Sunteți pe pagina 1din 121

UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,

Buturoiu
MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC I ELECTRIC
DOMENIUL DE LICENA: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMIC N DOMENIUL MECANIC
Conduco! "!o#$c: Sud$n:
Sef. Lucrari. Dr. Ing. Nicoleta RIZEA Gheorghe C. BUTUROIU

PLOIETI
Ploieti 2!
pag. 1
PROIECT DE LICEN
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
%&'&
MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC I ELECTRIC
DOMENIUL DE LICENA: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMIC N DOMENIUL MECANIC
"i#at
$acultatea I.%.E.
Se a&ro'( )u)*inerea &roiectului +e licen*(
EF CATEDR(

PROIECT DE LICEN
TE%A,
) -ROIECTAREA SISTE%ULUI DE TRANS%ISII %ECANICE DE LA O UNITATE DE
-O%-ARE)

Conduco! "!o#$c: Sud$n:
Sef Lucrari Dr. Ing.
N#co*$+ RIZEA
G,$o!-,$ C. /UTUROIU
Declar &e &ro&ria r()&un+ere c( a. ela'orat
&er)onal &roiectul +e licen*( /i a. con)e.nat la
ca&itolul 0Bi'liografie1 toate .aterialele
+ocu.entare utili#ate.

PLOIETI
%&'&
Ploieti 2010
pag. 2
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC I ELECTRIC
DOMENIUL DE LICENA: INGINERIE SI MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMIC N DOMENIUL MECANIC
A&ro'at2
3E$ CATEDR42
________________________________

TEMA
!. Stu+ent, G,$o!-,$ C. /UTUROIU
2. S&eciali#area, Inginerie Economic n Domeniul Mecanic
5. $or.a +e 6n7(*(.8nt, ID
9. Te.a a&ro'at( &entru &roiectul +e licen*( 0P!o#$c+!$+ 1#1$2u*u# d$
!+n12#1## 2$c+n#c$ d$ *+ o un#+$ d$ "o2"+!$.)
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
;. Con+uc(tor &roiect, S$3 Luc!+!# D!. In-. N#co*$+ RIZEA
<. Cate+ra: DISCIPLINE MECANICE GENERALE
;. Ele.entele ini*iale &entru &roiectul +e
licen*(,:::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
<. Enu.erarea &ro'le.elor care 7or fi +e#7oltate, ::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Ploieti 2010
pag. 3
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
=. Enu.erarea .aterialului grafic2 cu in+icarea +e)enelor o'ligatorii /i a
for.atului ace)tora,
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
>.? In+icarea &(r*ilor +in &roiect care nece)it( con)ultarea altor ca+re
+i+actice )au
)&eciali/ti,::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
::::::::::::::::
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::::::::::::::::
2? Data a&ro'(rii /i 6n.8n(rii te.ei, :::::::::::::::::::
5? Data &re+(rii &roiectului +e licen*(, :::::::::::::::::::::
Con+uc(tor &roiect, Stu+ent,
Ploieti 2010
pag. 4
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I SPORTULUI
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA DE INGINERIE MECANIC I ELECTRIC
DOMENIUL DE LICEN: INGINERIE I MANAGEMENT
SPECIALIZAREA: INGINERIE ECONOMIC N DOMENIUL MECANIC
APRECIERE
&ri7in+ acti7itatea a')ol7entului Daniela I. U+roiu 6n ela'orarea &roiectului
+e licen*( cu te.a,
)PROIECTAREA SISTEMULUI DE TRANSMISII MECANICE DE LA O
UNITATE DE POMPARE
__________________________________________________________________
_
Nr. crt. Criteriul +e a&reciere A&reciere@
!. Calitatea +ocu.ent(rii Ani7elul /tiin*ific2 actualitatea
/i nu.(rul lucr(rilor +e )&ecialitate con)ultate?
2. Tratarea te.ei &roiectului confor. )tructurii i.&u)e
5. Utili#area &ro+u)elor infor.atice )&eciali#ate /iB)au
a+a&tarea unor &ro+u)e infor.atice generale
9. Corectitu+inea )olu*iilor &ro&u)e /i corectitu+inea
calculelor
;. Corectitu+inea &(r*ii grafice A)chi*e2 )che.e2 +e)ene2
+iagra.e2 grafice?
<. Re+actarea core)&un#(toare a .e.oriului Cu)tificati7
=. A'ilit(*ile +e cercetare /iB)au reali#(ri &ractice
>. Re+actarea corect( a corect( /i )uge)ti7( a
conclu#iilor /i &reci#area a&lica'ilit(*ii re#ultatelor.
D. Rit.icitate 6n ela'orarea &roiectului +e licen*(
No+ "!o"u144
@A&recierea )e face &rin calificati7e, excelent, foarte bine, bine, satisfctor,
nesatisfctor!
@@ O not( A &oate fi /i frac*ionar(? 6ntre < /i ! care )( fie )u)*inut( +e
calificati7ele acor+ate &e 6n+e&linirea criteriilor
Data,::::::::::::::::::::
Ploieti 2010
pag. 5
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Conduco! "!o#$c:
CUPRINS
Pa"
'. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA
UNITATILOR DE POMPARE
9
%. CONSTRUCTIA SI FUNCTIONAREA SISTEMULUI DE TRANSMISII
MECANICE AL UNITATII DE POMPARE
11
#!$! Clasificarea trans%isiilor %ecanice
$$
#!#!Constr&ctia si f&nctionarea siste%&l&i 'e trans%isii %ecanice
$#
5. CALCULUL CINEMATIC SI DINAMIC GENERAL
14
(!$! Ale"erea %otor&l&i 'e actionare
$)
(!#! Calc&l&l &nor ele%ente cine%atice
$*
(!#!$! Calc&l&l n&%erelor 'e 'in+i ale ro+ilor 'in+ate
$*
(!#!#! Calc&l&l t&ra+iilor ,e arbori -i la ro+ile 'in+ate
$.
(!#!(! Calc&l&l /ite0elor &n"1i&lare ,e arbori -i la ro+ile 'in+ate
$2
(!(! Calc&l&l &nor ele%ente 'ina%ice
$2
(!(!$! Calc&l&l ,&terilor 'e re"i% 3no%inale4
$2
(!(!#! Calc&l&l ,&terilor 'e calc&l
$2
(!(!(! Calc&l&l %o%entelor 'e re"i% 3no%inale4
$5
(!(!)!Calc&l&l %o%entelor 'e calc&l
$5
6. CALCULUL TRANSMISIEI PRIN CURELE TRAPEZOIDALE
19
7. CALCULUL ANGRENA8ULUI CILINDRIC CU DINTI INCLINATI DIN
TREAPTA I
23
*!$! Date 'e ,roiectare
#(
*!#! Ale"erea %aterialelor si a tensi&nilor li%ita
#)
*!(! Calc&l&l 'e ,re'i%ensionare
#*
*!)! Ele%nete necesare calc&l&i tensi&nilor a'%isibile ,entr& ,re'i%ensionare si a
n&%ar&l&i critic 'e 'inti
#.
*!*! Tensi&nile a'%isibile ,entr& solicitarea 'e contact, res,ecti/ 'e inco/oiere, ,entr&
,re'i%ensionare
#5
Ploieti 2010
pag. 6
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
*!.! N&%ar&l critic 'e 'inti ai ,inion&l&i, ,entr& calc&l&l 'e ,re'i%ensionare #5
*!2!Criteri&l si"&rantei in f&nctionare a an"rena6&l&i, ,entr& ,re'i%ensionare #5
*!5! Ele%entele necesare calc&l&l&i 'istantei intre axe la ,re'i%ensionare #7
*!7! Distanta 'intre axe la ,re'i%ensionare la inco/oiere,
Ei
a
, res,ecti/ la contact,
Ec
a
(8
*!$8!Calc&l&l %o'&l&l&i ($
*!$$!Ele%entele "eo%etrice ale rotilor si an"rena6&l&i (#
*!$#!9erificarea con'itiilor 'e f&nctionare corecta a an"rena6&l&i (.
*!$(!Ele%entele "eo%etrice ale rotilor si an"rena6&l&i ec1i/alent (2
*!$)!9erificarea an"rena6&l&i (5
*!$*!Tensi&nile a'%isibile ,entr& calc&l&l 'e 'i%ensionare si /erificare )#
*!$.! Ele%ente necesare calc&l&l&i n&%ar&l&i critic 'e 'inti ai ,inion&l&iI )(
*!$2! N&%ar&l critic 'e 'inti ai ,inion&l&i )*
*!$5!Recalc&larea coeficient&l&i 'e lati%e a 'ant&rii si a lati%ii rotilor
arec

).
*!$7! Calc&l&l tensi&nilor efecti/e ,entr& cele 'o&a ti,&ri 'e solicitari ).
*!#8!:ortele 'in an"rena6&l cilin'ric c& 'inti inclinati )2
*!#$!Ele%ente 'e control )5
9. CALCULUL ANGRENA8ULUI CILINDRIC CU DINTI IN V DIN TREAPTA + II + 53
.!$! Date 'e ,roiectare *(
.!#!Ale"erea %aterialelor si a tensi&nilor li%ita *(
.!(!Calc&l&l 'e ,re'i%ensionare *)
.!)! Ele%ente necesare calc&l&l&i tensi&nilor a'%isibile ,entr& ,re'i%ensionare si a
n&%ar&l&i critic 'e 'inti
*)
.!*! Tensi&nile a'%isibile ,entr& solicitarea 'e contact, res,ecti/ 'e inco/oiere, ,entr&
,re'i%ensionare
*.
.!.! N&%ar&l critic 'e 'inti ai ,inion&l&i, ,entr& calc&l&l 'e ,re'i%ensionare *.
.!2! Criteri&l si"&rantei in f&nctionare a an"rena6&l&i, ,entr& ,re'i%ensionare *.
.!5! Ele%entele necesare calc&l&l&i 'istantei intre axe la ,re'i%ensionare *2
.!7! Distanta 'intre axe la ,re'i%ensionare la inco/oiere,
Ei
a
, res,ecti/ la contact,
Ec
a
*5
.!$8! Calc&l&l %o'&l&l&i *7
.!$$! Ele%entele "eo%etrice ale rotilor si an"rena6&l&i *7
.!$#! 9erificarea con'itiilor 'e f&nctionare corecta a an"rena6&l&i .)
.!$(! Ele%entele "eo%etrice ale rotilor si an"rena6&l&i ec1i/alent .*
.!$)! 9erificarea an"rena6&l&i ..
.!$*! Tensi&nile a'%isibile ,entr& calc&l&l 'e 'i%ensionare si /erificare .7
.!$.! Ele%ente necesare calc&l&l&i n&%ar&l&i critic 'e 'inti ai ,inion&l&i .7
.!$2! N&%ar&l critic 'e 'inti ai ,inion&l&i 2#
Ploieti 2010
pag. 7
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.!$5! Recalc&larea coeficient&l&i 'e lati%e a 'ant&rii si a lati%ii rotilor
arec
2#
.!$7! Calc&l&l tensi&nilor efecti/e ,entr& cele 'o&a ti,&ri 'e solicitari 2(
.!#8! :ortele 'in an"rena6&l cilin'ric c& 'inti inclinati 2(
.!#$! Ele%ente 'e control 2)
:.CALCULUL ELEMENTELOR SU/ANSAM/LULUI AR/ORELUI DE INTRARE 78
2!$ Calc&l&l arborel&i 25
2!#!Calc&l&l asa%blarii c& ,ana 5)
2!(! Calc&l&l 'e ale"ere a r&l%entilor 5)
;. CALCULUL ELEMENTELOR SU/ANSAM/LULUI AR/ORELUI
INTERMEDIAR
86
5!$ Calc&l&l arborel&i 5.
5!#! Calc&l&l asa%blarii c& ,ana 7$
5!(! Calc&l&l 'e ale"ere a r&l%entilor 7#
<. CALCULUL ELEMENTELOR SU/ANSAM/LULUI AR/ORELUI DE IESIRE 93
7!$ Calc&l&l arborel&i 7(
7!#!Calc&l&l asa%blarilor c& ,ana 72
7!(! Calc&l&l 'e ale"ere a r&l%entilor 77
'&. CALCULUL GROSIMII CARCASEI SI A FLANSELOR 101
''. UNGEREA ANGRENA8ELOR I RULMENILOR 102
'%. CALCULUL ECONOMIC 104
$#!$! Anali0a 'atelor 'e ba0a, refacerea 'esen&l&i 'e exec&tie si stabilirea caracter&l&i
,ro'&ctiei
$8)
$#!$!$!Anali0a 'atelor 'e ba0a $8)
$#!$!#!Refacerea 'esen&l&i 'e exec&+ie $8*
$#!$!(!Stabilirea caracter&l&i ,ro'&c+iei $8*
$#!#! Anali0a caracteristicilor %aterial&l&i ,iesei si ale"erea se%ifabricat&l&i $8*
$#!#!$! Anali0a caracteristicilor %aterial&l&i ,iesei $8.
$#!#!#! Ale"erea se%ifabicat&l&i $82
$#! ( Stabilirea &lti%ei o,eratii 'e ,rel&crare %ecanica ,entr& fiecare s&,rafata si a
s&ccesi&nii o,eratiilor te1nolo"ice
$85
$#!(!$! Stabilirea &lti%ei o,era+ii 'e ,rel&crare %ecanic ,entr& fiecare
s&,rafa+
$85
$#!(!#! Stabilirea s&ccesi&nii o,era+iilor te1nolo"ice $$8
$#! ) Deter%inarea a'aos&rilor 'e ,rel&crare %ecanica si a 'i%ensi&nilor
intero,erationale ,entr& s&,rafata ;*8
$$$
$#!*!Proiectarea s&ccesi&nii ase0arilor si fa0elor ,entr& toate o,eratiilor 'e ,rel&crare
%ecanica
$$)
$#!.!Deter%inarea ,ara%etrilor re"i%&l&i 'e asc1iere si a nor%ei te1nice 'e ti%,
,entr& o,eratia 'e rectificare
$$7
$#!.!$! Deter%inarea ,ara%etrilor re"i%&l&i 'e asc1iere $$7
Ploieti 2010
pag. 8
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
$#!.!#! Deter%inarea nor%ei te1nice 'e ti%, ,entr& o,eratia 'e
rectificare
$#$
$#!2!Calc&l&l econo%ic si stabilirea /ariantei o,ti%e 'e ,roces $#$
'5. NORME CU PRIVIRE LA SECURITATEA MUNCII(SANATATEA
MUNCITORILOR SI PROTECTIA MEDIULUI
$#)
$(!$! Concl&0ii $#.
<I<LIO=RA:IE $#5
Ploieti 2010
pag. 9
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL '
CONSIDERATII GENERALE -RI"IND CONSTRUCTIA SI $UNCTIONAREA
UNITATILOR DE -O%-ARE
In)tala*ia +e &o.&are )e co.&une2 6n &rinci&al2 +in in)tala*ia +e )u&rafa*( Aunitate +e
&o.&are2 .otor +e ac*ionare2 ca'in( +e &ornire /i o&rire a .otorului2 ca& +e &o.&are /i
+i)&o#iti7e +e etan/are ale coloanelor +e eF&loatare2 etc.? /i +e a+8nci.e Agarnitur( +e *e7i +e
eFtrac*ie /i &r(Cini +e &o.&are2 &o.&( +e a+8nci.e2 )e&arator2 ancor( &entru *e7ile +e eFtrac*ie2
etc.?.
Unitatea +e &o.&are are rolul +e a tran)for.a2 &rin inter.e+iul &atrulaterului articulat
for.at +e .ani7elele >2 'ielele < /i 'alan)ierul 52 .i/carea +e rota*ie +e la .otorul +e ac*ionare
6ntrGo .i/care rectilinie alternati7( a garniturii +e &r(Cini +e &o.&are .
Ca&ul +e 'alan)ier ! a)igur( &rin
for.a )a 6nf(/urarea ca'lului !2 &e un arc
+e cerc cu centrul 6n lag(rul central !52
a)tfel 6nc8t garnitura +e &r(Cini +e
&o.&are2 )u)&en+at( la &untea !=2 )( )e
+e&la)e#e &e 7ertical(2 tangent( la ace)t
cerc. Ca&ul +e 'alan)ier are &o)i'ilitatea
)( )e ra'ate#e fa*( +e 'alan)ierul 52 &rin
inter.e+iul 'ol*ului 2 &entru a &er.ite
eFecutarea o&era*iilor +e inter7en*ie la
)on+(. Lag(rul )feric 9 face leg(tura +intre
'iele /i 'alan)ier. Tran).iterea .i/c(rii +e
rota*ie +e la .otorul +e ac*ionare la
re+uctorul +e tura*ie )e reali#ea#( cu
aCutorul unei tran).i)ii cu curele
tra&e#oi+ale. Si)te.ul +e fr8nare !!
Ploieti 2010
pag. 10
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
&er.ite o&rirea in)tala*iei 6n &o#i*ia +orit(. -e l8ng( ele.entele )&ecificate anterior2 in)tala*ia +e
)u&rafa*( .ai cu&rin+e , contragreut(*ile +e echili'rare = &entru ca#ul echili'r(rii rotati7e2 /a)iul
!;2 &e care e)te .ontat 6ntreg an)a.'lul /i articula*ia )feric( D A 'utonul .ani7elei? . Reglarea
lungi.ii +e cur)( )e face &rin .o+ificarea lungi.ii .ani7elei2 .ut8n+ articula*ia )feric( 6n unul
+in ale#aCele &racticate +eGa lungul .ani7elei2 iar frec7en*a +e &o.&are )e .o+ific( )chi.'8n+
/ai'a .otoare atran).i)iei &rin curele.
Ti,&ri 'e &nit+i 'e ,o%,are
Unut(*ile +e &o.&are )e cal)ific( +u&( trei criterii &rinci&ale ,
Du&( &o#i*ia re+uctorului &e ra.a +e 'a#( , 7arianta S A)ta'il?2 cu re+uctorul .ontat &e un
&o)ta.ent cu 6n(l*i.e .ic( )au +irect &e ra.a +e 'a#( /i 7arianta T Atran)&orta'il?2 cu
re+uctorul .ontat &e un &o)ta.ent .etalic 6nalt H
Du&( .o+ul +e echili'rare , cu contra'alan)are co.'inat(2 a78n+ contragreut(*i .ontate
at8t &e .ani7el(2 c8t /i &e ca&(tul +in )&ate al 'alan)ierului Ati& C?2 cu cotra'alan)are rotati7(2
a78n+ contragreut(*ile .ontate &e .ani7el( Ati& %? /i cu contra'alan)are o)cilant(2 a78n+
contragreut(*ile .ontate &e ca&(tul +in )&ate al 'alan)ierului Ati& B? H
Du&( )arcina .aFi.( la &r(Cina lu)truit( , unit(*i +e &o.&are +e 2D H !2; H5 H; H;2; H <29 H
= H D H ! H !2 H !; H !D25 tf.
In Ro.8nia )e &ro+uc trei ti&uri +e unit(*i +e &o.&are ,
o Unit(*i +e &o.&are con7en*ionale &entru )arcini .aFi.e la &r(Cina lu)truit(
cu&rin)e 6ntre 2D /i !D25 tf2 cu&lul .aFi. la re+uctor cu&rin) 6ntre 2; /i ! +aN.2 re)&ecti7
lungi.i .aFi.e +e cur)( la )u&rafa*( 7ariin+ 6ntre 29 /i ; . H
o Unit(*i +e &o.&are +e ti& con7en*ional cu geo.etria 6n )&ate /i )arcini cu&rin)e
6ntre 52; /i !<2< tf H
o Unit(*i +e &o.&are cu geo.etria 6n fa*(2 &entru )arcini cu&rin)e 6ntre =2D /i !52> tf.
Unit(*ile +e &o.&are )unt ac*ionate &rintrGun )i)te. +e tran).i)ii .ecanice for.at +intrGo
tran).i)ie &rin curele tra&e#oi+ale 6ngu)te /i re+uctor cu ro*i cilin+rice 6n +ou( tre&te 2 'ifurcat 6n
trea&ta 6nt8i. Si)te.ul +e tran).i)ii .ecanice face o'iectul )tu+iului +in &roiectul +e +i&lo.(.
Ploieti 2010
pag. 11
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL %
CONSTRUCTIA SI $UNCTIONAREA SISTE%ULUI DE TRANS%ISII
%ECANICE AL UNITATII DE -O%-ARE
%.'.CLASIFICAREA TRANSMISIILOR MECANICE
Tran).i)iile .ecanice )unt ni/te .ecani).e +e)tinate tran).iterii .i/c(rii cu )au f(r(
tran)for.area ace)teia.
Cal)ificarea tran).i)iilor .ecanice,
G +u&( felul contactului,
G cu contact +irect Aele.ente rigi+e? G ro*i +in*ate
G ro*i +e fric*iune
G cu contact in+irect Aele.ente fleFi'ile? G cu curele
G cu lan*uri
G +u&( ra&ortul +e tran).itere, G con)tantH
G 7aria'il G continuu
G &erio+ic
G 6n tre&te
G +u&( .o+ul +e tran).itere, G &rin frecare G ro*i +e fric*iune
G cu curele
G &rin angrenare G ro*i +in*ate
G cu lan*uri
G +in &unctul +e 7e+ere al &uterii tran).i)e, G +e &uteri .ici
G cine.atice
Re+uctoarele +e tura*ie )unt .ecani).e care au ra&ortul +e tran).itere con)tant for.at
+in ro*i +in*ate .ontate fiF &e ar'ori 6ntrGo carca)( 6nchi)(. Re+uctoarele )er7e)c la .ic/orarea
tura*iei /i .ai rar la a.&lificarea ace)teia.
Re+uctoarele )e &ot cla)ifica a)tfel,
G +u&( felul angrenaCelor, G cilin+rice
G conice
G.elcate
Gco.'inate
Ploieti 2010
pag. 12
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
G &lanetare
G +u&( &o#i*ia ar'orilor, G ori#ontale
G 7erticale
G 6nclinate
G +u&( nu.(rul +e tre&te, G cu o trea&t(
G cu +ou( tre&te
G cu .ai .ulte tre&te
O'iectul &roiectului 6l con)tituie &roiectarea unui )i)te. +e tran).i)ii .ecanice for.at
+intrGo tran).i)ie cu curele tra&e#oi+ale 6ngu)te confor. STAS =!D2B2G>5 /i un re+uctor +e
tura*ie cu ro*i cilin+rice cu +in*i 6nclina*i )au cu +antur( 6n "2 6n +ou( tre&te
Re+uctorul tre'uie )( furni#e#e un .o.ent +e tor)iune +e ! N. la o tura*ie +e lucru
+e 2 rotB.in.
%.%. CONSTRUCIA I FUNCIONAREA SISTEMULUI DE TRANSMISII
MECANICE
Si)te.ul +e tran).i)ii .ecanice e)te for.at +in +ou( .ecani).e,
G tran).i)ia &rin curele tra&e#oi+ale STAS =!D2B2G>5 ATC?H
G re+uctorul +e tura*ie ART?H
Energia .ecanic( )e tran).ite +e la .otorul electric &rin roata +e curea !
c
care e)te .ontat(
&e ar'orele .otorului. De la acea)ta2 &rin inter.e+iul curelelor2 energia .ecanic( )e tran).ite la
roata +e curea con+u)( 2
c
2

care e)te .ontat( &e ar'orele +e intrare al re+uctorului +e tura*ie.
Re+uctorul +e tura*ie con*ine +ou( tre&te +e tran).itere2 intrGo con)truc*ie ce con*ine o 'ifurcare
a tran).iterii .o.entului +e tor)iune 6n &ri.a trea&t(. Ro*ile ce intr( 6n con)truc*ia &ri.ei tre&te
)unt ro*i cilin+rice cu +antur( 6nclinat(2 cu )en)uri +e 6nclinare a +in*ilor2 o&u)e. Ro*ile +in trea&ta
a +oua )unt ro*i cilin+rice cu +antur( 6n ". A7antaCul ace)tui ti& +e +antur( o con)tituie fa&tul c(
for*ele aFiale 6/i fac echili'rul &e roat(2 ne.ai)olicit8n+ )u&li.entar AaFial? rul.en*ii.
Ar'orii )unt re#e.a*i 6n carca)( &rin rul.en*i.
$unc*ionarea )i)te.ului +e tran).i)ii .ecanice con)t( 6n tran).iterea energiei .ecanice
+e la .otor la ar'orii tran).i)iei &rin curele tra&e#oi+ale 6ngu)te iar +e la ace/tia .ai +e&arte la
re+uctorul +e tura*ie.
Tran).iterea energiei .ecanice +e la .otor la ar'orele +e ie/ire al re+uctorului +e tura*ie
)e face cu re+ucerea 7ite#ei unghiulare a organelor +e .a/ini aflate 6n .i/care +e rota*ie /i
Ploieti 2010
pag. 13
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.ulti&licarea core)&un#(toare a .o.entului +e tor)iune. O &arte +in energia .ecanic( )e &ier+e
&rin frecarea +in cu&lele cine.atice2 frecare ce e)te luat( 6n con)i+erare &rin ran+a.entele
.ecanice ale cu&lelor cine.atice.
In continuare e)te &re#entat( )che.a cine.atic( a )i)te.ului +e tran).i)ii .ecanice,
Sche.a cine.atic( a )i)te.ului +e tran).i)ii
Nota*iile +in )che.a cine.atic( au ur.(toarele )e.nifica*ii,
I
c
Gar'orele con+uc(tor al tran).i)iei &rin cureleH
II
c
Gar'orele con+u) al tran).i)iei &rin cureleH
!
c
/i 2
c
G ro*ile con+uc(toare /i con+u)( ale tran).i)iei &rin curele H
IGar'orele con+uc(tor al re+uctorului +e tura*ieH
IIG ar'orele inter.e+iar al re+uctorului +e tura*ieH
IIIGar'orele +e ie/ire al re+uctorului +e tura*ieH
!2 !IGro*ile &inion +in trea&ta I Aro*i cilin+rice cu +antur( 6nclinat(?H
22 2IG ro*ile con+u)e +in trea&ta I Aro*i cilin+rice cu +antur( 6nclinat(?H
525IG ro*ile &inion +in trea&ta II Aro*i cilin+rice cu +antur( 6n "?H
929IGro*ile con+u)e +in trea&ta II Aro*i cilin+rice cu +antur( 6n "?.
Ploieti 2010
pag. 14
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL 5
CALCULUL CINE%ATIC SI DINA%IC GENERAL
5.'. ALEGEREA MOTORULUI DE ACTIONARE
-entru alegerea .otorului +e ac*ionare )e calculea#( &uterea la ar'orele +e ie/ire2 cu rela*ia,
JK D9 2 2
! ;; 2 D
!
! ;; 2 D
%
-
<
=
<
ie)ire
ie)ire

-uterea la ar'orele .otorului +e ac*ionare )e calculea#( *in8n+ )ea.a +e ran+a.entele


.ecanice ale cu&lelor cine.atice2 a)tfel,
Gran+a.entul curelei,
D< 2 ... D9 2
c

H )e a+o&t(,
D< 2
c

H
Gran+a.entul rul.en*ilor,
DD 2 ... D>; 2
r

H )e a+o&t(,
DD 2
r

H
Gran+a.entul angrenaCelor,
DD 2 ... D> 2
a

H )e a+o&t(,
D>; 2
a

.
JK !; 2 2!
DD 2
D9 2 2 -
- -
r
ie)ire
9 III


JK <D 2 2!
D>; 2 DD 2
!; 2 2! -
- -
a r
III
5 IIJK 29 2 22
D>; 2 DD 2
<D 2 2! -
- -
a r
II
! IJK 9= 2 22
DD 2
29 2 22 -
- -
r
I
c 2 IIc


JK <9 2 25
D< 2 DD 2
9= 2 22 -
- -
c r
IIc
. IcA+.i*8n+ un coeficient +e )u&ra)arcin(,
L
)
M!22;
re#ult( o &utere nece)ar( &entru .otor +at( +e rela*ia,
JK ;; 2 2D 2; 2 ! <9 2 25 L <9 2 25 -
) .

Se alege .otorul electric a)incron2 cu ur.(toarele caracteri)tici,
JK 5 -
.

G&uterea .otoruluiH
.in B rot !; n
)

G tura*ia +e )incroni).H
Seria ASI2 5> " ten)iunea +e linie2 22 " ten)iunea +e fa#(H
Ploieti 2010
pag. 15
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
I
n
M;D25 AH co)

M2>;;H )
n
M22=H
2 2 2
%
%
tn
.aF t

H
> 2 !
%
%
tn
t&ornire

H
2 =
I
I
n
&ornire

H
D 2
Stiin+ c( )
n
M22=2 )e &oate calcula tura*ia +e lucru a .otorului,
.in B rot ; 2 !9;D !; ? 2= 2 ! A n ? ) ! A n
) n .

. Se a+.ite n
.
M!9< rotB.in.
-entru calculul tura*iilor &e ar'ori /i la ro*ile +in*ate e)te nece)ar )( )e re&arti#e#e
ra&oartele +e tran).itere &entru cele +ou( .ecani).e, tran).i)ia &rin curele ATC? /i
re+uctorul +e tura*ie ART?.
Se a+.ite &entru tran).i)ia &rin curele ra&ortul +e tran).itere,
i
TC
M2
Dac( )e a+.ite c( &rin tran).i)ia &rin curele eFi)t( o &ier+ere +e tura*ie +atorat(
alunec(rii ela)tice +e a&roFi.ati7 !2;N re#ult( o tura*ie la ar'orele con+u) al tran).i)iei &rin
curele,
.in B rot >2 2 =!>
2 !; 2 !
!9<
i !; 2 !
n
n n n
TC
Ic
! I IIc


Ra&ortul +e tran).itere al re+uctorului +e tura*ie e)te,
D9 2 5;
2
>2 2 =!>
n
n
i
III
I
RT

Re&arti#area ra&oartelor +e tran).itere &e tre&te )e calculea#( cu rela*ia,
== 2 < ... 2D 2 < D9 2 5; !5 2 ! .. ; 2 ! i !5 2 ! .. ; 2 ! u
RT 2 2 !
H
Se a+.ite u
!22
M<25;.
Ra&ortul +e tran).itere &e trea&ta II )e calculea#( cu rela*ia,
<< 2 ;
5; 2 <
D9 2 5;
u
i
u
2 2 !
RT
9 2 5

.
5.2. CALCULUL UNOR ELE%ENTE CINE%ATICE
5.%.'. Calculul numerelor de dini ale roilor dinae
Nu.erele +e +in*i &entru &inion2 re)&ecti7 &entru roat(2 +in trea&ta I
n
E
.
a
! ... =; &entru ro*i 6.'un(t(*ite
Se alege un o*el +e 6.'un(t(*ireH )e a+o&t(
n
E
.
a
=;
-entru unghiul +e 6nclinare al +anturii )e reco.an+(,
Ploieti 2010
pag. 16
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

9; ... 2 gra+e2 &entru +anturi 6n ".


Se a+o&t( ,

5
<= 2 !=
! 5; 2 <
2
5 co) =;
! u
2
co)
.
a
#

+at n
E
.aF !

+

+

H
!= #
.aF !

+in*i
.aF ! !
# #
H
+at ! 2
u # #
Se a+o&t(,
!= #
!

H
!> 5; 2 < != u # #
+at ! 2

Ra&ortul +e angrenare real
u
5;2D 2 <
!=
!>
#
#
!
2

Nu.erele +e +in*i &entru &inion2 re)&ecti7 &entru roat(2 trea&ta II
Se alege un o*el +e 6.'un(t(*ireH )e a+o&t(
n
E
.
a
D
Se a+o&t( ,

2;
9D 2 29
! << 2 ;
2
2; co) D
! u
2
co)
.
a
#

+at n
E
.aF 5

+

+

H
29 #
.aF 5

+in*i
Cu acelea/i reco.an+(ri2 re#ult( ,
.aF 5 5
# #
H
+at 5 9
u # #
Se a+o&t(,
29 #
5

+in*i H
!5< << 2 ; 29 u # #
+at 5 9

Ra&ortul +e angrenare real
<<<<= 2 ;
29
!5<
#
#
u
5
9

5.%.%. Calculul uraiilor !e ar"ori #i la roile dinae
.in B rot !9< n n
Ic .

.in B rot >2 2 =!>
2 !; 2 !
!9<
i !; 2 !
n
n n n
TC
Ic
! I IIc


.in B rot 2 2 !!5
5; 2 <
>2 2 =!>
u
n
n n n
2 2 !
!
5 2 II

.in B rot D= 2 !D
<< 2 ;
2 2 !!5
u
n
n n
9 2 5
5
9 III

5.%.5. Calculul $ie%elor ung&iulare !e ar"ori #i la roile dinae
Ploieti 2010
pag. 17
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Se calculea#( cu rela*ia ,
O ) P
5
n
!


! .
.
) >! 2 !;2
5
!9<
5
n! !
! I IIc
) 25 2 =;
5
>2 2 =!>
5
n! 2
5 2 II
) >9 2 !!
5
2 2 !!5
5
n! 2
5 2 II
) >9 2 !!
5
2 2 !!5
5
n5.5. CALCULUL UNOR ELEMENTE DINAMICE
5.5.'. Calculul !uerilor de regim 'nominale(
-
.
M5 LE H
JK 29
2; 2 !
5
L
-
-
)
.
Ic

JK >D 2 22 D< 2 DD 2 29 - -
c r Ic IIc

JK ;> 2 22 DD 2 >D 2 22 - - -
r IIc ! I

JK 2 2 22 DD 2 D>; 2 ;> 2 22 - - - -
r a I 5 2 II

JK 9= 2 2! DD 2 D>; 2 2 2 22 - - -
r a II 9 III

5.5.%. Calculul !uerilor de calcul
-uterile +e calcul )e o'*in 6n.ul*in+ &uterile no.inale cu coeficientul +e )u&ra)arcin(
L
)
M!22;.
-
.
M5 JK
JK 5 - -
. Icc

JK ;! 2 2> 2; 2 ! >D 2 22 L - -
) IIc IIc

JK 22; 2 2> 2; 2 ! ;> 2 22 - -
c ! Ic

JK ;2 2 2= 2; 2 ! 2 2 22 - - -
c 5 c 2 IIc

JK >5 2 2< 2; 2 ! 9= 2 2! - -
c 9 IIIc

5.5.5. Calculul momenelor de regim 'nominale(
Se calculea#( cu rela*ia, O N.. P
n
-
! ;; 2 D %
<
t

N.. !;<D><
!9<
29
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D %
<
Ic
Ic <
tIc

Ploieti 2010
pag. 18
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
N.. 5555
>2 2 =!>
>D 2 22
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D %
<
IIc
IIc <
tIIc

N.. 2DDDD
>2 2 =!>
;> 2 22
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D % %
<
I
I <
! t tI

N.. !>;=<D9
2 2 !!5
2 2 22
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D % 2 % 2 %
<
II
II <
5 t 2 t tII

N.. !2<>=<
D= 2 !D
9=5 2 2!
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D % 2 %
<
III
III <
9 t tIII

5.5.6.Calculul momenelor de calcul
N.. !D<25; 2; 2 ! !;<D>< L % %
) tIc tIcc

N.. 5=>=D 2; 2 ! 5555 L % %
) tIIc tIIcc

N.. 5=9DD 2; 2 ! 2DDDD % %
c ! t tIc

N.. 2522!2 2; 2 ! !>;=<D9 % 2 % 2 %
c 5 t c 2 t tIIc

N.. !2>5;D; 2; 2 ! !2<>=< % 2 %
c 9 t tIIIc

CAPITOLUL 6
CALCULUL TRANS%ISIEI -RIN CURELE TRA-EZOIDALE
Calculul )e face confor. STAS !!<5G=!.
Date ini*iale +e &roiectare.
G -uterea no.inal( la roata +e curea con+uc(toare -
!c
M 29 JKH
G Tura*ia ro*ii +e curea con+uc(toare n
!c
M !9< rotB.inH
G Tura*ia ro*ii +e curea con+u)e n
2c
M =5 rotB.inH
G Ra&ortul +e tran).itere al tran).i)iei &rin curele i
c
M 2
G Regi.ul +e func*ionare al tran).i)iei
%a/ina .otoare Q .otor electric a)incron cu rotorul 6n )curtcircuit.
Ploieti 2010
pag. 19
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
%a/ina +e lucru Q unitate +e &o.&are.
Nu.(rul +e ore +e lucru &e #i Q 29h.
Coeficientul +e regi. +e func*ionare,
C
f
M!2=
Schi*a tran).i)iei &rin curele tra&e#oi+ale 6ngu)te
-uterea +e calcul a tran).i)iei,
-
c
M-
!
M29 JK
Alegerea ti&ului +e curea.
Din STAS !!<5G=! figura ; &entru o &utere -
!c
M 29 JK /i n
!c
M !9< rotB.in )e
reco.an+( o curea ti& S-A a78n+ D
&!
M DR2; ... Dia.etrul &ri.iti7 al
ro*ii +e curea con+uc(toare ,
)e alege confor. STAS !!<2G>9 D
&!
M 2 ...
Dia.etrul ro*ii +e curea con+u)e,
D
&2
M i
c
SD
&!
M 2S2 M 9 ..
Dia.etrul &ri.iti7 .e+iu al ro*ilor +e curea,
D
&.
MAD
&!
TD
&2
?B2MA2T9?B2M5 ..
Dia.etrul &ri.iti7 al ro*ii +e 6ntin+ere
D
&
MA!..!2;?SD
&!
M!25S2M2<9 ..
Di)tan*a +intre aFe,
Se reco.an+( ca +i)tan*a )( )e 6nca+re#e 6n inter7alul,
2=AD
&!
TD
&2
? U A U 2AD
&!
TD
&2
? MV
Ploieti 2010
pag. 20
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
2=A2T9? UA U 2SA2T9? MV
92 UA U !2
)e a+.ite A M > ...
Unghiul +intre ra.urile tran).i)iei &rin curele,
W 2! !9 5< 2 !9
> 2
2 9
arc)in 2
2A
D G D
arc)in 2
&! 2 &


Unghiul +e 6nf(/urare &e roata +e curea con+uc(toare,
X
!
M !>
o
Q Y M !>
o
G!925<

M !<;2<9
o
Unghiul +e 6nf(/urare &e roata +e curea con+u)(,
X
2
M !>
o
T Y M !>
o
T !925<
o
M !D925<
o
Lungi.ea &ri.iti7( a curelei tra&e#oi+ale ,
.. ; 2 2;;9
> 9
? 2 9 A
2
? 9 2 A
> 2
A 9
? D D A
2
? D D A
A 2 L
2
2
! & 2 & 2 & ! &
&

+
+
+

+
+
+
Din STAS )e alege L
&STAS
M2; ..
Recalcularea +i)tan*ei +intre aFe,
2 2 5>D ? 9 2 A 5D5 2 2; 2; 2 ? D D A 5D5 2 L 2; 2 &
2 & ! & &
+ +
2; ? 2 9 A !2; 2 ? D D A !2; 2 Z
! & 2 &

.. 5<= 2 ==> 2; 2 2 5>D 2 2 5>D Z & & A
2 2
+ +
"ite#a &eriferic( a curelei,
2> 2 !;
! <
!9< 2
! <
n D&
7
! !


.B) [ 7
a
M9 .B)
Coeficientul +e lungi.e,
Coeficientul +e lungi.e al curelei2 C
L

-entru curea ti& S-A cu L
&STAS
M2; ..2 C
L
M !.
Coeficientul unghiului +e 6nf(/urare2 C
X.
-entru X
!
M !<92<9

2 C
X
M 2D<
-uterea no.inal( tran).i)( +e o curea,
-entru curea ti& S-A cu D
&!
M 2 .. /i i
c
M2 la n
!c
M!9< rotB.in +in ta'elul !; re#ult(
-

M >2<= JK
Ploieti 2010
pag. 21
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Coeficientul nu.(rului +e curele,
C
#
M2D &entru #
o
M 9..< curele
Nu.(rul &reli.inar +e curele2 #
o

D 2 9
<= 2 > D< 2 !
29 = 2 !
- C C
- C
#
L
! f

Nu.(rul +efiniti7 +e curele,


99 2 D;
D 2
D 2 9
C
#
#
#


re#ult( # M ; curele.
Nu.(rul +e ro*i ale tran).i)iei2

,
2
$rec7en*a 6n+oirilor,
#
&
5
\ 29 2 !2 2; , 2> 2 !; 2 !
L
7
! f
$or*a &eriferic( tran).i)( +e curea,
N !;=
2> 2 !;
29
!
7
-
! $
c !
2
u

$or*a +e a&()are &e ar'ore,
Se reco.an+( S
a
M A!2;R2?$
u
. Se a+.ite S
a
M !2=;S!;= M 2=; N
Cotele +e .o+ificare a +i)tan*ei +intre aFe,
] H ]U25 L& MV]U 25S2;M=; ..
^ H ^U2!;L& MV^U 2!;S2;M5=2; ..
Ploieti 2010
pag. 22
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL 7
CALCULUL ANGRENA_ULUI CILINDRIC CU DINTI INCLINATI DIN
TREA-TA I
7.'. DATE DE PROIECTARE
-uterea no.inal( +e tran).i)
JK ;> 2 22 -
Tura*ia &inionului angrenaCului
.in
rot
>2 2 =!> n
!

Ra&ortul +e angrenare
Ploieti 2010
pag. 23
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
5; 2 < u
+at

Durata .ini.( +e func*ionare a angrenaCului
ore !< L
h

Con+i*ii +e func*ionare a angrenaCului
Sur)a +e &utereH .a/ina antrenat(H caracterul )arcinii /i .(ri.ea /ocurilor.
%otor electric2 unitate +e &o.&are2 /ocuri .o+erate.
Nu.arul +e ro*i cu care angrenea#( &inionul
!

2
re)&ecti7 roata con+u)(
2


!
!
!
2

-rofilul cre.alierei generatoare

n
2 H ! h
@
an
H 2; 2 c
@
n
H 5> 2
@
n
Confor. STAS >2!G>2
7.%. ALEGEREA MATERIALELOR SI A TENSIUNILOR LIMITA
Alegerea .aterialelor celor +ou( ro*i /i a trata.entului
Ploieti 2010
pag. 24
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Si.'olul .aterialelor2 trata.entul a&licat2 +urit(*ile o'*inute \
!
2 \
2
2 ten)iunile +e ru&ere
! r

2
2 r

2 li.itele +e curgere2 ! . 2

2 2 . 2

.
9!%oCr!!H 6.'un(t(*ire
\B 29 \
!


! r
%-a D; ! . 2

%- <D
\RC 29 \
2


2 r
%-a D; 2 . 2

%-a <D
Ten)iunile li.it( &entru )olicitarea +e contact2 re)&ecti7 +e 6nco7oiere
ANE]A 2
! li. \

%-a <>
2 li. >
%-a <>
.in . li. >

%-a <>
! li. $


%-a ;;

2 li. :
%-a ;;
7.5. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE
Nu.erele +e +in*i &entru &inion2 re)&ecti7 &entru roat(
n
E
.
a
; ... 9 &entru ro*i ce.entate /i c(lite
n
E
.
a
! ... =; &entru ro*i 6.'un(t(*ite
-entru o*elul +e 6.'un(t(*ire ale)2 )e a+o&t(
n
E
.
a
=;
-entru unghiul +e 6nclinare al +anturii )e reco.an+(,

9; ... 2 gra+e2 &entru +anturi 6n ".


Se a+o&t( ,

5 .
<= 2 !=
! 5; 2 <
2
5 co) =;
! u
2
co)
.
a
#

+at n
E
.aF !

+

+

H
i int + != #
.aF !

Reco.an+(ri,
-entru ro*i 6.'un(t(*ite, +ac(
2;
.aF !
0
2 )e a+o&t(
.aF ! !
# #
H
.aF ! !
# #
H
+at ! 2
u # #
Se a+o&t(,
!= #
!

H
!> 5; 2 < != u # #
+at ! 2

+inti
o Ra&ortul +e angrenare real
u
5;2D 2 <
!=
!>
#
#
!
2

Ploieti 2010
pag. 25
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Se 7erific( 6n+e&linirea con+i*iei
+at
u
u
!
u H u 5 . ... 2; .
9< 2 u
5; 2 <
5;2D 2 <
!
u
u
!
+at

Se con)tat( c( e)te 6n+e&linit( con+i*ia
+at
u
u
!
u
La o tran).i)ie cu ro*i +in*ate2 co.&u)( +in .ai .ulte angrenaCe2 la &roiectarea ulti.ului
angrenaC2 tre'uie )( )e *in( )ea.a ca ra&ortul +e tran).itere glo'al )an nu +ifere +e cel i.&u) cu
.ai .ult +e t5N2 a+ic( 25.
Dac( nu )e 7erific( con+i*ia i.&u)(2 )e .(re/te )au )e .ic/orea#(
2
0 cu c8te un +inte2 )au )e
aleg alte 7alori &entru
!
0 )i
2
0 /i )e recalculea#a u .
7.6. ELEMENTE NECESARE CALCULULUI TENSIUNILOR ADMISI/ILE PENTRU
PREDIMENSIONARE SI A NUMARULUI CRITIC DE DINTI
$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e contact
N
Z
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent /i nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri. -entru acea)ta tre'uie
calculate nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri2
! L
N
/i
2 L
N
&entru cele +ou( ro*i.
2
n
M
.in B rot !9 2 !!5
5; 2 <
>2 2 =!>
u
n
!

! L
N
M cicluri ! = 2 D 2 < ! !< >2 2 =!> < L n <
>
! h !

2 L
N
M cicluri ! > 2 ! ! !< !9 2 !!5 < L n <
>
2 h 2

=
B\
! ; N cicluri &entru o*eluri +e 6.'unatatire2 i.'un(t(*ite
-entru
B\ L
N N
2 )e a+.ite
! Z
N

2 7e#i ta'elul A5.2. In ca# contrar2 &entru &re+i.en)ionare2
)e alege +in fig. A.5.! A+eoarece
B\ L
N N
/i
B\ 2 L
N N
?.
! Z
! N
! Z
2 N

$actorul ra&ortului +urit(*ilor flancurilor +in*ilor
K
Z
Se alege 6n func*ie +e +uritatea flancurilor +in*ilor2 a+o&t8n+uG)e2 ini*ial2 &entru flancul acti7 al
&inionului2 o rugo#itate
! a
R
.
! Z
K

6n ca#ul 6n care a.'ele ro*i au +urit(*ile )u' 5; ><)au &e)te 9 ><
In a&licatia con)i+erat(2 a.'ele ro*i au +uritatea &e)te 5; ><2
Ploieti 2010
pag. 26
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

!
\
\B 29 2

2
\
\B 29
! Z
K

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
N
^
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent /i nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri. -entru acea)ta tre'uie
calculate nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri2
! L
N
)i
2 L
N
&entru cele +oua roti.
! L
N
M cicluri ! D 2 < ! !< >2 2 =!> < L n <
>
! h !

2 L
N
M cicluri ! > 2 ! ! !< !9 2 !!5 < L n <
>
2 h 2

-entru
B\ L
N N
2 )e a+.ite
! ^
N

.
<
B$
! 5 N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite A+eoarece
B$ ! L
N N
)i
B$ 2 L
N N
?
! ^
! N
! ^
2 N

$actorul +e corec*ie a ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui
Sa
^
Se )ta'ile/te 6n func*ie +e +e&la)(rile +e &rofil
! n
F
2
2 n
F
/i +e nu.erele +e +in*i ai ro*ilor
echi7alente
! n
#
2
2 n
#
H ( )
2 n ! n ! Sa
F 2 # f ^ ( )
2 n 2 n 2 Sa
F 2 # f ^
-entru &re+i.en)ionare2 )e con)i+er(
F
! n

2
F
2 n

2<
5 co)
!=
co)
#
#
5 5
!
! n

!<<
5 co)
!>
co)
#
#
5 5
2
2 n

-entru,
2
n
! h
@
an
2; 2 c
@
n
5> 2
@
an
/i
2< #
! n
!<< #
2 n
F
! n

2

n
x
Se aleg,
;D 2 ! ^
! Sa
>5 2 ! ^
2 Sa

$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la +ura'ilitate neli.itat( Afactorul +e rea#e.?

^
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent2 li.ita +e curgere a .aterialului /i factorul +e corec*ie a
ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui.
D> 2 ^
!

&entru
;D 2 ! ^
! Sa

/i ! . 2

%-a <D
; 2 ! ^
2

&entru
>5 2 ! ^
2 Sa

/i 2 . 2

%-a <D
$actorul #onei +e contact
>
?
-entru &re+i.en)ionare
Ploieti 2010
pag. 27
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
5! 2 2 5 co) 9D 2 2 co) 9D 2 2 Z

\

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e contact
D5 2 5 co) co) Z

$actorul +e ela)ticitate al .aterialelor ro*ilor


E
?
In ca#ul 6n care a.'ele ro*i )unt eFecutate +in o*el la.inat,
E
Z
%-a > . !>D
7.7. TENSIUNILE ADMISI/ILE PENTRU SOLICITAREA DE CONTACT( RESPECTIV
DE INCOVOIERE( PENTRU PREDIMENSIONARE
%-a < 2 ;D! ! ! <> >= 2 Z Z >= 2
E ! N ! li. \ ! \-


%-a < 2 ;D! ! ! <> >= 2 Z Z >= 2
E 2 N 2 li. \ ! \-

.in
\-

A
2 \- ! \-
2
? M ;D!2< %-a
%-a 2 2 95! D> 2 ! ;; > 2 ^ ^ > 2
! ! N ! li. $ ! $-


%-a 9<2 ; 2 ! ! ;; > 2 ^ ^ > 2
2 2 N 2 li. $ 2 $-


7.9. NUMARUL CRITIC DE DINTI AI PINIONULUI( PENTRU CALCULUL DE
PREDIMENSIONARE. ANE]A 2!
( (

2 2
! 2
! ! !
co)
? ! A
? ? 5 2 ! ... !

+

&
&
? ? ? @ @ 0
>P
:P
> E :a Sa cr n
(
( 5>2
5 co) 5; 2 < < 2 ;D!
? ! 5; 2 < A 2 2 95!
? D5 2 5! 2 2 > 2 !>D 2 2 !
co) u
? ! u A
? Z Z Z 2 2 ! ^ ^ #
2 2
2
2 2
\-
! $- 2
\ E ! $a ! Sa cr ! n


+


SGa a+o&tat 7aloarea inter.e+iar( !22 +in fa*a eF&re)iei.
Din ANE]A 2!2 a+.i*8n+uG)e
F
! n

2 re#ult( &entru
!! ^ ^ #
! $a ! Sa cr ! n

!! #
cr ! n

-entru &re+i.en)ionare2 nu.(rul critic +e +in*i )e calculea#( cu relatia ,
=! 5 co) !! co) # #
5 5
cr ! n cr !

7.:. CRITERIUL SIGURANTEI IN FUNCTIONARE A ANGRENA8ULUI( PENTRU
PREDIMENSIONARE
-entru
cr
0 0
! !

)olicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e contactH
-entru cr
0 0
! !
>
)olicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e 6nco7oiere.
Ploieti 2010
pag. 28
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
In a&lica*ia con)i+erat(
!= #
!


=! #
cr !

cr ! !
# #
Solicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e contact.
7.;. ELEMENTELE NECESARE CALCULULUI DISTANTEI INTRE A=E LA
PREDIMENSIONARE
$actorul +e for.a al +intelui &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
! $a
^
H
2 $a
^
Se aleg 6n func*ie +e nu.(rul +e +in*i ai rotilor echi7alente )i +e&la)area +e &rofil.
-entru calculul &reli.inar2 )e con)i+er(
F
! n

2
F
2 n

-entru
2< #
! n

/i
!<< #
2 n

cu
F
! n

/i
F
2 n

n
2 ! h
@
an
2; 2 c
@
n
5> 2
@
an

! :a
@ < 2 2 !; 2 2 ^
2 $a

Coeficientul +e l(*i.e al ro*ilor
-entru re+actor cu trei tre&te /i ) B . ! ... 2 7 )e reco.an+(
. < .
a

Se a+o&t(,
2; 2
a

Calculul .aFi.ului eF&re)iei
$-
$a Sa
^ ^

D;D 2
2 2 95!
< 2 2 ;D 2 ! ^ ^
! $-
! $a ! Sa

H
>;2 2
9<2
!; 2 2 >5 2 ! ^ ^
2 $-
2 $a 2 Sa

Se a+.ite,
$-
$a Sa
^ ^

?
^ ^
2
^ ^
.aFA
2 $-
2 $a 2 Sa
! $-
! $a ! Sa

M2D;D
$actorul regi.ului +e func*ionare
A
L
Se alege 6n func*ie +e .a/ina .otoare2 .a/ina antrenat( /i caracterul )arcinii
2; 2 ! L
A

7e#i &unctul !.;
%o.entul +e tor)iune la ar'orele &inionului
N.. 2DDDD
>2 2 =!>
;> 2 22
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D %
<
!
! <
! t

-entru c( +antura e)te 6n " )e ia .o.entul &e Cu.(tate2 a+ic(
N.. !9DDD; %
! t

Ploieti 2010
pag. 29
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
7.<. DISTANTA DINTRE A=E LA PREDIMENSIONARE LA INCOVOIERE(
Ei
a
(
RESPECTIV LA CONTACT(
Ec
a
5
$-
$a Sa
a
A
2
! ! t
Ei
^ ^
co)
L ? ! u A # %
? D 2 ... =; 2 A a


+

5
2
\- a
2
\ E A ! t
Ec
u
? Z Z Z A L %
? ! u A ? D 2 ... > 2 A a


+

Se calculea#( 7alorile .aFi.e /i .ini.e ale +i)tan*elor +intre aFe &entru cele +ou( ti&uri +e
)olicit(ri ,
.. <;= 2 !9= D;D 2
5 co) 2; 2
2; 2 ! ? ! 5; 2 < A != !9DDD;
=; 2
^ ^
co)
L ? ! u A # %
=; 2 a
5

2
5
$-
$a Sa
a
A
2
! ! t
.in . Ei


+

.. =2! 2 22;
5; 2 < < 2 ;D! 2; 2
? D5 2 5! 2 2 > 2 !>D A 2; 2 ! !9DDD;
? ! 5; 2 < A > 2
u
? Z Z Z A L %
? ! u A > 2 a
5
2
2
5
2
\- a
2
\ E A ! t
.in . Ec+

.. !>> 2 !== D;D 2
5 co) 2; 2
2; 2 ! ? ! 5; 2 < A != !9DDD;
D 2
^ ^
co)
L ? ! u A # %
D 2 a
5

2
5
$-
$a Sa
a
A
2
! ! t
.aF . Ei


+

.. D5= 2 2;5
5; 2 < < 2 ;D! 2; 2
? D5 2 5! 2 2 > 2 !>D A 2; 2 ! !9DDD;
? ! 5; 2 < A D 2
u
? Z Z Z A L %
? ! u A D 2 a
5
2
2
5
2
\- a
2
\ E A ! t
.aF . Ec+

7.'&. CALCULUL MODULULUI
Se calculea#( .o+ulul nor.al .aFi. /i .ini. re#ultat +in cele +ou( ti&uri +e )olicit(ri
.. 9< 2 2
!= !>
5 co) <;= 2 !9= 2
# #
co) a 2
.

! 2
.in . Ei
.in . ni

+

.. !2= 2 5
!= !>
5 co) =2! 2 22; 2
# #
co) a 2
.

! 2
.in . Ec
.in . nc

+

Ploieti 2010
pag. 30
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. 9;; 2 2
!= !>
5 co) !>> 2 !== 2
# #
co) a 2
.

! 2
.aF . Ei
.aF . ni

+

.. ;!> 2 5
!= !>
5 co) D5= 2 2;5 2
# #
co) a 2
.

! 2
.aF . Ec
.aF . nc

+

COMENTARIU
A78n+ 6n 7e+ere fa&tul c( )olicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e contact2 6n eFe.&lul
con)i+erat 7or fi luate 6n con)i+erare +oar 7alorile .o+ului o'*inute +in con+i*ia re)tricti7(2 cea
+e contact. Se 7a a+o&ta o 7aloare )tan+ar+i#at( a .o+ulului2 cu&rin)a 6n inter7alul
.. !2= 2 5 .
.in . nc

/i
.. ;!> 2 5 .
.aF . nc

.
Tre'uie ca
.in . n n
. .
.. ! .
.in . n

2 &entru tran).i)ii +e &utereH
.. 2 .
.in . n

2 &entru +anturi ce.entate /i c(lite.
In ca# contrar2 )e aleg 7alori .ai .ici &entru ra&ortul
n
E
.
a
2 relu8n+uG)e calculul )au )e a+o&t(
.o+ulul .ini. /i )e recalculea#( nu.erele +e +in*i.
Se a+o&t(,
.. ; 2 5 .
n

Confor. STAS >22G>2
7.''. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ROTILOR SI ANGRENA8ULUI
Di)tan*a +intre aFele +e referin*(
.. ;D 2 2;2 ? != !> A
5 co)
; 2 5
2
!
? # # A
co)
.
2
!
a
! 2
n
+ +


Di)tan*a +intre aFe )tan+ar+i#at( cea .ai a&ro&iat( e)te ,
.. 2; a
E

Unghiul real +e angrenare2 unghiul real +e angrenare 6n &lan frontal2 re)&ecti7 6n &lan
nor.al

n
2 H 59D= 2
!>
2
!>

n ra+ . n

n
t
=D; 2 22
5 co)
2 tg
arctg
co)
tg
arctg
,
_


,
_


Ploieti 2010
pag. 31
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
5D= 2
!>
=D; 2 22
!>

t ra+ . tt
E
Et
55> 2 2! =D; 2 22 co)
2;
;D 2 2;2
arcco) co)
a
a
arcco)

,
_

,
_


5=2 2
!>
55> 2 2!
!>

Et ra+ . Et

Et
t
n
En
=5< 2 !> 55> 2 2! )in
=D; 2 22 )in
2 )in
arc)in )in
)in
)in
arc)in
,
_

,
_


52= 2
!>
=5< 2 !>
!>

En ra+ . En


Schi*a angrenaCului
Calculul )u.ei +e&la)(rilor +e &rofil2 6n &lan nor.al /i 6n &lan frontal
Et Et Et
tg in7
H
t t t
tg in7
!>25 . in7
Et

H
229! . in7
t

( <2!>; 2 ? # #
tg 2
in7 in7
F
! 2
t
t Et
)n
+

Ploieti 2010
pag. 32
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
>9;= 2
!> !=
!=
<2!>; 2
# #
#
F F
2 !
!
)n ! n

+

+

;5=2> 2 F F F
! n )n 2 n


! F
! n
< ! F < .
2 n
<
De&la)(rile +in &lan frontal
;5>;9 2 co) F F
)n )t

H
=529 2 co) F F
! n ! t

H
9<;5 . co) F F
2 n 2 t

Tre'uie 7erificate, +e&la)area .ini.(2 a)cu*irea +intelui2 gra+ul +e aco&erire.
Ace)tea )e 7or efectua +u&( ce 7or fi calculate /i alte ele.ente geo.etrice ale angrenaCului /i
ro*ilor +in*ate.
Dia.etrele cercurilor +e +i7i#are
.. =9 2 <> !=
5 co)
; 2 5
#
co)
.
+
!
n
!

.. 9=< 2 95< !>


5 co)
; 2 5
#
co)
.
+
2
n
2

Dia.etrele cercurilor +e 'a#(


.. 55> 2 <5 =D; 2 22 co) =9 2 <> co) + +

t ! ! '

.. 5>9 2 92 =D; 2 22 co) 9=< 2 95< co) + +

t 2 2 '

Dia.etrele cercurilor +e ro)togolire
.. <>
55> 2 2! co)
=D; 2 22 co)
=9 2 <>
co)
co)
+ +

Et
t
! ! E


.. 952
55> 2 2! co)
=D; 2 22 co)
9=< 2 95<
co)
co)
+ +

Et
t
2 2 E


Tre'uie 7erificat( con+i*ia,
.. 2;
2
952 <>
2
+ +
a
2 E ! E
E

+

Dia.etrele cercurilor +e &icior


Ploieti 2010
pag. 33
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. 5<2 2 ;D ? >9;= 2 2; 2 ! A 2
5 co)
!=
; 2 5 ? F c h A 2
co)
#
. +
! n
@
n
@
an
!
n ! f

1
]
1

+ +
1
]
1


.. D<; 2 925 ? ;5=2> 2 2; 2 ! A 2
5 co)
!>
; 2 5 ? F c h A 2
co)
#
. +
2 n
@
n
@
an
!
n 2 f

1
]
1

+ +
1
]
1Dia.etrele cercurilor +e ca&
.. 2>9 2 =9 ? ;5=2> 2 A 2 ! 2
5 co)
!>
; 2 5 2; 2
F 2 h 2
co)
#
. a 2 +

2 n
@
an
2
n E ! a

,
_

+

,
_


.. >>= 2 95> >9;= 2 2 ! 2
5 co)
!=
; 2 5 2; 2
F 2 h 2
co)
#
. a 2 +

! n
@
an
!
n E 2 a

,
_,
_


Unghiul +e 6nclinare al +anturii &e un cerc oarecare
G&entru cercul +e 'a#(

!
! '
'
29 2 2> 5 tg
=9 2 <>
55> 2 <5
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_


G&entru cercul +e ca&

!
! a
! a
D=5 2 5! 5 tg
=9 2 <>
2>9 2 =9
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_2
2 a
2 a
!5< 2 5 5 tg
9=< 2 95<
>>= 2 95>
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_


Unghiul +e &re)iune al &rofilului &e cercurile +e ro)togolire /i +e ca&

! E
t !
Et
55> 2 2!
<>
=D; 2 22 co) =9 2 <>
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_

! a
t !
! at
9DD 2 5!
2>9 2 =9
=D; 2 22 co) =9 2 <>
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_

2 a
t 2
2 at
;55 2 25
>>= 2 95>
=D; 2 22 co) 9=< 2 95<
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_-a)ul &e care cercul +e +i7i#are 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
Ploieti 2010
pag. 34
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. DD; 2 ! ; 2 5 . &
n n
.. <D< 2 !2
5 co)
; 2 5
co)
.
&

n
t


Arcul +intelui &e cercul +e +i7i#are 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
( ( .. 2>2 2 ; ; 2 5 ? 2 tg >9;= 2 2 ; 2 . ? tg F 2 ; 2 )

n n ! n ! n
+
( ( .. !2> 2 9 ; 2 5 ? 2 tg ;5=2> 2 2 ; 2 . ? tg F 2 ; 2 )

n n 2 n 2 n
+
(
( .. DD 2 <
5 co)
; 2 5
? =D; 2 22 tg =529 2 2 ; 2
co)
.
? tg F 2 ; 2 )

n
t ! t ! t

+
(
( .. =<= 2 9
5 co)
; 2 5
? =D; 2 22 tg 9<;5 2 2 ; 2
co)
.
? tg F 2 ; 2 )

n
t 2 t 2 t

+
Arcul +intelui &e cercul +e ca& 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
<52 2 tg in7
! at ! at ! at
29== 2 tan in7
2 at 2 at 2 at

229! 2 in7
t

( )
( ) .. ;=> 2 5
9DD 2 5! co)
=D; 2 22 co)
5 co)
!= ; 2 5
<52 2 229! 2 DD 2 <
co)
co)
co)
# .
in7 in7 ) )

! at
t ! n
! at t ! t ! at

1
]
1

1
]
1

+
( )
( ) .. =;D 2 5
;55 2 25 co)
=D; 2 22 co)
5 co)
!> ; 2 5
29== 2 229! 2 =<= 2 9
co)
co)
co)
# .
in7 in7 ) )

2 at
t 2 n
2 at t 2 t 2 at

1
]
1

1
]
1

+
.. 5; 2 5 D=5 2 5! co) ;=> 2 5 co) ) )

! a ! at ! an

.. 2;! 2 5 !5< 2 5 co) =;D 2 5 co) ) )
2 a 2 at 2 an

7.'%. VERIFICAREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE CORECTA A
ANGRENA8ULUI
Con+i*ia +e e7itare a interferen*ei
2<
5 co)
!=
co)
#
#
5 5
!
! n

H
!<<
5 co)
!>
co)
#
#
5 5
2
2 n


Ploieti 2010
pag. 35
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
=; 2
!=
2< !9
!=
# !9
F
! n
.in . ! n

H D9! 2 >
!=
!<< !9
!=
# !9
F
2 n
.in . 2 n

=; 2 F >9;= 2 F
.in . ! n ! n

H
D9! 2 > F ;5=2> 2 F
.in . 2 n 2 n

Se o')er7( ca e)te 6n+e&linit( con+i*ia e7it(rii interferen*ei
Con+i*ia +e e7itare a a)cu*irii +intelui
-entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire
n .in . an
. 2; 2 , )
H
>=; 2 )
.in . an

..
5; 2 5 )
! an

.. H
2;! 2 5 )
2 an


%%
.. >=; 2 ) 5; 2 5 )
.in . an ! an

H
.. >=; 2 ) 2;! 2 5 )
.in . an 2 an

Se con)tat( c( e)te 6n+e&linit( /i con+i*ia +e e7itare a a)cu*irii +intelui
Gra+ul +e aco&erire al angrenaCului 6n &lan frontal2 `
a
2 )u&li.entar2 `
X
/i total `
Y
=> 2 2
=D; 2 22 co) ; 2 5 2
5 co) 55> 2 2! )in 2; 2 5>9 2 92 >>= 2 95> 55> 2 <5 2>9 2 =9
co) . 2
co) )in a 2 + + + +

2 2 2 2
t n
Et E
2
2 '
2
2 a
2
! '
2
! a

5 . ! ... ! . ! ,
.in .

H
5 2 ! ... 2 2 ! => 2 2
.in .

.. ; 2 <2 2; 2; 2 a '
E a

Se a+o&t(, <5 ' ..
>< 2 2
; 2 5
5 )in <5
.
)in '

<; 2 < >< 2 2 => 2 2 + +7.'5. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ROTILOR SI ANGRENA8ULUI
EC>IVALENT
Nu.erele +e +in*i ai ro*ilor echi7alente
!D 2 2;
5 co) 29 2 2> co)
!=
co) co)
#
#
2
'
2
!
! n

!<
5 co) 29 2 2> co)
!>
co) co)
#
#
2
'
2
2
2 n

Dia.etrele cercurilor +e +i7i#are ale ro*ilor echi7alente


!<> 2 >> !D 2 2; ; 2 5 # . +
! n n ! n

..
Ploieti 2010
pag. 36
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
;< !< ; 2 5 # . +
2 n 2 n

..
Dia.etrele cercurilor +e 'a#( ale ro*ilor echi7alente
.. >;! 2 >2 2 co) !<> 2 >> co) + +

n ! n ! 'n

.. 59> 2 ;2< 2 co) ;< co) + +

n 2 n 2 'n

Dia.etrele cercurilor +e ca& ale ro*ilor echi7alente
.. =9= 2 D5 =9 2 <> 2>9 2 =9 !<> 2 >> + + + +
! ! a ! n ! an
+ +
.. ;5> 2 ;<2 9=< 2 95< >>= 2 95> ;< + + + +
2 2 a 2 n 2 an
+ +
Di)tan*a +intre aFe a angrenaCului echi7alent
.. <9; 2 52!
=5< 2 !> co)
2 co)
29 2 2> co)
;D 2 2;2
co)
co)
co)
a
a

2
En
n
'
2 En

Gra+ul +e aco&erire al angrenaCului echi7alent


=2 2 !
2 co) ; 2 5 2
=5< 2 !> )in <9; 2 52! 2 59> 2 ;2< ;5> 2 ;<2 >;! 2 >2 =9= 2 D5
co) . 2
)in a 2 + + + +

2 2 2 2
n n
En En
2
2 'n
2
2 an
2
! 'n
2
! an
n

7.'6. VERIFICAREA ANGRENA8ULUI


Ele.ente nece)are calculului ten)iunilor a+.i)i'ile &entru 7erificare
Ten)iunile li.it( )unt aceelea/i2 +eoarece )e utili#ea#( acela/i .aterial.
In ca#ul 6n care )e aCunge la conclu#ia c( tre'uie )chi.'ate .aterialele2 )e reia calculul +e la
ince&ut2 a+ic( +e la +atele +e &roiectare.
<>
! li. \

%-a
<>
! li. \

%-a
( )
2 li. \ ! li. \ .in . li. \
2 .in <>
.in . li. \

%-a
;;
! li. $

%-a ;;
! li. $

%-a
"ite#a &eriferic( &e cercul +e +i7i#are
) B . ;> 2 2
! <
>2 2 =!> =9 2 <>
! <
n +
7
! !

Alegerea tre&tei +e &reci#ie


Trea&ta +e &reci#ie )e alege 6n func*ie +e +e)tina*ia angrenaCului2 7ite#a &eriferic(2 a78n+uG)e 6n
7e+ere +ac( +antura e)te )au nu 6nclinat( /i &roce+eul +e &relucrare .ecanic( a +anturii.
Se a+o&t( trea&ta > +e &reci#ie2 a+.i*8n+uG)e,
Ploieti 2010
pag. 37
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
G re+uctor +e u# generalH
G 7ite#a &eriferic( ; 7 2 <
)
.
G +antura 6nclinat(H
G &relucrarea +anturii )e face cu fre#a .elcH
T- M >
Alegerea rugo#ita*ii flancului +intelui /i a #onei +e racor+are
-entru alegerea rugo#it(*ii )Ga *inut )ea.a +e,
G trea&ta +e &reci#ie, T- M >H
G &roce+eul +e &relucrare, fre#are ingriCit(H
> 2 R
! a
> 2 R
2 a

&entru flanc
< 2 ! R
! ar
< 2 ! R
2 ar

&entru #ona +e racor+are
Rugo#itatea #onei +e racor+are are 7aloarea i.e+iat .ai .are rugo#it(*ii flancului.
$actorul rugo#it(*ii flancurilor &entru )olicitarea +e contact Z
R
2 re)&ecti7 &entru
)olicitarea +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui ^
R

Se alege 6n functie +e
.in . li. \

2 rugo#itatea flancurilor +in*ilor


! #
R
2
2 #
R
/i +i)tan*a +intre aFe
A
a
.
> 2 9 > 2 < R < R
! a ! #
> 2 9 > 2 < R < R
2 a 2 #

( )
( )
5; 2 5
2
2;
!
> 2 9 > 2 9
2
a
!
R R
R
E
2 # ! #
! #

+

-entru
5; 2 5 R
! #

/i
<>
! li. \

%-a 2
<>
2 li. \

%-a re#ult(,
! Z
! R
! Z
2 R
! Z
R

R
^
Q &entru #ona +e racor+are +e la &iciorul +intelui
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent /i rugo#itatea #onei +e racor+are +e la &iciorul +intelui
< 2 D < 2 ! < R < R
! ar ! #r
< 2 D < 2 ! < R < R
2 ar 2 #r

2 2 ! , ^
! R


2 2 ! ^
2 R

A&entru o*eluri 6.'un(t(*ite?
Alegerea lu'rifiantului
Alegerea lu'rifiantului )e face 6n func*ie +e re#i)ten*a +e ru&ere
2 r

a .aterialului ro*ii /i 7ite#a


&eriferic( a angrenaCului.
Ploieti 2010
pag. 38
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-entru
D;
2 r

%-a /i
;> 2 2 7

)
.
)e alege uleiul cu !2 cST
Ti&ul +e ulei cu ace)te caracteri)tici e)te E- !2; TIN H !2; , TU H !2; cST
Alegerea factorului +e ungere
L
Z
Se alege 6n func*ie +e 78)co#itatea cine.atic( a lu'rifiantului /i re#i)ten*a li.it( a .aterialului la
contact. -entru ,
!2; cST /i
<>
! li. \

%-a re#ult(,
9 2 ! Z
L

$actorul +e 7ite#(
?
Z
Se alege 6n func*ie +e re#i)ten*a li.it( .ini.(
.in . li. \

/i 7ite#a &eriferic( a angrenaCului.


-entru
;> 2 2 7

)
.
/i
<>
.in . li. \

%-a re#ulta ,
D9 2 Z
7

$actorul +e corec*ie a ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui
Sa
^
( )
n n Sa
F 2 # f ^
-entru

n
2

n
2 H ! h
@
an
H 2; 2 c
@
n
H 5> 2
@
n
/i
!D 2 2; #
! n
!< #
2 n
>9;= 2 F
! n
;5=2> 2 F
2 n

Se aleg,
<2 2 ! ^
! )a
D9 2 ! ^
2 )a

$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la +ura'ilitate neli.itat( Afactorul +e rea#e.?

^
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent2 li.ita +e curgere a .aterialului /i factorul +e corec*ie a
ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui.
D>2 2 ^
!

&entru
<2 2 ! ^
! Sa

/i
<D
! . 2

%-a
= 2 ! ^
2

&entru
D9 2 ! ^
2 Sa

/i
<D
2 . 2

%-a
$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la )olicitare )tatic(
)t
^

Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent2 li.ita +e curgere a .aterialului


2

2 factorul
Sa
^
2
gra+ul +e aco&erire frontal al angrenaCului echi7alent
n

.
-entru
<2 2 ! ^
! Sa
=2 2 !
n

<D
! . 2

%-a
o*el +e 6.'unat(*ire 2 6.'un(t(*it
D9 2 ^
! )t

-entru
D= 2 ! ^
2 Sa
=2 2 !
n

<D
2 . 2

%-a
Ploieti 2010
pag. 39
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
otel +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*it
2; 2 ! ^
2 )t

$actorii +e .(ri.e &entru )olicit(rile +e 6nco7oiere


]
^
2 re)&ecti7 +e contact
]
Z
Se alege 6n func*ie +e .o+ulul +anturii
n
.
2 +e .aterialul ro*ilor /i trata.entul a&licat. -entru
; 2 5 .
n

/i o*el +e 6.'un(t(*ire2 re#ult(,
! ^
]
! ^
! ]
! ^
2 ]


! Z
]

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e contact
N
Z
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent /i nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri.
-entru acea)ta tre'uie calculate nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri2
! L
N
/i
2 L
N
&entru cele +ou(
ro*i.
!9 2 !!5
5; 2 <
>2 2 =!>
u
n
n
!
2

rotB.in
cicluri ! D 2 < ! !< >2 2 =!> < L n < N
>
! h ! ! L

cicluri ! > 2 ! ! !< !9 2 !!5 < L n < N
>
2 h 2 2 L

=
B\
! ; N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
;
St\
! N < 2 ! Z
.aF N

&entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
Dac(
B\ ! L
N N
2 atunci
! Z
! N

B\ 2 L
N N
2 atunci
! Z
2 N

In a&lica*ia con)i+erat(
B\ ! L
N N
2
B\ 2 L
N N
! Z
! N
! Z
2 N

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
N
^
Se alege 6n func*ie +e .aterial2 trata.ent /i nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri.
Nu.(rul +e cicluri +e )olicit(ri2
! L
N
/i
2 L
N
&entru cele +ou( ro*i au fo)t calculate anterior.
<
B$
! 5 N H
9
St$
! N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
; 2 2 ^
.aF N

&entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite.
In a&lica*ia con)i+erat(
B$ ! L
N N
B$ 2 L
N N
! ^
! N
! ^
2 N

$actorul ra&ortului +urit(*ilor flancurilor +in*ilor
K
Z
Se alege 6n func*ie +e +uritatea flancurilor +in*ilor.
Ploieti 2010
pag. 40
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
In a&lica*ia con)i+erat(2
\B 29 \
!

/i
\B 29 \
2


AA.'ele ro*i au +uritatea )u' 5; \B?
! Z
E

Coeficien*ii +e )iguran*( .ini.i &entru )olicitarea +e contact2 re)&ecti7 +e 6nco7oiere
!; 2 ! S
.in \
2; 2 ! S
.in $

7.'7.TENSIUNILE ADMISI/ILE PENTRU CALCULUL DE DIMENSIONARE SI
VERIFICARE
%-a ;=>
!; 2 !
! ! D9 2 ! 9 2 ! ! <>
S
Z Z Z Z Z Z
.in \
] K 7 R L ! N ! li. \
! \-
%-a ;=>
!; 2 !
! ! D9 2 ! 9 2 ! ! <>
S
Z # Z Z Z Z
.in \
] K " R L 2 N 2 li. \
2 \-( )
2 \- ! \- .in \-
2 .in

;=>
.in \-

%-a
%-a 99
2; 2 !
! 2 2 ! D>2 2 ! ;;
S
^ ^ ^ ^
.in $
! ] ! R ! ! N ! li. $
! $-
%-a 9>
2; 2 !
! 2 2 ! = 2 ! ! ;;
S
^ ^ ^ ^
.in $
2 ] 2 R 2 2 N 2 li. $
2 $-
7.'9. ELEMENTE NECESARE CALCULULUI NUMARULUI CRITIC DE DINTI AI
PINIONULUI
$actorul +e ela)ticitate al .aterialelor ro*ilor
E
Z
> . !>D Z
E

%-a
Se &()trea#a 7aloarea factorului +e ela)ticitate al ro*ilor2 +eoarece )Gau &()trat con+i*iile +e la
&unctual 5.5.>. A.'ele ro*i )unt eFecutate +in o*el la.inat.
$actorul #onei +e contact
\
Z
5 2 2
55> 2 2! tg =D 2 22 co)
5 co) 2
tg co)
co) 2
Z
2

Et t
2
'
\

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e contact


D5 2 5 co) co) Z

$actorul gra+ului +e aco&erire &entru )olicitarea +e contact

Z
Se &oate calcula a)tfel,
Dac(
!
2
;D 2
=> 2 2
! !
Z

Ploieti 2010
pag. 41
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
$actorul gra+ului +e aco&erire &entru )olicitarea +e 6nco7oiere

^
<> 2
=2 2 !
=; 2
2; 2
=; .
2; 2 ^
n
+

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e 6nco7oiere


^
Se +efine/te,
=> 2 ! => 2 2 ! ! ^
.in


Dac(
=; . ^
.in
<
2 )e con)i+er(
=; 2 ^
.in

Tre'uie )a fie 6n+e&linit( con+i*ia, .in


^ ^

>

@
)e calculea#a cu rela*ia,
2> 2
!2
5
>< 2 2 !
!2
! ^
gra+Se a+.ite
=; 2 ^

$actorul +e re&arti#are a )arcinii &e l(*i.ea +anturii &entru )olicitarea +e contact \


L

Se alege 6n func*ie +e +uritatea ro*ilor
!
\
)i
2
\
2 &o#i*ia ro*ilor angrenaCului 6n ra&ort cu
lag(rele ar'orilor tran).i)iei /i +e coeficientul
.
+

2> 2
5; 2 <
! 5; 2 <
2; 2
u
! u
a +

+

+

H
5 2 ! L
\

In a&lica*ia con)i+erat( )Gau a7ut 6n 7e+ere,


G ro*ile )unt )ituate )i.etric fa*( +e lag(reH
G a.'ele ro*i au +urit(*ile )u'
\B 29 \
!

/i
\B 29 \
2

.
$actorul +e re&arti#are a )arcinii &e l(*i.ea +anturii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
$
L
Se alege 6n func*ie +e +uritatea ro*ilor
!
\
/i
2
\
2 &o#i*ia ro*ilor angrenaCului 6n ra&ort cu
lag(rele ar'orilor tran).i)iei /i +e coeficientul
.
+

In a&lica*ia con)i+erat( )Gau a7ut 6n 7e+ere,


G rotile )unt )ituate )i.etric fat( +e lag(reH
G a.'ele ro*i au +urit(*ile )u'
\B 29 \
!

/i
\B 29 \
2

.
G
2> .
+

; 2 ! L
$

Ploieti 2010
pag. 42
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
$actorii +e re&arti#are a )arcinii 6n &lan frontal2 &e &erechile +e +in*i aflate )i.ultan 6n
angrenare2 &entru )olicitarea +e contact
\
L
2 re)&ecti7 &entru 6nco7oiere
. L
$
%(ri.ile +e care +e&in+ ace/ti factori )unt,
t
$
Q for*a tangen*ial( core)&un#(toare +ia.etrului +e +i7i#are2 eF&ri.at( 6n NH

2 \
! 2
\
Q +urit(*ile ro*ilorH
' Q l(*i.ea ro*ilorH
&'r
f
Q a'aterea efecti7( a &a)ului +e 'a#(H

Z
Q factor auFiliar care )e 7a calcula.
-entru un angrenaC nou2 2 &' &'r
f f
/i care )e alege +in Ta'. A. !;.92 AneFa !; 6n func*ie +e
.o+ul2 trea&ta +e &reci#ie /i +ia.etrul +e +i7i#are al ro*ii con+u)e.
N 95<<
=9 2 <>
!9DDD; 2
+
% 2
$
!
! t
t

-entru
; 2 5 .
n

..
9=> 2 95< +
2

.. /i trea&ta +e &reci#ie > T-
29 f
2 &'

H 2 &' &'r
f f
H
29 f
&'r

;; 2 !
<5
95<<
9 29
! . 9
'
$
9 f
! . 9 , Z
t
&'r

,
_

,
_

+
&entru ro*i cu >< > 5;
$actorul auFiliar are 7aloarea,
;; 2 ! Z

Dac(
; 2 Z >

H )e con)i+er(
! Z

.
Sunte. 6n ca#ul
; 2 Z >

. Se a+o&t(,
! Z

H
;D 2 Z

( )
( )
( )
( )
=> 2 2
;D 2
!
! ; . ! 2 !
Z
!
! ; . Z 2 ! L
2 2 \

1
]
1

+ +
1
]
1

+ +


-entru factorul
$
L
)e con)i+er(,
2 >

H ( ) ( ) ! ; . Z 2 ! , L
$
+

H
=> 2 2 L
$

$actorul +ina.ic
"
L
Se alege 6n func*ie +e 7ite#a 72 nu.(rul +e +in*i
!
#
/i trea&ta +e &reci#ie.
( ) T- 2 # 2 7 f L
! "

Ploieti 2010
pag. 43
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-entru
>< 2 2
2
! >
2
;> 2 2 7

)
.
2 > T- 2 95 2
!
# 7
!

H Re#ult(,
! 2 ! L
"

.
7.':. NUMARUL CRITIC DE DINTI AI PINIONULUI
( )
( )
225
29 2 2> co)
!
5; 2 <
! 5; 2 <
=> 2 2
=> 2 2
; 2 !
5 2 !
;=>
99
=; 2 <> 2
D5 2 ;D 2 5 2 2 > 2 !>D
co)
!
u
! u
L
L
L
L
^ ^
Z Z Z Z
^ ^ #
2 2
2
'
2
$
\
$
\
2
! \-
! $-
2
\ E
! $a ! Sa cr ! n

+M
-entru
>9;= 2 F
! n

/i
225 ^ ^ #
! $a ! Sa cr ! n

Re#ult(,
;2 #
cr ! n

5; 29 2 2> co) 5 co) ;2 co) co) # #
2
'
2
cr ! n cr !

Criteriul )iguran*ei 6n func*ionare a angrenaCului2 &entru +i.en)ionare /i 7erificare
!= #
!
5; #
cr !

Se con)tat( c( 6n continuare
cr ! !
# #
/i2 ca atare2 )olicitarea re)tricti7( r(.8ne )olicitarea +e
contact.
7.';. RECALCULAREA COEFICIENTULUI DE LATIME A DANTURII SI A
LATIMII ROTILOR
arec

2;=>; 2
2;
;D 2 2;2
2; 2
a
a
5
5
E
a arec

,
_

,
_


Tre'uie )( fie 6n+e&linit( con+i*ia,
a
a
arec
!

un+e
!2 . ... ! .
a

Se con)tat( c( e)te 6n+e&linit( con+i*ia.
9< 2 <9 2; 2;=>; 2 a '
E arec
9 ... !
'

.. <; '
Tre'uie ca
n
. '
Se a+.ite 5 , ' H
' '
2

..H
.. <> 5 <; ' ' '
2 !
+ +
7.'<. CALCULUL TENSIUNILOR EFECTIVE PENTRU CELE DOUA TIPURI DE
SOLICITARI
In .o+ fire)c2 ar tre'ui calculate ten)iunile +oar &entru )olicitarea re)tricti7(. In a&lica*ia
con)i+erat( 6n care
cr
0 0
! !

ar tre'ui facut( 7erificarea +oar &entru )olicitarea +e contact.
A7(n+ 6n 7e+ere c( au fo)t calcula*i to*i factorii /i c( &rogra.ul &er.ite un calcul facil2 )e
7or face 7erific(rile la a.'ele ti&uri +e )olicit(ri.
Ploieti 2010
pag. 44
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
( )
( )
%-a !;D
55> 2 2! co)
=D; 2 22 co)
<2 2 ! < 2 2 =; 2 <> 2 => 2 2 ; 2 ! ! 2 ! 2; 2 !
5 co) 2; <> 2
! 5; 2 < != !9DDD;
co)
co)
^ ^ ^ ^ L L L L
co) a ' 2
! u # %
2
2
2
2
Et
2
t
2
! Sa ! $a $ $ " A 2
E !
2
! ! t
! $+


%-a !<=
<2 2 !
D= 2 !
< 2 2
!; 2 2
<;
<>
!;D
^
^
^
^
'
'
! Sa
2 Sa
! $a
2 $a
2
!
! $ 2 $

( )
( )
%-a ;!;
55> 2 2! co)
=D; 2 22 co)
5; 2 < <; 2
! 5; 2 < => 2 2 5 2 ! ! 2 ! 2; 2 ! !9DDD;
2;
D5 2 ;D 2 5 2 2 > 2 !>D
co)
co)
u ' 2
! u L L L L %
a
Z Z Z Z

5
Et
t
2
5
\ \ " A ! ! t
E
\ E
\
%-a ;=> ;!;
\- \
<
Se con)tat( c( angrenaCele )unt 'ine &roiectate2 ten)iunile efecti7e fiin+ .ai .ici +ec8t cele
a+.i)i'ile la a.'ele ti&uri +e )olicit(ri.
! $- ! $
<
2 $- 2 $
<
! \- \
<
2
\- \
<
7.%&. FORTELE DIN ANGRENA8UL CILINDRIC CU DINTI INCLINATI
N 99!2
<>
!9DDD; 2
+
% 2
$
! E
! t
! t

H
N !=2>
5 co)
=5< 2 !> tg 99!2
co)
tg $
$

En ! t
! r

N 2;9= 5 tg 99!2 tg $ $

! t ! a

! t 2 t
$ $
! r 2 r
$ $
! a 2 a
$ $
Ploieti 2010
pag. 45
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Sche.a +e calcul a for*elor
7.%'. ELEMENTE DE CONTROL
Nu.(rul +e +in*i &entru .()urarea lungi.ii &e)te +in*i

! n !
t !
! Et
;>2 2 2!
5 co) >9;= 2 2 !=
=D; 2 22 co) !=
arcco)
co) F 2 #
co) #
arcco)

,
_

,
_

2 n 2
t 2
2 Et
;> 2 2!
5 co) ;5=2> 2 2 !>
=D; 2 22 co) !>
arcco)
co) F 2 #
co) #
arcco)

,
_

,
_

+


5;2 2 5
!=
229! 2 2 tg ? >9;= 2 A 2
5 co)
;>2 2 2! tg !=
; 2
#
in7 tg F 2
co)
tg #
; 2 N

!
t n ! n ! Et !
!

,
_

,
_

+
5 N
!

!>
!>
229! 2 2 tg ? ;5=2> 2 A 2
5 co)
;> 2 2! tg !>
; 2
#
in7 tg F 2
co)
tg #
; 2 N

2
t n 2 n 2 Et 2
2

,
_

,
_

+
Ploieti 2010
pag. 46
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
!> N
!

%()urarea cotei &e)te +in*i
Lungi.ea &e)te +in*i 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
( ) [ ]
( ) [ ] .. 22! 2 !! 229! 2 != ; . 5 2 co) ; 2 5 2 )in ; 2 5 ? >9;= 2 A 2
in7 # ; . N co) . )in . F 2 K

t ! ! n n n n ! n ! Nn
+ +
+ +
( ) [ ]
( ) [ ] .. ;9> 2 => 229! 2 !> ; . !> 2 co) ; 2 5 2 )in ; 2 5 ? ;5=2> 2 A 2
in7 # ; . N co) . )in . F 2 K

t 2 2 n n n n 2 n 2 Nn
+ +
+ +
.. =!2 2 !2
29 2 2> co)
22! 2 !!
co)
K
K

'
! Nn
! Nt

.. D>! 2 >>
;9> 2 2> co)
;9> 2 =>
co)
K
K

'
2 Nn
2 Nt

Ra#a +e cur'ura a &rofilului 6n &unctele )i.etrice +e .()urare a lungi.ii &e)te +in*i2 6n


&lan frontal
.. 5;< 2 < =!2 2 !2 ; 2 K ; 2
! Nt ! Et

.. 9D 2 99 D>! 2 >> ; 2 K ; 2
2 Nt 2 Et

Ra#ele +e cur'ur( ale &rofilului 6n &unctul +e intrare2 re)&ecti7 +e ie/ire +in angrenare2 la
&iciorul +intelui
Ploieti 2010
pag. 47
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. 5; 2 5 ;55 2 25 tg 5>9 2 92 ; 2 55> 2 2! )in 2;
tg + ; 2 )in a

2 at 2 ' Et E ! At


.. ;<9 2 =! 9DD 2 5! tg 55> 2 <5 ; 2 55> 2 2! )in 2;
tg + ; 2 )in a

! at ' Et E 2 At
!


Ra#a +e cur'ur( a &rofilului la ca&ul +intelui
.. 9< 2 !D 9DD 2 5! )in 2>9 2 =9 ; 2 )in + ; 2

! at ! a ! at

.. <2 2 >= ;55 2 25 )in >>= 2 95> ; 2 )in + ; 2
2 at 2 a 2 at

Dia.etrul 'ilei
.. 9> 2 < ; 2 5 =2> 2 ! . =2> 2 ! +
n B

Unghiul +e &re)iune al centrului 'ilei
!>! 2
!= 2 !=
2 tg ? >9;= 2 A 2
5 co) 55> 2 <5
9> 2 <
229! 2
# 2 #
tg F 2
co) +
+
in7 in7

! !
n ! n
! '
B
t ! %t


+

+

! %t
2; 2 2!
2D= 2
!> 2 !>
2 tg ? ;5=2> 2 A 2
5 co) 5>9 2 92
9> 2 <
229! 2
# 2 #
tg F 2
co) +
+
in7 in7

2 2
n 2 n
2 '
B
t 2 %t


+

+

2 %t
>5 2 !!
%()urarea lungi.ii &e)te 'ile
Ploieti 2010
pag. 48
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Lungi.ea &e)te 'ile
-entru
!
0 2
2
0 nu.ere &are
.. < 2 =9 9> 2 <
2; 2 2! co)
55> 2 <5
+
co)
+
%
B
! %t
! '
! B
+ +

.. !<9 2 9!= 9> 2 <


>5 2 !! co)
5>9 2 92
+
co)
+
%
'
2 %t
2 '
2 B
+ +

-entru
!
0 2
2
0 nu.ere i.&are
.. =!= 2 =5 9> 2 <
!=
D
co)
2; 2 2! co)
55> 2 <5
+
#
D
co)
co)
+
%
B
! ! %t
! '
! B
+

,
_

,
_

.. !2 2 9!= 9> 2 <


!>
D
co)
>5 2 !! co)
5>9 2 92
+
#
D
co)
co)
+
%
B
2 2 %t
2 '
B
2
+

,
_

,
_

Coar+a
con)tant( a +intelui.
Coar+a con)tant( a +intelui 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 in &lan frontal
(
.. <D; 2 ? 2 2 )in >9;= 2 2 co) ; 2 A ; 2 5
? 2 )in F co) ; 2 . )
2
n ! n n
2
n ! cn
+
+
(
( .. 5!< 2 2 ? 2 )in ;5=2> 2 2 co) ; 2 ; 2 5
? )in F co) ; 2 . )
2
n 2 n n
2
n 2 cn
+

.. ==2 2
29 2 2> co)
5 co)
<D; 2
co)
co)
) )
2

'
2 ! cn ! ct


.. ;=9 2 2
29 2 2> co)
5 co)
5!< 2 2
co)
co)
) )
2

'
2 2 cn 2 ct


Ploieti 2010
pag. 49
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
%()urarea coar+ei
In(l*i.ea la coar+a con)tant(.
In(l*i.ea la coar+a con)tant( 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
(
( .. !2 2 2 ? 2 tg <D; 2 =9 2 <> 2>9 2 =9 ; 2
? tg ) + + ; 2 h

n ! cn ! ! a ! cn


(
( .. =D< 2 5 ? 2 tg 5!< 2 2 9=< 2 95< >>= 2 95> ; 2
? tg ) + + ; 2 h

n 2 cn 2 2 a 2 cn
+
+
(
( .. <2= 2 2 =D; 2 22 tg ==2 2 =9 2 <> 2>9 2 =9 ; 2
? tg ) + + ; 2 h
t ! ct ! ! a ! ct


(
( .. =9< 2 ! ? =D; 2 22 tg ;=9 2 2 9=< 2 95< >>= 2 95> ; 2
? tg ) + + ; 2 h
t 2 ct 2 2 a 2 ct
+
+
CAPITOLUL 9
CALCULUL ANGRENA_ULUI CILINDRIC CU DINTI IN " DIN TREA-TA a
II a
9.'. DATE DE PROIECTARE
-uterea nor.al( +e tran).i)
JK 2 2 22 -
Ploieti 2010
pag. 50
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Tura*ia &inionului angrenaCului
.in
rot
2 2 !!5 n
5

Ra&ortul +e angrenare
<< 2 ; u
+at

Durata .ini.( +e func*ionare a angrenaCului
ore !< L
h

Con+i*ii +e func*ionare a angrenaCului
Sur)a +e &utereH .a/ina antrenat(H caracterul )arcinii /i .(ri.ea /ocurilor.
%otor electric2 unitate +e &o.&are2 /ocuri .o+erate.
Nu.arul +e ro*i cu care angrenea#( &inionul
5

2
re)&ecti7 roata con+u)(
9


!
5
!
9

-rofilul cre.alierei generatoare

n
2 H ! h
@
an
H 2; 2 c
@
n
H 5> 2
@
n
Confor. STAS >2!G>2
9.%. ALEGEREA MATERIALELOR SI A TENSIUNILOR LIMITA
Alegerea .aterialelor celor +ou( ro*i /i a trata.entului
Si.'olul .aterialelor2 trata.entul a&licat2 +urit(*ile o'*inute \
5
2 \
9
2 ten)iunile +e ru&ere
5 r

2
9 r

2 li.itele +e curgere2
5 . 2

2
9 . 2

.
92Cr%o9H 6.'un(t(*ire
\B 29 \
5


5 r
%-a D;
5 . 2
%- <D
\RC 29 \
9


9 r

%-a D;
9 . 2

%-a <D
Ten)iunile li.it( &entru )olicitarea +e contact2 re)&ecti7 +e 6nco7oiere
5 li. \
%-a =
9 li. \
%-a =
.in . li. >

%-a =
5 li. $


%-a ;;

9 li. $
%-a ;;
9.5. CALCULUL DE PREDIMENSIONARE
Nu.erele +e +in*i &entru &inion2 re)&ecti7 &entru roat(
n
E
.
a
! ... =; &entru ro*i 6.'un(t(*ite H
n
E
.
a
D
Ploieti 2010
pag. 51
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-entru unghiul +e 6nclinare al +anturii )e reco.an+(,

9; ... 2 gra+e2 &entru +anturi 6n ". Se a+o&t( ,


2;
9D 2 29
! << 2 ;
2
2; co) D
! u
2
co)
.
a
#

+at n
E
.aF 5

+

+

H
i int + 29 #
.aF 5

-entru ro*i 6.'un(t(*ite2 +ac(
2; #
.aF 5

2 )e a+o&t(
.aF 5 5
# #
H
Se a+o&t(,
29 #
5

+in*iH
!5< << 2 ; 29 u # #
+at 5 9

Ra&ortul +e angrenare real u
<<<<= 2 ;
29
!5<
#
#
5
9

Se 7erific( 6n+e&linirea con+i*iei
9< 2 u !! 2
<< 2 ;
<<<<= 2 ;
!
u
u
!
+at

5 . ... 2; .
9.6. ELEMENTE NECESARE CALCULULUI TENSIUNILOR ADMISI/ILE PENTRU
PREDIMENSIONARE SI A NUMARULUI CRITIC DE DINTI
$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e contact
N
Z
9
n
M
.in B rot D= 2 !D
<< 2 ;
2 2 !!5
u
n
5

5 L
N
M cicluri ! > 2 ! ! !< 2 2 !!5 < L n <
>
5 h 5

9 L
N
M cicluri ! D! 2 ! ! !< D= 2 !D < L n <
=
9 h 9

=
B\
! ; N cicluri &entru o*eluri +e 6.'unatatire2 i.'un(t(*ite.
Deoarece
B\ L
N N
/i
B\ 9 L
N N <
2
! Z
5 N

H
= 2 ! Z
9 N

.
$actorul ra&ortului +urit(*ilor flancurilor +in*ilor
K
Z
! Z
K

+eoarece a.'ele ro*i au +uritatea &e)te 5; ><2

5
\
\B 29 2

9
\
\B 29 ! Z
K

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
5 L
N
M
>
! > 2 !
cicluri2
9 L
N
M
=
! D! 2 !
cicluri
<
B$
! 5 N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite. Deoarece
B$ 5 L
N N
)i
B$ 9 L
N N

re#ulta ,
! ^
5 N
! ^
9 N

$actorul +e corec*ie a ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui
Sa
^
-entru &re+i.en)ionare2 )e con)i+er(
F
5 n

2
F
9 n

Ploieti 2010
pag. 52
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
52
2; co)
29
co)
#
#
5 5
5
5 n

!>2
2; co)
!5<
co)
#
#
5 5
9
9 n

-entru,
2
n
! h
@
an
2; 2 c
@
n
5> 2
@
an
/i
52 #
5 n
!>2 #
9 n
F
5 n
F
9 n

Se aleg,
<9 2 ! ^
5 Sa
>; 2 ! ^
9 Sa

$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la +ura'ilitate neli.itat( Afactorul +e rea#e.?

^
D>; 2 ^
5

&entru
<9 2 ! ^
5 Sa

/i
5 . 2
%-a <D
; 2 ! ^
9

&entru
>; 2 ! ^
9 Sa

/i
9 . 2

%-a <D
$actorul #onei +e contact
>
?
-entru &re+i.en)ionare
5= 2 2 2; co) 9D 2 2 co) 9D 2 2 Z

\

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e contact
D; 2 2; co) co) Z

$actorul +e ela)ticitate al .aterialelor ro*ilor


E
?
In ca#ul 6n care a.'ele ro*i )unt eFecutate +in o*el la.inat,
E
Z
%-a > . !>D
9.7. TENSIUNILE ADMISI/ILE PENTRU SOLICITAREA DE CONTACT( RESPECTIV
DE INCOVOIERE( PENTRU PREDIMENSIONARE
%-a <D ! ! = >= 2 Z Z >= 2
E 5 N 5 li. \ 5 \-


%-a <;2 ! = 2 ! = >= 2 Z Z >= 2
E 9 N 9 li. \ 9 \-

.in
\-

A
9 \- 5 \-
2
? M <D %-a
%-a 955 D>; 2 ! ;; > 2 ^ ^ > 2
5 5 N 5 li. $ 5 $-


%-a 9<2 ; 2 ! ! ;; > 2 ^ ^ > 2
9 2 N 9 li. $ 9 $-


9.9. NUMARUL CRITIC DE DINTI AI PINIONULUI( PENTRU CALCULUL DE
PREDIMENSIONARE.
( (

+

2 2
\-
5 $- 2
\ E 5 $a 5 Sa cr 5 n
co) u
? ! u A
? Z Z Z ? 5 2 ! ... ! ^ ^ #
Ploieti 2010
pag. 53
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
(
( 5<>
2; co) << 2 ; <D
? ! << 2 ; A ;;
? D; 2 5= 2 2 > 2 !>D 2 2 !
co) u
? ! u A
? Z Z Z 2 2 ! ^ ^ #
2 2
2
2 2
\-
5 $- 2
\ E 5 $a 5 Sa cr 5 n


+


SGa a+o&tat 7aloarea inter.e+iar( !22 +in fa*a eF&re)iei.
-entru
F
! n

2 )i
5<> ^ ^ #
5 $a 5 Sa cr 5 n

re#ulta,
!! #
cr 5 n

-entru &re+i.en)ionare2 nu.(rul critic +e +in*i )e calculea#( cu relatia ,
>! 2; co) !! co) # #
5 5
cr 5 n cr 5

9.:. CRITERIUL SIGURANTEI IN FUNCTIONARE A ANGRENA8ULUI( PENTRU
PREDIMENSIONARE
-entru
cr 5 5
# #
)olicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e contactH
In a&lica*ia con)i+erat(
29 #
5


>! #
cr 5

cr 5 5
# #
Solicitarea &rinci&al( e)te )olicitarea +e contact.
9.;. ELEMENTELE NECESARE CALCULULUI DISTANTEI INTRE A=E LA
PREDIMENSIONARE
$actorul +e for.a al +intelui &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
5 $a
^
H
9 $a
^
-entru calculul &reli.inar2 )e con)i+er(
F
5 n

2
F
9 n

-entru
52 #
5 n

/i
!>2 #
9 n

cu
F
5 n

/i
F
9 n

n
2 ! h
@
an
2; 2 c
@
n
5> 2
@
an

5 $a
^ ; 2 2 !; 2 2 ^
9 $a

Coeficientul +e l(*i.e al ro*ilor
-entru re+actor cu trei tre&te /i ) B . ! ... 2 7 )e reco.an+(
. < .
a

Se a+o&t(,
2; 2
a

Calculul .aFi.ului eF&re)iei
$-
$a Sa
^ ^

D9< 2
955
; 2 2 <9 2 ! ^ ^
5 $-
5 $a 5 Sa

H
><! 2
9<2
!; 2 2 >; 2 ! ^ ^
9 $-
9 $a 9 Sa

Ploieti 2010
pag. 54
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Se a+.ite,
$-
$a Sa
^ ^

?
^ ^
2
^ ^
.aFA
9 $-
9 $a 9 Sa
5 $-
5 $a 5 Sa

M2D9<
$actorul regi.ului +e func*ionare
A
L
Se alege 6n func*ie +e .a/ina .otoare2 .a/ina antrenat( /i caracterul )arcinii
2; 2 ! L
A

7e#i &unctul !.;
%o.entul +e tor)iune la ar'orele &inionului
N.. !>;=<D
2 2 !!5
2 2 22
! ;; 2 D
n
-
! ;; 2 D %
<
5
5 <
5 t

-entru c( +antura e)te 6n " )e ia .o.entul &e Cu.(tate2 a+ic(
N.. D2>>;= %
5 t

9.<. DISTANTA DINTRE A=E LA PREDIMENSIONARE LA INCOVOIERE(
Ei
a
(
RESPECTIV LA CONTACT(
Ec
a
5
$-
$a Sa
a
A
2
5 5 t
Ei
^ ^
co)
L ? ! u A # %
? D 2 ... =; 2 A a


+

5
2
\- a
2
\ E A 5 t
Ec
u
? Z Z Z A L %
? ! u A ? D 2 ... > 2 A a


+

Se calculea#( 7alorile .aFi.e /i .ini.e ale +i)tan*elor +intre aFe &entru cele +ou( ti&uri +e
)olicit(ri ,
.. 9!9 2 2=D D9< 2
2; co) 2; 2
2; 2 ! ? ! << 2 ; A 29 D2>>9=
=; 2
^ ^
co)
L ? ! u A # %
=; 2 a
5

2
5
$-
$a Sa
a
A
2
5 5 t
.in . Ei


+

.. =2= 2 5D9
<< 2 ; <D 2; 2
? D; 2 5= 2 2 > 2 !>D A 2; 2 ! D2>>9=
? ! << 2 ; A > 2
u
? Z Z Z A L %
? ! u A > 2 a
5
2
2
5
2
\- a
2
\ E A 5 t
.in . Ec+

Ploieti 2010
pag. 55
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. 2D= 2 55; D9< 2
2; co) 2; 2
2; 2 ! ? ! << 2 ; A 29 D2>>9=
D 2
^ ^
co)
L ? ! u A # %
D 2 a
5

2
5
$-
$a Sa
a
A
2
5 5 t
.aF . Ei


+

.. <= 2 999
<< 2 ; <D 2; 2
? D; 2 5= 2 2 > 2 !>D A 2; 2 ! D2=>9=
? ! << 2 ; A D 2
u
? Z Z Z A L %
? ! u A D 2 a
5
2
2
5
2
\- a
2
\ E A 5 t
.aF . Ec+

9.'&. CALCULUL MODULULUI
Se calculea#( .o+ulul nor.al .aFi. /i .ini. re#ultat +in cele +ou( ti&uri +e )olicit(ri
.. !<; 2 5
29 !5<
2; co) 9!9 2 2=D 2
# #
co) a 2
.

5 9
.in . Ei
.in . ni

+

.. 9=! 2 9
29 !5<
2; co) =2= 2 5D9 2
# #
co) a 2
.

5 9
.in . Ec
.in . nc

+

.. =D> 2 5
29 !5<
2; co) 2D= 2 55; 2
# #
co) a 2
.

5 9
.aF . Ei
.aF . ni

+

.. 5 2 ;
29 !5<
2; co) <= 2 999 2
# #
co) a 2
.

5 9
.aF . Ec
.aF . nc

+

Se a+o&t(,
.. ; 2 9 .
n

Confor. STAS >22G>2
9.''. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ROTILOR SI ANGRENA8ULUI
Di)tan*a +intre aFele +e referin*(
.. 2!< 2 5D= ? 29 !5< A
2; co)
; 2 9
2
!
? # # A
co)
.
2
!
a
5 9
n
+ +


Di)tan*a +intre aFe )tan+ar+i#at( cea .ai a&ro&iat( e)te ,
.. 9 a
E

Unghiul real +e angrenare2 unghiul real +e angrenare 6n &lan frontal2 re)&ecti7 6n &lan
nor.al

n
2
Ploieti 2010
pag. 56
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
59D= 2
!>
2
!>

n ra+ . n

n
t
>> 2 2!
2; co)
2 tg
arctg
co)
tg
arctg
,
_


,
_


5>! 2
!>
>> 2 2!
!>

t ra+ . tt
E
Et
>;2 2 22 >> 2 2! co)
9
2!< 2 5D=
arcco) co)
a
a
arcco)

,
_

,
_


5D> 2
!>
>;2 2 22
!>

Et ra+ . Et

Et
t
n
En
>> 2 2 >;2 2 22 )in
>> 2 2! )in
2 )in
arc)in )in
)in
)in
arc)in
,
_

,
_


5<9 2
!>
>> 2 2
!>

En ra+ . En


Ploieti 2010
pag. 57
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-inion /i roat( cu +in*i 6n "
Calculul )u.ei +e&la)(rilor +e &rofil2 6n &lan nor.al /i 6n &lan frontal
Et Et Et
tg in7
H
t t t
tg in7
22;D . in7
Et

H
!D=! . in7
t

( ;=2<2 2 ? # #
tg 2
in7 in7
F
! 2
t
t Et
)n
+

>;>D 2
!5< 29
29
;=2<2 2
# #
#
F F
9 5
5
)n 5 n

+

+

H
9><=5 2 F F F
! n )n 2 n

Ploieti 2010
pag. 58
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
! F
5 n
< ! F < .
9 n
<
De&la)(rile +in &lan frontal,
;!>D= 2 co) F F
)n )t

==>; 2 co) F F
5 n 5 t

H
99!!5 2 co) F F
9 n 9 t

Tre'uie 7erificate, +e&la)area .ini.(2 a)cu*irea +intelui2 gra+ul +e aco&erire.
Ace)tea )e 7or efectua +u&( ce 7or fi calculate /i alte ele.ente geo.etrice ale angrenaCului /i
ro*ilor +in*ate.
Dia.etrele cercurilor +e +i7i#are
.. !<9 2 !!D 29
2; co)
; 2 9
#
co)
.
+
5
n
5

.. 2<= 2 <=; !5<


2; co)
; 2 9
#
co)
.
+
9
n
9

Dia.etrele cercurilor +e 'a#(


.. ;> 2 !! >> 2 2! co) !<9 2 !!D co) + +

t 5 5 '

.. <29 2 <2< >> 2 2! co) 2<= 2 <=; co) + +

t 9 9 '

Dia.etrele cercurilor +e ro)togolire
.. !2
>;2 2 22 co)
>> 2 2! co)
!<9 2 !!D
co)
co)
+ +

Et
t
5 5 E


.. <>
>;2 2 22 co)
>> 2 2! co)
2<= 2 <=;
co)
co)
+ +

Et
t
9 9 E


Tre'uie 7erificat( con+i*ia,
.. 9
2
<> !2
2
+ +
a
9 E 5 E
E

+

Dia.etrele cercurilor +e &icior


Ploieti 2010
pag. 59
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. <>= 2 !> ? >;>D 2 2; 2 ! A 2
2; co)
29
; 2 9
? F c h A 2
co)
#
. +

5 n
@
n
@
an
5
n 5 f

1
]
1

1
]
1


.. 5D= 2 <<> ? 9><=5 2 2; 2 ! A 2
2; co)
!5<
; 2 9
? F c h A 2
co)
#
. +

9 n
@
n
@
an
5
n 9 f

1
]
1

1
]
1


Dia.etrele cercurilor +e ca&
.. 5;2 2 !2D 9><=5 2 2 ! 2
2; co)
!5<
; 2 9 9 2
F 2 h 2
co)
#
. a 2 +

9 n
@
an
9
n E 5 a

,
_

+

,
_


.. <2 2 <>D >;>D 2 2 ! 2
2; co)
29
; 2 9 9 2
F 2 h 2
co)
#
. a 2 +

5 n
@
an
5
n E 9 a

,
_

+

,
_


Unghiul +e 6nclinare al +anturii &e un cerc oarecare
G&entru cercul +e 'a#(

5
5 '
'
5D> 2 25 2; tg
!<9 2 !!D
;> 2 !!
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_


G&entru cercul +e ca&

5
5 a
5 a
>9= 2 2< 2; tg
!<9 2 !!D
5;2 2 !2D
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_9
9 a
9 a
99< 2 2; 2; tg
2<= 2 <=;
<2 2 <>D
arctg tg
+
+
arctg
,
_

,
_


Unghiul +e &re)iune al &rofilului &e cercurile +e ro)togolire /i +e ca&
Ploieti 2010
pag. 60
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

5 E
t 5
Et
>;2 2 22
!2
>> 2 2! co) !<9 2 !!D
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_

5 a
t 5
5 at
2;5 2 5!
5;2 2 !2D
>> 2 2! co) !<9 2 !!D
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_

9 a
t 9
9 at
;=D 2 29
<2 2 <>D
>> 2 2! co) 2<= 2 <=;
arcco)
+
co) +
arcco)
,
_

,
_-a)ul &e care cercul +e +i7i#are 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
.. !5= 2 !9 ; 2 9 . &
n n
.. ;D> 2 !;
2; co)
; 2 9
co)
.
&

n
t


Arcul +intelui &e cercul +e +i7i#are 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
( ( .. 59D 2 = ; 2 9 ? 2 tg >;>D 2 2 ; 2 . ? tg F 2 ; 2 )

n n 5 n 5 n
+ +
( ( .. <<2 2 > ; 2 9 ? 2 tg 9><=5 2 2 ; 2 . ? tg F 2 ; 2 )

n n 9 n 9 n
+ +
(
( .. !D 2 >
2; co)
; 2 9
? >> 2 2! tg ==>; 2 2 ; 2
co)
.
? tg F 2 ; 2 )

n
t 5 t 5 t
+

+
(
( .. ;;> 2 D
2; co)
; 2 9
? >> 2 2! tg 99!!5 2 2 ; 2
co)
.
? tg F 2 ; 2 )

n
t 9 t 9 t
+

+
Arcul +intelui &e cercul +e ca& 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
<!92 2 tg in7
5 at 5 at 5 at
2>9! 2 tan in7
9 at 9 at 9 at

!D=! 2 in7
t

( )
( ) .. 9> 2 5
2;5 2 5! co)
>> 2 2! co)
2; co)
29 ; 2 9
<!92 2 !D=! 2 !D 2 >
co)
co)
co)
# .
in7 in7 ) )

5 at
t 5 n
5 at t 5 t 5 at

1
]
1

1
]
1

+
( )
( ) .. =<5 2 5
;=D 2 29 co)
>> 2 2! co)
2; co)
!5< ; 2 9
2>9! 2 !D=! 2 ;;> 2 D
co)
co)
co)
# .
in7 in7 ) )

9 at
t 9 n
9 at t 9 t 9 at

1
]
1

1
]
1

+
Ploieti 2010
pag. 61
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. 9 2 5 >9= 2 2< co) 9> 2 5 co) ) )

5 a 5 at 5 an

.. 5D= 2 5 99< 2 2; co) =<5 2 5 co) ) )
9 a 9 at 9 an

9.'%. VERIFICAREA CONDITIILOR DE FUNCTIONARE CORECTA A
ANGRENA8ULUI
Con+i*ia +e e7itare a interferen*ei
52
2; co)
29
co)
#
#
5 5
5
5 n

H
!>2
2; co)
!5<
co)
#
#
5 5
9
9 n


;> 2 !
!=
52 !9
!=
# !9
F
5 n
.in . 5 n

H >>2 2 D
!=
!>2 !9
!=
# !9
F
9 n
.in . 9 n

;> 2 ! F >;>D 2 F
.in . 5 n 5 n

H
>>2 2 D F 9>< 2 F
.in . 9 n 9 n

Se o')er7( ca e)te 6n+e&linit( con+i*ia e7it(rii interferen*ei
Con+i*ia +e e7itare a a)cu*irii +intelui
-entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire
n .in . an
. 2; 2 , )
H
!2; 2 ! )
.in . an

..
9 2 5 )
5 an

.. H
5D= 2 5 )
9 an


%%
.. !2; 2 ! ) 9 2 5 )
.in . an 5 an

H
.. !2; 2 ! ) 5D= 2 5 )
.in . an 9 an

Se con)tat( c( e)te 6n+e&linit( /i con+i*ia +e e7itare a a)cu*irii +intelui
Gra+ul +e aco&erire al angrenaCului 6n &lan frontal2 `
a
2 )u&li.entar2 `
X
/i total `
Y
=9 2 2
>> 2 2! co) ; 2 9 2
2; co) >;2 2 22 )in 9 2 <29 2 <2< <2 2 <>D ;> 2 !! 5;2 2 !2D
co) . 2
co) )in a 2 + + + +

2 2 2 2
t n
Et E
2
9 '
2
9 a
2
5 '
2
5 a

5 . ! ... ! . ! ,
.in .

5 2 ! ... 2 2 ! =9 2 2
.in .

.. ! 9 2; 2 a '
E a

. Se a+o&t(, ! ' ...
D> 2 2
; 2 9
2; )in !
.
)in '
H
=5 2 ; D> 2 2 =9 2 2 + +

9.'5. ELEMENTELE GEOMETRICE ALE ROTILOR SI ANGRENA8ULUI
EC>IVALENT
Nu.erele +e +in*i ai ro*ilor echi7alente
Ploieti 2010
pag. 62
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
95D 2 5!
2; co) 5D> 2 25 co)
29
co) co)
#
#
2
'
2
5
5 n

!;= 2 !=>
2; co) 5D> 2 25 co)
!5<
co) co)
#
#
2
'
2
9
9 n

Dia.etrele cercurilor +e +i7i#are ale ro*ilor echi7alente


9== 2 !9! 95D 2 5! ; 2 5 # . +
5 n n 5 n

..
== 2 >! !;= 2 !=> ; 2 5 # . +
9 n 9 n

..
Dia.etrele cercurilor +e 'a#( ale ro*ilor echi7alente
.. D9; 2 !52 2 co) 9== 2 !9! co) + +

n 5 n 5 'n

.. 5;> 2 =;5 2 co) == 2 >! co) + +

n 9 n 9 'n

Dia.etrele cercurilor +e ca& ale ro*ilor echi7alente
.. <<; 2 !;! !<9 2 !!D 5;2 2 !2D 9== 2 !9! + + + +
5 5 a 5 n 5 an
+ +
.. ;! 2 >!; 2<= 2 <=; <2 2 <>D == 2 >! + + + +
9 9 a 9 n 9 an
+ +
Di)tan*a +intre aFe a angrenaCului echi7alent
.. 52 2 9=9
>> 2 2 co)
2 co)
5D> 2 25 co)
2!< 2 5D=
co)
co)
co)
a
a

2
En
n
'
2 En

Gra+ul +e aco&erire al angrenaCului echi7alent


== 2 !
2 co) ; 2 9 2
>> 2 2 )in 52 2 9=9 2 5;> 2 =;5 ;! 2 >!; D9; 2 !52 <<; 2 !;!
co) . 2
)in a 2 + + + +

2 2 2 2
n n
En En
2
9 'n
2
9 an
2
5 'n
2
5 an
n

9.'6. VERIFICAREA ANGRENA8ULUI


Ele.ente nece)are calculului ten)iunilor a+.i)i'ile &entru 7erificare
Ten)iunile li.it( )unt aceelea/i2 +eoarece )e utili#ea#( acela/i .aterial.
In ca#ul 6n care )e aCunge la conclu#ia c( tre'uie )chi.'ate .aterialele2 )e reia calculul +e la
ince&ut2 a+ic( +e la +atele +e &roiectare.
=
5 li. \

%-a
=
9 li. \

%-a
( )
9 li. \ 5 li. \ .in . li. \
2 .in =
.in . li. \

%-a
Ploieti 2010
pag. 63
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
;;
5 li. $

%-a
;;
9 li. $

%-a
"ite#a &eriferic( &e cercul +e +i7i#are
) B . =< 2
! <
2 2 !!5 !<9 2 !!D
! <
n +
7
5 5

Alegerea tre&tei +e &reci#ie


Se a+o&t( trea&ta > +e &reci#ie2 a+.i*8n+uG)e, re+uctor +e u# generalH 7ite#a &eriferic( 2 7 <
)
.
H +antura 6nclinat(H &relucrarea +anturii )e face cu fre#a .elcH T- M >
Alegerea rugo#ita*ii flancului +intelui /i a #onei +e racor+are
> 2 R
5 a
> 2 R
9 a

&entru flanc
< 2 ! R
5 ar
< 2 ! R
9 ar

&entru #ona +e racor+are
$actorul rugo#it(*ii flancurilor &entru )olicitarea +e contact Z
R
2 re)&ecti7 &entru
)olicitarea +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui ^
R
2
R
?
> 2 9 > 2 < R < R
5 a 5 #
> 2 9 > 2 < R < R
9 a 9 #

( )
( )
9 2 2
2
9
!
> 2 9 > 2 9
2
a
!
R R
R
E
9 # 5 #
! #

+

-entru
9 2 2 R
! #

/i
=
5 li. \

%-a 2
=
9 li. \

%-a re#ult(,
5 2 ! Z
5 R
5 2 ! Z
9 R
5 2 ! Z
R

R
^
Q &entru #ona +e racor+are +e la &iciorul +intelui
< 2 D < 2 ! < R < R
5 ar 5 #r
< 2 D < 2 ! < R < R
9 ar 9 #r

=; 2 ! ^
5 R


=; 2 ! ^
9 R

A&entru o*eluri 6.'un(t(*ite?
Alegerea lu'rifiantului
-entru
D;
9 r

%-a /i
=< 2 7

)
.
)e alege uleiul cu !> cST
Ti&ul +e ulei cu ace)te caracteri)tici e)te E- !2; TIN
2 , TU !> cST
Alegerea factorului +e ungere
L
Z
-entru , !> cST /i
=
5 li. \

%-a re#ult(,
! 2 ! Z
L

$actorul +e 7ite#(
Ploieti 2010
pag. 64
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-entru
=< 2 7

)
.
/i
=
.in . li. \

%-a )e alege
D 2 Z
7

$actorul +e corec*ie a ten)iunilor +e 6nco7oiere la 'a#a +intelui
Sa
^
-entru

n
2

n
2 H ! h
@
an
H 2; 2 c
@
n
H 5> 2
@
n
/i
95 2 5! #
5 n
!; 2 !=> #
9 n
>;>D 2 F
5 n
9><=5 2 F
9 n

Se aleg,
< 2 ! ^
5 )a
D= 2 ! ^
9 )a

$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la +ura'ilitate neli.itat( Afactorul +e rea#e.?

^
D>2 2 ^
5

&entru
< 2 ! ^
5 Sa

/i
=
5 . 2

%-a
2 2 ! ^
9

&entru
D= 2 ! ^
9 Sa

/i
=
9 . 2

%-a
$actorul relati7 +e )en)i'ilitate al .aterialului la concentratorul +e ten)iuni +e la 'a#a
+intelui2 la )olicitare )tatic(
)t
^

-entru
< 2 ! ^
5 Sa
== 2 !
n

=
5 . 2

%-a
o*el +e 6.'unat(*ire 2 6.'un(t(*it
D9 2 ^
5 )t

-entru
D= 2 ! ^
9 Sa
== 2 !
n

=
9 . 2

%-a
otel +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*it
2; 2 ! ^
9 )t

$actorii +e .(ri.e &entru )olicit(rile +e 6nco7oiere


]
^
2 re)&ecti7 +e contact
]
Z
-entru
; 2 9 .
n

/i o*el +e 6.'un(t(*ire2 re#ult(,
! ^
]
! ^
5 ]


! ^
9 ]
! Z
]

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e contact
N
Z
D= 2 !D
<< 2 ;
!9 2 !!5
u
n
n
5
9

rotB.in
cicluri ! > 2 ! ! !< !9 2 !!5 < L n < N
>
5 h 5 5 L

cicluri ! D! 2 ! ! !< D= 2 !D < L n < N
=
9 h 9 9 L

=
B\
! ; N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
;
St\
! N < 2 ! Z
.aF N

&entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
In a&lica*ia con)i+erat(
B\ 5 L
N N
2
B\ 9 L
N N <
In ace)t ca#,
! Z
5 N
= 2 ! Z
9 N

$actorul +ura'ilit(*ii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
N
^
Ploieti 2010
pag. 65
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
<
B$
! 5 N
9
St$
! N &entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite
; 2 2 ^
.aF N

&entru o*eluri +e 6.'un(t(*ire2 6.'un(t(*ite.
In a&lica*ia con)i+erat(
B$ 5 L
N N
B$ 9 L
N N
In ace)t ca#,
! ^
5 N
! ^
9 N

$actorul ra&ortului +urit(*ilor flancurilor +in*ilor
K
Z
In a&lica*ia con)i+erat(2
\B 29 \
5

/i
\B 29 \
9


AA.'ele ro*i au +uritatea )u' 5; \B?
! Z
E

Coeficien*ii +e )iguran*( .ini.i &entru )olicitarea +e contact2 re)&ecti7 +e 6nco7oiere
!; 2 ! S
.in \
2; 2 ! S
.in $

9.'7. TENSIUNILE ADMISI/ILE PENTRU CALCULUL DE DIMENSIONARE SI
VERIFICARE
%-a <2
!; 2 !
! ! D 2 2 2 ! ! 2 ! ! =
S
Z Z Z Z Z Z
.in \
] K 7 R L 5 N 5 li. \
5 \-
%-a <<9
!; 2 !
! ! D9 2 ! 2 ! 9 2 ! = 2 ! =
S
Z # Z Z Z Z
.in \
] K " R L 9 N 9 li. \
9 \-( )
9 \- 5 \- .in \-
2 .in
<2
.in \-

%-a
%-a 9<9
2; 2 !
! =; 2 ! D>2 2 ! ;;
S
^ ^ ^ ^
.in $
5 ] 5 R 5 5 N 5 li. $
5 $-
%-a 9>2
2; 2 !
! =; 2 ! 2 2 ! ! ;;
S
^ ^ ^ ^
.in $
9 ] 9 R 9 9 N 9 li. $
9 $-
9.'9. ELEMENTE NECESARE CALCULULUI NUMARULUI CRITIC DE DINTI AI
PINIONULUI
$actorul +e ela)ticitate al .aterialelor ro*ilor
E
Z
> . !>D Z
E

%-a
Ploieti 2010
pag. 66
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Se &()trea#a 7aloarea factorului +e ela)ticitate al ro*ilor2 +eoarece )Gau &()trat con+i*iile
anterioare. A.'ele ro*i )unt eFecutate +in o*el la.inat.
$actorul #onei +e contact
\
Z
29 2 2
>;2 2 22 tg >> 2 2! co)
2D> 2 25 co) 2
tg co)
co) 2
Z
2

Et t
2
'
\

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e contact


D; 2 2; co) co) Z

$actorul gra+ului +e aco&erire &entru )olicitarea +e contact

Z
Se &oate calcula a)tfel,
Dac(
!
2
< 2
=9 2 2
! !
Z

$actorul gra+ului +e aco&erire &entru )olicitarea +e 6nco7oiere

^
<= 2
== 2 !
=; 2
2; 2
=; .
2; 2 ^
n
+

$actorul 6nclin(rii +in*ilor &entru )olicitarea +e 6nco7oiere


^
Se +efine/te,
=9 2 ! =9 2 2 ! ! ^
.in


Dac(
=; . ^
.in
<
2 )e con)i+er(
=; 2 ^
.in

.In a&lica*ia con)i+erat(
=; 2 ^
.in

Tre'uie )a fie 6n+e&linit( con+i*ia, .in


^ ^

>

@
)e calculea#a cu rela*ia, 5== 2
!2
2;
>D> 2 2 !
!2
! ^
gra+Se a+.ite
=; 2 ^

$actorul +e re&arti#are a )arcinii &e l(*i.ea +anturii &entru )olicitarea +e contact2 \


L

2D 2
<< 2 ;
! << 2 ;
2; 2
u
! u
a +

+

+

. Se alege
5 2 ! L
\

In a&lica*ia con)i+erat( )Gau a7ut 6n 7e+ere,


G ro*ile )unt )ituate )i.etric fa*( +e lag(reH
G a.'ele ro*i au +urit(*ile )u'
\B 29 \
5

/i
\B 29 \
9

.
$actorul +e re&arti#are a )arcinii &e l(*i.ea +anturii &entru )olicitarea +e 6nco7oiere
$
L
In a&lica*ia con)i+erat( )Gau a7ut 6n 7e+ere,
Ploieti 2010
pag. 67
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
G rotile )unt )ituate )i.etric fat( +e lag(reH
G a.'ele ro*i au +urit(*ile )u'
\B 29 \
5

/i
\B 29 \
9

.
G
2D .
+

; 2 ! L
$

$actorii +e re&arti#are a )arcinii 6n &lan frontal2 &e &erechile +e +in*i aflate )i.ultan 6n
angrenare2 &entru )olicitarea +e contact
\
L
2 re)&ecti7 &entru 6nco7oiere
. L
$
%(ri.ile +e care +e&in+ ace/ti factori )unt,
t
$
Q for*a tangen*ial( core)&un#(toare +ia.etrului +e +i7i#are2 eF&ri.at( 6n NH

2 \
5 9
\
Q +urit(*ile ro*ilorH
' Q l(*i.ea ro*ilorH
&'r
f
Q a'aterea efecti7( a &a)ului +e 'a#(H

Z
Q factor auFiliar care )e 7a calcula.
-entru un angrenaC nou2 2 &' &'r
f f
/i care )e alege +in Ta'. A. !;.92 AneFa !; 6n func*ie +e
.o+ul2 trea&ta +e &reci#ie /i +ia.etrul +e +i7i#are al ro*ii con+u)e.
N !;;>D
!<9 2 !!D
D2>>9= 2
+
% 2
$
5
5 t
t

-entru
; 2 9 .
n

..
2<= 2 <=; +
9

.. /i trea&ta +e &reci#ie > T-
!5 f
9 &'

H 2 &' &'r
f f
H
!5 f
&'r

.
<5 2
!
!;;>D
9 !5
! . 9
'
$
9 f
! . 9 , Z
t
&'r

,
_

,
_

+
2 &entru ro*i cu >< > 5;
In a&lica*ia con)i+erat(2 a.'ele ro*i au +uritatea )u' 5;\B
$actorul auFiliar are 7aloarea,
<5 2 Z

Dac(
; 2 Z >

H )e con)i+er(
! Z

. Sunte. 6n ca#ul
; 2 Z >

. Se a+o&t(,
! Z

H
< 2 Z

( )
( )
( )
( )
=9 2 2
< 2
!
! ; . ! 2 !
Z
!
! ; . Z 2 ! L
2 2 \

1
]
1

+ +
1
]
1

+ +


-entru factorul
$
L
)e con)i+er( ,
Ploieti 2010
pag. 68
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

Z
H
2 >


( ) ( ) ! ; . Z 2 ! , L
$
+

H
=9 2 2 L
$

$actorul +ina.ic
"
L
-entru
D> 2 2
2
! >

=< 2 7

)
.
> T- H !<D 2
!
# 7
5

Re#ult(,
! 2 ! L
"

9.':. NUMARUL CRITIC DE DINTI AI PINIONULUI
( )
( )
!D<
5D> 2 25 co)
!
<< 2 ;
! << 2 ;
=9 2 2
=9 2 2
; 2 !
5 2 !
<2!
9<9
=; 2 <=2 2
D;2 2 <5 2 29 2 2 > 2 !>D
co)
!
u
! u
L
L
L
L
^ ^
Z Z Z Z
^ ^ #
2 2
2
'
2
$
\
$
\
2
5 \-
5 $-
2
\ E
5 $a 5 Sa cr 5 n

+M
-entru
>;>D 2 F
5 n

/i
!D< ^ ^ #
5 $a 5 Sa cr 5 n

Re#ult(,
;2 #
cr 5 n

5D 5D> 2 25 co) 2; co) ;2 co) co) # #
2
'
2
cr 5 n cr 5

Criteriul )iguran*ei 6n func*ionare a angrenaCului2 &entru +i.en)ionare /i 7erificare
29 #
5
5D #
cr 5

Se con)tat( c( 6n continuare
cr 5 5
# #
/i2 ca atare2 )olicitarea re)tricti7( r(.8ne )olicitarea +e
contact.
9.';. RECALCULAREA COEFICIENTULUI DE LATIME A DANTURII SI A LATIMII
ROTILOR
arec

299> 2
9
2!< 2 5D=
2; 2
a
a
5
5
E
a arec

,
_

,
_


Tre'uie )( fie 6n+e&linit( con+i*ia,
!2 2 ... ! 2 2 2
2; 2
299> 2
! !
a
a
arec

un+e
!2 . ... ! .
a

Se con)tat( c( e)te 6n+e&linit( con+i*ia.
D2 2 D= 9 299> 2 a '
E arec
9 ... !
'

.. D> '
Tre'uie ca
n
. '
H )e a+.ite 9 , '
' '
9

..
.. !2 9 D> ' ' '
9 5
+ +
9.'<. CALCULUL TENSIUNILOR EFECTIVE PENTRU CELE DOUA TIPURI DE
SOLICITARI
Ploieti 2010
pag. 69
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
In .o+ fire)c2 ar tre'ui calculate ten)iunile +oar &entru )olicitarea re)tricti7(. In a&lica*ia
con)i+erat( 6n care
cr 5 5
# #
ar tre'ui facut( 7erificarea +oar &entru )olicitarea +e contact.
A7(n+ 6n 7e+ere c( au fo)t calcula*i to*i factorii /i c( &rogra.ul &er.ite un calcul facil2 )e
7or face 7erific(rile la a.'ele ti&uri +e )olicit(ri.
( )
( )
%-a 2=2
>;2 2 22 co)
>>; 2 2! co)
< 2 ! ; 2 2 =; 2 <= 2 =9 2 2 ; 2 ! ! 2 ! 2; 2 !
2; co) 9 !2 2
! << . ; 29 D2>>9=
co)
co)
^ ^ ^ ^ L L L L
co) a ' 2
! u # %
2
2
2
2
Et
2
t
2
5 Sa 5 $a $ $ " A 2
E 5
2
5 5 t
5 $+


%-a 5
<2 2 !
D= 2 !
; 2 2
!; 2 2
D>
!2
2=2
^
^
^
^
'
'
5 Sa
9 Sa
5 $a
9 $a
9
5
5 $ 9 $

( )
( )
%-a <<
>;2 2 22 co)
>> 2 2! co)
<< 2 ; D> 2
! << 2 ; =9 2 2 5 2 ! ! 2 ! 2; 2 ! D2>>9=
9
D;2 2 <5 2 29 2 2 > 2 !>D
co)
co)
u ' 2
! u L L L L %
a
Z Z Z Z

5
Et
t
9
5
\ \ " A 5 t
E
\ E
\
%-a <2! <<
\- \
<
Se con)tat( c( angrenaCele )unt 'ine &roiectate2 ten)iunile efecti7e fiin+ .ai .ici +ec8t cele
a+.i)i'ile la a.'ele ti&uri +e )olicit(ri.
2
5 $- 5 $
.. B N 9<9 2=2 <
2
9 $- 9 $
.. B N 9>2 5 <
5 \- \
<
9.%&. FORTELE DIN ANGRENA8UL CILINDRIC CU DINTI INCLINATI
N !;9>!
!2
D2>>9= 2
+
% 2
$
5 E
5 t
5 t

H
N <;!<
2; co)
>> 2 2 tg !;9>!
co)
tg $
$

En 5 t
5 r

N =2!D 2; tg !;9>! tg $ $

5 t 5 a

5 t 9 t
$ $
5 r 9 r
$ $
5 a 9 a
$ $
9.%'. ELEMENTE DE CONTROL
Nu.(rul +e +in*i &entru .()urarea lungi.ii &e)te +in*i
Ploieti 2010
pag. 70
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

5 n 5
t 5
5 Et
=>2 2 22
2; co) >;>D 2 2 29
>> 2 2! co) 29
arcco)
co) F 2 #
co) #
arcco)

,
_

,
_

9 n 9
t 9
9 Et
=>2 2 22
2; co) 9><=5 2 2 !5<
>> 2 2! co) !5<
arcco)
co) F 2 #
co) #
arcco)

,
_

,
_

+


!55 2 9
29
!D=! 2 2 tg ? >;>D 2 A 2
2; co)
=>2 2 22 tg 29
; 2
#
in7 tg F 2
co)
tg #
; 2 N

5
t n 5 n 5 Et 5
5

,
_

,
_

+
9 N
5

>> 2 2!
!5<
!D=! 2 2 tg ? 9><=5 2 A 2
2; co)
=>2 2 22 tg !5<
; 2
#
in7 tg F 2
co)
tg #
; 2 N

9
t n 9 n 9 Et 9
9

,
_

,
_

+
2! N
9

Lungi.ea &e)te +in*i 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
( ) [ ]
( ) [ ] .. =<< 2 2! !D=! 2 29 ; . 9 2 co) ; 2 9 2 )in ; 2 9 ? >;>D 2 A 2
in7 # ; . N co) . )in . F 2 K

t 5 5 n n n n 5 n 5 Nn
+ +
+ +
%()urarea cotei &e)te +in*i
( ) [ ]
( ) [ ] .. !>D 2 !2= !D=! 2 !5< ; . 2! 2 co) ; 2 9 2 )in ; 2 9 ? 9><=5 2 A 2
in7 # ; . N co) . )in . F 2 K

t 9 9 n n n n 9 n 9 Nn
+ +
+ +
.. =!= 2 25
5D> 2 25 co)
=<< 2 2!
co)
K
K

'
5 Nn
5 Nt

.. ;>= 2 !5>
5D> 2 25 co)
!>D 2 !2=
co)
K
K

'
9 Nn
9 Nt

Ra#a +e cur'ura a &rofilului 6n &unctele )i.etrice +e .()urare a lungi.ii &e)te +in*i2 6n


&lan frontal
.. >;> 2 !! =!= 2 25 ; 2 K ; 2
5 Nt 5 Et

.. 2D5 2 <D ;>= 2 !5> ; 2 K ; 2
9 Nt 9 Et

Ploieti 2010
pag. 71
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Ra#ele +e cur'ur( ale &rofilului 6n &unctul +e intrare2 re)&ecti7 +e ie/ire +in angrenare2 la
&iciorul +intelui
.. 5= 2 !2 ;=D 2 29 tg <29 2 <2< ; 2 >;2 2 22 )in 9
tg + ; 2 )in a

9 at 9 ' Et E 5 At


.. =>D 2 !2! 2;5 2 5! tg ;> 2 !! ; 2 >;2 2 22 )in 9
tg + ; 2 )in a

5 at 5 ' Et E 9 At


Ra#a +e cur'ur( a &rofilului la ca&ul +intelui
.. ;;; 2 55 2;5 2 5! )in 5;2 2 !2D ; 2 )in + ; 2

5 at 5 a 5 at

.. 5= 2 !95 ;=D 2 29 )in 2! 2 <>D ; 2 )in + ; 2
9 at 9 a 9 at

Dia.etrul 'ilei
.. ==< 2 = ; 2 9 =2> 2 ! . =2> 2 ! +
n B

Unghiul +e &re)iune al centrului 'ilei
9=>= 2
29 2 29
2 tg ? >;>D 2 A 2
2; co) ;> 2 !!
==< 2 =
!D=! 2
# 2 #
tg F 2
co) +
+
in7 in7

5 5
n 5 n
5 '
B
t 5 %t


+

+

5 %t
555 2 2>
5=>= 2
!5< 2 !5<
2 tg ? 9><=5 2 2 A 2
2; co) <29 2 <2<
==< 2 <=
!D=! 2
# 2 #
tg F 2
co) +
+
in7 in7

2 9
n 9 n
9 '
B
t 9 %t


+

+

9 %t
<<< 2 2<
Lungi.ea &e)te 'ile
-entru
5
#
2
9
#
nu.ere &are
.. 9< 2 !55 ==< 2 =
555 2 2> co)
;> 2 !!
+
co)
+
%
B
5 %t
5 '
5 B
+ +

.. D>2 2 => ==< 2 =


<<< 2 2< co)
<29 2 <2<
+
co)
+
%
B
9 %t
9 '
9 B
+ +

-entru
5
#
2
9
#
nu.ere i.&are
.. !5= 2 !55 ==< 2 =
29
D
co)
555 2 2> co)
;> 2 !!
+
#
D
co)
co)
+
%
B
5 5 %t
5 '
5 B
+

,
_

,
_

Ploieti 2010
pag. 72
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
.. D5; 2 => ==< 2 =
!5<
D
co)
555 2 2> co)
<29 2 <2<
+
#
D
co)
co)
+
%
B
9 9 %t
9 '
9 B
+

,
_

,
_

Coar+a con)tant( a +intelui.


Coar+a con)tant( a +intelui 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 in &lan frontal
(
.. 9<; 2 ! ? 2 2 )in >;>D 2 2 co) ; 2 A ; 2 9
? 2 )in F co) ; 2 . )
2
n 5 n n
2
n 5 cn
+
+
(
( .. >D 2 2 ? 2 )in 9><=5 2 2 co) ; 2 ; 2 9
? )in F co) ; 2 . )
2
n 9 n n
2
n 9 cn
+

.. ;=< 2 !
5D> 2 25 co)
2; co)
9<; 2 !
co)
co)
) )
2

'
2 5 cn 5 ct


.. 22 2 5
5D> 2 25 co)
2; co)
5!< 2 2
co)
co)
) )
2

'
2 9 cn 9 ct


In(l*i.ea la coar+a con)tant(.
In(l*i.ea la coar+a con)tant( 6n &lan nor.al2 re)&ecti7 6n &lan frontal
(
( .. 9;9 2 5 ? 2 tg 9<; 2 ! !<9 2 !!D 5;2 2 !2D ; 2
? tg ) + + ; 2 h

n 5 cn 5 5 a 5 cn


(
( .. =;; 2 5 ? 2 tg >D 2 2 2<= 2 <=; <2 2 <>D ; 2
? tg ) + + ; 2 h

n 9 cn 9 9 a 9 cn
+
+
(
( .. === 2 9 >> 2 2! tg ;=< 2 ! !<9 2 !!D 5;2 2 !2D ; 2
? tg ) + + ; 2 h
t 5 ct 5 5 a ! ct


(
( .. 2D 2 < ? >> 2 2! tg 22 2 5 2<= 2 <=; <2 2 <>D ; 2
? tg ) + + ; 2 h
t 9 ct 9 9 a 9 ct
+
+
Ploieti 2010
pag. 73
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL :
CALCULUL ELE%ENTELOR SUBANSA%BLULUI ARBORELUI DE
INTRARE
:.' CALCULUL AR/ORELUI
a? $or*ele /i .o.entele no.inale
N.. 2DDDD !9DDD; 2 % 2 %
! t tI

H N 99!2 $ $
W
! t ! t
H N !=2> $ $
W
! r ! r

N 2;9= $ $
W
! a ! a
H N.. ><;D>
2
<> 2;9=
2
+ $
% %
! E ! a W
! ia ! ia


N !5=; S
a\


N 25> S
a"


N 2;= S
a

$or*e /i .o.entele +e calcul
A78n+ 6n 7e+ere eFi)ten*a unor /ocuri .o+erate 6n func*ionare2 )e 7a lucra cu for*ele /i
.o.ente +e calcul care )unt afectate +e un coeficient +e )u&ra)arcin(
2; 2 ! J
)

.
N.. 5=9DD !>=9D; 2 % 2 %
c ! t tIc

Ploieti 2010
pag. 74
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
N ;;!; $ $
W
c ! t c ! t
N 2!< $ $
W
c ! r c ! r
N 5!>; $ $
W
c ! a c ! a

N.. !>2;
2
<> 5!>;
2
+ $
% %
! E c ! a W
c ! ia c ! ia


N !=2 S
a\


N 2D=; S
a"


N 599 S
a

a
S
e)te for*a +e a&()are &e ar'ore +in tran).i)ia &rin curele
'? Ti&ul /i caracterul )olicit(rilor
Su' ac*iunea for*elor /i .o.entelor care 6ncarc( ar'oreal I ace)ta e)te )u&u) ur.(toarelor
)olicit(ri,
G)olicitare co.&u)( +e tor)iune &ul)atorie /i 6nco7oiere alternant )i.etric( &e #ona 9G;H
G6nco7oiere alternant )i.etric( &e #ona 2G9 H
c? Calculul reac*iunilor
G6n &lan ori#ontal
? % A
2
+ $ % ? + c A $ % ? + c ' A \ ? + c ' a A S
W
! r
W
a ! i ! r a ! i ! a\
+ + + + + + + + +
=; 2!< !>2;
? =; 5 A 2!< !>2; ? =; 5 =; A \ ? =; 5 =; !; A !=2
!
+
+ + + + + + + +
N 99; \
!

? $ A
\

2 ! ! r
W
! r a\
\ \ $ $ S + + +
N !;D 99; 2!< 2!< !=2 \ $ $ S \
! ! r
W
! r a\ 2
+ + + + +
G6n &lan 7ertical
? % A
2
+ $ ? + c A $ ? + c ' A " ? + c ' a A S
W
! t ! t ! a"
+ + + + + + +
Ploieti 2010
pag. 75
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Diagra.ele +e eforturi core)&un#atoare ar'orelui +e intrare
=; ;;!; ? =; 5 A ;;!; ? =; 5 =; A " ? =; 5 =; !; A 2D=;
!
+ + + + + + + N D9> "
!

Ploieti 2010
pag. 76
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
? $ A
7

W
! t ! t a" 2 !
$ $ S " " + + +
N 9;2; D9> ;;!; ;;!; 2D=; " $ $ S "
!
W
! t ! t a" 2
+ + + +
+? Calculul .o.entelor 6nco7oietoare /i echi7alente 6n &rinci&alele )ec*iuni
G6n &lan ori#ontal
N.. 2;> !; !=2 a S %
a\ \ ! i

N.. ;52; =; 99; ? =; !; A !=2 ' \ ? ' a A S %
! a\
)t
\ 5 i
+ +
N.. !<!;
!>2; =; 99; ? =; !; A !=2 % ' \ ? ' a A S %
a ! i ! a\
+r
\ 5 i

+ + + +
N.. D;2; =; !2= + \ %
2
+r
\ 9 i

N.. !5 !>2; =; !2= % + \ %
W
! ia 2
)t
\ 9 i
+ +
G6n &lan 7ertical
N.. 5;= !; 25> a S %
a" " ! i

N.. !29<; =; D9> ? =; !; A 25> ' " ? ' a A S %
! a" " 5 i
+ + + +
N.. 55D5=; =; 9;2; + " %
2 " 9 i

G.o.ente +e 6nco7oiere
N.. 999= 5;= 2;> % % %
2 2 2
" ! i
\ ! i
2
! i
+ +
N.. !29=<9 !29<; ;52; % % %
2 2
2
" 5 i
2
)t
\ 5 i
)t
5 i
+ +
N.. !2;=D! !29<; !<!; % % %
2 2
2
" 5 i
2
+r
\ 5 i
+r
5 i
+ +
N.. 55D<2; 55D5=; !5 % % %
2 2
2
" 9 i
2
)t
\ 9 i
)t
9 i
+ +
N.. 5;!D5 55D5=; D22; % % %
2 2
2
" 9 i
2
+r
\ 9 i
+r
9 i
+ +
G.o.ente +e tor)iune /i echi7alente 6n &rinci&alele )ec*iuni
G6n )ec*iunea ;
N.. 5=9DD %
t

G6n )ec*iunea !
N.. 9D9<= ? 5=9DD < 2 A 999= ? % A % %
2 2 2
t
2
! i ! e
+ +
Ploieti 2010
pag. 77
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
G6n )ec*iunea 5
N.. !2==>=5 ? 5=9DD < 2 A !2;=D! ? % A % %
2 2 2
t
2
5 i 5 e
+ +
G6n )ec*iunea 9
N.. 5<D9=5 ? !>=9D; < 2 A 5;!D5 ? % A % %
2 2 2
t
2
9 i 9 e
+ +
e? Alegerea .aterialului ar'orelui /i +eter.inarea re#i)ten*elor a+.i)i'ile
A78n+ 6n 7e+ere c( nu e)te &o)i'il( +ec8t o con)truc*ie .ono'loc ar'oreG&inion2 ace)ta )e
eFecut( +in acela/i .aterial cu roata. -entru con)truc*ia ar'orelui )e utili#ea#( o*el aliat +e
6.'un(t(*ire 9!%oCr!! cu ur.(toarele caracteri)tici ,
Ten)iunea +e ru&ere ,
2
r
.. B N D;
Li.ita +e curgere ,
2
c
.. B N <D
Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la 6nco7oiere ,
2
!
.. B N 9

Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la tor)iune ,


2
!
.. B N 5


2
C
.. B N 9;
Re#i)ten*ele a+.i)i'ile &entru ti&ul /i caracterul )olicit(rii

( )
2
a
.. B N !;
H ( )
2
! a
.. B N D

H
( ) ( )
2
a a
.. B N D < 2
f?Calculul +ia.etrelor 6n &rinci&alele )ec*iuni
.. <> 2 2=
D
5=9DD !<
? A
% !<
+
5
5
a
t
c ;

H
.. >D 2 2D > 2 ! <> 2 2= > 2 ! + +
c ; ;

. Se
a+o&t(
.. 5 +
;


! f
5
5
! a
5 e
5
+ 9D 2 ;2
D
!2==>=5 52
? A
% 52
+
;D25<2 ..
.. 2< 2 5>
D
9D9<= 52
? A
% 52
+
5
5
! a
! e
c !

. Se a+o&t(
.. 9 +
!

.. 5<2 2 ;D + .. =! 2 59
D
5<D9=5 52
? A
% 52
+
W
! f
5
5
! a
9 e
c 9

g? "erificarea la o'o)eal( a ar'orelui


Se 7a face 7erificarea la o'o)eal( 6n )ec*iunea ;2 un+e eFi)t( concentratorul +e ten)iuni
generat +e eFi)ten*a canalului +e &an(.
Ploieti 2010
pag. 78
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Acea)t( )ec*iune e)te )olicitat( la tor)iune. Se 7a calcula coeficientul glo'al +e )iguran*(

C C
? ; 2 2 ... 2; 2 ! A !> 2 2
9;
D< 2 5=
5
D< 2 5=
>> 2 == 2
2
! !
C
c
.
!
"
.

+

%(ri.ile care intr( 6n rela*ia +e .ai )u) au ur.(toarele )e.nifica*ii /i 7alori ,


coeficientul +e concentrare +ina.ic( a eforturilor unitare 01 H


coeficientul +e concentrare +ina.ic( a eforturilor unitare 01 H

factorul +i.en)ional H

coeficient +e calitate H

a.&litu+inea ten)iunii efecti7e H

ten)iunea .e+ie .

1,7

2==

2>>
-entru ciclul alternant )i.etric ,


.aF
.
-entru ciclul &ul)ator,
2
.aF
" .

H
5
2 5 2 5
&
.. 9D5>
5 2
? 9 5 A 9 >
!<
5
+ 2
? t + A 't
!<
+
K

2
&
t .aF
" .
.. B N D< 2 5=
9D5>
5=9DD
2
!
K
%
2
!
2


:.%. CALCULUL ASAM/LARII CU PANA
-entru tran).iterea .o.entului +e tor)iune +e la roata +e curea con+u)( la ar'orele +e
intrare al re+uctorului )e utili#ea#( a)a.'larea cu &an( &aralel(.
Core)&un#(tor +ia.etrului +M5.. )e alege &ana cu )ec*iunea tran)7er)al( ' F h M > F =
.. F ..2 cu t M9 .. /i t
!
M522 ...
Ploieti 2010
pag. 79
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Lungi.ea nece)ar( a &enei )e calculea#( +in con+i*ia +e re#i)ten*( a ace)teia la &re)iunea +e
contact &e flancuri.
Sche.a a)a.'l(rii cu &an( a ca&(tului +e ar'ore
.. <! 2 9=
!; = 5
5=9DD 9
& h +
% 9
l
a
t
c

.. <! 2 ;; > <! 2 9= ' l l


c
+ +
A78n+ 6n 7e+ere c( lungi.ea )tan+ar+i#at( a ca&(tului +e ar'ore e)te +e ;> /i >..2 )e a+.ite
&ana cu l M <5...
.. ;= > <5 ' l l
c

-ana )e 7erific( la forfecare cu rela*ia ,
2
f a
c
t
f
.. B N <9 < 2 9D
<5 > 5
5=9DD 2
l ' +
% 2:.5. CALCULUL DE ALEGERE A RULMENTILOR
-entru un +ia.etru +e ar'ore .. 9 )e &reconi#ea#( .ontarea unui rul.ent ra+ial cu
role cilin+rice.
$or*ele ra+iale +in rea#e.e )unt,
N !9=2 99; D9> \ " $
2 2 2
!
2
! rI
+ +
N 9=D; !;D 9;2; \ " $
2 2 2
2
2
2 rII
+ +
Sarcina +ina.ic( .aFi.( echi7alent(,
!9=2 $ b $ F -
a r r
+
Ca&acitatea +ina.ic( nece)ar(
Ploieti 2010
pag. 80
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
55 2 5
r . nec . +in
L - C
L e)te +ura'ilitatea .aterialului eF&ri.at( 6n .ilioane +e rota*iiH
. rot . .il <D
!
!< >2 2 =!> <
!
L n <
L
< <
h !

JNN ;<= 2 =9 <D !9=2 L - C


55 2 5 55 2 5
r . nec . +in

Se 7a a+o&ta rul.entul ra+ial cu role )eria N_5> cu ur.(toarele caracteri)tici,
.. 25 B
.. D D
.. 9 +

JN =; C
+in


Din .oti7e econo.ice /i +e con)truc*ie a ar'orelui &entru a.'ele rea#e.e ale ar'orelui I
)e 7or folo)i rul.en*i i+entici )eria N_5>.
CAPITOLUL ;
CALCULUL ELE%ENTELOR SUBANSA%BLULUI ARBORELUI
INTER%EDIAR
;.' CALCULUL AR/ORELUI
a? $or*e /i .o.ente no.inale
N.. !>;=<D9 D2>>9= 2 % 2 %
5 t tII

Ploieti 2010
pag. 81
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
N 99!2 $ $
W
2 t 2 t
N !=2> $ $
W
2 r 2 r
N 2;9= $ $
W
2 a 2 a

N !;>9! $ $
W
5 t 5 t
N <;!< $ $
W
5 r 5 r
N =2!D $ $
W
5 a 5 a

W
2 ia
2 E 2 a
2 ia
% N.. ;;!;2
2
952 2;9=
2
+ $
%

N.. 955!9
2
!2 =2!D
2
+ $
% %
5 E 5 a W
5 ia 5 ia


$or*e /i .o.ente +e calcul
A78n+ 6n 7e+ere eFi)ten*a unor /ocuri .o+erate 6n func*ionare2 )e 7a lucra cu for*ele /i
.o.entele +e calcul care )unt afectate +e un coeficient +e )u&ra)arcin(
2; 2 ! J
)

.
N.. 2522!2 !!<!< 2 %
tII

N ;;!; $ $
W
2 t 2 t
N 2!< $ $
W
2 r 2 r
N 5!>; $ $
W
2 a 2 a

N !D> $ $
W
5 t 5 t
N >!9; $ $
W
5 r 5 r
N D2; $ $
W
5 a 5 a

N.. <>=<D % %
W
2 ia 2 ia
N.. ;9!92; % %
W
5 ia 5 ia

'? Ti&ul /i caracterul )olicit(rilor
Su' ac*iunea for*elor /i .o.entelor care 6ncarc( ar'orele II2 ace)ta e)te )u&u) ur.(toarelor
)olicit(ri,
G)olicitare co.&u)( +e tor)iune &ul)atorie /i 6nco7oiere alternant )i.etric( &e #ona 5G9.
G6nco7oiere alternant )i.etric( &e #onele !G5 /i 2G9.
c? Calculul reac*iunilor
G6n &lan ori#ontal
? % A
2

% ? e A $ % ? e + A $
? e + c A $ % ? e + c ' A $ % ? e + c ' a A \
W
2 ia
W
2 r
W
5 ia
W
5 r
5 r 5 ia 2 r 2 ia !
+
+ + + + + + + + + + + + +
<>=<D
D 2!< ;9!92; ? D D A >!9; ? D D !2 A >!9; ;9!92;
? D D !2 D A 2!< <>=<D ? D D !2 D D A \
!

+ + + + +
+ + + + + + + + +
N ;D>; \
!

$
2
W
2 r 2 r !
W
5 r 5 r
\ $ $ \ $ $ + + + +
N ;D>; >!9; >!9; 2!< 2!< ;D>; $ $ $ : $ \ \
W
5 r 5 r
W
2 r 2 r ! 2
+ + + +
G6n &lan 7ertical
Ploieti 2010
pag. 82
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
N 2!5;< 2 B ? !;>9! !;>9! ;;!; ;;!; A 2 B ? $ $ $ $ A " "
W
5 t
W
2 t 5 t 2 t 2 !
+ + + + + + +? Calculul
.o.entelor +e 6nco7oiere /i echi7alente 6n &rinci&alele )ec*iuni
G6n &lan ori#ontal
N.. ;5><; D ;D>; a \ %
!
)t
\ 5 i

N.. !9D9 <>=<D D ;D>; % a \ %
2 ia !
+r
\ 5 i
+ +
N.. ;>9!
D 2!< <>=<D ? D D A ;D>; ' $ % ? ' a A \ %
2 r 2 ia !
)t
\ ; i

+ + + +
N.. !;>= 952!9
D 2!< <>=<D ? D D A ;D>; % ' $ % ? ' a A \ %
5 ia 2 r 2 ia !
+r
\ ; i
+
+ + + + + +
N.. ;5><; D ;D>; e \ %
2
+r
\ 9 i

N.. !9D9 <>=<D D ;D>; % e \ %
W
2 ia 2
)t
\ 9 i
+ +
N.. ;>9!
D 2!< <>=<D ? D D A ;D>; + $ % ? e + A \ %
W
2 r
W
2 ia 2
+r
\ < i

+ + + +
N.. !;>= 955!9
D 2!< <>=<D ? D D A ;D>; % + $ % ? e + A \ %
W
5 ia
W
2 r
W
2 ia 2
)t
\ < i
+
+ + + + + +
Ploieti 2010
pag. 83
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Diagra.ele +e eforturi core)&un#atoare ar'orelui inter.e+iar
Ploieti 2010
pag. 84
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
G6n &lan 7ertical
N.. !D229 D 2!5;< a " %
! " 5 i

N.. 559==5 D ;;!; ? D D A 2!5;< ' $ ? ' a A " %
2 t ! " ; i
+ + + +
N.. !D229 D 2!5;< e " %
2 " 9 i

N.. 559==5 D ;;!; ? D D A 2!5;< + $ ? c + A " %
W
2 t 2 " < i
+ + + +
G.o.ente +e 6nco7oiere
N.. !DD<D !D229 ;5><; % % %
2 2
2
" 5 i
2
)t
\ 5 i
)t
5 i
+ +
N.. !D2=>! !D229 !9D9 % % %
2 2
2
" 5 i
2
+r
\ 5 i
+r
5 i
+ +
N.. 55D>2D 559==5 ;>9! % % %
2 2
2
" ; i
2
)t
\ ; i
)t
; i
+ +
N.. 55;!!5 559==5 !;>= % % %
2 2
2
" ; i
2
+r
\ ; i
+r
; i
+ +
G.o.ente +e tor)iune 6n &rinci&alele )ec*iuni
N.. 2!!9!< ? !!<!< < 2 A !DD<D %
2 2
5 e
+
N.. 59<>D< ? !!<!< < 2 A 55D>2D %
2 2
; e
+
N.. 59<>D< ? !!<!< < 2 A 55D>2D %
2 2
< e
+
N.. 2!!9!< ? !!<!< < 2 A !DD<D %
2 2
9 e
+
e? Alegerea .aterialului ar'orelui /i +eter.inarea re#i)ten*elor a+.i)i'ile
A78n+ 6n 7e+ere c( nu e)te &o)i'il( +ec8t o con)truc*ie .ono'loc ar'oreG&inion2 ace)ta )e
eFecut( +in acela/i .aterial cu roata. -entru con)truc*ia ar'orelui )e utili#ea#( o*el aliat +e
6.'un(t(*ire 9!%oCr!! cu ur.(toarele caracteri)tici ,
Ten)iunea +e ru&ere ,
2
r
.. B N D;
Li.ita +e curgere ,
2
c
.. B N <D
Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la 6nco7oiere ,
2
!
.. B N 9

Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la tor)iune ,


2
!
.. B N 5


2
C
.. B N 9;
Re#i)ten*ele a+.i)i'ile &entru ti&ul /i caracterul )olicit(rii

( )
2
a
.. B N !;
H ( )
2
! a
.. B N D

H
( ) ( )
2
a a
.. B N D < 2
Ploieti 2010
pag. 85
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
f?Calculul +ia.etrelor 6n &rinci&alele )ec*iuni
.. D 2 <2
D
2!!9!< 52
? A
% 52
+
5
5
! a
5 e
c 5

.. ; 2 <= > 2 ! + +
c 5 5

. Se a+o&t(
.. = +
5

.. <>= 2 !> + 25 2 =5
D
59<>D< 52
? A
% 52
+
5 f
5
5
! a
; e
c ;

.. D 2 <2
D
2!!9!< 52
? A
% 52
+
5
5
! a
9 e
c 9

.. ; 2 <= > 2 ! + +
c 9 9

. Se a+o&t(
.. = +
9

.. <>= 2 !> + 25 2 =5
D
59<>D< 52
? A
% 52
+
5 f
5
5
! a
< e
c <

g?"erificarea la o'o)eal( a ar'orelui


Se 7a face 7erificarea la o'o)eal( 6n )ec*iunile 5 /i 92 un+e eFi)t( concentratorul +e ten)iuni
generat +e eFi)ten*a canalului +e &an(.
Acea)t( )ec*iune e)te )olicitat( la 6nco7oiere /i tor)iune. Se 7a calcula coeficientul glo'al
+e )iguran*( C.
<9 2 !
9
2! 2 <<
>> 2 <; 2
! 2 2
! !
C
c
.
!
"
.

+M=.. H
! 2 2

H
<; 2
.

H
>> 2
H

.

5
2 5 2 5
i
.. 5!9<
= 2
? < = A < 2 .
52
=
+ 2
? t + A 't
52
+
K

2
i
i)
.aF "
.. B N 2! 2 <<
5!9<
!DD<D
K
%

D2 2 =
9;
DD>
5
D> 2 D
>> 2 <; 2
2
! !
C
c
.
!
"
.


<; 2
.


>> 2
5
2 5 2 5
&
.. <5>5
= 2
? < = A < 2
!<
=
+ 2
? t + A 't
!<
+
K

Ploieti 2010
pag. 86
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
2
&
t .aF
. "
... B N D> 2 D
<5>5 2
!!<!< !
K
%
2
!
2


O ; 2 2 ... 2; 2 ! P <; 2 !
D2 2 = <9 2 !
D2 2 = <9 2 !
c c
c c
c
2 2 2 2

+;.%. CALCULUL ASAM/LARII CU PANA
-entru tran).iterea .o.entului +e tor)iune +e la roat( la ar'orele +e intrarele inter.e+iar
al re+uctorului )e utili#ea#( a)a.'larea cu &an( &aralel(.
Core)&un#(tor +ia.etrului +M=.. )e alege &ana cu )ec*iunea tran)7er)al( ' F h M 2 F
!2 .. F ..2 cu t M< .. /i t
!
M<2! ...
Lungi.ea nece)ar( a &enei )e calculea#( +in con+i*ia +e re#i)ten*( a ace)teia la &re)iunea +e
contact &e flancuri.
Sche.a a)a.'l(rii cu &an( a ro*ii &e ar'orele inter.e+iar
.. >; 2 5<
!; !2 =
!!<!< 9
& h +
% 9
l
a
t
c

.. >; 2 ;< 2 >; 2 5< ' l l


c
+ +
. Se a+.ite &ana cu l M <...
.. 9 2 < ' l l
c

-ana )e 7erific( la forfecare cu rela*ia ,
2
f a
c
t
f
.. B N <9 9< 2 9!
9 2 =
!!<!2 2
l ' +
% 2;.5. CALCULUL DE ALEGERE A RULMENTILOR
-entru un +ia.etru +e ar'ore .. ; )e &reconi#ea#( .ontarea unui rul.ent ra+ialG
o)cilant cu role 'utoi.
$or*ele ra+iale +in rea#e.e )unt,
Ploieti 2010
pag. 87
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
N 22!> ;D>; 2!5;< \ " $
2 2 2
!
2
! rI
+ +
N 22!> ;D>; 2!5;< \ " $
2 2 2
!
2
! rI
+ +
Sarcina +ina.ic( .aFi.( echi7alent(,
22!> $ b $ F -
a r r
+
Ca&acitatea +ina.ic( nece)ar(
55 2 5
r . nec . +in
L - C
L e)te +ura'ilitatea .aterialului eF&ri.at( 6n .ilioane +e rota*iiH
. rot . .il <= 2 !>
!
!< 2 2 !!5 <
!
L n <
L
< <
h !

JN <; 2 D <= 2 !> 22!> L - C


55 2 5
55 2 5
r . nec . +in

Se 7a a+o&ta rul.entul o)cilant cu role )eria 225! cu ur.(toarele caracteri)tici,
.. 2> B
.. !! D
.. ; +

JN !;5 C
+in

Din .oti7e econo.ice /i +e con)truc*ie a ar'orelui &entru a.'ele rea#e.e ale ar'orelui II
)e 7or folo)i rul.en*i i+entici )eria 225!.
CAPITOLUL <
CALCULUL ELE%ENTELOR SUBANSA%BLULUI ARBORELUI DE IESIRE
<.' CALCULUL AR/ORELUI
a? $or*e /i .o.ente no.inale
N.. ;!595>
D= 2 !D
9=5 2 2!
! ;; 2 D
2
!
n
-
! ;; 2 D
2
!
%
<
III
III <
tIII

N !;>9! $ $
W
9 t 9 t
N <;!< $ $
W
9 r 9 r
N =2!D $ $
W
9 a 9 a

$Gfor*a +e legatur( cu unitatea +e &o.&are $M<2; N
N.. 29;99<
2
<> =2!D
2
+ $
% %
9 E 9 a W
9 ia 9 ia


Ploieti 2010
pag. 88
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
$or*e /i .o.ente +e calcul
A78n+ 6n 7e+ere eFi)ten*a unor /ocuri .o+erate 6n func*ionare2 )e 7a lucra cu for*ele /i
.o.entele +e calcul care )unt afectate +e un coeficient +e )u&ra)arcin(
2; 2 ! L
)

.
N.. <9!=D=; %
tIII

H N !D> $ $
W
9 t 9 t
N >!9; $ $
W
9 r 9 r
N D2; $ $
W
9 a 9 a
$M=>!
N H N.. 5<>=; % %
W
9 ia 9 ia

A78n+ 6n 7e+ere c( cele +ou( coroane +in*ate )unt legate .ono'loc2 at8t for*ele aFiale c8t
/i .o.entele 6nco7oietoare +e#7oltate +e ace)tea 6/i fac echili'rul &e roat(2 ar'orele nefiin+
afectat. Ca atare2 ace)tea au fo)t re&re#entate cu linie 6ntreru&t( 6n +iagra.(2 r(.8n8n+ +oar
for*ele care ac*ionea#( efecti7 a)u&ra ar'orelui.
'? Ti&ul /i caracterul )olicit(rilor
Ploieti 2010
pag. 89
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Diagra.ele +e eforturi core)&un#atoare ar'orelui inter.e+iar
Ploieti 2010
pag. 90
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Su' ac*iunea for*elor /i .o.entelor care 6ncarc( ar'orele III2 ace)ta e)te )u&u) ur.(toarelor
)olicit(ri,
G)olicitare co.&u)( +e tor)iune &ul)atorie /i 6nco7oiere alternant )i.etric( &e toat( lungi.ea )a.
c? Calculul reac*iunilor
G6n &lan ori#ontal
Din con)i+erente +e )i.etrie2 )e o'*ine,
N !5<= >!9; 9; co) =>! $ 9; co) $ \ \

9 r

2 !
+ +
GIn &lan 7ertical
N !92== 9; )in =>! !D> 9; )in $ $ " "

9 t 2 !

+? Calculul .o.entelor 6nco7oietoare /i echi7alente 6n &rinci&alele )ec*iuni
N.. >2>5=; !; 9; co) =>! a 9; co) $ %

! i\

N.. 22<=<=; ? < 52 A !5<= ? < 52 !; A 9; co) =>!
? 2 B c ' A \ ? 2 B c ' a A 9; co) $ %

= i\
+ + + +
+ + + +
N.. >2>5=; !; 9; )in =>! a 9; )in $ %

! i"

N.. >5;2!D ? < 52 A !92== ? < 52 !; A 9; )in =>!
? 2 B c ' A " ? 2 B c ' a A 9; )in $ %

= i"
+ + + +
+ + + +
N.. !!=!; >2>5=; >2>5=; % % %
2 2 2
! i"
! i\
2
! i
+ +
N.. ><;9;< >5;2!D 22<=<=; % % %
2 2 2
= i"
= i\
2
= i
+ +
N.. 92;9 ? <9!=D=; < 2 A !!=!; ? % A % %
2 2 2
t
2
! i ! e
+ +
N.. D9=2;D ? <9!=D=; < 2 A ><;9;< ? % A % %
2 2 2
t
2
= i = e
+ +
e? Alegerea .aterialului ar'orelui /i +eter.inarea re#i)ten*elor a+.i)i'ile
-entru con)truc*ia ar'orelui )e utili#ea#( o*el aliat +e 6.'un(t(*ire 92Cr%o9 cu ur.(toarele
caracteri)tici ,
Ten)iunea +e ru&ere ,
2
r
.. B N D;
Li.ita +e curgere ,
2
c
.. B N <D
Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la 6nco7oiere ,
2
!
.. B N 9

Re#i)ten*a la o'o)eal(2 la tor)iune ,


2
!
.. B N 5

H
2
C
.. B N 9;
Re#i)ten*ele a+.i)i'ile &entru ti&ul /i caracterul )olicit(rii
Ploieti 2010
pag. 91
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu

( )
2
a
.. B N !;
H ( )
2
! a
.. B N D

H
( ) ( )
2
a a
.. B N D < 2
f?Calculul +ia.etrelor 6n &rinci&alele )ec*iuni
.. D; 2 =<
D
92;9 52
? A
% 52
+
5
5
! a
! e
c !

Se a++.ite +
!
MD .. Acota +e rul.ent?
.. 5< 2 !2
D
D9=2;D 52
? A
% 52
+
5
5
! a
= e
c =

.. ;9 2 !! > 2 ! 5< 2 !2 > 2 ! + +


c = =

H Se a+.ite +
=
M!!; ..
.. 5; 2 =!
D
<9!=D=; !<
? A
% !<
+
5
5
a
t
c ;

.. ;> 2 == > 2 ! 5; 2 =! > 2 ! + +


c ; ;

H Se a+.ite +
;
M> ..
g? "erificarea la o'o)eal( a ar'orelui
Se 7a face 7erificarea la o'o)eal( 6n )ec*iunile ;2 < /i =2 un+e eFi)t( concentratorul +e ten)iuni
generat +e eFi)ten*a canalului +e &an(.
Se 7a calcula coeficientul glo'al +e )iguran*( C.
G6n )ec*iunea ;
O ; 2 2 ... 2; 2 ! P =; 2 2
9;
>! 2 55
5
>! 2 55
>> 2 <5 2
2
! !
C C
c
.
!
"
.

+

+M>.. H
! 2 2

H
<5 2
.

H
>> 2
H

.

5
2 5 2 5
&
.. D9>>;
> 2
? = > A = 29
!<
>
+ 2
? t + A 't
!<
+
K

2
&
t .aF
. "
.. B N >! 2 55
D9>>; 2
<9!=D=;
K
%
2
!
2


G6n )ec*iunea =
;!> 2 !
9
2> 2 <9
>> 2 ;> 2
! 2 2
! !
C
c
.
!
"
.

+M!!; .. H
! 2 2

H
;> 2
.

H
>> 2
H

.

5
2 5 2 5
i
.. !5;!<=
!!; 2
? D !!; A D 52
52
!!;
+ 2
? t + A 't
52
+
K

Ploieti 2010
pag. 92
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
2
i
= i
.aF "
.. B N 2> 2 <9
!5;!<=
><;9;<
K
%

> 2 ;
9;
2> 2 !!
5
2> 2 !!
>> 2 ;> 2
2
! !
C
c
.
!
"
.

H
;> 2
.

H
>> 2
5
2 5 2 5
&
.. 2>995
!!; 2
? D !!; A D 52
!<
!!;
+ 2
? t + A 't
!<
+
K

2
&
t .aF
. "
... B N 2> 2 !!
2>995 2
<9!=D=;
K
%
2
!
2


O ; 2 2 ... 2; 2 ! P 9< 2 !
> 2 ; ;!> 2 !
> 2 ; ;!> 2 !
c c
c c
c
2 2 2 2

+<.%. CALCULUL ASAM/LARILOR CU PANA
G6n )ec*iunea ;
-entru tran).iterea .o.entului +e tor)iune+e +e la ar'orele +e ie/ire la unitatea +e &o.&are )e
utili#ea#( a)a.'larea cu &an( &aralel(.
Core)&un#(tor +ia.etrului +M>.. )e alege &ana cu )ec*iunea tran)7er)al( ' F h M 29 F
!9 .. F ..2 cu t M= .. /i t
!
M=22 ...
Lungi.ea nece)ar( a &enei )e calculea#( +in con+i*ia +e re#i)ten*( a ace)teia la &re)iunea +e
contact &e flancuri.
Sche.a a)a.'l(rii cu &an( a ca&(tului +e ar'ore
.. > 2 !;2
!; !9 >
<9!=D=; 9
& h +
% 9
l
a
t
c

lMl
c
T'M!;22>T29M!=<2> ..
Ploieti 2010
pag. 93
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Se 7or a+o&ta 2 &ene,
l
c
M!;>22B2M=<29 ..H
lMl
c
T'M=<29T29M!29 ..H )e a+o&t(, lM!! ..
.. >< 29 !! ' l l
c

-ana )e 7erific( la forfecare cu rela*ia ,
2
f a
c
t
f
.. B N <9 >< 2 5>
>< 29 > 2
<9!=D=; 2
l ' +
% 2G6n )ec*iunea =
-entru tran).iterea .o.entului +e tor)iune +e la roat( la ar'orele +e ie/ire al re+uctorului )e
utili#ea#( a)a.'larea cu &an( &aralel(.
Core)&un#(tor +ia.etrului +M!!;.. )e alege &ana cu )ec*iunea tran)7er)al( ' F h M 52 F
!> .. F ..2 cu t MD .. /i t
!
MD22 ...
Lungi.ea nece)ar( a &enei )e calculea#( +in con+i*ia +e re#i)ten*( a ace)teia la &re)iunea +e
contact &e flancuri.
Sche.a a)a.'l(rii cu &an( a ro*ii &e ar'orele inter.e+iar
.. <= 2 >2
!; !> !!;
<9!=D=; 9
& h +
% 9
l
a
t
c

.. <= 2 !!9 52 <= 2 >2 ' l l


c
+ +
. Se a+.ite &ana cu l M !2 ...
.. >> 52 !2 ' l l
c

-ana )e 7erific( la forfecare cu rela*ia ,
2
f a
c
t
f
.. B N <9 <5 2 5D
>> 52 !!;
<9!=D=; 2
l ' +
% 2<.5. CALCULUL DE ALEGERE A RULMENTILOR
Ploieti 2010
pag. 94
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-entru un +ia.etru +e ar'ore .. D )e &reconi#ea#( .ontarea unui rul.ent ra+ial cu
role cilin+rice.
$or*ele ra+iale +in rea#e.e )unt,
N !D=<< !5<= !92== \ " $
2 2 2
!
2
! rI
+ +
N !D=<< !5<= !92== \ " $
2 2 2
!
2
! rI
+ +
Sarcina +ina.ic( .aFi.( echi7alent(,
N !D=<< $ b $ F -
a r r
+
Ca&acitatea +ina.ic( nece)ar(
55 2 5
r . nec . +in
L - C
L e)te +ura'ilitatea .aterialului eF&ri.at( 6n .ilioane +e rota*iiH
. rot . .il != 2 !D
!
!< D= 2 !D <
!
L n <
L
< <
h !

JNN D>5 2 9= != 2 !D !D=<< L - C


55 2 5
55 2 5
r . nec . +in

Se 7a a+o&ta rul.entul ra+ial cu role )eria N_2!> cu ur.(toarele caracteri)tici,
.. 5 B
.. !< D
.. D +

JN !52 C
+in

Din .oti7e econo.ice /i +e con)truc*ie a ar'orelui &entru a.'ele rea#e.e ale ar'orelui
III )e 7or folo)i rul.en*i i+entici )eria N_2!>.
Ploieti 2010
pag. 95
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
CAPITOLUL '&
CALCULUL GROSI%II CARCASEI SI A $LANSELOR
Carca)a re+uctorului +e tura*ie )e eFecut( 6n .o+ u#ual +in +ou( 'uc(*i, )e.icarca)a
inferioar( Acor&ul? /i )e.icarca)a )u&erioar( Aca&acul carca)ei?. Cea .ai utili#at( 7ariant(
con)tructi7( e)te cea reali#at( &rin turnare. Ca .aterial fonta cenu/ie e)te &referat( A$C 2 )au
$C 2;? .ai rar +in o*el turnat AOT 9? )au alt( .arc( +e o*el +ac( )e alege o 7ariant( 6n
con)truc*ie )u+at(.
-entru cele +ou( &(r*i ale carca)ei )e alege .aterialul $C 2 +in STAS ;<>G>2 cu
ur.(toarele caracteri)tici,
cn &lan nor.al,
Re#i)ten*a la ru&ere d
r
,
G la trac*iune d
r
M2 NB..
2
G la 6nco7oiere d
r
M9 NB..
2
Duritatea \BM!=G29 +aNB..
2
Re#i)ten*a la o'o)eal(,
G la trac*iune d
G!t
M<; NB..
2
G la 6nco7oiere d
G!
M! NB..
2
cn &lan frontal,
Re#i)ten*a la ru&ere, e
r
M2> NB..
2
Re#i)ten*a la o'o)eal(, e
G!
M>; NB..
2
Ploieti 2010
pag. 96
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Ale"erea &nor 'i%ensi&ni ale carcasei
Gro)i.ea &eretelui carca)ei,
.. !< 9 9 5 2 .. ; ... 2 a 5 2
E
+ +
E
a
cea .ai .are +i)tan*( +intre aFe
Gro)i.ea flan/elor,
( ) .. 29 !< ; 2 ! ; 2 ! ... ! h
G(urile,
G la lag(re,
( ) .. 29 !< ; 2 ! 2 ... ; 2 ! +
!

CAPITOLUL ''
UNGEREA ANGRENA_ELOR 3I RUL%ENfILOR
Con)i+era*ii a)u&ra lu'rifierii angrenaCelor
cn afar( +e .aterialele folo)ite2 tehnologiile +e &relucrare2 trata.entele ter.ochi.ice
a+o&tate etc2 +urata +e utili#are a angrenaCelor +e&in+e 6ntrGo .()ur( 6n)e.nat( /i +e ungerea lor
core)&un#(toare2 +eci +e eficacitatea lu'rifierii. Acea)t( &ro'le.( e)te 6n )tr8n)( leg(tur( cu
&ro&riet(*ile &e care tre'uie )( le 6n+e&linea)c( lu'rifiantul la locul +e ungere.
Re+ucerea frec(rii )u&rafe*elor aflate 6n .i/care relati7( e)te unul +in &rinci&alele roluri
&e care tre'uie )( le 6n+e&linea)c( lu'rifiantul. Se a)igur( a)tfel &relungirea +uratei +e utili#are a
&ie)elor re)&ecti7e &rin re+ucerea2 6n &ri.ul r8n+2 a u#urii +e contact. cn acela/i ti.& ca ur.are a
.ic/or(rii coeficientului +e frecare )e re+uce con)i+era'il con)u.ul +e energie /i te.&eratura +e
func*ionare.
E7acuarea c(l+urii generate &rin frec(ri a)igur( func*ionarea 6n con+i*ii 'une )u' )arcini
ri+icate. Se &ot a)tfel reali#a cu&le +e frecare cu 6nc(rc(ri )&ecifice A&e unitatea +e )u&rafa*( )au
+e lungi.e? foarte .ari2 6n con+i*iile unor ga'arite re+u)e2 ceea ce con+uce la econo.ii
6n)e.nate +e .ateriale. Ca&acitatea +e &rotec*ie anticoro#i7( 6nl(tur( &ericolul ruginirii
)u&rafe*elor +in .aterialele feroa)e +atorit( u.i+it(*ii2 ine7ita'il &re#ente 6n orice )i)te. +e
ungere.
-ro&riet(*ile antiu#ur( /i eFtre.( &re)iune a)igur( .(ri.ea +uratei +e utili#are a &ie)elor
+e frecare. cncor&orarea 6n lu'rifian*i +e a+iti7i )&ecifici antiu#ur( /i &entru &re)iuni eFtre.e
a)igur( func*ionarea corect( a angrenaCelor 6n regi. +e )olicit(ri 6nalte /i )u&ra)arcini.
Ploieti 2010
pag. 97
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
%en*inerea 6n ti.& a &ro&riet(*ilor ini*iale2 6n )co&ul o'*inerii unor eficacit(*i .aFi.e2 )e
reali#ea#( &rin 6ncor&orarea +e inhi'itori ai reac*iilor +e oFi+are 6n lu'rifiant. Se o'*ine a)tfel2 6n
)&ecial2 o &relungire a +uratei +e utili#are a ace)tor lu'rifian*i 6n ra&ort cu cei nea+iti7a*i.
Din &unctul +e 7e+ere al utili#atorului lu'rifierea 7a fi cu at8t .ai eficace2 cu c8t )e 7a
o'*ine la co)turi .ai re+u)e2 +oar 6n con+i*iile .en*inerii unei )iguran*e ri+icate 6n eF&loatare.
Acea)ta &re)u&une re+ucerea inter7en*iilor 6n unitatea +e ti.&2 cheltuieli .ai .ici cu &ie)ele +e
)chi.' /i .8na +e lucru2 +eter.inarea &ier+erilor +e &ro+uc*ie +atorate o&ririi acci+entale2
re+ucerea con)u.ului +e energie2 .ic/orarea cheltuielilor +e tran)&ort &rin achi#i*ionarea unei
cantit(*i .ai .ici +e lu'rifian*i cu &erioa+( +e utili#are .ai .are.
Uleiuri &entru in)tala*ii in+u)triale +e ti& TINGE- ASTAS !;>>G=<? Are+uctoare +e tura*ie
&entru la.inoare2 .acarale grele2 eFca7atoare2 cutii +e 7ite#e?
Confor. calculelor re+uctorul 7a folo)i un ulei TIN !2; E- cu ur.(toarele caracteri)tici
fi#icoGchi.ice /i +e &erfor.an*(,
a? 78)co#itatea cine.atic( la ;gC G 2 cStH
'? in+icele +e 78)co#itate G=H
c? &unctul +e curgere G!gCH
+? coro#iunea &e la.a +e cu&ru2 cla)a !BH
e? &re7enirea ruginirii o*elului G f(r( ur.e +e rugin(H
f? ten+in*a +e )&u.areG)ta'ilitatea )&u.ei
G la 29gC.........;G c.
5
G la D52;gC......5G c.
5
G la 29gC2 +u&( +eter.inarea la D52;gC.......;G c.
5
g? )ta'ilitatea la oFi+are la D52;gC, G cre/terea 78)co#it(*ii .aF. !N
h? re#i)ten*a la &re)iuni ri+icate &e .a/ina cu 9 'ile
G 6nc(rcarea .aFi.( f(r( )u+ur(.....2> +aNH
G u#ura )&ecific( A!;+aN2 ! .in?...!2> ..H
Datele &re#entate )unt inclu)e 6n P9O.
Uleiuri E- cu a+iti7i +e )ulf /i &lu.'
Din acea)t( categorie face &arte /i uleiul TIN !2; E-. Te.&eratura .aFi.( +e utili#are a
ace)tui ulei e)te +e <gC2 iar )arcina ter.ic( )&ecific( &entru 6nc(l#ire2 la &ornire2 e)te la fel ca la
uleiurile cu a+iti7i cu )ulf /i fo)for /i anu.e 2> KBc.
2
.
Ploieti 2010
pag. 98
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Controlul &erio+ic 7i#ea#( ur.(toarele caracteri)tici /i 7alori li.it( a+.i)e,
G cre/terea 78)co#it(*ii .aF. 2;NH
G con*inutul +e a&( .aF. !;NH
G con*inutul +e &lu.' .in. 2>NH
G )u')tan*ele in)olu'ile 6n 'en#in( +e eFtrac*ie .aF. 2!NH
G inten)itatea &etei +e ulei &e h8rtie +e filtru calitati7, orientati7 li.ita a+.i)( e)te
a&ari*ia unor &ete 6nchi)e la culoare 'ine conturateH
-entru ungerea rul.en*ilor )e utili#ea#( acela/i ti& +e ulei care core)&un+e +in &unct +e
7e+ere al lu'rifierii2 ungerea f(c8n+uG)e +irect +in 'aia +e ulei a re+uctorului.
CAPITOLUL '%
CALCULUL ECONO%IC
'%.'. ANALIZA DATELOR DE /AZ( REFACEREA DESENULUI DE
E=ECUIE I STA/ILIREA CARACTERULUI PRODUCIEI
Te.a &roiectului +e an la +i)ci&lina $ABRICAREA UTILA_ULUI -ETROLIER 3I
-ETROC\I%IC 2con)ta +e fa&t in &roiectarea /i ela'orarea tehnologiei +e fa'rica*ie a &ie)ei
AR/ORE PINION2 +e)en +e eFecu*ie nr. AR&9'&ID .
A/a+ar &roce)ul +e fa'rica*ie +in +efini*ia lui re&re#int( totalitatea acti7ita*ilor +e)fa/urate
cu aCutorul .iCloacelor +e .unc( /i al &roce)elor care au loc in leg(tura cu tran)for.area
organi#at(
'%.'.'. An+*#@+ d+$*o! d$ A+@+
In cla)a &ie)elor +e ti& ar'ore )unt inclu)e &ie)ele la care )u&rafe*ele &rinci&ale )unt
cilin+rice eFterioare2 iar lungi.ea e)te .ult .ai .are +ec6t +i.en)iunea tran)7er)al(.
Su&rafe*ele laterale ale ar'orilor &ot fi /i )u&rafe*e conice )au )u&rafe*e &rofilate
Acaneluri2+anturi e7ol7entice etc.? /i &ot con*ine ale#aCe cu aFa &er&en+icular &e aFa ar'orelui )au
canale +e &an(.
cn func*ie +e &articularita*ile for.ei con)tructi7e 2&ie)ele +e ti& ar'ore )e &ot gru&a 6n,
Ar'ori +re&*iAnete#i2cu tre&te 6ntrGun )en)2cu tre&te 6n a.'ele )en)uri?
Ar'ori coti*i
Ar'ori cu ca.e2
Anali#6n+ +e)enul +e eFecu*ie al &ie)ei )e con)tat( c( ace)ta con*ine nu.(rul nece)ar +e
&roiec*ii /i )ec*iuni 2e)te 6ntoc.it la )cara in+icat( /i cu&rin+e toate +atele nece)are eFecu*iei
Ploieti 2010
pag. 99
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
&ie)ei.A)tfel +atele +e 'a#( ale ace)tui &roiect )untcon)tituite +in +e)enul +e eFecu*ie
nr.AR<!ID2ce re&re#int( o &ie)( +e ti& ar'ore &inion.
De)enul +e eFecu*ie tre'uie )( cu&rin+( 6n general ur.(toarele ele.ente,
-roiec*iile nece)are A7e+eri )au )chi*e? &entru +eter.inarea co.&let( a for.ei &ie)ei
Tra)area aFelor +e )i.etrie ale for.elor geo.trice care intr( 6n co.&onen*a &ie)ei
In+icarea tra)eelor +e )ec*ionare /i notarea )ec*iunilor
Tra)area liniilor +e cot( 6n func*ie +e .eto+a +e cotare a+o&tat(
cngro/area liniilor +e contur /i ha/urarea )u&rafe*elor )ec*ionate
cn)crierea )i.'olurilor &entru in+icarea rugo#it(*ilor )u&rafe*elor &ie)ei
cn)crierea toleran*elor la +i.en)iuni /i a a'aterilor +e for.( /i &o#i*ie.
Cotele )unt corectate +in &unct +e 7e+ere al )i)te.ului ISO +e toleran*e /i aCu)taCe.
De eFe.&lu cota +e h; J< a ar'orelui e)te tolerat( 6n )I)te. ar'ore unitarAJ<?.
Se.nele +e rugo#itate )unt &re)cri)e core)&un#(tor rolului func*ional al &ie)ei.
'%.'.%. R$3+c$!$+ d$1$nu*u# d$ $B$cuC#$
A7in+ in 7e+ere 'una +e)f(/urare a ela'or(rii tehnologiei +e fa'rica*ie a &ie)ei cu nr.
De)en.AR<!ID a. &roce+at la corectarea +e)enului +e eFecu*ie2 a+(ug6n+ .arcarea cotei +e
h< 2nefiin+ notat( &e +e)en /i a+(ug6n+ 6n in+icator +enu.irea .aterialului +in care e)te
eFecutat( &ie)a 2)cara +e eFecu*ie a +e)enului /i nu.(rul +e eFecu*ie.
'%.'.5. S+A#*#!$+ c+!+c$!u*u# "!oducC#$#
Lotul +e fa'rica*ie a &ie)ei e)te +e ; 'uc(*i .
Sta'ilirea caracterului &ro+uc*iei 2func*ie +e 7olu.ul &ro+uc*iei ne in+ic( c( a7e. +e a face cu o
&ro+uc*ie in+i7i+ual( a/a cu. reie)e +in ta'elul +e .ai Co),
C+!+c$!u* "!oducC#$# Vo*u2u* "!oducC#$#( AucD+n
"$n!u "#$1$ +?End 2+1+ 2 :
F7G- 7H'& G- '&H'&& G-
In+i7i+uala -ana la ! -ana la ! &ana la ;
Serie .ica !...; !...2 ;...!
Serie .iClocie ;...! 2...; !...5
Serie .are !...; ;...; 5...!
De .a)a &e)te ; &e)te ; &e)te !
Ploieti 2010
pag. 100
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
-ie)a )e eFecut( +in o*el la.inat aliat +e 6n'unata*ire 6% C!Mo6 SR EN !>5
echi7alentul lui 9!%oCr !! +in STAS =D! .
%a)a a &ie)ei e)te +e %6(%: G-.
'%.%. ANALIZA CARACTERISTICILOR MATERIALULUI PIESEI I ALEGEREA
SEMIFA/RICATULUI
La alegerea .aterialului +in care )e aFecuta &ie)a )e au 6n 7e+ere factorii
con)tructi7e2tehnologici /i econo.ici. Tre'uie ur.(rit( a&ro&ierea c(t .ai .are a for.ei /i
+i.en)iunilor )e.ifa'ricatului +e for.a /i +i.en)iunea &ie)ei2a)igur6n+uG)e &rin acea)ta
)c(+erea co)tului /i 6n'un(t(*irea calit(*i &ie)ei.
'%.%.'. An+*#@+ c+!+c$!#1#c#*o! 2+$!#+*u*u# "#$1$#
%aterialul +in care )e eFecut( &ie)a e)te 9! %oCr!! confor. STAS =D! )au 6%C!Mo6
confor. SR EN !>52 un o*el +e calitate 6.'un(t(*it a76n+ ur.(toarele caracteri)tici tehnice /i
ur.(toarea co.&o#i*ie chi.ic(,
Co2"o@#C#$ c,#2#c
%arca
o*el
Co.&o#i*ia chi.ic( 2N
C %n Si -
.aF
S
.aF
Cr Ni %o Alte
Ele..
92Cr%o9 25>G
29;
2<G
2D
29 25; 25 2DG
!22
G 2!;G
.5
G
C+!+c$!#1#c# 2$c+n#c$
Ploieti 2010
pag. 101
%arca
o*el
Trata.ent
ter.ic
Li.ita
+e
curgere
R"&(%
N:D22
%
22
Re#i)ten*a
la ru&ere
R2
ND22
%
Alungirea
la ru&ere
A
7
I
LCU
8Dc2
%
2#n
\B in
)tareG
recoa&t(
2+B
Energia
+e
ru&ere
8
2#n
6%C!Mo6 C(lireTre7enire
6nnalt(
A6.'un(t(*ire?
D !!G!5 ! G 29! 5;
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
R$co2+nd!# "!#?#nd $3$cu+!$+ !++2$nu*u# $!2#c J# $!2oc,#2#c
%arca o*el Recoacere +e
6n.uiere
Nor.ali#are Te.&eratura
+e
au)teniti#are
la 6ncercarea
+ec(lire
frontal
C(lire Re7enire
Te.&
iC
%e+iu
+e
r(cire
Te.&
iC
%e+iu
+e
r(cire
Te.&
iC
%e+iu
+e
r(cire
Te.&
iC
%e+iu
+e
r(cire
6%C!Mo6 =G
=5
cu&tor >;G
>>
aer >; >2j
>;
>5j
><
A&(
ulei
;9j
<>
A&(
ulei
'%.%.%. A*$-$!$+ 1$2#3+A#c+u*u#
Se.ifa'ricatul e)te o 'ucat( +e .aterial )au o &ie)( 'rut( care a )uferit o )erie +e
&relucr(ri .ecanice )au tehnice2+ar care nece)it( 6n continuare alte &relucr(ri &entru a +e7eni o
&ie)( finit(.
Deoarece co)turile &relucr(rilor .ecanice +e&in+ +e cantitatea +e .aterial
6n+e&(rtat2)e.ifa'ricatul tre'uie )( fie c8t .ai a&ro&iat ca for.( /i +i.en)iuni +e &ie)a
finit(2ceea ce 6i 7a .ic/ora co)tul. Acea)ta 6n)ea.n( c( alegerea )e.ifa'ricatului e)te o &ro'le.(
+e o&ti. tehnicoGecono.ic ce )e re#ol7( *in6n+ cont +e, for.a /i +i.en)iunile &ie)ei2 .aterialul
&re7(#ut &entru acea)ta 6n +e)enul +e eFecu*ie /i caracterul &ro+uc*iei.
-ornin+ +e la &rinci&iul +e o'*inere a unui fi'raC continuu &entru a)igurarea re#i)ten*ei la
o'o)eal( a .aterialului +in care )e eFecut( &ie)a /i *inin+ cont +e +atele )&ecifice te.ei +ate,
for.a 'ar(
+i.en)iuni h!5; F ;55
greutate 2922= Jg
.aterial 6%C!Mo6
Ploieti 2010
pag. 102
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
7olu.ul &ro+uc*iei ;'ucBan
ti&ul &ro+uc*iei )erie in+i7i+ual(
Se +e)&rin+e conclu#ia c( cel .ai in+icat )e.ifa'ricat ar fi un )e.ifa'ricat +e'itat +in
'ar(. A76n+ 6n 7e+ere un a+ao) +e &relucrare &entru +egro/are +e 5.. &e ra#( re#ult( +ia.etrul
'arei +e h!5;.. /i o lungi.e +e ;9;... -entru eFecu*ia &ie)elor )e 7a folo)i o 'ar( la.inat(
+e h!5; F 2=2 ...
'%. 5 STA/ILIREA ULTIMEI OPERAII DE PRELUCRARE MECANIC PENTRU
FIECARE SUPRAFA I A SUCCESIUNII OPERAIILOR TE>NOLOGICE
'%.5.'. S+A#*#!$+ u*#2$# o"$!+C## d$ "!$*uc!+!$ 2$c+n#c "$n!u 3#$c+!$
1u"!+3+C
-entru reali#area unei )u&rafe*e &rin &relucrare .ecanic( 2e)te nece)ar( &arcurgerea unor
eta&e +e &relucrare.
Eta&ele +e &relucrare )unt re&re#entate +e o&era*ii2 a/e#(ri2 fe#ele /i trecerile nece)are
reali#(rii con+i*iilor tehnice i.&u)e )u&rafe*ei . Ace)te eta&e &ot fi, +e +egro/are2 +e fini)are /i +e
)u&erfini)are.
$iecare eta&( e)te caracteri#at( +e &reci#ia +e func*ionare2 +e &reci#ia tehnologic( /i +e
&reci#ia econo.ic(.
cn func*ie +e ace)tea )e )ta'ile/te &entru fiecare )u&rafa*( ulti.a o&era*ie +e &relucrare
.ecanic(. -entru &ie)a a'ore &inion )ta'ilirea ulti.ei o&era*ii e)te ar(tat( in ta'elul ce ur.ea#(,
Ploieti 2010
pag. 103
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
T+A$* '%.5.'.'. S+A#*#!$+ u*#2$# o"$!+C## d$ "!$*uc!+!$ 2$c+n#c
Nr.
crt Su&rafa*a
A'aterea )u&Binf
A..?
Rugo#itatea
R
a
Ak.?
Trea&ta +e
&reci#ie
Ulti.a o&era*ie +e
&relucrare .ecanic(
!. l; !2< = Rectificare +e
fini)are
2. l9< 522 G StrunCire +e fini)are
5. l< 522 = StrunCire +e fini)are
9. l= !2< = Rectificare +e
fini)are
;. lD2 522 StrunCire +e fini)are
<. l!2D25;2 !2< Rectificare +e
fini)are
=. lD2 522 StrunCire +e fini)are
>. l!2D25;2 !2< Rectificare +e
fini)are
D. lD2 522 StrunCire +e fini)are
!. l= !2< Rectificare +e
fini)are
!!. l< 522 StrunCire +e fini)are
!2. l9< 522 StrunCire +e fini)are
!5. l; !2< Rectificare +e
fini)are
!9. 2ND m< 522 $re#at canal &an(
cn ca#ul cotelor li'ere 2a'aterile li.it( )unt &re#entate 6n ta'elul !2.5.!.2.
Ploieti 2010
pag. 104
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
T+A$*u* '%.5.'.%.
'%.5.%. S+A#*#!$+ 1ucc$1#un## o"$!+C##*o! $,no*o-#c$
Succe)iunea o&era*iilor tehnologice 6n &roce)ul +e fa'rica*ie al &ie)elor2 are influen*(
a)u&ra &erfor.an*elor +e &reci#ie /i calitate a )u&rafe*elor &ie)ei /i a)u&ra co)tului fa'rica*iei.
O&ti.i#area &roce)elor tehnologice +e fa'ricare )e reali#ea#( at8t &rin o&ti.i#area
&ara.etrilor o&era*iilor tehnologice c8t /i &rin )ta'ilirea unei )ucce)iuni o&ti.e a ace)tora2ce )e
reali#ea#( &e 'a#a u&.(toarelor &rinci&ii,
&relucrarea 6n &ri.ele o&era*ii )au a/e#(ri a )u&raafe*elor ce )e 7or con)titui 'a#e
tehnologice )au 'a#e +e .()urare &entru ur.(toarele o&era*ii )au a/e#(ri /i a
)u&rafe*elor ce )e &ot +e)co&eri e7entualele +efecte a)cun)e ale )e.ifa'ricatuluiH
re+ucerea nu.(rului +e o&era*ii2 a/e#(ri /i fa#e &rin a)ocierea geo.etric( /i
tehnologic( a )u&rafe*elor +e &relucratH
&la)area corect( a o&era*iilor +e trata.ent ter.ic /i &re7e+erea unor o&era*ii +e
eli.inare a +efor.a*iilor ce &ot re#ulta +u&( ace)te trata.ente ter.ice /i +e refacere a
calit(*ii )u&rafe*eiH
reali#area 6n o&era*ii +i)tincte a fa#elor &entru o&ti.i#area utili#(rii .a/inilorGunelte
/i a S.D.".Gurilor &rin alegerea ace)tora 6n func*ie +e &reci#ia &relucr(riiH
&relucrarea c(tre )fir/itul &roce)ului tehnologic a )u&rafe*elor cu &reci#ie ri+icat( /i
rugo#itate .ic( care )e &ot +eteriora 6n ti.&ul .ani&il(rii &recu. /i a )u&rafe*elor ce
&ot re+uce rigi+itatea )e.ifa'ricatuluiH
)ta'ilirea unui nu.(r ra*ional +e o&era*ii +e control +i.en)ional 2a)tfel 6nc6t )( )e
+e&i)te#e c8t .ai +e7re.e a&ari*ia unor re'uturi.
fin8n+ cont +e ace)te &rinci&ii2 6n ca#ul &ie)ei ce face o'iectul &re#entului
&roiect2 re#ult( ur.(toatrea )ucce)iune a o&era*iilor tehnologice A7e#i ta'el !2.5.2.!.?
Ploieti 2010
pag. 105
C*+1+ d$ "!$c#@#$ P$1$ 5& "n *+ '%&
P$1$ '%& "n *+
6&&
P$1$ 6&& "n *+
'&&&
AA+$!$+ *#2#(22
. n25 n2; n 2>
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Ta'elul !2.5.2.!.
Nr.crt. Ti&ul &relucr(rii %/inaGunealt(
! De'itare $ier()tr(u .ecanic
2 StrunCire Strung nor.al
5 Trata.ent ter.ic Cu&tor
9 StrunCire fini)are Strung nor.al
; Rectificare %a/in( +e rectificat
< $re#are %a/in( +e fre#at
= Control final
'%. 6 DETERMINAREA ADAOSURILOR DE PRELUCRARE MECANIC I A
DIMENSIUNILOR INTEROPERAIONALE PENTRU SUPRAFAA K7&
%eto+ele +e +eter.inare a a+ao)urilor +e &relucrare totale2c(t /i a a+ao)urilor inter.e+iare
&ot fi,
%eto+a eF&eri.entalG)tati)tic( A6n 'a#a )tan+ar+elor 6n 7igoare /i a in+ica*iilor +ate 6n
nor.ati7e /i 6n literatura +e )&ecialitate?2 ca# 6n care2+e regul(2a+ao)urile +e &relucrare
)unt aco&eritoare2 6n )co&ul e7it(rii re'utului la &relucrare2&ro7ocat +e a+ao)urile &rea
.ici.
%eto+a analitic( A6n 'a#a calculului analitic?2 6n care )e *ine )ea.a +e con+i*iile
concrete +e &relucrare /i anu.e, +e ti&ul )e.ifa'ricatului2 +e tra)eul tehnologic )ta'ilit
&entru &rerlucrarea &ie)ei re)&ecti7e2 +e .o+ul 6n care )e face centrarea /i fiFarea
)e.ifa'ricatului2+e ti&ul +iferitelor o&era*ii /i fa#e +e &relucrare /i +e erorile &relucr(rii
anterioare.
Cea .ai .are &arte a a+ao)ului +e &relucrare total )e reco.an+( )( fie 6n+e&(rtat 6n ca+rul
o&era*iilor +e +egro/are2 ur.6n+ ca &entru &relucr(rile +e fini)are )( )e )ta'ilea)c( /i )( )e
6n+e&(rte#e a+ao)ul )trict nece)ar )co&ului ur.(rit.
cn ca#ul &ro+uc*iei +e )erie .iClocie2 .ic( /i in+i7i+ual(2 care re&re#int( o &on+ere +e &e)te
=N2 c(n+ )e )chi.'( frec7ent o'iectul &ro+uc*iei /i e)te nece)ar( o +urat( )curt( +e &reg(tiri
tehnice a fa'rica*iei2 )e reco.an+( +eter.inarea a+ao)urilor +e &relucrare2 &rin .eto+a
eF&eri.entlG)tati)tic( 6n 'a#a )tan+ar+elor 6n 7igoare /i a nor.ati7elor.
-entru )u&rafa*a +eh;2 a+ao)ul +e &relucrare e)te +e >;n5 .. &e +ia.etru2 confor.
STAS 2!=!B2G>>. A+ao)ul +e &relucrare &entru acea)t( )u&rafa*( e)te un a+ao) )i.etric.
A+ao)ul +e &relucrare .ecanic( re&re#int( .(ri.ea )tratului +e .etal2 .()urat &e +irec*ia
nor.alei la )u&rafa*a &relucrat(2 ce )e 6n+e&(rtea#( &rin a/chiere.
Ca regul( general(2 a+ao)ul +e &relucrare tre'uie )( ai'( 7aloarea +eter.inat( cu for.ula,
Ploieti 2010
pag. 106
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
A
.in
MR
#
TSToT` P..O
cn care,
G R
#
G 6nn(l*i.ea neregularit(*ilor )u&rafe*ei care )e &relucrea#(H
G S Q gro)i.ea )tratului +egro/atH
G o 7aloarea a'aterilor )&a*ialeH
G ` erorile +e a/e#are.
fin6n+ )ea.a +e fa&tul c( o )u&rafa*( +e o'icei nece)it( .ai .ulte o&era*ii )ucce))i7e +e
&relucrare2 a+ao)urile +e &relucrare &ot fi,
G totale2 re&re#ent6n+ )tratul +e .aterial nece)ar &entru efectuarea tutror o&era*iilor +e
&relucrare nece)ar(&e)u&rafa*a )e.ifa'ricatului &6n( la o'*inerea &ie)ei finite.
G inter.e+iare2 re&re#ent6n+ )tratul +e .aterial ce )e 6n+e&(rtea#( la o )ingur( o&era*ie.
Su&rafa*a +e h; a &ie)ei +!Ao!$ "#n#on( e)te reali#at( &rin ur.(toarele o&era*ii, )trunCire
+e +egro/are2 )trunCire +e fini)are2 rectificare +e +egro/are /i recificare +e fini)are2iar a+ao)ul +e
&relucrare &relucrare total 7a fi o )u.( a tuturor a+ao)urilor inter.e+iare,
A
t
MA
)tr.+egro/are
TA
)tr. fini)are
TA
rectif.+egro)are
TA
rectif. fini)are
A+ao)ul +e &relucrare )i.etric2 &re7(#ut &e )u&rafa*a eFterioar( +e rota*ie e)te ra&ortat la
+ia.etrul )u&rafe*ei,
A
t)
M
2
D,f Dsf +
un+e,
D
)f
Q +ia.etrul )e.ifa'ricatului
D
&f
G +ia.etrul &ie)ei finite
A
t)
M
2
; !5;
M 922; ..Bra#(
A)a+ar &entru a +eter.ina a+ao)ul +e &relucrare .ecanic( la )u&rafa*a +e h ; rectificat(
)e &roce+ea#( +u&( cu. ur.ea#(,
Se &orne/te +e la ulti.a o&era*ie2 acea)ta fiin+ o&era*ia +e rectificare +e fini)are +e la h
;2!; .. la h;h<.
O&era*ia anterioar( e)te o&era*ia +e rectificare +e +egro/are care )e face +e la cota +e
h;25;.. la h;2!;... Anterior o&era*iei +e rectificare +e +egro/are e)te o&era*ia +e )trunCire
+e fini)are care )e eFecut( +e la cota +e h;522!.. la cota +e h;25;... Acea)ta e)te &rece+at(
+e o&era*ia +e )trunCire +e +egro/are care )e eFecut( +e la cota +e h!5;.. la cota +e
h;522!...
Ploieti 2010
pag. 107
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Tot ace)t calcul are la 'a#( for.ula +e calcul al nu.(rului +e treceri &e o&era*ie,
iM
t
A,
2
6n care ,
i M nu.(rul +e treceri
A
&
M a+8nci.ea +e &relucrare
t M a+8nci.ea unei treceri
A+ao)ul +e &relucrare la o&era*ia +e )trunCire +e +egro/are confor. ta'elului >.9D. +in
"la)e 7ol.! e)te +e 5 .. &e trecere.A)tfel +egro/area )e face +in !5 treceri cu a+8nci.ea +e
5.. /i ! trecere la a+8nci.ea +e !2>D;...
A+ao)ul +e &relucrare la o&era*ia +e )trunCire +e fini)are )e face +e la +i.en)iunea +e
h;522!.. la h;25;.. confor. ta'elului >.9D. +in "la)e 7ol.! 2aM!2! &e lungi.ea +e 5;..
&entru o )ingur( trecere.
Obser/atieB.-entru con+i*iile &ro+uc*iei +e )erie .ic( /i +e unicat2 a+ao)ul +e &relucrare
)e 7a lua .ai .are. "aloarea )e 7a in.ul*ii cu coeficientul LM!25.-entru +M;.. /i lungi.ea +e
&6n( la !.. re#ult( c( 2a M !2!H L M !295 /i )e a+o&t( !2;... A)tfel cla)a +e &relucrare e)te
)ta'ilit( la 7aloarea !5.
Confor. ta'elului >.<.+in "la)e 7ol.22 a+ao)ul +e &relucrare la rectificarea )u&rafe*ei
cilin+rice eFterioare2 &entru +ia.etrul no.inal al &ie)ei finite &entru +ia.etre cu&rin)e intre
5..;.. &e lungi.ea )u&rafe*ei rectificate +e 5;..2 e)te +e 25;...
Ace)t a+ao) e)te 6.&(r*it in +ou( &(r*i a)tfel, &entru rectificarea +e +egro/are )e ia 22..
/i &entru rectificarea +e fini)are 2!;...
A/a+ar nu.(rul +e treceri la rectificarea +e +egro/are e)te +e,
iM
t
A,
2
M
; 2 2
2 2

M 2treceri2
iar la rectificarea +e fini)are,
iM
t
A,
2
M
; 2 2
!; 2

M !; treceri.
"aloarea a+6nci.ii +e a/chiere At? &entru rectificarea +e +egro/are /i +e fini)are e)te
reg()it( 6n ta'elul D.!9>. +in "la)e 7ol.2
Ploieti 2010
pag. 108
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe, Buturoiu
'%.7.PROIECTAREA SUCCESIUNII ASEZARILOR SI FAZELOR PENTRU TOATE OPERATIILE DE PRELUCRARE
MECANICA
Ploieti 2010 pag. 109
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Ploieti 2010
pag. 110
O" D$nu2#!$+
o"$!+#$#
AJ$@+!$
+
F+@
a
D$nu2#!$+ 3+@$# Sc,#C+ +1$@+!##
& ' % 5 6 7
I De'itare A ! De'itare A!? $iera)tr(u .ecanic
rulet(
II StrunCire +e
+egro)are
A 2
5
9
;
<
=
>
StrunCire frontala )i +egro)are
A2?
Centruire A5?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 50 F 5; A9?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 60 F >; A;?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 70F !;9 A<?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 92 F !;= A=?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 13pF2;D A>?
SN9
Cu*it )trunCit lateral
$re#( a.'orare B9
3u'ler !; cu tiC(
& ' % 5 6 7
II StrunCire +e
+egro)are
B D
!
!!
!2
!5
!9
!;
!<
StrunCire frontala )i +egro)are
AD?
Centruire A!?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 50 F 5; A!!?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 60 F >; A!2?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 70 F !;9 A!5?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 92 F !;= A!9?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 130 F 2;D A!;?
StrunCire cilin+rica eFterior +e
+egro)are 92 F 2=9 A!<?

SN9
Cu*it lateral
Cu*it +e +egaCare
3u'ler !; cu tiC(
III Trata.ent
ter.ic
A != Trata.ent ter.ic +e
i.'unatatire cu"o!
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
'%.9.DETERMINAREA PARAMETRILOR REGIMULUI DE ASC>IERE SI A NORMEI
TE>NICE DE TIMP PENTRU OPERATIA DE RECTIFICARE
'%.9.'. DETERMINAREA PARAMETRILOR REGIMULUI DE AC>IERE
-entru +eter.inarea &are.etrilor regi.ului +e a/chiere a7e. ne7oie +e .ai .ulte +ate /i
anu.e, alegerea )culei a'ra#i7e2 )ta'ilirea a+ao)ului +e &relucrare2 )ta'ilirea +ura'ilit(*ii
econo.ice a +i)cului a'ra#i72 )ta'ilirea a+6nci.ii +e a/chiere /i a nu.(rului +e treceri2 )ta'ilirea
7ite#ei +e a/chiere2 a 7ite#ei +e a7an) a &ie)ei2 7erificarea &uterii.
ALEGEREA SCULEI A/RAZIVE
%a/ina Q unelt(2 &e care )e eFecut( &relucrarea 2 a+.ite o &iatr( &entru rectificarea
eFterioar( cu +i.en)iunile DM5.. /i BM9... Din STAS <!B!G>9 )e alege o &iatr(
cilin+ric( &lan( 5 F 9 F =; ... Din ta'elul D.!92."la)e 7ol.22 6n func*ie +e .aterialul +e
&relucrat /i ti&ul rectific(rii2 )e aleg, .aterialul a'ra#i7 E
n
2 granula*ia 92 +uritatea _2 liantul C.
STA/ILIREA ADAOSULUI DE PRELUCRARE
cn func*ie +e ti&ul rectific(rii2 .aterialul +e &relucrat2 +ia.etrul /i lungi.ea rectific(rii )e
alege a+ao)ul +e &relucrare &e +ia.etru A
&
M 25;.. confor. ta'elului >.< +in "la)e 7ol.2
STA/ILIREA DURA/ILITII ECONOMICE A DISCULUI A/RAZIV
cn func*ie +e ti&ul rectific(rii2 l(*i.ea /i +ia.etrul +i)cului a'ra#i72 )e alege +ura'ilitatea
econo.ic( T
ec
M ;.in Ata'elul D.!9;? +in "la)e 7ol.2
STA/ILIREA AVANSULUI TRANSVERSAL
cn func*ie +e felul &relucr(rii )e alege a7an)ul longitu+inal,
RECTI$ICARE -RIN -ATRUNDERE
Degro)are ..Brot 22; j2=; 1$ +do"+ 1L &(&7&22D!o.
$ini)are ..Brot 2! j 2; 1$ +do"+ 1L &(&&722D!o Ata'el D.!9>
"la)e2 7ol. 2?
STA/ILIREA VITEZEI DE AC>IERE
cn func*ie +e .aterialul +e &relucrat /i ti&ul rectific(rii )e alege 7ite#a +e a/chiere a
+i)cului a'ra#i7 7M5 .B) Ata'elul D.!;2 "la)e 7ol.2?.
Tura*ia +i)cului a'ra#i7 e)te,
nM< F
D
/

M < F
5 !9 2 5
5

M !D! rotB.in.
Din caracteri)ticile .a/inii +e rectificat )e alege tura*ia,n
r
M29rotB.in
Ploieti 2010
pag. 111
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Ata'elul !.!! "la)e 7ol.2?. cn ace)te con+i*ii2 7ite#a +e a/chiere real( a +i)cului a'ra#i7 7a fi ,
"
r
M
<
r n D
M
<
29 5 !9 2 5
M 52 .B).
STA/ILIREA VITEZEI DE AVANS MCIRCULARN AL PIESEI
cn func*ie +e a+6nci.ea +e a/chiere Aa7an)ul +e &(trun+ere )
&
M22..Btrecere?2 a7an)ul
longitu+inal )
!
/i +ia.etrul +e rectificat ADM;..?2 )e alege 7ite#a +e a7an)Acircular? a &ie)ei
7
)
M!<.B.in Ata'elul D.!;22 "la)e 7ol.2?.Tura*ia &ie)ei e)te,
n
&
M
; !9 2 5
!< ! !

'
/s

M !!2D rotB.in
Din caracteri)ticile .a/iniiGunelte )e alege tura*ia real( a &ie)ei
n
&r
M!!2D rotB.in Ata'elul !.!! "la)e 7ol.2?.
cn ace)te con+i*ii2 7ite#a +e a7an) real( 7a fi
7
)r
M
!
D 2 !! ; !9 2 5
!

,r n '
M!;2DD .B.in
VERIFICAREA PUTERII
cn fuc*ie +e 7ite#a +e a7an) A7
)r
M!52>.B.in?2 a7an)ul longitu+inal +e trecere
A)
!
M2..Brot? /i +e a7an)ul +e &(trun+ere A)
&
M22..Btrecere?2 )e alege &uterea efecti7(,
N
e
M9LK Ata'elul D.!;9 "la)e 7ol.2?2 care )e corelea#( cu ur.(torii coeficien*i,L
!
M2> 6n func*ie
+e l(*i.ea /i +uritatea &ie)ei Ata'elul D.!;9? L
2
M2D 6n func*ie +e +ia.etrul &ie)ei Ata'elul D.!;9?2
re#ult6n+ &uterea real(
N
r
MN
e
L
!
L
2
M9 F2> F2DM22>>JK.
Din caracteri)ticile .a/iniiG unelte )e g()e/te &uterea N
%U
M522JK Ata'elul !.!!?.Deci N
r

[N
%U.
Re#ult( c( &relucrarea )e &oate eFecuta &e .a/in( +e rectificat eFterior K%K 9; cu
ur.(torii &ara.etri reali ai regi.ului +e a/chiere,
Ga+6nci.ea +e a/chiere2 tM22 ..BtrecereH
Gnu.(rul +e treceri2iM!= treceriH
G7ite#a +e a/chiere a +i)cului a'ra#i727
r
M52 .B)H
Gtura*ia +i)cului a'ra#i72n
+
M29rotB.inH
G7ite#a +e a7an) a &ie)ei27
)
M!;2DD .B.inH
Gtura*ia &ie)ei2n
&
M!2; rotB.inH
G&uterea efecti7(2N
r
M22>> LK.
Ploieti 2010
pag. 112
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
'%.9.%. DETERMINAREA NORMEI TE>NICE DE TIMP PENTRU OPERAIA
DE RECTIFICARE
cn func*ie +e +ia.etrul /i lungi.ea +e rectificat )e alege ti.&ul +e 'a#(
T
'
M222.in Ata'elul !!.!222"la)e 7ol 2?
Ti.&ii auFiliari )e 7or alege a)tfel,
t
a!
M2!<.in26n leg(tur( cu fa#a Ata'elul !!.!55?H
t
a2
M2!9.in 6n leg(tur( cu .()ur(rile Ata'elul !!.!55?H
t
a5
M295.in26n leg(tur( cu &rin+erea Q+e)&rin+erea &ie)ei Ata'elul !!.!59?.
T
a
M qt
ai
M2=5.inH
Gti.&ul +e +e)er7ire tehnicoGorgani#atoric(,
T
+t
M 22;N F t
'
M
2 2 2
!
; 2 2

M 2; .in.
T
+o
M !N F T
o&
M
=; 2 2
!
!

M 22 .in.
T
+
MT
+t
TT
+o
M 2; T 22 M 2= .in.
N
t
M
N
T,i
T T
o&
T T
+
T T
in

T
in
M ;2;N F T
o&
M
=; 2 2
!
; 2 ;

M 2!; .in.
T
&i
M < .in.T> .inM!9 .in
Gti.&ul +e o+ihn( /i nece)it(*i fire/ti,
T
on
MA222T2=5?m5B!M2>.in

N
t
M
;
!9
T 22=; T 2= T 2!; T2>M ;2>; .in.
'%.:.CALCULUL ECONOMIC I STA/ILIREA VARIANTEI OPTIME DE PROCES
Unul +in in+icatorii +e 'a#( ce caracteri#ea#( calitatea acti7it(*ii unei 6ntre&rin+eri e)te
co)tul +e &ro+uc*ie &e unitatea +e &ro+u).
Co)tul +e &ro+uc*ie re&re#int( 7aloarea '(nea)c( a .aterialelor2 .ano&erei /i a tuturor
celorlalte cheltuieli &e care le nece)it( reali#area unui &ro+u).
Deter.inarea co)tului +e &ro+uc*ie )e reali#ea#( &rin calculul )ucce)i7 al 7alorii
co.&onentelor )ale,
Ploieti 2010
pag. 113
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
a? Co)tul .aterialelor2 C
.
)e +eter.in( cu rela*ia,
( ) [ ] b&c lei
P
P M M P M C
a,r
'es , sf % sf %
B =>! 2 2=;
!
!

,
_

+
A!?
6n care, %
)f
re&re#int( .a)a )e.ifa'ricatului AJg?H %
)f
M <!225JgH
%
&
Q .a)a &ie)ei AJg?H %
&
M 2922=JgH
-
.
Q &re*ul unitar al .aterialului AleiBJg?H -
.
M ; leiBJgH
-
+e)
Q &re*ul +e 78n#are al +e/eurilor AleiBJg?H -
+e)
M !2; leiBJgH
-
a&r
Q cota cheltuielilor +e a&ro7i#ionare PNOH 7alori u#uale,
;.. .!; N2 )e a+o&t( -
a&r
M ! NH
'? Cheltuieli cu .ano&era +irect( A)alarii?H )e calculea#( cheltuielile S
i
cu )alari#area
o&eratorului &entru fiecare o&era*ie i,
( )
o,eratie lei
:NUASS C:S CASS CAS
S1 Nt
:NUASS C:S CASS CAS S1
Nt S
fc fc
i
i i
B <2 2 !
!
!
<
!
!
!
<


,
_

+ + +
+

,
_

+ + +
+
A2?
6n care, Nt
i
re&re#int( nor.a +e ti.& la o&era*ia i P.inB'ucOH
Sh
i
Q )alariul tarifar orar al o&eratorului PleiBor(OH
-entru anul 2! )alariul tarifar e)te cu&rin) 6ntre ;2 ... >2 leiBh2 6n func*ie +e
calificarea o&eratoruluiH &entru lucr(rile +e +e'itare2 +egro/are e)te nece)ar( o calificare
)c(#ut(2 &entru o&era*iile +e fini)are o calificare .e+ie2 &entru o&era*iile +e &relucrare a
+anturii ro*ilor +in*ate2 rectificare +e orice ti& e)te nece)ar( o calificare ri+icat(H
CAS Q contri'u*ia angaCatorului la A)igur(rile SocialeH CAS M 22> N
CASS Q contri'u*ia angaCatorului la A)igur(rile Sociale +e S(n(tateH CASS M ;22 NH
C$S Q contri'u*ia angaCatorului la fon+ul +e ri)cH C$S M 22; NH
$NUASS Q contri'u*ia angaCatorului la fon+ul +e /o.aCH $NUASS M 2; N.
c? Co)tul +e )ec*ie C
SC
)e calculea#( &entru toate o&era*iile i care )e reali#ea#( 6n )ec*ia
re)&ecti7( C,
b&c lei
R
S C
S6
i S6
B 29> 2 9
!
!

,
_

+
A5?
6n care R
SC
re&re#int( regia )ec*iei &rin care )e iau 6n con)i+era*ie toate cheltuielile care )e fac
6n )ec*ie &entru o'*inerea &ro+u)uluiH )e +eter.in( +e )er7iciul conta'ilitate2 iar 7alori u#uale
Ploieti 2010
pag. 114
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
&entru )ec*iile +e &relucr(ri .ecanice )unt R
SC
M 5 .. . ;N2 6n func*ie +e co.&leFitatea
+ot(rilor /i +e .(ri.ea )ec*iei2 iar &entru )ec*iile +e trata.ente ter.ice2 +efor.(ri &la)tice2
turn(torie R
SC
M 9 .. .<N.
Se a+o&t(, R
SC
M 9N.
+? Co)tul total +e )ec*ie C
S
A&entru toate )ec*iile care contri'uie la reali#area
&ro+u)ului?,
lei C C C
6
S6 % S
>9> 2 2=D +


A9?
e? Co)tul +e &ro+uc*ie2 C
&
,
b&c lei
R
C C
S ,
B =2<= 2 5D!
!
int
!
,
_

+
A;?
6n care2 R
int
re&re#int( regia 6ntre&rin+erii2 /i *ine )ea.a +e toate cheltuielile reali#ate la ni7elul
)ociet(*ii co.erciale &entru o'*inerea &ro+u)uluiH )e +eter.ina +e )er7iciul conta'ilitate2 iar
7alorile u#uale )unt R
int
M ! ... 9N.
Se a+o&t(, R
int
M 5N.
-entru cre/terea &ro+ucti7it(*ii &relucr(rii .ecanice e)te +eo)e'it +e i.&ortant(
re+ucerea ti.&ului auFiliarH ace)t lucru )e &oate a&lica folo)in+ in+icatorul +e continuitate a
func*ion(rii .a/iniiQunelte. -entru o&era*ia +e rectificare +e fini)are )e o'*ine,

+

o,
b
a b
b
CMU
t
t
t t
t
I
!22; A<?
6n care, t
'
re&re#int( ti.&ul +e 'a#(H t
'
M 222 F != treceriM 5925.inH
t
o&
G ti.&ul o&erati7H t
o&
M 22=; .inH
CAPITOLUL '5
Ploieti 2010
pag. 115
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
NOR%E CU -RI"IRE LA SECURITATEA %UNCII2SANATATEA
%UNCITORILOR SI -ROTECTIA %EDIULUI
In intere)ul &rotec*iei integrit(*ii cor&orale a .uncitorilor )Gau ela'orat nor.ati7e +e &rotec*ia
.uncii2 care )unt o'ligatorii at8t &entru .uncitori2 c8t /i &entru con+uc(torii atelierelor
re)&ecti7e.
Dintre 2+1u!#*$ d$ "!o$cC#$ + 2unc##2 care )unt s,ecifice %asinilor 'e rectificat2 fac &arte ,
)e inter#ice &unerea in func*iune2 f(r( a&(r(toare +e &rotec*ie a oric(rui organ +e lucru a
c(rui .i/care &re#int( &ericol +e acci+entH
)e inter#ice utili#area 'a#elor +e .aterial a c(ror lungi.e +e&(/e/te cu .ult lungi.ea
)u&ortului2 6ntruc8t2 6n ti.&ul .i/c(rii +e rota*ie2 ace)te 'are &re#int( )erioa)e )ur)e +e acci+enteH
reglarea .a)inii +e rectificat &oate fi efectuat( nu.ai +e reglor )&eciali#atH
&o#i*ia curelelor +e tran).i)ie &oate fi )chi.'at( nu.ai +u&( o&rirea .a/inii )au cu
+i)&o#iti7e )&eciale ce nu &re#int( &ericol +e acci+enteH
e)te inter#i)( intro+ucerea .ainii in #ona +e lucru a .a)inii +e rectificat auto.ate 6n
ti.&ul func*ion(rii ace)teiaH
&entru )coaterea &ie)elor )e 7or utili#a *e7i cu .8ner2 iar &entru e7acuarea a/chiilor2
c8rlige )&ecialeH
la )trungurile la care a7an)ul )e.ifa'ricatului e)te reali#at &rin contragreuta*i2 )&a*iul +e
+e&la)are al ace)tora tre'uie co.&let &roteCat
.uncitorii cu &(rul lung )unt o'liga*i )( &oarte 'a)c( )au )aG/i lege &arulH
#ona +e lucru a )trungului tre'uie )a fie inchi)( cu o a&(r(toare tran)&arent(H
-rinci&alele )ur)e +e &ericol ce a&ar la &relucr(rile &rin a/chiere2 +aca nu )unt luate
.()uri core)&un#(toare2 )unt legate +e a/chiile ce )e +egaC( 6n cur)ul a/chierii2 'uc(*ile +e )cula
a/chietoare care ar &utea fi eF&ul#ate 6n ca#ul +i)trugerii )culei2 .o+ul +e fiFare al &ie)elor /i
)culelor in +i)&o#iti7e /i curentul electric . In afara ace)tora &ot a&are /i alte )ur)e legate +e
an)a.'lul acti7it(*ilor in+u)triale.
Ac*ionarea a/chiilor )e .anife)t( &rin t(ieturi /i ar)uri a c(ror gra7itate e legat( +e for.a /i
te.&eratura a/chiilor.
Ploieti 2010
pag. 116
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Cele .ai &ericuloa)e )unt a/chiile continue )u' for.( +e 'an+( care )e +e#7olt( in .o+
+e#or+onat 6n #ona +e a/chiere. De a)e.enea2 &ericuloa)e )unt /i a/chiile )curte2 +egaCate cu
7ite#( .are in &roce)ul +e fre#are ra&i+( /i rectificare.
-re7enirea acci+entelor +atorate a/chiilor )e &oate reali#a &rin .()uri luate a)u&ra
geo.etriei )culei )i a regi.ului +e a/chiere &rin .()uri +e &rotec*ie a o.ului i.&otri7a
ace)tora.Ru&erea )culelor )au eF&ul#area unor a/chii )curte )unt con)ecin*e ale unui regi.
necore)&un#(tor )au a eFecut(rii necore)&un#(toare a )culelor.
o i.&ortan*( +eo)e'it( o au &ara7anele +e &rotec*ie a #onei +e &relucrare. De
a)e.enea2 tre'uie a)igurat( o )ta'ilitate +ina.ic( /i 6n general2 re+ucerea tuturor re)ur)elor +e
7i'ra*ii.
o Din .a)urile +e &rotectie a .uncii2care )unt s,ecifice %asinilor 'e rectificat2fac
&arte,
o Atrib&ti&niB
7erific( la 6nce&utul lucrului /i ori +e c8te ori )e con)tat( a'ateri +e la regi.ul nor.al +e
lucru )i)te.ul +e control al u#urii &rin 7i#uali#are )au auto.at 2 6n func*ie +e ti&ul .a/inilor +e
rectificatH
echili'rea#( +i)curile +irect &e .a/inile +e rectificat )au &e echi&a.ente )&eciali#ate.
7erific( &erio+ic /i ori +e c8te ori a&ar )itua*ii neconfor.e2 &ara.etrii +e r(cire G ungere
&e ele.ente co.&onente /i 6n 6ntreg2 confor. in)truc*iunilor cu&rin)e 6n cartea tehnic( a
.a/inii.
6nlocuie/te )culele /i +i)&o#iti7ele care &re#int( un gra+ +e u#ur( .ai .are
7erific( )tarea tehnic( a .a/inilor unelte &rin &ro'e +e &ornireGo&rire /i +e .er) 6n golH
Sa i)i in)u)ea)ca )i )a res,ecte nor%ele 'e sec&ritate si sanatate in %&nca )i .a)urile +e
a&licare a ace)tora H
Sa +e)fa)oare acti7itatea in a)a fel incat )a nu eF&una la &ericol +e acci+entare )au
i.'olna7ire &rofe)ionala atat &ro&ria &er)oana 2 cat )i celelalte &er)oane &artici&ante la
&roce)ul +e .unca H
Sa a+uca la cuno)tinta con+ucatorului locului +e .unca orice +efectiune tehnica )au alta
)ituatie care con)tituie un &ericol +e acci+entare )au i.'olna7ire &rofe)ionala H
Ploieti 2010
pag. 117
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
Sa a+uca la cuno)tinta con+ucatorului +e .unca acci+entele +e .unca )uferite +e &ro&ria
&er)oana )i +e alte &er)oane &artici&ante la &roce)ul +e .unca H
Sa o&rea)ca lucrul la a&aritia unui &ericol i.inent +e &ro+ucere a unui acci+ent )i )a il
infor.e#e +e in+ata &e con+ucatorul locului +e .unca H
Sa utili#e#e echi&a.entul in+i7i+ual +e &rotectie +in +otare 2 core)&un#ator )co&ului
&entru care a fo)t acor+at )i2 +u&a utili#are2 il ina&oia#a )i il &une la locul +e)tinat &entru
&a)trareH
Sa utili#e#e corect .a)inile2 a&aratura2 uneltele2 )u')tantele &ericuloa)e2 echi&a.entele +e
tran)&ort )i alte .iCloace +e &ro+uctieH
Sa nu &roce+e#e la )coaterea +in functiune2 .o+ificarea2 )chi.'area )au inlaturarea
ar'itrara a +i)&o#iti7elor +e )ecuritate &ro&rii2 in )&ecial ale .a)inilor2 a&araturii2
uneltelor2 in)talatiilor tehnice )i cla+irilor )i utili#ea#a corect ace)te +i)&o#iti7e.
'5.'. CONCLUZII
Te.a &roiectului )e refer( la &roiectarea )i)te.ului +e tran).i)ii .ecanice +e la o unitate
+e &o.&are. Si)te.ul +e tran).i)ii e)te for.at +intrGo tran).i)ie &rin curele tra&e#oi+ale 6ngu)te
/i un re+uctor +e tura*ie. -entru reali#area &roiectului )Ga &lecat +e la .o.entul +e tor)iune /i
tura*ia &e care )i)te.ul +e tran).i)ii .ecanice tre'uie )( la furni#e#e unit(*ii +e &o.&are.
Cuno)c8n+uG)e cu&lul /i tura*ia )Ga calculat &uterea la ar'orele +e ie/ire al re+uctorului. Tin8n+uG
)e )ea.a +e frec(rile +in cu&lele cine.atice Alag(re cu rul.en*i2 angrenaCe? &uterea +e ie/ire )Ga
6.&(r*it la ran+a.entele ace)tora o'*in8n+uG)e &uterea nece)ar( &e fiecare trea&t( /i ar'ore H 6n
final )e o'*ine &uterea nece)ar( a .otorului. SGa ale) .otorul /i o+at( cu ace)ta &uterea /i tura*ia.
SGa calculat ra&ortul total +e tran).itere al )i)te.ului +e tran).i)ii .ecanice ca ra&ort 6ntre
tura*ia .otorului /i tura*ia +e ie/ire +in re+actor. A+.i*8n+uG)e ra&ortul +e tran).itere al
tran).i)iei &rin curele ca fiin+ egal cu 2 a re#ultat ra&ortul +e tran).itere al re+uctorului. Cu
&uterea /i tura*ia +e la .otorul ale) )Gau calculat &uterile2 tura*iile /i .o.entele +e tor)iune +e
regi. &e ar'ori.
$unc*ionarea )i)te.ului +e tran).i)ii .ecanice con)t( 6n re+ucerea tura*ieiAi.&licit a
7ite#ei unghiulare? /i .ulti&licarea core)&un#(toare a .o.entului +e tor)iune. A)tfel2 .o.entul
Ploieti 2010
pag. 118
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
+e tor)iune la intrare e)te .ic /i tura*ia .are iar la ie/ire in7er)2 core)&un#(tor ra&ortului +e
tran).itere total.
Re+uctorul +e turatie e)te un re+uctor 6n +ou( tre&te2 'ifurcat 6n &ri.a trea&t(. %o.entul
+e tor)iune +e la intrarea 6n re+uctor )Ga 6.&ar*it la 2 &entru a +i.en)iona cele +ou( angrenaCe2
in+e&en+ent. In trea&ta II a7e. +eGa face cu un angrenaC cu +antur( 6n ". SGa trecut 6n continuare
la calculul angrenaCelor2 ar'orilor2 rul.en*ilor /i a)a.'l(rilor cu &an(.
S&ecific ace)tui ti& +e re+uctor e)te fa&tul c( for*ele aFiale +in fiecare trea&t( 6/i fac
echili'rul &e roat( )au 6n ar'ore. A)tfel fortele aFiale nu )e .ai tran).it 6n rul.en*i. Ca atare2
rul.en*ii ale/i tre'uie )( &reia +oar for*e ra+iale. -e ar'orele inter.e+iar )Gau .ontat rul.en*i
o)cilan*i +eoarece for*ele foarte .ari care 6ncarc( ar'orele &ro+uc +efor.a*ii foarte .ari ale
ace)tuia2 efect +i)tructi7 &entru un altfel +e rul.ent.
Ungerea rul.en*ilor )i a angrenaCelor )e face &rin 'ar'otare cu uleiul +in 'aie. Inclinarea
&lanului +e )e&ara*ie +intre cele +ou( carca)e &er.ite i.er)ia a.'elor ro*i con+u)e 6n 'aia +e
ulei.
Ploieti 2010
pag. 119
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
/I/LIOGRAFIE
P!O "la)e A.2 Stur#u A.2 %ihail A.2 Bercea L2 Regi.uri +e a/chiere2 a+ao)uri +e &relucrare
/i nor.e tehnice +e ti.&2 7oi. I /i II2 E+itura Tehnic(2 Bucure/ti2 !D>52 !D>;.
P2O -ico/ C. /.a.2 Calculul a+ao)urilor +e &relucrare /i al regi.urilor +e a/chiere2 E+itura
tehnic(2 Bucure/ti2 !D=9.
P5O Dr(ghici Gh.2 Tehnologii +e fa'rica*ie G 22 Su&ort +e cur)2 Uni7er)itatea -etrolG
Ga#e +in -loie/ti2 2<.
P9O Dr(ghici Gh.2 Tehnologii +e fa'rica*ie G 22 Lucr(ri +e la'orator2 Uni7er)itatea -etrolG
Ga#e +in -loie/ti2 2<.
P;O Bu#atu ".2 Zeno7ei C.2 Ta'ele &entru ateliere .ecanice2 E+itura Tehnic(2 Bucure/ti2
!D=.
P<O -o&o7ici C. /.a.2 Tehnologia con)truc*ie +e .a/ini2 E+itura Di+actic( /i
-e+agogic(2 Bucure/ti2 !D<=.
P=O Ba+ea S.".2 %a/iniGunelte /i &relucr(ri &rin a/chiere2 E+itura Di+actic( /i
-e+agogic(2 Bucure/ti2 !D=.
P>O Carti/ L2 Trata.ente ter.ice G tehnologie /i utilaCe2 In)titutul -olitehnic 0Traian
"uiar2 Ti.i/oara2 !D=;.
PDO @ @ @ STAS 2!=!B2G>9 -ie)e +e o*el forCate li'er2 a+ao)uri +e &relucrare /i a'ateri
li.it(.
P!O -ico/ C. /.a.2 -roiectarea tehnologiilor +e &relucrare .ecanic( &rin a/chiere2 %anual +e
&roiectare2 7oi. I2 E+itura 0Uni7er)ita)r2 Chi/in(u2 !DD2.
P!!O -ico/ C.2 /.a.2 -roiectarea tehnologiilor +e &relucrare .ecanic( &rin a/chiere2 %anual +e
&roiectare2 7oi. II2 E+itura 0Uni7er)ita)r2 Chi/in(u2 !DD2.
P!2O -ico/ C.2 /.a.2 Nor.area tehnic( &entru &relucr(ri &rin a/chiere2 7oi.!2 E+itura
Tehnic(2 Bucure/ti2 !D=D.
P!5O -ico/ C.2 /.a.2 Nor.area tehnic( &entru &relucr(ri &rin a/chiere2 7oi.22 E+itura Tehnic(2
Bucure/ti2 !D>2.
Ploieti 2010
pag. 120
UPG/IME/IEDM - Proiect de licen Gheorghe,
Buturoiu
!. A. _ula2 D. "elicu2 /.a., 0-roiectarea angrenaCelor e7ol7entice12 E+itura Scri)ul
Ro.8ne)c !D>D2 Craio7a.
2. I. Cru+u2 I. 3tef(ne)cu2 /.a., 0Re+uctoare cu ro*i +in*ate12 E+itura Di+actic( /i
-e+agogic(2 Bucure/ti !D>!.
5. Gh. R(+ule)cu2 Gh. %iloiu 2 /.a., 0cn+ru.ar +e &roiectare 6n con)truc*ia +e .a/ini12
E+itura Tehnic(2 Bucure/ti2 !D><.
9. C. Do're)cu2 %. -etrof2 $. $lorea, 0Lu'rifian*i &entru angrenaCe12 E+itura Tehnic(
Bucure/ti2 !D>9.
;. U.R.B. Catalog +e rul.en*i
<. Gh. -anait2 %.Sa7a, 0Organe +e .a/ini /i .ecani).e12In)titutul +e &etrol /i ga#e2
-loie/ti2 !D>9.
=. N. Grigore2 3. %inoiu, 0Organe +e .a/ini12 E+itura Uni7er)it(*ii 0-etrol /i Ga#e12
-loie/ti2 22
>. C. R(+u*i2 E. Nicole)cu, 0%a/ini electrice rotati7e fa'ricate 6n Ro.8nia12 E+itura
Tehnic( Bucure/ti !D=5.
D. Gh. -anait2 /.a., 0cn+ru.ar &entru &roiectare /i lucr(ri a&licati7e12 E+itura I.-.G.2
-loie/ti2 !D>9
!. I. Tu+or, 0Tri'ologie12 E+itura Uni7er)it(*ii -etrolGGa#e2 -loie/ti2 2!.
Ploieti 2010
pag. 121