Sunteți pe pagina 1din 3

Nume Prenume Viata si opera lui Cicero

Marcus Tullius Cicero


Marcus Tullius Cicero (100-43 i.Hr.) a jucat un rol important in perioada de sarsit a !epu"licii
romane. #cti$itatea sa literara si politico-sociala s-a concreti%at in domenii atat de numeroase& incat
Cicero poate i caliicat drept un om uni$ersal& 'omo uni$ersalis. (l a ost autorul roman care a
e)ercitat cea mai prounda inluen*a asupra literaturii latine si s-a maniestat ca unul dintre cei mai
proliici scriitori& mai proliic c'iar decat +eneca si #u,ustin.
Via*a
Cicero s-a nascut la #rpinum& intr-o amilie de ca$aleri si nota"ili municipali. -upa ce a urmat
cursurile scolare o"isnuite la #rpinum& Cicero este dus la !oma de catre tatal sau& pe cand a$ea 1.
ani& iar in // i.Hr. asculta e)punerile lui P'ilon din 0arissa& e)ponent al Noii #cademii si ele$ al lui
Carneade. # de"utat ca orator si a$ocat in /1 i.Hr. Pentru a-si desa$arsi orma*ia intelectuala&
audia%a la #tena prele,erile ilosoilor& iar in insula !'odos de$ine ele$ul oratorului Molon. 1ncepe
o cariera senatoriala si se an,ajea%a in $ia*a politica. 1n .2 i.Hr.& Cicero de$ine 3uaestor& iar apoi
senator. 1n iulie 24 i.Hr. este ales consul pentru anul 23 i.Hr. 1n timpul consulatului sau& Cicero
descopera asa numita conjura*ie a lui Catilina. (l $a ordona arestarea si e)ecutarea complicilor lui
Catilina - apt ce atra,e nemul*umirea partidei popularilor in runte cu Caesar& care-l $a urmari cu
in$ersunare. -upa 20 i.Hr.& orientarea politica si e)isten*a lui Cicero intra intr-o adanca cri%a.
1ncepand din martie 4/ i.Hr.& petrece mai mult de un an de e)il in 5recia6 este o perioada oarte
diicila pentru el. -upa ce& in 41-40 i.Hr.& usese proconsul in Cilicia& Cicero a incercat in $an sa-i
reconcilie%e intre ei pe Caesar si Pompeius& ala*i acum in conlict. 1n cele din urma trece de partea
lui Pompeius si a optima*ilor repu"licani& insa dupa inran,erea acestora& se ala printre primii care
se intorc in 1talia si o"*in iertarea din partea lui Caesar. -upa asasinarea lui Caesar& in care se prea
poate sa i ost implicat& Cicero de$ine destul de rapid seul repu"licanilor& sperand intr-o instaurare
a repu"licii& lucru care atunci era imposi"il. # incercat sa-l manipule%e pe tanarul 7cta$ianus
($iitorul imparat #u,ustus& 8. i.Hr.-14 d.Hr.) impotri$a lui Marcus #ntonius& pe care il considera cel
mai primejdios dusman al repu"licii& insa ara succes. 1n . decem"rie 43 i.Hr. a ost ucis c'iar de
catre oamenii lui Marcus #ntonius.
7pera
Cicero a alcatuit o opera imensa. +e pot distin,e in primul rand discursurile ciceroniene in numar
de 4/& care repre%inta o ericita armoni%are intre talentul nati$& (in,enium)& cultura $asta (doctrina) si
practica orului (usus orensis). -iscursurile acopera o perioada de 3/ de ani (/1-43 i. Hr.) de
acti$itate retorica pusa in sluj"a ceta*eanului si a ceta*ii& 9de la interesul sau ne$oia carora niciodata
nu m-au sustras odi'na& placerea sau somnul9 (Pro #rc'ia poeta& V1& 18). 1ntre aceste discursuri se
distin, : 1n Verrem (1mpotri$a lui Verres) - o serie de sapte discursuri *inute in .0 i.Hr. impotri$a lui
C. Verres& ,u$ernatorul nedemn al +iciliei (.3-.0 i.Hr.)& care era acu%at de a i comis a"u%uri oarte
,ra$e si mal$ersa*iuni in timpul ,u$ernarii +iciliei6 se remarca de asemenea 1n Catilinam (1mpotri$a
lui Catilina& Catilinarele)& poate cele mai cunoscute cu$antari ciceroniene pronun*ate impotri$a lui 0.
+er,ius Catilina& dupa descoperirea conspira*iei acestuia impotri$a repu"licii6 cele"re sunt si cele 14
discursuri pronun*ate impotri$a lui Marcus #ntonius& 1n Marcum #ntonium& care dorea sa urme%e
politica lui Caesar.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 1 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nume Prenume Viata si opera lui Cicero
Cicero s-a remarcat si ca un teoretician al artei retorice& iind socotit unul dintre parin*ii oratoriei
antice. 1n tratatele sale& el ace o incursiune in istoria oratoriei antice si o anali%a a principalelor
curente retorice care a$eau adep*i in epoca sa (aticismul si asianismul)& de%"atand pro"lema ormarii
oratorului si a unc*iei sale in societate6 oratorul ideal (orator summus et perectus) este& in concep*ia
lui& prototipul omului si ceta*eanului desa$arsit& o personalitate comple)a. (l isi materiali%ea%a ideile
in tratate numeroase& dintre care sunt demne de amintit: -e oratore li"ri tres (Trei car*i despre orator)
- tratat alcatuit in 44 i. Hr.& dedicat lui <uintus& ratele sau si redactat su" orma unui dialo, intre
cele"rita*ile orului roman Crassus si Marcus #ntonius (omonim al ,eneralului)6 Partitiones
oratoriae (-i$i%iunea par*ilor artei elocin*ei) alcatuit in 44 i.Hr.& un ade$arat manual de retorica in
orma dialo,ala intre Cicero-tatal si iul sau Marcus6 deose"it de $aloroase sunt si alte doua lucrari
ca =rutus& scris in 42 i.Hr.& in care Cicero isi proclama idealurile sale de armoni%are a tuturor ideilor
scolilor retorice& opunandu-se curentului aticist& prea simplu si so"ru& care aparuse la !oma intre 41-
40 i.Hr. si tratatul 7rator& unde Cicero isi apara din nou idealul sau retoric moderat& amenin*at de
inluen*a crescanda a aticismului. Cicero are& de asemenea& o deose"ita pasiune pentru ilosoie&
insulata& dupa propria-i marturie& de repre%entan*ii principalelor doctrine din acea $reme
(epicureismul& stoicismul& neoacademismul) pe care ii audiase la !oma sau in 5recia& cu unii dintre
ei pastrand rela*ii c'iar amiliare (cum ar i stoicii -iodotus si Posidonius& academicienii P'ilon si
#ntioc'os).
Cicero se $a dedica intru totul ilosoiei dupa anul 42 i.Hr.& cand& de%ama,it de situa*ia politica&
cauta un rost al e)isten*ei sale in scris& propunandu-si sa dea !omei o literatura ilosoica proprie& in
masura sa o eli"ere%e de su" tutela spirituala a 5reciei. 7pera sa ilosoica& c'iar daca nu repre%inta
un corpus doctrinar& tre"uie apreciata pentru adaptarea modelelor ilosoiei ,recesti la spiritualitatea
si mentalitatea romana si& mai ales& pentru impunerea unui lim"aj ilosoic latin& la crearea caruia
Cicero are un merit incontesta"il. -intre lucrarile sale cu caracter ilosoic& merita men*ionate: -e
repu"lica (-espre stat) - dialo, politic pe tema celei mai "une orme de ,u$ernare si a calita*ilor
conducatorului ideal6 -e le,i"us (-espre le,i) - tot un dialo, politic pe tema le,isla*iei si a tipului
ideal de constitu*ie6 -e natura deorum (-espre natura %eilor) - scriere pe tema e)isten*ei si esen*ei
di$inita*ii6 -e di$inatione (-espre di$ina*ie) - a"ordand tema di$ina*iei ca 'ar si arta a pre%icerii
$iitorului6 si in sarsit -e ato (-espre destin) - o e)punere asupra pro"lemei destinului.
Cicero are si o $asta coresponden*a (peste /00 de scrisori) scrisa intre anii 2/ si 43 i.Hr.& care
este in acelasi timp un dosar intim al scriitorului si o ade$arata resca a $ie*ii !omei din $remea sa.
7mul Cicero ni se descopera aici cu o surprin%atoare sinceritate prin atitudinile politice si ci$ice&
prin $ia*a %ilnica din or sau din amilie.
Principalele opere
-iscursuri:
Pro <uinctio& Pro !oscio #merino& Pro !oscio Comodeo& -e 0e,e #,raria Contra !ullum& 1n
Verrem& -e 1mperio Cn. Pompei& Pro C>cina& Pro Cluentio& Pro !a"irio Perduellionis !eo& 1n
Catilinam 1-1V& Pro Murena& Pro +ulla& Pro ?lacco& Pro #rc'ia& Post !editum in +enatu& Post
!editum in <uirites& -e -omo +ua& &-e Haruspicum !esponsis& Pro Cn. Plancio& Pro +estio& 1n
Vatinium& Pro C>lio& -e Pro$inciis Consulari"us& &Pro =al"o& Pro Milone& 1n Pisonem& Pro +cauro&
Pro ?onteio& Pro !a"irio Postumo& Pro Marcello& Pro 0i,ario& Pro -eiotaro& P'ilippics.
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 2 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Nume Prenume Viata si opera lui Cicero
7pere ilo%oice
-e 1n$entione& -e 7ptimo 5enere 7ratorum& Topica& -e 7ratore& -e ?ato& Parado)a +toicorum& -e
Partitione 7ratoria& =rutus& 7rator& -e !e Pu"lica& -e Consulatu +uo& -e 0e,i"us& -e ?ini"us&
Tusculan> -isputationes& -e Natura -eorum& #cademica& Cato Maior de +enectute& 0aelius de
#micitia& -e -i$inatione& -e 7iciis& Commentariolum Petitionis.
+crisori
#d #tticum& #d ?amiliares& #d <uintum& #d =rutum&
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 3 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;