Sunteți pe pagina 1din 3

PUPAZA IONELA ROXANA

Anul III E
Pasi si acte necesare infiintarii unei drogherii
1. Infiintare drogherie
a. Conditii de indeplinit
b. Documente necesare
2. Documente oficiale
1. Infiintare drogherie
a. Conditii de indeplinit
Drogheria este definita de legea 2!2""# $a fiind unitatea far%a$euti$a $e asigura asistenta
far%a$euti$a in a%bulatoriu a &o&ulatiei nu%ai $u %edi$a%ente $e se &ot elibera fara &res$ri&tie
%edi$ala' igieni$o($os%eti$e si dis&ositi)e %edi$ale.
Pot infiinta drogherii so$ietatile $o%er$iale $e au $a obie$t de a$ti)itate $o%er$iali*area $u
a%anuntul a %edi$a%entelor.
Pentru a &utea fun$tiona $onfor% legii' drogheria trebuie $ondusa de un far%a$ist(sef sau de un
asistent %edi$al de far%a$ie sef.
Drogheria &oate fun$tiona doar in &re*enta a $el &utin asistent %edi$al de far%a$ie.
+&atiul in $are fun$tionea*a drogheria trebuie sa aiba $el &utin ," %&' e-$e&tand holul' gru&ul
sanitar si biroul asistentului %edi$al sef.
+&atiul destinat fun$tionarii drogheriei trebuie sa aiba a%&lasa%entul doar la &arterul $ladirilor si
sa fie destinat e-$lusi) a$ti)itatii drogheriei.
1
PUPAZA IONELA ROXANA
Anul III E
.ir%a e-&usa nu trebuie sa $ontina inse%nul /.ar%a$ie/. +e )a ins$rie &e fir%a /Drogherie/
ur%ata de denu%irea unitatii sau a so$ietatii.
+&atiul destinat a$ti)itatii drogheriei trebuie sa dis&una de fa$ilitatile ne$esare0 a&a $urenta'
$anali*are' $urent ele$tri$' in$al*ire.
b. Documente necesare
I.Do$u%ente ne$esare obtinerii autori*atiri de fun$tionare din &artea 1inisterului +anatatii
( $erere ti&
( $ontra$tul de %un$a sau do)ada e-er$itarii &rofesiei 2n for%a liberala' &entru o nor%a 2ntreaga
$u durata ti%&ului de lu$ru de # ore' &entru far%a$istul(sef al unitatii' si $ertifi$atul de %e%bru al
3olegiului .ar%a$istilor din Ro%4nia' eliberat 2n $onditiile legii' 2nsotit de $ertifi$atul
&rofesional $urent' e%is de 3olegiul .ar%a$istilor din Ro%4nia
( fisele de atributii ale far%a$istilor' a)i*ate de 3olegiul .ar%a$istilor din Ro%4nia
( a$tul $onstituti) al so$ietatii $o%er$iale
( $o&ia $ertifi$atului de 2nregistrare a so$ietatii la ofi$iul registrului $o%ertului
( $ertifi$atul $onstatator e%is de ofi$iul registrului $o%ertului' $are atesta 2nregistrarea $a &un$t
de lu$ru a s&atiului destinat far%a$iei $o%unitare sau' du&a $a*' a sediului so$ial $u a$ti)itate'
&entru $are se soli$ita autori*area
( s$hita si datele &ri)ind lo$alul unitatii
( lista &ri)ind dotarea $u %obilier' ustensile si a&aratura
( do)ada a$hitarii ta-ei de autori*are0 2""" RON infiintare drogherie in %ediul urban5 6" RON
infiintare drogherie in %ediul rural.
II.3riterii $e )or fi )erifi$ate de $atre $o%isia de ins&e$tie si su&ra)eghere a 1inisterului
+anatatii ( s&atiul drogheriei sa aiba ur%atoarele in$a&eri0 ofi$ina 7%in. 1 %&85 de&o*itul 7%in. 9
%&85 biroul $ondu$atorului de unitate5 )estiar5 gru& sanitar.
( drogeria sa fie dotata $u %obilier usor de intretinut astfel0 %ese de ofi$ina' dula&uri $u sertare
destinate &astrarii %edi$a%entelor' )itrine &entru e-&unerea %edi$a%entelor' %ese &entru
re$e&tia %edi$a%entelor' dula&uri in$hise &entru &astrarea i%bra$a%intii de strada si a
2
PUPAZA IONELA ROXANA
Anul III E
e$hi&a%entului de &rote$tie' %obilier &entru &astrarea du$u%entelor.
( Dotarea $u a&aratura trebuie sa $ontina0 frigider sau )itrina frigorifi$a' siste% &entru asigurarea
te%&eraturii si u%iditatii ne$esare &entru &astrarea %edi$a%entelor' dis&o*iti)e de %onitori*are a
$onditiilor de u%iditate si te%&eratura.
( Personalul drogheriei sa &oarte halat alb si e$uson in $are se s&e$ifi$a nu%ele si fun$tia.
( Progra%ul de fun$tionare a drogheriei sa fie de %ini% # ore.
:erifi$arile %entionate %ai sus )or fi fa$ute in ba*a grilei de ins&e$tie $e )a fi tri%isa $atre
ad%inistratorul drogheriei de $atre 1inisterul +anatatii.
2. Documente oficiale
( ;rila de ins&e$tie &entru drogherii
( Do$u%entul ofi$ial &ri)ind nor%ele de infiintare si fun$tionare a far%a$iilor si drogheriilor
,

S-ar putea să vă placă și