Sunteți pe pagina 1din 5

CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES

Unitatea de nvmnt_______________________________________________________ Vizat,Inspector colar general
BORDEROU
Cu orele efectuate prin plata cu ora a peronalului didactic din C!R"E#pi$olo%i, conilieri &colari, lo%opezi'
din cadrul Unitii de nvmnt_________________________ n perioada___________________________
(r)
crt)
(umele &i prenumele
*uncia de +az
din care e face
plata cu ora
"ctivitile,
Diciplina la care e
efectueaz orele
-oz)
-ot)
.upl
/coala,
claa,
%rup
%rdini
Datele calendaritice
la care au fot
efectuate
(umr ore
0otal
O+ervaii
E
1
a
m
i
n
a
r
e
C
o
n

i
l
i
e
r
e
O
r
i
e
n
t
a
r
e
,
"
l
t
e

a
c
t
i
v
i
t

i
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
:)
2;)
22)
23)
24)
25)
26)
* Toate persoanele care semneaz acest or!ero" rsp"n! !#sc#pl#nar # patr#mon#al $n teme#"l normelor # pr#nc#p##lor rsp"n!er## c#%#le contract"ale pentr" pag"ele pro!"se CJRAE pr#n
$ntocm#rea #ncorect a or!ero"l"#& $n con'( c" pre%e!er#le art( )*+ # art ( ),- !#n L(./0)--/ Co!"l m"nc## & Reg"lament"l"# !e or!#ne #nter#oar a CJRAE MM& a Reg"lament"l"# !e or!#ne
#nter#oar a "n#t1## !e $n%1m2nt(
* 3or!ero"r#le se %or !ep"ne la CJRAE completate& semnate # tamp#late !e !#rector"l col##& $n or#g#nal& p2n la !ata !e )4 a '#ecre# l"n# calen!ar#st#ce& $nso1#te !e rapoartele !e
act#%#tate stm2nale # raport"l l"nar %#zate !e !#rector"l col##(

Director C!R"E, Director unitate de nvmnt,
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES
Unitatea de nvmnt_______________________________________________________ Vizat,

Inspector colar general

Co< concediu de odi$n =<nvoiri &i concediu fr retri+uie
Bo< +oal o+i&nuit (<a+ene nemotivate
Bp<+oal profeional -r+<pro%ram redu +oal
"m<accidente de munc -rm<pro%ram redu maternitate
><maternitate
*O"=E DE -RE?E(@A
#pi$olo%i, conilieri &colari, lo%opezi'

pe luna___________________________3;____
(
r
)

c
r
t
)
(umele &i
prenumele
*
u
n
c

i
a

d
i
d
a
c
t
i
c

ORE ?=B(=C
T
o
t
a
l

o
r
e

l
"
c
r
a
t
e
T
o
t
a
l

o
r
e

n
e
l
"
c
r
a
t
eDin care
5)/+.*,46
5
-
5
5
5
)
5
/
5
+
5
.
T
O
T
A
L
7
5
8
5
.
9
5
*
5
,
5
4
5
6
)
-
)
5
)
)
)
/
)
+
)
.
)
*
)
,
)
4
)
6
/
-
/
5
O
r
e

!
e

$
n
t
r
e
r
"
p
e
r
e
C
o
3
o
3
p
A
m
M
I
N
:
r
m
:
r

2)
E;( :opesc" Ioan Cons#l#er
colar
3)
4)
* Toate persoanele care semneaz acest or!ero" rsp"n! !#sc#pl#nar # patr#mon#al $n teme#"l normelor # pr#nc#p##lor rsp"n!er## c#%#le contract"ale pentr" pag"ele pro!"se CJRAE pr#n
$ntocm#rea #ncorect a or!ero"l"#& $n con'( c" pre%e!er#le art( )*+ # art ( ),- !#n L(./0)--/ Co!"l m"nc## & Reg"lament"l"# !e or!#ne #nter#oar a CJRAE MM& a Reg"lament"l"# !e or!#ne
#nter#oar a "n#t1## !e $n%1m2nt(
* 3or!ero"r#le se %or !ep"ne la CJRAE completate& semnate # tamp#late !e !#rector"l col##& $n or#g#nal& p2n la !ata !e )4 a '#ecre# l"n# calen!ar#st#ce& $nso1#te !e rapoartele !e
act#%#tate stm2nale # raport"l l"nar %#zate !e !#rector"l col##(

Director C!R"E, Director unitate de nvmnt,
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES
Unitatea de nvmnt_______________________________________________________ Vizat,

Inspector colar general
BORDEROU
Cu orele efectuate prin cumul a peronalului didactic din C!R"E #pi$olo%i, conilieri &colari, lo%opezi'
din cadrul Unitii &colare_________________________ n perioada___________________________
(r)
crt)
(umele &i prenumele
*uncia de
+az
"ctivitatea
def&urat,Dici
plina
-oz)
-ot)
.upl)
/coala,cla
a, %rupa
Datele
calendaritice la
care <au efectuat
(umr ore 0otal ore
O+ervaii
E
C
1
a
m
i
n
a
r
e
.
e
m
i
n
a
r
E
1
a
m
e
n
,
V
e
r
i
f
i
c
a
r
e
Cumul
2;;D
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
:)
2;)
* Toate persoanele care semneaz acest or!ero" rsp"n! !#sc#pl#nar # patr#mon#al $n teme#"l normelor # pr#nc#p##lor rsp"n!er## c#%#le contract"ale pentr" pag"ele pro!"se CJRAE pr#n
$ntocm#rea #ncorect a or!ero"l"#& $n con'( c" pre%e!er#le art( )*+ # art ( ),- !#n L(./0)--/ Co!"l m"nc## & Reg"lament"l"# !e or!#ne #nter#oar a CJRAE MM& a Reg"lament"l"# !e or!#ne
#nter#oar a "n#t1## !e $n%1m2nt(
* 3or!ero"r#le se %or !ep"ne la CJRAE completate& semnate # tamp#late !e !#rector"l col##& $n or#g#nal& p2n la !ata !e )4 a '#ecre# l"n# calen!ar#st#ce& & $nso1#te !e rapoartele !e
act#%#tate stm2nale # raport"l l"nar %#zate !e !#rector"l col##(

Director C!R"E, Director unitate de nvmnt,
CENTRUL JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA MARAMURES
Unitatea de nvmnt_______________________________________________________ Vizat,

Inspector colar general
BORDEROU DE -RE?E(@A " -ER.O("BUBU= D=D"C0=C din C!R"E #pi$olo%i, conilieri &colari, lo%opezi'
ncadrat cu norma de +az #carnet de munc'
din cadrul Unitii &colare_________________________ n perioada___________________________
(r)
crt)
(umele &i prenumele
*uncia de
+az
Diciplina
-oz)
-ot)
.)*)
*acultatea,
an, %rupa
Datele
calendaritice la
care <au efectuat
(umr ore 0otal ore
.emntura
cadrului
didactic
conilier
&colar,
lo%oped
C
u
r

.
e
m
i
n
a
r
E
1
a
m
e
n
,
V
e
r
i
f
i
c
a
r
e
(orma
ntrea%E
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
:)
2;)
OB.ERV"@==F
2)
3)
4)
5)
* Toate persoanele care semneaz acest or!ero" rsp"n! !#sc#pl#nar # patr#mon#al $n teme#"l normelor # pr#nc#p##lor rsp"n!er## c#%#le contract"ale pentr" pag"ele pro!"se CJRAE pr#n
$ntocm#rea #ncorect a or!ero"l"#& $n con'( c" pre%e!er#le art( )*+ # art ( ),- !#n L(./0)--/ Co!"l m"nc## & Reg"lament"l"# !e or!#ne #nter#oar a CJRAE MM& a Reg"lament"l"# !e or!#ne
#nter#oar a "n#t1## !e $n%1m2nt(
* 3or!ero"r#le se %or !ep"ne la CJRAE completate # semnate # tamp#late !e !#rector"l col##& $n or#g#nal& p2n la !ata !e )4 a '#ecre# l"n# calen!ar#st#ce& & $nso1#te !e rapoartele !e
act#%#tate stm2nale # raport"l l"nar %#zate !e !#rector"l col##(

Director C!R"E, Director unitate de nvmnt,