vreme ce ceilal+i contin'a' &* e?i&te( %e&tat$ %o'i&$
Armand(((
C' o tre&*rire /1i d*d' 3r'&c &eama c* mai era' 1i alte l'cr'ri /n ni1*( ntin&e m/na
d'p* carnet(
Un .'rnal7 Paginile era' 5ria3ile$ pline de pete de vec4ime( ;ar &e vedea /nc*
&cri&'l de&'et /n cerneal* &epia$ mai c' &eam* c* ac'm era' aprin&e toate l*mpile c'
petrol 1i toat* camera era plin* de o l'min* &tr*l'citoare( Citi direct /n 5rance6*$ 5*r*
nici o gre'tate( Prima not* era datat* N1 &eptem3rie 1A3B>
%o'i& mi2a o5erit carnet'l ace&ta de 6i'a mea( S* 5ac c' el ce vrea' e'$ mi2a &p'&(
Poate o &*2mi 5ac* pl*cere &* copie6 aici ver&'rile care mi &e par pe g'&t'l me' 1i apoi
o &* i le cite&c 1i l'i(
N' prea /n+eleg 3ine ce /n&eamn* c* e 6i'a mea( E oare 6i'a de N1 &eptem3rie$
data la care m2am n*&c't &a' cea la care m2am de&p*r+it de tot ce e 'man pentr' a
deveni ceea ce &/nt ac'm,
;omnilor p*rin+ilor mei n' le convine niciodat* &*2mi clari5ice ace&t l'cr'( S2ar
6ice c* n' &e 5ace &* a3orde6i 'n &'3iect ca ace&ta( %o'i& /1i ia o e?pre&ie de
ned'merire$ apoi de ne5ericire total*$ pentr' ca$ /n 5inal$ &* /1i reia citit'l 6iar'l'i( Iar
%e&tat /mi 6/m3e1te$ /mi c/nt* o 3'cat* de )o6art$ apoi /mi
N3A
ANNE RICE
r*&p'nde$ ridic/nd din 'meri> FE 6i'a /n care te2ai n*&c't pentru noi@.
:ire1te$ mi2a o5erit o p*p'1*$ ca de o3icei$ o copie a mea$ care$ ca /ntotdea'na$
poart* 4aine identice c' 'ltima mea toalet*( Comand* /n :ran+a p*p'1ile a&tea$ a1a
+ine &*2mi com'nice( 9i ce &* 5ac c' ea, S* m* .oc$ ca 1i c'm a1 5i copil,
F-rei &* &p'i ceva c' a&ta$ &c'mp'l me' tat*, l2am /ntre3at a&t*2&ear*( C* o &*
r*m/n o p*p'1ic* pe veci,F )i2a o5erit vreo trei6eci de p*p'1i de2a&tea an d'p* an$
dac* m* a.'t* memoria( Cri memoria n'mai la a&ta /mi 5olo&e1te( Identice( n c'r/nd
n2a1 mai avea loc de ele /n dormitor dac* le p*&tram pe toate( ;ar n' o 5ac( %e p'n pe
5oc mai devreme &a' mai t/r6i'( 9i le &parg capetele c' v*trai'l( )* 'it c'm 5oc'l le
con&'m* pletele( N2a1 p'tea 6ice c*2mi place &* o 5ac( n de5initiv$ p*p'1ile &/nt
5r'moa&e( 9i &eam*n* /ntr2adev*r c' mine( C' toate a&tea$ mi &e pare a 5i &ing'r'l ge&t
potrivit( P*p'1a &e 1i a1teapt* la a&ta( Ca 1i mine( Ac'm mi2a mai ad'& 'na 1i a r*ma&
/n '1*$ 'it/nd'2&e la mine d'p* ce mi2a dat2o$ de parc* /ntre3area mea l2ar 5i r*nit( Pe
5a+* are o e?pre&ie at/t de &'m3r*$ c* 3r'&c /mi 6ic$ ace&ta n' e %e&tat al me'(
Ce n2a1 da &*2l 'r*&c( S*2i 'r*&c pe am/ndoi( ;ar m* de6armea6* c' &l*3ici'nile
lor$ n' c' p'terea pe care o a'( S/nt at/t de i'3itori7 9i at/t de pl*c'+i la vedere( )on
;ie'$ c'm &e la&* prin&e /n mre.ele lor toate 5emeile7
C'm &t*tea 1i &e 'ita la mine$ e?amin/nd p*p'1a$ l2am /ntre3at &ec>
+i place ceea ce ve6i /n 5a+a oc4ilor,
N'2i a1a c* n' le mai dore1ti, a 1optit el(
T' le2ai mai dori$ l2am /ntre3at e'$ dac* ai 5i /n loc'l me', E?pre&ia l'i a
devenit 1i mai &'m3r*( Niciodat* n' l2am mai v*6't a1a( Parc* i2a l'at c4ip'l 5oc$
pare2mi2&e c* a clipit ca &* m* vad*( El$ care are o vedere per5ect*( )2a l*&at 1i &2a
/ntor& /n &alon( E' m2am d'& d'p* el( Adev*r'l e c* n' &'portam &*2l v*d
REGINA DAMNAILOR 239
n 4al'l acela$ dar am contin'at> Die +i2ar mai pl*cea$ l2am /ntre3at$ dac* ai 5i /n
loc'l me', S2a 'itat la mine c' oc4i de om &periat$ el 'n 3*r3at de 'n metr' opt6eci$
iar e' nici m*car .'m*tate( N'2i a1a c* m* con&ideri 5r'moa&*, l2am /ntre3at( A trec't
pe l/ng* mine$ &pre 4ol$ 1i a dat &* ia&* pe '1a din &pate( ;ar l2am a.'n& din 'rm*( %2
am ap'cat de m/nec* pe palier( R*&p'nde2mi7 i2am 6i&( Uit*2te la mine( Ce ve6i,
Era 5oarte t'l3'rat( Am cre6't c* o &* &e de&prind*$ c* o &* r/d* 1i o &*2mi 5l't're
o3i1n'itele di&c'r&'ri( n loc de a&ta$ &2a l*&at /n gen'nc4i /n 5a+a mea 1i m2a &tr/n& la
piept c' am/ndo'* 3ra+ele( )2a &*r'tat 3r'tal pe g'r*(
Te i'3e&c$ a 1optit( Te i'3e&c7
Parc*2mi ar'nca 'n 3le&tem$ a1a a vor3it$ apoi mi2a recitat c/teva ver&'ri>
#coperi chipul!
mi arde privirea!
a murit tnr.
Cred c*2& din Qe3&ter$ &/nt aproape &ig'r*( ;intr2'na din pie&ele pe care le ador*
%e&tat( )*2ntre3((( oare l'i %o'i& or &*2i plac* ver&'rile a&tea, ;e ce n', ;oar trei$
dar /nc/nt*toare(
@ESSE /nc4i&e lent .'rnal'l( i trem'ra m/na( Ridic* p*p'1a 1i o +in' la piept$
Ieg*n/nd2o$ r*m/n/nd &pri.init* c' &patele de peretele pictat(
FCla'diaF$ 1opti(
C d'rea cap'l /ngro6itor$ dar a&ta n2avea nici o importan+*( %'mina l*mpilor c'
petrol era at/t de d'lce$ at/t de deo&e3it* de a&primea l'minii electrice( R*ma&e
nemi1cat*$ m/ng/ind p*p'1a c' degetele c'm pip*ie or3ii l'cr'rile$ &*2i &imt* p*r'l
m*t*&o&$ roc4i+a apretat*( Se a'6i din no' c'm 3ate pend'la$ &'net'l r*&'n* prin toate
camerele( N' tre3'ie &* le1ine aici( Tre3'ie &* 5ac* e5ort'l
240
ANNE RICE
de a &e ridica( S* ia carne+el'l$ p*p'1a 1i m*t*niile 1i &* plece(
:ere&trele 5*r* perdele parc* era' oglin6i$ iar dincolo de ele era noaptea( nc*lca&e
reg'lament'l( ;a$ tre3'ia &*2i tele5one6e l'i ;avid$ tre3'ia$ c4iar ac'm( ;ar &'na
tele5on'l( Ce idee$ la ora a&ta( ;avid n2avea n'm*r'l de2aici$ pentr' c* linia((( ncerc*
&* n'2l 3age /n &eam*$ dar el contin'a &* &'ne( Ei 3ine$ at'nci o &* r*&p'nd*7
S*r't* p*p'1a pe 5r'nte(
F)*2ntorc imediat$ i'3itoF$ /i 1opti(
Unde nai3a era tele5on'l /n ca&a a&ta, /n ni1a din 4ol$ evident( Aproape c* a.'n&e
la el c/nd o3&erv* pe .o& 5ir'l t*iat$ /n5*1'rat /n .'r'l aparat'l'i( N' era conectat(
-edea 3ine c* tele5on'l n' era /n pri6*( 9i tot'1i$ el &'na$ /l a'6ea$ n' era nici o
4al'cina+ie a'ditiv*$ emitea &'nete a&c'+ite$ 'n'l d'p* alt'l7 ;ar l*mpile c' petrol,
;oamne &5inte$ n' era' l*mpi c' petrol /n apartament7
8ine$ l'cr'ri de a&tea mai v*6'&e ea( N2ai de ce &* intri /n panic*$ pentr' n'mele
l'i ;'mne6e'( Stai 1i te g/nde1te7 Ce e de 5*c't, ;e 5apt$ /i venea &* 'rle( Tele5on'l
acela n' voia &* /ncete6e7 ;ac* intri /n panic* n' te mai po+i controla /n nici 'n 5el(
Tre3'ie &* &tingi l*mpile$ &* 5aci &* tac* tele5on'l7 ;ar l*mpile n2a' c'm &* 5ie reale(
Iar /n &alon'l din 5'nd'l 4ol'l'i mo3ilele n' pot 5i adev*rate7 :oc'l din 1emine'
ireal7 9i per&oana care &e plim3* pe2acolo$ cine e$ 'n 3*r3at, N' te 'ita la el7 /ntin&e
m/na 1i /mpin&e tele5on'l din ni1* a5ar*( Receptor'l &e ro&togoli( ;in el &e a'6i o voce
&'3+iric*$ de 5emeie>
F@e&&e,F
C'prin&* de groa6*$ &e /ntoar&e /n goan* /n dormitor$ &e /mpiedic* de 'n &ca'n 1i
c*6' pe&te draperiile apretate ale 'n'i pat c' 3aldac4in( ;ar nimic n' era real( N' aici(
Ia p*p'1a$ carnet'l$ m*t*niile7 /ng4e&'ind'2le /n po1eta ei de p/n6*$ &e ridic* 1i 5'gi
din apartament pe &cara din &pate( Aproape c*6'$ al'nec/nd pe treptele de metal l'ne2
coa&e( Gr*dina$ p'+'l((( ;ar 1tii 3ine c*$ de 5apt$ pe2aici
REGINA DAMNAILOR 241
n'2& dec/t 3'r'ieni( i &t*tea /n cale o poart* de 5ier 5or.at( Il'6ie( Treci prin ea7
:'gi7
Ca /ntr2'n co1mar$ a'6ea 6gomot de tr*&'ri 1i de cai /n 'rec4i /n vreme ce alerga
pe caldar/m'l de piatr*( :iece ge&t$ ne/ndem/natic$ parc* d'ra o ve1nicie$ n' re'1i &*
&coat* din geant* c4eia de la ma1in*$ nici &* de&c'ie '1a$ apoi ma1ina re5'6* &*
pornea&c*(
Vnd re'1i &* ia&* din Cartier'l :rance6$ pl/ngea c' &'&pine 1i era 'd* leoarc* de
tran&pira+ie( Contin'* dr'm'l pe &tr*6ile &*r*c*cioa&e$ dar il'minate +ip*tor$ ale
ora1'l'i$ c*tre a'to&trad*( 8locat* la intrarea pe a'to&trad*$ /ntor&e&e cap'l( Pe
3anc4eta din &pate n' era nimeni( 8'n$ n2o 'rm*rea nimeni( Geanta de p/n6* era /n
poal*( Sim+i cap'l de por+elan al p*p'1ii pe piept( P/n* la 8aton Ro'ge acceler* /n
di&perare(
C/nd a.'n&e la 4otel$ era 3olnav*( ;e2a3ia &e +in' pe picioare p/n* la Recep+ie(
A&pirin*$ termometr'( A.'tor$ n' pot &* merg p/n* la li5t7
C/nd &e tre6i$ d'p* vreo opt ore$ era amia6*( Tot mai avea geanta de p/n6* /n
3ra+e( Avea 5e3r*$ &pre patr'6eci$ /i tele5on* l'i ;avid$F dar leg*t'ra era /ngro6itoare(
Apoi o &'n* el< dar leg*t'ra era tot proa&t*( C' c4i' c' vai$ /ncerc* &* &e 5ac*
/n+elea&*( @'rnal'l era al Cla'diei$ a3&ol't &ig'r< tot'l &e con5irma7 Iar tele5on'l$
ace&ta avea linia t*iat*$ dar a'6i&e vocea de 5emeie7 9i l*mpile$ ace&tea ardea' /n
contin'are c/nd 5'gi&e ea din ca&*( Apartament'l era plin de mo3ile< era' aprin&e
5oc'ri /n 1emine'ri( N' &2ar p'tea &* &e prod'c* vre'n incendi', C' toate l*mpile
acelea 1i c' 5oc'rile, ;avid tre3'ia &* 5ac* ceva7 El /i r*&p'n&e ceva$ dar ea n'2l prea
a'6i( i repet* c* avea c' ea po1eta$ &* n' &e /ngri.ore6e(
C/nd de&c4i&e din no' oc4ii$ era /nt'neric( C tre6i&e d'rerea de cap( Cea&'l c'
ci5re 5o&5ore&cente ar*ta ora 6ece 1i .'m*tate( Ce &ete$ /i era o &ete teri3il*$ iar pa4ar'l
de pe noptier* era gol( /ai era cineva n camer.
242
ANNE RICE
Se /ntoar&e c' 5a+a /n &'&( Se &trec'ra l'min* prin perdelele &'3+iri( ;a$ acolo( Era
'n copil$ o 5eti+*( St*tea pe &ca'n'l de l/ng* perete(
@e&&e /i v*6' per5ect cont'r'l cap'l'i$ p*r'l l'ng$ 3lond$ roc4ia c' m/neci 3'5ante$
picioarele care at/rna'$ care n' atingea' podea'a( ncerca&e &* /1i concentre6e
privirea( Un copil((( n' era c' p'tin+*( :antom*( N'( Ceva care oc'pa &pa+i'l( Ceva
r*'voitor( Pl'tea /n aer o amenin+are((( Copil'l o privea(
&laudia.
Se ridic* c' gre' din pat$ aproape c*6/nd$ c' geanta 3ine &tr/n&* la piept$ 1i &e
&trec'r* &pre '1*$ pe l/ng* perete( :eti+a &e ridic* 1i ea( I &e a'6ea' limpede pa1ii pe
covor( Sen6a+ia de prime.die cre1tea( Copil'l &e mi1c* /n drept'l l'minii de la
5erea&tr*$ /naint/nd &pre @e&&e$ 1i2i devenir* vi6i3ili oc4ii al3a1tri$ o3ra.ii rot'n6i$
3ra+ele mici goale(
@e&&e &coa&e 'n 'rlet( Str/ng/nd geanta la piept$ &e repe6i or3e1te &pre '1*( Se
ag*+* de m/ner 1i de lan+'l de &ig'ran+*$ /ngro6it*$ 5*r* &*2ndr*6nea&c* &* privea&c*
pe&te 'm*r( Urla 5*r* &* /1i mai dea &eama ce 5ace( Cineva o &triga de pe partea
cealalt* a '1ii$ /n &5/r1it$ re'1i &* de&c4id* '1a 1i &* ia&*$ /mpleticind'2&e$ pe c'loar(
Era m'lt* l'me /n .'r$ dar nimeni n2o p't'&e /mpiedica &* 5'g* din camer*( Apoi
cineva o a.'t* &* &e ridice$ c*ci iar*1i c*6'&e( Altcineva /i ad'&e 'n &ca'n( Se p'&e pe
pl/n&$ &ilind'2&e &* n' mai +ipe$ tot'1i incapa3il* &* &e oprea&c*$ 1i contin'* &* &tr/ng*
c' am/ndo'* m/inile po1eta /n care &e g*&ea' p*p'1a 1i carnet'l(
C/nd &o&i am3'lan+a$ re5'6* &*2i dea dr'm'l din 3ra+e( %a &pital /i d*d'r*
anti3iotice$ &edative$ tot 5el'l de medicamente capa3ile &* /nne3'nea&c* pe oricine(
St*tea /n pat g4em'it* ca 'n copil$ c' po1eta l/ng* ea$ &'3 c'vert'r*( ;ac* in5irmiera
o atingea m*car$ &e tre6ea imediat(
%a &o&irea l'i Aaron %ig4tner$ d'p* do'* 6ile$ i2o d*d' l'i( N' &e &im+ea 3ine c/nd
&e 'rc* /n avion'l de
REGINA DAMNAILOR 243
%ondra( El 5' acela care +in' po1eta pe gen'nc4ii l'i 1i care o /ncon.'r* c' at/ta
3'n*tate$ calm/nd2o 1i /ngri.ind2o pe tot timp'l 63or'l'i &pre ca&* /n vreme$ ce ea
dormea &a' &e tre6ea din c/nd /n c/nd( ;oar c' 'n pic /nainte de a ateri6a /1i d*d'
&eama c*21i pierd'&e &'per3a ei 3r*+ar* de argint( nc4i&e oc4ii 1i pl/n&e /n t*cere(
Pierd'&e 3r*+ara de la )ael(
I SE retra&e mi&i'nea(
9tia ce2o &* &e /nt/mple /nc* dinainte de a i &e &p'ne( Era prea t/n*r* pentr'
m'nca a&ta$ /i 6i&er*$ n2avea &'5icient* e?perien+*( :apt'l c* o trimi&e&er* 5'&e&e
gre1eala lor( P'r 1i &impl'$ dac* contin'a era /n prime.die( ;e &ig'r c* ceea ce
reali6a&e era de o Fimen&* valoareF( Spirit'l c' care &e con5r'nta&e$ di&p'nea de o
p'tere 5anta&tic*( Spirit'l 'n'i vampir di&tr'&, ;e ce n'$ per5ect po&i3il( Tele5on'l
care &'na&e$ ei 3ine$ e?i&ta' m'lte rapoarte care &emnala' ace&t gen de 5enomen
d'4'rile avea' la di&po6i+ie tot 5el'l de mi.loace de Fcom'nicareF &a' de ind'cere a
5ricii( )ai 3ine &* &e odi4nea&c* ac'm$ &* n' &e mai g/ndea&c* la nimic( Avea' &*
contin'e al+ii mi&i'nea(
n privin+a .'rnal'l'i$ mai con+inea c/teva note$ dar nici 'na mai &emni5icativ*
dec/t ceea ce citi&e ea /n&*1i( P&i4ometri1tii care &t'dia&er* p*p'1a 1i m*t*niile n'
de&coperi&er* nimic( Toate l'cr'rile ace&tea avea' &* 5ie p'&e c' gri.* la p*&trare( ;ar
@e&&e era o3ligat* &* /1i m'te g/nd'l de la ele imediat(
@e&&e c*'t* arg'mente( Se r'g* de ei &* o la&e &* contin'e( :*c' 1i o &cen*$ /n cele
din 'rm*( ;ar era ca 1i c'm &2ar 5i adre&at -atican'l'i( ntr2o 3'n* 6i$ pe&te vreo 6ece
ani &a'$ poate$ pe&te do'*6eci$ avea &* i &e permit* din no' &* &e oc'pe de domeni'l
ace&ta( Nimeni n' 6icea c* ar 5i impo&i3il$ dar$ /n pre6ent$ r*&p'n&'l era n'( @e&&e tre2
3'ia &* &e odi4nea&c*$ &* &e 5ac* 3ine$ &* 'ite de tot ce i &e /nt/mpla&e(
S* 'ite ce i &e /nt/mpla&e(((
244
ANNE RICE
:' 3olnav* &*pt*m/ni /n 1ir( P'rta tot timp'l l'ngi c*m*1i de noapte al3e 1i groa&e
1i &or3ea ve1nic ceai'ri 5ier3in+i( Se a1e6a pe perva6'l lat al 5ere&trei( Se 'ita la
verdele cald al pel'6ei din parc$ la &te.arii 3*tr/ni( C3&erva intrarea 1i ie1irea ma1inilor
care p*rea' ni1te .'c*rii colorate mi1c/nd'2&e 5*r* 6gomot /n dep*rtare$ dincolo de
pel'6*$ pe aleea de pietri1( Ce min'nat era$ ce lini1te7 I &e ad'cea' l'cr'ri delicioa&e
de m/ncare$ de 3*'t( ;avid venea 1i2i pove&tea tot ce c' g/nd'l n2ai g/ndi$ dar nimic
de&pre vampiri( Aaron /i 'mplea camera de 5lori( -enea' 1i al+ii(
Ea vor3ea c' 6g/rcenie &a' deloc( N' p'tea &* le e?plice c/t de .ignit* &e &im+ea$
c/t de tare /i amintea interdic+ia a&ta de o alta$ dintr2o var* c/nd i &e inter6i&e&er* alte
&ecrete$ alte mi&tere$ alte doc'mente /nc4i&e /n &'3&ol'ri( Era aceea1i pove&te(
ntre6*ri&e ceva de o ine&tima3il* importan+*$ doar pentr' a i &e /nc4ide '1a /n na&(
A1a c* n2avea c'm &* mai /n+eleag* vreodat* ce v*6'&e &a' prin ce trec'&e(
Tre3'ia &* r*m/n* /nc4i&* aici /n t*cere$ doar c' regretele( ;e ce n' l'a&e receptor'l
acela$ de ce n' vor3i&e$ de ce n' a&c'lta&e vocea de la cap*t'l cel*lalt,
Iar copil'l$ ce dori&e &pirit'l copil'l'i, @'rnal'l &a' p*p'1a, N'$ @e&&e 5'&e&e
menit* &* le g*&ea&c* 1i &* le ia7 Tot'1i$ /i /ntor&e&e &patele &pirit'l'i 5eti+ei7 Ea care &e
adre&a&e at/tor &pirite 5*r* n'me$ care av'&e&e c'ra.'l &* vor3ea&c* 'nor &pectre
aproape invi6i3ile /n tot 5el'l de camere /nt'necoa&e$ c/nd al+ii o l'a&er* la goan*7 Ea
care le ad'&e&e altora m/ng/iere pove&tind'2le c*$ orice ar 5i$ d'4'rile n' le pot 5ace
nici 'n r*'7
)ai da+i2mi o 1an&*$ /i implor*( %e pove&ti c' gri.* din no' tot'l de la /ncep't(
Tre3'ia &* &e re/ntoarc* /n ca&a de la NeH Crlean&( ;avid 1i Aaron o a&c'ltar* /n
t*cere( Apoi ;avid &e apropie 1i o c'prin&e pe d'p* 'meri>
REGINA DAMNAILOR 245
Sc'mpa mea @e&&e$ /i &p'&e el$ dac* ai 1ti c/t +inem la tine( ;ar /n domeni'l
ace&ta$ mai m'lt dec/t /n oricare alt'l$ n' e voie &* n' re&pec+i reg'lament'l(
Noaptea o vi&a pe Cla'dia( C dat* &e tre6i pe la ora patr' diminea+a$ &e &c'l* 1i &e
d'&e &* &e 'ite pe 5erea&tr*$ /ncerc/nd &* &tr*p'ng* /nt'neric'l dincolo de 3en6ile de
l'min* provenind de la eta.'l in5erior( S'3 copaci &e g*&ea 'n copil$ o &il'et*
min'&c'l*$ c' o pelerin* ro1ie c' gl'g*$ o 5eti+* care &e 'ita /n &'& la ea( C l'a&e la
goan* pe &c*ri$ doar pentr' a &e tre6i &ing'r* pe pel'6a p'&tie$ /ntr2o diminea+* rece 1i
cen'1ie(
N PRI)E-ARA aceea 5'&e trimi&* la NeH ;el4i(
Urma &* &e oc'pe de cercet*ri /n domeni'l re/ncarn*rii$ &* ca'te m*rt'rii de&pre
copiii indieni care /1i amintea' vie+i precedente( Se 5*c'&er* progre&e enorme /n ace&t
domeni' gra+ie 'n'i cercet*tor c' n'mele de Ian Steven&on( @e&&e avea &arcina de a
/ntreprinde$ pentr' Talama&ca$ cercet*ri independente care &* ai3*$ deopotriv*$
re6'ltate la 5el de 3'ne(
%a ;el4i 5' /nt/mpinat* de doi mem3ri v/r&tnici ai Crdin'l'i( Ace1tia o 5*c'r* &*
&e &imt* ca aca&* /n vec4ea vil* /n &til 3ritanic$ 'nde loc'ia'( P/n* la 'rm*$ deveni
pa&ionat* de m'nca ei< d'p* prim'l 1oc 1i trec/nd de di5ic'lt*+ile oric*r'i /ncep't$
/ncep'&e &* i'3ea&c* 1i +ara( Pe la &5/r1it'l an'l'i era c4iar 5ericit* din no'(((1i 'til*(
Se mai /nt/mpl* 1i altceva$ 'n l'cr' m*r'nt$ dar care i &e p*r' de 3'n a'g'r(
Reg*&i 3r*+ara de argint de la )ael /ntr2'n 3'6'nar interior al vec4ii ei vali6e$ aceea
pe care i2o trimi&e&e de m'lt )a4aret(
A4$ ce 5ericire7
;ar n' 'ita nimic din cele /nt/mplate( Uneori$ noaptea$ /1i amintea at/t de clar
imaginea Cla'diei$ c* &e &c'la din pat 1i aprindea toate l'minile( Alteori$ i &e p*rea c*
/ntre6*re1te pe &trad* c/te vre'n per&ona. c' 5a+a palid*$
246
ANNE RICE
a&em*n*tor celor din Interviu cu un vampir. Se &im+ea &pionat*(
;e vreme ce n' p'tea &*2i pove&tea&c* l'i )a4aret de&pre toat* avent'ra acea&ta$
&cri&orile ei devenir* mai &c'rte 1i &'per5iciale( Tot'1i$ )a4aret era la 5el de 5idel*(
C/nd vre'n mem3r' de2al 5amiliei venea la ;el4i$ trecea &* o vad* pe @e&&e( ncerca'
&* o p*&tre6e printre ei( Contin'a' &*2i trimit* invita+ii la n'n+i$ 3ote6'ri$ dece&e( C
r'ga' &* vin* /n vi6it* pe la ei /n vacan+*( )att4eH 1i )aria /i &cria' din America$
implor/nd2o &* &e /ntoarc* aca&* c/t de c'r/nd( %e era dor de ea(
@ESSE petrec' /n India patr' ani 5erici+i( :*c' cercet*ri /n leg*t'r* c' pe&te trei
&'te de ca6'ri individ'ale care o5erea' pro3e 'imitoare ale re/ncarn*rii( %'cr*
/mpre'n* c' 'nii dintre cei mai 3'ni parap&i4ologi( )'nca /i o5eri 6ilnic recompen&e$
5ericire( N' &em*na deloc c' v/n*toarea de 5antome din primii ani(
n toamna cel'i de al cincilea an ced* /n 5ine r'g*min+ilor l'i )att4eH 1i ale
)*riei( Avea &* vin* aca&*$ /n America$ pentr' o l'n*( Ei era' 5erici+i de ve&tea cea
3'n*(
Re/nt/lnirea /n&emn* pentr' @e&&e m'lt mai m'lt dec/t &2ar 5i a1teptat( Se &im+ea
at/t de 3ine /n vec4i'l ei apartament de la NeH Oor0( 9i la me&ele petrec'te p/n* &eara
t/r6i' /mpre'n* c' p*rin+ii ei adoptivi( Ei n'2i p'nea' /ntre3*ri de&pre activit*+ile din
'ltimii ani( %i3er* toat* 6i'a$ invita tot 5el'l de 5o1ti colegi la ma&* &a' &e plim3a prin
ora1'l agitat care2i 5'&e&e decor'l t't'ror vi&'rilor$ &peran+elor$ d'rerilor din copil*rie(
%A ;CUE &*pt*m/ni d'p* /ntoarcere$ @e&&e o3&erv* /n vitrina 'nei li3r*rii
roman'l *ampirul (estat. Pre+ de o clip* cre6' c* n' v*6'&e 3ine( N' era c' p'tin+*(
;ar a&ta v*6'&e( -/n6*tor'l /i vor3i 1i de&pre e?i&ten+a di&c'l'i c' acela1i n'me 1i
de&pre concert'l ce tre3'ia &* ai3* loc /n c'r/nd( @e&&e /1i c'mp*r* imediat 'n 3ilet$
c4iar /n dr'm
REGINA DAMNAILOR 247
&pre ca&*$ d'p* ce trec' pe la maga6in'l 'nde /1i c'mp*r* di&c'l(
Tot re&t'l 6ilei r*ma&e &ing'r* /n camera ei 1i citi cartea( Era ca 1i c'm &e repeta
co1mar'l din Interviu cu un vampir, iar ea n' re'1ea &* &e tre6ea&c*( ;ar iar*1i n' &e
p't' /ntrer'p&e p/n* n2o termin*( ;a$ da$ &/nte+i c' to+ii reali( Pove&tirea &e r*&'cea /n
timp$ mergea p/n* /n Roma antic*$ la gr'p'l l'i Santino$ p/n* la re5'gi'l con&tr'it de
)ari'& pe o in&'l*$ la poiana /n care &e ad'na' dr'i6ii l'i )ael( n 5ine$ era' pomeni+i
Cei Ce Tre3'ie P*6i+i$ care era' /nc* /n via+*$ de1i a.'n&e&er* ca ni1te &tat'i d're de
marm'r* al3*(
A4$ ;oamne$ ea p'&e&e m/na pe acea&t* de piatr*7 Se 'ita&e /n oc4ii l'i )ael<
&im+i&e &trmgerea m/inii l'i Santino( -*6'&e ta3lo'l &emnat de )ari'& /n depo6it'l de
la Tala2ma&ca7
C/nd /nc4i&e oc4ii la c'lcare$ o v*6' pe )a4aret pe marginea 3alcon'l'i ca&ei din
Sonoma( %'na &tr*l'cea dea&'pra coroanei ar3orilor de &eW'oia( Noaptea cald* din .'r
parc* promitea tot 5el'l de min'n*+ii$ dar 1i prime.dii( Eric 1i )ael era' pre6en+i(
Prec'm 1i al+ii pe care n'2i v*6'&e$ dar de&pre care citi&e /n cartea l'i %e&tat( To+i
5*cea' parte din acela1i tri3> avea' oc4i incande&cen+i$ p*r &tr*l'citor$ pielea ca o
&'3&tan+* l'cioa&* 1i 5*r* pori( Pe 3r*+ara de argint de la )ael 'rm*ri&e de o mie de
ori$ c' 3'ricele degetelor$ &im3ol'rile &ec'lare care repre6enta' divinit*+ile celtice
implorate de dr'i6i /n p*d'ri ca aceea /n care 5'&e&e +in't pri6onier )ari'&( Ce alte
leg*t'ri mai voia /ntre 5ic+i'nea aceea e6oteric* 1i vacan+a ei de ne'itat,
nc* 'na$ nici vor3*( -oia &*2l c'noa&c* pe -ampir'l %e&tat$ &* mearg* la San
:ranci&co 1i &*2l vad* c' oc4ii ei$ &*2l ating* c' m/na ei$ a&ta era 'ltima pro3* de care
avea nevoie( Avea &* &e l*m'rea&c* o dat* pentr' totdea'na$ prin contact'l acela 5i6ic$
avea &* o3+in* r*&p'n& la toate /ntre3*rile(
I
248
ANNE RlCE
Cea&'l tic*ia( %oialitatea ei 5a+* de Talama&ca /1i tr*ia 'ltima &'5lare /n lini1tea
aceea cald*( Pentr' c* tocmai lor n' le p'tea m*rt'ri&i nimic( Era o adev*rat*
tragedie$ c*ci ei i2ar 5i acordat$ c' &ig'ran+*$ aceea1i i'3ire 1i ar 5i mani5e&tat aceea1i
genero6itate< ar 5i cre6't2o 5*r* &* &e /ndoia&c* nici o clip*(
G/nd'l /i reveni iar*1i la acele d'p*2amie6i /ndep*rtate( ;in no' acolo( Co3ora /n
&'3&ol'l ca&ei l'i )a4aret pe &cara /n &piral*( Care n2ar p'tea /nc4ide '1a la loc,
Prive1te7 Uit*2te la ce te2ai 'itat at'nci( Nimic ori3il la prima vedere doar c* acolo
era' cei c'no&c'+i 1i dragi$ dormind /n 3e6n*$ da$ dormind( ;oar c* )ael era /ntin& pe
podea'a rece$ de parc* ar 5i 5o&t mort$ iar )a4aret era a1e6at*$ c' &patele &pri.init de
perete$ +eap*n* ca o &tat'ie( 9i c' oc4ii de&c4i1i7
Se tre6i$ tre&*rind$ &/ngele /i n*v*li /n cap$ camera i &e p*r' rece 1i /nt'necat*(
F)iriam7F ro&ti c' voce tare(
ncet'l c'2ncet'l &e calm*(
Se apropia&e$ tem*toare( C atin&e&e c' m/na pe )a4aret( Era rece$ era ca de
piatr*( Iar )ael 6*cea mort7 /n re&t$ doar 3e6n*(
NeH Oor0( St*tea /ntin&* /n pat c' cartea /n m/n*( )iriam n' veni&e( C' gri.*$ &e
ridic* 1i &e apropie de 5erea&tr*(
-i6avi$ prin l'mina cen'1ie a d'p*2amie6ii$ &e /n*l+a ca&a 5antom* a l'i Stan5ord
Q4ite( C 5i?* c' privirea p/n* ce imaginea &e di6olv* treptat(
;e pe coperta di&c'l'i$ proptit* pe m*&'+a de toalet*$ 6/m3ea %e&tat(
nc4i&e oc4ii( 1i repre6enta /n minte perec4ea tragic*$ pe Cei Ce Tre3'ie P*6i+i(
Inde&tr'cti3ilii rege 1i regin* pe tron'l lor egiptean$ c*rora %e&tat le c/nta imn'rile
&ale( Apoi v*6' c4ip'l l'i )a4aret &clipind /n /nt'neric( :*c't* din ala3a&tr'( Piatra
care poart* ve1nic /n ea l'min*( Seara &e l*&a rapid$ c'm &e /nt/mpl* /ntotdea'na
toamna$
REGINA DAMNAILOR 249
d'p*2amia6a cen'1ie &e tran&5orma /n &ear* &clipitoare( Jgomot'l circ'la+iei de
pe &trada aglomerat* /1i trimitea eco'ri printre cl*diri( Unde pe l'me mai 5ace oare
circ'la+ia ma1inilor at/ta 6gomot ca la NeH Oor0, /1i lipi 5r'ntea de geam( C' coada
oc4i'l'i v*6' iar*1i ca&a 5antom* a l'i Stan5ord Q4ite( n*'ntr' &e de&l'1ea' c/teva
&il'ete /n mi1care(
@ESSE plec* de la NeH Oor0 a do'a 6i$ l'/nd vec4ea ma1in* decapota3il* a l'i
)att4eH( i l*&* 3ani pentr' ea$ /mpotriva dorin+ei l'i( 9tia c* n2o &* o mai ad'c*
/napoi(
Apoi /1i /m3r*+i1a p*rin+ii 5*r* &* 5ac* prea m'lt ca6 de plecarea acea&ta 1i le
com'nic* /n cele mai &imple c'vinte toat* i'3irea pe care o av'&e&e din totdea'na
pentr' ei(
n aceea1i diminea+* /i trimi&e o &cri&oare e?pre& l'i )a4aret$ /mpre'n* c' cele
do'* romane de&pre vampiri( i pove&ti c* avea de g/nd &* p*r*&ea&c* Crdin'l$ c* &e
d'cea la concert'l l'i %e&tat pe Coa&ta de -e&t 1i c* ar dori &* 5ac* popa& /n ca&a din
Sonoma( Era de o importan+* capital* pentr' ea &*2l c'noa&c* pe %e&tat( C4eia pe care
o a2vea &e mai potrivea oare la '1a de la intrare, 9i2i permitea )a4aret &* doarm*
acolo,
nc* din prima noapte$ petrec't* la Pitt&3'rg4$ /i ap*r'r* /n vi& gemenele( -*6'
do'* 5emei /ngen'nc4eate l/ng* 'n cata5alc( -*6' tr'p'l copt$ gata &* 5ie con&'mat(
-*6' c* 'na avea /n m/n* plato'l c' inima< pe cel*lalt plato' v*6' creier'l( Apoi 'rm*
venirea &olda+ilor 1i /n5*pt'irea &acrilegi'l'i(
P/n* &* a.'ng* la Salt %a0e CitL$ av' de trei ori acela1i vi&( Rev*6' viol'l
gemenelor( Apoi c/nd 'na din ele n*&c'&e( -*6' c'm 5'&e&e a&c'n& copil'l c/nd
gemenele 5'&e&er* iar*1i de&coperite( :'&e&er* ele oare 'ci&e, N' p'tea &p'ne( P*r'l
ro1'( ;ar n' le vedea 5e+ele$ nici oc4ii7 P*r'l ro1' o c4in'ia(
N"=
ANNE RICE
;oar c/nd /i tele5ona l'i ;avid dintr2o ca3in* de pe dr'm a5l* c* 1i ceilal+i avea'
vi&'l ace&ta to+i parap&i24ologii$ to+i cei care avea' calit*+i de medi' din l'mea
/ntreag*( To+i lega' a&ta de mani5e&tarea l'i %e&tat( ;avid /i ordon* &* &e /ntoarc*
imediat aca&*(
@e&&e /ncerc* &*2i e?plice calm c* &e d'cea la concert'l l'i %e&tat ca &*2l vad* c'
oc4ii ei( Dinea la a&ta( Era' 1i alte l'cr'ri pe care ar 5i vr't &* i le &p'n*$ dar n' mai
avea vreme( ;avid tre3'ia &* /ncerce &* o ierte(
S* n' 5aci a&ta$ @e&&ica$ /i &p'&e ;avid( Ceea ce &e /nt/mpl* /n pre6ent n' mai
+ine de do&are$ nici de ar4ive( Tre3'ie &* te /ntorci aca&*$ @e&&ica( Adev*r'l e c* avem
mare nevoie de tine aici( C nevoie di&perat*( E a3&ol't de neg/ndit &* /ncerci &* intri
F/n contact directF c' el de 'na &ing'r*( @e&&e$ d*2mi a&c'ltare$ pentr' n'mele l'i
;'mne6e'(
N' m* pot /ntoarce$ ;avid( -2am i'3it din totdea'na( Pe to+i v2am i'3it( )ai
am o &ing'r*$ o 'ltim* /ntre3are de p'&( C'm &e poate &* n' 5i+i aici c4iar voi,
@e&&e$ n' vrei &* m* a&c'l+i7
;avid$ vrea' adev*r'l( Ai cre6't vreodat* c' adev*rat /n e?i&ten+a lor, Sa' n2a
5o&t vor3a dec/t de o3iecte p'&e la p*&trare$ de do&are$ de ta3lo'ri$ de l'cr'ri ce pot 5i
v*6'te 1i pip*ite, 9tii 3ine la ce m* re5er$ ;avid( Ia e?empl'l preot'l'i care
3inec'v/ntea6* &5/nta c'minec*t'r* la lit'rg4ie( Crede &a' n' c* e pre6ent Gri&to& /n
5a+a l'i, Cri e vor3a doar de potire 1i de vin$ 1i de imn'ri c/ntate /n cor,
A4$ ce mincinoa&* p't'&e &* 5ie$ a&c'n6/nd'2i at/t de m'lte l'cr'ri 1i /ncol+ind'2l
at/t de tare( ;ar r*&p'n&'l n2o de6am*gi&e(
@e&&e$ ai /n+ele& tot'l pe do&( E' 1ti' cine &/nt creat'rile a&tea( Am 1ti't din
totdea'na( N2am nici 'n 5el de /ndoial* c' privire la e?i&ten+a lor( Tocmai de aceea
nimic pe l'me n' m2ar p'tea convinge &* 5i' pre6ent la concert( Cea care n' accept*
adev*r'l e1ti t'( -rei &* ve6i 1i &*
REGINA DAMNAILOR 251
cre6i( @e&&e$ prime.dia e real*( %e&tat e c4iar ce declar* el c* e&te$ 1i vor 5i
pre6en+i 1i al+ii$ mai prime.dio1i$ care pot &* g4icea&c* cine e1ti 1i &* /+i 5ac* r*'(
n+elege 1i a&c'lt*2m*( -ino aca&* imediat(
Ce moment c'mplit7 Se d*dea pe&te cap &* o conving*$ iar ea /1i l'a$ de 5apt$
adio( El in&i&ta /n contin'are$ /i promi&e &*2i &p'n* F/ntreaga pove&teF$ &*2i dea pe
m/n* toate do&arele$ c* era nece&ar* la %ondra /n moment'l acela tocmai pentr' a&ta(
;ar n'2l mai a&c'lta( Ea n'2i p'tea &p'ne F/ntreaga ei pove&teF$ a&ta era
nenorocirea( C p/ndea iar*1i mole1eala$ avea &* adoarm* c' tele5on'l /n m/n*$ o
p/ndea iar*1i vi&'l( -*6'&e plato'rile$ corp'l /ntin& pe cata5alc( )ama lor( ;a$ era
mama lor( E vremea de c'lcare( -i&'l vrea &* /nceap*( 9i apoi &* contin'e(
AUTCSTRA;A 1=1( Cra 1apte 1i trei6eci 1i cinci de min'te( )ai era' do'*6eci
1i cinci de min'te p/n* la /nceperea concert'l'i(
Tocmai ie1i&e din trec*toare 1i intra&e pe Qaldo Grade c/nd av' /n 5a+* acela1i
vec4i miracol> ap*r' la ori6ont San :ranci&co$ pe&te coa&tele deal'rilor$ dincolo de
l'ci'l negr' al apei( Se vedea' t'rn'rile pod'l'i Golden Gate$ iar v/nt'l rece din gol5
/i /ng4e+* m/inile pe volan(
%e&tat o &* apar* la ora e?act*, Ce carag4io&$ &* vor3e1ti de&pre ore /n leg*t'r* c'
'n nem'ritor7 Ei 3ine$ ea o &* 5ie acolo la ora e?act*< c*l*toria ei &e apropia de &5/r1it(
N' mai &im+ea d'rerea de a2i pierde pe ;avid$ pe Aaron 1i pe to+i ceilal+i pe care
/i i'3i&e( N2o mai d'rea nici pierderea )arii :amilii( %e era /n&* la to+i rec'2
no&c*toare( Tot'1i$ ;avid avea$ pro3a3il$ dreptate( Poate c* ea era aceea care n'
accepta adev*r'l cr'd 1i /n5rico1*tor de&pre toate ace&tea$ care &e l*&a p'rtat* de amin2
tiri 1i de 5antome$ care era prin&* /n mre.ele palidelor creat'ri care 5orma' material'l
vi&elor &i al ne3'niei(
N"N
ANNE RICE
Parc* /nainta &pre ca&a 5antom* a l'i Stan5ord Q4ite$ 5*r* &*2i pe&e cine o
loc'ie1te( 9tia c2avea &* 5ie 3ine venit*( n de5initiv$ de c/nd &e 1tia$ /ncerca' &* o 5ac*
&* priceap* a&ta(
Kh!"#
FII&# lui /aharet. @e&&ica( P4aLman 5' l'at pe nepreg*tite de ace&t me&a.(
$rotecie pentru fiica lui /aharet. "rebuie s plece din sala aceasta cu orice pre.
Se &c't'r*$ /1i a&c'+i &im+'rile( P/n* ac'm /l a&c'lta&e din no' pe )ari'&$ care
/ncerca /n contin'are &*2i de&t'pe 'rec4ile l'i %e&tat$ oc'pat ac'm c' mac4iat'l /n 5a+a
'nei oglin6i &parte$ /n c'li&e( ;ar ce p'tea &*2n&emne ace&t me&a., :iica l'i )a4aret,
@e&&ica,
Un me&a. care &e re5erea /n mod clar la o m'ritoare(
l percep' din no'$ venea pe nea1teptate de la 'n &pirit e?trem de p'ternic care
n'21i voala&e /n&* g/nd'rile> #i gri% de Hesse) +eineo pe /am... ;ar c'vintele n'
era'$ de 5apt$ ro&tite era doar o imagine 5'lg'rant*$ o ploaie de l'min*(
P4aLman /1i plim3* privirea lent pe la 3alcoanele de vi6avi$ pe dea&'pra
parter'l'i aglomerat( Undeva departe$ /ntr2'n col+ /ndep*rtat al ora1'l'i$ r*t*cea 'n
v/r&tnic c*r'ia /i era c'mplit de 5ric* de regin*$ dar care dorea tot'1i &* o vad* c' oc4ii
l'i( -eni&e aici c' g/nd'l c* avea &* di&par*$ dar voia &*2i c'noa&c* 5a+a /n acea 'ltim*
clip*(
P4aLman /nc4i&e oc4ii$ ca &* gonea&c* imaginea acea&ta(
A'6i din no' me&a.'l( Hessica, Hessica mea. 9i dincolo de ace&t vaier$ con1tiin+a
c* venea de la )a4aret7 C v*6' 3r'&c$ c' 'n nim3 de drago&te /n .'r$ &clipitoare$ la 5el
de al3* ca el /n&'1i( Sim+i o d'rere a3&ol't in&'porta3il*( Se re6em* la loc de &p*tar'l
de lemn 1i21i plec* o clip* cap'l( Apoi /1i plim3* iar*1i privirea pe&te tavan'l din 3are
de o+el$ 'nde &e /ncol*cea' tot 5el'l de ca3l'ri electrice 1i proiectoarele cilindrice din
5ier( Unde eti0
PARTEA A ;CUA
NOAPTEA DE $ALLO%EEN
$uine lucruri snt azi
mai vrednice de pre
dect nelesul
rostului 'ubstanei.
ns o albin, o albin vie,
ncercnd s scape prin fereastranchis,
nu are habar de aa ceva.
STAN RICE
Poem 5*r* titl'
din
$igIs $rogress (1!B#
D#&'l
UN %UNG 4ol circ'lar< m'l+imea &e i63ea ca o ma&* v/&coa&* de 6id'rile
nevop&ite( Adole&cen+i /n co&t'me de &trigoi n*v*lea' pe '1ile din 5a+*< &e 5orma' co6i
la c'mp*rat per'ci 3londe$ cape negre de &atin< FCanini$ cinci6eci de cen+i perec4ea de
canini7F Programe l'cioa&e( Cri'nde &e 'ita$ 5e+e date c' p'dr* al3*( Cc4i mac4ia+i$
g'ri vop&ite( 9i ici2colo$ gr'p'ri de 5emei 1i de 3*r3a+i /m3r*ca+i /n verita3ile co&t'me
din &ecol'l ai no'*&pre6ecelea$ c' mac4ia.e 1i per'ci de toat* 5r'm'&e+ea(
C 5emeie /m3r*cat* /n roc4ie de cati5ea ar'nc* /n aer o ploaie de 3o3oci '&ca+i de
tranda5ir( Pe 5a+a al3it* /1i picta&e 1ir'ri de lacrimi &/ngerii( R/&ete(
Percepea miro&'ri &tr*ine ac'm pentr' el$ i6 de p'tregai< 5ard'ri gra&e$ 3ere(
Inimile care 3*tea' /n piept'rile din .'r /i proc'ra' o delicioa&* &en6a+ie /n timpanele
l'i 'ltra&en&i3ile(
Pro3a3il c* r/&e&e tare$ c*ci Armand /l ci'pi de 3ra+(
;aniel7
Sc'6*2m*$ 1e5'I$ m'rm'r* el(
Cric'm$ nimeni n'2i 3*ga /n &eam*< to+i m'ritorii din .'r era' deg4i6a+i< iar
Armand 1i ;aniel n' &e deo&e3ea' /n nici 'n 5el de ei$ doi tineri pali6i printre ceilal+i$
/n p'lovere negre$ c' 3l'gi$ c' p*r'l aproape complet acoperit de 3erete al3a&tre de
marinar$ c' oc4elari negri la oc4i(
9i2n de5initiv$ care2i pro3lema, N2am 1i e' voie &* r/d$ mai ale& ac'm c* tot'l
e at/t de am'6ant,
Armand era preoc'pat< a&c'lta din no'( %'i ;aniel n'2i intra deloc /n cap c* avea
de ce &*2i 5ie 5ric*( Ac'm
N"B
ANNE RICE
o3+in'&e ceea ce dori&e( Nici 'n'l dintre voi n' /mi e&te 5rate 1i &or*7
Armand /i &p'&e&e mai devreme>
nve+i de&t'l de repede(
A&ta 5'&e&e /n timp'l v/n*torii$ a &ed'c+iei$ a 'ciderii$ 5l'?'l de &/nge 4r*nind'2i
inima ne&*+ioa&*( ;ar &e adapta&e i'te$ &it'a+ia a&ta nenat'ral* /i venea ca o m*n'1*$
n'2i a1a$ d'p* prima crim*$ c/nd &e ar*ta&e ne/ndem/natic 1i t'l3'rat la c'lme 1i c/nd
trec'&e /n c/teva &ec'nde de la &entiment'l c'trem'r*tor de vinov*+ie la e?ta6'l
&'3lim( S* 3ei via+* c' /ng4i+it'ri lacome( Se tre6i&e /n&etat(
nainte c' o .'m*tate de or* /1i o5eri&er* o perec4e de &'per3e adole&cente /n
cl*direa a3andonat* a 'nei 1coli de l/ng* parc( n camerele acelea c' &c/nd'ri 3*t'te la
5ere&tre &e ad*po&tea' tot 5el'l de copii 5'gi+i de aca&* care avea' c' ei doar c/te 'n
&ac de dormit 1i c/teva 6dren+e 1i care &e 4r*nea' c' re&t'ri alimentare c'le&e de la
centr'l de &tr/ngere a g'noaielor de la Gaig4t2A&43'rL$ preparate /n gamelele lor
5*c'te din c'tii de con&erve( ;e data a&ta$ n'2l mai m'&tra&e deloc con1tiin+a( N' mai
e?i&ta dec/t &etea$ &en6a+ia din ce /n ce mai limpede c* 'ciderea era 'n act per5ect 1i
inevita3il 1i magia amintirii g'&t'l'i &'3lim al &/ngel'i( Gr*3e1te2te7 C' toate a&tea$
Armand orc4e&tra&e c' ne&p'&* m*ie&trie opera+ia$ nici vor3* de gra3a de c' o &ear*
mai /nainte$ c/nd element'l principal 5'&e&e timp'l(
Armand &e opri&e /n 5a+a cl*dirii$ o radiogra5ia&e$ c*'t/nd'2i pe cei ce21i dorea'
moartea( A1a /i pl*cea &* procede6e( Ii c4emi apoi /n t*cere 1i ei ie&( A&t5el moartea le
ad'ce &enin*tatea( ncerca&e c/ndva$ de m'lt$ &*2l /nve+e pe %o'i& tactica a&ta$ dar
%o'i& n2o g*&i&e pe g'&t'l l'i(
9i$ c'm prev*6'&e$ ie1i&er* do'* 5ete /n 3l'gi pe o '1* lateral*$ ca 4ipnoti6ate de
'n 5l'ier 5ermecat(
;a$ a+i venit$ 1tiam c* ve+i ap*rea(((
Ele /i cond'&e&er* pe &c*ri$ 5'&e&er* &al'ta+i /n dr'm de morm*it'ri neclare$ p*t'ri
&old*+e1ti era' /ntin&e pe ni1te 5r/ng4ii pentr' a delimita &pa+i'l 'n'i &oi de &alon( S*
mori /n /mp'+enia a&ta$ /ntre pere+ii *1tia &par+i$ prin
REGINA DAMNAILOR 257
care p*tr'ndea' l'minile 5ar'rilor de la ma1inile ce trecea' pe &trad*(
;aniel &im+i&e 3ra+ele &l*3'+e 1i .egoa&e c'prin6/nd'2l< miro&'l de 4a1i1 din p*r
aproape in&'porta3il< 1i2apoi dan&'l$ 1old'rile lipind'2&e de el< /1i /n5'nda&e caninii /n
g/t'l ei( F)* i'3e1ti$ n'2i a1a,F /l /ntre3a&e( Iar el r*&p'n&e&e c* da$ c' con1tiin+a
c'rat*( Care avea &* 5ie la 5el de 3ine /ntotdea'na, C ap'ca&e de 3*r3ie c' m/na
cealalt*$ /i /mpin&e&e cap'l &pre &pate$ apoi &im+i&e apropiind'2&e moartea$ ca 'n
p'mn$ o &im+i&e /n g/t$ /n 3'rt*$ c*ld'ra i &e r*&p/ndea /n cap$ /i invada 1alele$ creier'l(
i d*d'&e dr'm'l( Prea m'lt 1i prea p'+in /n acela1i timp( Se ag*+a&e de 6id o
clip*$ imagin/nd'21i c* 1i 6id'l era 5*c't din carne 1i oa&e 1i c*$ dac* ar 5i a1a$ ar p'tea
&*2i &oar3* 1i l'i via+a( Apoi 5'&e&e de2a drept'l 1ocat &* con&tate c* 3r'&c /i di&p*r'&e
complet &etea( Se &im+ea plin 1i complet$ iar noaptea /l a1tepta$ 5*c't* parc* dintr2o
materie p'r* 1i l'minoa&*< 1i cealalt* p'1toaic* era moart*$ g4em'it* ca 'n copil
adormit pe podea$ iar Armand$ &tr*l'citor /n /nt'neric$ &e 'ita doar la el(
Cel mai gre' 5'&e&e &* a&c'nd* corp'rile( C' o &ear* /nainte opera+ia &e 5*c'&e
5*r* participarea l'i$ c/nd el &e p'&e&e pe pl/n&( Privilegi'l novicel'i( ;ar$ de data a&ta$
Armand /i &p'&e&e Fnici o 'rm* /n&eamn* nici o 'rm*F( ;eci &e d'&e&er* /mpre'n* &*
le /ngroape /n 5'nd'l pivni+ei$ /n 5o&ta camer* a ca6anelor$ av/nd gri.* &* p'n* la loc
toate pietrele podelei c' m'lt* aten+ie( A&ta /n&emna m'nc*$ n' .'c*rie$ c4iar dac*
ac'm era dotat c' o 5or+* m'lt mai mare( Ce re&ping*tor era &* le mai atingi corp'rile(
C clip* /1i p'&e&e c4iar 1i /ntre3area cine era', ;o'* epave( N' mai avea' 'n pre6ent$
iar pro3lema viitor'l'i lor n' &e mai p'nea ac'm( ;ar 5ata din noaptea trec't*, C
c*'ta oare cineva, /l podidi&er* 3r'&c lacrimile( 1i a'6i&e 4o4otele$ apoi ridica&e m/na
&* /1i pip*ie lacrimile care2i +/1nea' din oc4i(
;ar t' ce credeai, /l /ntre3a&e Armand$ p'n/nd'2l &*2l a.'te la trea3*$ c*2i
vre'n roman de groa6* de do'*
258 (
ANNE RICE
parale, N' te 4r*ne1ti dac* n' e1ti /n &tare &* 5aci c'rat d'p* tine(
Cl*direa era plin* de naivi adole&cen+i care nici n' o3&erva&er* c* 5'ra&er*
4ainele pe care le p'rta' ac'm$ 'ni5orma t't'ror tinerilor 1i c* &e 5o5ila&er* pe o '1*
lateral* care d*dea /ntr2o &trad* do&nic*( Nici 'n'l dintre voi n'2mi mai e&te 5rate &a'
&or*( P*d'rile 5'&e&er* dintot2dea'na pline de v/nat c' oc4i 3l/n6i$ c' inimi 3*t/nd /n
piept$ a1tept/nd doar arc'l$ doar glon+'l$ doar lancea( Iar e' /mi da' pe 5a+* adev*rata
nat'r*> dintotdea'na am 5o&t v/n*tor(
E1ti m/ndr' de mine ac'm, /l /ntre3a&e pe Armand( E1ti m'l+'mit,
9apte 1i .'m*tate$ &trada Gaig4t( Circ'la+ie inten&* de ma1ini$ droga+i care 'rl*$
/ncol*ci+i pe trot'ar( ;e ce n' &e d'cea' direct la concert, U1ile tre3'ie c* era' de.a
de&c4i&e( N' mai &'porta a1teptarea a&ta(
;ar e?i&ta pe aproape 'n ad*po&t al vampirilor$ o ca&* mare /n r'ine$ l/ng* parc$
iar acolo mai era' /nc* 'nii dintre ei$ pl*n'ind c'm &*2l di&tr'g* pe %e&tat( Armand
voia &* treac* prin apropiere$ doar 'n moment$ &* a5le ce &e /nt/mpl*(
Ca'+i pe cineva, /l /ntre3a&e ;aniel( Sp'ne2mi$ e1ti &a' n' m'l+'mit de mine,
Ce v*6'&e /n oc4ii l'i Armand, Un 5'lger de ironie$ de dorin+*, Armand /l
/mpin&e&e gr*3it pe trot'arele m'rdare$ pe l/ng* 3ar'ri$ ca5enele$ maga6ine pline c'
4aine vec4i /mp'+ite$ cl'3'ri elegante c' litere a'rite pe '1ile de &ticl* groa&*$ c'
ventilatoare c' pale de lemn a'rite$ /n tavan$ pentr' al'ngarea 5'm'l'i$ c' 5erigi /nalte
/n g4ivece$ m'rind lent din ca'6a c*ld'rii 1i &emi2/nt'ne2ric'l'i( Un 'ltim gr'p de
copii mai trec'&e pe l/ng* ei /m3r*ca+i /n co&t'me de ta5ta c' paiete$ &trig/nd> FCe2
alege+i, 8om3oane &a' 3*taie,F
Armand &e opri&e 1i 5'&e&e imediat /ncon.'rat de 5e+ele mititele acoperite de m*1ti
c'mp*rate &trigoi de pla&tic$ &pirid'1i$ vr*.itoare< c' oc4ii plini de tandre+e le
p'&e&e /n p'ng'+ele lor de 3om3oane dolari l'citori de
REGINA DAMNAILOR 259
argint$ apoi /l l'a&e de 3ra+ pe ;aniel 1i21i contin'a&er* dr'm'l(
E1ti de&t'l de re'1it$ 1opti&e el c' 'n 6/m3et adora3il$ /n care &e p*&tra o
tandre+e ne&p'&*( E1ti prim'l me' n*&c't( Apoi av'&e&e /n gla& o trem'r*t'r*$
ar'nca&e repede o privire de .'r /mpre.'r de parc* &e &im+ea 'rm*rit$ /ncol+it( Se
&t*p/ni&e la 5el de repede( Ai r*3dare( 9i +ine minte c* mi2e 5ric* ac'm pentr' am/ndoi(
A4$ o &* atingem 1i &telele /mpre'n*7 Nimic n' ne poate opri( Strigoii care circ'l*
pe &trad* n'2& dec/t ni1te m'ritori deg4i6a+i7
Apoi vila2ad*po&t e?ploda&e(
A'6i&e detona+ia /nainte de a vedea 5l*c*rile< apoi ap*r'&e o coloan* de 5oc 1i
5'm$ /n&o+it* de &'nete a&c'+ite pe care n' le2ar 5i detectat /nainte> era' +ipetele
nem'ritorilor care &em*na' c' 6gomot'l 'nei 5oi de poleial* ce arde( 8r'&c ap*r'&er*
1i c/+iva m'ritori$ alerg/nd$ c' p*r'l v/lvoi$ c'rio1i &* privea&c* incendi'l(
Armand /l tr*&e&e i'te pe ;aniel de pe &trad*$ /ntr2o pr*v*lie lip&it* de aer$ 'nde
&e vindea' 3*'t'ri( Priviri gal3ene< &'doare 1i p'toare de t't'n< m'ritorii pre6en+i$
ned/nd nici o aten+ie incendi'l'i de a5ar*$ &t*tea' c' na&'l /n revi&te porno c' po6e
l'cioa&e( Armand /l /mpin&e&e p/n* /n 5'nd'l maga6in'l'i( C 3*tr/n* alegea c'tii de
m/ncare pentr' pi&ici 1i ni1te &ticle de lapte dintr2'n 5rigider( Pe2acolo n' era nici o
ie1ire(
;ar c'm te2ai 5i p't't 5eri de l'cr'l care trecea pe dea&'pra ca&elor$ de 6gomot'l
a&'r6itor pe care m'ritorii n'2l p'tea' a'6i, 1i p'&e&e m/inile la 'rec4i$ dar era o
pro&tie$ n2avea nici 'n ro&t( )oarte acolo pe &trad*( Creat'ri a&emenea l'i
gonea' printre g'noaiele din c'rtea din &patele cl*dirii$ era' a.'n1i din 'rm* 1i ar1i /n
plin* 5'g*( Imaginile ace&tea i &e pre6enta' ca ni1te &c'rte 5'lgere /n minte( Apoi
nimic( %ini1te pro5'nd*( ;oar 6gomotele cla?oanelor$ &c/r+/it'l pne'rilor din l'mea
m'ritorilor( :'&e&e prea 'imit de &en6a+iile ace&tea noi ca &*2i 5ie 5ric*( :iece &ec'nd*
p*rea o eternitate$ c4ici'ra de pe '1a de &ticl* a 5rigider'l'i p*rea o min'ne( Cc4ii
3*tr/nei c'
260
ANNE RICE
&ticlele de lapte /n m/n* &tr*l'cea' ca do'* 3'c*+ele de co3alt(
Armand era 1i mai palid dec/t de o3icei$ c' oc4ii a&c'n1i de oc4elarii negri$ c'
m/inile /n 3'6'nare( )ic'l clopo+el de la '1* &co&e&e 'n clinc4et la intrarea 'n'i t/n*r
care c'mp*ra&e o &ing'r* &ticl* de 3ere german* 1i ie1i&e(
S2a terminat$ n'2i a1a,
Pentr' moment$ /i r*&p'n&e&e Armand(
N' mai &co&e&e nici o vor3* p/n* ce n' &e 'rca&er* /ntr2'n ta?i(
Ne detecta&e$ ne a'6i&e 1i pe noi(
At'nci c'm de n'(((
N' 1ti'( 9ti' n'mai c* 1tia de pre6en+a noa&tr*( 9tia c4iar /nainte &* ne g*&im
ad*po&t(
IAR ACU)$ d* din coate ca &* p*tr'n6i /n &al*< ce pl*cere imen&*$ &* te la1i
p'rtat de m'l+ime &pre '1ile de la intrare( Nici 3ra+ele n' le p'tea ridica$ at/t de
/ng4e&'it era< tot'1i$ 'nii /l dep*1ir*$ d/nd din coate$ d/nd'2i lovit'ri /n coa&te$ care2l
delecta'< r/&e din no' la vederea a5i1elor de pe pere+i$ /n care %e&tat era /n5*+i1at /n
m*rime nat'ral*(
Sim+i o /mp'n&*t'r* /n &pate din partea l'i Armand< &im+i c'm ace&ta &e cri&pa&e
3r'&c( n 5a+a lor$ mai /ncolo$ era o 5emeie c' p*r ro1' care era /ntoar&* &pre ei 1i2i pri2
vea c' in&i&ten+*$ /naint/nd$ /mpin&* de2a2nd*ratelea &pre intrare(
Pe ;aniel /l traver&* 'n 5ior(
Armand$ are p*r'l ro1'( Ce tare &em*na c' gemenele din vi&7 9i avea oc4ii
/n5ip+i /ntr2ai l'i$ oc4i ver6i$ c/nd el &p'&e> Armand$ gemenele7
Apoi o pierd' din vedere$ 5'&e&e /ntoar&* iar de m'l+ime$ intra&e /n &al*(
N'$ 1opti Armand(
Sc't'r* '1or din cap( Era &t*p/nit de o 5'rie mocnit*$ ;aniel o &im+ea( Avea
privirea aceea rigid*$ &ticloa&*$ pe care i2o c'no1tea c/nd era pro5'nd .ignit(
REGINA DAMNAILOR 261
Talama&ca7 m'rm'r* el c' 'n r/n.et ci'dat(
Talama&ca( Sonoritatea n'mel'i i &e p*r' 5r'moa&* l'i ;aniel( l de&comp'&e$
c*'t* r*d*cinile latine$ /n+ele&e p*r+ile( Apoi /i reveni memoria> ma&c* animalier*(
-ec4i'l n'me dat vr*.itoarelor$ 1amanilor(
;ar a&ta ce /n&eamn*$ de 5apt, /ntre3*(
n&eamn* c* %e&tat e ne3'n de legat$ r*&p'n&e Armand c' o privire /nd'rerat*(
Cric'm$ n' mai contea6*(
Kh!"#
PGAO)AN$ de &'3 arcad*$ privi &o&irea ma1inii l'i %e&tat /n parcare( P4aLman
era aproape invi6i3il$ /n ci'da co&t'm'l'i modern de 3l'gi pe care 1i2l /n&'1i&e mai
devreme de pe 'n manec4in dintr2o vitrin*( N' avea nici o nevoie de oc4elarii 5'm'rii
care2i acoperea' oc4ii( Iar pielea l'mini&cent* n' conta( Cri'nde te 'itai$ era' n'mai
m*1ti argintii$ vop&ea al3* pe 5e+e$ &tr*l'cire$ co&t'me pline de paiete(
naint* &pre %e&tat$ ca 1i c'm ar 5i /notat prin 5l'?'l de tr'p'ri tinere care
/ncon.'ra' ma1ina( n 5ine$ v*6' coama 3lond* 1i oc4ii viole+i ai creat'rii care 6/m3ea
admiratorilor 1i le &'5la &*r't*ri pe v/r5'l degetelor( Ce p'tere de &ed'c+ie avea
demon'l ace&ta7 Cond'cea c4iar el ma1ina$ /mping/nd2o printre tr'p'rile lor$ dar n'
/nceta &* le 5ac* &emne$ &* le adre&e6e oc4eade 1i 6/m3ete$ de parc* picior'l de pe
accelerator n' era al 'neia 1i2aceleia1i per&oane(
8e+ie total*( Tri'm5( A&ta &im+ea %e&tat /n c4iar acel moment( ;ar nici m*car
/n&o+itor'l l'i reticent$ %o'i&$ 3r'net'l a1e6at l/ng* el$ /n ma1in*$ care2i privea timid
pe copiii aceia /n delir$ n' d*dea impre&ia c* ar pricepe ce &e /nt/mpla c' adev*rat(
262
ANNE RlCE
Nici 'n'l din ei n' 1tia c* regina &e &c'la&e din l'ng'l ei &omn( Nici 'n'l n'
av'&e&e vi&'l c' gemenele( Ne1tiin+a lor era &'rprin6*toare( )in+ile lor de tineri p'2
tea' 5i citite c' '1'rin+*( ;'p* toate aparen+ele$ %e&tat$ care &e a&c'n&e&e at/t de 3ine
p/n* acea &ear*$ era ac'm preg*tit &* dea piept c' oricine( 1i a5i1a g/nd'rile 1i in2
ten+iile ca tot at/tea medalii(
Porni+i la v/n*toare contra noa&tr*7 A&ta le &p'nea c' gla& tare admiratorilor$
de1i n'2l a'6ea'( Ucide+i2ne( Noi /ntr'c4ip*m r*'l$ noi &em*n*m n'mai nenorociri /n
cale( E min'nat c* ac'm c/nta+i 1i 'rla+i o dat* c' noi( ;ar$ c/nd o &* v* da+i &eama
care2i mi1carea$ va 5i prea t/r6i'$ o &*2nceap* tre3'rile &erioa&e( C &* v* da+i &eama c*
n' v2am min+it niciodat*(
C clip* li &e /nt/lni privirea( 6u doresc dect s fiu bun) # renuna i la nemurire
pentru asta) ;ar n' d*d' &emn c* ar avea 4a3ar cine &a' ce primi&e ace&t me&a.(
%o'i&$ o3&ervator'l$ r*3d*tor'l %o'i&$ n' era acolo dec/t$ p'r 1i &impl'$ din
drago&te pentr' %e&tat( Se re/nt/lni&er* doar c' o &ear* /nainte$ 5'&e&e o revedere
e?traordinar*( %o'i& /l 'rma pe %e&tat ori'nde l2ar 5i d'&( %o'i& voia &* piar* dac*
pierea %e&tat( ;ar temerile 1i &peran+ele pe care 1i le p'nea' /n acea&t* &ear* era'
/nd'io1*tor de 'mane(
Nici n'21i imagina' c/t de aproape era 5'lger'l m/niei reginei$ c'm incendia&e
nici c' o or* mai /nainte vila2ad*po&t din San :ranci&co( Sa' c'm ardea ac'm taverna
aceea in5am* de pe &trada Ca&tro$ /n vreme ce ea /nc* /i mai 'rm*rea pe cei ce
i63'ti&er* &* &e &alve6e(
;e 5apt$ n'mero1ii 3*'tori de &/nge r*&p/ndi+i prin p'3lic n' avea' nici ei idee
de&pre ce &e petrecea a5ar*( Era' prea novici pentr' a capta me&a.ele de alarm* ale
celor vec4i$ pentr' a a'6i 'rletele celor care pierea' /n 5l*c*ri( -i&'l c' gemenele n'
re'1i&e dec/t &* le &emene 1i mai m'lt* t'l3'rare /n &pirite( ;in diver&e col+'ri$ /l 5i?a'
pe %e&tat c' 'r* &a' c' o 5ervoare religioa&*( Unii l2ar 5i di&tr'&$ al+ii l2ar 5i /n&c*'nat
drept 6e'( Nici n'21i imagina' prime.dia care /i p/ndea pe to+i(
REGINA DAMNAILOR 263
;ar ce era c' gemenele, Care era &emni5ica+ia vi&elor,
P4aLman 'rm*ri c' privirea ma1ina care21i 5*cea dr'm prin marea de tr'p'ri &pre
intrarea arti1tilor( Ridic* apoi oc4ii &pre &telele de pe cer$ &pre g*m*liile de l'min*
i+ind'2&e dincolo de cea+a care at/rna dea&'pra ora1'l'i( I &e p*r' c* g4ice1te pre6en+a
5o&tei &ale &'verane(
Se /ntoar&e &pre a'ditori' 1i21i 5*c' loc c' gri.* prin /ng4e&'ial*( ;ac* n2ar 5i
+in't cont de 5or+a l'i prin m'l+imea acea&ta$ ar 5i 5o&t 'n de6a&tr'$ ar 5i l*&at /n 'rm*
n'mai v/n*t*i 1i oa&e r'pte /n .'r$ 5*r* &* /1i dea &eama de nimic(
)ai privi o dat* cer'l$ apoi intr* /n cl*dire 1i2l p*c*li$ 5*r* nici o gre'tate$ pe cel
care r'pea 3iletele$ &trec'r/nd'2&e ca o n*l'c* &pre cea mai apropiat* &car*(
Sala era aproape plin*( Se 'it* atent /n .'r$ &av'r/nd moment'l$ la 5el c'm &av'ra
tot'l( Sala /n &ine n'2i &p'nea nimic$ era ca o coc4ilie pentr' l'min* 1i &'net$ m'lt
prea modern* 1i de2a drept'l 'r/t*(
;ar m'ritorii era' c' to+ii &'per3i$ cr*pa' de &*n*tate$ avea' 3'6'narele pline de
3ani 1i corp'ri ro3'&te /n care nici 'n organ n' era atin& de 3oal* 1i nici 'n o& n' &e
r'p&e&e vreodat*(
;e alt5el$ c'r*+enia 1i pro&peritatea /ntreg'l'i ora1 /l &t'pe5ia' pe P4aLman( E
adev*rat c* v*6'&e 3og*+ie 1i /n E'ropa$ ceva de ne/nc4ip'it$ dar nimic n' egala
per5ec+i'nea ace&t'i col+ de p*m/nt &'prapop'lat$ p/n* la 5ermele din vecin*tatea
ora1'l'i$ adev*rate vili1oare c' &t'cat'ri 1i dotate c' toate articolele de l'?
imagina3ile( Pe l/ng* 5iecare ca&* aleile era' pline de a'tomo3ile &'per3e( S*racii
&cotea' 3ani din a'tomatele de 3anc* c' ni1te c*r+'lii magice de pla&tic( N' e?i&ta'
mag4erni+e( Cra1'l &e m/ndrea c' o &'medenie de t'rn'ri imen&e$ c' 4otel'ri
5a3'loa&e< /ntin& /ntre mare 1i m'n+i$ c' apele gol5'l'i &clipind'2i /n 5a+*$ San
:ranci&co p*rea &* 5ie mai degra3* o &ta+i'ne 3alnear* dec/t 'n mare ora1$ 'n re5'gi'
/mpotriva d'rerilor 1i 'r/+eniei l'mii(
264
ANNE RICE
Nici o mirare c* %e&tat /l ale&e&e ca &* ar'nce m*n'1a$ /n an&am3l'$ copiii ace1tia
n' era' r*i( N' 5'&e&er* atin1i de priva+i'ni$ n' 5'&e&er* r*ni+i( S2ar 5i p't't dovedi
adev*ra+i com3atan+i contra r*'l'i( ;in moment'l /n care ar 5i pricep't c* &im3ol'l 1i
per&ona.'l era 'n'l 1i acela1i l'cr'( Tre6i+i2v*$ detecta+i miro&'l de &/nge$ copii7
;ar mai era oare ac'ma timp de a1a ceva,
)arele plan al l'i %e&tat$ oricare ar 5i 5o&t ace&ta$ &2ar p'tea dovedi mort /n 5a1*<
c*ci c' &ig'ran+* regina avea 'n plan al ei$ de care %e&tat n' 1tia(
P4aLman /1i 5*c' loc p/n* &'& la 3alcon( P/n* la 'ltim'l r/nd de &ca'ne$ 'nde &e
in&tala&e mai devreme( Se a1e6* con5orta3il$ /mping/nd c' picior'l cele do'* c*r+i
de&pre vampiri care era' /nc* pe .o&$ neo3&ervate(
;evora&e te?tele acelea mai devreme< te&tament'l l'i %o'i&> FN' va mai 5i dec/t
neant'l(F 9i pove&tea l'i %e&tat> F-or3e$ vor3e$ vor3e care n'2n&eamn* nimic(F )'lte
l'cr'ri /i era' ac'm mai clare( Ceea ce g4ici&e de&pre inten+iile l'i %e&tat &e con5irma
pe deplin( ;ar de&pre mi&ter'l gemenelor$ de 3'n* &eam*$ c*r+ile n' vor3ea'(
n privin+a inten+iilor reale ale reginei$ r*m/nea /n contin'are perple?(
;i&tr'&e&e &'te de 3*'tori de &/nge prin l'mea /ntreag*$ tot'1i pe 'nii /i l*&a&e
neatin1i(
C4iar 1i ac'm$ )ari'& era /n via+*( ;i&tr'g/nd'21i cripta$ /l pedep&i&e pe )ari'&$
dar n'2l 'ci&e&e$ de1i i2ar 5i 5o&t '1or &* o 5ac*( El era cel care lan&a c*tre cei v/r&tnici
me&a.e din /nc4i&oarea l'i de g4ea+*$ averti6/nd'2i de prime.die$ cer/nd'2le a.'tor'l(
:*r* nici 'n e5ort$ P4aLman &im+i&e c* la c4em*rile l'i )ari'& r*&p'n&e&er* doi
nem'ritori$ de1i 'n'l nici n'2i percepea c4emarea( Era ca6'l Pandorei$ crea+ia l'i
)ari'&$ o &ing'ratic* c' p'teri imen&e( Cel*lalt era Santino$ mai p'+in vig'ro&$ dar
care a'6ea vocea l'i )ari'& 1i care /ncerca$ 3iet'l de el$ &* +in* pa&'l$ c'm p'tea$ c'
ea(
REGINA DAMNAILOR 265
:*r* /ndoial*$ regina i2ar 5i p't't di&tr'ge pe am/ndoi dac* ar 5i vr't( Tot'1i$ ei /1i
vedea' ne&ting4eri+i de dr'm$ n' &e a&c'ndea'$ n'21i ma&ca' pre6en+a 1i n' era'
ataca+i(
C'm /1i alegea oare regina victimele, Pe cei din &al*$ de pild*$ c' ce &cop /i
l*&a&e /nc* /n via+*,
D#&'l
A@UNSESERE la '1i ac'm$ n' le mKi r*m/nea dec/t &* treac* p'ntea /ng'&t* care
lega 4ol'l de imen&a &al* oval* de .o&(
)'l+imea &e /mpr*1tia /n toate p*r+ile$ ca pietrele /n ro&togolire( ;aniel /naint*
&pre centr'l &*lii$ +in/nd'2&e c' degetele /ncle1tate de c'rea'a l'i Armand$ &* n' &e
piard* de el$ 5*c/nd oc4ii roat* primpre.'r p/n* la tavan'l 'nde &e pierdea' 'ltimele
3*nci( )'ritorii mi1'na' pe &c*rile de ciment$ &e ag*+a' de 3al'&tradele de 5ier ori
in'nda' parter'l 'nde &e a5la 1i el(
8r'&c nimic n' &e mai a'6i di&tinct$ 6gomot'l &e 'ni5ormi6*$ de parc* venea de la
o ma1in*rie 'ria1*( Apoi$ printr2o &tr*5'lgerare$ /i percep' pe ceilal+i( -edea 5*r* nici
'n e5ort di5eren+a dintre cei vii 1i cei ca el. Era' de&t'i$ /n toate direc+iile$ a&c'n1i de
p*d'rea 'man*$ dar &tr*l'citori$ ca oc4ii de 3'5ni+* /n l'mina l'nii( Nici mac4ia.ele$
nici oc4elarii negri &a' p*l*riile tra&e pe oc4i 1i gl'gile mantalelor n'2i p'tea'
a&c'nde pe 'nii de al+ii( N' era vor3a doar de l'ci'l nep*m/ntean al 5e+elor &a' al
m/inilor$ dar 1i de mi1c*rile lor gra+ioa&e 1i &'ple$ de parc* era' mai m'lt &pirit dec/t
tr'p(
#h, n fine fraii i surorile mele)
;ar /n aer &e &im+ea doar 'r*( C 'r* per5id*7 l adora' 1i$ /n acela1i timp$ /l
condamna' pe %e&tat( Adora' p/n* 1i
NBB
ANNE RICE
&entiment'l de 'r*$ dorin+a de a pedep&i( 8r'&c$ /nt/lni privirea 'n'i creat'ri
enorme c' p*r negr'$ 'leio& care21i ar*t* col+ii /ntr2'n r/n.et ori3il$ de6v*l'ind'2i
plan'l de a2l t*ia /n 3'c*+i pe %e&tat$ de a2i rete6a cap'l 1i de a2l arde pe 'n r'g /n*l+at
pe mal'l m*rii( S5/r1it'l mon&tr'l'i 1i al legendei &ale( .ti cu noi sau mpotriva
noastr0 ;aniel i63'cni /ntr2'n r/& 6gomoto&(
N2o &*2l 'cide+i niciodat*$ &p'&e(
;ar r*ma&e c' g'ra c*&cat* la vederea coa&ei pe care cel*lalt o a&c'ndea &'3
pelerin*$ la piept( Apoi 3r'ta &e2ntoar&e pe c*lc/ie 1i di&p*r'( ;aniel /ncerc* &*
p*tr'nd* c' privirea p/n* la 3alcon$ prin l'mina plin* de 5'm( .ra unul deal lor
acuma. (e cunotea toate secretele) Era ame+it$ /n prag'l ne3'niei(
Sim+i &tr/n&oarea m/inii l'i Armand pe 'm*r( A.'n&er* c4iar /n centr'l parter'l'i(
Se &tr/ngea tot mai m'lt* l'me$ c' 5iece clip* ce trecea( :ete &'per3e /n roc4ii negre
de m*ta&e /1i 5*cea' loc pe l/ng* motocicli1ti c' m'tre 3ar3are$ /m3r*ca+i /n 4aine
roa&e$ de piele neagr*( Sim+i pe o3ra6 m/ng/ierea d'lce de pene< apoi trec' pe l/ng* el
'n enorm drac ro1' c' coarne imen&e< apoi o 5ig'r* o&oa&* 1i de&c*rnat* ca de &c4elet$
c' 3'cle a'rii 1i piepteni de &ide5( Sala era &tr*p'n&* de tot 5el'l de &trig*te(
)otocicli1tii &cotea' 'rlete de l'p< o voce a&'r6itoare &trig* F%e&tat7F 1i2n clipa
'rm*toare al+ii prel'ar* &trig*t'l /n cor(
Armand avea din no' aer'l acela a3&ent$ care core&p'ndea 'nei imen&e
concentr*ri$ de parc* ceea ce vedea /n .'r /i era c' tot'l indi5erent(
S/nt cel p'+in trei6eci$ /i 1opti l'i ;aniel la 'rec4e$ n'2& mai m'l+i$ dar vreo doi
dintre ei &/nt at/t de v/r&tnici$ /nc/t ne2ar p'tea di&tr'ge pe to+i dintr2o &'5lare(
Unde$ &p'ne2mi 'nde &/nt,
A&c'lt* &ing'r$ /i &p'&e Armand( 9i 'it*2te /n .'r( Impo&i3il &* te a&c'n6i de
ei(((
Kh!"#
:IICA l'i )a4aret( @e&&ica( P4aLman 5' l'at pe nepreg*tite de ace&t me&a.(
Protec+ie pentr' 5iica l'i )a4aret( Tre3'ie &* plece din &ala acea&ta c' orice pre+(
Se &c't'r*$ /1i a&c'+i &im+'rile( P/n* ac'm /l a&c'lta&e din no' pe )ari'&$ care
/ncerca /n contin'are &*2i de&t'pe 'rec4ile l'i %e&tat$ oc'pat ac'm c' mac4iat'l /n 5a+a
'nei oglin6i &parte$ /n c'li&e( ;ar ce p'tea &*2n&emne ace&t me&a., :iica l'i )a4aret,
@e&&ica,
Un me&a. care &e re5erea /n mod clar la o m'ritoare(
l percep' din no'$ venea pe nea1teptate de la 'n &pirit e?trem de p'ternic care
n'21i voala&e /n&* g/nd'rile> Ai gri.* de @e&&e7 Re+ine2o pe )am*((( ;ar c'vintele n'
era' de 5apt ro&tite era doar o imagine 5'lg'rant*$ o ploaie de l'min*(
P4aLman /1i plim3* privirea lent pe la 3alcoanele de vi6avi$ pe dea&'pra
parter'l'i aglomerat( Undeva departe$ /ntr2'n col+ /ndep*rtat al ora1'l'i$ r*t*cea 'n
v/r&tnic c*r'ia /i era c'mplit de 5ric* de regin*$ dar care dorea tot'1i &* o vad* c' oc4ii
l'i( -eni&e aici c' g/nd'l c* avea &* di&par*$ dar voia &*2i c'noa&c* 5a+a /n acea 'ltim*
clip*(
P4aLman /nc4i&e oc4ii$ ca &* gonea&c* imaginea acea&ta(
A'6i din no' me&a.'l( @e&&ica$ @e&&ica mea( 9i dincolo de ace&t vaier$ con1tiin+a c*
venea de l* )a4aret7 C v*6' 3r'&c$ c' 'n nim3 de drago&te /n .'r$ &clipitoare$ la 5el de
al3* ca el /n&'1i( Sim+i o d'rere a3&ol't in&'porta3il*( Se re6em* la loc de &p*tar'l de
lemn 1i21i plec* o clip* cap'l( Apoi /1i plim3* iar*1i privirea pe&te tavan'l din 3are de
o+el$ 'nde &e /ncol*cea' tot 5el'l de ca3l'ri electrice 1i proiectoarele cilindrice din 5ier(
Unde e1ti,
NBA
ANNE RICE
Undeva departe$ l/ng* 'n 6id$ v*6' per&oana de la care venea me&a.'l( Era cel mai
v/r&tnic dintre to+i cei pe care2i /nregi&tra&e p/n* ac'm( Un nordic 3*'tor de &/nge$ de
&tat'r* gigantic*$ tot at/t de vig'ro& pe c/t era de viclean$ /m3r*cat /n 4aine a&pre de
piele /ntoar&*$ c' o coam* de p*r de c'loarea pai'l'i$ c' &pr/ncene groa&e 1i oc4ii '1or
/n5'nda+i /n or3ite$ care2i d*dea' o e?pre&ie de om c*6't pe g/nd'ri(
Nec'no&c't'l 'rm*rea c' privirea o 5emeie &'3+ire$ o m'ritoare care21i 5*cea
dr'm prin m'l+ime ca &* &e apropie de &cen*( @e&&e$ 5iica m'ritoare a l'i )a4aret(
nne3'nit$ necre6/nd'21i oc4ilor$ P4aLman &e concentr* la r/nd'l l'i a&'pra ei(
Sim+i c'm /i vin lacrimile /n oc4i$ v*6/nd c/t de 'l'itor &em*na c' )a4aret(
Acela1i p*r ar*mi' 3ogat$ n'mai inele$ aceea1i 5ragilitate de pa&*re$ aceia1i oc4i
ver6i inteligen+i 1i plini de c'rio6itate$ privind &cena$ /n vreme ce &e l*&a /mpin&* de
cei din .'r'l ei /n toate &en&'rile(
Avea pro5il'l l'i )a4aret( 9i aceea1i piele$ care av'&e&e o an'mit* paloare
l'minoa&* c4iar c/nd )a4aret era /n via+*$ ca interior'l 'nei &coici(
:'lger*tor$ /i reveni /n minte a&pect'l pielii l'i )a4aret v*6't printre degetele l'i
mai /nc4i&e la c'loare( C/nd /i /mpin&e&e cap'l /ntr2o parte /n timp'l viol'l'i$ degetele
l'i atin&e&er* pleoapele delicate( ;oar c' 'n an mai t/r6i' i &e &co&e&er* l'i )a4aret
oc4ii din cap$ iar el 5'&e&e 1i at'ncea pre6ent$ amintind'21i c' preci6ie acela1i
moment$ av/nd &en6a+ia contact'l'i c' pielea aceea((( A&ta &e petrec'&e /nainte ca el &*
&e aplece$ &* c'leag* perec4ea de oc4i de pe .o& 1i &*(((
l trec' 'n trem'r( Sim+i o d'rere c'mplit* /n pl*m/ni( ;oar n2avea &*2i .oace iar
5e&te memoria( N2o &* 1i2o piard* iar*1i c4iar ac'm$ &* 5ie iar*1i clovn'l 5ericit care
n'21i ad'ce aminte de nimic7
:iica l'i )a4aret$ 5ie( ;ar c'm era oare c' p'tin+*, Prin c/te genera+ii &e
tran&mi&e&er* tr*&*t'rile caracteri&tice p/n* la 5emeia acea&ta 5ragil*$ care p*rea c* &e
l'pt* din r*&p'teri &* a.'ng* c4iar l/ng* &cen*,
REGINA DAMNAILOR 269
;ac* te g/ndeai$ n' era impo&i3il$ /1i d*d' el i'te &eama( Poate n'mai vreo trei
&'te de &tr*3'ni &t*tea' /ntre 5emeia acea&ta din &ecol'l al do'*6ecilea 1i d'p*2amia6a
aceea de dem'lt$ c/nd el /1i p'&e&e /n .'r'l g/t'l'i colan'l regel'i 1i co3or/&e de pe
podi'm pentr' a /n5*pt'i viol'l /n loc'l regel'i( Poate nici at/t( Nici m*car o 5rac+i'ne
din m'l+imea acea&ta$ dac* priveai /n per&pectiv*(
Cel mai de necre6't era 5apt'l c* )a4aret /1i c'no1tea 'rma1ii7 /n ca6'l 5emeii
ace&teia$ era clar c* )a4aret o c'no1tea( )intea 3*'tor'l'i acel'ia /nalt de &/nge /i
5'rni6* rapid acea&t* in5orma+ie(
Cercet* din no' g/nd'rile nordic'l'i( )a4aret era /n via+*( )a4aret era &tra.a
5amiliei ei de m'ritori( )a4aret era /ntr'c4iparea p'terii 1i voin+ei 5*r* de margini(
)a4aret n'2i d*d'&e 3lond'l'i ei &ervitor nici o e?plica+ie c' privire la vi&ele de&pre
gemene$ dar /l trimi&e&e aici pentr' a2i /ndeplini por'nca$ &* o &alve6e pe @e&&ica(
;eci )a4aret tr*ie1te$ &e g/ndi P4aLman( Tr*ie1te$ iar dac* ea e?i&t* /ntr2'n mod
real$ at'nci e?i&t* 1i &ora ei$ am/ndo'* gemenele ro1cate tr*ie&c7
P4aLman /i cercet* mintea c' 1i mai m'lt* aten+ie$ c*'t/nd c/t mai ad/nc( ;ar n'
mai capt* dec/t /nver1'nata dorin+* de protec+ie( Tre3'ia &* o &alve6e pe @e&&e$ dar n'
doar de prime.dia repre6entat* de regin*$ ci de tot ce o /ncon.'ra aici$ de &ala acea&ta
'nde p'tea &* ia c'no1tin+* de l'cr'ri ce n2ar mai &'porta nici o e?plica+ie(
9i c/t* 'r* pentr' )am* i &e citea /n g/nd'ri7 C/t* 'r* /n 'ria1'l ace&ta /nalt$
3lond$ c' o +in't* de r*63oinic 1i de mare preot /n acela1i timp7 C 'ra c*21i 5*c'&e
apari+ia /n cadr'l atemporal 1i d'lce al e?i&ten+ei l'i( Ura de a&emenea$ 5apt'l c*
drago&tea pe care o n'trea pentr' 5emeia acea&ta$ pentr' @e&&ica$ /i e?acer3a 5rica
pentr' propria l'i per&oan*( El c'no1tea dimen&i'nile de6a&tr'l'i$ 1tia de di&tr'gerea
t't'ror 3*'torilor de &/nge de pe toate continentele$ /n a5ar* de c/+iva$ ma.oritatea
a5l/nd'2&e c4iar /n &al* 1i neav/nd m*car idee de prime.dia care2i p/ndea(
C'no1tea 1i vi&ele de&pre gemene$ dar n' le /n+elegea( %a 'rma 'rmelor$ el n'
c'no&c'&e niciodat* do'* gemene
N!=
ANNE RICE
ro1cate< 'na &ing'r* /i &t*p/ni&e e?i&ten+a c' 5r'm'&e+ea ei( ;in no'$ l'i P4aLman
/i ap*r' )a4aret$ o imagine r*t*citoare$ c' oc4i o3o&i+i$ 5oare 'mani$ decor/nd o 5a+*
ca o ma&c* de por+elan> /ael, te implor, numi mai pune ntrebri. F ce iam spus.
%ini1te( 8r'&c$ 'ria1'l /1i d*d' &eama c* e &'3 o3&erva+ie( C' o tre&*rire$ /1i
plim3* oc4ii /n .'r ca &* locali6e6e &'r&a intr'6i'nii(
Pron'n+area n'mel'i era de vin*$ c'm &e /nt/mpl* ade&ea( Nordic'l &e &im+i&e
n'mit$ rec'no&c't( P4aLman 5'&e&e i63it imediat de n'me$ 5*c'&e repede leg*t'ra c'
per&ona.'l )ael din cartea l'i %e&tat( :*r* /ndoial* c* era 'na 1i aceea1i per&oan*>
ace&ta era preot'l dr'id care2l atr*&e&e pe )ari'& /n poiana &acr*$ 'nde 6e'l &/ngel'i /l
tran&5orma&e /ntr2'n'i din aceea1i &pe+* 1i /l trimi&e&e apoi /n Egipt &* dea de )am* 1i
de Tat*(
;a$ era acela1i )ael( Care ac'm era 5'rio& c* 5'&e&e rec'no&c't(
;'p* ace&t prim &pa&m de 5'rie$ toate g/nd'rile 1i emo+iile l'i di&p*r'r*( C
ame+itoare demon&tra+ie de 5or+*$ 5' o3ligat &* admit* P4aLman( Se rela?*( ;ar crea2
t'ra n' re'1ea &*2l de&copere( Rec'no&c' cel p'+in vreo do'*6eci de 5e+e palide /n
p'3lic$ dar n' pe P4aLman(
ntre timp$ /ntreprin6*toarea @e&&ica re'1i&e &* a.'ng* la de&tina+ia dorit*(
Aplec/nd'2&e$ &e &trec'ra&e printre motocicli1tii aceia 'ria1i care pretindea' loc'rile
din 5a+a &cenei$ de parc* tot &pa+i'l acela le apar+inea$ 1i re'1i&e &* &e agate de
marginea rampei(
i &clipi pe 3ra+ o 3r*+ar* de argint( :'lger'l acela l'mino& /l atin&e pro3a3il pe
)ael drept /n inim*$ cK 'n p'mnal$ c*ci /n clipa aceea toat* drago&tea pentr' ea 1i
toate g/nd'rile l'i redevenir* penetra3ile(
Tip'l *&ta o &* piar* dac* n' &e /n+elep+e1te$ &e g/ndi P4aLman( :'&e&e$ 5*r*
/ndoial*$ in&tr'it de )a4aret$ poate c* &e 1i 4r*ni&e c' &/ngele ei de o p'tere e?trem*$
dar avea o inim* indi&ciplinat* 1i 'n temperament gre' de &t*p/nit$ a&ta era limpede(
REGINA DAMNAILOR 271
Apoi$ la c/+iva pa1i /n &patele l'i @e&&e$ printre 6gomotele 1i c'lorile ame+itoare$
P4aLman de&coperi 'n alt per&ona. mi&terio&$ m'lt mai t/n*r dec/t colo&'l de )ael$
dar aproape la 5el de p'ternic /n 5el'l l'i(
P4aLman /i c*'t* n'mele$ dar tip'l /1i a&c'ndea per5ect g/nd'rile<n' &e p'tea citi
/n mintea l'i nici cea mai mic* 'rm* de per&onalitate( :'&e&e doar adole&cent la
moarte$ c' 'n p*r lin&$ 1aten2ro1cat$ c' oc4ii parc* prea mari pentr' 5a+a l'i( ;ar$
3r'&c$ /i detecta c' '1'rin+* n'mele$ c'leg/nd'2l din g/nd'rile l'i ;aniel$ novicele
a3ia 5ormat$ care &t*tea l/ng* el( Armand( Iar novicele$ ;aniel$ de2a3ia m'ri&e( Toate
molec'lele corp'l'i &*' era' c'prin&e de 5rene6ia diavolea&c* a invi6i3ilelor
tran&5orm*ri c4imice(
P4aLman 5' pe dat* &ed'& de Armand( C' &ig'ran+*$ era acela1i Armand de&pre
care &cri&e&er* at/t %o'i& c/t 1i %e&tat nem'ritor'l c' tr'p de adole&cent A&ta
/n&emna c* n2avea mai m'lt de vreo cinci &'te de ani$ dar /1i 5*'ri&e o &'per3* arm'r*
pentr' toate g/nd'rile( Era i&c'&it$ calc'lat$ dar /i lip&ea 5ler'l o c*'tate care &e
vedea de la di&tan+*$ dac* e?i&ta( n moment'l de 5a+*$ &im+ind 5*r* nici 'n d'3i' c*
era o3&ervat$ /ntoar&e oc4ii aceia mari 1i 3l/n6i /n &'& 1i in&tantane' &e 'it* /n cei ai l'i
P4aLman(
FN' v* vrea' r*'l$ nici +ie$ nici novicel'i t*'$ ro&ti din 3'6e P4aLman$ /n a1a 5el
/nc/t nici 'n alt g/nd propri' &* n' tran&par*$ n' &/nt 'n prieten al )amei(F
Armand a'6i$ dar n' r*&p'n&e( Cric/t 5'&e&e de /ngro6it c* avea de a 5ace c' 'n
vampir at/t de &tr*vec4i$ n' l*&* nimic &* &e vad*( Ai 5i p't't crede c* privea 6id'l din
&patele l'i P4aLman$ c* &e 'ita la 5l'?'l ne/ncetat de copilandri ce co3ora' &c*rile$
r/6/nd 1i &trig/nd(
Apoi$ inevita3il$ ace&t ci'dat &ed'c*tor /n v/r&t* de cinci &'te de ani /l detect* 1i
pe )ael$ /n moment'l /n care mintea ace&t'ia l*&a&e iar*1i &*2i &cape 'n val de /ngri.o2
rare pentr' 5ragila @e&&e(
P4aLman avea &entiment'l c*2l /n+elege pe Armand( C*2l /n+elege 1i c*2l i'3e1te
5*r* nici o re6erv*( C/nd li &e /nt/lnir* din no' oc4ii$ av' impre&ia c* tot ceea ce citi&e
de&pre acea&t* 5iin+* /n cele do'* c*r+i era in5irmat 1i$ /n
N!N ANNE RlCE
acela1i timp$ ec4ili3rat de &implitatea nat'ral* a ace&t'i 3*iat( Sing'r*tatea pe
care o &im+i&e la Atena /l cople1i dintr2o dat* c' toat* 5or+a(
FN' prea deo&e3it de &pirit'l me' &impl'$ 1opti iar P4aLman( Te &im+i pierd't /n
toat* pove&tea a&ta$ c*ci c'no1ti prea 3ine teren'l( Crice ai 5ace$ oric/t ai /ncerca &*
5'gi$ dai tot de aceia1i m'n+i 1i de acelea1i v*i(F
Nici o reac+ie( Normal( P4aLman ridic* din 'meri 1i 6/m3i( Ace&t'ia i2ar da orice
1i2ar dori( P'rtat de 'n val de /ncredere$ /i 5*c' c'no&c't l'i Armand ace&t g/nd(
Ac'm pro3lema care &e p'nea era c'm &*2i a.'te pe ace1tia doi$ care poate /1i
p*&tra' &peran+a de a mai dormi &omn'l nem'ritorilor m*car p/n* la 'rm*tor'l ap'&
de &oare( Cel mai important l'cr' era &* dea de )a4aret$ c*reia /i era at/t de devotat
)ael$ c' toat* m/ndria 1i lip&a l'i de /ncredere /n ceilal+i(
C*tre Armand trimi&e iar o 1oapt*> FN'2& prieten c' )ama( Di2o repet( R*m/ne+i
/n gloata de m'ritori( ;ac* v* de&prinde+i de ea$ o &* v* de&copere 1i o &* v* di&tr'g*
imediat( E &impl' ca 3'n* 6i'a(F
Pe 5a+a l'i Armand n' &e &c4im3* nimic( %/ng* el$ novicele ;aniel$ pl'tind de
5ericire$ &av'ra &pectacol'l /ncon.'r*tor( n ce2l privea$ nici 5ric*$ nici plan'ri$ nici
vi&e( In de5initiv$ de ce n', Avea l/ng* el acea&t* 5iin+* c' p'teri nem*&'rate care2i
p'rta de gri.*( Era cel mai noroco& dintre to+i(
P4aLman &e ridic* /n picioare( S'5erea de &ing'r*tate mai m'lt dec/t orice( -oia
&* &e apropie de 'n'l din ei$ ori de Armand$ ori de )ael( A&ta voi&e 1i la Atena$ c/nd
&e prod'&e&e min'nea ad'cerii aminte( -oia &* 5ie l/ng* 'n'l ca el( S*2i vor3ea&c*$ &*2l
ating*$ /n 5ine((( &* ai3* 'n contact(
Se mi1c* de2a l'ng'l interval'l'i &it'at practic &'3 tavan'l &*lii$ care 5orma 'n
cerc /n .'r'l ace&teia$ c' e?cep+ia por+i'nii de &pa+i' re6ervat enorm'l'i ecran ce
5orma 5'nd'l &cenei(
Se mi1ca c' gra+ie 'man*$ av/nd gri.* &* n' &trivea&c* vre'n m'ritor de care &e
lovea /n cale( ;e a&emenea$ voia
REGINA DAMNAILOR 273
ca acea&t* /naintare &* 5ie lent*$ ca &*2i dea timp l'i )ael &*2l vad*(
1i d*d' in&tinctiv &eama c*$ dac* /i c*dea 3r'&c pe cap ace&t'i individ ne&p'& de
m/ndr' 1i de g/lcevitor$ in&'lta n' i2ar 5i iertat* niciodat*( Proced* deci a&t5el$
mi1c/nd'2&e mai repede doar /n clipa /n care )ael /i &e&i6* apropierea(
)ael n' re'1i &* /1i a&c'nd* 5rica la 5el de 3ine ca Armand( )ael n' mai /nt/lni&e
niciodat* 'n 3*'tor de &/nge de v/r&ta acea&ta$ /n a5ar* de )a4aret< /l privea ca pe 'n
d'1man poten+ial( P4aLman /i tran&mi&e acela1i cald &al't ca 1i l'i Armand care2i
o3&erva dar nimic din e?pre&ia 3*tr/n'l'i r*63oinic n' &e &c4im3*(
Sala era ac'm ar4iplin* 1i '1ile 5'&e&er* /nc4i&e< copiii r*ma1i a5ar* 'rla' 1i
3*tea' /n '1*( P4aLman capta &'netele a&c'+ite ale radio'rilor porta3ile ale poli+i1tilor(
%e&tat 1i gr'p'l l'i privea' &ala prin g*'rile din cortin*(
%e&tat /l /m3r*+i1* pe %o'i&$ &c4im3ar* 'n &*r't pa&ionat$ iar m'6icienii /i
/nl*n+'ir* pe am/ndoi(
P4aLman &e opri o clip* &* &e la&e p*tr'n& de acea&t* atmo&5er* 5ier3inte(
@e&&ica &e &pri.inea /n coate de marginea rampei( St*tea c' 3*r3ia pe do&'l
m/inilor( 8*r3a+ii din &patele ei$ ni1te 'ria1i /n 4aine l'cioa&e de piele neagr*$ o
/mpingea' c' 3r'talitate$ din nep*&are &a'$ poate$ &'3 in5l'en+a alcool'l'i$ dar n'
re'1ea' &* o dea la o parte(
Nici )ael n2ar 5i re'1it de2ar 5i /ncercat(
;eodat*$ /nc* ceva /i deveni clar tot privind2o( Un &ing'r c'v/nt> Talama&ca(
:emeia acea&ta era de2a lor< apar+inea Crdin'l'i(
N' e c' p'tin+*$ &e g/ndi el din no'$ apoi r/&e /n 3ar3* de propria l'i inocen+*
idioat*( E noaptea t't'ror &'rpri6elor$ n'2i a1a, ;ar p*rea c' nep'tin+* ca Crdin'l &* 5i
&'pravie+'it de pe vremea c/nd$ c' &ecole /n 'rm*$ el /1i 5*c'&e o .oac* din a2i c4in'i
pe mem3rii l'i$ pentr' ca apoi &*2i la&e /n pace$ de mil* pentr' naivitatea 1i pentr'
pro&tia lor(
274
ANNE RICE
A4$ ce teri3il* gro6*vie$ &* ai memorie7 Ce 3ine2ar 5i ca toate vie+ile l'i trec'te &*
di&par* /n 'itare7 )ai vedea /nc* 5e+ele acelor c*l'g*ri vaga3on6i apar+in/nd Crdin'l'i
Talama&ca$ care /l 'rm*ri&er* a1a c'm p't'&er* prin toat* E'ropa$ not/nd c' gri.*$ /n
c*r+'liile lor legate /n piele orice m*r'n+i1 pe care a.'ngea' &*2l 1tie de&pre el$ c'
penele lor care &c/r+/ia'$ p/n* noaptea t/r6i'( Se n'mea 8en.amin /n perioada aceea de
&c'rt* con1tiin+* de &ine$ iar /n caligra5ia lor latin* c' /n5lorit'ri$ /n &cri&orile lor pe
pergament 1i c' &igilii de cear*$ pe care le trimitea' &'periorilor lor din Am&terdam$ /l
3ote6a&er* ;iavol'l 8en.amin(
:'&e&e .oac* de copil pentr' el &* le 5're &cri&orile 1i &* ada'ge la ele propriile l'i
te?te< &*2i &perie$ &* ia&* la mie6'l nop+ii de &'3 pat'l lor$ &*2i ap'ce de g/t 1i &*2i
6g/l+/ie< ce 4a6 5*c'&e7 ;ar$ pe vremea aceea$ 5*cea 4a6 din orice< c/nd n'2l mai di&tra
ceva era pentr' c* /1i pierdea din no' memoria(
;ar +inea minte c* +in'&e la ei< ei n' era' e?orci1ti$ nici preo+i v/n*tori de
vr*.itoare$ nici magicieni care &pera' &*2l p'n* /n lan+'ri 1i &*2i controle6e p'terile( C
dat* /i veni&e c4iar ideea c* ar p'tea &* &e re5'gie6e /n pivni+ele lor m'ceg*ite c/nd
venea vremea marel'i &omn( C' toat* c'rio6itatea lor 3oln*vicioa&*$ n' l2ar 5i tr*dat
niciodat*(
9i c/nd te g/nde1ti c* Crdin'l &'pravie+'i&e c' tenacitatea 8i&ericii Romane( 9i c*
5emei'1c* aceea &'per3*$ c' 3r*+ara ei de argint pe 3ra+$ i'3it* de )a4aret 1i de )ael$
5*cea parte din pro6eli+ii Crdin'l'i( N'2i de mirare c* &e 3*t'&e &* 5ie /n r/nd'l /nt/i$
de parc* &2ar 5i apropiat de 'ltima treapt* a 'nei cripte(
P4aLman &e apropie 1i mai m'lt de )ael$ dar la c/+iva metri &e opri$ era at/ta
l'me care trecea printre ei( C 5*c' 1i din re&pect pentr' &entimentele l'i )ael$ mai c'
&eam* r'1inea pe care o &im+ea pentr' c*2i era 5ric*( )ael 5' acela care &e apropie 1i
&e opri l/ng* P4aLman(
)'l+imea agitat* contin'a &*2i ocolea&c*$ de parc* 5orma' /mpre'n* 'n 6id( )ael
&e aplec* &pre P4aLman$ ceea ce era$ pro3a3il$ 'n &emn de &al't$ o dovad* de
REGINA DAMNAILOR 275
ncredere( Privi /n .'r prin &al*$ 'nde n' &e mai vedea nici 'n loc li3er$ apoi &pre
parter'l care era ca 'n mo6aic de c'lori &i de cl*i de p*r l'cio&$ 1i de p'mni /ndrepta+i
&pre tavan( ntin&e m/na 1i /l atin&e pe P4aLman$ de parc* n' &e p'tea &t*p/ni &* n2o
5ac*( C' v/r5'l degetelor /i atin&e do&'l m/inii( P4aLman r*ma&e lini1tit$ permi+/nd'2i
&* /1i contin'e e?plorarea(
;e c/te ori n' v*6'&e P4aLman 'n a&t5el de ge&t /ntre nem'ritori cel mai t/n*r
veri5ic/nd direct te?t'ra 1i d'ritatea c*rnii cel'i mai v/r&tnic( N' 5'&e&e 1i printre &5in+i
'n'l c*r'ia n'2i 5'&e&e de a.'n& &* vad* r*nile l'i Gri&to&$ ci tre3'i&e &* le 1i pip*ie,
Alte compara+ii$ mai 3anale$ /l 5*c'r* &* 6/m3ea&c*( Parc* era' doi c/ini de o rar*
5erocitate$ care &e miro&ea'$ e?amin/nd'2&e 'n'l pe cel*lalt(
@o&$ /n dep*rtare$ Armand n'2i pierdea din oc4i$ r*m/n/nd /n aparen+* la 5el de
impa&i3il( C' &ig'ran+* c* &'rprin&e&e privirea di&pre+'itoare pe care i2o adre&a&e
)ael$ dar nici at'nci n' d*d'&e vre'n &emn c* ar 5i 3*gat ceva de &eam*(
P4aLman &e /ntoar&e 1i2l /m3r*+i1a pe )ael$ 6/m3ind'2i( ;ar )ael &e d*d' /napoi
tem*tor$ ceea ce2l r*ni pro5'nd( C' m'lt* polite+e /i d*d' dr'm'l( C clip* /l c'prin&e
din no' cea mai mare tri&te+e( Se 'it* apoi la Armand( S'per3'l Armand care2i &'&+in'
privirea c' total* pa&ivitate( ;ar era moment'l &*2i &p'n* l'i )ael de ce &e depla&a&e(
Prietene$ tre3'ie &*2+i /nt*re1ti arm'ra g/nd'rilor$ /i e?plic* /nceti1or l'i )ael(
N' da voie drago&tei tale pentr' 5emeia aceea &* te tr*de6e( @e&&e n' are de ce &* &e
team* de regin* dac* evi+i &* te g/nde1ti la ea 1i la protectoarea ei( P/n* 1i n'mele
ace&teia /i e dintotdea'na d'1man reginei(
;ar 'nde e regina, /ntre3* )ael$ 5rica a.'ng/nd iar*1i la &'pra5a+*$ o dat* c'
5'ria c* tre3'ie &* 1i2o a&c'nd*(
E pe aproape(
;a$ dar 'nde,
N2a1 p'tea &p'ne( A incendiat taverna( E /n 'rm*rirea c/torva vampiri care n2
a' venit la concert( N'
N!B
ANNE RICE
&e gr*3e1te( Am a5lat toate a&tea citind g/nd'rile victimelor(
P4aLman /l v*6' pe cel de l/ng* el c'trem'r/nd'2&e( i o3&erva '1oarele
&c4im3*ri /n atit'dine$ marc/nd cre1terea 5'riei din el( C' at/t mai 3ine( At/ta m/nie
avea &* di6olve toat* 5rica( A4$ dar ce 5iin+* ira&ci3il*$ incapa3il* de a ra+iona era(
;e ce ai venit &* m* averti6e6i /n 5el'l ace&ta$ c/nd ea ne poate a'6i toate
vor3ele$ toate g/nd'rile,
;*2mi voie &* m* /ndoie&c de a&ta$ r*&p'n&e calm P4aLman( E' &/nt din Prima
Genera+ie$ prietene( 8le&tem'l de a2i a'6i pe ceilal+i 3*'tori de &/nge a1a c'm /i a'6im
noi pe m'ritori e apana.'l verilor( E' n' i2a1 p'tea citi ei g/nd'rile c4iar de2ar 5i /n
5a+a mea< iar mintea mea /i e pe veci /nc4i&*$ po+i &* 5ii &ig'r( A1a &e petrecea'
l'cr'rile c' noi /n primele genera+ii(
;eclara+ia a&ta /l t'l3'r* vi6i3il pe 'ria1'l 3lond( ;eci )a4aret n'2i a'6ea
g/nd'rile )amei7 9i n' voi&e &* i2o m*rt'ri&ea&c*7
N'7 &p'&e P4aLman( )ama n' poate 1ti de e?i&ten+a ei dec/t capt/nd'2+i
g/nd'rile$ a1a c* ai 5ace mai 3ine &* le a&c'n6i( -or3e1te2mi de2ac'm /nainte a1a c'm
vor3e&c oamenii /ntre ei$ c*ci /n ora1'l ace&ta e o adev*rat* caco5onie de voci
omene1ti(
)ael r*ma&e pe g/nd'ri$ /ncr'nt/nd'2&e( Apoi &e 'it* at/t de 'r/t la P4aLman$ de
parc* &e preg*tea &*2l lovea&c*(
A&ta va 5i &'5icient ca &* o /nving,
Aminte1te2+i$ &p'&e P4aLman$ c* ce2i prea m'lt n'2i niciodat* 3'n(
Se 'it* din no' &pre Armand /n timp ce vor3ea(
n caco5onia pe care o percepe ne/ncetat$ poate n2o &* re'1ea&c* &* di&ting* o
voce an'me( Iar dac* va vrea &* i6ole6e o an'mit* voce$ va tre3'i &* n' le mai a&c'lte
pe celelalte( Tr*ie1ti de at/ta vreme$ c* n' &e poate &* n' c'no1ti tactica a&ta(
)ael n' r*&p'n&e c' voce tare( ;ar era clar c* /n+ele&e&e( ;ar'l telepatiei 5'&e&e
1i pentr' el 'n adev*rat
REGINA DAMNAILOR 277
3le&tem$ 5ie c* era a&ediat de vocile 'mane$ 5ie c* era vor3a de cele ale 3*'torilor
de &/nge(
P4aLman apro3*$ d/nd din cap( ;ar'l telepatiei( :r'moa&e vor3e pentr' ne3'nia
care2l c'prin&e&e c' mii de ani /n 'rm*$ c/nd a&c'lta&e at/tea voci$ &t/nd /ntin&$
nemi1cat$ /n &arco5ag'l l'i$ c' &trat'ri pe&te &trat'ri de pra5 acoperind'2l /n 'itat'l &*'
morm/nt egiptean$ a&c'lt/nd pl/ngerile omenirii$ 5*r* &* 1tie m*car ce era c' el 1i /n ce
&tare &e a5la(
E?act la 5el g/nde&c 1i e'$ prietene$ &p'&e el( 9i t' te 3a+i c' vocile a&tea de
do'* mii de ani$ iar regina noa&tr* a 5o&t poate complet /necat* de ele( S2ar p*rea c*
%e&tat a re'1it &* treac* pe&te nivel'l ace&ta de 6gomot perpet''< i2a pocnit din degete
l/ng* coada oc4i'l'i 1i a re'1it &* o tre6ea&c* din tran&*( ;ar n' tre3'ie &'prae&timat*
nici ea$ o creat'r* care a r*ma& nemi1cat* at/ta vreme( N'2i de nici 'n 5olo&(
Ace&te arg'mente /l &'rprin&er* /ntr'c/tva pe )ael( ;ar rec'no&c' logica lor( @o&$
Armand r*m/nea plin de aten+ie(
N' poate nici ea &* 5ac* tot$ &p'&e P4aLman$ 5ie c* e con1tient*$ 5ie c* n'( Era
/ntotdea'na gata &* &e m*&oare p/n* 1i c' &telele$ ca apoi &* dea /napoi /ngro6it*(
C'm a1a, /l /ntre3* 5e3ril )ael$ aplec/nd'2&e &pre el( C'm e ea /n realitate,
A 5o&t dintotdea'na plin* de vi&'ri 1i de ideal'ri /nalte( Era c'm e %e&tat$ d*d'
din 'meri P4aLman( :r'mo&'l 3lond care ar da orice &* 5ie 3'n$ &* 5ac* n'mai 3ine /n
.'r 1i &*2i ad'ne pe l/ng* el pe adoratorii l'i nevoia1i(
Un 6/m3et glacial$ cinic &e de&en* pe 5a+a l'i )ael(
;ar ce2are de g/nd &* 5ac*$ pe to+i dracii, ;e acord$ %e&tat a tre6it2o c'
c/ntecele l'i a3omina3ile( Ace&ta2i 'n motiv &* ne e?termine pe to+i,
Are ea 'n plan$ po+i &* 5ii &ig'r( Reginei noa&tre n' i2a' lip&it niciodat* ideile(
N' ar p'tea 5ace nici cel mai mic ge&t 5*r* &* 5ie minat* de cine 1tie ce plan'ri
grandioa&e( 9i$ pro3a3il$ 1tii c* nici 'n'l dintre noi n'21i &c4im3* c' anii caracter'l<
&em*n*m c' 5lorile care &e
278
ANNE RICE
de&c4id devenim pe 6i ce trece /nc* 'n pic mai noi /n1ine( Se 'it* din no' &pre
Armand( Iar /n privin+a plan'rilor ei$ de data a&ta n'2+i pot o5eri dec/t &pec'la+ii(((
Tot'1i$ &p'ne2mi(
Concert'l va avea loc$ pentr' c* %e&tat +ine la a&ta( C/nd &e va &5/r1i$ ea o &*
contin'e di&tr'gerea neam'l'i no&tr'( ;ar o &*2i la&e pe 'nii /n via+*$ c/+iva care i2ar
p'tea &ervi la /n5*pt'irea plan'l'i$ c/+iva care &* 5ie$ poate$ martorii /mplinirii l'i(
P4aLman /l privi pe Armand( C/t de min'nat i &e p*rea c* 5a+a l'i 5*r* e?pre&ie
emana at/ta /n+elepci'ne$ /n vreme ce a l'i )ael$ preoc'pat$ enervat$ nici g/nd( ;ar
cine poate &p'ne care din ei /n+elegea mai m'lt, )ael r/&e '1'rel c' am*r*ci'ne(
S* 5ie martori, /ntre3* )ael( N' cred( E' cred c*2i m'lt mai &impl'( i la&* /n
via+* pe cei pe care2i i'3e1te %e&tat$ a&ta2i tot( A1a ceva n'2i trec'&e prin cap l'i
P4aLman( ;a$ da$ mai g/nde1te2te$ &p'&e )ael /n aceea1i engle6* pron'n+at* a&c'+it(
%o'i&$ /n&o+itor'l l'i %e&tat$ e /nc* /n via+*$ n'2i a1a, 9i Ga3rielle$ mama diavol'l'i$ e
1i ea pe aici a1tept/nd c' r*3dare &* /1i re/nt/lnea&c* 5i'l( C/t /l prive1te pe Armand$
colo .o&$ la care /+i 5ace at/ta pl*cere &* te 'i+i$ &e pare c* 1i l'i %e&tat i2ar pl*cea &* /l
revad*$ a1a c* 1i el e /n via+*$ la 5el ca 1i renegat'l care2l /n&o+e1te$ individ'l care a
p'3licat cartea aceea 3le&temat* 1i pe care ceilal+i l2ar r'pe /n 3'c*+ele de2ar g4ici cine
e(((
N'$ cred c*2i mai complicat( Tre3'ie &* 5ie mai complicat$ &p'&e P4aLman( Pe
'nii dintre noi nici ea n'2i poate di&tr'ge( Iar celor care &e2ndreapt* ac'm &pre )ari'&$
%e&tat n' le c'noa1te dec/t n'mele(
)ael &e &c4im3* '1or la 5a+*< i &e colorar* o3ra.ii ca dintr2o timiditate 'man*$ i &e
mi.ir* oc4ii( %'i P4aLman /i 5' limpede c* )ael ar 5i 63'rat &*2l &alve6e pe )ari'&
dac* ar 5i p't't( Ar 5i 5*c't2o c4iar /n noaptea aceea dac* )a4aret &2ar 5i depla&at /n
per&oan* &* o apere pe @e&&ica( ncerca ac'm din r*&p'teri &* elimine n'mele l'i
)a4aret din com'nicare( 9i2i era 5ric* de ea$ teri3il de 5ric*(
REGINA DAMNAILOR 279
;a$ v*d$ ac'm /ncerci &*2mi a&c'n6i tot ce 1tii$ &p'&e P4aLman( E?act c/nd ar
tre3'i &*2mi &p'i tot(
;ar n' pot &2o 5ac$ &p'&e )ael( Se /ncon.'ra&e de 'n 6id( Era impenetra3il(
)ie mi &e da' ordine$ n' r*&p'n&'ri$ prietene( )i&i'nea mea de a6i e &* &'pra2
vie+'ie&c /n noaptea a&ta 1i &* o p'n pe @e&&ica la ad*po&t$ &co+/nd2o de aici(
P4aLman ar 5i vr't &* in&i&te$ &*2i cear* r*&p'n&'rile( ;ar n' 5*c' nici 'na$ nici
alta( Sim+ea o &c4im3are '1oar*$ &'3til*$ /n atmo&5era din .'r$ o modi5icare in5im*$ dar
net*$ pe care n2o p'tea atri3'i nici mi1c*rii$ nici &'netelor(
-enea regina( Se apropia de &al*( Av' impre&ia c* &e deta1ea6* de propri'l corp
ca &* a&c'lte mai 3ine< da$ ea era( Toate &'netele nop+ii &e ame&teca' t'l3'r/nd'2l$ dar
capt* tot'1i 'nda aceea &onor*< era impo&i3il de deg4i6at &'net'l ace&ta &c*6't$ dar
di&tinct$ venind de la re&pira+ia ei$ de la 3*t*ile inimii$ de la 5or+a pe care o dega.a
depla&area ei ame+itoare prin &pa+i' la o vite6* &'pranat'ral*$ ca'6Knd coli6i'nea
inevita3il* a vi6i3il'l'i 1i a invi6i3il'l'i(
)ael o &im+i de a&emenea< la 5el 1i Armand( P/n* 1i novicele de l/ng* Armand
re&im+i ceva$ de1i m'l+i al+ii de prin .'r n' o &e&i6ar*( 9i printre m'ritori era' 'nii mai
receptivi care p*rea' &* 5i &im+it ceva ce2i t'l3'ra&e(
Tre3'ie &* te p*r*&e&c$ prietene$ &p'&e P4aLman( Aminte1te2+i &5at'l me'(
Era c' nep'tin+* de &p'& mai m'lt(
Ea a.'n&e&e 5oarte aproape( :*r* /ndoial*$ cerceta g/nd'rile t't'ror< a&c'lta(
Sim+i o prim* dorin+* ire6i&ti3il* de a o vedea$ de a c*'ta la r/nd'l l'i imaginea ei
/n min+ile ne5erici+ilor de a5ar* ai c*ror oc4i trec'&er* pe&te ea(
%a revedere$ prietene$ &p'&e e4 E mai 3ine &* ne &epar*m(
)ael /l privi con&ternat( )ai /ncolo$ Armand /l l'a&e pe ;aniel pe d'p* 'meri 1i2
1i 5*cea loc &* ia&* din m'l+ime(
280
ANNE RICE
n &al* &e &tin&er* 3r'&c toate l'minile< o clip* P4aLman &e g/ndi c* tot ea era de
vin*$ c* ora .'dec*+ii &o&i&e(
;ar copiii m'ritori din .'r'l l'i c'no1tea' rit'al'l$ /ncepea concert'l7 Toat*
l'mea i63'cni /n 'rlete$ /n 'rale$ to+i 3*tea' din picioare( n 5ine$ tot'l &e tran&5orm*
/ntr2'n &oi de m'get colectiv( Sim+ea c'm trem'r* podelele(
)ici 5l*c*r'i +/1nir* din /nt'neric$ m'ritorii aprindea' 3e+e de c4i3rit &a' 3ric4ete
c' ga6( 9i$ din no'$ /n acea&t* il'mina+ie di5'6* &e pro5ila' miile de 5orme /n mi1care(
Strig*tele &e ame&teca' /ntr2'n 5el de cor din toate direc+iile(
N' &/nt 'n la1$ 1opti 3r'&c )ael$ de parc* n' era /n &tare &* r*m/n* t*c't(
l ap'c* pe P4aLman de 3ra+$ apoi /i d*d' dr'm'l$ de parc* t*ria c*rnii l'i /l
/ngre+o1a(
9ti'$ &p'&e P4aLman(
A.'t*2m*( A.'t2o pe @e&&ica(
N'2i mai pron'n+a n'mele din no'( N' &ta pe l/ng* ea$ c'm +i2am &p'&( A
re/ncep't r*63oi'l$ dr'id'le( +i aminte1ti, %'pta tre3'ie d'&* c' viclenie$ n' c' 5'rie(
Stai printre m'ritori( Am &* te a.'t dac* 1i c/nd o &* pot(
Avea at/tea alte l'cr'ri de &p'&7 Sp'ne2mi 'nde2i )a4aret$ de pild*7 ;ar ac'm era
prea t/r6i' pentr' a&ta( Se /ntoar&e 1i /nainta i'te pe interval'l dintre r/nd'ri p/n*
a.'n&e la 'n cerc li3er$ la cap*t'l 'nor trepte de ciment(
@o&$ pe &cena nel'minat*$ /1i 5*c'r* apari+ia m'6ican+ii m'ritori$ &*rind pe&te
di5'6oare 1i ca3l'ri electrice 1i l'/nd'21i in&tr'mentele dep'&e pe .o&(
%e&tat ie1i c' pa1i 4ot*r/+i de d'p* cortin*$ c' o cap* neagr* 5l't'r/nd'2i /n .'r'l
tr'p'l'i$ 1i &e apropie de ramp*( %a nici doi metri de @e&&e$ &e opri c' micro5on'l /n
m/n*(
)'l+imea 'rla /n e?ta6( Se a'6ea' apla'6e$ 5l'ier*t'ri$ trop*it'ri$ era 'n 6gomot
in5ernal$ a1a c'm P4aLman n' mai a'6i&e niciodat*( R/&e 5*r* &* vrea de 5rene6ia
aceea a3&'rd* 1i de mic'+a &il'et* de2acolo de .o&$ de pe &cen*$
REGINA DAMNAILOR 281
care i'3ea$ din tot &'5let'l$ ne3'nia a&ta 1i care$ la r/nd'l l'i r/dea$ o dat* c'
P4aLman(
8r'&c$ mica &cen* 5' 3om3ardat* de toate proiectoarele( P4aLman r*ma&e c'
g'ra c*&cat*$ n' at/t la &il'etele pitice de pe &cen* care &e agita' /n co&t'mele lor 5r'2
moa&e$ ci la imen&'l ecran video din &patele lor$ care 'rca p/n* la pla5on( Imaginea l'i
%e&tat$ /nalt* de 6ece metri$ ap*r' 3r'&c /n toat* &plendoarea( J/m3ea c'ceritor< /1i
ar'nc* 3ra+ele /n &'&$ /1i &c't'r* coama de p*r 3lond$ /1i d*d' cap'l pe &pate 1i &coa&e
1i el 'n 'rlet prel'ng(
)'l+imea era /n picioare$ /n delir< tot edi5ici'l &e 6g'd'ia$ dar 'rlet'l acela a&'r6i
pe toat* l'mea( -ocea p'ternic* a l'i %e&tat acoperea vacarm'l(
P4aLman /nc4i&e oc4ii( n do&'l 'rlet'l'i mon&tr'o& al l'i %e&tat /ncerc* &*
i6ole6e cel*lalt &'net$ cel emi& de )am*$ dar n' mai re'1i(
Regina mea$ m'rm'r* el$ c*'t/nd$ m*t'r/nd c' mintea tot'l /n .'r$ de1i n' era
mare &peran+*(
Se g*&ea oare a5ar*$ pe vreo colin* acoperit* de iar3*$ a&c'lt/nd m'6ica
tr'3ad'r'l'i ei, Sim+i v/nt'l '1or$ 'med$ v*6' cer'l cen'1i'$ 5*r* &tele$ la 5el ca orice
m'ritor( %'minile din San :ranci&co$ colinele l'i &clipitoare$ t'rn'rile l'minate care21i
ar'nca' ra6ele ca ni1te 5ar'ri /n noapte$ toate ace&tea /i p*r'r* 3r'&c /n5ior*toare$ ca
'n pei&a. l'nar$ ca ve1nica deriv* a gala?iilor(
nc4i&e oc4ii( C v*6' din no' c'm 5'&e&e la Atena$ pe &trada 'nde incendia&e
taverna plin* c' tineri vampiri< mantia ei 6dren+'it* /i at/rna pe 'meri$ c' gl'ga dat*
pe &pate$ iar p*r'l /mpletit /n 6eci de codi+e /i /ncon.'ra cap'l( A4$ regina cer'l'i p*rea
&* 5ie$ a1a c'm /i pl*c'&e c/ndva &* 5ie con&iderat*$ orc4e&tr/nd de &ecole litania(
Privirea ei a3&ent* &clipea /n l'mina electric*$ iar g'ra moale era plin* de inocen+*(
Tot c4ip'l ei era 'n miracol de in5init* 5r'm'&e+e(
Acea&t* vi6i'ne /l ar'nc* /n 'rm* c' &ecole$ p/n* la acel moment o3&c'r 1i
/n5ior*tor$ c/nd veni&e$ c' inima 3*t/nd'2i ca o to3*$ m'ritor 5iind$ &*2i a&c'lte dorin+a(
Regina l'i$ ac'm damnat* 1i o3ligat* &* &l'.ea&c* a&tr'l
282
ANNE RICE
nop+ii$ c' demon'l din ea cer/nd tot mai m'lt &/nge$ regina l'i n' mai &'porta nici
l'mina l*mpilor( C/t de agitat* 5'&e&e$ merg/nd de colo p/n* colo prin camera aceea c'
podea de l't$ &tr*.'it* de t*c'tele &entinele pictate pe pere+i(
Gemenele a&tea$ &p'&e&e ea$ &'rorile a&tea r*'5*c*toare &/nt de vin*$ ele a'
pron'n+at 5orm'le vr*.itore1ti(
Ai mil* de ele$ le ap*ra&e el( N2a' vr't &* /+i 5ac* r*'$ /+i .'r c* a' &p'&
adev*r'l( ;*2le dr'm'l$ )a.e&tatea ta( N' mai pot &c4im3a nimic ac'm(
A4$ ce mil*2i 5'&e&e de ele7 ;e gemene 1i de &'verana l'i c4in'it*(
Poate$ dar tre3'ie &* le p'nem &p'&ele la /ncercare$ ca &* 1tim dac* a' min+it$
&p'&e&e ea( -ino mai aproape$ &'p'&'l me' &l'.itor$ t' care m2ai &ervit /ntotdea'na c'
at/ta devotament(((
Regina mea$ i'3ita mea regin*$ ce dore1ti &* 5ac,
C' aceea1i e?pre&ie d'lce pe 5a+*$ /1i ridica&e m/inile glaciale &pre 5a+a l'i 1i /l
ap'ca&e 3r'&c de g/t$ c' o 5or+* nemaipomenit*$ care2l /ngro6i&e( S'3 impre&ia 1oc'l'i
/i v*6'&e privirea devenind din ce /n ce mai 5i?* 1i g'ra de&c4i6/nd'2&e( i v*6'&e cei
doi canini mic'+i$ dar proeminen+i c/nd &e ridica&e pe v/r5'ri$ c' o gra+ie ci'dat*$ ca
/ntr2'n co1mar( 6u mie. 6umi face mie asta) +egina mea, eu snt Fha?man)
Ar 5i tre3'ie &* 5i pierit de m'lt$ c'm &e2nt/mpla&e c' at/+i al+i 3*'tori de &/nge
d'p* aceea( ;i&p*r'+i 5*r* 'rm*$ ca at/tea popoare di6olvate /n +*r/na t't'ror +*rilor 1i
na+iilor( ;ar el n' pieri&e( Iar gemenele m*car 'na din ele &'pravie+'i&er*$ de
a&emenea(
Ea 1tia oare de a&ta, C'no1tea vi&ele acelea teri3ile, i parveni&er* 1i ei prin
intermedi'l min+ilor t't'ror celorlal+i care le av'&e&er*, Sa' /1i petrec'&e tot timp'l$
de c/nd &e ridica&e din amor+eal*$ c*l*torind /n .'r'l glo3'l'i 5*r* nici 'n 5el de vi&$
5*r* nici o pa'6*$ doar &pre /mplinirea 'n'i &cop an'me,
REGINA DAMNAILOR 283
Ele &/nt /n via+*$ regina mea$ contin'* &* vie+'ia&c*$ poate doar /ntr2o &ing'r*
5iin+*$ dac* n' /n am/ndo'*( #mintetei de vechea profeie) )*car dac* ea i2ar a'6i
&p'&ele7
;e&c4i&e oc4ii( Se g*&ea din no' /n pre6ent$ pri6onier al ace&tei carapace o&i5icate
care2i era tr'p( )'6ica aceea$ al c*rei vol'm cre1tea /nc*$ /l cople1ea c' ritm'l ei
ne/nd'plecat( i 3*tea ca 'n ciocan /n 'rec4i( %'mina &tro3o&copic* /l or3ea(
Se /ntoar&e c' &patele 1i atin&e c' m/na peretele( Nicic/nd n' mai tr*i&e o a&t5el de
3e+ie de &'nete( Sim+ea c'm /1i pierde c'no1tin+a$ dar vocea l'i %e&tat /l c4em* /napoi(
:erind'21i oc4ii c' m/na$ P4aLman privi &pre &cena care p*rea incande&cent*( l
privi pe demon'l acela c/nt/nd 1i dan&/nd$ 3eat de 3'c'rie( P4aLman &e &im+i
emo+ionat$ /mpotriva voin+ei l'i(
-ocea p'ternic* de tenor a l'i %e&tat n2avea nici o nevoie de ampli5icare( n &al*$
r*&p/ndi+i printre victimele lor$ p/n* 1i nem'ritorii c/nta' o dat* c' el$ at/t de molip&i2
tor era c/ntec'l$ at/t de plin de pa&i'ne( n orice parte &e 'ita$ P4aLman vedea p'3lic'l
/ntreg$ m'ritori 1i nem'ritori laolalt*$ c'prin& de 5rene6ie( To+i &e mi1ca' /n acela1i
ritm c' m'6ican+ii de pe &cen*( -ocile &e ame&teca'( P'3lic'l 5rem*ta$ c'prin& val
d'p* val de mi1care(
:a+a l'i %e&tat oc'pa ac'm tot ecran'l acela imen&$ c*ci camera de l'at vederi /l
l'a /n gro&2plan( :i?at* pe P4aLman$ privirea al3a&tr* /i 5*c' 'n &emn de complicitate(
F;E CE NU )Y UCI;EDI, ;CAR 9TIDI CINE SNT7F
R/&'l l'i %e&tat acoperi geam*t'l g4itarelor(
FNU RECUNCA9TEDI REU%$ NICI CGIAR -EJN;,F
C5$ c/t* /ncredere /n 3ine$ /n eroi&m7 A&ta vedea P4aLman /n oc4ii 5iin+ei aceleia$
era o n'an+* de cen'1i' /n ei$ e?prim/nd nevoia l'i tragic*( %e&tat /1i d*d' cap'l
NAM ANNE RlCE
din no' pe &pate 1i &coa&e 'n al+ 'rlet< 3*t' din picioare 1i +ip*< privi &pre pla5on
de parc* ar 5i 5o&t 5irmament'l(
P4aLman &e &ili &* &e mi1te< tre3'ia &* &cape de acolo( 1i 5*c' c' gre' dr'm &pre
ie1ire$ de parc* l2ar 5i &'5ocat &'netele acelea a&'r6itoare( P/n* 1i ec4ili3r'l /i era
t'l3'rat( )'6ica$ /n ra5ale$ /l 'rm*ri pe &c*ri$ dar m*car acolo n'2l mai c4in'ia
l'mina( Spri.inind'2&e de 6id$ /ncerc* &* /1i limpe6ea&c* privirea(
)iro& de &/nge( Cam m'l+i vampiri /n5ometa+i /n &ala a&ta( Iar v'iet'l m'6icii
p*tr'ndea prin pere+i$ prin lemn$ prin tenc'ial*(
Se gr*3i /n .o& pe &c*ri$ incapa3il &* /1i a'd* 6gomot'l propriilor pa1i$ 1i &e
pr*3'1i pe 'n palier p'&ti'( 1i /ncon.'r* gen'nc4ii c' 3ra+ele 1i21i p'&e 5r'ntea pe ele(
)'6ica era$ /n de5initiv$ la 5el ca &tr*vec4ile melodii$ c/nd orice c/ntec era c/ntat
c' tot tr'p'l$ c/ntecele min+ii ne5iind /nc* inventate(
Se v*6' pe &ine dan&/nd< /l v*6' pe rege regele m'ritor pe care /l adora&e
&*rind /n &'& 1i /nv/rtind'2&e prin aer( A'6i 3*taia to3elor< notele pl/ng*toare ale 5l'ie2
relor( Regele /i p'&e&e /n m/n* cana de 3ere( )a&a &e pr*3'1ea de at/tea 5el'ri de
m/ncare$ de at/tea 5r'cte$ de 5ran6elele &coa&e din c'ptor$ 5'meg/nde( P'r*$ &enin*$
regina era pe tron'l ei de a'r$ o m'ritoare coa5at* c' gri.*$ c' 'n min'&c'l con de
cear* par5'mat* a1e6at pe&te codi+ele &plendid /mpletite$ ca &* /mpr*1tie par5'm /n .'r$
topind'2&e /nceti1or de c*ld'r*(
Apoi$ cineva /i p'&e /n m/n* &arco5ag'l$ miniat'ra aceea care trecea din m/n* /n
m/n* /ntotdea'na /n timp'l pra6nicelor$ pentr' a le aminti me&enilor c* la cap*t e&te
moartea$ deci &* &e 3'c're de ma&*$ de 3*'t'r*(
l &tr/n&e /n palm*< era ca6'l &*2l tran&mit* regel'i,
Sim+i deodat* 3'6ele regel'i lipind'2i2&e de o3ra6( F;an&ea6*$ P4aLman( 8ea(
)/ine pornim &pre nord$ &* lic4id*m 'ltimii cani3ali7F Regele nici n' privi &arco5ag'l
prel'/nd'2l< i2l &trec'r* reginei /n palm*$ iar ea$ 5*r* nici o privire$ /l d*d' alt'ia(
REGINA DAMNAILOR 285
Ultimii cani3ali( Ce &impl' p*r'&e tot'l$ ce l'cr' min'nat7 P/n* ce le v*6'&e pe
gemene /ngen'nc4eate /n 5a+a cata5alc'l'i(
T'm'lt'l to3elor acoperi vocea l'i %e&tat( Pe l/ng* P4aLman trecea' diver1i
m'ritori care n'2i d*dea' nici o aten+ie$ c'm &t*tea g4em'it acolo< trec' rapid pe l/ng*
el 1i 'n 3*'tor de &/nge$ nici ace&ta n'2l o3&erv*(
-ocea l'i %e&tat &e ridic* din no'$ inton/nd c/ntec'l de&pre Copiii /nt'neric'l'i$
a&c'n1i /n Cimitir'l Inocen+ilor$ plini de &'per&ti+ii 1i /n5rico1a+i(
(a lumin
#m ieit,
Frailor, surorilor)
U&ID.DI6.) Frailor, surorilor)
P4aLman &e ridic*$ alene( Se cl*tina pe picioare$ dar /1i contin'* dr'm'l /n .o&
p/n* a.'n&e /n 4ol'l de la parter$ 'nde 6gomot'l era '1or e&ompat$ 1i r*ma&e acolo$
vi6avi de '1ile mari de la intrare$ /ntr2'n c'rent de aer proa&p*t(
Calm'l /i revenea lent c/nd /1i d*d' &eama c* trec'&er* pe l/ng* el doi m'ritori
care /l privi&er* c' aten+ie c'm &t*tea &pri.init de 6id$ c' m/inile /n 3'6'nare$ c' cap'l
plecat(
Se v*6' re5lectat /n min+ile lor( %e &im+i /ngri.orarea$ ame&tecat* c' 'n &entiment
de victorie( Cei doi /i c'no&c'&er* &pe+a$ n' tr*i&er* dec/t pentr' a trece printr2o clip*
ca acea&ta$ tem/nd'2&e tot'1i 1i ne&per/nd &* o tr*ia&c* /ntr2o 6i(
ncet$ /1i ridic* privirea( Era' la c/+iva metri de el$ /n apropiere de 3ar$ 'nde &e
/ng4e&'ia m'l+imea$ de parc* ar 5i vr't &* &e a&c'nd* de el< era' adev*ra+i gentlemani
3ritanici( Era' am/ndoi /n v/r&t*$ de 5apt$ c' 5ig'ri de &avan+i$ c' c'te ad/nci pe 5a+*$
c' 4aine protocolare( Total depla&ate$ 4ainele lor 5ine de &to5*$ c' g'lerele apretate ale
c*m*1ilor doar 'n pic vi6i3ile$ c' cravatele de m*ta&e 3ine /nnodate( P*rea' &* 5ie
e?ploratori de la cel*lalt cap*t al
286
ANNE RICE
l'mii$ printre tinerii /n 4aine de c'lori +ip*toare$ care &e mi1ca' 5*r* /ncetare de
colo2colo$ d/nd impre&ia e* &e &imt 5oarte 3ine /n 6gomot'l acela in5ernal$ completat
de 5r/nt'rile de conver&a+ie(
l 'rm*rea' c' m'lt* demnitate< ca 1i c'm ar 5i 5o&t prea politico1i pentr' a &e
&im+i /n5rico1a+i( 8*tr/ni ai Crdin'l'i Talama&ca veni+i &* o ca'te pe @e&&ica(
6e cunoatei0 De bun seam. 6u v vrem rul. 6u trebuie s v ngri%orai.
C'vintele &ale trimi&e /n t*cere c*tre 'n'l din ei$ c' n'mele de ;avid Tal3ot$ /l
5*c' pe ace&ta &* &e dea 'n pa& /napoi( Re&pira+ia i &e acceler*$ apoi 3r'&c /i ap*r' pe
5r'nte 1i pe 3'6a de &'& o p/n6* de &'doare( ;ar c' c/t* elegan+* /1i p*&tra' calm'l7
;avid Tal3ot /1i mi.i oc4ii de parc* n' voia &* &e la&e impre&ionat de ceea ce vedea<
de parc* voia &* vad* 5irele de pra5 dan&/nd /n ra6ele de l'min*(
C/t de &c'rt* i &e p*r' deodat* o via+* de om< era &'5icient &*2l prive1ti pe 3*r3at'l
ace&ta 5ragil$ pe care ed'ca+ia 1i ra5inament'l n'2l &c'ti&er* /n nici 'n 5el de ri&c'ri(
Ce &impl' era &*2i &c4im3i c'r&'l g/nd'rilor$ al &peran+elor( S* le &p'n* oare 'nde2i
@e&&ica, %a 'rma 'rmelor$ a&ta n' &c4im3a nimic(
Sim+i at'nci c* celor doi le era la 5el de 5ric* &* plece &a' &* r*m/n*$ c*2i 5i?a&e
at/t de m'lt$ c* era' parc* 4ipnoti6a+i( ntr2'n 5el$ ceea ce /i re+inea acolo$ c' oc4ii
5i?a+i pe el n' era dec/t re&pect'l( A1tepta' c'mva 'n &emn din partea l'i ca &* &e
mi1te$ m*car &* p'n* p'nct ace&tei ori3ile e?amin*ri(
6u v ducei dup ea. #r nsemna o adevrat nebunie. 'nt alii ca mine acolo,
gata so apere. /ai bine plecai. .u asta a face, n locul vostru.
Ga$ 4a$ c'm avea &* 5ie tran&cri& oare di&c'r&'l ace&ta /n ar4ivele Talama&c*i, C
&* a5le el /ntr2o noapte( n ce a&c'n6i1 modern /1i m'ta&er* oare doc'mentele 1i como2
rile lor &tr*vec4i,
Demonul 4en%amin. #cesta snt. 6u m cunoatei0
REGINA DAMNAILOR 287
J/m3i /n &inea l'i( %*&* cap'l /n .o&$ privind /n podea( N'21i /nc4ip'i&e &* 5ie at/t
de vanito&( 8r'&c$ /1i d*d' &eama c* n'2i p*&a c/t'1i de p'+in ce2avea' &* g/ndea&c*
de&pre /ntrevederea acea&ta(
Se g/ndi di&trat la epoca aceea de dem'lt$ c/nd &e am'6a&e &* /1i 3at* .oc de2ai lor(
FPermite2ne doar &* vor3im7F /l implora&er*( Savan+i plini de pra5$ c' oc4ii ve1nic
ro1ii$ c' 4aine de cati5ea '6at*$ deo&e3i+i la c'lme de ace1ti doi oameni de l'me$
pentr' care &'pranat'ral'l era 'n o3iect de &t'di'$ n' o 5ilo6o5ie( A3&'rditatea
vrem'rilor acelora /l /n5ior* 3r'&c< dar 1i &ecol'l ace&ta era$ la 'rma 'rmelor$ la 5el de
/n5rico1*tor(I
$lecai)
:*r* &* ridice oc4ii$ v*6' c'm ;avid Tal3ot /l apro3a( Politico1i$ el 1i /n&o+itor'l
l'i &e retra&er*( Uit/nd'2&e /napoi pe&te 'm*r$ &e gr*3ir* &* traver&e6e 4ol'l 1i &* intre
/n &ala de concerte(
P4aLman era iar*1i &ing'r$ doar /n tov*r*1ia ritm'l'i m'6icii ce venea de d'p*
'1i$ &ing'r 1i /ntre3/nd'2&e ce nai3a c*'ta acolo$ care2i era' dorin+ele< .ind'ind &*
poat* 'ita tot'l din no'< &* &e tre6ea&c* /ntr2'n loc min'nat 'nde &* 3at* o 3ri6*
'1oar* 1i &* 5ie /ncon.'rat de m'ritori care &* n2ai3* 4a3ar ce era el$ 'n loc care &*
&clipea&c* la l'mina electric* &'3 norii vaporo1i 1i 'nde &* ai3* la di&po6i+ie trot'arele
ne&5/r&ite ale ora1'l'i< ca &* &e plim3e p/n*2n 6ori(
)'**'
%ASE2m*2n pace$ m*gar'le7 &p'&e @e&&e$ c*lc/nd'2l pe picior pe 3*r3at'l de
l/ng* ea$ care o c'prin&e&e pe d'p* mi.loc c' 'n 3ra+ 1i /ncerca &* o &m'lg* de l/ng*
&cen*( Tic*lo&'le7
ndoit de d'rere$ n' mai re'1i &* &e 5erea&c* de cea de2a do'a lovit'r* a l'i @e&&e(
Pic* .o&(
288
ANNE RlCE
;e cinci ori 5'&e&e /mpin&* de l/ng* &cen*( Se l*&a&e pe vine$ &e &trec'ra&e printre
cei care o d*d'&er* la o parte$ l'nec/nd ca 'n pe1te printre picioarele lor /n pantaloni
de piele$ ca apoi &* &e ridice 1i &* &e ap'ce iar de marginea rampei de lemn$ +in/nd'2&e
c' o m/n* de p/n6a care at/rna p/n* .o& 1i pe care o r*&'ci&e ca pe o 5r/ng4ie(
n l'mina &tro3o&copic* /l v*6' pe %e&tat 5*c/nd 'n &alt incredi3il 1i co3or/nd 5*r*
6gomot pe &c/nd'ri$ /n vreme ce vocea l'i 'mplea toat* &ala 5*r* &* 5ie nevoie de
micro5on$ iar c4itari1ii +op*ia' /n .'r'l l'i ca ni1te &piri2d'1i(
Pe 5a+a l'i al3* &e &c'rgea' mici 1iroaie de &/nge$ ca de la coroana de &pini a l'i
Gri&to&$ iar p*r'l l'ng 1i 3lond /i 63'ra /n .'r'l cap'l'i la 5iecare pir'et*( 1i &5/1ia&e
c*ma1a$ l*&/nd'21i piept'l gol$ cravata neagr* i &e de6lega&e 1i2i c*dea$ oc4ii al3a1tri
ca ni1te cri&tale /i era' in.ecta+i de &/nge$ iar din g'r* 'rla toate ver&'rile acelea 5*r*
ro&t(
@e&&e &im+i c'm /i cre1te p'l&'l la vederea 1old'rilor acelora /n perpet'* 'nd'ire$
a m'1c4ilor p'ternici ai coap&elor$ cont'ra+i de p/n6a neagr*$ m'lat* a pantalonilor( El
5*c' 'n no' &alt$ &e ridic* 5*r* nici 'n e5ort$ de parc* voia &* a.'ng* p/n* la tavan(
;a$ e c4iar a1a$ doar ve6i c' oc4ii t*i7 N' poate e?i&ta nici o alt* e?plica+ie7
1i &'5l* na&'l( Iar &e p'&e&e pe pl/n&( Tre3'ia &*2l ating*$ 5ir2ar &* 5ie$ orice2ar 5i7
Ca prin vi& /l v*6' ter2min/nd'21i c/ntec'l$ c' 3*t*i din picior pe 'ltimele m*&'ri$ /n
mi.loc'l m'6ican+ilor care /ncerca' &* +in* ritm'l c' el$ mi1c/nd'2&e tot timp'l$
agit/nd'21i capetele 1i p*r'l$ c' vocile acoperite de cea a l'i %e&tat(
;oamne$ l'i /i pl*cea la ne3'nie ce 5*cea7 N' /ncerca /n nici 'n 5el &* /1i
di&im'le6e pl*cerea( Se &c*lda /n adora+ia care2i era adre&at*( C a3&or3ea de parc* ar
5i 5o&t vor3a de &/ngele cel mai 5ier3inte(
Ac'm$ pe notele de /ncep't ale 'n'i alt c/ntec$ /1i de&prin&e de pe 'meri capa
neagr* de vel'r$ o /nv/rti prin aer 1i o ar'nc* &pre p'3lic( )'l+imea 'rl* 1i &e ar'nc* &*
o
REGINA DAMNAILOR 289
prind*$ iar @e&&e &im+i 'n gen'nc4i /n 1ale 1i o ci6m* &tri2vind'2i picior'l$ dar era
'nica ei 1an&* de a &*ri pe &cen*$ /n vreme ce g*r6ile l'i %e&tat &*rea' /n &al* &*2i
potolea&c* pe cei ce &e 3*tea' pentr' cap*(
Se &pri.ini c' am3ele m/ini de ramp* 1i trec' dincolo de ea pe 3'rt*$ &*rind apoi
/n picioare( Se repe6i drept la &il'eta care dan&a$ ai c*r'i oc4i &e privir* 3r'&c /ntr2ai
ei(
E1ti t'$ a4 t'7 &trig* ea( -*6' c' coada oc4i'l'i c* &e apropia o gard*( Se
ar'nc* c' toat* 5or+a &pre %e&tat( Se ag*+* c' am/ndo'* m/inile de talia l'i( Sim+i
imediat 1oc'l r*corii piept'l'i acel'ia gol 1i neted$ iar pe 3'6e &im+i 'n g'&t de &/nge7
A4$ ;oamne$ e adev*rat7 1opti ea( Inima &t*tea &*2i crape$ dar n' &l*3i
&tr/n&oarea( ;a$ era aceea1i piele ca a l'i )ael$ ca a l'i )a4aret$ ca a t't'ror celorlal+i(
;a$ a&ta era7 Era real* pielea a&ta$ dar n' 'man*( -e1nic( 9i pro3a era /n 3ra+ele ei$
/n+elegea tot'l 1i nimeni n2avea c'm &* o mai 6*p*cea&c* ac'm7
ntin&e o m/n* /n &'& 1i ap'c* o 1'vi+* din coama de p*r 3lond$ iar c/nd de&c4i&e
oc4ii el /i 6/m3i( Rec'no&c' 5a+a opale&cent*$ v*6' cei doi canini a&c'+i+i(
E1ti 'n demon7 1opti ea(
R/dea$ ca o ne3'n*$ pl/ngea 1i r/dea /n acela1i timp(
Te i'3e&c$ @e&&ica$ /i 1opti el la r/nd'l l'i$ 6/m3ind de parc* voia &* o
tac4ine6e$ c' 1'vi+ele 'mede de p*r 3lond c*6/nd'2i /n oc4i(
Spre &t'pe5ac+ia ei$ &e &im+i /nl*n+'it* de 3ra+'l l'i$ ridicat* pe 'n'l din 1old'ri$
antrenat* /ntr2o pir'et* vertiginoa&*( Imaginea m'6ican+ilor /n delir n'2i parvenea
dec/t ca prin cea+*$ l'minile era' doar d'ngi violente de al3 1i ro1'( Gemea< dar n'2l
&c*pa din priviri$ da$ n' vi&a( Se ag*+a c' di&perare de el$ convin&* c* avea &* o ar'nce
/n &al* pe&te capetele oamenilor( ;ar apoi$ c/nd o l*&* .o& 1i /nclin* cap'l$ p*r'l l'i o
atin&e pe o3ra6 1i2i &im+i g'ra pe&te a ei(
)'6ica a&'r6itoare &e e&tomp* total$ ca 1i c'm &2ar 5i c'5'ndat /n mare( Se &im+i
p*tr'n&* de re&pira+ia$ de &'&pin'l l'i$ apoi /i &im+i degetele netede pe cea5*( S/nii /i
N= ANNE RlCE
era' &trivi+i de piept'l 'nde2i &im+ea 3*t/nd inima< /n minte /i p*tr'n&e o voce
p'r*$ a&em*n*toare alteia care$ alt*dat*$ de dem'lt$ /i d*dea toate r*&p'n&'rile$ /n+e2
leg/nd2i /ntre3*rile(
Da, Hesse, ntruchipm rul, cum ai bnuit dintotdeauna.
Apoi m/ini de om o &m'l&er* de l/ng* el( Url*(
S'rprin&$ el contin'a &* o privea&c*( 1i &onda vi&'rile /n c*'tarea 'nei &cene
de&pre care avea o vag* amintire( :e&tin'l 5'ne3r'( Gemenele ro1cate /ngen'nc4eate
de o parte 1i de alta a cata5alc'l'i( ;ar vi6i'nea &e e&tomp* la 5el de repede< r*ma&e
&'rprin& /n contin'are( i 6/m3i din no'$ imper&onal$ 'n 6/m3et ca o ra6* venind de la
proiectoarele care o or3ea'(
:r'moa&a mea @e&&e7 &p'&e el 1i ridic* m/na /n &emn de adio(
C d'cea' /n c'li&e$ o &cotea' de pe &cen*(
C/nd o l*&ar* .o& r/dea(
C*ma1a ei al3* era plin* de &/nge( Avea &/nge 1i pe m/ini 'rme decolorate de
&/nge &*rat( i rec'no1tea g'&t'l( ;*d' cap'l pe &pate 1i r/&e /n contin'are< ce era
c'rio& era c* n'21i a'6ea 4o4otele de r/&$ le &im+ea doar traver&/nd'2i corp'l$ 1tia c*
r/de 1i pl/nge /n acela1i timp( Garda o in&'lt* /n termeni 'r/+i$ amenin+*tori( ;ar n'2i
mai p*&a(
Era din no' /ng4i+it* de val'l de oameni care o /mpingea$ o /ng4e&'ia din toate
p*r+ile$ o /ndep*rta de centr'( C g4eat* grea /i &trivi picior'l drept( Se /mpiedic*$ &e
/ntoar&e$ &e l*&* /mpin&* c' 1i mai m'lt* violen+* &pre '1ile de ie1ire(
Ac'm tot'l /i era egal( Ac'm 1tia( 9tia tot( Era complet ame+it*( N2ar 5i p't't &*
&tea pe picioare dac* n2ar 5i &pri.init2o 'merii celor din .'r( Nicic/nd n' mai &im+i&e o
dorin+* at/t de mare de a &e a3andona$ o a&emenea &en6a+ie de eli3erare(
Caco5onia demen+ial* a m'6icii contin'a 5e+ele ap*rea' 1i di&p*rea' /ntr2o
&p'm* de l'mini colorate( n aer &e &im+ea miro& de mari.'ana$ de 3ere( i era &ete( ;a$
ar 5i 3*'t ceva rece( Ce groa6nic de &ete /i era7 Ridic* o
REGINA DAMNAILOR 291
m/n* 1i lin&e de pe ea &/ngele$ &area( Trem'ra din toate /nc4eiet'rile$ tot corp'l /i
vi3ra$ c'm i &e2nt/mpla ade&ea c/nd era pe p'nct'l &2adoarm*( Un trem'r d'lce$
delicio&$ care an'n+a vi&ele( Contin'* &* ling* &/ngele de pe m/n* 1i /nc4i&e oc4ii(
I &e p*r' deodat* c* &e a5l* /ntr2'n loc mai dega.at( N2o mai /mpingea nimeni( Se
'it* /n &'& 1i21i d*d' &eama c* &e a5la l/ng* '1i$ l/ng* panta /nclinat* care co3ora p/n*
/n marele 4ol$ c' vreo patr' metri mai .o&( %*&a&e /n 'rm* m'l+imea$ 'ndeva mai &'&$
/n &pate( Aici p'tea &* &e odi4nea&c*( Aici &e &im+ea 3ine(
Se +in' c' m/na de 6id'l 'n&'ro&$ p*1ind pe&te pa4arele de pla&tic ar'ncate pe .o&$
3a c4iar pe&te o per'c* ie5tin* c' 3'cle 3londe( 1i &pri.ini 1i cap'l de 6id 1i r*ma&e
a1a$ odi4nind'2&e$ c' l'mina cr'd* din 4ol /n oc4i( Avea pe v/r5'l lim3ii acela1i g'&t
de &/nge( Parc*2i venea din no' &* pl/ng*$ i &e p*rea cel mai 3'n l'cr' de 5*c't( Pentr'
moment n' e?i&ta nici trec't$ nici pre6ent$ nici vreo o3liga+ie< l'mea /ntreag* era
&c4im3at*$ de la cel mai &impl' p/n* la cel mai complicat l'cr'( Pl'tea /ntr2o
min'nat* &tare de pace$ de deta1are$ pe care n2o mai c'no&c'&e niciodat*( A4$ dac* ar
p'tea &*2i pove&tea&c* l'i ;avid de&pre toate a&tea< dac* /n vre'n 5el &a' alt'l ar p'tea
&* /mpart* c' cineva &ecret'l ace&ta(
C atin&e ceva( Ceva o&til( :*r* &* vrea$ &e /ntoar&e 1i v*6' l/ng* ea o &il'et*
ma&iv*( Cine era oare, Se &tr*d'i &*2l identi5ice pe intr'&(
)*d'lare o&oa&e$ p*r lin& negr'$ r'. /n .'r'l g'rii care &e &tr/m3a la ea$ dar pielea$
era aceea1i piele( 9i caninii( N' era 'man((( Era 'n'l dintre ei7
"alamasca0
S'net'l a.'n&e la ea ca 'n 1'ierat( C i63i drept /n piept( In&tinctiv$ ridic* 3ra+ele$
le &tr/n&e pe&te piept$ c' degetele /n5ipte /n 'meri(
"alamasca0
N' &e a'6ea nici 'n &'net$ dar 5'ria con+in't* /n /ntre3are o a&'r6ea(
NN ANNE RICE
Se d*d' /napoi$ /n&* m/na l'i o prin&e$ degetele &e /ncle1tar* pe g/t'l ei( ncerc* &*
+ipe$ dar 5' ridicat* pe &'&(
Apoi 63'r* pe dea&'pra 4ol'l'i$ +ip/nd$ p/n* ce &e i63i c' cap'l de 6id(
nt'neric( -*6' venind d'rerea( Un 5'lger gal3en 1i apoi 'n'l al3$ traver&/nd'2i
coloana verte3ral*$ r*&p/ndin2d'2&e /n mii de ram'ri prin tot corp'l( N' 1i2l mai &im+i(
Se pr*3'1i .o&$ &trivind'21i d'rero& 5a+a 1i palmele de ciment$ apoi &e ro&togoli pe
&pate(
N' mai vedea nimic( Poate c* avea oc4ii /nc4i1i$ dar era carag4io& c*$ dac* era'
/nc4i1i$ n' p'tea &*2i de&c4id*( A'6i voci$ a'6i oameni care +ipa'( Se a'6i 'n 5l'ierat
prel'ng &a'$ poate$ 5'&e&e 'n &'net de clopot, Apoi 'n 3'3'it ca de tr*6net$ dar a&tea
era' apla'6ele din &al*( %/ng* ea di&c'ta' c/teva per&oane(
Cineva$ aproape de 'rec4ea ei$ &p'&e>
N' tre3'ie atin&*( 9i2a r'pt g/t'l7
E r'pt, Se mai poate tr*i dac* ai g/t'l r'pt,
Cineva /i p'&e o m/n* pe 5r'nte( ;ar n' &im+i dec/t o vag* &en6a+ie de /n+ep*t'r*$
parc* ar 5i 5o&t 5oarte /ng4e+at*$ parc* mer&e&e m'lt prin 6*pad* 1i n' mai &im+ea
nimic( 6u mai vd.
A&c'lt*2m*$ dr*g'+o( Era vocea 'n'i 3*r3at t/n*r( C voce oarecare$ c'm &e
p'tea a'6i la 8o&ton$ la NeH Crlean& &a' la NeH Oor0 CitL( P'tea &* 5ie 'n pompier
&a' 'n poli+i&t$ /n orice ca6 era 'n &alvator( Ne oc'p*m de tine$ dr*g'+o( Am3'lan+a va
&o&i din clip* /n clip*( Stai ac'm nemi1cat*$ dr*g'+o$ n' te nelini1ti(
Cineva o atingea pe piept( N'$ c*'ta acte$ o carte de vi6it*( ;a( @e&&ica )iriam
Reeve&(
St*tea l/ng* )a4aret 1i privea imen&a 4art* c' toate l'mini+ele aprin&e( Ac'm
/n+elegea( @e&&e$ 5iica l'i )iriam$ care 5'&e&e 5iica l'i Alice$ n*&c't* din Carlotta$ care
5'&e&e 5iica l'i @ane2)arie$ care 5'&e&e 5iica l'i Anne$ care 5'&e&e 5iica l'i @anet28elle$
care 5'&e&e 5iica Eli6a3et4$ care 5'&e&e 5iica l'i %o'i&e$ care 5'&e&e 5iica l'i :rance&$
care 5'&e&e 5iica :riedei$ care 5'&e&e 5iica(((
REGINA DAMNAILOR 293
Permite+i$ v* rog$ &/ntem prietenii doamnei((( David.
C ridica'< /1i a'6i +ip*t'l$ dar n' av'&e&e inten+ia &* +ipe( Av' din no' /n 5a+a
oc4ilor imen&a 4art* c' ar3orele genealogic( F:rieda$ 5iica l'i ;agmar$ care 5'&e&e(((F
Aten+ie$ 5ir2ar &* 5ie$ 5i+i aten+i7
Se &c4im3* calitatea aer'l'i> era mai rece 1i 'med$ &im+i o 3ri6* pe 5a+*( Apoi n'
mai &im+i nimic$ nici /n m/ini 1i nici /n picioare( Pleoapele 1i le &im+ea$ dar n' le p'tea
mi1ca(
i vor3ea )a4aret( F(((venind din Pale&tina$ trec/nd prin )e&opotamia$ apoi
/ncet'l c' /ncet'l prin A&ia )ic*$ prin R'&ia 1i apoi prin E'ropa de E&t( n+elegi,F
Era ori /ntr2'n dric$ ori /ntr2o am3'lan+*$ dar parc* n' prea 5*cea mare 6gomot
pentr' o am3'lan+*< &irena$ de1i &'na /n mod reg'lat$ p*rea prea e&tompat*$ prea
departe( Ce &e2nt/mpla&e c' ;avid, N' ar 5i a3andonat2o dec/t dac* era moart*( ;ar
c'm &e 5*cea c* ;avid era acolo, ;avid /i &p'&e&e c* nimic pe l'me n' l2ar 5ace &*
vin*( ;avid n' era acolo( Pro3a3il c*21i imagina&e( Ci'dat l'cr' c* nici )iriam n' era
pre6ent*( FS5/nt* )*rie$ )ama l'i ;'mne6e'((( ac'm 1i /n cea&'l mor+ii noa&tre(((F
A&c'lt*> &tr*3*tea' /n cea mai mare vite6* ora1'l< &im+i vira.'l la col+'l &tr*6ii<
dar 'nde2i era tr'p'l, N'2l mai &im+ea deloc( G/t'l r'pt( A&ta /n&eamn* c*2i c' &ig'2
ran+* moart*(
;ar a&ta ce mai era$ l'mina care &e vedea prin de&i1'l .'nglei, Era 'n r/', Prea
lat ca &* 5ie 'n r/'( 9i c'm &*2l treac*, ;ar n' era @e&&e cea care mergea prin .'ngl*$
pe mal'l r/'l'i( Era altcineva( -edea m/inile /ntin&e /n 5a+*$ d/nd la o parte lianele 1i
5r'n6ele 'de$ de parc* era' m/inile ei( C/nd &e 'it* /n .o&$ v*6' plete ro1cate$ p*r l'ng$
c/rlion+at 1i ro1'$ plin de re&t'ri de 5r'n6e$ de p*m/nt(((
)* a'6i$ dr*g'+o, S/ntem aici$ ne oc'p*m de tine( Prietenii t*i &/nt /n ma1ina
din &pate( S* n2ai nici o gri.*(
)ai 6icea 1i altele( ;ar ea pierd' 5ir'l( N' mai a'6ea ce &p'ne$ avea /n 'rec4i
doar 'n ton$ 'n ton plin de intere& 1i gri.* pentr' ea( ;e ce /i era at/t de mil* de ea,
294 ANNE RlCE
;oar n2o c'no1tea( n+elegea oare c* pe c*ma1a ei n2avea &/ngele ei 1i nici pe
m/ini,
*inovai %e&tat /ncerca&e &*2i &p'n* c* era' r*i$ dar ei i &e p*r'&e at/t de lip&it de
importan+*$ at/t de impo&i3il de a lega no+i'nea acea&ta de tot re&t'l( N' c* i2ar 5i p*&at
de ce era 3ine 1i corect< /n moment'l de 5a+* pro3lema &e p'nea pe 'n plan de
dimen&i'ni m'lt mai mari( &unoaterea adevrului El /i vor3i&e de parc* i2ar 5i g4icit
inten+ia de a 5ace ceva$ doar c* ea n2av'&e&e nici o inten+ie de 5el'l ace&ta(
;e aceea moartea era poate cea mai 3'n* &ol'+ie( ;oar dac* )a4aret ar /n+elege(
9i c/nd te g/nde1ti c* ;avid era pe2aproape$ /n ma1ina din &pate( ;avid c'no1tea o
parte din pove&te$ oric'm$ preci& c* p'tea &*2i complete6e do&ar'l> Reeve&$ @e&&ica(
)oartea ei ar con&tit'i o pro3* &'plimentar*> FUna dintre mem3rele noa&tre cele mai
devotate((( victima 'n'i((( e?trem de prime.dio&((( n nici 'n ca6 n' tre3'ie /ntreprin&
contact'l direct(((F
Iar o mi1ca'( Iar*1i aer mai rece$ miro& de 3en6in* 1i de eter( 9tia c* dincolo de
acea&t* lip&* de &im+ire$ de ace&t /nt'neric$ n' &e g*&ea dec/t d'rerea cea mai
groa6nic*$ era deci mai 3ine &* n' &e mi1te deloc$ &* n' /ncerce &* treac* dincolo( N2
a' dec/t &* o tran&porte ei$ &* /mping* c*r'cior'l c' targa pe c'loar(
Pl/ngea cineva( C 5eti+*(
@e&&ica$ m* a'6i, -rea' &* 1tii c* am a.'n& la &pital 1i c* 5acem tot ce ne &t* /n
p'tin+* &* te &alv*m( Prietenii t*i &/nt a5ar*( ;avid Tal3ot 1i Aaron %ig4tner( %e2am
com'nicat c* n2ai voie &* te mi1ti deloc(((
;e 3'n* &eam*( C/nd ai g/t'l r'pt$ ori mori imediat$ ori mori la prima mi1care(
A&ta era( C' ani /n 'rm*$ /ntr2'n &pital$ v*6'&e o 5at* c' g/t'l r'pt( Ac'm /1i ad'cea
aminte( Corp'l 5etei 5'&e&e 5i?at pe 'n cadr' mare de al'mini'( ;in c/nd /n c/nd
in5irmiera mi1ca acel cadr' ca &*2i &c4im3e p'+in po6i+ia( A&ta o &*2mi 5ace+i 1i mie,
i vor3ea din no' 3*r3at'l acela$ dar$ de data a&ta$ vocea venea mai de departe( Ea
/nainta 1i mai i'te prin
REGINA DAMNAILOR 295
.'ngl*$ ca &* &e apropie$ &*2i a'd* vor3ele acoperite de 6gomot'l r/'l'i( 9i 6icea(((
((( de&ig'r$ p'tem 5ace toate a&tea$ 1i anali6ele$ 1i radiogra5iile$ dar$ tre3'ie &*
/n+elege+i ce v* &p'n$ &e a5l* /ntr2o &tare di&perat*( Toat* partea po&terioar* a c'tiei
craniene e di&tr'&*( Se vede creier'l 1i pe el &e vede 'n imen& 4ematom care n' &e va
mai p'tea re&or3i /n orele ce 'rmea6*$ dac* mai p'tem vor3i de ore(((
Tic*lo&'le$ m2ai 'ci&( )2ai ar'ncat c' cap'l de perete( ;e2a1 p'tea &*2mi mi1c
m*car pleoapele$ m*car 3'6ele( ;ar &/nt captiv* aici /n*'ntr'( N' mai am corp$ dar
&/nt captiv* /n el7 C/nd eram mic*$ a1a /mi imaginam moartea( E1ti captiv /n propri'l
creier$ /n morm/nt$ 5*r* oc4i &* ve6i$ 5*r* g'r* &* +ipi( Trec ani 1i ani pe&te tine(
Sa' r*t*ce1ti /ntr2o l'me crep'&c'lar*$ laolalt* c' 5antomele acelea palide< cre6i
c* e1ti /n via+* c/nd$ de 5apt$ 2e1ti mort( ;oamne &5inte$ tre3'ie &* 1ti' dac* &/nt &a' n'
moart*( Tre3'ie &* 1ti' c/nd &2a /nt/mplat a&ta7
8'6ele( C &en6a+ie e?trem de &la3*( Ceva 'med$ 5ier3inte( Cineva /i de&5*cea
3'6ele( ;ar n'2i nimeni aici$ n'2i a1a, Ei &/nt dincolo$ /n 4ol$ n' e nimeni /n camer*(
Ar &im+i dac* ar 5i cineva aici( Tot'1i$ ac'm &im+ea g'&t'l lic4id'l'i$ al lic4id'l'i
5ier3inte care2i p*tr'ndea /n g'r*(
&e e0 &emi dai0 6u vreau smi pierd cunotina.
Dormi, iubita mea.
6u vreau s dorm. *reau s tiu cnd mor. *reau s tiu)
;ar lic4id'l /i 'mplea g'ra$ iar ea /ng4i+ea( )'1c4ii g/t'l'i reac+iona' /nc*7 Ce
g'&t delicio&$ &*rat( C'no1tea g'&t'l ace&ta7 C'no1tea &en6a+ia acea&ta de g/dil*t'r* /n
cer'l g'rii( S'p&e mai c' 5or+*( Sim+i c'm /i revine via+* /n o3ra.i$ &im+i aer'l din .'r
/n mi1care( Sim+i 3ri6a care traver&a camera( Pe toat* l'ngimea coloanei &im+i
avan&/nd o 'nd* de c*ld'r*( Acea&ta i &e /mpr*1tie apoi /n picioare 1i /n 3ra+e$ 'rm/nd
e?act calea pe care o l'a&e d'rerea$ corp'l /ntreg /i revenea la via+*(
Dormi, iubita mea.
NB ANNE RlCE
Ceva o g/dila /n cea5*( G/dil*t'ra &e r*&p/ndi prin r*d*cinile p*r'l'i(
Avea v/n*t*i la gen'nc4i$ dar picioarele n' avea' nimic r'pt$ o &* poat* &*
mearg* din no'$ iar &'3 m/n* &im+ea cear1a5'l( -oia &* &e ridice$ /n&* era prea devreme
pentr' a&ta$Iprea devreme pentr' orice mi1care(
n pl'&$ era ridicat*$ p'rtat*(
Cel mai 3ine era &* doarm*( ;ac* a1a era moartea((( ei 3ine$ era per5ect( A'6ea ca
prin vi& voci$ &e certa' 3*r3a+i$ dar nimic n2avea nici o importan+*( Parc* o &triga
;avid( Ce voia ;avid de la ea, S* moar*, ;octor'l amenin+a c* c4eam* poli+ia(
Poli+ia n' mai p'tea 5ace nimic( Scena era de2a drept'l carag4ioa&*(
Co3ora' 1i tot co3ora' &c*ri( Ce aer r*coro&7
Se a'6i din ce /n ce mai tare 6gomot'l circ'la+iei> 'n a'to3'6 trec/nd /n goan*(
Nicic/nd n'2i pl*c'&er* 6gomotele a&tea$ dar ac'm era' la 5el de pl*c'te ca v/nt'l$ la
5el de p're( Era iar*1i leg*nat* '1'rel$ ca /ntr2'n leag*n de copil( Sim+i pornirea
ma1inii$ o mi1care 3r'&c* /nainte$ apoi doar mi1carea lin*$ egal*( )iriam era c' ea$
)iriam voia ca @e&&e &* &e 'ite la ea$ dar @e&&e era prea o3o&it*(
N' vrea' &* plec$ mam*(
@e&&e$ te rog( nc* n' e prea t/r6i'( Ai mai p'tea &* vii(
Ca 1i ;avid care o &triga&e>
@e&&ica(
D#&'l

CA) PE %A .'m*tatea concert'l'i$ ;aniel pricep' manevra( S'rorile 1i 5ra+ii c'
5e+e palide avea' &* &e tot &t'die6e 'nii pe al+ii pe toat* d'rata concert'l'i$ 3a c4iar &*
&e amenin+e /ntre ei$ dar nimeni n2avea &* 5ac* vreo mi1care( Reg'la de 'rmat era
5oarte d'r* 1i rapid*> a n'
REGINA ;A)NADI%CR N!
&e l*&a nici o pro3* c' privire la nat'ra noa&tr*$ nici o victim*$ nici o cel'l* de
+e&'t vampiric(
%e&tat 'rma &* 5ie &ing'ra victim*$ iar di&tr'gerea l'i tre3'ia &* &e 5ac* c' mare
pr'den+*( )'ritorii n' tre3'ia &* vad* coa&ele dec/t dac* a&ta n' &e p'tea evita(
Sc4ema era 'rm*toarea> mi6era3il'l tre3'ia /n4*+at c/nd era pe p'nct'l de a &e retrage$
apoi 5*c't 3'c*+ele e?cl'&iv /n pre6en+a con.'ra+ilor( C' condi+ia ca el &* n' &e apere$
c*ci$ dac* o 5*cea$ tre3'ia &* moar* /n 5a+a admiratorilor$ iar corp'l &* 5ie di&tr'& /n
/ntregime(
;aniel r/dea din toat* inima$ g/ndind'2&e c'm ar p'tea %e&tat &* permit*
/n5*pt'irea 'n'i a&t5el de plan(
;aniel le r/dea /n na& la to+i gelo1ii ace1tia perver1i$ c' 5e+e ca petalele l'cioa&e de
or4idee$ care 'mpl'&er* atmo&5era &*lii c' 'ra lor$ c' invidia 1i l*comia lor( Ai 5i p't't
crede c*2l 'ra' pe %e&tat doar pentr' 5r'm'&e+ea l'i incredi3il*$ /n lip&a alt'i motiv(
;aniel &e /ndep*rta&e p'+in de Armand$ /n cele din 'rm*( ;e ce n',
Nimeni n'2i p'tea 5ace nici 'n r*'$ nici c4iar cel c' c4ip ca de piatr*$ pe care2l
v*6'&e /n col+'l cel mai /nt'necat$ at/t de &tr*vec4i 1i c' carnea at/t de d'r*$ c* ar 5i
p't't rivali6a c' legendar'l Golem( Ce imagine de co1mar$ &*2l ve6i pe acela$ cioplit
/n piatr*$ privind2o pe m'ritoa2rea c' p*r ro1' care 6*cea pe .o& c' g/t'l r'pt$ cea care
&em*na ca do'* pic*t'ri c' gemenele din vi&( Poate c* accident'l 5'&e&e prod'& de
vre'n idiot de m'ritor( Iar vampir'l acela 3lond$ /m3r*cat /n co&t'm de piele /ntoar&*$
care2i /mpin&e&e pe to+i ca &* a.'ng* l/ng* 3iet'l tr'p &t/lcit al 5emeii$ 1i el p*rea o
creat'r* de groa6*$ c' venele 'm5late pe g/t 1i pe do&'l m/inilor( Armand /i privi&e pe
cei care o d'&e&er* de acolo pe 5emeia c' p*r'l ro1'$ c' o e?pre&ie neo3i1n'it* pe 5a+*$
de parc* ar 5i 5o&t ca6'l &* intervin* 1i el /n vre'n 5el< &a' poate c*$ de 5apt$ /l neli2
ni1tea doar pre6en+a acel'ia tare ca piatra$ Golem'l care r*m*&e&e deoparte 5*r* &* &e
ame&tece( n cele din 'rm*$ /l /mpin&e&e pe ;aniel /napoi /n m'l+imea din &al*( N2
avea
NA
ANNE RICE
nici 'n ro&t &*2i 5ie 5ric*( Pentr' ei &ala a&ta era 'n adev*rat &anct'ar$ era o
catedral* de &'net 1i de l'min*(
Iar %e&tat .'ca rol'l l'i Gri&to& pe cr'ce /n acea&t* catedral*( C'm alt5el &* e?plici
acea&t* a'toritate &trivitoare 1i ira+ional* pe care o dega.a, :a+a i2ar 5i p*r't plin* de
cr'6ime dac* tr*&*t'rile n2ar 5i /m3inat /nc/nta2rea 1i e?'3eran+a copil*rea&c*( 8*t/nd
aer'l c' p'mn'l$ 63iera$ implora$ interpela p'terile o3&c're$ c/nta de&pre pr*3'1irea &a
pove&tea l'i %elio$ actor'l din teatr'l de pe 3'levard$ metamor5o6at /n creat'r* a
nop+ii$ contra voin+ei &ale7
-ocea l'i vi3rant* de tenor p*rea c* nici n' +ine de corp$ e?prim/nd toate
in&'cce&ele 1i re/nvierile &ale$ 1i &etea care2l m/na$ pe care nici o cantitate de &/nge n2o
p'tea &ati&5ace( FN'2i a1a c* &/nt demon'l pe care2l &im+i+i c' to+ii /n voi,F 'rla el$ n'
la adre&a mon1trilor n*&c'+i la l'mina l'nii$ ci a m'l+imii de m'ritori care /l adora(
P/n* 1i ;aniel &e ap'c* &* +ipe$ &* 'rle$ &* &ar* /n &'&$ apro3/nd$ ca to+i ceilal+i$
c'vintele intonate care$ /n de5initiv$ n' /n&emna' nimic< 5a&cina+ia venea de la 5or+a
3r't* a &5id*rii pe care2o ar'nca %e&tat l'mii( %e&tat 3le&tema cer'l /n n'mele t't'ror
e?cl'1ilor$ a t't'ror celor care n' c'no&c'&er* dec/t violen+a 1i care$ &im+ind'2&e
vinova+i &a' /nr*ind'2&e$ &e /ntorcea' /mpotriva &emenilor lor(
%'i ;aniel i &e p*rea$ /n momentele cele mai emo+ionante$ c* pentr' el era 'n
&emn 5apt'l c* primi&e nem'rirea c4iar /n a.'n'l ace&tei grandioa&e lit'rg4ii( %e&tat
era ;'mne6e'< &a' ceva 5oarte pe aproape( Uria1'l de pe ecran d*dea 3inec'v/ntarea
&a t't'ror l'cr'rilor pe care ;aniel le dori&e vreodat*(
C'm p'tea' ceilal+i &*2i re6i&te, :rene6ia viitoarei lor victime n'2i 5a&cina oare 1i
pe ei, )e&a.'l 5inal care &e /ntrevedea pe d'p* c'vintele c/ntecelor era &impl'> %e&tat
po&eda dar'l care 5'&e&e promi& 5iec*r'ia dintre ei< %e&tat era inv'lnera3il( ;evora
&'5erin+ele care2i era' imp'&e 1i ie1ea mai p'ternic din ele( A te 'ni c' el /n&emna a
tr*i ve1nic>
Ace&ta e&te Tr'p'l me'( Ace&ta e&te S/ngele me'(
REGINA DAMNAILOR 299
Tot'1i$ &ala 5ier3ea de 'ra 5ra+ilor 1i &'rorilor vampiri( Pe m*&'r* ce concert'l &e
apropia de &5/r1it$ ;aniel o &im+ea din ce /n ce mai ar6*toare 'n miro& care &e
dega.a din m'l+ime$ 'n m/r/it ce &e prel'ngea &'3 notele m'6icale(
Ucide+i 6e'l( :*ce+i2l 3'c*+ele( :ie ca admiratorii l'i m'ritori &* 5ac* ce2a' 5*c't
dintotdea'na> &*2l pl/ng* ca pe 'n'l &ortit mor+ii( FPleca+i$ lit'rg4ia &2a &5/r1it7F
n &al* &e aprin&er* l'minile( Admiratorii n*v*lir* pe &cena de lemn$ r'p/nd
5'ndal'l de p/n6* neagr*$ /n 'rm*rirea m'6ican+ilor(
Armand /l ap'c* de 3ra+ pe ;aniel(
Pe '1a lateral*$ &p'&e el( Sing'ra noa&tr* 1an&* e &* a.'ngem la el c/t mai
repede(
Kh!"#
%UCRURI%E &e petrec'r* e?act a1a c'm prev*6'&e( Regina /l i63i imediat pe cel
care &e repe6i prim'l &* dea /n %e&tat( %e&tat ie1i&e pe '1a din &pate /mpre'n* c' %o'i&
1i /ncerca&er* &* alerge la ma1ina neagr* Por&c4e c/nd &e n*p'&ti&er* pe ei a&a&inii(
Con.'ra+ii /ncerca' &*2i prind* /ntr2'n cerc$ dar$ imediat ce 'n'l &coa&e coa&a$ &e
con&'m* /n 5l*c*ri( )'l+imea intr* /n panic*$ tinerii /ngro6i+i o l'ar* la 5'g* /n toate
direc+iile( Un alt agre&or nem'ritor l'* 5oc( Apoi 'n al treilea(
P4aLman &e lipi c' &patele de perete$ /n vreme ce m'ritorii$ /n panic*$ 5'gea' pe
l/ng* el( -*6' o 3*'toare de &/nge 3lond*$ /nalt*$ elegant*$ 5*c/nd'21i loc neo3&ervat*
prin m'l+ime 1i &trec'r/nd'2&e la volan'l ma1inii l'i %e&tat$ &trig/nd'2i apoi pe %o'i&
1i pe %e&tat &* 'rce( Era Ga3rielle$ mama demon'l'i( 9i$ con5orm logicii &ale$ 5oc'l n'
o atin&e( N' &e p'tea detecta nici o 5*r/m* de
3== ANNE RlCE
5ric* /n oc4ii ei reci$ al3a1tri$ /n vreme ce$ c' ge&t'ri preci&e$ 5*cea manevrele
pentr' a pleca(
n vremea a&ta %e&tat &e /nv/rtea de colo2colo /ntr2o adev*rat* cri6* de 5'rie(
nne3'nit c* i &e 5'r* po&i3ilitatea de a &e r*63oi$ &e 'rc*$ /n cele din 'rm*$ /n ma1in*$
la in&i&ten+ele celorlal+i doi(
n vreme ce ma1ina &e &trec'ra c' di3*cie printre tinerii care o /ncon.'ra'$
3*'torii de &/nge i63'cnea' /n 5l*c*ri ca ni1te tor+e aprin&e /n toate direc+iile( ;in
tr'p'rile lor &e ridica'$ /ntr2o t*cere ori3il*$ 3le&teme$ 'rlete$ /ntre3*ri 5inale(
P4aLman /1i acoperi 5a+a( )a1ina a.'n&e&e la .'m*tatea dr'm'l'i &pre por+ile de
ie1ire$ c/nd m'l+imea o &ili &* &e oprea&c*( Urla' alarmele< cineva d*dea ordine< m'l+i
tineri 6*cea' pe .o& c' mem3rele 5ract'rate( )'ritorii 'rla' de d'rere 1i panic*(
G*&e1te2l pe Armand$ &e g/ndi P4aLman( ;ar la ce 3'n, /i vedea c'm ard c' to+ii
/n orice direc+ie &2ar 5i 'itat$ c' 5l*c*ri portocalii 1i al3a&tre$ care devenea' &'3it al3e
c/nd p/r.ol'l era la c'lme$ ca apoi &* &e vad* pe a&5alt re&t'ri ar&e de &to5*( C'm ar 5i
p't't &* &e interp'n* /ntre 5l*c*ri 1i Armand, C'm ar 5i p't't &*2l &alve6e pe novicele
;aniel,
Se 'it* /n&pre colinele din 6are$ la &il'eta min'&c'l* care l'cea pe cer'l /nt'necat$
nev*6't* de cei care 'rla' 1i 5'gea'$ 1i cerea' a.'tor /n .'r'l l'i(
n clipa aceea &im+i 1i el v*paia< /l atin&e$ ca la Atena( C &im+i .'c/nd'2i2&e pe 5a+*$
/i 5*c' oc4ii &* l*crime6e( :*r* &* clipea&c*$ contin'* &* 5i?e6e &'r&a aceea min'&c'l*
de la di&tan+*( 9i$ 5*r* &* 1tie de ce$ &e 4ot*r/ &* n' r*&p'nd* lovit'rii$ mai degra3* &*
con&tate ce e5ect avea a&'pra l'i( Toate 5i3rele corp'l'i /i &p'nea' &* dea o replic*(
;ar el r*ma&e nemi1cat$ golit de orice g/nd$ &im+ind'21i doar &'doarea 1iroind( -*paia
/l /ncon.'r*$ /l /m3r*+i1a( Apoi &e /ndep*rt*$ l*&/nd'2l /n pace$ /n5rig'rat 1i mai r*nit /n
&'5let dec/t oric/nd( Ro&ti /n 1oapt* o r'g*ci'ne> Fie ca gemenele s te distrug.
D#&'l
:CC7 ;aniel rec'no&c' i6'l de materie gra&* ar6/nd 1i$ /n acela1i moment$ av'
imaginea 5l*c*rilor care &e ridica' ici 1i colo prin m'l+ime( Gloata n' mai repre6enta o
protec+ie ac'm( :l*c*rile p*rea' &* vin* de la mici e?plo6ii$ iar adole&cen+ii$
/nne3'ni+i$ alerga' &* &cape de ele$ doar ca &* &e i63ea&c* 'nii de al+ii /n panic*(
Jgomot'l( ;aniel /l percep' din no'( Se mi1ca pe dea&'pra lor( Armand /l tra&e
/napoi &pre 6id'l cl*dirii( N2avea ro&t &* mai /nainte6e( N' mai p'tea' a.'nge la
%e&tat(
9i n' e?i&ta nici 'n 5el de ad*po&t( Tr*g/nd'2l pe ;aniel d'p* el$ Armand &e
retra&e din no' /n &ala de concerte( %a intrare trec' pe l/ng* ei o perec4e de vampiri
/ngro6i+i care p'+in d'p* aceea e?plodar*(
Cripilat$ ;aniel r*ma&e c' oc4ii la cele do'* &c4elete care &clipea' /n 5l*c*rile
gal3ene2al3*&tr'i$ topind'2&e( n &patele lor$ /n &ala goal*$ o alt* &il'et* 5' lovit* /n
plin* goan* de acelea1i 5l*c*ri c'mplite( R*&'cind'2&e$ /nv/rtin2d'2&e$ &e pr*3'1i pe
ciment$ iar din 4ainele care n' mai con+inea' nimic &e ridic* 5'm( Pe ciment &e 5orm*
o mic* 3*ltoac* de materie gra&*$ care &e '&c* aproape in&tantane'$ /n vreme ce
;aniel privea /nc*(
Ie1ir* iar*1i a5ar*$ o l'ar* la 5'g* printre m'ritori$ de data a&ta /ndrept/nd'2&e &pre
por+ile de ie1ire din parcare$ la 6eci de metri di&tan+*(
8r'&c$ ;aniel av' impre&ia c* 63oar*$ at/t de repede &e mi1ca'( %'mea n' mai era
dec/t 'n ame&tec ci'dat de c'lori( P/n* 1i +ipetele /n&p*im/ntate ale m'ritorilor &e
contopea' /ntr2'n &oi de 6gomot e&tompat$ ela&tic( Se oprir* 3r'&c /n drept'l por+ilor
c4iar /n clipa /n care ma1ina l'i %e&tat re'1ea &* ia&* din parcare 1i trecea pe
3=N
ANNE RICE
l/ng* ei$ intr/nd pe 3'levard( n c/teva &ec'nde di&p*r'&e ca 'n glon+$ gonind c*tre
a'to&trada din &'d'l ora1'l'i(
Armand n' 5*c' nici o /ncercare de a o 'rm*ri< parc* nici n2o v*6'&e( R*ma&e
nemi1cat l/ng* 'n'l din &t/lpii por+ilor$ 'it/nd'2&e &pre ori6ont'l /ndep*rtat$ pe&te cape2
tele oamenilor$ pe&te cont'r'l rot'nd al acoperi1'l'i cl*dirii( S'net'l acela ori3il$
telepatic$ era a&'r6itor ac'm( Acoperea toate celelalte 6gomote ale l'mii< /ng4i+ea
orice &en6a+ie(
:*r* &* vrea$ ;aniel /1i p'&e m/inile la 'rec4i 1i &im+i c* /i trem'ra' gen'nc4ii( l
&im+i pe Armand 5oarte aproape( ;ar n' mai vedea nimic( 1i d*d' &eama c*$ dac* era
&* &e /nt/mple$ ac'm &e va /nt/mpla$ dar tot n'2i era 5ric*< tot n' re'1ea &* cread* c*
p'tea pieri( )irarea$ nel*m'rirea /l parali6a'(
Treptat 6gomot'l &e dimin'a( nc* parali6at$ &im+i c*2i revine vederea< v*6' c'm
&e apropia o enorm* ma1in* ro1ie c' pompieri$ care &triga' la el &* &e dea la o parte
din poart*( Sirena ma1inii /i parveni ca de pe alt* l'me$ ca 'n ac care2i &tr*p'ngea
t/mplele(
Armand /l /mpin&e 3l/nd din dr'm( Cameni /nne3'ni+i de &paim* trecea' ca v/nt'l
pe l/ng* ei( Sim+i c'm cade( ;ar Armand /l prin&e( ng4e&'i+i /ntre m'ritori$ trec'r* de
grila.$ &trec'r/nd'2&e printreI cei &tr/n1i &* privea&c* &cena din parcare(
S'te de oameni 5'gea' /nc*( Sirenele$ &em*n/nd notele lor di&cordante$ le
acoperea' +ipetele( Un 1ir /ntreg de ci&terne de pompieri intrar* m'gind pe por+ile
parc*rii$ 5*c/nd'21i loc prin m'l+imea ce &e di&per&a( ;ar l'i /i parvenea' di5'6$ neclar$
toate 6gomotele a&tea$ /n contin'are acoperite de 6gomot'l &'pranat'ral care &e
/ndep*rta( Armand &e ag*+* de grila.$ c' oc4ii /nc4i1i$ c' 5r'ntea lipit* de metal'l rece(
Grila.'l vi3ra de parc* era &ing'r'l care mai percepea acela1i 6gomot(
8r'&c /ncet*(
Pogor/ o lini1te /ng4e+at*( %ini1tea de d'p* 3om3ardament$ lini1tea vid'l'i( ;e1i
ne3'nia din .'r contin'a$ pe ei n'2i mai a5ecta(
Se reg*&ea' &ing'ri$ oamenii din .'r &e di&per&a'$ pleca'( ;ar prin aer /nc*
r*&'na' +ipetele &'pranat'rale$
REGINA DAMNAILOR 303
6gomot'l a&em*n*tor arderii 'nor 5/1ii de poleial*< /nc* mai era' di&tr'1i 'nii$ dar
'nde,
Se lipi de Armand< traver&ar* 3'levard'l( :*r* gra3*$ /1i contin'ar* dr'm'l pe
caldar/m'l de&5'ndat al 'nei &tr*6i laterale /nt'necate$ pe l/ng* ca&e c' 5a+ade c/ndva
decorate c' &t'c$ pe l/ng* maga6ine am*r/te de pe la col+'ri$ pe l/ng* 5irme de neon
care de2a3ia &e mai +inea' la loc'l lor(
)ergea' 1i tot mergea'( Noaptea devenea din ce /n ce mai rece 1i mai calm* /n
.'r'l lor( ;in dep*rtare &e mai a'6ea' vag &irenele$ parc* &'na' a /nmorm/ntare(
Intr/nd pe 'n mare 3'levard$ in'ndat de o l'min* cr'd*$ v*6'r* venind 'n
trolei3'6 enorm /n care &clipea' l'mini ver6'i( Parc* era o 5antom* ap*r/nd din neant
1i apropiind'2&e de ei /n t*cere( ;oar c/+iva pa&ageri &cr'ta' /nt'neric'l de d'p*
5ere&trele m'rdare( 9o5er'l p*rea &* doarm*(
Armand ridic* plicti&it oc4ii &pre trolei3'6$ de parc* voia &*2l privea&c* c'm
trece( Spre 'imirea l'i ;aniel$ &e opri l/ng* ei(
Urcar* /mpre'n*$ trec/nd$ 5*r* &* &e oprea&c*$ pe l/ng* a'tomat'l de 3ilete$ apoi
&e pr*3'1ir* 'n'l l/ng* alt'l pe o 3anc4et* lat*$ de piele( 9o5er'l nici m*car n'
/ntoar&e cap'l( %ipit c' &patele de 5erea&tr*$ Armand p*rea a3&or3it de contemplarea
podelei acoperit* c' linole'm negr'( Avea p*r'l /n de6ordine 1i 'n o3ra6 m/n.it de
5'ningine( 8'6a de .o& /i at/rna p'+in( Pierd't /n g/nd'rile l'i$ p*rea prea p'+in
preoc'pat de a&pect'l e?terior(
;aniel /i &t'die pe m'ritorii lip&i+i de &tr*l'cire din .'r> o 5emeie ridat* ca o pr'n*
'&cat*$ c' o g'r* ca de&c4i6*t'ra 'nei p'1c'li+e$ care2l privi 5'rioa&*< 'n 3e+iv care
&5or*ia c' cap'l /n piept< o adole&cent* c' 'n cap mic$ p*r l*+o& 1i rid'ri la col+'rile
g'rii$ care +inea pe gen'nc4i 'n copil 'ria1$ a c*r'i piele &em*na c' o g'm* de
me&tecat( Ce nai3a era c' ei$ parc* era' to+i mon1tri( 9i 3*r3at'l mort de pe 3anc4eta
din 5'nd, C' oc4ii c*&ca+i 1i &aliva '&cat* pe 3*r3ie( Nimeni n'21i d*dea &eama c* era
mort, C 3*ltoac* de 'rin* &e '&ca &'3 el$ eman/nd 'n miro& in5ect(
304
ANNE RlCE
9i propriile m/ini ale l'i ;aniel p*rea' moarte$ avea' o c'loare cadaveric*(
Sem*n/nd la r/nd'l l'i c' 'n cadavr' c' o &ing'r* m/n*$ 1o5er'l r*&'cea volan'l( Era o
4al'cina+ie, Trolei3'6'l &pre in5ern,
N'( ;oar 'n trolei3'6 ca miile de trolei3'6e /n care &e &'i&e /n via+a l'i$ /n care
c*l*torea' la orele t/r6ii din noapte doar cei mai nenoroci+i$ cei mai deprima+i dintre
cet*+eni( Se ap'c*$ pro&te1te$ &* 6/m3ea&c*( Era pe p'nct'l de2a &e p'ne c4iar pe r/&$
g/ndind'2&e la cadavr'l din 5'nd'l trolei3'6'l'i$ la cei care c*l*torea' 5*r* &* 1tie de
mort$ la 5el'l /n care ar*ta' c' to+ii din ca'6a l'minii$ dar /l c'prin&e din no' 'n &oi de
groa6*(
T*cerea /l nelini1tea( %eg*nat'l '1or al trolei3'6'l'i /l nelini1tea< parada ca&elor
/nt'necate din do&'l 5ere&trelor /l &peria< 5a+a nemi1cat* 1i privirea goal* a l'i Armand
/l &cotea din min+i(
Cre6i c* &e mai /ntoarce d'p* noi, /ntre3* el( N' mai &'porta &tarea a&ta(
A 1ti't tot timp'l 'nde ne a5l*m$ r*&p'n&e Armand c' 'n gla& &c*6't$
p*&tr/nd'21i aceea1i privire lip&it* de e?pre&ie$ dar ne2a ocolit(
Kh!"#
SE ;USESE pe /n*l+imile acoperite de iar3* ale colinei care domina ocean'l rece(
;e2aici avea o vedere panoramic*> moartea /nc* mai &ecera vie+i /n dep*rtare$ /n
l'minile din vale$ /nc* &e mai a'6ea' vaierele &'3+iri ca 'n a3'r ale &'5letelor &'prana2
t'rale$ /ntre+e&'te printre vocile mai .oa&e$ mai pline$ ale oamenilor din ora1(
;emonii &e l'a&er* d'p* ma1ina l'i %e&tat$ 5*c/nd2o &* 3a&c'le6e pe&te marginea
a'to&tr*6ii( %e&tat ie1i&e din epav* /n per5ect* &tare$ ar6/nd de ner*3dare &* &e 3at*< dar
REGINA DAMNAILOR 305
5oc'l /i lovi&e din no' pe cei ce2l /ncon.'ra&er*$ di&tr'g/nd'2i &a' p'n/nd'2i pe
5'g*(
R*ma& /n cele din 'rm* &ing'r c' Ga3rielle 1i c' %o'i&$ accepta&e &* &e retrag*$
ne5iind'2i deloc clar ce &a' cine /l prote.a&e(
:*r* ca cei trei &* 1tie$ regina contin'a &*2i 5'g*rea&c* pe d'1mani(
Pe&te acoperi1'ri trecea ra6a 'cig*toare$ di&tr'g/nd'2i pe cei ce 5'gi&er*$ pe cei ce
/ncerca' &* &e a&c'nd*$ pe cei ce r*m*&e&er* di&pera+i$ nel*m'ri+i$ pe l/ng* prietenii
c*6'+i(
Atmo&5era nop+ii p'tea de la carnea ar&* a ace&tor 5antome gem/nde$ care n' l*&a'
nici o alt* 'rm* /n a5ara 4ainelor p/rlite( @o&$ acolo$ /n l'mina proiectoarelor parc*rii$
oamenii legii c*'ta' /n 6adar corp'rile victimelor< pompierii cerceta' /n van pe pe&te
tot &* dea de cei ce avea' nevoie de a.'tor( Tinerii m'ritori 'rla' de +i &e 5*cea mil*(
R*nile '1oare era' tratate pe loc< cei i&teri6a+i primea' 'n calmant 1i era'
e?pedia+i de acolo c' 3l/nde+e( C/t* e5icien+* /n timp'rile ace&tea de 3el1'g( :'rt'n'ri
imen&e c'r*+a' a&5alt'l de 6dren+ele ar&e care apar+in'&er* celor incendia+i(
:*pt'ri min'&c'le acolo$ .o&$ prote&ta' 1i .'ra' c* 5'&e&er* martorii ace&tor
&acri5icii( ;ar n' r*m*&e&er* nici 'n 5el de pro3e( )ama /1i di&tr'&e&e complet
victimele(
Ac'm &e /ndep*rta de &ala de concerte &* &cotocea&c* prin col+'rile cele mai
a&c'n&e ale ora1'l'i( Ra6a 'cig*toare trecea col+'rile$ intra pe 5ere&tre 1i pe '1i( C/te o
5lac*r* i63'cnea ici 1i colo$ parc* &e aprindea 'n c4i3rit< apoi n' &e mai vedea nimic(
Noaptea &e lini1tea( Re&ta'rantele 1i maga6inele /1i /nc4idea' '1ile$ 'ltimele
clipiri de l'min* l*&a' loc /nt'neric'l'i din ce /n ce mai den&( Pe 1o&ele circ'la+ia &e
r*rea(
Pe v/r&tnic'l care voi&e doar &* o vad* la 5a+* /l di&tr'&e&e pe o &tr*d'+* din Nort4
8eec4< /l ar&e&e lent$ l*&/nd'2l &* &e t/r/ie pe trot'ar( Ca&ele l'i &e tran&5orma&er* /n
cen'1*$ creier'l p*r'&e o ma&* de c*r3'ni /ncin1i /n 'ltimele momente( Un alt'l 5'
i63it pe 'n acoperi1 plat$
306
ANNE RICE
nalt< acela c*6' ca o &tea pe&te ora1( Gainele l'i$ tran&5ormate /n &'3+iri 5oi+e
negre$ /1i l'ar*I63or'l c/nd com3'&tia &e termin*(
%e&tat /nainta &pre &'d$ &pre re5'gi'l l'i din -alea CKrmei( @'3il/nd$ plin de
drago&te pentr' %o'i& 1i Ga3rielle$ vor3ea 5*r* /ncetare de vrem'rile de dem'lt$ de
vi&ele l'i cele mai noi$ complet incon1tient de m*cel'l din .'r(
Unde e1ti$ )a4aret, 1opti P4aLman(
Noaptea n'2i ad'&e nici 'n r*&p'n&( ;ac* )ael era pe2aproape$ dac*2i a'6i&e
c4emarea$ n'2i d*d' nici 'n &emn( 8iet'l$ di&perat'l de )ael$ care ie1i&e /n goan* din
&al* /n clipa /n care 5'&e&e atacat* @e&&ica( )ael care 5'&e&e poate di&tr'&$ de
a&emenea( )ael care privea nep'tincio& am3'lan+a care &e /ndep*rta c' @e&&e(
P4aLman n' d*dea de el(
Scr't* deal'rile pre&*rate de l'mini$ v*ile ad/nci din care capta 3*t*ile inimilor ca
'n 5el de t'net 5*c't din 1oapte(
F;e ce a tre3'it &* 5i' e' martor'l ace&tor l'cr'ri, &e2ntre3* el( ;e ce m2a' ad'&
vi&'rile p/n* aici,F
St*tea$ a&c'lt/nd 6gomotele p*m/ntene(
Radio'rile p*l*vr*gea' de&pre c'lt'l &atanei$ de&pre revolte 1i incendii
accidentale$ de&pre 'n 5enomen de 4al'cina+ie colectiv*( Se lamenta' c' privire la
actele de vandali&m ale 4oardelor de tineri i&teri6a+i( ;e1i n' prea /ntin& geogra5ic$
ace&ta era 'n 5oarte mare ora1( Cpinia p'3lic* digera&e de.a eveniment'l 1i n' &e mai
oc'pa de el( )ii de cet*+eni nici n' 3*ga&er* ceva de &eam*( Al+ii /ncerca'$ c'
&erio6itate$ 5*r* gra3*$ &* /1i recapit'le6e amintirile de&pre l'cr'rile incredi3ile pe care
le v*6'&er*( -ampir'l %e&tat n' era dec/t 'n c/nt*re+ de roc0 ca oricare alt'l$ iar
concert'l dat de el 5'&e&e &cena 'nor reac+ii i&terice complet previ6i3ile$ de1i
incontrola3ile(
Poate c* 1i a&ta 5*cea parte din plan'l reginei$ &* &tea c' delicate+e /n calea
vi&'rilor de viitor ale l'i %e&tat( S*2i di&tr'g* complet pe con.'ra+i$ /nainte ca p/n6a de
pre&'p'neri 'mane &* &e &5/1ie c' de&*v/r1ire( In ca6'l ace&ta$ pe protagoni&t avea oare
&*2l pedep&ea&c* mai t/r6i',
Nici 'n r*&p'n& n'2i parveni l'i P4aLman(
REGINA DAMNAILOR 307
Contin'* &* m*t're c' privirea pei&a.'l adormit( Cea+a din&pre ocean avan&a&e$ &e
5i?a /n &trat'ri late$ ro1ietice /n .'r'l colinelor( C d'lcea+* 5eeric* &e dega.a din
/ntreg'l pei&a. /n acea&t* prim* or* de d'p* mie6'l nop+ii(
Se concentra$ dorind$ prec'm vaga3ond'l 3a al mor+ilor egipteni$ &* /1i
p*r*&ea&c* corp'l 1i &* c'treiere c' &pirit'l /n .'r$ pentr' a2i repera pe cei pe care
)ama /i cr'+a&e$ pentr' a li &e al*t'ra(
Armand$ &p'&e el c' gla& tare(
Apoi l'minile ora1'l'i &e &tin&er*( Sim+i c*ld'ra 1i l'mina 'n'i alt loc$ iar
Armand era acolo$ /n 5a+a l'i(
El 1i novicele ;aniel a.'n&e&er* ne&ting4eri+i /n vila 'nde avea' &* doarm* &'3
podea'a pivni+ei$ /n deplin* &ig'ran+*( T/n*r'l ;aniel dan&a ame+it prin &ompt'oa&ele
camere ale vilei$ c' mintea la c/nteceie l'i %e&tat( Armand &t*tea c' oc4ii 5i?a+i /n
noapte$ c' 5a+a l'i de adole&cent la 5el de impa&i3il* ca 1i /nainte( l percep' pe
P4aLman7 /l v*6' &t/nd nemi1cat pe colina /ndep*rtat* de l/ng* 1o&ea$ dar /l &im+i
tot'1i &'5icient de aproape$ la o /ntindere de m/n*( n t*cere$ invi6i3ili$ &e &t'diar* 'n'l
pe cel*lalt(
P4aLman era cople1it de &entiment'l de &ing'r*tate< dar oc4ii l'i Armand
r*ma&er* 5*r* nici o e?pre&ie n' i &e citea pe 5a+* nici emo+ie$ nici /ncredere$ nici
&al't de 3'n venit(
P4aLman /1i contin'* cercetarea$ concentr/nd'21i 1i mai tare p'terile$ ridic/nd'2&e
1i mai &'&$ at/t de departe de corp'l &*'$ c* nici n'2l mai p'tea locali6a( C l'* &pre
nord de data a&ta$ &trig/nd'2i pe n'me pe Santino$ pe Pandora(
i v*6' pe am/ndoi /ntr2o c/mpie acoperit* de 6*pad* 1i g4ea+*$ do'* &il'ete negre
pe ne&5/r1ita /ntindere al3*( Pandora avea 4ainele &5/1iate de v/nt 1i oc4ii plini de
lacrimi de &/nge$ c*'t/nd cont'r'rile impreci&e ale citadelei l'i )ari'&( Era 5ericit* c*
Santino era c' ea$ ace&t nevero&imil e?plorator /m3r*cat /n 4aine de cati5ea neagr*(
Noaptea aceea l'ng*$ 5*r* odi4n*$ /n care parc'r&e&e aproape 'n cerc /ntreg /n .'r'l
glo3'l'i$ o &lei&e pe Pandora$ care era pe p'nct'l de a &e pr*3'1i( Toate creat'rile a'
nevoie de &omn< de vi&e( ;ac* n' re'1ea &* &e
308
ANNE RICE
c'lce 'ndeva /n c'r/nd$ /ntr2'n loc /nt'neco&$ n2avea &* mai 5ie /n &tare &* 5ac*
vocile &* tac*$ &* e&tompe6e imaginile invadatoare$ &* +in* /n 5r/' ne3'nia( N' voia &*
mai 63oare$ iar Santino nici n' era /n &tare &* o 5ac*$ a1a c* mergea' cot la cot(
Santino &e lipea de ea$ con1tient doar de imen&a 5or+* a tovar*1ei de dr'm$ c'
inima /ndoliat* de +ipetele celor pe care2i 'ci&e&e regina( Sim+ind privirea l'i
P4aLman$ /1i tra&e gl'ga pelerinei negre 1i mai m'lt pe&te 5a+*( Pandora nici n'2l 3*g*
/n &eam*(
P4aLman &e /ndep*rt*( l c'prin&e o vag* d'rere v*6/nd'2i c'm &e ating< /l d'rea
c* al+ii era' /mpre'n*(
n vila de pe deal ;aniel t*ie g/t'l 'n'i 1o3olan care &e 63*tea /nc*$ l*&/nd &/ngele
&* c'rg* /ntr2'n pa4ar de cri&tal( F9iretlic'l l'i %e&tatF$ &p'&e el$ &t'diind pa4ar'l /n
l'min*(
Armand 1edea l/ng* 1emine'$ privind r'3ini'l &/ngel'i din pa4ar'l pe care ;aniel
/l d'cea dr*g*&to& la 3'6e(
;eparte /n noapte P4aLman /1i contin'* plim3area$ r*t*cind iar*1i pe &'&$ departe
de ora1$ ca 'n &atelit pe or3it*(
)ael$ r*&p'nde2mi( %a&*2m* &* a5l' 'nde e1ti(
Cri /l lovi&e 1i pe el ra6a 'cig*toare a )amei, Sa' poate 3ocea at/t de /nd'rerat
pierderea @e&&ic*i de n' mai a'6ea nimic 1i pe nimeni, 8iata @e&&e$ or3it* de at/tea
miracole$ do3or/t* de 'n t/n*r vampir /ntr2o clip*$ /nainte ca oricine &* 5i p't't
interveni(
&opilul lui /aharet, copilul meu)
P4aLman era /ngro6it de ce2ar p'tea vedea$ de ceea ce n'2ndr*6nea &*2ncerce &*
&c4im3e( ;ar poate$ p'r 1i &impl'$ dr'id'l /1i 5*'ri&e o arm'r* p'ternic* ac'm 1i n'2i
mai p'tea capta g/nd'l< dr'id'l &e a&c'ndea$ /mpre'n* c' 5iin+a pe care o avea /n
&arcin*$ de to+i oc4ii 1i de toate min+ile( Cri a&ta$ ori regina re'1i&e &* /1i reali6e6e
plan'l &i n' mai era nimica de 5*c't(
)'**'
%INI9TE pe2aici( Era /ntin&* pe 'n pat care era 1i tare$ 1i moale$ iar corp'l 1i2l
&im+ea 5*r* vlag*$ de parc* apar+inea 'nei p*p'1i de c/rp*( Era /n &tare &* ridice m/na$
dar /i c*dea apoi &ing'r*$ iar de v*6't n' vedea /nc* dec/t 5oarte vag$ 5antomatic$
l'cr'ri care p'tea' 5oarte 3ine &* n' 5ie dec/t o il'6ie(
;e pild*$ l*mpile aprin&e din .'r< opai+e &tr*vec4i de argil* /n 5orm* de pe1ti$
pline de 'lei( Eler*&p/ndea' /n camer* 'n par5'm per&i&tent( Era c'mva vor3a de 'n
&alon de pompe 5'ne3re,
Iar*1i o c'prin&e 5rica de a 5i moart*$ de a 5i pri6oniera corp'l'i$ dar deconectat*
de el( Percep' 'n &'net c'rio&< ce p'tea 5i oare, :oar5eci t*ind ceva( I &e aran.a p*r'l(
Sen6a+ia i &e propag* de la pielea cap'l'i p/n* /n inte&tine(
I &e &m'lgea 'n 5ir re3el de p*r de pe 5a+*< 5ire de2ace2lea 5*r* ro&t pe care 5emeile
le 'r*&c din toat* inima( Era dic4i&it* pentr' /nmorm/ntare$ pro3a3il( Alt5el$ de ce &2ar
oc'pa cineva c' at/ta gri.* de toaleta ei$ de manec4i'r*, Cineva tocmai /i ridica&e
m/na 1i2i e?amina&e 'ng4iile(
Apoi d'rerea reveni$ ca 'n c'rent electric prop'l&at /n .o&'l coloanei$ 1i +ip*( Dip*
tare de tot$ /n camera a&ta pe care n2o p*r*&i&e dec/t de c/teva ore$ /n acela1i pat$ &'&+i2
n't de lan+'ri care &c/r+/ia'(
A'6i l/ng* ea 'n &'&pin( ncerc* &* vad* de la cine venea$ dar iar*1i percep'
n'mai l*mpile( Apoi o3&erv* o 5orm* indi&tinct* l/ng* 5erea&tr*( Era )iriam(
Unde e, /ntre3* el(
Era &'rprin&$ /ncerca la r/nd'l l'i &* perceap* 5antoma( N' mai av'&e&e loc &cena
a&ta,
;e ce n' pot &* de&c4id oc4ii, /ntre3* ea(
310
ANNE RlCE
El p'tea &* &e 'ite c/t voia$ n2avea c'm &* o vad* pe )iriam(
Ai oc4ii de&c4i1i$ /i r*&p'n&e el(
C/t de a&pr* 1i2n acela1i timp tandr* /i era vocea7
N' pot da mai m'lt dec/t at/t$ dar at'nci tre3'ie &* merg p/n* la cap*t( Noi n'
&/ntem t*m*d'itori$ ci 'ciga1i( Ar 5i ca6'l &*2mi &p'i care /+i e&te deci6ia( N' e nimeni
pe2aici &* m* a.'te(
6u tiu ce doresc. "ot ce tiu e c nu vreau s mor) & nu vreau s ncetez s
triesc.
Ce la1itate din partea noa&tr*7 g/ndi ea( Ce de minci'ni7 C 5atal* tri&te+e o /n&o+i&e
de c/nd &e 1tia p/n* /n &eara a&ta$ tot'1i n'tri&e ve1nic acea&t* &peran+* &ecret*7 C* o &*
5ie 1i ea acceptat*$ n' n'mai &* vad* 1i &* priceap*(((
Ar 5i vr't &* &e e?plice$ &* 5orm'le6e dorin+a a&ta /n c'vinte ale&e c' gri.*$ dar o
c'prin&e iar d'rerea( Un 5ier /ncin& o atin&e parc* /n &pate$ d'rerea r*&p/ndind'2&e
apoi /n picioare( Apoi$ &en6a+ia 3inec'v/ntat* de parali6ie( Camera$ pe care n2o vedea$
parc* deveni&e 1i mai /nt'necat*$ iar 5lac*ra l*mpilor o&cila( A5ar*$ p*d'rea era n'mai
m'rm'r( P*d'rea &e agita /n /nt'neric( Str/n&oarea m/inii l'i )ael &l*3ea$ dar n'
pentr' c* el i2ar 5i dat dr'm'l$ ci pentr' c* ea n' 1i2o mai &im+ea(
@e&&e7
C &c't'ra c' am3ele m/ini$ iar d'rerea era ca o &'it* de 5'lgere &tr*p'ng/nd
noaptea( Dip* printre din+ii /ncle1ta+i( ;e la 5erea&tr*$ c' oc4ii 5ic1i$ 5*r* &* &coat* 'n
&'net$ )iriam privea &cena(
)ael$ 5*2o7 /i cer' @e&&e(
Se ridic* /n 1e6't printr2'n e5ort teri3il( ;'rerea n' mai avea nici 5orm*$ nici
limite< nici m*car +ip*t'l n' mai p'tea 5i artic'lat( At'nci de&c4i&e 1i oc4ii$ /i de&c4i&e
c' adev*rat( n l'mina aceea /nce+o1at*$ de&l'1i e?pre&ia rece$ nemiloa&*$ a l'i
)iriam( ntrev*6' 1i &il'eta 'ria1* a l'i )ael$ aplecat dea&'pra ei( Se2ntoar&e &pre '1a
de&c4i&*( So&ea )a4aret(
)ael n' 1tia$ n'21i d*dea &eama$ p/n* ce n'2i citi ei g/nd'l( C' pa1i '1ori$
nea'6i+i$ )a4aret 'rca &c*rile$ roc4ia ei 'nd'ioa&* &cotea 'n &'net 5o1nitor$ ca de
5r'n6e '&cate r*&colite de v/nt< era pe coridor(
REGINA ;A)NADI%CR ( 3G
A4$ d'p* to+i ace1ti ani$ ace1ti ani ne&5/r1it de l'ngi7 Printre lacrimi$ @e&&e o3&erv*
la l'mina l*mpilor /naintarea l'i )a4aret$ /i v*6' &clipirea 5e+ei$ p*r'l care parc*
iradia l'min* ar6*toare( )a4aret /i 5*c' &emn l'i )ael &* le la&e &ing're(
Apoi &e apropie de pat( Ridic* 3ra+ele$ c' palmele de&c4i&e$ /ntr2'n ge&t de
invita+ie< ridic* 3ra+ele$ de parc* 'rma &* ia /n 3ra+e 'n copil(
;a$ 5*2o$ &p'&e @e&&e(
At'nci$ i'3ita mea$ ia2+i adio de la )iriam pe veci(
N -RE)URI &tr*vec4i$ /n ora1'l Cartagina e?i&ta o datin* c'mplit*( Pop'la+ia
/1i o5erea copiii$ /n &emn de &acri5ici'$ 6e'l'i 8aal$ a c*r'i &tat'ie 'ria1* era t'rnat* /n
3ron6( Tr'p'1oarele lor era' dep'&e pe 3ra+ele /ntin&e /n 5a+* ale 6e'l'i$ apoi
declan1area 'n'i arc le 5*cea &* &e /ndoaie$ iar copiii c*dea' /n c'ptor'l ve1nic aprin&
din p/ntec'l 6e'l'i(
;'p* di&tr'gerea Cartaginei n'mai romanii mai credea' /n vec4ea pove&te$ dar$
pe m*&'r* ce &ecolele &e &c'rgea'$ oamenii n' mai credea' /n ea( Era prea groa6nic$
d'p* toate aparen+ele$ &* ar6i a&t5el ni1te copii( ;ar c/nd ap*r'&er* ar4eologii$ c'
lope+ile lor &i /ncep'&er* &*p*t'rile$ ei ad'&e&er* la &'pra5a+* nen'm*rate oa&e mici ale
victimelor( :'&e&er* de&coperite necropole /ntregi pline doar de oa&e de copil(
%'mea /ntreag* a5la&e c* vec4ea legend* n' min+ea< c* 3*r3a+ii 1i 5emeile din
Cartagina realmente /1i &acri5ica&er* copiii pentr' ace&t 6e' 1i a&i&ta&er* &'p'1i la
di&pari+ia progenit'rilor lor prin 5oc( Pentr' ei era o religie(
Ac'm$ c/nd )a4aret o ridic*$ c/nd /i &im+i 3'6ele pe g/t$ @e&&e &e g/ndi la vec4ea
legend*( 8ra+ele /ntin&e ale l'i )a4aret era' a&emenea 3ra+elor de metal ale 6e'l'i
8aal$ 1i2n clipa aceea c'mplit* @e&&e av' vi6i'ni atroce(
N' propria moarte 1i2o vedea$ ci pe a celorlal+i &'5letele nem'ritorilor p/r.oli+i$
ridic/nd'2&e dincolo de groa6* 1i d'rere 5i6ic*$ dea&'pra corp'rilor lor &'pranat'rale
con&'mate de 5oc( %e a'6i +ipetele< le a'6i apel'rile< le /ntre6*ri c4ip'rile /n clipa /n
care p*r*&ea' p*m/nt'l$ p*&tr/nd /nc* pecetea 'manit*+ii /n tran6i+ia lor l'mi2
312
ANNE RICE
noa&*$ lip&it* de &'3&tan+*< le percep' &'5erin+a trecerii &pre nec'no&c't< a'6i
primele intona+ii ale c/nItec'l'i /n care avea &* li &e 'nea&c* vocile(
Apoi imaginea &e 1ter&e /nceti1or$ pieri c' tot'l$ ca o m'6ic* pe .'m*tate a'6it*$
pe .'m*tate amintit*( Ea /n&*1i &e apropia de moarte< i &e d'&e&e orice &en6a+ie din
tr'p$ orice d'rere$ orice &im+ al permanen+ei &a' al 5r*m/nt*rii &'5lete1ti(
Se a5la /n poian*$ la a&5in+it$ privind2o pe mama /ntin&* pe cata5alc(
F;in carne$ toat* /n+elepci'nea i6vor*1te din carne$ /i &p'&e )a4aret( :ere1te2te
de ce n2are tr'p( :ere1te2te de 6ei$ de idei, 5ere1te2te de diavol(F
Apoi &im+i g'&t'l &/ngel'i< /i p*tr'n&e prin toate 5i3rele corp'l'i< avea din no'
3ra+e 1i picioare pe m*&'r* ce el &e r*&p/ndea$ electri6/nd'2i mem3rele$ d/nd'2i &en2
6a+ia c*2i arde pielea$ &etea tot mai mare 5*c/nd2o &* &e 6v/rcolea&c*$ iar in5'6ia de
&/nge c*'t/nd parc* &*2i ancore6e &'5let'l /n &'3&tan+* pentr' vecie(
Era' /m3r*+i1ate$ ea 1i )a4aret$ iar pielea e?trem de tare a l'i )a4aret deveni&e
moale$ cald*$ era' 'nite ca /ntr2'n &ing'r tr'p$ acoperite de &'doare$ c' p*r'l
ame&tecat$ @e&&e av/nd 5a+a /ngropat* /n g/t'l l'i )a4aret$ /n5r'pt/nd'2&e din &'r&a
magic*$ c'trem'rat* val d'p* val de e?ta6(
8r'&c$ )a4aret &e de&prin&e 1i o c'lc* c' cap'l pe pern*( i acoperi oc4ii c' o
m/n* 1i$ /ntr2o clipit*$ @e&&e &im+i din no' t*iet'ra ca de lam* pe pielea g/t'l'i< din no'
i &e &or3ea tot &/ngele$ din no' era golit*( Ca 'n 1'ierat de v/nt &im+i c'm e &ec*t'it*$
devorat*< c'm devine o coa.* goal*7
8ea din no'$ i'3ito(
;e&c4i&e /ncet oc4ii< v*6' g/t'l 1i &/nii al3i< &e /ntin&e 1i atin&e g/t'l$ de data a&ta
r'p&e ea /n&*1i carnea$ p*tr'n&e pielea( n clipa /n care &im+i pe lim3* prima pic*t'r*
de &/nge$ &e pr*3'1i pe&te )a4aret( S'p'&*$ docil*$ )a4aret &e l*&* dominat*< &/nii ei
pe&te ai l'i )a4aret< 3'6ele ei$ imen&* vent'6*$ lipite l/ng* 5a+a l'i )a4aret$ iar ea
&'gea$ &'gea c' aviditate( #cum eti a mea, acum mi aparii n ntregime. Toate
imaginile$ vocile$ vi6i'nile$ toate di&p*r'te ac'm(
REGINA DAMNAILOR 313
R*ma&er* /m3r*+i1ate /n &omn$ /n &omnolen+* mai degra3*( Parc* pl*cerea n'21i
pierd'&e /nc* &tr*l'cirea< a re&pira /n&emna a tr*i din no'< a te r*&'ci pe cear1a5'rile
m*t*&oa&e &a' l/ng* pielea m*t*&oa&* a l'i )a4aret /n&emna a l'a tot'l de la cap*t(
n camer* &e &im+ea o 3ri6* par5'mat*( ;in p*d're parc* &e a'6i 'n mare o5tat
colectiv( N' mai e?i&ta nici )iriam$ nici alte 5antome din t*r/m'l 'm3relor$ prin&e
/ntre via+* 1i moarte( 1i g*&i&e loc'l< loc'l ei pentr' eternitate(
C/nd /nc4i&e oc4ii$ v*6' creat'ra din .'ngl* oprind'2&e 3r'&c 1i privind2o(
Creat'ra ro1cat* le v*6' pe ea 1i pe )a4aret /m3r*+i1ate< le v*6' p*r'l ro1' ame&tecat
pe perne< do'* 5emei c' p*r ro1'( 1i rel'* mer&'l$ /naint/nd &pre ele(
Kh!"#
CE RAI valea Carmel7 )ic'l gr'p din ca&*$ %e&tat$ %o'i&$ Ga3rielle$ era 5ericit$
ce mare 3'c'rie &* 5ie /mpre'n*7 %e&tat &e de63r*ca&e de 4ainele acelea m'rdare 1i era
din no' /n plin* &plendoare /ntr2'n &tr*l'citor Fco&t'm de vampirF( 1i p'&e&e p/n* 1i
capa neagr* de vel'r$ negli.ent ridicat* pe 'n 'm*r( Ceilal+i era' de a&emenea$ c/t &e
poate de 3'c'ro1i$ Ga3rielle$ de pild*$ /1i tot de&pletea coada$ p'+in a3&ent*$ vor3ind
c' m'lt* pa&i'ne 1i '1'rin+*( %o'i&$ cel at/t de 'man$ t*cea$ de1i era 1i el &'re&citat de
pre6en+a celorlal+i doi$ parc* &e min'na de 5iecare ge&t$ de 5iecare vor3* din partea lor(
n alte condi+ii$ c/t de emo+ionat ar 5i 5o&t P4aLman &* 5ie martor'l 'nei a&emenea
5ericiri( Ar 5i dorit$ c' &ig'ran+*$ &* le ating* m/inile$ &* li &e 'ite drept /n oc4i$ &* le
&p'n* cine era 1i ce v*6'&e$ ar 5i dorit doar &* &e a5le printre ei(
314
ANNE RlCE
;ar ea era pe2aproape( Iar noaptea n' &e termina&e /nc*(
Cer'l p*lea$ o vag* 3oare cald* traver&a c/mpia$ an'n+/nd &o&irea diminea+ii( n
l'mina din ce /n ce mai clar*$ nat'ra &e tre6ea( Copacii trem'ra'$ 5r'n6ele &e
/ndrepta' c' lentoare /n &'&(
P4aLman &e a5la &'3 'n m*r$ o3&erv/nd &c4im3area c'lorilor cer'l'i$ a&c'lt/nd
6gomotele dimine+ii( Ea era pe2aici$ era a3&ol't &ig'r(
Se a&c'ndea$ 5olo&ind'21i toat* i&c'&in+a$ toat* 5or+a( ;ar pe P4aLman n'2l p'tea
p*c*li( El &t*tea la p/nd*$ a1tepta a&c'lt/nd c'm r/d 1i vor3e&c cei din mic'l gr'p(
%e&tat 1i maic*2&a ap*r'r* /n prag 1i &e /m3r*+i1ar*$ de&p*r+ind'2&e( C' pa1i i'+i
Ga3rielle avan&* /n l'mina dimine+ii$ /n aceia1i pantaloni 0a0i plini de pra5$ c' p*r'l
3lond dat pe &pate$ imagine vie a r*t*citor'l'i 5*r* gri.i( 8r'net'l acela 5r'mo&$ %o'i&$
o 'rma(
P4aLman /i privi traver&/nd pel'6a$ 5emeia /naint/nd &pre c/mpia de&c4i&* din 5a+a
p*d'rii$ 'nde avea &* ca'te c'lc'1 direct /n p*m/nt$ 3*r3at'l intr/nd /ntr2o mic* cl*dire
e?terioar*$ r*coroa&*$ c'5'ndat* /n /nt'neric( C/t de ra5inat p*rea ace&ta$ c4iar
&trec'r/nd'2&e &'3 &c/nd'rile podelei$ c4iar l'ngind'2&e ca 'n mort /n morm/nt< /1i
aran.a m*d'larele /ntr2'n an'me 5el$ &e l*&a 3r'&c c'prin& de 3e6n*(
;ar 5emeia> c' ce 'imitoare 5or+* /1i preg*tea c'lc'1'l &ecret ad/nc &'3 p*m/nt$
5r'n6ele rea1tern/nd'2&e dea&'pra ei de parc* nici n2ar 5i trec't pe2acolo( P*m/nt'l o
acoperea pe&te 3ra+ele /ntin&e$ pe&te cap'l plecat( 9i2i ap*rea' aproape imediat /n vi&
gemenele$ era' acolo imaginile 'nei .'ngle 1i ale 'n'i r/' care n2avea' c'm &* +in* de
propriile ei amintiri(
P/n* ac'm e 3ine( P4aLman n2ar 5i vr't &*2i vad* di&tr'1i$ ar1i( C&tenit$ &e re6em*
de tr'nc4i'l m*r'l'i 1i &e l*&* /nv*l'it de par5'm'l acri1or al 5r'ctelor(
Ea de ce veni&e oare aici, 9i 'nde &e a&c'ndea, C/nd ren'n+a &* /1i voale6e
mintea$ percepea imediat radia+ia &'rd* venind de la ea$ 'ndele care &em*na' c' cele
de la vreo ma1in* modern*$ 3/6/it'l acela permanent 1i 5or+a mortal* ce &e g4icea
dincolo de el(
REGINA DAMNAILOR 315
n 5ine$ ie1i din ca&* 1i %e&tat$ gr*3ind'2&e &pre c'lc'1'l pe care 1i2l aran.a&e &'3
p/lc'l de &alc/mi de l/ng* deal( Co3or/ printr2o trap* &ecret*$ pe ni1te trepte de argil*$
p/n* /ntr2o /nc*pere 'med*(
;eci era' c' to+ii /n pace$ avea' lini1te p/n* &eara$ c/nd el o &* le ad'c* ve1tile
cele nepl*c'te(
S+,'l' &e ridic* la ori6ont< ap*r'r* primele ra6e o3lice$ cele care2i t'l3'ra'
/ntotdea'na l'i P4aLman vederea( 9i2o concentr* tot'1i a&'pra n'an+elor d'lci ale
gr*dinii care c*p*ta tot mai m'lt* via+*$ /n vreme ce tot re&t'l l'mii &e e&tompa(
nc4i&e oc4ii o clip*$ d/nd'21i &eama c* ar tre3'i &* intre /n ca&*$ &* ca'te 'n loc
'm3ro& 1i r*coro& 'nde &* n'2l poat* deran.a vre'n m'ritor(
C/nd &oarele va ap'ne$ o &*2i a1tepte p/n* &e vor tre6i( C &* le pove&tea&c* tot ce
1tie< o &* le &p'n* de&pre ceilal+i( C' o 3r'&c* d'rere /n inim*$ ca 'n p'mnal$ &e g/ndi
la )ael$ la @e&&e$ pe care n'2i mai percepea$ de parc* i2ar 5i /ng4i+it p*m/nt'l(
Se g/ndi la )a4aret 1i2i d*d'r* lacrimile( ;ar o l'* ac'm &pre ca&*( Sim+ea de.a
ra6ele &oarel'i /nc*l6ind'2i &patele< avea m*d'larele grele( n &eara 'rm*toare$ orice &2
ar /nt/mpla$ n2avea &* 5ie iar*1i &ing'r( Avea &* 5ie c' %e&tat 1i c' ai l'i< iar dac* n'2l
primea'$ &e va d'ce &*2l ca'te pe Armand( Sa' o va l'a &pre nord$ d'p* )ari'&(
)ai /nt/i$ a'6i 6gomot'l 'n t'net$ 'n /ncep't de 5'rt'n*( Se2ntoar&e$
prote./nd'21i oc4ii de &oare( C imen&* coloan* de +*r/n* &e ridic* la marginea p*d'rii(
Salc/mii &e cl*tina' de parc* /i do3ora 5'rt'na$ le pocnea' ram'rile$ r*d*cinile le era'
de6gropate din &ol$ tr'nc4i'rile c*dea' 'nele pe&te altele(
nv*l'it* /n 4aine neagre 'm5late de v/nt$ regina &e ridic* /ntr2o vite6* ame+itoare$
+in/nd /n 3ra+e tr'p'l moale al l'i %e&tat$ 1i o l'* &pre ap'&$ /ntorc/nd &patele
r*&*rit'l'i de &oare(
P4aLman &coa&e 'n vaier prel'ng /nainte de a &e p'tea controla( -aier'l l'i
c'treier* valea /ntreag*$ &tr*p'ng/nd t*cerea( ;eci veni&e &* /1i ca'te i'3it'l(
A4$ 3iet'l i'3it$ 3iet'l prin+ 5r'mo& ca2n pove1ti$ c' p*r'l de a'r(((
31B
ANNE RICE
;ar n' mai era vreme de g/nd'ri &a' de vreo ac+i'ne$ &a' de o dorin+* a inimii
&ale< &e /ntoar&e &pre ad*po&t'l repre6entat de ca&*< ra6ele &oarel'i tivea' norii 1i
ori6ont'l parc* era 5oc'l in5ern'l'i(
;ANIE% &e agit* /n &omn( Parc* voia &*2mping* &omn'l de pe el ca pe o
c'vert'r* prea groa&*( -*6' &clipirea din oc4ii l'i Armand 1i2l a'6i m'rm'r/nd> F%2a
l'at(F
@ESSE &coa&e 'n geam*t( Impondera3il*$ pl'tea printre tene3rele &ide5ii( -*6'
cele do'* &il'ete ridic/nd'2&e ca /ntr2'n dan&$ )ama 1i :i'l( Ca &5in+ii ridic/nd'2&e la
cer'ri pe tavan'l pictat al 'nei 3i&erici( 8'6ele ei 5ormar* c'v/nt'l F)amaF(
N c'lc'1'l &*pat /n g4ea+*$ la mare ad/ncime$ Pandora &i Santino dormea'
/m3r*+i1a+i( Pandora a'6i 6gomot'l( A'6i 1i vaier'l l'i P4aLman( II v*6' pe %e&tat$ c'
oc4ii /nc4i1i 1i c' cap'l dat pe &pate$ ridic/nd'2&e /m3r*+i1at de A0a&4a( i v*6'
ace&teia oc4ii de c*r3'ne 5i?/nd'2l pe %e&tat /n &omn( Pandorei i &e opri o clip* inima
/n loc$ de groa6*(
)ARIUS /nc4i&e oc4ii( N'2i mai p'tea +ine de&c4i1i( ;ea&'pra 'rla' l'pii< v/nt'l
&m'lgea acoperi1'l de metal al cl*dirii( Ra6ele &oarel'i &e &trec'ra' tot'1i prin vi5or2
ni+*$ aprin6/nd parc* 6*pada vi&colit* de v/nt$ iar el le &im+ea c*ld'ra p*tr'n6/nd &trat
d'p* &trat g4ea+a 1i mole1ind'2l(
l v*6' pe %e&tat adormit$ p'rtat /n 3ra+e de ea< o v*6' ridic/nd'2&e /n aer(
FP*6e1te2te de ea$ %e&tat$ 1opti /nainte de a21i pierde c'no1tin+a( Prime.die(F
PGAO)AN &e /ntin&e pe podea'a r*coroa&* acoperit* de covoare 1i21i a&c'n&e
cap'l &'3 'n 3ra+( Imediat /ncep' &* vi&e6e$ 'n vi& min'nat> &e 5*cea c* era o &ear*
min'nat* de var*$ c' cer'l mai l'mino& dec/t toate l'minile ora1'l'i 1i c* era' c' to+ii
/mpre'n*$ el 1i nem'ritorii ace1tia c*rora le a5la&e n'mele 1i pe care ac'm /i i'3ea din
toat* inima(
PARTEA A TREIA
CUM A -OST INTRU .NCEPUT/
A0A ESTE ACUM 0l A0A VA
-I .N VECII VECILOR11
#scundem
de mine nsumi
Umple cu o privire
aceste guri
cci ochii mei
mau prsit.
#scundem
cu trup i suflet
cci de nimic nus bun,
cadavru viu,
deat amar de vreme.
Fii arip,
m ocrotete
de pofta de a fi
un pete prins n nad.
&um mi orbete
licoarea asta
fierbinte fiina)
-i inima
s mio ascunzi,
s nu cumva
s m nfrupt
din ea odat.
STAN RICE
FCanni3alF
'ome (amb 89:9<=
1
LESTAT2
.N 3RAELE 4EIEI
N2A9 p'tea &p'ne c/nd m2am tre6it$ c/nd mi2am venit prima oar* /n 5ire(
)i2aminte&c doar c* 1tiam c* eram de m'lt /mpre'n*$ e' 1i ea$ c* m* 4r*ni&em c'
&/ngele ei c' o 'itare de &ine de animal$ c* En0Ll 5'&e&e di&tr'& 1i c* ea &ing'r*
de+inea p'terea originar*< 1i c* m* l*&a &* v*d 1i &* /n+eleg l'cr'ri care m* 5*cea' &*
pl/ng /n 4o4ote$ ca 'n copil(
C' do'* &'te de ani /n 'rm*$ c/nd m* ad*pa&em din ea$ &/ngele m* p*tr'n&e&e
t*c't$ o lini1te mo4or/t*( ;e data a&ta$ m* /m3*ta c' 'n 5l'? ame+itor de imagini
/mi r*&coli&e p/n* 1i mintea$ n' n'mai tr'p'l< a5lam de&pre toate evenimentele
recente< eram pre6ent ta pieirea celorlal+i /n 5l*c*ri$ 'n'l d'p* alt'l(
9i2apoi$ era' vocile> &e ridica' 1i co3ora'$ /n aparen+* 5*r* &cop$ ca m'rm'r'l
'n'i cor /ntr2o pe1ter*(
S2ar p*rea c* av'&e&em 1i 'n moment 5'lger*tor de l'ciditate /n care 5*c'&em
leg*t'ra /ntre toate> concert'l$ ca&a din -alea Carmel$ 5a+a ei radioa&* l/ng* mine( mi
d*deam &eama c* ac'm eram c' ea 'ndeva /n /nt'neric 1i2n nin&oare( E' o tre6i&em(
Sa'$ mai degra3*$ /i o5eri&em 'n motiv &* &e ridice din &omn$ d'p* c'm /mi &p'&e&e(
320
ANNE RICE
)otiv'l &* &e ridice 1i &* &e 'ite pe&te 'm*r la tron'l pe care 1e6'&e$ &* 5ac*
primii pa1i ne&ig'ri care o /ndep*rta' de el(
#i idee cea putut s nsemne pentru mine s ridic mna i so vd micnduse n
lumin0 #i idee ceansemnat smi aud brusc vocea prinznd ecou n camera aceea
de marmur0
;an&a&em oare de2adev*ratelea /mpre'n* prin p*d'rea /nt'necoa&*$ nin&* &a'
doar ne /m3r*+i1a&em la ne&5/r1it,
Se /nt/mpla&er* l'cr'ri teri3ile( Prin l'mea /ntreag*$ adev*rate orori( E?ec'+ia
celor ce n2ar 5i tre3'it nicic/nd &* 5ie ad'1i pe l'me( &elor din smna blestemat.
)a&acr'l de la concert n' 5'&e&e dec/t 5inal'l(
;ar e' m* a5lam /n 3ra+ele ei$ /n /nt'neric'l acela /ng4e+at plin de miro&'rile
5amiliare ale iernii( S/ngele ei /mi &t*tea la di&po6i+ie 1i m* /nc*t'1a ca pe 'n &clav(
C/nd /ntrer'pea tran&5'6ia 'n pic$ intram /n c4in'rile agoniei( Tre3'ia &*2mi clari5ic
g/nd'rile$ &* a5l' dac* )ari'& era &a' n' /n via+*$ dac* Ga3rielle$ %o'i&$ Armand
5'&e&er* &a' n' cr'+a+i( Tre3'ia &* m* reg*&e&c$ c'mva$ c4iar pe mine(
;ar vocile$ 5l'?'l enorm de voci7 )'ritorii de pe2aproape 1i de departe( ;i&tan+a
n2avea nici o importan+*( N' conta dec/t inten&itatea( A'6'l me' era ac'm cam de 'n
milion de ori mai 5in dec/t pe vremea c/nd m* opream /n mi.loc'l dr'm'l'i 1i2i
a&c'ltam pe cei g4em'i+i /n camerele lor$ /n /nt'neric$ vor3ind /ntre ei$ g/ndind'2&e la
c/te ceva$ r'g/nd'2&e$ oric/t de /ndel'ng aveam c4e5 1i oric/t de am*n'n+it voiam(
8r'&c &e oprea orice contact c' e?terior'l c/nd /mi vor3ea ea>
Ti2am mai &p'&$ Ga3rielle 1i %o'i& &/nt /n per5ect* &ig'ran+*( C'm /+i /nc4ip'i
c* le2a1 5ace r*' celor dragi +ie, Ac'm 'it*2te /n oc4ii mei 1i a&c'lt* ce &p'n( Am l*&at
/n via+* m'lt mai m'l+i dec/t e nevoie( Am 5*c't2o at/t pentr' tine c/t 1i pentr' mine$
c*ci vrea' &*2mi v*d imaginea re5lectat* /n oc4i de nem'ritor 1i &*2mi a'd copiii vor2
REGINA DAMNAILOR 321
3ind'2mi( I2am ale& pe cei pe care2i i'3e1ti t'$ pe cei pe care2ai vrea &*2i reve6i(
N'2+i p'team r*pi acea&t* m/ng/iere( ;ar ac'm e1ti c' mine 1i tre3'ie &* ve6i 1i &*
/n+elegi ce +i &e va de6v*l'i( Tre3'ie &* 5aci dovad* de 'n c'ra. egal c' al me'(
N' p'team &* mai &'port toate imaginile pe care mi le com'nica mic'+a 8a3L
@en0&$ /n 'ltimele ei momente ori3ile< clipa mor+ii 5'&e&e pentr' ea doar 'n moment
de di&perare$ 'n 5ilm proiectat de creier'l ei m'ri3'nd, N' p'team &* mai &'port( 9i
%a'rent$ camarad'l me' de odinioar*$ con&'mat de 5l*c*ri pe pava.< &a'$ pe partea
cealalt* a glo3'l'i$ la Neapole$ :eli?$ pe care2l c'no&c'&em /nc* de pe vremea
Teatr'l'i -ampirilor$ /n 5l*c*ri$ m/nat &pre mare prin &tr*6ile vec4i ale ora1'l'i( 9i
at/+ia al+ii$ prin l'mea /ntreag*< i2am pl/n& pe to+i< am pl/n& pentr' tot ce &2a2nt/mplat(
S'5erin+* a3&'rd*(
Ce via+* nenorocit*$ am 6i& /n lacrimi$ g/ndind'2m* la 8a3L @en0&(
;e aceea +i2am ar*tat toate a&tea$ a r*&p'n& ea( ;e aceea le2am p'& cap*t vie+ii(
Copiii /nt'neric'l'i n' mai e?i&t*( ;e2ac'm o &* 5im /ncon.'ra+i doar de /ngeri(
;ar ceilal+i, am /ntre3at( Ce &2a nt/mplat c' Armand,
Iar*1i a'6eam vocile$ 3/6/it'l acela care p'tea &* &e ampli5ice$ devenind 'n
6gomot a&'r6itor(
-ino ac'm$ prin+'l me'$ mi2a 1optit ea( T*cere( A /ntin& m/inile 1i mi2a atin&
5a+a( Cc4ii ei negri a' devenit parc* 1i mai mari$ 5a+a al3* c*p*t/nd 3r'&c &'ple+e 1i
molici'ne( ;ac* +ii c' tot dinadin&'l$ am &*2+i ar*t ce &2a /nt/mplat c' cei care &/nt /nc*
/n via+*$ cei ale c*ror n'me vor deveni la 5el de legendare ca al t*' 1i al me'(
(egendare0
# /ntor& /nceti1or cap'l< c/nd /nc4idea oc4ii parc* &e petrecea 'n miracol$ c*ci
via+a /i di&p*rea complet de pe tr*&*t'ri( Un l'cr' per5ect$ dar mort$ gene 5ine$ 3r'ne$$
c'r3ate elegant( I2am privit g/t'l< artera al3a&tr* de &'3 piele era aproape invi6i3il*$
3r'&c /n&* am v*6't2o at/t de 3ine de parc* voia c' tot dinadin&'l &* o v*d( ;orin+a pe
3NN
ANNE RICE
care2o re&im+eam era in&'porta3il*( Jei+a$ a mea7 Am l'at2o /n 3ra+e 3r'tal$ c' o
5or+* care ar 5i 5*c't pra5 orice m'ritoare( Pielea /ng4e+at* p*rea impenetra3il*$ dar
din+ii mei a' &tr*p'n&2o 1i2ntr2o clip* i6vor'l 5ier3inte clocotea din no' /n mine c'
5'rie(
8e6n*( C pivni+* c' pere+i de c*r*mid*( Un co1ci'g de &te.ar 5in l'&tr'it(
nc4i6*tori de a'r( )oment'l magic> /nc4i6*torile &e de&c4idea' ca /mpin&e de 'n arc
invi6i3il( Capac'l &e ridica$ d/nd la iveal* c*pt'1eala de &atin( Se &im+ea 'n '1or
par5'm oriental( Pe perna al3* de &atin$ cap'l l'i Armand$ c4ip'l l'i &era5ic /ncon.'rat
de 3ogat'l &*' p*r ca&tani'< /1i +inea cap'l aplecat /ntr2o parte 1i2n oc4i n2avea nici o
e?pre&ie$ de parc* 5iecare tre6ire era o ve1nic no'* 'imire( %2am v*6't ridic/nd'2&e
din co1ci'g c' ge&t'ri lente$ elegante< ge&t'rile com'ne no'*$ c*ci &/ntem &ing'rii care
ne ridic*m c' reg'laritate din co1ci'2g'ri( %2am v*6't /nc4i6/nd capac'l$ traver&/nd
podea'a 'med* de c*r*mid*$ d'c/nd'2&e &pre alt co1ci'g( Pe ace&ta l2a de&c4i& c'
re&pect$ de parc* era 'n c'5*r plin c' rare 3og*+ii( n*'ntr' era 'n t/n*r care dormea<
p*rea mort$ dar vi&a(