Sunteți pe pagina 1din 6

Alina-Elena Alexandru, Gr 3, RISE, Anul 3

Relaia autoritate-putere n cmpul educaional


E. Stan, Profesorul ntre autoritate i putere, Teora, Bucureti, !!!
. "e#pre cmpul educati$ colar
%Tr&im ntr-o perioad& de conte#tare a autorit& ilor, deci de cri'&.(
)anna* Arendt #u# ine c& #emnul cri'ei pare a +i +aptul c& n proce#ul conte#t&rii autorit& ii
e#te antrenat& i coala.
I$an Slade #u# ine c& aproape to i #untem educa i n coal& n direc ia recunoa terii
autorit& ilor, n#& nici coala i nici uni$er#itatea nu ncura,ea'& capacitatea critic& a -ndirii
umane. .ai mult de att, #e pare c& ele o reprim&.
I. Tr&#&turi ale cmpului educati$ colar romne#c nainte de nl&turarea re-imului comuni#t/
- n a tept&rile pro+e#orului, orice parametru pu# n di#cu ie e#te inataca0il i orice ncercare de
punere a lor n di#cu ie e nre-i#trat& ca un atac a#upra autorit& ii #ale1
- ordinea i di#ciplina con#tituiau parametrii de+initorii ai cmpului educati$ colar, iar %+a a(
concret& a ace#tora era modelat& de pro+e#or1
- de cele mai multe ori, ele$ul era prin# n pla#a re#tric iilor +ixate de cmpul educati$ colar i nu
con tienti'a n mod limpede #en#ul i natura ace#tora. "e aceea, re$olta lui p&rea o re$olt& +&r&
o0iect1
- n 0un& parte, imitele de admi#i0ilitate pentru li0ertatea de mani+e#tare a ele$ului nici nu erau
opera pro+e#orului, ci a unor in#tan e a0#tracte, de neidenti+icat-in#pectorate, mini#tere .a.
- pentru c& n interiorul cmpului educati$ colar pro+e#orul era unicul pol de autoritate, ade#ea
putere, po#i0ilitatea ca po'i ia #a #& +ie pu#& #u0 #emnul ntre0&rii p&rea mai de-ra0& o pur&
#pecula ie. 2a +el i po#i0ilitatea ca liniile de +or & ale realit& ii colare #& +ie conturate de mai
mul i poli de autoritate, ca de exemplu acti$i'area ele$ilor i tran#+erul unor competen e
deci'ionale c&tre ace tia1
- pre,udecata pro+e#orului, de cele mai multe ori necon tienti'at& ca atare, era aceea c& ele$ul nu
tre0uie #& #e mi te dect n cadrele +ixate i c& nu are nici un cu$nt de #pu# n ceea ce pri$e te
cadrele #au acti$itatea de +ixare a lor.
II. Tr&#&turi ale cmpului educati$ colar dup& c&derea comuni#mului/

- o con#tant& ar +i +luidi'area -rani elor care l delimitea'&, %relati$i'area( con#tantelor care l


con+i-urea'&1
- o modi+icare important& e#te aceea care a produ# mai mul i centri de putere1 pro+e#orul i-a mai
pierdut a#t+el po'i ia unic& n ace#t cmp, tre0uind #& accepte pre'en & altor +actori de putere
el$i, p&rin i, ma##-media etc.1
- acum marea pro0lem& a pro+e#orului e#te #& men in& moti$a ia , de a tre'i intere#ul ele$ului
pentru o0iectul de #tudiu pe care l pred&.
3rin urmare, o0#er$&m c& n$& &mntul e#te 0ntuit de 0oala cri'ei de identitate, a$nd drept
prim& con#ecin & cri'a de autoritate.
4. "e#pre Autoritate
Autoritatea e#te de#cri#& ca o rela ie cu trei termeni care #e in#tituie ntre un purt&tor, cel acre
de ine autoritatea, un #u0iect, cel a#upra c&ruia are purt&torul autoritate i un domeniu, care
con#tituie de +apt, aria de pro0leme n interiorul c&reia purt&torul de ine autoritatea.
3articulari'nd, identi+ic&m pro+e#orul cu purt&torul autorit& ii, ele$ul cu #u0iectul ace#teia, iar
domeniul e#te con#tituit din o0iectul de #tudiu pe care l pred& pro+e#orul re#pecti$.
3e ln-& di+icult& ile care pri$e#c tran#miterea cuno tin elor de #pecialitate, crearea
moti$a iei i a ordinii, #au c*iar di+icult& ile le-ate de notare, o alt& pro0lem& ar +i #ur#a
autorit& ii, #u0iect care rele$& exi#ten a a dou& tipuri de autoritate/ epi#temic& i deontic&.
5Autoritatea epi#temic& e#te a tiutorului, a aceluia care e#te competent ntr-un domeniu. A#t+el,
orice propo'i ie a ace#tuia are o pro0a0ilitate cre#cut& de ade$&r.
5Autoritatea deontic& e#te a #uperiorului, a aceluia care prin po'i ie poate da directi$e care tre0uie
#& +ie a#cultate. "omeniul autorit& ii deontice nu mai $i'ea'& o cla#& de propo'i ii, ci cla#e de
directi$e.
6ert e#te c& nici o autoritate deontic& nu tre0uie acceptat& +&r& ,u#ti+icare. .ai mult, nu
mpiedic& un purt&tor al autorit& ii deontice #& +ie i purt&tor al autorit& ii epi#temice.
.ai departe, n +unc ie de modelul care o le-itimea'&, autorotatea poate m0r&ca mai multe
+orme de mani+e#tare, pe care le re-&#im i n coal&/
Autoritatea contractului 7 e#te autoritatea re-ulii a#upra ,uc&torilor, #au aceea a indi$i'ilor #au
in#titu iilor a$nd de aplicat o con$en ie. A o nc&lca n#eamn& tri are. 3re#upunnd
con#im &mntul am0elor par i, ace#t tip de autoritate l o0li-& pe pro+e#or la ne-icierea re-ulilor
4
care $or -u$erna $ia & cla#ei, 0a mai mult, el $a tre0ui #& +ac& explicite alte re-uli emanate de la
in#tan e #uperioare, care le-ar putea p&rea ele$ilor lip#ite de ntemeiere.
Autoritatea expertului 7 e#te acea autoritatea a expertului c&ruia i urm&m #+atul c*iar +&r& #&-l
n ele-em, pentru c& i cunoa tem competen a, alt+el #pu#, pentru c& e#te o autoritate n materie.
Autoritatea ar0itrului- $i'ea'& #itua iile con+lictuale pe care pro+e#orul e#te c*emat #& le re'ol$e.
Autoritatea modelului 7 e#te o autoritate de durat&, +undamentul ei nu e#te o nece#itate oca'ional&,
ci pre#ti-iul care eman& din model i admira ia pe care ace#ta o #u#cit&.
Autoritatea liderului 7 %leader#*ipul( r&#punde celor care #unt #upu i unei du0le ne$oi/ aceea de a
admira i aceea de a a#culta. Ace#t tip de autoritatea implic& #upunerea.
3. 3ro+e#orul 7 Sur#& de autoritate #au de putere8
"e i corelati$e, conceptele de putere i autoritate acoper& #+ere #emantice di+erite, mai ale#
n domeniul controlului #ocial. 3uterea denot& mai ale# modalit& ile 0rutale, lip#ite de
normati$itate con#en#ual&, prin care un indi$id i #upune pe ceilal i $oin ei #ale. 9n ace#t #en#,
amintim n primul rnd, modalit& ile de coerci ie +i'ic&, apoi pe cele de coerci ie p#i*olo-ic&,
inclu#i$ in+luen a per#onal&.
Spre deo#e0ire de putere, autoritatea #e #u# ine pe un #i#tem imper#onal de norme i $alori,
care ntrune te m&car par ial con#en#ul celor a+la i #u0 autoritatea lui.
9n ceea ce pri$e te pro+e#orul, controlul pe care ace#ta l exercit& a#upra ele$ilor e#te
re'ultatul unui ame#tec #u0til de putere per#onal& i de autoritate, deri$at& att din #tatutul #&u de
pro+e#or, ct i din #i#temul de re-uli care operea'& n coal& i n cla#&.
"o'a,ul dintre autoritate i putere a con+i-urat mai multe tipuri de control din partea
pro+e#orilor/
Autoritar 7 ace#t tip de control pleac& de la a+irma ia c& pro+e#orul e#te o0li-at #& men in&
ordinea i #& ia deci'ii n toate #itua iile care apar1
3ermi#i$ 7 ace#t tip pleac& de la li0ertatea indi$idual& i de la dreptul de a ale-e al ele$ilor1
:n alt tip #e centrea'& pe modi+ic&rile de comportament 7 n ca'ul ace#tui tip, du0letul
recompen#&;pedeap#& ,oac& un rol important1
Tipul centrat pe culti$area unor rela ii de parteneriat cu ele$ii - cu accentul pu# pe #u-e#tie
i ne-ociere1
3
tiin i+ic 7 con+orm c&ruia, predarea e#te o acti$itate care poate +i anali'at& i #tudiat&
#i#tematic.
Tipul centrat pe conexiunile colii cu alte #u0#i#teme #ocial - coala ca in#titu ie i ele$ii,
#uport& in+luen e importante de natur& politic&, +inanciar&, #ocial& i emo ional&.
Important de re inut e#te in#&, c& nici ununul dintre ace#te tipuri de control nu
#u0'i#t& n #tare pur& i nu caracteri'ea'& un pro+e#or de la nceputul pn& la #+r itul carierei #ale.
<. Ele$ul 7 3artener de ne-ociere #au #u0iect i-norat de coal&8
:n mana-ement e+icient #e +undamentea'& pe ne-ocierea #i#temului de re-uli care
+unc ionea'& n cla#&. =e-ocierea pre#upune implicarea ele$ilor, acti$itatea lor ntr-un cmp
e#en ial pentru indi$id, acela al exerci iului democratic. "ac& ele$ul e#te #u0iect pa#i$ n coal&,
nu i #e $a putea cere #& mani+e#te ulterior atitudini i comportamente #peci+ice unui cet& ean.
3arteneriatul i ne-ocierea #unt nece#are nu numai pentru a a#i-ura un control e+icient al
cla#ei, dar i pentru implicarea ele$ilor ntr-un exerci iu e#en ial al democra iei/ ale-erea i
acceptarea re#pon#a0ilit& ii pentru ale-erea +&cut&.
9ncercnd #& de#copere ima-inea unui pro+e#or care, de i p&#trea'& ordinea, e#te a-reat
de ele$i, R. =a#* a a,un# la conclu'ia c&/ ele$ii i pri$e#c +a$ora0il pe acei pro+e#ori care p&#trea'&
ordinea, #unt #tric i i pedep#e#c indi#ciplina1 pe acei pro+e#ori care i in ocupa i, le dau exemple,
i a,ut& i #e +ac n ele i1 care #unt intere#an i, aparte, cin#ti i, prieteno i, -lume i, i nu
+a$ori'ea'& pe nimeni.
:n mana-ement adec$at al cla#ei tre0uie #& in& cont i de anumite di+eren e la ni$elul
ele$ilor, di+eren e care $or -ene ra n mod +ire#c a tept&ri di+erite n raport cu rolul pro+e#orului.
6ele mai importante di+eren e #unt/ di+eren ele de $r#t&, di+eren ele de a0ilitate, di+eren ele de
#ex, di+eren ele de #tatut #ocio-economic, di+eren e culturale.
>. 6au'e ale comportamentului pertur0ator al ele$ului
Speciali tii #u0linia'& nu att -reutatea de a identi+ica cau'ele, ct complexitate ac iunii
lor. ? tipolo-i'are nu +oarte preci#& a cau'elor comportamentului inadec$at n cla#& #e poate totu i
ela0ora, dintre ace#tea +&cnd parte/
Antipatia n raport cu coala 7 ntruct nu +ace parte din anticip&rile lor, coala de$enind
irele$ant& pentru unii ele$i, iar uneori c*iar a-a#ant&
<
=e$oia de recunoa tere #ocial& 7 mai ale# din partea cole-ilor. :nii ele$i #imt ne$oia unor
nt&riri periodice care #& le ate#te a#cenden a pe care o de in printre cei de aceea i $r#t&,
ace#t lucru reali'ndu-#e c*iar pro$ocnd autoritatea pro+e#orului
I'olarea #ocial& 7 unii ele$i, pentru c& #e inte-rea'& mai -reu, de o0icei pot +i
mar-inali'a i, iar n dorin a de a +i mem0ri ai -rupului pot pro$oca di+icult& i de control
pro+e#orului
6omportamentul impul#i$ 7 e#te caracteri#tic acelor ele$i care par a +i incapa0ili #&
anticipe'e con#ecin ele actelor lor
I-norarea re-ulilor
6on+licte ntre #i#temele opu#e de re-uli 7 de o0icei un ele$ un #et de re-uli pentru coal&,
unul pentru aca#& i unul pentru -rupul de prieteni. 6omportamentul de$iant inter$ine cnd
ace#te ierar*ii #e ciocne#c
Tran#+erul a+ecti$ 7 de ex, antipatia pentru tat& #au poate +i tran#+erat& a#upra pro+e#orului
A-re#i$itatea nn&#cut&
Anxietatea 7 n +a a examin&rii, $or0itului n +a a cla#ei etc.
.odul de mani+e#tare al pro+e#orului 7 de a#uprire, de i-norare di#pre uitoare .a.

@. 3ro0leme minore de comportament. .odalit& i de re'ol$are
9n educa ie exi#t& o axiom& care #u# ine c& e mai 0ine #& pre$enim un con+lict dect
#&-l de'amor#&m ulterior. "e aceea #e acord& o importan & deo#e0it& te*nicilor de pre$enire a
con+lictelor n #ala de cla#&/
.odelul 6anter 7 autorii ace#tui model #+&tuie#c pro+e#orii #& #e comporte po'iti$. :n
pro+e#or po'iti$ e#te cel care le comunic& ele$ilor clar i +erm ne$oile i cerin ele #ale,
care d& cur# unor ac iuni adec$ate care le r&#punde ele$ilor a#t+el nct a,un-e #&
maximi'e'e acordul cu ei, i care nu ncalc& n nici un +el intere#ele cele mai nalte ale
ace#tora.
.odelul Gla##er 7 recomand& terapia realit& ii ca mi,loc de a in#titui di#ciplina. Terapia
realit& ii e#te actul orient&rii ele$ului c&tre realitate, adic& al #pri,inirii n proce#ul de$enirii
lui ca indi$id re#pon#a0il, capa0il de a- i #ati#+ace ne$oile n lumea real&.
>
.odelul Aounin 7 pune accentul pe e+ectul de und& i mana-ementul de -rup. El $i'ea'&
mai mult dect pre$enirea apari iei unor #itua ii con+lictuale. Aounin a de#coperit c&,
atunci cnd pro+e#orul #anc ionea'& comportamentul inde'ira0il al unui ele$, ace#t +apt are
ade#ea repercur#iuni a#upra comportamentului celorlal i ele$i.
.odelul modi+ic&rilor de comportamen 7 pleac& de la #upo'i ia c& ma,oritatea
comportamentelor #e n$a &, c& n$& area e#te controlat& ntr-o manier& #emni+icati$& de
mediu i c& acele comportamente care #unt nt&rite prin recompen#e, au tendin a de a #e
mani+e#ta din nou.
.odelul con#ecin elor lo-ice 7 #copul lui e#te de'$oltarea autodi#ciplinei ele$ului. Ele$ii
tre0uie n$& a i c& #unt re#pon#a0ili de modul n care #e comport&. Re-ulile cla#ei i
con#ecin ele lo-ice ale nc&lc&rii lor #unt de'$oltate ct mai puternic cu putin &.
9n ceea ce pri$e te cele mai importante pro0leme de comportament ntr-o cla#&, #unt
cele minore/ lip#a de aten ie i de concentrare, di#tra-erea de la #u0iectul lec iei, comiterea de
po'ne, etc. 6on+runtat cu a#t+el de pro0leme, pro+e#orul tre0uie #& -&#ea#c& modalit& i rapide
de re'ol$are, pentru a mpiedica r&#pndirea i acuti'area lor, pe ct po#i0il +&r& ntreruperea
+luxului lec iei i +&r& pertur0area celorlal i. 6ea mai 0un& #olu ie propu#& de autor ar +i
o0#er$area atent& att a cla#ei, ca ntre-, ct i a +iec&rui ele$ n parte. Ele$ii tre0uie #& #imt&
pri$irea atent&, acut& a pro+e#orului, +&r& ca pre'en a ace#teia #& pro$oace team&.
@

S-ar putea să vă placă și