Sunteți pe pagina 1din 31

L E G E

privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaieinr. 1513-XII din 16.06.3

Republicat: Monitorul Oficial nr.60-61/259 din 01.04.2003, pa.5
Monitor nr.9/256 din 30.09.1993

! ! !
" # $ % I & '

I. (I'$)*I+II GE&E%,LE
Articolul 1. Noiuni de baz
Articolul 2. Bazele asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei
Articolul 3. Legislaia privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei
Articolul 4. egulile !i normele sanitare" cerinele igienice
Articolul #. $ompetena %inisterului &ntii

II. (%E$-#%ILE .I )/LIG,+IILE $E%'),&EL)% 0I*I"E .I 1#%I(I"E2 ,$3%,%E,
(%E$-#%IL)% L)% L, ,'IG#%,%E ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"3
Articolul '. (repturile persoanelor )izice
Articolul *. (repturile persoanelor +uridice
Articolul ,. -.clus
Articolul /. 0bligaiile persoanelor )izice
Articolul 11. 0bligaiile persoanelor +uridice

III. "E%I&+E GE&E%,LE 5& ()4E&I#L ,'IG#%3%II
',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"E , $)$#L,+IEI
Articolul 11. &istematizarea !i construcia localitilor
Articolul 12. 2roducia economiei naionale !i te3nologia )abricrii ei
Articolul 13. %ateria prim alimentar" produsele !i aditivele alimentare" materialele !i articolele ce
vin 4n contact cu acestea
Articolul 14. $erinele )a de producia importat
Articolul 1#. Alimentarea populaiei cu ap potabil !i pentru necesiti gospodre!ti
Articolul 1'. &ursele de )olosire a apei
Articolul 1*. $erinele )a de aerul atmos)eric" )ondul acustic !i electromagnetic !i )a de ali )actori
din localiti !i din locurile de a)lare permanent sau temporar a oamenilor
Articolul 1,. $erinele )a de sol" 4ntreinerea teritoriilor localitilor" unitilor economice
Articolul 1/. 5ncperile de locuit
Articolul 21. $erinele )a de e.ploatarea cldirilor de producie !i publice" 4ncperilor" instalaiilor !i
a utila+ului de producie" )a de condiiile de munc" inclusiv )actorii )izici neionizani
Articolul 21. $erinele sanitaro-igienice privind activitile cu surse de radiaii ionizante
Articolul 22. $ondiiile de educaie !i instruire a populaiei
Articolul 23. -.amenele medicale pro)ilactice
Articolul 24. 2revenirea apariiei" rsp4ndirii" precum !i lic3idarea bolilor contagioase" bolilor
nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor.
Articolul 2#. -.pertize !i consultaii speciale
Articolul 2'. -ducaia pentru sntate" promovarea sntii !i modului sntos de via" instruirea
igienic
Articolul 2*. eglementarea sanitaro-epidemiologic de stat
Articolul 2,. -laborarea regulilor sanitare
Articolul 2/. Aprobarea !i respectarea regulilor sanitare
Articolul 31. $ondiiile !i procedura de e)ectuare a certi)icrii igienice a mr)urilor" produselor
alimentare !i nealimentare
Articolul 31. -.pertize" investigaii" e.aminri" cercetri" e.perimentri !i testri sanitaro-
epidemiologice" evaluri to.icologice" igienice !i de alt natur
Articolul 32. 5nregistrarea de stat a substanelor !i produselor

I6. %3'$#&(E%E, $E&-%# 5&"3L",%E, LEGI'L,+IEI ',&I-,%E
Articolul 33. spunderea pentru 4nclcarea legislaiei sanitare
Articolul 34. spunderea civil 6material7
Articolul 3#. $ompetena privind tragerea la rspundere administrativ pentru 4nclcarea legislaiei
sanitare
Articolul 3'. &uspendarea activitii unitii economice

6. '#$%,6EG7E%E, ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"3 (E '-,-2
")&-%)L#L 5& $%)(#"+IE .I $#/LI"
Articolul 3*. &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat
Articolul 3,. &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic la obiectivele ministerelor !i departamentelor
care au serviciu sanitaro-epidemiologic departamental
Articolul 3/. $ontrolul 4n producie
Articolul 41. $ontrolul public

6I. 'E%6I"I#L ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI" (E '-,-
Articolul 41. 0rganizarea &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
Articolul 42. (repturile )actorilor de decizie ai &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
Articolul 43. 0bligaiile !i rspunderea )actorilor de decizie !i speciali!tilor &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat
Articolul 44. eclamarea aciunilor 6inactivitii7 )actorilor de decizie !i a speciali!tilor &erviciului
&anitaro--pidemiologic de &tat
Articolul 4#. &tatutul +uridic !i aprarea social a )actorilor de decizie !i speciali!tilor &erviciului
&anitaro--pidemiologic de &tat

6II. -%,-,-ELE I&-E%&,+I)&,LE
Articolul 4'. 8ratatele internaionale 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei

Ane.9 Lista mr)urilor" produselor alimentare !i nealimentare supuse certi)icrii igienice!ot": #n cuprin$ul %eii $inta&a 'Mini$terul ("n"t")ii *i +rotec)iei (ociale, $e $ub$tituie prin $inta&a
'Mini$terul ("n"t")ii, confor& %eii nr.10--./0 din 16.05.2001, 2n 3ioare 20.06.2001

!ot": #n cuprin$ul leii, $inta&a 4Mini$terul ("n"t")ii4 $e 2nlocuie*te cu $inta&a 4Mini$terul ("n"t")ii *i
+rotec)iei (ociale4 confor& %eii nr.32-./0 din 24.02.06, 2n 3ioare 1-.03.06

!ot": %eea a fo$t republicat" 2n Monitorul Oficial nr.60-61/259 din 01.04.2003, pa.5, efectu2ndu-$e
renu&erotarea articolelor

!ot": #n cuprin$ul leii, cu3intele 4orane ale puterii de $tat *i ale ad&ini$tra)iei de $tat4 $e $ub$tituie prin
cu3intele 4autorit")i publice4, cu3intele 4oran de autoad&ini$trare local"4 $e $ub$tituie prin
cu3intele 4autoritate a ad&ini$tra)iei publice locale4, cu32ntul 4infec)ioa$e4 $e $ub$tituie prin cu32ntul
4contaioa$e4 confor& %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03

!ot": /e5i 6ot. +arl. nr.1514-.00 din 16.06.93 4+entru punerea 2n aplicare a %eii pri3ind a$iurarea
$anitaro-epide&ioloic" a popula)iei

2arlamentul epublicii %oldova adopt prezenta lege.

I. (I'$)*I+II GE&E%,LE
,rticolul 1. Noiuni de baz
5n sensul prezentei legi" se de)inesc urmtoarele noiuni de baz9
bun"$tare $anitaro-epide&ioloic" a popula)iei : stare a sntii omului" a mediului lui
de via 4n care lipse!te aciunea nociv !i periculoas asupra omului a diver!ilor )actori"
o)erindu-i-se ast)el condiii de via )avorabile;
$upra3e7ere $anitaro-epide&ioloic" de $tat : activitate de prevenire 6pro)ila.ie7"
depistare !i reprimare a 4nclcrilor actelor legislative !i a altor acte normative 4n domeniul
asigurrii bunstrii sanitaro-epidemiologice a populaiei" av4nd drept scop ocrotirea sntii
populaiei !i mediului ei de via;
$upra3e7ere epide&ioloic" 8$anitaro-epide&ioloic"9 : sistem !tiini)ico-organizatoric
de supraveg3ere a sntii publice !i a )actorilor ce o determin" care asigur diagnosticarea !i
pronosticarea oportun a strilor ne)avorabile" precum !i elaborarea msurilor adecvate de
prevenire a 4mbolnvirilor" de diminuare a morbiditii !i de eradicare a unor boli;
$"n"tate public" : sistem de msuri orientate spre prevenirea bolilor" promovarea sntii"
sporirea potenialului )izic !i psi3ic al omului prin canalizarea e)orturilor societii spre asanarea
mediului de via" diri+area cu bolile contagioase" educaia pentru sntate a )iecrui individ !i
promovarea modului sntos de via" organizarea asistenei medicale !i de 4ngri+ire" desv4r!irea
mecanismului social de asigurare )iecrui om a accesului la un standard adecvat de via care
asigur sntatea;
&ediu de 3ia)" : totalitate a obiectivelor" )enomenelor !i )actorilor 6naturali !i arti)iciali7 ai
mediului 4ncon+urtor" care determin condiiile activitii vitale a omului;
factori ai &ediului de 3ia)" : )actori biologici 6viru!i" bacterii" parazii etc.7" c3imici" )izici
6zgomot" vibraii" ultrasunet" in)rasunet" radiaii ionizante" neionizante" termice !i de alt natur7"
sociali 6alimentare cu ap" alimentaie" condiii de trai" munc" instruire !i odi3n7" psi3ici !i de
alt natur ai mediului de via" care au sau pot avea in)luen asupra strii sntii omului !i a
generaiilor viitoare;
ac)iune noci3" a$upra o&ului : in)luen a )actorilor mediului de via care creeaz pericol
pentru viaa sau sntatea omului !i a generaiilor viitoare;
condi)ii fa3orabile pentru acti3itatea 3ital" a o&ului : stare a mediului de via 4n care
lipse!te pericolul aciunii nocive a )actorilor lui asupra sntii !i vieii omului;
reuli *i nor&ati3e $anitaro-epide&ioloice de $tat, denu&ite 2n continuare reuli $anitare
: acte normative !i directive care stabilesc condiii sanitaro-epidemiologice 6inclusiv criteriile
securitii !i<sau ino)ensivitii )actorilor mediului de via al omului" normele igienice etc.7" a
cror nerespectare pune 4n pericol viaa !i sntatea omului" creeaz pericolul apariiei !i
rsp4ndirii bolilor;
nor&ati3 iienic : indice calitativ !i cantitativ minim !i<sau ma.im admisibil" stabilit prin
cercetri 4n urma estimrii riscului" care delimiteaz valorile )actorilor mediului de via din
punct de vedere al siguranei !i ino)ensivitii lor pentru sntatea !i viaa omului;
&onitorin $ocioiienic : sistem de msuri organizatorice" medico-sociale !i !tiini)ico-
te3nice la nivel de stat" care asigur supraveg3erea bunstrii sanitaro-epidemiologice a
populaiei !i calitii mediului de via" analiza" estimarea !i pronosticarea indicilor ce
caracterizeaz !i determin corelaiile cauz-e)ect pentru elaborarea msurilor orientate spre
prevenirea" reducerea sau eliminarea impactului )actorilor nocivi asupra sntii !i vieii omului;
a3i5 $anitaro-epide&ioloic : act cu caracter consultativ" eliberat 4n condiiile legii" prin
care se con)irm c )actorii mediului de via" activitatea de producie" lucrrile !i serviciile"
precum !i proiectele documentelor normative" proiectele de construcie" reconstrucie" renovare"
documentelor de dare 4n e.ploatare !i de autorizare a )uncionrii obiectivelor" documentaia de
urbanism !i amena+are a teritoriului corespund 6sau nu corespund7 regulilor sanitare;
&"$ur" $anitar" : orice msur aplicat pentru9
- protecia 4n teritoriul rii a sntii !i a vieii oamenilor 4mpotriva riscurilor provocate
de poluani" contaminani" aditive" to.ine" componente to.ice de origine natural" organisme
patogene !i condiional patogene" prezente 4n materia prim" semi)abricate !i 4n produse )inite"
alimente 6inclusiv buturi7" )actorii de mediu" precum !i 4mpotriva riscurilor determinate de
necon!tiinciozitatea unor persoane +uridice !i )izice;
- protecia teritoriului rii 4mpotriva riscului ptrunderii bolilor contagioase convenionale
!i e.trem de periculoase pentru sntatea !i viaa omului;
&"$uri $anitaro-antiepide&ice : msuri organizatorice" administrative" te3nico-inginere!ti"
medico-sanitare" veterinare !i de alt natur" orientate spre diminuarea sau eliminarea aciunii
nocive asupra omului a )actorilor mediului de via" spre pre4nt4mpinarea apariiei !i rsp4ndirii
bolilor contagioase" in)ecioase !i netransmisibile 4n mas 6into.icaiilor7 !i lic3idarea lor;
&"$uri re$tricti3e 8carantin"9 : msuri e.cepionale administrative" medico-sanitare"
veterinare !i de alt natur" orientate spre pre4nt4mpinarea rsp4ndirii !i localizarea bolilor
contagioase !i e.trem de periculoase" care prevd un regim special de activitate" izolare" limitare
a circulaiei populaiei" mi+loacelor de transport" mr)urilor !i animalelor;
boal" infec)ioa$" : maladie a omului cauzat de )actori biologici ai mediului de via sau
de )actori biologici interni;
boal" contaioa$" : maladie in)ecioas a omului" care se rsp4nde!te 4n mi+locul
populaiei umane prin intermediul )actorilor mediului de via de la om la om sau de la animal la
om;
boal" contaioa$" con3en)ional" *i e:tre& de periculoa$" : maladie in)ecioas a omului"
cu capacitate de rsp4ndire rapid 6epidemic7 4n mi+locul populaiei umane" care se mani)est
prin stare clinic grav" rat 4nalt de mortalitate !i invaliditate !i care este reglementat de
convenii interstatale !i de egulile %edico-&anitare =nternaionale 6pest" 3oler" )ebre
3emoragice !i alte maladii determinate de 0rganizaia %ondial a &ntii7;
boal" neinfec)ioa$" 8necontaioa$", netran$&i$ibil"9 : maladie a omului cauzat de )actori
)izici" c3imici" biologici !i sociali ai mediului de via;
ar&oni5are : stabilire" recunoa!tere !i aplicare a msurilor sanitare !i antiepidemice
comune pentru rile membre ale 0rganizaiei %ondiale a &ntii" 0rganizaiei %ondiale a
$omerului !i ale altor organisme internaionale;
ri$c : probabilitate a unui e)ect nociv asupra sntii !i gravitatea acestui e)ect;
e3aluare a ri$cului : evaluare a probabilitii ptrunderii" apariiei sau rsp4ndirii unei
6unor7 boli pe teritoriul rii" in4ndu-se cont de msurile sanitare care ar putea )i aplicate" !i a
posibilelor consecine biologice !i economice ale acestor )enomene" sau evaluare a e)ectelor
poteniale ale )actorilor nocivi asupra sntii omului;
ni3el adec3at al protec)iei $anitare : nivel de protecie considerat adecvat de ctre
%inisterul &ntii" care stabile!te msura sanitar pentru prote+area vieii !i sntii populaiei
rii;
5on" 2n care nu $e &anife$t" boli : teritoriu al unei ri" o parte a lui sau spaiul mai multor
ri" 4n care" con)orm opiniei autoritilor competente" lipsesc boli speci)ice;
5on" de r"$p2ndire redu$" a bolilor : teritoriu al unei ri" o parte a lui sau spaiul mai
multor ri" 4n care" con)orm opiniei autoritilor competente" se constat" 4n urma realizrii
msurilor de supraveg3ere e)ectiv" combatere !i eradicare" o intensitate slab de mani)estare a
unei boli speci)ice;
con$u& u&an : produse !i mr)uri utilizate pentru asigurarea vieii !i sntii omului;
inofen$i3itate a produ$elor *i &"rfurilor de con$u& u&an : absen a riscului de a cauza
pre+udicii vieii !i sntii populaiei" mediului de via prin utilizarea produselor !i mr)urilor;
autori5are $anitar" a obiecti3elor : proces de evaluare a condiiilor sanitaro-igienice"
epidemiologice !i a e)icienei msurilor de protecie sanitar contra )actorilor nocivi !i
ne)avorabili de mediu" de munc !i de trai al populaiei" av4nd drept scop prevenirea e)ectelor
negative asupra sntii" pro)ila.ia bolilor pro)esionale" contagioase" netransmisibile"
to.icoin)eciilor alimentare" complicaiilor provocate de maladii" subdezvoltrii )izice !i mintale
a copiilor;
autori5a)ie $anitar" de func)ionare a obiecti3elor : act de autorizare sanitar" emis de
organul &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat" care condiioneaz igienic !i +uridic
activitatea unitilor economice;
certificare iienic" a produ$elor, &"rfurilor, proce$elor *i $er3iciilor : procedur de
studiu" e)ectuat de &erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat" 4n baza creia se stabile!te
corespunderea sistemelor de control cerinelor 4n vigoare" se permit producerea" importul"
comercializarea produselor" mr)urilor" proceselor !i serviciilor !i se con)irm ino)ensivitatea lor
pentru sntatea populaiei;
certificat iienic : act de certi)icare igienic" emis de &erviciul &anitaro--pidemiologic de
&tat;
$ub$tan)" poten)ial periculoa$" 8to:ic"9 : orice substan de origine c3imic sau biologic"
mi.t" destinat utilizrii 4n economie" a crei prezen" 4n anumite condiii" poate provoca
dereglarea )unciilor organismului uman" animal sau vegetal;
obiecti3 $upu$ $upra3e7erii $anitaro-epide&ioloice de $tat : orice unitate economic
6orice persoan +uridic sau )izic7 sau o parte a acesteia" indi)erent de tipul de proprietate !i
)orma +uridic de organizare" pentru care s4nt stabilite cerine sanitaro-igienice !i antiepidemice
!i necesit supraveg3erea respectrii acestora" cu e.cepia obiectivelor 4n care nu activeaz
oameni" iar condiiile de munc !i )actorii de mediu 6aerul" apa" solul" produsele alimentare7 nu
au impact negativ asupra vieii !i sntii populaiei.
;<rt.1 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.1 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 8. Bazele asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei
617 Asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei este un sistem comple. de msuri
inter- !i intradepartamentale" realizate la nivel de stat" de unitate administrativ-teritorial" de
unitate economic" independent de domeniul de activitate !i tipul de proprietate" la nivel de
gospodrie !i )amilie" care are scopul de a menine sntatea" de a preveni sau a combate apariia
!i rsp4ndirea bolilor contagioase" necontagioase !i pro)esionale" into.icaiilor" dependente de
)actorii nocivi din mediul 4ncon+urtor" s)era de producie" 3abitat" instruire !i de comportamentul
uman.
627 Asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei se 4n)ptuie!te prin9
17 realizarea unor programe republicane !i locale de )orti)icare a sntii !i de prevenire a
4mbolnvirii populaiei" de asanare a mediului de via al omului !i a condiiilor de activitate
vital a lui;
27 des)!urarea de ctre organe de stat" uniuni" 4ntreprinderi" instituii" organizaii"
cooperative" asociaii !i ali ageni economici indi)erent de subordonare !i de )orma de
proprietate" de ctre persoane )izice" inclusiv ceteni strini !i apatrizi 64n cele ce urmeaz :
persoane )izice !i +uridice7" a msurilor sanitaro-igienice !i sanitaro-antiepidemice" ce constituie
o parte component a activitii lor" respectarea de ctre ace!tia a regulilor sanitare;
37 4mbinarea cointeresrii economice a persoanelor )izice !i +uridice 4n respectarea
legislaiei sanitare cu rspunderea lor pentru 4nclcarea regulilor sanitare !i a cerinelor actelor
normative privind indicii securitii produciei 6lucrrilor" serviciilor7;
47 promovarea sntii !i modului sntos de via !i in)ormarea pe larg a populaiei
asupra strii sntii" situaiei sanitaro-epidemiologice !i a msurilor pro)ilactice 4ntreprinse;
#7 ridicarea nivelului de cultur sanitar a populaiei prin educaie pentru sntate" prin
promovarea sntii !i modului sntos de via;
'7 supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat" controlul 4n producie !i public;
*7 e)ectuarea monitoringului socioigienic !i supraveg3erii epidemiologice;
,7 4nregistrarea de stat a substanelor c3imice" biologice" radioactive" a vaccinurilor"
sistemelor de diagnostic bacteriologice !i virusologice" a mediilor nutritive" reagenilor c3imici"
dezin)ectanilor" dezinsectanilor" raticidelor" produselor potenial periculoase" inclusiv a celor
importate pentru prima dat 4n ar;
/7 reglementarea sanitaro-epidemiologic de stat;
117 tragerea la rspundere pentru contraveniile la regimul sanitar de asigurare a bunstrii
sanitaro-epidemiologice a populaiei" stabilit de legislaie.
;<rt.2 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.281
1
9 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 3. Legislaia privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei
Legislaia privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei 64n cele ce urmeaz :
lei$la)ie $anitar"7 include prezenta lege" actele normative aprobate de >uvern !i tratatele
internaionale la care epublica %oldova este parte.
;<rt.3 2n redac)ia %eii nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.3829 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 9. egulile !i normele sanitare" cerinele igienice
617 egulile !i normele sanitare" cerinele igienice 64n cele ce urmeaz : reuli $anitare7
s4nt acte normative aprobate de >uvern care stabilesc criteriile securitii pentru om a )actorilor
mediului 4ncon+urtor !i cerinele )a de asigurarea unor condiii )avorabile de activitate vital a
lui.
627 egulile sanitare s4nt obligatorii pentru toate persoanele )izice !i +uridice indi)erent de
subordonare !i de )orma de proprietate.
637 2e teritoriul epublicii %oldova acioneaz regulile sanitare republicane !i
internaionale care urmeaz a )i 4n mod obligator publicate 4n %onitorul 0)icial al epublicii
%oldova.
;<rt.4 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul 5. $ompetena %inisterului &ntii
617 (e competena %inisterului &ntii in9
17 determinarea !i promovarea politicii unice de stat 4n domeniul asigurrii sanitaro-
epidemiologice a populaiei" elaborarea regulilor sanitare" stabilirea sistemului !i statutului
+uridic al organelor care e.ercit supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat;
27 coordonarea activitii ministerelor" departamentelor !i autoritilor administraiei
publice locale 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei;
37 elaborarea" aprobarea !i e.ercitarea controlului asupra realizrii programelor naionale !i
teritoriale privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei; implementarea realizrilor
te3nico-!tiini)ice 4n domeniul prevenirii bolilor;
47 stabilirea !i anularea condiiilor !i regimurilor speciale de trai ale populaiei !i de
des)!urare a activitii economice 4n con)ormitate cu prezenta lege" orientate spre prevenirea !i
lic3idarea epidemiilor de boli contagioase" bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale
oamenilor;
#7 determinarea principiilor !i modului de reparare a pre+udiciului cauzat de nerespectarea
legislaiei sanitare;
'7 colaborarea internaional 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei;
*7 organizarea !i diri+area activitii &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat.
627 (e competena autoritilor administraiei publice locale in9
17 coordonarea activitii persoanelor )izice !i +uridice 4n ceea ce prive!te des)!urarea de
ctre ele a unor msuri igienice !i antiepidemice comple.e;
27 elaborarea !i aprobarea programelor locale de asigurare sanitaro-epidemiologic a
populaiei !i controlul asupra e.ecutrii acestora" precum !i organizarea realizrii programelor
republicane similare;
37 organizarea e)ecturii de msuri operative de prevenire !i lic3idare a epidemiilor bolilor
contagioase !i bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor;
47 luarea deciziilor privind instituirea !i anularea carantinei sau a msurilor respective 4n
cazul izbucnirii epidemiilor bolilor contagioase !i bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas
ale oamenilor;
#7 asigurarea unor condiii corespunztoare pentru realizarea !i aprarea drepturilor !i
intereselor populaiei 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice;
'7 stimularea economic" 4n limitele 4mputernicirilor acordate" a activitii persoanelor
)izice !i +uridice orientat spre prevenirea !i lic3idarea in)luenei duntoare asupra organismului
uman a )actorilor mediului 4ncon+urtor" prevenirea bolilor" 4mbuntirea condiiilor igienice de
munc !i de trai ale oamenilor.
*7 dezvoltarea !i meninerea" 4n con)ormitate cu regulile sanitare" a surselor !i sistemelor
publice de alimentare cu ap potabil a populaiei;
,7 organizarea !i des)!urarea msurilor de salubrizare !i igienizare a teritoriului
localitilor.
;<rt.5 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.5 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.5849 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

II. (%E$-#%ILE .I )/LIG,+IILE $E%'),&EL)% 0I*I"E .I 1#%I(I"E2
,$3%,%E,
(%E$-#%IL)% L)% L, ,'IG#%,%E ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"3
,rticolul 6. (repturile persoanelor )izice
2ersoanele )izice au dreptul9
a7 la un mediu de via )avorabil care se asigur prin realizarea unui comple. de msuri
privind prevenirea aciunii )actorilor ne)avorabili ai mediului 4ncon+urtor asupra omului" prin
4ndeplinirea de ctre toate persoanele )izice !i +uridice a cerinelor legislaiei sanitare" prin
respectarea actelor normative cu privire la securitatea produciei 6lucrrilor" serviciilor7;
b7 s primeasc de la persoane +uridice date complete" 4n limita competenei lor" !i veridice9
- cu privire la starea" 4n raza activitii lor sau 4n teritoriul din subordine" a mediului de
via !i a sntii populaiei" la situaia sanitaro-epidemiologic !i de radiaie;
- cu privire la msurile luate pentru asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei !i la
rezultatele acestora;
- cu privire la calitatea produciei 6lucrrilor" serviciilor7" inclusiv a produselor alimentare"
precum !i apei potabile;
c7 s participe nemi+locit" )ie prin reprezentantul lor sau prin organizaii ob!te!ti" la
elaborarea" e.aminarea !i adoptarea de ctre autoritile publice a 3otr4rilor menite s asigure
bunstarea sanitaro-epidemiologic;
d7 la repararea la timp !i 4n 4ntregime a pre+udiciului adus sntii lor prin 4nclcarea
regulilor sanitare" ceea ce a condus la apariia unor boli contagioase" boli nein)ecioase !i la
into.icri 4n mas ale oamenilor" precum !i a unor boli pro)esionale.
;<rt.6 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.6859 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul :. (repturile persoanelor +uridice
2ersoanele +uridice au dreptul9
a7 s primeasc" adres4ndu-se autoritilor publice" in)ormaii privind situaia sanitaro-
epidemiologic" starea mediului 4ncon+urtor" morbiditatea populaiei" regulile sanitare 4n
vigoare;
b7 s participe la elaborarea de ctre autoritile publice a proiectelor de 3otr4ri" a
concepiilor !i programelor privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a populaiei.
;<rt.- &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.-869 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

;<rt.1 e:clu$ prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul . 0bligaiile persoanelor )izice
2ersoanele )izice s4nt obligate9
a7 s prote+eze sntatea proprie !i a copiilor lor" s asigure educaia pentru sntate a
copiilor" )olosind posibilitile o)erite de societate !i duc4nd un mod sntos de via;
b7 s respecte regulile sanitare;
c7 s promoveze sau s ia parte la promovarea msurilor sanitaro-igienice !i sanitaro-
antiepidemice;
d7 s 4ndeplineasc 3otr4rile organelor &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat;
e7 s in)ormeze anga+atorul 4ntreprinderii alimentare la care lucreaz despre orice semne !i
simptome de boli diareice acute" angine" boli purulente pe supra)eele desc3ise ale corpului.
;<rt.9 co&pletat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.9819 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 10. 0bligaiile persoanelor +uridice
5n teritoriul din subordine persoanele +uridice s4nt obligate9
a7 s respecte legislaia sanitar 4n vigoare !i regulile sanitare stabilite" clauzele prevzute
4n autorizaia sanitar de )uncionare a obiectivelor" s e.ercite controlul asupra 4ndeplinirii lor;
b7 s elaboreze !i s des)!oare msuri sanitaro-igienice !i sanitaro-antiepidemice orientate
spre prevenirea !i lic3idarea polurii mediului 4ncon+urtor" asanarea condiiilor de munc" de
trai !i de odi3n a populaiei" prevenirea apariiei !i rsp4ndirii bolilor;
c7 s in)ormeze la timp organele &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat despre
situaiile de avarie" oprirea procesului de producie" perturbrile proceselor te3nologice" inclusiv
despre modi)icrile 4n structura unitii !i despre situaiile e.cepionale 6de)ectarea apeductelor
magistrale" prizelor de ap" staiilor de tratare a apei" reelei de canalizare" sistemului de
ventilare" cazuri de into.icaii !i 4mbolnviri pro)esionale etc.7" ce pericliteaz starea sanitaro-
epidemiologic normal a populaiei;
d7 s 4ndeplineasc 3otr4rile )actorilor de decizie din organele &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat;

;%it.e9 e:clu$" prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

)7 s creeze condiii pentru meninerea !i ameliorarea sntii populaiei pentru prevenirea
4mbolnvirilor !i asigurarea unui mod sntos de via;
g7 s organizeze educarea !i instruirea igienic a populaiei 4n scopul cre!terii nivelului de
cultur sanitar a societii;
37 s asigure realizarea drepturilor persoanelor )izice" prevzute de articolul '.
;<rt.10 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.10899 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

III. "E%I&+E GE&E%,LE 5& ()4E&I#L ,'IG#%3%II
',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"E , $)$#L,+IEI
,rticolul 11. &istematizarea !i construcia localitilor
617 &istematizarea !i construcia localitilor trebuie s prevad crearea unor condiii c4t
mai )avorabile pentru traiul !i sntatea populaiei" amena+area comple. a ora!elor !i altor
localiti" prevenirea !i lic3idarea aciunii duntoare !i periculoase a )actorilor mediului
4ncon+urtor asupra sntii omului.
627 La elaborarea normelor de proiectare a planurilor generale ale ora!elor" a proiectelor de
sistematizare !i construcie a celorlalte localiti" la proiectarea mi+loacelor de transport !i a altor
mi+loace te3nice" la soluionarea problemelor privind amplasarea construciilor" instalaiilor !i
altor obiecte civile industriale !i agricole" alegerea terenurilor pentru construcia lor" precum !i la
reconstruirea !i modernizarea obiectelor menionate" se vor respecta regulile sanitare.
637 2ersoanele )izice !i +uridice responsabile de e)ectuarea lucrrilor de proiectare !i
construcie a cldirilor" instalaiilor !i altor obiecte" 4n cazul nerespectrii regulilor sanitare sau al
imposibilitii de a le respecta" s4nt obligate s suspende de sine stttor sau s 4nceteze
e.ecutarea acestor lucrri !i )inanarea lor.
647 epartizarea terenurilor pentru construcia di)eritelor obiecte" darea lor 4n e.ploatare"
precum !i producerea !i )olosirea mi+loacelor de transport !i a altor mi+loace te3nice nu se )ace
dec4t 4n cazul 4n care organele &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat au prezentat un aviz ce
con)irm corespunderea lor regulilor sanitare.
6#7 2roiectele de sistematizare !i construcie a localitilor" proiectele obiectivelor poluante"
proiectele de construcie !i reconstrucie a obiectivelor civile" industriale" de alimentaie public
!i de comer s4nt supuse avizrii sanitaro-epidemiologice. Avizarea sanitaro-epidemiologic se
e)ectueaz gratuit. esponsabil de calitatea e)ecturii acesteia este &erviciul &anitaro-
-pidemiologic de &tat.
;<rt.11 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.118109 co&plet. prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 18. 2roducia economiei naionale !i te3nologia )abricrii ei
617 2roducia economiei naionale" a crei )abricare" transportare" pstrare !i utilizare
implic participarea nemi+locit a omului !i pot in)luena ne)avorabil asupra sntii lui" dup
particularitile !i indicatorii ei calitativi trebuie s corespund regulilor sanitare 4n vigoare.
627 Noile te3nologii" materiale" substane !i articole destinate pentru a )i aplicate 4n
economie !i 4n uzul casnic s4nt admise spre a )i produse" introduse !i aplicate e.clusiv 4n baza
avizului organelor &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat ce con)irm corespunderea
acestora regulilor sanitare.
637 ?tilizarea preparatelor de uz )itosanitar !i a )ertilizanilor" materialelor polimerice !i
materialelor plastice" articolelor de par)umerie !i cosmetic" mr)urilor !i articolelor c3imice de
uz casnic" materialelor !i con)eciilor ce contacteaz cu materia prim alimentar" cu
4mbrcmintea !i 4nclmintea pentru copii" a tutunului !i articolelor din tutun nu se admite dec4t
dup e)ectuarea evalurii to.ico-igienice !i cu autorizaia organelor &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat.
647 2ersoanele )izice !i +uridice responsabile de producerea !i lansarea produciei 4n cazul
4n care ea nu corespunde regulilor sanitare 4n vigoare s4nt obligate de sine stttor s suspende
sau s 4nceteze )abricarea !i comercializarea acesteia.
;<rt.12 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul 13. %ateria prim alimentar" produsele !i aditivele alimentare" materialele !i
articolele ce vin 4n contact cu acestea
617 Alimentele trebuie s satis)ac necesitile )iziologice ale omului )r a aduce daune
sntii lui.
627 Alimentele" inclusiv materia prim alimentar" aditivele alimentare trebuie s
corespund regulilor sanitare 4n procesul de producie" transportare" depozitare !i comercializare.
637 2roducerea" utilizarea !i comercializarea alimentelor" inclusiv a materiei prime
alimentare" aditivelor alimentare" aplicarea te3nologiilor de producie" inclusiv a celor noi" se
admit 4n baza avizului sanitaro-epidemiologic sau a certi)icatului igienic privind corespunderea
lor regulilor sanitare. ?nitile economice care produc" prelucreaz" depoziteaz" transport !i
comercializeaz alimente activeaz 4n baza autorizaiei sanitare de )uncionare a obiectivelor.
647 2ersoanele )izice !i +uridice care produc 6inclusiv 4n unitile de alimentaie public
etc.7" ac3iziioneaz" depoziteaz" transport !i comercializeaz alimente" inclusiv materia prim
alimentar" aditive alimentare" trebuie s respecte regulile sanitare !i s e)ectueze msuri de
asigurare a calitii lor.
6#7 Alimentele" inclusiv materia prim alimentar" aditivele alimentare" care nu corespund
regulilor sanitare !i prezint pericol pentru sntatea !i viaa omului se scot imediat din producie
sau v4nzare" )iind utilizate de ctre posesorii lor 4n scopuri care e.clud aducerea daunelor omului
sau )iind nimicite" anun4ndu-se despre aceasta &erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat.
;<rt.138129 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 19. $erinele )a de producia importat
617 Alimentele" inclusiv materia prim alimentar" aditivele alimentare" materialele
polimere !i masele plastice" utilizate 4n construcia obiectivelor pentru transportarea apei !i de
alimentare cu ap potabil" 4n construcia locuinelor !i edi)iciilor publice" mr)urile !i articolele
de c3imie casnic" produsele cosmetice !i de par)umerie" importate 4n teritoriul rii de ctre
persoane )izice !i +uridice" destinate comercializrii !i<sau utilizrii 4n industria alimentar" nu
trebuie s prezinte pericol pentru sntatea !i viaa omului. Aceste mr)uri pot )i introduse 4n
teritoriul rii numai la prezentarea avizului sanitaro-epidemiologic sau a certi)icatului igienic
privind corespunderea lor regulilor sanitare. ?nele mr)uri" inclusiv cele menionate" care se
import pentru prima dat 4n teritoriul rii !i al cror nomenclator este aprobat de >uvern se
supun 4nregistrrii de stat p4n la introducerea lor 4n ar.
627 0bligativitatea respectrii legislaiei sanitare la importul alimentelor" inclusiv al
materiei prime alimentare" al aditivelor alimentare" al materialelor polimere !i al maselor
plastice" utilizate 4n construcia !i e.ploatarea obiectivelor de alimentare cu ap potabil a
locuinelor !i edi)iciilor publice" la importul mr)urilor !i articolelor de c3imie casnic"
produselor cosmetice !i de par)umerie presupune garantarea respectrii regulilor sanitare la
livrarea )iecrui lot" ceea ce constituie o condiie obligatorie a contractelor de livrare.
637 2ersoanele )izice !i +uridice care 4nc3eie contracte pentru producia importat" precum
!i pentru livrarea !i comercializarea ei poart rspundere personal pentru securitatea !i
inocuitatea acesteia.
;<rt.148139 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 15. Alimentarea populaiei cu ap potabil !i pentru necesiti gospodre!ti
617 2opulaia trebuie s )ie asigurat cu ap potabil de calitate bun 6con)orm cerinelor
standardului de stat7 4n cantiti su)iciente pentru satis)acerea necesitilor ei )iziologice !i
gospodre!ti.
627 2ersoanele +uridice s4nt obligate s e)ectueze msuri viz4nd dezvoltarea sistemului de
alimentare centralizate cu ap.

,rticolul 16. &ursele de )olosire a apei
617 $alitatea apei din sursele utilizate pentru alimentarea centralizat !i descentralizat"
pentru satis)acerea necesitilor mena+ere" de recreere !i de igien a populaiei" pentru irigarea
culturilor agricole trebuie s corespund cerinelor igienice 4n vigoare.
627 5n scopul prevenirii !i 4nlturrii polurii tuturor tipurilor de surse de ap >uvernul"
autoriti ale administraiei publice locale stabilesc 4n +urul acestora zone de protecie sanitar.
637 5n cazul 4n care calitatea apei din surse nu corespunde regulilor sanitare 6standardului
de stat7" persoanele )izice !i +uridice s4nt obligate de sine stttor s asigure 4ncetarea )olosirii ei
de ctre populaie.
;<rt.168159 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 1:. $erinele )a de aerul atmos)eric" )ondul acustic !i electromagnetic !i )a de
ali )actori din localiti !i din locurile de a)lare permanent
sau temporar a oamenilor
617 Aerul atmos)eric" nivelurile de zgomot" iradieri electromagnetice !i ali )actori din
localiti !i din locurile de a)lare permanent !i temporar a oamenilor trebuie s corespund
regulilor sanitare.
627 5n scopul prevenirii aciunii negative a aerului atmos)eric poluat cu dega+ri industriale"
a nivelurilor sporite de zgomot !i iradieri electromagnetice asupra sntii populaiei" 4n +urul
4ntreprinderilor industriale se stabilesc zone de protecie sanitar" ale cror dimensiuni se
determin prin calcule" investigaii de laborator !i msurri instrumentale.
637 5ntre 4ntreprinderile industriale !i teritoriile prote+ate se stabilesc zone de protecie
sanitar" ale cror dimensiuni se determin de %inisterul &ntii 4n baza studiilor de impact al
no.elor industriale asupra sntii populaiei !i mediului de via.
647 2ersoanele )izice !i +uridice poart rspundere pentru respectarea dimensiunilor stabilite
ale zonelor de protecie sanitar !i s4nt obligate s e)ectueze msuri comple.e de prevenire !i de
lic3idare a polurii aerului atmos)eric cu substane nocive" de diminuare a nivelurilor de zgomot
!i iradieri electromagnetice" care a)ecteaz sntatea populaiei.
;<rt.1-8169 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 1;. $erinele )a de sol" 4ntreinerea teritoriilor localitilor" unitilor
economice
617 8eritoriile localitilor" 4ntreprinderilor" instituiilor !i organizaiilor trebuie 4ntreinute
4n corespundere cu regulile sanitare.
627 %odul !i condiiile de asigurare a strii sanitare corespunztoare a teritoriilor
localitilor se stabilesc de autoritile administraiei publice locale.
637 eziduurile industriale !i mena+ere urmeaz a )i str4nse" prelucrate" dezinto.icate"
utilizate !i 4ngropate" 4n condiii !i moduri corespunztoare cerinelor securitii !i inocuitii
pentru sntatea !i viaa oamenilor.
647 $oninutul substanelor c3imice !i biologice potenial periculoase pentru om" al
organismelor biologice" inclusiv microbiologice" precum !i nivelul )ondului de radiaie 4n solul
teritoriilor localitilor" unitilor economice" inclusiv agricole" ale instituiilor !i organizaiilor
nu trebuie s dep!easc valorile ma.ime admisibile stabilite de regulile sanitare.
;<rt.1181-9 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 1. 5ncperile de locuit
617 5ncperile de locuit destinate pentru locuire temporar sau permanent 4n ele trebuie s
asigure condiii )avorabile sntii !i vieii oamenilor.
627 2ersoanele )izice !i +uridice s4nt obligate s nu admit instalarea !i locuirea oamenilor
4n 4ncperi" care nu corespund regulilor sanitare.
637 2roducerea<prepararea" depozitarea 4n 4ncperile de locuit a produselor alimentare
destinate plasrii pe pia se interzic.
;<rt.19 co&pletat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul 80. $erinele )a de e.ploatarea cldirilor de producie !i publice" 4ncperilor"
instalaiilor !i a utila+ului de producie" )a de condiiile de munc" inclusiv )actorii )izici
neionizani
617 5n timpul e.ploatrii cldirilor de producie !i publice" 4ncperilor" instalaiilor !i
utila+ului trebuie s se asigure condiii de munc" trai !i odi3n )avorabile sntii omului" s se
des)!oare msuri privind protecia mediului 4ncon+urtor" precum !i prevenirea apariiei !i
rsp4ndirii bolilor 4n r4ndul populaiei.
627 5n cazul 4n care regulile sanitare stabilite nu se respect persoanele )izice !i +uridice s4nt
obligate s sisteze ori s 4nceteze activitatea sau lucrul anumitor secii !i sectoare" e.ploatarea
cldirilor de producie !i publice" 4ncperilor" instalaiilor" utila+ului" mi+loacelor te3nice"
e.ecutarea unor lucrri" prestarea serviciilor.
637 $ondiiile" locul !i procesul de munc nu trebuie s acioneze nociv asupra sntii
anga+atului. $erinele privind asigurarea condiiilor de munc se stipuleaz 4n regulile sanitare !i
4n alte acte normative" aprobate 4n modul stabilit.
647 2ersoanele )izice !i +uridice s4nt obligate s 4ntreprind msuri sanitaro-antiepidemice
pentru asigurarea condiiilor optime de munc ale anga+ailor" s respecte cerinele" prevzute de
regulile sanitare" alte acte normative" )a de procesele de producie" instalaiile te3nologice !i
sanitaro-te3nice" organizarea locurilor de munc" mi+loacele individuale !i colective de protecie
a anga+ailor" regimul de munc" de odi3n !i de deservire social-igienic a acestora" cu scopul de
a pre4nt4mpina traumele" bolile pro)esionale" in)ecioase !i contagioase" precum !i bolile
6into.icrile7 determinate de condiiile de munc.
6#7 ?tilizarea ma!inilor" mecanismelor" instalaiilor" agregatelor !i aparata+ului care s4nt
surse de )actori )izici neionizani ce acioneaz asupra organismului uman se admite numai 4n
baza avizului sanitaro-epidemiologic privind corespunderea condiiilor de munc cu )actori )izici
regulilor sanitare.
;<rt.208199 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 81. $erinele sanitaro-igienice privind activitile cu surse de radiaii ionizante
617 Activitile cu surse 6generatoare7 de radiaii ionizante se vor des)!ura cu respectarea
regulilor !i normativelor sanitaro-epidemiologice de stat 4n domeniul radioproteciei.
627 Activitile nucleare !i radiologice" cu utilizarea substanelor radioactive !i a altor surse
de radiaii ionizante" necesit avizarea !i autorizarea sanitar de ctre &erviciul &anitaro-
-pidemiologic de &tat 4n vederea monitorizrii impactului acestora asupra sntii omului.
637 2ersoanele )izice !i +uridice care des)!oar activiti nucleare" radiologice s4nt obligate
s asigure condiii pentru monitorizarea e.punerii la radiaii ionizante !i a strii sntii
anga+ailor.
;<rt.21 2n redac)ia %eii nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.21 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.218209 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 88. $ondiiile de educaie !i instruire a populaiei
617 5n instituiile pre!colare !i cele de 4ntremare" 4n !coli" instituii de 4nvm4nt superior !i
mediu de specialitate" la 4ntreprinderile !i 4n organizaiile ce se ocup de educaia" instruirea !i
pregtirea pro)esional trebuie s se asigure condiii pentru meninerea !i )orti)icarea sntii" s
se e)ectueze educaia pentru sntate !i promovarea modului sntos de via printre cei ce 4nva
!i s se respecte regulile sanitare.
627 2rogramele" metodele !i regimurile de educaie !i instruire" manualele" mr)urile !i
tipriturile pentru copii" mi+loacele te3nice !i terminalele video" mobilierul !colar se vor utiliza 4n
procesul instructiv-educativ numai 4n baza avizului sanitaro-epidemiologic ce con)irm
corespunderea lor regulilor sanitare.
;<rt.228219 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 83. -.amenele medicale pro)ilactice
617 5n scopul ocrotirii sntii" prevenirii apariiei !i rsp4ndirii bolilor lucrtorii de la
4ntreprinderi" instituii" organizaii !i persoanele care practic munc individual s4nt obligai s
treac e.amenele medicale preventive 6la primirea la lucru7 !i periodice 4n cazurile prevzute de
legislaie.
627 Lista )actorilor de producie nocivi !i a lucrrilor" 4n cadrul e.ecutrii crora se
e)ectueaz e.amene medicale preventive !i periodice precum !i modul des)!urrii acestor
e.amene se stabilesc de ctre %inisterul &ntii.
637 5n caz de necesitate" con)orm deciziei autoritilor administraiei publice locale" la
unele 4ntreprinderi" instituii !i organizaii pot )i introduse condiii !i indicaii suplimentare
pentru e)ectuarea e.amenelor medicale.
647 $onductorii 4ntreprinderilor" instituiilor" organizaiilor !i altor ageni economici s4nt
datori s asigure condiii" necesare pentru supunerea la timp a lucrtorilor e.amenelor medicale
pro)ilactice.
6#7 &alariaii care re)uz e)ectuarea e.amenelor medicale la anga+are !i ale celor periodice
nu se admit la lucru dec4t dup e)ectuarea acestora.
6'7 ezultatele e.amenelor medicale se introduc 4n )i!ele medicale individuale"
con)irm4ndu-se admiterea la lucru 4n modul stabilit de %inisterul &ntii.
;<rt.23 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.238229 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 89. 2revenirea apariiei" rsp4ndirii" precum !i lic3idarea bolilor contagioase"
bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor.
617 5n scopul prevenirii apariiei" rsp4ndirii" precum !i lic3idrii bolilor contagioase"
bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor trebuie s se e)ectueze la timp !i 4n
deplin msur aciuni comple.e organizatorice" te3nico-inginere!ti" medicale" igienice !i
antiepidemice necesare.
627 5n caz de pericol al rsp4ndirii bolilor contagioase" bolilor nein)ecioase !i a
into.icrilor 4n mas ale oamenilor" declan!rii aciunilor de terorism biologic" c3imic ori
radiaional 4n anumite teritorii !i localiti >uvernul" autoritile administraiei publice locale pot
introduce condiii !i regimuri speciale de activitate economic !i de via a populaiei" propuse de
&erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat.
637 2entru conducerea !i coordonarea operativ a activitii persoanelor )izice !i +uridice 4n
vederea prevenirii !i lic3idrii bolilor contagioase" bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas
ale oamenilor >uvernul" autoritile administraiei publice locale 4n)iineaz comisii
antiepidemice e.traordinare.
647 Bolnavii de boli contagioase" persoanele suspectate de asemenea boli !i cei care au
venit 4n contact cu bolnavii contagio!i vor )i supu!i e.amenului medical !i supraveg3erii
medicale" iar 4n caz de necesitate a tratamentului : internrii !i izolrii 6carantinei7 obligatorii. 5n
)ocarele de boli contagioase se e)ectueaz msuri pro)ilactice !i antiepidemice" orientate spre
contracararea rsp4ndirii lor 6izolare" carantin" observaie medical" investigaii de laborator"
vaccinri" tratament pro)ilactic" dezin)ecie" dezinsecie" deratizare7" con)orm instruciunilor
aprobate de %inisterul &ntii.
6#7 2ersoanele purttoare de ageni patogeni ai bolilor contagioase s4nt supuse
tratamentului !i trans)erate temporar la alte munci" dac ele pot )i surse de rsp4ndire a bolilor
contagioase ca urmare a speci)icului produciei" sau al muncii e.ecutate" iar 4n caz dac acest
trans)er e imposibil" ele s4nt eliberate temporar" p4n la 4nsnto!ire" din lucru cu acordarea de
a+utor bnesc din contul mi+loacelor )ondului special de asigurri sociale.
6'7 5n scopul prevenirii unor boli contagioase" populaiei i se )ac vaccinri pro)ilactice"
dintre care obligatorii !i asigurate gratuit de stat la v4rstele !i grupele de risc s4nt vaccinrile
contra tuberculozei" poliomielitei" tusei convulsive" di)teriei" tetanosului" ru+eolei" oreionului"
rubeolei" 3epatitei virale B" in)eciei cu @aemop3ilus in)luenzae tip b" rabiei. Lista bolilor
contagioase contra crora se e)ectueaz vaccinri gratuite" v4rstele !i grupele de risc se aprob de
%inisterul &ntii.
6*7 5n scopul e)ecturii operative a msurilor sanitaro-antiepidemice" orientate spre
prevenirea rsp4ndirii bolilor contagioase )iecare instituie medical" indi)erent de tipul de
proprietate" )iecare lucrtor medical s4nt obligai s in evidena separat a bolnavilor de boli
contagioase !i s in)ormeze despre depistarea lor &erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat 4n
decurs de 24 de ore de la depistare. Lista bolilor contagioase care necesit 4nregistrare special !i
in)ormare urgent se aprob de %inisterul &ntii.
6,7 %surile de protecie sanitar a teritoriului rii contra introducerii !i rsp4ndirii bolilor
contagioase convenionale !i e.trem de periculoase" a cror list este aprobat de %edicul-!e)
sanitar de stat al epublicii %oldova" se e)ectueaz 4n con)ormitate cu legislaia sanitar !i
egulile %edico-&anitare =nternaionale.
6/7 5n locurile de trecere a )rontierei de stat a epublicii %oldova se e)ectueaz controlul !i
supraveg3erea sanitaro-epidemiologic.
6117 Activitile cu substrate biologice" microorganisme !i to.ine se vor e)ectua cu
respectarea regulilor sanitare !i numai 4n baza autorizaiei sanitare" eliberate de organul
&erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat pentru aceste genuri de activiti.
;<rt.24 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.248239 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 85. -.pertize !i consultaii speciale
617 =nstituiile !i organizaiile de cercetri !tiini)ice" alte instituii !i organizaii" precum !i
instituiile de 4nvm4nt superior s4nt obligate s e)ectueze" 4n limitele competenei lor" la
4nsrcinarea autoritilor publice" e.pertize !i consultaii speciale pentru aprecierea in)luenei
)actorilor mediului 4ncon+urtor asupra sntii omului.
627 =nstituiile" organizaiile !i speciali!tii care e)ectueaz e.pertize !i dau consultaii poart
rspundere pentru calitatea" obiectivitatea !i caracterul lor complet.

,rticolul 86. -ducaia pentru sntate" promovarea sntii !i modului sntos de via"
instruirea igienic
617 -ducaia pentru sntate !i instruirea igienic a populaiei se e)ectueaz la grdinie de
copii" 4n !coli" instituii de 4nvm4nt superior !i mediu prin includerea 4n programele de studiu a
unui curs obligatoriu de educaie pentru sntate !i de promovare a sntii. 5n programele de
pregtire" per)ecionare !i ridicare a cali)icrii speciali!tilor din ramurile economiei naionale se
introduc capitole cu privire la cuno!tine de igien" la regulile sanitare !i legislaia sanitar 4n
vigoare.
627 &4nt supu!i pregtirii !i atestrii igienice obligatorii conductorii" speciali!tii !i ali
lucrtori de la 4ntreprinderile" instituiile !i organizaiile" al cror speci)ic de activitate este legat
de producerea" pstrarea" transportarea !i comercializarea produselor alimentare !i apei potabile"
educarea !i instruirea copiilor !i de deservirea comunal" de trai !i de alt natur a populaiei" 4n
modul stabilit de %inisterul &ntii.
637 %i+loacele de in)ormare 4n mas 6radioul" televiziunea" presa7 s4nt obligate s
contribuie la cre!terea nivelului de cultur sanitar a populaiei !i la propagarea cuno!tinelor
despre modul sntos de via.
;<rt.268259 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 8:. eglementarea sanitaro-epidemiologic de stat
617 eglementarea sanitaro-epidemiologic de stat include9
- elaborarea cerinelor unice privind e)ectuarea cercetrilor !tiini)ice 4n vederea
argumentrii regulilor sanitare;
- elaborarea" e.pertiza" aprobarea" 4n modul stabilit" !i publicarea regulilor sanitare;
- supraveg3erea de stat asupra aplicrii !i respectrii regulilor sanitare" studierea !i
generalizarea rezultatelor aplicrii lor;
- 4nregistrarea !i sistematizarea regulilor sanitare" crearea !i gestionarea bazei unice de date
privind reglementarea sanitaro-epidemiologic de stat.
627 eglementarea sanitaro-epidemiologic de stat este e)ectuat de organele !i instituiile
&erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat 4n baza regulamentului aprobat de >uvern.
;<rt.2-8269 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 8;. -laborarea regulilor sanitare
617 egulile sanitare s4nt elaborate de organele !i instituiile &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat !i de alte organe !i instituii competente 4n legtur cu necesitatea de
normare a )actorilor mediului de via !i condiiilor activitii vitale a omului" de per)ecionare a
msurilor de diagnosticare" pro)ila.ie !i combatere a bolilor contagioase " de armonizare cu
cerinele internaionale.
627 -laborarea regulilor sanitare prevede9
- e)ectuarea cercetrilor comple.e pentru depistarea !i evaluarea aciunii )actorilor
mediului de via asupra sntii populaiei;
- stabilirea cerinelor sanitaro-epidemiologice cu privire la prevenirea aciunii nocive a
)actorilor mediului de via asupra sntii populaiei;
- stabilirea criteriilor de ino)ensivitate !i securitate" normativelor igienice !i de alt natur
pentru mediul de via;
- analiza e.perienei internaionale !i comunitare privind normarea sanitaro-
epidemiologic;
- argumentarea necesitii revizuirii msurilor sanitaro-antiepidemice" normativelor
igienice !i de alt natur;
- pronosticul consecinelor socioeconomice ale aplicrii regulilor sanitare 6analiza
impactului de reglementare7;
- argumentarea termenelor !i condiiilor de aplicare a regulilor sanitare.
;<rt.21 co&pletat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.21 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.2182-9 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 8. Aprobarea !i respectarea regulilor sanitare
617 5n teritoriul epublicii %oldova acioneaz regulile sanitare aprobate de >uvern"
precum !i cele stabilite 4n tratatele internaionale din domeniul proteciei sanitaro-epidemiologice
a populaiei la care epublica %oldova este parte.
627 espectarea regulilor sanitare este obligatorie pentru persoanele +uridice !i persoanele
)izice" inclusiv cetenii strini !i apatrizii.
637 Actele normative privind asigurarea bunstrii sanitaro-epidemiologice a populaiei"
adoptate de autoritile publice centrale !i locale" 3otr4rile persoanelor +uridice 4n aceea!i
problem" standardele de stat" normele !i regulile 4n construcii" regulile de protecie a muncii !i
ale te3nicii securitii muncii" regulile veterinare !i )itosanitare nu trebuie s contravin regulilor
sanitare.
;<rt.29 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.29 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.298219 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 30. $ondiiile !i procedura de e)ectuare a certi)icrii igienice a mr)urilor"
produselor alimentare !i nealimentare
617 $erti)icarea igienic a mr)urilor" produselor alimentare !i nealimentare se organizeaz
!i se e)ectueaz 4n baza rezultatelor e.pertizei igienice a acestora de ctre instituiile &erviciului
&anitaro--pidemiologic de &tat" acreditate 4n modul stabilit.
627 5n urma e.pertizei igienice a mr)urilor !i produselor privind corespunderea acestora
regulilor !i normativelor sanitaro-epidemiologice de stat 4n vigoare" se elibereaz certi)icatul
igienic de modelul stabilit.
637 (reptul de a semna certi)icatele igienice pentru mr)urile !i produsele supuse e.pertizei
igienice 4l au medicii-!e)i sanitari de stat !i ad+uncii lor.
647 $opiile de pe certi)icatele igienice se autenti)ic de ctre instituiile &erviciului
&anitaro--pidemiologic de &tat" care au eliberat certi)icatele" sau de ctre birourile notariale.
6#7 Lista mr)urilor" produselor alimentare !i nealimentare supuse certi)icrii igienice este
cuprins 4n ane..
6'7 5n cazul prevzut la alin.6/7 lit.b7" e.pertiza igienic a mr)urilor !i produselor poate )i
e)ectuat prin9
a7 estimarea sanitaro-epidemiologic a 4ntreprinderii" cu e)ectuarea investigaiilor de
laborator ale probelor de mar) !i produse;
b7 e.pertiza igienic a mr)urilor !i produselor 4n baza contractului de colaborare dintre
productor 6)urnizor7 !i cumprtor 6distribuitor7;
c7 e.pertiza igienic a unui lot concret de mr)uri !i produse.
6*7 $erti)icatul igienic se elibereaz pe un termen de un an sau pe termenul de valabilitate a
mr)urilor !i produselor.
6,7 $erti)icatul igienic se elibereaz gratuit.
6/7 -.pertiza igienic a mr)urilor !i produselor include9
a7 primirea !i 4nregistrarea cererii de e)ectuare a e.pertizei mr)urilor !i produselor;
b7 e)ectuarea e.pertizei igienice a mr)urilor !i produselor;
c7 e)ectuarea investigaiilor de laborator !i a msurtorilor;
d7 evaluarea rezultatelor e.pertizei igienice a mr)urilor !i produselor;
e7 eliberarea certi)icatului igienic.
6117 2entru e)ectuarea e.pertizei igienice" solicitantul prezint urmtoarele documente9
a7 pentru mr)urile" produsele alimentare !i nealimentare auto3tone9
- certi)icatul veterinar 6pentru produsele alimentare de origine animal7;
- mostrele de etic3ete 6pentru produsele alimentare" produsele cosmetice !i de par)umerie"
produsele pentru igiena cavitii bucale" mr)urile de uz casnic7;
- copia de pe certi)icatul de 4nregistrare a 4ntreprinderii productoare 4n epublica
%oldova;
- mostrele de mr)uri" de produse alimentare !i nealimentare necesare pentru e.pertiza
igienic;
b7 pentru mr)urile" produsele alimentare !i nealimentare de import9
- certi)icatul veterinar 6pentru produsele alimentare de origine animal7;
- copia de pe certi)icatul de 4nregistrare a 4ntreprinderii importatoare 4n epublica
%oldova;
- mostrele de mr)uri" de produse alimentare !i nealimentare" 4n cantitile necesare pentru
e)ectuarea e.pertizei igienice.
6117 0rganizarea !i asigurarea e)ecturii investigaiilor mr)urilor !i produselor privind
corespunderea indicatorilor sanitaro-igienici" e)ectuarea msurilor de ino)ensivitate s4nt
obligaiile productorului" prestatorului" v4nztorului produciei" dup caz.
6127 0rganizarea !i asigurarea e)ecturii investigaiilor mr)urilor !i produselor se vor
e)ectua 4n cel mult 11 zile lucrtoare din data 4nregistrrii cererii agentului economic.
6137 2e teritoriul epublicii %oldova se recunosc certi)icatele igienice eliberate de statele
membre ale $omunitii &tatelor =ndependente" precum !i certi)icatele igienice !i alte documente
ec3ivalente eliberate de statele membre ale ?niunii -uropene.
6147 ecunoa!terea se e)ectueaz 4n termen de p4n la 11 zile lucrtoare" 4n baza
certi)icatului igienic prezentat sau a unui document similar eliberat de organul abilitat din ara
e.portatoare.
61#7 5n cazul 4n care mr)urile !i produsele nu au )ost supuse e.pertizei complete con)orm
cerinelor actului normativ pentru a evalua calitatea" sigurana sau ino)ensivitatea lor !i" din acest
motiv" pot prezenta pericol pentru sntatea omului" precum !i 4n cazul 4n care e.ist dovezi sau
suspiciuni c mr)urile !i produsele au )ost transportate !i<sau depozitate incorect" e.pertul este
4n drept s decid e)ectuarea unor investigaii de laborator suplimentare.
61'7 Agenii economici vor prezenta" la cererea speciali!tilor &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat" certi)icatul igienic la producia )abricat" importat" depozitat"
transportat" comercializat !i utilizat.
;<rt.30 2n redac)ia %eii nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.308299 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 31. -.pertize" investigaii" e.aminri" cercetri" e.perimentri !i testri sanitaro-
epidemiologice" evaluri to.icologice" igienice !i de alt natur
617 -.pertizele" investigaiile" e.aminrile" cercetrile" e.perimentrile !i testrile sanitaro-
epidemiologice" evalurile to.icologice" igienice !i de alt natur se e)ectueaz de ctre organele
!i instituiile &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat" de e.peri abilitai 4n modul stabilit"
utiliz4ndu-se metodele !i procedeele de investigaii !i msurare" recunoscute de %inisterul
&ntii" 4n vederea9
- depistrii !i prevenirii aciunii nocive a )actorilor mediului de via asupra omului;
- determinrii cauzelor apariiei !i rsp4ndirii bolilor contagioase" in)ecioase !i
nein)ecioase" inclusiv a into.icaiilor;
- determinrii corespunderii 6necorespunderii7 documentaiei de urbanism !i amena+are a
teritoriului regulilor sanitare;
- determinrii corespunderii 6necorespunderii7 documentaiei de proiect pentru activitate
economic !i alte genuri de activitate" produselor" mr)urilor" proceselor !i serviciilor regulilor
sanitare.
627 5n baza rezultatelor e.pertizelor" investigaiilor" e.aminrilor cercetrilor"
e.perimentrilor !i testrilor sanitaro-epidemiologice" evalurilor to.icologice" igienice !i de alt
natur" prezentate 4n modul stabilit !i 4n con)ormitate cu prezenta lege" medicii-!e)i sanitari de
stat !i ad+uncii lor emit decizii 63otr4ri7 respective !i elibereaz avize" certi)icate igienice"
autorizaii sanitare de )uncionare.
637 %odalitatea e)ecturii e.pertizelor" investigaiilor" e.aminrilor" cercetrilor"
e.perimentrilor !i testrilor sanitaro-epidemiologice" evalurilor to.icologice" igienice !i de alt
natur este stabilit de organul abilitat cu supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat.
647 0rganele !i instituiile &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat !i e.perii" abilitai 4n
modul stabilit" care e)ectueaz e.pertizele" investigaiile" e.aminrile" cercetrile"
e.perimentrile !i testrile sanitaro-epidemiologice" evalurile to.icologice" igienice !i de alt
natur poart rspundere pentru calitatea !i obiectivitatea lor 4n con)ormitate cu legislaia 4n
vigoare.
;<rt.31 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.318309 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 38. 5nregistrarea de stat a substanelor !i produselor
617 5nregistrrii de stat s4nt supuse9
a7 substanele c3imice" radioactive" biologice !i preparatele din ele" denumite 4n continuare
substane" potenial periculoase pentru sntatea !i viaa omului" utilizate pentru prima dat 4n
ar;
b7 produsele care prezint pericol potenial pentru sntatea !i viaa omului;
c7 produsele" inclusiv produsele alimentare" importate pe teritoriul rii pentru prima dat"
precum !i tipurile noi de produse alimentare !i de ingrediente alimentare;
d7 vaccinurile" serurile" diagnosticumurile" sistemele de diagnostic bacteriologice !i
virusologice" mediile nutritive" reagenii c3imici" dezin)ectanii" dezinsectanii" raticidele" alte
preparate !i ingrediente" destinate pro)ila.iei" diagnosticrii !i combaterii bolilor contagioase !i
in)ecioase.
627 5nregistrarea de stat a substanelor !i produselor menionate la alin.617 se e)ectueaz 4n
baza9
a7 evalurii substanelor !i produselor periculoase pentru sntatea" viaa omului !i mediul
lui de via;
b7 stabilirii normativelor igienice !i de alt natur privind coninutul substanelor !i al unor
componente ale produselor 4n mediul de via;
c7 elaborrii msurilor de protecie" stabilirii condiiilor de utilizare" neutralizare !i nimicire
a substanelor !i a unor tipuri de produse 4n vederea evitrii aciunii lor nocive asupra sntii"
vieii omului !i mediului de via.
637 5nregistrarea de stat a substanelor !i a produselor menionate la alin.617 se e)ectueaz
de %inisterul &ntii.
;<rt.32 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.328319 introdu$ prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

I6. %3'$#&(E%E, $E&-%# 5&"3L",%E, LEGI'L,+IEI ',&I-,%E
,rticolul 33. spunderea pentru 4nclcarea legislaiei sanitare
617 5nclcarea prevederilor legislaiei sanitare atrage rspunderea disciplinar"
administrativ" civil 6material7 sau penal" 4n con)ormitate cu prezenta lege !i alte acte
normative.
627 2ersoanele )izice !i +uridice care au comis 4nclcri ale regulilor sanitare" au )abricat"
livrat" depozitat sau au comercializat produse a cror utilizare a condus la apariia unor boli
contagioase" boli necontagioase sau la into.icri 4n mas ale oamenilor ac3it amend" 4n
mrimea respectiv" 4n Aondul -pidemiologic epublican.

,rticolul 39. spunderea civil 6material7
617 2ersoanele )izice !i +uridice" vinovate de apariia unor boli contagioase" boli
necontagioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor" precum !i de poluarea mediului de via !i
dep!irea normativelor sanitaro-epidemiologice de stat privind poluanii" s4nt obligate s
compenseze c3eltuielile instituiilor curativ-pro)ilactice !i sanitaro-epidemiologice pentru
acordarea asistenei medicale bolnavilor !i e)ectuarea aciunilor sanitaro-igienice !i
antiepidemice" precum !i c3eltuielile persoanelor a)ectate.
627 5n cazul re)uzului de a repara benevol pre+udiciul cauzat" litigiul se soluioneaz de
ctre instana de +udecat.
637 %odul de compensare a c3eltuielilor instituiilor curativ- pro)ilactice" sanitaro-
epidemiologice !i ale persoanelor care au avut de su)erit de pe urma 4nclcrilor legislaiei
sanitare se stabile!te de >uvern.

,rticolul 35. $ompetena privind tragerea la rspundere administrativ pentru 4nclcarea
legislaiei sanitare
&4nt 4n drept s e.amineze cazurile de contravenii administrative !i s aplice sanciuni
administrative 4n numele &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat urmtoarele persoane9
- %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova !i ad+uncii lui;
- medicii-!e)i sanitari de stat ai municipiilor;
- medicii-!e)i sanitari de stat ai raioanelor;
- medicii-!e)i sanitari de stat ai raioanelor de est ale epublicii %oldova.
;<rt.35 2n redac)ia %eii nr.32-./0 din 24.02.06, 2n 3ioare 1-.03.06=
;<rt.35 &odificat prin %eea nr.412-./ din 04.12.03, 2n 3ioare 01.01.04=

,rticolul 36. &uspendarea activitii unitii economice
617 5n cazul 4n care unitatea economic" indi)erent de tipul de proprietate !i )orma +uridic
de organizare" comite 4nclcri ale prezentei legi" precum !i ale regulilor sanitare" medicii-!e)i
sanitari de stat de orice nivel !i ad+uncii lor s4nt obligai s 4ntreprind msurile necesare pentru
iniierea procedurii de suspendare a activitii acesteia.
627 &uspendarea activitii unitii economice poate )i realizat doar cu adresarea ulterioar
4n instana de +udecat a autoritii care a dispus suspendarea. Adresarea 4n instana de +udecat
trebuie s se )ac 4n decurs de 3 zile lucrtoare.
;<rt.36 2n redac)ia %eii nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;>ap.0/ 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=
;>ap.0/ &odificat prin %eea nr.-11-.000 din 26.03.96=

6. '#$%,6EG7E%E, ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI"3 (E '-,-2
")&-%)L#L 5& $%)(#"+IE .I $#/LI"
;<rt.21-3- de3in art.36-45 confor& %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 3:. &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat
617 &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat o e.ercit &erviciul &anitaro-
-pidemiologic de &tat al %inisterului &ntii.
627 &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat include9
17 supraveg3erea" studierea" aprecierea !i prognozarea strii sntii populaiei 4n raport
cu starea mediului de via;
27 depistarea !i stabilirea cauzelor !i condiiilor apariiei !i rsp4ndirii bolilor contagioase"
bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor;
37 elaborarea de msuri obligatorii pentru e.ecutare" care ar asigura bunstarea sanitaro-
epidemiologic a populaiei;
47 e.ercitarea supraveg3erii asupra e)ecturii msurilor sanitaro-antiepidemice" asupra
respectrii regulilor sanitare 4n vigoare de ctre persoanele )izice !i +uridice;
#7 aplicarea msurilor de reprimare a 4nclcrilor legislaiei sanitare !i tragerea la
rspundere a persoanelor care le-au comis;
'7 inerea evidenei de stat !i analiza bolilor contagioase" bolilor nein)ecioase !i
into.icrilor 4n mas ale oamenilor" precum !i a bolilor pro)esionale.
637 &erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat" ca structur a %inisterului &ntii" este
desemnat ca organ central de noti)icare" responsabil de 4n!tiinarea &ecretariatului 0rganizaiei
%ondiale a $omerului despre modi)icarea msurilor sanitare !i de prezentarea in)ormaiei
despre activitatea sanitar.
647 %inisterul &ntii accept msurile sanitare ale altor ri membre ale 0rganizaiei
%ondiale a $omerului drept ec3ivalente" c3iar 4n cazul 4n care acestea di)er de cele auto3tone"
dac ara e.portatoare va demonstra 4n mod obiectiv rii importatoare c prin msurile luate se
obine un nivel adecvat de protecie sanitar pentru epublica %oldova. 5n asemenea cazuri"
%inisterul &ntii obine" la solicitare" acces la inspecie" testare !i alte proceduri.
;<rt.3-8369 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=

,rticolul 3;. &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic la obiectivele ministerelor !i
departamentelor care au serviciu sanitaro-epidemiologic departamental
617 &upraveg3erea sanitaro-epidemiologic la obiectivele ministerelor !i departamentelor
care au 4n componena lor serviciul sanitaro-epidemiologic departamental ine de competena
acestui serviciu. 0rganele !i instituiile serviciilor sanitaro-epidemiologice departamentale se
a)l 4n subordinea ministerelor !i departamentelor respective.
627 Nomenclatorul instituiilor serviciilor sanitaro-epidemiologice departamentale se
aprob de ministerul sau departamentul respectiv.
637 egulamentul privind supraveg3erea sanitaro-epidemiologic la minister sau
departament se elaboreaz !i se aprob de ministerul sau departamentul respectiv" de comun
acord cu %inisterul &ntii.
647 %inisterul &ntii asigur diri+area organizatorico-metodic a serviciilor sanitaro-
epidemiologice departamentale.
6#7 %inisterele !i departamentele asigur acreditarea instituiilor serviciilor sanitaro-
epidemiologice departamentale !i atestarea speciali!tilor" 4n modul stabilit de %inisterul
&ntii.
;<rt.3183-9 2n redac)ia %eii nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=
;<rt.3183-98299 2n redac)ia %eii nr.-2--.000 din 06.02.96=

,rticolul 3. $ontrolul 4n producie
617 2ersoanele )izice !i +uridice e)ectueaz controlul 4n producie" inclusiv prin analize de
laborator !i msurtori" asupra respectrii legislaiei sanitare !i 4ndeplinirii msurilor sanitaro-
antiepidemice 4n procesul de producie" pstrare" transportare !i comercializare a mr)urilor !i
produselor" e.ecutare a lucrrilor !i prestare a serviciilor 4n scopul asigurrii securitii !i<sau a
siguranei lor pentru om.
627 2ersoanele care e)ectueaz controlul 4n producie s4nt responsabile pentru e)ectuarea la
timp" complet !i corect a acestuia.
;<rt.39 2n redac)ia %eii nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul 90. $ontrolul public
0rganizaiile ob!te!ti 4n con)ormitate cu statutele lor au dreptul s e.ercite controlul public
asupra respectrii regulilor sanitare 4n vigoare !i s in)ormeze asupra rezultatelor acestuia
organele &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat.

6I. 'E%6I"I#L ',&I-,%)-E$I(E4I)L)GI" (E '-,-
,rticolul 91. 0rganizarea &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
617 &erviciul &anitaro--pidemiologic de &tat constituie un sistem unic de organe !i
instituii de reglementare a supraveg3erii" monitorizrii !i e.pertizei sanitaro-epidemiologice"
condus de %inisterul &ntii cu subordonarea instituiilor ierar3ic in)erioare celor ierar3ic
superioare.
627 (in sistemul &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat )ac parte9
- %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova;
- $entrul Naional Btiini)ico-2ractic de %edicin 2reventiv;
- centrele de medicin preventiv municipale" ale raioanelor" unitii teritoriale autonome
>guzia !i ale raioanelor de est ale epublicii %oldova.
637 $onducerea cu organele !i instituiile &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat se
pune" respectiv" 4n sarcina %edicului-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova" ad+uncilor lui !i
medicilor-!e)i sanitari de stat ai raioanelor !i municipiilor !i ad+uncilor lor.
647 5n )uncie de conductori" medici !i asisteni ai acestora 4n instituiile care e.ercit
supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat s4nt admise persoanele care au obinut pregtire
special" inclusiv 4n domeniul igienei !i epidemiologiei" 4n instituiile de 4nvm4nt superior !i
mediu de specialitate.
6#7 Ainanarea activitii &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat !i msurilor sanitaro-
epidemiologice pro)ilactice se e)ectueaz din contul bugetului de stat 6inclusiv al mi+loacelor
speciale7.
6'7 5n scopul )inanrii msurilor sanitaro-igienice !i antiepidemice de prevenire a
rsp4ndirii !i lic3idrii bolilor contagioase" bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale
oamenilor 4n situaii e.cepionale pe l4ng %inisterul &ntii se 4n)iineaz Aondul
epidemiologic republican.
6*7 %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova se nume!te !i se elibereaz din
)uncie de ctre ministrul sntii.
6,7 Ad+uncii %edicului-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova !i medicii-!e)i sanitari de
stat ai raioanelor !i municipiilor s4nt numii !i eliberai din )uncie de ctre ministrul sntii" de
comun acord cu consiliile raionale !i municipale.
;<rt.41 co&pletat prin %eea nr.99-./0 din 2-.04.2006, 2n 3ioare 02.06.2006=
;<rt.41 &odificat prin %eea nr.32-./0 din 24.02.06, 2n 3ioare 1-.03.06=
;<rt.41 &odificat prin %eea nr.154-./0 din 21.0-.05, 2n 3ioare 23.09.05=
;<rt.41 &odificat prin %eea nr.412-./ din 04.12.03, 2n 3ioare 01.01.04=
;<rt.418409 &odificat prin %eea nr.1441-./ din 01.11.02, 2n 3ioare 31.01.03=
;<rt.4184098329 &odificat prin %eea nr.-2--.000 din 06.02.96=

,rticolul 98. (repturile )actorilor de decizie ai &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
617 %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova !i ad+uncii lui" medicii-!e)i sanitar de
stat ai raioanelor !i municipiilor au dreptul9
17 s 4nainteze autoritilor publice propuneri 4n problemele e.ecutrii legislaiei sanitare"
precum !i re)eritor la proiectele planurilor de dezvoltare social !i economic a teritoriilor"
programelor comple.e de ocrotire a sntii populaiei" a mediului 4ncon+urtor" de 4mbuntire
a condiiilor de munc !i de trai" orientate spre asigurarea bunstrii sanitaro-epidemiologice a
populaiei;
27 s viziteze !i s controleze 4ntreprinderile" instituiile" organizaiile" ali ageni
economici" indi)erent de tipul de proprietate" )orma +uridic de organizare !i genul de activitate
practicat" precum !i s controleze condiiile de munc ale persoanelor care practic munca
individual" 4n scopul veri)icrii respectrii de ctre acestea sau de ctre o parte din ele a
legislaiei sanitare !i a regulilor sanitare 4n vigoare !i e)ecturii de msuri igienice !i
antiepidemice;
37 s 4nainteze persoanelor )izice !i +uridice cerine cu privire la necesitatea e)ecturii de
msuri igienice !i antiepidemice !i la lic3idarea 4nclcrilor legislaiei sanitare" proteciei sanitare
a teritoriilor de in)iltrarea !i rsp4ndirea bolilor deosebit de periculoase 6care necesit instituirea
carantinei7 !i altor boli" precum !i s e.ercite controlul asupra 4ndeplinirii acestor cerine;
47 s 4ncredineze e)ectuarea e.pertizelor 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a
populaiei !i con)orm rezultatelor s prezinte persoanelor )izice !i +uridice avize argumentate;
#7 s scoat la iveal !i s stabileasc cauzele !i condiiile apariiei !i rsp4ndirii bolilor
contagioase" bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor" precum !i a bolilor
pro)esionale;
'7 s sisteze" cu adresarea ulterioar 4n instana de +udecat" 4n decurs de 3 zile lucrtoare"
p4n la e)ectuarea msurilor necesare !i lic3idarea 4nclcrilor e.istente a regulilor sanitare" iar 4n
cazul imposibilitii respectrii lor" s 4nceteze9
a7 lucrrile de proiectare !i construcie" precum !i de dare 4n e.ploatare a obiectelor
)inalizate !i reconstruite;
b7 e.ploatarea 4ntreprinderilor" instituiilor" organizaiilor e.istente" unor secii !i sectoare
de producie" 4ncperilor cldirilor" instalaiilor" utila+ului" mi+loacelor te3nice" precum !i
e.ecutarea unor )eluri de lucrri" activiti de producie !i prestarea serviciilor;
c7 elaborarea" lansarea 4n producie" )abricarea !i utilizarea 64ntrebuinarea7 produciei
economiei naionale;
d7 producerea" importul" depozitarea" transportarea !i comercializarea materiei prime !i
produselor alimentare" )olosirea apei 6surselor de ap7 4n scopuri gospodre!ti" de mena+"
culturale !i de asanare;
*7 s 4nainteze autoritilor publice" precum !i organelor )inanciar-creditare propuneri !i
recomandri privind9
a7 interzicerea sau introducerea pe anumite teritorii a unor condiii !i regimuri speciale de
via a populaiei" sau des)!urarea activitii economice a ei" orientate spre prevenirea
rsp4ndirii bolilor contagioase" a bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor !i
lic3idarea acestor boli;
b7 suspendarea )inanrii 6creditrii7 lucrrilor de proiectare" construcie" precum !i a
activitii economice a persoanelor )izice !i +uridice 4n cazul nerespectrii de ctre ele a regulilor
sanitare !i a 3otr4rilor organelor &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat cu privire la sistarea
sau 4ncetarea acestor )eluri de lucrri !i tipuri de activitate;
,7 s adopte decizii privind9
a7 4nlturarea temporar de la munc a persoanelor purttoare de ageni patogeni ai bolilor
contagioase" care pot deveni surse de rsp4ndire a lor 4n virtutea speci)icului pe care 4l e.ecut
sau al procesului de producie 4n care s4nt antrenate;
b7 4ndreptarea la e.amenul medical !i supraveg3erea medical a persoanelor care au
contactat cu bolnavii contagio!i;
c7 internarea obligatorie 4n spital a bolnavilor contagio!i !i a persoanelor suspectate de a )i
contaminate de boli contagioase" care prezint pericol pentru cei din +ur;
d7 e)ectuarea dezin)eciei" dezinseciei !i deratizrii 4n )ocarele de boli contagioase" precum
!i 4n 4ncperile !i pe teritoriile unde se menin condiii pentru apariia !i rsp4ndirea in)eciilor;
e7 e)ectuarea vaccinrii preventive a populaiei sau a unor grupuri de persoane con)orm
indicaiilor epidemice;
)7 interzicerea )olosirii 4n scopul consumului uman a produselor alimentare" care" 4n urma
e.pertizei sanitaro-epidemiologice" au )ost determinate ca periculoase pentru sntatea omului;
/7 s invite la organele &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat persoanele )izice !i
+uridice pentru e.aminarea materialelor privind cazurile de 4nclcare a legislaiei sanitare;
117 s e.amineze cazurile de 4nclcare a regulilor sanitare !i s aplice amenzi 4n
con)ormitate cu articolele 42" 42
1
" 42
3
" 42
4
" 42
#
" 42
'
" 42
*
" 42
,
" 42
/
" 42
11
" 42
11
" 43 !i #3 din $odul
cu privire la contraveniile administrative" s transmit materialele 4n organele de urmrire
penal pentru intentarea procesului penal" s prezinte )actorilor de decizie ierar3ic superiori
propuneri privind aplicarea sanciunilor disciplinare;
117 s 4nainteze cerinele privind9
a7 compensarea daunei cauzate sntii oamenilor;
b7 restituirea ctre instituiile curativo-pro)ilactice !i sanitaro-epidemiologice a c3eltuielilor
pentru e)ectuarea msurilor igienice" antiepidemice !i curative 4n cazul apariiei bolilor
contagioase" bolilor nein)ecioase !i into.icrilor 4n mas ale oamenilor;
c7 ac3itarea amenzilor;
127 s primeasc )r restricii de la persoanele )izice !i +uridice date !i documente
necesare 4ndeplinirii sarcinilor ce le revin organelor &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat;
137 s ia probe de materiale" substane" articole" produse alimentare" aer" ap !i sol pentru
cercetri de laborator !i pentru e)ectuarea e.pertizei igienice.
627 %edicul-!e) sanitar de stat are dreptul s aprobe" prin deciziile 63otr4rile7 sale"
instruciuni" recomandri metodice !i alte asemenea acte 4n vederea asigurrii sanitaro-
epidemiologice a populaiei.
637 %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova !i ad+uncii lui de asemenea au
dreptul s 4nsrcineze speciali!tii 4n vederea e)ecturii e.pertizelor !i consultrilor !i s prezinte
persoanelor )izice !i +uridice avize asupra normelor de proiectare" documentaiei te3nico-
normative" te3nologice !i de e.ploatare pentru producia nou 6modernizat7 a economiei
naionale !i te3nologia con)ecionrii acesteia" asupra documentaiei contractuale de livrare 4n
republic a produciei de import destinate utilizrii 4n economie !i 4n uzul casnic" a produselor
alimentare !i materiei prime alimentare" precum !i asupra programelor !i regimurilor de educaie"
instruire !i solicitare intelectual !i )izic.
647 (repturile prevzute la alineatul 617 punctele 27" 37" #7" 127 !i 137 din prezentul articol
se e.tind !i asupra )actorilor de decizie !i speciali!tilor &erviciului &anitaro--pidemiologic de
&tat.
;<rt.42 &odificat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
;<rt.42 &odificat prin %eea nr.32-./0 din 24.02.06, 2n 3ioare 1-.03.06=
;<rt.42 &odificat prin %eea nr.3-./ din 05.02.04, 2n 3ioare 12.03.04=
;<rt.42 &odificat prin %eea nr.206-./ din 29.05.03, 2n 3ioare 11.0-.03=
;<rt.4284198339 &odificat prin %eea nr.-2--.000 din 06.02.96=

,rticolul 93. 0bligaiile !i rspunderea )actorilor de decizie !i speciali!tilor &erviciului
&anitaro--pidemiologic de &tat
617 %edicul-!e) sanitar de stat al epublicii %oldova" medicii-!e)i sanitari de stat ai
raioanelor !i municipiilor" ali )actori de decizie !i speciali!ti ai &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat" care e.ercit supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat 4n limitele
competenei lor" s4nt obligai9
17 s )oloseasc la timp !i 4n msur deplin 4mputernicirile acordate lor pentru prevenirea"
scoaterea la iveal !i reprimarea 4nclcrii legislaiei sanitare;
27 s-!i coordoneze activitatea cu autoritile publice" cu organizaiile ob!te!ti interesate 4n
aprarea drepturilor !i intereselor persoanelor )izice !i +uridice" 4n ocrotirea !i )orti)icarea
sntii" asigurarea bunstrii sanitaro-epidemiologice a populaiei;
37 s pstreze secretul de stat !i cel comercial 4n privina in)ormaiei obinute 4n timpul
e.ercitrii 4ndatoririlor )uncionale.
627 Aactorii de decizie !i speciali!tii &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat poart
rspundere pentru 4ndeplinirea necorespunztoare a atribuiilor lor 4n modul stabilit de legislaia
4n vigoare.
;<rt.4384298349 &odificat prin %eea nr.-2--.000 din 06.02.96=

,rticolul 99. eclamarea aciunilor 6inactivitii7 )actorilor de decizie !i a speciali!tilor
&erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
617 Aciunile 6inactivitatea7 medicilor-!e)i sanitari de stat" ale altor )actori de decizie !i
speciali!ti ai &erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat privind prevenirea" depistarea !i
reprimarea 4nclcrilor legislaiei sanitare pot )i reclamate %edicului-!e) sanitar de stat ierar3ic
superior" cu e.cepia cazurilor prevzute de art.2*3 din $odul cu privire la contraveniile
administrative. 5n caz de dezacord cu decizia luat" aciunile )actorilor de decizie !i speciali!tilor
pot )i reclamate 4n instana de +udecat.
627 (epunerea pl4ngerii nu sisteaz aciunea reclamat.
;<rt.44 co&pletat prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=

,rticolul 95. &tatutul +uridic !i aprarea social a )actorilor de decizie !i speciali!tilor
&erviciului &anitaro--pidemiologic de &tat
617 %edicii-!e)i sanitari de stat" ali )actori de decizie !i speciali!ti ai &erviciului &anitaro-
-pidemiologic de &tat care e.ercit supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat s4nt
reprezentani ai organelor administraiei de stat !i se a)l sub ocrotirea statului.
627 5n activitatea lor ei s4nt independeni !i acioneaz con)orm $onstituiei" legilor
epublicii %oldova" decretelor 2re!edintelui republicii" 3otr4rilor >uvernului !i legislaiei
sanitare 4n vigoare pe teritoriul republicii.
637 0rice amestec 4n activitatea )actorilor de decizie !i speciali!tilor care e.ercit
supraveg3erea sanitaro-epidemiologic de stat se interzice. 2ersoanele )izice !i +uridice care
e.ercit presiune 6sub orice )orm7 asupra )actorilor de decizie !i speciali!tilor s4nt trase la
rspundere 4n modul stabilit de legislaia 4n vigoare.
647 Autoritile administraiei publice locale s4nt obligate s asigure medicii-!e)i sanitari de
stat" 4n termen de un an dup numirea lor 4n )uncie" cu locuin !i tele)on.
;<rt.4584498369 &odificat prin %eea nr.934-.0/ din 14.04.2000=

6II. -%,-,-ELE I&-E%&,+I)&,LE
,rticolul 96. 8ratatele internaionale 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a
populaiei
(ac tratatul internaional 4n domeniul asigurrii sanitaro-epidemiologice a populaiei"
parte la care este epublica %oldova" stabile!te alte reguli dec4t cele cuprinse 4n legislaia
sanitar a epublicii %oldova" se aplic regulile tratatului internaional.

$%E.E(I&-ELE
%E$#/LI"II 4)L()6, 4ircea '&EG#%
"<i=inu2 16 iunie 13
&r.1513-XII.

Ane.

LI'-,
mr>urilor2 produselor alimentare =i nealimentare supuse certi>icrii igienice

$o?iia tari>ar (enumirea mr>ii &ot
1 8 3
1211 $arne !i organe comestibile" srate sau 4n saramur" uscate sau
a)umate; )in !i pudr comestibil de carne sau de organe
1313 2e!te congelat" e.clusiv )ile !i carne de pe!te de la poziia tari)ar
1314
131# 2e!te uscat" srat sau 4n saramur; pe!te a)umat" )iert sau ne)iert"
4nainte sau 4n timpul a)umrii; )inuri" pudre !i pelete de pe!te
pentru consum uman
131* %olu!te" 4n coc3ilie sau nu" vii" proaspete" re)rigerate" congelate"
uscate" srate sau 4n saramur; nevertebrate acvatice" altele dec4t
crustacee !i molu!te" vii" proaspete" re)rigerate" congelate" uscate"
srate sau 4n saramur; )inuri" pudre !i pelete de nevertebrate
acvatice" altele dec4t crustacee" pentru consum uman
1411 Lapte !i sm4nt4n" neconcentrate" )r adaos de za3r sau ali
4ndulcitori 6edulcorani7
1412 Lapte !i sm4nt4n din lapte" concentrate sau cu adaos de za3r sau
ali 4ndulcitori 6edulcorani7
1413 Lapte acru" lapte prins !i sm4nt4n" iaurt" c3e)ir !i alte sorturi de
lapte !i sm4nt4n )ermentate sau acidulate" c3iar concentrate" c3iar
cu adaos de za3r sau ali 4ndulcitori 6edulcorani7" sau aromatizate"
sau cu adaos de )ructe" nuci sau cacao
1414 Cer" c3iar concentrat sau cu adaos de za3r ori de ali 4ndulcitori
6edulcorani7; produse din compu!i naturali ai laptelui" c3iar cu
adaos de za3r sau ali 4ndulcitori 6edulcorani7" nedenumite !i
necuprinse 4n alt parte
141# ?nt !i alte substane grase provenite din lapte; paste lactate pentru
tartine
141' Br4nzeturi !i ca!uri
(in 141* 0u de psri" 4n coa+" proaspete" conservate sau preparate
(in 141, >lbenu!uri de ou uscate" preparate prin )ierbere 4n ap sau 4n
vapori de ap" mulate" conservate" c3iar cu adaos de za3r sau
4ndulcitori 6edulcorani7
D
1*11 $arto)i" 4n stare proaspt sau re)rigerai
1*12 11 111 8omate" 4n stare proaspt sau re)rigerate
1*13 $eap" ceap )ranuzeasc 6Allium ascalonicum7" usturoi" praz !i
alte legume aliacee" 4n stare proaspt sau re)rigerate
1*14 Earz" conopid" gulii" varz crea !i legume comestibile similare
din genul Brassica" 4n stare proaspt sau re)rigerate
1*1# &alat verde 6Lactuca sativa7 !i cicoare 6$ic3orium spp.7" 4n stare
proaspt sau re)rigerate
1*1' %orcovi" napi" s)ecl ro!ie pentru salat" )loare de c4mp galben
6barba caprei7" elin" ridic3e !i rdcinoase comestibile similare" 4n
stare proaspt sau re)rigerate
1*1* 11 $astravei !i corni!on" 4n stare proaspt sau re)rigerat
1*1, Legume cu psti" curate sau nu de psti" proaspete sau
re)rigerate
1*1/ Alte legume 4n stare proaspt sau re)rigerate
1*11 Legume" pregtite sau nu prin )ierbere 4n ap sau 4n aburi"
congelate
1,11 Nuci de cocos" nuci de Brazilia" nuci de ca+u" proaspete sau uscate"
c3iar )r coa+ sau decorticate
1,12 Alte )ructe cu coa+" proaspete sau uscate" c3iar )r coa+ sau
decorticate
1,13 11 Banane" inclusiv din specia %usa paradisiaca 6plantains7" proaspete
sau uscate
1,14 $urmale" smoc3ine" ananas" avocado" guava" mango !i mangustan"
proaspete sau uscate
1,1# $itrice" proaspete sau uscate
1,1' &truguri" proaspei sau uscai 6sta)ide7
1,1* 2epeni 6inclusiv pepeni verzi7 !i 2apaFa" proaspei
1,1, %ere" pere !i gutui" proaspete
1,1/ $aise" cire!e" vi!ine" piersici 6inclusiv nectarine7" prune !i
porumbe" proaspete
1,11 Alte )ructe" proaspete
1,11 Aructe" )ierte sau nu 4n ap sau 4n vapori de ap" congelate" c3iar cu
adaos de za3r sau ali 4ndulcitori 6edulcorani7
1,14 11 111 $o+i de citrice sau de pepeni 6inclusiv pepeni verzi7" proaspete"
congelate" uscate sau semiconservate 4n saramur" 4n ap sul)itat
sau 4n alte soluii conservante
1/11 $a)ea" c3iar pr+it sau deca)einizat; 4nlocuitori de ca)ea conin4nd
ca)ea" indi)erent de proporiile amestecului9
1/12 $eai" c3iar aromatizat
1/14 2iper 6din genul G2iperG7; ardei din genul $apsicum sau din genul
2imenta" uscat sau mcinat" sau pulverizat
1/1# 11 111 Eanilie
1/1' &cori!oar !i )lori de scori!oar
1/1* 11 111 $ui!oare 6)ructe 4ntregi" cui!oare !i codie7
1/1, Nuc!oar" mirodenie din coa+ uscat a nuc!oarei !i cardamom9
1/1/ &emine de anason" de badian" de mrar" de coriandru" de c3imion"
de c3imen; bace de ienupr
1/11 >3imbir" !o)ran" curcum" cimbru" )runze de da)in" currF !i alte
mirodenii
D
1111 >r4u !i meslin 6amestec de gr4u cu secar 4n proporie de doi la
unu7
1112 11 111 &ecar
1113 11 0rz
1114 11 111 0vz
111# 2orumb
(in 111' 0rez decorticat" semialbit sau albit" c3iar sticlos sau glasat D
(in 111, @ri!c" mei" alte cereale D
(in 1111 11 Ain de gr4u sau meslin D
(in 1112 Ain de cereale" altele dec4t gr4u sau meslin
1113 $rupe" gri!uri !i aglomerate sub )orm de pelete din cereale
(in 1114 Boabe de cereale alt)el prelucrate 6de e.emplu9 deco+ite" presate"
sub )orm de )ulgi" lustruite" tiate sau zdrobite7; germeni de
cereale" 4ntregi" presai" sub )orm de )ulgi sau zdrobii
111# Ain" gri!" pudr" )ulgi" granule !i aglomerate sub )orm de pelete"
din carto)i
111' Ain" gri! !i pudr din legume cu pstaie uscate" din &ago sau din
rdcini sau tuberculi
111* Boabe de sorg
111, @ri!c" mei" semine de 23alaris $anariensis; alte cereale
(in 1211 11 Boabe de soia" c3iar s)r4mate D
(in 1212 Ara3ide" nepr+ite !i nici alt)el preparate termic" c3iar decorticate
sau s)r4mate
D
(in 121' 11 &emine de )loarea-soarelui" c3iar s)r4mate D
(in 1212 &4mburi !i miez de s4mburi de )ructe !i alte produse vegetale
6inclusiv rdcini de cicoare nepr+ite din varietatea $ic3orium
intFbus sativum7 destinate 4n principal alimentaiei umane"
nedenumite !i necuprinse 4n alt parte
D
(in 1311 Belac; gum arabic D
1312 1/ 311 -.tracte vegetale amestecate 4ntre ele" destinate )abricrii
buturilor sau preparatelor alimentare
1312 21 &ubstane pectice" pectinai !i pectai D
1312 31 111 Agar-Agar D
1312 32 %ucilagii !i ageni de mrire a viscozitii" derivai din ro!cove" din
boabe de ro!cove !i din semine de guar" c3iar modi)icai
D
1#1* ?lei de soia !i )raciunile lui" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate
c3imic
D
1#1, ?lei de ara3ide !i )raciunile lui" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate
c3imic
D
1#1/ ?lei de msline !i )raciunile lui" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate
c3imic
D
1#11 11 Alte uleiuri !i )raciunile lor" obinute e.clusiv din msline" c3iar
ra)inate" dar nemodi)icate c3imic" inclusiv amestecuri ale acestor
uleiuri sau )raciuni cu uleiuri sau )raciuni
D
1#11 ?lei de palmier !i )raciunile lui" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate
c3imic
D
(in 1#12 ?leiuri din semine de )loarea-soarelui" de !o)rna!" de bumbac !i
)raciunile lor" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate c3imic
D
1#13 ?leiuri din nuci de cocos 6copra7" de palmier sau de babasu !i
)raciunile lor" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate c3imic
1#14 ?leiuri de rapi sau de mu!tar !i )raciunile lor" c3iar ra)inate" dar
nemodi)icate c3imic
D
1#1# Alte grsimi !i uleiuri vegetale 6inclusiv ulei de +o+oba7 !i
)raciunile lor" stabile" c3iar ra)inate" dar nemodi)icate c3imic
(in 1#1' >rsimi !i uleiuri animale sau vegetale !i )raciunile lor"
3idrogenate total sau parial interesteri)icate" reesteri)icate" c3iar
ra)inate" dar nepreparate alt)el
D
(in 1#1* %argarin; amestecuri sau preparate alimentare din grsimi sau
uleiuri animale sau vegetale sau din )raciuni de di)erite grsimi sau
uleiuri
(in 1#1, 11 >rsimi !i uleiuri animale sau vegetale !i )raciunile lor" )ierte"
o.idate" des3idratate" sul)urate" polimerizate prin cldur 4n
vacuum sau gaz inert sau alt)el modi)icate c3imic" e.clusiv cele de
la poziia tari)ar 1#1'; amestecuri sau preparate nealimentare din
grsimi !i uleiuri animale sau vegetale sau din )raciuni de di)erite
grsimi sau uleiuri prevzute la acest capitol" nedenumite !i
neincluse 4n alt parte
1'11 11 $4rnai" c4rnciori !i produse similare" din carne" organe sau s4nge;
preparate alimentare pe baz de aceste produse
1'12 Alte preparate sau conserve din carne" organe sau s4nge
1'14 2reparate sau conserve de pe!te; icre negre 6caviar7 !i 4nlocuitori
preparai din icre de pe!te
1'1# $rustacee" molu!te !i alte nevertebrate acvatice" preparate sau
conservate
1*11 Ca3r din trestie sau din s)ecl de za3r !i za3aroz pur din punct
de vedere c3imic" 4n stare solid
1*12 Alte za3aruri" inclusiv lactoz" maltoz" glucoz !i )ructoz
6levuloz7" pure din punct de vedere c3imic 4n stare solid; siropuri
de za3aruri )r adaosuri de substane aromatizante sau colorante;
miere arti)icial" amestecat sau neamestecat cu miere natural;
za3aruri !i melase caramelizate
1*13 %elase rezultate din e.tragerea sau ra)inarea za3rului D
(in 1*14 2roduse za3aroase 6inclusiv ciocolat alb7" care nu conin cacao D $u e.cepia
poziiilor
1*14 /1 111
1*14 /1 ##1
1,11 11 111 Boabe de cacao" 4ntregi sau sparte" crude sau pr+ite D
1,12 11 111 $o+i de boabe de cacao" pelicule !i alte resturi de cacao
1,13 2ast de cacao" degresat sau nedegresat D
1,14 11 111 ?nt" grsimi !i ulei de cacao D
1,1# 11 111 2udr de cacao" )r adaos de za3r sau ali 4ndulcitori
6edulcorani7
D
1,1' $iocolat !i alte preparate alimentare care conin cacao
1,1' 11 2udr de cacao" cu adaos de za3r sau ali 4ndulcitori 6edulcorani7
(in 1/11 -.tracte de mal; preparate alimentare din )inuri" gri!uri"
amidonuri sau e.tracte de mal" care nu conin cacao sau care
conin cacao 4n proporie de sub 41H din greutate" calculat pe o
baz complet degresat" nedenumite sau necuprinse 4n alt parte;
preparate alimentare din produsele prevzute la poziiile tari)are
1411-1414" care nu conin cacao sau care conin cacao 4ntr-o
proporie de sub #H din greutate calculat pe o baz complet
degresat" nedenumite !i necuprinse 4n alt parte9
1/11 11 111 - 2reparate pentru alimentaia copiilor" condiionate pentru v4nzarea
cu amnuntul
1/12 Aluat alimentar c3iar )iert" umplut 6cu carne sau alte substane7 sau
alt)el preparat" ca de e.emplu9 spag3ete" macaroane" )idea" lazane"
gnoc3i" ravioli" caneloni; cu!cu! c3iar preparat
1/13 11 111 8apioca !i 4nlocuitori preparai din )ecule" 4n )orm de )ulgi"
granule" tr4e" boabe" cernute sau alte )orme similare
1/14 2roduse pe baz de cereale obinute prin e.pandare sau pr+ire
6corn )laIes" de e.emplu7; cereale 6altele dec4t porumb7 sub )orm
de grune" )ulgi sau alte grune preparate 6cu e.cepia )inii sau
gri!ului7" parial pr+ite sau alt)el preparate
(in 1/1# 2roduse de brutrie" de patiserie !i biscuii" c3iar cu cacao; 3ostii"
va)e cu capac" paste uscate de )in" din amidon sau de )ecule 4n )oi
!i alte produse similare
D
2111 Legume" )ructe !i alte pri comestibile de plante" preparate sau
conservate 4n oet sau acid acetic
2112 8omate preparate sau conservate alt)el dec4t 4n oet sau acid acetic
2113 $iuperci !i tru)e" preparate sau conservate alt)el dec4t 4n oet sau
acid acetic
2114 Alte legume preparate sau conservate alt)el dec4t 4n oet sau acid
acetic" congelate
211# Alte legume preparate sau conservate alt)el dec4t 4n oet sau acid
acetic" necongelate
211' 11 Legume" )ructe" s4mburi" co+i de )ructe !i alte pri de plante"
preparate cu za3r 64mbibate cu sirop de za3r" glasate sau
cristalizate7
211* >emuri" dulceuri" +eleuri" marmelade" paste !i piureuri de )ructe
sau de s4mburi" obinute prin )ierbere" cu sau )r adaos de za3r
sau de ali 4ndulcitori 6edulcorani7
211, Aructe" nuci !i alte pri comestibile de plante" alt)el preparate sau
conservate" cu sau )r adaos de za3r sau de ali 4ndulcitori
6edulcorani7" sau de alcool
211/ &ucuri de )ructe 6inclusiv must de struguri7 !i sucuri de legume"
ne)ermentate" )r adaos de alcool" cu sau )r adaos de za3r sau
de ali 4ndulcitori 6edulcorani7
2111 -.tracte" esene !i concentrate de ca)ea" de ceai sau de mate !i
preparate av4nd la baz aceste produse sau av4nd la baz ca)ea" ceai
sau mate; cicoare pr+it !i ali 4nlocuitori organici de ca)ea !i
e.tracte" esene !i concentrate din acestea
2112 (ro+dii 6active sau inactive7; alte microorganisme monocelulare
moarte; pra)uri de copt preparate
D
2113 &osuri !i preparate pentru acestea; compoziii din condimente !i din
produse de asezonare; )in de mu!tar !i mu!tar preparat
2114 2reparate pentru supe" ciorbe !i bulionuri; supe" ciorbe !i bulionuri
preparate; preparate alimentare din compoziii omogenizate
211# 11 5ng3eate !i alte )orme de g3ea comestibil cu sau )r cacao
211' 2reparate alimentare nedenumite !i necuprinse 4n alt parte
(in 2211 Ape" inclusiv apele minerale naturale sau arti)iciale !i apele
gazei)icate care nu conin za3r sau ali 4ndulcitori !i nici
aromatizani
D
2212 Ape" inclusiv ape minerale !i ape gazei)icate" care conin za3r sau
ali 4ndulcitori sau aromatizani !i alte buturi nealcoolice
2213 11 Bere )abricat din mal
2214 Ein din struguri proaspei" inclusiv vinuri 4mbogite cu alcool;
must din struguri" altul dec4t cel de la poziia tari)ar 211/
221# Eermuturi !i alte vinuri din struguri proaspei" aromate cu plante
sau cu substane aromatizante
221' 11 Alte buturi )ermentate 6de e.emplu" obinute din suc de pere
proaspete" cidru" 3idromel7; amestecuri de buturi )ermentate"
amestecuri de buturi )ermentate !i buturi nealcoolice" nedenumite
!i necuprinse 4n alt parte
221, Alcool etilic nedenaturat cu o concentraie de alcool 4n )uncie de
volum de p4n la ,1H vol; distilate" rac3iuri" lic3ioruri !i alte
buturi spirtoase
221/ 11 0et comestibil !i 4nlocuitori de oet comestibil obinui din acid
acetic
2411 8utunuri brute sau neprelucrate; de!euri de tutunuri
2412 Jigri de )oi 6inclusiv cele cu capete tiate7" trabucuri !i igarete"
din tutun sau din 4nlocuitori de tutun
2413 8utunuri !i 4nlocuitori de tutun )abricate
2#11 11 /1 &are destinat alimentaiei umane
2#11 11 /11 &are iodurat
2#1, 11 111 Bentonit D
(in 2,14 @idrogen" gaze inerte !i alte nemetale D
(in 2,1/ Acid )os)oric; acizi poli)os)orici" cu compoziie c3imic de)init
sau nu
D
2,11 21 111 (io.id de carbon D
2,11 23 111 (io.id de sul) D
2,11 2/ 111 An3idrid sul)uric D
2,2, @ipoclorii; 3ipoclorit de calciu te3nic; clorii; 3ipoclorii
(in 2,32 &ul)ii; tiosul)ai D
2,33 22 111 &ul)ai de aluminiu
2,33 2/ #11 &ul)ai de )ier
(in 2,34 Nitrii de potasiu sau de sodiu; nitrai de potasiu sau de sodiu D
(in 2,3# Aos)ai; poli)os)ai" cu compoziie c3imic de)init sau nu D
(in 2,3' $arbonai; percarbonai D
2/1# 32 111 2ropilen glicol 6propan-1"2-diol7 D
2/1# 43 111 %anitol D
2/1# 44 (-glucitol 6sorbitol7 D
2/12 41 111 Eanilin 6alde3id metilprotocate3ic7 D
2/12 42 111 -tilvanilin 6alde3id etilprotocate3ic7 D
2/14 23 111 =onone !i metilionone D
2/1# Acizi monocarbo.ilici aciclici saturai !i an3idridele lor"
3alogenuri" pero.izi !i pero.iacizi; derivaii lor 3alogenai"
sul)onai" nitrai sau nitrozai
D
2/1# 21 111 Acid acetic
2/1' 31 111 Acid benzoic !i srurile lui D
(in 2/1, Acizi carbo.ilici conin4nd )uncii o.igenate suplimentare !i
an3idridele" 3alogenurile" pero.izii !i pero.iacizii lor; derivaii lor
3alogenai" sul)onai" nitrai sau nitrozai
D
2/22 42 Acid glutamic !i srurile lui D
2/23 21 Lecitine !i alte )os)oaminolipide D
2/2# 11 111 Ca3arin !i srurile acesteia D
2/3' 2rovitamine !i vitamine" naturale sau obinute prin sintez 6inclusiv
concentratele naturale7" precum !i derivaii lor utilizai 4n principal
ca vitamine" amestecai sau nu 4ntre ei" c3iar 4n di)erite soluii
D
2/3/ 21 $3inin !i srurile acesteia D
2/3/ 31 111 $a)ein !i srurile acesteia D
2/41 11 Ca3aruri c3imic pure" cu e.cepia za3arozei" a lactozei" a maltozei"
a glucozei !i a )ructozei 6levuloz7; eteri" acetali !i esteri ai
za3arurilor !i srurile lor
D
(in 3214 &ubstane colorante organice sintetice" c3iar cu compoziie c3imic
de)init; preparate bazate pe substane colorante organice sintetice
321, Lacuri !i vopsele 6inclusiv emailuri7 pe baz de polimeri sintetici
sau de polimeri naturali modi)icai" dispersai sau dizolvai 4ntr-un
mediu neapos
321/ Lacuri !i vopsele 6inclusiv emailuri7 pe baz de polimeri sintetici
sau de polimeri naturali modi)icai" dispersai sau dizolvai 4ntr-un
mediu apos
3211 11 111 Lacuri !i vopsele pe baz de ulei 6inclusiv emailuri7
3214 %asticuri pentru )inisarea construciilor" grunduri !i c3ituri pentru
lucrri de construcie

3311 ?leiuri eseniale
3312 11 /11 Amestecuri de substane odori)erante !i amestecuri 6inclusiv
soluiile alcoolice7 pe baza uneia sau mai multor substane
odori)erante" de tipul celor utilizate ca materie prim pentru
industrie; alte preparate pe baz de substane odori)erante" de tipul
celor utilizate pentru )abricarea buturilor
D
3313 11 2ar)umuri !i ape de toalet
3314 2roduse de 4n)rumuseare sau de mac3ia+ !i preparate pentru
4ntreinerea sau 4ngri+irea pielii 6altele dec4t medicamentele7;
inclusiv preparate de protecie 4mpotriva soarelui !i preparate
pentru bronzare" preparate pentru manic3iur sau pedic3iur
331# 2reparate pentru 4ngri+irea prului
331' 11 111 2reparate pentru curarea dinilor
331* 2reparate pentru preras" ras sau dup ras" deodorante corporale"
preparate pentru baie" depilatoare; deodorante pentru 4ncperi"
preparate" c3iar par)umate" av4nd sau nu proprieti dezin)ectante
3411 &punuri; produse !i preparate organice tensioactive )olosite ca
spun
3412 Ageni organici de supra)a 6alii dec4t spunurile7; preparate
tensioactive" preparate pentru splat 6inclusiv preparatele au.iliare
pentru splat7 !i preparate de curat" c3iar conin4nd spun
341# $ear !i crem pentru 4nclminte" cear de parc3et" materiale de
lustruit pentru caroserii" sticl sau metal" past !i pra) pentru curat
!i preparate similare 6c3iar sub )orm de 34rtie" vat" )etru"
materiale neesute" materiale plastice sau cauciuc alveolar"
impregnate" 4mbibate sau acoperite cu ast)el de preparate7" )r a
include ceara de la poziia tari)ar 3414
3#13 >elatine 6inclusiv cele prezentate 4n )oi de )orm ptrat sau
dreptung3iular" c3iar prelucrate la supra)a sau colorate7 !i
derivaii acestora; clei de pe!te; alte cleiuri de origine animal"
e.clusiv clei de cazein de la poziia tari)ar 3#11
(in 3#1# (e.trine !i alte amidonuri !i )ecule modi)icate D
3#1* -nzime; enzime preparate nedenumite !i necuprinse 4n alt parte
3,12 11 111 $rbune activ D
3/1* 8uburi" evi" )urtunuri !i accesorii ale acestora 6de e.emplu"
4mbinri" coturi" )lan!e7" din materiale plastice9
3/21 Alte plci" )olii" pelicule" benzi !i lame din material plastic
3/22 $zi de baie" czi de du!" c3iuvete" lavoare" bideuri" vase de closet"
scaune !i capace pentru closete" rezervoare de ap !i articole
similare pentru utilizri sanitare sau igienice" din materiale plastice
3/23 Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice;
bu!oane" dopuri" capace" capsule !i alte dispozitive de 4nc3idere"
din materiale plastice
3/24 Eesel" alte articole de mena+ sau obiecte de uz casnic !i articole de
igien sau de toalet" din materiale plastice
3/2# Articole pentru ec3iparea construciilor din materiale plastice
nedenumite !i necuprinse 4n alt parte
4114 Articole de igien sau de )armacie 6inclusiv tetinele7" din cauciuc
vulcanizat" neduri)icat" c3iar cu pri din cauciuc duri)icat 6ebonit7
4,13 11 @4rtii de tipul celor utilizate pentru 34rtie igienic" pentru !erveele
demac3iante" de !ters m4inile" pentru !erveele sau 34rtii similare
pentru utilizri casnice" de igien sau de toalet" vat de celuloz !i
straturi subiri din )ibre celulozice creponate sau necreponate"
go)rate sau nego)rate" per)orate sau neper)orate" !tan+ate sau
ne!tan+ate" colorate sau necolorate la supra)a" decorate la
supra)a sau imprimate" 4n rulouri sau 4n coli
4,1, @4rtii de tipul celor utilizate pentru 34rtie igienic !i pentru 34rtii
similare" vat de celuloz sau straturi subiri din )ibre celulozice" de
tipul celor de uz casnic sau sanitar" 4n rulouri cu o lime de
ma.imum 3' cm" sau tiate la dimensiune; batiste" !erveele
demac3iante" !erveele pentru !ters m4inile" )ee de mas" !erveele"
scutece" !erveele !i tampoane igienice" len+erie de pat !i articole
similare pentru uz casnic" de toalet" de uz igienic sau spitalicesc"
4mbrcminte !i accesorii de 4mbrcminte" din past de 34rtie" vat
de celuloz sau straturi subiri din )ibre celulozice
4,1/ Lzi" cutii" saci" pungi" cornete !i alte ambala+e din 34rtie" carton"
vat de celuloz sau straturi subiri din )ibre celulozice; obiecte din
carton pentru birou" pentru magazine sau similare
4/13 Albume sau cri cu ilustraii !i cri de desenat sau colorat" pentru
copii
(in '111-'211"
'411
%r)uri pentru copii 6+ocuri" +ucrii" 4mbrcminte !i altele7
'21/ 5mbrcminte !i accesorii de 4mbrcminte pentru copii
'311 Articole pentru igiena personal" len+erie de pat
'411 5nclminte etan! cu tlpi e.terioare !i )ee din cauciuc sau din
material plastic" a crei )a nu a )ost nici )i.at de talpa e.terioar
prin coasere" sau prin nituri" cuie" !uruburi sau dispozitive similare"
nici )ormat din di)erite pri aplicate prin procedee similare
'413 5nclminte cu tlpi e.terioare din cauciuc" material plastic" piele
natural sau reconstituit !i cu )ee din piele natural
'413 /1 111 %ai mic de 24 cm
'414 5nclminte cu tlpi e.terioare din cauciuc" material plastic" piele
natural sau reconstituit !i cu )ee din materiale te.tile
*311 ezervoare" butoaie" bidoane" cutii !i recipiente similare" pentru
orice )el de substane 6cu e.cepia gazelor comprimate sau
lic3e)iate7" din )ont" din )ier sau din oel" cu o capacitate de
ma.imum 311 l" )r dispozitive mecanice sau termice" c3iar
cptu!ite sau izolate termic9
*113 0biecte din sticl pentru servicii de mas" pentru buctrie" toalet"
birou" pentru decorarea locuinelor sau pentru utilizri similare"
altele dec4t cele de la poziia tari)ar *111 sau *11,
(in *323 Articole de mena+ sau de uz gospodresc !i prile lor" din )ont"
din )ier sau din oel; s4rm de parc3et din )ier sau din oel; burei"
spltoare de vase" mnu!i !i articole similare pentru curat"
lustruit sau utilizri similare" din )ier sau din oel
(in *323 /4 (in )ier sau din oel" emailate9
*323 /2 111 : : (in )ont" emailate
*311 ezervoare" butoaie" bidoane" cutii !i recipiente similare" pentru
orice )el de substane 6cu e.cepia gazelor comprimate sau
lic3e)iate7" din )ont" din )ier sau din oel" cu o capacitate de
ma.imum 311 l" )r dispozitive mecanice sau termice" c3iar
cptu!ite sau izolate termic9
*'1# Articole de uz casnic sau de uz gospodresc" sanitare" de igien sau
de toalet !i prile lor" din aluminiu; burei de s4rm" spltoare de
vase" mnu!i !i articole similare pentru curare" pentru lustruire
sau pentru utilizri similare" din aluminiu
,41, Arigidere" congelatoare !i alte ec3ipamente pentru producerea
)rigului" electrice sau nu; pompe de cldur altele dec4t ma!inile !i
aparatele pentru condiionarea aerului de la poziia tari)ar ,41#
(in ,41, #1 : Lzi" dulapuri" vitrine" te+g3ele !i mobil similar pentru
producerea )rigului9
,422 11 111 %a!ini de splat vesela. (e tip mena+er 6pentru uz gospodresc7
/#11 Articole pentru sport
/#11 11 Albume sau cri cu ilustraii !i cri de desenat sau colorat" pentru
copii
/#12 2pu!i care reprezint )iine umane
/#12 11 111 2pu!i care reprezint )iine umane din material plastic

D &e supun certi)icrii igienice numai produsele destinate consumului uman alimentar.

;<ne:a introdu$" prin %eea nr.210-./0 din 14.12.200-, 2n 3ioare 30.05.2001=
__________
Legile Republicii Moldova
1513/16.06.93 Lege privind asigurarea sanitaro-epidemiologic a popula!iei //Monitor 9/256, 30.09.1993