Sunteți pe pagina 1din 2

Clasificarea impozitelor

Dupa trasaturile de fond si de forma:


a. Impozite directe - cele care se percep direct de la persoanele fizice si juridice, la randul
sau impozitele directe se impart in impozite reale si impozite directe impersonale.
* Impozite reale se stabilesc in legatura cu aumite obiecte materiale si anume impozitul
funciar
* Impozite personale si anume impozitul pe venit al persoanelor fizice si juridice;
impozitul pe averi si anume pe averea propriu-zisa; impozitul pe circulatia averii;
impozitul pentru sporul de averi in baza unei perioade de timp
b. Impozite indirecte - care nu se percep direct si normativ asupra contribuabilului, dar se
aseaza asupra vanzarii bunurilor si prestarii unor servicii; TVA; ACCIZELE;
TAXELE VAMALE; TAXE DE TIMBRU SI INREGISTRARE VENITURI DE LA
MONOPOLURILE FISCALE
Dupa obiect:
a. Impozit pe venit
b. Impozit pe avere
c. Impozit pe cheltuieli sau pe consum
Dupa scopul urmarit:
a. Impozite financiare sunt stabilite in scopul realizarii de venituri
b. Impozite de ordine sunt stabilite pentru limitarea unor actiuni sau atingerea unui scop
fara caracter fiscal (sunt impozitele verzi)
Dupa frecventa cu care se realizeaza:
a. Impozite permanente impozit pe venit a persoanei fizice
b. Impozite incidentare cele care se incaseaza o singura data in perioada anului fiscal,
impozit funciar si imobiliar
Dupa forma in care se percep:
a. Impozite in natura
Dupa institutia care le administreaza:
a.
Taxele.
Taxele (de timbru, de inregistrare, consulare, spitalizare) reprezinta alaturi de impozite cea
de-a doua categorie importanta de venituri ale bugetului de stat. Taxa reprezinta acea
suma datorate de catre persoanele fizice si/sau juridice pentru anumite acte sau servicii
indeplinite/prestate la cererea si in folosul acestuia de catre anumite organe de stat,
institutii publice sau alte persoane asimilate acestora.
Conform Art.6 Cod Fiscal taxa este o plata obligatorie cu titlu gratuit, care nu este
impozit
Clasificarea taxelor:
Dupa criteriul teritorialitatii:
Oleg Televca - Drept Financiar
a. Taxe centrale
b. Taxe locale
Dupa caracterul lor:
a. Taxe judiciare - cele care se platesc cu ocazia depunerii unei cereri in instanta de
judecata
b. Taxe extrajudiciare - cele care se datoreaza pentru obtinerea unor acte, eliberate de
catre altele organe de cat cele din sistemul judiciar
In functie de scopul pentru care se platesc:
a. Taxe pentru eliberarea unor acte
b. Taxe pentru aprobarea desfasurarii unei activitati
c. Taxe pentru admiterea intrarii pe teritoriul unui stat
d. Taxe pentru utilizarea unor drumuri nationale
Dupa destinatia pe care o urmeaza (finalitatea urmarita de legiuitor)
a. Taxe fiscale - cele care se colecteaza in fiecare din componentele sistemului bugetar,
majoritatea lor fiind varsata in bugetele locale
Articolul 6. Impozite i taxe i tipurile lor
(6) Sistemul impozitelor i taxelor locale include:
a) impozitul pe bunurile imobiliare;
b) taxele pentru resursele naturale;
[Art.6 al.(6) lit.b) n redacia LP361-XVI din 23.12.05, MO21-24/03.02.06 art.99, n vigare
01.01.06]
c) taxa pentru amenajarea teritoriului;
d) taxa de organizare a licitaiilor i loteriilor pe teritoriul unitii administrativ-teritoriale;
e) taxa de plasare (amplasare) a publicitii (reclamei);
f) taxa de aplicare a simbolicii locale;
g) taxa pentru unitile comerciale i/sau de prestri servicii de deservire social;
h) taxa de pia;
i) taxa pentru cazare;
j) taxa balnear;
k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de cltori pe rutele municipale,
oreneti i steti (comunale);
l) taxa pentru parcare;
m) taxa de la posesorii de cini;
n) taxa pentru amenajarea localitilor din zona de frontier care au birouri (posturi) vamale
de trecere a frontierei vamale.
b. Taxe parafiscale - care se constituie ca venituri extrabugetare al beneficiarilor acestor
sume
Trasaturile caracteristice taxelor.
* Subiectul platitor al taxei este precis determinat din momentul cand acesta solicita
eliberarea unui act, prestarea unui serviciu, sau efectuarea unei lucrari din partea
organului de stat.
* Taxa reprezinta o plata nechivalenta pentru actele, serviciile sau lucrarile efectuate de
organele de stat care primesc, intocmesc si elibereaza diferite acte, presteaza servicii
sau rezolva alte interese legitime ale contribuabililor.
* Taxa este anticipativa, ea datorandu-se si trebuind sa fie achitata in momentul solicitarii
actului, serviciului sau lucrarii ce urmeaza a fi indeplinit.
* Taxele reprezinta contributiile de acoperire a cheltuielilor necesare serviciilor solicitate de
diferite persoane, pe cand impozitele se intrebuintea-za la acoperirea cheltuielilor
generale.
* Taxa este unica, in sens ca pentru una si aceeasi lucrare, act, se plateste o singura taxa.
* Sanctiunea intocmirii si eliberarii actelor, care nu au fost legal taxate este nulitatea.
* Raspunderea pentru neindeplinirea obligatiei de plata a taxelor, revine primordial
persoanei incadrate la organul de stat, care presteaza anumite servicii sau efectueaza
anumite lucrari si nu contribuabilului.