Sunteți pe pagina 1din 43

EDUCATIA SEXUALA: OBEICTIVE SI

ESTIMARI
Defintie:
Educatia sexuala este un prces de eci!iti"nare a inf"r#aitil"r si de f"r#are de atitudini$
cre!uri si %al"ri in le&atura cu identitatea$ relatiile si inti#itatea$ p"r"ces ce durea!a
intre&a %iata' Acest pr"cess cuprinde de!%"ltarea sexuala$ realtiile interpers"nale$
afectiunea$ inti#itatea$ aspectul trupului$ r"lul sexului$ repr"ducerea'
Educatia sexuala se adreasea!a d"#eniil"r: (i"l"&ic$ s"ci")cultural$ psi"l"&ic$ si
spiritual ale sexualitatii din d"#eniul c"&niti%e$ d"#eniul afecti% si cel c"#p"rta#ental$
cinclu!ind si a(ilitatile de c"#unicare efecti%a si luare de deci!ii i#p"rtante'
Primul obiectiv al educatiei sexuale este promovarea sanatatii sexuale
In *+,- OMS a definit sanatatea sexuala drept. inte&rarea aspectel"r fi!ice$
e#"ti"nale$ intelectuale si s"ciale ale indi%idului sexuat in d"#enii care i#("&atesc
p"!iti% si sp"resc pers"nalitatea $ c"#unicarea si dra&"stea''fiecare pers"ana are dreptul
sa (eneficie!e de inf"r#are despre sex si sa accepte relatiile sexuale etit pentru placere cit
si pentru pr"creere.'
Educatia sexuala cauta sa a/ute c"piii in intele&era unei c"nceptii p"siti%e despre
sexualitate$ le "fera inf"r#atii si #et"de despre felul in care sa ai(a &ri/a de si sa ii a/ute
sa d"(indeacsa a(ilitatea de a lua deci!ii acu# si in %iit"r' 0atura c"#p"rta#entala
pre!entata in ta(leul nr'* repre!inta efectele d"rite ale pr"&ra#ului de educatie
sexuala'Acest &id se (a!ea!a pe 1 "(iecti%e de (a!a pentru educatia sexuala'
Informatia: a se "feri inf"r#atii precise despre sexualitate$ inclu!ind cresterea si
de!%"ltarea$ repr"ducerea u#ana$ anat"#ia$ fi!i"l"&ia$ #astur(area$ %iata de fa#ilie$
sarcina$ nasterea$ cresterea c"pilului$ raspunsul sexual$ "rientarea sexuala$ c"ntraceptia$
a%"rtul$ a(u!ul sexual$ 2IV3AIDS$ alte ("li trans#ise prin c"nntactu sexual'
444'referat'r"
Atitudini, valori si discernamint: a se "feri tineril"r "ca!ia de a cesti"na$
expl"ra si e%alua atitudinile l"r sexuale pentru a)si de!%"lta pr"priile %alir$ a)si sp"ri
respectful de sine$ a de!%"lta discerna#intul referrit"r la relatiile cu #e#(rii a#(el"r
sexe si a)si intele&e "(li&atiile si resp"nsa(ilitatea fata de ceilalti'
Relatii si abilitati interpersonale: a a/uta tinerii sa)si de!%"ltae a(ilitatile
pers"nale inclu!ind c"#unicarea$ luarea deci!iil"r$ si&uranta la fel ca si a(ilitatea de a da
nastere la relatii satisfacat"are' 5r"&ra#ul de educatie sexuala ar tre(ui sa pre&ateasca
ele%ii sa)si intelea&a p"rnirile sexuale in #"d efecti% si creati%e in r"lul de adult' Acesta
ar tre(ui sa includa a/utarea tineril"r sa)si de!%"ltate capacitatea de "cr"tire a relatiil"r
inti#e n"n c"erciti%e'
Responsabilitate: s)I a/uta pe tineri sa)si de%"lte 6exerse!e7 reps"nsa(ilitatea fata
de relatiile sexuale$ inclu!ind a(stinenta$ cu# sa re!iste presiunil"r de a fi i#plicati
pre#aur intr)un c"ntact sexual$ incura/ind utili!area c"ntraceptiei si a alt"r #et"de de
i&iena sexuala' Educatia sexuala ar tre(ui sa repre!inte pr"(le#a centrala a pr"&ra#el"r
destinate reducerii pr"(le#el"r #edicale le&ate de sex' B"li trans#ise sexual$ inclusi%e
infectia 2IV si a(u!ul sexual'
Sc"pul pr"&ra#ului de educatie sexuala este sanatatatea sexuala' In ca!ul in care %a
in%ata c"cneptele 6cele 89 de educatie sexual$ ar&u#entele si #esa/ele$ la %irsta p"tri%ita$
ele%ul %a a%ea un anu#it c"#p"rta#ent
Tabel 1 Comportamentul adultului sanatos
Un adult sanatos va:
1. Devoltarea umana
) isi %a aprecia pr"priul trup
) cauta inf"r#aiti supli#entare despre repr"ducere
) afir#a ca de!%"ltaea "#ului include si de!%"ltareaseexuala$ care p"ate include
sau nu repr"ducerea sau experientele sexuale
) interacti"nea!a cu a#(ele sexe intr)un #"d c"respun!at"r si repsectu"s
) afir#a pr"pria "rientarea sexuala si %a respecta "rientarea sexuala a cel"rlalti
!. Relatii
) expri#a dra&"stea si inti#itea intr)un #"d c"respun!at"r
) de!%"lta si #entine relatii se#nificati%e
) e%ita relatiile de expl"atare si #anipulare
) #anifesta a(ilitati care sp"resc relatiile per"nale
". Abilitati personale
) se %a indetifica si %a trai c"nf"r# pr"priil"r sale %al"ri
) isi %a ssu#a resp"nsa(ilitatea pentru pr"priu c"#p"rta#ent
) %a practica luari de deci!ie effecti%e
) %a c"#unica cu fa#ilia$ cu partenerii
#. Comportament sexual
) se %a (ucura si isi %aexpri#a sexualitatea de)a lun&ul %ietii
) se %a (ucura de trairile sexuale fara a se preface
) %a face diferenta dintre c"#p"rta#entul sexual n"r#al si cel care pr"duce
durere lui si alt"ra
) %a #anifesta pr"pria sexualitate respectindu)I pe altii
) %a cauta inf"r#atii pentru a sp"ri la sp"rirea sexualitatii alt"ra
) se %a an&a/a in relatii care se caracteri!ea!a prin "nestitate$ ecitate si
resp"nsa(ilitate
$. %anatatea & i'iena sexuala
) %a utili!a c"ntraceptia "entru a e%ita " sarcina ned"rita
) %a preinti#pina a(u!ul sexual
) %a cauta asistenta prenatala ti#purie
) %a e%ita c"ntractarea sau trans#iterea un"e ("li trans#isi(ilepe cau!a sexuala
inclusi%e 2IV
) se %a pre!enta la c"ntr"ale re&ulate$ se %a supune testel"r penru sini si testicule
(. %ocietatea si cultura
) %a #anifesta t"leranta pentru "a#enii cu stiluri diferite de %iata si
c"#p"rta#ent sexual diferit
) %a #anifesta resp"nsa(ilitate de#"cratica pentru a influenta le&islatia
pri%it"are la pr"(le#ele sexuale
) %a sta(ili i#pactul #esa/el"r fa#iliele$ culturale$ reli&"ase$ ale #ass)#edia$
s"ciale$ asupra &induril"r$senti#entel"r$ %al"ril"r$ c"#p"rta#entului s"cial
) %a sustine dreptul tutur"r la inf"r#are c"recta despre sexualitate
) %a e%ita c"#p"ra#entele care ii pre/udicia!a pe altii
) %a respin&e stere"tipurile despre sexualitate ale di%ersel"r pers"nae
) %a educa pe altii
Aceste idei "rientati%e sunt (a!ate peesti#ari specifice le&ated e c"#p"rta#entul sexual
u#an' Ele reflecta cre!urile #a/"ritatii c"#unitatil"r dintr)" s"cietate pluralista':iecare
c"#unitate are ne%"ie d a relua aceste esti#ari pentru a se asi&ura ca pr"&ra#ul
c"respunde n"r#el"r pr"prii'
E%aluarile inerente ale &idului include:
Sexualitatea este un lucru sanat"s si natural al %ietii
T"ate pers"anele sunt sexuate
Sexualitatea i#plica di#ensiuni fi!ice$ etice$ spirituale$ psi"l"&ice $ e#"ti"nale
:iecare pers"ana are de#nitate
Indi%i!ii isi expri#a sexualtatea in #"duri diferite
Intr)" s"cietate pluralista$ cu este de exe#plu cea A#ericana$ "a#enii ar tre(ui sa
respecte si sa accepte di%ersitatea de %al"ri si cre!uri despre sexualitatea ce exista
intr)" c"#unitate
Relatiile sexuale nu tre(uie sa fie nici"data c"erciti%e sau (a!ate pe expl"atare
T"ti c"piii tre(uie iu(iti si in&ri/ti
T"ate "taririle sexuale au efecte si c"nsecinte
T"ate pers"anele au dreptul si "(li&atia de a face ale&eri sexuale resp"sa(ile
Indi%i!ii si s"cietatea au de cisti&at cind c"piii p"t discuta cu parintii l"r despre
sexualitate si au incredere in adulti
Tinerii isi expl"atea!a sexualitatea ca un pr"cess natural in atin&erea #aturitatii
sexuale
I#plicarea pre#ature in c"#p"rta#entul sexual i#plica riscuri
Retinerea de la relatii sexuale este #et"da cea #ai eficienta pentru pre%enirea
sarcinii si a infectarii 2IV3STD
Tinerii care sunt i#plicati in relatii sexuale tre(uie sa ai(a acces la inf"r#atii
referit"are la sanatate si #et"dele c"ntracepti%e
Structura si folosirea ghidului de educatie sexuala
;idul raspunde la unele pr"(le#e esentiale pe care educat"rii le ridica atinci cind isi
pr"pun sau sa e%alue!e " a("rdare detaliata a educatiei sexuale' De exe#plu:
< Care sunt c"nceptele de (a!a care tre(uie predate atunci cind se face
educatie sexuala=
< Care sunt c"#p"nenetele esentiale ale fiecarui c"ncepti #a/"r=
< La ce %irsta sau stadii de de!%"ltare ar tre(uie "ferite anu#ite inf"r#atii=
< 5r"&ra#ul existent are un c"ntinut p"tri%it=
Acest &id a f"st finali!at de Tas> in *++* :"rce dupa #ai #ulte ree%aluari
successi%e ale #aterialel"r anteri"are a car"r redactae a inceput din *++9
C"#p"nentele &idului:
;idul "fera un cadru "r&ani!ati"nal al cun"stintel"r despre sexualitatea u#ana
si "fera inf"r#atii de)a lun&ul a 1 ni%ele de de!%"ltare incepind cu %irsta de
&radinita pina in studentie' ;idul "fera un #"d ideali!at de a("rdare a educatiei
sexuale si este cinceput pe (a!a a 8 c"ncepte de (a!a' :iecarui c"ncept i s)au
as"ciat c"#p"nente de %iata$ ar&u#ente$ su(c"ntexte si #esa/e pri%it"are la
de!%"ltare
Concepte de baa
Cele 8 c"ncepte de (a!a repre!inta cun"stintele &enerale despre sexualitatea
u#ana care sunt pre!entate in ta(elul ?
Comportmanent de viata'
Unele c"#p"rta#nete de %iata sau actiuni d"rite ce repre!inta re!ultatele
instruirii au f"st &enerate pentru fiecare c"ncept' C"#p"rta#entele reflecta
actiuni "(ti"nale ale ele%il"r fie ca ur#are a instruirii sau in peri"ada adulta'
Ar'umente, teme :iecare c"ncept are " !"na specifica de de!(atut' Un
plan actuali!at pentru un pr"&ra# detaliat de educatie sexuala p"ate fi &ereat
catal"&ind c"nceptele i#preuna cu te#atica' Ta(elul nr'@ repre!inta un astfel de
plan'
Tabelul nr.! Cele ( concepte de baa ale pro'ramului detaliat de educatie sexuala
Conceptul 1 Devoltarea umana
Este caracteri!ata de interrelatiile dintre di!%"ltarea fi!ica$ e#"ti"nale$ s"ciala si intelectuala
Conceptul ! Relatiile
A"aca un r"l central de)a lun&ul %ietii
Conceptul ": Abilitati personale
Sexualitatea sanat"asa cere de!%"ltarea si f"l"sirea a(ilitatil"r pers"nale si interpers"nale specifice
Conceptul #. Comportamentul sexual
Sexualitatea este funda#entala pentru fiinta u#ana si indi%i!ii si)" #anifesta in #"duri diferite
Conceptul $. %anatatea sexuala
5r"#"%area sanatatii sexuale cere inf"r#atii si atitudini specifice pentru a e%ita c"nsecintele
ned"rite ale c"#p"rta#entului sexual
Conceptual (. %ocietate si cultura
Mediile s"ciale si culturale #"delea!a felul in care indi%i!ii in%ata despre sexualitate si isi expri#a
sexualitatea
%ubconcepte: fiecare c"ncept a f"st ulteri"r i#partit in su(c"ncepte le&ate de fiecare
te#a specifica
)asa*e de devoltare: c"ntinutul i#p"rtant caracteristic fiecarei etape de %irsta ale
&rupuril"r a f"st identificat pentru fiecare c"ncept'Aceste #esa/e sunt definite la ni%elul
la care ele ar tre(ui sa fie discutate pentru pri#a data' Un #esa/ pentru un ni%el de
de!%"ltare ti#puriu nu #ai este reluat' ;idul pre%ede ca #esa/ele$ "data intr"duse in
lista $ sa fie in #"d repetat intarite la diferite ni%ele in cursul acti%itatil"r cu clasa'
Acesta insea#na ca daca un pr"&ra# incepe de la un ni%el #ai inalt$ cu# este &i#na!iul
sau ele%ii de liceu$ cei care)l scriu tre(uie sa intr"duca acti%itatile de in%atare care fie ca
intaresc fie ca intr"duc #esa/ele de de!%"ltare anteri"are'
+ivelele comporta # stadii de devoltare
+ivelul 1: virsta copilariei, $,- ani, scoala elementara
+ivelul !: preadolescenta : .,1! ani, scoala elementara
+ivelul ": adolescenta timpurie 1!,1$ ani / 'imniul, liceul /clasele mici0
+ivelul # adolescenta 1$,1- ani &liceul

I#ple#entarea: ;idul "fera cadrul pentru de!%"ltarea un"r n"i pr"&ra#e de educatie
sexuala sau pentru e%aluarea cel"r existente' De"arece ele sunt &iduri nati"nale$
#aterialul p"ate ser%i ca punct de plecare sau ca un #"del c"#parati% pentru pr"&ra#ul
l"cal
Caracteristicile situaitil"r l"cale deter#ina c"ntinutul exact al pr"&ra#el"r$ Atitudinile
c"#unitatil"r$ de!%"ltarea diferita a c"piil"r$ enfluentele s"cial)ec"n"#ice$ l"cale$
sperantele parintil"r$ ne%"ile si sperantele ele%il"r si eprspecti%ele reli&i"ase si culturale
tre(uie sa ai(a un r"l f"arte i#p"rtant in scitarea pr"&ra#ului de educatie sexuala'Acesti
fact"ri deter#ina de exe#plu plasarea #esa/el"r la un ni%el sufB&reat de &id sau la un
ni%el #ai ti#puriu sau #ai tir!iu'
Table ". Conceptele si planurile /ar'umentele0 unui pro'ram detaliat de educatie
sexuala
Conceptul 1: Devoltarea umana
Anat"#ia si fi!i""&ia apaaratului
repr"ducti%e
Repr"ducerea
5u(ertatea
I#a&inea trupului
Identitatea sexuala si "rientarea
Conceptul #: Comportamentul sexual
Sexuali!area pe parcursul %ietii
Mastur(area
C"#p"rta#entul sexual definit
A(stinenta
Reactia sexuala
:ante!ie
Conceptul !: Relatiile
:a#ilia
5rietenia
Dra&"stea
Intilnirile
Casat"ria si "(li&atiile
Statutul de parinte
Conceptul $: sanatate sexuala
C"ntraceptia
A%"rtul
B"lile trans#ise pe cale sexuala inclu!ind
2IV
A(u!ul sexual
Sanatatea repr"ducerii
Conceptul ": Abilitatile personale Conceptul (: societate si cultura
Val"ri
Cuarea deci!iil"r
C"#unicarea
Si&uranta
0e&"cierea
M"dalitatea de &asire a unui spri/in
Sexualitate si s"cietate
R"lul sexel"r
Sexualitatea si /ustitia
Sexualitatea si reli&ia
Di%ersitate
Sexualiatte si arta
Sexualitatea si #edia
5resupuneri: exista cite%a presupuneri care stau la (a!a &idului:
*' 0T: c"nsidera ca educatia sexuala ar tre(ui "ferita ca parte a unui pr"&ra#
c"#plet si detaliat de educatie despre sanatata'Educatiasexuala isi &aseste cel #ai
(ine l"cul in c"ntextual pr"#"%arii sanatatii si pre%enirii ("lil"r'Acest &id ar
tre(uie inte&rat in pr"&ar#ul c"#plet de educatie sanitara
?' Educatia sexuala ar tre(uie efectuata de catre pr"fes"ri special instruiti'Ei tre(uie
sa cun"asca f"l"!"fia si #et"d"l"&ia educatiei sexualeDpr"fes"rii ideali ar tre(uie
sa ur#e!e cursuri acade#ice si pr"&ra#e in sc"li de ni%el superi"r
@' C"#uniattea tre(uie i#plicata in de!%"ltarea si i#ple#entarea
pr"&ra#ului'pr"&ra#ele sc"lare tre(uie de!%"ltate cu atentie pentru a respecta
di%ersitatea de %al"ri si cre!uri repe!entate in c"#unitate' 5arintii$ pr"fes"rii$
clericii$ c"nducat"rii c"#unitatii tre(uie sa fie i#plicati'
1' T"ti c"piii %"r cisti&a de pe ur#a educatiei sexuale$ fara diferenta de sex$ etnie$
c"#unitate$ in%aliditate' Bineinteles$ ele %"r fi adaptate sa reflecte pr"(le#ele
specifice ale c"#unitatii$ culturii si ne%"il"r specifice ale ele%il"r
-' Te tas> f"rce apr"(a %al"area cel"r @ d"#enii de in%atare: c"&niti%e$ afecti% si
c"#p"rta#ental in pr"&ra#ul de educatie sexuala' 5r"&ra#ul de educatie sexuala
este #ai efficient cind tinerii nu d"ar pri#esc inf"r#atii dar au si "ca!ia de a)si
expl"ra pr"priile %al"ri si atitudini si sa se de!%"ltae sau intareasca a(ilitati
s"ciale' O &a#a alar&a de acti%itati in clasa sti#ulea!a pr"cesul de in%atare$
lecturi$ /"cul de r"luri$ si#ulari$ desc"perirea in &rup sau indi%idual$ excursii$
exercitii de &rup' Educat"rii l"cali tre(uie sa deter#ine trate&iile de instruire in
acti%itatile din clasa'
Conceptul 1. dezvoltarea umana
De!%"ltarea u#ana este caracteri!ata prin interelatia dintre de!%"ltarea
fi!ica$ e#"ti"nala$ s"ciala si intelectuala
C"#p"nentul de %iata al de!%"ltarii u#ane
Invatind subceonceptele dezvoltarii umane, la virsta corespunzatoare copilul va fi
capabil sa:
< Aprecie!e pr"piul trup
< Caute inf"r#aiti supli#enatre despre repr"ducere
< Afir#a ca de!%"ltarea u#ana include de!%"ltarea sexuala$ care p"ate sau nu sa
includa experienta sexuala &enitala sau repr"ducerea
< Interacti"ne!e cu a#(ele sexe in #"d c"respun!at"r
< Afir#e pr"pria "rientare sexuala si sa " respecte pe a alt"ra
Tema1 Anatomia si fiiolo'ia aparatului reproductive
Mesa/e de de!%"ltare:
+ivel 1
:iecare parte a trupului are un nu#e c"rrect si " fucntie specifica
Or&anelle &enitale si &enele sunt cele care deter#inasexual
Baietii si (ar(atii au penis$ scr"t si testicule' :etele si fe#eile au %ul%a$ clit"ris$ %a&in$
uter si "%are
Atit (aietii cit si fetele au parti ale trupului unde le face placere sa fie atinsi
+ivel !
Maturitatea "r&anel"r repr"ducti%e externe si interne are l"c la pu(ertate$ acu# (aietii
incep sa e/acule!e $iar fetele sa ai(a #enstruatie
+ivel "
Siste#ul de raspunssexual este diferit de siste#ul repr"ducti%e' Unele "r&ane
repr"ducti%e pr"%"aca placerea precu# si capacitatea repr"ducti%e
+ivel #
Diferentierea sexuala incepe din peri"ada de!%"ltarii prenatale
Cr"#"!"#ii deter#inasexual'La a#(elesexe "r#"nii influentea!a cresterea si
de!%"ltarea ca si functiile sexuala si repr"ducti%e
Capacitatea de repr"ducere a afe#eii se "preste dupa #en"pau!aEun (ear(at p"ated e
"(icei sa se repr"duca t"ata %iata
Ma/"ritatea "a#enil"r au placerea de a "feri si de a pri#i c"#f"rt sexual
Tema ! : Reproducerea
Mesa/e de de!%"ltare:
+ivel 1:
Repr"ducerea are ne%"ie atit de (ar(at cit si de fe#eie
Bar(atii si fe#eile au "r&ane care le per#it sa ai(a c"pii' Ei au cellule specifice care le
per#it sa se repr"duca'0u t"ti (ar(atii si fe#eile se atarasc sa ai(a c"pii
Cind " fe#eie este &ra%ida$ fatul ei se de!%"lta in trupil ei$ in uter
C"piii ies din trupul fe#eii printr)" de!ci!atura denu#ita %a&in
Unii c"pii se nasc printr)" "peratie nu#ita ce!ariana
:e#eile au sin" ce le "fera lpate c"piil"r
C"ntactul sexual are l"c cind penisul intra in %a&in
+ivel !
C"ntactul sexual "fera placere
Oricind are l"c un c"ntact sexual " fe#eie p"ate de%eni &ra%ida
Unirea unui "%ul cu un pser#at"!"id se nu#este fertili!are sau c"nceptie
:atul incepe sa se de!%"lte de la fertili!are
Sper#at"!"idul deter#ina sexua c"pilului
Sunt #"dalitati de a a%ea un c"ntact sexual fara sa deter#ine &ra%iditate
+ivel "
Oa#enii ar tre(ui sa utili!e!e c"ntraceptia in ti#pul actului sexual daca nu %"r sa ai(a
c"pii
C"nceptia are l"c in special in #i/l"cul ciclului sexual
E!te &rau de Fre%a!ut cu exactitate "%ulatia' O%ulatia p"ate sur%ini "ricind$ deci " fe#eie
p"ate de%eni "ricind &ra%ida
Cind " fata are #enstuatia$ ea p"ate de%eni &ra%ida "ricind
Cind un (aiat pr"ducesper#at"!"i!i si p"ate e/acula el p"ate pr"%"ca &ra%iditatea
Un se#n i#p"rtant desarcina este lipsa #entruatiei
In ti#pul sarcinii fatul se de!%"lta + luni
+ivel #
C"nceptia unifica #aterialul &enetic al fe#ii si a (ar(atului
Men"pau!a inse#ana incetarea capacitatii de repr"ducere
Unii "a#eni sunt incapa(ili sa se repr"duca din #"ti%e fi!i"l"&ice
5r"cedurile #edicale p"t a/uta "a#enii cu pr"(le#e de fertilitate
Cei care nu se p"t repr"duce p"t ad"pta c"pii
Asta!i ten"l"&iile #"derne$ cu# ar fi insa#intarea artificiala$ in %itr"$ per#it "a#neil"r
cu pr"(le#e de fertilitate sa ai(a c"pii
Tema ": Pubertatea
Mesa/e de de!%"ltare
+ivel 1
Trupurile se sci#(a pe #asura ce c"pii cresc
Oa#enii p"t a%ea c"pii dupa cei au a/uns la pu(ertate
0i%el ?
5u(ertatea incepe si se ter#ina la %irste diferite la pers"nae diferite
Ma/"ritatea sci#(aril"r pu(ertare sunt si#ilare la (aieti si la fete
:etele suferea adesea sci#(ari inainte (aietil"r
Ad"lescentii au dese"ri tul(urari dat"rita sci#(aril"r rapide din c"rp
Siste#ul sexual si repr"ducti%e se #aturi!e!a in ti#pul pu(ertatii
In ti#pul pu(ertatii fetele incep sa ai(a "%ulatie si (aietii sa pr"duca sper#at"!"i!i si sa
e/acula!e
In ti#pul pu(ertatii' Multi "a#eni incep sa ai(a senti#ente r"#antice si sexuale
+ivel "
Unii nu a/un& la pu(ertate c"#pleta pina la %irsta ad"lescentei
Tema #: Ima'iena copului
Mesa/e de de!%"ltare:
+ivel 1
C"rpurile au #ari#i$ f"r#e si cul"ri diferite
Diferentele ne fac unici
:elul in care arata fiecare este deter#inat de parinti si de (unici
T"ate c"rpurile sunt speciale$ inclusi%e in%ali!ii
Dieta$ &i#nastica$ p"t i#(unatati aspectul c"rpului
:iecare pers"ana este #indra de anu#ite calitati ale c"rpului
+ivel !
Aspectul unei pers"nae este deter#inta de ereditate$ #edi si de "(iceiuri
Mass #edia pre!inta pers"nae fru#"ase dar nu t"ti sunt asa
Val"area unie pers"nae nu este deter#inate de aspectul sau exteri"r
+ivel "
C"rpurile cresc sis e sci#(a in ti#pul pu(ertatii
Mari#ea si f"r#a penisului sa sinil"r nu afectea!a capacitatea de repr"ducere sau pe
aceea de a fi un (un partener
Oa#enii cu in%aliditati fi!ice au aceleasi si#tiri$ ne%"i$ d"rinte ca si "a#enii nr"ali
+ivel #
Aspectul fi!ic este d"ar un fact"r care p"ate c"ntri(ui la atractia dintre pers"nae
O pers"ana care se si#te (ine si)si accepta c"rpul %a fi #ai atracti%a pentru ceilalti
0u aspectul exteri"r este factr"ul #a/"r in ale&erea prietenil"r si a parteneril"r
Tema $ Identitatea si orientarea sexuala
Mesa/e de de!%"ltare
+ivel 1
:iecare se naste (aiat sau fata
Ba"etii si fetele se transf"r#a in (ar(ate si fe#ei
:iintele u#ane au#"duri diferite de a aiu(i
Ma/"ritatea sunt eter"sexuali
Unii sunt "#"sexuali
2"#"sexualii sunt cun"scuti ca les(iene si &aG
+ivel !
Orinetarea sexuala se refera la faptul daca " pers"ana este eter"$ "#" sau (isexuala
O pers"ana (isexuala se si#ta atrasa atit de (ar(ate cit si de fe#ei
0u se stie de ce " pers"ana are " anu#ita "rientares exual
2"#"$ (i si eter"sexualii difera din punctulde %edere al atractiei sexuale
Un"ra le este frica sa ad#ita ca sunt "#"sexuali te#indu)se ca %"r rau tratati de catre
ceilalti
Relatiile "#"sexuale p"t fi la fel de c"#plete c si cele eter"sexuale
Ai p"t inte#eia fa#ilii a%ind pr"prii l"r c"pii sau ad"ptind c"pii
+ivel "
Te"riile pri%ind "rientarea sexuala include fact"ri fi!ici$ precu# &enetica si infleuentele
fact"ri"r prenatali$ s"ci")culturali si " c"#(inare a acest"ra
Cuplurile "#"sexuale se c"#p"rtain acelasi #"d ca si eter"sexualii
Multe pers"nae au experiente sexuale 6 fante!ii$ %ise er"tice7 cu pers"ane de acelasi sex
dar se si#t atrase de pers"ane de sex "pus'
Unii au experinte cu parteneri de sex "pus dar se si#t atrase de pers"nae de acelasi sex
Cind un "#"sexual isi accepta "rinentarea "#s"exuala$ cisti&a putere si #indrie si
recun"aste fata de ceilalti "#"sexualitatea lui
Oa#enii nu)si ale& "rientareas sexuala
Orinetareas exuala nu se sci#(a prin terapie sau #edica#ente
+ivel #
Orientarea sexuala este deter#inate de atractiile$ fante!iile si c"#p"rta#entul unei
pers"nae
Ad"lescentii care au nedu#eriri in le&atura cu "rientarea l"r sexuala ar tre(uie sa
c"nsulte un adult (ine inf"r#at
C1+C2PTU3 !: R23ATII32
Relatiile au un rol important de,a lun'ul intre'ii vieti a unui individ
C"#p"rta#ent de %iata
Invatind subconceptele referitoare la relatii la virsta corespunzatoarea, elevul va putea
sa:
Isi expri#a dra&"stea si inti#itatea in #"d c"respun!at"r
De!%"lta si #entine relatii
E%ite relatiile de #anipulare si expl"atare
:aca ale&eri in le&atura cu "ptiunile fa#iliei si stilul de %iata
Manifesta a(ilitati ce ap"rfundea!a relatiile pers"nale
Tema 1: 4amilii
Mesa/e de de!%"ltare
+ivel 1:
O fa#ilie c"nsta din d"ua sau #ai #ulte pers"nae care au &ri/a unii de altii in #"duri
diferite
Sunt feluri diferite de fa#ilii
C"pii p"t l"cui cu un parinte$ cu a#(ii parinti naturali$ cu ? parinti recasat"riti$ cu parintii
ad"pti%e$ cu (unici sau prieteni
:iecare #e#(ru al fa#iliei are un r"l si ne%"i indi%iduale
0u t"ti #e#(rii fa#iliei l"cuiesc in acelasi l"c
Me#(rii fa#iliei isi arata dra&"stea fata de ceilalti #e#(ri in feluri diferite
Cind se naste sau se ad"pta un c"pil intr)" fa#ilie se sci#(a #"dul de %iata al fa#iliei
+ivel !
Me#(rii fa#iliei au drepturi si resp"nsa(ilitati
Me#(rii adulti ai fa#iliei "tarasc de "(icei drepturile si resp"nsa(ilitatile c"pilului
:a#ilia ii in%ata pe c"pii %al"rile
Desi$ une"ri sunt in de!c"rd$ #e#(rii fa#iliei c"ntinua sa se iu(easca
Sci#(arile din fa#ilie ii p"t face pe #e#(rii fa#iliei fericiti sau tristi
C"#unicarea in fa#iliei este i#p"rtanta
Cresterea unui c"pil este cea #ai i#p"rtanta sarcina a fa#iliei
Oa#enii cu in%aliditati p"t f"r#a fa#ilii si a%ea c"pii
Desi unii #e#(ri ai fa#iliei se #uta in alta parte ei ra#in #e#(ri ai fa#iliei
:a#ilia /"aca un r"l i#p"rtant in de!%"ltarea pers"nalitatii
+ivel "
:iecare #e#(ru al fa#iliei are " pers"nalitate unica
Resp"nsa(ilitatile #e#(ril"r se p"t sci#(a cu inaintarea in %irsta
5e #asura ce c"pii de%in #ai independenti ei de%in si #ai resp"nsa(ili
ad"lescentii incept un pr"ces de de!%"ltare a independentei si se rpe&atesc pentru a
inte#eia pr"pria l"r fa#ilie
Relatiile fa#iliale p"t de%eni dificile cind se sci#(a structura ei
Dese"ri apar c"nflicte intre parinti si c"pii pe #asura ce acestia cresc
0i%el 1
Cind apare " cri!a fa#iliala$ #e#(rii fa#iliei au ne%"ie de spri/in din partea cel"rlalati
Un sc"p al fa#iliei este de a)si a/uta #a#(rii sa a/un&a la i#plinirea t"tala
Tema !: Prietenia
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Oa#enii p"t a%ea #ulti prieteni
Sunt #ai#ulte tipuri de prietenii
5rietnii si petrec ti#pil i#preuna si a/un& sa se cun"asca unii pe altii
5rietenii se p"t supara unii pe altii
5rietenii se ransec une"ri recipr"c
5rietenii se iarta recipr"c
5rietenii isi i#partasesc senti#entele
5rietenii se a/uta
5rietenii p"t fi (ar(ate sau fe#ei
+ivel !
5rieteniile sunt necesare pentru #a/"ritatea "a#enil"r penGru a se si#ti (ine
Este ne%"ie de a(ilitati pentru a incepe$ c"ntinua sau sfirsi prieteniile
+ivel "
Tinerii au de cisti&at in ur#a interactiunii cu prietenii de a#(ele sexe
Acti%itatile de &rup le per#it ad"lescentil"r sa)I cun"asca pe ceilalti fara stin/eneala unie
intilniri
+ivel #
5rieteniil duc une"ri la relatii r"#antice
Tema " :Dra'ostea
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Dra&"stea insea#na a %cea senti#ente pr"funde pentru altul
I#plica resp"nsa(ilitati si rec"#pense
Sunt #ai #ulte tipuri de dra&"ste
Oa#enii isi #anifesta diferit dra&"stea fata de parinti$ fa#ilie$ ani#ale si prieteni
+ivel !
Sunt di%erse f"r#a de #anifestare a iu(irii
Dra&"stea de sine sp"reste realtiile de dra&"ste
Oa#enii sunt capa(ili sa dea si sa pri#easc adra&"ste
+ivel "
Dra&"stea nu este identical cu i#plicarea sexuala sau atractia
Senti#ental de indra&"stire difera de acela care exista intr)" relatie per#anenta
Intr)" relatie de dra&"ste$ "a#enii se incura/ea!a recipr"c pentru a se de!%"lta ca indi%i!i
5ri#a dra&"ste este une"ri una dintre cele #ai intesnse experiente ale %ietii
Dra&"stea este &reu de definit
Une"ri este &reu de stiut daca esti indra&"stit
Tema #: Intilnirea
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Cind ad"elscentii sau adultii isi petrec ti#p/l i#preuna insea#na ca au " intilnire
Cind c"pii cresc isi petrec #ai #ult ti#p cu prietenii si incep sa ai(a intilniri
Une"ri parintii sin&uri au intilniri
+ivel !
Ad"lescentii si adultii au dese"ri relatii r"#antice
Inainte de a a/un&e la " relatie$ "a#enii ar tre(ui sa fie prieteni sa)si petreaca ti#pul
i#preuna$ sa se cun"asca
+ivel "
A a%ea " intilnire presupune a%es i#preuna acti%itati recreati%e$ a desc"peri lucruri
i#preuna$ a practica a(ilitati s"ciale
De "(icei parintii "tarasc la ce %irsta c"piii p"t #er&e la " intilnire
Cind un cuplu isi petrece #a/"ritatea ti#pului sin&ur$ ei sunt pe cale de a se i#plica
sexual
In unele culturi d"ua pes"ane isi p"t petrece ti#pul i#preuna$ dar in c"#pania unei a
treia pers"ane
Interesul pentru " intilnire %aria!a de la un indi%id la altul
Cind intilnirea i#plica celtuieli$ a#(ii parteneri sau d"ar unul p"t plati
+ivel #
Intilnirea p"ate fi un #"d de a c"n"aste si alte pers"nae
Relatiile dintre tineri p"t fi apr"fundate de "nestitate
Un partener de intilnire nu c"respunde int"tdeauna ne%"il"r cel"rlalti
Tema $ : Casatoria si obli'atiile
)esa*e de devoltare
0i%el *
D"ua pers"nae "tarasc sa se casat"reasca d"earece se iiu(esc si %"r sa)si i#parta %iata
i#preuna
Ma/"ritatea d"resc sa se casat"reasca
Unele cupluri traiesc ipreuna fara a se casat"ri
Multi "#"sexuali traiesc i#preuna fara sa fie c"nsiderati casat"riti
Multi dintre cei care se casat"resc d"resc ca relatia sa dure!e t"ata %iata
Cei care sunt casat"riti p"t di%erita atinci cind "rarasc ca nu #ai %"r sa traiasca
i#preuna
Oa#enii p"t a%ea c"pii fie ca sunt casat"ri fie ca nu sunt
Cind parintii di%"rtea!a c"pii p"t sat cu unul sau cu a#(ii parinti
Di%"rtul este de "(iecei dificil pentru parinti si "entru c"pii
Dupa di%"rt parintii si c"pii isi c"ntinua %iata in alt fel si de "(icei isi &asesc fericirea
+ivel !
In tara n"astra "a#enii isi ale& partenerul de %iata
In alte culturi parintii ale partenerul de %iata al c"pilului
Ma/"ritatea fe#eil"r si (ar(atil"r lucrea!a in afara casei ciar si dupa nasterea c"pilului
0u c"pii sunt de acu!at pentru di%"rtul parintil"r
C"pii nu p"t sa)si uneasca la l"c parintii di%"rtati ciar daca d"resc acest lucru
+ivel "
Casat"ria este un c"ntract le&al intre d"ua pers"ane
Este c"nsiderate ca " "(li&atie a cel"r d"i de a se iu(i$ de a l"cui i#preuna de a se a/uta si
sustine unul pe altul
Di%"rtul este sfirsitul le&al al unei casat"rii
La di%"rt deci!iile precu# cust"dia c"piil"r sau resursele #ateriale sunt luate de cuplu
sau de siste#ul /uridic
Ad"lescentii ce se casat"resc d"%"rtea!a #ai repede decit cupluirile adulte
Cind cuplurile se casat"resc ele "tarasc daca %"r sau nu sa ai(a c"pii
+ivel #
Relatiile se p"t sci#(a cind inter%ine statutul de parinte
Dra&"stea se sci#(a in decursul ti#pului
Cind d"i "a#eni se c"indesc la casat"rie ei tre(uie sa fie realisti si "nesti unul cu altul
Tema #: statutul de parinte
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Oa#enii care au sau ad"pta c"pii sunt c"nstienti ca tre(uie sa ii in&ri/easca
Ma/"ritatea "a#enil"r %"r sa fie parinti
Acest lucru este " experienta #inunata
5arintii care ad"pta c"pii ii iu(esc la fel de #ult ca si parintii (i"l"&ici
+ivel !
Adultii de%in parinti in #ultiple feluri
Oa#neii care se "tarasc sa ai(a c"pii tre(uie sa ai(a ce le "feri
C"pii au ne%"ie de casa$ tana$ aine$ ti#p$ educatie$ iar adultii tre(uie sa)I a/ute sa
creasca si sa se de!%"lte
Adultii au #ari resp"nsa(ilitati
Oa#enii au ne%"ie de inf"r#atii si a(ilitati pentru a fi parinti (uni
Un"ri "a#enii nu p"t fi patrinti (uni dat"rita &reutatil"r din pr"pria l"r %iata
0i%el @
Une"ri este &reu sa fii parinte
C"pii de %irste diferite au ne%"ie de #"duri diferite de a I crescuti
Met"dele de crestere a c"piil"r %aria!a de la " cultura la alta
Este &reu sa fii un parinte ad"lescent
5entru un ad"elescent a fi aprinte inse#ana intreruperea sc"lii$ a planurile de %iit"r$ a
planuril"r de an&a/are intr)un ser%iciu
C"piii un"r parinti ad"lescenti au dese"ri #ai #ulte pr"(le#e decit c"pii adultil"r
+ivel #
2"tarirea de a nu a%ea c"pii p"ate %i une"ri dificila dat"rita presiunii s"ciale de a a%ea
c"pii si de a)I creste
C"piii sunt dependenti de parintii l"r
5e #asura ce c"pii cresc natura relatiil"r parinte)c"pil se sci#(a
Conceptul 3: abilitati personale
Cunoscind subconceptele privitoare la abilitati personale elevul va putea sa:
Identifice si sa traiasca c"nf"r# pripriil"r %al"ri
Sa)si assu#e reps"nsa(ilitatea pentru pr"priul c"#p"rta#ent
Ia deci!ii effecti%e
C"#unice efecti% cu fa#ilia si prietenii
Tema 1: 5alori
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Val"rile sunt senti#ente si c"n%in&eri puternice
Indi%i!ii si fa#iliile l"r au %al"ri diferite
+ivel !
Val"rile a/uta "a#enii sa "tarasca cu# sa se c"#p"rte cu altii
Ma/"ritatea parintil"r d"resc ca si si c"pii sa de!%"ltae %al"ri si#ilare cu ale l"r
Me#(rii aceleeasi fa#ilii p"t a%ea %al"ri diferite
C"pii pri#esc #a/"ritatea %al"ril"r de la parinti$ alti #e#(ri ai fa#iliei$ c"#unitate$
in%ata#inte culturale si reli&i"ase
5rietenii p"t a%ea %al"ri diferite
+ivel "
Val"rile ar tre(ui alese in #"d li(er dupa ce au f"ste%aluate alternati%ele si c"nsecintele
Cei care se c"#prta c"nf"r# %al"ril"r l"r se si#t satisfacuti
Val"rile infleunetea!a dei!iile cele #ai i#p"rtante in le&atura cu priteniile$ relatiile
sexuale$e ducatie$ #unca$ (ani
0i%el 1
Oa#enii care au %al"ri puternice le afir#a pu(lic
Relatiile dintre "a#eni sunt #ai puternice daca au aceleasi %al"ri
Un parinte il in%ata pe c"pil %al"rile prin exe#ple
Tema !: luarea deciiilor
)esa*e de devoltare
+ivel 1
:iecare tre(uie sa ia "tariri
C"pii iau deci!ii cu# ar fi ce ainesa p"arte$ cu ce /ucarii sa se /"ace sau ce prieteni sa
ai(a
T"ate deci!iile au c"nsecinte
Luarea de deci!ii este " a(ilitatea care p"ate fi i#(unatatita
C"pii au ne%"ie de a/ut"r de la adulti pentru a aalua deci!ii
+ivel !
A lua " deci!ie (una insea#na ca tre(uie luate in c"nsiderar t"ate c"nsecintele p"si(ile$
(une si rele si sa " ale&eti pecea care are re!ultatele cele #ai (une
Indi%i!ii au resp"nsa(ilitati pentru c"nsecintele deci!iil"r l"r
Deci!iile au dese"ri #ai #ulte "ptiuni decit se pare la pri#a %edere
5rietenii incearca desepri sa infleunte!e deci!iile cel"rlalti
Oa#enii iau in fleuri diferitedeci!ii: di# i#puls$ infleuntati de prieteni$ lasind pe altii sa
decida pentru ei
+ivel "
Oa#enii ar tre(i sa e%alue!e cu atentie c"nsecintele$ a%anta/ele si de!a%anta/ele fiecarei
ale&eri p"si(ile$ cind iau " deci!ie #a/"ra
Unii tineri au de luat deci!ii &rele$ cu# ar fi i#plicarea intr)" relatie sexuala
5entru a lua deci!ii intelepte "a#enii au ne%"ie de inf"r#atii despre fiecare ale&ere
E%aluarea uneideci!ii anteri"are p"ate a/uta " pers"ana sa in%ete dintr)" experineta
anteri"ara si sa nu #ai repete &reseala
Cele #ai (unre deci!ii sunt cele care nu pun in peric"l sanatatea si nu incalca le&ile
Ad"lescentii ce se "tarasc sa ai(a un c"ntacts exual tre(uie sa decida in le&atura cu
pre%enirea sarcinii siu BTS=2IV
Discutarea pr"(le#ei cu un rpieten si parintii pa"te a/uta luarea unei deci!ii
+ivel #
Unele deci!ii au i#plicatii le&ale
Deci!iile in le&atura cu relatiile sexuale c"ntinua t"ata %iata
Tema ": Comunicarea
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Exista #ai #ulte tipuri de c"#unicare: %er(ala$ n"n)%er(ala$ prin &esturi$ scrisa
C"#unicarea este necesara pentru relatiile interu#ane
+ivel !
Une"ri cind d"i "a#eni %"r(esc$ nu se intele&
Dese"ri "a#enii isi c"#unica senti#entele prin #esa/e n"n)%er(ale
Multe dintre neintele&erilrile din fa#ilie si dintre prieteni au l"c dat"rita sla(ei
c"#unicari
Cu%intele le&ate de sexualitate$ ce p"t parea p"tri%ite cu pritenii nu sunt p"tri%ie acasa$ la
sc"ala sau la ser%iciu
+ivel "
C"#unicarea are ne%"ie de ascultare atenta si expunere clara
Oa#enii din s"cietatea n"astra p"t c"#unica diferit: acest lucru p"ate cau!a
nec"#unicare 6 lipsa c"#unicarii7
a' C"#unicarea p"ate fi i#(unatatita prin:a$ (una ascultare
(' A%ind c"ntact %isual
c' A incerca sa intele&i punctual de %edere al celuilalt
d' Oferind s"lutii p"si(ile
e' Oferind #esa/e n"n)%er(ale$ cu# ar fi !i#(etul sau atin&erea
In #"d c"ntrar se a/un&e la lipsa c"#unicarii
C"#unicarea (%er(ala si n"n)%er(ala nu trans#it int"tdeauna acelasi #esa/
Cu%intele p"t a%ea sensuri diferite in functie de: pers"ana$ sex$ culturi diferite sau situatie
A discuta descis despre sexualitate insea#na a adinci " relatie
+ivel #
O (una c"#unicare este esentiala intr)" relatie pers"nala sau de ser%iciu
C"#unicarea in le&atura cu senti#entele$ li#itele si d"rintele sexuale i#(unatateste
relatiile sexuale
Tema # Comunicarea sentimentelor si nevoilor respectind drepturile celorlalti
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Oricine$ inclusi%e c"pii au drepturi
Este (ine sa p"%estiti un"r pers"nae de incredere despre senti#entele si ne%"ile pr"prii
C"pii tre(uie sa faca une"ri ceea ce nu %"r pentru ca parintii l"r %%"r
+ivel !
A fia serti% insea#na a %"r(i clar despre ceea ce d"resti si a spune clar ceea ce si#ti
A fi aserti% include ac"rdarea unui c"#pr"#is$ refu!ul discutiil"r supli#entare$
parasirea l"cului
A fi aserti% nu inse#ana ca "a#enii "(tin int"deauna ce d"resc
+ivel "
In trecut fe#eile erau in%atate sa nu fie asserti%e
Asta!i t"ti "a#enii p"t fi aserti%i
In unele c"#unitati a cere direct ceea ce d"resti este c"nsiderat " i#p"litete
1amenii au dreptul sa spuna:
a' ce si#t$ ciar daca unii nu sunt de acc"rd cu ei
(' sa respin&a " cerere
c' sa astepte sa fie tratati cu c"rectitudine si sa nu fie inti#idati
Comportamntele ce a*uta oamenii sa fie asertivi implica:
a' sa fie "nestiHsa fie directi
(' sa fie sp"ntani
c' sa %"r(easca pentru ei insisi
d' sa)si assu#e resp"nsa(ilitatea pentru senti#ente si ne%"i pr"prii
C"#p"rta#entul care p"ate fi c"nsiderat a&resi% intr)" s"cietate p"ate fi c"nsiderat
aserti% in alta
A fi aserti% in situatii care i#plica sexualitatea p"ate fi f"arte &reu
Oa#enii au dreptul sa refuse "rice cerintaa a altcui%a pri%ind "rice tip de c"#p"rta#ent
sexual
+ivel #
5artenerii de sex au ne%"ie de c"#unicare clara in lea&tura cu ne%"ile si li#itele l"r
Tema $: +e'ocierea
)esa*e de devoltare
+ivel "
0e&"cierea este " #"dalitate de a)ti re!"%a pr"(le#ele fara a f"l"si #inia sau
inti#idarea
0e&"cierea presupune .a da. si .a lua. din partea a#(el"r pers"nae
0e&"cierea eficienta are ur#at"arele cerinte:
a' "(ser%area atenta a celeilalate pers"nae
(' c"#unicarea %er(ala (una
c' i#a&inea pr"rpiei pers"nae in p"!itia celuilalt
d' identificarea tutur"r "ptiunil"r pentru " anu#ita situatie
e' a/un&erea la un acc"rd #utual
+ivel #
M#ulte neitele&eri sexuale p"t fi re!"l%ate prin inter#ediul ne&"cierii
Tema (: )odalitatea de a 'asi a*utor
)esa*e de devoltare
+ivel !
5rietenii si #e(rii fa#iliei incearcasa se a/ute unii pe altii
Une"ri cel #ai (un a/ut"r s"seste de la cine%a care este un (un ascultat"r
A cere a/ut"r este de "(ieci " deci!ie (una
5r"(le#ele cu alc""lul $ dr"&urile$ (anii$ %i"lenta si a(u!ul sunt exe#ple de pr"(le#e cu
cares e c"nfrunta unele fa#iliiE de aceea aceste fa#ilii au ne%"ie de a/ut"r pr"fessi"nal
+ivel "
Une"ri ad"lescentii si#t ne%"ia sa discute cu un adult care nu le este parinte
Cei ce p"t "feri a/ut"r sunt c"nsilierii$ pr"fes"rii$ clericii
Une"ri este &reu de ad#is ca ai ne%"ie de a/ut"r
Exista a&entii speciale ce ac"rda c"nsultanta ad"lescnetil"r'Acestia tre(uie sa stie unde se
p"t adresa pentru a fi a/utati
+ivel #
Sunt situatii cind este necesar a/ut"rul pr"fessi"nal
Une"ri "a#neii si#t ne%"ia sa)si res"l%e sin&uri ne%"ile
Conceptul #: Comportamentul sexual
Dupa studierea subconceptelor referitoare la comportamentul sexual, elevul trebuie sa:
isi expri#e sexualitatea de)a lun&ul %ietii
sa faca de"se(irea intre c"#pr"ta#entul sexual si acela ce)I "r"duce suparare sau
durere
sa)si expri#e sexualitatea respectind drepturile cel"rlalti
sa caute n"i inf"r#atii p"ntru a)si apr"funda sexualitatea
sa se an&a/e!e in relatii sexuale caracteri!ate de "nestitate$ ecitate si
resp"nsa(ilitate
Tema 1 %exualitatea de,a lun'ul vietii6
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Atin&erea anu#it"r parti ale c"rpului p"ate pr"%"ca placere
Multi c"pii #anifesta interes pentru trupurile l"r
+ivel !
T"ti "a#enii sunt finite sexuate
Cu cit cresc c"pii de%in #ai curi"si in le&atura cu sexualitatea
C"pii ar tre(ui incura/ati sa %"r(easca cu parintii l"r sau cu adultii in care au incresdere
despre sexualitate
+ivel "
:ante!iile si d"rintele sexuale sunt n"rale si au l"c in t"ate etape %ietii
+ivel #
Sexualitatea este un c"#p"nent a unui intre& care c"exista cu alte ne%"i ale %ietii
Sexualitatea are di#ensiuni (i"l"&ice$ s"ciale$ psi"l"&ice$ spirituale$ etice$ culturale si
face parte inte&ranta din fiinta u#ana
La %irsta #i/l"cie apar #"dificari in c"#p"rta#entul sexual$ dar #a/"ritatea (ar(atil"r si
fe#eil"r #ai d"resc sa ai(a c"ntact sexual si ra#in "r&as#ici
5ers"anele %irstince care #ai au inca relatii sexuale sunt dese"ri #ai fericite decit ceilalti
cenu intretin acest &en de relatii
Barierele i#plinirii sexuale la %irsta inaintata sunt cel #ai adesea psi")s"ciale si #ai
putin fi!ice
Tema !: )asturbarea
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Atin&erea si #anipularea "r&anel"r &enitale pr"prii se nu#este #astur(are
Unii tineri " fac$ altii nu
Mastur(area tre(uie facuta in l"curi pri%ate
+ivel !
Dese"ri #astur(area este pri# experienta sexuala ce crea!a placere
Multi tineri incep sa se #astur(e!e la pu(ertate
Mastur(area nu pr"%"aca nici un rau fi!ic sau #ental
+ivel "
Cit de des se #astur(ea!a " pers"ana$ depinde de la un indi%id la altul
5ers"anele nelinistite din cau!a #astur(atiei p"t discuta cu un adult de incredere
Mastur(area de unul sin&ur sau cu un partener este un #"d de expri#are a sexualitatii
fara a risca " sarcina sau BTS32IV
Exista #ulte #ituri ne&ati%e in le&atura cu #astu(atia
Unele &rupuri reli&i"ase se "pun #astur(arii
+ivel #
Mastur(area p"ate fi " c"#p"nenta i#p"rtanta a relatiei sexuale de cuplu
Tema " Comportamentul sexual impartasit
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Adultii se antrenea!a dese"ri in /"curi sexuale pentru a i#parti intre ei palcerea sexuala
+ivel !
Cuplurile au #"duri diferite de a i#partasi unul cu celalalt placerea sexuala
A fi sexual cu " alta pers"ana i#plica #ai #ult decit un c"ntact sexual
+ivel "
Cind d"ua pers"nae isi expri#a senti#entele sexuale i#preuna$ de "(icei pri#esc si dau
palcere
Ralatiile sexuale sunt #ai pr"funde cind un cuplu p"ate c"#unica despre ceea ce ii
placesau nu
Unele #anifestari sexuale sunt inter!ixse de le&e sau in anu#ite &rupuri reli&i"ase
+ivel #
5entru #a/"ritatea "a#enil"r a i#partasi " experientasexuala cu un partener este cel #ai
satisfacat"r #"d de a)si expri#a sexualitatea
Cuplurile si pers"anele sin&ure tre(uie sa decida #"dalitatea de a)si #anifesta trairile
sexuale
Unele c"#p"rta#ente sexuale i#partasite cu un partener include: sarutul$ atin&erea $
#i&iierea$ #asarea$ facutul (aii i#preuna si c"ntact "ral$ %a&inal sau anal'
Exista #anifestari sexuale care sunt placute si nu c"#p"rta nici un risc pentru sarcina
sau BTS32IV
Indi%i!ii sunt resp"nsa(ili pentru palcerea sexuala pr"pire
Tema #: Abstinenta
)esa*e de devoltare
+ivel 1
C"ntactul sexual este " acti%itate placuta pentru #a/"ritatea adultil"r
+ivel !
C"pii nu sunt pre&atiti pentru c"ntact sexual
+ivel "
Ad"lescentii nu sunt int"deauna pre&atiti pentru " relatie care i#plica si c"ntactul sexual
A(stinenta estecea #ai si&ura #et"da de pre%enire a sarcinii si de pre%enire a BTS32IV
Ad"lescentii i#plicati intr)" relaie tre(uie sa)si discute li#itele sexuale cu partenerii
Exista #"dalitati de a da si de a apri#i palcere fara a a%ea c"ntact sexual
Ma/"ritatea adultil"r c"nsidera ca ad"lescentii nu ar tre(ui sa ai(a c"ntacete sexuale
Ad"lescentii ce au a%ut c"ntact sexual p"t "pta pentru a(stinenta
0i%el 1
C"ntactul sexual nu rste un #"d de a te #aturi!a
Multi adulti practica a(stinenta
Tema $: Raspunsul sexual
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Trupurile fe#eil"r si (ar(atil"r au #ai #ulte ase#anari decit diferente
Atir (aietii cit si fetele p"t desc"peri ca se si#t #ai (ine cind anu#ite !"ne ale trupului
sunt atinse
+ivel !
:iintele u#ane au un raspuns natural la sti#ularea sexuala
+ivel "
Or&as#ul erste " eli(erare intense si placuta trairii sau tensiunii sexuale $ #anifestata in
#"#entul atin&erii cul#ii excitatiei sexuale
Oa#enii se p"t excitadat"rita un"r &induri$ senti#ente$ #ir"suri$ sunete sau atin&eri
Raspunsul sexual este diferita de la un indi%id la altul
+ivel #
Man/"ritatea fe#eil"r au ne%"ie de sti#ulare clit"ridiana pentru a a/un&e la "r&as#
:e#eile de "(icei au ne%"ie de #ai #ult it#p decit (ar(atul penru a a/un&e la "r&as#
Ma/"ritaea cupluril"r nu atin& "r&a#sul in acelasi ti#p
5e #asura ce cuplurile se "(isnuiesc unul cu altul$ natura raspunsului sexual se p"ate
sci#(a si de%eni #ai placuta
Tema (: fanteii
)esa*e de devoltare
+ivel "
Multe pers"nae au &induri er"tice denu#ite fante!ii
:ante!ia este un #"d de #anifestare er"tica"a#enii p"t fanta!a cind sunt sin&uri sau cu
un partener
+ivel #
Unii f"l"sesc f"r"&rafii er"tice$ fil#e sau literature pentru a le sp"ri fante!iilesexuale
:ante!iile sexuale i#plica lucruri inter!ise$ #isteri"ase
:ante!iile sexuale ce i#plica raniraea pr"prie sau a alt"ra nu tre(uie f"l"site
Tema 7 disfunctionalitatea sexuala
)esa*e de devoltare
+ivel "
Unii du pr"(le#e sexuale cun"scute ca disfucnti"nalitati sexuala
+ivel #
Disfuncti"nalitatile sexuale "(isnuite include: a(senta d"rintei sexuale$ lu(ricatie
inadec%ata$ dificultati de erectie$ dificulatati d "(tinere a "r&as#ului
Ma/"ritatea disfunctiil"r p"t fi tratate prin terapie
Disfucnti"nalitatea sexuala p"atere!ulta din senti#ental de %ina$ frica$ furie$ neliniste$
pr"(le#e #edicale
5entru unele cupluri c"#unicarea "nesta p"ate re!"l%a pr"(le#ele sexuale
La un #"#ent dat apr"ape fiecare pers"ana se c"nfrunta cu pr"(le#e sexuale sau cu
disfuncti"nalitate
Conceptual 5: Sanatate sexuala
Dupa studierea subcocneptelor elevul va putea sa:
f"l"seaca c"ntraceptia pentru a e%ita sarcina
pre%eni a(u!ul sexual
caute in&ri/ire prenatala
e%ite c"ntactarea sau trans#iterea ("lil"r cu trans#isie sexuala$ inclusi%e 2IV
practica c"ntr"lul peri"dic in special pentru sinti si testicule
Tema1 Contraceptia
)esa*e de devoltare
+ivel 1
T"ri c"piii ar tre(ui sa fie d"riti de parintii l"r
Unii au c"pii$ altii nu
:iecare fa#ilie p"ate decide daca sa ai(a c"pii sau nu si citi sa ai(a
+ivel !
Cind un cuplu d"reste sa ai(a un c"ntact sexual fara a a%ea c"pii$ f"l"sesc c"ntracepti%e
Unele reli&ii c"nsidera ca c"ntraceptia este indicata$ altele nu " accepta
Deci!iile de a a%ea c"pii sunt (a!ate pe cre!uri reli&i"ase$ traditii culturale$ %enit$ d"rinte
pers"nale
+ivel "
Sunt #ultiple #et"de de c"ntraceptie
Tinerii p"t cu#para c"ntracepti%e din c"#ert fara a%i!ul #edicului
Unele c"ntracepti%e se rec"#anda nu#ai pe (a!a unui c"nsult #edical
Sterili!area este " #et"da c"ntraepti%a per#anenta
A(stineneta$ retra&erea sunt #et"de c"ntracepti%e la inde#ina "ricui
:iecarea #et"da c"ntrace"ti%a are a%anta/ele si de!a%anta/ele sale
Tinerii ar tre(ui sa disute cu adultii despre acest lucru
Este i#p"rtant a discuta cu partenerul despre f"l"sirea c"ntraceptiei
Unele #et"de p"t a/uta la pre%enirea trans#iterii BTS32IV
Met"dele de c"ntraceptie care pre%in sarcina nu pre%in trans#iterea BTS32IV
Cuplurile care d"resc atit e%itarea BTS cit si pre%enireasarcinii %"r utili!a pre!er%ati%ul
0i%el 1
O pers"ana a carei cre!uri reli&i"ase ii inter!ic c"ntraceptia$ are de ales intre cre!uri si
riscul unei sarcini ned"rite sau BTS32IV
Oa#enii ar tre(ui sa alea&a " #et"da pe care " %a f"l"si efecti% si c"ntant
Tema ! :Avortul
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Une"ri fe#eile ra#in insarcinate intr)" peri"ada cind nu p"t in&ri/i c"pilul
O fe#eie insarcinata p"ate sa duca sarcina pina la sfirsit si sa)si creasca c"pilul$ p"ateda
c"pilul pentru ad"ptie sau p"ate sa sufere un a%"rt
+ivel !
Cureta/ul tre(uie facut de #edic
Un cureta/ le&al este si&ur
O fe#eie &ra%ida ce nu %rea nici c"pilul$ nici cureta/ul$ p"ate naste c"pilul si sa)l dea
pentru ad"ptie
Unii c"nsidera ca a%"rtul este un lucru rau$ altii c"nsidera ca " fe#eie p"ate alle&e
a%"rtul
+ivel "
Un a%irt ti#puriu p"ate a%ea l"c intr)" clinica$ in ca(inetul unui #edic sau in spital
Ma/"ritatea fe#eil"r nu au nici un fel de pr"(le#e dupa ce au a%ut un a%"rt
5arerile "a#enil"r in le&atura cu a%"rtul depind de cultura$ reli&ie si %al"rile fa#iliale
A "tari sa sufere sau nu un a%"rt este f"arte &reu pentru " fe#eie
Dreptul fe#eii de a a%"rta este &arantat de Curtea Supre#a
A%"rtul p"ate influenta aparitia unei sarcini ulteri"are
0i#eni nu p"ate f"rta " fe#eie sa a%"rte!e
Cele #ai si&ure a%"rturi sunt cele facute "in pri#ele *? sapta#ini de sarcina
Dupa ?1 sapat#ini de sarcina a%"rtul pune %iata #a#ei in peric"l
Este (ine ca ad"lescentele &ra%ide sa discute pr"(le#a cu parintii sau cu alti adulti de
incredere
+ivel #
A%"rtul este " #et"da de c"ntraceptie
Bar(atii$ parteneri sexuali ai fe#eil"r cu pr"(le#e de a%"rt$ isi p"t expri#a &indurile si
d"rintele in acesta pr"(le#a
Tema " 8olile transmisibiel pe cale sexuala si infectarea cu 9I5
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Trans#iterea ("lil"r %enerice si 2IV sunt cau!ate de (acterii si %irusi
C"pii nu tre(uie sa)si faca pr"(le#e in le&atura cu infectarea 2IV3BTS
Un #ic nu#ar de c"pii senasc cu 2IV pr"%enit de la #a#a infectata
2i% si alte ("li cu trans#itere sexuala sunt luate de ad"lescenti si adulti ca ur#are a
c"ntacxtului sexual sau f"l"sirea unui ac infectat pentru ad#inistrarea dr"&uril"r
2UV nu se c"ntactea!a prin atin&erea cui%a care are SIDA
+ivel !
BTS include ("li ca &"n"reea$ sifilis$ 2IV$ cla#idia$ erpes
+ivel "
BTS32IV este trans#is in cele #ai #ulte ca!uri in ti#pul c"ntactului sexual$dar si
in/ecta(il precu# si prin laptele dat de " #a#a infectata c"pilului
BTS32IV p"ate fi trans#is ciar daca " pers"ana nu are se#ne de infectare
O pers"ana p"ate a%ea #ai #ulte ("li in acelasi ti#p
2IV nu se trans#ite prin d"!are de sin&e
Sarutul nu cau!ea!a infectia
Un cuplu neinfectat p"ate e%ita trans#iterea BTS32IV practicind #"n"&ra#ia
C"#p"rta#entul sexual precu# #astur(area$ care nu i#plica expunerea la sper#a$ la
licidul %a&inal sau sin&elui nu c"insituie un risc pentru infectarea BTS32IV
:"l"sirea pre!er%ati%ului si a sper#icidel"r p"t reduce dar nu eli#ina c"ntactarea
BTS32IV
0u se p"ate detecta daca " pers"ana are BTS32IV d"ar dupa aspectul extri"r
Acest lucru se deter#ina ca ur#are a un"r teste #edicale
Si#pt"#ele #a/"re cel"r #ai #ulte BTS i#plica dureri ale "r&anel"r &enitale
5ri#ele si#pt"#e ale 2IV sunt: "("seala$ fe(ra$ pierderea in &reutate$ scaderea p"fetei
de #incare$ diareea$ transpiratiile n"cturne
Une"ri durea!a ani pina ce aceste si#pt"#e sa se #anifeste la " pers"ana infectata
Ad"lescentii infetcati cu 2IV se p"t i#("lna%i de SIDA in /urul %irstei de ?9 de ani
5ers"anele (anuite ca fiind infectate nu tre(uie sa #ia ai(a c"ntact sexual si tre(uie sa
#ear&a la #edic
Exista c"#unitati care sp"ns"ri!ea!a &rupFurile infectate cu 2IV
Ma/"ritatea BTS p"t fi tratate si %indecate
Ad"lescentii p"t fi tratati fata ac"rdul parintil"r
5ers"anele infectate cu 2IV tre(uie sa)si sfatruiasca partenerul sa #ear&a la d"ct"r
Ele au ne%"ie de in%ura/area fa#iliil"r si a prietenil"r
+ivel #
5ute# a/uta la pre%enirea BTS32IV prin "erirea de inf"r#atii exacte si c"#plete
Tema #: Abuul sexual
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Trupul ne apartine
:iecare are dreptul de a spune cel"rlalti sa ni fie atinsi daca nu " d"resc
0ici un adult n)ar tre(uie sa atin&a "r&anele sexuale ale c"pilului decit pentru #"ti%e
#edicale
A(u!ul sexual are l"c atinci cind un adult #ai puternic pr"%este sau atin&e fara #"ti%
"r&anelle &enitale ale unui c"pil
Daca acest lucru se inti#pla$ c"pilul tre(uie sa discute cu un adult de incredere acest
lucru
Daca un strain incearca sa ia un c"pil cu el $ acest tre(uie sa fu&a si sa le spuna parintil"r
Ma/"ritatea adultil"r nu a(u!ea!a de c"pii
Atit (aietii cit si fetele p"t fi expuse e(u!ului
+ivel !
C"#unitatea p"ate a/uta c"pii expusi la a(u!uri
A(u!ul sexual este adese"ri intilnit si nu este c"#is int"tdeauna de " pers"ana cun"scuta
de c"pil
+ivel "
Ad"lescentii p"t fi expusi a(u!ului de catre adulti
Vi"l"ul este f"rtarea unei pers"nae de a a%ea c"ntact sexual
De "(icei %icti#a cun"aste %i"lat"rul
Bar(atii p"t %i"la
5ers"anele %i"late nu sunt %in"%ate de acest act
Vi"lul este " cri#a
Oa#enii se p"t apara de acest act$ in%atind pr"cedee de aut"aparare$ e%intidn c"nsu#ul
(auturil"r alc""lice si al dr"&uril"r
+ivel #
In%esti&area unui %i"l si pr"cesul ulGeri"r p"t c"nstitui " trau#a pentru %icti#a
Victi#ile unui %i"l sau a unui a(u!! sexual ar tre(ui sa recur&a la asistenta #edicala
Tema $: %anatatea reproductive
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Tinerii tre(uie sa)si in&ri/easca trupul in ti#pl c"pilariei si ad"lescentei
Si "r&anelle &enitale tre(uie in&ri/ite
O fe#eie &ra%ida tre(uie sa sein&ri/easca #ai #ult$ cu a/ut"rul &i#nasticii$ ranei
adec%ate si %i!ite frec%ente la #edic
:u#atul$ c"nsu#ul de dr"&uri si de alc""l fac rau fatului inainte de nastere
+ivel !
Dr"&urile p"t afecta a(ilitatea de a a%ea un c"pil sanat"s
+ivel "
O fata tre(uie sa)si #entina "r&anele &enitale curate si sanat"ase
Dupa ce sinii s)au de!%"ltat fata tre(uie sa)si c"ntr"le!e peri"dic sanatatea sinil"r prin
pr"ceduri speciale de exa#inare a sinil"r
Un (aiat tre(uie sa)si #entina "r&anele &enitale curate si sanat"ase
Si el tre(uie sa se supuna c"ntr"lului #edical peri"dic
Dr"&urile f"l"site in ad"lesenta p"t fie extre# de pericula"se
5artenerii unui cuplu tre(uie sa)si faca testele 2IV3BTS inainte de c"nceptie
O fe#eie presupusa a fi &ra%ida tre(uie sa recur&a la c"nsult #edical
0asterea este un pr"ces natural pentru #a#a si c"pil
Tatal p"ate a/uta in ti#pul tra%aliului
Ad"elscentele &ra%ide au ne%"ie de in&ri/iri speciale
Ma/"ritatea centrel"r #edicale au c"nsilieri care p"t a/uta pers"anele cu pr"(le#e
&enetice in deci!ia de a a%ea c"pii
Cuplurile care au pr"(le#e &enetice p"t a%ea c"pii cu #alf"r#atii
+ivel #
Unele fe#ei ccu ("li &ra%e p"t "tari daca sa duca sarcina la sfirsit ssau nu
A%"rturile sp"ntane apar caur#are a un"r infectii sau a un"r an"#alii ale fatului
C"ncept 8: Sanatate si cultura
Dupa studierea subconceptelor elevul va fi capabil sa:
#anifeste t"leranta fata de pers"anele cu %al"ri sexuale diferite
sta(ileasca i#pactul #esa/el"r fa#iliale$ culturale$ #ass)#edia$ s"ciale asupra
pr"priil"r idei$ senti#ente$ %al"ri le&ate de sexualitate
pr"#"%e!e drepturile tutur"r de a (eneficia de inf"r#atie despres sexualitate
respin&a stere"tipurile despre sexualitate
educe pe altii
Tema 1: %exualitate si societate
)esa*e de devoltare
+ivel "
:iecare cultura are n"r#e si ta(u)uri despre sexualitate
Exista "a#eni ce pr"%in din #edii culturale diferite si care au %i!iuni diferite despre
sexualitate
Mesa/ele cu pri%ire la sexualitate sunt dese"ri c"nfuse si c"ntradict"rii
Indi%i!ii tre(uie sa anali!e!e #esa/ele pri#ite din surse diferite si sa sta(ileasca pr"priul
c"#p"rta#ent
+ivel #
In #a/"ritatea liceel"r sunt n"r#e nescrise despre sexualitate
Este i#p"rtant de inteles di%ersitatea de c"nceptii in le&atura cu sexualitatea
Oa#enii au ne%"ie sa c"#unica cu prietenii si partenerii l"r pentru a ne&"cia
c"#p"rta#entele care sunt accepta(ile
Tema !
)esa*e de devoltare
+ivel 1
:iecare senaste fe#eie sau (ar(at
Baietii si fetele %"r de%eni (ar(ate si fe#ei
0u exista #eserie nu#ai pentru (ar(ate sau nu#ai pentru fe#ei
Atit #a#ele cit si tatii au r"luri i#p"rtante ca parinti
Baietii si fetele au #ulte si#ilitudini
+ivel !
Atit (aietii cit si fetele au talente$ caracteritici si sperante pentru %iit"rul l"r
Tinerii pri#esc #esa/e c"#p"rta#entale de la fa#ilie$prieteni$ #ass)#edia si s"cietate
:etele si (aietii p"t fi pritenei si se p"t respecta recipr"c
Une"ri fe#eile si fetele sunt tratate diferit si nec"respun!at"r$ d"ar pentru ca sunt fe#ei
Acelasi lucru este %ala(il pentru (aieti si (ar(ate
+ivel "
Atitudinile referit"are la #"dul de c"#p"rtare al (ar(atil"r si al fe#eiel"r difera in
f"ecare fa#ilie
:e#eile tre(uie sa (eneficie!e de acelasi trata#ent ca si (ar(atii si in%ers
Le&ile pr"te/ea!a drepturile fe#eil"r si ale (ar(atil"r de a participa in #"d e&al la
acti%itatile atletice
+ivel #
Indi%i!ii p"t decide r"lul pe care)l /"aca ca fe#ei si (ar(ate
Unii "a#eni nea&a inca e&alitatea dintre fe#ei si (ar(ate
Stere"tipurile referit"are la r"lul sexel"r p"t c"nduce la pr"(le#e de &enul slu/(el"r sla(
platite$ %i"luri$ ("li le&ate de stress
Tema ": %exualitatea si *ustitia
)esa*e de devoltare
+ivel "
Curtea supre#a a atarit ca "a#enii au dreptul de a lua deci!ii pers"nale pri%ind a%"rtul$
sterili!area$ c"ntraceptia
Incestul si acti%itatea sexuala intre #e#(rii fa#iliei este ile&ala
+ivel #
Exista state care au le&i nestricte pri%ind un anu#it c"#p"rta#ent sexual
Exi(iti"nis#ul si %"Geris#ul sunt ile&ale
Oa#enii au %ederi diferite despre ceea ce este "(scene
Tema #: %exualitate si reli'ie
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Reli&ia ii in%ata pe "a#eni cu# sa se c"#pprte$ sa se iu(easca unii pe altii$ sa nu se
raneasca$ ce este (ine si ce este rau
Unele fa#ilii #er& la (iserica pentru a se ru&a$ altele nu
Reli&ii diferite in%ata %al"ri diferite
+ivel !
Multe reli&ii pre%ad ca c"ntactul sexual sa ai(a l"c nu#ai dupa casat"rie
+ivel "
Vederile asupra sexualitatii sin c"#p"ta#entului sexual sunt influentate cultural
Multe reli&ii accepta asta!i ca "#ul s)a nascut pentru a fi " fiinta sexuala
C"nflicetele apar ac"l" unde "a#enii au f"st crescuti cu ideea ca sexualitatea u#ana nu
este c"#plet acceptata
+ivel #
Unii accepta in%ataturile reli&i"ase desi nu le c"nsidera perfect rele%ante
5artenerii pr"%eniti din #edii reli&i"ase diferite se c"nfrunta cu dificultatea de a a/un&e la
un c"nsens pri%ind relatia sexuala
Tema $: Diversitatea
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Exista #ulte diferente intre indi%i!i in ceea ce pri%este #"dul de a &indi$ acti"na$ pri%i si
trai
A %"r(i despre aceste diferente a/uta "a#enii sa se intelea&a intre ei
C"nceptul ce &enerali!ea!a #"dul de c"#p"rtare a tutr"r #e#(ril"r dintr)un &rup se
nu#este stere"tip
T"ri$ in #"d e&al$ tre(uie sa fie tratati la fel
+ivel !
Discri#inarile se fac une"ri ca ur#are a diferentel"r de sex$ fi!ic$ "rientare sexuala$
fa#ilie
Discri#inarea p"ate duce la " scadere a respectului de sine si la aparitia pr"(le#el"r
fi!ice si e#"ti"nale
Discri#inarea li#itea!a capacitatea s"cietatii de a f"l"si intrea&a capacitate a tutur"r
#e#(ril"r sai si are infleunta ne&ati%a asupra indi%i!il"r$ &rupului si s"cietatii
+ivel "
Oa#enii nu tre(uie sa accepte discri#inarea
Exista le&i$ pr"ceduri ce a/uta "a#enii ce de%in %icti#e ale discri#inarii
Oa#enii ar tre(uie sa intelea&a di%ersitatea
Tema (: %exualiatte si arta
)esa*e de devoltare
+ivel "
I#a&inile sexuale sunt descries de #u!ica$ arta $ dra#a si literature
I#a&inile er"tice in arta reflecta %ederile s"cietatii asupra sexualitatii si)I a/uta pe "a#eni
sa " intelea&a
Daca pentru " anu#ita cultura i#a&inile sexuale sunt acceptate$ pentru " alta sunt
c"nsiderate "(cenitati
0u este nici " d"%ada ca i#a&inile er"tice in arta pr"%"aca un c"#p"rta#ent sexual
inadec%at
Tema 7: sexualitatea si media
)esa*e de devoltare
+ivel 1
Unle lucruri pre!entate la T% sunt ade%arate$ altele nu
Unele recla#e de tele%i!iune au tendinta de a face ca "a#enii si lucrurile pre!entate sa
para#ai fru#"ase decit in realitate
Unele pr"&ra#e sunt p"tri%ite pentru c"pii
+ivel!
Oa#enii p"t refu!a sa ur#areasca sau sa asculte " e#isiune care ii "fensea!a
0i#eni nu este atit de perfect in realitate cit par act"rii din fil#e
Media p"ate influenta #"dalitate de &indire si c"#p"rta#ent a indi%i!il"r
+ivel "
Media nu reflecta de "(icei aspectele p"siti%e ale sexualitatii
Unele pr"&ra#e de tele%i!iune si unele fil#e "fera #"dele p"siti%e despre sexualitate
Ade%aratele relatii se pr"duc #ai &reu decit sunt pre!entate de #edia
Adultii au resp"nsa(ilitatea de a a/uta c"pii sa nu fieexpusi influentel"r #e&atice ale
#edieiPowered by http://www.referat.ro/
cel mai tare site cu referate

S-ar putea să vă placă și