Sunteți pe pagina 1din 5

UNIVERSITATEA MARITIM

DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

FISA DISCIPLINEI
SERIA 2009 2013
Denumirea
disciplinei

HIDRAULICA
HYDRAULICS

(limba romn)
(limba englez)

Codul
disciplinei
Facultatea
Domeniul
Specializarea

Anul
Semestrul

OB
3.1.1.

Electromecanica
navala
Ingineria mediului
Ingineria si protectia
mediului in industrie

III

Numrul de credite

Total

Numrul orelor pe
semestru/activiti
C
S

42

Aprobat,
RECTOR UMC

28

P
14

Avizat,
Autoritatea Navala Romana

Prof. univ. dr. ing. Cornel PANAIT

DECAN
Prof. Univ. dr. George CARUNTU
Categoria formativ a disciplinei
DF-fundamental, DD-inginereasc, specific domeniului, DS-de specialitate, DCcomplementar
Categoria de opionalitate a disciplinei: DI-impus, DO-opional, DL-liber aleas
(facultativ)

Discipline
anterioare

Obligatorii
(condiionate)
Recomandate

Obiective

1
Coninut
(descriptori)

DD
DI

Matematica, Mecanica,Fizica general,


Mecanica Fluidelor
Mecanica Fluidelor
Cunoasterea notiunilor fundamentale si avansate de
mecanica fluidelor, absolut necesare in intelegerea
problemelor de curgere intilnite in ingineria mediului.

TEME CURS:
Introducere

1.1 Canale (albii)


1.1.1 Tipuri de canale
1.1.2 Geometria canalelor
1.2 Curgeri in canale
1.2.1 Definitii ale pantelor

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 1 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

1.2.2 Tipuri de curgere


1.2.3 Regimuri de curgere
1.3 Pante caracteristice
1.4 Repartitia de viteze si presiuni in curgerea cu suprafata
libera
2

Consideratii hidrodinamice

2.1
2.2
2.3
2.4

Ecuatia de continuitate
Ecuatia energiei
Ecuatia impulsului
Energia specifica
2.4.1 Curba energiei specifice
2.4.2 Curba de debit
2.4.3 Adncimea si panta critica
2.4.4 (Tranzitii: largiri si contractii. Curgerea in jurul pilelor
si picioarelor de pod)
2.5 Ecuatii hidrodinamice pentru curgerea turbulenta
2.6 Probleme
3

Curgerea uniforma

3.1 Generalitati
3.1.1 Notiunea de curgere uniforma
3.1.2 Ecuatia de continuitate in miscarea uniforma in
canal
3.1.3 Ecuatiile hidrodinamice in miscarea uniforma in
canal
3.2 Relatia lui Chezy
3.2.1 Relatii pentru determinarea coeficientului lui Chezy
3.2.2 Calculul rugozitatii compuse
3.2.3 Problemele principale ale calculului hidraulic al
canalelor in conditiile miscarii uniforme
3.2.4 Cheia limnimetrica
3.2.5 Sectiunea compusa
3.2.6 Sectiunea hidraulic optima
3.2.7 Probleme
4
variata

Miscarea permanenta (neuniforma) gradual

4.1 Ecuatiile miscarii gradual variate in canale


4.2 Ecuatia (diferentiala fundamentala a) suprafetei libere in
miscarea gradual variata
4.2.1 Alte forme ale ecuatiei suprafetei libere in canale
prismatice
4.3 Tipuri de racordari ale curbelor suprafetei libere (de
remuu)
4.3.1 Canale cu panta mica (m)
4.3.2 Canale cu panta mare (M)
4.3.3 Canale cu panta critica (C)
4.3.4 Canale orizontale (Z)
4.3.5 Canale cu panta negativa (N)

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 2 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

4.4 Calculul curbelor suprafetei libere (de remuu) in canale


prismatice
4.4.1 Metoda integrarii directe (Bakhmeteff)
4.4.2 Metoda integrarii grafice (diferentelor finite)
4.4.3 Probleme
4.5 Construirea curbelor suprafetei libere (de remuu) in
canale naturale
4.5.1 Modelarea hidraulica a curgerii pe canale si rauri
5
variata

Miscarea

permanenta

(neuniforma)

rapid

5.1 Saltul hidraulic


5.1.1 Descrierea si aparitia fenomenului
5.1.2 Ecuatia fundamentala a saltului hidraulic intr-o albie
prismatica
5.1.3 Functia saltului. Determinarea adncimilor conjugate
5.1.4 Ecuatia fundamentala a saltului hidraulic intr-o albie
dreptunghiulara
5.1.5 Pierderile de sarcina in saltul hidraulic
5.2 Curgerea prin evacuatori
5.2.1 Notatii si definitii. Clasificarea deversoarelor
5.2.2 Deversorul cu muchie ascutita
5.2.3 Deversorul cu profil practic
5.2.4 Structuri de masura bazate pe adancimea critica.
Deversorul cu prag lat si canalele Venturi si Parshall
5.2.5 Stavile
5.2.6 (Teoria racordarii biefurilor la curgerea peste
deversoare si prin goliri de fund)
5.2.7 (Disiparea energiei in bieful aval al evacuatorilor si
calculul disipatorilor simpli)
6
Miscarea nepermanenta
suprafata libera (unde)

curentilor

cu

6.1 Unde de translatie


6.2 Unde abrupte (solitare)
6.3 Ecuatiile miscarii nepermanente in albii
6.3.1 Ecuatia de continuitate
6.3.2 Ecuatia diferentiala fundamentala a miscarii
nepermanente gradual variate a curentilor cu
suprafata libera
6.4 Unda directa, pozitiva
6.5 Unda indirecta, negativa.
6.6 Ruperea unui baraj
7
Miscarea nepermanenta in castele de echilibru
(lovitura de berbec)
7.1 Ecuatia fundamentala a miscarii nepermanente intr-o
conducta sub presiune
7.2 Oscilatiile de nivel ale apei in castele de echilibru
7.2.1 Cazul reducerii bruste a sarcinii

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 3 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

7.2.2 Cazul intrarii bruste in functiune


7.2.3 Ecuatiile oscilatiilor
7.2.4 Metoda grafica (Schoklitsch). Adaptarea metodei
grafice pentru diferite tipuri de castele
ACTIVITATI PRACTICE: 14 ore seminar+14 ore proiect=28
ore
SEMINAR:
1.Ecuatii hidrodinamice pentru curgerea turbulenta.Probleme
2.Curgerea uniforma in canale de diverse forme.
3.Regimurile lent, rapid si critic. Tranzitii.
4.Calculul curbelor de remuu in albii prismatice.
5.Modelarea hidraulica a raurilor prin metoda diferentelor finite.
6.Curgerea peste deversoare si pe sub stavile.Saltul hidraulic.
7. Curgerea fluidelor prin medii poroase.
PROIECT: Hidraulica subterana. Problemele hidraulicii
subterane. Caracteristicile apei subterane si ale mediului
purtator..Curba granulometrica. Legile filtratiei. Regimuri de
miscare.Miscari neuniforme tridimensionale sau plane. Miscari
gradual variate. Ecuatii de miscare. Calculul drenurilor. Calculul
puturilor. Filtratia apei prin masive de pamant. Baraje.

COMPETENTE
SPECIFICE (din
spectrul de
competene al
programului de studii)

Teste i teme de
control

Insuirea de ctre studeni a unor noiuni de baz din


domeniul curgerii cu suprafata libera (in canale si rauri)
Ridicarea unor curbe de remuu in practica
Intocmirea unor spectrograme hidraulice in situ
Stabilirea potentialului hidroenergetic al unui rau

Test grila la fiecare capitol. Verificri la laborator/simulator

Forma de evaluare (E-examen, CV-colocviu/test final, LP-lucrri de control)


Stabilirea notei
finale
(procentaje)
Bibliografia

-rspunsurile la examen/colocviu/lucrri practice


80%
-activiti aplicative atestate/laborator/lucrri practice/proiect
10%
etc.
-teste pe parcursul semestrului
-teme de control
10%
Cioc Dumitru, Hidrasulica, Editura Didactica si pedagogica,
Bucuresti, 1983.
D., Tasca, I., Bacanu, Hidraulica Tehnica, Culegere de
probleme, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986
John, F, DOUGLAS-Fluid Mechanics, Pearson Education,
2001
Julieta, FLOREA, Valeriu, PANAITESCU- Mecanica fluidelor
si masini hidropneumatice, Ed. Did. si Pedag. ,Bucuresti,
1982
Dan, Gh. IONESCU-Introducere in hidraulica, Ed. Tehnica,
Bucuresti, 2004

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 4 DIN 5

UNIVERSITATEA MARITIM
DIN CONSTANA

COD: F 09-01-01

J.,J., STOKER- Water Waves, Inter - science Publisher,N.Y.


University, 1957
D., DINU, Hidraulics and hydraulic machines, Editura Sigma
Trading Metafora, 1999
M., PANAITESCU, Hidraulica. Teorie si aplicatii tehnice.
Editura ExPonto, 2010

Lista
materialelor
didactice
necesare

Bilantul de ore
alocat

Nr.
capitol
1
2
3
4
5
6
7
Total

Ore
curs
4
4
4
4
4
4
4

Ore
seminar

Ore
laborator

Ore
practice
2
2
2
2
2
2
2

42

Titular de Disciplin
Grad didactic, titlul, prenume, numele
Prof.g. Panaitescu Mariana

Semntura

ef de catedr
Grad didactic, titlul, prenume, numele

Semntura

Prof.dr.ing. Zidaru Nicolae


Legenda: C-curs, S-seminar, L-activiti laborator sau simulator, P-proiect sau
lucrri practice

DATA APLICRII: 25.09.2009

ED.0 REV.5

PAG 5 DIN 5